f ör STRUKTURDOKUMENT KÅRENS LEDNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "f ör STRUKTURDOKUMENT KÅRENS LEDNING"

Transkript

1 f ör STRUKTURDOKUMENT KÅRENS LEDNING

2 Inledning Vår scoutverksamhet bygger på scoutrådets stadgar från Scoutings syfte är att möjliggöra för unga människor att utvecklas till ansvarsfulla världsmedborgare utifrån de värderingar som finns i scoutlag och scoutlöftet. Scouterna gör unga redo för livet och till vår hjälp har vi scout metoden Detta dokument beskriver hur kårens arbete är strukturerat. Arbetet beskrivs dels utifrån varje patrulls uppgifter och dels utifrån ett årskalendarier Tredje delen av dokumenten beskriver de rutiner som finns i kåren års mål 1 Nytt julfestkoncept 1 Amaryllisförsäljning 1 Stödmedlemmar 1 Underhåll av scoutgården 1 Nya vitvaror 1 Arbetsdag för genomgång av materialförråd 1 Långsiktig investeringsplan för material 1 Planera ombyggnad av materialförråd 1 Ta fram ny rutin för materialhantering 1 Ny hemsida 1 Trekårssamarbete för programaktivitet och mentorskap 1 Cybermoln 1 6-stegsplan för rekrytering av vuxna 1 Nya hyror för scoutgården 1 Utvärdera uthyrningsprojektet 1 Ny marknadsföring 1 Grillning högskolan 1 Använda strukturdokumentet 1 Långsiktig projektplan för Fågelsången 1 Underhållsplan för scoutgården 1 Fungerande städrutiner N Ä S B Y - Ö S T E R S L Ö V S S C O U T K Å R S I D 2

3 Innehållsförteckning Patrullindelning & ansvar s 4 Arrangemangspatrullen... 4 Huspatrullen... 6 Pumirpatrullen... 8 Ledningspatrullen... 9 Ledare & funktionärer Kalendaruim för scoutåret i kåren s 10 Juli Augusti September Oktober November December Januari Februari Mars April Maj Juni Kårpolicy s 22 Grundläggande ekonomiska förutsättningar Scoutdräkt Medlemsavgifter Avdelnings bidrag Nycklar Säkerhet Ekonomisk ersättning mot kvitto Körersättning Försäljning Bidrag för deltagande i arrangemang Utbildning Mentorskap Materialförråd Lån av material för privat bruk samt uthyrning Släp Städning Skjortor Beställningar scoutvaror Förtjänstmärken Uppvaktning Informationsflöde Förmåner Material N Ä S B Y - Ö S T E R S L Ö V S S C O U T K Å R S I D 3

4 Patrullindelning & ansvar Arrangemangspatrullen Arrangemangspatrullen ansvarar för planering och samordning av våra aktuella inkomstbringande projekt samt för att fundera ut nya sätt att tjäna pengar på. Arrangemangspatrullen ansvarar även för att planera och genomföra arrangemang kring kårens högtider och festligheter. Dessa arrangemang syftar till att stärka kårgemenskapen och att vara glada inslag i kårmedlemmarnas vardag. Arrangemangspatrullens arbete är främst inkomstbringande. Alla arrangemang förväntas vara självförsörjande och gärna inbringa vinst. Sammansättning Styrelsemedlemmar Lisa Persson Gunvor Andersson Nora Henriksdotter Carioli oline Edvardsson Kårmedlemmar Fanny Kristensson Ingrid Andersson Patrulledare Uthyrningsansvarig Uppgifter Högtider och traditioner 1 St Georg 1 Valborg 1 Kransbindning 1 Julfest Kårarrangemang 1 Förtäring vid kårens kickoffmöten och kårstämma Inkomstbringande projekt 1 Samla in förslag på möjliga försäljningsprojekt Arrangemangspatrullen Huspatrullen Pumirpatrullen Ledningspatrullen Scoutledare & funktionärer 1 Vid höstkickoff, presentera förslag på möjliga försäljningsprojekt som ska genomföras under höstterminen 1 Samordna försäljningsprojekt 1 Samordna värvning av stödmedlemmar Delat styrelseansvar 1 Vara ansvarig för sommaruthyrningen under en månad N Ä S B Y - Ö S T E R S L Ö V S S C O U T K Å R S I D 4

5 Patrullindelning & ansvar Arrangemangspatrullen forts Arrangemangspatrullen Huspatrullen Pumirpatrullen Ledningspatrullen Scoutledare & funktionärer års mål 1 Nytt julfestkoncept 1 Amaryllisförsäljning 1 Stödmedlemmar N Ä S B Y - Ö S T E R S L Ö V S S C O U T K Å R S I D 5

6 Patrullindelning & ansvar Huspatrullen Huspatrullen ansvarar för att sköta underhåll av; scoutgården, scoutmaterial och Fågelsången, samt att i samråd med styrelsen ta fram en långsiktig planering av underhålls- och investeringsbehov. Sammansättning Styrelsemedlemmar Caro aroline Edvardsson Scoutgården Fredrik N Henrik A Kristian Borr Johan Hallberg Material Vakant Fågelsången Vakant Patrulledare Uppgifter Scoutgården 1 Löpande underhåll 1 Skadedjursbekämpning 1 Planera och organisera arbetet vid arbetsdagar 1 Upprätta ett system för inköp av förbrukningsmaterial 1 Vara jour under sommaruthyrning Arrangemangspatrullen Huspatrullen Pumirpatrullen Ledningspatrullen Scoutledare & funktionärer 1 Bistå styrelsen med inventering, information och förslag som ligger till grund för ett övergripande, långsiktigt perspektiv på underhålls- och investeringsbehov Fågelsången 1 Vägförening 1 Skadedjursbekämpning 1 Uthyrning; bokning och kalender samt lämna ut nyckel 1 Storstädning (om det ska hyras ut) N Ä S B Y - Ö S T E R S L Ö V S S C O U T K Å R S I D 6 Material 1 Ansvara för att, efter styrelsebeslut, göra större materialinvesteringar 1 Underhålla och reparera vårt scoutmaterial 1 Ansvar för materialförrådet

7 Patrullindelning & ansvar Huspatrullen forts Arrangemangspatrullen Huspatrullen Pumirpatrullen Ledningspatrullen Scoutledare & funktionärer års mål 1 Underhåll av scoutgården 1 Nya vitvaror 1 Arbetsdag för genomgång av materialförråd 1 Långsiktig investeringsplan för material 1 Planera ombyggnad av materialförråd 1 Ta fram ny rutin för materialhantering N Ä S B Y - Ö S T E R S L Ö V S S C O U T K Å R S I D 7

8 Patrullindelning & ansvar PUMIR patrullen (program, utbildning, medlemsregistrering, information, rekrytering) Pumirpatrullen ansvarar för kårens hemsida samt för att säkerställa att ledare och assistenter har behövlig utbildning och tillgång till Scouternas programmaterial. Pumirpatrullen ansvarar även för en långsiktig rekryteringsplan samt för medlemsregistret. Rekrytering Arrangemangspatrullen Huspatrullen Pumirpatrullen Ledningspatrullen Scoutledare & funktionärer 1 Samordna kårens rekrytering (ej valberedning för styrelsen) Kårutbildning och ledarskap 1 Ansvara för kårens utbildningsplan 1 Samordna mentorskap till unga ledare Sammansättning Styrelsemedlemmar Johan Andersson Emil Bertilsson Patrulledare Medlemsregistrator Medlemsregistrator 1 Administrera medlemsavgifterna (skicka ut, stämma av, följa upp) 1 Administrera lokalavdelningsbidraget, uppdatera medlemsregistret och skicka till Kårmedlemmar Malin Bergström Hemsidan Uppgifter Information 1 Ansvara för att uppdatera kårens hemsida 1 Ansvara för kårens maillistor Delat styrelseansvar 1 Vara uthyrningsansvarig för sommaruthyrning under en månad års mål 1 Ny hemsida 1 Trekårssamarbete för programaktivitet och mentorskap (tillsammans med sexanrepresentant) 1 Cybermoln 1 6-stegsplan för rekrytering av vuxna N Ä S B Y - Ö S T E R S L Ö V S S C O U T K Å R S I D 8

