TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN"

Transkript

1 TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN Branschens rekryteringsbehov 2016 STORT REKRYTERINGSBEHOV I MOTORBRANSCHEN NYANSTÄLLNINGAR UNDER TRE ÅR

2 TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN Om rapporten Tempen på motorbranschen är en årligen återkommande rapport där Motorbranschens yrkesnämnder (MYN och LYN) undersöker branschens rekryteringsbehov. Ett urval företag anslutna till Motorbranschens Arbetsgivareförbund, MAF, har under november 2015 tillfrågats angående deras uppskattade behov av nyanställningar idag och på tre års sikt. Resultaten av enkäten har därefter analyserats och uppräknats för att spegla behovet av personal i hela motorbranschen. Siffrorna som redovisas i Tempen på motorbranschen är således det uppskattade rekryteringsbehovet för branschen i sin helhet under de kommande tre åren. 2 tempen på motorbranschen

3 SAMMANFATTNING Stort rekryteringsbehov i motorbranschen Tempen på motorbranschen visar att motorbranschens företag behöver nyanställa personer på tre års sikt. Det innebär en rekryteringsutmaning för företagen och stora möjligheter för den som har en utbildning till ett av de yrken som efterfrågas i branschen. Motorbranschens yrkesnämnder genomför årligen en kartläggning av rekryteringsbehov i motorbranschen. I det arbetet tar vi hänsyn till omständigheter som kommande pensionsavgångar och demografiska skillnader över tid. Allt för att skapa bästa förutsättningar att bedöma det framtida behovet av kompetens. Men även and ra parametrar är relevanta i sammanhanget. Till exempel påverkar fordonsparkens storlek och fordonens tekniska utveckling såväl efterfrågan på motorbranschens tjänster som personalens utbildningsnivå. Den svenska motorbranschen består av cirka företag med anställda där majoriteten är mekaniker, tekniker, bilskadereparatörer, fordonslackerare och reservdelsspecialister. Branschen är teknikintensiv, innovativ och internationell. Nya material, metoder och produkter innebär förändrade kompetenskrav. Detta ställer i sin tur krav på utbildningar som lever upp till arbetsmarknadens behov. MYN och LYN välkomnar satsningar på fler utbildningsplatser riktade mot motorbranschen inom gymnasieskolan. Detsamma gäller initiativ som ytterligare förstärker kvaliteten i utbildningen. Med tanke på det förväntade kompetensbehovet välkomnar motorbranschen även satsningar som möjliggör karriärväxlingar för redan yrkesverksamma liksom fler arbetsmarknadsutbildningar riktade mot branschen. Tempen på motorbranschen finns även nedbruten på länsvisa rapporter. Välkommen att besöka bilproffs.se för dessa rapporter. Rekryteringsbehovets fördelning i antal/verkstadstyp 0 3 månader 3 månader 1 år 1 år 3 år Personbilsverkstäder Lastbilsverkstäder Maskinverkstäder Bilskadeverkstäder Lackverkstäder Totalt: Rekryteringsbehovets fördelning i antal/yrkesgrupp 0 3 månader 3 månader 1 år 1 år 3 år Personbilsmekaniker Personbilstekniker Lastbilsmekaniker Lastbilstekniker Maskinmekaniker Maskintekniker Bilskadereparatör Fordonslackerare Plastreparatör Reservdelsspecialist Reservdelschef Kundmottagare Verkstadschef Servicemarknadschef Totalt: tempen på motorbranschen 3

4 REKRYTERINGSBEHOV 2016 Rekryteringsbehov För att få en bild av branschens rekryteringsbehov i dag och på tre års sikt tillfrågades under november 2015 ett urval företag anslutna till Motorbranschens Arbets givareförbund, MAF, om deras uppskattade behov av nyanställningar. Siffrorna som redovisas i den här rapporten är det uppskattade rekryterings behovet för branschen i sin helhet. I diagrammen på följande sidor redovisas rekry teringsbehovet kopplat till olika verkstadstyper. Personbilsverkstaden Mekaniker Tekniker Kundmottagare/ Planerare Verkstadschef/ Verkmästare/Arbetsledare Servicemarknadschef/ Service-/Eftermarknadschef Reservdelsspecialist Reservdelschef 42 st 41 st 29 st 20 st 18 st 25 st 8 st 8 st 18 st 35 st 64 st 66 st 0 3 mån 3 mån 1 år 76 st 92 st 90 st 138 st 151 st 187 st 209 st 1 år 3 år 280 st 333 st Diagrammet visar över tid personbilsverkstädernas uppskattade behov av att anställa personal inom ett urval av olika befattningar. Av diagrammet följer att det, under tre års sikt i personbilsverkstäderna, finns ett uppskattat be hov av totalt nyanställda, varav 671 tekniker (vidareutbildade mekaniker med minst tre års erfarenhet i yrket) och 627 mekaniker. 4 tempen på motorbranschen

5 Lastbilsverkstaden Diagrammet visar över tid lastbilsverkstädernas uppskattade behov av att anställa personal inom ett urval av olika befattningar. Mekaniker Tekniker 0 3 mån 3 mån 1 år 72 st 126 st 1 år 3 år 140 st 158 st 180 st 186 st Kundmottagare/ Planerare 36 st 34 st 69 st Verkstadschef/ Verkmästare/Arbetsledare 37 st 27 st 32 st Servicemarknadschef/ Service-/Eftermarknadschef 6 st 5 st 38 st Reservdelsspecialist 50 st 36 st 45 st Reservdelschef 13 st Av diagrammet följer att det, under tre års sikt i lastbilsverkstäderna, finns ett uppskattat be hov av totalt nyanställda, varav 470 tekniker (vidareutbildade mekaniker med minst tre års erfarenhet i yrket) och 392 mekaniker. Maskinverkstaden Diagrammet visar över tid maskinverkstädernas uppskattade behov av att an ställa personal inom ett urval av olika befattningar. Mekaniker Tekniker 0 3 mån 3 mån 1 år 74 st 92 st 76 st 114 st 1 år 3 år 236 st 217 st Kundmottagare/ Planerare 4 st 21 st 41 st Verkstadschef/ Verkmästare/Arbetsledare 25 st 12 st 41 st Servicemarknadschef/ Service-/Eftermarknadschef 22 st 41 st Reservdelsspecialist 4 st 26 st 50 st Reservdelschef 12 st 3 st 41 st Av diagrammet följer att det, under tre års sikt i maskinverkstäderna, finns ett uppskattat be hov av totalt nyanställda, varav 407 tekniker (vidareutbildade mekaniker med minst tre års erfarenhet i yrket) och 402 mekaniker. tempen på motorbranschen 5

6 REKRYTERINGSBEHOV 2016 Bilskadeverkstaden Bilskadereparatör/ Bilplåtslagare Plastreparatör 5 st 8 st 27 st 0 3 mån 3 mån 1 år 1 år 3 år 106 st 110 st 148 st Diagrammet visar över tid bilskadeverkstädernas uppskattade behov av att anställa personal inom ett urval av olika befattningar. Mekaniker 11 st 28 st 27 st Tekniker 28 st 43 st 44 st Kundmottagare/ Planerare 11 st 29 st 25 st Verkstadschef/ Verkmästare/Arbetsledare 27 st 18 st 21 st Servicemarknadschef/ Service-/Eftermarknadschef 11 st Reservdelsspecialist 11 st 8 st Reservdelschef 6 st Av diagrammet följer att det, under tre års sikt i bilskadeverkstäderna, finns ett uppskattat be hov av totalt 752 nyanställda, varav 364 bilskadereparatörer. Lackverkstaden Fordonslackerare Plastreparatör 9 st 5 st 0 3 mån 3 mån 1 år 46 st 77 st 39 st 1 år 3 år 137 st Diagrammet visar över tid lackverkstädernas uppskattade behov av att anställa personal inom ett urval av olika befattningar. Mekaniker Tekniker Kundmottagare/ Planerare Verkstadschef/ Verkmästare/Arbetsledare Servicemarknadschef/ Service-/Eftermarknadschef Reservdelsspecialist 3 st 3 st 6 st 4 st 20 st Reservdelschef Av diagrammet följer att det, under tre års sikt i lackverkstäderna, finns ett uppskattat be hov av totalt 349 nyanställda, varav 260 fordonslackerare. 6 tempen på motorbranschen

