Samdokbulletinen nr 1-25 Sidan 1 av 9. konferensen på Lejondals slott.) - 16, dec 1981, s. 1-2.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samdokbulletinen nr 1-25 Sidan 1 av 9. konferensen på Lejondals slott.) - 16, dec 1981, s. 1-2."

Transkript

1 Samdokbulletinen nr 1-25 Sidan 1 av 9 SAMDOK - allmänt 1 Rosander, Göran, Nu börjar vi! - 1, 1977, s SAMDOK-nytt. - 2, 1978, s Rentzhog, Sten, SAMDOK - ett steg mot framtidens museum. - 3, 1978, s. 2. Omtr. på engelska i 22, juni 1983, s. 12: A few last words. 4 SAMDOK-verksamheten säkras (Budget propositionen) - 6, febr 1979, s SAMDOK i Skaraborgs län - 7, juni 1979, s SAMDOK-sekretariatet - 9, mars 1980, s Cedrenius, Gunilla, SAMDOK utvärderades i förmiddagsdiskussion. (Museiveckan) - 10, juni 1980, s SAMDOK på konferens i Mexico (ICOM-konferens) - 12, dec 1980, s Larsson, Christer, Organisation SAMDOK börjar ta form - 13, mars 1981, s SAMDOK - vinst eller fara? - 14/15, sept 1981, s Utländska museer diskuteras SAMDOK. - 14/15, sept 1981, s SAMDOK under /15, sept 1981, s Anvisningar för SAMDOKverksamheten. (Fastställda av Nordiska museets nämnd 1981.) - 14/15, sept 1981, bilaga. 14 Museer på konferens diskuterar SAMDOKs framtid. (Inför konferensen på Lejondals slott.) - 16, dec 1981, s SAMDOK-sekreteraren på museimannamöte i Portugal - 16, dec 1981, s (SAMDOK-sekretariatet) Fausto Cabrera. Ny medarbetare på sekretariatet. - 16, dec 1981, s Klartecken från museicheferna. Nu startar vi! (Från konferensen på Lejondals slott.) - 17, mars 1982, s Program för Lejonda1skonferensen. - 17, mars 1982, s Conradson, Birgitta, Viktigt att samarbeta. (Referat från konferensen på Lejondals slott.) - 17, mars 1982, s SAMDOK under museiveckan. - 17, mars 1982, s Synpunkter från arbetsgrupperna. (Från konferensen på Lejondals slott.) - 17, mars 1982, s Today for tomorrow uppmärksammas i USA. - 17, mars 1982, s Frågor och debatt om SAMDOK under museiveckan. - 18, juni 1982, s. 2, Cedrenius, Gunilla, Verksamhetsberättelse. - 18, juni 1982, s Eklund, Karl-Johan, Vad skall vi använda SAMDOK till? (Debatt) - 19, sept 1982, s Rosander, Göran, Ett stycke samtidshistoria. Så här blev det , sept 1982, s Samtidsdokumentation i USA. (Skriften Today for tomorrow uppmärksammad i USA.) - 19, sept 1982, s Cedrenius, Gunilla, SAMDOK under , mars 1983, s Conradson, Birgitta, Lundauppsats. (Uppsats om SAMDOK.) - 21, mars 1983, s Today for tomorrow. (Presentation av SAMDOKs arbete på engelska.) - 22, juni 1983, s Vorre, Birgit, För byråkratisk sa danskarna om SAMDOK. - 23, sept 1983, s Engelsk syn på SAMDOK. - 23, sept 1983, s Stipendiat studerar SAMDOK. - 24, dec 1983, s Årets museivecka. - 25, mars 1984, s Årsberättelse, SAMDOK under , mars 1984, s. 5-6 SAMDOK-RÅDET 36 SAMDOK-rådet. - 1, 1977, s SAMDOK-rådet. - 3, 1978, s SAMDOK-rådet. - 4, 1978, s SAMDOK-rådet. - 5, dec 1978, s Tre nya ledamöter valda till SAMDOK-rådet. - 8, dec 1979, s SAMDOK-rådet. - 9, mars 1980, s SAMDOK-rådet. - 10, juni 1980, s. 10

2 Samdokbulletinen nr 1-25 Sidan 2 av 9 43 SAMDOK-rådet. - 11, sept 1980, s SAMDOK-rådet. - 13, mars 1981, s Senaste nytt från SAMDOKrådet. - 14/15, sept 1981, s SAMDOK-rådet. - 16, dec 1981, s SAMDOK-rådet. - 17, mars 1982, s SAMDOK-rådet. - 18, juni 1982, s Från SAMDOK-rådets höstmöte. - 20, dec 1982, s The SAMDOK Council and Secretariat. - 22, juni 1983, s SAMDOK-rådet på höstmöte i Ystads museer. - 24, dec 1983, s ENKÄTER OCH REGISTER 52 (Berg, Kerstin,) Enkät-resultat. (Enkät om museernas dokumenterande verksamhet.) (Av) KB. - 2, 1978, s SAMDOK-register. - 5, dec 1978, s Berg, Kerstin, SAMDOKs register. - 7, juni 1979, s Cedrenius, Gunilla, Radioaffär, bokhandel och damfrisering väntar på att bli dokumenterade. - 10, juni 1980, s SAMDOK-sekretariatet. (Enkät om dokumentation av svenskt arbetsliv i museernas samlingar.) - 10, juni 1980, s Många museer besvarade enkäten om arbetsliv. - 11, sept 1980, s Nyinkomna svar på enkäten om svenskt arbetsliv. - 13, mars 1981, s SAMDOKs register , sept 1983, s Samtidsprojekt under (Resultat från enkät.) - 25, mars 1984, s. 14 Se även nr 139, 207, 208 DOKUMENTATION - allmänt 61 Rapporter om de kulturhistoriska museernas samtidsdokumentation. - 1, 1977, s Frågeschema vid industriundersökningar. - 2, 1978, s Göteborgs historiska museum satsar på samtiden. - 3, 1978, s Samtidsdokumentation i Gävleborgs län. - 4, 1978, s Berg, Kerstin, Hur skall invandrarnas kulturer dokumenteras? (Från konferens i Nordiska museet.) - 6, febr 1979, s. 1-3 Jfr 8, dec 1979, s. 3: Rapporten klar från invandrarkonferensen. 66 SAMDOK-projekt om barnkultur. - 6, febr 1979, s Ek, Sven B, Samtid - ett begrepp lätt att använda men svårt att definiera. - 9, mars 1980, s Cedrenius, Gunilla, Hembygdsförening och IOGTloge samarbetar i samtidsprojekt (Projektet "Alster socken 1980".) - 10, juni 1980, s Hallerdt, Björn, Utnyttja motionerna i kommunfullmäktige. - 11, sept 1980, s Kolsrud, Knut, Samtid og nåtid og fortid. - 12, dec 1980, s Grape, Birger, Finsk rapport om samtidsdokumentation. - 12, dec 1980, s Tre SAMDOK-publikationer om barns fritidsvanor. - 13, mars 1981, s Nyutkommen handbok om dokumentation av arbetsplatser. (Arbetsliv. En handledning i dokumentation av arbetsplatser av Eva Fägerborg.) - 13, mars 1981, s Pipping, Gunnar, Vad skall Tekniska museet samla på? - 14/15, sept 1981, s Huebnar, Ulla, Skånemuseum dokumenterar invandrare. Vardagsliv och hemlängtan i Landskrona. - 14/15, sept 1981, s Rapp, Maria, Traditionsforskning. (22 nordiska etnolog- och folkloristkongressen i Joensuu 1981.) - 14/15, sept 1981, s Ferrer, Julio, Etnolog på Teknis studerar ungdomskulturen och speciellt punkarna och deras familjer. - 16, dec 1981, s Punkarna och deras familjer. (Projekt vid Tekniska Högskolan i Stockholm.) - 16, dec 1981, s Berg, Jonas, En lysande framtid är vår. (Göran Rosanders och Alf Johnels utredning om Museernas

