Chris Carlon. Nordisk överblick fyra aktuella projekt. med hela världen som arbetsfält. FÖR ALLA LED I GRUV- OCH MINERALBRANsCHEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Chris Carlon. Nordisk överblick fyra aktuella projekt. med hela världen som arbetsfält. FÖR ALLA LED I GRUV- OCH MINERALBRANsCHEN"

Transkript

1 annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons NATURAL RESOURCES FÖR ALLA LED I GRUV- OCH MINERALBRANsCHEN JUNI 2013 Nordisk överblick fyra aktuella projekt Ledande branschutrustning effektiviserar gruvan Nödvändig spetskompetens konsulten ovärdelig Chris Carlon med hela världen som arbetsfält Metallpriser återhämtning väntas 2014 Kreditförsäkring minskar ekonomiska risker Rätt kompetens stor framtidsutmaning... minskar underhållskostnaden för din anläggning! En hiss... När du har till uppgift att kontrollera viktiga processer och funktioner, underhålla, reparera och förhindra kostsamma driftsstopp, eller transportera material som snabbt och säkert måste komma på plats, har hissen en viktig roll. Våra hissar löser vertikala transportproblem över hela världen. Det har de gjort i sextio år.

2 2 ledare läs mer om... Basindustrin är viktig för utveckling Sverige har stora naturtillgångar som är globalt efterfrågade. Vi har infrastruktur, välutbildade människor, en offentlig sektor, fungerande lagstiftning och ett ganska stabilt samhälle. Lennart Gustavsson Ordförande Georange Förutsättningarna för en utveckling inom basindustrin är goda, inte minst med tanke på vår tradition. Men, det är viktigt att se basindustrin i ett större perspektiv. I takt med automatisering och effektiviseringar blir produktiviteten inom basindustrin allt större. Färre personer producerar mer. Skillnaden mellan skogshuggaren med motorsågen och maskinföraren i den moderna skogsmaskinen är nog tydlig för de flesta. Likadant är inom gruvnäringen, där effekterna måste ses i ett betydligt vidare begrepp än traditionellt. Jag menar att det är nödvändigt att se kunskaps- och tjänstenäringarnas koppling till basindustrin. Detta inte minst när vi ska se på möjlighet till regional utveckling i ett vidare perspektiv. Jag vågar till exempel påstå att Umeå är en av de orter i Västerbotten som har mest positiva effekter av en expanderande gruvnäring. Det är viktigt att visa på basnäringarnas betydelse för att utveckla näringar inom tjänstesektorn. Det finns till exempel en rad företag verksamma i Umeå som vi kanske inte självklart definierar som knutna till basindustrin. Vi kan nämna ett antal som; Sweco, Tyrens, Hifab, Enetjärn Natur, Oryx, Ramböll, Semantix, Envix, Mätcenter med flera, som på ett eller annat sätt utifrån sin kunskap och kompetens utgör viktiga partners för basindustrin. Dessutom finns exempelvis Umeå universitet där vi bland annat kan peka på den kompetens som finns inom genusforskningen. Ska vi utveckla vår del av världen så kommer jämställdhetsfrågorna att vara avgörande.»vi ska satsa på återvinning men det kommer att behövas en nyproduktion. Ibland ses gruvnäringen utifrån bilden av en kraftigt miljöstörande verksamhet som bedrivs i en trång gång tusen meter under jord, av en finskbrytande man troligen på väg ut i strejk. Bilden av en verksamhet som befinner sig i teknikens framkant där kunskaps- och tjänstesektorn är avgörande för eventuella framgångar lyfts enligt min mening allt för sällan fram. I ett modernt samhälle behövs metaller våra datorer, våra mobiltelefoner, våra vindkraftverk, våra solceller, våra kirurgiska instrument, ja det mesta behöver faktiskt metaller. Det är inte så länge sedan som man på allvar diskuterade om vi skulle ha gruvor i Sverige. Fortfarande är det viktigt att peka på metallers betydelse för ett modernt samhälle. Vi ska satsa på återvinning men det kommer att behövas en nyproduktion. Återvinning är bra och viktig, men den är inte lösningen på vårt nuvarande behov av metaller. Inom överskådlig framtid måste detta täckas från gruvproduktion. Vi kan se fram mot nya produkter, men metaller är fortfarande en produkt som kan användas om och om igen. I ett framtida samhälle kommer återanvändning och återvinning att var en av de centrala frågorna. Utvecklingen av kunskaps- och tjänstesektorn och dess koppling till basindustrin är avgörande för möjligheterna till hållbar utveckling. Här utgör miljöteknikföretagande en viktig del. Vi kan tillsammans göra mer för att utveckla företagandet kopplat till basnäringarna. Vi måste öka kunskapen och insikten om basnäringarnas betydelse för såväl regional som nationell utveckling. Gruvor handlar i högsta grad om en utveckling av hela samhället Nordisk överblick aktuella projekt 06 Bemanning stärkande kunskap 08 Råvarupriser återhämtning Guldhandel fördelar och nackdelar 12 Profilintervju Chris Carlon 14 Branschutrustning öka produktiviteten 16 Exportfinansiering csr ökad vikt 18 Kreditförsäkring minska risken 20 Rätt kompetens framtida utmaning 22 Krönika Natural resources Projektledare: Markus Kaplun, Produktionsledare: Daniel Sivertsson, Affärsutvecklare: Marcus Carloni, Text: Anders Edström Frejman, Fredrik Dhejne Grafisk formgivning: Smart Media Publishing AB Layout och repro: Ivar Bigestans Distribution: Dagens industri, juni 2013 Tryck: BOLD/DNEX Tryckeri, Akalla, V-TAB, Landvetter, Daily Print, Umeå Smart Media Publishing Sverige AB, Riddargatan 17, Stockholm Tel Detta är Smart Media Smart Media utvecklar, producerar och finansierar temabilagor som distribueras via välrenommerade dagstidningar. Varje temabilaga skapas av väl samman satta redaktionsteam. Och den grafiska produktionen görs av kreativa formgivare med känsla för modern tidskriftsproduktion. Starkt ämnesfokus är vår grundläggande idé. Genom exponering i våra temabilagor når våra kunder den bärande tidningens hela spridningsområde och selekterar automatiskt ut den målgrupp som är i marknad för företagets produkter och tjänster. Följ oss: Vi står bakom svensk export inom gruvindustrin även när marken skakar Även i en ostadig världsekonomi söker allt fler inom svensk gruv industri nya marknader. Och trots höga råvarupriser kan kundernas betalningar vara osäkra. Då är det bra att veta att EKN har garantier för betalning och finansiering. Det ger dig möjlighet att göra fler och säkrare exportaffärer även när det är lite skakigt i omvärlden. Vi har branschexperterna Vi har specialister med stor erfarenhet av gruvindustrin. Vill du veta mer om hur EKN kan bli en del av din finansieringslösning? Kontakta Kenneth Mineur, Senior underwriter, eller mejla till

3 ANNONS Kilimanjaro Gold Maragruvan ligger i en välkänd mineraliserad zon i norra Tanzania. Kilimanjaro Gold förbereder produktion av guld som ligger kvar i restupplag på marken efter tidigare brytning. Längre fram planeras igångsättning av underjordsgruva. Kilimanjaro Gold planerar produktion av guld i restupplag vid Maragruvan Det svensk-tanzaniska prospekterings- och gruvutvecklingsbolaget Kilimanjaro Gold har som mål att börja producera guld i restupplag från tidigare produktion vid Mara i Tanzania. På sikt är målet att genom prospektering utöka mineraltillgången från oz. till 1 miljon oz. Maragruvan ligger i norra Tanzania i Mararegionen sydöst om Viktoriasjön. Gruvan ligger i en väl känd och starkt mineraliserad zon med flera stora gruvor i drift. North Mara gruvan har kända mineraltillgångar på 4 miljoner oz. guld och en årlig produktion på cirka oz. Gruvan ligger 4 km nordväst om Maragruvan som Kilimanjaro Gold förvärvat. Vi bedömer att det finns goda förutsättningar att etablera en mineraltillgång på 1 miljon oz. vid Maragruvan, vilket gör det till ett attraktivt projekt att ta över även för lite större aktörer, säger Peter Hjorth, VD på Kilimanjaro Gold. Företaget kommer att undersöka gruvlicensområdet genom bl a borrprogram på djupet. För att ytterligare öka mineraltillgången finns planer på att förvärva geografisk närliggande licensrättigheter. Möjlighet till produktion av guld i restupplag är en intressant bonus då det kan ge oss möjlighet att etablera visst kassaflöde och bygga upp en verksamhet och organisation på plats, säger Peter Hjorth. Och han fortsätter: Kassaflödet kan delfinansiera vår prospektering av mineralltillgångar under jord, vilket är vårt egentliga huvudmål med verksamheten. Det är där vi bedömer att den stora potentialen finns. Kilimanjaro Gold ser positivt på möjligheterna i Afrika och framförallt Tanzania. Landet är rikt på mineraltillgångar - framförallt guld - och det finns en väl fungerande lagstiftning som skapar goda förutsättningar att verka i landet som utländsk investerare. Vi siktar på att utveckla fler projekt vid sidan av Maragruvan som är ett utmärkt första projekt, säger Peter Hjorth. Vi bygger en långsiktig närvaro i landet och ser stora möjligheter att bygga en stark position i segmentet mellanstora mineralfyndigheter. FAKTA Kilimanjaro Gold är ett svensk-tanzaniskt prospekterings- och gruvutvecklingsbolag med fokus på guldprojekt i Tanzania. Bolagets målsättning är att förvärva och utveckla fyndigheter där potential finns att bevisa mineraltillgånger på upp till 1 miljon oz. guld. Koncernen består av det svenska moderbolaget Kilimanjaro Gold Holding AB (publ), det svenska dotterbolaget Kilimanjaro Gold AB och de tanzaniska dotterbolagen Mara Mine Development Ltd och Uhuru Resources Ltd. Kilimanjaro Golds aktie är listad på NGM Nordic MTF och handlas under symbolen KILIMTF. Kilimanjaro Gold Brahegatan STOCKHOLM