7 Reservdelsspecialister Diagrammet visar över tid det uppskattade behovet av reservdelsspecialister och reservdels chefer i olika typer av verkstäder. Personbilsverkstad Lastbilsverkstad 0 3 mån 3 mån 1 år 44 st 50 st 36 st 58 st 1 år 3 år 83 st 108 st Maskinverkstad 6 st 38 st 91 st Bilskadeverkstad 11 st 14 st Lackverkstad Det totalt uppskattade behovet är 108 reservdelschefer och 431 reservdelsspecialister. Cirka 45 procent av det behovet återfinns i personbilsverkstäderna. tempen på motorbranschen 7

8 KOMPETENS- KOMPETENSBEHOV OCH I REKRYTERINGSKRAV MOTORBRANSCHEN För att möta arbetsmarknadens behov måste rätt antal personer utbildas med rätt kunskaper. MYN och LYN har tagit fram branschkrav för de kunskaper en person förväntas ha efter genom gången fordonsteknisk utbildning. För samtliga yrken ingår bland annat att kunna kontrollera och dokumentera utfört arbete och se till att arbetsplatsen hålls ren och säker. Diagnostiserade fel, servicebehov, reservdelsbehov och åtgärder som utförts på ett inlämnat fordon ska kunna kommuniceras till kund. Branschkraven finns att läsa på bilproffs.se. Utöver branschkraven finns generella kunskaper och sociala färdigheter som efterfrågas i branschen. Dessa är att behärska svenska och engelska, veta var det går att hitta information som krävs för arbetet, att agera professionellt och förstå kundens situation och behov, arbeta systematiskt och effektivt, vara representativ och ansvarstagande samt säkerhets-, miljö- och kvalitetsmedveten. Kompetenstrender inom respektive yrke Personbilsmekaniker Dagens personbilsmekaniker arbetar mer med el och elektronik, snarare än mekanik. Meka nikern blir allt mer av en säljare och därför är service och kundbemötande viktigt. Lastbilsmekaniker För lastbilsmekanikerna är elsystem och instrument viktiga kompetensområden både i dag och på sikt. Det gäller även service och kundbemötande. Maskinmekaniker Maskinmekanikern arbetar ofta självständigt och behöver ha en väl utvecklad förmåga vad gäller kundbemötande. Kunskap inom elsystem, hydraulsystem och extrautrustning anses viktigt. Reservdelsspecialist För reservdelsspecialisten är sociala och kommunikativa färdigheter viktiga, liksom kunskap inom försäljning, marknadsföring, lager, logistik, service och kundbemötande. Bilskadereparatör Kaross och inredning är naturliga kompetensområden för bilskadereparatören, men även el och elektronik blir allt viktigare liksom god social förmåga och kunna utföra arbetsuppgifter enligt tillverkarens anvisningar. Fordonslackerare Fordonslackeraren ska kunna utföra reparationer enligt tillverkarens anvisningar samt ha förmågan att bygga kundrelationer. Specialkompetenser som foliering, motivlackering och att kunna reparera mindre karosseriskador i kolfiber blir allt viktigare. Motorbranschcollege och yrkesprov Under 2015 genomförde Lackerarnas yrkesnämnd, LYN, för första gången ett yrkesprov. Provet, som är årligen återkommande, är öppet för gymnasieelever, yrkeslärare, handledare och andra verksamma inom fordonslackering. Yrkesprovet är framtaget för att kunna visa vad branschen tycker är viktigt att en fordonslackerare kan och vad som är kvalitet i yrkesutövandet. Under 2016 startar Motorbranschens yrkesnämnd, MYN, ett kvalitetssystem med arbetsnamnet Motorbranschcollege, till vilket gymnasieskolor kan ansluta sig om de uppfyller vissa kvalitetskrav. Syftet är att höja den gymnasiala utbildningskvaliteten ytterligare och att stötta skolor till att utvecklas. 8 tempen på motorbranschen

9 RÖSTER FRÅN BRANSCHEN SKOLAN SKA STÅ FÖR BASKUNSKAPERNA Sten Brandt, vd Brandt Bil Brandt Bil är ett familjeföretag som startade redan I dag har bolaget 24 anläggningar i Västra Götaland och där arbetar ett hundratal personbils- och lastbilstekniker, bilskadereparatörer och reservdelspersonal. Sten Brandt är vd och han ser ett problem i att för få unga söker till fordons- och transportprogrammet, vilket innebär att inte tillräckligt många kommer ut på arbetsmarknaden. Dessutom har innehållet i teknikeryrket förändrats avsevärt under den senaste femton åren, men det är svårt att nå ut med den informationen till eleverna. Förr var det ett mekaniskt fordon man skulle reparera. I dag är det i princip en rullande, elektronisk dator. Men det är inte många studie- och yrkesvägledare som känner till det. Här har vi under ett antal år arbetat mycket med upplysande information. För att lösa rekryterings- och kompetensfrågan är Sten Brandt övertygad om att det behövs mer praktiktid i grundutbildningen. Allt det som en nybakad mekaniker måste kunna får inte plats inom ramen för tre gymnasieår, anser han: Skolan ska stå för baskunskaperna men den är långt ifrån tillräcklig för det som behövs i dag. Det är inte skolans fel, det behövs mer tid. Det ansvaret måste branschen ta. Överlag är det viktigt med ett nära samarbete mellan branschen och skolorna, både lokalt och centralt. Jag tror till exempel mycket på det nya kvalitetssystemet i form av motorbranschcollege. Kompetensbehov: ny teknik, el och elektronik, kunskaper i datateknik STÖRRE FOKUS PÅ NY TEKNIK Pontus Lövrup, vd SVÅ SVÅ företräder Scania och Volkswagens återförsäljare med sammanlagt anställda över hela landet. Pontus Lövrup är vd och han berättar att rekryterings- och kompetensfrågan är ständigt närvarande i företagsnätverket. Det finns ett stort behov, särskilt då vi har haft en kraftig tillväxt de senaste fem åren. Vi expanderar och då behövs fler medarbetare. Bland annat finns en stor brist på tekniker som behärskar den nya tekniken i dagens moderna fordon. Han tycker att de allra flesta skolor gör ett bra jobb, och med en bra grund kan de flesta elever formas vidare på arbetsplatsen, men han skulle gärna se ett större fokus på ny teknik i grundutbildningen. Den nya tekniken gäller dels olika drivmedel, el och framför allt de uppkopplade fordonen som inte bara är uppkopplade mot nätet och verkstaden utan snart även till varandra. Inom tio år har vi självkörande bilar. Samtidigt som skadorna minskar med hjälp av tekniken så innebär den samtidigt att de skador som måste lagas blir mycket mer komplicerade. Jag ser också ett behov av mer språkundervisning, framför allt i engelska, och kundorientering. Det sista är särskilt viktigt vad gäller reservdelspersonal, ett yrke som förändrats mycket med betydligt större fokus på försäljning. Lösningen på glappet mellan utbildningsinnehåll och företagens behov skulle bland annat kunna vara mer arbetsplatsförlagt lärande. Jag tror också att kvalitetssystemet som Motorbranschens yrkesnämnder nu inför är en naturlig väg att gå. Det liknar för övrigt systemet för auktoriserade verkstäder som måste uppfylla ett antal krav för att kunna bedriva sin verksamhet. Kompetensbehov: Språkkunskaper, kundorientering, försäljning, mer ny teknik, el, informations- och kommunikationsteknik tempen på motorbranschen 9