9 Patrullindelning & ansvar Ledningspatrullen Sammansättning Styrelsemedlemmar Karin Wildt-Persson Christina Allansdotter Gunvor Andersson Bengt Leijon Sofia Asuka Uppgifter 1 Leda styrelsens arbete 1 Verksamhetsplan 1 Verksamhetsberättelse 1 Planera kårstämman 1 Se till att städschema följs 1 Inköp av förbrukningsvaror Övergripande uppgifter 1 Övergripande samordning 1 Långsiktigt utvecklingsarbete 1 Utvärdering av kårens projekt Kårrdförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Funktionär 1 Övergripande ansvar för kårens informationsspridning 1 Fånga upp de kåruppgifter som riskerar att falla mellan stolarna 1 Uppföljning av projekt och arrangemang Uthyrning av scoutgården 1 Samordna och utvärdera sommaruthyrning Arrangemangspatrullen Huspatrullen Pumirpatrullen Ledningspatrullen Scoutledare & funktionärer 1 Bokningsansvarig; ta emot bokningar, hålla kalendern uppdaterad, svara på mail från intresserade hyresgäster och fylla i hyreskontraktet och skicka det till hyresgästen när ekonomiansvarig bekräftat att betalning skett 1 Uppdatera uthyrningshemsidan 1 Sköta marknadsföringen, söka relevanta marknadsföringskanaler och hålla dem uppdaterade Delat styrelseansvar 1 Vara ansvarig för sommaruthyrningen under en månad Sekreterare 1 Protokollföra styrelsemötena 1 Skriva och distribuera kallelser 1 Organisera dokument och mallar för ledningspatrullen 1 Ansvarig scoutvaror N Ä S B Y - Ö S T E R S L Ö V S S C O U T K Å R S I D 9

10 Patrullindelning & ansvar Ledningspatrull forts Kassör 1 I samråd med styrelsen göra upp en långsiktig ekonomisk plan och strategi 1 Sköta de löpande räkenskaperna och bokföringen 1 Sköta in- och utbetalningar för kårens räkning 1 Göra bokslut, balansräkning och resultatrapport 1 Betala ut ersättning mot redovisning från kårmedlemmarna 1 Följa upp budgeten och ansvara för månads uppföljning av budget på styrelsemöte 1 Göra ekonomiska rapporter till styrelsen och till kårstämman 1 Administrera kårens försäkringar och lån 1 Administrera avdelningsbidrag inom kåren 1 Administrera utbildningsbidrag inom kåren 1 Administrera lokalavdelningsbidrag utifrån avdelningarnas demokratimöte och patruller 1 Administrera kommunalt lokalt aktivitetsstöd 1 Söka bidrag för kårens räkning (Driftsbidrag, investeringsbidrag, projektbidrag) 1 Söka pengar från olika stiftelser (sparbanken & syskonen Håkanssons fond) 1 Sköta kontakten med revisorerna Arrangemangspatrullen Huspatrullen Pumirpatrullen Ledningspatrullen Scoutledare & funktionärer 1 Kontrollera när hyresinbetalningar skett och meddela bokningsansvarig detta års mål 1 Nya hyror för scoutgården 1 Utvärdera uthyrningsprojektet 1 Ny marknadsföring 1 Grillning högskolan 1 Strukturdokumentet 1 Långsiktig projektplan för Fågelsången 1 Underhållsplan för scoutgården 1 Städrutiner N Ä S B Y - Ö S T E R S L Ö V S S C O U T K Å R S I D 1 0

11 Patrullindelning & ansvar Ledare & assistenter Sammansättning Avdelning Namn Ansvar Spårare Cia Sjöblom Ansv ledare (AL) Upptäckare Karin Bergman Ansv ledare (AL) Äventyrare Malin Lesniak Ansv ledare (AL) Utmanare Christina Allansdotter Ansv ledare (AL) Uppgifter 1 Varje avdelning har en av styrelsen utsedd ansvarig ledare AL 1 vill avdelningen beställa märken från scoutvaror lämna in beställningen till sekreterare, senast 1.3 och/eller 1.10 AL ansvarar för 1 att en representant för avdelningen deltar på styrelsemöte 1 att lämna ett kontonummer samt antal aktiva scouter till kassören, senast 30.9, därefter betalas avdelningsbidrag ut Arrangemangspatrullen Huspatrullen Pumirpatrullen Ledningspatrullen Scoutledare & funktionärer 1 att så fort ändringar sker bland medlemmarna, anmäla detta till medlemsregistratorn. Alternativt rapportera minst två gånger per år (senast 30.9 och 31.1) 1 att fylla i närvarokort 1 att terminsprogram skickas till PUMIR för att läggas upp på hemsidan 1 att det hålls ett demokratimöte under vecka 5 varje år. Under detta möte delas scouterna in i de små patruller som ligger till grund för det statsbidrag vi får för vår verksamhet. För mer information se scouternas hemsida(www.scout.se). Under fliken för scouter väljer du service/blanketter och mallar/mer demokrati. 1 att städning sker efter varje möte 1 månadsstädning 1 uttag av material från materialförrådet och att det återlämnas i gott skick. 1 att försäljning och värvning av stödmedlemmar sker och redovisas till kassör på ett korrekt sätt 1 för att avdelningen ska få avdelningsbidrag krävs att närvarokorten är kassören tillhanda 30.6 och N Ä S B Y - Ö S T E R S L Ö V S S C O U T K Å R S I D 1 1

12 Kalendarium för scoutåret i kåren JULI Aktiviteter Sommarläger Avdelningarna Ledningspatrull Uthyrningsansvarig vid sommaruthyrning Huspatrull Jour vid sommaruthyrning Arrangemangspatrull Pumir patrull N Ä S B Y - Ö S T E R S L Ö V S S C O U T K Å R S I D 1 2

13 Kalendarium för scoutåret i kåren AUGUSTI Aktiviteter Ställa iordning efter sommaruthyrning Kickoff dag, söndag vecka 33, 10-14, i lokalen. Syfte: samordna höstens aktiviteter (höstens datum, kårövergångsläger, rekryteringsdagen samt försäljning). Matig fika. Utvärdera sommaruthyrning Avdelningarna Planeringsgrupp bestående av en ledare från varje avdelning planerar övergångsläger Uppdaterad avdelningsinformation skickas till pumirpatrullen Ledningspatrull Ansvara för innehållet i kickoff Sekreterare vecka 30; inbjudan kickoff ut, ta emot anmälningar och meddela arrangemangspatrullen Kassören 15.8; ansöka om aktivitetsstöd Huspatrull Vecka 34; ställa iordning efter sommaruthyrning Planera höstens arbetsdag Arrangemangspatrull Förslag på datum för höstens arrangemang samt försäljningsprojekt presenteras vid kickoff Förtäring till kickoff Pumir patrull Samordna rekrytering av blivande scouter (Österslöv, Fjälkestad) med aktuella ledare Samordna eventuell vuxenrekrytering Annonsera i tidningen; kallelse till stämma Se över utbildningsbehovet N Ä S B Y - Ö S T E R S L Ö V S S C O U T K Å R S I D 1 3

