Ni är bäst! Projektledare Jennie Svensson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ni är bäst! Projektledare Jennie Svensson"

Transkript

1 Miljökalender 2015

2 Nyheter! Nyinvigningen av s ÅVC den 14 oktober Foto: Anna Pejok/Service- och teknikförvaltningen. Utveckling på s ÅVC Ytterligare en etapp i utbyggnaden är klar och invigdes under en trevlig kväll i oktober. Vi kommer att fortsätta utvecklingsarbetet under 2015 med fler sorteringsfack, utökade asfaltsytor mm Jord att hämta på s ÅVC Under barmarkssäsongen kommer anläggningsjord att kunna hämtas i ett av de stora sorteringsfacken. Jorden är av bra kvalitet för buskar, rabatter och gräsmattor, men den är inte avsedd för odling i trädgårdsland. Bygg- och rivningsavfall ska sorteras. Illustratör: Elenor Larsson Bli miljönär! Vi har alla ett viktigt uppdrag för att undvika att avfallsmängderna ökar. - Återanvändning, om inte jag behöver denna sak mer, är det någon annan som kan använda den en gång till t.ex. loppis. - Återvinning, om saken inte går att använda en gång till så kanske det kan användas till något annat t.ex. trasiga tyger som blir en trasmatta, använd frityrolja kan blandas med havregryn ges till småfåglarna. LANDSBYGD I CENTRUM Utvecklingsenheten Sedan snart ett år har jag haft förmånen att jobba med projektet Landsbygd i centrum. Ett uppdrag med det breda målet att göra det lättare och roligare att bo och verka i kommunens vidsträckta landsbygd. I början var det säkert många som undrade vad en ung tjej från södra delen av landet skulle kunna tillföra. Men när småländska idéer efterhand slog följe med genuin erfarenhet och envishet så började det hända saker. Nya förslag såg dagens ljus och gamla idéer dammades av och betraktades ur nya perspektiv. Så föddes exempelvis Landsbygdsviljan där grupper från olika bygder fokuserat jobbar fram viktiga områden att utveckla. Lyckade processer präglad av en värdegrund byggd på vilja, engagemang och positivitet. För mig har det varit fantastiskt lärorikt och utvecklande att jobba som vägvisare. Särskilt när riktningar mot möjligt förverkligande i en del fall börjat skymta. Entreprenörskapet spirar på landbygden och att fler vill flytta till kommunens byar tyder på att attraktionen har ökat. När projektet så småningom avslutas så är jag övertygad om att ni på egen hand uppnår nya mål. För kom ihåg, det mesta är möjligt bara landsbygdsviljan finns! Jag kommer ofta att bläddra i den här kalendern och påminnas om möten med så många fantastiska människor i Gällivare kommun. Ni är bäst! Projektledare Jennie Svensson Hitta tips på detta och skicka in till oss så kan vi lägga ut tipsen på vår hemsida! Hjälp till du också! Kalendern är tryckt med miljömärkta färger och papper Miljökalendern trycks av GTC i Luleå. Ansvarig utgivare Lennart Johansson, kommunchef Gällivare kommun. Foto där ej annat anges: Daniel Olausson/Mediatales.se

3 Renhållningsordningen HÄMTNING FRÅN FRITIDSHUS Hämtning av hushållssopor v Tömning av fritidshusavfallet pågår under vecka varje år. Normalt sker hämtning var fjortonde dag men ansökan om hämtning var 4:e vecka är möjligt, samt var 8:e vecka om egen kompostering av matavfallet sker eller vid installerad köksavfallskvarn. Avgift Kostnaden varierar beroende på sortering och hämtning. Möjlighet till gemensamt kärl med flera avfallslämnare finns, vilket också innebär reducerad taxa. Fast avgift Alla som har ett fritidshus ska betala en fast avgift på 769 kr/år och fastighet. Den fasta avgiften ska täcka kommunens omkostnader för återvinningscentraler, miljöstationer, administration- och personalkostnader mm. Blandat Kompost Kompost 2 veckor 4 veckor 8 veckor Antal tömningar 9 ggr/år 5 ggr/år 2 ggr/år Rörlig avgift/år 248 kr 63 kr 14 kr Total avgift inkl fast avgift kr 831 kr 783 kr Gemensamt kärl 893 kr 800 kr 776 kr HÄMTNING FRÅN VILLA/PERMANENT BOENDE Avgift, 190 lit kärl Villa/permanentbostad kompost var 4:e vecka, kompost var 8:e vecka, Hämtningsdagar Hämtningsdagar se sidan kr/år kr/år kr/år Vid frågor ang bestämmelser för tömning, debitering, och behov av extra töming kontakta: Tel , Entreprenör Hämtning utförs, på uppdrag av Gällivare kommun, av Karl-Erik Karlssons Åkeri, underentreprenör åt BDX. Vid frågor kontakta: Utökade sophämtningsområden Inventering pågår om vilka permanent-, fritids- eller tillfälliga boenden samt verksamheter som finns i områdena. Vi vill gärna ha in synpunkter från er inför märkning och utplacering av kärl samt om tömningsintervall. Kontakta tel eller Uppehåll i hämtning Uppehåll i hämtning vid fritidshus kan efter ansökan medges fastighetsinnehavare om fastigheten inte kommer att utnyttjas under perioden för hämtningen. Ansökan ska lämnas till renhållningsansvarig nämnd (Service- och tekniknämnden) senast en månad (april) före den avsedda uppehållsperioden. Uppehåll kan beviljas i maximalt 5 år. Befrielse från kommunal avfallshämtning Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som själv kan ta hand om sitt hushållsavfall på ett sätt som är betryggande för människors hälsa och miljö, kan efter ansökan till miljö- och byggnämnden om det finns särskilda skäl, befrias från skyldigheten att lämna avfall till kommunen för transport, bortskaffande och återvinning. En avgift på 1678 kr tas ut vid ansökan och den gäller viss tid eller tillsvidare så länge inga förändringar sker. Befrielse kan även beviljas efter ansökan till miljö- och byggnämnden om fastigheten inte nyttjas, så kallad ödefastighet eller på grund av det geografiska läget. Ansökan ombefrielse för fritidshus ska inlämnas senast vecka 18 om befrielsen ska gälla från i år. Avgiften är då 839 kr för handläggningen. SLAMTÖMNING Obligatorisk tömning Enligt Gällivare kommuns renhållningsordning ska tömning av slam från slutna tankar, fettavskiljare och trekammarbrunnar ske minst 1 gg/år. All slamtömning ska ske i samverkan med Gällivare kommun. Vid frågor ang bestämmelser för tömning, debitering, och behov av extra töming kontakta: Tel , BDX Miljö AB, med underentreprenör PASAB, utför tömningarna på uppdrag av Gällivare kommun. Vid frågor kontakta: Dispens Ansökan om dispens ska inlämnas i god tid (6 veckor) före tömningsperioden. Ansökan av ändrad intervall/befrielse under pågående slamtömning gäller ej. Blankett finns att hämta på & Samhälle/Blanketter Dispenser och frågor ang avloppsanläggningarna i övrigt handläggs av: Miljö- och byggförvaltningen, vx. Uppdaterad tömningsplan finns på Avgift Sluten tank Upp till 3 kbm per kbm överstigande 3 kbm Slamavskiljare Upp till 3 kbm 2 308,00 kr 443,00 kr 1 766,00 kr per kbm överstigande 3 kbm 258,00 kr Övriga avgifter tas ut vid förhindrad tömning bomkörning, extra tömning. Läs mer på & Samhälle/Taxor och avgifter. Övrigt Om du har ett tungt gammalt cementlock måste du byta till lättare godkänt brunnslock enligt Arbetsmiljölagen. Eventuell notering om detta finns på din faktura. Märk ut platsen för brunnen så att entreprenören lättare hittar den, gärna med en röd käpp.

4 Soutujärviviljan fr v i bild: Lotti Meier, Vivianne Eriksson, Therese Dyrander, Ingela Koski, Thomas Berglund, Jonas Olsson och liggande Martin Dyrlind. SOUTUJÄRVIBYGDEN Soutujärvibygden är placerad ca 5 mil norr om Gällivare och består av de två största byarna Skaulo och Puoltikasvaara, samt en mängd mindre byar, Avvakko, Moskojärvi, Lappeasuando, Neitisuando. Byarna ligger som pärlor på ett band längs E10, vilket lett till framgång för bygden som kan erbjuda logi, mat och naturupplevelser för genomresande. Det finns även stora möjligheter för skoteråkandet och även hundspann. Nära till flygplatserna i både Gällivare och Kiruna. Soutujärvibygden är också perfekt placerad inför den stora mängden kommande arbetsplatser i Svappavaara, vilket också lett bygden till egna initiativ till bostadsbyggen. Naturen erbjuder in till fiske, jaktturer och naturupplevelser. I hela Soutujärvibygden bor nu ca 460 invånare, 35 företag med blandad inriktning, främst inom skogs-, byggnads- och turismbranschen.

