Ni är bäst! Projektledare Jennie Svensson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ni är bäst! Projektledare Jennie Svensson"

Transkript

1 Miljökalender 2015

2 Nyheter! Nyinvigningen av s ÅVC den 14 oktober Foto: Anna Pejok/Service- och teknikförvaltningen. Utveckling på s ÅVC Ytterligare en etapp i utbyggnaden är klar och invigdes under en trevlig kväll i oktober. Vi kommer att fortsätta utvecklingsarbetet under 2015 med fler sorteringsfack, utökade asfaltsytor mm Jord att hämta på s ÅVC Under barmarkssäsongen kommer anläggningsjord att kunna hämtas i ett av de stora sorteringsfacken. Jorden är av bra kvalitet för buskar, rabatter och gräsmattor, men den är inte avsedd för odling i trädgårdsland. Bygg- och rivningsavfall ska sorteras. Illustratör: Elenor Larsson Bli miljönär! Vi har alla ett viktigt uppdrag för att undvika att avfallsmängderna ökar. - Återanvändning, om inte jag behöver denna sak mer, är det någon annan som kan använda den en gång till t.ex. loppis. - Återvinning, om saken inte går att använda en gång till så kanske det kan användas till något annat t.ex. trasiga tyger som blir en trasmatta, använd frityrolja kan blandas med havregryn ges till småfåglarna. LANDSBYGD I CENTRUM Utvecklingsenheten Sedan snart ett år har jag haft förmånen att jobba med projektet Landsbygd i centrum. Ett uppdrag med det breda målet att göra det lättare och roligare att bo och verka i kommunens vidsträckta landsbygd. I början var det säkert många som undrade vad en ung tjej från södra delen av landet skulle kunna tillföra. Men när småländska idéer efterhand slog följe med genuin erfarenhet och envishet så började det hända saker. Nya förslag såg dagens ljus och gamla idéer dammades av och betraktades ur nya perspektiv. Så föddes exempelvis Landsbygdsviljan där grupper från olika bygder fokuserat jobbar fram viktiga områden att utveckla. Lyckade processer präglad av en värdegrund byggd på vilja, engagemang och positivitet. För mig har det varit fantastiskt lärorikt och utvecklande att jobba som vägvisare. Särskilt när riktningar mot möjligt förverkligande i en del fall börjat skymta. Entreprenörskapet spirar på landbygden och att fler vill flytta till kommunens byar tyder på att attraktionen har ökat. När projektet så småningom avslutas så är jag övertygad om att ni på egen hand uppnår nya mål. För kom ihåg, det mesta är möjligt bara landsbygdsviljan finns! Jag kommer ofta att bläddra i den här kalendern och påminnas om möten med så många fantastiska människor i Gällivare kommun. Ni är bäst! Projektledare Jennie Svensson Hitta tips på detta och skicka in till oss så kan vi lägga ut tipsen på vår hemsida! Hjälp till du också! Kalendern är tryckt med miljömärkta färger och papper Miljökalendern trycks av GTC i Luleå. Ansvarig utgivare Lennart Johansson, kommunchef Gällivare kommun. Foto där ej annat anges: Daniel Olausson/Mediatales.se

3 Renhållningsordningen HÄMTNING FRÅN FRITIDSHUS Hämtning av hushållssopor v Tömning av fritidshusavfallet pågår under vecka varje år. Normalt sker hämtning var fjortonde dag men ansökan om hämtning var 4:e vecka är möjligt, samt var 8:e vecka om egen kompostering av matavfallet sker eller vid installerad köksavfallskvarn. Avgift Kostnaden varierar beroende på sortering och hämtning. Möjlighet till gemensamt kärl med flera avfallslämnare finns, vilket också innebär reducerad taxa. Fast avgift Alla som har ett fritidshus ska betala en fast avgift på 769 kr/år och fastighet. Den fasta avgiften ska täcka kommunens omkostnader för återvinningscentraler, miljöstationer, administration- och personalkostnader mm. Blandat Kompost Kompost 2 veckor 4 veckor 8 veckor Antal tömningar 9 ggr/år 5 ggr/år 2 ggr/år Rörlig avgift/år 248 kr 63 kr 14 kr Total avgift inkl fast avgift kr 831 kr 783 kr Gemensamt kärl 893 kr 800 kr 776 kr HÄMTNING FRÅN VILLA/PERMANENT BOENDE Avgift, 190 lit kärl Villa/permanentbostad kompost var 4:e vecka, kompost var 8:e vecka, Hämtningsdagar Hämtningsdagar se sidan kr/år kr/år kr/år Vid frågor ang bestämmelser för tömning, debitering, och behov av extra töming kontakta: Tel , Entreprenör Hämtning utförs, på uppdrag av Gällivare kommun, av Karl-Erik Karlssons Åkeri, underentreprenör åt BDX. Vid frågor kontakta: Utökade sophämtningsområden Inventering pågår om vilka permanent-, fritids- eller tillfälliga boenden samt verksamheter som finns i områdena. Vi vill gärna ha in synpunkter från er inför märkning och utplacering av kärl samt om tömningsintervall. Kontakta tel eller Uppehåll i hämtning Uppehåll i hämtning vid fritidshus kan efter ansökan medges fastighetsinnehavare om fastigheten inte kommer att utnyttjas under perioden för hämtningen. Ansökan ska lämnas till renhållningsansvarig nämnd (Service- och tekniknämnden) senast en månad (april) före den avsedda uppehållsperioden. Uppehåll kan beviljas i maximalt 5 år. Befrielse från kommunal avfallshämtning Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som själv kan ta hand om sitt hushållsavfall på ett sätt som är betryggande för människors hälsa och miljö, kan efter ansökan till miljö- och byggnämnden om det finns särskilda skäl, befrias från skyldigheten att lämna avfall till kommunen för transport, bortskaffande och återvinning. En avgift på 1678 kr tas ut vid ansökan och den gäller viss tid eller tillsvidare så länge inga förändringar sker. Befrielse kan även beviljas efter ansökan till miljö- och byggnämnden om fastigheten inte nyttjas, så kallad ödefastighet eller på grund av det geografiska läget. Ansökan ombefrielse för fritidshus ska inlämnas senast vecka 18 om befrielsen ska gälla från i år. Avgiften är då 839 kr för handläggningen. SLAMTÖMNING Obligatorisk tömning Enligt Gällivare kommuns renhållningsordning ska tömning av slam från slutna tankar, fettavskiljare och trekammarbrunnar ske minst 1 gg/år. All slamtömning ska ske i samverkan med Gällivare kommun. Vid frågor ang bestämmelser för tömning, debitering, och behov av extra töming kontakta: Tel , BDX Miljö AB, med underentreprenör PASAB, utför tömningarna på uppdrag av Gällivare kommun. Vid frågor kontakta: Dispens Ansökan om dispens ska inlämnas i god tid (6 veckor) före tömningsperioden. Ansökan av ändrad intervall/befrielse under pågående slamtömning gäller ej. Blankett finns att hämta på & Samhälle/Blanketter Dispenser och frågor ang avloppsanläggningarna i övrigt handläggs av: Miljö- och byggförvaltningen, vx. Uppdaterad tömningsplan finns på Avgift Sluten tank Upp till 3 kbm per kbm överstigande 3 kbm Slamavskiljare Upp till 3 kbm 2 308,00 kr 443,00 kr 1 766,00 kr per kbm överstigande 3 kbm 258,00 kr Övriga avgifter tas ut vid förhindrad tömning bomkörning, extra tömning. Läs mer på & Samhälle/Taxor och avgifter. Övrigt Om du har ett tungt gammalt cementlock måste du byta till lättare godkänt brunnslock enligt Arbetsmiljölagen. Eventuell notering om detta finns på din faktura. Märk ut platsen för brunnen så att entreprenören lättare hittar den, gärna med en röd käpp.

4 Soutujärviviljan fr v i bild: Lotti Meier, Vivianne Eriksson, Therese Dyrander, Ingela Koski, Thomas Berglund, Jonas Olsson och liggande Martin Dyrlind. SOUTUJÄRVIBYGDEN Soutujärvibygden är placerad ca 5 mil norr om Gällivare och består av de två största byarna Skaulo och Puoltikasvaara, samt en mängd mindre byar, Avvakko, Moskojärvi, Lappeasuando, Neitisuando. Byarna ligger som pärlor på ett band längs E10, vilket lett till framgång för bygden som kan erbjuda logi, mat och naturupplevelser för genomresande. Det finns även stora möjligheter för skoteråkandet och även hundspann. Nära till flygplatserna i både Gällivare och Kiruna. Soutujärvibygden är också perfekt placerad inför den stora mängden kommande arbetsplatser i Svappavaara, vilket också lett bygden till egna initiativ till bostadsbyggen. Naturen erbjuder in till fiske, jaktturer och naturupplevelser. I hela Soutujärvibygden bor nu ca 460 invånare, 35 företag med blandad inriktning, främst inom skogs-, byggnads- och turismbranschen.

5 AKTIVITET Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Korridoren Gällivare museum, konstutställning Martin Isaksson och Åtta årstider Fotoutställning 3 Januarifest Moskojärvi Bygdegårds förening 1 Toppstugan (Åke på Toppen) på Dundret öppen varje röd dag t.o.m 1 maj, Friluftsfrämjandet 1 Vassarabanan, isbanan på Vassar träsk öppen t.o.m april 1 Fiskepremiär i Sammakkosjöarna 1-31 Chasing Light filmtävling pågår! 4 Dalstugan på Dundret öppen varje söndag samt påskhelgen t.o.m 1 maj Friluftsfrämjandet. 10 Julgransplundring 17 Kaamos Hembygdsområdet Soutujärvi Gourmethelg med Simon Laiti Dundretbuggarna, danskurs i Ullattilogen 24 Alpin skidskola Dundret, v4-v11, Friluftsfrämjandet 24-14/2 Samisk utställning - Gällivare museum 30 Polarvinternatten, Norrskensgallerian öppet till 20.00, Sole Event Oddajagi mánnu Tammikuu Januari Vecka 01 Vecka 02 Vecka 03 Vecka 04 Vecka Nyårsdagen Hanna Hannele Trettondagsafton Kasper Melker Baltsar August Augusta K8 K K8 K K8 K K8 K K8 6 K Frideborg Fridolf Knut Felix Felicia Laura Lorentz Hjalmar Helmer Henrik 2 Fabian Sebastian Bodil Boel Trettondag jul Förintelsens minnesdag Göte Göta Konungens namnsdag Svea Agnes Vincent Frej Agmeta Viktor Freja Karl Karla Skolstart Ställ ut sopkärlet som vanligt. Låt kärlet stå framme tills det är tömt. Tjugondedag jul K8 4 K K8 5 K Erland Gunnar Gunder Diana 6 Gunilla Gunhild Alfred Alfrida Sigurd Sigbritt Anton Tony Erika Ivar Joar Söndagen e nyår Rut Jan Jannike 1 e trettondedagen Hilda Hildur 2 e trettondedagen Paul Pål 3 e trettondedagen 1 K 2 K 3 K 4 K K 5 Snön är ett problem för den som tömmer sopor! Snöröjningen av vägarna till soprummen måste breddas för att hämtningen ska fungera De tunga sopkärlen dras för hand Snötyngda grenar skadar sopbilen! Tänk på att det ska vara snöröjt och sandat så att sopbilen kan tömma ditt kärl! 11 pantade burkar sparar energi som motsvarar 5 minuters dusch?

6 - Roligt att det faktiskt fungerade med en bastu av is, säger Mikael Eriksson som tillsammans med Jan-Roger Eriksson och Niklas Eriksson byggde en isbastu med tillhörande isvak på älven i Lappeasuando.

