Chris Carlon. Nordisk överblick fyra aktuella projekt. med hela världen som arbetsfält. FÖR ALLA LED I GRUV- OCH MINERALBRANsCHEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Chris Carlon. Nordisk överblick fyra aktuella projekt. med hela världen som arbetsfält. FÖR ALLA LED I GRUV- OCH MINERALBRANsCHEN"

Transkript

1 annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons NATURAL RESOURCES FÖR ALLA LED I GRUV- OCH MINERALBRANsCHEN JUNI 2013 Nordisk överblick fyra aktuella projekt Ledande branschutrustning effektiviserar gruvan Nödvändig spetskompetens konsulten ovärdelig Chris Carlon med hela världen som arbetsfält Metallpriser återhämtning väntas 2014 Kreditförsäkring minskar ekonomiska risker Rätt kompetens stor framtidsutmaning... minskar underhållskostnaden för din anläggning! En hiss... När du har till uppgift att kontrollera viktiga processer och funktioner, underhålla, reparera och förhindra kostsamma driftsstopp, eller transportera material som snabbt och säkert måste komma på plats, har hissen en viktig roll. Våra hissar löser vertikala transportproblem över hela världen. Det har de gjort i sextio år.

2 2 ledare läs mer om... Basindustrin är viktig för utveckling Sverige har stora naturtillgångar som är globalt efterfrågade. Vi har infrastruktur, välutbildade människor, en offentlig sektor, fungerande lagstiftning och ett ganska stabilt samhälle. Lennart Gustavsson Ordförande Georange Förutsättningarna för en utveckling inom basindustrin är goda, inte minst med tanke på vår tradition. Men, det är viktigt att se basindustrin i ett större perspektiv. I takt med automatisering och effektiviseringar blir produktiviteten inom basindustrin allt större. Färre personer producerar mer. Skillnaden mellan skogshuggaren med motorsågen och maskinföraren i den moderna skogsmaskinen är nog tydlig för de flesta. Likadant är inom gruvnäringen, där effekterna måste ses i ett betydligt vidare begrepp än traditionellt. Jag menar att det är nödvändigt att se kunskaps- och tjänstenäringarnas koppling till basindustrin. Detta inte minst när vi ska se på möjlighet till regional utveckling i ett vidare perspektiv. Jag vågar till exempel påstå att Umeå är en av de orter i Västerbotten som har mest positiva effekter av en expanderande gruvnäring. Det är viktigt att visa på basnäringarnas betydelse för att utveckla näringar inom tjänstesektorn. Det finns till exempel en rad företag verksamma i Umeå som vi kanske inte självklart definierar som knutna till basindustrin. Vi kan nämna ett antal som; Sweco, Tyrens, Hifab, Enetjärn Natur, Oryx, Ramböll, Semantix, Envix, Mätcenter med flera, som på ett eller annat sätt utifrån sin kunskap och kompetens utgör viktiga partners för basindustrin. Dessutom finns exempelvis Umeå universitet där vi bland annat kan peka på den kompetens som finns inom genusforskningen. Ska vi utveckla vår del av världen så kommer jämställdhetsfrågorna att vara avgörande.»vi ska satsa på återvinning men det kommer att behövas en nyproduktion. Ibland ses gruvnäringen utifrån bilden av en kraftigt miljöstörande verksamhet som bedrivs i en trång gång tusen meter under jord, av en finskbrytande man troligen på väg ut i strejk. Bilden av en verksamhet som befinner sig i teknikens framkant där kunskaps- och tjänstesektorn är avgörande för eventuella framgångar lyfts enligt min mening allt för sällan fram. I ett modernt samhälle behövs metaller våra datorer, våra mobiltelefoner, våra vindkraftverk, våra solceller, våra kirurgiska instrument, ja det mesta behöver faktiskt metaller. Det är inte så länge sedan som man på allvar diskuterade om vi skulle ha gruvor i Sverige. Fortfarande är det viktigt att peka på metallers betydelse för ett modernt samhälle. Vi ska satsa på återvinning men det kommer att behövas en nyproduktion. Återvinning är bra och viktig, men den är inte lösningen på vårt nuvarande behov av metaller. Inom överskådlig framtid måste detta täckas från gruvproduktion. Vi kan se fram mot nya produkter, men metaller är fortfarande en produkt som kan användas om och om igen. I ett framtida samhälle kommer återanvändning och återvinning att var en av de centrala frågorna. Utvecklingen av kunskaps- och tjänstesektorn och dess koppling till basindustrin är avgörande för möjligheterna till hållbar utveckling. Här utgör miljöteknikföretagande en viktig del. Vi kan tillsammans göra mer för att utveckla företagandet kopplat till basnäringarna. Vi måste öka kunskapen och insikten om basnäringarnas betydelse för såväl regional som nationell utveckling. Gruvor handlar i högsta grad om en utveckling av hela samhället Nordisk överblick aktuella projekt 06 Bemanning stärkande kunskap 08 Råvarupriser återhämtning Guldhandel fördelar och nackdelar 12 Profilintervju Chris Carlon 14 Branschutrustning öka produktiviteten 16 Exportfinansiering csr ökad vikt 18 Kreditförsäkring minska risken 20 Rätt kompetens framtida utmaning 22 Krönika Natural resources Projektledare: Markus Kaplun, Produktionsledare: Daniel Sivertsson, Affärsutvecklare: Marcus Carloni, Text: Anders Edström Frejman, Fredrik Dhejne Grafisk formgivning: Smart Media Publishing AB Layout och repro: Ivar Bigestans Distribution: Dagens industri, juni 2013 Tryck: BOLD/DNEX Tryckeri, Akalla, V-TAB, Landvetter, Daily Print, Umeå Smart Media Publishing Sverige AB, Riddargatan 17, Stockholm Tel Detta är Smart Media Smart Media utvecklar, producerar och finansierar temabilagor som distribueras via välrenommerade dagstidningar. Varje temabilaga skapas av väl samman satta redaktionsteam. Och den grafiska produktionen görs av kreativa formgivare med känsla för modern tidskriftsproduktion. Starkt ämnesfokus är vår grundläggande idé. Genom exponering i våra temabilagor når våra kunder den bärande tidningens hela spridningsområde och selekterar automatiskt ut den målgrupp som är i marknad för företagets produkter och tjänster. Följ oss: Vi står bakom svensk export inom gruvindustrin även när marken skakar Även i en ostadig världsekonomi söker allt fler inom svensk gruv industri nya marknader. Och trots höga råvarupriser kan kundernas betalningar vara osäkra. Då är det bra att veta att EKN har garantier för betalning och finansiering. Det ger dig möjlighet att göra fler och säkrare exportaffärer även när det är lite skakigt i omvärlden. Vi har branschexperterna Vi har specialister med stor erfarenhet av gruvindustrin. Vill du veta mer om hur EKN kan bli en del av din finansieringslösning? Kontakta Kenneth Mineur, Senior underwriter, eller mejla till

3 ANNONS Kilimanjaro Gold Maragruvan ligger i en välkänd mineraliserad zon i norra Tanzania. Kilimanjaro Gold förbereder produktion av guld som ligger kvar i restupplag på marken efter tidigare brytning. Längre fram planeras igångsättning av underjordsgruva. Kilimanjaro Gold planerar produktion av guld i restupplag vid Maragruvan Det svensk-tanzaniska prospekterings- och gruvutvecklingsbolaget Kilimanjaro Gold har som mål att börja producera guld i restupplag från tidigare produktion vid Mara i Tanzania. På sikt är målet att genom prospektering utöka mineraltillgången från oz. till 1 miljon oz. Maragruvan ligger i norra Tanzania i Mararegionen sydöst om Viktoriasjön. Gruvan ligger i en väl känd och starkt mineraliserad zon med flera stora gruvor i drift. North Mara gruvan har kända mineraltillgångar på 4 miljoner oz. guld och en årlig produktion på cirka oz. Gruvan ligger 4 km nordväst om Maragruvan som Kilimanjaro Gold förvärvat. Vi bedömer att det finns goda förutsättningar att etablera en mineraltillgång på 1 miljon oz. vid Maragruvan, vilket gör det till ett attraktivt projekt att ta över även för lite större aktörer, säger Peter Hjorth, VD på Kilimanjaro Gold. Företaget kommer att undersöka gruvlicensområdet genom bl a borrprogram på djupet. För att ytterligare öka mineraltillgången finns planer på att förvärva geografisk närliggande licensrättigheter. Möjlighet till produktion av guld i restupplag är en intressant bonus då det kan ge oss möjlighet att etablera visst kassaflöde och bygga upp en verksamhet och organisation på plats, säger Peter Hjorth. Och han fortsätter: Kassaflödet kan delfinansiera vår prospektering av mineralltillgångar under jord, vilket är vårt egentliga huvudmål med verksamheten. Det är där vi bedömer att den stora potentialen finns. Kilimanjaro Gold ser positivt på möjligheterna i Afrika och framförallt Tanzania. Landet är rikt på mineraltillgångar - framförallt guld - och det finns en väl fungerande lagstiftning som skapar goda förutsättningar att verka i landet som utländsk investerare. Vi siktar på att utveckla fler projekt vid sidan av Maragruvan som är ett utmärkt första projekt, säger Peter Hjorth. Vi bygger en långsiktig närvaro i landet och ser stora möjligheter att bygga en stark position i segmentet mellanstora mineralfyndigheter. FAKTA Kilimanjaro Gold är ett svensk-tanzaniskt prospekterings- och gruvutvecklingsbolag med fokus på guldprojekt i Tanzania. Bolagets målsättning är att förvärva och utveckla fyndigheter där potential finns att bevisa mineraltillgånger på upp till 1 miljon oz. guld. Koncernen består av det svenska moderbolaget Kilimanjaro Gold Holding AB (publ), det svenska dotterbolaget Kilimanjaro Gold AB och de tanzaniska dotterbolagen Mara Mine Development Ltd och Uhuru Resources Ltd. Kilimanjaro Golds aktie är listad på NGM Nordic MTF och handlas under symbolen KILIMTF. Kilimanjaro Gold Brahegatan STOCKHOLM

