SKOG & MARK LEIF GW PERSSON. jaktspecial. Jag gillar att skjuta när det går fort. MAGDALENA FORSBERG: Drömmen är att bo på gården där jag växte upp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SKOG & MARK LEIF GW PERSSON. jaktspecial. Jag gillar att skjuta när det går fort. MAGDALENA FORSBERG: Drömmen är att bo på gården där jag växte upp"

Transkript

1 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN OP COMMUNICATION ANNONS MEDFÖLJER DAGENS INDUSTRI MAJ 2014 SKOG & MARK jaktspecial MAGDALENA FORSBERG: Drömmen är att bo på gården där jag växte upp SID. 8 SMARTA PRYLGUIDER TREVLIGA TILLBEHÖR FÖR SKOG & JAKT WAPNÖ GÅRD: Ett steg längre än närproducerat SID. 11 LEIF GW PERSSON Jag gillar att skjuta när det går fort XC40srE 3,7 ton Pris från SEK Abelcos succémaskiner Kvalitet - Service - Pris Ring oss på nummer så skickar vi vår nya katalog! ZL125D 3,2 ton Pris från SEK Bli delägare - daglig handel på aktietorget.se Abelco Nordic AB Bovallstrand www. abelco.se

2 2 MAJ 2014 HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN OP COMMUNICATION + LEDARE ÄGANDERÄTTEN HAR SPELAT EN CENTRAL ROLL, NÅGOT SOM MODERN FORSKNING VISAT ÄR AVGÖRANDE FÖR LÄNDERS UTVECKLING Gunnar Palme, ordförande i Sveriges Jordägareförbund Sverige är ett bra land att leva i, med högt välstånd och en väl fungerande demokrati. Vi lever i ett samhälle med rättsstat och hög tillit. Vårt land rankas regelbundet som ett av de bästa i världen. Det finns olika berättelser om den svenska framgångssagan. Men helt klart har äganderätten spelat en central roll, något som modern forskning visat är avgörande för länders utveckling. Väl definierade och skyddade äganderätter är en förutsättning för ekonomisk utveckling, utan att ha skydd för sin egendom blir det svårt att vara ekonomiskt aktiv. Äganderätten är också en förutsättning för demokratin och det öppna samhället. Vidare kan äganderätten bidra till att bevara både natur och kultur. För investeringar i, och långsiktigt ansvarsfull förvaltning av skog spelar äganderätten en helt avgörande roll. Det man äger tar man hand om väl. Äganderätten är dessutom en mänsklig rättighet, fastslagen såväl i den svenska regeringsformen som i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna samt Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna (EKMR). På papperet ansluter sig de flesta politiker till denna syn. Jag menar dock att i praktiken håller respekt- en för äganderätten på olika sätt på att undergrävas. Två aktuella frågor handlar om strandskyddet. Landets länsstyrelser driver en utvidgning av skyddet till 300 meter. Det är oacceptabelt. Samtidigt har regeringen lagt fram en proposition med otillräckliga lättnader i strandskyddet vid mycket små sjöar och vattendrag i mindre tätbebyggda områden. Sveriges Jordägareförbund jobbar hårt med att få till ett återupprättande av ägarens skydd för sin egendom. Sveriges behöver en renässans för äganderätten! GUNNAR PALME SKOG & MARK PROJEKTLEDARE: Anders Bernunger PRODUKTIONSLEDARE: Oscar Kuylenstierna PRODUKTION: OP Communication JOURNALISTER: Oscar Levy, Ofelia Graah-Hagelbäck, Henrik Harr, Anders Olow, Christian von Essen ART DIRECTOR: Sofie Olofsson TRYCK: BOLD/DNEX, Tryckeri AB, Akalla, V-TAB, Landvetter, Daily Print, Umeå OP Communication Birger Jarlsgatan 57B E-post: Tel: +46 (0) REKOMMENDERAT Skogsfastighet i Månäs, Torsby Tre skiften på Klarälvens västra sida och ett på den östra sidan. Ca 124 ha varav ca 94 ha produktiv skogsmark. Volym ca m3sk. 2 jakträtter i Månäs VVO om 5468 ha. Skogsfastighet med jaktkoja i Ambjörby, Torsby Totalt ca 120 ha varav ca 108 ha prod. skogsmark. Jämn åldersklassfördelning med totalt ca m3sk. Skog i huggningsklass G1, ca 55 ha med ca 6858 m3sk och ca 17 ha i G2 - S2 med ca 2959 m3sk. Mindre jaktkoja i liggande planktimmer med el och vatten. Jakt i Ambjörby vvo, ca 4624 ha. Skogsfastighet vid Norska gränsen, Höljes, Torsby Stor sammanhängande skogsfastighet i Aspberget. Totalt 311 ha varav 200 ha prod skogsmark. Stor del av volymen i åldern 50 år och äldre. Jakt i VVO. Skogsmäklarna Se fler fastigheter på:

3

4 4 MAJ 2014 HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN OP COMMUNICATION + HÅLLBART SKOGSBRUK Satsning på god skogsskötsel ger ett hållbart skogsbruk En långsiktig satsning på god skogsskötsel har kraftigt bidragit till att lönsamheten i det svenska skogsbruket kunnat hållas uppe. De senaste decenniernas satsning på miljövård och biologisk mångfald börjar nu också ge frukt. De senaste 30 åren har präglats av en mer eller mindre konstant realprissänkning på virkesråvaran. Under samma period har ändå avkastningen i skogsbruket kunnat upprätthållas och till och med ökat något sett per hektar. En viktig del i detta är den teknik- och metodutveckling som har ökat effektiviteten i både avverkningar och skogsvård. Mindre känt är måhända att ett förbättrat skogstillstånd på ett avgörande sätt påverkat det ekonomiska resultatet. I genomsnitt har de svenska skogsägarna kunnat öka avverkningsvolymen med mer än 1 % per år trots att den brukade arealen i det närmaste varit konstant. Det reala rotnettot per hektar har därför trots prissänkningar på virket ökat med ca 0,2 procent per år sedan En viktig anledning till att skogarna avkastar bra är den långsiktiga satsningen på god skogsskötsel, skogsvårdsinvesteringar och åtgärder för att förhindra skador på skogen. Satsningen omfattar på bland annat bättre odlingsmaterial, effektivare skogsskötselåtgärder som bättre föryngringsmetoder, röjning och gallring samt åtgärder för att hindra skador. Trots ökade avverkningar har virkesvolymerna i de svenska skogarna ökat konstant under det senaste seklet. Vad gäller virkesproduktion är tillståndet således gott; med ökad skogstillväxt, ökad avverkning och ökande virkesförråd. Skogsindustrin har fått råvara för sin tillväxt. Hur står det då till med naturvården? Brukas skogarna så hårt att naturhänsynen satts på undantag? När den nya skogspolitiken genomfördes i början på 1990-talet skedde en stor omsvängning i brukningsmetoderna. Från denna tidpunkt avsätts skogar med höga naturvärden genom formella avsättningar, frivilliga avsättningar och vid avverkning sker detta med naturhänsyn. Här kommer några exempel från södra Sverige: År 1938 fanns knappt 2 miljoner kubikmeter hård död ved i skogarna i Götaland. Idag är motsvarande siffra omkring 25 miljoner kubikmeter. Död ved är viktigt för många organismer i skogen. Under samma period ökade volymen gammal skog (120 år och äldre) från knappt 2 procent av skogsmarksarealen till mer än 5 procent idag. 5 procent motsvarar en areal av hektar. Även arealen äldre lövrik skog har ökat. En viktig anledning till den ökande andelen gammal skog är de frivilliga avsättningar som gjorts av skogsägarna under senare år. Lövandelen ökar och i genomsnitt ökar lövvirkesförrådet med drygt 3 miljoner kubikmeter per år. Detta motsvarar ungefär 10 miljoner nya lövträd per år, bara i Götaland. Det kan ta lång tid, många decennier, innan naturvårdssatsningar ger tydliga effekter på biologiska mångfalden. Förändringarna i skogsskötseln som skett är stora och detta ger goda förhoppningar inför framtiden. GÖRAN ÖRLANDER Göran Örlander,Skogschef, Södra Skog Skräddarsydda stålbyggnader för alla verksamheter Lantbruk Industri Butik & affär Fritidsbyggnader KOMPETENS, ERFARENHET OCH AMBITION - EN OSLAGBAR KOMBINATION

5 Bli medlem här jagareforbundet.se/bli-medlem eller ring I Sverige har vi ett unikt utbud av jaktbara arter och möjlighet till jakt i stort sett hela året. Svenska Jägareförbundet jobbar ständigt med att flytta fram jägarens positioner, så att vi får en jakttabell som stämmer med våra snabbt växande viltstammar. Vid senaste översynen av jakttabellen fick vi till åtta utökningar. Det är ovanligt bra i dagens Europa där en allt för vanlig utveckling är att jakten istället drabbas av inskränkningar. Men om vi ska kunna fortsätta streta mot både inhemska beslutsfattare och EU så behöver vi dig. Som medlem i Svenska Jägareförbundet får du allt det vi har åstadkommit under våra första 184 år samt Sveriges största jakttidning, försäkringar för dig och dina hundar och rabatter på allt mellan himmel och jord som du kan behöva i livet kring jakten. Välkommen till oss i Svenska Jägareförbundet

6 6 MAJ 2014 HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN OP COMMUNICATION + GENERATIONSSKIFTE Generationsskiften - knepigare än du tror Att bestämma hur man ska lämna över en jordbruks- eller skogsfastighet till nästa generation är inte så lätt som det låter. Katarina Wiklund, chefsjurist på LRF Konsult, reder ut vad som är så krångligt. En lant- eller skogsbrukares stoltaste stund borde vara när gården eller skogsfastigheten lämnas vidare till nästa generation - i verkligheten är det dock sällan en helt smärtfri process. Föräldrarna måste kanske flytta från gården där de har bott hela sina liv, syskon tycker att de kompenseras för lite, och alla är oense om hur verksamheten ska bedrivas vidare. Varför ska det behöva vara så svårt? Med dagens utbud av karriärvägar är det långt ifrån säkert att barnen vill ta över. Alla vill att gården ska stanna inom familjen, men ingen vill kanske axla ansvaret. Katarina Wiklund, chefsjurist på LRF Konsult, kallar den här delen för den känslomässiga. Den är en av tre aspekter som familjer gör klokt i att reda ut innan en generationsväxling, menar hon. De andra är den ekonomiska och den skattetekniska aspekten. Psykologiskt kan processen vara tung. Framför allt för överlåtaren som faktiskt ska släppa ifrån sig sitt livsverk. Och om det kommer in en ny brukare som ska driva och vara aktiv kan det vara lämpligt att den personen bor på gården. Så oftast innebär det att den äldre generationen flyttar. Sedan tillkommer de ekonomiska frågorna. Ska den som tar över fastigheten ha gården vid sidan om ett annat jobb, eller jobba med den aktivt? Ska man utveckla eller inte? Beroende på hur man vill driva gården är det olika modeller för överlåtelsen av fastigheten och driften, menar Katarina Wiklund. När man överför rent tekniskt sker det som köp eller gåva. Och beroende på hur övertagaren ska använda fastigheten i framtiden så kanske ett köp kan vara bäst i vissa situationer. Men om du ska ha någon annan typ av inriktning kanske en gåva är bättre. Att göra en ekonomisk affärsplan för brukandet av fastigheten framöver, är övertagarens absolut viktigaste uppgift. Utan en hållbar kalkyl bör ett generationsskifte inte genomföras. Sist men inte minst kommer skattefrågorna in, som kan vara betydliga. Dagens höga markpriser på jord- och skogsfastigheter, kopplat till relativt dålig lönsamhet, skapar en stor ekonomisk påfrestning för den som övertar fastigheten. Orkar överlåtaren med en att betala en reavinstskatt på kanske 4,5 milj om fastigheten säljs? Om man överlåter till ett vederlag under taxeringsvärdet i stället för ett köp till marknadsvärdet behöver ingen reavinstskatt betalas, men å andra sidan kanske inte köpesumman räcker för att kompensera övriga syskon? Alla dessa parametrar gör att LRF Konsult måste gå varsamt fram i frågor om generationsskiften. I dag har cirka 140 av deras rådgivare en särskilt auktorisering för att få åta sig ärenden med generationsskiften, och de måste hålla liv i den genom kontinuerlig vidareutbildning och aktivt arbete. Många jord- och skogsbrukare tycker att de här frågorna är för komplicerade och skjuter upp beslutet att överlåta, säger Katarina Wiklund. Så vi konsulter blir processledare för att få familjerna att börja tänka i de här banorna. Just den pedagogiska delen är svår, men helt avgörande, för ett lyckat generationsskifte, att få alla med på tåget och förstå bakgrunden till de beslut som tas. OSCAR LEVY Katarina Wiklund, chefsjurist på LRF Konsult Orkar den nya ägaren med en reavinstskatt på 4,5 miljoner kronor till exempel? Hela världen i en butik - Planera din semester i tid lantmäteriets kartor vandring semester på fyra Hjul detaljerade kartor för skogsutflykter och fjällturer. tryckta på Pretex, ett vattentåligt material. till jaktlaget Karta med information om fastighetsgränser, byggnader, vattendrag, vägar och stigar. alltid aktuell trycks på beställning. se indelning på kartbutiken.se kartbutiken Sveriges bredaste sortiment av kartor Besök butiken: Mäster Samuelsgatan 54, Stockholm Handla online: Annons Jaktbilaga DI.indd :24:31

