Mediebilden av svensk idrott - hot och möjligheter. Mediebilden av svensk idrott - hot och möjligheter. april 2013 mars 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mediebilden av svensk idrott - hot och möjligheter. Mediebilden av svensk idrott - hot och möjligheter. april 2013 mars 2014"

Transkript

1 Mediebilden av svensk idrott - hot och möjligheter Mediebilden av svensk idrott - hot och möjligheter april 2013 mars 2014

2 Hur bildar vi oss en uppfattning om något hur skapas ett anseende? En organisation ensam kan aldrig skapa sitt eget anseende det skapas av intressenternas samlade intryck av verksamheten Egna erfarenheter Totalt intryck Bilden i media Omgivningens förmedlade intryck 2

3 Idrottsrörelsens anseende? TNS SIFO:s anseendeanalys 2013 av idrottsrörelsen Egna erfarenheter Omgivningens förmedlade intryck Bilden i media Sympatisörer Ambassadörer Sympatisörer Ambassadörer Sympatisörer Ambassadörer 42% 37% 38% 21% 43% 15% 14% 7% 31% 10% 32% 10% Avståndstagare Rationella Avståndstagare Rationella Avståndstagare Rationella 3

4 Idrottsrörelsens anseende? TNS SIFO:s anseendeanalys 2013 av idrottsrörelsen Egna erfarenheter Bilden i media Sympatisörer Ambassadörer Sympatisörer Ambassadörer 42% 37% 14% 7% 43% 32% 15% 10% Avståndstagare Rationella Avståndstagare Rationella = Fler ser, och är villiga att förmedla, en positiv bild av idrottsrörelsens verksamhet om de främst får information via närstående, jämfört med från media 4

5 Nyhetskriterier vad blir en nyhet? Media väljer att lyfter och skildrar det de anser Nytt och aktuellt Av allmänt intresse Ligger nära i tid och geografi Väcker känslor Är avvikande positivt som negativ Innehålla konflikter och dramatik Är till nytta för publiken Innehåller kända personer/elitpersoner Genererar reaktion, diskussion och interaktion = Idrotten fyller i sin natur de flesta kriterierna 5

6 Inget område är så omskrivet som den svenska idrottsrörelsen. Analystjänsten Retrievers mediedatabas får träffar på ordet idrott i de svenska medierna under det senaste året, och enbart på ordet fotboll. En snabb huvudräkning säger att vi talar miljontals artiklar om idrott varje år. 6

7 Syfte, urval och metod Hur speglar media idrotten under perioden april 2013 mars 2014 Syfte Hitta företeelser och områden där medierna har haft såväl positiv som negativ påverkan på bilden av idrotten Urval Del 1. Idrott och ekonomi - alla svenska tryckta medier Del 2. Hot eller möjlighet - landsortsmedier i hela Sverige, urval av fem idrotter Metod Del 1. - läsning utan kodning (kvantitativ mätning) Del 2 - läsning och kodning av alla artiklar utifrån: typ av artikel, hot/möjlighet/neutralt, ämne, idrott och buzzwords 7

8 Del 1 Idrott och ekonomi Idrott använt i kombination med ord som finansiering, sponsring, ekonomi, bidrag och pengar. Omfattningen av temat är mycket stort - över artiklar och engagerar många olika aktörer. Ämne som engagerar publiken och journalisterna på olika avdelningar. I lokalmedierna handlar det i första hand kampen om de kommunala pengarna utifrån enskilda föreningars perspektiv. I riksmedia handlar det i större utsträckning om elitklubbars ekonomi, kostnader för våld och huliganism, och spelarlöner. Barn ska ha möjlighet att idrotta även om de växer upp i en familj med svag ekonomi Kommunal sponsring av Modo Hockey - en bra affär Hur skulle du fördela kronorna? Sponsring är ingen rättighet Dyra sporter stänger ute ungdomar Nu sällar sig nu Timrå Hockey till skaran av konkursmässiga idrottsklubbar Föreningar som satsar på flick- och handikappidrott får sammanlagt Kommunens stöd till idrotten ska gå till den breda idrotten som är för alla. Klubbar får halva polisnotan Svenska Ishockeyförbundet tvingas låna pengar av Riksidrottsförbundet Pengarna är slut Elitstödet sänks med 30 miljoner 8

