Learn-dagen i tidningen Fjäderfä, se påföljande sidor. /Sven Secher redkaktör

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Learn-dagen i tidningen Fjäderfä, se påföljande sidor. /Sven Secher redkaktör"

Transkript

1 Learn-dagen i tidningen Fjäderfä, se påföljande sidor. /Sven Secher redkaktör Fjäderfä

2 Kraftsamling på nya Lövsta vid första LEARN-dagen Nu ska forskning och näring jobba tillsammans SLU:s nya forskningsanläggning på Lövsta utanför Uppsala står nu klar och den 28 november 2011 var det samling till den första LEARN-dagen. LEARN är ett nätverk för utbyte av information och identifiering av forskningsområden där SLU (och andra universitet) tillsammans med näringsliv och myndigheter samverkar. Värd för LEARN-dagen, som samlade 120 deltagare, var SLU:s fakultet för veterinärmedicin och husdjursvetenskap och Fjäderfä rapporterar här från dagen. Jag är jätteglad att så många har mött upp till denna dag. Vi vill kunna bedriva forskning för framtida beslutsfattande och utmaningarna är många. Det behövs ett nytänkande för att skapa konkurrenskraft för näringen, svenskt lantbruk, och så även för SLU. Det sa Kerstin Svennersten Sjaunja, dekanus på fakultet för veterinärmedicin och husdjursvetenskap. Hon talade om kunskapstriangelns tre delar: forskning, utbildning och innovation. Unik anläggning för forskning Tyvärr har staten nyligen minskat sina anslag till forskningen, till exempel till Stiftelsen svensk lantbruksforskning och Kerstin Svennersten Sjaunja talade om behovet av att hitta nya vägar för att få fram pengar till tillämpad forskning. Vi har i dag en helt unik forskningsanläggning som SLU har byggt och utrustat. Nu kan vi tillsammans fylla denna anläggning med ett bra inne- Kerstin Svennersten Sjaunja, dekanus på fakultet för veterinärmedicin och husdjursvetenskap: Det behövs ett nytänkande för att skapa konkurrenskraft för näringen, svenskt lantbruk, och så även för SLU. 50 Mats Pehrsson, driftledare på Lövsta: Trots en del inkörsproblem, vilka uppmärksammats i media, är målet att skapa en mönstergård med modernaste teknik och bästa förutsättningar för modern forskning. Per Lindahl, ordförande i Svensk Fågel, representerade fjäderfänäringen: Vi producerar världens bästa kyckling. Men vi måste också vara bäst i produktionseffektivitet för att klara den internationella konkurrensen. Annika Bergman, ledamot i LRF:s styrelse: Kunskaper måste omsättas i praktiken för att komma till nytta. Det är alltså viktigt att ta fram redskap för kunskapsöverföringen. Foto: Sven Secher. Fjäderfä

3 Intresset var stort när SLU:s fakultet för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, kallade till LEARNdagen på Lövsta. Foto: Sven Secher håll, sa Kerstin Svennersten Sjaunja och blickade ut över publiken. Vill vara modern mönstergård Mats Pehrsson, driftchef för den nationella forskningscentrat för lantbrukets djur på Lövsta, talade om mål och organisation för verksamheten med bland annat att Lövsta ska bli en av Europas mest attraktiva forsknings- och undervisningsanläggningar. Oavsett en del inkörsproblem, vilka uppmärksammats i media, är målet att skapa en mönstergård med modernaste teknik och bästa förutsättningar för modern forskning, sa han och berättade sedan att djurinflyttningen i Lövstas alla djurstallar har skett enligt följande tidsschema: värphöns i november 2010, slaktkyckling i februari 2011, mjölk i september 2011, gris i januari 2012 och nöt i juni Dessutom invigs en biogasanläggning i april 2012 och ett slakteri är redan i drift. Mjölken kämpar Därefter var det dags för några av näringens företrädare att berätta om sina förväntningar på Lövsta och även ge förslag på hur man mellan näring och SLU kan jobba tillsammans. Först ut var Christel Benfalk från Svensk Mjölk som berättade om mjökbranschens pågående snabba strukturrationaliseringar och hon hoppades på goda kontakter mellan Projektledare för SLU:s samverkansprojekt LEARN (Livestock Extension and Reserch Network) är Christine Jakobsson och hon berättade under LEARNdagen om sin bild av svenskt lantbruk. Professor Ragnar Tauson, Institutionen för Husdjurens Utfodring och vård, är sektionschef för fjäderfä inom LEARN. Han berättade att forskningen pågår för fullt i de två nya fjäderfästallarna på Lövsta. SLU:s fakultet för veterinärmedicin och husdjursvetenskap har tillsatt två nya tjänster för arbetet med samverkan mellan forskning och industri. En av dessa, s k samverkanslektorat, har vicedekanus Staffan Eriksson. Fjäderfä

