Storskiftesgatan 133. Sms:a till så får du objektbeskrivningen i din mobil.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Storskiftesgatan 133. Sms:a 93136 till 71122 så får du objektbeskrivningen i din mobil."

Transkript

1 S t o r s k i f t e s g a t a n L I N K Ö P I N G

2 Storskiftesgatan 133 Antal rum och storlek: 3 ROK, 81 KVM LghNr: 53 Typ: Bostadsrätt Upplåtelseform: Bostadsrätt Byggår: 1992 Mån.avgift: kr/mån Pris: kr eller bud ~ euro Sms:a till så får du objektbeskrivningen i din mobil. Kontakta oss för ytterligare information. Var vänlig respektera säljarens önskemål om att boka tid med oss för visning. Detta dokument är en objektbeskrivning. Sofia Tjernberg Reg. Fastighetsmäklare Telefon: Mobil: Christel Skogh Mäklarassistent Telefon:

3

4 MODERNT KÖK! MATPLATS I KÖKET

5 RYMLIGT VARDAGSRUM MED UTGÅNG TILL ALTAN VARDAGSRUM

6 SOVRUM 1 SOVRUM 2

7 BADRUM//GÄST WC KLÄDVÅRD/ENTRÉ MOT VARDAGSRUM

8 UTGÅNG TILL ALTANEN FRÅN VARDAGSRUMMET STOR TRÄTRALL!

9 O b j e k t s b e s k r i v n i n g H u s k ä n s l a! M a r k t r e a m e d e g e n t o m t i s y d v ä s t o c h o m r å d e t s k a n s k e b ä s t a l ä g e! T o t a l r e n o v e r a d i m o d e r n a f ä r g e r, a l l t ä r i a b s o l u t a t o p p s k i c k! E N E R G I P R E S T A N D A F ö r e n i n g e n s h u s : E n e r g i p r e s t a n d a k W h / m 1 å r. P L A N L Ö S N I N G E n t r é h a l l : L j u s e n t r é h a l l m e d v i t a v ä g g a r o c h m ö r k t k l i n k e r g o l v. P l a t s f ö r h a t t h y l l a e l l e r g a r d e r o b e r. B E S K R I V N I N G M a r k p l a n E g e n t r ä d g å r d T o t a l r e n o v e r a t T o p p s k i c k! G a v e l l ä g e n h e t V ä l k o m n a t i l l d e n n a f a n t a s t i s k t l j u s a o c h m y c k e t t r e v l i g a m a r k t r e a m e d h u s k ä n s l a! P å S t o r s k i f t e s g a t a n b o r n i m e d S o v r u m 1 : f a n t a s t i s k t h ä r l i g, e g e n t o m t i n r a m a d a v n y p l a n t e r a d h ä c k V ä l t i l l t a g e t s o v r u m m e d p l a t s f ö r d u b b e l s ä n g. P l a t s f i n n s f ö r o c h m e d e t t s t o r t t r ä d ä c k i b ä s t a s y d v ä s t l ä g e. T a c k v a r e a t t i n s t a l l e r a g a r d e r o b s v ä g g f ö r f ö r v a r i n g. g a v e l l ä g e t s p r i d s e t t h ä r l i g t l j u s f l ö d e i h e l a b o s t a d s o m ä r p å t o t a l t 8 1 k v m. H e l a b o s t a d e n t o t a l r e n o v e r a d e s t i l l S o v r u m 2 : a b s o l u t a t o p p s k i c k o c h r u m m e n f ö r d e l a s m e l l a n e t t p å k o s t a t S o v r u m m e d p l a t s f ö r b å d e s ä n g, s k r i v b o r d s a m t f ö r v a r i n g i k ö k m e d m a t p l a t s, v a r d a g s r u m m e d u t g å n g t i l l t r ä d g å r d e n, m i n d r e " k l ä d k a m m a r e " m e d f ö n s t e r. H ä r k a n n i e f t e r e g n a t v å s t o r a s o v r u m, h e l k a k l a t b a d r u m m e d g o l v v ä r m e, g ä s t - w c, ö n s k e m å l s ä t t a u p p s k e n o r o c h h y l l o r f ö r a t t s k a p a e n e n t r é h a l l s a m t k l ä d v å r d s r u m m e d t v ä t t p e l a r e o c h g r o v i n g å n g s. m i d i g o c h d o l d f ö r v a r i n g s l ö s n i n g. G e n o m g å e n d e s a m s a s v i t a o c h g r å a t o n e r m e d l j u s a v ä g g a r, l a m i n a t g o l v i g r å n y a n s s a m t k l i n k e r g o l v i v å t r u m m e n. F ö r v a r i n g f i n n s i f o r m a v t r ä d g å r d s f ö r r å d p å b a k s i d a n o c h l ä g e n h e t s f ö r r å d i b y g g n a d e n s t r a x u t a n f ö r e n t r é n. T r e v l i g t l ä g e m e d k o r t g å n g v ä g t i l l E k l a n d s k a p e t m e d s t r ö v o m r å d e n, a f f ä r, s k o l o r o c h m a t a f f ä r. V ä l k o m n a p å v i s n i n g! A D R E S S K O M M U N M M B o s t a d s r ä t t s l ä g e n h e t, l g h n r 5 3, S t o r s k i f t e s g a t a n L i n k ö p i n g. B e l ä g e n i L i n k ö p i n g k o m m u n, S l a k a f ö r s a m l i n g. K ö k : F a n t a s t i s k t l j u s t o c h m o d e r n t k ö k m e d m a t p l a t s v i d f ö n s t e r. V i t a, h ö g b l a n k a l u c k o r, s v a r t l a m i n a t s k i v a s a m t s v a r t k a k e l o v a n d i s k b ä n k. F u l l m a s k i n e l l u t r u s t n i n g i r o s t f r i t t i f o r m a v d i s k m a s k i n, s p i s h ä l l, f l ä k t k å p a, u g n o c h m i k r o v å g s u g n i a r b e t s h ö j d s a m t k y l o c h f r y s s k å p m e d L E D - d i s p l a y i f u l l h ö j d. T r e v l i g t l j u s i n s l ä p p f r å n t v å h å l l t a c k v a r e g a v e l l ä g e t. V a r d a g s r u m : R y m l i g t v a r d a g s r u m m e d h ä r l i g t l j u s i n s l ä p p f r å n s t o r t f ö n s t e r p a r t i! P l a t s f ö r b å d e s t o r s o f f g r u p p o c h m a t s a l s m ö b l e m a n g. U t g å n g t i l l d e t s t o r a t r ä d ä c k e t m e d s o l f r å n m o r g o n t i l l k v ä l l s a m t e r e g n a t r ä d g å r d. I s a m t l i g a r u m ( e j v å t u t r y m m e n ) l i g g e r e t t m o d e r n t l a m i n a t g o l v p å g o l v o c h v ä g g a r n a ä r v i t m å l a d e. K l ä d v å r d : V ä l p l a n e r a t k l ä d v å r d s r u m m e d g r o v i n g å n g f r å n t r ä d g å r d e n. I n r e t t i v i t t m e d m ö r k g r å t t k l i n k e r g o l v, t v ä t t b ä n k m e d v a s k, ö v e r s k å p f ö r f ö r v a r i n g s a m t t v ä t t p e l a r e m e d t v ä t t m a s k i n o c h t o r k t u m l a r e. P l a t s f i n n s f ö r a t t i n s t a l l e r a t o r k s t ä l l n i n g. B a d r u m : M o d e r n t, p å k o s t a t b a d r u m m e d v i t t k a k e l o c h m ö r k t k l i n k e r g o l v. I n r e d n i n g i f o r m a v h a n d f a t m e d k o m m o d, s p e g e l m e d b e l y s n i n g, w c, h a n d d u k s t o r k s a m t i n u l ä g e t b a d k a r ( f ö r b e r e t t f ö r d u s c h ). H ä r f i n n s o c k s å g o l v v ä r m e o c h f ö n s t e r.

