En personlig relation som hjälper dig att tjäna mer på din skog.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En personlig relation som hjälper dig att tjäna mer på din skog."

Transkript

1 En personlig relation som hjälper dig att tjäna mer på din skog.

2 Låt oss göra något fantastiskt med din skog. Det är många som är intresserade av din skog i dag. Lika många idéer har gått från tanke till verklighet. Dessutom finns det en erbjuder både avlastning och rådgivning i din skogsskötsel. Alla inneboende tävlingsinstinkt i företaget. Vi har ambitionen att vill vi vinna förtroendet att ta hand om timret i den takt det är alltid driva utvecklingen inom träbranschen framåt. Vi vill vara långsiktigt klokt att avverka. Vi förstår att det inte är lätt att välja. bäst, helt enkelt. Speciellt med tanke på att det ofta är svårt att jämföra virkespriser. I grunden vill vi förstås vinna ditt förtroende om att du får minst lika bra betalt från oss som från någon annan. Men en del av vårt argument handlar mer om vilka andra du vill ska få ta del av det stigande värdet. Både i det korta och långa perspektivet. Kanske sammanfaller det med vår ambition. Vi vill nämligen göra något fantastiskt med den. Något som både sätter Västerbotten på kartan och ser till att hela värdet stannar i bygden. Den norrländska skogen har unika värden Vi kan med all rätt vara stolta över skogarna i Västerbotten. De Strandpromenaden vid Hästepallarna i Uddevalla är 104 meter lång och består av en snedstagsbro med bärande delar i limträ. är en unik tillgång för regionen. Den senvuxna granen och furan som växer här ger ett virke som är känt för sin höga kvalitet och goda byggegenskaper. I tider av hotande klimatförändringar är trä dessutom ett naturligt och miljövänligt val. Genom ett rationellt och miljömedvetet skogsbruk bidrar vi till att våra skogar ska vara en värdefull tillgång även för framtida generationer. Vi investerar i Västerbotten Långsiktig och målmedveten forskning har gjort att vi i dag är branschledande inom förädling av trä, vilket har skapat en rad mervärden för hela regionen. Ett exempel är den sysselsättning vi skapar. I dag arbetar drygt 400 personer i våra anläggningar i Hällnäs, Kroksjön och Bygdsiljum. Vi skapar även arbetstill fällen i andra led inom till exempel transportsektorn och för lokala leverantörer. Dessutom genomför vi kontinuerligt stora investeringar som gör att värdet stannar i regionen och möjliggör en levande bygd. Innovativa idéer och banbrytande utveckling Viljan att hitta nyskapande lösningar har alltid varit en viktig del i den företagskultur som ofta benämns som Martinsonsandan. Ända sedan starten för drygt 70 år sedan har förmågan att se trämaterialets möjligheter och modet att våga satsa gjort att våra Bostadsområdet Älvsbacka Strand i Skellefteå baseras på Martinsons stomsystem i massivträ. Vi gör trä till ett attraktivt byggmaterial Martinsons har utvecklat en rad nyskapande tekniska lösningar som har ökat intresset för trä inom byggnadsbranschen. Ett bra exempel på det är våra byggsystem i limträ och massivträ, som har gjort oss till Sveriges ledande företag inom flervåningshus i massivträ och hallar med limträstomme. Genom åren har våra innovativa konstruktionslösningar bidragit till en rad uppmärksammade och prisvinnande byggnader. Även marknaden för träbroar växer stadigt och seda n länge är Martinsons Nordens ledande företag i bransche n. Bland annat byggde vi 2006 träbron vid Strömpilen i Umeå, som med sina 230 meter är Sveriges längsta träbro. zz Ökar intresset för trä i världen Martinsons levererar sågade trävaror och byggkomponenter till kunder över hela Sverige och i många delar av Europa och Asien. Vi var först i Sverige med att redan på 1960-talet se potentialen hos limträ och i dag är vi landets ledande producent av limträbalka r. Drygt 40 % av alla limträbalkar exporteras till den japanska marknaden, där de används till att bygga jordbävningssäkra hus. Vi erbjuder En personlig skogsrådgivare Du får en personlig kontaktperson som sköter allt som har med din skog att göra, från rådgivning och avtal till avverkning och efterarbete. Varsam och effektiv avverkning Martinson hjälper dig att välja rätt bestånd och tidpunkt för avverkningen så att din skog ger största möjliga avkastning och fortsätter att stiga i värde. Helhetslösning Martinsons kan erbjuda hela kedjan inom skogs sköt s eln, där vi förutom avverkning även sköter markberedning, plantering, röjning och gallring. Pristrygghet Du som skogsägare kan känna dig trygg i att alltid erbjudas minst lika bra pris hos oss som hos någon annan på marknaden. Skogscertifiering Vi kan hjälpa dig med att miljöcertifiera din skog enligt PEFC. Ekonomisk ersättning för GROT Vi ger dig möjlighet att få ersättning även för de delar av trädet som inte används till timmer eller massaved, genom att avverkningsrester omvandlas till biobränsle.