4 4 aktuellt nordisk överblick Grus i maskineriet för Sveriges gruvor? Det har väl inte undgått någon att gruvbolag på sina håll börjat få problem. Men är det ett uttryck för att tillväxten avstannat? Vi tittar på fyra projekt som varit omskrivna i media. text Anders Edström Frejman foto Fredric Alm Den svenska gruvindustrin har haft medvind på senare år. Våra politiker på såväl riks-, regional- som lokalnivå har hakat på och verkar tävla om att tala sig varma för denna bransch. Statliga pengar i form av infrastruktursatsningar för att säkerställa denna industris framtida transportbehov utlovas och prioriteras. Det finns många bra exempel på aktiva svenska gruvor. Bara för att nämna några så rullar Zinkgruvan som ägas av Lundin Mining på liksom de två stora gruvbolagen LKAB:s och Bolidens projekt i Norrland och Bergslagen. Utöver detta driver andra mindre spelare projekt i Sverige. Men nu verkar det kanske som om man bildligt talat fått gråberg i maskineriet. Det finns pågående gruvprojekt i Norden som stött på problem eller åtminstone inte gått lika bra som förväntat. Frågan är om gruvprojekt som potentiella vinstmaskiner är överskattade? Eller är problemen i Norden bevis på att gruvprojekt i sin natur är komplexa och faktiskt kan stöta på oväntade problem? Låt oss titta på fyra aktuella projekt i Norden. Northland Resources i Pajala kommun är ett projekt på marker där LKAB tidigare prospekterat. Projektet har en lättillgänglig malmförekomst ur vilken det är relativt enkelt att få fram en produkt med hög järnhalt. De merkostnader om 2,5 miljarder som projektet drabbats av jämfört med ursprungsplanen kan dock främst härledas till logistiken. Transportlösningen med 90 tons lastbilar mellan gruvan och anslutningen till Malmbanan 16 mil bort har blivit dyrare än förväntat, då det varit svårare att hitta en entreprenör än man från början hade trott. Dessutom har man fått göra investeringar i djuphamnen i Narvik. Den första malmleveransen därifrån skedde i slutet av februari 2013, men med tillfälliga lastningsanordningar. Turerna om företaget kommer att överleva har varit många. I skrivande stund i början av juni ser det dock återigen ljusare ut.»det handlar inte om en kris. Dock är det svårare att finansiera prospektering. Dannemora Mineral har i Österåkers kommun återstartat den järnmalmsgruva som SSAB lade ned så sent som i början av 1990-talet. Gruvan ligger i direkt anslutning till en nyligen upprustad och väl fungerande järnvägslösning med utskeppning i Hargs hamn. I juni 2012 skedde den första malmleveransen med båt. Vid tiden för nedläggningen matades det tidigare sovringsverket med malm från flera malmkroppar. I dag sker brytningen i huvudsak i ett fåtal malmkroppar och man har fått revidera prognoserna för produktionsvolymerna under 2013 på grund av oväntade gråbergsfickor i de två malmkroppar som man bryter. Enligt ett pressmeddelande från den 28 maj har man nu kommit igenom detta område och utbytet uppgår numera till mer normala nivåer. Gruvbolaget har ett pågående investeringsprogram om totalt 110 miljoner som enligt egen utsago syftar till att förbättra utbytet i det nya sovringsverket med först tre procentenheter och sedan10 till 15 procentenheter. Nordic Mines och deras guldgruva i finska Laiva har under 2012 haft stora problem med uppstarten av sitt anrikningsverk. Man har gjort en lyckad nyemission och hann även med ett vd-byte under förra året. Under januari och februari 2013 har man haft både planerade och oplanerade stopp i anrikningsverket, men mars var dock en rekordmånad och man är försiktigt optimistiska. Lappland Goldminers finska dotterbolag som driver Pahtavaaragruvan i norra Finland befinner sig i rekonstruktion efter att ha tvingats stoppa brytningen för att spara såväl pengar som mineralreserv. Bakgrunden är att malmen visat sig ha en annan sammansättning och vara svårare att mala än det man tidigare brutit. Utöver detta har dessutom gråbergsinbladningen varit större med lägre utbyte av guld som följd. Enligt moderbolagets årsredovisning för 2012 som presenterades i början av juni kan det bli aktuellt att sälja Fäbolidenprojektet i sin helhet eller hitta en partner som en konsekvens av nämnda problem med Pahtavaaragruvan. Ovanstående fyra exempel illustrerar det faktum att gruvprojekt är LKAB har inte alltid varit så framgångsrik, men investeringar och en uthållig världsklass. Tuffa miljöer kräver robusta filter TSF-filter TSF-filtret är resultatet av över 30 års erfarenheter och forskning tillsammans med våra kunder, främst inom stål-, gjuteri-, mineral- och kemi industrin. TSF bygger på väl beprövade principer beträffande gasföring och extremt jämn gasfördelning i filtret. Processfilter Sweden AB Tel:

5 nordisk överblick 5 aktuellt ägare har bidragit till att skapa en vinstmaskin i form av ett gruvföretag i komplexa. Ledtiden från konstaterad mineralisering till första malmleverans kan vara uppemot ett decennium. Det saknas sällan goda geologiska kunskaper i nya projekt, men om man ska generalisera grovt så har nya gruvprojekt ofta ett tydligt inslag av konsulter i ett tidigt stadium. Precis som många etablerade företag används även underentreprenörer för viktiga kärnfunktioner. Dessa båda saker behöver inte nödvändigtvis vara en nackdel, men det ställer precis som i alla outsourcingliknande sammanhang, och oavsett bransch, enorma krav på kompetens, löpande kontroller och uppföljning i den beställande organisationen. Ju mer pengar det handlar om desto mer kritiskt. Om man dessutom har i åtanke att gruvuppstartsprojekt av nya spelare ofta har en mycket slimmad organisation är det förstås en utmaning. Även en så kort time-to-market som möjligt är viktig för att snabbt generera kassaflöde och visa för både befintliga investerare och marknad att man är på rätt väg. Ett nytt gruvprojekt är nämligen ett ansenligt geologi-, industri- och anläggningsprojekt. Den grundliga geologiska undersökningen är varje gruvföretags hemläxa som aldrig går att komma ifrån. Här finns inga genvägar för någon. Den lägger grunden för dels hur malmen ska och bör brytas. Det styr även de ingångsvärden anrikningsverkets process ska utvecklas utifrån och verkets processlayout. Men också hur det ska dimensioneras. Etablerade gruvbolag kanske kan använda befintligt anrikningsverk för en ny gruva man själv öppnar. Jämfört med större företag som redan har aktiva gruvor som genererar intäkter är en ny och mindre spelare mer sårbar. Dels för hur mycket man har råd att investera i undersökningar och anläggningar och dels hur ekonomiskt uthållig man är för problem. För de kommer. Det är vanligt att det tar 1 till 1,5 år innan en produktionsapparat av denna typ är intrimmad. Nästa steg är leveranslogistiken som är helt avgörande för lönsamheten. Här kan den pågående framgångssagan LKAB lyftas fram som ett lysande exempel på en effektiv logistikapparat. Man levererar flera gånger mer än närmaste konkurrent i Norden och har överlevt såväl konkurrensen från 1960-talets gigantiska lastfartyg med billiga brasilianska och australiensiska järnmalmsprodukter som 1970-talets oljekris, låga järnmalmspriser och ett konkurshot. Men handlar det om en kris i den svenska gruvbranschen? Nej, men det har helt krasst blivit svårare för prospekteringsbolag och mindre gruvbolag att få in kapital. Dock är ovanstående fyra exempel ändå ytterst små i ett internationellt perspektiv oavsett hur man räknar. Även om metallpriser har svängt en del handlar det sannolikt om höga nivåer för överskådlig tid. Efterfrågan på världsmarknaden är god. Även om dragloket Kina för tillfället inte drar lika fort finns efterföljare. Flera asiatiska länder med Indien i spetsen uppvisar god tillväxt och Afrika väntar längre fram. Smart fakta Gruvprojekt är långsiktigta och kapitalintensiva till sin karaktär. De är storskaliga industriprojekt med en lång kedja av processer som behöver vara optimerade både ekonomiskt och tekniskt. De kräver stor noggrannhet och ekonomisk uthållighet av sina ägare för att överbrygga problem och vara lyckosamma. Jerkontoret tror stenhårt på stålet Jernkontoret, den svenska stålindustrins branschorganisation, presenterade i mitten av juni sin vision för Det är en industri som vill visa att man är framåtsträvande. Trots att stålmarknaden just nu utvecklas svagare än förväntat har vi en långsiktig tro på framtiden. Världen behöver stål och stål kan bidra till en bättre framtid, säger Martin Lindqvist, branschorganisationens ordförande tillika koncernchef i SSAB i ett pressmeddelande. Bakgrunden till visionen är att man vill bli en ännu starkare aktör i omvandlingen till det hållbara samhället och ta ett större ansvar för människa och miljö. Med visionen som har ledorden Stål formar en bättre framtid kommer tre åtaganden. Industrin ska leda teknikutvecklingen på så vis att den revolutionerar tekniken i framtidens samhällen. Vidare att den ska föda kreativa individer som stimulerar människor att utveckla nya samhällslösningar i global samverkan. Slutligen ska produkterna skapa maximal miljönytta. Stålindustrin har funnits i sekler, mött hög- och lågkonjunkturer, sett kriser komma och gå, och alltid lyckats komma ut på andra sidan, med än större exportinkomster och därmed bidragit till Sveriges välstånd, säger Martin Lindqvist. ANNONS Produkter för stenhårda jobb GlobalDrilling är ett flexibelt företag med hög kompetens. Utifrån varje kunds behov jobbar man fram en optimal lösning. Närhet till kunden viktig för GlobalDrilling. Här är en bild från företagets minimässa för dess kunder i slutet av maj. Gruv-, jord- och bergborrningsbranschen är en starkt nischad bransch. Kunderna är starkt beroende av, inte bara hökvalitativa produkter, utan även snabb och bra service. Stillestånd är dyrt och kan få förödande konsekvenser för ett företag oavsett storlek. Något som är centralt i vårt sätt att arbeta är närheten till kunden. Det gör att vi kan konkurrera framgångsrikt med internationella företag på området, säger GlobalDrillings VD, Christer Wretman. GlobalDrilling säljer produkter från hela världen som anpassas och skräddarsys för varje kunds behov, men det kräver samtidigt spetskompetens Fördelen är att det samtidigt skapar en flexibilitet för kunden och möjligheter att få en produkt som är optimerad för det aktuella användningsområdet. GlobalDrilling AB med kontor i Falun och Stockholm är idag en av Sveriges främsta aktörer på marknaden. Vi erbjuder produkter för berg-och jordborrning samt för demolering av berg, sten och byggelement. GlobalDrillingSystem Sweden AB Moränvägen 13, Vallentuna

