DEN LYCKOSAMMA KRISEN Kjell Fornander, Olle Rossander, 1998

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DEN LYCKOSAMMA KRISEN Kjell Fornander, Olle Rossander, 1998"

Transkript

1 DEN LYCKOSAMMA KRISEN Kjell Fornander, Olle Rossander, 1998 Förord 1. Kris betyder fara och möjligheter 2. Den ekonomiska bakgrunden 3. Den politiska bakgrunden 4. Ödesfrågorna 5. Japan och den asiatiska krisen 6. Företagandets struktur 7. Marknadens aktörer 8. Framtiden - bransch för bransch 9. Angår oss Japan? 10. Att läsa vidare 1. Kris betyder fara och möjligheter Det var ingenting särskilt med att Shohei Nozawa, Vd för Yamaichi Securities, stod på presskonferensen i slutet av november förra året och grät. Egentligen. Det var bara inte menat för externt bruk. Nozawa hade just meddelat att det nära hundraåriga företaget skulle stänga igen butiken, lägga ned verksamheten, eventuellt tvinga anställda ut i kylan. I Japan kräver sådana situationer känslomässigt laddade uttryck. Tecken på inre känslomässiga stormar är ingen nackdel i Japan. Inte heller, att visa tecken på vanlig mänsklig ofullkomlighet. Den starke cowboyen, ständigt i kontroll över situationen och sitt eget öde, är mer en västerländsk schablon. Den japanske arketypiske hjälten är mycket mera känslosam, och han strider ofta för en hopplös och förlorad, men ädel sak. Yamaichi Securities var Japans äldsta mäklarfirma. Till för inte så länge sedan var det också landets största. Det tappade den positionen, men gjorde allt för att inte också ramla ur gruppen de fyra stora. Känslan av skam och misslyckande måste ha varit intensiv hos Shohei Nozawa, som levt med företaget sedan han var strax över tjugo, som bar på sina axlar drömmar och slit av generationer av tidigare Yamaichianställda. Tårar går inte riktigt lika bra hem längre hos yngre japaner, men det var ändå få som inte förstod och kunde ta till sig budskapet. Shohei Nozawa känslomässiga agerande var inte mer än vad som förväntades av honom. Det var bara, som sagt, inte avsett för spejande utlänningar. Japan har fortfarande svårt att komma till talas med idén att landet är en ekonomisk stormakt, som bevakas, skärskådas och analyseras. I trängda lägen tenderar landet att vända sig inåt, intensivt koncentrerad på sina egna problem, och med en ganska vag och otydlig uppfattning om landets position i den större världen. Men världen har kommit till Japan. Många japaner finner det smickrande, men också en källa till vagt obehag. Japan vill vara en del av världen, fast på sina egna villkor. Problemet är att det inte längre är möjligt. För det första har Japan blivit alldeles för stort och viktigt. För det andra finns det idag en stor grupp experter på alla olika områden, som både läser och skriver japanska och som är fullständigt hemma i kulturen. Det finns knappast några hemligheter längre. Den verkliga frågan är naturligtvis hur man kan bli chef för en av Japans största och mäktigaste finansiella institutioner, och ändå ha en så oklar bild av global kommunikation. Percy Barnevik gråter inte offentligt, för han vet att det skulle påverka kursutvecklingen. Shohei Nozawa borde ha vetat att han skulle bli förstasidesstoff världen över, att han skulle komma att påverka börser och valutahandlare. Att han i världens ögon skulle genera det företag han så troget tjänat hela sin karriär. Men många tog Nozawas tårar också som ett tecken på den japanska industrins svaghet, för att inte säga nära sammanbrott. Och det är alldeles fel. Japan går just nu igenom sin kanske allvarligaste kris sedan kriget, men att för den sakens skull räkna ut landet som ekonomisk och industriell stormakt är ett allvarligt misstag. Mycket negativt har rapporterats om Japan under de senaste åren. Men, utan egna journalister på plats, har också svenska media i hög grad förlitat sig på amerikanska nyhetsbyråer och TV-bolag. Och där har i bland funnits ett inte särskilt väl dolt inslag av skadeglädje, efter vad många i USA såg som en förnedring i slutet

2 av 80-talet. Det var då japanska företag inte bara köpte upp amerikanska statsobligationer i miljardpaket, utan också flera av landets mest laddade symboler, som Rockefeller Center och Columbia Pictures. Efter 80-talsboomen sprack bubblorna i land efter land. Bank- och fastighetskriserna avlöste varandra i Oslo, Bryssel, Stockholm och London. Men nu är det historia. Överallt utom i Japan, där sviterna efter den ekonomiska historiens hittills största finansbubbla fortfarande skakar landet. Medan övriga industriländer tog sig igenom ekluten på några år och åter fått hjulen att börja snurra, är Japan annorlunda. Japan befinner sig fortfarande i kris. Arbetslösheten växer, statens budgetunderskott skenar och den nödvändiga uppstädningen i bank- och finansvärlden har knappt börjat. Markpriserna har inte hämtat sig efter det dramatiska fallet, och inte heller börsen. Med en växande kris i Sydostasien och Korea är modlösheten större än någonsin. Amerikanska medier har också ofta fokuserat på USA:s framgångar inom IT-industrin och de japanska tillkortakommandena på just detta område. Och här har Japan problem. Informationssamhället passar det traditionella japanska systemet relativt illa. Men detta är bara en del av ekonomin, och vad som inte alltid kommit fram är att många av Japans största företag idag går bättre än någonsin. Stora välkända företag som Toyota redovisar rekordvinster, och är åter på väg att befästa sina roller som världsledare på sina respektive områden.. Den japanska ekonomin har stora problem, många av dem relaterade till politiska och kulturella faktorer. Hela det system som så väl tjänat landet under knappt ett halvsekel, framstår nu som i många stycken en belastning. Men detta är i och för sig ingenting anmärkningsvärt. Som européer borde vi bättre än de flesta veta vad systemskifte och strukturförändringar vill säga. Och vilka möjligheter som samtidigt gömmer sig i svårigheterna. Japan kommer inte att hantera sin kris på samma sätt som de europeiska välfärdstaterna, och än mindre på samma sätt som USA. Det finns en missuppfattning att förändringar måste innebära en förändring i västerländsk riktning. Det är inte alls säkert. Japan kommer att möta krisen och anpassa sig på sina egna villkor och förutsättningar. Och i den utvecklingen kommer Japan och japanska företag att spela en avgörande roll, trots den nuvarande djupa krisen. För i ett längre perspektiv kommer säkert också den här krisen, liksom tidigare oljekriser och valutachocker, att sluta med att landet och dess industri växer sig än starkare. Historiskt har Japan vanligen lyckats vända kriser till styrka. Man kan se det nu också. Den japanska industrin klarade av den närmast ofattbara prestationen att ställa om ekonom från en valutakurs på omkring 240 yen per dollar 1985, till 79 yen per dollar tio år senare. Det var en växlingskurs som var mycket smärtsam, men den vanliga bedömningen är idag att den konkurrensutsatta exportindustrin kan sälja sina varor med vinst globalt med en valutakurs på omkring yen per dollar. Idag, med en kurs som närmar sig 130 yen per dollar, skär många japanska företag med andra ord guld. I ett makroperspektiv talar det mesta för Japan: en stor och homogen hemmamarknad, hög utbildningsnivå, en stark tillverkningsindustri, en oförändrat gammaldags arbetsetik, samt en närhet till övriga Asien, världens väldigaste tillväxtområde under överskådlig framtid. Det innebär inte att allt blir som förr. Att den ekonomiska utvecklingen med en årlig real tillväxttakt på mellan fyra och sex procent skulle fortsätta i evighet, var det nog få som trodde. Den snabba tillväxten på 50- och 60-talets tvåsiffriga ersattes med 70- och 80 talets mer måttliga. När Japan nu passerat alla andra OECD-länder i BNP/capita och blivit världens efter USA starkaste ekonomi, så är det rätt naturligt om tillväxten sjunka ner mot en mer genomsnittliga OECD-standard. Däremot var det få som förutsåg att anpassningen skulle ske med sådan dramatik. Att 80-talsbubblan först skulle pumpas så hårt, för att sedan spricka med en sådan förskräcklig smäll. Det kinesiska tecknet för kris är sammansatt av två delar, två tecken som i sin tur betyder fara och möjligheter. Japan förändras nu. Vi vet inte säkert i vilken riktning. Förändringarna kommer att bli smärtsamma för många. De kommer att bära på möjligheter för andra. Och detta gäller både för japanerna själva och för utlänningar som ingår i något slag av förhållande med Japan: som kunder eller investerare, konkurrenter eller partners. Det är om detta, det här reportaget handlar. Att det är viktigare än någonsin att nu hålla reda på vad som sker i Japan. 2. Den ekonomiska bakgrunden Vad var det som hände? Fastighets - och finansbubblan sprack med en smäll, men det gjorde den i London, Bryssel, Oslo och Stockholm också. Vad var det som fick Japan att inte bara tillfälligt tappa farten utan att

