För tredje kvartalet i år planeras en avsevärt lägre produktion, jämfört med tredje kvartalet 2000.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "För tredje kvartalet i år planeras en avsevärt lägre produktion, jämfört med tredje kvartalet 2000."

Transkript

1 Press release SKF - Halvårsrapport 2001 Ytterligare förbättrad vinst SKF-koncernen rapporterar ett resultat före skatt för första halvåret 2001 på Mkr (1 509). Exklusive engångsintäkter på 100 Mkr under första kvartalet förra året, var resultatet Mkr (1 409), en ökning med 14.3%. Resultatet under andra kvartalet uppgick till 820 Mkr (739). Marknadsutsikter: Efterfrågan i Europa kulminerade under andra kvartalet. Den nordamerikanska marknaden minskade ytterligare. Den totala efterfrågan i Asien förbättrades något. Under de närmaste kvartalen väntas den samlade efterfrågan i volym minska ytterligare för koncernen. För tredje kvartalet i år planeras en avsevärt lägre produktion, jämfört med tredje kvartalet Antalet anställda minskades under årets första sex månader med 1 154, varav 523 hänför sig till andra kvartalet. Antalet anställda kommer att minska ytterligare. Rörelseresultatet för första halvåret 2001 uppgick till Mkr (1 842). Motsvarande resultat för andra kvartalet var 979 Mkr (904). Rörelsemarginalen under första halvåret 2001 uppgick till 8.6% (9.3) och under andra kvartalet till 8.8% (9.0). Exklusive engångsintäkter var rörelsemarginalen 8.6% (8.8) respektive 8.8% (9.0). Kassaflödet efter investeringar före finansiering uppgick till Mkr (1 086). Kassaflödet under andra kvartalet var Mkr (676). Försäljningen uppgick till Mkr (19 894), en ökning med 10.9% jämfört med motsvarande period Försäljningen under andra kvartalet uppgick till Mkr (10 072). Försäljningsökningen under första halvåret kan hänföras till: struktur +0.4%, volym -0.7%, pris/mix +1.9% och valutaeffekt +9.3%. Motsvarande siffror för andra kvartalet är: struktur +0.4%, volym -2.7%, pris/mix +1.9% och valutaeffekt +11.1%. Periodens resultat uppgick till Mkr (924) och resultatet per aktie till 9:50 kronor (8:12). Resultatet för andra kvartalet var 520 Mkr (427). 1

