STATISTISKT UNDERLAG BIBLIOMETRI BIBLIOMETRI. Dataunderlag - bibliometri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STATISTISKT UNDERLAG BIBLIOMETRI BIBLIOMETRI. Dataunderlag - bibliometri"

Transkript

1 STATISTISKT UNDERLAG BIBLIOMETRI Henrik Aldberg Stina Gerdes Barriere BIBLIOMETRI I denna PM redovisas bibliometriska uppgifter från VR:s citetringsdatabas VRcitering, som motsvaras av Web of Science. 1 I Web of Science klassas alla tidskriftshäften i upp till sex olika ämnesklasser beroende på vad som citeras i artiklarna i det aktuella häftet. En tidskrifts olika nummer (häften) kan alltså ha olika ämnesklasser. När det gäller breda multidisciplinära tidskrifter som t.ex. Nature klassar VR om häften utifrån de ämnesklasser artiklarna i det aktuella häftet citerar. Det finns totalt 261 ämnesklasser. Dessa ämnesklasser låter sig inte enkelt grupperas enligt forskningsämnen och forskningsämnesgrupper i Standard för svensk indelning av forskningsämnen från SCB. Det stora antalet ämnesklasser medför vidare få artiklar i varje klass och därmed ett svagt statistiskt underlag för analyser av t.ex. citeringar. Att gruppera dessa ämnen i större klasser på ett robust sätt är ett relativt omfattande arbete. Vi har använt en existerande gruppering av ämnesklasserna, SPRU19. Det är en indelning har gjorts av University of Sussex med 19 ämnen 2. I de fall ämnesklasserna har en tillräcklig volym kan även vissa data presenteras på klassnivå eller i subgrupper av klasser. SPRU området social sciences delas in i fyra delområden: psykologi, nationalekonomi, utbildning samt other social sciences. Anledningen till att vi har valt att dela upp social sciences är dels att täckningsgraden varierar inom området. Psykologi och nationalekonomi har en god täckning i VRcit enligt en norsk undersökning. Utbildning särredovisas eftersom en ämnesöversikt genomförs explicit för detta område. FIGUR 1: TÄCKNINGSGRAD I THOMSON REUTERS (BYGGER PÅ EN NORSK STUDIE, REFERENS KOMMER) 1 VR:s databas baseras på produkterna Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index och Arts and Humanities Citation Index från Thomson Reuters. 2 Det finns andra, mer finfördelade indelningar, men dessa bygger på mer komplicerade analyser av vem som citerar vem än klustring av ämnesklasser. Ett sådant arbete ryms inte inom ramen för att ta fram dataunderlag till ämnesöversikterna. Sida 1 av 33

2 I normalfallet redovisas citeringsdata endast för fler områden med fler än femtio artiklar. KAPITEL 1: HSU Humaniora, samhällsvetenskap och utbildningsvetenskap PUBLIKATIONSVOLYMER ALLA LÄNDER Publikationsvolymen för samhällsvetenskap och humaniora ökar. Klinisk medicin, som är det område som publicerar flest artiklar, ökade under 2000-talet från med mer än två tredjedelar, från straxt under artiklar till ungefär artiklar. Social Sciences (utom nationalekonomi, psykologi och utbildningsvetenskap) fördubblade under samma period antalet artiklar. Nationalekonomi och utbildningsvetenskap ökade också kraftigt, med mer än en fördubbling Social Sciences Arts & Humanities Economics Psychology FIGUR 2: ANTAL PUBLIKATIONER I HELA DATABASEN (WHOLE COUNTS). Sida 2 av 33

3 Economics Educational Research FIGUR 3: ANTAL PUBLIKATIONER FÖR UTBILDNINGSVETENSKAP OCH NATIONALEKONOMI ANTAL OCH ANDEL SVENSKA PUBLIKATIONER (FRAKTIONERADE) Antalet svenska publikationer har ökat mer än det totala antalet publikationer framförallt inom social sciences (utom psykologi, nationalekonomi och utbildningsvetenskap), nationalekonomi och utbildningsvetenskap liksom inom konst och humaniora Social Sciences Arts & Humanities Psychology Economics Educational Research FIGUR 4: ANTAL SVENSKA PUBLIKATIONER (FRAKTIONERAT) Andel svenska publikationer varierar mellan 0,5 och 1,5 procent för alla ämnesområden. De samhällsvetenskapliga och humanistiska ämnena faller alla kring en procent. Sida 3 av 33

4 1,50 1,30 Economics Social Sciences Psychology Educational Research Arts & Humanities 1,10 0,90 0,70 0, FIGUR 5: ANDEL SVENSKA PUBLIKATIONR (FRAKTIONERAT) GENOMSLAG CITERINGAR Fältnormerad medelcitering 1,50 1,30 Economics Social Sciences Psychology Educational Research Arts & Humanities 1,10 0,90 0,70 0, FIGUR 6: FÄLTNORMERAD MEDELCITERING FÖR SVENSKA PUBLIKATIONER, 3-ÅRIGT GLIDANDE MEDELVÄRDE, EXKL. SPRU-KATEGORIN "OTHER" (3-ÅRIGT CITERINGSFÖNSTER, SJÄLVCITERINGAR EXKLUDERADE) GENOMSLAG -TOPP-10 Sida 4 av 33

5 Andel högciterade publikationer 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 Arts & Humanities Social Sciences Economics Psychology Educational Research FIGUR 7: ANDELEN HÖGCITERADE PUBLIKATIONER, EXKL. SPRU-KATEGORIN "OTHER", 3-ÅRIGT GLIDANDE MEDELVÄRDE (ANDELEN SVENSKA TOPP 10 PUBLIKATIONER DIVIDERAT MED ANDELEN TOPP 10 PUBLIKATIONER I VÄRLDEN) INTERNATIONALISERING Ett sätt att uppskatta ett forskningsområdes internationalisering är att mäta andelen svenska publikationer med minst en författaradress från ett annat land. Geovetenskap är det forskningsområde som har högst andel utländska författaradresser. För jämförelses skull visar vi också lantbruksvetenskaper som är det forskningsområde som har högst fältnormaliserad medelcitering för publikationer med minst en svensk författaradress. Klinisk medicin är det forskningsområde med högst volym, både i hela databasen och för publikationer med svenska författaradresser. 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Agriculture Psychology Economics Social Sciences Educational Research Arts & Humanities 0% FIGUR 8: ANDELEN SVENSKA PUBLIKATIONER DÄR MINST EN ADRESS KOMMER FRÅN ETT ANNAT LAND (WHOLE COUNTS) Sida 5 av 33

6 Ett annat sätt att studera hur forskargrupper ser ut i de olika ämnesområdena är att studera hur många författaradresser som finns på publikationerna. Vi behåller de tidigare jämförelseområdena Klinisk medicin. Lantbruksvetenskaper och geovetenskaper. Från figurerna nedan kan det konstateras att publikationer med minst en svensk författaradress genomgående har fler författare än världsgenomsnittet. 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 Agriculture Psychology Educational Research Social Sciences Economics Arts & Humanities 0,0 FIGUR 9: ANTAL FÖRFATTARE PER PUBLIKATION UTIFRÅN SAMTLIGA PUBLIKATIONER I DATABASEN 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 Agriculture Psychology Social Sciences Educational Research Economics Arts & Humanities 0,0 FIGUR 10: ANTAL FÖRFATTARE PER PUBLIKATION UTIFRÅN PUBLIKATIONER MED MINST EN SVENSK ADRESS Sida 6 av 33

7 VANLIGASTE TIDSKRIFTERNA ECONOMICS Världen Sverige finansierade av Vetenskapsrådet Tidskrift Antal Tidskrift Antal Tidskrift Antal ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS 1727 ECONOMICS LETTERS 45 HEALTH ECONOMICS 1 ECONOMICS LETTERS 1563 APPLIED ECONOMICS LETTERS 34 QUANTITATIVE FINANCE 1 APPLIED ECONOMICS LETTERS 1313 ECOLOGICAL ECONOMICS 32 JOURNAL OF ECONOMIC APPLIED ECONOMICS 1311 BEHAVIOR & ORGANIZATION 28 ECOLOGICAL ECONOMICS 1001 APPLIED ECONOMICS 26 JOURNAL OF BANKING & FINANCE 976 SMALL BUSINESS ECONOMICS 24 ENVIRONMENTAL & RESOURCE ECONOMIC MODELLING 896 AMERICAN ECONOMIC REVIEW 882 ENERGY ECONOMICS 690 ECONOMICS 23 SCANDINAVIAN JOURNAL OF ECONOMICS 22 EUROPEAN JOURNAL OF HEALTH ECONOMICS 21 VALUE IN HEALTH 681 ENERGY ECONOMICS 21 EDUCATIONAL RESEARCH Educational Research Educational Research Tidskrift Antal Tidskrift Antal Tidskrift Antal JOURNAL OF CHEMICAL EDUCATION 1290 RESEARCH IN DEVELOPMENTAL DISABILITIES 37 COMPUTERS & EDUCATION 1 ACADEMIC MEDICINE 1184 MEDICAL TEACHER 34 IEEE TRANSACTIONS ON EDUCATION 1 MEDICAL TEACHER 1144 SCANDINAVIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH 30 RESEARCH IN DEVELOPMENTAL DISABILITIES 954 BMC MEDICAL EDUCATION 18 COMPUTERS & EDUCATION 953 ENVIRONMENTAL EDUCATION RESEARCH 18 AMERICAN JOURNAL OF PHYSICS 669 EUROPEAN JOURNAL OF DENTAL EDUCATION 15 AMERICAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL EDUCATION 666 INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE EDUCATION 13 EUROPEAN JOURNAL OF PHYSICS 602 STUDIES IN PHILOSOPHY AND EDUCATION 13 TEACHING AND TEACHER EDUCATION 561 RESEARCH IN AUTISM SPECTRUM DISORDERS 12 INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING EDUCATION 546 SCIENCE EDUCATION 11 PSYKOLOGI Tidskrift Antal Tidskrift Antal Tidskrift Antal NEUROPSYCHOLOGIA 1631 SCANDINAVIAN JOURNAL OF PSYCHOLOGY 76 BEHAVIOR GENETICS 4 PERSONALITY AND INDIVIDUAL DIFFERENCES 1460 INTERNATIONAL PSYCHOGERIATRICS 34 BEHAVIOURAL PROCESSES 2 PHYSIOLOGY & BEHAVIOR 1250 PSYCHOLOGICAL MEDICINE 32 PHYSIOLOGY & BEHAVIOR 2 Sida 7 av 33

