Biblioteksnätet. Stadsfullmäktige Arbetsgruppen för organisation och servicenätverk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Biblioteksnätet. Stadsfullmäktige 110 16.09.2015. Arbetsgruppen för organisation och servicenätverk 20.1.2015 23"

Transkript

1 Stadsfullmäktige Biblioteksnätet Arbetsgruppen för organisation och servicenätverk Till Lojo stadsbibliotek hör huvudbiblioteket och sju närbibliotek: Karislojo, Tallbacka, Ojamo, Pusula, Sammatti, Saukkola och Virkby. Biblioteksnätet omfattar dessutom två bokbussar: Saima, som togs i bruk i början av 2014 i södra Lojo och Nuppu, som följde med kommunsammanslagningen 2013 och betjänar norra Lojo. Biblioteken i Saukkola, Pusula och Karislojo anslöts till stadsbiblioteket i och med kommunsammanslagningarna Stadsbiblioteket förfogar över totalt 38,6 årsverken, av vilka huvudbibliotekets andel är 22,3 årsverken. Ett flertal uppgifter sköts centraliserat på huvudbiblioteket, såsom materialanskaffningar och tillsyn över materialets ankomst, katalogisering, fakturahantering och kontering, indrivning och fakturering, statistikföring, administratörsuppgiften för bibliotekssystemet, underhåll av webbplatsen, information på sociala medier samt annan gemensam information. På inköpsavdelningen arbetar tre personer, som också i viss mån deltar i kundservicen. Antalen lån och besökare har ökat i och med att biblioteksnätet har utvidgats. År 2013 ökade utlåningen med 10,9 procent till lån. Antalet besök på biblioteken ökade med 11,7 procent från året innan till Antalet webbesök ökade med 37 procent till Biblioteket ger också hemservice. År 2013 var antalet kunder 21 och antalet lån Av stadens invånare var 34 procent eller personer bibliotekskunder år Antalet inköpta medier var st. och hela samlingen uppgick till st. Biblioteket har engagerat sig i projektet Kulturvägen. Samarbetsplanen mellan biblioteket, småbarnsfostran och skolorna har fogats in i Kulturvägen. Ambitionen är att kunna ge undervisning i biblioteksanvändning och informationshantering vid alla biblioteksenheter. År 2013 gav biblioteken 153 timmar undervisning i biblioteksanvändning med sammanlagt deltagare. Sagotimmar och annat program för barn arrangerades för 300 grupper med totalt deltagare. Bokprat ordnades 44 gånger, och antalet deltagare var sammanlagt 874. Barngrupper från daghem och skolor gör också biblioteksbesök på egen hand, år 2013 totalt gånger. På stadsbibliotekets olika enheter ordnas nuförtiden en hel del evenemang, författarbesök och utställningar. År 2013 arrangerades 368 evenemang med sammanlagt deltagare. Antalet utställningar var 81. Under de senaste tiderna har man ordnat IT-undervisning i smågrupper för seniorer. På Virkby bibliotek samlas en läsecirkel månatligen. Lojo stadsbibliotek är ett av de tre Lukkibiblioteken; de övriga är Vichtis kommunbibliotek och Högfors stadsbibliotek. Invånarna i de tre kommunerna får fritt låna böcker på vilket bibliotek som helst och lämna

2 tillbaka lånen till vilket som helst av de tre kommunernas bibliotek. Biblioteken har ett gemensamt bibliotekssystem, Axiells Origo, samt ett gemensamt webbibliotek, Web-Origo. Biblioteken har också gemensamma register över samlingar, kunder och utlåning samt ett gemensamt bibliotekskort. Den regionala transportbilen cirkulerar två gånger i veckan mellan biblioteken. Materialanskaffningarna har upphandlats gemensamt. Lukkibiblioteken har fått betydande belopp i bidrag för sina gemensamma projekt från Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland/regionförvaltningsverket i Södra Finland. År 2013 stod huvudbiblioteket för 58 procent av stadsbibliotekets utlåning. Virkby biblioteks andel var 10 procent. Biblioteken i Tallbacka och Ojamo stod för 7 procent av den totala utlåningen, medan biblioteken i Saukkola, Sammatti och Karislojo stod för ca 3 procent. Bokbussarnas andel var 5 procent (södra Lojo) respektive 1 procent (norra Lojo) av den totala utlåningen. Huvudbiblioteket besöktes år 2013 av i medeltal 73 kunder under en öppethållningstimme. Näst största antal besök hade södra bokbussen, 34 besök. Ojamo bibliotek hade i medeltal 25 besök och Tallbacka bibliotek 23 besök per öppethållningstimme. På Virkby bibliotek var antalet besök 19 och i norra bokbussen 18. I Karislojo besöktes biblioteket av 16 kunder per timme. Saukkola och Pusula bibliotek hade i medeltal 9 och Sammatti bibliotek 8 kunder per timme. Bibliotekens prestationer har också räknats ut så att antalet besökare och antalet lån per timme har adderats ihop. På det här sättet blir givetvis huvudbibliotekets prestation störst, 253. Prestationen stannade under 70 på Tallbacka, Ojamo och Virkby bibliotek samt södra bokbussen. På Sammatti, Saukkola och Pusula bibliotek var prestationen cirka 28 och på norra bokbussen och Karislojo bibliotek cirka 35. Karislojo bibliotek hade ett lägre antal lån än de övriga små biblioteken, men prestationen höjs av det stora antalet besök. Nyckeltalen för biblioteken i Lojo har också jämförts med siffrorna i Hyvinge, Träskända, Kervo, Kyrkslätt, Nurmijärvi, Borgå, Raseborg, Tusby och Vichtis. I jämförelsen ingår också motsvarande siffror för Södra Finlands län och statistiken för hela landet. Statistikuppgifterna härstammar från statistikdatabasen för Finlands allmänna bibliotek. Enligt statistiken har Lojo det tätaste biblioteksnätet bland jämförelsekommunerna. Raseborg har 5 närbibliotek, Borgå och Tusby 3, Hyvinge, Kyrkslätt och Nurmijärvi 2, Vichtis 1 och Kervo inte en enda. Endast Lojo har två bokbussar. Kyrkslätt, Nurmijärvi, Borgå, Raseborg, Tusby och Vichtis har alla en bokbuss. Verksamhetskostnaderna/invånare för Lojo bibliotek uppgick till 53,23 euro år 2013, medan motsvarande siffra för hela landet var 59 euro. Av jämförelsekommunerna hade Kervo, Nurmijärvi, Borgå och Vichtis bibliotek högre verksamhetskostnader än Lojo bibliotek. Bibliotekets personalkostnader var 32,77 euro/invånare, ett högre belopp än i jämförelsekommunerna. Av jämförelsekommunerna hade bara Borgå högre kostnader. Priset per lån var i Lojo 3,10 euro, lägre än genomsnittet för hela landet (3,43 euro) och bland jämförelsekommunerna lägre än i

3 Borgå, Raseborg och Tusby. Utlåningen per invånare var i Lojo 17,16 lån år 2013, mer än i Borgå, Raseborg och Tusby. Nyckeltalet för ekonomi (personalkostnader + materialkostnader/besök + lån) var 1,60 i Lojo, sämre än hela landets medeltal 1,47. Jämförelsekommunerna hade bättre nyckeltal för ekonomi med undantag av Borgå och Raseborg. Nyckeltalet påverkas i Lojo av personalkostnaderna, som är högre än i de andra kommunerna. Brukstalen för biblioteket är relativt bra i Lojo. De närmaste biblioteken i grannkommunerna är belägna som följer: Salo har 9 närbibliotek och Ingå 1. Högfors och Sjundeå saknar närbibliotek. Salo har 2 bokbussar. Ingå, Högfors och Sjundeå saknar bokbussar. De närmaste biblioteken i grannkommunerna är belägna som följer: Vichtis har ett huvudbibliotek och 1 närbibliotek, Högfors ett huvudbibliotek, Raseborg ett huvudbibliotek och 5 närbibliotek, Salo ett huvudbibliotek och 9 närbibliotek, Ingå ett huvudbibliotek och 1 närbibliotek och Sjundeå ett huvudbibliotek. Fastighetsservicens synvinkel I fråga om bibliotekslokalen i Ojamo har det förts diskussioner om behovet att få lokalen i skolbruk. Genom åtgärden kunde man eventuellt undgå att skaffa nya volymelement till Ojamo skolområde. Saukkola bibliotek ligger i en aktielokal, som ur förmögenhetsförvaltningens synvinkel kunde vara lätt att sälja, om biblioteksverksamheten flyttar t.ex. till Oinola skola. Separata handlingar: karta över biblioteken i Lojo Lojo stadsbiblioteks utredning över biblioteksnätet Förslag Arbetsgruppen för organisation och servicenätverk 1) antecknar Lojo stadsbiblioteks utredning över biblioteksnätet för kännedom 2) ger följande anvisningar för den fortsatta beredningen i kultur- och fritidsnämnden: Antalet bibliotek torde kunna hållas oförändrat, men bibliotekens ekonomiska nyckeltal måste förbättras och produktiviteten höjas genom utveckling av olika typer av bibliotek med olika servicenivåer. Nämnden bör komma med förslag i anknytning till detta. Dessutom måste man fortsätta med ett aktivt utvecklingsarbete för att biblioteken ska bli mångsidigare vardagsrum för invånarna och kommunala flerserviceställen och för att bokbussarna ska kunna utnyttjas mer allsidigt som mobila kommunala serviceställen. Nämnden bör komma med förslag också i anknytning till detta. Beslut Punkterna 1) och 2) godkändes och en punkt 3) lades till: Arbetsgruppen för organisation och servicenätverk förordar en fortsatt beredning enligt följande utvecklingsförslag:

4 Biblioteksnät med tre servicenivåer Bibliotek med mer omfattande service huvudbiblioteket och Virkby mångsidiga informationstjänster Serviceställen i glesbygdsområden Pusula, Saukkola, Sammatti, Karislojo Samarbete över sektorsgränserna Flyttning av Saukkola bibliotek till Nummi-Pusula-Oinola-campus Tillämpning av verksamhetsmodellen för öppet bibliotek Kombibibliotek Tallbacka, Ojamo, nya fleraktörshus Inriktade tjänster Tätt samarbete med skolor och daghem, uppfostran av barn till läsare Tillämpning av verksamhetsmodellen för öppet bibliotek Modell med en bokbuss Staden avstår från norra bokbussen Saima börjar köra i två skift Mobila tjänster Kultur- och fritidsnämnden Inom bildningssektorn bereddes under hösten 2014 utredningar över servicenät. Utredningen över biblioteksnätet blev färdig i slutet av december och behandlades av arbetsgruppen för organisation och servicenätverk den 20 januari Arbetsgruppen gav följande anvisningar för den fortsatta beredningen i kultur- och fritidsnämnden: Antalet bibliotek torde kunna hållas oförändrat, men bibliotekens ekonomiska nyckeltal måste förbättras och produktiviteten höjas genom utveckling av olika typer av bibliotek med olika servicenivåer. Nämnden bör komma med förslag i anknytning till detta. Dessutom måste man fortsätta med ett aktivt utvecklingsarbete för att biblioteken ska bli mångsidigare vardagsrum för invånarna och kommunala flerserviceställen och för att bokbussarna ska kunna utnyttjas mer allsidigt som mobila kommunala serviceställen. Nämnden bör komma med förslag också i anknytning till detta. Arbetsgruppen för organisation och servicenätverk förordar en fortsatt beredning enligt följande utvecklingsförslag: Biblioteksnät med tre servicenivåer Bibliotek med mer omfattande service huvudbiblioteket och Virkby mångsidiga informationstjänster Serviceställen i glesbygdsområden Pusula, Saukkola, Sammatti, Karislojo

5 Samarbete över sektorsgränserna Flyttning av Saukkola till Nummi-Pusula-Oinola-campus Tillämpning av verksamhetsmodellen för öppet bibliotek Kombibibliotek Tallbacka, Ojamo, nya fleraktörshus Inriktade tjänster Tätt samarbete med skolor och daghem, uppfostran av barn till läsare Tillämpning av verksamhetsmodellen för öppet bibliotek Modell med en bokbuss Staden avstår från norra bokbussen Saima börjar köra i två skift Mobila tjänster Projektrapporten över utvecklingsarbetet för Lojos bokbussar blev klar den 25 mars 2014 Huvudbiblioteket betjänar alla Lojobor, och dess verksamhet måste tryggas. Av stadsbibliotekets utlåning 2014 stod huvudbiblioteket för 57,4 procent. Huvudbiblioteket sköter centraliserat de administrativa uppgifterna, anskaffningen av biblioteksmaterial samt katalogiseringen och färdigställandet av medierna för utlåning. På huvudbiblioteket ordnas kulturevenemang och utställningar. Lokalerna används flitigt även av utomstående aktörer. Undervisningen av skolelever och studerande i informationssökning har ökat hela tiden. Datateknisk undervisning för vuxna har på sistone kunnat erbjudas i samarbete med stadens dataadministration. Även verksamhet som främjar läsintresset arrangeras berömligt. Huvudbibliotekets personalresurser har inte ökat trots att verksamheten har utvidgats. Virkby bibliotek är det största av Lojos närbibliotek I närheten av biblioteket finns ca 1500 skolelever och daghemsbarn med vilka biblioteket samarbetar aktivt. Biblioteket har hand om områdets svenskspråkiga bibliotekstjänster. Biblioteket ansvarar också för förvaltningen av bokbusstjänsterna. Södra bokbussen har sitt garage och båda bokbussarna sitt bokmagasin i anslutning till Virkby bibliotek. Ett projekt rubricerat Kommunens vardagsrum från bibliotek till serviceställe pågår som bäst. I projektet medverkar personer från centralförvaltningen och områdesdirektionen, kulturförvaltningen och biblioteket. Våren 2015 går åt till planering, och efter det kommer man med förslag till lösningar. Planeringsarbetsgruppen har till uppgift att utreda hur en del av tjänsterna vid kundservicekontoren kunde tas över av närbiblioteken. Sådana tjänster är bl.a. försäljning av matkuponger och gymbiljetter samt skapandet av videomötesförbindelser mellan närbiblioteken och stadens olika sakkunniga. Dessutom har man som mål att göra närbiblioteken till mötesplatser för invånare och organisationer samt ansluta en ny bokbuss till verksamheten. Till att börja med planeras nytt slags verksamhet på Karislojo och Saukkola bibliotek. Tallbacka bibliotek inledde sin verksamhet i september 2012 som kombibibliotek i anslutning till Tallbacka skolcenter. Det fungerar som både

6 allmänt bibliotek och skolbibliotek. Samarbetet med skolor är livligt, och biblioteket har även utvidgats till skolorna och daghemmen i närområdena. Efter att personalresurserna minskades 2013 har man velat trygga samarbetet med skolorna genom interna arbetsarrangemang i biblioteken. Därför har Ojamo bibliotek varit tvunget att ändra och Virkby bibliotek att förkorta öppettiderna. På Tallbacka bibliotek blev det nödvändigt att minska kvällsöppettiderna från tre till två kvällar fr.o.m. oktober 2014 för att arbetsarrangemangen skulle bli smidiga. Ojamo bibliotek är beläget i anslutning till Lojos största lågstadieskola, och samarbetet med skolan är mycket intensivt. Skolklasser besöker biblioteket på egen hand oftare där än på de övriga Lojobiblioteken, i fjol 327 gånger. Samarbetet utvecklas också i enlighet med modellen Kulturvägen genom att antalet handledda biblioteksbesök ökas. Ojamo bibliotek kan idag betraktas som ett kombibibliotek, som finns till för skolor samtidigt som det tjänar som ett allmänt bibliotek. Stadsbiblioteket har fått ett anslag för 2015 för att implementera verksamhetsmodellen för öppet bibliotek. Pilotprojektet inleds på Tallbacka bibliotek, som redan har behövliga automater för utlåning och retur samt larmportar. Det öppna biblioteket gör det möjligt att hålla öppet på kvällar och eventuellt veckoslut också när det inte finns personal på plats. Personal behövs för kundservice, informationssökning, hantering av returnerat material, organisering av material samt samarbete med skolor. Om implementeringen utfaller väl, kan verksamheten först utvidgas till Ojamo bibliotek och senare till Karislojo, Saukkola och Pusula bibliotek. Biblioteken utvecklas i riktning mot kombibibliotek. Att grunda bibliotek i de nya fleraktörshusen, Ojaniittuhuset och Routionmäki samt eventuellt Nummiområdets skolcentrum är att tillrådligt med tanke på synergieffekterna. De nya biblioteken kunde tillämpa modellen för öppet bibliotek genast från början. Man bör dock beakta de nya bibliotekens material- och personalkostnader utöver de nuvarande utgifterna. När resurserna inte utökas, betyder det sänkt servicenivå och ändringar i verksamheten på de övriga biblioteken samt bl.a. självbetjäning, automation och utrymmesarrangemang. Även fördelning av kostnaderna mellan skolorna och biblioteket måste övervägas. Biblioteket måste börja omplanera och omorganisera ledarskapssystemet och tjänsteproduktionen med tanke på bibliotekens utvidgade uppgifter, projektet med fleraktörhus och verksamhetsmodellen för öppet bibliotek. Det är nödvändigt med en pedagogisk informatiker, som är gemensam aktör mellan olika bibliotek och har till uppgift att stärka skolsamarbetet. Med bidrag från NTM-centralen och Regionförvaltningsverket i Södra Finland och har staden kunnat anställa en pedagogisk informatiker. Erfarenheten och responsen har varit synnerligen goda. I utredningen över biblioteksnätet föreslås att norra bokbussen dras in före slutet av 2016 och bokbusservicen för norra Lojo tas över av södra bokbussen. Det föreslås också att deltidsbefattningen som bokbussförare i norra Lojo ändras till heltidsbefattning från början av Bokbussens rutter bör planeras om med en två veckors period så att bilen cirkulerar

7 mellan skolor och daghem på förmiddagar och på alla håll i Lojo på kvällar. Genom att den ena bussen dras in sparar staden pengar på service-, material- och IT-kostnader och kan effektivera användningen av den nya bokbussen. Kultur- och fritidsnämnden kan godkänna den modell för biblioteksnät som arbetsgruppen för organisation och servicenätverk föreslår. Utredningen av servicenätverket för biblioteket, utvecklingsplanen för bokbussverksamheten och projektet Kommunens vardagsrum från bibliotek till serviceställe siktar på att utveckla biblioteksverksamheten enligt arbetsgruppens för servicenätverk förslag. Besökarantalen på närbiblioteken minskade år 2014 på alla andra än Saukkola bibliotek. Bokbussarna fick däremot fler besökare. En ny slags verksamhet skulle locka sådana nya besökare som också vill använda andra bibliotekstjänster. Separata handlingar: Utredning över biblioteksnätverket Projektrapport gällande utveckling av Lojos bokbussar Sammatti områdeskommittés ställningstagande till servicenätverket Förslag Bildningsdirektören Nämnden beslutar att 1) fortsätta utveckla biblioteksnätverket i enlighet med de synpunkter som arbetsgruppen för organisation och servicenätverk framfört 2) godkänna ett biblioteksnät med tre servicenivåer i enlighet med förslaget 3) föreslå anslag i budgeten för att kunna införa öppet bibliotek 2016 på Ojamo bibliotek och 2017 på Karislojo bibliotek 4) godkänna planen om en servicemodell med bara en bokbuss så att södra bokbussen kör i två skift fr.o.m och norra bokbussen dras in i slutet av Nämnden föreslår att bokbussförarens befattning i norra Lojo (60 %) ändras till en heltidsbefattning fr.o.m och att anslag för detta tas in i budgeten ) föreslå att en befattning som pedagogisk informatiker inrättas i biblioteksväsendet från början av 2016 och att anslag för detta tas med i budgeten 2016 i syfte att stödja uppfostran av barn till läsare särskilt på närbibliotek, där servicenivån förändras i och med nya uppgifter. Ändringsförslag Omröstning Ordföranden Sami Tenkanen föreslog med stöd av ledamöterna Sari Zweygberg och Katri Piiparinen att ärendet skulle bordläggas. På ordförandens förslag förrättade nämnden omröstningen genom namnupprop så att de som stödde föredragandens beslutsförslag röstade JA och de som stödde ordförande Tenkanens beslutsförslag röstade NEJ. Ledamot Grönlund understödde föredragandens beslutsförslag. Ordförande Tenkanens förslag understöddes av ledamöterna Aittakumpu, Hillner, Kerisalo, Koskinen, Liimatainen, Mikkonen, Piiparinen, Puurunen,

