f ör STRUKTURDOKUMENT KÅRENS LEDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "f ör STRUKTURDOKUMENT KÅRENS LEDNING"

Transkript

1 f ör STRUKTURDOKUMENT KÅRENS LEDNING

2 Inledning Vår scoutverksamhet bygger på scoutrådets stadgar från Scoutings syfte är att möjliggöra för unga människor att utvecklas till ansvarsfulla världsmedborgare utifrån de värderingar som finns i scoutlag och scoutlöftet. Scouterna gör unga redo för livet och till vår hjälp har vi scout metoden Detta dokument beskriver hur kårens arbete är strukturerat. Arbetet beskrivs dels utifrån varje patrulls uppgifter och dels utifrån ett årskalendarier Tredje delen av dokumenten beskriver de rutiner som finns i kåren års mål 1 Nytt julfestkoncept 1 Amaryllisförsäljning 1 Stödmedlemmar 1 Underhåll av scoutgården 1 Nya vitvaror 1 Arbetsdag för genomgång av materialförråd 1 Långsiktig investeringsplan för material 1 Planera ombyggnad av materialförråd 1 Ta fram ny rutin för materialhantering 1 Ny hemsida 1 Trekårssamarbete för programaktivitet och mentorskap 1 Cybermoln 1 6-stegsplan för rekrytering av vuxna 1 Nya hyror för scoutgården 1 Utvärdera uthyrningsprojektet 1 Ny marknadsföring 1 Grillning högskolan 1 Använda strukturdokumentet 1 Långsiktig projektplan för Fågelsången 1 Underhållsplan för scoutgården 1 Fungerande städrutiner N Ä S B Y - Ö S T E R S L Ö V S S C O U T K Å R S I D 2

3 Innehållsförteckning Patrullindelning & ansvar s 4 Arrangemangspatrullen... 4 Huspatrullen... 6 Pumirpatrullen... 8 Ledningspatrullen... 9 Ledare & funktionärer Kalendaruim för scoutåret i kåren s 10 Juli Augusti September Oktober November December Januari Februari Mars April Maj Juni Kårpolicy s 22 Grundläggande ekonomiska förutsättningar Scoutdräkt Medlemsavgifter Avdelnings bidrag Nycklar Säkerhet Ekonomisk ersättning mot kvitto Körersättning Försäljning Bidrag för deltagande i arrangemang Utbildning Mentorskap Materialförråd Lån av material för privat bruk samt uthyrning Släp Städning Skjortor Beställningar scoutvaror Förtjänstmärken Uppvaktning Informationsflöde Förmåner Material N Ä S B Y - Ö S T E R S L Ö V S S C O U T K Å R S I D 3

4 Patrullindelning & ansvar Arrangemangspatrullen Arrangemangspatrullen ansvarar för planering och samordning av våra aktuella inkomstbringande projekt samt för att fundera ut nya sätt att tjäna pengar på. Arrangemangspatrullen ansvarar även för att planera och genomföra arrangemang kring kårens högtider och festligheter. Dessa arrangemang syftar till att stärka kårgemenskapen och att vara glada inslag i kårmedlemmarnas vardag. Arrangemangspatrullens arbete är främst inkomstbringande. Alla arrangemang förväntas vara självförsörjande och gärna inbringa vinst. Sammansättning Styrelsemedlemmar Lisa Persson Gunvor Andersson Nora Henriksdotter Carioli oline Edvardsson Kårmedlemmar Fanny Kristensson Ingrid Andersson Patrulledare Uthyrningsansvarig Uppgifter Högtider och traditioner 1 St Georg 1 Valborg 1 Kransbindning 1 Julfest Kårarrangemang 1 Förtäring vid kårens kickoffmöten och kårstämma Inkomstbringande projekt 1 Samla in förslag på möjliga försäljningsprojekt Arrangemangspatrullen Huspatrullen Pumirpatrullen Ledningspatrullen Scoutledare & funktionärer 1 Vid höstkickoff, presentera förslag på möjliga försäljningsprojekt som ska genomföras under höstterminen 1 Samordna försäljningsprojekt 1 Samordna värvning av stödmedlemmar Delat styrelseansvar 1 Vara ansvarig för sommaruthyrningen under en månad N Ä S B Y - Ö S T E R S L Ö V S S C O U T K Å R S I D 4

5 Patrullindelning & ansvar Arrangemangspatrullen forts Arrangemangspatrullen Huspatrullen Pumirpatrullen Ledningspatrullen Scoutledare & funktionärer års mål 1 Nytt julfestkoncept 1 Amaryllisförsäljning 1 Stödmedlemmar N Ä S B Y - Ö S T E R S L Ö V S S C O U T K Å R S I D 5

6 Patrullindelning & ansvar Huspatrullen Huspatrullen ansvarar för att sköta underhåll av; scoutgården, scoutmaterial och Fågelsången, samt att i samråd med styrelsen ta fram en långsiktig planering av underhålls- och investeringsbehov. Sammansättning Styrelsemedlemmar Caro aroline Edvardsson Scoutgården Fredrik N Henrik A Kristian Borr Johan Hallberg Material Vakant Fågelsången Vakant Patrulledare Uppgifter Scoutgården 1 Löpande underhåll 1 Skadedjursbekämpning 1 Planera och organisera arbetet vid arbetsdagar 1 Upprätta ett system för inköp av förbrukningsmaterial 1 Vara jour under sommaruthyrning Arrangemangspatrullen Huspatrullen Pumirpatrullen Ledningspatrullen Scoutledare & funktionärer 1 Bistå styrelsen med inventering, information och förslag som ligger till grund för ett övergripande, långsiktigt perspektiv på underhålls- och investeringsbehov Fågelsången 1 Vägförening 1 Skadedjursbekämpning 1 Uthyrning; bokning och kalender samt lämna ut nyckel 1 Storstädning (om det ska hyras ut) N Ä S B Y - Ö S T E R S L Ö V S S C O U T K Å R S I D 6 Material 1 Ansvara för att, efter styrelsebeslut, göra större materialinvesteringar 1 Underhålla och reparera vårt scoutmaterial 1 Ansvar för materialförrådet

7 Patrullindelning & ansvar Huspatrullen forts Arrangemangspatrullen Huspatrullen Pumirpatrullen Ledningspatrullen Scoutledare & funktionärer års mål 1 Underhåll av scoutgården 1 Nya vitvaror 1 Arbetsdag för genomgång av materialförråd 1 Långsiktig investeringsplan för material 1 Planera ombyggnad av materialförråd 1 Ta fram ny rutin för materialhantering N Ä S B Y - Ö S T E R S L Ö V S S C O U T K Å R S I D 7

8 Patrullindelning & ansvar PUMIR patrullen (program, utbildning, medlemsregistrering, information, rekrytering) Pumirpatrullen ansvarar för kårens hemsida samt för att säkerställa att ledare och assistenter har behövlig utbildning och tillgång till Scouternas programmaterial. Pumirpatrullen ansvarar även för en långsiktig rekryteringsplan samt för medlemsregistret. Rekrytering Arrangemangspatrullen Huspatrullen Pumirpatrullen Ledningspatrullen Scoutledare & funktionärer 1 Samordna kårens rekrytering (ej valberedning för styrelsen) Kårutbildning och ledarskap 1 Ansvara för kårens utbildningsplan 1 Samordna mentorskap till unga ledare Sammansättning Styrelsemedlemmar Johan Andersson Emil Bertilsson Patrulledare Medlemsregistrator Medlemsregistrator 1 Administrera medlemsavgifterna (skicka ut, stämma av, följa upp) 1 Administrera lokalavdelningsbidraget, uppdatera medlemsregistret och skicka till Kårmedlemmar Malin Bergström Hemsidan Uppgifter Information 1 Ansvara för att uppdatera kårens hemsida 1 Ansvara för kårens maillistor Delat styrelseansvar 1 Vara uthyrningsansvarig för sommaruthyrning under en månad års mål 1 Ny hemsida 1 Trekårssamarbete för programaktivitet och mentorskap (tillsammans med sexanrepresentant) 1 Cybermoln 1 6-stegsplan för rekrytering av vuxna N Ä S B Y - Ö S T E R S L Ö V S S C O U T K Å R S I D 8