7 AKTIVITET Korridoren Gällivare museum Konstutställning Martin Isaksson och Åtta årstider Fotoutställning Skidtrim Bergens IF Skaulo-Puoltikasvaara 5 Film i Sjukhusets Aula, Gällivare Filmstudio 6 Samisk Nationaldag 12 Film i Sjukhusets Aula, Gällivare Filmstudio 12 Alla hjärtans föreställning kl 19.00, Kulturskolan 14 Alla hjärtans dag Norrskensgallerian öppet 10-15, Soleevent 15 Familjeföreställning Den fula ankungen, Sjöparkskolans aula 17 Fetisdag HBG,Bruna bönor m fläsk, kaffe semla i Nattavaara 17 Fettisdag i Baltiska stallet 19 Film i Sjukhusets Aula, Gällivare Filmstudio 21-15/3 Om gruvan kommer- Gällivare Museum 26 Film i Sjukhusets Aula, Gällivare Filmstudio 27-1/3 Lilla VM, MAIF Guovvamánnu Helmikuu Februari Vecka 05 Vecka 06 Vecka 07 Vecka 08 Vecka 09 Måndag 26 Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Kyndelsmässodagen Disa Hjördis Ansgar Anselm Samisk nationaldag Agata Agda K K K K Fanny Iris Yngve Evelina Franciska Inge Evy Julia Julius Alexandra Sandra Frida Fritjof Ella Gabriella Dorotea Doris Torsten Torun Mats Mattias Sigvard Sivert Torgny Torkel 6 K Agne Ove Rikard Dick Valentin Max Maximilliam Berta Bert Sigfrid Vivianne Hilding Pia 6 Lage Alla hjärtans dag Maria Septuagesima Kyndelsmässodagen Fastlagssöndagen 1 i fastan K8 1 K K8 2 K K8 3 K K8 4 K K8 5 K UNDVIK VATTENFRYSNING: Orörd snö isolerar bäst, undvik skotta där vattenledningen ligger om det är möjligt! Stillastående vatten fryser, ett regelbundet användande förhindrar fryning! Se till att ha ordentligt med värme där vattnet kommer in. Glas kan återvinnas hur många gånger som helst?

8 ULLATTIBYGDEN Ullatti är en bygd ca 6 mil sydost om Gällivare och ca 9 mil väster om Pajala. Bygden har ca 270 invånare och 27 företag, med störst delen inom skogsbranschen. Ullatti grundades strax före Byn ligger vackerts belägen med berget Särkivaara på ena sidan och älven Ängesån på den andra. En mycket fin natur som tilltalar de flesta friluftsmänniskor. Ängesån anses vara en av bästa laxreproduktionsälvarna i världen. Ullattiviljan fr v i bild: Arne Johansson, John Ömalm, Anne-Maj Mickelsson, Anette Åström, Lars Larsson, Alexander Mickelsson.

9 AKTIVITET Korridoren Gällivare museum Konstutställning Martin Isaksson och Åtta årstider Fotoutställning Skidtrim Bergens IF Skaulo-Puoltikasvaara 2-6 Sportlovsaktiviteter PIFF Skaulo- Puoltikasvaara 5 Film i Sjukhusets Aula, Filmstudio 7 Trekantsloppet, Hakkas GOIF,Ullatti IF,Sammakko FSF 7 Skotersafari PIFF Skaulo-Puoltikasvaara 7 Pimpeltävling Moskojärvi Bygdegårdsförening 7 Slåtterkojorna Runt. Skidlopp klassisk stil. Start kl Granhult 12 Film i Sjukhusets Aula, Filmstudio 14 Veteranskoter race i Tjautjas 14 ICA Målet,alpin skidtävling för barn på Dundret, Friluftsfrämjandet/ ICA Kvantum 19 Film i Sjukhusets Aula, Filmstudio Gällivare Vintermarknad - Fotoutställning Utställning om EMMA i hembygden på Centralskolan, Kulturen 21-18/4 Tage Lundin,Juni Popescu,Lars J:son Nutti-Gällivare Museum 25 Våffeldagen Skaulo-Puoltikasvaara Folkets Hus 25 Våffeldagen, Byastugan Nattavaara 25 Våffeldagen Hembygdsgården i Nilivaara 25 Våffeldagen i Ullattigården 26 Film i Sjukhusets Aula, Filmstudio 26 Norrskensgallerian 20% kväll kl 19-21, Soleevent 28 Klubbmästerskap på skidor, klassisk stil start kl11 på skolan i Granhult 28 Dundretrennen och alpinhelg Njukçamánnu Maaliskuu Mars Vecka 09 Vecka 10 Vecka 11 Vecka 12 Vecka 13 Vecka 14 Måndag 23 Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Sportlov 2-8/3 Ernst Erna Gunborg Gunvor Adrian Adriana Torbjörn Torleif Edla Ada Edvin Egon Herbert Gilbert Gertrud Edvard Edmund Gerda Gerd Gabriel Rafael Marie bebådelsedag Holger Holmfrid Fettisdagen Ester Askonsdagen Tora Tove K K K K K8 K8 K8 K8 K8 Kronprinsessans namnsdag Ebba Ebbe Camilla Viktoria Greger Matilda Maud Josef Josefina Emanuel Vårdagjämning Joakim Kim Rudolf Ralf 1 K 2 K 3 K 4 K 5 K K K Våffeldagen Vårsäsongens kärltömning startar vecka 10 längs Ritsemvägen. Glöm inte att besöka ÅVS:n i Stora Sjöfallet. Skräpa inte ner i vår fina natur! Ställ ut sopkärlet en dag tidigare än vanligt. Låt kärlet stå framme tills det är tömt. 6 K 6 Bengt Malkolm Morgan 2 i fastan 3 i fastan Internationella kvinnodagen Jungfru Marie bebådelsedag Albin Elvira Siv Kristoffer Christel Midfastosöndagen Kenneth Kent Jonas Jens Palmsöndagen Sommartid börjar ställ fram klockan 1 timme Om alla lämnar in sina kapsyler räcker stålet till nya bilar per år?

10 En vacker vårdag i Ullatti by, sett från Berget.

11 AKTIVITET Korridoren Gällivare museum Konstutställning Martin Isaksson och Åtta årstider Fotoutställning Skidtrim Bergens IF Skaulo-Puoltikasvaara 3 Långfredagsloppet, Myllyranta Ullatti 4 Påskfest, Moskojärvi Bygdegårdsförening 4 Pimpeltävling kl Förköp i Vettasjärvi 4 Cafékväll Hembygdsgården i Nilivaara 5 Pimpeltävling i Sammakko (Hem bygdsföreningen) 10 Musikcafé i Nattavaara 10 Dundret runt, för skolungdom, Friluftsfrämjandet Dundret Runt Dundretbragden Dundret Runt, Barnens DR,Dr Skate, Friluftsfrämjandet 12 Vårcafé i Ullattigården 17 Fjällbranten Trophy 18 Race of Legends 18 Dragracing i Tjautjas 19 Vårcafe i Ullattigården Soldalen Classic 25-13/5 Vårsalong-Gällivare museum 25-13/5 Konstutställning i Gällivare museum. 26 Vårcafe i Ullattigården 30 Valborgsfirande, Gamla Kvarn i Hakkas 30 Majbrasa på skolan i Granhult. 30 Majbrasa PIFF Skaulo- Puoltikasvaara 30 Brasrally MAIF 30 Valborgsfirande på Hembygdsomr. 30 Valborgsfirande med miningtown cruisers, Malmberget Majbrasa, Moskojärvi Bygdegårdsförening Çuoñománnu Huhtikuu April Vecka 14 Vecka 15 Vecka 16 Vecka 17 Vecka 18 Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Harald Gudmund Ferdinand Hervor Ingemund Nanna Skärtorsdagen Långfredagen Dymmelonsdagen Påsklov 3-12/4 stänger 11:30 Påskafton Ställ ut sopkärlet en dag tidigare än vanligt. Låt kärlet stå framme tills det är tömt. K K 6 K Marianne Marlene Annandag Påsk Vilhelm William Irma Irmelin Nadja Tanja Artur Douglas Tiburtius Olivia Oliver Amalia Amelie Emelie Anneli Annika Allan Glenn Otto Ottilia Patrik Patricia Georg Göran K8 1 K K8 2 K K8 3 K K8 4 K K8 Engelbrekt Ture Tyra Tyko Mariana Valborgsmässoafton Ingvar Ingvor Ställ ut sopkärlet som vanligt. Låt kärlet stå framme tills det är tömt Konungens födelsedag stänger ll:30 Ställ ut sopkärlet en dag tidigare än vanligt. Låt kärlet stå framme tills det är tömt. K8 K K8 K K8 K K8 K KOM IHÅG! Uppehåll för avfallshämtning i fritidshus skall sökas 1 månad innan tömningsperioden startar v 22. Elias Elis 6 Ulf Ylva Valdemar Volmar Påskdagen 2 i påsktiden Irene Irja Liv Olaus Ola Vega Markus Teresia Terese 5 K 3 i påsktiden 4 i Påsktiden En återvunnen aluminiumburk spar energi som räcker till ett dygn vid datorn?

12 DOKKASBYGDEN Dokkas är en småort i Gällivare kommun efter Länsväg 394, ca cirka 4 mil från Gällivare. Bygden har ca 885 invånare och 61 företag, mest inriktade på skogsförvaltning, men även företagstjänster och renskötsel. Dokkasbarnen går på EMMAskolan i Mettä Dokkas.

13 AKTIVITET Korridoren Gällivare museum Konstutställning Martin Isaksson och Åtta årstider, fotoutställning Skidtrim Bergens IF Skaulo-Puoltikasvaara 1 Toppstugan Dundret,säsongsavslutning. Toppluveutdelning kl 10-14, Friluftsfrämjandet 2-3 Avslutningshelg i skidbacken 9 Byakult Malmbergets Sporthall kl /6 Rauno Still Gällivare Museum 30 Gällivare rör på sig, motionslopp, nytt för i år Halvmara Gällivare Sport klubb HÄMTNING AV GROVSOPOR Vecka 22 från landsbygden Vecka 23 från tätorten Anmäl hämtning senast v 21! Miessemánnu Toukokuu Maj Vecka 18 Vecka 19 Vecka 20 Vecka 21 Vecka 22 Måndag 27 Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Valborg Första Maj stängt K8 6 K Monika Mona Gotthard Erhard Marit Rita Märta Märit Charlotta Lotta Linnea Linn Erik Maj Majken Karolina Carola Carina Carita Halvard Halvar Konstantin Conny Annandag Pingst Urban Vilhelmina Vilma stänger 11:30 Beda Blenda Kristi Himmelsfärdsdag Ställ ut sopkärlet som vanligt. Låt kärlet stå framme tills det är tömt. kvällsöppet kvällsöppet kvällsöppet Ingeborg Borghild Åke Sofia Sonja stängt Skollov 6 Hemming Henning K 1 K 2 K 3 4 K 5 K Yvonne Jeanette K K K K 6 K SLAMTÖMNINGEN STARTAR! Se till att vägen är farbar! Märk brunnen med röd käpp! Byt ut gamla cementlock till ett typgodkänt lock! Filip Filippa stängt Reidar Reidun Europadagen stängt Ronald Ronny stängt Desideria Desirée Pingstafton stängt Vera Veronika stängt 5 i påsktiden Bönsöndagen John Jane Esbjörn Styrbjörn Rebecka Ruben Söndagen f pingst Norges nationaldag Pingstdagen Mors Dag Ivan Vanja Petronella Pernilla Heliga trefaldighets dag

14 - Skrövbrons sommarcafé drivs sedan 2006 av GLEF (Gällivare landsbygds ekonomiska förening) började vi, tack vare ett drygt 20-tal sponsorer, att bygga kåtan. Följande byar har hjälpts åt med serveringen: Hakkas, Nattavaara, Palohuornas, Sammakko och Skröven. Sortiment och aktiviteter utökas år för år. Bo Carlsson, Hakkasviljan