9 Del 1 Idrott och ekonomi - vanligast förekommande teman 1. Hur ska pengarna fördelas? Kommuner och idrotter kämpar om pengar. Ofta gestaltas som en dragkamp där flera idrotter bråkar om hallar, ledare och resurser. Här är kommunernas representanter extra synliga men även idrottsföreningar, ledare och idrottsutövare. 2. Villkor för att pengarna ska komma idrottsrörelsen till godo Mycket ofta kommer förslag/utspel om att bidrag och pengar ska delas ut först efter att vissa villkor uppfyllts. Som exempel öronmärkningen av pengar till ungdomar, till tjejer, till handikappade, till föreningar som inte satsar för tidigt på elit och föreningar som rekryterar nya medlemmar. 3. Rättvisa möjligheter för idrottsutövare - pengar får inte styra. En stor diskussion gäller kostnaden för idrottsutövaren. Här finns en stor andel artiklar om vissa idrotter som är dyrare än andra att utöva, men också en debatt om att barn och ungdomar inte har råd att idrotta alls. Och de föreningar och eldsjälar som vill motverka det. 4. Stora evenemang, stora pengar, brist på säkerhet Idrotten och de stora pengarna i den får stor uppmärksamhet. Det är dock ett större ämne i rikspressen än landsortsmedia. Gigantiska summor kring ett OS i Sverige, om kostnaderna för säkerhet runt våra arenor i samband med elitidrott och om spelarlöner och övergångspengar. Det handlar också om insynen och tillståndet i elitklubbars ekonomi. 5. Andra vägar till intäkter Ett betydligt mindre ämnesområde men väldigt intressant. Till exempel trenden för företag och organisationer som satsa på samhällssponsring. Flera exempel finns inom framför allt fotbollen där de medel som ges till förfogande inte går till elitlagen utan till klubbars ungdomsverksamhet. 9

10 Del 2 Hot och möjligheter Ett urval av cirka 4000 artiklar från landsortsmedier som märkts med hot eller möjligheter Basket, boxning, fotboll, gymnastik och ridsport 2% 16% 3% 12% 79% 98% Nyhetsmaterial Åsiktsmaterial 88% Nyhetsmaterial Åsiktsmaterial Möjligheter Hot Varken eller Både och Möjligheter förekommer i större omfattning än hot - utrymmet för media att lyfta solskenshistorier är alltså större och den skulle vi kunna utnyttja bättre. Positiva nyheter dyker sällan upp på debatt- eller ledarsidor utan är mer engångsföreteelser. Det innebär att sådana nyheter tål att upprepas. Igen och igen. Men det innebär också att de inte sätta lika tydliga avtryck hos publiken. Negativa nyheter förekommer mer sällan än men har den nackdelen de kan ältas, lyftas upp på debattsidor och riskerar att bli drev. De har också, enligt nyhetskriterierna, högre nyhetsvärde än solskenshistorierna. Går att använda negativa nyheter till något positivt? Ja - börja med att eliminera sandlådekrigen. En positiv bild av idrotten kräver samförstånd och samarbeten internt. Använd en negativ händelse till att lyfta positiva exempel. 10

11 11

12 12

13 Exempel på positiva nyheter Idrotter som underlättar för integration Idrotter som tar ett socialt ansvar utöver själva aktiviteten Idrotter som arbetar med värdegrunden i praktiken Idrotter som öppnar för att prova på Idrotter/sponsorer som underlättar ekonomiskt Eldsjälar som får föreningar att gå runt Kreativitet och innovation som erbjuder något nytt Idrotter som går hand i hand med ökad hälsa Sponsorer som satsar på den breda barn- och ungdomsidrotten Möjligheter - ämnen 5% 4% 2% 1% 5% 12% 12% 21% 38% Lokalt evenemang/idrottare Lokal satsning Ledare Tävling/Resultat Elitsatsning Hälsa sporters popularitet Ekonomi Prispengar Det största temat handlar om lokala evenemang, följt av lokala satsningar och (idrotts)ledare. 13