10 RÖSTER FRÅN BRANSCHEN KOMBINATION AV SOCIAL OCH TEKNISK FÖRMÅGA Tomas Tärnfors, Retail HR Manager BMW Sverige BMW Group växer i Sverige och i takt med att fler verkstäder öppnas behövs också mer personal. I dag har företaget 60 verkstäder över hela landet. Jag tycker att vi har relativt lätt att hitta nya medarbetare, säger Tomas Tärnfors, Retail HR Manager på BMW Sverige. Han ser dock ett grundproblem i det låga intresset för gymnasieutbildningarna inom fordonsteknik. Framförallt behöver vi hitta personer med tekniskt intresse och en social förmåga. Det är en kombination som måste till för det serviceinriktade yrke som det innebär att vara en modern personbilsmekaniker. Tomas Tärnfors tror på ännu mer marknadsföring gentemot föräldrar och elever, inte minst för att få fler tjejer att söka sig till branschen. Jag tror att många eller till och med alla yrken inom servicemarknad passar kvinnor väldigt bra. Blandningen är mycket viktig, idag är vi alldeles för mansdominerade. Han anser att grundutbildningen ger en god mekanisk förståelse och att det är rätt tänkt av skolorna att satsa på en gedigen grund. De specifika kunskaperna för respektive bilmärken lär sig eleverna vid praktiskt arbete ute i arbetslivet och som anställda genom företagens egna kurser. I framtiden måste fordonstekniska utbildningar bli bättre på att ta fram den sociala delen som är viktig på en arbetsplats samt förmågan att lyssna på kunden och förstå hans problem. Detta är en naturlig talang och en del av eleverna kan ha svårt att förstå och lära sig detta. Man skulle önska att personer med bättre social förmåga sökte sig till fordonsteknik, men att vi även utvecklade alla elever i detta. Hela branschen skulle vinna på det. Kompetensbehov: Teknik, social förmåga, kundorientering MER ELEKTRONIK OCH KUNDFÖRSTÅELSE Anders Edin, ansvarig för kompetensutveckling, Volvo Lastvagnar Världens näst största lastbilstillverkare är Volvo Lastvagnar med över återförsäljare och verkstäder samt 90 servicepunkter. Just nu händer mycket inom utvecklingen av tunga fordon vad gäller ny teknik och drivmedel. Att matcha ihop kunderna med rätt produkter och tjänster blir mer komplext. Våra medarbetare måste vara både kunniga på vårt utbud och lyhörda på vad kunden efterfrågar, eller till och med vara med och utveckla kundens sätt att bedriva sitt företagande. Vi arbetar mycket med utbildning av alla våra olika personalkategorier, berättar Anders Edin som är ansvarig för kompetensutveckling både inom och utanför Volvo Lastvagnar. Den spännande utvecklingen i branschen ställer krav på fordons- och transportprogrammet. Anders Edin skulle gärna se mer fokus på elektronik, eftersom all felsökning i dag sker via dator och man måste kunna förstå hur bilens elektroniska struktur är uppbyggd och fungerar. Ett annat område som behöver förstärkas är de mjuka delarna, att man förstår hur viktig relationen är med våra kunder, att man har en bra social förmåga och intresserad av att utvecklas och vidareutbildas. Han tror att glappet mellan fordonsutbildningen och behovet i arbetslivet bäst löser sig genom ett nära samarbete mellan skolan och de lokala återförsäljarna. Vi har många exempel på att detta fungerar utmärkt. Flera företag har öppnat upp för fordonslärare att delta i sina interna utbildningar vilket ger både kompetens, utveckling, motivation och leder till goda samarbeten för båda parter. Jag ser att Volvo med små insatser gör stor skillnad för många fordonsskolor. Jag hoppas att fler företag inser detta och hänger på i den utvecklingen. Slutligen tror jag mycket på Motorbranschcollege som implementerar ett kvalitetssäkrat utbildningssystem för våra respektive arbetsroller. Kompetensbehov: kundbemötande, affärskunskap, elektronik, ny teknik, social förmåga 10 tempen på motorbranschen

11 PÅ KORT SIKT ÄR DET MÅNGA SOM SLUTAR Jonas Hedman, platschef och vvd TKBM Strax söder om Stockholm ligger TKBM, ett serviceföretag i plåt- och lackskadebranschen med 60 anställda. Jonas Hedman är vice vd och platschef. Han känner sig frustrerad över vad han upplever som en kaosartad rekryteringssituation. På kort sikt är det många i branschen som slutar på grund av ålder så jag ser ett stort behov av personal framöver. I storstäderna finns det dessvärre inget större intresse bland ungdomar att söka sig till de här utbildningarna. Förutom bristande marknadsföring av fordons- och transportprogrammet anser Jonas Hedman att skolorna saknar resurser för att driva dessa teknikintensiva och dyra utbildningar. Resultatet blir att eleverna inte får rätt kunskaper. Vi måste fortsätta utbilda dessa elever under lång tid efter att de har gått ut gymnasiet, bara för att de ska ha de grunder som vi vill att våra anställda ska ha. Tyvärr är utbildningarna betydligt mer verkstads- och mekanikerorienterade än vad verkligheten är. Vi har större behov av teknisk kompetens, bra kundbemötanden och god datorkunskap. Lösningen tror han är ett större sam arbete mellan skolor och näringsliv exempelvis kring lärarnas fortbildning. De måste ut och arbeta så att de vet vad de undervisar i. Vad gäller fordonslackerarna tror han att det yrkesprov som Lackerarnas yrkesnämnd har tagit fram på ett mycket bra sätt kommer att tydliggöra yrkets innehåll och vad kvalitativa yrkeskunskaper är. Så det finns ljus i mörkret, vilket Jonas Hedman tycker känns hoppfullt i en annars kritisk situation. Nu löser vi rekryteringen genom att alla konkurrerande företag köper varandras personal och det är inte en hållbar utveckling. Kompetensbehov Teknisk kunskap, kundbemötande, god datorkunskap GÄRNA MER KUNDVÅRD, FÖRSÄLJNING OCH IT Anna Fredricson, HR-chef, Lantmännen Maskin FOTO: WESTIN Lantmännen Maskin har 60 anläggningar i hela landet. Anna Fredricson är HR-chef och hon ser ett stort rekryteringsbehov av maskinmekaniker och reservdelspersonal och samtidigt ett ändrat kompetensbehov för båda yrkena. De har blivit mer säljande i sina innehåll och därför måste medarbetarna bli mer affärsmässiga i sin kundrelation. Det är en utveckling som har skett i hela fordonsbranschen, det är nog bara så att den tunga sidan har släpat efter lite. Dagens lantbruksmaskiner har en avancerad teknik och utvecklingen fortsätter med alltmer digitaliserade lösningar och nya funktioner. Tekniken ställer dock höga krav på de mekaniker som ska åtgärda fel på maskinerna. Anna Fredricson skulle gärna se mer av kundvård, försäljning och kunskap inom IT kopplat till maskin på schemat i gymnasiet. Skolorna har ett stort fokus på den mekaniska delen av utbildningen och generellt lite svårt att hänga med i den snabba teknik- och branschutvecklingen som sker. Hon har stora förhoppningar vad gäller det kvalitetssäkringsarbete som Motorbranschens yrkesnämnder har initierat. Det kommer att göra det lättare för skolorna att förstå arbetsmarknadens behov och jämna ut de skillnader som finns i utbildningskvalitet bland skolorna. Anna Fredricson tror också att branschen måste bli bättre på att föra ut en mer nyanserad och uppdaterad bild av hur det är att vara maskinmekaniker: utvecklande, teknikintensivt, problemlösande. Alltför få elever väljer den tunga inriktningen vilket bidrar till ett pressat läge för företagen. Det gör att vi hela tiden riskerar en brist på kunnig personal och då kan vi inte utveckla verksamheten i den takt vi vill. Samtidigt ser jag en positiv effekt av rekryteringsläget. Det gör att företagen måste se till att vara attrak tiva arbetsgivare. Det är så vi får konkurrera om våra framtida medarbetare. Kompetensbehov Säljkunskap, affärsmannaskap, ny teknik och IT tempen på motorbranschen 11

12 SVERIGE PORTO BETALT Motorbranschens yrkesnämnder (MYN och LYN) är två samarbetsorgan som består av representanter från arbetsgivare (Motorbranschens Arbetsgivareförbund) och fackliga organisationer (IF Metall respektive Svenska Målareförbundet). MYN och LYN arbetar gemensamt med branschens utbildningsfrågor och kompetensförsörjning under varumärket Bilproffs.se. För mer information, besök oss på eller på Kontakta MYN/LYN för mer information, tel , MOTORBRANSCHENS VÄGAR OCH MÖJLIGHETER Produktion: Jens Sjunnesson, grafisk form, foto Omslagsfoto: istock Intervjuer: Louise Ribbing Tryck: Norrmalmstryckeriet Utgåva nr 1:2016, upplaga ex.

TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN

TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN Kompetens- och rekryteringsbehov 2015 Stort rekryteringsbehov i motorbranschen 5 000 nyanställningar under tre år Kompetenskrav nu och i framtiden TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN Om rapporten

Läs mer

Tempen på motorbranschen

Tempen på motorbranschen Tempen på motorbranschen Kompetens- och rekryteringsbehov 2011 Stort rekryteringsbehov i motorbranschen 3 200 nyanställningar under tre år Kompetenskrav i dag och 2015 Kompetens- Tempen på motorbranschen

Läs mer

TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN

TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN Branschens rekryteringsbehov 2017 STORT REKRYTERINGSBEHOV I MOTORBRANSCHEN 5 827 NYANSTÄLLNINGAR UNDER TRE ÅR MOTORBRANSCHEN BEHÖVER 5 827 PERSONER Motorbranschen har haft stora

Läs mer

BÄTTRE KOMPETENSFÖRSÖRJNING UTBILDNING FÖR FRAMTIDEN FLER SÖKANDEN. Attraktiv utbildning

BÄTTRE KOMPETENSFÖRSÖRJNING UTBILDNING FÖR FRAMTIDEN FLER SÖKANDEN. Attraktiv utbildning Motorbranschcollege BÄTTRE KOMPETENSFÖRSÖRJNING UTBILDNING FÖR FRAMTIDEN FLER SÖKANDEN Attraktiv utbildning MOTORBRANSCHEN Ändrat yrkesinnehåll och stort rekryteringsbehov Motorbranschen kännetecknas av

Läs mer

motorbranschen Kunskaper du behöver för att jobba inom motorbranschen

motorbranschen Kunskaper du behöver för att jobba inom motorbranschen motorbranschen Kunskaper du behöver för att jobba inom motorbranschen Motorbranschen Motorbranschen är modern och högteknologisk. Den erbjuder gott om arbetstillfällen och företag som är beredda att satsa

Läs mer

Tempen på motorbranschen 2016

Tempen på motorbranschen 2016 Tempen på motorbranschen 2016 Denna undersökning syftar till att inhämta underlag avseende reyteringsbehovet inom motorbranschen. Undersökningen består av 15 frågor. Beräknad svarstid ca 5 min. Enkäten

Läs mer

välj rätt väg välj motorbranschen

välj rätt väg välj motorbranschen välj rätt väg välj motorbranschen Motorbranschens företag behöver nyanställa över 3 200 personer på tre års sikt. Det innebär stora möjligheter för dig som har en utbildning till ett av de yrken som efterfrågas

Läs mer

TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN 2017

TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN 2017 TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN 2017 VÄSTERNORRLANDS LÄN Fortsatt ökande brist på personal i motorbranschen. Samtidigt minskar antalet elever på gymnasiets fordons- och transportprogram. En rapport framtagen

Läs mer

SVERIGE 2016. Ökat rekryteringsbehov och mycket goda möjligheter till jobb. Trots det minskar antalet elever på

SVERIGE 2016. Ökat rekryteringsbehov och mycket goda möjligheter till jobb. Trots det minskar antalet elever på SVERIGE 2016 Ökat rekryteringsbehov och mycket goda möjligheter till jobb. Trots det minskar antalet elever på gymnasiets fordons- och transportprogram. En rapport framtagen av Motorbranschens yrkesnämnder,

Läs mer

VÄLJ SMART VÄLJ RÄTT VÄG VÄLJ MOTORBRANSCHEN

VÄLJ SMART VÄLJ RÄTT VÄG VÄLJ MOTORBRANSCHEN VÄLJ SMART Utbilda dig till ett yrke som leder till jobb. Välj en karriär i motorbranschen. Börja med någon av inriktningarna personbilsteknik, lastbil och mobila maskiner, karosseri och lackering eller

Läs mer

TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN 2017

TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN 2017 TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN 2017 RIKSRAPPORT Fortsatt ökande brist på personal i motorbranschen. I hälften av länen upplever företagen att det är mycket svårt att hitta personal. Samtidigt minskar antalet

Läs mer

VÄSTA GÖTALANDS LÄN 2014

VÄSTA GÖTALANDS LÄN 2014 TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN VÄSTA GÖTALANDS LÄN 2014 Företagen saknar kompetent personal samtidigt som färre studerar på gymnasiets fordons- och transportprogram En rapport framtagen av Motorbranschens- och

Läs mer

RIKET 2015 TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN. Företagen saknar kompetent personal samtidigt som färre studerar på gymnasiets fordons- och transportprogram

RIKET 2015 TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN. Företagen saknar kompetent personal samtidigt som färre studerar på gymnasiets fordons- och transportprogram TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN RIKET 2015 Företagen saknar kompetent personal samtidigt som färre studerar på gymnasiets fordons- och transportprogram En rapport framtagen av Motorbranschens- och Lackerarnas

Läs mer

TEMPEN I MOTORBRANSCHEN UPPSALA LÄN 2013. - Företagen saknar kompetent personal fler elever behövs till gymnasiets fordons- och transportprogram

TEMPEN I MOTORBRANSCHEN UPPSALA LÄN 2013. - Företagen saknar kompetent personal fler elever behövs till gymnasiets fordons- och transportprogram TEMPEN I MOTORBRANSCHEN UPPSALA LÄN 2013 - Företagen saknar kompetent personal fler elever behövs till gymnasiets fordons- och transportprogram Innehåll Stort rekryteringsbehov i motorbranschen... 3 Kort

Läs mer

TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN

TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN UPPSALA LÄN 2015 Företagen saknar kompetent personal samtidigt som färre studerar på gymnasiets fordons- och transportprogram En rapport framtagen av Motorbranschens- och Lackerarnas

Läs mer

TEMPEN I MOTORBRANSCHEN VÄSTMANLANDS LÄN 2013

TEMPEN I MOTORBRANSCHEN VÄSTMANLANDS LÄN 2013 TEMPEN I MOTORBRANSCHEN VÄSTMANLANDS LÄN 2013 - Företagen saknar kompetent personal samtidigt som färre studerar på gymnasiets fordons- och transportprogram Innehåll Stort rekryteringsbehov i motorbranschen...

