VÄRDEFULL INFO. Om Spannmål. Praktiskt räkneexempel. Kolla in vår webb - följ aktuella uppdateringar. Läs om fördelarna med Mina Sidor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄRDEFULL INFO. Om Spannmål. Praktiskt räkneexempel. Kolla in vår webb - följ aktuella uppdateringar. Läs om fördelarna med Mina Sidor"

Transkript

1 VÄRDEFULL INFO Producerad av Svenska Foder AB Om Spannmål Spannmålsinfo 2015 Kolla in vår webb - följ aktuella uppdateringar Läs om fördelarna med Mina Sidor Se din avräkning Praktiskt räkneexempel 29 Fokusering på kvalitet Aktivt- och passivt kontrakt Regleringsmallar & torkningsskalor

2 Inledning Helheten God kvalitet och smart logistik skapar lönsamhet! Efter en enormt stor skörd 2014, ser även förutsättningarna för årets skörd extremt goda ut. Även i år är höstvetearealen stor och raps ännu lite större än förra årets rekordstor, alltså. Detta sätter givetvis stor press på logistiken. Vi i Svenska Foder har under ett antal år investerat miljonbelopp under de senaste åren i en förbättrad logistik totalt i bolaget. Även i år kommer vi att utvidga infrastrukturen för spannmålsmottagning. Bland annat kommer vi uppföra ytterligare lager i Oxelösund och ett par andra orter. Till detta kommer att hantera flödena förnuftigt. Därför har vi under 2014 ändrat våra leveransterminer. Tidigare har vi haft tre olika leveransterminer att utgå ifrån. Juli till september, oktober till mars och april till juni. Detta har vi ändrat till fem skilda leveransterminer: juli till september, oktober, oktober december, januari-mars, april-juni. Denna förändring gör vi för att försöka minska pressen på mottagningsplatserna just i skörd för att göra den mer kostnadseffektiv för alla inblandade. Genom att skapa ett bredare fönster då spannmålen kan komma in till våra mottagningsplatser, får vi en flexiblare hantering och kan smidigare styra rätt parti vid rätt tidpunkt till rätt slutdestination. Det blir ju också en reell likviditetsfråga för dig som är lantbrukare. Som företagare är det viktigt att ha likviditet i sitt företag. Med fler leveransterminer får du en tydligare indikation när pengarna kommer in i företaget. Det gör att planeringen för resten av året också blir enklare att disponera. Precis som i fjol har vi kvalitet i fokus och därför är det nödvändigt att varje leverans av spannmål åtföljs av ett Leveransintyg. På så sätt säkrar vi en god kunskap och spårbarhet av leveransen. Med hjälp av dig och din kunskap och mån om kvalitet i din spannmål, vårt eget ackrediterade laboratorium samt en logistik som styrs avvägt och tydligt, kan vi skapa reell lönsamhet i alla led. Ett sätt som vi tror mycket på är våra Aktiva och Passiva kontrakt. Även om fälten ser verkligt fina ut just nu och det lutar åt att bli en stor skörd ser det generellt ut att bli stor skörd även i övriga Europa och resten av världen. Detta syns tyvärr på spannmålspriserna, som i skrivande stund, under en längre period, varit fallande. Därför rekommenderar vi dig att se över möjligheten att teckna ett Aktivt/Passivt kontrakt som ett supplement till fysiska spannmålsaffär. Det är ett ypperligt sätt att styra risken. Jag menar att det kan vara en smart lösning att teckna kontrakt på en del av den vete eller raps som du odlat som en säkerhet mot svängningarna i marknaden. Du garanteras ett pris, men har fortsatt möjlighet att få del i en eventuell prisstigning. I denna broschyr, Värdefull info om spannmål 2015, hittar du som odlare det mesta du behöver känna till för att leverera din spannmål till oss på Svenska Foder. Du hittar såväl våra spannmålsavtal som annan värdefull information. Vi vill också flagga för vår tjänst "Mina Sidor" där du som lantbrukare kan få en bättre översikt över dina spannmålsleveranser. Här kan du se hur långt leveranserna har kommit i processen, vilka analyser du fått, samt om/när de har avräknats. Dessutom kan du se/kontrollera vilket kontrakt leveransen har hamnat på och hur mycket du har levererat på detta kontrakt. Du får med andra ord en bra kontroll på dina spannmålsleveranser! Välkommen med din spannmål till oss och lycka till med skörd 2015! Morten Hoel Spannmålschef Kolla in vår webb på: Värdefull info om Spannmål ges ut av Svenska Foder AB och distribueras i ca ex till kunder, rådgivare, skolor och återförsäljare med flera. Omslagsbild: Istock Övriga bilder: Svenska Foder AB, DLG, Thinkstock och Istock om inte annat anges. Tryck: Strokirk & Landströms AB 2 2

3 Helheten Innehåll VÄRDEFULL INFO Om Spannmål / Förord 3. Innehåll 4. Kontraktsvillkor 5. Våra kontrakt 8. Planera din höstsådd 9. Fokusering på kvalitet 10. AM 5200, IM8800 & Minibatt 12.Basvillkor 13. Kontraktsvillkor 15. Ifyllnadsanvisning Leveransintyg 16. Avräkningsexempel 17. Analays och avgifter 18. Mottagningsplatser/Ortskorrigeringar 20. Prisregleringar 22. Regleringsmallar 23. Torkningsskalor 27. Mottagningsplatser 3

4 Kontraktsvillkor Fastpris eller volymkontrakt? Du kan välja båda! Kontraktsvillkor 2015 / 2016 Svenska Foder köper all spannmål, oljeväxter, trindsäd och majs på kontrakt, detta till fastpris eller på volymkontrakt. Det avtalas alltid en volym och en baskvalitet, samt om ett fastpris och ett bruttopris före regleringar. På volymkontrakt utan pris ges ett kontraktstillägg med 2,00 kr/dt. Inget kontraktstillägg utgår på kontrakt med fastpris. Kontraktsersättningen betalas ut av Svenska Foder för att du tecknat ett leveranskontrakt på din spannmål. Ersättningen betalas av oss för att säkra leverans vilket medför att vi i stora delar kan ha sålt volymer redan innan de har blivit levererade. Det är därför plikt att kontraktet uppfylls till fullo. Möjlighet att teckna kontrakt med fastpris finns på spannmål, oljeväxter, trindsäd och majs. Kontraktstillägget på volymkontrakten kan variera efter marknadens efterfrågan av vissa speciella produkter. Det betalas ut i samband med betalning av leveransen 30 dagar efter genomförd leverans. Kontraktet ger oss möjligheter att planera vår transport och lagring samt inte minst våra af färer och ger för din räkning en säkrad avsättning för dina grödor. Sista dag för tecknande av kontrakt med rätt till kontraktstillägg för skörd 2015 är den 15 juni Fastpriskontrakt kan fortsatt tecknas på alla grödor efter detta datum. För skörd 2016 gäller den 15 juni 2016 som sista dag för kontrakt med kontraktstillägg. 4 4

5 Våra kontrakt Våra kontrakt! Aktivt kontrakt Sälj fysisk Vete och Raps till oss på något av våra kontrakt med fysisk vara på någon av våra leveransperioder - köp samtidigt ett Aktivt Kontrakt med ett förutbestämt slutdatum med maximalt samma volym som såldes fysiskt. Betala direkt en avgift som är kostnaden vilken garanterar att ingen faktura sänds om börspriset skulle sjunka under den börsprisnivå som var när af fären gjordes. Sälj börsvolymen igen när som helst, dock senast på förutbestämt förfallodatum - i annat fall sker af fär med automatik på förfallodatum av Svenska Foder.. Passivt kontrakt Samma betingelser som med Aktivt Kontrakt förutom att avgiften är något lägre och att försäljningen sker på förfallodatum - försäljningsdatum kan ej själv väljas - det gör vi med automatik. Alla dagar med högre slutpris än ingångsbörspriset räknas in i det snitt som ger en vinst. Eventuella dagar med lägre pris än ingångsbörspris räknas som ingångsbörspriset. Odlingskontrakt Kontrakt tecknas på volym med en specifik leveransperiod. A contobetalning görs 30 dagar efter leverans. Slutbetalning efter leveransperiodens slut. Fastpriskontrakt Kontrakt tecknas på volym och en specifik leveransperiod till ett fastställt pris. Slutbetalning sker 30 dagar efter leverans. Fastpriskontrakt med garantipris Kontrakt tecknas på volym med en specifik leveransperiod till ett fastställt pris. Priset för en eventuellt kvalitativt nedklassad gröda fastställs samtidigt. Inlagringskontrakt Kontrakt tecknas på volym för leverans vid skörd. Ett reducerat a contopris utbetalas 30 dagar efter leverans. Grödan säljs på eftersäsong. Slutbetalning 30 dagar efter prissättning. Svenska Svenska Foder Foder reserverar reserverar sig sig för för eventuella eventuella tryckfel tryckfel i denna denna broschyr. broschyr. 55

6 Aktivt kontrakt Aktivt kontrakt - på vete och raps Svenska Foder erbjuder Sveriges lantbrukare möjligheten att kombinera fysisk handel av vete och raps med ett terminskontrakt baserat på spannmålsbörsen Matif i Paris. Det hela är enkelt Som lantbrukare säljer du din odlade vete eller raps till oss och samtidigt köper du ett terminskontrakt på max motsvarande volym. Mot att du som odlare betalar en avgift får du en garanti innebärande att vid en nedgång på börsen så får du heller ingen faktura på den dif ferens som blir i skillnaden mellan priset du betalade för terminen och det pris som betalas när du säljer terminskontraktet igen. Skulle däremot terminspriset stiga så kommer hela dif ferensen i uppgång dig som odlare tillgodo. Fördelarna i denna handel är många: Obegränsad intjäningsmöjlighet 3 olika börsterminer att välja på Vi sänder ingen faktura vid en börsnedgång Fysisk volym kan säljas vid skörd och öka likviditeten Var med i en eftersäsongshandel utan att ha någon fysisk volym Ingen kvalitetsrisk på någon fysisk vara i lager Lika stor volym kan handlas på terminskontrakt som fysisk vara. Kr/dt Matif Exempel: I maj 2013 säljs 100 ton fysisk vete till Svenska Foder. Samtidigt köps via Svenska Foder 100 ton vete på ett terminskontrakt november 2013 till priset 150 kr/dt. Direkt vid denna handel fakturerar Svenska Foder dig som odlare en avgift på 11 kr/dt. Under de närmaste månaderna sker prisrörelser uppåt. I september, när priset stigit till 195 kr på din termin, väljer du att sälja dina 100 ton. Dif ferensen är 45 kr/dt till din fördel ( = 45). Din vinst blir = 34 kr/dt x 100 ton = kr. Säljtidpunkt Prisdifferens Tidsvärde Sista säljdag Prisnivå vid köp Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov 6

7 Passivt kontrakt Passivt kontrakt - på vete och raps För något år sedan introducerade Svenska Foder kontraktsmöjligheten Aktivt kontrakt här erbjuder vi Sveriges lantbrukare möjligheten att kombinera fysisk handel av vete och raps med ett terminskontrakt baserat på spannmålsbörsen Matif i Paris. Nu kommer nästa kontraktsmöjlighet: Passivt kontrakt. Det hela är enkelt Passivt kontrakt går, precis som Aktivt kontakt, ut på att du säljer ditt odlade vete eller raps den fysiska varan till Svenska Foder. Samtidigt köper du ett terminskontrakt på max motsvarande volym. När du köper terminskontraktet bestämmer du vilken månad du vill sälja terminen (för vete kan du i nuläget välja maj 2015, december 2015, mars 2016). Till skillnad mot Aktivt kontrakt kan du inte själv välja att sälja tidigare. Tidpunkten för terminen ligger fast när man väl bestämt sig. Kr/dt Men man räknar inte med de nedgångar där priset gått under det pris som du köpte terminen för. Eventuella dagar med lägre pris räknas som ingångsbörspriset. Alltså: du kan aldrig komma under terminspriset men har stor chans att tjäna mer pengar. Precis som för Aktivt kontrakt betalas en avgift för terminen när den köps. Passivt kontrakt Handelsdatum Avslutsdatum Praktiskt exempel Säg nu att du väljer att köpa ett terminskontrakt på ex. 150 kr/dt och vill sälja i mars Vad innebär detta? Jo, det innebär att du under tiden terminskontraktet gäller kan följa hur priserna går och när kontraktet väl är slutfört räknas snittet ut på den uppgång som priset har fluktuerat. 195,00 155,00 Vinst Genomsnitt Baspris Nov Dec Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov 7

