Biblioteksnätet. Stadsfullmäktige Arbetsgruppen för organisation och servicenätverk

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Biblioteksnätet. Stadsfullmäktige 110 16.09.2015. Arbetsgruppen för organisation och servicenätverk 20.1.2015 23"

Transkript

1 Stadsfullmäktige Biblioteksnätet Arbetsgruppen för organisation och servicenätverk Till Lojo stadsbibliotek hör huvudbiblioteket och sju närbibliotek: Karislojo, Tallbacka, Ojamo, Pusula, Sammatti, Saukkola och Virkby. Biblioteksnätet omfattar dessutom två bokbussar: Saima, som togs i bruk i början av 2014 i södra Lojo och Nuppu, som följde med kommunsammanslagningen 2013 och betjänar norra Lojo. Biblioteken i Saukkola, Pusula och Karislojo anslöts till stadsbiblioteket i och med kommunsammanslagningarna Stadsbiblioteket förfogar över totalt 38,6 årsverken, av vilka huvudbibliotekets andel är 22,3 årsverken. Ett flertal uppgifter sköts centraliserat på huvudbiblioteket, såsom materialanskaffningar och tillsyn över materialets ankomst, katalogisering, fakturahantering och kontering, indrivning och fakturering, statistikföring, administratörsuppgiften för bibliotekssystemet, underhåll av webbplatsen, information på sociala medier samt annan gemensam information. På inköpsavdelningen arbetar tre personer, som också i viss mån deltar i kundservicen. Antalen lån och besökare har ökat i och med att biblioteksnätet har utvidgats. År 2013 ökade utlåningen med 10,9 procent till lån. Antalet besök på biblioteken ökade med 11,7 procent från året innan till Antalet webbesök ökade med 37 procent till Biblioteket ger också hemservice. År 2013 var antalet kunder 21 och antalet lån Av stadens invånare var 34 procent eller personer bibliotekskunder år Antalet inköpta medier var st. och hela samlingen uppgick till st. Biblioteket har engagerat sig i projektet Kulturvägen. Samarbetsplanen mellan biblioteket, småbarnsfostran och skolorna har fogats in i Kulturvägen. Ambitionen är att kunna ge undervisning i biblioteksanvändning och informationshantering vid alla biblioteksenheter. År 2013 gav biblioteken 153 timmar undervisning i biblioteksanvändning med sammanlagt deltagare. Sagotimmar och annat program för barn arrangerades för 300 grupper med totalt deltagare. Bokprat ordnades 44 gånger, och antalet deltagare var sammanlagt 874. Barngrupper från daghem och skolor gör också biblioteksbesök på egen hand, år 2013 totalt gånger. På stadsbibliotekets olika enheter ordnas nuförtiden en hel del evenemang, författarbesök och utställningar. År 2013 arrangerades 368 evenemang med sammanlagt deltagare. Antalet utställningar var 81. Under de senaste tiderna har man ordnat IT-undervisning i smågrupper för seniorer. På Virkby bibliotek samlas en läsecirkel månatligen. Lojo stadsbibliotek är ett av de tre Lukkibiblioteken; de övriga är Vichtis kommunbibliotek och Högfors stadsbibliotek. Invånarna i de tre kommunerna får fritt låna böcker på vilket bibliotek som helst och lämna

2 tillbaka lånen till vilket som helst av de tre kommunernas bibliotek. Biblioteken har ett gemensamt bibliotekssystem, Axiells Origo, samt ett gemensamt webbibliotek, Web-Origo. Biblioteken har också gemensamma register över samlingar, kunder och utlåning samt ett gemensamt bibliotekskort. Den regionala transportbilen cirkulerar två gånger i veckan mellan biblioteken. Materialanskaffningarna har upphandlats gemensamt. Lukkibiblioteken har fått betydande belopp i bidrag för sina gemensamma projekt från Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland/regionförvaltningsverket i Södra Finland. År 2013 stod huvudbiblioteket för 58 procent av stadsbibliotekets utlåning. Virkby biblioteks andel var 10 procent. Biblioteken i Tallbacka och Ojamo stod för 7 procent av den totala utlåningen, medan biblioteken i Saukkola, Sammatti och Karislojo stod för ca 3 procent. Bokbussarnas andel var 5 procent (södra Lojo) respektive 1 procent (norra Lojo) av den totala utlåningen. Huvudbiblioteket besöktes år 2013 av i medeltal 73 kunder under en öppethållningstimme. Näst största antal besök hade södra bokbussen, 34 besök. Ojamo bibliotek hade i medeltal 25 besök och Tallbacka bibliotek 23 besök per öppethållningstimme. På Virkby bibliotek var antalet besök 19 och i norra bokbussen 18. I Karislojo besöktes biblioteket av 16 kunder per timme. Saukkola och Pusula bibliotek hade i medeltal 9 och Sammatti bibliotek 8 kunder per timme. Bibliotekens prestationer har också räknats ut så att antalet besökare och antalet lån per timme har adderats ihop. På det här sättet blir givetvis huvudbibliotekets prestation störst, 253. Prestationen stannade under 70 på Tallbacka, Ojamo och Virkby bibliotek samt södra bokbussen. På Sammatti, Saukkola och Pusula bibliotek var prestationen cirka 28 och på norra bokbussen och Karislojo bibliotek cirka 35. Karislojo bibliotek hade ett lägre antal lån än de övriga små biblioteken, men prestationen höjs av det stora antalet besök. Nyckeltalen för biblioteken i Lojo har också jämförts med siffrorna i Hyvinge, Träskända, Kervo, Kyrkslätt, Nurmijärvi, Borgå, Raseborg, Tusby och Vichtis. I jämförelsen ingår också motsvarande siffror för Södra Finlands län och statistiken för hela landet. Statistikuppgifterna härstammar från statistikdatabasen för Finlands allmänna bibliotek. Enligt statistiken har Lojo det tätaste biblioteksnätet bland jämförelsekommunerna. Raseborg har 5 närbibliotek, Borgå och Tusby 3, Hyvinge, Kyrkslätt och Nurmijärvi 2, Vichtis 1 och Kervo inte en enda. Endast Lojo har två bokbussar. Kyrkslätt, Nurmijärvi, Borgå, Raseborg, Tusby och Vichtis har alla en bokbuss. Verksamhetskostnaderna/invånare för Lojo bibliotek uppgick till 53,23 euro år 2013, medan motsvarande siffra för hela landet var 59 euro. Av jämförelsekommunerna hade Kervo, Nurmijärvi, Borgå och Vichtis bibliotek högre verksamhetskostnader än Lojo bibliotek. Bibliotekets personalkostnader var 32,77 euro/invånare, ett högre belopp än i jämförelsekommunerna. Av jämförelsekommunerna hade bara Borgå högre kostnader. Priset per lån var i Lojo 3,10 euro, lägre än genomsnittet för hela landet (3,43 euro) och bland jämförelsekommunerna lägre än i

3 Borgå, Raseborg och Tusby. Utlåningen per invånare var i Lojo 17,16 lån år 2013, mer än i Borgå, Raseborg och Tusby. Nyckeltalet för ekonomi (personalkostnader + materialkostnader/besök + lån) var 1,60 i Lojo, sämre än hela landets medeltal 1,47. Jämförelsekommunerna hade bättre nyckeltal för ekonomi med undantag av Borgå och Raseborg. Nyckeltalet påverkas i Lojo av personalkostnaderna, som är högre än i de andra kommunerna. Brukstalen för biblioteket är relativt bra i Lojo. De närmaste biblioteken i grannkommunerna är belägna som följer: Salo har 9 närbibliotek och Ingå 1. Högfors och Sjundeå saknar närbibliotek. Salo har 2 bokbussar. Ingå, Högfors och Sjundeå saknar bokbussar. De närmaste biblioteken i grannkommunerna är belägna som följer: Vichtis har ett huvudbibliotek och 1 närbibliotek, Högfors ett huvudbibliotek, Raseborg ett huvudbibliotek och 5 närbibliotek, Salo ett huvudbibliotek och 9 närbibliotek, Ingå ett huvudbibliotek och 1 närbibliotek och Sjundeå ett huvudbibliotek. Fastighetsservicens synvinkel I fråga om bibliotekslokalen i Ojamo har det förts diskussioner om behovet att få lokalen i skolbruk. Genom åtgärden kunde man eventuellt undgå att skaffa nya volymelement till Ojamo skolområde. Saukkola bibliotek ligger i en aktielokal, som ur förmögenhetsförvaltningens synvinkel kunde vara lätt att sälja, om biblioteksverksamheten flyttar t.ex. till Oinola skola. Separata handlingar: karta över biblioteken i Lojo Lojo stadsbiblioteks utredning över biblioteksnätet Förslag Arbetsgruppen för organisation och servicenätverk 1) antecknar Lojo stadsbiblioteks utredning över biblioteksnätet för kännedom 2) ger följande anvisningar för den fortsatta beredningen i kultur- och fritidsnämnden: Antalet bibliotek torde kunna hållas oförändrat, men bibliotekens ekonomiska nyckeltal måste förbättras och produktiviteten höjas genom utveckling av olika typer av bibliotek med olika servicenivåer. Nämnden bör komma med förslag i anknytning till detta. Dessutom måste man fortsätta med ett aktivt utvecklingsarbete för att biblioteken ska bli mångsidigare vardagsrum för invånarna och kommunala flerserviceställen och för att bokbussarna ska kunna utnyttjas mer allsidigt som mobila kommunala serviceställen. Nämnden bör komma med förslag också i anknytning till detta. Beslut Punkterna 1) och 2) godkändes och en punkt 3) lades till: Arbetsgruppen för organisation och servicenätverk förordar en fortsatt beredning enligt följande utvecklingsförslag:

4 Biblioteksnät med tre servicenivåer Bibliotek med mer omfattande service huvudbiblioteket och Virkby mångsidiga informationstjänster Serviceställen i glesbygdsområden Pusula, Saukkola, Sammatti, Karislojo Samarbete över sektorsgränserna Flyttning av Saukkola bibliotek till Nummi-Pusula-Oinola-campus Tillämpning av verksamhetsmodellen för öppet bibliotek Kombibibliotek Tallbacka, Ojamo, nya fleraktörshus Inriktade tjänster Tätt samarbete med skolor och daghem, uppfostran av barn till läsare Tillämpning av verksamhetsmodellen för öppet bibliotek Modell med en bokbuss Staden avstår från norra bokbussen Saima börjar köra i två skift Mobila tjänster Kultur- och fritidsnämnden Inom bildningssektorn bereddes under hösten 2014 utredningar över servicenät. Utredningen över biblioteksnätet blev färdig i slutet av december och behandlades av arbetsgruppen för organisation och servicenätverk den 20 januari Arbetsgruppen gav följande anvisningar för den fortsatta beredningen i kultur- och fritidsnämnden: Antalet bibliotek torde kunna hållas oförändrat, men bibliotekens ekonomiska nyckeltal måste förbättras och produktiviteten höjas genom utveckling av olika typer av bibliotek med olika servicenivåer. Nämnden bör komma med förslag i anknytning till detta. Dessutom måste man fortsätta med ett aktivt utvecklingsarbete för att biblioteken ska bli mångsidigare vardagsrum för invånarna och kommunala flerserviceställen och för att bokbussarna ska kunna utnyttjas mer allsidigt som mobila kommunala serviceställen. Nämnden bör komma med förslag också i anknytning till detta. Arbetsgruppen för organisation och servicenätverk förordar en fortsatt beredning enligt följande utvecklingsförslag: Biblioteksnät med tre servicenivåer Bibliotek med mer omfattande service huvudbiblioteket och Virkby mångsidiga informationstjänster Serviceställen i glesbygdsområden Pusula, Saukkola, Sammatti, Karislojo

5 Samarbete över sektorsgränserna Flyttning av Saukkola till Nummi-Pusula-Oinola-campus Tillämpning av verksamhetsmodellen för öppet bibliotek Kombibibliotek Tallbacka, Ojamo, nya fleraktörshus Inriktade tjänster Tätt samarbete med skolor och daghem, uppfostran av barn till läsare Tillämpning av verksamhetsmodellen för öppet bibliotek Modell med en bokbuss Staden avstår från norra bokbussen Saima börjar köra i två skift Mobila tjänster Projektrapporten över utvecklingsarbetet för Lojos bokbussar blev klar den 25 mars 2014 Huvudbiblioteket betjänar alla Lojobor, och dess verksamhet måste tryggas. Av stadsbibliotekets utlåning 2014 stod huvudbiblioteket för 57,4 procent. Huvudbiblioteket sköter centraliserat de administrativa uppgifterna, anskaffningen av biblioteksmaterial samt katalogiseringen och färdigställandet av medierna för utlåning. På huvudbiblioteket ordnas kulturevenemang och utställningar. Lokalerna används flitigt även av utomstående aktörer. Undervisningen av skolelever och studerande i informationssökning har ökat hela tiden. Datateknisk undervisning för vuxna har på sistone kunnat erbjudas i samarbete med stadens dataadministration. Även verksamhet som främjar läsintresset arrangeras berömligt. Huvudbibliotekets personalresurser har inte ökat trots att verksamheten har utvidgats. Virkby bibliotek är det största av Lojos närbibliotek I närheten av biblioteket finns ca 1500 skolelever och daghemsbarn med vilka biblioteket samarbetar aktivt. Biblioteket har hand om områdets svenskspråkiga bibliotekstjänster. Biblioteket ansvarar också för förvaltningen av bokbusstjänsterna. Södra bokbussen har sitt garage och båda bokbussarna sitt bokmagasin i anslutning till Virkby bibliotek. Ett projekt rubricerat Kommunens vardagsrum från bibliotek till serviceställe pågår som bäst. I projektet medverkar personer från centralförvaltningen och områdesdirektionen, kulturförvaltningen och biblioteket. Våren 2015 går åt till planering, och efter det kommer man med förslag till lösningar. Planeringsarbetsgruppen har till uppgift att utreda hur en del av tjänsterna vid kundservicekontoren kunde tas över av närbiblioteken. Sådana tjänster är bl.a. försäljning av matkuponger och gymbiljetter samt skapandet av videomötesförbindelser mellan närbiblioteken och stadens olika sakkunniga. Dessutom har man som mål att göra närbiblioteken till mötesplatser för invånare och organisationer samt ansluta en ny bokbuss till verksamheten. Till att börja med planeras nytt slags verksamhet på Karislojo och Saukkola bibliotek. Tallbacka bibliotek inledde sin verksamhet i september 2012 som kombibibliotek i anslutning till Tallbacka skolcenter. Det fungerar som både

6 allmänt bibliotek och skolbibliotek. Samarbetet med skolor är livligt, och biblioteket har även utvidgats till skolorna och daghemmen i närområdena. Efter att personalresurserna minskades 2013 har man velat trygga samarbetet med skolorna genom interna arbetsarrangemang i biblioteken. Därför har Ojamo bibliotek varit tvunget att ändra och Virkby bibliotek att förkorta öppettiderna. På Tallbacka bibliotek blev det nödvändigt att minska kvällsöppettiderna från tre till två kvällar fr.o.m. oktober 2014 för att arbetsarrangemangen skulle bli smidiga. Ojamo bibliotek är beläget i anslutning till Lojos största lågstadieskola, och samarbetet med skolan är mycket intensivt. Skolklasser besöker biblioteket på egen hand oftare där än på de övriga Lojobiblioteken, i fjol 327 gånger. Samarbetet utvecklas också i enlighet med modellen Kulturvägen genom att antalet handledda biblioteksbesök ökas. Ojamo bibliotek kan idag betraktas som ett kombibibliotek, som finns till för skolor samtidigt som det tjänar som ett allmänt bibliotek. Stadsbiblioteket har fått ett anslag för 2015 för att implementera verksamhetsmodellen för öppet bibliotek. Pilotprojektet inleds på Tallbacka bibliotek, som redan har behövliga automater för utlåning och retur samt larmportar. Det öppna biblioteket gör det möjligt att hålla öppet på kvällar och eventuellt veckoslut också när det inte finns personal på plats. Personal behövs för kundservice, informationssökning, hantering av returnerat material, organisering av material samt samarbete med skolor. Om implementeringen utfaller väl, kan verksamheten först utvidgas till Ojamo bibliotek och senare till Karislojo, Saukkola och Pusula bibliotek. Biblioteken utvecklas i riktning mot kombibibliotek. Att grunda bibliotek i de nya fleraktörshusen, Ojaniittuhuset och Routionmäki samt eventuellt Nummiområdets skolcentrum är att tillrådligt med tanke på synergieffekterna. De nya biblioteken kunde tillämpa modellen för öppet bibliotek genast från början. Man bör dock beakta de nya bibliotekens material- och personalkostnader utöver de nuvarande utgifterna. När resurserna inte utökas, betyder det sänkt servicenivå och ändringar i verksamheten på de övriga biblioteken samt bl.a. självbetjäning, automation och utrymmesarrangemang. Även fördelning av kostnaderna mellan skolorna och biblioteket måste övervägas. Biblioteket måste börja omplanera och omorganisera ledarskapssystemet och tjänsteproduktionen med tanke på bibliotekens utvidgade uppgifter, projektet med fleraktörhus och verksamhetsmodellen för öppet bibliotek. Det är nödvändigt med en pedagogisk informatiker, som är gemensam aktör mellan olika bibliotek och har till uppgift att stärka skolsamarbetet. Med bidrag från NTM-centralen och Regionförvaltningsverket i Södra Finland och har staden kunnat anställa en pedagogisk informatiker. Erfarenheten och responsen har varit synnerligen goda. I utredningen över biblioteksnätet föreslås att norra bokbussen dras in före slutet av 2016 och bokbusservicen för norra Lojo tas över av södra bokbussen. Det föreslås också att deltidsbefattningen som bokbussförare i norra Lojo ändras till heltidsbefattning från början av Bokbussens rutter bör planeras om med en två veckors period så att bilen cirkulerar

7 mellan skolor och daghem på förmiddagar och på alla håll i Lojo på kvällar. Genom att den ena bussen dras in sparar staden pengar på service-, material- och IT-kostnader och kan effektivera användningen av den nya bokbussen. Kultur- och fritidsnämnden kan godkänna den modell för biblioteksnät som arbetsgruppen för organisation och servicenätverk föreslår. Utredningen av servicenätverket för biblioteket, utvecklingsplanen för bokbussverksamheten och projektet Kommunens vardagsrum från bibliotek till serviceställe siktar på att utveckla biblioteksverksamheten enligt arbetsgruppens för servicenätverk förslag. Besökarantalen på närbiblioteken minskade år 2014 på alla andra än Saukkola bibliotek. Bokbussarna fick däremot fler besökare. En ny slags verksamhet skulle locka sådana nya besökare som också vill använda andra bibliotekstjänster. Separata handlingar: Utredning över biblioteksnätverket Projektrapport gällande utveckling av Lojos bokbussar Sammatti områdeskommittés ställningstagande till servicenätverket Förslag Bildningsdirektören Nämnden beslutar att 1) fortsätta utveckla biblioteksnätverket i enlighet med de synpunkter som arbetsgruppen för organisation och servicenätverk framfört 2) godkänna ett biblioteksnät med tre servicenivåer i enlighet med förslaget 3) föreslå anslag i budgeten för att kunna införa öppet bibliotek 2016 på Ojamo bibliotek och 2017 på Karislojo bibliotek 4) godkänna planen om en servicemodell med bara en bokbuss så att södra bokbussen kör i två skift fr.o.m och norra bokbussen dras in i slutet av Nämnden föreslår att bokbussförarens befattning i norra Lojo (60 %) ändras till en heltidsbefattning fr.o.m och att anslag för detta tas in i budgeten ) föreslå att en befattning som pedagogisk informatiker inrättas i biblioteksväsendet från början av 2016 och att anslag för detta tas med i budgeten 2016 i syfte att stödja uppfostran av barn till läsare särskilt på närbibliotek, där servicenivån förändras i och med nya uppgifter. Ändringsförslag Omröstning Ordföranden Sami Tenkanen föreslog med stöd av ledamöterna Sari Zweygberg och Katri Piiparinen att ärendet skulle bordläggas. På ordförandens förslag förrättade nämnden omröstningen genom namnupprop så att de som stödde föredragandens beslutsförslag röstade JA och de som stödde ordförande Tenkanens beslutsförslag röstade NEJ. Ledamot Grönlund understödde föredragandens beslutsförslag. Ordförande Tenkanens förslag understöddes av ledamöterna Aittakumpu, Hillner, Kerisalo, Koskinen, Liimatainen, Mikkonen, Piiparinen, Puurunen,