14 Kalendarium för scoutåret i kåren SEPTEMBER Aktiviteter Kårläger, första helgen Styrelsemöte, vecka 38 Kårstämma, vecka 39 Konstituerande styrelsemöte, vecka 39 Avdelningarna Anmäla antal scouter till kassör, senast 30 september Ledningspatrull Motioner till stämman in, vecka 36 Kallelse till kårstämma ut, vecka 37 Styrelsemöte; lägga datum för hösten, besluta försäljningsprojekt, planering för arbetsdagen klar Kårstämma Konstituerande styrelsemöte Sekreterare Skicka in dokument till kommun, distrikt, förbund och bank, vecka 40 Skicka ut kallelse till arbetsdagen Kassör Ansök om bidrag till banken 30.9 Ansök om investeringsbidrag till kommunen 30.9 Huspatrull Skadedjursbekämpning Arrangemangspatrull Förtäring kårstämma Planera och sammordna försäljningsprojekt Pumirpatrull Rekrytering N Ä S B Y - Ö S T E R S L Ö V S S C O U T K Å R S I D 1 4

15 Kalendarium för scoutåret i kåren OKTOBER Aktiviteter DST Arbetsdag Styrelsemöte Ledarvård Avdelningarna Planera kransbindning Inbjudan kransbindning Planera ledarvård Ledningspatrull Styrelsemöte Utvärdera sommaruthyrning Sekreterare Beställa från scoutvaror (skjortor och märken) Början av oktober, skicka ut lapp om hjälp till julfest Huspatrull Organisera arbetsdagen Arrangemangspatrull Pumirpatrull Kassör Betala ut avdelningsbidrag N Ä S B Y - Ö S T E R S L Ö V S S C O U T K Å R S I D 1 5

16 Kalendarium för scoutåret i kåren NOVEMBER Aktiviteter Jämna år demokrati jamboree kransbindning Avdelningarna Genomföra kransbindning Genomföra försäljningsprojekt Ledningspatrull Styrelsemöte; julklappar Planera kick off Sekreterare inbjudan julfest Arrangemangspatrull Samordna och administrera försäljningsprojektet Planera julfest Pumirpatrull KUL Följa upp att de som fått bidrag från kåren, för att deltaga i ett arrangemang, förbereder en liten redovisning till julfesten. Huspatrull N Ä S B Y - Ö S T E R S L Ö V S S C O U T K Å R S I D 1 6

17 Kalendarium för scoutåret i kåren DECEMBER Aktiviteter Julfest Huspatrull Avdelningarna Närvaro kort senast Städa efter julfesten och den avslutade terminen Spårarna: Luciatåget Alla avdelningar: Uppträden Närvarokort till Sensus, rutin för detta? Arrangemangspatrull Julfest Pumirpatrull Planera 6-stegsmetoden (vuxenrekrytering) Ledningspatrull Julfesten; programmet, julklappar Julkort Sekreterare vecka 1, inbjudan kickoff N Ä S B Y - Ö S T E R S L Ö V S S C O U T K Å R S I D 1 7

18 Kalendarium för scoutåret i kåren JANUARI Aktiviteter Kickoff dag, söndag vecka 3, 10-14, i lokalen. Syfte; planera terminen (vårens datum, gemensam avslutning, sommarläger mm samt informera om värvning av stödmedlemmar). Matig fika. Arrangemangspatrull Kickoff dag Förtäring samt Övergripande om St Georg och valborg Organisera värvning av stödmedlemmar Avdelningarna Kickoff dag Idéer för den gemensamma terminsavslutningen samt kårövergångsläger Planera för demokratimötena som genomförs vecka 5 Terminsstart v 4 Pumirpatrull Ledningspatrull Planera och genomföra kickoff: info om demokratimötet, värvning av stödmedlemmar Huspatrull Kickoff dag datum och planering av terminens projekt N Ä S B Y - Ö S T E R S L Ö V S S C O U T K Å R S I D 1 8

19 Kalendarium för scoutåret i kåren FEBRUARI Aktiviteter Lyxig ledarhelg distriktet Arrangemangspatrull Avdelningarna Lokalavdelningsmöte genomförs v 5 Scouterna värvar stödmedlemmar Pumirpatrull Administration av demokratipatrullerna samt underlag för att söka statsbidrag Uppdatera marknadsföring kring uthyrning Ledningspatrull Administration av demokratipatrullerna samt underlag för att söka statsbidrag Kassör 15 februari, söka aktivitetsstöd och driftsbidrag Huspatrull N Ä S B Y - Ö S T E R S L Ö V S S C O U T K Å R S I D 1 9

20 Kalendarium för scoutåret i kåren MARS Aktiviteter Avdelningarna Ledningspatrull Organisera arbetsfördelning inför sommaruthyrning Se över aktuella uppvaktningar samt förtjänstmärken Inbjudan St Georg Program St Georg Huspatrull Arrangemangspatrull Pumirpatrull Medlemsregistrator 31.3; sista dag ansöka lokalavdelningsbidrag Sekreterare Lapp hjälp till St georg ut Beställa från scoutvaror (skjortor och märken) N Ä S B Y - Ö S T E R S L Ö V S S C O U T K Å R S I D 2 0

21 Kalendarium för scoutåret i kåren APRIL Aktiviteter St Georg Snapphanefejd Valborg Avdelningarna Ledningspatrull Byta batteri i alla brandvarnare och se över brandskyddsutrustningen Ta fram underlag till underhållsplanen Arrangemangspatrull St Georg Följa upp stödmedlemsrekryteringen Pumirpatrull Sekreterare 1 veckan i april; inbjudan St Georg Planera för medverkan vid terminsavslutning Huspatrull Genomgång av scoutgården inför sommaruthyrning Planera arbetsdagen i scoutgården N Ä S B Y - Ö S T E R S L Ö V S S C O U T K Å R S I D 2 1

22 Kalendarium för scoutåret i kåren MAJ Aktiviteter DST Styrelsemöte Kårgemensam terminsavslutning, vecka 21 Styrelsen medverkar vid terminsavslutning Avdelningarna Kårgemensam terminsavslutning Tillsätta arbetsgrupp kårövergångsläger Ledningspatrull Samverka med valberedningen inför hösten Lägga kalender för hösten Struktur för verksamhetsberättelse Extra noggrann budgetgenomgång med plan för nästa års budget Planera verksamhetsplan Planera sommaruthyrning Kick off planering Studentuppvaktning Sekreterare Huspatrull Genomföra arbetsdagen i lokalen och förbereda för sommar uthyrning, vecka 21 Arrangemangspatrull Förtäring arbetsdag Pumirpatrull Rekryterings planering N Ä S B Y - Ö S T E R S L Ö V S S C O U T K Å R S I D 2 2

23 Kalendarium för scoutåret i kåren Juni Aktiviteter Avslutande styrelsemöte med avstämning om ledarsituationen till hösten, sommarläger mm Sommaruthyrning, vecka Avdelningarna Lämna in närvarolistor till kassör 30.6 Arrangemangspatrull Pumirpatrull Ledningspatrull Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan nästa år Budget Huspatrull N Ä S B Y - Ö S T E R S L Ö V S S C O U T K Å R S I D 2 3