6 6 fokus bemanning Konsulter vägvisare i framgångsrika gruvprojekt För att ett gruvprojekt ska bli lyckosamt krävs djup kunskap inom en rad områden. Här spelar konsulter en viktig roll både för att tillföra spetskompetens till projekt och spara tid och pengar. text Anders Edström Frejman Ett gruvprojekt omfattar många faser, vilka kräver kunskap inom många discipliner. I början handlar det mycket om prospektering i olika stadier. Det bedrivs både av renodlade prospekteringsbolag eller som en del av ett etablerat gruvföretag eller koncerns verksamhet. Det är inte ovanligt att en underkonsult utför det praktiska borrningsarbetet på uppdrag av ett prospekteringsbolag som utför analyserna. Den juridiska biten bakom uppstart av en ny gruva är omfattande. Ett talande exempel är stoppet av brytningen i nya dagbrottsgruvan Gruvberget i Svappavaara i juni Den föranleddes av att mark- och miljööverdomstolen underkände att LKAB gjort separata ansökningar om miljöprövning för dagbrottsgruvan respektive den pågående malmförädlingen. Mark- och miljööverdomstolen menade att det skulle göras i en gemensam ansökan. Högsta domstolen avslog LKAB:s överklagan och företaget fick göra en ny ansökan. Först i slutet av december samma år var man igång med brytning sex månader efter denna formella juridiska fadäs. Denna historia illustrerar att juridiken spelar en viktig roll i gruvprojekt. Enligt lag ska ett prospekterande bolag först ansöka som undersökningstillstånd hos Bergsstaten. Om inledande prospektering faller väl ut ansöker företaget om bearbetningskoncession. Detta för att kunna utföra provbrytning och utföra processtester. Tillsammans med bearbetningskoncessionen ska en så kallad miljökonsekvensbeskrivning, MKB, lämnas in. Om projektet fortsätter behöver det företag som avser att starta brytning slutligen ansöka om ett miljötillstånd. Under prospekteringens faser görs även lönsamhetsstudier för att säkerställa att en tänkt gruvdrift kan bedrivas lönsamt. Detta som ett led i att kunna attrahera finansiärer och inte minst för att skydda investerare. Dessa studier kan utföras av allt från en person till att kräva mycket omfattande ingenjörsarbete om det handlar om en detaljerad lönsamhetsstudie. Några av alla viktiga ingångsvärden till lönsamhetsstudierna är beräkningar av den så kallade mineraliseringarnas storlek. Detta görs utifrån av branschen vedertagna och redovisade metoder. Slarvigt uttryckt beräknas hur mycket pengar det finns i marken inom ett aktuellt område. Det vill säga koncentrationen av intressanta brytbara mineraliseringar i marken som analyserna av provborrningarna visat. Den totala mängden och det beräknade värdet av fyndigheten. I alla dessa led spelar konsulter en viktig roll. I ett tidigt stadium kommer till exempel frågor om markanvändning in. Precis som vid till exempel vindkraftsprojekt hamnar gruvor där de hamnar och det kan finnas intressekonflikter mellan å ena sidan naturvärden och betsmarker och å andra sidan stora kommersiella värden. De senare kan i synnerhet när det gäller gruvor ha en stor ekonomisk betydelse för orten som är föremål för investeringen. Här är det vanligt att konsultbolag fungerar som en viktig länk mellan exploaterade företag, allmänhet och myndigheter. De anlitas för att hjälpa företag genom hela tillståndsprocessen där juridik med bäring på miljö spelar en stor roll. Det vill säga framtagning av handlingar och samråd ända fram till skarp drift och därefter avfallsplaner, efterbehandling av avfall och avfallsklassificering. Konsulter används även flitigt för projektering inom en rad områden, eftersom en gruva är ett stort industri- och byggprojekt. I stora investeringsprojekt köps ofta konsulttjänster var för sig för de olika delarna av ett projekt. Till exempel elförsörjning, uppförande av processanläggningar, kommunikation, avvattning, säkerhet, intern och extern logistik. I det senare fallet är järnväg självfallet att föredra, eftersom det rör sig om miljontals ton malm som ska transporteras. För underjordsgruvor tillkommer dessutom bland annat ventilation, anläggningar med underjordskrossar, transportnivåer och system för att få upp malmen till marknivå. Smart fakta Konsulter används i flera led av ett gruvprojekt för att tillföra spetskompetens inom flera områden, för att hålla ett högt tempo i projektet och använda projektets medel effektivt. Rekordleverans till LKAB:s gruvor i Svappavaara Till nästa sommar beräknas den första Catmaskinen levereras enligt det rekordstora avtal på drygt miljoner kronor som Pon Mining har slutit med LKAB. Avtalet är ett av de största någonsin för Pon Mining och samtidigt den största maskininvesteringen som LKAB har gjort. Affären omfattar bland annat 19 truckar, fyra grävmaskiner och fyra hjullastare. Maskinerna ska levereras till LKAB:s planerade dagbrottsgruvor Mertainen och Leveäniemi i Svappavaraområdet, där produktionen beräknas starta under hösten 2014 respektive våren Avtalet innebär ett nära samarbete under en lång tid framöver och vi har under hela resans gång haft en bra dialog med både Pon Mining och Caterpillar, säger Mats Stålnacke på LKAB:s inköpsavdelning, och tillägger att Pon även har varit behjälpliga med optimering av maskinparken och designkriterier för dagbrotten i syfte att säkerställa produktionskapaciteten. Enhetsoperationerna lastning och transport är en viktig del för de nya dagbrotten och vi känner oss trygga med Pon Mining som leverantör och har även inlett förhandlingar kring framtida serviceåtaganden, säger projektledare Patrik Kansa på LKAB Berg & Betong. Vill du veta en hemlighet? Vår hemlighet bakom lönsammare materialhantering är enkel. Vi kombinerar helt enkelt vår kompetens, vårt engagemang och breda utbud med din erfarenhet av just din anläggning och produktion. Vi löser dina behov av materialhantering med hjälp av individuellt anpassade lösningar och modern teknik. På vår hemsida berättar vi fler hemligheter.

7 Nordkalk tar ansvar för miljön Kalk är en miljöprodukt som gör nytta inom en mängd områden. Den renar vårt dricksvatten, neutraliserar försurade sjöar och vattendrag, förbättrar lantbrukets skördar och ger oss starka, friska djur. Inom industrin har kalken en miljöförbättrande funktion där den bl a renar rökgaser, avlägsnar svavel och andra skadliga komponenter. Kalk är en viktig beståndsdel i många produkter vi ser som nödvändiga i ett modernt samhälle. NORMET_130617_imageAd_124x176_NatRes_DI WSP gör gruvprojekt möjliga Det finns gott om tekniska utmaningar i gruvprojekt. De är storskaliga och miljöhänsyn är alltid en av hörnstenarna. WSP är ett erfaret konsultbolag som får gruvorna att snurra. WSP har djupa tekniska och miljömässiga kunskaper om ett gruvprojekts olika faser och utmaningar. Just nu hjälper vi till exempel LKAB med deras planer på en gruvetablering i Mertainen utanför Svappavaara. Bland annat gällande layouter av gruvområdet, geotekniska undersökningar, all infrastruktur så som vägar, planer etcetera, säger Jesper Lindgren. Utöver detta utför man ren byggprojektering omfattande bland annat en truckverkstad där WSP utfört samtliga discipliner: mark, bygg, vent, VA och VS. Vi jobbar även med fundamentering för övriga byggnationer såsom primär- sekundärkrossar. I arbetet lutar företaget sig mot en lång erfarenhet från likande gruvprojet man jobbat med i regionen såsom Northlands projekt i Pajala och andra mycket stora industriprojekt som Aitik36, vilket omfattade en fördubbling av anrikningsverkets kapacitet Jesper Lindgren ANNONS till 36 miljoner ton/år och LKABs nya huvudnivå (KUJ1365). Det senare är ett av Sveriges absolut största industriprojekt. Dessutom hjälper vi Boliden med deras förstudier kring ett eventuellt nyöppnande av gruvan i Laver Älvsbyn, avslutar Jesper Lindgren. WSP och GENIVAR har gått samman och bildar ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag. Med över 300 kontor och medarbetare i 35 länder bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling. Rekryterare och Arbetsförmedlingen samarbetar om gruvjobb För att möta efterfrågan på arbetskraft till gruvindustrin arbetar Proffice Mining i nära samarbete med Arbetsförmedlingen Gruvnäring. Ett konkret exempel är att vi samarbetar på mässan LOAD UP NORTH i höst. Behovet av ny arbetskraft kring gruvorna i Skellefteå, Kiruna och Pajala beräknas uppgå till flera tusen under de kommande åren. Arbetsförmedlingen Gruvnäring är en nationell arbetsförmedling som arbetar i nära samarbete med arbetsgivare och rekryteringsbolag. Vi har ju samma mål; att arbetssökande ska få jobb och arbetsgivare ska hitta rätt arbetskraft. Det krävs många aktörer för att fylla behoven, säger Kristina Palo som är chef för gruvrekrytering på Arbetsförmedlingen Gruvnäring. Ett konkret exempel på en kommande gemensam satsning är mässan LOAD UP NORTH som arrangeras i Boden i höst. Vi har ett väldigt starkt tryck inom vårt affärsområde Proffice Mining. Att vi som utställande företag samarbetar med arbetsförmedlingen är helt klart ett bra sätt koppla samman arbetssökande med arbetsgivare som ligger i tiden, säger Maria Söderberg som är ansvarig för Proffice kontor i Skellefteå, Luleå, Kiruna och Pajala. Maria Söderberg Marknadsområdeschef i Proffice Mining är ett affärsområde inom bemanningsföretaget Proffice, vilket grundades Vi erbjuder lösningar inom personaluthyrning, rekrytering och omställning. Våra kunder finns både bland privata och offentliga företag och organisationer. Idag är vi över medarbetare på cirka 100 kontor i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Kontakta oss: ANNONS

8 8 framtid råvaror Aktier och råvaror rör sig inte parallellt, därför är det klokt att balansera portföljen med råvaror och andra tillgångsslag. Råvarupriserna faller återhämtning 2014 Råvarupriserna har fallit under våren främst orsakat av en osäker konjunktur och svagare tillväxt i Kina. Enligt SEB:s Investment Outlook för maj/juni 2013 har metallpriserna nu fallit för mycket och en återhämtning kan väntas under nästa år. text Fredrik Dhejne Råvaror är lite säsongbetonade. Folk köper det som gick upp i går och säljer det som gick ned i går. Man reagerar på händelser och det är inte särskilt rationellt. De mest intressanta råvarorna varierar också över året. Till exempel är intresset för el större på vintern, berättar Torbjörn Iwarson vid SEB Merchant Banking. Han säger att råvaror rör sig mindre än aktier. Folk tror att råvaror är riskabla och då tänker de på gruvbolagen. Bolidens aktie är till exempel dubbelt så volatil som aktieindex. Annars är råvaror i sig inte speciellt volatila även om det varierar mellan råvaruslagen. Skog är inte volatilt medan sågade trävaror är det. Naturgas som är svårt att lagra är mycket volatilt. Vi menar därför att man inte ska ha råvaror till 100 procent på lång sikt. Ska man sprida sina risker vid ett långsiktigt sparande bör man ha cirka 10 till 20 procent råvaror i portföljen. Råvaror handlas ofta på termin. Konkret innebär det till exempel att en lantbrukare vill skydda sin skörd med ett terminskontrakt och låsa priset för senare leverans. Då måste det finnas en riskpremie. Som bank gör vi det möjligt för sparare att köpa andelar i terminskontrakt som vi har paketerat. Det»Långsiktigt kan vi vänta att behovet av råvaror kommer att vara stort på tillväxtmarknaderna. Jörgen Kennemar blir då ett finansiellt instrument som man kan handla med. All modern teknik som byggts upp för aktiehandel fungerar också för råvaruinstrumenten, säger Torbjörn Iwarson. Han säger att de stora investeringsråvarorna guld och olja har legat relativt stilla, guldet har dock fallit mycket de senaste två månaderna. Därför börjar det bli köpvärt igen. Utvecklingsländerna driver upp priserna på råvaror genom sina investeringar i infrastruktur, bostäder med mera. Det är en boom som historiskt sett blir övergående. Vartefter inkomsterna stiger efterfrågas tjänster och saker med lägre råvaruinnehåll. Kina går ur sin mest råvaruintensiva period och Indien har ännu inte kommit in i den. Det blir ett hack i efterfrågan. Eftersom Indierna till stor del är hinduer och därmed vegetarianer, ska man inte förvänta sig en ny boom på spannmål och sojabönor, foderråvaror. Det kan komma en ny boom för metaller, däremot. Han säger vidare att det finns en mängd olika investeringsformer baserade på råvaror. Det är fonder, börsfonder, certifikat med mera. Hos oss på SEB har vi 88 certifikat på råvaror, men vill man bara handla till exempel koppar eller guld finns det dock färre produkter. När det gäller gruvbranschen säger Torbjörn Iwarson att den är ganska kall och aktierna i flera gruvbolag har rasat. Järnmalmspriset började falla 2008 och är nu på väg upp. Järnmalm handlar mycket om entreprenadverksamhet där det krävs stora investeringar, vilket är tydligt i exemplet Northland. De som behöver järnmalm finns långt bort. Därför måste gruvbranschens kostnader vara låga. Europeisk industri har dessutom extrakostnader för koldioxidutsläpp. Han säger vidare att platina och palladium är ädelmetaller med industriell tillämpning som väntas bli mer intressanta. För koppar är utbudet större än efterfrågan även om priset ligger ovanför produktionskostnaden. Oljan har legat ganska stilla i de senaste två och ett halvt åren men har i år fallit ned mot 100 dollar per barrel. Vi tror att priset kan gå ner mot 90 dollar. Skifferoljan påverkar utbudet av olja. EU har varit emot tekniken men spridningen av denna teknik kan gå snabbt. Jag tror därför på en prissänkning av olja framöver. Intresset för råvaror är lite lågt nu. Vi har haft en nedgång under årets första kvartal. Det beror på en seg omvärldskonjunktur där Kina växer långsammare än väntat. Dessutom har gruvnäringen investerat mycket de senaste åren och nu är produktionen större än efterfrågan, säger Jörgen Kennemar, råvaruanalytiker hos Swedbank. Även Swedbanks inköpsindex PMI visar på en tydlig trend. Index för leverantörernas rå- och insatsvarupriser sjönk med närmare nio indexenheter, och index hamnade på 37,4 i april, den lägsta nivån sedan maj Även oljepriset har fallit ned från en hög nivå. Det beror bland annat på ett högt utbud (USA, Saudi). Priset i slutet av maj låg nere på 104 dollar per barrel, Brent. Dessutom ökar USA:s skifferolja utbudet, vilket kan mildra prisökningar och kompensera störningar från Mellanöstern. Geopolitiskt kan den minska USA:s intresse för regionen. Det kan också påverka USA:s skuldberg genom att en egen oljetillgång kan bidra till lägre försvarsutgifter och därmed pressen på de offentliga finanserna. Man får också en bättre bytesbalans genom minskad oljeimport, framhåller Jörgen Kennemar. Han säger vidare att USA:s ekonomi är på väg upp och räntorna där stiger. Detta kan i sin tur påverka råvarupriserna uppåt. Men bilden är splittrad och EMU-området har fortfarande recession. Långsiktigt kan vi vänta att behovet av råvaror kommer att vara stort på tillväxtmarknaderna. Men Kina vill få sin ekonomi att växa i andra sektorer också, därför kan det bli en lugnare efterfrågan på metalller. De finansiella investeringarna i råvaror har fallit tillbaka och söker sig till andra tillgångsslag. Man har också sålt guld. Vad förväntar ni er framåt? Industrimetallerna kan nog falla ytterligare, även om USA är på väg upp samtidigt som Kina växer långsammare. Vi tror att metallpriserna kommer tillbaka mot slutet av året och Vi har nu höga lagernivåer. På ädelmetallsidan väntar vi fortsatt prisfall på guld och silver, men från en hög nivå. Den globala inflationen är låg och då är guldet mindre intressant, säger Jörgen Kennemar. Han framhåller att aktier och råvaror inte rör sig parallellt och därför är det klokt att balansera portföljen med råvaror och andra tillgångsslag.

