innehåll: Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta vuotta 2012! God Jul och Gott Nytt År 2012! Hyvää joulua

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "innehåll: Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta vuotta 2012! God Jul och Gott Nytt År 2012! Hyvää joulua"

Transkript

1 Hyvää joulua Taas on joulu tullut ja kuusta kannetaan ja lumiukko poikineen sen koristella saa Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta vuotta 2012! God Jul och Gott Nytt År 2012! Merimies-Unionin henkilökunta toivottaa kaikille jäsenilleen ja yhteistyökumppaneilleen Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta vuotta! On kaksi pientä lasta toisessa päässä kiinni ja itse ukko partoineen liitää kinoksiin Metsän laidassa pieni mökki oottaa tulijoita Äiti katsoo ikkunasta on ihanainen näky vastas voi pikku pipanoita Naama on kun Aurinkon ja siinä voita päällä kissa syö jo puuroansa sääntöjä ei täällä Marjatta 2011 Sjömans-Unionens personal önskar alla sina medlemmar och samarbetspartner en God Jul och ett Gott Nytt År! Ledare: Priset avgör vid en entreprenadtävling, men vem bestämmer säkerheten och kvaliteten? Det statliga bolaget Meritaito Oy, som bara funnits i två år, meddelade att de inlett samarbetsförhandlingar för 90 personer den 16 november till följd av ett besparingsprogram. Har separeringen och bolagiseringen av de tidigare statliga verken förbättrat produktiviteten på önskat sätt? Priset avgör vid en tvångskonkurrensutsättning, men vem bestämmer kvaliteten? I början av 2010 ombildades det tidigare Sjöfartsverket till tre nya statliga bolag: Arctia Shipping Oy, Finnpilot Oy (lotsning) och Meritaito Oy. Vägverket hade redan bolagiserats till Destia Oy och separerades år 2010 till det egna bolaget Finlands Färjetrafik Ab (Fin- Ferries). De nya aktiebolagen ägs till hundra procent av staten. De producerar infrastrukturella tjänster som att underhålla leder, sköta isbrytningen och ta hand om förbindelsefartygstrafiken. Nu börjar den bistra sanningen bakom programmet skönjas: tusentals har fått lämna sina jobb och de som har gått i pension har inte ersatts med ny personal. Arbetena och entreprenaderna ska konkurrensutsättas. Bakgrunden till bolagiseringen av de tidigare affärsverken är bland annat EU:s beslut om affärsverksmodellens tillämplighet på EU:s inre marknad, enligt vilket ett affärsverk inte kan gå i konkurs eller åtnjuta skattefria förmåner. Därmed är de tidigare statliga affärsverken, som Sjöfartverket, historia. Det tidigare enda och enhetliga verkets ärenden sköts nu av flera bolag och myndighetsorgan runt om i Finland. Sjömansärenden till exempel kommer i framtiden att skötas ända borta i Rovaniemi, dit man har för avsikt att flytta Trafiksäkerhetsverket Trafis sjömansregister som beviljar sjömän bland annat seglingsintyg, d.v.s. ett utdrag ur sjömansregistret. En annan stark anledning till att de statliga verken decentraliserades och bolagiserades är också statens produktivitetsprogram från 2003 som fackförbunden motsatte sig ända från början. Nu börjar den bistra sanningen bakom programmet skönjas: tusentals har fått lämna sina jobb och de som har gått i pension har inte ersatts med ny personal. Arbetena och entreprenaderna ska konkurrensutsättas. Genom att separera produktionerna har man förlorat synergifördelar som en gång i tiden gav naturliga besparingar. För närvarande är det bara priset som avgör vid en konkurrensutsättning, och ingen är beredd att betala för kvalitet och säkerhet. Tiden får utvisa vilka följder effektivitetspolitiken har på lång sikt: leder det till besparingar eller extra utgifter? innehåll: 24 ESL Shippings utrustning förnyas 28 I en kran ovanför Helsingfors 34 Södra Finlands avdelning 25 år! 37 Merimieskuvia.net! 38 Ramavtalsenligt förhandlingsresultat för sjöfarten 42 Julhälsningar 22 23

2 [ ESL Shippings utrustning förnyas ] Det inhemska fraktfartygstonnaget har utökats med sex nya fartyg under det gångna året. I våras blev Finnlines M/s Finnbreeze och M/s Finnsea färdiga på ett kinesiskt varv. I somras sjösattes Bores M/s Bore Sea och M/s Bore Song från ett tyskt varv. I slutet av året började ESL Shippings M/s Alppila trafikera. sää juttu sve Torrfraktfartyget M/s Alppila fortsätter rederiets traditionsrika väg Text och bilder: Saana Lamminsivu ESL Shippings M/s Alppila nådde sin hemmahamn Helsingfors den 9 november. Alppila ägs av SEB Leasing och ESL Shipping hyr det under ett långsiktigt avtal. En 15 man stark finländsk besättning arbetar på fartyget, som seglade in under finsk flagg. Dessutom fick vi ytterligare en lättmatrosmatros på däck efter att ha begärt en, berättar at-matros Mauri Holm nöjt. Jätte på varvet Alppila byggdes i den indiska staden Surat på ABG Shipyard Ltd:s varv. Byggnadsarbetet inleddes år 2006, men färdigställandet drog ut på tiden med ytterligare ungefär tre år. Maskinchef Jarmo Kuronen deltog i varvsarbetet redan från start. Det var fullt upp på varvet eftersom man byggde omkring 20 fartyg på en gång. Alppila var en jätte på varvet i Surat. De flesta fartygen som höll på att byggas på varvet var betydligt mindre än Alppila, som är 156 m lång och har en dödvikt på mt. Maxdjupet vid full last är 9,4 meter. Alppila är det största fartyg som någonsin byggts på varvet i Surat, berättar Kuronen. Fem år i Indien Staden Surat ligger i den indiska delstaten Gujarat vid Indiska oceanen. Statistiken visar att staden har lite mindre än fem miljoner invånare. Surat är ett centrum för stark ekonomisk tillväxt och en av Indiens snabbast växande städer, men Kuronens bild av regionen är att det är en avkrok i indiska mått mätt. Surat är en isolerad plats, man ser inte mycket turism där. Inkomstskillnaderna hos folket är enorma och skillnaderna i levnadsnivå är tydliga. På varvet talades det flera olika dialekter, något som det finns mängder av i Indien. Det var bara det mer belästa folket som talade engelska, beskriver Kuronen sorlet på varvet. Kuronen arbetade i Indien i nästan fem år enligt alterneringsprincipen, d.v.s. inte allt i ett kör. Under den perioden flög han mellan Finland och Indien ett tiotal gånger. En vinter i Indien tyckte Kuronen var kall, då det snöade i Delhi. Vakter med i piratområden Alppilas resa från Indien till Finland inleddes i september. Fartyget seglade från Indiska oceanen till Röda havet utanför Egypten. Det hade med sig vakter eftersom det rörde sig i piratområden. Från Medelhavet åkte Alppila till Polen, och därifrån anlände det för första gången i sitt hemland Finland i början av november. Liksom ESL:s övriga fartyg kommer Alppila att trafikera i Europa

3 Alppila utvärderas Alppila reparerades på Sandvikens varv. Vi ska få tv-apparater, de ska komma när som helst berättar man i mässen. Under den första resan till havs noterade besättningen väggarnas styrka på fartyget: ljudet går rakt igenom till hytten intill. Ljudisoleringen är dålig och väggarna tunna. I maskinrummet tycker man att Alppila är ett helt okej fartyg. Fartygets huvudmaskin är en B&W från MAN och hjälpmaskinerna marindieslar från Wärtsilä. Maskinen går riktigt jämnt och ger inte ifrån sig några större dunkande ljud. Alppila fortsätter ESL:s ärevördiga serie torrfraktfartyg. Alppila tillhör rederiets så kallade Eira-klass, som är avsedd att operera framför allt i låga hamnar i Östersjön. Alppila kan även operera i de nordligaste hamnarna, då det har den högsta isklassen 1A Super. Mer bilder: > på svenska > Sjömannen - webtexter > M/s alppila At-matros Mauri Holm och ekonomibiträde Jenna Nylund. Den första törnen Jenna Nylund, 19, utexaminerades som fartygskock från sjömansskolan i Raumo i våras och arbetar nu som ekonomibiträde på Alppila. Hon ville arbeta på just ett fraktfartyg. Arbetsgemenskapen är liten, som en familj, säger Jenna om sina motiv. Sjömansarbetsförmedlingen i Helsingfors sökte ett ekonomibiträde till ett fraktfartyg. Jenna tvekade inte länge och bordade Alppila i Polen. Jag sade till min pojkvän att jag ska vara på ett fraktfartyg i en månad. Okej, svarade han, skrattar Jenna. Frilansare Holm At-matros Mauri Holm ler i bakgrunden åt diskussionen i mässen. Liksom Jenna var Mauri ung när han gick till sjöss år Jag är bara en sån där frilansare, småler Mauri genom skägget. Den gamla sjöbjörnen har aldrig behövt oroa sig för att bli arbetslös under sin karriär till sjöss. Under sin långa karriär har han seglat under såväl finsk flagg som under bekvämlighetsflagg, som panamansk, gibraltisk och maltesisk flagg. Fram till idag har det funnits hur mycket arbete som helst. Jag har arbetat på ESL sedan 2004 och varit på alla slags fartyg, inklusive skjutbogserbåtar. Det finns dock en sak som får Mauri något fundersam. Han gör en eftertänksam paus. Alla rederier har nog svårt att hitta finländskt folk till fartygen, eftersom det helt enkelt inte finns. En del av de utexaminerade börjar arbeta i land direkt Alppilas 15 man starka besättning är helt finländsk. Tillgången på inhemska sjömän är ett stort samtalsämne på fartygen. Finns det tillräckligt med arbetskraft och nya förmågor eller oroar man i onödan för att arbetskraften inte ska räcka till? Jenna, som gör sitt livs första törn, oroar sig inte för huruvida hon ska hitta en arbetsplats. I skolan såg hon däremot ett fenomen som hon säger sig fundera över. En del av mina klasskamrater på ekonomisidan började arbeta i land på en gång. För Jennas del har sjömansskolan från första början handlat om en karriär till sjöss. Jag har inte haft några förutfattade meningar om arbetet på ett fartyg. Många av mina kompisar i Raumo är sjömän

4 Michael Välikangas båtsman, M/s Pasila i ESL:s tjänst sedan 2001 en törn är i medeltal 4-6 veckor lång I en kran ovanför Helsingfors Grävlastarna som kör upp och ner för det svarta stenkolsberget ser ut som leksakstraktorer uppifrån luften. Från torrlastfartygets däckskran breder sig ett svindlande panorama över Helsingfors ut och neråt är det fritt fall ner i det svarta lastrummet. Stenkolsberget i Sörnäs hamn är enormt. Kolet kommer i huvudsak från Ryssland, men den här lasten är från Riga. ESL Shipping som hör till ASPO-koncernen är en viktig aktör vad gäller den inhemska servicesäkerheten, eftersom det just nu är det enda rederi som transporterar stenkol till Finland. Båtsman Michael Välikangas på M/s Pasila går mot sin arbetspunkt: en däckskran som sträcker sig 24 meter upp i luften. På Pasila finns tre lastrum och tre kranar. I rederiet kör alla däckskran som har gått den utbildning som krävs för att få köra en sådan. Man klättrar upp i kranen på en lodrät metallstege. Stegen är fastbultad direkt i väggen. När man tittar upp på stegen nerifrån fartygets däck ser stegen ut att aldrig < Uppe från lyftkranen ser man långt. Om det inte var hus i vägen skulle man kunna se ända till Böle, som fartyget fått namn efter. Båtsman Michael Välikangas uppe i kranhytten ovanför Helsingfors. [ Speciella arbetsplatser ] ta slut. Man kommer att tänka på Jack som klättrade upp till himlen längs en bönstjälk. Nu börjar även Michael klättra uppåt mot höjderna. Metallröret är trångt och man måste ha ett fast grepp om stegen. Jordens dragningskraft är emot en då man klättrar uppåt och ett felsteg skulle kunna vara ödesdigert. Först när man är uppe i luften ser man hur enormt stenkolsberget är: vilken utsikt! Helsingfors breder ut sig framför en som ett fantastiskt panorama. Den svarta stenkolshögen skymmer Berghälls kyrka. Det ser ut som att klocktornet sjunkit ner i det svarta stenkolsberget och det är bara en liten del av kyrkans kupoltak som sticker upp bakom högen. De gula grävlastarna ser ut som små leksakstraktorer där de snabbt kör upp och ner för det svarta kolberget och transporterar energi till kraftverken. Helsingfors Energis B-kraftverk på Hanaholmen måste matas regelbundet. Michael sitter i kranens styrhytt och sänker ner den stora skopan ner mot lastrummet. Det är flera meters fall rätt ner. Skopan bryter loss en stor bit av lasten och börjar lyfta upp den mot kolhögen. Kranhytten är som en gräns mellan den övre och undre världen ovanför det stora lastrummet. Radion står för stämningen på arbetet. Kranen körs ofta i ett streck i cirka en timme och efter det har man paus i en halvtimme. I den stora skopan får man rum med ungefär 12,5 kubik på en gång och det tar runt ett dygn att lossa ett fartyg beroende på lastens storlek. Mer bilder: > på svenska > Sjömannen - webtexter > M/s pasila 28 29

5 Transportbranschens Arbetslöshetskassa ARBETSLÖSHETSKASSAN INFORMERAR: Besöksadress: Broholmsgatan 3 5, gatuplan, Helsingfors Postadress: PB 65, Helsingfors Telefonjour tel. (09) mån fre kl fax:(09) Nivåhöjning av grunddagpenningen från början av året Transportbranschens Arbetslöshetskassa Arbetslöshetskassans kundtjänst är öppen: Vardagar kl (september april) Aimo Myräkkä Aimos julkåseri I enlighet med regeringsprogrammet träder en nivåhöjning av grunddagpenningen i kraft från och med Grunddagpenningens höjning höjer även de inkomstrelaterade förmåner eller den inkomstrelaterade dagpenning som kassan betalar ut, eftersom den inkomstrelaterade dagpenningen utgörs av en grunddel i form Spalten Vanliga frågor Då mitt arbetsförhållande upphörde fick jag semesterersättning och stödpaket. Hur påverkar dessa min dagpenning? Semesterersättningar och stödpaket man fått för heltidsarbete periodiseras från det att arbetsförhållandet upphör. Den sammanlagda summan för semesterersättning och stödpaket periodiseras enligt arbetförhållandets senast beräknade dagslön. Enligt samma princip periodiseras alla extra ersättningar som har att göra med att arbetsförhållandet upphör, t.ex. gyllene handslag, engångsersättning, o.dyl. Mitt tillfälliga arbetsförhållande upphörde. Behövs det något intyg för det? Skicka med en kopia av arbetsavtalet och arbetsintyget när du skickar in din ansökan till kassan. Av dem framgår det att arbetsförhållandet har upphört för att det var tillfälligt samt vilken branschs kollektivavtal man följt. På vilket sätt påverkar hemvårdsstödet min dagpenning och kan jag få dagpenning och hemvårdsstöd samtidigt? Det är möjligt att få hemvårdsstöd och dagpenning samtidigt. Om den sökande har beviljats hemvårdsstöd, dras hemvårdsstödet från dagpenningen. Om hemvårdsstöd beviljats åt make /maka, sänks hemvårdsstödet på följande sätt: a. maken/makan är arbetslös: hemvårdsstödet påverkar makens/makans dagpenning negativt b. make /maka sköter själv om barnet hemma (t.ex. under vårdledighet): avdrag görs inte c. make/maka arbetar/studerar/är arbetsoförmögen/el.dyl.: hemvårdsstödet påverkar sökandens dagpenning negativt d. om barnet regelbundet delvis vårdas utanför hemmet, minskar hemvårdsstödet för personen som får dagpenning Kom ihåg att skicka beslut om hemvårdsstödet till kassan, även då det ändras! Vad är karens, självrisk, semesterersättning? Karens är en tidsperiod som upprättats av TE-centralen och för vilken ingen dagpenning betalas ut (undantag te-tjänster). Karensen är 30, 60 eller 90 dagar. En karens på 90 dagar kan man till exempel då få man själv sagt upp sig från arbetet utan giltig orsak. Självrisktiden motsvarar sju arbetslösa arbetsdagar. Om du är helt arbetslös är självrisken sju vardagar. Arbetslöshetskassan upprättar alltid självrisktiden då betalningen för 500 dagars maximitid börjar om från början. Självrisktiden ska fullgöras under åtta på varandra följande kalenderveckor. Man har inte rätt till dagpenning under självrisktiden (undantag te-tjänster). av grunddagpenningen och av en inkomstdel. Höjningens storlek beror på hur stor lönen är som ligger till grund för dagpenningen. Nivåhöjningens storlek är cirka 120 euro i månaden. Kassan betalar automatiskt nivåhöjningarna på dagpenningarna, som avser tiden från och med I det här skedet finns ingen närmare information, för innan tidningen utkommer har inte det lagförslag som getts i ärendet nödvändigtvis fastslagits ännu. Övriga eventuella ändringar i början av året gällande arbetslöshetsförmåner som kassan betalar ut, beror i stor utsträckning på vad som händer med det sk. ramavtalet för arbetsmarknaden. Semesterersättning är ersättning för outtagen semester. Om arbetsförhållandet är ett heltidsarbete som varat över två veckor, periodiseras semesterersättningen från den första arbetslösa dagen. För tiden för semesterersättningens periodisering har man inte rätt till dagpenning. Jag har erbjudits deltidsjobb. Lönar det sig att ta emot jobbet och hur påverkar det min dagpenning? Arbetslöshetskassan betalar avtalad dagpenning under perioder med deltidsjobb eller tillfälligt arbete. I regel påverkar hälften av den arbetsinkomst du tjänat din dagpenning negativt. Den avtalade dagpenningen har begränsningar som du kan granska på kassans hemsidor: eller på adressen eller be kassan skicka dig information om den avtalade dagpenningen. Att vägra arbeta kan leda till karens från TE-centralen. När uppfylls mitt arbetsvillkor? Arbetsvillkoret uppfylls då man under de 28 månader innan man blev arbetslös arbetat i 34 kalenderveckor så att man varje vecka arbetat minst 18 timmar. En person som för första gången ansöker om dagpenning måste även ha varit medlem i minst 34 veckor. Hur kan jag meddela kassan om nytt kontonummer? Kontonumret kan endast meddelas kassan skriftligen. Även kontonummer som inkommer via kassans nättjänst godkänns. Och det hände sig vid den tiden att Något sådant var det, minns Aimo. Med det menar Aimo den lugna jultiden. Genom åren har Aimo skrivit många julkåserier. Alltid har det funnits något att säga. När det har slagits, när sjömän har behandlats illa på ett eller annat sätt. Det har varit uppsägningar, utflaggningar och lönesänkningar. Varje jul har man önskat förbättring i den här världen, men ganska sällan har det skett. Nu har det återigen skett absurda saker under det gångna året. Farledsavgifterna har höjts, vilket Aimo berättade om nyligen. Sjömännens ställning har på många sätt blivit mer inskränkt, samtidigt som kraven har ökat i branschen. Svavelosande saker är inom synhåll. Vart är Finlands och världens sjöfart på väg? Det råder stor osäkerhet. Vilka kommer att trafikera på världens hav i framtiden, med vilken utrustning och hur? Så hi-ohoj! Å andra sidan har läget sällan varit så här lugnt för oss och i världen. Den senaste tiden har inte ens verkställande direktörer eller andra chefer trilskats på fartygen. Det finns inga strejker inom synhåll och inga utflaggningar den närmaste tiden. Det finska tonnaget har dessutom vuxit något, vilket också är bra. Sjöfarten har på något sätt också mycket att göra med att det sjösätts nya fartyg. Trots att man förutspår lågkonjunkturer och recessioner i Finland har man ändå beställt nya specialfartyg från det finska varvet. Servicefartyg som samtidigt är isbrytare. Och visst minns vi fortfarande att världens vackraste och största kryssningsfartyg kommit från oss. De kunskaperna har inte försvunnit ut i världen. Någon dag kommer man allt att knacka på dörren till varvet i Bjärnå också. Finland kommer alltid att behöva en handelsflotta. Vi får bara hoppas att besättningen på den likaså är finsk. När den äldre generationen går i pension eller, sorgligt nog, till lugnare vatten i någon sjömanshimmel där de blir albatrosser vore det bra att få en ny och entusiastisk ung generation till sjöfarten. Det kanske blir så, för visst är sjöfarten fortfarande något lite mer speciellt än ett nio-till-fem-arbete på kontor. För närvarande är den finska handelsflottans rutter inte längre vad de en gång var, men i denna tid av god vilja och fred kan de också vakna till liv. Det skulle lätt kunna göras till ett nyårslöfte efter jul. Staten skulle kunna satsa på att utbilda nya sjömän och -kvinnor. Det skulle kunna gå. Traditionen skulle fortsätta. Därmed kan Aimo för en gångs skull lämna förtalen därhän och vara genuint glad och nöjd. Aimo hoppas att denna traditionella tid av lugn och frid fortsätter och att även andra än de vise männen från österlandet ser en stjärna på himlen som skulle göra om hela den finska fartygstrafiken och ge sjömännen arbete under finsk flagg. Hi-ohoj! Sällan har ett så lugnt julkåseri skrivits! Och så avslutningsvis ett citat från någon relevant sång (eller var det kanske en stor bok?): Och det rådde fred på jorden och en god vilja bland människorna... Var det så? Frågar Aimo Myräkkä Till havs

6 I ubåtskrigets början var de tyska ubåtskaptenerna gentlemän Fartyget sjönk, kaptenen fick kvitto Så skoningslöst och destruktivt som andra världskrigets ubåtskrig var, kunde man ändå i början av kriget ana vissa gentlemannadrag hos de tyska ubåtskaptenerna. Kaptenerna på Nordström-rederiets s/s Martti-Ragnar och Baltic Lloyds s/s Walman bad om att få och fick kvitto på fartyget som sänkts av den tyska ubåtskapten som sänkt det! Text: Joni Skiftesvik Bild: Joni Skiftesviks samlingar Martti-Ragnar och Walma som seglade under finländsk flagg sänktes när de sprängdes i Skagerrak innan vinterkriget bröt ut i september De tillhörde ett neutralt land och det blev omfattande rapporteringar i finländsk och hela världens press om sänkningarna. Innan dem hade redan ett finländskt fartyg, den fyrmastade barken Olivebank, kört på en mina och förstörts. Kriget utsatte redan från början den finländska sjöfarten på grymma prövningar. Sänktes på grund av cellulosalast Den styrde Martti-Ragnar (2260 brt) med kapten Johan Söderblom från Ajos i Kemi långsamt längs Sveriges kust söderut mot Ellesmere Port i England med en cellulosalast. Då det var mörkt använde fartyget starka strålkastare för att kunna upptäcka eventuella minor, även om det inte borde finnas sådana där. Det var meningen att man efter de svenska vattnen skulle fortsätta resan längs Norges kust innan man korsade Nordsjön. Vädret var fint och det verkade finnas alla förutsättningar för en lyckad sjöfärd. Martti-Ragnar När man kom till Skagerrak förändrades situationen. Vid norska Arendal upptäckte styrmannen kl. 23 en ubåt vid ytan som illavarslande närmade sig det finländska fartyget. Man ropade ordern stop engine från ubåten och Martti-Ragnar stannade. Från ubåten kom förfrågningar om vad det var för fartyg, vad man hade för last och vart man var på väg. När kapten Söderblom hade svarat på frågorna fick han order om att ta lastdokumenten och andra nödvändiga dokument med sig och komma ner i ubåten. Söderblom och en annan styrman förflyttade sig dit i en båt som roddes av en matros. Bemötandet finländarna fick i den tyska ubåten var sakligt, till och med artigt. Söderblom redogjorde för fartygets last och destination. Tyskarna kände inte till Ellesmere Port och man redde ut var det låg. Som avslutning på diskussionen meddelades den finländska kaptenen om att cellulosa som var på väg till England var krigskontraband, eftersom man skulle kunna tillverka sprängämnen av det och att Martti- Ragnar därför skulle sänkas. Söderblom motsatte sig detta starkt. Det gjorde han dock förgäves och besättningen beordrades lämna fartyget så snabbt som möjligt. Kaptenen fick ett attest på att s/s Walma (ex. Driva, Lennart, Aina) hade köpts till Finland från Sverige Martti-Ragnars och dokument beslagtagits och att fartyget sänkts. En besviken Söderblom återvände till fartyget för att hämta sina ägodelar och för att övervaka att besättningen lämnade fartyget. Den andra räddningsbåten sattes i sjön och folket började sätta sig i den. Ingen hann ta med sig just någonting annat än kläderna de hade på kroppen. Tyskarna placerade redan ut sprängladdningar. Då besättningen avlägsnat sig sprängdes fartyget och sjönk. Det finns två uppgifter om tidpunkten för Martti-Ragnars sänkning och de avviker något från varandra. En tysk källa talar om att tre laddningar exploderade i fartyget 23.9 kl Enligt finländska uppgifter var det fartygets mitt, antagligen maskinrummet som sprängdes kl Enligt tyskarna flöt fartyget på ytan ett par timmar efter explosionen, finländarna säger att det sjönk på ett tjugotal minuter. Hela Martti-Ragnars besättning på 24 män räddades. Ubåten kallad U-4 och dess befäl kaptenlöjtnant Harro von Klot- Heydenfelt tog räddningsbåtarna på släp närmare den norska kusten. Då ubåten lossat på bogserlinorna rodde finländarna i ungefär fem timmar innan de räddades av ett norskt fiskefartyg. Även sänkningen av Walman kvitterades Den tyska ubåten fortsatte kryssa i Skagerrak. Till näst stoppade den ett amerikanskt fartyg, som dock fick fortsätta sin resa efter kontrollen. Då dagen grydde upptäckte ubåten ännu ett finländskt fartyg. Walma (1360 brt) från Helsingfors hade lämnat Viborg 18.9 med en cellulosalast och var på väg till samma engelska hamnstad som Martti-Ragnar, Ellesmere Port nära Liverpool. Walma fick order om att stanna och befälet, sjökapten E. Söderlöf, fick order om att förflytta sig till ubåten med sina lastdokument. Fem män rodde befälet till ubåten. I ubåten undersöktes papprena grundligt av många män, på ett artigt men målmedvetet sätt. Ubåtens befäl Harro von Klot-Heydenfelt krävde att få se flera dokument. Båten åkte för att hämta dem, medan Söderlöf måste stanna i ubåten. Därefter ville tyskarna flytta Walma. Fartygets motorer startades upp och man körde österut en stund under bevakning av tyskarna. Kaptenen fick veta att fartyget skulle sänkas eftersom det transporterade krigskontraband. Kaptenen protesterade starkt och betonade att det rörde sig om ett fartyg som seglade under ett neutralt lands flagg och vars last var ofarligt ur krigssynvinkel. Beslutet att sänka fartyget var dock ovillkorligt och Söderlöf fick ett intyg på sänkningen av s/s Walman i sin hand. De som fått order om att spränga påbörjade sitt arbete på fartyget. Luckorna till lastrummen öppnades för att säkerställa en snabb sänkning och sprängladdningar placerades på olika ställen på fartyget, speciellt på taken. Besättningen beordrades ner i räddningsbåtarna. Kaptenen tilläts hämta sina ägodelar från fartyget. Så fort man avlägsnat sig från Walma exploderade hon och sjönk på cirka tio minuter. Ubåten tog det finländska fartygets räddningsbåtar på släp och drog dem efter sig mot Sveriges kust. Ungefär fem sjömil från kusten lossade man bogserlinan och lämnade båtarna. Resten av resan bogserades båtarna av ett svenskt fiskefartyg. Hela besättningen på 15 män och tre kvinnor räddades. Kortlivad ubåtskapten Följande dag sänkte U-4 svenska Gertrud Bratt (1519 brt) som var på väg till Bristol i England med en timmerlast. Sprängämnena var slut på ubåten och det svenska fartyget sköts med torpeder efter att besättningen avlägsnat sig. De två första försöken misslyckades. Den tredje torpeden exploderade i sidan på det svenska fartyget och det sjönk. U-4:s befäl, kaptenlöjtnant Harro von Klot-Heydenfelt född 1911 i Riga, gjorde en kort karriär som ubåtskapten. Förutom U-4 hann han vara befäl på U-20 och U-102. Han sänkte elva handelsfartyg (26118 brt). Den engelska jaktflygplanet HMS Vansittart sänkte von Klot-Heydenfelts U-102 den i Biskayabukten och den tyske ubåtskapten som skrivit sänkningsintyg åt finländarna omkom. Nazi-Tysklands utrikesminister: "Ridderligt handlande" Då ubåtarna sänkt fartyg som transporterat cellulosa i Skagerrak, gjorde den tyska utrikesministern ett uttalande där han förundrade sig över att finländska och svenska rederier inte kände till att cellulosa var krigskontraband. Han konstaterade: Cellulosa är ett ämne som i allt större grad används i framställningen av sprängämnen. Befälen på de tyska ubåtarna har därför endast agerat enligt sina skyldigheter för att förhindra transporten av cellulosalaster till England, för därifrån skulle de ha kommit tillbaka som sprängämnen som skulle ha använts mot tyska soldater. Enligt sjökrigsrättens förordningar och de ridderliga traditionerna i Tysklands krigsflotta har man behandlat de sänkta fartygens besättningar omtänksamt så att alla har räddats. Martti-Ragnar (ex. Nordstjernen) hade sjösatts Nordström hade senare två fartyg med samma namn