9 Patrullindelning & ansvar Ledningspatrullen Sammansättning Styrelsemedlemmar Karin Wildt-Persson Christina Allansdotter Gunvor Andersson Bengt Leijon Sofia Asuka Uppgifter 1 Leda styrelsens arbete 1 Verksamhetsplan 1 Verksamhetsberättelse 1 Planera kårstämman 1 Se till att städschema följs 1 Inköp av förbrukningsvaror Övergripande uppgifter 1 Övergripande samordning 1 Långsiktigt utvecklingsarbete 1 Utvärdering av kårens projekt Kårrdförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Funktionär 1 Övergripande ansvar för kårens informationsspridning 1 Fånga upp de kåruppgifter som riskerar att falla mellan stolarna 1 Uppföljning av projekt och arrangemang Uthyrning av scoutgården 1 Samordna och utvärdera sommaruthyrning Arrangemangspatrullen Huspatrullen Pumirpatrullen Ledningspatrullen Scoutledare & funktionärer 1 Bokningsansvarig; ta emot bokningar, hålla kalendern uppdaterad, svara på mail från intresserade hyresgäster och fylla i hyreskontraktet och skicka det till hyresgästen när ekonomiansvarig bekräftat att betalning skett 1 Uppdatera uthyrningshemsidan 1 Sköta marknadsföringen, söka relevanta marknadsföringskanaler och hålla dem uppdaterade Delat styrelseansvar 1 Vara ansvarig för sommaruthyrningen under en månad Sekreterare 1 Protokollföra styrelsemötena 1 Skriva och distribuera kallelser 1 Organisera dokument och mallar för ledningspatrullen 1 Ansvarig scoutvaror N Ä S B Y - Ö S T E R S L Ö V S S C O U T K Å R S I D 9

10 Patrullindelning & ansvar Ledningspatrull forts Kassör 1 I samråd med styrelsen göra upp en långsiktig ekonomisk plan och strategi 1 Sköta de löpande räkenskaperna och bokföringen 1 Sköta in- och utbetalningar för kårens räkning 1 Göra bokslut, balansräkning och resultatrapport 1 Betala ut ersättning mot redovisning från kårmedlemmarna 1 Följa upp budgeten och ansvara för månads uppföljning av budget på styrelsemöte 1 Göra ekonomiska rapporter till styrelsen och till kårstämman 1 Administrera kårens försäkringar och lån 1 Administrera avdelningsbidrag inom kåren 1 Administrera utbildningsbidrag inom kåren 1 Administrera lokalavdelningsbidrag utifrån avdelningarnas demokratimöte och patruller 1 Administrera kommunalt lokalt aktivitetsstöd 1 Söka bidrag för kårens räkning (Driftsbidrag, investeringsbidrag, projektbidrag) 1 Söka pengar från olika stiftelser (sparbanken & syskonen Håkanssons fond) 1 Sköta kontakten med revisorerna Arrangemangspatrullen Huspatrullen Pumirpatrullen Ledningspatrullen Scoutledare & funktionärer 1 Kontrollera när hyresinbetalningar skett och meddela bokningsansvarig detta års mål 1 Nya hyror för scoutgården 1 Utvärdera uthyrningsprojektet 1 Ny marknadsföring 1 Grillning högskolan 1 Strukturdokumentet 1 Långsiktig projektplan för Fågelsången 1 Underhållsplan för scoutgården 1 Städrutiner N Ä S B Y - Ö S T E R S L Ö V S S C O U T K Å R S I D 1 0

11 Patrullindelning & ansvar Ledare & assistenter Sammansättning Avdelning Namn Ansvar Spårare Cia Sjöblom Ansv ledare (AL) Upptäckare Karin Bergman Ansv ledare (AL) Äventyrare Malin Lesniak Ansv ledare (AL) Utmanare Christina Allansdotter Ansv ledare (AL) Uppgifter 1 Varje avdelning har en av styrelsen utsedd ansvarig ledare AL 1 vill avdelningen beställa märken från scoutvaror lämna in beställningen till sekreterare, senast 1.3 och/eller 1.10 AL ansvarar för 1 att en representant för avdelningen deltar på styrelsemöte 1 att lämna ett kontonummer samt antal aktiva scouter till kassören, senast 30.9, därefter betalas avdelningsbidrag ut Arrangemangspatrullen Huspatrullen Pumirpatrullen Ledningspatrullen Scoutledare & funktionärer 1 att så fort ändringar sker bland medlemmarna, anmäla detta till medlemsregistratorn. Alternativt rapportera minst två gånger per år (senast 30.9 och 31.1) 1 att fylla i närvarokort 1 att terminsprogram skickas till PUMIR för att läggas upp på hemsidan 1 att det hålls ett demokratimöte under vecka 5 varje år. Under detta möte delas scouterna in i de små patruller som ligger till grund för det statsbidrag vi får för vår verksamhet. För mer information se scouternas hemsida(www.scout.se). Under fliken för scouter väljer du service/blanketter och mallar/mer demokrati. 1 att städning sker efter varje möte 1 månadsstädning 1 uttag av material från materialförrådet och att det återlämnas i gott skick. 1 att försäljning och värvning av stödmedlemmar sker och redovisas till kassör på ett korrekt sätt 1 för att avdelningen ska få avdelningsbidrag krävs att närvarokorten är kassören tillhanda 30.6 och N Ä S B Y - Ö S T E R S L Ö V S S C O U T K Å R S I D 1 1

12 Kalendarium för scoutåret i kåren JULI Aktiviteter Sommarläger Avdelningarna Ledningspatrull Uthyrningsansvarig vid sommaruthyrning Huspatrull Jour vid sommaruthyrning Arrangemangspatrull Pumir patrull N Ä S B Y - Ö S T E R S L Ö V S S C O U T K Å R S I D 1 2

13 Kalendarium för scoutåret i kåren AUGUSTI Aktiviteter Ställa iordning efter sommaruthyrning Kickoff dag, söndag vecka 33, 10-14, i lokalen. Syfte: samordna höstens aktiviteter (höstens datum, kårövergångsläger, rekryteringsdagen samt försäljning). Matig fika. Utvärdera sommaruthyrning Avdelningarna Planeringsgrupp bestående av en ledare från varje avdelning planerar övergångsläger Uppdaterad avdelningsinformation skickas till pumirpatrullen Ledningspatrull Ansvara för innehållet i kickoff Sekreterare vecka 30; inbjudan kickoff ut, ta emot anmälningar och meddela arrangemangspatrullen Kassören 15.8; ansöka om aktivitetsstöd Huspatrull Vecka 34; ställa iordning efter sommaruthyrning Planera höstens arbetsdag Arrangemangspatrull Förslag på datum för höstens arrangemang samt försäljningsprojekt presenteras vid kickoff Förtäring till kickoff Pumir patrull Samordna rekrytering av blivande scouter (Österslöv, Fjälkestad) med aktuella ledare Samordna eventuell vuxenrekrytering Annonsera i tidningen; kallelse till stämma Se över utbildningsbehovet N Ä S B Y - Ö S T E R S L Ö V S S C O U T K Å R S I D 1 3

14 Kalendarium för scoutåret i kåren SEPTEMBER Aktiviteter Kårläger, första helgen Styrelsemöte, vecka 38 Kårstämma, vecka 39 Konstituerande styrelsemöte, vecka 39 Avdelningarna Anmäla antal scouter till kassör, senast 30 september Ledningspatrull Motioner till stämman in, vecka 36 Kallelse till kårstämma ut, vecka 37 Styrelsemöte; lägga datum för hösten, besluta försäljningsprojekt, planering för arbetsdagen klar Kårstämma Konstituerande styrelsemöte Sekreterare Skicka in dokument till kommun, distrikt, förbund och bank, vecka 40 Skicka ut kallelse till arbetsdagen Kassör Ansök om bidrag till banken 30.9 Ansök om investeringsbidrag till kommunen 30.9 Huspatrull Skadedjursbekämpning Arrangemangspatrull Förtäring kårstämma Planera och sammordna försäljningsprojekt Pumirpatrull Rekrytering N Ä S B Y - Ö S T E R S L Ö V S S C O U T K Å R S I D 1 4

15 Kalendarium för scoutåret i kåren OKTOBER Aktiviteter DST Arbetsdag Styrelsemöte Ledarvård Avdelningarna Planera kransbindning Inbjudan kransbindning Planera ledarvård Ledningspatrull Styrelsemöte Utvärdera sommaruthyrning Sekreterare Beställa från scoutvaror (skjortor och märken) Början av oktober, skicka ut lapp om hjälp till julfest Huspatrull Organisera arbetsdagen Arrangemangspatrull Pumirpatrull Kassör Betala ut avdelningsbidrag N Ä S B Y - Ö S T E R S L Ö V S S C O U T K Å R S I D 1 5

16 Kalendarium för scoutåret i kåren NOVEMBER Aktiviteter Jämna år demokrati jamboree kransbindning Avdelningarna Genomföra kransbindning Genomföra försäljningsprojekt Ledningspatrull Styrelsemöte; julklappar Planera kick off Sekreterare inbjudan julfest Arrangemangspatrull Samordna och administrera försäljningsprojektet Planera julfest Pumirpatrull KUL Följa upp att de som fått bidrag från kåren, för att deltaga i ett arrangemang, förbereder en liten redovisning till julfesten. Huspatrull N Ä S B Y - Ö S T E R S L Ö V S S C O U T K Å R S I D 1 6

