Samdokbulletinen nr 1-25 Sidan 1 av 9. konferensen på Lejondals slott.) - 16, dec 1981, s. 1-2.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samdokbulletinen nr 1-25 Sidan 1 av 9. konferensen på Lejondals slott.) - 16, dec 1981, s. 1-2."

Transkript

1 Samdokbulletinen nr 1-25 Sidan 1 av 9 SAMDOK - allmänt 1 Rosander, Göran, Nu börjar vi! - 1, 1977, s SAMDOK-nytt. - 2, 1978, s Rentzhog, Sten, SAMDOK - ett steg mot framtidens museum. - 3, 1978, s. 2. Omtr. på engelska i 22, juni 1983, s. 12: A few last words. 4 SAMDOK-verksamheten säkras (Budget propositionen) - 6, febr 1979, s SAMDOK i Skaraborgs län - 7, juni 1979, s SAMDOK-sekretariatet - 9, mars 1980, s Cedrenius, Gunilla, SAMDOK utvärderades i förmiddagsdiskussion. (Museiveckan) - 10, juni 1980, s SAMDOK på konferens i Mexico (ICOM-konferens) - 12, dec 1980, s Larsson, Christer, Organisation SAMDOK börjar ta form - 13, mars 1981, s SAMDOK - vinst eller fara? - 14/15, sept 1981, s Utländska museer diskuteras SAMDOK. - 14/15, sept 1981, s SAMDOK under /15, sept 1981, s Anvisningar för SAMDOKverksamheten. (Fastställda av Nordiska museets nämnd 1981.) - 14/15, sept 1981, bilaga. 14 Museer på konferens diskuterar SAMDOKs framtid. (Inför konferensen på Lejondals slott.) - 16, dec 1981, s SAMDOK-sekreteraren på museimannamöte i Portugal - 16, dec 1981, s (SAMDOK-sekretariatet) Fausto Cabrera. Ny medarbetare på sekretariatet. - 16, dec 1981, s Klartecken från museicheferna. Nu startar vi! (Från konferensen på Lejondals slott.) - 17, mars 1982, s Program för Lejonda1skonferensen. - 17, mars 1982, s Conradson, Birgitta, Viktigt att samarbeta. (Referat från konferensen på Lejondals slott.) - 17, mars 1982, s SAMDOK under museiveckan. - 17, mars 1982, s Synpunkter från arbetsgrupperna. (Från konferensen på Lejondals slott.) - 17, mars 1982, s Today for tomorrow uppmärksammas i USA. - 17, mars 1982, s Frågor och debatt om SAMDOK under museiveckan. - 18, juni 1982, s. 2, Cedrenius, Gunilla, Verksamhetsberättelse. - 18, juni 1982, s Eklund, Karl-Johan, Vad skall vi använda SAMDOK till? (Debatt) - 19, sept 1982, s Rosander, Göran, Ett stycke samtidshistoria. Så här blev det , sept 1982, s Samtidsdokumentation i USA. (Skriften Today for tomorrow uppmärksammad i USA.) - 19, sept 1982, s Cedrenius, Gunilla, SAMDOK under , mars 1983, s Conradson, Birgitta, Lundauppsats. (Uppsats om SAMDOK.) - 21, mars 1983, s Today for tomorrow. (Presentation av SAMDOKs arbete på engelska.) - 22, juni 1983, s Vorre, Birgit, För byråkratisk sa danskarna om SAMDOK. - 23, sept 1983, s Engelsk syn på SAMDOK. - 23, sept 1983, s Stipendiat studerar SAMDOK. - 24, dec 1983, s Årets museivecka. - 25, mars 1984, s Årsberättelse, SAMDOK under , mars 1984, s. 5-6 SAMDOK-RÅDET 36 SAMDOK-rådet. - 1, 1977, s SAMDOK-rådet. - 3, 1978, s SAMDOK-rådet. - 4, 1978, s SAMDOK-rådet. - 5, dec 1978, s Tre nya ledamöter valda till SAMDOK-rådet. - 8, dec 1979, s SAMDOK-rådet. - 9, mars 1980, s SAMDOK-rådet. - 10, juni 1980, s. 10