24 Kårpolicy Grundläggande ekonomiska förutsättningar Styrelsen ansvarar för att kåren alltid har en ekonomisk grundplåt motsvarande en årsomsättning utöver aktuell budget för innevarande år. Alla sommarläger ska vara självfinansierade, dvs kåren betalar inte för att ledare deltar på sommarläger utan detta finansieras med deltagaravgifter. Scoutdräkt Aktiva ledare, styrelsemedlemmar och funktionärer samt scouter förväntas bära scoutdräkt på möten och övriga scoutarrangemang. Avdelnings bidrag AL lämnar ett kontonummer till kassören som betalar ut avdelningsbidrag utifrån antalet aktiva scouter. Antalet aktiva scouter ska vara kassören tillhanda senast Vid eventuella förändringar ansvarar AL för att meddela medlemsregistratorn som uppdaterar medlemsregistret. För att avdelningen ska få avdelningsbidrag krävs att närvarokorten är kassören tillhanda 30.6 och Avdelningens ekonomi redovisas till kassör vid terminens slut. AL ansvarar även för att det hålls ett demokratimöte under vecka 5 varje år. Under detta möte delas scouterna in i de små patruller som ligger till grund för det statsbidrag vi får för vår verksamhet. För mer information se scouternas hemsida(www.scout.se). Under fliken för scouter väljer du service/blanketter och mallar/mer demokrati. Medlemsavgifter Aktiva medlemmar och scouter kr/skolår Ledare och styrelsemedlemmar kr/skolår Scouter som samtidigt är ledare eller styrelsefunktionärer 200kr/år Nycklar Aktiva ledare och funktionärer som behöver en nyckel kan kvittera ut den hos husgruppen. Förlorad nyckel ersätts med 200 kronor. Alternativt en deposition på 200 kronor lämnas när nyckeln hämtas ut. Fjärde medlem per familj, icke aktiva medlemmar upp till 25 år, samt de med medlemskap i flera kårer kr/skolår Stödmedlem kr/år N Ä S B Y - Ö S T E R S L Ö V S S C O U T K Å R S I D 2 4

25 Kårpolicy Säkerhet Ekonomisk ersättning mot kvitto Ekonomisk ersättning för utlägg sker mot kvitto och pengarna betalas ut på konto ej i kontanter!! Redovisning till kassör ska ske senast styrelsemötet efter utlägget skett, alternativt ansvarar den som haft utlägget för att själv kontakta kassören och redovisa sina utlägg. Kvitto ska tejpas på A4 papper med notering om datum och specifikation samt åtföljas av ifyllt formulär ersättning vid arrangemang som finns på kårens hemsida. Avdelningsbidrag betalas in på ansvarig ledares konto, AL ansvarar för att aktuellt kontonummer är kassören vid terminsstart. Genom att alla transaktioner går via konto finns det alltid redovisning! Försäljning Ledarna delar ut det som skall säljas tillscouterna utifrån beslutat minsta antal (man får naturligtvis ta fler). Alla scouter som får produkten skrivs upp på ett formulär, där man också skriver det antal som scouten har fått. Scouterna får, ca en vecka innan produkterna delas ut, hem en lapp där det klart och tydligt står vad som skall säljas och när. Där skall också stå när produkten senast skall redovisas. Det bör också stå hur mycket pengar kåren tjänar på försäljningen. När scouterna redovisar prickar man av det på formuläret. Redovisning från scouterna sker alltid till ansvarig ledare, som sätter in pengarna på kårens konto och tydligt meddelar kassören från vilken avdelning pengarna kommer från och om det finns någon rest. Undantag är vid försäljning/rekrytering av stödmedlemmar, där den blivande stödmedlemmen kan välja att betala direkt till scouten eller sätta in pengarna på kårens konto (markeras med ett kryss på talongen). De pengar som betalas till scouten redovisas till ledarna tillsammans med namn- och adressuppgifter på stödmedlemmarna. Obs att även de som betalar in själva på kontot måste vi ha namn- och adressuppgifter på. Körersättning Körersättning utgår till dem som vid kåraktiviteter kör släp för scouternas räkning och de som ansvarar för större matinköp. Ersättningen är för bensinkostnad. Vid avdelningsaktiviteter ansvara avdelningen själv för sin ekonomi. Vid utbildningar och enskilt deltagande i olika arrangemang betalas ingen reseersättning. Bidrag för deltagande i arrangemang Kåren skickar två deltagare till scouternas demokratijamboree och detta ska det budgeteras för i årsbudgeten. Här prioriteras utmanarscouter som är aktiva i kåren som assistenter eller i styrelsearbete. N Ä S B Y - Ö S T E R S L Ö V S S C O U T K Å R S I D 2 5

26 Kårpolicy För scoutarrangemang som blå hajk och explorerbelt gäller att den sökande måste lämna in sin ansökan till styrelsen i samband med sista anmälningsdagen till arrangemanget. Efter arrangemanget skall detta redovisas, gärna i form av ett vykort samt redogörelse vid stämma, julfest eller annat arrangemang i kåren. Deltagaren ska först ansöka om bidrag från distriktet, samt från aktuella stiftelser, därefter kan resterande deltagaravgift sponsras av kåren. Deltagaren betalar sina resor själv. Var gång man delar ut medel till en sökande ska man beakta kårens ekonomi, hur aktiv den sökande har, är och kommer att vara inom kåren samt om den sökande fått bidrag tidigare och om bidrag till liknande arrangemang delats ut. Till ledarvård och andra aktiviteter för ledare som kåren anordnar kan man söka medel från kårkassan. Om det är en utomstående arrangör, exempelvis distriktet så är det upp till deltagarna att söka medel från kårkassan. Ledarskap Mentorskap Utbildning Kåren sponsrar utbildningen PLU, Intro, BAS, SCOUT och TG KUL ansvarar vid scoutårets början för att ta fram ett förslag för vilka ledare och assistenter som ska erbjudas att delta i av kåren sponsrad utbildning. Förslaget ska beakta: Kårens ekonomi samt hur aktiv ledaren/funktionären har, är och kommer att vara inom kåren Reseersättning utgår inte vid enskilt deltagande i utbildning. N Ä S B Y - Ö S T E R S L Ö V S S C O U T K Å R S I D 2 6

27 Kårpolicy Materialförråd Det är AL som ansvarar för materialuttag Alla uttag skall noteras på en lista som finns på anslagstavlan Materialuttag kan bokas Det som plockas ut skall rengöras och sättas tillbaks på samma plats Material skall återlämnas senast mötet efter hajk Material ska förvaras i förrådet När materiel går sönder meddelas materialansvarig Lån av material för privat bruk samt uthyrning Den som är aktiv ledare, styrelsemedlem eller funktionär kan låna scoutmaterial för privat bruk. Andra personer eller organisationer kan hyra material. Privata lån måste stämmas av med materialförvaltare innan uttag, och när det gäller hyra av material bör dessa beslut tas i samråd med KO. Den som lånar privat förväntas använda de rutiner som gäller för scouter. Dvs privata lån skall även de noteras på lista, rengöras och lämnas tillbaka Eventuella skador ersätts av den som lånat material. Undantaget från privat lån är kökstält, birkerödstält, gräsklippare och släp. Scoutverksamhet går alltid före privat bruk Släp Släp bokas på googelkalender Nyckeln till släpet skall förvaras i lokalen Släpet lämnas alltid låst Städning Lokalen städas efter varje aktivitet. Plocka undan, städa i köket och diska, sopa golv och tömma sopor. En gång i månaden har vi månads städning med rullande ansvar hos avdelningarna. Städa köket och dasset, dammsuga och torka alla golven både i lokalen och baracken. Alla ledare ansvarar för att plocka undan efter sig, även i ledarrum och kök!! Skjortor Nya ledare och assistenter får en scoutskjorta. Ledare får därefter en ny skjorta vart femte år. Styrelsemedlemmar får en skjorta om de har behov av en, dvs om de representerar scouting utåt. Om personen slutar i scouterna förväntas att skjortan återlämnas för secondhand användande. Ska kompletteras med aktuell bilaga från 2012 N Ä S B Y - Ö S T E R S L Ö V S S C O U T K Å R S I D 2 7

