Ann-Marie Keskitalo Fredrik Öhman Elenor Lejon Maria Segerlund Jessica Sundquist

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ann-Marie Keskitalo Fredrik Öhman Elenor Lejon Maria Segerlund Jessica Sundquist"

Transkript

1 Icefloe Ann-Marie Keskitalo Fredrik Öhman Elenor Lejon Maria Segerlund Jessica Sundquist

2 Innehållsförteckning Företagspresentation... 1 Affärsidé... 1 Bakgrund och organisation... 1 Verksamhetsbeskrivning... 2 Design av Icefloe... 2 Extern och intern analys... 3 Marknadsbeskrivning... 3 Väder och klimat... 3 Branschanalys... 4 Nulägesanalys... 5 Segmentgrupper... 6 Erbjudanden... 6 Strategival... 8 Marknadsplanering... 9 Öppettider... 9 Prissättning Företagets drift Konceptutveckling Tidplan Ekonomisk bedömning Referenslista Bilagor Bilaga 1 - Intervjuer Bilaga 2 - Öppettider och arbetsschema Bilaga 3 - Startbudget Bilaga 4 - Likviditetsbudget Bilaga 5 - Budgeterad resultaträkning Bilaga 6 - Budgeterad balansräkning Bilaga 7 - Break-even analys Bilaga 8 - Noter... 25

3 Företagspresentation Affärsidé Icefloe är en unik bastuflotte vid Torneälvens strand i natursköna Jukkasjärvi. Våra besökare ges en varm och avkopplande upplevelse som kan kryddas med midnattssol eller norrsken. Bakgrund och organisation ICEHOTEL AB med säte i Jukkasjärvi, Kiruna kommun, bildades 1983 och är ett dotterbolag till Kaamos i Jukkas AB. ICEHOTEL AB är moderbolag till ICEHOTEL Creative Experience AB och ICEBAR AB. Nettoomsättningen för koncernen var det senaste räkenskapsåret cirka 129 miljoner kronor. Verksamheten är från 1 september 2010 uppdelad i två verksamheter. Turismverksamheten bedrivs i ICEHOTEL AB. ICEHOTEL Creative Experience AB är det företag som ansvarar för isverksamheten, inkluderat byggnation av ICEHOTEL, isproduktion och franchisekonceptet ICEBAR by ICEHOTEL. ICEHOTEL AB bedriver verksamhet året runt där vinterhalvåret står för 78 procent av omsättningen. Den geografiska fördelningen av företagets gäster ser ut enligt följande: en tredjedel är från Sverige, en tredjedel är från Storbritannien och resterande är från övriga världen med tyngdpunkt på Europa och USA. ICEHOTEL AB är uppdelat i två affärsområden: Hotell och Adventure. Affärsområdet Hotell är det största och omfattar hotell, konferensverksamhet, butik och restaurang. Affärsområdet Adventure driver aktiviteter såsom skoterturer, forsränning, fiske och andra aktiviteter. Det är i detta affärsområde som den nya aktiviteten med bastuflotte ingår. Organisationen avseende styrning och beslutsrätt finns redan inom ICEHOTEL AB och vi ser inget behov av att förändra nuvarande organisationsstruktur. 1

4 Verksamhetsbeskrivning Icefloe är en bastuflotte som kommer att vara tillgänglig för ICEHOTELs gäster och även andra besökare. Under sommaren kommer gästerna att kunna njuta av både bastu och badtunna under en och samma åktur med möjlighet till midnattssol i horisonten. Vintertid är flotten stationerad i närheten av en isvak vilket ger vågade gäster en möjlighet att testa sina gränser då det gäller kyla. Vissa kvällar kommer även naturen att bjuda på ett spektakulärt skådespel i form av norrsken. För att få en känsla av traditionellt bastubad får man efteråt tvätta av sig med en skopa. Det kommer att finnas två djupa tunnor innehållandes varmt och kallt vatten som man själv blandar till önskad temperatur. Icefloe inriktar sig på avslappning och välbehag och kan ses som ett bra komplement till ICEHOTELs mer fartfyllda aktiviteter; gästerna kan slappna av och reflektera över den gångna dagen. För de personer som vill göra åkturen ytterligare minnesvärd finns det möjlighet att grilla älgkorvsparisare på aggregatet. Under sommaren kommer det ges tillfälle att lyssna till en guide som berättar om Torneälvs omgivning och dess historia. Då ICEHOTEL är ägarna av Icefloe kommer bokningen att ske via deras hemsida, telefon samt på plats via receptionen. För gäster som kommer och övernattar på ICEHOTEL kommer denna kvällsaktivitet att erbjudas som en möjlighet till att ytterligare förgylla besöket. Design av Icefloe Vi tänker oss att designen av Icefloe ska utformas av studenter som läser programmet Civilingenjör Arkitektur vid Luleå Tekniska Universitet. Det kommer att utlysas en tävling och det vinnande bidraget belönas med kronor. Tävlingens restriktioner är flottens storlek, att den ska bestå av en badtunna och bastu (inklusive förrum- och omklädningsrum) samt att flotten ska föra gästerna närmare naturen. I övrigt ger vi studenterna fria tyglar. 2

5 Extern och intern analys Marknadsbeskrivning Målgrupperna för denna utökade verksamhet inom ICEHOTEL är invånarna i Kiruna kommun och dess omnejd, företag och turister. Den största målgruppen är turisterna då besöksnäringen är mycket stor i Kiruna. Turismen omsätter 575 miljoner kronor per år och antalet kommersiella gästnätter per år är varav 30 procent är utländska besökare. 1 Turisterna som besöker Kiruna är ute efter annorlunda upplevelser så detta är ett komplement till det redan unika konceptet. Antalet besökare på ICEHOTEL under ett år är och då står privatresemarknaden för 80 procent och resterande är företagskunder. 23 I Kiruna finns det förutom arbetsgivaren LKAB cirka privata företag som är registrerade hos Bolagsverket. 4 Företagen är också en målgrupp för Icefloe då den kan bokas i samband med konferenser, möten eller andra företagsrelaterade aktiviteter. En annan målgrupp är befolkningen i Kiruna. Antalet invånare i kommunen är varav 60,6 procent är mellan år. Det är inom den här ålderskategorin som det största antalet besökare finns. 5 Cirka personer av Kirunas befolkning bor i Centralorten och resterande del är spridd runtomkring i ett 50-tal byar. 6 Vi tror att Kirunaborna skulle uppskatta denna aktivitet då den ökar utbudet av fritidsaktiviteter. Väder och klimat Kiruna har naturfenomen i form av midnattssol, polarnätter och norrsken. Midnattssolen varar under 50 dygn från slutet av maj till mitten av juli. Under denna period går solen aldrig under horisontlinjen, vilket betyder att det är ljust dygnet runt. Polarnätter varar under 20 dygn från december, under denna period går solen inte över horisontlinjen, vilket blir motsatsen till midnattssol. 7 Norrsken är ett ljusfenomen som spelar över himlavalvet, det är vanligtvis Årsredovisning ICEHOTEL 4 Jessica Mella Nilsson, Företagarna i Kiruna aspx