14 Exempel på negativa nyheter Tidig elitsatsning och utslagning Oegentligheter, exempelvis doping och matchfixing Idrotten får dåligt ekonomiskt betyg, exempelvis av sponsorer. Barn och ungdomar som inte kan/vill idrotta på grund av olika förutsättningar och diskriminering Konflikter idrotter emellan (i kampen om pengarna/anläggningar). När problem inom elitidrotten spiller över på lokala insatserna och klumpar ihop hela rörelsen Hot - teman 16% 24% 3% 4% Lokalt evenemang/idrottare Lokal satsning Ledare Många olika teman, men oftast kring ekonomi, tidig elitsatsning och hälsa. 3% 19% 13% Tävling/Resultat Elitsatsning Hälsa 18% sporters popularitet Ekonomi 14

15 Basket Möjligheter Många exempel på positiva initiativ, särskilt vad gäller lokala satsningar på integration och mångfald. 23% 3% 74% Möjlighet Hot Varken eller Hot Matchfixing och spelskandlarer Liknande händelse i näringslivet kan tynga en aktör i åratal, och det krävs ofta långt och systematiskt arbete för återvinna förlorat förtroende. 15

16 Boxning Möjligheter Tjejer, som vittnar om hur boxningen blivit en ventil för dem i ett stressigt liv. Reportage från boxningsklubbar som lyfter fram tillgängligheten - alla är välkomna och alla kan börja boxas. Ungdomar i olika typer av utanförskap som hittar en fristad inom boxningen. 78% 2% 16% 4% Möjlighet Hot Varken eller Både och Hot Frida Wallbergs hjärnskada efter en WBC-match sommaren Efterföljande mediedebatten om skaderisker inom kampsporter. Debattörer som vill förbjuda idrotten som sådan 16

17 Fotboll Möjligheter Massor av reportage om den fostran och den gemenskap som fotbollen ger. Fotbollen som inte bara ger glädje till barn och ungdomar utan även är kittet som håller ihop ett samhälle. 1% 15% 5% Fotbolls-EM för damer får stort utrymme och gjorde att många skribenter valde ta upp jämställdhetsfrågor i sina spalter. Hot Elitsatsning och selektering Problem med värdegrunden Huliganism Ekonomiska problem 79% Möjlighet Hot Varken eller Både och I fotbollen är differensen i publiciteten störst. Media skildrar många mycket positiva berättelser om fotbollens uppsidor, men samtidigt en negativ bild av en idrott som har en rad imagestörande problem. 17

18 Gymnastik Möjligheter Stor andel publicitet som ger en positiv bild 2% Temat eldsjälar och engagerade ledare är ovanligt stor i gymnastiken 42% Lokala satsningar om lyfter hälsa och välmående gympa är friskvård för alla 54% 2% Möjligheter Hot Varken eller Både och Hot Artiklar och diskussionen om (för) tidig elitsatsning och barn som far illa. En fråga som blivit en följetång med stor andel medialt och externt opinionsmaterial. Hela kedjan från enskilda ledare, aktiva och föräldrar till föreningar och förbund blir involverade. 18

19 Ridsport Möjligheter Artiklar och reportage om kärleken till hästar och det positiva i att utöva en idrott tillsammans med djur Stora och lyckade evenemang som Göteborg- och Stockholm Horse Show 1% 8% 2% 89% Möjlighet Hot Varken eller Både och Hot Ekonomisk dyrt idrott som utesluter resurssvaga grupper Skade- och olycksrisker Hot och/eller möjlighet? Jämställdhetsperspektivet och flickors idrottande som oftast gestaltas i konflikt när kommuner ska fördela pengar 19