8 Planera höstsådden Planera din höstsådd - i god tid! Planera din höstsådd i god tid! Mycket talar för att höstsådden kan bli stor och då är det viktigt att planera i god tid. Dels har vi haft en gynnsam vårsådd i god tid. Dels har vi stor andel höstsäd och höstraps som utvecklats snabbare än normalt som ser otroligt bra ut. Detta talar i dagsläget för tidig skörd och stor höstsådd. Nu är det enda som behövs lika delar gott management och en gynnsam väderlek. En av dessa delar kan du styra över. Vi börjar där. Beställ ditt utsäde i god tid Att satsa på stor sådd av både spannmål och raps är en bra början på ett gott resultat. Men då bör du också beställa utsädet redan i maj-juni. På så vis vet du att du verkligen har utsädet hemma när det är dags att så. Att så i rätt tid kan vara precis det som gör att du får en god etablering som ger dig förutsättningar för en bra skörd. Det finns en viss mängd överlagrat utsäde av högsta kvalitet för de som är tidiga med sina beställningar. Om du inte vågar ta hem hela ditt behov, ta i alla fall hem en del. Stjärnskott & omåttligt populära favoriter Vårt utsädessortiment är vassare än någonsin. Höstvetesortimentet är laddat med fantastiska sorter. De odlingssäkra storsäljarna Olivin och Ellvis står som grunden i svensk veteodling. För dig som odlar foder- eller etanolvete har Mariboss seglat fram och satt ny standard i avkastning för svenskt höstvete. En mycket spännande nyhet är Praktik, nytt kvarnvete med fantastiska egenskaper för kvarnarna. Så raps både tidigt och sent Vi ser fram emot en stor rapssådd i höst. Sveriges bästa sort i hela landet heter DK Explicit. Fulladad med egenskaper som tryggar din rapsodling. Drösningsresistens. Explicit har en gen inkorsad som minskar risken för drösning när rapsen är mogen. Du kan därför vänta längre med skörden och därmed säkra en högre oljeskörd. Låg tillväxtpunkt. Explicit håller tillväxtpunkten låg på hösten vilket ger en mycket bra övervintringsförmåga. Högst avkastande sort i alla försöksområden Vinterhärdig Phomaresittens Drösningsresistens Hög oljehalt Många sorter att hålla utkik efter Andra sorter du ska hålla ett extra vakande öga på är höstkornet Apropos, som har en förbättrad vinterhärdighet jämfört med sina föregångare. Till rågodlaren rekommenderar vi hybridsorten Palazzo som övertygat i praktisk odling de senaste åren. Även nya Mephisto har visat framfötterna rejält i våra försök. Till dig som rågveteodlare finns idag Borwo ett utmärkt alternativ till dig som vill ha gulrostresistent sort. Tulus och Sequenz, som båda har mycket låg mottaglighet för gulrost och mycket hög skördepotential, är också en god af fär. Ekologisk odling Sortimentet av ekologiskt utsäde växer för varje år. Vårt råd är att öka din odling av höstvete och rågvete. Vi har ett större behov av energirika foderslag som vete och rågvete, medan marknaden har ett stort överskott på bland annat havre - med mycket låga priser som följd. För att försäkra dig om bra avsättning kan vete och rågvete vara ett bra alternativ. 8 8

9 Fokusering på kvalitet Fokusering på kvalitet - spannmålsprov skapar mervärde För dig som levererar spannmål i eftersäsong! 1. Ta ditt prov Ta ett prov i flödet efter tork och kylning, direkt vid inlagringen i silo eller planlager. Undvik att ta provet från toppen eller i kanten av varan du skördat det ger dig en falsk bild över vilken kvalitet du har på din vara. 2. Rätt provtagning Se till att plocka ett prov per 1000 ton. Har du flera tusen ton i lager, dela upp varan så att det prov du tar ut representerar max 1000 ton. 3. Lagring av prov Lagra dina prover i återförslutna behållare - exempelvis i hink med lock i samma temperatur och förhållanden som den lagrade varan. Varje hink märks med vilken lagringsficka eller silo det gäller. (Detta görs för din egen skull. Det ger dig ett enkelt och tydligt arkiv på den vara du provtagit och du har full koll på vad du har för kvaliteter i respektive lagringsutrymme.) 4. Kontakt Vi på Svenska Foder vill ha ett prov på 3 kg per parti. Kontakta din SvF-representant för vidare överenskommelse. Han/hon lämnar i sin tur provet till Svenska Foder Laboratorium. Fokus på kvalitet är helt nödvändigt för att skapa lönsamhet inom spannmålshandel. Ett rätt uttaget spannmålsprov genererar mervärde för dig som odlare. Det ger en möjlighet för oss som handlare att hantera rätt kvalitet vid rätt tillfälle, mot rätt slutförbrukare till rätt pris. 9 Svenska Foders Kvalitetspaket I kvalitetspaketet ingår: Vattenhaltsmätare Termometer Rör till termometer för att mäta temperaturen djupt nere i varan som lagras Ficklampa Hink med lock Skopa Skadeinsektsfällor (3 st) Provtagningsspjut Användarmanualer Provtagningsinstruktion Torkjournal Lagringsjournal Temperaturmätare GPS Luftfuktighetsmätare GPS

10 AM 5200, IM8800 & Minibatt Rätt vattenhaltsmätare - ger rätt resultat! Nu säljer man även AM 5200 en vattenhaltsmätare som lämpar sig utmärkt för spannmålsanläggningar som vill sortera inkommande spannmål på vattenhalt - eller för torkanläggningar som vill övervaka torkningen med hög noggrannhet. Med AM 5200 är det möjligt att analysera många provtyper spannmål, oljeväxter, trindsäd och dessutom är den enkel att använda och man slipper mala proverna. Svenska Foder säljer AM 5200 till ett sensationellt bra pris: SEK. AM 5200 mäter vattenhalt, rymdvikt och temperatur i helkorn. Cirka 7 deciliter prov analyseras på mindre än 10 sekunder. Resultatet presenteras på skärmen och i utskrift (som tillval finns en skrivare). Resultaten kan också exporteras till USB-minne eller extern PC via LAN. Ulf Thorpert är laboratoriechef för Optilab, Svenska Foders nystartade analyspartner för hela marknaden och har lång erfarenhet av olika vattenhaltsmätare: -Vi har ett stort antal av dessa mätare i företaget och är mycket nöjda. IM8800 & Minibatt - kvalificerade hjälpmedel för kvalificerade beslut. Gårdar som hanterar och lagrar stora mängder spannmål och raps i sin verksamhet hör upp! Den här produkten är portabel, kompakt, lätt nog att bära för hand. Du kan ta med den där du behöver den mest. I hytten på tröskan, i dina lagringsfickor eller i silon. Produkten är kalibrerad på protein- och vattenhalt för spannmål, olja- och vattenhalt för raps och ger en väldigt exakt analys på din vara. Det ger dig bättre möjlighet att separera olika kvaliteter och därmed få ut ett större mervärde på sin vara. Helt enkelt för den som vill optimera sin lönsamhet! -Använder man sig dessutom av en Minibatt en liten provtagningströska, handhållen kan du kvickt och lätt göra en provtröskning, kontrollera proteinhalten och göra ett kvalificerat beslut vilket fält som du bör skörda först för att uppnå optimal ekonomi i din verksamhet. Produkterna visas bland annat på Borgeby Fältdagar. Produkten är väldigt stryktålig och en automatisk slutare skyddar monitorn från ljus, insekter, skadedjur för att säkra ett tillförlitligt instrument med ett minimum av underhållsarbete

11 EN KOMPLETT ANALYSPARTNER Ny teknik = snabbare analystider och ökad säkerhet Vi utför en mängd analyser med den senaste tekniken: PCR-analys av salmonella Ett flertal olika toxinanalyser Ergosterol spannmålsanalys Mögelanalys Vi använder oss också av NIR-teknik, en typ av foderkontroll direkt i foderfabrikerna. Analyser på uppdrag Laboratoriets grovfoderavdelning utför uppdrag på: Stor kunskap och lång erfarenhet Centrallaboratorium i Lidköping + två underavdelningar i Västerlösa och Tågarp. Personal med mångårig erfarenhet och stor serviceanda ger snabba och säkra analyser. Utför ca 70 olika kemiska och mikrobiologiska analyser på prover från foderfabriker, råvaruinköp, spannmålsavdelning. Utför kundanalyser till lantbrukskunder, foder-, spannmålsfirmor och hästägare. Hö Hösilage Halm Grönmassa Ensilage Färdiga analyspaket finns att köpa hos våra Djur&Natur-butiker och återförsäljare. Svenska Optilab Sockerbruksgatan Lidköping Box Lidköping

12 Basvillkor Basvillkor för kontrakt på spannmål, ekologiskt odlad spannmål, oljeväxter, trindsäd och majs. BASKVALITETER: Höstvete Industri Höstvete stärkelse Vete Foder Vårvete Quarna Vårvete Industri Höstråg Industri Falltal Korn Rågvete Foder Protein, % 11,5 15,0 13,0 10,0-12,0 Korn Malt Havre Foder Rymdvikt, g/l Vattenhalt, % 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 Främmande sädesslag, % 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Övriga beståndsdelar, % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Gröna kärnor/grönskott, % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sönder, djurätet, % 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 2,0 3,0 3,0 Flyghavre, kärnor/kg Brända kärnor, % 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0,5 Utbyte > 2,5 mm, % 100* ** Grobarhet, % 95 Stärkelse, % ts Mjöldryga, mg/kg Fusarium 0,1 Havre Industri DON ug/ <1250 <8000 <8000 <1250 <1250 <1250 <8000 <1250 <8000 <1750 Ochratoxin ug/kg <5 ** Kräver godkänd Havre Industri analys. * min 75% Oljeväxter BASKVALITETER: Rapsfrö Linfrö Vattenhalt, % 9,0 9,0 Oljehalt i varan, % 40,0 Eurykasyra i fröfett max, % 2,0 Fria fettsyror i fröfett max, % 2,0 Klorofyll i olja, mg/kg 21 Glykosinolater per g. fettfri ts, max mikromol/g 40 Trindsäd BASKVALITETER: Foderärtor Åkerbönor Vattenhalt, % 15,0 15,0 Främmande sädesslag, % 2 2 Omogna kärnor, % 0,5 0,5 Sönderslagna/skrumpna, % 3 3 Övriga beståndsdelar, % 0,0 0,0 Rapsfrö = höstraps, höstrybs, vårraps och vårrybs Majs BASKVALITETER: Vattenhalt, % 15,0 Främmande sädesslag, % 2 Omogna kärnor, % 0,5 Sönderslagna/skrumpna, % 3 Övriga beståndsdelar, % 0, Svenska Foder reserverar sig för eventuella tryckfel i denna broschyr

