Framtidens innovativa Småland Blekinge

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framtidens innovativa Småland Blekinge"

Transkript

1 Framtidens innovativa Småland Blekinge En sammanfattning av den regionala innovationsdialogen i Jönköping, 15 februari 2012 Den 15 februari arrangerade de fyra regionförbunden i Småland och Blekinge, i samarbete med Regeringskansliet, ett dialogmöte om innovation och förnyelse. Mötet var en del i regeringens arbete med den nationella innovationsstrategin och medverkade gjorde bland andra näringsminister Annie Lööf. Drygt 200 lokala, regionala och nationella aktörer som arbetar med bland annat näringslivsutveckling, FoU och kompetensutveckling samlades den 15 februari för ett dialogmöte på Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping. Syftet med dagen var att ge inspel till regeringens arbete med den nationella innovationsstrategin och det framtida regionala tillväxtarbetet. Dialogmötet hölls ihop av moderatorerna Karin Havemose, universitetslektor vid Högskolan i Jönköping och Torbjörn Egerhag, entreprenör. Bengt Dahlqvist, ordförande i Regionförbundet Jönköpings län, inledde dagen med att kort presentera resultaten och rekommendationerna från den så kallade Territorial Review som OECD nyligen genomfört på uppdrag av de fyra regionförbunden i Småland och Blekinge, och som var utgångspunkt för dagens diskussioner. Därefter gav representanter från regionförbunden i Småland Blekinge sina förväntningar på dagen. Det jag tycker är viktigt med denna dag är att vi kan skapa en samsyn kring vad som behövs. Det är inte varje dag vi har möjlighet att diskutera saken ur ett Småland Blekinge-perspektiv, sa Lennart Förberg, vice ordförande för regionstyrelsen i Region Blekinge. Min förhoppning är att dagen ska bidra till att vi fördjupar kunskapen kring frågan. Jag tror inte att vi behöver fler verk i Småland Blekinge. Vi behöver fler riskkapitalister, sa Harald Hjalmarsson, regionstyrelsens ordförande i Regionförbundet i Kalmar län. Vi som träffas här idag är inte bara en massa idérika människor utan också beslutsfattare både regionalt och nationellt, vilket gör att idéerna faktiskt kan bli verklighet, sa Roland Gustbée, regionstyrelsens ordförande i Regionförbundet Södra Småland. Viktigt med samverkan nationellt och regionalt Annie Lööf, näringsminister, presenterade arbetet med den nationella innovationsstrategin och syftet med de regionala och tematiska innovationsdialogerna som regeringen arrangerar runt om i landet. En viktig fråga för mig är hur vi kan arbeta ännu mer tillsammans på regional och

2 nationell nivå. Den nationella innovationsstrategin är ett långsiktigt arbete som involverar alla departement. Den största utmaningen ligger i att verka och handla utifrån den när den är klar, och jag ser verkligen fram emot ert stöd och er medverkan inte bara idag utan också framöver, sa Annie Lööf. Annie berättade vidare att innovationsämnet är hett i världen just nu. Det ses som nyckeln till välfärd och många länder utvecklar sin innovationspolitik och gör offensiva satsningar. I många av de rankningar som görs ligger Sverige i topp. Till exempel blev Sverige nyligen utsett till det mest kreativa landet i världen. Det krävs fortfarande ett gemensamt grepp för att stärka konkurrenskraften. Det är viktigt att vi inte klappar oss för mycket på bröstet, för även om vi leder ligan idag måste vi arbeta för att leda den även i morgon, menade Annie. Som ett avslut på sitt föredrag gav Annie beskedet att regeringen beslutat att tilldela Innovationsbron 70 miljoner kronor under 2012 och 2013 med möjlighet till ytterligar 300 miljoner kronor under 2014, för att utveckla det nationella inkubatornätverket. Genom detta kan fler inkubatorer få driftfinansiering. Inkubatorerna spelar en viktig roll för att coacha bolag, skapa nya jobb och företag, tätt sammanflätat med lärosätena. Pengarna ska användas till att stödja utvecklingen av tillväxtföretag genom inkubation och göra det möjligt för bolagen att snabbare etablera sig på internationella marknader, sa Annie. Producera innovationer Kaj Mickos, professor i innovationsteknik reflekterade över nuläget i Sverige och världen, och hur man kan jobba för att utveckla innovationer som blir till bra lösningar. Kaj menade att det inte är den som är mest intelligent som vinner utan den som har lättast att anpassa sig till förändringar. De stora företagen skapar inga arbetstillfällen längre. Därför måste ni vara lyckliga i den här regionen med så många små och medelstora företag, sa Kaj Mickos som även menade att man ska samla på bra problem för utan sådana kan man inte hitta på några bra lösningar. Vi måste lära oss att producera innovationer på samma sätt som vi producerar annat. Man kan inte gå och vänta på att någon ska få en fantastisk idé. Fem personliga reflektioner Förmiddagen avslutades med fem personliga reflektioner över dagens frågeställningar. Torbjörn Egerhag, entreprenör, reflekterade över hur vi kan nå en konkurrenskraftig tillverkningsindustri och menade att det svåraste inte är att tillverka saker utan att sälja det. I vår region har vi väldigt bra råvaror, och alla jobb är viktiga. De enklare jobben har ett stort kunskapsinnehåll, och vårdar vi inte dem får vi inte heller behålla de mer avancerade jobben. Jan Holmbom, VD för Tranås United, reflekterade över hur vi kan behålla och attrahera

