Tidig sexuell debut: spelar det någon roll?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tidig sexuell debut: spelar det någon roll?"

Transkript

1 Tidig sexuell debut: spelar det någon roll?

2 Ja, det har haft en viss betydelse

3 Varför studera tidig sexuell debut? Hörde flickornas livsstil enbart till tonåren eller skulle det få konsekvenser i vuxenlivet?

4 Varför flickor? Om flickornas livsstil får konsekvenser Oro för inte tillräcklig mognad

5 Betydelsen av tidig sexuell debut i tonåren

6 Tänker och handlar flickor på samma sätt 1995/1996 som 1970/1971? Stadig pojkvän Populära hos pojkar Nöjda med sitt utseende Sexualitet inte skrämande Kände sig sexuellt erfarna

7 Uppträder tidig sexual debut i samma personliga och sociala sammanhang? Tidigare menstruation Disharmonisk relation till mamma och lärare Mer personliga problem Mer sociala problem

8 Undersöka likheter och skillnader i tidig sexuell debut och problembeteende Om flickornas livsstil hade några konsekvenser som unga vx Några faktorer i barndomen som kunde ha betydelse för livsstilen i tonåren

9 Fyra grupper 1. Referensgrupp 2. Problembeteende och ej tidig sex debut 3. Tidig sexuell debut och ej problem bet 4. Tidig sex debut och problembeteende

10 Flickor med problembeteende med eller utan tidig sex debut Disharmoniska relationer med föräldrar Psykosomatiska symtom skolproblem

11 Flickor med enbart tidig sex debut Hade en bra livssituation Inga skillnader i jmfr med referensgruppen Goda relationer till föräldrar Inga psykosomatiska symtom Inga skolproblem men låg skolmotivation

12 Tidig sex debut med eller utan problembeteende Äldre kamrater Positiv attityd till sexualitet Stadig pojkvän Ansåg sig populära hos pojkar Såg fram att få barn

13 Skolåren före tonåren Fanns det barndomsfaktorer som var förknippade till flickornas livsstil i tonåren?

14 Barndomsfaktorer Tidig sex debut utan problembeteende: 10 år mer aggressiva av lärare Tidig sex debut med eller utan problembeteende: 13 år mer hyperaktiva av lärare Omotiverade till skolarbete

15 Kan verkligen tidig sex debut betyda något för unga vuxna? Tidig sex debut hade negativa konsekvenser om flickorna var involverade i problembeteende eller inte

16 Flickor med tidig sex debut och problembeteende Kriminalregistet Hög alkoholkonsumtion Lägre utbildning Lägre arbetsposition Varit gifta/sammanboende

17 Flickor med tidig sex debut utan problembeteende Bildat familj tidigt, gifta och barn Lägre utbildningsnivå Lägre arbetsposition

18 Flickor med problembeteende och ej tidig sex debut Deras livsstil under tonåren disharmoniska föräldra relationer, skolproblem, psykosomatiska symtom var enbart knutet till tonåren

19 Kan verkligen tidig sexuell debut betyda något för medelålders kvinnor?

20 Om tidig sexuell debut kunde vara en tidig markör för reproduktiv ohälsa under tonåren och om denna länk fortsätter till medelåldern

21 Tidig sexuell debut predicerade Att bli tonårsmamma, göra abort, Avbrutna garaviditeter och inte använda preventivmedel (vx)

22 Tidig sex debut och positivt och negativt hälsobeteende

23 Är tidig sexuell debut en markör som är relaterad till psykologisk och psykosomatisk hälsa? Nej

24 Tidig sexuell debut kan vara relaterat till beteende som kan leda till ohälsa Rökning och alkoholbruk

25 Vad IDA-projektet bidragit med Studierna illustrerar betydelsen av att studera tidig sex debut från ett utvecklingsperspektiv och långsiktig påverkan Denna kunskap är helt ny och är värdefull i ett kliniskt sammanhang

26 Forts IDAs bidrag Tidig sex debut är främst relaterad till vissa aspekter i flickornas/kvinnors liv Sexuell självkänsla i tonåren Låg skolmotivation i tonåren Reproduktiv ohälsa Icke främjande hälsobeteende, t.ex rökning

27 Forts IDA bidrag Tidig sexualitet och problembeteende var olika utvecklingsfenomen med vissa gemensamma drag Kombinationen tidig sex debut och problembeteende gav mer negativa konsekvenser Och kanske en vilja att bete sig okoventionellt Tidig sex debut utan problembeteende en god livssituation och ett mer tradionellt kvinnoliv

28 Tankar om framtiden Tidig pubertet, tidig sex debut, anpassning Sexualitet Reproduktiv hälsa Inlärningssvårigheter Karriär- eller Relationsorienterad