Ni är bäst! Projektledare Jennie Svensson

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ni är bäst! Projektledare Jennie Svensson"

Transkript

1 Miljökalender 2015

2 Nyheter! Nyinvigningen av s ÅVC den 14 oktober Foto: Anna Pejok/Service- och teknikförvaltningen. Utveckling på s ÅVC Ytterligare en etapp i utbyggnaden är klar och invigdes under en trevlig kväll i oktober. Vi kommer att fortsätta utvecklingsarbetet under 2015 med fler sorteringsfack, utökade asfaltsytor mm Jord att hämta på s ÅVC Under barmarkssäsongen kommer anläggningsjord att kunna hämtas i ett av de stora sorteringsfacken. Jorden är av bra kvalitet för buskar, rabatter och gräsmattor, men den är inte avsedd för odling i trädgårdsland. Bygg- och rivningsavfall ska sorteras. Illustratör: Elenor Larsson Bli miljönär! Vi har alla ett viktigt uppdrag för att undvika att avfallsmängderna ökar. - Återanvändning, om inte jag behöver denna sak mer, är det någon annan som kan använda den en gång till t.ex. loppis. - Återvinning, om saken inte går att använda en gång till så kanske det kan användas till något annat t.ex. trasiga tyger som blir en trasmatta, använd frityrolja kan blandas med havregryn ges till småfåglarna. LANDSBYGD I CENTRUM Utvecklingsenheten Sedan snart ett år har jag haft förmånen att jobba med projektet Landsbygd i centrum. Ett uppdrag med det breda målet att göra det lättare och roligare att bo och verka i kommunens vidsträckta landsbygd. I början var det säkert många som undrade vad en ung tjej från södra delen av landet skulle kunna tillföra. Men när småländska idéer efterhand slog följe med genuin erfarenhet och envishet så började det hända saker. Nya förslag såg dagens ljus och gamla idéer dammades av och betraktades ur nya perspektiv. Så föddes exempelvis Landsbygdsviljan där grupper från olika bygder fokuserat jobbar fram viktiga områden att utveckla. Lyckade processer präglad av en värdegrund byggd på vilja, engagemang och positivitet. För mig har det varit fantastiskt lärorikt och utvecklande att jobba som vägvisare. Särskilt när riktningar mot möjligt förverkligande i en del fall börjat skymta. Entreprenörskapet spirar på landbygden och att fler vill flytta till kommunens byar tyder på att attraktionen har ökat. När projektet så småningom avslutas så är jag övertygad om att ni på egen hand uppnår nya mål. För kom ihåg, det mesta är möjligt bara landsbygdsviljan finns! Jag kommer ofta att bläddra i den här kalendern och påminnas om möten med så många fantastiska människor i Gällivare kommun. Ni är bäst! Projektledare Jennie Svensson Hitta tips på detta och skicka in till oss så kan vi lägga ut tipsen på vår hemsida! Hjälp till du också! Kalendern är tryckt med miljömärkta färger och papper Miljökalendern trycks av GTC i Luleå. Ansvarig utgivare Lennart Johansson, kommunchef Gällivare kommun. Foto där ej annat anges: Daniel Olausson/Mediatales.se

3 Renhållningsordningen HÄMTNING FRÅN FRITIDSHUS Hämtning av hushållssopor v Tömning av fritidshusavfallet pågår under vecka varje år. Normalt sker hämtning var fjortonde dag men ansökan om hämtning var 4:e vecka är möjligt, samt var 8:e vecka om egen kompostering av matavfallet sker eller vid installerad köksavfallskvarn. Avgift Kostnaden varierar beroende på sortering och hämtning. Möjlighet till gemensamt kärl med flera avfallslämnare finns, vilket också innebär reducerad taxa. Fast avgift Alla som har ett fritidshus ska betala en fast avgift på 769 kr/år och fastighet. Den fasta avgiften ska täcka kommunens omkostnader för återvinningscentraler, miljöstationer, administration- och personalkostnader mm. Blandat Kompost Kompost 2 veckor 4 veckor 8 veckor Antal tömningar 9 ggr/år 5 ggr/år 2 ggr/år Rörlig avgift/år 248 kr 63 kr 14 kr Total avgift inkl fast avgift kr 831 kr 783 kr Gemensamt kärl 893 kr 800 kr 776 kr HÄMTNING FRÅN VILLA/PERMANENT BOENDE Avgift, 190 lit kärl Villa/permanentbostad kompost var 4:e vecka, kompost var 8:e vecka, Hämtningsdagar Hämtningsdagar se sidan kr/år kr/år kr/år Vid frågor ang bestämmelser för tömning, debitering, och behov av extra töming kontakta: Tel , Entreprenör Hämtning utförs, på uppdrag av Gällivare kommun, av Karl-Erik Karlssons Åkeri, underentreprenör åt BDX. Vid frågor kontakta: Utökade sophämtningsområden Inventering pågår om vilka permanent-, fritids- eller tillfälliga boenden samt verksamheter som finns i områdena. Vi vill gärna ha in synpunkter från er inför märkning och utplacering av kärl samt om tömningsintervall. Kontakta tel eller Uppehåll i hämtning Uppehåll i hämtning vid fritidshus kan efter ansökan medges fastighetsinnehavare om fastigheten inte kommer att utnyttjas under perioden för hämtningen. Ansökan ska lämnas till renhållningsansvarig nämnd (Service- och tekniknämnden) senast en månad (april) före den avsedda uppehållsperioden. Uppehåll kan beviljas i maximalt 5 år. Befrielse från kommunal avfallshämtning Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som själv kan ta hand om sitt hushållsavfall på ett sätt som är betryggande för människors hälsa och miljö, kan efter ansökan till miljö- och byggnämnden om det finns särskilda skäl, befrias från skyldigheten att lämna avfall till kommunen för transport, bortskaffande och återvinning. En avgift på 1678 kr tas ut vid ansökan och den gäller viss tid eller tillsvidare så länge inga förändringar sker. Befrielse kan även beviljas efter ansökan till miljö- och byggnämnden om fastigheten inte nyttjas, så kallad ödefastighet eller på grund av det geografiska läget. Ansökan ombefrielse för fritidshus ska inlämnas senast vecka 18 om befrielsen ska gälla från i år. Avgiften är då 839 kr för handläggningen. SLAMTÖMNING Obligatorisk tömning Enligt Gällivare kommuns renhållningsordning ska tömning av slam från slutna tankar, fettavskiljare och trekammarbrunnar ske minst 1 gg/år. All slamtömning ska ske i samverkan med Gällivare kommun. Vid frågor ang bestämmelser för tömning, debitering, och behov av extra töming kontakta: Tel , BDX Miljö AB, med underentreprenör PASAB, utför tömningarna på uppdrag av Gällivare kommun. Vid frågor kontakta: Dispens Ansökan om dispens ska inlämnas i god tid (6 veckor) före tömningsperioden. Ansökan av ändrad intervall/befrielse under pågående slamtömning gäller ej. Blankett finns att hämta på & Samhälle/Blanketter Dispenser och frågor ang avloppsanläggningarna i övrigt handläggs av: Miljö- och byggförvaltningen, vx. Uppdaterad tömningsplan finns på Avgift Sluten tank Upp till 3 kbm per kbm överstigande 3 kbm Slamavskiljare Upp till 3 kbm 2 308,00 kr 443,00 kr 1 766,00 kr per kbm överstigande 3 kbm 258,00 kr Övriga avgifter tas ut vid förhindrad tömning bomkörning, extra tömning. Läs mer på & Samhälle/Taxor och avgifter. Övrigt Om du har ett tungt gammalt cementlock måste du byta till lättare godkänt brunnslock enligt Arbetsmiljölagen. Eventuell notering om detta finns på din faktura. Märk ut platsen för brunnen så att entreprenören lättare hittar den, gärna med en röd käpp.

4 Soutujärviviljan fr v i bild: Lotti Meier, Vivianne Eriksson, Therese Dyrander, Ingela Koski, Thomas Berglund, Jonas Olsson och liggande Martin Dyrlind. SOUTUJÄRVIBYGDEN Soutujärvibygden är placerad ca 5 mil norr om Gällivare och består av de två största byarna Skaulo och Puoltikasvaara, samt en mängd mindre byar, Avvakko, Moskojärvi, Lappeasuando, Neitisuando. Byarna ligger som pärlor på ett band längs E10, vilket lett till framgång för bygden som kan erbjuda logi, mat och naturupplevelser för genomresande. Det finns även stora möjligheter för skoteråkandet och även hundspann. Nära till flygplatserna i både Gällivare och Kiruna. Soutujärvibygden är också perfekt placerad inför den stora mängden kommande arbetsplatser i Svappavaara, vilket också lett bygden till egna initiativ till bostadsbyggen. Naturen erbjuder in till fiske, jaktturer och naturupplevelser. I hela Soutujärvibygden bor nu ca 460 invånare, 35 företag med blandad inriktning, främst inom skogs-, byggnads- och turismbranschen.

5 AKTIVITET Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Korridoren Gällivare museum, konstutställning Martin Isaksson och Åtta årstider Fotoutställning 3 Januarifest Moskojärvi Bygdegårds förening 1 Toppstugan (Åke på Toppen) på Dundret öppen varje röd dag t.o.m 1 maj, Friluftsfrämjandet 1 Vassarabanan, isbanan på Vassar träsk öppen t.o.m april 1 Fiskepremiär i Sammakkosjöarna 1-31 Chasing Light filmtävling pågår! 4 Dalstugan på Dundret öppen varje söndag samt påskhelgen t.o.m 1 maj Friluftsfrämjandet. 10 Julgransplundring 17 Kaamos Hembygdsområdet Soutujärvi Gourmethelg med Simon Laiti Dundretbuggarna, danskurs i Ullattilogen 24 Alpin skidskola Dundret, v4-v11, Friluftsfrämjandet 24-14/2 Samisk utställning - Gällivare museum 30 Polarvinternatten, Norrskensgallerian öppet till 20.00, Sole Event Oddajagi mánnu Tammikuu Januari Vecka 01 Vecka 02 Vecka 03 Vecka 04 Vecka Nyårsdagen Hanna Hannele Trettondagsafton Kasper Melker Baltsar August Augusta K8 K K8 K K8 K K8 K K8 6 K Frideborg Fridolf Knut Felix Felicia Laura Lorentz Hjalmar Helmer Henrik 2 Fabian Sebastian Bodil Boel Trettondag jul Förintelsens minnesdag Göte Göta Konungens namnsdag Svea Agnes Vincent Frej Agmeta Viktor Freja Karl Karla Skolstart Ställ ut sopkärlet som vanligt. Låt kärlet stå framme tills det är tömt. Tjugondedag jul K8 4 K K8 5 K Erland Gunnar Gunder Diana 6 Gunilla Gunhild Alfred Alfrida Sigurd Sigbritt Anton Tony Erika Ivar Joar Söndagen e nyår Rut Jan Jannike 1 e trettondedagen Hilda Hildur 2 e trettondedagen Paul Pål 3 e trettondedagen 1 K 2 K 3 K 4 K K 5 Snön är ett problem för den som tömmer sopor! Snöröjningen av vägarna till soprummen måste breddas för att hämtningen ska fungera De tunga sopkärlen dras för hand Snötyngda grenar skadar sopbilen! Tänk på att det ska vara snöröjt och sandat så att sopbilen kan tömma ditt kärl! 11 pantade burkar sparar energi som motsvarar 5 minuters dusch?

6 - Roligt att det faktiskt fungerade med en bastu av is, säger Mikael Eriksson som tillsammans med Jan-Roger Eriksson och Niklas Eriksson byggde en isbastu med tillhörande isvak på älven i Lappeasuando.

7 AKTIVITET Korridoren Gällivare museum Konstutställning Martin Isaksson och Åtta årstider Fotoutställning Skidtrim Bergens IF Skaulo-Puoltikasvaara 5 Film i Sjukhusets Aula, Gällivare Filmstudio 6 Samisk Nationaldag 12 Film i Sjukhusets Aula, Gällivare Filmstudio 12 Alla hjärtans föreställning kl 19.00, Kulturskolan 14 Alla hjärtans dag Norrskensgallerian öppet 10-15, Soleevent 15 Familjeföreställning Den fula ankungen, Sjöparkskolans aula 17 Fetisdag HBG,Bruna bönor m fläsk, kaffe semla i Nattavaara 17 Fettisdag i Baltiska stallet 19 Film i Sjukhusets Aula, Gällivare Filmstudio 21-15/3 Om gruvan kommer- Gällivare Museum 26 Film i Sjukhusets Aula, Gällivare Filmstudio 27-1/3 Lilla VM, MAIF Guovvamánnu Helmikuu Februari Vecka 05 Vecka 06 Vecka 07 Vecka 08 Vecka 09 Måndag 26 Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Kyndelsmässodagen Disa Hjördis Ansgar Anselm Samisk nationaldag Agata Agda K K K K Fanny Iris Yngve Evelina Franciska Inge Evy Julia Julius Alexandra Sandra Frida Fritjof Ella Gabriella Dorotea Doris Torsten Torun Mats Mattias Sigvard Sivert Torgny Torkel 6 K Agne Ove Rikard Dick Valentin Max Maximilliam Berta Bert Sigfrid Vivianne Hilding Pia 6 Lage Alla hjärtans dag Maria Septuagesima Kyndelsmässodagen Fastlagssöndagen 1 i fastan K8 1 K K8 2 K K8 3 K K8 4 K K8 5 K UNDVIK VATTENFRYSNING: Orörd snö isolerar bäst, undvik skotta där vattenledningen ligger om det är möjligt! Stillastående vatten fryser, ett regelbundet användande förhindrar fryning! Se till att ha ordentligt med värme där vattnet kommer in. Glas kan återvinnas hur många gånger som helst?