3 människor med efterfrågad kompetens. Om vi ska kunna attrahera de som vi vill ha hit, då måste vi också se till att de kan välja var de vill bo i vår region och ta sig på skälig tid till andra ställen i regionen. För att nå dit måste vi jobba med samarbete istället för bytänkande och med benchmark istället för långbänk. Anders Nilsson, verksamhetsansvarig på Blekinge Tekniska Högskola, reflekterade över hur vi kan arbeta med forskning för att nå en innovativ utveckling. Merparten av den forskning som bedrivs inom våra lärosäten kommer inte innovationsutvecklingen till del eftersom den inte når utanför lärosätenas väggar. För att klara det måste lärosätena få basfinansiering för uppgiften. Helena Collin, VD för Inkubatorn i Kronoberg, reflekterade över nyföretagande och entreprenörskap. En innovationsstrategi är viktig, men vi måste också jobba med företagen. Det är ute i verkligheten det gäller. Håkan Brynielsson, Regiondirektör i Kalmar län, reflekterade över hur vi kan stimulera och utveckla nya idéer inom Småland Blekinge. OECD konstaterade att det går lite för bra för oss om man ser till den låga utbildningsnivån i vårt län. Vår styrka är att vi har ett bra ledarskap i näringslivet och förhoppningsvis också offentligt. Detta ska vi lyfta fram. Det behövs ett tydligare regionalt ledarskap och en bättre samordning mellan aktörerna. Gruppövningar med frågeställningar i fokus Under eftermiddagen delades deltagarna in i grupper för att diskutera innovationer ur regional synvinkel, i ett nuläge men också i ett framtida perspektiv. Det handlade om frågor som rör nyföretagande och entreprenörskap, forskningens roll för innovativ utveckling, hur vi behåller och attraherar nyckelkompetens och hur vi ökar tillverkningsindustrins konkurrenskraft. De resultat och slutsatser som kom fram under diskussionerna kommer att ge inspel till det fortsatta regionala arbetet, liksom regeringens pågående arbete med den nationella innovationsstrategin som ska vara klar hösten Johan Roos, nytillträdd VD på JIBS, Internationella Handelshögskolan i Jönköping, satte dagens kärnfrågor i ett internationellt perspektiv. Som exempel på platser där man är duktig på att arbeta med innovationsutveckling lyfte han Finland och Singapore, som arbetar hårt för att vara attraktiva för kvalificerade studenter, forskare och ingenjörer. Han tog även upp Danmark, som har en låg andel av sin bruttonationalprodukt i tillverkningsindustrin, vilket har lett till problem. Man blir mer och mer varse att den största innovationskraften i världen numera ligger i Kina. Den första lärdomen är att vi ska använda den offentliga sektorn som drivkraft till innovationer och den andra att vi ska hålla hårt i tillverkningsindustrin, för varje jobb inom tillverkningsindustrin genererar 5-7 andra jobb.