15 AKTIVITET 1/6-9/8 Fjällstugan cafe öppet, MAIF 3 Skoj på stan i hela Centrum kl Vårmönstring/Mtc classic car 6 Nationaldagsfirande - Hembygdsgården i Soutujärvi - Bäckstranden i Nattavaara - Sammakko Hembygdsgård - Purnuvaara Hembygdsgård - Hembygdsområdet Gällivare - Nationaldagsfirande i Hakkas - Ullatti byastuga 6 Pricka-Tiden löptävling, Granhult 13 Midnight Sun Meet 13 Niliterrängen& Lapplands Långlopp 13 Linasvängen, Hakkas GOIF 15 Fotbollsskola i Malmberget, MAIF 15 Skrövbrons Café öppnar 17-22/8 Sommarutställning - Dualism, gammalt och nytt, Gällivare museum 19 Midsommarfirande - Ullattimacken - Moskojärvi Bygdegårdsförening - Midsommarbuffe, Skrövbrons café - Bäckstranden i Nattavaara - Sammakko Hembygdsgård - Gamla Kvarn i Hakkas - Hembygdsområdet Gällivare 20 Friluftsgudstjänst i Skrövbron 20 Notdragningutflykt Moskojärvi 22-9/8 Visning av Kaptenspelet i Kåkstan 22-9/8 Bildutställningar Föreningshuset 24 Bildutställning biblioteket Malmberget Bäcken o Elevhemsområdet /10 Bildutställning bibl. Malmberget Gällivare Sommarmarknad MC-Träff 26 Vettasdag i Vettasjärvi 27 Gruvorna Runt, cykellopp, (prel) Midnattssolsutställning, hundutst. 30 Lansjärvssångarn i Skrövbron Geassemánnu Kesäkuu Juni Vecka 23 Vecka 24 Vecka 25 Vecka 26 Vecka 27 Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Gun Gunnel Rutger Roger Ingemar Gudmar Solbritt Solveig stänger 11:30 5 Eivor Majvor Börje Birger Svante Boris Bertil Berthold Eskil Margit Margot Axel Axelina Islands nationaldag Torborg Torvald Björn Bjarne Danmarks grundlagsdag Skolavslutning Ställ ut sopkärlet en dag tidigare än vanligt. Låt kärlet stå framme tills det är tömt. Bo Germund Görel K8 1 K K8 2 K K8 3 K K8 4 K K8 5 K Paulina Paula Adolf Alice Johannes döparens dag David Salomon Rakel Lea K8 K K8 K K8 K K8 K K8 6 K Peter Petra Elof Leif Sveriges nationaldag stängt stängt Gustav Gösta Aina Aino Linda Midsommar afton Midsommardagen stänger 14:30 Selma Fingal pantade burkar sparar energi som motsvarar 5 minuters dusch? Du kan koka 38 koppar kaffe på din dagstidning? så mycket energi sparas om den återvinns! 1 e trefaldighet 2 e trefaldighet Robert Robin Håkan Hakon Alf Alvar Den heliga Johannes döparens dag Sommarsolstånd stängt 4 e trefaldighet 2 e trefaldighet Leo

16 Nattavaaraviljan fr v i bild: Kjell Sundberg, Kerstin Axelsson, Anette Mattsson, Kerstin Samuelsson, Anna-Lena Dynesius. NATTAVAARABYGDEN Nattavaara är en småort i Gällivare kommun. Orten Nattavaara är egentligen två orter i Råne älvdals norra del. Nattavaara och Nattavaara by. När bygget av Malmbanan, 1887 nådde Råne älv etablerades stationssamhället Nattavaara på tallheden väster om Råneälven, ca 5 km från den ursprungliga byn på berget, Nattavaara by. Namnets betydelse är inte säkerställd men torde ha sitt ursprung i det samiska ordet nahta som betyder skaft. Det samiska ordet vare och det finska vaara betyder berg. Nattavaara är alltså Skaftberget. Nattavaara är en av landets kallaste orter och brukar därför ofta omnämnas i väderleksrapporterna på vintern med lägsta temperaturen i landet. Orten har en matvarubutik och en bensinstation, samt barnomsorg. Det finns en föräldragrupp som aktivt arbetar med barnomsorg och skola.

17 AKTIVITET Korridoren Gällivare museum, Konstutställning Martin Isaksson och Åtta årstider Fotoutställning Naturpasset och Cykeltrim Bergens IF Skaulo-Puoltikasvaara 1/6-9/8 Fjällstugan cafe öppet, MAIF 1 Trivselkväll i Koskullskulle skola kl Barnens egen dag vid Skrövbron 8 Trivselkväll på Hembygdsområdet i Gällivare kl Hembygdsdag Hembygdsgården i Nilivaara Hemvändar veckan i Sammakko 16 PRO-dagen i Sammakko, Hembygdsföreningen Hembygdsdagar i Nattavaara 18 Medlemsfest i Nattavaara 18 Hakkas byadag i Hakkas skola 18 Soutujärvinappet Folkets Hus och SFVOF i Skaulo-Puoltikasvaara 19 Friluftsgudstjänst i Nattavaara 20 Myrslåtter Kainunjänkkä Soutujärvi 22 Skrövbron, Fotograf Daniel Olausson kl Trivselkväll Nattavaara Bäckstrand kl Trivselkväll Svanparken i Malmberget kl Auktion kl vid Skrövbron, GLEF 25 Vettasdagen från kl (kvällspub för medlemmar från kl 21-01) 29 Trivselkväll på Vassaratorget kl Suiodnemánnu Heinäkuu Juli Vecka 27 Vecka 28 Vecka 29 Vecka 30 Vecka 31 Måndag 29 Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Aron Mirjam Esaias Jessika Joel Judit Margareta Greta Marta Kronprinsessans födelsedag Rosa Rosita Klas Kjell Jörgen Örjan Folke Johanna Botvid Seved Ragnhild Ragnvald Magdalena Madeleine Reinhold Reine Emma Aurora André Andrea Bruno 1 K 2 K 3 K 4 K 5 K Kristina Kerstin K K K K 6 K Olof Algot Helena Elin Ulrika Ulla Eleonora Ellinor Fredrik Fritz Jakob Apostladagen 6 e trefaldighet Laila Ritva Herman Hermine Sara Kristi förklarings dag 8 e trefaldighet Jesper Var tredje förpackning i din livsmedelsaffär är tillverkad av återvunnet material?

18 Ett svalkande dopp i Venetjoki, Nattavaara by, en varm dag i augusti 2014.

19 AKTIVITET Korridoren Gällivare museum Konstutställning Martin Isaksson och Åtta årstider Fotoutställning Naturpasset och Cykeltrim Bergens IF Skaulo-Puoltikasvaara 1-2 Konsthelg och öppethus i Sarvisvaara 1-9/8 Fjällstugans Cafe öppet 2 Hembygdsgårdarnas Dag i Purnuvaara 5 Trivselkväll i Svanparken i Malmberget kl Flottkalaset i Tjautjausjaure 15 Kul I byn I Sammakko, Hembygdsföreningen 15 Mtc all car show centrala Gällivare kl Miningtown cruisers All car party 16 Surströmmingspremiär i Baltiska stallet 16 Säsongsavslut cafe vid Skrövbron kl 20.00, GLEF 21 Surströmming i Nattavaara 22 Surströmmingsfest, Moskojärvi Bygdegårdsförening 23 Toppvandringen, Dundret Friluftsfrämjandet 29 Storloppis Skaulo-Puoltikasvaara Folkets Hus Dundret Hill Climb och Extreme Running 29-19/9 Reflexioner-Kvinnor om kvinnor, Gällivare museum 30 Malmbergscupen i Fotboll, MAIF Borgemánnu Elokuu Augusti Vecka 31 Vecka 32 Vecka 33 Vecka 34 Vecka 35 Vecka 36 Måndag 27 Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Tage Arne Arnold Ulrik Alrik Alfons Inez Dennis Denise Per Silvia Sylvia Lars Susanna Klara Kaj Uno Stella Estelle K8 1 K 2 K K8 K8 3 K 4 K K8 5 K K8 Verner Valter Bartolomeus Arvid Vidar Ellen Lena Lovisa Louise Magnus Måns Östen Bernhard Bernt Rolf Raoul Jon Jonna K K8 K K8 K8 K K K8 6 K K Gurli Leila Drottningens namnsdag Henrietta Henrika Hans Hampus 9 e trefaldighet 10 e trefaldighet 11 e trefaldighet Karin Kajsa 12 e trefaldighet 13 e trefaldighet Roland Brynolf Signe Signhild Albert Albertina miljoner gamla mobiltelefoner ligger oanvända hemma hos folk? Tillsammans innehåller de 162 kilo guld!

20 Fr v i bild: Projektledare Jennie Svensson, Ellen Lundgren, Svenka (Sven-Uno) Andersson, Magnus Winbjörk, Eilert Martinsson, Maria Öhman, Ingela Granström. TJAUTJASBYGDEN Tjautjas är en tätort i Gällivare kommun och ligger cirka tre mil norr om centralorten Gällivare. Byn består av ca 250 invånare där genomsnittsåldern är ca 30 år. Det finns 17 företag på orten. Tjautjasjaure hette från början Tjaktjajaure. Detta betyder Höstsjön; sjön ligger på tvären i samernas flyttriktning, väst-östlig riktning, och sjön och bäcken var ett naturligt staket. Renarna stannade tills sjön blev istäckt och kring november-december flyttade samerna med renarna längre österut. Namnet fick byn förmodligen på grund av att samerna vistades vid sjön under hösttiden. Tjautjas har uppmärksammats extra sen det stora Flottkalaset i initiativ och ledning av riksspelmannen Daniel Wikslund.

21 AKTIVITET Korridoren Gällivare museum Konstutställning Martin Isaksson och Åtta årstider Fotoutställning Naturpasset och Cykeltrim Bergens IF Skaulo-Puoltikasvaara 5 Paltfest Från kl i Vettasjärvi (K-pub för medlemmar från kl 22-01) 6 Dalstugan på Dundret öppen 10-14, söndagar september, Friluftsfrämjandet 26/9-4/10 Kulturfestival i Nattavaara 26 Renkok kl 14 och kl 16 i Nattavaara, Bokning tel Hälsohelg Skaulo- Puoltikasvaara Folkets Hus 26-17/10 Utställning - Gällivare museum 26-4/10 Kulturfestival med tema Landsbygd och ungdom 26/9-4/10 Fotoutställning under Kulturveckan, Fotoklubben Çakçamánnu Syyskuu September Vecka 36 Vecka 37 Vecka 38 Vecka 39 Vecka 40 Måndag 31 Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Samuel Sam Justus Justina Regina Roy Alma Hulda Anita Annette Ida Sigrid Siri Dag Daga Matteus Maurits Moritz Tekla Tea Alfhild Alva Tord Turid 1 K 2 K 3 K 4 K 5 K Hildegard Magnhild K K K K 6 K Lennart Leonard Mikael Mikaela Höstdagjämning Gerhard Gert Helge Gisela 6 Dagny Helny Adela Heidi Åsa Åslög 14 e trefaldighet Lilian Lilly Sture Orvar Fredrika Elise Lisa Tryggve Enar Einar 15 e trefaldighet 16 e trefaldighet 17 e trefaldighet Dagmar Rigmor s sista HÄMTNING AV GROVSOPOR Vecka 39 från landsbygden Vecka 40 från tätorten Anmäl hämtning senast v 38! Varje år återvinns ton plast från gamla kylar och frysar?

22 - Det finns ingen bättre avkoppling, det är både rofullt och spännande säger Gunvor Wåhlström när hon fiskar i Sammakkosjön.

23 AKTIVITET Korridoren Gällivare museum Konstutställning Martin Isaksson och Åtta årstider Fotoutställning Naturpasset och Cykeltrim Bergens IF Skaulo-Puoltikasvaara 1 Tjejkväll Norrskensgallerian kl Sole Event 1 Film i Sjukhusets Aula, Gällivare Filmstudio 1-31/12 Simning, Friluftsfrämjandet 8 Film i Sjukhusets Aula, Gällivare Filmstudio 15 Film i Sjukhusets Aula, Gällivare Filmstudio 20 Film i Sjukhusets Aula, Gällivare Filmstudio 24-29/11 Textilutställning Gällivare museum 29 Film i Sjukhusets Aula, Gällivare Filmstudio 30 Halloween fredag Norrskensgallerian kl Sole Event 31 Halloween lördag Norrskensgallerian kl 12-16, Sole Event 31 Kulturdag 1 Skaulo-Puoltikasvaara Folkets Hus 31 Skidpremiär! Golggotmánnu Lokakuu Oktober Vecka 40 Vecka 41 Vecka 42 Vecka 43 Vecka 44 Måndag 28 Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Ragnar Ragna Internationella barndagen Bror Jenny Jennifer Birgitta Britta Ludvig Love Esvald Osvald Nils 6 Ingrid Inger K8 1 K 2 K K8 K8 3 K 4 K K8 5 K K8 Valfrid Manfred Berit Birgit Stellan Hedvig Hillevi Finn K K8 K K8 K8 K K K8 6 K K8 Tore Tor Sibylla Ursula Yrsa Marika Marita Severin Sören Amanda Sabina Simon Viola Elsa Rasmus Simone Isabella stänger 11:30 FN-dagen Harry Harriet Antonia Toini Evert Eilert Edit Edgar Alla Helgons dag Frans Frank Den helige Mikaels dag Erling Jarl Tacksägelsedagen 20 e trefaldighet Lukas Inga Ingalill 21 e trefaldighet Sommartid slutar, klockan ställs 1 timme bakåt 6 Göra vinter i stugan! Kom ihåg att stänga vattnet innan värmen stängs av för vintern. Glaset från en glödlampa kan bli en flaska om den lämnas till återvinning?