4 näringen och forskningen på den nya anläggningen i Lövsta. Från Svensk Fågel deltog Per Lindahl (se separat artikel på sidan 54) och LRF representerades av Annika Bergman. Hon sa att lantbruket står inför stora utmaningar globalt sett, bland annat att minska beroendet av fossila energislag. Hon var också tydlig med att svenskt lantbruk har en viktig plats i den framtida produktionen av livsmedel, energi etc med tanke på landets goda smittläge, tillgång till arealer med mera. Köttet kämpar Annika känner en del inom den svenska animalieproduktionen mycket väl, nämligen grisbranschen då hon själv är grisproducent och under några år även har varit ordförande i Sveriges Grisföretagare. Annikas bild av grisbranschens utveckling var dyster. Produktionen av grisar minskar stadigt i Sverige och vi har sedan EU-inträdet 1995 nästan tappat 30 producent av produktionen. Och utvecklingen för hela lantbruket är inte heller särskilt god. Annika berättade att konsumtionsvärdet av svenska livsmedel minskar med cirka en procent varje år. Detta medan värdet av de totala livsmedlen i Sverige ökar med två procent per år. Importen tar alltså för sig. I riktigt framgångsrika länder finns ett gott samarbete mellan näring, stat och forskning, sa Annika Bergman och visade därmed att hon hoppas på en bra utveckling av svensk lantbruksforskning med SLU:s anläggning i Lövsta som en god grund. FAKTA Mjölkkor Från ett av konferensrummen på Lövsta är utsikten god över mjölkkorna (bilden). Här finns bland annat 300 mjölkkor, kalvningsboxar och spädkalvsavdelningar samt inredning som tre mjölknngssystem med bland annat en karusell med robot för 3x65 kor, kraftfoderstationer och strörobot i takräls. 52 Grisar I grisstallarna hyser man 132 suggor, 960 slaktgrisar och 96 tillväxtgrisar. Här finns även betäckning-, sinsugg- och rekryteringsstall med djupströ. En nyhet ströroboten. Fjäderfä De nya stallarna för fågelforskningen var de första forskningsstallarna som togs i drift på Lövsta, enligt följande: värphöns i november 2010 och slaktkyckling i februari I värphönsstallet finns plats för hönor i inredda burar (8 hönorx180 burar) och frigående höns i 18 grupper om 100 höns vardera. Dessa stallar presenterades i Fjäderfä nummer Hon tryckte även på vikten av att forskning som ger nya kunskaper också ser till att dessa kommer ut i praktiken. Medlemskap i LEARN Projektledare för SLU:s samverkansprojekt LEARN (Livestock Extension and Reserch Network) är Christine Jakobsson och hon berättade under LEARN-dagen om sin bild av svenskt lantbruk. Till saken hör att hon har mångårig erfarenhet från andra länder och således har underlag för att göra jämförelser. Sverige ligger mycket långt fram på flera områden, bland annat djurskydd och hållbarhetsfrågor. Landet framställs ibland som lite bror duktig men det finns faktiskt fog för påstående om att man ligger väl till i Sverige. Men det krävs givetvis ändå ett utvecklingsarbete av hög kvalitet. Christine Jakobsson berättade sedan att man kan bli medlem i LEARN i två olika former. I basnivån får man bland annat ett nyhetsbrev, deltagande i den årliga LEARN-dagen utan kostnad, inbjudan till seminarier och konferenser, tillgång till möteslokaler på Lövsta samt möjligheter att ingå i LEARNsektioner. I den utökade nivån, som indelas i sektionerna Poultry Science, Dairy Cow Science, Pig Science, Beef and lamb Science och Veterinary Medical Science, tillkommer ytterligare service och kontakter med forskningen. Sven Secher Mer information finns på: och Biogas På Lövsta finns även en biogasanläggning som ska förse anläggningen med el och värme. Rötkammaren är på kubikmeter och produktionen beräknas bli MWh el och MWh värme. Fjäderfä