3 Samdokbulletinen nr 1-25 Sidan 3 av 9 insamlingsverksanhet från den långtidsmotiverade forskningens synpunkt.) - 16, dec 1981, s Bli inte offer för föremålssyndromet: (Anförande av Eric Dyring vid konferensen på Lejondals slott.) - 17, mars 1982, s Dokumentationsplanering - program, personal, pengar. Utgå från dagens resurser. (Anförande av Sten Rentzhog vid konferensen på Lejondals slott.) - 17, mars 1982, s Museerna antikbodar om vi inte (också) samtidsdokumenterar. (Referat av Anders Clasons anförande vid konferensen på Lejondals slott. - 17, mars 1982, s Första samtidsmuseet planeras i Danmark. - 17, mars 1982, s Nyman, Åsa, ULMA i Uppsala arkiv som även sysslar med samtiden. - 17, mars 1982, s SAMDOK i Norge och Finland. - 19, sept 1982, s Hofrén, Erik, Utan ting är museerna ingenting. - 20, dec 1982, s Cabrera, Fausto, Museernas föremålsinsamling analyseras. Hälften av nyförvärven är från tiden , dec 1982, s Ågren, Per-Uno, Om föremål, föremålsinsamling, föremålsforskning. Varför samlar du? - 20, dec 1982, s SAMDOK i Norge. (Från Norske Kunst- og Kulturhistoriske Museers årsmöte.) - 20, dec 1982, s Samtiden - tema vid danskt museimöte. - 20, dec 1982, s SAMOREG - 20, dec 1982, s Rosander, Lennart, Lyft dokumentationen till en förklarande nivå. (Debatt.) - 21, mars 1983, s Ågren, Per-Uno, Per-Uno Ågren svarar: museerna måste vara nutidsorienterade mars 1983, s Rosander, Göran. SAMDOKmöte i Oslo lockade många museer. - 21, mars 1983, s Fortsatt diskussion om SAMDOK i Finland. - 21, mars 1983, s Om norsk samtid. - 21, mars 1983, s Szabó, Mátyás, SAMDOK och forskningen. - 23, sept 1983, s. 3-4, Referat från ICOM i London. - 23, sept 1983, s Rosengren, Annette, Kultur i Västerbotten - ett sätt att lära känna den. (Nordiska museets dokumentationsarbete i Storuman.) - 23, sept 1983, s HEDDOK - vad är det? (Samtidsdokumentation vid holländska museer.) - 25, mars 1984, s. 9 ARBETSGRUPPER OCH POOLER 101 Arbetsgrupp för offentlig och kommersiell miljö. - 1, 1977, s Arbetsgrupp för arbetsmiljö. - 1, 1977, s Arbetsgrupperna. - 3, 1978, s SAMDOK-Arbetsgrupperna. - 7, juni 1979, s Från KOM-gruppens möte. - 10, juni 1980, s Nytt från AM-gruppen. - 10, juni 1980, s SAMDOK-sekretariatet. (Om aktiviteter inom SAMDOKs arbetsgrupper.) - 12, dec 1980, s Fördela museernas dokumentationsansvar. - 13, mars 1981, s. 1-3, Cedrenius, Gunilla, Fördelningsförslaget fick positivt mottagande. Låt oss sätta igång efter åtta års snack! - 14/15, sept 1981, s De flesta museer accepterar förslaget till fördelning. - 14/15, sept 1981, s. 3-4, Tvengsberg, Per-Martin, Fördelning ger museerna bättre och bredare samtidsdokumentation. - 14/15, sept 1981, s Thyrring, Ulla. Här är äntligen någon som gör något. (Kommentar till förslaget om museernas dokumentationsansvar.) - 14/15, sept 1981, s Nu är slutrapporten/programskriften färdig! (Skriften Fördela museernas dokumentationsansvar.) - 16, dec 1981, s. 1, Ur remissvaren. Fortsättning från föregående nummer. (Remissvar på rapporten Fördela museernas dokumentationsansvar.) - 16, dec 1981, s. 5, 16

4 Samdokbulletinen nr 1-25 Sidan 4 av Conradson, Birgitta, Många uppfattningar om begreppet POOL. - 17, mars 1982, s Sekretariatet ligger i startgroparna. Sju SAMDOKpooler bildas i år. - 17, mars 1982, s Fyra näringspooler har haft sina första möten. Poolstarterna går planenligt. - 18, juni 1982, s Appelgren, Stig, Pool - ett insmuget ord i samtidsvokabulären. - 18, juni 1982, s Information about 11 pools. - 22, juni 1983, s SAMDOKs elva pooler. - 25, mars 1984, s JORD- OCH SKOGSBRUKSPOOLEN 121 Upplandsmuseet dokumenterar tre jordbruk. - 13, mars 1981, s Dags att starta första poolen. (Jord- och skogsbrukspoolen.) - 14/15, sept 1981, s Berg, Kerstin, Upplandsmuseet dokumenterar jordbruk. Tre gårdar av olika storlek, i olika delar av länet med olika produktionsinriktning. - 14/15, sept 1981, s Jansson, Irene, Hävda det etnologiska kvalitativa synsättet. - 14/15, sept 1981, s Cedrenius, Gunilla, Första näringspoolen klar. (Jord- och skogsbrukskonferensen på Julita.) - 16, dec 1981, s Szabó, Mátyás, Storgods i Skåne dokumenteras av Nordiska museet. - 16, dec 1981, s Jord- och skogsbrukspoo1en. - 17, mars 1982, s Flottning i Ångermanälven. - 19, sept 1982, s Blekinge museum undersöker trålfiske. - 19, sept 1982, s Jord- och skogsbrukspoolen. - 20, dec 1982, s Jord- och skogsbrukspoolen. - 21, mars 1983, s Kindblom, Inga, Äppelodling i Skåne. (Länsmuseet i Kristianstad dokumenterar fruktodlarfamilj.) - 23, sept 1983, s Jord- och skogsbrukspoolen. - 24, dec 1983, s Äggkläckningsmaskin eller potatissorterare. (Fråga från Jämtlands läns museum.) - 24, dec 1983, s Jord- och skogsbrukspoolen. - 25, mars 1984, s. 17 METALLPOOLEN 136 (Berg, Kerstin,) Nutidsinsamling på ett regionalt (Torekällbergets museum.) (Av) KB - 1, 1977, s Person, Bengt-Arne, Dokumentation av cykelindustri i Varberg. - 2, 1978, s Arvastsson, Gösta, Göteborgs museer undersöker arbetslivet. - 3, 1978, s Nyström, Bengt, Enkätsvar om verkstadsindustri. - 5, dec 1978, s Danielsson, Rolf. Bohusläns museums program för dokumentation och forskning: i år handlar det mest om båtbyggeri. - 11, sept 1980, s Ohs och Åminne - två småländska bruk. - 13, mars 1981, s Londos, Eva, Tre arbetsmiljöer Samtidsdokumenteras i Jönköpings län. - 14/15, sept 1981, s Jonsdotter, Malin, Garveri, sliperi och liefabrik - projekt i Jämtland. - 17, mars 1982, s Claesson, Elisabet, Ett gammalt hantverk i ny tappning. (Bergholtz klockgjuteri i Sigtuna.) -19, sept 1982, s Fägerborg, Eva & Rosengren, Annette, Aluminiumfabrik undersöks i norsk svenskt samarbete. - 19, sept 1982, s Varv och konstgödsel. - 19, sept 1982, s Ohlsson, Eva, Skultuna bruk i modern tappning. - 21, mars 1983, s Metallpoolen. - 23, sept 1983, s Metallpoolen. - 25, mars 1984, s. 4 TRÄ- OCH PAPPERSPOOLEN 150 Möbler. (Nordiska museets och Jönköpings läns museums gemensamma fältseminarium 1976.) - 1, 1977, s Berg, Kerstin, Dokumentation av monteringsfärdiga trähus. - 4, 1978, s Tyrfelt, Annika, "sagan om en man, hans priskurant och hans cykel". (Ingvar Kamprad och