17 Kalendarium för scoutåret i kåren DECEMBER Aktiviteter Julfest Huspatrull Avdelningarna Närvaro kort senast Städa efter julfesten och den avslutade terminen Spårarna: Luciatåget Alla avdelningar: Uppträden Närvarokort till Sensus, rutin för detta? Arrangemangspatrull Julfest Pumirpatrull Planera 6-stegsmetoden (vuxenrekrytering) Ledningspatrull Julfesten; programmet, julklappar Julkort Sekreterare vecka 1, inbjudan kickoff N Ä S B Y - Ö S T E R S L Ö V S S C O U T K Å R S I D 1 7

18 Kalendarium för scoutåret i kåren JANUARI Aktiviteter Kickoff dag, söndag vecka 3, 10-14, i lokalen. Syfte; planera terminen (vårens datum, gemensam avslutning, sommarläger mm samt informera om värvning av stödmedlemmar). Matig fika. Arrangemangspatrull Kickoff dag Förtäring samt Övergripande om St Georg och valborg Organisera värvning av stödmedlemmar Avdelningarna Kickoff dag Idéer för den gemensamma terminsavslutningen samt kårövergångsläger Planera för demokratimötena som genomförs vecka 5 Terminsstart v 4 Pumirpatrull Ledningspatrull Planera och genomföra kickoff: info om demokratimötet, värvning av stödmedlemmar Huspatrull Kickoff dag datum och planering av terminens projekt N Ä S B Y - Ö S T E R S L Ö V S S C O U T K Å R S I D 1 8

19 Kalendarium för scoutåret i kåren FEBRUARI Aktiviteter Lyxig ledarhelg distriktet Arrangemangspatrull Avdelningarna Lokalavdelningsmöte genomförs v 5 Scouterna värvar stödmedlemmar Pumirpatrull Administration av demokratipatrullerna samt underlag för att söka statsbidrag Uppdatera marknadsföring kring uthyrning Ledningspatrull Administration av demokratipatrullerna samt underlag för att söka statsbidrag Kassör 15 februari, söka aktivitetsstöd och driftsbidrag Huspatrull N Ä S B Y - Ö S T E R S L Ö V S S C O U T K Å R S I D 1 9

20 Kalendarium för scoutåret i kåren MARS Aktiviteter Avdelningarna Ledningspatrull Organisera arbetsfördelning inför sommaruthyrning Se över aktuella uppvaktningar samt förtjänstmärken Inbjudan St Georg Program St Georg Huspatrull Arrangemangspatrull Pumirpatrull Medlemsregistrator 31.3; sista dag ansöka lokalavdelningsbidrag Sekreterare Lapp hjälp till St georg ut Beställa från scoutvaror (skjortor och märken) N Ä S B Y - Ö S T E R S L Ö V S S C O U T K Å R S I D 2 0

21 Kalendarium för scoutåret i kåren APRIL Aktiviteter St Georg Snapphanefejd Valborg Avdelningarna Ledningspatrull Byta batteri i alla brandvarnare och se över brandskyddsutrustningen Ta fram underlag till underhållsplanen Arrangemangspatrull St Georg Följa upp stödmedlemsrekryteringen Pumirpatrull Sekreterare 1 veckan i april; inbjudan St Georg Planera för medverkan vid terminsavslutning Huspatrull Genomgång av scoutgården inför sommaruthyrning Planera arbetsdagen i scoutgården N Ä S B Y - Ö S T E R S L Ö V S S C O U T K Å R S I D 2 1

22 Kalendarium för scoutåret i kåren MAJ Aktiviteter DST Styrelsemöte Kårgemensam terminsavslutning, vecka 21 Styrelsen medverkar vid terminsavslutning Avdelningarna Kårgemensam terminsavslutning Tillsätta arbetsgrupp kårövergångsläger Ledningspatrull Samverka med valberedningen inför hösten Lägga kalender för hösten Struktur för verksamhetsberättelse Extra noggrann budgetgenomgång med plan för nästa års budget Planera verksamhetsplan Planera sommaruthyrning Kick off planering Studentuppvaktning Sekreterare Huspatrull Genomföra arbetsdagen i lokalen och förbereda för sommar uthyrning, vecka 21 Arrangemangspatrull Förtäring arbetsdag Pumirpatrull Rekryterings planering N Ä S B Y - Ö S T E R S L Ö V S S C O U T K Å R S I D 2 2

23 Kalendarium för scoutåret i kåren Juni Aktiviteter Avslutande styrelsemöte med avstämning om ledarsituationen till hösten, sommarläger mm Sommaruthyrning, vecka Avdelningarna Lämna in närvarolistor till kassör 30.6 Arrangemangspatrull Pumirpatrull Ledningspatrull Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan nästa år Budget Huspatrull N Ä S B Y - Ö S T E R S L Ö V S S C O U T K Å R S I D 2 3

24 Kårpolicy Grundläggande ekonomiska förutsättningar Styrelsen ansvarar för att kåren alltid har en ekonomisk grundplåt motsvarande en årsomsättning utöver aktuell budget för innevarande år. Alla sommarläger ska vara självfinansierade, dvs kåren betalar inte för att ledare deltar på sommarläger utan detta finansieras med deltagaravgifter. Scoutdräkt Aktiva ledare, styrelsemedlemmar och funktionärer samt scouter förväntas bära scoutdräkt på möten och övriga scoutarrangemang. Avdelnings bidrag AL lämnar ett kontonummer till kassören som betalar ut avdelningsbidrag utifrån antalet aktiva scouter. Antalet aktiva scouter ska vara kassören tillhanda senast Vid eventuella förändringar ansvarar AL för att meddela medlemsregistratorn som uppdaterar medlemsregistret. För att avdelningen ska få avdelningsbidrag krävs att närvarokorten är kassören tillhanda 30.6 och Avdelningens ekonomi redovisas till kassör vid terminens slut. AL ansvarar även för att det hålls ett demokratimöte under vecka 5 varje år. Under detta möte delas scouterna in i de små patruller som ligger till grund för det statsbidrag vi får för vår verksamhet. För mer information se scouternas hemsida(www.scout.se). Under fliken för scouter väljer du service/blanketter och mallar/mer demokrati. Medlemsavgifter Aktiva medlemmar och scouter kr/skolår Ledare och styrelsemedlemmar kr/skolår Scouter som samtidigt är ledare eller styrelsefunktionärer 200kr/år Nycklar Aktiva ledare och funktionärer som behöver en nyckel kan kvittera ut den hos husgruppen. Förlorad nyckel ersätts med 200 kronor. Alternativt en deposition på 200 kronor lämnas när nyckeln hämtas ut. Fjärde medlem per familj, icke aktiva medlemmar upp till 25 år, samt de med medlemskap i flera kårer kr/skolår Stödmedlem kr/år N Ä S B Y - Ö S T E R S L Ö V S S C O U T K Å R S I D 2 4

25 Kårpolicy Säkerhet Ekonomisk ersättning mot kvitto Ekonomisk ersättning för utlägg sker mot kvitto och pengarna betalas ut på konto ej i kontanter!! Redovisning till kassör ska ske senast styrelsemötet efter utlägget skett, alternativt ansvarar den som haft utlägget för att själv kontakta kassören och redovisa sina utlägg. Kvitto ska tejpas på A4 papper med notering om datum och specifikation samt åtföljas av ifyllt formulär ersättning vid arrangemang som finns på kårens hemsida. Avdelningsbidrag betalas in på ansvarig ledares konto, AL ansvarar för att aktuellt kontonummer är kassören vid terminsstart. Genom att alla transaktioner går via konto finns det alltid redovisning! Försäljning Ledarna delar ut det som skall säljas tillscouterna utifrån beslutat minsta antal (man får naturligtvis ta fler). Alla scouter som får produkten skrivs upp på ett formulär, där man också skriver det antal som scouten har fått. Scouterna får, ca en vecka innan produkterna delas ut, hem en lapp där det klart och tydligt står vad som skall säljas och när. Där skall också stå när produkten senast skall redovisas. Det bör också stå hur mycket pengar kåren tjänar på försäljningen. När scouterna redovisar prickar man av det på formuläret. Redovisning från scouterna sker alltid till ansvarig ledare, som sätter in pengarna på kårens konto och tydligt meddelar kassören från vilken avdelning pengarna kommer från och om det finns någon rest. Undantag är vid försäljning/rekrytering av stödmedlemmar, där den blivande stödmedlemmen kan välja att betala direkt till scouten eller sätta in pengarna på kårens konto (markeras med ett kryss på talongen). De pengar som betalas till scouten redovisas till ledarna tillsammans med namn- och adressuppgifter på stödmedlemmarna. Obs att även de som betalar in själva på kontot måste vi ha namn- och adressuppgifter på. Körersättning Körersättning utgår till dem som vid kåraktiviteter kör släp för scouternas räkning och de som ansvarar för större matinköp. Ersättningen är för bensinkostnad. Vid avdelningsaktiviteter ansvara avdelningen själv för sin ekonomi. Vid utbildningar och enskilt deltagande i olika arrangemang betalas ingen reseersättning. Bidrag för deltagande i arrangemang Kåren skickar två deltagare till scouternas demokratijamboree och detta ska det budgeteras för i årsbudgeten. Här prioriteras utmanarscouter som är aktiva i kåren som assistenter eller i styrelsearbete. N Ä S B Y - Ö S T E R S L Ö V S S C O U T K Å R S I D 2 5