7 Avdelningsnyheter: Våren 2009 gjorde avdelningen ett studiebesök till Maritimcentret Vellamo i Kotka. På resan följde även familjens småttingar med. I augusti skrattade man åt komedin Kunnon tyttö på Helsingfors teater. I mellanakten hann man äta ute i naturen. I kikarsiktet unga och folk med stressiga liv Sjömans-Unionen har 11 fackavdelningar som bildar grunden för Unionens verksamhet. Den egna avdelningens möte är det bästa stället att höra färska nyheter direkt från Unionen och från olika rederier. Text: Saana Lamminsivu Bilder: Mikko Ervast, Katja Gräsbeck, Mari Ikonen och Saana Lamminsivu Nu sätter vi fart och får med unga och nya ansikten i verksamheten! Södra Finlands avdelning fyllde 25 år den 18 november. Ordförande Rauno Mutka anser att det är viktigt med kontinuitet i fackverksamheten. Den största utmaningen är att nå upptagna och stressade personer som arbetar och har familj. Avdelningens kontor ligger på Skatudden på adressen Slottsgatan 13. Stadgeenliga möten hålls på våren och hösten. Extramöten hålls vid behov. På avdelningsmötena går man varje gång igenom färska och direkta nyheter från Sjömans-Unionens styrelse och övriga ärenden som är på gång i förbundet. Mutka poängterar att avdelningens möten erbjuder verklig information jämfört med djungeltelegrafen. Deltag - lyssna - påverka! Nuförtiden har många en föreställning om fackverksamhet att det är något lite ålderdomligt och deltagandet på mötena är skralt. Det är hård konkurrens om den fritid man har, speciellt för sjömän som bekant vill vara helt fria från allt som har med sjön att göra när de är lediga. Många av de ärenden som behandlas på mötena rör sjömannens arbete direkt: hur sköter man den och den saken på ett visst sätt, säger Mutka och uppmuntrar folk att delta. Till Södra Finlands avdelning hör just nu knappt medlemmar. Arbetsplatserna varierar mellan passagerarrederier och fraktrederier till allt däremellan. I avdelningens verksamhet har man alltid strävat till att ge unga och nya kunniga personer utrymme, om de anmält sitt intresse. Avdelningens styrelse byttes ut förra november, då knappt hälften av den gamla styrelsens medlemmar byttes ut. Messilä var en succé Samarbetet mellan sjöfarare från olika fackavdelningar och organisationer blev väldigt tydligt på festmottagningen som ordnades för Södra Finlands avdelnings isbrytare Urho. Bland andra Sjömanspensionskassan (SPK), Sjömansservicebyrån (SSB) och Turva var närvarande vid tillställningen. Södra Finlands avdelning har haft ett långt och tätt samarbete med dem. Just nu upplever man det som extra viktigt att få med folk i olika åldrar och olika livsskeden i verksamheten. Vårdagarna med country-tema som Unionens fackavdelningar ordnade förra våren var en succé och det har redan hunnit komma in önskemål om motsvarande tillställningar från många håll. Evenemanget i Messilä i Hollola var planerat speciellt för personer med familj och det dök upp många nya ansikten som annars har svårt att delta i förbundets verksamhet. Smakprov på verksamheten i Södra Finlands avdelning: Södra Finlands avdelning har tillsammans med Sjömansservicebyrån (SSB) ordnat motionskurser i Pajulahti motionscenter och i Messilä. Under många år har man även gått på trav i Vermo. Fackavdelningarna har gemensam verksamhetsdag igen nästa höst! Nytt storevenemang nästa höst! Sjömans-Unionens fackavdelningar tänker röra om i grytan igen efter representantmötet nästa höst. Det kommer mer information om evenemanget i tidningen Sjömannen och på Unionens hemsidor. Tankar och idéer om evenemangets karaktär kan delges evenemangets ansvarsperson Rauno Mutka direkt: Medlem i Södra Finlands avdelning Tero Lindevall (Finnlines) och hans dotter Linnea på SMU Goes Country-evenemanget. Pentti Holappa (från vänster till höger) och Pekka Kangas donerade en hälsning i form av en trolltrumma från Norra avdelningen till Södra Finlands avdelingens representanter Markku Knuutinen och Rauno Mutka. Sjömans-Unionens avdelning för Södra Finland och SSB ordnade i juni 2010 en resa till Bengtskärs fyrö

8 Avdelningsnyheter: Redan mer än sjöfartsrelaterade bilder på sajten merimieskuvia.net! bilder: Pyry Ukkonens samlingar Underhållningsarbetare på visit i hansastad Fartygens Underhållningsarbetare bestämde sig för att den här gången hålla sin höstkonferens på ett helt nytt ställe. Rekreations- och konferensresan gick därför till Lettlands huvudstad Riga. text och bild: Nina Peltola En liten, men desto mer entusiastisk grupp på åtta personer åkte på resan och konferensen, berättade avdelningens sekreterare Nina Peltola om konferensen. På torsdag förmiddag samlades resenärerna på Helsingfors Vanda flygplats och redan efter en knapp timmes flygning var de framme i Lettland. På flygplatsen möttes gruppen av en minibuss, som utan problem hade rymt ännu fler glada underhållningsarbetare. Riga grundades år 1201 och är en förtjusande gammal hansastad där man nästan kan känna historiens vingslag. Gruppen övernattade på det centrala hotellet Riga. Därifrån var det ett kort avstånd till sevärdheterna i gamla stan i Riga. Torsdagsmorgonen och -eftermiddagen förflöt på konferensen, men torsdagskvällen och fredagen tillbringades mer i avkopplingens tecken med en rundtur i Riga. Ny styrelse till avdelningen På den officiella delen av resan, höstkonferensen, utsågs en styrelse för fackavdelningen för den kommande tvåårsperioden. Dessutom gick man igenom kommande evenemang och medlemsfrågor. Styrelsens sammansättning ändrades något. Den tidigare ordföranden Mikael Ahlfors gav sig iväg på nya utmaningar. Den nya styrelsens sammansättning: ordförande Kalle Peltola, vice ordförande Perttu Nurmi, sekreterare Nina Peltola, övriga styrelseledamöter Sari Sagulin och Marika Viitala-Nykänen samt suppleanter Mika Nykänen, Sarah Gref och Alexander Ruzza. Utökade medlemsförmåner Underhållningsarbetarna har i allmänhet haft tillgång till en så kallad sommarförmån. Medlemmarna har själva kunnat bestämma om de ska använda sin förmån på teater, musikal, konsert eller någon annan liknande underhållning. Nu har man bestämt sig för att utöka medlemsförmånen så att den gäller året om, uppdelat i två delar. Man kan ansöka om ett bidrag på 40 under vintersäsongen, som sträcker sig från september till mars, samt 40 under sommarsäsongen, som varar från april till augusti. Evenemangskvittona skickas till Nina Peltola i slutet av säsongen på adress: Nina Peltola, Koulukatu 4, Huittinen. Ersättningen för biljetten betalas in direkt på ett bankkonto, så utöver kvitto ska ansökan innehålla namn, bankkontonummer, e-postadress och telefonnummer. Show & Dinner Casino i Helsingfors på gång Nästa vår planerar avdelningen ett Show & Dinner-evenemang på Casino i Helsingfors. Nästa vårkonferens hålls på välkända och trygga Hotell Ellivuori torsdagen den 8 mars Sajten merimieskuvia.net fyller två år om drygt en månad Idén till sajten föddes till följd av tankeutbyten på olika forum. Sajtens grundare, den f.d. sjömannen Timo Haipus, registrerade domännamnet, hyrde serverplats och skapade sajten merimieskuvia i cyberrymden. Målet var att samla bilder, berättelser och minnen från fartyg från gamla och nuvarande sjömän. Till en början laddade jag upp bilder som jag och min bror tagit och sedan började det komma in bildmaterial även från andra, berättar Haipus. Sajten kom igång rejält och snart började Haipus få material från olika delar av Finland. Ryktet om sajten spreds och efter ett tag började han få förfrågningar om att lägga till fartygsbilder och artiklar på sajten även från andra länder än Finland. Sjömän som tillbringar sina pensionsdagar på olika håll i världen började kontakta mig. Idag finns det redan över bilder på Merimieskuvia! De flesta av dem är tagna på sjömännens fartyg eller hamnar. Det finns omkring 500 fartygsbilder från olika delar av världen som fartygsfotograferna tagit och sålt. Dessutom finns det över 100 minnen och berättelser som sjömännen skrivit ner. E-tidningen Verkkolehti Ruuppari finns också på sajten Det första numret utkom i julas, det andra i somras. Det nya julnumret är under arbete, säger Haipus om vad han sysslar med inför jul. Sajten har även en konstdel med mängder av målningar, teckningar, miniatyrmodeller och hobbyarbeten, varav de flesta är gjorda av gamla sjömän. Tidningsurklipp om sjöfart och sjömän ingår också i sajtens innehåll, för att inte tala om vykort som skickats av sjömän från olika håll i världen! I anknytning till merimieskuvia finns även det populära diskussionsforumet Messin jutut, där många gamla och nuvarande sjömän gärna deltar i diskussionerna. Hur underhålls sajten? Sajtens stora popularitet och underhåll medför mycket arbete, vilket inte länge kan utföras av bara en person, säger Timo. Över 250 gamla sjömän från olika delar av Finland och världen har bidragit till att producera bild- och artikelmaterialet. Sajten har en egen kommitté med sju medlemmar. Kommittén har medlemmar från maskin-, däck- och kabyssidan. Haipus säger att allt sker smidigt på hobbybasis och styrs av ett gemensamt synsätt och en gemensam vilja. Man kan delta i sajten genom att skicka in bilder, berättelser m.m. Man kan även delta i diskussioner i Messin jutut, och vi vill gärna ha med fler yngre seglande sjömän utöver de gamla sjöbjörnarna!, säger Haipus med en julhälsning till tidningen Sjömannens läsare. Avdelningen tackar Micke för en bra ordförandesäsong och önskar honom lycka till på det nya arbetet! Närmare information om båda evenemangen lämnas senare i tidningen Sjömannen och på avdelningens hemsida

9 Ramavtalsenligt förhandlingsresultat för sjöfarten I slutet av november tecknade Sjömans-Unionen kollektivavtal enligt ramavtalet mellan arbetsmarknadsorganisationerna och regeringen. De nya kollektivavtalen gäller i regel till den 28 februari Förhandlingsresultat i övriga rederier Så kallade ramavtalsenliga avtal har även tecknats för bland annat Finlands Färjetrafiks färjor och fritt åkande färjor, Arctia Shippings fartyg, kust- och insjötrafiken, inhemska passagerarfartyg, Viking Lines landpersonal och Meritaitos farledsskötare och farledsfartyg. Löneförhöjning 1 mars 2012 Löneförhöjning 1 mars 2013 Engångsersättning 1 mars 2012 Justering av naturaförmåner Kollektivavtalet för däck- och maskinpersonal och ekonomipersonal på fartyg i utrikesfart Tabellönerna höjs med 2,4 procent, dock minst med 43 euro. Tilläggen i euro höjs med 2,4 procent. Höjningarna av garantilöner som ska tillämpas på olika avtalsområden och i olika rederier genomförs enligt tidigare praxis. Avtalet för passagerarfartyg i utrikesfart Garantilöner höjs med 2,4 procent, dock minst med 54,50 euro. Tilläggen i euro höjs med 2,4 procent. Avtalet för småtonnage i utrikesfart Garantilöner höjs med 2,4 procent, dock minst med 48 euro. Tilläggen i euro höjs med 2,4 procent. Kollektivavtalet för däck- och maskinpersonal och ekonomipersonal på fartyg i utrikesfart Tabellönerna höjs med 1,9 procent, dock minst med 35 euro. Tilläggen i euro höjs med 1,9 procent. Höjningarna av garantilöner som ska tillämpas på olika avtalsområden och i olika rederier genomförs enligt tidigare praxis. Avtalet för passagerarfartyg i utrikesfart Garantilöner höjs med 1,9 procent, dock minst med 45 euro. Tilläggen i euro höjs med 1,9 procent. Avtalet för småtonnage i utrikesfart Garantilöner höjs med 1,9 procent, dock minst med 39 euro. Tilläggen i euro höjs med 1,9 procent. Anställda som omfattas av kollektivavtalen för utrikesfarten erhåller en engångsersättning på 150 euro den 1 mars 2012 eller i samband med därefter följande löneutbetalning enligt ramavtalet. Engångsersättningen utbetalas till de anställda vars anställningsförhållande har varat i minst tre (3) månader innan ersättningen betalas ut. Engångsersättningen till deltidsanställda är lägre och i samma relation som deras arbetstid är till full arbetstid. På en del områden, som den inhemska passagerarfartygstrafiken, betalas engångsersättningen på 150 euro ut i början av seglingsperioden i samband med den första löneutbetalningen. Naturaförmånsersättningarna justeras enligt tidigare praxis den 1 januari 2012, 1 januari 2013 och 1 januari Ändringar i kollektivavtalen för utrikesfarten: Ändringar gjordes i kollektivavtalen för utrikesfarten rörande löneutbetalning vid en anställnings upphörande och vårdhänvisning i anknytning till rusmedelspolitiken. Ersättningarna till huvudförtroendemän justerades också. Dessutom skrevs definitionen av full lön in som en del av kollektivavtalet. En ändring rörande semestern gjordes i kollektivavtalet för däck- och maskinpersonal och ekonomipersonal på fartyg i utrikesfart. En ändring rörande vilotiderna gjordes i samtliga kollektivavtal för sjöfarten. Arbetsgrupper Olika arbetsgrupper tillsattes för nästan alla kollektivavtalsområden. Arbetsgrupper tillsattes bland annat mellan Sjömans-Unionen och Rederierna i Finland i syfte att utreda huruvida den fastställda semestern enligt passagerarfartygsavtalet kan ändras från 35 dagar till 36 dagar samt undersöka om ersättning kan utbetalas för lastningen på passagerarfartygens bildäck. Ramavtalets omfattning är rekordstort: omkring 1,7 miljoner, d.v.s. 94 procent av löntagarna. Upphörande av kollektivavtalens giltighet mitt under en avtalsperiod Om arbetsmarknadsorganisationerna tillsammans bedömer att den ekonomiska utvecklingen avviker oerhört kraftigt från den utveckling som uppskattades när avtalet tecknades förbinder sig parterna att förhandla och enas om effekterna av den avvikande utvecklingen på avtalsförhöjningarna och/eller avtalets giltighet. Om landets regering, trots sina löften, beslutar att rikta det i regeringsprogrammet avsedda besparingsmålet på 20 miljoner euro mot sjöfartens besättningskostnader kan bådadera parter säga upp kollektivavtalen mellan dem delvis eller helt med en månads uppsägningstid. Huvudavtalen gäller den 1 februari februari Sjömans-Unionen och Rederierna i Finland enas om att förlänga giltigheten för avtalet för passagerarfartyg i utrikesfart, kollektivavtalet för däck- och maskinpersonal och ekonomipersonal på fartyg i utrikesfart och kollektivavtalet för småtonnage i utrikesfart som tecknats mellan dem att gälla den 1 mars februari 2012 till den 28 februari 2014 med beaktande av arbetsmarknadsorganisationernas ramavtal som tecknades den 28 november Kunskapshöjande utbildning Målet med ramavtalet mellan arbetsmarknadsorganisationerna och regeringen är att uppmuntra arbetsgivaren att utöka den kunskaps- och produktivitetsfrämjande utbildningen. Arbetsmarknadsorganisationerna och regeringen kommer tillsammans att gå igenom det nya utbildningssystemet före den 31 maj Kollektivavtalsparterna har enats om att implementera utbildningstillägget i kollektivavtalen samtidigt som det nya systemet tas i bruk med beaktande av sjöfartens särdrag. Utbildningssystemet är tänkt att tas i bruk i början av

10 Mot de arktiska områdenas framtid: Fennica och Nordica får ett viktigt befraktningsavtal till Alaska Arctia Offshore Oy har tecknat ett viktigt avtal om befraktning av kombiisbrytarna Fennica och Nordica utanför den finska isbrytningssäsongen. De kommande tre åren kommer det internationella oljebolaget Shell att befrakta fartygen för att bistå olje- och gasproduktionen på de nordliga stränderna i Alaska. Arbetsområdet är Chukchi- och Beauforthavet År 2012, 2013 och 2014 kommer Fennica och Nordica vara i Shell Offshores tjänst från våren till sena hösten. Avtalet innefattar arbetssäsongen samt mobiliserings- och demobiliseringskostnaderna. Fennica och Nordica ska i praktiken se till att den arktiska isen inte hotar oljeborrningsplattformerna. Förutom sina s.k. Ice Management-uppgifter kommer fartygen att vara i full beredskap för eventuella specialsituationer, berättar affärsdirektör Lauri Bäckman. Vi har haft som strategiskt mål att teckna långsiktiga befraktningsavtal inom samtliga affärsområden. Vi har redan uppfyllt målet inom isbrytning, och den här befraktningen uppfyller målen för offshore-verksamheten. Nu har vi dessutom en stark närvaro i de arktiska områdenas framtid, säger verkställande direktör Tero Vauraste. Under den kommande vintern kommer katalysatorer och oxideringskatalysatorer att installeras i Fennicas och Nordicas huvudmaskiner och ändringsarbeten som krävs för att man ska kunna använda bränsle med mycket låg svavelhalt (Ultra Low Sulphur Diesel) att utföras. Arctia Offshore Oy har beställt projektet i form av en totalleverans från Wärtsilä. När arbetet är klart kommer fartygens avgasutsläpp att uppfylla det amerikanska miljöskyddsverket EPA:s utsläppsnormer för känsliga arktiska områden. Källa: Arctia Shipping Riksdagen föreslår nu en höjning av farledsavgifterna med 9,5 procent Under den gånga hösten har farledsavgifterna dryftats i riksdagen i flera omgångar. I det ursprungliga lagförslaget föreslogs en höjning av farledsavgifterna med 12 procent. Kommunikationsutskottet föreslår nu att de nya farledsavgifterna sänks med 2,5 procentenheter så att höjningen blir 9,5 procent. En del av riksdagsledamöterna i oppositionen har sedan tidigare lagt in en protest mot lagförslaget. Riksdagen kommer att behandla lagförslaget i slutet av året. Lagen var tänkt att träda i kraft den 1 januari Marko Lappalainen fortsätter som huvudförtroendeman på Eckerö Line Marko Lappalainen fortsätter som huvudförtroendeman på Eckerö Line under perioden Kommunikationsministeriet : Arbetsgrupp utreder hur Kvarkentrafiken kunde tryggas Kommunikationsministeriet har för avsikt att tillsätta en arbetsgrupp som ska utarbeta ett förslag till hur person- och godstrafiken mellan Finland och Sverige i Kvarken kunde ordnas på ett hållbart sätt året runt. Arbetsgruppens mandattid pågår från den 1 december 2011 till den 30 september Tillsättandet av arbetsgruppen baserar sig på en skrivning i regeringsprogrammet enligt vilken regeringen stöder en fortsättning på Kvarkentrafiken och utarbetar tillsammans med Sverige och företrädare för Kvarkenområdet en gemensam strategi på lång sikt som ska trygga trafiken. Före ingången av 2013 förväntas arbetsgruppen lägga fram ett förslag till åtgärder som är nödvändiga för att trygga fartygstrafiken. En mellanrapport om dessa åtgärder väntas från arbetsgruppen före utgången av april. Dessutom ska arbetsgruppen utarbeta en långsiktig strategi och åtgärdsförslag för att trygga person- och godstrafiken i Kvarken. Trafik med bilfärja har bedrivits i Kvarken i nästan 50 år. I och med Finlands medlemskap i EU upphörde den skattefria försäljningen 1999, vilket ledde till att passagerarantalet minskade synnerligen kraftigt. Såväl finska staten som de regionala myndigheterna på både svensk och finsk sida har stött passagerartrafiken mellan Vasa och Umeå sedan Stödet upphör i slutet av Den svenska isbrytaren Frej ska bryta is i Finland Den 1 december 2011 tecknade Trafikverket och det svenska Sjöfartsverket ett avtal om att använda isbrytaren Frej vid den finska isbrytningen i Bottniska viken. Enligt det undertecknade avtalet ska Frej trygga isbrytningstjänsterna i Bottniska viken under de kommande fem vintrarna. Samtidigt blev den finska kombiisbrytaren Botnica utan isbrytningsavtal. Till sjöss över jul En stilla, solig julaftonsmorgon på Atlanten. Fartyget är på väg från Kanada till Sydamerika. På långt håll ser jag hur en flock delfiner närmar sig fartyget. Hoppande av glädje når de fören och stannar kvar länge och tävlar runt bulben. Den julen har lämnat ett bestående minne. Fartygets steward såg med sina gourmetmåltider till att besättningen var mer än nöjd även på vardagarna, men den julen kändes det som om till och med han överträffade sig själv. Jag kan inte ens börja beskriva delikatesserna på julbordet. Till julmiddagen dignade borden i köket av alla sorters läckerheter. Inget saknades av de välkända, traditionella julrätterna, och dessutom fanns det mer exotiska alternativ. Middagen fick alla i besättningen att glömma sin hemlängtan och spricka upp i ett nöjt, fromt leende. Det roliga var när vår indiska maskinchef tyckte att finsk kålrotslåda är den bästa efterrätten som finns. Middagen avnjöts i lugn och ro. När alla hade ätit sig mätta gick vi vidare till dagrummet för att dela ut julklappar. Sjömanskyrkan hade än en gång kommit ihåg oss som är långt hemifrån med paket. Kvällen kröntes av ett paket från maskinmästarens mamma. Hon hade skickat ett paket salmiak till alla i besättningen. Den mamman fick många varma tankar! Många jular har tillbringats på fartyget. Visst går det att hitta julstämning där med. Stämningen störs inte av onödig överreklamering, utan uppstår av sig själv genom samvaro och god mat. Den här julen firar jag i land med min man. Vi har hyrt en stuga i ödemarken, dit vi drar oss för att fira jul i en vecka. Vi ska vara ute, tillbringa tid tillsammans, basta och njuta av lugnet. Även om jag inte är någon gourmetkock måste jag förutom skinkan och lådorna göra mina egen senapssill. Jag önskar alla flitiga kockar som orkar göra julafton speciell för oss och alla andra sjömän till sjöss och på land en god jul. Mimosa 40 41