4 4 aktuellt nordisk överblick Grus i maskineriet för Sveriges gruvor? Det har väl inte undgått någon att gruvbolag på sina håll börjat få problem. Men är det ett uttryck för att tillväxten avstannat? Vi tittar på fyra projekt som varit omskrivna i media. text Anders Edström Frejman foto Fredric Alm Den svenska gruvindustrin har haft medvind på senare år. Våra politiker på såväl riks-, regional- som lokalnivå har hakat på och verkar tävla om att tala sig varma för denna bransch. Statliga pengar i form av infrastruktursatsningar för att säkerställa denna industris framtida transportbehov utlovas och prioriteras. Det finns många bra exempel på aktiva svenska gruvor. Bara för att nämna några så rullar Zinkgruvan som ägas av Lundin Mining på liksom de två stora gruvbolagen LKAB:s och Bolidens projekt i Norrland och Bergslagen. Utöver detta driver andra mindre spelare projekt i Sverige. Men nu verkar det kanske som om man bildligt talat fått gråberg i maskineriet. Det finns pågående gruvprojekt i Norden som stött på problem eller åtminstone inte gått lika bra som förväntat. Frågan är om gruvprojekt som potentiella vinstmaskiner är överskattade? Eller är problemen i Norden bevis på att gruvprojekt i sin natur är komplexa och faktiskt kan stöta på oväntade problem? Låt oss titta på fyra aktuella projekt i Norden. Northland Resources i Pajala kommun är ett projekt på marker där LKAB tidigare prospekterat. Projektet har en lättillgänglig malmförekomst ur vilken det är relativt enkelt att få fram en produkt med hög järnhalt. De merkostnader om 2,5 miljarder som projektet drabbats av jämfört med ursprungsplanen kan dock främst härledas till logistiken. Transportlösningen med 90 tons lastbilar mellan gruvan och anslutningen till Malmbanan 16 mil bort har blivit dyrare än förväntat, då det varit svårare att hitta en entreprenör än man från början hade trott. Dessutom har man fått göra investeringar i djuphamnen i Narvik. Den första malmleveransen därifrån skedde i slutet av februari 2013, men med tillfälliga lastningsanordningar. Turerna om företaget kommer att överleva har varit många. I skrivande stund i början av juni ser det dock återigen ljusare ut.»det handlar inte om en kris. Dock är det svårare att finansiera prospektering. Dannemora Mineral har i Österåkers kommun återstartat den järnmalmsgruva som SSAB lade ned så sent som i början av 1990-talet. Gruvan ligger i direkt anslutning till en nyligen upprustad och väl fungerande järnvägslösning med utskeppning i Hargs hamn. I juni 2012 skedde den första malmleveransen med båt. Vid tiden för nedläggningen matades det tidigare sovringsverket med malm från flera malmkroppar. I dag sker brytningen i huvudsak i ett fåtal malmkroppar och man har fått revidera prognoserna för produktionsvolymerna under 2013 på grund av oväntade gråbergsfickor i de två malmkroppar som man bryter. Enligt ett pressmeddelande från den 28 maj har man nu kommit igenom detta område och utbytet uppgår numera till mer normala nivåer. Gruvbolaget har ett pågående investeringsprogram om totalt 110 miljoner som enligt egen utsago syftar till att förbättra utbytet i det nya sovringsverket med först tre procentenheter och sedan10 till 15 procentenheter. Nordic Mines och deras guldgruva i finska Laiva har under 2012 haft stora problem med uppstarten av sitt anrikningsverk. Man har gjort en lyckad nyemission och hann även med ett vd-byte under förra året. Under januari och februari 2013 har man haft både planerade och oplanerade stopp i anrikningsverket, men mars var dock en rekordmånad och man är försiktigt optimistiska. Lappland Goldminers finska dotterbolag som driver Pahtavaaragruvan i norra Finland befinner sig i rekonstruktion efter att ha tvingats stoppa brytningen för att spara såväl pengar som mineralreserv. Bakgrunden är att malmen visat sig ha en annan sammansättning och vara svårare att mala än det man tidigare brutit. Utöver detta har dessutom gråbergsinbladningen varit större med lägre utbyte av guld som följd. Enligt moderbolagets årsredovisning för 2012 som presenterades i början av juni kan det bli aktuellt att sälja Fäbolidenprojektet i sin helhet eller hitta en partner som en konsekvens av nämnda problem med Pahtavaaragruvan. Ovanstående fyra exempel illustrerar det faktum att gruvprojekt är LKAB har inte alltid varit så framgångsrik, men investeringar och en uthållig världsklass. Tuffa miljöer kräver robusta filter TSF-filter TSF-filtret är resultatet av över 30 års erfarenheter och forskning tillsammans med våra kunder, främst inom stål-, gjuteri-, mineral- och kemi industrin. TSF bygger på väl beprövade principer beträffande gasföring och extremt jämn gasfördelning i filtret. Processfilter Sweden AB Tel:

5 nordisk överblick 5 aktuellt ägare har bidragit till att skapa en vinstmaskin i form av ett gruvföretag i komplexa. Ledtiden från konstaterad mineralisering till första malmleverans kan vara uppemot ett decennium. Det saknas sällan goda geologiska kunskaper i nya projekt, men om man ska generalisera grovt så har nya gruvprojekt ofta ett tydligt inslag av konsulter i ett tidigt stadium. Precis som många etablerade företag används även underentreprenörer för viktiga kärnfunktioner. Dessa båda saker behöver inte nödvändigtvis vara en nackdel, men det ställer precis som i alla outsourcingliknande sammanhang, och oavsett bransch, enorma krav på kompetens, löpande kontroller och uppföljning i den beställande organisationen. Ju mer pengar det handlar om desto mer kritiskt. Om man dessutom har i åtanke att gruvuppstartsprojekt av nya spelare ofta har en mycket slimmad organisation är det förstås en utmaning. Även en så kort time-to-market som möjligt är viktig för att snabbt generera kassaflöde och visa för både befintliga investerare och marknad att man är på rätt väg. Ett nytt gruvprojekt är nämligen ett ansenligt geologi-, industri- och anläggningsprojekt. Den grundliga geologiska undersökningen är varje gruvföretags hemläxa som aldrig går att komma ifrån. Här finns inga genvägar för någon. Den lägger grunden för dels hur malmen ska och bör brytas. Det styr även de ingångsvärden anrikningsverkets process ska utvecklas utifrån och verkets processlayout. Men också hur det ska dimensioneras. Etablerade gruvbolag kanske kan använda befintligt anrikningsverk för en ny gruva man själv öppnar. Jämfört med större företag som redan har aktiva gruvor som genererar intäkter är en ny och mindre spelare mer sårbar. Dels för hur mycket man har råd att investera i undersökningar och anläggningar och dels hur ekonomiskt uthållig man är för problem. För de kommer. Det är vanligt att det tar 1 till 1,5 år innan en produktionsapparat av denna typ är intrimmad. Nästa steg är leveranslogistiken som är helt avgörande för lönsamheten. Här kan den pågående framgångssagan LKAB lyftas fram som ett lysande exempel på en effektiv logistikapparat. Man levererar flera gånger mer än närmaste konkurrent i Norden och har överlevt såväl konkurrensen från 1960-talets gigantiska lastfartyg med billiga brasilianska och australiensiska järnmalmsprodukter som 1970-talets oljekris, låga järnmalmspriser och ett konkurshot. Men handlar det om en kris i den svenska gruvbranschen? Nej, men det har helt krasst blivit svårare för prospekteringsbolag och mindre gruvbolag att få in kapital. Dock är ovanstående fyra exempel ändå ytterst små i ett internationellt perspektiv oavsett hur man räknar. Även om metallpriser har svängt en del handlar det sannolikt om höga nivåer för överskådlig tid. Efterfrågan på världsmarknaden är god. Även om dragloket Kina för tillfället inte drar lika fort finns efterföljare. Flera asiatiska länder med Indien i spetsen uppvisar god tillväxt och Afrika väntar längre fram. Smart fakta Gruvprojekt är långsiktigta och kapitalintensiva till sin karaktär. De är storskaliga industriprojekt med en lång kedja av processer som behöver vara optimerade både ekonomiskt och tekniskt. De kräver stor noggrannhet och ekonomisk uthållighet av sina ägare för att överbrygga problem och vara lyckosamma. Jerkontoret tror stenhårt på stålet Jernkontoret, den svenska stålindustrins branschorganisation, presenterade i mitten av juni sin vision för Det är en industri som vill visa att man är framåtsträvande. Trots att stålmarknaden just nu utvecklas svagare än förväntat har vi en långsiktig tro på framtiden. Världen behöver stål och stål kan bidra till en bättre framtid, säger Martin Lindqvist, branschorganisationens ordförande tillika koncernchef i SSAB i ett pressmeddelande. Bakgrunden till visionen är att man vill bli en ännu starkare aktör i omvandlingen till det hållbara samhället och ta ett större ansvar för människa och miljö. Med visionen som har ledorden Stål formar en bättre framtid kommer tre åtaganden. Industrin ska leda teknikutvecklingen på så vis att den revolutionerar tekniken i framtidens samhällen. Vidare att den ska föda kreativa individer som stimulerar människor att utveckla nya samhällslösningar i global samverkan. Slutligen ska produkterna skapa maximal miljönytta. Stålindustrin har funnits i sekler, mött hög- och lågkonjunkturer, sett kriser komma och gå, och alltid lyckats komma ut på andra sidan, med än större exportinkomster och därmed bidragit till Sveriges välstånd, säger Martin Lindqvist. ANNONS Produkter för stenhårda jobb GlobalDrilling är ett flexibelt företag med hög kompetens. Utifrån varje kunds behov jobbar man fram en optimal lösning. Närhet till kunden viktig för GlobalDrilling. Här är en bild från företagets minimässa för dess kunder i slutet av maj. Gruv-, jord- och bergborrningsbranschen är en starkt nischad bransch. Kunderna är starkt beroende av, inte bara hökvalitativa produkter, utan även snabb och bra service. Stillestånd är dyrt och kan få förödande konsekvenser för ett företag oavsett storlek. Något som är centralt i vårt sätt att arbeta är närheten till kunden. Det gör att vi kan konkurrera framgångsrikt med internationella företag på området, säger GlobalDrillings VD, Christer Wretman. GlobalDrilling säljer produkter från hela världen som anpassas och skräddarsys för varje kunds behov, men det kräver samtidigt spetskompetens Fördelen är att det samtidigt skapar en flexibilitet för kunden och möjligheter att få en produkt som är optimerad för det aktuella användningsområdet. GlobalDrilling AB med kontor i Falun och Stockholm är idag en av Sveriges främsta aktörer på marknaden. Vi erbjuder produkter för berg-och jordborrning samt för demolering av berg, sten och byggelement. GlobalDrillingSystem Sweden AB Moränvägen 13, Vallentuna