5 Samdokbulletinen nr 1-25 Sidan 5 av 9 IKEA). - 4, 1978, s Fägerborg, Eva, Norrsundet och Kramfors två exempel på undersökningar av industrimiljö. - 6, febr 1979, s Conradson, Birgitta, Lite dokumenterat om kontorsmiljö. - 9, mars 1980, s Schnell, Jan-Bertil, Massaindustrin i blickpunkten. - 18, juni 1982, s Svensk, Rune, Tekniskt komplicerat dokumentera en massafabrik. - 18, juni 1982, s Gagge, Carl-Magnus, Sulfatfabrik fotodokumenteras. - 20, dec 1982, s Ändrad tryckeriteknik kräver dokumentation nu. - 23, sept 1983, s Grafiska samlingar i svenska museer. - 23, sept 1983, s Rosenlöfs visar tryckeri i arbete. - 23, sept 1983, s Trä- och papperspoolen. - 24, dec 1983, s. 13 se även nr 141. LIVSMEDELSPOOLEN 162 Warfvinge, Svante Industridokumentation i Karlskrona. - 6, febr 1979, s Hedstrand, Björn, Örnsköldsviks museum dokumenterar surströmming. Lukten avskräckte danska importörer. - 12, dec 1980, s Livsmedelspoolen. - 20, dec 1982, s Livsmedelspoolen. - 23, sept 1983, s Boqvist, Agneta, Att jobba på slakteri. - 25, mars 1984, s. 1-4 Se även nr 146. TEXTILPOOLEN 167 Goliger, Eva & Persson, Margaretha, Borås museums textilinventering. - 2, 1978, s Wintzell, Inga, Maria och hennes kläder. (Textil samtidsdokumentation.) - 2, 1978, s Goliger, Eva, Dokumentation av textilindustri. - 7, juni 1979, s Wintzell, Inga. Jeans är plagget som suddar ut alla gränser sociala och nationella. - 8, dec 1979, s Ehrnberg, Maud, Dagens modeföreteelser och syntetmaterial intresserar Nordiska museets textilavdelning. - 11, sept 1980, s Wintzell, Inga, Jesper - och hans kläder. - 12, dec 1980, s Goliger, Eva, Vård och insamling diskuterades på konferens i Borås. - 12, dec 1980, s Landahl, Kristina, Textil dokumentation av handelns arbetskläder. - 16, dec 1981, s Klädval (Dokumentation och utställning på Borås museum.) - 17, mars 1982, s Goliger, Eva, Valfri klädsel. Om köpvanor och svensk teko industri. - 18, juni 1982, s , Areadius, Kerstin, Textilpoolen. - 20, dec 1982, s Textilpoolen. - 23, sept 1983, s Larsson, Anders, Museimaskiner i drift eller i monter. - 24, dec 1983, s Esbjörnson, Estrid, I Kumla tillverkas skor, (Örebro läns museum dokumenterar skoindustrin.) - 24, dec 1983, s Esbjörnson, Estrid, Nytt museum över en länsspecialitet. (Skoindustrimuseum i Kumla.) - 24, dec 1983, s Arcadius, Kerstin, Textilindustri i Oskarshamn (Oskarström) - 25, mars 1984, s. 6 Se även nr 143 BYGGPOOLEN 183 Att arbeta på keramikfabrik. - 6, febr 1979, s Danielsson, Rolf. Näringslivet i Bohuslän - ett samarbetsprojekt. - 7, juni 1979, s Byggpoolen - 19, sept 1982, s Bursell, Barbro, An1äggar1iv i Sri Lanka. - 21, mars 1983, s Omtr på engelska i 22, juni 1983, s Byggpoolen. - 21, mars 1983, s Konferens med byggpoolen. - 24, dec 1983, s Byggpoolen. - 24, dec 1983, s. 7

6 Samdokbulletinen nr 1-25 Sidan 6 av 9 HANDELSPOOLEN 190 (Berg, Kerstin,) Förpackningar ett exempel på insamling genom kontakt med producenter. (Av) KB. - 1, 1977, s Nilsson, Karin, Ett försök att dokumentera en stormarknad. - 5, dec 1978, s Kulturen dokumenterar frisör och förpackningar. - 8, dec 1979, s Berg, Kerstin, Färghandelns sortiment består av varor. - 9, mars 1980, s Lepasoon, Urve, Nästan allt som fanns i Bengtssons tobaksaffär köptes av Gävle museum. - 10, juni 1980, s. 1, Berup, Christina, Tatueringar i Blekinge. - 14/15, sept 1981, s Lundin, Elisabeth, Damfrisering till Landskrona museum. - 21, mars 1983, s Handelspoolen. - 23, sept 1983, s Handelspoolen. - 24, dec 1983, s. 19 KOMMUNIKATIONSPOOLEN 199 Medelåldern för ett svenskt tankfartyg var 1977 fyra år. (Statens Sjöhistoriska Museums utredning om bevarande av fartyg.) - 8, dec 1979, s I Sverige finns tio flygsamlingar. - 17, mars 1982, s Rasmussen, Alan Hjorth, Nordsø museet et samtidsmuseum. - 19, sept 1982, s Kommunikationspoolen. - 19, sept 1982, s Kommunikationspoolen. - 20, dec 1982, Gelotte, Göran, Enmansåkeri i Södertälje. - 21, mars 1983, s Kommunikationspoolen. - 24, dec 1983, s (Notis om dokumentation av vägfärja utförd genom Väghistoriska samlingarna.) - 25, mars 1984, s. 4 SERVICEPOOLEN 207 Enkät om restaurangtyper m m - 5, dec 1978, s Berg, Kerstin, "Odenbaren med kinesiska lyktor". (SAMDOKenkät till museerna om biograflokaler, nya restaurangtyper och dokumentation av begravningar.) - 7, juni 1979, s Sigurdsson, Irene, Stadsmuseet undersökte hotell i Stockholms city. - 10, juni 1980, s Rosell-Åström, Kristina, Konditoriet är en miljö som ständigt förändras. - 10, juni 1980, s Popmuseum i London. - 17, mars 1982, s Efterlysning. (Länsmuseet i Gävle efterlyser föremål med anknytning till cirkus.) - 20, dec 1982, s Servicepoolen i startgroparna. - 21, mars 1983, s Servicepoolen. - 24, dec 1983, s. 12 OFFENTLIGA POOLEN 215 Berg, Kerstin, Hemmiljö, invandrare, idrott i Göteborg. - 3, 1978, s Londos, Eva, Samtidsdokumentation i Smålands Jerusalem. - 5, dec 1978, s Jansson, Irene, Idrott i Uppland. - 6, febr 1979, s Enmark, Romulo, & Londos, Eva, Jönköpings läns museum fortsätter samtidsdokumentationen av frikyrkor. - 8, dec 1979, s Haglund-Rudling, Christina, Museer av olika slag dokumenterade vårens folkomröstning. (Folkomröstningen om kärnkraft dokumenteras.) - 10, juni 1980, s Ek-Nilsson, Katarina, Vandringsutställning skildrar anstaltsliv. - 11, sept 1980, s Londos, Eva, Jesustryck och porslinsänglar. - 14/15, sept 1981, s Rönnstedt, Berit, Det finns i dag 190 skolmuseer. - 16, dec 1981, s Högberg, Lena, Skolbarn. (Utställning och dokumentation av skolmiljöer. ) - 16, dec 1981, s Larsson, Christer, 1980-talet förändrings tid i den offentliga sektorn - 18, juni 1982, s Offentliga poolen. - 19, sept 1982, s Månsson, Karin, Nästan alla sjukhus har egna museisamlingar. - 20, dec 1982, s. 6-7, Offentliga poolen. - 20, dec 1982, s. 10