10 W C : G ä s t - w c m e d h a n d f a t / k o m m o d o c h s p e g e l s k å p. K l i n k e r p å g o l v o c h m å l a d e v ä g g a r i v i t t. S T O R L E K B o a r e a 8 1 m 1. 3 r u m o c h k ö k. O b s e r v e r a a t t d e n e x a k t a s t o r l e k e n i n t e ä r u p p m ä t t. I N F O R M A T I O N O M F Ö R E N I N G E N B o s t a d s r ä t t s f ö r e n i n g, H S B M j ä r d e v i 1. s y s t e m f ö r a t t k v a l i t e t s s ä k r a b o s t a d s r ä t t s f ö r e n i n g a r ). - F ö r e n i n g e n o m f a t t a r 5 9 h u s h å l l. S o m m e d l e m f i n n s m ö j l i g h e t a t t l å n a v e r k t y g o c h m ö b l e r s o m ä g s a v f ö r e n i n g e n. S k o t t k ä r r o r f i n n s i v a r j e å t e r v i n n i n g s r u m. K o n t a k t a v i c e v ä r d e n ( i g o d t i d ) o m n i ä r i b e h o v a v a t t l å n a : h ö g t r y c k s s p r u t a, r ä f s o r, s p a d a r, k o f o t, s o p k v a s t, k r a t t o r, y x a, h ä c k s a x, s l ä g g h a m m a r e, s t e g e, g r i l l. f ö r e n i n g e n h a r ä v e n e t t t a l s t o l a r o c h s e x s t y c k e n b o r d s o m m e d l e m m a r n a k a n l å n a. D e t f i n n s å t e r v i n n i n g s r u m p å f y r a p l a t s e r i f ö r e n i n g e n. I s a m t l i g a f i n n s f ö r u t o m d e v a n l i g a s o p k ä r l e n ä v e n k ä r l f ö r i n s a m l i n g a v p a p p e r, k a r t o n g, g l a s ( f ä r g a t o c h o f ä r g a t ), F e l a n m ä l a n : V i d f e l o c h b r i s t e r s o m u p p s t å r i l ä g e n h e t e r n am e t a l l f ö r p a c k n i n g a r, p l a s t f ö r p a c k n i n g a r, o l i k a s o r t e r s e l l e r a l l m ä n n a u t r y m m e n a n m ä l d e t t a t i l l v i c e v ä r d e n i f ö r sl ta am p o r, e l e k t r o n i k s k r o t o c h b a t t e r i e r. h a n d. t e l. n r. : , e l l e r e - p o s t : A n n a t a v f a l l o c h m i l j ö f a r l i g t a v f a l l, t y p g r o v s o p o r, v i c e v a r d. m j a r d e v i g m a i l. c o m l ö s n i n g s m e d e l, s y r o r, f ä r g r e s t e r, g r o v a g r e n a r m m l ä m n a s a v d e b o e n d e p å m i l j ö s t a t i o n e r n a i k o m m u n e n. I n t r ä f f a r d e t a k u t a f e l s. k. a k u t f a l l, ö v e r s v ä m n i n g e t c g ö r s a n m ä l a n t i l l H S B B o s e r v i c e F e l a n m ä l a n t e l T Y P A V B O S T A D S F Ö R E T A G F ö r e n i n g e n ä r e t t p r i v a t b o s t a d s f ö r e t a g. A l l m ä n t o m f ö r e n i n g e n : - G a r a g e k a n h y r a s f ö r k r / m å n. - I m å n a d s a v g i f t e n i n g å r k a b e l - T V ( C o m h e m ), b r e d b a n d o c h G E M E N S A M H E T S A N L Ä G G N I N G A R I p - t e l e f o n i ( B r e d b a n d s b o l a g e t ), v ä r m e o c h v a t t e n. D e t f i n n s f ö r r å d t i l l h ö r a n d e l ä g e n h e t e n, d e l s i - R a d o n m ä t n i n g a r ( s t i c k p r o v ) h a r g j o r t s, v ä r d e u n d e r f ö r r å d s b y g g n a d m i t t e m o t h u s o c h d e l s p å b a k s i d a n.. - C e r t i f i e r a d b r f , f ö r n y a d ( H S B C e r t i f i e r i n g ä r e t t D e t f i n n s d e s s u t o m m ö j l i g h e t a t t l å n a s t o l a r, b o r d o c h p a r t y t ä l t m. m. K o m m a n d e a v g i f t s h ö j n i n g a r : A v g i f t e r n a h ö j d e s m e d 1 %. Ö v r i g t : N ä r a e k l a n d s k a p e t o c h m o t i o n s s p å r o c h b a r a e n h a l v m i l f r å n L i n k ö p i n g s c e n t r u m l i g g e r M j ä r d e v i. P å p r o m e n a d a v s t å n d f i n n s m a t a f f ä r a p o t e k, b i b l i o t e k m. m. i L a m b o h o v s c e n t r u m. D e t f i n n s g o t t o m c y c k e l v ä g a r i o m g i v n i n g a r n a o c h i f ö r e n i n g e n f i n n s f l e r a l e k p l a t s e r s a m t p r o m e n a d s t r å k. B o s t a d s r ä t t s f ö r e n i n g e n M j ä r d e v i 1 l i g g e r i n a t u r s k ö n a g å r d a r m e d l e k p l a t s e r o c h g r ö n a y t o r. B o s t a d o m r å d e t L i l l a M j ä r d e v i ä r b e l ä g e t 6 k m f r å n L i n k ö p i n g s c e n t r u m o c h n ä r m a s t e g r a n n a r ä r s t a d s d e l e n L a m b o h o v, M j ä r d e v i S c i e n c e P a r k o c h L i n k ö p i n g s u n i v e r s i t e t. I o m r å d e t f i n n s d a g h e m o c h i n o m g å n g a v s t å n d s k o l o r, m a t a f f ä r, k y r k a, v å r d c e n t r a l o c h a p o t e k. B o s t a d s r ä t t s f ö r e n i n g e n b i l d a d e s o c h s t o d f ä r d i g f ö r i n f l y t t n i n g u n d e r t i d e n 1 d e c e m b e r t i l l 1 j u l i F ö r e n i n g e n b e s t å r a v 5 9 l ä g e n h e t e r, v a r a v 7 ä r g r u p p b o s t a d f ö r L i n k ö p i n g s k o m m u n. D a g h e m m e t s o m f i n n s i o m r å d e t ä r e t t f ö r ä l d r a r k o o p e r a t i v t d a g h e m s o m d r i v s h e l t f r i s t å e n d e f r å n b o s t a d s r ä t t s f ö r e n i n g e n. B A L K O N G / U T E P L A T S / I N N E R G Å R D F a n t a s t i s k t l ä g e p å t o m t e n m e d r y m l i g g r ä s m a t t a i n r a m a d a v p l a n t e r a d h ä c k. S t o r t t r ä d ä c k m e d s o l f r å n m o r g o n t i l l k v ä l l ( s y d v ä s t ). E K O N O M I, M Å N A D S A V G I F T M M P r i s k r e l l e r b u d. A v g i f t k r / m å n. I m å n a d s a v g i f t e n i n g å r v ä r m e, v a t t e n o c h k a b e l - T V o c h b r e d b a n d. D r i f t k o s t n a d u t ö v e r m å n a d s a v g i f t k r / m å n. A n d e l i f ö r e n i n g e n ä r 1, %. F ö r e n i n g e n t a r u t e n o m g i v n i n g a r. D e n b e f i n t l i g a n a t u r e n h a r s p a r a t s o c h t r a f i kö ev ne r l å t e l s e a v g i f t o m k r o c h e n p a n t s ä t t n i n g s a v g i f t o m l e d s i n i o m r å d e t v i a e t t f å t a l v ä g a r, v i l k e t h a r s k a p a t b4 i4 l5 f rk ir a. B o s t a d s r ä t t e n ä r p a n t s a t t. B e f i n t l i g a l å n l ö s e s a v s ä l j a r e n p å t i l l t r ä d e s d a g e n. N U V A R A N D E D R I F T K O S T N A D E R D r i f t k o s t n a d e n f ö r d e l a s e n l i g t f ö l j a n d e F ö r s ä k r i n g k r H u s h å l l s s t r ö m k r

11 U P P L Å T E L S E F O R M B o s t a d s r ä t t. T V A n s l u t e n t i l l k a b e l n ä t, l e v e r e r a s a v C o m H e m. I N T E R N E T A N S L U T N I N G B r e d b a n d, l e v e r e r a s a v B r e d b a n d s b o l a g e t. I n g å r i m å n a d s a v g i f t e n. T I L L T R Ä D E E n l i g t ö v e r e n s k o m m e l s e N U V A R A N D E Ä G A R E M i l a i m f M u s t a f a f o c h f S e l i m e f M u s t a f a. R E F N R F S T K o n t a k t a o s s f ö r y t t e r l i g a r e i n f o r m a t i o n. V a r v ä n l i g r e s p e k t e r a s ä l j a r e n s ö n s k e m å l o m a t t b o k a t i d m e d o s s f ö r v i s n i n g. D e t t a d o k u m e n t ä r e n o b j e k t b e s k r i v n i n g.