28 Kårpolicy Beställningar scoutvaror För beställning hos scoutvaror ansvarar sekreteraren. Beställningar av skjortor och märken görs 2 ggr per år, 15e oktobet och 15e mars. Scoutskjortor delas ut enligt separat policy och egenbeställda skjortor ersätts inte ekonomiskt av kåren. Scouterna beställer sina skjortor själva. Lådan med märken hanteras även den av sekreteraren. Förtjänstmärken Förtjänstmärken delas ut enligt förbundets policy, dvs med femårsintervaller till aktiva ledare, styrelsemedlemmar samt hedersmedlemmar. Antalet år räknas från och med 18 års ålder. Vid uppehåll i aktivitet räknas åren samman. (bilaga kommer att finnas över utdelade märken) Uppvaktning Kåren uppvaktar aktiva assistenter, ledare, funktionärer och styrelsemedlemmar. b Barnafödsel: present till babyn för ungefär 100 kr Policy vid ev. dödsfall i kåren: Tidigare aktiv medlem b Kåren sätter in en summa (200 kr) på Scouternas Världsfond bankgiro eller pluskonto b Minneskort skickas till dödsboet Mycket aktiv medlem: b Kåren annonserar i Kristianstadsbladet b Kåren sätter in en summa (500 kr) på Scouternas Världsfond Bankgiro eller pluskonto b Minneskort skickas till dödsboet (bilaga 1) b Flaggan hissas på halv stång på Fågelsången och Scoutlokalen efter beslut b De scouter som representerar vid begravningen ska bära scoutdräkt b 50 år: present för motsvarande 300 kronor b Student: presentkort på Naturkompaniet (eller liknande) för 200 kronor N Ä S B Y - Ö S T E R S L Ö V S S C O U T K Å R S I D 2 8

29 Kårpolicy Informationsflöde Alla styrelsemedlemmar, ledare och funktionärer behöver läsa sin epost samt gå in på hemsidan två gånger i veckan. Viktig epost bör innehålla en begäran om läskvitto som mottagaren besvarar. Alla ansvarar för att aktuella adressuppgifter uppdateras på scoutnet. Ange din mailadress och tryck på glömt lösenord, (om man inte lyckas få fram sitt lösenord, eller om man inte längre använder den mailadressen längre eller den inte fungerar så ska man ta kontakt med Medlemsregistratorn). Förmåner Material När material används gäller följande: b Det är AL som ansvarar för materialuttag b Alla uttag skall noteras på en lista som finns på anslagstavlan b Materialuttag kan bokas b Det som plockas ut skall rengöras och sättas tillbaks på samma plats b Material skall återlämnas senast mötet efter hajk b När materiel går sönder meddelas materialansvarig N Ä S B Y - Ö S T E R S L Ö V S S C O U T K Å R S I D 2 9

Rutin f ör inköp av scoutkläder och märken

Rutin f ör inköp av scoutkläder och märken Rutin f ör inköp av scoutkläder och märken Engelbrekt Scoutkår Version 0. 1 2014-03-03 Scouterna Box 420 34 Telefon: +46 8-555 065 00 Webb: www.scouterna.se The Guides and Scouts of Sweden 126 12 Stockholm

Läs mer

Styrelsemöte den 25 april 2012

Styrelsemöte den 25 april 2012 Styrelsemöte den 25 april 2012 på Smultronvägen 5, Värmdö Närvarande: Tore Axelsson, ordf Fredrik Björling, vice ordf Simon Frohm Christer Ohlin Alexandra Nordvall Diana Stolcere (Utmanar rep) Elin (Utmanar

Läs mer

Örnsbergs Scoutkår. Styrelsemöte 4 oktober 2011 kl 19.00. Störtloppsvägen 17, Hägersten

Örnsbergs Scoutkår. Styrelsemöte 4 oktober 2011 kl 19.00. Störtloppsvägen 17, Hägersten Örnsbergs Scoutkår Styrelsemöte 4 oktober 2011 kl 19.00 Störtloppsvägen 17, Hägersten Sammanfattning av beslut 1. Punkten Skrivelser tas bort som fast fråga från dagordningen i fortsättningen. 2. Styrelsen

Läs mer

REDOVISNING AV SCOUTVERKSAMHET i patrull, avdelning, och kår. Så här gör ni! Illustration: Magnus Frederiksen

REDOVISNING AV SCOUTVERKSAMHET i patrull, avdelning, och kår. Så här gör ni! Illustration: Magnus Frederiksen REDOVISNING AV SCOUTVERKSAMHET i patrull, avdelning, och kår 2008 Så här gör ni! Illustration: Magnus Frederiksen Vad är en lokalavdelning? Ungdomsstyrelsen* använder sig av begreppet lokalavdelning för

Läs mer

Distriktsstyrelsemöte Upplandsslättens scoutdistrikt

Distriktsstyrelsemöte Upplandsslättens scoutdistrikt Distriktsstyrelsemöte Upplandsslättens scoutdistrikt 17 augusti 2014, 10.00, DS-lokalen Närvarande: Mia, Tomas, Elsa, August, Ylva, Agnes, Petter Frånvarande: Malin, Matilda 1. Mötet Öppnas 2. Val av mötesfunktionärer

Läs mer

Verksamhetsberättelse. för. Varbergs NSF-scoutkår

Verksamhetsberättelse. för. Varbergs NSF-scoutkår Verksamhetsberättelse 2010 för Varbergs NSF-scoutkår Styrelse och representanter Ordförande V ordförande Sekreterare Kassör Ledamöter Seniorscoutrepr. Revisorer Revisorsuppleant Stugvärd Repr. i föräldraföreningen

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Närvarande: Kårstyrelsen: Jessica Andersson, Ulla Andersson och Anne Norstedt Revisorer: Gunnel Källstedt Stugkommittén: Thor Andersson och

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

Pågående arbete i styrelsen

Pågående arbete i styrelsen Datum: 2014-04-08 Plats: Sensus Dagordning distriktsstyrelsen 1. Mötets öppnande Stefan öppnar mötet. 2. Val av justeringsman Hans Sandblad. 3. Fastställande av dagordning Vi lägger till punkten Fråga

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016

Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-2016 Västerbotten Ångermanlands Scoutdistrikt Vår vision Det här drömmer vi om: Unga som gör världen bättre If it isn t fun it isn t scouting, Robert Baden-Powell Vår uppgift: Vi ska

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

Styrelsemöte 14/1-2012

Styrelsemöte 14/1-2012 Styrelsemöte 14/1-2012 Närvarande: Andrén, Adam Axlson-Fisk, Olof Eriksson, Mattias von Essen, Agnes Hansson, Erik Küpier, Martin Lindgren, Samuel Orméus, Christoffer Zettergren, Petter 1. Styrelsen väljer

Läs mer

Välkommen som medlem i Tuve Scoutkår!

Välkommen som medlem i Tuve Scoutkår! Välkommen som medlem i Tuve Scoutkår! Som ny medlem i Tuve Scoutkår har du säkert en massa frågor. På de här sidorna skall vi försöka svara på de vanligaste. Självklart skall du fråga din ledare om du

Läs mer

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag.

