Att skapa framtid, inte bara en vuxenfråga!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att skapa framtid, inte bara en vuxenfråga!"

Transkript

1 Demokratidag 2014

2 2 Att skapa framtid, inte bara en vuxenfråga! Vi ska vara en kommun där man vill och kan bygga framtid. Malung-Sälens kommun behöver ungas drivkraft och kompetens. Unga ska se Malung-Sälen som en attraktiv kommun där man blir sedd, har möjlighet att påverka, skaffa sig utbildning och arbete och så småningom bilda familj. Vi ska vara en kommun där man vill och kan bygga framtid. Barn och unga är inte bara en del av framtiden, utan också en del av det gemensamma nuet. De är viktiga hörnstenar i ett långsiktigt tillväxtarbete och en viktig del i vår kommuns utveckling. Därför är det av största vikt att även unga får möjlighet till delaktighet och inflytande. Kommunens demokratidagen för unga, är en direkt uppföljning av LUPP-enkäten, Lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Demokratidagen och dess uppföljning ger fler unga möjligheten att visa vuxenvärlden vad de tycker och tänker om vår kommun en viktig pusselbit för att vi ska kunna se helheten. Genom demokratidagen skapas fördjupad förståelse för ungas synpunkter och upplevelser, något som vi dels kan ta med oss i det fortsatta politiska arbetet, men också förmedla vidare till andra berörda aktörer i vår kommun. Eftersom demokratidagen från och med hösten 2014 kommer genomföras regelbundet ges även möjlighet till uppföljning och återkoppling kring olika frågor, så att vi kan skapa gemensamma kort- och långsiktiga mål, samsynthet och förståelse. Vi vill passa på att tacka alla härliga unga som deltog på demokratidagen 2014, de engagerade ungdomarna i S.M.U.R.F (vårt lokala ungdomsråd), samt de politiker och tjänstemän som deltog på dagen. Tillsammans kan vi skapa ett bättre Malung-Sälen för alla! Bitte Lindberg-Åhs Ordförande kommunfullmäktige Christin Löfstrand Ordförande ungdoms- och demokratiberedningen

3 3 Ungdomar bidrar till kommunens utveckling Torsdagen den 4 december 2014 genomfördes för första gången en demokratidag för ungdomar i Malung-Sälens kommun. Dagen fungerade som ett forum där ungdomar kunde göra sina röster hörda och bidra till kommunens utveckling. Demokratidagen ägde rum på Orrskogen i Malung där politiker och tjänstemän träffade ett 50-tal skolungdomar i åldern år. De var representanter för kommunens ungdomar som utsetts av sina respektive klasser i grundskolan och gymnasiet. Under dagen fokuserade diskussionerna på ett antal i förväg bestämda ämnen som diskuterats i klasserna. Det rörde frågor som ungdomars syn på skola, fritid, samhällsplanering, trafik men även bilden av Malung-Sälens kommun. Under dagen satt deltagarna i mindre grupper, i så kallade dialogcaféer, där alla, under ledning av en samtalsledare kom till tals och ventilerade olika frågeställningar, till exempel: Vilka fritidsaktiviteter uppskattar du att det finns i Malung-Sälens kommun? Vilka fritidsaktiviteter saknar du? Hur vill du att det ska vara i dagens och framtidens Malung-Sälen för att det ska vara bra att bo här? Vad har du för funderingar kring trafiksituationen, cykel- och gångbanor, kollektivtrafik och biltrafik i kommunen? Vad skulle du vilja fixa, ta bort och förbättra i Malung-Sälens kommun Demokratidagen visade prov på ett stort engagemang från politiker, Malung-Sälens gymnasieskola, Ungärde skola och Centralskolans högstadieungdomar och personal. Förberedelserna inleddes redan 2012 då enkäten Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (Lupp) genomfördes i skolår 8 och gymnasieskolans årskurs 2. Ungdomarnas svar och synpunkter utgjorde grunden till fem av demokratidagens samtalsområden, Skola, Fritid, Trygghet, Bilden av Malung-Sälen samt Samhällsplanering och trafik. Beslut om samtalsområden och frågeställningar togs i ungdoms- och demokratiberedningen. Nystartade Sälen-Malungs Ungdomsrådsförening (S.M.U.R.F), var ett sjätte samtalsområde. Styrelsen fick en möjlighet att marknadsföra föreningen och få in synpunkter på hur och med vad S.M.U.R.F kan arbeta. Politiker och chefstjänstemän fick innan sommaren 2014 information om när demokratidagen skulle genomföras. I början av september skickades en inbjudan ut tillsammans med information om samtalsområden och frågor. Ungefär 35 politiker och tjänstemän deltog under demokratidagen.

4 4 Program under dagen Förhoppning ger mottagarna någon form av respons på synpunkterna Medverkande politiker och tjänstemän samlades innan ungdomarna anlände. De fick information av folkhälsosamordnaren om dagens program och genomförande av dialogcaféerna. Kommunikationsstrategen gav goda råd till samtalsledarna och sekreterarna så att ungdomarna skulle känna att deras åsikter och synpunkter var viktiga. Demokratidagen inleddes med att kommunalråd Kurt Podgorski och ordförande i ungdoms- och demokratiberedningen Christin Löfstrand som hälsade alla välkomna. De berättade om den kommunala beslutsprocessen och uttryckte också förväntningar om en intressant och givande dag. Angelica Andersson från Sveriges ungdomsråd berättade om ungdomars möjligheter att vara delaktiga i samhällsutvecklingen, men också att skapa olika typer av aktiviteter. Det kan exempelvis handla om samhällsengagemang och förändringar av fritidsutbudet i kommunen. Dialogcaféernas diskussioner tog vid under resten av demokratidagen med avbrott för lunch där ungdomar, politiker och tjänstemän hade möjlighet att prata med varandra under friare former. Utvärdering, avslutning och fika stod sist på programmet innan kommunens första demokratidag avslutades. Dialogcaféer Ungdomarna delades in i sex åldershomogena grupper. De flesta politiker och tjänstemän hade i uppdrag att vara antingen samtalsledare eller sekreterare vid de sex dialogcaféborden där ungdomarnas tankar och synpunkter samlades in och dokumenterades synligt på ett blädderblock. Efter 25 minuter gick ungdomarna, efter ett uppgjort schema, till nästa cafébord för diskussion inom ett annat samtalsområde. Politiker och tjänstemännen stannade kvar inom respektive samtalsområde, som ofta var kopplat till deras nämnd eller förvaltning. Uppföljning av demokratidagen Demokratidagen gav många synpunkter och tankarna från de deltagande ungdomarna. Ungdomar, främst från S.M.U.R.F, kommer att tillsammans med politiker att göra prioriteringar inom de olika samtalsområdena. Totalt ska ett 20-tal viktiga punkter slutligen lämnas till beslutsfattarna. Innan sommarlovet kommer beslutsfattarna att återkoppla till ungdomarna hur arbetet fortskrider med punktlistan. Synpunkterna från demokratidagen kommer också att skickas vidare till berörda intressenter inom kommunala verksamheter men även till intressenter inom andra verksamheter. Förhoppningsvis ger mottagarna någon form av respons på synpunkterna. Responsen kommer att vidarebefordras till ungdomarna. Ungdomsinflytande i kommunen Förhoppningsvis genomförs en ny demokratidag, med nya samtalsområden, under hösten Ungdomarna får då också reda på vad som hänt sedan demokratidagen Under demokratidagen uttryckte ungdomarna att ett av S.M.U.R.F:s arbetsområden bör vara att framföra ungdomars åsikter till beslutsfattare. Föreningen vill utvecklas vidare och styrelsen önskar fler medlemmar. Inom Region Dalarna finns visionen Dalarna Sveriges bästa ungdomsregion. Samtliga kommuner har undertecknat avsiktsförklaringen vilket inger hopp om att Malung-Sälens arbete med ungdomsinflytande fortsätter så att kommunen blir attraktiv att bo och leva i. Under hösten kommer Malung-Sälens kommun tillsammans med alla länets kommuner att genomföra Luppenkäter för högstadiet, för gymnasiet respektive för gruppen unga vuxna.