8 Saarinen, Turunen och Zweygberg. Vid namnuppropet gavs 1 JA-röst och 12 NEJ-röster. Ordförandens förslag godkändes och ärendet bordlades. Beslut Kultur- och fritidsnämnden bordlade ärendet Kultur- och fritidsnämnden Ett projekt rubricerat Kommunens vardagsrum från bibliotek till serviceställe pågår som bäst. I projektet medverkar personer från centralförvaltningen och områdesdirektionen, kulturförvaltningen och biblioteket. Våren 2015 går åt till planering, och efter det kommer man med förslag till lösningar. Planeringsarbetsgruppen har till uppgift att utreda hur en del av tjänsterna vid kundservicecentren kunde tas över av närbiblioteken. Sådana tjänster är bl.a. försäljning av matkuponger och gymbiljetter samt skapandet av videomötesförbindelser mellan närbiblioteken och stadens olika sakkunniga. Dessutom har man som mål att göra närbiblioteken till mötesplatser för invånare och organisationer samt ansluta en ny bokbuss till verksamheten. Till att börja med planeras nytt slags verksamhet på Karislojo och Saukkola bibliotek. Från början av juni 2015 flyttar verksamheten vid Karislojo och Nummi servicekontor till Karislojo respektive Saukkola bibliotek. Förutom försäljning av matkuponger och gymkort har man skaffat projektorer till biblioteken för utlåning till föreningar. Inrättandet av videomötesrum på biblioteken kräver planering och ändringsarbeten, som centralförvaltningen ansvarar för. Med centralförvaltningen förs under våren 2015 förhandlingar om hur personalresurserna ska fördelas när en del av kundservicekontorens uppgifter tas över av biblioteken. (Turunen, Tapiola) Förslag Bildningsdirektören Kultur- och fritidsnämnden föreslår för arbetsgruppen för organisation och servicenätverk att Beslut Godkändes ) staden fortsätter att upprätthålla och utveckla biblioteksnätet enligt modellen med tre servicenivåer; 2) investeringarna i biblioteksnätet riktas in på kombibibliotek i anslutning till fleraktörshus och på åtgärder som det öppna biblioteket förutsätter; 3) staden avstår från den ena bokbussen så att södra bokbussen kör i två skift fr.o.m och norra bokbussen dras in i slutet av 2016; 4) personalresurser från centralförvaltningen tas över av biblioteken, då eventuella kundserviceuppgifter genom projektet Kommunens vardagsrum från bibliotek till serviceställe hänförs till bibliotek. Biblioteksdirektör Maritta Turunen avlägsnade sig från sammanträdet kl efter att detta ärende behandlats.

9 Arbetsgruppen för organisation och servicenätverk Projektet kring kommunens vardagsrum har beretts vidare, och arbetet har fortskridit i gott tväradministrativt samarbete mellan centralförvaltningen, fastighetsservicen och bildningssektorn. Karislojo bibliotek och Saukkola bibliotek har valts ut till pilotbibliotek. Enligt det uppgjorda tidsschemat flyttas Nummi servicekontor till Saukkola bibliotek och Karislojo servicekontor till Karislojo bibliotek i maj juni Med tanke på detta har arkivet i Nummi samt Karislojos arkiv i kommunhuset redan flyttats till de utrymmen som blivit lediga efter skatteförvaltningen på Larsgatan, där de nu utgör en del av Lojo stads slutarkiv. Den förskolegrupp som arbetar i övre våningen i Karislojos f.d. kommunhus flyttar i augusti 2015 till en lokal i anslutning till Karjalohjan koulu. Centralförvaltningens kundservicepersonal skolar in bibliotekspersonalen i de utvidgade arbetsuppgifterna i maj I inledningsfasen utökas arbetsuppgifterna i Nummi med bara försäljning av matkuponger och gymkort. I Karislojo kommer man att endast sälja matkuponger. Kostnaderna för videomötesutrustning täcks med medel ur centralförvaltningens budget. Centralförvaltningen planerar tillsammans med fastighetsservicen och biblioteksväsendet lämpliga ljudisolerade rum i biblioteken. De övriga närbiblioteken tas med i det här utvecklingsprojektet under hösten De existerande personalresurserna vid Nummi och Karislojo servicekontor flyttas över till centralförvaltningen (1 person) och miljösektorn (1 person). Genom denna åtgärd blir underhållskostnaderna för de tömda kommunhusen lägre. Om detta pilotprojekt genomförs, utgör det ett gott exempel på hur produktiviteten kan ökas genom tväradministrativt samarbete. Vid beredningen av projektet har man tillämpat god praxis som redan är i bruk i andra kommuner. (Grandell, Tapiola, Perämäki) Separata handlingar: Karta över biblioteksnätet Utredning om biblioteksnätet Projektrapport över utvecklingsarbetet gällande bokbussarna i Lojo Sammatti områdeskommittés ställningstagande Förslag Arbetsgruppen för organisation och servicenätverk beslutar att 1) staden fortsätter att upprätthålla och utveckla biblioteksnätet enligt modellen med tre servicenivåer; 2) investeringarna i biblioteksnätet riktas in på kombibibliotek i anslutning till fleraktörshus och på åtgärder som det öppna biblioteket förutsätter; 3) staden avstår från den ena bokbussen så att södra bokbussen kör i två skift fr.o.m och norra bokbussen dras in i slutet av 2016; 4) anteckna för kännedom att pilotprojektet Kommunens vardagsrum från bibliotek till serviceställe genomförs samt konstatera att man under

10 projektets sex första månader ska utreda kundservicebehovet och sättet hur resurserna bör allokeras. Beslut Arbetsgruppen för organisation och servicenätverk beslutade att 1) staden fortsätter att upprätthålla och utveckla biblioteksnätet enligt modellen med tre servicenivåer; 2) investeringarna i biblioteksnätet riktas in på kombibibliotek i anslutning till fleraktörshus och på åtgärder som det öppna biblioteket förutsätter; 3) att staden avstår från den ena bokbussen så att verksamheten sker i två skift med en buss efter slutet av 2016; ) anteckna för kännedom att pilotprojektet Kommunens vardagsrum från bibliotek till serviceställe genomförs samt konstatera att man under projektets sex första månader ska utreda kundservicebehovet och sättet hur resurserna bör allokeras. Kultur- och fritidsnämnden Arbetsgruppen för organisation och servicenätverk har i sina riktlinjer efter fullmäktigeseminariet konstaterat följande: För biblioteksnätets del bör man i den fortsatta beredningen undersöka den möjligheten att något/några bibliotek i Lojos sydligaste del, som har det tätaste biblioteksnätet, eventuellt stängs eller klassas ner. I den fortsatta beredningen bör man (i samarbete med centralförvaltningen) särskilt beskriva den innehållsliga förändringsprocess som leder till att biblioteken förvandlas till kommuninvånarnas vardagsrum. I den föreslagna modellen med tre servicenivåer hör Virkby bibliotek och huvudbiblioteket, som båda ligger i stadens sydligaste del, till de bibliotek som har mest omfattande service. Alltså bör man undersöka möjligheten att klassa ner eller stänga Ojamo bibliotek. Ojamo bibliotek är beläget i anslutning till Ojamo lågstadieskola, och i närheten finns också daghem och dagklubbar. Skolan har över 400 elever och är den största av lågstadieskolorna i Lojo. Samarbetet mellan skolan och biblioteket fungerar bra, och biblioteket besöks av fler skolgrupper än de övriga biblioteken i Lojo. År 2014 tog Ojamo bibliotek emot 404 gruppbesök i från daghem och skolor. Biblioteket utgör också en betydande offentlig tjänst i Ojamo, där antalet invånare är över Dess utlåningssiffror är tredje störst av närbiblioteken efter Virkby och Tallbacka bibliotek. Förutom barn finns det en hel del äldre personer bland bibliotekskunderna. Speciellt för barn och äldre är bibliotekets närservice viktig. Från Ojamo är det cirka fyra kilometer till huvudbiblioteket. Ojamo bibliotek har en personalstyrka på 2,3 årsverken. Bibliotekets verksamhetskostnader i budgeten 2015 uppgår till euro. Av kostnaderna står personalkostnaderna för , biblioteksmaterialet för euro och hyrorna för euro. År 2014 var antalet lån i Ojamo och antalet besök Bibliotekets samlingar består av