13 Kontraktsvillkor Kontraktsvillkor, forts. Grundvillkor Leveransterminens pris alternativt fast pris gäller enligt avtal samt Svenska Foder AB kvalitetsregleringar, prisortsregleringar och övriga villkor för respektive skördeår. Avtalad art, sort, leveransvolym och kvalitet skall levereras till köparen ifrån säljarens egna odlade arealer inom Sverige, om inget annat skriftligen överenskommes mellan parterna. Alla kontraktsändringar kräver skriftlig överenskommelse mellan parterna som skall accepteras och bekräftas av Svenska Foder AB. Denna broschyr med bl a skördeårets regleringsskalor och villkor, är en del av gjort avtal. Det äldsta avtalet avräknas först till 100 %. Därefter avräknas i tidsföljd gjorda avtal, alternativt skapas ett nytt avtal om inget ytterligare avtal finns registrerat. Detta nya avtal får av oss ett på leveransdagen fastställt dagspris. Sker ingen leverans alls eller enbart delleverans understigande avtalad volym enligt ovan, har Svenska Foder AB rätt att kräva ersättning av säljaren för samtliga kostnader som kan uppstå p g a icke fullföljd leveransplikt. Vid nedklassning av varan sker prissättning till mellan parterna skriftligt avtalat pris (om fastpris med prisgaranti) eller med ett dagspris fastställt av Svenska Foder AB på leveransdagen. Om avtal med fast pris kan priset för levererad vara aldrig bli högre än redan avtalat fast pris, dock lägre om så avtalat eller om Svenska Foder AB leveransdagspris är lägre eller om betalning för odlingskontrakt blir lägre. Svenska Foder AB kvalitetsreglering för levererad vara enligt skördeårets skalor görs alltid. Skulle Svenska Foder AB inte ha möjlighet att hämta varan inom avtalad leveransperiod äger säljaren rätt till ersättning med 0,20 kr/dt/vecka under den tid som varan ligger kvar i lager hos säljaren. Skulle säljaren av olika anledningar inte ha möjlighet att lasta ut varan under den tid som köparen önskar hämta varan, kan inte krav på ersättning enligt ovan ställas av säljaren till köparen. Dock kan köparen ställa krav på full ersättning om säljaren inte lastar ut enligt köparens önskemål. Svensk lag, regler och föreskrifter ifrån SJV (Statens Jordbruksverk), regler och föreskrifter ifrån EU (Europeiska Unionen), EU's förnyelsebarhetsdirektiv tex EU-direktiv 2009/28/EG, 2BSvs, relevanta växtskydds-/gödselföreskrifter samt andra påverkande föreskrifter inom branschen, förbud mot användande av glyfosat eller stråförkortningsmedel i alla eller vissa grödor, tillämpas alltid på alla avtal och de leveranser som omfattas av avtalet. Svenska Foder AB äger rätt att annullera avtalet, avvisa varan/leverans och fakturera säljaren om denne inte följer detta avtal samt gällande lagar och föreskrifter. Denna rätt gäller obegränsat i tid, såväl före som efter faktisk leverans. Se leveransavtalsbekräftelse för övriga detaljer vid af fär. Leverans får aldrig innehålla betat utsäde eller några onaturliga material, t ex glas, plast, sten, betong eller trä. Svenska Foder AB äger rätt att på anmodan erhålla komplett odlingsjournal, lagringsjournal samt göra revision/ besök hos säljaren såväl före som efter leverans av kontrakterad volym. Denna rätt gäller obegränsad i tid. Tillägg finns för respektive kontraktsslag se baksidan på leveransavtalsbekräftelse som erhållits i samband med af fär. Transport Odlaren ombesörjer varan till angiven, överenskommen ort om ej annat är skriftligt avtalat. Mer om transporter och mottagningsplatser se sid 27. Utsäde Det utsäde som används till kontrakterade kvantiteter skall finnas på EU-sortlista, uppfylla S.U.K:s krav på bruksutsäde och i första hand vara införskaf fat genom Svenska Foder AB. Kvalitet och kondition Varan skall vara fullmogen frisk och sund. I övrigt gäller Svenska Foders kontraktsvillkor. Om kvaliteten ej överensstämmer med kontraktet äger köparen rätt att antingen ta emot varan och göra prisavdrag eller avvisa varan. Otorkad vara tas emot under skördesäsong. Vid leverans i eftersäsong fr.o.m , får vattenhalten vara max 14 % på spannmål, 9 % på oljeväxter och 15 % på ärtor och bönor. Leveransintyg Ett leveransintyg ska medfölja vid varje leverans. Om detta inte uppfylls kan leverans avvisas. Hänvisning av hur du fyller i finns i broschyren på sida

14 Kontraktsvillkor Innehåll Kontraktsvillkor forts. Leveransintyg Ett leveransintyg skall medfölja varje leverans. Läs mer på vår hemsida: du hittar leveransintyget under spannmålsfliken. OBS! Slam-/rötrestgödsling Mottagning från slam-/rötrestgödslade arealer sker på vissa platser vid skörd. Den ska alltid uppges/registreras vid kontraktsteckning och på leveransintyg, efter överenskommelse med din säljare och kontrakt innan leverans. Leveranstid/ort Enligt i kontraktet angiven ort och inom angiven leveransperiod i Svenska Foders val. Provtagning Köparen fastställer kvalitet och kondition på uttagna prover i samband med leverans. Avräkningsgrundande analys av dessa prover sker vid vårt laboratorium Optilab i Lidköping. I samband med torkning och lagring för eftersäsongsleverans: Ta ut prover kontinuerligt och förvara kg i hink med lock och förvara mörkt och svalt (förhindrar angrepp av ohyra och andra kvalitetsförändringar), som kan användas som referensprov till oss inför kommande leveranser. Reklamation Om säljaren har synpunkter på avräkningen, skall detta meddelas köparen skriftligen senast 15 dagar efter avräkningens utskriftsdatum. Kvalitetsregleringar Svenska Foders prisregleringsskalor, kvalitetsskalor, torknings- och analysavgifter för respektive grödslag tillämpas enligt för 2015 års skörd gällande villkor. Svenska Foder förbehåller sig rätten att med omedelbar verkan ändra/lägga till regleringsskalor, torknings- och analysavgifter om marknadsanpassning är nödvändig. Betalningsvillkor Avräkning förfaller enligt Svenska Foders handels villkor 30 dagar efter leveransdatum. OBS! Ej mottagning på regnvåta plattor Ring respektive anläggning före leverans för besked Reservation Svenska Foder reserverar sig för händelser utanför vår kontroll (force majeure), tex extrema väderförhållanden, strejk, lockout, strömavbrott, etc, som kan påverka vår verksamhet och möjlighet att uppfylla överenskomna kontraktsvillkor Svenska Foder reserverar sig för eventuella tryckfel i denna broschyr

15 Leveransvillkor Ifyllnadsanvisning Leveransintyg Leverantörsinformation ifylles av odlaren/leverantören. 2. Fyll i dina uppgifter med kontraktsnummer, namn, adress, postort och telefonnummer. Vid leverans i skörd gäller kundnummer. 3. Ange hämtningsadress och telefonnummer om annan än ovan angiven ordinarie adress och telefonnummer gäller. 4. Fyll i skördeåret för leveransen. 5. Här kryssar du i om grödan/varan är konventionell eller eko. 6. Här kryssar du i för vilken kategori du säljer grödan/varan som, ett alternativ. 7. Sort enligt leveransavtal/kontrakt, ex. Ellvis, Quarna, Quench. 8. Gröda som levereras, tex höstvete, vårvete, korn 9. Artikel.nr enligt leveransavtal/kontrakt. 10. Kryssa i Ja eller Nej, vad som gäller för respektive fråga/ påstående och den gröda/vara som levereras. 11. Egenkontroll bör/ska göras vilket ska kvitteras. 12. RED (2BSvs) se separat formulär för hållbarhetsdirektiv på vår hemsida. Detta dokument säkerställer att levererad vara kan användas för energiproduktion enligt gällande EU-regelverk. Därmed ges möjligheter till fler avsättning splatser av grödan vilket minskar onödig fördröjning i logistiken. RED-formuläret garanterar enbart leveransmöj ligheter utan att ställa villkor på af fär i övrigt. Se formulär på denna sida: Deklaration av hållbarhetskriterier. 13. Odlingsjournal. Finns specifik odlingsjournal som beskriver alla insatser som gjorts på fältet där levererad gröda odlats, vilken följer de krav som gäller för bidrag enligt SAM-ansökan till Länsstyrelsen för odlingsåret. Fyll i Ja eller Nej Leverantörsinformation (ifylles av odlaren) Kund.nr/Kontrakts.nr:* Namn: Adress: Postnr.: Postort: Tel.nr.: Mobil.nr: Hämtningsadress, om annat än ordinarie: Namn: Adress: Postnr.: Postort: Levererar/säljer följande gröda av skörd 20 som: 1. Konventionell Eko (Certifikat bifogat) 2. Fodervara Industrivara Stärkelsevara Utsädesråvara Sort: Gröda: Artikel.nr: * Kundnummer endast vid spontanleverans i skörd. Finns kontrakt skall detta nummer anges. * Vid flera kontrakt med samma artikelnummer avräknas alltid det äldsta kontraktet först. ** Skördeåret minus 3 hela kalenderår, ex skörd -14 år gränsen årskiftet 2010/2011 Transportinformation (ifylles av åkeri) Trpt bokad med SvF kontraktsnr: Ankom kl. Avgick kl. Total lastningstid: min Lastutrymmet rengjort enligt GTP: Uppskattad vikt: kg Ja Nej Reg.nr: Signum: Kvittens (ifylles av odlaren/leverantören) Rötrestgödslad gröda senaste 3 åren:** Ja Rötrestgödslad gröda, godk. enl. SPCR 120: Ja Rötrestgödslad gröda, godk. KRAV: Ja Slamgödslad gröda senaste 3 åren:** Ja Slamgödslad gröda enl. REVAC senaste 3 åren:** Ja Glyfosatbehandlad gröda: Ja Stråförkortad gröda: Ja Varmluftstorkad: Ja Egenkontroll utav ohyra & skadediur samt kvalité är utförd: Ja RED (2BSvs): Leveransen uppfyller kraven för hållbar produktion enligt Svenska Foders inköpsvillkor: Ja Odlingsjournal finns: Ja Vid egen transport, lastutrymmet rengjort enligt GTP: Ja Rent, torrt och täckt. Kan intyga de 3 senaste lasterna (ev. rengöringsintyg) Slutleverans: Ja Övriga upplysningar: Mottagarinformation (ifylles av leverantör eller transportör vid anmodan från Svenska Foder) Kund/Mottagare: Postort: Märkning/referens till mottagare: Övrigt: Godkänner härmed Svenska Foders inköpsvillkor samt ovan leverantörsinformation/transportinformation: Datum: / 20 Underskrift leverantör OBS! Vid leverans till icke Svenska Foder anläggning, glöm ej notera detta intygs nummer, ev. IO-nr och lastningstid för rapport till Sv Riv eller klipp av denna kupong, lämnas ifylld till leverantör Kvittens vid lastning(ifylles av transportören) Intygar att korrekt transportinformation uppgetts och ovannämnd last/vara är mottagen Trpt bokad med SvF Kontraktsnr: Ankom kl. Avgick kl. Total lastningstid: minuter Den / 20 Leveransintyg Gårds-/partileveranser Spannmål - Oljeväxter - Trindsäd - Majs Köpare Svenska Foder AB, Lastningskvitto Uppskattad vikt: kg Reg.nr: Åkeri: Underskrift transportör Mottagarens 47 Leverantörens exemp Q (utg Har lastutrymmet rengjorts med sopkvast innan leverans så att ingen inblandning av främmande föremål säkerställts. Fyll i Ja eller Nej. 15. Är detta sista leveransen eller ej från dig som odlare av denna gröda detta odlingsåret. Fyll i Ja eller Nej. 16. Transportinformation ifylles av åkeri. 17. Mottagarinformation ifylles av leverantör eller åkeri vid anmodan från Svenska Foder (i de fall leverans sker direkt till slutkund som inte är Svenska Foder AB). 18. Underskrifter av leverantör. 19. Ifylles av transportör och kvitteras. Kupongen lämnas till leverantör. 15

