FALLBESKRIVNINGAR. A. Ali (f. 1936) B. Bengtsson (f. 1921) Svenska-HALT 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FALLBESKRIVNINGAR. A. Ali (f. 1936) B. Bengtsson (f. 1921) Svenska-HALT 2014"

Transkript

1 A. Ali (f. 1936) FALLBESKRIVNINGAR A. Ali, 78-årig kvinna. Har bott på heltid på boendet sedan 10 år tillbaka. Närvarande på boendet kl. 8 på mätdagen. Hon kan gå själv utan hjälp. Har inte varit intagen på sjukhus det senaste året. Hon har inga katetrar, trycksår eller andra sår. Hon är inte desorienterad och är inte inkontinent. Hon står inte på någon medicinering på mätdagen. Hon har haft lösa avföringar de senaste 3 dagarna. Det sista dygnet har hon haft fyra episoder. Hon har inte kräkts och hennes temperatur har varit inom det normala. Hon har inte någon historia med diarré/lösa avföringar. Hon har två veckor tidigare fått levofloxacin förskriven, av sin husläkare, för en luftvägsinfektion. På mätningsdagen finns inte provtagningsresultat eller C. difficile toxintest på fecesodling tillgängliga. B. Bengtsson (f. 1921) B. Bengtsson, 93-årig kvinna, har bott heltid på boendet mindre än ett år. Hon är närvarande kl. 8 på mätdagen. Hon är väldigt funktionsnedsatt, urin- och fekal-inkontinent, sängliggande och desorienterad. Hon har ett sakralt trycksår. Hon har ingen urinkateter/ vaskulär kateter eller andra sår. Hennes senaste sjukhusvistelse var för 8 månader sen. På mätningsdagen har hon ett ödem på nedre delen av höger ben som är varmt, rodnat och ömt vid beröring. Dagen innan mätning hade B. Bengtssons husläkare förskrivit fusidinkräm, två appliceringar per dag, i sju dagar. Sida 1 av 6

2 C. Carlsson (f. 1923) C. Carlsson, 90-årig kvinna som bott heltid längre än ett år. Hon ligger i sin säng kl. 8 på mätdagen. Hon mår generellt bra, inga sjukhusvistelser sedan hon flyttade till särskilda boendet. Hon behöver rullstol. Hon har inga katetrar (urin/vaskulär) och inga sår. Hon är fullt orienterad och är inte inkontinent. För tre dagar sedan klagade hon på smärtor vid urinering men var för övrigt opåverkad och hade ingen feber. En läkare kom till boendet, från vårdcentralen, och ordinerade oral ciprofloxacin (250mg), två gånger dagligen, under fem dagar. Urinsticka visade ett positivt resultat för nitrit och leukocyter. Ett urinprov (mittstråle) skickades till laboratorium för tre dagar sen. På PPS-mätdag mår C. Carlsson mycket bättre. Urinprovet visade på förekomst av >10 5 cfu/ml E. coli och bakterierna var resistenta mot cefotaxim och känsliga för meropenem. D. Davidsson (f. 1937) D. Davidsson, 77 -årig man som bott på särskilda boendet under två år. Han är närvarande kl. 8 på mätdagen. Han har generellt dålig hälsa, är desorienterad, sängliggande och är urininkontinent. Han har ingen urinkateter, vaskulär kateter och inga sår. Han var intagen på sjukhus för 30 dagar sedan för en elektiv prostatektomi. På dagen för mätning visar hans journalanteckningar att han haft blod i urinen det senaste dygnet (24 h) och han har en temperatur på 37,9 o C. En sjuksköterska med förskrivningsrätt ordinerar oral trimetoprimbehandling, 200mg två gånger dagligen, under tre dagar. Resultatet från insänt urinprov är inte tillgängligt. En urinsticka har inte tagits. Sida 2 av 6