4 Johan pratade också om vikten av samverkan mellan olika samhällsaktörer och lyfte begreppet Penta-helix i relation till JIBS. Det finns många bra handelshögskolor i världen och jag har jobbat på flera av dem, men det finns ingen som JIBS. Här finns ett fantastiskt väl utbyggt samarbete, inte bara med näringslivet och det offentliga, utan även med icke-offentliga organisationer och kapitalstarka privatpersoner och det är det som gör det så intressant. Paneldiskussion om framtidens innovativa Småland Blekinge Dagens avslutades med en paneldiskussion där representanter från nationell och regional nivå diskuterade det fortsatta arbetet med innovationsfrågor i Sverige. Var och en i panelen fick inledningsvis svara på en fråga, och sedan möjlighet att kort summera dagen. Samuel Henningsson, VD för NetPort Science Park i Blekinge svarade på frågan: Om du har uppdraget att skapa 500 nya arbetstillfällen, vad är det första du gör och i vilka branscher tror du att du hittar dem? Vi hittar dem inom till exempel telekom, digitala medier eller transportsystem. Vi arbetar hårt med strategi, mål, måluppföljning och inte minst fokusering. Vi kan inte göra allt för alla samtidigt. Anders Persson, kulturchef på Jönköpings kommun, svarade på frågan: Vad tar du med dig härifrån idag och vad ska Småland Blekinge skicka med till Näringsdepartementet? Vi måste tänka nytt för att lösa de vi problem vi skapat genom vårt gamla sätt att tänka, och det klivet har vi ännu inte tagit. Ett hett ämne just nu är förfallet av barn och unga, att de inte vill engagera sig, men det är helt fel. Det har aldrig skapats och tagits del av så mycket kultur som det gör idag, men det sker på helt andra arenor och premisser än vad vi tror att kultur är. Om vi lämnar över ansvaret till barn och unga att själva skapa sin fritid så kommer de att skapa den, men om vi skapar den åt dem så kommer det inte att bli så bra i slutänden. Stephen Hwang, rektor för Linnéuniversitetet, svarade på frågan: Finns det något att förändra i de regleringsbrev som rör högskolor och universitet som gör att den grupp som sitter här idag får lättare att fylla sina mål, det vill säga att ha en utbildning som är mer regionalt anpassad? Framförallt har det under dagen framkommit att incitamenten för lärosätena inte är alldeles tydliga när det gäller den regionala utvecklingen. Vi tar den rollen ändå för att vi tycker det är viktigt och för att det är en del av vårt framgångskoncept. Men jag skulle gärna se att man insåg betydelsen av lärosätena på en regional nivå, att vi inte bara har nationella uppgifter. Det vill jag också ska synas i regleringsbreven. Thomas Carlzon, VD för IKEA Sverige, svarade på frågan: Vad ska man göra för att ni ska engagera er ännu hårdare i den tillväxtmotor som vi har i den här delen av landet? Vi satsar rätt mycket i Småland, bland annat har vi pekat ut Linnéuniversitetet som det universitet som är viktigast för oss. Vi har något i Småland som de andra inte har

5 och det är en envishet. Vi arbetar hårt och vi tror på entreprenörskap. Nu handlar det om att vi måste ha mod. Det viktigaste är att regeringen ger universiteten medel så att de kan växa. Det är där vi kan få krafterna och det är där vi har framtiden. Therese Sjölundh, VD för Science Park Jönköping, svarade på frågan: Vilken är den viktigaste platsen för Science Parks utveckling? Den viktigaste platsen är i mötet mellan de drivna individer som startar och driver företag. Min stora känsla efter den här dagen är att innovationer handlar om människor. Vi kan inte strukturera och planera oss fram till det här. Det är viktigt att regeringen och andra aktörer ger oss rätt spelregler men samtidigt kan vara flexibla. Vi måste kommunicera att innovationer inte handlar om att vara en ny Steve Jobs. Vi måste förändra vår syn på vad som är en innovatör och en innovation. Vi måste inte bara hjälpa till att starta nya företag utan också hjälpa befintliga företag till en ny division. Åsa Minoz från Näringsdepartementet svarade på frågan: Vad är det första du gör när du kommer tillbaka efter den här dagen? Det första jag kommer att göra är att berätta för Annie Lööf och den politiska ledningen om vad som har kommit fram här idag. Jag vill understryka att det här är en kontinuerlig process och själva poängen med att vi träffas här idag är att det är såväl ett steg i det strategiska tillväxtarbetet i Småland Blekinge som ett steg i arbetet med den nationella innovationsstrategin. Det slutar inte här. Panelens summeringar av dagen Samuel Henningsson, VD för NetPort Science Park i Blekinge: Jag tycker att vi gör jättemycket bra saker i de sammanhang där jag befinner mig och det är precis det här som vi måste lyfta en trappstege högre i den nya innovationsstrategin. Vi ska använda de pengar vi får och inte skämmas för att vi är svenskar som gör bra saker som vi står för och som vi kan vara stolta över. Anders Persson, kulturchef på Jönköpings kommun: Det första ni ska göra är att glömma alla de där frågeställningarna som ni har hållit på med idag. Sedan tycker jag att ni ska försöka tänka nytt, och är det så att ni har en jante bränn upp den. Lyft in nya perspektiv och framförallt; titta där ni står. Vilka förutsättningar har vi? Det finns säkert något småländskt som vi kan utnyttja i det här. Ta tillvara på det. Thomas Carlzon, VD för IKEA Sverige: Mod är viktigt, att våga titta på nya strukturer. Sedan tror jag att det är bra att tillsammans med näringslivet göra någon form av gemensam agenda, så att politiker och näringsliv tittar på samma strukturer. Jag tror att det här är en bra början, men vi måste våga göra och inte bara sitta och diskutera. Det gör inget om det blir fel. Det går alltid att rätta till. Stephen Hwang, rektor för Linnéuniversitetet: Det första jag vill säga är att det är bättre att vara nere på jorden och göra konkreta projekt som faktiskt ger behållning. Det är något jag tycker ska genomsyra den här regionen andra pratar om det, men vi gör det. Det andra jag vill säga är att vi måste ta tillvara på renässansen i tillverkningsindustrin. De viktigaste