26 Kårpolicy För scoutarrangemang som blå hajk och explorerbelt gäller att den sökande måste lämna in sin ansökan till styrelsen i samband med sista anmälningsdagen till arrangemanget. Efter arrangemanget skall detta redovisas, gärna i form av ett vykort samt redogörelse vid stämma, julfest eller annat arrangemang i kåren. Deltagaren ska först ansöka om bidrag från distriktet, samt från aktuella stiftelser, därefter kan resterande deltagaravgift sponsras av kåren. Deltagaren betalar sina resor själv. Var gång man delar ut medel till en sökande ska man beakta kårens ekonomi, hur aktiv den sökande har, är och kommer att vara inom kåren samt om den sökande fått bidrag tidigare och om bidrag till liknande arrangemang delats ut. Till ledarvård och andra aktiviteter för ledare som kåren anordnar kan man söka medel från kårkassan. Om det är en utomstående arrangör, exempelvis distriktet så är det upp till deltagarna att söka medel från kårkassan. Ledarskap Mentorskap Utbildning Kåren sponsrar utbildningen PLU, Intro, BAS, SCOUT och TG KUL ansvarar vid scoutårets början för att ta fram ett förslag för vilka ledare och assistenter som ska erbjudas att delta i av kåren sponsrad utbildning. Förslaget ska beakta: Kårens ekonomi samt hur aktiv ledaren/funktionären har, är och kommer att vara inom kåren Reseersättning utgår inte vid enskilt deltagande i utbildning. N Ä S B Y - Ö S T E R S L Ö V S S C O U T K Å R S I D 2 6

27 Kårpolicy Materialförråd Det är AL som ansvarar för materialuttag Alla uttag skall noteras på en lista som finns på anslagstavlan Materialuttag kan bokas Det som plockas ut skall rengöras och sättas tillbaks på samma plats Material skall återlämnas senast mötet efter hajk Material ska förvaras i förrådet När materiel går sönder meddelas materialansvarig Lån av material för privat bruk samt uthyrning Den som är aktiv ledare, styrelsemedlem eller funktionär kan låna scoutmaterial för privat bruk. Andra personer eller organisationer kan hyra material. Privata lån måste stämmas av med materialförvaltare innan uttag, och när det gäller hyra av material bör dessa beslut tas i samråd med KO. Den som lånar privat förväntas använda de rutiner som gäller för scouter. Dvs privata lån skall även de noteras på lista, rengöras och lämnas tillbaka Eventuella skador ersätts av den som lånat material. Undantaget från privat lån är kökstält, birkerödstält, gräsklippare och släp. Scoutverksamhet går alltid före privat bruk Släp Släp bokas på googelkalender Nyckeln till släpet skall förvaras i lokalen Släpet lämnas alltid låst Städning Lokalen städas efter varje aktivitet. Plocka undan, städa i köket och diska, sopa golv och tömma sopor. En gång i månaden har vi månads städning med rullande ansvar hos avdelningarna. Städa köket och dasset, dammsuga och torka alla golven både i lokalen och baracken. Alla ledare ansvarar för att plocka undan efter sig, även i ledarrum och kök!! Skjortor Nya ledare och assistenter får en scoutskjorta. Ledare får därefter en ny skjorta vart femte år. Styrelsemedlemmar får en skjorta om de har behov av en, dvs om de representerar scouting utåt. Om personen slutar i scouterna förväntas att skjortan återlämnas för secondhand användande. Ska kompletteras med aktuell bilaga från 2012 N Ä S B Y - Ö S T E R S L Ö V S S C O U T K Å R S I D 2 7

28 Kårpolicy Beställningar scoutvaror För beställning hos scoutvaror ansvarar sekreteraren. Beställningar av skjortor och märken görs 2 ggr per år, 15e oktobet och 15e mars. Scoutskjortor delas ut enligt separat policy och egenbeställda skjortor ersätts inte ekonomiskt av kåren. Scouterna beställer sina skjortor själva. Lådan med märken hanteras även den av sekreteraren. Förtjänstmärken Förtjänstmärken delas ut enligt förbundets policy, dvs med femårsintervaller till aktiva ledare, styrelsemedlemmar samt hedersmedlemmar. Antalet år räknas från och med 18 års ålder. Vid uppehåll i aktivitet räknas åren samman. (bilaga kommer att finnas över utdelade märken) Uppvaktning Kåren uppvaktar aktiva assistenter, ledare, funktionärer och styrelsemedlemmar. b Barnafödsel: present till babyn för ungefär 100 kr Policy vid ev. dödsfall i kåren: Tidigare aktiv medlem b Kåren sätter in en summa (200 kr) på Scouternas Världsfond bankgiro eller pluskonto b Minneskort skickas till dödsboet Mycket aktiv medlem: b Kåren annonserar i Kristianstadsbladet b Kåren sätter in en summa (500 kr) på Scouternas Världsfond Bankgiro eller pluskonto b Minneskort skickas till dödsboet (bilaga 1) b Flaggan hissas på halv stång på Fågelsången och Scoutlokalen efter beslut b De scouter som representerar vid begravningen ska bära scoutdräkt b 50 år: present för motsvarande 300 kronor b Student: presentkort på Naturkompaniet (eller liknande) för 200 kronor N Ä S B Y - Ö S T E R S L Ö V S S C O U T K Å R S I D 2 8

29 Kårpolicy Informationsflöde Alla styrelsemedlemmar, ledare och funktionärer behöver läsa sin epost samt gå in på hemsidan två gånger i veckan. Viktig epost bör innehålla en begäran om läskvitto som mottagaren besvarar. Alla ansvarar för att aktuella adressuppgifter uppdateras på scoutnet. Ange din mailadress och tryck på glömt lösenord, (om man inte lyckas få fram sitt lösenord, eller om man inte längre använder den mailadressen längre eller den inte fungerar så ska man ta kontakt med Medlemsregistratorn). Förmåner Material När material används gäller följande: b Det är AL som ansvarar för materialuttag b Alla uttag skall noteras på en lista som finns på anslagstavlan b Materialuttag kan bokas b Det som plockas ut skall rengöras och sättas tillbaks på samma plats b Material skall återlämnas senast mötet efter hajk b När materiel går sönder meddelas materialansvarig N Ä S B Y - Ö S T E R S L Ö V S S C O U T K Å R S I D 2 9

Göteborgsdistriktet Scouterna Fastställd 2015-08-19

Göteborgsdistriktet Scouterna Fastställd 2015-08-19 Scouterna Landvetter Scoutkår Göteborgsdistriktet Scouterna Förord Syftet är att beskriva de rutiner och förhållningar som gäller inom kåren gällande ekonomi och redovisning. Innehållet revideras av kårstyrelsen

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. TRELLEBORGS SCOUTKÅR Gemenskap och friluftsliv sedan 1911

Verksamhetsplan 2015. TRELLEBORGS SCOUTKÅR Gemenskap och friluftsliv sedan 1911 Verksamhetsplan 2015 TRELLEBORGS SCOUTKÅR Gemenskap och friluftsliv sedan 1911 Verksamhetsplan Vi erbjuder barn och unga unika möjligheter till utveckling, äventyr och gemenskap. Vi vill att alla ska få

Läs mer

Rutin f ör inköp av scoutkläder och märken

Rutin f ör inköp av scoutkläder och märken Rutin f ör inköp av scoutkläder och märken Engelbrekt Scoutkår Version 0. 1 2014-03-03 Scouterna Box 420 34 Telefon: +46 8-555 065 00 Webb: www.scouterna.se The Guides and Scouts of Sweden 126 12 Stockholm

Läs mer

INNEHÅLL 1. PLANENS SYFTE... 3 2. KÅRENS ORGANISATION... 3 3. KÅRENS REKRYTERING... 4 4. KÅRENS LEDARE... 5 5. SCOUTPROGRAMMET... 6 6. EKONOMI...

