VÄRDEFULL INFO. Om Spannmål. Praktiskt räkneexempel. Kolla in vår webb - följ aktuella uppdateringar. Läs om fördelarna med Mina Sidor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄRDEFULL INFO. Om Spannmål. Praktiskt räkneexempel. Kolla in vår webb - följ aktuella uppdateringar. Läs om fördelarna med Mina Sidor"

Transkript

1 VÄRDEFULL INFO Producerad av Svenska Foder AB Om Spannmål Spannmålsinfo 2015 Kolla in vår webb - följ aktuella uppdateringar Läs om fördelarna med Mina Sidor Se din avräkning Praktiskt räkneexempel 29 Fokusering på kvalitet Aktivt- och passivt kontrakt Regleringsmallar & torkningsskalor

2 Inledning Helheten God kvalitet och smart logistik skapar lönsamhet! Efter en enormt stor skörd 2014, ser även förutsättningarna för årets skörd extremt goda ut. Även i år är höstvetearealen stor och raps ännu lite större än förra årets rekordstor, alltså. Detta sätter givetvis stor press på logistiken. Vi i Svenska Foder har under ett antal år investerat miljonbelopp under de senaste åren i en förbättrad logistik totalt i bolaget. Även i år kommer vi att utvidga infrastrukturen för spannmålsmottagning. Bland annat kommer vi uppföra ytterligare lager i Oxelösund och ett par andra orter. Till detta kommer att hantera flödena förnuftigt. Därför har vi under 2014 ändrat våra leveransterminer. Tidigare har vi haft tre olika leveransterminer att utgå ifrån. Juli till september, oktober till mars och april till juni. Detta har vi ändrat till fem skilda leveransterminer: juli till september, oktober, oktober december, januari-mars, april-juni. Denna förändring gör vi för att försöka minska pressen på mottagningsplatserna just i skörd för att göra den mer kostnadseffektiv för alla inblandade. Genom att skapa ett bredare fönster då spannmålen kan komma in till våra mottagningsplatser, får vi en flexiblare hantering och kan smidigare styra rätt parti vid rätt tidpunkt till rätt slutdestination. Det blir ju också en reell likviditetsfråga för dig som är lantbrukare. Som företagare är det viktigt att ha likviditet i sitt företag. Med fler leveransterminer får du en tydligare indikation när pengarna kommer in i företaget. Det gör att planeringen för resten av året också blir enklare att disponera. Precis som i fjol har vi kvalitet i fokus och därför är det nödvändigt att varje leverans av spannmål åtföljs av ett Leveransintyg. På så sätt säkrar vi en god kunskap och spårbarhet av leveransen. Med hjälp av dig och din kunskap och mån om kvalitet i din spannmål, vårt eget ackrediterade laboratorium samt en logistik som styrs avvägt och tydligt, kan vi skapa reell lönsamhet i alla led. Ett sätt som vi tror mycket på är våra Aktiva och Passiva kontrakt. Även om fälten ser verkligt fina ut just nu och det lutar åt att bli en stor skörd ser det generellt ut att bli stor skörd även i övriga Europa och resten av världen. Detta syns tyvärr på spannmålspriserna, som i skrivande stund, under en längre period, varit fallande. Därför rekommenderar vi dig att se över möjligheten att teckna ett Aktivt/Passivt kontrakt som ett supplement till fysiska spannmålsaffär. Det är ett ypperligt sätt att styra risken. Jag menar att det kan vara en smart lösning att teckna kontrakt på en del av den vete eller raps som du odlat som en säkerhet mot svängningarna i marknaden. Du garanteras ett pris, men har fortsatt möjlighet att få del i en eventuell prisstigning. I denna broschyr, Värdefull info om spannmål 2015, hittar du som odlare det mesta du behöver känna till för att leverera din spannmål till oss på Svenska Foder. Du hittar såväl våra spannmålsavtal som annan värdefull information. Vi vill också flagga för vår tjänst "Mina Sidor" där du som lantbrukare kan få en bättre översikt över dina spannmålsleveranser. Här kan du se hur långt leveranserna har kommit i processen, vilka analyser du fått, samt om/när de har avräknats. Dessutom kan du se/kontrollera vilket kontrakt leveransen har hamnat på och hur mycket du har levererat på detta kontrakt. Du får med andra ord en bra kontroll på dina spannmålsleveranser! Välkommen med din spannmål till oss och lycka till med skörd 2015! Morten Hoel Spannmålschef Kolla in vår webb på: Värdefull info om Spannmål ges ut av Svenska Foder AB och distribueras i ca ex till kunder, rådgivare, skolor och återförsäljare med flera. Omslagsbild: Istock Övriga bilder: Svenska Foder AB, DLG, Thinkstock och Istock om inte annat anges. Tryck: Strokirk & Landströms AB 2 2

3 Helheten Innehåll VÄRDEFULL INFO Om Spannmål / Förord 3. Innehåll 4. Kontraktsvillkor 5. Våra kontrakt 8. Planera din höstsådd 9. Fokusering på kvalitet 10. AM 5200, IM8800 & Minibatt 12.Basvillkor 13. Kontraktsvillkor 15. Ifyllnadsanvisning Leveransintyg 16. Avräkningsexempel 17. Analays och avgifter 18. Mottagningsplatser/Ortskorrigeringar 20. Prisregleringar 22. Regleringsmallar 23. Torkningsskalor 27. Mottagningsplatser 3

4 Kontraktsvillkor Fastpris eller volymkontrakt? Du kan välja båda! Kontraktsvillkor 2015 / 2016 Svenska Foder köper all spannmål, oljeväxter, trindsäd och majs på kontrakt, detta till fastpris eller på volymkontrakt. Det avtalas alltid en volym och en baskvalitet, samt om ett fastpris och ett bruttopris före regleringar. På volymkontrakt utan pris ges ett kontraktstillägg med 2,00 kr/dt. Inget kontraktstillägg utgår på kontrakt med fastpris. Kontraktsersättningen betalas ut av Svenska Foder för att du tecknat ett leveranskontrakt på din spannmål. Ersättningen betalas av oss för att säkra leverans vilket medför att vi i stora delar kan ha sålt volymer redan innan de har blivit levererade. Det är därför plikt att kontraktet uppfylls till fullo. Möjlighet att teckna kontrakt med fastpris finns på spannmål, oljeväxter, trindsäd och majs. Kontraktstillägget på volymkontrakten kan variera efter marknadens efterfrågan av vissa speciella produkter. Det betalas ut i samband med betalning av leveransen 30 dagar efter genomförd leverans. Kontraktet ger oss möjligheter att planera vår transport och lagring samt inte minst våra af färer och ger för din räkning en säkrad avsättning för dina grödor. Sista dag för tecknande av kontrakt med rätt till kontraktstillägg för skörd 2015 är den 15 juni Fastpriskontrakt kan fortsatt tecknas på alla grödor efter detta datum. För skörd 2016 gäller den 15 juni 2016 som sista dag för kontrakt med kontraktstillägg. 4 4

5 Våra kontrakt Våra kontrakt! Aktivt kontrakt Sälj fysisk Vete och Raps till oss på något av våra kontrakt med fysisk vara på någon av våra leveransperioder - köp samtidigt ett Aktivt Kontrakt med ett förutbestämt slutdatum med maximalt samma volym som såldes fysiskt. Betala direkt en avgift som är kostnaden vilken garanterar att ingen faktura sänds om börspriset skulle sjunka under den börsprisnivå som var när af fären gjordes. Sälj börsvolymen igen när som helst, dock senast på förutbestämt förfallodatum - i annat fall sker af fär med automatik på förfallodatum av Svenska Foder.. Passivt kontrakt Samma betingelser som med Aktivt Kontrakt förutom att avgiften är något lägre och att försäljningen sker på förfallodatum - försäljningsdatum kan ej själv väljas - det gör vi med automatik. Alla dagar med högre slutpris än ingångsbörspriset räknas in i det snitt som ger en vinst. Eventuella dagar med lägre pris än ingångsbörspris räknas som ingångsbörspriset. Odlingskontrakt Kontrakt tecknas på volym med en specifik leveransperiod. A contobetalning görs 30 dagar efter leverans. Slutbetalning efter leveransperiodens slut. Fastpriskontrakt Kontrakt tecknas på volym och en specifik leveransperiod till ett fastställt pris. Slutbetalning sker 30 dagar efter leverans. Fastpriskontrakt med garantipris Kontrakt tecknas på volym med en specifik leveransperiod till ett fastställt pris. Priset för en eventuellt kvalitativt nedklassad gröda fastställs samtidigt. Inlagringskontrakt Kontrakt tecknas på volym för leverans vid skörd. Ett reducerat a contopris utbetalas 30 dagar efter leverans. Grödan säljs på eftersäsong. Slutbetalning 30 dagar efter prissättning. Svenska Svenska Foder Foder reserverar reserverar sig sig för för eventuella eventuella tryckfel tryckfel i denna denna broschyr. broschyr. 55