6 sakerna har vi runt omkring oss i regionen. Det tredje jag vill säga är en uppmaning till Näringsdepartementet och Utbildningsdepartementet att prata mer med varandra. Vi lärosäten får idag helt andra signaler från Utbildningsdepartementet än vad vi får från Näringsdepartementet. Therese Sjölundh, VD för Science Park Jönköping: Att starta och driva ett företag är lite som att bygga ett flygplan medan flygplanet är i luften. Det krävs väldigt mycket mod. Jag skulle önska att vi allihop blir bättre på att lyfta fram de drivna människorna, att inspireras av dem och vara genuint glada när de lyckas. Då får vi en inspirerande kultur som är möjlighetsbaserad; att vi vågar starta planet även om inte allt fungerar, utan att vi istället mekar lite på vägen. Och för oss som tillhör stödstrukturen gäller det att vi också är modiga och vågar tänka nytt. Åsa Minoz, Näringsdepartementet: Innovation börjar med människan och jag tror att det är viktigt att vi var och en ser ett uppdrag i den här innovationsstrategin; att vi visar att innovation är en angelägenhet för alla. Innovationsstrategin är början på ett nytt sätt att arbeta. Det som också är otroligt viktigt, och som kommer i fram i de dialoger vi nu har, är lärandet mellan regionerna. Det är viktigt att ni som är här idag kommer till en samsyn om vad som är viktigt och hur ni ska göra det tillsammans.

UIC bolag på internationell innovationsturné

UIC bolag på internationell innovationsturné UIC bolag på internationell innovationsturné Första stopp Silicon Valley First på First North Isconova - första UIC bolag som noteras 2010-2011 Innovationspolitiken får inte bli regionalpolitik UICs vd

Läs mer

Beslutat på förbundsmötet 2012. Vi bygger Vision!

Beslutat på förbundsmötet 2012. Vi bygger Vision! Beslutat på förbundsmötet 2012 Vi bygger Vision! 1 2 Inledning Vi har börjat formandet av ett nytt, modernt och attraktivt fackförbund där du som medlem alltid står i centrum. Förbundsstyrelsens utgångspunkt

Läs mer

fler bilder från slutkonferensen

fler bilder från slutkonferensen bladet Samverkan inom funktionshinderområdet mellan kommuner i Stockholms län NR 2 2014 I julinumret: 1 Ledaren Slutkonferensen i bilder 2 fler bilder från slutkonferensen 3 Nationellt arbete i Carpe Mingel

Läs mer

Regional innovationsdialog Småland Blekinge 15:e februari 2012

Regional innovationsdialog Småland Blekinge 15:e februari 2012 Sammanställning av gruppdiskussioner Fråga 1: Konkurrenskraftig tillverkningsindustri 2020! Småland och är en industritung region med stark specialisering inom småskalig tillverkningsindustri. För att