3 E. Eriksson (f. 1932) E. Eriksson, 82-årig kvinna som bott heltid på boendet under två år efter det att hennes demenssjukdom gjorde eget boende omöjligt. Hon hade en stroke för 20 år sedan, men återhämtade sig utan några kvarvarande symtom. Hon är närvarande kl. 8 på mätdagen. Hon står på mediciner för demens samt på preventiv behandling för stroke. Han har högt blodtryck (vilken hon medicineras för) och har rörlighetsproblem (pga. hon fått en ny höft för två år sedan) vilket medför att hon har gåhjälpmedel. Hon har en historia med återkommande urinvägsinfektioner. Hon har inga katetrar eller sår. Hon är desorienterad pga. sin demens, men är inte inkontinent. Hon har inte legat på sjukhus de senaste sex månaderna. Hennes medicinering, förskriven av en geriatriker på sin mottagning, är bendroflumethiazid 2.5 mg (ges på morgon), donepezilhydroklorid 10 mg (1ggr/dagen), oral trimetoprim 100mg (1ggr/dagen). På mätdagen har personalen inte noterat någon förändring av hennes allmäntillstånd under de senaste två veckorna. Hon har ingen dysuri, ingen feber, inga leukocyter i urinen och inga nya tecken på ökad urineringsfrekvens, urinträngning, hematuri eller suprapubisk smärta. G. Gunnarsson (f. 1950) G. Gunnarsson, 64-årig man, är i ett tidigt stadium av demenssjukdom, som bott på boendet de senaste fem åren. Han ligger i sängen kl. 8 på mätdagen. Han mår fysiskt bra, men är desorienterad i tid och rum. Han vet inte vad personalen heter, vad som pågår just nu, vilket land han bor i eller vilket år/månad/år det är. Dock så kan han på egen hand hitta sin väg till matsalen och vet i vilken låda på expeditionen som personalen gömmer sina cigaretter i. Han har inte varit intagen på sjukhus sedan han kom till boendet. De sista två dagarna har han urinerat oftare. Han har inga katetrar och inga sår. Han är inte inkontinent. Tempen togs på morgonen, på mätdagen, och visade 37.6 o C. Ingen urinsticka eller urinprov har tagits. Sida 3 av 6

4 H. Henriksson (f. 1957) H. Henriksson, en 56-årig man som bott på boendet de senaste 25 dagarna. Han överfördes från sjukhuset, där han genomgått kirurgi efter en trafikolycka. På grund av en ryggmärgsskada sitter han i rullstol och har en suprapubisk kateter. Han genomgick ett kirurgiskt ingrepp för två månader sedan och han har ett trycksår vid ryggslutet. På mätningsdagen är han närvarande kl. 8 och han klagar över en torrhosta, känner sig täppt i näsan och har ont i halsen. Han berättar att han haft dessa symtom de senaste två dagarna. Han har inga vaskulära katetrar in situ. Hans temperatur är normal, är fullt orienterad och inte inkontinent. J. Johansson (f. 1924) J. Johansson, 90-årig man som varit på boendet de senaste tre åren. Han är sängliggande och inte inkontinent. Han låg på sjukhus för två veckor sedan då han genomgick en kolecystektomi. Han har återhämtat sig väl. Han har ingen historia av hjärt- eller andningsbesvär. Han har en urinkateter. Hans operationssår läker bra. Han har inga vaskulära katetrar, trycksår och är fullt orienterad. På mätdagen är han närvarande kl. 8. Han har en hosta, som inte fanns dagen innan, och syremättnaden är 92%. Hans temperature på mätdagen är 38.3 o C. Han står inte på antibiotika en läkare ska undersöka honom senare på dagen. Sida 4 av 6

5 K. Karlsson (f. 1943) K. Karlsson, 71-årig kvinna som bott heltid på boendet de senaste fem åren. Hon är dement och har nyligen förlorat sväljreflexen vid matintag. På grund av detta fick hon en PEG insatt för två veckor sedan. PEG:en blev insatt på en sjukhusmottagning (endoskopienhet). Hon är desorienterad, inkontinent och behöver gåhjälpmedel. Hon är närvarande kl. 8 på mätdagen. På mätningsdagen har gul utsöndring noterats runt insticksstället för PEG och K. Karlsson har en kroppstemp på 37,9 o C. Hon har haft temperaturtoppar upp till 37.9 o C de senaste 24 timmarna, men trots detta mår hon ganska bra hennes blodtryck är normalt. Laboratoriesvaret på sårprovet som skickades är inte klart, men en gramfärgning visar på grampositiva kocker. Vårdpersonalen har blivit informerade om att en blododling som togs dagen innan har visat på grampositiva kocker (gramfärgning), men slutsvaret på odlingen är inte klart.ett nytt blodprov ska tas under dagen och personalen väntar på en ordination från läkare. K. Karlsson har inga katetrar och inga trycksår. L. Larsson (f. 1933) L. Larsson, en 81-årig man som varit på boendet de senaste två åren. Han använder rullstol och behöver syrgas på natten för emfysem, för vilken han även regelbundet använder en inhalator (albuterol). Han återvänder till boendet på mätningsdagen av PPS efter en veckolång vistelse hos familjen. Under denna vistelse fick han en misstänkt luftvägsinfektion och han står på amoxicillin sedan fyra dagar sedan. På mätningsdagen har han: -Inga trycksår eller andra sår. -Inga vaskular- eller urinkateter och är inte inkontinent. -Har inga sjukhusinläggningar den senaste tiden. -En normal temperatur, är helt orienterad och är inne på sista dagen av antibiotikabehandlingen. Sida 5 av 6