24 Hakkasviljan fr v i bild: Daniel Wennström, Monika Nilsson, Eva-Lena Björkman, Bo Carlsson, Birgit Landström, Tore Henriksson. HAKKASBYGDEN Hakkas finska: Hakanen- är en tätort i Gällivare kommun. I hela Hakkasbygden bor ca 750 invånare och i bygden drivs 85 företag med störst inriktning på skogsbruket. Byn har ca 370 invånare och är den största tätorten på Gällivares landsbygd. I byn finns ett antal småföretag, en butik, bensinstation, bibliotek, skola, bygdegård, café och ett badhus. Skolan är byns största arbetsplats. Gruvnäringen sysselsätter flest. Orten är känd för sina framgångsrika skidåkare, samt för ett skidlopp under sommarmarknaden i juli som möjliggjordes genom att snön skyddades från vår-och sommarvärmen av sågspånslaget som sedan togs bort före loppet.

25 AKTIVITET Korridoren Gällivare museum Konstutställning Martin Isaksson och Åtta årstider Fotoutställning 1 Skidpremiär 1 Kulturdag 2 Skaulo-Puoltikasvaara Folkets Hus 1 Toppstugan på Dundret öppnar för säsongen. Öppen varje röd dag 10-14, Friluftsfrämjandet. 5 Film i Sjukhusets Aula, Gällivare Filmstudio 12 Film i Sjukhusets Aula, Gällivare Filmstudio 19 Film i Sjukhusets Aula, Gällivare Filmstudio 14 Musikcafé i Nattavaara Vinterpremiären FIS-tävling Hellnerstadion 22 Bytesmarknad, köp/sälj friluftsutrustning, Friluftsfrämjandet Santa Winter Games 26 Julföreställning med Kulturskolans elever kl Julmarknad på Kyrkbacken Soutujärvi kyrka samarr flera föreningar 28 Adventsfest Moskojärvi Bygdegårdsförening Byarnas Julmarknad - 1, 2, 3, 4 advent 29 Dansens dag kl Skyltsöndagsöppet 29 Skyltsöndag Norrskensgallerian kl 12-16, Sole Event 30-7/12 LKABs Konstklubb Lotteriutställning Skábmamánnu Marraskuu November Vecka 44 Vecka 45 Vecka 46 Vecka 47 Vecka 48 Vecka 49 Måndag 26 Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag K8 Tobias Teodor Teodora Vibeke Viveka Klemens Anders Andreas Hubert Hugo Martin Martina Naemi Naima Gudrun Rune Sverker Mårten Lillemor Moa Katarina Katja Eugen Eiugenia Konrad Kurt Elisabet Lisbeth Linus Gustav Adolf Gustav Adolfsdagen 1 K 2 K 3 K 4 K 5 K Mårtensafton Kristian Krister K K K K 6 K K Pontus Marina Astrid Asta 1 ELAVFALL hör inte hemma i soptunnan! Lämna små elavfall på våra utställda insamlingsholkar i butikerna eller på ÅVC. 6 Ingegerd Ingela Emil Emilia Helga Olga Malte 6 Sverige återvinner 99 % av hushållens avfall? Allhelgonadagen Söndageb e alla helgons dag Vendela 23 e trefaldighet Fars Dag Leopold Söndagen f domssöndagen Domssöndagen 1 i advent Cecilia Sissela Sune

26 Landsbygdsviljorna välkomnade till julmys och marknad varje adventssöndag under hela december 2014 på Vassaratorg.

27 AKTIVITET Korridoren Gällivare museum Konstutställning Martin Isaksson och Åtta årstider Fotoutställning Adventmarknad i Kåkstan 1-4 advent 1-24/12 Julkalendern på Centralskolan- Gällivare museum 5 Julbord från kl i Vettasjärvi/ Byastuguföreningen 5 Julmarknad i Nattavaara 5 Hakkas Julmarknad i Hakkas skola 5 Julförsäljning Hembygdsgården i Nilivaara 5 Alpin skidskola Dundret, v Friluftsfrämjandet 6 Dalstugan på Dundret öppnar för säsongen,öppen varje söndag samt annandag jul kl 10-14, Friluftsfrämjandet 6 Julbord kl 13 och kl 16. Bokningstel Nattavaara Hembygdsförening 12-9/ Kom och se konst du äger - Gällivare museum 13 Luciakonsert med kulturskolans elever kl Julmässa på Hembygdsområdet Polarvinternatt med Kulturhelg. Konsert i Gällivare kyrka samt öppet hus 31 Nyårscruising, MD:s parkering Gve kl Stillastående vatten fryser! Se till att utrymmen där vattenmätare finns är uppvärmt. Unvik att snöröja eller trampa ner snön där inkommande vattenledning ligger. Orörd snö isolerar bäst! Juovlamánnu Joulukuu December Vecka 49 Vecka 50 Vecka 51 Vecka 52 Vecka 53 Måndag 30 Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Oskar Ossian Beata Beatrice Angela Angelika Sten Sixten Tomas Benjamin Lydia Virginia Anna Malin Malena Barbara Barbro 2 K K8 3 K K8 4 K K8 5 K K8 Vintersolståndet Daniel Daniela Sven Alexander Alexis Nikolaus Niklas Gottfrid Assar Stig Abraham Isak Israel Moses Natanael Jonatan Natalia Natalie Drottningens födelsedag stänger 11:30 Adam Eva Stefan Staffan Abel Set Nobeldagen K K8 K K8 K K8 K K8 6 K K Julafton stängt Sylvester Nyårsafton Juldagen Sophämtning sker 21-23/12. Låt kärlet stå kvar till det är tömt. Se nedan. Värnlösa barns stängt dag Sophämtning sker 28-30/12. Låt kärlet stå kvar till det är tömt. Se nedan. K 1 K 2 3 K 4 K Vecka 52 Sophämtning sker 21-23/12 Måndag - ställ ut kärlet söndagkväll 20/12 Tisdag - ställ ut kärlet söndagkväll 20/12 Onsdag - ställ ut kärlet måndagkväll 21/12 Torsdag - ställ ut kärlet måndagkväll 21/12 Fredag - ställ ut kärlet tisdagkväll 22/12 Vecka 53 Sophämtning sker 28-30/12 Måndag - ställ ut kärlet söndagkväll 27/12 Tisdag - ställ ut kärlet söndagkväll 27/12 Onsdag - ställ ut kärlet måndagkväll 28/12 Torsdag - ställ ut kärlet måndagkväll 28/12 Fredag - ställ ut kärlet tisdagkväll 29/12 6 Annandag Jul 2 i advent Finlands självständighetsdag 3 i advent Luciadagen 4 i advent Söndagen e jul Lucia Johannes Johan

28 Så här sorterar vi, sidorna Avfallsinformation Förpackningar och tidningar Hushållssopor och matavfall Grovavfall och el-avfall Farligt avfall Förpackningar och tidningar sorteras ut för att återvinnas. Materialet används på nytt och samtidigt sparas energi! Visste du att det är lag på att sortera och återvinna? Grovavfall är avfall som inte ryms i gröna tunnan eller inte ska vara där av andra orsaker. Visste du att nästan allt grovavfall återanvänds eller återvinns? Ju bättre du sorterar desto bättre kan vi ta vara på materialen. Hushållssoporna bränns i värmeverk och blir till fjärrvärme. Därför får aldrig farligt avfall eller icke brännbara sopor slängas i gröna tunnan! Om du sorterar ut matavfallet kan näringsämnen tas tillvara! Farligt avfall är allt som har faro- och skyddsangivelser på sig. Var försiktig och lämna alltid (gäller hushåll) ditt farliga avfall till en miljöstation. Men tänk på att du i vissa fall kan undvika farligt avfall genom att välja snällare produkter och förpackningar! Läs mer på sidan 29 Läs mer på sidan 30 Läs mer på sidan 31 Läs mer på sidan 32 Sid 28

29 Förpackningar och tidningar till återvinningsstationen, ÅVS Gällivare OKQ8 Hjortronet Blockvägen Bagarvägen Nomadskolevägen Estradvägen Betongvägen Kopparvägen Hellebergsvägen Garvaregatan Bussgatan, Tallbacka Malmberget N:a Kungsallen Rödingvägen Stubbvägen Stallvägen Gällivarevägen Koskullskulle Jägargatan Dennevitzvägen Landsbygden Nattavaara Hakkas Ullatti Skaulo Mettä-Dokkas Stora Sjöfallet! FTI äger och driver alla återvinningsstationer. Ring om du har frågor och synpunkter. METALLFÖRPACKNINGAR Värmeljus, folie, aluminiumformar, konservburkar, tuber m. kork, lock och kapsyler PLASTFÖRPACKNINGAR HÅRDA & MJUKA Chipspåsar, plastflaskor, plastburkar, plastlock, plastkassar GLASFLASKOR & BURKAR Burkar och flaskor i färgat och ofärgat glas som sorteras var för sig. TIDNINGAR & TRYCKSAKER Tidningar, kataloger, reklamblad, skrivpapper, kollegieblock Samhall anlitas för städning av området i anslutning till Återvinningsstationerna PAPPERSFÖRPACKNINGAR Papperskassar, mjölkpaket, kartoner, juiceförpackningar, omslagspapper Sid 29

30 Köksavfallskvarnar Kvarnen installeras under diskbänken. Där mals matresterna som sedan åker via avloppsledningen till reningsverket. Där tas matresterna ut tillsammans med slam efter rening och används för att tillreda jord. Kvarnarna kan hjälpa till att ta vara på näringsämnen och samtidigt minska transporter och utsläpp. Installation ger reducerad taxa Är du intresserad av att installera en köksavfallskvarn och därmed få en reducerad taxa. Blankett finns att hämta på & Samhälle/Blanketter: Ansökan om installation av köksavfallskvarn eller ring Latrin För att vi ska kunna ta hand om latrinet på måste du lämna in det i en tunna eller påse som är komposterbar. BioLatrin-tunnan eller komposterbara påsen köper du på s ÅVC. Kostnad, behandling ingår: BioLatrin-tunnan 180:- 125 liters påsar 75:-/rulle 35 liters påsar 50:-/rulle När latrin lämnas in i komposterbara kärl så kan vi lägga dessa i våran strängkompost, blanda dem med annat organiskt material och göra jord av dem. Detta är det billigaste och miljösmartaste sättet att hantera latrin på för oss. Hushållsavfall Anmäl trasig tunna på: Kommun & Samhälle/ Miljö & Hälsa/ Avfall & Återvinning eller ring: Här läggs brännbara sopor. Men först sorterar du ut det farliga avfallet, material som går att återvinna och grovsopor. Dina sopor ska du alltid sätta in en påse som du knyter ihop ordentligt. Saknar du den gröna tunnan hemma eller på jobbet? Hör av dig! Inventering pågår. Service- och teknikförvaltningen tel: Kompostering är kostnadsfritt Om du vill ta hand om ditt eget matavfall kan du ordna en egen kompost. Anmäl kompostering till miljö- och byggkontoret så kan du få tömning mer sällan och billigare renhållningsavgift. Blankett för anmälan finns på & Samhälle/Blanketter: Anmälan om kompostering, behovsanpassad hämtning eller ring Miljö- och byggförvaltningen, , vx. Egen kompostering Det finns olika typer av behållare på marknaden. Det går också bra att bygga en egen behållare. Maskkompost Tänk på att Vattna eller blanda kolrikt (spån etc) och kväverikt (organiskt avfall) material Alltid täcka hushållsavfall med sågspån, flis, hackad halm eller liknande Se till att komposten får ordentligt med syre, gräv om och lufta vid behov Komposten ska varken vara blöt eller torr, blanda i strö försiktigt Problem som kan uppstå Flugor, vanliga husflugor eller små fruktflugor kan bli ett problem. För att bli av med dem kan man röra om i komposten och strö lite torv eller jord överst. En blöt tidning som lock är också bra. Om det börjar lukta behövs komposten luftas och blandas ut med lite strö. Det går utmärkt att resa ifrån komposten en tid. Har man bara sett till att lådan inter torkar ut och att det finns tillräckligt med rester klarar sig komposten i flera veckor. Hämtning av hushållsavfall från fritidshus V Har du frågor? Avfallsfrågor: Fakturafrågor: Sid 30