6 6 fokus bemanning Konsulter vägvisare i framgångsrika gruvprojekt För att ett gruvprojekt ska bli lyckosamt krävs djup kunskap inom en rad områden. Här spelar konsulter en viktig roll både för att tillföra spetskompetens till projekt och spara tid och pengar. text Anders Edström Frejman Ett gruvprojekt omfattar många faser, vilka kräver kunskap inom många discipliner. I början handlar det mycket om prospektering i olika stadier. Det bedrivs både av renodlade prospekteringsbolag eller som en del av ett etablerat gruvföretag eller koncerns verksamhet. Det är inte ovanligt att en underkonsult utför det praktiska borrningsarbetet på uppdrag av ett prospekteringsbolag som utför analyserna. Den juridiska biten bakom uppstart av en ny gruva är omfattande. Ett talande exempel är stoppet av brytningen i nya dagbrottsgruvan Gruvberget i Svappavaara i juni Den föranleddes av att mark- och miljööverdomstolen underkände att LKAB gjort separata ansökningar om miljöprövning för dagbrottsgruvan respektive den pågående malmförädlingen. Mark- och miljööverdomstolen menade att det skulle göras i en gemensam ansökan. Högsta domstolen avslog LKAB:s överklagan och företaget fick göra en ny ansökan. Först i slutet av december samma år var man igång med brytning sex månader efter denna formella juridiska fadäs. Denna historia illustrerar att juridiken spelar en viktig roll i gruvprojekt. Enligt lag ska ett prospekterande bolag först ansöka som undersökningstillstånd hos Bergsstaten. Om inledande prospektering faller väl ut ansöker företaget om bearbetningskoncession. Detta för att kunna utföra provbrytning och utföra processtester. Tillsammans med bearbetningskoncessionen ska en så kallad miljökonsekvensbeskrivning, MKB, lämnas in. Om projektet fortsätter behöver det företag som avser att starta brytning slutligen ansöka om ett miljötillstånd. Under prospekteringens faser görs även lönsamhetsstudier för att säkerställa att en tänkt gruvdrift kan bedrivas lönsamt. Detta som ett led i att kunna attrahera finansiärer och inte minst för att skydda investerare. Dessa studier kan utföras av allt från en person till att kräva mycket omfattande ingenjörsarbete om det handlar om en detaljerad lönsamhetsstudie. Några av alla viktiga ingångsvärden till lönsamhetsstudierna är beräkningar av den så kallade mineraliseringarnas storlek. Detta görs utifrån av branschen vedertagna och redovisade metoder. Slarvigt uttryckt beräknas hur mycket pengar det finns i marken inom ett aktuellt område. Det vill säga koncentrationen av intressanta brytbara mineraliseringar i marken som analyserna av provborrningarna visat. Den totala mängden och det beräknade värdet av fyndigheten. I alla dessa led spelar konsulter en viktig roll. I ett tidigt stadium kommer till exempel frågor om markanvändning in. Precis som vid till exempel vindkraftsprojekt hamnar gruvor där de hamnar och det kan finnas intressekonflikter mellan å ena sidan naturvärden och betsmarker och å andra sidan stora kommersiella värden. De senare kan i synnerhet när det gäller gruvor ha en stor ekonomisk betydelse för orten som är föremål för investeringen. Här är det vanligt att konsultbolag fungerar som en viktig länk mellan exploaterade företag, allmänhet och myndigheter. De anlitas för att hjälpa företag genom hela tillståndsprocessen där juridik med bäring på miljö spelar en stor roll. Det vill säga framtagning av handlingar och samråd ända fram till skarp drift och därefter avfallsplaner, efterbehandling av avfall och avfallsklassificering. Konsulter används även flitigt för projektering inom en rad områden, eftersom en gruva är ett stort industri- och byggprojekt. I stora investeringsprojekt köps ofta konsulttjänster var för sig för de olika delarna av ett projekt. Till exempel elförsörjning, uppförande av processanläggningar, kommunikation, avvattning, säkerhet, intern och extern logistik. I det senare fallet är järnväg självfallet att föredra, eftersom det rör sig om miljontals ton malm som ska transporteras. För underjordsgruvor tillkommer dessutom bland annat ventilation, anläggningar med underjordskrossar, transportnivåer och system för att få upp malmen till marknivå. Smart fakta Konsulter används i flera led av ett gruvprojekt för att tillföra spetskompetens inom flera områden, för att hålla ett högt tempo i projektet och använda projektets medel effektivt. Rekordleverans till LKAB:s gruvor i Svappavaara Till nästa sommar beräknas den första Catmaskinen levereras enligt det rekordstora avtal på drygt miljoner kronor som Pon Mining har slutit med LKAB. Avtalet är ett av de största någonsin för Pon Mining och samtidigt den största maskininvesteringen som LKAB har gjort. Affären omfattar bland annat 19 truckar, fyra grävmaskiner och fyra hjullastare. Maskinerna ska levereras till LKAB:s planerade dagbrottsgruvor Mertainen och Leveäniemi i Svappavaraområdet, där produktionen beräknas starta under hösten 2014 respektive våren Avtalet innebär ett nära samarbete under en lång tid framöver och vi har under hela resans gång haft en bra dialog med både Pon Mining och Caterpillar, säger Mats Stålnacke på LKAB:s inköpsavdelning, och tillägger att Pon även har varit behjälpliga med optimering av maskinparken och designkriterier för dagbrotten i syfte att säkerställa produktionskapaciteten. Enhetsoperationerna lastning och transport är en viktig del för de nya dagbrotten och vi känner oss trygga med Pon Mining som leverantör och har även inlett förhandlingar kring framtida serviceåtaganden, säger projektledare Patrik Kansa på LKAB Berg & Betong. Vill du veta en hemlighet? Vår hemlighet bakom lönsammare materialhantering är enkel. Vi kombinerar helt enkelt vår kompetens, vårt engagemang och breda utbud med din erfarenhet av just din anläggning och produktion. Vi löser dina behov av materialhantering med hjälp av individuellt anpassade lösningar och modern teknik. På vår hemsida berättar vi fler hemligheter.

7 Nordkalk tar ansvar för miljön Kalk är en miljöprodukt som gör nytta inom en mängd områden. Den renar vårt dricksvatten, neutraliserar försurade sjöar och vattendrag, förbättrar lantbrukets skördar och ger oss starka, friska djur. Inom industrin har kalken en miljöförbättrande funktion där den bl a renar rökgaser, avlägsnar svavel och andra skadliga komponenter. Kalk är en viktig beståndsdel i många produkter vi ser som nödvändiga i ett modernt samhälle. NORMET_130617_imageAd_124x176_NatRes_DI WSP gör gruvprojekt möjliga Det finns gott om tekniska utmaningar i gruvprojekt. De är storskaliga och miljöhänsyn är alltid en av hörnstenarna. WSP är ett erfaret konsultbolag som får gruvorna att snurra. WSP har djupa tekniska och miljömässiga kunskaper om ett gruvprojekts olika faser och utmaningar. Just nu hjälper vi till exempel LKAB med deras planer på en gruvetablering i Mertainen utanför Svappavaara. Bland annat gällande layouter av gruvområdet, geotekniska undersökningar, all infrastruktur så som vägar, planer etcetera, säger Jesper Lindgren. Utöver detta utför man ren byggprojektering omfattande bland annat en truckverkstad där WSP utfört samtliga discipliner: mark, bygg, vent, VA och VS. Vi jobbar även med fundamentering för övriga byggnationer såsom primär- sekundärkrossar. I arbetet lutar företaget sig mot en lång erfarenhet från likande gruvprojet man jobbat med i regionen såsom Northlands projekt i Pajala och andra mycket stora industriprojekt som Aitik36, vilket omfattade en fördubbling av anrikningsverkets kapacitet Jesper Lindgren ANNONS till 36 miljoner ton/år och LKABs nya huvudnivå (KUJ1365). Det senare är ett av Sveriges absolut största industriprojekt. Dessutom hjälper vi Boliden med deras förstudier kring ett eventuellt nyöppnande av gruvan i Laver Älvsbyn, avslutar Jesper Lindgren. WSP och GENIVAR har gått samman och bildar ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag. Med över 300 kontor och medarbetare i 35 länder bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling. Rekryterare och Arbetsförmedlingen samarbetar om gruvjobb För att möta efterfrågan på arbetskraft till gruvindustrin arbetar Proffice Mining i nära samarbete med Arbetsförmedlingen Gruvnäring. Ett konkret exempel är att vi samarbetar på mässan LOAD UP NORTH i höst. Behovet av ny arbetskraft kring gruvorna i Skellefteå, Kiruna och Pajala beräknas uppgå till flera tusen under de kommande åren. Arbetsförmedlingen Gruvnäring är en nationell arbetsförmedling som arbetar i nära samarbete med arbetsgivare och rekryteringsbolag. Vi har ju samma mål; att arbetssökande ska få jobb och arbetsgivare ska hitta rätt arbetskraft. Det krävs många aktörer för att fylla behoven, säger Kristina Palo som är chef för gruvrekrytering på Arbetsförmedlingen Gruvnäring. Ett konkret exempel på en kommande gemensam satsning är mässan LOAD UP NORTH som arrangeras i Boden i höst. Vi har ett väldigt starkt tryck inom vårt affärsområde Proffice Mining. Att vi som utställande företag samarbetar med arbetsförmedlingen är helt klart ett bra sätt koppla samman arbetssökande med arbetsgivare som ligger i tiden, säger Maria Söderberg som är ansvarig för Proffice kontor i Skellefteå, Luleå, Kiruna och Pajala. Maria Söderberg Marknadsområdeschef i Proffice Mining är ett affärsområde inom bemanningsföretaget Proffice, vilket grundades Vi erbjuder lösningar inom personaluthyrning, rekrytering och omställning. Våra kunder finns både bland privata och offentliga företag och organisationer. Idag är vi över medarbetare på cirka 100 kontor i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Kontakta oss: ANNONS