11 Joulutervehdykset 2011 Julhälsningar 2011 MERILLÄ M/s Aila Aaltonen Timo Aulanko Mikko Hiet Madis Järvinen Seppo Korpelainen Jani Lehtinen Tom Lindblom Lars Lukkarinen Kari Piirainen Antti Rautiainen Petri Ruoho Ilkka Ruohomäki Jouko Scheepstra Kimmo Sjöström Joachim Suonpää Teemu Tervamäki Jani Toivonen Terttu Toom Jaanus Vaht Uno Välilä Hannu M/s Amorella Aalto Juha Achte Kristiina Adolfsson Ingbert Aimo Laura Akolahti-Duperval Heini Alanne Mika Ala-Ollitervo Erik Aller Ann Andersson Ulf Antonen Jukka Artto Ilmari Barthels Markku Bell Marcus Belov Helena Berglund Staffan Biskop Eva Björkman Patrik Björkman Robert Blomqvist Valentina Borenius Peter Czajkowski Rafal Dahlgren Mervi Dahlström Glen Degerlund Eva Ehrlund Heikki Ekman Reine El Kadi Rabih Engblom Andreas Enkvist Jan Enqvist Niina Eriksson Krister Eskolin Susanna Essen Bob Fagerström Carina Fagerström Kjell Fellman Rune Fjäder Ann-Christin Flemmich Guy Forsbom Stefan Forsström Jan-Erik Freiman Emmelie Fromholtz Kim Ginlund Tobias Granqvist Kenneth Grunér Patrik Grönroos Carina Guseff Mikael Gustafsson Gray Gustavsson Peter Hagelberg Ronny Hagsberg Eva Hakkarainen Marjo Hakonen Anita Hankalahti Tina Hannula Katriina Hansell Tom Hartvik Christian Hautala Lasse Heikkinen Katriine Heina Jani Heino Heli Heinonen Tiina Helminen Jukka Henriksson Olof Henriksson Tony Hermansson Niklas Hiltunen Anne Holmberg Ruut Holmström Krister Honkasalo Riina Honni Tarja Huotari Marjo Huuhtanen Seppo Hämäläinen Noora Höglander Christian Höstman Patrik Ikonen Anne-Mari Inomaa Jesse Isaksson Jonathan Jaakkola Kari Jakobsson Dick Jalonen Marko Jansson Ronnie Jansson Dick Jansson Anders Jansson Philip Jansson Ronnie Johansson Dan Johansson Emil Johansson Tage Jokinen Sirkku Juvonen Jari Jäntti-Varinowski Maija Järvenpää Joonas Kajala Leila Kallio Joonas Kallio Juha Kananen Kaarlo Kari Roope Karlgren Tomas Karlsson Iiris Karlsson Leo Karlsson Robin Karlsson Tryggve Karlund Jan-Erik Kartano Markus Kaunonen Vuokko Kauppinen Juha Kettunen Rauno Kielo Olli-Ilari Kielo Rami Magnusson Anders Kiertonen Päivi Majonen Kalevi Kiiveri Maria Maksimainen Merja Kiviharju Arja Mannerström Mikael Koivula Tarja Mansnerus Anita Korpela Merja Martin Janne Korpela Sakari Mattsson Aila Korsström Heidi Mattsson Benjamin Koskinen Eira Mattsson Henrik Koskivainio Erja Mattsson Krister Kovanen Heikki Meriluoto Krisse Krook Clas-Peter Meriläinen Tapio Krook Kent Merisaari Kari Kuivalainen Heidi Mohn Ann Kujanpää Kim Mäki Pirjo Kunnas Jaana Männistö Elina Kupri Marcos Möller Hedvig Kuusela Tuomas Möller Pia Kuusiaho Vesa Naskali Tarja Kylmäluoma Paula Neitiniemi Ritva Kymäläinen Anna-Maija Nieminen Jaana Kymäläinen Ari Nordberg Eeva Laaksonen Kjell Nordling Anders Laaksonen Mirjami Nordqvist Jonny Laaksonen Päivi Nummi Nina Laaksonen Tommi Nurmi Perttu Lahti Jyri Nurmi Rose-Marie Laine Marita Nybo Ija Laine Eerik Nygård Kim Laine Ann-Mari Nyholm Christa Laine Susanna Nykänen Jaana Laine Pekka Nylund Andreas Laine Satu Nyroos Jens Laine Tiina Oja Sini Laurén Gabriella Okko Nina Laurin Titti Olofsson Kent-Erik Lehikoinen Anne Ovaska Lauri Lehmusto Harri Paananen Dick Lehti Tuija Panula Tiina Lehtinen Sakari Parikka Marianne Lehto Taina Parikka Veronica Lehtovirta Sari Paukkunen Toni Lehtovirta Tiina Pelkonen Janeth Leino Mikko Penttinen Sakari Leppänen Jonni Pesonen Jouni Liljeqvist Harry Peterdi Zoltan Linden Kjell Piittala Hilkka Lindestam Kim Pohjalainen Roni Lindholm Mikael Puolakka Tommi Lindholm Sofia Rabiee Ashkan Lindholm Sven Rantanen Auli Lindholm Tommy Rasilainen Johannes Lindqvist Regina Rauma Esa Lindroos Patrik Rauman Mika Lindström Mona Rautakoura Päivi Lintula Kristo Rautanen Niko Lobanova Natalia Rehn John Luhtala Terttu Reivonen Päivi Lumikko Terttu Ridberg Robert Lummejoki Jyrki Rikkonen Heli Lundberg Matias Rinne Kirsi Lundström Mikael Rinne Maria Luoma Jorma Ristimäki Susanna Luoto Hilkka Roelofs Angelo Luotonen Santeri Rosenberg Jan Luukela Marita Rosengren Jussi-Pekka Lönnqvist Kim Rosenqvist Marita Lönnqvist Linda Rosqvist Gun Ruohonen Jarno Ruskomaa Teija Rönn Mikael Saarinen Johanna Salminen Kari Salminen Tuija Salokannel Anneli Sandberg Johan Sandelius Milja Sandqvist Kaj Santalahti Virpi Savolainen Raija Schütt Sabine Segerqvist Johanna Seppälä Jussi Silvander Leena Sjöblom Dan Sjöblom Erik Sjöblom Sanna Sjögren Christina Sjölander Rune Skaag Jenny Skog Pirjo Smedman Raila Smirnova Natalia Sopola Päivi Stenroos Birgit Strandfelt Anette Strandvall John Ström Johnny Stubb Christian Stubb Kerstin Sulander Carita Sund Thomas Sundholm Joakim Sundqvist Sabina Sundström Reija Suojanen Sami Suominen Heidi Suominen Soini Suvanto Jari Svahnström Andrew Sveholm Tina Söderholm Jan-Erik Söderholm Tiina Tamminen Dan Tamminen Inga Tanskanen Sari Tervonen-Revilla Päivi Thomander Roger Tihinen Miranda Toivonen Eija Tujunen Kauko Törnroth Kristoffer Vaalikivi-Lindholm Johanna Wahlroos Ann-Marie Vainio Arja Valkeapää Johanna Varinowski Joel Varinowski Mika Varjonen Joni Varjonen Pia Varjonen Anneli Wasström Sven Weckström Jonna Vehmas Jenni Welin Emmy Vepsäläinen Tanja West Anders Westergård Mikael Westerlund Jörgen Wickström Johan Viitanen Marja-Leena Wikholm Marja Wikman Sari Wikström Ulla Willman Katja Virkki Lea Virtanen Taina Virtanen Viki Vitikainen Ulla-Maija Åkerblom Linda Öhman Roger Österling Yvonne Österlund Börje Österlund Maare Arctian jäänmurtajien, monitoimimurtajien sekä yhteysalusten miehistöt toivottavat kaikille Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2012! M/s Auto Baltic Biskajanlahti Aus Peep Autio Lili Bergman Kenneth Björkroos Fredrik Björkström Patrik Blomqvist Conny Eklund Roland Eriksson Jan-Ole Fagerlund Tom Lappalainen Lasse Lember Raido Linden Christoffer Lindström Kenneth Lunden Robert Lundström Leo Markkula Mikael Mattsson Matts Nygård Tom Poopuu Priit Porko Jan Post Tarmo Ramsland Johan Sipinen Kaj Sjöblom Jörgen M/s Auto Bank Bremerhaven- Oslo-Drammen Degerholm Jan Ek Christer Grönqvist Greger Hakkarainen Sampsa Heinola Mikko Hännikäinen Keijo Kilpinen Juha Kokkala Antti Laine Jarmo Levander Kari Lindroos Christian Lindqvist Fredrik Lundqvist Kristoffer Maasilta Lauri Muuttonen Saku Nieminen Tuula Nygård Hans Nyström Ulf Pelkonen Pekka Pursiainen Jouni Riihelä Ilkka Saarinen Jyrki Sairanen Tero Sokoryev Sergiy Tikka Juhani Virta Sami M/s Auto Bay Aruväli Tarmo Aulen Jyrki Avilo Andres Blomroos Henry Engström Peter Halli Jukka Holmström Dan Högberg Daniel Kallio Ilari Karihaara Eeva Kotro Tapio Kylä-Tuomola Raimo Majalin Hessu Nagel Mihkel Niits Ahto Ojala Kauko Ontero Kaisa Ostberg Bengt Parkja Priit Partanen Jouni Patu Rossi Otto Savioja-Nylund Pia Simonaho Matti Stenberg Pekka Sågfors Tom Tiainen Juha M/s Baltic Excellent Dahl Stefan Fabritius Niklas Haaparanta Sami Hedberg Tomas Heikkilä Janne Humell Christer Jansson Ulf Karlsson Kenneth Karlsson Rainer Kasemets Toomas Ketola Teemu Lampiola Jani Lilja Artur Lindblom Jörgen Lindeman Carl-Gustav Lindholm Rune Lindqvist Mikko Nordberg Yngve Peltonen Mikko Pettersson Henrik Rehn Marika Tug Barges Hanko Lundberg Gösse Sundström Calle M/s Birka Exporter Axén Christian Blom Leif Dahlén Dan-Erik Hanhinen Juuso Huuki Jarkko Kantola Joakim Kyllönen Kai Laakso Juha Lindfors Magnus Lundberg Daniel Nyberg Markus Petterson Jonas Richnau Roger Sjölander Jan-Erik Stenberg Sten West Rainer Westerlund Robert Viljanen Mareena Virta Ari Vuorio Jani Ölander Göran M/s Birka Express Ahlfors Per Appelö Rene Bergendahl Johnny Ekblom Valter Eriksson Peter Granlund Robert Greggas Björn Hoffman Kim Jõgi Veiko Johansson Jan-Patrik Karlsson Henry Källman Magnus Mäkelä Matleena Naatti Jari Nordberg Johan Nuhi Matti Palonen Leif Pynnönen Mika Pyörre Jorma Stenback Anton Sundberg Jan Sundholm Bo Weckström Anders Westerberg Kristian M/s Birka Transporter Aho Erkki Björklund Markus Borenius Patrick Dannberg Mats Finnerman Ove Gripenberg Joachim Grönqvist Fredrik Hagstrand Harriet Heikfolk Johan Heikura Seppo Hitonen Joakim Johansson Henrik Larson Lasse Lindberg Kristoffer Lisko Joonas Meetua Marko Mickelsson Johan Nevalainen Teppo Nyman Göran Sandholm Fredrik Sjöberg Kenneth Virtanen Lauri M/s Bore Song Aalto Jens Abrahamsson Niclas Bacaltos Jonathan Borja Randy Ganner Dan Gumba Ricardo Heikkinen Anna-Maija Karlman Robert Knip Jan Kuronen Patrick Lindroos Andre Lindström Kenneth Lyytikäinen Hannele Nordqvist Torsten Norrgaard Patrik Parkkinen Sami-Petteri Peltonen Mikko Rask Rolf Rintala Jouni Rosales Kendall Sjöblad Tommy Stenvall Sami Tagorda Ronald Toivonen Petro Valtonen-Kuhlberg Dorrit M/s Carissa Andersson Anders Edlund Kenneth Kalijärvi Ari Leemets Jaanus Mäkelä Marko von Schantz Jesper Silén Iivari Steinberg Ivo Thiel Christian Viljak Valmar Vogt Meelis Wikström Jan Zmenja Vladimir M/s Christa Önskar alla en God jul och Gott nytt år! Backman Jonas Eriksson Per-Erik Hartikainen Hanna Johansson Karl-Sven Karlsson Björn Kivilähde Olavi Lindvall Patrik Lundberg Evert Mererand Rait Meri Kalev Teromaa Staffan Tymoshenko Bogdan Wikström Jan Containerships VII Eeronheimo Jouni Höök Kari Immonen Riku Jäntti Joonas Kajaani Seppo Kauppinen Ilkka Laaksonen Janne Laine Teemu Liivak Toivo Lähteenmäki Mika Nuoranne Jussi Pentti Timo Perälä Ilpo Puruskainen Ere Salama Mika Simonen Matti Tommila Jyrki Turtiainen Antti Vainio Markku Vesanto Olli M/s Estraden Turku Niemistö Aulikki Blåfeld Miika Eriksson Kristian Eriksson Roland Grabber Andreas Gschossmann Christoffer Hokkanen Teuvo Kaju Indrek Kantola Jorma Kosonen Pekka Lee Aulis Lukka Sanni Mickelsson Lars Monteros Alexis Nedermo Erik Ortomaa Kari Paljas Endrich Peltola Heikki Pettersson Martin Roos Pasi Rönnlöf Elisabeth Saarinen Jyrki Saarkoppel Veiko Stenfors Juhani Ukkonen Pyry Uuk Tonis Valkonen Jukka Westerlund Juha Wiklèn Jan Msv Fennica Airola Kari Berg Tommy Björkman Matti Hallikainen Henry Helminen Henri Holanne Kai Hurskainen Eero Ilmiö Pekka Jauhiainen Seppo Jokinen Ismo Kettunen Markku Kiiskinen Helena Kinnunen Marita Koistinen Jouni Korhonen Reima Koskinen Simo Kosonen Risto Kuusela Martti Kyyrö Esa Lahdenmäki Toni Lindberg Markku Lintunen Tomi Matikka Kimmo Rainio Ilari Rantala Ahti Ringman Jukka Ruth Juhani Ryhänen Pentti Sallinen Veli-Matti Salo Sampo von Schöneman Tommi Sundqvist Peter Syvänen Leila Tiilikka Mika Toivonen Jari Väisänen Paula Venäläinen Harri Virtanen Eija Westerlund Matti M/s Fingard Backlund Sten De Pedro R.J Reynold Ganancial Gregorio Kaskinen Pekka Kiema Tapio Koistinen Jaakko Laaksonen Anssi Manigos Danilo Naskali Tuomo Ruokolainen Markku Samoy Marino Velve Egmond West Marika M/s Finnbreeze Aldon Angelo Arellano Edwin Backlund Johan Divino Romeo Estante Jorge Heino Timo Jännäri Julius Kuituniemi Jorma Laguesta Clarence Mahlberg Juha Malabanan Gerardo Mattila Ville Nerman Timo Paron Kristine Reyes Delos Wilson Salonen Niko Seligson Niclas Söderström Kim Söderström Stefan Tagalog Rolex Tammiala Sampo Tipon Albert Vuorinen Jaakko M/s Finnhawk Hyvää joulua Haukalta! Alanen Joonas Eret Artur Hakalehto Ville Halme Heikki Hedman Jussi Hougberg Sven Karttunen Ossi Kauhanen Pasi Kinnunen Juuso Kirjavainen Timo Käri Mika Kärkäinen Utu Lahti Ville Laitinen Ari Lindström Mika Loginen Jorma Mattila Kai Partio Anssi Pirhonen Martti Puonti Jussi Saarinen Tapani Sinkkonen Markku Sköld Tarmo Takalo Juho Toivio Jari Turunen Heimo Ulvinen Jukka Österman Johan M/s Finnkratf Haapala Roope Hattunen Timo Heiskari Seppo Huovinen Tomi Kulmajärvi Kai Lahti Kalle Lautaoja Turo Lehtola Pekka Lievonen Mika Metsämäki Olli Natunen Kari Norgren Kari Nuija Kauko Nurisalo Matti Nygren Mikko Pesonen Topi Rantala Riku Saarela Pasi Sallinen Esa Salonen Pekka Skog Lilli Sohlman Harri Stenman Panu Suorsa Raisa Takala Markus Talvitie Matti Tarpila Jan Tilli Jouni Virta Esa Ylikangas Jari 42 43

12 Joulutervehdykset 2011 Julhälsningar 2011 M/s Finnlady Alatalo Tapani Arola Merja Auer Jussi Boehm Riku Ellä Siiri Hartman Juha Haveri Timo Heikkilä Sami Helenius Marko Hernandez José Herrala Anne Hynynen Erja Issakainen Antti Jokinen Timo Jyrkinen Eeva Järvensivu Mika Karhuvaara Tapani Kauppinen Raimo Ketonen Jussi Kinnari Mari Knaup Peter Korpela Jarmo Koskinen Sani Lappalainen Jukka Laszka Tim Lehto Pihla Lehtomäki Ville Lember Merike Lenkov Daniel Lindevall Tero Lindfors Erik Lindström Kristiina Luoto Jani Mettälä Jarmo Mäkelä Mika Mäkitalo Teppo Mössler Sepp Noopila Jukka Nummi Timo Nylund Kari Näsi Jaakko Piira Veli-Pekka Rantala Harri Reittonen Ville Reunanen Esa Ruohonen Kalle Ruoskanen Harri Rännäli Elli Saarinen Jukka Salem Sanna Salminen Jukka Sankari Ulla Sarkola Markku Simola Marja Sonninen Matti Suomi Marianne Tapio Erja Tapio Olli Tuhkanen Santtu Tuomala Mikael Virtanen Pasi Virtasalo Patu Vuorinen Piia-Marjut M/s Finnmaid Ahvenainen Sami-Petteri Alastalo Tapani Alastalo Tuomo Arpiainen Veli Dahlberg Timo Elf Kari Elo Janne Elomaa Jari-Pekka Grönvall Dan Haavisto Virpi Halkiranta Jenni Hoikkala Olli Huuki Jouni Immonen Jukka Jakonen Minna Johansson Christoffer Jokila Ari Juola Timi Järvenranta Toni Järvelä Marko Jäälinna Kristiina Kainulainen Henni Kajaus Reijo Kalajoki Merja Kantola Anu Kantola Joni Kekäle Kaisa Korppas Ilpo Kostiainen Kimmo Kotilehto Sebastian Kovalainen Pekka Kunttu Marita Kuuttila Marja Leppänen Esa Lustre Leena Majuri Jami Mattila Outi Mäkelä Anne-Mari Mäkipörhölä Kaija Mäntykangas Henna Niemiranta Lasse Pasanen Timo Peltokoski Markus Pitkänen Juha Puiseva Juha Pulli Ritva Pylkkänen Teija Ruoskanen Elvi Saarinen Juha Salonen Pauli Santala Seppo Savander Johanna Silvennoinen Pekka Simula-Korpela Aila Suomalainen Heikki Tammi Tero Toivonen Veijo Tolsa Atte Valtanen Asko Vartiainen Aki Vesterinen Tiia Viin Ene Vikman Jouko Virtanen Lasse Wahlroos Reijo Westerholm Tomas M/s Finnsea Jouluaattona Pohjanmerellä Abrico Philip Arcamo Bernard Backlund Kaj Bentic Jose Borbon Katrina Elisan Gary Fuentes Rogelio Heikkilä Mikko Hellgren Hans Hollanti Topi Hytti Aapo Kosonen Kari Obciana Elmer Polestico Gabriel Raumanen Tuomas Santos Francisco Tagle Franklin Valtonen Tero Viitasalo Kristian Werdi Pekka Finnstar OJMH Aarreniemi Petri Alatalo Teija Andersson Niko Brax Henrik Denisova Elena Eskelinen Riku Granberg Gustav Gädeke Lucas Haataja Joni Hakkarainen Ulla Heinonen Petri Holmlund Janne Hypén Arto Häkkinen Juha Jalava Erpo Jalonen Ismo Johansén Suvi Karisalmi Sirpa Kauhanen Pasi Kero Hannu Ketola Aki Klemetti Vappu Klimenko Nikolai Knaup Peter Kokkinen Petri Korhonen Mari Kujala Mika Kuusisto Tuija Kyttänen Hannu Laakso Raimo Laakspohja Mikko Lantela Taavi Leinikka Heikki Leppänen Eino Liimatainen Risto Marjamäki Juha Mikkola Jori Neuvonen Erja Nevantaus Taneli Nuru Ilari Nuutinen Anne Pajari Maria Piira Jussi Polo Aila Poudja Anjelika Pätäri Kari Rauhio Juha Rouhiainen Seija Salo Jukka Salo Taina Salo Toni Salovuori Pasi Seppä Harri Snellman Tomi Suni Ville-Pekka Suominen Juha Tamminen Veli-Pekka Thurén Esa Toivonen Jyrki Torsti Petri Tuominen Aki Tynkkynen Markku Vainio Juha Vakkari Riikka Veilamo Mika Viipuri Riku Viitanen Kirsi Vänttinen Jari Wasenius Jori Ya Finnö Korppoo Karhunen Tommi Koskinen Reijo Salmesvirta Kai Sundström Reijo M/s Gabriella Achren Johan Ahlgren Minna Ahokangas Jouni Ahtiainen Jussi Ala-Ukko Enni Alm Stefan Amberg Tanja Andersson Johan Andersson Karola Andersson Peter Andersson Ulrika Arifulla Akif Aschan Carl-Magnus Bagge Annika Belic Milja Berg Bror Bergman Jnas Bergström Kim Bittait Zenita Bjong Esa Blomqvist Björn Blomqvist Maj-Lis Blomqvist Martin Buca Hamza Bukina Jelena Bäckström Erik Bäckström Raili Bärling Stefan Clewer Marko Correa De Mora Jose Degerth Martti Djeriou Marja-Terttu Donner Sven-Olof Ekegren Bengt Ekegren Patrik Ekholm Ida Eklund Fredrik Eklund Sinikka Ekroth John Elo Mika Elonen Seija Enberg Måns Engström Bo Enroth Mertsi Eriksson Ben Eriksson Jan Fagerström Thomas Fallström Anders Fjäder Mikaela Flink Seppo Fogde Lena-Camilla Fokin Marianna Folgar-Cores Maria Friman Kirsi Gehör Aila Granell Kenneth Granlund Harrieat Granrot Niklas Gruner Yvonne Göransson Lennart Hakkarainen Tarja Hakolampi Timo Hakulin Eslosabeth Hangasluoma Pekka Hannula Paula Harmaajärvi Jari Hatt Greger Hautamäki Sari Heino Pasi Heino Viivi Heinonen Sinikka Helin Kari-Pekka Hellbom Kent Hellström Lars Hellström Stefan Henriksson Johan Hoikka Taina Holm Max Holmberg Håkan Holmqvist Kenneth Holmsten Carola Holmström Kristoffer Hurten Maj-Britt Huukkala Eeva-Maija Hynninen Sanna-Maija Hyttinen Milla Hyytinen Risto Häkkinen Irja Häkkinen Marja-Leena Hänninen Mika Hästö Tomi Hönnilä Jari Ikonen Anna-Maria Iman Harry Immonen Jukka Inkiläinen Jouni Isaksson Ann-Christine Isberg Lotta Iso-Mustajärvi Henri Ivars Patrik Jaakonniemi Martti Jalonen Marjo Jaramillo Annika Johansson Hans Johansson Jaakko Johansson Jan Johansson Olli Jokela Joonas Jokela Leena Jokiranta Tiina Juup Christian Järvenpää Tarja Järvinen Satu Kainulainen Helinä Kajala Kari Kajaslahti Minna Kallio Teijo Kalske Sampo Kankare Tarja Karasti Kalevi Karleman Teija Karlsson Cay Kausela Oili Keihäs Karri Keihäs Mats Keskinen Mika Keskisarja Jaana Keskitalo Salla Kettunen Jyri Kiiski Hanne Kivelä Niina Kivimäki Timo Koitto Eija Koivunen Ari Kokkola Robert Kokkonen-Lähteenmäki Raili Konkola Eero Kontola Markku Kontulainen Marja Korhonen Janne Korhonen Pirjo Kortessalo Timo Koskela Jari Koskinen Jarmo Koskinen Maija Koskinen Sami Koskinen Sirpa Kostamo Timo Kostiainen Kai Kosunen Jari Kronman Johan Kukkonen Paul Kumpulainen Hannu Kupiainen Sanna-Maija Kuronen Joni Kuukka Heikki Kuusiluoto Jari Kuusisto Kari Kuusisto Kimmo Kuutok Janika Kuutti Kaisa Laaksolahti Jari Laaksonen Jan Laine Åke Lang Tony Lehniö Aila Lehto Tuomas Leikas Paula Lempinen Aini Leppälä Marjo Leppänen Päivi Levo Sven Liewendahl Markus Liljeqvist Reijo Lindelöf Pia Lindholm Diana Lindholm Roger Lindholm Stefan Lindroos Lale Lindström Jan Lindström Lea Lindström Ralf Linna Laura Lintukallio Mervi Lundberg Lars Luokkanen Tuula Luoto Susanna Luoto Ulla Lähteenmäki Maarit Lämsä Hanna Makaeva Guzaliya Makkonen Piia Malm Ari Manell Merja Marttila Tarja Mattsson Ann-Marie Mattsson Karl Mattsson Raija Meinander Karin Muhonen Saara-Marja Munck Maiju Mustonen Mika-Tapani Muurinen Matti Mäkinen Paula Mäkinen Siskoliisa Mäkipää Jaana Männistö Hannu Nieminen Samu Nieminen Teija Nikula Maija Nordberg Paul Nordlin Anu Norrvik Matias Nyberg Henrik Nygård Roger Nygård Timo Nyholm Jan Nylund Lars Nylund Robert Nyrönen Tarmo Oksanen Kristina Outinen Tapani Paakkanen Arja Palin Dennis Pankinaho Satu Parni Tuija Paukkunen Tuula Pehkonen Anne Pelamo Jaana Peljo Maini Peltonen Sari Pernell Nina Pesonen Jani Piispanen Inger Pinomäki Kirsi Pitkänen Christina Plahn Kristina Prusi Jari Pulkkanen Ismo Pulkkinen Totti Puuri Martti Pöyli Antti Rahkonen Anne Ranta Merja Rantala Topi Rantanen Reima Rauanmaa Päivi Rehn Sven Rehnberg Hans Reinvall Helena Riipinen Toivo Rintala Erko Rosenqvist Mikael Roslöf Päivi Ruishalme Tero Ruottinen Anne Räbinä Niko Räsänen Minna Rönnbacka Yvonne Saari Vuokko Saikkonen Teemu Sallinen Sue Salminen Jukka Salonen Eva-Brita Salonen Henric Salonen Jari Sandberg Jan Sandvall Björn Sarkkio Eija Savolainen Niklas Saxlin Maria Schauman Thomas Schmidt Andrea Seppänen Antti Siivola Marko Sikanen Vesa Siltanen Jarmo Silvennoinen Ari Silvonen Karin Sjöberg Sven Sjöblom Jonny Sjölund Christer Sjölund Marcus Soverikko Markus Stenström Johan Stormblad Mats Strandfelt Frida Stumpf Manfred Ståhl Janne Suikkanen Olga Sundberg Bengt Sundell Reino Sundström Karl Sundström Kim Suominen Raimo Suominen Thomas Suortti Eija Svanberg Mikael Svanbäck Kaj Sved Krista Söderbacka Ragni Söderholm Sam Söderlund Riitta Söderström-Ceder Ulla Takolander Sofia Tammisto Pia Tanskanen Maarit Tauriainen Heidi Teir Agneta Tiitto Johanna Timofejev Aleksandr Toivanen Jukka Toivonen Riita Tossavainen Arto Träskelin Hans Tujunen Teija Turunen Tuula Tuuri Juha Ukkonen Tiina Ulmanen Nina Uskola Beatrice Uusitalo Jukka Vainio Jaana Vesala Eija Westin Henrik Wickholm Dan Widell Erik Wikholm Dennis Virtanen Merja Wistbacka Markus Vuorijärvi-Eronen Anne Vuorio Juha-Pekka Vähäsilta Jari Väänänen Maria Ylä-Kujala Tarja Äijö Hannele Österberg Viveca Tug Hector & Tug Triton Hanko Grundström Robert Henriksson Joppe Henriksson Mange Honkanen Vesa Kuusinen Jari Loikas Ossi Ott Ivo Saarinen Tomi Saarinen Olli Söderholm Lille Tennström Ove Vahalahti Mikko M/s Helga Saimaa, Siilinjärvi Karlamaa Kari Kumpusalo Tuomo Lilloveer Toomas Malmberg Markku Ojala Arto Parts Arvo Suder Tarmo Uddström Michael Välb Raido Yliniemi Pekka M/s Hjördis Areng Ulvar Ekman Birger Emmerstedt Dan- Edward Eskola Kari Hannonen Kristian Hautaniemi Matti Hokkanen Markku Jämsä Jari Kopli Rene Lindholm Mika Mikkola Kaarlo Ojala Kauko Roikola Ari-Pekka Rosenqvist Jan Toivonen Janne Vender Marko Vepsäläinen Juha Villak Taivo M/s Isabella Aalto Eeva Aalto Tarja Aaltonen Päivi Aaltonen Taina Ahonen Tarja Aitio Kari Aitio Mariia Alakruuvi Ellen Alanne-Wiberg Marika Alio Jori Andtsjö Ronny Anteroinen Harri Anttila Janne Anttila Silja Backlund Andreas Bayer Pirjo Berg Jan Berg Rolf Berg Sirpa Bergman Lasse Berlin Niklas Berner Markus Biskop Stig Björklund Susanna Blomqvist Gunnar Blomqvist Johnny Boqvist-Granroos Tanja Borenius Leif Bremer Jukka Claver Mira Dahlberg Jan Dahlqvist Conny Dahlqvist Mika Danielsson Kenneth Degerman Mervi Ek Mikael Ekblom Henri Ekebom Jan-Erik Ekholm Kaj Ekholm Niklas Ekroos Jarkko Elffors Erik Enberg Tomas Engberg Gunilla Eriksson Barbro Eriksson Henning Eriksson Johan Eriksson Taina Eriksson Roger Erofeeva Galina Erola Sami Eroma Merja Eteläniemi Elise Etzell Camilla Finneman Birgitta Forsström Kjell Fromholz Sune Funck Roger Gabrielsson Sari Germanow Johanna Grant Erki Gref Sarah Grundsten Sirkku Grundström Susanne Gråhn Anne-Katherine Grönberg Jaana Grönblom Kari Grönroos Christer Grönroos Roine Gustafsson Alf Haapala Tom Haataja Mika Hage Peter Hagman Anne Hagman Pelle Hakala Tanja Hallikainen Piia Halsas Ulla Hampf Robert Hanhiala Hanna Hanhiala Jukka Harju Tiina Hartikainen Sorri Heikkilä Jari Heikkinen Anne Heino Pirjo Heinonen Mikko Helenius Rainer Hentunen Suzana Hihnala Jukka Hinderman Susanna Holm Janet Holm Jonna Holmborg Anita Holmqvist Inkeri Holmström Kjell Holmström Nina Holmström Patrick Holopainen Sisko Honkamäki Kai Huhta Evelina Huhtala Gunilla Huoponen Jaakko Hurme Helvi Hurmerinta Hilla Husain Hammad Huuhka Toni Huupponen Jari Hyppänen Marketta Hämäläinen Leena Härmä Anne Högberg Tuula Isomäki Anette Jaakkola Birke Jansson Nils Johansson Jens Johansson Mats Johansson Magnus Johansson Robin Johansson Tiina Jokela Jani Jokinen Hilppa Jokipii Timo Juntunen Pekka Juvonen Maarit Juvonen Leena Järnström Jan-Olof Järvelä Jaana Järvelä Tomi Järvinen Carl-Henrik Järvinen Timo Kaasik Kadi Kaitera Tanja Kajander Jan Kanerva Jaakko Kannas Sari Kapanen Mikko Kapiainen Ija Karell Stefan Karlsson Linda Karlsson David Karlsson Michael Karppi Sirpa Karppinen Antero Kaurila Ritva Keintola Olli Kekki Petri Kelloniemi Iina Kesäläinen Minna Kiikeri Mervi Kirjalainen Paavo Kivekäs Tomi Koivisto Janette Koivu Johanna Koivula Satu Kokko Miika Korhonen Marko E. Korhonen Marko J. Korkiasaari Kati Korpela Eija-Liisa Korpela Kim Korpela Tuula Koskinen Juha-Pekka Koskinen Markku Kronström Taru Kudjoi Matti Kulay-Parwiz Mojtaba Kunnasvirta Pirjo Kunttu Karri Kupias Tiina Kurko Ari Kurtén Jan Kurtén Marika Kuutti Joni Kvarnström Jerry Kylävainio Riitta Kyrkslätt Sören Käld Samuel Källvik Minna Laakso Jaakko Laakso Tom Laihonen Timo Lammi Janne Lammi Mari Langebro Tim Lanz Roberto Lehtimäki Arto Lehtinen Erica Lehtiö Ari Lehtola Niklas Leino Mira Lepistö Ari Lepistö Lea Leppänen Linda Lidman Rainer Lidman Risto Liiman-Fagerström Kaisa Lindberg Laila Lindberg Siv Linden Marko Linden Cindy Lindholm Aina Lindholm Bo Lindqvist Sofia Lindroos Dick Lindroos Janetta Lindström Henrik Lintunen Jukka Lipponen Harri Ljunggren Stefan Ljungström Peter Lukk Ivar Luoma Laura Löfgren Mika Löfstrand Benita Lönnblad Jonas Lönnström Michael Lövgård Lars Malmberg Satu Manelius Christer Manninen Anna-Mari Markkanen Marja Mattila Soili Mattsson Lennart 44 45