Läs mer

TransportGruppen. LARS EG ANDERSSON REGIONCHEF, Dalarnas & Gävleborgs län

TransportGruppen. LARS EG ANDERSSON REGIONCHEF, Dalarnas & Gävleborgs län TransportGruppen LARS EG ANDERSSON REGIONCHEF, Dalarnas & Gävleborgs län Biltrafikens Arbetsgivareförbund Bussarbetsgivarna Motorbranschens Arbetsgivareförbund Svenska FlygBranschen Petroleumbranschens

Läs mer

MOTORBRANSCHEN FYLLD AV MÖJLIGHETER NR 1:2016 ROLIGT MED APL GLÖDHET BRANSCH MÅNGA KARRIÄRVÄGAR TA RÄTT VÄG TILL JOBBEN

MOTORBRANSCHEN FYLLD AV MÖJLIGHETER NR 1:2016 ROLIGT MED APL GLÖDHET BRANSCH MÅNGA KARRIÄRVÄGAR TA RÄTT VÄG TILL JOBBEN MOTORBRANSCHEN FYLLD AV MÖJLIGHETER NR 1:2016 ROLIGT MED APL GLÖDHET BRANSCH MÅNGA KARRIÄRVÄGAR TA RÄTT VÄG TILL JOBBEN Bp yrkes utbildning Bli specialist inom Bilelektronik Hos Yrkeshögskolan i Karlstad

Läs mer

Fordons- och Transportprogrammet

Fordons- och Transportprogrammet Fordons- och Transportprogrammet (FT) Godshantering Transport Karosseri och lackering Personbil Lastbil och mobila maskiner Vilken väg väljer du? Fordons- och Transportprogrammet (FT) Fordons- och Transportprogrammet

Läs mer

Fordons- och transportprogrammet (FT)

Fordons- och transportprogrammet (FT) Fordons- och transportprogrammet (FT) Fordons- och transportprogrammet (FT) ska utveckla elevernas kunskaper om tekniken i olika fordon eller förmåga att hantera transporter. Efter examen från programmet

Läs mer

Transportföretagen. Maria Sjölin Karlsson Branschutvecklare utbildning & kompetensförsörjning

Transportföretagen. Maria Sjölin Karlsson Branschutvecklare utbildning & kompetensförsörjning Transportföretagen Maria Sjölin Karlsson Branschutvecklare utbildning & kompetensförsörjning maria.sjolin@transportforetagen.se Transportföretagen En bred samverkansplattform för arbetsgivar- och branschorganisationer

Läs mer

SÖKA STÖD TILL KOMPETENSUTVECKLING SÅ FUNKAR DET. En skrift om hur man får ekonomiskt stöd för kompetensutveckling inom motorbranschen

SÖKA STÖD TILL KOMPETENSUTVECKLING SÅ FUNKAR DET. En skrift om hur man får ekonomiskt stöd för kompetensutveckling inom motorbranschen SÖKA STÖD TILL KOMPETENSUTVECKLING SÅ FUNKAR DET En skrift om hur man får ekonomiskt stöd för kompetensutveckling inom motorbranschen INLEDNING Motorbranschen är en expansiv bransch i snabb utveckling.

Läs mer

Mekanikerförsörjning. Vilka är vi? Hur gör vi? Vad vill vi göra! Your date here

Mekanikerförsörjning. Vilka är vi? Hur gör vi? Vad vill vi göra! Your date here 1 Vem och vad? Scania-Bilar Sverige - Marknadsbolaget Peter Eberoth Employer Branding Kompetensutveckling TMS systemadministratör Vårt Utbildningshanteringssystem Vårt Kompetenshanteringssytem Mekanikerförsörjning

Läs mer

Fordonsprogrammet KATTEGATTGYMNASIET

Fordonsprogrammet KATTEGATTGYMNASIET Fordonsprogrammet KATTEGATTGYMNASIET fordonsprogrammet gör världen snabbare Fordonsprogrammet vänder sig till dig som är tekniskt intresserad och vill meka med fordon. Vill du bli yrkesförare eller arbeta

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikter för industrin. Göteborg fram till våren 2017

Arbetsmarknadsutsikter för industrin. Göteborg fram till våren 2017 Arbetsmarknadsutsikter för industrin Göteborg fram till våren 2017 Industri Teknik IT Telecom Hisingen Angered Ekonomi Finans Gamlestaden Vård Skola Offentliga tjänster Vi förmedlar kontakter till alla

Läs mer

Stora arbetsmarknadsdagen 25/9

Stora arbetsmarknadsdagen 25/9 Stora arbetsmarknadsdagen 25/9 Stora Arbetsmarknadsdagen Transportnäringen 25 september 2014 transportgruppen.se En arbetsgivare- och branschorganisation Ingår i Svenskt Näringsliv Organiserar ca 11 000

Läs mer

agnesfrids gymnasium

agnesfrids gymnasium agnesfrids gymnasium Läsåret 2010/11 fordonsprogrammet inriktningar: personbilsteknik, Maskin och lastbilsteknik, transport, karosseri 3 Motorer och transporter Här utbildas du i modern teknik för att

Läs mer

Gymnasieskolan och småföretagen

Gymnasieskolan och småföretagen Gymnasieskolan och småföretagen Mars 2004 Inledning Gymnasieskolan är central för småföretagens kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Företagarna välkomnar att regeringen nu slår ett slag för ökad

Läs mer

motorbranschen fylld av möjligheter nr 3:2013 Toppskola i skärholmen Hallå på arbetsplatsen

motorbranschen fylld av möjligheter nr 3:2013 Toppskola i skärholmen Hallå på arbetsplatsen motorbranschen fylld av möjligheter nr 3:2013 Lack-silver i VM Hallå på arbetsplatsen Bp Toppskola i skärholmen Bra skola En stolt trio som fått fart på STFG: rektor Lars Dowert, företagaren Totte Malmkvist

Läs mer

AKTIVA PROGRAMRÅD Ett samarbete mellan skola och företag inom motorbranschen

AKTIVA PROGRAMRÅD Ett samarbete mellan skola och företag inom motorbranschen Motorbranschens Yrkesnämnd, MYN och Lackerarnas Yrkesnämnd, LYN Box 5384, 102 49 Stockholm Telefon: 08 762 71 00 mail: info@bilproffs.se www.bilproffs.se Ett samarbete mellan skola och företag inom motorbranschen

Läs mer

BYGG- OCH ANLÄGGNINGSprogrammet EL- OCH ENERGIprogrammet FORDONS- OCH TRANSPORTprogrammet INDUSTRITEKNISKA programmet VVS- OCH FASTIGHETSprogrammet

BYGG- OCH ANLÄGGNINGSprogrammet EL- OCH ENERGIprogrammet FORDONS- OCH TRANSPORTprogrammet INDUSTRITEKNISKA programmet VVS- OCH FASTIGHETSprogrammet BYGG- OCH ANLÄGGNINGSprogrammet EL- OCH ENERGIprogrammet FORDONS- OCH TRANSPORTprogrammet INDUSTRITEKNISKA programmet VVS- OCH FASTIGHETSprogrammet TULLÄNGSSKOLAN YRKESprogram TULLÄNGSSKOLAN BESÖKS OCH

Läs mer

FORTSATT ÖKAT BEHOV AV LASTBILSFÖRARE OCH UTBILDNINGS- PLATSER

FORTSATT ÖKAT BEHOV AV LASTBILSFÖRARE OCH UTBILDNINGS- PLATSER EN ARBETSKRAFTSBAROMETER FRÅN TYA, TRANSPORTFACKENS YRKES- OCH ARBETSMILJÖNÄMND AUGUSTI 215 FORTSATT ÖKAT BEHOV AV LASTBILSFÖRARE OCH UTBILDNINGS- PLATSER EN ARBETSKRAFTSBAROMETER FRÅN TYA, TRANSPORTFACKENS

Läs mer

VÄLUTBILDADE FLYGMEKANIKER OCH -TEKNIKER ÄR EFTERFRÅGADE!