5 5 Demokratidagen, caféborden sammanställning Skola Hur skapas bra stämning? Utbildade och trevliga lärare som bryr sig och har koll på eleverna lugn skapar arbetsro Man lyssnar och hälsar på varandra, även på dem man inte känner. Hej! Välkomnar nya Samarbete vuxna elever personal Ha någon att lita på som man kan prata med Glada barn och lärare. Ta upp otrevligheter (anonymt) direkt (efter konsultation) i klassrummet. Gemenskap i klassen, teambuilding, och bryta upp grupperingar = trivsel Bra stämning inom RIG saknar inbjudna till aktivititeter med övriga gymnasiet. När man har att göra både på lektioner och på raster. Respektera andra och sig själv. Läxhjälp Korridorsvakt Inga prov och läxor, alternativt variera mellan läxförhör och prov Börja senare på dagen RIG vill ha idrott hälsa-lektioner. När eleverna är utspridda på skolan. Mer färger mindre vårdcentral i korridorerna Fräsch skola Minst 10 minuters rast så man hinner gå på toaletten. Fler saker att göra på rasterna Vara omtänksam, säga åt de som är dumma, snällhet smittar Acceptera olika sexuella läggningar och kulturer Inte kränka och mobba. Utseende och beteende kan leda till mobbing/utfrysning Skötsam och respektera varandras åsikter. Respektera andra och sig själv. Behandla andra som man själv vill bli behandlad Positivt humör i skolan Man gör sitt bästa. Uppmuntran att delta i klass-/elevråd Lottning in i klass-/elevråd alternativt, man anmäler intresse och för då vara med Elever röstar om vem som ska vara med Samma som går, men man kanske kan variera Två går på elevråd, ska inte läggas på eget val lektionerna Om fler var intresserade av råden på skolan skulle eleverna vara mer berörda av det som händer på skolan. Man kan få igenom saker om man tar eget initiativ. Ge de som är med något, mutor, till exempel bjud på fika eller godis. Elevråd plats, tid, pengar fattas, man lyssnar inte Att det händer något med elevernas åsikter, verkställ Beslutsprocessen för långsam, återkoppling på åsikter saknas Försöka verkställa innan man säger ifrån. Information kommer inte ut till elevrådet Elevråd hänvisas mellan olika och inget händer. Fler klassråd så vi får våran röst hörd. Dra upp mer intressanta saker. Fråga eleverna hur de tycker.

6 6 Bättre ungdomsträffpunkter, även för de som är över 18 år. Delaktighet Lyssna på elevernas matförslag och förbättra kvalitén på maten. Keps/mössa i klassrum Färre regler Uppförandekod ifrågasätts av skidlärarna eleverna RiG vill ha mer krav i teoretiska ämnen. Bestämma gemensamt på en lektion genom att fråga, lyssna, utforma utbildningen efter eleven. Elever vara med och bestämma om läxor, prov. Betygsätt prov Efter varje arbetsområde prata med elever om hur det går Fler annorlunda gymnasielinjer önskas Fler soptunnor Större skåp på Ungärde Utemiljön på Ungärde dålig Älglov fegt av kommunen att inte vara speciella Dölrummet är bra Dåliga inköp Parkerar utanför gymmet. Fritid Saknas Hela året Tjejgrupper i samma ålder i innebandy Lagsporter: Basket, Handboll, Truppgymnastik, Innebandy i norra kommundelen, Individuella sporter: Tennis, Extremsportsträning, Gymnastik, Kampsporter judo och karate, Bordtennis, Trampolin/Studsmatta, Boxning, Badminton, Wrestling, Fäktning, Prova på-dagar inom olika sporter för ungdomar Dataförening för LAN och hus för Dreamhack i Malung Förening för jakt Mer motorsport exempelvis Folkrace, Fixa till motorbanan, Gocart, Icecart i Malung, Gemensam lokal för att bygga EPA i Lima, Musikstudio, Replokaler, Träffställen: Café, Internetcafé, Dölgården öppen alla dagar, HBTQ-häng café, träffar, Ungdomscafé för äldre (samlingspunkt för hangouts ) Bättre ungdomsträffpunkter, även för de som är över 18 år ett sätt att motverka grupperingar Utveckla och utöka ungdomsgårdar i Malung, Lima och Sälen Fler aktiviteter i Lima-Sälen Fler aktiviteter på UG, exempelvis spel, tävlingar, instrument, musikstudio, gymträning även med instruktör Hur många aktiviteter finns det som inte är idrott, förutom Kulturskolan? Kurser för ungdomar i teater, konst, media, skrivarkurs, matlagning, främmande kulturer Dragspelskurs inom Kulturskolan Cheerleading Teater Danskurs i Sälen, fler dansstilar för både tjejer och killar Saker som finns i Malung vill man också ha i norra kommundelen utan att slippa åka så mycket.

7 7 Saknas Sommarhalvåret Lagsporter: Paintball Individuella sporter: Wakeboard, Parkcourbana, Downhill i Malung inklusive kurs, Skateparker Linbana vid Bullsjön för wakeboard Cykelbana i Grönlandsparken Saknas Vintertid Tjejhockeylag Saknas Terminstid Bättre öppettider för Skatehallen Prattjejgrupp för år 8 Röstcoach i Malung Träningspass för ungdomar i Blå hallen, exempelvis Zumba Lokaler Allmänheten får nyttja Rosengrens när inte RIG är där Mer lokaler för Kulturskolan Likheter och olikheter mellan tjejers och killars fritidsintressen Tjejer Mer ridning, jazz, dans, Ägnar sig mer åt hundar, hästar, djur Pluggar mer Vi är med kompisar som tjejer Saknar tjejlag i hockey och fotboll Killar Mer idrott, motorsport, sportar, dataspel, hockey, fotboll, Fler åldershomogena killag. Tjejer är med i mixade lag med killarna. Mer actionaktiviteter Övrigt Både killar och tjejer är mobilnördar Tjejer och killar har samma möjligheter om man vill Både killar och tjejer kör motorsport i Lima Prova-på- dagar för att sudda ut könsnormer Skinnarvallens inomhushall är bra. Kan Sälen/Lima också få nyttja den? Fånga intressen i tidig ålder Trygghet Trygghet är: En känsla Att kunna gå överallt och känna sig säker, oavsett vem man är och varifrån man kommer Inte utsättas för mobbning Att få uttrycka sig Ha vänner och någon som bryr sig, även om de bor på annan ort Vara bland människor som visar respekt Att flytta hemifrån leder till blandade känslor - både eget ansvar och ensamhet ibland Att inte riskera att utsättas för fara Att ha någon att gå till om något hänt exempelvis kurator, polis Att det alltid finns polis och ambulans som kommer om något hänt. Lima är tryggt Att det finns belysning. Saknas i Grönlandsparken, vid OK i Sälen Hur skapas en trygg skola och ett tryggt Malung-Sälen? Skola Arbete mot mobbning och kränkningar Skapa medvetenhet om varandras olikheter Rastvakter/Korridorsvakter Trygga lärare, elever, kompisar Ingen ska behöva känna sig ensam och elever ska få hjälp när de behöver. Utbilda lärare så de törs ta upp frågor som rasism och sexism Inte osynliggöra problem Datasal (träffpunkt) Samarbete elever och lärare Fler lärare och kvalificerade lärare Aktivt trygghetsråd Malung-Sälen Bättre samhällsinformation Någon som även ser problem på fritiden Att andra vuxna, förutom poliser, har koll, exempelvis att det finns Änglar, Vuxenvandrare (Äldre ungdomar) Bättre syn på ungdomar och någon som fångar upp ungdomars idéer