5 AKTIVITET Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Korridoren Gällivare museum, konstutställning Martin Isaksson och Åtta årstider Fotoutställning 3 Januarifest Moskojärvi Bygdegårds förening 1 Toppstugan (Åke på Toppen) på Dundret öppen varje röd dag t.o.m 1 maj, Friluftsfrämjandet 1 Vassarabanan, isbanan på Vassar träsk öppen t.o.m april 1 Fiskepremiär i Sammakkosjöarna 1-31 Chasing Light filmtävling pågår! 4 Dalstugan på Dundret öppen varje söndag samt påskhelgen t.o.m 1 maj Friluftsfrämjandet. 10 Julgransplundring 17 Kaamos Hembygdsområdet Soutujärvi Gourmethelg med Simon Laiti Dundretbuggarna, danskurs i Ullattilogen 24 Alpin skidskola Dundret, v4-v11, Friluftsfrämjandet 24-14/2 Samisk utställning - Gällivare museum 30 Polarvinternatten, Norrskensgallerian öppet till 20.00, Sole Event Oddajagi mánnu Tammikuu Januari Vecka 01 Vecka 02 Vecka 03 Vecka 04 Vecka Nyårsdagen Hanna Hannele Trettondagsafton Kasper Melker Baltsar August Augusta K8 K K8 K K8 K K8 K K8 6 K Frideborg Fridolf Knut Felix Felicia Laura Lorentz Hjalmar Helmer Henrik 2 Fabian Sebastian Bodil Boel Trettondag jul Förintelsens minnesdag Göte Göta Konungens namnsdag Svea Agnes Vincent Frej Agmeta Viktor Freja Karl Karla Skolstart Ställ ut sopkärlet som vanligt. Låt kärlet stå framme tills det är tömt. Tjugondedag jul K8 4 K K8 5 K Erland Gunnar Gunder Diana 6 Gunilla Gunhild Alfred Alfrida Sigurd Sigbritt Anton Tony Erika Ivar Joar Söndagen e nyår Rut Jan Jannike 1 e trettondedagen Hilda Hildur 2 e trettondedagen Paul Pål 3 e trettondedagen 1 K 2 K 3 K 4 K K 5 Snön är ett problem för den som tömmer sopor! Snöröjningen av vägarna till soprummen måste breddas för att hämtningen ska fungera De tunga sopkärlen dras för hand Snötyngda grenar skadar sopbilen! Tänk på att det ska vara snöröjt och sandat så att sopbilen kan tömma ditt kärl! 11 pantade burkar sparar energi som motsvarar 5 minuters dusch?

6 - Roligt att det faktiskt fungerade med en bastu av is, säger Mikael Eriksson som tillsammans med Jan-Roger Eriksson och Niklas Eriksson byggde en isbastu med tillhörande isvak på älven i Lappeasuando.

7 AKTIVITET Korridoren Gällivare museum Konstutställning Martin Isaksson och Åtta årstider Fotoutställning Skidtrim Bergens IF Skaulo-Puoltikasvaara 5 Film i Sjukhusets Aula, Gällivare Filmstudio 6 Samisk Nationaldag 12 Film i Sjukhusets Aula, Gällivare Filmstudio 12 Alla hjärtans föreställning kl 19.00, Kulturskolan 14 Alla hjärtans dag Norrskensgallerian öppet 10-15, Soleevent 15 Familjeföreställning Den fula ankungen, Sjöparkskolans aula 17 Fetisdag HBG,Bruna bönor m fläsk, kaffe semla i Nattavaara 17 Fettisdag i Baltiska stallet 19 Film i Sjukhusets Aula, Gällivare Filmstudio 21-15/3 Om gruvan kommer- Gällivare Museum 26 Film i Sjukhusets Aula, Gällivare Filmstudio 27-1/3 Lilla VM, MAIF Guovvamánnu Helmikuu Februari Vecka 05 Vecka 06 Vecka 07 Vecka 08 Vecka 09 Måndag 26 Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Kyndelsmässodagen Disa Hjördis Ansgar Anselm Samisk nationaldag Agata Agda K K K K Fanny Iris Yngve Evelina Franciska Inge Evy Julia Julius Alexandra Sandra Frida Fritjof Ella Gabriella Dorotea Doris Torsten Torun Mats Mattias Sigvard Sivert Torgny Torkel 6 K Agne Ove Rikard Dick Valentin Max Maximilliam Berta Bert Sigfrid Vivianne Hilding Pia 6 Lage Alla hjärtans dag Maria Septuagesima Kyndelsmässodagen Fastlagssöndagen 1 i fastan K8 1 K K8 2 K K8 3 K K8 4 K K8 5 K UNDVIK VATTENFRYSNING: Orörd snö isolerar bäst, undvik skotta där vattenledningen ligger om det är möjligt! Stillastående vatten fryser, ett regelbundet användande förhindrar fryning! Se till att ha ordentligt med värme där vattnet kommer in. Glas kan återvinnas hur många gånger som helst?

8 ULLATTIBYGDEN Ullatti är en bygd ca 6 mil sydost om Gällivare och ca 9 mil väster om Pajala. Bygden har ca 270 invånare och 27 företag, med störst delen inom skogsbranschen. Ullatti grundades strax före Byn ligger vackerts belägen med berget Särkivaara på ena sidan och älven Ängesån på den andra. En mycket fin natur som tilltalar de flesta friluftsmänniskor. Ängesån anses vara en av bästa laxreproduktionsälvarna i världen. Ullattiviljan fr v i bild: Arne Johansson, John Ömalm, Anne-Maj Mickelsson, Anette Åström, Lars Larsson, Alexander Mickelsson.

9 AKTIVITET Korridoren Gällivare museum Konstutställning Martin Isaksson och Åtta årstider Fotoutställning Skidtrim Bergens IF Skaulo-Puoltikasvaara 2-6 Sportlovsaktiviteter PIFF Skaulo- Puoltikasvaara 5 Film i Sjukhusets Aula, Filmstudio 7 Trekantsloppet, Hakkas GOIF,Ullatti IF,Sammakko FSF 7 Skotersafari PIFF Skaulo-Puoltikasvaara 7 Pimpeltävling Moskojärvi Bygdegårdsförening 7 Slåtterkojorna Runt. Skidlopp klassisk stil. Start kl Granhult 12 Film i Sjukhusets Aula, Filmstudio 14 Veteranskoter race i Tjautjas 14 ICA Målet,alpin skidtävling för barn på Dundret, Friluftsfrämjandet/ ICA Kvantum 19 Film i Sjukhusets Aula, Filmstudio Gällivare Vintermarknad - Fotoutställning Utställning om EMMA i hembygden på Centralskolan, Kulturen 21-18/4 Tage Lundin,Juni Popescu,Lars J:son Nutti-Gällivare Museum 25 Våffeldagen Skaulo-Puoltikasvaara Folkets Hus 25 Våffeldagen, Byastugan Nattavaara 25 Våffeldagen Hembygdsgården i Nilivaara 25 Våffeldagen i Ullattigården 26 Film i Sjukhusets Aula, Filmstudio 26 Norrskensgallerian 20% kväll kl 19-21, Soleevent 28 Klubbmästerskap på skidor, klassisk stil start kl11 på skolan i Granhult 28 Dundretrennen och alpinhelg Njukçamánnu Maaliskuu Mars Vecka 09 Vecka 10 Vecka 11 Vecka 12 Vecka 13 Vecka 14 Måndag 23 Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Sportlov 2-8/3 Ernst Erna Gunborg Gunvor Adrian Adriana Torbjörn Torleif Edla Ada Edvin Egon Herbert Gilbert Gertrud Edvard Edmund Gerda Gerd Gabriel Rafael Marie bebådelsedag Holger Holmfrid Fettisdagen Ester Askonsdagen Tora Tove K K K K K8 K8 K8 K8 K8 Kronprinsessans namnsdag Ebba Ebbe Camilla Viktoria Greger Matilda Maud Josef Josefina Emanuel Vårdagjämning Joakim Kim Rudolf Ralf 1 K 2 K 3 K 4 K 5 K K K Våffeldagen Vårsäsongens kärltömning startar vecka 10 längs Ritsemvägen. Glöm inte att besöka ÅVS:n i Stora Sjöfallet. Skräpa inte ner i vår fina natur! Ställ ut sopkärlet en dag tidigare än vanligt. Låt kärlet stå framme tills det är tömt. 6 K 6 Bengt Malkolm Morgan 2 i fastan 3 i fastan Internationella kvinnodagen Jungfru Marie bebådelsedag Albin Elvira Siv Kristoffer Christel Midfastosöndagen Kenneth Kent Jonas Jens Palmsöndagen Sommartid börjar ställ fram klockan 1 timme Om alla lämnar in sina kapsyler räcker stålet till nya bilar per år?