5 60 postrar Vid LEARN-dagen fanns även en stor posterutställning där forskare och näringens folk möttes. Totalt 60 postrar fanns att beskåda och här är några av bilder från det som fjäderfäforskarna visade. Foto: Sven Secher Helena Wall, Maria Eriksson och Lotta Jönsson kunde i posteravdelningen berätta både om genomförda forskningsprojekt inom fjäderfäområdet och om nya planer. Ett av deras kommande projekt visas på sidan 55. Alexandra Hermansson, i dag på Svenska Ägg, visade sina studier från doktorsavhandlingen från hennes tid på SLU. Syftet med LEARN är samverkan mellan forskningen och näringen. Här pågår just detta mellan Ragnar Tauson och Robin Kalmendal från forskningssidan och i mitten från fodersidan Margareta Helander, Lantmännen, och Reine Erixon, Kalmar Lantmän. Fjäderfä

6 Världens bästa kyckling presenterades på SLU Svensk Fågel är en liten branschorganisation med god spets, som jobbar för matfågelns hela produktionskedja och vår bransch producerar världens bästa kyckling. Jag hoppas att svensk kyckling även i framtiden kommer att vara världsbäst, bland annat tack vare ett framgångsrikt samarbete med SLU. Så inledde Per Lindahl sitt anförande på LEARNdagen på SLU, Lövsta den 28 november Att Per Lindahl ser stora framtida möjligheter för den svenska kycklingen är ingen nyhet för denna tidnings läsare. Denna gång var det 120 personer från andra delar av lantbruket, med övriga animaliegrenar, samt forskare och myndighetsfolk som fick ta del av Pers positiva framtidsbilder. Med fakta om den svenska kycklingens utveckling, och exempel från den egna gården, Mosslunda gård, förklarade Per skälen till att den svenska kycklingen är unik. Så här ser min gård ut, sa han och visade en bild på gården tagen från luften två minuter innan flyget landade på Kristianstads flyplats. Jag har två stallar med totalt kvadratmeter där jag i enlighet med den svenska djurskyddslagens höga krav producerar cirka en miljon kycklingar om året. Vi använder egen spannmål i fodret, återför kycklinggödseln till åkrarna och värmer gården med egen spannmål. Detta är vårt sätt att i en storskalig uppfödning av kycklingar sluta kretsloppet och bedriva en produktion med ett gott djurskydd. Mer krävs för konkurrenskraft Men produktionen är inte bara djur- och miljövänlig. Mer krävs för konkurrenskraft och lönsamhet, menade Per Lindahl. Vi producerar världens bästa kyckling. Men vi måste också vara bäst i världen på produktionseffektivitet och kostnadseffektivitet. Vi tummar givetvis inte på det svenska djurskyddet men för att klara den internationella konkurrensen krävs också att vi kycklinguppfödare är mer effektiva än våra konkurrenter i andra länder. 54 Fångade publiken Undertecknad noterade att många av åhörarna på LEARN-dagen fångades av Per Lindahls beskrivning av världens bästa kyckling och de höga ambitionerna inom svensk kycklinguppfödning. Flera deltagarekonstaterade att svensk fjäderfäproduktion, inklusive äggnäringen, har en mer positiv utveckling än stora delar av det övriga lantbruket. Per Lindahl under föreläsningen vid LEARN-dagen på SLU, Uppsala, Lövsta. Kommunikation och dialog Per spädde på ytterligare i genren gott självförtroende och positivt anslag, när han talade om vikten av kommunikation. Det är ingen mening med att vara bäst om man inte berättar att man är det. Inom Svensk Fågel strävar vi hela tiden efter utveckling och vi jobbar hårt mot målet ökad produktion av svensk kyckling, med lönsamhet. Per Lindahl konstaterade att SLU nu har fin anläggning för forskning utanför Uppsala och att fågelbranschen gärna är med i dialogen om forskningsprojekten och han pekade på tre områden: proteingrödor, djuromsorg och kostnadseffektivisering. Sven Secher Fjäderfä

