Ann-Marie Keskitalo Fredrik Öhman Elenor Lejon Maria Segerlund Jessica Sundquist

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ann-Marie Keskitalo Fredrik Öhman Elenor Lejon Maria Segerlund Jessica Sundquist"

Transkript

1 Icefloe Ann-Marie Keskitalo Fredrik Öhman Elenor Lejon Maria Segerlund Jessica Sundquist

2 Innehållsförteckning Företagspresentation... 1 Affärsidé... 1 Bakgrund och organisation... 1 Verksamhetsbeskrivning... 2 Design av Icefloe... 2 Extern och intern analys... 3 Marknadsbeskrivning... 3 Väder och klimat... 3 Branschanalys... 4 Nulägesanalys... 5 Segmentgrupper... 6 Erbjudanden... 6 Strategival... 8 Marknadsplanering... 9 Öppettider... 9 Prissättning Företagets drift Konceptutveckling Tidplan Ekonomisk bedömning Referenslista Bilagor Bilaga 1 - Intervjuer Bilaga 2 - Öppettider och arbetsschema Bilaga 3 - Startbudget Bilaga 4 - Likviditetsbudget Bilaga 5 - Budgeterad resultaträkning Bilaga 6 - Budgeterad balansräkning Bilaga 7 - Break-even analys Bilaga 8 - Noter... 25

3 Företagspresentation Affärsidé Icefloe är en unik bastuflotte vid Torneälvens strand i natursköna Jukkasjärvi. Våra besökare ges en varm och avkopplande upplevelse som kan kryddas med midnattssol eller norrsken. Bakgrund och organisation ICEHOTEL AB med säte i Jukkasjärvi, Kiruna kommun, bildades 1983 och är ett dotterbolag till Kaamos i Jukkas AB. ICEHOTEL AB är moderbolag till ICEHOTEL Creative Experience AB och ICEBAR AB. Nettoomsättningen för koncernen var det senaste räkenskapsåret cirka 129 miljoner kronor. Verksamheten är från 1 september 2010 uppdelad i två verksamheter. Turismverksamheten bedrivs i ICEHOTEL AB. ICEHOTEL Creative Experience AB är det företag som ansvarar för isverksamheten, inkluderat byggnation av ICEHOTEL, isproduktion och franchisekonceptet ICEBAR by ICEHOTEL. ICEHOTEL AB bedriver verksamhet året runt där vinterhalvåret står för 78 procent av omsättningen. Den geografiska fördelningen av företagets gäster ser ut enligt följande: en tredjedel är från Sverige, en tredjedel är från Storbritannien och resterande är från övriga världen med tyngdpunkt på Europa och USA. ICEHOTEL AB är uppdelat i två affärsområden: Hotell och Adventure. Affärsområdet Hotell är det största och omfattar hotell, konferensverksamhet, butik och restaurang. Affärsområdet Adventure driver aktiviteter såsom skoterturer, forsränning, fiske och andra aktiviteter. Det är i detta affärsområde som den nya aktiviteten med bastuflotte ingår. Organisationen avseende styrning och beslutsrätt finns redan inom ICEHOTEL AB och vi ser inget behov av att förändra nuvarande organisationsstruktur. 1

4 Verksamhetsbeskrivning Icefloe är en bastuflotte som kommer att vara tillgänglig för ICEHOTELs gäster och även andra besökare. Under sommaren kommer gästerna att kunna njuta av både bastu och badtunna under en och samma åktur med möjlighet till midnattssol i horisonten. Vintertid är flotten stationerad i närheten av en isvak vilket ger vågade gäster en möjlighet att testa sina gränser då det gäller kyla. Vissa kvällar kommer även naturen att bjuda på ett spektakulärt skådespel i form av norrsken. För att få en känsla av traditionellt bastubad får man efteråt tvätta av sig med en skopa. Det kommer att finnas två djupa tunnor innehållandes varmt och kallt vatten som man själv blandar till önskad temperatur. Icefloe inriktar sig på avslappning och välbehag och kan ses som ett bra komplement till ICEHOTELs mer fartfyllda aktiviteter; gästerna kan slappna av och reflektera över den gångna dagen. För de personer som vill göra åkturen ytterligare minnesvärd finns det möjlighet att grilla älgkorvsparisare på aggregatet. Under sommaren kommer det ges tillfälle att lyssna till en guide som berättar om Torneälvs omgivning och dess historia. Då ICEHOTEL är ägarna av Icefloe kommer bokningen att ske via deras hemsida, telefon samt på plats via receptionen. För gäster som kommer och övernattar på ICEHOTEL kommer denna kvällsaktivitet att erbjudas som en möjlighet till att ytterligare förgylla besöket. Design av Icefloe Vi tänker oss att designen av Icefloe ska utformas av studenter som läser programmet Civilingenjör Arkitektur vid Luleå Tekniska Universitet. Det kommer att utlysas en tävling och det vinnande bidraget belönas med kronor. Tävlingens restriktioner är flottens storlek, att den ska bestå av en badtunna och bastu (inklusive förrum- och omklädningsrum) samt att flotten ska föra gästerna närmare naturen. I övrigt ger vi studenterna fria tyglar. 2

5 Extern och intern analys Marknadsbeskrivning Målgrupperna för denna utökade verksamhet inom ICEHOTEL är invånarna i Kiruna kommun och dess omnejd, företag och turister. Den största målgruppen är turisterna då besöksnäringen är mycket stor i Kiruna. Turismen omsätter 575 miljoner kronor per år och antalet kommersiella gästnätter per år är varav 30 procent är utländska besökare. 1 Turisterna som besöker Kiruna är ute efter annorlunda upplevelser så detta är ett komplement till det redan unika konceptet. Antalet besökare på ICEHOTEL under ett år är och då står privatresemarknaden för 80 procent och resterande är företagskunder. 23 I Kiruna finns det förutom arbetsgivaren LKAB cirka privata företag som är registrerade hos Bolagsverket. 4 Företagen är också en målgrupp för Icefloe då den kan bokas i samband med konferenser, möten eller andra företagsrelaterade aktiviteter. En annan målgrupp är befolkningen i Kiruna. Antalet invånare i kommunen är varav 60,6 procent är mellan år. Det är inom den här ålderskategorin som det största antalet besökare finns. 5 Cirka personer av Kirunas befolkning bor i Centralorten och resterande del är spridd runtomkring i ett 50-tal byar. 6 Vi tror att Kirunaborna skulle uppskatta denna aktivitet då den ökar utbudet av fritidsaktiviteter. Väder och klimat Kiruna har naturfenomen i form av midnattssol, polarnätter och norrsken. Midnattssolen varar under 50 dygn från slutet av maj till mitten av juli. Under denna period går solen aldrig under horisontlinjen, vilket betyder att det är ljust dygnet runt. Polarnätter varar under 20 dygn från december, under denna period går solen inte över horisontlinjen, vilket blir motsatsen till midnattssol. 7 Norrsken är ett ljusfenomen som spelar över himlavalvet, det är vanligtvis Årsredovisning ICEHOTEL 4 Jessica Mella Nilsson, Företagarna i Kiruna aspx