6 grönt men kan även anta röda, violetta, blåvita och gulaktiga kulörer. Norrskenet ses bäst då det är mörkt och klart väder. 8 I Kiruna existerar det variationer gällande klimat och väder. I centrala Kiruna är det nästan aldrig kallare än 20 minusgrader. Centrala Kiruna ligger cirka 20 mil norr om Polcirkeln och 500 meter ovan havsnivå vilket kan ha en viss förklaring till temperaturen. I Jukkasjärvi vid Torneälvens dalgång brukar temperaturen däremot hålla sig under 30 minusgrader. Kiruna är som man kan säga en kontrastkommun. 9 Branschanalys I det här avsnittet kommer vi att presentera ett antal viktiga förhållanden i syfte att ge en bättre uppfattning om hur attraktiv branschen är att verka i för Icefloe. I dagsläget finns det ingen konkurrent som har en likadan affärsidé som Icefloe. Det finns dock en konkurrent, Camp Alta, som erbjuder ett liknande erbjudande med bastubad och relaxavdelning och de befinner sig vid Altasjön, endast två kilometer från ICEHOTEL. 10 Förutom konkurrenter finns det andra aktiviteter i form av det som erbjuds av ICEHOTEL och Kiruna city som kan påverka tillströmningen till Icefloe. När det gäller byggandet av bastuflotten finns det många byggbolag i Kiruna och därmed finns en stor möjlighet till att finna ett förmånligt alternativ. Andra leverantörer till denna verksamhet är exempelvis försäljare av ved och andra förbrukningsvaror. Vi kunde utifrån ett samtal med Sanna Ringmark på Turistbyrån i Kiruna göra en bedömning att det finns en marknad för Icefloe. Hon har erfarenhet av att turister efterfrågar bastubad. Dock upplyste Sanna oss om att det kan uppstå ett informationsproblem för turisterna då inte alla (speciellt utländska) turister vet vad en bastuflotte är. Hon påpekade att intresse för en bastuflotte även verkar finnas bland Kiruna kommuns invånare (se bilaga 1). Vi tror att Icefloe kan locka en stor kundgrupp då den kommer att vara en del av ICEHOTEL och därav förknippas med ett starkt varumärke handelsbolag. 4

7 Nulägesanalys Vid planeringsarbetet av ICEHOTELs nya aktivitet har vi undersökt vilka styrkor, svagheter, möjligheter och hot som kan påverka sjösättningen av projektet. Undersökandet av dessa faktorer tjänar till att ge en bättre strategisk överblick. Vi ser att det finns potential till ökad beläggning under sommarsäsongen och tack vare bra marknadsföringsmöjligheter och ett välinarbetat varumärke kan bastuflotten snabbt bli en del av ICEHOTELs redan attraktiva utbud. En annan fördel är att bastuflotten har en relativt låg investeringskostnad och låga löpande kostnader. Personalens driftighet och deras höga kompetens vad gäller paketering av friluftsaktiviteter är också en styrka som bidrar till positiva tankar kring såväl den nya aktiviteten som hela ICEHOTELs verksamhet. Vi ser även att den positiva bastuupplevelsen kan bidra till ökad beläggning genom att nöjda kunder sprider detta vidare. Kiruna upplever just nu ett uppsving med ökad regional tillväxt. Vi kan möta denna utveckling genom ICEHOTELs goda marknadsföringskanaler, det vill säga att vi lätt kan nå nya kunder som lockats till regionen av andra skäl, till exempel gruvexploateringen. Vi ser också en möjlighet att kunna använda större finansiella medel på marknadsföring i och med att det givits ökade ekonomiska resurser för besöksnäringen i norr (via EU och andra finansiärer). En självklar sanning är att ett bastubad i ICEHOTELs regi blir så mycket mer än ett vanligt bastubesök. På bastuflotten erbjuds en färd i midnattssol sommartid och en chans till norrsken under vinterhalvåret. Kirunas naturfenomen spelar därför en viktig roll eftersom vi tror att det även kan locka kunder som vanligtvis inte är intresserade av bastubad. Det största konkurrensmässiga hotet utgörs av Camp Alta, vilka har en stationär bastu vid Altasjön. Vi anser att ICEHOTELs varumärke och deras goda marknadsföringsmöjligheter ger dem en fördel gentemot deras konkurrent. Ett annat möjligt hot är beståndet av privata bastuflottar, men det är svårt att analysera hur många privata bastuflottar som finns i Kiruna med omnejd. 5

8 Segmentgrupper Det finns olika segmenteringsgrupper inom turism och föreningen Swedish Lapland Tourism har definierat fyra olika målgrupper: DINKS, WHOPS, Active family och Corporate meetings. DINKS (Double Income, No Kids) beskrivs som par utan barn och denna målgrupp förknippas med resande; de har troligtvis själva haft resande föräldrar och eventuellt reser de mycket i både arbetet och privat. Dessa människor ställer höga krav på resetjänster och produkter och då de är vana resenärer förväntar de sig att det som destinationen lovar uppfylls. DINKS har ofta lite fritid och tidsbrist och därmed värderar de fritiden högt. Målgruppen vill kunna göra en resa som skapar en image och ger berättarvärde. 11 WHOPS (Wealthy Healthy Older People) är äldre par med utflugna barn. Denna målgrupp består av friska personer som oftast har tid och pengar då delar av denna målgrupp inom de närmaste åren kommer att gå i pension. En stor del av denna målgrupp spenderar sin tid och pengar på att unna sig lite vardagslyx genom nöjen, resor och upplevelser. WHOPS brukar ha ett stort intresse för kultur och naturupplevelser. 12 Corporate meeting handlar om att erbjuda möten och konferenser i världsklass. Denna internationella mötes- och Incentivemarknad nås bäst via bland annat agenter som specialiserar sig inom B2B-segmentet på respektive marknad. Denna målgrupp värdesätter bra boende, mat och ett stort utbud av kringaktiviteter. De har även behov av tidseffektivitet och hög tillgänglighet. 13 Active family är en familj som har ordnad ekonomi. De vill semestra tillsammans med sina barn och de vill ge sina barn en trygg uppväxt. Denna målgrupp är till större del från Europa. 14 Erbjudanden Efter att ha pratat med Evelina på Kirunas turistbyrå fick vi veta att det är tre huvudsakliga länder som Kiruna näringsliv riktar sin marknadsföring mot, nämligen Japan, Tyskland och Storbritannien. Vi fick bekräftelse av Elin på ICEHOTEL att även de riktar sig mot dessa målgrupper och där Tyskland och Storbritannien är huvudgrupperna. För att vi ska kunna

9 skapa erbjudanden som tilltalar varje land och målgrupp har vi delat upp målgrupperna inom länderna enligt Swedish Laplands segmenteringsmodell. I Japan tror vi att det mestadels finns WHOPS, då japanerna karaktäriseras som rika gäster, som gärna vill få kultur- och naturupplevelser. Enligt statistik från Visit Lapland uppgår antalet japanska turister till dryga I Kiruna är det bland annat norrsken, midnattssol och den samiska kulturen som lockar. Vi tror därför att denna målgrupp kommer att uppskatta både bastubad och den vackra natur som omger Icefloe. Det totala antalet turister från Tyskland uppgår till ca och bland dessa finns målgruppen WHOPS. Baserat på statistik om Kiruna kommun kunde vi göra bedömningen att Corporate meeting gruppen kommer alla årstider förutom sommartid och att WHOPS besöker Kiruna året om. Tyskarna har enligt Tillväxtverket ett stort intresse för natur och kultur och det är allmänt känt att de har en stor fascination för älgar. Därför kommer det att erbjudas en delikatess i form av älgkorv som tillreds med hjälp av halster i bastun. I Storbritannien har vi identifierat målgruppen DINKS, detta beror på att den brittiska målgruppen främst består av yngre personer som är intresserade av en aktiv semester. Enligt statistik så beräknas de brittiska turisterna till Vi tror att dessa turister är intresserade av berättelser om Torneälv och under vintern finns möjlighet att bada isvak. De norska turisterna karaktäriseras av familjer som är på väg till kustlandet i Norr-och Västerbotten för att semestra. Denna grupp klassificerar vi som Active family och Icefloe blir för dem en mellanaktivitet utan övernattning. De svenska besökarna (exklusive Kirunas lokalbefolkning) består av WHOPS som vill uppleva naturfenomen som skiljer sig från deras vardagliga liv. Vi finner att ordervinnaren för dessa långväga besökare är naturfenomen och guidade turer. Vi tänker oss att lokalbefolkningen i Kiruna kännetecknas av företag och myndigheter som vill ha en plats för mindre konferenser och teambuilding. För denna grupp är det inte naturupplevelsen som är det väsentliga utan att de kan erbjuda sina anställda en plats för företagsrelaterade aktiviteter. I lokalbefolkningen ser vi även en grupp människor som i samband med möhippa/svensexa, födelsedagar och andra festliga tillfällen vill besöka flotten för en trevlig kväll. De två grupperna i lokalbefolkningen samlar vi som en helhet i målgruppen Meeting, då det handlar om såväl kommersiella som privata möten. 7