8 PSYCHOLOGICAL SCIENCE 964 PHYSIOLOGY & BEHAVIOR 30 PSYCHOPHYSIOLOGY 2 JOURNAL OF COGNITIVE NEUROSCIENCE 909 ERGONOMICS 27 SOCIAL COGNITIVE AND AFFECTIVE NEUROSCIENCE 1 PSYCHOLOGICAL MEDICINE 904 NEUROPSYCHOLOGIA 21 PLOS ONE 1 COMPUTERS IN HUMAN BEHAVIOR 892 TRANSPORTATION RESEARCH PART F-TRAFFIC PSYCHOLOGY AND BEHAVIOUR 21 PSYCHOLOGICAL MEDICINE 1 AIDS CARE-PSYCHOLOGICAL AND SOCIO-MEDICAL ASPECTS OF AIDS/HIV 814 BEHAVIOR GENETICS 20 PSYCHOLOGICAL SCIENCE 1 CHILD CARE HEALTH AND DEVELOPMENT 19 BIOLOGICAL PSYCHOLOGY 1 JOURNAL OF ADOLESCENT HEALTH 790 JOURNAL OF EXPERIMENTAL SOCIAL PSYCHOLOGY 782 APPLIED ERGONOMICS 17 BRAIN AND COGNITION 1 SOCIAL SCIENCES Tidskrift Antal Tidskrift Antal Tidskrift Antal ENERGY POLICY 2987 ENERGY POLICY 109 BEHAVIOR GENETICS 4 BEHAVIOURAL BRAIN RESEARCH 2213 SOCIAL SCIENCE & MEDICINE 63 SOCIAL SCIENCE & MEDICINE 4 SOCIAL SCIENCE & MEDICINE 2008 ACCIDENT ANALYSIS AND PREVENTION 52 PHYSIOLOGY & BEHAVIOR 2 AFRICAN JOURNAL OF BUSINESS MANAGEMENT 1860 JOURNAL OF NURSING MANAGEMENT 47 PLOS ONE 2 NEUROPSYCHOLOGIA 1631 ECOLOGY AND SOCIETY 45 ECOLOGY AND SOCIETY 2 JOURNAL OF BUSINESS ETHICS 1486 ANIMAL BEHAVIOUR 44 ANIMAL BEHAVIOUR 2 EPILEPSY & BEHAVIOR 1377 INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL WELFARE 41 BEHAVIOURAL PROCESSES 2 HEALTH AFFAIRS 1334 HEALTH POLICY 39 BIOLOGICAL PSYCHOLOGY 1 JOURNAL OF ARCHAEOLOGICAL SCIENCE 1324 SOCIOLOGISK FORSKNING 34 CHEMICAL SENSES 1 ANIMAL BEHAVIOUR 1315 SCANDINAVIAN JOURNAL OF MANAGEMENT 33 COASTAL MANAGEMENT 1 Sida 8 av 33

9 KAPITEL 2: MH Medicin och hälsa PUBLIKATIONSVOLYMER ALLA LÄNDER Publikationsvolymerna ökar, inom alla tre underfälten av medicin. Klinisk medicin är det område som har störst andel publikationer av alla de 19+3 ämnesområdena, följt av biomedicin FIGUR 11: ANTAL PUBLIKATIONER I DATABASEN (WHOLE COUNTS) Sida 9 av 33

10 ANTAL OCH ANDEL SVENSKA PUBLIKATIONER (FRAKTIONERADE) Antalet publikationer med minst en svensk författaradress ökar inte i samma utsträckning som världens samlade produktion av artiklar. Inom biomedicin syns en minskning av antalet artiklar med minst en svensk författaradress, när artiklarna har fraktionerats på olika länder. I antalet artiklar, whole counts, med minst en svensk författaradress, syns dock en svag ökning (visas ej i figur) FIGUR 12: ANTAL SVENSKA PUBLIKATIONER (FRAKTIONERAT) Andelen svenska publikationer minskar i fält som ser en stor ökning i övriga världen. 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% FIGUR 13: ANDEL SVENSKA PUBLIKATIONER (FRAKTIONERAT) Sida 10 av 33

11 GENOMSLAG CITERINGAR Vi redovisar lantbruksvetenskaper och biologi som jämförelseobjekt, det är de två områdena där svenska publikationer har högst fältnormerad medelcitering. 1,50 1,30 1,10 0,90 0,70 Agriculture 0, FIGUR 14: FÄLTNORMERAD MEDELCITERING FÖR SVENSKA PUBLIKATIONER, 3-ÅRIGT GLIDANDE MEDELVÄRDE, (3-ÅRIGT CITERINGSFÖNSTER, SJÄLVCITERINGAR EXKLUDERADE) Sida 11 av 33

12 GENOMSLAG ANDEL HÖGCITERADE PUBLIKATIONER Andelen svenska topp 10 publikationer dividerat med andelen topp 10 publikationer i världen för de olika ämnesområdena. Biologi och Lantbruksvetenskaperna toppar listan för Sverige och visas därför i diagrammet för att underlätta jämförelse. Topp-10 är de tio procent mest citerade artiklarna inom ett visst område. Sverige hade alltså 2012 drygt 30 procent fler topp-10 artiklar i biologi än resten av världen. 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 Agriculture 0,20 0, FIGUR 15: ANDEL PUBLIKATIONER SOM TILLHÖR DE 10 PROCENT MEST CITERADE, 3-ÅRIGT GLIDANDE MEDELVÄRDE Sida 12 av 33

13 GENOMSLAG FÖR VR-FINANSIERAD FORSKNING Sedan 2009 omfattar Thomson-Reuters databas information om finansiärer som omnämns i acknowledgement. Vi kan därför identifiera de artiklar som har skrivits med finansiering från Vetenskapsrådet. VR-finansierade publikationer uppvisar en i genomsnitt betydligt högre medelcitering än genomsnittet av publikationerna inom samma område. I biomedicin är detta särskilt tydligt. I figuren visas också lantbruksvetenskap och biologi som är de högst citerade områdena i Sverige. Högst medelcitering bland de VRfinansierade publikationerna uppvisar biomedicin. 2,00 1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 publikationer som tackar VR Publikationer med minst en svensk författaradress FIGUR 16: FÄLTNORMERAD MEDELCITERING FÖR ARTIKLAR MED MINST EN FÖRFATTARADRESS I SVERIGE JÄMFÖRT MED ARTIKLAR SOM OMNÄMNER VETENSKAPSRÅDET SOM FINANSIÄR ANDEL TOPP-10 PUBLIKATIONER AV TOTALA ANTALET VR-FINANSIERADE PUBLIKATIONER 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% FIGUR 17: ANTALET TOPP 10 PUBLIKATIONER SOM TACKAR VR DIVIDERAT MED ANTALET PUBLIKATIONER SOM TACKAR VETENSKAPSRÅDET ( ) Sida 13 av 33

14 INTERNATIONALISERING - ANDEL SVENSKA PUBLIKATIONER Ett sätt att uppskatta ett forskningsområdes internationalisering är att mäta andelen svenska publikationer med minst en författaradress från ett annat land. Geovetenskap är det forskningsområde som har högst andel utländska författaradresser. För jämförelses skull visar vi också lantbruksvetenskaper och biologi som är de forskningsområden som har högst fältnormaliserad medelcitering för publikationer med minst en svensk författaradress. Klinisk medicin är det forskningsområde med högst volym, både i hela databasen och för publikationer med svenska författaradresser. 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% Agriculture 10% 0% FIGUR 18: ANDELEN SVENSKA PUBLIKATIONER DÄR MINST EN ADRESS KOMMER FRÅN ETT ANNAT LAND (WHOLE COUNTS) Sida 14 av 33

15 GENOMSNITTLIGT ANTAL FÖRFATTARADRESSER Ett annat sätt att studera hur forskargrupper ser ut i de olika ämnesområdena är att studera hur många författaradresser som finns på publikationerna. Vi behåller de tidigare jämförelseområdena Lantbruksvetenskaper och biologi. Från figurerna nedan kan det konstateras att publikationer med minst en svensk författaradress genomgående har fler författare än världsgenomsnittet. ALLA PUBLIKATIONER 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 Agriculture 0,0 FIGUR 19: ANTAL FÖRFATTARE PER PUBLIKATION UTIFRÅN SAMTLIGA PUBLIKATIONER I DATABASEN SVENSKA PUBLIKATIONER 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 Agriculture 0,0 FIGUR 20: ANTAL FÖRFATTARE PER PUBLIKATION UTIFRÅN PUBLIKATIONER MED MINST EN SVENSK ADRESS Sida 15 av 33

16 VANLIGASTE TIDSKRIFTERNA BIOMEDICINE Världen (hela databasen) Sverige Vetenskapsrådet Tidskrift Antal Tidskrift Antal Tidskrift Anta l PLOS ONE PLOS ONE 684 PLOS ONE 32 JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA 7367 BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS JOURNAL OF NEUROSCIENCE JOURNAL OF IMMUNOLOGY BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY LETTERS BIORESOURCE TECHNOLOGY AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY NUCLEIC ACIDS RESEARCH 4882 JOURNAL OF MOLECULAR BIOLOGY 333 JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY 315 BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA PLOS GENETICS JOURNAL OF IMMUNOLOGY 6214 VACCINE 133 JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A 6102 NATURE GENETICS 119 JOURNAL OF IMMUNOLOGY 5668 PLOS GENETICS 112 JOURNAL OF MOLECULAR BIOLOGY 5075 JOURNAL OF 108 JOURNAL OF MEDICINAL NEUROSCIENCE CHEMISTRY 99 JOURNAL OF EVOLUTIONARY BIOLOGY CLINICAL MEDICINE Världen (hela databasen) Sverige Vetenskapsrådet Tidskrift Antal Tidskrift Ant Tidskrift Antal al PLOS ONE 1066 PLOS ONE 385 PLOS ONE 10 2 NEW ENGLAND JOURNAL 4529 ACTA PAEDIATRICA 293 EXPERIMENTAL CELL 7 OF MEDICINE RESEARCH INVESTIGATIVE 3968 BMC PUBLIC HEALTH 231 ADDICTION BIOLOGY 6 OPHTHALMOLOGY & VISUAL SCIENCE JOURNAL OF CLINICAL 3940 INTERNATIONAL JOURNAL 195 ARTHRITIS AND 5 ONCOLOGY OF CANCER RHEUMATISM INTERNATIONAL JOURNAL 3871 ACTA OBSTETRICIA ET 193 INTERNATIONAL JOURNAL 5 OF CARDIOLOGY GYNECOLOGICA SCANDINAVICA OF CANCER TRANSPLANTATION 3722 EUROSURVEILLANCE 191 CANCER RESEARCH 4 PROCEEDINGS CANCER RESEARCH 3654 SCANDINAVIAN JOURNAL OF 175 BRITISH JOURNAL OF 4 CARING SCIENCES CANCER BMC PUBLIC HEALTH 3467 SCANDINAVIAN JOURNAL OF 159 SOCIAL SCIENCE & 4 PUBLIC HEALTH MEDICINE WORLD JOURNAL OF 3368 JOURNAL OF INTERNAL 155 JOURNAL OF INFECTIOUS 4 GASTROENTEROLOGY MEDICINE DISEASES LANCET 3301 ACTA ONCOLOGICA 154 JOURNAL OF PLASTIC SURGERY AND HAND SURGERY 4 Sida 16 av 33