6 grönt men kan även anta röda, violetta, blåvita och gulaktiga kulörer. Norrskenet ses bäst då det är mörkt och klart väder. 8 I Kiruna existerar det variationer gällande klimat och väder. I centrala Kiruna är det nästan aldrig kallare än 20 minusgrader. Centrala Kiruna ligger cirka 20 mil norr om Polcirkeln och 500 meter ovan havsnivå vilket kan ha en viss förklaring till temperaturen. I Jukkasjärvi vid Torneälvens dalgång brukar temperaturen däremot hålla sig under 30 minusgrader. Kiruna är som man kan säga en kontrastkommun. 9 Branschanalys I det här avsnittet kommer vi att presentera ett antal viktiga förhållanden i syfte att ge en bättre uppfattning om hur attraktiv branschen är att verka i för Icefloe. I dagsläget finns det ingen konkurrent som har en likadan affärsidé som Icefloe. Det finns dock en konkurrent, Camp Alta, som erbjuder ett liknande erbjudande med bastubad och relaxavdelning och de befinner sig vid Altasjön, endast två kilometer från ICEHOTEL. 10 Förutom konkurrenter finns det andra aktiviteter i form av det som erbjuds av ICEHOTEL och Kiruna city som kan påverka tillströmningen till Icefloe. När det gäller byggandet av bastuflotten finns det många byggbolag i Kiruna och därmed finns en stor möjlighet till att finna ett förmånligt alternativ. Andra leverantörer till denna verksamhet är exempelvis försäljare av ved och andra förbrukningsvaror. Vi kunde utifrån ett samtal med Sanna Ringmark på Turistbyrån i Kiruna göra en bedömning att det finns en marknad för Icefloe. Hon har erfarenhet av att turister efterfrågar bastubad. Dock upplyste Sanna oss om att det kan uppstå ett informationsproblem för turisterna då inte alla (speciellt utländska) turister vet vad en bastuflotte är. Hon påpekade att intresse för en bastuflotte även verkar finnas bland Kiruna kommuns invånare (se bilaga 1). Vi tror att Icefloe kan locka en stor kundgrupp då den kommer att vara en del av ICEHOTEL och därav förknippas med ett starkt varumärke handelsbolag. 4

7 Nulägesanalys Vid planeringsarbetet av ICEHOTELs nya aktivitet har vi undersökt vilka styrkor, svagheter, möjligheter och hot som kan påverka sjösättningen av projektet. Undersökandet av dessa faktorer tjänar till att ge en bättre strategisk överblick. Vi ser att det finns potential till ökad beläggning under sommarsäsongen och tack vare bra marknadsföringsmöjligheter och ett välinarbetat varumärke kan bastuflotten snabbt bli en del av ICEHOTELs redan attraktiva utbud. En annan fördel är att bastuflotten har en relativt låg investeringskostnad och låga löpande kostnader. Personalens driftighet och deras höga kompetens vad gäller paketering av friluftsaktiviteter är också en styrka som bidrar till positiva tankar kring såväl den nya aktiviteten som hela ICEHOTELs verksamhet. Vi ser även att den positiva bastuupplevelsen kan bidra till ökad beläggning genom att nöjda kunder sprider detta vidare. Kiruna upplever just nu ett uppsving med ökad regional tillväxt. Vi kan möta denna utveckling genom ICEHOTELs goda marknadsföringskanaler, det vill säga att vi lätt kan nå nya kunder som lockats till regionen av andra skäl, till exempel gruvexploateringen. Vi ser också en möjlighet att kunna använda större finansiella medel på marknadsföring i och med att det givits ökade ekonomiska resurser för besöksnäringen i norr (via EU och andra finansiärer). En självklar sanning är att ett bastubad i ICEHOTELs regi blir så mycket mer än ett vanligt bastubesök. På bastuflotten erbjuds en färd i midnattssol sommartid och en chans till norrsken under vinterhalvåret. Kirunas naturfenomen spelar därför en viktig roll eftersom vi tror att det även kan locka kunder som vanligtvis inte är intresserade av bastubad. Det största konkurrensmässiga hotet utgörs av Camp Alta, vilka har en stationär bastu vid Altasjön. Vi anser att ICEHOTELs varumärke och deras goda marknadsföringsmöjligheter ger dem en fördel gentemot deras konkurrent. Ett annat möjligt hot är beståndet av privata bastuflottar, men det är svårt att analysera hur många privata bastuflottar som finns i Kiruna med omnejd. 5

8 Segmentgrupper Det finns olika segmenteringsgrupper inom turism och föreningen Swedish Lapland Tourism har definierat fyra olika målgrupper: DINKS, WHOPS, Active family och Corporate meetings. DINKS (Double Income, No Kids) beskrivs som par utan barn och denna målgrupp förknippas med resande; de har troligtvis själva haft resande föräldrar och eventuellt reser de mycket i både arbetet och privat. Dessa människor ställer höga krav på resetjänster och produkter och då de är vana resenärer förväntar de sig att det som destinationen lovar uppfylls. DINKS har ofta lite fritid och tidsbrist och därmed värderar de fritiden högt. Målgruppen vill kunna göra en resa som skapar en image och ger berättarvärde. 11 WHOPS (Wealthy Healthy Older People) är äldre par med utflugna barn. Denna målgrupp består av friska personer som oftast har tid och pengar då delar av denna målgrupp inom de närmaste åren kommer att gå i pension. En stor del av denna målgrupp spenderar sin tid och pengar på att unna sig lite vardagslyx genom nöjen, resor och upplevelser. WHOPS brukar ha ett stort intresse för kultur och naturupplevelser. 12 Corporate meeting handlar om att erbjuda möten och konferenser i världsklass. Denna internationella mötes- och Incentivemarknad nås bäst via bland annat agenter som specialiserar sig inom B2B-segmentet på respektive marknad. Denna målgrupp värdesätter bra boende, mat och ett stort utbud av kringaktiviteter. De har även behov av tidseffektivitet och hög tillgänglighet. 13 Active family är en familj som har ordnad ekonomi. De vill semestra tillsammans med sina barn och de vill ge sina barn en trygg uppväxt. Denna målgrupp är till större del från Europa. 14 Erbjudanden Efter att ha pratat med Evelina på Kirunas turistbyrå fick vi veta att det är tre huvudsakliga länder som Kiruna näringsliv riktar sin marknadsföring mot, nämligen Japan, Tyskland och Storbritannien. Vi fick bekräftelse av Elin på ICEHOTEL att även de riktar sig mot dessa målgrupper och där Tyskland och Storbritannien är huvudgrupperna. För att vi ska kunna

9 skapa erbjudanden som tilltalar varje land och målgrupp har vi delat upp målgrupperna inom länderna enligt Swedish Laplands segmenteringsmodell. I Japan tror vi att det mestadels finns WHOPS, då japanerna karaktäriseras som rika gäster, som gärna vill få kultur- och naturupplevelser. Enligt statistik från Visit Lapland uppgår antalet japanska turister till dryga I Kiruna är det bland annat norrsken, midnattssol och den samiska kulturen som lockar. Vi tror därför att denna målgrupp kommer att uppskatta både bastubad och den vackra natur som omger Icefloe. Det totala antalet turister från Tyskland uppgår till ca och bland dessa finns målgruppen WHOPS. Baserat på statistik om Kiruna kommun kunde vi göra bedömningen att Corporate meeting gruppen kommer alla årstider förutom sommartid och att WHOPS besöker Kiruna året om. Tyskarna har enligt Tillväxtverket ett stort intresse för natur och kultur och det är allmänt känt att de har en stor fascination för älgar. Därför kommer det att erbjudas en delikatess i form av älgkorv som tillreds med hjälp av halster i bastun. I Storbritannien har vi identifierat målgruppen DINKS, detta beror på att den brittiska målgruppen främst består av yngre personer som är intresserade av en aktiv semester. Enligt statistik så beräknas de brittiska turisterna till Vi tror att dessa turister är intresserade av berättelser om Torneälv och under vintern finns möjlighet att bada isvak. De norska turisterna karaktäriseras av familjer som är på väg till kustlandet i Norr-och Västerbotten för att semestra. Denna grupp klassificerar vi som Active family och Icefloe blir för dem en mellanaktivitet utan övernattning. De svenska besökarna (exklusive Kirunas lokalbefolkning) består av WHOPS som vill uppleva naturfenomen som skiljer sig från deras vardagliga liv. Vi finner att ordervinnaren för dessa långväga besökare är naturfenomen och guidade turer. Vi tänker oss att lokalbefolkningen i Kiruna kännetecknas av företag och myndigheter som vill ha en plats för mindre konferenser och teambuilding. För denna grupp är det inte naturupplevelsen som är det väsentliga utan att de kan erbjuda sina anställda en plats för företagsrelaterade aktiviteter. I lokalbefolkningen ser vi även en grupp människor som i samband med möhippa/svensexa, födelsedagar och andra festliga tillfällen vill besöka flotten för en trevlig kväll. De två grupperna i lokalbefolkningen samlar vi som en helhet i målgruppen Meeting, då det handlar om såväl kommersiella som privata möten. 7