8 ULLATTIBYGDEN Ullatti är en bygd ca 6 mil sydost om Gällivare och ca 9 mil väster om Pajala. Bygden har ca 270 invånare och 27 företag, med störst delen inom skogsbranschen. Ullatti grundades strax före Byn ligger vackerts belägen med berget Särkivaara på ena sidan och älven Ängesån på den andra. En mycket fin natur som tilltalar de flesta friluftsmänniskor. Ängesån anses vara en av bästa laxreproduktionsälvarna i världen. Ullattiviljan fr v i bild: Arne Johansson, John Ömalm, Anne-Maj Mickelsson, Anette Åström, Lars Larsson, Alexander Mickelsson.

9 AKTIVITET Korridoren Gällivare museum Konstutställning Martin Isaksson och Åtta årstider Fotoutställning Skidtrim Bergens IF Skaulo-Puoltikasvaara 2-6 Sportlovsaktiviteter PIFF Skaulo- Puoltikasvaara 5 Film i Sjukhusets Aula, Filmstudio 7 Trekantsloppet, Hakkas GOIF,Ullatti IF,Sammakko FSF 7 Skotersafari PIFF Skaulo-Puoltikasvaara 7 Pimpeltävling Moskojärvi Bygdegårdsförening 7 Slåtterkojorna Runt. Skidlopp klassisk stil. Start kl Granhult 12 Film i Sjukhusets Aula, Filmstudio 14 Veteranskoter race i Tjautjas 14 ICA Målet,alpin skidtävling för barn på Dundret, Friluftsfrämjandet/ ICA Kvantum 19 Film i Sjukhusets Aula, Filmstudio Gällivare Vintermarknad - Fotoutställning Utställning om EMMA i hembygden på Centralskolan, Kulturen 21-18/4 Tage Lundin,Juni Popescu,Lars J:son Nutti-Gällivare Museum 25 Våffeldagen Skaulo-Puoltikasvaara Folkets Hus 25 Våffeldagen, Byastugan Nattavaara 25 Våffeldagen Hembygdsgården i Nilivaara 25 Våffeldagen i Ullattigården 26 Film i Sjukhusets Aula, Filmstudio 26 Norrskensgallerian 20% kväll kl 19-21, Soleevent 28 Klubbmästerskap på skidor, klassisk stil start kl11 på skolan i Granhult 28 Dundretrennen och alpinhelg Njukçamánnu Maaliskuu Mars Vecka 09 Vecka 10 Vecka 11 Vecka 12 Vecka 13 Vecka 14 Måndag 23 Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Sportlov 2-8/3 Ernst Erna Gunborg Gunvor Adrian Adriana Torbjörn Torleif Edla Ada Edvin Egon Herbert Gilbert Gertrud Edvard Edmund Gerda Gerd Gabriel Rafael Marie bebådelsedag Holger Holmfrid Fettisdagen Ester Askonsdagen Tora Tove K K K K K8 K8 K8 K8 K8 Kronprinsessans namnsdag Ebba Ebbe Camilla Viktoria Greger Matilda Maud Josef Josefina Emanuel Vårdagjämning Joakim Kim Rudolf Ralf 1 K 2 K 3 K 4 K 5 K K K Våffeldagen Vårsäsongens kärltömning startar vecka 10 längs Ritsemvägen. Glöm inte att besöka ÅVS:n i Stora Sjöfallet. Skräpa inte ner i vår fina natur! Ställ ut sopkärlet en dag tidigare än vanligt. Låt kärlet stå framme tills det är tömt. 6 K 6 Bengt Malkolm Morgan 2 i fastan 3 i fastan Internationella kvinnodagen Jungfru Marie bebådelsedag Albin Elvira Siv Kristoffer Christel Midfastosöndagen Kenneth Kent Jonas Jens Palmsöndagen Sommartid börjar ställ fram klockan 1 timme Om alla lämnar in sina kapsyler räcker stålet till nya bilar per år?

10 En vacker vårdag i Ullatti by, sett från Berget.

11 AKTIVITET Korridoren Gällivare museum Konstutställning Martin Isaksson och Åtta årstider Fotoutställning Skidtrim Bergens IF Skaulo-Puoltikasvaara 3 Långfredagsloppet, Myllyranta Ullatti 4 Påskfest, Moskojärvi Bygdegårdsförening 4 Pimpeltävling kl Förköp i Vettasjärvi 4 Cafékväll Hembygdsgården i Nilivaara 5 Pimpeltävling i Sammakko (Hem bygdsföreningen) 10 Musikcafé i Nattavaara 10 Dundret runt, för skolungdom, Friluftsfrämjandet Dundret Runt Dundretbragden Dundret Runt, Barnens DR,Dr Skate, Friluftsfrämjandet 12 Vårcafé i Ullattigården 17 Fjällbranten Trophy 18 Race of Legends 18 Dragracing i Tjautjas 19 Vårcafe i Ullattigården Soldalen Classic 25-13/5 Vårsalong-Gällivare museum 25-13/5 Konstutställning i Gällivare museum. 26 Vårcafe i Ullattigården 30 Valborgsfirande, Gamla Kvarn i Hakkas 30 Majbrasa på skolan i Granhult. 30 Majbrasa PIFF Skaulo- Puoltikasvaara 30 Brasrally MAIF 30 Valborgsfirande på Hembygdsomr. 30 Valborgsfirande med miningtown cruisers, Malmberget Majbrasa, Moskojärvi Bygdegårdsförening Çuoñománnu Huhtikuu April Vecka 14 Vecka 15 Vecka 16 Vecka 17 Vecka 18 Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Harald Gudmund Ferdinand Hervor Ingemund Nanna Skärtorsdagen Långfredagen Dymmelonsdagen Påsklov 3-12/4 stänger 11:30 Påskafton Ställ ut sopkärlet en dag tidigare än vanligt. Låt kärlet stå framme tills det är tömt. K K 6 K Marianne Marlene Annandag Påsk Vilhelm William Irma Irmelin Nadja Tanja Artur Douglas Tiburtius Olivia Oliver Amalia Amelie Emelie Anneli Annika Allan Glenn Otto Ottilia Patrik Patricia Georg Göran K8 1 K K8 2 K K8 3 K K8 4 K K8 Engelbrekt Ture Tyra Tyko Mariana Valborgsmässoafton Ingvar Ingvor Ställ ut sopkärlet som vanligt. Låt kärlet stå framme tills det är tömt Konungens födelsedag stänger ll:30 Ställ ut sopkärlet en dag tidigare än vanligt. Låt kärlet stå framme tills det är tömt. K8 K K8 K K8 K K8 K KOM IHÅG! Uppehåll för avfallshämtning i fritidshus skall sökas 1 månad innan tömningsperioden startar v 22. Elias Elis 6 Ulf Ylva Valdemar Volmar Påskdagen 2 i påsktiden Irene Irja Liv Olaus Ola Vega Markus Teresia Terese 5 K 3 i påsktiden 4 i Påsktiden En återvunnen aluminiumburk spar energi som räcker till ett dygn vid datorn?

12 DOKKASBYGDEN Dokkas är en småort i Gällivare kommun efter Länsväg 394, ca cirka 4 mil från Gällivare. Bygden har ca 885 invånare och 61 företag, mest inriktade på skogsförvaltning, men även företagstjänster och renskötsel. Dokkasbarnen går på EMMAskolan i Mettä Dokkas.

13 AKTIVITET Korridoren Gällivare museum Konstutställning Martin Isaksson och Åtta årstider, fotoutställning Skidtrim Bergens IF Skaulo-Puoltikasvaara 1 Toppstugan Dundret,säsongsavslutning. Toppluveutdelning kl 10-14, Friluftsfrämjandet 2-3 Avslutningshelg i skidbacken 9 Byakult Malmbergets Sporthall kl /6 Rauno Still Gällivare Museum 30 Gällivare rör på sig, motionslopp, nytt för i år Halvmara Gällivare Sport klubb HÄMTNING AV GROVSOPOR Vecka 22 från landsbygden Vecka 23 från tätorten Anmäl hämtning senast v 21! Miessemánnu Toukokuu Maj Vecka 18 Vecka 19 Vecka 20 Vecka 21 Vecka 22 Måndag 27 Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Valborg Första Maj stängt K8 6 K Monika Mona Gotthard Erhard Marit Rita Märta Märit Charlotta Lotta Linnea Linn Erik Maj Majken Karolina Carola Carina Carita Halvard Halvar Konstantin Conny Annandag Pingst Urban Vilhelmina Vilma stänger 11:30 Beda Blenda Kristi Himmelsfärdsdag Ställ ut sopkärlet som vanligt. Låt kärlet stå framme tills det är tömt. kvällsöppet kvällsöppet kvällsöppet Ingeborg Borghild Åke Sofia Sonja stängt Skollov 6 Hemming Henning K 1 K 2 K 3 4 K 5 K Yvonne Jeanette K K K K 6 K SLAMTÖMNINGEN STARTAR! Se till att vägen är farbar! Märk brunnen med röd käpp! Byt ut gamla cementlock till ett typgodkänt lock! Filip Filippa stängt Reidar Reidun Europadagen stängt Ronald Ronny stängt Desideria Desirée Pingstafton stängt Vera Veronika stängt 5 i påsktiden Bönsöndagen John Jane Esbjörn Styrbjörn Rebecka Ruben Söndagen f pingst Norges nationaldag Pingstdagen Mors Dag Ivan Vanja Petronella Pernilla Heliga trefaldighets dag

14 - Skrövbrons sommarcafé drivs sedan 2006 av GLEF (Gällivare landsbygds ekonomiska förening) började vi, tack vare ett drygt 20-tal sponsorer, att bygga kåtan. Följande byar har hjälpts åt med serveringen: Hakkas, Nattavaara, Palohuornas, Sammakko och Skröven. Sortiment och aktiviteter utökas år för år. Bo Carlsson, Hakkasviljan

15 AKTIVITET 1/6-9/8 Fjällstugan cafe öppet, MAIF 3 Skoj på stan i hela Centrum kl Vårmönstring/Mtc classic car 6 Nationaldagsfirande - Hembygdsgården i Soutujärvi - Bäckstranden i Nattavaara - Sammakko Hembygdsgård - Purnuvaara Hembygdsgård - Hembygdsområdet Gällivare - Nationaldagsfirande i Hakkas - Ullatti byastuga 6 Pricka-Tiden löptävling, Granhult 13 Midnight Sun Meet 13 Niliterrängen& Lapplands Långlopp 13 Linasvängen, Hakkas GOIF 15 Fotbollsskola i Malmberget, MAIF 15 Skrövbrons Café öppnar 17-22/8 Sommarutställning - Dualism, gammalt och nytt, Gällivare museum 19 Midsommarfirande - Ullattimacken - Moskojärvi Bygdegårdsförening - Midsommarbuffe, Skrövbrons café - Bäckstranden i Nattavaara - Sammakko Hembygdsgård - Gamla Kvarn i Hakkas - Hembygdsområdet Gällivare 20 Friluftsgudstjänst i Skrövbron 20 Notdragningutflykt Moskojärvi 22-9/8 Visning av Kaptenspelet i Kåkstan 22-9/8 Bildutställningar Föreningshuset 24 Bildutställning biblioteket Malmberget Bäcken o Elevhemsområdet /10 Bildutställning bibl. Malmberget Gällivare Sommarmarknad MC-Träff 26 Vettasdag i Vettasjärvi 27 Gruvorna Runt, cykellopp, (prel) Midnattssolsutställning, hundutst. 30 Lansjärvssångarn i Skrövbron Geassemánnu Kesäkuu Juni Vecka 23 Vecka 24 Vecka 25 Vecka 26 Vecka 27 Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Gun Gunnel Rutger Roger Ingemar Gudmar Solbritt Solveig stänger 11:30 5 Eivor Majvor Börje Birger Svante Boris Bertil Berthold Eskil Margit Margot Axel Axelina Islands nationaldag Torborg Torvald Björn Bjarne Danmarks grundlagsdag Skolavslutning Ställ ut sopkärlet en dag tidigare än vanligt. Låt kärlet stå framme tills det är tömt. Bo Germund Görel K8 1 K K8 2 K K8 3 K K8 4 K K8 5 K Paulina Paula Adolf Alice Johannes döparens dag David Salomon Rakel Lea K8 K K8 K K8 K K8 K K8 6 K Peter Petra Elof Leif Sveriges nationaldag stängt stängt Gustav Gösta Aina Aino Linda Midsommar afton Midsommardagen stänger 14:30 Selma Fingal pantade burkar sparar energi som motsvarar 5 minuters dusch? Du kan koka 38 koppar kaffe på din dagstidning? så mycket energi sparas om den återvinns! 1 e trefaldighet 2 e trefaldighet Robert Robin Håkan Hakon Alf Alvar Den heliga Johannes döparens dag Sommarsolstånd stängt 4 e trefaldighet 2 e trefaldighet Leo

16 Nattavaaraviljan fr v i bild: Kjell Sundberg, Kerstin Axelsson, Anette Mattsson, Kerstin Samuelsson, Anna-Lena Dynesius. NATTAVAARABYGDEN Nattavaara är en småort i Gällivare kommun. Orten Nattavaara är egentligen två orter i Råne älvdals norra del. Nattavaara och Nattavaara by. När bygget av Malmbanan, 1887 nådde Råne älv etablerades stationssamhället Nattavaara på tallheden väster om Råneälven, ca 5 km från den ursprungliga byn på berget, Nattavaara by. Namnets betydelse är inte säkerställd men torde ha sitt ursprung i det samiska ordet nahta som betyder skaft. Det samiska ordet vare och det finska vaara betyder berg. Nattavaara är alltså Skaftberget. Nattavaara är en av landets kallaste orter och brukar därför ofta omnämnas i väderleksrapporterna på vintern med lägsta temperaturen i landet. Orten har en matvarubutik och en bensinstation, samt barnomsorg. Det finns en föräldragrupp som aktivt arbetar med barnomsorg och skola.