17 LAB-CLIN MEDICINE Världen (hela databasen) Sverige Vetenskapsrådet Tidskrift Antal Tidskrift Antal Tidskrift Anta l BLOOD 5926 BLOOD 203 FREE RADICAL BIOLOGY 7 AND MEDICINE FOOD CHEMISTRY 5453 PLOS ONE 157 VACCINE 7 JOURNAL OF VIROLOGY 5446 JOURNAL OF CLINICAL 153 DIABETIC MEDICINE 6 ENDOCRINOLOGY & METABOLISM PLOS ONE 4998 VACCINE 133 EUROPEAN JOURNAL OF 6 NUCLEAR MEDICINE AND MOLECULAR IMAGING VACCINE 4755 DIABETOLOGIA 122 JOURNAL OF NUCLEAR 5 MEDICINE NEUROIMAGE 3936 AMERICAN JOURNAL OF 97 PLOS ONE 5 INTERNATIONAL JOURNAL OF RADIATION ONCOLOGY BIOLOGY PHYSICS JOURNAL OF CLINICAL ENDOCRINOLOGY & METABOLISM AMERICAN JOURNAL OF ROENTGENOLOGY CLINICAL NUTRITION 3237 DIABETES CARE 88 BLOOD DIABETES 88 NUCLEAR MEDICINE AND BIOLOGY 2571 ACTA RADIOLOGICA 81 SCANDINAVIAN JOURNAL OF CLINICAL & LABORATORY INVESTIGATION MEDICAL PHYSICS 2466 SCANDINAVIAN JOURNAL OF CLINICAL & LABORATORY INVESTIGATION 79 GENERAL AND COMPARATIVE ENDOCRINOLOGY Sida 17 av 33

18 ÄMNESKLASSER I SPRU-KATEGORIERNA Spru 19 Thomsonämne Anatomy & Morphology Biochemical Research Methods Biochemistry & Molecular Biophysics Biotechnology & Applied Microbiology Cell & Tissue engineering Cell, Medicinal Genetics & Heredity Immunology Mathematical & Computational Microbiology Microscopy Neurosciences Parasitiology Pharmacology & Pharmacy Physiology Allergy Andrology Anesthesiology Cardiac & Cardiovascular System Clinical Neurology Critical Care Medicine Dentistry, Oral Surgery & Medicine Dermatology Emergency Medicine Gastroenterology & Hepatology Geriatrics & Gerontology Gerontology Health Care Sciences & Services Infectious Diseases Integrative & Complementary Medicine Medical Ethics Medicine, General & Internal Medicine, Legal Nursing Obstetrics & Gynecology Oncology Ophthalmology Orthopedics Otorhinolaryngology Pediatrics Peripheral Vascular Disease Sida 18 av 33

19 Primary Health Care Psychiatry Psychology, Clinical Public, Environmental & Occupational Health Rehabilitation Respiratory System Rheumatology Sport Sciences Substance Abuse Surgery Transplantation Tropical Medicine Urology & Nephrology Endocrinology & Metabolism Hematology Medical Informatics Medical Laboratory Technology Medicine, Research & Experimental Neuroimaging Nutrition & Dietetics Pathology Radiology, Nuclear Medicine & Medical Imaging Toxicology Virology Sida 19 av 33

20 KAPITEL 3: NT PUBLIKATIONSVOLYMER ALLA LÄNDER Systems Scientific Engineering Mathematics Technical Engineering Data Civil Engineering FIGUR 21: ANTAL PUBLIKATIONER I DATABASEN (WHOLE COUNTS) SVERIGE FRAKTIONERADE Systems Scientific Engineering Technical Engineering Mathematics Data Civil Engineering Other Engineering FIGUR 22: ANTAL SVENSKA PUBLIKATIONER (FRAKTIONERAT) Sida 20 av 33

21 ANDEL SVENSKA PUBLIKATIONER AV VÄRLDSPRODUKTIONEN 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% Civil Engineering Systems Scientific Engineering Technical Engineering Data Other Engineering Mathematics FIGUR 23: ANDEL SVENSKA PUBLIKATIONER (FRAKTIONERAT) GENOMSLAG CITERINGAR 1,50 1,30 Scientific Engineering 1,10 Other Engineering Civil Engineering 0,90 0,70 0, Technical Engineering Systems Data Mathematics FIGUR 24: FÄLTNORMERAD MEDELCITERING FÖR SVENSKA PUBLIKATIONER, 3-ÅRIGT GLIDANDE MEDELVÄRDE, (3-ÅRIGT CITERINGSFÖNSTER, SJÄLVCITERINGAR EXKLUDERADE) Sida 21 av 33

22 GENOMSLAG HÖGT CITERADE PUBLIKATIONER 1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0, Scientific Engineering Civil Engineering Other Engineering Technical Engineering Systems Mathematics Data FIGUR 25: ANDELEN HÖGCITERADE PUBLIKATIONER, 3-ÅRIGT GLIDANDE MEDELVÄRDE (ANDELEN SVENSKA TOPP 10 PUBLIKATIONER DIVIDERAT MED ANDELEN TOPP 10 PUBLIKATIONER I VÄRLDEN) Sedan 2009 samlar Thomson-Reuters in information om finansiärer som omnämns i acknowledgement. På så sätt kan artiklar som publiceras med VR-finansiering identifieras. Därmed kan effekten av VR:s forskningsstöd uppskattas. Störst skillnad inom naturvetenskap och teknik finns inom Materialvetenskap, Biologi och det område som kallas scientific engineering. Vilka ämnesområden som ingår finns i listan nedan. 1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 tackar VR alla svenska artiklar 0,20 0,00 Sida 22 av 33

23 INTERNATIONALISERING Ett sätt att uppskatta ett forskningsområdes internationalisering är att mäta andelen svenska publikationer med minst en författaradress från ett annat land. Geovetenskap är det forskningsområde som har högst andel utländska författaradresser. 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Mathematics Systems Other Engineering Data Scientific Engineering Civil Engineering Technical Engineering FIGUR 26: ANDELEN SVENSKA PUBLIKATIONER DÄR MINST EN ADRESS KOMMER FRÅN ETT ANNAT LAND (WHOLE COUNTS) GENOMSNITTLIGT ANTAL FÖRFATTARADRESSER Ett annat sätt att studera hur forskargrupper ser ut i de olika ämnesområdena är att studera hur många författaradresser som finns på publikationerna. VÄRLDEN 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 FIGUR 27: ANTAL FÖRFATTARE PER PUBLIKATION UTIFRÅN SAMTLIGA PUBLIKATIONER I DATABASEN Scientific Engineering Systems Civil Engineering Technical Engineering Data Other Engineering Mathematics Sida 23 av 33

24 Antal författar per publikation Antal författare per publikation - fysik Dataunderlag - bibliometri SVERIGE Antalet författare per publikation har stigit kraftigt inom fysik, i Sverige är effekten särskilt stark. Vi bör titta närmare på vad som ligger bakom dessa siffror. 16,0 180,0 14,0 160,0 Systems 12,0 10,0 8,0 140,0 120,0 100,0 80,0 Scientific Engineering Civil Engineering 6,0 4,0 60,0 40,0 Data Technical Engineering Other Engineering 2,0 20,0 Mathematics 0,0 0,0 FIGUR 28: ANTAL FÖRFATTARE PER PUBLIKATION UTIFRÅN PUBLIKATIONER MED MINST EN SVENSK ADRESS Sida 24 av 33

25 VANLIGASTE TIDSKRIFTERNA De vanligaste tidskrifterna åren , för världen (hela databasen), artiklar med minst en svensk författaradress samt artiklar som tackar Vetenskapsrådet. MATEMATIK Världen Sverige Vetenskapsrådet Tidskrift Antal Tidskrift Antal Tidskrift APPLIED MATHEMATICS INTERNATIONAL JOURNAL OF AND COMPUTATION 3986 QUANTUM CHEMISTRY 34 JOURNAL OF MATHEMATICAL ANALYSIS JOURNAL OF MATHEMATICAL AND APPLICATIONS 3338 ANALYSIS AND APPLICATIONS 31 NONLINEAR ANALYSIS- THEORY METHODS & APPLICATIONS 3268 COMPUTERS & MATHEMATICS WITH APPLICATIONS 2546 JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND APPLIED MATHEMATICS 2086 PROCEEDINGS OF THE AMERICAN MATHEMATICAL SOCIETY 25 Anta l INTERNATIONAL JOURNAL OF QUANTUM CHEMISTRY 6 COMBUSTION THEORY AND MODELLING 3 JOURNAL OF GEOMETRY AND PHYSICS 3 COMPUTER METHODS IN APPLIED MECHANICS AND ENGINEERING 25 ALGORITHMICA 3 ELECTRONIC JOURNAL OF COMBINATORICS 25 DISCRETE MATHEMATICS 1906 DISCRETE MATHEMATICS 22 INTERNATIONAL JOURNAL FOR LINEAR ALGEBRA AND ITS NUMERICAL METHODS IN APPLICATIONS 1865 ENGINEERING 21 COMMUNICATIONS IN NONLINEAR SCIENCE AND NUMERICAL SIMULATION 1814 JOURNAL OF CHEMOMETRICS 19 PROCEEDINGS OF THE AMERICAN MATHEMATICAL SOCIETY 1801 JOURNAL OF FUNCTIONAL ANALYSIS 19 JOURNAL OF ALGEBRA 1753 STATISTICS IN MEDICINE 19 SIAM JOURNAL ON NUMERICAL ANALYSIS 3 PROCEEDINGS OF THE AMERICAN MATHEMATICAL SOCIETY 2 JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND APPLIED MATHEMATICS 2 JOURNAL OF DIFFERENTIAL EQUATIONS 2 ADVANCES IN MATHEMATICS 2 JOURNAL OF FUNCTIONAL ANALYSIS 2 FYSIK Världen Sverige Vetenskapsrådet Tidskrift Antal Tidskrift Antal Tidskrift PHYSICAL REVIEW B PHYSICAL REVIEW B 672 PHYSICAL REVIEW B 170 APPLIED PHYSICS LETTERS ASTRONOMY & ASTROPHYSICS 450 APPLIED PHYSICS LETTERS 88 JOURNAL OF APPLIED PHYSICS PHYSICAL REVIEW LETTERS 445 PHYSICAL REVIEW LETTERS 62 JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICAL REVIEW LETTERS APPLIED PHYSICS LETTERS 298 PHYSICS 55 JOURNAL OF APPLIED PHYSICAL REVIEW D ASTROPHYSICAL JOURNAL 264 PHYSICS 49 JOURNAL OF CHEMICAL OPTICS EXPRESS PHYSICS 240 PHYSICAL REVIEW A 45 PHYSICAL REVIEW A PHYSICAL REVIEW D 217 Anta l PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS 33 ASTROPHYSICAL JOURNAL PHYSICAL REVIEW A 217 NANO LETTERS 33 JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS 9935 JOURNAL OF APPLIED PHYSICS 208 PHYSICAL REVIEW C 31 PHYSICAL REVIEW E 9763 PHYSICS LETTERS B 204 JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS 31 Sida 25 av 33