2 Samdokbulletinen nr 1-25 Sidan 2 av 9 43 SAMDOK-rådet. - 11, sept 1980, s SAMDOK-rådet. - 13, mars 1981, s Senaste nytt från SAMDOKrådet. - 14/15, sept 1981, s SAMDOK-rådet. - 16, dec 1981, s SAMDOK-rådet. - 17, mars 1982, s SAMDOK-rådet. - 18, juni 1982, s Från SAMDOK-rådets höstmöte. - 20, dec 1982, s The SAMDOK Council and Secretariat. - 22, juni 1983, s SAMDOK-rådet på höstmöte i Ystads museer. - 24, dec 1983, s ENKÄTER OCH REGISTER 52 (Berg, Kerstin,) Enkät-resultat. (Enkät om museernas dokumenterande verksamhet.) (Av) KB. - 2, 1978, s SAMDOK-register. - 5, dec 1978, s Berg, Kerstin, SAMDOKs register. - 7, juni 1979, s Cedrenius, Gunilla, Radioaffär, bokhandel och damfrisering väntar på att bli dokumenterade. - 10, juni 1980, s SAMDOK-sekretariatet. (Enkät om dokumentation av svenskt arbetsliv i museernas samlingar.) - 10, juni 1980, s Många museer besvarade enkäten om arbetsliv. - 11, sept 1980, s Nyinkomna svar på enkäten om svenskt arbetsliv. - 13, mars 1981, s SAMDOKs register , sept 1983, s Samtidsprojekt under (Resultat från enkät.) - 25, mars 1984, s. 14 Se även nr 139, 207, 208 DOKUMENTATION - allmänt 61 Rapporter om de kulturhistoriska museernas samtidsdokumentation. - 1, 1977, s Frågeschema vid industriundersökningar. - 2, 1978, s Göteborgs historiska museum satsar på samtiden. - 3, 1978, s Samtidsdokumentation i Gävleborgs län. - 4, 1978, s Berg, Kerstin, Hur skall invandrarnas kulturer dokumenteras? (Från konferens i Nordiska museet.) - 6, febr 1979, s. 1-3 Jfr 8, dec 1979, s. 3: Rapporten klar från invandrarkonferensen. 66 SAMDOK-projekt om barnkultur. - 6, febr 1979, s Ek, Sven B, Samtid - ett begrepp lätt att använda men svårt att definiera. - 9, mars 1980, s Cedrenius, Gunilla, Hembygdsförening och IOGTloge samarbetar i samtidsprojekt (Projektet "Alster socken 1980".) - 10, juni 1980, s Hallerdt, Björn, Utnyttja motionerna i kommunfullmäktige. - 11, sept 1980, s Kolsrud, Knut, Samtid og nåtid og fortid. - 12, dec 1980, s Grape, Birger, Finsk rapport om samtidsdokumentation. - 12, dec 1980, s Tre SAMDOK-publikationer om barns fritidsvanor. - 13, mars 1981, s Nyutkommen handbok om dokumentation av arbetsplatser. (Arbetsliv. En handledning i dokumentation av arbetsplatser av Eva Fägerborg.) - 13, mars 1981, s Pipping, Gunnar, Vad skall Tekniska museet samla på? - 14/15, sept 1981, s Huebnar, Ulla, Skånemuseum dokumenterar invandrare. Vardagsliv och hemlängtan i Landskrona. - 14/15, sept 1981, s Rapp, Maria, Traditionsforskning. (22 nordiska etnolog- och folkloristkongressen i Joensuu 1981.) - 14/15, sept 1981, s Ferrer, Julio, Etnolog på Teknis studerar ungdomskulturen och speciellt punkarna och deras familjer. - 16, dec 1981, s Punkarna och deras familjer. (Projekt vid Tekniska Högskolan i Stockholm.) - 16, dec 1981, s Berg, Jonas, En lysande framtid är vår. (Göran Rosanders och Alf Johnels utredning om Museernas

3 Samdokbulletinen nr 1-25 Sidan 3 av 9 insamlingsverksanhet från den långtidsmotiverade forskningens synpunkt.) - 16, dec 1981, s Bli inte offer för föremålssyndromet: (Anförande av Eric Dyring vid konferensen på Lejondals slott.) - 17, mars 1982, s Dokumentationsplanering - program, personal, pengar. Utgå från dagens resurser. (Anförande av Sten Rentzhog vid konferensen på Lejondals slott.) - 17, mars 1982, s Museerna antikbodar om vi inte (också) samtidsdokumenterar. (Referat av Anders Clasons anförande vid konferensen på Lejondals slott. - 17, mars 1982, s Första samtidsmuseet planeras i Danmark. - 17, mars 1982, s Nyman, Åsa, ULMA i Uppsala arkiv som även sysslar med samtiden. - 17, mars 1982, s SAMDOK i Norge och Finland. - 19, sept 1982, s