12 B i l a g o r. F ö l j a n d e d o k u m e n t ä r b i f o g a d e : P l a n l ö s n i n g F a s t i g h e t s k a r t a B o e n d e k a l k y l I n t e g r i t e t s p o l i c y E n t r y g g b o s t a d s a f f ä r b o s t a d s r ä t t T i l l ä g g s t j ä n s t e r B o l å n e r b j u d a n d e v i a S E B

13

14

15 KVAR ATT LEVA PÅ Handläggare: Sofia Tjernberg, tel , , e-post: Boendekalkyl Bostadsrätten till lgh nr 53 i föreningen HSB Mjärdevi 1, Storskiftesgatan 133, Linköping Pris Driftkostnad Kontantinsats Boarea ca 81 Årsavgift till förening Låneinstitut Belopp Ränta % Ränta kr Amortering Räntejust.datum SEB bottenlån rörligt , Summa , Boendekostnad Per månad Per år Avgift till förening Ränteutgift Amortering Driftkostnader Månadsutgift Skattereduktion Boendekostnad exkl. Amortering Boendekostnad inkl. Amortering Sammanställning Person 1 Person 2 Bruttolön (kom.skatt 32,250/32,250) Barnbidrag, flerbarnstillägg Övriga inkomster Övriga utgifter Summa skatt Månadsutgift Resultat/månad Kvar att leva på F02-ST Sid 1(1) Svensk Fastighetsförmedling Drottninggatan 8, Drottninggatan 8, LINKÖPING Org.nr: Telefon Telefax Internet

16 Integritetspolicy INLEDNING Svensk Fastighetsförmedling behandlar personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204). I denna Integritetspolicy redogör vi närmare för hur Svensk Fastighetsförmedling behandlar de personuppgifter som registrerats av Svensk Fastighetsförmedling. Personuppgiftsansvarig är Svensk Fastighetsförmedling AB. Kontaktinformation finns under rubriken 'Kontaktuppgifter' nedan. ALLMÄNT Svensk Fastighetsförmedling registrerar och behandlar spekulanter, kunder och övriga personers personuppgifter i olika dataregister. Den som registreras skall före registreringen normalt tillfrågas om denne samtycker till att uppgifterna behandlas i enlighet med Integritetspolicyn. Om inte är det viktigt att omgående meddela Svensk Fastighetsförmedling detta så att det kan beaktas vid behandlingen av personuppgifterna. Särskilt viktigt är det att meddela om man t ex har skyddad identitet. I viss utsträckning är dock registrering och behandling av personuppgifter nödvändig och önskvärd även om den registrerade inte lämnat något särskilt samtycke. Det kan t ex vara nödvändigt för att Svensk Fastighetsförmedling skall kunna fullgöra avtal och skyldigheter enligt lag. För sådan registrering och behandling, som enligt Personuppgiftslagen är tillåten utan samtycke från den registrerade, efterfrågas inget särskilt samtycke. ÖVERFÖRING Svensk Fastighetsförmedling är en del av DnB NOR-koncernen. För att kunna erbjuda de produkter och tjänster som tillhandahålls av bolag inom DnB NOR-koncernen, såsom bank- och finans och försäkringstjänster, kommer personuppgifter att överföras mellan bolag inom koncernen. Vidare kan personuppgifter komma att överföras till övriga samarbetspartners som inte ingår i koncernen när det gäller administration av sådana produkter och tjänster som inte tillhandahålls av bolag inom koncernen. Aktuella uppgifter om samarbetspartners finns på Svensk Fastighetsförmedlings hemsida Personuppgifter kan även komma att lämnas ut till Fastighetsmäklarnämnden (FMN), som utövar tillsyn över fastighetsmäklare i Sverige. En mäklare är enligt lag skyldig att tillhandahålla FMN uppgifter och handlingar som FMN begär i sin tillsynsverksamhet INFORMATION OCH RÄTTELSE Den registrerade har rätt att efter ansökan en gång per år kostnadsfritt erhålla information om vilka personuppgifter som Svensk Fastighetsförmedling registrerat och behandlar i sina register som rör den sökande. Om någon uppgift i registren är felaktig rättas uppgiften omgående efter det att Svensk Fastighetsförmedling uppmärksammats på felet. KOMPLETTERING/UPPDATERING I syfte att upprätthålla en god kund- och registervård kan Svensk Fastighetsförmedling komma att komplettera eller uppdatera personuppgifterna med uppgifter som inhämtas från privata och offentliga register. Det uppgifterna kan komma att kompletteras med är t ex uppgift om fullständigt för- och efternamn, adress, ytterligare telefonnummer och födelsedatum. Uppgifter som löpande kan komma att uppdateras är t ex telefonnummer och adress. ÄNDAMÅLET MED BEHANDLINGEN Ändamålet med behandlingen av personuppgifterna är i första hand att administrera förmedlingen av en bostad, tjänst eller vara samt för att fullgöra ingångna avtal eller åtgärder som begärts innan ett avtal träffats. Behandling av uppgifter sker också för att Svensk Fastighetsförmedling ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt lag. Detta inkluderar även uppgifter om kontakter mellan den registrerade och Svensk Fastighetsförmedling (t ex noteringar av frågor och klagomål) samt uppgifter om eventuella andra företrädare för den registrerade och om hur avtalet fullgörs. Uppgifterna används även i syfte att kunna erbjuda andra boenderelaterade produkter och tjänster som mäklartjänster, bolån, försäkringar etc som tillhandahålls av Svensk Fastighetsförmedling, andra bolag inom DnB NOR-koncernen eller övriga samarbetspartners. Slutligen används uppgifterna även för statistiska ändamål och utvärderingar för att kunna utveckla och förbättra tjänster och produkter. GALLRING Personuppgifter gallras löpande. Om t ex något kundförhållande inte uppkommer efter det att en spekulant på en bostad registrerats, raderas normalt uppgifterna om spekulanten efter en tid. Uppgifterna kan också raderas på begäran av den registrerade. Personuppgifter kan dock efter gallringen i ett register finnas kvar i andra register. Det kan t ex gälla uppgifter om att en spekulant deltagit i en budgivning som då även registreras i ärende- och hanteringsregister. Ärende- och hanteringsregister används för att fullgöra mäklarens arkiveringsskyldigheter enligt lagar, förordningar och praxis samt för att kunna verifiera och kontrollera att ärenden handlagts på ett korrekt sätt. Ärende- och hanteringsregister används inte för marknadsföringsändamål. KONTAKTUPPGIFTER Svensk Fastighetsförmedling AB Box STOCKHOLM TEL: FAX: E-POST: HEMSIDA: ORG NR: februari 2009