3 Ett skogsbruk som du tjänar mer på. För att din skog ska ha möjlighet att ge avkastning även långt in i bör avverkas för att ge plats för nyplantering som gör att avkast framtiden är det nödvändigt att alla åtgärder är väl genomtänkta ningen på din skogsmark bibehålls eller ökar. Skogsbruksplanen och utförs i rätt tid. Slutavverkning ska ske effektivt och varsamt innehåller rekommendationer om lämpliga åtgärder samt en så att man inte lämnar mer spår efter sig än nödvändigt. När tidsplan över när de bör göras. avverkningen är avklarad genomförs en markberedning som förbättrar växtmiljön för den nya skogen. Detta i kombination med plantering eller sådd säkerställer föryngringen. Nästa åtgärd är röjning, en långsiktig investering som påverkar skogsbeståndets utveckling och gör att tillväxten läggs på träd med bäst utvecklingsmöjligheter. Martinsons arbetar aktivt för att stimulera utvecklingen av miljöanpassade skogsbruk. Vi hjälper dig gärna med att få din skog certifierad enligt PEFC, ett certifikat som säkerställer att du bedriver ett miljövänligt, uthålligt skogsbruk och har ett certifierat system för spårbarhet av använd råvara. Genom att gallra skogen med jämna mellanrum kan du styra Mervärden för både dig och marknaden beståndets kvalitet i önskad riktning och ge skogen tillgång till Martinsons har utvecklat metoder som ger oss möjlighet att ta till Avverkningsrester blir biobränsle Kvalitetssäkring av virkestillredningen mer ljus och näring. Dessutom får du vid varje gallringstillfälle vara största möjliga värde ur all skog som avverkas. Våra föräd Martinsons vill att du som skogsägare ska ha möjlighet att få er Martinsons genomför med jämna mellanrum apteringsuppfölj en avverkningsinkomst som kan ge dig möjlighet att unna dig lingsmetoder tar till vara de unika egenskaper som finns hos den sättning också för de delar av trädet som inte används som tim ningar för att kontrollera att den tillredning av virket som görs i någonting extra i vardagen. lokala råvaran och prislistorna är speciellt anpassade efter de mer eller massaved. Därför är vi även delägare i Rebio AB, ett av skogen håller en hög kvalitet. Uppföljningen genomförs av repre förutsättningar som råder i regionen. Ett exempel på det är det Norrlands ledande biobränsleföretag. Avverkningsresterna, det sentanter för VMF Nord och genom att analysera uppgifter från Skogsbruksplan ett värdefullt verktyg timmer som är speciellt lämpligt för tillverkning av limträ. Sådant vill säga grenar och toppar (GROT), tas om hand av Rebio och den kontrollerade avverkningen kan man i ett dataprogram jäm Vi kan hjälpa dig med att upprätta en skogsbruksplan som ger timmer kallar vi Limträstock och för det ger vi dig som skogsäga omvandlas till miljövänligt biobränsle. Förutom att du får hjälp föra utfallet med det ultimata värdet som skulle ha varit möjligt att en översikt på skogsfastighetens status vad gäller faktorer som re extra bra betalt. Eftersom limträ är en av Martinsons viktigaste med att rensa ut avverkningsrester och underlätta markbered få ut. Tack vare uppföljningen får skogsentreprenören veta hur sortiment, ålder, kvalitet och tillväxt. Där tar vi även hänsyn till att och mest efterfrågade produkter kan man alltså säga att limträ ningen, får du dessutom betalt för det och bidrar samtidigt till att de kan utveckla arbetet med apteringen, vilket ökar markägar skog som uppnått en viss ålder inte längre stiger i värde, utan stocken skapar mervärden både för dig och för marknaden. framställa miljövänligt bränsle. nas möjlighet att få ut största möjliga värde ur sin skog. Skogsbroar ökar framkomligheten i ditt skogsbestånd Martinsons skogsbroar i trä gör det möjligt att på ett enkelt och rationellt sätt öka framkomligheten i en skogsfastighet. Genom förbättrad framkomlighet ökar möjligheterna att få ut högre pris vid avverkning. Skogsbroarnas konstruktion gör dem även till ett miljövänligt alternativ, eftersom man kan behålla strandlinjen för till exempel en bäck som korsas. Martinsons skogsbroar delas in i två huvudtyper av broar, som kan modifieras och anpassas efter kundens önskemål och behov. Standardvarianten TL 40 är dimensionerad för skogsbruksmaskiner och timmertransporter, utan räcken och med en teknisk livslängd på 40 år. För mer information, se