10 Målgruppsländer Segmentgrupper Ordervinnare Japan WHOPS Naturfenomen, Guidade turer WHOPS Älgkorv, Naturfenomen Tyskland Corporate meeting Älgkorv, Naturfenomen Icefloe Storbritannien DINKS Naturfenomen, isvak Nordnorge Active family Mellanaktivitet Övriga Sverige WHOPS Naturfenomen, Guidade turer Lokalbefolkning Meeting Konferens, teambuildning, speciella tillfällen Strategival Bastuflottens syfte är att utöka ICEHOTELs existerande sortiment av aktiviteter och att skapa mervärde till gästerna då den kommer att höja upplevelsegraden under både sommaren och vintern. Denna aktivitet vänder sig till turister, företag och Kirunas lokalbefolkning. Icefloe blir ett bra komplement som kan nyttjas både sommar- och vintertid och som kommer att göra besöket på ICEHOTEL ännu mer trivsamt, då en kombination av avkoppling och upplevelse är just vad man behöver efter en händelserik dag. Denna aktivitet kommer att erbjudas till besökare från 20 år och uppåt, men i målmans sällskap kan även personer under 20 år nyttja bastuflotten. ICEHOTEL kommer erbjuda övernattande gäster som deltar i aktiviteten en garanti för upplevelse av midnattssol eller norrsken. Denna garanti gäller under perioderna 1 juni-1 augusti och 1 december-1 mars. Om gästerna inte upplever något av dessa naturfenomen får de hyra flotten gratis om de återkommer inom ett år. Oavsett vilken årstid gäster hyr flotten kommer den vara belägen på en plats med en fantastisk vy. Under vintertid kommer gästerna ha utsikt över den otroliga skapelse som ishotellet är och vissa kvällar ha möjlighet att från första parkett beskåda himlafenomenet norrsken. Under sommartid kommer flotten vara belägen i vackra Torneälv med midnattssolen som bakgrund. 8

11 Icefloe kommer att vara i bruk under samma period som den övriga verksamheten är igång. Bastuflotten kommer att vara bokningsbar från torsdag till söndag på bestämda tider. Under sommaren (juni-augusti) kommer flotten att vara fastankrad vid stranden nedanför ICEHOTEL. Mellan klockan 15-17:30 ges möjlighet för gästerna att använda Icefloe på egen hand, det vill säga att de får sköta eldning och dylikt själva. Mellan klockan erbjuds en tur på Torneälv. Från september till april kommer Icefloe vara stationerad från klockan Under hela perioden måste bokningen av flotten ske senast klockan 11 dagen före bastubadet eftersom ICEHOTEL ska kunna göra förberedelser. Bokningen görs via hemsida, telefon eller reception. Icefloe vara en aktivitet som bidrar till att locka kunder till ICEHOTEL under sommaren. Marknadsföringen kommer främst att gå via Turistbyråer för att på bästa sätt synas och skapa medvetenhet hos turisterna. Kirunas turistbyrå kan även hjälpa till med att marknadsföra aktiviteten på visitlapland.se. Denna sida är betydelsefull för att kunna locka de internationella turisterna. För att locka den lokala befolkningen kommer marknadsföringen att bestå av annonser i Kiruna tidningen och via stora reklamannonser i busskurer. Då Kiruna är en relativt liten stad är förhoppningen att denna aktivitet kommer att spridas genom buzz marketing som betyder att nöjda kunder sprider budskapet vidare till vänner och bekanta. Marknadsplanering Öppettider Vi har gjort en uppskattning av antalet möjliga bokningar baserat på bastuflottens öppettider och själva tidsåtgången för aktiviteten. Bastuflotten kan ta emot tre sällskap per dag och varje bokning är cirka två och en halv timme lång. Bastuflotten kan bokas mellan torsdag till söndag och detta blir totalt 12 sällskap per vecka. ICEHOTEL har öppet 48 veckor per år vilket möjliggör 576 bokningar. En rimlig uppskattning är 192 sällskap per år, det vill säga fyra bokningar per vecka. 9

12 Prissättning Vi har valt att basera prissättningen på aktiviteten utifrån det unika som varumärket ICEHOTEL förmedlar och den exklusiva upplevelse som bastuflotten ger. Priset är per person och beror på om bastuflotten står stilla vid stranden eller om den går på tur på Torneälv. För att boka bastuflotten krävs ett sällskap på minimum fem personer. I priset ingår en 50 cl vattenflaska och en påse rensnacks. Det kommer även att finns möjlighet att köpa älgkorv och öl om så önskas. Priset för dessa är enligt nedan. Bastuflotte stilla Pris Bastuflotte på tur Pris Pris per person 500 kronor Pris per person 600 kronor Älgkorv Pris per styck Öl Pris per styck Pris 40 kronor Pris 60 kronor Företagets drift Den första investeringen är beställningen av badtunna och bastuflotte. I bastuflotten ingår pontoner, bastu, bastuaggregat, båtmotor samt montering till en fungerande enhet. Övriga kostnader som tillkommer är exempelvis personal, försäkring, ved och övriga förbrukningsartiklar. Personalen förväntas ha förarintyg för fritidsbåt då de kommer att sköta kvällsturen med guidning på Torneälv. Personalens arbetsuppgifter kommer bland annat att vara uppvärmning av bastu och badtunna, påfyllning av ved och andra förbrukningsartiklar samt städning. Under vintern kan även snöskottning och tillsyn av isvaken tillkomma. Då denna aktivitet kommer vara bokningsbar torsdag till söndag är det rimligt att anta att det krävs två personer för att sköta detta. Personerna som anställs kommer att vara deltidsanställda på 50 procent och arbetar varannan vecka. 10

13 etteig Vi tänker oss två mervärdeskapande aktiviteter för att ytterligare öka attraktionskraften hos Icefloe. Den första aktiviteten består av att hyra in en person som är väl förtrogen med jojk. Vi tror att kombinationen av bastubad, midnattssol/norrsken och jojk blir en vacker och oförglömlig upplevelse. Vi tänker att det samiska företaget Nutti Sámi Siida skulle vara ett utmärkt val av partner, eftersom de redan har ett samarbete med ICEHOTEL och tidigare har anordnat kvällar med samisk mat och jojk. Den andra aktiviteten knyter även den an till en musikalisk och kulturell upplevelse, nämligen anlitandet av en lokal trubadur som höjer stämningen längs färden över Torneälv. De här två aktiviteterna skulle också kunna göra det möjligt att ta ut ett högre pris per tur. ida TIDPLAN Beställning av bastuflotten Byggnation av bastuflotte Beställning av badtunna Intervju/Anställ personal Marknadsföring Planering/beställning av inventarier Leverans av bastuflotte Leverans av inventarier Leverans av badtunna Ställa i ordning inventarierna Icefloe i drift Utvärdering av Icefloe Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Designen av bastuflotten kommer att tilldelas studenterna vid Luleå tekniska universitet. Val av design sker i september, vilket ger studenterna 4 månader (från 1 maj till 31 augusti) att skicka in designritningar för Icefloe. Anledningen till att vi väljer att anordna tävlingen så pass tidigt är att vi vill att så många studenter som möjligt ska ha möjlighet att delta och vi tror att det är under sommartid som studenterna har mest tid för detta. Sedan dröjer det fram till februari innan nästa steg i planeringen tar fart, detta beror på att vi vill starta aktiviteten under sommarhalvåret. I början av februari kommer ritningen skickas till valt byggbolag för konstruktion av flotten. Tillverkningen av flotten (som inkluderar allt utom badtunnan) kommer att ske i mars och beräknas ta cirka 4 veckor. Badtunnan kommer att beställas separat från företaget Badbaljan 11