2 Koncernens finansnetto för första halvåret 2001 var -276 Mkr (-333). Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 676 Mkr (531). Vid utgången av juni uppgick koncernens varulager till 23.7% (23.5) av årsförsäljningen. Koncernens soliditet var 37.6% (34.2). Avkastningen på sysselsatt kapital var 15.8% (14.8) för 12- månadersperioden fram till och med 30 juni. Avkastningen på eget kapital uppgick till 15.4% (14.7). Registrerat antal anställda var (40 648). Jämfört med motsvarande period 2000 hade valutakurserna under de första sex månaderna 2001, inklusive omräkningseffekter och transaktionsflöden, en positiv effekt på SKFs resultat före skatt med uppskattningsvis 225 Mkr, varav 125 Mkr kan hänföras till andra kvartalet SKF och EDS undertecknade under andra kvartalet ett avtal om att överföra SKFs interna IT-tjänster med cirka 700 anställda till EDS. Avtalet innebar en stort steg i linje med strategin att lägga ut verksamheter som SKF inte nödvändigtvis måste driva själv. Syftet med denna strategi är att sänka koncernens kostnader, öka flexibiliteten och minska det sysselsatta kapitalet. SKF har skrivit avtal med ett syndikat omfattande nio banker rörande en femårig löpande kredit på 300 miljoner US dollar. Syftet är att ersätta nuvarande kreditfaciliteter samt erhålla längre löptid. Industrial Divisions externa försäljning under första halvåret uppgick till Mkr (4 355), en ökning med 17.0%. Den totala försäljningen (försäljning och leveranser till externa och interna kunder) var Mkr (7 199). Divisionens operativa resultat för årets första sex månader uppgick till 842 Mkr (824) vilket ger en operativ marginal om 10.4% (11.4) på den totala försäljningen, inklusive interna leveranser. Försäljningsvolymen var oförändrad i Europa under andra kvartalet jämfört med motsvarande period förra året men var betydligt lägre i Nordamerika. SKFs försäljningsvolym till vindkraftindustrin fortsätter att växa starkt. SKF är i dag ledande leverantör i Europa av sfäriska rullager och lagerhus till vindkraftverkens huvudaxlar, liksom av lager till växellådorna. Det finns också en mycket klar trend mot ökad användning av sfäriska rullager av den unika typen Explorer, som lanserades av SKF för två år sedan. SKF förvärvade italienska Gamfior S.p.A.under andra kvartalet. Gamfior, som har 180 anställda och en årlig omsättning på 180 Mkr, är en ledande europeisk leverantör av spindlar och kulskruvar till verktygsmaskinindustrin. Genom förvärvet blev SKF en av världens ledande leverantörer av verktygsmaskinspindlar. Automotive Divisions externa försäljning under första halvåret uppgick till Mkr (4 622), en ökning med 9.5%. Den totala försäljningen var Mkr (5 250). Divisionens operativa resultat för årets första sex månader uppgick till 201 Mkr (219), vilket ger en operativ marginal om 3.5% (4.2) på den totala försäljningen, inklusive interna leveranser. 2

3 Försäljningsvolymen till segmentet personbilar och lätta lastbilar var något högre under andra kvartalet än under samma period förra året, både i Europa och i Nordamerika. SKFs försäljning i Europa går bättre än marknadsgenomsnittet, tack vare nya affärer och kundsammansättningen. Försäljningsvolymen till lastbilssegmentet i Europa var lägre under andra kvartalet och var avsevärt lägre i Nordamerika. Försäljningsvolymen till fordonseftermarknaden i Europa var oförändrad under andra kvartalet jämfört med samma period föregående år. Även inom detta segment presterar SKF bättre än marknaden som helhet. SKF fortsätter att förstärka sin position som den ledande leverantören av lager och tätningar till världens fordonsindustri. Jaguars nya X-Type är utrustad med kundanpassade lager och tätningar från SKF-koncernen. Efter presentationen av SKFs och Bertones Drive-by-Wire-bil i Geneve tidigare i år har ett antal nyckelkunder inom fordonsindustrin uttryckt ett betydande intresse för den nya teknologi som visades. Electrical Divisions externa försäljning under första halvåret uppgick till 908 Mkr (807), en ökning med 12.5%. Den totala försäljningen uppgick till Mkr (3 249). Divisionens operativa resultat för årets första sex månader var 220 Mkr (252), vilket ger en operativ marginal om 6.8% (7.8) på den totala försäljningen, inklusive interna leveranser. Försäljningsvolymen var lägre i Europa under andra kvartalet jämfört med motsvarande period förra året. I Asien var försäljningsvolymen avsevärt högre. Nya affärer bidrar till att i viss utsträckning motverka nedgången. SKF undertecknade ett avtal om ett samriskbolag med Shanghai Bearing (Group) Co. Ltd., (SBC), som ingår i Shanghai Electrical Group Corporation, i syfte att etablera ett företag som ska tillverka och sälja spårkullager. SKF har 60% och SCB 40% i det nya samriskbolaget. Marknaden som företaget vänder sig till omfattar framför allt hushållsapparater, elmotorer, elektriska komponenter till fordon, handverktyg och tvåhjulingar. Detta är en snabbt växande marknad i Kina och produktionen planeras inledas inom 12 månader. SKF erhöll två utmärkelser från kunder under andra kvartalet, Bearing Supplier of the Year Award från Siemens Automotive AG och The Supplier Award från BOSCHkoncernen. Service Divisions externa försäljning under första halvåret uppgick till Mkr (6 171), en ökning med 9.6%. Den totala försäljningen uppgick till Mkr (6 688). Divisionens operativa resultat för årets första sex månader var 565 Mkr (465), vilket ger en operativ marginal på 7.5% (7.0) på den totala försäljningen, inklusive interna leveranser. 3