VÄLUTBILDADE FLYGMEKANIKER OCH -TEKNIKER ÄR EFTERFRÅGADE! EN ARBETSKRAFTSBAROMETER FRÅN TYA, TRANSPORTFACKENS YRKES- OCH ARBETSMILJÖNÄMND DECEMBER 2016 VÄLUTBILDADE FLYGMEKANIKER OCH -TEKNIKER ÄR EFTERFRÅGADE! BEHOVET AV UTBILDADE FLYG- OCH HELIKOPTERMEKANIKER

Läs mer

Identifiera dina kompetenser

Identifiera dina kompetenser Sida: 1 av 6 Identifiera dina kompetenser Har du erfarenheter från ett yrke och vill veta hur du kan använda dina erfarenheter från ditt yrkesliv i Sverige? Genom att göra en självskattning får du en bild

Läs mer

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA Våga rekrytera smartare! Branschråd VA vill uppmuntra dig att tänka både kreativt och strategiskt vid rekrytering. Det finns väldigt många människor med kunskaper som du inte har råd att bortse ifrån,

Läs mer

REKRYTERING AV LAST- BILSFÖRARE 2014

REKRYTERING AV LAST- BILSFÖRARE 2014 REKRYTERING AV LAST- BILSFÖRARE 2014 Nästan hälften av företagen har rekryterat Den positiva trenden håller i sig. Under det senaste året har 45 procent av företagen rekryterat lastbilsförare. Andelen

Läs mer

ELTEKNIKBRANSCHENS GYMNASIESKOLOR

ELTEKNIKBRANSCHENS GYMNASIESKOLOR www.etgsverige.se 9 av 10 får jobb efter examen ELTEKNIKBRANSCHENS GYMNASIESKOLOR Vi utbildar framtidens elektriker SPÄNNANDE, UTVECKLANDE OCH KREATIVT FOTO: PETTER ELNERUD FOTO: PETTER ELNERUD VARFÖR

Läs mer

Samverkan skola och arbetsliv

Samverkan skola och arbetsliv Skolverket Samverkan skola och arbetsliv Vad säger gymnasieförordningen om apl? Arbetsplatsförlagt lärande, utdrag ur 4 kap. 12 Gymnasieförordningen (2010:2039) 12 Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma

Läs mer

Branschstatistik 2015

Branschstatistik 2015 Branschstatistik 2015 Delrapport 1 Sveriges Företagshälsor 2015-06-25 Sveriges Företagshälsor I Sturegatan 11 I Box 55545 I 102 04 Stockholm I Telefon 08-762 67 46 info@foretagshalsor.se I www.foretagshalsor.se

Läs mer

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning Svenska Handelskammarförbundets analys 2009 mars Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning På kort sikt kommer 28 procent av företagen att behöva göra sig av med kritisk kompetens som behövs

Läs mer

Rekryteringsbehov. i Grafiska Företagens medlemsföretag t o m våren Rekryteringsundersökning Grafiska Företagen

Rekryteringsbehov. i Grafiska Företagens medlemsföretag t o m våren Rekryteringsundersökning Grafiska Företagen Rekryteringsbehov i s medlemsföretag t o m våren 2020 är bransch- och arbetsgivarorganisationen för den grafiska industrin. Våra 450 medlemsföretag med ca 14 000 anställda utvecklar, förpackar och distribuerar

Läs mer

Hur säkerställer vi god kvalitet och full kundnöjdhet?

Hur säkerställer vi god kvalitet och full kundnöjdhet? Verkstadskvalitet sedan 1995 Hur säkerställer vi god kvalitet och full kundnöjdhet? Thomas Engström, vd KBV thomas@kbv.nu www.kbv.nu Thomas Engström Bergsingenjör KTH Industriell produktion Supply-chain

Läs mer

Nätverksträff Skolmatsakademin 2015-11-17. Marja-Leena Lampinen, Koncernstab Västra Götalandsregionen, Regional utveckling

Nätverksträff Skolmatsakademin 2015-11-17. Marja-Leena Lampinen, Koncernstab Västra Götalandsregionen, Regional utveckling Nätverksträff Skolmatsakademin 2015-11-17 Marja-Leena Lampinen, Koncernstab Västra Götalandsregionen, Regional utveckling VÄSTRA GÖTALAND 1,6 milj invånare. 49 kommuner Lång tradition inom industri och

Läs mer

Rekryteringsbehov inom grafiska branschen

Rekryteringsbehov inom grafiska branschen Rekryteringsbehov inom grafiska branschen Mars 2012 Henrik Rosengren, GFF 2012 1 Innehållsförteckning Metod och syfte 3 Sammanfattning 4 Rekryteringsbehovet totalt 7 Behov av tjänstemän 8 Behov av yrkesarbetare

Läs mer

HJULUTRUSTNINGSTEKNIK

HJULUTRUSTNINGSTEKNIK HJULUTRUSTNINGSTEKNIK Ämnet hjulutrustningsteknik behandlar den teknik som berör fordons hjulutrustning. Ämnet omfattar de kunskaper som behövs för reparation och byte av däck, fälgar och hjul samt detaljer

Läs mer

WORLDSKILLS SWEDEN. för yrkesskicklighet i världsklass

WORLDSKILLS SWEDEN. för yrkesskicklighet i världsklass WORLDSKILLS SWEDEN för yrkesskicklighet i världsklass RÖSTER OM YRKES-SM DÄRFÖR BEHÖVS WORLDSKILLS SWEDEN Det finns ett stort rekryteringsbehov inom ett flertal yrken, men alltför ofta saknas det intresserade

Läs mer

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Bakgrund Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsliv och utbildning inom vård och omsorg. Samarbetet ska leda till höjd kvalitet

Läs mer

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten.

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten. I Örebro län saknade 11 455 människor ett jobb att gå till i juli 2014. Samtidigt uppgav 56 procent av arbetsgivarna i länet att det är svårt att rekrytera Arbete åt alla och full sysselsättning är en

Läs mer

Kunna utföra arbetsuppgifterna enligt tillverkarens anvisningar i avseende på kvalitet, funktion och säkerhet.

Kunna utföra arbetsuppgifterna enligt tillverkarens anvisningar i avseende på kvalitet, funktion och säkerhet. RESERVDELSSPECIALIST MYN 2011-12-06 Övergripande mål Kunna skapa goda relationer med kunder (interna och externa), arbetskamrater och företagsledning. Kunna anpassa sitt sociala beteende och förstå vikten

Läs mer

Hos oss finns sex yrkesprogram som leder direkt till arbetslivet. Vårt estetiska program ger dig ett försprång när du ska läsa vidare.

Hos oss finns sex yrkesprogram som leder direkt till arbetslivet. Vårt estetiska program ger dig ett försprång när du ska läsa vidare. . T E V I L S T E B R A R HÄR BÖRJA Hos oss finns sex yrkesprogram som leder direkt till arbetslivet. Vårt estetiska program ger dig ett försprång när du ska läsa vidare. VÅRA PROGRAM. BYGG OCH ANLÄGGNING

Läs mer

Lärling i butik en gymnasieutbildning från Svensk Handel

Lärling i butik en gymnasieutbildning från Svensk Handel Lärling i butik en gymnasieutbildning från Svensk Handel 1 Till dig som ska börja gymnasiet Det är vi på Svensk Handel som står bakom Lärling i butik. Vi har helt enkelt kopplat samman branschens kompetenser

Läs mer

AGNESFRIDS GYMNASIUM

AGNESFRIDS GYMNASIUM AGNESFRIDS GYMNASIUM Ditt gymnasieval 2 0 0 8/ 09 FORDONSPROGRAMMET Personbilsteknik Maskin/lastbilsteknik Karosseri Transport HANTVERKSPROGRAMMET Trä möbel och finsnickeri INDIVIDUELLA PROGRAM GYMNASIESÄRSKOLA

Läs mer

Kunna utföra arbetsuppgifterna enligt tillverkarens anvisningar i avseende på kvalitet, funktion och säkerhet.