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag. INTRODUKTIONSPROGRAM FÖR NYA FÖRTROENDEVALDA INOM FÖRENINGEN SOCIAL OMSORG (FSO) Grattis till ditt nya förtroendeuppdrag inom FSO Vi hoppas att du ska trivas i ditt nya uppdrag och känna dig välkommen

Läs mer

Protokoll för Drottningstadens scoutkårs kårstämma 2011

Protokoll för Drottningstadens scoutkårs kårstämma 2011 Protokoll för Drottningstadens scoutkårs kårstämma 2011 Datum: 2011-02-13 Plats: Rårödsstugan Närvarande: Alexander Roselius Amanda Lyons Andreas Rubenson Anja Wadén Annica Lindgren Annika Svensson Aron

Läs mer

ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14

ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14 ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14 Vilken post har du och vad fick dig att söka? Som ordförande i FF kommer du tillsammans med fyra andra personer att leda FF-möten för alla s universitets

Läs mer

ZKA-UT. Medlemstidning för Hässelby Scoutkår. Nr 1, höstterminen 2012. Ordföranden har ordet. Alla önskas en trevlig start på terminen!

ZKA-UT. Medlemstidning för Hässelby Scoutkår. Nr 1, höstterminen 2012. Ordföranden har ordet. Alla önskas en trevlig start på terminen! ZKA-UT Medlemstidning för Hässelby Scoutkår Nr 1, höstterminen 2012 I detta nummer: - Ordföranden har ordet - Vi syns på museet! - Kallelse till stämman - Beslut om nya stadgar - Höstterminens städdagar

Läs mer

Göteborgs. Scoutdistrikts

Göteborgs. Scoutdistrikts Göteborgs Scoutdistrikts Arrangemang Hösten 2013 2 KALENDARIET September Oktober 1 S 1 T 2 M Mandalay kv.segl. 2 O 3 T 3 T 4 O 4 F Vandringen 2013 5 T 5 L Vandringen 2013 6 F Mandalay ny.segl. 6 S Vandringen

Läs mer

Lokalavdelningar och intresseföreningar

Lokalavdelningar och intresseföreningar Lokalavdelningar och intresseföreningar Unga Hörselskadade är en riksorganisation och själva stommen i Unga Hörselskadade är organisationens föreningar. Det finns tre typer av föreningar inom Unga Hörselskadade;

Läs mer

Checklista för upplösning/sammanslagning av kår

Checklista för upplösning/sammanslagning av kår Checklista för upplösning/sammanslagning av kår Detta dokument omfattar checklistor för följande aktiviteter Vad säger stadgarna? Kåren själv beslutar att lägga ner kåren Flera kårer beslutar att gå samman

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

ORDFÖRANDES ARBETSUPPGIFTER BESTÅR TILL HUVUDSAK AV: NUVARANDE ORDFÖRANDE OSCAR BESKRIVER POSTEN SÅHÄR:

ORDFÖRANDES ARBETSUPPGIFTER BESTÅR TILL HUVUDSAK AV: NUVARANDE ORDFÖRANDE OSCAR BESKRIVER POSTEN SÅHÄR: POSTBESKRIVNINGAR ORDFÖRANDE Som ordförande i FF-styrelsen kommer du tillsammans med fyra andra personer att leda möten för att samordna festeristvärlden. Dessa möten är till för att underlätta samarbetet

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Protokoll från kårstyrelsemöte söndag 20/02-2012 hemma hos Monica kl 18:30-20:30

Protokoll från kårstyrelsemöte söndag 20/02-2012 hemma hos Monica kl 18:30-20:30 Protokoll från kårstyrelsemöte söndag 20/02-2012 hemma hos Monica kl 18:30-20:30 Närvarande: Martin Fogel Monica Larsson Gustav Karreskog Frida Söderling Eva Kindbladh Linus Behrenfeldt Love Andersson

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Scouterna Västmanland

Scouterna Västmanland Västmanlands scoutdistrikts verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplanen föreslås av distriktsstyrelsen och fastställdes av distriktsstämman 2013-10-19 Västmanlands scoutdistrikts verksamhetsidé Att stödja Västmanlands

Läs mer

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 SSUKLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur SSUklubben

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Scouterna Stadgar för Engelbrekt scoutkår, organisationsnummer 875001-8676 Antagna av kårstämman den 2012-03-01 med tillägg vid stämma 2013-03-07 1 Allmänt Engelbrekt scoutkår

Läs mer

Demokrati och ekonomi

Demokrati och ekonomi Demokrati och ekonomi SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur

Läs mer

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Stadgar för S:t Olofs Scoutkår US:T OLOFS SCO TKÅR VÄSTERÅS Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Not: När begreppet Scoutkåren används i dessa stadgar avser detta S:t Olofs

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

Styrelsemöte den 26 September 2012

Styrelsemöte den 26 September 2012 Styrelsemöte den 26 September 2012 på Södra kopparmora, Värmdö Närvarande: Tore Axelsson, ordf Fredrik Björling, vice ordf Christer Ohlin Alexandra Nordvall Anders Lundh Per Kåverud Anna-Lena Lundfall

Läs mer

Tips & Råd Så startar du en egen förening

Tips & Råd Så startar du en egen förening Tips & Råd Så startar du en egen förening Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då ska du läsa detta! Samla några personer som har ett gemensamt intresse. Vid den första träffen

Läs mer

Kungshamns samfällighetsförening 2014-06-09 Arbetsbeskrivning ordförande

Kungshamns samfällighetsförening 2014-06-09 Arbetsbeskrivning ordförande Ordförande Externa kontakter Arbetsuppgifter: Leder arbetet inom styrelsen. Är ordförande vid styrelsemöten. Tecknar avtal för föreningen i förening med annan styrelseledamot. Tecknar föreningens bank-

Läs mer

STADGAR. Antagna 2012-11- 08. 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg.

STADGAR. Antagna 2012-11- 08. 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg. STADGAR Antagna 20121108 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg. 2 Föreningsform Föreningen är en ideell förening som är religiöst och partipolitiskt

Läs mer

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL 1 STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL Reviderade 1974-03-14, 1975-03-05, 1982-02-25, 1994-05-09, 2004-03-04, 2005-03-15 1 BAKGRUND Ericsson Idrottsförening är en ideell idrottsförening,

Läs mer

S T A D G A R för. FÖRENINGEN ANHÖRIGA TILL SEXUELLT UTNYTTJADE BARN OCH UNGDOMAR/Göteborg

S T A D G A R för. FÖRENINGEN ANHÖRIGA TILL SEXUELLT UTNYTTJADE BARN OCH UNGDOMAR/Göteborg ATSUB/Göteborg, Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn Och Ungdomar Prästgårdsängen 21 BV 412 71 GÖTEBORG Telefon: 031 20 99 49 eller 23 30 43 Kvällstid: 020 21 53 50 E-post: info@atsubgbg.nu Hemsida:

Läs mer

Kl. 10.10 Introduktion av påverkanstorget. Kl. 10.30 Påverkanstorget öppnar. Kl. 12.00 Lunch med aktiviteter. Kl. 13.00 Förhandlingarna återupptas

Kl. 10.10 Introduktion av påverkanstorget. Kl. 10.30 Påverkanstorget öppnar. Kl. 12.00 Lunch med aktiviteter. Kl. 13.00 Förhandlingarna återupptas Inbjudan Styrelsen för Hallands Scoutdistrikt inbjuder till distriktsstämma 2013. Kallelsen har skickats ut tidigare via epost 2013-08-11 Plats: Parkskolans aula, Engelbrektsgatan 6-8, 312 31 Laholm Tid:

Läs mer

1 Tillgångar 1510 Kundfordringar. 1516 Förskott. 1700 Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter. 1910 Kassa. 1920 Plusgiro distrikt 392500 5

1 Tillgångar 1510 Kundfordringar. 1516 Förskott. 1700 Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter. 1910 Kassa. 1920 Plusgiro distrikt 392500 5 Användningsdirektiv DS styr ekonomin via resultatenheter och projekt. Bokföring sker även på konto. En utgift eller intäkt ska alltid redovisas på ett konto och en resultatenhet, och i nästan samtliga

Läs mer

Motion till årsmöte 2009 om stadgeändringar, förändrat och uppdaterat dokument för Policies, ordningsregler och arbetsbeskrivningar.