3 tvärnita, stå still och fortfarande leta efter vägen? Arbetslösheten stiger, statsfinanserna urholkas, industrisektorer går på knäna, bankkrascherna har bara börjat och politikerna står till synes maktlösa. Efter fyra decennier av exempellösa ekonomiska framgångar stod Japan inför 90-talet, som det tycktes, ohotad på toppen. Japanska pengar, varor, teknik och företagstänkande översvämmade världen. I USA och i Europa växte oron för vad som skulle hända, när Japan, som tycktes ödesbundet, skulle ta över efter USA som världens ledande ekonomiska supermakt. När japanska Mitsubishi Estate 1989 köpte Rockefeller Center på centrala Manhattan för motsvarande tio miljarder kronor och Sony tog över anrika filmbolaget Columbia Pictures i Hollywood var detta bara det yttersta beviset för att 90-talet skulle bli Japans decennium. Skadeglädjen blev desto större fem år senare, när Mitsubishi och rader av andra japanska investerare fick dra sig tillbaka med svansen mellan benen. När 90-talet nu lider mot sitt slut håller allt fler av de japanbilder som målats upp, både i Japan och i omvärlden, på att krackelera. När den bubblan sprack var det inte bara brister i banksystemet och ihåliga fastighetspriser som kom att avslöjas. Japansk kvalité ifrågasätts när hus och motorvägar rasade i Kobe och avslöjade byggfusk och falsarier; när kärnkraftsanläggningar läcker radioaktivitet till följd av slarv och nonchalans; när omkring 1800 människor HIV-smittats på grund av att industripolitik sattes före vårdansvar. Japansk långsiktighet och industriell planering ifrågasätts när några landets viktigaste branscher hamnar på efterkälken inom mobiltelefoni, datorer och program och den nya TV-tekniken. Japansk laglydighet ifrågasätts när politiker, företagsledare och bankchefer avslöjas med fingrarna djupt ner i skattebetalarnas syltburkar och media fylls av rapporter om fifflande mutkolvar långt ner i administrationen. Enligt inofficiella beräkningar, från ett av de mäklarföretag vars före detta chefer står under åtal för olagliga affärer ihop med bolagsgangsters, påverkar och styr på olika sätt den organiserade japanska brottsligheten, yakuza, motsvarande cirka sex procent av BNP. De japanska företagen växte upp under decennierna efter kriget i ett slags ekonomiskt drivhusklimat. De skyddades mot kalla vindar och alltför hård yttre konkurrens av höga tulla och mer eller mindre uppenbara handelshinder. Men de fick kämpa hårt sinsemellan om en plats i drivhusbänkarna. De gavs rikligt med god näring i form av förmånliga regelverk och skatter som uppmuntrade till fortsatta investeringar. En förstående regering kunde ge extra stöd i form förmånlig valutapolitik (en undervärderad yen) och stöd till lämpliga projekt och tunga infrastrukturinvesteringar. Väl anpassade bankregler och skatter gjorde det lätt för industrin att få billiga lån från närstående banker. Inget av detta var egentligen unikt för Japan. De hade bland annat kunnat lära sig en hel del från Sverige om hur man hjälper upp en teleindustri med hjälp av en förstående teleförvaltning, en flygindustri med en hänsynsfull försvarspolitik och en bilindustri med väl anpassade tekniska krav och skatteregler. Och hur man devalverar sig fram till goda exportinkomster. När skördetiden kom blev också avkastningen riklig. Japansk industri kunde toppa ett par fantastiska decennier med att, som grädde på moset, på 80-talet på allvar börja ägna sig åt exporten. I Japan, liksom i USA och andra stora ekonomier, är export inte vad industrin i första hand ägnar sig åt. Den stora, och i Japan snabbt allt rikare, hemmamarknaden, räcker mer än väl till för att ge företagen, inte bara full sysselsättning utan också, stenhård konkurrens. Med produkter slipade av den inhemska konkurrensen och finansiell styrka från 60- och 70-talens rekordår fick exportindustrin under 80-talet upp farten på allvar. Det är nu världshistoriens största finansbubbla börjar pumpas i vad en amerikansk f.d. bankman R Taggart Murhy, i sin bok (se litteraturlistan) kallar, en slags finansiell dödsdans. En stor del av de snabbt växande exportinkomsterna används till investeringar, inte minst i nya anläggningar utomlands, som till exempel bilfabriker i USA och elektronikanläggningar i Asien. Men en växande del av exportinkomsterna placerades i amerikanska statsobligationer, därtill uppmanade av det japanska finansdepartementet, MoF. Detta innebar att pengarna kom att lånas ut i USA, och då bland annat för att betala den snabbt ökande importen av just japanska bilar och japansk elektronik. Pengarna återvände till Japan, användes till nya investeringar som satte fart på exporten ytterligare och dansen fortsatte. Ballongen pumpas En del av Japans exportframgångar skylldes på att landet envist höll sig med en aktiv valutapolitik, som gjorde yenen rejält undervärderad och därmed exporten billig och importen dyr. Följden blev rejäla handelsöverskott med främst USA, vilket ledde dels till olika bilaterala handelsöverenskommelse som skulle