Kunna utföra arbetsuppgifterna enligt tillverkarens anvisningar i avseende på kvalitet, funktion och säkerhet. LASTBILSMEKANIKER MYN 2011-12-06 Övergripande mål Kunna skapa goda relationer med kunder (interna och externa), arbetskamrater och företagsledning. Kunna anpassa sitt sociala beteende och förstå vikten

Läs mer

Rekryteringsundersökning

Rekryteringsundersökning Rekryteringsundersökning 2015 Rekryteringsbehovet inom trä- och möbelindustrin fram till 2020 TMF TRÄ & MÖBELFÖRETAGEN TMF är bransch- och arbetsgivarorganisationen för hela den träförädlande industrin

Läs mer

NY SERIE! Liber planerar en ny serie läromedel för fordonsutbildning FORDON FORDON. Hittills utkomna titlar

NY SERIE! Liber planerar en ny serie läromedel för fordonsutbildning FORDON FORDON. Hittills utkomna titlar NY SERIE! Liber planerar en ny serie läromedel för fordonsutbildning Vi är inne i en spännande utvecklingsfas och ser nu de första titlarna växa fram. Vårt koncept bygger på att informationen delas in

Läs mer

Kompetensbehovsanalys 2016 Företagen i Ljungby kommun

Kompetensbehovsanalys 2016 Företagen i Ljungby kommun Kompetensbehovsanalys 2016 Företagen i Ljungby kommun Strategier för kompetensförsörjning Kompetensutveckling handlar dels om att nyttja tillgängliga resurser på bästa sätt, dels om att attrahera nya talanger

Läs mer

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna 1 Innehåll Om undersökningen 4 Sammanfattning 5 Få unga är nöjda

Läs mer

KUNSKAP FRAMGÅNG. Kommunikativ Lösningsorienterad Affärsfokuserad Passionerad

KUNSKAP FRAMGÅNG. Kommunikativ Lösningsorienterad Affärsfokuserad Passionerad KUNSKAP FRAMGÅNG Kommunikativ Lösningsorienterad Affärsfokuserad Passionerad Kursutbud 2014 - Vi ska vara Sveriges bästa företag inom mediaförsäljning Medarbetarna är vår viktigaste resurs. Att få er att

Läs mer

Vallentuna kommuns värdegrund:

Vallentuna kommuns värdegrund: PERSONALPOLITISKT PROGRAM Fastställt av kommunfullmäktige 1991. Jämställdhet och mångfald reviderat 2000. Avsnitt "Lön - belöning" reviderat 2001 Reviderat av Kommunstyrelsens arbetsutskott i januari 2007

Läs mer

Fastighetsbranschens rekryteringsbehov 2008-2021

Fastighetsbranschens rekryteringsbehov 2008-2021 Fastighetsbranschens rekryteringsbehov 2008-2021 Branschundersökning och GAP-analys genomförd av Utbildningsnämnden Stockholm, September 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Syfte och metod 2. Bakgrundsbeskrivning

Läs mer

KAMPEN OM KOMPETENSEN

KAMPEN OM KOMPETENSEN NYA vägar för flexibilitet i högre utbildning Hur kan vi säkra kompetensförsörjningen i mindre städer och på landsbygden? KAMPEN OM KOMPETENSEN Ett samarbetsprojekt med Nitus, nätverket för kommunala lärcentra.

Läs mer

BUSSBRANSCHENS REKRYTERINGSBEHOV EN REKRYTERINGSBAROMETER FRÅN SVERIGES BUSSFÖRETAG

BUSSBRANSCHENS REKRYTERINGSBEHOV EN REKRYTERINGSBAROMETER FRÅN SVERIGES BUSSFÖRETAG BUSSBRANSCHENS REKRYTERINGSBEHOV EN REKRYTERINGSBAROMETER FRÅN SVERIGES BUSSFÖRETAG REKRYTERINGSBAROMETERN BUSSBRANSCHENS REKRYTERINGSBEHOV Det råder en ljus framtid för de som väljer att bli bussförare.

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd.

Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Rekryteringsenkäten 2015 Metodbeskrivning Målgrupp: VD eller ägare i Svenskt Näringslivs medlemsföretag

Läs mer

VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE

VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE På väg mot VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE för dig som vill arbeta inom vården Utbildning och arbetsliv i samverkan i sydöstra Skåne 1 REKTORERNA Vi gör det tillsammans! Behoven av välutbildad personal inom vård

Läs mer

Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd.

Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Rekryteringsenkäten 2015 Metodbeskrivning Målgrupp: VD eller ägare i Svenskt Näringslivs medlemsföretag

Läs mer

Fordons- och transportprogrammet (FT)

Fordons- och transportprogrammet (FT) 102 gymnasieskola 2011 (FT) Examensmål för fordons- och transportprogrammet Fordons- och transportprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska eleverna ha de kunskaper som behövs för

Läs mer

Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd.

Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Rekryteringsenkäten 2015 Metodbeskrivning Målgrupp: VD eller ägare i Svenskt Näringslivs medlemsföretag

Läs mer

Fastighetsbranschens efterfrågan påarbetskraft

Fastighetsbranschens efterfrågan påarbetskraft Fastighetsbranschens efterfrågan påarbetskraft -en behovsanalys 2009-2021 En undersökning genomförd av Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd. Stockholm i September 2009 www.utbildningsnamnden.se Innehållsförteckning

Läs mer

Kvalificerad utbildning inom försäljning och marknadsföring.

Kvalificerad utbildning inom försäljning och marknadsföring. Kvalificerad utbildning inom försäljning och marknadsföring. Mot nya vägar och spännande möten Säljfunktionen har de senaste åren utvecklats mot en allt centralare roll i företagen, samtidigt som yrket

Läs mer

Chefen och konjunkturen

Chefen och konjunkturen Chefen och konjunkturen Ledarnas chefsbarometer alla vinner på ett bra ledarskap vi arbetar för att sverige ska ha världens bästa chefer Chefen och konjunkturen Innehållsförteckning Rapporten i korthet...

Läs mer

Yrkesutbildning kvalitet och attraktionskraft. Medlemsföretaget Duroc Rail i Luleå

Yrkesutbildning kvalitet och attraktionskraft. Medlemsföretaget Duroc Rail i Luleå Yrkesutbildning kvalitet och attraktionskraft Medlemsföretaget Duroc Rail i Luleå 2 Eftersökta utbildningsnivåer Vilken utbildningsnivå ville ni att de medarbetare ni sökte skulle uppfylla? Forskar utb

Läs mer

Handels- och administrationsprogrammet (HA)

Handels- och administrationsprogrammet (HA) Handels- och administrationsprogrammet (HA) Handels- och administrationsprogrammet (HA) ska utveckla elevernas kunskaper om handel och administration, där service och kommunikation är centralt. Efter examen

Läs mer

Till gymnasieutredningen

Till gymnasieutredningen Till gymnasieutredningen Handelsrådet är en partsägd organisation med övergripande syfte att förena handelns parter i en strävan att stärka handelns konkurrenskraft och skapa goda villkor för företagens

Läs mer

Kompetensbrist försvårar omställning TSL 2013:4

Kompetensbrist försvårar omställning TSL 2013:4 Kompetensbrist försvårar omställning TSL 2013:4 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt jobb. TSL

Läs mer

HANDLEDARE I MOTORBRANSCHEN Ett samarbete mellan skola och företag inom motorbranschen

HANDLEDARE I MOTORBRANSCHEN Ett samarbete mellan skola och företag inom motorbranschen HANDLEDARE I MOTORBRANSCHEN Ett samarbete mellan skola och företag inom motorbranschen 2 FÖRORD Att vara handledare i motorbranschen är ett viktigt ansvar, där du är en förebild för en ung, blivande branschmedarbetare.

Läs mer

Uppdraget. Yrkesprogramsutredningen

Uppdraget. Yrkesprogramsutredningen Uppdraget Stärka den gymnasiala yrkesutbildningens kvalitet och attraktionskraft Underlätta ungdomars övergång mellan skola och arbetsliv Förstärka den nationella kompetensförsörjningen Matchning vad är

Läs mer

HANDBOKEN OM TRANSPORTBRANSCHEN

HANDBOKEN OM TRANSPORTBRANSCHEN VAL- HANDBOKEN OM TRANSPORTBRANSCHEN TILL STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE SAMT ARBETSFÖRMEDLARE Inför grundskole- och gymnasieelevers samt arbetssökandes studie- och yrkesval. Alla är beroende av transporter.