10 En vacker vårdag i Ullatti by, sett från Berget.

11 AKTIVITET Korridoren Gällivare museum Konstutställning Martin Isaksson och Åtta årstider Fotoutställning Skidtrim Bergens IF Skaulo-Puoltikasvaara 3 Långfredagsloppet, Myllyranta Ullatti 4 Påskfest, Moskojärvi Bygdegårdsförening 4 Pimpeltävling kl Förköp i Vettasjärvi 4 Cafékväll Hembygdsgården i Nilivaara 5 Pimpeltävling i Sammakko (Hem bygdsföreningen) 10 Musikcafé i Nattavaara 10 Dundret runt, för skolungdom, Friluftsfrämjandet Dundret Runt Dundretbragden Dundret Runt, Barnens DR,Dr Skate, Friluftsfrämjandet 12 Vårcafé i Ullattigården 17 Fjällbranten Trophy 18 Race of Legends 18 Dragracing i Tjautjas 19 Vårcafe i Ullattigården Soldalen Classic 25-13/5 Vårsalong-Gällivare museum 25-13/5 Konstutställning i Gällivare museum. 26 Vårcafe i Ullattigården 30 Valborgsfirande, Gamla Kvarn i Hakkas 30 Majbrasa på skolan i Granhult. 30 Majbrasa PIFF Skaulo- Puoltikasvaara 30 Brasrally MAIF 30 Valborgsfirande på Hembygdsomr. 30 Valborgsfirande med miningtown cruisers, Malmberget Majbrasa, Moskojärvi Bygdegårdsförening Çuoñománnu Huhtikuu April Vecka 14 Vecka 15 Vecka 16 Vecka 17 Vecka 18 Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Harald Gudmund Ferdinand Hervor Ingemund Nanna Skärtorsdagen Långfredagen Dymmelonsdagen Påsklov 3-12/4 stänger 11:30 Påskafton Ställ ut sopkärlet en dag tidigare än vanligt. Låt kärlet stå framme tills det är tömt. K K 6 K Marianne Marlene Annandag Påsk Vilhelm William Irma Irmelin Nadja Tanja Artur Douglas Tiburtius Olivia Oliver Amalia Amelie Emelie Anneli Annika Allan Glenn Otto Ottilia Patrik Patricia Georg Göran K8 1 K K8 2 K K8 3 K K8 4 K K8 Engelbrekt Ture Tyra Tyko Mariana Valborgsmässoafton Ingvar Ingvor Ställ ut sopkärlet som vanligt. Låt kärlet stå framme tills det är tömt Konungens födelsedag stänger ll:30 Ställ ut sopkärlet en dag tidigare än vanligt. Låt kärlet stå framme tills det är tömt. K8 K K8 K K8 K K8 K KOM IHÅG! Uppehåll för avfallshämtning i fritidshus skall sökas 1 månad innan tömningsperioden startar v 22. Elias Elis 6 Ulf Ylva Valdemar Volmar Påskdagen 2 i påsktiden Irene Irja Liv Olaus Ola Vega Markus Teresia Terese 5 K 3 i påsktiden 4 i Påsktiden En återvunnen aluminiumburk spar energi som räcker till ett dygn vid datorn?

12 DOKKASBYGDEN Dokkas är en småort i Gällivare kommun efter Länsväg 394, ca cirka 4 mil från Gällivare. Bygden har ca 885 invånare och 61 företag, mest inriktade på skogsförvaltning, men även företagstjänster och renskötsel. Dokkasbarnen går på EMMAskolan i Mettä Dokkas.

13 AKTIVITET Korridoren Gällivare museum Konstutställning Martin Isaksson och Åtta årstider, fotoutställning Skidtrim Bergens IF Skaulo-Puoltikasvaara 1 Toppstugan Dundret,säsongsavslutning. Toppluveutdelning kl 10-14, Friluftsfrämjandet 2-3 Avslutningshelg i skidbacken 9 Byakult Malmbergets Sporthall kl /6 Rauno Still Gällivare Museum 30 Gällivare rör på sig, motionslopp, nytt för i år Halvmara Gällivare Sport klubb HÄMTNING AV GROVSOPOR Vecka 22 från landsbygden Vecka 23 från tätorten Anmäl hämtning senast v 21! Miessemánnu Toukokuu Maj Vecka 18 Vecka 19 Vecka 20 Vecka 21 Vecka 22 Måndag 27 Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Valborg Första Maj stängt K8 6 K Monika Mona Gotthard Erhard Marit Rita Märta Märit Charlotta Lotta Linnea Linn Erik Maj Majken Karolina Carola Carina Carita Halvard Halvar Konstantin Conny Annandag Pingst Urban Vilhelmina Vilma stänger 11:30 Beda Blenda Kristi Himmelsfärdsdag Ställ ut sopkärlet som vanligt. Låt kärlet stå framme tills det är tömt. kvällsöppet kvällsöppet kvällsöppet Ingeborg Borghild Åke Sofia Sonja stängt Skollov 6 Hemming Henning K 1 K 2 K 3 4 K 5 K Yvonne Jeanette K K K K 6 K SLAMTÖMNINGEN STARTAR! Se till att vägen är farbar! Märk brunnen med röd käpp! Byt ut gamla cementlock till ett typgodkänt lock! Filip Filippa stängt Reidar Reidun Europadagen stängt Ronald Ronny stängt Desideria Desirée Pingstafton stängt Vera Veronika stängt 5 i påsktiden Bönsöndagen John Jane Esbjörn Styrbjörn Rebecka Ruben Söndagen f pingst Norges nationaldag Pingstdagen Mors Dag Ivan Vanja Petronella Pernilla Heliga trefaldighets dag

14 - Skrövbrons sommarcafé drivs sedan 2006 av GLEF (Gällivare landsbygds ekonomiska förening) började vi, tack vare ett drygt 20-tal sponsorer, att bygga kåtan. Följande byar har hjälpts åt med serveringen: Hakkas, Nattavaara, Palohuornas, Sammakko och Skröven. Sortiment och aktiviteter utökas år för år. Bo Carlsson, Hakkasviljan

15 AKTIVITET 1/6-9/8 Fjällstugan cafe öppet, MAIF 3 Skoj på stan i hela Centrum kl Vårmönstring/Mtc classic car 6 Nationaldagsfirande - Hembygdsgården i Soutujärvi - Bäckstranden i Nattavaara - Sammakko Hembygdsgård - Purnuvaara Hembygdsgård - Hembygdsområdet Gällivare - Nationaldagsfirande i Hakkas - Ullatti byastuga 6 Pricka-Tiden löptävling, Granhult 13 Midnight Sun Meet 13 Niliterrängen& Lapplands Långlopp 13 Linasvängen, Hakkas GOIF 15 Fotbollsskola i Malmberget, MAIF 15 Skrövbrons Café öppnar 17-22/8 Sommarutställning - Dualism, gammalt och nytt, Gällivare museum 19 Midsommarfirande - Ullattimacken - Moskojärvi Bygdegårdsförening - Midsommarbuffe, Skrövbrons café - Bäckstranden i Nattavaara - Sammakko Hembygdsgård - Gamla Kvarn i Hakkas - Hembygdsområdet Gällivare 20 Friluftsgudstjänst i Skrövbron 20 Notdragningutflykt Moskojärvi 22-9/8 Visning av Kaptenspelet i Kåkstan 22-9/8 Bildutställningar Föreningshuset 24 Bildutställning biblioteket Malmberget Bäcken o Elevhemsområdet /10 Bildutställning bibl. Malmberget Gällivare Sommarmarknad MC-Träff 26 Vettasdag i Vettasjärvi 27 Gruvorna Runt, cykellopp, (prel) Midnattssolsutställning, hundutst. 30 Lansjärvssångarn i Skrövbron Geassemánnu Kesäkuu Juni Vecka 23 Vecka 24 Vecka 25 Vecka 26 Vecka 27 Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Gun Gunnel Rutger Roger Ingemar Gudmar Solbritt Solveig stänger 11:30 5 Eivor Majvor Börje Birger Svante Boris Bertil Berthold Eskil Margit Margot Axel Axelina Islands nationaldag Torborg Torvald Björn Bjarne Danmarks grundlagsdag Skolavslutning Ställ ut sopkärlet en dag tidigare än vanligt. Låt kärlet stå framme tills det är tömt. Bo Germund Görel K8 1 K K8 2 K K8 3 K K8 4 K K8 5 K Paulina Paula Adolf Alice Johannes döparens dag David Salomon Rakel Lea K8 K K8 K K8 K K8 K K8 6 K Peter Petra Elof Leif Sveriges nationaldag stängt stängt Gustav Gösta Aina Aino Linda Midsommar afton Midsommardagen stänger 14:30 Selma Fingal pantade burkar sparar energi som motsvarar 5 minuters dusch? Du kan koka 38 koppar kaffe på din dagstidning? så mycket energi sparas om den återvinns! 1 e trefaldighet 2 e trefaldighet Robert Robin Håkan Hakon Alf Alvar Den heliga Johannes döparens dag Sommarsolstånd stängt 4 e trefaldighet 2 e trefaldighet Leo

16 Nattavaaraviljan fr v i bild: Kjell Sundberg, Kerstin Axelsson, Anette Mattsson, Kerstin Samuelsson, Anna-Lena Dynesius. NATTAVAARABYGDEN Nattavaara är en småort i Gällivare kommun. Orten Nattavaara är egentligen två orter i Råne älvdals norra del. Nattavaara och Nattavaara by. När bygget av Malmbanan, 1887 nådde Råne älv etablerades stationssamhället Nattavaara på tallheden väster om Råneälven, ca 5 km från den ursprungliga byn på berget, Nattavaara by. Namnets betydelse är inte säkerställd men torde ha sitt ursprung i det samiska ordet nahta som betyder skaft. Det samiska ordet vare och det finska vaara betyder berg. Nattavaara är alltså Skaftberget. Nattavaara är en av landets kallaste orter och brukar därför ofta omnämnas i väderleksrapporterna på vintern med lägsta temperaturen i landet. Orten har en matvarubutik och en bensinstation, samt barnomsorg. Det finns en föräldragrupp som aktivt arbetar med barnomsorg och skola.