7 Jäst ska få kycklingar att växa En jästrik biprodukt från etanolframställning kan komma att ersätta soja i kycklingfoder. Ett nytt forskningsprojekt vid SLU ska studera vilka effekter jästfodret har på kycklingarnas hälsa och välfärd. Medverkande i detta projekt är Helena Wall, Maria Eriksson och Lotta Jönsson (se bild på sidan 53). Kycklingfoder baserat på soja är mycket rikt på protein men användning av soja som foder kan ifrågasättas av transport-, odlingsmässiga och arbetsmiljöskäl. Ett möjligt alternativ till soja är en jästfraktion som fås som biprodukt vid framställning av drivmedelsetanol. Jästfraktionen innehåller betydligt mer protein än soja och nästan ingen fiber. Dessutom är det protein som är lätt för kycklingarna att tillgodogöra sig. Det har därför goda möjligheter att ta sojans plats i kycklingarnas foderblandning. Den forskning som genomförts kring jästfraktionen som kycklingfoder är mycket begränsad. Det behövs ny kunskap kring hur foder med jästinblandning påverkar kycklingars hälsa och välfärd. Det nya projektet ska studera kycklingar i större golvgrupper med särskilt fokus på ströbäddskvalitet, fothälsa och benhälsa. Projektet finansieras genom Stiftelsen Lantbruksforskning och är planerat att pågå under ett år. Projektets namn är Svenska proteinråvaror i foder till slaktkyckling, H Stiftelsen Lantbruksforsknings program för slaktfjäderfä finansieras av privata medel som kommer från Stiftelsen Svenska Kycklinguppfödare, Svensk Fågel och återförda miljöskatter. Hösten 2011 beviljas två nya projekt finansiering inom slaktfjäderfäprogrammet med totalt kronor. Dessutom har tre pågående projekt fått fortsatt finansiering med drygt kronor. Resultaten av den nyttostyrda forskningen ska ge ny, värdefull kunskap till Sveriges lantbrukare och på sikt leda till ökad tillväxt och konkurrenskraft. Källa: Stiftelsen Lantbruksforskning, 30 nov Annons Fjäderfä

www.jordbruksverket.se Forskning och innovationer som konkurrensfördel

www.jordbruksverket.se Forskning och innovationer som konkurrensfördel www.jordbruksverket.se Forskning och innovationer som konkurrensfördel Broschyren presenterar några av de företag och initiativ som medverkade vid Jordbruksverkets livsmedelsindustriseminarium 2012 på

Läs mer

DE GRÖNA NÄRINGARNA VÄXER! Energi & livsmedel. Uppföljning av LRFs energi- och livsmedelsstrategier

DE GRÖNA NÄRINGARNA VÄXER! Energi & livsmedel. Uppföljning av LRFs energi- och livsmedelsstrategier DE GRÖNA NÄRINGARNA VÄXER! Energi & livsmedel Uppföljning av LRFs energi- och livsmedelsstrategier LRFS RIKSFÖRBUNDSSTÄMMA 2014 Energi & livsmedel Uppföljning av LRFs energi- och livsmedelsstrategier LRFs

Läs mer

Det finns aktiviteter som skapar värde.

Det finns aktiviteter som skapar värde. Det finns aktiviteter som skapar värde. Och andra som inte gör det. 60 företag har fått hjälp att vässa sina verksamheter genom leanarbete. De har alla gått Lean Lantbruks utbildning med leancoachning

Läs mer

Vi börjar med Affärsomsorg som handlar om hur vi gör affärer och skapar värde för våra kunder och aktieägare.

Vi börjar med Affärsomsorg som handlar om hur vi gör affärer och skapar värde för våra kunder och aktieägare. Ärade aktieägare, herr ordförande, kära kollegor, mina damer och herrar. Som ni vet så är hållbarhet, eller SKF Care som vi kallar det, vår ledstjärna sedan lång tid tillbaka. Det är lika viktigt för oss

Läs mer

Från idé till applikation

Från idé till applikation Denna bilaga är en annons från NextMedia Framtidens Forskning Från idé till applikation Spetskompetens viktigt för Sverige Forskning prioritet för regeringen Att finna framtidens forskningsledare Svensk-japanskt

Läs mer

Korsberga Hönseri producerar solägg

Korsberga Hönseri producerar solägg Särtryck ur tidningen Fjäderfä nummer 1-2014. Lars fångar solen Solceller på packeritaket Lars Gunnarsson på Korsberga Hönseri satsar på solel. Korsberga Hönseri producerar solägg Omställningen till det

Läs mer

Mycket att tjäna på foderreceptet

Mycket att tjäna på foderreceptet LEDAREN Positivt resultat visar att vägen är rätt SIDAN 2 EN ÄGARTIDNING FRÅN LANTMÄNNEN LÄS MER PÅ WWW.LANTMANNEN.COM NR 1 2011 THOMAS MAGNUSSON, koncernstyrelsen Som förtroendevald måste man ta ansvar