14 och även det sker i mars. Rekryteringen av personal till Icefloe kommer att pågå under mars och april och de förväntas börja jobba i början av maj. Marknadsföringen kommer att påbörjas i april och fortsätta kontinuerligt fram till augusti. Under denna period kommer ICEHOTEL att marknadsföra aktiviteten i busskurer, Kiruna bladet, på hemsidan samt via Kirunas turistbyrå där vi även kan få hjälp att marknadsföra aktiviteten på visitlapland.se. Under vinterhalvåret fokuseras marknadsföringen till visitlapland.se samt ICEHOTELs hemsida. Planering och beställning av inventarier kommer att ske under april månad för att säkerställa att allt hinner levereras i god tid innan öppning. Under maj kommer bastuflotten färdigställas genom att ställa inventarier på plats. Från och med juni och framåt beräknas bastuflotten vara i drift. I september kommer en utvärdering av aktiviteten att genomföras där efterfrågan kommer att stå i fokus. Om efterfrågan har varit hög kan ICEHOTEL se över en eventuell ökning av öppettiderna och därmed anställa en ytterligare person. is edö ig Vår startbudget visar att de initiala investeringskostnaderna är tämligen modesta och vi ser inget hinder för att banklån ska kunna tas för att täcka dessa kostnader. Vid granskning av resultat per månad under det första året visar Icefloe ett positivt resultat för samtliga månader utom april och maj. Denna positiva trend gör även att resultatet för år ett blir positivt. Vår budgeterade resultaträkning för år två visar att den positiva trenden vidhålls och att resultatet förbättras. Upprättad likviditetsbudget för de bägge inledande åren visar inte heller några finansiella problem, tvärtom uppvisar Icefloe en stark likvid förmåga att bära sig själv. När vi blickar ett par år framåt ser vi en ljus ekonomisk framtid för Icefloe. Vi tror att turismen kommer att öka i Kiruna med omnejd och vi tror också att ICEHOTEL har förmågan att attrahera dessa nya kunder. Sammanfattningsvis kan man säga att bastuflotten inte bara bär sina gäster; den bär även sig själv ekonomiskt. 12

15 Referenslista Hemsidor: aspx motor.eu/no/binary/yamaha%20k%c3%b6rfakta%20r%c3%b6d%202012_tcm pdf Sid 6 Personer: Sanna Ringmark, Kiruna turistbyrå Mirjam, Camp Alta Robert Fors, Vent tillverkarna i Norr AB Bengt Karlsson, Brännabergs Backstuga AB Jessica Mella Nilsson, Företagarna i Kiruna Evelina, Kirunas turistbyrå Elin, ICEHOTEL Mirjam, Camp Alta Årsredovisningar: ICEHOTEL årsredovisning

16 ilar ilaa nterer Intervju 1: Intervju med Sanna Ringmark på Kiruna turistbyrå, Vet ni om Torneälvscompaniet HB är verksamma? Då detta företag inte marknadsför sin aktivitet genom Kiruna turistbyrå så vet jag inte om de har någon verksamhet i dagsläget. Finns det någon efterfrågan på Torneälvscompaniets bastuflotte bland turisterna eller lokalt? Inga turister som frågar efter detta då denna bastuflotte inte marknadsförs genom turistbyrån. Vet i egenskap av Kirunabo att det är populärt att hyra denna bastuflotte bland Kirunas befolkning (privatpersoner). Tror ni att en bastuflotte skulle bli populär om den marknadsförs genom Kiruna turistbyrå? Turisterna frågar efter bastubad, men vet nog inte vad en bastuflotte är så de frågar inte specifikt efter det men skulle säkert vara intresserade. Intervju 2: Intervju med Mirjam på Camp Alta, Hur många av era övernattande gäster bokar er bastu? Vi har två bastur, en liten där det rymmer max 6 personer och en stor där man rymmer upp till 20 personer. Utav våra gäster så vill i princip alla grupper/sällskap boka den lilla bastun då dessa uppskattar att basta i ett slutet sällskap än i en kommunal bastu. Alltså om fem sällskap bor hos oss så är det fem sällskap som bokar den lilla bastun. Ni kan ringa Kirunas turistbyrå om mer information om hur många sällskap som bor hos oss då det är svårt att säga nu på en gång då vi lämnar information till dem varje år. Intervju 3: Intervju med Sanna Ringmark på Kirunas turistbyrå, Hur många bäddar hyrs ut per år på Camp Alta? År 2011 hyrdes det ut 1000 bäddar och under 2010 var det 700 som hyrdes ut på Camp Alta. På vintern är det mest människor som ska på turer och studentgrupper som hyr logi, medan på sommaren är mest privata sällskap som hyr stugor. Överlag bokar alla som bor på Camp Alta bastun vid besök. 14

17 Intervju 4: Intervju med Robert Fors på Vent tillverkarna i Norr AB, Hur mycket uppskattar du att en bastuflotte skulle kosta som är ca 8-10 meter lång, 3-4 meter bred, där det finns en badtunna och bastu som vardera rymmer 10 personer? En färdig bastu kan du köpa för tusen kronor, ram med pontoner och 20 hk motor blir tillsammans 110 tusen kronor. Badtunna 25 tusen kronor. Summan för allt detta blir då 195 tusen kronor! Då har du 55 tusen till annat pynt! 250 tusen totalt. Hur länge kan det ta att bygga denna bastuflotte med en bastu för personer, som är 10x4 meter? Med två man som bygger så tar det tre veckor att bygga. Intervju 5: Intervju med Bengt Karlsson som äger Brännabergs Backstuga AB, (Bengt Karlsson äger 2 stycken bastuflottar) Vad kostar det att bygga en bastuflotte för personer? Det kostar ca kr för allt material beroende på vilket material man vill ha. I detta ingår inga byggkostnader då jag själv har byggt ihop den. Till detta tillkommer båtmotor och ankare. Vad har du för pris per grupp eller person? Priset är 590 kr/person och då ingår det varmrätt, kaffe och kaka och grupperna är minimum 10 personer. Varje bokning avser 4 timmar. Jag har inte olika priser under vinter respektive sommarsäsong. Hur många gäster har du på ett år? Jag tror att det ligger på ca 500 gäster/år. Är det mest populärt bland företag eller privatpersoner? Nu när jag har verksamheten i Luleå är det mest privatpersoner som bokar. När jag hade verksamheten i Överkalix var det mest företag som bokade. 15

18 ilaa ettier aretsse a Öppettider Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Arbetstidsschema Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Anställd personal arbetar varannan vecka. 16

19 ilaa tartet Investeringskostnader Kronor Flotte Badtunna Övriga förbrukningsvaror Total investeringskostnad Flotte Komplett bastu Brygga med pontoner Motor 20 hk Räcke Ankare Vedbänk Badtunna Badtunna Flytlock Badtermometer Trappa Flytande bar poolmate Dricksglas Reningsverk Övriga förbrukningsvaror Bastuskopa & hink Termometer Ljuslyktor Handdukar Flytväst Vuxna Flytväst Barn Livboj 17

20 ilaa iiitetset 18

21 ilaa etera resltatrnin 19

22 ilaa etera alansrnin Budgeterad balansräkning Noter Kronor Per xx1231, år 1 Tillgångar Materiella anläggningstillgångar Ackumulerade avskrivningar Summa anläggningstillgångar Förutbetald kostnad- försäkring 491 Kassa Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Årets resultat Summa eget kapital Skulder Långfristiga låneskulder Leverantörsskulder 317 Skatteskuld på årets resultat Momsskuld Upplupna kostnader Summa skulder Summa eget kapital och skulder