8 8 Inte mycket att göra, umgås mest hemma. Fler poliser som patrullerar synligt och som också engagerar sig, frågar och agerar Önskan om att Malungshem åtgärdar vid fel/ problem på elevboendet. Belysning i Yttermalung, på mindre skolvägar och lampor som fungerar Trafik Speglar i skymda korsningar när man cyklar, till exempel i Mobyn Skymmande buskar tas bort Bron över Rv, Vagnvägen. Gångväg till stationen Alla känner alla, Personkännedom Inga missbrukare som börjar prata med mig. Inga pedofiler I Malung finns inga ghetton. Befolkningen behöver jobb Färre invandrare Vilka platser upplevs som otrygga? Dansbandsveckan Näsvägen (fester), Utanför Sälens by Storbyn, Kringelkroken, Resecentrum i Malung-kvällstid, Fällen, Grönlandsparken, Kråkhuset vid garveriet, Hängbron, Hockeyrinken Mobyn, Buån, Gärdås, Malungsfors Belysning som kan stängas av, Otryggt i mörker Bilar och EPA som kör omkring, sladdar och spelar hög musik Där det rör sig kriminella Bilden av Malung-Sälen Vad tänker du på när du ser och hör Malung-Sälens kommun? Fin kommun med natur, skog, sjöar, nära backar och fjäll Frisk luft, skönt och bra miljö Fint centrum nära älven Säsongs- och turistbetonad Åka skidor Inget annat än Sälen/Alpint Genomfart, de flesta åker förbi på väg till Sälen Skillnad mellan sommar och vinter. Lite trist, speciellt på vintern (Malung), Sälen livat på vintern, dött på sommaren Kläppen stängt ner saker tråkigt att behöva åka till Sälen. Dansbandsvecka Liten by och kommun, men rolig att leva i. Grå och trist miljö först, fint när man bott ett tag Trevliga och snälla människor Fint på gågatan Fattig kommun Sälenfjällen 4 månader + 1 vecka Dansbandsvecka = vår inkomst Vissa poster i kommunen vi har inte råd med människor av olika slag Kommunala pengar slösas på onödiga saker Trygg (oftast) Inte mycket att göra, umgås mest hemma Få ungdomsaktiviteter, behövs fler Inte så anpassat för barn Tråkigt Vad skulle du vilja fixa, ta bort och förbättra i Malung-Sälens kommun? Mer anpassat för oss som bor här Belysning dekoration och längs vägar Göra något åt övergivna hus Badhuset behöver rustas Golvet i Blå hallen behöver förbättras är bedrövligt dåligt Byråsen behöver öppnas Mer likvärdigt utbud mellan Malung och Sälen Fler broar

9 9 Fler vandringsleder/mountainbikeleder Ta tillvara det vi har natur, jakt, fiske Cyklar och Segways att hyra Reklam och marknadsföring till besökare om kommunen. Marknadsför kommunen även på andra platser. Visa det som finns här. Välkomstskylt vid Lima och Tack för besöket på baksidan Trafiken som passerar genom kommunen behöver förmås att stanna marknadsför matplatser/ restauranger, outlet och kaffestugor Försök att locka hit fler folk på sommaren Större marknad Fler arrangemang exempelvis som Sixten Jernberg, jaktmässa, tivoli Hockeymatcher med stora lag och fler event Bio Mc Donalds, Burger King, Subway, Max Fler butiker av olika slag även med ungdomsinriktning Kläppen butik borde vara öppen året om, vattenrutschbana i skogen, Experium mer turism Tåg till Sälen ungdomar skulle få lättare att ta sig till fjällen, Bättre samhällsinformation, vem ska man prata med om det Inflyttarintroduktion Bättre tillgång på rehab Vårdcentralen Skador tas inte på allvar inom vårdapparten Inte mantalsskrivna i kommunen får inte tillgång på allt om man inte har försäkring Sjukgymnast borde finnas på skolan/skidgymnasiet med riksintag Fler poliser Få bort droger och kriminalitet Mer jobb, mindre invandring Samhällsplanering och trafik Hur vill du att det ska vara i dagens och framtidens Malung-Sälen för att det ska vara bra att bo här? Visa en framtid Bygg upp Malung utifrån dess förutsättning. Kommunen börja satsa istället för att lägga ner, risk att bli som Lesjöfors Satsa på landsbygden Bevara miljön Fler affärer även i ytterområden exempelvis Yttermalung Bättre skolgård i Ungärde Bättre internet fiber åt alla. Bättre mobiltäckning i Rörbäcksnäs och andra ytter områden De som jobbar i Sälen ska skriva sig i kommunen Fler soptunnor, hundrastparker Vad tänker du om trafiksituationen med cykel- och gångbanor, kollektivtrafik och biltrafik i kommunen? Bättre kollektivtrafik. Snabba och fler transporter Sälen-Malung även under helgerna. Av- och påstigning vid alla hållplatser

10 10 Busstiderna anpassas bättre till liftarnas öppentider WiFi på alla bussar Tätare bussturer lokalt, exempelvis norr om rondellen på västsidan i Sälen, västsidan i Lima, Fler bussar till och från Rörbäcksnäs anropsstyrd trafik fungerar dåligt. Nu får anhöriga skjutsa ungdomar som bor i Rörbäcksnäs och norr om Sälen. Större skolskjutsar till exempelvis Sörsjön och V.Utsjö. Ingen ska behöva stå. För lång tid med t.ex. forsbussen. Skiss på ny linjesträckning finns som förslag. Möten med elever som åker skolbuss och busschaufförer Dyra bussbiljetter. Alla under 18 år skall ha gratis busskort. Fler som åker. Skolkorten lika för alla. Ta bort gränsen för vilka som får skolskjuts. Skolan ha gratis busskort för skolelever Persontåg till och från Malung, miljövinst o närmare till andra tåg Järnväg till Sälen Bredare vägar med både trottoarer och plats för lastbilar Bättre bilvägar åt alla håll inklusive Fiskarheden till Mora samt fler rondeller

11 11 Säkrare övergångsställen med exempelvis fartgupp längs riksväg 66 i Ungärde, vid Kläppen och på flera ställen inom Lima och Limedsforsen Säkrare korsning för fotgängare och cyklister vid Albacken Rv 66 t.ex. trafikljus eller rondell Gupp eller övergångsställe vid ICA Sälen Ploga gamla banvallen mellan Sälen och Lima, säkerhet Cykelvägar exempelvis till Bullsjön, norrut på västsidan, Yttermalung Fler gång- och cykelvägar där ungdomar rör sig ger bland annat säkrare skolväg Hängbron öppnas innan det händer en olycka Bilister som är mer uppmärksamma och som stannar vid övergångsställen. Fler hastighetskontroller eller kameror, många kör för fort i Malung och utanför Ungärde Hastigheten för EPA-traktorer högre för att inte skapa köer Trängselskatt för turister

12 tantorange.se, Foto: Timea Hedlund och Ulf Oskarsson

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung Tid: 08:00. Ersättarna underrättas om sammanträdet enligt 6 kap 11 kommunallagen.

