Samdokbulletinen nr 1-25 Sidan 1 av 9. konferensen på Lejondals slott.) - 16, dec 1981, s. 1-2.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samdokbulletinen nr 1-25 Sidan 1 av 9. konferensen på Lejondals slott.) - 16, dec 1981, s. 1-2."

Transkript

1 Samdokbulletinen nr 1-25 Sidan 1 av 9 SAMDOK - allmänt 1 Rosander, Göran, Nu börjar vi! - 1, 1977, s SAMDOK-nytt. - 2, 1978, s Rentzhog, Sten, SAMDOK - ett steg mot framtidens museum. - 3, 1978, s. 2. Omtr. på engelska i 22, juni 1983, s. 12: A few last words. 4 SAMDOK-verksamheten säkras (Budget propositionen) - 6, febr 1979, s SAMDOK i Skaraborgs län - 7, juni 1979, s SAMDOK-sekretariatet - 9, mars 1980, s Cedrenius, Gunilla, SAMDOK utvärderades i förmiddagsdiskussion. (Museiveckan) - 10, juni 1980, s SAMDOK på konferens i Mexico (ICOM-konferens) - 12, dec 1980, s Larsson, Christer, Organisation SAMDOK börjar ta form - 13, mars 1981, s SAMDOK - vinst eller fara? - 14/15, sept 1981, s Utländska museer diskuteras SAMDOK. - 14/15, sept 1981, s SAMDOK under /15, sept 1981, s Anvisningar för SAMDOKverksamheten. (Fastställda av Nordiska museets nämnd 1981.) - 14/15, sept 1981, bilaga. 14 Museer på konferens diskuterar SAMDOKs framtid. (Inför konferensen på Lejondals slott.) - 16, dec 1981, s SAMDOK-sekreteraren på museimannamöte i Portugal - 16, dec 1981, s (SAMDOK-sekretariatet) Fausto Cabrera. Ny medarbetare på sekretariatet. - 16, dec 1981, s Klartecken från museicheferna. Nu startar vi! (Från konferensen på Lejondals slott.) - 17, mars 1982, s Program för Lejonda1skonferensen. - 17, mars 1982, s Conradson, Birgitta, Viktigt att samarbeta. (Referat från konferensen på Lejondals slott.) - 17, mars 1982, s SAMDOK under museiveckan. - 17, mars 1982, s Synpunkter från arbetsgrupperna. (Från konferensen på Lejondals slott.) - 17, mars 1982, s Today for tomorrow uppmärksammas i USA. - 17, mars 1982, s Frågor och debatt om SAMDOK under museiveckan. - 18, juni 1982, s. 2, Cedrenius, Gunilla, Verksamhetsberättelse. - 18, juni 1982, s Eklund, Karl-Johan, Vad skall vi använda SAMDOK till? (Debatt) - 19, sept 1982, s Rosander, Göran, Ett stycke samtidshistoria. Så här blev det , sept 1982, s Samtidsdokumentation i USA. (Skriften Today for tomorrow uppmärksammad i USA.) - 19, sept 1982, s Cedrenius, Gunilla, SAMDOK under , mars 1983, s Conradson, Birgitta, Lundauppsats. (Uppsats om SAMDOK.) - 21, mars 1983, s Today for tomorrow. (Presentation av SAMDOKs arbete på engelska.) - 22, juni 1983, s Vorre, Birgit, För byråkratisk sa danskarna om SAMDOK. - 23, sept 1983, s Engelsk syn på SAMDOK. - 23, sept 1983, s Stipendiat studerar SAMDOK. - 24, dec 1983, s Årets museivecka. - 25, mars 1984, s Årsberättelse, SAMDOK under , mars 1984, s. 5-6 SAMDOK-RÅDET 36 SAMDOK-rådet. - 1, 1977, s SAMDOK-rådet. - 3, 1978, s SAMDOK-rådet. - 4, 1978, s SAMDOK-rådet. - 5, dec 1978, s Tre nya ledamöter valda till SAMDOK-rådet. - 8, dec 1979, s SAMDOK-rådet. - 9, mars 1980, s SAMDOK-rådet. - 10, juni 1980, s. 10

2 Samdokbulletinen nr 1-25 Sidan 2 av 9 43 SAMDOK-rådet. - 11, sept 1980, s SAMDOK-rådet. - 13, mars 1981, s Senaste nytt från SAMDOKrådet. - 14/15, sept 1981, s SAMDOK-rådet. - 16, dec 1981, s SAMDOK-rådet. - 17, mars 1982, s SAMDOK-rådet. - 18, juni 1982, s Från SAMDOK-rådets höstmöte. - 20, dec 1982, s The SAMDOK Council and Secretariat. - 22, juni 1983, s SAMDOK-rådet på höstmöte i Ystads museer. - 24, dec 1983, s ENKÄTER OCH REGISTER 52 (Berg, Kerstin,) Enkät-resultat. (Enkät om museernas dokumenterande verksamhet.) (Av) KB. - 2, 1978, s SAMDOK-register. - 5, dec 1978, s Berg, Kerstin, SAMDOKs register. - 7, juni 1979, s Cedrenius, Gunilla, Radioaffär, bokhandel och damfrisering väntar på att bli dokumenterade. - 10, juni 1980, s SAMDOK-sekretariatet. (Enkät om dokumentation av svenskt arbetsliv i museernas samlingar.) - 10, juni 1980, s Många museer besvarade enkäten om arbetsliv. - 11, sept 1980, s Nyinkomna svar på enkäten om svenskt arbetsliv. - 13, mars 1981, s SAMDOKs register , sept 1983, s Samtidsprojekt under (Resultat från enkät.) - 25, mars 1984, s. 14 Se även nr 139, 207, 208 DOKUMENTATION - allmänt 61 Rapporter om de kulturhistoriska museernas samtidsdokumentation. - 1, 1977, s Frågeschema vid industriundersökningar. - 2, 1978, s Göteborgs historiska museum satsar på samtiden. - 3, 1978, s Samtidsdokumentation i Gävleborgs län. - 4, 1978, s Berg, Kerstin, Hur skall invandrarnas kulturer dokumenteras? (Från konferens i Nordiska museet.) - 6, febr 1979, s. 1-3 Jfr 8, dec 1979, s. 3: Rapporten klar från invandrarkonferensen. 66 SAMDOK-projekt om barnkultur. - 6, febr 1979, s Ek, Sven B, Samtid - ett begrepp lätt att använda men svårt att definiera. - 9, mars 1980, s Cedrenius, Gunilla, Hembygdsförening och IOGTloge samarbetar i samtidsprojekt (Projektet "Alster socken 1980".) - 10, juni 1980, s Hallerdt, Björn, Utnyttja motionerna i kommunfullmäktige. - 11, sept 1980, s Kolsrud, Knut, Samtid og nåtid og fortid. - 12, dec 1980, s Grape, Birger, Finsk rapport om samtidsdokumentation. - 12, dec 1980, s Tre SAMDOK-publikationer om barns fritidsvanor. - 13, mars 1981, s Nyutkommen handbok om dokumentation av arbetsplatser. (Arbetsliv. En handledning i dokumentation av arbetsplatser av Eva Fägerborg.) - 13, mars 1981, s Pipping, Gunnar, Vad skall Tekniska museet samla på? - 14/15, sept 1981, s Huebnar, Ulla, Skånemuseum dokumenterar invandrare. Vardagsliv och hemlängtan i Landskrona. - 14/15, sept 1981, s Rapp, Maria, Traditionsforskning. (22 nordiska etnolog- och folkloristkongressen i Joensuu 1981.) - 14/15, sept 1981, s Ferrer, Julio, Etnolog på Teknis studerar ungdomskulturen och speciellt punkarna och deras familjer. - 16, dec 1981, s Punkarna och deras familjer. (Projekt vid Tekniska Högskolan i Stockholm.) - 16, dec 1981, s Berg, Jonas, En lysande framtid är vår. (Göran Rosanders och Alf Johnels utredning om Museernas

3 Samdokbulletinen nr 1-25 Sidan 3 av 9 insamlingsverksanhet från den långtidsmotiverade forskningens synpunkt.) - 16, dec 1981, s Bli inte offer för föremålssyndromet: (Anförande av Eric Dyring vid konferensen på Lejondals slott.) - 17, mars 1982, s Dokumentationsplanering - program, personal, pengar. Utgå från dagens resurser. (Anförande av Sten Rentzhog vid konferensen på Lejondals slott.) - 17, mars 1982, s Museerna antikbodar om vi inte (också) samtidsdokumenterar. (Referat av Anders Clasons anförande vid konferensen på Lejondals slott. - 17, mars 1982, s Första samtidsmuseet planeras i Danmark. - 17, mars 1982, s Nyman, Åsa, ULMA i Uppsala arkiv som även sysslar med samtiden. - 17, mars 1982, s SAMDOK i Norge och Finland. - 19, sept 1982, s Hofrén, Erik, Utan ting är museerna ingenting. - 20, dec 1982, s Cabrera, Fausto, Museernas föremålsinsamling analyseras. Hälften av nyförvärven är från tiden , dec 1982, s Ågren, Per-Uno, Om föremål, föremålsinsamling, föremålsforskning. Varför samlar du? - 20, dec 1982, s SAMDOK i Norge. (Från Norske Kunst- og Kulturhistoriske Museers årsmöte.) - 20, dec 1982, s Samtiden - tema vid danskt museimöte. - 20, dec 1982, s SAMOREG - 20, dec 1982, s Rosander, Lennart, Lyft dokumentationen till en förklarande nivå. (Debatt.) - 21, mars 1983, s Ågren, Per-Uno, Per-Uno Ågren svarar: museerna måste vara nutidsorienterade mars 1983, s Rosander, Göran. SAMDOKmöte i Oslo lockade många museer. - 21, mars 1983, s Fortsatt diskussion om SAMDOK i Finland. - 21, mars 1983, s Om norsk samtid. - 21, mars 1983, s Szabó, Mátyás, SAMDOK och forskningen. - 23, sept 1983, s. 3-4, Referat från ICOM i London. - 23, sept 1983, s Rosengren, Annette, Kultur i Västerbotten - ett sätt att lära känna den. (Nordiska museets dokumentationsarbete i Storuman.) - 23, sept 1983, s HEDDOK - vad är det? (Samtidsdokumentation vid holländska museer.) - 25, mars 1984, s. 9 ARBETSGRUPPER OCH POOLER 101 Arbetsgrupp för offentlig och kommersiell miljö. - 1, 1977, s Arbetsgrupp för arbetsmiljö. - 1, 1977, s Arbetsgrupperna. - 3, 1978, s SAMDOK-Arbetsgrupperna. - 7, juni 1979, s Från KOM-gruppens möte. - 10, juni 1980, s Nytt från AM-gruppen. - 10, juni 1980, s SAMDOK-sekretariatet. (Om aktiviteter inom SAMDOKs arbetsgrupper.) - 12, dec 1980, s Fördela museernas dokumentationsansvar. - 13, mars 1981, s. 1-3, Cedrenius, Gunilla, Fördelningsförslaget fick positivt mottagande. Låt oss sätta igång efter åtta års snack! - 14/15, sept 1981, s De flesta museer accepterar förslaget till fördelning. - 14/15, sept 1981, s. 3-4, Tvengsberg, Per-Martin, Fördelning ger museerna bättre och bredare samtidsdokumentation. - 14/15, sept 1981, s Thyrring, Ulla. Här är äntligen någon som gör något. (Kommentar till förslaget om museernas dokumentationsansvar.) - 14/15, sept 1981, s Nu är slutrapporten/programskriften färdig! (Skriften Fördela museernas dokumentationsansvar.) - 16, dec 1981, s. 1, Ur remissvaren. Fortsättning från föregående nummer. (Remissvar på rapporten Fördela museernas dokumentationsansvar.) - 16, dec 1981, s. 5, 16

4 Samdokbulletinen nr 1-25 Sidan 4 av Conradson, Birgitta, Många uppfattningar om begreppet POOL. - 17, mars 1982, s Sekretariatet ligger i startgroparna. Sju SAMDOKpooler bildas i år. - 17, mars 1982, s Fyra näringspooler har haft sina första möten. Poolstarterna går planenligt. - 18, juni 1982, s Appelgren, Stig, Pool - ett insmuget ord i samtidsvokabulären. - 18, juni 1982, s Information about 11 pools. - 22, juni 1983, s SAMDOKs elva pooler. - 25, mars 1984, s JORD- OCH SKOGSBRUKSPOOLEN 121 Upplandsmuseet dokumenterar tre jordbruk. - 13, mars 1981, s Dags att starta första poolen. (Jord- och skogsbrukspoolen.) - 14/15, sept 1981, s Berg, Kerstin, Upplandsmuseet dokumenterar jordbruk. Tre gårdar av olika storlek, i olika delar av länet med olika produktionsinriktning. - 14/15, sept 1981, s Jansson, Irene, Hävda det etnologiska kvalitativa synsättet. - 14/15, sept 1981, s Cedrenius, Gunilla, Första näringspoolen klar. (Jord- och skogsbrukskonferensen på Julita.) - 16, dec 1981, s Szabó, Mátyás, Storgods i Skåne dokumenteras av Nordiska museet. - 16, dec 1981, s Jord- och skogsbrukspoo1en. - 17, mars 1982, s Flottning i Ångermanälven. - 19, sept 1982, s Blekinge museum undersöker trålfiske. - 19, sept 1982, s Jord- och skogsbrukspoolen. - 20, dec 1982, s Jord- och skogsbrukspoolen. - 21, mars 1983, s Kindblom, Inga, Äppelodling i Skåne. (Länsmuseet i Kristianstad dokumenterar fruktodlarfamilj.) - 23, sept 1983, s Jord- och skogsbrukspoolen. - 24, dec 1983, s Äggkläckningsmaskin eller potatissorterare. (Fråga från Jämtlands läns museum.) - 24, dec 1983, s Jord- och skogsbrukspoolen. - 25, mars 1984, s. 17 METALLPOOLEN 136 (Berg, Kerstin,) Nutidsinsamling på ett regionalt (Torekällbergets museum.) (Av) KB - 1, 1977, s Person, Bengt-Arne, Dokumentation av cykelindustri i Varberg. - 2, 1978, s Arvastsson, Gösta, Göteborgs museer undersöker arbetslivet. - 3, 1978, s Nyström, Bengt, Enkätsvar om verkstadsindustri. - 5, dec 1978, s Danielsson, Rolf. Bohusläns museums program för dokumentation och forskning: i år handlar det mest om båtbyggeri. - 11, sept 1980, s Ohs och Åminne - två småländska bruk. - 13, mars 1981, s Londos, Eva, Tre arbetsmiljöer Samtidsdokumenteras i Jönköpings län. - 14/15, sept 1981, s Jonsdotter, Malin, Garveri, sliperi och liefabrik - projekt i Jämtland. - 17, mars 1982, s Claesson, Elisabet, Ett gammalt hantverk i ny tappning. (Bergholtz klockgjuteri i Sigtuna.) -19, sept 1982, s Fägerborg, Eva & Rosengren, Annette, Aluminiumfabrik undersöks i norsk svenskt samarbete. - 19, sept 1982, s Varv och konstgödsel. - 19, sept 1982, s Ohlsson, Eva, Skultuna bruk i modern tappning. - 21, mars 1983, s Metallpoolen. - 23, sept 1983, s Metallpoolen. - 25, mars 1984, s. 4 TRÄ- OCH PAPPERSPOOLEN 150 Möbler. (Nordiska museets och Jönköpings läns museums gemensamma fältseminarium 1976.) - 1, 1977, s Berg, Kerstin, Dokumentation av monteringsfärdiga trähus. - 4, 1978, s Tyrfelt, Annika, "sagan om en man, hans priskurant och hans cykel". (Ingvar Kamprad och

5 Samdokbulletinen nr 1-25 Sidan 5 av 9 IKEA). - 4, 1978, s Fägerborg, Eva, Norrsundet och Kramfors två exempel på undersökningar av industrimiljö. - 6, febr 1979, s Conradson, Birgitta, Lite dokumenterat om kontorsmiljö. - 9, mars 1980, s Schnell, Jan-Bertil, Massaindustrin i blickpunkten. - 18, juni 1982, s Svensk, Rune, Tekniskt komplicerat dokumentera en massafabrik. - 18, juni 1982, s Gagge, Carl-Magnus, Sulfatfabrik fotodokumenteras. - 20, dec 1982, s Ändrad tryckeriteknik kräver dokumentation nu. - 23, sept 1983, s Grafiska samlingar i svenska museer. - 23, sept 1983, s Rosenlöfs visar tryckeri i arbete. - 23, sept 1983, s Trä- och papperspoolen. - 24, dec 1983, s. 13 se även nr 141. LIVSMEDELSPOOLEN 162 Warfvinge, Svante Industridokumentation i Karlskrona. - 6, febr 1979, s Hedstrand, Björn, Örnsköldsviks museum dokumenterar surströmming. Lukten avskräckte danska importörer. - 12, dec 1980, s Livsmedelspoolen. - 20, dec 1982, s Livsmedelspoolen. - 23, sept 1983, s Boqvist, Agneta, Att jobba på slakteri. - 25, mars 1984, s. 1-4 Se även nr 146. TEXTILPOOLEN 167 Goliger, Eva & Persson, Margaretha, Borås museums textilinventering. - 2, 1978, s Wintzell, Inga, Maria och hennes kläder. (Textil samtidsdokumentation.) - 2, 1978, s Goliger, Eva, Dokumentation av textilindustri. - 7, juni 1979, s Wintzell, Inga. Jeans är plagget som suddar ut alla gränser sociala och nationella. - 8, dec 1979, s Ehrnberg, Maud, Dagens modeföreteelser och syntetmaterial intresserar Nordiska museets textilavdelning. - 11, sept 1980, s Wintzell, Inga, Jesper - och hans kläder. - 12, dec 1980, s Goliger, Eva, Vård och insamling diskuterades på konferens i Borås. - 12, dec 1980, s Landahl, Kristina, Textil dokumentation av handelns arbetskläder. - 16, dec 1981, s Klädval (Dokumentation och utställning på Borås museum.) - 17, mars 1982, s Goliger, Eva, Valfri klädsel. Om köpvanor och svensk teko industri. - 18, juni 1982, s , Areadius, Kerstin, Textilpoolen. - 20, dec 1982, s Textilpoolen. - 23, sept 1983, s Larsson, Anders, Museimaskiner i drift eller i monter. - 24, dec 1983, s Esbjörnson, Estrid, I Kumla tillverkas skor, (Örebro läns museum dokumenterar skoindustrin.) - 24, dec 1983, s Esbjörnson, Estrid, Nytt museum över en länsspecialitet. (Skoindustrimuseum i Kumla.) - 24, dec 1983, s Arcadius, Kerstin, Textilindustri i Oskarshamn (Oskarström) - 25, mars 1984, s. 6 Se även nr 143 BYGGPOOLEN 183 Att arbeta på keramikfabrik. - 6, febr 1979, s Danielsson, Rolf. Näringslivet i Bohuslän - ett samarbetsprojekt. - 7, juni 1979, s Byggpoolen - 19, sept 1982, s Bursell, Barbro, An1äggar1iv i Sri Lanka. - 21, mars 1983, s Omtr på engelska i 22, juni 1983, s Byggpoolen. - 21, mars 1983, s Konferens med byggpoolen. - 24, dec 1983, s Byggpoolen. - 24, dec 1983, s. 7

6 Samdokbulletinen nr 1-25 Sidan 6 av 9 HANDELSPOOLEN 190 (Berg, Kerstin,) Förpackningar ett exempel på insamling genom kontakt med producenter. (Av) KB. - 1, 1977, s Nilsson, Karin, Ett försök att dokumentera en stormarknad. - 5, dec 1978, s Kulturen dokumenterar frisör och förpackningar. - 8, dec 1979, s Berg, Kerstin, Färghandelns sortiment består av varor. - 9, mars 1980, s Lepasoon, Urve, Nästan allt som fanns i Bengtssons tobaksaffär köptes av Gävle museum. - 10, juni 1980, s. 1, Berup, Christina, Tatueringar i Blekinge. - 14/15, sept 1981, s Lundin, Elisabeth, Damfrisering till Landskrona museum. - 21, mars 1983, s Handelspoolen. - 23, sept 1983, s Handelspoolen. - 24, dec 1983, s. 19 KOMMUNIKATIONSPOOLEN 199 Medelåldern för ett svenskt tankfartyg var 1977 fyra år. (Statens Sjöhistoriska Museums utredning om bevarande av fartyg.) - 8, dec 1979, s I Sverige finns tio flygsamlingar. - 17, mars 1982, s Rasmussen, Alan Hjorth, Nordsø museet et samtidsmuseum. - 19, sept 1982, s Kommunikationspoolen. - 19, sept 1982, s Kommunikationspoolen. - 20, dec 1982, Gelotte, Göran, Enmansåkeri i Södertälje. - 21, mars 1983, s Kommunikationspoolen. - 24, dec 1983, s (Notis om dokumentation av vägfärja utförd genom Väghistoriska samlingarna.) - 25, mars 1984, s. 4 SERVICEPOOLEN 207 Enkät om restaurangtyper m m - 5, dec 1978, s Berg, Kerstin, "Odenbaren med kinesiska lyktor". (SAMDOKenkät till museerna om biograflokaler, nya restaurangtyper och dokumentation av begravningar.) - 7, juni 1979, s Sigurdsson, Irene, Stadsmuseet undersökte hotell i Stockholms city. - 10, juni 1980, s Rosell-Åström, Kristina, Konditoriet är en miljö som ständigt förändras. - 10, juni 1980, s Popmuseum i London. - 17, mars 1982, s Efterlysning. (Länsmuseet i Gävle efterlyser föremål med anknytning till cirkus.) - 20, dec 1982, s Servicepoolen i startgroparna. - 21, mars 1983, s Servicepoolen. - 24, dec 1983, s. 12 OFFENTLIGA POOLEN 215 Berg, Kerstin, Hemmiljö, invandrare, idrott i Göteborg. - 3, 1978, s Londos, Eva, Samtidsdokumentation i Smålands Jerusalem. - 5, dec 1978, s Jansson, Irene, Idrott i Uppland. - 6, febr 1979, s Enmark, Romulo, & Londos, Eva, Jönköpings läns museum fortsätter samtidsdokumentationen av frikyrkor. - 8, dec 1979, s Haglund-Rudling, Christina, Museer av olika slag dokumenterade vårens folkomröstning. (Folkomröstningen om kärnkraft dokumenteras.) - 10, juni 1980, s Ek-Nilsson, Katarina, Vandringsutställning skildrar anstaltsliv. - 11, sept 1980, s Londos, Eva, Jesustryck och porslinsänglar. - 14/15, sept 1981, s Rönnstedt, Berit, Det finns i dag 190 skolmuseer. - 16, dec 1981, s Högberg, Lena, Skolbarn. (Utställning och dokumentation av skolmiljöer. ) - 16, dec 1981, s Larsson, Christer, 1980-talet förändrings tid i den offentliga sektorn - 18, juni 1982, s Offentliga poolen. - 19, sept 1982, s Månsson, Karin, Nästan alla sjukhus har egna museisamlingar. - 20, dec 1982, s. 6-7, Offentliga poolen. - 20, dec 1982, s. 10

7 Samdokbulletinen nr 1-25 Sidan 7 av Lindroth, Jan. Idrotten - vår tids största folkrörelse. - 21, mars 1983, s. 1-2, Berg, Kerstin, Upplandsmuseet väljer dokumentera stordrift. (Dokumentation av Akademiska sjukhuset i Uppsala.) - 23, sept 1983, s. 1-2, Warfvinge, Svante, Kasernliv i Karlskrona. - 23, sept 1983, s Insänt. (Om idrotten som folkrörelse.) - 23, sept 1983, s Metelius, Ingrid, Jesus generation - om kristen livsstil i en folkhögskola. - 25, mars 1984, s Offentliga poolen. - 25, mars 1984, s Rangström, Lena, Uppdrag HMQ 001, - 25, mars 1984, s Se även nr 142 HEMPOOLEN 235 (Berg, Kerstin,) Hempool bildad. (Av) KB. - 1, 1917, s Hempool. - 1, 1977, s Olsson, Marianne, Nordiska museets hushållsinventeringar. - 1, 1977, s Holmquist, Kersti, Hur dokumenterar svenska museer boendet. - 4, 1978, s. l 239 Forsberg, Claes-Göran, Hempoolsarbete i Hudiksvall. - 4, 1978, s Riktlinjer för verksamheten. - 4, 1978, s Dokumentera förändringar! - 4, 1978, s Möblering i unga hushåll. - 4, 1978, s Jonsdotter, Malin, Första hemundersökningen med föremålsinsamling. - 5, dec 1978, s Tyrfelt, Annika, Hempoolens andra hemundersökning klar: Nordiska museet valde barnfamilj i radhus. - 8, dec 1979, s Hempoolen. - 9, mars 1980, s, Andersson, Siw, Undersökningarna om barns fritidsvanor är nu avslutade. - 9, mars 1980, s Jonsdotter, Malin, Hempoolens tredje undersökning skildrar ung barnfamilj i glesbygd. - 11, sept 1980, s. 1, Hempoolen. - 11, sept 1980, s Livsstilen viktigare än social gruppen. (Danska Nationalmuseets hemundersökning 1979.) - 11, sept 1980, s Hempoolen. - 13, mars 1981, s Söderpalm, Kristina, Årets hemundersökning: Göteborgs historiska museum dokumenterar varvsarbetare i Göteborg. - 16, dec 1981, s Omtr på engelska i 22, juni 1983, s Airey, Victoria, Engelsk medverkan i årets hemundersökning. - 16, dec 1981, s Jonsdotter, Malin, Hemundersökning av jämtlandspensionärer. - 16, dec 1981, s Hempoolen. - 17, mars 1982, s Hempoolen utvecklar sina undersökningsmetoder. - 18, juni 1982, s Raihle, Jan, Jämtland undersöker pensionärsbostäder. - 18, juni 1982, s Omtr på engelska i 22, juni 1983, s Hempoolen. - 20, dec 1982, s Hempoolen. - 21, mars 1983, s Jonsdotter, Malin, Mellanårsundersökning. Tonårsrum i Östersund. - 21, mars 1983, s Haglund, Karin, Ny mellanårsundersökning. Hälsingehem med gamla anor. - 24, dec 1983, s Hansen, Kjell, Ensamstående mor dokumenteras av Jämtlands museum. - 24, dec 1983, s A:son Palmqvist, Lena & Hidemark, Elisabet, Nutida herrgårdsliv. - 25, mars 1984, s Hempoolen. - 25, mars 1984, s. 16 Se även nr 136, 215 UTSTÄLLNINGAR 264 Söderpalm, Kristina, Svårt att få tag i 50-talets föremål. (Apropå utställning i Göteborgs historiska museum om 1950-talet.) - 9, mars 1980, s Lugnet, En aktuell utställning på Stockholms stadsmuseum. - 24, dec 1983, s

8 Samdokbulletinen nr 1-25 Sidan 8 av 9 Se även nr 179, 220, 223 MAGASINERING OCH V ARD 266 Berg, Jonas, Vi behöver en metod att magasinera. - 10, juni 1980, s Cedrenius, Gunilla, Fyllda förpackningar skapar problem i museernas magasin. - 10, juni 1980, s SAMDOK-rådet, (Remissvar på Kulturrådets rapport Vårda! Bevara! Museerna och föremålsvården.) - 12, dec 1980, s Ur remissfloden... (Ur Nordiska museets svar på betänkandet Föremålssamlingarnas tillväxt några synpunkter och förslag rörande urvalsbegränsning och gallring (DsU 1982:1.) - 18, juni 1982, s. 12 Se även nr 173 FILM OCH FOTOGRAFI 270 Nyström, Bengt, Ny filmverkstad vid Nordiska museet. - 6, febr 1979, s Livet i Forsbacka fotograferat under , mars 1980, s Hedlund, Göran, Negativrätten olöst vid samprojekt fotoklubb länsmuseum. - 11, sept 1980, s Fotodokumentation blir bilderbok. (Bruksbilder FORSBACKA.) - 19, sept 1982, s Filmpengar till samtidsdokumentation. - 21, mars 1983, s Heideken, Carl, En ny bok. Att upptäcka vardagen. (Göte Ask, Bilder som gör vardagen synlig.) - 24, dec 1983, s Fotokurser med ADOMUS. - 24, dec 1983, s. 9, Statliga filmpengar. - 25, mars 1984, s I maj börjar ADOMUS fotokurs för museifotografer och intendenter. - 25, mars 1984, s Se även nr 157 INDUSTRIMINNESVÅRD 279 Nisser, Marie, TICCIM industriminnesvårdsåret , 1978, s. 1, Conradson, Birgitta, Blott Sverige svenska krusbär har... (Fjärde internationella industriminneskonferensen ICCIH 81.) - 16, dec 1981, s. 2 UTBILDNING 281 Nyström, Bengt, Kurs i fältdokumentation planeras till hösten. - 18, juni 1982, s SAMDOK-kurs i oktober. (Kurs i samtidsdokumentation.) - 19, sept 1982, s Boqvist, Agneta, Kurs som gav mersmak. (Kursen i samtidsdokumentation av arbetsmiljöer.) - 20, dec 1982, s Omtr på engelska i 22, juni 1983, s Kurs i Skellefteå. (Samtidsdokumentation av arbetsliv.) - 23, sept 1983, s Rasmussen, Alan Hjorth, Dansk premiär för sommarkurs. (Kurs i samtidsdokumentation.) - 23, sept 1983, s Lööw, Kje ll, Den sista kursen för den här gången. (Kursen i arbetsplatsdokumentation.) - 24, dec 1983, s Se även nr 276, 278 ARKIVVÄSEN 287 Alla dagstidningar mikrofilmas av KB. - 12, dec 1980, s DOVA - arkiven. - 17, mars 1982, s. 15 Se även nr 84, 272 FÖRFATTARREGISTER Airey, Victoria 252 Andersson, Siw 246 A:son Palmqvist, Lena 262 Appelgren, Stig 118 Arcadius, Kerstin 177, 182 Arvastson, Gösta 138 Berg, Jonas 79, 266 Berg, Kerstin, 52, 54, 65, 123, 136, 151, 190, 193, 208, 215, 229, 235 Berup, Christina 195 Boqvist, Agneta 166, 283 Burseli, Barbro 186 Cabrera, Fausto 87 Cedrenius, Gunilla 7, 24, 28, 55, 68, 109, 125, 267 Claesson, Elisabet 144 Conradson, Birgitta 19, 29, 115, 154, 280 Danielsson, Rolf 140, 184 Dyring, Eric 80 Ehrnberg, Maud 171 Ek, Sven B 67 Eklund, Karl-Johan 25 Ek-Nilsson, Katarina 220 Enmark, Romulo 218 Esbjörnsson, Estrid 180, 181 Ferrer, Julio 77 Forsberg, Claes-Göran 239 Fägerborg, Eva 145, 153 Gagge, Carl-Magnus 157 Gelotte, Göran 204 Goliger, Eva 167, 169, 173, 176 Grape, Birger 71 Haglund, Karin 260 Haglund-Rudling, Christina 219, 260 Hallerdt, Björn 69 Hansen, Kjell 261 Hedlund, Göran 272 Hedstrand, Björn 163 Heideken, Carl 275 Hidemark, Elisabet 262

9 Samdokbulletinen nr 1-25 Sidan 9 av 9 Hofrén, Erik 86 Holmquist, Kersti 238 Huebner, Ulla 75 Högberg, Lena 223 Jansson, Irene 124, 217 Jonsdotter, Malin 143, 243, 247, 253, 259 Kindblom, Inga 132 Kolsrud, Knut 70 Landahl, Kristina 174 Larsson, Anders 179 Larsson, Christer, 224 Lepasoon, Urve 194 Lindroth, Jan 228 Londos, Eva 142, 216, 218, 221 Lundin, Elisabeth 196 Lööw, Kjell 286 Metelius, Ingrid 232 Månsson, Karin 226 Nilsson, Karin 191 Nisser, Marie 279 Nyman, Åsa 84 Nyström, Bengt 139, 270, 281 Ohlsson, Eva 147 Olsson, Marianne 237 Person, Bengt-Arne 137 Persson, Margaretha 167 Pipping, Gunnar 74 Raihle, Jan 256 Rangström, Lena 234 Rapp, Maria 76 Rasmussen, Alan Hjorth 201, 285 Rentzhog, Sten 3 Rosander, Göran 1, 26, 94 Rosauder, Lennart 92 Rosell-Aström, Kristina 210 Rosengren, Annette 99, 145 Rönnstedt, Berit 222 Schnell, Jan-Bertil 155 Sigurdsson, Irene 209 Svensk, Rune 156 Szabó, Mátyás 97, 126 Söderpalm, Kristina 251, 264 Thyrring, Ulla 112 Tvengsberg, Per Martin 111 Tyrfelt, Annika 152, 244 Warfvinge, Svante 162, 230 Wintzell, Inga 168, 170, 172 Vorre, Birgit 31 Ågren, Per-Uno 88, 93 REGISTER ÖVER MUSEER OCH INSTITUTIONER Blekinge museum, Karlskrona 129, 195 Bohusläns museum, Uddevalla 140, 184, 282 Borås museum 167, 169, 175, 176, 179 The City Museum, Bristol 252 Göteborgs historiska museum 63, 138, 215, 250, 251, 252, 264 Hallands länsmuseer/museet i Halmstad 182 Hallands länsmuseer/museet i Varberg 137 Hardanger Folkemuseum 145 Hälsinglands museum, Hudiksvall 239, 243, 260 ICOM 98 Jämtlands läns museum, Östersund 134, 143, 245, 247, 253, 256, 259, 261 Jönköpings läns museum, Jönköping 141, 142, 150, 151, 216, 218, 221, 232 Kristianstads länsmuseum 132 Kulturen, Lund 192 Kumla skoindustrimuseum 181 Kungl Biblioteket, Stockholm 287 Landskrona museum 75, 146, 196 Livrustkammaren, Stockholm 234 Länsmuseet i Gävle 64, 157, 194, 212, 271, 272 Länsmuseet-Murberget, Härnösand 128, 220, 246 Marinmuseet, Karlskrona 162, 225, 230 Nationalmuseet, Köpenhamn 249 Nordiska museet, Stockholm 99, 126, 145, 150, 151, 152, 153, 154, 168, 170, 171, 172, 174, 186, 190, 219, 237, 244, 262, 267, 269, 270, 282 Nords museet, Hirtshals 83, 201 Norsk Teknisk Museum 145 Sigtuna museer, Sjöfartsmuseet, Göteborg 138 Sjöhistoriska museet, Stockholm 199, 225 Skaraborgs läns museum, Skara 5, 166 Skellefteå museum 246 Smålands museum, Växjö 191 Stiftelsen Älvsborgs länsmuseum, Vänersborg 210 Stockholms stadsmuseum 69, 209, 223, 265 Sundsvalls museum 155, 156 Tekniska högskolan, Stockholm 77, 78 Tekniska museet, Stockholm 74 Torekällbergets museum, Södertälje 136, 204 ULMA, Uppsala 84 Upplandsmuseet, Uppsala 121, 123, 124, 183, 217, 229 Victoria & Albert Museum, London 211 Väghistoriska samlingarna, Borlänge 206 Västmanlands läns museum, Västerås 147 Örebro läns museum 180 Örnsköldsviks museum 163

DENNA VERSION AV BESÖKSUNDERSÖKNINGEN ÄR UPPDATERAD , 11:00.

DENNA VERSION AV BESÖKSUNDERSÖKNINGEN ÄR UPPDATERAD , 11:00. DENNA VERSION AV BESÖKSUNDERSÖKNINGEN ÄR UPPDATERAD 2016-01-14, 11:00. Bilaga. Riksförbundet Sveriges museers medlemsundersökning/besöksstatistik 2015. I listorna redovisas endast besökssiffror för de

Läs mer

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-02-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-03-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-04-07

Läs mer

Besöksutveckling centralmuseerna * * I listan presenteras ett urval av centralmuseernas besöksstatistik för 2014.

Besöksutveckling centralmuseerna * * I listan presenteras ett urval av centralmuseernas besöksstatistik för 2014. Bilaga. Samtliga deltagande museers besöksstatistik 2014. Besöksutveckling centralmuseerna 2013-2014* * I listan presenteras ett urval av centralmuseernas besöksstatistik för 2014. Centralmuseerna 2013

Läs mer

Medlemmar i nätverket Kultur och hälsa/kultur i vården

Medlemmar i nätverket Kultur och hälsa/kultur i vården Medlemmar i nätverket Kultur och hälsa/kultur i vården Deltagare Christina Gedeborg-Nilsson Tel: 0418-719946 0709-719946 Lars Ahlin 08-52301000 Eva Bellsund 070-5977250 Paula Bergman 036-323007 Ann Bergström

Läs mer

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Alingsås 328.5 315.5 Attunda 325 346 334 322 Blekinge 299.5 300.5 Borås 328.5 310.5 Eksjö 297.5 Eskilstuna 316 307.5 Falu Gotland 318.5 Gällivare 297 Gävle

Läs mer

IDROTTONLINEPROJEKTET

IDROTTONLINEPROJEKTET IDROTTONLINEPROJEKTET Projektet startade förra året på Skytteforum och pågår under 2012. Syfte: Att alla föreningar skall ha kommit igång i IdrottOnline och lagt in samtliga medlemmar i systemet innan

Läs mer

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden Sida av 8 Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 0 Källa: Kronofogden Blekinge Sölvesborg 0 0 Blekinge Totalt 0 0 Gotland Gotland 0 0 Gävleborg Gävle 0 0 Gävleborg Totalt 0 0 Halland Laholm 0 0

Läs mer

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landstings-/regionjämförelser 2014. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L = statsistiskt signifikant lägre än riksgenomsnittet.

Läs mer

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar 1(6) Pressmeddelade den 23 februari 2011 Var fjärde domstol använder inte rättstolkar Var fjärde domstol i Sverige, 25 procent, ställer inte krav på att rättstolkar anlitas när de köper tolktjänster. Det

Läs mer

2007/6261 Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum Registrering och digitalisering av ljudband i Ájttes ljudarkiv NORRBOTTEN

2007/6261 Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum Registrering och digitalisering av ljudband i Ájttes ljudarkiv NORRBOTTEN Sid 1 av 5 Beviljade ansökningar, belopp i kronor. Bidrag beviljas 30 000 kr (inkl. sociala avgifter) per månad och anställd. 2007/6484 ABM Resurs c/o smuseet Västernorrland 888000-3143 ABM-Y Access (KUR

Läs mer

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus.

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. WEBBTABELL 1 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, Akademiska 75 81 Alingsås 78

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport II 2015 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2015 1531602 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2015, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

GD 2006:240 VERKSAMHETSOMRÅDET MUSEI- OCH KULTURMILJÖ Beslutsbilaga 1

GD 2006:240 VERKSAMHETSOMRÅDET MUSEI- OCH KULTURMILJÖ Beslutsbilaga 1 Sida 1 (8) Beviljade ansökningar, ytterligare belopp i kr. Bidrag beviljas med högst 30 000 kr (inkl. sociala. avgifter) per månad och anställd. Dnr KUR Sökande Org.nr Projekt/Ändamål Minsta antal ytterligare

Läs mer

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport III TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport III TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport III 2013 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2013 1526608 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport III 2013, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

Andel avlidna bland de som insjuknat i hjärnblödning, %

Andel avlidna bland de som insjuknat i hjärnblödning, % WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landsting-/regionsjämförelser 2015. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L=statistiskt signifikant lägre än genomsnittet.

Läs mer

WEBBTABELL 1. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, %

WEBBTABELL 1. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % WEBBTABELL 1 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Sjukhus med täckningsgrad < 75% (och därför osäkra data) har markerats med # och gråmarkerats. Sjukhus

Läs mer

WEBBTABELLER. Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1

WEBBTABELLER. Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1 WEBBTABELLER Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Webbtabell

Läs mer

Landets museer slog nytt besöksrekord 2016

Landets museer slog nytt besöksrekord 2016 Pressmeddelande 2017-01-12 Landets museer slog nytt besöksrekord 2016 Museerna lockade mängder av besökare och slog nytt besöksrekord under 2016. Det står klart när den årliga besöksundersökning som Riksförbundet

Läs mer

Sammanställning av enkät om digital insamling

Sammanställning av enkät om digital insamling Sammanställning av enkät om digital insamling Som en del i översynen av den digitala insamlingsprocessen vid Nordiska museet skickades våren 2015 en enkät till museer på temat Digital kultur och digitala

Läs mer

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården, som presenteras i Hjärt-Lungfondens Hjärtrapport.

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Samdokbulletinen nr 26-53 Sidan 2 av 12

Samdokbulletinen nr 26-53 Sidan 2 av 12 Samdokbulletinen nr 26-53 Sidan 1 av 12 DOKUMENTATION INSAMLING FORSKNING ALLMÄNT 1 Debatt om lathund. [Förslag till gemensamma anvisningar för Samdokundersökningar] 26, juni 1984, s 1-4 2 Rosander, Göran

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

Klassresultatlista Veteranresan 2016 Sida 1

Klassresultatlista Veteranresan 2016 Sida 1 Klassresultatlista Veteranresan 2016 Sida 1 Herrar Bana A 21 anmälda 1 Hans-Ove Eriksson Nyköpings OK 79:22 0:00 2 Leo Johansson Vandrarringen 85:47 6:25 3 Kenneth Johansson Eskilstuna OL 86:33 7:11 4

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (ÅFS 2014:4) om indelningen av den operativa verksamheten; Publiceringsdatum

Läs mer

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation 2012-03-16 1 (8) Bilaga 1 c Kravspecifikation Övrig förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som inte förhyrs i samband med annan resa, t.ex. flyg eller tågresa.

Läs mer

NSM 2010 Östersund Precision

NSM 2010 Östersund Precision NSM 2010 Östersund Precision 2010-06-18 Bana B NSM 2010 Östersund 2010-06-18 1 Kjell Eriksson Porjus SKF 336 475 S S 2 Hans Jonsson Kramfors PSK 332 473 S S 3 Tomas Backlund Vännäs PSK 331 472 S S e.sskj.

Läs mer

Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg

Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg 1 Öppnande STHFs ordförande Yvonne Nyblom hälsar alla kongressdeltagare välkomna och förklarar STHFs kongress 2014 öppnad. Nyblom håller ett

Läs mer

den 16 juli 2016 Swedbank Äkta Makar Resultat RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Till par Total Sär. 1 Hultman / Rundström

den 16 juli 2016 Swedbank Äkta Makar Resultat RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Till par Total Sär. 1 Hultman / Rundström 1 Hultman / Rundström 21-9 61 HULTMAN, Maria RUNDSTRÖM, Stefan Öijared Golfklubb Öijared Golfklubb 2 Gemzell / Gemzell 29-5 65 GEMZELL, Patrik GEMZELL, Cecilia Bro-Bålsta Golfklubb Bro-Bålsta Golfklubb

Läs mer

Demokratinätverket - adresser

Demokratinätverket - adresser Demokratinätverket - adresser Adresser till ordföranden och sekreterare i demokratiutskott/beredningar eller motsvarande i samtliga landsting A) Stockholms läns landsting Conny Andersson 070-201 31 66

Läs mer

De fem högst betalda personerna i landstingen. Region Skåne. Ingrid Bengtsson Rijavec, tf regiondirektör Jan Eriksson, sjukhuschef

De fem högst betalda personerna i landstingen. Region Skåne. Ingrid Bengtsson Rijavec, tf regiondirektör Jan Eriksson, sjukhuschef De fem högst betalda personerna i landstingen Region Skåne Ingrid Bengtsson Rijavec, tf regiondirektör 130 000 Jan Eriksson, sjukhuschef 130 000 Henrik Dagnäs, trafikdirektör 128 000 Per Olof Sjöblom,

Läs mer

TNS SIFO Radioundersökningar Rapport III Projektnummer Ulf Haraldsson Siv Eriksson

TNS SIFO Radioundersökningar Rapport III Projektnummer Ulf Haraldsson Siv Eriksson TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se TNS SIFO Radioundersökningar Rapport III 2012 Projektnummer 1523870 Ulf Haraldsson

Läs mer

SJUKHUS KONTAKTPERSON MAILADRESS ADRESS TELEFON NUMMER

SJUKHUS KONTAKTPERSON MAILADRESS ADRESS TELEFON NUMMER SJUKHUS KONTAKTPERSON MAILADRESS ADRESS TELEFON NUMMER Impl. Kont -roll Allingsås BMA Marie Corin marie.corin@vgregion.se Klin Fys lab Allingsås Lasarett 441 82 Allingsås 0322-22 60 00 Arvika Birgitta

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport II TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport II TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport II 2013 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2013 1526608 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2013, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

Styrelsesammansättning för Gotlands Fotbollförbund Sid 1(10)

Styrelsesammansättning för Gotlands Fotbollförbund Sid 1(10) Sid 1(10) År Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ledamot 1921 Ivar Persson Bertil Nordlander Otto Persson Conrad Hultberg Erik Lutterman Folke Linnman Albert Nilsson 1922 Ivar Persson Bertil

Läs mer

Utfall och medellön för resp domstol och kategori

Utfall och medellön för resp domstol och kategori Utfall och medellön för resp domstol och kategori Myndighet Tjänstebenämning Medellön Lägsta lön Högsta lön Utfall Högsta domstolen Domstolssekreterare 26827 24450 34300 Expeditionsvakt 24412 24266 24696

Läs mer

Bilaga 1 Myndigheter och militärhistoriska föreningar med vilka SFHM har samarbetsavtal, eller på annat sätt samarbetar med. Avd Samarbetspartner Ort Län Samverkansområde FVM F17 Kamratförening Kallinge

Läs mer

PM BOWLING 2017 RESULTAT GRUPPSPEL DAMER

PM BOWLING 2017 RESULTAT GRUPPSPEL DAMER RESULTAT GRUPPSPEL DAMER Nr Namn Förening Resultat 1 Sofie Holmström Örebro 1122 2 Lisa Hellsten Uppsala 1098 3 Ann-Marie Engström Norrköping 1049 4 Carina Fredriksson Norrköping 1047 5 Maggan Sasse Göteborg

Läs mer

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H 181 246 180 182 242 193 1224 2 Arvidsson Lars-Erik Köping

Läs mer

RSV-rapport för vecka 13, 2016

RSV-rapport för vecka 13, 2016 RSV-rapport för vecka 13, 2016 Denna rapport publicerades den 7 april 2016 och redovisar RSV-läget vecka 13 (28 mars 3 april). Lägesbeskrivning Under vecka 13 diagnosticerades färre fall av respiratory

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102 BESKRIVNING AV FÖRSÄKRINGSKASSANS ORGANISATION KOPPLAD TILL ORGANISATION FÖR PARTSSAMVERKAN OCH ÖVER VILKA SEKTIONER SOM ST:S MEDLEMMAR TILLHÖR Förteckningen ska tydliggöra hur FK:s organisation är kopplad

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Statistikbilder. för december 2016

Statistikbilder. för december 2016 Statistikbilder för december 206 i december 206 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 6 64 år = 6,7 % = 6,8 8,8 % = 8,9 % Genomsnitt för Riket +/- procentenhet O W S Z T E X U D F N G H K

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Kontaktuppgifter Fairtrade City-kontakter 20 november 2015

Kontaktuppgifter Fairtrade City-kontakter 20 november 2015 Kontaktuppgifter Fairtrade City-kontakter 20 november 2015 Ale: Alingsås: Askersund: Avesta: Borlänge: Borås: Botkyrka: Boxholm: Eda: Annika Friberg Annika.friberg@ale.se Tel: 073-773 11 86 Diplomerad

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

INSTITUTION. Varvshistoriska föreningen, Göteborg

INSTITUTION. Varvshistoriska föreningen, Göteborg INSTITUTION Föreningen Stockholms företagsminnen Landsarkivet i Lund Norrköpings stadsarkiv Göteborgs stadsmuseum Regionmuseet Västra Götaland i Vänersborg Länsmuseet Gävleborg, Gävle Föreningen Stockholms

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

SIFO Radioundersökningar. Rapport IV 2007

SIFO Radioundersökningar. Rapport IV 2007 SIFO Radioundersökningar Rapport IV 2007 RADIOLYSSNANDET I HELA RIKET SAMT LOKALA OMRÅDEN Undersökningsperioder: Hela Riket: 13/8-14/10 2007 Lokala områden: 19/3-1/4, 16/4-10/6, 13/8-14/10 2007 SIFO RESEARCH

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Axel Calissendorff,

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

TNS SIFO Radioundersökningar Rapport IV Projektnummer Ulf Haraldsson & Ante Eriksson

TNS SIFO Radioundersökningar Rapport IV Projektnummer Ulf Haraldsson & Ante Eriksson TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se TNS SIFO Radioundersökningar Rapport IV 2009 Projektnummer 1518232 Ulf Haraldsson

Läs mer

TNS SIFO Radioundersökningar Rapport III Projektnummer Ulf Haraldsson. TNS SIFO Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11

TNS SIFO Radioundersökningar Rapport III Projektnummer Ulf Haraldsson. TNS SIFO Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se TNS SIFO Radioundersökningar Rapport III 2011 Projektnummer 1521102 Ulf Haraldsson

Läs mer

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index.

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index. Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2013 och 2012 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården. Kvalitetsindexet, som Hjärt-Lungfonden

Läs mer

Startlista, singel: EriM 2007

Startlista, singel: EriM 2007 07:30 1 1 Joakim Gyllin 131 Viff Golfsektion i Lund +0,1 Vit 0 H 2 Lars Ekstam 12 Ericsson IK 6,8 Vit 0 H 3 Martin Trygg 218 Göteborg / Mölndal 7,6 Vit 0 H 07:30 2 1 Patrik Millsjö 190 Göteborg / Mölndal

Läs mer

FÖRENINGEN SVERIGES STADSTRÄDGÅRDSMÄSTARE

FÖRENINGEN SVERIGES STADSTRÄDGÅRDSMÄSTARE FÖRENINGEN SVERIGES STADSTRÄDGÅRDSMÄSTARE ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2011-08-25 TID Torsdagen den 25 augusti kl. 16.30 PLATS OMFATTNING 1 23 HANDLINGAR Västrastation Västra stationstorget 10, Lund Dagordning, verksamhetsberättelse

Läs mer

Ordföranden Anders Björnsson öppnar årsmötesförhandlingarna med ett inledningsanförande. Landshövding Lars Bäckström håller ett hälsningsanförande.

Ordföranden Anders Björnsson öppnar årsmötesförhandlingarna med ett inledningsanförande. Landshövding Lars Bäckström håller ett hälsningsanförande. Protokoll fört vid årsmöte i Svenska Humanistiska Förbundet Lördagen den 3 mars 2012 kl. 9.00 11.50 Länsrättens hörsal, Södra Hamngatan 3, Göteborg Närvarande: se bilaga Ordföranden Anders Björnsson öppnar

Läs mer

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 1 Protokoll fört vid årsmöte med PRO Kungshamn Datum 2015-03-17 Tid 15.30 Plats Närvarande Folkets Hus, Kungshamn 125 st. medlemmar Dagens värdpar Margareta och Sven Aronsson Nya medlemmar 1 Mötets öppnande

Läs mer

FÖREMÅLEN OMKRING OSS om utställningen samt litteratur

FÖREMÅLEN OMKRING OSS om utställningen samt litteratur FÖREMÅLEN OMKRING OSS om utställningen samt litteratur Kulturen Text: Karin Schönberg Foto: Viveca Ohlsson och Lars Westrup FÖREMÅLEN OMKRING OSS handlar om föremålens designhistoria under 1900- talet.

Läs mer

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län Blekinge län 20980 20 24980 25 44680 36 50680 39 72723,5 51 74923,5 52 78923,5 54 Karlshamn 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 Karlskrona 12200 8 13000 9 32700 20 32700 20 32700 20 32700

Läs mer

Kontaktpersoner PIF-Föreningar

Kontaktpersoner PIF-Föreningar Union Scipt http://www.unionscipt.com PIF Alingsås PIF Alvesta PIF Arvika Maskingatan 4 Lillsjögatan 5 Strandvägen 2 441 00 Alingsås 342 00 Alvesta 671 01 Arvika Per-Erik Rohrmuller Urban Johansson Patrik

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102 FÖRHANDLINGSANSVARIGA VID REVISION 2012-10-01 Detta är den ansvarsfördelning som görs av avdelningsstyrelsen. Ansvaret handlar om att vara den person som arbetsgivaren tar kontakt med inför kallelse till

Läs mer

Medlemsutvecklingen

Medlemsutvecklingen Medlemsutvecklingen 150101 150831 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 50000 Stockholm Uppsala Sörmland Östgöta Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Bohus Älvsborgs

Läs mer

Nätverket för kultur i vården i Sverige 2013

Nätverket för kultur i vården i Sverige 2013 Nätverket för kultur i vården i Sverige 2013 Namn Titel och arbetsplats Hemsida E-post Ahlin, Lars Kulturmäklare www.sodertalje.se/k365 Lars.ahlin@sodertalje.se Södertälje kommun Agestam, Maria Samordnare

Läs mer

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Team Namn Verksamhet/Inriktning Landsting/Region Genombrottsprogram I 1 Södermalms psykiatriska enhet, Allmän Stockholms

Läs mer

Tillstånd för vävnadsinrättning från Inspektionen för vård och omsorg

Tillstånd för vävnadsinrättning från Inspektionen för vård och omsorg Verksamhetens namn Ort Län Vävnad Tillstånd Enheter t.o.m. Vävnadsinrättningen för ben vid laboratoriemedicin Norrbottens s landsting, Luleå, SE001495 Luleå Norrbottens Ben, Amnion 2019-05-22 Gällivare,

Läs mer

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2 Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) Riktad Indragning I övrigt se sändlista sid 2 Ref. Helena Hansson, tel. 040-680 02 60 Datum 2007-05-29 Nr. Orifarm

Läs mer

Kvalitetsregister ECT

Kvalitetsregister ECT Rapport Datum: 2016-01-29 Författare: Tove Elvin Kvalitetsregister ECT Q1-Q4. Preliminära resultat för 2015 Version: 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Patientsammansättning... 3 2.1 Könsfördelning av registrerade

Läs mer

Utlysning av stipendium

Utlysning av stipendium Delegationen för militärhistorisk forskning Datum 2014-06-11 Bilaga till FHS Ö 348/2014 Sida 1 (1) Utlysning av stipendium Delegationen för militärhistorisk forskning utlyser härmed ett stipendium för

Läs mer

7 Johan Ljungren Lilla Beddinge 19/ Rolf Friberg M Stenbock 19/ Peter Bengtsson Malmö Pk 47/39 63 HP S

7 Johan Ljungren Lilla Beddinge 19/ Rolf Friberg M Stenbock 19/ Peter Bengtsson Malmö Pk 47/39 63 HP S Resultat i A-vapen Klass 1 HP S med 1 Peter Ardemalm Kullens Pk 46/36 76 HP S 2 Magnus Hansson Kullens Pk 43/34 65 HP B 3 Richard Hansson Pk Elbogen 38/33 52 HP 4 Jimmy Carlsen Torna Hällestads Pk 34/28

Läs mer

Krydda med siffror Smaka på kartan

Krydda med siffror Smaka på kartan Krydda med siffror Smaka på kartan Stefan Svanström Statistiska centralbyrån Avdelningen för regioner och miljö GIS i Västmanland Västerås Om SCB Statistik är en förutsättning för demokratin SCB är en

Läs mer

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Eva Johansson 0 Johan Bjerngren Ronneby Anders Johansson 0 Bohuslän Dal Thore Carlsson Stenungsund Rickard Thörnqvist Gullbringa Birger Kjellstedt Mellerud

Läs mer

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 MELLERSTA REGIONEN: Dalarnas län 3 enheter Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn 023-832 38 (behandlingshem) Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn

Läs mer

Slutställning 2014, Bil-O Syd

Slutställning 2014, Bil-O Syd Bana 2A Ljungby Hörby Örkelljunga Mölndal Ljungby Hässleholm Arlöv Plac. Bana 2A Klubb (Hemort) Antal 12-apr 03-maj 17-maj 24-maj 27-sep 11-okt 22-nov Totalt 1 Lennart Dacke Hyllinge MS (Perstorp) 3+4

Läs mer

Medlemsutvecklingen

Medlemsutvecklingen Medlemsutvecklingen 160101 161031 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 50000 Stockholm Uppsala Sörmland Östgöta Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Bohus Älvsborgs

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Match Västerås GK Örebro GK Resultat Poäng

Match Västerås GK Örebro GK Resultat Poäng Goldboys Cup 1993-08-16 H55.1 Bertil Jansson Åke Eriksson 80-98 1-0 H55.2 Göte Täpp Leif Ejdenberg 81-87 1-0 H55.3 Olle Claesson Erik Eriksson 88-80 0-1 H55.4 Bo Nordström Olle Hedengren 91-82 0-1 H65.1

Läs mer

Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner Presseminarium

Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner Presseminarium Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner Presseminarium 2009-06-12 Svensk sjukvård i världsklass med medicinska resultat Hur ofta inträffar vårdskador? Sverige 8,6% Australien 10,6 16,6% Storbritannien

Läs mer

Marinens Ungdomsmusikkår Eva Jönsson Särskilda pengar/ projekt Dalarna Delsumma bevilj 90000

Marinens Ungdomsmusikkår Eva Jönsson Särskilda pengar/ projekt Dalarna Delsumma bevilj 90000 Blekinge Delsumma bevilj 55000 Bodekull Gospel & Jazz Orchestra Percy Larsson percy. 50000 10000 Ny 2017 larsson@gmail. Karlshamns Musikkår Eva Karlsson eva05@live. 25000 10000 Ny 2015 Karlskrona Orkesterförening

Läs mer

Order of Merit, OoM, Ställning efter deltävling 6, Kävlinge 6 juni. A-klass Sida 1

Order of Merit, OoM, Ställning efter deltävling 6, Kävlinge 6 juni. A-klass Sida 1 A-klass Sida 1 Elisabet Johansson Kävlinge Golfklubb 35 Michael Stjärnfeldt Lunds Akademiska Golfklubb 35 Markus Pregart Kävlinge Golfklubb 27 Björn Lindberg Kävlinge Golfklubb 25 Niklas Petersson Eslövs

Läs mer

1915 Stockholm Helfrid Palm / Agard Palm Svea Norén / Harald Rooth Ingeborg Carlsson / Gunnar Rooth Stockholms ASK Stockholms ASK Stockholms ASK

1915 Stockholm Helfrid Palm / Agard Palm Svea Norén / Harald Rooth Ingeborg Carlsson / Gunnar Rooth Stockholms ASK Stockholms ASK Stockholms ASK SM i konståkning - par År Ort Guld Silver Brons * = ej svenska mästare 1912 Göteborg Elna Montgomery / Per Thorén Valborg Lindahl / Nils Rosenius Helfrid Palm / Agard Palm 1913 Stockholm Elly Svensson

Läs mer

TNS SIFO Radioundersökningar Rapport I Projektnummer Ulf Haraldsson & Ante Eriksson

TNS SIFO Radioundersökningar Rapport I Projektnummer Ulf Haraldsson & Ante Eriksson TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se TNS SIFO Radioundersökningar Rapport I 2010 Projektnummer 1519154 Ulf Haraldsson

Läs mer

Kungsbacka-spelen Lördag

Kungsbacka-spelen Lördag Kungsbacka-spelen Lördag Löpning Starter 3pers + ev reserv Bengt Svensson 99-00 B brsvensson@telia.com 0300-64227 Carl-Magnus Unell 97-98 unell@telia.com 0708-593300 Martin Persson 94-96 0703-996209 Tidtagning

Läs mer

Adresslista NVS-kontor

Adresslista NVS-kontor oktober 2007 1(9) Adresslista NVS-kontor Alstermo Alstermo Värme & Sanitet Aspvägen 13, Box 4, 360 75 ALSTERMO Tel 0481-61485, fax 0481-61487 Bo Andersson bo.andersson@nvs.se mobil 070-682 28 75 oktober

Läs mer

SIFO Radioundersökningar Rapport II 2009

SIFO Radioundersökningar Rapport II 2009 SIFO Radioundersökningar Rapport II 2009 PROJEKTNUMMER 1518232 ULF HARALDSSON & ANTE ERIKSSON SIFO RESEARCH INTERNATIONAL 114 78 STOCKHOLM, VISITING ADDRESS : VASAGATAN 11 TEL : +46 (0)8 507 420 00 FAX

Läs mer

Protokoll från ordinarie årsstämma

Protokoll från ordinarie årsstämma Protokoll från ordinarie årsstämma 2017-02-15 Tid: 2017-02-15 kl 18.30 Plats: Rydebäcksskolan, Rydebäck 1. Stämmans öppnande. Byalagets ordförande Ingvar Pettersson hälsade deltagarna välkomna och förklarade

Läs mer

Andel behöriga lärare

Andel behöriga lärare Andel behöriga lärare Svenska Matematik Engelska Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Åtvidaberg 13 100,0 Mariestad 16 100,0 Skellefteå

Läs mer

SYDSVENSKT MÄSTERSKAP MALMÖ 1978

SYDSVENSKT MÄSTERSKAP MALMÖ 1978 SYDSVENSKT MÄSTERSKAP MALMÖ 1978 Senior 1 Leif Nilsson Eslöv 93 94 95 97 379 2 Tore Bengtsson Tvååker 95 93 98 93 379 3 Anders Andersson Morup 97 98 93 91 379 4 Terho Visuri Eslöv 98 89 93 96 376 5 Bertil

Läs mer

Västmanlands län Månad

Västmanlands län Månad Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Månad 12 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 16 14 12 1 8 6 4 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2010

VERKSAMHETSPLAN 2010 VERKSAMHETSPLAN 2010 Enligt styrelsebeslut 2010-02-05 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitelrubrik Sid nr FRAMSIDA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 FÖRENINGENS SYFTE OCH MÅL 3 ORGANISATION 3 EKONOMI 4 KOMMITTÉERNA

Läs mer

Partipolitiska aktiviteter

Partipolitiska aktiviteter Kapitel 3 Partipolitiska aktiviteter Medlemskap och aktivitet i politiska partier 1980-81 2000-01 (Diagram 3.1 3.4) I diagram 3.1 framgår att medlemsandelen i politiska partier har halverats sedan början

Läs mer

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 16 juli 2015 Rya

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 16 juli 2015 Rya 08:30 1 - Törning / Törning 31,7 9 56 TÖRNING, Håkan Golfklubb 8,6 9 48 TÖRNING, Eva Golfklubb 23,1 27 - Lindblad / Palmér 6,8 1,5 56 LINDBLAD, Christian Golfklubb 4,4 4 56 PALMÉR, Dick Golfklubb 2,4 2

Läs mer

SIFO Radioundersökningar Rapport I 2009

SIFO Radioundersökningar Rapport I 2009 SIFO Radioundersökningar Rapport I 2009 PROJEKTNUMMER 1516976 ULF HARALDSSON & ANTE ERIKSSON SIFO RESEARCH INTERNATIONAL 114 78 STOCKHOLM, VISITING ADDRESS : VASAGATAN 11 TEL : +46 (0)8 507 420 00 FAX

Läs mer

Tabell 1: Sjukhusbibliotekens organisation

Tabell 1: Sjukhusbibliotekens organisation Tabell 1: Sjukhusbibliotekens organisation Kommunkod Verksamhetsinriktning Antal bibliotekssystem 01 Stockholms län 0180 Allmänna Biblioteket St Görans sjukhus. Fackbiblioteket är nedlagt. Allmänbibliotek

Läs mer

Nätverk för språk-, läs- och skrivutveckling i Västsverige Västra Götaland och norra Halland

Nätverk för språk-, läs- och skrivutveckling i Västsverige Västra Götaland och norra Halland Nätverk för språk-, läs- och skrivutveckling i Västsverige Västra Götaland och norra Halland Kommun Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd Bollebygd Dals-Ed Essunga Essunga Falkenberg Falköping Färgelanda Grästorp

Läs mer

Proband Elsa Maria Karlsson. Född i Ekeby (T). Död i Ekeby (T). (Far I:1, Mor I:2)

Proband Elsa Maria Karlsson. Född i Ekeby (T). Död i Ekeby (T). (Far I:1, Mor I:2) 2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1 Proband Elsa Maria Karlsson. Född 1886-04-18 i Ekeby (T). Död 1974-06-19 i Ekeby (T). (Far I:1, Mor I:2) Gift med Carl Leonard Olofsson.

Läs mer