4 hjälpa in amerikanska varor på den svårbearbetade och delvis stängda japanska marknaden, dels till den så kallade Plaza-överenskommelsen 1985, då regeringarna enades om att stärka yenen gentemot dollarn. För att då mildra de negativa effekterna av en allt starkare yen beslöt BoJ, Bank of Japan, att lätta på kreditrestriktionerna och började pumpa ut mer pengar på marknaden. Men den amerikanska industrins konkurrenskraft hade redan urholkats så mycket, att de japanska exportframgångarna fortsatte som om nästan ingen hänt. Och Japan fortsatte att finansiera USA:s växande underskott. Följden för Japan blev fortsatta handelsöverskott, vinstrekord i industrin och överlikvida företag som desperat letade investeringsobjekt. I stället för nya fabriker blev det aktier och fastigheter. Och konst! Japanska investerar betala de fantasisummor för västerländsk konst. Yasuda Marine & Insurance köpte 1987 van Goghs Solrosen (som numera misstänks vara en förfalskning) för rekordpriset 24,2 miljoner pund. Midvinterblot såldes 1987 för rekordsiffran åtta miljoner kronor till en privatsamlare, Hiroshi Ishizuka. Sommaren 1997 sålde han tavlan till Nationalmuseum i Stockholm för 14,6 miljoner kronor, vilket enligt museet innebär att han, i dollar, varken vunnit eller förlorat på affären. Med tanke på prisraset på konst i Japan, gör det i alla händelser Ishizuka till en av de, kanske få, konstspekulanter i Japan som inte förlorat storkovan på krisen. Japanska aktieköpare, småsparare inte minst, drev upp börskurserna till fantasinivåer. Aktier betalades till mer än hundra gånger vinsten, vilket till nöds motiverades med dolda fastighetsreserver och en annorlunda teknik att värdera aktier. Mäklarhusens tiotusentals aktiesäljare ringde och knackade bokstavligt talat dörr i bostadsområdena och förmådde hemmafruarna att placera familjens sparande i aktier. Husen hade ju ändå blivit så dyra så de flesta hade inte ha råd att byta upp sig. Någon bil till fanns det, bokstavligt talat, inte plats för och den bostad man hade var redan välfylld med TV-apparater, stereos, videbandspelare och köksmaskiner. I en hårdnande konkurrens eldade banker och finansinstitut på och, precis som i Sverige, erbjöd allt större lån mot allt sämre säkerheter. De såg chansen att öka sin utlåning och låga marginaler lockade till volymtänkande. Med låga räntor och, vad som påstods vara säkra investeringar för framtiden, lockades både företag och småsparare till rena spekulationsköp. De som inte kastade sig över börsen satsade på medlemskap i golfklubbar. Ett närmast hysteriskt intresse för själva spelet kopplades till stigande markpriser, vilket fick alla kalkyler att peka rätt upp i himlen. Efter hand nådde framförallt aktiekurser och fastighetspriser sådana nivåer att de hotade också de stora företagen. Företag får bekymmer med trovärdigheten när aktierna betalas med 100 gånger årsvinsten och substansen till 500 procent. Ett ålderdomligt och konserverande skattesystem med svåra inlåsningseffekter gjorde det också närmast omöjligt för företagen att realisera sina nya, hisnande men dolda, övervärden. Inte blev det lättare när hyrorna för lägenheter med västerländsk standard i Tokyo steg till mellan och kronor - per månad. För att få rimliga hyror tvingades vanliga japaner ännu längre ut från centrum och pendla i timmar till jobbet. Och fortfarande ha långt mindre bostadsyta än sina kollegor i andra industriländer. Att köpa eget hem blev nästan inte möjligt. Trots nästan halverade huspriser måste medeljapan 1995 betala motsvarande 13 årslöner för att köpa en bostad - dubbelt så mycket som i London och tre-fyra gånger så mycket som i Paris och New York. De avskräckande huspriserna pumpade bubblan ytterligare eftersom många löntagare gav upp hoppet om det egna hemmet och satsade sina pengar på annat. När bubblan var som hårdast pumpad betalades aktier till över hundra gånger vinsten och markvärdet på en telefonkiosk i Ginza-distriktet centrala Tokyo motsvarande en rejäl Djursholmsvilla. Och allt gick att låna till! Omvärlden tittade med undran och skräck på Tokyo med sina allt fler exempel på vad ekonomer kalla r negativ priselasticitet, det vill säga att efterfrågan på en vara, tvärt emot vad som är normalt, ökar när priset stiger. I Tokyo kom detta att gälla för inte bara Rolex-klockor och märkeskläder utan också bilar, skidor, resor, glass, öl, restaurangbes ök, kaffe och drinkar. Få såg, eller ville se, att den stabila och ekonomiskt välmotiverade japanska tillväxten övergick till vad som skulle bli världshistoriens sannolikt mest hårdpumpade spekulationsbubbla. Men det är ju just det som är bubblans kännetecken - ingen ser att det är en bubbla förrän den spruckit. Visst ljöd varningssignalerna men de doldes av larmet från en allt mer hysterisk marknad. När bubblan väl spruckit kunde alla analytiker peka på väl synliga varningstecken. Men då är det så dags. Så var det i Sverige och så var det i Japan. Och så blir det igen - någon annan stans och någon annan gång.

5 Ballongen spricker Det var inte minst de skyhöga markpriserna som fick regeringen, det vill säga i praktiken MoF, att försöka dämpa prisutvecklingen. Både företag och boende drabbades. Lite av luften skulle släppas ur bubblan, och hösten 1989 stramade Bank of Japan åt kreditmarknaden en smula. Det var allt som behövdes. Tillsammans med en internationell lågkonjunktur och Kuweitkriget blev detta som en glödgad nål mot en leksaksballong. Smällen blev rejäl. På några månader försvann värden för hundratals miljarder kronor. Tokyos börsindex (Topix) rasade under 1990 med 37 procent från till drygt 1 700; Nikkei 225 (som bara mäter de största aktierna) rasade från sitt all time high i december 1989 till ett år senare för att nå botten (hittills) sommaren 1992 på Fastighetsmarknaden praktiskt dog och priserna sjönk med mer än hälften på bara något år. Och de har fortsatt falla. Nu ligger i storstäderna de på 70 procent av toppnoteringarna. Marknaden för medlemskap i golfklubbar praktiskt taget försvann. I företagens receptioner och i privata samlingar hängde västerländska klassiska konstverk, som vackra men litet besvärande påminnelser om den tid som varit. Låt vara att en stor del av de värden som på kort tid gick upp i rök bara vara orealiserade pappersvärden. Dessvärre hade en stor del av dem använts som säkerhet bakom de lån som använts för att köpa in marken, aktien eller konsten. Precis som när den svenska bubblan brast blev bankerna sittande med en stadigt växande börda av dåliga lån, det vill säga lån som låntagarna inte klarade av att ens betala ränta på, än mindre amortera. Det mesta var lån med fastigheter som säkerhet och bankerna hade, precis som i Sverige, lånat ut med den felaktiga föreställningen att fastigheter, konst och aktier inte bara kan säljas den dag det behövs utan, då också till lägst det pris de hade när det köptes. När detta visade sig vara fe l kunde man i efterhand konstatera att de japanska bankerna och finansbolagen skapat den största lånefinansierade spekulationsbubblan i historien. Hur stor bubblan var, alltså hur stora bankernas problemlån blev, är det knappast någon som ännu vet. Officiellt uppgav MoF de redovisade oreglerade lånen i alla finansinstitut per den 30 september 1996 till över miljarder yen (ca miljarder kronor). Alla analytiker är ense om den siffran inte speglar verkligheten. Bankerna i Japan har använt alla de kreativa möjligheter en redan tidigare diskutabel bokföringsteknik och lagstiftning tillåter för att mörka sina problem. Kreditvärderingsinstitutet Moodys, till exempel, menar att med amerikanska redovisningsregler skulle de osäkra fordringarna snarare vara tre gånger så stora. Analytikerna på Nomura Research Institute menar att om de större bankernas problemlån är två till tre gånger större än vad som uppges fanns fortfarande 1997 små, illa utsatta banker, med upp mot fyrtio gånger större problem än vad som visas i böckerna. Balanserade uppskattningar pekar alltså mot att de dåliga lånen uppgått till mellan och miljarder yen, motsvarande uppemot 17 procent av bruttonationalprodukten, BNP. När situationen var som värst i Sverige, det svarta året 1992, var problemkrediterna över 190 miljarder kronor, vilket motsvarade omkring 13 procent av BNP. I procent blev alltså de japanska bankernas problem större än de svenska, men den verkliga skillnaden kom snarare att ligga i sättet att ta hand om dem. För när bankerna får så här stora problem är det inte längre i första hand ett bekymmer för banken, utan för staten. Och den japanska staten visade snabbt en oförmåga att ta itu med bankkrisen, en oförmåga som inte avtagit med tiden, utan som förlängt och fördjupat den. När bubblan brast drogs en hel del av de japanska sparpengarna hem från USA vilket stärkte yenen ytterligare, som i april 1995 nådde sin högsta nivå hittills, 79,75 yen på en dollar. En följd av den allt starkare yenen har blivit en allt mer tudelad japansk ekonomi. På ena sidan finns exportindustrin som för bara några år sedan knappast trodde sig överleva med en yenkurs starkare än 150 yen/dollar. Men som i takt med en allt starkare valuta tvingats - och lyckats - rationalisera och effektivisera sig ner till en lönsamhetsgräns som nu uppskattas ligga någonstans mellan 90 och 100 yen på en dollar. När nu yenen under de allra senaste åren återigen försvagats gentemot dollarn, till en kurs hösten 1997 på yen går det utmärkt för de stora, välkonsoliderade företagens export och i många fall kan det väga upp den sviktande hemmamarknaden. Många av börslistans bjässar har en avundsvärd finansiell styrka med en synlig soliditet på ofta väl över 50 procent. Kenneth Courtis på Deutsche Morgan Grenfell i Tokyo påpekar att ett drygt 100-tal av de knappt 1400 företagen på Tokyobörsens A -lista redovisar noll i nettoskuld. -Några företag i denna liga är verkligen urstarka, säger han. Ett företag som Toyota skulle på egen hand kunna ta in och rädda Thailand ur sin skuldkris.