8 Saarinen, Turunen och Zweygberg. Vid namnuppropet gavs 1 JA-röst och 12 NEJ-röster. Ordförandens förslag godkändes och ärendet bordlades. Beslut Kultur- och fritidsnämnden bordlade ärendet Kultur- och fritidsnämnden Ett projekt rubricerat Kommunens vardagsrum från bibliotek till serviceställe pågår som bäst. I projektet medverkar personer från centralförvaltningen och områdesdirektionen, kulturförvaltningen och biblioteket. Våren 2015 går åt till planering, och efter det kommer man med förslag till lösningar. Planeringsarbetsgruppen har till uppgift att utreda hur en del av tjänsterna vid kundservicecentren kunde tas över av närbiblioteken. Sådana tjänster är bl.a. försäljning av matkuponger och gymbiljetter samt skapandet av videomötesförbindelser mellan närbiblioteken och stadens olika sakkunniga. Dessutom har man som mål att göra närbiblioteken till mötesplatser för invånare och organisationer samt ansluta en ny bokbuss till verksamheten. Till att börja med planeras nytt slags verksamhet på Karislojo och Saukkola bibliotek. Från början av juni 2015 flyttar verksamheten vid Karislojo och Nummi servicekontor till Karislojo respektive Saukkola bibliotek. Förutom försäljning av matkuponger och gymkort har man skaffat projektorer till biblioteken för utlåning till föreningar. Inrättandet av videomötesrum på biblioteken kräver planering och ändringsarbeten, som centralförvaltningen ansvarar för. Med centralförvaltningen förs under våren 2015 förhandlingar om hur personalresurserna ska fördelas när en del av kundservicekontorens uppgifter tas över av biblioteken. (Turunen, Tapiola) Förslag Bildningsdirektören Kultur- och fritidsnämnden föreslår för arbetsgruppen för organisation och servicenätverk att Beslut Godkändes ) staden fortsätter att upprätthålla och utveckla biblioteksnätet enligt modellen med tre servicenivåer; 2) investeringarna i biblioteksnätet riktas in på kombibibliotek i anslutning till fleraktörshus och på åtgärder som det öppna biblioteket förutsätter; 3) staden avstår från den ena bokbussen så att södra bokbussen kör i två skift fr.o.m och norra bokbussen dras in i slutet av 2016; 4) personalresurser från centralförvaltningen tas över av biblioteken, då eventuella kundserviceuppgifter genom projektet Kommunens vardagsrum från bibliotek till serviceställe hänförs till bibliotek. Biblioteksdirektör Maritta Turunen avlägsnade sig från sammanträdet kl efter att detta ärende behandlats.

9 Arbetsgruppen för organisation och servicenätverk Projektet kring kommunens vardagsrum har beretts vidare, och arbetet har fortskridit i gott tväradministrativt samarbete mellan centralförvaltningen, fastighetsservicen och bildningssektorn. Karislojo bibliotek och Saukkola bibliotek har valts ut till pilotbibliotek. Enligt det uppgjorda tidsschemat flyttas Nummi servicekontor till Saukkola bibliotek och Karislojo servicekontor till Karislojo bibliotek i maj juni Med tanke på detta har arkivet i Nummi samt Karislojos arkiv i kommunhuset redan flyttats till de utrymmen som blivit lediga efter skatteförvaltningen på Larsgatan, där de nu utgör en del av Lojo stads slutarkiv. Den förskolegrupp som arbetar i övre våningen i Karislojos f.d. kommunhus flyttar i augusti 2015 till en lokal i anslutning till Karjalohjan koulu. Centralförvaltningens kundservicepersonal skolar in bibliotekspersonalen i de utvidgade arbetsuppgifterna i maj I inledningsfasen utökas arbetsuppgifterna i Nummi med bara försäljning av matkuponger och gymkort. I Karislojo kommer man att endast sälja matkuponger. Kostnaderna för videomötesutrustning täcks med medel ur centralförvaltningens budget. Centralförvaltningen planerar tillsammans med fastighetsservicen och biblioteksväsendet lämpliga ljudisolerade rum i biblioteken. De övriga närbiblioteken tas med i det här utvecklingsprojektet under hösten De existerande personalresurserna vid Nummi och Karislojo servicekontor flyttas över till centralförvaltningen (1 person) och miljösektorn (1 person). Genom denna åtgärd blir underhållskostnaderna för de tömda kommunhusen lägre. Om detta pilotprojekt genomförs, utgör det ett gott exempel på hur produktiviteten kan ökas genom tväradministrativt samarbete. Vid beredningen av projektet har man tillämpat god praxis som redan är i bruk i andra kommuner. (Grandell, Tapiola, Perämäki) Separata handlingar: Karta över biblioteksnätet Utredning om biblioteksnätet Projektrapport över utvecklingsarbetet gällande bokbussarna i Lojo Sammatti områdeskommittés ställningstagande Förslag Arbetsgruppen för organisation och servicenätverk beslutar att 1) staden fortsätter att upprätthålla och utveckla biblioteksnätet enligt modellen med tre servicenivåer; 2) investeringarna i biblioteksnätet riktas in på kombibibliotek i anslutning till fleraktörshus och på åtgärder som det öppna biblioteket förutsätter; 3) staden avstår från den ena bokbussen så att södra bokbussen kör i två skift fr.o.m och norra bokbussen dras in i slutet av 2016; 4) anteckna för kännedom att pilotprojektet Kommunens vardagsrum från bibliotek till serviceställe genomförs samt konstatera att man under

10 projektets sex första månader ska utreda kundservicebehovet och sättet hur resurserna bör allokeras. Beslut Arbetsgruppen för organisation och servicenätverk beslutade att 1) staden fortsätter att upprätthålla och utveckla biblioteksnätet enligt modellen med tre servicenivåer; 2) investeringarna i biblioteksnätet riktas in på kombibibliotek i anslutning till fleraktörshus och på åtgärder som det öppna biblioteket förutsätter; 3) att staden avstår från den ena bokbussen så att verksamheten sker i två skift med en buss efter slutet av 2016; ) anteckna för kännedom att pilotprojektet Kommunens vardagsrum från bibliotek till serviceställe genomförs samt konstatera att man under projektets sex första månader ska utreda kundservicebehovet och sättet hur resurserna bör allokeras. Kultur- och fritidsnämnden Arbetsgruppen för organisation och servicenätverk har i sina riktlinjer efter fullmäktigeseminariet konstaterat följande: För biblioteksnätets del bör man i den fortsatta beredningen undersöka den möjligheten att något/några bibliotek i Lojos sydligaste del, som har det tätaste biblioteksnätet, eventuellt stängs eller klassas ner. I den fortsatta beredningen bör man (i samarbete med centralförvaltningen) särskilt beskriva den innehållsliga förändringsprocess som leder till att biblioteken förvandlas till kommuninvånarnas vardagsrum. I den föreslagna modellen med tre servicenivåer hör Virkby bibliotek och huvudbiblioteket, som båda ligger i stadens sydligaste del, till de bibliotek som har mest omfattande service. Alltså bör man undersöka möjligheten att klassa ner eller stänga Ojamo bibliotek. Ojamo bibliotek är beläget i anslutning till Ojamo lågstadieskola, och i närheten finns också daghem och dagklubbar. Skolan har över 400 elever och är den största av lågstadieskolorna i Lojo. Samarbetet mellan skolan och biblioteket fungerar bra, och biblioteket besöks av fler skolgrupper än de övriga biblioteken i Lojo. År 2014 tog Ojamo bibliotek emot 404 gruppbesök i från daghem och skolor. Biblioteket utgör också en betydande offentlig tjänst i Ojamo, där antalet invånare är över Dess utlåningssiffror är tredje störst av närbiblioteken efter Virkby och Tallbacka bibliotek. Förutom barn finns det en hel del äldre personer bland bibliotekskunderna. Speciellt för barn och äldre är bibliotekets närservice viktig. Från Ojamo är det cirka fyra kilometer till huvudbiblioteket. Ojamo bibliotek har en personalstyrka på 2,3 årsverken. Bibliotekets verksamhetskostnader i budgeten 2015 uppgår till euro. Av kostnaderna står personalkostnaderna för , biblioteksmaterialet för euro och hyrorna för euro. År 2014 var antalet lån i Ojamo och antalet besök Bibliotekets samlingar består av