6 Aktivt kontrakt Aktivt kontrakt - på vete och raps Svenska Foder erbjuder Sveriges lantbrukare möjligheten att kombinera fysisk handel av vete och raps med ett terminskontrakt baserat på spannmålsbörsen Matif i Paris. Det hela är enkelt Som lantbrukare säljer du din odlade vete eller raps till oss och samtidigt köper du ett terminskontrakt på max motsvarande volym. Mot att du som odlare betalar en avgift får du en garanti innebärande att vid en nedgång på börsen så får du heller ingen faktura på den dif ferens som blir i skillnaden mellan priset du betalade för terminen och det pris som betalas när du säljer terminskontraktet igen. Skulle däremot terminspriset stiga så kommer hela dif ferensen i uppgång dig som odlare tillgodo. Fördelarna i denna handel är många: Obegränsad intjäningsmöjlighet 3 olika börsterminer att välja på Vi sänder ingen faktura vid en börsnedgång Fysisk volym kan säljas vid skörd och öka likviditeten Var med i en eftersäsongshandel utan att ha någon fysisk volym Ingen kvalitetsrisk på någon fysisk vara i lager Lika stor volym kan handlas på terminskontrakt som fysisk vara. Kr/dt Matif Exempel: I maj 2013 säljs 100 ton fysisk vete till Svenska Foder. Samtidigt köps via Svenska Foder 100 ton vete på ett terminskontrakt november 2013 till priset 150 kr/dt. Direkt vid denna handel fakturerar Svenska Foder dig som odlare en avgift på 11 kr/dt. Under de närmaste månaderna sker prisrörelser uppåt. I september, när priset stigit till 195 kr på din termin, väljer du att sälja dina 100 ton. Dif ferensen är 45 kr/dt till din fördel ( = 45). Din vinst blir = 34 kr/dt x 100 ton = kr. Säljtidpunkt Prisdifferens Tidsvärde Sista säljdag Prisnivå vid köp Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov 6

7 Passivt kontrakt Passivt kontrakt - på vete och raps För något år sedan introducerade Svenska Foder kontraktsmöjligheten Aktivt kontrakt här erbjuder vi Sveriges lantbrukare möjligheten att kombinera fysisk handel av vete och raps med ett terminskontrakt baserat på spannmålsbörsen Matif i Paris. Nu kommer nästa kontraktsmöjlighet: Passivt kontrakt. Det hela är enkelt Passivt kontrakt går, precis som Aktivt kontakt, ut på att du säljer ditt odlade vete eller raps den fysiska varan till Svenska Foder. Samtidigt köper du ett terminskontrakt på max motsvarande volym. När du köper terminskontraktet bestämmer du vilken månad du vill sälja terminen (för vete kan du i nuläget välja maj 2015, december 2015, mars 2016). Till skillnad mot Aktivt kontrakt kan du inte själv välja att sälja tidigare. Tidpunkten för terminen ligger fast när man väl bestämt sig. Kr/dt Men man räknar inte med de nedgångar där priset gått under det pris som du köpte terminen för. Eventuella dagar med lägre pris räknas som ingångsbörspriset. Alltså: du kan aldrig komma under terminspriset men har stor chans att tjäna mer pengar. Precis som för Aktivt kontrakt betalas en avgift för terminen när den köps. Passivt kontrakt Handelsdatum Avslutsdatum Praktiskt exempel Säg nu att du väljer att köpa ett terminskontrakt på ex. 150 kr/dt och vill sälja i mars Vad innebär detta? Jo, det innebär att du under tiden terminskontraktet gäller kan följa hur priserna går och när kontraktet väl är slutfört räknas snittet ut på den uppgång som priset har fluktuerat. 195,00 155,00 Vinst Genomsnitt Baspris Nov Dec Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov 7

8 Planera höstsådden Planera din höstsådd - i god tid! Planera din höstsådd i god tid! Mycket talar för att höstsådden kan bli stor och då är det viktigt att planera i god tid. Dels har vi haft en gynnsam vårsådd i god tid. Dels har vi stor andel höstsäd och höstraps som utvecklats snabbare än normalt som ser otroligt bra ut. Detta talar i dagsläget för tidig skörd och stor höstsådd. Nu är det enda som behövs lika delar gott management och en gynnsam väderlek. En av dessa delar kan du styra över. Vi börjar där. Beställ ditt utsäde i god tid Att satsa på stor sådd av både spannmål och raps är en bra början på ett gott resultat. Men då bör du också beställa utsädet redan i maj-juni. På så vis vet du att du verkligen har utsädet hemma när det är dags att så. Att så i rätt tid kan vara precis det som gör att du får en god etablering som ger dig förutsättningar för en bra skörd. Det finns en viss mängd överlagrat utsäde av högsta kvalitet för de som är tidiga med sina beställningar. Om du inte vågar ta hem hela ditt behov, ta i alla fall hem en del. Stjärnskott & omåttligt populära favoriter Vårt utsädessortiment är vassare än någonsin. Höstvetesortimentet är laddat med fantastiska sorter. De odlingssäkra storsäljarna Olivin och Ellvis står som grunden i svensk veteodling. För dig som odlar foder- eller etanolvete har Mariboss seglat fram och satt ny standard i avkastning för svenskt höstvete. En mycket spännande nyhet är Praktik, nytt kvarnvete med fantastiska egenskaper för kvarnarna. Så raps både tidigt och sent Vi ser fram emot en stor rapssådd i höst. Sveriges bästa sort i hela landet heter DK Explicit. Fulladad med egenskaper som tryggar din rapsodling. Drösningsresistens. Explicit har en gen inkorsad som minskar risken för drösning när rapsen är mogen. Du kan därför vänta längre med skörden och därmed säkra en högre oljeskörd. Låg tillväxtpunkt. Explicit håller tillväxtpunkten låg på hösten vilket ger en mycket bra övervintringsförmåga. Högst avkastande sort i alla försöksområden Vinterhärdig Phomaresittens Drösningsresistens Hög oljehalt Många sorter att hålla utkik efter Andra sorter du ska hålla ett extra vakande öga på är höstkornet Apropos, som har en förbättrad vinterhärdighet jämfört med sina föregångare. Till rågodlaren rekommenderar vi hybridsorten Palazzo som övertygat i praktisk odling de senaste åren. Även nya Mephisto har visat framfötterna rejält i våra försök. Till dig som rågveteodlare finns idag Borwo ett utmärkt alternativ till dig som vill ha gulrostresistent sort. Tulus och Sequenz, som båda har mycket låg mottaglighet för gulrost och mycket hög skördepotential, är också en god af fär. Ekologisk odling Sortimentet av ekologiskt utsäde växer för varje år. Vårt råd är att öka din odling av höstvete och rågvete. Vi har ett större behov av energirika foderslag som vete och rågvete, medan marknaden har ett stort överskott på bland annat havre - med mycket låga priser som följd. För att försäkra dig om bra avsättning kan vete och rågvete vara ett bra alternativ. 8 8

9 Fokusering på kvalitet Fokusering på kvalitet - spannmålsprov skapar mervärde För dig som levererar spannmål i eftersäsong! 1. Ta ditt prov Ta ett prov i flödet efter tork och kylning, direkt vid inlagringen i silo eller planlager. Undvik att ta provet från toppen eller i kanten av varan du skördat det ger dig en falsk bild över vilken kvalitet du har på din vara. 2. Rätt provtagning Se till att plocka ett prov per 1000 ton. Har du flera tusen ton i lager, dela upp varan så att det prov du tar ut representerar max 1000 ton. 3. Lagring av prov Lagra dina prover i återförslutna behållare - exempelvis i hink med lock i samma temperatur och förhållanden som den lagrade varan. Varje hink märks med vilken lagringsficka eller silo det gäller. (Detta görs för din egen skull. Det ger dig ett enkelt och tydligt arkiv på den vara du provtagit och du har full koll på vad du har för kvaliteter i respektive lagringsutrymme.) 4. Kontakt Vi på Svenska Foder vill ha ett prov på 3 kg per parti. Kontakta din SvF-representant för vidare överenskommelse. Han/hon lämnar i sin tur provet till Svenska Foder Laboratorium. Fokus på kvalitet är helt nödvändigt för att skapa lönsamhet inom spannmålshandel. Ett rätt uttaget spannmålsprov genererar mervärde för dig som odlare. Det ger en möjlighet för oss som handlare att hantera rätt kvalitet vid rätt tillfälle, mot rätt slutförbrukare till rätt pris. 9 Svenska Foders Kvalitetspaket I kvalitetspaketet ingår: Vattenhaltsmätare Termometer Rör till termometer för att mäta temperaturen djupt nere i varan som lagras Ficklampa Hink med lock Skopa Skadeinsektsfällor (3 st) Provtagningsspjut Användarmanualer Provtagningsinstruktion Torkjournal Lagringsjournal Temperaturmätare GPS Luftfuktighetsmätare GPS