13 Joulutervehdykset 2011 Julhälsningar 2011 Mattsson Marion Meriläinen Petri Merinen Jari Mickelsson Martin Mustonen Jari Mäenpää Pasi Mäki Markus Mäkilaakso Tommi Mäki-Manner Leena Mäkinen Iris Mäkinen Mika Mäkinen Minna-Liisa Mäkitalo Satu Männistö Kari Männistö Timo Nenonen Jukka Nevala Marco Niinikorpi Tuukka Niinikoski Ulla Nordström Maaret Norokytö Tuomas Nurmesniemi Anne Nurmi Jere Nurminen Tiia-Mari Nurmiranta Kristiina Nygård Kennet Nykänen Mika Nykänen Niklas Nylund Matts Ojala Anna-Liisa Oksanen Asmo Ourila Jukka Pajari Liisa Palmroth Kaisa Palokoski Tero Parkkila Reija Paukku Sari Peltola Kalle Peltola Nina Peltonen Jali Perho Jussi Perko Timo Pernell Lars Pesonen Heikki Pietikäinen Jarmo Pohja Kristiina Porema Anu-Emilia Pursiainen Kirsi Putkonen Jari Pyy Markus Pyökäri Maritta Pöyhönen Taru Rahko Eija Raitio Elise Randell Jyrki Rannikko Anne Rannikko Pirjo Rantala Päivi Rantalainen Vesa-Pekka Rantanen-Rinkinen Marita Raunio Anitta Rautavuori Tuomas Rehn Fredrik Remes Sami Ringman Mikko Rinkelo Päivi Ristimäki Eevi Rosendahl Terhi Roslöf Merena Ruoste Juha-Matti Ruoste Tiina Rämö Sauli Saanilehto Juha-Pekka Saarela Tero Saarinen Janne Saastamoinen Sirpa Sagulin Fredrik Sagulin Sari Saikkonen Ulla Salloum Rayan Salmelin Robert Salmi MIkko Salo Anitta Salo Svante Salonen Ari Salonen Minna Salonsaari-Laakso Maritta Sandberg Jonas Sandholm Richard Saranpää Yrsa Savolainen Minna Seppälä Antti Silander Stefan Siltala Pasi Skaag Klas Soisalo Merja Sorsakari Jaana Spets Susanne Stenroos Mika Stenström Olof Strandfält Jan Ström Anne-Maria Strömberg Tomas Sulonen Jukka Sulonen Justus Sundberg Gabriel Suomalainen Marko Suominen Jarna Suvala Leena Suvala Seppo Sveholm Jukka Söderlund Tuovi Söderström Jan-Mikael Takala Turo Tallqvist Terttu Talvenmaa Kirsi Tanskanen Satu Tenho Marko Thörnroos Magnus Tiensuu Kristiina Tihilä Heidi Tiljander Hannele Toivanen Elina Toivonen Päivi Toivonen Saija Tolonen Pasi Torstensson Richard Tschernij Arto Tuhkanen Paula Turunen Jari Työlahti Antti Tähtinen Pasi Törnqvist Kenneth Törnroos Adolf Törnroos Kennet Törrönen Mikko Uotila Anne Waarna Ismo Valkonen Mari Walldén Tim Wallén Björn Wallén Katja Wallenius Anu-Marja Wallenius Kaj Valli Peter Vanhanen Heli Varjonen Tomi Vaskin Raija Veistinen Tero Wenho Kimmo Verikov Liisa Vesalainen Heikki Vesalainen Minna Vesalainen Ville West Torolf Westerholm Kjell Vesterlund Patrik Victorzon Teddi Viemerö Jarno-Petteri Viemerö Tommi Viitala-Nykänen Marika Wikholm Arja-Riitta Wikström Heidi Wikström Rolf Wikström Theresa Wilen Siv Willstedt Henrik Virta Lasse Virtala Marja Vuola Ulla-Leena Vuoltee Anne Vuoltee Päivi Vuoristo Heikki Wäre Risto Ylitalo Mira Öhman Jan-Erik Österdahl Johan M/t Jurmo Nuuk Corell Tarja Haatainen Mauri Heinonen Tapio Hokkala Harri Inkinen Harri Juurela Noora Kakko Oskari Kallio Pasi Karjalainen Pekka Korppi Sami Kukkavuori Juha Kähäri Matti Lamminen Mikko Loponen Antti Luomanmäki Juha Nylander Antti Oravasaari Eija Peräntie Juha-Matti Pirttiniemi Pirkko Porkka Eero Rismala Esa Saarinen Jukka Saavalainen Matti Salo Martti Sarkalahti Eero Seima Jussi Seppä Marko Sillanpää Tuomas Sjöberg Ossi Tammi Jari Tamminen Antti Thorstensson Jarkko Tiippana Hans Y/a Kaita Haapala Dahlblom Benny Heinonen Unto Jokinen Pekka Juvakka Jarmo Rosenberg Urpo M/t Kiisla Björklund Tommy Elomaa Kim Ingreus Merja Kallijärvi Kaarlo Keskitalo Timo Kivimäki Pasi Krigsman Petteri Kujansuu Ismo Kurvinen Kimmo Kurvinen Tuula Kylä-Junnila Jani Lindberg Ari Lindholm Siv Manelius Timo Mikkonen Timo Mäkelä Esa Nissinen Kari Nousiainen Jarno Onnela Kai Orädd Panu Piispa Markku Reijonen Jari Runsala Ari Sahlsten Jyri Salminen Pekka Salo Arto Seppäläinen Arja Siirasto Ville Toropainen Jorma Turpeinen Kari Uski Aleksi Uussaari Tutta M/s Klenoden Hampuri Anias Tommi Hänninen Jussi Jansson Veikko Jylhä Jarmo Kaikkonen Tapio Kalinovski Marcello Lundkvist Klaus Matikainen Eero Ruohonen Kari Seema Kristo Sippola Mikko Solasto Pirjo Stenroos Jan-Erik Wahlqvist Jukka Wickholm Leif Vidberg Pertti Viertonen Ari Yli-Valkama Kim J/m Kontio Anttila Jari Aro Eeva Ekholm Timo Elo Terhi Haaslahti Simo Hirvonen Riitta-Liisa Jansson Jarmo Kurki Jukka Lausteela Kari Lavikainen Esa Leinokari Ari-Pekka Lempinen Jarmo Nabb Benny Oksanen Taina Pantsar Olli Pasanen Anu Peuhkuri Kaija Petäjä Risto Piispa Arttu Salo Jukka Salo Wille Sarjonen Erkki Stenji Esko Tuominiemi Markus Turunen Arto Wennerstrand Christian Tug Kraft Eloranta Lassi Hällfors Auvo Joekallas Ojar Jokinen Jorma Lahnaoja Sakari Lavaste Jyrki Muurinen Jussi Praskovits Vadim Råmark Elina Saarinen Jyrki Sahlberg Henry Tammi Juha Vassiljev Aleksander M/s Kristina Katarina Jouluna matkalla Mindeloon, Kap Verdelle Aalle Minna Aho Eero Ahonen Petteri Airaksinen Marko Andersson Tiina Antikainen Tatu Backa Alf Behm Juha Björkdahl David Björkell-Virta Henrika Casale Hanna Dahlström Lya Dahlström Anneli Eerikäinen Juha Fahler Rose-Maria Forsman Esa Forsman Tanja Friman Tauno Grönqvist Katharina Hakala Pasi Halme Pertti Harlin Sami Harmoinen Mari Hautalahti Emilia Havutie Juha Heikkinen Terho Heinonen Lari Heinäaho Arja Helin Jukka Helin Karri Helminen Hanneke Hietaharju Teemu Hirvonen Marja-Liisa Honka Sasu Honkasalo Veikko Hotanen Heikki Hovi Risto Hyttinen Juha Hämäläinen Antti Hämäläinen Risto Jauria Jenni Jukarainen Sirpa Juutilainen Taina Jäälinna Essi Kaikkonen Aku Kaissalo Laura Kansanniva Ville Kantanen Tuomas Karhunen Asta Kari Jouni Karjalainen Alli Karjalainen Jesse Kattainen Anne Kauppinen Harri Kemppainen Samppa Kettunen Rosalyn Kivilahti Outi Koivistoinen Marko Koivumies Kari Konttinen Kristian Koskinen Juha Koskinen Miikka Kosonen Lauri Kröger Mari Kullas Hannu Kuukasjärvi Minna Kylmänen Teemu Kyöstiö Pipsa Laakkonen Seija Laakso Tommi Laine Hannu Laitsalmi Laura Lappeteläinen Teppo Laukkala Janne Laurell Ilkka Lehtimäki Timo Lehtonen Tuija Lindström Kari Lindström Ulf-Peter Logren Tommi Lompola Veronika Lundelin Marika Luojola Essi Luotio Reetta Luotio Riku Lötjönen Satu Maavuori Kirsi Mannonen Tarja Markkanen Mari Maskulin Tapio Mettälä Heidi Miettinen Janne Miettinen Matias Mikkola Kimmo Montonen Heli Mäkelä Juha Mäkeläinen Janne Naumanen Tuomo Niemi Nina Nieminen Janne Nieminen Satu Nieminen Ulla Nilsson Anne Nilsson Rainer Nurmilaukas Minna Nylander Marja-Liisa Oljakka Tiina Onnela Jyrki Paananen Saara Pahkala Juha Partanen Antti Partanen Esa-Pekka Partanen Tuula Partia Tarmo Patrikainen Ville Paukkonen Pekka Pehkonen Antero Pelkonen Paula Pelmola Janne Peltola Ville Perätalo Tiina Pesonen Hannu Petäys Arto Piazza Sanna Pienmunne Jarna Piippo Kai Pohjola Aarne Poutanen Tapio Pulkkinen Päivi Puska Jyrki Raatikainen Sami Rajala Raisa Rantalankila Risto Rask Jouni Ratilainen Jari Rautanen Tuula Reingoldt Tapio Riihijärvi Hanna Riipinen Anna-Liisa Rouvali Tiina Ruokostenpohja Tiina Räsänen Pasi Rönkä Rainer Salmela Jani Salminen Joni Salo Satu Savinainen Katja Savolainen Katriina Seeslampi Tea Seppén Monica Seppälä Eero Silfvast Roger Silo Tiina Sivén Jukka Sjöroos Jonna Snellman Jaani Sobott Camilla Sorsa Katju Sova Petri Streng Katju Stubbe Jaakko Suhonen Markku Sutela Riitta Suvanta Pirkko Särmö Minna Tammela Anu Tervashonka Petri Ticklén Ulla Toivanen Manu Torkkola Kirsikka Tuomela Katja Wahlroos Ville Vainikka Kaisu Vaittinen Raija Varsell Henri Welander Niki Verho Susanna Viitajylhä Stiina Viitala Tarja Virtanen Harri Virtanen Mikko Virtanen Niina Virtanen Satu Vuori Jari Vuorinen Niko Väistö Antti Einari Väisänen Laura M/s Linda Blomqvist Jouko Hannula Sami Hotanen Teemu Huunonen Hannu Kivirauma Sampo Kujanpää Jari Kutt Margus Laakso Antti Lahtonen Petri Laiho Eemeli Lehtinen Mika Lindell Calle Paukku Priit Piispa Marko Päivärinta Piku Rissanen Pena Soinila Hannu Toomsalu Hannes Trumm Sander Vaarapuro Markku M/s Mariella Aaltola Juha Aflecht Nadja Ahlberg Carl-Johan Ahlskog Robert Ahlsved Janne Alajoki Tiina Alihanka Jaakko Andersson Stig Antin Jan Anttila Olli-Pekka Aren Ilse Aro Mikko Asén Birgit Aura Martti Auvinen Marko Backman Helena Berg Robert Berglund Harry Bergström Nina Biskop Eeva Brander Katja Carlsson Ulf Ceder Lars Dahlén Nikolaj Dahlström Stefan Drude Tuula Ekholm Janika Ekinkci Eija Emaus Camilla Enckell Nikolai Engholm Malin Englund Owe Engström Tina Erholtz Terttu Eriksson Bernt Eriksson Johan Eriksson Ulf Erkkilä Petri Erola Tuula Espo Virve Fagerström Magnus Finneman Kent Forsblom Olavi Forsström Kaj Frank Jürgen Fredriksson Tommy Fröberg Bengt Fröberg Torsten Granfelt Carola Granholm Markus Grekula Mikko Gripenberg Kaj Gröhn Anne Gustavsson Kjell Haapola Seija Hagström Erkki Haiko Terttu Hakala Juha Hakola Tina Halonen Kimmo Heikkilä Juha Heimonen Mikko Heino Carina Heinonen Anssi Heinonen Heli Heiskanen Kari Helenius Henry Hellens von Thomas Hellström Anita Henriksson Börje Hilden Tarja Hiltunen Jere Hirvelä Esa Holm Jan Holm Ken-Peter Holm Raul Holmberg Susann Holmqvist Bengt Holmström Kjell Holmström Marie Holmström Mikael Huldén Maja Hurskainen Heikki Hyvärinen Kati Hyytinen Sari Höglund Nina Iivonen Maria Ikkala-Pavlov Tuija Ikonen Tapani Ingberg Tobias Ingelin Peter Isberg Jessica Iso-Mustajärvi Kauko Itkonen Eila Jaatinen Mervi Jansson Daisy Jansson Karl Erik Jensen Andreas Jerkkola Heidi Johansson Jan Johansson Katri Johansson Kenneth Johansson Leila Johansson Yvonne Jokela Arja Jokela Ilmo Jormakka Merja Julin-Qvarnström Lisen Juncarol Bettina Juottonen Reija Jussila Anu Juutilainen Jarmo Jyske Yrjö Järvinen Anders Järvinen Jukka Jääskeläinen Tiina Kaakkomäki Jyrki Kallio Altti Kalliokoski Henna Kammonen Topi Kamppi Minna Kanervavuori Peik Kaplin Heli Karhapää Marko Karlsson Anita Karlsson Maila Karttunen Hans Katz Ben Kauppi Mikko Kaurila Jouko Kautto Teemu Kekäläinen Harri Kemell Tarja Keränen Heikki Keränen Seppo Killström Pekka Kiviharju Hilkka Kivilompolo Paula Kjellin Kim Knaphe Kenneth Koikkalainen Aila Koikkalainen Esa Koivisto Hannele Koivula Aila Korpela Tuula Korpelainen Riitta Korpi Heli Korpi Kalervo Korsström Maire Korvenmäki Pirjo Koskimaa Eija Krook John Krusell Timo Kuittinen Heikki Kujala Antti Kukkonen Lea Kuorikoski Marja Kuronen Lotta Kuusiaho Ari Kykkänen Juha Kähärä Maikki Kölhi Juha Köngäs Aino Laakso Irene Laakso Jukka Laaksonen Sirkka Lahtinen Anne Lahtinen Marjo Lahtinen Ville Laiho Ulla-Maija Laine Kaisa-Leena Laitinen Jani Lakula Anne Lampi Kaija Latvakoski Marja Lauren Sirpa Lehtinen Jukka Lehtinen Petri Lehtinen Ville Lehtonen Conny Lehtonen Tero Lehtonen Tomi Liimatainen Sami Lindell Marja Lindqvist Johan Lindroos Kai Lindström Kim Lindström Thomas Lundberg Dan Lähdevuori Tiina Majava Sari Malinen Fia Malmi Johanna Manner Soili Marteala Pauli Matikka Soili Mattsson Kaj Mattsson Christer Maunula Raisa Melen Ingmar Metso Mika Moilanen Sanna Mäkelä Terhi Mäkilä Kari Mäkinen Tom Mälkiä Anna-Liisa Nakari Timo Nars Sofia Nevanko Jukka Nieminen Tarja Nikkinen Kimmo Nisula Arja Nordberg Tom Nordlund Bror Nordman Kaj Nuolioja Leena Nurmela Risto Nurmi Ivan Nyberg-Stubb Tove Nyman Gunnel Nyman Mårten Ojala Mika Okker Anne Oksanen Jyri Oksanen Ritva Oksanen Taisto Ottosson Irene Ounamo Kaj Pakisjärvi Raila Parantainen Jari Partanen Kaija Pasanen Pirkko Pelkonen Taina Pesonen Aira Petroff Mikko Pettersson Lisa Pettersson Tommy Pietarinen Pirjo Pilke-Suonpää Thomas Poikala Aila Pomren Kristoffer Puoliväli Marja-Liisa Purho Timo Putkonen Ville Rajala Jouni Rajala Pekka Rantalainen Mika Rauhala Karoliina Rautakoski Hanna Rautavaara Lilja Rautelius Jonas Reenkola Ulla Rehnström Anna Rinne Kid Rosenblad Eija Rosenius Henry Rouhiainen Arto Ruotsalainen Jaana Ruzza Alexander Räisänen Katja Rämä Mika Röblom Kenneth Rönkkö Mari Saarinen Juha Salo Harri Santanen Jari Savolainen Tero Schreck Arne Sedig Harri Sevon Tuula Siitonen Mikko Silen Pirkko Silvan Hely Sjöblom Torbjörn Sjöblom-Saarinen Rosita Sjöholm Maria Sjölund Thomas Sommarström Anders Soomlais Anneli Strömberg Kristian Stubb Peter Suihkonen Marja Sundberg Albert Suomalainen Antti Suominen Markku Suonpää Hanna Syrjälä Jalo Sälemaa Remi Tanska Satu Tarvainen Mirja Taurovaara Irma Tiirinki Annakaisa Toiviainen Eeva Toomik Andrus Torninoja Janne Tuominen Kristina Tuorila Airi Ukkola Jari Uusihannu Juhani Uusitalo Ari Uyutan Marjo Vaahtera Anna Vahtera Juhani Wainio Ville Valkonen Tove Valtonen Anne Weckström Katarina Vedman Jenni Werner Bror West Ralf Wickholm Roger Widell Harriet Viljanen-Batalha Kristina 46 47