4 Pristrygghet och smidiga skogsaffärer. En av de saker som våra virkesleverantörer brukar uppskatta mest är att vi är väl insatta i deras situation och förutsättningar. Eftersom tillgången på timmer är en avgörande förutsättning för vår verksamhet, ska du som skogsägare kunna känna dig trygg i att alltid erbjudas minst lika bra pris hos oss som hos någon annan på marknaden, oavsett om det råder högkonjunktur eller lågkonjunktur. Vi är helt enkelt beroende av dig som skogsägare och försöker alltid skapa högre mervärden för marknaden, vilket i sin tur ger oss möjlighet att alltid erbjuda dig ett bra pris. Virkesaffären så går den till En virkesaffär inleds oftast med att vi gör en inventering av skogsbeståndets avgränsning, volym och kvalitet samt vilka åtgärder som är lämpliga att genomföra. Baserat på inventeringen upprättar vi en kalkyl som sedan ligger till grund för det avtal som skrivs gällande avverkningen. Avtalet kan även innehålla åtaganden om t ex markberedning och plantering ska utföras. Vi ansvarar även för alla kontakter med myndigheter gällande avverkningstillstånd. Därefter avverkas det överenskomna områ redovisning över virkesaffären. Betalning sker efter den överenskommelse som angivits i det upprättade avtalet. I vissa fall betalas en viss del i förskott och resterande belopp när inmätning och avräkning är genomförd, eller så kan skogsägaren välja att få utbetalningar under en längre period om det är fördelaktigt av skattetekniska skäl. En kontaktperson från början till slut När du väljer Martinsons som skogspartner får du en personlig skogsrådgivare som du kan vända dig till varje gång du behöver hjälp med din skog, allt från rådgivning och avtal till avverkning och efterarbete. På så vis lär han känna både dig och din skog, vilket gör det enklare att vidta de åtgärder som är bäst lämpade i varje aktuellt fall. Eftersom skogsbruk bedrivs bäst med ett långsiktigt perspektiv, vill vi att samarbetet med skogsägarna ska bygga på ett ömsesidigt förtroende. Prislista optimerad för den norrländska skogen Baserat på den kunskap om regionens skogsbestånd som vi Premier för tillgänglighet Martinsons har inte som mål att tjäna pengar på avverkning, utan på den vidareförädling vi gör av råvaran. Förutom de extra mervärden vi kan skapa anpassar vi därför alltid ersättningen till skogsägarna efter de faktorer som påverkar priserna. Vid varje virkesaffär tittar vi på förutsättningarna och lämnar det bästa möjliga erbjudandet. Vi kan bland annat betala ut extra premier för en avverkning i ett lättillgängligt skogsbestånd eller om avverkning är möjlig oberoende av årstid. Gynnsamma skatteregler Att äga skog är ett företagande som genom långsiktig planering och god ekonomisk rådgivning kan ge en årlig avkastning för dig som skogsägare. Dessutom finns det möjlighet att sprida ut sina inkomster från skogen under en längre period. Även vid frågor inom det här området kan din personliga rådgivare inom Martinsons ge vägledning. Extra bra betalt för Limträstocken Skogsägare har möjlighet att få mer betalt för det grantimmer som kan användas till limträtillverkning. Till limträvarorna används sortimentet Lim trä stock, som är anpassat speciellt mot vidareförädling. Lim trästocken tas ut från vanlig norrländsk gran i sista gallringar och slutavverkning. Skördare som kör åt Martin sons har en prislista i sin dator som apterar mot högsta värde för markägaren. Skogsägare som sköter avverkningen själva kan också själva se till att tillreda sitt timmer för vidareförädling direkt i skogen och därigenom få det klassat som Limträstock. På Limträstocken ställs samma krav som för normaltimmer i kvalitetsklass 1. Längden ska vara mellan 43 och 49 dm och diametern i topp under bark ska vara mellan 18 och 25,99 cm. De granstockar som klarar dessa krav klassas som Limträstock och skogsägaren får betalt efter den prislistan. det. Virket märks sedan upp och transporteras till mätstationen, byggt upp under åren, har vi tagit fram en prislista som är an där det mäts av den opartiska virkesmätnings föreningen VMF passad för den norrländska råvaran. Tack vare detta kan vi ta till Nord. När den totala virkesvolymen är inmätt får skogsägaren vara alla värden ur varje sortiment och ge dig som skogsägare en slutavräkning som innehåller mätbesked och en ekonomisk ersättning för största möjliga del av det avverkade beståndet. Virkesaffären steg för steg Affären inleds med att virkesköparen inventerar skogsbeståndet och upprättar en kalkyl över avverkningen. Köpare och säljare skriver sedan ett avtal och den överenskomna volymen avverkas. Därefter märks virket upp och transporteras till mätstationen. När inmätningen är avslutad får säljaren en slutavräkning och pengar betalas ut.