11 band. Om biblioteket stängs och ersätts med bokbusservice, försvagas skolans bibliotekstjänster avsevärt. Biblioteksväsendets utlåningssiffror skulle också sjunka betydligt, om Ojamo bibliotek stängdes. När staden som bäst planerar att grunda nya kombibibliotek i de nya fleraktörshusen, skulle stängning av Ojamo bibliotek i närheten av en stor skola vara oförenlig med detta projekt. Stängning av Ojamo bibliotek skulle ge inbesparingar i personalkostnaderna för den ena befattningens del, då befattningen blir vakant på grund av pensionering och kunde besättas internt. För den andra befattningens del kunde det årsverke som frigörs från Ojamo bibliotek utnyttjas inom biblioteksväsendet för de internt ökade uppgifter som uppstår på de nya biblioteken på fleraktörshusen samt i och med projektet Bibliotek som vardagsrum. En del av anslaget för bibliotekmaterial måste överföras till bokbussverksamheten. En nerklassning av Ojamo bibliotek kunde innebära att biblioteket verkar som kombibibliotek såsom Tallbacka bibliotek. Då betjänar biblioteket skolan samtidigt som det verkar som ett allmänt bibliotek. Genom att man tillämpar verksamhetsmodellen för öppet bibliotek och skaffar en utlåningsoch returautomat kunde biblioteket klara sig med endast en anställd. Det här förutsätter arrangemang inom biblioteksväsendet för att säkerställa undervisningstimmarna i biblioteksanvändning och informationssökning för skolklasser enligt kulturvägsmodellen. Biblioteket skulle hållas öppet kvällstid enligt självserviceprincipen och kanske vara bemannat en kväll i veckan. I samband med saneringen av Ojamon koulu kunde man planera en ny, lite mindre lokal för kombibiblioteket, varvid skolan skulle ta över de nuvarande utrymmena. Investeringskostnaderna för ett öppet bibliotek uppgår till totalt ca euro. Årskostnaderna skulle vara ca euro. En sänkning av servicenivån på Ojamo bibliotek skulle ge inbesparingar för den ena befattningens del så att det skulle gå att sköta den ökande servicen inom biblioteksväsendet med de nuvarande personalresurserna. Anslaget för biblioteksmateriel skulle stanna på ungefär nuvarande nivå även på kombibilioteket. I juni 2015 flyttades vissa tjänster från stadens kundservicekontor till Karislojo och Saukkola bibliotek. Biblioteken säljer matkuponger och gymkort, lånar ut videoprojektorer till föreningar och ger råd till kunderna i olika frågor eller hänvisar dem vidare till olika sakkunniga inom staden. På biblioteken kan man också betala räkningar via kundterminaler. Båda biblioteken har fått videomötesrum med behövlig utrustning. På hösten kommer man att besluta hur videomötesutrustningen kan utnyttjas. Målet är att kommuninvånare ska få kontakt med stadens sakkunniga via biblioteket och inte behöver åka till stadshuset för att sköta sina ärenden. Servicemöjligheterna kan kartläggas tvärsektoriellt från byggnadstillsynen till hälso- och sjukvården. Invånarnas önskemål kartläggs genom enkäter och via organisationen för områdesdemokrati. Under hösten torde biblioteken också börja sälja teater- och konsertbiljetter med programmet NetTicket. De erfarenheter man fått uppmuntrar till en utvidgning av verksamheten till andra bibliotek och bokbussar i tillämpliga delar.

12 Projektet "Kommunens vardagsrum innebär att biblioteken utöver de nya kundserviceuppgifterna utnyttjas i högre grad än idag. Biblioteken önskas i allt större utsträckning bli centraler för de omgivande samhällena. På dem kan man ordna möten utan ersättning. Förhandlingar om möten utanför öppettiderna förs med fastighetsservicen under hösten 2015, efter vilket man börjar marknadsföra möteslokalerna. Om biblioteken fick långa öppettider på kvällar och veckoslut enligt modellen för öppet bibliotek, skulle användningen av biblioteken öka. Kunderna får då tillträde till biblioteket med sina lånekort under vissa tider utan att det finns personal på plats. Tallbacka bibliotek planeras bli det första öppna biblioteket i Lojo. På basis av erfarenheterna kan verksamhetsmodellen utvidgas till andra närbibliotek. (Kalske, Ahtela, Turunen, Tapiola) Separata handlingar: Utredning om biblioteksnätet Karta över biblioteksnätet Projektrapport över utvecklingsarbetet gällande bokbussarna i Lojo: Kirjastoautot perinteitä vaalien uutta kohti ( Bokbussarna mot nya tider med respekt för traditionerna Tidsschema för arbetet med biblioteksnätet Sammatti områdeskommittés ställningstagande till utredningen över biblioteksnätet Nummi och Pusula områdeskommittés utlåtande om biblioteket i Nummi Förslag Bildningsdirektören Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Beslut Godkändes staden fortsätter att upprätthålla och utveckla biblioteksnätet enligt modellen med tre servicenivåer; För biblioteksverksamheten utarbetas en utvecklingsplan utgående från tre servicenivåer. Ojamo bibliotek läggs inte ner, men dess servicenivå sänks. Biblioteket ändras till ett kombibiliotek som fungerar enligt modellen för öppet bibliotek och har bara en anställd. 2. investeringarna i biblioteksnätet riktas in på kombibibliotek i anslutning till fleraktörshus och på åtgärder som det öppna biblioteket förutsätter; 3. staden avstår från den ena bokbussen så att verksamheten sker i två skift med en buss efter slutet av 2016; 4. anteckna för kännedom att pilotprojektet Kommunens vardagsrum från bibliotek till serviceställe genomförs samt konstatera att man under projektets sex första månader ska utreda kundservicebehovet och sättet hur resurserna bör allokeras. Stadsstyrelsen Separata handlingar: Utredning över biblioteksnätet Karta över biblioteksnätet

13 Projektrapport över utvecklingsarbetet gällande bokbussarna i Lojo: Kirjastoautot perinteitä vaalien uutta kohti ( Bokbussarna mot nya tider med respekt för traditionerna ) Tidsschema för arbetet med biblioteksnätet Sammatti områdeskommittés ställningstagande till utredningen över biblioteksnätet Nummi och Pusula områdeskommittés utlåtande om biblioteket i Nummi Förslag Stadsdirektören Stadsstyrelsen beslutar lägga fram följande beslutsförslag för stadsfullmäktige: Beslut Godkändes F u l l m ä k t i g e b e s l u t a r a t t 1. staden fortsätter att upprätthålla och utveckla biblioteksnätet enligt modellen med tre servicenivåer; För biblioteksverksamheten utarbetas en utvecklingsplan utgående från tre servicenivåer. Ojamo bibliotek läggs inte ner, men dess servicenivå sänks. Biblioteket ändras till ett kombibiliotek som fungerar enligt modellen för öppet bibliotek och har bara en anställd. 2. investeringarna i biblioteksnätet riktas in på kombibibliotek i anslutning till fleraktörshus och på åtgärder som det öppna biblioteket förutsätter; 3. staden avstår från den ena bokbussen så att verksamheten sker i två skift med en buss efter slutet av 2016; 4. anteckna för kännedom att pilotprojektet Kommunens vardagsrum från bibliotek till serviceställe genomförs samt konstatera att man under projektets sex första månader ska utreda kundservicebehovet och sättet hur resurserna bör allokeras. 5. anteckna för kännedom att projektet Från bibliotek till kommunens vardagsrum utgående från erfarenheterna utvidgas till andra närbibliotek och bokbussar i den mån resurserna tillåter det. SFM 110 Förslag Separata handlingar: Utredning över biblioteksnätet Karta över biblioteksnätet Projektrapport över utvecklingsarbetet gällande bokbussarna i Lojo: Kirjastoautot perinteitä vaalien uutta kohti ( Bokbussarna mot nya tider med respekt för traditionerna ) Tidsschema för arbetet med biblioteksnätet Sammatti områdeskommittés ställningstagande till utredningen över biblioteksnätet Nummi och Pusula områdeskommittés utlåtande om biblioteket i Nummi F u l l m ä k t i g e b e s l u t a r a t t 1. staden fortsätter att upprätthålla och utveckla biblioteksnätet enligt

14 Beslut Godkändes modellen med tre servicenivåer; För biblioteksverksamheten utarbetas en utvecklingsplan utgående från tre servicenivåer. Ojamo bibliotek läggs inte ner, men dess servicenivå sänks. Biblioteket ändras till ett kombibiliotek som fungerar enligt modellen för öppet bibliotek och har bara en anställd. 2. investeringarna i biblioteksnätet riktas in på kombibibliotek i anslutning till fleraktörshus och på åtgärder som det öppna biblioteket förutsätter; 3. staden avstår från den ena bokbussen så att verksamheten sker i två skift med en buss efter slutet av 2016; 4. anteckna för kännedom att pilotprojektet Kommunens vardagsrum från bibliotek till serviceställe genomförs samt konstatera att man under projektets sex första månader ska utreda kundservicebehovet och sättet hur resurserna bör allokeras. 5. anteckna för kännedom att projektet Från bibliotek till kommunens vardagsrum utgående från erfarenheterna utvidgas till andra närbibliotek och bokbussar i den mån resurserna tillåter det.

Centralförvaltningens nät av verksamhetsställen

Centralförvaltningens nät av verksamhetsställen Stadsfullmäktige 119 14.10.2015 Centralförvaltningens nät av verksamhetsställen Arbetsgruppen för servicenätverk 9.4.2015 75 Efter sammanslagningen av flera kommuner (Lojo, Karislojo och Nummi-Pusula)

Läs mer

Servicenätverket: vattenverkets nät av verksamhetsställen

Servicenätverket: vattenverkets nät av verksamhetsställen Stadsfullmäktige 108 16.09.2015 Servicenätverket: vattenverkets nät av verksamhetsställen Arbetsgruppen för organisation och servicenätverk 12.2.2015 39 Vattenverkets nät av verksamhetsställen består av

Läs mer

Nätverket av tandkliniker

Nätverket av tandkliniker Stadsfullmäktige 130 28.10.2015 Nätverket av tandkliniker Arbetsgruppen för organisation och servicenätverk 20.1.2015 25 1. Dagsläget 1.1. Utgångspunkter för servicen Bestämmelser om mun- och tandvårdsservice

Läs mer

Av de tjänster som småbarnsfostran i Lojo erbjuder är det bara den öppna servicen som inte hör till de lagstadgade tjänsterna.