9 Kopparberg Mineral på väg i rätt riktning! Kopparberg Mineral är sannolikt det juniorbolag som i dagsläget bedriver den mest omfattande och systematiska prospekteringen i det mineralrika Bergslagen. Vår affärsidé är att identifiera och utveckla mineraltillgångar till eko nomiskt intressanta mineral reserver och att i senare skeden av projekten hitta strukturella lösningar med andra intressenter finansiella eller industriella. Tack vare en effektiv organisation, en utomordentligt kompetent styrelse och ett omfattande svenskt och internationellt nätverk, kan verksamheten snabbt drivas framåt och växlas upp för att genomföra omfattande studier med målsättningen att utveckla fyndigheter till fungerande gruvor. KORTSIKTIGT ÄR BOLAGETS MÅL ATT: Utveckla projekten i Bergslagen till mineraltillgångar enligt internationella normer och genom bearbetningskoncessioner förbereda projekten för kommersiell exploatering. Inom intressebolaget Norrliden Mining AB i Skelleftefältet utöka existerande mineraltillgångar klassificerade enligt internationella normer genom bearbetningskoncessioner förbereda dem för exploatering. Att vara en aktiv ägare i Nordic Iron Ore och kompetens mässigt bidra till en snabb utveckling av Ludvika gruvor. protan.no Kunsten å frakte frisk luft i fjell

10 10 FOKUS GULD»Egentligen kan man säga att krisen från 2008 fortfarande pågår. Christer Granath Guld är tryggare än många andra investeringar och det är klokt att sprida sina risker, anser Christer Granath. Guldpriset ner från hög nivå Den finansiella oron har drivit upp guldpriset till en historiskt hög nivå. Men de senaste månaderna har guldpriset fallit kraftigt. Det kan snart vara läge att köpa guld igen, menar en expert vi talat med. text Fredrik Dhejne Den finansiella oron i världen avspeglas i lägre metallpriser och minskad prospektering. Enligt rapporten State of the Market" från IntierraRMG har letandet efter guld mer än halverats i mars 2013 jämfört med mars Rapporten visar dock att guldpriset fortfarande ligger en bra bit över utvinningskostnaden för en stor del av världens produktion. Vi har haft stora rörelser på ädla metaller. Vid det största tappet gick priserna ned till tvåårslägsta. Det kom också ut stora tillgångar på pappersguld som bidrog till prisfallet, säger Christer Granath, vd Guldcentralen. Han säger vidare att de som jobbar med fysiskt guld samtidigt noterar en högre efterfrågan på det. En intressant observation är att i många andra kulturer har man en annan syn på guld än vad vi varit vana vid. I länder där statsmakten inte är att lita på och där det förekommer oroligheter satsar många på att skaffa sig guld som man lätt kan ta med sig. Christer Granath anser detta vara klokt och uppmanar svenskar att ta efter. Guld är tryggare än många andra investeringar och det är klokt att sprida sina risker. I dåliga tider är det extremt bra att ha guld. En stor fördel med investeringsguld är också att det är undantaget moms. Det vi också ser är att fysiskt guld historiskt sett hållit sitt värde bra. Det är ett sätt att garantera att man långsiktigt har kvar sin köpkraft. Granath berättar att nackdelen med fysiskt guld jämfört med aktier är att det inte ger någon avkastning under den tid man behåller det utan först vid försäljning. Han tycker också att vi borde uppvärdera silver. I dag är skillnaden mellan priserna på guld och silver alldeles för stor. Silvret har fallit ned mot runt 22 dollar per ounce jämfört med guldet som ligger runt dollar per ounce. I ett längre perspektiv tror han på högre priser på ädelmetaller och råvaror på grund av fortsatt finansiell oro. Egentligen kan man säga att krisen från 2008 fortfarande pågår, säger Christer Granath. De finansiella investeringarna i råvaror har fallit tillbaka och söker sig till andra tillgångsslag. Man har också sålt guld. Samtidigt finns det fortfarande efterfrågan på fysikt guld, bland annat i Asien. Guldet ses som en safe haven vid osäkerhet och befarad inflation. Där har guldet fått ökad betydelse. Stater ser guld som en säkerhet i valutareserven och vi har sett att asiatiska»det hänger ihop med att guldpriset har sjunkit. Därför börjar det bli köpvärt igen. Torbjörn Ivarson centralbanker ökat andelen guld i sina valutareserver. De finansiella investerarna är dock mer avvaktande till guld, säger Jörgen Kennemar, som bevakar råvaror vid Swedbank. Han väntar att prisfallet på guld kan fortsätta även om det är från en hög nivå. Vi ser heller ingen stor risk för eurokollaps vilket skulle kunna gynna ett högt guldpris. Dessutom är den globala inflationen låg och då är guldet mindre intressant. Samtidigt är guld en bra del i ett sparande och borde vara intressant i en portfölj. Guld och silver är viktiga investeringsråvaror. Deras funktion är egentligen pengar, att utgöra värdetillgångar, säger Torbjörn Ivarsson, SEB Merchant Banking. Han konstaterar att intresset för guld är betydligt lägre än för tre år sedan. Vi har haft ett utflöde från guld/ silver den senaste månaden. Det hänger ihop med att guldpriset har sjunkit. Därför börjar det bli köpvärt igen. Vi väntar också att platina och palladium, som är ädelmetaller med industriell tillämpning, blir mer intressanta. Smart fakta Guldets användning Efterfrågan på guld fördelar sig på smycketillverkning (44 %), industriell användning (15 %) och finansiell efterfrågan (40%). Källa: SGU Nyhetsbrev. EXPLORING treasures - FOR YOU. Diamond Core Drilling - Over 30 years of experience in different parts of the world, from Greenland to Sahara. Down Hole Surveys - Expand on the information discovered from the drill holes.

11 Säkerställd finansiering garanterar fortsatt utveckling av Vindelgransele till Sveriges nästa stora guldgruveområde ANNONS Malmen från provbrytningen i Vargbäcken anrikades hos Björkdalsgruvan (bilden) och Botnia Exploration har nu producerat sina första kilon riktigt guld. Fokus är nu på att utveckla Fäboliden C. OM BOTNIA EXPLORATION Botnia Exploration är ett prospekteringsbolag. Botnias huvudprioritet är guld, men även andra ädel- och basmetaller finns i projektportföljen. Företaget är verksamt i Sverige och inriktar sig på att fyndighetsutveckla mineraliseringar och skapa malmbas. Organisationen består av erfarna geologer och malmletare, med ovärderliga kunskaper om landområden med stor potential som ännu inte upptagits av konkurrenter. Därtill har företaget en styrelse och ledning med gedigen kompetens inom företagsledning och från ledande befattningar i industrin och LTU. Efter framgången med Vargbäcken fortsätter Botnia Exploration sin satsning med Fäbodliden C. Bland annat för detta syfte har företaget lyckats säkerställa ytterligare 13 mkr i finansiering. Det fortsätter att rulla på i rätt riktning för Botnia Exploration. Företaget som bedriver prospektering efter guld i Västerbotten med fokus på Vindelgranseleområdet har under vintern lyckats väl med provanrikningen från Vargbäcken där man har en bearbetningskoncession. Så väl att man nu anser att området är färdigprospekterat och att nästa steg är att hitta en industriell partner för den framtida utvecklingen. Företaget har därför skiftat fokus på prospekteringen till övriga områden man har i Vindelgransele. Här är Fäbodliden C intressantast där man under två vintrar i rad gjort provborrningar. Den senaste omgången återigen med synligt guld i alla de tretton hål som genomkorsat den guldförande kvartsgången visar på guldhalter över 10 gram per ton som redovistas i pressmeddelanden under våren. Styrelsen har gjort bedömningen att man redan med en begränsad borrkampanj kan utöka fyndighetens storlek och därmed dess värde. Denna nya borrkampanj har just påbörjats. Utifrån de höga guldhalterna och de tydliga indikationerna på regelbundenhet i den kvartsgången, beslutade styrelsen att genom föra en riktad emission och företrädesemission. Främst med syftet att kunna gå vidare med Fäbodliden C. Vid senaste bolagsstämman valdes vidare Per-Erik Lindvall, vvd i LKAB in som styrelseordförande i Botnia Exploration Holding AB Den riktade emissionen har tecknats av Partner Invest Norr AB och Ramab Iggesund AB om tillsammans 6,2 mkr. Redan den 5 juni stod det klart att summan av teckningsförbindelser och avtal om emissionsgaranti tillsammans även säkerställer företrädesemissionen om 6,8 mkr fullt ut. Företaget är därmed garanterat allt som allt ytterligare 13 mkr i finansiering. Botnia Exploration AB Cylindervägen 18 8 tr Box Nacka Strand A mine of gold As a dependable gold producer we are doing our outmost to operate in a safe, socially and environmentally responsible way. We adhere to the principles of sustainable development and use best available technologies in all our operations. The environment is precious to us all. Agnico Eagle Finland Oy, Pokantie 541, Kiistala, Finland