Läs mer

KAROSSERITEKNIK. Ämnets syfte

KAROSSERITEKNIK. Ämnets syfte KAROSSERITEKNIK Ämnet karosseriteknik omfattar området bilskadeteknik och behandlar materiallära, arbetsmetoder, verktyg och andra hjälpmedel för reparation av skadade fordon. Ämnets syfte Undervisningen

Läs mer

FASTIGHETS- BRANSCHENS REKRYTERINGSBEHOV RAPPORT 2012-10- 10

FASTIGHETS- BRANSCHENS REKRYTERINGSBEHOV RAPPORT 2012-10- 10 FASTIGHETS- BRANSCHENS REKRYTERINGSBEHOV RAPPORT 2012-10- 10 SYFTET MED UNDERSÖKNINGEN! Fas.ghetsbranschen står inför en omfa=ande omställning när det gäller personal. Dels beror det på stora pensionsavgångar,

Läs mer

Lönsamt Inför lönesamtalet

Lönsamt Inför lönesamtalet Lönsamt Inför lönesamtalet Vårdförbundets lönestrategi är individuell löne sättning och lokal lönebildning. Det innebär att din lön ska vara individuell och baseras på din kunskap, kompetens, erfarenhet

Läs mer

Kommunikationsplan för Vård- och omsorgscollege

Kommunikationsplan för Vård- och omsorgscollege Kommunikationsplan för Vård- och omsorgscollege Bakgrund Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsliv och utbildning inom vård och omsorg. Samarbetet ska leda till höjd kvalitet och status

Läs mer

PROGRAMRÅDSGUIDEN. Elbranschens Centrala Yrkesnämnd 2010 03 02

PROGRAMRÅDSGUIDEN. Elbranschens Centrala Yrkesnämnd 2010 03 02 PROGRAMRÅDSGUIDEN ett hjälpmedel till dig i programrådet när du, och vi gemensamt, ska bevaka våra intressen i elteknikbranschen Elbranschens Centrala Yrkesnämnd 2010 03 02 Som ledamot i våra programråd

Läs mer

Storträff för ombud Linköping 2014-03-25 och Norrköping 2014-03-27

Storträff för ombud Linköping 2014-03-25 och Norrköping 2014-03-27 Storträff för ombud 2014-03-25 och 2014-03-27 RAK - Rätt Använd Kompetens Vad betyder RAK för dig? : Rätt person på rätt plats/rätt uppgift/gör rätt saker Den med mest adekvat kunskap gör jobbet Utbildning

Läs mer

Statens skolverks författningssamling

Statens skolverks författningssamling Statens skolverks författningssamling ISSN 1102-1950 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet hjulutrustningsteknik i gymnasieskolan; SKOLFS 2011:164 Utkom från trycket den 29 december 2011 beslutade

Läs mer

Kunna utföra arbetsuppgifterna enligt tillverkarens anvisningar i avseende på kvalitet, funktion och säkerhet.

Kunna utföra arbetsuppgifterna enligt tillverkarens anvisningar i avseende på kvalitet, funktion och säkerhet. PERSONBILSMEKANIKER MYN 2011-12-06 Övergripande mål Kunna skapa goda relationer med kunder (interna och externa), arbetskamrater och företagsledning. Kunna anpassa sitt sociala beteende och förstå vikten

Läs mer

Kundmottagning och reservdelshantering, 100 poäng

Kundmottagning och reservdelshantering, 100 poäng SUPPORT OCH SERVICEARBETE Arbete med support och service av elektronik och datautrustningar kräver förmåga att planera arbetet och arbeta systematiskt. Arbete hos kunder kräver lyhördhet för kundens önskemål

Läs mer

Identifiera dina kompetenser

Identifiera dina kompetenser Sida: 1 av 5 Identifiera dina kompetenser Har du erfarenheter från ett yrke och vill veta hur du kan använda dina erfarenheter från ditt yrkesliv i Sverige? Genom att göra en självskattning får du en bild

Läs mer

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge 2014-09-29 1. Syfte och mål... 3 2. Styrkor och utmaningar inom personal- och kompetensområdet... 4 3. Stödfunktionen personal... 4 4. Kompetensförsörjning...

Läs mer

Kompetensförsörjning. Gemensamma metallavtalet

Kompetensförsörjning. Gemensamma metallavtalet Kompetensförsörjning Gemensamma metallavtalet 1 2 Vad är kompetens? Kompetens är ett begrepp som många använder sig av. Men vad betyder det egentligen? Kompetens är inte detsamma som formell utbildningsnivå.

Läs mer

Hjulutrustningsteknik

Hjulutrustningsteknik Hjulutrustningsteknik Ämnet hjulutrustningsteknik behandlar den teknik som berör fordons hjulutrustning. Ämnet omfattar de kunskaper som behövs för reparation och utbyte av däck, fälgar och hjul samt detaljer

Läs mer

Yrkesprogramsutredningen

Yrkesprogramsutredningen Elsa Engström utredningssekreterare Statlig utredning med syfte att öka samverkan mellan gymnasial yrkesutbildning och arbetslivet stärka den gymnasiala yrkesutbildningens kvalitet och attraktionskraft,

Läs mer

Skola arbetsliv Prioriterat område för Skolverket

Skola arbetsliv Prioriterat område för Skolverket Skola arbetsliv Prioriterat område för Skolverket Utökat uppdrag till Skolverket Instruktionen: Myndigheten ska bidra till att trygga den nationella kompetensförsörjningen och underlätta ungdomars etablering

Läs mer

Halmstad 14 september. Medlemsföretaget Duroc Rail i Luleå

Halmstad 14 september. Medlemsföretaget Duroc Rail i Luleå Halmstad 14 september Medlemsföretaget Duroc Rail i Luleå Hur är tillgången på arbetskraft med relevant kompetens? 2 Eftersökta utbildningsnivåer Vilken utbildningsnivå ville ni att de medarbetare ni sökte

Läs mer

Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13

Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13 FÖRSKOLANS KOMPETENSFÖRSÖRJNING Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13 ETT LÄRANDE EXEMPEL FRÅN NORRKÖPINGS KOMMUN Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13 1 Förord Förskolan står inför ett

Läs mer

Språkkunskaper viktiga för nyanlända akademiker

Språkkunskaper viktiga för nyanlända akademiker Språkkunskaper viktiga för nyanlända akademiker - en studie av svenska företags syn på kunskaper i svenska för praktik eller anställning Academicums rapportserie Academicum bildades 2006 som ett avknoppningsbolag

Läs mer

Gymnasial lärlingsutbildning och arbetsplatsförlagt lärande. Gymnasieskola 2011

Gymnasial lärlingsutbildning och arbetsplatsförlagt lärande. Gymnasieskola 2011 Gymnasial lärlingsutbildning och arbetsplatsförlagt lärande Gymnasieskola 2011 Gymnasial lärlingsutbildning Två vägar mot samma yrkesexamen. Gymnasial lärlingsutbildning är en utbildning inom ett yrkesprogram

Läs mer

Ingen bil är bättre än den service den kan få

Ingen bil är bättre än den service den kan få Ingen bil är bättre än den service den kan få Sven-Olof Carlsson, VD för familjeföretaget Autoverkstaden Karlshamn & Tingsryd / 1 Ingen bil är bättre än den service den kan få. Orden kommer från Sven-Olof

Läs mer

Teknik är inte bara för nördar

Teknik är inte bara för nördar Teknik är inte bara för nördar En kartläggning av framtida kompetensbehov inom Automationsområdet Linda Wiltebo, Jobba i Västerås på uppdrag av Automation Region December 2009 Inledning Svensk automation

Läs mer

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR VUXENUTBILDNINGEN

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR VUXENUTBILDNINGEN 1 Brett utbildningsutbud för individuell kompetensutvecklingsbehov Samverkan med näringslivet och andra myndigheter En god arbetsmiljö med behöriga lärare och hög kvalité AVESTA KOMMUN Vuxenutbildningen

Läs mer