16 Avräkning SPANNMÅLSAVRÄKNING Fakturanummer Kund nr: Organisationsnr: Kontrakt Viktnota UD Artikelnr Analys Lev. datum MALTKORN ROSALINA LÖS Lev. kvant. kg = Lev. till Uddevalla Spm Bil nr. NRD614 Lev. Avi Förf.dat Grundpris kr/kg = 1,4500 Grobarhetsberäkning 99,00 Volymvikt omräkning GR/L 675,00 Vattenhalt 13,80 1,4184 Rensutbyte 78,90 Asprens kvanitetsjust 0, Protein 9,20-0, JOHAN SVENSSON SPANNMÅLSGÅRDEN RAPSETORP Belopp Lev. kvant. kg Regl. pris 1,3952 Belopp ,26 Rensavgift , ,85 Frakt 0,10 kr/kg , ,00 Analyskostnad -395,00-395,00 Lantbruksforskning % -0,20-80, Brutto/Nettokorrigering av kvantitet - 210,98 S:a varuvärde, kr ,40 Tidigare avräknat, kr 0,00 Varuvärde, kr ,40 Moms, kr 4 858,61 Varuvärde inkl. moms, kr , PRELIMINÄR AVRÄKNING Så här tolkar du din avräkning: 1. Kontraktsnummer 2. Leveransår 3. Leveransperiod 4. Beräknat förfallodatum 5. Levererad bruttovikt 6. Omräknad vikt, kg 7. Avtalspris före reglering kr/kg 8. Avtalspris efter reglering 9. Avgift till Svensk Lantbruksforskning 10. Brutto/Nettokorrigering (alla beräkningar görs från levererad vikt och denna post justerar till omräknad vikt.) 11. Eventuellt tidigare utbetalat belopp 12. Varuvärde för kvalitetsreglerad vara 13. Livsmedelsmoms, 12% 14. Information om att denna avräkning är en delavräkning 15. Summa för samtliga viktnotor på denna avräkning S:a varuvärde ,40 S:a moms enl. ovan 12% 4 858,61 S:a Er tillgodo SEK ,01 15 Svenska Foder AB Box Lidköping Tel: Fax: Bankgiro: Plusgiro: Org.nr: VAT no: SE Innehar F-skattebevis Bank: Nordea Bank AB (publ) Konto nr: IBAN: SE Bic Code: NDEASESS (Nordea Bank Sweden AB) Svenska Foder reserverar sig för eventuella tryckfel i denna broschyr

17 Analys & avgift Analys och avgifter Fusarium/Svampinfektioner Den spannmål som inte uppfyller de krav som vi, våra kunder och myndigheter kräver kan komma att avvisas eller kvalitetsregleras i förhållande till faktisk användning av varan. Analysspelrum Analysmetoderna har ett analysspelrum vilket innebär att analysvärdet kan variera inom vissa gränser och ändå anses korrekt. Inom angivet spelrum sker ingen prisreglering. Avgifter Från samtliga leverantörer dras 0,2 % på varuvärdet för Stiftelsen Svensk Lantbruksforsknings räkning. Avgiften gäller även oljeväxter. Avgift för forskning och utveckling inom oljeväxtodlingen regleras med 1,8 öre/kg. Övrigt Eftersäsongsleveranser skall vara varmluftstorkade och vattenhalten får ej överstiga respektive grödas basnivå. (se sid. 12) Önskar leverantören omanalys och denna visar resultat inom analysspelrum, betalar leverantören analyskostnaden plus en administrationsavgift om 100 kr. I annat fall utgår ingen avgift. Omanalysen blir betalningsgrundande. Omanalysen görs på samma plats som första analysen gjordes. Analyser Vete Industri, Ellvis, Olivin 195 kr Vårvete Industri, Qvarna 195 kr Vete Foder Havre foder Havre industri Korn foder Korn malt Majs Matärt Foder Ärtor Åkerbönor Rågvete Foder Råg Industri Rapsfrö Linfrö Stinksot Flyghavre DON Fusarium Ochratoxin * inkl. DON-analys ** inkl. Fusariumanalys 115 kr 415 kr* 480 kr* 115 kr 395 kr** 120 kr 345 kr 120 kr 120 kr 115 kr 195 kr 250 kr 115 kr 250 kr 95 kr 300 kr 100 kr 250 kr Ex på analysspelrum Protein +/- 0,5 % enheter Falltal +/- 12 % Vattenhalt < 20 % = +/- 0,5 % enheter > 20 % = +/- 1,0 % enheter Avfall +/- 0,5 % enheter Rymdvikt +/- 10 g/l Sönderslagna/djurätna } Främmande sädesslag +/- 0,5 % enheter Brända kärnor Grönskott Maltkornsutbyte +/- 4 % enheter Maltkornsgrobarhet +/- 3 % enheter Oljehalt +/- 0,5 % enheter Klorofyll +/- 4 ppm Havrefärg +/-0,5 enheter Godkänd analysutrustning Vattenhalt NIT Proteinhalt NIT Rymdvikt NIT Falltal Falltalsapparat Perten Olja NIT, NIR Rensutbyte Sortimat Grobarhet Aubry Vitascope (snabbanalys) OBS! Analysspelrum: Omanalys blir betalningsgrundande. Notera: All havre DON-analyseras All maltkorn Fusariumanalyseras. Eventuella beslut om ytterligare analyser innebär att kostnaden per analys tillkommer på ovan priser per gröda. Skulle marknad och handelsbetingelser kräva ytterligare analyser, tillkommer kostnader för dessa analyser på respektive gröda ovan. 17

18 Mottagningsplatser/ Ortskorrigeringar Mottagningsplatser/Ortskorrigeringar ort/ artikel/ kr/dt Höstvete Ellvis Olivin Höstvete Höstvete Industri Höstvete Stärkelse Vete Foder Korn Foder Rågvete Foder Havre Foder Havre Industri Industri Höstråg Industri Vårvete Quarna Vårvete Malt Rosalina Korn Malt Quench Korn Malt Tipple Korn Malt Catriona Korn Malt Irina Korn Malt Korn Malt Propino Korn Malt Wintmalt Korn Lev. i vårt val Väst Hällekis Kinne-Kleva Lidköping Nossebro Falköping Skara Skövde Kesenborg St Levene Rangeltorp Vårgårda Erikstad Uddevalla Öst Västerlösa Ledberg Grillby Oxelösund Syd Tågarp Knästorp Trollenäs Vellinge Fjärås Munkagård Getinge Humlemölla Landskrona Åhus Charlottenlund N. Åsum Lunnarp Simrishamn Hammenhög Sölvesborg Färjestaden Mörbylånga Mönsterås Grimslöv Karlshamn 18

19 Mottagningsplatser/ Ortskorrigeringar 2015 års skörd i västra, östra och södra Sverige. Ingen mottagning Eftersäsong 1/10-30/6 Endast skördeleverans = fram tills den 30/9 Mottagning hela året Leverans i vårt val - Eftersäsong 1/10-30/6: Vete - vit, svarthavre, Korn Malt Chapeau, Korn Malt Makof, Korn Malt CA , Rapsfrö Lyside, lupin, matärt, EKO linfrö, EKO sojaböna, EKO majs, EKO lupin EKO Åkerböna Brokblommig EKO Åkerböna Vitblommig EKO Foderärt EKO Rapsfrö EKO Höstråg Industri EKO Havre Industri EKO Havre Foder EKO Rågvete EKO Foderkorn EKO Vårvete Quarna EKO Vårvete EKO Fodervete EKO Höstvete Industri EKO Höstvete Olivin EKO Höstvete Ellvis Majs Åkerböna Brokblommig Åkerböna Vitblommig Sojaböna Foderärtor Oljelin Rapsfrö Vid leverans till ort med blank ruta sker ortskorrigering med 25 kr/dt. Mottagningsplatser: Blankt i rutan betyder att aktuellt lagerställe inte tar emot just den varan. 19

20 Prisregleringar Prisregleringar Korn Malt Korn Malt Catriona Vårvete Industri Höstvete industri/ Ellvis/Olivin Protein, % Prisregl. %/pris Protein, % Prisregl. %/pris Protein, % Tillägg, Kr/dt Protein, % Kostnad, Kr/dt <9,0 foderkorn <11,0 foderkorn >14,0 6,00 >11,5 bas 9,0-2,00 11,0-2,00 13,6-14,0 4,00 11,4-0,60 9,1-1,80 11,1-1,80 13,0-13,5 2,00 11,3-1,20 9,2-1,60 11,2-1,60 <13,0 Höstvete industri 11,2-1,80 9,3-1,40 9,4-1,20 11,3-1,40 11,4-1,20 Proteinbetalning endast om rymdvikt > 775 g/l. 11,1-2,40 11,0-3,00 9,5-1,00 11,5-1,00 <11,0 fodervete 9,6-0,80 11,6-0,80 9,7-0,60 11,7-0,60 9,8-0,40 9,9-0, ,00 12,1-1,00 12,2-1,50 12,3-2,00 12,4-2,50 12,5-3,00 >12,5 foderkorn 11,8-0,40 11,9-0,20 >12 bas Vårvete Quarna Protein, % Kostnad, Kr/dt >15,0 Bas <15,0 Vårvete Industri* * Ingen proteinbetalning för Quarna som omklassas till vårvete industri. Fodervete Protein, % Tillägg, Kr/dt <11,0 bas 11,1 +0,30 11,2 +0,60 11,3 +0,90 11,4 +1,20 >11,5 +1,50 Falltalsskala Höstvete Industri/ Ellvis/Olivin Falltal/sek. Regl. Kr/dt Falltalsskala Vårvete Industri/ Qvarna Falltal/sek. Prisregl. Kr/dt Falltalsskala Höstråg Industri Falltal/sek. Regl. Kr/dt 140 bas min 250 bas min 250 bas <140 X < 250 fodervete < 250 fodervete <120 Foderråg X = Regleras efter tillgång/ efterfrågan Asp/Grönskott rensavgift Upp till analysvärde Faktorvärde kr/dt 0,2 0,00 0,3-0,9-0,75 Mjöldryga Vid förek. av mjöldryga i råg mg/kg Prisregl. kr/dt bas ,00 1,0-1,5-1, ,00 1,6-2,0-1, ,00 2,1-2,5-2,25 > ,00 2,6-3,0-2,75 Max osv. osv. Partier med stinksot mottages ej

21 Prisregleringar Havre Foder Havre Industri g/l Prisregl. %/pris >600 3, , , bas , ,50 Höstråg Industri g/l Prisregl. %/pris min 740 bas , , , ,50 <700 Foderråg Rågvete Foder g/l Prisregl. %/pris min 670 bas , , , , ,00 <570-12,00 Stärkelsevete % Prisregl. %/pris <68-1, bas 70, ,50 71, ,00 72, ,50 >73,1 +3, , , , , ,00 <470-20,00 Höstvete/Vårvete g/l Prisregl. %/pris min 775 bas Korn Foder g/l Prisregl. %/pris min 670 bas Korn Malt g/l Prisregl. %/pris <600 Foderkorn DON (Deoxynivalenol) Höstvete industri/ellvis/olivin Vårvete, Quarna , , ,50 < 1250 µg/kg = Vete Industri , ,00 <740 fodervete , , , , , , , ,00 <660-15, , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 <540-9, µg/kg = Vete Foder > 8000 µg/kg = Vete Bränsle Havre Foder/ Havre Industri < 1750 µg/kg = Havre Industri µg/kg = Havre Foder > 8000 µg/kg = Havre Bränsle OTA (Ochratoxin) Råg > 5 µg/kg = foderråg <540-9,00 21

22 Regleringsmallar Inledning Regleringsmallar Spannmål och Rapsfrö OBS! Maltkorn: 100% sortrenhet gäller alltid Asp. Avfall % Avdrag från levererade vikten 1:1 Grönskott % Avdrag från levererade vikten 1:1 Grodda kärnor Som grundprincip omklassas kvalitetsspannmål till foderspannmål eller sämre kvalitet om leverans/parti innehåller grodda kärnor. Främmande sädesslag % 0,0 2,0 = 0,00% avdrag 2,5 = 0,25% avdrag 3,0 = 0,50% avdrag 3,5 = 0,75% avdrag 4,0 = 1,00% avdrag osv. Max 5% därefter blandsäd Sönderslagna djurätna kärnor % 0,0 3,0 = 0,00% avdrag 3,1 = 0,05% avdrag 3,2 = 0,10% avdrag 3,3 = 0,15% avdrag 3,4 = 0,20% avdrag osv. Omklassning till foderspannmål > 5 %. Brända kärnor % 0,0 0,50 = 0,00% avdrag 0,60 = 0,10% avdrag 0,70 = 0,20% avdrag 0,80 = 0,30% avdrag osv. Omklassning till foderspannmål > 1 %. Kärnfärg Regleras efter tillgång/efterfrågan Lukt Svag lukt = avdrag 10 % på grundpriset Tydlig lukt = avdrag 20 % på grundpriset. Stark lukt = avvisning/alt. avdrag 30 % på grundpriset. Flyghavre antal varuvärdesavdrag 1-4 3,00 % avdrag 5-9 7,00 % avdrag ,00 % avdrag ,00 % avdrag > 50 avvisning Maltkorn 100 % sortrenhet gäller alltid! Leverans av icke sortren vara ger reglering, fakturering av samtliga direkta eller indirekt uppkomna kostnader därav. Regleringsmallar Rapsfrö vattenhalt enligt separat skala Oljehalt tillägg 1,5:1 Avfall > 2% 1:1 Klorofyll ppm -0,2% per ppm avvikelse