12 12 PROFILINTERVJU Ett av de viktigaste yrkena i världen Geologen Chris Carlon har 37 år i branschen och har arbetat i 40 länder, bland annat i Sverige. Sedan 2010 har han börjat skriva och undervisa mer. text Anders Edström Frejman Chris Carlon tycker fortfarande att han har världens bästa jobb och har aldrig ångrat sitt yrkesval. Han har arbetat som prospekteringsgeolog under hela sitt yrkesverksamma liv och har jobbat på alla kontinenter utom Antarktis. Men som för så många andra bestämdes hans val av yrkesbana lite av en tillfällighet. Ja, jag läste geologi när jag var 14. Läraren som var geolog tog klassen till den stora underjordiska saltgruvan Winsford, N V England. Då bestämde jag mig för att bli geolog. Intresset som grundlades i skolan ledde honom först en till kandidatexamen (bachelor) i geologi på Swansea University. Doktorshatten fick han vid Manchester University och studierna slutfördes under tiden på Consolidated Goldfields. Här fick han även sin första anställning. När det gäller prospektering lär du dig något nytt varje dag. Det är ett riktigt detektivarbete och en spännande karriär, så varför byta? Det är på få arbetsplatser där man kan få uppdrag av typen jag vill att du letar efter guld i Grekland, eller bli ombedd att åka och utvärdera ett område i Sudan, Mongoliet eller Karibien, säger han. Han har den stora förmånen att hela tiden haft jobb och att ha arbetat för några riktigt stora gruvföretag. Förutom Consolidated Goldfields på 1970-talet, jobbade Chris Carlon för BP Minerals under 1980-talet, Rio Tinto på 1990-talet och Minorco och Anglo American på 2000-talet, då han blev företagets chef för geovetenskap. Så här långt räknar han 120 projekt och 40 länder.»verkligheten är den att de allra flesta gruvföretag är mycket ansvarstagande. På frågan om han kan nämna några minnesvärda tillfällen från sin karriär svarar han: Att få det första jobbet. Branschen är väldigt cyklisk och det kan vara svårt för en geolog att komma upp på det första karriärsteget i en långkonjunktur. Han nämner även att ha fått vara med och gjort stora upptäckter av koppar i Chile och nickel i Brasilien. Att arbeta på internationella gruvföretag har varit ett äventyr. Geologisk kartläggning och provtagning genom Gobiöknen, provborrning i Anderna i Peru och Chile, diamantborrning i Iran, utvärdering av områden i Thailand och Gabon eller arbeta i västra Sibirien med ryska geologer. Bara att som i Peru flyga in borrutrustning med helikopter och transportera en liten borrigg i byggsats med häst i Anderna är i sig upplevelser, säger Chris Carlon. Att Sverige i gruvhänseende skulle vara ett litet land håller han inte alls med om. Det är inte storleken på landet som spelar roll utan dess geologiska förutsättningar och möjligheterna att bedriva gruvverksamhet. Sveriges geologi, tillförlitliga, tillgängliga och omfattande historiska prospekteringsarkiv samt områden som är relevanta för prospektering gör landet intressant. Gruvnationerna Australien, Canada, Brasilien och Ryssland har stora områden som inte prospekterats. Brist på infrastruktur gör prospektering svårt eller omöjligt. Vi geologer kallar det för avståndets tyranni. Även politisk stabilitet är ett villkor. Chris Carlon har arbetat i Sverige på 1980-, och på tidigt 2000-tal. Första besöket var 1976 i Gällivare, Jokkmokk och Laisvall för Consolidated Goldfields. Han åkte även genom hela landet på sin semester tillsammans med sin fru sommaren På åttiotalet bodde han med fru och de tre yngsta barnen i Lud- Chris Carlon i Snowdonia, Norra Wales. Mining safely. Mining more. Mining right. Gruvbrytning är ett tufft jobb i en tuff miljö, för både personal och maskiner. Tempot är högt och maskinerna måste producera dygnet runt - utan avbrott. En förutsättning för detta är förstklassig service av kompetent och pålitlig personal. Därför väljer svenska gruvkunder maskiner från Caterpillar och heltäckande servicelösningar från Pon Mining International Pon Equipment AB Caterpillar Inc. All rights reserved. CAT, CATERPILLAR, their respective logos, Caterpillar Yellow and the POWER EDGE trade dress as well as product identity used herein, are trademarks of Caterpillar and may not be used without permission. Pon Mining International Service & Reservdelar Huvudkontor Min252x120_Pon.indd :27:54

13 13 profilintervju»bara att transportera en liten borrigg i byggsats med häst i Anderna är i sig en upplevelse. vika under fem år, varifrån de reste mycket i landet. Vi tvekade inte en sekund när vi fick frågan att flytta till Sverige och trivdes jättebra. Pojkarna gick svensk skola, vi paddlade kanot om somrarna och jag åkte Vasaloppets öppet spår. På det yrkesmässiga planet minns han bland annat samarbetet med geologerna på LKAB Prospektering i Berglagen och Norrland för guld och basmetaller. Det utmynnade bland annat i upptäkten av Lovisafyndigheten i Bergslagen 1985 och basmetaller i Jokkmokk-trakten. Han menar att geologer har en viktig uppgift. Jag märker ett stort intresse för geologi från både allmänhet och universitet. Även jordbävningar, tsunamis, vulkanutbrott, klimatförändringar, energiproduktion och förstås gruvor är ju alla starkt kopplade till geologi. Sämre är det dock med allmänhetens brist på kunskaper om gruvbranschens betydelse. Många kan namnen på internationella oljebolag och förstår deras betydelse för att kunna tanka bilen. Få reflekterar över kopplingen mellan gruvan och de över de kilo metall en normalstor bil innehåller. Många även politiker associerar fortfarande gruvor med miljöförstörande verksamhet och dåliga arbetsförhållanden. Verkligheten är den att de allra flesta gruvföretag är mycket ansvarstagande. När han skulle tala inför ett antal politiker i det brittiska parlamentet valde han därför att ge sitt föredrag rubriken Mineral Resources and Mining Myths and Reality där han tog itu med de viktigaste missförstånden. Han känner ett stort ansvar att kommunicera gruvindustrins och geologivetenskapens betydelse, och har efter 37 år i branschen börjat undervisa och skriva mer. Min karriär har gett mig så mycket så här långt och jag känner att jag vill ge tillbaka något till utbildningsystemet som betytt så mycket för mig, säger Chris Carlon som även är ordförande för Storbritanniens sammanslutning för lärare inom geologi på alla nivåer. Smart fakta Chris Carlon, född 1951, i Northwich, Cheshire NW England, är en Brittisk geolog. Han bor i England, är gift och har fyra pojkar. Han har arbetat som prospekteringsgeolog för flera internationella gruvföretag. Sedan 2012 är han bland annat styrelsemedlem i prospekteringsbolaget Kopparberg Mineral all-time-high Förra året var all-time-high för prospektering i världen. Aldrig har det alltså spenderats så mycket pengar på att försöka hitta metallfyndigheter som är brytvärda som år Det står att läsa i Worldwide Exploration Trends Pengarna som spenderades för att leda efter icke-järnhaltiga malmer och uran uppgick till 21,5 miljarder dollar. Inkluderas prospekteringen av järnmalm blir siffran över 24 miljarder dollar. Kurvan över investeringar har pekat brant uppåt ända sedan 2003, med undantag för ett dipp 2009 på grund av finanskrisen. Redan för helåret 2010 kunde en tydlig återhämtning skönjas och 2011 blev ånyo ett nytt rekordår. Men detta rekord utraderades alltså redan under För svenskt vikommande minskade satsningarna på prospektering i landet under 2012 med sju procent jämfört med rekordåret 2011, enligt data från Sveriges Geologiska Undersökning, SGU. Detta förklarar man med att ett antal stora projekt i stort sett hade avslutats samt att några så kallade juniorbolag fått dra ned på tempot grund av finansieringsproblem under året. LKAB och Boliden bidrar tillsammans med hälften av de 110 miljoner dollar i prospekteringskostnader som plöjdes ned i svenska bergrunden Lönsam guldproduktion enligt hållbara principer Redo för tillväxt! Stark portfölj med guldtillgångar i Finland Pampalo guldgruva i produktion sedan februari 2011 Rämepuro guldgruva i industriskalig testproduktion sedan juni 2013 Den Karelska Guldlinjen: Endomines kontrollerar alla kända guldförekomster Modern teknologi och produktion enligt hållbara principer Aggressiv prospektering Endomines AB:s aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm med ticker ENDO och på NASDAQ OMX Helsinki med ticker ENDOM.

Redeye Investor Forum. 26 februari 2013 Bengt Ljung och Mattias Fackel

Redeye Investor Forum. 26 februari 2013 Bengt Ljung och Mattias Fackel Redeye Investor Forum 26 februari 2013 Bengt Ljung och Mattias Fackel Agenda Affärsidé Styrelse och ledning Lägesrapport Sammanfattning av Vargbäcken Koncentration till Fäbodliden C Sammanfattning Affärsidé

Läs mer

FRA LOVENDE FOREKOMST TIL REALISERBAR DRIFT

FRA LOVENDE FOREKOMST TIL REALISERBAR DRIFT FRA LOVENDE FOREKOMST TIL REALISERBAR DRIFT SOTKAMO SILVER EN MÖJLIGHET ATT DELTA I UTVECKLINGEN AV DEN NORDISKA GRUVINDUSTRIN 1 24.4.2015 2 BOLAGETS MÅL MÅL PA KORT SIKT - Fortsätta och genomföra finansieringsförhandlingar

Läs mer

Nordic Iron Ore AB (publ)

Nordic Iron Ore AB (publ) Nordic Iron Ore AB (publ) Information till aktieägare i samband med företrädesemission i september 2014 www.nordicironore.se Ett tillfälle att investera i ett järnmalmsprojekt med produktion inom en snar

Läs mer

Presentation Redeyes Guldseminariun 26 augusti 2009 Bengt Ljung. www.botniaexploration.com

Presentation Redeyes Guldseminariun 26 augusti 2009 Bengt Ljung. www.botniaexploration.com Presentation Redeyes Guldseminariun 26 augusti 2009 Bengt Ljung www.botniaexploration.com Strategi Botnia Exploration är ett rent prospekteringsbolag. I dagsläget finns alltså inga ambitioner att starta

Läs mer

Närvarande: Linda Wikström Copperstone Resources AB. Gunnar Rauseus Dannemora Mineral AB Lars Malmström Zinkgruvan AB

Närvarande: Linda Wikström Copperstone Resources AB. Gunnar Rauseus Dannemora Mineral AB Lars Malmström Zinkgruvan AB 1(6) SAMMANTRÄDESDATUM 2015-04-14 Närvarande: Linda Wikström Copperstone Resources AB Bengt Ljung Botnia Exploration AB Magnus Leijd Tasman Minerals AB Gunnar Rauseus Dannemora Mineral AB Lars Malmström

Läs mer

Investor presentation. Gexco June 2007. 20 april 2010 presentation hos Penser Bankaktiebolaget

Investor presentation. Gexco June 2007. 20 april 2010 presentation hos Penser Bankaktiebolaget Investor presentation Gexco June 2007 20 april 2010 presentation hos Penser Bankaktiebolaget 1 Agenda 1 Vad är New Gexco 2 New Gexco Det bästa av två världar: Välutvecklad projekt i Finland Låg teknisk