10 Målgruppsländer Segmentgrupper Ordervinnare Japan WHOPS Naturfenomen, Guidade turer WHOPS Älgkorv, Naturfenomen Tyskland Corporate meeting Älgkorv, Naturfenomen Icefloe Storbritannien DINKS Naturfenomen, isvak Nordnorge Active family Mellanaktivitet Övriga Sverige WHOPS Naturfenomen, Guidade turer Lokalbefolkning Meeting Konferens, teambuildning, speciella tillfällen Strategival Bastuflottens syfte är att utöka ICEHOTELs existerande sortiment av aktiviteter och att skapa mervärde till gästerna då den kommer att höja upplevelsegraden under både sommaren och vintern. Denna aktivitet vänder sig till turister, företag och Kirunas lokalbefolkning. Icefloe blir ett bra komplement som kan nyttjas både sommar- och vintertid och som kommer att göra besöket på ICEHOTEL ännu mer trivsamt, då en kombination av avkoppling och upplevelse är just vad man behöver efter en händelserik dag. Denna aktivitet kommer att erbjudas till besökare från 20 år och uppåt, men i målmans sällskap kan även personer under 20 år nyttja bastuflotten. ICEHOTEL kommer erbjuda övernattande gäster som deltar i aktiviteten en garanti för upplevelse av midnattssol eller norrsken. Denna garanti gäller under perioderna 1 juni-1 augusti och 1 december-1 mars. Om gästerna inte upplever något av dessa naturfenomen får de hyra flotten gratis om de återkommer inom ett år. Oavsett vilken årstid gäster hyr flotten kommer den vara belägen på en plats med en fantastisk vy. Under vintertid kommer gästerna ha utsikt över den otroliga skapelse som ishotellet är och vissa kvällar ha möjlighet att från första parkett beskåda himlafenomenet norrsken. Under sommartid kommer flotten vara belägen i vackra Torneälv med midnattssolen som bakgrund. 8

11 Icefloe kommer att vara i bruk under samma period som den övriga verksamheten är igång. Bastuflotten kommer att vara bokningsbar från torsdag till söndag på bestämda tider. Under sommaren (juni-augusti) kommer flotten att vara fastankrad vid stranden nedanför ICEHOTEL. Mellan klockan 15-17:30 ges möjlighet för gästerna att använda Icefloe på egen hand, det vill säga att de får sköta eldning och dylikt själva. Mellan klockan erbjuds en tur på Torneälv. Från september till april kommer Icefloe vara stationerad från klockan Under hela perioden måste bokningen av flotten ske senast klockan 11 dagen före bastubadet eftersom ICEHOTEL ska kunna göra förberedelser. Bokningen görs via hemsida, telefon eller reception. Icefloe vara en aktivitet som bidrar till att locka kunder till ICEHOTEL under sommaren. Marknadsföringen kommer främst att gå via Turistbyråer för att på bästa sätt synas och skapa medvetenhet hos turisterna. Kirunas turistbyrå kan även hjälpa till med att marknadsföra aktiviteten på visitlapland.se. Denna sida är betydelsefull för att kunna locka de internationella turisterna. För att locka den lokala befolkningen kommer marknadsföringen att bestå av annonser i Kiruna tidningen och via stora reklamannonser i busskurer. Då Kiruna är en relativt liten stad är förhoppningen att denna aktivitet kommer att spridas genom buzz marketing som betyder att nöjda kunder sprider budskapet vidare till vänner och bekanta. Marknadsplanering Öppettider Vi har gjort en uppskattning av antalet möjliga bokningar baserat på bastuflottens öppettider och själva tidsåtgången för aktiviteten. Bastuflotten kan ta emot tre sällskap per dag och varje bokning är cirka två och en halv timme lång. Bastuflotten kan bokas mellan torsdag till söndag och detta blir totalt 12 sällskap per vecka. ICEHOTEL har öppet 48 veckor per år vilket möjliggör 576 bokningar. En rimlig uppskattning är 192 sällskap per år, det vill säga fyra bokningar per vecka. 9

12 Prissättning Vi har valt att basera prissättningen på aktiviteten utifrån det unika som varumärket ICEHOTEL förmedlar och den exklusiva upplevelse som bastuflotten ger. Priset är per person och beror på om bastuflotten står stilla vid stranden eller om den går på tur på Torneälv. För att boka bastuflotten krävs ett sällskap på minimum fem personer. I priset ingår en 50 cl vattenflaska och en påse rensnacks. Det kommer även att finns möjlighet att köpa älgkorv och öl om så önskas. Priset för dessa är enligt nedan. Bastuflotte stilla Pris Bastuflotte på tur Pris Pris per person 500 kronor Pris per person 600 kronor Älgkorv Pris per styck Öl Pris per styck Pris 40 kronor Pris 60 kronor Företagets drift Den första investeringen är beställningen av badtunna och bastuflotte. I bastuflotten ingår pontoner, bastu, bastuaggregat, båtmotor samt montering till en fungerande enhet. Övriga kostnader som tillkommer är exempelvis personal, försäkring, ved och övriga förbrukningsartiklar. Personalen förväntas ha förarintyg för fritidsbåt då de kommer att sköta kvällsturen med guidning på Torneälv. Personalens arbetsuppgifter kommer bland annat att vara uppvärmning av bastu och badtunna, påfyllning av ved och andra förbrukningsartiklar samt städning. Under vintern kan även snöskottning och tillsyn av isvaken tillkomma. Då denna aktivitet kommer vara bokningsbar torsdag till söndag är det rimligt att anta att det krävs två personer för att sköta detta. Personerna som anställs kommer att vara deltidsanställda på 50 procent och arbetar varannan vecka. 10