7 VI HAR INGA KONKURENTER. BARA FÖLJARE. Istället för att tvista med alla som kopierar originalgripen, ser vi till att hela tiden vara bäst. Ligga längst fram och leda utvecklingen. Så när våra följare lägger tid på att kopiera oss, skapar vi nya, ännu bättre gripare. Då tjänar du pengar, inte vi på att vinna tvister. På köpet får du världens bästa grip med den allra senaste tekniken och en service ingen ens vill försöka kopiera. BESÖK # Album.se Starka varumärken i skogen! FTG tillverkar och säljer produkter för skörd och transport av skogsprodukter. Mowi, Moheda och V-kran är våra starka varumärken. Läs mer om oss på FTG Cranes AB, Industrigatan 1, Bäckefors Tfn:

8 8 MAJ 2014 HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN OP COMMUNICATION + INSPIRATION Älgjakt var en naturlig del av Magdalena Forsbergs uppväxt på landet. Som tolvåring var hon med som drev i skogen och i husets källare tränade hon luftgevär. Idag jagar hon både skogsfågel och älg och funderar på att återigen skaffa jakthund och gå med i ett jaktlag. "Min skyttekarriär började nere i källaren med ett luftgevär" För mig finns det ingen prestige i jakten alls. Jag kan inte allt men är nyfiken och villig att lära mig massor. För mig är själva upplevelsen och jakten ute i naturen det som är bäst, förklarar Magdalena Forsberg enkelt utan omsvep. Någon troféjägare är hon alltså inte utan menar att hon snarast får dåligt samvete då hon fått träff och skjutit ett djur. Under uppväxten var dock jakt en naturlig del av vardagen och som barn följde hon med sin pappa på jakt i skogen. Jag gillar tanken på att man sliter och släpar för att få ordentlig mat på bordet. Dessutom vet man var köttet kommer ifrån då man själv jagat. Vetskapen om att djuret levt i frihet gör att det känns bra. Jakten på fjället Själva skyttekarriären började i källaren i barndomshemmet där Magdalena Forsberg övade med sitt luftgevär. Vid 20 års ålder tog hon examen med hagelbössa och började jaga småvilt, 2002 tog hon högviltsexamen. Under åren som gått har hon mest jagat fågel uppe på fjället vilket hon verkligen uppskattat. Familjen hade två jakthundar (Vorsteh)under arton år som gärna följde med på en jakttur. Samspelet med hunden var en fantastisk upplevelse som jag verkligen uppskattade och det finns tankar på att familjen åter ska bli med hund. Det vore också kul att ta med sig barnen och dela jaktupplevelsen med dem. Njuter av att vistas ute i naturen Att Magdalena Forsberg trivs ute i naturen är förmodligen ingen nyhet och hon ser också till att vistas i skog och mark dagligen då hon tränar. För tillfället hinner hon inte med jakt lika mycket som innan hon blev mamma, men det finns planer på att satsa mer på jakt framöver och intresset är fortsatt stort. Jag älskar att vara ute i naturen, det ger energi samtidigt som det är avstressande. För mig funkar det som meditation. Jag tycker också om att gå på skogsinspektionsturer för att se att ägorna mår bra. Drömmen är att bo på gården där jag växte upp, fortsätter hon med osviklig energin i rösten. Många järn i elden Att ligga på latsidan är inte Magdalena Forsbergs grej och hon är ständigt aktuell med föreläsningar, arbete med Hello Sweden, styrelsearbete, tv-produktion samt arbete med den egna skogen och gården. Utöver allt detta har hon siktet inställt på att lära sig skjuta bra med hagel vilket tidigare inte varit förenligt med hennes skidskyttekarriär. Jag ser fram emot att få mer tid över för jakten och jag börjar känna suget efter att få vara med i ett jaktlag, avslutar Magdalena Forsberg bestämt. OFELIA GRAAH-HAGELBÄCK Foto: Cancerfonden "JAG GILLAR SJÄLVA TANKEN PÅ ATT MAN SLITER OCH SLÄPAR FÖR ATT FÅ ORDENTLIG MAT PÅ BORDET." En bild från när Magdalena blev ny ambassadör för Cancerfonden i september förra året. Swepoint Högkvalitativa hundpejar TOPPTESTADE ÖVERLÄGSNA Överlägsen räckvidd jämfört med Astro och andra radiopejlar Marknadens mest känsliga GPS A-GPS Uppdatering var 3:e sekund av hundens position Extern och intern GSM-antenn Ny programvara, uppdateras via mobila nätet Låg strömförbrukning Laddningsbara AA-batterier Glasfiberarmerat hölje Vattentät Överlägsen räckvidd Passar alla hundar Tel pointerjakt.se Följ oss på FB. Nyheter och information. pointerjakt

9 SVENSK KVALITET, UNIK KOMFORT OCH LÅNG LIVSLÄNGD UPPLEV COMFORT LINE HYTTDÄMPNINGS- SYSTEM Skotare och skördare för framtidens skogsbruk Våra skotare och skördare uppfyller alla behov från lättare gallring till tuff slutavverkning i ditt skogsbruk. Vi erbjuder dig svensktillverkade produkter av högsta kvalitet med den senaste tekniken, ett väl utbyggt servicenät samt ett kompetent och trevligt bemötande. KONTAKTA DIN ÅTERFÖRSÄLJARE FÖR MER INFORMATION Vi kan skog och lantbruk och hjälper dig gärna Välkommen in på något av våra 462 kontor runt om i hela Sverige. handelsbanken.se/skogochlantbruk Handelsbanken Skog och lantbruk

10 10 MAJ 2014 HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN OP COMMUNICATION + LÖNSAMT SKOGSBRUK En välskött skog är en lönsam skog I Sveriges vackra skogar gömmer sig mycket stolthet, historia och kärlek. Vi svenskar har en lång tradition av att nyttja våra skogar till promenader, svampplockning och jakt. Skogsnäringen har också varit och är viktig för vår ekonomi. Av den som driver skog krävs stor kunskap, noggrann planering och mycket tålamod. Det första och viktigaste steget som skogsägare är att skapa en målsättning, vad vill du få ut av din skog? Därefter gäller det att ställning till om du har tid och råd att vara en aktiv skogsägare. En aktiv skogsägare lägger ner mycket tid på såväl rullande skötsel som röjning och gallring som långsiktig planering. Skogen blir vackrare om den sköts om väl, men ännu viktigare är att man får raka grova stammar som lämpar sig bättre för avverkning. Enligt Stora Enso kan man räkna med att en välskött skog ger 60,000 kronors högre vinst per hektar än en misskött skog. För en normalstor skogsfastighet motsvarar det ungefär 2,5 miljoner kronor. Gör en plan! Det kan vara svårt att veta var du ska börja som aktiv skogsägare och om du har rätt kompetens och finansiella förutsättningar att sköta om skogen på bästa sätt. Till att börja med bör du därför utforma en skogsbruksplan, så att du får en överblick över vad som krävs. Du måste till att börja med förstå vilka insatser som krävs, och i vilken ordning det ska göras. En skogsplan bör också innehålla detaljerade planer om vilja trädsorter du vill satsa på. Många skogsägare idag väljer att satsa på virke och energi snarare än massa och papper. Framtiden kan ligga där och i sådana fall bör du ha med det i din planering. Som skogsägare är du en slags företagare, och ett framgångsrikt företag måste ha benkoll på sina tillgångar, hot och möjligheter. Och inte minst planera för framtiden, vem ska till exempel sköta skogen i framtiden? När någon tar över skogen Det är inte ovanligt att skog går i arv från generation till generation. Men för att du inte ska råka ut för några finansiella eller andra fallgropar gäller det att planera för ett smart skifte. Till att börja med är det viktigt att försöka samla alla berörda vanligen samtliga familjemedlemmar så att alla är överens om vad som ska göras. Därefter bör en noggrann inventering och värdering av skogen ske av en utomstående. Allt det här tar tid, så det är en bra idé att börja ett par år innan skiftet ska ske. När skiftet väl sker är det många juridiska områden som ska tas hänsyn till, familjerätt, fastighetsrätt och skatterätt. Experter brukar ge rådet att inte samäga en enskild ägare blir enklare både finansiellt och för familjerelationen. ANNE MARGRETHE MANNERFELT Vi vill se fler jägare i våra marker! Stora Enso Skog vill i samarbete med Bergvik Skog skapa fler jakttillfällen och vi erbjuder nu olika upplåtelser av jakt. Jaktupplåtelserna är i huvudsak belägna i Värmland och Dalarna och finns i följande former: Upplåtelser av jaktområden som innefattar all jakt Jakträtter i Viltvårdsområden Platser i befintliga jaktlag Upplysningar om jaktupplåtelserna hittar du på vår hemsida