10 AM 5200, IM8800 & Minibatt Rätt vattenhaltsmätare - ger rätt resultat! Nu säljer man även AM 5200 en vattenhaltsmätare som lämpar sig utmärkt för spannmålsanläggningar som vill sortera inkommande spannmål på vattenhalt - eller för torkanläggningar som vill övervaka torkningen med hög noggrannhet. Med AM 5200 är det möjligt att analysera många provtyper spannmål, oljeväxter, trindsäd och dessutom är den enkel att använda och man slipper mala proverna. Svenska Foder säljer AM 5200 till ett sensationellt bra pris: SEK. AM 5200 mäter vattenhalt, rymdvikt och temperatur i helkorn. Cirka 7 deciliter prov analyseras på mindre än 10 sekunder. Resultatet presenteras på skärmen och i utskrift (som tillval finns en skrivare). Resultaten kan också exporteras till USB-minne eller extern PC via LAN. Ulf Thorpert är laboratoriechef för Optilab, Svenska Foders nystartade analyspartner för hela marknaden och har lång erfarenhet av olika vattenhaltsmätare: -Vi har ett stort antal av dessa mätare i företaget och är mycket nöjda. IM8800 & Minibatt - kvalificerade hjälpmedel för kvalificerade beslut. Gårdar som hanterar och lagrar stora mängder spannmål och raps i sin verksamhet hör upp! Den här produkten är portabel, kompakt, lätt nog att bära för hand. Du kan ta med den där du behöver den mest. I hytten på tröskan, i dina lagringsfickor eller i silon. Produkten är kalibrerad på protein- och vattenhalt för spannmål, olja- och vattenhalt för raps och ger en väldigt exakt analys på din vara. Det ger dig bättre möjlighet att separera olika kvaliteter och därmed få ut ett större mervärde på sin vara. Helt enkelt för den som vill optimera sin lönsamhet! -Använder man sig dessutom av en Minibatt en liten provtagningströska, handhållen kan du kvickt och lätt göra en provtröskning, kontrollera proteinhalten och göra ett kvalificerat beslut vilket fält som du bör skörda först för att uppnå optimal ekonomi i din verksamhet. Produkterna visas bland annat på Borgeby Fältdagar. Produkten är väldigt stryktålig och en automatisk slutare skyddar monitorn från ljus, insekter, skadedjur för att säkra ett tillförlitligt instrument med ett minimum av underhållsarbete

11 EN KOMPLETT ANALYSPARTNER Ny teknik = snabbare analystider och ökad säkerhet Vi utför en mängd analyser med den senaste tekniken: PCR-analys av salmonella Ett flertal olika toxinanalyser Ergosterol spannmålsanalys Mögelanalys Vi använder oss också av NIR-teknik, en typ av foderkontroll direkt i foderfabrikerna. Analyser på uppdrag Laboratoriets grovfoderavdelning utför uppdrag på: Stor kunskap och lång erfarenhet Centrallaboratorium i Lidköping + två underavdelningar i Västerlösa och Tågarp. Personal med mångårig erfarenhet och stor serviceanda ger snabba och säkra analyser. Utför ca 70 olika kemiska och mikrobiologiska analyser på prover från foderfabriker, råvaruinköp, spannmålsavdelning. Utför kundanalyser till lantbrukskunder, foder-, spannmålsfirmor och hästägare. Hö Hösilage Halm Grönmassa Ensilage Färdiga analyspaket finns att köpa hos våra Djur&Natur-butiker och återförsäljare. Svenska Optilab Sockerbruksgatan Lidköping Box Lidköping

12 Basvillkor Basvillkor för kontrakt på spannmål, ekologiskt odlad spannmål, oljeväxter, trindsäd och majs. BASKVALITETER: Höstvete Industri Höstvete stärkelse Vete Foder Vårvete Quarna Vårvete Industri Höstråg Industri Falltal Korn Rågvete Foder Protein, % 11,5 15,0 13,0 10,0-12,0 Korn Malt Havre Foder Rymdvikt, g/l Vattenhalt, % 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 Främmande sädesslag, % 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Övriga beståndsdelar, % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Gröna kärnor/grönskott, % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sönder, djurätet, % 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 2,0 3,0 3,0 Flyghavre, kärnor/kg Brända kärnor, % 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0,5 Utbyte > 2,5 mm, % 100* ** Grobarhet, % 95 Stärkelse, % ts Mjöldryga, mg/kg Fusarium 0,1 Havre Industri DON ug/ <1250 <8000 <8000 <1250 <1250 <1250 <8000 <1250 <8000 <1750 Ochratoxin ug/kg <5 ** Kräver godkänd Havre Industri analys. * min 75% Oljeväxter BASKVALITETER: Rapsfrö Linfrö Vattenhalt, % 9,0 9,0 Oljehalt i varan, % 40,0 Eurykasyra i fröfett max, % 2,0 Fria fettsyror i fröfett max, % 2,0 Klorofyll i olja, mg/kg 21 Glykosinolater per g. fettfri ts, max mikromol/g 40 Trindsäd BASKVALITETER: Foderärtor Åkerbönor Vattenhalt, % 15,0 15,0 Främmande sädesslag, % 2 2 Omogna kärnor, % 0,5 0,5 Sönderslagna/skrumpna, % 3 3 Övriga beståndsdelar, % 0,0 0,0 Rapsfrö = höstraps, höstrybs, vårraps och vårrybs Majs BASKVALITETER: Vattenhalt, % 15,0 Främmande sädesslag, % 2 Omogna kärnor, % 0,5 Sönderslagna/skrumpna, % 3 Övriga beståndsdelar, % 0, Svenska Foder reserverar sig för eventuella tryckfel i denna broschyr

13 Kontraktsvillkor Kontraktsvillkor, forts. Grundvillkor Leveransterminens pris alternativt fast pris gäller enligt avtal samt Svenska Foder AB kvalitetsregleringar, prisortsregleringar och övriga villkor för respektive skördeår. Avtalad art, sort, leveransvolym och kvalitet skall levereras till köparen ifrån säljarens egna odlade arealer inom Sverige, om inget annat skriftligen överenskommes mellan parterna. Alla kontraktsändringar kräver skriftlig överenskommelse mellan parterna som skall accepteras och bekräftas av Svenska Foder AB. Denna broschyr med bl a skördeårets regleringsskalor och villkor, är en del av gjort avtal. Det äldsta avtalet avräknas först till 100 %. Därefter avräknas i tidsföljd gjorda avtal, alternativt skapas ett nytt avtal om inget ytterligare avtal finns registrerat. Detta nya avtal får av oss ett på leveransdagen fastställt dagspris. Sker ingen leverans alls eller enbart delleverans understigande avtalad volym enligt ovan, har Svenska Foder AB rätt att kräva ersättning av säljaren för samtliga kostnader som kan uppstå p g a icke fullföljd leveransplikt. Vid nedklassning av varan sker prissättning till mellan parterna skriftligt avtalat pris (om fastpris med prisgaranti) eller med ett dagspris fastställt av Svenska Foder AB på leveransdagen. Om avtal med fast pris kan priset för levererad vara aldrig bli högre än redan avtalat fast pris, dock lägre om så avtalat eller om Svenska Foder AB leveransdagspris är lägre eller om betalning för odlingskontrakt blir lägre. Svenska Foder AB kvalitetsreglering för levererad vara enligt skördeårets skalor görs alltid. Skulle Svenska Foder AB inte ha möjlighet att hämta varan inom avtalad leveransperiod äger säljaren rätt till ersättning med 0,20 kr/dt/vecka under den tid som varan ligger kvar i lager hos säljaren. Skulle säljaren av olika anledningar inte ha möjlighet att lasta ut varan under den tid som köparen önskar hämta varan, kan inte krav på ersättning enligt ovan ställas av säljaren till köparen. Dock kan köparen ställa krav på full ersättning om säljaren inte lastar ut enligt köparens önskemål. Svensk lag, regler och föreskrifter ifrån SJV (Statens Jordbruksverk), regler och föreskrifter ifrån EU (Europeiska Unionen), EU's förnyelsebarhetsdirektiv tex EU-direktiv 2009/28/EG, 2BSvs, relevanta växtskydds-/gödselföreskrifter samt andra påverkande föreskrifter inom branschen, förbud mot användande av glyfosat eller stråförkortningsmedel i alla eller vissa grödor, tillämpas alltid på alla avtal och de leveranser som omfattas av avtalet. Svenska Foder AB äger rätt att annullera avtalet, avvisa varan/leverans och fakturera säljaren om denne inte följer detta avtal samt gällande lagar och föreskrifter. Denna rätt gäller obegränsat i tid, såväl före som efter faktisk leverans. Se leveransavtalsbekräftelse för övriga detaljer vid af fär. Leverans får aldrig innehålla betat utsäde eller några onaturliga material, t ex glas, plast, sten, betong eller trä. Svenska Foder AB äger rätt att på anmodan erhålla komplett odlingsjournal, lagringsjournal samt göra revision/ besök hos säljaren såväl före som efter leverans av kontrakterad volym. Denna rätt gäller obegränsad i tid. Tillägg finns för respektive kontraktsslag se baksidan på leveransavtalsbekräftelse som erhållits i samband med af fär. Transport Odlaren ombesörjer varan till angiven, överenskommen ort om ej annat är skriftligt avtalat. Mer om transporter och mottagningsplatser se sid 27. Utsäde Det utsäde som används till kontrakterade kvantiteter skall finnas på EU-sortlista, uppfylla S.U.K:s krav på bruksutsäde och i första hand vara införskaf fat genom Svenska Foder AB. Kvalitet och kondition Varan skall vara fullmogen frisk och sund. I övrigt gäller Svenska Foders kontraktsvillkor. Om kvaliteten ej överensstämmer med kontraktet äger köparen rätt att antingen ta emot varan och göra prisavdrag eller avvisa varan. Otorkad vara tas emot under skördesäsong. Vid leverans i eftersäsong fr.o.m , får vattenhalten vara max 14 % på spannmål, 9 % på oljeväxter och 15 % på ärtor och bönor. Leveransintyg Ett leveransintyg ska medfölja vid varje leverans. Om detta inte uppfylls kan leverans avvisas. Hänvisning av hur du fyller i finns i broschyren på sida