Läs mer

Uppföljning av OECD-rapport om Stockholmsregionen

Uppföljning av OECD-rapport om Stockholmsregionen 1 Uppföljning av OECD-rapport om Stockholmsregionen Vad har hänt i Stockholmsregionen sedan OECD-rapporten Territorial Reviews Stockholm, Sweden kom för fyra år sedan? Och vad är särskilt viktigt att arbeta

Läs mer

modern management network ab

modern management network ab Idea Inventum är ett helt unikt affärsutvecklingsprogram för företag med ca 10-50 anställda, som ägs eller delägs av kvinnor, och vill växa genom att utmana invanda arbetssätt och tankemönster, för att

Läs mer

Ungas Idétåg - en turné för att stimulera ungas innovationskraft SAMMANFATTNING FRÅN DE REGIONALA SAMTALEN

Ungas Idétåg - en turné för att stimulera ungas innovationskraft SAMMANFATTNING FRÅN DE REGIONALA SAMTALEN Ungas Idétåg - en turné för att stimulera ungas innovationskraft SAMMANFATTNING FRÅN DE REGIONALA SAMTALEN INLEDNING Sammanfattande nulägesanalys Innehåll 4. Malmö 6. Kalmar 8. Jönköping 10. Norrköping

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Slutrapport U 2020. en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län

Slutrapport U 2020. en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län Slutrapport U 2020 en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län Förstudien U2020 är finansierad av EU:s regionala fond, Mål 2 Östra Mellansverige,

Läs mer

Tänk om vi hade en Innovationsminister! Snabbare inaktivering av biologiska prover. Smarta fönster spar energi. Idéer för bättre vård

Tänk om vi hade en Innovationsminister! Snabbare inaktivering av biologiska prover. Smarta fönster spar energi. Idéer för bättre vård 2009-2010 Tänk om vi hade en Innovationsminister! Snabbare inaktivering av biologiska prover Smarta fönster spar energi Idéer för bättre vård Lansering på Nasdaq OMX Affärscoacher adderar affärsmannaskap

Läs mer

INNOVATIONSDRIVANDE LEDARSKAP I KRONOBERG

INNOVATIONSDRIVANDE LEDARSKAP I KRONOBERG VvvvvvvvvvvvvvvVvvv Arbetslivsutveckling INNOVATIONSDRIVANDE LEDARSKAP I KRONOBERG Chefer diskuterar behov och åtgärder Sammanfattning På uppdrag av Region Kronoberg inom ramen för projektet tillväxt och

Läs mer

Redesign låna och laga

Redesign låna och laga DESTINATION INSPIRATION, FAKTA OCH TIPS FRÅN UNGAS INNOVATIONS- KRAFT Redesign låna och laga Plaggiat har gått från idé till handling Knepen för att bli mer kreativ Metoderna för att få innovationskraft

Läs mer

IT ökar konkurrenskraften och gör Blekinge attraktivare

IT ökar konkurrenskraften och gör Blekinge attraktivare Make IT happen Produktion: Abeba+RÖD Foto: Mats Samuelsson, istockphoto, Karl-Johan Hjertström samt intervjuade personer. Tryck: Davidsons tryckeri, 2012 IT ökar konkurrenskraften och gör Blekinge attraktivare

Läs mer

Dokumentation av dialog om näringsliv och kultur i samverkan

Dokumentation av dialog om näringsliv och kultur i samverkan Dokumentation av dialog om näringsliv och kultur i samverkan Tisdag den 9 oktober 2007 Plats: Lunch, Rikskonserter, Nybrokajen 11. Därefter äger dialogen rum i Stallet, Stallgatan 7, Stockholm. Dialog

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

Entreprenörskap. i skolan

Entreprenörskap. i skolan Entreprenörskap i skolan Redaktör: Jennie Högström/Länsstyrelsen Östergötland Ansvarig Utgivare: Länsstyrelsen Östergötland Boken utges inom EU-projektet E-ship. Entreprenörskap i skolan Produktion: Layout

Läs mer

IT i människans tjänst Digital Agenda för Kalmar län

IT i människans tjänst Digital Agenda för Kalmar län IT i människans tjänst Digital Agenda för Kalmar län En plan för hur Kalmar län under åren 2015 2020 ska använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt 1 Inledning IT spänner över många utvecklingsområden.

Läs mer

Forskning till vilken nytta?