4 Försäljningsvolymen i Europa under andra kvartalet var oförändrad i år jämfört med motsvarande period förra året, men den var avsevärt lägre i Nordamerika. Även i Latinamerika var försäljningsvolymen betydligt lägre, medan den var något högre i Asien. Serviceverksamheten fortsatte att penetrera nya marknader för sina produkter och tjänster. Nya servicekontrakt slöts med kunder inom till exempel textiltillverkning, mattillverkning, livsmedelsproduktion och petrokemisk industri. SKF Logistics Services skrev avtal med Johnson Pump om att hantera deras leveranser i Europa, liksom även deras sjö- och flygfrakter mellan Europa, USA och Australien. Under det andra kvartalet förvärvade SKF Nåiden Teknik AB (NTAB), ett ledande svenskt företag inom mekanisk tillståndsövervakning. Nåiden utvecklar och säljer hårdvara och mjukvara för tillståndsövervakning avsedd för kundspecifik användning inom vattenkraft, ång- och gasturbiner, samt inom marin- och järnvägsapplikationer. Seals Divisions externa försäljning under första halvåret uppgick till Mkr (2 042), en ökning med 1.6%. Den totala försäljningen uppgick till Mkr (2 386). Divisionens operativa resultat för årets första sex månader var 42 Mkr (89), vilket ger en operativ marginal om 1.7% (3.7) på den totala försäljningen, inklusive interna leveranser. Seals Division är mycket beroende av den nordamerikanska fordonsindustrin. Försäljningsvolymen i Nordamerika var avsevärt lägre under andra kvartalet än under motsvarande period förra året. Antalet anställda reducerades med 98 under det andra kvartalet och med cirka 378 under de sex första månaderna Steel Divisions externa försäljning uppgick under första halvåret till 968 Mkr (883), en ökning med 9.6%. Den totala försäljningen uppgick till Mkr (1 639). Divisionens operativa resultat för årets första sex månader var -3 Mkr (23), vilket ger en operativ marginal om -0.2% (1.4) på den totala försäljningen, inklusive interna leveranser. Försäljningsvolymen var avsevärt lägre under andra kvartalet i år jämfört med motsvarande period i fjol. Produktionsnivåerna drogs ned och antalet skift minskades i Sverige och Frankrike. Antalet anställda reducerades med 133 under årets första sex månader. Den ökande användningen av högtrycksdieselpumpar har ökat efterfrågan på divisionens specialutvecklade stångstål. Aerospace and other businesses rapporterade en extern försäljning på Mkr (994), en ökning med 15.3%. Den totala försäljningen uppgick till Mkr (1 973). Det operativa resultatet för första halvåret uppgick till 133 Mkr (149), vilket ger en operativ marginal om 6.4% (7.6) på den totala försäljningen, inklusive interna leveranser. 4