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung Tid: 08:00. Ersättarna underrättas om sammanträdet enligt 6 kap 11 kommunallagen. Kallelse/underrättelse Sida 2015-08-12 1 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott kallas härmed till sammanträde 2015-08-19. Plats: Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung Tid: 08:00 Ersättarna

Läs mer

Sammanställning På Riktigt! En demokratidag

Sammanställning På Riktigt! En demokratidag På Riktigt! Sammanställning På Riktigt! En demokratidag 161005 Tema: Att tillsammans göra skillnad Sammanställningen är lämnad till: Ordförandegruppen Oppositionen Förvaltningschefsgruppen Kommunens intranät

Läs mer

Ungdomsenkät Stadsdel Öster 2013

Ungdomsenkät Stadsdel Öster 2013 Ungdomsenkät Stadsdel Öster 2013 Genomfört: Ungdomsrådet; Stormöte 130925 Elevråd; Bodaskolan 131010, Dalsjöskolan 131021. Under november/december fick alla elevrådsrepresentanter i uppdrag att genomföra

Läs mer

Resultatredovisning LUPP 2012 åk 8 grundskolan

Resultatredovisning LUPP 2012 åk 8 grundskolan Resultatredovisning LUPP 2012 åk 8 grundskolan Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Nybro kommun www.nybro.se Enkät som fylldes i av åk 8 och åk 2 på gymnasiet vecka 42 och 43, 2012 Inflytande och delaktighet,

Läs mer

LUPP med fokus Osbeck

LUPP med fokus Osbeck LUPP med fokus Osbeck LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012 Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet www.laholm.se Vad är LUPP för något? Laholms kommun har för första

Läs mer

LUPP 2012 Vimmerby kommun

LUPP 2012 Vimmerby kommun LUPP 2012 Vimmerby kommun Under hösten 2012 genomfördes ännu en LUPP-undersökning i Vimmerby. Det var den fjärde i ordningen (De tidigare gjordes 2005, 2007 och 2009). I Vimmerby deltog 155 elever i årskurs

Läs mer

Vad tycker Tjörns unga?

Vad tycker Tjörns unga? Vad tycker Tjörns unga? Kultur- och fritidsförvaltningen 2014-10-21 Tjörn Möjligheternas ö Innehåll 1 Bakgrund 3 2 Luppenkätens frisvar, årskurs 8 4 3 Återkoppling efter Luppen, årskurs 8 6 4 Luppenkätens

Läs mer

Brandbergen tar klivet in i framtiden. En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan.

Brandbergen tar klivet in i framtiden. En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan. Brandbergen tar klivet in i framtiden En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan. Undersökningen gjordes i november 2014 av Arvsfondsprojektet Speak app.

Läs mer

En dag i demokratins tecken Den 19 oktober 2011 Bohus Hallen

En dag i demokratins tecken Den 19 oktober 2011 Bohus Hallen En dag i demokratins tecken Den 19 oktober 2011 Bohus Hallen Inledning Onsdagen den 19 oktober 2011 genomfördes för andra gången En dag i demokratins tecken. Dagen var tänkt som en avslutning på Luppundersökningen

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig 2014 Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig är en webbaserad enkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomfördes för första gången under hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan

Läs mer

Oktober 2009 Borås Stad 2008 1

Oktober 2009 Borås Stad 2008 1 Oktober 2009 Borås Stad 2008 1 Innehåll Inledning 3 Bakgrund.... 3 Uppdragets syfte och inriktning. 3 Metod. 4 Definitioner.... 4 Enkätresultat.. 4 Fritid 5 7 Hur mycket fritid har ungdomar... 5 Var träffas

Läs mer

Dialog med Elevrådet på Älvkvarnsskolan Om Ursvik idag och i framtiden

Dialog med Elevrådet på Älvkvarnsskolan Om Ursvik idag och i framtiden 1(5) PM Dialog med Elevrådet på Älvkvarnsskolan Om Ursvik idag och i framtiden 2013-09-10 2(5) Dialog om Ursviks västra delar NAI Svefa och Sundbybergs kommun träffade elevråden och pratade om Ursvik idag

Läs mer

Fritidsenkät 2014. Åk 5 och 8. Standardrapport

Fritidsenkät 2014. Åk 5 och 8. Standardrapport Fritidsenkät 2014 Åk 5 och 8 Standardrapport Årskurs 5 56,4% 248 Årskurs 8 43,6% 192 Svarande 440 Inget svar 6 Kille 50,9% 227 Tjej 48,2% 215 Bor i Ljungby 59% 263 Bor utanför Ljungby 40,6% 181 Svarande

Läs mer

Hörring 2014-04-15 Uppföljningsmöte efter Demokratidag 2013

Hörring 2014-04-15 Uppföljningsmöte efter Demokratidag 2013 Hörring 2014-04-15 Uppföljningsmöte efter Demokratidag 2013 I Mora kommun har man beslutat att ge barn och ungdomar kanaler för reellt inflytande. Ett av dessa forum för inflytande är den årligt återkommande

Läs mer

Resultatredovisning LUPP 2012 åk 2 gymnasiet

Resultatredovisning LUPP 2012 åk 2 gymnasiet Resultatredovisning LUPP 2012 åk 2 gymnasiet Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Nybro kommun www.nybro.se Enkät som fylldes i av åk 8 och åk 2 på gymnasiet vecka 42 och 43, 2012 Inflytande och delaktighet,

Läs mer

Lupp. Luppenkäten är hjärtat i detta arbete och alla kommuner i Sverige blir årligen inbjudna till att delta i Lupp.

Lupp. Luppenkäten är hjärtat i detta arbete och alla kommuner i Sverige blir årligen inbjudna till att delta i Lupp. Lupp Ungdomsstyrelsen fick 1998 i uppdrag att utveckla metoder för uppföljning av den kommunala ungdomspolitiken. Första Luppen genomfördes 2001. Tillsammans med kommunerna har de utvecklat en modell för

Läs mer

Lupp 2009. Är du berättigad till skolskjuts (gäller inte dig som har vinterskolskjuts) Hur väl stämmer skolskjutsen med ditt schema?

Lupp 2009. Är du berättigad till skolskjuts (gäller inte dig som har vinterskolskjuts) Hur väl stämmer skolskjutsen med ditt schema? Lupp 2009 Är du berättigad till skolskjuts (gäller inte dig som har vinterskolskjuts) A. JA 194 36,7 B. NEJ 334 63,3 Total 528 100 100% (528/528) Hur väl stämmer skolskjutsen med ditt schema? A. Bra 129

Läs mer

TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 BAKGRUNDSVARIABLER. * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet.

TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 BAKGRUNDSVARIABLER. * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet. TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet. BAKGRUNDSVARIABLER KÖN Tjejer Killar Annan Totalt* Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal

Läs mer

Ungt Inflytande medborgardialog Kultur- och fritidscentra

Ungt Inflytande medborgardialog Kultur- och fritidscentra Summering av de viktigaste frågorna med förslag från dialog med unga UNGT INFLYTANDE & DEMOKRATI Gör det lättare att förstå politiken och hur beslut tas Politiker på besök i skola och tvärtom Tydliga svar

Läs mer

Hur viktig är den? Kännetecken vad handlar miljö om?

Hur viktig är den? Kännetecken vad handlar miljö om? Fokusgrupp är en metod för att fördjupa sig i vissa frågor. I fokusgruppen får man fram vad som är viktigast för de som deltar. Politiker från demokratiberedningen och kommunfullmäktige har hållit i fokusgrupperna.

Läs mer

KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle

KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle Resultat från Lupp-undersökningen, lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ung i Gävle Lupp, som står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken, är en enkätundersökning som

Läs mer

Väg 44 förbifart Lidköping, delen Lidköping Källby

Väg 44 förbifart Lidköping, delen Lidköping Källby Bilaga 1b BARNKONSEKVENSANALYS Väg 44 förbifart Lidköping, delen Lidköping Källby Lidköping och Götene kommun, Västra Götalands län Enkät till elever på Källby Gård Skola 2013-05-29. Sammanställning av

Läs mer

Fritidsenkät åk 5 och 8. Standardrapport

Fritidsenkät åk 5 och 8. Standardrapport 2009 Fritidsenkät åk 5 och 8 Standardrapport Årskurs 5 47,8% 259 Årskurs 8 52,2% 283 Svarande 542 Inget svar 2 Det finns 286 elever i årskurs 5 varav 259 elever har svarat på enkäten. Ända skola som inte

Läs mer

Lägerutvärdering VETTRA 2016

Lägerutvärdering VETTRA 2016 Lägerutvärdering VETTRA 2016 26 juni-4 augusti 2016 Utvärdering 7-dagars läger (läger 1,3 och 4), Vettra 2016 Förmågor: (Före och efter lägret, skalan 1-5 där 1=lägst, 5=högst) Tänka positivt Före 3,40

Läs mer

Perspektivinsamling - frågeställningar

Perspektivinsamling - frågeställningar Perspektivinsamling - frågeställningar Elever och före detta elever Vad är en bra skola för dig och dina kompisar? Vad är mindre bra? Hur ska skolan vara för att du ska få lust att lära? Personal Vad är

Läs mer

Vad är viktigt i en bra skola

Vad är viktigt i en bra skola Vad är viktigt i en bra skola Trivsel: Att alla är snälla Att barn lyssnar på vuxna Barn och vuxna ska vara snälla och lyssna på varandra Att barn får leka Bra miljö och stor bra skolgård Att ingen klottrar

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet. Det kan ha varit ett LAN, ett musikarrangemang, en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske skött ett

Läs mer

MORAMODELLEN 2001-2012

MORAMODELLEN 2001-2012 MORAMODELLEN 2001-2012 UNGAS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE ÅRETS UNGDOMSKOMMUN 2009 MOTIVERING Årets ungdomskommun har hittat enkla men effektiva metoder som gör stor skillnad för kommunens unga, metoder

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport år 8

Om mig 2014. Snabbrapport år 8 Om mig 2014 Snabbrapport år 8 Om mig är en webbaserad enkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomfördes för första gången under hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan länets kommuner, Länsstyrelsen

Läs mer

Visionsarbete Bollebygd Arbetsgruppen för ungdomsdemokrati genomförde ett dialogcafé på 7-9 skolan den 19 mars 2012

Visionsarbete Bollebygd Arbetsgruppen för ungdomsdemokrati genomförde ett dialogcafé på 7-9 skolan den 19 mars 2012 Visionsarbete Bollebygd Arbetsgruppen för ungdomsdemokrati genomförde ett dialogcafé på 7-9 skolan den 19 mars 2012 I detta dokument presenteras resultatet! Arbetsgruppen för ungdomsdemokrati I Bollebygds

Läs mer

Dialogmöten med skolungdomar på Falkbergskolan och Trädgårdsstadsskolan

Dialogmöten med skolungdomar på Falkbergskolan och Trädgårdsstadsskolan 1 [7] Referens Alexander Szögi Dialogmöten med skolungdomar på Falkbergskolan och Trädgårdsstadsskolan Dag och tid 22 februari och 25 februari Plats Närvarande Ej närvarande Falkbergskolan och Trädgårdstadsskolan

Läs mer

Röster från kvinnor 40-49 år

Röster från kvinnor 40-49 år OP 2010 Röster från kvinnor 40-49 år 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Ta tillbaka hundskatten så vi slipper gå i hundskit i stadsparken och på trottoarerna. Då

Läs mer

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Eller? Du kan göra nästan allt det där som alla andra i din ålder tycker om att göra

Läs mer

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna.

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna. Våga Visa kultur- och musikskolor Sida 1 (8) Värmdö Scenskola Vad är bäst? Alla andra elever. Allt. Allt, jag tycker jätte mycket om teater. Allting. Att alla bryr sig om mig. Att alla är med på en stor

Läs mer

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Eller? Du kan göra nästan allt det där som alla andra i din ålder tycker om att göra

Läs mer

Vad svarade eleverna?

Vad svarade eleverna? Vad tycker eleverna om sina skolor? Vad svarade eleverna? Tjej 78 50 % Kille73 47 % Vill inte svara 8 5 % Vad är det bästa med din skola? att man känner alla. maten och att fröknarna har tid med en bra

Läs mer

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Huset,

Läs mer

Resultat Vallhovsskolan åk 3 våren 2012

Resultat Vallhovsskolan åk 3 våren 2012 Datum 2012-04-25 Norum/Westerman-Annerborn KUN2012/101 Resultat Vallhovsskolan åk 3 våren 2012 2010 39 svarande av 49 elever, 21 flickor och 18 pojkar (enligt Procapita 11/3) dvs 80 % 2011 44 svarande

Läs mer

Sammanställning av anteckningar från referensgrupper gällande det nya trafikförsörjningsprogrammet

Sammanställning av anteckningar från referensgrupper gällande det nya trafikförsörjningsprogrammet UTVECKLINGSENHETEN FÖR BARNS HÄLSA OCH RÄTTIGHETER www.vgregion.se/barnhalsaratt 16 maj 2014 Sammanställning av anteckningar från referensgrupper gällande det nya trafikförsörjningsprogrammet Referensgrupper

Läs mer

Ung i Väsby. Sammanfattning

Ung i Väsby. Sammanfattning Ung i Väsby Sammanfattning Under demokratiforumet Ung i Väsby har det kommit fram att ungdomarna bland annat efterfrågar bättre kollektivtrafik med tätare turer så att man med lätthet kan ta sig dit man

Läs mer

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008 Illustration av Matilda Damlin, 7c Bengtsgården SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008 RESULTAT FRÅN LUPP UNDERSÖKNINGEN UNDERSÖKNINGEN GÄLLANDE UNGDOMARI ÅRSKURS 8 SAMT ÅRSKURS 2 PÅ GYMNASIET Förord

Läs mer

LUPP-undersökning hösten 2008

LUPP-undersökning hösten 2008 LUPP-undersökning hösten 2008 Falkenbergs kommun - 1 - Falkenbergs LUPP-undersökning ht 2008 1. Inledning 1.1 Vad är LUPP? Ungdomsstyrelsen har erbjudit landets kommuner att använda sig av ungdomsenkäten

Läs mer

LUPP om Skolan. LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet.