Hofrén, Erik, Utan ting är museerna ingenting. - 20, dec 1982, s Cabrera, Fausto, Museernas föremålsinsamling analyseras. Hälften av nyförvärven är från tiden , dec 1982, s Ågren, Per-Uno, Om föremål, föremålsinsamling, föremålsforskning. Varför samlar du? - 20, dec 1982, s SAMDOK i Norge. (Från Norske Kunst- og Kulturhistoriske Museers årsmöte.) - 20, dec 1982, s Samtiden - tema vid danskt museimöte. - 20, dec 1982, s SAMOREG - 20, dec 1982, s Rosander, Lennart, Lyft dokumentationen till en förklarande nivå. (Debatt.) - 21, mars 1983, s Ågren, Per-Uno, Per-Uno Ågren svarar: museerna måste vara nutidsorienterade mars 1983, s Rosander, Göran. SAMDOKmöte i Oslo lockade många museer. - 21, mars 1983, s Fortsatt diskussion om SAMDOK i Finland. - 21, mars 1983, s Om norsk samtid. - 21, mars 1983, s Szabó, Mátyás, SAMDOK och forskningen. - 23, sept 1983, s. 3-4, Referat från ICOM i London. - 23, sept 1983, s Rosengren, Annette, Kultur i Västerbotten - ett sätt att lära känna den. (Nordiska museets dokumentationsarbete i Storuman.) - 23, sept 1983, s HEDDOK - vad är det? (Samtidsdokumentation vid holländska museer.) - 25, mars 1984, s. 9 ARBETSGRUPPER OCH POOLER 101 Arbetsgrupp för offentlig och kommersiell miljö. - 1, 1977, s Arbetsgrupp för arbetsmiljö. - 1, 1977, s Arbetsgrupperna. - 3, 1978, s SAMDOK-Arbetsgrupperna. - 7, juni 1979, s Från KOM-gruppens möte. - 10, juni 1980, s Nytt från AM-gruppen. - 10, juni 1980, s SAMDOK-sekretariatet. (Om aktiviteter inom SAMDOKs arbetsgrupper.) - 12, dec 1980, s Fördela museernas dokumentationsansvar. - 13, mars 1981, s. 1-3, Cedrenius, Gunilla, Fördelningsförslaget fick positivt mottagande. Låt oss sätta igång efter åtta års snack! - 14/15, sept 1981, s De flesta museer accepterar förslaget till fördelning. - 14/15, sept 1981, s. 3-4, Tvengsberg, Per-Martin, Fördelning ger museerna bättre och bredare samtidsdokumentation. - 14/15, sept 1981, s Thyrring, Ulla. Här är äntligen någon som gör något. (Kommentar till förslaget om museernas dokumentationsansvar.) - 14/15, sept 1981, s Nu är slutrapporten/programskriften färdig! (Skriften Fördela museernas dokumentationsansvar.) - 16, dec 1981, s. 1, Ur remissvaren. Fortsättning från föregående nummer. (Remissvar på rapporten Fördela museernas dokumentationsansvar.) - 16, dec 1981, s. 5, 16

4 Samdokbulletinen nr 1-25 Sidan 4 av Conradson, Birgitta, Många uppfattningar om begreppet POOL. - 17, mars 1982, s Sekretariatet ligger i startgroparna. Sju SAMDOKpooler bildas i år. - 17, mars 1982, s Fyra näringspooler har haft sina första möten. Poolstarterna går planenligt. - 18, juni 1982, s Appelgren, Stig, Pool - ett insmuget ord i samtidsvokabulären. - 18, juni 1982, s Information about 11 pools. - 22, juni 1983, s SAMDOKs elva pooler. - 25, mars 1984, s JORD- OCH SKOGSBRUKSPOOLEN 121 Upplandsmuseet dokumenterar tre jordbruk. - 13, mars 1981, s Dags att starta första poolen. (Jord- och skogsbrukspoolen.) - 14/15, sept 1981, s Berg, Kerstin, Upplandsmuseet dokumenterar jordbruk. Tre gårdar av olika storlek, i olika delar av länet med olika produktionsinriktning. - 14/15, sept 1981, s Jansson, Irene, Hävda det etnologiska kvalitativa synsättet. - 14/15, sept 1981, s Cedrenius, Gunilla, Första näringspoolen klar. (Jord- och skogsbrukskonferensen på Julita.) - 16, dec 1981, s