6 M. Martinsson (f. 1941) M. Martinsson, en 73-årig man som blev utskriven från sjukhus, där han vistats tre veckor efter en knäoperation. Han kom direkt till boendet på kvällen för två dagar sedan. Just nu använder han ett gåhjälpmedel och är förövrigt i god kondition. På mätningsdagen har han haft flera episoder med diarré och kräkningar, vilka startade dagen innan. Han har: -Inga trycksår eller andra sår. -Inga katetrar. -Har normal temperatur, är fullt orienterad och inte inkontinent. N. Nilsson (f. 1930) N. Nilsson, en 84-årig kvinna med diabetes som bott på boendet i sju år. Har inte varit inlagd på sjukhus nyligen. Hon är sängliggande. Hon har ett trycksår på höften och inga vaskulära katetrar. Hon har en urinkateter som suttit under en längre tid. Hon har en normal temperatur, är helt orienterad och inte inkontinent. På mätdagen mår hon bra och aptiten är god. Laboratorieresultat från två konsekutiva urinprov visar förekomst av >10 5 cfu/ml Enterococcus faecalis känsliga för glykopeptider. Hennes husläkare, som besökte boendet, har ordinerat och startat en behandling med oral amoxicillin/klavulansyra (fem dagars behandling). Hennes journalanteckningar innehåller ingen information om feber, subrapubisk smärta, smärta/ömhet över njurlogen och vid inspektion av katetern är den inte blockerad eller läckande. Sida 6 av 6

Diagnostiskt prov för ST-läkare i infektionsmedicin

Diagnostiskt prov för ST-läkare i infektionsmedicin Till dig som skriver Diagnostiskt prov för ST-läkare i infektionsmedicin Provet består av fem stycken frågor författade av kollegor från olika delar av landet. Även i år har vi lagt till en fråga som kretsar

Läs mer

Information till närstående

Information till närstående Information till närstående Tanken med den här informationen är att ge råd så att ditt barn ska må så bra som möjligt efter halsmandeloperationen och kunna återgå till normal kost och normala aktiviteter

Läs mer

Skriftligt prov för specialistexamen i allmänmedicin 2005.

Skriftligt prov för specialistexamen i allmänmedicin 2005. Skriftligt prov för specialistexamen i allmänmedicin 2005. Anvisning till skriftligt prov för specialistexamen i allmänmedicin 2005 Provet består av tio kliniska situationer och en informationsuppgift.

Läs mer

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov den 26 februari 2010 tid 9.00 14.00 INSTRUKTION Skrivningen består av fyra fall och har totalt 80 poäng. I varje fall kommer sjukdomsbild

Läs mer

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov. den 29 augusti 2014 tid 9.00 14.00

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov. den 29 augusti 2014 tid 9.00 14.00 Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov den 29 augusti 2014 tid 9.00 14.00 INSTRUKTION Skrivningen består av fyra fall och har totalt 80 poäng. I varje fall kommer sjukdomsbild och

Läs mer

Inkomna ärenden under tiden 2014-09-15-2014-10-31

Inkomna ärenden under tiden 2014-09-15-2014-10-31 Handläggare: Louise Skantze PaN 2014-12-09 P 12 ANMÄLAN 2014-11-17 1 (1) Diarienummer PaN A1411-00282-55 Inkomna ärenden under tiden 2014-09-15-2014-10-31 Ärendet Ärendet innehåller förteckning över inkomna

Läs mer

Fallbeskrivningar - egenvård

Fallbeskrivningar - egenvård Fallbeskrivningar - egenvård Innehåll Fallbeskrivning 1 Injektion fragmin - utskrivning från sjukhus... 2 Fallbeskrivning 2 Ögondroppar efter poliklinisk starroperation... 2 Fallbeskrivning 3 TENS-behandling

Läs mer

Patientinformation om Pradaxa vid förmaksflimmer och stroke. Till dig som har fått Pradaxa