8 8 framtid råvaror Aktier och råvaror rör sig inte parallellt, därför är det klokt att balansera portföljen med råvaror och andra tillgångsslag. Råvarupriserna faller återhämtning 2014 Råvarupriserna har fallit under våren främst orsakat av en osäker konjunktur och svagare tillväxt i Kina. Enligt SEB:s Investment Outlook för maj/juni 2013 har metallpriserna nu fallit för mycket och en återhämtning kan väntas under nästa år. text Fredrik Dhejne Råvaror är lite säsongbetonade. Folk köper det som gick upp i går och säljer det som gick ned i går. Man reagerar på händelser och det är inte särskilt rationellt. De mest intressanta råvarorna varierar också över året. Till exempel är intresset för el större på vintern, berättar Torbjörn Iwarson vid SEB Merchant Banking. Han säger att råvaror rör sig mindre än aktier. Folk tror att råvaror är riskabla och då tänker de på gruvbolagen. Bolidens aktie är till exempel dubbelt så volatil som aktieindex. Annars är råvaror i sig inte speciellt volatila även om det varierar mellan råvaruslagen. Skog är inte volatilt medan sågade trävaror är det. Naturgas som är svårt att lagra är mycket volatilt. Vi menar därför att man inte ska ha råvaror till 100 procent på lång sikt. Ska man sprida sina risker vid ett långsiktigt sparande bör man ha cirka 10 till 20 procent råvaror i portföljen. Råvaror handlas ofta på termin. Konkret innebär det till exempel att en lantbrukare vill skydda sin skörd med ett terminskontrakt och låsa priset för senare leverans. Då måste det finnas en riskpremie. Som bank gör vi det möjligt för sparare att köpa andelar i terminskontrakt som vi har paketerat. Det»Långsiktigt kan vi vänta att behovet av råvaror kommer att vara stort på tillväxtmarknaderna. Jörgen Kennemar blir då ett finansiellt instrument som man kan handla med. All modern teknik som byggts upp för aktiehandel fungerar också för råvaruinstrumenten, säger Torbjörn Iwarson. Han säger att de stora investeringsråvarorna guld och olja har legat relativt stilla, guldet har dock fallit mycket de senaste två månaderna. Därför börjar det bli köpvärt igen. Utvecklingsländerna driver upp priserna på råvaror genom sina investeringar i infrastruktur, bostäder med mera. Det är en boom som historiskt sett blir övergående. Vartefter inkomsterna stiger efterfrågas tjänster och saker med lägre råvaruinnehåll. Kina går ur sin mest råvaruintensiva period och Indien har ännu inte kommit in i den. Det blir ett hack i efterfrågan. Eftersom Indierna till stor del är hinduer och därmed vegetarianer, ska man inte förvänta sig en ny boom på spannmål och sojabönor, foderråvaror. Det kan komma en ny boom för metaller, däremot. Han säger vidare att det finns en mängd olika investeringsformer baserade på råvaror. Det är fonder, börsfonder, certifikat med mera. Hos oss på SEB har vi 88 certifikat på råvaror, men vill man bara handla till exempel koppar eller guld finns det dock färre produkter. När det gäller gruvbranschen säger Torbjörn Iwarson att den är ganska kall och aktierna i flera gruvbolag har rasat. Järnmalmspriset började falla 2008 och är nu på väg upp. Järnmalm handlar mycket om entreprenadverksamhet där det krävs stora investeringar, vilket är tydligt i exemplet Northland. De som behöver järnmalm finns långt bort. Därför måste gruvbranschens kostnader vara låga. Europeisk industri har dessutom extrakostnader för koldioxidutsläpp. Han säger vidare att platina och palladium är ädelmetaller med industriell tillämpning som väntas bli mer intressanta. För koppar är utbudet större än efterfrågan även om priset ligger ovanför produktionskostnaden. Oljan har legat ganska stilla i de senaste två och ett halvt åren men har i år fallit ned mot 100 dollar per barrel. Vi tror att priset kan gå ner mot 90 dollar. Skifferoljan påverkar utbudet av olja. EU har varit emot tekniken men spridningen av denna teknik kan gå snabbt. Jag tror därför på en prissänkning av olja framöver. Intresset för råvaror är lite lågt nu. Vi har haft en nedgång under årets första kvartal. Det beror på en seg omvärldskonjunktur där Kina växer långsammare än väntat. Dessutom har gruvnäringen investerat mycket de senaste åren och nu är produktionen större än efterfrågan, säger Jörgen Kennemar, råvaruanalytiker hos Swedbank. Även Swedbanks inköpsindex PMI visar på en tydlig trend. Index för leverantörernas rå- och insatsvarupriser sjönk med närmare nio indexenheter, och index hamnade på 37,4 i april, den lägsta nivån sedan maj Även oljepriset har fallit ned från en hög nivå. Det beror bland annat på ett högt utbud (USA, Saudi). Priset i slutet av maj låg nere på 104 dollar per barrel, Brent. Dessutom ökar USA:s skifferolja utbudet, vilket kan mildra prisökningar och kompensera störningar från Mellanöstern. Geopolitiskt kan den minska USA:s intresse för regionen. Det kan också påverka USA:s skuldberg genom att en egen oljetillgång kan bidra till lägre försvarsutgifter och därmed pressen på de offentliga finanserna. Man får också en bättre bytesbalans genom minskad oljeimport, framhåller Jörgen Kennemar. Han säger vidare att USA:s ekonomi är på väg upp och räntorna där stiger. Detta kan i sin tur påverka råvarupriserna uppåt. Men bilden är splittrad och EMU-området har fortfarande recession. Långsiktigt kan vi vänta att behovet av råvaror kommer att vara stort på tillväxtmarknaderna. Men Kina vill få sin ekonomi att växa i andra sektorer också, därför kan det bli en lugnare efterfrågan på metalller. De finansiella investeringarna i råvaror har fallit tillbaka och söker sig till andra tillgångsslag. Man har också sålt guld. Vad förväntar ni er framåt? Industrimetallerna kan nog falla ytterligare, även om USA är på väg upp samtidigt som Kina växer långsammare. Vi tror att metallpriserna kommer tillbaka mot slutet av året och Vi har nu höga lagernivåer. På ädelmetallsidan väntar vi fortsatt prisfall på guld och silver, men från en hög nivå. Den globala inflationen är låg och då är guldet mindre intressant, säger Jörgen Kennemar. Han framhåller att aktier och råvaror inte rör sig parallellt och därför är det klokt att balansera portföljen med råvaror och andra tillgångsslag.

9 Kopparberg Mineral på väg i rätt riktning! Kopparberg Mineral är sannolikt det juniorbolag som i dagsläget bedriver den mest omfattande och systematiska prospekteringen i det mineralrika Bergslagen. Vår affärsidé är att identifiera och utveckla mineraltillgångar till eko nomiskt intressanta mineral reserver och att i senare skeden av projekten hitta strukturella lösningar med andra intressenter finansiella eller industriella. Tack vare en effektiv organisation, en utomordentligt kompetent styrelse och ett omfattande svenskt och internationellt nätverk, kan verksamheten snabbt drivas framåt och växlas upp för att genomföra omfattande studier med målsättningen att utveckla fyndigheter till fungerande gruvor. KORTSIKTIGT ÄR BOLAGETS MÅL ATT: Utveckla projekten i Bergslagen till mineraltillgångar enligt internationella normer och genom bearbetningskoncessioner förbereda projekten för kommersiell exploatering. Inom intressebolaget Norrliden Mining AB i Skelleftefältet utöka existerande mineraltillgångar klassificerade enligt internationella normer genom bearbetningskoncessioner förbereda dem för exploatering. Att vara en aktiv ägare i Nordic Iron Ore och kompetens mässigt bidra till en snabb utveckling av Ludvika gruvor. protan.no Kunsten å frakte frisk luft i fjell

10 10 FOKUS GULD»Egentligen kan man säga att krisen från 2008 fortfarande pågår. Christer Granath Guld är tryggare än många andra investeringar och det är klokt att sprida sina risker, anser Christer Granath. Guldpriset ner från hög nivå Den finansiella oron har drivit upp guldpriset till en historiskt hög nivå. Men de senaste månaderna har guldpriset fallit kraftigt. Det kan snart vara läge att köpa guld igen, menar en expert vi talat med. text Fredrik Dhejne Den finansiella oron i världen avspeglas i lägre metallpriser och minskad prospektering. Enligt rapporten State of the Market" från IntierraRMG har letandet efter guld mer än halverats i mars 2013 jämfört med mars Rapporten visar dock att guldpriset fortfarande ligger en bra bit över utvinningskostnaden för en stor del av världens produktion. Vi har haft stora rörelser på ädla metaller. Vid det största tappet gick priserna ned till tvåårslägsta. Det kom också ut stora tillgångar på pappersguld som bidrog till prisfallet, säger Christer Granath, vd Guldcentralen. Han säger vidare att de som jobbar med fysiskt guld samtidigt noterar en högre efterfrågan på det. En intressant observation är att i många andra kulturer har man en annan syn på guld än vad vi varit vana vid. I länder där statsmakten inte är att lita på och där det förekommer oroligheter satsar många på att skaffa sig guld som man lätt kan ta med sig. Christer Granath anser detta vara klokt och uppmanar svenskar att ta efter. Guld är tryggare än många andra investeringar och det är klokt att sprida sina risker. I dåliga tider är det extremt bra att ha guld. En stor fördel med investeringsguld är också att det är undantaget moms. Det vi också ser är att fysiskt guld historiskt sett hållit sitt värde bra. Det är ett sätt att garantera att man långsiktigt har kvar sin köpkraft. Granath berättar att nackdelen med fysiskt guld jämfört med aktier är att det inte ger någon avkastning under den tid man behåller det utan först vid försäljning. Han tycker också att vi borde uppvärdera silver. I dag är skillnaden mellan priserna på guld och silver alldeles för stor. Silvret har fallit ned mot runt 22 dollar per ounce jämfört med guldet som ligger runt dollar per ounce. I ett längre perspektiv tror han på högre priser på ädelmetaller och råvaror på grund av fortsatt finansiell oro. Egentligen kan man säga att krisen från 2008 fortfarande pågår, säger Christer Granath. De finansiella investeringarna i råvaror har fallit tillbaka och söker sig till andra tillgångsslag. Man har också sålt guld. Samtidigt finns det fortfarande efterfrågan på fysikt guld, bland annat i Asien. Guldet ses som en safe haven vid osäkerhet och befarad inflation. Där har guldet fått ökad betydelse. Stater ser guld som en säkerhet i valutareserven och vi har sett att asiatiska»det hänger ihop med att guldpriset har sjunkit. Därför börjar det bli köpvärt igen. Torbjörn Ivarson centralbanker ökat andelen guld i sina valutareserver. De finansiella investerarna är dock mer avvaktande till guld, säger Jörgen Kennemar, som bevakar råvaror vid Swedbank. Han väntar att prisfallet på guld kan fortsätta även om det är från en hög nivå. Vi ser heller ingen stor risk för eurokollaps vilket skulle kunna gynna ett högt guldpris. Dessutom är den globala inflationen låg och då är guldet mindre intressant. Samtidigt är guld en bra del i ett sparande och borde vara intressant i en portfölj. Guld och silver är viktiga investeringsråvaror. Deras funktion är egentligen pengar, att utgöra värdetillgångar, säger Torbjörn Ivarsson, SEB Merchant Banking. Han konstaterar att intresset för guld är betydligt lägre än för tre år sedan. Vi har haft ett utflöde från guld/ silver den senaste månaden. Det hänger ihop med att guldpriset har sjunkit. Därför börjar det bli köpvärt igen. Vi väntar också att platina och palladium, som är ädelmetaller med industriell tillämpning, blir mer intressanta. Smart fakta Guldets användning Efterfrågan på guld fördelar sig på smycketillverkning (44 %), industriell användning (15 %) och finansiell efterfrågan (40%). Källa: SGU Nyhetsbrev. EXPLORING treasures - FOR YOU. Diamond Core Drilling - Over 30 years of experience in different parts of the world, from Greenland to Sahara. Down Hole Surveys - Expand on the information discovered from the drill holes.