17 AKTIVITET Korridoren Gällivare museum, Konstutställning Martin Isaksson och Åtta årstider Fotoutställning Naturpasset och Cykeltrim Bergens IF Skaulo-Puoltikasvaara 1/6-9/8 Fjällstugan cafe öppet, MAIF 1 Trivselkväll i Koskullskulle skola kl Barnens egen dag vid Skrövbron 8 Trivselkväll på Hembygdsområdet i Gällivare kl Hembygdsdag Hembygdsgården i Nilivaara Hemvändar veckan i Sammakko 16 PRO-dagen i Sammakko, Hembygdsföreningen Hembygdsdagar i Nattavaara 18 Medlemsfest i Nattavaara 18 Hakkas byadag i Hakkas skola 18 Soutujärvinappet Folkets Hus och SFVOF i Skaulo-Puoltikasvaara 19 Friluftsgudstjänst i Nattavaara 20 Myrslåtter Kainunjänkkä Soutujärvi 22 Skrövbron, Fotograf Daniel Olausson kl Trivselkväll Nattavaara Bäckstrand kl Trivselkväll Svanparken i Malmberget kl Auktion kl vid Skrövbron, GLEF 25 Vettasdagen från kl (kvällspub för medlemmar från kl 21-01) 29 Trivselkväll på Vassaratorget kl Suiodnemánnu Heinäkuu Juli Vecka 27 Vecka 28 Vecka 29 Vecka 30 Vecka 31 Måndag 29 Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Aron Mirjam Esaias Jessika Joel Judit Margareta Greta Marta Kronprinsessans födelsedag Rosa Rosita Klas Kjell Jörgen Örjan Folke Johanna Botvid Seved Ragnhild Ragnvald Magdalena Madeleine Reinhold Reine Emma Aurora André Andrea Bruno 1 K 2 K 3 K 4 K 5 K Kristina Kerstin K K K K 6 K Olof Algot Helena Elin Ulrika Ulla Eleonora Ellinor Fredrik Fritz Jakob Apostladagen 6 e trefaldighet Laila Ritva Herman Hermine Sara Kristi förklarings dag 8 e trefaldighet Jesper Var tredje förpackning i din livsmedelsaffär är tillverkad av återvunnet material?

18 Ett svalkande dopp i Venetjoki, Nattavaara by, en varm dag i augusti 2014.

19 AKTIVITET Korridoren Gällivare museum Konstutställning Martin Isaksson och Åtta årstider Fotoutställning Naturpasset och Cykeltrim Bergens IF Skaulo-Puoltikasvaara 1-2 Konsthelg och öppethus i Sarvisvaara 1-9/8 Fjällstugans Cafe öppet 2 Hembygdsgårdarnas Dag i Purnuvaara 5 Trivselkväll i Svanparken i Malmberget kl Flottkalaset i Tjautjausjaure 15 Kul I byn I Sammakko, Hembygdsföreningen 15 Mtc all car show centrala Gällivare kl Miningtown cruisers All car party 16 Surströmmingspremiär i Baltiska stallet 16 Säsongsavslut cafe vid Skrövbron kl 20.00, GLEF 21 Surströmming i Nattavaara 22 Surströmmingsfest, Moskojärvi Bygdegårdsförening 23 Toppvandringen, Dundret Friluftsfrämjandet 29 Storloppis Skaulo-Puoltikasvaara Folkets Hus Dundret Hill Climb och Extreme Running 29-19/9 Reflexioner-Kvinnor om kvinnor, Gällivare museum 30 Malmbergscupen i Fotboll, MAIF Borgemánnu Elokuu Augusti Vecka 31 Vecka 32 Vecka 33 Vecka 34 Vecka 35 Vecka 36 Måndag 27 Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Tage Arne Arnold Ulrik Alrik Alfons Inez Dennis Denise Per Silvia Sylvia Lars Susanna Klara Kaj Uno Stella Estelle K8 1 K 2 K K8 K8 3 K 4 K K8 5 K K8 Verner Valter Bartolomeus Arvid Vidar Ellen Lena Lovisa Louise Magnus Måns Östen Bernhard Bernt Rolf Raoul Jon Jonna K K8 K K8 K8 K K K8 6 K K Gurli Leila Drottningens namnsdag Henrietta Henrika Hans Hampus 9 e trefaldighet 10 e trefaldighet 11 e trefaldighet Karin Kajsa 12 e trefaldighet 13 e trefaldighet Roland Brynolf Signe Signhild Albert Albertina miljoner gamla mobiltelefoner ligger oanvända hemma hos folk? Tillsammans innehåller de 162 kilo guld!

20 Fr v i bild: Projektledare Jennie Svensson, Ellen Lundgren, Svenka (Sven-Uno) Andersson, Magnus Winbjörk, Eilert Martinsson, Maria Öhman, Ingela Granström. TJAUTJASBYGDEN Tjautjas är en tätort i Gällivare kommun och ligger cirka tre mil norr om centralorten Gällivare. Byn består av ca 250 invånare där genomsnittsåldern är ca 30 år. Det finns 17 företag på orten. Tjautjasjaure hette från början Tjaktjajaure. Detta betyder Höstsjön; sjön ligger på tvären i samernas flyttriktning, väst-östlig riktning, och sjön och bäcken var ett naturligt staket. Renarna stannade tills sjön blev istäckt och kring november-december flyttade samerna med renarna längre österut. Namnet fick byn förmodligen på grund av att samerna vistades vid sjön under hösttiden. Tjautjas har uppmärksammats extra sen det stora Flottkalaset i initiativ och ledning av riksspelmannen Daniel Wikslund.

21 AKTIVITET Korridoren Gällivare museum Konstutställning Martin Isaksson och Åtta årstider Fotoutställning Naturpasset och Cykeltrim Bergens IF Skaulo-Puoltikasvaara 5 Paltfest Från kl i Vettasjärvi (K-pub för medlemmar från kl 22-01) 6 Dalstugan på Dundret öppen 10-14, söndagar september, Friluftsfrämjandet 26/9-4/10 Kulturfestival i Nattavaara 26 Renkok kl 14 och kl 16 i Nattavaara, Bokning tel Hälsohelg Skaulo- Puoltikasvaara Folkets Hus 26-17/10 Utställning - Gällivare museum 26-4/10 Kulturfestival med tema Landsbygd och ungdom 26/9-4/10 Fotoutställning under Kulturveckan, Fotoklubben Çakçamánnu Syyskuu September Vecka 36 Vecka 37 Vecka 38 Vecka 39 Vecka 40 Måndag 31 Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Samuel Sam Justus Justina Regina Roy Alma Hulda Anita Annette Ida Sigrid Siri Dag Daga Matteus Maurits Moritz Tekla Tea Alfhild Alva Tord Turid 1 K 2 K 3 K 4 K 5 K Hildegard Magnhild K K K K 6 K Lennart Leonard Mikael Mikaela Höstdagjämning Gerhard Gert Helge Gisela 6 Dagny Helny Adela Heidi Åsa Åslög 14 e trefaldighet Lilian Lilly Sture Orvar Fredrika Elise Lisa Tryggve Enar Einar 15 e trefaldighet 16 e trefaldighet 17 e trefaldighet Dagmar Rigmor s sista HÄMTNING AV GROVSOPOR Vecka 39 från landsbygden Vecka 40 från tätorten Anmäl hämtning senast v 38! Varje år återvinns ton plast från gamla kylar och frysar?

22 - Det finns ingen bättre avkoppling, det är både rofullt och spännande säger Gunvor Wåhlström när hon fiskar i Sammakkosjön.

23 AKTIVITET Korridoren Gällivare museum Konstutställning Martin Isaksson och Åtta årstider Fotoutställning Naturpasset och Cykeltrim Bergens IF Skaulo-Puoltikasvaara 1 Tjejkväll Norrskensgallerian kl Sole Event 1 Film i Sjukhusets Aula, Gällivare Filmstudio 1-31/12 Simning, Friluftsfrämjandet 8 Film i Sjukhusets Aula, Gällivare Filmstudio 15 Film i Sjukhusets Aula, Gällivare Filmstudio 20 Film i Sjukhusets Aula, Gällivare Filmstudio 24-29/11 Textilutställning Gällivare museum 29 Film i Sjukhusets Aula, Gällivare Filmstudio 30 Halloween fredag Norrskensgallerian kl Sole Event 31 Halloween lördag Norrskensgallerian kl 12-16, Sole Event 31 Kulturdag 1 Skaulo-Puoltikasvaara Folkets Hus 31 Skidpremiär! Golggotmánnu Lokakuu Oktober Vecka 40 Vecka 41 Vecka 42 Vecka 43 Vecka 44 Måndag 28 Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Ragnar Ragna Internationella barndagen Bror Jenny Jennifer Birgitta Britta Ludvig Love Esvald Osvald Nils 6 Ingrid Inger K8 1 K 2 K K8 K8 3 K 4 K K8 5 K K8 Valfrid Manfred Berit Birgit Stellan Hedvig Hillevi Finn K K8 K K8 K8 K K K8 6 K K8 Tore Tor Sibylla Ursula Yrsa Marika Marita Severin Sören Amanda Sabina Simon Viola Elsa Rasmus Simone Isabella stänger 11:30 FN-dagen Harry Harriet Antonia Toini Evert Eilert Edit Edgar Alla Helgons dag Frans Frank Den helige Mikaels dag Erling Jarl Tacksägelsedagen 20 e trefaldighet Lukas Inga Ingalill 21 e trefaldighet Sommartid slutar, klockan ställs 1 timme bakåt 6 Göra vinter i stugan! Kom ihåg att stänga vattnet innan värmen stängs av för vintern. Glaset från en glödlampa kan bli en flaska om den lämnas till återvinning?