6 Men som Swedbanks Tokyochef Robert Stenram påpekar, det här hjälper knappast Japan som helhet. De små och medelstora företagen, som står för en överväldigande stor del av den japanska ekonomin, går inte alls bra. Inte heller på exportmarknaderna. Och medan det går bra för Sverige om Ericsson och Volvo går bra på exporten, hjälper det inte alls Japan på samma sätt om Toyota och Sony säljer aldrig så bra. Baksmällan Regeringens sätt att försöka lösa krisen blev det för Japan traditionella. Krispaket las till krispaket och staten avsatte tusentals miljarder yen till olika infrastrukturprojekt, forskningsprogram och industristöd. Mellan 1990 och 1996 har regeringen pumpat ut totalt motsvarande 4000 miljarder kronor, eller näs tan tio procent av landets bruttonationalprodukt, i ekonomin Däremot har man inte vågat att, som bland annat Sverige gjorde, tvinga bankerna att städa upp i sina balansräkningar och att låta staten, och därmed skattebetalarna, i vart fall inledningsvis, ta en del av följderna av finanskrisen. Såväl japanska politiker, som byråkrater och analytiker har studerat den svenska Securum-lösningen, som innebar att staten köpte ut de mest krisdrabbade bankernas dåliga lån och bakomliggande säkerheter. Statliga Securum köpte främst Nordbankens och Gota Banks krisfastigheter och har sedermera sålt dem och återvunnit en stor del av de satsade miljarderna. I Japan har det politiska och folkliga motståndet mot att "rädda" bankerna undan en konkurs varit för stort. Man har trott, och tror, att problemet försvinner om alla blundar och bankerna hankar sig fram med hjälp av en sin synnerligen kreativa bokföring. Inte förrän när Hokkaido Takushoku Bank, Sanyo Securities och Yamaichi kraschade under hösten insåg folk i allmänhet att alltför många finansföretag gick likt kejsaren utan kläder. Möjligen är oviljan att lösa problemet också ett mått på det nästan obefintliga förtroende - åtminstone i ekonomiska frågor - som vanliga japaner har för det politiska systemet. Få japaner har någon som helst föreställning av att de folkvalda politikerna på något sätt skulle representerar väljarna. Detta gör att alla pålagor, hur välmotiverade de än må vara, möter ett kompakt motstånd. I stället har man förlitat sig på att stödpaketen, lågräntepolitiken och en svagare yen ska få fart på ekonomin. Delvis har det gett effekt. BNP-tillväxten i Japan har, under de senaste fem åren, legat ungefär på OECD-genomsnittet och bankerna har kunna hålla sig flytande med hjälp av en lagom blandning kreativ bokföring och rejäla räntemarginaler. Men med stödpaketen har det också varit lite som att kissa i byxorna. Efter den första behagliga värmen kommer nackdelarna. Kritikerna menar att paketen bara gjort tillfällig nytta och skapat en konstlad tillväxt. Pengarna inte alltid hamnat där det varit tänkt, avbränningarna har blivit för stora och några långsiktiga effekter har insatserna sällan gett. Många av de stora infrastrukturprojekten, som till exempel snabbtågslinjer, shinkansen, hamnar inte alltid där de gör störst ekonomisk nytta, utan på sedvanligt japanskt manér, där de ger politikerna flest röster. När sedan de statsfinansiella effekterna började synas i form av stigande budgetunderskott och växande statsskuld har regeringspartiet, och framförallt det fortfarande mycket mäktiga finansdepartementet, MoF, lagit till bromsarna och krävt budgetsanering, neddragning av offentliga utgifter och skattehöjningar. Med argument som delvis känns igen från Sverige används den "gigantiska" statsskulden, liksom ett allmänt krav på budgetbalans, som skäl för åtstramningarna. Och med en statsskuld som uppges till drygt 80 procent av BNP, vilket är rekord inom OECD och slår Sverige med några procentenheter, verkar det ju välmotiverat att hålla igen på utgifterna. Men vad man i den japanska debatten anger är bruttoskulden. Om också det stora statliga sparande i bland annat postens försäkringssystem räknas in och man anger nettoskulden, blir bilden en helt annan. Med bara cirka 15 procent av BNP i nettoskuld, jämfört med Sveriges cirka 30 procent, får Japan en av OECD:s starkaste balansräkningar. Budgetunderskottet steg 1996 till 4,4 procent och man skämtar om att Japan inte skulle klara inträdeskraven till EU. Men nu väntas underskottet sjunka ner mot två procent de närmaste åren, och dessutom har Japan en lång följd av år bakom sig med budgetöverskott. Men argumenten tog skruv och regeringen Hashimoto vågade inte avstå från den sedan länge beslutade momshöjningen 1997 från 3 till 5 procent. Dessutom avskaffade regeringen en tidigare införd skattelättnad för löntagare och höjde rejält avgifterna till sjukförsäkringssystemet.

7 Resultatet blev värre än väntat. Efter några år med sakta stigande tillväxt blev uppgången 1996 hela 3,6 procent och Japan toppade OECD: s tillväxtliga. Men kvartalet efter skattehöjningarna våren 1997 kom chocken. BNP sjönk med hela 2,9 procent, eller motsvarande 11,2 procent på årsbasis. Exporten drev visserligen upp tillväxten med cirka en procent, men hemmamarknaden drog ner den med drygt fyra. Hoppet om en tillväxt på 1,9 procent fram till den siste mars 1998 på grusades. Detta visar, menar analytiker på ansedda Nomura Research Institute, att de glädjetecken och signaler om återhämtning som kommit under de senaste åren bara varit tillfälliga, kortsiktiga ffekter. Den underliggande strukturella krisen finns kvar och syns tydligast i att den för Japan så oerhört viktiga hemmamarknaden inte tar fart. Masochistiska tendenser Detta beror inte på drastiskt sjunkande inkomster. Visserligen har övertidsersättningar minskat och under 1993 sjönk också de så viktiga bonusarna, liksom reallönerna, men samtidigt har bostadskostnader och utgiftsräntor sjunkit drastiskt. Jämfört med de flesta andra industriländer har japanska löntagare klarat krisen ganska väl - lönemässigt. Däremot har halverade börskurser och fastighetsvärden gjort att deras av tradition höga sparande krympt ihop betydligt. Och krymper sparkapitalet, krymper tilltron till systemet, och till byråkraternas och politikernas förmåga att reda upp situationen. Och med sviktande framtidstro ökar sparandet och konsumtionen hålls tillbaka, vilket leder till nya krissignaler, som i sin tur förstärker oron för framtiden. Och oro för framtiden kostar ekonomiska tillväxtprocent. Det psykologiska klimatet i ett land är visserligen en svårmätt faktor, men den påverkar högst påtagligt konsumtion, nyföretagande och riskvilja och därmed den ekonomiska tillväxten. Och, i likhet med nordbor uppfostrade i Luthers anda, är krismedvetande och oro för framtiden något många japaner gärna och nästan med vällust utvecklar. Likaväl som den japanska självkänslan knappast kände några gränser under slutet av 80-talet, tycks många japaner idag hänfalla åt en självkritik som närmar sig masochism. Det mesta i det så kallade japanska systemet nagelfars så gott som dagligen i media. Och nästan allt får underkänt. Den gamla känslan av osäkerhet tycks vara tillbaka. Den utlänning som ber en japan beskriva sitt land får med stor säkerhet höra vad som nästan blivit ett Japans national-mantra: att Japan är ett litet, råvarulöst och utsatt land, som måste importera nästan allt för att klara sig. Japan är möjligen litet (stort som Norge ungefär), men knappast utsatt och fattigt. Importberoendet är inte dramatiskt större än för många andra länder, men har i Japan gjorts till något av ett nationellt trauma. Det var just råvaruberoendet och den amerikanska oljeblockaden som användes till att motivera Japans aggressiva politik på 30-talet. Då ville landets ledning med militära medel skaffa sig kontroll över handelsvägarna och sin närmaste omvärld. Resultatet blev som bekant förödande, både för omvärlden och för Japan. När kriget var över 1945, kunde man med fog tala om ett fattigt land. Sedan dess har Japan svingat sig upp till att bli, mätt som BNP/capita, ett av världens rikaste industriländer och har säkrat sin försörjning, inte med vapenmakt, utan med handelspolitik. Men idag är det japanska självförtroendet, som sagt, i botten. Företagens vinstprognoser räknas ned i takt med den sviktande hemmamarknaden. De stora exportföretagens rekordvinster under 1996 sjunker snabbt undan. Den attitydundersökning bland Japans företagsledare som Bank of Japan regelbundet gör, den så kallade tankan, isar att den lilla optimism som kunde anas under 1996 och början av 1997 nu åter förbytts i dysterhet. Å andra sidan har "tankan" alltid varit rätt dyster läsning. Den som läser "tankan" som ekonomisk historia skulle inte kunna ana att Japan sedan 1976 haft en rekordartad ekonomisk utveckling. Tvärtom har företagen, med undantag för några få år, ansett företagsklimatet som huvudsakligen oförmånligt. Och den som försöker hitta den japanska ekonomiska krisen i BNP-siffrorna blir besviken. Japan har sedan bubblan sprack inte haft det nämnvärt sämre än resten av OECD-länderna, snarare tvärtom. De stora industriföretagen som har satsat på export, utlokalisering och globalisering har gått bra, i vissa fall lysande de senaste åren. Sony trefaldigade resultatet mellan budgetåren 95/96 och 96/97, Honda fyrfa ldigade en redan acceptabel vinst, Toyota fördubblade sin. Bakom detta låg förstås den kraftigt försvagade valuta. Från sin starkaste notering på 80 yen per dollar sjönk den under 1996 och 1997 ner till drygt 120. Exportboomen syntes bland annat i Hondas fördubblade export till USA under första halvåret 1997, i Toyota som ökade sin med tolv procent, och i att exporten av LCD-bildskärmar och CD ROM -spelare steg med 50 procent och datorer med 18 procent under samma period.