31 Grovavfall, el-avfall, farligt avfall till återvinningscentralen, ÅVC Hämtning av grovavfall Se annons i Kometen. Gör så här! Beställ hämtning via eller tel 0970/18919, Sortera avfallet Packa, emballera och bunta Märk avfallet K Kompost I Icke brännbart X Brännbart Farligt avfall, elavfall och byggavfall hämtas inte med grovsoporna! Ej heller saker som suttit fast i väggen, exempelvis garderober, skåp, diskbänk och liknande. Sortering på s ÅVC På återvinningscentralerna får hushållen lämna allt avfall som normalt förekommer i hushåll utom hushållsavfall som läggs i gröna tunnan hemma. Välkommen att sortera trä, metallskrot, kvistar och grenar, brännbara grovsopor, el-avfall, vitvaror, möbler, järnskrot, farligt avfall m m. OBS! För att undvika köbildning, sortera gärna ditt avfall innan du kommer till ÅVC. Se skiss på sid 33. Hushåll betalar för ÅVC och miljöstationer via renhållningsavgiften. s ÅVC Tel: Återvinningsmarknaden Hjortronet, Oljevägen, tel: Öppettider: Måndag-Torsdag Fredag Sista torsdagen varje månad Lördag-Söndag Stängt ALL tinget Inlämningscontainer Ta en tur till Återvinningsmarknaden. Det är bättre att återanvända än slänga! På finns en container som du kan lämna saker i som går till ÅVM. Centralerna får besökas med bil och släp och lätt lastbil. Traktorer och lastbilar är välkomna att väga in avfall. För företag och verksamheter Företag och andra verksamheter har möjlighet att sortera mindre mängder verksamhetsavfall mot betalning på ÅVC. Utöver verksamhetsavfall kan man lämna elavfall och förpackningar. Hushållsavfall lämnas i företagets gröna tunna! Företag och verksamheter kan också väga in sitt avfall enligt vår mottagningstaxa. OBS! Ej farligt avfall. Det skall lämnas till godkänd/tillståndsgiven mottagare. Företagsavgift: 260 kr + moms/besök Företagskort kan ordnas på s ÅVC, kontakta personalen. Extra kort, 100 kr. Däck Däcken får lämnas hos däckförsäljare. Däcken får inte ha fälgarna kvar. Däck kan även lämnas till s ÅVC. Sid 31

32 Batteri-, lampholkar och små elavfall Här får du lämna småbatterier, glödlampor, lågenergilampor samt smått elavfall som får plats i handväskan, portföljen eller kassen. GÄLLIVARE s ÅVC Hjortronet Kommunhuset, entré Centralskolan 1 trp Norrskensgallerian ICA Kvantum Eriksson Center, entré Coop Forum, vid pantmaskinerna Coop Nära, Lulevägen Räddningstjänsten Dollarstore MALMBERGET OKQ8 Simhallen Malmberget Välkommaskolan Malmbergshallen, Coop PÅ MILJÖSTATIONERNA: GÄLLIVARE s ÅVC Hjortronet, Oljevägen MALMBERGET OKQ8 KOSKULLSKULLE Bangatan LANDSBYGDEN Dokkas Hakkas Nattavaara Nilivaara Skaulo Ullatti Farligt avfall Farligt avfall är sånt som är skadligt för hälsan och miljön. Du känner igen produkterna på faro- och skyddsangivelserna! EXEMPEL PÅ FARLIGT AVFALL: - Färg - Lack och lim - Lösningsmedel - Rengöringsmedel - Bekämpningsmedel - Oljeavfall - Batterier - Frätande kemikalier OBS! Håll syror och baser åtskilda Sprutor och kanyler till vårdcentralen Om du har sprutor och kanyler så får du en behållare för dessa utan kostnad från din vårdcentral när du får dina recept på mediciner. Då kan du samla dina sprutor och kanyler i behållaren och sedan lämna in den till vårdcentralen när den är full. Allt utan kostnad! Mediciner till Apoteket Lämna in överblivna mediciner till Apoteket. Det gäller även produkter som till exempel hormonplåster och inhalatorer som fortfarande innehåller aktiva substanser efter användning. Hämta en genomskinlig medicinpåse på apoteket, eller använd en annan genomskinlig påse. Där lägger du dina gamla och överblivna mediciner, utan kartong, och lämnar påsen på ett apotek. Du behöver inte stå i kö för att lämna påsen utan kan gå direkt fram till kassan. Vi är tacksamma för din hjälp. Undantag Observera! Det finns undantag för överbliven medicin som cytostatika och övriga cytotoxiska läkemedel som klassas som farligt avfall och därmed märks ordentligt och lämnas till miljöstationen. Detta tas inte emot av Apoteket. Tänk på vad du köper, välj snälla produkter. Det gör det lättare att ta hand om resterna. Det är bra för miljön, hälsan och så minskar vi det farliga avfallet. Företag och farligt avfall Gå in på Kommun & Samhälle/ Miljö & Hälsa/ Avfall & återvinning/ Företagets avfall Här kan du läsa allt om företagens avfallshantering. Farligt avfall Tel: Sid 32

33 KAVAHEDENS ÅVC Packa rätt innan du kommer, då slipper du långa köer! KARTONG WELLPAPP PAPPERS- FÖRPACKNINGAR TIDNINGAR METALL PLAST ÅVS GLAS DÄCK Kortläsare för företag MILJÖFARLIGT KVISTAR KVISTAR GRENAR GRENAR KVISTAR KVISTAR GRENAR GRENAR KOMPOST GRÄS & LÖV KOMPOST GRÄS & LÖV LYSRÖR GLÖDLAMPOR BATTERIER ARBETSOMRÅDE INERT AVFALL (STUBBAR & STENAR) INERT AVFALL (STUBBAR & STENAR) IMPREGNERAT ELEKTRONIK BILBATT. HÄR KAN DU HÄMTA JORD TRÄ VITVAROR ASBEST LATRIN INFART ÅVM Insaml. RESTAVFALL METALL BRÄNNBART GIPS BEHANDLAT TRÄ OBEHANDLAT TRÄ STENGODS RESTAVFALL METALL BRÄNNBART BEHANDLAT TRÄ OBEHANDLAT TRÄ STENGODS WELLPAPP KYL / FRYS VÅG 24m OBS! Öppet alla söndagar maj-sep ÖPPETTIDER, tel Jan-Dec Mån-Tor Fre Tis.kväll Maj-Sep Sön Skaulo, tel Nov-Apr Tis Maj-Okt Tis Sön s ÅVC stänger kl 11:30 dag före röd dag, stängt klämdagar. Stängt aftnar, helgdagar (vintertid). Byarnas ÅVC håller stängt aftnar och helgdagar. Ullatti, tel Nov-Apr Tis Maj-Okt Tis Tor Nattavaara, tel Nov-Apr Ons Maj-Okt Ons Tor PERSONALHUS Hakkas, tel Nov-Apr Tor Maj-Okt Mån Ons Dokkas, tel Nov-Apr Tor Maj-Okt Mån Ons Nilivaara, tel Nov-Apr Tis Maj-Okt Tis Tor Sid 33

34 AVFALLSHÄMTNING I TÄTORTERNA och LANDSBYGDEN OJÄMNA VECKOR, dag och område Måndag 1 Elevhemsområdet, Bäcken, Kilen, Västra Malmsta, Tisdag 2 S:a Mosebacke, Mellanområdet, Vuosko JÄMNA VECKOR, dag och område Måndag Flygplatsen, Tallbacken, Nautanen, Sjungberget, Myrheden, Muorjevaara, Avvakko, Moskojärvi, Skaulo, Puoltikasvaara, Lappeasuando, Neitisuando, Killinge, Fjällåsen, Kaitum, Kronsågen, Ritsemvägen. Onsdag 3 Polcirkeln N:a Mosebacke, Ö:a Malmsta, Koskullskulle, Tjautjas Tisdag Sakajärvi, Likavaara, Keskijärvi, Kääntöjärvi, Vettasjärvi, Nilivaara, Granhult, Markitta, Purnuvaara, Dokkas, Alavaara, Ampiaslantto, Mettä-Dokkas, Leipojärvi Torsdag 4 Folkets parkomr, Apelkvistheden, Hedeberga, Silfverbrandshöjden, Nedre Heden Fjällnäs by, Kalasluspa, Kalixforsbron, Nikkaluoktavägen Onsdag Martinvaara, Rantavaara, Ullatti, Satter, Yrttivaara, Hakkas, Sammakko, Mukkavaara, Palohuornas, Purnu, Sadjem, Björkberget Fredag 5 Björkmansheden, Övre Heden, Gällivare centrum Norra Vassaraträsk STÄLL UT KÄRLET DAGEN FÖRE TÖMNINGSDAG! Förklaring: I kalendern finns markering för varje hämtningsområde på respektive hämtningsdag. Personalen i sopbilen anger en specifik kod om kärlet ej tömts; Ej utställt kärl Blockerat kärl Felvänt kärl (kärlet ska stå med öppningen mot körbanan) Kärl ej tillgängligt (ej snöröjt, ej sandat, fastfruset kärl m m) Överfullt kärl (locket ska gå att stänga) Koden registreras och avläses hos oss på renhållningen. Torsdag Fredag 6 Nattavaaravägen, Råneträsk, Ritajänkä, Harrträsk, Tidnokenttä, Kilvo, Nattavaara, Sarvisvaara, Solberget, Pålkem, Mårdsel, Flakaberg, Risträsk, Bönträsk, Kattån, Torrivaara, Skröven, Torasjärvi, Storberget, Särkivaara, Mäntyvaara Andra Sidan, Forsvallen, Fjällnäsomr, Karhakkaomr, norra Malmberget, Sikträskväg, Södra Vassaraträsk, Sikträskvägen Markering för de som har egen kompostering K K8 K-märkta sopkärl töms var 4:e vecka. K8-märkta sopkärl töms var 8:e vecka. Sid 34

Företag Medverkande lokala företag och organisationer bidrar till att Trafikkalenderns

Företag Medverkande lokala företag och organisationer bidrar till att Trafikkalenderns erns NAR rar s engagemang för barnkerhet är betydelsefull. enderns frågeställningar t skapa en dialog mellan h barn. Trafikkalendern tänkt att fungera som öd när föräldrar behöver prata med sina barn om

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

VATTEN & AVLOPP. På Livsmedelsverkets hemsida (www.slv.se) finns bra information för dig som har egen brunn.

VATTEN & AVLOPP. På Livsmedelsverkets hemsida (www.slv.se) finns bra information för dig som har egen brunn. VATTEN & AVLOPP Dricksvatten Tillgång till vatten är en förutsättning för att samhället ska fungera. Rent vatten är livsviktigt - som dricksvatten och för att sköta den personliga hygienen och förhindra

Läs mer

Hälsa, miljö och trafik är ständigt aktuella ämnen med många beröringspunkter. Kunskaper inom dem ger verktyg att påverka vår gemensamma framtid.