Szabó, Mátyás, Storgods i Skåne dokumenteras av Nordiska museet. - 16, dec 1981, s Jord- och skogsbrukspoo1en. - 17, mars 1982, s Flottning i Ångermanälven. - 19, sept 1982, s Blekinge museum undersöker trålfiske. - 19, sept 1982, s Jord- och skogsbrukspoolen. - 20, dec 1982, s Jord- och skogsbrukspoolen. - 21, mars 1983, s Kindblom, Inga, Äppelodling i Skåne. (Länsmuseet i Kristianstad dokumenterar fruktodlarfamilj.) - 23, sept 1983, s Jord- och skogsbrukspoolen. - 24, dec 1983, s Äggkläckningsmaskin eller potatissorterare. (Fråga från Jämtlands läns museum.) - 24, dec 1983, s Jord- och skogsbrukspoolen. - 25, mars 1984, s. 17 METALLPOOLEN 136 (Berg, Kerstin,) Nutidsinsamling på ett regionalt (Torekällbergets museum.) (Av) KB - 1, 1977, s Person, Bengt-Arne, Dokumentation av cykelindustri i Varberg. - 2, 1978, s Arvastsson, Gösta, Göteborgs museer undersöker arbetslivet. - 3, 1978, s Nyström, Bengt, Enkätsvar om verkstadsindustri. - 5, dec 1978, s Danielsson, Rolf. Bohusläns museums program för dokumentation och forskning: i år handlar det mest om båtbyggeri. - 11, sept 1980, s Ohs och Åminne - två småländska bruk. - 13, mars 1981, s Londos, Eva, Tre arbetsmiljöer Samtidsdokumenteras i Jönköpings län. - 14/15, sept 1981, s Jonsdotter, Malin, Garveri, sliperi och liefabrik - projekt i Jämtland. - 17, mars 1982, s Claesson, Elisabet, Ett gammalt hantverk i ny tappning. (Bergholtz klockgjuteri i Sigtuna.) -19, sept 1982, s Fägerborg, Eva & Rosengren, Annette, Aluminiumfabrik undersöks i norsk svenskt samarbete. - 19, sept 1982, s Varv och konstgödsel. - 19, sept 1982, s Ohlsson, Eva, Skultuna bruk i modern tappning. - 21, mars 1983, s Metallpoolen. - 23, sept 1983, s Metallpoolen. - 25, mars 1984, s. 4 TRÄ- OCH PAPPERSPOOLEN 150 Möbler. (Nordiska museets och Jönköpings läns museums gemensamma fältseminarium 1976.) - 1, 1977, s Berg, Kerstin, Dokumentation av monteringsfärdiga trähus. - 4, 1978, s Tyrfelt, Annika, "sagan om en man, hans priskurant och hans cykel". (Ingvar Kamprad och

5 Samdokbulletinen nr 1-25 Sidan 5 av 9 IKEA). - 4, 1978, s Fägerborg, Eva, Norrsundet och Kramfors två exempel på undersökningar av industrimiljö. - 6, febr 1979, s Conradson, Birgitta, Lite dokumenterat om kontorsmiljö. - 9, mars 1980, s Schnell, Jan-Bertil, Massaindustrin i blickpunkten. - 18, juni 1982, s Svensk, Rune, Tekniskt komplicerat dokumentera en massafabrik. - 18, juni 1982, s Gagge, Carl-Magnus, Sulfatfabrik fotodokumenteras. - 20, dec 1982, s Ändrad tryckeriteknik kräver dokumentation nu. - 23, sept 1983, s Grafiska samlingar i svenska museer. - 23, sept 1983, s Rosenlöfs visar tryckeri i arbete. - 23, sept 1983, s Trä- och papperspoolen. - 24, dec 1983, s. 13 se även nr 141. LIVSMEDELSPOOLEN 162 Warfvinge, Svante Industridokumentation i Karlskrona. - 6, febr 1979, s Hedstrand, Björn, Örnsköldsviks museum dokumenterar surströmming. Lukten avskräckte danska importörer. - 12, dec 1980, s Livsmedelspoolen. - 20, dec 1982, s Livsmedelspoolen. - 23, sept 1983, s Boqvist, Agneta, Att jobba på slakteri. - 25, mars 1984, s. 1-4 Se även nr 146. TEXTILPOOLEN 167 Goliger, Eva & Persson, Margaretha, Borås museums textilinventering. - 2, 1978, s Wintzell, Inga, Maria och hennes kläder. (Textil samtidsdokumentation.) - 2, 1978, s Goliger, Eva, Dokumentation av textilindustri. - 