Institutionen för offentlig rätt JK, RN-kompletteringstent

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Institutionen för offentlig rätt JK, RN-kompletteringstent 10.2.2004"

Transkript

1 JURIDISKA FAKULTETEN Institutionen för offentlig rätt FINANSRÄTT Ämnesstudier JK, RN-kompletteringstent Svaren på frågorna 1, 2, 3a och 3b på skilda ark. Fråga 4 besvaras på skild svarsblankett. De studeranden som har avlagt någondera delen eller båda delarna av finansförvaltningsrätten vid ett särskilt föreläsningsförhör lämnar in ett svarspapper, på vilket antecknas uppgifterna om ersättandet. Frågorna 1 och 2 bedöms med 0-10 poäng, vardera punkten i fråga 3 med 0-5 poäng och fråga 4 med 20 poäng (5 * 4). De studeranden som utför RN-kompletteringstent svarar inte på frågorna 3a, 3b och 4a. RESULTATEN SENAST. 1. Då ingenjören A:s beskattning för år 2003 förrättas kan bland annat följande konstateras: a) A sålde under året stycken aktier i det börsnoterade X Abp för ett pris om å 10 i. A hade förvärvat aktierna år 2001 genom att använda anställningsoptioner som denne erhållit kostnadsfritt 1998 och på basis av dem tecknat aktierna för ett pris om å 3. Vid teckningstidpunkten hade aktiernas börskurs uppgått till å 7 i, vilket ledde till att A år 2001 beskattades för förvärvsinkomster om i. b) A sålde aktiestocken i T Ab, som A ägde i sin helhet, till sina barn B och C för sammanlagt i. T Ab, som A:s farfar hade grundat, hade på sin tid bedrivit tillverkning av möbler, men dess industriella verksamhet hade upphört och bolaget erhöll nu hela sin inkomst från uthyrningen av en industrifastighet. A hade ärvt aktierna i T Ab från sin far år 1992, varvid som aktiernas värde i arvsbeskattningen hade ansetts ett markbelopp som motsvarade c) A hade under året beslutat sig för att övergå från att vara en villaägare till att vara en skogsägare, som ändå under semesteruppehållen vistas i Nizza. Han hade 1.6. köpt en skogsfastighet för i och sålde redan under samma år genom rotförsäljning skog för C d) A sålde under året sin villafastighet för C A hade år 1996 köpt fastigheten för C e) A sålde under året, till sin studerande dotter B, aktierna i Bostads Ab Hem för Aktierna berättigade till en lägenhet som omfattade en tvåa i Ulrikasborg. A hade år 2000, för ett pris om i, köpt lägenheten för B:s bruk, som hade ingått ett samboförhållande med en musiker. Lägenhetens gängse värde kunde 2003 uppskattas vara i. Hur stort är, på basis av ovannämnda omständigheter, beloppet av den skatt som A skall erlägga för kapitalinkomster för år 2003, då det antas, att A med hjälp av yrkanden för ifrågavarande år strävar efter möjligast liten skatt? Framför svaret punktvis i form av en uträkning med lagrumshänvisningar.