Av de tjänster som småbarnsfostran i Lojo erbjuder är det bara den öppna servicen som inte hör till de lagstadgade tjänsterna. Stadsfullmäktige 155 25.11.2015 Nätverket av daghem Arbetsgruppen för organisation och servicenätverk 12.2.2015 38 Behandlingen av den nya lagen om småbarnspedagogik pågår ännu på riksnivå. I regeringspropositionen

Läs mer

Överföring av några hyresbostadsenheter till Lohjan Vuokra-asunnot Oy

Överföring av några hyresbostadsenheter till Lohjan Vuokra-asunnot Oy Stadsfullmäktige 118 12.11.2014 Överföring av några hyresbostadsenheter till Lohjan Vuokra-asunnot Oy Grundtrygghetsnämnden 26.8.2014 5 Nummi-Pusulan Vuokra-asunnot Oy (123 bostäder) samt i Karislojoområdet

Läs mer

Uppdatering av avtal om flyktingars anvisande till kommunen och främjande av integration

Uppdatering av avtal om flyktingars anvisande till kommunen och främjande av integration Fullmäktige 85 14.12.2015 Uppdatering av avtal om flyktingars anvisande till kommunen och främjande av integration 431/05.11.00/2013 SOCHVUTS 83 Social- och hälsovårdsutskottet 18.11.2013 Beredare: Social-

Läs mer

Behovsutredning om ett regionalt föremålsarkiv i västra Nyland

Behovsutredning om ett regionalt föremålsarkiv i västra Nyland Stadsfullmäktige 17 11.02.2015 Behovsutredning om ett regionalt föremålsarkiv i västra Nyland Kultur- och fritidsnämnden 6.3.2013 23 Museerna i Västra Nylands region har under de senaste åren samarbetat

Läs mer

Nätverket av depåer och lagerområden inom tekniska sektorn

Nätverket av depåer och lagerområden inom tekniska sektorn Stadsfullmäktige 146 11.11.2015 Nätverket av depåer och lagerområden inom tekniska sektorn Arbetsgruppen för organisation och servicenätverk 3.2.2015 35 Lojo stads depå Efter sammanslagningen mellan Lojo

Läs mer

Nedläggning av Nummi-Pusulan lukio

Nedläggning av Nummi-Pusulan lukio Stadsfullmäktige 165 09.12.2015 Nedläggning av Nämnden för fostran och utbildning 4.11.2015 125 Stadsstyrelsen beslutade den 5 oktober 2015 i 359 att återförvisa ärendet om gymnasienätverket för ny beredning

Läs mer

Behovsutredning om Nummis skolcentrum

Behovsutredning om Nummis skolcentrum Stadsfullmäktige 79 10.06.2015 Behovsutredning om Nummis skolcentrum Nämnden för fostran och utbildning 26.3.2014 32 Nummis skolcentrum ligger i stadsdelen Nummi i Lojo. Centret omfattar Oinola lågstadium,

Läs mer

Organisering av lokaler för svensk småbarnsfostran

Organisering av lokaler för svensk småbarnsfostran Stadsfullmäktige 166 09.12.2015 Organisering av lokaler för svensk småbarnsfostran SVUS 29.9.2015 14 I Lojo har svensk dagvård organiserats vid daghemmet Petter i Virkby och gruppdaghemmet Lilla My i samma

Läs mer

Nätverket av rådgivningar

Nätverket av rådgivningar Stadsfullmäktige 121 14.10.2015 Nätverket av rådgivningar Arbetsgruppen för organisation och servicenätverk 15.1.2015 19 1. Dagsläget 1.1 Utgångspunkterna för servicen Rådgivningstjänsterna omfattar barn-

Läs mer

Aittakumpu Birgit ledamot. Forsström Pirjo-Leena ledamot. Ilmarinen Pekka ledamot. Kuurto Annmarie ledamot

Aittakumpu Birgit ledamot. Forsström Pirjo-Leena ledamot. Ilmarinen Pekka ledamot. Kuurto Annmarie ledamot PROTOKOLL 10/2015 1 Stadsfullmäktige 11.11.2015 TID 11.11.2015 kl 18:00-19:15 PLATS Fullmäktigesalen, Karstuvägen 4, Lojo DELTAGARE NÄRVARANDE Räsänen Joona ordförande Aho Jarmo ledamot Aittakumpu Birgit

Läs mer

Traditioner och nutid. Biblioteket syns

Traditioner och nutid. Biblioteket syns Salo stadsbibliotek Biblioteket betjänar Bibliotekstjänsterna har blivit mer mångsidiga än den traditionella låneoch returneringsverksamheten. Salo stadsbibliotek erbjuder material för informationshunger

Läs mer

Ändring av bestämmelser som gäller föredragningsrätt i instruktionerna under tiden

Ändring av bestämmelser som gäller föredragningsrätt i instruktionerna under tiden Stadsfullmäktige 108 14.12.2016 Ändring av bestämmelser som gäller föredragningsrätt i instruktionerna under tiden 1.1-31.5.2017. Stadsstyrelsen 28.11.2016 383 Stadsfullmäktige godkände 14.9.2016/ 74 Lojo

Läs mer

Projektplan för Niilonpirtti

Projektplan för Niilonpirtti Stadsfullmäktige 94 10.09.2014 Projektplan för Niilonpirtti Grundtrygghetsnämnden 13.5.2014 56 Niilonpirtti ligger i Nummis kyrkby (Oilaantie 21) och tillhandahåller hemlik boendeservice dygnet runt och

Läs mer

Esbo stad Protokoll 25. Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 1. 25 Sammankallande av fullmäktige för att behandla saneringen av stadshuset

Esbo stad Protokoll 25. Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 1. 25 Sammankallande av fullmäktige för att behandla saneringen av stadshuset Fullmäktige 7.0.0 Sida / 65/00.0.00/0 Stadsstyrelsen 48 3..0 5 Sammankallande av fullmäktige för att behandla saneringen av stadshuset Beredning och upplysningar: Olli Isotalo, tfn 09 86 66 Torsti Hokkanen,

Läs mer

Esbo stad Protokoll 144. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 144. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 17.11.2014 Sida 1 / 1 4477/02.03.01/2014 Stadsstyrelsen Stadsstyrelsen 299 320 3.11.2014 17.11.2014 144 Kommunal- och fastighetsskattesatserna för år 2015 Beredning och upplysningar: Pekka

Läs mer

Periodisering av halvfärdiga investeringar 2015 och höjning av investeringsanslag 2016

Periodisering av halvfärdiga investeringar 2015 och höjning av investeringsanslag 2016 Stadsfullmäktige 48 11.05.2016 Periodisering av halvfärdiga investeringar 2015 och höjning av investeringsanslag 2016 Tekniska nämnden 23.02.2016 28 Vissa projekt i tekniska sektorns investeringsbudget

Läs mer

Svar på fullmäktigemotion / Köpta tjänster

Svar på fullmäktigemotion / Köpta tjänster Stadsfullmäktige 84 27.10.2014 Svar på fullmäktigemotion / Köpta tjänster FGE 84 Stadsstyrelsen 6.10.2014 476 Beredning: ekonomidirektör Jari Saarinen, tfn 044 780 9426 och ekonomicheferna Stadsfullmäktige

Läs mer

Helsingfors stad Protokoll 18/ (5) Stadsfullmäktige Stj/

Helsingfors stad Protokoll 18/ (5) Stadsfullmäktige Stj/ Helsingfors stad Protokoll 18/2012 1 (5) 366 Ändring av grundavtalet för samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HEL 2012-013867 T 00 01 06 Beslut beslutade i enlighet med stadsstyrelsens

Läs mer

Godkännande av Helsingforsregionens markanvändningsplan 2050 och bostadsstrategi 2025

Godkännande av Helsingforsregionens markanvändningsplan 2050 och bostadsstrategi 2025 Kommunstyrelsen 144 20.04.2015 Kommunfullmäktige 37 04.05.2015 Godkännande av Helsingforsregionens markanvändningsplan 2050 och bostadsstrategi 2025 Kommunstyrelsen 20.04.2015 144 Tidigare beslut Enligt

Läs mer

Kundenkät om Tritonias bibliotekstjänster 2010 Resultat

Kundenkät om Tritonias bibliotekstjänster 2010 Resultat Kundenkät om Tritonias bibliotekstjänster 2010 Resultat Jonna Hahto 27.8.2010 Sammanfattning, översatt av A-S Källund 2 Innehåll Inledning 1 Bibliotekens nationella användarenkät 2010 Bakgrundsuppgifter

Läs mer

Den nya verksamhetsmodellen i Tammerfors stad Tuula Martikainen 7.9.2007

Den nya verksamhetsmodellen i Tammerfors stad Tuula Martikainen 7.9.2007 Den nya verksamhetsmodellen i Tammerfors stad Tuula Martikainen 7.9.2007 1 Framtidens utmaningar befolkningen åldras behov av välfärdstjänster växer hela tiden ekonomiska och andra resursser räcker inte

Läs mer

LOJO FÖREDRAGNINGSLISTA 10/2015 1. Stadsfullmäktige 11.11.2015. TID 11.11.2015 kl 18:00. Fullmäktigesalen, Karstuvägen 4, Lojo ÄRENDEN

LOJO FÖREDRAGNINGSLISTA 10/2015 1. Stadsfullmäktige 11.11.2015. TID 11.11.2015 kl 18:00. Fullmäktigesalen, Karstuvägen 4, Lojo ÄRENDEN FÖREDRAGNINGSLISTA 10/2015 1 TID 11.11.2015 kl 18:00 PLATS Fullmäktigesalen, Karstuvägen 4, Lojo ÄRENDEN Ärende Rubrik Sida 1 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 2 2 Protokolljusterare 3 3 Nätverket

Läs mer

Forsström Pirjo-Leena ledamot. Ilmarinen Pekka ledamot. Kuurto Annmarie ledamot. Laakkonen Janne ledamot Lackman Taina ledamot

Forsström Pirjo-Leena ledamot. Ilmarinen Pekka ledamot. Kuurto Annmarie ledamot. Laakkonen Janne ledamot Lackman Taina ledamot PROTOKOLL 12/2015 1 Stadsfullmäktige 09.12.2015 TID 09.12.2015 kl 18:00-20:35 PLATS Fullmäktigesalen, Karstuvägen 4, Lojo DELTAGARE NÄRVARANDE Aho Jarmo ledamot Aittakumpu Birgit ledamot Alanne Päivi ledamot

Läs mer

Erbjudande av kommunplatser till personer som beviljas internationellt skydd 2016, på basis av NTM-centralens förslag

Erbjudande av kommunplatser till personer som beviljas internationellt skydd 2016, på basis av NTM-centralens förslag Fullmäktige 17 11.04.2016 Erbjudande av kommunplatser till personer som beviljas internationellt skydd 2016, på basis av NTM-centralens förslag 431/05.11.00/2013, 1420/05.11.00/2016 SOCHVUTS 13 Social-

Läs mer

Helle-bibliotekens användningsregler

Helle-bibliotekens användningsregler Helle-bibliotekens användningsregler FRÅN 23.5.2017 Helle-biblioteken De här reglerna gäller alla Hellebibliotek. De städer och kommuner som har Hellebibliotek är: Askola Hangö (från 11/2017) Ingå (från

Läs mer

Esbo stad Protokoll 43. Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 43. Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1 [Förhandsbesked] 1525/02.02.02/2012 Stadsstyrelsen 78 26.3.2012 43 Ändring av 2012 års budget Beredning och upplysning:: Heikkinen Pekka, tfn 09 816 22354 Jyrkkä Maria,