26 KEMI Världen Sverige Vetenskapsrådet Tidskrift Antal Tidskrift Antal Tidskrift ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION E-STRUCTURE JOURNAL OF PHYSICAL REPORTS ONLINE CHEMISTRY C 261 Anta l JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C 59 JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY LANGMUIR 237 LANGMUIR 41 JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C CHEMICAL COMMUNICATIONS JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS 9346 JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B 195 NANO LETTERS 33 JOURNAL OF THE AMERICAN PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL SOCIETY 191 CHEMICAL PHYSICS 33 PHYSICAL CHEMISTRY JOURNAL OF PHYSICAL CHEMICAL PHYSICS 184 CHEMISTRY B 33 NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION A-ACCELERATORS JOURNAL OF THE SPECTROMETERS DETECTORS AND AMERICAN CHEMICAL ASSOCIATED EQUIPMENT 142 SOCIETY 29 LANGMUIR 8715 ANGEWANDTE CHEMIE- CHEMISTRY-A EUROPEAN CHEMISTRY-A EUROPEAN INTERNATIONAL EDITION 7534 JOURNAL 127 JOURNAL 19 JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE 7476 SOFT MATTER 127 SOFT MATTER 19 JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B 7368 NANO LETTERS 123 CHEMICAL PHYSICS LETTERS 18 PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS 7076 ANALYTICAL CHEMISTRY 118 ANGEWANDTE CHEMIE- INTERNATIONAL EDITION 17 BIOLOGI Världen Sverige Vetenskapsrådet Tidskrift Antal Tidskrift Antal Tidskrift PLOS ONE PLOS ONE 693 PLOS ONE 29 ZOOTAXA 6499 ZOOTAXA 101 BIOGEOSCIENCES 13 FERTILITY AND STERILITY 3003 HUMAN REPRODUCTION 90 ECOLOGY 8 MARINE ECOLOGY PROGRESS SERIES 2256 PROCEEDINGS OF THE ROYAL SOCIETY B-BIOLOGICAL SCIENCES 88 JOURNAL OF EVOLUTIONARY BIOLOGY 8 PROCEEDINGS OF THE ROYAL SOCIETY B-BIOLOGICAL SCIENCES 2067 BIOGEOSCIENCES 87 JOURNAL OF EXPERIMENTAL BIOLOGY 8 AQUACULTURE 1987 GLOBAL CHANGE BIOLOGY 78 OECOLOGIA 6 PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA 1872 MOLECULAR ECOLOGY 77 EVOLUTION 6 WATER RESOURCES RESEARCH 1864 FASEB JOURNAL 72 INSECT BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY 5 JOURNAL OF EXPERIMENTAL BIOLOGY 1842 BMC EVOLUTIONARY BIOLOGY 67 ZOOTAXA 5 JOURNAL OF THEORETICAL BIOLOGY 1765 OECOLOGIA 67 Anta l PROCEEDINGS OF THE ROYAL SOCIETY B-BIOLOGICAL SCIENCES 4 GEOVETENSKAP Världen Sverige Vetenskapsrådet Sida 26 av 33

27 Tidskrift Antal Tidskrift Antal Tidskrift Anta l GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS 4416 ATMOSPHERIC CHEMISTRY AND PHYSICS 159 BIOGEOSCIENCES 13 JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-ATMOSPHERES 3260 GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS 111 ATMOSPHERIC CHEMISTRY AND PHYSICS 11 ATMOSPHERIC ENVIRONMENT 2967 BIOGEOSCIENCES 87 QUATERNARY SCIENCE REVIEWS 11 ATMOSPHERIC CHEMISTRY AND PHYSICS 2875 ANNALES GEOPHYSICAE 78 LETHAIA 10 MARINE ECOLOGY PROGRESS SERIES 2256 JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-ATMOSPHERES 73 JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-ATMOSPHERES 7 JOURNAL OF HYDROLOGY 2123 ATMOSPHERIC ENVIRONMENT 68 REVIEW OF PALAEOBOTANY AND PALYNOLOGY 7 EARTH AND PLANETARY SCIENCE LETTERS 2123 MARINE ECOLOGY PROGRESS SERIES 63 PALAEONTOLOGY 7 GEOCHIMICA ET COSMOCHIMICA ACTA 1827 QUATERNARY SCIENCE REVIEWS 60 BULLETIN OF GEOSCIENCES 7 JOURNAL OF CLIMATE 1749 GFF 54 SCIENCE 6 GEOPHYSICAL JOURNAL LIMNOLOGY AND GEOPHYSICAL RESEARCH INTERNATIONAL 1705 OCEANOGRAPHY 43 LETTERS 6 MATERIALVETENSKAP Världen Sverige Vetenskapsrådet Tidskrift Antal Tidskrift Antal Tidskrift Ant al JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C 261 JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C 59 JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS 9346 LANGMUIR 237 LANGMUIR 41 NORDIC PULP & PAPER RESEARCH JOURNAL 127 NANO LETTERS 33 LANGMUIR 8715 JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY 8293 SOFT MATTER 127 NANOTECHNOLOGY 23 APPLIED SURFACE SCIENCE 6446 NANO LETTERS 123 SOFT MATTER 19 JOURNAL OF NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY 6059 THIN SOLID FILMS 90 JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY 14 THIN SOLID FILMS 5857 NANOTECHNOLOGY 84 JOURNAL OF VACUUM SCIENCE & TECHNOLOGY B 11 MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A- STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING 4581 WEAR 79 THIN SOLID FILMS 11 NANOTECHNOLOGY 4565 JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY 70 MICROPOROUS AND MESOPOROUS MATERIALS 11 MATERIALS LETTERS 4288 JOURNAL OF NUCLEAR MATERIALS 69 ACS NANO 10 DATA Världen Sverige Vetenskapsrådet Tidskrift Antal Tidskrift Antal Tidskrift Antal EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS 5454 IEEE TRANSACTIONS ON INFORMATION THEORY 49 COMPUTER PHYSICS COMMUNICATIONS 5 COMPUTERS & MATHEMATICS WITH APPLICATIONS 2546 JOURNAL OF CHEMICAL INFORMATION AND MODELING 32 JOURNAL OF CHEMICAL INFORMATION AND MODELING 4 Sida 27 av 33

28 IEEE TRANSACTIONS ON INFORMATION THEORY 1970 JOURNAL OF COMPUTATIONAL PHYSICS 29 ACM SIGPLAN NOTICES 3 INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIVE COMPUTING INFORMATION AND CONTROL 1965 ACM SIGPLAN NOTICES 28 ALGORITHMICA 3 JOURNAL OF COMPUTATIONAL PHYSICS 1875 INFORMATION AND SOFTWARE TECHNOLOGY 24 MEDICAL & BIOLOGICAL ENGINEERING & COMPUTING 2 THEORETICAL COMPUTER SCIENCE 1729 ANALOG INTEGRATED CIRCUITS AND SIGNAL PROCESSING 20 INFORMATION PROCESSING LETTERS 2 NEUROCOMPUTING 1506 JOURNAL OF CHEMOMETRICS 19 THEORY OF COMPUTING SYSTEMS 2 IEICE TRANSACTIONS ON FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS COMMUNICATIONS AND COMPUTER SCIENCES 1498 MATHEMATICAL AND COMPUTER MODELLING 1475 INFORMATION SCIENCES 1460 THEORETICAL COMPUTER SCIENCE 19 JOURNAL OF SYSTEMS AND SOFTWARE 18 IEEE TRANSACTIONS ON VISUALIZATION AND COMPUTER GRAPHICS 18 INTERNATIONAL JOURNAL FOR NUMERICAL METHODS IN FLUIDS 1 INTERNATIONAL JOURNAL OF AD HOC AND UBIQUITOUS COMPUTING 1 INTERNATIONAL JOURNAL OF FOUNDATIONS OF COMPUTER SCIENCE 1 SYSTEM Världen Sverige Vetenskapsrådet Tidskrift Antal Tidskrift Antal Tidskrift Antal NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION A- ACCELERATORS SPECTROMETERS DETECTORS AND ASSOCIATED EQUIPMENT 5567 NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION A- ACCELERATORS SPECTROMETERS DETECTORS AND ASSOCIATED EQUIPMENT 142 IEEE TRANSACTIONS ON SIGNAL PROCESSING 17 EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS 5454 IEEE TRANSACTIONS ON SIGNAL PROCESSING 94 IEEE TRANSACTIONS ON COMMUNICATIONS 12 PRZEGLAD JOURNAL OF VACUUM ELEKTROTECHNICZNY 4124 AUTOMATICA 70 REVIEW OF SCIENTIFIC IEEE TRANSACTIONS ON INSTRUMENTS 4068 ANTENNAS AND PROPAGATION 70 IEEE TRANSACTIONS ON MAGNETICS 3967 ELECTRONICS LETTERS 3604 SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL 3470 MICROWAVE AND OPTICAL TECHNOLOGY LETTERS 3188 SCIENCE & TECHNOLOGY B 11 REVIEW OF SCIENTIFIC INSTRUMENTS 10 IEEE TRANSACTIONS ON REVIEW OF SCIENTIFIC ANTENNAS AND INSTRUMENTS 69 PROPAGATION 10 NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION B-BEAM INTERACTIONS WITH MATERIALS AND ATOMS 63 AUTOMATICA 9 IEEE TRANSACTIONS ON IEEE ELECTRON DEVICE COMMUNICATIONS 57 LETTERS 9 IEEE TRANSACTIONS ON WIRELESS COMMUNICATIONS 51 IEEE TRANSACTIONS ON AUTOMATIC CONTROL 50 SENSORS 2831 IEEE TRANSACTIONS ON APPLIED SUPERCONDUCTIVITY 2813 ELECTRONICS LETTERS 49 IEEE TRANSACTIONS ON WIRELESS COMMUNICATIONS 8 IEEE SIGNAL PROCESSING LETTERS 6 IEEE MICROWAVE AND WIRELESS COMPONENTS LETTERS 5 Sida 28 av 33

29 SCIENTIFIC ENGINEERING Världen Sverige Vetenskapsrådet Tidskrift Antal Tidskrift Antal Tidskrift Antal INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY 6583 APPLIED ENERGY 110 COMBUSTION AND FLAME 9 INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH 6064 ENERGY POLICY 109 PROCEEDINGS OF THE COMBUSTION INSTITUTE 7 BIORESOURCE TECHNOLOGY 5668 BIOMASS & BIOENERGY 78 ENERGY & FUELS 7 JOURNAL OF POWER SOURCES 4969 INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY 75 FUEL 5 CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL 4007 CLINICAL ORAL IMPLANTS RESEARCH 74 APPLIED ENERGY 5 BIOMATERIALS 3677 BIORESOURCE TECHNOLOGY 73 ACTA BIOMATERIALIA 4 ENERGY & FUELS 3093 PHYSICS IN MEDICINE AND BIOLOGY 64 INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY 4 ENERGY POLICY 2987 ENERGY & FUELS 62 CHEMICAL ENGINEERING SCIENCE 4 DESALINATION 2820 ENERGY 61 JOURNAL OF SUPERCRITICAL FLUIDS 4 JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA 2783 INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH 49 JOURNAL OF POWER SOURCES 3 TECHNICAL ENGINEERING Världen Sverige Vetenskapsrådet Tidskrift Antal Tidskrift Antal Tidskrift Antal JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS 9346 WEAR 79 JOURNAL OF FLUID MECHANICS 9 RARE METAL MATERIALS AND ENGINEERING 3723 STEEL RESEARCH INTERNATIONAL 70 PHYSICS OF FLUIDS 9 MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A- STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING 3394 JOURNAL OF NUCLEAR MATERIALS 69 PROCEEDINGS OF THE COMBUSTION INSTITUTE 7 JOURNAL OF NUCLEAR MATERIALS 2888 JOURNAL OF FLUID MECHANICS 56 JOURNAL OF NUCLEAR MATERIALS 7 FLOW TURBULENCE AND COMBUSTION 4 ACTA MATERIALIA 2693 ISIJ INTERNATIONAL 50 INTERNATIONAL JOURNAL OF HEAT AND MASS TRANSFER 2620 ACTA MATERIALIA 49 ACTA MATERIALIA 4 INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY 2597 JOURNAL OF JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS 45 MICROMECHANICS AND MICROENGINEERING 3 METALLURGICAL AND MATERIALS TRANSACTIONS B- PROCESS METALLURGY AND MATERIALS PROCESSING SCIENCE 40 WEAR 3 JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS 3 SCRIPTA MATERIALIA 2172 METALURGIA INTERNATIONAL 2156 PHYSICS OF FLUIDS 36 JOURNAL OF FLUID MECHANICS 2096 SAFETY SCIENCE 34 INTERNATIONAL JOURNAL OF REFRACTORY METALS & HARD MATERIALS 3 Sida 29 av 33

