Plats och tid Messingen, Love Almqvist torg 1 Måndagen den 25 augusti 2014, klockan 18:00-18:30

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid Messingen, Love Almqvist torg 1 Måndagen den 25 augusti 2014, klockan 18:00-18:30"

Transkript

1 Valnämnd Plats och tid Messingen, Love Almqvist torg 1 Måndagen den 25 augusti 2014, klockan 18:00-18:30 Beslutande Ledamöter: Jan Eckert (M), ordförande Olof Granström (KD), vice ordförande Bülent Curku (S), andre vice ordförande Tony Haddad (M) Jaak Akker (FP), tj. ersättare Margareta Olsson (C) Bo Eklund (S), tj. ersättare Erika Tillnert (MP) Kamal Schtaie (V) Ersättare: Lillemor Wetterling (M) Bo Callerhorn (M) Gunnar Norlin (M) Margaretha Strömqvist (KD) Halina Norberg (S) Yadollah Biglari (V) Övriga deltagande Eva Assarsson, kanslichef stöd & process Emma Kaumheimer, sekr. stöd & process Utses att justera Bülent Curku Justeringens plats och tid Kanslienheten den 28 augusti 2014 Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Ordförande... Justerande... ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Valnämnd Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kanslienheten, Dragonvägen 86 Underskrift...

2 Valnämnd Förordnande av röstmottagare - valen hösten 2014 (VN/2014:4) Valnämnden förordnar röstmottagare i röstningslokal och vallokal enligt bifogad lista som är daterad den 25 augusti Valnämnden ska förordna de personer som ska vara röstmottagare i röstningslokaler och vallokaler. Aktuella personer anges i lista som presenteras direkt vid valnämndens sammanträde den 25 augusti. Röstmottagare som måste förordnas som nämnden själv inte hinner fatta beslut om inför valen under 2014, t ex sent tillkomna, har kanslichefen delegation från valnämnden att förordna. Beslut som fattats till följd av delegation ska anmälas vid nästkommande sammanträde med nämnden. Förslag till beslut Valnämnden förordnar röstmottagare i röstningslokal och vallokal enligt bifogad lista som är daterad den 25 augusti Beslutsunderlag 1. Lista på röstmottagare per den 25 augusti 2014.

3 Valnämnd Förtidsröstning på valdagen den 14 september (VN/2012:3) Valnämnden beslutar att följande personer i valnämnden jobbar som röstmottagare i Messingen på valdagen: Klockan Bo Eklund, Jaak Akker, Halina Norberg Klockan Jaak Akker, Torsten Hemph, Yadollah Biglari På valdagen är det möjligt att förtidsrösta i Messingen. Röstningslokalen är öppen klockan Som i våras, vid valet till Europaparlamentet, ska det vara några från valnämnden som jobbar med förtidsröstningen. Totalt behövs sex personer som jobbar ca fyra timmar var. Fördelat enligt följande: Tre som jobbar Tre som jobbar

4 Valnämnd Tjänstgörande ledamöter i valnämnden vid onsdagsräkningen (VN/2012:3) 1. Valnämnden utser följande ledamöter som valledning under onsdagsräkningen: Jan Eckert (M), ordförande Olof Granström (KD), vice ordförande Bülent Curku (S), andre vice ordförande Torsten Hemph (FP), ledamot Kamal Schtaie (V), ledamot (ersätter Erika Tillnert (MP) Den 17 september genomförs valnämndens preliminära rösträkning för riksdag-, kommunaloch landstingsvalen samt en slutlig rösträkning för folkomröstningen. Vid valnämndens sammanträde den 9 juni informerades nämnden om att det räcker med en beslutsmässig nämnd under det sammanträdet. Förslaget är att det är tre från alliansen och två från oppositionen. Vid valet 2010 togs ett sådant beslut av dåvarande valnämnd. Förslag till beslut 1. Valnämnden utser följande ledamöter som valledning under onsdagsräkningen: Jan Eckert (M), ordförande Olof Granström (KD), vice ordförande Bülent Curku (S), andre vice ordförande Torsten Hemph (FP), ledamot Erika Tillnert (MP) ledamot, Beslutsunderlag 1. Protokoll från valnämnden den 17 augusti 2010.

5 Valnämnd Informationsinsatser Valnämnden noterar informationen i protokollet. Valkansliet informerar om de olika informationsinsatserna som görs i samband med valet. Affischering i pendlargången vid tågsstationen. Affischering på JCDeaux platserna, dessa finns bland annat vid vägar och busshållplatser. Annonser i lokaltidningarna med olika tema beroende på när i tiden de kommer ut. Valinformation i tidningen Mitt Väsby, som skickas hem till samtliga hushåll i Upplands Väsby. Annonsering på dataskärmarna som finns i Väsby Centrum Vykort hem till alla som röstar för första gången. Kampanj på Facebook.

6 Valnämnd Övrigt Valnämnden noterar informationen i protokollet. Det här är sista sammanträdet för valnämnden innan valet. Valnämndens uppgifter på valdagen den 14 september På valdagen är det fem personer från valnämnden som jobbar som röstmottagare i Messingen. Övriga i valnämnden ska åka runt till vallokalerna och observera. Samling sker i Messingen kl Nämndsekreteraren tar fram ett schema och en enkel checklista. Valnämndens uppgifter onsdagen den 17 september Onsdagen den 17 september genomförs valnämndens preliminära rösträkning för riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige samt slutgiltig rösträkning för kommunal folkomröstningen. Valnämnden ska sammanträda och rösträkningen är en offentlig förrättning. Valnämnden har vid kvällens sammanträde beslutat att fem stycken tjänstgör, vilket krävs för en beslutsmässig nämnd.