Motion till årsmöte 2009 om stadgeändringar, förändrat och uppdaterat dokument för Policies, ordningsregler och arbetsbeskrivningar. Uppsala 2008-11-12 Till Styrelsen och TANGOGRUPPEN CAMBALACHE Motion till årsmöte 2009 om stadgeändringar, förändrat och uppdaterat dokument för Policies, ordningsregler och arbetsbeskrivningar. Med anledning

Läs mer

Protokoll från MSF Stockholms styrelsemöte 2008-04-02 Villagatan 5, mötesrum G

Protokoll från MSF Stockholms styrelsemöte 2008-04-02 Villagatan 5, mötesrum G Protokoll från MSF Stockholms styrelsemöte 2008-04-02 Villagatan 5, mötesrum G 1. Mötets öppnande Mötet öppnades kl. 18:03. 2. Närvarolista och adjungeringar CT (ordf.), LL (vice ordf.), TG (webmaster),

Läs mer

Nästan lika lätt som att räkna till tre.

Nästan lika lätt som att räkna till tre. Nästan lika lätt som att räkna till tre. 1 Håll ett första årsmöte. Meddela din kör två veckor i förväg att ni ska ha ett årsmöte där ni bildar förening, ett så kallat konstituerande möte. UNGiKÖR kan

Läs mer

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014)

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Antagna 2014-03-20 Innehåll Stadgar för föreningen Svensk Miljöbas... 4 1 Namn och organisationsform... 4 2 Syfte... 4 3 Medlemskap... 4 4 Utträde... 4 5 Uteslutning...

Läs mer

Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 12 21 november 2011

Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 12 21 november 2011 Skånes scoutdistrikt av Nykterhetsrörelsens scoutförbund Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 12 21 november 2011 Närvarande: Caroline Ekblad, Hanna Olin Petersson, Kristina Frisell, Konrad Ekenberg, och

Läs mer

Exempelstadga för scoutkår

Exempelstadga för scoutkår Exempelstadga för scoutkår Stadgar för scoutkåren, organisationsnummer [xxxxxx-xxxx] Antagna av kårstämman den [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Allmänt Scoutkåren [Namn] är en sammanslutning av enskilda personer och har

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Under den gångna våren har vi haft matlådemöten hemma hos föreningens medlemmar. Framförallt cupcakemötet var väldigt väldigt uppskattat och välbesökt. Inför valborg träffades vi

Läs mer

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening NYBILDNINGSGUIDE Guide till att starta er Vi Unga-förening Hur startar vi en Vi Unga-förening? Vill du starta en egen förening eller kanske hjälpa andra att starta sin förening? Här finns all information

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 1. Februari 2014

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 1. Februari 2014 HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2014 Ansvarig utgivare Birgitta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31

Läs mer

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar Vid en konstituerande stämma i Eslöv fredagen den i november 2007 har följande stadgar antagits: 1. Ändamål. 1.1 Föreningen skall verka för att

Läs mer

Kårstyrelsens sammanträde nr 395

Kårstyrelsens sammanträde nr 395 1 Datum Justerat datum Protokoll 2013-04-07 2013-05-13 Kårstyrelsens sammanträde nr 395 Datum: 2013-04-07 Tid: 15:00 Plats: Pettersberg Närvarande: Åsa Jonsson, Fredrik Jonsson, Peter Gustafsson, Kjell

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

Närvarande Björn Falk Ann-Sofie Svensson. Lars Pahlén Samt icke beslutande, Kurt-Elof Berglund, avgående valberedare

Närvarande Björn Falk Ann-Sofie Svensson. Lars Pahlén Samt icke beslutande, Kurt-Elof Berglund, avgående valberedare Protokoll Distriktsstyrelsen Sammanträde 2007-2 Tid och plats 070329 kl 19.00 i Södertälje Närvarande Björn Falk Ann-Sofie Svensson Gunbritt Österlund Henry Lindblad Lars Pahlén Samt icke beslutande, Kurt-Elof

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 12 januari 2015

Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 12 januari 2015 Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 12 januari 2015 Närvarande: Karin Andersson, ordförande Agneta Lindmark, sekreterare Elisabeth Wallenbring, ledamot Monica Rohland, ledamot Carolina

Läs mer

Att bilda förening för en sällsynt diagnosgrupp

Att bilda förening för en sällsynt diagnosgrupp Att bilda förening för en sällsynt diagnosgrupp - Tips och anvisningar för dig som vill starta en diagnosförening Innehåll - Stadgar och annat grundläggande - Att bilda en förening - När föreningen har

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

Arbetsordning för Åländska Studentlaget vid Åbo Akademi. Den 5.11.2012

Arbetsordning för Åländska Studentlaget vid Åbo Akademi. Den 5.11.2012 Arbetsordning för Åländska Studentlaget vid Åbo Akademi Den 5.11.2012 1 Kapitel I: Allmänna bestämmelser 1 Åländska studentlaget vid Åbo Akademi ( Studentlaget ) är reglerad genom lagen om föreningar,

Läs mer

FÖRENINGSPOLICY. Reviderad 2013-06-28

FÖRENINGSPOLICY. Reviderad 2013-06-28 FÖRENINGSPOLICY Reviderad 2013-06-28 1. ALLMÄNT Föreningen skall verka för ett gott samarbete med andra föreningar och organisationer, när detta faller inom ramen för föreningens verksamhet, ändamål och

Läs mer

MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015

MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015 MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015 Allmänna bestämmelser 1. MSF Stockholm är en lokalavdelning av Medicine Studerandes Förbund (MSF) inom

Läs mer

SOL:s arbetsgrupper 2012-10-10

SOL:s arbetsgrupper 2012-10-10 SOL:s arbetsgrupper Denna skrift innehåller först och främst instruktioner för uppgifter som SOL:s arbetsgrupper har hand om, nämligen klubbvärdskap och soppkvällsvärdskap. På slutet finns också en beskrivning

Läs mer

Kick off 2013. Mälarscouterna

Kick off 2013. Mälarscouterna Kick off 2013 Mälarscouterna Agenda Lördag: - Välkomna! - Introduk5onslek - MS13/14 - Intressemärken och stegring - Lunch - Sponsring - Fika och bad - Informa5onspass - - - - - Nya kåken Stödföreningen

Läs mer

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar.

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Att bilda förening En enkel guide......för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Ordförklaringar samt enkla exempel på skrivelser.

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

FAQ till Kassören. Jag behöver göra ett inköp till mitt utskotts/sektionens verksamhet. Hur gör jag?