7, juni 1979, s Wintzell, Inga. Jeans är plagget som suddar ut alla gränser sociala och nationella. - 8, dec 1979, s Ehrnberg, Maud, Dagens modeföreteelser och syntetmaterial intresserar Nordiska museets textilavdelning. - 11, sept 1980, s Wintzell, Inga, Jesper - och hans kläder. - 12, dec 1980, s Goliger, Eva, Vård och insamling diskuterades på konferens i Borås. - 12, dec 1980, s Landahl, Kristina, Textil dokumentation av handelns arbetskläder. - 16, dec 1981, s Klädval (Dokumentation och utställning på Borås museum.) - 17, mars 1982, s Goliger, Eva, Valfri klädsel. Om köpvanor och svensk teko industri. - 18, juni 1982, s , Areadius, Kerstin, Textilpoolen. - 20, dec 1982, s Textilpoolen. - 23, sept 1983, s Larsson, Anders, Museimaskiner i drift eller i monter. - 24, dec 1983, s Esbjörnson, Estrid, I Kumla tillverkas skor, (Örebro läns museum dokumenterar skoindustrin.) - 24, dec 1983, s Esbjörnson, Estrid, Nytt museum över en länsspecialitet. (Skoindustrimuseum i Kumla.) - 24, dec 1983, s Arcadius, Kerstin, Textilindustri i Oskarshamn (Oskarström) - 25, mars 1984, s. 6 Se även nr 143 BYGGPOOLEN 183 Att arbeta på keramikfabrik. - 6, febr 1979, s Danielsson, Rolf. Näringslivet i Bohuslän - ett samarbetsprojekt. - 7, juni 1979, s Byggpoolen - 19, sept 1982, s Bursell, Barbro, An1äggar1iv i Sri Lanka. - 21, mars 1983, s Omtr på engelska i 22, juni 1983, s Byggpoolen. - 21, mars 1983, s Konferens med byggpoolen. - 24, dec 1983, s Byggpoolen. - 24, dec 1983, s. 7

6 Samdokbulletinen nr 1-25 Sidan 6 av 9 HANDELSPOOLEN 190 (Berg, Kerstin,) Förpackningar ett exempel på insamling genom kontakt med producenter. (Av) KB. - 1, 1977, s Nilsson, Karin, Ett försök att dokumentera en stormarknad. - 5, dec 1978, s Kulturen dokumenterar frisör och förpackningar. - 8, dec 1979, s Berg, Kerstin, Färghandelns sortiment består av varor. - 9, mars 1980, s Lepasoon, Urve, Nästan allt som fanns i Bengtssons tobaksaffär köptes av Gävle museum. - 10, juni 1980, s. 1, Berup, Christina, Tatueringar i Blekinge. - 14/15, sept 1981, s Lundin, Elisabeth, Damfrisering till Landskrona museum. - 21, mars 1983, s Handelspoolen. - 23, sept 1983, s Handelspoolen. - 24, dec 1983, s. 19 KOMMUNIKATIONSPOOLEN 199 Medelåldern för ett svenskt tankfartyg var 1977 fyra år. (Statens Sjöhistoriska Museums utredning om bevarande av fartyg.) - 8, dec 1979, s I Sverige finns tio flygsamlingar. - 17, mars 1982, s Rasmussen, Alan Hjorth, Nordsø museet et samtidsmuseum. - 19, sept 1982, s Kommunikationspoolen. - 19, sept 1982, s Kommunikationspoolen. - 20, dec 1982, Gelotte, Göran, Enmansåkeri i Södertälje. - 21, mars 1983, s Kommunikationspoolen. - 24, dec 1983, s (Notis om dokumentation av vägfärja utförd genom Väghistoriska samlingarna.) - 25, mars 1984, s. 4 SERVICEPOOLEN 207 Enkät om restaurangtyper m m - 5, dec 1978, s Berg, Kerstin, "Odenbaren med kinesiska lyktor". (SAMDOKenkät till museerna om biograflokaler, nya restaurangtyper och dokumentation av begravningar.) - 7, juni 1979, s Sigurdsson, Irene, Stadsmuseet undersökte hotell i Stockholms city. - 10, juni 1980, s Rosell-Åström, Kristina, Konditoriet är en miljö som ständigt förändras. - 10, juni 1980, s Popmuseum i London. - 17, mars 1982, s Efterlysning. (Länsmuseet i Gävle efterlyser föremål med anknytning till cirkus.) - 20, dec 1982, s