17 En trygg bostadsaffär bostadsrätt sid 1 (4) Juridisk information till dig som köper eller säljer en bostadsrätt Avtalet är bindande För att köpet ska vara giltigt måste vissa formkrav i lagen följas. Avtalet ska vara skriftligt och innehålla uppgift om den lägenhet som överlåts och priset. Avtalet ska skrivas under av både säljaren och köparen. Ett överlåtelseavtal där alla formkrav är uppfyllda är ett bindande avtal som köpare eller säljare inte utan vidare ensidigt kan ångra. Svävarvillkor Villkor som ger en av parterna rätt att frånträda köpet, måste tas med i avtalet för att de ska gälla. En vanlig situation är att köparen har möjlighet att frånträda köpet om köparen inte beviljas lån för att kunna finansiera köpet. Andra villkor som kan förekomma är att köparen har rätt att låta en besiktningsman besiktiga lägenheten innan köparen blir definitivt bunden av köpet. För säljarens del kan villkoret handla om att säljaren vill få tid på sig att köpa en ny bostad att flytta till. En sista dag anges alltid till vilken villkoret ska gälla. Köpet hålls svävande till dess att villkoret är uppfyllt eller sista dagen passerats. Om svävarvillkor ska finnas i avtalet eller inte är en del av förhandlingen mellan parterna. En säljare som kan välja mellan en köpare, som kräver t ex ett besiktningsvillkor och en annan köpare som inte har det kravet, kan komma att välja den senare köparen om förutsättningarna i övrigt är lika. Energideklaration Enligt lag ska säljaren av en bostadsrätt uppvisa den senast upprättade energideklarationen avseende bostadsrättsföreningens byggnad för spekulanter och överlämna en kopia till köparen. Säljaren ska även ange uppgift om byggnadens energiprestanda vid annonsering. Om det inte finns någon energideklaration för bostadsrättsföreningens byggnad är varken säljaren eller köparen skyldig att se till att en sådan upprättas. Medlemskap i föreningen Om köparen inte sedan tidigare är medlem i bostadsrättsföreningen måste köparen ansöka om medlemskap hos föreningens styrelse. Medlemskapet medför både rättigheter och skyldigheter för bostadsrättsinnehavaren. Köpet är beroende av att styrelsen beviljar köparen medlemskap i föreningen och blir bindande först när villkoret är uppfyllt. Vägras köparen medlemskap i föreningen har köparen rätt att överklaga beslutet till hyresnämnden. Det är dock vanligt förekommande att parterna avtalar om att säljaren ändå har rätt att begära att köpet ska återgå om köparen vill överklaga beslutet om medlemskap. Anledningen till att säljaren i dessa situationer ofta vill kunna begära att köpet återgår är att prövningen i hyresnämnden kan dra ut på tiden. Fast och lös egendom En bostadsrätt är lös egendom och det är köplagens regler som tillämpas vid en överlåtelse av en bostadsrätt. När det gäller tillbehör finns det dock ingen vägledning i köplagen om vad som hör till den lägenhet som bostadsrätten omfattar. Nedan redovisas därför istället vad som gäller enligt jordabalkens regler vid överlåtelse av fastigheter. Även om bostadsrätten är lös egendom kan man få vägledning i vad som hör till lägenheten i jordabalkens regler. I jordabalken definieras vad som är fast egendom. Det som inte är fast egendom anses vara lös egendom. Fast egendom (fastighet i dagligt tal) är själva marken och, i normalfallet, byggnader på marken. En fastighet kan även vara tredimensionell d v s avgränsad i höjd och djupled. I dessa fall rör det sig oftast om en ägarlägenhetsfastighet, där själva lägenhetsutrymmet utgör en egen fastighet. Ingår hatthyllan i köpet? Även tillbehör kan vara fast egendom. Om tillbehören är fast egendom ska dessa ingå i köpet. Tillbehören kan antingen vara tillbehör till fastigheten eller till byggnaden. Exempel på byggnadstillbehör är t ex badkar, duschkabin, toalett, tvättmaskin, torkskåp, torktumlare, spis, kyl, frys, garderober, TV-antenn, parabol, tjuvlarm, fönstergaller, hatthylla och porttelefon etc. Säljare och köpare kan dock alltid tillsammans bestämma vad som ska ingå eller inte ingå i ett köp. Man kan alltså avtala om att egendom som är tillbehör inte ska ingå eller att lös egendom ska ingå i köpet. Om det t ex finns en tvättmaskin i lägenheten kan köparen räkna med att den lämnas kvar eftersom den enligt lag är ett tillbehör. Om säljaren däremot vill ta med sig tvättmaskinen måste han innan köpet informera köparen om det och detta bör även dokumenteras i avtalet. Samma sak gäller om t ex köparen inte vill ha säljarens tvättmaskin, då måste det tas med i avtalet. I annat fall kan inte köparen i efterhand kräva att säljaren tar bort tvättmaskinen. Ansvaret för fel i bostaden I samband med ett köp av en bostadsrätt kan det ibland uppstå diskussion mellan köparen och säljaren om vem som ska bekosta eventuella skador eller andra fel som upptäcks i bostadsrätten. Om man inte kan komma överens om det så ger lagen vägledning. För bostadsrätter är det köplagen som gäller. JUNI 2014

18 sid 2 (4) Undersökningsplikt upplysningsplikt Enligt köplagen övergår risken för en vara på köparen först vid avlämnandet. Vi föreslår dock att köpare och säljare i en bostadsrättsaffär avtalar om att den huvudsakliga risken övergår på köparen då överlåtelseavtalet skrivs under. Detta innebär att bostaden köps i det skick den faktiskt befinner sig i på avtalsdagen. För att skydda sig måste köparen göra en noggrann undersökning av bostaden. Detta brukar kallas köparens undersökningsplikt. För sådana fel eller skador, som köparen haft möjlighet att upptäcka, kan säljaren inte göras ansvarig. En köpare måste flytta på skrymmande möbler och lyfta på gardiner och mattor för att undersöka ytskikten på golv och väggar. För bostadsrätter bör särskild uppmärksamhet ägnas fuktskador i kök och badrum. om alla fel och brister i bostaden som han känner till. Grundregeln är att säljaren inte kan göras ansvarig för fel som är upptäckbara för köparen. Trots detta kan en säljare ändå i vissa situationer ha ett sådant ansvar om han före försäljningen känt till felet och ändå underlåtit att upplysa köparen om detta. En förutsättning för ett sådant ansvar är att bostadsrätten sålts i befintligt skick och att köparen borde ha kunnat räkna med att bli upplyst om felet samt att säljarens underlåtenhet att upplysa köparen om felet kan antas ha inverkat på köpet. Det ska vidare vara fråga om ett väsentligt fel. Dolda fel De fel som säljaren kan bli ansvarig för är således sådana fel som köparen inte upptäckt, borde ha upptäckt eller borde ha misstänkt med hänsyn till lägenhetens ålder, pris och skick. Det spelar då ingen roll om säljaren själv inte kände till felet s k dolda fel. Upptäcker köparen vid sin undersökning tecken på fel i bostaden eller är den över huvudtaget i sådant skick, att fel kan misstänkas, skärps kraven på köparens undersökning. En köpare kan inte förvänta sig mer än att en lägenhet har en normal standard. Alla delar av lägenheten har en begränsad teknisk livslängd. Köpare måste alltså räkna med att en lägenhet och dess anläggningar förändras och försämras på grund av ålder och bruk. Ju äldre lägenheten är desto lägre standard kan köparen förvänta sig. En köpare kan förvänta sig att olika delar av en lägenhet fungerar under dess normala tekniska livslängd. Om ett badrum är tre år gammalt har köparen rätt att förvänta sig att ytskiktet fortfarande klarar av att stå emot vatten och att fuktskador inte uppkommer. Om badrummet däremot är 30 år gammalt kan köparen kan knappast förvänta sig att badrummet fungerar felfritt. Har lägenheten delvis renoverats har köparen rätt att förvänta sig högre standard i de delarna som är renoverade jämfört med vad lägenhetens ålder i övrigt ger anledning till. Det är omöjligt att beskriva normal standard och vad som är normala åldersförändringar. Först när lägenheten har betydligt lägre standard än vad köparen haft anledning att räkna med är felet att betrakta som ett fel i köprättslig mening. Om det finns tecken på fel som köparen inte själv kan dra några slutsatser av, måste han gå vidare med sin undersökning och, om så krävs, anlita en sakkunnig för att fullgöra sin undersökningsplikt. Även de uppgifter säljaren lämnar påverkar undersökningspliktens omfattning. Om t ex säljaren upplyser köparen om ett misstänkt fel kan det utgöra en varningssignal, som bör föranleda en mer ingående undersökning från köparens sida. Köparen bör slutligen ha i åtanke att säljaren inte svarar för fel och brister, som köparen borde ha räknat med eller borde ha förväntat sig med hänsyn till bostadens ålder, pris, skick och användning. Upplysningsplikt En närliggande fråga är om säljaren måste upplysa 1) Försäkringen gäller både då mäklaren förmedlar bostäder samt förmedling av Svensk Fastighetsförmedlings centrala tilläggstjänster. Säljarens uttalanden Säljaren kan bli bunden av en utfästelse om lägenhetens skick. I praktiken gäller det dock enbart om han gjort en klart uttalad och specificerad utfästelse beträffande lägenheten. Allmänt lovprisande eller generella uttalanden anses inte som utfästelser. Ansvarstid Säljarens ansvar för fel i en såld lägenhet upphör normalt två år efter det att köparen tillträdde lägenheten. Saken kan också uttrycka så att köparens fordran på grund av fel i lägenheten preskriberas två år efter det att han har tillträtt lägenheten. Reklamation Köparen ska om han vill åberopa att lägenheten är felaktig, reklamera inom skälig tid efter det att han märkt eller borde ha märkt felet. Om köparen inte reklamerar i rätt tid förlorar han i normalfallet sin rätt att göra gällande påföljder på grund av felet dvs kräva kompensation av säljaren. Mäklarens roll och ansvar En fastighetsmäklare ska tillvarata både säljarens och köparens intressen. Uppdraget ska utföras omsorgsfullt och i enlighet med god fastighetsmäklarsed. När det gäller eventuella fel och brister i en förmedlad bostad är det viktigt att förstå att mäklaren förmedlar försäljningen av bostaden från säljaren till köparen. Det är inte mäklaren som säljer bostaden. Ansvaret för fel och brister ligger normalt antingen hos säljaren eller hos köparen enligt vad som framgår ovan. Mäklaren är dock skyldig att upplysa köparen om sådana fel i bostaden som mäklaren iakttagit eller annars känner till eller med hänsyn till omständigheterna har särskild anledning att misstänka. Någon undersökningsplikt i vanlig mening har dock inte mäklaren. En fastighetsmäklare måste vara registrerad hos Fastighetsmäklarinspektionen, som är en statlig myndighet. Bland kraven för att vara registrerad finns en skyldighet att ha en ansvarsförsäkring. Försäkringen ska täcka eventuell ekonomisk förlust som mäklaren genom oaktsamhet kan förorsaka sina kunder. 1 JUNI 2014