11 band. Om biblioteket stängs och ersätts med bokbusservice, försvagas skolans bibliotekstjänster avsevärt. Biblioteksväsendets utlåningssiffror skulle också sjunka betydligt, om Ojamo bibliotek stängdes. När staden som bäst planerar att grunda nya kombibibliotek i de nya fleraktörshusen, skulle stängning av Ojamo bibliotek i närheten av en stor skola vara oförenlig med detta projekt. Stängning av Ojamo bibliotek skulle ge inbesparingar i personalkostnaderna för den ena befattningens del, då befattningen blir vakant på grund av pensionering och kunde besättas internt. För den andra befattningens del kunde det årsverke som frigörs från Ojamo bibliotek utnyttjas inom biblioteksväsendet för de internt ökade uppgifter som uppstår på de nya biblioteken på fleraktörshusen samt i och med projektet Bibliotek som vardagsrum. En del av anslaget för bibliotekmaterial måste överföras till bokbussverksamheten. En nerklassning av Ojamo bibliotek kunde innebära att biblioteket verkar som kombibibliotek såsom Tallbacka bibliotek. Då betjänar biblioteket skolan samtidigt som det verkar som ett allmänt bibliotek. Genom att man tillämpar verksamhetsmodellen för öppet bibliotek och skaffar en utlåningsoch returautomat kunde biblioteket klara sig med endast en anställd. Det här förutsätter arrangemang inom biblioteksväsendet för att säkerställa undervisningstimmarna i biblioteksanvändning och informationssökning för skolklasser enligt kulturvägsmodellen. Biblioteket skulle hållas öppet kvällstid enligt självserviceprincipen och kanske vara bemannat en kväll i veckan. I samband med saneringen av Ojamon koulu kunde man planera en ny, lite mindre lokal för kombibiblioteket, varvid skolan skulle ta över de nuvarande utrymmena. Investeringskostnaderna för ett öppet bibliotek uppgår till totalt ca euro. Årskostnaderna skulle vara ca euro. En sänkning av servicenivån på Ojamo bibliotek skulle ge inbesparingar för den ena befattningens del så att det skulle gå att sköta den ökande servicen inom biblioteksväsendet med de nuvarande personalresurserna. Anslaget för biblioteksmateriel skulle stanna på ungefär nuvarande nivå även på kombibilioteket. I juni 2015 flyttades vissa tjänster från stadens kundservicekontor till Karislojo och Saukkola bibliotek. Biblioteken säljer matkuponger och gymkort, lånar ut videoprojektorer till föreningar och ger råd till kunderna i olika frågor eller hänvisar dem vidare till olika sakkunniga inom staden. På biblioteken kan man också betala räkningar via kundterminaler. Båda biblioteken har fått videomötesrum med behövlig utrustning. På hösten kommer man att besluta hur videomötesutrustningen kan utnyttjas. Målet är att kommuninvånare ska få kontakt med stadens sakkunniga via biblioteket och inte behöver åka till stadshuset för att sköta sina ärenden. Servicemöjligheterna kan kartläggas tvärsektoriellt från byggnadstillsynen till hälso- och sjukvården. Invånarnas önskemål kartläggs genom enkäter och via organisationen för områdesdemokrati. Under hösten torde biblioteken också börja sälja teater- och konsertbiljetter med programmet NetTicket. De erfarenheter man fått uppmuntrar till en utvidgning av verksamheten till andra bibliotek och bokbussar i tillämpliga delar.

12 Projektet "Kommunens vardagsrum innebär att biblioteken utöver de nya kundserviceuppgifterna utnyttjas i högre grad än idag. Biblioteken önskas i allt större utsträckning bli centraler för de omgivande samhällena. På dem kan man ordna möten utan ersättning. Förhandlingar om möten utanför öppettiderna förs med fastighetsservicen under hösten 2015, efter vilket man börjar marknadsföra möteslokalerna. Om biblioteken fick långa öppettider på kvällar och veckoslut enligt modellen för öppet bibliotek, skulle användningen av biblioteken öka. Kunderna får då tillträde till biblioteket med sina lånekort under vissa tider utan att det finns personal på plats. Tallbacka bibliotek planeras bli det första öppna biblioteket i Lojo. På basis av erfarenheterna kan verksamhetsmodellen utvidgas till andra närbibliotek. (Kalske, Ahtela, Turunen, Tapiola) Separata handlingar: Utredning om biblioteksnätet Karta över biblioteksnätet Projektrapport över utvecklingsarbetet gällande bokbussarna i Lojo: Kirjastoautot perinteitä vaalien uutta kohti ( Bokbussarna mot nya tider med respekt för traditionerna Tidsschema för arbetet med biblioteksnätet Sammatti områdeskommittés ställningstagande till utredningen över biblioteksnätet Nummi och Pusula områdeskommittés utlåtande om biblioteket i Nummi Förslag Bildningsdirektören Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Beslut Godkändes staden fortsätter att upprätthålla och utveckla biblioteksnätet enligt modellen med tre servicenivåer; För biblioteksverksamheten utarbetas en utvecklingsplan utgående från tre servicenivåer. Ojamo bibliotek läggs inte ner, men dess servicenivå sänks. Biblioteket ändras till ett kombibiliotek som fungerar enligt modellen för öppet bibliotek och har bara en anställd. 2. investeringarna i biblioteksnätet riktas in på kombibibliotek i anslutning till fleraktörshus och på åtgärder som det öppna biblioteket förutsätter; 3. staden avstår från den ena bokbussen så att verksamheten sker i två skift med en buss efter slutet av 2016; 4. anteckna för kännedom att pilotprojektet Kommunens vardagsrum från bibliotek till serviceställe genomförs samt konstatera att man under projektets sex första månader ska utreda kundservicebehovet och sättet hur resurserna bör allokeras. Stadsstyrelsen Separata handlingar: Utredning över biblioteksnätet Karta över biblioteksnätet

13 Projektrapport över utvecklingsarbetet gällande bokbussarna i Lojo: Kirjastoautot perinteitä vaalien uutta kohti ( Bokbussarna mot nya tider med respekt för traditionerna ) Tidsschema för arbetet med biblioteksnätet Sammatti områdeskommittés ställningstagande till utredningen över biblioteksnätet Nummi och Pusula områdeskommittés utlåtande om biblioteket i Nummi Förslag Stadsdirektören Stadsstyrelsen beslutar lägga fram följande beslutsförslag för stadsfullmäktige: Beslut Godkändes F u l l m ä k t i g e b e s l u t a r a t t 1. staden fortsätter att upprätthålla och utveckla biblioteksnätet enligt modellen med tre servicenivåer; För biblioteksverksamheten utarbetas en utvecklingsplan utgående från tre servicenivåer. Ojamo bibliotek läggs inte ner, men dess servicenivå sänks. Biblioteket ändras till ett kombibiliotek som fungerar enligt modellen för öppet bibliotek och har bara en anställd. 2. investeringarna i biblioteksnätet riktas in på kombibibliotek i anslutning till fleraktörshus och på åtgärder som det öppna biblioteket förutsätter; 3. staden avstår från den ena bokbussen så att verksamheten sker i två skift med en buss efter slutet av 2016; 4. anteckna för kännedom att pilotprojektet Kommunens vardagsrum från bibliotek till serviceställe genomförs samt konstatera att man under projektets sex första månader ska utreda kundservicebehovet och sättet hur resurserna bör allokeras. 5. anteckna för kännedom att projektet Från bibliotek till kommunens vardagsrum utgående från erfarenheterna utvidgas till andra närbibliotek och bokbussar i den mån resurserna tillåter det. SFM 110 Förslag Separata handlingar: Utredning över biblioteksnätet Karta över biblioteksnätet Projektrapport över utvecklingsarbetet gällande bokbussarna i Lojo: Kirjastoautot perinteitä vaalien uutta kohti ( Bokbussarna mot nya tider med respekt för traditionerna ) Tidsschema för arbetet med biblioteksnätet Sammatti områdeskommittés ställningstagande till utredningen över biblioteksnätet Nummi och Pusula områdeskommittés utlåtande om biblioteket i Nummi F u l l m ä k t i g e b e s l u t a r a t t 1. staden fortsätter att upprätthålla och utveckla biblioteksnätet enligt

14 Beslut Godkändes modellen med tre servicenivåer; För biblioteksverksamheten utarbetas en utvecklingsplan utgående från tre servicenivåer. Ojamo bibliotek läggs inte ner, men dess servicenivå sänks. Biblioteket ändras till ett kombibiliotek som fungerar enligt modellen för öppet bibliotek och har bara en anställd. 2. investeringarna i biblioteksnätet riktas in på kombibibliotek i anslutning till fleraktörshus och på åtgärder som det öppna biblioteket förutsätter; 3. staden avstår från den ena bokbussen så att verksamheten sker i två skift med en buss efter slutet av 2016; 4. anteckna för kännedom att pilotprojektet Kommunens vardagsrum från bibliotek till serviceställe genomförs samt konstatera att man under projektets sex första månader ska utreda kundservicebehovet och sättet hur resurserna bör allokeras. 5. anteckna för kännedom att projektet Från bibliotek till kommunens vardagsrum utgående från erfarenheterna utvidgas till andra närbibliotek och bokbussar i den mån resurserna tillåter det.

Överföring av några hyresbostadsenheter till Lohjan Vuokra-asunnot Oy

Överföring av några hyresbostadsenheter till Lohjan Vuokra-asunnot Oy Stadsfullmäktige 118 12.11.2014 Överföring av några hyresbostadsenheter till Lohjan Vuokra-asunnot Oy Grundtrygghetsnämnden 26.8.2014 5 Nummi-Pusulan Vuokra-asunnot Oy (123 bostäder) samt i Karislojoområdet

Läs mer

Behovsutredning om Nummis skolcentrum

Behovsutredning om Nummis skolcentrum Stadsfullmäktige 79 10.06.2015 Behovsutredning om Nummis skolcentrum Nämnden för fostran och utbildning 26.3.2014 32 Nummis skolcentrum ligger i stadsdelen Nummi i Lojo. Centret omfattar Oinola lågstadium,

Läs mer

Nätverket av rådgivningar

Nätverket av rådgivningar Stadsfullmäktige 121 14.10.2015 Nätverket av rådgivningar Arbetsgruppen för organisation och servicenätverk 15.1.2015 19 1. Dagsläget 1.1 Utgångspunkterna för servicen Rådgivningstjänsterna omfattar barn-

Läs mer

Traditioner och nutid. Biblioteket syns

Traditioner och nutid. Biblioteket syns Salo stadsbibliotek Biblioteket betjänar Bibliotekstjänsterna har blivit mer mångsidiga än den traditionella låneoch returneringsverksamheten. Salo stadsbibliotek erbjuder material för informationshunger