5 Verksamheten inom flygsektorn uppgår till strax över hälften av den totala omsättningen inom enheten Aerospace and other businesses. Återstoden utgörs huvudsakligen av smides- och ringverksamheterna i Lüchow i Tyskland och Villa Perosa i Italien. Försäljningsvolymen till flygindustrin var avsevärt högre under andra kvartalet i år jämfört med motsvarande period i fjol. Stark tillväxt rapporterades för årets första sex månader vid SKFs nya servicecentra för flygmotorer i USA och Italien. SKF presenterade sitt samlade utbud till flygindustrin vid Paris Airshow i juni. Detta innefattade lager, länkarmar och stag för flygplanskroppar, lager för flygmotorer, tätningar och elastomerlösningar. Här ingår ett antal exempel på ny teknologi såsom självsmörjande sfäriska lager med keramklädda kulor, keramiska rullar, hybridlager, kundanpassade elastomeriska lager, kombinationer av metaller och elastomerer i fristående, extremt starka komponenter, vidareutveckling inom mekatronik för Fly-by- Wire-lösningar och högpresterande länkarmar i kompositmaterial. Moderföretaget Resultatet före skatt för första halvåret 2001 var 551 Mkr (184). Företaget hade ingen försäljning. Investeringarna uppgick till 1 Mkr (0). Den 30 juni uppgick de kortfristiga finansiella tillgångarna till 1 Mkr (1). Genomsnittligt antal anställda var 109 (118). Tidigare bedömning av marknadsutsikterna Första kvartalet 2001: Efterfrågan under första kvartalet 2001 fortsatte att öka i Europa, medan den minskade ytterligare i Nordamerika. Efterfrågan från Asien som helhet förblev oförändrad. Den totala efterfrågan för koncernen förväntas vara tämligen oförändrad under det andra kvartalet. Overheadpresentation En overheadpresentation av SKFs resultat för andra kvartalet kommer att läggas ut på koncernens hemsida. Adress: Göteborg den 17 juli 2001 Aktiebolaget SKF (publ.) Sune Carlsson VD och koncernchef Bilagor: Koncernens resultat i sammandrag Koncernens balansräkning Koncernens finansieringsanalys Bokslutsuppgifter och statistiska data - helårs- och kvartalsvärden (koncernen och divisionerna) De redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som använts är de som beskrivs i not 1 i årsredovisningen för Kvartalsrapporten har inte granskats av bolagets revisorer. SKFs niomånadersrapport 2001 publiceras torsdagen den 18 oktober Ytterligare upplysningar lämnas av: Lars G Malmer, Group Communication, tfn , , Marita Björk, Investor Relations, tfn , , Aktiebolaget SKF, Göteborg, tfn , fax , 5

6 Bilaga 1 KONCERNENS RESULTAT I SAMMANDRAG (Mkr) (Belopp i miljoner kronor där annat ej anges) April-juni April-juni Jan-juni Jan-juni Försäljning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Försäljnings- och administrationskostnader Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader - netto Resultat från intresseföretag Rörelseresultat Rörelsemarginal, % Finansiella intäkter och kostnader - netto Resultat före skatt Skatter Resultat efter skatt Minoritetsintressens andel i resultatet Periodens resultat Resultat i kronor per aktie efter skatt 4:56 3:75 9:50 8:12 Antal aktier Investeringar i materiella anläggningstillgångar Registrerat antal anställda Avkastning på sysselsatt kapital under den senaste 12-månadersperioden, %

7 KONCERNENS BALANSRÄKNING (Mkr) Juni 2001 Dec 2000 Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Kortfristiga finansiella tillgångar Summa omsättningstillgångar Bilaga 2 SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital Avsättningar för pensioner och sjukvårdsförmåner Avsättningar för skatter Övriga avsättningar Summa avsättningar Långfristiga lån Övriga långfristiga skulder inkl. minoritetsintressen Summa långfristiga skulder Kortfristiga lån Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Förändring av eget kapital: Ingående balans 1 januari Utdelning till aktieägarna Periodens resultat Omräkningsdifferenser Utgående balans