Patientinformation om Pradaxa vid förmaksflimmer och stroke. Till dig som har fått Pradaxa Patientinformation om Pradaxa vid förmaksflimmer och stroke Till dig som har fått Pradaxa Din behandlande läkare har ordinerat dig Pradaxa. Det är ett läkemedel som minskar risken för blodpropp. Vid förmaksflimmer

Läs mer

Inkomna ärenden under tiden 2014-05-03

Inkomna ärenden under tiden 2014-05-03 Handläggare: Louise Skantze PaN 2014-09-22 P 12 ANMÄLAN 2014-09-04 1 (1) Diarienummer PaN A1408-00205-55 Inkomna ärenden under tiden 2014-05-03 2014-08-15 Ärendet Ärendet innehåller förteckning över inkomna

Läs mer

Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm

Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm Information till patient & närstående Dokumentet är skapat 2012-06-19 och är giltigt ett år från detta datum. Välkommen till Kärlkirurgen

Läs mer

Diagnostiskt prov för ST-läkare i infektionssjukdomar

Diagnostiskt prov för ST-läkare i infektionssjukdomar Diagnostiskt prov för ST-läkare i infektionssjukdomar Till dig som skriver Provet består av fyra stycken MEQ-frågor författade av kollegor från olika delar av landet. Nytt för i år är att vi har lagt till

Läs mer

ST-skrivning i infektionssjukdomar mars 2003

ST-skrivning i infektionssjukdomar mars 2003 ST-skrivning i infektionssjukdomar mars 2003 Till dig som skriver Provet består av två delar, 1 MEQ-fråga samt 15 ytterligare patientfall. Börja med MEQ delen. Börja med första papperet, svara på frågorna

Läs mer

Antibiotika eller inte, det är frågan. En liten guide om våra vanligaste infektioner

Antibiotika eller inte, det är frågan. En liten guide om våra vanligaste infektioner Antibiotika eller inte, det är frågan En liten guide om våra vanligaste infektioner Råd och fakta om infektioner och antibiotika Bakterier och virus ger infektioner med likartade symtom. Antibiotika hjälper

Läs mer

Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation

Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation Tanken med denna information är att ni som får era halsmandlar opererade ska må så bra som möjligt efter operationen och återgå till normal kost

Läs mer

Introduktion 3. Information för närstående, vänner och besökare 4. Din tid på intensivvårdsavdelningen (IVA) 10. När du lämnar IVA 13

Introduktion 3. Information för närstående, vänner och besökare 4. Din tid på intensivvårdsavdelningen (IVA) 10. När du lämnar IVA 13 Innehåll Sidan Introduktion 3 Information för närstående, vänner och besökare 4 Din tid på intensivvårdsavdelningen (IVA) 10 När du lämnar IVA 13 När du kommer hem - hur kommer livet vara nu? 14 Hur svår

Läs mer

Kan ett lårbensbrott skapa oreda i huvudet?

Kan ett lårbensbrott skapa oreda i huvudet? Kan ett lårbensbrott skapa oreda i huvudet? Yngve Gustafson Professor i geriatrik Jag tänkte tala med utgångspunkt från den gamla damen som kommer in på akutmottagningen med bruten lårbenshals, figur 1.

Läs mer

Hälsouniversitetet i Linköping Bildtentamen 28 maj 2010 KOD: Läkarprogrammet, stadiiitentamen

Hälsouniversitetet i Linköping Bildtentamen 28 maj 2010 KOD: Läkarprogrammet, stadiiitentamen 1 Fråga 1 (5p) Bild A och B kommer från en 67-årig kvinna, som plötsligt insjuknar då hon på natten skall besöka WC och blir liggande på golvet med en total vänster-sidig hemipares, inklusive en central

Läs mer

SVENSKA BARNLÄKARFÖRENINGEN 2010-10-29

SVENSKA BARNLÄKARFÖRENINGEN 2010-10-29 SVENSKA BARNLÄKARFÖRENINGEN 2010-10-29 BLF:s specialistskrivning 2010. Post-hoc-versionen Du som skriver har tagit det berömvärda beslutet att utnyttja tillfället att fräscha upp dina kunskaper och att

Läs mer

Unga kvinnors URINVÄGSINFEKTIONER

Unga kvinnors URINVÄGSINFEKTIONER Unga kvinnors URINVÄGSINFEKTIONER Utvärderats av Centret för hälsofrämjande rf. Utgiven av: Studenternas hälsövårdsstiftelse Tölögatan 37 A 00260 Helsingfors Beställning: julkaisutilaukset@yths.fi Författare:

Läs mer

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov den 21 maj 21 tid 9. 14. INSTRUKTION Skrivningen består av fyra fall och har totalt 8 poäng. I varje fall kommer sjukdomsbild och fakta att

Läs mer

Bra givna svar i skriftligt prov för specialistexamen i allmänmedicin 2013.