17 AKTIVITET Korridoren Gällivare museum, Konstutställning Martin Isaksson och Åtta årstider Fotoutställning Naturpasset och Cykeltrim Bergens IF Skaulo-Puoltikasvaara 1/6-9/8 Fjällstugan cafe öppet, MAIF 1 Trivselkväll i Koskullskulle skola kl Barnens egen dag vid Skrövbron 8 Trivselkväll på Hembygdsområdet i Gällivare kl Hembygdsdag Hembygdsgården i Nilivaara Hemvändar veckan i Sammakko 16 PRO-dagen i Sammakko, Hembygdsföreningen Hembygdsdagar i Nattavaara 18 Medlemsfest i Nattavaara 18 Hakkas byadag i Hakkas skola 18 Soutujärvinappet Folkets Hus och SFVOF i Skaulo-Puoltikasvaara 19 Friluftsgudstjänst i Nattavaara 20 Myrslåtter Kainunjänkkä Soutujärvi 22 Skrövbron, Fotograf Daniel Olausson kl Trivselkväll Nattavaara Bäckstrand kl Trivselkväll Svanparken i Malmberget kl Auktion kl vid Skrövbron, GLEF 25 Vettasdagen från kl (kvällspub för medlemmar från kl 21-01) 29 Trivselkväll på Vassaratorget kl Suiodnemánnu Heinäkuu Juli Vecka 27 Vecka 28 Vecka 29 Vecka 30 Vecka 31 Måndag 29 Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Aron Mirjam Esaias Jessika Joel Judit Margareta Greta Marta Kronprinsessans födelsedag Rosa Rosita Klas Kjell Jörgen Örjan Folke Johanna Botvid Seved Ragnhild Ragnvald Magdalena Madeleine Reinhold Reine Emma Aurora André Andrea Bruno 1 K 2 K 3 K 4 K 5 K Kristina Kerstin K K K K 6 K Olof Algot Helena Elin Ulrika Ulla Eleonora Ellinor Fredrik Fritz Jakob Apostladagen 6 e trefaldighet Laila Ritva Herman Hermine Sara Kristi förklarings dag 8 e trefaldighet Jesper Var tredje förpackning i din livsmedelsaffär är tillverkad av återvunnet material?

18 Ett svalkande dopp i Venetjoki, Nattavaara by, en varm dag i augusti 2014.

19 AKTIVITET Korridoren Gällivare museum Konstutställning Martin Isaksson och Åtta årstider Fotoutställning Naturpasset och Cykeltrim Bergens IF Skaulo-Puoltikasvaara 1-2 Konsthelg och öppethus i Sarvisvaara 1-9/8 Fjällstugans Cafe öppet 2 Hembygdsgårdarnas Dag i Purnuvaara 5 Trivselkväll i Svanparken i Malmberget kl Flottkalaset i Tjautjausjaure 15 Kul I byn I Sammakko, Hembygdsföreningen 15 Mtc all car show centrala Gällivare kl Miningtown cruisers All car party 16 Surströmmingspremiär i Baltiska stallet 16 Säsongsavslut cafe vid Skrövbron kl 20.00, GLEF 21 Surströmming i Nattavaara 22 Surströmmingsfest, Moskojärvi Bygdegårdsförening 23 Toppvandringen, Dundret Friluftsfrämjandet 29 Storloppis Skaulo-Puoltikasvaara Folkets Hus Dundret Hill Climb och Extreme Running 29-19/9 Reflexioner-Kvinnor om kvinnor, Gällivare museum 30 Malmbergscupen i Fotboll, MAIF Borgemánnu Elokuu Augusti Vecka 31 Vecka 32 Vecka 33 Vecka 34 Vecka 35 Vecka 36 Måndag 27 Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Tage Arne Arnold Ulrik Alrik Alfons Inez Dennis Denise Per Silvia Sylvia Lars Susanna Klara Kaj Uno Stella Estelle K8 1 K 2 K K8 K8 3 K 4 K K8 5 K K8 Verner Valter Bartolomeus Arvid Vidar Ellen Lena Lovisa Louise Magnus Måns Östen Bernhard Bernt Rolf Raoul Jon Jonna K K8 K K8 K8 K K K8 6 K K Gurli Leila Drottningens namnsdag Henrietta Henrika Hans Hampus 9 e trefaldighet 10 e trefaldighet 11 e trefaldighet Karin Kajsa 12 e trefaldighet 13 e trefaldighet Roland Brynolf Signe Signhild Albert Albertina miljoner gamla mobiltelefoner ligger oanvända hemma hos folk? Tillsammans innehåller de 162 kilo guld!

20 Fr v i bild: Projektledare Jennie Svensson, Ellen Lundgren, Svenka (Sven-Uno) Andersson, Magnus Winbjörk, Eilert Martinsson, Maria Öhman, Ingela Granström. TJAUTJASBYGDEN Tjautjas är en tätort i Gällivare kommun och ligger cirka tre mil norr om centralorten Gällivare. Byn består av ca 250 invånare där genomsnittsåldern är ca 30 år. Det finns 17 företag på orten. Tjautjasjaure hette från början Tjaktjajaure. Detta betyder Höstsjön; sjön ligger på tvären i samernas flyttriktning, väst-östlig riktning, och sjön och bäcken var ett naturligt staket. Renarna stannade tills sjön blev istäckt och kring november-december flyttade samerna med renarna längre österut. Namnet fick byn förmodligen på grund av att samerna vistades vid sjön under hösttiden. Tjautjas har uppmärksammats extra sen det stora Flottkalaset i initiativ och ledning av riksspelmannen Daniel Wikslund.

21 AKTIVITET Korridoren Gällivare museum Konstutställning Martin Isaksson och Åtta årstider Fotoutställning Naturpasset och Cykeltrim Bergens IF Skaulo-Puoltikasvaara 5 Paltfest Från kl i Vettasjärvi (K-pub för medlemmar från kl 22-01) 6 Dalstugan på Dundret öppen 10-14, söndagar september, Friluftsfrämjandet 26/9-4/10 Kulturfestival i Nattavaara 26 Renkok kl 14 och kl 16 i Nattavaara, Bokning tel Hälsohelg Skaulo- Puoltikasvaara Folkets Hus 26-17/10 Utställning - Gällivare museum 26-4/10 Kulturfestival med tema Landsbygd och ungdom 26/9-4/10 Fotoutställning under Kulturveckan, Fotoklubben Çakçamánnu Syyskuu September Vecka 36 Vecka 37 Vecka 38 Vecka 39 Vecka 40 Måndag 31 Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Samuel Sam Justus Justina Regina Roy Alma Hulda Anita Annette Ida Sigrid Siri Dag Daga Matteus Maurits Moritz Tekla Tea Alfhild Alva Tord Turid 1 K 2 K 3 K 4 K 5 K Hildegard Magnhild K K K K 6 K Lennart Leonard Mikael Mikaela Höstdagjämning Gerhard Gert Helge Gisela 6 Dagny Helny Adela Heidi Åsa Åslög 14 e trefaldighet Lilian Lilly Sture Orvar Fredrika Elise Lisa Tryggve Enar Einar 15 e trefaldighet 16 e trefaldighet 17 e trefaldighet Dagmar Rigmor s sista HÄMTNING AV GROVSOPOR Vecka 39 från landsbygden Vecka 40 från tätorten Anmäl hämtning senast v 38! Varje år återvinns ton plast från gamla kylar och frysar?

22 - Det finns ingen bättre avkoppling, det är både rofullt och spännande säger Gunvor Wåhlström när hon fiskar i Sammakkosjön.

23 AKTIVITET Korridoren Gällivare museum Konstutställning Martin Isaksson och Åtta årstider Fotoutställning Naturpasset och Cykeltrim Bergens IF Skaulo-Puoltikasvaara 1 Tjejkväll Norrskensgallerian kl Sole Event 1 Film i Sjukhusets Aula, Gällivare Filmstudio 1-31/12 Simning, Friluftsfrämjandet 8 Film i Sjukhusets Aula, Gällivare Filmstudio 15 Film i Sjukhusets Aula, Gällivare Filmstudio 20 Film i Sjukhusets Aula, Gällivare Filmstudio 24-29/11 Textilutställning Gällivare museum 29 Film i Sjukhusets Aula, Gällivare Filmstudio 30 Halloween fredag Norrskensgallerian kl Sole Event 31 Halloween lördag Norrskensgallerian kl 12-16, Sole Event 31 Kulturdag 1 Skaulo-Puoltikasvaara Folkets Hus 31 Skidpremiär! Golggotmánnu Lokakuu Oktober Vecka 40 Vecka 41 Vecka 42 Vecka 43 Vecka 44 Måndag 28 Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Ragnar Ragna Internationella barndagen Bror Jenny Jennifer Birgitta Britta Ludvig Love Esvald Osvald Nils 6 Ingrid Inger K8 1 K 2 K K8 K8 3 K 4 K K8 5 K K8 Valfrid Manfred Berit Birgit Stellan Hedvig Hillevi Finn K K8 K K8 K8 K K K8 6 K K8 Tore Tor Sibylla Ursula Yrsa Marika Marita Severin Sören Amanda Sabina Simon Viola Elsa Rasmus Simone Isabella stänger 11:30 FN-dagen Harry Harriet Antonia Toini Evert Eilert Edit Edgar Alla Helgons dag Frans Frank Den helige Mikaels dag Erling Jarl Tacksägelsedagen 20 e trefaldighet Lukas Inga Ingalill 21 e trefaldighet Sommartid slutar, klockan ställs 1 timme bakåt 6 Göra vinter i stugan! Kom ihåg att stänga vattnet innan värmen stängs av för vintern. Glaset från en glödlampa kan bli en flaska om den lämnas till återvinning?

24 Hakkasviljan fr v i bild: Daniel Wennström, Monika Nilsson, Eva-Lena Björkman, Bo Carlsson, Birgit Landström, Tore Henriksson. HAKKASBYGDEN Hakkas finska: Hakanen- är en tätort i Gällivare kommun. I hela Hakkasbygden bor ca 750 invånare och i bygden drivs 85 företag med störst inriktning på skogsbruket. Byn har ca 370 invånare och är den största tätorten på Gällivares landsbygd. I byn finns ett antal småföretag, en butik, bensinstation, bibliotek, skola, bygdegård, café och ett badhus. Skolan är byns största arbetsplats. Gruvnäringen sysselsätter flest. Orten är känd för sina framgångsrika skidåkare, samt för ett skidlopp under sommarmarknaden i juli som möjliggjordes genom att snön skyddades från vår-och sommarvärmen av sågspånslaget som sedan togs bort före loppet.