8 KONCERNENS FINANSIERINGSANALYS (Mkr) April-juni April-juni Jan-juni Jan-juni Resultat före skatter Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar och goodwill Nettovinst vid försäljning av materiella anläggningstillgångar och verksamheter Resultat från intresseföretag Skatter Förändring av rörelsekapital Kassaflöde från rörelsen Investeringar i materiella anläggningstillgångar och verksamheter Försäljning av materiella anläggningstillgångar och verksamheter Förändring av aktier och andelar Kassaflöde efter investeringar, före finansiering Förändring av låneskulder Förändring av pensionsskulder Förändring av långfristiga finansiella tillgångar Utdelning till AB SKFs aktieägare Kassaflödeseffekt på kortfristiga finansiella tillgångar Förändring av kortfristiga finansiella tillgångar Ingående balans 1 april/1 januari Kassaflödeseffekt Valutakurseffekt Utgående balans 30 juni Förändring av räntebärande nettoskuld Ingående Valutakurs- Förändr. av Köpta och Utgående balans effekt lån/tillgångar sålda bolag balans Lån, lång- och kortfristiga Avsättning för pensioner Finansiella tillgångar, långfristiga kortfristiga Räntebärande nettoskuld Bilaga 3 8

9 Bilaga 4 BOKSLUTSUPPGIFTER OCH STATISTISKA DATA - HELÅRS- OCH KVARTALSVÄRDEN (KONCERNEN) (Belopp i miljoner kronor där annat ej anges) Helår Helår Halvår /00 2/00 3/00 4/ /01 2/ Försäljning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Bruttomarginal, % Försäljnings- och adm.- kostnader Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader - netto Resultat från intresseföretag Rörelseresultat Rörelsemarginal, % Finansiella intäkter och kostnader - netto Resultat före skatt Skatter Resultat efter skatt Minoritetsintressens andel i resultatet Periodens resultat Resultat i kronor per aktie efter skatt 9:76 4:37 3:75 4:44 4:67 17:23 4:94 4:56 9:50 Avkastning på sysselsatt kapital under den senaste 12-månadersperioden, % Soliditet, % Substansvärde per aktie, kr Investeringar i materiella anläggningstillgångar Registrerat antal anställda

10 BOKSLUTSUPPGIFTER OCH STATISTISKA DATA - HELÅRS- OCH KVARTALSVÄRDEN (DIVISIONER)* (Belopp i miljoner kronor där annat ej anges) Bilaga 5 Helår Helår Halvår /00 2/00 3/00 4/ /01 2/ Industrial Division Extern försäljning Total försäljning Operativt resultat Operativ marginal, % Investerat kapital Reg. antal anställda Automotive Division Extern försäljning Total försäljning Operativt resultat Operativ marginal, % Investerat kapital Reg. antal anställda Electrical Division Extern försäljning Total försäljning Operativt resultat Operativ marginal, % Investerat kapital Reg. antal anställda Service Division Extern försäljning Total försäljning Operativt resultat Operativ marginal, % Investerat kapital Reg. antal anställda Seals Division Extern försäljning Total försäljning Operativt resultat Operativ marginal, % Investerat kapital Reg. antal anställda Steel Division Extern försäljning Total försäljning Operativt resultat Operativ marginal, % Investerat kapital Reg. antal anställda Aerospace and other businesses** Extern försäljning Total försäljning Operativt resultat Operativ marginal, % Investerat kapital Reg. antal anställda * Tidigare publicerade siffror har för jämförbarhet omräknats för att stämma överens med den aktuella organisationen ** Aerospace and other businesses omfattar huvudsakligen flygrelaterad verksamhet samt smidesverksamhet. Den finansiella informationen per division baseras på SKFs operativa rapportering, vilken för vissa områden skiljer sig från koncernens finansiella rapportering. Summan av operativt resultat och investerat kapital för divisionerna stämmer därför inte med koncernens rapportering. Total försäljning är försäljning och leverans till externa och interna kunder. Investerat kapital definieras som summan av varulager, externa kundfordringar, materiella anläggningstillgångar och övriga kortfristiga fordringar minus externa leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder. 10

* Koncernens rörelseresultat för första kvartalet uppgick till 476 Mkr, jämfört med 678 Mkr för samma period 1998.