5 Din personliga skogsrådgivare Samtliga våra virkesköpare fungerar även som personliga skogsrådgivare inom sin hemregion. Inom Martinsons har vi ambitionen att varje virkesköpare ska ansvara för ett så litet geografiskt område som möjligt, för att kunna ge bästa möjliga service. Som kunniga och engagerade skogsmän har de stor erfarenhet av de västerbottniska skogarna och kan ge kvalificerad vägledning i alla frågor som rör din skog. Virkesköparen kan alltså inte bara kontaktas när det är dags att avverka, utan kan även bidra med rådgivning i alla de frågor som kan dyka upp på vägen. Det kan vara allt från beslut om investeringar till rådgivning om vilka plantor som är lämpliga för just ditt skogsbestånd. Virkesköpare Skellefteå Skellefteå norra Erik Lindholm Skellefteå Lars Forsell Lövånger Stig Lundqvist Norsjö Tord Vidmark Virkesköpare Bygdsiljum Bygdsiljum/Robertsfors Mats Lindfors Bygdsiljum/Robertsfors Christer Nilsson Ånäset/Burträsk Jonas Lundström Virkesköpare Umeå Umeå Peter Holmström Lycksele Mikael Bäckman Vännäs/Bjurholm Robert Svensson Vindeln Hasse Johansson Nordmaling Leif Westerlund Martinsons Bygdsiljum Tel Fax SGS-COC-1672