23 ilaa reaeen anals En break-even analys gör man för att få fram den kritiska volymen och den kritiska intäkten, det vill säga hur många sällskap och hur stor intäkten måste vara för att få ett nollresultat. Vi har beräknat två break-even analyser för de två första verksamhetsåren, där den ena analysen endast omfattar intäkter och kostnader för bokning av flotten och där den andra analysen också inkluderar övrig försäljning. Det första verksamhetsåret består av 28 veckor och det andra verksamhetsåret består av 48 veckor. r nast ninartan ri frslnin Kritisk volym Rörliga kostnader Fasta kostnader Totala kostnader kr kr kr Intäkt per sällskap bastuflotte kr Rörliga kostnader per sällskap 473 kr Kritisk volym 96 st Kritisk intäkt Totala kostnader kr Rörliga kostnader kr Andel rörliga kostnader 12,19 % Kritisk intäkt kr Den kritiska punkten når vi med en volym på 96 stycken sällskap då vi kan se att intäkterna vid denna volym täcker de totala kostnaderna. 21

24 År 1, Bokningar samt övrig försäljning Kritisk volym Rörliga kostnader Fasta kostnader Totala kostnader Intäkt per sällskap bastuflotte Intäkt övrig försäljning per sällskap Summa intäkt Rörliga kostnader per sällskap Kritisk volym kr kr kr kr kr kr kr 76 st Kritisk intäkt Totala kostnader kr Rörliga kostnader kr Andel rörliga kostnader 26,39 % Kritisk intäkt kr Den kritiska punkten når vi med en volym på 76 stycken sällskap då vi kan se att intäkterna vid denna volym täcker de totala kostnaderna. 22

25 År, nast okningar, tan övrig försäljning Kritisk volym Rörliga kostnader Fasta kostnader Totala kostnader kr kr kr Intäkt per sällskap kr Rörliga kostnader per sällskap 392 kr Kritisk volym 130 st Kritisk intäkt Totala kostnader kr Rörliga kostnader kr Andel rörliga kostnader 12,94 % Kritisk intäkt kr Den kritiska punkten når vi med en volym på 130 stycken sällskap då vi kan se att intäkterna vid denna volym täcker de totala kostnaderna. 23

26 År, Bokningar samt övrig försäljning Kritisk volym Rörliga kostnader Fasta kostnader Totala kostnader kr kr kr Intäkt per sällskap Intäkt per sällskap tillbehör Summa intäkt kr kr kr Rörliga kostnader per sällskap kr Kritisk volym 106 st Kritisk intäkt Totala kostnader kr Rörliga kostnader kr Andel rörliga kostnader 30,19 % Kritisk intäkt kr Den kritiska punkten når vi med en volym på 106 stycken sällskap då vi kan se att intäkterna vid denna volym täcker de totala kostnaderna. 24

27 Bilaga otr Not 1 Omsättningen för år 1 är beräknad på en bokning avseende 10 personer per dag. Under en vecka blir det fyra bokningar och det är öppet 28 veckor under år 1. Under juni-september är priset när bastuflotten går på tur 480 kronor per person exklusive moms. Detta ger en intäkt på 480*10*4*4 = kronor/månad. Under oktober-december är priset per person 400 kronor exklusive moms. Detta ger ger en intäkt på 400*10*4*4 = kronor/månad. Not 2 Under not 2 har vi samlat övriga intäkter som består av försäljning av öl och grillad korv med bröd. Vi har antagit tre öl per person och tur och gäster på 28 veckor. Detta ger en intäkt på 1 120*3*48 kronor = kronor per år. Korvförsäljning har beräknats till en korv med bröd per person. Detta ger en intäkt på 1 120*35 kronor = kronor per år. Övriga intäkter per månad blir då kronor. Not 3 Personalkostnaderna baseras på att de två anställda arbetar 50 procent vardera, varannan vecka. Timlönerna är beräknade på 137,80 kronor per timme. Semesterersättning och obekväm arbetstid är inkluderad i timlönen. Antalet timmar totalt per månad är 144 timmar. Timlönerna har vi fått från hotell- och restaurangfacket. Arbetsgivaravgiften är 31,42 procent av lönesumman. Uppgift om försäkringar har vi hämtat från verksam.se. Timlön Arbetsgivaravgift Försäkringar Summa kostnader Not 4 Vi har fått ett pris på försäkring av bastuflotten från försäkringsbolaget If. En bastuflotte försäkras som en brygga och skydd för brand ingår i försäkringen. Priset är kronor/år. Not 5 Marknadsföringskostnaderna avser annonsering i Kiruna bladet och affischering i Kiruna centrums busshållplatser. Vi har räknat på fyra annonser i Kirunabladet á kronor per styck. Affischering i busshållplatser är räknat på tre busshållplatser i Kiruna centrum vilket 25

28 kostar kronor per busshållplats inklusive affisch. En kostnad för layout av annons och affischering är beräknad till kronor. Totalt blir detta kronor. Not 6 Vedkostnaderna är beräknade enligt uppgift från vår källa Östen Lejon som har angivit att vedförbrukning för en badtunna och en bastu under 8 timmar blir 0,6 m³ (0,3 m³ + 0,3 m³). Vedförbrukning: Öppet 4 dagar/vecka x 0,6 m³/dag = 2,4 m³ ved/vecka Under första verksamhetsåret (juni-december) ger detta en vedkostnad på kronor (28 veckor x 2,4 m³ x 400 kronor/m³). Priset för ved (400 kronor/m³) har vi hämtat från Not 7 Bränslekostnaderna är beräknade på att Icefloe gör turer på Torneälv under juni-september. Vi beräknar att båtmotorn körs 2 timmar per tur och det är en tur per dag. Detta ger åtta timmar körtid per vecka och totalt 128 timmar körtid för perioden juni-september. En 25 hk båtmotor drar ca 1,2 liter bensin per timme vid farten tre knop (om båten har måtten 4,58 m x 1,88 m och väger 260 kg). På grund av större mått och tyngre vikt beräknar vi att Icefloe kommer att dra ungefär det dubbla, dvs. 2,4 liter per timme. 128 timmar körtid ger en bränsleförbrukning på 307 liter och vid ett bensinpris på 14,13 kronor per liter får vi en bensinkostnad på 4340 kronor för perioden juni-september. Fakta om bränsleförbrukning har vi hämtat från motor.eu/no/binary/yamaha%20k%c3%b6rfakta%20r%c3%b6d%202012_tcm pdf Sid 6 Aktuellt bensinpris har vi hämtat från Not 8 Vattenförbrukningskostnader är beräknade enligt ett pris per m 3 vatten på 20,48 kronor. Vi har estimerat 3,1 m 3 vatten/vecka vilket ger oss en ger oss en kostnad på kronor för perioden juni-december (3,1*28*20,48 kronor). Not 9 Diversematerialposten på kronor består av betalning till design av bastuflotte, flytvästar, livboj, handdukar, ljuslyktor, termometer, bastuskopa, hink, städmaterial, baljor för vattenförvaring, ljus och bastudoft. 26

29 Not 10 Under posten Inköp övrigt har vi kostnader för vattenflaskor, öl, älgkorv, korvbröd och renssnacks, totalt kronor. Vi kommer att sälja öl och korv enligt not 2. Vatten och rensnacks ingår i priset. Älgkorven kostar 45 kronor per styck och vi beräknar att den kan delas i fem bitar. Kostnaden blir då 1 120/5*45 kronor = kronor. 8-pack korvbröd kostar 23 kronor vilket ger en kostnad på kronor (123 förpackningar*23 kronor). Vi beräknar att varje gäst dricker tre öl. Inköpskostnaden blir 1 120*3*12 kronor vilket blir kronor. Rensnacksen kostar 27 kronor per påse. Inköpskostnaden blir då 1120*27 vilket blir kronor. Kostnaden för vattenflaskorna som är på 0,5 liter och säljs i 24 pack blir 47*191,80 kronor vilket totalt ger kronor. Not 11 Avskrivningar på inventarien är beräknad enligt plan. Kostnaden för komplett bastuflotte är kronor. Den avskrivs på 5 år vilket ger en månatlig avskrivning på kronor ( /5/12). Not 12 Enligt Swedbank ligger räntan på ett lån utan säkerhet på 6-9 %. Vi har räknat med en räntesats på 7,5 procent. Not 13 Den materiella anläggningstillgången utgörs av bastuflotten. Not 14 Skulden består av ett banklån på initialt kr med räntan 7,5 procent. Amortering per månad är kronor. 27