Läs mer

GRUVBRYTNING I NORRA KÄRR. Här finns grunden för framtidens teknik

GRUVBRYTNING I NORRA KÄRR. Här finns grunden för framtidens teknik GRUVBRYTNING I NORRA KÄRR Här finns grunden för framtidens teknik Världen behöver Norra Kärr Strax norr om Gränna, öster om E4:an, ligger Norra Kärr. Här finns världens fjärde största fyndighet av sällsynta

Läs mer

Delårsrapport för 9-månadersperioden 01.01.99 30.9.99

Delårsrapport för 9-månadersperioden 01.01.99 30.9.99 15 november 1999 Pressmeddelande #99-09 Delårsrapport för 9-månadersperioden 01.01.99 30.9.99 Under perioden har arbetet med att ändra IGE:s inriktning från att vara ett rent prospekteringsbolag till ett

Läs mer

REDEYE - ICM. Industrials, Cleantech and Mining. Börsdagarna, November 2011

REDEYE - ICM. Industrials, Cleantech and Mining. Börsdagarna, November 2011 REDEYE - ICM Industrials, Cleantech and Mining Börsdagarna, November 2011 1 Innehållsförteckning Introduktion till Redeye ICM Översikt sektorn Makro och drivkrafter Värdering Redeyes favoriter 2 Introduktion

Läs mer

Analytiker: Eric Sävendahl Antonia Wijkström

Analytiker: Eric Sävendahl Antonia Wijkström Lundin Mining är ett diversifierat basmetallgruvföretag med produktion av koppar, nickel, bly och zink. Trots två tuffa år för gruvindustrin har företaget nyligen investerat i ytterligare en gruva. Ett

Läs mer

SOTKAMO SILVER AB Pressmeddelande 2016-02-12 (NGM: SOSI; NASDAQ: SOSI1) Stockholm kl. 9.00

SOTKAMO SILVER AB Pressmeddelande 2016-02-12 (NGM: SOSI; NASDAQ: SOSI1) Stockholm kl. 9.00 SOTKAMO SILVER AB Pressmeddelande 2016-02-12 (NGM: SOSI; NASDAQ: SOSI1) Stockholm kl. 9.00 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015, SAMMANDRAG FJÄRDE KVARTALET (3 månader; oktober december) Kvartalets resultat uppgick

Läs mer

Delårsrapport för första halvåret 2015

Delårsrapport för första halvåret 2015 Delårsrapport för första halvåret 2015 Väsentliga händelser under perioden (januari juni 2015) Fortsatt oenighet med samarbetspartner i Maragruvan rörande äganderätten till restupplaget Nyemission av aktier

Läs mer

Piteå Rotaryklubb. Brunnsprojekt i Sri Lanka

Piteå Rotaryklubb. Brunnsprojekt i Sri Lanka Piteå Rotaryklubb Brunnsprojekt i Sri Lanka Miningdag 26 augusti 2010 Furunäset hotell & konferens Piteå Dagens Program 14:00 Välkomna! Piteå Rotaryklubb 14:15 Wiking Mineral Vd Dick Levin 15:00 Endomines

Läs mer

Gruvverksamhetens beslutsprocess. Anders Forsgren Projektledare Affärsutveckling Boliden Mines 1

Gruvverksamhetens beslutsprocess. Anders Forsgren Projektledare Affärsutveckling Boliden Mines 1 Gruvverksamhetens beslutsprocess Anders Forsgren Projektledare Affärsutveckling Boliden Mines Boliden Mines 1 2014-01-29 Boliden 2014 Nordiskt metallföretag med fokus på hållbar utveckling. Kärnkompetens

Läs mer

VD har ordet Samråd beträffande provbrytning i Fäbodtjärn med myndigheter Enkel beskrivning av den planerade provbrytningen

VD har ordet Samråd beträffande provbrytning i Fäbodtjärn med myndigheter Enkel beskrivning av den planerade provbrytningen VD har ordet Sommaren är nu slut även om vädret fortfarande håller i sig. Den här veckan är det förresten älgjakt i norra Sverige vilket för många är heligt varför normal verksamhet avstannar i de flesta

Läs mer

Botnia Exploration Holding AB (publ)

Botnia Exploration Holding AB (publ) Botnia Exploration Holding AB (publ) Bokslutskommuniké 2015 Botnia Exploration är ett prospekteringsbolag vars verksamhet syftar til l att bygga långsikti gt akti eägarvärde genom att fyndighetsut veckla

Läs mer

Tal av vd Lars-Erik Aaro på LKAB:s årsstämma den 27 april 2011 på Luleå tekniska universitet

Tal av vd Lars-Erik Aaro på LKAB:s årsstämma den 27 april 2011 på Luleå tekniska universitet Tal av vd Lars-Erik Aaro på LKAB:s årsstämma den 27 april 2011 på Luleå tekniska universitet 2010 fyllde LKAB 120 år. Det är i sig fantastiskt. Nästan svårt att förstå... 120 år. Man måste stanna upp lite

Läs mer

Botnia Exploration Holding AB Ordinarie Bolagsstämma den 28 maj Vaskat Guld från borrhål RC34 70m!!!!!!

Botnia Exploration Holding AB Ordinarie Bolagsstämma den 28 maj Vaskat Guld från borrhål RC34 70m!!!!!! Botnia Exploration Holding AB Ordinarie Bolagsstämma den 28 maj 2010 Vaskat Guld från borrhål RC34 70m!!!!!! Botnia Exploration Mission Statement Att inom en 2-årsperiod ta steget bort från ett juniorbolag

Läs mer

Investor presentation. Gexco June 2007. 29 juni 2010

Investor presentation. Gexco June 2007. 29 juni 2010 Investor presentation Gexco June 2007 29 juni 2010 1 Investor presentation Gexco June 2007 2 ÄGARE Antal aktier Teckningsrätter Andel Timo Lindborg perheineen 31 710 607 0 13,2 % Jouko Jylänki 31 500 000

Läs mer

Delårsrapport Q3 2009

Delårsrapport Q3 2009 Delårsrapport Q3 2009 Alcaston Exploration AB (publ) 556569-3602 AktieTorget: Alca viktiga händelser under tredje kvartalet Under Q3 avslutades en nyemission som tillförde bolaget 6,6 mkr. Tillsammans

Läs mer

Endomines AB (publ) Pressmeddelande Stockholm den 28 oktober 2014 SAMMANDRAG AV DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014

Endomines AB (publ) Pressmeddelande Stockholm den 28 oktober 2014 SAMMANDRAG AV DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014 Endomines AB (publ) Pressmeddelande Stockholm den 28 oktober 2014 SAMMANDRAG AV DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014 Endomines rapporterar förbättrad EBITDA och reducerade kostnader Hela delårsrapporten

Läs mer

VD har ordet. Utvecklad affärsidé beslutad och presenterad

VD har ordet. Utvecklad affärsidé beslutad och presenterad VD har ordet Blockletningssäsongen lider snabbt mot sitt slut. Snön har nu kommit och istället fortsätter arbetet med magnetiska mätningar i Vindelgranseleområdet. Det finns fortfarande intressanta luckor

Läs mer

Henrik Grind, VD och Koncernchef

Henrik Grind, VD och Koncernchef Henrik Grind, VD och Koncernchef GRUV- OCH PROSPEKTERINGSBOLAG Gruvproduktion och prospektering Gruva i Pahtavaara, norra Finland 575 kg guld 2012 621 kg guld 2011 740 kg guld 2010 Fäboliden, känd och

Läs mer

Det finns guld i våra berg. NASDAQOMX First North Premier: GOLD

Det finns guld i våra berg. NASDAQOMX First North Premier: GOLD Det finns guld i våra berg NASDAQOMX First North Premier: GOLD Vision Att bli Europas största guldproducent 2 June, 2010 2 Vår strategiska styrka PAHTAVAARA ERSMARKS -BERGET Fäboliden Strategisk Position

Läs mer

Financial Hearings Småbolagsdagen 25 februari 2011. Bengt Ljung VD Botnia Exploration

Financial Hearings Småbolagsdagen 25 februari 2011. Bengt Ljung VD Botnia Exploration Financial Hearings Småbolagsdagen 25 februari 2011 Bengt Ljung VD Botnia Exploration Agenda Organisation och struktur Botnia Exploration historik Vad är Prospektering? Visioner, strategier och målsättningar

Läs mer

Återstart av verksamheten i Dannemora

Återstart av verksamheten i Dannemora Återstart av verksamheten i Dannemora 2010-09-21 Peter Svensson Dannemora Mineral AB GEOGRAFI Dannemora ligger i Östhammars kommun, cirka 40 km norr om Uppsala och 35 km väster om Hargshamn från vilken

Läs mer

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar Det är med stor tillfredställelse vi kan konstatera att 2005 blev det bästa året i SWECOs historia, vi slog de flesta av våra tidigare rekord. Jag

Läs mer

ZINKGRUVAN MINING JUBILEUM 2014 10 ÅR MED LUNDIN MINING

ZINKGRUVAN MINING JUBILEUM 2014 10 ÅR MED LUNDIN MINING ZINKGRUVAN MINING JUBILEUM 2014 10 ÅR MED LUNDIN MINING TIO HÄNDELSRIKA ÅR 2004 blev Zinkgruvan Mining en del av Lundin Mining-koncernen. Mycket har hänt sedan dess och både företaget och koncernen har

Läs mer

Riddarhyttan Resources AB

Riddarhyttan Resources AB Riddarhyttan Resources AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR HELÅRET 2002 Göteborg den 20 februari 2003 Brytnings- och miljötillstånd för Suurikuusikko erhölls Private placement till nordamerikanska och asiatiska placerare

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010

Delårsrapport Q1 2010 Delårsrapport Q1 2010 Alcaston Exploration AB (publ) 556569-3602 AktieTorget: Alca viktiga händelser under perioden Förhandlingar om förvärv av Arctic Gold AB. Ansökan har lämnats om ytterligare tre undersökningstillstånd

Läs mer

GRUV- OCH STÅLINDUSTRIN

GRUV- OCH STÅLINDUSTRIN GRUV- OCH STÅLINDUSTRIN NATIONELLT OCH INTERNATIONELLT Johan Holmberg Managing Director, Invest in Dalarna Agency 736 RÅSTÅLSPRODUKTION 176 Källa: WSA, McKinsey 2009 2015 PRODUCTON PROGNOSIS (Source: SGU

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i kvittningsemissionen i WIKING MINERAL AB (PUBL) Sammanfattning av prospekt

Inbjudan till teckning av aktier i kvittningsemissionen i WIKING MINERAL AB (PUBL) Sammanfattning av prospekt Inbjudan till teckning av aktier i kvittningsemissionen i WIKING MINERAL AB (PUBL) Februari/Mars 2013 Sammanfattning av prospekt WIKING MINERAL AB PROSPEKT 2013 1 Välpositionerat prospekteringsoch gruvutvecklingsföretag

Läs mer

DETTA ÄR VBG GROUP. Vänersborg

DETTA ÄR VBG GROUP. Vänersborg DETTA ÄR VBG GROUP Vänersborg 2016-03-01 DETTA ÄR VBG GROUP Börsnoterad internationell industrikoncern. Tre divisioner. 1,3 miljarder i omsättning, 2015. Grundades 1951 av Herman Krefting. Huvudkontor

Läs mer

Ulf Adelsohn. Råvaror hetare än aktier. brinner för järnvägen och gruvnäringen FÖR ALLA LED I GRUV- OCH MINERALBRANSCHEN

Ulf Adelsohn. Råvaror hetare än aktier. brinner för järnvägen och gruvnäringen FÖR ALLA LED I GRUV- OCH MINERALBRANSCHEN annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons NATURAL RESOURCES FÖR ALLA LED I GRUV- OCH MINERALBRANSCHEN FeBruari 2013 Råvaror hetare än aktier Nordisk överblick tillväxtpotentialen i

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

Uppgraderad mineraltillgång i Bunsås - Wiking Mineral planerar fortsatt prospektering för att öka mineraltillgången och möjliggöra brytning.