20 Slutsatser Medias makt över bilden av svensk idrott är stor Den som behärskar mediernas spelregler har en stor möjlighet att motverka negativ publicering och öka den positiva. Idrotten behöver aktiv och kompetent mediehantering idag på alla nivåer. Det finns ett ömsesidigt beroende mellan idrotten och media Idrotten har en öppen väg in till medierna - det gäller att förvalta den. Lägg inte alla resurser på att kommunicera enbart resultat på elitnivå. Det finns så mycket mer som intresserar och som ur ett större perspektiv kan bädda för positiv publicitet och långsiktiga relationer med media. Mediernas nyhetsvärdering bygger på kända kriterier Närhet i tid och rum, aktualitet, personifiering, avvikelser. Idrottsnyheter innehåller per definition i princip alla. Ju mer kunskap om hur en redaktionernas nyhetsbedömning fungerar, desto större chans att stävja hoten och utnyttja möjligheterna. Media vill lyfta idrottens samhällsfunktion Det ska vi utnyttja. Men det kräver fingertoppskänsla och kunskap om hur medielogiken fungerar. Och det kräver också kunskap om hur politiker och andra samhällsaktörer förhåller sig till och använder media. Mediebilden är inte en bild Leken, glädjen och gemenskapen inom idrotten kan och blir nyheter som ger en positivt bild framför allt på lokal nivå. De negativa nyheterna är mer koncentrerade och startat på elitnivå. De sipprat nedåt i leden och genererar opinionsmaterial = påverkar anseendet. Utmaningen är att hantera media så att hela bilden genomsyras positivt av trovärdighet, tydlighet och hållbarhet från gräsrötterna till eliten, från föreningarna till förbunden. Vi måste ta initiativet - aktivt och reaktivt 20

Idrott och integration - en statistisk undersökning 2010

Idrott och integration - en statistisk undersökning 2010 Idrott och integration - en statistisk undersökning STOCKHOLM JUNI ANDRÈN & HOLM FOTO: FREDRIK RODHE Förord Allas rätt att vara med är en av de viktigaste byggstenarna i svensk idrotts värdegrund, antagen

Läs mer

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram Antagen av RF-stämman 2009 Innehållsförteckning Inledning 2 Idrottens verksamhetsidé, vision och värdegrund 4 Bra i idrott och bra idrott

Läs mer

Idrotten vill. en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009

Idrotten vill. en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram Antagen av RF-stämman 2009 Innehållsförteckning Inledning 2 Idrottens verksamhetsidé, vision och värdegrund 4 Bra i idrott och bra idrott

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN. Svenska Karateförbundet Fastställd av förbundsstyrelsen den 24 april 2010

JÄMSTÄLLDHETSPLAN. Svenska Karateförbundet Fastställd av förbundsstyrelsen den 24 april 2010 JÄMSTÄLLDHETSPLAN Svenska Karateförbundet Fastställd av förbundsstyrelsen den 24 april 2010 Inom idrottsrörelsen har det pågått ett medvetet jämställdhetsarbete sedan Riksidrottsförbundets (RF:s) stämma

Läs mer

Allas delaktighet inom idrotten

Allas delaktighet inom idrotten Undersökning 2010 Allas delaktighet inom idrotten oavsett sexuell läggning Foton från: FreeDigitalPhotos.net Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Bakgrund... 6 2.1 Syfte... 6 2.2 Avgränsning...

Läs mer

Arbetsunderlag den svenska idrottsrörelsen 2.0

Arbetsunderlag den svenska idrottsrörelsen 2.0 Arbetsunderlag den svenska idrottsrörelsen 2.0 En idrottsrörelse redo för framtiden Arbetsunderlag för arbetet med en övergripande strategi att möta framtiden Inledning och bakgrund Framtiden pockar på,

Läs mer

Högre seminarium 27/4-15 Anna Maria Hellborg

Högre seminarium 27/4-15 Anna Maria Hellborg Högre seminarium 27/4-15 Anna Maria Hellborg Det här är början på ett kapitel om SOK som i nuläget nästan enbart baseras på en intervju. Vad jag vill ha hjälp med är upplägget samt vad som saknas/är överflödigt

Läs mer

Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på

Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på UTVÄRDERINGSRAPPORT Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på En utvärdering av Arvsfondens lokalstöd 2007-2013 Danielle van der Burgt Kulturgeograf verksam vid Institutionen för pedagogik,