Servicepoolen i startgroparna. - 21, mars 1983, s Servicepoolen. - 24, dec 1983, s. 12 OFFENTLIGA POOLEN 215 Berg, Kerstin, Hemmiljö, invandrare, idrott i Göteborg. - 3, 1978, s Londos, Eva, Samtidsdokumentation i Smålands Jerusalem. - 5, dec 1978, s Jansson, Irene, Idrott i Uppland. - 6, febr 1979, s Enmark, Romulo, & Londos, Eva, Jönköpings läns museum fortsätter samtidsdokumentationen av frikyrkor. - 8, dec 1979, s Haglund-Rudling, Christina, Museer av olika slag dokumenterade vårens folkomröstning. (Folkomröstningen om kärnkraft dokumenteras.) - 10, juni 1980, s Ek-Nilsson, Katarina, Vandringsutställning skildrar anstaltsliv. - 11, sept 1980, s Londos, Eva, Jesustryck och porslinsänglar. - 14/15, sept 1981, s Rönnstedt, Berit, Det finns i dag 190 skolmuseer. - 16, dec 1981, s Högberg, Lena, Skolbarn. (Utställning och dokumentation av skolmiljöer. ) - 16, dec 1981, s Larsson, Christer, 1980-talet förändrings tid i den offentliga sektorn - 18, juni 1982, s Offentliga poolen. - 19, sept 1982, s Månsson, Karin, Nästan alla sjukhus har egna museisamlingar. - 20, dec 1982, s. 6-7, Offentliga poolen. - 20, dec 1982, s. 10

7 Samdokbulletinen nr 1-25 Sidan 7 av Lindroth, Jan. Idrotten - vår tids största folkrörelse. - 21, mars 1983, s. 1-2, Berg, Kerstin, Upplandsmuseet väljer dokumentera stordrift. (Dokumentation av Akademiska sjukhuset i Uppsala.) - 23, sept 1983, s. 1-2, Warfvinge, Svante, Kasernliv i Karlskrona. - 23, sept 1983, s Insänt. (Om idrotten som folkrörelse.) - 23, sept 1983, s Metelius, Ingrid, Jesus generation - om kristen livsstil i en folkhögskola. - 25, mars 1984, s Offentliga poolen. - 25, mars 1984, s Rangström, Lena, Uppdrag HMQ 001, - 25, mars 1984, s Se även nr 142 HEMPOOLEN 235 (Berg, Kerstin,) Hempool bildad. (Av) KB. - 1, 1917, s Hempool. - 1, 1977, s Olsson, Marianne, Nordiska museets hushållsinventeringar. - 1, 1977, s Holmquist, Kersti, Hur dokumenterar svenska museer boendet. - 4, 1978, s. l 239 Forsberg, Claes-Göran, Hempoolsarbete i Hudiksvall. - 4, 1978, s Riktlinjer för verksamheten. - 4, 1978, s Dokumentera förändringar! - 4, 1978, s Möblering i unga hushåll. - 4, 1978, s Jonsdotter, Malin, Första hemundersökningen med föremålsinsamling. - 5, dec 1978, s Tyrfelt, Annika, Hempoolens andra hemundersökning klar: Nordiska museet valde barnfamilj i radhus. - 8, dec 1979, s Hempoolen. - 9, mars 1980, s, Andersson, Siw, Undersökningarna om barns fritidsvanor är nu avslutade. - 9, mars 1980, s Jonsdotter, Malin, Hempoolens tredje undersökning skildrar ung barnfamilj i glesbygd. - 11, sept 1980, s. 1, Hempoolen. - 11, sept 1980, s Livsstilen viktigare än social gruppen. (Danska Nationalmuseets hemundersökning 1979.) - 11, sept 1980, s Hempoolen. - 13, mars 1981, s Söderpalm, Kristina, Årets hemundersökning: Göteborgs historiska museum dokumenterar varvsarbetare i Göteborg. - 16, dec 1981, s Omtr på engelska i 22, juni 1983, s Airey, Victoria, Engelsk medverkan i årets hemundersökning. - 16, dec 1981, s Jonsdotter, Malin, Hemundersökning av jämtlandspensionärer. - 16, dec 1981, s Hempoolen. - 17, mars 1982, s Hempoolen utvecklar sina undersökningsmetoder. - 18, juni 1982, s Raihle, Jan, Jämtland undersöker pensionärsbostäder. - 18, juni 1982, s Omtr på engelska i 22, juni 1983, s Hempoolen. - 20, dec 1982, s Hempoolen. - 21, mars 1983, s