11 + HÅLLBART LANTBRUK HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN OP COMMUNICATION MAJ Wapnö Gård har seglat upp som ett av Sveriges mest hållbara lantbruk. Samtidigt håller de också god lönsamhet. Nu berättar Lennart E Bengtsson, vd på Wapnö Gård, vad som är nyckeln bakom deras framgång. Vi har en storskalig primärproduktion för att kunna vara småskaliga i livsmedelsproduktionen, säger han. Härproducerat på Wapnö Gård Att pressa maximala skördar ur allt tröttare jordar är inget recept för framtiden. I stället har hållbarhet blivit ordet på allas läppar. Men vad innebär det egentligen? Och hur får man det att gå ihop med en god lönsamhet? Wapnö Gård i Halland är inte bara en av Sveriges största gårdar, de har också tagit ett nytt grepp på hållbarhet i stället för närproducerat sysslar de med härproducerat. På Wapnö Gård finns ett eget gårdsmejeri, spannmåls- och grönsaksodlingar, eget nötkött, restaurang, saluhall, biogasanläggning, hotell samt snart även ett eget slakteri. Vi hade hållit på med närproducerat sedan 1998, men så småningom började i princip alla kedjor stämpla sina produkter som närproducerade. Då kände vi att det behövdes något nytt. Vi registrerade och lanserade då härproducerat. Begreppet härproducerat betyder att förädling och råvara finns på en och samma plats. Det innebär helt enkelt att vi tar bort minst ett till transportled, inom kött, mejeriprodukter, grönsaker men också i vår restaurang. Allting förädlas och produceras på samma plats, säger Lennart E Bengtsson. Vad är utmaningen med att ha ett stort hållbart jordbruk och samtidigt hålla en god ekonomisk lönsamhet? Alla pratar om kretslopp. Vi har ju vårt eget med biogasanläggningen som producerar förnyelsebar energi och maten som produceras räcker inte bara till oss på gården utan till många stadsbor som har krav på smak och miljö. Samtidigt måste vi komma till Stockholm med våra varor för att det är trots allt affärerna vi tjänar pengar på. Vi kan aldrig bygga ett kretslopp som täcker hela vägen dit. Det måste vi acceptera. Men nyckeln är att vi håller en storskalig primärproduktion för att kunna vara småskaliga i livsmedelsproduktionen. Jag har läst att ni odlar okonventionellt, vad innebär det? Vi är inte helt klara med vilket odlingssystem som är bäst, ekologiskt eller konventionellt. Ofta ställs dessa två emot varandra men vi ser att det finns en tredje väg som är lite smartare än dessa två och ger mindre fältspill och färre insatser per producerad enhet foder eller mat. Vi testar detta på en del av vår åkermark och det är en uppgradering av en konventionell odling till Wapnöodlat, eller som vi också kallar det okonventionellt. Enligt vår erfarenhet bör det finnas en kombination av odlingssystem för att nå det långsiktigt hållbara lantbruket. OSCAR LEVY

12 Vi tänker helhet för din enkelhet Vi vill göra det så enkelt som möjligt för dig som skogsägare. Därför erbjuder vi en helhetslösning där vi tar hand om allt från planering och redovisning till skogsvård och avverkning. Du får en personlig skogsförvaltare som blir expert på just din skog. Tillsammans med dig tar vi sedan fram en långsiktig plan för hur vi på bästa sätt tar hand om din skog och skapar god lönsamhet. Nya Alstor 821 Kontakta oss för demonstrationskörning Tel

13 + SKOGSFASTIGHETER HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN OP COMMUNICATION MAJ Att tänka på vid investering i skogsfastigheter Ska du investera i en skogsfastighet? Då finns det ett antal saker som kan vara bra att tänka på. Nedan följer en praktisk checklista. Bonitet, skogsavdrag och skogsbruksplan. Listan på saker att tänka på som skogsägare kan göras lång. Ska du genomföra en skogsfastighetsaffär är det samtidigt inte bara en ekonomisk affär. Jordoch skogsfastigheter representerar ofta även traditioner, kulturhistoria och en mängd känslomässiga värden. En skogsfastighet behöver inte vara ett boende som byter ägare. Det handlar om ett helt företag som får en ny ägare. Det är också därför alla som förvaltar och äger skogsfastigheter automatiskt blir näringsidkare. Samtidigt räknas förstås inte din privatbostad som en näringsfastighet. Vid beskattningen ska du därför redovisa privatbostaden, det vill säga småhus som är inrättade till bostad åt en eller två familjer med tillhörande tomtmark, inom inkomstslaget kapital. Övriga byggnader och delar av din skogsfastighet räknas som näringsfastighet och ska därför redovisas i inkomstslaget näringsverksamhet. Skog och mark eller skogsmark? Att köpa en skogsfastighet innebär att du betalar för två saker: Dels själva skogen men också marken som den står på. Dessa värden hänger samman genom att markens kvalitet är avgörande för hur snabbt träden kan växa. Boniteten, skogsfastighetens virkes- producerande förmåga, spelar en viktig roll för hela fastighetens värde. Boniteten styrs av fuktigheten, klimatet och jordmånen. Mark som inte kan hysa skog, till exempel myr, vattendrag och berg, kallas impediment och sänker genomsnittsvärdet på fastigheten, men kan utnyttjas på andra sätt. Ett vattendrag kan exempelvis nyttjas som inkomstkälla genom att du hyr ut fiskekort. Skogsavdrag och skogsbruksplan Skogsavdraget är något du som skogsfastighetsägare kan utnyttja vid köp, byte, fastighetsreglering eller liknande förvärv. I dag gäller följande regler för utnyttjande av skogsavdrag: För fysisk person är avdragsutrymmet 50 procent av anskaffningsvärdet för skogen inklusive skogsmarken. Den avdragsgrundade skogsintäkten räknas som hela beskattningsårets intäkt från upplåtelse av avverkningsrätt, 60 procent av intäkterna för leveransvirke och 60 procent av värdet av virkesuttag för eget bruk eller för användning i en annan förvärvskälla. Vid beräkning av kapitalvinst i samband med försäljning av fastigheten ska skogsavdrag återföras till beskattning. För att lättare göra uträkningen av skogsavdraget men också för att få fram ett planeringsunderlag för skogsbruket är det viktigt att göra en skogsbruksplan. En sådan innehåller en beskrivning om hur skogen ser ut i varje separat avdelning med bonitet, trädslagsfördelning, virkesförråd, ålder, huggningsklass och så vidare. Hur mycket skog får du avverka på din fastighet? Har du en produktiv skogsarsenal om 50 ha eller mer måste minst 50 procent av den ytan bestå av skog som är äldre än 20 år. Har du mindre än 50 ha produktiv skogsarsenal gäller ingen restriktion. Källa: Areal Fastighetsförmedling och rådgivning för jord- och skogsbruk (www.areal.se). OSCAR LEVY FÖR ETT TAG SEDAN HÖJDE VI PRISET PÅ TIMMER. NU KAN DU FÅ ÄNNU BÄTTRE BETALT. CERTIFIERA DET. Passa på att utnyttja prishöjningen. Kontakta våra virkesköpare telefonnummer finns på moelven.se eller ring direkt på Är timret certifierat får du dessutom en extra bonus. Det räcker med ett möte där vi går igenom förutsättningarna. Sedan sköter vi resten och du kan direkt börja leverera certifierat timmer. Vill du få vårt nyhetsbrev anmäl dig på moelven.com/nyhetsbrev.

14 SKANDINAVISK KONSTRUKTION SKANDINAVISK KONSTRUKTION SKANDINAVISK KONSTRUKTION SKANDINAVISK KONSTRUKTION SKANDINAVISK KONSTRUKTION SKANDINAVISK KONSTRUKTION 14 MAJ 2014 HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN OP COMMUNICATION + MASKINGUIDE 1. John Deere Gator - Kul att köra. Praktiska att använda.vilka dina planer än är och oavsett hur tuff terrängen är. Med sin innovativa teknologi och ultrastarka komponenter, kommer du att bli förvånad över den råa kraften i Gator XUV 855 4x4 PS Diesel. Traktor 3. Nyutvecklad hybrid minigrävare. Transport till från arbetsplats med diesel, enkel omkoppling till eldrift. Första exemplaret sålt till Borrsvängen AB i Bålsta. Minigrävare El/diesel drift Hammarhydraulik Vikt 1254 kg Bredd 710 mm Längd 1340 mm Elmotor 3fas 380V 16 amp 7,5 Kw Dubbel kugghjulspump 2x10l/min Yttre hydraulflöde 20l/min Max hydraultryck 190 bar 2. Plandämpare Komforthöjare i skogsmaskinen. Sittabs plandämpare LP har ett kompakt, lågprofilutförande och är konstruerad för att tåla höga laster utan glapp. Konstruktionen bygger på fyra långa linjära kulrader som medför en stabil och totalt glappfri produkt. Plandämparen eliminerar horisontella skakningar och vibrationer i de flesta typer av maskiner. Dämpningen är justerbar i 6 nivåer och kan även blockeras helt. Enhetens slaglängd är ±40 mm. KONTAKTA OSS FRAKTFRITT vid köp över 3.500:- KO ON HUGGARVAGN SV60/GL47 PROVKÖRDA OCH KLARA MED OLJA I SYSTEMET FÄRDIGMONTERADE FRAKTFRITT SV60/GL :- SE KLIPP PÅ KO ON ELKLYVAR 13-HK :- Tryckkraft 7 ton Ställbar klyvlängd cm Fyrklyvskniv (klyv i 2- eller 4 delar) Levereras med tanken fylld med hydraulolja Styrning på cylinder ROBUST OCH ENKEL KONSTRUKTION! KO ON GRÄVAGGREGAT TRAKTOR LEVERERAS MED 3-PUNKTSFÄSTE OCH SKOPA! KO ON PALLGAFFLAR & SKOPOR Trima- eller Eurofäste SMIDDA GAFFLAR! Maxlast: 6 ton Räckvidd kran 4,7 m Lyftkapacitet vid 4,7 m: 300 kg Ekipaget på bilden är extrautrustat med vinsch STORT URVAL OCH DEN BÄSTA SERVICEN! 26-LW :- PRIS FRÅN 3.990:- Modell från 1,25-2,40 m UPPSAMLINGSBORD FYRKLYVSKNIV FASVÄNDARE KO ON TIPPVAGN ATV 1,5 TON SE KLIPP PÅ KLYV UPP TILL 70 CM! 23-TV15ATV :- Maxlast 1,5 ton KO ON Vikt 575 kg Hydrauliska stödben GEDIGEN KONSTRUKTION MED EGEN PUMP OCH TANK! FIN GEOMETRI OCH BRA GRÄVDJUP! ATV-KLIPPARE 35-VKMATV Arbetsbredd 1,15 m Vikt 230 kg Klipphöjd mm 13 hk motor Handske till kulkoppling SE KLIPP PÅ Tillbehör: Förhöjningslämmar Höjd 30 cm Vikt 27 kg 2.750:- 35-VKMATV :- Arbetsbredd 1,15 m Klipphöjd mm Slagor 16-JPF15 PRIS FRÅN 3.750:- Maxlast 1,5-2,5 ton 26-ETE20 Trima- eller Eurofäste (ETE12 endast Euro) PRISER SOM TÅL ATT JÄMFÖRAS! SVERIGES BÄSTA PRIS - MARKNADENS BÄSTA KÖP! Moms tillkommer. Exp avg 99:-. På vissa varor tillkommer lastemballage 70:- och ev. montering. För utförliga köpvillkor, läs mer på Kellfri.se. Med reservation för eventuella tryckfel. FINANSIERINGSLÖSNING Dela upp din betalning! Ring så berättar vi mer!

15 SUZUKI TERRÄNG HJULINGAR GEDIGNA KVALITETSMASKINER För hårt jobb i skogen är det Suzuki som gäller. Gör som tusentals andra nöjda skogsägare och bli en Suzuki-kund. Just nu har vi extra glada vårpriser på hela Suzukis sortiment. Besök din lokala handlare som du hittar på KGK Motor tillhandahåller branschens bredaste tillbehörssortiment till ATV. Vi har allt från helikoptervagn till keps. Vad behöver du? Besök och bläddra i tillbehörsbroschyren eller plocka upp den hos din handlare. SUZUKI FÖRMODLIGEN VÄRLDENS BÄSTA ATV MARKNADENS EFFEKTIVASTE KABELGRÄVARE HJULSÅG 16 CM MED BOBCAT A770, SÅGAR 2-3 M/MINUT I TJÄLE OCH ASFALT. SAMMA MASKIN FYLLER IGEN, FRÄSER OCH SOPAR, BARA ATT BYTA REDSKAP. FRÅN NORR TILL SÖDER FÖRSÄLJNING & SERVICE CE-MÄRKTA MASKINER RESERVDELAR INOM 24 TIM STOCKHOLM KRISTIANSTAD MALMÖ GÖTEBORG

16 Träffa rätt direkt! Svensktillverkat kvalitetsfoder Yrkesjägarnas val Kartor till GPS och smarta telefoner På hittar du detaljerade kartor för din GPS eller din mobiltelefon. App för ios eller Android ingår! Vi har naturligtvis även GPS mottagare och actionkameror från Garmin. MapStore är ett varumärke inom Cartesia GIS AB. Cartesia är marknadsledande i Sverige inom verksamhetsnära Geografisk IT. Vi skapar långsiktiga förbättringar för företag, miljö, samhälle och människor.

17 + SVENSKA JÄGARFÖRBUNDET HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN OP COMMUNICATION MAJ Ingen jakt utan Jägareförbundet Det svenska jaktintresset är större än någonsin, och tillströmningen av nya jägare är god bland unga och kvinnor. Svenska Jägareförbundet lägger grunden för att jakten ska vara så fri som möjligt. Jakt har blivit coolt. Sammanstrålande tidstypiska trender, som att äta ekologiskt och närproducerat, värna om djurhållning och vistas mer i naturen, driver intresset för jakt framåt igen. Under 2013 tog personer jägarexamen, vilket är fler än någonsin tidigare och en ökning med 10 procent från föregående år. På Svenska Jägareförbundet ser man en god medlemstillströmning, samtidigt som man vill nå ännu fler av de yngre jägarna. I dag är 60 procent av alla jägare medlemmar, närmare Det pågår en generationsväxling där många äldre slutar jaga, samtidigt som de yngre inte känner till våra medlemsförmåner, säger Oscar von Stockenström, marknads- och medlemschef på Svenska Jägareförbundet. Han framhåller Jägareförbundets självklara roll som jägarnas språkrör i samhällsdebatten där man driver sina frågor ända upp på EU-nivå. Jägareförbundet har traditionellt en stark roll som opinionsbildare, vilket många yngre kanske inte känner till. Vårt arbete har resulterat i att svensk jakt är fri från detaljregleringar, och att vi har världens mest generösa regler kring löshundsjakt. Dessutom organiserar vi trafikeftersök varje år till följd av viltolyckor, vilket är en stor samhällsinsats. Ett medlemskap kostar 600 kronor (300 kronor utan tidning) och inkluderar försäkringar, rabatter och en prenumeration på tidningen Svensk Jakt. För ungdomar mellan 18 och 25 kostar det 300 kronor. Oscar von Stockenström ser en viss hemvändartrend, samtidigt som andelen kvinnliga jägare ökar. Jägareförbundet har också fått sin allra första kvinnliga länsordförande. Det är fantastiskt roligt, och en positiv utveckling. Vi ser också att den växande vildsvinsstammen har gjort jakten generellt mer tillgänglig för yngre. Vildsvinen förökar sig snabbt och man får jaga dem året runt. CHRISTIAN VON ESSEN FEM FRAMGÅNGAR I jakten på nya medlemmar fokuserar Svenska Jägareförbundet i år på att kommunicera 5 framgångar som jägarna i Sverige har att tacka förbundet för: 1. LÖSHUNDSJAKTEN - Sverige har tack vare Svenska Jägareförbundet världens mest generösa regler. 2. JAKTTABELLEN - vid senaste översynen fick man åtta utökningar istället för inskränkningar på jakten. Det är unikt i Europa. 3. SAMHÄLLSNYTTAN - bland annat genom trafikeftersök vid vilttrafikolyckor. 4. FRIHET UNDER ANSVAR - lagstiftning fri från detaljregleringar. 5. ARBETET MED EU - Jägareförbundet tar ofta striden med EU i jakt-, miljö- och vapenlagstiftningsfrågor. Oscar von Stockenström, marknads- och medlemschef på Svenska Jägareförbundet.

18 18 MAJ 2014 HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN OP COMMUNICATION + INSPIRATION Leif GW Persson: En bra råttjakt är inte dumt Den ständigt aktuelle professorn, författaren och Tv-personligheten är inte bara en fena på att lösa brott. Visste du att Leif GW Persson också tillbringat omkring dagar på jaktstigen? Och i vår leder han Historieätarna-profilen Lotta Lundgren till sin jaktlicens i programmet Lotta och Leif på jakt. Nu avslöjar professorn varför jakten varit och är en sådan central del av sitt liv. Jag började skjuta när jag var fem år gammal, säger han. För boken Gustavs grabb hyllades han för jakten efter sin historia. Men större delen av sitt liv har Leif GW Persson varit på jakt efter annat. Älg, kronhjort, dovhjort, rådjur, vildsvin och råttor Jag gillar all typ av jakt. Råttor? Ja, en bra råttjakt är inte dumt. Man går ner i ladugården och sitter i mörkret och väntar med bössan. Det finns alltid en uppsjö av dem och somliga kan vara stora som taxar. Det är inte att förakta. I källaren till varuhuset Harrods i London anordnades The Annual Harrod Rat Shoot. Det var en exklusiv jakt som bara kungligheter bjöds in till. Man har speciella vapen och kläder, som till exempel råttfärgade rockar. Tyvärr har jag själv aldrig blivit inbjuden. I stället arrenderar GW jakt i Sörmland utanför Gnesta. Här på de hektaren finns älg, kronhjort, dovhjort, rådjur, vildsvin och 204 stycken jakttorn. Vad är tjusning för dig att sitta och frysa på pass? Eftersom jag haft problem med min höft har det blivit mycket pass de senaste åren. Men jag fryser aldrig. Det finns bara dåliga kläder, som man säger. Nu ska jag operera höften och hoppas bli rörlig igen. Det har känts som en violinist som bara får spela med tumvantar nu får jag förhoppningsvis ta av mig dem. Då ser jag framemot att

19 HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN OP COMMUNICATION MAJ Leif GW Persson Lotta och Leif på jakt startar våren 2014 i SVT. FOTO: JANNE DANIELSSON/SVT smygjaga vildsvin och hjort, vilket kräver förflyttningar. Hur viktig är naturupplevelsen när du jagar? Det är den fenomenala delen, att byta miljö och få tillfälle att varva ner. Det är då man finner lugnet och det är ofta också här som jag sitter och klurar på något manus, forskning eller liknande. Det passar helt enkelt väl ihop med intellektuella aktiviteter. Det är också därför jag kunnat jaga så pass mycket. Det och att jag har haft resurserna till det. När började du jaga och hur ofta jagar du? Det började när jag var fem år gammal och sköt på småfåglar med luftgevär. När jag var åtta år hittade jag ett salongsgevär nere i Bohuslän där familjen hade köpt ett ställe. Det var ju spänningen FAKTA LEIF GW PERSSON ÅLDER: 69 år. FAMILJ: Tredje hustrun Kim och barnen Patrik, Malin, Hedda, Julia, Klara och August. BOR I: Våning i Stockholm och hus i Sörmland. ÄR SJÄLV: Professor i kriminologi, författare, krönikör, mediaprofil. AKTUELL MED: Lotta och Leif på jakt en webbtv-serie om 10 avsnitt som sänds på SVT Play där Lotta Lundgren tar sin jaktlicens under uppsikt av Leif GW Persson. När jag tänker efter har jag nog tillbringat dagar på jaktstigen inkarnerad på något sätt och jag tror kanske inte att jag skulle ha börjat jaga i dag om jag inte gjort det då som liten. Som mest jagade jag i 20, 30 och 40-årsåldern. Då kunde det bli så mycket som mellan dagar per år. I dag jagar jag mellan dagar per år, främst är det höften som tvingat mig att dra ner på det. När jag tänker efter har jag nog tillbringat dagar på jaktstigen. Det är ungefär lika mycket som jag sovit. Föredrar du någon speciell typ av jakt? Nej, jag gillar all jakt. Jag säger som min pappa: Den bästa jakten är alltid den som precis ska börja. Det är just det som är själva kärnan. Förväntningarna. Att du inte vet vad som kommer att ske. Det är få mänskliga aktiviteter som är på det viset. Vad använder du för vapen och sikte? Jag har alla vapen som är tillåtna, och använder sikten som är anpassade för tillfället. Jag har alltid tre till fyra sikten med mig och jag gillar att skjuta när det går fort, därför väljer jag ofta trånga passager då djuren kommer farande som kanonkulor. Ett rejält kikarsikte med stor förstoring och bra ljusvärden, i mitt fall en Zeiss 3-12, använder jag när jag skjuter på långt håll och/eller i dåliga ljusförhållanden. Men sitter jag på pass är den mest till besvär. Vad ser du mest framemot jaktsäsongen 2014? Det har varit givande att utbilda Lotta Lundgren och hjälpt henne att ta sin jaktlicens. Hon har varit mycket duktig och vi har jagat både hjort och vildsvin. Jag ser fram emot att vidareutbilda henne. Sedan ser jag framemot att vara värd här ute åt alla trevliga människor som kommer och jagar med mig. En fin harjakt med stövare står också högt på agendan. OSCAR LEVY

20 20 MAJ 2014 HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN OP COMMUNICATION + JAKT MED PILBÅGE Anders på Scanbow.se Sveriges mest kompletta bågskyttebutik berättar här varför jakt med båge kan liknas vid jaktens flugfiske, om chanserna att jakten kommer tillåtas i Sverige och hur han skulle introducera Leif GW Persson till pilbågsjakten. Jaktens flugfiske Jakt med pilbåge är inte tillåtet i Sverige i dag, men i flera länder runt omkring oss är den det. Samtidigt ligger en ansökan om att jakt med pilbåge ska tillåtas i Sverige hos Naturvårdsverket. Vad är chanserna till att det kommer tillåtas? Som jag ser det är chanserna mycket stora, jaktformen fungerar väl i en modern viltförvaltning och tål mycket väl att jämföras med kul och hagelvapen. Tittar man på grannländer som Finland, Åland och Danmark vilka har reglerat jakten i modern tid och som visar att jakt med pil och båge inlemmas mycket väl i en modern viltförvaltningsmodell. Dessa länder har en starkt växande andel jägare som också väljer pilbåge som jaktmedel av varierande skäl. Danmark rapporterade på ett Europeiskt bågjaktmöte i början av april att man dubblerat antalet utövare bara de senaste två åren. Vidare ökar jakt med pil och båge stort internationellt, I Nordamerika räknar man ca 4.5 miljoner bågjägare som fäller över en miljon hjortar per jaktsäsong. De senaste nationerna i Europa som reglerat bågjakt är Vi siktar på att fälla en stor sextaggare var med många år på nacken och som har det bästa bakom sig. Estland och Bulgarien, berättar Anders. Vad är de stora skillnaderna med att jaga med båge eller gevär? Jakt med pilbåge kan nog liknas vid jaktens flugfiske, med sin närhet till och ett behov av god insikt i naturens och viltets beteende, väder och vind och andra parametrar som påverkar jakten samt de många timmar som tillbringas i skogen observerandes vilt och dess beteende för att till slut kunna lägga en sadel eller stek i frysen. Avstånden vid jakt med pilbåge är förhållandevis korta, ungefär samma avstånd som vid jakt med hagelvapen är effektiva, det vill säga cirka meter. Internationella studier visar att bågjägaren använder cirka 10 gånger mer tid i skogen per fällt vilt. Moderna pilbågar är mycket effektiva och med det så kallade compoundsystemet ger de hög skottverkan och precision. Leif GW Persson har sagt att han jagat med allting förutom pilbåge. Om du skulle introducera honom för denna jaktform hur och var och vad skulle ni då jaga? Vi får nog börja med en introduktionskurs i bågskytte, en bra anpassad pilbåge och ett par månaders övningsskytte följt av en kompletterande speciell bågjägareutbildning. (du hittar dessa under En rådjursjakt i Danmark vore nog upplyftande för både honom och mig. Rådjuret är ett fantastiskt utmanande vilt med mycket bra sinnen. Vi siktar på att fälla en stor sextaggare var med många år på nacken och som har det bästa bakom sig. Med tanke på Leif GW:s stora erfarenhet av jakt bör han ju kunna välja pass på egen hand. OSCAR LEVY PRENUMERERA NU! GODS & GÅRDAR SVERIGES VACKRASTE HEM 12 nr + MANSCHETTKNAPPAR 599:- PORTOFRITT! SVARSKORT Svara redan i dag! JA TACK! Jag vill prenumerera på 12 nr av Gods & Gårdar för endast 599 kr (ordinarie butikspris 959 kr). Dessutom får jag ett par fi n a manschettknappar från Skultuna (värde 498 kr) utan extra kostnad. Totalt sparar jag 858 kr! Kampanjkod: GOD JA TACK! Jag vill prenumerera på 3 nr av Gods & Gårdar för endast 129 kr (ordinarie butikspris 240 kr). Jag sparar 111 kr! Kampanjkod: GOD NAMN ADRESS POSTNR TELEFON/MOBIL ORT 12 nr Värde 959: Gods & Gårdar är ett exklusivt livsstilsmagasin som kretsar kring herrgårdslivet och bevarandet av vårt kulturarv. Vackra hem, utvald design, shopping, mat & dryck ingår liksom antikt, jakt, bjudningar, mode och kungligt. DU FÅR Värde 498: Skultuna MANSCHETTKNAPPAR Du får ett par eleganta manschettknappar i modellen Crown. Dessa guldpläterade knappar i Royal Blue färg passar bra såväl till vardag som fest. Diameter: 17 mm. Levereras i en fin presentask. Värde 498 kr. Skultuna är ett av världens äldsta och fortfarande aktiva mässingsbruk, som grundades 1607 av Karl IX. E-POST (uppge kod) Eller ring kundtjänst: Erbjudandet gäller t o m och endast nya prenumeranter i Sverige. LRF Media AB lagrar kunduppgifter för att kunna fullgöra kundrelationer och lämna förmånliga erbjudanden om egna och andras produkter. Genom att fylla i e-post och mobilnummer ger du LRF Media AB tillåtelse att kontakta dig med förmånliga erbjudanden. För kontroll, rättelse eller anmälan om spärr av personuppgifter, kontakta LRF Media AB, Box 78, Torsby, tel: Tidningen ges ut av SVARSPOST TORSBY WEBBSVAR BETALAR PORTOT FRANKERAS EJ 4201

21 Skog&Mark 252x177 mm.pdf :27:32

22 22 MAJ 2014 HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN OP COMMUNICATION + JAKTFILMER Jaktfilm måste göras rätt När yrkesjägaren Thomas Ekberg började göra jaktfilmer i början av 90-talet tillsammans med fotografen Mikael Jägare var de i princip ensamma inom gebitet. I höst drar de igång den femte säsongen av programmet Jaktlust, en serie som har gjort mycket för att inspirera dagens våg av egenfilmade jaktäventyr. I Volvos uppmärksammade reklamfilm med Zlatan Ibrahimovic skildras jakt så snyggt att till och med icke-jägare känner suget ut i vildmarken. Och nu när snart sagt alla har en filmkamera i mobilen har utbudet av egenproducerade jaktfilmer på nätet ökat. Men enligt branschveteranen Thomas Ekberg, som nu gör femte säsongen av Jaktlust för TV4, är det viktigt att filmandet görs på rätt sätt. Annars förlorar hela jägarkåren på det. Thomas Ekberg, med bas i Tjällmo norr om Linköping, slog sig ihop med Mikael Jägare i början av 90-talet för att göra jaktfilm. Sedan dess har de gjort över 100 filmer och ännu fler tv-program, både för egen räkning och på upp- Thomas Ekberg drag av bland annat Jägareförbundet och TV4. Tv-serien Jaktlust har just avslutat sin fjärde säsong på TV4, och den femte börjar i höst på nystartade kanalen TV12. Det blir ett mycket bättre fokus på jakt att hamna där, menar Thomas. Bättre sändningstid, troligen kring 20-21, fler tittare och en kanal som passar oss bättre. Troligen kommer det att gå på måndagar från mitten av november. Precis som i Thomas och Mikaels övriga filmer består Jaktlust inte främst av högoktaniga jaktsekvenser. Det fälls alltid djur, men fokus ligger på saker som förberedelser, utrustning och spårning, samt tips om allt från hur man hanterar och tillagar byte till hur man plåstrar om en sårad hund. Det är helt osminkat allting, berättar Thomas. Det är precis som en vanlig jaktdag för oss. Men vi jobbar också väldigt hårt med jaktetiken, som genomsyrar hela vår produktion. Vi vill ju hjälpa till att öka intresset för jakt. Om vi skulle framställa det som en machogrej där man skjuter på allt som rör sig, skulle vi tappa i trovärdighet gentemot allmänheten. Den inställningen är även något som Thomas och Mikael poängterar när unga jägare hör av sig och ber om tips när de skapar sina egna filmer. Till skillnad från i Zlatans reklamfilm nedläggs dock byte i Jaktlust, och alla sorters djur blir föremål för urtagning och styckning. Lika men ändå olika bidrar bägge typerna av jaktfilmer till att förmedla en mer nyanserad bild av jakten och dess kulturbärande roll i samhället, menar Thomas Ekberg. Vi är ju alla jägare och samlare från första början, men de flesta av oss lever ganska långt ifrån den kopplingen idag. HENRIK HARR THOMAS EKBERG YRKE Yrkesjägare och jaktfilmsproducent VERKSAMHET Entreprenadfirma inom jakt och viltvård sedan 22 år tillbaka med fokus på jaktarrangemang och kursverksamhet. Driver även en godkänd vilthanteringsanläggning MER INFO 50 Tours OF A LIFETIME 2013

23 STEINER RANGER PRO 8X42 SENASTE NYTT! En idealisk jaktpartner i skog och mark till extra bra pris. Oöver träffad nivå av optisk precision :- (ord.pris 5.490:-) Härkila Big Game GTX-10 Mossy oak Break. Skifta mellan orange och brun snörning :- NYTT FRÅN HÄRKILA! FILM Vad tycker Mannerström om att använda viltkött i köket? Exklusiv film bara på JAKTLUST.COM Planera bockjakten redan nu! Träffa oss på Swedish Game Fair på Tullgarns slott! Se alla säsonger av jaktserien Jaktlust, 36 avsnitt GRATIS! Thomas Ekbergs bästa tips om tillvara tagande av vilt. Bli osynlig i naturen med nya jaktstället Hurricane Optifade Ground Forest. Se filmexempel på JAKTLUST.COM Varumärken vi säljer: Gratis jaktfilm, läckra vilt recept, jägarexamen, jakt arrangemang, bra priser på stort kvalitetssortiment för jägar kåren och mycket mer. JAKTLUST.COM Mer än bara en jaktshop på nätet Mycket mer! Mer än bara en jaktbutik på nätet Konceptbutik för kvalitetsmedvetna jägare Följ oss på Facebook: facebook.com/jaktlustcom

24 24 MAJ 2014 HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN OP COMMUNICATION + PRYLGUIDE 1. Sikte 2. Aimpoint Micro H-1, ett litet och extremt robust sikte som passar för många typer av jakt och de allra flesta vapen. Oumbärligt för seriösa jägare. Ett enda batteri ger timmars användning! Finns med olika fästen, här t.ex för Blaser R93 och R8. ca. pris i standardutförande: 4600 SEK (inkl moms) ca. pris med Blaser orginalfäste: 7200 SEK (inkl moms) För mer info: Kök Kök med vindskydd i ultralight aluminium, 2 kittlar, 1,75 och 1,5 liter i ultralight hardanodized aluminium. 1 non-stickbelagd stekpanna 22 cm, samt kaffepanna i aluminium, 0,9 liter. Vikt 1075 g., Artnr: , Benämning: 25-0 ULHA Rek utpris: 920 sek 3. Hagelskytte med instruktör 150:/serie instruktör 850;- Eller biografskytte Boka på Varpsund Skjutbana 4. Hörselskydd Soundscope pro-tect ihunt är Starkeys senaste aktiva hörselskydd speciellt framtagna för jakt. Svaga ljud förstärks så att du kan höra älgen som kommer samtidigt som din hörsel är skyddad mot de kraftiga ljud som ett gevär kan ge ifrån sig. Tack vare sin unika konstruktion och placering i ytterörat får du en bra riktningsverkan, dvs du kan avgöra vilket håll ljudet kommer ifrån, samt att man utan problem kan använda mössa, glasögon, hatt etc. Eftersom hörselskydden byggs efter just dina öron ger de en oöverträffade komfort vilket gör att man kan ha dem på sig under hela jaktdagen och kan därmed vara säker på att de skyddar hörseln under hela dagen. Mer info på Nordens största leverantör av hundgårdar! Troax original Och med ett brett sortiment av... Hundkojor Hundtillbehör Hundluckor, Värmeelement, Golvvärme, Värmedyna, Vattenoch foderskålar, Hundburar, Grindar, Dynor och Bäddar, Softbelt m m Jakttillbehör Hörselskydd, Valenremmar, Vapenförvaring, Patronförvaring, Vildsvinsjakt, Trofétillbehör, Knivar, Eftersök m m Jaktradio med tillbehör Optik Hundpejl Tel ,

SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET. OvS 140207

SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET. OvS 140207 SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET OvS 140207 SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET EN PRESENTATION JÄGARNAS FÖRUTSÄTTNINGAR IDAG Aldrig förr har så många jägare haft så många jaktmöjligheter på så mycket vilt som nu! Många arter

Läs mer

Skogsägande på nya sätt

Skogsägande på nya sätt Skogsägande på nya sätt Sätt guldkant på arbete och ledighet I din egen skog har du plats för såväl fritidsintressen som ett stabilt sparande åt kommande generationer. Nu har du som privatperson chans

Läs mer

All rådgivning på ett ställe. Vi gör det lättare att vara företagare. Skogsägare

All rådgivning på ett ställe. Vi gör det lättare att vara företagare. Skogsägare All rådgivning på ett ställe Vi gör det lättare att vara företagare Skogsägare Vi hjälper dig att tjäna pengar på din skog Det som också skiljer oss från många andra rådgivare är att vi finns där din

Läs mer

PLUS Förvaltning. gör det enkelt att vara skogsägare. www.scaskog.com

PLUS Förvaltning. gör det enkelt att vara skogsägare. www.scaskog.com PLUS Förvaltning gör det enkelt att vara skogsägare www.scaskog.com SCAs tjänst PLUS Förvaltning gör det enkelt att vara skogsägare. Utifrån dina mål hjälper SCA till med både planering och skötsel av

Läs mer

Nya planer för gården?

Nya planer för gården? Nya planer för gården? Tio steg för att lyckas med ett generationsskifte För ett rikare liv på landet Gör en smidig växling till nästa generation Att genomgå en generationsväxling innebär mycket att tänka

Läs mer

hållbar affärsmodell för framtiden

hållbar affärsmodell för framtiden hållbar affärsmodell för framtiden Vår affärsmodell bygger på det vi tror är rätt i ett långsiktigt perspektiv. Långsiktigheten följer den tradition som Södras medlemmar i generationer har arbetat efter

Läs mer

Skogsfastighet i Torpa församling, Ljungby kommun

Skogsfastighet i Torpa församling, Ljungby kommun Ljungby Skärseryd 1:40 Skogsfastighet i Torpa församling, Ljungby kommun Skärseryd 1:40 om ca 53 ha, med bra jakt. Pris: 1 900 000 kr Skog och Lantbruk i Sverige AB, www.skogochlantbruk.nu Ingvar Elmehag,

Läs mer

Välkomsterbjudande! Fler gör mer för ett grönare Sverige. Bli medlem och få en rådgivningscheck + prenumeration på köpet

Välkomsterbjudande! Fler gör mer för ett grönare Sverige. Bli medlem och få en rådgivningscheck + prenumeration på köpet Välkomsterbjudande! Fler gör mer för ett grönare Sverige Bli medlem och få en rådgivningscheck + prenumeration på köpet Tillsammans gör vi skillnad! Tycker du det är viktigt med en livskraftig landsbygd?