Läs mer

Åtgärdsprogram 2013. Stadsstyrelsen 142 10.06.2013 Kulturnämnden 70 14.08.2013 564/02.00/2013. Stadsstyrelsen 10.06.2013 142

Åtgärdsprogram 2013. Stadsstyrelsen 142 10.06.2013 Kulturnämnden 70 14.08.2013 564/02.00/2013. Stadsstyrelsen 10.06.2013 142 Åtgärdsprogram 2013 564/02.00/2013 Stadsstyrelsen 10.06.2013 142 Beredare och föredragande: Stadsdirektör Folke Öhman, tfn 040 707 3155 Kommunernas ekonomi uppvisar bekymmersamma siffror och varken skatteinkomsterna

Läs mer

Projektplan för Niilonpirtti

Projektplan för Niilonpirtti Stadsfullmäktige 94 10.09.2014 Projektplan för Niilonpirtti Grundtrygghetsnämnden 13.5.2014 56 Niilonpirtti ligger i Nummis kyrkby (Oilaantie 21) och tillhandahåller hemlik boendeservice dygnet runt och

Läs mer

Esbo stad Protokoll 176. Fullmäktige 09.12.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 176. Fullmäktige 09.12.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 09.12.2013 Sida 1 / 1 1031/02.02.02/2013 Stadsstyrelsen 345 25.11.2013 176 Månadsrapport för oktober 2013 jämte åtgärder Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Pekka Heikkinen,

Läs mer

LOJO FÖREDRAGNINGSLISTA 10/2015 1. Stadsfullmäktige 11.11.2015. TID 11.11.2015 kl 18:00. Fullmäktigesalen, Karstuvägen 4, Lojo ÄRENDEN

LOJO FÖREDRAGNINGSLISTA 10/2015 1. Stadsfullmäktige 11.11.2015. TID 11.11.2015 kl 18:00. Fullmäktigesalen, Karstuvägen 4, Lojo ÄRENDEN FÖREDRAGNINGSLISTA 10/2015 1 TID 11.11.2015 kl 18:00 PLATS Fullmäktigesalen, Karstuvägen 4, Lojo ÄRENDEN Ärende Rubrik Sida 1 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 2 2 Protokolljusterare 3 3 Nätverket

Läs mer

Kundenkät om Tritonias bibliotekstjänster 2010 Resultat

Kundenkät om Tritonias bibliotekstjänster 2010 Resultat Kundenkät om Tritonias bibliotekstjänster 2010 Resultat Jonna Hahto 27.8.2010 Sammanfattning, översatt av A-S Källund 2 Innehåll Inledning 1 Bibliotekens nationella användarenkät 2010 Bakgrundsuppgifter

Läs mer

Åtgärdsprogram 2013. Stadsstyrelsen 142 10.06.2013 Kulturnämnden 70 14.08.2013 564/02.00/2013. Stadsstyrelsen 10.06.2013 142

Åtgärdsprogram 2013. Stadsstyrelsen 142 10.06.2013 Kulturnämnden 70 14.08.2013 564/02.00/2013. Stadsstyrelsen 10.06.2013 142 Stadsstyrelsen 142 10.06.2013 Kulturnämnden 70 14.08.2013 Åtgärdsprogram 2013 564/02.00/2013 Stadsstyrelsen 10.06.2013 142 Beredare och föredragande: Stadsdirektör Folke Öhman, tfn 040 707 3155 Kommunernas

Läs mer

Esbo stad Protokoll 43. Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 43. Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1 [Förhandsbesked] 1525/02.02.02/2012 Stadsstyrelsen 78 26.3.2012 43 Ändring av 2012 års budget Beredning och upplysning:: Heikkinen Pekka, tfn 09 816 22354 Jyrkkä Maria,

Läs mer

Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion:

Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion: Stadsfullmäktige 21 08.02.2012 Arbetarskyddskommissionen 16 31.05.2012 Personalsektionen 33 14.06.2012 Stadsstyrelsen 192 13.08.2012 Stadsfullmäktige 86 12.09.2012 Personalsektionen 15 18.04.2013 Stadsstyrelsen

Läs mer

55 18.08.2014 60 02.09.2014

55 18.08.2014 60 02.09.2014 Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran 55 18.08.2014 60 02.09.2014 Andra budgetbehandlingen B2015 570/02.02.00/2014 SUS 18.08.2014 55

Läs mer

Kulturförvaltningen- nyckeltal

Kulturförvaltningen- nyckeltal Kulturförvaltningen- nyckeltal Sammanfattning Positivt - Kulturförvaltningen Negativt - Kulturförvaltningen Fler antal aktiviteter för barn och ungdomar än riket och länet Lägre kostnad för den allmänna

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kulturnämnden 2012-09-12 1 Plats och tid Beslutande Biblioteket, Malung Kl. 13.00-15.30 Åsa Hedlöf (S), ordförande Gun Byttner (M), vice ordförande Bente Mellqvist-Danielsson (V) Martina Henriksson (FP)

Läs mer

HelMet-bibliotekets låneregler

HelMet-bibliotekets låneregler Till våra kunder HelMet-bibliotekets låneregler HelMet är en förkortning av Helsinki Metropolitan Area Libraries. Invånarna i Esbo, Grankulla, Helsingfors och Vanda har rätt att använda bibliotekstjänsterna

Läs mer

Esbo stad Protokoll 83. Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1. 83 Motion om främjande av närproducerad och ekologisk mat (Bordlagt 19.5.

Esbo stad Protokoll 83. Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1. 83 Motion om främjande av närproducerad och ekologisk mat (Bordlagt 19.5. Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1 5049/02.08.00/2013 Stadsstyrelsen 114 7.4.2014 Fullmäktige 65 19.5.2014 83 Motion om främjande av närproducerad och ekologisk mat (Bordlagt 19.5.2014) Beredning och upplysningar

Läs mer

Aittakumpu Birgit ledamot. Forsström Pirjo-Leena ledamot. Ilmarinen Pekka ledamot

Aittakumpu Birgit ledamot. Forsström Pirjo-Leena ledamot. Ilmarinen Pekka ledamot PROTOKOLL 8/2015 1 Stadsfullmäktige 14.10.2015 TID 14.10.2015 kl 18:00-22:21 PLATS Fullmäktigesalen, Karstuvägen 4, Lojo DELTAGARE NÄRVARANDE Räsänen Joona ordförande Aho Jarmo ledamot Aittakumpu Birgit

Läs mer

En utvärdering av verksamheten vid finlandssvenska folkbibliotek 2000 - Barbro Wigell-Ryynänen, UVM

En utvärdering av verksamheten vid finlandssvenska folkbibliotek 2000 - Barbro Wigell-Ryynänen, UVM En utvärdering av verksamheten vid finlandssvenska folkbibliotek 2000 - Barbro Wigell-Ryynänen, UVM Artikeln har tidigare publicerats i SFV:s kalender 2001. Det svenska biblioteksdistriktet omfattar biblioteks-

Läs mer

Den nya verksamhetsmodellen i Tammerfors stad Tuula Martikainen 7.9.2007

Den nya verksamhetsmodellen i Tammerfors stad Tuula Martikainen 7.9.2007 Den nya verksamhetsmodellen i Tammerfors stad Tuula Martikainen 7.9.2007 1 Framtidens utmaningar befolkningen åldras behov av välfärdstjänster växer hela tiden ekonomiska och andra resursser räcker inte

Läs mer

Esbo stad Beslut 1 / 5

Esbo stad Beslut 1 / 5 Esbo stad Beslut / 5 79/0.0.0/0 Stadsstyrelsen 7..0 Fullmäktige 0..0 Tillfällig ändring av Tapiolan Keskuspysäköinti Oy:s bolagsordning och delägaravtal jämte åtgärder samt stadens borgen för bolagets

Läs mer

SVAR PÅ FULLMÄKTIGEMOTION SOM HANDLAR OM ELEKTRONISK KOMMUNIKATION OCH ÄLDRE MÄNNISKOR

SVAR PÅ FULLMÄKTIGEMOTION SOM HANDLAR OM ELEKTRONISK KOMMUNIKATION OCH ÄLDRE MÄNNISKOR Stadsstyrelsen 29 02.02.2015 SVAR PÅ FULLMÄKTIGEMOTION SOM HANDLAR OM ELEKTRONISK KOMMUNIKATION OCH ÄLDRE MÄNNISKOR STST 02.02.2015 29 Beredning och tilläggsuppgifter: Kommunikationschef Aino-Marja Kontio,

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 77/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 13 lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I syfte att underlätta

Läs mer

Excellent and keep it that way! Resultat från Tritonias kundenkät 2013

Excellent and keep it that way! Resultat från Tritonias kundenkät 2013 Excellent and keep it that way! Resultat från Tritonias kundenkät 2013 Informatiker Jonna Hahto 16.7.2013 Innehåll 1 De svarande... 3 2 Bibliotekstjänsternas inverkan... 4 3 Gapanalys och bedömningsskala...