Antagen av kommunstyrelsen:

Antagen av kommunstyrelsen: Strategi för besöksnäringen i Nykvarns kommun Antagen av kommunstyrelsen: 2017-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund... 2 Turism och besöksnäring... 2 Sverige som besöksmål... 2 Nykvarn som

Läs mer

Strategi för besöksnäringen i Ljungandalen Framtagen av Ånge kommun och Destination Ljungandalen

Strategi för besöksnäringen i Ljungandalen Framtagen av Ånge kommun och Destination Ljungandalen Strategi för besöksnäringen i Ljungandalen 2015-2020 Framtagen av Ånge kommun och Destination Ljungandalen Innehåll Inledning Idag och framtiden Bakgrund Byggstenar 1. Varumärke och kommunikation 2. Målgrupper

Läs mer

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande.

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande. Nails - Affärsidé Affärsidé Ge färg och glans till dina naglar! Vi erbjuder en mängd trendiga nyanser som skapar en skönhetskänsla. Vi säljer ett stort utbud av märket Catrine Arley med ett rimligt pris

Läs mer

Bilaga Marknadsplan 2016 Västerbottens Turism

Bilaga Marknadsplan 2016 Västerbottens Turism Bilaga Marknadsplan 2016 Västerbottens Turism Marknadsbeskrivningar Några av de faktorer vi tittar på vid val av marknader är gästnattsvolymer, tillväxtpotential, dygnsutlägg samt marknadens kännedom om

Läs mer

2013-01-11. O0008N Integrationskurs företagsekonomi

2013-01-11. O0008N Integrationskurs företagsekonomi 2013-01-11 O0008N Integrationskurs företagsekonomi Innehåll 1. Företagspresentation... 1 1.1 Affärside... 1 1.2 Vision... 1 1.3 Mål... 1 1.4 Strategi... 1 1.5 Verksamhetsbeskrivning... 1 2 Organisationen...

Läs mer

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag.

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag. VD s ord 2011 var ett spännande år, mycket hände och fort gick det! Vi startade året starkt med bra inflöde av affärer och avslutade året med vårt bästa rörelseresultat sedan starten. Vår rekryteringsverksamhet

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

* Aktör= besöksmål, restaurang, hotell, förening, hembygdsgård, butik, café, evenemang, aktivitet mm

* Aktör= besöksmål, restaurang, hotell, förening, hembygdsgård, butik, café, evenemang, aktivitet mm Vad är Upplev Lundaland? Under Kristi himmelfärd den 13-16 maj arrangeras Upplev Lundaland. Arrangemanget vänder sig till alla besökare och invånare som bor i Lundaland ( Kävlinge, Staffanstorp, Lund,

Läs mer

Reflektioner från föregående vecka

Reflektioner från föregående vecka Reflektioner från föregående vecka Finansieringsanalys Räkenskapsanalys Strategisk planering och Ekonomistyrning Samband strategisk planering och ekonomistyrning Strategisk planering Budgetering Budgetuppföljning

Läs mer

VATTENRIKET 2011 VATTENRIKET 2011. Utförd av Resurs AB, Februari 2012 på uppdrag av Kristianstads kommun

VATTENRIKET 2011 VATTENRIKET 2011. Utförd av Resurs AB, Februari 2012 på uppdrag av Kristianstads kommun VATTENRIKET 2011 Utförd av Resurs AB, Februari 2012 på uppdrag av Kristianstads kommun SAMMANFATTNING Totalt gjordes det 148 250 besök i Vattenriket under 2011. Juli månad toppar med över 22 000 besök.

Läs mer

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24 Namn Företag AFFÄRSPLAN Adress Telefon E-post Hemsida Affärsplan 2010.08.24 1 Sara Isaksson Pär Olofsson Innehåll AFFÄRSIDÉ 3 VISION, MÅL OCH STRATEGI 5 VERKSAMHET 7 KUND 8 KONKURRENTER 9 MARKNADSFÖRING

Läs mer

Eolus Vind AB (publ)

Eolus Vind AB (publ) Sida 1 av 5 DELÅRSRAPPORT För perioden 2005-09-01 2006-02-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

AFFÄRSPLAN UF-företagande

AFFÄRSPLAN UF-företagande Verksamhetsår: Skola: VD:ns namn: Adress: E-post: AFFÄRSPLAN UF-företagande FÖRETAGSNAMN: UF Innehåll 1. ORGANISATION OCH PERSONAL... 3 Förklara vad som ingår i de olika ansvarsområdena... 3 2. NÄTVERK...

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Gulmåran 769609-4767. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Gulmåran 769609-4767. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Gulmåran Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Bokning på tel. 0950-100 83 www.ansia.se E-post: ansia@ansia.se HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN!

Bokning på tel. 0950-100 83 www.ansia.se E-post: ansia@ansia.se HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN! Ansia ligger vid natursköna Umeälven. Nära till allt! Ansia är en modern camping med två-, fyra- och sex-bäddars stugor med självhushåll. Husvagn- och tältplatserna ligger i en öppen och trevlig miljö.

Läs mer

GiftToday Sweden AB (publ)

GiftToday Sweden AB (publ) Kvartalsredogörelse för GiftToday Sweden AB (publ) Org.nr. 556680-2145 2008-01-01 till 2008-09-30 GiftToday Sweden AB (Publ) Kvartalsredogörelse för perioden 1 januari till 30 september 2008. Nettoomsättningen

Läs mer

Roslagens Destinationsdag 2012 22 november. Teatern Norrtälje

Roslagens Destinationsdag 2012 22 november. Teatern Norrtälje Roslagens Destinationsdag 2012 22 november Teatern Norrtälje Vad är en destination? Ett geografiskt område där flera olika aktörer gemensamt bidrar till att göra området mer intressant och konkurrenskraftigt

Läs mer

Kvartalsrapport Tre månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Kvartalsrapport Tre månader i korthet avseende Garpcokoncernen Kvartalsrapport 2009-01-01 2009-03-31 Tre månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % och uppgick till 36 909 tkr (41 500 tkr). Rörelseresultatet (EBITDA) minskade

Läs mer

Resor, attraktioner & utmaningar. Äntligen får Stockholm och Sverige en riktig rese- och upplevelsemässa! www.upplevsverigemassan.

Resor, attraktioner & utmaningar. Äntligen får Stockholm och Sverige en riktig rese- och upplevelsemässa! www.upplevsverigemassan. Resor, attraktioner & utmaningar Äntligen får Stockholm och Sverige en riktig rese- och upplevelsemässa! Upplev Sverige är helt klart intressant. Vi har fokus på möten, privatresor och evenemang. De senare

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

EKONOMIHANDLINGAR 2013

EKONOMIHANDLINGAR 2013 LILLA ÅRSMÖTET 2014 EKONOMIHANDLINGAR 2013 INNEHÅLL FÖRKLARINGAR TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS ÅRSREDOVISNING 2013 (och på sista sidan en jämförelse mellan bokslutet 2013 och den rambudget som Stora

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

Kvartalsrapport. Utveckling första kvartalet. Nettoomsättningen uppgick till 63 277 tkr (67 208 tkr), en minskning med 6 %.