25 AKTIVITET Korridoren Gällivare museum Konstutställning Martin Isaksson och Åtta årstider Fotoutställning 1 Skidpremiär 1 Kulturdag 2 Skaulo-Puoltikasvaara Folkets Hus 1 Toppstugan på Dundret öppnar för säsongen. Öppen varje röd dag 10-14, Friluftsfrämjandet. 5 Film i Sjukhusets Aula, Gällivare Filmstudio 12 Film i Sjukhusets Aula, Gällivare Filmstudio 19 Film i Sjukhusets Aula, Gällivare Filmstudio 14 Musikcafé i Nattavaara Vinterpremiären FIS-tävling Hellnerstadion 22 Bytesmarknad, köp/sälj friluftsutrustning, Friluftsfrämjandet Santa Winter Games 26 Julföreställning med Kulturskolans elever kl Julmarknad på Kyrkbacken Soutujärvi kyrka samarr flera föreningar 28 Adventsfest Moskojärvi Bygdegårdsförening Byarnas Julmarknad - 1, 2, 3, 4 advent 29 Dansens dag kl Skyltsöndagsöppet 29 Skyltsöndag Norrskensgallerian kl 12-16, Sole Event 30-7/12 LKABs Konstklubb Lotteriutställning Skábmamánnu Marraskuu November Vecka 44 Vecka 45 Vecka 46 Vecka 47 Vecka 48 Vecka 49 Måndag 26 Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag K8 Tobias Teodor Teodora Vibeke Viveka Klemens Anders Andreas Hubert Hugo Martin Martina Naemi Naima Gudrun Rune Sverker Mårten Lillemor Moa Katarina Katja Eugen Eiugenia Konrad Kurt Elisabet Lisbeth Linus Gustav Adolf Gustav Adolfsdagen 1 K 2 K 3 K 4 K 5 K Mårtensafton Kristian Krister K K K K 6 K K Pontus Marina Astrid Asta 1 ELAVFALL hör inte hemma i soptunnan! Lämna små elavfall på våra utställda insamlingsholkar i butikerna eller på ÅVC. 6 Ingegerd Ingela Emil Emilia Helga Olga Malte 6 Sverige återvinner 99 % av hushållens avfall? Allhelgonadagen Söndageb e alla helgons dag Vendela 23 e trefaldighet Fars Dag Leopold Söndagen f domssöndagen Domssöndagen 1 i advent Cecilia Sissela Sune

26 Landsbygdsviljorna välkomnade till julmys och marknad varje adventssöndag under hela december 2014 på Vassaratorg.

27 AKTIVITET Korridoren Gällivare museum Konstutställning Martin Isaksson och Åtta årstider Fotoutställning Adventmarknad i Kåkstan 1-4 advent 1-24/12 Julkalendern på Centralskolan- Gällivare museum 5 Julbord från kl i Vettasjärvi/ Byastuguföreningen 5 Julmarknad i Nattavaara 5 Hakkas Julmarknad i Hakkas skola 5 Julförsäljning Hembygdsgården i Nilivaara 5 Alpin skidskola Dundret, v Friluftsfrämjandet 6 Dalstugan på Dundret öppnar för säsongen,öppen varje söndag samt annandag jul kl 10-14, Friluftsfrämjandet 6 Julbord kl 13 och kl 16. Bokningstel Nattavaara Hembygdsförening 12-9/ Kom och se konst du äger - Gällivare museum 13 Luciakonsert med kulturskolans elever kl Julmässa på Hembygdsområdet Polarvinternatt med Kulturhelg. Konsert i Gällivare kyrka samt öppet hus 31 Nyårscruising, MD:s parkering Gve kl Stillastående vatten fryser! Se till att utrymmen där vattenmätare finns är uppvärmt. Unvik att snöröja eller trampa ner snön där inkommande vattenledning ligger. Orörd snö isolerar bäst! Juovlamánnu Joulukuu December Vecka 49 Vecka 50 Vecka 51 Vecka 52 Vecka 53 Måndag 30 Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Oskar Ossian Beata Beatrice Angela Angelika Sten Sixten Tomas Benjamin Lydia Virginia Anna Malin Malena Barbara Barbro 2 K K8 3 K K8 4 K K8 5 K K8 Vintersolståndet Daniel Daniela Sven Alexander Alexis Nikolaus Niklas Gottfrid Assar Stig Abraham Isak Israel Moses Natanael Jonatan Natalia Natalie Drottningens födelsedag stänger 11:30 Adam Eva Stefan Staffan Abel Set Nobeldagen K K8 K K8 K K8 K K8 6 K K Julafton stängt Sylvester Nyårsafton Juldagen Sophämtning sker 21-23/12. Låt kärlet stå kvar till det är tömt. Se nedan. Värnlösa barns stängt dag Sophämtning sker 28-30/12. Låt kärlet stå kvar till det är tömt. Se nedan. K 1 K 2 3 K 4 K Vecka 52 Sophämtning sker 21-23/12 Måndag - ställ ut kärlet söndagkväll 20/12 Tisdag - ställ ut kärlet söndagkväll 20/12 Onsdag - ställ ut kärlet måndagkväll 21/12 Torsdag - ställ ut kärlet måndagkväll 21/12 Fredag - ställ ut kärlet tisdagkväll 22/12 Vecka 53 Sophämtning sker 28-30/12 Måndag - ställ ut kärlet söndagkväll 27/12 Tisdag - ställ ut kärlet söndagkväll 27/12 Onsdag - ställ ut kärlet måndagkväll 28/12 Torsdag - ställ ut kärlet måndagkväll 28/12 Fredag - ställ ut kärlet tisdagkväll 29/12 6 Annandag Jul 2 i advent Finlands självständighetsdag 3 i advent Luciadagen 4 i advent Söndagen e jul Lucia Johannes Johan

28 Så här sorterar vi, sidorna Avfallsinformation Förpackningar och tidningar Hushållssopor och matavfall Grovavfall och el-avfall Farligt avfall Förpackningar och tidningar sorteras ut för att återvinnas. Materialet används på nytt och samtidigt sparas energi! Visste du att det är lag på att sortera och återvinna? Grovavfall är avfall som inte ryms i gröna tunnan eller inte ska vara där av andra orsaker. Visste du att nästan allt grovavfall återanvänds eller återvinns? Ju bättre du sorterar desto bättre kan vi ta vara på materialen. Hushållssoporna bränns i värmeverk och blir till fjärrvärme. Därför får aldrig farligt avfall eller icke brännbara sopor slängas i gröna tunnan! Om du sorterar ut matavfallet kan näringsämnen tas tillvara! Farligt avfall är allt som har faro- och skyddsangivelser på sig. Var försiktig och lämna alltid (gäller hushåll) ditt farliga avfall till en miljöstation. Men tänk på att du i vissa fall kan undvika farligt avfall genom att välja snällare produkter och förpackningar! Läs mer på sidan 29 Läs mer på sidan 30 Läs mer på sidan 31 Läs mer på sidan 32 Sid 28

29 Förpackningar och tidningar till återvinningsstationen, ÅVS Gällivare OKQ8 Hjortronet Blockvägen Bagarvägen Nomadskolevägen Estradvägen Betongvägen Kopparvägen Hellebergsvägen Garvaregatan Bussgatan, Tallbacka Malmberget N:a Kungsallen Rödingvägen Stubbvägen Stallvägen Gällivarevägen Koskullskulle Jägargatan Dennevitzvägen Landsbygden Nattavaara Hakkas Ullatti Skaulo Mettä-Dokkas Stora Sjöfallet! FTI äger och driver alla återvinningsstationer. Ring om du har frågor och synpunkter. METALLFÖRPACKNINGAR Värmeljus, folie, aluminiumformar, konservburkar, tuber m. kork, lock och kapsyler PLASTFÖRPACKNINGAR HÅRDA & MJUKA Chipspåsar, plastflaskor, plastburkar, plastlock, plastkassar GLASFLASKOR & BURKAR Burkar och flaskor i färgat och ofärgat glas som sorteras var för sig. TIDNINGAR & TRYCKSAKER Tidningar, kataloger, reklamblad, skrivpapper, kollegieblock Samhall anlitas för städning av området i anslutning till Återvinningsstationerna PAPPERSFÖRPACKNINGAR Papperskassar, mjölkpaket, kartoner, juiceförpackningar, omslagspapper Sid 29

30 Köksavfallskvarnar Kvarnen installeras under diskbänken. Där mals matresterna som sedan åker via avloppsledningen till reningsverket. Där tas matresterna ut tillsammans med slam efter rening och används för att tillreda jord. Kvarnarna kan hjälpa till att ta vara på näringsämnen och samtidigt minska transporter och utsläpp. Installation ger reducerad taxa Är du intresserad av att installera en köksavfallskvarn och därmed få en reducerad taxa. Blankett finns att hämta på & Samhälle/Blanketter: Ansökan om installation av köksavfallskvarn eller ring Latrin För att vi ska kunna ta hand om latrinet på måste du lämna in det i en tunna eller påse som är komposterbar. BioLatrin-tunnan eller komposterbara påsen köper du på s ÅVC. Kostnad, behandling ingår: BioLatrin-tunnan 180:- 125 liters påsar 75:-/rulle 35 liters påsar 50:-/rulle När latrin lämnas in i komposterbara kärl så kan vi lägga dessa i våran strängkompost, blanda dem med annat organiskt material och göra jord av dem. Detta är det billigaste och miljösmartaste sättet att hantera latrin på för oss. Hushållsavfall Anmäl trasig tunna på: Kommun & Samhälle/ Miljö & Hälsa/ Avfall & Återvinning eller ring: Här läggs brännbara sopor. Men först sorterar du ut det farliga avfallet, material som går att återvinna och grovsopor. Dina sopor ska du alltid sätta in en påse som du knyter ihop ordentligt. Saknar du den gröna tunnan hemma eller på jobbet? Hör av dig! Inventering pågår. Service- och teknikförvaltningen tel: Kompostering är kostnadsfritt Om du vill ta hand om ditt eget matavfall kan du ordna en egen kompost. Anmäl kompostering till miljö- och byggkontoret så kan du få tömning mer sällan och billigare renhållningsavgift. Blankett för anmälan finns på & Samhälle/Blanketter: Anmälan om kompostering, behovsanpassad hämtning eller ring Miljö- och byggförvaltningen, , vx. Egen kompostering Det finns olika typer av behållare på marknaden. Det går också bra att bygga en egen behållare. Maskkompost Tänk på att Vattna eller blanda kolrikt (spån etc) och kväverikt (organiskt avfall) material Alltid täcka hushållsavfall med sågspån, flis, hackad halm eller liknande Se till att komposten får ordentligt med syre, gräv om och lufta vid behov Komposten ska varken vara blöt eller torr, blanda i strö försiktigt Problem som kan uppstå Flugor, vanliga husflugor eller små fruktflugor kan bli ett problem. För att bli av med dem kan man röra om i komposten och strö lite torv eller jord överst. En blöt tidning som lock är också bra. Om det börjar lukta behövs komposten luftas och blandas ut med lite strö. Det går utmärkt att resa ifrån komposten en tid. Har man bara sett till att lådan inter torkar ut och att det finns tillräckligt med rester klarar sig komposten i flera veckor. Hämtning av hushållsavfall från fritidshus V Har du frågor? Avfallsfrågor: Fakturafrågor: Sid 30

31 Grovavfall, el-avfall, farligt avfall till återvinningscentralen, ÅVC Hämtning av grovavfall Se annons i Kometen. Gör så här! Beställ hämtning via eller tel 0970/18919, Sortera avfallet Packa, emballera och bunta Märk avfallet K Kompost I Icke brännbart X Brännbart Farligt avfall, elavfall och byggavfall hämtas inte med grovsoporna! Ej heller saker som suttit fast i väggen, exempelvis garderober, skåp, diskbänk och liknande. Sortering på s ÅVC På återvinningscentralerna får hushållen lämna allt avfall som normalt förekommer i hushåll utom hushållsavfall som läggs i gröna tunnan hemma. Välkommen att sortera trä, metallskrot, kvistar och grenar, brännbara grovsopor, el-avfall, vitvaror, möbler, järnskrot, farligt avfall m m. OBS! För att undvika köbildning, sortera gärna ditt avfall innan du kommer till ÅVC. Se skiss på sid 33. Hushåll betalar för ÅVC och miljöstationer via renhållningsavgiften. s ÅVC Tel: Återvinningsmarknaden Hjortronet, Oljevägen, tel: Öppettider: Måndag-Torsdag Fredag Sista torsdagen varje månad Lördag-Söndag Stängt ALL tinget Inlämningscontainer Ta en tur till Återvinningsmarknaden. Det är bättre att återanvända än slänga! På finns en container som du kan lämna saker i som går till ÅVM. Centralerna får besökas med bil och släp och lätt lastbil. Traktorer och lastbilar är välkomna att väga in avfall. För företag och verksamheter Företag och andra verksamheter har möjlighet att sortera mindre mängder verksamhetsavfall mot betalning på ÅVC. Utöver verksamhetsavfall kan man lämna elavfall och förpackningar. Hushållsavfall lämnas i företagets gröna tunna! Företag och verksamheter kan också väga in sitt avfall enligt vår mottagningstaxa. OBS! Ej farligt avfall. Det skall lämnas till godkänd/tillståndsgiven mottagare. Företagsavgift: 260 kr + moms/besök Företagskort kan ordnas på s ÅVC, kontakta personalen. Extra kort, 100 kr. Däck Däcken får lämnas hos däckförsäljare. Däcken får inte ha fälgarna kvar. Däck kan även lämnas till s ÅVC. Sid 31

32 Batteri-, lampholkar och små elavfall Här får du lämna småbatterier, glödlampor, lågenergilampor samt smått elavfall som får plats i handväskan, portföljen eller kassen. GÄLLIVARE s ÅVC Hjortronet Kommunhuset, entré Centralskolan 1 trp Norrskensgallerian ICA Kvantum Eriksson Center, entré Coop Forum, vid pantmaskinerna Coop Nära, Lulevägen Räddningstjänsten Dollarstore MALMBERGET OKQ8 Simhallen Malmberget Välkommaskolan Malmbergshallen, Coop PÅ MILJÖSTATIONERNA: GÄLLIVARE s ÅVC Hjortronet, Oljevägen MALMBERGET OKQ8 KOSKULLSKULLE Bangatan LANDSBYGDEN Dokkas Hakkas Nattavaara Nilivaara Skaulo Ullatti Farligt avfall Farligt avfall är sånt som är skadligt för hälsan och miljön. Du känner igen produkterna på faro- och skyddsangivelserna! EXEMPEL PÅ FARLIGT AVFALL: - Färg - Lack och lim - Lösningsmedel - Rengöringsmedel - Bekämpningsmedel - Oljeavfall - Batterier - Frätande kemikalier OBS! Håll syror och baser åtskilda Sprutor och kanyler till vårdcentralen Om du har sprutor och kanyler så får du en behållare för dessa utan kostnad från din vårdcentral när du får dina recept på mediciner. Då kan du samla dina sprutor och kanyler i behållaren och sedan lämna in den till vårdcentralen när den är full. Allt utan kostnad! Mediciner till Apoteket Lämna in överblivna mediciner till Apoteket. Det gäller även produkter som till exempel hormonplåster och inhalatorer som fortfarande innehåller aktiva substanser efter användning. Hämta en genomskinlig medicinpåse på apoteket, eller använd en annan genomskinlig påse. Där lägger du dina gamla och överblivna mediciner, utan kartong, och lämnar påsen på ett apotek. Du behöver inte stå i kö för att lämna påsen utan kan gå direkt fram till kassan. Vi är tacksamma för din hjälp. Undantag Observera! Det finns undantag för överbliven medicin som cytostatika och övriga cytotoxiska läkemedel som klassas som farligt avfall och därmed märks ordentligt och lämnas till miljöstationen. Detta tas inte emot av Apoteket. Tänk på vad du köper, välj snälla produkter. Det gör det lättare att ta hand om resterna. Det är bra för miljön, hälsan och så minskar vi det farliga avfallet. Företag och farligt avfall Gå in på Kommun & Samhälle/ Miljö & Hälsa/ Avfall & återvinning/ Företagets avfall Här kan du läsa allt om företagens avfallshantering. Farligt avfall Tel: Sid 32