14 Kontraktsvillkor Innehåll Kontraktsvillkor forts. Leveransintyg Ett leveransintyg skall medfölja varje leverans. Läs mer på vår hemsida: du hittar leveransintyget under spannmålsfliken. OBS! Slam-/rötrestgödsling Mottagning från slam-/rötrestgödslade arealer sker på vissa platser vid skörd. Den ska alltid uppges/registreras vid kontraktsteckning och på leveransintyg, efter överenskommelse med din säljare och kontrakt innan leverans. Leveranstid/ort Enligt i kontraktet angiven ort och inom angiven leveransperiod i Svenska Foders val. Provtagning Köparen fastställer kvalitet och kondition på uttagna prover i samband med leverans. Avräkningsgrundande analys av dessa prover sker vid vårt laboratorium Optilab i Lidköping. I samband med torkning och lagring för eftersäsongsleverans: Ta ut prover kontinuerligt och förvara kg i hink med lock och förvara mörkt och svalt (förhindrar angrepp av ohyra och andra kvalitetsförändringar), som kan användas som referensprov till oss inför kommande leveranser. Reklamation Om säljaren har synpunkter på avräkningen, skall detta meddelas köparen skriftligen senast 15 dagar efter avräkningens utskriftsdatum. Kvalitetsregleringar Svenska Foders prisregleringsskalor, kvalitetsskalor, torknings- och analysavgifter för respektive grödslag tillämpas enligt för 2015 års skörd gällande villkor. Svenska Foder förbehåller sig rätten att med omedelbar verkan ändra/lägga till regleringsskalor, torknings- och analysavgifter om marknadsanpassning är nödvändig. Betalningsvillkor Avräkning förfaller enligt Svenska Foders handels villkor 30 dagar efter leveransdatum. OBS! Ej mottagning på regnvåta plattor Ring respektive anläggning före leverans för besked Reservation Svenska Foder reserverar sig för händelser utanför vår kontroll (force majeure), tex extrema väderförhållanden, strejk, lockout, strömavbrott, etc, som kan påverka vår verksamhet och möjlighet att uppfylla överenskomna kontraktsvillkor Svenska Foder reserverar sig för eventuella tryckfel i denna broschyr

15 Leveransvillkor Ifyllnadsanvisning Leveransintyg Leverantörsinformation ifylles av odlaren/leverantören. 2. Fyll i dina uppgifter med kontraktsnummer, namn, adress, postort och telefonnummer. Vid leverans i skörd gäller kundnummer. 3. Ange hämtningsadress och telefonnummer om annan än ovan angiven ordinarie adress och telefonnummer gäller. 4. Fyll i skördeåret för leveransen. 5. Här kryssar du i om grödan/varan är konventionell eller eko. 6. Här kryssar du i för vilken kategori du säljer grödan/varan som, ett alternativ. 7. Sort enligt leveransavtal/kontrakt, ex. Ellvis, Quarna, Quench. 8. Gröda som levereras, tex höstvete, vårvete, korn 9. Artikel.nr enligt leveransavtal/kontrakt. 10. Kryssa i Ja eller Nej, vad som gäller för respektive fråga/ påstående och den gröda/vara som levereras. 11. Egenkontroll bör/ska göras vilket ska kvitteras. 12. RED (2BSvs) se separat formulär för hållbarhetsdirektiv på vår hemsida. Detta dokument säkerställer att levererad vara kan användas för energiproduktion enligt gällande EU-regelverk. Därmed ges möjligheter till fler avsättning splatser av grödan vilket minskar onödig fördröjning i logistiken. RED-formuläret garanterar enbart leveransmöj ligheter utan att ställa villkor på af fär i övrigt. Se formulär på denna sida: Deklaration av hållbarhetskriterier. 13. Odlingsjournal. Finns specifik odlingsjournal som beskriver alla insatser som gjorts på fältet där levererad gröda odlats, vilken följer de krav som gäller för bidrag enligt SAM-ansökan till Länsstyrelsen för odlingsåret. Fyll i Ja eller Nej Leverantörsinformation (ifylles av odlaren) Kund.nr/Kontrakts.nr:* Namn: Adress: Postnr.: Postort: Tel.nr.: Mobil.nr: Hämtningsadress, om annat än ordinarie: Namn: Adress: Postnr.: Postort: Levererar/säljer följande gröda av skörd 20 som: 1. Konventionell Eko (Certifikat bifogat) 2. Fodervara Industrivara Stärkelsevara Utsädesråvara Sort: Gröda: Artikel.nr: * Kundnummer endast vid spontanleverans i skörd. Finns kontrakt skall detta nummer anges. * Vid flera kontrakt med samma artikelnummer avräknas alltid det äldsta kontraktet först. ** Skördeåret minus 3 hela kalenderår, ex skörd -14 år gränsen årskiftet 2010/2011 Transportinformation (ifylles av åkeri) Trpt bokad med SvF kontraktsnr: Ankom kl. Avgick kl. Total lastningstid: min Lastutrymmet rengjort enligt GTP: Uppskattad vikt: kg Ja Nej Reg.nr: Signum: Kvittens (ifylles av odlaren/leverantören) Rötrestgödslad gröda senaste 3 åren:** Ja Rötrestgödslad gröda, godk. enl. SPCR 120: Ja Rötrestgödslad gröda, godk. KRAV: Ja Slamgödslad gröda senaste 3 åren:** Ja Slamgödslad gröda enl. REVAC senaste 3 åren:** Ja Glyfosatbehandlad gröda: Ja Stråförkortad gröda: Ja Varmluftstorkad: Ja Egenkontroll utav ohyra & skadediur samt kvalité är utförd: Ja RED (2BSvs): Leveransen uppfyller kraven för hållbar produktion enligt Svenska Foders inköpsvillkor: Ja Odlingsjournal finns: Ja Vid egen transport, lastutrymmet rengjort enligt GTP: Ja Rent, torrt och täckt. Kan intyga de 3 senaste lasterna (ev. rengöringsintyg) Slutleverans: Ja Övriga upplysningar: Mottagarinformation (ifylles av leverantör eller transportör vid anmodan från Svenska Foder) Kund/Mottagare: Postort: Märkning/referens till mottagare: Övrigt: Godkänner härmed Svenska Foders inköpsvillkor samt ovan leverantörsinformation/transportinformation: Datum: / 20 Underskrift leverantör OBS! Vid leverans till icke Svenska Foder anläggning, glöm ej notera detta intygs nummer, ev. IO-nr och lastningstid för rapport till Sv Riv eller klipp av denna kupong, lämnas ifylld till leverantör Kvittens vid lastning(ifylles av transportören) Intygar att korrekt transportinformation uppgetts och ovannämnd last/vara är mottagen Trpt bokad med SvF Kontraktsnr: Ankom kl. Avgick kl. Total lastningstid: minuter Den / 20 Leveransintyg Gårds-/partileveranser Spannmål - Oljeväxter - Trindsäd - Majs Köpare Svenska Foder AB, Lastningskvitto Uppskattad vikt: kg Reg.nr: Åkeri: Underskrift transportör Mottagarens 47 Leverantörens exemp Q (utg Har lastutrymmet rengjorts med sopkvast innan leverans så att ingen inblandning av främmande föremål säkerställts. Fyll i Ja eller Nej. 15. Är detta sista leveransen eller ej från dig som odlare av denna gröda detta odlingsåret. Fyll i Ja eller Nej. 16. Transportinformation ifylles av åkeri. 17. Mottagarinformation ifylles av leverantör eller åkeri vid anmodan från Svenska Foder (i de fall leverans sker direkt till slutkund som inte är Svenska Foder AB). 18. Underskrifter av leverantör. 19. Ifylles av transportör och kvitteras. Kupongen lämnas till leverantör. 15