30 CIVIL ENGINEERING Världen Sverige Vetenskapsrådet Tidskrift Antal Tidskrift Antal Tidskrift Antal JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS 6504 ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY 164 AMBIO 10 ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY 5975 AMBIO 132 ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY 6 CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL 3880 ACCIDENT ANALYSIS AND PREVENTION 52 JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS 4 TRANSPORTATION RESEARCH RECORD 3388 JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION 50 JOURNAL OF HYDROLOGY 3 WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY 2772 WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY 46 WATER RESEARCH 1 WATER RESEARCH 2388 WASTE MANAGEMENT 43 ENGINEERING STRUCTURES 1 CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS 2256 IEEE TRANSACTIONS ON VEHICULAR TECHNOLOGY 38 ENVIRONMENTAL GEOCHEMISTRY AND HEALTH 1 JOURNAL OF HYDROLOGY 2123 JOURNAL OF HYDROLOGY 37 APPLIED CATALYSIS B- ENVIRONMENTAL 1805 JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS 36 IEEE TRANSACTIONS ON VEHICULAR TECHNOLOGY 1786 WATER RESEARCH 36 OTHER ENGINEERING Världen Sverige Vetenskapsrådet Tidskrift Antal Tidskrift Antal Tidskrift Antal EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS 5454 ACCIDENT ANALYSIS AND PREVENTION 52 COMBUSTION AND FLAME 9 EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH 2490 MEASUREMENT SCIENCE & TECHNOLOGY 36 COMBUSTION SCIENCE AND TECHNOLOGY 3 MEASUREMENT SCIENCE & TECHNOLOGY 1784 SAFETY SCIENCE 34 MEASUREMENT SCIENCE & TECHNOLOGY 2 APPLIED MATHEMATICAL MODELLING 1669 APPLIED ERGONOMICS 29 NANOTECHNOLOGY 2 INTERNATIONAL JOURNAL OF PRODUCTION RESEARCH 1537 ERGONOMICS 27 NETWORKS 1 MATHEMATICAL PROBLEMS IN ENGINEERING 1459 COMBUSTION AND FLAME 25 DISCRETE OPTIMIZATION 1 COMPUTER METHODS IN INSTRUMENTS AND APPLIED MECHANICS AND EXPERIMENTAL ENGINEERING 25 TECHNIQUES 1 SCIENCE CHINA- TECHNOLOGICAL SCIENCES 1332 INTERNATIONAL JOURNAL OF PRODUCTION ECONOMICS 1208 INFORMATION-AN INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY JOURNAL 1197 INTERNATIONAL JOURNAL FOR NUMERICAL METHODS IN ENGINEERING 1081 INTERNATIONAL JOURNAL OF PRODUCTION ECONOMICS 23 INTERNATIONAL JOURNAL FOR NUMERICAL METHODS IN ENGINEERING 21 INTERNATIONAL JOURNAL OF INDUSTRIAL ERGONOMICS 17 INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN-COMPUTER STUDIES 1 JOURNAL OF GLOBAL OPTIMIZATION 1 Sida 30 av 33

31 ÄMNESKLASSER I SPRU-KATEGORIERNA NATURVETENSKAP OCH TEKNIKVETENSKAP Spru 19 Civil Engineering Civil Engineering Civil Engineering Civil Engineering Civil Engineering Data Data Data Data Data Data Data Thomsonämne Biodiversity Conservation Developmental Ecology Entomology Evolutionary Limnology Marine & Freshwater Mycology Ornithology Reproductive Zoology, Analytical, Applied, Inorganic & Nuclear, Multidisciplinary, Organic, Physical Crystallography Electrochemistry Polymer Science Spectroscopy Construction & Building Technology Engineering, Civil Engineering, Environmental Transportation Transportation Science & Technology Computer Science, Artificial Intelligence Computer Science, Cybernetics Computer Science, Hardware & Architecture Computer Science, Information Systems Computer Science, Interdisciplinary Applications Computer Science, Software Engineering Computer Science, Theory & Methods Geochemistry & Geophysics Geography, Physical Geology, Multidisciplinary Meteorology & Atmospheric Sciences Mineralogy Oceanography Paleontology, Biomaterials Sida 31 av 33

32 Mathematics Mathematics Mathematics Mathematics Mathematics Other Engineering Other Engineering Other Engineering Scientific Engineering Scientific Engineering Scientific Engineering Scientific Engineering Scientific Engineering Scientific Engineering Scientific Engineering Scientific Engineering Systems Systems Systems Systems Systems Systems Systems Technical Engineering, Ceramics, Characterization, Testing, Coatings & Films, Composites, Multidisciplinary, Paper & Wood, Textiles Nanoscience & Nanotechnology Logic Mathematics Mathematics, Applied Mathematics, Interdisciplinary Applications Statistics & Probability Engineering, Multidisciplinary Ergonomics Operations Research & Management Science Acoustics Astronomy & Astrophysics Audiology & Speech-Language Pathology Nuclear Science & Technology Optics, Applied, Atomic, Molecular & Chemical, Condensed Matter, Fluids & Plasmas, Mathematical, Multidisciplinary, Nuclear, Particles & Fields Thermodynamics Energy & Fuels Engineering, Aerospace Engineering, Biomedical Engineering, Chemical Engineering, Geological Engineering, Marine Engineering, Ocean Engineering, Petroleum Automation & Control Systems Engineering, Electrical & Electronic Imaging Science & Photographic Technology Instruments & Instrumentation Remote Sensing Robotics Telecommunications Engineering, Industrial Sida 32 av 33

33 Technical Engineering Technical Engineering Technical Engineering Technical Engineering Technical Engineering Engineering, Manufacturing Engineering, Mechanical Mechanics Metallurgy & Metallurgical Engineering Mining & Mineral Processing Sida 33 av 33

Vetenskapsrådets underlag för indikatorn vetenskaplig produktion och citeringar

Vetenskapsrådets underlag för indikatorn vetenskaplig produktion och citeringar Sid 1 (11) Vetenskapsrådets underlag för indikatorn vetenskaplig produktion och citeringar Inledning Vetenskapsrådet fick i uppdrag av regeringen januari 2009, att ta fram underlag för beräkning av indikatorn

Läs mer

Bibliometriskt underlag för medelsfördelning

Bibliometriskt underlag för medelsfördelning Diarienummer 354-2014-6411 Datum 2014-04-29 Handläggare Henrik Aldberg Carl Jacobsson Bibliometriskt underlag för medelsfördelning 1 Bakgrund I den forskningsproposition regeringen lade fram hösten 2008,

Läs mer

Nationella analyser. underlag för strategiprojektet Svensk forskning 2010-2030 1 (13) 2010-12-16 Dnr 113-2010-6219

Nationella analyser. underlag för strategiprojektet Svensk forskning 2010-2030 1 (13) 2010-12-16 Dnr 113-2010-6219 Nationella analyser underlag för strategiprojektet Svensk forskning 2010-2030 Johan Fröberg, Per Hyenstrand, Ulrika Kaby, Staffan Karlsson, Ulf Kronman, Johanna Lundberg Avd. för forskningspolitisk analys

Läs mer

Open Access på Chalmers. SFIS höstkonferens 2012

Open Access på Chalmers. SFIS höstkonferens 2012 Open Access på Chalmers SFIS höstkonferens 2012 Kort om Chalmers Två campus - Johanneberg och Lindholmen C:a 1800 lärare och forskare C:a 1100 forskarstuderande C:a 12000 studenter 17 institutioner En

Läs mer

Beslutas att fastställa särskild behörighet för masterprogram enligt handling.

Beslutas att fastställa särskild behörighet för masterprogram enligt handling. PROTOKOLL LINKÖPINGS UNIVERSITET Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten Dekanus Närvarande: Ulf Nilsson dekanus Ingela Wiklund föredragande Maria Boberg sekr 1 Särskild behörighet för masterprogram

Läs mer

1 Särskild behörighet Masterprogram (Till Studiehandboken 2017) Dnr LiU

1 Särskild behörighet Masterprogram (Till Studiehandboken 2017) Dnr LiU PROTOKOLL Delegationsbeslut FST del 2016-061 1(1) Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten Delegationsbeslut Närvarande: Ulf Nilsson Kia Ölvander Maria Boberg dekanus föredragande sekreterare 1 Särskild

Läs mer

(-07) (-93) Högskoleexamen. Science X X X X. /Filosofie. Science * X. /Filosofie

(-07) (-93) Högskoleexamen. Science X X X X. /Filosofie. Science * X. /Filosofie Sammanställning av huvudområden på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Biblioteks- och Library and Information Science Filosofie Arts informationsvetenskap Bild Art Education --- --- Bildpedagogik

Läs mer

(-07) (-93) Högskole- Arkeologi Archaeology Filosofie Arts X X X X Biblioteks- och

(-07) (-93) Högskole- Arkeologi Archaeology Filosofie Arts X X X X Biblioteks- och Sammanställning av huvudområden på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Huvudområde Engelsk översättning Förled Engelskt efterled Examensrätt Kandidat Arkeologi Archaeology Filosofie Arts

Läs mer

Översikt över vetenskaplig utveckling i några länder med stark tillväxt

Översikt över vetenskaplig utveckling i några länder med stark tillväxt 2011-10-25 Dnr 111-2011-7613 Översikt över vetenskaplig utveckling i några länder med stark tillväxt BRIC och de asiatiska tigerekonomierna jämfört med Japan, Europa och USA Staffan Karlsson Avd. för forskningspolitisk

Läs mer

Jämförelse mellan Scopus och Web of Science för utvärdering av KTH:s publicering

Jämförelse mellan Scopus och Web of Science för utvärdering av KTH:s publicering Jämförelse mellan och Web of Science för utvärdering av KTH:s publicering Peter Sjögårde, 214-3-4 KTH, ECE-Skolan, Enheten för publiceringens infrastruktur Sammanfattning av resultat och har jämförts för

Läs mer

Studieplan för civilingenjörsprogrammet i kemiteknik, 300 hp, läsåret 2017/2018

Studieplan för civilingenjörsprogrammet i kemiteknik, 300 hp, läsåret 2017/2018 Studieplan för civilingenjörsprogrammet i kemiteknik, 300 hp, läsåret 2017/2018 ÅRSKURS 1, civilingenjörsprogrammet i kemiteknik, läsåret 2017/2018 Period Kurskod o Kursens benämning Hp 1 Nivå/Djup Huvudområde

Läs mer

Indikatorn source normalized impact per paper i relation till den norska modellen

Indikatorn source normalized impact per paper i relation till den norska modellen Indikatorn source normalized impact per paper i relation till den norska modellen 1 Inledning Per Ahlgren, Stockholms universitetsbibliotek Ett flertal citeringsbaserade indikatorer på tidskrifters genomslagskraft