FAQ till Kassören. Jag behöver göra ett inköp till mitt utskotts/sektionens verksamhet. Hur gör jag? FAQ till Kassören I detta dokument följer svaret på en rad frågor Kassören ofta får. Om du inte hittar svaret här är du självklart välkommen att kontakta Kassören! Kontaktuppgifter finns längst ner. Göra

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Datum: 2009-05-21, kl. 10.45 Plats: Studentlyckan, Christers lägenhet. Ordförande: Christer Gerdin, TM08 Sekreterare: Karin Andersson,

Läs mer

Senast reviderad 2010-05-19

Senast reviderad 2010-05-19 STUDENTFIKET CAMPUS NORRKÖPING Studentfiket Campus Norrköping Senast reviderad 2010-05-19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 4 1.1. SYFTE... 4 1.2. FIRMA... 4 1.3. SÄTESORT... 4 1.4. VERKSAMHETSÅR... 4

Läs mer

för styrelsemöte den 8 december 2013 med Dacke Scoutdistrikt Klockan: 11.00. Efter mötet åker vi till Ikea för att äta julbord. Scoutskjortan på!

för styrelsemöte den 8 december 2013 med Dacke Scoutdistrikt Klockan: 11.00. Efter mötet åker vi till Ikea för att äta julbord. Scoutskjortan på! Dagordning för styrelsemöte den 8 december 2013 med Dacke Scoutdistrikt Plats: Tallhagens scoutgård Klockan: 11.00. Efter mötet åker vi till Ikea för att äta julbord. Scoutskjortan på! 1. Mötet öppnas

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga. STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.se STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Spännande att ni vill starta lokalavdelning

Läs mer

Vikingen nr 3 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2006 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Till ordinarie distriktsstämma 17 november 2013 sida 1/11 Innehållsförteckning 1 Vision... 3 2 Ekonomi... 3 2.1 Principer för budgetering... 3 2.2 Rambudget 2014... 4 2.3 Landstingsbidrag

Läs mer

Styrelsemöte 2008-03-27 ABC-lokal

Styrelsemöte 2008-03-27 ABC-lokal PROTOKOLL Nr 10 år 10 Styrelsemöte 2008-03-27 ABC-lokal Närvarande 18.00-21.00 Anders Ohlsson (ordförande, vice kassör) Stefan Sjöström (kassör) Veronika Franzén (vice sekreterare) Cheryl Sjöström (ord

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

1 kap. Allmänt. Miniorscouternas lag En scout vill vara ärlig och hjälpsam och göra sitt bästa. Bäverscouternas lag Dela dela med dig

1 kap. Allmänt. Miniorscouternas lag En scout vill vara ärlig och hjälpsam och göra sitt bästa. Bäverscouternas lag Dela dela med dig 1 kap. Allmänt 1 Uppgift och verksamhetsort Scoutkåren Gustaf Vasa Bredäng är en ideell förening, med uppgift att i samverkan med andra: ge barn och ungdomar en fostran i scoutlagens anda, hjälpa utveckla

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN

STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN Reviderade och antagna av årsmötet i mars 2013 Föreningens namn är Västbergaträffen med organisationsnummer 802004-6937. Västbergaträffens hemvist är Stockholm. Västbergaträffen

Läs mer

Hembygdsgillet i Karlstad Stadgar

Hembygdsgillet i Karlstad Stadgar ÄNDAMÅL 1 Hembygdsgillet i Karlstad, Gillet, är en ideell förening vars ändamål och syfte är att med folklig tradition som grund verka för ett sunt nöjesliv i förening med god arbetsvilja. Gillets verksamhet

Läs mer

Pernilla Bruno förklarade mötet öppnat. I Hanna Nilssons frånvaro väljs Thomas Bruno till sekreterare för mötet

Pernilla Bruno förklarade mötet öppnat. I Hanna Nilssons frånvaro väljs Thomas Bruno till sekreterare för mötet Styrelseledamöter Pernilla Bruno ordförande Anders Forsberg vice ordförande Thomas Bruno Tom Martinsen Anna Holgersson Therese Björk Gardell kårledare Elisabeth Bettan Svensson kårledare (ersätter Catarina

Läs mer

Svärtinge scoutkår. Protokoll för styrelsemöte i Svärtinge scoutkår

Svärtinge scoutkår. Protokoll för styrelsemöte i Svärtinge scoutkår Protokoll för styrelsemöte i Tid: Måndag 25e augusti 2014, kl 19.00 Plats: Scoutstugan, Svärtinge Närvarande: Tomas Nilsson, Mats Lundén, Kristina Karlsson, Anna Eidem, Christian Hagman, Inger Eék, Charlotte

Läs mer

Fö reningen Sivans Stadgar

Fö reningen Sivans Stadgar Fö reningen Sivans Stadgar Fastställda av årsmötet 2003-05-14 Reviderade 2012-09-18 1 Innehållsförteckning Kapitel I Föreningens namn, ändamål och syfte 3 Kapitel II Medlemskap 3 Kapitel III Styrelse 3

Läs mer

RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR

RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR UMEÅ STUDENTKÅR Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00 Riktlinjer 2009-09-07 RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR Studentliv är så mycket mer än studier. På Campus finns det mycket att ta del av såsom nationer,

Läs mer

6 Lathund rikstäckande arrangemang

6 Lathund rikstäckande arrangemang LATHUND RIKSTÄCKANDE AR R A N G E M A N G SPÄNNANDE PROJEKT Att arrangera ett Rikstäckande Arrangemang är ett roligt men ganska stort och krävande arbete. Det behövs planering och mycket förberedelser

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll Svenska Rottweilerklubben/AfRs telefonmöte 2013-01-30 Närvarande: Helén Wallman ordförande, Patrik Ohlsson vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ingela Sundqvist sekreterare, Tord Sivén, Birgitta

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

Grupper i Gloryfires. Välkommen till The Gloryfires!

Grupper i Gloryfires. Välkommen till The Gloryfires! Grupper i Gloryfires Kören bygger på alla körmedlemmars engagemang och att vi fördelar arbetsuppgifter mellan oss. Vi är organiserade i 6 beslutsfattande grupper som träffas kontinuerligt för att leda

Läs mer

3 Lathund Rixhajk LATHUND RIXHAJK

3 Lathund Rixhajk LATHUND RIXHAJK LATHUND RIXHAJK SPÄNNANDE PROJEKT Rixhajken är ett av de få seniorscoutarrangemangen som återkommer varje år, därför är det extra kul om seniorscouterna kommer ihåg just Er hajk. Det ska vara roligt att

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd

Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd Årsmöteshandlingar 2004 Linköpings scoutråd Sid 1 (6) Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd Linköpings scoutråd kallar till ordinarie årsmötesförhandlingar. Datum: Torsdagen den 4 mars 2004 kl 19.00.

Läs mer

Bilaga 3 - Stadgar för Medicinska Föreningen Örebro

Bilaga 3 - Stadgar för Medicinska Föreningen Örebro Bilaga 3 - Stadgar för Medicinska Föreningen Örebro 1 Allmänt 1:1 Definition Medicinska Föreningen Örebro är en ideell förening i samarbete med Örebro studentkår. Medlem i föreningen är de som löst medlemskap

Läs mer

Verksamhetsplan för KogVet 2014

Verksamhetsplan för KogVet 2014 Verksamhetsplan för KogVet 2014 Samtliga utskott ska: Främja god gemenskap mellan medlemmarna. Bevaka och tillvarata medlemmars intressen i utbildningsfrågor. Vara officiell kontaktorgan gentemot universitetet

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

Östasiatiska föreningen

Östasiatiska föreningen Östasiatiska föreningen Stadgar antagna 2014-11-24 Innehåll 1 Föreningens namn.......................... 1 2 Föreningens säte........................... 1 3 Föreningsform............................ 1

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening STADGAR för SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening 1 FIRMA, ÄNDAMÅL, SÄTE Namn Föreningens namn är SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening Ändamål Föreningens ändamål är att främja och

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer