Nytt 101VG. Distriktskonferensen Kungsbacka. Årgång 47 Nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nytt 101VG. Distriktskonferensen Kungsbacka. Årgång 47 Nr 1 2011 2012"

Transkript

1 Lions 101VG Nytt Årgång 47 Nr Distriktskonferensen Kungsbacka

2 DG har ordet Lionsvänner! Vi var Lions från hela världen som möttes på Convention i Seattle under några intensiva dagar i juli. Det fick oss deltagare att förstå hur oerhört stort Lions är. Oavsett nationalitet, religion, kultur och annat som vi ofta ser som skiljande faktorer har vi Lions gemensamma värderingar och mål när behov av hjälp dyker upp. Detta skapar en fantastisk känsla av gemenskap och resurser när det gäller insamling och distribution av hjälp. Hur långt når vi? På den frågan kan vi med gott samvete svara Hur långt som helst. Lions är fantastiskt med vår förmåga att nå behövande. Vi når människor i Peru, i Pakistan, i Haiti, i Kina, i Nya Zeeland, i USA, i Japan, i utsatta områden med många flyktingar på Afrikas Horn. Lions hjälp når alltid behövande oavsett var de finns och vilken typ av katastrof som drabbat dem. Når vi ända fram? Ja, det gör vi! Vi når ända fram. Våra egna Lions ser till att all den hjälp vi skickar når de behövande. På finns aktuella bilder som visar Lions som distribuerar hjälp till behövande på Afrikas Horn. Hur når vi ut? Hur vi når ut med hjälpen vet vi, för Lions hjälp når alltid ut och det är det viktigaste! Hur vi når ut med Lions image är svårare att besvara. Vi tycker att vi når ut. Men är det så, ja, många lokala tidningar skriver gärna om det Lions uträttar på hemmaplan. Men är det tillräckligt för Lions i nu- och framtid? I Seattle mötte vi vår internationelle president, Wing-Kun Tam, som har valt I Believe som sitt motto. I det ingår Jag tror på att framhäva vår image. Idag tar det vi kallar sociala medier över allt mer och nyligen framgick att Facebook är marknadens mest effektiva annonspelare. Exempelvis är 50+ den snabbast växande åldersgruppen på Facebook. Under tiden april 2009-maj 2010 fördubblades antalet användare i den gruppen. Många unga prenumererar inte längre på eller köper någon tidning. Unga söker nyheter och information på nätet. Då frågar jag mig, varför finns Lions mest i lokalpressen och är nästan helt frånvarande på nätet? Har det att göra med kulturen/åldersstrukturen inom Lions? Har det att göra med att vi känner oss trygga med det gamla vanliga och i närmiljön? Visst har många klubbar i 101VG hemsidor. 2 Bra hemsidor. Men de klubbar som saknar hemsida? Senaste tiden har vårt distrikt fått en ny egen hemsida, med två möjligheter. En del av sidan riktar sig till oss i Lions och en del riktar sig till allmänheten. Här kan alla klubbar i 101VG annonsera gratis om kommande och berätta om genomförda aktiviteter. Klart är att det personliga mötet är det mest effektiva. Men vi måste skapa en väg fram till det personliga mötet och här tror jag att de nya sociala medierna är Lions möjlighet. Vi i Lions måste anpassa oss och lära oss använda nya kommunikationsmöjligheter. Många andra hjälporganisationer finns på Facebook. Även vårt Lions MD101 finns på Facebook. Nu är det dags att Lions klubbar, zoner och distrikt också syns där människor som Lions vill möta finns. Det här var DG har ordet Vilka ord vill du framföra? Att få igång en debatt i vårt distrikt om hur vi når ut är värdefullt. Skicka gärna ett mail till och tala om vad du tycker. Hälsningar Ove Söderquist Distriktsguvernör 101VG

3 Verksamhetsplan Ökat samarbete Samarbete mellan klubbar och mellan zoner sker på många platser men i många fall kan det utökas. Zongränsen är en administrativ gräns. Inte en gräns för samarbete. Kommunikation Vi skall bli mer synliga. Ett ökat utnyttjande av PR101VG, som vi tidigare kallat PR i Väst, är nödvändigt. I år skall PR nå ut i hela 101VG. PR101VG står till klubbarnas förfogande. Alla klubbar i 101VG har varit med och betalat befintligt reklammaterial och bör då utnyttja möjligheten att kostnadsfritt låna skyltar, vepor och visningstält. Klubbar betalar bara frakten. En förbättrad kontakt med massmedia är nödvändig och innebär att Lions kan få reklam utan att det kostar stora pengar. Även på internet måste kommunikationen förbättras. Alltför många klubbar saknar fortfarande hemsidor och då allt mer information sprids via internet måste kunskapen om internet öka bland våra medlemmar. Om vi skall nå målgrupper som i ökat utsträckning söker information genom Internet, måste vi synas där. Medlemssituationen Viktigt under det kommande året är att stänga bakdörren och försök förhindra att vi tappar medlemmar. Om vi inte räknar med de medlemmar som avlidit eller försvunnit via transfer är det ca 130 medlemmar som lämnat 101VG under Lyckligtvis har nästan 80 personer valt att gå med i Lions i 101VG. Vad är det som lockat dem men inte hjälpt oss hålla kvar gamla medlemmar? Alla medlemmar i 101VG uppmanas tänka över detta. Under året måste den nedåtgående trenden inom medlemsantalet vändas. I 101VG har vi inte möjlighet att låta så många medlemmar lämna Lions. Om vi inte får en ökad nettotillväxt av medlemmar, kommer vi att få svårt att orka med det arbete som medlemskapet innebär och att finna medlemmar som kan ta förtroendeuppdrag. Dessutom innebär det en ökad ekonomisk belastning på de medlemmar som är kvar i Lions. Genom att öka andelen kvinnor och yngre bland medlemmarna i 101VG skapar vi förutsättningar för nytänkande. GLT, Global Leadership Team, och GMT, Global Membership Team Från centralt håll har det beslutats att vi skall införa GLT och GMT med förordnande på tre år. Det är en förändring som ger oss verktyg att skapa en positiv medlemsutveckling. Innehavaren av posten som GLT distriktskoordinator måste ha förmåga att identifiera, utöka och presentera ledarutvecklingsprogram som tillgodoser behoven i distriktet. Det gäller klubbarnas tjänstemän, men på sikt alla oss medlemmar i Lions. När vi kan mer om Lions inser vi vilken fantastisk medmänsklig insats vi gör globalt och det stärker oss även i det lokala arbetet i den egna klubben. I GLTs uppdrag ingår även att identifiera medlemmar som kan vara intresserade av att ta framtida uppdrag på distrikts- och på multipeldistriktsnivå. Innehavaren av posten som GMT 3 distriktskoordinator skall kunna identifiera, utveckla och presentera program om medlemstillväxt, som tillgodoser behoven i distriktet. Detta är en av de viktigaste uppgifterna i vår organisation. Fungerar inte den, dör vår organisation sakta men säkert. Hjälpprojekt En vision är att börja planera ett hjälpprojekt i vårt distrikt. Det finns gott om pengar i klubbarnas aktivitetskassor och vore det inte bättre att ge pengar till ett eget projekt än att skänka till andra hjälporganisationer? Vi behöver stärka vårt varumärke och profilera oss bättre. Lyckas vi med det kommer Lions att växa. Vi skall vara solidariska med de aktiviteter som redan finns och täcka de kostnader som vi åtagit oss att betala. Ungdomar Vi måste lyfta fram Lions-Quest och få skolorna att i ökad utsträckning använda sig av Lions-Quest. Här har alla ansvariga i distriktets klubbar en stor uppgift att fylla när det gäller att sprida information om Lions-Quest. Kunskapen om Lions program med internationellt ungdomsutbyte behöver både stärkas och spridas. Droger Det är en stor uppgift för Lions att bekämpa bruket av droger och vårt agerande när det gäller att stöda antidrogkampanjer är mycket viktigt och skall öka under året. Ove Söderquist Distriktsguvernör 101VG

4 Inget vapen är så kraftfullt som en vass penna. Det har nu gått ganska precis ett år sedan första numret av Lions Nytt publicerades i digital form. Övergången från papper till digital form har fått blandat mottagande vad jag förstått. Tidningen är trots allt densamma - bortsett från att du inte längre får den hem i brevlådan. Behövs det en distriktstidning? Ja, jag tror det. Den behövs för dig och mig. Ingen verksamhet kan överleva utan att vara synlig på den marknad i vilken man arbetar. Ingen verksamhet kan i längden drivas utan positiva energiflöden. Det är där Lions Nytt gör sin entré. Lions Nytt kan påverka genom att medlemmarna känner igen sig i reportage och artiklar som blir nära och välkända. Jag är övertygad om att det finns ett klart samband mellan nära och välkänt och en positiv syn på Lions verksamhet. I det utbud av föreningsliv, i det överflöd av aktiviteter som i dag erbjuds en Lionsmedlem kan Lions Nytt bryta igenom mediabruset. Lions kan identifieras som det Lions vi vill Lions skall framstå. Lions Nytt tillför kunskaper genom reportage av distriktets och klubbarnas görande och låtande, kunskaper som alla av oss så väl behöver i vårt möte med våra kunder Lions Nytt kan: Tala om vad vi arbetar med Tala om hur vi arbetar Vara nära läsaren med bild och text Förmedla händelser, platser, personer som läsaren känner igen Ge feedback på gjorda insatser Nå många med relativt liten insats Med Lions Nytt kan vi vinna slaget om marknaden. Tro nu inte att jag skriver dessa rader för att jag inte tror på de nya moderna medierna - snarare tvärtom. DG skriver i sin spalt i detta nummer om sociala medier och möjligheterna att nyttja dessa. De nya medierna har kommit för att stanna, vi skall lära oss använda dessa och utnyttja dess kraft. Den nya tekniken och moderna medier skall hjälpa oss att bli en mogen organisation i informationshantering. I alla sammanhang talas det om vikten av att få ut information. Behovet av snabb och lättillgänglig information finns i högsta grad i Lions värld. Information som av mottagaren bearbetas och sätts in i sin referensram tillför läsaren ny kunskap. Jag vill med dessa rader peka på vilken resurs distriktets tidning Lions Nytt egentligen utgör. Det är Du som medlem och läsare som formar tidningen och dess innehåll. Det är Du som genom Dina bidrag skapar kunskapsöverföring mellan medlemmar och inom organisationen. Din medverkan gör att det blir en medlemstidning i sin rätta bemärkelse och inte en facktidning. Många medlemmar kanske tror att deras bidrag är för litet och anspråkslöst för att platsa som ett inslag i tidningen. Inget är mer felaktigt - det är först när ditt alster möter marknaden som det avgörs. Å, då tror jag att de allra flesta Lionsmedlemmar kommer att läsa just ditt bidrag med glädje. Men rubriken då? Den gäller i högsta grad även de nya, digitala och sociala medierna. Budskapet formas även där av de som tror att de kan och vill förändra, förnya och påverka till det bättre. Redaktionella hälsningar Arne Sandström PRC LC Göteborg 4

5 Kvänums Lions på besök hos Hospice Gabriel Lidköping. På fotot från vänster Rolf Hällsås, Agneta Olsson och Anders Holmqvist. En ny Lions Campusklubb? Den 16 september 2011 deltog distrikt 101VG i studentmässan för nya studenter vid Högskolan i Borås. Syftet var att informera om Lions och samla intresserade studenter för att bilda en Lions Campusklubb i Borås. Sveriges första Campusklubb finns i Malmö och fyra medlemmar därifrån deltog i vår monter: Asif Kahn, Emeka Moneme, Martyam Ashtan och Zeynab Adabimohazab. Tack vare deras medverkan fick distriktets monter många besök och många studenter ville veta mer om Lions, se bilden.. Fler än 25 studenter tecknade sig för att delta i det uppföljningsmöte som äger rum den 27 september på studentkåren i Borås. 5 Kvänums Lions Club överlämnade vid besök på Hospice Gabriel i Lidköping en gåva på kr. Gåvan är till minne av Göran Andersson som varit aktiv medlem i klubben i 36 år. Hospice Gabriel i Lidköping är ett gästhem med nio vårdplatser för obotligt sjuka patienter i livets slutskede. Det drivs av Stiftelsen Gabriel utan vinstintresse och finansieras genom bidrag från kommuner och landsting samt gåvor från organisationer och enskilda. Vårdpersonalen består av sjuksköterskor och undersköterskor och det finns tillgång till läkare dygnet runt. I vårdteamet ingår även präst, kurator, arbetsterapeut och sjukgymnast etc. På dagtid finns även volontärer som bakar, stryker eller är lunchvärdar. Agneta Olsson, verksamhetschef på Hospice Gabriel, tog tacksamt emot gåvan och informerade om Hospice Gabriels verksamhet.

6 Lionsklubb jubilerar och delar ut stipendium. Mötesdagar AU Trollhättan Trollhättan Trollhättan Trollhättan Mötesdagar Distriktsråd Trollhättan Hotell Hehren (söndag) Vänersborg Distriktsmöte 2012 Distriktsmötet 2012 blir den 14 april i Kungsbacka Notera i din kalender Ava Bahari tar emot Lions Club Gathenhielms kulturstipendium på kronor av presidenten Claes I Helgesson och stipendekommitténs ordförande Tore Zachrisson. Nyligen firade Lions Club Göteborg Gathenhielm 55-årsjubileum, Göteborgs näst äldsta Lionsklubb. Vid jubileet delade klubben, liksom vid tidigare jubileer, ut ett ungdomskulturstipendium. Pristagare denna gång var Ava Bahari, som trots att hon ännu inte fyllt 15 år spelat fiol i 12 år. Sedan hösten 2005 studerar hon för professor Terje Moe Hansen vid Oslos musikhögskola - vid sidan om sin ordinarie skolgång. Redan vid 8 års ålder uppträdde hon för första gången som solist i Göteborgs konserthus. Nyligen deltog hon också i en tävling för unga musiker i Köpehamn och vann klassen för åriga musiker. Ava har framträtt i många länder, bl a i Österrike, London, Oslo och Köpenhamn. Lions önskar Ava lycka till i hennes fortsatta musikstudier. Vid jubileet mottog Rolf Öberg Lionsutmärkelsen Melvin Jones Fellowship och presidenten, Claes I Helgesson, Progressive Melvin Jones Fellowship för hans mer än 40-åriga gärning som Lion. Klubbens nestorer, Gösta Eggersten och Eskil Ruckman, mottog hedersmärket för 50-årigt medlemskap i klubben. Nr Presstopp Utgivning V V208 Distriktsmötestryck V221 Redaktionsruta: Ansvarig utgivare: DG: Ove Söderquist Redaktion: Jörgen Dahlquist, LC Herrljunga Storgatan 16, Herrljunga PRC: Arne Sandström, LC Tuve -Säve Tel: , Tomas Mannerås LC Göteborg/Gothia Tel , Ernst Riemer, LC Kinna-Skene Tel , E post. 6

7 Hemsidan 101 VG Vår eminente webmaster Göran Kjellebäck har lagt upp distriktets nya hemsida. Troligen känner du redan till detta och du har kanske redan besökt den. Den nya hemsidan har en öppen del för allmänheten och en del som kräver inloggning för oss Lionsmedlemmar. På den nya hemsidan får du möjlighet att välja det du vill gå in på och få mer information om. Där finns även distriktets tidning, LionsNytt, upplagd. Den finns i blädder- och läsform men även för utskrift. På bilden ovan ser du de länkar som för närvarande finns upplagda. Alla klubbar i distriktet kan maila information och bilder till Göran Kjellebäck som lägger upp dem på hemsidan. Eftersom sidan är publik, har alla klubbar här tillgång till kostnadsfri annonsering. Förhoppningen är att allmänheten som bor i vårt distrikt skall besöka hemsidan regelbundet för att få information om Lions. En länk leder till Medlemssida. För att läsa på den sidan måste du logga in. Användarnamnet och lösenordet är de sedvanliga. Besök den så får du se det som erbjuds oss medlemmar. När du är inne på lägg upp den som en favorit, så är det lättare att hitta tillbaka till den, nästa gång du är ute på nätet. 7

8 Budget Administrativa kassa verksamhetsåret 1/ / (Reviderad) Den budget som presenterades på distriktsmötet har DG Ove, VDG Per och undertecknad fått göra en revision av. Detta i första hand för att under föregående verksamhetsåret tappade vi många medlemmar, vilket påverkar medlemsavgifter som kommer in till distriktet Totalt antal medlemmar ,00 Varav familjemedlem 80 55,00 Intäkter Medlemsavgifter :- LCI/DG 32000:- Dollarkurs 6,80 LCI/VDG 3000:- LCI/IPDG 1000:- Övriga Intäkter 1500:- S:A Intäkter :- Kostnader DG :- VDG -8000:- 2:a VDG -1500:- IPDG -1200:- Övriga Kostnader DG -2000:- Övriga kostnader VDG -5000:- VDG utbildning -5000:- GMT & Leo :- Medlemsordförande GLT :- Utbildningsansvarig HRO -1000:- Hedersrådets ordförande PRC -5000:- PR-ansvarig IRC -1500:- Internationella Relationer YEC -3500:- Ungdomsansvarig/Läger LQ/NO -2000:- LionsQuest/Narkotikaansvarig Valnämnden -3000:- Val Distrikt & MD101 Högskoleklubbar :- Bidrag till bildande av klubb Resekostnader :- Rådsmedlemmar Rådsmöten mat/lokal :- Arrbidrag -7000:- Distriktsmöte Arrbidrag -6000:- Distriktskonferens RM bidrag 2:dre VDG -5000:- Conventionbidrag /DGelect/Partner :- Bidrag från LCI med 500USD. S:A Kostnader :- Bruttovinst 57400:- Uppvaktning klubbar -1000:- Serviceavtal SPCS -1700:- Datakostnader -500:- Telefon/Porto -5000:- Distriktstidningen :- Informationsmaterial :- Kontorsmaterial -3000:- Kongresslotteriet -1000:- Standar -500:- Övriga kostnader -1000:- S:A Övriga kostnader :- Bankkostnader -1000:- Finansiella intäkter & Kostnader 1000:- Avskrivningar -3700:- S:A Kostnader -3700:- Beräknad Resultat 10000:- Förslag att avsätta vinsten till de 5 klubbar som tar in flest nya medlemmar/medlemsökning under verksamhetsåret baserat på %. Beloppet maximeras till 20000,00 Utdelning sker på efterföljande distriktkonferens. Bidrag till Conventionresa skall ske mot kvitton 8

9 Inbetalt till Distrikskassan verksamhetsåret 1 Juli Juni 2011 Inkommande medel har delats upp på olika aktiviteter, dels på MD101 och dels på vårt distrikt MD-101 Rekommenderade Lions Katastrofberedskap :- Handikappfonden 63620:- NSR 2010/ :- Pengapåsen :- Orkester Norden 14230:- Leo verksamhet 15040: :- MD-101 Övriga Projekt Casa Minunata 5000:- Restaurangskolan. Oradea 5000:- Campaign SightFirst :- Katastrofer: Pakistan :- Japan 79000:- Haiti 26:- Nya Zeeland 10500: : :- 101-VG Rekommenderade LCIF 64445:- Vision for all 37880:- Internationellt Ungdomsläger :- PR i Väst 18500:- Efter förmåga Viken Rosendala 26750:- Flämslätt 32200: :- Övriga Projekt Barndiabetesfonden 9875:- Barncancerfonden 1500:- Lions Cancerfond Väst 40000: : :- Summa Totalt Kronor: :- 9

10 Information från Distriktskassören. 1/ / Björn Wahlenius tel Mobil e-post. Inbetalningar till olika Bankgiro. Faktureras till Lionsklubbar. Nationella medlemsavgifter, distriktets medlemsavgifter, Handboken 2011/2012 samt Stim/Sami 2012 Bankgiro Internationella medlemsavgiften betalas direkt mot faktura till LCI Bankgiro Inbetalas av Lionsklubben: Aktivitetsmedel till distriktet. Bankgiro MJL. Blanketter för beställning finns på Betalas direkt till LCI. Inköp av supplies. Beställes på MD kontoret och betalas mot faktura. telefon: 08/ ank 1 eller via mail: Sveriges Lions Hjälpfond. PG kontot är endast avsett för privatpersoner som önskar stödja Sveriges Lions. Rekommenderade insamlingsmål för verksamhetsåret 1 juli juni 2012 För detta verksamhetsår har följande rekommenderade insamlingsmål beslutats vid RM i Kalmar och vid vårt distriktsmöte i Skövde Projekt Belopp per Beslut Lions Katastrofberedskap 150:- medlem RM 2011 Pengapåsen 100:- medlem RM 2011 NSR :- medlem RM 2011 Leo verksamhet 20:- medlem RM 2011 Orkester Norden 10:- medlem RM 2011 Handikappfonden 20:- medlem RM 2011 Summa 330:- medlem RM 2011 LCIF 40:- medlem DM 2011 Internationellt Ungdomsläger 101VG 50:- medlem DM 2011 Vision for all 20:- medlem DM 2011 Summa 110:- medlem DM2011 Totalt kronor/medlem 440:- Efter förmåga: Lions Cancerfond Väst Flämslätt. Vinterläger för funktionshindrade Viken-Rosendala 10

11 Kommer Lions att vara moget för förändring, förnyelse? Ett av modeorden för dagen är FÖRÄNDRING, FÖRNYELSE, även inom Lions organisation. Vad denna förändring egentligen skulle innebära praktiskt för Lions del är det få som har kunnat beskriva annat än med breda penseldrag. Jag är väl medveten om att en förändring alltid börjar hos en själv. En förändring byggs alltid upp inifrån i en organisation. Att beordra en förändring eller förnyelse är föga framgångsrikt. Ingen organisation kan förvandlas utan en äkta vilja och förmåga att förändra sig. Jag tror att människor kan och vill förändra men oftast är det organisatoriska och administrativa hinder som sätter hinder i vägen. Jag vet också att vi inom Lions kan om vi vill. För att svaret på frågan utan tvekan skall bli JA krävs: Större förändringsbenägenhet i ledarskap Ökad dialog mellan ledning och medlemmar Flexiblare anpassning av organisationen Mindre klickbildning inom/på alla nivåer Applådera nytänkarna istället för att frysa ut dom Dra nytta av varumärket - och lev efter etiken Utnyttja organisationen bättre genom rätt man på rätt plats Skaffa en vision och lev efter den 11 Visionen Visionerna står ovanför tillfällets modevågor. Svaret på hur man utvecklar en Lions organisation, hur man uppnår motivation, förenings och arbetsglädje, ligger inte i tekniker och administrativa verktyg. Det handlar i stället om förnyelse och transformation genom att var och en: ändrar sitt synsätt fattar nya beslut tar större ansvar blir modigare antingen det gäller en enskild medlem, styrelse, kommitté eller hela verksamheten. Visioner är en djup och lång process som börjar med att man bestämmer sig att tillåta visioner och idéer och ta dessa på allvar. Ett annat problem med diskussionen till förändring/förnyelse är att den saknar ett övergripande perspektiv. En vision av Lions utveckling om vägval och inriktning. Den kan därför bli i princip hur omfattande som helst. Man tvingas i en sådan diskussion väga alla uppkomna frågor mot varandra. Något som obevekligt leder till att de strategiskt minst intressanta frågorna ofta blir de som diskuterats mest. När så småningom diskussionen dör ut, har de deltagande en känsla av att de verkliga viktiga frågorna aldrig kom upp till debatt. Man känner besvikelse, tomhet och frustration. Den efterföljande debatten man och man emellan rörde i stället vem som sa vad, hur det sades och varför vederbörande sa just just då eller varför han/hon inte aktivt deltagit i debatten. Det är viktigt att man närmar sig frågorna för en förändringsprocess med en stor portion av uppriktighet. Den helhet som skall beaktas består just av hotet att medlemmarna tappar sugen, lämnar klubben, inte tycker det är roligt, lågt deltagande på klubbmöte, minskad motivation för insatser, känsla av att inte betyda någonting, överkörda av NN. vi har gått i stå Det finns oro inför lokala förändringar, tillväxt, föryngring, skall vi växa geografiskt? Hur ser vår stadsdel ut om X antal år? Är nuvarande klubbnamn bra eller skall vi byta till något annat som passar bättre? För att nu nämna ett antal delfrågor, som tillsammans eller var för sig kan utgöra skälen till en förändring. Denna beskrivning är ingen nidbild. Den är resultatet av en kylig, mycket saklig analys. Lions kan inte bedriva en verksamhet utan att utgå från det faktum som sker runtomkring. Vi måste därför ta till oss förändring/förnyelse. En förfärligt tarvlig beskrivning tycker de flesta - men är den det? Lionshälsning Arne Sandström PRC LC Göteborg

12 Kulturkalaset 2011 Kalas är fest på kalas har man roligt Å, det hade vi. För första gången deltog Lions på Kulturkalaset i Göteborg Kulturkalaset är en fortsättning på det som tidigare hette Göteborgskalaset. Kulturkalaset i sin nya form är ett 3 kilometer långt festområde i Göteborg från Götaplatsen ned till Packhuskajen. Kulturkalaset pågick under 6 dagar. (16-21augusti). Kulturkalaset inrymde 30 st olika festområden alla med sitt speciella tema. Det man söker av kulturinslag finner man på kulturkalaset. Kulturkalaset är en fest för alla, för alla smakriktningar, för alla åldrar. Nästan 1 miljon besök gjordes på Kulturkalaset föregående år. Lions deltagande var en distriktsaktivitet. Vi hade tilldelats en plats på Packhuskajen. På Packhuskajen spelade dansbanden, där fanns öltälten, där kunde man köpa mat både från lokala och exotiska krögare. Med den miljön som inramning präglades vårt deltagande. Vi var c:a 100 Lions som medverkade fördelade på olika kvällar. Varje kväll var uppdelad i två pass och Utöver Lions Räddningstält och olika informationsbärare om vad Lions är och vad Lions gör hade vi 4 stationer där besökare kunde tävla och vinna olika priser. En vinst var ex. En kul tur detta skall läsas med Göteborgsanda och därmed bli roligt. Verkligheten var en åktur för två personer i det nya Pariserhjulet utanför Operan. Ett annat vinst var inträde och visning för två personer av Ostindienfararen. Två deltagare per kväll kunde även vinna första årets medlemsavgift i valfri Lionsklubb inom 101 VG. Vi skramlade inte bössa. Vi var där för att synas inte för att tigga. Däremot kunde besökare skänka pengar till insamling för behövande på Afrikas Horn. Alla vinstberättigande aktiviteter kostade 1 kr/st. eller mer. De som tävlade i Lionskunskap fick lämna in svaret tillsammans med sitt namn. Detta medförde att vi fick in 12 namn på 50 st presumtiva medlemmar som nu klubbarna får bearbeta vidare. Aktiviteterna tillsammans med insamling Afrikas Horn inbringade 4000 kr. Vi samlade även in 2 fulla klappboxar med begagnade glasögon. Lions årliga stipendieutdelning, skedde på Kungstorgets stora scen. Stipendiesumman var i år 13 miljoner som delades ut till förtjänta forskare inom bl.a. Astma- Allergi, Cancerforskning m.fl.. Tyvärr regnade det ihärdigt under hela ceremonin, vilket bidrog att externa besökare och även Lionsvännerna var få. Lokalradion gjorde ett 20 minuter långt inslag på bästa sändningstid under veckan om Lions och Kulturkalaset. Länken har varit utlagd SR och på Lions MD:s hemsida. Så många glada och positiva Lions som deltog på Packhuskajen har jag inte sett någon gång tidigare i något PR - sammanhang. Utöver den PR-mässiga insatsen gladdes de medverkande att få träffas i en otvungen och ny miljö för tankeutbyte. Till sist ett stort tack till alla som så framgångsrikt deltog i utvecklingsarbetet och vid genomförandet. Jag tror att vår insats satte sina spår på Kulturkalaset. Text & bild Arne Sandström PRC Projektledare

13 Lions Cancerfond Väst delar ut Stipendier. Claes Helgesson LCV, Forskaren Miaos Jonasson Vid Distriktskonferensen i Kungsbacka (17/8 2011) delade LCV:s President Lars Ersmarker ut det första stipendiet i fondens historia. Under det första verksamhetsåret ( 14mån.) inflöt 1,3 miljoner från Lionsklubbar tillsammans med bidrag från allmänheten. Av dessa är 845 tkr. fördelade på 8 godkända ansökningar. Stipendiaten och forskaren Miao Jonasson var personligen närvarande i Kungsbacka och mottog en check på Hennes forskning har varit inriktad på studier om påverkan för risken av cancer vid diabetes och diabetesmedicinering. Hon berättade att i Sverige finns utmärkt statistiskt material som underlättar forskningen. Resultatet av henne forskning visade på en relation mellan diabetes och bröstcancer hos kvinnor. Motsvarande studier på män med prostatacancer visade inget sådant samband. Vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset har 5 forskare erhållit forskningsbidrag. Stipendiaten var mycket glad för prissumman och att pengarna gjorde det möjligt för henna att arbeta vidare med cancerforskningen. Text och foto Arne Sandström LC Gbg 13

14 LOJALITET vad är det eller rättare sagt vad borde det vara? Saker och ting förändras, vilket är en helt naturlig utveckling ibland till det bättre och ibland till det sämre. Klubbar hävdar ofta vi är suveräna, d v s man beslutar själva över sin verksamhet och över fördelningen av sina insamlade medel. Visst är det så men hur blir det då med lojaliteten. Vi är medlemmar i en av världens största serviceorganisationer, vilket borde förpliktiga till just lojalitet. Vi talar om att vi måste samarbeta. Självklart skall vi och måste vi samarbeta/samverka och det är en av lionrörelsens grundidéer! Varför har vi annars en zonorganisation, en distriktsorganisation, en MDorganisation och en av världens största internationella organisationer. Allt för att vi skall kunna samarbeta på alla nivåer! Grunden för samarbete utgår ifrån att man respekterar varandra dels som individer men också utifrån den funktion man har tilldelats i organisationen. Den lägsta nivån för Human Relations måste var att: läsa brev och mail och besvara dessa, ringa tillbaka om man inte har varit på plats, återkomma med besked på en ställd fråga eller uppgift. Vi måste bli bättre på detta om vi skall kunna samarbeta lokalt, nationellt och internationellt. Inom bl.a. dessa områden ryms både samarbete, tillsammans och att visa vår lojalitet: I gemensamma världsomspännande insatser genom LCIF. Vid katastrofer, typ Tsunamin, Kina, Haiti och Japan, Afrikas Horn, m fl. Tillsammans över hela världen. Världsomspännande insamlingar, typ Campaigne Sight First även detta under LCIF s paraply. Ett fantastiskt synvårdsprogram. Tillsammans över hela världen. Vårt deltagande i Världens Barn. Riksaktivitet Tillsammans - Nationellt. Aktiviteter för Röda Fjädern som kommer igen med jämna mellanrum, där insatserna kräver att alla våra klubbar behöver delta. Riksaktivitet Tillsammans - Nationellt. Vår nationella Katastrofberedskap när det händer, om det händer. Senaste exemplet är primär hjälp till Afrikas Horn med 1 miljon -. Riksaktivitet - Tillsammans - Nationellt. Insatser där Distrikt är lagom storlek i en specifik aktivitet. Distriktsaktivitet - Tillsammans i Distriktet. Ibland kan en Zon vara rätt storlek för en insats. Zonaktivitet - Tillsammans i Zonen. Det är dock klubben som hela tiden är grunden/fundamentet. Men trots allt positivt på det lokala planet måste vi följa Lions SYFTEN och UPPGIFT lojalt! LCIF s devis är passande: Lokal service Global påverkan. Låt oss göra Lionsarbetet TILLSAMMANS och med LOJALITET med den organisation som vi tillhör och som vi lovat följa beträffande Etik, Syften och Uppgift. Texten delvis hämtat från ett inlägg av Jan-Åke Åkerlund. Han har tillfrågats och godkänt. Bearbetats av. Arne Sandström LC Göteborg PRC 14

15 Distriktskonferensen 2011 Upptakten för Lions verksamhetsår skedde vid Distriktskonferensen i Kungsbacka lördagen 27 augusti. Förändring, Förnyelse. Genomgående tema för konferensen var Förändring,Förnyelse. Ett 80-tal medlemmar hade hörsammat inbjudan och infunnit sig, trots ett miserabelt väder med regn, åska och blåst. DG öppnade konferensen med ett välkomnande och hoppades att det kommande verksamhetsåret skulle bli framgångsrikt. DG berättade om sitt besök på Convention i Seattle. Du återfinner stora delar av DG:s inledningen på sida 2 under rubriken DG har ordet. Till konferensen hade man inbjudit Per Bergerling LC Svansjö, professionell krishanterare som gav goda råd i arbetet med förändring. Sammanfattningen av hans budskap: Tänk i nya banor. Vill du påverka andra med ditt budskap är devisen: Mottagarna skall kunna förstå, kunna medverka och kunna påverka resultatet. Om inte, uppstår misstänksamhet, deltagande utan medverkan, ineffektivitet, oro, rädsla, och ryktesspridning. Björn Wahlenius redovisade den reviderade budgeten för kommande år. Revidering har framtvingats som följd av minskat antal medlemmar. Budgeten kan du se i sin helhet på sidorna Den finns även tillgänglig på hemsidan. Göran Kjellebäck berättade och visade upp den nya hemsidan. Distriktet har nu fått en öppen hemsida. Detta underlättar för läsarna att enkelt komma åt det man söker. Gå in på : På sidan 7 finns mer information. Har din klubb en egen hemsida, meddela detta till Göran Kjellebäck så lägger han in en länk till den. LCIF vårt flaggskepp belystes av Larsolof Wallinder. Distriktet har en nyproducerad Rollup som du kan låna till t.ex. Marknader eller andra aktiviteter för att presentera LCIF. Kontakta PRC Arne Sandström. Telefon, mail finner du i handboken. Världens Barn En fyllig presentation av kommande insamling för Världens Barn gjordes. På skilda orter har eller kommer lokal information att genomföras. Kampanjen kommer att pågå 1/9 30/11. Vecka 40: lördag bössinsamlingsverksamhet, söndag Radio/TV-reportage. Vecka 41: fredag stor TV-gala, lördag största bössdagen, söndag stor TV-redovisning. PR PRC Arne Sandström redovisade sina tankegångar för att kunna förnya PR-verksamheten. Genom att föra ut mer av PR arbetet till de lokala klubbar kommer vi närmare kunden och det personliga mötet. Distriktet skall även fortsättningsvis bistå klubbarna med material och konsulthjälp. PR är inte enbart ett arbete för PR-ansvarig i klubb/ distrikt - det är ett ansvar som alla har. PRC avser att kunna göra besök på kommande Zon-möten och där finna bästa form för en decentraliserad PR-verksamhet. DG redovisade kommande verksamhetsplan. Planen kan du läsa på sidan 3 i detta nummer Konferensen avslutades genom att Ola Nordström tackade DG för en väl genomförd konferens. Text& Foto Arne Sandström LC Göteborg 15