14 Joulutervehdykset 2011 Julhälsningar 2011 Vuorela Ari Vuorinen Tuula Åkerberg Vesa Åkerfelt Mårten Äijälä Kaija Äijö Mari Öhman Toni Östergård Greger Österlund Krister M/t Mastera Ahlgren Riina Anttonen Erik Henriksson Jan Hornborg Lauri Hänninen Pasi Jokinen Risto Jousala Tuomo Junell Markus Jäpölä Laura Karla Heikki Koskela Minna Koskinen Jussi Kyyhkynen Tiina Laaksonen Kim Lehtonen Marko Lehtonen Mika Mannoja Santtu Mustonen Tuomas Mäkelä Laura Määttänen Janne Nurmi Kari Oja Reijo Parviainen Tarja Piisilä Jani Piispanen Harri Pousi Rauno Päri Timo Rahja Anu Rajala Ari Remes Kauko Saario Mikko Santala Jani Sintonen Sami Sundberg Stig Tamminen Annikki Tonttila Titta Uusipere Asko Vainikka Matti Valkonen Aleksi Viholainen Marko Väänänen Mikko Zolotov Timur M/s Marjatta Forsman Juha Harju Mikael Hyyryläinen Jaakko Jantson Rain Kantonen Kai Moilanen Seppo Polluks Anti Raita Tarmo Raitio Markus Rämö Hessu Salminen Soile Salonen Väinö Santaholma Matti Söderman Reima Tuhkanen Seppo Törhönen Erkki Vartiainen Matti Viljaharju Harri M/l Merisilta Hailuodon lauttaväli Arola Ville Berg Owe Grönlund Markus Grönlund Timo Heikkinen Jarkko Hietala Juha Hirvonen Kalle Kaartinen Mauri Kajan Ari Kangosjärvi Markku Ketola Outi ja Juha Kilponen Juho Lalli Pekka ja Merja Lindström Kari Miettinen Aki Passila Risto Patjas Reijo Sipilä Toivo Suomela Hannu Tuomikoski Mikko M/s Mimer Alvela Ain Björkman Johan Blomqvist Sebastian Eklund Timo Hyvärinen Juho Håkans Johan Ikonen Aki Järvempää Mikko Koivunen Markku Lehrer Markus Lehtonen Antti Leino Lari Nygård Mats Rintala Martti Sjöberg Thomas Sjöroos Jyri Söderholm Stefan Tamminen Jarno Tuomala Vesa Törnroos Niko Virkkunen Jerry M/s Misida Kim Berglund Thomas Blomsterlund Anders Byman Mikael Danielsson Christoffer Eriksson Jonathan Eriksson Sebastian Grönroos Voitto Happonen Janne Harju Leif Jakobsson Kaius Kuuluvainen Anna-Kaisa Kälviäinen Kasimir Laxell Eric Lindblom René Lindroos Arto Mustola Ritva Oksanen Mauno Pasanen Benny Pettersson Matti Rimpilä Jenny Rönnblom Johan Sjöblom Hans Sjölund Üllar Tapasia Kristian Törnroth Anders Wikström M/s Mistral Björn Bender Dimitrij Fisun Benjamin Friman Jukka Harju Janne Heijari Karri Heijari Antti Helenius Kristoffer Joelsson Joona Karvinen Kalle Lehtinen Patrick Lindholm Risto Lintunen Antti Luostarinen Niklas Nordqvist Anders Nyholm Kenneth Nyström Johan Rönn Martin Strandback Rikhard Tokman Erik Turakka Jan Wassholm Robert West Jan Åkerberg Joel Öhman M/t Neste Anttalainen Pilvi Butorin Alexey Dahlberg Lauri Eriksson Rauno Esko Hannu Grönlund Elina Halkola Tuomas Heikka Mikko Heinonen Joonas Heiskanen Kristian Hollmen Frederik Holma Kaarlo Hynönen Pekka Hyyryläinen Pentti Härkönen Jari Wilman Juha Korpela Hannu Lehtimäki Jyrki "JJ-64" Lindblad Vesa Merenlinna Teuvo Mustakangas Johan Mäkinen Saku Näsi Pekka Palander Lasse Patamo Tuukka Pekkola Pyry Pimenoff Irina Ruohomäki Mauri Salmi Juuso Salokangas Pekka Sarsila Aslak Sastamala Janne Sylgren Rauno Toivonen Juho Vallasvuori Katri Väisänen Kari Msv Nordica Amsterdam, Alankomaat Autio Kristian Barck Patrik Hakola Timo Hostikka Jukka Hämäläinen Timo Jämsen Matti Kaprio Timo Kaukanen Marko Kettunen Sami Kilpijärvi Anne Korhonen Niko Koskinen Kari Kujala Hanna Kukko Vesa Kumpumäki-Koskela Säde Kumpumäki-Paananen Satu Lietzen Kari Lindberg Kim Lundström Kim Lähdemäki Toni Lötjönen Margit Mäkinen Seppo Mäkinen Marianne Mällinen Leena Ohvo Jouni Ojala Tapio Parkkonen Anu Parviainen Hannu Pietikäinen Pertti Poso Aku Ryhänen Pentti Ryökkynen Anu Saari Juha Savonsaari Antti Sepänheimo Kirsti Siironen Jukka Silander Jukka-Pekka Sinkkonen Auvo Sjöberg Hans Stepniewski Peter Tappura Harri Varis Juha Vierikko Marjo Viljanen Jyri Viljanen Jarmo Vuosalmi Jukka Ylitalo Tapio M/s Nordlandia Aaltonen Satu Abrahamsson Rainer Ahrner Jan Alatalo Heli Alm Tellervo Andersson Johan Anttila Paula Arhola Maija Artama Anne Artama Jannika Asplund Henrik Auervirta Vesa Aura Kristiina Auraskari Raili Auvinen Mikko Bergman Björn Birn Bjarne Brander Mathias Byman Dan Degerman Kaj-Erik Demnati Aziouz Demnati Sara Duljepo Katja Dumell Winnie Ek Teo Eklund Niklas Eriksson Pierre Erkman Erik-Valter Fedorczyk Wojciech Finneman Kaj Fiskaali Dmitrij Fröberg Mathias Gammals Leif Genc Namik Germanov Birgitta Granlund Soile Grann Merja Granqvist Maria Grönmark Henrik Gustafsson Hans Gustafsson Jörgen Hagsten Niklas Hannula Kari Harjanne Maria Hedström Markus Hedström Matias Heimala Jussi Henriksson Henrik Hernesniemi Jaakko Hietamäki Jarmo Hillo Sani Hiltunen Jenniina Hõimoja Ott Holmberg Leif Homanen Jussi Honka Sasu Husu Ville Ikonen Marjut Inkiläinen Lauri Jalava Johannes Jalonen Katja Jalonen Hanna Jansson Göran Jansson Pia Jensen Jens Johansson Gerry Johansson Minna Jokinen Tuomas Jonasson Kjell Junttila Pirita Jäppinen Tiina Jääskeläinen Taina Kaipinen Mikko Karlsson Kim Karlsson Kristina Karlsson Robert Karlsson David Karme Tom Karppinen Minna Kemppainen Jere Kemppi Margit Kemppi Markku Kemppi Erkki Kilpeläinen Mervi Kilpeläinen Iivo Kivimäki Ella Kohonen Arja Kohopää Salla Koivisto Kalle Koivisto Mika Komeri Marko Koponen Pirjo Kortesmäki Mikko Koski Tommi Kranck Nan Kröger-Hyödynmaa Marja Liisa Kuhlberg Ole Kuivala Niko Kuivanen Lemming Kuulman Veiko Kuutti Jouni Laaksonen Tiiu Lagerroos Marianne Laine Anne Laitinen Minna Laivo Risto Lammela Antti Lamminen Tomi Lappalainen Marko Lehtinen Kim Lehtinen Roger Lehtola Timo Lehtonen Merja Lehtonen Raili Lehtonen Milla Leino Lumikki Lepistö Heli Liljefors Danny Lindborg Harri Lindeman Stig-Göran Lindeman Päivi Lindqvist Rainer Lindroos Vesselka Lindström Jenna Luhtasaari Jaana Lundén Anna-Maria Lönnqvist Beatrice Magnusson Kenneth Markkanen Tarja Mars Virva Massinen Soile Meinberg Mai Meinola Paavo Moilanen Markku Moroz Lenard Multanen Eila Mäenpää Guy Nenonen Jonas Niemelä Tuula Nieminen Laura Nieminen Walter Nordström Roger Nygård Richard Nylund Kristoffer Orajärvi Raimo Pahlman Robin Palomäki Sami Paloranta Tuomo Pegonen Maria Pella Leo Pellä Kristjan Pellä Paul von Pfaler Michael Pichler Heidi Pilke Kristina Pinta Jouni Plopan Ekaterina Pokka Maiju Pärnapuu Kristel Raatikainen Samuli Raivio Jaana Rajasalmi Jaana Rajasalmi Saara Ramsay Fredrik Raukola Hanna Reinikainen Ville Retti Thomas Riivari Kimmo Rintala Miika Ritola Marko Roos Stefan Roth Robin Rundelin Jukka Sabelli-Marjosola Mia Saha Per-Henrik Saloranta Björn Sandell Kim Sandström Jim Sasso Claudio Schleutker Katri Sen Anni Siivola Riitta Sillanpää Jaana Sillanpää Olli Silventoinen Eino Simola Pirjo Simu Peter Sjöberg Ben Sjöberg Torolf Sjöblom Roger Sjöholm Johannes Sjöstrand Tom Sommer Merike Soonvald Andres Stenwall Heikki Storberg Harry Strandberg Sven-Erik Strömberg Robert Sundberg Leila Sundberg Kaj Suuronen Mikko Svanberg Aki Svanberg Riitta Svartström Johan Särkijärvi Mikko Taipale Ville Tamminen Galina Taskinen Kalevi Tiempo Sari Tikka Mika Tikka Rainer Troberg Stig Troberg Roland Tuomela Taina-Valpuri Tuuha Seppo Tuuliaho Tarja Törnqvist Sam Törnroos Peter Wahlberg Juha Vainio Kati Valli Heli Vallin-Äijö Riikka Vanhanen Paulus Varpomaa Jonne Wass Nils-Erik Webb Steve Weckman Mikael Veijanen Kirsi Vesanen Tommi Widjeskog Matias Viiklepp Janno Virta Varpu Virtanen Raija-Leena Virta-Väisänen Seija Vähätalo Mia Väistökoski Marko Väisänen Kristiina Väkiparta Janika Åttman Janne Öhman Anders Öhman Joel Österlund Per-Erik M/s Norqueen Barsk Riitta Elmers Meelis Green Christopher Grönholm Pekka Haka Esko Heiskanen Elisa Holla Taisto Häkkä Tomi Innanen Mikko Karsten Kenneth Kohtamäki Jukka Kontinen Veli-Pekka Koskinen Ari Kristovald Daniel Liljendal-Malmikoski Jaana Mäki-Kuutti Viktor Norros Antti Orädd Kaj Owen Paul Pilden Veli Popov Eduard Pullinen Antti Ratilainen Juhani Rosenberg Östen Ruohola Matti Rättyä Juha Saren Reijo Soini Markku Sooäär Jyri Stenfors Petteri Uustulnd Evald Vepsäläinen Jussi Vuorio Eero Westilä Samuli Öismaa Madis J/m Otso Bruun-Riegels von Lars Eva Seppo Holappa Pentti Hyvönen Juha Kovanen Toni Laiho Matti Matilainen Lasse Näreinen Pentti Ollikainen Ville Paija Jaakko Purhonen Kari Pykäläinen Juha Salo Ilpo Salminen Kari Setälä Risto Suursalmi Ossi Syrjälä Veikko Timberg Ari Uimonen Arto Varjonen Riitta Viheriälehto Sampo M/t Palva Kiinan rannikolla Ahvenainen Ari von Bonsdorff Henrik Böös Joni Dumell Konni Edlund Eetu Kennet Eerola Iiro Erkkilä Markku Haaslahti Johanna Hautamäki Joona Heimola Juhani Herranen Juha Hepo-Oja Anssi Hämäläinen Pekka Hämäläinen Tapani Hämäläinen Pentti Ihalainen Turo Intovuori Ville Ikävalko Kari Ikonen Sirpa Jantunen Atso Juhala Eeva Kaarina Juutinen Pekka Karhu Niina Kemppinen Timo Klang Mikko Koskinen Ville Koskela Eeva Lempiäinen Jenni Lukin Taavi Lääti Ville Marjanen Jouni Peltonen Mirva Piipari Tuomo Piippo Saila Pieviläinen Maire Raejoki Olli Riihimäki Röttis Reijo Saarikoski Hannes Sipilä Juha-Pekka Sievinen Kimmo Sulameri Pasi Sund Eero Talvitie Mikko Toivonen Petri Teräsvirta Pentti Turpeinen Jussi Vahtola Pasi M/s Parkko Savonlinna Kokkonen Matti Miettinen Paavo Pulliainen Joni Rautiainen Markku Vaahtoluoto Vesa Vänttinen Heikki Tug Protector Aaltonen Jani Ahlqvist Janne Ahola Jukka Koponen Jukka Pesonen Janne Tamm Hurme M/t Purha Ahlqvist Helinä Gammelgård Kaj Hasko Esa Huovinen Mikko Hyttinen Risto Jalonen Vesa Kivistö Katja Klemetti Sakari Knihti Kalle Kopperi Atte Laurila Juha-Pekka Loponen Jiri Lövkvist Jonne Mantsinen Riitta Meriläinen Kirsi Mäkelä Mikko Mäntynen Pentti Niininen Kimmo Nordling Tomi Nurmi Teemu Piiparinen Jarkko Pöyhönen Johanna Rossi Jari Ruotsalainen Jouko Ryynänen Sanna Saari Mikko Saariniemi Jukka Sarkola Hannu Shemeikka Petri Viin Paavo Väisänen Jukka Åberg Ingemar RG I Vaasa Andersson Jussi Berg Gun-Maj Byholm Peter Estman Thomas Granö Jonas Gromov Mikko Grönlund Filip Grönlund Kent-Göran Haglund Mikael Hakkarainen Vesa Hertzböle Niklas Holm Bo Hult Christian Hämeenoja Jouni Kahlos Arnold Kemppainen Marko Kemppainen Timo Korpela Hannu Lehtimäki Heli Leminen Niko Liimatainen Jussi Lindbäck Bengt Lohi Iiro Luotola Saana Mannermo Peter Moliis Tiina Nori Timo Norrback Mathias Nyyssönen Hannu Paananen Jaana Pada Stefan Peltola Toni Pietilä Jukka Rinne Jarkko Räisänen Mika Saha Janne Suhonen Jaakko Sunell Elina Söderholm Ralf Söderström Tobias Toivola Simo Turunen Juha Wik Tommy Ärölä Tomi M/s Silja Europa Aalto Ilpo Aalto Susanna Aaltonen Henry Ahde Jenni Ahlström Marianne Ahlström Ulf Ahola Sirpa Ahtee Anna-Liisa Aittomaa Jani Alajärvi Kristian Alho Riku Allen Carola Alvas Lassi Andersson Birgitta Andersson Kirsi Anturamäki Margarita Aro Angela Aro Tanja Asikainen Esa Aspegren Mirja Back Christer Beloded Natalja Berg Krister Berlin Jan-Erik Bjurs Lars Blomberg Mikael Blomgren Sakari Borgenström Vesa Brink André Börman Marcus Börman Thomas Carlsson Sebastian Dahllund Rickard Dahlström Antonia Dahlström Jan-Stefan Dahlström Marica Danielsson Katarina Dravantti-Laasa Päivi Dudar Marianna Duruji Sirkku Ehrman Emil Eklund Kaj Eklund Stig Ekroos Jan Elijoki Markku Engblom Auli Engren Kristian Engström Jyrki Enlund Peter Eriksson Anders Eriksson Petteri Eriksson Ulla Fagerlund Lars-Erik Fagerlund Lenita Forss Harri Fredriksson Alf Fredriksson Marianne Färm Tom Förström Stig Garcia Hilkka Genc Arja Granberg Susanna Gröhn Tarja Grönholm Rene Gulentz Susanna Gull Leif Gustafsson Jan Haapanen Anu Haapaniemi Anne-Mari Haaparanta Rita Haaranen Arto Haatainen Terhi Habibi Liridona Hagberg Nicklas Hagman Marja Hakala Taru Hakkarainen Leena Hamström Kenneth Harjula Marja Harmiala Lo Haverinen Pirjo Heimonen Ksenia Heine Ritva Heinonen Harri Heinonen Pasi Hellberg Nina Helminen Arto Henneken Sara Hernesniemi Teppo Hiiesalu Ivi-Kyllike Hilden Ben Hirvelä Henri Hirvelä Jonny Hirvonen Seija Holmström Oili Holopainen Tarja-Liisa Huhtaoja Sirpa Hynell Merja Hyökki Maija Hyppönen Tapani Hyttinen Ilkka Hyvönen Kaisa Hyvönen Raija Härkönen Anne Härkönen Sirpa Hätönen Katri Ijäs Satu Ikonen Ulla Immonen Sinikka Inkeroinen Tiina Isotalo Kim Jack Ari Jalonen Petri Jansén Eva Johansson Eija Johansson Göte Jokinen Anu Junnila Elina Junnila Jaana Järv Piret Järvensivu Elina Järvensivu Sanna Järvinen Sami Kaleva Teija Kaltiokumpu Marianne Kankaanranta Jeanne Kankaanranta Kirsi Kankaanranta Liisa Karimo Eeva Karjalainen Karri Karppinen Katariina 48 49

15 Joulutervehdykset 2011 Julhälsningar 2011 Karvonen Petri Kaski Marja Kaskimäki Seppo Kautto Ulla Kesäläinen Katri Keski-Rauska Päivi Keskitalo Sirpa Kesküla Ülle Ketola Katriina Ketola Nina Kettunen Pauli Khabau Nkum George Kielinen Riitta Kiihamäki Pertti Kiippa Jukka-Pekka Kilpelä Ulla Kilpua Pirkko Kirjavainen Ritva Kitti Elvi-Maria Kiuru Antero Kiviaho Antti Kiviluoto Pekka Kivimäki Kristian Kivimäki Marjut Kivivirta Vesa Koivisto Maiju Koivumäki Leila Kokko Teemu Kordelin Miki Korhonen Annemari Korhonen Minna Korkeamäki Taina Korsmik Oksana Koskela Robert Koskela Sauli Koskela Suvi Koski Martti Koski Mikko Koskinen Harri Kosonen Eeva Kotiranta Sari Kuikka Ilpo Kuitu-Lakela Riitta Kujala Ari Kujanpää Aino-Maria Kujanpää Merja Kukk Marta Küla Tiiu Kullberg Katarina Kunttu Anita Kuosmanen Airi Kvarnström Rolf Kylä-Junnila Ritva Kylävainio Jyrki Kämppi Tuomo Laaksonen Timo Lahti Hans Laihonen Hertta Laine Eeva Laine Marja-Leena Laine Marko Laine Nina Laine Pekka Laivo Janita Lammassaari Anja Lappalainen-Waltzer Kirsti Latvaniemi Susanna Lehmuskallio Tiina Lehtimäki Eija Lehto Jari Lehtonen Merja-Riitta Lehtonen Mervi Lehtonen Mika Lehtonen Risto Leino Johannes Leino Marjo Leino Noora Leino Sami Leppälä Jussi Leppänen Jyri Levander Mikael Lieskivi Ari Lindell Juho Lindeman Kristiina Lindholm Anne Lindqvist Anette Lindroos Hannele Lindroos Markus Lindström Göran Lindvall Markku Linnamurto Jaakko Loo Henrik Louhevirta Anneli Luomaranta Jarmo Lännistö Virve Maisonen Pekka Majalainen Matti Majaniemi Jyrki Malinen Hanna Marjamaa Kari Martemo Ari Martin Maj-Britt Mattelmäki Minne Mattila Niko Mattila Sakari Mattsson Ove Maunula Ilkka Maunula Joonas Melvas Aki Miller Tommi Miskala Henriikka Moisala Tuula Murtezaj Agon Mustajärvi Arto Myllärinen Mika Myllylä Henry Myntti Peter Mårtensson Dag Mäki Juha-Matti Mäkinen Satu Mäntylä Pirkko Mäntynen Tiina Määttä Marja-Leena Määttä Toni Möttö Keijo Natunen Pirjo Neuvonen Martina Nevala Sari Niemelä Kati Niemelä Simo-Pekka Niemelä Timo Niemelä Vesa Nieminen Reima Niinimaa Sampo Niittymäki Mika Nikulainen Jorma Nordström Camilla Norrgård Erik Nummelin Jan Numminen Tanja Nurmi Jimmy Nurmi Lenita Nurmi Matti Nurminen Ari Nurmio Eeva Nuutinen Pete Nyback Jan-Robert Nyberg Hans Nyberg Sune Nygren Jan Nyman Mikael Nyman Stefan Oja Marja-Liisa Ojanen Annina Opacic Sebastian Osmosalo-Mäkinen Erja Osola Marjatta Ossi Usa Paananen Reijo Paavilainen Tiina Pakki Olga Pakonen Kalle Palmu Pentti Palokoski Sari Parikka Monika Pasanen Leila Pelkonen Jukka Peltokorpi Eerikki Peltola Sanna Pensaari Kai Pentinmäki Pasi Pentinpuro Antero Perttu Kari Pesola Jouni Pesola Mari Pessala Raija Pessi Eira Pettersson Teija Peura Markus Piekkola Kai Pihkakorpi Jouni Pirttilä Tatu-Mika Pitkänen Leena Pohjalainen Harri Pohjantuuli Henry Pohjola Päivi Pokka Maiju Praski Helena Pussinen Ville Päivänsäde Ulla Raninen Tanja Rankala Marianne Rantala Ritva Rantanen Anja Rantanen Elsa Rantanen Tiina Rantapere Sanna Rasila Anna-Kaisa Rasinaho Virpi Rastas Lasse Rauhala Harri Rautio Anja-Riitta Rehnström Mats Riekki Riitta Riitahuhta Kirsi-Marja Rintala Marjo Ristimäki Anne Ritvanen Nina Roos Sune Rossi Juha Rosvall Mikael Rudbäck Tom Runsala Kari Ruohomaa Kirsi Ruohonen Panu Rytkölä Paula Ryynänen Jaana Ryynänen Jari Saari Irina Saari Jussi Saarinen Jari Saarinen Kaarina Sadeharju Annikki Sainio Kai Saksa Jyrki Saksa Nina Saksa Tarja Salminen Kari Salminen Marjo Salminen Tiina Salo Juha Salo Riitta-Maija Sandberg Kari Sandberg Rune Sandholm Ulf Sandström Tarja Santala Jani Sarlin-Rauhala Anne Saury Kirsi Savioja Pasi Savolainen Janne Schrey Sune Segerstam Ulla Sepänheimo Pentti Siemann Tiia Sihvonen Maarit Sillanpää Jarmo Similä Sami Sipola-Seppälä Leena Sippus Henrietta Sirmola Ville Sjöberg Ralf Sjöblom Jari Sjöholm Esa Skyttä Ritva Smeds Jan Soilu-Lehtinen Annamari Soitamo Riku Solander Kimmo Solstrand Bjarne Stenbacka Maj-Helen Stoor Roger Storfors Stig Strandback Mikael Strömbäck Ros-Mari Ståhl Bengt Sukala Anneli Sundberg Jan-Erik Sundholm Johnny Sundqvist Jari Sundström Maj-Britt Sundvik Göran Suojasalo Kai Suomento Essi Suominen Ville Sved Peter Svenskberg Kaj Söderholm Krister Söderlund Elina Söderlund Jimmy Söderman Göran Söderström Päivi Tamminen Sari Tapiola Gunmaj Tarvonen Kaija Tikkanen Mirka Toivonen Heikki Tulonen Arja Turunen Olli Tynkkynen Katriina Ulkuniemi Aira Uotinen Lari Vaaranne Riitta-Liisa Vainio Henriikka Valtanen Tarja Vanha-Pomppu Merja Vaskuri Terttu Venäläinen Sirpa Venninen Virve Viherkoski Marjo Viitala Maija-Liisa Vikman Matias Virkkunen Mirja Võsoberg Marge Voutilainen Anssi Vovk Alexander Vuoriheimo Ella Väisänen Maarit Välilä Harry Welin Anne West Harry West Krister West Peter Wester Olav Westman Hedda Wickström Svante Wickström Tom Wiik Anette Williamsson Inga-Britt Yliaho Tanja Yli-Mäenpää Tero Åman Laura Öhman Anna-Liisa Öhman Ritva Ölander Stefan Öster Bengt Österberg Hely Österlund Johan Öst-Raitanen Susanne M/s Silja Serenade Aalto Jaana Aalto Marina Aaltonen Helena Aaltonen Veli-Matti Ahlfors Stefan Ahlskog Kurt Ahmakari Pekka Aho Jari Aho Mila Ahonen Arja Ahonen Tuija Airo Juha Alanko Leena Almquist Robin Aminoff Anu Andersson Lars Anttila Jukka Asikainen Jaana Atrila Jesse Auvinen Markku Auvomaa Mikko Back Niklas Beloded Natalja Bergfors Isa-Mia Björkell Martin Björklund Harry Björkman Pirjo Björkqvist Monica Blomqvist Ann Bragina Marija Brander Miia Bres Pirjo Bäck Olav Bäcklund Marina Böös Miika Castro Jorge Ceder Carina Christersson Eva Dahlberg Maria de Jong-Karvonen Carina Dimichino Salvatore Drockila Leif Drockila Maj-Len Ek Teo Ekebom Kaj Eklund Maaret Ekroos Peter Elander Filip Elo Henrik Eloranta Satu Engren Veikko Eriksson Malin Fagerström Johan Fagerström Kai Federley Perttu Forss Henna Forsström Jan Frank Paul Friman Heidi Funck Jan Gesterberg Tapani Granroth Gunilla Gästgivars Robert Haapameri Jari Hakala Hannu Hakala Mika Hakala Satu Haltia Sampo Hanhivaara Maria Hannikainen Päivi Hasselgren Pia Hatunen Miira Hedström-Kaski Sonja Heikkilä Jari Heikkinen Riitta Heikkonen Markus Helenius Maritta Hellberg Gunnar Hellman Henrik Hellman Taina Helokangas Pirjo Henriksson Paula Henttinen Jukka Herrala Timo Hidvègi Tarja Hihnala Esa Hiltunen Eeva Holländer Helinä Holm Mikaela Holopainen Raija Hopea Kirsi Huczkowski Oili Huiskonen Anne Huovinen Urpo Hurmerinta Matti Huunonen Taina Hyvärinen Eero Hyökki Marja-Leena Hämäläinen Mika Hämäläinen Mikko Hännikäinen Riitta Härmä Heikki Ikonen Mari Ilinca Cezar Ilmast Herlis Ilvesjärvi Marja-Liisa Immonen Ossi Immonen Riitta Ingman Per Ink Helgi Jaakkola Ari Jalonen Anne Jalonen Sari Jarkia Mika Jaunes Taina Johansson Lennart Johansson Markus Johansson Tom Jokimaa Jarmo Jokinen Sirpa Jukkala Juuso Jylhä Eija Järvi Katja Järvi-Feldt Inkeri Järvinen Anitta Järvinen Vesa Kaikkonen Laura Kainulainen Sirpa Kajakoski Jukka-Pekka Kanerva Hans Kannelhovi Olavi Kantee Jani Kantonen Juha Kapanen Sami Karhu Hannes Kari Seppo Karlsson Merja Karlsson Raimo Kaseorg Evelin Kaski Petri Kaskinen Raimo Kaukoranta Jani Keituri Hannu Kekki Riitta Kelloniemi Jaana Kemppainen Hannu Kemppainen Jari Kennovaara Eero Kervinen Kirsi Ketola Petri Ketola Sami Kiesi Jussi Kivi Sami Kiviniemi Margarete Kiviranta Jaakko Kiviranta Jukka Klemola Anna-Maija Knuutinen Markku Kock Tom Kohonen Kai Koivisto Rainer Koivula Ari Kokko Marja Kolankiewicz Lara Kolho Tuula Kolk Ojar Kontkanen Kimmo Konttinen Anna Konttinen Helvi Koponen Turkka Kopsala Terhi Korhonen Christa Korhonen Kai Korhonen Veli Korin Sirpa Korpi Tapio Korppinen Maarit Koskela Sari Koskinen Eira Koskinen Sari Koskinen Timo Kosola Kyösti Kosonen Marika Kotilainen Minna Kristo Sirpa Kultalahti Jaakko Kupari Sari Kuusisto Merja Kuusk Viive Käyhkö Maija Laasanen Saija Laine Ville Laitinen Marjatta Laitinen Vuokko Lajunen Tomi Lamberg Petri Lappalainen Raija Latvela Anita Laukkala Sirkka Laurell Anne-Mari Le Clainche Lehti Jouko Lehto Sari Lehtonen Markku Lehtonen Matti Lenz Patricia Leppänen Kaija Leppänen Olli Lerkki Seppo Lervik Minna Levlin Hans Liikala Harri Liljemark Gunvor Liljeroos Antti Lindfors Lisbeth Lindholm Gunbritt Lindholm Seppo Lindroos Carl-Morgan Liukas Matti Loponen Elisa Luostarinen Reijo Lustberg Berit Länsisaari Pia Maaheimo Pirkko Makke Marko Malén Kari Malinen Antti Malm Jussi Mattsson Curt Merisuo Tuomas Miettinen Risto Mikkelsson Tarja Moisander Tarja Molander Marko Moskuvaara Terhi Muhonen Laura Muttik Martti Myllyaho Anitta Mäenpää Marita Mäkelä Anssi Mäkelä Sari Mäkinen Maarit Mäkynen Hannu Mönkö Markku Nabb Kjell Neilick Anna Nevander-Ipatti Satu Nguyen Phong Niemelä Clary-Ann Niemelä Ritva Niemi Pekka Nieminen Peter Nieminen Tommy Nirho Petri Niskanen Maria Norrgård Marika Nousiainen Seppo Numminen Leena Nurmi Sanna Nurmirinta Kari Nyback Jan Nybäck Barbro Nyholm Ann-Christine Nykopp Jukka Nyman Yngve Ohlström Peter Ohtonen Soili Oinonen Sirpa Okkonen Pentti Oksanen Pasi Oksman Aila Olsen-Sundell Anu Orlo Riitta Ottavainen Ulla Outola Mika Palmio Lauri Panelius Ole Pappila Seppo Parind Terttu Parkki Jari Parry Arja-Leena Partanen Harri Passi Jorma Paukkonen Taika Peippo Jari Peldan Anne Pelmola Ritva Peltonen Tuula Penjala Esa Penttilä Helena Penttilä Marjo Perttu Liisa Pesonen Tuija Piiroinen Auli Piiroinen Taru Pirinen Matti Pistol Marko Pitkänen Marko Pohjonen Britta Pottonen Mikko Priisalu Janari Puhakka Kai Putila Risto Pynnönen Aarno Pyrrö Pulmu Qvick Minna Raasu Pertti Raidén Ilari Rantala Kimmo Rantanen Markku Rappe Timo Rautanen Timo Rautavirta Juha Rautavirta Susanna Rautio Janne Rebane Anne Reinhold Annely Riihimäki Kai Ring Leif Roikonen Markku Roine Jarna Roininen Sanna Ronkonen Leila Roos Teppo Rosenbröijer Peter Roslander Klas Rossi Antti Runsala Esa Ruuth Tommi Rästas Liana Saarde Piia Saarela Tytti Saarinen Olli Saarinen Satu Saarnio Merja Saastamoinen Anne Sabel Raila Saksman Sari Salin Toni Salminen Tytti Salo Hannele Salo Tiina Salo Tuomo Samposalo Vesa Sandblom Gustav Sandström Kenneth Seppä Päivi Shopkina-Majuri Liliana Sihvonen Kai Siikaluoma Ulla-Maija Silla Riitta Sillanpää Liisa Siltala Jari Silvennoinen Arto Silvennoinen Ismo Simola Hannu Simpura Jari Sinervo Nikolai Sinisalo Heidi Sinisalo Nico Sipilä Lauri Skinnars Solveig Skog Virve Soikkeli Juha Soininen Pirjo Sokka Irmeli Sorsamo Niilo Springare Sirppa Stenholm Ida Storman Sari Strengell Maria Ståhlberg Virpi Sundell Jan Sundman Carl-Magnus Suomalainen Jani Suomalainen Jouni Suominen Juha-Pekka Suonsivu Matty Svahn Thomas Särkilä Esa Säteri Jouni Säämänen Emmi Söderholm Andreas Taht Alexander Taipale Hannu Takkula Minna-Leena Tallgren Samuel Tammi Esa Tamminen Hanna Tamminen Juha Tampio Mervi Tanttu Timo Tas Anna Teikari Kiia Tiempo Antti Timonen Päivi Timonen Riitta Tinnis Voitto Toiminen Irina Toivanen-Olsson Birgit Tommola Rea Toroska Veli-Pekka Torvela Nico Tuomenpuro Laila Tuominen Pasi Turkia Sami Turkki Marko Tuuli Marja Tättäläinen Tapio Törmänen Pekka Vainikainen Jari Valapuro Satu Valkonen Jari Valo Mervi Valtanen Hannu Venäläinen Petri West Carita West Mikael Vesterinen Sirpa Westerlund Yngve Viiki Aila Viinamäki Marja-Leena Vijard Eva Wikström Carl-Johan Willman Petri Vinnurva Jukka Virala Risto Wirman Niko Virtanen Aulis Voolmaa Hendrik Vuorimies Petri Vähänen Juha Väyrynen Virve Yliaho Tanja Ylitalo Paavo Åhrlund Jaakko Åkesson Tim Öberg Erik Östman Sol-Britt Östman Steve J/m Sisu Helsinki Ervast Mikko Forsman Saga Kautonen Jouni Kiili Ari Korhonen Jorma Kuparinen Matti Kurikka Timo Laitila Jari Laitinen Mikko Leinonen Eino Malin Petri Malinen Markku Puhakka Armi Rantanen Vesa Raunela Timo Rimmanen Ari Sanasvuori Jorma Sarjonen Erkki Seppälä Mikko Tuomaala Ilkka Törmänen Jukka Jurek Väkevä Marja Leena Väänänen Antti M/s Steel Espo Timo Granberg Heikki Kaitila Juha-Matti Kuittinen Pekka Lehkonen Juha Lepistö Lauri Merinen Timo Niittymäki Aki Nurmi Simo Peri Jarkko Philipp Patrick Rantala Jaakko Saarela Hannu Salonen Seppo Tuomi-Nikula Jari Törn Jari Wilen Kenneth M/t Stena Poseidon matkalla Singapore Montevideo /Argentiina Hihnala Sami Hoikkala Anna Maija Karppinen Sampo Kinnari Pasi Klimschin Mika Knuutila Visa Koskinen Antti Lahti Jenni Laine Tomi Lajunen Timo Leino Jari Liikanen Sami Malmgren Ari Mäki Veli Matti Mämmi Markus Näsman Petri Nousiainen Eero Nousiainen Tuomo Orrenmaa Harri Palkomäki Juha Pukkila Oskari Pulkkinen Tommi Pyytövaara Laura Raki Pertti Raatikainen Esa Rantti Jani Rojola Matti 50 51

16 Joulutervehdykset 2011 Julhälsningar 2011 Rojola Mikko Salmi Veijo Siitonen Timo Seppälä Pekka Sivula Sami Soininen Risto Suortti Ilkka Tanhuanpää Krista Tuominen Janne JT Uimonen Toni Wessman P. Välimäki Toni M/t Suula Malta Främ Jonas Haapalahti Matti Haapalainen Ilpo Helander Topi Hurmola Mikko Huttunen Ari Jokila Tapsa Kaasinen Tuulikki Kangas Pekka Kettunen Jani Lamminpää Jussi Laukkanen Sirkku Mattila Antti Mustola Tero Myyrä Mikko Mäkitalo Jussi Nevander Rolf Niemi Ismo Nivala Kari Nuutinen Arto Plump Harri Pohjola Timo Poskiparta Juha Reijomaa Jari Reiman Jukka Saarela Harri Saari Mikko Svenson Rainer Tiainen Aino Tuomainen Tapio Vihervirta Teemu Vitikkala Markus Vuorio Jussi M/s Swegard Plymouth Backman Jan Hietala Esa Klements Tommy Lehto Tapio Lember Janis Lilles Evald Ruokolainen Markku Sorsa Leif Uusi-Uitto Jesse Vaenerberg Thord M/t Tempera Brandt Jari Gammelgård Anders Herrala Maiju Hiltunen Juha Holopainen Antti Jääskeläinen Saila Kinnunen Marko Kohonen Harry Kurkaa Jaakko Laine Jaakko Lanki Antti Laukkanen Juha Leppä Jani Luostarinen Tino Lähde Pyry Maarala Vesa Manninen Mikko Marttila Janne Mehto Pekka Meriläinen Tomi Nazimov Alexandr Niemelä Laura Näsi Matti Palhus Kim Parviainen Seppo Popkov Sergei Rahja Veli-Matti Rahmeh Rafie Rosenström Jani Salo Harri Silvast Juho Sipeläinen Piia Suomalainen Kai Teräsmaa Petri Uusitalo Marja-Leena Vaara Aleksi Viitanen Ville Virkki Mikko Virkkunen Merja Virtala Juha Virtala Kaarina Väljä Henry M/s Translandia Björklund Jonas Brido Reet Faarinen Jonas Fredman Carl-Christian Fälten Kent Grankull Andreas Granlund Brage Heinistö Juho Hermonen Julius Himanka Lauri Honkanen Kirsi Hulkko Kari Jern Matts Jokinen Ismo Kaaver Liia Kaaver Urmas Karlsson Jonny Keinänen Seija Kerkel Karin Kiuru Kari Koivula Jani-Pekka Kujala Ismo Lait Neeme Malinen J-P Mertala Kirsi Niemi Tomi Nieminen Roope Nippala Elmo Nordberg Bo-Johan Nordman Jouko Nyman Vesa Ojaperv Hanna Ots Veiko Paukola Juha Rosenberg Ronny Rutman Alfred Sandström Petteri Sillanpää Sami Soosalu Aino Söderholm Henrik Tarning Maie Truu Maia Ulsstedt Mathias Wangel Niklas West Jens Vuorinen Otto Öling Jan-Ole M/s Ukko Naantali Aava Jyrki Andersson Daniel Hyökyvirta Matti Häyrinen Sakari Kaistamo Marko Näsi Erkki Valtonen Heli J/m Voima Aaltonen Jouni Alakoski Markus Alstela Teemu Helminen Jussi Henriksson Anna Hormila Rami Kalliomäki Liisi Karlsson Päivi Kvarnström Erik Kärkkäinen Kai Lindell Tuomo Pajari Timo Peuhkuri Kaija Ryökkynen Anu Råman Niilo Sandell Jouni Savikko Pekka Savonsaari Antti Seppälä Mikko Säilynoja Eero Tarkkanen Japi Tavast Markku Valtanen Kari Tug Zeus Blomqvist Marcus Forsman Ulf Fredriksson Tom Hautanen Juha-Matti Holmroos Kai Knuutinen Jarmo Koskela Ville Kuusisto Juha Köpper Erik Laine Lasse Lehtovirta Björn Lönngren Marko Mikkola Tomas Raumolin Kai Risunen Ville-Veikko Roos Tuomas Stude Mikael Suominen Simo Tuominiemi Toni Westerholm Nils-Erik Zilliacus Mona Besättningarna på Ålands Landskapsregerings frigående färjor önskar alla en Fridfull Jul och Gott Nytt År 2012! SATAMAT Kokkolan satama satamavalvojat Bäckström Peter Hilli Kim Junttila Ari Lahtinen Mikael Nylund Peter Rainosalo Mikael Oulun Satama Aluspalvelut Alavahtola Juho Erkkilä Risto Järvinen Juhani Lauriala Markku Mylly Ari Sääski Hannu Vehkaperä Matti Pietarsaaren satamalaitos Berglund Stig-Göran Hällis Kristian Högnabba Katja Kujala Nina Ojala Markku Östman Stanley Pori Mäntyluodon satama Alhonpää Matti Haapala Esa Haavisto Harri perheineen Henriksson Altti Henriksson Toivo Elg Lasse Hilska Lauri Kallio Simo Lehtinen Simo Liitteenkangas Leo Luosmaa Raine Martin Matti Martin Mikko Merisalo Tauno Perkiömäki Raimo Rantala Reino Salmi Asko Söderlund Sirpa Valtala Veikko Vesanen Seppo perheineen Viitala Erkki ja Maire Viitanen Aimo Virtanen Lea Sataman liikennosasto Ekman Esa Friman Pekka Lammi Timo Lehtinen Juha Nurminen Jukka Peussa Kai Ristimäki Tapio Rauman sataman satamavalvojat Toivottavat Hyvää Joulua! Alanen Timo Heino Lauri Huuhka Teppo Isberg Lauri Laaksonen Jyri Lehtonen Jukka Mäkikalli Joonas Saimo Samuli MAISSA Ekman Jarmo Jouluterveiset kaikille vanhoille Jettiläisille! Toivoopi Sakari Sipilä Kiitämme menneestä vuodesta ja toivotamme Rauhallista Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2012! Tack av samarbetet. Vi önskar alla God Jul och Gått Nytt År 2012! SMU:n vaihde/ FSU:s växel Heli & Katriina Hamina S/s Syltby Martti Kaukiainen perheineen Juho Ämmälä Pentti Soinisalo Eko Kärki Jukka Sairanen Lasse Hietanen Raimo Kauppila Laivakissat Keke ja Tatu Hanko Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta toivottaa Teemu Hietala perheineen Kaarina Kaisa ja Arvo Kemi Sirkiä Kai Kotka Motori Raimo Raikka Laakso Masku Mäkinen Seppo Liljeqvist Irma Puola Golczewo / Szczecin Hyvää ja Rauhallista Joulua kaikille merimiestovereille! Jukka ja Mirka Rauma Mooses Myrkky Rauman Luotsiasema Liimatainen Iiro Rauman Merialan opettajat ry Aalto Arja Alamäki Riitta Blomroos Katri Haikkonen Marja-Riitta Hakala Terja Heino Aki Hyvärinen Satu Jung Verna Koivumäki Sinikka Koivumäki Markku Komulainen Sanna Koskinen Taru Kärki Marita Meriö Seppo Mäkinen Jukka Mäkiö Erkki Pulli Ilkka Raikunen Kai Rantanen Pirjo Rautiainen Pekka Rauvola Auli Reippi Hannu Roinila Tanja Rostedt Harry Sippola Markku Suotunen Päivi Vase Markus Vihottula Marjaana Virtanen Tero Sastamala/Kutala Vaikkinen Matti Thaimaa Phuket, Kamala Valkonen Piko ja Tuomisto Jarmo Turku Joulurauhaa ja onnenkantamoisia vuodelle 2012! Hannuniemi Riitta Helström Tarja Virkki Marja-Leena Valkeakoski Jari Tapio Myllynen ELÄKKEELLÄ Blomberg Maija Liisa Ekman Jerker Runsten Väinö Lämmintä ja Rauhallista Joulua maihin ja merille, Inarinjärven rannalta. Arja Arska Helovirta Silja Serenaden henkilökunnalle jouluterveiset ja Hyvää Uutta Vuotta! Tuula Tammi Kaikille seilauskavereilleni jouluiset terveiset! Raija Kytösaho Jag önskar alla mina fd. arbetskamrater på M/s Mariella en riktigt God Jul! Heidi Nyberg Dragsfjärd Christina Karlsson Hamina Frantti Kari Kurikka Martti Tahko Veijo Soinisalo Pena (M/b Coral) Helsinki Reino Pentti Skinnari Hannu (Lätsä + perheineen) Isokyrö Arvi Rosenberg Ivalo Ollikainen Matti Joensuu Surakka Elma Juva Airi ja Heimo Vilen Jyväskylä Partio Pöllö-Pekka Kaarina Aalto Jörgen Kukkonen Riitta Söderlund Ole Kankaanpää Huuska Mai-Leena Huuska Harri Kolari Leila ja Yrjö Talvio Kotka Lemström Henrik Kuusamo Rohkimainen Jaakko pastori Pokkinen Larsmo Inger Strömberg Lieksa Kari Oinonen Mariehamn Selenius Sven Naantali Katajisto Pirjo Nurmi Manu Mauno Paimio Jarkko Aro Pello Lehto Brita ja Allan Rainio Liisa ja Ilkka Rinne Marjatta Pietarsaari Osmo Posund toivottaa kaikille hyvää joulua! Oja Raimo Rintala Jussi Runnakko Jani Piispanristi Hilkka ja Lauri Savinainen Pori Ahonen Seppo Pia ja Veijo Niemi Pulkonkoski Raija Tähtivaara Raahe Jorma Kumpulainen perheineen Viljo ja Eila Turpeinen Raisio Auvinen Markku Ukkonen Anne Tuominen Kari / Kustavin eläkeläinen Rauma Nikula Rauno Wallin Reijo Pekka Mantere & Sirkka, Mari, Iiro ja Jimmy lähettävät toverilliset jouluterveisensä ja parempaa uutta vuotta -toivotuksensa kaikille tutuille! Ruoveden merimieseläkeläiset Martti Munnukka, Jarmo Kukkasniemi ja Tapani Salonen toivottavat lajitovereille Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta! Sorsakoski Pentti & Liisa Hyttinen kissat Ville ja Mikki Thaimaa Pattaya Malmi Jallo Muhonen Jaakko Niiniketo Ari Ropilo Tapio Sarajärvi Raimo Turku Arponen Olli Falk Leila Helin Mauri Holmberg Esko Malinen Esko Saario Airi ja Voipa Salo Andy Seppälä Onni Silvennoinen Veini Välimäki Seppo Haloo Silja Serenaden ja Silja Europan työkaverit! Joulu on nurkan takana / siis käypä joulusaunassa /kieriskele myös lumessa ja vaihda sänkyysi puhdas lakana. / Syö paljon Joulupuuroa / kuuntele joululauluja. / Voit kuusenkin myös koristaa / älä unohda kuitenkaan / AITOA JOULUN SANOMAA. / Näin pääset oikeaan / JOULUN TUNNEL- MAAN! / Siispä kaikille / ihan kaikille OIKEIN HYVÄÄ JOULUA! Toivottelee Klaus Kurki perheineen Siljan eläkeläinen Jouluterveiset kaikille entisille seilaustovereille ja Onnea vuodelle 2012! Tyyne ja Raimo Sillgren Tuulos Lampinen Jaska perheineen Tuusula Liimatainen Reijo Vaasa Harri Leppälä perheineen Westström Bernt Ähtäri Rantala Pentti ja Tarja AMMATTI- OSASTOT Sisä-Suomen osasto Pohjoisen osasto Satama-ala Ålands avdelning Etelä-Suomen osasto Matkailu- ja Huolinta-ala Laivan Viihdeammattilaiset Lounais-Suomen osaston hallitus toivottaa kaikille Hyvää Joulua ja Onnea Vuodelle 2012! Itäkustin osasto toivottaa kaikille jäsenilleen Rauhallista Joulua ja Onnekasta Uutta Vuotta! Länsi-Suomen osasto toivottaa kaikille merimiehille, sekä merellä että maissa: Hyvää Joulua sekä parhainta Uutta Vuotta 2012! Väylänhoitoammattiosaston hallitus toivottaa kaikille Hyvää ja Rauhallista Joulua sekä Onnellista Uutta Vuotta 2012! LUOTTAMUS- MIEHET Rauno ja Mikko kiittävät kuluneesta vuodesta ja toivottavat kaikille Rauhallista Joulua ja menestyksellistä vuotta 2012! Nesteen pääluottamusmies Olli Kauranen ja varapääluottamusmies Jani Santala toivottavat edustamilleen Suomen Merimies-Unionin jäsenille sekä kaikille muille merenkulkijoille Rauhaisaa Joulua ja Onnellista Uutta vuotta 2012! ELÄKELÄIS- YHDISTYKSET Helsingin Seudun Merieläkeläiset ry Aalto Marja Ailas Eini Alen Ritva Antvuori Matti Asikanius Kaarina Autio Eija Bergström Kaj Bister Irma Byysing Veikko Forsman Raili Gagneur Sisko Grön Riitta Grönlund Eila Grönqvist Toini Heinonen Reino Heinonen Ritva Heiskanen Anna-Maija Heiskanen Teuvo Heitto Martti Hentunen Sonja Herdin Pirkko Herdin Robert Hietala Jouko Hiltunen Kaarle Hoikkala Aulikki Hoikkala Kaarlo Hokkanen Jouko Hoppu Annikki Hoppu Tuulikki Hovi Keijo Hulkkonen Hannu Hurtta Paavo Häkkinen Allan Härmä Eeva Härmä Veikko Härönen Jorma Härönen Terttu Ikonen Taimi Immilä Tauno Imppu Maila Jalonen Anja Jalonen Leo Johansson Birgitta Jokela Raimo Jousjärvi Liisa Jämsä Kerttu Järvi Annikki Järvilahti Kai-Erik Järvinen Vesa Kangastie Eva Kaperi Pirjo Kari Anja Karlsson Hans Karlsson Martti Karttunen Ismo Ketolainen Eino Knappe Eine Komi Marja Komppa Pentti Korkalainen Kari Koskela Elina Koskela Esko Koskela Olli Kovanen Anneli Kovanen Heino Kres Hans Kujanpää Jorma Kumpu Irmeli Kurppa Toivo Kärkkäinen Maila Laakko Jalmari Laamanen Kari Lagerström Kauko Lahti Terttu Lahtinen Tapio Laine Helena Lamminen Olavi Lapinsalo Kirsti Lausmäki Hilkka Lehtinen Harto Lehto Pekka Leino Elina Lindell Ole Linden Paul Linden Thuva Lindholm Elsi Lindholm Tuulikki Liukkonen Kyösti Lohikoski Hilkka Luoma Martti Luoma Tuula Löfström Tiina Lähdetniemi Arja Mailas Tuomo Manner Petteri Mannermetsä Pertti Manninen Pentti Mattila Merja Mattinen Pekka Mikkola Marja-Leena Mustapää Kaisa Mustasaari Karl Mustonen Eeva-Liisa Mustonen Voitto Mutka Timo Mårtensson Torsten Mäenpää Raisa Nelin Per-Erik Nenonen Lulu Nenonen Timo Niemimäki Per-Erik Nikkinen Helena Nurminen Tapio Nuutinen Sirkka Nylund Sven-Erik Ojala Helli Ojala Juhani Ojanen Irja Ojanen Pentti Onnela Martti Pajala Kerttu Parviainen Ritva Parviainen Valto Peltonen Helmi Peltonen Olavi Penttilä Jarmo Petäjämaa Vilho Pirttikoski Pekka Pirttikoski Tytti Poittinen Raimo 52 53

17 Joulutervehdykset 2011 Porkka Anja Porkka Arto Pulkkinen Jalmari Pursiainen Matti Putta Marja-Leena Pöllänen Heikiki Pöyry Siiri Quassdorf Tuula Rantanen Pertti Rantanen Risto Rasa Matti Rasanen Marjatta Rautakorpi Juha Rautanen Ilkka Rautanen Kirsti Rinkelo Olavi Rytkönen Eila Anneli Rämö Liisa Rämö Taisto Räsänen Ritva Saari Aatos Salmijärvi Ulla Salo Helmer Salo Sirkka Salonen Meeri Salonen Kari Salminen Veli Sandhu Helga Sarajärvi Kalervo Sarajärvi Marja-Riitta Seppälä Harri Sihvo Jukka Silander Jukka Silander Paula Siljander Reijo Silta Satu Sinisalo Kalevi Sirviö Vuokko Sjöholm Anton Sjöholm Seija Sundqvist Håkan Suokas Eva Suni Matti Suokas Eva Suppala Juhani Suvinen Anna-Liisa Taipalinen Ahti Tammi Tuula Tamminen Eeva Tervala Anneli Tiirinki Anni Tiirinki Jorma Tikka Keijo Tikka Matilda Toivanen Unto Toivonen Heikki Tommola Marianne Tuomela Seppo Tuomi-Turtiainen Siiri Tuominen Impi Tuominen Seija Turtiainen Armas Ukkonen Erkki Urpelainen Mailis Uusitalo Anja Vaarala Aune Vakkuri Anja Valkonen Hannu Vanhala Ari Vanhanen Anni Varja Eija Varja Helga Vartiainen Matti Vento Pekka Viberg Galina Videman Kirsti Viljanen Aila Virkki Anna Virtanen Ahti Virtanen Rauha Virtanen Taisto Vuorinen Lauri Vuorinen Raimo Välisalo Raija Vänskä Arvi Äijälä Pentti Öhman Marita Kustavin Merieläkeläiset Forss Reijo Hellström Tauno Jokinen Matti Karvonen Veijo Leino Rippe ja Marita Lundberg Pekka Nilanen Heikki Pajunen Jorma Rauhala Margit Rusi Asser Virtanen Eero Kymenlaakson merieläkeläiset Bly Kaisa Elo Pekka Elo Terhi Etelälehto Olavi Elo Juhani Elomaa Häkkinen Leena Elomaa Jari-Pekka Hakkarainen Lauri Hakkarainen Tamara Halme Kirsti Honkanen Esa Holopainen Tarja Help Riitta Hillo Markku Holanti Arto Häsä Heimo Johansson Harry Johansson Heli Jalkanen Kari Juustila Jouni Kokko Kari Kokko Esko Kahila Kauko Kaipainen Oili Kauppila Jorma Kiiski Jari Komppa Sylvi Korppas Reijo Komulainen Kauko Kivistö Pekka Kurikka Martti Käkönen Raimo Käkönen Rainer Liukkonen Olli Lautala Sulo Laihonen Timo Lappi Pekka Lappi Maj-Len Leinonen Auvo Lehtonen Kaarina Lepistö Ritva Laakso Raimo Malms Iris Manninen Seppo Myyryläinen Kimmo Nikula Ritva Nummi Raili Nevalainen Sakari Nevalainen Hannele Niemelä Hannu Oravainen Mikko Perokorpi Pauli Patanen Patu Penttinen Marja-Leena Peltola Marja-Leena Piipari Matti Raanti Martti Rihcter Pauli Saarentaa Raimo Saarentaa Ritva Savolainen Kalevi Sanfrids Leena Sinkkonen Viljo Sakkelin Pekka Sakkelin Hilppa Savolainen Niilo Seitola Seppo Siro Niilo Sipilä Maire Sipilä Helinä Sipilä Pertti Sipola Markku Siniluoto Eija Sorvari Reino Taberman Martti Toivonen Anneli Tuukkanen Martti Tiihonen Petri Timonen Hannu Valjus Tuula Wekman Hannu Väisänen Taisto Välitalo Wille Ämmälä Pekka Oulun Merieläkeläiset ry Toivottaa kaikille Hyvää Joulua! Turun Seudun Merimieseläkeläiset ry Aaltola Paula Björklund Hilkka Blomroos Taina Donner Christer Fagerström Sirkka Granlund Eila Granlund Kari Granlund Soile Hakala Irja Hakala Lasse Hakala Leena Hannula Hilkka Henninen Eila Hietanen Tuuli Hytönen Tyylia Isaksson Anneli Jalonen Elli Jarva Harriet Johansson Anita Jokinen M-L Jokinen Pekka Järvelä Antero Järvi Tapio Kaleva Hellä Kankaanranta Anja Kemppi Helvi Kinni Niilo Kling Mårten Koivisto Hilkka Kormu Tuula Laine Lempi Lehti Marita Lehtinen Kaija Liipola Pekka Luomala Suoma Mantere Pekka Mattila Tarja Mattila Terttu Mela Eila Mielonen Ossi Mielonen Senja Mohn Ritva Mustonen Eeva-Liisa Mustonen Katri Niemeier Elise Paavola Aune Paavola Raimo Rahkonen Toini Reitti Lea Saarento Riitta Salminen Ester Seitilä Kirsti Silvennoinen Leena Silvennoinen Pentti Sjöros Terttu Soikkeli Seppo Sulonen Aili Söderholm Helvi Teräväinen Aila Teräväinen Pekka Uotinen Aino Uusitalo Ritva Westman Leo Wilen Terttu Virta Pirkko Vuorinen Seppo Välilä Terttu Äijälä Helmi Vaasan Seudun Merieläkeläiset ry Aho Sanelma Alanen Kaisa Andersson Kerttu Aulin Helena Auvinen Leena Back Vivian Bask Tuula Bäckström Liisa Finne Anita Forsbacka Pauli Harju Mirja Hasselblatt Karin Hast Jaakko Hautala Salme Heir Sonja Hellman Stig ja Anneli Hentunen Seija ja Timo Holmlund Anni Huhtamäki Sinikka Isotalo Marjatta Johansson Saara Jokio Silja Jylhä Anna ja Merja Jåfs Ann-Mari Kaikkonen Sirpa Kallio Rainer Karhu Kerttu Kero Pekka Klockars Inger-Britt Korpi Gunnel Koski Ari Kujanhaara Maija-Liisa Kurki Agnes Laaksoharju Sirkka Latva Seija Latva-Rasku Juhani Lehtiö Maija Leppälä Harri Malmi Veikko Mattila Arja Mielty Sirkka ja Aarre Muurimäki Pekka Norrgrann Rauni Norrgård Hannele Nyback Stig Nåhls Anja Ojala Anita Pakkala Judith Palo Pekka Pettersson Marja-Leena Petäjistö Veikko ja Anja Pirnes Kyllikki Pyyhtinen Helga Raunio Timo Riipinen Pentti Rokka Olga Ruokolainen Hannu Räihä Sonja Salonen Paula Sand Saara Sandberg Kari Sarvela Salme Sparv Sisko Suhila Helinä Suikki Ragni Sulkakoski Maj-Leen Söderholm Björn Söderholm Doris Toivio Helena Toppar Lars Vainio Tuula West Ann-Mari West Siv Westerback Gärda Wikman Britta Wikström Soile Vilponen Raija Wright Sirkku Vuorinen Simo Åkerholm Terttu Öling Agnes Öling Alice Öster Maila Varsinais-Suomen Merieläkeläiset ry Aho Pauli Antola Leila Dristig Marita Eerola Eila Engdahl Anja Grönlund Eeva Grönlund Heikki Haavisto Taina Halen Sirkka-Liisa Honkanen Oili Hyvonen Lauri Hyvönen Mariitta Jaakkola Seija Joensuu Kari Johansson Hilkka Johansson Stig Jurmu Kaarina Jutila Tauno Kagan Roni Kuopio Pekka Laine Vuokko Laine Timo Laine Mane Lainio Seppo Lakka Pirkko Lehti Seija Leisten Terttu Lihavainen Ritva Lindeman Jaakko Marjunen Raimo Mäkinen Kaija Nieminen Nancy Pajukoski Terttu Pajunen Helmi Paula Pentikäinen Sirpa Puisto Anita Ranta Kirsti-Helena Santavuori Markku Santavuori Tuula Sarpokari Satu Seppälä Helmi Simola Iris Sirkka Sirkku ja Masa Sjöholm Maiju Skovbjerg Niels Suvanto Else-Maj Suvanto Harry Toivio Liisa Toivonen Pirkko Tuominen-Jutila Lulu Vahala Jaakko Vainio Eeva Varhi Soile Virtanen Pirkko-Liisa Wonzodas Eugenie Vuorela Hilkka Viimehetkellä taittopöydälle saapuneet tervehdykset. M/s Laura Ailio Juhana Andersson Onni Evestus Ergo Holmberg Niklas Järvenranta Ari Kantola Eija KIITOS / TACK Kiitän muistamisesta Msv Nordican henkilökuntaa täyttäessäni pyöreitä vuosia. Seppo Mäkinen Winnovan Merenkulku / aikuiskoulutuksen sähkömiehet kiittävät M/s Silja Serenaden henkilöstöä hyvästä harjoittelujaksosta laivalla. Jari T. Myllynen KULTAMERKIT / GULDSMÄRKEN Halminen Pia Hartikainen Raino Lahti Matti Laine Jukka Lyra Pasi Maasik Anti Rajaniemi Antti Söderström Rune Tolsa Arto AMMATTIOSASTOT TIEDOTTAVAT / AVDELNINGARNA INFORMERAR Tolsa Vesa Tolvanen Tapio Tulkki Teemu Veneranta Sari Wikström Tomas Vyborov Serguei ELÄKKEELLE / PENSIONERING Hyvää Joulua kaikille seilauskavereille ja kiitos kivoista seilausvuosista! Eläkkeelle Aimo Ami Kujala Kiitos kaikille Viikingeille yhteisistä työvuosista ja erityisesti Gabriellan jengille muistamisesta ja upeista läksiäisistä siirtyessäni pitemmälle vapaalle. Timppa Hakolampi Sisä-Suomen osasto (001) Virkistysviikonloppu Aika: Paikka: Kylpylähotelli Kunnonpaikka, Siilinjärvi Osasto järjestää jäsenilleen virkistysviikonlopun, joten luvassa on liikuntaa, rentoutumista sekä mukavaa yhdessäoloa, pyrimme myös järjestämään teatteri-illan Kuopioon. Paikkoja on rajoitetusti (30). Sitovat ilmoittautumiset viimeistään mennessä: Paavo Auvinen p tai Seppo Immonen p Lounais-Suomen osasto (006) Osaston uusi hallitus 2013 asti Puheenjohtaja: Mika Ojala, varsinaiset jäsenet: Sebastian Kotilehto, Jyrki Lummejoki, Teuvo Merenlinna, Pertti Myllylä, Susanna Mäntysaari, Eira Pessi sekä Ritva Rantala, varajäsenet: Sorri Hartikainen, Marko Laine, Kristoffer Lundqvist ja Marjo Viherkoski. Itäkustin osasto (007) Osaston uusi hallitus 2013 asti Puheenjohtaja: Anne-Marie Mahkonen, varapuheenjohtaja: Petri Luumi, sihteeri Olli Kauranen, hallituksen muita jäseniä ovat Jari-Pekka Elomaa, Jyrki Lehtimäki, Tapio Ojala, Anu Ryökkynen, Arto Tolsa, Kari Tossavainen ja varajäseniä ovat Krista Tanhuanpää sekä Jari Valkonen. Rahastonhoitaja on Tuula Valjus ja Villa Varpusen vastuuhenkilö Ritva Nikula. IN MEMORIAM ITF-tarkastaja Markku "Uikku" Uimonen on poissa Suomen Merimies-Unionin entinen ITF-tarkastaja ja toimitsija Markku "Uikku" Uimonen menehtyi nopeasti edenneeseen vakavaan sairauteen Kotkassa 63-vuotiaana, saatuaan nauttia vain runsaat kolme vuotta hyvin ansaituista eläkepäivistä. Markku syntyi Kymissä Hänen ensimmäinen laivapestinsä alkoi M/S Berit -aluksella, jossa vierähti yhtä soittoa neljätoista kuukautta. Markku seilasi tämän jälkeen kokkistujuna kaikilla maailman merillä aina vuoteen 1997 saakka, jolloin hän aloitti työnsä SMU:n toimitsijana SMU:n Kotkan toimistossa. Viimeisinä seilausvuosinaan Markku toimi Nesteen tankkereiden pääluottamusmiehenä. Hän oli myös SMU:n hallituksen jäsen vuosina Vuoden 1998 helmikuussa hän sai toimitsijan tehtävien lisäksi vastuulleen Itäkustin ITF-tarkastustoiminnan. Vuonna 2004 Markku nimitettiin päätoimiseksi ITF-tarkastajaksi asemapaikkanaan Kotka. Markku oli vakaumuksellinen ay-ihminen ja myös poliittisesti aktiivinen. Hän toimi Kotkan kaupunginvaltuustossa sosialidemokraattien edustajana vuodesta 1996 vuoteen Markku oli tunnettu ja arvostettu henkilö niin Kotkassa kuin Kansainvälisen Kuljetustyöväen Liiton ITF:n parissa. Tämän arvostuksen hän ansaitsi niin humanitäärisen työnsä ja poliittisen aktiivisuutensa kuin myös hersyvän huumorinsa ja intohimoisen KTP:n puitteissa tapahtuneen jalka- ja koripalloharrastuksensa vuoksi. Työssään ITF-tarkastajana Markku ei laskenut työtunteja puolustaessaan ulkomaalaisten merimiesten oikeuksia. Moni muu ei olisi järjestänyt kemikaalitankkerin saartoa lauantaiyönä tahi hoitanut saarrossa olleen aluksen sopimuksen tekoa ja rästipalkkojen maksua joulupäivänä. Tilannekomiikan ja huumorin mestarina Markku pelasti usein työtovereittensa päivän ja samoin avuin ilahdutti muutenkin ihmisiä ympärillään. Markkua jäävät kaipaamaan hänen veljensä Matin ja Lassin lisäksi lukuisa joukko ystäviä ja entisiä työtovereita niin kotimaassa kuin ulkomailla

18 Viikon kuva Mikä on ESL Shippingin uuden kuivarahtialuksen nimi? Valitse yksi vaihtoehto: 1) M/s Pasila 2) M/s Eira 3) M/s Alppila Vad heter ESL Shippings nya torrfraktfartyg? Välj ett alternativ: 1) M/s Pasila 2) M/s Eira 3) M/s Alppila Tävling Kilpailu "Lähtiskö vai jäiskö?", miettii pariskunta tyynessä meressä. Talvi tulee, meri jäätyy alkais olla aika. Meriluodon marraskuisen pakkasaamun kuvasi Harri Leppälä. Viimekertaiseen Merimies-lehden kilpailuun saatiin 56 vastausta. Melko moni tiesi, että Kristina Cruisesin laivat ovat vierailleet yli 200 satamassa vuoden 2011 syksyyn mennessä. Voittaja oli tällä kertaa Seppo Kämäräinen Riihimäeltä. "Ska man gå eller ska man stanna?", funderar paret på det lugna havet. "Vintern kommer, havet fryser... det börjar bli dags. Den frostiga novembermorgonen i Meriluoto förevigades av Harri Leppälä. Till den sista tävlingen i tidningen Sjömannen fick vi in 56 svar. Ganska många visste att Kristina Cruises fartyg hade besökt över 200 hamnar fram till hösten Vinnare den här gången blev Seppo Kämäräinen från Riihimäki. Julkaisemme Merimies-lehdessä Unionin kotisivujen Viikon kuva -palstalle saamiamme valokuvia. //I tidningen Sjömannen publicerar vi de fotografier vi fått in till Veckans bild-spalten på Unionens hemsida. Kaikkien oikein vastanneiden kesken arvomme Iittalan pienen Aalto-maljan. Voittajan nimi julkaistaan Merimieslehdessä nro 1/2012. Osallistu kilpailuun mennessä: 1) Merimies-Unionin kotisivuilla: > viestintä > Merimieslehden kilpailu 2) Tai lähetä vastaus postitse. Liitä mukaan vastaus ja omat yhteystietosi (nimi, osoite, puhelinnumero). Vastauksen voit lähettää osoitteella: Merimies-lehti Suomen Merimies-Unioni John Stenbergin ranta Helsinki Bland alla som svarar rätt på frågan lottar vi ut en liten Aalto-skål från Iittala. Namnet på vinnaren publiceras i numret 1/2012 av tidningen Sjömannen. Du kan delta i tävlingen senast den på följande sätt: 1) På Sjömans-Unionens webbplats: > på svenska > kommunikation >Tävlingen för Sjömannen 2) Eller per post. Bifoga svaret och dina kontaktuppgifter (namn, adress, telefonnummer). Skicka svaret till adressen: Sjömannen Finlands Sjömans-Union John Stenbergs strand Helsingfors SUOMEN MERIMIES-UNIONI SMU RY // FINLANDS SJÖMANS-UNION FSU RF POSTI- JA KÄYNTIOSOITE John Stenbergin ranta 6, 2. kerros, Helsinki POST- OCH BESÖKADRESS John Stenbergs strand 6, 2:a våningen, Helsingfors VAIHDE / VÄXEL +358 (0) TELEFAX +358 (0) Kuljetusalan Työttömyyskassa Postiosoite PL 65, Helsinki Asiakaspalvelu Siltasaarenkatu 3 5, katutaso Helsinki arkipäivisin klo Kesäaikana klo ( ) Kesäperjantaisin ( ) Puhelinpäivystys klo puh. (09) Faksi: (09) Työttömyyskassan sähköinen palvelu 56 KOTISIVUT / HEMSIDOR SÄHKÖPOSTI / E-ADRESS AUKIOLOAJAT / ÖPPETTIDER Arkisin klo Vardagar kl Kesäaika / sommartid ( ) klo Transportbranschens Arbetslöshetskassa Postadress PB 65, Helsingfors Kundtjänst Broholmsgatan 3 5, gatuplan Helsingfors vardagar kl sommartid kl ( ) sommarfredagar kl ( ) Telefonjour kl tel. (09) Fax: (09) Arbetslöshetskassans elektroniska tjänster HENKILÖKUNTA / PERSONAL Puheenjohtaja / Ordförande Simo Zitting (09) / Liittosihteeri / Förbundssekreterare Kenneth Bondas (09) / Hallinnon sihteeri / administrationens sekreterare Sari Helenius (09) / Sihteeri / Sekreterare Tetta Härkönen (09) / Sopimussihteeri / Avtalssekreterare Klaus Lust (09) / Toimitsija / Ombudsman Carita Ojala (09) / Toimitsija / Ombudsman Satu Silta (09) / Toimitsija / Ombudsman ITF-tarkastaja / ITF-Inspektör Ilpo Minkkinen (09) / ITF-koordinaattori / ITF-Koordinator Simo Nurmi (09) / ITF-tarkastaja / ITF-inspektör Kenneth Bengts (09) / Sihteeri / Sekreterare Anja Uusitalo (09) / Toimitsija, Ahvenanmaa Ombudsman, Åland Henrik Lagerberg (018) / Ålandsvägen 55, Mariehamn Taloudenhoitaja / Ekonom Mikko Tuominen (09) / Kassanhoitaja / Kassaföreståndare Stiina Raitio (09) Kirjanpitäjä / Bokförare Tuula Ylhävuori (09) Toimittaja / Journalist Saana Lamminsivu (09) / Jäsenrekisterin hoitaja / Medlemsregister Tiina Kytölä (09) Toimistotyöntekijä / Kontorsbiträde Arja Merikallio (09) Toimistotyöntekijä, Turku / Kontorsbiträde, Åbo Salme Kumpula (02) Maariankatu 6 B, 5. krs Turku Mariegatan 6 b, 5:e våningen, Åbo Vaasa / Vasa Pitkäkatu 43, Vaasa Storalånggatan 43, Vasa MÖKKIVARAUKSET / BOKNINGSNUMMER FÖR STUGOR puh. / tel. (09) Lounais-Suomen osaston mökin varaukset Turun toimistolta / Sydvästra Finlands avdelnings stugans bokningar från kontoret i Åbo

För personer som arbetar i lastbilsbranschen

För personer som arbetar i lastbilsbranschen För personer som arbetar i lastbilsbranschen Förare i inrikestrafik 2015 I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017. Ordinarie arbetstid

Läs mer

I SKOLAN PÅ EGEN HAND. Skolmaterial från Marinmuseum

I SKOLAN PÅ EGEN HAND. Skolmaterial från Marinmuseum I SKOLAN PÅ EGEN HAND Skolmaterial från Marinmuseum Örlogsstaden Karlskrona och Marinmuseum Karlskrona var i flera hundra år en viktig plats för Sveriges flotta, den del av militären som har ansvar för

Läs mer

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor!

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! En stark fackförening gör skillnad Kraven på oss arbetstagare ökar hela tiden. Vi ska göra mer på kortare tid. Genom vårt arbete

Läs mer

Information om socialskyddet och sjukförsäkringen för sjömän

Information om socialskyddet och sjukförsäkringen för sjömän Information om socialskyddet och sjukförsäkringen för sjömän Innehåll: Allmänt............................................1 Vilket lands socialskydd omfattas en sjöman av?....1 Flaggregeln....................................1

Läs mer

Från Grossenbrode till Väsbyviken

Från Grossenbrode till Väsbyviken Från Grossenbrode till Väsbyviken Lördagen den 17 april kl. 06:00 klev vi av båten i Rostock Tyskland. Från början var tanken att vi skulle flyga ner från Nyköping till Lübeck under fredagseftermiddagen

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Minnesord över Sven Vifors.

Minnesord över Sven Vifors. Minnesord över Sven Vifors. Första gången jag lärde känna Sven var 1980 i samband med att Johnson Chemsun byggdes och levererades från Kockums varv i Malmö där Sven var leveransövervakare av fartyget.

Läs mer

Arbetslöshet. Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst

Arbetslöshet. Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst Arbetslöshet Stöd för arbetslösa Kort och lättläst Innehåll Arbetslöshet 1 FPA:s stöd för arbetslösa 2 När du blir arbetslös 3 Arbetslöshetsdagpenning 3 Arbetsmarknadsstöd 4 Integrationsstöd till invandrare

Läs mer

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Innehåll När du flyttar till eller från Finland 1 Flytta till Finland

Läs mer

RP 5/2015 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 juli 2015.

RP 5/2015 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 juli 2015. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att till lagen om utkomstskydd

Läs mer

Protokoll 94 1(8) Fullmäktige. Metsätapiola, Norrskensparken 2 C, Esbo

Protokoll 94 1(8) Fullmäktige. Metsätapiola, Norrskensparken 2 C, Esbo Protokoll 94 1(8) Metsäliitto Osuuskuntas ordinarie fullmäktigesammanträde Tid Torsdag 7.5.2015 klockan 15.00 Plats Metsätapiola, Norrskensparken 2 C, Esbo Närvarande Aikkinen Ilmari Alatalo Matti Haukilahti

Läs mer

Utkomstskydd för arbetslösa 2008

Utkomstskydd för arbetslösa 2008 Utkomstskydd för arbetslösa 2008 Den arbetslösa arbetssökandens rättigheter och skyldigheter Arbetslöshetsförmån betalas för att trygga den arbetslösa arbetssökandens utkomst under den tid då han eller

Läs mer

YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA

YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA 2014 YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA Inkluderar en anslutningsblankett AYT-kassan ditt ekonomiska skyddsnät MEDLEMSKAP I KASSAN LÖNAR SIG Syftet med att bli företagare är i allmänhet

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 77/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 13 lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I syfte att underlätta

Läs mer

HELSINGFORS MARIEHAMN STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ

HELSINGFORS MARIEHAMN STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ Välj båtförsäkring med omsorg Vi vet vad som krävs HELSINGFORS MARIEHAMN STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ Robert Rostedt Dags att lära gammal hund sitta Så fort det ges tillfälle till lite ledighet beger jag mig

Läs mer

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen TRANSPORTS A-KASSA Det här är arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen är en försäkring som gäller för alla personer som arbetar eller har arbetat

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

En sann berättelse om utbrändhet

En sann berättelse om utbrändhet En sann berättelse om utbrändhet Marie är 31 år, har man och en hund. Bor i Stockholm och arbetar som webbredaktör på Företagarnas Riksorganisation (FR). Där ansvarar hon för hemsidor, intranät och internkommunikationen

Läs mer

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 LO-distriktets styrelse och revisorer Bilaga 1 Mandatperiod Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 Vice ordförande Marie Jokio, Kommunal Sthlms ln 2013-2014 Ordinarie ledamöter Stefan Hansson,

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014 3,0 miljoner passagerare (2,8 milj.) reste med Eckerökoncernens tre passagerarfartyg vilket är fler än någonsin tidigare Ro-ro-verksamheten lider av en svag marknad

Läs mer

Elektroteknik. ET06:s Studiebesök till ABB i Helsingfors. Bakgrund. Inledning

Elektroteknik. ET06:s Studiebesök till ABB i Helsingfors. Bakgrund. Inledning Elektroteknik. ET06:s Studiebesök till ABB i Helsingfors Bakgrund På våren 2009 hade vi en kurs i fartygsteknik och en del av kursen skulle bestå av ett varvsbesök. Grundtanken var att kombinera denna

Läs mer

Veteranresa till Istanbul 28 31 mars 2014

Veteranresa till Istanbul 28 31 mars 2014 Veteranresa till Istanbul 28 31 mars 2014 Deltagare: Stockholmare: Göteborgare Gunnar Landborg Jan Lemos Håkan Karlsson Jukka Hämäläinen Klas Eliasson Bo Hörnquist Birger Vilhjalmsson Magnus Juthage Ingemar

Läs mer

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren.