13 etteig Vi tänker oss två mervärdeskapande aktiviteter för att ytterligare öka attraktionskraften hos Icefloe. Den första aktiviteten består av att hyra in en person som är väl förtrogen med jojk. Vi tror att kombinationen av bastubad, midnattssol/norrsken och jojk blir en vacker och oförglömlig upplevelse. Vi tänker att det samiska företaget Nutti Sámi Siida skulle vara ett utmärkt val av partner, eftersom de redan har ett samarbete med ICEHOTEL och tidigare har anordnat kvällar med samisk mat och jojk. Den andra aktiviteten knyter även den an till en musikalisk och kulturell upplevelse, nämligen anlitandet av en lokal trubadur som höjer stämningen längs färden över Torneälv. De här två aktiviteterna skulle också kunna göra det möjligt att ta ut ett högre pris per tur. ida TIDPLAN Beställning av bastuflotten Byggnation av bastuflotte Beställning av badtunna Intervju/Anställ personal Marknadsföring Planering/beställning av inventarier Leverans av bastuflotte Leverans av inventarier Leverans av badtunna Ställa i ordning inventarierna Icefloe i drift Utvärdering av Icefloe Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Designen av bastuflotten kommer att tilldelas studenterna vid Luleå tekniska universitet. Val av design sker i september, vilket ger studenterna 4 månader (från 1 maj till 31 augusti) att skicka in designritningar för Icefloe. Anledningen till att vi väljer att anordna tävlingen så pass tidigt är att vi vill att så många studenter som möjligt ska ha möjlighet att delta och vi tror att det är under sommartid som studenterna har mest tid för detta. Sedan dröjer det fram till februari innan nästa steg i planeringen tar fart, detta beror på att vi vill starta aktiviteten under sommarhalvåret. I början av februari kommer ritningen skickas till valt byggbolag för konstruktion av flotten. Tillverkningen av flotten (som inkluderar allt utom badtunnan) kommer att ske i mars och beräknas ta cirka 4 veckor. Badtunnan kommer att beställas separat från företaget Badbaljan 11

14 och även det sker i mars. Rekryteringen av personal till Icefloe kommer att pågå under mars och april och de förväntas börja jobba i början av maj. Marknadsföringen kommer att påbörjas i april och fortsätta kontinuerligt fram till augusti. Under denna period kommer ICEHOTEL att marknadsföra aktiviteten i busskurer, Kiruna bladet, på hemsidan samt via Kirunas turistbyrå där vi även kan få hjälp att marknadsföra aktiviteten på visitlapland.se. Under vinterhalvåret fokuseras marknadsföringen till visitlapland.se samt ICEHOTELs hemsida. Planering och beställning av inventarier kommer att ske under april månad för att säkerställa att allt hinner levereras i god tid innan öppning. Under maj kommer bastuflotten färdigställas genom att ställa inventarier på plats. Från och med juni och framåt beräknas bastuflotten vara i drift. I september kommer en utvärdering av aktiviteten att genomföras där efterfrågan kommer att stå i fokus. Om efterfrågan har varit hög kan ICEHOTEL se över en eventuell ökning av öppettiderna och därmed anställa en ytterligare person. is edö ig Vår startbudget visar att de initiala investeringskostnaderna är tämligen modesta och vi ser inget hinder för att banklån ska kunna tas för att täcka dessa kostnader. Vid granskning av resultat per månad under det första året visar Icefloe ett positivt resultat för samtliga månader utom april och maj. Denna positiva trend gör även att resultatet för år ett blir positivt. Vår budgeterade resultaträkning för år två visar att den positiva trenden vidhålls och att resultatet förbättras. Upprättad likviditetsbudget för de bägge inledande åren visar inte heller några finansiella problem, tvärtom uppvisar Icefloe en stark likvid förmåga att bära sig själv. När vi blickar ett par år framåt ser vi en ljus ekonomisk framtid för Icefloe. Vi tror att turismen kommer att öka i Kiruna med omnejd och vi tror också att ICEHOTEL har förmågan att attrahera dessa nya kunder. Sammanfattningsvis kan man säga att bastuflotten inte bara bär sina gäster; den bär även sig själv ekonomiskt. 12

15 Referenslista Hemsidor: aspx motor.eu/no/binary/yamaha%20k%c3%b6rfakta%20r%c3%b6d%202012_tcm pdf Sid 6 Personer: Sanna Ringmark, Kiruna turistbyrå Mirjam, Camp Alta Robert Fors, Vent tillverkarna i Norr AB Bengt Karlsson, Brännabergs Backstuga AB Jessica Mella Nilsson, Företagarna i Kiruna Evelina, Kirunas turistbyrå Elin, ICEHOTEL Mirjam, Camp Alta Årsredovisningar: ICEHOTEL årsredovisning

16 ilar ilaa nterer Intervju 1: Intervju med Sanna Ringmark på Kiruna turistbyrå, Vet ni om Torneälvscompaniet HB är verksamma? Då detta företag inte marknadsför sin aktivitet genom Kiruna turistbyrå så vet jag inte om de har någon verksamhet i dagsläget. Finns det någon efterfrågan på Torneälvscompaniets bastuflotte bland turisterna eller lokalt? Inga turister som frågar efter detta då denna bastuflotte inte marknadsförs genom turistbyrån. Vet i egenskap av Kirunabo att det är populärt att hyra denna bastuflotte bland Kirunas befolkning (privatpersoner). Tror ni att en bastuflotte skulle bli populär om den marknadsförs genom Kiruna turistbyrå? Turisterna frågar efter bastubad, men vet nog inte vad en bastuflotte är så de frågar inte specifikt efter det men skulle säkert vara intresserade. Intervju 2: Intervju med Mirjam på Camp Alta, Hur många av era övernattande gäster bokar er bastu? Vi har två bastur, en liten där det rymmer max 6 personer och en stor där man rymmer upp till 20 personer. Utav våra gäster så vill i princip alla grupper/sällskap boka den lilla bastun då dessa uppskattar att basta i ett slutet sällskap än i en kommunal bastu. Alltså om fem sällskap bor hos oss så är det fem sällskap som bokar den lilla bastun. Ni kan ringa Kirunas turistbyrå om mer information om hur många sällskap som bor hos oss då det är svårt att säga nu på en gång då vi lämnar information till dem varje år. Intervju 3: Intervju med Sanna Ringmark på Kirunas turistbyrå, Hur många bäddar hyrs ut per år på Camp Alta? År 2011 hyrdes det ut 1000 bäddar och under 2010 var det 700 som hyrdes ut på Camp Alta. På vintern är det mest människor som ska på turer och studentgrupper som hyr logi, medan på sommaren är mest privata sällskap som hyr stugor. Överlag bokar alla som bor på Camp Alta bastun vid besök. 14

17 Intervju 4: Intervju med Robert Fors på Vent tillverkarna i Norr AB, Hur mycket uppskattar du att en bastuflotte skulle kosta som är ca 8-10 meter lång, 3-4 meter bred, där det finns en badtunna och bastu som vardera rymmer 10 personer? En färdig bastu kan du köpa för tusen kronor, ram med pontoner och 20 hk motor blir tillsammans 110 tusen kronor. Badtunna 25 tusen kronor. Summan för allt detta blir då 195 tusen kronor! Då har du 55 tusen till annat pynt! 250 tusen totalt. Hur länge kan det ta att bygga denna bastuflotte med en bastu för personer, som är 10x4 meter? Med två man som bygger så tar det tre veckor att bygga. Intervju 5: Intervju med Bengt Karlsson som äger Brännabergs Backstuga AB, (Bengt Karlsson äger 2 stycken bastuflottar) Vad kostar det att bygga en bastuflotte för personer? Det kostar ca kr för allt material beroende på vilket material man vill ha. I detta ingår inga byggkostnader då jag själv har byggt ihop den. Till detta tillkommer båtmotor och ankare. Vad har du för pris per grupp eller person? Priset är 590 kr/person och då ingår det varmrätt, kaffe och kaka och grupperna är minimum 10 personer. Varje bokning avser 4 timmar. Jag har inte olika priser under vinter respektive sommarsäsong. Hur många gäster har du på ett år? Jag tror att det ligger på ca 500 gäster/år. Är det mest populärt bland företag eller privatpersoner? Nu när jag har verksamheten i Luleå är det mest privatpersoner som bokar. När jag hade verksamheten i Överkalix var det mest företag som bokade. 15