7 Samdokbulletinen nr 1-25 Sidan 7 av Lindroth, Jan. Idrotten - vår tids största folkrörelse. - 21, mars 1983, s. 1-2, Berg, Kerstin, Upplandsmuseet väljer dokumentera stordrift. (Dokumentation av Akademiska sjukhuset i Uppsala.) - 23, sept 1983, s. 1-2, Warfvinge, Svante, Kasernliv i Karlskrona. - 23, sept 1983, s Insänt. (Om idrotten som folkrörelse.) - 23, sept 1983, s Metelius, Ingrid, Jesus generation - om kristen livsstil i en folkhögskola. - 25, mars 1984, s Offentliga poolen. - 25, mars 1984, s Rangström, Lena, Uppdrag HMQ 001, - 25, mars 1984, s Se även nr 142 HEMPOOLEN 235 (Berg, Kerstin,) Hempool bildad. (Av) KB. - 1, 1917, s Hempool. - 1, 1977, s Olsson, Marianne, Nordiska museets hushållsinventeringar. - 1, 1977, s Holmquist, Kersti, Hur dokumenterar svenska museer boendet. - 4, 1978, s. l 239 Forsberg, Claes-Göran, Hempoolsarbete i Hudiksvall. - 4, 1978, s Riktlinjer för verksamheten. - 4, 1978, s Dokumentera förändringar! - 4, 1978, s Möblering i unga hushåll. - 4, 1978, s Jonsdotter, Malin, Första hemundersökningen med föremålsinsamling. - 5, dec 1978, s Tyrfelt, Annika, Hempoolens andra hemundersökning klar: Nordiska museet valde barnfamilj i radhus. - 8, dec 1979, s Hempoolen. - 9, mars 1980, s, Andersson, Siw, Undersökningarna om barns fritidsvanor är nu avslutade. - 9, mars 1980, s Jonsdotter, Malin, Hempoolens tredje undersökning skildrar ung barnfamilj i glesbygd. - 11, sept 1980, s. 1, Hempoolen. - 11, sept 1980, s Livsstilen viktigare än social gruppen. (Danska Nationalmuseets hemundersökning 1979.) - 11, sept 1980, s Hempoolen. - 13, mars 1981, s Söderpalm, Kristina, Årets hemundersökning: Göteborgs historiska museum dokumenterar varvsarbetare i Göteborg. - 16, dec 1981, s Omtr på engelska i 22, juni 1983, s Airey, Victoria, Engelsk medverkan i årets hemundersökning. - 16, dec 1981, s Jonsdotter, Malin, Hemundersökning av jämtlandspensionärer. - 16, dec 1981, s Hempoolen. - 17, mars 1982, s Hempoolen utvecklar sina undersökningsmetoder. - 18, juni 1982, s Raihle, Jan, Jämtland undersöker pensionärsbostäder. - 18, juni 1982, s Omtr på engelska i 22, juni 1983, s Hempoolen. - 20, dec 1982, s Hempoolen. - 21, mars 1983, s Jonsdotter, Malin, Mellanårsundersökning. Tonårsrum i Östersund. - 21, mars 1983, s Haglund, Karin, Ny mellanårsundersökning. Hälsingehem med gamla anor. - 24, dec 1983, s Hansen, Kjell, Ensamstående mor dokumenteras av Jämtlands museum. - 24, dec 1983, s A:son Palmqvist, Lena & Hidemark, Elisabet, Nutida herrgårdsliv. - 25, mars 1984, s Hempoolen. - 25, mars 1984, s. 16 Se även nr 136, 215 UTSTÄLLNINGAR 264 Söderpalm, Kristina, Svårt att få tag i 50-talets föremål. (Apropå utställning i Göteborgs historiska museum om 1950-talet.) - 9, mars 1980, s Lugnet, En aktuell utställning på Stockholms stadsmuseum. - 24, dec 1983, s

8 Samdokbulletinen nr 1-25 Sidan 8 av 9 Se även nr 179, 220, 223 MAGASINERING OCH V ARD 266 Berg, Jonas, Vi behöver en metod att magasinera. - 10, juni 1980, s Cedrenius, Gunilla, Fyllda förpackningar skapar problem i museernas magasin. - 10, juni 1980, s SAMDOK-rådet, (Remissvar på Kulturrådets rapport Vårda! Bevara! Museerna och föremålsvården.) - 12, dec 1980, s Ur remissfloden... (Ur Nordiska museets svar på betänkandet Föremålssamlingarnas tillväxt några synpunkter och förslag rörande urvalsbegränsning och gallring (DsU 1982:1.) - 18, juni 1982, s. 12 Se även nr 173 FILM OCH FOTOGRAFI 270 Nyström, Bengt, Ny filmverkstad vid Nordiska museet. - 6, febr 1979, s Livet i Forsbacka fotograferat under , mars 1980, s Hedlund, Göran, Negativrätten olöst vid samprojekt fotoklubb länsmuseum. - 11, sept 1980, s Fotodokumentation blir bilderbok. (Bruksbilder FORSBACKA.) - 19, sept 1982, s Filmpengar till samtidsdokumentation. - 21, mars 1983, s Heideken, Carl, En ny bok. Att upptäcka vardagen. (Göte Ask, Bilder som gör vardagen synlig.) - 24, dec 1983, s Fotokurser med ADOMUS. - 24, dec 1983, s. 9, Statliga filmpengar. - 25, mars 1984, s I maj börjar ADOMUS fotokurs för museifotografer och intendenter. - 25, mars 1984, s Se även nr 157 INDUSTRIMINNESVÅRD 279 Nisser, Marie, TICCIM industriminnesvårdsåret , 1978, s. 1, Conradson, Birgitta, Blott Sverige svenska krusbär har... (Fjärde internationella industriminneskonferensen ICCIH 81.) - 16, dec 1981, s. 2 UTBILDNING 281 Nyström, Bengt, Kurs i fältdokumentation planeras till hösten. - 18, juni 1982, s SAMDOK-kurs i oktober. (Kurs i samtidsdokumentation.) - 19, sept 1982, s Boqvist, Agneta, Kurs som gav mersmak. (Kursen i samtidsdokumentation av arbetsmiljöer.) - 20, dec 1982, s Omtr på engelska i 22, juni 1983, s Kurs i Skellefteå. (Samtidsdokumentation av arbetsliv.) - 23, sept 1983, s Rasmussen, Alan Hjorth, Dansk premiär för sommarkurs. (Kurs i samtidsdokumentation.) - 23, sept 1983, s Lööw, Kje ll, Den sista kursen för den här gången. (Kursen i arbetsplatsdokumentation.) - 24, dec 1983, s Se även nr 276, 278 ARKIVVÄSEN 287 Alla dagstidningar mikrofilmas av KB. - 12, dec 1980, s DOVA - arkiven. - 17, mars 1982, s. 15 Se även nr 84, 272 FÖRFATTARREGISTER Airey, Victoria 252 Andersson, Siw 246 A:son Palmqvist, Lena 262 Appelgren, Stig 118 Arcadius, Kerstin 177, 182 Arvastson, Gösta 138 Berg, Jonas 79, 266 Berg, Kerstin, 52, 54, 65, 123, 136, 151, 190, 193, 208, 215, 229, 235 Berup, Christina 195 Boqvist, Agneta 166, 283 Burseli, Barbro 186 Cabrera, Fausto 87 Cedrenius, Gunilla 7, 24, 28, 55, 68, 109, 125, 267 Claesson, Elisabet 144 Conradson, Birgitta 19, 29, 115, 154, 280 Danielsson, Rolf 140, 184 Dyring, Eric 80 Ehrnberg, Maud 171 Ek, Sven B 67 Eklund, Karl-Johan 25 Ek-Nilsson, Katarina 220 Enmark, Romulo 218 Esbjörnsson, Estrid 180, 181 Ferrer, Julio 77 Forsberg, Claes-Göran 239 Fägerborg, Eva 145, 153 Gagge, Carl-Magnus 157 Gelotte, Göran 204 Goliger, Eva 167, 169, 173, 176 Grape, Birger 71 Haglund, Karin 260 Haglund-Rudling, Christina 219, 260 Hallerdt, Björn 69 Hansen, Kjell 261 Hedlund, Göran 272 Hedstrand, Björn 163 Heideken, Carl 275 Hidemark, Elisabet 262

9 Samdokbulletinen nr 1-25 Sidan 9 av 9 Hofrén, Erik 86 Holmquist, Kersti 238 Huebner, Ulla 75 Högberg, Lena 223 Jansson, Irene 124, 217 Jonsdotter, Malin 143, 243, 247, 253, 259 Kindblom, Inga 132 Kolsrud, Knut 70 Landahl, Kristina 174 Larsson, Anders 179 Larsson, Christer, 224 Lepasoon, Urve 194 Lindroth, Jan 228 Londos, Eva 142, 216, 218, 221 Lundin, Elisabeth 196 Lööw, Kjell 286 Metelius, Ingrid 232 Månsson, Karin 226 Nilsson, Karin 191 Nisser, Marie 279 Nyman, Åsa 84 Nyström, Bengt 139, 270, 281 Ohlsson, Eva 147 Olsson, Marianne 237 Person, Bengt-Arne 137 Persson, Margaretha 167 Pipping, Gunnar 74 Raihle, Jan 256 Rangström, Lena 234 Rapp, Maria 76 Rasmussen, Alan Hjorth 201, 285 Rentzhog, Sten 3 Rosander, Göran 1, 26, 94 Rosauder, Lennart 92 Rosell-Aström, Kristina 210 Rosengren, Annette 99, 145 Rönnstedt, Berit 222 Schnell, Jan-Bertil 155 Sigurdsson, Irene 209 Svensk, Rune 156 Szabó, Mátyás 97, 126 Söderpalm, Kristina 251, 264 Thyrring, Ulla 112 Tvengsberg, Per Martin 111 Tyrfelt, Annika 152, 244 Warfvinge, Svante 162, 230 Wintzell, Inga 168, 170, 172 Vorre, Birgit 31 Ågren, Per-Uno 88, 93 REGISTER ÖVER MUSEER OCH INSTITUTIONER Blekinge museum, Karlskrona 129, 195 Bohusläns museum, Uddevalla 140, 184, 282 Borås museum 167, 169, 175, 176, 179 The City Museum, Bristol 252 Göteborgs historiska museum 63, 138, 215, 250, 251, 252, 264 Hallands länsmuseer/museet i Halmstad 182 Hallands länsmuseer/museet i Varberg 137 Hardanger Folkemuseum 145 Hälsinglands museum, Hudiksvall 239, 243, 260 ICOM 98 Jämtlands läns museum, Östersund 134, 143, 245, 247, 253, 256, 259, 261 Jönköpings läns museum, Jönköping 141, 142, 150, 151, 216, 218, 221, 232 Kristianstads länsmuseum 132 Kulturen, Lund 192 Kumla skoindustrimuseum 181 Kungl Biblioteket, Stockholm 287 Landskrona museum 75, 146, 196 Livrustkammaren, Stockholm 234 Länsmuseet i Gävle 64, 157, 194, 212, 271, 272 Länsmuseet-Murberget, Härnösand 128, 220, 246 Marinmuseet, Karlskrona 162, 225, 230 Nationalmuseet, Köpenhamn 249 Nordiska museet, Stockholm 99, 126, 145, 150, 151, 152, 153, 154, 168, 170, 171, 172, 174, 186, 190, 219, 237, 244, 262, 267, 269, 270, 282 Nords museet, Hirtshals 83, 201 Norsk Teknisk Museum 145 Sigtuna museer, Sjöfartsmuseet, Göteborg 138 Sjöhistoriska museet, Stockholm 199, 225 Skaraborgs läns museum, Skara 5, 166 Skellefteå museum 246 Smålands museum, Växjö 191 Stiftelsen Älvsborgs länsmuseum, Vänersborg 210 Stockholms stadsmuseum 69, 209, 223, 265 Sundsvalls museum 155, 156 Tekniska högskolan, Stockholm 77, 78 Tekniska museet, Stockholm 74 Torekällbergets museum, Södertälje 136, 204 ULMA, Uppsala 84 Upplandsmuseet, Uppsala 121, 123, 124, 183, 217, 229 Victoria & Albert Museum, London 211 Väghistoriska samlingarna, Borlänge 206 Västmanlands läns museum, Västerås 147 Örebro läns museum 180 Örnsköldsviks museum 163

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar 1(6) Pressmeddelade den 23 februari 2011 Var fjärde domstol använder inte rättstolkar Var fjärde domstol i Sverige, 25 procent, ställer inte krav på att rättstolkar anlitas när de köper tolktjänster. Det

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport II 2015 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2015 1531602 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2015, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Bilaga 1 Myndigheter och militärhistoriska föreningar med vilka SFHM har samarbetsavtal, eller på annat sätt samarbetar med. Avd Samarbetspartner Ort Län Samverkansområde FVM F17 Kamratförening Kallinge

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg

Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg 1 Öppnande STHFs ordförande Yvonne Nyblom hälsar alla kongressdeltagare välkomna och förklarar STHFs kongress 2014 öppnad. Nyblom håller ett

Läs mer

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation 2012-03-16 1 (8) Bilaga 1 c Kravspecifikation Övrig förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som inte förhyrs i samband med annan resa, t.ex. flyg eller tågresa.

Läs mer

INSTITUTION. Varvshistoriska föreningen, Göteborg

INSTITUTION. Varvshistoriska föreningen, Göteborg INSTITUTION Föreningen Stockholms företagsminnen Landsarkivet i Lund Norrköpings stadsarkiv Göteborgs stadsmuseum Regionmuseet Västra Götaland i Vänersborg Länsmuseet Gävleborg, Gävle Föreningen Stockholms

Läs mer

Utfall och medellön för resp domstol och kategori

Utfall och medellön för resp domstol och kategori Utfall och medellön för resp domstol och kategori Myndighet Tjänstebenämning Medellön Lägsta lön Högsta lön Utfall Högsta domstolen Domstolssekreterare 26827 24450 34300 Expeditionsvakt 24412 24266 24696

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102 BESKRIVNING AV FÖRSÄKRINGSKASSANS ORGANISATION KOPPLAD TILL ORGANISATION FÖR PARTSSAMVERKAN OCH ÖVER VILKA SEKTIONER SOM ST:S MEDLEMMAR TILLHÖR Förteckningen ska tydliggöra hur FK:s organisation är kopplad

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index.

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index. Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2013 och 2012 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården. Kvalitetsindexet, som Hjärt-Lungfonden

Läs mer

Utlysning av stipendium

Utlysning av stipendium Delegationen för militärhistorisk forskning Datum 2014-06-11 Bilaga till FHS Ö 348/2014 Sida 1 (1) Utlysning av stipendium Delegationen för militärhistorisk forskning utlyser härmed ett stipendium för

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102 FÖRHANDLINGSANSVARIGA VID REVISION 2012-10-01 Detta är den ansvarsfördelning som görs av avdelningsstyrelsen. Ansvaret handlar om att vara den person som arbetsgivaren tar kontakt med inför kallelse till

Läs mer

Ordföranden Anders Björnsson öppnar årsmötesförhandlingarna med ett inledningsanförande. Landshövding Lars Bäckström håller ett hälsningsanförande.

Ordföranden Anders Björnsson öppnar årsmötesförhandlingarna med ett inledningsanförande. Landshövding Lars Bäckström håller ett hälsningsanförande. Protokoll fört vid årsmöte i Svenska Humanistiska Förbundet Lördagen den 3 mars 2012 kl. 9.00 11.50 Länsrättens hörsal, Södra Hamngatan 3, Göteborg Närvarande: se bilaga Ordföranden Anders Björnsson öppnar

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Kungsbacka-spelen Lördag

Kungsbacka-spelen Lördag Kungsbacka-spelen Lördag Löpning Starter 3pers + ev reserv Bengt Svensson 99-00 B brsvensson@telia.com 0300-64227 Carl-Magnus Unell 97-98 unell@telia.com 0708-593300 Martin Persson 94-96 0703-996209 Tidtagning

Läs mer

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2 Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) Riktad Indragning I övrigt se sändlista sid 2 Ref. Helena Hansson, tel. 040-680 02 60 Datum 2007-05-29 Nr. Orifarm

Läs mer

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Team Namn Verksamhet/Inriktning Landsting/Region Genombrottsprogram I 1 Södermalms psykiatriska enhet, Allmän Stockholms

Läs mer

Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04

Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04 Minnesanteckningar Möte 2 Mötesdatum 2012-05-04 Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04 Närvarande: Erik Siira, Göteborgs universitetsbibliotek (ordförande) Göran Konstenius Kungl.

Läs mer

QUIS, EN KORT HISTORIK

QUIS, EN KORT HISTORIK QUIS, EN KORT HISTORIK 1982 Tekniska Museet Sammanställer en utställning Kvinnliga uppfinnare finns dom? i samarbete med gruppen Kvinnor och Teknik från Fredrika Bremerförbundet. Kvinnliga uppfinnare från

Läs mer

Nätverket för kultur i vården i Sverige 2013

Nätverket för kultur i vården i Sverige 2013 Nätverket för kultur i vården i Sverige 2013 Namn Titel och arbetsplats Hemsida E-post Ahlin, Lars Kulturmäklare www.sodertalje.se/k365 Lars.ahlin@sodertalje.se Södertälje kommun Agestam, Maria Samordnare

Läs mer

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 MELLERSTA REGIONEN: Dalarnas län 3 enheter Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn 023-832 38 (behandlingshem) Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn

Läs mer

Sista. 2012-01-07 Torsby Brukshundklubb Camilla Larsson, 0703460057 milliz78@hotmail.com 2012-01-01 Ja 1 1 1 1

Sista. 2012-01-07 Torsby Brukshundklubb Camilla Larsson, 0703460057 milliz78@hotmail.com 2012-01-01 Ja 1 1 1 1 2012-01-05 Österåkers BK Yvonne Ahlin 070 73 66 061 yvonne@facerase.biz 2011-11-01 Kistamässan Ja 2 1 2012-01-06 Österåkers BK Yvonne Ahlin 070 73 66 061 yvonne@facerase.biz 2011-11-01 Kistamässan Ja 1

Läs mer

Referat från Varvsforum Karlskrona & Sölvesborg, 10-11 maj 2014

Referat från Varvsforum Karlskrona & Sölvesborg, 10-11 maj 2014 Referat från Varvsforum Karlskrona & Sölvesborg, 10-11 maj 2014 Värdföreningar för 2014 års varvsforum var de varvshistoriska föreningarna i Karlskrona och Sölvesborg. Årets varvforum arrangerades inledningsvis

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om indelningen av den operativa verksamheten; Konsoliderad version Konsoliderad version senast ändrad genom ÅFS 2014:17. Åklagarmyndigheten

Läs mer

Mälardalens Högskola i Västerås

Mälardalens Högskola i Västerås Deltagare i konferensen 20-21 november 2000 Rikard Andersson Utbildningsbevakare Elizabet Damceska Studierektor Therese Gustavsson Utbildningsbevakare Kent Hartman Studierektor Amund Hunstad Maria Lindén

Läs mer

3. Gunilla Herdenberg berättar om KB:s inflytandestruktur

3. Gunilla Herdenberg berättar om KB:s inflytandestruktur Minnesanteckningar Möte 1 Mötesdatum 2012-03-16 Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-03-16 Närvarande: Erik Siira, Göteborgs universitetsbibliotek (ordförande) Göran Konstenius Kungl

Läs mer

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Eva Johansson 0 Johan Bjerngren Ronneby Anders Johansson 0 Bohuslän Dal Thore Carlsson Stenungsund Rickard Thörnqvist Gullbringa Birger Kjellstedt Mellerud

Läs mer

Konferens om skogsfinnarna Hällefors 8-9 maj 1992

Konferens om skogsfinnarna Hällefors 8-9 maj 1992 Konferens om skogsfinnarna Hällefors 8-9 maj 1992 Av Tor Eriksson, Örebro Rapporten är upprättad med hjälp av bevarade anteckningar, informationsblad och program samt mitt minne drygt 20 år senare. Fredagen

Läs mer

Andel beh. inom 3 tim. %

Andel beh. inom 3 tim. % Webbtabell 1. Andel av trombolysbehandlade patienter som behandlats inom 3 tim av samtliga behandlade med trombolys samt antal behandlade patienter över 80 år. Andel beh. inom 3 tim. Antal >80 år Andel

Läs mer

Socialstyrelsens tillsyn

Socialstyrelsens tillsyn Socialstyrelsens tillsyn Tillsynsavdelningen Tillsyn Per-Anders Sunesson Ort: Stockholm AC-stöd Chefssekreterare: Lena Ånmark Sakkunnig i rättsfrågor: Ewa Gustafsson Ledningsstöd: Anne Holm Gulati Ledningssamordnare:

Läs mer

Arbetar du för kommunen?

Arbetar du för kommunen? Datum/Date Dnr/Ref.no. 2014-12-1 161-KB 979-2014 Minnesanteckningar Kvalitetsdialog 21 november 2014 1. Dagen inleddes av Riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg, som hälsade välkommen och uttryckte sin glädje

Läs mer

Älvsborgs Trädgårdsförbund. Valsamverkan Västernorrlands Län Gulli Hedin

Älvsborgs Trädgårdsförbund. Valsamverkan Västernorrlands Län Gulli Hedin Deltagare Fullmäktige 6/4 2014 Bilaga 1 Röstberättigade Västerbottens Läns Trädgårdsförbund Yvonne Lundqvist Västerbottens Läns Trädgårdsförbund Hans Lövgren Västerbottens Läns Trädgårdsförbund Kaisa Lövgren

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus.

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. WEBBTABELLER Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Andel patienter

Läs mer

LÄN NAMN KONTAKT ERBJUDER UTBILDNING Therese Sehlstedt. therese.sehlstedt@boden.se

LÄN NAMN KONTAKT ERBJUDER UTBILDNING Therese Sehlstedt. therese.sehlstedt@boden.se NORRBOTTEN LÄN NAMN KONTAKT ERBJUDER UTBILDNING Therese Sehlstedt therese.sehlstedt@boden.se introduktion till HAP, VÄSTERBOTTEN Olov Stenlund olov.stenlund@skelleftea.se HAP-utbildningar HAP. LOKALT Boden

Läs mer

Uppdrag direkt av kommun el annan

Uppdrag direkt av kommun el annan Ingrid Kennborn AB Genomförda uppdrag 2002 och framåt - augusti 2008 Uppdrag direkt av kommun el annan Fortbildning/ utbildning med Sol och LSS som grund kring Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Karlavägen 20, 11431 Stockholm / Påarpsvägen 444, 26994 Båstad +46 8 660 68 02 / +46 431 36 00 10 / +46 709 36 00 70

Karlavägen 20, 11431 Stockholm / Påarpsvägen 444, 26994 Båstad +46 8 660 68 02 / +46 431 36 00 10 / +46 709 36 00 70 Karlavägen 20, 11431 Stockholm / Påarpsvägen 444, 26994 Båstad +46 8 660 68 02 / +46 431 36 00 10 / +46 709 36 00 70 LG Lundberg. Född 1938. Bor och verkar i Stockholm. Separatutställningar i urval 2011

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

Aktuell adresslista till Regionala utvecklingscentra Uppdaterad 07 09 av RegPed, Uppsala

Aktuell adresslista till Regionala utvecklingscentra Uppdaterad 07 09 av RegPed, Uppsala Lärosäte Benämning Adress Kontaktperson Telefon, fax mailadress Borås CSU Högskolan i Borås Centrum för skolutveckling 501 90 Borås Hans Johansson Tel: 033-16 43 85 Mob:0733-32 10 01 Fax: 033-16 40 06

Läs mer

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg Axelsson, Lena Lycksele Kommun 0950-1639 99 lena.axelsson@edu.lycksele.se Babacic, Senad Kommentus Upphandling Blomkvist, Curt Hudiksvalls kommun curt.blomkvist@hudiksvall.se Calmestig, Mikael Kumla kommun

Läs mer

STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE

STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1953 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1-7 - Förtroendevalda 1 - Medlemsföreningar 2 - SSIF-Spel/Riksmästerskap och övriga arrangemang 2 - Sammankomster 3 - Konferenser 4 - Utmärkelser

Läs mer

Regionfullmäktige ej samma person som ordförande i regionstyrelsen

Regionfullmäktige ej samma person som ordförande i regionstyrelsen Regionfullmäktige, ordförande... 2 Regionfullmäktige, 1:e vice ordförande... 2 Regionfullmäktige, 2:e vice ordförande... 2 Regionfullmäktige, budgetberedningsgrupp... 3 Region Värmlands valberedning jämte

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Vi utbildar, bildar och utvecklar idrotten.

Vi utbildar, bildar och utvecklar idrotten. Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2014 Vi utbildar, bildar och utvecklar idrotten. Innehåll 3 FÖRBUNDSORDFÖRANDE Det är roligt att vara idrottsledare! 4 GENERALSEKRETERARE Vi fortsätter vårt utvecklingsarbete

Läs mer

Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013

Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013 Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013 Alingsås: Askersund: Avesta: Borås: Botkyrka: Boxholm: Eda: Emmaboda: Maria Thyrell, Kommunikatör Alingsås Kommun Maria.Thyrell@alingsas.se Tel: 0322-61 71 85

Läs mer

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Nr Klass Namn Klubb Distrikt Medl.nr. Vikt Placering Herrsenior 23 Mikael Andersson Horreds FK Södra Älvsborg 149236 6062 gr 1 25 Charles Fasth Lidköpings

Läs mer

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Tabell 1 Sven Andersson (7:1180). Knivsmed Fryele kvarn. Död omkring 1646. Gift med Karin Svensdotter (7:1181). Lars Svensson Frimolin

Läs mer

Sid Rad Förslagsställare Distrikt Yrkande Föredragandes yrkande Ordföranden erinrade om det nya PS. Kongressens beslut

Sid Rad Förslagsställare Distrikt Yrkande Föredragandes yrkande Ordföranden erinrade om det nya PS. Kongressens beslut 9.4.5 Politiska riktlinjer, avsnittet Det goda livet - som alla äldre förtjänar Ordförande: Thomas Eneroth. Sekreterare: Anders Lindberg och Lars Westbratt. Sid Rad Förslagsställare Distrikt Yrkande Föredragandes

Läs mer

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 1. Justering av röstlängden. Mötet beslutar att justering skall ske vid behov. 2. Val av ordförande för mötet. Som

Läs mer

Enkät, ht 2012. 1. Ålder. f % 1. -19 år 228 20. 2. 20-25 år 659 58. 3. 26-30 år 117 10. 4. 31-35 år 54 5. 5. 36-45 år 69 6. 6.

Enkät, ht 2012. 1. Ålder. f % 1. -19 år 228 20. 2. 20-25 år 659 58. 3. 26-30 år 117 10. 4. 31-35 år 54 5. 5. 36-45 år 69 6. 6. Enkät, ht 2012 1. Ålder 1. -19 år 228 20 2. 20-25 år 659 58 3. 26-30 år 117 10 4. 31-35 år 54 5 5. 36-45 år 69 6 6. 46- år 16 1 Antal EAS: 5 av 1148 (=0,44%). Antal svarande: 1143. 2. Kön 1. Kvinna 585

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 Arbetsordning 31 ledamöter och 21 ersättare Platserna fördelas enligt följande: 4 M, 15 S, 5 C, 2 V, 1 MP, 1 KD, 1 FP, 2 SD 2 M, 8 S, 3 C, 2 V, 2 MP, 2 KD, 2 FP, Ralph Veltenaar

Läs mer

Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar årsmötesförhandlingarna. Margareta Attius Sohlman väljs som ordförande för årsmötet.

Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar årsmötesförhandlingarna. Margareta Attius Sohlman väljs som ordförande för årsmötet. Protokoll fört vid årsmöte i Svenska Humanistiska Förbundet Lördagen den 1 mars 2014 kl. 11.10 12.45 Riddarsalen, Riddarhuset, Stockholm Närvarande: se bilaga Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar

Läs mer

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i %

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i % Webbtabell 1. Jämförelse mellan sjukhus av tiden från insjuknandet i stroke till ankomst till sjukhus samt andel som anländer till sjukhus inom 3 timmar. Tolkningsanvisningar Eftersom det ofta är svårt

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Frösön VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Styrelsen för SPF Frösön får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2013. STYRELSE OCH FÖRTROENDEVALDA Ordförande Ingrid Borgström Vice ordförande

Läs mer

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN Resultat STAFETTEN 1 Söderala 1150 Helena Jansson 144 94 238 Peter Lavér 136 94 230 Bengt Jansson 136 92 228 Stefan Burchardt 139 89 228 Carina Norling 134 92 226 2 Ulvsby 1148 Roger Jansson 142 91 233

Läs mer

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter. vilka regler gäller

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter. vilka regler gäller Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter vilka regler gäller Jordbruksinformation 8 2008 Regler för dödsboägda och flerägda jord- och skogsbruksfastigheter Jord- och skogsbruksfastigheter, taxerade

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

AVTRYCK. Tid, ting, minne

AVTRYCK. Tid, ting, minne AVTRYCK Tid, ting, minne AVTRYCK Tid, ting, minne Vad är historia? Historia är de människor som har levt före oss. Människor som har lämnat spår efter sig överallt. Spåren är avtryck som kan berätta om

Läs mer

Svenska Ju-jutsuförbundet

Svenska Ju-jutsuförbundet Medlemsklubbarna kallas till Årsmöte 2013-03-31 Svenska Ju-jutsuförbundets årsmöte hålls i Linköping, Katedralskolans aula den 31/3 klockan 17.30. Fullmaktsgranskning från kl. 17.15 DAGORDNING 1 Mötets

Läs mer

Bli hållbarhetscoach på riktigt

Bli hållbarhetscoach på riktigt Bli hållbarhetscoach på riktigt Nu kan Du som student bli hållbarhetscoach för ditt egna hotell! Vi söker 60 coacher som under ett drygt år vill vara med och förbättra hållbarhetsarbetet på Nordic Choice

Läs mer

Media Monitor Report April 2012

Media Monitor Report April 2012 Utskriftsdatum: 2012-05-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report April 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp - Grafisk

Läs mer

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län.