Läs mer

Vattnet finns överallt även inuti varje människa.

Vattnet finns överallt även inuti varje människa. Bygg en karusell tillsammans. Ställ er i en ring och kroka fast i varandras armar. När karusellen inte får energi står den still. En av er låtsas sätta i kontakten. Karusellen börjar snurra. Dra ut kontakten.

Läs mer

TILLSAMMANS FÖRVERKLIGAR VI DIN DRÖMSKOG UPM SKOG

TILLSAMMANS FÖRVERKLIGAR VI DIN DRÖMSKOG UPM SKOG TILLSAMMANS FÖRVERKLIGAR VI DIN DRÖMSKOG UPM SKOG Vad behöver din skog? Vilket av exemplen påminner mest om din situation? Exemplen hjälper dig att hitta rätt servicenivå. Jag har inte gjort just några

Läs mer

Välkommen! Bli medlem och få ett välkomsterbjudande. Driver du hästverksamhet? Bli medlem i LRF!

Välkommen! Bli medlem och få ett välkomsterbjudande. Driver du hästverksamhet? Bli medlem i LRF! Välkommen! Bli medlem och få ett välkomsterbjudande Driver du hästverksamhet? Bli medlem i LRF! Bästa hästföretagare! Du som driver hästverksamhet är viktig för LRF. Vår uppgift är att se till att du har

Läs mer

All rådgivning på ett ställe. Vi gör det lättare att vara företagare. Lantbrukare

All rådgivning på ett ställe. Vi gör det lättare att vara företagare. Lantbrukare All rådgivning på ett ställe Vi gör det lättare att vara företagare Lantbrukare Vi hjälper dig att tjäna pengar på ditt lantbruk I snart 100 år har vi på LRF Konsult hjälpt lantbruksföretagare i hela

Läs mer

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako LYSTRING FÖRETAGARE som vill ha fler referenser, högre intäkter och fler kunder, klienter eller patienter som jagar dig istället för tvärtom Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Läs mer

Välkommen till Alstors värld

Välkommen till Alstors värld Välkommen till Alstors värld Först av allt vill jag tacka alla er, över 500 kunder som följt oss under de 15 år vi byggt Alstor. Det är tillsammans som vi, med er erfarenhet och vår kunskap, nu med stolthet

Läs mer

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com BÖCKER INSPIRATION Vår vision är att inspirera minst en miljon människor till att förverkliga sina drömmar och må bra under tiden. Är du en av dem? Personligt entreprenörskap handlar om kraften och förmågan

Läs mer

Dags att byta port? Allt du behöver veta när du funderar på att byta! Vi gör det lätt.

Dags att byta port? Allt du behöver veta när du funderar på att byta! Vi gör det lätt. Dags att byta port? Allt du behöver veta när du funderar på att byta! Vi gör det lätt. Välj en leverantör som passar dig Det kan vara viktigare än du tror! Hur mår din port? Kanske är det uppenbart dags

Läs mer

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT Nyhetsbrev nr 5, 2014 OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT - När jag tänker på hur enkelt det är att bara vara till, lyssna på kunderna, att höra vad de säger och att hjälpa dem med det som de behöver

Läs mer

Vedmaskiner från Mora

Vedmaskiner från Mora Vedmaskiner från Mora Vedmaskiner från Mora Per Wikstrand AB är ett svenskt företag med mångårig erfarenhet av maskiner för rationell och säker vedhantering. Kvalitetstänkandet står i första ledet och

Läs mer

ERBJUDANDEN BONDFÖRNUFTIGA 9 % VARSÅGOD! abatt. på hela köpet. Weekend i Stockholm. Frukost. 3 nr. nenas Journal a bilder från vardag och fest

ERBJUDANDEN BONDFÖRNUFTIGA 9 % VARSÅGOD! abatt. på hela köpet. Weekend i Stockholm. Frukost. 3 nr. nenas Journal a bilder från vardag och fest BONDFÖRNUFTIGA ERBJUDANDEN PN1501 A NU RPRIS 9 % abatt 30% rabatt och sen utcheckning fram till till kl kl 16.00. Pris från 380 kr kr per person per natt i i dubbelrum! a Mat om är i säsong a tillvara

Läs mer

din starkaste maskinpartner NORRMASKINER Luleå - Skellefteå - Umeå

din starkaste maskinpartner NORRMASKINER Luleå - Skellefteå - Umeå din starkaste maskinpartner NORRMASKINER Luleå - Skellefteå - Umeå Tillsammans är man starkare LULEÅ SKELLEFTEÅ UMEÅ 2 Välkommen till din starkaste maskinpartner Tillsammans är man starkare därför har

Läs mer

Sammanställning regionala projektledare

Sammanställning regionala projektledare Bilaga 1 till Tre år med Mångfald på slätten (OVR306) Sammanställning regionala projektledare 1. Hur nöjd är du med att arbeta i projektet? Samtliga var nöjda med att ha jobbat i projektet och tycker att

Läs mer

Smakstart i företaget!

Smakstart i företaget! Medlemsavgift i 3 månader Ev a-kasseavgift tillkommer. Läs mer på unionen.se/egenforetagare 50% Dessutom resten av första året om du nyligen har eller funderar på att starta eget. Smakstart i företaget!

Läs mer

JÄGARNAS FÖRUTSÄTTNINGAR IDAG

JÄGARNAS FÖRUTSÄTTNINGAR IDAG JÄGAREFÖRBUNDET SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET EN PRESENTATION JÄGARNAS FÖRUTSÄTTNINGAR IDAG Aldrig förr har så många jägare haft så många jaktmöjligheter på så mycket vilt som nu! Många arter ökar, till exempel

Läs mer

Lilla firman trumfar med FULL SERVICE

Lilla firman trumfar med FULL SERVICE Ofrivillig expert sprider kunskap om hybridasp... s 37 Prisbelönta Emma inspirerar Europas skogsbrukare....... s 46 Virkesmätning på distans så funkar det...... s 42 SKOGEN når fler. 2016 ökade läsarskaran

Läs mer

Jägareförbundets Dalarnas utbildningar och föreläsningar Hösten 2014. I samarbete med Studiefrämjandet

Jägareförbundets Dalarnas utbildningar och föreläsningar Hösten 2014. I samarbete med Studiefrämjandet Jägareförbundets Dalarnas utbildningar och föreläsningar Hösten 2014. I samarbete med Studiefrämjandet Jägareförbundet erbjuder och arrangerar tillsammans med Studiefrämjandet ett antal utbildningar 2013

Läs mer

Fiske och vattenvård 1, 100 poäng

Fiske och vattenvård 1, 100 poäng SKOG, MARK OCH VATTEN Ämnet skog, mark och vatten behandlar mångbruk av skog. Med mångbruk menas att skogen används för olika syften. Skogen omfattas av stora ekonomiska och miljömässiga värden och är

Läs mer

PEFC Skogscertifiering. Vi tar ansvar i skogen

PEFC Skogscertifiering. Vi tar ansvar i skogen PEFC Skogscertifiering Vi tar ansvar i skogen Det är en bra känsla att vara certifierad, dels miljömässigt för att det känns bra i hjärtat, men också ekonomiskt för att vi får mer betalt för virket. BIRGITTA

Läs mer

Skog över generationer

Skog över generationer Skog över generationer EU stött rådgivningsprojekt 2013-2014 Kontaktperson Clas Stenvall 0504660765, clas.stenvall@skogscentralen.fi - Aktivera dödsbon till sammanslutningar eller delning - Rådgivning

Läs mer

Alltid det svarta fåren!

Alltid det svarta fåren! Alltid det svarta fåren! Mer trovärdig med 20 kor än 1400 kor. Lantbruket lever kvar i småskalighet medan samhället går mot storskalighet. Lantbruket har en ärftlig belastning av småskalighet och då även

Läs mer

Idag finns sannolikt fler än 200 000 vildsvin i Sverige! Om några år kan vi ha 500 000 vildsvin i Sverige

Idag finns sannolikt fler än 200 000 vildsvin i Sverige! Om några år kan vi ha 500 000 vildsvin i Sverige Idag finns sannolikt fler än 200 000 vildsvin i Sverige! Om några år kan vi ha 500 000 vildsvin i Sverige Foto: Thomas Ohlsson Skador förorsakade av vildsvin Utsatta miljöer Antal olyckor Trafikolyckor

Läs mer

RIKTLINJER FÖR FÖRVALTNING AV KALIX KOMMUNS SKOGSINNEHAV

RIKTLINJER FÖR FÖRVALTNING AV KALIX KOMMUNS SKOGSINNEHAV RIKTLINJER FÖR FÖRVALTNING AV KALIX KOMMUNS SKOGSINNEHAV Skogsområde vid kyrkan i Morjärv/2012 BAKGRUND OCH SYFTE Kalix kommuns totala skogsinnehav omfattar 543,9 ha, varav produktiv skogsmark närmare

Läs mer

Samverkan i praktiken. Mina egna erfarenheter Folke Fagerlund

Samverkan i praktiken. Mina egna erfarenheter Folke Fagerlund Samverkan i praktiken Mina egna erfarenheter Folke Fagerlund Vildsvin i Ryssby-Åby ÄSO 2003 beslut att bilda en vildsvinsgrupp med tre representanter för ÄSO och tre från LRF s lokalavdelning Avskjutning

Läs mer

Ny teknik som ger dig snabbare betalt. Virkesmätning med skördare

Ny teknik som ger dig snabbare betalt. Virkesmätning med skördare Ny teknik som ger dig snabbare betalt. Virkesmätning med skördare Vid affärsformen virkesmätning med skördare mäts och registreras stammens m 3 fub-volym i skördarens dator redan vid avverkningen ute i

Läs mer

hållbara Fem möjligheter

hållbara Fem möjligheter hållbara Fem möjligheter blir Hållbarheten din fördel Att tänka hållbarhet och långsiktighet är ett måste på dagens marknad, oavsett bransch. Det innebär att kraven som ställs på dig blir fler. För dina

Läs mer

En svår balansgång Statens fastighetsverk och skogarna

En svår balansgång Statens fastighetsverk och skogarna En svår balansgång Statens fastighetsverk och skogarna 24 Statens fastighetsverk förvaltar cirka en miljon hektar skog i Norrbotten, Västerbotten och Jämtland. Skogen ska brukas så att påverkan på rennäringens

Läs mer

mobilisering Nyhet Sv 1202 S 1803 Lv 100 T2 i sitt rätta element SERVICE & RESERVDELAR- SNABBT & SMIDIGT Mindre, flexiblare, lönsammare

mobilisering Nyhet Sv 1202 S 1803 Lv 100 T2 i sitt rätta element SERVICE & RESERVDELAR- SNABBT & SMIDIGT Mindre, flexiblare, lönsammare mobilisering maskin mekano nyhetsbrev nr 1/2014 Nyhet Lv 100 T2 Mindre, flexiblare, lönsammare S 1803 i sitt rätta element Sv 1202 Kapabel men lättflyttad SERVICE & RESERVDELAR- SNABBT & SMIDIGT LEDAREN

Läs mer

Årsberättelse 2013-2014

Årsberättelse 2013-2014 Årsberättelse 2013-2014 Optima Paul Hallvar gata madebyloveuf@hotmail.com Affärsidé/ Verksamhetsidé Vårt företag virkar mattor och korgar. Vi har gjort en produktionsplan där vi har delat upp uppgifterna

Läs mer

Frågor och svar angående vildsvin

Frågor och svar angående vildsvin Frågor och svar angående vildsvin Finns det vildsvin på Göteborgs Stads marker? Svar: Ja, det gör det. Hur många finns det? Svar: Det är svårt att uppskatta men vi tror att det finns runt 75 stycken. Var

Läs mer

Belägenhet Fastighetsbeståndet består av 17 fastigheter som är belägna nära Tallinn.