* Koncernens rörelseresultat för första kvartalet uppgick till 476 Mkr, jämfört med 678 Mkr för samma period 1998. Press release SKF - kvartalsrapport 1999 SKF går med vinst igen Efter den stora förlusten för 1998 redovisade SKF åter en vinst under första kvartalet i år. Rörelsemarginalen uppgick till 5.1%. Försäljningen

Läs mer

SKF Halvårsrapport 2010

SKF Halvårsrapport 2010 SKF Halvårsrapport Tom Johnstone, vd och koncernchef: Vår försäljning utvecklades positivt under kvartalet, främst på grund av en stark fordonsverksamhet och en förbättring av industriverksamheten. Den

Läs mer

Bokslutskommunikö r 998. ffi[gf

Bokslutskommunikö r 998. ffi[gf \t \t \t \t Bokslutskommunikö r 998 ffi[gf KoMMENTAR AV styrelsens ordpönanob en flnansiella kris som inleddes i Sydostasien sommaren 997 kom i stor utsträckning att präga den ekonomiska utvecklingen i

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2004

Delårsrapport januari juni 2004 Delårsrapport januari juni 2004 2004-07-22 april-juni januari - juni jan-dec juli-juni Nyckeltal 2004 2003 2004 2003 2003 2003/04 Nettoomsättning, MSEK 2 967 2 406 5 780 4 752 9 273 10 301 Rörelseresultat

Läs mer

Scania delårsrapport januari-september 2009

Scania delårsrapport januari-september 2009 26 oktober Scania delårsrapport januari-september Rörelseresultatet sjönk till MSEK 1 042 (10 455) och resultat per aktie sjönk till 0,38 (9,21) kronor Nettoomsättningen minskade med 34 procent till MSEK

Läs mer

RAPPORT FÖR DE FÖRSTA NIO MÅNADERNA 1999

RAPPORT FÖR DE FÖRSTA NIO MÅNADERNA 1999 Pressmeddelande den 29 oktober 1999 RAPPORT FÖR DE FÖRSTA NIO MÅNADERNA 1999 - Fortsatt stark förbättring av resultat och marginal Nio månader Tredje kvartalet Förändring, Föränd- 1999 1998 % 1999 1998

Läs mer

Press release. @na te= fil llt\:d-i- SKF - Niomånadersrapport 1996

Press release. @na te= fil llt\:d-i- SKF - Niomånadersrapport 1996 @na te= fil llt\:d-i- Press release SKF - Niomånadersrapport 1996 Koncernen SKF-koncernens resultat efter finansiella intäkter och kostnader uppgick för perioden januari-september 1996 tlll1 849 miljoner

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2015

Delårsrapport januari mars 2015 Delårsrapport januari mars 2015 Förbättrat resultat Nettoomsättningen uppgick till 915 Mkr (855). Resultatet efter finansnetto blev 112 Mkr (109). Stor påverkan av valuta på omsättning och resultat. Vinsten

Läs mer

Pro forma-redovisning

Pro forma-redovisning 16 PRO FORMA HUSQVARNAS ÅRSREDOVISNING 2006 Pro forma-redovisning (ej reviderad) Nettoomsättningen ökade 2006 med 2% till 29.402 (28.768) Omsättningen påverkades negativt av lägre efterfrågan på trädgårdsprodukter

Läs mer

ffitgf Fress release Aktiebolaget SKF (7 321). var cirka l3 procent. Försåljningen under andra kvartalet 1994 uppgick till 8 576 Mkr

ffitgf Fress release Aktiebolaget SKF (7 321). var cirka l3 procent. Försåljningen under andra kvartalet 1994 uppgick till 8 576 Mkr ffitgf Aktiebolaget SKF Fress release Halvårsrapport från SKF 1994 Koncernen SKF-koncernens resultat efter finansiella intäkter och kostnader uppgick för första halvåret 1994 till 817 miljoner kronor,