19 Uppdragsavtalet Ett förmedlingsuppdrag avseende en bostad ska enligt mäklarlagen vara skriftligt och undertecknas av säljaren och mäklaren. I uppdragsavtalet anges förutsättningarna för uppdraget samt uppdragsgivarens och mäklarens rättigheter och skyldigheter vid förmedlingen. Kravet på skriftligt uppdragsavtal innebär att mäklaren inte får åberopa muntliga överenskommelser som ställer högre krav på uppdragsgivaren än vad som kan följa av lagen. Objektsbeskrivningen mm Enligt mäklarlagen ska en beskrivning av bostaden upprättas av mäklaren (objektsbeskrivning). Objektsbeskrivningen ska innehålla vissa obligatoriska uppgifter. Uppgifterna i objektsbeskrivningen bygger dels på uppgifter från föreningen, dels på uppgifter som säljaren lämnar om bostaden. Som regel innehåller objektsbeskrivningen också allmän information, t ex rumsfördelning, maskinell utrustning, foton och ritningar m m. När mäklaren upprättat objektsbeskrivningen får säljaren ta del av denna för att säljaren ska kunna rätta till eventuella felaktigheter innan bostaden marknadsförs. Det är säljaren som i första hand ansvarar för att uppgifterna är riktiga. Om mäklaren har anledning att misstänka att någon uppgift är felaktig måste dock mäklaren givetvis rätta uppgiften. Utöver objektsbeskrivningen ska mäklaren även tillhandahålla den senaste årsredovisningen för föreningen och föreningens stadgar. Om det ännu inte finns någon årsredovisning ska istället föreningens ekonomiska plan tillhandahållas. Journal Mäklaren är skyldig att föra anteckningar (journal) över förmedlingsuppdraget. Mäklaren ska gå igenom journalen med parterna efter det att uppdraget slutförts, den ska därefter överlämnas till uppdragsgivaren och den slutliga köparen. Ersättning från annan verksamhet Mäklaren har rätt att få ersättning från annan verksamhet än förmedling av fastigheter. Denna ersättning får enligt lag inte vara mer än obetydlig. Ersättningar till mäklaren från annan verksamhet redovisas i dokumentet Tilläggstjänster. Mäklarens ersättning Mäklaren får vanligtvis sitt arvode genom provision, d v s en viss procent av köpeskillingen. Det förmedlingsavtal som en säljare ingår med mäklaren ger rätt till provision om bostaden säljs till en köpare som mäklaren har anvisat under avtalstiden. Men köpeavtalet måste vara juridiskt bindande. Så länge ett köp är svävande kan inte mäklaren hävda sin rätt till provision. Det typiska för ett provisionsavtal är att mäklaren får avtalad ersättning om bostaden säljs, men ingen ersättning alls om det inte blir någon affär. En mäklare har ingen rätt att utöver den avtalade provisionen ta ut särskild ersättning för annonskostnader m m om inte säljaren och mäklaren har kommit överens om det. Oftast innehåller förmedlingsavtalet sid 3 (4) en bestämmelse om en tidsbegränsad ensamrätt för mäklaren. Ett sådant avtal ger mäklaren rätt till provision om bostaden säljs under ensamrättstiden även om mäklaren inte har anvisat köparen eller medverkat till köpet. Boendekostnadskalkyl Ansvarig mäklare erbjuder dig som ska köpa bostad en skriftlig beräkning över dina personliga boendekostnader. Om du önskar en boendekostnadskalkyl meddela mäklaren. Budgivning Bud är inte bindande. Den som lägger ett bud på en bostad är inte bunden av budet, inte ens om budet är skriftligt. Säljaren av bostaden är inte heller bunden av några bud. En säljare behöver inte sälja till den person som lagt det högsta budet eller motivera sitt val av köpare.enligt mäklarlagen ska en mäklare föra en förteckning över alla bud där budgivarens namn, kontaktuppgifter, det belopp som bjudits och tid- punkten för när budet lämnades samt eventuella villkor framgår. Förteckningen ska sedan överlämnas till både köparen och säljaren vid tillträdet. För att skapa en trygg budgivning och ett enhetligt arbetssätt när vi genomför ett förmedlingsuppdrag har Svensk Fastighetsförmedling dessutom egna regler kring hur budgivningen ska hanteras inom Svensk Fastighetsförmedling. Reglerna om budgivning tillämpas på alla förmedlingsuppdrag som utförs av mäklare inom Svensk Fastighetsförmedling. Om uppdragsgivaren är en näringsidkare, förmedlingen avser nyproduktion till fast pris och uppdraget avser förmedling av fler än en nyproducerad bostad får mäklaren emellertid göra avsteg från reglerna. Reglerna redovisas nedan. Före budgivningen Före det att budgivningen inleds ska mäklaren informera uppdragsgivaren om hur vi arbetar med budgivning. Under budgivningen Under budgivningen ska mäklaren informera budgivarna: om hur vi arbetar med budgivning, t ex att namn och kontaktuppgifter kommer att lämnas till säljaren och köparen; om tidigare lagda bud, fortlöpande om nya lämnade bud; om att korrekta bud som lämnats inte kan strykas även om t ex budgivaren inte längre deltar i budgiv ningen; och om att mäklaren kan stryka uppenbart felaktiga bud som lämnats för att dessa inte ska påverka bud givningen på ett otillbörligt sätt. Mäklaren ska löpande föra en förteckning Budgivningsförteckning över samtliga bud. Budgivningsförteckningen ska innehålla uppgift om: budgivare med namn och kontaktuppgifter; JUNI 2014