Belägenhet Fastighetsbeståndet består av 17 fastigheter som är belägna nära Tallinn. ESTLAND, 291 hektar Euroforest AB (publ) säljer en portfölj om totalt 17 fastigheter och 291 hektar mark varav merparten skogsmark. Fastigheternas uppskattade virkesförråd uppgår till ca 28 000 m3f varav

Läs mer

FRÅGEFORMULÄR. Var vänlig fyll i ett eget frågeformulär, även om ni är flera personer i hushållet som har fått formuläret.

FRÅGEFORMULÄR. Var vänlig fyll i ett eget frågeformulär, även om ni är flera personer i hushållet som har fått formuläret. FRÅGEFORMULÄR Det är helt frivilligt att besvara frågorna i det här frågeformuläret. Om Du inte vill delta, eller väljer att avbryta efter att ha besvarat ett antal frågor, så behöver Du inte förklara

Läs mer

BMW X5. När Sheer du älskar. www.bmw.com. allt annat än statisk elektricitet.

BMW X5. När Sheer du älskar. www.bmw.com. allt annat än statisk elektricitet. Annons Hela denna bilaga är en annons från BMW Annons BMW The all-new i BMW X5 www.bmw.com När Sheer du älskar Driving att köra Pleasure allt annat än statisk elektricitet. BILEN SOM ÄR BYGGD AV KOL ISTÄLLET

Läs mer

Berättelser från att jobba inom skogsindustrin...

Berättelser från att jobba inom skogsindustrin... Berättelser från att jobba inom skogsindustrin... Vad kommer från skogen? Förpackningar, papper, tidningar, magasin, möbler, fönster, blöjor, tuggummi, såpa... Ja listan kan göras lång på produkter som

Läs mer

Vagnar och kranar för skog och entreprenad

Vagnar och kranar för skog och entreprenad Vagnar och kranar för skog och entreprenad Svensk kvalitetstillverk Vreten AB ning i mer än ett sekel Vretens skogsprodukter har blivit det naturliga valet för skogsbrukare som vill ha robusta vagnar och

Läs mer

SKOGSPRISER HALVÅR Kontaktperson: Chefsmäklare Markus Helin

SKOGSPRISER HALVÅR Kontaktperson: Chefsmäklare Markus Helin SKOGSPRISER HALVÅR 2017 Kontaktperson: Chefsmäklare Markus Helin SKOGSPRISER, INDELNING Södra 1. Blekinge, Halland och Skåne 2. Jönköping, Kalmar och Kronoberg 3. Större delen av Västra Götaland och hela

Läs mer

Du är värd en högst personlig affär

Du är värd en högst personlig affär PRIVATE BANKING I HANDELSBANKEN Du är värd en högst personlig affär Marknadsföringsmaterial Har du en större förmögenhet att förvalta eller ska du sälja ditt livsverk? Var befinner du dig i livet, hur

Läs mer

ÅRSSAMMANFATTNING IKEA SVERIGE VÅ15

ÅRSSAMMANFATTNING IKEA SVERIGE VÅ15 ÅRSSAMMANFATTNING IKEA SVERIGE VÅ15 2 IKEA VISION & AFFÄRSKONCEPT »Vår affärsidé är att erbjuda ett brett sortiment av form- och funktionsriktiga heminredningsprodukter till så låga priser att så många

Läs mer

Gödsling gör att din skog växer bättre

Gödsling gör att din skog växer bättre Skogsgödsling Skogsgödsling är ett mycket effektivt sätt att öka skogens tillväxt. Produktionen ökar och blir mer lönsam, dessutom binder skogen koldioxid när den växer vilket ger positiva miljö- och klimateffekter.

Läs mer

Certifiering för ett ansvarsfullt skogsbruk

Certifiering för ett ansvarsfullt skogsbruk Certifiering för ett ansvarsfullt skogsbruk Vill du få ett kvitto på att du har ett miljöanpassat skogsbruk? Vill du också kunna visa att ditt skogsbruk tar social hänsyn och är långsiktigt ekonomiskt?

Läs mer

10-årsjubileum för. rpm

10-årsjubileum för. rpm 10-årsjubileum för rpm RPM fyller 10 år i norden jubileumserbjudande Betala endast 10% FÖR EN RPM -grundutbildning 270 SEK per instruktör, ordinarie pris 2 700 SEK. (Privatperson ordinarie pris 5 000 SEK).

Läs mer

FRÅN HAVERI TILL NY STRATEGI.

FRÅN HAVERI TILL NY STRATEGI. FRÅN HAVERI TILL NY STRATEGI. Älgkalv 0911 12 kg 1 DISTRIKT EGEN SKOG Jonnie Friberg Jägare Jägmästare Skogsförvaltare Skogsindustriernas nationella representant i: - Viltförvaltningsrådet - Rovviltrådet

Läs mer

ENGAGEMANG KUNNANDE SERVICE ANDERS PETTERSSON VD INTERCUT SVERIGE AB A ANDERS Det är med oerhörd stolthet och glädje jag ser att Intercut de senaste åren, tillsammans med vårt systerföretag Areg, har

Läs mer

ERBJUDANDEN BONDFÖRNUFTIGA VARSÅGOD!

ERBJUDANDEN BONDFÖRNUFTIGA VARSÅGOD! BONDFÖRNUFTIGA ERBJUDANDEN VARSÅGOD! Här är några fina erbjudanden, speciellt framtagna för dig som har Agrolkortet. Titta igenom häftet och se vad som passar dig. (Observera också vilka giltighetsdatum

Läs mer

Skogsfastighet strax väster om Strömsnäsbruk

Skogsfastighet strax väster om Strömsnäsbruk Markaryd Tannsjö 2:9 Skogsfastighet strax väster om Strömsnäsbruk Skogsfastighet Björkhaga om ca 9 ha belägen strax väster om Strömsnäsbruk. Produktiv skogsmark ca 5 ha. Huvudsakligen yngre granskog. Virkesförråd

Läs mer

Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal

Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal Förvaltningsavtal både tryggt, enkelt och utvecklande En överenskommelse som säkerställer att din skog sköts på bästa sätt, både ekonomiskt och miljömässigt.

Läs mer

INFORMATION VID ÅRSMÖTEN 2015. Jägareförbundet Olofström

INFORMATION VID ÅRSMÖTEN 2015. Jägareförbundet Olofström INFORMATION VID ÅRSMÖTEN 2015 Jägareförbundet Olofström REGION SYD Länsansvarig jvk V Götaland, K-J Brindbergs Funkansv Medlem/Marknad, Hanna Ståhl Jvk Skaraborg, Clas Magnusson Adm, Katarina Dahlgren

Läs mer

Nå Framgång på Instagram En guide till små och medelstora företag

Nå Framgång på Instagram En guide till små och medelstora företag Nå Framgång på Instagram En guide till små och medelstora företag 2014-08-10 Svenska Web Voice Annika Elgeskog www.webvoice.se +46 725 861010 presenterar Företagarens guide till framgång på Instagram.

Läs mer

Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet!

Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet! Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet! Gratis elevmedlemskap för dig som studerar Livs är på din sida! Slaktare och bagare. Snusarbetare och kylpersonal. Maskin skötare och kafferostare. Bryggare och kex

Läs mer

Paula & Kajsa Vinnare av Terre de Femme 2008/09

Paula & Kajsa Vinnare av Terre de Femme 2008/09 Paula & Kajsa Vinnare av Terre de Femme 2008/09 TEXT: Rikard Lehmann. FOTO: Hampus Brefelt, The Studio, Malmö Vänd blad Fair Trade - ett vinnarekoncept för Paula och Kajsa i Terre de Femmes Det skiljer

Läs mer

VILTH ÄR EN DIGITAL HELHETSLÖSNING FÖR JAKT OCH VILTVÅRD

VILTH ÄR EN DIGITAL HELHETSLÖSNING FÖR JAKT OCH VILTVÅRD VILTH ÄR EN DIGITAL HELHETSLÖSNING FÖR JAKT OCH VILTVÅRD Hör av dig till Henrik eller Viktor om du vill diskutera ett upplägg för ert område. Du når Henrik DIN din på henrik.hoffman@vilth.se DIGITALA digitala

Läs mer

Skogsstrategi Arvika kommun

Skogsstrategi Arvika kommun Skogsstrategi Arvika kommun Skogsstrategi för Arvika kommun Arvika kommuns skogsinnehav ska skötas med målsättningen att ha en hög och uthållig avkastning. Skogsbruket ska ta stor hänsyn till skogarnas

Läs mer

Varför ska du vara med i facket?

Varför ska du vara med i facket? Varför ska du vara med i facket? www.gåmedifacket.nu 020-56 00 56 Vill du förhandla på egen hand? Det gör inte din chef. Visst kan du förhandla om din egen lön, och visst kan du själv diskutera dina villkor

Läs mer

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans?

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Det finns många spännande aktiviteter som scouterna kan bjuda in sina kompisar till. Att följas till scoutmötet känns kul och tryggt. Att ha

Läs mer

Kraftsamlingen. Fixa fakturan! Kundförmåner. Ta med dig dalakraften när du flyttar. Dalakraft Elkonto är möjligheternas tjänst

Kraftsamlingen. Fixa fakturan! Kundförmåner. Ta med dig dalakraften när du flyttar. Dalakraft Elkonto är möjligheternas tjänst Kraftsamlingen Information och erbjudanden från Dalakraft januari 2015 Fixa fakturan! Dalakraft Elkonto är möjligheternas tjänst Kundförmåner Två för en på Green Hotel Batteri som laddar Åk två för en

Läs mer

Skogsstyrelsen för frågor som rör skog

Skogsstyrelsen för frågor som rör skog Skogsstyrelsen för frågor som rör skog Skogsstyrelsen är Sveriges skogliga myndighet. Vår uppgift är att bidra till ett hållbart skogsbruk med god miljöhänsyn. mer information finns på www.skogsstyrelsen.se

Läs mer

Projektplan. Sjuhäradskött ut på marknaden

Projektplan. Sjuhäradskött ut på marknaden Projektplan Sjuhäradskött ut på marknaden Projektplan Sjuhäradskött ut på marknaden Projektnamn Sjuhäradskött ut på marknaden Projektidé Vi är ett nätverk sedan flera år tillbaka. Nätverket består av 8

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

Under 36. och vill påverka? Välkomsterbjudande! Då är LRF Ungdomen ditt forum. Bli medlem och få en rådgivningscheck + prenumeration på köpet

Under 36. och vill påverka? Välkomsterbjudande! Då är LRF Ungdomen ditt forum. Bli medlem och få en rådgivningscheck + prenumeration på köpet Välkomsterbjudande! Under 36 Bli medlem och få en rådgivningscheck + prenumeration på köpet och vill påverka? Då är LRF Ungdomen ditt forum LRF UNGDOMEN 2015 1 Om LRF Ungdomen Hej ungdom! Vår framtid ligger

Läs mer

Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material

Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material Tar hänsyn till flera aspekter: Ekologi biologisk mångfald Social respekt befolkningen i skogens närhet Ekonomisk tillväxt långsiktigt

Läs mer

Försäljningsunderlag. Piteå Rosvik 29:1. Avd 11, S1

Försäljningsunderlag. Piteå Rosvik 29:1. Avd 11, S1 Försäljningsunderlag Piteå Rosvik 29:1 Avd 11, S1 Virkesrik skogsmark i Rosvik om ca 24 hektar fördelat på flera skiften. Väg till alla skiftena. Virkesförråd om ca 3 800 m³sk varav 2 700 m³sk äldre än

Läs mer

Bli företaget kunderna älskar att köpa av

Bli företaget kunderna älskar att köpa av Workshop för småföretagare som vill framåt snabbare Bli företaget kunderna älskar att köpa av ******************************************************************************** WORKSHOP MED BJÖRN STRID OBS!