Jonsdotter, Malin, Mellanårsundersökning. Tonårsrum i Östersund. - 21, mars 1983, s Haglund, Karin, Ny mellanårsundersökning. Hälsingehem med gamla anor. - 24, dec 1983, s Hansen, Kjell, Ensamstående mor dokumenteras av Jämtlands museum. - 24, dec 1983, s A:son Palmqvist, Lena & Hidemark, Elisabet, Nutida herrgårdsliv. - 25, mars 1984, s Hempoolen. - 25, mars 1984, s. 16 Se även nr 136, 215 UTSTÄLLNINGAR 264 Söderpalm, Kristina, Svårt att få tag i 50-talets föremål. (Apropå utställning i Göteborgs historiska museum om 1950-talet.) - 9, mars 1980, s Lugnet, En aktuell utställning på Stockholms stadsmuseum. - 24, dec 1983, s

8 Samdokbulletinen nr 1-25 Sidan 8 av 9 Se även nr 179, 220, 223 MAGASINERING OCH V ARD 266 Berg, Jonas, Vi behöver en metod att magasinera. - 10, juni 1980, s Cedrenius, Gunilla, Fyllda förpackningar skapar problem i museernas magasin. - 10, juni 1980, s SAMDOK-rådet, (Remissvar på Kulturrådets rapport Vårda! Bevara! Museerna och föremålsvården.) - 12, dec 1980, s Ur remissfloden... (Ur Nordiska museets svar på betänkandet Föremålssamlingarnas tillväxt några synpunkter och förslag rörande urvalsbegränsning och gallring (DsU 1982:1.) - 18, juni 1982, s. 12 Se även nr 173 FILM OCH FOTOGRAFI 270 Nyström, Bengt, Ny filmverkstad vid Nordiska museet. - 6, febr 1979, s Livet i Forsbacka fotograferat under , mars 1980, s Hedlund, Göran, Negativrätten olöst vid samprojekt fotoklubb länsmuseum. - 11, sept 1980, s Fotodokumentation blir bilderbok. (Bruksbilder FORSBACKA.) - 19, sept 1982, s Filmpengar till samtidsdokumentation. - 21, mars 1983, s Heideken, Carl, En ny bok. Att upptäcka vardagen. (Göte Ask, Bilder som gör vardagen synlig.) - 24, dec 1983, s Fotokurser med ADOMUS. - 24, dec 1983, s. 9, Statliga filmpengar. - 25, mars 1984, s I maj börjar ADOMUS fotokurs för museifotografer och intendenter. - 25, mars 1984, s Se även nr 157 INDUSTRIMINNESVÅRD 279 Nisser, Marie, TICCIM industriminnesvårdsåret , 1978, s. 1, Conradson, Birgitta, Blott Sverige svenska krusbär har... (Fjärde internationella industriminneskonferensen ICCIH 81.) - 16, dec 1981, s. 2 UTBILDNING 281 Nyström, Bengt, Kurs i fältdokumentation planeras till hösten. - 18, juni 1982, s SAMDOK-kurs i oktober. (Kurs i samtidsdokumentation.) - 19, sept 1982, s Boqvist, Agneta, Kurs som gav mersmak. (Kursen i samtidsdokumentation av arbetsmiljöer.) - 20, dec 1982, s Omtr på engelska i 22, juni 1983, s Kurs i Skellefteå. (Samtidsdokumentation av arbetsliv.) - 23, sept 1983, s Rasmussen, Alan Hjorth, Dansk premiär för sommarkurs. (Kurs i samtidsdokumentation.) - 23, sept 1983, s Lööw, Kje ll, Den sista kursen för den här gången. (Kursen i arbetsplatsdokumentation.) - 24, dec 1983, s Se även nr 276, 278 ARKIVVÄSEN 287 Alla dagstidningar mikrofilmas av KB. - 12, dec 1980, s DOVA - arkiven. - 17, mars 1982, s. 15 Se även nr 84, 272 FÖRFATTARREGISTER Airey, Victoria 252 Andersson, Siw 246 A:son Palmqvist, Lena 262 Appelgren, Stig 118 Arcadius, Kerstin 177, 182 Arvastson, Gösta 138 Berg, Jonas 79, 266 Berg, Kerstin, 52, 54, 65, 123, 136, 151, 190, 193, 208, 215, 229, 235 Berup, Christina 195 Boqvist, Agneta 166, 283 Burseli, Barbro 186 Cabrera, Fausto 87 Cedrenius, Gunilla 7, 24, 28, 55, 68, 109, 125, 267 Claesson, Elisabet 144 Conradson, Birgitta 19, 29, 115, 154, 280 Danielsson, Rolf 140, 184 Dyring, Eric 80 Ehrnberg, Maud 171 Ek, Sven B 67 Eklund, Karl-Johan 25 Ek-Nilsson, Katarina 220 Enmark, Romulo 218 Esbjörnsson, Estrid 180, 181 Ferrer, Julio 77 Forsberg, Claes-Göran 239 Fägerborg, Eva 145, 153 Gagge, Carl-Magnus 157 Gelotte, Göran 204 Goliger, Eva 167, 169, 173, 176 Grape, Birger 71 Haglund, Karin 260 Haglund-Rudling, Christina 219, 260 Hallerdt, Björn 69 Hansen, Kjell 261 Hedlund, Göran 272 Hedstrand, Björn 163 Heideken, Carl 275 Hidemark, Elisabet 262