Läs mer

Försäljning av frilufts- och strövområde i Ahonpää

Försäljning av frilufts- och strövområde i Ahonpää Stadsfullmäktige 136 10.12.2014 Försäljning av frilufts- och strövområde i Ahonpää Stadsplaneringsnämnden 19.8.2014 115 1) Bakgrund Via centralförvaltningen har en försäljning av ett frilufts- och strövområde

Läs mer

Grundtrygghetssektorns avgifter, arvoden och verksamhetsanvisningar 2015

Grundtrygghetssektorns avgifter, arvoden och verksamhetsanvisningar 2015 Stadsfullmäktige 11 14.01.2015 Grundtrygghetssektorns avgifter, arvoden och verksamhetsanvisningar 2015 Grundtrygghetsnämnden 16.12.2014 149 Enligt 20 i Lojo stads förvaltningsstadga beslutar en nämnd

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET. Verksamhetsmål för 2001. Huvudmålet år 2000 var

VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET. Verksamhetsmål för 2001. Huvudmålet år 2000 var VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET Verksamhetsmål för 2001 Huvudmålet år 2000 var Att fortsätta arbetet med att, i enlighet med biblioteksutredningen 1998, bygga upp ett högskolebibliotek av bra

Läs mer

PM STYRGRUPPEN FÖR UTVECKLINGSENHETEN FÖR VÄLFÄRD I BARNDOMEN I VÄSTRA OCH MELLERSTA NYLAND

PM STYRGRUPPEN FÖR UTVECKLINGSENHETEN FÖR VÄLFÄRD I BARNDOMEN I VÄSTRA OCH MELLERSTA NYLAND PM STYRGRUPPEN FÖR UTVECKLINGSENHETEN FÖR VÄLFÄRD I BARNDOMEN I VÄSTRA OCH MELLERSTA NYLAND Tid: Tisdag 26.2.2008 kl. 12.30-15.30 Plats: Järvenpää talo (Hallintokatu 4), mötesrum 3 Närvarande: Olli Laiho

Läs mer

Biblioteksverksamheten i Strömstad Nyckeltal och kvalitetsredovisning 2009

Biblioteksverksamheten i Strömstad Nyckeltal och kvalitetsredovisning 2009 Biblioteksverksamheten i Strömstad Nyckeltal och kvalitetsredovisning 2009 Stadsbibliotekets personal: 2010 2009 2008 Bibliotekschef: 1,00 1,00 1,00 Bibliotekarier: 4,65 4,65 5,40 (Därav skolbiblioteken

Läs mer

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 1577/02.02.02/2014 Stadsstyrelsen 63 9.2.2015 32 Förhandsbesked om 2014 års bokslut Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Vesa Kananen, tfn 046 877

Läs mer

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011 Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan läsåret 2010-2011 1 Biblioteks- och läsutvecklingsplan samt IT Övergripande verksamhetsmål för skolbiblioteket Skolbiblioteket ska hjälpa eleverna: att utveckla

Läs mer

Bemanning i bibliotekets yttre tjänstgöring

Bemanning i bibliotekets yttre tjänstgöring Tjänsteskrivelse 2013-04-26 KFN 2010.0031 Handläggare: Maria Lobell Bemanning i bibliotekets yttre tjänstgöring Sammanfattning Biblioteket har fått i uppdrag att utreda personalsammansättningen (bibliotekarier

Läs mer

39 DRIFTSEKONOMIDELEN

39 DRIFTSEKONOMIDELEN 39 DRIFTSEKONOMIDELEN 40 41 VERKSTÄLLANDET AV BUDGETEN 2012 Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 5/2014 Direktionen för svenska arbetarinstitutet 02.10.2014 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET

Helsingfors stad Föredragningslista 5/2014 Direktionen för svenska arbetarinstitutet 02.10.2014 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET Helsingfors stad Föredragningslista 5/2014 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET FÖREDRAGNINGSLISTA 5-2014 KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE Tid klo 17:00 Plats Helsingfors arbis, Dagmarsgatan 3 Ärenden Enligt

Läs mer

Alla tiders Borgå Kaikkien aikojen Porvoo SERVICEKONTOR BRA OCH EFFEKTIV KUNDSERVICE

Alla tiders Borgå Kaikkien aikojen Porvoo SERVICEKONTOR BRA OCH EFFEKTIV KUNDSERVICE Alla tiders Borgå Kaikkien aikojen Porvoo SERVICEKONTOR BRA OCH EFFEKTIV KUNDSERVICE UR BORGÅ STADS STRATEGI: "Nya ersättande former av service och sätt att producera service tas i bruk. Utbudet på elektroniska

Läs mer

43 DRIFTSEKONOMIDELEN

43 DRIFTSEKONOMIDELEN 43 DRIFTSEKONOMIDELEN 44 45 VERKSTÄLLANDET AV BUDGETEN 2011 Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

Esbo stad Protokoll 83. Fullmäktige 20.05.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 83. Fullmäktige 20.05.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 20.05.2013 Sida 1 / 1 5100/06.00.00/2011 Stadsstyrelsen 148 6.5.2013 83 Motion om bättre tillgång och kvalitet på sjuk- och hälsovården i Esbo Beredning och upplysningar: Tuija Kumpulainen,

Läs mer

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012 Gender budgeting biblioteken i Askersund 212 Sammanfattning: Fler kvinnor än män besöker biblioteken i Askersund. Fler kvinnor än män lånar från biblioteken. Men kvinnorna lånar i högre utsträckning till

Läs mer

3. Ange ditt telefonnummer, så att vi kan kontakta dig om vi undrar över något svar:

3. Ange ditt telefonnummer, så att vi kan kontakta dig om vi undrar över något svar: Hej! Tack för att du lämnar 2013 års uppgifter om kommunens folkbibliotek. Frågorna är desamma som vid föregående mätning. Notera hur lång tid det tar att sammanställa uppgifterna och fylla i enkäten,

Läs mer

Mia Malm (ny) vikarierar Jonas Tana på Biblioteken.fi och fungerar som ordförande för IT-utskottet. Hon är tjänstledig från Karis bibliotek, Raseborg.

Mia Malm (ny) vikarierar Jonas Tana på Biblioteken.fi och fungerar som ordförande för IT-utskottet. Hon är tjänstledig från Karis bibliotek, Raseborg. Finlands svenska biblioteksförening IT-utskottet Tid 7.10.2013 kl. 11.30-14.30 Plats: Böle bibliotek, Helsingfors Närvarande: Mia Malm (ordf.), Biblioteken.fi Susanne Ahlroth, Regionförvaltningsverket

Läs mer

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv.

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv. Biblioteksplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28, 79 Inledning Biblioteket som en dammig boksamling har försvunnit. Idag ser bibliotekstjänsterna helt annorlunda ut. Förväntningarna på

Läs mer

Budget för 2015 och ekonomiplan för 2016 2017

Budget för 2015 och ekonomiplan för 2016 2017 Stadsfullmäktige 122 12.11.2014 Budget för 2015 och ekonomiplan för 2016 2017 Stadsstyrelsen 3.11.2014 452 I budgetförslaget för 2015 uppgår de totala utgifterna till 347,4 miljoner euro, varav driftsutgifterna

Läs mer

förbund PUSSLAR IHOP HELHETER. PLANERAR FÖR FRAMTIDEN. FÖR ÄRENDEN VIDARE. TALAR FÖR DEM.

förbund PUSSLAR IHOP HELHETER. PLANERAR FÖR FRAMTIDEN. FÖR ÄRENDEN VIDARE. TALAR FÖR DEM. Nylands FÖR ÄRENDEN VIDARE. TALAR FÖR DEM. PLANERAR FÖR FRAMTIDEN. PUSSLAR IHOP HELHETER. förbund ISBN 978-952-448-384-1 (inb.) ISBN 978-952-448-385-8 (pdf) Översättning: Susan Neiro och Patricia Karlsson

Läs mer

Biblioteksstrategi Täby

Biblioteksstrategi Täby Skarpäng Mål TemakvällarGribbylund Huvudbiblioteket Service Biblioteksstrategi BokpratNäsbypark Täby Mötesplatser Hägernäs Kulturupplevelser Läslust Meröppet Tillgänglighet Täby kyrkby En plats för alla

Läs mer

Wikberg Gunilla medlem. Övriga närvarande Kuusimurto Merja chefen för småbarnsfostran, föredragande chefen för stödtjänster, protikollförare

Wikberg Gunilla medlem. Övriga närvarande Kuusimurto Merja chefen för småbarnsfostran, föredragande chefen för stödtjänster, protikollförare Protokoll 4/2015 40 Svenska utbildningssektionen 29.09.2015 Tid 29.09.2015 kl 16:00-17:00 Plats Fullmäktigesalen i Monkola, Karstuvägen 4, Lojo Deltagare Närvarande Weintraub Roger ordförande Heir Björn

Läs mer

Samgående med SELMA-projektet vad innebär det för Kristinehamns bibliotek

Samgående med SELMA-projektet vad innebär det för Kristinehamns bibliotek Samgående med SELMA-projektet vad innebär det för Kristinehamns bibliotek Bakgrund Samarbetet mellan biblioteken i Värmland sträcker sig tillbaka till 2003 då samverkansprojektet Bibliotek Värmland (BV)

Läs mer

BREV TILL KOMMUNARBETSGRUPPERNA VIII / 2009 13.3.2009

BREV TILL KOMMUNARBETSGRUPPERNA VIII / 2009 13.3.2009 BREV TILL KOMMUNARBETSGRUPPERNA VIII / 2009 13.3.2009 Innehållsförteckning Aktuellt inom projektet våren 2009 1. ARVO-utbildning 2. Kartläggning gällande verksamhetsmodeller med låg tröskel i anslutning

Läs mer

ESBO, GRANKULLA, HELSINGFORS OCH VANDA STADSBIBLIOTEK. HELMET- BIBLIOTEKENS, dvs ESBO, GRANKULLA, HELSINGFORS OCH VANDA STADSBIBLIOTEKS KUNDREGISTER

ESBO, GRANKULLA, HELSINGFORS OCH VANDA STADSBIBLIOTEK. HELMET- BIBLIOTEKENS, dvs ESBO, GRANKULLA, HELSINGFORS OCH VANDA STADSBIBLIOTEKS KUNDREGISTER HELMET- BIBLIOTEKENS, dvs ESBO, GRANKULLA, HELSINGFORS OCH VANDA STADSBIBLIOTEKS KUNDREGISTER 15.05.2008 1 REGISTRETS NAMN 2 REGISTERUPPRÄTTHÅLLARE 3 REGISTERANSVARIGA 4 REGISTRETS SYFTE OCH GRUNDEN FÖR

Läs mer

MAL-planen för VÄSTRA NYLAND

MAL-planen för VÄSTRA NYLAND MAL-planen för VÄSTRA NYLAND ARBETSPROGRAM 15.1.2007 1. Beskrivning av arbetet 2. Innehållet i planen 3. Tidtabellen för arbetet 4. Organisering av arbetet 1. BESKRIVNING AV ARBETET Projektet för en reform