23 Torkningsskala Innehåll Torkningsskala Maltkorn och övrig spannmål Maltkorn Vattenhalt Kostnad Viktkorr Vattenhalt Kostnad Viktkorr % Kr/dt Korr, koeff 14,0 bas 100,00 % Kr/dt Korr, koeff 14,1 2,50 99,86 18,1 11,92 94,26 14,2 3,26 99,72 18,2 12,04 94,12 14,3 4,52 99,58 18,3 12,15 93,98 14,4 5,78 99,44 18,4 12,27 93,84 14,5 6,80 99,30 18,5 12,38 93,70 14,6 7,06 99,16 18,6 12,49 93,56 14,7 7,32 99,02 18,7 12,61 93,42 14,8 7,58 98,88 18,8 12,73 93,28 14,9 7,85 98,74 18,9 12,84 93,14 15,0 8,11 98,60 19,0 12,96 93,00 15,1 8,28 98,46 19,1 13,07 92,86 15,2 8,44 98,32 19,2 13,19 92,72 15,3 8,61 98,18 19,3 13,31 92,58 15,4 8,77 98,04 19,4 13,42 92,44 15,5 8,94 97,90 19,5 13,54 92,30 15,6 9,07 97,76 19,6 13,66 92,16 15,7 9,21 97,62 19,7 13,78 92,02 15,8 9,35 97,48 19,8 13,90 91,88 15,9 9,48 97,34 19,9 14,02 91,74 16,0 9,62 97,20 20,0 14,14 91,60 16,1 9,73 97,06 20,1 14,26 91,46 16,2 9,83 96,92 20,2 14,38 91,32 16,3 9,94 96,78 20,3 14,50 91,18 16,4 10,05 96,64 20,4 14,62 91,04 16,5 10,16 96,50 20,5 14,74 90,90 16,6 10,26 96,36 20,6 14,86 90,76 16,7 10,37 96,22 20,7 14,99 90,62 16,8 10,48 96,08 20,8 15,11 90,48 16,9 10,59 95,94 20,9 15,23 90,34 17,0 10,70 95,80 21,0 15,35 90,20 17,1 10,81 95,66 21,1 15,48 90,06 17,2 10,92 95,52 21,2 15,60 89,92 17,3 11,03 95,38 21,3 15,73 89,78 17,4 11,14 95,24 21,4 15,85 89,64 17,5 11,25 95,10 21,5 15,98 89,50 17,6 11,36 94,96 21,6 16,10 89,36 17,7 11,47 94,82 21,7 16,23 89,22 17,8 11,59 94,68 21,8 16,36 89,08 17,9 11,70 94,54 21,9 16,48 88,94 18,0 11,81 94,40 22,0 16,61 88,80 Därefter förlängd skala Spannmål Vattenhalt Kostnad Viktkorr vete/råg % Kr/dt Korr, koeff Viktkorr korn/ havre Korr, koeff 14,0 bas 100,00 100,00 Vattenhalt Kostnad Viktkorr vete/ råg % Kr/dt Korr, koeff Viktkorr korn/ havre Korr, koeff 14,1 1,50 99,87 99,86 18,1 10,82 94,67 94,26 14,2 2,26 99,74 99,72 18,2 10,93 94,54 94,12 14,3 3,51 99,61 99,58 18,3 11,04 94,41 93,98 14,4 4,77 99,48 99,44 18,4 11,15 94,28 93,84 14,5 5,79 99,35 99,30 18,5 11,26 94,15 93,70 14,6 6,05 99,22 99,16 18,6 11,37 94,02 93,56 14,7 6,31 99,09 99,02 18,7 11,48 93,89 93,42 14,8 6,57 98,96 98,88 18,8 11,59 93,76 93,28 14,9 6,83 98,83 98,74 18,9 11,71 93,63 93,14 15,0 7,09 98,70 98,60 19,0 11,82 93,50 93,00 15,1 7,25 98,57 98,46 19,1 11,93 93,37 92,86 15,2 7,42 98,44 98,32 19,2 12,04 93,24 92,72 15,3 7,58 98,31 98,18 19,3 12,16 93,11 92,58 15,4 7,74 98,18 98,04 19,4 12,27 92,98 92,44 15,5 7,90 98,05 97,90 19,5 12,39 92,85 92,30 15,6 8,04 97,92 97,76 19,6 12,50 92,72 92,16 15,7 8,17 97,79 97,62 19,7 12,61 92,59 92,02 15,8 8,30 97,66 97,48 19,8 12,73 92,46 91,88 15,9 8,44 97,53 97,34 19,9 12,85 92,33 91,74 16,0 8,57 97,40 97,20 20,0 12,96 92,20 91,60 16,1 8,68 97,27 97,06 20,1 13,08 92,07 91,46 16,2 8,78 97,14 96,92 20,2 13,19 91,94 91,32 16,3 8,89 97,01 96,78 20,3 13,31 91,81 91,18 16,4 8,99 96,88 96,64 20,4 13,43 91,68 91,04 16,5 9,10 96,75 96,50 20,5 13,54 91,55 90,90 16,6 9,20 96,62 96,36 20,6 13,66 91,42 90,76 16,7 9,31 96,49 96,22 20,7 13,78 91,29 90,62 16,8 9,41 96,36 96,08 20,8 13,90 91,16 90,48 16,9 9,52 96,23 95,94 20,9 14,02 91,03 90,34 17,0 9,63 96,10 95,80 21,0 14,14 90,90 90,20 17,1 9,73 95,97 95,66 21,1 14,26 90,77 90,06 17,2 9,84 95,84 95,52 21,2 14,38 90,64 89,92 17,3 9,95 95,71 95,38 21,3 14,50 90,51 89,78 17,4 10,05 95,58 95,24 21,4 14,62 90,38 89,64 17,5 10,16 95,45 95,10 21,5 14,74 90,25 89,50 17,6 10,27 95,32 94,96 21,6 14,86 90,12 89,36 17,7 10,38 95,19 94,82 21,7 14,98 89,99 89,22 17,8 10,49 95,06 94,68 21,8 15,10 89,86 89,08 17,9 10,60 94,93 94,54 21,9 15,22 89,73 88,94 18,0 10,71 94,80 94,40 22,0 15,35 89,60 88,80 23 Därefter förlängd skala

24 Torkningsskala Torkningsskala Oljeväxter Rapsfrö/Linfrö Vattenhalt Kostnad Viktkorr Vattenhalt Kostnad Viktkorr % Kr/dt Korr, koeff % Kr/dt Korr, koeff 9,0 bas 100,00 13,0 11,85 94,90 9,1 5,76 99,89 13,1 11,98 94,77 9,2 5,76 99,76 13,2 12,10 94,64 9,3 5,77 99,64 13,3 12,22 94,51 9,4 5,78 99,52 13,4 12,34 94,38 9,5 5,78 99,40 13,5 12,47 94,25 9,6 10,83 99,28 13,6 12,59 94,11 9,7 10,84 99,16 13,7 12,72 93,97 9,8 10,85 99,04 13,8 12,84 93,83 9,9 10,87 98,92 13,9 12,97 93, ,88 98,80 14,0 13,15 93,55 10,1 10,95 98,67 14,1 13,33 93,41 10, ,54 14,2 13,51 93,27 10,3 10,97 98,41 14,3 13,69 93,13 10,4 10,99 98,28 14,4 13,87 92,99 10,5 11,01 98,15 14,5 14,05 92,85 10,6 11,05 98,02 14,6 14,24 92,71 10,7 11,08 97,89 14,7 14,42 92,57 10,8 11,08 97,76 14,8 14,61 92,43 10,9 11,11 97,63 14,9 14,79 92,29 11,0 11,13 97,50 15,0 14,98 92,15 11,1 11,19 97,37 15,1 15,16 92,01 11,2 11,21 97,24 15,2 15,35 91,87 11,3 11,22 97,11 15,3 15,53 91,73 11,4 11,24 96,98 15,4 15,72 91,59 11,5 11,25 96,85 15,5 15,91 91,45 11,6 11,32 96,72 15,6 16,10 91,31 11,7 11,34 96,59 15,7 16,29 91,17 11,8 11,35 96,46 15,8 16,48 91,03 11,9 11,37 96,33 15,9 16,67 90,89 12,0 11,38 96,20 16,0 16,86 90,75 12,1 11,5 96,07 16,1 17,05 90,61 12,2 11,52 95,94 16,2 17,24 90,47 12,3 11,53 95,81 16,3 17,44 90,33 12,4 11,55 95,68 16,4 17,63 90,19 12,5 11,56 95,55 16,5 17,82 90,05 12,6 11,69 95,42 16,6 18,02 89,91 12,7 11,7 95,29 16,7 18,21 89,77 12,8 11,72 95,16 16,8 18,41 89,63 12,9 11,73 95,03 16,9 18,61 89,49 Vattenhalt Kostnad Viktkorr Vattenhalt Kostnad Viktkorr % Kr/dt Korr, koeff % Kr/dt Korr, koeff 17,0 18,80 89,35 20,1 24,59 84,70 17,1 18,98 89,20 20,2 24,79 84,55 17,2 19,16 89,05 20,3 24,99 84,40 17,3 19,34 88,90 20,4 25,19 84,25 17,4 19,52 88,75 20,5 25,39 84,10 17,5 19,70 88,60 20,6 25,59 83,94 17,6 19,88 88,45 20,7 25,79 83,78 17,7 20,06 88,30 20,8 26,00 83,62 17,8 20,24 88,15 20,9 26,20 83,46 17,9 20,42 88,00 21,0 26,41 83,30 18,0 20,60 87,85 21,1 26,62 83,14 18,1 20,79 87,07 21,2 26,83 82,98 18,2 20,97 87,55 21,3 27,03 82,82 18,3 21,16 87,40 21,4 27,24 82,66 18,4 21,34 87,25 21,5 27,45 82,50 18,5 21,52 87,01 21,6 27,67 82,34 18,6 21,71 86,95 21,7 27,88 82,18 18,7 21,90 86,80 21,8 28,09 82,02 18,8 22,09 86,65 21,9 28,30 81,86 18,9 22,28 86,50 22,0 28,52 81,70 19,0 22,47 86,35 22,1 28,73 81,54 19,1 22,66 86,20 22,2 28,94 81,38 19,2 22,85 86,05 22,3 29,15 81,22 19,3 23,04 85,09 22,4 29,36 81,06 19,4 23,23 87,75 22,5 29,57 80,90 19,5 23,42 85,06 22,6 29,79 80,74 19,6 23,62 85,45 22,7 30,00 80,58 19,7 23,81 85,03 22,8 30,21 80,42 19,8 24,00 85,15 22,9 30,42 80,26 19,9 24,20 85,00 23,0 30,63 80,10 20,0 24,40 84,85 23,1-24,0 minus 0,16 per 1/10 % 24,1-27,5 minus 0,17 per 1/10 % 27,6-36,0 minus 0,18 per 1/10 % 24 24

Värdefull information om spannmål. Spannmålsinfo

Värdefull information om spannmål. Spannmålsinfo Värdefull information om spannmål Spannmålsinfo 2010 17 Förord 3 Kontraktsvillkor 4-5 Spannmålsinfo 2010 OrtSkorrigeringar 6 Analys & avgifter 7 TORKNINGSSKALA SPANNMÅL 8 TORKNINGSSKALA MALTKORN 9 Prisregleringar

Läs mer

Agenda. Vete CBOT 1973 - Partnerskap Alnarp den 19 mars

Agenda. Vete CBOT 1973 - Partnerskap Alnarp den 19 mars Agenda Nya förutsättningar på spannmålsmarknaden Hur arbetar Lantmännen med spannmålshandel idag? Lantmännens terminsavtal och övriga produkter inom spannmålshandeln Partnerskap Alnarp den 19 mars MATIF

Läs mer

Inför skörd 2013 Guide och villkor för spannmål, oljeväxter samt trindsäd

Inför skörd 2013 Guide och villkor för spannmål, oljeväxter samt trindsäd April 2013 Inför skörd 2013 Guide och villkor för spannmål, oljeväxter samt trindsäd Gårdsmagasinet april 2013 1 Ledare CHARLOTTE ELANDER Gårdsmagasinet utges av Lantmännen Lantbruk 205 03 Malmö. April

Läs mer

Läs om våra spannmålskoncept

Läs om våra spannmålskoncept 2015 Nyhet! Skapa prisbevakning för dina grödor Sidan 4 Läs om våra spannmålskoncept Sidan 10 Ledare MIKAEL JEPPSSON Inför Skörd utges av Lantmännen Lantbruk 205 03 Malmö. 2015 Öka intäkterna och säkra

Läs mer

Vill du sprida risker eller leva i nuet?