2 2. På grund av det s.k. Kina-fenomenet är moderbolaget B Ab, som i sin helhet äger A Ab som i Finland tillverkar kavajer för kvinnor, redo att avstå från ansvaret att driva sitt dotterbolag. Efter att ha bekantat sig med den planerade skattereformens innehåll, skulle B Ab:s huvudägare och koncernchef C helst vilja sälja bort hela koncernen, men inga penningstarka köpare har dykt upp. Nu skulle ändå det danska klädsmyckestillverkande D AB:s ägarföretagare E vara redo för ett företagsarrangemang, inom ramen för vilket A Ab och D AB fusioneras eller på annat sätt sammanförs. Den mycket samvetsgranne E kräver vid företagsarrangemanget att den danska parten, i alla fall utåt sett, framstår som köpande part och A Ab som förvärvsobjekt, även om A Ab:s värde uppgår till 20 miljoner euro och D AB egentligen endast till hälften av det. Likaså kräver E att den danska parten efter arrangemanget skall inneha majoriteten av företagshelheten. A Ab har vinstmedel om 12 miljoner euro och en likviditet om 8 miljoner euro, medan D AB har penningmedel om 5 miljoner euro och det egna kapitalet begränsas till ett lika stort aktiekapital. Efter att ha läst olika utredningar om konkurrenskraft från vår sittande regering är C övertygad om att "innovativiteten och högnivåkunnandet" är Finlands triumfkort i framtiden. Därför resonerar C, att kavajförsäljningen tillsammans med beklädnadssmycken som paket kunde vara ett konkret uttryck för ett dylikt allmäneuropeiskt toppkunnande. Sålunda är B Ab:s styrelse, under C:s ledning, nog beredvillig till arrangemanget och till E:s prestigekrav, dock under förutsättningen att båda parter i penningangelägenheter behandlas opartiskt. Dessutom skall förstås arrangemangets skattekostnader minimeras till en låg nivå. Du har just blivit färdig juris kandidat och fatt jobb på en juristbyrå, vars arbetsbord är av högvärdigt träd, och detta var ditt första uppdrag. Din förman talar gärna om beskattning, men han vet inget om det. Därför skall Du berätta huruvida och på vilket sätt företagsarrangemanget under dessa förutsättningar kan genomföras? 2

3 3 3a) Stadsbudgetens administrativa uppgift inom statshushallningsrätten? 3b) Prissättningsgrunderna för en privaträttslig ersättning inom kommunalhushållningsrätten?

4 4 JURIDISKA FAKULTETEN Institutionen för offentlig rätt FINANSRÄTT Ämnesstudier JK, RN -kompletteringstent Namn: 4. Besvara frågorna på det angivna svarsutrymmet och motivera alltid där det är möjligt dina svar med lagrumshänvisningar och annars med korta motiveringar. Om frågans text innehåller siffror bör du använda dessa i ditt svar. Skriv också alltid ut beskattnings- och övriga räkningar då det är möjligt. I bedömningen beaktas endast text som skrivits på det angivna svarsutrymmet. Delfrågorna a - e bedöms med skalan 0-4 poäng. För hela frågan kan man således erhålla högst 20 poäng. OBS. Kom ihåg att skriva namnet på båda svarsblanketterna! a) Indelningen i förvärvskällor vid samfundsbeskattningen? OBS. De studeranden som utför RN-kompletteringstentamen svarar inte på denna fråga! b) Vad avses med direkta och indirekta skatter? Vilka problem för indelningen med sig?

5 5 Namn: c) Vad är skillnaden mellan preskriptionen av en abstrakt respektive en konkret skattefordran? På vilket sätt regleras dessa i lagen? d) Totalekonomisk förmånlighet som grund för att anta ett anbud vid offentliga upphandlingar? e) Kundförhållandets betydelse för banksekretessbestämmelsernas tillämpningsområde?

Institutionen för offentlig rätt Ämnesstudier JuK, RN-kompletteringstentamen 30.9.2004

Institutionen för offentlig rätt Ämnesstudier JuK, RN-kompletteringstentamen 30.9.2004 JURIDISKA FAKULTETEN FINANSRÄTT Institutionen för offentlig rätt Ämnesstudier JuK, RN-kompletteringstentamen 30.9.2004 Svaren på frågorna 1, 2, 3a och 3b på skilda ark. Fråga 4 besvaras på skild svarsblankett.

Läs mer

Institutionen för offentlig rätt JuK, RN-kompletteringstentamen 21.5.2004

Institutionen för offentlig rätt JuK, RN-kompletteringstentamen 21.5.2004 JURIDISKA FAKULTETEN Institutionen för offentlig rätt FINANSRÄTT Ämnesstudier JuK, RN-kompletteringstentamen 21.5.2004 Svaren på frågorna 1, 2, 3a och 3b på skilda ark. Fråga 4 besvaras på skild svarsblankett.

Läs mer

Institutionen för offentlig rätt JuK, RN-kompletteringstentamen 2.12.2004

Institutionen för offentlig rätt JuK, RN-kompletteringstentamen 2.12.2004 JURIDISKA FAKULTETEN Institutionen för offentlig rätt FINANSRÄTT Ämnesstudier JuK, RN-kompletteringstentamen 2.12.2004 Svaren på frågorna 1, 2, 3a och 3b på skilda ark. Fråga 4 besvaras på skild svarsblankett.