Hälsa, miljö och trafik är ständigt aktuella ämnen med många beröringspunkter. Kunskaper inom dem ger verktyg att påverka vår gemensamma framtid. NAR öretag edverkande kala företag ch organisa- oner bidrar till tt Trafikkalen- erns material r gratis. Sam- digt hjälper e till att sprida formation om arns utsatthet trafiken bland na anställda. nder

Läs mer

Avfallstaxa. för Gällivare kommun. Denna taxa träder i kraft 2010-05-13. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-04-12 50.

Avfallstaxa. för Gällivare kommun. Denna taxa träder i kraft 2010-05-13. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-04-12 50. Avfallstaxa för Gällivare kommun Denna taxa träder i kraft 2010-05-13. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-04-12 50. 1 Avfallstaxa för hushållsavfall Allmänna bestämmelser...3-4 Det här får du för pengarna...5

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

Du som hanterar livsmedel

Du som hanterar livsmedel Miljö- och hälsoskydd Du som hanterar livsmedel så här gör du med ditt avfall Vid all form av livsmedelshantering uppstår sopor, det vill säga avfall. För att påverkan på miljön ska bli så liten som möjligt

Läs mer

Information från. Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras. Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun

Information från. Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras. Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun Information från Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun 2015 Sophanteringen i Ystad Tips & trix och annat intressant! I november 2014 gjordes

Läs mer

Gott nytt År. Miljöalmanacka 2011

Gott nytt År. Miljöalmanacka 2011 Miljöalmanacka 2011 Gott nytt År Mat är en stor del av livet, både till vardag och till fest. Själv gillar jag både att äta gott och laga god mat. Att stöka runt i köket bland puttrande grytor och fräsande

Läs mer

D E T TR Ä D EN GER ALMANACKA 2015

D E T TR Ä D EN GER ALMANACKA 2015 D E T TR Ä D EN GER ALMANACKA 2015 SÅ GÖR ETT TRÄD NYTTA Löv från träden gödslar jorden och gör att den håller sig fuktig. Träd ger foder till djuren. Träd tar upp koldioxid från luften. Vissa träd har

Läs mer

Framtidens sparform TIPS

Framtidens sparform TIPS Framtidens sparform Bli Miljönär-vänlig! Genom att hyra, låna, laga och reparera kan du spara pengar och samtidigt bidra till att förebygga avfall. Allt du konsumerar blir ett avfall, förr eller senare.

Läs mer

Mars. April. Februari. Januari. Kasper, Melker, Baltsar. 10 S Sigurd, Sigbritt 8. Neutral Bud. Malkolm, Morgan. September. Oktober. December.

Mars. April. Februari. Januari. Kasper, Melker, Baltsar. 10 S Sigurd, Sigbritt 8. Neutral Bud. Malkolm, Morgan. September. Oktober. December. verige Inplastor Nyårsdagen ax, aximilian Albin, Elvira Harald, Hervor örsta maj Gun, Gunnel vea Kyndelsmässodagen Ernst, Erna Gudmund, Ingemund Rutger, Roger Alfred, Alfrida Disa, Hjördis Gunborg, Gunvor

Läs mer

Kajsa kan inte välja om hon ska köpa en stor studsmatta eller anlägga pool i trädgården.

Kajsa kan inte välja om hon ska köpa en stor studsmatta eller anlägga pool i trädgården. Text till ljudarbetet Du och jag och alla andra Kajsa kan inte välja om hon ska köpa en stor studsmatta eller anlägga pool i trädgården. Anette ljuger för Kaj. Stina och Lisa är grannar. De har så mycket

Läs mer

Avfallsguide 2011. för villor och småhus i Staffanstorps kommun

Avfallsguide 2011. för villor och småhus i Staffanstorps kommun Avfallsguide 2011 för villor och småhus i Staffanstorps kommun Ny avfallsentreprenör Från 1 februari 2011 hämtar SITA ditt avfall på uppdrag av Staffanstorps kommun. Genom SITAs samarbete med ett 50-tal

Läs mer

Vart tar avfallet vägen?

Vart tar avfallet vägen? Vart tar avfallet vägen? Hushåll När du sorterar ditt avfall gör du en insats för bättre miljö och mindre resursförbrukning. Här har vi samlat de vanligaste avfallsslagen och beskrivit vad som händer efter

Läs mer

Sorteringsguide. för dig på jobbet

Sorteringsguide. för dig på jobbet Sorteringsguide för dig på jobbet Resurshushållning för en bättre värld Vår planet är hårt belastad med en befolkning som närmar sig sju miljarder. Skall vi alla kunna leva tillsammans måste vi lära oss

Läs mer

Ren. information NYHET! Sophämtning. vårens helger. Nu skickar vi SMS till dig. Brunt kärl +påshållare +påsar=sant. Babsan ger matsmarta tips

Ren. information NYHET! Sophämtning. vårens helger. Nu skickar vi SMS till dig. Brunt kärl +påshållare +påsar=sant. Babsan ger matsmarta tips Ren information om avfall och miljö till dig som bor i Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun. 2015 Samhällsinformation från Gästrike återvinnare NYHET! Nu skickar vi SMS till dig Brunt

Läs mer

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll 1969: Stenkumla gammeldansklubb bildas i kaffepausen vid dans i Västerhejde bygdegård den 29 november (111 medlemmar

Läs mer

25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista

25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista 25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista Flickor 09 1 Clara Erlandsson, Ärtemarks IF 2 Emma Söderlund, Sjömarkens IF 3 Jennifer Jonsson, Lekstorps IF 4 Jennie Ohlin, Sjömarkens IF Clara Erlandsson

Läs mer

Startlista Besättningsregattan 2013

Startlista Besättningsregattan 2013 Startlista Besättningsregattan 203 203-0-2 0:30 D K- 00 m Final 2 Hanna Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersson 3 Andrea Möller / Linnea Tornebjer / Vera Rockström / Anna Zagòrska

Läs mer

Flerfackssortering i Norrköping

Flerfackssortering i Norrköping Flerfackssortering i Norrköping Nu blir det enkelt att sortera Under hösten 2014 är bostadsområdena Ljunga, Svärtinge, Rist, Östra Husby, Fyrby, Sörby och Lindö utsedda till att prova ett nytt system för

Läs mer

AVFALL TILL SORTERING

AVFALL TILL SORTERING AVFALL TILL SORTERING Brännbart och obrännbart avfall t ex: Planglas Porslin och dricksglas Gummi Metallskrot Trä Plast (Förpackningar sorteras i särskilda kärl om sådana finns.) Farligt avfall Gips Impregnerat

Läs mer

Placeringar i ANIMONHUS cup 2015. Matta 1. 1a 16 Maj-Lis Hansson & Jan Hansson / PRO Morlanda. 2a 11 Kerstin Kilberg & Morgan Kilberg / PRO Kaprifolen

Placeringar i ANIMONHUS cup 2015. Matta 1. 1a 16 Maj-Lis Hansson & Jan Hansson / PRO Morlanda. 2a 11 Kerstin Kilberg & Morgan Kilberg / PRO Kaprifolen Placeringar i ANIMONHUS cup 2015. Matta 1 1a 16 Maj-Lis Hansson & Jan Hansson / PRO Morlanda 2a 11 Kerstin Kilberg & Morgan Kilberg / PRO Kaprifolen 3a 14 Gunilla Andersson & Karl-Erik Olsson / Stala PRO

Läs mer

INLEDNING BRÄNNBART... 4 MATAVFALL... 5 MATOLJA OCH MATFETT... 6 ELEKTRONIK... 7 LJUSKÄLLOR... 8 TIPS... 9 BATTERIER... 10 FARLIGT AVFALL...

INLEDNING BRÄNNBART... 4 MATAVFALL... 5 MATOLJA OCH MATFETT... 6 ELEKTRONIK... 7 LJUSKÄLLOR... 8 TIPS... 9 BATTERIER... 10 FARLIGT AVFALL... SORTERINGSGUIDE 1 INNEHÅLL INLEDNING INLEDNING... 3 BRÄNNBART... 4 MATAVFALL... 5 MATOLJA OCH MATFETT... 6 ELEKTRONIK... 7 LJUSKÄLLOR... 8 TIPS... 9 BATTERIER... 10 FARLIGT AVFALL... 11 METALLFÖRPACKNINGAR...

Läs mer

Information från Avfallsenheten

Information från Avfallsenheten Bild: Sofia Güll Information från Avfallsenheten Matavfall i Ystad När får alla Ystads kommuns invånare möjligheten att sortera ut matavfall? Efterhand som vi byter ut våra fordon så utökas områdena där

Läs mer

2013-01-22 HÄLLINGSJÖVÄGEN 11 438 96 HÄLLINGSJÖ BERGLUND,SIGNHILD BRITT MARIE HÄLLINGSJÖVÄGEN 11 435 80 MÖLNLYCKE KÄRRETVÄGEN 40 438 94 HÄRRYDA

2013-01-22 HÄLLINGSJÖVÄGEN 11 438 96 HÄLLINGSJÖ BERGLUND,SIGNHILD BRITT MARIE HÄLLINGSJÖVÄGEN 11 435 80 MÖLNLYCKE KÄRRETVÄGEN 40 438 94 HÄRRYDA 2013-01-22 Fastighetsbeteckning Ägare/Innehavare, Adress Övrigt FASTIGHETER INOM OMRÅDET KYRKHULT 3:1 BERGLUND,ALF MÅRTEN HÄLLINGSJÖVÄGEN 11 BERGLUND,SIGNHILD BRITT MARIE HÄLLINGSJÖVÄGEN 11 RYDET 1:1 VILLINGSGÄRDE

Läs mer

Återvinning. för hushållen

Återvinning. för hushållen Återvinning för hushållen Återvinningscentral På återvinningscentralerna, ÅVC, kan hushållen lämna in sitt grov- och trädgårdsavfall samt farliga avfall kostnadsfritt. Denna service ingår i renhållningsavgiften.

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

Innehållsförteckning. Kalenderkollektion 2014

Innehållsförteckning. Kalenderkollektion 2014 Kalenderkollektion Burde skapar kalendrar som gör vardagen enklare och kontorsprodukter som gör jobbet elegantare Vi fortsätter att utveckla produkter som hjälper er med er tid och planering, helt i linje

Läs mer

sophämtning & vatten och avlopp

sophämtning & vatten och avlopp Layout: Johanna Westling Kessai, Sundbybergs stad Information till småhusägare om sophämtning & vatten och avlopp från Sundbybergs stad avfall Sophämtningsavgifter 2014 Villaägare betalar en fast avgift

Läs mer

SORTERINGSINSTRUKTIONER PÅ ÅTERVINNINGSCENTRALEN

SORTERINGSINSTRUKTIONER PÅ ÅTERVINNINGSCENTRALEN SORTERINGSINSTRUKTIONER PÅ ÅTERVINNINGSCENTRALEN OFTA FELSORTERAT AVFALL Bildäck Stekpannor/Grytor Parasoll Skurskaft Sopborstar Skyfflar Cyklar Barnvagn Brassestolar/Solstolar/Baden-baden Gräsklippare

Läs mer

Till dig som abonnent

Till dig som abonnent Till dig som abonnent ÖKRAB, Österlens Kommunala Renhållnings Aktiebolag, är Simrishamns och Tomelilla kommuners gemensamma avfallsbolag. Ökrab ansvarar för renhållningen här på Österlen. Abonnentnummer:

Läs mer

Information till stugområden i Falkenbergs kommun. - nu kan vi ta hand om ert matavfall. Dina matrester - gott för miljön

Information till stugområden i Falkenbergs kommun. - nu kan vi ta hand om ert matavfall. Dina matrester - gott för miljön Information till stugområden i Falkenbergs kommun - nu kan vi ta hand om ert matavfall Dina matrester - gott för miljön 1 Matrester blir till biogas Mycket av det avfall som hushållen slänger är matavfall

Läs mer

Adress till tävlingsplatsen Kristiansand Kajakklubb Gilsveien, 4663 Kristiansand, Norge

Adress till tävlingsplatsen Kristiansand Kajakklubb Gilsveien, 4663 Kristiansand, Norge PM för Nordiska Mästerskapen i Kristiansand 2-3 augusti 2014 I början av augusti är det dags att åka iväg till Kristiansand i Norge för att tävla på Nordiska Mästerskapen. Från Sverige åker tre lag och

Läs mer

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Sammanställning till länsstyrelsen 1 (12) Innehåll 1 Administrativa uppgifter... 3 2 Kommunens befolkning och struktur... 4 3 Avfall som kommunen ansvarar för...