20 det belopp som bjudits; tidpunkten för när budet lämnades; om handpenning kan betalas omgående; och eventuella villkor för budet. Mäklaren ska i möjligaste mån säkerställa att samtliga deltagare i budgivningen har ordnat den finansiering som krävs för att kunna fullfölja köp. Mäklaren ska fortlöpande informera uppdragsgivaren om nya lämnade bud. Informationen i budgivningsförteckningen ska dessutom hela tiden vara tillgänglig för uppdragsgivaren. Efter budgivningen När mäklaren och säljaren bedömer att budgivningen är avslutad ska mäklaren hålla informationen i budgivningsförteckningen tillgänglig för den som blir köpare. Efter budgivningen ska mäklaren dessutom: meddela samtliga budgivare att budgivningen är avslutad; och överlämna ett utdrag ur budgivningsförteckningen till var och en av budgivarna över vilka bud som budgivaren lämnat under budgivningen. När uppdraget slutförs Senast när uppdraget slutförs, vid tillträdet, ska budgivningsförteckningen överlämnas till uppdragsgivaren och köparen. Avbryts uppdraget dessförinnan ska budgivningsförteckningen överlämnas till uppdragsgivaren senast när uppdraget avslutas. Reklamation och ångerrätt Reklamation Om köparen eller säljaren vill reklamera mäklarens arbete/förmedlingsuppdrag, ska detta göras inom skälig tid efter det att köparen eller säljaren insett eller borde ha insett de omständigheter som reklamationen grundar sig på. Om du anser att du har drabbats av ekonomisk skada på grund av mäklarens agerande ska även eventuella skadeståndsanspråk anges i reklamationen. Reklamation och eventuell underrättelse om skadeståndskrav ska framställas till ansvarig mäklare eller till den butik där mäklaren arbetar. Skriftlig reklamation ska skickas eller överlämnas till mäklaren eller till butiken på den adress som finns angiven i förmedlingsuppdraget. När har säljaren ångerrätt enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler? Om förmedlingsuppdraget har undertecknats på annan plats än i den butik där mäklaren arbetar, t ex vid besök i säljarens bostad, har kunden rätt att frånträda avtalet, så kallad ångerrätt. Säljaren kan ångra sig muntligen eller skriftligen men säljaren måste bevisa att man har ångrat sig i tid. Skriv därför gärna till mäklaren eller till butiken. Ett skriftligt meddelande om att säljare önskar utnyttja sin ångerrätt ska skickas eller överlämnas till mäklaren eller till butiken på den adress som finns angiven i förmedlingsuppdraget. Om du vill kan du använda ett standardformulär för utövande av ångerrätten, se Konsumentverkets hemsida, Ångerfristen Om säljaren vill utnyttja sin ångerrätt har säljaren fjorton (14) kalenderdagar på sig från den dag som förmedlingsuppdraget undertecknats av säljaren och mäklaren. Med kalenderdagar avses alla dagar d v s även lördagar, söndagar och andra helgdagar. Undantag från ångerrätten En säljare som har ingått förmedlingsuppdrag med en mäklare i den butik där mäklaren arbetar har ingen ångerrätt. En säljare som uttryckligen har samtyckt till att mäklaren ska börja utföra förmedlingsuppdraget under ångerfristen, d v s de första fjorton dagarna sedan förmedlingsuppdraget undertecknades av säljaren och mäklaren, har inte heller någon ångerrätt om uppdraget har fullgjorts under den tiden. Villkor för ångerrätten Om säljaren har ångerrätt och väljer att utnyttja den, har mäklaren rätt till ersättning för utförd del av tjänsten med en proportionell del av det avtalade priset. För att säljaren ska bli skyldig att ersätta mäklaren krävs dock att säljaren har begärt att tjänsten ska påbörjas under ångerfristen och att säljaren innan avtalet ingåtts har fått information om ångerrätten enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Mer information sid 4 (4) Vem kan pröva tvist med mäklaren? Om köpare eller säljare önskar få ett ärende om skadestånd eller nedsättning av provision prövat utanför domstol kan Fastighetsmarknadens reklamationsnämnd (FRN) pröva tvisten. Se Fastighetsmäklarförbundets hemsida Vidare kan Fastighetsmäklarinspektionen, som utövar tillsyn över fastighetsmäklare i Sverige, pröva om mäklaren brustit i sina skyldigheter. Fastighetsmäklarinspektionen kan dock inte pröva frågan om skadestånd. JUNI 2014

21 Våra centrala tilläggstjänster SEB BOLÅN Tillsammans med vår samarbetspartner SEB erbjuder vi ett av marknadens mest förmånliga bolån. 1) VARUDEKLARERAT Ett varudeklarerat hus är besiktigat och i det skick som framgår av besiktningsprotokollet. Köparen får ett starkt försäkringsskydd och säljaren slipper kostsamma efterräkningar i 10 år efter bostadsaffären. Vi är enda mäklarfirman som erbjuder Varudeklarerat. 2) AREAMÄTNING I samarbete med Anticimex erbjuder vi en korrekt uppmätning av bostadens yta, vilket undanröjer risken för framtida tvist mellan köpare och säljare. 2) ENERGIDEKLARATION Enligt lagen ska alla småhus energideklareras innan de säljs, med info om energiprestanda och åtgärder som kan göras för att minska energiförbrukningen. Vi hjälper säljaren att få fram denna. 2) ANTICIMEX ASSISTANS Den som köper via oss får tillgång till Anticimex Assistans under 12 månader helt kostnadsfritt. Anticimexs bostadsexperter svarar på frågor via telefon om fukt, energi och skadedjur. 2) HEMFÖRSÄKRING ETC Genom Trygg-Hansa kan vi erbjuda flera olika försäkringar t ex villa-, fritidshus-och hemförsäkring. 3) BOSÄKRAT En bosäkrad bostadsrätt är fuktkontrollerad och i det skick som framgår av protokollet. Bosäkrat innebär att Anticimex kontrollerat alla våtutrymmen i lägenheten före visning. Köparen får en garanti på att bostaden håller ett visst skick. 4) HEMNET Hemnet är Sveriges populäraste sajt för bostadssök. Den som säljer via oss erbjuds därför möjlighet att marknadsföra sin bostad på Hemnet 5) Läs mer om de tilläggstjänster som är en del av vår mäklartjänst på svenskfast.se 1) Svensk Fastighetsförmedling i LINKÖPINGuppbär vid förmedling av erbjudandet från Svensk Fastighetsförmedling AB en indirekt ersättning för den administrativa hanteringen. Ersättningen kan komma att uppgå till maximalt 0,1 % av lånebeloppet. 2) Svensk Fastighetsförmedling i LINKÖPING eller fastighetsmäklaren uppbär vid förmedling av erbjudandet ingen ersättning. 4) Text och 100 kronor per villaförsäkring för den administrativa hanteringen. 5) Svensk Fastighetsförmedling i LINKÖPING uppbär vid förmedling av annonserbjudande från Hemnet Service HNS AB en ersättning om 240 kronor ex moms för annons som publiceras fr o m den 1/ ) Svensk Fastighetsförmedling i LINKÖPING uppbär vid förmedling av erbjudandet från Svensk Fastighetsförmedling AB en indirekt ersättning för den administrativa hanteringen om 50 kronor per bostadsrätt-/fritidshusförsäkring

22 Erbjudande Ett av marknadens mest förmånliga bolån i samarbete med Svensk Fastighetsförmedling Vid ett bostadsbyte dyker det ofta upp en rad frågor och det är mycket att sätta sig in i. På SEB hjälper vi dig med allt som rör finansieringen av din bostad. I samarbete med Svensk Fastighetsförmedling erbjuder vi dig ett av marknadens mest förmånliga bolån. Det spelar ingen roll om du köper villa, bostadsrätt eller fritidshus. Du har alltid samma förmånliga villkor. Vi erbjuder dig Extra för dig som är kund hos Svensk Fastighets - förmedling Kostnadsfria banktjänster Lånelöfte Bolån upp till 85 procent av bostadens värde. Bolån med ränta på löptider från 3 månader till 10 år. Individuell räntesättning med mycket konkurrenskraftiga räntenivåer. Amorteringstid år. Handpennings lån upp till 6 månader under förutsättning att den slutliga finansieringen läggs i SEB. Möjlighet att få en tillfällig finansiering när du är mellan två bostäder. När du finansierar din bostad hos SEB via Svensk Fastighetsförmedling får du också Enkla vardagen kostnadsfritt under första året. För att du ska få ett lånelöfte inom 24 timmar behöver du ha följande uppgifter klara när vi träffas. Namn och personnummer på de som söker lånet Tänkt köpeskilling Egen insats Månadsinkomst före skatt för samtliga sökande Arbetsgivarens namn Utgifter per månad Sparande (fonder, aktier, bil, båt) Uppskov på tidigare reavinster/boende Nuvarande boendeform Vill du veta mer? Tala med din fastighetsmäklare för mer information. Exempel på vad ett bolån kan kosta: Bolån på 1 miljon kronor med rak amortering under 60 år, som betalas med automatisk betalning (inga avgifter): Om räntan är 3,50 procent blir den effektiva räntan 3,56 procent. Första månadsbetalningen blir kronor. Om räntan är oförändrad under lånets amorteringstid (60 år) blir det sammanlagda beloppet kronor. Med 30 procents skattereduktion på räntan blir det kronor Exempel på vad ett handpenningslån kan kosta: Vid ett lån på kronor som löper på 6 månader med rörlig ränta på 6 procent och en uppläggningsavgift på 300 kronor, blir den effektiva räntan 6,38 procent. Det totala beloppet att betala blir kronor, om räntan är oförändrad. Alla erbjudanden om lån gäller under förutsättning att kredit beviljas enligt sedvanlig kreditprövning.