16 Avräkning SPANNMÅLSAVRÄKNING Fakturanummer Kund nr: Organisationsnr: Kontrakt Viktnota UD Artikelnr Analys Lev. datum MALTKORN ROSALINA LÖS Lev. kvant. kg = Lev. till Uddevalla Spm Bil nr. NRD614 Lev. Avi Förf.dat Grundpris kr/kg = 1,4500 Grobarhetsberäkning 99,00 Volymvikt omräkning GR/L 675,00 Vattenhalt 13,80 1,4184 Rensutbyte 78,90 Asprens kvanitetsjust 0, Protein 9,20-0, JOHAN SVENSSON SPANNMÅLSGÅRDEN RAPSETORP Belopp Lev. kvant. kg Regl. pris 1,3952 Belopp ,26 Rensavgift , ,85 Frakt 0,10 kr/kg , ,00 Analyskostnad -395,00-395,00 Lantbruksforskning % -0,20-80, Brutto/Nettokorrigering av kvantitet - 210,98 S:a varuvärde, kr ,40 Tidigare avräknat, kr 0,00 Varuvärde, kr ,40 Moms, kr 4 858,61 Varuvärde inkl. moms, kr , PRELIMINÄR AVRÄKNING Så här tolkar du din avräkning: 1. Kontraktsnummer 2. Leveransår 3. Leveransperiod 4. Beräknat förfallodatum 5. Levererad bruttovikt 6. Omräknad vikt, kg 7. Avtalspris före reglering kr/kg 8. Avtalspris efter reglering 9. Avgift till Svensk Lantbruksforskning 10. Brutto/Nettokorrigering (alla beräkningar görs från levererad vikt och denna post justerar till omräknad vikt.) 11. Eventuellt tidigare utbetalat belopp 12. Varuvärde för kvalitetsreglerad vara 13. Livsmedelsmoms, 12% 14. Information om att denna avräkning är en delavräkning 15. Summa för samtliga viktnotor på denna avräkning S:a varuvärde ,40 S:a moms enl. ovan 12% 4 858,61 S:a Er tillgodo SEK ,01 15 Svenska Foder AB Box Lidköping Tel: Fax: Bankgiro: Plusgiro: Org.nr: VAT no: SE Innehar F-skattebevis Bank: Nordea Bank AB (publ) Konto nr: IBAN: SE Bic Code: NDEASESS (Nordea Bank Sweden AB) Svenska Foder reserverar sig för eventuella tryckfel i denna broschyr

17 Analys & avgift Analys och avgifter Fusarium/Svampinfektioner Den spannmål som inte uppfyller de krav som vi, våra kunder och myndigheter kräver kan komma att avvisas eller kvalitetsregleras i förhållande till faktisk användning av varan. Analysspelrum Analysmetoderna har ett analysspelrum vilket innebär att analysvärdet kan variera inom vissa gränser och ändå anses korrekt. Inom angivet spelrum sker ingen prisreglering. Avgifter Från samtliga leverantörer dras 0,2 % på varuvärdet för Stiftelsen Svensk Lantbruksforsknings räkning. Avgiften gäller även oljeväxter. Avgift för forskning och utveckling inom oljeväxtodlingen regleras med 1,8 öre/kg. Övrigt Eftersäsongsleveranser skall vara varmluftstorkade och vattenhalten får ej överstiga respektive grödas basnivå. (se sid. 12) Önskar leverantören omanalys och denna visar resultat inom analysspelrum, betalar leverantören analyskostnaden plus en administrationsavgift om 100 kr. I annat fall utgår ingen avgift. Omanalysen blir betalningsgrundande. Omanalysen görs på samma plats som första analysen gjordes. Analyser Vete Industri, Ellvis, Olivin 195 kr Vårvete Industri, Qvarna 195 kr Vete Foder Havre foder Havre industri Korn foder Korn malt Majs Matärt Foder Ärtor Åkerbönor Rågvete Foder Råg Industri Rapsfrö Linfrö Stinksot Flyghavre DON Fusarium Ochratoxin * inkl. DON-analys ** inkl. Fusariumanalys 115 kr 415 kr* 480 kr* 115 kr 395 kr** 120 kr 345 kr 120 kr 120 kr 115 kr 195 kr 250 kr 115 kr 250 kr 95 kr 300 kr 100 kr 250 kr Ex på analysspelrum Protein +/- 0,5 % enheter Falltal +/- 12 % Vattenhalt < 20 % = +/- 0,5 % enheter > 20 % = +/- 1,0 % enheter Avfall +/- 0,5 % enheter Rymdvikt +/- 10 g/l Sönderslagna/djurätna } Främmande sädesslag +/- 0,5 % enheter Brända kärnor Grönskott Maltkornsutbyte +/- 4 % enheter Maltkornsgrobarhet +/- 3 % enheter Oljehalt +/- 0,5 % enheter Klorofyll +/- 4 ppm Havrefärg +/-0,5 enheter Godkänd analysutrustning Vattenhalt NIT Proteinhalt NIT Rymdvikt NIT Falltal Falltalsapparat Perten Olja NIT, NIR Rensutbyte Sortimat Grobarhet Aubry Vitascope (snabbanalys) OBS! Analysspelrum: Omanalys blir betalningsgrundande. Notera: All havre DON-analyseras All maltkorn Fusariumanalyseras. Eventuella beslut om ytterligare analyser innebär att kostnaden per analys tillkommer på ovan priser per gröda. Skulle marknad och handelsbetingelser kräva ytterligare analyser, tillkommer kostnader för dessa analyser på respektive gröda ovan. 17

18 Mottagningsplatser/ Ortskorrigeringar Mottagningsplatser/Ortskorrigeringar ort/ artikel/ kr/dt Höstvete Ellvis Olivin Höstvete Höstvete Industri Höstvete Stärkelse Vete Foder Korn Foder Rågvete Foder Havre Foder Havre Industri Industri Höstråg Industri Vårvete Quarna Vårvete Malt Rosalina Korn Malt Quench Korn Malt Tipple Korn Malt Catriona Korn Malt Irina Korn Malt Korn Malt Propino Korn Malt Wintmalt Korn Lev. i vårt val Väst Hällekis Kinne-Kleva Lidköping Nossebro Falköping Skara Skövde Kesenborg St Levene Rangeltorp Vårgårda Erikstad Uddevalla Öst Västerlösa Ledberg Grillby Oxelösund Syd Tågarp Knästorp Trollenäs Vellinge Fjärås Munkagård Getinge Humlemölla Landskrona Åhus Charlottenlund N. Åsum Lunnarp Simrishamn Hammenhög Sölvesborg Färjestaden Mörbylånga Mönsterås Grimslöv Karlshamn 18

19 Mottagningsplatser/ Ortskorrigeringar 2015 års skörd i västra, östra och södra Sverige. Ingen mottagning Eftersäsong 1/10-30/6 Endast skördeleverans = fram tills den 30/9 Mottagning hela året Leverans i vårt val - Eftersäsong 1/10-30/6: Vete - vit, svarthavre, Korn Malt Chapeau, Korn Malt Makof, Korn Malt CA , Rapsfrö Lyside, lupin, matärt, EKO linfrö, EKO sojaböna, EKO majs, EKO lupin EKO Åkerböna Brokblommig EKO Åkerböna Vitblommig EKO Foderärt EKO Rapsfrö EKO Höstråg Industri EKO Havre Industri EKO Havre Foder EKO Rågvete EKO Foderkorn EKO Vårvete Quarna EKO Vårvete EKO Fodervete EKO Höstvete Industri EKO Höstvete Olivin EKO Höstvete Ellvis Majs Åkerböna Brokblommig Åkerböna Vitblommig Sojaböna Foderärtor Oljelin Rapsfrö Vid leverans till ort med blank ruta sker ortskorrigering med 25 kr/dt. Mottagningsplatser: Blankt i rutan betyder att aktuellt lagerställe inte tar emot just den varan. 19

20 Prisregleringar Prisregleringar Korn Malt Korn Malt Catriona Vårvete Industri Höstvete industri/ Ellvis/Olivin Protein, % Prisregl. %/pris Protein, % Prisregl. %/pris Protein, % Tillägg, Kr/dt Protein, % Kostnad, Kr/dt <9,0 foderkorn <11,0 foderkorn >14,0 6,00 >11,5 bas 9,0-2,00 11,0-2,00 13,6-14,0 4,00 11,4-0,60 9,1-1,80 11,1-1,80 13,0-13,5 2,00 11,3-1,20 9,2-1,60 11,2-1,60 <13,0 Höstvete industri 11,2-1,80 9,3-1,40 9,4-1,20 11,3-1,40 11,4-1,20 Proteinbetalning endast om rymdvikt > 775 g/l. 11,1-2,40 11,0-3,00 9,5-1,00 11,5-1,00 <11,0 fodervete 9,6-0,80 11,6-0,80 9,7-0,60 11,7-0,60 9,8-0,40 9,9-0, ,00 12,1-1,00 12,2-1,50 12,3-2,00 12,4-2,50 12,5-3,00 >12,5 foderkorn 11,8-0,40 11,9-0,20 >12 bas Vårvete Quarna Protein, % Kostnad, Kr/dt >15,0 Bas <15,0 Vårvete Industri* * Ingen proteinbetalning för Quarna som omklassas till vårvete industri. Fodervete Protein, % Tillägg, Kr/dt <11,0 bas 11,1 +0,30 11,2 +0,60 11,3 +0,90 11,4 +1,20 >11,5 +1,50 Falltalsskala Höstvete Industri/ Ellvis/Olivin Falltal/sek. Regl. Kr/dt Falltalsskala Vårvete Industri/ Qvarna Falltal/sek. Prisregl. Kr/dt Falltalsskala Höstråg Industri Falltal/sek. Regl. Kr/dt 140 bas min 250 bas min 250 bas <140 X < 250 fodervete < 250 fodervete <120 Foderråg X = Regleras efter tillgång/ efterfrågan Asp/Grönskott rensavgift Upp till analysvärde Faktorvärde kr/dt 0,2 0,00 0,3-0,9-0,75 Mjöldryga Vid förek. av mjöldryga i råg mg/kg Prisregl. kr/dt bas ,00 1,0-1,5-1, ,00 1,6-2,0-1, ,00 2,1-2,5-2,25 > ,00 2,6-3,0-2,75 Max osv. osv. Partier med stinksot mottages ej

21 Prisregleringar Havre Foder Havre Industri g/l Prisregl. %/pris >600 3, , , bas , ,50 Höstråg Industri g/l Prisregl. %/pris min 740 bas , , , ,50 <700 Foderråg Rågvete Foder g/l Prisregl. %/pris min 670 bas , , , , ,00 <570-12,00 Stärkelsevete % Prisregl. %/pris <68-1, bas 70, ,50 71, ,00 72, ,50 >73,1 +3, , , , , ,00 <470-20,00 Höstvete/Vårvete g/l Prisregl. %/pris min 775 bas Korn Foder g/l Prisregl. %/pris min 670 bas Korn Malt g/l Prisregl. %/pris <600 Foderkorn DON (Deoxynivalenol) Höstvete industri/ellvis/olivin Vårvete, Quarna , , ,50 < 1250 µg/kg = Vete Industri , ,00 <740 fodervete , , , , , , , ,00 <660-15, , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 <540-9, µg/kg = Vete Foder > 8000 µg/kg = Vete Bränsle Havre Foder/ Havre Industri < 1750 µg/kg = Havre Industri µg/kg = Havre Foder > 8000 µg/kg = Havre Bränsle OTA (Ochratoxin) Råg > 5 µg/kg = foderråg <540-9,00 21

22 Regleringsmallar Inledning Regleringsmallar Spannmål och Rapsfrö OBS! Maltkorn: 100% sortrenhet gäller alltid Asp. Avfall % Avdrag från levererade vikten 1:1 Grönskott % Avdrag från levererade vikten 1:1 Grodda kärnor Som grundprincip omklassas kvalitetsspannmål till foderspannmål eller sämre kvalitet om leverans/parti innehåller grodda kärnor. Främmande sädesslag % 0,0 2,0 = 0,00% avdrag 2,5 = 0,25% avdrag 3,0 = 0,50% avdrag 3,5 = 0,75% avdrag 4,0 = 1,00% avdrag osv. Max 5% därefter blandsäd Sönderslagna djurätna kärnor % 0,0 3,0 = 0,00% avdrag 3,1 = 0,05% avdrag 3,2 = 0,10% avdrag 3,3 = 0,15% avdrag 3,4 = 0,20% avdrag osv. Omklassning till foderspannmål > 5 %. Brända kärnor % 0,0 0,50 = 0,00% avdrag 0,60 = 0,10% avdrag 0,70 = 0,20% avdrag 0,80 = 0,30% avdrag osv. Omklassning till foderspannmål > 1 %. Kärnfärg Regleras efter tillgång/efterfrågan Lukt Svag lukt = avdrag 10 % på grundpriset Tydlig lukt = avdrag 20 % på grundpriset. Stark lukt = avvisning/alt. avdrag 30 % på grundpriset. Flyghavre antal varuvärdesavdrag 1-4 3,00 % avdrag 5-9 7,00 % avdrag ,00 % avdrag ,00 % avdrag > 50 avvisning Maltkorn 100 % sortrenhet gäller alltid! Leverans av icke sortren vara ger reglering, fakturering av samtliga direkta eller indirekt uppkomna kostnader därav. Regleringsmallar Rapsfrö vattenhalt enligt separat skala Oljehalt tillägg 1,5:1 Avfall > 2% 1:1 Klorofyll ppm -0,2% per ppm avvikelse

23 Torkningsskala Innehåll Torkningsskala Maltkorn och övrig spannmål Maltkorn Vattenhalt Kostnad Viktkorr Vattenhalt Kostnad Viktkorr % Kr/dt Korr, koeff 14,0 bas 100,00 % Kr/dt Korr, koeff 14,1 2,50 99,86 18,1 11,92 94,26 14,2 3,26 99,72 18,2 12,04 94,12 14,3 4,52 99,58 18,3 12,15 93,98 14,4 5,78 99,44 18,4 12,27 93,84 14,5 6,80 99,30 18,5 12,38 93,70 14,6 7,06 99,16 18,6 12,49 93,56 14,7 7,32 99,02 18,7 12,61 93,42 14,8 7,58 98,88 18,8 12,73 93,28 14,9 7,85 98,74 18,9 12,84 93,14 15,0 8,11 98,60 19,0 12,96 93,00 15,1 8,28 98,46 19,1 13,07 92,86 15,2 8,44 98,32 19,2 13,19 92,72 15,3 8,61 98,18 19,3 13,31 92,58 15,4 8,77 98,04 19,4 13,42 92,44 15,5 8,94 97,90 19,5 13,54 92,30 15,6 9,07 97,76 19,6 13,66 92,16 15,7 9,21 97,62 19,7 13,78 92,02 15,8 9,35 97,48 19,8 13,90 91,88 15,9 9,48 97,34 19,9 14,02 91,74 16,0 9,62 97,20 20,0 14,14 91,60 16,1 9,73 97,06 20,1 14,26 91,46 16,2 9,83 96,92 20,2 14,38 91,32 16,3 9,94 96,78 20,3 14,50 91,18 16,4 10,05 96,64 20,4 14,62 91,04 16,5 10,16 96,50 20,5 14,74 90,90 16,6 10,26 96,36 20,6 14,86 90,76 16,7 10,37 96,22 20,7 14,99 90,62 16,8 10,48 96,08 20,8 15,11 90,48 16,9 10,59 95,94 20,9 15,23 90,34 17,0 10,70 95,80 21,0 15,35 90,20 17,1 10,81 95,66 21,1 15,48 90,06 17,2 10,92 95,52 21,2 15,60 89,92 17,3 11,03 95,38 21,3 15,73 89,78 17,4 11,14 95,24 21,4 15,85 89,64 17,5 11,25 95,10 21,5 15,98 89,50 17,6 11,36 94,96 21,6 16,10 89,36 17,7 11,47 94,82 21,7 16,23 89,22 17,8 11,59 94,68 21,8 16,36 89,08 17,9 11,70 94,54 21,9 16,48 88,94 18,0 11,81 94,40 22,0 16,61 88,80 Därefter förlängd skala Spannmål Vattenhalt Kostnad Viktkorr vete/råg % Kr/dt Korr, koeff Viktkorr korn/ havre Korr, koeff 14,0 bas 100,00 100,00 Vattenhalt Kostnad Viktkorr vete/ råg % Kr/dt Korr, koeff Viktkorr korn/ havre Korr, koeff 14,1 1,50 99,87 99,86 18,1 10,82 94,67 94,26 14,2 2,26 99,74 99,72 18,2 10,93 94,54 94,12 14,3 3,51 99,61 99,58 18,3 11,04 94,41 93,98 14,4 4,77 99,48 99,44 18,4 11,15 94,28 93,84 14,5 5,79 99,35 99,30 18,5 11,26 94,15 93,70 14,6 6,05 99,22 99,16 18,6 11,37 94,02 93,56 14,7 6,31 99,09 99,02 18,7 11,48 93,89 93,42 14,8 6,57 98,96 98,88 18,8 11,59 93,76 93,28 14,9 6,83 98,83 98,74 18,9 11,71 93,63 93,14 15,0 7,09 98,70 98,60 19,0 11,82 93,50 93,00 15,1 7,25 98,57 98,46 19,1 11,93 93,37 92,86 15,2 7,42 98,44 98,32 19,2 12,04 93,24 92,72 15,3 7,58 98,31 98,18 19,3 12,16 93,11 92,58 15,4 7,74 98,18 98,04 19,4 12,27 92,98 92,44 15,5 7,90 98,05 97,90 19,5 12,39 92,85 92,30 15,6 8,04 97,92 97,76 19,6 12,50 92,72 92,16 15,7 8,17 97,79 97,62 19,7 12,61 92,59 92,02 15,8 8,30 97,66 97,48 19,8 12,73 92,46 91,88 15,9 8,44 97,53 97,34 19,9 12,85 92,33 91,74 16,0 8,57 97,40 97,20 20,0 12,96 92,20 91,60 16,1 8,68 97,27 97,06 20,1 13,08 92,07 91,46 16,2 8,78 97,14 96,92 20,2 13,19 91,94 91,32 16,3 8,89 97,01 96,78 20,3 13,31 91,81 91,18 16,4 8,99 96,88 96,64 20,4 13,43 91,68 91,04 16,5 9,10 96,75 96,50 20,5 13,54 91,55 90,90 16,6 9,20 96,62 96,36 20,6 13,66 91,42 90,76 16,7 9,31 96,49 96,22 20,7 13,78 91,29 90,62 16,8 9,41 96,36 96,08 20,8 13,90 91,16 90,48 16,9 9,52 96,23 95,94 20,9 14,02 91,03 90,34 17,0 9,63 96,10 95,80 21,0 14,14 90,90 90,20 17,1 9,73 95,97 95,66 21,1 14,26 90,77 90,06 17,2 9,84 95,84 95,52 21,2 14,38 90,64 89,92 17,3 9,95 95,71 95,38 21,3 14,50 90,51 89,78 17,4 10,05 95,58 95,24 21,4 14,62 90,38 89,64 17,5 10,16 95,45 95,10 21,5 14,74 90,25 89,50 17,6 10,27 95,32 94,96 21,6 14,86 90,12 89,36 17,7 10,38 95,19 94,82 21,7 14,98 89,99 89,22 17,8 10,49 95,06 94,68 21,8 15,10 89,86 89,08 17,9 10,60 94,93 94,54 21,9 15,22 89,73 88,94 18,0 10,71 94,80 94,40 22,0 15,35 89,60 88,80 23 Därefter förlängd skala

24 Torkningsskala Torkningsskala Oljeväxter Rapsfrö/Linfrö Vattenhalt Kostnad Viktkorr Vattenhalt Kostnad Viktkorr % Kr/dt Korr, koeff % Kr/dt Korr, koeff 9,0 bas 100,00 13,0 11,85 94,90 9,1 5,76 99,89 13,1 11,98 94,77 9,2 5,76 99,76 13,2 12,10 94,64 9,3 5,77 99,64 13,3 12,22 94,51 9,4 5,78 99,52 13,4 12,34 94,38 9,5 5,78 99,40 13,5 12,47 94,25 9,6 10,83 99,28 13,6 12,59 94,11 9,7 10,84 99,16 13,7 12,72 93,97 9,8 10,85 99,04 13,8 12,84 93,83 9,9 10,87 98,92 13,9 12,97 93, ,88 98,80 14,0 13,15 93,55 10,1 10,95 98,67 14,1 13,33 93,41 10, ,54 14,2 13,51 93,27 10,3 10,97 98,41 14,3 13,69 93,13 10,4 10,99 98,28 14,4 13,87 92,99 10,5 11,01 98,15 14,5 14,05 92,85 10,6 11,05 98,02 14,6 14,24 92,71 10,7 11,08 97,89 14,7 14,42 92,57 10,8 11,08 97,76 14,8 14,61 92,43 10,9 11,11 97,63 14,9 14,79 92,29 11,0 11,13 97,50 15,0 14,98 92,15 11,1 11,19 97,37 15,1 15,16 92,01 11,2 11,21 97,24 15,2 15,35 91,87 11,3 11,22 97,11 15,3 15,53 91,73 11,4 11,24 96,98 15,4 15,72 91,59 11,5 11,25 96,85 15,5 15,91 91,45 11,6 11,32 96,72 15,6 16,10 91,31 11,7 11,34 96,59 15,7 16,29 91,17 11,8 11,35 96,46 15,8 16,48 91,03 11,9 11,37 96,33 15,9 16,67 90,89 12,0 11,38 96,20 16,0 16,86 90,75 12,1 11,5 96,07 16,1 17,05 90,61 12,2 11,52 95,94 16,2 17,24 90,47 12,3 11,53 95,81 16,3 17,44 90,33 12,4 11,55 95,68 16,4 17,63 90,19 12,5 11,56 95,55 16,5 17,82 90,05 12,6 11,69 95,42 16,6 18,02 89,91 12,7 11,7 95,29 16,7 18,21 89,77 12,8 11,72 95,16 16,8 18,41 89,63 12,9 11,73 95,03 16,9 18,61 89,49 Vattenhalt Kostnad Viktkorr Vattenhalt Kostnad Viktkorr % Kr/dt Korr, koeff % Kr/dt Korr, koeff 17,0 18,80 89,35 20,1 24,59 84,70 17,1 18,98 89,20 20,2 24,79 84,55 17,2 19,16 89,05 20,3 24,99 84,40 17,3 19,34 88,90 20,4 25,19 84,25 17,4 19,52 88,75 20,5 25,39 84,10 17,5 19,70 88,60 20,6 25,59 83,94 17,6 19,88 88,45 20,7 25,79 83,78 17,7 20,06 88,30 20,8 26,00 83,62 17,8 20,24 88,15 20,9 26,20 83,46 17,9 20,42 88,00 21,0 26,41 83,30 18,0 20,60 87,85 21,1 26,62 83,14 18,1 20,79 87,07 21,2 26,83 82,98 18,2 20,97 87,55 21,3 27,03 82,82 18,3 21,16 87,40 21,4 27,24 82,66 18,4 21,34 87,25 21,5 27,45 82,50 18,5 21,52 87,01 21,6 27,67 82,34 18,6 21,71 86,95 21,7 27,88 82,18 18,7 21,90 86,80 21,8 28,09 82,02 18,8 22,09 86,65 21,9 28,30 81,86 18,9 22,28 86,50 22,0 28,52 81,70 19,0 22,47 86,35 22,1 28,73 81,54 19,1 22,66 86,20 22,2 28,94 81,38 19,2 22,85 86,05 22,3 29,15 81,22 19,3 23,04 85,09 22,4 29,36 81,06 19,4 23,23 87,75 22,5 29,57 80,90 19,5 23,42 85,06 22,6 29,79 80,74 19,6 23,62 85,45 22,7 30,00 80,58 19,7 23,81 85,03 22,8 30,21 80,42 19,8 24,00 85,15 22,9 30,42 80,26 19,9 24,20 85,00 23,0 30,63 80,10 20,0 24,40 84,85 23,1-24,0 minus 0,16 per 1/10 % 24,1-27,5 minus 0,17 per 1/10 % 27,6-36,0 minus 0,18 per 1/10 % 24 24

Läs om våra spannmålskoncept

Läs om våra spannmålskoncept 2015 Nyhet! Skapa prisbevakning för dina grödor Sidan 4 Läs om våra spannmålskoncept Sidan 10 Ledare MIKAEL JEPPSSON Inför Skörd utges av Lantmännen Lantbruk 205 03 Malmö. 2015 Öka intäkterna och säkra

Läs mer

Okt 2013. Nytt och aktuellt. inom foder, vårutsäde och grovfoderproduktion

Okt 2013. Nytt och aktuellt. inom foder, vårutsäde och grovfoderproduktion Okt 2013 Nytt och aktuellt inom foder, vårutsäde och grovfoderproduktion Ledare ANNA HOLMBERG Gårdsmagasinet utges av Lantmännen Lantbruk 205 03 Malmö. Omslagsbild: Hans Jonsson Gårdsmagasinet är en produkt

Läs mer

Affärskrogen. tidningen Ett magasin för svensk lantbruksnäring Producerad av Svenska Foder AB. För goda affärer. Möt oss på årets stora mässor!

Affärskrogen. tidningen Ett magasin för svensk lantbruksnäring Producerad av Svenska Foder AB. För goda affärer. Möt oss på årets stora mässor! tidningen Ett magasin för svensk lantbruksnäring Producerad av Svenska Foder AB #3 2012 TEMA Borgeby Falsterbo 2012 Höljes Tännäs Idre Särna Sälen Möt oss på årets stora mässor! Skien Drammen Oslo Invigning

Läs mer

Skörden 2012 HÖGT TRYCK EFTER SEN START. Bra mat med bonde i butiken. Lantbruk över gränserna. BIODRIVMEDEL Torkan i USA skapar debatt

Skörden 2012 HÖGT TRYCK EFTER SEN START. Bra mat med bonde i butiken. Lantbruk över gränserna. BIODRIVMEDEL Torkan i USA skapar debatt LEDAREN SID 2 Kraftfulla insatser för bättre lönsamhet EN ÄGARTIDNING FRÅN LANTMÄNNEN LÄS MER PÅ WWW.LANTMANNEN.COM NR 5 2012 BIODRIVMEDEL Torkan i USA skapar debatt SIDAN 12 DISTRIKTSNYTT Aktiv sommar

Läs mer

Svenska Foder ökar omsättningen med 700 miljoner kr år 2007 sid 5

Svenska Foder ökar omsättningen med 700 miljoner kr år 2007 sid 5 Ett magasin för svensk lantbruksnäring nr 2 2008 Invigning Trollenäs sid 18 Störst, bäst och vackrast... sid 6 Bengts Hästsport i nya lokaler sid 12 Länsförsäkringar ger sig in i matchen sid 10 Svenska

Läs mer

FÖRORD. Ett varmt tack riktas till: Mikael Rubin, Handelsbanken Malmö. Mats Eriksson BM Agri. Christer Yrjas Hushållningssällskapet Kristianstad

FÖRORD. Ett varmt tack riktas till: Mikael Rubin, Handelsbanken Malmö. Mats Eriksson BM Agri. Christer Yrjas Hushållningssällskapet Kristianstad FÖRORD Lantmästarprogrammet är en tvåårig universitetsutbildning vilken omfattar 120 högskolepoäng (hp). En av de obligatoriska delarna i denna utbildning är att genomföra ett eget arbete som ska presenteras

Läs mer

Terminshandel med jordbruksprodukter

Terminshandel med jordbruksprodukter Terminshandel med jordbruksprodukter översikt Rapport 2008:1 Foto: Mats Pettersson Terminshandel med jordbruksprodukter översikt Utredningsenheten 2008-01-28 Referens Anna Clarin 036-15 50 15 Börje Karlsson

Läs mer

Marknadsmässig Spannmålshandel. Arvid Posse & Daniel Jönsson SJÄLVSTÄNDIGT ARBETE VID LTJ-FAKULTETEN. Lantmästarprogrammet

Marknadsmässig Spannmålshandel. Arvid Posse & Daniel Jönsson SJÄLVSTÄNDIGT ARBETE VID LTJ-FAKULTETEN. Lantmästarprogrammet SJÄLVSTÄNDIGT ARBETE VID LTJ-FAKULTETEN Lantmästarprogrammet 10 hp Marknadsmässig Spannmålshandel Fakulteten för Landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap Arvid Posse & Daniel Jönsson 2010