18 ilaa ettier aretsse a Öppettider Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Arbetstidsschema Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Anställd personal arbetar varannan vecka. 16

19 ilaa tartet Investeringskostnader Kronor Flotte Badtunna Övriga förbrukningsvaror Total investeringskostnad Flotte Komplett bastu Brygga med pontoner Motor 20 hk Räcke Ankare Vedbänk Badtunna Badtunna Flytlock Badtermometer Trappa Flytande bar poolmate Dricksglas Reningsverk Övriga förbrukningsvaror Bastuskopa & hink Termometer Ljuslyktor Handdukar Flytväst Vuxna Flytväst Barn Livboj 17

20 ilaa iiitetset 18

21 ilaa etera resltatrnin 19

22 ilaa etera alansrnin Budgeterad balansräkning Noter Kronor Per xx1231, år 1 Tillgångar Materiella anläggningstillgångar Ackumulerade avskrivningar Summa anläggningstillgångar Förutbetald kostnad- försäkring 491 Kassa Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Årets resultat Summa eget kapital Skulder Långfristiga låneskulder Leverantörsskulder 317 Skatteskuld på årets resultat Momsskuld Upplupna kostnader Summa skulder Summa eget kapital och skulder

23 ilaa reaeen anals En break-even analys gör man för att få fram den kritiska volymen och den kritiska intäkten, det vill säga hur många sällskap och hur stor intäkten måste vara för att få ett nollresultat. Vi har beräknat två break-even analyser för de två första verksamhetsåren, där den ena analysen endast omfattar intäkter och kostnader för bokning av flotten och där den andra analysen också inkluderar övrig försäljning. Det första verksamhetsåret består av 28 veckor och det andra verksamhetsåret består av 48 veckor. r nast ninartan ri frslnin Kritisk volym Rörliga kostnader Fasta kostnader Totala kostnader kr kr kr Intäkt per sällskap bastuflotte kr Rörliga kostnader per sällskap 473 kr Kritisk volym 96 st Kritisk intäkt Totala kostnader kr Rörliga kostnader kr Andel rörliga kostnader 12,19 % Kritisk intäkt kr Den kritiska punkten når vi med en volym på 96 stycken sällskap då vi kan se att intäkterna vid denna volym täcker de totala kostnaderna. 21

24 År 1, Bokningar samt övrig försäljning Kritisk volym Rörliga kostnader Fasta kostnader Totala kostnader Intäkt per sällskap bastuflotte Intäkt övrig försäljning per sällskap Summa intäkt Rörliga kostnader per sällskap Kritisk volym kr kr kr kr kr kr kr 76 st Kritisk intäkt Totala kostnader kr Rörliga kostnader kr Andel rörliga kostnader 26,39 % Kritisk intäkt kr Den kritiska punkten når vi med en volym på 76 stycken sällskap då vi kan se att intäkterna vid denna volym täcker de totala kostnaderna. 22

25 År, nast okningar, tan övrig försäljning Kritisk volym Rörliga kostnader Fasta kostnader Totala kostnader kr kr kr Intäkt per sällskap kr Rörliga kostnader per sällskap 392 kr Kritisk volym 130 st Kritisk intäkt Totala kostnader kr Rörliga kostnader kr Andel rörliga kostnader 12,94 % Kritisk intäkt kr Den kritiska punkten når vi med en volym på 130 stycken sällskap då vi kan se att intäkterna vid denna volym täcker de totala kostnaderna. 23

26 År, Bokningar samt övrig försäljning Kritisk volym Rörliga kostnader Fasta kostnader Totala kostnader kr kr kr Intäkt per sällskap Intäkt per sällskap tillbehör Summa intäkt kr kr kr Rörliga kostnader per sällskap kr Kritisk volym 106 st Kritisk intäkt Totala kostnader kr Rörliga kostnader kr Andel rörliga kostnader 30,19 % Kritisk intäkt kr Den kritiska punkten når vi med en volym på 106 stycken sällskap då vi kan se att intäkterna vid denna volym täcker de totala kostnaderna. 24

27 Bilaga otr Not 1 Omsättningen för år 1 är beräknad på en bokning avseende 10 personer per dag. Under en vecka blir det fyra bokningar och det är öppet 28 veckor under år 1. Under juni-september är priset när bastuflotten går på tur 480 kronor per person exklusive moms. Detta ger en intäkt på 480*10*4*4 = kronor/månad. Under oktober-december är priset per person 400 kronor exklusive moms. Detta ger ger en intäkt på 400*10*4*4 = kronor/månad. Not 2 Under not 2 har vi samlat övriga intäkter som består av försäljning av öl och grillad korv med bröd. Vi har antagit tre öl per person och tur och gäster på 28 veckor. Detta ger en intäkt på 1 120*3*48 kronor = kronor per år. Korvförsäljning har beräknats till en korv med bröd per person. Detta ger en intäkt på 1 120*35 kronor = kronor per år. Övriga intäkter per månad blir då kronor. Not 3 Personalkostnaderna baseras på att de två anställda arbetar 50 procent vardera, varannan vecka. Timlönerna är beräknade på 137,80 kronor per timme. Semesterersättning och obekväm arbetstid är inkluderad i timlönen. Antalet timmar totalt per månad är 144 timmar. Timlönerna har vi fått från hotell- och restaurangfacket. Arbetsgivaravgiften är 31,42 procent av lönesumman. Uppgift om försäkringar har vi hämtat från verksam.se. Timlön Arbetsgivaravgift Försäkringar Summa kostnader Not 4 Vi har fått ett pris på försäkring av bastuflotten från försäkringsbolaget If. En bastuflotte försäkras som en brygga och skydd för brand ingår i försäkringen. Priset är kronor/år. Not 5 Marknadsföringskostnaderna avser annonsering i Kiruna bladet och affischering i Kiruna centrums busshållplatser. Vi har räknat på fyra annonser i Kirunabladet á kronor per styck. Affischering i busshållplatser är räknat på tre busshållplatser i Kiruna centrum vilket 25

28 kostar kronor per busshållplats inklusive affisch. En kostnad för layout av annons och affischering är beräknad till kronor. Totalt blir detta kronor. Not 6 Vedkostnaderna är beräknade enligt uppgift från vår källa Östen Lejon som har angivit att vedförbrukning för en badtunna och en bastu under 8 timmar blir 0,6 m³ (0,3 m³ + 0,3 m³). Vedförbrukning: Öppet 4 dagar/vecka x 0,6 m³/dag = 2,4 m³ ved/vecka Under första verksamhetsåret (juni-december) ger detta en vedkostnad på kronor (28 veckor x 2,4 m³ x 400 kronor/m³). Priset för ved (400 kronor/m³) har vi hämtat från Not 7 Bränslekostnaderna är beräknade på att Icefloe gör turer på Torneälv under juni-september. Vi beräknar att båtmotorn körs 2 timmar per tur och det är en tur per dag. Detta ger åtta timmar körtid per vecka och totalt 128 timmar körtid för perioden juni-september. En 25 hk båtmotor drar ca 1,2 liter bensin per timme vid farten tre knop (om båten har måtten 4,58 m x 1,88 m och väger 260 kg). På grund av större mått och tyngre vikt beräknar vi att Icefloe kommer att dra ungefär det dubbla, dvs. 2,4 liter per timme. 128 timmar körtid ger en bränsleförbrukning på 307 liter och vid ett bensinpris på 14,13 kronor per liter får vi en bensinkostnad på 4340 kronor för perioden juni-september. Fakta om bränsleförbrukning har vi hämtat från motor.eu/no/binary/yamaha%20k%c3%b6rfakta%20r%c3%b6d%202012_tcm pdf Sid 6 Aktuellt bensinpris har vi hämtat från Not 8 Vattenförbrukningskostnader är beräknade enligt ett pris per m 3 vatten på 20,48 kronor. Vi har estimerat 3,1 m 3 vatten/vecka vilket ger oss en ger oss en kostnad på kronor för perioden juni-december (3,1*28*20,48 kronor). Not 9 Diversematerialposten på kronor består av betalning till design av bastuflotte, flytvästar, livboj, handdukar, ljuslyktor, termometer, bastuskopa, hink, städmaterial, baljor för vattenförvaring, ljus och bastudoft. 26