11 Säkerställd finansiering garanterar fortsatt utveckling av Vindelgransele till Sveriges nästa stora guldgruveområde ANNONS Malmen från provbrytningen i Vargbäcken anrikades hos Björkdalsgruvan (bilden) och Botnia Exploration har nu producerat sina första kilon riktigt guld. Fokus är nu på att utveckla Fäboliden C. OM BOTNIA EXPLORATION Botnia Exploration är ett prospekteringsbolag. Botnias huvudprioritet är guld, men även andra ädel- och basmetaller finns i projektportföljen. Företaget är verksamt i Sverige och inriktar sig på att fyndighetsutveckla mineraliseringar och skapa malmbas. Organisationen består av erfarna geologer och malmletare, med ovärderliga kunskaper om landområden med stor potential som ännu inte upptagits av konkurrenter. Därtill har företaget en styrelse och ledning med gedigen kompetens inom företagsledning och från ledande befattningar i industrin och LTU. Efter framgången med Vargbäcken fortsätter Botnia Exploration sin satsning med Fäbodliden C. Bland annat för detta syfte har företaget lyckats säkerställa ytterligare 13 mkr i finansiering. Det fortsätter att rulla på i rätt riktning för Botnia Exploration. Företaget som bedriver prospektering efter guld i Västerbotten med fokus på Vindelgranseleområdet har under vintern lyckats väl med provanrikningen från Vargbäcken där man har en bearbetningskoncession. Så väl att man nu anser att området är färdigprospekterat och att nästa steg är att hitta en industriell partner för den framtida utvecklingen. Företaget har därför skiftat fokus på prospekteringen till övriga områden man har i Vindelgransele. Här är Fäbodliden C intressantast där man under två vintrar i rad gjort provborrningar. Den senaste omgången återigen med synligt guld i alla de tretton hål som genomkorsat den guldförande kvartsgången visar på guldhalter över 10 gram per ton som redovistas i pressmeddelanden under våren. Styrelsen har gjort bedömningen att man redan med en begränsad borrkampanj kan utöka fyndighetens storlek och därmed dess värde. Denna nya borrkampanj har just påbörjats. Utifrån de höga guldhalterna och de tydliga indikationerna på regelbundenhet i den kvartsgången, beslutade styrelsen att genom föra en riktad emission och företrädesemission. Främst med syftet att kunna gå vidare med Fäbodliden C. Vid senaste bolagsstämman valdes vidare Per-Erik Lindvall, vvd i LKAB in som styrelseordförande i Botnia Exploration Holding AB Den riktade emissionen har tecknats av Partner Invest Norr AB och Ramab Iggesund AB om tillsammans 6,2 mkr. Redan den 5 juni stod det klart att summan av teckningsförbindelser och avtal om emissionsgaranti tillsammans även säkerställer företrädesemissionen om 6,8 mkr fullt ut. Företaget är därmed garanterat allt som allt ytterligare 13 mkr i finansiering. Botnia Exploration AB Cylindervägen 18 8 tr Box Nacka Strand A mine of gold As a dependable gold producer we are doing our outmost to operate in a safe, socially and environmentally responsible way. We adhere to the principles of sustainable development and use best available technologies in all our operations. The environment is precious to us all. Agnico Eagle Finland Oy, Pokantie 541, Kiistala, Finland

12 12 PROFILINTERVJU Ett av de viktigaste yrkena i världen Geologen Chris Carlon har 37 år i branschen och har arbetat i 40 länder, bland annat i Sverige. Sedan 2010 har han börjat skriva och undervisa mer. text Anders Edström Frejman Chris Carlon tycker fortfarande att han har världens bästa jobb och har aldrig ångrat sitt yrkesval. Han har arbetat som prospekteringsgeolog under hela sitt yrkesverksamma liv och har jobbat på alla kontinenter utom Antarktis. Men som för så många andra bestämdes hans val av yrkesbana lite av en tillfällighet. Ja, jag läste geologi när jag var 14. Läraren som var geolog tog klassen till den stora underjordiska saltgruvan Winsford, N V England. Då bestämde jag mig för att bli geolog. Intresset som grundlades i skolan ledde honom först en till kandidatexamen (bachelor) i geologi på Swansea University. Doktorshatten fick han vid Manchester University och studierna slutfördes under tiden på Consolidated Goldfields. Här fick han även sin första anställning. När det gäller prospektering lär du dig något nytt varje dag. Det är ett riktigt detektivarbete och en spännande karriär, så varför byta? Det är på få arbetsplatser där man kan få uppdrag av typen jag vill att du letar efter guld i Grekland, eller bli ombedd att åka och utvärdera ett område i Sudan, Mongoliet eller Karibien, säger han. Han har den stora förmånen att hela tiden haft jobb och att ha arbetat för några riktigt stora gruvföretag. Förutom Consolidated Goldfields på 1970-talet, jobbade Chris Carlon för BP Minerals under 1980-talet, Rio Tinto på 1990-talet och Minorco och Anglo American på 2000-talet, då han blev företagets chef för geovetenskap. Så här långt räknar han 120 projekt och 40 länder.»verkligheten är den att de allra flesta gruvföretag är mycket ansvarstagande. På frågan om han kan nämna några minnesvärda tillfällen från sin karriär svarar han: Att få det första jobbet. Branschen är väldigt cyklisk och det kan vara svårt för en geolog att komma upp på det första karriärsteget i en långkonjunktur. Han nämner även att ha fått vara med och gjort stora upptäckter av koppar i Chile och nickel i Brasilien. Att arbeta på internationella gruvföretag har varit ett äventyr. Geologisk kartläggning och provtagning genom Gobiöknen, provborrning i Anderna i Peru och Chile, diamantborrning i Iran, utvärdering av områden i Thailand och Gabon eller arbeta i västra Sibirien med ryska geologer. Bara att som i Peru flyga in borrutrustning med helikopter och transportera en liten borrigg i byggsats med häst i Anderna är i sig upplevelser, säger Chris Carlon. Att Sverige i gruvhänseende skulle vara ett litet land håller han inte alls med om. Det är inte storleken på landet som spelar roll utan dess geologiska förutsättningar och möjligheterna att bedriva gruvverksamhet. Sveriges geologi, tillförlitliga, tillgängliga och omfattande historiska prospekteringsarkiv samt områden som är relevanta för prospektering gör landet intressant. Gruvnationerna Australien, Canada, Brasilien och Ryssland har stora områden som inte prospekterats. Brist på infrastruktur gör prospektering svårt eller omöjligt. Vi geologer kallar det för avståndets tyranni. Även politisk stabilitet är ett villkor. Chris Carlon har arbetat i Sverige på 1980-, och på tidigt 2000-tal. Första besöket var 1976 i Gällivare, Jokkmokk och Laisvall för Consolidated Goldfields. Han åkte även genom hela landet på sin semester tillsammans med sin fru sommaren På åttiotalet bodde han med fru och de tre yngsta barnen i Lud- Chris Carlon i Snowdonia, Norra Wales. Mining safely. Mining more. Mining right. Gruvbrytning är ett tufft jobb i en tuff miljö, för både personal och maskiner. Tempot är högt och maskinerna måste producera dygnet runt - utan avbrott. En förutsättning för detta är förstklassig service av kompetent och pålitlig personal. Därför väljer svenska gruvkunder maskiner från Caterpillar och heltäckande servicelösningar från Pon Mining International Pon Equipment AB Caterpillar Inc. All rights reserved. CAT, CATERPILLAR, their respective logos, Caterpillar Yellow and the POWER EDGE trade dress as well as product identity used herein, are trademarks of Caterpillar and may not be used without permission. Pon Mining International Service & Reservdelar Huvudkontor Min252x120_Pon.indd :27:54

13 13 profilintervju»bara att transportera en liten borrigg i byggsats med häst i Anderna är i sig en upplevelse. vika under fem år, varifrån de reste mycket i landet. Vi tvekade inte en sekund när vi fick frågan att flytta till Sverige och trivdes jättebra. Pojkarna gick svensk skola, vi paddlade kanot om somrarna och jag åkte Vasaloppets öppet spår. På det yrkesmässiga planet minns han bland annat samarbetet med geologerna på LKAB Prospektering i Berglagen och Norrland för guld och basmetaller. Det utmynnade bland annat i upptäkten av Lovisafyndigheten i Bergslagen 1985 och basmetaller i Jokkmokk-trakten. Han menar att geologer har en viktig uppgift. Jag märker ett stort intresse för geologi från både allmänhet och universitet. Även jordbävningar, tsunamis, vulkanutbrott, klimatförändringar, energiproduktion och förstås gruvor är ju alla starkt kopplade till geologi. Sämre är det dock med allmänhetens brist på kunskaper om gruvbranschens betydelse. Många kan namnen på internationella oljebolag och förstår deras betydelse för att kunna tanka bilen. Få reflekterar över kopplingen mellan gruvan och de över de kilo metall en normalstor bil innehåller. Många även politiker associerar fortfarande gruvor med miljöförstörande verksamhet och dåliga arbetsförhållanden. Verkligheten är den att de allra flesta gruvföretag är mycket ansvarstagande. När han skulle tala inför ett antal politiker i det brittiska parlamentet valde han därför att ge sitt föredrag rubriken Mineral Resources and Mining Myths and Reality där han tog itu med de viktigaste missförstånden. Han känner ett stort ansvar att kommunicera gruvindustrins och geologivetenskapens betydelse, och har efter 37 år i branschen börjat undervisa och skriva mer. Min karriär har gett mig så mycket så här långt och jag känner att jag vill ge tillbaka något till utbildningsystemet som betytt så mycket för mig, säger Chris Carlon som även är ordförande för Storbritanniens sammanslutning för lärare inom geologi på alla nivåer. Smart fakta Chris Carlon, född 1951, i Northwich, Cheshire NW England, är en Brittisk geolog. Han bor i England, är gift och har fyra pojkar. Han har arbetat som prospekteringsgeolog för flera internationella gruvföretag. Sedan 2012 är han bland annat styrelsemedlem i prospekteringsbolaget Kopparberg Mineral all-time-high Förra året var all-time-high för prospektering i världen. Aldrig har det alltså spenderats så mycket pengar på att försöka hitta metallfyndigheter som är brytvärda som år Det står att läsa i Worldwide Exploration Trends Pengarna som spenderades för att leda efter icke-järnhaltiga malmer och uran uppgick till 21,5 miljarder dollar. Inkluderas prospekteringen av järnmalm blir siffran över 24 miljarder dollar. Kurvan över investeringar har pekat brant uppåt ända sedan 2003, med undantag för ett dipp 2009 på grund av finanskrisen. Redan för helåret 2010 kunde en tydlig återhämtning skönjas och 2011 blev ånyo ett nytt rekordår. Men detta rekord utraderades alltså redan under För svenskt vikommande minskade satsningarna på prospektering i landet under 2012 med sju procent jämfört med rekordåret 2011, enligt data från Sveriges Geologiska Undersökning, SGU. Detta förklarar man med att ett antal stora projekt i stort sett hade avslutats samt att några så kallade juniorbolag fått dra ned på tempot grund av finansieringsproblem under året. LKAB och Boliden bidrar tillsammans med hälften av de 110 miljoner dollar i prospekteringskostnader som plöjdes ned i svenska bergrunden Lönsam guldproduktion enligt hållbara principer Redo för tillväxt! Stark portfölj med guldtillgångar i Finland Pampalo guldgruva i produktion sedan februari 2011 Rämepuro guldgruva i industriskalig testproduktion sedan juni 2013 Den Karelska Guldlinjen: Endomines kontrollerar alla kända guldförekomster Modern teknologi och produktion enligt hållbara principer Aggressiv prospektering Endomines AB:s aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm med ticker ENDO och på NASDAQ OMX Helsinki med ticker ENDOM.