33 KAVAHEDENS ÅVC Packa rätt innan du kommer, då slipper du långa köer! KARTONG WELLPAPP PAPPERS- FÖRPACKNINGAR TIDNINGAR METALL PLAST ÅVS GLAS DÄCK Kortläsare för företag MILJÖFARLIGT KVISTAR KVISTAR GRENAR GRENAR KVISTAR KVISTAR GRENAR GRENAR KOMPOST GRÄS & LÖV KOMPOST GRÄS & LÖV LYSRÖR GLÖDLAMPOR BATTERIER ARBETSOMRÅDE INERT AVFALL (STUBBAR & STENAR) INERT AVFALL (STUBBAR & STENAR) IMPREGNERAT ELEKTRONIK BILBATT. HÄR KAN DU HÄMTA JORD TRÄ VITVAROR ASBEST LATRIN INFART ÅVM Insaml. RESTAVFALL METALL BRÄNNBART GIPS BEHANDLAT TRÄ OBEHANDLAT TRÄ STENGODS RESTAVFALL METALL BRÄNNBART BEHANDLAT TRÄ OBEHANDLAT TRÄ STENGODS WELLPAPP KYL / FRYS VÅG 24m OBS! Öppet alla söndagar maj-sep ÖPPETTIDER, tel Jan-Dec Mån-Tor Fre Tis.kväll Maj-Sep Sön Skaulo, tel Nov-Apr Tis Maj-Okt Tis Sön s ÅVC stänger kl 11:30 dag före röd dag, stängt klämdagar. Stängt aftnar, helgdagar (vintertid). Byarnas ÅVC håller stängt aftnar och helgdagar. Ullatti, tel Nov-Apr Tis Maj-Okt Tis Tor Nattavaara, tel Nov-Apr Ons Maj-Okt Ons Tor PERSONALHUS Hakkas, tel Nov-Apr Tor Maj-Okt Mån Ons Dokkas, tel Nov-Apr Tor Maj-Okt Mån Ons Nilivaara, tel Nov-Apr Tis Maj-Okt Tis Tor Sid 33

34 AVFALLSHÄMTNING I TÄTORTERNA och LANDSBYGDEN OJÄMNA VECKOR, dag och område Måndag 1 Elevhemsområdet, Bäcken, Kilen, Västra Malmsta, Tisdag 2 S:a Mosebacke, Mellanområdet, Vuosko JÄMNA VECKOR, dag och område Måndag Flygplatsen, Tallbacken, Nautanen, Sjungberget, Myrheden, Muorjevaara, Avvakko, Moskojärvi, Skaulo, Puoltikasvaara, Lappeasuando, Neitisuando, Killinge, Fjällåsen, Kaitum, Kronsågen, Ritsemvägen. Onsdag 3 Polcirkeln N:a Mosebacke, Ö:a Malmsta, Koskullskulle, Tjautjas Tisdag Sakajärvi, Likavaara, Keskijärvi, Kääntöjärvi, Vettasjärvi, Nilivaara, Granhult, Markitta, Purnuvaara, Dokkas, Alavaara, Ampiaslantto, Mettä-Dokkas, Leipojärvi Torsdag 4 Folkets parkomr, Apelkvistheden, Hedeberga, Silfverbrandshöjden, Nedre Heden Fjällnäs by, Kalasluspa, Kalixforsbron, Nikkaluoktavägen Onsdag Martinvaara, Rantavaara, Ullatti, Satter, Yrttivaara, Hakkas, Sammakko, Mukkavaara, Palohuornas, Purnu, Sadjem, Björkberget Fredag 5 Björkmansheden, Övre Heden, Gällivare centrum Norra Vassaraträsk STÄLL UT KÄRLET DAGEN FÖRE TÖMNINGSDAG! Förklaring: I kalendern finns markering för varje hämtningsområde på respektive hämtningsdag. Personalen i sopbilen anger en specifik kod om kärlet ej tömts; Ej utställt kärl Blockerat kärl Felvänt kärl (kärlet ska stå med öppningen mot körbanan) Kärl ej tillgängligt (ej snöröjt, ej sandat, fastfruset kärl m m) Överfullt kärl (locket ska gå att stänga) Koden registreras och avläses hos oss på renhållningen. Torsdag Fredag 6 Nattavaaravägen, Råneträsk, Ritajänkä, Harrträsk, Tidnokenttä, Kilvo, Nattavaara, Sarvisvaara, Solberget, Pålkem, Mårdsel, Flakaberg, Risträsk, Bönträsk, Kattån, Torrivaara, Skröven, Torasjärvi, Storberget, Särkivaara, Mäntyvaara Andra Sidan, Forsvallen, Fjällnäsomr, Karhakkaomr, norra Malmberget, Sikträskväg, Södra Vassaraträsk, Sikträskvägen Markering för de som har egen kompostering K K8 K-märkta sopkärl töms var 4:e vecka. K8-märkta sopkärl töms var 8:e vecka. Sid 34

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag. Natalia, Natalie 30. Rut. Hanna, Hannele 6. Jan, Jannike 12 Frideborg, Fridolf 13.

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag. Natalia, Natalie 30. Rut. Hanna, Hannele 6. Jan, Jannike 12 Frideborg, Fridolf 13. 5 Januari Stefan, Staffan 7 Johannes, Johan 8 Benjamin Natalia, Natalie Abel, Set Sylvester Nyårsdagen Nyårsdagen Svea Alfred, Alfrida 4 Rut 5 Hanna, Hannele Kasper, Melker, Baltsar 7 August, Augusta 8

Läs mer

2016 Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag. Abel, Set 31. Sylvester. Kasper, Melker, Baltsar. August, Augusta 8.

2016 Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag. Abel, Set 31. Sylvester. Kasper, Melker, Baltsar. August, Augusta 8. 53 Januari Benjamin Natalia, Natalie Abel, Set 3 Sylvester Nyårsdagen Svea 3 Alfred, Alfrida Nyårsdagen Rut 5 Hanna, Hannele 6 Kasper, Melker, Baltsar 7 August, Augusta 8 Erland Gunnar, Gunder 0 Sigurd,

Läs mer

Kalender 2018 Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December

Kalender 2018 Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Kalender 2018 Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Januari 2018 1 2 1 2 3 4 5 6 7 Nyårsdagen Svea Alfred, Alfrida Rut Trettondagsafton Hanna, Hannele Trettondedag

Läs mer

Kalender 2017 Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December

Kalender 2017 Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Kalender 2017 Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Januari 2017 52 26 27 28 29 30 31 1 Annandag jul Stefan, Staffan Johannes, Johan Benjamin Natalia, Natalie

Läs mer

Kalender 2005 Motiv från Gotland

Kalender 2005 Motiv från Gotland Kalender 00 Motiv från Gotland Januari 00 Johannes, Johan Värnlösa barns dag Benjamin Natalia, Natalie 0 Abel, Set Nyårsafton Sylvester Nyårsdagen Svea Alfred, Alfrida Rut Trettondagsafton Hanna, Hannele

Läs mer

Januari. 1 torsdag 2 fredag 3 lördag 4 söndag 5 måndag 6 tisdag

Januari. 1 torsdag 2 fredag 3 lördag 4 söndag 5 måndag 6 tisdag Januari 1 torsdag 2 fredag 3 lördag 4 söndag 5 måndag 6 tisdag Nyårsdagen Nyårsdagen Svea Alfred, Alfrida Rut Hanna, Hannele Trettondedag jul Kasper, Melker, Baltsar 1 7 onsdag 8 torsdag 9 fredag 10 lördag

Läs mer

Motiv från Gotland. Januari Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag V. 3 Alfred, Alfrida. 10 Sigbritt, Sigurd.

Motiv från Gotland. Januari Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag V. 3 Alfred, Alfrida. 10 Sigbritt, Sigurd. Januari 00 Nyårsafton Sylvester August, Augusta Nyårsdagen Erland Svea Gunder, Gunnar Alfred, Alfrida 0 Sigbritt, Sigurd Rut Jan, Jannike Trettondagsafton Hanna, Hannele Frideborg, Fridolf Trettondedag

Läs mer

Plats för egen text och logotyp

Plats för egen text och logotyp Januari 2005 v 53 v 1 v 2 v 3 v 4 v 5 27 28 29 30 31 1 2 Alfred, Alfrida Rut Trettondagsafton Trettondag jul 3 4 5 6 7 8 9 Hanna, Hannele Kasper, Melker, Baltsar Sigurd, Sigbritt Jan, Jannike Frideborg,

Läs mer

Januari 2015. Torsdag Vecka 1 Nyårsdagen 2 Fredag. Söndagen e nyår Måndag Vecka 2. Måndag Vecka 3 Frideborg, Fridolf 13 Tisdag 14 Onsdag

Januari 2015. Torsdag Vecka 1 Nyårsdagen 2 Fredag. Söndagen e nyår Måndag Vecka 2. Måndag Vecka 3 Frideborg, Fridolf 13 Tisdag 14 Onsdag Januari 2015 Torsdag Vecka 1 Nyårsdagen 2 Fredag Svea 3 Lördag Alfred, Alfrida 4 Söndag 5 Rut Söndagen e nyår Måndag Vecka 2 Hanna, Hannele Trettondagsafton 6 Tisdag Kasper, Melker, Baltsar 7 Onsdag August,

Läs mer

Dec 2015 / Jan V 53. V 1 Sigurd Sigbritt. Jan Tisdag. Onsdag. Måndag. Söndag. Fredag. Torsdag. Lördag. Måndag.

Dec 2015 / Jan V 53. V 1 Sigurd Sigbritt. Jan Tisdag. Onsdag. Måndag. Söndag. Fredag. Torsdag. Lördag. Måndag. Dec 2015 / Jan 2016 28 Benjamin 29 Natalia Natalie 30 Abel Set 31 Nyårsdagen Sylvester 1 Nyårsdagen 2 Svea 3 V 53 Alfred Alfrida Jan 2016 4 Rut 5 Hanna Hannele 6 Trettondedag jul Kasper Melker Baltsar

Läs mer

Januari. 1 fredag Nyårsdagen. 2 lördag 3 söndag 4 måndag. 5 tisdag. 6 onsdag Trettondedag jul

Januari. 1 fredag Nyårsdagen. 2 lördag 3 söndag 4 måndag. 5 tisdag. 6 onsdag Trettondedag jul Januari 1 Nyårsdagen Nyårsdagen 2 3 4 Svea Alfred, Alfrida Rut 1 5 Hanna, Hannele 6 Trettondedag jul Kasper, Melker, Baltsar 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 August,

Läs mer

Januari 2014. Onsdag Vecka 1 Nyårsdagen 2 Torsdag. Måndag Vecka 2 Kasper, Melker, Baltsar 7 Tisdag. Måndag Vecka 3 Tjugondedag jul 14 Tisdag

Januari 2014. Onsdag Vecka 1 Nyårsdagen 2 Torsdag. Måndag Vecka 2 Kasper, Melker, Baltsar 7 Tisdag. Måndag Vecka 3 Tjugondedag jul 14 Tisdag Januari 2014 Onsdag Vecka 1 Nyårsdagen 2 Torsdag Svea 3 Fredag Alfred, Alfrida 4 Lördag Rut 5 Söndag 6 Hanna, Hannele Trettondagsafton, Söndagen e nyår Måndag Vecka 2 Kasper, Melker, Baltsar 7 Tisdag August,

Läs mer

Januari 2016. Fredag Vecka 53 Nyårsdagen 2 Lördag. Måndag Vecka 1 Rut 5 Tisdag 6 Onsdag. Måndag Vecka 2 Jan, Jannike 12 Tisdag.

Januari 2016. Fredag Vecka 53 Nyårsdagen 2 Lördag. Måndag Vecka 1 Rut 5 Tisdag 6 Onsdag. Måndag Vecka 2 Jan, Jannike 12 Tisdag. Januari 2016 Fredag Vecka 53 Nyårsdagen 2 Lördag Svea 3 Söndag Alfred, Alfrida Söndagen e nyår 4 Måndag Vecka 1 Rut 5 Tisdag Hanna, Hannele 6 Onsdag Kasper, Melker, Baltsar 7 Torsdag August, Augusta 8

Läs mer

Januari 2009. 2 Fredag. 3 Lördag. 4 Söndag 5. 6 Tisdag 7 Onsdag. 8 Torsdag. 9 Fredag. 10 Lördag. 11 Söndag 12. 13 Tisdag 14 Onsdag.