29 Not 10 Under posten Inköp övrigt har vi kostnader för vattenflaskor, öl, älgkorv, korvbröd och renssnacks, totalt kronor. Vi kommer att sälja öl och korv enligt not 2. Vatten och rensnacks ingår i priset. Älgkorven kostar 45 kronor per styck och vi beräknar att den kan delas i fem bitar. Kostnaden blir då 1 120/5*45 kronor = kronor. 8-pack korvbröd kostar 23 kronor vilket ger en kostnad på kronor (123 förpackningar*23 kronor). Vi beräknar att varje gäst dricker tre öl. Inköpskostnaden blir 1 120*3*12 kronor vilket blir kronor. Rensnacksen kostar 27 kronor per påse. Inköpskostnaden blir då 1120*27 vilket blir kronor. Kostnaden för vattenflaskorna som är på 0,5 liter och säljs i 24 pack blir 47*191,80 kronor vilket totalt ger kronor. Not 11 Avskrivningar på inventarien är beräknad enligt plan. Kostnaden för komplett bastuflotte är kronor. Den avskrivs på 5 år vilket ger en månatlig avskrivning på kronor ( /5/12). Not 12 Enligt Swedbank ligger räntan på ett lån utan säkerhet på 6-9 %. Vi har räknat med en räntesats på 7,5 procent. Not 13 Den materiella anläggningstillgången utgörs av bastuflotten. Not 14 Skulden består av ett banklån på initialt kr med räntan 7,5 procent. Amortering per månad är kronor. 27

2013-01-11. O0008N Integrationskurs företagsekonomi

2013-01-11. O0008N Integrationskurs företagsekonomi 2013-01-11 O0008N Integrationskurs företagsekonomi Innehåll 1. Företagspresentation... 1 1.1 Affärside... 1 1.2 Vision... 1 1.3 Mål... 1 1.4 Strategi... 1 1.5 Verksamhetsbeskrivning... 1 2 Organisationen...

Läs mer

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag.

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag. VD s ord 2011 var ett spännande år, mycket hände och fort gick det! Vi startade året starkt med bra inflöde av affärer och avslutade året med vårt bästa rörelseresultat sedan starten. Vår rekryteringsverksamhet

Läs mer

VATTENRIKET 2011 VATTENRIKET 2011. Utförd av Resurs AB, Februari 2012 på uppdrag av Kristianstads kommun

VATTENRIKET 2011 VATTENRIKET 2011. Utförd av Resurs AB, Februari 2012 på uppdrag av Kristianstads kommun VATTENRIKET 2011 Utförd av Resurs AB, Februari 2012 på uppdrag av Kristianstads kommun SAMMANFATTNING Totalt gjordes det 148 250 besök i Vattenriket under 2011. Juli månad toppar med över 22 000 besök.

Läs mer

Bokning på tel. 0950-100 83 www.ansia.se E-post: ansia@ansia.se HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN!

Bokning på tel. 0950-100 83 www.ansia.se E-post: ansia@ansia.se HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN! Ansia ligger vid natursköna Umeälven. Nära till allt! Ansia är en modern camping med två-, fyra- och sex-bäddars stugor med självhushåll. Husvagn- och tältplatserna ligger i en öppen och trevlig miljö.

Läs mer

Resor, attraktioner & utmaningar. Äntligen får Stockholm och Sverige en riktig rese- och upplevelsemässa! www.upplevsverigemassan.

Resor, attraktioner & utmaningar. Äntligen får Stockholm och Sverige en riktig rese- och upplevelsemässa! www.upplevsverigemassan. Resor, attraktioner & utmaningar Äntligen får Stockholm och Sverige en riktig rese- och upplevelsemässa! Upplev Sverige är helt klart intressant. Vi har fokus på möten, privatresor och evenemang. De senare

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Nettoomsättning (kkr) VERKSAMHET

Nettoomsättning (kkr) VERKSAMHET ÅRSREDOVISNING 2013 Nettoomsättning (kkr) 1 500 1 200 900 600 300 0-300 -600 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2013 omfattar 16 månader VERKSAMHET

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

Marknadsprofil 2009 Danmark

Marknadsprofil 2009 Danmark Marknadsprofil 2009 Danmark Sammanfattning Ekonomi och befolkning Danmark har 5,5 miljoner invånare och en åldersfördelning som liknar Sveriges. Precis som i resten av världen har Danmark märkt av finanskrisen.

Läs mer

Reflektioner från föregående vecka

Reflektioner från föregående vecka Reflektioner från föregående vecka Finansieringsanalys Räkenskapsanalys Strategisk planering och Ekonomistyrning Samband strategisk planering och ekonomistyrning Strategisk planering Budgetering Budgetuppföljning

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Besöksnäring i utveckling (2)

Besöksnäring i utveckling (2) Besöksnäring i utveckling (2) Kompetensutveckling och kreativa möten i en växande bransch Besöksnäring i utveckling är ett kompetensutvecklingsprojekt riktat till företag och anställda inom besöksnäringen

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Budget

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011

Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011 Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011 Öppning av BrandWorld i Halmstad och Löddeköpinge Nettoomsättningen minskade med 13,5 %, 30.405 TSEK (35.140 TSEK) Resultat per aktie uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

Conventum Arena, Örebro

Conventum Arena, Örebro TRAVEL&TASTE Boka monte Conventum Arena, Örebro Resemässa 14 februari i Örebro 201514 februari En mässa med resor och världens kök SMAKA PÅ VÄRLDEN! Lördagen den 14 februari 2015 går den tredje upplagan

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING Sid 1 EKONOMISK REDOVISNING 2014 Hsb Brf Alströmer i Alingsås Sid 2 INTÄKTER INTÄKTER 2014 5% 4% 4% 17% Årsavgifter Hyror Vattenintäkter Övriga intäkter El intäkter 2014 2013 Årsavgifter 5 081 076 5 082

Läs mer

Swedex Examen i svenska som främmande språk

Swedex Examen i svenska som främmande språk Examen i svenska som främmande språk A2 Läsförståelse 45 min Namn:... A2 LÄSFÖRSTÅELSE Läs texterna och svara Ja eller Nej på fråga 1-8.! " # $$! % % $ $$ %!& % % $% & % $$ % % & $" % % ' " " ' ( % ( &

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2015:2 20.3.2015 Inkvarteringsstatistik för hotell Februari 2015 Fler övernattade på hotellen i februari Totala antalet övernattningar

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Karlskrona, 2 februari 2015 WIP, Wireless Independent Provider AB (Publ) Bokslutskommuniké 2014 WIP, Wireless Independent Provider AB (Publ). WIP är ett svenskt säkerhets- och teknikutvecklingsföretag,