8 De stora framgångarna fick analytiker och regeringens prognosmakare att plocka fram plustecknen. BNP skulle fortsätta uppåt, börskurserna skulle äntligen ta sig upp på, om inte forna, så dock höjder och dessutom hade den ökande importen fått den så känsliga handelsbalansen att åtminstone inte förvärras (det vill säga, visa ett ännu större överskott gentemot främst USA.) I sin Economic Survey of Japan från juli 1997 menade regeringens Economic Planing Agency att landet nu gått in i en stark återhämtningsfas. Krisen var i praktiken över, även om man skulle behöva leva med en fortsatt hög arbetslöshet, och att förutsättningen var fortsatta avregleringar inom framförallt finans-, transport-, telekom- och tjänstesektorerna. Kanske hade man inte tagit tillräckligt stor hänsyn till den japanska ekonomin under 90-talet blivit allt mer tvådelad. Den som vill hitta den japanska krisen, hittar den enklast på börsen, i bankernas balansräkningar, i pressen och i den sviktande efterfrågan på hemmamarknaden. Börskurserna ligger kvar på krisnivåerna från 90-talets första år, vilket innebär att det fortfarande är svarta hål i många hushållskassor. Förutom Hokkaido Takushoku har rader av småbanker tvingats ge upp och tas över av de stora och tidningarna fylls med svarta rubriker om krisföretag, konkurser och minskande försäljning. Efter de optimistiska prognoserna under sommaren 1997 kom den första smällen, när det visade sig att skattehöjningarna fått BNP att rasa, bilförsäljningen att sjunka i botten, hushållsprylarna att ligga kvar på butikshyllorna och byggsektorn att stå stilla. Industrins optimistiska vinstprognoser revideras raskt ned - och börsen sjönk åter tillbaka till nära bottenläge. Sen följde slag i slag Asienkrisen och de inhemska finanskrascherna. Samtidigt som alltså många av de stora internationellt välkända företagen står urstarka och väl rustade att fortsätta sin marsch mot toppen, eller försvara sin position för dem som redan är där, är Japan inne i en djup ekonomisk kris, som kanske ändå är mera av en politisk kris. Det tunga arvet En stor del av förklaringen till den sviktande hemmamarknaden ligger nämligen i själva samhällssystemet, som inte ändras i en handvändning. Men också i politikernas och den mäktiga administrationens oförmåga att fatta de obehagliga beslut som krävs för att rensa upp i bankernas skuldträsk och släppa in frisk konkurrens i ännu skyddade sektorer - en ovilja som i sin tur hänger samman mycket av just de japanska särdragen. Allt eftersom svårigheterna att ta sig ur krisen blir större, syns också allt tydligare att det är just de värderingar, fenomen och tekniker som varit grundförutsättningar för de stora ekonomiska framgångarna under de senaste femtio åren, som också ligger bakom många av landets svårigheter idag. Japan har på områden efter område snubblat på sina egna framgångar. Det skolsystem som skapade världens mest produktiva arbetare har bromsat den kreativitet som måste till för att lösa dagens problem. Den lojalitet som utmärkt anställda i företag och administration har skapat "ja-sägare" och bromsat nytänkande. Det hierarkiska systemet inom företagen har skapat stabila och uthålliga företag men också låsta företagsformer, som bromsat utvecklingen. De stora företagens livstidsanställning har skapat lojala anställda som offrat sig för företaget, men också skapat karriärvägar som bromsat entreprenörskap och, mindre uppmärksammat i näringslivet än i politiken, befordrat också nollor till höga chefer. De starka informella banden mellan företag och banker gynnade alla i medgång, men klavbinder dem nu och hotar att dra alla i fördärvet. De statliga och byråkratiskt styrda utvecklingsprogrammen har inte klarat de snabba skiften som blivit följden av en globaliserad marknad. De handelshinder som använts för att skydda delar av industrin, har gjort den alltför svag för att klara en öppen konkurrens på världsmarknaden. Det effektiva och nära samarbetet mellan näringslivets, politikens och administrationens toppar och som skapade den effektiva beslutskraftiga järntriangeln, har skapat ett system urholkat av vänskaps- och ekonomisk korruption. Statens styrning och ambitiösa satsningar på nationella program fungerade väl när det gällde att göra "me too"- produkter och industrier som redan utvecklats på andra håll. De senaste decenniets ambitiösa satsningar på fusionskraft, supraledare, magnetsvävartåg, eget rymdprogram och ett stridsflygplan hotar mest att dränera statskassan ytterligare. Listan kan göras lång men det gemensamma med dessa faktorer är att de fungerat utmärkt när det gällt att hinna i kapp de andra industriländerna. Men det är en sak att lära av andra, undvika deras misstag och göra vad andra redan kan - men bättre, snabbare och billigare. Här har Japan firat triumfer under tiden från 1945 till Det är dock en helt annan sak att cykla på rulle och ligga först. Den som tar täten måste