En trygg affär. från kontrakt till årsbesked. SCA SKOG www.scaskog.com. SCA SKOG www.scaskog.com

En trygg affär. från kontrakt till årsbesked. SCA SKOG www.scaskog.com. SCA SKOG www.scaskog.com En trygg affär från kontrakt till årsbesked 2012 SCA SKOG www.scaskog.com SCA SKOG www.scaskog.com En trygg affär Att välja SCA för din virkesaffär ska vara både enkelt och tryggt. Vi gör vårt allra bästa

Läs mer

Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal

Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal Förvaltningsavtal både tryggt, enkelt och utvecklande En överenskommelse som säkerställer att din skog sköts på bästa sätt, både ekonomiskt och miljömässigt.

Läs mer

han sitter med gott samvete

han sitter med gott samvete 2 2011 Läs mer på www.sveaskog.se han sitter med gott samvete Joakim Andersson är marknadschef på Hillerstorps Trä. De har valt att sälja trädgårdsmöbler som kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk. Flera

Läs mer

...skogen kommer att utgöra en viktig del i framtiden...

...skogen kommer att utgöra en viktig del i framtiden... ...skogen kommer att utgöra en viktig del i framtiden... Skogsavverkning i Anundsjö 95. Fotograf Karl-Otto Strandberg En historisk tillbakablick medlemmar ingick när föreningen bildades, i dag är medlemsantalet

Läs mer

Korsnäs Din skogliga partner

Korsnäs Din skogliga partner Korsnäs Din skogliga partner Gallringskvitto i praktiken Korsnäs gallringskvitto innehåller två delar, en beståndskarta och en beståndsbeskrivning och dessa beskriver hur din skog ser ut efter en gallring.

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. När du kliver över tröskeln till oss kan du vara säker på en enda sak. Att du inte vet exakt vad som väntar dig. Hos

Läs mer

Skogsägande på nya sätt

Skogsägande på nya sätt Skogsägande på nya sätt Sätt guldkant på arbete och ledighet I din egen skog har du plats för såväl fritidsintressen som ett stabilt sparande åt kommande generationer. Nu har du som privatperson chans

Läs mer

Var tar skogsbränslet vägen?

Var tar skogsbränslet vägen? Allt inför deklarationen bilaga medföljer NR 1 2009 Var tar skogsbränslet vägen? Effektivare trädslag Skogsbruksplanen viktigt verktyg Stelbent av Skogsstyrelsen Tid för stamkvistning Röda drakar i skyn

Läs mer

Kvalitet från planta till planka

Kvalitet från planta till planka beståndsavveckling skördetid Kvalitet från planta till planka en serie med tankar för ditt skogsbruk från AB Karl Hedin 1 AB Karl Hedin är en familjeägd sågverks-, emballage- och handelskoncern med verksamhet

Läs mer

Ett besök i Sveriges trädgård

Ett besök i Sveriges trädgård Vida NYTT B Sverige Porto Betalt #3 2009 pe r s o n l i g h e t e r i vi d a vä r l d e n Äppelodling på Kurt-Egons vis. Sid 3 Ett besök i Sveriges trädgård Med distribution i fokus Sid 6 Hemma hos Himmestorparn.