23 Är det här ditt nya hem? Vi kan hjälpa dig hit.

24

V å n i n g : 3 a v 3

V å n i n g : 3 a v 3 S t o r g å r d e n 8 L I N K Ö P I N G S t o r g å r d e n 8 A n t a l r u m o c h s t o r l e k 4 : R O K, 1 0 1 K V M L g h N r : 2 0 T y p : B o s t a d s r ä t t U p p l å t e l s e f o r m : B o

Läs mer

I n b ä d d a t m e l l a n K l ä d e s h o l m e n & B l e k e t B R F A m a z o n T j ö r n - B R F A M A Z O N S m s : a 7 0 7 6 7 t i l l 7 1 1 2 2 s å f å r d u o b j e k t b e s k r i v n i n g e

Läs mer

En trygg bostadsaffär bostadsrätt

En trygg bostadsaffär bostadsrätt En trygg bostadsaffär bostadsrätt sid 1 (4) Juridisk information till dig som köper eller säljer en bostadsrätt Avtalet är bindande För att köpet ska vara giltigt måste vissa formkrav i lagen följas. Avtalet

Läs mer

T j ö r n - M o s s h o l m e n A m a z o n k a j e n T j ö r n - M o s s h o l m e n K v a r t e r e t A m a z o n S m s : a 9 9 0 5 6 t i l l 7 1 1 2 2 s å f å r d u o b j e k t b e s k r i v n i n g

Läs mer

Objektsbeskrivning. Inglasad balkong med eftermiddagssol

Objektsbeskrivning. Inglasad balkong med eftermiddagssol Objektsbeskrivning Högklassigt boende med promenadavstånd till city, inglasad balkong i västerläge med kvällssol. Linköping. Våningsplan: 4 av 6 / hiss finns. Belägen i Linköping kommun, Linköpings Berga

Läs mer

L ä n s m a n s v ä g e n 3 A, B, C

L ä n s m a n s v ä g e n 3 A, B, C L ä n s m a n s v ä g e n 3 A, B, C Å K E R S B E R G A Länsmansvägen 3 A, B och C Antal rum och storlek: 5 ROK, ca 133 KVM LghNr: 3A, 3B, 3C Typ: Bostadsrätt Upplåtelseform: Bostadsrätt Våning: 1 eller

Läs mer

I n b ä d d a t m e l l a n K l ä d e s h o l m e n & B l e k e t K V N O R D V Å G N o r d v å g T y p : V i l l a t o m t, U p p l å t e l s e f o r m : Ä g a n d e r ä t t T o m t : 3 6 0 K V M P r

Läs mer

N o r d v å g B L E K E T N o r d v å g T y p : T o m t U p p l å t e l s e f o r m : Ä g a n d e r ä t t T o m t : 3 6 0 K V M P r i s : F r å n 5 8 5 0 0 0 0 k r S m s : a 6 3 2 8 8 t i l l 7 1 1 2 2

Läs mer

Brf Portikhuset, Bergavägen

Brf Portikhuset, Bergavägen B r f P o r t i k h u s e t Å K E R S B E R A Brf Portikhuset, Bergavägen Typ: Bostadsrätt Upplåtelseform: Bostadsrätt Våning: Hiss finns Hiss: Ja Byggår: 2013 Sms:a 96182 till 71122 så får du objektbeskrivningen

Läs mer

Avtal om förmedlingsuppdrag - med ensamrätt

Avtal om förmedlingsuppdrag - med ensamrätt Avtal om förmedlingsuppdrag - med ensamrätt Fastighetsmäklare Förmedlingsobjekt Utgångspris Provision/arvode Giltighetstid Innebörden av ensamrätt Överlåtelse av uppdrag Redovisning av ränta Fullmakt mm

Läs mer

BOSTADSINFO TILL MOBIL SMS:A 83792 TILL 71122. Välkommen till Älghornsvägen 20 Färentuna

BOSTADSINFO TILL MOBIL SMS:A 83792 TILL 71122. Välkommen till Älghornsvägen 20 Färentuna BOSTADSINFO TILL MOBIL SMS:A 83792 TILL 71122 Välkommen till Älghornsvägen 20 Färentuna Bostadsfakta besiktningsprotokoll finns därför tillgängligt hos mäklaren. ADRESS KOMMUN MM Fastigheten Ekerö Väntholmen

Läs mer

VILLA - CENTRALT Elovsgatan 14

VILLA - CENTRALT Elovsgatan 14 VILLA - CENTRALT Elovsgatan 14 KORTFAKTA Objektstyp: Friliggande villa Boarea: 109 m2 Antal rum: 4 rum och kök. Tomtarea: 792 m2 Byggår: 1975 Utgångspris: 1 500 000kr MÄKLARENS BESKRIVNING Välskött tegelvilla

Läs mer

BOSTADSRÄTT - FREDRIKSBERG Karlebygatan 4F

BOSTADSRÄTT - FREDRIKSBERG Karlebygatan 4F BOSTADSRÄTT - FREDRIKSBERG Karlebygatan 4F KORTFAKTA Objektstyp: Bostadsrättslägenhet Boarea: 70 m2 Antal rum: 3 rum och kök. Byggår: 1957-1960 Avgift: 3 388 kr/mån. Utgångspris: 250 000kr MÄKLARENS BESKRIVNING

Läs mer

Köpa och sälja genom fastighetsmäklare. Information om förmedlingstjänsten till dig som är spekulant, köpare eller säljare

Köpa och sälja genom fastighetsmäklare. Information om förmedlingstjänsten till dig som är spekulant, köpare eller säljare Köpa och sälja genom fastighetsmäklare Information om förmedlingstjänsten till dig som är spekulant, köpare eller säljare Denna information är en del i Fastighetsmäklarinspektionens arbete för att nå visionen

Läs mer

STUREGATAN 14, 4 tr. STORLEK: 2 rok, 69 kvm AVGIFT: 3 452 kr/månad ACCEPTERAT PRIS: 3 295 000 kr POTENTIELLT DRÖMBOENDE MED BALKONG!

STUREGATAN 14, 4 tr. STORLEK: 2 rok, 69 kvm AVGIFT: 3 452 kr/månad ACCEPTERAT PRIS: 3 295 000 kr POTENTIELLT DRÖMBOENDE MED BALKONG! STUREGATAN 14, 4 tr STORLEK: 2 rok, 69 kvm AVGIFT: 3 452 kr/månad ACCEPTERAT PRIS: 3 295 000 kr POTENTIELLT DRÖMBOENDE MED BALKONG! 2 POTENTIELLT DRÖMBOENDE MED BALKONG! Det här är en lägenhet med stor

Läs mer

STUREGATAN 14, 3 tr. STORLEK: 1 rok, 34 kvm AVGIFT: 1 923 kr/månad ACCEPTERAT PRIS: 1 995 000 kr CENTRALT BELÄGEN MED BALKONG!!