Läs mer

Vetenskapsrådet. Missiv 2009-07-14 111-2008-7887 (U2009/4353/F) Carl Jacobsson. Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

Vetenskapsrådet. Missiv 2009-07-14 111-2008-7887 (U2009/4353/F) Carl Jacobsson. Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm 2009-07-14 Handläggare Carl Jacobsson Diarienummer 111-2008-7887 (U2009/4353/F) Vetenskapsrådet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Missiv Enligt regeringsbeslut U2009/322/F (2009-01-29) fick Vetenskapsrådet

Läs mer

sveriges vetenskapliga publicering en analys av NI

sveriges vetenskapliga publicering en analys av NI sveriges vetenskapliga publicering en analys av NI 2003-04-13 Analysenheten/Ulf Heyman Sveriges vetenskapliga publicering en analys av NI Inledning Ofta använda mått på forskningsproduktion är antalet

Läs mer

Universitetets kunskapsproduktion

Universitetets kunskapsproduktion Ulf Sandström & Olle Persson Universitetets kunskapsproduktion en jämförande bibliometrisk analys Inledning I detta kapitel riktas fokus på kompetens i en specifik, kvantitativt mätbar, bemärkelse, nämligen

Läs mer

STUDIEPLAN FÖR CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET I ENERGISYSTEM, 2016/2017 Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten TEKNAT 2015/47

STUDIEPLAN FÖR CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET I ENERGISYSTEM, 2016/2017 Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten TEKNAT 2015/47 Studieplan för civilingenjörsprogrammet i energisystem, 300 hp läsåret 2016/2017 Programmets namn på engelska Master Programme in Energy Systems Engineering. Programmets syfte Studieplanen för civilingenjörsprogrammet

Läs mer

Hanna Ber(lsdo-er Rosqvist*, Kris(na Hellberg & Ann Simmeborn Fleischer hanna.ber(lsdo-er.rosqvist@umu.se h-p://www.socw.umu.

Hanna Ber(lsdo-er Rosqvist*, Kris(na Hellberg & Ann Simmeborn Fleischer hanna.ber(lsdo-er.rosqvist@umu.se h-p://www.socw.umu. Narrating Neuro in Swedish research. Exploring discourses of autism within Swedish social science and humanities 1980-2013 Hanna Ber(lsdo-er Rosqvist*, Kris(na Hellberg & Ann Simmeborn Fleischer hanna.ber(lsdo-er.rosqvist@umu.se

Läs mer

affärsjuridik Commercial and Tax Law affärsjuridik Commercial and Tax Law affärsjuridik Laws (LL.M) with a Major in Commercial and Tax Law

affärsjuridik Commercial and Tax Law affärsjuridik Commercial and Tax Law affärsjuridik Laws (LL.M) with a Major in Commercial and Tax Law Master Master (120 credits) Magister Kandidat Bachelor 31 december 2011 Eamensbenämning Huvudområde Filosofie...eamen Kandidateamen Bachelor of Mastereamen Master (...) of Filosofie...eamen Filosofie kandidateamen

Läs mer

Samarbete mellan Sverige och Kina avseende vetenskaplig sampublicering

Samarbete mellan Sverige och Kina avseende vetenskaplig sampublicering VINNOVA Analys VA 2011:09 Samarbete mellan Sverige och Kina avseende vetenskaplig sampublicering - aktörer, inriktning och nätverk Anna Sandström - VINNOVA Titel: Samarbete mellan Sverige och Kina avseende

Läs mer

Studieplan för civilingenjörsprogrammet i kemiteknik, 180/220 poäng, läsåret 2006/07

Studieplan för civilingenjörsprogrammet i kemiteknik, 180/220 poäng, läsåret 2006/07 Studieplan för civilingenjörsprogrammet i kemiteknik, 180/220 poäng, läsåret 2006/07 Chemical Engineering Bilaga 4 till 5.2 i utbildningsplan för civilingenjörsprogrammen vid Uppsala universitet ÅRSKURS

Läs mer

Civilingenjörsexamen

Civilingenjörsexamen / har avlagt Civilingenjörsexamen has been awarded the Degree of Master of Science in Engineering utfärdat/issued 1 april 2010 av rektor vid Kungliga Tekniska högskolan, KTH by the President of the Royal

Läs mer

SwePub som källa för bibliometriska analyser

SwePub som källa för bibliometriska analyser SwePub som källa för bibliometriska analyser Ulf Kronman Avdelningen för forskningspolitisk analys Vetenskapsrådet Mötesplats Open Access 2009 Uppsala universitet 2009-11-26 Vetenskapsrådet Myndighet med

Läs mer

Bilaga 1, Huvudområden för generella examina vid Mälardalens högskola Senast reviderad 2015-06-01

Bilaga 1, Huvudområden för generella examina vid Mälardalens högskola Senast reviderad 2015-06-01 Sida 1 av 7 Bilaga 1, n för generella examina vid Mälardalens högskola Senast reviderad 2015-06-01 Arbetslivsvetenskap/ Work Life Studies Arbetsvetenskap/ Work Science Biologi/ Biology Byggnadsteknik/

Läs mer

Bibliometrisk analys av samhällsvetenskapliga institutioner vid Stockholms universitet baserad på den norska modellen

Bibliometrisk analys av samhällsvetenskapliga institutioner vid Stockholms universitet baserad på den norska modellen Rapport 2008-04 Per Ahlgren Bibliometriker SUB Bibliometrisk analys av samhällsvetenskapliga institutioner vid Stockholms universitet baserad på den norska modellen Stockholms universitet Telefon: 08 674

Läs mer

Program, huvudområden och övrig utbildning som respektive nämnd ansvarar för

Program, huvudområden och övrig utbildning som respektive nämnd ansvarar för Sida 1 Program, huvudområden och övrig utbildning som respektive nämnd ansvarar för Programnämnden för maskinteknik och design (MD) Examen Program med nyantagning 2012-13 Civ ing H ing Kandidat Magister

Läs mer

Open Access-artiklar publicerade vid Stockholms universitet 2012, fördelade på fakulteter och institutioner

Open Access-artiklar publicerade vid Stockholms universitet 2012, fördelade på fakulteter och institutioner 1 (13) 2013-10-18 Camilla Hertil Lindelöw Stockholms universitetsbibliotek Open Access-artiklar publicerade vid Stockholms universitet 2012, fördelade på fakulteter och institutioner Inledning Stockholms

Läs mer

Bibliotekens bibliometriarbete FREDRIK ÅSTRÖM LUNDS UNIVERSITETSBIBLIOTEK

Bibliotekens bibliometriarbete FREDRIK ÅSTRÖM LUNDS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Bibliotekens bibliometriarbete FREDRIK ÅSTRÖM LUNDS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Bibliometri the application of mathematical and statistical methods to books and other media of communication. - (Pritchard, 1969)

Läs mer

Rapport 2015:4 Kartläggning av styrkeområden i Stockholmsregionen

Rapport 2015:4 Kartläggning av styrkeområden i Stockholmsregionen Rapport 2015:4 Kartläggning av styrkeområden i Stockholmsregionen Rapport 2015:4 Kartläggning av styrkeområden i Stockholmsregionen Rapporten är framställd av DAMVAD för Länsstyrelsen i Stockholm och

Läs mer

UTBILDNINGSUTBUD VID TEKNISKA HÖGSKOLAN, LINKÖPINGS UNIVERSITET En uppdatering av utbildningsnämndernas ansvarsområden.

UTBILDNINGSUTBUD VID TEKNISKA HÖGSKOLAN, LINKÖPINGS UNIVERSITET En uppdatering av utbildningsnämndernas ansvarsområden. 2013-06-04 1(1) UTBILDNINGSUTBUD VID TEKNISKA HÖGSKOLAN, LINKÖPINGS UNIVERSITET 2014 Beslutet presenteras i följande bilagor. 1. En sammanställning över utbildningarna. Kursiverat i rött är nyheter för

Läs mer

Medical Engineering 120 hp Info för D-teknologer 11 04 11

Medical Engineering 120 hp Info för D-teknologer 11 04 11 Medical Engineering 120 hp Info för D-teknologer 11 04 11 1 Medical Engineering Medicinsk teknik Programansvarig: Mats Nilsson mats@sth.kth.se 08 790 48 62 Akademiskt ansvarig: Professor Kaj Lindecrantz

Läs mer

Vidareutveckling av parallellpublicering - automatisk uppslagstjänst och versionshantering

Vidareutveckling av parallellpublicering - automatisk uppslagstjänst och versionshantering Vidareutveckling av parallellpublicering - automatisk uppslagstjänst och versionshantering i öppna arkiv Aina Svensson Uppsala universitetsbibliotek, Enheten för digital publicering Rapport till Kungliga

Läs mer

TIDSKRIFTER SJUKHUSBIBLIOTEKET VÄSTERÅS

TIDSKRIFTER SJUKHUSBIBLIOTEKET VÄSTERÅS TIDSKRIFTER SJUKHUSBIBLIOTEKET VÄSTERÅS 2015 1 Tryckta tidskrifter vid Sjukhusioteket 2015 ACTA PAEDIATRICA 82(1993)-89(2000) ACTA PSYCHIATRICA SCANDINAVICA Köpenhamn 87(1993)-100(1999) ADVANCES IN PHYSIOTHERAPY

Läs mer

Bibliometrisk benchmarking av KTH KTH jämfört med 20 tekniska universitet i världen

Bibliometrisk benchmarking av KTH KTH jämfört med 20 tekniska universitet i världen Bibliometrisk benchmarking av jämfört med 20 tekniska universitet i världen Peter Sjögårde & Staffan Karlsson PI enheten, ECE skolan 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Metodik... 4 Resultat...

Läs mer

Varför Regionalt Perspektiv?

Varför Regionalt Perspektiv? Varför Regionalt Perspektiv? Alla våra satsningar har en regional dimension - Om den regionala kontexten stödjer våra nationella prioriteringar når vi effektivare våra mål, t.ex. genom. Samarbete med regionala

Läs mer

UNIVERSITETSRANKNINGEN FRÅN QS 2017

UNIVERSITETSRANKNINGEN FRÅN QS 2017 UNIVERSITETSRANKNINGEN FRÅN QS 207 Resultat för Göteborgs. Magnus MacHale-Gunnarsson, Enheten för utredning och lärarutbildning PM 207:02 Diarienummer V 207/528 Juni 207 Sammanfattning Göteborgs tappar

Läs mer

Ämnesområden. Examensarbete inom datavetenskap (1DV41E) Martin Fredriksson

Ämnesområden. Examensarbete inom datavetenskap (1DV41E) Martin Fredriksson Ämnesområden Examensarbete inom datavetenskap (1DV41E) Martin Fredriksson martin.fredriksson@lnu.se 1 Ämnesområden ÖVERSIKT 2 Översikt Dagens föreläsning Fokus Innehåll Relevans Presentation Ämnesområden

Läs mer

Nyhet: Bli biblioteksmedlem!