INNEHÅLL 1. PLANENS SYFTE... 3 2. KÅRENS ORGANISATION... 3 3. KÅRENS REKRYTERING... 4 4. KÅRENS LEDARE... 5 5. SCOUTPROGRAMMET... 6 6. EKONOMI... Verksamhetsplan 2015 1 INNEHÅLL 1. PLANENS SYFTE... 3 2. KÅRENS ORGANISATION... 3 3. KÅRENS REKRYTERING... 4 4. KÅRENS LEDARE... 5 5. SCOUTPROGRAMMET... 6 6. EKONOMI... 7 2 1. PLANENS SYFTE Planen skall

Läs mer

Kårstyrelsens förslag till årsmötet Onsdagen den 5 mars 2014

Kårstyrelsens förslag till årsmötet Onsdagen den 5 mars 2014 Kårstyrelsens förslag till årsmötet Onsdagen den 5 mars 2014 1. Medlemsavgift 2014 Medlemsavgift per år: 200 kr. Medlemsavgift per år och familj: 500 kr. Medlemsavgift för projekt: 100 kr. (Medlemskap

Läs mer

Policy. Drottningstadens scoutkår 2013-10-17

Policy. Drottningstadens scoutkår 2013-10-17 Policy Drottningstadens scoutkår 2013-10-17 Scouterna Reimersgården Telefon: +46 46 12 92 92 Webb: www.drottningstaden.se Drottningstadens scoutkår c/o Peter Kornevi E-post: ordförande@drottningstaden.se

Läs mer

KÅRHANDBOK BANKERYDS SCOUTKÅR

KÅRHANDBOK BANKERYDS SCOUTKÅR KÅRHANDBOK BANKERYDS SCOUTKÅR Beslutad 2015-11-22 1 Medlemskap i kåren 1.1 Vem kan bli medlem? Medlemskap i scoutkåren beviljas av kårens styrelse för den som åtar sig att följa de regler, stadgar och

Läs mer

Mer demokrati! - 2 - För demokrati är inte bara viktigt, det gör allt så mycket roligare också.

Mer demokrati! - 2 - För demokrati är inte bara viktigt, det gör allt så mycket roligare också. Mer demokrati! I Scouterna tycker vi att det är viktigt med demokrati. Alla har rätt att säga vad de tycker. Och allt som vi gör har vi bestämt tillsammans. Vi väljer alltid det förslag som får flest röster.

Läs mer

REDOVISNING AV SCOUTVERKSAMHET i patrull, avdelning, och kår. Så här gör ni! Illustration: Magnus Frederiksen

REDOVISNING AV SCOUTVERKSAMHET i patrull, avdelning, och kår. Så här gör ni! Illustration: Magnus Frederiksen REDOVISNING AV SCOUTVERKSAMHET i patrull, avdelning, och kår 2008 Så här gör ni! Illustration: Magnus Frederiksen Vad är en lokalavdelning? Ungdomsstyrelsen* använder sig av begreppet lokalavdelning för

Läs mer

Nu är det dags för terminsstart på scouterna!

Nu är det dags för terminsstart på scouterna! Nu är det dags för terminsstart på scouterna! Vi samlas i Scoutstugan lörd. 14 januari kl 9:30. Medtag almanacka. Enl. den nya dräktordningen ska man ha scoutskjorta eller scouttröja på alla möten. Som

Läs mer

Distriktsstyrelsemöte Upplandsslättens scoutdistrikt

Distriktsstyrelsemöte Upplandsslättens scoutdistrikt Distriktsstyrelsemöte Upplandsslättens scoutdistrikt 17 augusti 2014, 10.00, DS-lokalen Närvarande: Mia, Tomas, Elsa, August, Ylva, Agnes, Petter Frånvarande: Malin, Matilda 1. Mötet Öppnas 2. Val av mötesfunktionärer

Läs mer

Stadgar för scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår, organisationsnummer Antagna av kårstämman

Stadgar för scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår, organisationsnummer Antagna av kårstämman Stadgar för scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår, organisationsnummer 802468-2471 Antagna av kårstämman 2012-1 1-06 1 Allmänt Scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och

Läs mer

Kärna scoutkår Ledarhandbok 2016/2017

Kärna scoutkår Ledarhandbok 2016/2017 Kärna scoutkår Ledarhandbok 2016/2017 Kärna scoutkår tillhör Nordöstra Götalands Scoutdistrikt och riksorganisationen Scouterna. Kåren bildades 24/10 1930. I dagsläget har kåren runt 120 medlemmar. Kärna

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR KOMMITTÉN FÖR ROTTWEILERNS MENTALITET OCH EXTERIÖR Syfte Att bevaka utvecklingen av centrala tester för mentalitet och arbeta för att dessa ska främja rasen Rottweiler samt vara behjälplig att möjliggöra

Läs mer

Örnsbergs Scoutkår. Styrelsemöte 4 oktober 2011 kl 19.00. Störtloppsvägen 17, Hägersten

Örnsbergs Scoutkår. Styrelsemöte 4 oktober 2011 kl 19.00. Störtloppsvägen 17, Hägersten Örnsbergs Scoutkår Styrelsemöte 4 oktober 2011 kl 19.00 Störtloppsvägen 17, Hägersten Sammanfattning av beslut 1. Punkten Skrivelser tas bort som fast fråga från dagordningen i fortsättningen. 2. Styrelsen

Läs mer

Pågående arbete i styrelsen

Pågående arbete i styrelsen Datum: 2014-04-08 Plats: Sensus Dagordning distriktsstyrelsen 1. Mötets öppnande Stefan öppnar mötet. 2. Val av justeringsman Hans Sandblad. 3. Fastställande av dagordning Vi lägger till punkten Fråga

Läs mer

Styrelsemöte 14/1-2012

Styrelsemöte 14/1-2012 Styrelsemöte 14/1-2012 Närvarande: Andrén, Adam Axlson-Fisk, Olof Eriksson, Mattias von Essen, Agnes Hansson, Erik Küpier, Martin Lindgren, Samuel Orméus, Christoffer Zettergren, Petter 1. Styrelsen väljer

Läs mer

Verksamhetsberättelse. för. Varbergs NSF-scoutkår

Verksamhetsberättelse. för. Varbergs NSF-scoutkår Verksamhetsberättelse 2010 för Varbergs NSF-scoutkår Styrelse och representanter Ordförande V ordförande Sekreterare Kassör Ledamöter Seniorscoutrepr. Revisorer Revisorsuppleant Stugvärd Repr. i föräldraföreningen

Läs mer

Policys för Eslövs scoutkår 2014

Policys för Eslövs scoutkår 2014 Policys för Eslövs scoutkår 2014 Vid arrangemang som bekostas av kåren Om man anmält sig till ett arrangemang som kåren helt eller delvis bekostar förväntas man delta enligt program. Om man uteblir från

Läs mer

Styrelsemöte den 25 april 2012

Styrelsemöte den 25 april 2012 Styrelsemöte den 25 april 2012 på Smultronvägen 5, Värmdö Närvarande: Tore Axelsson, ordf Fredrik Björling, vice ordf Simon Frohm Christer Ohlin Alexandra Nordvall Diana Stolcere (Utmanar rep) Elin (Utmanar

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

Mer demokrati! - 2 - För demokrati är inte bara viktigt, det gör allt så mycket roligare också.

Mer demokrati! - 2 - För demokrati är inte bara viktigt, det gör allt så mycket roligare också. Mer demokrati! I Scouterna tycker vi att det är viktigt med demokrati. Alla har rätt att säga vad de tycker. Och allt som vi gör har vi bestämt tillsammans. Vi väljer alltid det förslag som får flest röster.

Läs mer

Medlemsföreningens styrelse

Medlemsföreningens styrelse Medlemsföreningens styrelse På ett medlemsföreningsårsmöte (läs dokumentet Medlemsföreningsårsmöte ) beslutar medlemmarna vilka som ska sitta i medlemsföreningens styrelse under ett år framåt. Det måste

Läs mer

Tävling är öppen fram till den 29 november

Tävling är öppen fram till den 29 november Kårträff 25/9 Nya hemsidan- en rundtur Webbutbildning för kårer Nytt distriktsmärke Ny distriktstruktur Extra lägerbidrag Årsmötet/Stämman- viktigaste frågorna Regionala utbildningar Västra kansliet Gruppdiskussion

Läs mer

Säters Scoutkår. - Vi hjälper barn och ungdomar att bli redo för livet!