Läs mer

Tio snabba fakta om Greppa Näringen år 2005

Tio snabba fakta om Greppa Näringen år 2005 Verksamheten år 2005 Innehåll Projektledaren har ordet... 3 Individuell rådgivning och lantbrukarkurser... 4 Kursverksamhet för rådgivare... 6 Hur upplever du arbetet med Greppa Näringen?... 7 Greppa på

Läs mer

IFS - MOT ALLA ODDS EN BESKRIVNING AV 14 ÅRS ARBETE FÖR ÖKAT INVANDRARFÖRETAGANDE I SVERIGE. Mars 2010

IFS - MOT ALLA ODDS EN BESKRIVNING AV 14 ÅRS ARBETE FÖR ÖKAT INVANDRARFÖRETAGANDE I SVERIGE. Mars 2010 IFS - MOT ALLA ODDS EN BESKRIVNING AV 14 ÅRS ARBETE FÖR ÖKAT INVANDRARFÖRETAGANDE I SVERIGE Mars 2010 Innehåll Förord 3 Sammanfattning 5 Perspektiv: Handel och migration mot gemensamt mål 6 Med förändringar

Läs mer

Du sköna nya lågkonjunktur

Du sköna nya lågkonjunktur Nr 2 September 2008 Du sköna nya lågkonjunktur När vi människor stöter på motstånd, tvingas vi tänka om och hitta nya lösningar. Lågkonjunkturen sätter oss på prov för att bli nytänkande och kreativa.

Läs mer

Energiföretagaren. Hur du gör bättre affärer inom förnybar energi

Energiföretagaren. Hur du gör bättre affärer inom förnybar energi Energiföretagaren Hur du gör bättre affärer inom förnybar energi Denna faktaskrift är framtagen i samarbete mellan LRF och Studieförbundet Vuxenskolan, som ett stöd i arbetet med att undersöka, formulera

Läs mer

Historisk dag på Hofsta säteri

Historisk dag på Hofsta säteri Det ska vara enkelt att förverkliga sina drömmar, ambitioner och idéer i Sörmland N Y H E T S B R E V N U M M E R 5 j u n i 2 012 I N L E DA R E N Foto: Pernilla Nordström, STUA Den första regionala Europadagen:

Läs mer

Infrastruktur och söktjänster. Om svensk forskningsinformation på internet

Infrastruktur och söktjänster. Om svensk forskningsinformation på internet Infrastruktur och söktjänster Om svensk forskningsinformation på internet Slutrapport från IS-projektet 1 januari 2008 30 juni 2010 1 2 Innehållsförteckning Förord... 4 Bakgrund till IS-projektet... 5

Läs mer

Fungerar konkurrensen på marknaden för slaktdjur?

Fungerar konkurrensen på marknaden för slaktdjur? Fungerar konkurrensen på marknaden för slaktdjur? De producenter som inte förhandlar med slakterierna får ofta sämre betalt för sina djur. Bättre prisinformation skulle underlätta för producenterna, men

Läs mer

STAD OCH LAND HAND I HAND

STAD OCH LAND HAND I HAND STAD OCH LAND HAND I HAND PROJEKTRAPPORT INSPIRATION & GUIDE TILL VIDARE ARBETE OCH UTVECKLING Stad och land - hand i hand projektrapport 2015 Den Goda Jorden www.dengodajorden.se ISBN: 978-91-979839-3-8

Läs mer

MODELLOMRÅDET. ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa. Nyhetsbrev nr 1

MODELLOMRÅDET. ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa. Nyhetsbrev nr 1 Nyhetsbrev nr 1 Mars 2012 Hej alla verksamma kring barn och unga i Enköpings och Håbo Kommun! INNEHÅLL LEDARE...1 intervju: tre projektledare CHARLOTTA BJÄLKEBRING...2 KRISTINA BUCHT...3 MARIE HOLMBERG...4

Läs mer

Samling ger eko! En strategi för ökad ekologisk konsumtion och produktion

Samling ger eko! En strategi för ökad ekologisk konsumtion och produktion Samling ger eko! En strategi för ökad ekologisk konsumtion och produktion Ekologiskt Forum Juni 2013 1 Samling ger eko! 1. Samling ger eko Ekologiskt Forum är sedan år 2002 ett nätverk för alla som är