Januari 2009. 2 Fredag. 3 Lördag. 4 Söndag 5. 6 Tisdag 7 Onsdag. 8 Torsdag. 9 Fredag. 10 Lördag. 11 Söndag 12. 13 Tisdag 14 Onsdag. Januari 2009 Torsdag Vecka 1 Nyårsdagen 2 Fredag Svea 3 Lördag Alfred, Alfrida 4 Söndag Rut 5 Söndagen e nyår Måndag Vecka 2 Hanna, Hannele Trettondagsafton 6 Tisdag Kasper, Melker, Baltsar Trettondedag

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2014-05-07 12:04:24 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 2012-06-01-2014-05-07 Kultur: (inget) 1 4 32 1 Pettersson, Georg Pettersson Georg 1 5 37 1 Jakobsson, Anders Jakobsson Johanna

Läs mer

Kalender God jul & gott nytt år önskar Frida & Sofia

Kalender God jul & gott nytt år önskar Frida & Sofia Kalender God jul & gott nytt år önskar Frida & Sofia Januari 1 måndag tisdag onsdag torsdag fredag lördag söndag 29 30 Nyårsdagen Svea Alfred Rut 1 2 3 Alfrida 4 2 5 Hanna Kasper August Erland Gunnar Sigurd

Läs mer

Januari Söndag Vecka 52 Nyårsdagen Måndag Vecka 1 Svea 3 Tisdag. 4 e trettondedagen. Måndag Vecka 2 Gunnar, Gunder 10 Tisdag.

Januari Söndag Vecka 52 Nyårsdagen Måndag Vecka 1 Svea 3 Tisdag. 4 e trettondedagen. Måndag Vecka 2 Gunnar, Gunder 10 Tisdag. 2 Januari 2017 Söndag Vecka 52 Nyårsdagen Måndag Vecka 1 Svea 3 Tisdag Alfred, Alfrida 4 Onsdag Rut 5 Torsdag Hanna, Hannele 6 Fredag Kasper, Melker, Baltsar 7 Lördag August, Augusta 8 Söndag Erland 9

Läs mer

Januari. Nyårsdagen. Rut. Kasper Melker Baltsar Trettondagen. August Augusta. Svea. Alfred Alfrida. Hanna Hannele. Knut Tjugondedagen.

Januari. Nyårsdagen. Rut. Kasper Melker Baltsar Trettondagen. August Augusta. Svea. Alfred Alfrida. Hanna Hannele. Knut Tjugondedagen. Januari Nyårsdagen Erland Laura Lorentz Vincent Viktor Diana Svea Gunnar Gunder Hjalmar Helmer Frej Freja Gunilla Gunhild 0 Alfred Alfrida Sigurd Sigbritt Anton Tony Erika Ivar Joar Rut Jan Jannike Hilda

Läs mer

Januari. måndag tisdag onsdag torsdag fredag lördag söndag 31. August Erland Gunnar Sigurd Jan Frideborg Knut Augusta Gunder Sigbritt Jannike Fridolf

Januari. måndag tisdag onsdag torsdag fredag lördag söndag 31. August Erland Gunnar Sigurd Jan Frideborg Knut Augusta Gunder Sigbritt Jannike Fridolf Januari 1 31 Nyårsdagen Svea Alfred Rut Hanna Kasper 2 4 5 6 1 3 Alfrida Hannele Melker Baltsar Trettondagen August Erland Gunnar Sigurd Jan Frideborg Knut Augusta Gunder Sigbritt Jannike Fridolf 2 7 8

Läs mer

Skolbarnens Trafikkalender

Skolbarnens Trafikkalender Välkommen till Skolbarnens Trafikkalender Skolbarnens Trafikkalender har funnits i 2 år och är Sveriges mest omfattande och mest använda läromedel med tema barn och trafik. Läsåret 20/202 distribueras materialet

Läs mer

TISDAG Hanna, Hannele. ONSDAG Kasper, Melker, Baltsar

TISDAG Hanna, Hannele. ONSDAG Kasper, Melker, Baltsar December 204/Januari 206 v 53 Januari 206 v 2 MÅNDAG TISDAG 30 ONSDAG 3 TORSDAG Nyårsdagen FREDAG 2 LÖRDAG 3 SÖNDAG Benjamin Natalia, Natalie Abel, Set Sylvester Nyårsdagen Svea Alfred, Alfrida 4 MÅNDAG

Läs mer

5 Må Förskola och fritidshem är öppet Ulrik, Alrik

5 Må Förskola och fritidshem är öppet Ulrik, Alrik Augusti 0 To Per Fr Karin, Kajsa Lö Tage Sö Arne, Arnold Må Förskola och fritidshem är öppet Ulrik, Alrik Ti Alfons, Inez On Dennis, Denise To Drottningens namnsdag Silvia, Sylvia Fr Roland Lö Lars Sö

Läs mer

August, Augusta Erland Gunnar, Gunder TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LÖRDAG SÖNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LÖRDAG SÖNDAG

August, Augusta Erland Gunnar, Gunder TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LÖRDAG SÖNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LÖRDAG SÖNDAG Kalender 2016 // JANUARI 2016 28 29 30 31 1 2 3 Värnlösa barns dag Nyårsdagen Söndagen e. nyår BAGE RI PROD ODUK UKTE TER 53 Benjamin 4 Natalia, Natalie Abel, Set Sylveste ter 5 6 7 8 9 10 Trettondedagsafton

Läs mer

bilder från "Ljungmans filmen"

bilder från Ljungmans filmen V01 JANUARI 2015 4 Rut 1 Nyårsdagen 2 Svea 3 Alfred Alfrida V01 V02 5 Trett.d.afton Hanna Hannele 6 Trettond. jul Kasper, Melker Baltsar 7 August Augusta 8 Erland 9 Gunnar Gunder 10 Sigurd Sigbritt 11

Läs mer

Å R S A L M A N A C K A

Å R S A L M A N A C K A 2 0 0 7 Å R S A L M A N A C K A Foto: Alex Börjesson Linda och Michelle januari Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag 1 1 2 Svea 3 Alfred Alfrida 4 Rut 5 Hanna Hannele 6 Kasper Melker Baltsar

Läs mer

V 1. Dec2014/Jan Jan V 2 Jan, Jannike. Lördag. Onsdag. Måndag. Torsdag. Söndag. Tisdag. Fredag. Lördag. Onsdag. Söndag.

V 1. Dec2014/Jan Jan V 2 Jan, Jannike. Lördag. Onsdag. Måndag. Torsdag. Söndag. Tisdag. Fredag. Lördag. Onsdag. Söndag. Dec2014/Jan 2015 29 Natalia, Natalie 30 Abel, Set 31 Sylvester 1 Nyårsdagen Nyårsdagen 2 Svea 3 Alfred, Alfrida 4 V 1 Rut Jan 2015 5 Hanna, Hannele 6 Kasper, Melker, Baltsar 7 Trettondedag jul August,

Läs mer

Vandringskalender 2016

Vandringskalender 2016 Vandringskalender 2016 Januari Februari Mars 2016-01-06 Akalla foto Sven-Olov Andersson 2015-02-08 Järvafältet foto Per Nordfors 2015-03-18 Edsviken foto Per Nordfors April Maj Juni 2015-04-15 Järfälla

Läs mer

Januari. Svea Alfred Rut Hanna Kasper August Erland. Alfrida Hannele Melker Augusta Baltsar Trettondagen. Gunnar Sigurd Jan Frideborg Knut Felix Laura

Januari. Svea Alfred Rut Hanna Kasper August Erland. Alfrida Hannele Melker Augusta Baltsar Trettondagen. Gunnar Sigurd Jan Frideborg Knut Felix Laura Januari måndag tisdag onsdag torsdag 52 26 27 28 29 fredag lördag söndag 30 31 1 Nyårsdagen Svea Alfred Rut Hanna Kasper August Erland 1 2 3 4 5 6 7 8 Alfrida Hannele Melker Augusta Baltsar Trettondagen

Läs mer

Kalender 2015. Bp_kalender_15.indd 1 2014-11-07 17.50

Kalender 2015. Bp_kalender_15.indd 1 2014-11-07 17.50 Kalender 0 Bp_kalender_.indd 0--0.0 // JANUARI 0 Nyårsafton Nyårsdagen Sönd. e. nyår Natalia, Natalie Abel, Set Sylvester Allmän namnsdag Svea Alfred, Alfrida Rut 0 Trettondagsafton Trettondag jul Hanna,

Läs mer

Trollmanacken. Rolf Lidberg. Familjealmanacka. med bilder av. Trollska Galleriet Rolf Lidberg www.trollskagalleriet.com. Julglädje

Trollmanacken. Rolf Lidberg. Familjealmanacka. med bilder av. Trollska Galleriet Rolf Lidberg www.trollskagalleriet.com. Julglädje Trollmanacken Familjealmanacka med bilder av Rolf Lidberg Trollska Galleriet Rolf Lidberg www.trollskagalleriet.com Julglädje ISBN ---- Januari Vinterlycka Svea Alfred, Alfrida Rut Hanna, Hannele Kasper,

Läs mer

på 17,88 %. I detta exempel blir månadsbeloppet 910 kronor/månad och totalt återbetalningsbelopp 10 920 kronor.

på 17,88 %. I detta exempel blir månadsbeloppet 910 kronor/månad och totalt återbetalningsbelopp 10 920 kronor. Kalender 2016 Gott nytt år! Först och främst; tack för att du varit kund hos oss på Ikano Bank under 2015. Vi vill gärna underlätta din vardag. Därför tror vi du kan ha nytta av denna kalender. Den innehåller

Läs mer

Virsbo kalendern 2013. Årsöversikt 2014. December. Oktober. September. November. Maj. Juni. Augusti. Juli. April. Januari. Februari.

Virsbo kalendern 2013. Årsöversikt 2014. December. Oktober. September. November. Maj. Juni. Augusti. Juli. April. Januari. Februari. Årsöversikt 2014 Det gamla våghuset och Vikbo, foto:elisabeth Löfberg Januari Februari Mars April 1 2 3 4 5 1 2 1 2 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 16

Läs mer

mer modernt medvetet mänskligt mångsidigt Växel: FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK

mer modernt medvetet mänskligt mångsidigt Växel: FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK FOTO: ULRICA HEDIN PRODUKTION: TOMAS GUSTAVSSON BILD & FORM AB Välj mer en som gör PERSONAL VÄSTERÅS, LARS BERGGREN, PHILIPPA DE LA COUR, PÄR SOMMER, NORA BARDEVIK, FREDRIK BASTÅS, DANIEL RUNG JANUARI

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2013-10-22 14:52:32 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 1998-01-02-2013-10-22 Kultur: (inget) 1 1 36-37 1 Bergström, Gustav Bergström Edit Bergström Gustav 1 4 32 1 Pettersson, Georg

Läs mer

SEPTEMBER. Tema En säker skolväg Aktivitet Måla, rita, skriv Vinn Reflex, julkalender, dator, pengar till klasskassan OKTOBER

SEPTEMBER. Tema En säker skolväg Aktivitet Måla, rita, skriv Vinn Reflex, julkalender, dator, pengar till klasskassan OKTOBER BESÖK GÄRNA VÅR HEMSIDA WWW.TRAFIKKALENDERN.SE Inbjudan I höst fyller Skolbarnens Trafikkalender 20 år och det ska vi fira med ett födelsedagskalas som pågår under hela läsåret. firar 20-årsjubileum Varje

Läs mer

Må Ti On To Fr Lö Sö. Sylvester. Nyårsdagen. August, Augusta 8. Erland. Felix, Felicia 15. Laura, Lorentz 16. Agnes, Agneta 22. Vincent, Viktor 23

Må Ti On To Fr Lö Sö. Sylvester. Nyårsdagen. August, Augusta 8. Erland. Felix, Felicia 15. Laura, Lorentz 16. Agnes, Agneta 22. Vincent, Viktor 23 Januari Januari Natalia, Natalie Abel, Set 3 Sylvester Nyårsdagen Svea 3 Läckö slott - Fotograf Mikael Johannesson Alfred, Alfrida 4 Rut 5 Hanna, Hannele 6 Kasper, Melker, Baltsar Trettondag jul 7 August,

Läs mer

Tillväxt i juletid. på längden och bredden

Tillväxt i juletid. på längden och bredden Tillväxt i juletid på längden och bredden Lökväxter som amaryllis, hyacint och tulpan som vi ofta har i kruka på julen växer till från en lök och utvecklar blad, stam och blommor på bara några veckor.

Läs mer

MÅS Persson. Mötesplats

MÅS Persson. Mötesplats 2010 Mötesplats MÅS Persson Jag skapar mina egna hus och världar med humor och allvar. Det blir ibland små öar som man kan ta sig till med båt, andra gånger blir det urbana landskap med vridna och lurande

Läs mer

Trollmanacken. Rolf Lidberg. Familjealmanacka. med bilder av. Trollska Galleriet Rolf Lidberg www.trollskagalleriet.com.