Kvartalsrapport. Utveckling första kvartalet. Nettoomsättningen uppgick till 63 277 tkr (67 208 tkr), en minskning med 6 %. Kvartalsrapport 2012 01 01 2012 03 31 Utveckling första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 63 277 tkr (67 208 tkr), en minskning med 6 %. Resultatet (EBITDA) uppgick till 7 984 tkr (8 552 tkr). Resultatet

Läs mer

Oden Control AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

Oden Control AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 (publ) Bokslutskommuniké 2006 År 2006 i korthet Intäkterna uppgick till 4 889 TSEK (4 066 TSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 203 TSEK (-996 TSEK) Avskrivningarna uppgick till 628 TSEK

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Double Income No Kids Resandet är en del av livsstilen. Ställer höga krav på tjänster och produkter och att destinationens löften infrias.

Double Income No Kids Resandet är en del av livsstilen. Ställer höga krav på tjänster och produkter och att destinationens löften infrias. VÅRA MARKNADER En sammanfattning av den globala resenären i respektive internationell marknad som Tourism in Skåne arbetar mot, samt planerade marknadsföringsaktiviteter för 2015 MÅLGRUPPER DINKs Double

Läs mer

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Förord Besöksnäringen räknas som världens största och snabbast växande näring. Den turistiska omsättningen i Sverige 2012 närmade sig 300 miljarder. Den turistiska

Läs mer

Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011

Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011 Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011 Öppning av BrandWorld i Halmstad och Löddeköpinge Nettoomsättningen minskade med 13,5 %, 30.405 TSEK (35.140 TSEK) Resultat per aktie uppgick

Läs mer

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Årgång 9 Nr 9 December 2006 BILDER FRÅN HALLOWEEN BASTUN ÄR ÖPPEN BASAR PÅ SKOLAN JULMARKNAD I UR OCH SKUR INVIGNING AV SKOLAN 0-12ÅR NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Spelschema för årets fotbollsmästerskap! island tyskland Söndag 14/7 Växjö Arena, Växjö. Söndag 14/7 Kalmar Arena, Kalmar

Spelschema för årets fotbollsmästerskap! island tyskland Söndag 14/7 Växjö Arena, Växjö. Söndag 14/7 Kalmar Arena, Kalmar ! Onsdagen 10/7 Onsdagen 10/7 Torsdag 11/7 Torsdag 11/7, Fredag 12/7 Fredag 12/7 Lördag 13/7 Lördag 13/7 Söndag 14/7 Söndag 14/7 Måndag 15/7 Måndag 15/7 Tisdag 16/7 Tisdag 16/7 Onsdag 17/7 Onsdag 17/7

Läs mer

CITY HOTELL ESKILSTUNA

CITY HOTELL ESKILSTUNA CITY HOTELL ESKILSTUNA 562-3548_City Hotell_folder_125x250.indd 1 2013-11-13 16:32 562-3548_City Hotell_folder_125x250.indd 2 2013-11-13 16:32 CITY HOTELL ESKILSTUNA Övernatta hos oss när du är i Eskilstuna!

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR ECORUB AB (PUBL) JANUARI - JUNI 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR ECORUB AB (PUBL) JANUARI - JUNI 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR ECORUB AB (PUBL) JANUARI - JUNI 2012 o Nettoomsättning för perioden 2,5 Mkr (2,3) o Resultat efter finansnetto 0,2 Mkr (-0,7) o Resultat per aktie -0,02 kr (-0,27) o Likvida medel vid

Läs mer

Conventum Arena, Örebro

Conventum Arena, Örebro TRAVEL&TASTE Boka monte Conventum Arena, Örebro Resemässa 14 februari i Örebro 201514 februari En mässa med resor och världens kök SMAKA PÅ VÄRLDEN! Lördagen den 14 februari 2015 går den tredje upplagan

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen:

Antagen av kommunstyrelsen: Strategi för besöksnäringen i Nykvarns kommun Antagen av kommunstyrelsen: 2014-12-01 Innehållsförteckning Besöksnäringen en allt viktigare näring... 2 Hållbar tillväxt för företag och destinationer...

Läs mer

Fråga 5.. poäng (3p) Fråga 4.. poäng (6p)

Fråga 5.. poäng (3p) Fråga 4.. poäng (6p) Industriell ekonomi Provmoment: Salstentamen, 7,5 högskolepoäng TentamensKod: Tentamensdatum: 160531 Tid: 9.00-13.00 Hjälpmedel: Räknedosa Totalt antal poäng på tentamen: 20p För att få respektive betyg

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Affärsplan. Umeå 2005-11-29

Affärsplan. Umeå 2005-11-29 Umeå 2005-11-29 UF Stay Down Victor Setterberg, Johan Asmus Mats Karlsson, Julia Lund Dragonskolan Dragongatan 1 903 22 Umeå uf_staydown@hotmail.com www.staydown.se 1(9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ)

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Periodens resultat förbättrades med 0,2 MSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till 0,8 MSEK ( 0,6 MSEK ). Väsentliga händelser

Läs mer

Nickstabadets Camping & Vandrarhem i Nynäshamn

Nickstabadets Camping & Vandrarhem i Nynäshamn 2014-05-09 Nickstabadets Camping & Vandrarhem i Nynäshamn Delårsrapport januari mars 2014 Nettoomsättningen ökade med 82 % under första kvartalet Resultatförbättring med nästan 3 MSEK mot föregående år

Läs mer

KONFERENS BLAND TOPPARNA. Möten och avkoppling i exklusiv miljö.

KONFERENS BLAND TOPPARNA. Möten och avkoppling i exklusiv miljö. KONFERENS BLAND TOPPARNA Möten och avkoppling i exklusiv miljö. PRISEXEMPEL KONFERENSPAKET Deluxe TREEHOTEL KONFERENS Likt ett av våra trädrum, The Cabin, kan även ni försvinna in bland norrländska, högresta

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2010-31 december 2010 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31

Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31 Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31 1 Sammanfattning av delårsrapport (koncernen) Andra kvartalet 2014-10-01 till 2014-12-31 (tkr) Nettoomsättningen uppgick till 6 712 Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Omsättningen minskade med 51 % till 2 156 tkr (4 409 tkr) Orderingången

Läs mer

TEIE53 Extra case Far & Flyg AB

TEIE53 Extra case Far & Flyg AB TEIE53 Extra case Far & Flyg AB 1. Samtliga uppgifter behandlar företaget Far & Flyg AB. Läs därför noga igenom den introducerande beskrivningen av företaget. Läs även hela uppgiften innan du löser den.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

HUI Research På uppdrag av Eda kommun

HUI Research På uppdrag av Eda kommun Turismens effekter på omsättning och sysselsättning i Eda kommun 2012 HUI Research På uppdrag av Eda kommun April 2013 Turistiska nyckeltal 2012 Eda kommun och Värmland Eda 2012 Värmland 2012 Bruttoregionprodukt

Läs mer

Finland. 5, 5 miljoner invånare 4 miljoner besök i Sverige Källor: CIA World Factbook (2015) & IBIS 2014, Tillväxtverket/Markör

Finland. 5, 5 miljoner invånare 4 miljoner besök i Sverige Källor: CIA World Factbook (2015) & IBIS 2014, Tillväxtverket/Markör Finland 5, 5 miljoner invånare 4 miljoner besök i Sverige 2014 Källor: CIA World Factbook (2015) & IBIS 2014, Tillväxtverket/Markör Sveriges position för Finländaren som hemma, men lite bättre 2015-07-22

Läs mer

1 februari 1999 THE EMPIRE AB. Bokslutskommuniké

1 februari 1999 THE EMPIRE AB. Bokslutskommuniké 1 februari 1999 THE EMPIRE AB Bokslutskommuniké Styrelsen rekommenderar bolagsstämman att dela ut Skultuna Messingsbruk till The Empires aktieägare. Eftersom förhandlingar pågår om försäljning av en minoritetspost

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Stark tillväxt under 2000 - lönsamhet inom räckhåll

Stark tillväxt under 2000 - lönsamhet inom räckhåll Page 1 of 6 NetOnNet AB (publ) Bokslutskommuniké, januari - december Jämförelser i rapporten har, om inte annat angetts, skett med samma period 1999. Stark tillväxt under - lönsamhet inom räckhåll Försäljningen

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari mars Omsättningen minskade med 43 % till 1 190 tkr (2 093 tkr) Orderingången

Läs mer

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING FÖRE UPPGIFTER... 2 3.1 KOKOKADAI... 2 3.2 BONGO... 2 3.3 KONTERA... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 3.4 SPANNARPS ALUMINIUM... 3 3.5 GIOVANNI SVENSSON... 3 3.6 ISGÄRDE... 3 3.7 SMYCKESKRINET...