Uppgraderad mineraltillgång i Bunsås - Wiking Mineral planerar fortsatt prospektering för att öka mineraltillgången och möjliggöra brytning. Pressmeddelande Stockholm, 24 mars 2009 Uppgraderad mineraltillgång i Bunsås - Wiking Mineral planerar fortsatt prospektering för att öka mineraltillgången och möjliggöra brytning., vars aktie är upptagen

Läs mer

PRESENTATION Datum: 15-11-09

PRESENTATION Datum: 15-11-09 PRESENTATION Datum: 15-11-09 1 Agenda Bolaget i korthet Marknad Copperstone-projektet Sammanfattning 2 Copperstone Resources i korthet Ett gruvutvecklingsbolag - fokus på projekt i Skelleftefältet med

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Konkurrenskraftiga gruvor och smältverk Boliden koncernpresentation

Konkurrenskraftiga gruvor och smältverk Boliden koncernpresentation Konkurrenskraftiga gruvor och smältverk Boliden koncernpresentation Boliden levererar metaller till det moderna samhället Ledande metallföretag med fokus på hållbar utveckling Kärnkompetens inom prospektering,

Läs mer

Delårsrapport september 2008 februari 2009

Delårsrapport september 2008 februari 2009 Delårsrapport september 2008 februari 2009 Nettoomsättningen för perioden uppgick till 1 041 tkr (29 tkr) Periodens resultat före skatt uppgick till -1 503 tkr (-1 503 tkr) Kassaflödet under perioden var

Läs mer

Kompletterande undersökningstillstånd.

Kompletterande undersökningstillstånd. VD har ordet När jag nu återigen sätter mig ner för att sammanfatta vinterns arbeten uppe i Vindelgransele känns det mycket glädjande att Länsstyrelsen i Västerbotten godkänt vår ansökan för provbrytning

Läs mer

Webbhearing med Botnia Explorations VD Bengt Ljung

Webbhearing med Botnia Explorations VD Bengt Ljung Mer från bolaget Stockholm, 15 maj 2012 Webbhearing med Botnia Explorations VD Bengt Ljung Här följer svar och frågor från den webbhearing som Botnia Exploration Holding anordnade den 11 maj 2012. Sida

Läs mer

Burgundy market place NGM Equity, Ticker: SOSI

Burgundy market place NGM Equity, Ticker: SOSI Burgundy market place NGM Equity, Ticker: SOSI 1 2 AKTIE INFORMATION Aktie information Kortnamnn SOSI Marknads plats NGM Equity; Burgundy Aktiepris 1 SEK Utestående aktier 228 301 985 (innehåller ej optioner)

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

sfei tema företagsobligationsfonder

sfei tema företagsobligationsfonder Kort fakta om företagsobligationer Vad är företagsobligationer för något? Företagsobligationer är precis som det låter obligationer som emitteras av företag. Det ökande intresset från investerare och bankernas

Läs mer

LKAB HÅLLBAR UTVECKLING

LKAB HÅLLBAR UTVECKLING Vår väg framåt 2013-10-04 LKAB HÅLLBAR UTVECKLING Lars-Eric Aaro, vd och koncernchef Boden, 17 oktober 2014 HÅLLBARHET FINNS I VÅRT DNA 1 LKAB HAR GOD TILLGÅNG TILL JÄRNMALM I NORRBOTTEN, MEN KÄLLORNA

Läs mer

Facit. Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. Institutionen för ekonomi

Facit. Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. Institutionen för ekonomi Institutionen för ekonomi Rob Hart Facit Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. OBS! Här finns svar på räkneuppgifterna, samt skissar på möjliga svar på de övriga uppgifterna. 1. (a) 100 x 70 + 40 x 55 100 x

Läs mer

Gruvor i norra Finland. 2.11.2013 Otto Bruun, Naturskyddsföreningen i Finland otto.bruun@sll.fi

Gruvor i norra Finland. 2.11.2013 Otto Bruun, Naturskyddsföreningen i Finland otto.bruun@sll.fi Gruvor i norra Finland 2.11.2013 Otto Bruun, Naturskyddsföreningen i Finland otto.bruun@sll.fi Naturskyddsföreningen i Finland Suomen luonnonsuojeluliitto 30000 medlemmar runtom i landet, Finlands största

Läs mer

SAMARBETE I PRAKTIKEN I ÖVER 100 ÅR

SAMARBETE I PRAKTIKEN I ÖVER 100 ÅR SAMARBETE I PRAKTIKEN I ÖVER 100 ÅR Bo Krogvig Direktör Kommunikation och Samhällskontakter 18 oktober 2016 Tekniskt ledande leverantör av klimatsmarta järnmalmsprodukter till den globala stålindustrin

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

SAMMANDRAG AV DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI-SEPTEMBER 2016 Fortsatt förbättring av guldhalt och utbyte

SAMMANDRAG AV DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI-SEPTEMBER 2016 Fortsatt förbättring av guldhalt och utbyte SAMMANDRAG AV DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI-SEPTEMBER 2016 Fortsatt förbättring av guldhalt och utbyte Selektiv gruvdrift introducerad i början av 2016 med reducerad produktion samt fokus på höghaltiga områden.

Läs mer

Branschens syn på möjligheter och utmaningar PwC:s Gruvbarometer 2016

Branschens syn på möjligheter och utmaningar PwC:s Gruvbarometer 2016 Branschens syn på möjligheter och utmaningar PwC:s Gruvbarometer 2016 Januari 2016 En undersökning om utmaningar och möjligheter för den svenska gruvbranschen. www.pwc.se/metal-mining Innehåll Innehåll

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Tips och råd för uthållig och lönsam tillväxt

Tips och råd för uthållig och lönsam tillväxt Tips och råd för uthållig och lönsam tillväxt 2 Bara ett fåtal företag lyckas skapa en uthållig och lönsam tillväxt! Under åren 2008-2012 har 3 449 företag blivit Gaseller enligt Dagens industris kriterier.

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

endast 238 kg för att rekordet från 1999 skulle Ickejärnmalm Järnmalm för anrikning

endast 238 kg för att rekordet från 1999 skulle Ickejärnmalm Järnmalm för anrikning metaller och mineral Ett nyhetsbrev från Sveriges geologiska undersökning april 214 Nästa nummer kommer 14 maj nytt rekord för svensk malmproduktion under 213 213 blev ytterligare ett rekordår för malmproduktionen

Läs mer

PRESENTATION Datum: 15-11-12

PRESENTATION Datum: 15-11-12 PRESENTATION Datum: 15-11-12 Agenda Bolaget i korthet Marknad Copperstone-projektet Sammanfattning 2 Copperstone Resources i korthet Ett gruvutvecklingsbolag - fokus på projekt i Skelleftefältet med omnejd

Läs mer

Ulf Adelsohn. Råvaror hetare än aktier. brinner för järnvägen och gruvnäringen FÖR ALLA LED I GRUV- OCH MINERALBRANSCHEN

Ulf Adelsohn. Råvaror hetare än aktier. brinner för järnvägen och gruvnäringen FÖR ALLA LED I GRUV- OCH MINERALBRANSCHEN annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons NATURAL RESOURCES FÖR ALLA LED I GRUV- OCH MINERALBRANSCHEN FEBRUARI 2013 Råvaror hetare än aktier Nordisk överblick tillväxtpotentialen i

Läs mer

För dig som vill arbeta i gruvnäringen

För dig som vill arbeta i gruvnäringen För dig som vill arbeta i gruvnäringen 1 2 Den svenska gruvnäringen sysselsätter allt fler. Inte sedan i början av 1990-talet har gruvorna sysselsatt så många som idag. Och produktionen av malm slog i

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport juni 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 5 Marknadskommentar 6 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD) 1. Som aktieägare undrar jag om Worldspan-avtalet i London sätts i drift före september?

Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD) 1. Som aktieägare undrar jag om Worldspan-avtalet i London sätts i drift före september? Frågor och Svar: 2004-02-03 Nedan följer svar på frågor vi fått från våra aktieägare. Frågorna har vi fått via email under de senaste två till fyra veckorna. Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD)

Läs mer

Cisco Small Business Problemlösningsguide för finansiering av teknikinköp

Cisco Small Business Problemlösningsguide för finansiering av teknikinköp Cisco Small Business Problemlösningsguide för finansiering av teknikinköp Du har säkert märkt att ekonomin stramas åt. Men det innebär inte att företagets investeringar måste upphöra helt. Begränsade ekonomiska

Läs mer

Jag är glad att se så många här idag. En årsstämma är ett tillfälle både att summera det gångna året och förstås att blicka framåt.

Jag är glad att se så många här idag. En årsstämma är ett tillfälle både att summera det gångna året och förstås att blicka framåt. Ordföranden, aktieägare, gäster, Jag är glad att se så många här idag. En årsstämma är ett tillfälle både att summera det gångna året och förstås att blicka framåt. Jag vill ta detta tillfälle i akt att

Läs mer

Presentation Drillcon AB (publ) November Mikael Berglund VD

Presentation Drillcon AB (publ) November Mikael Berglund VD Presentation Drillcon AB (publ) November 2007 Mikael Berglund VD Dagens agenda Presentation av Drillcon AB (publ) Verksamhet Företagsledning och ägarstruktur Marknad Finans Förvärvet av Suomen Malmi Oy

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2012

Kvartalsrapport januari - mars 2012 Publicerad 2012-05-10 Kvartalsrapport januari - mars 2012 Nettoomsättningen för perioden uppgick till 75 (588) KSEK. Periodens resultat före skatt för första kvartalet uppgick till -4 623 (-1 534) KSEK.

Läs mer

Företrädesemission 2014 Teckningsperiod 10/11 24/11

Företrädesemission 2014 Teckningsperiod 10/11 24/11 Inbjudan till teckning av aktier i Kilimanjaro Gold Holding AB (publ) Företrädesemission 2014 Teckningsperiod 10/11 24/11 VIKTIG INFORMATION Vänligen observera att detta dokument endast utgör ett kort

Läs mer

Vart tredje företag minskar sina kostnader trots högkonjunkturen

Vart tredje företag minskar sina kostnader trots högkonjunkturen Swedbank Analys Nr 28 5 december 2006 Vart tredje företag minskar sina kostnader trots högkonjunkturen Andelen småföretag som planerar att skära sina kostnader har minskat till 36 % från 45 % våren 2005.

Läs mer

Maskininvesteringar. Gör rätt från start. Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare.