Redeye Investor Forum. 26 februari 2013 Bengt Ljung och Mattias Fackel

Redeye Investor Forum. 26 februari 2013 Bengt Ljung och Mattias Fackel Redeye Investor Forum 26 februari 2013 Bengt Ljung och Mattias Fackel Agenda Affärsidé Styrelse och ledning Lägesrapport Sammanfattning av Vargbäcken Koncentration till Fäbodliden C Sammanfattning Affärsidé

Läs mer

Presentation Redeyes Guldseminariun 26 augusti 2009 Bengt Ljung. www.botniaexploration.com

Presentation Redeyes Guldseminariun 26 augusti 2009 Bengt Ljung. www.botniaexploration.com Presentation Redeyes Guldseminariun 26 augusti 2009 Bengt Ljung www.botniaexploration.com Strategi Botnia Exploration är ett rent prospekteringsbolag. I dagsläget finns alltså inga ambitioner att starta

Läs mer

VD har ordet Samråd beträffande provbrytning i Fäbodtjärn med myndigheter Enkel beskrivning av den planerade provbrytningen

VD har ordet Samråd beträffande provbrytning i Fäbodtjärn med myndigheter Enkel beskrivning av den planerade provbrytningen VD har ordet Sommaren är nu slut även om vädret fortfarande håller i sig. Den här veckan är det förresten älgjakt i norra Sverige vilket för många är heligt varför normal verksamhet avstannar i de flesta

Läs mer

Investor presentation. Gexco June 2007. 20 april 2010 presentation hos Penser Bankaktiebolaget

Investor presentation. Gexco June 2007. 20 april 2010 presentation hos Penser Bankaktiebolaget Investor presentation Gexco June 2007 20 april 2010 presentation hos Penser Bankaktiebolaget 1 Agenda 1 Vad är New Gexco 2 New Gexco Det bästa av två världar: Välutvecklad projekt i Finland Låg teknisk

Läs mer

Henrik Grind, VD och Koncernchef

Henrik Grind, VD och Koncernchef Henrik Grind, VD och Koncernchef GRUV- OCH PROSPEKTERINGSBOLAG Gruvproduktion och prospektering Gruva i Pahtavaara, norra Finland 575 kg guld 2012 621 kg guld 2011 740 kg guld 2010 Fäboliden, känd och

Läs mer

REDEYE - ICM. Industrials, Cleantech and Mining. Börsdagarna, November 2011

REDEYE - ICM. Industrials, Cleantech and Mining. Börsdagarna, November 2011 REDEYE - ICM Industrials, Cleantech and Mining Börsdagarna, November 2011 1 Innehållsförteckning Introduktion till Redeye ICM Översikt sektorn Makro och drivkrafter Värdering Redeyes favoriter 2 Introduktion

Läs mer

GRUV- OCH STÅLINDUSTRIN

GRUV- OCH STÅLINDUSTRIN GRUV- OCH STÅLINDUSTRIN NATIONELLT OCH INTERNATIONELLT Johan Holmberg Managing Director, Invest in Dalarna Agency 736 RÅSTÅLSPRODUKTION 176 Källa: WSA, McKinsey 2009 2015 PRODUCTON PROGNOSIS (Source: SGU

Läs mer

Ulf Adelsohn. Råvaror hetare än aktier. brinner för järnvägen och gruvnäringen FÖR ALLA LED I GRUV- OCH MINERALBRANSCHEN

Ulf Adelsohn. Råvaror hetare än aktier. brinner för järnvägen och gruvnäringen FÖR ALLA LED I GRUV- OCH MINERALBRANSCHEN annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons NATURAL RESOURCES FÖR ALLA LED I GRUV- OCH MINERALBRANSCHEN FEBRUARI 2013 Råvaror hetare än aktier Nordisk överblick tillväxtpotentialen i

Läs mer

Delårsrapport september 2008 februari 2009

Delårsrapport september 2008 februari 2009 Delårsrapport september 2008 februari 2009 Nettoomsättningen för perioden uppgick till 1 041 tkr (29 tkr) Periodens resultat före skatt uppgick till -1 503 tkr (-1 503 tkr) Kassaflödet under perioden var

Läs mer

endast 238 kg för att rekordet från 1999 skulle Ickejärnmalm Järnmalm för anrikning

endast 238 kg för att rekordet från 1999 skulle Ickejärnmalm Järnmalm för anrikning metaller och mineral Ett nyhetsbrev från Sveriges geologiska undersökning april 214 Nästa nummer kommer 14 maj nytt rekord för svensk malmproduktion under 213 213 blev ytterligare ett rekordår för malmproduktionen

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2012

Delårsrapport januari - juni 2012 Publicerad -08-16 Delårsrapport januari - juni Nettoomsättningen för perioden uppgick till 547 (840) KSEK, varav senaste kvartalet 472 (252) KSEK. Periodens resultat efter skatt för första halvåret uppgick

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2012

Kvartalsrapport januari - mars 2012 Publicerad 2012-05-10 Kvartalsrapport januari - mars 2012 Nettoomsättningen för perioden uppgick till 75 (588) KSEK. Periodens resultat före skatt för första kvartalet uppgick till -4 623 (-1 534) KSEK.

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

VD har ordet Provanrikningen i Björkdalsgruvan och smältningen av Vargbäckenguldet! Geokemi genom bottenmoränprovtagning

VD har ordet Provanrikningen i Björkdalsgruvan och smältningen av Vargbäckenguldet! Geokemi genom bottenmoränprovtagning VD har ordet Plötsligt är hösten här och därmed en förhoppning om djup tjäle i marken! Detta låter kanske ytterst ovanligt men faktum är att för oss som prospekteringsbolag kan arbetet utföras så mycket

Läs mer

Burgundy market place NGM Equity, Ticker: SOSI

Burgundy market place NGM Equity, Ticker: SOSI Burgundy market place NGM Equity, Ticker: SOSI 1 2 AKTIE INFORMATION Aktie information Kortnamnn SOSI Marknads plats NGM Equity; Burgundy Aktiepris 1 SEK Utestående aktier 228 301 985 (innehåller ej optioner)

Läs mer

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev 2 3 VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2013 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

Boliden 2011 - Koncernpresentation

Boliden 2011 - Koncernpresentation Boliden - Koncernpresentation Detta är Boliden Ett ledande europeiskt metallföretag med kärnkompetens inom prospektering, gruvdrift, smältverk och återvinning. Huvudmetallerna är zink och koppar. Andra

Läs mer

I en skakig finansvärld är guldet än mer attraktivt som investeringsobjekt

I en skakig finansvärld är guldet än mer attraktivt som investeringsobjekt I en skakig finansvärld är guldet än mer attraktivt som investeringsobjekt Inbjudan att teckna aktier i Balkan Resources AB. Ett bolag som investerar i vinst givande produktion av bas- och ädelmetaller

Läs mer

Sammanfattning och slutsatser 1

Sammanfattning och slutsatser 1 1 Syftet med denna rapport är att ur ett nationalekonomiskt perspektiv analysera hur Sverige bäst utnyttjar sina mineraltillgångar. Fokus ligger på fördelningen av vinsterna mellan staten och privata företag,

Läs mer

Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad

Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad 1 (6) Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad Hela programmet finns på: http://www.framtidensgruvochmineral.se/program/ Rullande

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

annons hela denna bilaga är en annons från smart media natural resources CSR viktigt för gruvbolagen

annons hela denna bilaga är en annons från smart media natural resources CSR viktigt för gruvbolagen annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons natural resources för alla led i gruv- och mineralbranschen JUNI 2012 Sprängning fokus på miljö och säkerhet Prospektering grunden för gruvdrift

Läs mer

Delårsrapport januari september 2014

Delårsrapport januari september 2014 Delårsrapport januari september 2014 FÖR VMSPLAY AB (PUBL), ORG NR 556526-6748 Nio månader Nettoomsättningen uppgick till 7,9 Mkr Resultat före skatt uppgick till - 17,6 Mkr. Resultatet per aktie för årets

Läs mer

GEORANGE MÖTESPLATS Framtidens Gruv- och Mineralindustri Georange ideella förening Tel. 0953 211 10

GEORANGE MÖTESPLATS Framtidens Gruv- och Mineralindustri Georange ideella förening Tel. 0953 211 10 GEORANGE MÖTESPLATS Framtidens Gruv- och Mineralindustri Den 31 januari genomförde Georange seminariet Framtidens Gruv- och Mineralindustri. Seminariet ägde rum på Grand Hôtel i samband med 21:a upplagan

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Innehåll 1 Marknadsöversikt 2 Marknadskommentar 3 OMXS30, S&P 500 4 Råolja, Naturgas

Innehåll 1 Marknadsöversikt 2 Marknadskommentar 3 OMXS30, S&P 500 4 Råolja, Naturgas v.40 Innehåll 1 Marknadsöversikt 2 Marknadskommentar 3 OMXS30, S&P 500 4 Råolja, Naturgas 5 Guld, Koppar 6 USD/SEK, EUR/SEK 7 Silver, Vete 7 Långtidsgrafer 11 Ansvarsfriskrivning 9 januari 2011 vecka 2

Läs mer

RBS MINI FUTURES, BULL BEAR CERTIFIKAT & OEC. www.aktivborshandel.se

RBS MINI FUTURES, BULL BEAR CERTIFIKAT & OEC. www.aktivborshandel.se RBS MINI FUTURES, BULL BEAR CERTIFIKAT & Open end certifikat Så fungerar Open end certifikat Vad kan man handla Avgifter Ett exempel - RICI Råvaruindex RBS MINI FUTURES, BULL BEAR CERTIFIKAT & RBS öppnar

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

1 december 2008 VD, SSAB Tunnplåt

1 december 2008 VD, SSAB Tunnplåt Aktiespararna Borlänge Martin Lindqvist 1 december 2008 VD, SSAB Tunnplåt 0 SSAB i kort Ledande global leverantör av avancerade höghållfasta stål Nordens största aktör inom tunnplåt Välinvesterade verksamheter

Läs mer

Innehåll 1 Ottomanska riket, 2 OMXS30, S&P 500 3 Råolja, Naturgas 4 Guld, Koppar 5 USD/SEK, EUR/SEK. Economics. Ottomanska imperiet

Innehåll 1 Ottomanska riket, 2 OMXS30, S&P 500 3 Råolja, Naturgas 4 Guld, Koppar 5 USD/SEK, EUR/SEK. Economics. Ottomanska imperiet v.40 1 november 2009 Innehåll 1 Ottomanska riket, 2 OMXS30, S&P 500 3 Råolja, Naturgas 4 Guld, Koppar 5 USD/SEK, EUR/SEK 6 Majs, Vete 7 Råvaruindex 8 Råvarukanalen 9 Graföversikt 11 Ansvarsfriskrivning

Läs mer

BULL & BEAR TENDENS BULL & BEAR

BULL & BEAR TENDENS BULL & BEAR Nr 104/2013 (sid 1 av 6) Tisdagen den 10 december 2013 BULL & BEAR Anno 2009 2 0 1 3 Nummer 104 OMXS 30 index 1 271,00 OMXS 30 har en tid get signaler om en nedgång I och med att index varit under 1 280-nivån.