9 inte bara cykla fortare än alla andra, han måste själv välja både väg och tempo. Och i världens ekonomiska tempolopp finns varken tävlingsledning, karta eller ens fastställt mål. Då är det inte lätt att ligga först. Dessa Japans sociala, politiska och ekonomiska strukturproblem har varit väl kända och identifierade sedan lång tid. I rader av rapporter och politiska handlingsprogram har regeringar, partier, organisationer och forskare pekat på, och ofta lovat genomföra, omvälvande förändringar inom allt från rikspolitik till skolsystem, från skattesystem till säkerhetspolitik. Nästan undantagsläst ligger de alla, från 70- talets rapport från Toshibas VD, Doko Toshios till den fortfarande kanske mest kända, Maekawa -rapporten från 1986, och samlar damm på arkivhyllorna i Tokyo. Den tidigare finansministern Maekawas omvälvande tankar och förslag om förändringar i Japan sågs som bevis för att nu skulle Japan verkligen göras om i grunden. Landet skulle på område efter område anpassas till de övriga industriländerna. Ekonomin skulle öppnas och politiken moderniseras och demokratiseras. Tio år senare vet vi att därav blev nästan inget. Knappast några av de som nödvändiga ansedda förslagen har genomförts. En förklaring, som bland andra Yutaka Kosai från Japan Center for Economic Research pekar på, är att de långsiktiga, djupa strukturproblemen doldes av bubbelekonomins framgångar. När allt gick som på räls glömde man att kolla hur långt rälsen var lagd. Japan står inför en serie ödesfrågor. Klarar Japan att göra sin tjänstesektor lika effektiv som sin industri, sina skyddade sektorer lika produktiva som exportföretagen? Kan landet byta utbildningssystem, få fart på beslutssvaga politiker, röka ut korrupta byråkrater, axla rollen som asiatisk stormakt och samtidigt ta i tu med den demografiska bomb som består i att landets befolkning måste försörja en allt större och allt äldre pensionärsbefolkning? Blir svaret "ja" på frågorna ser vi slutet på en process som inleddes när USA med vapenmakt 1853 tvang Japan att öppna sina gränser för handel och för de politiska reformer som följde. Kanske är det först några år in på nästa sekel som Japans Meji-restauration från 1868, moderniseringens första stora manifestation, kan sägas vara fullständigt genomförd. Vad som talar för att de reformer man länge talat om, men ständigt förhalat, nu verkligen blir av den snabba internationaliseringen. Det är inte bara en fråga för Japan. Alla industrinationer brottas idag - var och en på sitt sätt - med hur de skall anpassa sig speciella särdrag till en öppen och global marknad. Med öppna gränser, ökad konkurrens och fria flöden av varor, pengar, människor och "idéer sker anpassningar och förändringar vare sig den enskilda nationen vill det eller inte. Det var i all sin absurditet fascinerande att följa Japan under bubbelåren i slutet på 80-talet, men vad som sker just nu är långt intressantare. Kanske står Japan, med sin annorlunda kulturella bakgrund, inför mer traumatiska frågor än de flesta andra länder, men å andra sidan har landet gång på gång under sin historia visat sig vara förmögen till plötsliga och förbluffande stora förändringar. 3. Den politiska bakgrunden Kanske är Japan mitt uppe i sin största fredliga omvälvning sedan landet öppnade sig mot omvärlden i samband med Mejij-restauration Det var då Japan på några decennier omvandlades från ett slutet, feodalt samhälle med stängda gränser, till ett modernt industriland med kontakter över hela världen. Den omvälvning som nu pågår ka n också komma att ta decennier i anspråk och kan också komma att i grunden förändra det japanska samhället. Nu gäller det att öppna landet och ekonomin i alla avseenden; det gäller att riva den semipermeabla hinna som omgivit landet i hundra år, som släppt igenom varuexport och kunskapsimport, men bromsar varuimport och kunskapsexport. Japans beslutsfattare står här inte inför något egentligt val. Internationaliseringen, globaliseringen, eller vad man nu vill kalla den, är på väg. Japan kan inte, lika lite som något annat land som vill vara med i den ekonomiska utvecklingen, välja mellan att stänga eller öppna sina gränser, mellan att skydda sina industrier eller släppa loss konkurrensen. Valet är redan gjort. Det gäller nu att styra utvecklingen så att den sker i rimligt ordnade former. Och det blir inte lätt I synnerhet inte med det politiska system som vuxit fram i Japan. Japan må se ut som de flesta demokratiska länder, med partier, valsystem, riksdag, departement och myndigheter. Men det är utanverke t. Japan är demokratiskt, men på ett sätt som inte har särskilt mycket gemensamt med andra demokratiska system. Japan har öppna och fria val, men väljarna har i praktiken - för att uttrycka det försiktigt - mindre att välja på, än i många andra länder. Först och främst handlar japansk partipolitik inte om ideologi. Någon idédebatt värd namnet förs inte. De dagsaktuella frågorna, som ändå måste diskuteras och beslutas, får underordnas de invecklade interna och externa maktstrider som utvecklas runt de polit iska köttgrytorna. Japansk politik söker sin näring

10 mer i pengar än i idéer. Pengar som skall föda de dyrbara partiapparaterna och pengar som skall, vad det lider, hamna i de ledande politikernas egna fickor. Det syns inte minst i de täta ombildningarna av regeringar och snabba skiftena på statsministerposten. En ministerpost är nämligen självklart eftersträvansvärd, om än mindre för möjligheterna att genomdriva en politisk agenda, om någon sådan nu skulle råka föreligga. Och knappast heller för själva beslutsmakten, för den ligger i praktiken i stor utsträckning hos departement och myndigheter. Däremot betyder status och prestige mycket i hierarkiska system byggda på senioritetsprincip. Och naturligtvis pengarna, både för privat del och för att de avgör var makten finns i de bysantinska fraktionsstriderna inom partierna. Det gäller därför att fördela godbitarna rättvist och se till att lagom många får plats runt grytorna. Ett sätt är att skapa många regeringsplatser. Med tjugo departement, som alla getts både ministrar och viceministrar har man lyckats bra med det. Ett annat sätt är att göra täta regeringsombildningar. Och det har man också lyckats med. Ryutaro Hashimoto är Japans 25:e statsminister sedan kriget. Valet av statsråd och premiärminister sker också efter ett märkligt rotationssystem, där man nästan med hjälp av antalet tjänsteår kan avgöra när vem av partiets trogna tjänare skall belönas med en ministerpost. Som så många andra samhällsfenomen i Japan kunde detta fungera rätt väl under de decennier då den allt överskuggande uppgiften för landets ledning var att se till att Japan, i ekonomiskt hänseende, kom i fatt industriländerna. Det var en uppgift som kunde skötas, och som sköttes, med den äran av välutbildade, i stort sett okurrupta tjänstemän i departement och myndigheter. Precis som på sin tid shogunen och hans medhjälpare fattade beslut i kejsarens namn var det, och ännu i stor utsträckning är det, byråkraterna i stadsdelen Kasumigaseki i Tokyo som fattar besluten i parlamentets namn. Åt politikerna i grannområdet Nagatacho återstår ofta inte annat än att sätta sina namnstämplar under i praktiken redan fattade beslut. Nu är Japan ekonomiskt i kapp sin medtävlare. Nu ställs andra krav på politisk ledning, krav som dagens politiker får allt svårare att leva upp till. Det är inom framför allt fyra områden, som alla hänger samman, som det krävs ett politiskt ledarskap av ett slag som Japan inte sett i modern tid. Det första är att skifta politiskt system och rensa ut avarter och korruption. För det andra gäller det nu att ta i tu med resterna från bubbelekonomin och att lösa dagens, huvudsakligen hemmamarknadsberoende, men mycket svåra ekonomiska problem. För det tredje måste de göra Japan till en fullvärdig medlem av den internationella ekonomin, det vill säga riva återstående handelshinder och avreglera ännu reglerade områden av ekonomin. Slutligen måste politikerna etablera Japans säkerhetspolitiska ställning i Asien och världen. Korruptionen Ekonomi- och vänskapskorruptionen går djupt ned i det japanska politiska systemet. Och trots att politiker efter politiker ertappats med fingrarna i syltburken och trots att flera åtalats och dömts har det mesta fortsatt som förut med penninggåvor i utbyte mot röstsedlar och offentliga byggen i utbyte mot lokal lojalitet. De skyldiga, som upptäckts, har bugande bett om ursäkt, andra som stått på tur har tagit över, och tagit efter. En av de som studerat den politiska korruptionen i Japan, den amerikanska journalisten Sam Jameson, menar att den är omfattande och ett mycket svårt problem, men att tjänstemännen och byråkratin i stort sett är oanfrätta. Han bortser då kanske från det särskilda system som gäller högre tjänstemän i departementen. Traditionellt har de i det närmaste varit garanterade en välavlönad reträttpost efter pensioneringen. Systemet kallas i folkmun amakudari, nedstigen från himlen, och är en oundviklig börda för många företag. Efter en relativ tidig pensionering vid cirka 50 års ålder får tjänstemännen plats som rådgivare eller i ledningen för något av de företag de så väl lärt känna under karriären i departementen. Till skillnad från i Sverige, där numera ett växande problem gäller politiska tjänstemän och statliga företag, går dessa amakudari till det privata näringslivet. Politikerna däremot har länga ohöljt sysslat med vad som också i Japan är rent brottslig verksamhet. Sam Jameson pekar framförallt på parlamentarikern Shoji Tanaka som beskyllts för allt från utpressning till mened och skattebrott omfattande cirka fem hundra miljoner yen och som fått två fängelsedomar, men ständigt blivit återvald och i gengäld gett sin hemstad Niigata mängder av nationalekonomiskt olönsam, men för lokalpolitikerna och företagen, lönande infrastruktur. Nuvarande (december 1997) premiärministern, Ryotaru Hashimoto, liksom en av hans föregångare, Morihiro Hosokawa, inledde båda sina karriärer med storstilade löften om utrensning av avarterna. Under stort buller och bång ändrades också vallagarna så att de inte direkt skulle gynna boss-välde och ge ohederliga politiker en fördel. Men mycket mer än ord blev det inte.