Vill du sprida risker eller leva i nuet? Vill du sprida risker eller leva i nuet? Spannmålsavtal på dina villkor Låt oss köpa din spannmål Spannmålsaffären är en av dina allra viktigaste affärer. Flera faktorer avgör slutresultatet och vissa

Läs mer

Greppa marknaden-för en lönsammare växtodling. Marknadsinformation

Greppa marknaden-för en lönsammare växtodling. Marknadsinformation Greppa marknaden-för en lönsammare växtodling Marknadsinformation Rikard Korkman, () 27.1. 2011 Veteprognosens utveckling, milj.ton, källa:igc 700 600 500 400 300 Produktion Konsumtion Lager 200 100 0

Läs mer

Omläggning till Ekologisk växtodling. Gösta Roempke HS Konsult Föredrag Skövde 2011-01-27

Omläggning till Ekologisk växtodling. Gösta Roempke HS Konsult Föredrag Skövde 2011-01-27 Omläggning till Ekologisk växtodling Gösta Roempke HS Konsult Föredrag Skövde 2011-01-27 Marknaden ekospannmål 2007 uppdelning av 150 000 ton 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 Livsmedel Export

Läs mer

Yara N-Tester är ett bra hjälpmedel. Men kunskap och sunt förnuft är lika viktigt.

Yara N-Tester är ett bra hjälpmedel. Men kunskap och sunt förnuft är lika viktigt. Yara N-Tester är ett bra hjälpmedel. Men kunskap och sunt förnuft är lika viktigt. Yara N-Tester är ett hjälpmedel för att bedöma behovet av en kvävekomplettering. Förenklat kan mätaren beskrivas som en

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL DIN POLY.SE

VÄLKOMMEN TILL DIN POLY.SE Börja utnyttja vår ett enkelt och effektivt sätt att lägga beställningar och söka information om våra produkter. VÄLKOMMEN TILL DIN POLY.SE Välkommen till Poly-Produkters öppet 24 timmar om dygnet! Vi

Läs mer

Greppa marknadenkunskapsprojekt. för en lönsammare växtodling

Greppa marknadenkunskapsprojekt. för en lönsammare växtodling - Svenska lantbruksproducenternas centralförbund Greppa marknadenkunskapsprojekt 2010-2012 för en lönsammare växtodling Marknadsöversikt Rikard Korkman 25.1. 2012 Resultatet av en prissäkring i februari

Läs mer

Höstvete, foder; Svenska foders slutpriser vid levereans vid skörd. Sammanvägning av olika geografiska områden.

Höstvete, foder; Svenska foders slutpriser vid levereans vid skörd. Sammanvägning av olika geografiska områden. Noter till Kalkyler för energigrödor 2015 Författare: Håkan Rosenqvist Höstvete, foder Höstvete, foder; Svenska foders slutpriser vid levereans vid skörd. Sammanvägning av olika geografiska områden. Utsäde;

Läs mer

Samverkan är nyckeln till framgång

Samverkan är nyckeln till framgång Samverkan är nyckeln till framgång Sten Moberg, Svalöf Weibull Oljeväxterna har inte endast Jan Elmeklo, Karlshamns AB betydelse för att förse svenska konsumenter med svensk rapsolja och rapsmjöl. Det

Läs mer

Del 9 Råvaror. Strukturakademin. Strukturakademin. Strukturinvest Fondkommission

Del 9 Råvaror. Strukturakademin. Strukturakademin. Strukturinvest Fondkommission Del 9 Råvaror 1 Innehåll 1. Att investera i råvaror 2. Uppkomsten av en organiserad marknad 3. Råvarumarknadens aktörer 4. Vad styr råvarupriserna? 5. Handel med råvaror 6. Spotmarknaden och terminsmarknaden

Läs mer

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter Information ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning Ett enkelt sätt att TJÄNA PENGAR för SKOLKLASSER och FÖRENINGAR Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter VÄLKOMMEN till SOCKGROSSISTEN!

Läs mer

Okt 2013. Nytt och aktuellt. inom foder, vårutsäde och grovfoderproduktion

Okt 2013. Nytt och aktuellt. inom foder, vårutsäde och grovfoderproduktion Okt 2013 Nytt och aktuellt inom foder, vårutsäde och grovfoderproduktion Ledare ANNA HOLMBERG Gårdsmagasinet utges av Lantmännen Lantbruk 205 03 Malmö. Omslagsbild: Hans Jonsson Gårdsmagasinet är en produkt

Läs mer

GENERELLA VILLKOR FÖR LEVERANSER AV EXPRESSEN/GT/KVP

GENERELLA VILLKOR FÖR LEVERANSER AV EXPRESSEN/GT/KVP GENERELLA VILLKOR FÖR LEVERANSER AV EXPRESSEN/GT/KVP Gäller från den 4 april 2010 2 LEVERANSVILLKOR FÖR ÅTERFÖRSÄLJARE 1. ALLMÄNT Nedan stadgas de villkor som gäller för AB Kvällstidningen Expressens (nedan

Läs mer

Terminshandel med jordbruksprodukter

Terminshandel med jordbruksprodukter Terminshandel med jordbruksprodukter en kortversion Argentina, Brasilien, Indien, Kina, Ryssland och Ukraina Terminshandel erbjuder jordbrukets producenter möjligheter att prissäkra det som produceras

Läs mer

Tabell 1. Maximigivor av kväve (kg/ha/år) till spannmål, oljeväxter och baljväxter Basåtgärd: Gödsling av åkerväxter.

Tabell 1. Maximigivor av kväve (kg/ha/år) till spannmål, oljeväxter och baljväxter Basåtgärd: Gödsling av åkerväxter. Nr 3 1553 Tabell 1. Maximigivor av kväve (kg/ha/år) till spannmål, oljeväxter och baljväxter Basåtgärd: Gödsling av åkerväxter Södra och Mellersta Finland Ler och Grova mjäl mineral Norra Finland Ler och

Läs mer

Så här går det till. Allt du som kontaktperson behöver veta om Newbody-försäljningen

Så här går det till. Allt du som kontaktperson behöver veta om Newbody-försäljningen Så här går det till 2012 Allt du som kontaktperson behöver veta om Newbody-försäljningen Ett steg på vägen mot ert mål Vill ni komma iväg på träningsläger, åka på en drömresa med klassen eller köpa in

Läs mer

Avropsstöd. Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013

Avropsstöd. Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013 Avropsstöd Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013 Innehåll 1 Innan du börjar avropa... 2 2 Inledning... 2 3 Omfattning... 2 4 Avrop på Ramavtalet... 2 5 Beställning... 2 5.1 Orderbekräftelse...

Läs mer

Telisol AB Jörgen Kocksgatan 9 211 20 Malmö

Telisol AB Jörgen Kocksgatan 9 211 20 Malmö Telisol AB Sida 1 5 Dessa försäljningsvillkor är gällande vid avtal där Telisol tillhandahåller varor och tjänster. Vad som nedan anges skall gälla om inget annat framgår av särskild överenskommelse i

Läs mer

Varför blev höstrapsskörden så stor 2012?

Varför blev höstrapsskörden så stor 2012? Varför blev höstrapsskörden så stor 2012? kg/ha Öster- & Västergötland Top 8 2008-2012 4800 4700 4600 4500 4400 4300 4200 Primus Abakus PR45D05 PR46W20 PR44D06 Bonanza Mascara Sherpa kr/ha Öster- & Västergötland

Läs mer

Elcertifikatmarknad från 1 jan. 2012. Portföljförvaltning och riskhantering: Hur agera?

Elcertifikatmarknad från 1 jan. 2012. Portföljförvaltning och riskhantering: Hur agera? Elcertifikatmarknad från 1 jan. 2012. Portföljförvaltning och riskhantering: Hur agera? Uppdaterad: 2011-02-01 Agenda Initial handel i Sverige Vad påverkar risken och hur hanteras den Viktiga frågor att

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

Vetemästaren. Tolkning av resultat Ingemar Gruvaeus, YARA

Vetemästaren. Tolkning av resultat Ingemar Gruvaeus, YARA Vetemästaren Tolkning av resultat Ingemar Gruvaeus, YARA Vad ger vetemästaren? Odlingstävlingar kan knappast ge svar om framtida odling men kan vara ett bra redskap att formulera frågor ang. odling och

Läs mer

KRAVs GMO-risklista - Fodertillverkning

KRAVs GMO-risklista - Fodertillverkning KRAVs GMO-risklista - Fodertillverkning Bakgrund KRAV-anslutna företag måste kunna visa att GMO (genmodifierade organismer) inte har använts i den certifierade produktionen, och att företaget gjort allt

Läs mer

Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8

Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8 Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8 Okt 14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 12 W78 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 3, 11. Starta och lägg upp ditt företag Om din verksamhet

Läs mer

Riktlinjer för hantering av hotellbokningar för kongresser i Stockholm

Riktlinjer för hantering av hotellbokningar för kongresser i Stockholm Riktlinjer för hantering av hotellbokningar för kongresser i Stockholm Hotellgruppen i Stockholm och SHR har tillsammans med kongressarrangörerna Congrex (Congrex) och Stockholm Convention Bureau (StoCon)

Läs mer

Fakturering & Kundreskontra

Fakturering & Kundreskontra Fakturering & Kundreskontra Generellt 2 Fakturering 4 Kundreskontra 9 Betalning från kund 11 Räntefakturahantering 14 Sida 1 Generellt Nedan beskrivs vad som måste vara upplagt, innan fakturering mm kan

Läs mer

Prognos & Varning - och annan IPM-rådgivning från Växtskyddscentralerna och Jordbruksverket. Sara Ragnarsson, Växtskyddscentralen, Jordbruksverket

Prognos & Varning - och annan IPM-rådgivning från Växtskyddscentralerna och Jordbruksverket. Sara Ragnarsson, Växtskyddscentralen, Jordbruksverket Prognos & Varning - och annan IPM-rådgivning från Växtskyddscentralerna och Jordbruksverket Sara Ragnarsson, Växtskyddscentralen, Jordbruksverket 2014-11-12 Integrerat växtskydd beskrivs i Artikel 14 Krav

Läs mer

LEVERANSBESTÄMMELSER MORGONTIDNINGAR/TIDSKRIFTER

LEVERANSBESTÄMMELSER MORGONTIDNINGAR/TIDSKRIFTER 1 LEVERANSBESTÄMMELSER MORGONTIDNINGAR/TIDSKRIFTER Gäller from 1 september 2007 Dessa leveransbestämmelser har tillkommit efter överläggningar mellan företrädare för morgontidningsbranschen och företrädare

Läs mer

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16 Innehåll Börja med Smart... 3 Integration med bokföringen... 3 Hogia-ID... 4 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 5 Startsidan... 8 Guide - Fakturering... 9 Registrera din kund... 12 Registrera

Läs mer

Visma Fakturering. Enkelt och smidigt faktureringsprogram. Fakturering. Kundreskontra

Visma Fakturering. Enkelt och smidigt faktureringsprogram. Fakturering. Kundreskontra Visma Fakturering. Pris (inkl 6 månaders serviceavtal) från 1.290:- (frakt och moms tillkommer). Enkelt och smidigt faktureringsprogram Visma Fakturering Visma Fakturering är ett lättarbetat faktureringsprogram

Läs mer

LIBRUM det flexibla hyllsystemet för bibliotek/the flexible shelfsystem for libraries PRISLISTA LIBRUM 2013-P2

LIBRUM det flexibla hyllsystemet för bibliotek/the flexible shelfsystem for libraries PRISLISTA LIBRUM 2013-P2 LIBRUM det flexibla hyllsystemet för bibliotek/the flexible shelfsystem for libraries PRISLISTA LIBRUM 2013-P2 LUSTRUM FÖRSÄLJNINGSVILLKOR PRISER: Priser är angivna i svenska kronor och gäller exkl. moms.