Läs mer

Institutionen för offentlig rätt JuK, RN-kompletteringstentamen 14.8.2007

Institutionen för offentlig rätt JuK, RN-kompletteringstentamen 14.8.2007 JURIDISKA FAKULTETEN Institutionen för offentlig rätt FINANSRÄTT Ämnesstudier JuK, RN-kompletteringstentamen 14.8.2007 Svaren på frågorna 1, 2, 3a och 3b på skilda ark. Fråga 4 besvaras på skild svarsblankett.

Läs mer

Institutionen för offentlig rätt JuK, RN-kompletteringstentamen 26.10.2007

Institutionen för offentlig rätt JuK, RN-kompletteringstentamen 26.10.2007 JURIDISKA FAKULTETEN Institutionen för offentlig rätt JuK, RN-kompletteringstentamen 26.10.2007 FINANSRÄTT Ämnesstudier Svaren på frågorna 1, 2, 3a och 3b på skilda ark. Fråga 4 besvaras på skild svarsblankett.

Läs mer

Ämnesstudier 26.2.2014 RN, JM

Ämnesstudier 26.2.2014 RN, JM 1 JURIDISKA FAKULTETEN FINANSRÄTT Ämnesstudier 26.2.2014 RN, JM Besvara frågorna 1, 2, 3 samt 4 a och 4 b på skilda ark. Fråga 5 besvaras på frågeblanketten. Ett svarspapper skall inlämnas även i det fallet

Läs mer

FASTIGHETSMÄKLARPROVET 10.5.2014

FASTIGHETSMÄKLARPROVET 10.5.2014 CENTRALHANDELSKAMMAREN AFM-examen 10.5.2014 1 (10) FASTIGHETSMÄKLARPROVET 10.5.2014 Läs dessa anvisningar innan provet börjar. Svara med tydlig handstil. Ge en motivering till svaret på varje fråga. Enbart

Läs mer

Läs noggrant följande anvisningar och iaktta dem. Förfarande i strid med anvisningarna länder inträdessökanden till skada.

Läs noggrant följande anvisningar och iaktta dem. Förfarande i strid med anvisningarna länder inträdessökanden till skada. Efternamn, TEXTA! Förnamn, TEXTA! Personbeteckning Ort där provet skrivs JURIDISKA FAKULTETEN VID HELSINGFORS UNIVERSITET URVALSPROV 17.6.2009 (svenskspråkiga sökande) Jag avstår Läs noggrant följande

Läs mer

HFD 2013 ref. 11 Förhandsbesked, skatter inkomstskatt; Fåmansföretag

HFD 2013 ref. 11 Förhandsbesked, skatter inkomstskatt; Fåmansföretag HFD 2013 ref. 11 Förhandsbesked, skatter inkomstskatt; Fåmansföretag Fråga om andelar i fåmansföretag varit kvalificerade på grund av verksamhet i fastighetsförvaltning som bedrivits av företaget (I) respektive

Läs mer

AVTALSRÄTT, obligatoriska ämnesstudier 31.3.2010

AVTALSRÄTT, obligatoriska ämnesstudier 31.3.2010 AVTALSRÄTT, obligatoriska ämnesstudier 31.3.2010 Svarsdirektiv Svarsutrymmet är en sida för frågorna 1 3. Den överstigande delen läses inte. Ett svar med flera rader än en rad per ruta beaktas inte. Det

Läs mer

REVISORSEXAMEN Del II

REVISORSEXAMEN Del II REVISORSEXAMEN Del II Maj 2014 Revisorsnämnden 2014 REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 27 maj 2014 Skrivtid: Krav för godkänt resultat: 2 x 6,0 timmar, varav 6,0 timmar för del II 90 poäng av 150 utan några

Läs mer

Skatterätt 1, 15 hp. Lycka till! Provmoment: TEN, Omten. Ladokkod: JSK01G. Tentamen ges för: EK3/CE3, Skatt1, CE4. Namn: Personnummer:

Skatterätt 1, 15 hp. Lycka till! Provmoment: TEN, Omten. Ladokkod: JSK01G. Tentamen ges för: EK3/CE3, Skatt1, CE4. Namn: Personnummer: Skatterätt 1, 15 hp Provmoment: TEN, Omten Ladokkod: JSK01G Tentamen ges för: EK3/CE3, Skatt1, CE4 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2012-08-21 Tid: 09.00-15.00 Hjälpmedel: Rabe, Skattelagstiftningen

Läs mer

Läs noggrant följande anvisningar och iaktta dem. Förfarande i strid med anvisningarna länder inträdessökanden till skada.

Läs noggrant följande anvisningar och iaktta dem. Förfarande i strid med anvisningarna länder inträdessökanden till skada. Efternamn, TEXTA! Förnamn, TEXTA! Personbeteckning Ort där provet skrivs JURIDISKA FAKULTETEN VID HELSINGFORS UNIVERSITET URVALSPROV 18.6.2008 (svenskspråkiga sökande) Jag avstår Läs noggrant följande

Läs mer

CENTRALHANDELSKAMMAREN AFM-examen 12.5.2012 1 (8) Mäklarnämnd

CENTRALHANDELSKAMMAREN AFM-examen 12.5.2012 1 (8) Mäklarnämnd CENTRALHANDELSKAMMAREN AFM-examen 12.5.2012 1 (8) FASTIGHETSMÄKLARPROV 12.5.2012 Läs dessa anvisningar innan provet börjar. Svaren på frågorna 1-5 ska skrivas på skilda pappersark. Fråga 6 besvaras på

Läs mer

Planering av generationsväxling inom ekonomiförvaltningsbranschen

Planering av generationsväxling inom ekonomiförvaltningsbranschen Axel Peräneva Planering av generationsväxling inom ekonomiförvaltningsbranschen Ur säljarens synvinkel Företagsekonomi och turism 2012 VASA YRKESHÖGSKOLA Företagsekonomi och turism ABSTRAKT Författare

Läs mer

Läs noggrant följande anvisningar och iaktta dem! Om Du förfar i strid med anvisningarna, leder detta till skada för Dig.

Läs noggrant följande anvisningar och iaktta dem! Om Du förfar i strid med anvisningarna, leder detta till skada för Dig. JURIDISKA FAKULTETEN VID HELSINGFORS UNIVERSITET URVALSPROV 11.6.2014 (svenskspråkiga sökande) Läs noggrant följande anvisningar och iaktta dem! Om Du förfar i strid med anvisningarna, leder detta till

Läs mer

AVTALSRÄTT, obligatoriska ämnesstudier 6.5.2010. Svarsdirektiv. Ersättande kurser och bonuspoäng

AVTALSRÄTT, obligatoriska ämnesstudier 6.5.2010. Svarsdirektiv. Ersättande kurser och bonuspoäng AVTALSRÄTT, obligatoriska ämnesstudier 6.5.2010 Svarsdirektiv Svarsutrymmet är en sida för frågorna 1 3. Den överstigande delen läses inte. Ett svar med flera rader än en rad per ruta beaktas inte. Det

Läs mer

PROVET FÖR HYRESLÄGENHETS- OCH HYRESLOKALSMÄKLARE 10.5.2014

PROVET FÖR HYRESLÄGENHETS- OCH HYRESLOKALSMÄKLARE 10.5.2014 CENTRALHANDELSKAMMAREN AHM-examen 10.5.2014 1 (8) PROVET FÖR HYRESLÄGENHETS- OCH HYRESLOKALSMÄKLARE 10.5.2014 Läs dessa anvisningar innan provet börjar. Svara med tydlig handstil. Ge en motivering till

Läs mer

HÖGRE REVISORSEXAMEN Del II

HÖGRE REVISORSEXAMEN Del II HÖGRE REVISORSEXAMEN Del II December 2007 2 HÖGRE REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 4-5 december 2007 Skrivtid: 2 x 4,5 timmar, varav 4,5 timmar för del II Hjälpmedel: Alla hjälpmedel är tillåtna förutom kontakt