Läs mer

Halvårsredovisning. för. Brf Söderberga Allé. Org nr 769601-8022

Halvårsredovisning. för. Brf Söderberga Allé. Org nr 769601-8022 Halvårsredovisning för Brf Söderberga Allé Org nr 769601-8022 1 januari 30 juni 2013 Förvaltningsberättelse Resultatet på det första halvåret visar ett positivt resultat på 70 894 jämfört med 2548 föregående

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING Sid 19 maj 215 Sid 1 Sid 1 EKONOMISK REDOVISNING 214 214 Hsb 214 Hsb Brf Brf Vinga Vinga i i Göteborg Hsb Brf Vinga i Göteborg Göteborg HSB 19 maj Ekonomisk 215 redovisning Sid 192 maj 215 Sid 2 Sid 2

Läs mer

CITY HOTELL ESKILSTUNA

CITY HOTELL ESKILSTUNA CITY HOTELL ESKILSTUNA 562-3548_City Hotell_folder_125x250.indd 1 2013-11-13 16:32 562-3548_City Hotell_folder_125x250.indd 2 2013-11-13 16:32 CITY HOTELL ESKILSTUNA Övernatta hos oss när du är i Eskilstuna!

Läs mer

TEIE53 Extra case Far & Flyg AB

TEIE53 Extra case Far & Flyg AB TEIE53 Extra case Far & Flyg AB 1. Samtliga uppgifter behandlar företaget Far & Flyg AB. Läs därför noga igenom den introducerande beskrivningen av företaget. Läs även hela uppgiften innan du löser den.

Läs mer

Skanörs Kallbadhus & Restaurang. Nicholas Hörlin & Daniel Krook 13 augusti 2013

Skanörs Kallbadhus & Restaurang. Nicholas Hörlin & Daniel Krook 13 augusti 2013 Skanörs Kallbadhus & Restaurang Nicholas Hörlin & Daniel Krook 13 augusti 2013 Initiativtagare Nicholas Hörlin, 1972, Uppväxt i Skanör & Falsterbo Har i över 10 år arbetat med affärsutveckling inom fastighetsbranschen.

Läs mer

AFFÄRSPLAN UF-företagande

AFFÄRSPLAN UF-företagande Verksamhetsår: Skola: VD:ns namn: Adress: E-post: AFFÄRSPLAN UF-företagande FÖRETAGSNAMN: UF Innehåll 1. ORGANISATION OCH PERSONAL... 3 Förklara vad som ingår i de olika ansvarsområdena... 3 2. NÄTVERK...

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

STANNA I ESS Projektidé Bakgrund

STANNA I ESS Projektidé Bakgrund STANNA I ESS Projektidé Projektet STANNA I ESS stärker Stiftelsen Wanås Utställningar (nedan betecknad SWU) och hela dess närområde till att bli ett mer attraktivt turistmål. Till Wanås kommer en stor

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2015:1 13.2.2015 Inkvarteringsstatistik för hotell Januari 2015 Gästnätterna på hotellen minskade i januari Totala antalet övernattningar

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

Roxi Stenhus Gruppen AB

Roxi Stenhus Gruppen AB Roxi Stenhus Gruppen AB Kvartalsrapport 1 jan - 31 mars 2008 Omsättningen 13 804 Tkr Resultat efter finansiella poster -157 Tkr Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnummer 556681-9149 Godsvägen

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Jul på Vättern 2009. från Jönköping och Motala. Jönköping. Motala. Nyhet! S/S Motala Express. M/S Nya Skärgården

Jul på Vättern 2009. från Jönköping och Motala. Jönköping. Motala. Nyhet! S/S Motala Express. M/S Nya Skärgården Jul på Vättern 2009 från Jönköping och Motala Nyhet! Fartygen byter hemmahamn under julbordssäsongen 2009 S/S Motala Express Jönköping M/S Nya Skärgården Motala Jul till sjöss - på Vättern Välkommen ombord!

Läs mer

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2006 Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Styrelsen för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

KIRUNAFLOTTEN. Emelie Bäckström, emebck-0 Caroline Fogbrant, carfog-0 Stina Lindfors, stilin-9 Emma Linneruth, memlin-9 Madeleine Lundström, madlun-0

KIRUNAFLOTTEN. Emelie Bäckström, emebck-0 Caroline Fogbrant, carfog-0 Stina Lindfors, stilin-9 Emma Linneruth, memlin-9 Madeleine Lundström, madlun-0 KIRUNAFLOTTEN Emelie Bäckström, emebck-0 Caroline Fogbrant, carfog-0 Stina Lindfors, stilin-9 Emma Linneruth, memlin-9 Madeleine Lundström, madlun-0 Företagsekonomisk Integrationskurs O0008N Luleå Tekniska

Läs mer

Vi är på rätt väg och snart är det dags för snöprojekt!

Vi är på rätt väg och snart är det dags för snöprojekt! Delårsrapport Q3, januari-september 2012 Vi är på rätt väg och snart är det dags för snöprojekt! Nettoomsättning för perioden uppgick till 135,0 (126,1) MSEK Rörelseresultat för perioden uppgick till 4,4

Läs mer

EKONOMIHANDLINGAR 2013

EKONOMIHANDLINGAR 2013 LILLA ÅRSMÖTET 2014 EKONOMIHANDLINGAR 2013 INNEHÅLL FÖRKLARINGAR TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS ÅRSREDOVISNING 2013 (och på sista sidan en jämförelse mellan bokslutet 2013 och den rambudget som Stora

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 Koncern 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättning 5 406 ksek (5 062 ksek) EBITDA 364 ksek (504) Resultat efter skatt -203 ksek (-153) Resultat per aktie uppgick till 0,00

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2008:10 18.6.2008 Inkvarteringsstatistik för hotell Maj 2008 Övernattningarna ökade i maj Totala antalet övernattningar på hotellen var

Läs mer

Västsvenska Turistrådet AB

Västsvenska Turistrådet AB Anders Svedberg Västsvenska Turistrådet AB Helägt av Västra Götalandsregionen. Uppdrag att utveckla och marknadsföra Västra Götaland som turistdestination. Västra Götaland ska vara Skandinaviens mest besökta,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen för Svenska Fallskärmsförbundet avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

WIP, Wireless Independent Provider AB (publ).

WIP, Wireless Independent Provider AB (publ). .. WIP utvecklar, producerar, integrerar samt licensierar och supporterar produkterna DynApp och SecureDynApp. Mer information om WIP, kunder, produkter och projekt finns på bolagets hemsida: www.wip.se

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

TEM 2013 FUNÄSDALEN FUNÄSDALEN 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Funäsdalen 2013. Inklusive åren 2004-2012

TEM 2013 FUNÄSDALEN FUNÄSDALEN 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Funäsdalen 2013. Inklusive åren 2004-2012 TEM 2013 FUNÄSDALEN Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Funäsdalen 2013 Inklusive åren 2004-2012 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Funäsdalen

Läs mer

och skär Arkö kursgård

och skär Arkö kursgård mellan kobbar och skär Arkö kursgård 1 2 arkö kursgård Välkommen. Att resa ut i skärgården är något alldeles speciellt. Årstiderna sätter sin prägel både på själva resan och på vistelsen. På Arkö kursgård

Läs mer

KONFERENS BLAND TOPPARNA. Möten och avkoppling i exklusiv miljö.