16 A short Course in Human Relations The SIX Most Important words: I ADMIT I MADE A MISTAKE The FIVE most important words: YOU DID A GOOD JOB The FOUR most important words: WHAT IS YOUR OPINION? The THREE most important words: IF YOU PLEASE The TWO most important words: THANK YOU The ONE most important word: WE The LEAST important word: I Följande goda och välmenande ord kom i min hand vid ett besök hos en Lionsmedlem. Jag tror art vi alla har något att lära. Arne Sandström PRC LC Göteborg 16

Verksamhetsplan för distrikt 101-B

Verksamhetsplan för distrikt 101-B Verksamhetsplan 2012-2013 för distrikt 101-B Ansvar och mål GLT Ledarutveckling Utbilda nuvarande och pågående klubbfunktionärer Sprida lionkunskap i klubbarna Utbilda ZO och VZO Vara mentor till framtida

Läs mer

Verksamhetsplan för distrikt 101-B

Verksamhetsplan för distrikt 101-B Verksamhetsplan för distrikt 101-B 2011-2012 Ansvar och mål GLT Ledarutveckling Utbilda nuvarande och pågående klubbfunktionärer Sprida lionskunskap i klubbarna Utbilda ZO och VZO Informera nya Lions i

Läs mer

Förslag: Verksamhetsplan etsplan för Distrikt 101-A, 2016-2017

Förslag: Verksamhetsplan etsplan för Distrikt 101-A, 2016-2017 2016-04-20 Sida 1(5) Verksamhetsplan etsplan för Distrikt 101-A, 2016-2017 Förslag: 4F Framtiden i vårt samhälle kommer att innebära utmaningar, ex naturkatastrofer, krig och flyktingströmmar. Förändring

Läs mer

Antal medlemmar och klubbar i Sverige 12 931 medlemmar i ca 500 klubbar. Insamlade medel under 1 år 50 000 000 / år

Antal medlemmar och klubbar i Sverige 12 931 medlemmar i ca 500 klubbar. Insamlade medel under 1 år 50 000 000 / år Vad är Lions? Antal medlemmar och klubbar i Sverige 12 931 medlemmar i ca 500 klubbar. Insamlade medel under 1 år 50 000 000 / år Världen största hjälporganisation 1 300 000 medlemmar Finns i ett stort

Läs mer

LP Norrtälje Rolf Hammarberg önskade alla välkomna till Norrtälje Han berättade om Roslagens Huvudstad Norrtälje och dess historia genom århundraden.

LP Norrtälje Rolf Hammarberg önskade alla välkomna till Norrtälje Han berättade om Roslagens Huvudstad Norrtälje och dess historia genom århundraden. LP Norrtälje Rolf Hammarberg önskade alla välkomna till Norrtälje Han berättade om Roslagens Huvudstad Norrtälje och dess historia genom århundraden. 1. Mötets öppnade Mötet öppnades av DG Stig Lundqvist

Läs mer

4. Val av justerare Per-Eric Peje Josefsson LC Bålsta valdes till justerare för mötet.

4. Val av justerare Per-Eric Peje Josefsson LC Bålsta valdes till justerare för mötet. 1. Mötets öppnade Mötet öppnades av DG Stig Lundqvist som hälsade alla välkomna till Tierp. 2. Val av ordförande att leda mötet Stig Lundqvist valdes till ordförande för mötet. 3. Val av sekreterare DS

Läs mer

NYHETSBREV NR 8 februari 2017

NYHETSBREV NR 8 februari 2017 THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS DISTRIKT 101-U Vi gör det tillsammans NYHETSBREV NR 8 februari 2017 Vår medlemsstatus jan/feb 2017-01-27 Just nu är vi 984 medlemmar i distriktet. Vi har fått

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016 För samhällsansvar och livskvalité

Verksamhetsplan 2015-2016 För samhällsansvar och livskvalité Verksamhetsplan 2015-2016 För samhällsansvar och livskvalité Vision Lions skall vara den ledande moderna, miljömedvetna hjälporganisationen i Sverige. Vårt uppdrag är att göra skillnad för människor när

Läs mer

Distrikt 101 SM Verksamhetsplan 2014-2015

Distrikt 101 SM Verksamhetsplan 2014-2015 Distrikt 101 SM Verksamhetsplan 2014-2015 För samhällsansvar och livskvalitet Inledning Lions bidrar till hjälpinsatser som gör skillnad lokalt, nationellt och internationellt. En världsomspännande organisation

Läs mer

Protokoll fört vid DR-möte med 101-B Nr 1 2012-2013

Protokoll fört vid DR-möte med 101-B Nr 1 2012-2013 Protokoll fört vid DR-möte med 101-B Nr 1 2012-2013 Plats: Bångbro Herrgård Tid: Lördagen den 15 september 2012 1Mötets öppnande Sivert Bäck från Lions Club Kopparberg, som redan 1992/1993 var DG hälsade

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Distrikt 101U avseende år

Verksamhetsberättelse för Distrikt 101U avseende år THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS Lions Clubs International Verksamhetsberättelse för Distrikt 101U avseende år 2011-2012 Internationell President har under året varit Dr Win-Kun Tam, Hongkong,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2011-2012

VERKSAMHETSPLAN 2011-2012 VERKSAMHETSPLAN 2011-2012 För Samhällsansvar och Livskvalitét Vår omvärld Varje dag får vi information via media om naturkatastrofer, krig och andra våldshandlingar som gör att människor lider och behöver