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Det första halvåret 2009

Det första halvåret 2009 Volvokoncernen Det första halvåret 2009 Under det andra kvartalet sjönk nettoomsättningen till 54,0 Mdr kr (80,3). Den valutajusterade försäljningen var på samma nivå som under det första kvartalet Det

Läs mer

NIBE. skapar värme. Omsättningen ökade till 693,9 Mkr (508,5 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 47,8 Mkr (30,1 Mkr)

NIBE. skapar värme. Omsättningen ökade till 693,9 Mkr (508,5 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 47,8 Mkr (30,1 Mkr) skapar värme NIBE Omsättningen ökade till 693,9 Mkr (58,5 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 47,8 Mkr (3,1 Mkr) Resultatet efter skatt ökade till 34,6 Mkr (19,9 Mkr) Vinsten per aktie uppgick

Läs mer

Delårsrapport, januari-mars 2012

Delårsrapport, januari-mars 2012 Delårsrapport, januari-mars 212 Omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Enea har uppvisat tillväxt samt förbättrad lönsamhet under de senaste kvartalen. Verksamheten renodlades i och med avyttringen

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2015. Stark tillväxt och återställda marginaler. Caretechs tjänsteerbjudande tar marknadsandelar. (Mkr) 2015 April-Juni

Delårsrapport. Januari juni 2015. Stark tillväxt och återställda marginaler. Caretechs tjänsteerbjudande tar marknadsandelar. (Mkr) 2015 April-Juni Q2 Delårsrapport Januari juni Doro AB Organisationsnummer 556161-9429 55,3% Försäljningstillväxt 6,9% EBIT-marginal Stark tillväxt och återställda marginaler Caretechs tjänsteerbjudande tar marknadsandelar

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 28 891 Mkr (29 185). 2. Den organiska tillväxten var 3,6%, medan negativa valutakursförändringar uppgick till 4,6%.

Nettoomsättningen uppgick till 28 891 Mkr (29 185). 2. Den organiska tillväxten var 3,6%, medan negativa valutakursförändringar uppgick till 4,6%. XX Stockholm den 31 januari 214 Sammanfattning av fjärde kvartalet 213 Läs mer Nettoomsättningen uppgick till 28 891 Mkr (29 185). 2 Den organiska tillväxten var 3,6%, medan negativa valutakursförändringar

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2010

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2010 Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2010 CDON Group ("koncernen ) offentliggör resultatet för det andra kvartalet och första halvåret 2010. Höjdpunkter andra kvartalet Koncernens nettoomsättning

Läs mer

Pressinformation. SANDVIK AB Delårsrapport för första kvartalet 2000

Pressinformation. SANDVIK AB Delårsrapport för första kvartalet 2000 Pressinformation SANDVIK AB Delårsrapport för första kvartalet 2000 Resultat efter finansnetto nästan fördubblat till 1 560 (810). Realisationsvinst med 300 ingår. Fortsatt starkt affärsläge kraftigt ökad

Läs mer

ATLAS COPCO Delårsrapport per den 31 mars 2004 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer)

ATLAS COPCO Delårsrapport per den 31 mars 2004 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) 27 april 2004 ATLAS COPCO Delårsrapport per den 31 2004 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Kraftfull order- och vinsttillväxt Ordervolymerna steg 11%, negativ valutaomräkningseffekt på 8%. Faktureringen

Läs mer

hms networks JANUARI - DECEMBER 2013 Kvartalet

hms networks JANUARI - DECEMBER 2013 Kvartalet hms networks B O K S L U T S K O M M U N I K É 2 0 1 3 JANUARI - DECEMBER q Nettoomsättningen för helåret ökade med 31 % till 501 Mkr (382). Förändringen av den svenska kronan har påverkat koncernens omsättning

Läs mer

Kvartal3. Volvokoncernen. De tre första kvartalen 2010

Kvartal3. Volvokoncernen. De tre första kvartalen 2010 Volvokoncernen De tre första kvartalen 2010 Under det tredje kvartalet steg nettoomsättningen med 32% till 64,0 Mdr kr (48,5). Nettoomsättningen steg med 33% justerat för förändrade valutakurser Rörelseresultatet

Läs mer

Vill du veta mer om vad som ligger bakom vårt resultat?