Säters Scoutkår. - Vi hjälper barn och ungdomar att bli redo för livet! Säters Scoutkår - Vi hjälper barn och ungdomar att bli redo för livet! Innehåll Välkommen! 3 Redo för livet 4 Avdelningar 5 Scoutmötet 6 Scoutåret 7 Praktisk information 8 Scoutkåren och miljön 9 Trygga

Läs mer

RIKTLINJER FÖR STYRELSENS ARBETE

RIKTLINJER FÖR STYRELSENS ARBETE RIKTLINJER FÖR STYRELSENS ARBETE Dessa riktlinjer ges ut av Distriktssköterskeföreningen i Sverige (DSF) som hjälpmedel för styrelsearbetet i de lokala distriktssköterskeföreningarna. Riktlinjerna uppdateras

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte Tid: 19:00-21:00 Datum: 2014-11-19 Plats: Slammertorp

Protokoll från styrelsemöte Tid: 19:00-21:00 Datum: 2014-11-19 Plats: Slammertorp Sida 1 av 5 Protokoll från styrelsemöte Tid: 19:00-21:00 Datum: 2014-11-19 Plats: Slammertorp Närvarande: Amanda Hedenberg (t.o.m. 7) Elisabeth Östlund Jakob Maleus Cederäng (fr.o.m. 2) Oskar Birkne Rikard

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016

Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-2016 Västerbotten Ångermanlands Scoutdistrikt Vår vision Det här drömmer vi om: Unga som gör världen bättre If it isn t fun it isn t scouting, Robert Baden-Powell Vår uppgift: Vi ska

Läs mer

ORDFÖRANDES ARBETSUPPGIFTER BESTÅR TILL HUVUDSAK AV: NUVARANDE ORDFÖRANDE OSCAR BESKRIVER POSTEN SÅHÄR:

ORDFÖRANDES ARBETSUPPGIFTER BESTÅR TILL HUVUDSAK AV: NUVARANDE ORDFÖRANDE OSCAR BESKRIVER POSTEN SÅHÄR: POSTBESKRIVNINGAR ORDFÖRANDE Som ordförande i FF-styrelsen kommer du tillsammans med fyra andra personer att leda möten för att samordna festeristvärlden. Dessa möten är till för att underlätta samarbetet

Läs mer

Protokoll från Kårstyrelsemöte. (Fika: Utmanarna!) Onsdag 4 juni 2014, kl. 19:00 21:00, Scoutstugan.

Protokoll från Kårstyrelsemöte. (Fika: Utmanarna!) Onsdag 4 juni 2014, kl. 19:00 21:00, Scoutstugan. Protoll från Kårstyrelsemöte. (Fika: Utmanarna!) Onsdag 4 juni 2014, kl. 19:00 21:00, Scoutstugan. Kallade; Namn Kårstyrelsen (Kallade) Johan Amborg Ronnie Ståhle Anders Blidberg Sofia Almer Kårfunktionärer

Läs mer

Grupper i Gloryfires. Välkommen till The Gloryfires!

Grupper i Gloryfires. Välkommen till The Gloryfires! Grupper i Gloryfires Kören bygger på alla körmedlemmars engagemang och att vi fördelar arbetsuppgifter mellan oss. Vi är organiserade i 6 beslutsfattande grupper som träffas kontinuerligt för att leda

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR

STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR 1 Scoutkårens uppgift och verksamhetsort Scoutkårens namn är. Verksamhetsort är Hässelby Strand, Stockholm. Scoutkåren ska vara ansluten till Svenska Scoutförbundet.

Läs mer

Västmanlands Scoutdistrikt

Västmanlands Scoutdistrikt Västmanlands scoutdistrikts verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplanen fastställdes av Distriktsstämman 2014-10-26 Västmanlands scoutdistrikts verksamhetsidé Att stödja Västmanlands scoutkårer så att de kan

Läs mer

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår Stadgar för Landvetter scoutkår Organisationsnummer: 852000-3446 Antagna av Kårstämman den 2012-11-08 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva scoutverksamhet

Läs mer

Flen Scoutkår av Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds protokoll fört vid kårstyrelsemöte den 19 januari 2006 hos Ulla

Flen Scoutkår av Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds protokoll fört vid kårstyrelsemöte den 19 januari 2006 hos Ulla Flen Scoutkår av Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds protokoll fört vid kårstyrelsemöte den 19 januari 2006 hos Ulla Närvarande: Jessica Andersson, Ulla Andersson, Stefan Gustafsson och Anne Norstedt. 1.

Läs mer

Djursholms Scoutkår. Äventyr - Friluftsliv - Gemenskap

Djursholms Scoutkår. Äventyr - Friluftsliv - Gemenskap Djursholms Scoutkår Äventyr - Friluftsliv - Gemenskap Innehåll Välkommen... 2 Du som ledare... 3 Redo för livet... 4 Om det inte är roligt, är det inte scouting... 4 Scoutmötet... 6 Mötesmallen... 7 Hajk...

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Närvarande: Kårstyrelsen: Jessica Andersson, Ulla Andersson och Anne Norstedt Revisorer: Gunnel Källstedt Stugkommittén: Thor Andersson och

Läs mer

STADGAR för LiTHe Syra

STADGAR för LiTHe Syra STADGAR för LiTHe Syra Senast reviderad 2012-10-17 Tidigare versioner: 2012-05-07 2008-08-25 2009-07-15 2010-03-20 2011-05-17 1 LiTHe Syra LiTHe Syra är en politiskt oberoende sammanslutning för studenter,

Läs mer

ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14

ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14 ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14 Vilken post har du och vad fick dig att söka? Som ordförande i FF kommer du tillsammans med fyra andra personer att leda FF-möten för alla s universitets

Läs mer

Stadga för. Morlanda Scoutkår. Svenska Scoutförbundet

Stadga för. Morlanda Scoutkår. Svenska Scoutförbundet Stadga för Morlanda Scoutkår Av Svenska Scoutförbundet Utarbetad under våren 2005 Kapitel 1 Kårens uppgift och verksamhet Uppgift 1:1 Scoutkåren har till uppgift att bedriva scoutverksamhet i enlighet

Läs mer

RLU 2012 Utbildningspass

RLU 2012 Utbildningspass RLU 2012 Utbildningspass Lördag 28/1 Söndag 29/1 Pass 1 Pass 2 Pass 3 Pass 4 Pass 5 Pass 6 Pass 7 Utbildning 1,5 h 2,0 h 2,0 h 2,0 h 2,0 h 1,5 h 1,5 h Ledarutbildning BAS B1 B2 B5 B4 B3 Ledarutbildning

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 FÖRBUNDETS NAMN Förbundets namn är ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE och förkortas ERIS. ERIS är ett ideellt förbund av lokala föreningar. 2 FÖRBUNDET

Läs mer

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 SSUKLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur SSUklubben

Läs mer

Kungshamns samfällighetsförening 2014-06-09 Arbetsbeskrivning ordförande

Kungshamns samfällighetsförening 2014-06-09 Arbetsbeskrivning ordförande Ordförande Externa kontakter Arbetsuppgifter: Leder arbetet inom styrelsen. Är ordförande vid styrelsemöten. Tecknar avtal för föreningen i förening med annan styrelseledamot. Tecknar föreningens bank-

Läs mer

Lathund Bilda en ideell förening

Lathund Bilda en ideell förening Lathund Bilda en ideell förening Denna broschyr handlar i första hand om hur man startar en ideell förening. Vill ni starta en ekonomisk förening så rekommenderar vi att ni söker information på www.skatteverket.se

Läs mer

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag.

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag. INTRODUKTIONSPROGRAM FÖR NYA FÖRTROENDEVALDA INOM FÖRENINGEN SOCIAL OMSORG (FSO) Grattis till ditt nya förtroendeuppdrag inom FSO Vi hoppas att du ska trivas i ditt nya uppdrag och känna dig välkommen

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

Scoutförbund - NSF 2012-02-26 Årsmöte 1-19 1(5)

Scoutförbund - NSF 2012-02-26 Årsmöte 1-19 1(5) Nykterhetsrörelsens Stora Levene Scoutkår Scoutförbund - NSF 2012-02-26 Årsmöte 1-19 1(5) Sigbritt Andersson, Cecilia Hemming, Anneli Fredriksson, Karl-Olof Andersson, Susanne Andersson, Angelica Haraldsson,

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2013-10-30, kl. 08.00 Plats: E-huset, LTH Ordförande: Elin Wennerström, TM14 Sekreterare: Sara Melin, TM14 Övriga närvarande:

Läs mer

Protokoll från kårstyrelsemöte söndag 20/02-2012 hemma hos Monica kl 18:30-20:30

Protokoll från kårstyrelsemöte söndag 20/02-2012 hemma hos Monica kl 18:30-20:30 Protokoll från kårstyrelsemöte söndag 20/02-2012 hemma hos Monica kl 18:30-20:30 Närvarande: Martin Fogel Monica Larsson Gustav Karreskog Frida Söderling Eva Kindbladh Linus Behrenfeldt Love Andersson

Läs mer

Scouterna Västmanland

Scouterna Västmanland Västmanlands scoutdistrikts verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplanen föreslås av distriktsstyrelsen och fastställdes av distriktsstämman 2013-10-19 Västmanlands scoutdistrikts verksamhetsidé Att stödja Västmanlands

Läs mer

Örnsbergs Scoutkår. Styrelsemöte 18 nov, kl 16.00. Rotundan. 1. Styrelsen beslutar att stryka punkten Sommarläger 1719 från ärendebevakningen.