Läs mer

Ekonomi i miljöåtgärder på en växtodlingsgård

Ekonomi i miljöåtgärder på en växtodlingsgård Februari 2013 Ekonomi i miljöåtgärder på en växtodlingsgård Bra för plånbok och miljö Sprid fosfor efter din markkarta Ny dränering betalar sig efter 30 år Testa din mineralgödselspridare! Kvävesensor

Läs mer

Avtalsvillkor massage, bilaga 2

Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Datum: 2011-11-28 1 (5) Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se 2 (5) Beställare: Leverantör (fylls i av leverantör):

Läs mer

3 Åkerarealens användning. Sammanfattning. Åkerarealens användning

3 Åkerarealens användning. Sammanfattning. Åkerarealens användning 3 Åkerarealens användning 3 Åkerarealens användning 63 I kapitel 3 redovisas statistik över åkerarealens användning. Bland annat lämnas uppgifter om arealen av olika ägoslag, olika grödor och antal företag

Läs mer

Behov av vallgröda. Delprojekt 5. Kaj Wågdahl Klimatskyddsbyrån Sverige AB 2014-01-20

Behov av vallgröda. Delprojekt 5. Kaj Wågdahl Klimatskyddsbyrån Sverige AB 2014-01-20 Behov av vallgröda Delprojekt 5 Kaj Wågdahl Sverige AB 2014-01-20 Bakgrund Strängnäs Biogas AB har under 2011-2013 genomfört ett antal utredningar inom projektet Säkerställande av affärsmässiga och tekniska

Läs mer

Lagerstyrning. Lagerstyrning av produkter. Lagerstyrning av insatsvaror

Lagerstyrning. Lagerstyrning av produkter. Lagerstyrning av insatsvaror Lagerstyrning av produkter Generellt Lagerstyrning för produkter finns i Näsgård Mark versionerna ProXtra och Advicer. Den är därför inte tillgänglig för alla användare. Lagerstyrning både för insatsvaror

Läs mer

Det har blivit lönsammare med varierad fosforgödsling? Kjell Gustafsson

Det har blivit lönsammare med varierad fosforgödsling? Kjell Gustafsson Det har blivit lönsammare med varierad fosforgödsling? Kjell Gustafsson Varför fosforgödslingen måste anpassas bättre Merskördar för fosforgödsling varierar mycket Grödornas fosforbehovet varierar Markernas

Läs mer

Skogsstyrelsen Anvisning ansökan om utbetalning av företagsstöd 2(6)

Skogsstyrelsen Anvisning ansökan om utbetalning av företagsstöd 2(6) 1(6) Anvisning till ansökan om utbetalning av företagsstöd för kompetensutveckling Vem ska använda blanketten? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av beviljat företagsstöd

Läs mer

Elprisutveckling samt pris på terminskontrakt

Elprisutveckling samt pris på terminskontrakt Pressinformation E.ON Sverige AB (Publ) 205 09 Malmö www.eon.se 2007-05-15 Elmarknadsrapport Av Anna Eriksmo, E.ON Energihandel Nordic Johan Aspegren Tel 040-25 58 75 Fax 040-97 05 91 Johan.aspegren@eon.se

Läs mer

Nautic Yacht Båtförmedling

Nautic Yacht Båtförmedling Hej! Kul att du är intresserad av att köpa båt via oss på Nautic Yacht AB. Vi har arbetat med internationell båt förmedling i flera år och har en stor erfarenhet av att hjälpa kunder till en bra och säker

Läs mer

Nya stöden 2015-2020 Påverkan på nötköttsproduktionen

Nya stöden 2015-2020 Påverkan på nötköttsproduktionen Nya stöden 2015-2020 Påverkan på nötköttsproduktionen Bengt Andréson Lantbruksekonom Hushållningssällskapet i Värmland Frikoppling 2005-2012 Stöd kopplade till produktionen har successivt tagits bort Ex:

Läs mer

Nominering - Årets miljösatsning Med checklista

Nominering - Årets miljösatsning Med checklista Nominering - Årets miljösatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets miljösatsning på landsbygden. Namn på förslaget: Ogrässkäraren CombCut hjälper dig och din ekologiska växtodling.

Läs mer

Lekmaterial 2013. Avropsstöd. Vägledning Lekmaterial 2013 2013-05-13

Lekmaterial 2013. Avropsstöd. Vägledning Lekmaterial 2013 2013-05-13 Avropsstöd Vägledning Lekmaterial 2013 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Omfattning... 3 2.1. Produktgrupp Leksaker... 3 2.2. Produktgrupp Hobbymaterial... 3 2.3. Produktgrupp Idrottsleksaker... 3 3. Avrop

Läs mer

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud.

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud. Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen 1(5) BILAGA 1 Avtalsmall 1. Avtalstid Beräknad avtalstid är 2013-01-07 till 2015-01-06, med möjlighet för Landskrona stad att förlänga avtalet i ytterligare

Läs mer

SLAKTGRIS produktion och lönsamhet

SLAKTGRIS produktion och lönsamhet SLAKTGRIS produktion och lönsamhet Slaktgriskalkylen Vilka kostnader är påverkbara? För en företagare är det viktigt att se över de kostnader som finns i företaget. Nyckeln till ökad lönsamhet är inte

Läs mer

Allmänna villkor för konsultuppdrag

Allmänna villkor för konsultuppdrag 14 FEBRUARI 2011 ALLMÄNNA VILLKOR Stockholm Strategic Advise AB 1(6) STRATVISE 11-0078 Allmänna villkor för konsultuppdrag Dessa bestämmelser gäller vid anlitande av konsulter vid kompetens- och resursuppdrag.

Läs mer

Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order.

Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order. Inköpsorder reservdelar De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision. Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order. Inköpsordern är uppdelad i skärmbilderna Inköpsorderhuvud

Läs mer

JOBBA SMART i din tidningsavdelning. Enkla verktyg för dig som är tidningsansvarig!

JOBBA SMART i din tidningsavdelning. Enkla verktyg för dig som är tidningsansvarig! JOBBA SMART i din tidningsavdelning Enkla verktyg för dig som är tidningsansvarig! 1 Att sälja tidningar är viktigt för din butik. Det är nämligen ett smart sätt att tjäna pengar. Tidsams återförsäljare

Läs mer

Samrådsunderlag inför planerad ansökan för. kläckäggsproduktion

Samrådsunderlag inför planerad ansökan för. kläckäggsproduktion Samrådsunderlag inför planerad ansökan för kläckäggsproduktion Övraby Lantbruk AB Övraby 110 385 50 Söderåkra Hushållningssällskapet Flottiljvägen 18 392 41 Kalmar beate.leggedor@hushallningssallskapet.se

Läs mer

Vadstena, 212 ha PALSGÅRDEN VADSTENA KOMMUN

Vadstena, 212 ha PALSGÅRDEN VADSTENA KOMMUN Vadstena, 212 ha PALSGÅRDEN VADSTENA KOMMUN Välarronderad åkermark om ca 212 ha och ändamålsenliga ekonomibyggnader med spannmålstork utbjudes till arrende i Hov socken. 1 2 FASTIGHET Del av Vadstena Hovgården

Läs mer

Försäljning av vindenergi från Vindpark Stamåsen

Försäljning av vindenergi från Vindpark Stamåsen Erbjudandet gäller till och med 1 december 2013. Försäljning av vindenergi från Vindpark Stamåsen Statkraft SCA Vind AB Investera i förnybar energi och påverka dina elkostnader Nu kan du som har elabonnemang

Läs mer

NÖT 2013-14. www.edelfoder.se

NÖT 2013-14. www.edelfoder.se NÖT 2013-14 www.edelfoder.se NÖT EDELfoder - kvalitet med bredd Edelfoder har länge och framgångsrikt funnits på den svenska marknaden. Vår målsättning är att nu och i framtiden förvalta våra goda relationer

Läs mer

2012-02- 01. Innehåll

2012-02- 01. Innehåll Innehåll Principer för ekologiskt lantbruk Rötning för produktion av biogas och biogödsel Effekter på växtodlings- och djurgårdar Rötning och grunder för ekologiskt lantbruk Slutsatser Andersson & Edström,

Läs mer

Besök gärna vår hemsida för tips om team - & gruppaktiviteter, föreläsningar, After Work, mat - & dryckesprovningar eller personliga tillval.

Besök gärna vår hemsida för tips om team - & gruppaktiviteter, föreläsningar, After Work, mat - & dryckesprovningar eller personliga tillval. Jönköpings kommun 70VIRAN Box 393 551 15 JÖNKÖPING Bekräftelse: Jönköpings kommun Varmt tack för er bokning med bokningsnummer 143257, vi har nöjet att bekräfta följande: Lokaler Från Till á kr. Pris inkl.

Läs mer

INNEHÅLLS- FÖRTECKNING

INNEHÅLLS- FÖRTECKNING LÄSGLASÖGON 2015 2 INNEHÅLLS- FÖRTECKNING FÄRGKODSYSTEM... 3 PRISKODSYSTEM... 3 SINGELPACK... 4-5 SINGELPACK MED FODRAL... 6-7 2-PACK I BLISTER... 8-9 3-PACK I BLISTER... 10-12 25-PACK / SKYLTLÅDOR...

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad:

Läs mer

Nominering - Årets landsbygdsinnovation Med checklista

Nominering - Årets landsbygdsinnovation Med checklista Nominering - Årets landsbygdsinnovation Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets landsbygdsinnovation. Namn på förslaget: Årets miljövänliga ogräsjägare Journalnummer: 2007-2265 Namn

Läs mer

Odling och användning av proteingrödor

Odling och användning av proteingrödor Odling och användning av proteingrödor AgrD Fredrik Fogelberg, JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik tel.010-516 69 08 Fredrik.Fogelberg@jti.se Vilka grödor pratar vi om? Åkerböna (Vicia faba)

Läs mer

Kontoret på fickan. Förbättra likviditeten. Öka lönsamheten. Skippa papperslapparna! En bättre vardag

Kontoret på fickan. Förbättra likviditeten. Öka lönsamheten. Skippa papperslapparna! En bättre vardag Kontoret på fickan Coredination hjälper dig planera och hålla ordning på din mobila verksamhet. Du och dina medarbetare har alltid uppdaterad information om varandra och arbetet ni utför. Oavsett var ni

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Malmö stad

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Malmö stad Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Malmö stad Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-06-16 Exder Malmö stad Sida

Läs mer

SE-Varberg: Mejeriprodukter 2010/S 214-328575 MEDDELANDE OM UPPHANDLING. Varor

SE-Varberg: Mejeriprodukter 2010/S 214-328575 MEDDELANDE OM UPPHANDLING. Varor 1/5 Detta meddelande på webbplatsen TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:328575-2010:text:sv:html SE-Varberg: Mejeriprodukter 2010/S 214-328575 MEDDELANDE OM UPPHANDLING Varor AVSNITT I: UPPHANDLANDE

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-12 Exder

Läs mer

Leveransvillkor. Gäller from 1 oktober 2009.

Leveransvillkor. Gäller from 1 oktober 2009. Leveransvillkor Gäller from 1 oktober 2009. Vi hälsar Dig välkommen som kund till oss. Vi skall tillsammans med Dig se till att Din butik har ett optimalt sortiment och bra förutsättningar för att sälja

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-10 Exder

Läs mer

Förnybar energi och självförsörjning på gården. Erik Steen Jensen Jordbruk Odlingssystem, teknik och produktkvalitet SLU Alnarp

Förnybar energi och självförsörjning på gården. Erik Steen Jensen Jordbruk Odlingssystem, teknik och produktkvalitet SLU Alnarp Förnybar energi och självförsörjning på gården Erik Steen Jensen teknik och produktkvalitet SLU Alnarp Innehåll Bakgrund Ekologisk jordbruk, uthållighet och funktionell integritet Möjligheter och tilltag

Läs mer

Nonnendagen 16 nov. 2007 Fortsätter spannmålspriset att stiga?

Nonnendagen 16 nov. 2007 Fortsätter spannmålspriset att stiga? Nonnendagen 16 nov. 2007 Fortsätter spannmålspriset att stiga? Janne Rundqvist DLA Agro Member structure DLA Agro 2007 Nätverk runt Östersjön Vartåt lutar det med spannmålspriserna? Frågor som man kan

Läs mer

Beställning/inköp. Beställning/inköp

Beställning/inköp. Beställning/inköp Beställning/inköp Om du har Visma Administration 2000 kan du skriva beställningar till din leverantör. När leveransen sedan kommer kan du göra inleverans i lagret från leverantörens följesedel. Slutligen

Läs mer

Leverantörens guide för hantering av Web Supply Manager

Leverantörens guide för hantering av Web Supply Manager Leverantörens guide för hantering av Web Supply Manager Utgåva: 1 Web Supply Manager Web Supply Manager (WSM) är webb-baserat och ett komplement till EDI. Med hjälp av WSM kan man skicka leveransplaner,

Läs mer

Nya Golfterminalen 2008

Nya Golfterminalen 2008 Till: Golfklubbarna Från: SYSteam Halmstad 14 april 2008 Angående: Nya Golfterminalen Inledning Sedan februari 2008 är SYSteam ansvariga för utveckling och förvaltning av de s.k. Golfterminalerna. Vårt

Läs mer

Användarmanual Stiga on Line

Användarmanual Stiga on Line Användarmanual Stiga on Line 2 Innehållsförteckning Användarmanual Stiga On-Line Hur hittar jag till Stiga on Line 5 sida Översikt 6 Garantikort 7-10 Reklamationer 11-20 Order on Line 21-25 Bildbank och

Läs mer

Veckans kommentarer Jordbruk Karl Persson, kape15@handelsbanken.se

Veckans kommentarer Jordbruk Karl Persson, kape15@handelsbanken.se 31 januari 2014-01-31 Veckans kommentarer Jordbruk Karl Persson, kape15@handelsbanken.se Vete Terminspriserna på vete har under veckan backat i både Paris och Chicago. Vetet i Chicago handlas nu på lägsta

Läs mer

Mellan Batteriboxen Sverige KB, nedan kallat Batteriboxen, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa villkor.

Mellan Batteriboxen Sverige KB, nedan kallat Batteriboxen, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa villkor. Allmänna villkor Mellan Batteriboxen Sverige KB, nedan kallat Batteriboxen, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa villkor. 1. Allmänt Definitioner: Återförsäljare Avser Batteriboxens avtalspart

Läs mer

Mellan AP&T-koncernens bolag, nedan kallad AP& T och [leverantör] nedan kallad leverantören, har följande leveransavtal träffats.

Mellan AP&T-koncernens bolag, nedan kallad AP& T och [leverantör] nedan kallad leverantören, har följande leveransavtal träffats. 2013-05-14 Leveransavtal nr Mellan AP&T-koncernens bolag, nedan kallad AP& T och [leverantör] nedan kallad leverantören, har följande leveransavtal träffats. Leverantören åtar sig att leverera på villkoren

Läs mer

Mjölkekonomirapport. Sammanfattning NR 2. 2014 FRÅN LRF MJÖLK

Mjölkekonomirapport. Sammanfattning NR 2. 2014 FRÅN LRF MJÖLK Mjölkekonomirapport FRÅN LRF MJÖLK NR 2. 2014 Sammanfattning Globalt lägre mjölkpriser har lett till att det genomsnittliga svenska avräkningspriset har sjunkit under maj månad. Avräkningen ligger fortfarande

Läs mer

Hur påverkas lantbruket av ett. förändrat klimat?

Hur påverkas lantbruket av ett. förändrat klimat? Hur påverkas lantbruket av ett förändrat klimat? Hur påverkas ditt företag av ett förändrat klimat? Syfte:Rusta svenska lantbrukare med kunskap, så att de kan anpassa sina företag till ett förändrat klimat

Läs mer

11 Ekologisk produktion. Sammanfattning. Den ekologiska produktionen. Ekologiskt odlade arealer som certifierats

11 Ekologisk produktion. Sammanfattning. Den ekologiska produktionen. Ekologiskt odlade arealer som certifierats 11 Ekologisk produktion 199 11 Ekologisk produktion I kapitel 11 redovisas uppgifter om ekologisk odling inom jordbruk och trädgårdsodling samt ekologisk djurhållning. Viss arealstatistik samt ersättningar

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

Limiten för Visa och Mastercard är 15 000 kr. Limiten för Direktbank är 100 000 kr.

Limiten för Visa och Mastercard är 15 000 kr. Limiten för Direktbank är 100 000 kr. Jag har ångrat mitt köp eller beställt fel produkt, vad ska jag göra? Du har rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar från det att du har mottagit varan och handlar därmed med full trygghet. Om du ångrar

Läs mer

Produktion av pellets, briketter och träpulver vid Brikett- Energis fabrik i Norberg

Produktion av pellets, briketter och träpulver vid Brikett- Energis fabrik i Norberg Produktion av pellets, briketter och träpulver vid Brikett- Energis fabrik i Norberg BrikettEnergi AB Norberg 2004 BrikettEnergis fabrik i Norberg startades 1983 med enbart framställning av briketter.

Läs mer

Dessa villkor ("Avtalsvillkoren") gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck.

Dessa villkor (Avtalsvillkoren) gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck. Avtalsvillkor Dessa villkor ("Avtalsvillkoren") gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck. Allmänt Media-Tryck säljer böcker i olika format via Internet till dess kunder ("Kund") i Sverige och

Läs mer

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14 Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14 Innehållsförteckning 1. Registrering av försäljningsorder... 1 Flik 1 - Order...2 Flik 2 - Faktura...3 Flik 3 - Leverans...4 Flik 4 - Detaljer...4 2. Internfakturering

Läs mer

JulbordsMäklarna genom bolaget Selected EMC AB (orgnr: 556660-7817) offererar följande förslag till beställaren

JulbordsMäklarna genom bolaget Selected EMC AB (orgnr: 556660-7817) offererar följande förslag till beställaren JulbordsMäklarna genom bolaget Selected EMC AB (orgnr: 556660-7817) offererar följande förslag till beställaren JulbordsMäklarna är ett bokningsbolag som specialiserar sig på julbord. Det unika med JulbordsMäklarna

Läs mer

1.7 Resenärer som inte utnyttjar bokad charter eller infinner sig för sent vid avtalad tid, förlorar rätten till paketresans alla delar.

1.7 Resenärer som inte utnyttjar bokad charter eller infinner sig för sent vid avtalad tid, förlorar rätten till paketresans alla delar. 1. Charterkontrakt Huvudresenär är den person som bokar charterevenemanget och därmed ingår avtal med TeamSailing Nyström AB. Alla ändringar samt ev. avbeställning måste ske av huvudresenären. Medresenärer

Läs mer

Köp & leveransvillkor

Köp & leveransvillkor Köp & leveransvillkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR AVSEENDE LEVERANSER TILL KONSUMENT INOM EU 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE Dessa köp- och leveransvillkor, nedan kallade Villkoren, tillämpas på samtliga beställningar

Läs mer

Summa exkl. moms 3 403,28 kr

Summa exkl. moms 3 403,28 kr 613 81 Oxelösund FAKTURA 2013-11-04 Sid 1 (5) Kundnr: 111111 Fakturanr/OCR-nr: 131104700089354 Kundcenters besök och telefontid: Mån 8-17, Tis - Fre 8-14:30 Lunchstängt alla dagar 12-13 Telefon 0155-388

Läs mer

Fyrhjuling till Storstans Kommun Direktupphandlingen avser Vara Tjänst Anbud

Fyrhjuling till Storstans Kommun Direktupphandlingen avser Vara Tjänst Anbud Exempel på inbjudan till direktupphandling Obs! Detta är endast ett exempel. Samtliga uppgifter i exemplet är påhittade. Text markerad med blå färg i dokumentet fylls i av leverantören som lämnar anbudet.

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-03-31

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan Kungl. biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens

Läs mer

XACT Bull XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL

XACT Bull XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL XACT XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Innehållsförteckning Fonder med hävstång...3 Fondernas placeringsstrategi...4 Hävstång...4 Daglig ombalansering...4 Fonderna skapar sin hävstång i terminsmarknaden...5

Läs mer

Norsjö Carrier Electric El & Norsjö Carrier 4-Stroke Bensin

Norsjö Carrier Electric El & Norsjö Carrier 4-Stroke Bensin 1 Norsjö Carrier Electric El & Norsjö Carrier 4-Stroke Bensin Postadress/ besöksadress: Lennartsfors 1 672 92 Årjäng Tlf. +46 573 392 20 Fax. +46 573 300 35 info@norsjo.com www.norsjo.com 2 Försäljningsvillkor

Läs mer

En utlokaliserad energiproduktion

En utlokaliserad energiproduktion 1 En utlokaliserad energiproduktion Småskaliga lokala lösningar för framtiden Ulf-Peter Granö 2011 2 En utlokaliserad energiproduktion Småskaliga lokala lösningar för framtiden Ulf-Peter Granö Karleby/Kokkola

Läs mer

Intervention av skummjölkspulver till fast pris och via anbud

Intervention av skummjölkspulver till fast pris och via anbud Jordbruksverkets vägledning Intervention av skummjölkspulver till fast pris och via anbud Interventionsenheten Februari 2009 VG 2:13 Jordbruksverkets vägledningar finns även på Internet: www.sjv.se Innehåll

Läs mer

PRODUKTKATALOG DÖRRHÅLLARE, SPÄRRTAPPAR & HUVLÅS

PRODUKTKATALOG DÖRRHÅLLARE, SPÄRRTAPPAR & HUVLÅS PRODUKTKATALOG DÖRRHÅLLARE, SPÄRRTAPPAR & HUVLÅS Eigenbrodt AB www.eigenbrodt.se kontakt@eigenbrodt.se Tel: +46 (0)8 594 63 400 Optimusvägen 14, 194 34, Upplands Väsby DÖRRHÅLLARE Nr: 300100 Dörrhållare

Läs mer

Handledning för Fristående Svefaktura

Handledning för Fristående Svefaktura Handledning för Fristående Svefaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-07-12 Exder Fristående Svefaktura Sida 2 av 20 Innehållsförteckning

Läs mer

Betala med faktura. Villkor Företagskund. Kundtjänst. www.jula.se. För företag, organisationer och offentlig förvaltning. www.jula.

Betala med faktura. Villkor Företagskund. Kundtjänst. www.jula.se. För företag, organisationer och offentlig förvaltning. www.jula. betalar portot Svarspost Kundtjänst 532 20 Skara Gäller from 1 sept 2010 Kundnummer 5200 57000 Jula AB Villkor Företagskund A Frankeras ej Följande villkor gäller för ansökan och utnyttjande av fakturering

Läs mer

Alla priser är inkluderade 25% moms. Förbeställda, men ej uthämtade varor debiterar vi den verkliga fraktkostnaden (t/r) och minst 99 kr.

Alla priser är inkluderade 25% moms. Förbeställda, men ej uthämtade varor debiterar vi den verkliga fraktkostnaden (t/r) och minst 99 kr. KÖPINFORMATION Alla priser inkluderar moms. Percykel reserverar sig för prisändringar, slutförsäljning och eventuella faktafel som kan finnas på vår sida eller i våra annonser. Vi förbehåller oss rätten

Läs mer

Miniterminer. Prissäkring för dig som är lantbrukare

Miniterminer. Prissäkring för dig som är lantbrukare Miniterminer Prissäkring för dig som är lantbrukare SEB:s Miniterminer minskar din osäkerhet kring framtida inköp och försäljning av råvaror används för prissäkring av spannmål, oljeväxter och drivmedel

Läs mer