Läs mer

STST Beredning och tilläggsuppgifter: personaldirektör Anu Kalliosaari, tfn

STST Beredning och tilläggsuppgifter: personaldirektör Anu Kalliosaari, tfn Stadsstyrelsen 145 09.05.2016 Stadsstyrelsen 176 06.06.2016 Stadsfullmäktige 39 29.06.2016 Stadsstyrelsen 217 08.08.2016 Stadsstyrelsen 247 22.08.2016 Stadsfullmäktige 52 31.08.2016 TJÄNSTEN SOM BILDNINGSDIREKTÖR

Läs mer

BREV TILL KOMMUNARBETSGRUPPERNA 6/2008 8.12.2008

BREV TILL KOMMUNARBETSGRUPPERNA 6/2008 8.12.2008 Bilaga: Utbildningskalender BREV TILL KOMMUNARBETSGRUPPERNA 6/2008 8.12.2008 Innehållsförteckning 1) Kommunkvoter i innehållslig utbildning 1. Föreläsningar om sekretessplikt - anvisningar om förhandsfrågor

Läs mer

Åtgärdsprogram 2013. Stadsstyrelsen 142 10.06.2013 Kulturnämnden 70 14.08.2013 564/02.00/2013. Stadsstyrelsen 10.06.2013 142

Åtgärdsprogram 2013. Stadsstyrelsen 142 10.06.2013 Kulturnämnden 70 14.08.2013 564/02.00/2013. Stadsstyrelsen 10.06.2013 142 Åtgärdsprogram 2013 564/02.00/2013 Stadsstyrelsen 10.06.2013 142 Beredare och föredragande: Stadsdirektör Folke Öhman, tfn 040 707 3155 Kommunernas ekonomi uppvisar bekymmersamma siffror och varken skatteinkomsterna

Läs mer

Anstaltsbibliotek Ett anstaltsbibliotek är ett bibliotek som är verksamt på ett sjukhus eller en vårdinrättning.

Anstaltsbibliotek Ett anstaltsbibliotek är ett bibliotek som är verksamt på ett sjukhus eller en vårdinrättning. Statistik för de allmänna biblioteken Termer Nedanom definieras i alfabetisk ordning de begrepp som har använts i databasens tabeller, tabellrubriker och nyckeltal, och innebörden av de olika regionindelningarna

Läs mer

STST Beredning och tilläggsuppgifter: personaldirektör Anu Kalliosaari, tfn

STST Beredning och tilläggsuppgifter: personaldirektör Anu Kalliosaari, tfn Stadsstyrelsen 144 09.05.2016 Stadsstyrelsen 175 06.06.2016 Stadsstyrelsen 203 20.06.2016 Stadsfullmäktige 38 29.06.2016 TJÄNSTEN SOM BITRÄDANDE STADSDIREKTÖR STST 09.05.2016 144 Beredning och tilläggsuppgifter:

Läs mer

Biblioteket en öppen lärmiljö Ett projekt som utvecklar utbildnings- och biblioteksväsendets samarbete

Biblioteket en öppen lärmiljö Ett projekt som utvecklar utbildnings- och biblioteksväsendets samarbete Biblioteket en öppen lärmiljö Ett projekt som utvecklar utbildnings- samarbete samarbete främjar elevernas studerandenas entusiasm inlärning stöder dem att utvecklas till allmänbildade medborgare. Målet

Läs mer

E-förslag: Mera öppet på biblioteket Viksäng. Förslag till beslut Kulturnämnden antar förvaltningens yttrande över E-förslaget

E-förslag: Mera öppet på biblioteket Viksäng. Förslag till beslut Kulturnämnden antar förvaltningens yttrande över E-förslaget TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1) KUN 2016/00750-7.2.1 Kultur-, idrott- och fritidsförvaltningen Niclas Lindberg Epost: niclas.lindberg@vasteras.se Kopia till Förslagsställaren Kontaktcenter Kulturnämnden E-förslag:

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kulturnämnden 2012-09-12 1 Plats och tid Beslutande Biblioteket, Malung Kl. 13.00-15.30 Åsa Hedlöf (S), ordförande Gun Byttner (M), vice ordförande Bente Mellqvist-Danielsson (V) Martina Henriksson (FP)

Läs mer

Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion:

Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion: Stadsfullmäktige 21 08.02.2012 Arbetarskyddskommissionen 16 31.05.2012 Personalsektionen 33 14.06.2012 Stadsstyrelsen 192 13.08.2012 Stadsfullmäktige 86 12.09.2012 Personalsektionen 15 18.04.2013 Stadsstyrelsen

Läs mer

Försäljning av frilufts- och strövområde i Ahonpää

Försäljning av frilufts- och strövområde i Ahonpää Stadsfullmäktige 136 10.12.2014 Försäljning av frilufts- och strövområde i Ahonpää Stadsplaneringsnämnden 19.8.2014 115 1) Bakgrund Via centralförvaltningen har en försäljning av ett frilufts- och strövområde

Läs mer

Budgetramarna för 2017 och ekonomiplanen

Budgetramarna för 2017 och ekonomiplanen Stadsfullmäktige 49 16.05.2016 Budgetramarna för 2017 och ekonomiplanen 2018-2019 FGE 49 362/02.02.02/2016 Stadsstyrelsen 2.5.2016 220 Beredning: ekonomidirektör Jari Saarinen, tfn 044 780 9426 Stadsstyrelsen

Läs mer

Fullmäktigemotioner, initiativ av kommuninvånare och initiativ av områdesdirektionen i Lojo stad

Fullmäktigemotioner, initiativ av kommuninvånare och initiativ av områdesdirektionen i Lojo stad Stadsfullmäktige 54 15.04.2015 Fullmäktigemotioner, initiativ av kommuninvånare och initiativ av områdesdirektionen i Lojo stad Stadsstyrelsen 30.3.2015 140 Enligt 28 i kommunallagen ska stadsfullmäktige

Läs mer

Esbo stad Protokoll 64. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 64. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 19.05.2014 Sida 1 / 1 5048/10.02.03/2013 Stadsstyrelsen 126 28.4.2014 64 Motion för att främja projektet Aalto Village Beredning och upplysningar: Antti Mäkinen, tfn 050 593 1339 E-post enligt

Läs mer

KYRKSLÄTTS KOMMUN ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR UTVECKLINGEN AV VATTENTJÄNSTERNA PÅ GLESBYGDEN

KYRKSLÄTTS KOMMUN ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR UTVECKLINGEN AV VATTENTJÄNSTERNA PÅ GLESBYGDEN Allmänna principer för utvecklingen av vattenförsörjningen på glesbygden 1 (7) KYRKSLÄTTS KOMMUN ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR UTVECKLINGEN AV VATTENTJÄNSTERNA PÅ GLESBYGDEN Godkända av kommunfullmäktige 19.12.2013

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 77/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 13 lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I syfte att underlätta

Läs mer

Esbo stad Protokoll 176. Fullmäktige 09.12.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 176. Fullmäktige 09.12.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 09.12.2013 Sida 1 / 1 1031/02.02.02/2013 Stadsstyrelsen 345 25.11.2013 176 Månadsrapport för oktober 2013 jämte åtgärder Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Pekka Heikkinen,

Läs mer

Esbo stad Beslut 1 / 5

Esbo stad Beslut 1 / 5 Esbo stad Beslut / 5 79/0.0.0/0 Stadsstyrelsen 7..0 Fullmäktige 0..0 Tillfällig ändring av Tapiolan Keskuspysäköinti Oy:s bolagsordning och delägaravtal jämte åtgärder samt stadens borgen för bolagets

Läs mer

Esbo stad Protokoll 115. Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 115. Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1 3706/10.03.01/2014 Stadsstyrelsen 247 15.9.2014 115 Anvisande av arbeten för byggande av metron mellan Mattby och Stensvik till Länsimetro Oy eller ett bolag som grundas

Läs mer

55 18.08.2014 60 02.09.2014

55 18.08.2014 60 02.09.2014 Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran 55 18.08.2014 60 02.09.2014 Andra budgetbehandlingen B2015 570/02.02.00/2014 SUS 18.08.2014 55

Läs mer

RP 336/2010 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 45 i lagen om främjande av integration

RP 336/2010 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 45 i lagen om främjande av integration RP 336/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 45 i lagen om främjande av integration PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås en ändring

Läs mer

Sysselsättningsöversikt, februari 2014

Sysselsättningsöversikt, februari 2014 UTSIKTER FEBRUARI NTM-CENTRALEN I NYLAND Ytterligare information: Jouni Nupponen 0295 021 117 Tuunia Keränen 0295 020 914 Sysselsättningsöversikt, februari Får publiceras 25.3. kl. 9.00 Ungdomsarbetslösheten

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 15.11.2010 8. Kommungården, sammanträdesrummet. - Lindblom, Regina, kommunstyrelsens repr.