Läs mer

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar,

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar, Nyhetsbrev maj 2015 Bästa Brismedlemmar, Först och främst tack för att just du är medlem. Via ditt medlemskap har vi möjlighet att hänga med i barnens behov och utveckla verksamheten. Fler får en större

Läs mer

2. Man vill ju inte att föreningen ska dö en studie om idrottens föreningsledare våren 2003 (Anders Rönmark)

2. Man vill ju inte att föreningen ska dö en studie om idrottens föreningsledare våren 2003 (Anders Rönmark) FoU-rapporter 2003 1. Idrott, kön och genus en kunskapsöversikt 2. Man vill ju inte att föreningen ska dö en studie om idrottens föreningsledare våren 2003 (Anders Rönmark) 3. Etnisk mångfald och integration

Läs mer

Idrotten vill. Idrottsrörelsens idéprogram. omslagets framsida

Idrotten vill. Idrottsrörelsens idéprogram. omslagets framsida Idrotten vill Idrottsrörelsens idéprogram omslagets framsida Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill Idrottsrörelsens idéprogram ISBN 978-91-9781-300-6 Idrotten vill Förord Förord Vid Riksidrottsmötet

Läs mer

R I D S P O R T E N V I L L

R I D S P O R T E N V I L L RIDSPORTEN VILL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vet du vad Ridsporten Vill? 3 Du är en del av svensk ridsport 4 Till ridklubben är alla välkomna! 6 Ridsport ska vara roligt! 8 Ansvar engagerar och utvecklar 10 Ryttare

Läs mer

Stor blandning - lika behandling. Svenska Innebandyförbundets strategi för likabehandling

Stor blandning - lika behandling. Svenska Innebandyförbundets strategi för likabehandling Stor blandning - lika behandling Svenska Innebandyförbundets strategi för likabehandling Inledning Den här strategin borde inte behövas. En strategi för att säkerställa det självklara att alla som är involverade

Läs mer

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet www.ridsport.se Ridsporten VILL Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet Innehållsförteckning Vet du vad Ridsporten Vill?...2 Du är en del av svensk ridsport...4 Till ridklubben är alla välkomna!...6 Ridsport

Läs mer

Idro Idr t o te t ns ro ens r l o l i s ll i samhäl mhä l l et le II t I

Idro Idr t o te t ns ro ens r l o l i s ll i samhäl mhä l l et le II t I II En modell för idrottsgenererade sociala och monetära effekter på samhället FoU-rapport 2008:3 STOCKHOLM FEBRUARI 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: SCANPIX FoU-rapporter 2004:1 Ätstörningar en kunskapsöversikt

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG Hur nöjda är ni med läget just nu inom de olika områdena? Läs igenom utgångspunkterna på sid 4-6 innan ni påbörjar skattningen. Tänk på! Det är viktigt

Läs mer

Idrotten vill. Verksamhetsidé och riktlinjer för idrottsrörelsen in i 2000-talet

Idrotten vill. Verksamhetsidé och riktlinjer för idrottsrörelsen in i 2000-talet Idrotten vill Verksamhetsidé och riktlinjer för idrottsrörelsen in i 2000-talet Innehåll Innehåll 1 Förord 4 Idrottsrörelsens verksamhetsidé 5 Idrott är 5 Idrott består av 5 Vi organiserar vår idrott 5

Läs mer

Lokal antirasism. En studie av elva antirasistiska initiativ. Sofie Casserlöv EXPO

Lokal antirasism. En studie av elva antirasistiska initiativ. Sofie Casserlöv EXPO Lokal antirasism En studie av elva antirasistiska initiativ Sofie Casserlöv EXPO Stiftelsen Expo 2013 Omslag: Nyckelskamlarna i Nyköping 2009. Foto: Fredrik Persson Stiftelsen Expo www.expo.se info@expo.se