Trollmanacken. Rolf Lidberg. Familjealmanacka. med bilder av. Trollska Galleriet Rolf Lidberg www.trollskagalleriet.com. Trollmanacken Familjealmanacka med bilder av Rolf Lidberg Trollska Galleriet Rolf Lidberg www.trollskagalleriet.com mtefar berättar ISBN ---- Januari Skridskoåkarna 0 Svea Alfred, Alfrida Rut Hanna, Hannele

Läs mer

Kalender Bp_kalender_14.indd

Kalender Bp_kalender_14.indd Kalender 0 Bp_kalender_.indd 0--. // JANUARI 0 Nyårsafton Nyårsdagen Trettondagsafton Sönd. e. nyår Abel, Set Sylvester Allmän namnsdag Svea Alfred, Alfrida Rut Hanna, Hannele 0 Trettondag jul e. trettondagen

Läs mer

Gravar utan gravrättsinnehavare.

Gravar utan gravrättsinnehavare. Gravar utan gravrättsinnehavare. Gravrätt. 1 1 26b Gravsatta Jönsson, Gunvor Anna S 1 1 36-37 Bergström, Gustav Bergström, Edit 1 10 12-12a Andersson, GERDA Olivia Andersson, KARL Johan 1 10 32-32a Jansson

Läs mer

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling Foö H 170 1 Ahlqvist Fredrik August Foö H 174 1 Johansson Emma Augusta Foö A 3 1 Inget namn angivet Sack Eva Gabriella Sack Johan Gabriel (John) Sack Louise Wilhelmina Foö A 4 1 Bennet Sack Charlotta Sack

Läs mer

Kalender Creative Commons

Kalender Creative Commons Kalender 2017 Creative Commons Januari v.52 v.1 v.2 v.3 v.4 v.5 1 söndag Nyårsdagen Nyårsdagen 2 måndag Svea 3 tisdag Alfred Alfrida 4 onsdag Rut 5 torsdag Hanna Hannele 6 fredag Kasper Melker Trettondagen

Läs mer

HjärtLung i Ljungby. Rune B Johanssons gata 3, LJUNGBY

HjärtLung i Ljungby. Rune B Johanssons gata 3, LJUNGBY HjärtLung i Ljungby Rune B Johanssons gata 3, 341 30 LJUNGBY ALMANACKA 2016 Lotterikommittén i HjärtLung Ljungby. Foto: Agneta Json Granemalm 2015 års styrelse önskar alla medlemmar en riktigt God Jul

Läs mer

Bilaga C. BILAGA C - Markavvattning Leveäniemi dagbrott - Fastighetsförteckning Ledningsdragning

Bilaga C. BILAGA C - Markavvattning Leveäniemi dagbrott - Fastighetsförteckning Ledningsdragning FASTIGHETSBETECKNING ÄGARE SVAPPAVAARA 5:3 Statens Fastighetsverk SVAPPAVAARA 9:13 Luossavaara-Kiirunavaara AB SVAPPAVAARA 14:3 Statens Fastighetsverk SVAPPAVAARA 27:1 Statens Fastighetsverk SVAPPAVAARA

Läs mer

Årets julklapp! Januari 2010 vecka 2 11 Måndag. Jan. Jannike. 12 Tisdag. Frideborg. Fridolf. 13 Onsdag. Tjugondedag jul. Knut. 14 Torsdag.

Årets julklapp! Januari 2010 vecka 2 11 Måndag. Jan. Jannike. 12 Tisdag. Frideborg. Fridolf. 13 Onsdag. Tjugondedag jul. Knut. 14 Torsdag. Jan Frideborg Knut Felix Laura Hjalmar Anton Tony Tjugondedag jul 2 e. trett.d. Årets julklapp! Träningskalendern Gymnastikens Träningskalender 2010-2011 En kalender speciellt anpassad för oss inom gymnastiken.

Läs mer

V 1 Hanna Hannele. Dec2013/Jan 2014 30. Jan 2014 6. V 2 Frideborg Fridolf. Onsdag. Måndag. Tisdag. Fredag. Torsdag. Söndag. Lördag. Torsdag.

V 1 Hanna Hannele. Dec2013/Jan 2014 30. Jan 2014 6. V 2 Frideborg Fridolf. Onsdag. Måndag. Tisdag. Fredag. Torsdag. Söndag. Lördag. Torsdag. Dec2013/Jan 2014 30 Abel Set 31 Sylvester 1 2 Nyårsdagen Svea 3 Alfred Alfrida 4 Rut 5 V 1 Hanna Hannele Jan 2014 6 Kasper Melker Baltsar 7 Trettondedag jul August Augusta 8 Erland 9 Gunnar Gunder 10 Sigurd

Läs mer

Tekniska förvaltningen

Tekniska förvaltningen 20 Januari Februari 09 Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Tekniska förvaltningen Ett nytt arbetsår börjar och vi på Tekniska förvaltningen ser fram emot ett gott samarbete

Läs mer

Vi kan Gotland! Nordergravar i Visby. Foto: Jenny Kiderud Januari. www.gotland.net. Abel, Set. Nyårsdagen. Benjamin. Sylvester. Natalia, Natalie.

Vi kan Gotland! Nordergravar i Visby. Foto: Jenny Kiderud Januari. www.gotland.net. Abel, Set. Nyårsdagen. Benjamin. Sylvester. Natalia, Natalie. Vi kan Nordergravar i Visby. Foto: Jenny Kiderud JANUARI Januari Måndag Tisdag Benjamin 2 Onsdag Natalia, Natalie Torsdag Abel, Set 3 Fredag Sylvester Lördag Nyårsdagen Söndag 2 Svea 3 Alfred, Alfrida

Läs mer

Almanacka. 75 kr rabatt. Köp 2 säckar proffs blomjord och få en säck kogödsel på köpet! Gå Plus! 75 kronor. vid köp av 1,5-15 kg hundeller

Almanacka. 75 kr rabatt. Köp 2 säckar proffs blomjord och få en säck kogödsel på köpet! Gå Plus! 75 kronor. vid köp av 1,5-15 kg hundeller Butiksnr Kontrollnr Till alla våra trogna kunder lämnar vi under januari månad 0% rabatt via denna kupong på lagerförda butiksvaror (ej foder). Gäller köp per hushåll vid köp för minst 00:- Går ej att

Läs mer

Trollmanacken. Rolf Lidberg. 30 år. Familjealmanacka. med bilder av. Trollska Galleriet Rolf Lidberg www.trollskagalleriet.com.

Trollmanacken. Rolf Lidberg. 30 år. Familjealmanacka. med bilder av. Trollska Galleriet Rolf Lidberg www.trollskagalleriet.com. Trollmanacken 0 år Familjealmanacka med bilder av Rolf Lidberg Trollska Galleriet Rolf Lidberg www.trollskagalleriet.com Fyra årstider ISBN ----0 0 Januari Vinternatt Svea Alfred, Alfrida Rut Hanna, Hannele

Läs mer

December 2013/Januari 2014 v 1 Januari 2014 v 2

December 2013/Januari 2014 v 1 Januari 2014 v 2 December 0/Januari 0 v Januari 0 v Abel, Set Sylvester Nyårsdagen Svea Alfred, Alfrida Rut Hanna, Hannele 5 9 6 9 6 9 6 Nyårsdagen 9 6 9 6 9 6 9 6 Trettondedag jul Kasper, Melker, Baltsar August, Augusta

Läs mer

Skolelever Föräldrar FYRA HÖRNSTENAR Lärare Företag Reflexexperimentet Trafik i alla ämnen Trafikbloggen Hållbara idéer Hjälmguiden Trafikteman

Skolelever Föräldrar FYRA HÖRNSTENAR Lärare Företag Reflexexperimentet Trafik i alla ämnen Trafikbloggen Hållbara idéer Hjälmguiden Trafikteman gages trafikdelseenderns syftar dialog och ndern är ungera äldrar ed sina afik- rns NAR kala nisaatt s matemtidigt sprida barns en llda. r de rnens ningar 2012 2013 Årgång 22 Skolele Välkommen till ett

Läs mer

13 0 MILJÖ 2 ALMANACKAN

13 0 MILJÖ 2 ALMANACKAN 0 MILJÖ ALMANACKAN Hållbart resande Resor och transporter spelar en stor och viktig roll i vårt samhälle idag, inte minst för vårt sociala liv, så att vi har möjlighet att träffa varandra och se oss omkring.

Läs mer

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223 Gården nr 117 1886-1890 Källa AI:24a Sid 223 Eger J. E. Eriksson fr Eskilstuna Eriksson, Johan Erik, Eg. f 1841 8/1 Carlsdtr, Kristina, Hustru f 1841 14/4 Ericsson, Anna Sofia Dotter f 1865 24/2 * Ericsson,

Läs mer

Sopsortera. - ett enkelt problem? Vilhelmina Kommun

Sopsortera. - ett enkelt problem? Vilhelmina Kommun Sopsortera - ett enkelt problem? Vilhelmina Kommun Varför sopsortera? Det är inte svårt att sopsortera, men det kan vara svårt att börja. Dina sopor innehåller både farliga och värdefulla ämnen. Därför

Läs mer

KLIMAT- SMART KALENDER 2014

KLIMAT- SMART KALENDER 2014 KLIMAT- SMART KALENDER 2014 Vardagslivets klimatpåverkan Hur vi lever till vardags har betydelse för vilken påverkan vi har på klimatet. Själva boendet och resandet betyder mest, därefter kommer maten

Läs mer

KALENDERSTÄLL LITET/STORT Plexi Kalenderhållare i transparent plexiglas. 92258700 Litet, 300 x 95 mm 92259700 Stort, 510 x 100 mm

KALENDERSTÄLL LITET/STORT Plexi Kalenderhållare i transparent plexiglas. 92258700 Litet, 300 x 95 mm 92259700 Stort, 510 x 100 mm STOR PLANKALENDER En vecka per uppslag, timindelad. Format uppslagen: x mm. Bordsställ: Kalenderställ Stort. 0 Spiralbunden Elegant, FSC-certifierad VIP-KALENDERN En vecka per blad, timindelad. Format:

Läs mer

Kalender 2014. Årets ledarhundsvalpar

Kalender 2014. Årets ledarhundsvalpar Kalender 2014 Årets ledarhundsvalpar Labrador retrievern Katla har all anledning att vara stolt över sina valpar! De har ärvt alla mammas fina egenskaper som krävs för att bli en skicklig ledarhund. Katla

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare EDEBO Gravnummer Gravstenstext Senast gravsatt A 4 J A Gustafsson, Skärsta Hilda 1889-1971 Johan Alfred Gustafsson 1977 A 7 C J Janzon fam grav Knut Hjalmar Johanzon

Läs mer

Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården

Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården 1 A 1 14 Fager Lovisa 1 A 1 15-17 Aronsson Agnes, Alda, Oscar W 1 A 2 nr.1-3 Wiberg Bertil, Viktor, Fanny, Fredrik 1 A 2 15-16 Nilsdotter,

Läs mer

Planera! Servicekalender 2011

Planera! Servicekalender 2011 Planera! Servicekalender 0 Beställ Sortimentslista 0/0 I din hand håller du Selectas servicekalender för 0. Kalendern är till för dig som kund, så att du lätt hittar den servicedag som gäller för just

Läs mer

Johan Alfred Sjöberg Soldat i Kårabo, bonde i Hjälshammar

Johan Alfred Sjöberg Soldat i Kårabo, bonde i Hjälshammar Gunnar Tonnquists släkt 4 Johan Alfred Sjöberg Soldat i Kårabo, bonde i Hjälshammar Tabell Johan Alfred Sjöberg (fk Tånnqvist). Soldat, lantbrukare. Född 20 jun 859 i Kårabo, Tånnö (F). Död 6 dec 947 i

Läs mer

Petersson, Anna Linnéa (f. Dahlin) f , Bälinge d , Gärdserum

Petersson, Anna Linnéa (f. Dahlin) f , Bälinge d , Gärdserum Palm, Olga Linnéa (f. Larsson) f. 1901-05-14, Ukna d. 1980-05-02, Västervik Pettersson, Alva Maria f. 1910-11-17, Gärdserum d. 1999-01-10, Åtvid Petersson, Anna Linnéa (f. Dahlin) f. 1902-04-10, Bälinge

Läs mer

Barnhemmet PHYLLIS MEMORIAL Kalender 2015

Barnhemmet PHYLLIS MEMORIAL Kalender 2015 Barnhemmet PHYLLIS MEMORIAL Kalender 205 Tack för att du stödjer Kampi ya Motos Barn! När du köper denna kalender bidrar du till utvecklingen av barnhemmet och skolan Phyllis Memorial utanför Nakuru i

Läs mer

Barnhemmet PHYLLIS MEMORIAL. Kalender 2017

Barnhemmet PHYLLIS MEMORIAL. Kalender 2017 Barnhemmet PHYLLIS MEMORIAL Kalender 2017 Tack för att du stödjer Kampi ya Motos Barn! När du köper denna kalender bidrar du till utvecklingen av barnhemmet Phyllis Memorial utanför Nakuru i Kenya. Kampi

Läs mer

Startlista DM Lång Norrbotten Sida

Startlista DM Lång Norrbotten Sida Startlista DM Lång Norrbotten Sida 2 H21 11270 meter 7 anmälda 1 434 131548 Mats Luspa IFK Kiruna 12:00 435 488189 Anders Bennitz OK Renen 12:03 436 80943 Peter Westin Vittjärvs IK 12:06 437 73813 Erik

Läs mer

Nederbörd. Tillverka en regnmätare

Nederbörd. Tillverka en regnmätare Nederbörd Varför Väder I genomsnitt faller det 623 mm nederbörd per år i Sverige. Fördelat på årets alla dagar innebär det 1, 8 mm per dag. Variationerna är stora. Vissa platser i Lappland och Jämtland

Läs mer

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Resultatslista DM i Mete 4 juni 2006, Mariebergsviken, Karlstad. Arrangör Skoghall SFK LAG Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Damseniorer: 1. SFK Wasa 2308 gram 4 tävlande

Läs mer

Barnhemmet PHYLLIS MEMORIAL. Kalender 2016

Barnhemmet PHYLLIS MEMORIAL. Kalender 2016 Barnhemmet PHYLLIS MEMORIAL Kalender 2016 Tack för att du stödjer Kampi ya Motos Barn! När du köper denna kalender bidrar du till utvecklingen av barnhemmet Phyllis Memorial utanför Nakuru i Kenya. Kampi

Läs mer

Wiktor Hoffmar f Gävle (X)

Wiktor Hoffmar f Gävle (X) 1:1 Utskrivet med Holger8 2016-02-04 Karl Mikael f. 1964-04-12 (Familj 14) = Barn utan känd moder Karl Tomas Hoffmar f. 1965-05-02 (Familj 15) = Barn utan känd moder Ingrid Margareta f. 1968-07-21 (Familj

Läs mer

fyra hörnstenar Hammarby kaj 14, Stockholm ,

fyra hörnstenar Hammarby kaj 14, Stockholm , TRAFIKKALENDERNS fyra hörnstenar Skolelever Drygt 500 000 elever i årskurs F-6 i över 200 kommuner får Trafikkalendern i samband med skolstarten. Kalendern delas ut via skolan och används ofta flitigt.