Läs mer

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2146 KuntaSuomi 2004 : kirjastotoimi 1999 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Läs mer

2 REGISTERUPPRÄTTHÅLLARE

2 REGISTERUPPRÄTTHÅLLARE Registerbeskrivning Esbo, Helsingfors, Grankulla och Vanda stadsbiblioteks kundregister Personuppgiftslagen (523/99) 10 och 24 Avfattad den 15.5.2008 1 REGISTRETS NAMN HelMet-bibliotekens kundregister

Läs mer

Genomförande av upplevelsegruva i Tytyri

Genomförande av upplevelsegruva i Tytyri Stadsfullmäktige 134 10.12.2014 Genomförande av upplevelsegruva i Tytyri Kultur- och fritidsnämnden 24.3.2010 13 Tytyri gruvmuseum har varit öppet sedan 1988. Under perioden 1997 2008 svarade Lojo museum

Läs mer

Uppföljning av ekonomin och verksamheten 2014 SYMI 20.02.2014 1

Uppföljning av ekonomin och verksamheten 2014 SYMI 20.02.2014 1 Sydspetsens miljöhälsonämnd 1 20.02.2014 Sydspetsens miljöhälsonämnd 13 15.05.2014 Sydspetsens miljöhälsonämnd 20 04.09.2014 Sydspetsens miljöhälsonämnd 31 26.11.2014 Uppföljning av ekonomin och verksamheten

Läs mer

EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET

EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET FINLANDS KOMMUNFÖRBUND 2014 PROJEKTET OCH UPPDRAGET Kommunförbundets projekt, 9/2013 1/2014 Uppdrag: Formulera en förvaltningsmodell för att trygga,

Läs mer

Esbo stad Protokoll 49. Nämnden Svenska rum 11.06.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 49. Nämnden Svenska rum 11.06.2014 Sida 1 / 1 Nämnden Svenska rum 11.06.2014 Sida 1 / 1 1058/12.01.00/2014 49 Svar på fullmäktigemotion gällande möjligheter att grunda en nordisk skola inom det finska skolväsendet Beredning och upplysningar: Ilpo

Läs mer

Kommunfullmäktige 64 15.12.2014 BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015-2017

Kommunfullmäktige 64 15.12.2014 BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015-2017 Kommunfullmäktige 64 15.12.2014 BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015-2017 Kfullm 15.12.2014 64 Kommunstyrelsen 13 oktober 2014 220 Bilaga 19-22 Beredare: Förvaltningsdirektör Matti Rupponen I instruktionerna

Läs mer

KYRKSLÄTTS KOMMUN ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR UTVECKLINGEN AV VATTENTJÄNSTERNA PÅ GLESBYGDEN

KYRKSLÄTTS KOMMUN ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR UTVECKLINGEN AV VATTENTJÄNSTERNA PÅ GLESBYGDEN Allmänna principer för utvecklingen av vattenförsörjningen på glesbygden 1 (7) KYRKSLÄTTS KOMMUN ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR UTVECKLINGEN AV VATTENTJÄNSTERNA PÅ GLESBYGDEN Godkända av kommunfullmäktige 19.12.2013

Läs mer

KYSELYLOMAKE: FSD2872 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: AMMATTI- KORKEAKOULUKIRJASTOT 2013

KYSELYLOMAKE: FSD2872 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: AMMATTI- KORKEAKOULUKIRJASTOT 2013 KYSELYLOMAKE: FSD2872 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: AMMATTI- KORKEAKOULUKIRJASTOT 2013 QUESTIONNAIRE: FSD2872 NATIONAL USER SURVEY OF FINNISH UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES LIBRARIES 2013 Tämä

Läs mer

Esbo stad Protokoll 38. Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 38. Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1 1525/02.02.02/2012 Stadsstyrelsen 58 11.2.2013 38 Förhandsbesked om 2012 års bokslut Beredning och upplysningar: Jyrkkä Maria, tfn 09 8168 3136 E-post enligt modellen

Läs mer

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Syfte Projektets syfte var att utifrån olika marknadsföringsåtgärder motverka en hyllifiering av den statligt stödda litteraturen eller med

Läs mer

Väståbolands Hyreshus Ab:s förslag för ändring av Korpo områdeskontor till hyreslägenheter

Väståbolands Hyreshus Ab:s förslag för ändring av Korpo områdeskontor till hyreslägenheter Stadsstyrelsen 214 20.10.2014 Stadsstyrelsen 235 03.11.2014 Stadsfullmäktige 93 11.11.2014 1466/10.03.02/2014 Stadsstyrelsen 20.10.2014 214 Beredare Ekonomidirektör Patrik Nygrén, tfn 040 511 4383 Föredragande

Läs mer

UTREDING AV IDROTTSTJÄNSTER OCH FÖRVALTNING AV IDROTTSPLATSER

UTREDING AV IDROTTSTJÄNSTER OCH FÖRVALTNING AV IDROTTSPLATSER Bildningsnämnden 30 08.04.2015 UTREDING AV IDROTTSTJÄNSTER OCH FÖRVALTNING AV IDROTTSPLATSER BILDN 08.04.2015 30 Beredning och tilläggsuppgifter: controller Saija Männistö 050 3555 051 eller saija.mannisto@porvoo.fi,

Läs mer

SVAR PÅ EN FULLMÄKTIGEMOTION OM INLEDANDE AV FÖRHANDLINGAR OM SAMMANSLAGNING AV INVEON OCH PRAKTICUM

SVAR PÅ EN FULLMÄKTIGEMOTION OM INLEDANDE AV FÖRHANDLINGAR OM SAMMANSLAGNING AV INVEON OCH PRAKTICUM Stadsstyrelsen 360 04.11.2013 SVAR PÅ EN FULLMÄKTIGEMOTION OM INLEDANDE AV FÖRHANDLINGAR OM SAMMANSLAGNING AV INVEON OCH PRAKTICUM STST 360 Beredning och tilläggsuppgifter: utbildningsdirektör Jari Kettunen,

Läs mer

-2, BILDN-SV 2015-04-13 16:00

-2, BILDN-SV 2015-04-13 16:00 -2, BILDN-SV 2015-04-13 16:00 Möteskallelse Måndag 13.4.2015 kl. 16.00, Dagvårds- och utbildningsverket Beslutande Ordinarie ledamöter Personliga ersättare Brita Brännbacka-Brunell, ordförande Daniel Hjulfors

Läs mer

Förändringskommunikation är samarbete och växelverkan

Förändringskommunikation är samarbete och växelverkan SVAR PÅ FULLMÄKTIGEMOTION OM UTVECKLINGEN AV FÖRÄNDRINGSKOMMUNIKATION STST 210 Beredning och tilläggsuppgifter: kommunikationschef Aino-Marja Kontio, 040 3549966, aino-marja.kontio@porvoo.fi Fullmäktigeledamöterna

Läs mer

Styrelsen för ÅLANDS POLISMYNDIGHET nr 1/2015

Styrelsen för ÅLANDS POLISMYNDIGHET nr 1/2015 1 Styrelsen för ÅLANDS POLISMYNDIGHET nr 1/2015 PROTOKOLL Datum Fredag 16.1.2015 Plats och tid: Polishuset kl. 09.00-12.00 Närvarande: Åke Mattsson ordförande Annika Hambrudd viceordförande Kurt Forsman

Läs mer

Antagen av Höörs kommuns kommunfullmäktige 2010-09-01 BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÖÖRS KOMMUNS BIBLIOTEK 2010-2013

Antagen av Höörs kommuns kommunfullmäktige 2010-09-01 BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÖÖRS KOMMUNS BIBLIOTEK 2010-2013 Antagen av Höörs kommuns kommunfullmäktige 2010-09-01 BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÖÖRS KOMMUNS BIBLIOTEK 2010-2013 INLEDNING Mycket händer i biblioteksvärlden just nu och det är mycket som påverkar dagens folkbibliotek.

Läs mer

Biblioteksplan 2014-2017

Biblioteksplan 2014-2017 1 (7) Typ: Plan Giltighetstid: 2014-2017 Version: 3.0 Fastställd: KF 2014-04-16, 29 Uppdateras: 2016 Biblioteksplan 2014-2017 Innehållsförteckning 1. Biblioteksfakta 2. Inledning 3. Uppdrag och roller

Läs mer

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig Biblioteksplan Dokumenttyp Fastställd Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Utbildningsnämnden Giltighetstid 5 år Dokumentansvarig Kultur- och Bibliotekschef Dnr 2015.000058

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagomändringav18och45a lagenomplaneringav och statsandel för social- och hälsovården samt till lag om upphävande av 6 2 mom. lagen om kompetenscentrumverksamhet

Läs mer

Esbo stad Protokoll 47. Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 1. 47 Motion om att utnyttja ätbar mat och pröva på måltider av överbliven mat i Esbo

Esbo stad Protokoll 47. Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 1. 47 Motion om att utnyttja ätbar mat och pröva på måltider av överbliven mat i Esbo Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 1 4590/02.09.00/2013 Stadsstyrelsen 103 31.3.2014 47 Motion om att utnyttja ätbar mat och pröva på måltider av överbliven mat i Esbo Beredning och upplysningar: Minna Ahola,

Läs mer

Varumärkesenkät Sundsvalls stadsbibliotek. Resultat av KOMMA, L Ä N S B I B L I O T E K E T V Ä S T E R N O R R L A N D

Varumärkesenkät Sundsvalls stadsbibliotek. Resultat av KOMMA, L Ä N S B I B L I O T E K E T V Ä S T E R N O R R L A N D L Ä N S B I B L I O T E K E T V Ä S T E R N O R R L A N D Resultat av Varumärkesenkät Sundsvalls stadsbibliotek KOMMA, KOMMUNIKATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPROJEKTET Varumärkesenkät Sundsvalls Stadsbibliotek