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren. SJÖODJURET Klockan var 10 på förmiddagen en solig dag. Det var en pojke som letade efter stenar på stranden medan mamma solade. Stranden var tom. Vinden kom mot ansiktet. Det var skönt. Pojken hette Jack.

Läs mer

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan?

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan? Instuderingsfrågor till : Första världskriget 1. Vilka var orsakerna till kriget? Orsaker till kriget var bl.a. Nationalismen var stor i alla Europas länder Tyskland ville behålla de gränserna de hade

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott 50-72

Regionstyrelsens arbetsutskott 50-72 PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 50-72 Tid: 2015-04-13, kl 13:00-16:30 Plats: Regionens hus, sal A Avtal och bidrag till Jönköping Convention Bureau Beslut Regionstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Kapitel 3. Här är en karta över ön

Kapitel 3. Här är en karta över ön Kap 1 Skeppet Jag var på en färja och jag skulle över till Danmark och spela Champions League finalen som är det bästa man kan vinna i fotbollsvärlden. Jag spelar i FC Liverpool och vi ska möta Bayern

Läs mer

Norgeresa med Fortum Power Riders. 2014-05-17 tom 2014-05-22

Norgeresa med Fortum Power Riders. 2014-05-17 tom 2014-05-22 Deltagare: Håkan Andersson, Börje Salonen och Frank Skaufel. En kväll i februari träffades Börje och jag hemma hos honom för att titta på en trolig rutt i Norge till sommaren. Börje hade redan bokat in

Läs mer

Personporträtt av Telegrafist Stig-Åke Wallin Född i Bengtsfors 1933.

Personporträtt av Telegrafist Stig-Åke Wallin Född i Bengtsfors 1933. Personporträtt av Telegrafist Stig-Åke Wallin Född i Bengtsfors 1933. Stig-Åke Wallin på 1960-talet. Skrivet av Sven-Erik Nyberg 2013-07-29. seonyberg@gmail.com 1 Stig-Åke Wallin var kanske den mest språkbegåvade

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd och stöd

Läs mer

Instuderingsfrågor till Audioguiden på Titanic-utställningen

Instuderingsfrågor till Audioguiden på Titanic-utställningen Instuderingsfrågor till Audioguiden på Titanic-utställningen Bild 1 1. I vilken stad började historien om Titanic, Olympic och Britannic? 2. Vem var Lord James Pirrie? 3. Vad var Harland & Wolff? 4. Vad

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2004

Verksamhetsberättelse år 2004 Verksamhetsberättelse år 2004 År 2004 var ett händelserikt år för Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion regionalt, nationellt och internationellt. Styrelse ITF sektionens styrelse för år 2004 hade följande

Läs mer

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne.

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne. Del 1 Det är jag som är kvar. Det är jag som ska berätta. Jag kände dem båda två, kände till hur de levde och hur de dog. Det är inte länge sedan det hände. Jag är ung, som de. Som de? Kan det vara möjligt?

Läs mer

Kajsa kan inte välja om hon ska köpa en stor studsmatta eller anlägga pool i trädgården.

Kajsa kan inte välja om hon ska köpa en stor studsmatta eller anlägga pool i trädgården. Text till ljudarbetet Du och jag och alla andra Kajsa kan inte välja om hon ska köpa en stor studsmatta eller anlägga pool i trädgården. Anette ljuger för Kaj. Stina och Lisa är grannar. De har så mycket

Läs mer

V V I I ING K L LE. den snälla skeppskatten

V V I I ING K L LE. den snälla skeppskatten I I ING V V K L LE den snälla skeppskatten I I ING V V K L LE den snälla skeppskatten Text: Maarit Wall Illustrationer: Henrik Nilson Layout och produktion: Viking Line Mariehamn Tryck: Mariehamns Tryckeri

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

Sommarjobb, tips och idéer

Sommarjobb, tips och idéer Sommarjobb, tips och idéer Vill du tjäna extra pengar under sommaren och samtidigt få ut det mesta av lovet? Då är det ett perfekt tillfälle att söka jobb under sommaren! Vem vet, kanske leder sommarjobbet

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 5 Fredag 17 februari 2012. Isbanan är öppen. En del gick med hunden, andra åkte spark, pulka eller skridskor.

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 5 Fredag 17 februari 2012. Isbanan är öppen. En del gick med hunden, andra åkte spark, pulka eller skridskor. LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 5 Fredag 17 februari 2012 NORRBOTTEN Isbanan är öppen I helgen var många ute på isbanan runt Luleå. -Det är jättefint. Vi har väntat på att få gå den här svängen, säger Åsa Karlström

Läs mer

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning Ordlista ordförande fackförening/facket fackklubb kommunalarbetareförbundet fackförbund kommun landsting medlem löntagare socialdemokrat tjänsteman arbetare

Läs mer

LPA-trygghet för anhöriga

LPA-trygghet för anhöriga LPA-trygghet för anhöriga Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarnas LPA-trygghet Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA stödjer de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas välfärd i

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Thomas, Nu har jag rättat dina kompletteringar och det var i stort sett rätt. Det som kvarstår som ett litet frågetecken är SACO frågan som jag har försökt

Läs mer

Inofficiell översättning från finska ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 12.3.2015. Helsingfors Mässcenter, Konferenscentrum, Mässplatsen 1, Helsingfors

Inofficiell översättning från finska ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 12.3.2015. Helsingfors Mässcenter, Konferenscentrum, Mässplatsen 1, Helsingfors :S Tid: kl. 15.00 Plats: Närvarande: Helsingfors Mässcenter, Konferenscentrum, Mässplatsen 1, Helsingfors Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden (Bilaga 1)

Läs mer

SMÅLAND. Kapitel 1. - Jag har en ide vi kan väl resa genom Sverige, till. - Jaa det är en jätte bra ide men, vad ska vi göra med min

SMÅLAND. Kapitel 1. - Jag har en ide vi kan väl resa genom Sverige, till. - Jaa det är en jätte bra ide men, vad ska vi göra med min Kapitel 1 SMÅLAND Vi är hemma i Malmö hos min kompis Stephanie och vi satt och tittade på tv och så tittade vi på ett program om Sveriges landskap. Sen kom Stephanie på en ide, hon sa - Jag har en ide

Läs mer

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också.

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Handels är ett av Sveriges mest framgångsrika fackförbund. Vi ökar och har idag cirka 156 000 medlemmar.

Läs mer

Uddevalla Motorbåtsklubb

Uddevalla Motorbåtsklubb Här hittar du oss Klubblokalen ligger på Föreningsgatan 7 451 52 Uddevalla Telefon: 0727 22 23 23 E-Post: umk@uamotorbatsklubb.com MIDSOMMAR PÅ HOLMEN AktiviteterSkapad av Annika 2011-06-30 21:15:05 Midsommar

Läs mer

Använd din pappaledighet! Broschyrer 2008:1swe

Använd din pappaledighet! Broschyrer 2008:1swe Använd din pappaledighet! Broschyrer 2008:1swe Goda nyheter för din familj! Barnfamiljens vardag är en gemensam sak. Det blir lättare att få arbete och familjeliv att gå ihop om mamman och pappan på ett

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

A-förare 2 WD 1 8 Roine Björk Rasbo MK A Opel 06:31.6 13:19.8 19:51.4 Johnny Björk Rasbo MK Grupp H Corsa

A-förare 2 WD 1 8 Roine Björk Rasbo MK A Opel 06:31.6 13:19.8 19:51.4 Johnny Björk Rasbo MK Grupp H Corsa 1/25/2014 Resultatlista Påverundan Plac StartNr. Förare/CO-Driver Klubb/Anmälare F-kl./B-kl. Bilm./Modell SS 1 SS 2 Tot A-förare 4 WD 1 101 Kjell Sandberg Haninge MK A Toyota 06:02.0 12:15.6 18:17.6 Göran

Läs mer

fört vid ordinarie föreningsstämma för GS arbetslöshetskassa, Barnhusgatan 22, 6 tr, Stockholm den 16 juni 2014

fört vid ordinarie föreningsstämma för GS arbetslöshetskassa, Barnhusgatan 22, 6 tr, Stockholm den 16 juni 2014 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma för GS arbetslöshetskassa, Barnhusgatan 22, 6 tr, Stockholm den 16 juni 2014 1 Stämmans öppnande Erik Georgii, ordförande i arbetslöshetskassan, öppnade stämman.

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

www.leanlink/lss Semesterprogram Sommaren 2013

www.leanlink/lss Semesterprogram Sommaren 2013 Semesterprogram Sommaren 2013 LSS Funktionsstöd/Fritid och Kultur inbjuder Dig att delta i vår semesterverksamhet sommaren 2013. Resorna och lägren är första hand till för dig som är över 21 år och bor

Läs mer

Studieresa Till EU-parlamentet

Studieresa Till EU-parlamentet Studieresa Till EU-parlamentet När våren fortfarande var i full blom gjorde DHR i Borås en studieresa till Bryssel. Man fick träffa politiker och på plats studera hur man arbetar för tillgänglighet. Med

Läs mer

Nyhetsbrev # 1. 2013. Stockholm Sverige 20 Mars

Nyhetsbrev # 1. 2013. Stockholm Sverige 20 Mars Nyhetsbrev # 1. 2013 Stockholm Sverige 20 Mars Kära medlemmar, månadsgivare och samarbetspartners! Nytt år, nya utmaningar och möjligheter! Vi är glada att ni vill fortsätta att stödja och följa oss i

Läs mer

Resa med Moheda SPF till Gdansk med Vargskansen 8/5 11/5 2015.

Resa med Moheda SPF till Gdansk med Vargskansen 8/5 11/5 2015. Resa med Moheda SPF till Gdansk med Vargskansen 8/5 11/5 2015. Fredag 8/5 18.00 Samling på Stena terminalen i Karlskrona. 19.00 Stena Vision lägger ut med kurs mot Gdynia. 20.00 Kvällens stora buffémiddag

Läs mer

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år.

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år. året då växte 4 000 startade. när växte så växer? och står bakom Vivarakanjättestolta! bli? cirka 200 000 Vad har fått är den få kontakt med Vad har blivit bra för våra Hos får du personlig rådgivning

Läs mer

SRAT Hälsoskydd SRAT Inkomstförsäkring

SRAT Hälsoskydd SRAT Inkomstförsäkring SRAT Hälsoskydd SRAT Inkomstförsäkring Trygghetspaket 2 SRAT Hälsoskydd SRAT Hälsoskyddbestår av två delar. Dels tillgång till ett Hälsoombud för den som insjuknar eller skadar sig, dels en sjukinkomstersättning

Läs mer

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar!

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar! Kap.1 Packning Hej jag heter Elin. Jag och min pojkvän Jonathan ska till Gotland med våra kompisar Madde och Markus. Vi håller på att packa. Vi hade tänkt att vi skulle tälta och bada sedan ska vi hälsa

Läs mer

Nordic Inline Cup 2007 Varberg 19.- 20. mai 2007

Nordic Inline Cup 2007 Varberg 19.- 20. mai 2007 Nordic Inline Cup 2007 Varberg 19.- 20. mai 2007 Ungdom Dam 1 107 Evelin Idarand Helsinkin Työväenluistelijat 01:00,7 2 108 Linnea Eklund MAIF Skrinnarna Motala 3 100 Emma Ĺström Göteborg Skridsko 4 106

Läs mer

Catch the spirit BOKA EN GULDPLATS.

Catch the spirit BOKA EN GULDPLATS. Catch the spirit BOKA EN GULDPLATS. EM I FRIIDROTT GÖTEBORG 6 AUGUSTI 006 DET STÖRSTA EVENEMANGET PÅ TIO ÅR. Under tio dagar i augusti är hela Göteborg en arena och staden sjuder av aktivitet, förväntan

Läs mer

Protokoll från föräldraföreningens möte 2010-09-29

Protokoll från föräldraföreningens möte 2010-09-29 Protokoll från föräldraföreningens möte 2010-09-29 Närvarande: Birgitta Thorell, Kerstin Åberg, Barbro Helgesson, Maria Rapp, Malin Johansson, Malin Arvidsson, Sandra Oskarsson, Maja Bednarcuk, Nina Björk-Jakobsson,

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november Oj, oj oj, nu går tiden fort det har redan gått fem veckor sedan förra veckobrevet! Var tog de fem veckorna vägen? Jo, de försvann i en massa

Läs mer

Nummer 3-juli 2004 eva.adolphson@lansforsakringar.se

Nummer 3-juli 2004 eva.adolphson@lansforsakringar.se Trygghetsutsikter Nummer 3-juli 2004 Eva Adolphson är Länsförsäkringars expert på social- och avtalsförsäkringar eva.adolphson@lansforsakringar.se Telefon 08-588 408 31, 073-96 408 31 Orimligt stora skillnader

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

lagstadgad olycksfallsförsäkring

lagstadgad olycksfallsförsäkring lagstadgad olycksfallsförsäkring Med specialistkunskap om sjöfartens behov På ett stormigt hav är erfarenhet guld värd. Finlands enda sjöförsäkringsbolag Alandia Försäkring har sitt ursprung i den åländska

Läs mer

4 Upprop Upprop sker genom att de närvarande skriver sina namn och anger röstetal för företrädd fastighet på särskild närvarolista.

4 Upprop Upprop sker genom att de närvarande skriver sina namn och anger röstetal för företrädd fastighet på särskild närvarolista. Föreningsstämma Datum: 2011-05-26 Tid: Kl. 18:30 Plats: Umeå folkets hus, Grimm. 1 Stämmans Öppnande Styrelseordförande hälsar alla välkommen till mötet. Därefter förklarar ordföranden stämman för öppnad.

Läs mer

Kom igång med din ansökan!

Kom igång med din ansökan! Kom igång med din ansökan! Hej! Vi vet att arbetslöshetsförsäkringens regler och uttryck kan vara svåra att förstå. Ring oss gärna, på 0770-77 77 88, om du undrar över något eller behöver hjälp med att

Läs mer

Startlista Besättningsregattan 2013

Startlista Besättningsregattan 2013 Startlista Besättningsregattan 203 203-0-2 0:30 D K- 00 m Final 2 Hanna Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersson 3 Andrea Möller / Linnea Tornebjer / Vera Rockström / Anna Zagòrska

Läs mer

Adress till tävlingsplatsen Kristiansand Kajakklubb Gilsveien, 4663 Kristiansand, Norge

Adress till tävlingsplatsen Kristiansand Kajakklubb Gilsveien, 4663 Kristiansand, Norge PM för Nordiska Mästerskapen i Kristiansand 2-3 augusti 2014 I början av augusti är det dags att åka iväg till Kristiansand i Norge för att tävla på Nordiska Mästerskapen. Från Sverige åker tre lag och

Läs mer

VBF Förbundsmästerskap i Rally 2015, Bilklass 1 A=30/5, B=11/7, C=15/8, D=19/9, E=17/10 NAMN KLUBB BIL A B C D E TOT PLAC Mats Jonsson Forshaga MC

VBF Förbundsmästerskap i Rally 2015, Bilklass 1 A=30/5, B=11/7, C=15/8, D=19/9, E=17/10 NAMN KLUBB BIL A B C D E TOT PLAC Mats Jonsson Forshaga MC VBF Förbundsmästerskap i Rally 2015, Bilklass 1 Mats Jonsson Forshaga MC Ford Escort 18 18 Tom Thomasson MK Ratten Mitsubishi 15 15 Roger Gustafsson ÖRMC Mitsubishi 13 13 Mattias Lindberg Vänersborgs MK

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

RÖDA TRÅDEN SEMINARIUM

RÖDA TRÅDEN SEMINARIUM LÄNSSTYRELSEN I VÄSTRA FINLANDS LÄN Social- och hälsoavdelningen 13.5.2009 Till de i distributionen nämnda Länsstyrelsen i Västra Finlands län och samarbetsgruppen NÅVÅ arrangerar RÖDA TRÅDEN SEMINARIUM

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Vinresa till Niederösterreich Österrike

Vinresa till Niederösterreich Österrike Vinresa till Niederösterreich Österrike Slutet av september, början på oktober 2015 med Munskänkarna Otterbäcken 2015 är Niederösterreich i Österrike utsedd till årets vinort/region av Munskänkarna centralt.

Läs mer

Några veckor i Marmarisområdet tillsammans med Malin o Martin som var här för att fira Martins 40 års dag!

Några veckor i Marmarisområdet tillsammans med Malin o Martin som var här för att fira Martins 40 års dag! Resebrev nr 4, 2014 Några veckor i Marmarisområdet tillsammans med Malin o Martin som var här för att fira Martins 40 års dag! Efter att vi själva seglat runt någon vecka hann vi med ett trevligt möte

Läs mer

Passagerarrederierna satsar och färjetrafiken håller ställningarna Passagerarrederiernas Förening PRF

Passagerarrederierna satsar och färjetrafiken håller ställningarna Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna satsar och färjetrafiken håller ställningarna Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna marknadsför Sverige och färjetrafiken håller ställningarna! Passagerarrederierna

Läs mer

Sida 2. Toarps Mk Verksamhetsberättelse Toarps Mk för tiden 2011-01-01 till 2011 12-31. Under året har Toarps MK haft följande sammansättning.

Sida 2. Toarps Mk Verksamhetsberättelse Toarps Mk för tiden 2011-01-01 till 2011 12-31. Under året har Toarps MK haft följande sammansättning. Verksamhetsberättelse Toarps Mk 2011 Sida 2 Toarps Mk Verksamhetsberättelse Toarps Mk för tiden 2011-01-01 till 2011 12-31 Under året har Toarps MK haft följande sammansättning. Styrelse Ordf: Dan Järbyn

Läs mer

Nyhetsbrev oktober/november 2012

Nyhetsbrev oktober/november 2012 Nyhetsbrev oktober/november 2012 Detta nyhetsbrev skickas regelbundet till partners och andra vänner till helpforchildren.se Utökat nyhetsbrev med senaste nytt från Indien! 17 24 oktober besökte Linus

Läs mer

PROTOKOLL för STYRELSEMÖTE. Utrikespolitiska Föreningen Stockholm torsdag den 22 maj, klockan 17:00 Östra Nobelhuset (Café Bojan) Frescativägen 6

PROTOKOLL för STYRELSEMÖTE. Utrikespolitiska Föreningen Stockholm torsdag den 22 maj, klockan 17:00 Östra Nobelhuset (Café Bojan) Frescativägen 6 PROTOKOLL för STYRELSEMÖTE Utrikespolitiska Föreningen Stockholm torsdag den 22 maj, klockan 17:00 Östra Nobelhuset (Café Bojan) Frescativägen 6 Närvarande: Anders Forsberg, Mikael Karlmark, Elinor Månsson,

Läs mer

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist. :S Tid: kl. 12.00 Plats: Närvarande: Börssalen, Fabiansgatan 14, 00100 Helsingfors Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden (Bilaga 1) närvarande eller representerade.

Läs mer

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM I ÅLANDS LÄRARFÖRENING!

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM I ÅLANDS LÄRARFÖRENING! VÄLKOMMEN SOM MEDLEM I ÅLANDS LÄRARFÖRENING! Vi hoppas att du kommer att ha utbyte av ditt medlemskap i såväl Ålands lärarförening rf (ÅLF) som i Akava-Åland rf och Finlands Svenska Lärarförbund rf (FSL).

Läs mer

Kommunalarnas arbetsmarknad. Deltidsarbetslöshet

Kommunalarnas arbetsmarknad. Deltidsarbetslöshet Kommunalarnas arbetsmarknad Deltidsarbetslöshet 1 Bakgrund Deltidsarbetslöshet är ett stort problem för många av medlemmarna i Kommunal. Inom kvinnodominerade vård- och omsorgsyrken är deltider mycket

Läs mer

Lönen betalas på det bankkonto i ett penninginstitut som arbetstagaren

Lönen betalas på det bankkonto i ett penninginstitut som arbetstagaren LÖNER 37 Lönebetalning mom. 3 Lönebetalning Lönen betalas på det bankkonto i ett penninginstitut som arbetstagaren uppgett. Betalningsordern ska sändas i så god tid att lönen kan beräknas stå till arbetstagarens

Läs mer

Den kidnappade hunden

Den kidnappade hunden Den kidnappade hunden Lisa, Milly och Kajsa gick ner på stan med Lisas hund Blixten. Blixten var det finaste och bästa Lisa ägde och visste om. När de var på stan gick de in i en klädaffär för att kolla

Läs mer

Ansökan om kulturhistorisk märkning av fartyg samt traditionsfartygsklassning

Ansökan om kulturhistorisk märkning av fartyg samt traditionsfartygsklassning en del av Statens maritima museer Ansökan om kulturhistorisk märkning av Ansökan avser Kulturhistorisk märkning Traditionsfartygsklassning Upplysningar se sidan 7 Uppgifter om fartyget Fartygets namn Registerbeteckning

Läs mer

Välkommen som medlem. Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop

Välkommen som medlem. Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop Välkommen som medlem Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop Välkommen som medlem Handels förhandlar avtal för ett stort antal tjänstemän. Handels målsättning är att våra tjänstemannaavtal

Läs mer

Nu packades minibussarna, som vi lät stå kvar vid vårt hostel, för nu skulle det shoppas en sista gång i SF.

Nu packades minibussarna, som vi lät stå kvar vid vårt hostel, för nu skulle det shoppas en sista gång i SF. Alla var snabbt uppe även denna morgon 07,00 för idag skulle vi lämna San Fransisco men först hade vi en hel del att göra. Vi började med frukost i vanlig ordning men det blev en ganska omtumlande frukost.

Läs mer

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi?

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? talarmanus för skolinformatör i åk 1-3 2011 talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? JOBBA Värt att veta inför sommar- och extrajobb. Bild 2 Berätta vem du är och varför du är engagerad i facket

Läs mer

RP 93/2007 rd. I propositionen föreslås att lagen om farledsavgift ändras. Farledsavgiftens pris per enhet och avgiftens maximibelopp per fartygsanlöp

RP 93/2007 rd. I propositionen föreslås att lagen om farledsavgift ändras. Farledsavgiftens pris per enhet och avgiftens maximibelopp per fartygsanlöp RP 93/2007 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om farledsavgift PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lagen om farledsavgift ändras.

Läs mer

Färjetrafiken en viktig del av turistnäringen 29 miljoner tar färjan Passagerarrederiernas Förening PRF

Färjetrafiken en viktig del av turistnäringen 29 miljoner tar färjan Passagerarrederiernas Förening PRF Färjetrafiken en viktig del av turistnäringen 29 miljoner tar färjan Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna en viktig del i resenäringen Passagerarrederierna har en betydande roll i den

Läs mer

Fynda lyxkryssning i vinter

Fynda lyxkryssning i vinter Kryssningsrederierna sjösätter nya lyxkryssare på löpande band. För att fylla fartygen med passagerare finns det gott om erbjudanden som innebär att du kan lyxkryssa till lågpris. Privata Affärer hjälper

Läs mer

YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA

YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA 2015 YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA Inkluderar en anslutningsblankett AYT-kassan ditt ekonomiska skyddsnät MEDLEMSKAP I KASSAN LÖNAR SIG Syftet med att bli företagare är i allmänhet

Läs mer

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började Blodfrost Värsta samtalet jag någonsin fått. Det hände den 19 december. Jag kunde inte göra någonting, allt stannade, allt hände så snabbt. Dom berättade att han var död, och allt började så här: Det var

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik kommunsekreterare Birgitta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Cecilia Hane,

Läs mer

Lättläst. Gula Pressen. Förbundet De Utvecklingsstördas Väl r.f. Nummer 4 DecemBER 2011. Lättläst / GULA PRESSEN

Lättläst. Gula Pressen. Förbundet De Utvecklingsstördas Väl r.f. Nummer 4 DecemBER 2011. Lättläst / GULA PRESSEN gp FDUV Lättläst Gula Pressen Förbundet De Utvecklingsstördas Väl r.f. Nummer 4 DecemBER 2011 Lättläst / GULA PRESSEN 1 Steg för Steg träffade Alexander Stubb Steg för Steg fick träffa ministern Alexander

Läs mer

KAPITEL 2. Publicerat med tillstånd Bankrånet Text Anna Jansson Bild Mimmi Tollerup Rabén & Sjögren 2010. Bankrånet inl.indd 18 2010-08-24 10.

KAPITEL 2. Publicerat med tillstånd Bankrånet Text Anna Jansson Bild Mimmi Tollerup Rabén & Sjögren 2010. Bankrånet inl.indd 18 2010-08-24 10. KAPITEL 2 De hade knappt kommit ut på gatan förrän Emil fick syn på Söndagsförstöraren. Tant Hulda brukade komma och hälsa på varje söndag, fast Vega som bott i huset före familjen Wern hade flyttat för

Läs mer

Unikt avtal för svensk polis!

Unikt avtal för svensk polis! Avtalsinformation för dig som är medlem i polisförbundet Nr 11 7 december 2007 Är pensionsfrågan så viktig att det är värt en ökad arbetstid? Är det viktigare att inte öka arbetstiden och istället riskera

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring; SFS 2009:666 Utkom från trycket den 16 juni 2009 utfärdad den 4 juni 2009. Enligt riksdagen beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Om LasseMajas Detektivbyrå:

Om LasseMajas Detektivbyrå: Om LasseMajas Detektivbyrå: Diamantmysteriet 2002, Hotellmysteriet 2002, Cirkusmysteriet 2003, Cafémysteriet 2003, Mumiemysteriet 2004, Biografmysteriet 2004, Tågmysteriet 2005, Tidningsmysteriet 2005,

Läs mer