Läs mer

Interfox Resources. Avkastningspotential 9. Lönsamhet 0 Ledning 5 Trygg Placering 3

Interfox Resources. Avkastningspotential 9. Lönsamhet 0 Ledning 5 Trygg Placering 3 Independent Analysis Interfox Resources Attraktivt område. Tomsk regionen, där Interfox Resources är verksamma, är den region i västra Sibirien som producerar näst mest olja. Västra Sibirien står i sin

Läs mer

Metaller och mineral en förutsättning för det moderna samhället

Metaller och mineral en förutsättning för det moderna samhället Källa USGS Källa USGS Källa USGS Källa USGS Metaller och mineral en förutsättning för det moderna samhället Pär Weihed Professor Malmgeologi Luleå tekniska universitet KVA Inspirationsdagar - Jordens resurser

Läs mer

Premiär för WeBerGIS! Bergskrafts unika kartportal

Premiär för WeBerGIS! Bergskrafts unika kartportal Nyhetsbrev nummer 7 23 Juni 2009 Premiär för WeBerGIS! Bergskrafts unika kartportal Nu ligger en testversion av Bergskrafts unika kartportal på plats ute på nätet! Enklast når man den via en länk på www.bergskraft.se.

Läs mer

Idéerna som bygger ett framgångsrikt näringsliv Skellefteå är en plats där kreativitet och innovativa tankar ges stort utrymme att utvecklas.

Idéerna som bygger ett framgångsrikt näringsliv Skellefteå är en plats där kreativitet och innovativa tankar ges stort utrymme att utvecklas. 1 Idéerna som bygger ett framgångsrikt näringsliv Skellefteå är en plats där kreativitet och innovativa tankar ges stort utrymme att utvecklas. Att växa upp i en miljö där goda idéer uppskattas har lagt

Läs mer

metaller och mineral Årets fältarbete i Prospekteringstakten lägre under 2013 Barentsområdet Nästa nummer kommer i november!

metaller och mineral Årets fältarbete i Prospekteringstakten lägre under 2013 Barentsområdet Nästa nummer kommer i november! metaller och mineral Nästa nummer kommer i november! Ett nyhetsbrev från Sveriges geologiska undersökning oktober 213 Prospekteringstakten lägre under 213 Prognoserna för helåret 213 pekar på att investeringsnivån

Läs mer

Hur stärker vi forsknings- och innovationsmiljön runt gruv- och mineral i Sverige?

Hur stärker vi forsknings- och innovationsmiljön runt gruv- och mineral i Sverige? Bergforskdagarna 215, FOI-miljö i världsklass FOI-miljö i världsklass. Hur stärker vi forsknings- och innovationsmiljön runt gruv- och mineral i Sverige? Bergforskdagarna 215, FOI-miljö i världsklass 9.3

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2014 REKORDSTOR GARANTIGIVNING TILL SMÅ- OCH MEDELSTORA FÖRETAG

Delårsrapport. januari mars 2014 REKORDSTOR GARANTIGIVNING TILL SMÅ- OCH MEDELSTORA FÖRETAG Delårsrapport januari mars 2014 REKORDSTOR GARANTIGIVNING TILL SMÅ- OCH MEDELSTORA FÖRETAG Perioden i korthet Under kvartalet garanterade EKN 411 exportaffärer till ett värde av 7,4 (10,6) miljarder kronor.

Läs mer

Gruvnäringen. Gränslöst näringsliv i norr 26/9 2013

Gruvnäringen. Gränslöst näringsliv i norr 26/9 2013 Gruvnäringen Gränslöst näringsliv i norr 26/9 2013 I produktion Ansökt eller beviljad Källa: SGU, maj 2010 2020: 31 gruvor 2030:47 gruvor F R A M T I D Källa: Regeringskansliet Nya gruvor LKAB - Svappavaara

Läs mer

Kalmar Care Making sure your business never stops

Kalmar Care Making sure your business never stops Kalmar Care Making sure your business never stops Serviceavtal för materialhantering Vi säkerställer tillgänglig Vi vet att er verksamhet kräver att allt görs så effektivt som möjligt. Varje liten detalj

Läs mer

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2012. I korthet: Avkastning maj: MIDAS -3,45% STOXX600-7,21% SSVX90 0,12%

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2012. I korthet: Avkastning maj: MIDAS -3,45% STOXX600-7,21% SSVX90 0,12% Månadsbrev Maj 2012 Strategi under maj Politisk och finansiell instabilitet Rekylen som startade i april på aktiemarknaderna tilltog i omfattning under maj. Politisk oro inför nyvalet i Grekland med dess

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 - Försäljningen för helåret 2009 uppgick till 28,8 Mkr (43,1). - Resultatet efter finansnetto uppgick till 4,1 Mkr (-0,6 Mkr). Resultatutvecklingen

Läs mer

Så gör du fler exportaffärer. Fem företag berättar

Så gör du fler exportaffärer. Fem företag berättar Så gör du fler exportaffärer Fem företag berättar Vi hjälper dig till fler och säkrare exportaffärer Möt fem svenska företag från fem branscher. De verkar på olika marknader och skiljer sig i storlek och

Läs mer

Nettoomsättning per affärsområde 2013

Nettoomsättning per affärsområde 2013 bolaget med en gedigen historia i byggindustrin. Kan detta bolag vända och ta igen de senaste fem årens kursbesvikelse eller har bröderna Paulssons bolag gjort sitt? Bakgrund och verksamhet grundades 1959

Läs mer

STRATEGISK AFFÄRSPLAN: HARGS HAMN AB

STRATEGISK AFFÄRSPLAN: HARGS HAMN AB STRATEGISK AFFÄRSPLAN: HARGS HAMN AB Antagen av styrelsen för Hargs Hamn AB, 2011 Hargs Hamn AB Banvägen 1, SE-742 50 Hargshamn. Tel: 0173-201 55, Fax: 0173-203 11. www.hargshamn.se Rekommenderad affärsinriktning

Läs mer

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 PRESSMEDDELANDE 2009-07-23 Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 Nyemission om MSEK 1 000 med företrädesrätt för Billeruds aktieägare Nyemissionen är till fullo garanterad av Billeruds

Läs mer

Botnia Exploration (BOTX) Nytt guldfält växer fram

Botnia Exploration (BOTX) Nytt guldfält växer fram BOLAGSANALYS 24 september 2012 Sammanfattning Botnia Exploration (BOTX) Nytt guldfält växer fram Botnia Exploration är ett prospekteringsbolag med huvudinriktning mot guld. Under 2011 och 2012 har prospekteringen

Läs mer

LKAB 2011. Lars-Eric Aaro. Vd och koncernchef PERFORMANCE IN IRONMAKING

LKAB 2011. Lars-Eric Aaro. Vd och koncernchef PERFORMANCE IN IRONMAKING LKAB 2011 Lars-Eric Aaro Vd och koncernchef Resultat 2011 Omsättning Rörelseresultat Rekord 31 122 Mkr 14 705 Mkr + 9% + 19 % Marknad 2011 Marknad 2011 - Råstålsproduktion i världen Miljoner ton per månad

Läs mer

Hot och möjligheter för svensk gruvnäring PwC:s Gruvbarometer

Hot och möjligheter för svensk gruvnäring PwC:s Gruvbarometer Hot och möjligheter för svensk gruvnäring PwC:s Gruvbarometer Januari 2015 En undersökning om utmaningar och möjligheter för den svenska gruvbranschen. www.pwc.se/metal-mining Innehåll Förord... 3 Sammanfattning...

Läs mer

Cisco Small Business Problemlösningsguide för finansiering av teknikinköp

Cisco Small Business Problemlösningsguide för finansiering av teknikinköp Cisco Small Business Problemlösningsguide för finansiering av teknikinköp Du har säkert märkt att ekonomin stramas åt. Men det innebär inte att företagets investeringar måste upphöra helt. Begränsade ekonomiska

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2010

Delårsrapport januari mars 2010 Delårsrapport januari mars 2010 Emitor: Delårsrapport januari till mars 2010 JANUARI MARS 2010 - Nettoomsättningen uppgick till 6,8 MSEK (13,5) - Rörelseresultatet uppgick till -1,1 MSEK (-1,1) - Resultat

Läs mer

Nästa station: Framtiden!

Nästa station: Framtiden! Vi möter framtiden Nästa station: Framtiden! Hur föreställer du dig framtidens transporter? En vanlig bild är svävande fordon som rör sig med ljusets hastighet. Än är vi inte där men vi satsar stort för

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 30 mars 2015 Publicerad 2015-05-07 Delårsrapport 1 januari 30 mars 2015 Nettoomsättningen under perioden uppgick till 36 (33) KSEK, Periodens resultat före skatt för första kvartalet uppgick till -3265 (-3 111) KSEK.

Läs mer

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING

Läs mer

Vinden. En framtidskraft.

Vinden. En framtidskraft. Vinden. En framtidskraft. Skellefteå Kraft tar tillvara en oändlig naturresurs Skellefteå Kraft ser vindkraft som ett betydelsefullt energislag i företagets elproduktion. Vinden är en oändlig naturresurs

Läs mer

Volvos A- respektive B-aktie handlas idag på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista.

Volvos A- respektive B-aktie handlas idag på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista. Historiskt dåliga marginaler och en sviktande konjunktur; Volvo har inte övertygat den senaste tiden. Är Volvo-aktien efter den senaste tidens nedgång ett fynd eller speglar kursen bolagets sanna värde

Läs mer

CONNECTs Delfiner. CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr )

CONNECTs Delfiner. CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr ) BAKGRUND CONNECT Norr 2011 : CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr ) Sex Investerarträffar Tolv Företagspresentationer för

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 Koncern 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättning 5 406 ksek (5 062 ksek) EBITDA 364 ksek (504) Resultat efter skatt -203 ksek (-153) Resultat per aktie uppgick till 0,00

Läs mer

Lappland Goldminers det är guld som glimmar.

Lappland Goldminers det är guld som glimmar. Lappland Goldminers det är guld som glimmar. Ersmarksbergets guldgruva i Blaiken startas upp. Gruvproduktion från Pahtavaara guldgruva i finska Lappland har inletts. Lappland Goldminers tillstånd för Fäboliden

Läs mer

Vilken arbetskraft behöver gruvnäringen i Bergslagen? Vilka kan utbilda?

Vilken arbetskraft behöver gruvnäringen i Bergslagen? Vilka kan utbilda? Vilken arbetskraft behöver gruvnäringen i Bergslagen? Vilka kan utbilda? Bergskrafts kompetensförsörjningsgrupp har undersökt gruvnäringens kompetensförsörjningsbehov och gruvnära utbildningar i Bergslagen.