Läs mer

GUIDE OM SPANNMÅLSHANDEL OCH KONTRAKTSODLING

GUIDE OM SPANNMÅLSHANDEL OCH KONTRAKTSODLING GUIDE OM SPANNMÅLSHANDEL OCH KONTRAKTSODLING Februari 2008 1 Publikationens namn: Guide om spannmålshandel och kontraktsodling Utgivare: Spannmålsbranschens samarbetsgrupp Bilder: JSM:s bildarkiv ISBN

Läs mer

Världsnyhet till frukost

Världsnyhet till frukost LEDAREN Vikten av att vårda sina företag SIDAN 2 EN ÄGARTIDNING FRÅN LANTMÄNNEN LÄS MER PÅ WWW.LANTMANNEN.COM NR 1 2012 FRAMTIDSGRUPPEN Nyfikenhet och engagemang SIDAN 14 17 BOKSLUTET Maskin den stora

Läs mer

Allmänna villkor - uppdaterad 2011-11-29

Allmänna villkor - uppdaterad 2011-11-29 Allmänna villkor - uppdaterad 2011-11-29 Innehållsförteckning 1. Generellt 2. Svensk flagga (leveransadresser inom och utom Sverige) 3. Öppettider 4. Kundregistrering 5. Pris, betalning, kredit, avgift,

Läs mer

En historisk. Spelet om etanolen SIDAN 12. Så sätts spannmålspriserna. Kredithandläggarens. Glutenfri. Stipendiater odling. som

En historisk. Spelet om etanolen SIDAN 12. Så sätts spannmålspriserna. Kredithandläggarens. Glutenfri. Stipendiater odling. som LEDAREN Hela koncernen bidrar till ägarnyttan SIDAN 2 EN ÄGARTIDNING FRÅN LANTMÄNNEN LÄS MER PÅ WWW.LANTMANNEN.COM NR 3 2011 Så sätts spannmålspriserna SIDAN 6 Kredithandläggarens vardag SIDAN 4 Spelet

Läs mer

Terminshandel med jordbruksprodukter

Terminshandel med jordbruksprodukter Terminshandel med jordbruksprodukter en kortversion Argentina, Brasilien, Indien, Kina, Ryssland och Ukraina Terminshandel erbjuder jordbrukets producenter möjligheter att prissäkra det som produceras

Läs mer

2007 - ett bra och spännade år för Svenska Foder sid 3. NPK - ett vinnande koncept i vårsådden. Svenska Foder står stabilt ute hos den svenske bonden

2007 - ett bra och spännade år för Svenska Foder sid 3. NPK - ett vinnande koncept i vårsådden. Svenska Foder står stabilt ute hos den svenske bonden Ett magasin för svensk lantbruksnäring nr 6 2007 NPK - ett vinnande koncept i vårsådden sid 14 Svenska Foder står stabilt ute hos den svenske bonden sid 16 Odla jorden - det lönar sig sid 9 2007 - ett

Läs mer

Exempel på köpvillkor

Exempel på köpvillkor Exempel på köpvillkor Kund inom kläder och presentartiklar: Köpvillkor Enligt svensk lag. Leveranstid 10 arbetsdagar. 14 dagars full returrätt. Fri leverans inom Stockholm, Göteborg och Malmö. För övriga

Läs mer

De som har gott om pengar kan exempelvis tjäna pengar på fastigheter, det är en typ av passiva inkomster.

De som har gott om pengar kan exempelvis tjäna pengar på fastigheter, det är en typ av passiva inkomster. Copyright 2013 Digital Solutions AB - Mikael Eriksson Inga delar av detta material får kopieras i någon form utan speciellt tillstånd från ansvarig utgivare. Detta material är skyddat av upphovsrättslagen.

Läs mer

KRAV-aktuellt N Y H E T S B R E V T I L L F Ö R E TA G A N S L U T N A T I L L K R A V O K T O B E R - 2 0 0 4

KRAV-aktuellt N Y H E T S B R E V T I L L F Ö R E TA G A N S L U T N A T I L L K R A V O K T O B E R - 2 0 0 4 Vi ser till att skillnaden märks KRAV-aktuellt N Y H E T S B R E V T I L L F Ö R E TA G A N S L U T N A T I L L K R A V O K T O B E R - 2 0 0 4 Foto: Daniel Wester De KRAV-märkta räkorna har landats KRAV

Läs mer

Konsekvensbeskrivning för förslag om förbud för viss användning av växtskyddsmedel

Konsekvensbeskrivning för förslag om förbud för viss användning av växtskyddsmedel Jordbruksverket 2012-09-28 Jnr 21-7446/12 1(60) 2012-09-28 Jnr 21-7446/12 Konsekvensbeskrivning för förslag om förbud för viss användning av växtskyddsmedel Agneta Sundgren Bertil Albertsson Gunilla Berg

Läs mer

Växtpressen. Nya priser, justerade rekommendationer, sid 3, 4-5. Förnuftig konventionell odling är bättre än ekologisk, sid 6-8

Växtpressen. Nya priser, justerade rekommendationer, sid 3, 4-5. Förnuftig konventionell odling är bättre än ekologisk, sid 6-8 Växtpressen Nr 2 Augusti 29 Årgång 38 Nya priser, justerade rekommendationer, sid 3, 4-5 Förnuftig konventionell odling är bättre än ekologisk, sid 6-8 Kvävestrategier till höstraps på hösten, sid 1-11

Läs mer

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a En totalanalys av Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 1(34) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 FÖRETAGETS MARKNAD...

Läs mer

Rätt väg till lyckad e-handel

Rätt väg till lyckad e-handel Henrik Rådmark Rätt väg till lyckad e-handel En guide för både konsumenter och entreprenörer Rätt väg till lyckad e-handel.se:s Internetguide, nr 11 Version 1.0 2009 Henrik Rådmark 2009 Texten skyddas

Läs mer

Användarvillkor för tjänsten städabonnemang privatkund hos Strykfritt AB

Användarvillkor för tjänsten städabonnemang privatkund hos Strykfritt AB Användarvillkor för tjänsten städabonnemang privatkund hos Strykfritt AB Säljare av tjänst städabonnemang: Strykfritt AB Tullgårdsgatan 10 116 68 Stockholm Org. Nr 556797-4471 Sidan innehåller samtliga

Läs mer

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG?

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2010-11-10 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler för skatter, förmåner etc för dig som driver ditt företag

Läs mer

Prylar för miljarder. En rapport om privatpersoners distanshandel med varandra - februari 2009

Prylar för miljarder. En rapport om privatpersoners distanshandel med varandra - februari 2009 Prylar för miljarder En rapport om privatpersoners distanshandel med varandra - februari 2009 Växande näthandel visar att vi litar på varandra För bara tio år sedan skedde nästan all handel med begagnade

Läs mer

Detta kom-igång-häfte ger en sammanfattning över programmets viktigaste delar och funktioner. Bokföring 2010-2011 och deklaration för 2010

Detta kom-igång-häfte ger en sammanfattning över programmets viktigaste delar och funktioner. Bokföring 2010-2011 och deklaration för 2010 Visma Enskild Firma Bokföring 2010-2011 och deklaration för 2010 1 Byte från annat bokföringsprogram till Visma Enskild Firma 1 Byte till momsredovisningen per kvartal från 2011 1 Byte till bokföring enligt

Läs mer

Så här går det till. Allt du som kontaktperson behöver veta om Newbody-försäljningen

Så här går det till. Allt du som kontaktperson behöver veta om Newbody-försäljningen Så här går det till 2012 Allt du som kontaktperson behöver veta om Newbody-försäljningen Ett steg på vägen mot ert mål Vill ni komma iväg på träningsläger, åka på en drömresa med klassen eller köpa in

Läs mer

Miniterminer. Prissäkring för dig som är lantbrukare

Miniterminer. Prissäkring för dig som är lantbrukare Miniterminer Prissäkring för dig som är lantbrukare SEB:s Miniterminer minskar din osäkerhet kring framtida inköp och försäljning av råvaror används för prissäkring av spannmål, oljeväxter och drivmedel

Läs mer

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

SEB:s aktiesparprogram 2008

SEB:s aktiesparprogram 2008 SEB:s aktiesparprogram 2008 SEB:s aktiesparprogram 2008: Du månadssparar upp till fem procent av din bruttolön under ett år. Beloppet dras från din nettolön och används till att köpa aktier i SEB. Ansökan

Läs mer

Guide: SPARA PENGAR I FÖRETAGET ELLER PRIVAT? SMARTA PROGRAM SOM FÖRENKLAR DITT FÖRETAGANDE. IT-nyheter NR 9

Guide: SPARA PENGAR I FÖRETAGET ELLER PRIVAT? SMARTA PROGRAM SOM FÖRENKLAR DITT FÖRETAGANDE. IT-nyheter NR 9 ARTIKLAR: Spara i företaget eller privat? s.4 Krönikan: Positivt med sänkt moms! s.3 Ny metod att ta betalt med kort s.7 Ekonomifakta & Skattekalender s.12 NR 9 IT-nyheter SMARTA PROGRAM SOM FÖRENKLAR

Läs mer