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 15.11.2010 8. Kommungården, sammanträdesrummet. - Lindblom, Regina, kommunstyrelsens repr. FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 15.11.2010 Nr 8 Sammanträdestid Måndagen den 15 november 2010 kl 19.00-21.15 Beslutande Föredragande Övriga närvarande

Läs mer

Esbo stad Protokoll 95. Nämnden Svenska rum Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 95. Nämnden Svenska rum Sida 1 / 1 Nämnden Svenska rum 10.12.2015 Sida 1 / 1 4640/2015 03.00.00 95 Ändring av förordningen om barndagvård gällande daghemmens personaldimensionering Beredning och upplysningar: Jaana Suihkonen, tel. 09 816

Läs mer

Esbo stad Protokoll 151. Fullmäktige 17.11.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 151. Fullmäktige 17.11.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 17.11.2014 Sida 1 / 1 2893/08.00.00/2014 Stadsstyrelsen 314 3.11.2014 151 Motion om att främja bilism med låga utsläpp i Esbo Beredning och upplysningar: Petri Suominen, tfn 046 877 1840 Esa

Läs mer

PM STYRGRUPPEN FÖR UTVECKLINGSENHETEN FÖR VÄLFÄRD I BARNDOMEN I VÄSTRA OCH MELLERSTA NYLAND

PM STYRGRUPPEN FÖR UTVECKLINGSENHETEN FÖR VÄLFÄRD I BARNDOMEN I VÄSTRA OCH MELLERSTA NYLAND PM STYRGRUPPEN FÖR UTVECKLINGSENHETEN FÖR VÄLFÄRD I BARNDOMEN I VÄSTRA OCH MELLERSTA NYLAND Tid: Tisdag 26.2.2008 kl. 12.30-15.30 Plats: Järvenpää talo (Hallintokatu 4), mötesrum 3 Närvarande: Olli Laiho

Läs mer

Lojo tillväxtstrategi

Lojo tillväxtstrategi Lojo tillväxtstrategi 2013 2021 Foto: Reijo Salminen / Kuvaliiteri.fi Godkänd av fullmäktige 11.9.2013 Lojo år 2013 Människor antal invånare 47 516 svenskspråkiga 3,5 % invandrare 2,6 % personer under

Läs mer

Bemanning i bibliotekets yttre tjänstgöring

Bemanning i bibliotekets yttre tjänstgöring Tjänsteskrivelse 2013-04-26 KFN 2010.0031 Handläggare: Maria Lobell Bemanning i bibliotekets yttre tjänstgöring Sammanfattning Biblioteket har fått i uppdrag att utreda personalsammansättningen (bibliotekarier

Läs mer

Esbo stad Protokoll 100. Nämnden Svenska rum 20.11.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 100. Nämnden Svenska rum 20.11.2014 Sida 1 / 1 Nämnden Svenska rum 20.11.2014 Sida 1 / 1 4590/07.01.01/2014 100 Registeransvariga och ansvarspersoner för register inom undervisning och dagvård Beredning och upplysningar: Maria Rauman, tel. 09 816 83861

Läs mer

Får man vara sjuk på svenska???

Får man vara sjuk på svenska??? Vem vårdar vem? 10.10.2013 Effektiv vård för patientens bästa - på patientens modersmål Vaikuttavaa hoitoa potilaan parhaaksi - potilaan äidinkielellä Stig Stolt Specialplanerare HNS-Servis Får man vara

Läs mer

Svenskspråkiga utbildningssektionen Svenskspråkiga utbildningssektionen Svenskspråkiga utbildningssektionen Svenskspråkiga utbildningssektionen 23 29.03.2016 35 03.05.2016 51 07.06.2016 60 24.08.2016 BILDNINGENS

Läs mer

Esbo stad Protokoll 83. Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1. 83 Motion om främjande av närproducerad och ekologisk mat (Bordlagt 19.5.

Esbo stad Protokoll 83. Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1. 83 Motion om främjande av närproducerad och ekologisk mat (Bordlagt 19.5. Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1 5049/02.08.00/2013 Stadsstyrelsen 114 7.4.2014 Fullmäktige 65 19.5.2014 83 Motion om främjande av närproducerad och ekologisk mat (Bordlagt 19.5.2014) Beredning och upplysningar

Läs mer

Mottagande av flyktingar i Lojo

Mottagande av flyktingar i Lojo Stadsfullmäktige 34 13.04.2016 Mottagande av flyktingar i Lojo Stadsstyrelsen 4.4.2016 144 Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) i Nyland har den 11 februari 2016 skickat en begäran till

Läs mer

KULTURUTSKOTTETSBETÄNKANDE

KULTURUTSKOTTETSBETÄNKANDE KULTURUTSKOTTETSBETÄNKANDE Landskapslag om allmänna bibliotek 1996-97 nr 5 FR nr 15 SAMMANFATTNING Landskapsstyrelsens förslag Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar en ny landskapslag om allmänna

Läs mer

Utlåtande om social- och hälsovårdsreformen och de självstyrande områdena

Utlåtande om social- och hälsovårdsreformen och de självstyrande områdena Stadsfullmäktige 5 20.01.2016 Utlåtande om social- och hälsovårdsreformen och de självstyrande områdena Stadsstyrelsen 11.1.2016 4 Social- och hälsovårdsministeriet har skickat en begäran om utlåtande

Läs mer

Kulturförvaltningen- nyckeltal

Kulturförvaltningen- nyckeltal Kulturförvaltningen- nyckeltal Sammanfattning Positivt - Kulturförvaltningen Negativt - Kulturförvaltningen Fler antal aktiviteter för barn och ungdomar än riket och länet Lägre kostnad för den allmänna

Läs mer

Rapport från besöksenkät vid biblioteken under slutet av november och början av december månad 2008

Rapport från besöksenkät vid biblioteken under slutet av november och början av december månad 2008 1(6) KFN 2009/0029 Rapport från besöksenkät vid biblioteken under slutet av november och början av december månad 2008 1 Kvalitetssäkringsmetoden Boken Boken omfattar olika enkät- och intervjuundersökningar

Läs mer

RP 303/2014 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av museilagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 303/2014 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av museilagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 303/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av museilagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att det till museilagen fogas en

Läs mer

Bilaga Sid 1 GRUNDERNA FÖR ARBETSLEDARUTBILDNING INOM BILBRANSCHEN, FÖRSÖKSUTBILDNING

Bilaga Sid 1 GRUNDERNA FÖR ARBETSLEDARUTBILDNING INOM BILBRANSCHEN, FÖRSÖKSUTBILDNING Bilaga 1 29.11.2010 Sid 1 GRUNDERNA FÖR ARBETSLEDARUTBILDNING INOM BILBRANSCHEN, FÖRSÖKSUTBILDNING 1. Utbildningens helhetsmål Målet för försöket med arbetsledarutbildning inom bilbranschen är att utbilda

Läs mer

Grundtrygghetssektorns avgifter, arvoden och verksamhetsanvisningar 2015

Grundtrygghetssektorns avgifter, arvoden och verksamhetsanvisningar 2015 Stadsfullmäktige 11 14.01.2015 Grundtrygghetssektorns avgifter, arvoden och verksamhetsanvisningar 2015 Grundtrygghetsnämnden 16.12.2014 149 Enligt 20 i Lojo stads förvaltningsstadga beslutar en nämnd

Läs mer

HelMet-bibliotekets låneregler

HelMet-bibliotekets låneregler Till våra kunder HelMet-bibliotekets låneregler HelMet är en förkortning av Helsinki Metropolitan Area Libraries. Invånarna i Esbo, Grankulla, Helsingfors och Vanda har rätt att använda bibliotekstjänsterna

Läs mer

Stadsfullmäktige 58 01.09.2014 FGE 58. Stadsstyrelsen 9.6.2014 330. Beredning: teknisk direktör Pauli Piiparinen och planeringsdirektör Seppo Kässi

Stadsfullmäktige 58 01.09.2014 FGE 58. Stadsstyrelsen 9.6.2014 330. Beredning: teknisk direktör Pauli Piiparinen och planeringsdirektör Seppo Kässi Stadsfullmäktige 58 01.09.2014 Justeringar i instruktionen för stadsstyrelsen och koncernförvaltningen/ försäljning av fastigheter som ingår i stadens målinriktade lokalitetsplan samt bedömning av detaljplaners

Läs mer

BORGÅ HEMBYGDSSAMLING OCH NYLANDS LANDSKAPSMATERIAL. Beståndspolitik

BORGÅ HEMBYGDSSAMLING OCH NYLANDS LANDSKAPSMATERIAL. Beståndspolitik BORGÅ HEMBYGDSSAMLING OCH NYLANDS LANDSKAPSMATERIAL Beståndspolitik Borgå stadsbibliotek Nylands landskapsbibliotek 18.3.2015 Borgå stadsbibliotek Nylands landskapsbibliotek BORGÅ HEMBYGDSSAMLING OCH NYLANDS

Läs mer

Åtgärdsprogram 2013. Stadsstyrelsen 142 10.06.2013 Kulturnämnden 70 14.08.2013 564/02.00/2013. Stadsstyrelsen 10.06.2013 142

Åtgärdsprogram 2013. Stadsstyrelsen 142 10.06.2013 Kulturnämnden 70 14.08.2013 564/02.00/2013. Stadsstyrelsen 10.06.2013 142 Stadsstyrelsen 142 10.06.2013 Kulturnämnden 70 14.08.2013 Åtgärdsprogram 2013 564/02.00/2013 Stadsstyrelsen 10.06.2013 142 Beredare och föredragande: Stadsdirektör Folke Öhman, tfn 040 707 3155 Kommunernas

Läs mer

ÄNDRINGAR I LAGEN OM SMÅBARNSPEDAGOGIK OCH FÖRORDNINGEN OM BARNDAGVÅRD 2016

ÄNDRINGAR I LAGEN OM SMÅBARNSPEDAGOGIK OCH FÖRORDNINGEN OM BARNDAGVÅRD 2016 Bildningsnämnden 17 09.03.2016 ÄNDRINGAR I LAGEN OM SMÅBARNSPEDAGOGIK OCH FÖRORDNINGEN OM BARNDAGVÅRD 2016 BILDN 09.03.2016 17 1.12.2015 108 Beredning och tilläggsuppgifter: direktör för småbarnspedagogik

Läs mer

Esbo stad Protokoll 5. Nämnden Svenska rum Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 5. Nämnden Svenska rum Sida 1 / 1 Nämnden Svenska rum 26.01.2017 Sida 1 / 1 290/2017 02.05.00 5 Avgifter för småbarnspedagogik enligt lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken från 1.3.2017 Beredning och upplysningar: Jaana Suihkonen,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET. Verksamhetsmål för 2001. Huvudmålet år 2000 var

VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET. Verksamhetsmål för 2001. Huvudmålet år 2000 var VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET Verksamhetsmål för 2001 Huvudmålet år 2000 var Att fortsätta arbetet med att, i enlighet med biblioteksutredningen 1998, bygga upp ett högskolebibliotek av bra

Läs mer

UTREDING AV IDROTTSTJÄNSTER OCH FÖRVALTNING AV IDROTTSPLATSER

UTREDING AV IDROTTSTJÄNSTER OCH FÖRVALTNING AV IDROTTSPLATSER Bildningsnämnden 30 08.04.2015 UTREDING AV IDROTTSTJÄNSTER OCH FÖRVALTNING AV IDROTTSPLATSER BILDN 08.04.2015 30 Beredning och tilläggsuppgifter: controller Saija Männistö 050 3555 051 eller saija.mannisto@porvoo.fi,

Läs mer

RP 128/2015 rd. Propositionen hänför sig till den kompletterande budgetpropositionen för 2016 och avses bli behandlad i samband med den.