Läs mer

RESANDE RESEARCH RESULTAT

RESANDE RESEARCH RESULTAT RESANDE RESEARCH RESULTAT LÄGESRAPPORT R3 VÅREN 2008 Undersöker vad resenärerna efterfrågar Under året har Andreas Anderbergs forskning delvis tagit en ny riktning. Efter att ha fokuserat på värdeskapande

Läs mer

Tillväxtmotor för det regionala och lokala näringslivet. ess max iv i regionen tita

Tillväxtmotor för det regionala och lokala näringslivet. ess max iv i regionen tita GGGGGGGGGGGGGGG GGGGGGGGGGGGGGG GGGGGGGGGGGGGGG GGGGGGGGGGGGGGG GGGGGGGGGGGGGGG GGGGGGGGGGGGGGG GGGGGGGGGGGGGGG Tillväxtmotor för det regionala GGGGGGGGGGGGGGG och lokala näringslivet GGGGGGGGGGGGGGG GGGGGGGGGGGGGGG

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

KREATIVA EUROPA EN ANALYS AV DE MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR EU:S KULTURPROGRAM 2014-2020 RYMMER FÖR SVENSK UTSTÄLLNINGSSEKTOR !!! R13-17 !!!!!!

KREATIVA EUROPA EN ANALYS AV DE MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR EU:S KULTURPROGRAM 2014-2020 RYMMER FÖR SVENSK UTSTÄLLNINGSSEKTOR !!! R13-17 !!!!!! R13-17 KREATIVA EUROPA EN ANALYS AV DE MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR EU:S KULTURPROGRAM 2014-2020 RYMMER FÖR SVENSK UTSTÄLLNINGSSEKTOR Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Sammanfattning och förslag

Läs mer

FRAMTIDENS. På Nötcenter Viken testas. Dra nytta av ditt medlemskap. Ungdomar diskuterar kooperation. Vår värdefulla vippa

FRAMTIDENS. På Nötcenter Viken testas. Dra nytta av ditt medlemskap. Ungdomar diskuterar kooperation. Vår värdefulla vippa Bilaga till Grodden nr 5-6 2013 LEDAREN SID 2 Stärkt ekonomisk ställning EN ÄGARTIDNING FRÅN LANTMÄNNEN LÄS MER PÅ WWW.LANTMANNEN.COM NR 5 6 2013 EKONOMI Dra nytta av ditt medlemskap SIDAN 4 5 DISTRIKTSNYTT

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Beslutat på förbundsmötet 2012. Vi bygger Vision!

Beslutat på förbundsmötet 2012. Vi bygger Vision! Beslutat på förbundsmötet 2012 Vi bygger Vision! 1 2 Inledning Vi har börjat formandet av ett nytt, modernt och attraktivt fackförbund där du som medlem alltid står i centrum. Förbundsstyrelsens utgångspunkt

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

NLL-2014-10. Regionala beredningens verksamhetsrapport 2014

NLL-2014-10. Regionala beredningens verksamhetsrapport 2014 NLL-2014-10 Regionala beredningens verksamhetsrapport 2014 Innehåll Regionala beredningens verksamhetsrapport... 1 Uppdraget 2014... 1 Metod... 1 Nära Mat konferensen 24 april... 1 Tack till... 3 Vad är

Läs mer

Bakgrund. Utvärdering av projekt. Framtidens mjölkproduktion i Dalarna och Gävleborg

Bakgrund. Utvärdering av projekt. Framtidens mjölkproduktion i Dalarna och Gävleborg Utvärdering av projekt Framtidens mjölkproduktion i Dalarna och Gävleborg Bakgrund Under de senaste 10 åren har mjölkproduktionen visat en nedåtgående trend i Sverige. Norra Uppland, Dalarna och Gävleborgs

Läs mer

En energifylld framtid med företagaren i fokus

En energifylld framtid med företagaren i fokus En energifylld framtid med företagaren i fokus Den 13 januari, 2015 arrangerade Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) tillsammans med Institutet för jordbruks- och miljöteknik (JTI) ett seminarium En energifylld

Läs mer

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT Från idé till invigning Innehåll Förord 3 Personer som finns med i berättelsen 4 ETT UNIKT PROJEKT 5 Begreppet litteraturhus 5 Berättandet i fokus 5 KORT

Läs mer