Vill du veta mer om vad som ligger bakom vårt resultat? Årsredovisning 2007 Resultatgenomgång Vill du veta mer om vad som ligger bakom vårt resultat? Bästa resultatet hittills för verksamheten i Latinamerika. Följ resultatutvecklingen under 2008 på www.electrolux.com/ir

Läs mer

hms networks Kvartalet Senaste tolv månaderna DELÅRSRAPPORT 2015 JANUARI - MARS

hms networks Kvartalet Senaste tolv månaderna DELÅRSRAPPORT 2015 JANUARI - MARS hms networks DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS Senaste tolv månaderna Nettoomsättningen för de senaste tolv månaderna uppgick till 620 Mkr (533), vilket motsvarar en ökning med 9 % i lokala valutor Rörelseresultat

Läs mer

Årsredovisning 2011 Resultatgenomgång Bolagsstyrningsrapport. Hållbarhet. Prestation. Bolagsstyrning. Hållbarhet. Resultat

Årsredovisning 2011 Resultatgenomgång Bolagsstyrningsrapport. Hållbarhet. Prestation. Bolagsstyrning. Hållbarhet. Resultat Årsredovisning 2011 Resultatgenomgång Bolagsstyrningsrapport Hållbarhet Resultat Prestation Hållbarhet Bolagsstyrning Innehåll VD-kommentar till bokslutet 2 Förvaltningsberättelse 5 Noter 31 Definitioner

Läs mer

Stark försäljnings- och vinstökning

Stark försäljnings- och vinstökning 1 Stark försäljnings- och vinstökning 18 juli 2014 nr 10/14 Kvartalets försäljning ökade med 14%, varav 2% organisk tillväxt och uppgick till 13 964 MSEK (12 239). Stark tillväxt i APAC samt god tillväxt

Läs mer

Halvårsrapport, Axfood AB (publ) perioden 1 januari - 30 juni 2003

Halvårsrapport, Axfood AB (publ) perioden 1 januari - 30 juni 2003 23 juli 2003 Halvårsrapport, Axfood AB (publ) perioden 1 januari - 30 juni 2003 Axfoods egenägda detaljhandel i Sverige ökade under första halvåret med 14,6 % där jämförbara butiker ökade med 3,7%. Rörelseresultatet

Läs mer

Oceanien ny marknad Q 1 2 0 1 5

Oceanien ny marknad Q 1 2 0 1 5 Oceanien ny marknad Q 1 2 0 1 5 kvartalet i korthet 16,7% Omsättningsökning 94,2 mkr Rörelseresultat 5,1% Rörelsemarginal 60,5 mkr Periodens resultat 1,39 kr Vinst per aktie Kvartal 1 2015 Nettoomsättningen

Läs mer

Volvokoncernens bokslut för 1999

Volvokoncernens bokslut för 1999 AB Volvo Volvokoncernens bokslut för 1999 Exklusive Personvagnar 1999 1998 1998 Nettoomsättning, Mkr 125.019 212.936 114.854 Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster, Mkr 6.554 9.010 5.202 Jämförelsestörande

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt Fortsatt försäljningstillväxt Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2015 Andra kvartalet Nettoomsättningen ökade med 8% till 1 175,4 (1 091,0) Mkr Inklusive avyttrade rörelser ökade nettoomsättningen

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014 19 Februari 2015

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014 19 Februari 2015 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014 19 Februari 2015 21% Ökning i omsättning 399 Mkr EBITDA 10,6% Rörelsemarginal Oktober-December 2014 Nettoomsättningen uppgick till 873 Mkr (573), en ökning med 52%

Läs mer