RP 128/2015 rd. Propositionen hänför sig till den kompletterande budgetpropositionen för 2016 och avses bli behandlad i samband med den. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av sjukförsäkringslagen, ändring av lagen om ändring

Läs mer

Esbo stad Protokoll 103. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 103. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 22.08.2016 Sida 1 / 1 423/2016 10.04.00 Social- och hälsovårdsnämnden 73 25.5.2016 Stadsstyrelsen 205 20.6.2016 103 Motion om gemensamt boende för unga och äldre i Esbo Beredning och upplysningar:

Läs mer

Esbo stad Protokoll 86. Nämnden Svenska rum 19.11.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 86. Nämnden Svenska rum 19.11.2015 Sida 1 / 1 Nämnden Svenska rum 19.11.2015 Sida 1 / 1 249/2015 02.02.02 86 Uppföljningsrapport för nämnden Svenska rum 31.10.2015 Beredning och upplysningar: Kirsti Askolin, tel. 09 816 52161 Katja Hagman, tel. 09

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Kommungården, Godby

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Kommungården, Godby FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 26.01.2015 1 Sammanträdestid Måndagen den 26 januari 2015 kl 18.30-20.45 Beslutande Föredragande Övriga närvarande

Läs mer

FULLMÄKTIG HELINÄ SIPINEN M.FL: MOTION OM BEFRÄMJANDE AV VÄLFÄRD OCH HÄLSA. Stfm

FULLMÄKTIG HELINÄ SIPINEN M.FL: MOTION OM BEFRÄMJANDE AV VÄLFÄRD OCH HÄLSA. Stfm FULLMÄKTIG HELINÄ SIPINEN M.FL: MOTION OM BEFRÄMJANDE AV VÄLFÄRD OCH HÄLSA Stfm 16.4.2007 33 Motionen: Bilaga 33 Stadsfullmäktige: Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med sin arbetsordning att remittera

Läs mer

REKTORS BESLUT 120/2012 1 (5) 15.6.2012. Till fakulteterna, de fristående institutionerna och Centralförvaltningen INFÖRANDE AV REKRYTERINGSFÖRBUD

REKTORS BESLUT 120/2012 1 (5) 15.6.2012. Till fakulteterna, de fristående institutionerna och Centralförvaltningen INFÖRANDE AV REKRYTERINGSFÖRBUD REKTORS BESLUT 120/2012 1 (5) 15.6.2012 Till fakulteterna, de fristående institutionerna och Centralförvaltningen INFÖRANDE AV REKRYTERINGSFÖRBUD Rekryteringsförbudets bakgrund och syften Helsingfors universitets

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2015

Biblioteksplan 2012-2015 Biblioteksplan 2012-2015 Vi har en vision Denna plan uttrycker inriktningen för biblioteksverksamheten i Hallsbergs kommun. I vår framtidsbild ser vi huvudbiblioteket och de sammanslagna skol- och filialbiblioteken

Läs mer

Alla tiders Borgå Kaikkien aikojen Porvoo SERVICEKONTOR BRA OCH EFFEKTIV KUNDSERVICE

Alla tiders Borgå Kaikkien aikojen Porvoo SERVICEKONTOR BRA OCH EFFEKTIV KUNDSERVICE Alla tiders Borgå Kaikkien aikojen Porvoo SERVICEKONTOR BRA OCH EFFEKTIV KUNDSERVICE UR BORGÅ STADS STRATEGI: "Nya ersättande former av service och sätt att producera service tas i bruk. Utbudet på elektroniska

Läs mer

Esbo stad Protokoll 98. Fullmäktige Sida 1 / Justering av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Espoon sairaalas lån

Esbo stad Protokoll 98. Fullmäktige Sida 1 / Justering av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Espoon sairaalas lån Fullmäktige 22.08.2016 Sida 1 / 1 741/2013 02.05.06 Stadsstyrelsen 192 20.6.2016 98 Justering av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Espoon sairaalas lån Beredning och upplysningar: Viktoria Hindsberg,

Läs mer

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 1577/02.02.02/2014 Stadsstyrelsen 63 9.2.2015 32 Förhandsbesked om 2014 års bokslut Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Vesa Kananen, tfn 046 877

Läs mer

25 Områden i behov av planering

25 Områden i behov av planering Byggnads- och miljönämnden 111 09.06.015 Kommunstyrelsen 346 0.11.015 Kommunfullmäktige 113 16.11.015 Ändringar i 5 och 6 i byggnadsordningen Byggnads- och miljönämnden 09.06.015 111 Bestämmelsen i byggnadsordningen

Läs mer

EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET

EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET FINLANDS KOMMUNFÖRBUND 2014 PROJEKTET OCH UPPDRAGET Kommunförbundets projekt, 9/2013 1/2014 Uppdrag: Formulera en förvaltningsmodell för att trygga,

Läs mer

Nätverket för seniorservice

Nätverket för seniorservice Stadsfullmäktige 144 11.11.2015 Nätverket för seniorservice Arbetsgruppen för servicenätverk och organisation 24.03.2015 70 1. Dagsläget 1.1 Servicens generella utgångspunkter Den sociala tryggheten för

Läs mer

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018 Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan 2015-2017 1 Inledning... 2 1.1 Styrdokument... 2 1.2 Bibliotekets

Läs mer

TEKNISKA CENTRALEN Principer för verksamheten Till tekniska centralen hör följande huvudansvarsområden: Tyngdpunkter för verksamheten

TEKNISKA CENTRALEN Principer för verksamheten Till tekniska centralen hör följande huvudansvarsområden: Tyngdpunkter för verksamheten TEKNISKA CENTRALEN Principer för verksamheten Tekniska centralens uppgift är att främja och upprätthålla stadsmiljöns funktionsduglighet, trivsamhet och säkerhet genom att styra och övervaka byggandet

Läs mer

RP 118/2008 rd. I propositionen föreslås det att lagen om grundläggande utbildning och lagen om finansiering

RP 118/2008 rd. I propositionen föreslås det att lagen om grundläggande utbildning och lagen om finansiering RP 118/2008 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 9 i lagen om grundläggande utbildning samt 9 och 17 i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Läs mer

Väståbolands Hyreshus Ab:s förslag för ändring av Korpo områdeskontor till hyreslägenheter

Väståbolands Hyreshus Ab:s förslag för ändring av Korpo områdeskontor till hyreslägenheter Stadsstyrelsen 214 20.10.2014 Stadsstyrelsen 235 03.11.2014 Stadsfullmäktige 93 11.11.2014 1466/10.03.02/2014 Stadsstyrelsen 20.10.2014 214 Beredare Ekonomidirektör Patrik Nygrén, tfn 040 511 4383 Föredragande

Läs mer

Wikberg Gunilla medlem. Övriga närvarande Kuusimurto Merja chefen för småbarnsfostran, föredragande chefen för stödtjänster, protikollförare

Wikberg Gunilla medlem. Övriga närvarande Kuusimurto Merja chefen för småbarnsfostran, föredragande chefen för stödtjänster, protikollförare Protokoll 4/2015 40 Svenska utbildningssektionen 29.09.2015 Tid 29.09.2015 kl 16:00-17:00 Plats Fullmäktigesalen i Monkola, Karstuvägen 4, Lojo Deltagare Närvarande Weintraub Roger ordförande Heir Björn

Läs mer

Aittakumpu Birgit ledamot. Forsström Pirjo-Leena ledamot. Ilmarinen Pekka ledamot

Aittakumpu Birgit ledamot. Forsström Pirjo-Leena ledamot. Ilmarinen Pekka ledamot PROTOKOLL 8/2015 1 Stadsfullmäktige 14.10.2015 TID 14.10.2015 kl 18:00-22:21 PLATS Fullmäktigesalen, Karstuvägen 4, Lojo DELTAGARE NÄRVARANDE Räsänen Joona ordförande Aho Jarmo ledamot Aittakumpu Birgit

Läs mer

Företagsstöden i Landsbygdsprogrammet 2014 2020 yritystuet

Företagsstöden i Landsbygdsprogrammet 2014 2020 yritystuet Företagsstöden i Landsbygdsprogrammet 2014 2020 yritystuet NTM-centralen i Nyland Sivu 1 Villkor för företaget Små företag (mindre än 50 årsverke) och mikroföretag som är belägna på område med landsbygdskaraktär

Läs mer

Fullmäktigemotioner, initiativ av kommuninvånare och initiativ av områdesdirektionen i Lojo stad

Fullmäktigemotioner, initiativ av kommuninvånare och initiativ av områdesdirektionen i Lojo stad Stadsfullmäktige 33 13.04.2016 Fullmäktigemotioner, initiativ av kommuninvånare och initiativ av områdesdirektionen i Lojo stad Stadsstyrelsen 4.4.2016 146 Enligt 28 i kommunallagen ska stadsfullmäktige

Läs mer

Social- och hälsovårds- och landskapsreformen

Social- och hälsovårds- och landskapsreformen Social och hälsovårds och landskapsreformen Centrala ändringar i lagstiftningen om social och hälsovårds och landskapsreformen samt om kundens valfrihet 1 Sinikka Salo Social och hälsovårdsreformens mål

Läs mer

Helsingfors stad Protokoll 2/ (9) Utbildningsnämndens svenska sektion RPKL/

Helsingfors stad Protokoll 2/ (9) Utbildningsnämndens svenska sektion RPKL/ Helsingfors stad Protokoll 2/2013 1 (9) 12 Servicenätet i Västra Distriktet HEL 2013-002831 T 00 01 01 Beslut Föredragande Bakgrunden beslutade att be om utlåtande av direktionen för skolorna i Västra

Läs mer

Överkalix bibliotek. Biblioteksplan 2009 2015. Överkalix kommun

Överkalix bibliotek. Biblioteksplan 2009 2015. Överkalix kommun Överkalix bibliotek Biblioteksplan 2009 2015 Överkalix kommun Vision Biblioteket som mötesplats kunskapscentrum kulturcentrum Överkalix bibliotek är viktig som mötesplats för kommuninnevånare i alla åldrar.

Läs mer