STUREGATAN 14, 3 tr. STORLEK: 1 rok, 34 kvm AVGIFT: 1 923 kr/månad ACCEPTERAT PRIS: 1 995 000 kr CENTRALT BELÄGEN MED BALKONG!! STUREGATAN 14, 3 tr STORLEK: 1 rok, 34 kvm AVGIFT: 1 923 kr/månad ACCEPTERAT PRIS: 1 995 000 kr CENTRALT BELÄGEN MED BALKONG!! 2 CENTRALT BELÄGEN MED BALKONG! På bästa läge mitt i hjärtat av Sundbyberg

Läs mer

TOPPSKICK LÄGENHET MED ÖPPEN PLANLÖSNING. SOLGATAN 22, 4 tr. STORLEK: 3 rok, 70 kvm AVGIFT: 3 725 kr/månad ACCEPTERAT PRIS: 3 295 000 kr

TOPPSKICK LÄGENHET MED ÖPPEN PLANLÖSNING. SOLGATAN 22, 4 tr. STORLEK: 3 rok, 70 kvm AVGIFT: 3 725 kr/månad ACCEPTERAT PRIS: 3 295 000 kr SOLGATAN 22, 4 tr STORLEK: 3 rok, 70 kvm AVGIFT: 3 725 kr/månad ACCEPTERAT PRIS: 3 295 000 kr TOPPSKICK LÄGENHET MED ÖPPEN PLANLÖSNING 2 LJUS OCH TOPPMODERN LÄGENHET I POPULÄRT OMRÅDE Redan i hallen välkomnas

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. Enligt överenskommelse, dock senast

KÖPEKONTRAKT. Enligt överenskommelse, dock senast KÖPEKONTRAKT Säljare Martti Luoma 441117-8470 Salme Luoma 441030-9282 Bjälkebräcka 110, 454 92 Brastad Mobiltel: 076-795 28 50 Köpare Lysekils Kommun 212000-1389 1/1-del 453 80 Lysekil E-post: mats.tilander@lysekil.se

Läs mer

Köpa och sälja via fastighetsmäklare. Information om förmedlingstjänsten till dig som är spekulant, köpare eller säljare

Köpa och sälja via fastighetsmäklare. Information om förmedlingstjänsten till dig som är spekulant, köpare eller säljare Köpa och sälja via fastighetsmäklare Information om förmedlingstjänsten till dig som är spekulant, köpare eller säljare Denna information är en del i Fastighetsmäklarinspektionens arbete att nå visionen

Läs mer

WARFVINGES VÄG 7, 4 tr. STORLEK: 2 rok, 53 kvm AVGIFT: 2 937 kr/månad ACCEPTERAT PRIS: 3 295 000 kr

WARFVINGES VÄG 7, 4 tr. STORLEK: 2 rok, 53 kvm AVGIFT: 2 937 kr/månad ACCEPTERAT PRIS: 3 295 000 kr WARFVINGES VÄG 7, 4 tr STORLEK: 2 rok, 53 kvm AVGIFT: 2 937 kr/månad ACCEPTERAT PRIS: 3 295 000 kr NR Ö H D T S LJU GE ME LÄ KONG BAL 2 HÖRNLÄGE MED BALKONG MOT INNERGÅRDEN Warfvinges Väg 7 ligger inbäddad

Läs mer

HALLEBERGSVÄGEN 18, 1 tr TVÅA PÅ ATTRAKTIV ADRESS MED BALKONG & ÖPPEN SPIS!

HALLEBERGSVÄGEN 18, 1 tr TVÅA PÅ ATTRAKTIV ADRESS MED BALKONG & ÖPPEN SPIS! HALLEBERGSVÄGEN 18, 1 tr STORLEK: 2 rok, 54 kvm AVGIFT: 3 143 kr/månad ACCEPTERAT PRIS: 2 695 000 kr TVÅA PÅ ATTRAKTIV ADRESS MED BALKONG & ÖPPEN SPIS! 2 TVÅA PÅ ATTRAKTIV ADRESS MED BALKONG & ÖPPEN SPIS

Läs mer

YNGLINGAGATAN 15, 6 tr. STORLEK: 4 rok, 126 kvm AVGIFT: 6 458 kr/månad ACCEPTERAT PRIS: 7 995 000 kr VINDSLÄGENHET FÖR DIG MED HÖGA KRAV!

YNGLINGAGATAN 15, 6 tr. STORLEK: 4 rok, 126 kvm AVGIFT: 6 458 kr/månad ACCEPTERAT PRIS: 7 995 000 kr VINDSLÄGENHET FÖR DIG MED HÖGA KRAV! YNGLINGAGATAN 15, 6 tr STORLEK: 4 rok, 126 kvm AVGIFT: 6 458 kr/månad ACCEPTERAT PRIS: 7 995 000 kr VINDSLÄGENHET FÖR DIG MED HÖGA KRAV! 2 VINDS LÄGENHET FÖR DIG MED HÖGA KRAV Välkommen till Ynglingagatan

Läs mer

MIDSOMMARVÄGEN 21, 2 tr. STORLEK: 2 rok, 44 kvm AVGIFT: 3 247 kr/månad ACCEPTERAT PRIS: 2 195 000 kr

MIDSOMMARVÄGEN 21, 2 tr. STORLEK: 2 rok, 44 kvm AVGIFT: 3 247 kr/månad ACCEPTERAT PRIS: 2 195 000 kr CH! O T LJUSGT HEM I MYS MIDSOMMARVÄGEN 21, 2 tr STORLEK: 2 rok, 44 kvm AVGIFT: 3 247 kr/månad ACCEPTERAT PRIS: 2 195 000 kr 2 LJUS BOSTAD MED SOLIG BALKONG Välkommen till denna mysiga, ljusa lägenhet

Läs mer

Sälja eller köpa bostad via mäklare. Bra att veta om rättigheter och skyldigheter för köpare, säljare och fastighetsmäklare

Sälja eller köpa bostad via mäklare. Bra att veta om rättigheter och skyldigheter för köpare, säljare och fastighetsmäklare Sälja eller köpa bostad via mäklare Bra att veta om rättigheter och skyldigheter för köpare, säljare och fastighetsmäklare Det är mycket att tänka på när man ska köpa eller sälja en bostad. Här får du

Läs mer

KOCKSGATAN 9, 2 TR. STORLEK: 3 rok, 80 kvm AVGIFT: 1 771 kr/månad ACCEPTERAT PRIS: 4 995 000 kr

KOCKSGATAN 9, 2 TR. STORLEK: 3 rok, 80 kvm AVGIFT: 1 771 kr/månad ACCEPTERAT PRIS: 4 995 000 kr KOCKSGATAN 9, 2 TR STORLEK: 3 rok, 80 kvm AVGIFT: 1 771 kr/månad ACCEPTERAT PRIS: 4 995 000 kr R STO ATS, PL UTE AVGIF T LÅG ARAGE & G USET IH 2 STOR UTEPLATS, LÅG AVGIFT & GARAGE I HUSET Välkommen till

Läs mer

BERGA SKOLVÄG 14 STORLEK: 5 rok, boarea 130 kvm, biarea 7 kvm TOMT: 3 030 kvm, äganderätt ACCEPTERAT PRIS: 3 995 000 kr PÅ LANDET, MEN NÄRA STADEN!

BERGA SKOLVÄG 14 STORLEK: 5 rok, boarea 130 kvm, biarea 7 kvm TOMT: 3 030 kvm, äganderätt ACCEPTERAT PRIS: 3 995 000 kr PÅ LANDET, MEN NÄRA STADEN! VILLA VÄSTERHANINGE BERGA SKOLVÄG 14 STORLEK: 5 rok, boarea 130 kvm, biarea 7 kvm TOMT: 3 030 kvm, äganderätt ACCEPTERAT PRIS: 3 995 000 kr PÅ LANDET, MEN NÄRA STADEN! 2 PÅ LANDET, MEN NÄRA STADEN! Lantligt

Läs mer

TUNNELSTIGEN 4 STORLEK: 5 rok, boarea 144 kvm. TOMT: 1127 kvm, Äganderätt ACCEPTERAT PRIS: 4 795 000 kr

TUNNELSTIGEN 4 STORLEK: 5 rok, boarea 144 kvm. TOMT: 1127 kvm, Äganderätt ACCEPTERAT PRIS: 4 795 000 kr VILLA RÖNNINGE TUNNELSTIGEN 4 STORLEK: 5 rok, boarea 144 kvm. TOMT: 1127 kvm, Äganderätt ACCEPTERAT PRIS: 4 795 000 kr KULTUR- HISTORISKT HUS MED ANOR FRÅN DALARNA ÅR 1860! 2 FANTASTISK FAMILJEVILLA MED

Läs mer

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis.

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis. Fastighetsmäklare Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering utan tillåtelse

Läs mer

BOAREA: UTHUS: BYGGÅR: TOMTAREAL:

BOAREA: UTHUS: BYGGÅR: TOMTAREAL: Fritidshus med högsta standard Burvik Golf, Uppland SÅLD Välordnad villa i vackra Burviks Golf & Fritidsområde, Enens väg 1. För permanent- eller fritidsboende. Hörntomt med högt läge och fin utsikt mot

Läs mer

INFORMATION OM BUDGIVNING

INFORMATION OM BUDGIVNING INFORMATION OM BUDGIVNING Den allmänna utgångspunkten för budgivning är att bud inte är bindande inte ens om det lämnas skriftligt. Först när både säljaren och köparen har undertecknat ett köpekontrakt

Läs mer