Läs mer

Djurgården Stockholm Idrott och samhällsnytta i förening

Djurgården Stockholm Idrott och samhällsnytta i förening Djurgården Stockholm Idrott och samhällsnytta i förening 2013 Djurgården Fotboll Filip Lundberg dif.fotboll@dif.se filipkarllundberg@gmail.com Grafisk Form: Formination AB Tryck: Wallén Grafiska Förord

Läs mer

MOBBNING INOM SVENSK BARN- OCH UNGDOMSIDROTT OM UTBREDNING, ORSAKER OCH ÅTGÄRDER

MOBBNING INOM SVENSK BARN- OCH UNGDOMSIDROTT OM UTBREDNING, ORSAKER OCH ÅTGÄRDER MOBBNING INOM SVENSK BARN- OCH UNGDOMSIDROTT OM UTBREDNING, ORSAKER OCH ÅTGÄRDER Umeå Universitet Sociologiska institutionen Samhällsvetarprogrammet baskurs moment 2B HT 2007 Rickard Tjernqvist Daniel

Läs mer

Vision och utveckling En rapport om Idrottslyftets fjärde år

Vision och utveckling En rapport om Idrottslyftets fjärde år Vision och utveckling En rapport om Idrottslyftets fjärde år STOCKHOLM JANUARI 2012 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN Innehållsförteckning Förord 4 Sammanfattning 5 Bakgrund 6 Organisation 7 Administration

Läs mer

Sammanställning 5 Lärande nätverk samtal som stöd

Sammanställning 5 Lärande nätverk samtal som stöd Sammanställning 5 Lärande nätverk samtal som stöd Bakgrund Syftet med lärande nätverk är att samla in och sprida kunskap och ta del av aktuell forskning. Samtliga lokala lärande nätverk består av personer

Läs mer

Upplevelser av diskriminering rapport

Upplevelser av diskriminering rapport Upplevelser av diskriminering rapport Tryckeriuppgifter Diskrimineringsombudsmannen, DO DO maj 2010 Artikel R1 2010 Tryck Danagårds Grafiska, Ödeshög, 2010 Upplevelser av diskriminering en sammanfattande

Läs mer

Beslutat på förbundsmötet 2012. Vi bygger Vision!

Beslutat på förbundsmötet 2012. Vi bygger Vision! Beslutat på förbundsmötet 2012 Vi bygger Vision! 1 2 Inledning Vi har börjat formandet av ett nytt, modernt och attraktivt fackförbund där du som medlem alltid står i centrum. Förbundsstyrelsens utgångspunkt

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2008/2009. Förskolan Torpet

Kvalitetsredovisning 2008/2009. Förskolan Torpet Kvalitetsredovisning 2008/2009 Förskolan Torpet Rektors sammanfattning och bedömning Detta läsår har varit ett annorlunda läsår, från oktober månad har vi bedrivit vår verksamhet på en byggarbetsplats,

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

Göteborgs Insjörike. en utvärdering av samverkan i projekt

Göteborgs Insjörike. en utvärdering av samverkan i projekt Göteborgs Insjörike en utvärdering av samverkan i projekt Våren 2013 kontaktade projektledare Martin Dahl Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och utbildningen i kulturgeografi med inriktning mot

Läs mer

Om ideella ledare i barn- och ungdomsidrotten och idrottsledarskapets sociala dimensioner

Om ideella ledare i barn- och ungdomsidrotten och idrottsledarskapets sociala dimensioner Om ideella ledare i barn- och ungdomsidrotten och idrottsledarskapets sociala dimensioner ERSTA SKÖNDAL HÖGSKOLA Johan von Essen STOCKHOLM MARS 2012 ANDRÈN & HOLM AB (16831) FOTO: Bildbyrån Information

Läs mer

Anvisningar för barnoch ungdomsidrott. Beslutades av Riksidrottsstyrelsen 2014-05-23

Anvisningar för barnoch ungdomsidrott. Beslutades av Riksidrottsstyrelsen 2014-05-23 Anvisningar för barnoch ungdomsidrott Beslutades av Riksidrottsstyrelsen 2014-05-23 1 Innehållsförteckning Inledning... 2 Träning och tävling... 3 Intention livslångt intresse... 4 Intention allsidighet...

Läs mer