Örnsbergs Scoutkår. Styrelsemöte 18 nov, kl 16.00. Rotundan. 1. Styrelsen beslutar att stryka punkten Sommarläger 1719 från ärendebevakningen. Örnsbergs Scoutkår Styrelsemöte 18 nov, kl 16.00 Rotundan Sammanfattning av beslut 1. Styrelsen beslutar att stryka punkten Sommarläger 1719 från ärendebevakningen. 2. Styrelsen beslutar att ta bort garantin

Läs mer

ATT HITTA RESURSER TID, PENGAR, OCH SAKER

ATT HITTA RESURSER TID, PENGAR, OCH SAKER ATT HITTA RESURSER TID, PENGAR, OCH SAKER FÖR DELTAGANDE I JAMBOREEE17 Det arbete ni gör i scoutkåren är värdefullt! Det ni tycker är självklart och enkelt är många gånger svårt och väldigt mycket värt

Läs mer

Motion till årsmöte 2009 om stadgeändringar, förändrat och uppdaterat dokument för Policies, ordningsregler och arbetsbeskrivningar.

Motion till årsmöte 2009 om stadgeändringar, förändrat och uppdaterat dokument för Policies, ordningsregler och arbetsbeskrivningar. Uppsala 2008-11-12 Till Styrelsen och TANGOGRUPPEN CAMBALACHE Motion till årsmöte 2009 om stadgeändringar, förändrat och uppdaterat dokument för Policies, ordningsregler och arbetsbeskrivningar. Med anledning

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Verksamhetsplan för KogVet 2014

Verksamhetsplan för KogVet 2014 Verksamhetsplan för KogVet 2014 Samtliga utskott ska: Främja god gemenskap mellan medlemmarna. Bevaka och tillvarata medlemmars intressen i utbildningsfrågor. Vara officiell kontaktorgan gentemot universitetet

Läs mer

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Stadgar för S:t Olofs Scoutkår US:T OLOFS SCO TKÅR VÄSTERÅS Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Not: När begreppet Scoutkåren används i dessa stadgar avser detta S:t Olofs

Läs mer

för styrelsemöte söndagen den 18 september 2011 med Dacke Scoutdistrikt

för styrelsemöte söndagen den 18 september 2011 med Dacke Scoutdistrikt Dagordning för styrelsemöte söndagen den 18 september 2011 med Dacke Scoutdistrikt Plats: Chapmangården Klockan: 13.30 1. Mötet öppnas 2. Val av justerare 3. Godkännande av dagordning 4. Föregående mötes

Läs mer

STADGAR FÖR ERITREANSKA KVINNOFÖRBUNDET I SVERIGE

STADGAR FÖR ERITREANSKA KVINNOFÖRBUNDET I SVERIGE STADGAR FÖR ERITREANSKA KVINNOFÖRBUNDET I SVERIGE 1. FÖRBUNDETS NAMN Förbundets namn är ERITREANSKA KVINNOFÖRBUNDET I SVERIGE och förkortas EKRFS. EKRFS är ett ideellt förbund av lokala föreningar. 2.

Läs mer

Verksamhetsplan Helsingborgs Scoutkår 2010-2012

Verksamhetsplan Helsingborgs Scoutkår 2010-2012 Verksamhetsplan Helsingborgs Scoutkår 2010-2012 Vision Kåren skall 2012 bedriva den ledande verksamheten inom Kulla Scoutdistrikt med 150 aktiva medlemmar i alla åldersgrupper FLASS (2-4 ggr/år) Valberedning

Läs mer

Sätra scoutkår STOCKHOLMS SCOUTDISTRIKT. Verksamhetsberättelse. Sätra scoutkår. Stockholms Scoutdistrikt Svenska Scoutförbundet. Medlemsantal: ca 30

Sätra scoutkår STOCKHOLMS SCOUTDISTRIKT. Verksamhetsberättelse. Sätra scoutkår. Stockholms Scoutdistrikt Svenska Scoutförbundet. Medlemsantal: ca 30 Verksamhetsberättelse 2010 Sätra scoutkår Stockholms Scoutdistrikt Svenska Scoutförbundet Medlemsantal: ca 30 Verksamhetsberättelse 2010 Sid 1 (7) STYRELSEN Styrelsens sammansättning: Ordförande: Vice

Läs mer

SÅ HÄR FUNKAR DET: ATT LEDA EN AVDELNNG

SÅ HÄR FUNKAR DET: ATT LEDA EN AVDELNNG SÅ HÄR FUNKAR DET: ATT LEDA EN AVDELNNG Att leda en avdelning I det här dokumentet hittar du viktiga saker som ni bör tänka på i er avdelning, exempelvis som när ni ska ha årsmöte, vilka uppdrag som ska

Läs mer

Arbetsordning för SAU Värnamo

Arbetsordning för SAU Värnamo Arbetsordning för SAU Värnamo Denna arbetsordning är antagen av styrelsen den 2013-10-09 och förtydligar hur föreningens stadgar tillämpas och hur samarbetet med Värnamo Alliansförsamling fungerar. Den

Läs mer

Förslag: Ansvarsfördelning Skogsbärens SFF

Förslag: Ansvarsfördelning Skogsbärens SFF Förslag: Ansvarsfördelning Skogsbärens SFF STYRELSEN Ledamöter - Rapportera planerade och utförda aktiviteter till övriga i styrelsen. - Dokumentera sådant som inte dokumenteras i styrelseprotokoll på

Läs mer

Backa scoutkår Upptakt HT 2017

Backa scoutkår Upptakt HT 2017 Närvarande: Martin Sellman (ordförande), Anton Petersson (vice ordförande), Jessica Joshage (sekreterare), Johan Eklund (kassör), Patrik Gamboa (ledare upptäckarna), Malena Hedberg (ledare äventyrarna),

Läs mer

FAQ till Kassören. Jag behöver göra ett inköp till mitt utskotts/sektionens verksamhet. Hur gör jag?

FAQ till Kassören. Jag behöver göra ett inköp till mitt utskotts/sektionens verksamhet. Hur gör jag? FAQ till Kassören I detta dokument följer svaret på en rad frågor Kassören ofta får. Om du inte hittar svaret här är du självklart välkommen att kontakta Kassören! Kontaktuppgifter finns längst ner. Göra

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21 21.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Sophia Jarl, Olle Carlson, Anna-Greta Lingebrandt Hans-Gunnar Leytman, Veronica

Läs mer

Protokoll för Drottningstadens scoutkårs kårstämma 2011

Protokoll för Drottningstadens scoutkårs kårstämma 2011 Protokoll för Drottningstadens scoutkårs kårstämma 2011 Datum: 2011-02-13 Plats: Rårödsstugan Närvarande: Alexander Roselius Amanda Lyons Andreas Rubenson Anja Wadén Annica Lindgren Annika Svensson Aron

Läs mer

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Scouterna Stadgar för Engelbrekt scoutkår, organisationsnummer 875001-8676 Antagna av kårstämman den 2012-03-01 med tillägg vid stämma 2013-03-07 1 Allmänt Engelbrekt scoutkår

Läs mer

Arbetsordning. Version

Arbetsordning. Version Version 1.1 2011-11-19 ALLMÄNT Denna arbetsordning har antagits av Bohusläns klätterklubbs (BKK) styrelse den 2011-11- 19. Den skall fastställas på nytt vid styrelsens första ordinarie sammanträde efter

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

GAMLA UPPSALA MONTESSORI ORG NR

GAMLA UPPSALA MONTESSORI ORG NR GAMLA UPPSALA MONTESSORI ORG NR 769601-6430 1 Firma och säte Föreningens firma är Gamla Uppsala Montessoriförskola ekonomisk förening. Föreningen har sitt säte i Uppsala. 2 Målsättning Föreningens målsättning

Läs mer

Göteborgs. Scoutdistrikts

Göteborgs. Scoutdistrikts Göteborgs Scoutdistrikts Arrangemang Hösten 2013 2 KALENDARIET September Oktober 1 S 1 T 2 M Mandalay kv.segl. 2 O 3 T 3 T 4 O 4 F Vandringen 2013 5 T 5 L Vandringen 2013 6 F Mandalay ny.segl. 6 S Vandringen

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Styrelsemöte 2008-03-27 ABC-lokal

Styrelsemöte 2008-03-27 ABC-lokal PROTOKOLL Nr 10 år 10 Styrelsemöte 2008-03-27 ABC-lokal Närvarande 18.00-21.00 Anders Ohlsson (ordförande, vice kassör) Stefan Sjöström (kassör) Veronika Franzén (vice sekreterare) Cheryl Sjöström (ord

Läs mer

Checklista för upplösning/sammanslagning av kår

Checklista för upplösning/sammanslagning av kår Checklista för upplösning/sammanslagning av kår Detta dokument omfattar checklistor för följande aktiviteter Vad säger stadgarna? Kåren själv beslutar att lägga ner kåren Flera kårer beslutar att gå samman

Läs mer

Lokalavdelningar och intresseföreningar

Lokalavdelningar och intresseföreningar Lokalavdelningar och intresseföreningar Unga Hörselskadade är en riksorganisation och själva stommen i Unga Hörselskadade är organisationens föreningar. Det finns tre typer av föreningar inom Unga Hörselskadade;

Läs mer

Föreningens syfte är att främja och utöva levande rollspel och därtill relaterade aktiviteter.