LUPP om Skolan. LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet. LUPP om Skolan LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012 Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet www.laholm.se Vad är LUPP för något? Laholms kommun har för första gången

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport gymnasieskolan åk 2

Om mig 2014. Snabbrapport gymnasieskolan åk 2 Om mig 2014 Snabbrapport gymnasieskolan åk 2 Om mig är en webbaserad enkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomfördes för första gången under hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan länets kommuner,

Läs mer

Skolvägsplan. Näsviken skola

Skolvägsplan. Näsviken skola Skolvägsplan Näsviken skola 15-03-04 Beskrivning av skolan Om skolan Näsvikens skola ligger 1.5 mil från Hudiksvall vid Södra Dellens södra del. Området erbjuder vacker natur med närhet till både skog

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN Att arbeta med tillgänglighet och inkludering är inte svårt. Genom att använda femstegsmodellen kan vi hitta

Läs mer

Klimatdialog 2010 LYSEKIL

Klimatdialog 2010 LYSEKIL Klimatdialog 2010 LYSEKIL klimatdialog 2010 LYSEKIL! På initiativ av Lysekil kommun kommer unga, lokala politiker och engagerade tjänstemän under hösten 2010 tillsammans skapa förslag och projekt kring

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV SKOLUTVÄRDERING

SAMMANSTÄLLNING AV SKOLUTVÄRDERING SAMMANSTÄLLNING AV SKOLUTVÄRDERING HÖSTTERMINEN 2004 SAMT VT 2004, HT 2003, VT 2003, HT 2002, VT 2002, HT 2001 & VT 2001 Sammanlagt har 290 elever av 319 fyllt i skolutvärderingen hösten 2004. Det ger

Läs mer

Ungdomsdialog om Aspedalen-Aspevallen

Ungdomsdialog om Aspedalen-Aspevallen 1 (5) Infrasupport Elin Elebring Utvecklingssekreterare 0302-52 11 02 0767-80 53 48 elin.elebring@lerum.se Ungdomsdialog om Aspedalen-Aspevallen Den 2 september träffade några av kommunens politiker ett

Läs mer

Hur gör vi Luleå till en bättre stad för unga?

Hur gör vi Luleå till en bättre stad för unga? Hur gör vi Luleå till en bättre stad för unga? En rapport utifrån de öppna frågorna i LUPP-enkäten (Lokal Uppföljning Av Ungdomspolitiken), som besvarades av unga i Luleå i åk 8 och år 2 på gymnasiet ht

Läs mer

MEDBORGARDIALOG MED PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING DEN 26 MAJ 2016 PÅ MEDBORGARKONTORET RÅNEÅ

MEDBORGARDIALOG MED PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING DEN 26 MAJ 2016 PÅ MEDBORGARKONTORET RÅNEÅ MEDBORGARDIALOG MED PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING DEN 26 MAJ 2016 PÅ MEDBORGARKONTORET RÅNEÅ Just nu pågår arbetet med att ta fram utvecklingsplanen för Råneå med omland. För att ta reda på vad de

Läs mer

2. Bakgrund Anledningar till Plan mot diskriminering och kränkande behandling

2. Bakgrund Anledningar till Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1. Vision Hur vi vill att vår skola ska vara Vår vision är att vara en skola för alla där alla, oavsett vem man är och vad man tycker, känner sig trygga och respekterade. På Praktiska Malmö Limhamn ska

Läs mer

Ungdomspolitiskt handlingsprogram Nordanstigs kommun 2011

Ungdomspolitiskt handlingsprogram Nordanstigs kommun 2011 Ungdomspolitiskt handlingsprogram Nordanstigs kommun 2011 Ungas politiska intresse och engagemang väcks till liv genom diskussioner om politik och andra samhällsfrågor. Här spelar inte bara föreningslivet

Läs mer

DOKUMENTATION KOMMUNDELSDIALOG I LANDVETTER

DOKUMENTATION KOMMUNDELSDIALOG I LANDVETTER 1 (5) DOKUMENTATION KOMMUNDELSDIALOG I LANDVETTER Vad tycker du är viktigt för utvecklingen i Landvetter? Positivt och viktigt att det ska bli en idrottshall. Det är viktigt med polisiär närvaro för att

Läs mer

Del 1. Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du. 2. I vilken skola gå du i? 3. Vilken årskurs går du i? 4. Hur bor du?

Del 1. Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du. 2. I vilken skola gå du i? 3. Vilken årskurs går du i? 4. Hur bor du? Del 1 Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du Tjej Kille 2. I vilken skola gå du i? Duveholmsgymnasiet Lindengymnasiet Ellwynska skolan 3. Vilken årskurs går du i? Årskurs 2 i gymnasiet, NV

Läs mer

Kultur- och fritidsvaneundersökning 2012

Kultur- och fritidsvaneundersökning 2012 Kultur- och fritidsvaneundersökning 2012 Kunskapen om vilka som är brukare inom kultur- och fritidsområdet går inte att få fram på samma enkla sätt som inom barnomsorgens och skolans verksamhet där barn/elever

Läs mer

Enkät till människor uppväxta i Uppsala.

Enkät till människor uppväxta i Uppsala. Enkät till människor uppväxta i Uppsala. Hej! Vi är två sociologistudenter vid Uppsala Universitet som skriver vår examensuppsats. Vi skulle vara väldigt tacksamma om ni tog er tid och svarade på den här

Läs mer

LUPP om Trygghet och hälsa

LUPP om Trygghet och hälsa LUPP om Trygghet och hälsa LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012 Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet www.laholm.se Vad är LUPP för något? Laholms kommun har för första

Läs mer

RESULTAT AV DIALOGER Parlamentarisk grupp, Sundbyberg Elever

RESULTAT AV DIALOGER Parlamentarisk grupp, Sundbyberg Elever RESULTAT AV DIALOGER Parlamentarisk grupp, Sundbyberg Elever 2014-04-11 1 ARBETSMILJÖ (FYSISK OCH SOCIAL) Fräscha och fina toaletter. Fräschare och vackrare toaletter Renare toaletter Renovera toaletterna

Läs mer

BUN 8 mars 2016 Trygghet - och Trivselenkät 2015

BUN 8 mars 2016 Trygghet - och Trivselenkät 2015 jag tycker om skolan det är jätte bra skolan också alla personalen är mycket bra och alla elever är jättebra - Elev högstadiet skolan är bra alla är snälla och det känns som en stor härlig familj ingen

Läs mer

Resultat från Luppundersökningen. Forshaga kommun 2008/2009

Resultat från Luppundersökningen. Forshaga kommun 2008/2009 Resultat från Luppundersökningen Forshaga kommun 2008/2009 April 2009 2 Innehållsförteckning Inledning Bakgrund och metod för datainsamling 5 Databearbetning 5 Redovisning av undersökningsresultat 5 Resultat

Läs mer

Innehåll. Foto: Peter Ahlbin

Innehåll. Foto: Peter Ahlbin Att vara ung i Malung-Sälens kommun LUPP lokal uppföljning av ungdomspolitiken 12 2 Innehåll Christin Löfstrand om vägen till ett bättre Malung-Sälen 3 Inledning 4 Sammanfattning 5 Fakta och förklaringar

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet! Det kan ha varit en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske ordnat ett musikarrangemang, skött ett café,

Läs mer

ATT VARA UNG I VIMMERBY KOMMUN

ATT VARA UNG I VIMMERBY KOMMUN ATT VARA UNG I VIMMERBY KOMMUN 2007 Undersökning baserad på ungdomsenkäten Lupp www.astridlindgrenshembygd.se Jonas Bjälesjö Rockcity Box 170 57721 Hultsfred 0495-69645 0703-148266 1 jonas.bjalesjo@etn.lu.se

Läs mer

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Feriepraktik 2014 - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Dagbok... 3 Intervju frågor och svar... 5 Slutsats... 9 Inledning

Läs mer

Enkät 2 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg

Enkät 2 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg Bilaga Enkät 2 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg. I vilken by bor du? Antal Procent 5. Stora Skedvi 93 00,00% 2. Kön Antal Procent. Kvinna 5 55,43% 2. Man 4 44,57% Totalt

Läs mer

MEDBORGARDIALOG UTRIKESFÖDDA 9 MAJ 2016 PÅ RÅNEÅSKOLAN

MEDBORGARDIALOG UTRIKESFÖDDA 9 MAJ 2016 PÅ RÅNEÅSKOLAN MEDBORGARDIALOG UTRIKESFÖDDA 9 MAJ 2016 PÅ RÅNEÅSKOLAN Just nu pågår arbetet med att ta fram utvecklingsplanen för Råneå med omland. För att ta reda på vad de som bor i området tycker är viktigast bjöd

Läs mer

Här redovisas de synpunkter som lämnades: Fritidsaktiviteter - Bättre saker att göra på fritiden - Mer disco för barn

Här redovisas de synpunkter som lämnades: Fritidsaktiviteter - Bättre saker att göra på fritiden - Mer disco för barn SYNPUNKTER FRÅN ALLMÄNHETEN Kommunfullmäktiges Bredningar Trivsel, trygghet och bärkraft och Tillväxt och kompetens har under året i samband med Hamnfestivalen och Arvikamârten träffat medborgare och då

Läs mer

FRITIDSVANEUNDERSÖKNING 2009 Gymnasiet. Tänk på att enkäten gäller din FRITID, inte skoltid! 3 eller fl er ggr/ vecka. 1-2 ggr/ vecka. 19.

FRITIDSVANEUNDERSÖKNING 2009 Gymnasiet. Tänk på att enkäten gäller din FRITID, inte skoltid! 3 eller fl er ggr/ vecka. 1-2 ggr/ vecka. 19. 4)!K 01 200901 Vad gör du på din fritid? Hur ofta sysslar du med följande: 1. Basket 2. Fotboll 3. Handboll 4. Ishockey 5. Inline hockey 6. Innebandy 7. Bordtennis 8. Tennis, badminton, squash 9. Boxning/brottning

Läs mer

Likabehandlingsplan Regnbågsskolan F- 6 och fritidshem

Likabehandlingsplan Regnbågsskolan F- 6 och fritidshem Likabehandlingsplan Regnbågsskolan F- 6 och fritidshem 2016-2017 Likabehandlingsplan 2016 2017 Regnbågsskolan Inledning Vi har en gemensam plan mot diskriminering och mot kränkande behandling som vi kallar

Läs mer

Sammanfattning dialogdagen

Sammanfattning dialogdagen Sammanfattning dialogdagen 2014-10 10-24 Skriven av: Marie Lövnord, Victor Ericsson och Linda Bergström Innehåll 1. Inledning.. sida 1 2. Bilaga 1.. sida 2 3. Bilaga 2.. sida 3-5 4. Bilaga 3.. sida 6-7

Läs mer

Resultat Jernvallsskolan åk 8 våren 2015

Resultat Jernvallsskolan åk 8 våren 2015 Datum 2015-04-09 Norum/Westerman-Annerborn KUN2015/111 Resultat Jernvallsskolan åk 8 våren 2015 2013 46 svarande av 50 elever, 17 flickor och 26 pojkar, tre har inte angett kön (enligt Procapita 6/2) dvs

Läs mer

Tack till alla deltagande för er medverkan och engagerade diskussion under kvällen! Demokratiberedningen. Grupp 1

Tack till alla deltagande för er medverkan och engagerade diskussion under kvällen! Demokratiberedningen. Grupp 1 Dialogkaféet besöktes av 32 ungdomar och demokratiberedningen och kommunfullmäktige representerades av sju politiker. Två tjänstemän från enheten för Processtöd fanns med under kvällen. Fyra bord fylldes

Läs mer

Sporthallen i Malmberget

Sporthallen i Malmberget Sporthallen i Malmberget Maria Holmström 1 Innehållsförteckningen Inledning. Syfte. Bakgrund. Mål. Min vision. Bilder på Sporthallen. Sid:3 Sid:3 Sid:4 Sid:5-6 Sid:7 Sid:8-9 2 Indelning Den här rapporten

Läs mer

Socialnämndens sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från ungdomens frågestund 2012-04-26.

Socialnämndens sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från ungdomens frågestund 2012-04-26. Socialnämndens sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från ungdomens frågestund 2012-04-26. Frågor ställda av Centralt ungdomsforum Öka trevligheten i och kring Juneporten. Nämndens svar

Läs mer

Dialogmöte med gymnasieungdomar

Dialogmöte med gymnasieungdomar Dialogmöte med gymnasieungdomar Onsdagen den 10 november genomfördes ett möte med gymnasieungdomar på Furulundsskolan. Nu hade turen kommit till ungdomarna att dela med sig av sina tankar och visioner

Läs mer

Alkohol & droger. Vad är din bild av läget i Linköping?

Alkohol & droger. Vad är din bild av läget i Linköping? Vad är din bild av läget i Linköping? Alkohol & droger Även om man själv inte kommit i kontakt med droger eller alkohol, har de flesta någon anhörig, en kompis eller känner någon annan som har det. Vi

Läs mer

Om mig Snabbrapport gymnasieskolan åk 2 per kön

Om mig Snabbrapport gymnasieskolan åk 2 per kön Om mig 2014 Snabbrapport gymnasieskolan åk 2 per kön Om mig är en webbaserad enkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomfördes för första gången under hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan länets

Läs mer

Var rädd om våra barn i trafiken!

Var rädd om våra barn i trafiken! Var rädd om våra barn i trafiken! Du är förälder till ett barn som just har börjat skolan Nacka kommun arbetar aktivt med trafiksäkerheten och tryggheten runt skolorna. Idag skjutsar många föräldrar sina

Läs mer

Att vara ung i Hylte kommun

Att vara ung i Hylte kommun Att vara ung i Hylte kommun 2 Fritid 4 5 Skola 6 7 Inflytande 8 9 Hälsa 11 Trygghet 12 13 Arbete & framtid 14 LUPP står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken och är en enkät som innehåller runt 8 frågor

Läs mer

Levande centrum och levande Valfrihet och trygghet i boende i. tätorter, hela kommunen, Samverkan, Egen avdelning för finsktalande,

Levande centrum och levande Valfrihet och trygghet i boende i. tätorter, hela kommunen, Samverkan, Egen avdelning för finsktalande, Totalt genomfördes sex stycken workshops under perioden mars-maj 2105. Representanter från visionsgruppen träffade pensionärsorganisationer, handikapporganisationer, föreningsliv, företagare och elevråd