Läs mer

Poängställning inkl Kval 1. P13 1. IFK Växjö lag 1 38 2. IFK Växjö lag 2 37 3. FIK Färjestaden 17 deltog ej i kval 2 4. Högby IF 11 deltog ej i kval 2

Poängställning inkl Kval 1. P13 1. IFK Växjö lag 1 38 2. IFK Växjö lag 2 37 3. FIK Färjestaden 17 deltog ej i kval 2 4. Högby IF 11 deltog ej i kval 2 Resultat Lag-UDM P/F 13-11 kvaltävling 2 22 augusti 2010 Arrangör: IK Hinden, Kalmar SK Plats: Åkrahälls IP, Nybro Målkamera: Ivar Slättman, Roland Johansson Tävlingsledare: Patrik Eklund Väder: Växlande

Läs mer

SOPHÄMTNING FÖR SMÅHUS AVGIFTER 2015

SOPHÄMTNING FÖR SMÅHUS AVGIFTER 2015 SOPHÄMTNING FÖR SMÅHUS AVGIFTER 2015 MER UTSORTERAT BILLIGARE SOPHÄMTNING I Stockholm har vi vikttaxa. Du kan därmed själv påverka dina kostnader genom att minska vikten i kärlet. Du betalar en grundavgift

Läs mer

VALBACKENS ALPINA SÄSONGEN

VALBACKENS ALPINA SÄSONGEN Valbackens Alpina VALBACKENS ALPINA SÄSONGEN 2014-2015 Så här vill vi ha det i backen! Valbackens Alpina Alla ska känna sig välkomna i backen! Vi ska ha ett positivt bemötande mot våra gäster. Vi som jobbar

Läs mer

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Uppdaterad 2003-02-26 Flickor 9-10 Av: Ronny Wall Frida Sjöberg-93 ÖGIF 10,06 Hissmoforsspelen 28/4-02 Eveline Nyman-Wänseth-92 ÖGIF 10,15 Hissmoforsspelen

Läs mer

Avfallstaxa för hämtning av hushållsavfall 2015

Avfallstaxa för hämtning av hushållsavfall 2015 Avfallstaxa för hämtning av hushållsavfall 2015 Antagen av kommunfullmäktige i Falkenberg 2014-12-16 att gälla från och med 2015-01-01 FALKENBERG Kundtjänst Telefon 0757-27 40 00, e-post: vivab@vivab.info

Läs mer

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730 Sidan 1-04-10 Altengård, Isac Hästhovsvägen 4 Pga_altengard@yahoo.se Hem 454880 0734247155 pga_altengard@yahoo.se caroline.altengard@livingandroom.se Andersson, Filip Collins väg 41 daniel.andersson@mff.se

Läs mer

K A L L E L S E SOMMARKONFERENS TRÄNINGSCAMP 31 JULI - 2 AUGUSTI 2015 I GRÄNNA

K A L L E L S E SOMMARKONFERENS TRÄNINGSCAMP 31 JULI - 2 AUGUSTI 2015 I GRÄNNA K A L L E L S E SOMMARKONFERENS TRÄNINGSCAMP 31 JULI - 2 AUGUSTI 2015 I GRÄNNA - Smålands Brottningsförbunds - Sommarkonferens för föreningsledare, och träningscamp för knatte, pojk, ungdom, junior, senior

Läs mer

RESULTATLISTA RM på skidor 12 mars 2011 Sollefteå, Viksmon/Graninge

RESULTATLISTA RM på skidor 12 mars 2011 Sollefteå, Viksmon/Graninge RESULTATLISTA RM på skidor 12 mars 2011 Sollefteå, Viksmon/Graninge Ett varmt tack till alla deltagare, vår tävlingsarrangör samt våra sponsorer. Sponsorförteckning RM 2011 Företag ABC-Åkarna ABKATI Alviks

Läs mer

Det lokala blir allt viktigare i en värld som blir allt mer global!

Det lokala blir allt viktigare i en värld som blir allt mer global! Det lokala blir allt viktigare i en värld som blir allt mer global! rtstidningar i Väst AB ger ut lokala morgontidningar i Kungsbacka, ölndal, Kungälv, tenungsund, jörn och rust. ed en annons i våra tidningar

Läs mer

Äntligen är det här 2013!

Äntligen är det här 2013! SMARTA TIPS FRÅN FALU ENERGI & VATTEN SOM sparar på energin och vår miljö Äntligen är det här 2013! Vi hoppas att ni ska uppskatta årets kalender. I år har vi fokuserat lite extra på tips kring hur du

Läs mer

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM Det har hänt mycket på avfallsfronten. Till mitten av 1800-talet slängde människor sina sopor lite varstans utan att någon protesterade. Kanske klagades det på stanken, men annars

Läs mer

Anser du att kommunen ska ha huvudansvaret för bostadsförsörjningen?

Anser du att kommunen ska ha huvudansvaret för bostadsförsörjningen? Anser du att kommunen ska ha huvudansvaret för bostadsförsörjningen? Annica Henelund Åsa Holmdahl Gunnar Selberg Ansvaret ska ligga på kommunen, alltså om ingen annan bygger så måste kommunen bygga. Under

Läs mer

Åter- vinnings- guide

Åter- vinnings- guide Åter- vinnings- guide Det finns många anledningar till att sortera sitt avfall. Huvudargumentet är naturligtvis miljön. Genom återvinning ser vi till att inga farliga ämnen kommer ut i naturen. Dessutom

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

Fråga A2 Hur nöjd är du med följande när det gäller hämtningen av hushållsavfallet?

Fråga A2 Hur nöjd är du med följande när det gäller hämtningen av hushållsavfallet? Några frågor om hämtning av hushållsavfallet Fråga A1 Hur ofta hämtas ditt hushållsavfall? Välj det alternativ som stämmer bäst Varje vecka Varannan vecka Var fjärde vecka Fråga A2 Hur är du med följande

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

En informationsbroschyr utgiven av AVFALL & MILJÖ 2015

En informationsbroschyr utgiven av AVFALL & MILJÖ 2015 En informationsbroschyr utgiven av AVFALL & MILJÖ 2015 Välkommen att sortera Avfall & Miljö 2015 Aldrig förr har väl sophämtning diskuterats som under 2014! Fantastiskt roligt och inspirerande och lyssna

Läs mer

Vart tar avfallet vägen?

Vart tar avfallet vägen? Vart tar avfallet vägen?? Här anges de vanligaste avfallsslagen, hur de ska sorteras och vad som händer efter att du har sorterat ut de olika avfallsslagen. Avfall markerat med en röd ruta är farligt avfall.

Läs mer

ns ko ir«kallelse/underrättelse Sida 2014-09-02 1 Stora sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung 13:00

ns ko ir«kallelse/underrättelse Sida 2014-09-02 1 Stora sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung 13:00 ns ko ir«kallelse/underrättelse 2014-09-02 1 Valnämnden kallas härmed till sammanträde 2014-09-08. Plats: Tid: Stora sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung 13:00 Ersättarna underrättas om sammanträdet

Läs mer

Skellefteå K1 03:40,47 1 2 200 br Jacob Sjöander. IF Rycket S14 03:16,80 1 2 200 br Gustav Ljungberg Solens IF S14 03:29,36 2 2 200 br Joel Steinvall

Skellefteå K1 03:40,47 1 2 200 br Jacob Sjöander. IF Rycket S14 03:16,80 1 2 200 br Gustav Ljungberg Solens IF S14 03:29,36 2 2 200 br Joel Steinvall Gren Distans Namn Klubb Klass Tid Placering 2 200 br Cristiaan Stenberg Skellefteå K1 03:40,47 1 2 200 br Jacob Sjöander IF Rycket S14 03:16,80 1 2 200 br Gustav Ljungberg Solens IF S14 03:29,36 2 2 200

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? December

Vad händer i Färgelanda? December Vad händer i Färgelanda? December Fr.o.m. 28/11 kommer vad händer i Färgelanda att medfölja Dalslänningens totalutdelningar till ALLA hushåll i Färgelanda, Dals-Ed och Bengtsfors kommuner samt Hedekas

Läs mer

Klubbmästerskapen 2014 18 Januari

Klubbmästerskapen 2014 18 Januari Klubbmästerskapen 2014 18 Januari Innesporten i Kilafors Kilafors Badmintonklubb Hälsar alla välkomna till KM! TÄVLINGSDATUM 18 Januari SPELPLATS Haneborg, Kilafors STARTTID Lördag 9:00 BOLLAR Klubben

Läs mer

abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1

abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 Matavfall en värdefull resurs För en tid sedan fick du information i din brevlåda om det nya sättet att

Läs mer

Sorteringshandbok för

Sorteringshandbok för Sortera rätt! Grafisk layout: Kent Forsberg, Norrbottens läns landsting Foto framsida: Per Pettersson Årgång: April 2010 Sorteringshandbok för landstingets verksamheter Information om källsortering och

Läs mer

LÅT MATRESTERNA FÅ NYTT LIV

LÅT MATRESTERNA FÅ NYTT LIV FÖR BOENDE I FLERFAMILJSHUS, BRUNA PÅSEN LÅT MATRESTERNA FÅ NYTT LIV Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. MATAVFALLET BLIR BIOGAS OCH NÄRING Närmare 40 procent av vårt hushålls avfall

Läs mer

Renhållningstaxa 2010

Renhållningstaxa 2010 Renhållningstaxa 2010 Antagen av kommunfullmäktige 2010-01-25 Gäller från och med 2010-02-01 Alla priser är inklusive moms om inget annat anges. Med reservation för eventuella tryckfel. Giltighetsområde

Läs mer

Vår dröm. Sorteringsguide. Så här tar vi hand om ditt avfall i kretsloppsstaden Borås. Svart och vit påse. Snabbguide

Vår dröm. Sorteringsguide. Så här tar vi hand om ditt avfall i kretsloppsstaden Borås. Svart och vit påse. Snabbguide Snabbguide Återvinningscentral Återvinningsstation Svart och vit påse Vår dröm Sorteringsguide Så här tar vi hand om ditt avfall i kretsloppsstaden Borås Vår dröm en fossilbränslefri stad Vi har en dröm.

Läs mer

Bilaga 4, Enkät kundundersökning avfallshantering 2013

Bilaga 4, Enkät kundundersökning avfallshantering 2013 Bilaga 4, Enkät kundundersökning avfallshantering 2013 Avf_13_Svenljunga v1.0 Sweco Environment 2013 Enkät Avfallshantering 2013 Så här gör du Markera ditt svar för varje fråga. Under varje frågeområde

Läs mer

Utvärdering av enkät. Östra Värmland. Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund

Utvärdering av enkät. Östra Värmland. Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund Utvärdering av enkät Östra Värmland Grontmij AB Besöksadress Mejerivägen 1 E-post mari.gustafsson@grontmij.se Box 47303 Org nr

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

Råd och tips om dina avfallskärl. För dig som bor i villa eller radhus

Råd och tips om dina avfallskärl. För dig som bor i villa eller radhus Råd och tips om dina avfallskärl För dig som bor i villa eller radhus ABONNEMANG Välj gärna abonnemang med sortering av matavfall. AVFALLSABONNEMANG FÖR VILLOR Du som bor i villa eller radhus ska ha ett

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

25 bästa SK Laxen Herrar

25 bästa SK Laxen Herrar 50 frisim 100 frisim 1 Mathias Hageneier 22,04 2008 1 Mathias Hageneier 50,55 2009 2 Joakim Hvalgren 22,83 2014 2 Joakim Hvalgren 50,90 2013 3 Janne Ledin 23,31 2014 3 Kenth Stenbäck 51,00 1984 4 Teodor

Läs mer

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30 Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30 Närvarande: Frånvarande: Styrelse: Övriga: Bengt Sjöstedt ordf Staffan Marmelin 22 Hussein Darwiche

Läs mer

Jakten på det farliga avfallet fortsätter!