Föreningens syfte är att främja och utöva levande rollspel och därtill relaterade aktiviteter. Stadgar Lajvsällskapet Romantiska Sagors Stadgar Fastställda på föreningens extra årsmöte 19 April 1999. Senast uppdaterade 24 januari 2016. 1 Förening och säte Lajvsällskapet Romantiska Sagor är en ideell

Läs mer

NORDÖSTRA GÖTALANDS SCOUTDISTRIKT

NORDÖSTRA GÖTALANDS SCOUTDISTRIKT Verksamhetsplan Nordöstra Götalands Scoutdistrikt 2016 NORDÖSTRA GÖTALANDS SCOUTDISTRIKT den 27 februari 2016 Skriven av: Distriktsstyrelsen VERKSAMHETSPLAN Nordöstra Götalands Scoutdistrikt 2016 Innehåll

Läs mer

Demokrati och ekonomi

Demokrati och ekonomi Demokrati och ekonomi SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur

Läs mer

Kristianstads Brukshundklubb

Kristianstads Brukshundklubb Styrelsemöte Protokoll 2015 Nr 6 Datum: 2015-08- 25 Plats: Klubbstugan Gälltofta Närvarande: Bo Bergström Ordförande Paul Fältman Vice Ordförande Gunilla Ferm Kassör Ingvar Nilsson Ledamot Ulrika Nilsson

Läs mer

ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN EKONOMISK POLICY SENAST UPPDATERAT: ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN CHALMERS STUDENTKÅR ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN

ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN EKONOMISK POLICY SENAST UPPDATERAT: ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN CHALMERS STUDENTKÅR ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN EKONOMISK POLICY INNEHÅLLSFÖRTECKNING Introduktion s. 3 Allmänt s. 4 Startkapital s. 4 Budget s. 4 Äskningar s. 4 Kontanthantering s. 4 Inköp s. 5 Kläder s. 5 Större inköp s. 5 Arrangemang s. 5 Sektionsmöte

Läs mer

Protokoll fört vid KS/ledarsamlingen den 13 augusti 2008 i Scoutstugan

Protokoll fört vid KS/ledarsamlingen den 13 augusti 2008 i Scoutstugan KS/ledarsamlings-protokoll original 080813 Sidan 1 av 5 Protokoll fört vid KS/ledarsamlingen den 13 augusti 2008 i Scoutstugan Närvarande: Jessica Andersson, Olle Andersson, Axel Gunnarson, Stefan Gustafsson,

Läs mer

Arbetsfördelning Ungdomslag

Arbetsfördelning Ungdomslag Arbetsfördelning Ungdomslag Under 2012 delar vi ut olika föreningsuppdrag som behöver bli utförda av klubbens medlemmar. Har ert lag blivit tilldelad en uppgift, men ni känner att ni hellre tar er an en

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte Blekinges Motorcyklister Måndagen den 11 september 2006 Plats: Anders och Mia i Karlshamn, kl. 18:30

Protokoll från styrelsemöte Blekinges Motorcyklister Måndagen den 11 september 2006 Plats: Anders och Mia i Karlshamn, kl. 18:30 Protokoll från styrelsemöte Blekinges Motorcyklister Måndagen den 11 september 2006 Plats: Anders och Mia i Karlshamn, kl. 18:30 Närvarande: Ledamöter: Suppleanter: Valberedare: Revisorer: Rauno Lakso,

Läs mer

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 1 Förbundets namn och ställning Förbundets namn är Svenska Vitiligoförbundet. Förbundet är religiöst och partipolitiskt obundet. Förbundet har sitt säte

Läs mer

Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 12 januari 2015

Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 12 januari 2015 Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 12 januari 2015 Närvarande: Karin Andersson, ordförande Agneta Lindmark, sekreterare Elisabeth Wallenbring, ledamot Monica Rohland, ledamot Carolina

Läs mer

Minnesanteckning telefonmöte

Minnesanteckning telefonmöte Minnesanteckning telefonmöte 2013-09-02 Närvarande: Malin Lindbäck, Susanne Bergquist, Marie Löfgren, Berit Björkman, Cecilia Brant-Lundin Ordförande Malin hälsar välkommen Sekreterare Susanne väljs till

Läs mer

1 Tillgångar 1510 Kundfordringar. 1516 Förskott. 1700 Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter. 1910 Kassa. 1920 Plusgiro distrikt 392500 5

1 Tillgångar 1510 Kundfordringar. 1516 Förskott. 1700 Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter. 1910 Kassa. 1920 Plusgiro distrikt 392500 5 Användningsdirektiv DS styr ekonomin via resultatenheter och projekt. Bokföring sker även på konto. En utgift eller intäkt ska alltid redovisas på ett konto och en resultatenhet, och i nästan samtliga

Läs mer

Kapitel 1: KODEN för Aktiva Seniorer Skövde

Kapitel 1: KODEN för Aktiva Seniorer Skövde KODEN för Aktiva Seniorer Skövde Kapitel 1: KODEN för Aktiva Seniorer Skövde Föreningen beslutar på föreningsstämma att arbeta efter KODEN, som är en verksamhetsbeskrivning och ett styrdokument. Syfte

Läs mer

Kårstyrelsemötesprotokoll

Kårstyrelsemötesprotokoll Kårstyrelsemötesprotokoll Datum: Plats: Löpnummer: 20141215 Scoutstugan KS 3 2014 Deltagare Närvarande Ordförande Gillis Nordin Vice ordförande Sekreterare Ledamöter Ulrika Wikman Anna Linde Anna Nordin

Läs mer

Nästan lika lätt som att räkna till tre.

Nästan lika lätt som att räkna till tre. Nästan lika lätt som att räkna till tre. 1 Håll ett första årsmöte. Meddela din kör två veckor i förväg att ni ska ha ett årsmöte där ni bildar förening, ett så kallat konstituerande möte. UNGiKÖR kan

Läs mer

1 Sammanträdets öppnande Ordföranden önskar alla välkomna och en god fortsättning på det nya året och förklarar mötet öppnat.

1 Sammanträdets öppnande Ordföranden önskar alla välkomna och en god fortsättning på det nya året och förklarar mötet öppnat. PROTOKOLL Sörmländska Folkdansringen Distriktstyrelsen Sörmländska Folkdansringen Sammanträde 2007-1 Tid 20 januari 2007 Plats Nyköping Närvarande Pierre Marklund, via telefon Ann-Sofie Svensson Agneta

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727)

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) Tid: 2 februari 2011 kl 19.45 Plats: Skype-konferens Närvarande: Ordförande Carl-Olov Filipsson () Kassör Börje Andersson (BA) IT-ansvarig

Läs mer

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014)

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Antagna 2014-03-20 Innehåll Stadgar för föreningen Svensk Miljöbas... 4 1 Namn och organisationsform... 4 2 Syfte... 4 3 Medlemskap... 4 4 Utträde... 4 5 Uteslutning...

Läs mer

Styrelsemöte den 26 September 2012

Styrelsemöte den 26 September 2012 Styrelsemöte den 26 September 2012 på Södra kopparmora, Värmdö Närvarande: Tore Axelsson, ordf Fredrik Björling, vice ordf Christer Ohlin Alexandra Nordvall Anders Lundh Per Kåverud Anna-Lena Lundfall

Läs mer

Kårstyrelsens sammanträde nr 407

Kårstyrelsens sammanträde nr 407 1 Datum Justerat datum Protokoll 2014-05-25 2014-06-24 Kårstyrelsens sammanträde nr 407 Datum: 2014-05-04 Tid: 18:30 Plats: Lokalen Bredängsvägen Närvarande: Åsa Jonsson, Simon Ström, Peter Gustafsson,

Läs mer

Stadgar för Xxxxxxxx Bryggförening i Mälarbaden

Stadgar för Xxxxxxxx Bryggförening i Mälarbaden Stadgar gällande för alla bryggföreningar belägna på Mälarbadens Samfällighetsförenings fastighet Torshälla-Väsby 1:149 i Eskilstuna kommun. Fastslagna på årsmötet för Mälarbadens Samfällighetsförening

Läs mer