KONFERENS BLAND TOPPARNA. Möten och avkoppling i exklusiv miljö. KONFERENS BLAND TOPPARNA Möten och avkoppling i exklusiv miljö. PRISEXEMPEL KONFERENSPAKET Deluxe TREEHOTEL KONFERENS Likt ett av våra trädrum, The Cabin, kan även ni försvinna in bland norrländska, högresta

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24 Namn Företag AFFÄRSPLAN Adress Telefon E-post Hemsida Affärsplan 2010.08.24 1 Sara Isaksson Pär Olofsson Innehåll AFFÄRSIDÉ 3 VISION, MÅL OCH STRATEGI 5 VERKSAMHET 7 KUND 8 KONKURRENTER 9 MARKNADSFÖRING

Läs mer

Oförglömliga Äventyr & Event under fyra årstider i Högbo Bruk. www.aventyrsservice.se

Oförglömliga Äventyr & Event under fyra årstider i Högbo Bruk. www.aventyrsservice.se Oförglömliga Äventyr & Event under fyra årstider i Högbo Bruk. 2, Register & presentation. När jag grundade Äventyrs Service 2005 var min ambition att kunna vakna upp på morgonen och känna äntligen en

Läs mer

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING FÖRE UPPGIFTER... 2 3.1 KOKOKADAI... 2 3.2 BONGO... 2 3.3 KONTERA... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 3.4 SPANNARPS ALUMINIUM... 3 3.5 GIOVANNI SVENSSON... 3 3.6 ISGÄRDE... 3 3.7 SMYCKESKRINET...

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2011

Delårsrapport januari-mars 2011 Fortnox DelårsrapportQ1AB Januari - mars (publ) Q1 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport januari-mars Första kvartalet (jämfört med första kvartalet 2010) >> Omsättningen ökade till 10 241

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2007

Delårsrapport januari juni 2007 Delårsrapport januari juni 2007 Ändrad detaljplan i Söderhamn möjliggör avstyckning av 20 fritidstomter från Stenö Camping. Möruddens Camping på Hammarö, utanför Karlstad förvärvades. Östermalms IP har

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Företagsbeskrivning. Einar Nilssons Järnhandel AB

Företagsbeskrivning. Einar Nilssons Järnhandel AB Företagsbeskrivning Einar Nilssons Järnhandel AB 1 Inledande information Företagsbeskrivning Syftet med denna företagsbeskrivning är att ge en översiktlig information angående verksamheten och att intressenter

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Iktyosföreningen 812401-1084 Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens syfte är: -att vara en stödorganisation

Läs mer

Antalet anställda har under året i medeltal uppgått till 8 personer. Utbetalda löner har uppgått till 2.314.399:-

Antalet anställda har under året i medeltal uppgått till 8 personer. Utbetalda löner har uppgått till 2.314.399:- ORUST GOLFKLUBB ORG NR 858500-7159 ÅRSREDOVISNING 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Medlemmar Klubbens medlemsantal uppgår vid utgången av verksamhetsåret till 1.309 personer, fördelat på 505 damer, varav 52

Läs mer

SenseAir AB. Delårsrapport januari september 2009. Nettoomsättningen för SenseAir ökade med 3 % och uppgick till 64 353 ksek (62 512 ksek)

SenseAir AB. Delårsrapport januari september 2009. Nettoomsättningen för SenseAir ökade med 3 % och uppgick till 64 353 ksek (62 512 ksek) SenseAir delårsrapport jan-sep 2009 1 (7) SenseAir AB Delårsrapport januari september 2009 Nio månader i korthet Nettoomsättningen för SenseAir ökade med 3 % och uppgick till 64 353 ksek (62 512 ksek)

Läs mer

Marknadsprofil 2009 USA

Marknadsprofil 2009 USA Marknadsprofil 2009 USA Sammanfattning Ekonomi och befolkning Befolkningsmängden i USA är idag cirka 307 miljoner invånare. USAs äldre befolkning ökar i antal, där den största åldersgruppen är mellan 40-44

Läs mer

Årsredovisning. Brf Urnan 1

Årsredovisning. Brf Urnan 1 Årsredovisning för Brf Urnan 1 716419-5294 Räkenskapsåret 2013 2 (12) Styrelsen för Brf Urnan 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Fastighet: Urnan 1 Föreningens

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

Entreprenörskap- och affärsutveckling. 15 hp (varav skriftlig tentamen 6 hp) Provmoment: Skriftlig Tentamen Ladokkod: TPA012 Tentamen ges för: TPU13

Entreprenörskap- och affärsutveckling. 15 hp (varav skriftlig tentamen 6 hp) Provmoment: Skriftlig Tentamen Ladokkod: TPA012 Tentamen ges för: TPU13 Entreprenörskap- och affärsutveckling Provmoment: Skriftlig Tentamen Ladokkod: TPA012 Tentamen ges för: TPU13 15 hp (varav skriftlig tentamen 6 hp) Namn (KOD): (Ifylles av student) Tentamensdatum: 150324

Läs mer

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31 Brf Domar nr 1 1(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- Nettoomsättning Årsavgifter och hyror 1 1 100 462 1 063 947 Övriga intäkter 2 213 - S:a Nettoomsättning 1 102 675 1 063 947 Kostnader

Läs mer

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x Tax Inkomstdeklaration 4 2011 Handelsbolag Tillgångar på blankett 200 Text Kassa och bank BAS 2010 19xx 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x 204 Kundfordringar

Läs mer

Aktiviteter! Utomhus

Aktiviteter! Utomhus Aktiviteter! Utomhus Bastubad och vedeldad badtunna I nära anslutning till Villa Hofsnäs pensionat nere i Torpasjön ligger vår bastuflotte. Här kan ni träffas för en stunds avkoppling tillsammans med kollegor

Läs mer

Lönsam tillväxt forsätter

Lönsam tillväxt forsätter Hexatronic Scandinavia AB (publ) Pressrelease 26 januari 2012 Kvartalsrapport 1, 1 september till 30 november 2011 Lönsam tillväxt forsätter Tillväxten för perioden är 7%. Alla tre affärsområden, Network,

Läs mer

UpplevRoslagen.se, du också! Med hopp om ett givande samarbete! Carina Gustavsson, grundare UpplevRoslagen.se

UpplevRoslagen.se, du också! Med hopp om ett givande samarbete! Carina Gustavsson, grundare UpplevRoslagen.se I maj 2011 lanserades Roslagens första affärsdrivna destinationssajt, UpplevRoslagen.se. I dagsläget är det Roslagens enda flerspråkiga destinationssajt, välj polska, kinesiska, spanska, eller vad du vill.

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Sommarfest Sandhamns Seglarhotell

Sommarfest Sandhamns Seglarhotell Sommarfest Sandhamns Seglarhotell Klassisk sommarfest på mysiga Sandhamn med övernattning. Lägg till konferens eller aktivitet vid behov! Memento har tagit fram ett klassiskt sommarfest upplägg på Sandhamn

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Vikingen Org.nr 716407-0596 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 2 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens

Läs mer

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M 2011-01-01-2011-12-31 Innehåll Sid Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-7 Organisationsnummer:

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Uppgift 2 (2 p) Budgetar kan användas som ekonomiska styrmedel. Ange på vilka sätt man kan styra verksamheten med hjälp av budgetering.

Uppgift 2 (2 p) Budgetar kan användas som ekonomiska styrmedel. Ange på vilka sätt man kan styra verksamheten med hjälp av budgetering. Bo Ekdahl Prov Företagsekonomi B Hörby Lärcenter Planering och budgetering Budgetuppföljning och analys Namn: Uppgift 1 (3 p) I boken skrivs det att planering bör göras med flera olika tidshorisonter.

Läs mer