Jakten på det farliga avfallet fortsätter! Informatör Kiruna den 14 februari 2011 Stina Johansson Tfn. 0980-707 22 E-post: stina.johansson@tekniskaverkenikiruna.se Jakten på det farliga avfallet fortsätter! Tävlingen fortsätter och ger er båda

Läs mer

http://www.svenskidrott.se/n3result/resultlist.aspx?eventid=17558&showall=true

http://www.svenskidrott.se/n3result/resultlist.aspx?eventid=17558&showall=true Sida 1 av 3 LVC. Region / Landsdelsfinal Götaland Regionalt/Landsdel 2008-03-14 10:00 Hestra Skid O Sportklubb Tillbaka till tävlingskalendern Skriv ut Super-G - Alpint Damer 10-11 21 anmälda, 21 startande,

Läs mer

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3 D18 1 Paulina Maxe Finspångs Kanotklubb 209 p 2 2 21 22 23 2 2 28 2 2 2 2 2 Anna Zagòrska Bengtsfors BoIS 209 p 2 2 23 2 2 28 28 28 3 My Lindén Nyköpings Kanotklubb 193 p 2 2 19 20 22 2 22 2 2 2 2 Terese

Läs mer

Fastighetsnära insamling. - det nya sopsorteringssystemet! FNI

Fastighetsnära insamling. - det nya sopsorteringssystemet! FNI Fastighetsnära insamling - det nya sopsorteringssystemet! Nu ghe komm ts er till d nära in s itt o mrå amling de. Fast i tt tt Lä t at FNI ä ar g ör ad Ök r se l e vic iljö t rik M ig a tv Fastighetsnära

Läs mer

Avfallstaxa för Aneby kommun

Avfallstaxa för Aneby kommun Avfallstaxa för Aneby kommun 2014 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 För att täcka kostnader avseende insamling, transport och behandling av hushållsavfall samt kostnader för drift av återvinningscentral och administration

Läs mer

Vita påsar. Brännbart avfall som ej går att återvinna.

Vita påsar. Brännbart avfall som ej går att återvinna. Miljömarkören Hushållsavfall I första hand ska hushållsavfall och andra restprodukter lämnas för återvinning. Tidningar samt förpackningar av glas, papper, wellpapp, metall och plast ska lämnas i avsedda

Läs mer

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3 D18 1 Anna Zagòrska Bengtsfors BoIS 217 p 2 2 23 2 2 28 28 28 2 2 28 2 Paulina Maxe Finspångs Kanotklubb 212 p 2 2 21 22 23 2 2 28 2 2 2 2 28 2 3 My Lindén Nyköpings Kanotklubb 193 p 2 2 19 20 22 2 22

Läs mer

Gäller 2012-01-01 2013-01-01. Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp i Smedjebackens kommun

Gäller 2012-01-01 2013-01-01. Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp i Smedjebackens kommun 1 Gäller 2012-01-01 2013-01-01 Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp i Smedjebackens kommun 2 Denna skrift vänder sig till dig som har enskilt avlopp. Det kan vara ett minireningsverk, trekammarbrunn,

Läs mer

Barn och utbildningsnämnden 13 nämnd Vice ordf + 4 ord 4 ersättare

Barn och utbildningsnämnden 13 nämnd Vice ordf + 4 ord 4 ersättare Barn och utbildningsnämnden 13 nämnd Vice ordf + 4 ord 4 ersättare Johnny Wiberg 78 Källunge Gruppledare Lena Eneqvist 52 Stånga Syd-Östra S, Västra S, Hoburgs S, 65 S Anders Gustafsson 82 Hemse Valberedningen

Läs mer

Resultat Lillhage Cup 2008 försök

Resultat Lillhage Cup 2008 försök mhtml:file://\\sskansli\ss (e)\ss\tävlingsgrupper\tävlingar\res... Page 1 of 6 Resultat Lillhage Cup 2008 försök Resultat Totalt - Officiell Tävling Lillhage Cup Utskriftsdatum 26 april 2008 Tävlingsort

Läs mer

Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008

Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008 Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008 Undersökningen genomfördes mellan den 26 maj till den 7 juli 2008 Totalt deltog 118 personer Vi vill passa på

Läs mer

Fastighetsnära insamling. - det nya sopsorteringssystemet! FNI

Fastighetsnära insamling. - det nya sopsorteringssystemet! FNI Fastighetsnära insamling - det nya sopsorteringssystemet! Nu ghe komm ts er till d nära in s itt o mrå amling de. Fast i tt tt Lä t at FNI ä ar g ör ad Ök r se l e vic iljö t rik M ig a tv Fastighetsnära

Läs mer

VI VILL HA DINA MATRESTER

VI VILL HA DINA MATRESTER VI VILL HA DINA MATRESTER Återvinn din mat Uppsamling Transport Rötning Drivmedel Matrester - en värdefull resurs Det mesta av vårt avfall går att återvinna. Med insamling av matavfall tar Österåker ett

Läs mer

Nr. 2 2014. Hilding Sjöfors spurtar i mål på O-ringen. Ett nummer fullt med minnen från sommaren!

Nr. 2 2014. Hilding Sjöfors spurtar i mål på O-ringen. Ett nummer fullt med minnen från sommaren! Nr. 2 2014 Hilding Sjöfors spurtar i mål på O-ringen Ett nummer fullt med minnen från sommaren! Klubbinformation Postadress:OKÄlme,Maskrosvägen8lgh1204,34334Älmhult Besöksadress:Älmestugan,Fågelvägen(längstupp)

Läs mer

Tur & retur. Sorteringsguide Boda avfallsanläggning

Tur & retur. Sorteringsguide Boda avfallsanläggning Tur & retur Sorteringsguide Boda avfallsanläggning Det här packar du innerst Miljöstation Återvinningsstation Sista minuten? Packa smart! Det här packar du ytterst Så här sorterar du avfall som lämnas

Läs mer

Tack för mat och kaffe! Våga fråga. Varje droppe räknas. Information & inspiration. Hur ska jag dosera tvättmedel? DITT MATAVFALL BLIR BIOGAS

Tack för mat och kaffe! Våga fråga. Varje droppe räknas. Information & inspiration. Hur ska jag dosera tvättmedel? DITT MATAVFALL BLIR BIOGAS Gruppförsändelse (samhällsinformation) till samtliga postavlämningsställen Tack för mat och kaffe! DITT MATAVFALL BLIR BIOGAS Information & inspiration FRÅN UPPSALA VATTEN OCH AVFALL AB NOV 2012 Våga fråga

Läs mer

Dags att välja avfallsabonnemang. Du kan välja mellan tre alternativ!

Dags att välja avfallsabonnemang. Du kan välja mellan tre alternativ! Dags att välja avfallsabonnemang Du kan välja mellan tre alternativ! t nas e s al 13! v t t 0 r di ari 2 ö u G S! 1 jan B O en 3 d Avfallshantering valbroschyr.indd 1 2012-12-19 10:41:53 Nu är det dags

Läs mer

OM SOPOR. Dessutom betalar vi för varje kilo sopor vi slänger i soptunnorna och om vi blir bättre på att sortera kan också de kostnaderna minskas.

OM SOPOR. Dessutom betalar vi för varje kilo sopor vi slänger i soptunnorna och om vi blir bättre på att sortera kan också de kostnaderna minskas. OM SOPOR Den här gången handlar hela informationsbladet om sopor och sophantering. Den här informationen gäller alla boende, både hyresgäster och bostadsrättsinnehavare. Vi har alla precis lika stor skyldighet

Läs mer

Placeringar Dam. Plac Startnr Namn Postadress Poäng

Placeringar Dam. Plac Startnr Namn Postadress Poäng Placeringar Dam 1 109 Anette Bergström Storvreta 154 / 6 2 152 Seidy Åkerlöf Gimo 134 / 8 3 94 Inga-Lill Sundström Lövstabruk 125 / 4 4 73 Therese Andersson Knivsta 125 5 74 Elisabet Andersson Knivsta

Läs mer

Den roliga delen, det är att lära sig sopsortera rätt!! En konst som tar högst 4 minuter om dagen efter lite träning.

Den roliga delen, det är att lära sig sopsortera rätt!! En konst som tar högst 4 minuter om dagen efter lite träning. BRF Hängboken 2011-10-06 Soprummets är en av de viktigaste funktionerna för de boende men också ett klassiskt ämne för diskussion och irritation. Hur det än informerats och beslutats kommer det alltid

Läs mer

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015 Startlista, par/lag Kuriren Cup Final 205 Datum 205-06-4, 0800 Bana Eskilstuna GK Start Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0800 0800 080 080 0820 M Eliasson/T Landin 7,5 A X Tony Landin Torshälla

Läs mer

Gäller 2014-01-01 2015-01-01. Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp i Smedjebackens kommun

Gäller 2014-01-01 2015-01-01. Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp i Smedjebackens kommun 1 Gäller 2014-01-01 2015-01-01 Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp i Smedjebackens kommun Denna skrift vänder sig till dig som har enskilt avlopp. Det kan vara ett minireningsverk, två,-och

Läs mer

Kommunbladet september 2014

Kommunbladet september 2014 Kommunbladet september 2014 Valet 2014 Söndag den 14 september är det val till riksdag, kommun och landsting. När du röstar ska du ta med röstkort och ID-handling, till exempel körkort eller pass. Om du

Läs mer

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton!

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton! Vi slänger allt mer Hur mycket grejer slänger du och din familj varje vecka? Gamla förpackningar, matrester, slitna kläder, batterier, värmeljus, tidningar Ja, om du tänker efter så kan det vara en hel

Läs mer

Avfallsalmanackan 2014

Avfallsalmanackan 2014 Avfallsalmanackan 0 SPARA ALMANACKAN Denna avfallsalmanacka ersätter annonser i dagstidningen. Luleå Renhållning AB Christoffer Spålseus, Chaufför Carola Lidén, Kundservice. Daniel Wikström, Miljöarbeterare.

Läs mer

Ny kommunal avfallstaxa. för flerfamiljshus och verksamheter

Ny kommunal avfallstaxa. för flerfamiljshus och verksamheter Ny kommunal avfallstaxa för flerfamiljshus och verksamheter 1 Varsågod Ny avfallstaxa gäller från 1 april 2012. Här kommer information till dig som fastighetsägare om den nya avfallstaxan som gäller för

Läs mer

Krets. Välkommen till NSR. Mål & vision. Ny hemsida. Läs mer om den nya avfallsplanen. Så hittar du rätt. Samhällsinformation från NSR AB

Krets. Välkommen till NSR. Mål & vision. Ny hemsida. Läs mer om den nya avfallsplanen. Så hittar du rätt. Samhällsinformation från NSR AB MAJ 2012 nummer 1 Välkommen till NSR Ett regionalt miljöföretag i världsklass Mål & vision om den nya avfallsplanen Ny hemsida Så hittar du rätt Samhällsinformation från NSR AB NSR Återvinningscentral

Läs mer

Båstads kommun - Avfallstaxa 2015. Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall Samtliga priser inklusive moms

Båstads kommun - Avfallstaxa 2015. Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall Samtliga priser inklusive moms Båstads kommun - Avfallstaxa 2015 Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall Samtliga priser inklusive moms Enligt beslut i Kommunfullmäktige 2014-11-26 Gäller fr.o.m. 2015-01-01 2 Foto: Rickard Johnsson,

Läs mer

NJC / SCANDIC CUP STAFETT

NJC / SCANDIC CUP STAFETT Start : 09:45 Technical Delegate AssistantTechnical Delegate Chief of Competition Assistant TD Nat. Jury Information EKBLOM Gudrun MARTINSSON Hans ÅBERG Gabriel CAN Name: Height Difference (HD): Maximum

Läs mer

VAL AV AVFALLSABONNEMANG

VAL AV AVFALLSABONNEMANG 2015-03-10 VAL AV AVFALLSABONNEMANG I Emmaboda kommun är matavfallsinsamling infört i de områden som har tätortstömning. Genom att välja abonnemang för avfallshämtning kan ni göra en insats för miljön.

Läs mer