Bra givna svar i skriftligt prov för specialistexamen i allmänmedicin 2013. Bra givna svar i skriftligt prov för specialistexamen i allmänmedicin 2013. Detta är autentiska svar på uppgifterna i skriftliga provet för specialistexamen oktober 2013, lätt redigerade. Varje uppgift

Läs mer

Ingrid Cederlund, Annika Gigel, Birgitta Smedeby, Sven Noltorp, Gösta Eliasson Reumatoid artrit en kronisk sjukdom som går att leva med

Ingrid Cederlund, Annika Gigel, Birgitta Smedeby, Sven Noltorp, Gösta Eliasson Reumatoid artrit en kronisk sjukdom som går att leva med Ingrid Cederlund, Annika Gigel, Birgitta Smedeby, Sven Noltorp, Gösta Eliasson Reumatoid artrit en kronisk sjukdom som går att leva med Ett studiebrev med patientberättelser Reumatoid artrit Innehållsförteckning

Läs mer

Information till patienter och anhöriga om njurtransplantation och njur/bukspottkörteltransplantation

Information till patienter och anhöriga om njurtransplantation och njur/bukspottkörteltransplantation Information till patienter och anhöriga om njurtransplantation och njur/bukspottkörteltransplantation Reviderad September 2009 Välkommen till Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Utarbetad i samarbete

Läs mer

Tentamensskrivning 2007-10-23. Pediatrik. Del II Kortsvar

Tentamensskrivning 2007-10-23. Pediatrik. Del II Kortsvar Tentamensskrivning 2007-10-23 Pediatrik Del II Kortsvar! Fyll i kod högst upp på varje sida 1 1. Är det ok att barnen går ned i vikt efter födelsen och i så fall hur stor viktnedgång är acceptabel?(1 p)

Läs mer

Ditt Landsting. Lättläst Sidan 15. Kalle fick dö hemma. Landstingsskatten. Lycklig skilsmässa. Trygg vård för den som blir slagen

Ditt Landsting. Lättläst Sidan 15. Kalle fick dö hemma. Landstingsskatten. Lycklig skilsmässa. Trygg vård för den som blir slagen Ditt Landsting Nr 4 2011 Kalle fick dö hemma Kalle Berglund var en äkta Hemsjöbo och ville dö hemma. Tack vare insatser från landstinget fick han och hustrun Lillemor Bonde både medicinsk hjälp och medmänskligt

Läs mer

En vård värd samverkan. Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg

En vård värd samverkan. Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg En vård värd samverkan Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg INLEDNING Alla säger sig vara överens om behovet av samverkan inom vården och omsorgen av äldre. Ändå är den uppsplittrad

Läs mer

Information till dig som ska operera bort dina halsmandlar, tonsiller

Information till dig som ska operera bort dina halsmandlar, tonsiller Information till dig som ska operera bort dina halsmandlar, tonsiller Vad har halsmandlarna för funktion? Halsmandlarna (tonsillerna) är en del av kroppens immunförsvar. Störst betydelse har halsmandlarna

Läs mer

En sann berättelse om utbrändhet

En sann berättelse om utbrändhet En sann berättelse om utbrändhet Marie är 31 år, har man och en hund. Bor i Stockholm och arbetar som webbredaktör på Företagarnas Riksorganisation (FR). Där ansvarar hon för hemsidor, intranät och internkommunikationen

Läs mer

Strama Region Skåne. Vad är förkylning? Förkylning orsakas av virus. Det finns cirka 400 olika förkylningsvirus som alla ger olika besvär.

Strama Region Skåne. Vad är förkylning? Förkylning orsakas av virus. Det finns cirka 400 olika förkylningsvirus som alla ger olika besvär. Vad är förkylning? Förkylning orsakas av virus. Det finns cirka 400 olika förkylningsvirus som alla ger olika besvär. Denna information är utgiven 2008-09-30 av Strama (Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning

Läs mer

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den VARFÖR BEHÖVER ÄLDRE MÄNNISKOR MER LÄKEMEDEL ÄN YNGRE? Den biologiska klockan går inte att stoppa hur mycket vi än skulle vilja. Mellan 70 och 75 år börjar vår kropp åldras markant och det är framför allt

Läs mer