Forskning till vilken nytta? Forskning till vilken nytta? Forskning till vilken nytta? Forskning till vilken nytta? Samhällsförlaget, Stockholm 2012 Box 5501, 114 85 Stockholm, www.samhällsförlaget.se Analys, intervjuer och text:

Läs mer

Varför innovera. och inte bara göra mera? Om innovation i offentlig sektor

Varför innovera. och inte bara göra mera? Om innovation i offentlig sektor Varför innovera och inte bara göra mera? 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern för beslutsfattare som driver förändring

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE HANDELSHÖGSKOLAN I STOCKHOLM

ÅRSBERÄTTELSE HANDELSHÖGSKOLAN I STOCKHOLM 2014 ÅRSBERÄTTELSE HANDELSHÖGSKOLAN I STOCKHOLM INNEHÅLL 4 REKTORSORD: MED STORA STEG FRAMÅT 6 HANDELSHÖGSKOLAN I KORTHET 8 EN FRAMGÅNGSRIK SKOLA 9 UTBILDNING MED GODA RESULTAT 10 MÅNGFALD I FOKUS 12

Läs mer

Joachim Davidsson Liberal debattör inom innovation & entreprenörskap

Joachim Davidsson Liberal debattör inom innovation & entreprenörskap Vad är kärnan i den svenska paradoxen? Precis hemma igen från en liten resa i Sverige men åker bort till Kina igen senare i veckan. Har som många av er andra följt Almedalsveckan i Gotland, försökt se

Läs mer

Det finns ett stort glapp mellan utbildning och efterfrågan på arbetskraft

Det finns ett stort glapp mellan utbildning och efterfrågan på arbetskraft TEMA: Kompetensförsörjning 8 maj 2012 Det finns ett stort glapp mellan utbildning och efterfrågan på arbetskraft Christer Ågren, vice VD på Svenskt Näringsliv om kompetensförsörjningen hos svenska företag

Läs mer

SWEDISH ENTREPRENEURSHIP SUMMIT ÖREBRO SLOTT/ELITE STORA HOTELLET 18-19 MARS 2015

SWEDISH ENTREPRENEURSHIP SUMMIT ÖREBRO SLOTT/ELITE STORA HOTELLET 18-19 MARS 2015 SWEDISH ENTREPRENEURSHIP SUMMIT ÖREBRO SLOTT/ELITE STORA HOTELLET 18-19 MARS 2015 SWEDISH ENTREPRENEURSHIP SUMMIT Swedish Entrepreneurship Summit 2015 Johan Eklund, vd Entreprenörskapsforum och professor

Läs mer

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan Dags att fylla digitaliseringen med innehåll En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan 1 Skolan måste digitaliseras Ingen har kunnat undgå att skolan har problem. Ingen har kunnat missa att den svenska

Läs mer

VinnVinn. Användarhandbok. Entreprenörspåret Business Arena Imaging. Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg

VinnVinn. Användarhandbok. Entreprenörspåret Business Arena Imaging. Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg VinnVinn Användarhandbok Entreprenörspåret Business Arena Imaging Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg VINNVINN Handbok E-spåret 2 (41) Version 0.8 Förord Denna handbok är en fortsättning på den tidigare

Läs mer

Innovationsupphandling: leverantörsperspektivet

Innovationsupphandling: leverantörsperspektivet Reglab: Nätverk för innovationsupphandling Innovationsupphandling: leverantörsperspektivet Anteckningar från seminarium 14 februari 2012, kl. 10-15, Scandic CH, Gävle Det första seminariet i serien om

Läs mer

Främja Kvinnors företagande. Projektrapport 2007 2010

Främja Kvinnors företagande. Projektrapport 2007 2010 Främja Kvinnors företagande Projektrapport 2007 2010 Fler framgångsrika företag! Kvinnors företagande bidrar till ökad sysselsättning och ekonomisk tillväxt. Statistik från Tillväxtverket visar att företag

Läs mer

INNOVATION & FORSKNING

INNOVATION & FORSKNING ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Juni 2013 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD ELLER IPHONE. LADDA NER APPEN FRÅN QIOZK! INNOVATION

Läs mer

Innehåll. Varsågod! En GPS i utvecklingsdjungeln 5 Utveckling i småföretag en lönsam modell 6

Innehåll. Varsågod! En GPS i utvecklingsdjungeln 5 Utveckling i småföretag en lönsam modell 6 Innehåll Varsågod! En GPS i utvecklingsdjungeln 5 Utveckling i småföretag en lönsam modell 6 Kompetensutveckling, reflektion, Affärsutveckling och tillväxt = kraft 9 kraftprogrammet 10 627 företag i 101

Läs mer