Läs mer

leila hämtar ny kraft i naturen

leila hämtar ny kraft i naturen 3 2011 Läs mer på www.sveaskog.se leila hämtar ny kraft i naturen Stjärnkocken Leila Lindholm älskar New York och London. Men det är i den svenska naturen som hon får ny energi. porträttet, sidorna 21

Läs mer

tema: Ökad virkesproduktion Naturvårdssatsning gav resultat Möte med världens största älgar Svensk skogsdoft sprids över världen

tema: Ökad virkesproduktion Naturvårdssatsning gav resultat Möte med världens största älgar Svensk skogsdoft sprids över världen EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 1 2008 tema: Ökad virkesproduktion Naturvårdssatsning gav resultat Möte med världens största älgar Svensk skogsdoft sprids över världen LEDAREN Mer skog för en god miljö SCA

Läs mer

Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2011

Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2011 Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2011 Innehåll Verksamhetsberättelse 1 Sveaskog i siffror 2011 2 Kommentar från styrelseordförande 3 Kommentar från vd 4 Uppdrag 6 Strategisk inriktning 8 Mål och

Läs mer

Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning 20 14

Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning 20 14 Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning 20 14 Kanske börjar allt med smörkniven. Den vi gör i slöjden. Doften av trä. Känslan av att skapa något. Stoltheten. Kanske är det här vår relation till skogen

Läs mer

gården byter ägare. Dags för ÄgarsKIfTE?

gården byter ägare. Dags för ÄgarsKIfTE? gården byter ägare. Dags för ÄGARSKIFTE? Lär dig mer om ägarskifte Trendspaning med LRF Konsult 3 Vem är du? 4 Hur blev ditt generationsskifte? 5 Övertagare, överlåtare eller syskon, sid. 4 Låt det ta

Läs mer

Uppdraget lika aktuellt när Södra fyller 75 år

Uppdraget lika aktuellt när Södra fyller 75 år 13 Uppdraget lika aktuellt när Södra fyller 75 år Södra fyller 75 år men har fortfarande samma uppdrag: att avsätta medlemmarnas skogsråvara till skäliga priser. Vid starten rådde köparnas marknad. I dag

Läs mer

Certifierad skog enligt FSC och PEFC

Certifierad skog enligt FSC och PEFC Certifierad skog enligt FSC och PEFC Innehåll Certifiering av skogsbruk "Att låta Holmen certifiera min skog var ingen uppoffring, det var en självklarhet." Sid. 4 Konsumenternas efterfrågan på certifierade

Läs mer

Caring for the future

Caring for the future U T V E C K L I N G / K V A L I T E T / V I R K E S T O R K E K O N O M I 2008 2 VALUTECNEWS Caring for the future SIDAN 2 3 LÄS OM JARL TIMBER 4 6 Uppgradering Driftsättarna viktig länk ökar kapaciteten

Läs mer

Marknadsundersökning av Södra skogsägarnas medlemmar inom Vimmerby verksamhetsområde

Marknadsundersökning av Södra skogsägarnas medlemmar inom Vimmerby verksamhetsområde SKOGSMÄSTARPROGRAMMET Examensarbete 2013:11 Marknadsundersökning av Södra skogsägarnas medlemmar inom Vimmerby verksamhetsområde Market survey for Södra skogsägarna within Vimmerby management district

Läs mer

DIN NATURLIGA PARTNER

DIN NATURLIGA PARTNER 4.14 DIN NATURLIGA PARTNER Utomhuspedagogik Skogen i Skolan flyttar klassrummet ut i skogen. Sidan 2 Förädling Även plantor har släktträd. Sidan 4 5 Vintervägar Transporter av virke över myrar och våtmarker.