Nyhet: Bli biblioteksmedlem! Nyhet: Bli biblioteksmedlem! SP Kemi, Material och Ytor (SP KM ) erbjuder kunder och företag att bli biblioteksmedlemmar i KM-biblioteket (f.d. YKIs bibliotek). Biblioteket är lokaliserat i Stockholm och

Läs mer

SHANGHAIRANKNINGEN 2016

SHANGHAIRANKNINGEN 2016 SHANGHAIRANKNINGEN 2016 En analys av resultatet för Göteborgs universitet. Del 1 Huvudrankningen. Magnus MacHale-Gunnarsson Analys & utvärdering, Forsknings- och innovationskontoret PM 2016:02 Dnr: 2016/

Läs mer

Information inför årskurs 4 och val av masterprogram

Information inför årskurs 4 och val av masterprogram Information inför årskurs 4 och val av masterprogram Kansli SCI Teknisk fysik Val av Masterprogram/kurser Masterinformation 14 april Uppflyttningsregler Liten blick framåt 1 Kansliet vid skolan för teknikvetenskap,

Läs mer

Publikationer från Stockholms universitet relaterade till begreppet hållbar utveckling, 2005 2012

Publikationer från Stockholms universitet relaterade till begreppet hållbar utveckling, 2005 2012 Publikationer från Stockholms universitet relaterade till begreppet hållbar utveckling, 2005 2012 Per Ahlgren, Stockholms universitetsbibliotek 1 Inledning I denna rapport presenteras en bibliometrisk

Läs mer

SHANGHAIRANKINGEN 2013

SHANGHAIRANKINGEN 2013 SHANGHAIRANKINGEN 2013 En analys av resultatet för Göteborgs universitet Magnus Gunnarsson Enheten för analys och utvärdering PM 2013:07 Dnr: V 2013/621 GÖTEBORGS UNIVERSITET Analys och utvärdering Box

Läs mer

Strategic Research Areas

Strategic Research Areas Strategic Research Areas Modelling: on-going (includes modelling and characterisation) Manufacturing Development Potential new area in future Materials development Potential new area in future Strategic

Läs mer

Högre utbildning och forskning i Brasilien

Högre utbildning och forskning i Brasilien Högre utbildning och forskning i Brasilien Science withoutborders och Sveriges nationella erbjudande Mikael Román, Brasília mikael.roman@growthanalysis.se Andreas Larsson, Stockholm Andreas.Larsson@tillvaxtanalys.se

Läs mer

Utbildningens benämning (och alternativt lärarinriktningens benämning)

Utbildningens benämning (och alternativt lärarinriktningens benämning) 1 (13) Utbildningens benämning (och alternativt lärarinriktningens benämning) Masterutbildning i rmdvetenskap och rmdteknik, 120 Master of Science in Space Science and Technolog Program, 120 Fastställande

Läs mer

PM GÖTEBORGS UNIVERSITET Avdelningen för analys och utvärdering Box 100, Göteborg

PM GÖTEBORGS UNIVERSITET Avdelningen för analys och utvärdering Box 100, Göteborg UNIVERSITETSRANKINGEN FRÅN TIMES HIGHER EDUCATION 20 En analys av resultatet för Göteborgs. Magnus Gunnarsson/Avdelningen för analys och utvärdering PM 20:08 Diarienummer V 20/344 PM GÖTEBORGS UNIVERSITET

Läs mer

Shanghai-ranking (ARWU) 2015

Shanghai-ranking (ARWU) 2015 Sid 1 (6) Shanghai-ranking (ARWU) 2015 Shanghai Jiao Tong University (SJTU) publicerar varje år en rankinglista över världens främsta universitet: Listan har det officiella namnet Academy Ranking of World

Läs mer

Lokala krav för generella examina föreskrifter

Lokala krav för generella examina föreskrifter Dnr ORU 1.2.1-00278/2015 Lokala krav för generella examina föreskrifter Fastställda av: rektor Datum: 2006-12-19 Inledning I föreliggande dokument framgår nationella krav för generella examina enligt bilaga

Läs mer

6. Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011

6. Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011 6. Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011 1 Naturvetenskap Natural sciences 101 Matematik Mathematics 10101 Matematisk analys Mathematical Analysis 10102 Geometri Geometry 10103 Algebra

Läs mer

SHANGHAIRANKNINGEN 2015

SHANGHAIRANKNINGEN 2015 SHANGHAIRANKNINGEN 205 En analys av resultatet för Göteborgs universitet Magnus MacHale-Gunnarsson Analys & utvärdering, Forsknings- och innovationskontoret PM 205:0 Dnr: V 205/648 PM Inledning Shanghai

Läs mer

Universitetsrankningar samt något om SU:s arbete med datainsamling till rankningarna. Per Ahlgren per.ahlgren@sub.su.se

Universitetsrankningar samt något om SU:s arbete med datainsamling till rankningarna. Per Ahlgren per.ahlgren@sub.su.se Universitetsrankningar samt något om SU:s arbete med datainsamling till rankningarna Per Ahlgren per.ahlgren@sub.su.se Inledning Universitetsrankningar (UR) har blivit vanliga under senare år. Startpunkt:

Läs mer

Inbyggda System. med start 2011. Inbyggda System, 2010-10-26

Inbyggda System. med start 2011. Inbyggda System, 2010-10-26 Inbyggda System Ny Master inriktning på KTH med start 2011 1 Inbyggda System en revolution! Den stora majoriteten (98%) av alla processorer i världen finns gömda inuti Inbygga System* > 4 miljarder inbyggda

Läs mer

S som i samverkanslektor. Sara Brännström, samverkanskoordinator

S som i samverkanslektor. Sara Brännström, samverkanskoordinator S som i samverkanslektor Sara Brännström, samverkanskoordinator SLU:s verksamhetsidé SLU utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna och människans hållbara nyttjande av dessa. Detta sker genom

Läs mer

Presentationen försöker besvara dessa frågor med hjälp av Incites, framförallt med den nya versionen av Incites

Presentationen försöker besvara dessa frågor med hjälp av Incites, framförallt med den nya versionen av Incites 1 Presentationen försöker besvara dessa frågor med hjälp av Incites, framförallt med den nya versionen av Incites 2 3 Sökning på Royal Institute of Technology. 4 Ser ut att vara stor ökning av publikationerna.

Läs mer

Landstingsdirektörens stab. Norrbotten County Council, Sweden

Landstingsdirektörens stab. Norrbotten County Council, Sweden Norrbotten County Council, Sweden The County Council's Activities Health Care Dental Care Regional Development Traffic and Infrastructure Economic Policy Education Culture Political Organisation Auditors

Läs mer

Universitets- och högskolerådets författningssamling

Universitets- och högskolerådets författningssamling Universitets- och högskolerådets författningssamling ISSN 2001-5917 Universitets- och högskolerådets föreskrifter och allmänna råd om översättning till engelska av svenska examina; UHRFS 2013:6 Utkom från

Läs mer

Sammanfattning fördelningsunderlag för 2011 Medelcitering index

Sammanfattning fördelningsunderlag för 2011 Medelcitering index Sammanfattning fördelningsunderlag för 2011 Lärosäte Volym Medelcitering index Bibliometrisk Andel Uppsala universitet 4965.9 1.12 4876.7 13.33% Lunds universitet 5536.0 1.15 5411.3 14.79% Göteborgs universitet

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

Strategic Research Area 1

Strategic Research Area 1 Strategic Research Area 1 Modelling of the relationships and interdependencies es between materials a microstructure, process ability and performance for lightweight i design Lars-Erik Lindgren, Luleå

Läs mer

Ulf Sandström

Ulf Sandström Ulf Sandström 2016-12-07 Rapport till Polarforskningssekretariatet: Vetenskapliga publikationer relaterade till expeditioner med isbrytaren ODEN (version 2) Föreliggande delrapport beskriver publikationsutvecklingen

Läs mer

UPPFÖLJNING AV SÖKANDE TILL LIU:S INTERNATIONELLA MASTERPROGRAM 2013

UPPFÖLJNING AV SÖKANDE TILL LIU:S INTERNATIONELLA MASTERPROGRAM 2013 UPPFÖLJNING AV SÖKANDE TILL LIU:S INTERNATIONELLA MASTERPROGRAM 2013 Antagningen Linköpings Universitet Student- och utbildningsstöd rapportserie 2014:1 Innehåll Sammanfattning... 2 Bakgrund... 3 Från

Läs mer

Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011

Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011 Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011 Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011 Denna förteckning är framtagen för att användas i den officiella statistiken vid statistikredovisningar

Läs mer

Litteratursökning och referenshantering MATTHIAS BANK, MEDICINSKA FAKULTETEN, BIBLIOTEK & IKT

Litteratursökning och referenshantering MATTHIAS BANK, MEDICINSKA FAKULTETEN, BIBLIOTEK & IKT Litteratursökning och referenshantering MATTHIAS BANK, MEDICINSKA FAKULTETEN, BIBLIOTEK & IKT 2017-01-26 Dagens upplägg Databassök Övning PubMed Repetition PubMed Strukturera frågeställningen Embase Web

Läs mer

Bibliometri för utvärdering av forskning

Bibliometri för utvärdering av forskning Bibliometri för utvärdering av forskning publikationer som prestationsmätare och kvalitetsmått Ulf Kronman Kungliga biblioteket Samordnare för OpenAccess.se och publiceringsfrågor Publiceringsseminarium

Läs mer

QS World University Rankings 2014/2015

QS World University Rankings 2014/2015 Sid 1 (6) QS World University Rankings 2014/2015 Umeå universitet klättrar i årets QS World University Ranking med 22 platser. Bästa placeringen för universitetet någonsin med nummer 267. Placeringen innebär

Läs mer

Riktlinjer för användning av bibliometri vid Vetenskapsrådet

Riktlinjer för användning av bibliometri vid Vetenskapsrådet Diarienummer 113-2014-7357 Datum 2014-12-15 Handläggare Elisabeth Sjöstedt Henrik Aldberg Carl Jacobsson Riktlinjer för användning av bibliometri vid Vetenskapsrådet Sammanfattning Vid Vetenskapsrådet

Läs mer

Vad säger forskningen om högskolepedagogik? Lars Geschwind

Vad säger forskningen om högskolepedagogik? Lars Geschwind Vad säger forskningen om högskolepedagogik? Lars Geschwind Vår rapport Lars Geschwind, KTH & Eva Forsberg, Uppsala universitet Forskning om högre utbildning i Sverige: aktörer, miljöer och teman, Vetenskapsrådets

Läs mer

1. Genomgång av föregående mötes minnesanteckningar Minnesanteckningarna från föregående möte sammanfattades av Boel K. Gustafsson.