24 Hakkasviljan fr v i bild: Daniel Wennström, Monika Nilsson, Eva-Lena Björkman, Bo Carlsson, Birgit Landström, Tore Henriksson. HAKKASBYGDEN Hakkas finska: Hakanen- är en tätort i Gällivare kommun. I hela Hakkasbygden bor ca 750 invånare och i bygden drivs 85 företag med störst inriktning på skogsbruket. Byn har ca 370 invånare och är den största tätorten på Gällivares landsbygd. I byn finns ett antal småföretag, en butik, bensinstation, bibliotek, skola, bygdegård, café och ett badhus. Skolan är byns största arbetsplats. Gruvnäringen sysselsätter flest. Orten är känd för sina framgångsrika skidåkare, samt för ett skidlopp under sommarmarknaden i juli som möjliggjordes genom att snön skyddades från vår-och sommarvärmen av sågspånslaget som sedan togs bort före loppet.

25 AKTIVITET Korridoren Gällivare museum Konstutställning Martin Isaksson och Åtta årstider Fotoutställning 1 Skidpremiär 1 Kulturdag 2 Skaulo-Puoltikasvaara Folkets Hus 1 Toppstugan på Dundret öppnar för säsongen. Öppen varje röd dag 10-14, Friluftsfrämjandet. 5 Film i Sjukhusets Aula, Gällivare Filmstudio 12 Film i Sjukhusets Aula, Gällivare Filmstudio 19 Film i Sjukhusets Aula, Gällivare Filmstudio 14 Musikcafé i Nattavaara Vinterpremiären FIS-tävling Hellnerstadion 22 Bytesmarknad, köp/sälj friluftsutrustning, Friluftsfrämjandet Santa Winter Games 26 Julföreställning med Kulturskolans elever kl Julmarknad på Kyrkbacken Soutujärvi kyrka samarr flera föreningar 28 Adventsfest Moskojärvi Bygdegårdsförening Byarnas Julmarknad - 1, 2, 3, 4 advent 29 Dansens dag kl Skyltsöndagsöppet 29 Skyltsöndag Norrskensgallerian kl 12-16, Sole Event 30-7/12 LKABs Konstklubb Lotteriutställning Skábmamánnu Marraskuu November Vecka 44 Vecka 45 Vecka 46 Vecka 47 Vecka 48 Vecka 49 Måndag 26 Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag K8 Tobias Teodor Teodora Vibeke Viveka Klemens Anders Andreas Hubert Hugo Martin Martina Naemi Naima Gudrun Rune Sverker Mårten Lillemor Moa Katarina Katja Eugen Eiugenia Konrad Kurt Elisabet Lisbeth Linus Gustav Adolf Gustav Adolfsdagen 1 K 2 K 3 K 4 K 5 K Mårtensafton Kristian Krister K K K K 6 K K Pontus Marina Astrid Asta 1 ELAVFALL hör inte hemma i soptunnan! Lämna små elavfall på våra utställda insamlingsholkar i butikerna eller på ÅVC. 6 Ingegerd Ingela Emil Emilia Helga Olga Malte 6 Sverige återvinner 99 % av hushållens avfall? Allhelgonadagen Söndageb e alla helgons dag Vendela 23 e trefaldighet Fars Dag Leopold Söndagen f domssöndagen Domssöndagen 1 i advent Cecilia Sissela Sune

26 Landsbygdsviljorna välkomnade till julmys och marknad varje adventssöndag under hela december 2014 på Vassaratorg.

27 AKTIVITET Korridoren Gällivare museum Konstutställning Martin Isaksson och Åtta årstider Fotoutställning Adventmarknad i Kåkstan 1-4 advent 1-24/12 Julkalendern på Centralskolan- Gällivare museum 5 Julbord från kl i Vettasjärvi/ Byastuguföreningen 5 Julmarknad i Nattavaara 5 Hakkas Julmarknad i Hakkas skola 5 Julförsäljning Hembygdsgården i Nilivaara 5 Alpin skidskola Dundret, v Friluftsfrämjandet 6 Dalstugan på Dundret öppnar för säsongen,öppen varje söndag samt annandag jul kl 10-14, Friluftsfrämjandet 6 Julbord kl 13 och kl 16. Bokningstel Nattavaara Hembygdsförening 12-9/ Kom och se konst du äger - Gällivare museum 13 Luciakonsert med kulturskolans elever kl Julmässa på Hembygdsområdet Polarvinternatt med Kulturhelg. Konsert i Gällivare kyrka samt öppet hus 31 Nyårscruising, MD:s parkering Gve kl Stillastående vatten fryser! Se till att utrymmen där vattenmätare finns är uppvärmt. Unvik att snöröja eller trampa ner snön där inkommande vattenledning ligger. Orörd snö isolerar bäst! Juovlamánnu Joulukuu December Vecka 49 Vecka 50 Vecka 51 Vecka 52 Vecka 53 Måndag 30 Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Oskar Ossian Beata Beatrice Angela Angelika Sten Sixten Tomas Benjamin Lydia Virginia Anna Malin Malena Barbara Barbro 2 K K8 3 K K8 4 K K8 5 K K8 Vintersolståndet Daniel Daniela Sven Alexander Alexis Nikolaus Niklas Gottfrid Assar Stig Abraham Isak Israel Moses Natanael Jonatan Natalia Natalie Drottningens födelsedag stänger 11:30 Adam Eva Stefan Staffan Abel Set Nobeldagen K K8 K K8 K K8 K K8 6 K K Julafton stängt Sylvester Nyårsafton Juldagen Sophämtning sker 21-23/12. Låt kärlet stå kvar till det är tömt. Se nedan. Värnlösa barns stängt dag Sophämtning sker 28-30/12. Låt kärlet stå kvar till det är tömt. Se nedan. K 1 K 2 3 K 4 K Vecka 52 Sophämtning sker 21-23/12 Måndag - ställ ut kärlet söndagkväll 20/12 Tisdag - ställ ut kärlet söndagkväll 20/12 Onsdag - ställ ut kärlet måndagkväll 21/12 Torsdag - ställ ut kärlet måndagkväll 21/12 Fredag - ställ ut kärlet tisdagkväll 22/12 Vecka 53 Sophämtning sker 28-30/12 Måndag - ställ ut kärlet söndagkväll 27/12 Tisdag - ställ ut kärlet söndagkväll 27/12 Onsdag - ställ ut kärlet måndagkväll 28/12 Torsdag - ställ ut kärlet måndagkväll 28/12 Fredag - ställ ut kärlet tisdagkväll 29/12 6 Annandag Jul 2 i advent Finlands självständighetsdag 3 i advent Luciadagen 4 i advent Söndagen e jul Lucia Johannes Johan

28 Så här sorterar vi, sidorna Avfallsinformation Förpackningar och tidningar Hushållssopor och matavfall Grovavfall och el-avfall Farligt avfall Förpackningar och tidningar sorteras ut för att återvinnas. Materialet används på nytt och samtidigt sparas energi! Visste du att det är lag på att sortera och återvinna? Grovavfall är avfall som inte ryms i gröna tunnan eller inte ska vara där av andra orsaker. Visste du att nästan allt grovavfall återanvänds eller återvinns? Ju bättre du sorterar desto bättre kan vi ta vara på materialen. Hushållssoporna bränns i värmeverk och blir till fjärrvärme. Därför får aldrig farligt avfall eller icke brännbara sopor slängas i gröna tunnan! Om du sorterar ut matavfallet kan näringsämnen tas tillvara! Farligt avfall är allt som har faro- och skyddsangivelser på sig. Var försiktig och lämna alltid (gäller hushåll) ditt farliga avfall till en miljöstation. Men tänk på att du i vissa fall kan undvika farligt avfall genom att välja snällare produkter och förpackningar! Läs mer på sidan 29 Läs mer på sidan 30 Läs mer på sidan 31 Läs mer på sidan 32 Sid 28

29 Förpackningar och tidningar till återvinningsstationen, ÅVS Gällivare OKQ8 Hjortronet Blockvägen Bagarvägen Nomadskolevägen Estradvägen Betongvägen Kopparvägen Hellebergsvägen Garvaregatan Bussgatan, Tallbacka Malmberget N:a Kungsallen Rödingvägen Stubbvägen Stallvägen Gällivarevägen Koskullskulle Jägargatan Dennevitzvägen Landsbygden Nattavaara Hakkas Ullatti Skaulo Mettä-Dokkas Stora Sjöfallet! FTI äger och driver alla återvinningsstationer. Ring om du har frågor och synpunkter. METALLFÖRPACKNINGAR Värmeljus, folie, aluminiumformar, konservburkar, tuber m. kork, lock och kapsyler PLASTFÖRPACKNINGAR HÅRDA & MJUKA Chipspåsar, plastflaskor, plastburkar, plastlock, plastkassar GLASFLASKOR & BURKAR Burkar och flaskor i färgat och ofärgat glas som sorteras var för sig. TIDNINGAR & TRYCKSAKER Tidningar, kataloger, reklamblad, skrivpapper, kollegieblock Samhall anlitas för städning av området i anslutning till Återvinningsstationerna PAPPERSFÖRPACKNINGAR Papperskassar, mjölkpaket, kartoner, juiceförpackningar, omslagspapper Sid 29