11 I oktober 1997 dömdes före detta byggnadsministerna Kishiro Nakamura till fängelse och böter för att under sin tid vid makten ha tagit emot mutor för att dölja förekomsten av dango det vill säga en av de mycket vanliga men olagliga anbudskartellerna som träder i kraft vid framförallt stora offentliga byggen. Trots att han åkt fast, ansåg varken han själv eller partiet han skulle behöva lämna sina övriga politiska uppdrag, där han framför allt spelade rollen av zoku-giin, en politiker som hjälper särintressen och skyddar de som mutar sig till makt och uppdrag. Hashimoto själv bröt mot det mesta av sina högtidliga löften när han i september 1997 mycket överraskande utsåg veteranpolitikern och riksdagsmannen Koko Sato till statsråd. Sato dömdes 1986 till två års fängelse, villkorligt, för att ha tagit emot två miljoner yen (cirka kr) i mutor från flygbolaget ANA medan han var vice transportminister och i samband med den så kallade Lokheedskandalen i slutet av 70- talet med sjutton inblandade riksdagsmän varav tre, däribland dåvarande premiärministern Kakuei Tanaka, långt om länge dömdes till fängelse och böter för mutbrott. Varken det, eller anklagelserna dessförinnan, hindrade Tanaka från att under resten av sitt liv fortsatta i rollen som en av LDP: s verkligt tunga ledare och just också sin hemprovins Niigatas specielle välgörare. En annan amerikansk journalist, Jacob M. Schlesinger beskriver i sin bok Shadow Shoguns Tanakas märkliga karriär och hur fortfarande det till stor del är hans skyddslingar som i dag fyller LDP:s regeringstaburetter. Hashimotos val orsakade en snabb mediastorm och efter bara någon vecka tvangs han sparka Sato ur regeringen och be om ursäkt inför väljarna för att ha orsakat politisk förvirring och debatt i onödan. Sedan dess har hans politiska popularitet rasat och kannstöperierna har rört vem eller vad förmådde Hashimoto till ett så uppenbart huvudlöst val av minister. Svaret på frågan vem anses åtminstone vara Yasuhiro Nakasone, tidigare premiärminister och en av de nu starkaste männen där bak i kulisserna och en av dem som i själva verket i bakgrunden bestämmer regeringspolitiken. Frågan varför är ännu obesvarad, men att det skulle röra sig om någon form av väntjänst, återbetalning, eller bytesaffär i den politiska maktens bakre korridorer är uppenbart. Affären kan möjligen ingå i den maktkamp som tycks pågå inom regeringspartiet Liberaldemokraterna, LDP, såsom den beskrivs av en f.d. politisk journalist, Minoru Tada. LDP har, delvis också formellt, splittrats i två läger. Den konservativa, med sitt utbrytarparti Shinshinto, och en LDP-falang där Nakasone har en stark ställning, driver en traditionell högerpolitik och gärna ser ett militärt och säkerhetspolitiskt aktivare Japan, som accepterar ökade inkomstklyftor och som inte gärna ber om ursäkt för Japans militära förflutna. Den mer liberala falangen driver just frågor om välfärdspolitik, Japans fredliga roll i det internationella samarbetet, samt större politisk hänsyn till olika minoriteter. Den bittra medicinen Det bossvälde och den kompiskorruption som präglar politiken har inte gjort det lättare att rensa upp och ta hand om resterna efter finansbubblan. I synnerhet inte som de flesta förslag och åtgärder stöter på hårt motstånd från den mäktiga byråkratin, inte minst då från MoF, som i varje reform ser sin egen ställning hotad. Japans akuta kris handlar till stor del om försvunna miljarder och tappade förtroenden. När bubblan brast försvann miljarder i värden från börsen och fastighetsmarknaden. En mycket stor del av dessa miljarder var löntagares sparpengar och framtida pensionskapital som de, med kusligt effektiv marknadsföring från banker och mäklarhus, lurats placera i, som det sas, i aktier och fastigheter. Japan har i modern alltid haft ett mycket högt privat sparande. Skatte- och pensionssystem har i praktiken lagt en stor del av den framtida tryggheten på den enskilde. Det gjorde att när sparkapitalet försvann med bubblan, försvann för många den framtida tryggheten och pensionen. Med bubblan försvann inte bara miljarder utan också mycket av förtroendet för institutioner och politiker. Svikna vallöften och de senaste årens korruptionsskandaler i flera av landets mäktigaste och mest ansedda banker har utan tvekan påverkat också luttrade japaner. Resultatet har blivit att människor ännu mer litar till sig själva och sparar ännu mer, dock inte i aktier och fastigheter, utan i trygga, tråkiga lågavkastande obligationer och statliga sparsystem. Med fortsatt högt sparande och en industri som investerat under 80-talet i enlighet med den tidens tillväxtprognoser står Japan med en enorm överkapacitet, men med låg inhemsk efterfrågan. Hushållen slutade byta bil, köpa ny TV och kastar sig inte längre över den senaste modellen av onödig hemelektronik. Efter bubblan sprack i Japan tvärnitade hemmamarknaden, precis som i Sverige. Och där har den stått. Delvis är förklaringen en snabbt stigande arbetslöshet, som är långt högre än de redovisade dryga tre procenten.

EMU. DENNA EMU-HANDBOK KAN BESTÄLLAS GRATIS! www.etc.se ELLER VIA E-POST: linda.ljunggren@etc.se Talong finns också i ETC-butikensidorna.

EMU. DENNA EMU-HANDBOK KAN BESTÄLLAS GRATIS! www.etc.se ELLER VIA E-POST: linda.ljunggren@etc.se Talong finns också i ETC-butikensidorna. EMU En bilaga om EMU, debatten och möjligheterna att driva en annan ekonomisk politik i Sverige. En lång artikel vari författarna berättar först det ena, sen det andra och till slut lutar åt att ett EMU-medlemskap

Läs mer

Medborgare mot EMU. Artikelsamling. Medlemmar i Medborgare mot EMU

Medborgare mot EMU. Artikelsamling. Medlemmar i Medborgare mot EMU Medborgare mot EMU Artikelsamling Medlemmar i Medborgare mot EMU Juli 2003 2 Innehållsförteckning Vi är ett antal personer som bildat en organisation under namnet "Medborgare mot EMU". Vi vill argumentera

Läs mer

Japanskt Ledarskap. Harmoni och Hot. Olle Rossander, 1992

Japanskt Ledarskap. Harmoni och Hot. Olle Rossander, 1992 Japanskt Ledarskap Harmoni och Hot Olle Rossander, 1992 1. Inledning 2. Paradoxer och gatlyktsyndrom 3. Krig och fred, men mest fred 4. Ja vi har inga bananer 5. Gangsterstyrd laglighet 6. Politikerskandalernas

Läs mer

Pressröster om Ekonomihandboken

Pressröster om Ekonomihandboken Pressröster om Ekonomihandboken.. renodlad argumentationsglädje som krossar all tro på att börsen spelar någon som helst positiv roll för samhällsutvecklingen. Dessa sidor borde spridas som särtryck till

Läs mer

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9 Riksbankens roll i samhällsekonomin S v e r i g e s R i k s b a n k Läsanvisning Som alla andra myndigheter har Riksbanken ett ansvar att förklara för medborgarna i Sverige vilken roll vi har i samhället

Läs mer

TCO GRANSKAR: EKONOMISK KRIS OCH VAD SOM BÖR GÖRAS #13/08

TCO GRANSKAR: EKONOMISK KRIS OCH VAD SOM BÖR GÖRAS #13/08 TCO GRANSKAR: EKONOMISK KRIS OCH VAD SOM BÖR GÖRAS #13/08 Den ekonomiska krisen och vad som bör göras åt den. 2008-11-26, andra upplagan 2009-02-23 Författare: Roger Mörtvik Samhällspolitisk chef Avdelningen

Läs mer

Svaret på frågan varför. Guldpriset har stigit 87% de senaste 5 åren

Svaret på frågan varför. Guldpriset har stigit 87% de senaste 5 åren Tidningen om guld och investering Nr. 3 Våren 2013 Guldbladet Ni måste göra ett val lita på guldets naturliga stabilitet eller regeringsmedlemmarnas ärlighet och intelligens. Och med full respekt för dessa

Läs mer

Budgetpropositionen för 2012

Budgetpropositionen för 2012 Nationalekonomiska föreningens förhandlingar Sammanfattade av Birgitta Filppa, Karin Sirén och Elisabeth Gustafsson 2011-09-21 Ordförande: Pehr Wissén Inledare: Anders Borg, finansminister Kommentator:

Läs mer

studiehandledning Världsbiten Globala utmaningar gör en annan värld möjlig

studiehandledning Världsbiten Globala utmaningar gör en annan värld möjlig globala studiehandledning utmaningar Globala utmaningar gör en annan värld möjlig 1 ett studie- och metodmaterial att använda i arbetet med internationella frågor Av Anna-Lena Lodenius för ABF är ett studiematerial

Läs mer

Forma det Europa du vill leva i.