Läs mer

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev 2 3 VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2013 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

Årsstämma 2014. Martin Lindqvist verkställande direktör och koncernchef. Stockholm 9 april 2014

Årsstämma 2014. Martin Lindqvist verkställande direktör och koncernchef. Stockholm 9 april 2014 Årsstämma 2014 Martin Lindqvist verkställande direktör och koncernchef Stockholm 9 april 2014 2013 i korthet 2013 var ett fortsatt utmanande år för stålindustrin och för SSAB. Året kännetecknades av svag

Läs mer

Del 9 Råvaror. Strukturakademin. Strukturakademin. Strukturinvest Fondkommission

Del 9 Råvaror. Strukturakademin. Strukturakademin. Strukturinvest Fondkommission Del 9 Råvaror 1 Innehåll 1. Att investera i råvaror 2. Uppkomsten av en organiserad marknad 3. Råvarumarknadens aktörer 4. Vad styr råvarupriserna? 5. Handel med råvaror 6. Spotmarknaden och terminsmarknaden

Läs mer

Adress Kopparberg Mineral AB (publ) Verkstadsvägen 52 714 36 Kopparberg. Viktiga datum Kvartalsrapport Q1 jan mar 2012 Publiceras 10 maj 2012

Adress Kopparberg Mineral AB (publ) Verkstadsvägen 52 714 36 Kopparberg. Viktiga datum Kvartalsrapport Q1 jan mar 2012 Publiceras 10 maj 2012 Årsredovisning 2011 Viktiga datum Kvartalsrapport Q1 jan mar 2012 Publiceras 10 maj 2012 Delårsrapport Q2 jan 2011 jun 2012 Publiceras 16 augusti 2012 Kvartalsrapport Q3 jan - sept 2012 Publiceras 29 november

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

HomeMaid AB. Satsning på expandering

HomeMaid AB. Satsning på expandering Independent Analysis HomeMaid AB Ökad trend för hushållsnära tjänster. Hushållens intresse av att köpa RUT-tjänster är fortfarande hög.t Antalet RUT-köpare förra året ökade med 12 %. Rörelsemarginal om

Läs mer

RENSTRÖM K nr 2 ANSÖKAN OM BEARBETNINGSKONCESSION TILL BERGSTATEN. April 2014

RENSTRÖM K nr 2 ANSÖKAN OM BEARBETNINGSKONCESSION TILL BERGSTATEN. April 2014 RENSTRÖM K nr 2 ANSÖKAN OM BEARBETNINGSKONCESSION TILL BERGSTATEN April 2014 Stab Gruvor Miljö 2014-04-03 Yttre miljö Mats Lindblom Bergsstaten Varvsgatan 41 972 32 Luleå ANSÖKAN OM BEARBETNINGSKONCESSION

Läs mer

Kvartalsrapport 2012 STOR EFTERFRÅGAN PÅ EKN:S TJÄNSTER UNDER TREDJE KVARTALET

Kvartalsrapport 2012 STOR EFTERFRÅGAN PÅ EKN:S TJÄNSTER UNDER TREDJE KVARTALET Kvartalsrapport 2012 Q3 STOR EFTERFRÅGAN PÅ EKN:S TJÄNSTER UNDER TREDJE KVARTALET Perioden i korthet 42 miljarder kronor i nya garantier för svenska exportaffärer. Nya garantier för export till 118 länder.

Läs mer

Dela rsrapport 3 ma nader

Dela rsrapport 3 ma nader Org nr 556480-7377 Dela rsrapport 3 ma nader januari - mars 2015 ND-filter, även kallade gråfilter, används vid fotografering och reducerar ljusmängden som når kamerasensorn. Utveckling av LC-Tecs patenterade

Läs mer

www.handelsbanken.se/certifikat Välkommen till en råare sida av Handelsbanken

www.handelsbanken.se/certifikat Välkommen till en råare sida av Handelsbanken www.handelsbanken.se/certifikat Välkommen till en råare sida av Handelsbanken Nu kan du handla råvaror lika enkelt som när du handlar varor i butiken Visst har du hört uttrycket lägg inte alla ägg i samma

Läs mer

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2015 2 3 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

Maskininvesteringar. Gör rätt från start. Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare.

Maskininvesteringar. Gör rätt från start. Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare. Maskininvesteringar Gör rätt från start Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare. 12 minuter kan ge dig 12 månader Om du funderar på att köpa en ny maskin, ge oss 12 minuter

Läs mer

LOGISTIK ÄR SOM ELEKTRICITET VI KONSUMENTER

LOGISTIK ÄR SOM ELEKTRICITET VI KONSUMENTER PLATS 02 TILLVÄXTPROCENT 103 % Logent med lappen i bakfickan Logistikbranschen växer så det knakar. Men ingenstans knakar det mer än det gör i Logent AB. Hemligheten är mycket enkel: En lapp i bakfickan.

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ) LUND, 2 september 2015 - Aktieägarna i Anoto Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma att äga rum måndagen den 28 september 2015 klockan

Läs mer

Georange ideella förening Tel. 0953 211 10 Org.nr 894702-1047 Box 43 Mobil 070 343 96 85 (ordf) Bg. 5530-4612 930 70 Malå e-post: ordf@georange.

Georange ideella förening Tel. 0953 211 10 Org.nr 894702-1047 Box 43 Mobil 070 343 96 85 (ordf) Bg. 5530-4612 930 70 Malå e-post: ordf@georange. Seminariet inleddes med en registrering och ett drop-in-fika för de c:a 60 deltagarna som hade anmält sig. Lennart Gustavsson hälsade alla välkomna och informerade om dagens agenda. Lennart informerade

Läs mer

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2015 2 3 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

byter Vi ser till riktning att tankarna

byter Vi ser till riktning att tankarna Sverige Vi ser till att tankarna byter riktning Världens energibehov bara ökar. Samtidigt har miljön sagt ifrån på allvar. Vi står inför en av vår tids största globala utmaningar. Sida 2 Till stor del

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Varför växer bemanningsföretagen?

Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Ekonomin globaliseras, industrin rationaliseras och kompetenskraven på den moderna arbetsmarknaden ökar. I Sverige är det fortfarande

Läs mer

Ruotevare dagbrott vid Sarek?

Ruotevare dagbrott vid Sarek? Ruotevare dagbrott vid Sarek? av David Hässler Asfaltväg fram till gränsen av Sarek. En kilometerstor grusgrop, ett par hundra jobb, schaktmaskiner. Det höga priset på stål har gjort att malmprospekteringen

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Botnia Exploration Holding AB (publ) april 2012 Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag vars verksamhet syftar till att bygga långsiktigt aktievärde

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Nio miljoner bättre än samma period föregående år.

Nio miljoner bättre än samma period föregående år. Delårsrapport Q1, januari-mars 2012 Det bästa första kvartalet sedan 90-talet Nettoomsättning för perioden uppgick till 43,3 (29,6) MSEK Rörelseresultat för perioden uppgick till 1,3 (-8,1) MSEK Periodens

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

VM-UPDATE. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-Aktier. börs. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev från Börstjänaren

VM-UPDATE. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-Aktier. börs. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev från Börstjänaren ATE VALUTOR AKTIER RÅVAROR INDEX ETT MARKNADSBREV FRÅN BÖRSTJÄNAREN VÄRLDSMARKNADEN UPDATE VALUTOR AKTIER RÅVAROR INDEX ETT MARKNADSBREV FRÅN BÖRSTJÄNAREN VÄRLDSMARKNADEN UPDATE VALUTOR AKTIER RÅVAROR

Läs mer

VD RAPPORT OM ENDOMINES DAGLIGA VERKSAMHETEN 0701130-080215

VD RAPPORT OM ENDOMINES DAGLIGA VERKSAMHETEN 0701130-080215 1 Timo Lindborg Stockholm 10.3.2008 VD RAPPORT OM ENDOMINES DAGLIGA VERKSAMHETEN 0701130-080215 1. Allmänt - Ett nytt Miljötillstånd, som gäller från den 21a februari 2008, har beviljats för Pampaloförekomsten.

Läs mer

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet:

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet: Stockholm 1999-06-21 Pressmeddelande Trygg-Hansa Sak säljs till Codan SEB expanderar kraftigt i Danmark SEB har idag undertecknat en överenskommelse med danska Codan, och dess moderbolag brittiska Royal

Läs mer

Försäkringslösningar. i världsklass

Försäkringslösningar. i världsklass Försäkringslösningar i världsklass Du står aldrig ensam! Livet förändras hela tiden. Vi studerar, bosätter oss, reser, gör affärer... Livet är en ständigt föränderlig blandning av framgångar och svårigheter,

Läs mer

Råd för ett friare liv. Kapitalrådgivning

Råd för ett friare liv. Kapitalrådgivning Råd för ett friare liv Kapitalrådgivning När jag för första gången fick min egen kapitalrådgivare, Victor, blev mitt liv mycket enklare. Jag är inte så intresserad själv och vill därför ha råd om mina

Läs mer

HARGS HAMN. 60 0 10 North 18 0 29 East UNCTAD LoCode SE HAN

HARGS HAMN. 60 0 10 North 18 0 29 East UNCTAD LoCode SE HAN HARGS HAMN 60 0 10 North 18 0 29 East UNCTAD LoCode SE HAN Välkommen till Hargs Hamn Idag är Hargs Hamn AB en bulkhamn som hanterar många olika godsslag och närmaste allmänna hamn för bulktrafik norr om

Läs mer

Marknadsföringsmaterial. Bull & Bear. Handla rätt och få minst dubbla avkastningen. Oavsett om du tror på plus eller minus.

Marknadsföringsmaterial. Bull & Bear. Handla rätt och få minst dubbla avkastningen. Oavsett om du tror på plus eller minus. Marknadsföringsmaterial Bull & Bear Handla rätt och få minst dubbla avkastningen. Oavsett om du tror på plus eller minus. När du bestämt dig för dubbla avkastningen Bull Du tror på en uppgång i marknaden.

Läs mer

Flygfraktens betydelse för näringslivet

Flygfraktens betydelse för näringslivet Frukostseminarier med tema: Att förbättra Stockholmsregionens internationella tillgänglighet för att främja regionens långsiktiga utveckling - ekonomiskt, socialt och kulturellt Tema för frukostseminarium

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Bull-certifikat (även

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Finansiell information januari september Nettoomsättningen ökade med 46% och uppgick till 14,0 Mkr (9,6). Resultat efter finansnetto

Läs mer

2009-07-21. Addnode. Q2 2009 Presentation. Addnode 2009-07-21. Addnode. IT Solutions enabling your business to grow. www.addnode.

2009-07-21. Addnode. Q2 2009 Presentation. Addnode 2009-07-21. Addnode. IT Solutions enabling your business to grow. www.addnode. Q2 2009 Presentation 1 Q2 2009 Fortsatt stark orderingång från offentlig sektor Konjunkturnedgången påverkar kortsiktigt resultatet, men skapar samtidigt möjligheter Kunderna tar längre tid på sig att

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

Rapport: Ännu mer pension för pengarna. Söderberg & Partners provisionsfria upphandling pressar priserna och behåller valfriheten

Rapport: Ännu mer pension för pengarna. Söderberg & Partners provisionsfria upphandling pressar priserna och behåller valfriheten Rapport: Ännu mer pension för pengarna provisionsfria upphandling pressar priserna och behåller valfriheten ::::::::::: ÄNNU MER PENSION FÖR PENGARNA 2 Provisionsfri upphandling visar var skåpet ska stå

Läs mer