Läs mer

Verksamhetsområde barn, ungdom och vuxna. Rapport Sida 1 (17) Verksamhetsområde barn, ungdom och vuxna

Verksamhetsområde barn, ungdom och vuxna. Rapport Sida 1 (17) Verksamhetsområde barn, ungdom och vuxna Rapport Sida 1 (17) 2015-01-05 Sida 2 (17) Brukarundersökning Ungdomens Hus 2014 En webbenkät genomfördes under november/ december 2014. 47 ungdomar på Ungdomens Hus svarade på enkäten. Betydligt färre

Läs mer

Likabehandling och trygghet 2015

Likabehandling och trygghet 2015 Likabehandling och trygghet 2015 1 Jag är Man 58 48,3 Kvinna 58 48,3 Jag avstår från att definiera 4 3,3 mig Total 120 100 100% (120/120) 2 Det känns bra att gå i skolan Alltid 46 38,3 Oftast 55 45,8 Ibland

Läs mer

Vad tycker ni är bra med Lomma i dag? Hur vill ni att Lomma ska se ut när ni är vuxna? Lugnt och tryggt

Vad tycker ni är bra med Lomma i dag? Hur vill ni att Lomma ska se ut när ni är vuxna? Lugnt och tryggt Lugnt och tryggt Vad tycker ni är bra med Lomma i dag? Hur vill ni att Lomma ska se ut när ni är vuxna? WORKSHOP Elevråden i Lomma kommun 2009-04-15 Naturen och omgivningarna Trafik och kommunikationer

Läs mer

Sammanställning av Ungdomsdialog klass 5-9

Sammanställning av Ungdomsdialog klass 5-9 Sammanställning av Ungdomsdialog klass 5-9 16-18 NOVEMBER Antal deltagare: ca 70 st FILM BIO Hur ofta ska det vara öppet? Fre -Lör, oftare under lov. Fre eller lör - film med fritids Helg 15-24, vardag

Läs mer

Enkäten skickades ut som länk till rektorer, för spridning bland kommunens gymnasieelever och åk 5-9. Svaren i diagramform finns som bilaga.

Enkäten skickades ut som länk till rektorer, för spridning bland kommunens gymnasieelever och åk 5-9. Svaren i diagramform finns som bilaga. Sammanställning enkät om ungdomars fritid 2014 Enkäten är byggd och sammanställd av Elin Dahlin, folkhälsoutvecklare. Kommentarerna i sidkant är egna tankar om resultatet. Enkäten skickades ut som länk

Läs mer

Utvärdering av. Gemensam dag för ungdomsråden

Utvärdering av. Gemensam dag för ungdomsråden Utvärdering av Gemensam dag för ungdomsråden 2012-04-24 Textilmuséet Sakiba Ekic Mikael Andersson Moa Forsberg Anders Lindstam Ungdomsstrateg Borås Stad Ungdomssamordnare Öster Ungdomssamordnare Väster

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från ungdomens frågestund 2012-04-26

Barn- och utbildningsnämndens sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från ungdomens frågestund 2012-04-26 Barn- och utbildningsnämndens sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från ungdomens frågestund 2012-04-26 Engagerade lärare och utbildade ämnesvikarier. Betygssättning av lärare. Mer information

Läs mer

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I ESKILSTUNA, 2008. årskurs 1 på gymnasiet

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I ESKILSTUNA, 2008. årskurs 1 på gymnasiet SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I ESKILSTUNA, 2008 Resultat tfå från Lupp undersökningen 2008 gällande ungdomar i årskurs 7 samt årskurs 1 på gymnasiet Förord öod De flesta människors vardag påverkas av beslut

Läs mer

Ungdomar och trygghet. i Ljungby kommun. våren 2012

Ungdomar och trygghet. i Ljungby kommun. våren 2012 Ungdomar och trygghet i Ljungby kommun våren 2012 En sammanställning av gruppintervjuer med ungdomar i Ljungby kommun Bakgrund och genomförande Trygghetsundersökningen genomförs för att vi ska få en bild

Läs mer

Resultat Murgårdsskolan åk 5 våren 2012

Resultat Murgårdsskolan åk 5 våren 2012 Datum 2012-04-24 Norum/Westerman-Annerborn KUN2012/101 Resultat Murgårdsskolan åk 5 våren 2012 2010 29 svarande av 38 elever, 15 flickor och 14 pojkar (enligt Procapita 11/3) dvs 76 % 2011 34 svarande

Läs mer

FRAMTIDSVERKSTAD 2010 EN SPANING IN I FRAMTIDEN!

FRAMTIDSVERKSTAD 2010 EN SPANING IN I FRAMTIDEN! FRAMTIDSVERKSTAD 2010 EN SPANING IN I FRAMTIDEN! VILKA TEMAN FÖR SPANING? Miljö Jobb / Skola Fritiden Kultur / Mediavanor Lagar och regler Pengar / Ekonomi Teknik Öppet tema MILJÖ Vi måste börja skapa

Läs mer

Resultat Årsunda skola åk 5 våren 2015

Resultat Årsunda skola åk 5 våren 2015 Datum 2015-04-09 Norum/Westerman-Annerborn KUN2015/111 Resultat Årsunda skola åk 5 våren 2015 2012 12 svarande av 17 elever, 6 flickor och 6 pojkar (enligt Procapita 15/2) dvs 71 % 2013 20 svarande av

Läs mer

LUPP 2010. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken

LUPP 2010. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken LUPP 2010 Lokal uppföljning av ungdomspolitiken INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLEDNING...3 BAKGRUND... 4 Boende... 4 Sysselsättning... 5 FRITID... 5 Tid för fritid... 5 Intressanta saker

Läs mer

Sammanställning av ungdomsdialog I & II om psykisk hälsa Hur mår du?

Sammanställning av ungdomsdialog I & II om psykisk hälsa Hur mår du? Sammanställning av ungdomsdialog I & II om psykisk hälsa Hur mår du? Under maj och oktober månad 2013 besökte representanter från nämnden sammanlagt tolv gymnasieskolor i Sjuhärad;,, Naturbruksgymnasiet

Läs mer

DIALOG 2016 HERTSÖN/LERBÄCKEN

DIALOG 2016 HERTSÖN/LERBÄCKEN DIALOG 2016 HERTSÖN/LERBÄCKEN Arbete pågår med att ta fram en utvecklingsplan för Hertsön/ Lerbäcken. För att ta reda på vad de som bor i området tycker är viktigast har Luleå kommun bjudit in till ett

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1. Berga... 2 2. Broby... 4 3. Haga - Björkbacken... 6 4. Mogata... 8 5. Ramunder... 10 6. S:t Anna... 12 7. Skönberga... 14 8. Västra Husby... 16 9. Östra Ryd... 18 1. Berga Sammanställning

Läs mer

Medborgardialog ÖP-boden

Medborgardialog ÖP-boden Medborgardialog ÖP-boden Sammanfattning av svar från alla orter 2016-07-26 Nordanstig Naturligtvis Här förverkligar du dina livsdrömmar Den viktigaste frågan när det gäller kommunikationer är att Satsa

Läs mer

Där livet är härligt!

Där livet är härligt! Där livet är härligt! Att vara ung i Tingsryds kommun! Rapport om Ungdomsstyrelsens enkätundersökning Lupp 2010 Sammanställd av: Lars-Olof Johansson, Barn- och utbildningsförvaltning I samarbete med: Tim

Läs mer