Forma det Europa du vill leva i. 2 Studiematerial 2014 4 Forma det Europa du vill leva i. Vad skiljer rött från blått i Europapolitiken? Är våra kollektivavtal hotade? Vad görs för att minska arbetslösheten? Hur går det med välfärden?

Läs mer

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 4

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 4 PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 4 DATUM: 2009-09-02 MÖTESTID: 09.00 SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Varför handlar vi med omvärlden?

Varför handlar vi med omvärlden? Varför handlar vi med omvärlden? Varför handlar vi med omvärlden? Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel, EU:s inre marknad och handelspolitik. Vår främsta

Läs mer

ANFÖRANDE. Är det farligt att låna dollar?

ANFÖRANDE. Är det farligt att låna dollar? ANFÖRANDE DATUM: 2011-05-17 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Lars Nyberg Svenska Handelsbanken, Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05

Läs mer

Hållbara arbetsplatser

Hållbara arbetsplatser Hållbara arbetsplatser botemedel mot ett sjukt arbetsliv? AV HARALD GATU FOTO LARS TUNBJÖRK ETT SAMARBETSPROGRAM FÖR ARBETSLIVSFORSKNING I EUROPA Arbetslivsinstitutet, LO, TCO och SACO i samarbete. Bild

Läs mer

Placeringsstrategi. Vår

Placeringsstrategi. Vår 2012 Placeringsstrategi Vår Innehållsförteckning Innehållsförteckning... - 1 - Centrala antaganden om världsekonomins utveckling... - 2 - och centrala antaganden om finansmarknadens utveckling... - 3

Läs mer

Kinas ekonomi: Stora insatser, men räcker de och blir det rätt sorts tillväxt?

Kinas ekonomi: Stora insatser, men räcker de och blir det rätt sorts tillväxt? Telemeddelande (A) Sid. 1(15) Mnr PEKI/20090225-2 2009-02-25 Peking Andre ambassadsekreterare Markus Lundgren UD-ASO Dnr 21 Kinas ekonomi: Stora insatser, men räcker de och blir det rätt sorts tillväxt?

Läs mer

KOMMUNALS MEDLEMMAR OCH DEN GLOBALA UTMANINGEN.

KOMMUNALS MEDLEMMAR OCH DEN GLOBALA UTMANINGEN. Förslag Faktaunderlag till Kongressen till Kommunals i Stockholm kongress den 7 11 i Stockholm juni 2010 den 7 11 juni 2010 KOMMUNALS MEDLEMMAR OCH DEN GLOBALA UTMANINGEN. Kommunals medlemmar och den

Läs mer

obs. I denna webbversion av boken existerar inte kapitlen 10, 11, 12, 13 och 14.

obs. I denna webbversion av boken existerar inte kapitlen 10, 11, 12, 13 och 14. Innehåll 1. Inledning sid 4 2. Några basfakta om vår värld - sid 8 och ett dystert faktum 3. Vårt globala ekonomiska system, sid 10 kapitalmarknaden 4. Tillväxt sid 18 5. Inflation sid 29 6. Kapitalet

Läs mer

Konjunkturprognos. Lösningen på krisen heter konkurrenskraft 30 AUGUSTI, 2012. USA: Låg tillväxt då strukturella problem nonchaleras

Konjunkturprognos. Lösningen på krisen heter konkurrenskraft 30 AUGUSTI, 2012. USA: Låg tillväxt då strukturella problem nonchaleras 30 AUGUSTI, 2012 Konjunkturprognos Lösningen på krisen heter konkurrenskraft USA: Låg tillväxt då strukturella problem nonchaleras Euroområdet: ECB kan inte lösa alla problem Kina: Myndigheterna stimulerar

Läs mer

Finansiella kriser och finansiell. efter fem turbulenta år. Mårten Palme. Stefan Ingves

Finansiella kriser och finansiell. efter fem turbulenta år. Mårten Palme. Stefan Ingves nr 7 2012 årgång 40 Finansiella kriser och finansiell reglering tankar efter fem turbulenta år Mårten Palme Jag är fr o m i dag ny ordförande i Nationalekonomiska Föreningen och har nöjet att inleda mitt

Läs mer

TELDOK och författarna

TELDOK och författarna : R A P P O R T (t 0 O < J tn \ J a P a 'A, R A P P O R T ^ÔRAN^ (t 0 0 < j a ** P a }&nq -S$tme Vecum, Japan - teknik, slagord, genomförandekraft ii TELDOK och författarna TELDOK uppmuntrar till eftertryck

Läs mer

Julklappar, jultraditioner

Julklappar, jultraditioner företagsminnen #4 Julklappar, jultraditioner & punsch tidskrift från centrum för näringslivshistoria no 2008;4 Ronald Fagerfjäll om finanskriser som mönster av kaos Bertil Torekull om uppbrottets skapande

Läs mer

Omvärldsanalys Rapport 2009:2

Omvärldsanalys Rapport 2009:2 Omvärldsanalys Rapport 2009:2 Arbetsgruppens förord Underlaget i denna rapport har tagits fram inom ramen för det arbete som bedrivits i Kronofogdens nätverksgrupp för omvärldsanalys. I gruppen har företrädare

Läs mer

Konjunkturutsikter hösten 2005 Folksam Kapitalförvaltning oktober 2005. Upp som en sol... Sammanfattning

Konjunkturutsikter hösten 2005 Folksam Kapitalförvaltning oktober 2005. Upp som en sol... Sammanfattning sid 1/20 Upp som en sol... Stark svensk BNP-tillväxt nästa år trots global avmattning Starka politiska tillväxtstimulanser Inflationsriskerna stiger Snart dags för Riksbanken att höja styrräntan Långa

Läs mer

IF Metalls framtidsdiskussion. Vårt samhälle och solidariteten

IF Metalls framtidsdiskussion. Vårt samhälle och solidariteten IF Metalls framtidsdiskussion Vårt samhälle och solidariteten Innehåll InArbe Vårt samhälle och solidariteten 1 Innehåll IF Metalls framtidsdiskussion inför kongressen 2011 Vårt samhälle och solidariteten

Läs mer

Det är kapitalet, dumbom!

Det är kapitalet, dumbom! S Det är kapitalet, dumbom! Stefan Karlsson 2008-04-23 W NW SW NE SE EMUNKHAMMAR ADVISORY Ideas and initiatives for progress and prosperity Innehållsförteckning Förord 2 1. Vad är pengar? 4 2. Vad är investeringar?

Läs mer

TillVAx TillVAxT Till döds

TillVAx TillVAxT Till döds STELLAN TENGROTH Stellan Tengroth Tillväxt till döds Stellan Tengroth, 2010 Omslag: Karin Persson/Mermermer Förlag: Stellan Tengroth, Göteborg www.tillvaxtreflektera.se ISBN tryckt utgåva.: 978-91-978793-0-9

Läs mer

Tobinskatten ett medel söker sitt mål

Tobinskatten ett medel söker sitt mål KLAS EKLUND NR 34 Tobinskatten ett medel söker sitt mål ISBN 91-7566-497-6 PEJLING 9 789175 664972 Denna skrift är en omarbetad och utvidgad version av ett anförande i riksdagens finansutskott den 3 april

Läs mer

VAD GICK SNETT I SVERIGE?

VAD GICK SNETT I SVERIGE? Nils Eric Sandberg VAD GICK SNETT I SVERIGE? TIMBRO The author and AB Timbro 1997 ISBN: 91-7566-352-X Nils-Eric Sandberg har under många år varit ledarskribent på Dagens Nyheter där han kommenterade ett

Läs mer

Ansvarig utgivare: Håkan A. Bengtsson Form: Pontus Willebrand Tryck: Arenatrycket, 2010.

Ansvarig utgivare: Håkan A. Bengtsson Form: Pontus Willebrand Tryck: Arenatrycket, 2010. Ansvarig utgivare: Håkan A. Bengtsson Form: Pontus Willebrand Tryck: Arenatrycket, 2010. Inledning...5 Bakgrund...6 1. Slaget om framtiden...8 2. Varför gynnade inte finanskrisen socialdemokratin?... 11

Läs mer