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Christl Kampa-Ohlsson

Christl Kampa-Ohlsson Christl Kampa-Ohlsson Mat som förbättrar världen om sambandet mellan mat miljö - hälsa !!????!! Hushållens utsläpp av växthusgaser 27 % Mat 25 % Rekreation och fritid 16 % Transporter 16 % Bostad 6 % Kläder

Läs mer

att se om sitt hus Generationsväxling och nyetablering inom rennäringen

att se om sitt hus Generationsväxling och nyetablering inom rennäringen att se om sitt hus Generationsväxling och nyetablering inom rennäringen 1 Sájtte är ett 3-årigt projekt som initierats av samebyarna i Jokkmokk. Näringslivsbolaget Strukturum i Jokkmokk AB är projektägare

Läs mer

Hultdin System AB - En av världens ledande utvecklare och tillverkare av komponenter till det mekaniserade skogsbruket ger sig nu in på

Hultdin System AB - En av världens ledande utvecklare och tillverkare av komponenter till det mekaniserade skogsbruket ger sig nu in på ENTREPRENADSERIE Hultdin System AB - En av världens ledande utvecklare och tillverkare av komponenter till det mekaniserade skogsbruket ger sig nu in på entreprenadsidan. Huvudkontoret och tillverkning

Läs mer

Nya stöd. år 2015. Stöd till landsbygden

Nya stöd. år 2015. Stöd till landsbygden Nya stöd år 2015 Stöd till landsbygden Innehåll Nya stöd år 2015... 3 Gårdsstödet finns kvar år 2015... 4 Sverige ska välja om du får behålla dina stödrätter eller om du ska få nya... 4 Stödrätternas värde

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Bad Boy MTV. Över stock och sten eller ljudlöst i trädgården

Bad Boy MTV. Över stock och sten eller ljudlöst i trädgården Bad Boy MTV Över stock och sten eller ljudlöst i trädgården 5 starka skäl för Bad Boy Marknadens starkaste stål i svetsad konstruktion 4-punkts fjädring och stelbakaxel Rå motorstyrka el eller bensin Körkomfort

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

LANTBRUKSENHET - TORSBY - JÄRPLIDEN - PRIS: 1 100 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE

LANTBRUKSENHET - TORSBY - JÄRPLIDEN - PRIS: 1 100 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE LANTBRUKSENHET - TORSBY - JÄRPLIDEN - PRIS: 1 100 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE Fastighet Fastigheten Torsby Järpliden 1:153 Adress Skogsfastighet i Järpliden, Torsby Kommun. Hajgosmyren, 680 61 Bograngen.

Läs mer

Varför stopp på eftersök på trafikskadat vilt?

Varför stopp på eftersök på trafikskadat vilt? Varför stopp på eftersök på trafikskadat vilt? Svenljungastrejken Vi accepterar varg men kräver ett tak på mellan 150 till 210 individer. Detta för att här går den absoluta gränsen för vad våra gröna näringar

Läs mer

Greppa Näringen. - rådgivning för lantbruk och miljö

Greppa Näringen. - rådgivning för lantbruk och miljö Greppa Näringen - rådgivning för lantbruk och miljö Det här är Greppa Näringen Greppa Näringen är ett kunskapsprojekt som arbetar för att minska lantbrukets miljöpåverkan och samtidigt förbättra lönsamheten

Läs mer

Skogsfastighet 36,8 Ha

Skogsfastighet 36,8 Ha Skogsfastighet 36,8 Ha VARBERG ÄLINGABERG 1:5 DEL AV Vacker skogsfastighet utan byggnader mellan Rolfstorp och Ullared, endast 30 min till Varberg. Virkesförråd ca 5150 m³ sk varav 3600 m³ sk möjligt att

Läs mer

Affärsplanen din kommunikation med omvärlden

Affärsplanen din kommunikation med omvärlden Affärsplanen din kommunikation med omvärlden Affärsplaner kan utformas på lite olika sätt men syftar alla i grunden till att du och dina omvärldskontakter ska få ett bra beslutsunderlag. Nedanstående affärsplan

Läs mer

Skogspolitik. (ur Okända djur Text: Beppe Wolgers, Musik: Olle Adolphson)

Skogspolitik. (ur Okända djur Text: Beppe Wolgers, Musik: Olle Adolphson) DET HÄR GÖR VI Vilka är vi? Skogsstyrelsen är en statlig myndighet för frågor som rör skog. Vi är en lokalt förankrad myndighet vilket innebär att vi har kunskap om det område där du bor och de specifika

Läs mer

Skogsfastighet. om 57,4 ha varav 55,9 ha skogsmark med ett virkesförråd om 3 696 m3sk. Ett skifte. väg i skiftet

Skogsfastighet. om 57,4 ha varav 55,9 ha skogsmark med ett virkesförråd om 3 696 m3sk. Ett skifte. väg i skiftet Skogsfastighet ALVESTA RYAMON 1:3 om 57,4 ha varav 55,9 ha skogsmark med ett virkesförråd om 3 696 m3sk. Ett skifte. väg i skiftet Försäljningssätt: Anbud oss tillhanda senast 2016-01-15. Ansvarig mäklare

Läs mer

SKOGSPRISER HELÅR Kontaktperson: Chefsmäklare Markus Helin

SKOGSPRISER HELÅR Kontaktperson: Chefsmäklare Markus Helin SKOGSPRISER HELÅR 2016 Kontaktperson: Chefsmäklare Markus Helin SKOGSPRISER, INDELNING Södra 1. Blekinge, Halland och Skåne 2. Jönköping, Kalmar och Kronoberg 3. Större delen av Västra Götaland och hela

Läs mer

Driva Eget - direktkanalen till Sveriges småföretagare

Driva Eget - direktkanalen till Sveriges småföretagare MEDIAPLAN 2014 Driva Eget - direktkanalen till Sveriges småföretagare - Ökar med 14 % Tidning Sajt Mobil Event FAKTA OM TIDNINGEN Småföretagare 0-10 anställda Når beslutsfattare och VD Utgåvor per år:

Läs mer

Jägarskolan. 1. Är du. 1 Kvinna 4 (22.22 %) 2 Man 14 (77.78 %) Svar % 80% 60% 40% 20%

Jägarskolan. 1. Är du. 1 Kvinna 4 (22.22 %) 2 Man 14 (77.78 %) Svar % 80% 60% 40% 20% Jägarskolan 1. Är du 8 6 4 2 Kvinna Man 1 Kvinna 4 (22.22 %) 2 Man 14 (77.78 %) 2. Vilken ålderskategori tillhör du? 8 6 4 2 Under 13 år 13-24 år 25-65 år Över 65 1 Under 13 år 0 (0 %) 2 13-24 år 8 (44.44

Läs mer

2015 Prislista Skog Bala Agri AB

2015 Prislista Skog Bala Agri AB 2015 Prislia Skog Bala Agri AB Reviderad: 2015-01-12 BALA AGRI AB Företagspresentation AV BÖNDER, FÖR BÖNDER Flygfoto över Bala Agri AB:s fabrik i Nossebro I mer än tre decennier har vi tillverkat högkvalitativa

Läs mer

Studieplan till DEN VILDA MATEN. Styckning av klövvilt. sid X

Studieplan till DEN VILDA MATEN. Styckning av klövvilt. sid X Studieplan till DEN VILDA MATEN Styckning av klövvilt sid X Innehåll Inledning... sid 3 Styckning av älg och större hjortar Styckning av lår på bänk... sid 4 Finputs av framdelskött... sid 5 Finputs av

Läs mer

Skogsfastighet Alvesta, 10 ha

Skogsfastighet Alvesta, 10 ha Skogsfastighet Alvesta, 10 ha Alvesta Hössjö 3:6 Trevlig skogsfastighet om ca 10 ha belägen på pendlingsavstånd från Alvesta och Växjö. Skogsmark ca 7,9 ha med virkesförråd om ca 1 400 m3sk. Slutavverkningsskog

Läs mer

Åtgärden som gör din skog mer värd. Ungskogsröjning

Åtgärden som gör din skog mer värd. Ungskogsröjning Åtgärden som gör din skog mer värd. Ungskogsröjning Röjning för en värdefull skog Vid röjning bestämmer du hur din skog ska se ut i framtiden. Du kan styra utvecklingen så att kvalitativa stammar gynnas

Läs mer

En naturlig partner för trygga skogsaffärer.

En naturlig partner för trygga skogsaffärer. En naturlig partner för trygga skogsaffärer. Vi bygger hus och broar av din skog. Värdet stannar i bygden. Det är många som är intresserade av din skog i dag, samtliga erbjuder rådgivning, högsta kvalité

Läs mer

Naturbruk SLOTTEGYMNASIET. Bra utbildning i en kreativ miljö. Ljusdal

Naturbruk SLOTTEGYMNASIET. Bra utbildning i en kreativ miljö. Ljusdal Ljusdal Naturbruk SLOTTEGYMNASIET Bra utbildning i en kreativ miljö Vill du ha en bra utbildning, gå i en skola där du får utmana din kreativitet och utveckla din kompetens? Då ska du söka till Naturbruksprogrammet!

Läs mer

Vår tanke med den här lärarhandledningen är att ge er förslag på arbetsformer och diskussionsuppgifter att använda i arbetet med boken. Mycket nöje!

Vår tanke med den här lärarhandledningen är att ge er förslag på arbetsformer och diskussionsuppgifter att använda i arbetet med boken. Mycket nöje! 1 Vår tanke med den här lärarhandledningen är att ge er förslag på arbetsformer och diskussionsuppgifter att använda i arbetet med boken. Mycket nöje! Lärarhandledningen är gjord i mars 2014 av Lena Nilsson

Läs mer

SKÖRDARAGGREGAT SKOGSTEKNOLOGISK TOTALKOMPETENS

SKÖRDARAGGREGAT SKOGSTEKNOLOGISK TOTALKOMPETENS SKÖRDARAGGREGAT SKGSTEKNLGISK TTALKMPETENS 1 SKÖRDARAGGREGAT 16RH 16RHS 18RH 18RHS SKÖRDAR TEKNLGISK AUKTRITET ÖVERLÄGSEN SLITSTYRKA CH UTRUSTNING Keslas långa erfarenhet av skogsteknologi har gett företaget

Läs mer

EN RIKTIGT GOD JUL MED GÅVOKORT 15% RABATT. på din julklappsorder t.o.m. 30/11

EN RIKTIGT GOD JUL MED GÅVOKORT 15% RABATT. på din julklappsorder t.o.m. 30/11 EN RIKTIGT GOD JUL MED GÅVOKORT 15% RABATT på din julklappsorder t.o.m. 30/11 VAD ÄR OLSSON&CO GÅVOKORT? En genialt enkel lösning där mottagaren själv väljer sin gåva. MED STARKA VARUMÄRKEN & NÅGOT FÖR

Läs mer

TEAM. Manus presentationen

TEAM. Manus presentationen 4 TEAM Manus presentationen Nu är chansen är din! 1 Ni startar upp er verksamhet med 1.000 p. Det ger er först och främst rätt till att kvalificera ert företagande i Nu Skin. Dessutom får ni ett stort

Läs mer

Bondens Torg historia och framtid

Bondens Torg historia och framtid Bondens Torg historia och framtid Intresset för varor av bra kvalitet, närproducerat och miljövänligt, har under en lång tid ökat. Det ökade intresset har dock inte fullt ut kunnat mötas av lokala producenter,

Läs mer