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. 1 Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. Fastigheter inom planområdet Foskros 10:6 Vika Skogsutveckling AB

Läs mer

Årsmöte i Växjö 28-29 maj 2013

Årsmöte i Växjö 28-29 maj 2013 Årsmöte i Växjö 28-29 maj 2013 Avfall Sveriges årsmöte 2013 Nils Posse Kommunfullmäktiges ordförande Växjö kommun Anna Tenje Tekniska nämndens ordförande Avfall Sveriges årsmöte 2013 Peter Danielsson Ordförande

Läs mer

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län Fr.1 Räknar kommunen med att i början av 2009 (februari-mars) kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till barn om föräldrarna anmäler behov i nvember 2008? Kommuner som har svarat nej

Läs mer

Årsmötet Protokoll 2009-04-24

Årsmötet Protokoll 2009-04-24 Svensk Förening för Glesbygdsmedicin Årsmötet Protokoll 2009-04-24 Tid: Fredagen den 24 april 2008 kl. 08.00 09.30 Plats: Närvarande: Hemavan Se bilagd närvarolista 1 Öppnande Föreningens ordförande Anders

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordföranden, Rolf Hedquist, hälsar de närvarande välkomna till mötet.

1. Mötets öppnande Ordföranden, Rolf Hedquist, hälsar de närvarande välkomna till mötet. LÄRARUTBILDNINGS- KONVENTET PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2003-09-23 Tid: Tisdagen den 23 september 2003 kl 10.00 16.00 Lokal: Arlandia, Stockholm Närvarande ledamöter: Laila Mattsson Högskolan Dalarna,

Läs mer

BAR 1 BAR 2 BAR 3 BAR 4 BAR 5 BAR

BAR 1 BAR 2 BAR 3 BAR 4 BAR 5 BAR Arvika Comfort Hotel Bristol Single Moderate 1170 901 662 616 601 570 493 23 Tel: 057 01 32 80 Double Moderate 1390 1070 832 753 674 608 531 23 co.bristol@choice.se Single Standard 1275 982 743 693 678

Läs mer

startnr slutnr efternamn förnamn 1 18 Pettersson Bengt 19 36 Pettersson Ingrid 37 48 Roman Jan 49 60 Larsson Kai 61 68 Malmström Dennis 69 76

startnr slutnr efternamn förnamn 1 18 Pettersson Bengt 19 36 Pettersson Ingrid 37 48 Roman Jan 49 60 Larsson Kai 61 68 Malmström Dennis 69 76 startnr slutnr efternamn förnamn 1 18 Pettersson Bengt 19 36 Pettersson Ingrid 37 48 Roman Jan 49 60 Larsson Kai 61 68 Malmström Dennis 69 76 Dahlberg Evy 77 108 Hellström Anna-Lena 109 140 Hellström Bo

Läs mer

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare PROMEMORIA Vårt dnr 2015-09-16 Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla

Läs mer

Förteckning över konsulter certifierade i Beteendeanalytisk organisationsutveckling (BAOU)

Förteckning över konsulter certifierade i Beteendeanalytisk organisationsutveckling (BAOU) Förteckning över konsulter certifierade i Beteendeanalytisk organisationsutveckling (BAOU)....................................................................................... Kursledare och handledare

Läs mer

Stabil prisutveckling för skog

Stabil prisutveckling för skog Pressmeddelande, den 31 januari 2003 Ny statistik från LRF Konsult Skogsbyrån: Stabil prisutveckling för skog Priserna för skogsfastigheter ökade under andra halvåret 2002 jämfört med det första halvåret

Läs mer

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten?

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten? Anvisning till blanketten Åtagande för utvald miljö miljöersättning för naturfrämjande insatser på åkermark Ingår i landsbygdsprogrammet 1. På länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se kan du läsa

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks beslut om smittförklaring med anledning av

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Hygiendagar Umeå 2015

Hygiendagar Umeå 2015 Hygiendagar Umeå 2015 Onsdagen den 15 april 10.00-11.30 Registrering och utställning 11.30-12.30 Lunch och utställning 12.30-12.45 Inledning - Välkomna 12.45-13.45 Implementering - så kan vi underlätta

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Protokoll fört vid SKA Nordmarks årsmöte 2014-02-16

Protokoll fört vid SKA Nordmarks årsmöte 2014-02-16 Protokoll fört vid SKA Nordmarks årsmöte 2014-02-16 Närvarande:,, Robert Hedström, Diane Hedström, Julia Nilsson, Daniel A Johansson, Annika Nyman, Josefina Åsemyr, Robert Nydahl, Åsa Martinsson, Martin

Läs mer

Influensarapport för vecka 11, 2015 Denna rapport publicerades den 19 mars 2015 och redovisar influensaläget vecka 11 (9/3-15/3).

Influensarapport för vecka 11, 2015 Denna rapport publicerades den 19 mars 2015 och redovisar influensaläget vecka 11 (9/3-15/3). rapport för 11, 2015 Denna rapport publicerades den 19 mars 2015 och redovisar influensaläget 11 (9/3-15/3). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 16.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Jan-Erik Wallin (M), ordförande Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson

Läs mer

Tillgång till grönytor/grönområden i och omkring tätorter

Tillgång till grönytor/grönområden i och omkring tätorter Tillgång till grönytor/grönområden i och omkring tätorter Statistik från satellit Storstadsnatur Konferens om grönstruktur och landskap i Stockholmsregionen Tisdagen den 4 maj 2010 Marianne.Eriksson@scb.se

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Riksarkivet och landsarkiven; SFS 2007:1179 Utkom från trycket den 10 december 2007 utfärdad den 22 november 2007. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

Cannabisprojekt. Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65. Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad.

Cannabisprojekt. Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65. Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad. Cannabisprojekt Samverkan barn och unga - Karlstad 19 april 2012 Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65 Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad.se 054 540 5156 Särskild cannabissatsning

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

Media Monitor Report Mars 2012

Media Monitor Report Mars 2012 Utskriftsdatum: 2012-04-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report Mars 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp - Grafisk

Läs mer

Västerbottens SF Mikael Forsberg. Jämtland/Härjedalens SF Christer Mäki Ulf Persson. Värmlands SF Tapio Tikkanen Johnny Johansson

Västerbottens SF Mikael Forsberg. Jämtland/Härjedalens SF Christer Mäki Ulf Persson. Värmlands SF Tapio Tikkanen Johnny Johansson Skellefteå 2006-05-06 Rapport från Distriktsledarkonferensen 2 april 2006 Till Distriktsförbunden i Sveriges Schackförbund Konferensen Deltagare på konferensen var: SSF Ingvar Carlsson, SSF ordf. Göran

Läs mer