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN. Föreskrift 38/011/2015. Föreskrifter och anvisningar 2015:34

YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN. Föreskrift 38/011/2015. Föreskrifter och anvisningar 2015:34 YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN Föreskrift 38/011/2015 Föreskrifter och anvisningar 2015:34 INNEHÅLL I Uppbyggnaden av yrkesexamen för arbete som teamledare och delarna i examen-----------

Läs mer

Konjukturbarometer för Västra Nyland 2014

Konjukturbarometer för Västra Nyland 2014 Konjukturbarometer för Västra Nyland 2014 Enkätens bakgrund och genomförande Hösten 2014 utarbetade Företagarna i Finland och Finnvera Abp tillsammans med arbets- och näringsministeriet SME-företagsbarometern,

Läs mer

Driftsekonomidelen. Verkställandet av budgeten 2013. Sammanställning av driftsplaner. Rapportering. Finansieringen

Driftsekonomidelen. Verkställandet av budgeten 2013. Sammanställning av driftsplaner. Rapportering. Finansieringen Driftsekonomidelen Verkställandet av budgeten Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

Esbo stad Protokoll 109. Fullmäktige 17.08.2015 Sida 1 / 1. 109 Beviljande av stadens proprieborgen för Pitkäjärven Vapaaehtoisen Palokunta Ry:s lån

Esbo stad Protokoll 109. Fullmäktige 17.08.2015 Sida 1 / 1. 109 Beviljande av stadens proprieborgen för Pitkäjärven Vapaaehtoisen Palokunta Ry:s lån Fullmäktige 17.08.2015 Sida 1 / 1 2417/02.05.06/2015 Stadsstyrelsen 214 15.6.2015 109 Beviljande av stadens proprieborgen för Pitkäjärven Vapaaehtoisen Palokunta Ry:s lån Beredning och upplysningar: Viktoria

Läs mer

PRELIMINÄRT FÖRSLAG TILL BORGÅ STADS TJÄNSTEMANNAORGANISATION 2011-

PRELIMINÄRT FÖRSLAG TILL BORGÅ STADS TJÄNSTEMANNAORGANISATION 2011- UTKAST Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PRELIMINÄRT FÖRSLAG TILL BORGÅ STADS TJÄNSTEMANNAORGANISATION 2011- Stadsfullmäktige Centralvalnämnden Revisionsnämnden Koncernbolag och -samfund - Borgå

Läs mer

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Bibliotekslagen (SFS 1996:1596) fick år 2005 ett tillägg som säger att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet ska samverka och

Läs mer

Bibliotek i rörelse. Strukturplan för Stockholms stadsbibliotek 2012-2015 STOCKHOLMS STADSBIBLIOTEK

Bibliotek i rörelse. Strukturplan för Stockholms stadsbibliotek 2012-2015 STOCKHOLMS STADSBIBLIOTEK Bibliotek i rörelse Strukturplan för Stockholms stadsbibliotek 2012-2015 STOCKHOLMS STADSBIBLIOTEK Inledning... 2 Angelägna, tillgängliga och effektiva bibliotek... 4 Tillgänglighet... 4 Angelägenhet...

Läs mer

öten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord Biblioteksplan Kramfors kommun 2008-2011 www.biblioteken.kramfors.

öten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord Biblioteksplan Kramfors kommun 2008-2011 www.biblioteken.kramfors. lust kunskap möten ord lust k öten ord lust kunskap möten kunskap möten ord lust kuns ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust k öten ord lust kunskap möten kunskap möten ord lust kuns ord

Läs mer

Biblioteksplan 2014--2018

Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteksplan Datum 2014-11-07 Beslutad Kommunfullmäktige 242, 2014-12-16 1(7) Dnr 14/714-880 Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, Färjestaden

Läs mer

Marknadsundersökning Eksjö Stadsbibliotek 2013 (ver1)

Marknadsundersökning Eksjö Stadsbibliotek 2013 (ver1) Marknadsundersökning Eksjö Stadsbibliotek 2013 (ver1) Antal respondenter: 2458 : 378 Svarsfrekvens: 15,38 % Hur ofta besöker du biblioteket? Hur ofta besöker du biblioteket? Minst en gång i veckan 53 (14,1%)

Läs mer

Kulturförvaltningennyckeltal

Kulturförvaltningennyckeltal Kulturförvaltningennyckeltal Budgetberedningen våren 215 Analysgruppen 215-4-8 4 35 3 25 2 263 Aktiva låntagare i kommunala bibliotek, antal/1 inv. 273 348 314 36 262 251 271 276 Värnamo ligger under rikssnittet

Läs mer

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt.

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt. RP 237/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 4 i lagen om statens televisions- och radiofond och 351 i informationssamhällsbalken PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

Denna presentation tillhör Diversity Group och får inte spridas utan skaparens medgivande.

Denna presentation tillhör Diversity Group och får inte spridas utan skaparens medgivande. Definitioner Definitioner Krav på jämställdhet Krav på jämställdhet Varför jämställdhet? Övning Statistik - kommunbiblioteken 180 160 140 120 100 80 Övrig personal, män Övrig personal, kvinnor Bibliotekarier,

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 1/2011

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 1/2011 Styrelsen nr 1/2011 Kallelse till sammanträde torsdagen den 13 januari kl. 09.00. Paragraf Ärende 1 Sammankallande och beslutförhet. 2 Justering av protokoll. 3 Fastställande av föredragningslistan. 4

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till utveckling av lagstiftningen om bostadssparpremiesystemet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om bostadssparpremier,

Läs mer

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2009-06-16 1/10 Innehållsförteckning BAKGRUND OCH SYFTE 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING 3 Folkbiblioteksverksamheten 3 Skolbiblioteksverksamheten

Läs mer

Esbo stad Protokoll 22. Fullmäktige 24.02.2014 Sida 1 / 1. 22 Fråga om utskänkningsställenas verkningar och om principerna för var de får placeras

Esbo stad Protokoll 22. Fullmäktige 24.02.2014 Sida 1 / 1. 22 Fråga om utskänkningsställenas verkningar och om principerna för var de får placeras Fullmäktige 24.02.2014 Sida 1 / 1 5380/11.03.02/2013 Stadsstyrelsen 40 10.2.2014 22 Fråga om utskänkningsställenas verkningar och om principerna för var de får placeras Beredning och upplysningar: Petri

Läs mer

33 DRIFTSEKONOMIDELEN

33 DRIFTSEKONOMIDELEN 33 DRIFTSEKONOMIDELEN 34 35 VERKSTÄLLANDET AV BUDGETEN 2013 Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

Ungdomsnämnden 9 28.01.2015. Ungdomstjänsternas dispositionsplan för år 2015. Ungdomsnämnden 9

Ungdomsnämnden 9 28.01.2015. Ungdomstjänsternas dispositionsplan för år 2015. Ungdomsnämnden 9 Ungdomsnämnden 9 28.01.2015 Ungdomstjänsternas dispositionsplan för år 2015 Ungdomsnämnden 9 Kommunfullmäktige godkände 29.11.2014 budgeten för år 2015 och ekonomiplanen för åren 2016-2017. Enligt 65 i

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 9/2009

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 9/2009 Styrelsen nr 9/2009 Kallelse till sammanträde 11 augusti 2009 kl. 09.00. Paragraf Ärende 95 Sammankallande och beslutförhet. 96 Justering av protokoll. 97 Fastställande av föredragningslistan. 98 Utvärdering

Läs mer

Justitiekanslersämbetets arbetsordning

Justitiekanslersämbetets arbetsordning Justitiekanslersämbetets arbetsordning Given i Helsingfors den 17 december 2007 Med stöd av 12 2 mom. lagen om justitiekanslern i statsrådet (193/2000) och 3 statsrådets förordning om justitiekanslersämbetet

Läs mer

Biblioteksundersökningen

Biblioteksundersökningen Biblioteksundersökningen Vara kommun Juni 2004 ARS P0549 Bastugatan 2. Box 38027. S-100 64 Stockholm Tel 08-462 95 05. Fax 08-462 95 20 e-mail: info@ars.se www.ars.se 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund och syfte

Läs mer

Esbo stad Protokoll 100. Fullmäktige 08.06.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 100. Fullmäktige 08.06.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 08.06.2015 Sida 1 / 1 4906/11.00.01/2014 Stadsstyrelsen 178 11.5.2015 100 Motion om genomförande av programmet för främjande av bilar med små utsläpp i huvudstadsregionen Beredning och upplysningar:

Läs mer

BORGÅ STADS LINJER FÖR FRAMTIDEN FÖR YRKESUTBILDNINGEN PÅ ANDRA STADIET

BORGÅ STADS LINJER FÖR FRAMTIDEN FÖR YRKESUTBILDNINGEN PÅ ANDRA STADIET Stadsstyrelsen 257 15.09.2014 Stadsstyrelsen 312 27.10.2014 Stadsstyrelsen 374 22.12.2014 Stadsstyrelsen 25 02.02.2015 BORGÅ STADS LINJER FÖR FRAMTIDEN FÖR YRKESUTBILDNINGEN PÅ ANDRA STADIET STST 15.09.2014

Läs mer

Innehåll. 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål...

Innehåll. 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål... Personalpolitiskt program 2010 2013 Innehåll 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål... 3 2 Förord... 4 3 Stadens basservice

Läs mer

Esbo stad Protokoll 116. Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 116. Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1 3707/02.05.06/2014 Stadsstyrelsen 248 15.9.2014 116 Beviljande av stadens proprieborgen för lån som upptas av Länsimetro Oy eller av ett bolag som grundas samt för de

Läs mer

Anvisningar Övriga mått Kommunens kvalitet i korthet 2012

Anvisningar Övriga mått Kommunens kvalitet i korthet 2012 Anvisningar Övriga mått Kommunens kvalitet i korthet 2012 Nyckeltalen Nyckeltalen i denna del är de nyckeltal som ingår i Kommunens kvalitet i korthet (Kkik) och som ska publiceras i Kolada, men som inte

Läs mer