30 Köksavfallskvarnar Kvarnen installeras under diskbänken. Där mals matresterna som sedan åker via avloppsledningen till reningsverket. Där tas matresterna ut tillsammans med slam efter rening och används för att tillreda jord. Kvarnarna kan hjälpa till att ta vara på näringsämnen och samtidigt minska transporter och utsläpp. Installation ger reducerad taxa Är du intresserad av att installera en köksavfallskvarn och därmed få en reducerad taxa. Blankett finns att hämta på & Samhälle/Blanketter: Ansökan om installation av köksavfallskvarn eller ring Latrin För att vi ska kunna ta hand om latrinet på måste du lämna in det i en tunna eller påse som är komposterbar. BioLatrin-tunnan eller komposterbara påsen köper du på s ÅVC. Kostnad, behandling ingår: BioLatrin-tunnan 180:- 125 liters påsar 75:-/rulle 35 liters påsar 50:-/rulle När latrin lämnas in i komposterbara kärl så kan vi lägga dessa i våran strängkompost, blanda dem med annat organiskt material och göra jord av dem. Detta är det billigaste och miljösmartaste sättet att hantera latrin på för oss. Hushållsavfall Anmäl trasig tunna på: Kommun & Samhälle/ Miljö & Hälsa/ Avfall & Återvinning eller ring: Här läggs brännbara sopor. Men först sorterar du ut det farliga avfallet, material som går att återvinna och grovsopor. Dina sopor ska du alltid sätta in en påse som du knyter ihop ordentligt. Saknar du den gröna tunnan hemma eller på jobbet? Hör av dig! Inventering pågår. Service- och teknikförvaltningen tel: Kompostering är kostnadsfritt Om du vill ta hand om ditt eget matavfall kan du ordna en egen kompost. Anmäl kompostering till miljö- och byggkontoret så kan du få tömning mer sällan och billigare renhållningsavgift. Blankett för anmälan finns på & Samhälle/Blanketter: Anmälan om kompostering, behovsanpassad hämtning eller ring Miljö- och byggförvaltningen, , vx. Egen kompostering Det finns olika typer av behållare på marknaden. Det går också bra att bygga en egen behållare. Maskkompost Tänk på att Vattna eller blanda kolrikt (spån etc) och kväverikt (organiskt avfall) material Alltid täcka hushållsavfall med sågspån, flis, hackad halm eller liknande Se till att komposten får ordentligt med syre, gräv om och lufta vid behov Komposten ska varken vara blöt eller torr, blanda i strö försiktigt Problem som kan uppstå Flugor, vanliga husflugor eller små fruktflugor kan bli ett problem. För att bli av med dem kan man röra om i komposten och strö lite torv eller jord överst. En blöt tidning som lock är också bra. Om det börjar lukta behövs komposten luftas och blandas ut med lite strö. Det går utmärkt att resa ifrån komposten en tid. Har man bara sett till att lådan inter torkar ut och att det finns tillräckligt med rester klarar sig komposten i flera veckor. Hämtning av hushållsavfall från fritidshus V Har du frågor? Avfallsfrågor: Fakturafrågor: Sid 30

31 Grovavfall, el-avfall, farligt avfall till återvinningscentralen, ÅVC Hämtning av grovavfall Se annons i Kometen. Gör så här! Beställ hämtning via eller tel 0970/18919, Sortera avfallet Packa, emballera och bunta Märk avfallet K Kompost I Icke brännbart X Brännbart Farligt avfall, elavfall och byggavfall hämtas inte med grovsoporna! Ej heller saker som suttit fast i väggen, exempelvis garderober, skåp, diskbänk och liknande. Sortering på s ÅVC På återvinningscentralerna får hushållen lämna allt avfall som normalt förekommer i hushåll utom hushållsavfall som läggs i gröna tunnan hemma. Välkommen att sortera trä, metallskrot, kvistar och grenar, brännbara grovsopor, el-avfall, vitvaror, möbler, järnskrot, farligt avfall m m. OBS! För att undvika köbildning, sortera gärna ditt avfall innan du kommer till ÅVC. Se skiss på sid 33. Hushåll betalar för ÅVC och miljöstationer via renhållningsavgiften. s ÅVC Tel: Återvinningsmarknaden Hjortronet, Oljevägen, tel: Öppettider: Måndag-Torsdag Fredag Sista torsdagen varje månad Lördag-Söndag Stängt ALL tinget Inlämningscontainer Ta en tur till Återvinningsmarknaden. Det är bättre att återanvända än slänga! På finns en container som du kan lämna saker i som går till ÅVM. Centralerna får besökas med bil och släp och lätt lastbil. Traktorer och lastbilar är välkomna att väga in avfall. För företag och verksamheter Företag och andra verksamheter har möjlighet att sortera mindre mängder verksamhetsavfall mot betalning på ÅVC. Utöver verksamhetsavfall kan man lämna elavfall och förpackningar. Hushållsavfall lämnas i företagets gröna tunna! Företag och verksamheter kan också väga in sitt avfall enligt vår mottagningstaxa. OBS! Ej farligt avfall. Det skall lämnas till godkänd/tillståndsgiven mottagare. Företagsavgift: 260 kr + moms/besök Företagskort kan ordnas på s ÅVC, kontakta personalen. Extra kort, 100 kr. Däck Däcken får lämnas hos däckförsäljare. Däcken får inte ha fälgarna kvar. Däck kan även lämnas till s ÅVC. Sid 31

32 Batteri-, lampholkar och små elavfall Här får du lämna småbatterier, glödlampor, lågenergilampor samt smått elavfall som får plats i handväskan, portföljen eller kassen. GÄLLIVARE s ÅVC Hjortronet Kommunhuset, entré Centralskolan 1 trp Norrskensgallerian ICA Kvantum Eriksson Center, entré Coop Forum, vid pantmaskinerna Coop Nära, Lulevägen Räddningstjänsten Dollarstore MALMBERGET OKQ8 Simhallen Malmberget Välkommaskolan Malmbergshallen, Coop PÅ MILJÖSTATIONERNA: GÄLLIVARE s ÅVC Hjortronet, Oljevägen MALMBERGET OKQ8 KOSKULLSKULLE Bangatan LANDSBYGDEN Dokkas Hakkas Nattavaara Nilivaara Skaulo Ullatti Farligt avfall Farligt avfall är sånt som är skadligt för hälsan och miljön. Du känner igen produkterna på faro- och skyddsangivelserna! EXEMPEL PÅ FARLIGT AVFALL: - Färg - Lack och lim - Lösningsmedel - Rengöringsmedel - Bekämpningsmedel - Oljeavfall - Batterier - Frätande kemikalier OBS! Håll syror och baser åtskilda Sprutor och kanyler till vårdcentralen Om du har sprutor och kanyler så får du en behållare för dessa utan kostnad från din vårdcentral när du får dina recept på mediciner. Då kan du samla dina sprutor och kanyler i behållaren och sedan lämna in den till vårdcentralen när den är full. Allt utan kostnad! Mediciner till Apoteket Lämna in överblivna mediciner till Apoteket. Det gäller även produkter som till exempel hormonplåster och inhalatorer som fortfarande innehåller aktiva substanser efter användning. Hämta en genomskinlig medicinpåse på apoteket, eller använd en annan genomskinlig påse. Där lägger du dina gamla och överblivna mediciner, utan kartong, och lämnar påsen på ett apotek. Du behöver inte stå i kö för att lämna påsen utan kan gå direkt fram till kassan. Vi är tacksamma för din hjälp. Undantag Observera! Det finns undantag för överbliven medicin som cytostatika och övriga cytotoxiska läkemedel som klassas som farligt avfall och därmed märks ordentligt och lämnas till miljöstationen. Detta tas inte emot av Apoteket. Tänk på vad du köper, välj snälla produkter. Det gör det lättare att ta hand om resterna. Det är bra för miljön, hälsan och så minskar vi det farliga avfallet. Företag och farligt avfall Gå in på Kommun & Samhälle/ Miljö & Hälsa/ Avfall & återvinning/ Företagets avfall Här kan du läsa allt om företagens avfallshantering. Farligt avfall Tel: Sid 32