Läs mer

Umeträffen, medel fr 2011-06-10 21:25 Startlista skapad av OE2003 Stephan Krämer 2008

Umeträffen, medel fr 2011-06-10 21:25 Startlista skapad av OE2003 Stephan Krämer 2008 1 av 5 2011-06-10 21:35 Umeträffen, medel fr 2011-06-10 21:25 Startlista skapad av OE2003 Stephan Krämer 2008 Bricka Namn Klubb Start H75 (6) 262949 Sven-Erik Lundgren Umeå OK 12:20:00 262236 Ivan Norsten

Läs mer

Företag Medverkande lokala företag och organisationer bidrar till att Trafikkalenderns

Företag Medverkande lokala företag och organisationer bidrar till att Trafikkalenderns erns NAR rar s engagemang för barnkerhet är betydelsefull. enderns frågeställningar t skapa en dialog mellan h barn. Trafikkalendern tänkt att fungera som öd när föräldrar behöver prata med sina barn om

Läs mer

Januari. Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag. Abel Natalie. Svea. Rut. Natalia. Sylvester Set. Alfred. Alfrida. Nyårsdagen.

Januari. Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag. Abel Natalie. Svea. Rut. Natalia. Sylvester Set. Alfred. Alfrida. Nyårsdagen. Januari 2 Natalia Abel 2 0 Natalie Hanna Hannele Trettondagsafton Sylvester Set Kasper Melker Baltasar Trettondedag jul Frideborg Knut 2 Fridolf Henrik Tjugondedag jul Knut Massofestival i Gimo Nyårsafton

Läs mer

Min sopbok. Batterier

Min sopbok. Batterier Batterier Batterier finns i många prylar idag. Men vet du att en del av dem är farliga för miljön? De innehåller kvicksilver, kadmium eller bly som är miljöfarliga ämnen. Min sopbok Hur gör jag med mina

Läs mer

Roslagsmästerskap stafett, Startlista

Roslagsmästerskap stafett, Startlista Sida 1 av 10 Roslagsmästerskap stafett, Startlista D12 4 anmälda 18:00:00 61 Vakant Lag 1 62 Vakant Lag 2 63 OK Linné 1 Sandra Boström 234884 2A Agnes Jonsson 209645 2B Erika Jonsson 243594 3 Maria Jansson

Läs mer

Johansson, Agnes Margareta Sofia (f. Nilsson) f , Oppeby d , Ransberg

Johansson, Agnes Margareta Sofia (f. Nilsson) f , Oppeby d , Ransberg Jansson, Anna Lovisa (f. Nilsson) f. 1872-05-31, Gärdserum d. 1920-02-10, Gärdserum Johansdotter, Sara Charlotta (g. Simonsson) f. 1823-10-19, Gärdserum d. 1886-12-09, Gärdserum Johansson, Agnes Margareta

Läs mer

Planera! Servicekalender 2012

Planera! Servicekalender 2012 Planera! Servicekalender 0 I din hand håller du Selectas servicekalender för 0. Kalendern är till för dig som kund, så att du lätt hittar den servicedag som gäller för just din arbetsplats. Din servicedag

Läs mer

Ronneby mot nya mål. Miljöalmanacka 2010. www.ronneby.se/nya mål

Ronneby mot nya mål. Miljöalmanacka 2010. www.ronneby.se/nya mål Ronneby mot nya mål Miljöalmanacka 2010 www.ronneby.se/nya mål Var så god! Här får du Ronneby kommuns miljöalmanacka för 2010! Vi hoppas att du uppskattade förra årets miljöalmanacka som handlade om Ronneby

Läs mer

Röbäcksspelen OFFICIELL STARTLISTA

Röbäcksspelen OFFICIELL STARTLISTA 2016-02-06 Röbäcksspelen Knatte mix - 600m Intervallstart klassisk stil 0.6 km 1 LINDBERG Axel 11:00:00 2 FORSGREN Valdemar 11:00:15 3 ISAKSSON Malte 11:00:30 4 HENRIKSSON Olle 11:00:45 5 VIKBERG Vilhelm

Läs mer

= Josefina Vilhelmina Jansdotter f Korsbro Gottröra (AB) d Oxhalsö Blidö (AB) g Ljusterö (AB)

= Josefina Vilhelmina Jansdotter f Korsbro Gottröra (AB) d Oxhalsö Blidö (AB) g Ljusterö (AB) 1:1 Utskrivet med Holger8 2015-07-03 August Skog f. 1841-02-17 Söderöra d. 1910-03-01 Båtsman No 20 (Familj 1) = Josefina Vilhelmina Jansdotter f. 1844-06-25 Korsbro Gottröra (AB) d. 1928-04-30 g. 1865-10-22

Läs mer

Nu sänker vi. avfallstaxan! för dig som bor i enfamiljshus

Nu sänker vi. avfallstaxan! för dig som bor i enfamiljshus Nu sänker vi avfallstaxan! för dig som bor i enfamiljshus Visste du att vi har sänkt din grundavgift med 25%? Varsågod! Du som fastighetsägare kan glädjas åt lägre avgifter för din avfallshantering. Från

Läs mer

Ulla Kall Ödeshög Album Sid 1 av 106

Ulla Kall Ödeshög Album Sid 1 av 106 Ulla Kall Ödeshög Album Sid 1 av 106 1 2 3 4 5 6 1. Åke Johansson Rök 2. Eivor Karlsson Rök 3. Ulla Kall Stora Krokek 4. Gösta Kall Stora Krokek 5. Siv Karlsson Getingaryd 6. Yngve Karlsson Getingaryd

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

2013-02-28 Sammanställt av: Gunnar Ekman, gunnar.ekman@gmail.com Sida 1. Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1)

2013-02-28 Sammanställt av: Gunnar Ekman, gunnar.ekman@gmail.com Sida 1. Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1) 2013-02-28 Sammanställt av: Gunnar Ekman, gunnar.ekman@gmail.com Sida 1 Tabell 1 Ingrid Wallberg. Född 1790-05-07 i Oslättfors bruk, Hille (X). Utom äktenskap Karl Erik Pierrou. f.d. Spiksmeden. Född 1816-12-25

Läs mer

Var så god. Här kommer 2017-års miljöalmanacka på temat

Var så god. Här kommer 2017-års miljöalmanacka på temat Almanacka 2017 Var så god. Här kommer 2017-års miljöalmanacka på temat På varje månadsuppslag får Du inspiration och information om Trollhättans arbete med att minska nedskräpningen. Nedskräpning är ett

Läs mer

Återvinningsguiden Så här fungerar återvinning i Falun. fev.se/atervinning

Återvinningsguiden Så här fungerar återvinning i Falun. fev.se/atervinning Återvinningsguiden Så här fungerar återvinning i Falun fev.se/atervinning Det finns mycket att tjäna på att återvinna och återanvända. Falun är en av Sveriges bästa kommuner när det gäller återvinning

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

Bernhard o Sol-Britt Gustavssons album. Ingrid o Bernhard Gustavsson Fogeryd Sid 1 av 109

Bernhard o Sol-Britt Gustavssons album. Ingrid o Bernhard Gustavsson Fogeryd Sid 1 av 109 Bernhard o Sol-Britt Gustavssons album Ingrid o Bernhard Gustavsson Fogeryd Sid 1 av 109 Sol-Britt Gustavsson Fogeryd 1 år 2 Leif o Sol-Britt Gustavsson Fogeryd Ingrid o Sol-Britt Gustavsson Fogeryd 3

Läs mer

Fritidshusägare. Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter

Fritidshusägare. Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter Fritidshusägare Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter Sophämtning Du som har fritidshus kan välja mellan flera olika kärlstorlekar

Läs mer

Hemträsket Runt 2016 OFFICIELLA RESULTAT

Hemträsket Runt 2016 OFFICIELLA RESULTAT 2016-07-09 Hemträsket Runt 2016 Löpning/gång herr Löpning 8 km 1 196 AXELSSON Erik 31:14 0 2 291 MAGNUSSON Robin 31:58 44 3 254 HOLMSTRÖM Jens 34:50 3:36 4 181 BRÄNNSTRÖM Jonatan 35:31 4:17 5 126 BERGLUND

Läs mer

Namn Förening Omg. 3 Bärfendal Harestad Bärfendal Kville Kville Bärfendal Bärfendal Uddevalla Bärfendal Herrestad Bärfendal Uddevalla Uddevalla

Namn Förening Omg. 3 Bärfendal Harestad Bärfendal Kville Kville Bärfendal Bärfendal Uddevalla Bärfendal Herrestad Bärfendal Uddevalla Uddevalla Namn Förening Omg. 3 1 Oliver Blad Bärfendal 182 2 Annie Andersson Harestad 182 3 Oscar Hansson Bärfendal 180 4 Neo Carlqvist Kville 180 5 Jesper Linsten Kville 175 6 Filip Forsberg Bärfendal 174 7 Gabriel

Läs mer

Hedjakten

Hedjakten Hedjakten 2011-10-16 DH-12 1 Måns Persson Carolin Gradin 2 Irmalinn Nilsson Maja Tenghagen 3 Brian Ahlm Fabian Andersson 36.52 44.00 57.25 DH-14 1 Erik Barr Zeilon Adam Segerslätt 2 Ebba Söderlund Sofie

Läs mer

Trollmanacken. Rolf Lidberg. Jubileumsalmanacka. med bilder av. Trollska Galleriet Rolf Lidberg

Trollmanacken. Rolf Lidberg. Jubileumsalmanacka. med bilder av. Trollska Galleriet Rolf Lidberg Trollmanacken 0 Jubileumsalmanacka med bilder av Julsläden Rolf Lidberg Trollska Galleriet Rolf Lidberg www.trollskagalleriet.com Vinterfiske Januari 0 0 Svea Alfred, Alfrida Rut Hanna, Hannele Kasper,

Läs mer

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag. Sven Nikolaus, Niklas Angela, Angelika Virginia Anna Malin, Malena Daniel, Daniela

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag. Sven Nikolaus, Niklas Angela, Angelika Virginia Anna Malin, Malena Daniel, Daniela December 2005 Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag v. 48 Oskar, Ossian Beata, Beatrice Lydia Barbara, Barbro 28 29 30 1 2 3 4 2:a advent v. 49 5 6 7 8 9 10 11 Sven Nikolaus, Niklas Angela,

Läs mer

Råda Västra kyrkogård Gravplats Namn

Råda Västra kyrkogård Gravplats Namn Råda Västra kyrkogård Gravplats Namn RÅV A 29 Jansson Torsten V. RÅV A 30 Jansson F. Oskar RÅV A 35, 36 Johansson Selma K S Johansson Sven Johan RÅV A 39, 40 Larsson Sofia Larsson Johannes RÅV A 43, 44

Läs mer

DM och Vretalopppet OFFICIELLA RESULTAT

DM och Vretalopppet OFFICIELLA RESULTAT 2015-01-31 DM och Vretalopppet Knatte mix Intervallstart klassisk stil 500 m 5 ANDERSSON Ariel Berntsson 3 DAHLBERG Ebba 4 FRANSSON Isabell D 7-8 Intervallstart klassisk stil 1 km 20 ANDERSSON Natasha

Läs mer

Björksta Open 2006 Luftgevär Resultat L 7

Björksta Open 2006 Luftgevär Resultat L 7 Re: 9 av 19 2006-01-08 21:21 Lättare att hitta drömresan med MSN Resor http://www.msn.se/resor/ Resultat L 7 1 Tobias Jansson Ludvika Skf (W) 398 0.0 2 Mattias Pettersson Björksta Skf (U) 387 0.0 3 Alexandra

Läs mer

Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats

Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats Hallberg 1959 Sune Linde 1984 Mats Hallberg 1960 Sune

Läs mer