Maskininvesteringar. Gör rätt från start. Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare. Maskininvesteringar Gör rätt från start Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare. 12 minuter kan ge dig 12 månader Om du funderar på att köpa en ny maskin, ge oss 12 minuter

Läs mer

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev 2 3 VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2013 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 1999

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 1999 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 1999 PA Resources AB är en koncern verksam inom naturresursområdet. Moderbolaget PA Resources AB bedriver verksamhet i form av olje- och gasutvinning i Tunisien och

Läs mer

Vi skapar ett livskraftigt lantbruk

Vi skapar ett livskraftigt lantbruk Vi skapar ett livskraftigt lantbruk Johan Andersson Divisionschef, Lantmännen Lantbruk Lantmännens strategi och portföljstruktur utgår från uppdraget bidra till lönsamheten på våra ägares gårdar (affärspartner)

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2009

Bokslutskommuniké för 2009 Bokslutskommuniké för 2009 Alcaston Exploration AB (publ) 556569-3602 AktieTorget: Alca viktiga händelser under året Den 15 juli listades bolagets aktier på AktieTorget Bolaget har tillförts 7,9 mkr genom

Läs mer

Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad

Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad 1 (6) Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad Hela programmet finns på: http://www.framtidensgruvochmineral.se/program/ Rullande

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2012

Delårsrapport januari - juni 2012 Publicerad -08-16 Delårsrapport januari - juni Nettoomsättningen för perioden uppgick till 547 (840) KSEK, varav senaste kvartalet 472 (252) KSEK. Periodens resultat efter skatt för första halvåret uppgick

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: Miljardinvesteringar i Malmbanan, Pajala- Svappavaara samt väg och järnväg

Jobb- och tillväxtsatsningar: Miljardinvesteringar i Malmbanan, Pajala- Svappavaara samt väg och järnväg Promemoria 2012-09-05 Jobb- och tillväxtsatsningar: Miljardinvesteringar i Malmbanan, Pajala- Svappavaara samt väg och järnväg 2 Regeringen satsar på Malmbanan och Pajala-Svappavaara som en del av regeringens

Läs mer

Innehåll 1 BBC-mätning, Riktiga ekonomer 2 OMXS30, S&P 500 3 Råolja, Naturgas 4 Guld, Koppar 5 USD/SEK, EUR/SEK. Riktiga ekonomer.

Innehåll 1 BBC-mätning, Riktiga ekonomer 2 OMXS30, S&P 500 3 Råolja, Naturgas 4 Guld, Koppar 5 USD/SEK, EUR/SEK. Riktiga ekonomer. v.40 15 november 2009 Innehåll 1 BBC-mätning, Riktiga ekonomer 2 OMXS30, S&P 500 3 Råolja, Naturgas 4 Guld, Koppar 5 USD/SEK, EUR/SEK 6 Majs, Vete 7 Råvaruindex 8 Råvarukanalen 9 Graföversikt 11 Ansvarsfriskrivning

Läs mer

SAMMANDRAG AV BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR JANUARI-DECEMBER 2014. Lägre guldpris kompenserades med reducerade kostnader

SAMMANDRAG AV BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR JANUARI-DECEMBER 2014. Lägre guldpris kompenserades med reducerade kostnader Endomines AB (publ) Pressmeddelande Stockholm den 9 februari 2015 SAMMANDRAG AV BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR JANUARI-DECEMBER 2014 Lägre guldpris kompenserades med reducerade kostnader Hela rapporten kan laddas

Läs mer

Ericson i Lima AB Kompletta lösningar inom markentreprenader

Ericson i Lima AB Kompletta lösningar inom markentreprenader Ericson i Lima AB Kompletta lösningar inom markentreprenader 2 Allt från gropar till gröna ytor Ericson i Lima AB är familjeföretaget som sätter kunderna först. Företaget grundades 1956 av Per Eriksson

Läs mer

GEORANGE. Ideell förening. Ca 70 medlemmar. Verksam i 15 år. www.georange.se

GEORANGE. Ideell förening. Ca 70 medlemmar. Verksam i 15 år. www.georange.se GEORANGE Ideell förening Ca 70 medlemmar Verksam i 15 år GEORANGE SYFTE.skapa förutsättningar för utveckling av nya och befintliga företag utifrån regionens malm- och mineraltillgångar GEORANGE MÅL Stärka

Läs mer

alltifrån det komplexa arbetet med arbetsmiljö - och säkerhetsfrågor i en vindkraftspark, till

alltifrån det komplexa arbetet med arbetsmiljö - och säkerhetsfrågor i en vindkraftspark, till Power for good Nordisk Vindkraft är ett privatägt och finansiellt starkt företag som står för en solid och lönsam vindkraft med utgångspunkten att påverka naturen så lite som möjligt och samtidigt tillföra

Läs mer

Ny preliminär ekonomisk uppskattning för Laivaprojektet baserat på uppdaterad mineraltillgång

Ny preliminär ekonomisk uppskattning för Laivaprojektet baserat på uppdaterad mineraltillgång PRESSMEDDELANDE 25 maj 2016 Ny preliminär ekonomisk uppskattning för Laivaprojektet baserat på uppdaterad mineraltillgång Nordic Mines ( Nordic Mines eller Bolaget ) presenterar en ny preliminär ekonomisk

Läs mer

Vad händer efter. Bergskraft 11 13? Bergskraft 11. 13. Reservera 18-19-20 september för Bergskraft! I detta nummer

Vad händer efter. Bergskraft 11 13? Bergskraft 11. 13. Reservera 18-19-20 september för Bergskraft! I detta nummer Juni 2013 Nyhetsbrev Bergskraft 11. 13 I detta nummer Bergskraft och framtiden Möten i september Vad händer efter. Bergskraft 11 13? Gruvnytt Rätt utbildad på rätt plats Fynd av gamla borrkärnor Lyckat

Läs mer

OljeTENDENSer OljeTENDENSer5. Torsdagen den 12 november 2013

OljeTENDENSer OljeTENDENSer5. Torsdagen den 12 november 2013 Nr 091/2013 (sid 1 av 5) Torsdagen den 12 november 2013 5 Anno 2005 2 0 1 3 Nummer 091 OMXS 30 index 1 281,71 OMXS 30 förbrukar nu tid på hög nivå efter att ha satt 1 301 som högst den 22 oktober. Det

Läs mer

SOTKAMO SILVER AB Pressmeddelande den 31 juli 2017 (NGM: SOSI; NASDAQ: SOSI1) Stockholm 8.45

SOTKAMO SILVER AB Pressmeddelande den 31 juli 2017 (NGM: SOSI; NASDAQ: SOSI1) Stockholm 8.45 SOTKAMO SILVER AB Pressmeddelande den 31 juli 2017 (NGM: SOSI; NASDAQ: SOSI1) Stockholm 8.45 SOTKAMO SILVER AB: HÖGA SILVER- OCH GULDHALTER VID KOMPLETTERINGSBORRNINGAR I SILVERGRUVAN Kampanjen för kompletteringsborrningar

Läs mer

Scanacons erfarenheter av Kinaetablering. SET seminarie; Industriell vattenrening en Svensk paradgren. Rosenbad, 100526

Scanacons erfarenheter av Kinaetablering. SET seminarie; Industriell vattenrening en Svensk paradgren. Rosenbad, 100526 Scanacons erfarenheter av Kinaetablering SET seminarie; Industriell vattenrening en Svensk paradgren Rosenbad, 100526 Innehåll Om Scanacon Vår etablering i Kina Varför? Hur? Erfarenheter! Våra tips till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari - 31 mars 2008 ENDOMINES AB (PUBL.), 556694-2974 11(

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari - 31 mars 2008 ENDOMINES AB (PUBL.), 556694-2974 11( 1 DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari - 31 mars 2008 ENDOMINES AB (PUBL.), 556694-2974 Endomines affärsidé är att förädla och utveckla i första hand guld- och ilmenitmineraliseringar i Finland till ekonomiskt

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE Sammanfattning Landets fastighetsägare delar ekonomkårens förväntan om att den svenska ekonomin är inne i en återhämtningsfas. Förutsättningarna

Läs mer

Delårsrapport ScanMining AB (publ.) 1 januari 30 juni 2004

Delårsrapport ScanMining AB (publ.) 1 januari 30 juni 2004 Delårsrapport ScanMining AB (publ.) 1 januari 30 juni 2004 Nyckeltal, koncernen april-juni april-juni jan-juni jan-juni jan-dec Nettoomsättning, tkr 24 863 239 39 775 667 1 064 Resultat efter skatt, tkr

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2010 FÖR GEXCO (NGM:GXCO)

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2010 FÖR GEXCO (NGM:GXCO) DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2010 FÖR GEXCO (NGM:GXCO) För perioden januari - mars 2010 var koncernens nettoomsättning 31 ksek, periodens resultat 3 090 ksek och resultatet per aktie 0,17 SEK. Likvida

Läs mer

Botnia Exploration Holding AB (publ)

Botnia Exploration Holding AB (publ) Botnia Exploration Holding AB (publ) Delårsrapport januari-september 2013 Botnia Exploration är ett prospekteringsbolag vars verksamhet syftar till att bygga långsiktigt aktieägarvärde genom att fyndighetsutveckla

Läs mer

Hur stärker vi forsknings- och innovationsmiljön runt gruv- och mineral i Sverige?

Hur stärker vi forsknings- och innovationsmiljön runt gruv- och mineral i Sverige? Bergforskdagarna 215, FOI-miljö i världsklass FOI-miljö i världsklass. Hur stärker vi forsknings- och innovationsmiljön runt gruv- och mineral i Sverige? Bergforskdagarna 215, FOI-miljö i världsklass 9.3

Läs mer

WÄSA STONE & MINING AB

WÄSA STONE & MINING AB WÄSA STONE & MINING AB 1 Affärsidé Wäsa Stone & Minings AB (WSM) affärsidé är att genom framgångsrik och kostnadseffektiv mineralprospektering påvisa brytvärda fyndigheter, som kan utvinnas och förädlas

Läs mer

Programmet frias. Granskningsnämnden anser att det inte strider mot kraven på opartiskhet och saklighet.

Programmet frias. Granskningsnämnden anser att det inte strider mot kraven på opartiskhet och saklighet. BESLUT 2013-04-29 Dnr: 12/02649 SAKEN Kaliber, P1, 2012-10-28, program om den svenska gruvnäringen; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Programmet frias. Granskningsnämnden anser att det inte strider

Läs mer

Vind. Från projektering till elproduktion vindkraft med wpd.

Vind. Från projektering till elproduktion vindkraft med wpd. Vind Från projektering till elproduktion vindkraft med wpd. Vi ser till att tankarna byter riktning Världens energibehov bara ökar. Samtidigt har miljön sagt ifrån på allvar. Vi står inför en av vår tids

Läs mer

SAMMANDRAG AV DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI-SEPTEMBER 2015

SAMMANDRAG AV DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI-SEPTEMBER 2015 Endomines AB (publ) Pressmeddelande Stockholm den 29 oktober 2015 SAMMANDRAG AV DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI-SEPTEMBER 2015 Uppmuntrande prospekteringsresultat i Pampalo Tredje kvartalet 2015 Guldproduktionen

Läs mer

Är du intresserad av en bra affär?

Är du intresserad av en bra affär? Är du intresserad av en bra affär? IUC i Kalmar län erbjuder coachning inom strategiarbete för produktionsutveckling och affärsutveckling med fokus på produkter och marknader. Strategier för hållbar tillväxt

Läs mer

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockwik offentliggör huvudvillkor för en konvertibelemission med företrädesrätt där teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande 100 procent av

Läs mer

Delårsrapport. Januari September 2015

Delårsrapport. Januari September 2015 Delårsrapport Januari September 2015 Stockholm, 25 november 2015 Innehåll Nyckeltal 01 Väsentliga händelser under juli - september 2015 01 Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång 01 Bolagets

Läs mer

Råd för ett friare liv. Kapitalrådgivning

Råd för ett friare liv. Kapitalrådgivning Råd för ett friare liv Kapitalrådgivning När jag för första gången fick min egen kapitalrådgivare, Victor, blev mitt liv mycket enklare. Jag är inte så intresserad själv och vill därför ha råd om mina

Läs mer