Läs mer

skogsbruk Femte generationen på Östergärdet Full fart i julgransfabriken Avverkning med hjärta och hjärna

skogsbruk Femte generationen på Östergärdet Full fart i julgransfabriken Avverkning med hjärta och hjärna skogsbruk Femte generationen på Östergärdet Full fart i julgransfabriken Avverkning med hjärta och hjärna SKOGLIG KUNSKAP OCH INSPIRATION FRÅN SYDVED 4-2014 Sydved köper virke samt erbjuder skoglig fullservice

Läs mer

Tio tips för att lyckas med mobila lösningar

Tio tips för att lyckas med mobila lösningar Tio tips för att lyckas med mobila lösningar 2 Tio tips för att lyckas med mobila lösningar Mobila lösningar för arbetsorderhantering, tidrapportering, checklistor, besiktningsprotokoll med mera har visat

Läs mer

EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 4 2009. Även liten skog är guld värd. Höjda virkespriser. Hyggesfritt är lagligt. Vinn ett ögonblick

EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 4 2009. Även liten skog är guld värd. Höjda virkespriser. Hyggesfritt är lagligt. Vinn ett ögonblick EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 4 2009 Även liten skog är guld värd Höjda virkespriser Hyggesfritt är lagligt Vinn ett ögonblick Ledaren Älg ska förvaltas lokalt, klokt och i samförstånd I juni överlämnade

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser med stora volymer och speciella behov.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser med stora volymer och speciella behov. Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser med stora volymer och speciella behov. När du kliver över tröskeln till oss kan du vara säker på en enda sak. Att du

Läs mer

Över snö och is. tema marknad kund. Miljövänlig energi Den ökande användningen av biobränsle i Europa kan reducera koldioxidutsläppen rejält.

Över snö och is. tema marknad kund. Miljövänlig energi Den ökande användningen av biobränsle i Europa kan reducera koldioxidutsläppen rejält. Läs mer på www.sveaskog.se Över snö och is För att göra skogsråvaran tillgänglig året om bygger Sveaskog varje år flera mil vintervägar. Vissa känsliga och svåråtkomliga marker går bara att nå vintertid,

Läs mer

Monika Stridsman. Utrustning nyckeln till effektivt skogsbruk. brinner för ett optimerat skogsbruk FÖR HÅLLBAR TILLVÄXT

Monika Stridsman. Utrustning nyckeln till effektivt skogsbruk. brinner för ett optimerat skogsbruk FÖR HÅLLBAR TILLVÄXT ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS FRAMTIDENS SKOGSBRUK FÖR HÅLLBAR TILLVÄXT JUNI 2014 Utrustning nyckeln till effektivt skogsbruk Skogsutbildning ökade kompetenskrav Skogsmaskiner

Läs mer

Detta tillägg ska läsas tillsammans med Grundprospektet.

Detta tillägg ska läsas tillsammans med Grundprospektet. Finansinspektionens diarienummer 12-3577 Tillägg 2011:2 till Sveaskog AB (publ) Grundprospekt (Dnr 11-11361-413), vilket godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 22 november 2011 samt offentliggjorts

Läs mer

Konsekvensutredning för Skogsstyrelsens förslag till nya föreskrifter om virkesmätning

Konsekvensutredning för Skogsstyrelsens förslag till nya föreskrifter om virkesmätning Promemoria 1(24) Datum 2014-05-16 Diarienr 2014/941 Enheten för policy och analys Christoffer Andersson Skogsstyrelsen, 551 83 Jönköping Tfn 036-359465 Konsekvensutredning för Skogsstyrelsens förslag till

Läs mer

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997 HAND Projektplanering BOK Niklas Ulfvens #8 1997 SVENSKA STUDIECENTRALEN 1997 1 ISBN 951-97713-2-8 Tryckeri: Forsbergs Tryckeri, Jakobstad 1997 2 Förord Projekt har blivit en allt vanligare arbetsform

Läs mer

Din skog din skatt. Ekonomi för skogsägare. www.scaskog.com

Din skog din skatt. Ekonomi för skogsägare. www.scaskog.com Din skog din skatt Ekonomi för skogsägare www.scaskog.com Innehåll En plan för framtiden... 4 Skogsägare en egen företagare... 9 Skatta lagom... 12 Vikten av att planera... 14 Betalningsplan och skogskonto...

Läs mer