9 Samdokbulletinen nr 1-25 Sidan 9 av 9 Hofrén, Erik 86 Holmquist, Kersti 238 Huebner, Ulla 75 Högberg, Lena 223 Jansson, Irene 124, 217 Jonsdotter, Malin 143, 243, 247, 253, 259 Kindblom, Inga 132 Kolsrud, Knut 70 Landahl, Kristina 174 Larsson, Anders 179 Larsson, Christer, 224 Lepasoon, Urve 194 Lindroth, Jan 228 Londos, Eva 142, 216, 218, 221 Lundin, Elisabeth 196 Lööw, Kjell 286 Metelius, Ingrid 232 Månsson, Karin 226 Nilsson, Karin 191 Nisser, Marie 279 Nyman, Åsa 84 Nyström, Bengt 139, 270, 281 Ohlsson, Eva 147 Olsson, Marianne 237 Person, Bengt-Arne 137 Persson, Margaretha 167 Pipping, Gunnar 74 Raihle, Jan 256 Rangström, Lena 234 Rapp, Maria 76 Rasmussen, Alan Hjorth 201, 285 Rentzhog, Sten 3 Rosander, Göran 1, 26, 94 Rosauder, Lennart 92 Rosell-Aström, Kristina 210 Rosengren, Annette 99, 145 Rönnstedt, Berit 222 Schnell, Jan-Bertil 155 Sigurdsson, Irene 209 Svensk, Rune 156 Szabó, Mátyás 97, 126 Söderpalm, Kristina 251, 264 Thyrring, Ulla 112 Tvengsberg, Per Martin 111 Tyrfelt, Annika 152, 244 Warfvinge, Svante 162, 230 Wintzell, Inga 168, 170, 172 Vorre, Birgit 31 Ågren, Per-Uno 88, 93 REGISTER ÖVER MUSEER OCH INSTITUTIONER Blekinge museum, Karlskrona 129, 195 Bohusläns museum, Uddevalla 140, 184, 282 Borås museum 167, 169, 175, 176, 179 The City Museum, Bristol 252 Göteborgs historiska museum 63, 138, 215, 250, 251, 252, 264 Hallands länsmuseer/museet i Halmstad 182 Hallands länsmuseer/museet i Varberg 137 Hardanger Folkemuseum 145 Hälsinglands museum, Hudiksvall 239, 243, 260 ICOM 98 Jämtlands läns museum, Östersund 134, 143, 245, 247, 253, 256, 259, 261 Jönköpings läns museum, Jönköping 141, 142, 150, 151, 216, 218, 221, 232 Kristianstads länsmuseum 132 Kulturen, Lund 192 Kumla skoindustrimuseum 181 Kungl Biblioteket, Stockholm 287 Landskrona museum 75, 146, 196 Livrustkammaren, Stockholm 234 Länsmuseet i Gävle 64, 157, 194, 212, 271, 272 Länsmuseet-Murberget, Härnösand 128, 220, 246 Marinmuseet, Karlskrona 162, 225, 230 Nationalmuseet, Köpenhamn 249 Nordiska museet, Stockholm 99, 126, 145, 150, 151, 152, 153, 154, 168, 170, 171, 172, 174, 186, 190, 219, 237, 244, 262, 267, 269, 270, 282 Nords museet, Hirtshals 83, 201 Norsk Teknisk Museum 145 Sigtuna museer, Sjöfartsmuseet, Göteborg 138 Sjöhistoriska museet, Stockholm 199, 225 Skaraborgs läns museum, Skara 5, 166 Skellefteå museum 246 Smålands museum, Växjö 191 Stiftelsen Älvsborgs länsmuseum, Vänersborg 210 Stockholms stadsmuseum 69, 209, 223, 265 Sundsvalls museum 155, 156 Tekniska högskolan, Stockholm 77, 78 Tekniska museet, Stockholm 74 Torekällbergets museum, Södertälje 136, 204 ULMA, Uppsala 84 Upplandsmuseet, Uppsala 121, 123, 124, 183, 217, 229 Victoria & Albert Museum, London 211 Väghistoriska samlingarna, Borlänge 206 Västmanlands läns museum, Västerås 147 Örebro läns museum 180 Örnsköldsviks museum 163