33 KAVAHEDENS ÅVC Packa rätt innan du kommer, då slipper du långa köer! KARTONG WELLPAPP PAPPERS- FÖRPACKNINGAR TIDNINGAR METALL PLAST ÅVS GLAS DÄCK Kortläsare för företag MILJÖFARLIGT KVISTAR KVISTAR GRENAR GRENAR KVISTAR KVISTAR GRENAR GRENAR KOMPOST GRÄS & LÖV KOMPOST GRÄS & LÖV LYSRÖR GLÖDLAMPOR BATTERIER ARBETSOMRÅDE INERT AVFALL (STUBBAR & STENAR) INERT AVFALL (STUBBAR & STENAR) IMPREGNERAT ELEKTRONIK BILBATT. HÄR KAN DU HÄMTA JORD TRÄ VITVAROR ASBEST LATRIN INFART ÅVM Insaml. RESTAVFALL METALL BRÄNNBART GIPS BEHANDLAT TRÄ OBEHANDLAT TRÄ STENGODS RESTAVFALL METALL BRÄNNBART BEHANDLAT TRÄ OBEHANDLAT TRÄ STENGODS WELLPAPP KYL / FRYS VÅG 24m OBS! Öppet alla söndagar maj-sep ÖPPETTIDER, tel Jan-Dec Mån-Tor Fre Tis.kväll Maj-Sep Sön Skaulo, tel Nov-Apr Tis Maj-Okt Tis Sön s ÅVC stänger kl 11:30 dag före röd dag, stängt klämdagar. Stängt aftnar, helgdagar (vintertid). Byarnas ÅVC håller stängt aftnar och helgdagar. Ullatti, tel Nov-Apr Tis Maj-Okt Tis Tor Nattavaara, tel Nov-Apr Ons Maj-Okt Ons Tor PERSONALHUS Hakkas, tel Nov-Apr Tor Maj-Okt Mån Ons Dokkas, tel Nov-Apr Tor Maj-Okt Mån Ons Nilivaara, tel Nov-Apr Tis Maj-Okt Tis Tor Sid 33

34 AVFALLSHÄMTNING I TÄTORTERNA och LANDSBYGDEN OJÄMNA VECKOR, dag och område Måndag 1 Elevhemsområdet, Bäcken, Kilen, Västra Malmsta, Tisdag 2 S:a Mosebacke, Mellanområdet, Vuosko JÄMNA VECKOR, dag och område Måndag Flygplatsen, Tallbacken, Nautanen, Sjungberget, Myrheden, Muorjevaara, Avvakko, Moskojärvi, Skaulo, Puoltikasvaara, Lappeasuando, Neitisuando, Killinge, Fjällåsen, Kaitum, Kronsågen, Ritsemvägen. Onsdag 3 Polcirkeln N:a Mosebacke, Ö:a Malmsta, Koskullskulle, Tjautjas Tisdag Sakajärvi, Likavaara, Keskijärvi, Kääntöjärvi, Vettasjärvi, Nilivaara, Granhult, Markitta, Purnuvaara, Dokkas, Alavaara, Ampiaslantto, Mettä-Dokkas, Leipojärvi Torsdag 4 Folkets parkomr, Apelkvistheden, Hedeberga, Silfverbrandshöjden, Nedre Heden Fjällnäs by, Kalasluspa, Kalixforsbron, Nikkaluoktavägen Onsdag Martinvaara, Rantavaara, Ullatti, Satter, Yrttivaara, Hakkas, Sammakko, Mukkavaara, Palohuornas, Purnu, Sadjem, Björkberget Fredag 5 Björkmansheden, Övre Heden, Gällivare centrum Norra Vassaraträsk STÄLL UT KÄRLET DAGEN FÖRE TÖMNINGSDAG! Förklaring: I kalendern finns markering för varje hämtningsområde på respektive hämtningsdag. Personalen i sopbilen anger en specifik kod om kärlet ej tömts; Ej utställt kärl Blockerat kärl Felvänt kärl (kärlet ska stå med öppningen mot körbanan) Kärl ej tillgängligt (ej snöröjt, ej sandat, fastfruset kärl m m) Överfullt kärl (locket ska gå att stänga) Koden registreras och avläses hos oss på renhållningen. Torsdag Fredag 6 Nattavaaravägen, Råneträsk, Ritajänkä, Harrträsk, Tidnokenttä, Kilvo, Nattavaara, Sarvisvaara, Solberget, Pålkem, Mårdsel, Flakaberg, Risträsk, Bönträsk, Kattån, Torrivaara, Skröven, Torasjärvi, Storberget, Särkivaara, Mäntyvaara Andra Sidan, Forsvallen, Fjällnäsomr, Karhakkaomr, norra Malmberget, Sikträskväg, Södra Vassaraträsk, Sikträskvägen Markering för de som har egen kompostering K K8 K-märkta sopkärl töms var 4:e vecka. K8-märkta sopkärl töms var 8:e vecka. Sid 34

Avfallsalmanackan 2014

Avfallsalmanackan 2014 Avfallsalmanackan 0 SPARA ALMANACKAN Denna avfallsalmanacka ersätter annonser i dagstidningen. Luleå Renhållning AB Christoffer Spålseus, Chaufför Carola Lidén, Kundservice. Daniel Wikström, Miljöarbeterare.

Läs mer

Hälsa, miljö och trafik är ständigt aktuella ämnen med många beröringspunkter. Kunskaper inom dem ger verktyg att påverka vår gemensamma framtid.

Hälsa, miljö och trafik är ständigt aktuella ämnen med många beröringspunkter. Kunskaper inom dem ger verktyg att påverka vår gemensamma framtid. NAR öretag edverkande kala företag ch organisa- oner bidrar till tt Trafikkalen- erns material r gratis. Sam- digt hjälper e till att sprida formation om arns utsatthet trafiken bland na anställda. nder

Läs mer

Almanacka. Sidan. Dina personliga uppgifter Grupp för trädgårdsavfall Din kupong för Klimatsmart Schema 2015 för landsbygdshämtning

Almanacka. Sidan. Dina personliga uppgifter Grupp för trädgårdsavfall Din kupong för Klimatsmart Schema 2015 för landsbygdshämtning Sidan Almanacka 2015 Dina personliga uppgifter Grupp för trädgårdsavfall Din kupong för Klimatsmart Schema 2015 för landsbygdshämtning 47 Own the stage foto av Erica Karlsson EN NY KALENDER för Nässjö

Läs mer

Miljöalmanacka. Solenergi möter vattenkraft. Sjön Dovern. Fotograf: Lennart Persson.

Miljöalmanacka. Solenergi möter vattenkraft. Sjön Dovern. Fotograf: Lennart Persson. Miljöalmanacka 2014 Solenergi möter vattenkraft. Sjön Dovern. Fotograf: Lennart Persson. Kundtjänst Norrköpingsvägen 32 kundtjanst@finspangstekniskaverk.se 0122-851 80 måndag fredag 8 12, 13 15 Välkommen

Läs mer

Gott nytt År. Miljöalmanacka 2011

Gott nytt År. Miljöalmanacka 2011 Miljöalmanacka 2011 Gott nytt År Mat är en stor del av livet, både till vardag och till fest. Själv gillar jag både att äta gott och laga god mat. Att stöka runt i köket bland puttrande grytor och fräsande

Läs mer

Miljöalmanacka. Kommuner i samverkan Malung-Sälen, Mora, Orsa och Älvdalen HÄMTNINGSDAGAR ÖPPETTIDER

Miljöalmanacka. Kommuner i samverkan Malung-Sälen, Mora, Orsa och Älvdalen HÄMTNINGSDAGAR ÖPPETTIDER Miljöalmanacka 2013 Kommuner i samverkan Malung-Sälen, Mora, Orsa och Älvdalen HÄMTNINGSDAGAR ÖPPETTIDER Gott Nytt År 2013 Jag har fått vara med om något som varit oerhört lärorikt och som jag önskar att

Läs mer

Information till hushållen om avfallshantering i Sigtuna kommun. ALMANACKA 2012

Information till hushållen om avfallshantering i Sigtuna kommun. ALMANACKA 2012 Information till hushållen om avfallshantering i Sigtuna kommun. ALMANACKA 2012 Viby by. Foto: Hans Kündig JANUARI V52 Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag 1 Nyårsdagen V1 2 3 Svea Alfred

Läs mer

Ett grönt år med Eskilstuna Energi och Miljö

Ett grönt år med Eskilstuna Energi och Miljö Almanacka 2014 Ett grönt år med Eskilstuna Energi och Miljö Information, öppettider, tips och svar på vanliga frågor om återvinning, el, värme, stadsnät, vatten och avlopp. Eskilstuna Energi och Miljö

Läs mer

Hela året med Eskilstuna Energi och Miljö

Hela året med Eskilstuna Energi och Miljö Almanacka 2013 Hela året med Eskilstuna Energi och Miljö Information, öppettider, tips och svar på vanliga frågor om återvinning, el, värme, stadsnät, vatten och avlopp. + =? 100 meter på ett bananskal

Läs mer

D E T TR Ä D EN GER ALMANACKA 2015

D E T TR Ä D EN GER ALMANACKA 2015 D E T TR Ä D EN GER ALMANACKA 2015 SÅ GÖR ETT TRÄD NYTTA Löv från träden gödslar jorden och gör att den håller sig fuktig. Träd ger foder till djuren. Träd tar upp koldioxid från luften. Vissa träd har

Läs mer

hämtas avfallet spola ned Affisch miljönärer

hämtas avfallet spola ned Affisch miljönärer Miljöalmanacka 2015 D Vilka dagar hämtas avfallet? D Vart tar avfallet vägen? D Vad får man spola ned i avloppet? D Affisch på mittuppslaget D Guide och tips för miljönärer HÄMTNINGSDAGAR ÖPPETTIDER Kommuner

Läs mer

TEMA: Härryda kommuns miljökalender. När mormor var ung. kalender_09.indd 1 08-11-12 09.38.50

TEMA: Härryda kommuns miljökalender. När mormor var ung. kalender_09.indd 1 08-11-12 09.38.50 2009 Härryda kommuns miljökalender TEMA: När mormor var ung kalender_09.indd 1 08-11-12 09.38.50 Innan kylskåpet fanns användes is för att kyla varor. På Västra Nedsjön bedrevs isupptagning i stor skala.