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Nytt ärendehanteringssystem Public 360 AKK2016/ Besöksplan. Kommunstyrelsen. Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner

Nytt ärendehanteringssystem Public 360 AKK2016/ Besöksplan. Kommunstyrelsen. Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Nytt ärendehanteringssystem Public 360 AKK2016/399-9 Besöksplan Kommunstyrelsen Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunstyrelsen Datum: 2016-11-29 219/2016 För revidering

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Delårsrapport januari mars

Delårsrapport januari mars 2016-05-12 Frösö Camping & Stugby Delårsrapport januari mars 2016 Nettoomsättningen ökade drygt 50 % under första kvartalet Resultatförbättring med drygt 2,2 MSEK mot föregående år Bra bokningsläge inför

Läs mer

Analys av förutsättningar för kommersiellt boende i Nybro kommun

Analys av förutsättningar för kommersiellt boende i Nybro kommun Analys av förutsättningar för kommersiellt boende i Nybro kommun Uppdragets syfte Att undersöka förutsättningarna för kommersiellt boende (Hotell/stugby) i Nybro kommun Frågeställningar: Finns det behov

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2007

Delårsrapport januari juni 2007 Delårsrapport januari juni 2007 Ändrad detaljplan i Söderhamn möjliggör avstyckning av 20 fritidstomter från Stenö Camping. Möruddens Camping på Hammarö, utanför Karlstad förvärvades. Östermalms IP har

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2014 31 december 2014 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

Bran schi nrikt ad lä rling sutbildning inom besöksnäringen

Bran schi nrikt ad lä rling sutbildning inom besöksnäringen VIP Branschinriktad lärlingsutbildning VÄRDSKAP I PRAKTIKEN inom besöksnäringen Branschinriktat projekt inom besöksnäringen. November 2012 Mars 2013 Samarbetsprojekt mellan Arbetsförmedlingen och Entreprenörerna

Läs mer

Aktiviteter! Utomhus

Aktiviteter! Utomhus Aktiviteter! Utomhus Bastubad och vedeldad badtunna I nära anslutning till Villa Hofsnäs pensionat nere i Torpasjön ligger vår bastuflotte. Här kan ni träffas för en stunds avkoppling tillsammans med kollegor

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2008-09-01 2008-11-30 (3 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och dotterbolagen

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

TEM 2014 LOFSDALEN LOFSDALEN 2014. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Lofsdalen 2014. Inklusive åren 2005-2013

TEM 2014 LOFSDALEN LOFSDALEN 2014. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Lofsdalen 2014. Inklusive åren 2005-2013 TEM 2014 LOFSDALEN Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Lofsdalen 2014 Inklusive åren 2005-2013 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Lofsdalen 2014

Läs mer

Tillgänglighet och transporter sett ur besöksnäringens mjuka perspektiv 2012-03-23

Tillgänglighet och transporter sett ur besöksnäringens mjuka perspektiv 2012-03-23 . Tillgänglighet och transporter sett ur besöksnäringens mjuka perspektiv Hos oss är allt och alla som besökaren möter: Vad vill vi förbättra? Vi vet att vi behöver nå fler internationella gäster för att

Läs mer

TEM 2013 FUNÄSDALEN FUNÄSDALEN 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Funäsdalen 2013. Inklusive åren 2004-2012

TEM 2013 FUNÄSDALEN FUNÄSDALEN 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Funäsdalen 2013. Inklusive åren 2004-2012 TEM 2013 FUNÄSDALEN Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Funäsdalen 2013 Inklusive åren 2004-2012 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Funäsdalen

Läs mer

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Budget

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Affärsplan tips och råd till UF-företag och lärare 2013-14

Affärsplan tips och råd till UF-företag och lärare 2013-14 Affärsplan tips och råd till UF-företag och lärare 2013-14 Vad är en affärsplan? Affärsplanen är en beskrivning över vad ni ska göra i ert UF-företag under hela UF-året, dvs från starten fram till avvecklingen.

Läs mer

Nettoomsättning (kkr) VERKSAMHET

Nettoomsättning (kkr) VERKSAMHET ÅRSREDOVISNING 2013 Nettoomsättning (kkr) 1 500 1 200 900 600 300 0-300 -600 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2013 omfattar 16 månader VERKSAMHET

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Årsredovisning för Hammarby IF Ishockeyförening Räkenskapsåret

Årsredovisning för Hammarby IF Ishockeyförening Räkenskapsåret Årsredovisning för Hammarby IF Ishockeyförening Räkenskapsåret 2016-05-01-2017-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 1 Balansräkning 2-3 Tilläggsupplysningar 4 Upplysningar

Läs mer

Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ) Kvartalsrapport januari mars 2012

Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ) Kvartalsrapport januari mars 2012 Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ) Kvartalsrapport januari mars 2012 Resultatet för kvartalet i korthet Nettoomsättningen uppgick till 1 478 KSEK (224 KSEK) Resultatet uppgick till - 2 606 KSEK

Läs mer

Bidrag till tävlingen Bästa vara

Bidrag till tävlingen Bästa vara Haganässkolan, Älmhult Erik Nilsson tel. 070-574 97 18 Vår affärsidé: Att skapa snyggt designade kökstillbehör där funktion och kvalité står i centrum. Bidrag till tävlingen Bästa vara Bakgrund ES Design

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING Sid 1 EKONOMISK REDOVISNING 2014 Hsb Brf Alströmer i Alingsås Sid 2 INTÄKTER INTÄKTER 2014 5% 4% 4% 17% Årsavgifter Hyror Vattenintäkter Övriga intäkter El intäkter 2014 2013 Årsavgifter 5 081 076 5 082

Läs mer

FENIX OUTDOOR INTERNATIONAL AG Delårsrapport nio månader,

FENIX OUTDOOR INTERNATIONAL AG Delårsrapport nio månader, FENIX OUTDOOR INTERNATIONAL AG Delårsrapport nio månader, 2015-01-01 2015-09-30 Tredje kvartalet 2015-07-01 2015-09-30 INNEHÅLL Sid. FINANSIELL INFORMATION KALENDARIUM EKONOMISK INFORMATION 1 Perioden

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q2 2013

DELÅRSRAPPORT Q2 2013 DELÅRSRAPPORT Q2 2013 JOJKA COMMUNICATIONS AB (PUBL) 556666-6466 (JOJK) 22 JULI 2013 STYRELSEN FÖR JOJKA COMMUNICATIONS AB Siffror i sammandrag Januari juni 2013 Januari juni 2013 jämfört med motsvarande

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

RESULTATRÄKNING NOT

RESULTATRÄKNING NOT 030101 020101 RESULTATRÄKNING NOT -031231-021231 RÖRELSENS INTÄKTER Nettoomsättning Årsavgifter 3 531 696 3 528 696 Hyresintäkter 401 198 382 813 Övriga rörelseintäkter 765 585 Summa nettoomsättning 3

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ( )

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ( ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ (1998-12-01 -- 1999-11-30) H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 32.977 (MSEK 26.650), en ökning med 24% jämfört med föregående år Försäljningen i jämförbara butiker ökade på samtliga

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR C SECURITY SYSTEMS AB (publ) JANUARI - MARS 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR C SECURITY SYSTEMS AB (publ) JANUARI - MARS 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR C SECURITY SYSTEMS AB (publ) JANUARI - MARS 2015 1 PERIOD 1 JANUARI - 31 MARS 2015 Nettoomsättningen uppgick till KSEK 261 (354) Rörelseresultatet uppgick till KSEK -787 (-282) Resultatet

Läs mer