1. Genomgång av föregående mötes minnesanteckningar Minnesanteckningarna från föregående möte sammanfattades av Boel K. Gustafsson. UPPSALA UNIVERSITETSBIBLIOTEK Bibliotekssamverkan M Minnesanteckningar Sammanträdesdag 2011-06-15, nr 2 Plats: Medicinska biblioteket Närvarande: Anders Karlén Birgitta Edlund Gunilla Hallberg Kristina

Läs mer

MS0059/30302 Regressionsanal ys 7,5 hp G1F

MS0059/30302 Regressionsanal ys 7,5 hp G1F GRUNDKURSER JÄGMÄSTARPROGRAMMET År 2 jk 09/14 Hösttermin2010 termin 3 Vårtermin 2011 termin 4 vt år 2 slut 11/6 3 A 17/1-18/2 3 B 21/2-25/3 4 A 28/3-29/4 4 B 2/5-3/6+++ SG0027/50055 Ekologi och skogsskötsel

Läs mer

Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011. Uppdaterad 18 december 2012

Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011. Uppdaterad 18 december 2012 Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011 Uppdaterad 18 december 2012 Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011 Uppdaterad 18 december 2012 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box

Läs mer

Statistik ICM

Statistik ICM Statistik ICM 2015-2017 2016-09-23 Rebecka Herdevall Uppgifter från interimsrapporteringen i MT+ 1 juni 2016 Totalt antal rapporterade mobiliteter för svenska lärosäten 70 60 61 50 40 30 20 21 Antal rapporterade

Läs mer

Open Access i Sverige

Open Access i Sverige Open Access i Sverige Jan Hagerlid Avdelningen för Nationell samverkan, KB Samordnare för programmet OpenAccess.se SUB den 5 oktober 1 Vem gör vad? Policy för Open Access Utveckling av öppna fulltextarkiv

Läs mer

RAPPORT HUR HAMNADE VI HÄR? En analys av Göteborgs universitets resultat i internationella rankningar

RAPPORT HUR HAMNADE VI HÄR? En analys av Göteborgs universitets resultat i internationella rankningar HUR HAMNADE VI HÄR? En analys av Göteborgs universitets resultat i internationella rankningar RAPPORT 2014:08 Diarienummer V 2014/535 September 2014 Ansvarig utredare: Magnus MacHale Gunnarsson, Analys

Läs mer

University of Technology

University of Technology Welcome Jan-Olof Dalenbäck, Prof., Civil and Environmental Engineering, Building services Holger Wallbaum, Prof., Civil and Environmental Engineering, Building technology University of Technology European

Läs mer

Studieplan för civilingenjörsprogrammet i energisystem, 300 hp läsåret 2017/2018

Studieplan för civilingenjörsprogrammet i energisystem, 300 hp läsåret 2017/2018 Studieplan för civilingenjörsprogrammet i energisystem, 300 hp läsåret 2017/2018 Programmets namn på engelska Master Programme in Energy Systems Engineering. Programmets syfte Studieplanen för civilingenjörsprogrammet

Läs mer

Medicinsk Informatik VT 2002

Medicinsk Informatik VT 2002 Definition Medicinsk Informatik VT 2002 Introduktion till Medicinsk Informatik Medicinsk informatik omfattar utveckling och tillämpning av IT-baserade metoder för insamling, representation, bearbetning,

Läs mer

Universitets- och högskolerådets författningssamling

Universitets- och högskolerådets författningssamling Universitets- och högskolerådets författningssamling ISSN 2001-5917 Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:6) om översättning till engelska av svenska examina;

Läs mer

LOKAL EXAMENSBESKRIVNING

LOKAL EXAMENSBESKRIVNING LOKAL EXAMENSBESKRIVNING Naturvetenskaplig kandidatexamen med huvudområdet miljövetenskap Degree of Bachelor of Science, with a major in Environmental Sciences 1. Fastställande Examensbeskrivning för Naturvetenskaplig

Läs mer

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg EUROPARÅDSGUIDEN Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala Europarådet Europarådet grundades 1949 47 länder och ett antal observatörer 820 millioner innevånare 28 medlemsländer

Läs mer

LEIDEN-RANKINGEN En analys av universitetsrankingen från CWTS, med fokus på Göteborgs universitet

LEIDEN-RANKINGEN En analys av universitetsrankingen från CWTS, med fokus på Göteborgs universitet LEIDEN-RANKINGEN 2013 En analys av universitetsrankingen från CWTS, med fokus på Göteborgs universitet Magnus Gunnarsson/Enheten för analys och utvärdering April 2013 PM 2013:05 LEIDEN-RANKINGEN 2013.

Läs mer

Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011. Uppdaterad 26 januari 2012

Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011. Uppdaterad 26 januari 2012 Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011 Uppdaterad 26 januari 2012 Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011 Uppdaterad 26 januari 2012 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851,

Läs mer

Utbildningsplan för kandidatprogrammet i biomedicin

Utbildningsplan för kandidatprogrammet i biomedicin Utbildningsplan för kandidatprogrammet i biomedicin 1BI17 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-08 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2016-04-14 Sid 2 (6) 1. Basdata 1.1. Programkod 1BI17 1.2.

Läs mer

Medicinsk Informatik VT 2005

Medicinsk Informatik VT 2005 Medicinsk Informatik VT 2005 Introduktion till Medicinsk Informatik Informationsteknologi Teknikgrad Information technology Datavetenskap Computer science Systemvetenskap System analysis and design Informatik

Läs mer

Bibliometri för utvärdering av forskning

Bibliometri för utvärdering av forskning Bibliometri för utvärdering av forskning publikationer som prestationsmätare och kvalitetsmått Ulf Kronman Kungliga biblioteket Samordnare för OpenAccess.se och publiceringsfrågor Publiceringsseminarium

Läs mer

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Ergonomisektionen/LSR Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Frukostseminarie I samverkan med Mousetrapper 2 oktober, 2012 08.30-09.30 Susanne Glimne Leg. Optiker/Universitetsadjunkt Optikerprogrammet

Läs mer

Period 1 Period 2 Period 3 Period 4 A B A B A B A B

Period 1 Period 2 Period 3 Period 4 A B A B A B A B Agronomprogrammet - ekonomi, från med 08/09 Årskurs Period Period Period Period 4 A B A B A B A B FÖxxxx, Organisering i den gröna sektorn, 5 FÖ049, Ekonomistyrning I, 5 NAxxxx, Mikroekonomi I med matematik,

Läs mer

Shanghai-listan. Göteborgs universitets placering på Academic Ranking of World Universities (ARWU). Indikatorer och konklusioner.

Shanghai-listan. Göteborgs universitets placering på Academic Ranking of World Universities (ARWU). Indikatorer och konklusioner. Shanghai-listan Göteborgs universitets placering på Academic Ranking of World Universities (ARWU). Indikatorer och konklusioner. Avdelningen för analys och utvärdering PM: 2010:01 Göteborgs universitet

Läs mer

Definierade och vanliga begrepp för internationella samarbetsavtal

Definierade och vanliga begrepp för internationella samarbetsavtal Växjö 2015-09-02 Definierade och vanliga begrepp för internationella samarbetsavtal Begrepp Definition Kommentarer Samarbetsavtal Internationella samarbetsavtal Avtal inom utbytesprogram Internationellt

Läs mer

VÄRMELASTER FRÅN TERMISK STRÅLNING I ROSTERPANNOR HENRIK HOFGREN

VÄRMELASTER FRÅN TERMISK STRÅLNING I ROSTERPANNOR HENRIK HOFGREN VÄRMELASTER FRÅN TERMISK STRÅLNING I ROSTERPANNOR HENRIK HOFGREN Ett samarbete mellan: Publikationer H. Hofgren et. al Measurements of some characteristics of thermal radiation in a 400 kw grate fired

Läs mer

Ger proceedings papers en annan bild av högskolelandskapet? En undersökning med fokus på fältet Computer Science

Ger proceedings papers en annan bild av högskolelandskapet? En undersökning med fokus på fältet Computer Science Ger proceedings papers en annan bild av högskolelandskapet? En undersökning med fokus på fältet Computer Science En rapport till KK-stiftelsen av Ulf Sandström 19 november 2016 Vi fokuserar på Proceedings

Läs mer

Bibliometri & publiceringsstrategiska knep SOLD. Viktor Öman, bibliotekarie viktor.oman@mdh.se

Bibliometri & publiceringsstrategiska knep SOLD. Viktor Öman, bibliotekarie viktor.oman@mdh.se Bibliometri & publiceringsstrategiska knep SOLD Viktor Öman, bibliotekarie viktor.oman@mdh.se Vad är bibliometri? Bibliometri är en uppsättning kvantitativa metoder som används för att mäta publikationer.

Läs mer

Rätt förvärv i rätt tid på rätt sätt

Rätt förvärv i rätt tid på rätt sätt Rätt förvärv i rätt tid på rätt sätt ett integrerat och användarstyrt förvärv på SUB Sabina Anderberg - Avdelningschef Frida Jacobson Samordnare licensavtal Umeå 2013-10-08 Innehåll Varför en ny mediaavdelning?

Läs mer

Projektrapport Fördjupande studie av KTH:s publikationskultur med högre citering som mål

Projektrapport Fördjupande studie av KTH:s publikationskultur med högre citering som mål Projektrapport Fördjupande studie av KTH:s publikationskultur med högre citering som mål 2014-10-03 Peter Sjögårde, Staffan Karlsson, Per Ahlgren, Per-Anders Östling Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

LiTH efter Bologna. utbildningarna förändras. Helen Dannetun. Presentation för lärare den 3 och 11 april 2007

LiTH efter Bologna. utbildningarna förändras. Helen Dannetun. Presentation för lärare den 3 och 11 april 2007 LiTH efter Bologna utbildningarna förändras Helen Dannetun Presentation för lärare den 3 och 11 april 2007 Aldrig har så många genomfört en så stor högskolereform på så kort tid med så lite extra resurser

Läs mer

Länder med vilka Sverige har slutit bilaterala avtal om forskningssamarbete: en översiktlig datasammanställning och analys

Länder med vilka Sverige har slutit bilaterala avtal om forskningssamarbete: en översiktlig datasammanställning och analys Dnr. 354-2013-8880 Länder med vilka Sverige har slutit bilaterala avtal om forskningssamarbete: en översiktlig datasammanställning och analys PM 2013-10-29 Enheten för statistik och analys Dan Holtstam

Läs mer

Valinformation för IT2

Valinformation för IT2 Välkommen till Valinformation för IT2 inför valet av valbara kurser till nästa läsår måndag 7 april kl 15.15-16.00 i HB3 Välkomna! Wolfgang Ahrendt Anette Järelöw Börje Johansson Programansvarig Studievägledare

Läs mer

Kemiteknikprogram vid KTH. presentation vid Kemiteknikmötet på KTH 8-9 juni 2010

Kemiteknikprogram vid KTH. presentation vid Kemiteknikmötet på KTH 8-9 juni 2010 Kemiteknikprogram vid KTH presentation vid Kemiteknikmötet på KTH 8-9 juni 2010 1 KTHs utbildningsstruktur Forskarutbildning Arbete Studenter Master Master MasterMaster Kandidat Kompletterin g skrav Arbete

Läs mer

Sammanställning enkät om hållbar utveckling till kursansvariga inom forskarutbildningen

Sammanställning enkät om hållbar utveckling till kursansvariga inom forskarutbildningen Sammanställning enkät om hållbar utveckling till kursansvariga inom forskarutbildningen Styrelsen för Forskarutbildning, 2016-02-01 Maria Niemi Sammanställning enkät om hållbar utveckling till kursansvariga

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

Solcellsanläggningar i världsklass en workshop om prestanda och tillförlitlighet

Solcellsanläggningar i världsklass en workshop om prestanda och tillförlitlighet Solcellsanläggningar i världsklass en workshop om prestanda och tillförlitlighet IEA PVPS Task 13 Nätverk: guest.stockholm.se kod: BGkaukZ9 International Energy Agency Photovoltaic Power Systems Programme

Läs mer

Sjuksköterskemottagningar för cancerpatienter

Sjuksköterskemottagningar för cancerpatienter Sjuksköterskemottagningar för cancerpatienter Maria Larsson onkologisjuksköterska, docent i omvårdnad Karlstads universitet, Institutionen för hälsovetenskaper Utgångsläge den stora utmaningen! Fördubbling

Läs mer