Läs mer

AHM-provet 15.11.2014

AHM-provet 15.11.2014 AHM-provet 15.11.2014 Läs dessa anvisningar innan provet börjar. Svara med tydlig handstil. Ge en motivering till svaret på varje fråga. Enbart paragrafhänvisningar räcker inte. Svaren på uppgifterna 1-3

Läs mer

PROMEMORIA. Svenska Golfförbundet 1. BAKGRUND

PROMEMORIA. Svenska Golfförbundet 1. BAKGRUND PROMEMORIA Svenska Golfförbundet 1. BAKGRUND Denna promemoria har tagits fram på uppdrag av Svenska Golfförbundet i syfte att utreda och belysa vissa frågeställningar kring golfklubbar. Vid upprättande

Läs mer

GRM-EXAMEN 30.8.2014

GRM-EXAMEN 30.8.2014 1 (19) Revisionsnämnden GRM-EXAMEN 30.8.2014 DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED (4 timmar), 100 poäng Lös följande uppgifter (1 3) utgående från gällande stadganden samt god revisionssed och

Läs mer

31 Uppskov med beskattning vid aktiebyte (andelsbyte)

31 Uppskov med beskattning vid aktiebyte (andelsbyte) Uppskov med beskattning vid aktiebyte (andelsbyte), Avsnitt 31 685 31 Uppskov med beskattning vid aktiebyte (andelsbyte) 48 a kap. och 49 kap. IL prop. 2003/04:33 prop. 2002/03:15 prop. 2001/02:46 s. 58

Läs mer

RP 88/2012 rd. I denna proposition föreslås att inkomstskattelagen, lagen om beskattning av inkomst

RP 88/2012 rd. I denna proposition föreslås att inkomstskattelagen, lagen om beskattning av inkomst Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändringar av bestämmelserna om kilometerersättning i skattelagstiftningen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att inkomstskattelagen,

Läs mer

En avyttring av aktierna i ett dotterbolag har vid mervärdesbeskattningen inte ansetts utgöra en verksamhetsöverlåtelse.

En avyttring av aktierna i ett dotterbolag har vid mervärdesbeskattningen inte ansetts utgöra en verksamhetsöverlåtelse. HFD 2014 ref 1 En avyttring av aktierna i ett dotterbolag har vid mervärdesbeskattningen inte ansetts utgöra en verksamhetsöverlåtelse. Lagrum: 3 kap. 25 mervärdesskattelagen (1994:200) AB Cerbo (bolaget)

Läs mer

CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden BEDÖMNINGSGRUNDERNA FÖR CGR-TENTAMEN 2007

CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden BEDÖMNINGSGRUNDERNA FÖR CGR-TENTAMEN 2007 CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden BEDÖMNINGSGRUNDERNA FÖR CGR-TENTAMEN 2007 Fastställda 22.11.2007 1 CGR-TENTAMEN 2007 DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED Uppgift 1 (10 poäng) 1.1. (sammanlagt

Läs mer

HÖGRE REVISORSEXAMEN Del I

HÖGRE REVISORSEXAMEN Del I HÖGRE REVISORSEXAMEN Del I November 2010 Revisorsnämnden 2010 HÖGRE REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 30 november 2010 Skrivtid: 2 x 4,5 timmar, varav 4,5 timmar för del I Krav för godkänt resultat: 75 poäng

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag

Skatteregler för delägare i fåmansföretag SKV 292 utgåva 16 Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar Inkomstår 2007 taxeringsår 2008 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmansföretag och till dig

Läs mer

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare När du som konsument köper en bil från en bilhandlare Denna information innehåller de viktigaste regler som gäller för dig som konsument när du köper en bil från en bilhandlare. Den lag som reglerar köpet

Läs mer

Verksam i betydande omfattning

Verksam i betydande omfattning Sektionen för hälsa och samhälle Handledare: Bengt Åkesson Datum: 2008-06-04 Filosofie kandidatuppsats i Handelsrätt/Skatterätt Verksam i betydande omfattning Vad påverkar och avgör bedömningen? Författare:

Läs mer