Läs mer

Vänersborgs kommuns Miljöalmanacka 2015

Vänersborgs kommuns Miljöalmanacka 2015 Vänersborgs kommuns Miljöalmanacka 2015 Vänersborgs kommun attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Vi har en ny vision! En myllrande process där invånare, företagare, föreningsmänniskor, politiker

Läs mer

Almanacka 2014. med information från Värmdö kommun. Samhällsinformation

Almanacka 2014. med information från Värmdö kommun. Samhällsinformation Samhällsinformation Almanacka 2014 med information från Värmdö kommun Skogsbovägen 9 11 134 81 Gustavsberg Telefon 08-570 470 00 Fax: 08-570 483 05 varmdo.kommun@varmdo.se Till alla hushåll i Värmdö kommun

Läs mer

ENERGI & MILJÖKALENDER 2014

ENERGI & MILJÖKALENDER 2014 ENERGI & MILJÖKALENDER 2014 Varsågod! Här kommer årets Energi & Miljökalender! Kalendern är en almanacka som ges ut av oss på Ulricehamns Energi. Den delas ut i december till alla hushåll i kommunen. Almanackan

Läs mer

MILJÖKALENDER. Emmaboda kommun. med viktig kommunal information. tema: Yrken inom Emmaboda kommunkoncern

MILJÖKALENDER. Emmaboda kommun. med viktig kommunal information. tema: Yrken inom Emmaboda kommunkoncern MILJÖKALENDER Emmaboda kommun med viktig kommunal information 2015 tema: Yrken inom Emmaboda kommunkoncern 1 tema: Yrken inom Emmaboda kommunkoncern. JOBB SOM GÖR SKILLNAD Genom satsningen Sveriges Viktigaste

Läs mer

Grafisk-historisk almanacka 2014

Grafisk-historisk almanacka 2014 Grafisk-historisk almanacka 2014 Bm wg &M g 8 Följ med på ett eller flera spännande möten i den grafiska branschens historia! Boktryckarkonsten och litografin har möjliggjort utvecklingen och framstegen

Läs mer

...mer tid över KALENDRAR 2015

...mer tid över KALENDRAR 2015 ...mer tid över KALENDRAR Kalenderkollektion Efter att ha tillverkat kalendrar i över år, känner vi oss nu redo att lansera vår första digitala kalender: Planado en ny spännande kalenderapplikation som

Läs mer

Bi-lagan. extra- Läsårskalender september juli. Nationellt resurscentrum för

Bi-lagan. extra- Läsårskalender september juli. Nationellt resurscentrum för extra- Bi-lagan Nationellt resurscentrum för INSPIRATION OCH INFORMATION FÖR LÄRARE I FÖRSKOLA, FRITIDSHEM OCH SKOLANS TIDIGA ÅR SEPTEMBER 2005 Läsårskalender september juli med idé-uppslag om bl.a: fåglar

Läs mer

Möjligheternas Örsundsbro 150 år

Möjligheternas Örsundsbro 150 år Möjligheternas Örsundsbro 0 år Ångbåten Upland gick mellan Örsundsbro och Stockholm i 0 år, -. Upland tog 0-00 passagerare samt gods, som produkter från Örsundsbrobygdens bondgårdar och herrgårdar. Bilden

Läs mer

Fönsterbyte i världsklass!

Fönsterbyte i världsklass! E-post: ntlycksele@nyatryckeriet.se www.nyatryckeriet.se Nästa nummer utkommer ONSDAG 14/1 Kvalitetsdistribuerat av Posten! GRUPPFÖRSÄNDELSE till hushåll och kontor Vecka 2 - Årg. 54 Postupplaga Lycksele

Läs mer

Kommunkalender. Samhällsinformation, Taxor, Avgifter, Öppettider, Läsårstider, Telefonnummer, Evenemang mm.

Kommunkalender. Samhällsinformation, Taxor, Avgifter, Öppettider, Läsårstider, Telefonnummer, Evenemang mm. 204 Kommunkalender Samhällsinformation, axor, Avgifter, Öppettider, Läsårstider, elefonnummer, Evenemang mm. Nytt år, nya möjligheter. Åren går fort, så även 203 som var ett innehållsrikt år. I janauri

Läs mer

Mars. April. Februari. Januari. Kasper, Melker, Baltsar. 10 S Sigurd, Sigbritt 8. Neutral Bud. Malkolm, Morgan. September. Oktober. December.

Mars. April. Februari. Januari. Kasper, Melker, Baltsar. 10 S Sigurd, Sigbritt 8. Neutral Bud. Malkolm, Morgan. September. Oktober. December. verige Inplastor Nyårsdagen ax, aximilian Albin, Elvira Harald, Hervor örsta maj Gun, Gunnel vea Kyndelsmässodagen Ernst, Erna Gudmund, Ingemund Rutger, Roger Alfred, Alfrida Disa, Hjördis Gunborg, Gunvor

Läs mer

Miljökalender 2014. Gott nytt år!

Miljökalender 2014. Gott nytt år! Miljökalender 2014 Gott nytt år! Du håller just nu i Miljökalendern för 2014. I denna kalender får du information om avfallshantering, källsortering, hämtningsrutiner, viktigare kontaktuppgifter m.m. Vatten-,

Läs mer

EN TRADITION I ALLA HEM SEDAN 1906! SVERIGES STÖRSTA JULKATALOG! 2015. 132 böcker, serietidningar, presenter, filmer mm. ulförlaget.

EN TRADITION I ALLA HEM SEDAN 1906! SVERIGES STÖRSTA JULKATALOG! 2015. 132 böcker, serietidningar, presenter, filmer mm. ulförlaget. EN TRADITION I ALLA HEM SEDAN 1906! u u Jultidningar SVERIGES STÖRSTA JULKATALOG! 2015 Sveriges tryggaste jultidningsförlag 132 böcker, serietidningar, presenter, filmer mm ulförlaget Bra Förlag v.22 v.23

Läs mer

sid 4-7 Allt om din sophämtning sid 10 sid 18-21 Allt om ditt matavfall och olika abonnemangsformer sid 23 Enkel avläsning av vattenmätare

sid 4-7 Allt om din sophämtning sid 10 sid 18-21 Allt om ditt matavfall och olika abonnemangsformer sid 23 Enkel avläsning av vattenmätare sid 4-7 Allt om din sophämtning sid 10 Återvinningscentralernas öppettider sid 18-21 Allt om ditt matavfall och olika abonnemangsformer sid 23 Enkel avläsning av vattenmätare VIVAB ansvarar för att du

Läs mer

KOMMUNBLAD NR 2 JUNI 2011. Politiska nämnder, sid 8-9 Flygplatsen 40 år, sid 11 Balbilder, sid 14-15

KOMMUNBLAD NR 2 JUNI 2011. Politiska nämnder, sid 8-9 Flygplatsen 40 år, sid 11 Balbilder, sid 14-15 KOMMUNBLAD NR 2 JUNI 2011 Politiska nämnder, sid 8-9 Flygplatsen 40 år, sid 11 Balbilder, sid 14-15 Kommunalrådet har ordet Vi blir fler! Befolkningen i Gällivare kommun ökade under första kvartalet 2011.

Läs mer

Dina lokala politiker. sid 8-12 KOMMUNBLAD NR 1 MARS 2011

Dina lokala politiker. sid 8-12 KOMMUNBLAD NR 1 MARS 2011 Dina lokala politiker sid 8-12 KOMMUNBLAD NR 1 MARS 2011 Kommunalrådet har ordet Beskedet att LKAB avsätter pengar för samhällsomvandlingen i Malmfälten var efterlängtat. En grundplåt på tre miljarder

Läs mer

Avfalls- och VA-information 2010

Avfalls- och VA-information 2010 Avfalls- och VA-information 2010 Tillsammans håller vi Nacka rent Vi som ansvarar för vatten och avlopp och insamling av hushållsavfall i Nacka kommun, vill att alla hjälps åt att tänka på miljön. Jordens

Läs mer

KOMMUNBLAD NR 3 OKTOBER 2013. Fiskelycka! sid 10-15 Hon hoppade hem guldet, sid 18-19 Kulturfestival, sid 20-21

KOMMUNBLAD NR 3 OKTOBER 2013. Fiskelycka! sid 10-15 Hon hoppade hem guldet, sid 18-19 Kulturfestival, sid 20-21 KOMMUNBLAD NR 3 OKTOBER 2013 Fiskelycka! sid 10-15 Hon hoppade hem guldet, sid 18-19 Kulturfestival, sid 20-21 Kommunalrådet har ordet Det spikas & hamras Jag promenerade runt Vuoskojärvi industriområde

Läs mer