Läs mer

DISTRIKTSGUVERNÖRENS TEAM

DISTRIKTSGUVERNÖRENS TEAM Kapitel 1 DISTRIKTSGUVERNÖRENS TEAM I dagens snabbt föränderliga värld måste medlemmarna förena familj, arbete och frivilliginsatser. Med anledning av att distriktsguvernörens roll är komplex och krävande

Läs mer

Lions Club Bålsta. En liten cell i en världsomspännande organisation. Org.-nr 817000-9222. Postadress Lions Club Bålsta Skvadronvägen 2 746 52 Bålsta

Lions Club Bålsta. En liten cell i en världsomspännande organisation. Org.-nr 817000-9222. Postadress Lions Club Bålsta Skvadronvägen 2 746 52 Bålsta Lions Club Bålsta En liten cell i en världsomspännande organisation Org.-nr 817000-9222 Postadress Lions Club Bålsta Skvadronvägen 2 746 52 Bålsta Bankgiro 579-2957 Swish 1234 26 09 80 E-post balsta.lions@balsta.lions.se

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Distrikt 101U avseende året

Verksamhetsberättelse för Distrikt 101U avseende året THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS Lions Clubs International Verksamhetsberättelse för Distrikt 101U avseende året 2011-2012 Internationell President har under året varit Dr Win-Kun Tam, Hongkong,

Läs mer

Lions Distrikt 101B Bergslagen

Lions Distrikt 101B Bergslagen Lions Distrikt 101B Bergslagen Distriktsguvenörens Handbok 2013-2014 Nellie Modin målade teckninen som var Lions Distrikt 101B Bergslagens bidrag i Lions internationella fredsaffichtävling 2013-2014. Lions

Läs mer

THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS. Lions Clubs International. Nr 4 Oktober 2013

THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS. Lions Clubs International. Nr 4 Oktober 2013 THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS Lions Clubs International Lions 101-U Nyhetsbrev Nr 4 Oktober 2013 Här kommer mitt fjärde nyhetsbrev som DG för distrikt 101 U. Nu har vi rivstartat med vårt

Läs mer

Lions Distriktsmöte 101VG 2011-04-16. Distriktsmötestryck

Lions Distriktsmöte 101VG 2011-04-16. Distriktsmötestryck Lions Distriktsmöte 101VG 2011-04-16 Distriktsmötestryck Kallelse/Inbjudan till Distriktsmöte i 101 VG Lördagen 16 april 2011 Kulturhuset i Skövde Trädgårdsgatan 9 Tider och Program 09.00-10.00 Registrering

Läs mer

2013-03-08. Hej, Här ser ni skillnaden mellan den GAMLA logotypen (t v) och den NYA logotypen (t h) i fyrfärg. Nyhetsbrev mars 2013

2013-03-08. Hej, Här ser ni skillnaden mellan den GAMLA logotypen (t v) och den NYA logotypen (t h) i fyrfärg. Nyhetsbrev mars 2013 Page 1 of 5 Nyhetsbrev mars 2013 Ser du inte nyhetsbrevet? Läs det i din webbläsare. Nyhetsbrev mars 2013 Hej, Här kommer mars månads nyhetsbrev från oss på kontoret. Var vänlig sprid det till alla medlemmar

Läs mer

3 Val av protokolljusterare ZO Lars Allan Widell, zon 1, och ZO Åke Nyquist, zon 2/3, valdes att justera protokollet.

3 Val av protokolljusterare ZO Lars Allan Widell, zon 1, och ZO Åke Nyquist, zon 2/3, valdes att justera protokollet. Protokoll fört vid 101B DR-möte nr 1 2011-2012 Plats: Eurostop Örebro Tid: Lördagen den 27 augusti 2011-08-27 1 Mötets öppnande DG Roland Thorstensson hälsade deltagarna välkomna och inledde med att presentera

Läs mer

NYHETSBREV NR 3 september

NYHETSBREV NR 3 september THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS DISTRIKT 101-U Vi gör det tillsammans NYHETSBREV NR 3 september 2016-09-01 Det påstås att Isaac Newton disputerade två gånger under sitt yrkesverksamma liv.

Läs mer

Nyhetsbrev juni, 2013. Hej,

Nyhetsbrev juni, 2013. Hej, Hej, Nyhetsbrev juni, 2013 Här kommer juni månads nyhetsbrev från oss på kontoret. Du har fått detta nyhetsbrev därför att du är klubbpresident eller klubbsekreterare. Var vänlig sprid det till alla medlemmar

Läs mer

Distriktguvernörens nyhetsbrev mars 2017

Distriktguvernörens nyhetsbrev mars 2017 Distriktguvernörens nyhetsbrev mars 2017 Lions 100 år. Lions i världens 210 länder firar nu hundraårsjubiléet. På bilden ser du hur Lionsklubben Pasadena i Texas har slagit på stort och byggt ett jättelejon.

Läs mer

NYHETSBREV NR 4 oktober

NYHETSBREV NR 4 oktober THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS DISTRIKT 101-U Vi gör det tillsammans NYHETSBREV NR 4 oktober 2016-09-01 Så övergår september så sakteliga till den klassiska höstmånaden oktober. När jag växte

Läs mer

Lions Clubs International Distrikt 101-B protokoll distriktsrådsmöte nr 2, lördagen den 15:e november, hotell Stinsen i Hallsberg 2014.

Lions Clubs International Distrikt 101-B protokoll distriktsrådsmöte nr 2, lördagen den 15:e november, hotell Stinsen i Hallsberg 2014. Lions Clubs International Distrikt 101-B protokoll distriktsrådsmöte nr 2, lördagen den 15:e november, hotell Stinsen i Hallsberg 2014. 1 Mötets öppnande DG Ingemar Karlsson hälsade samtliga välkomna och

Läs mer

Nytt 101VG. Välkommen till Kulturkalaset 2011. Årgång 46 Nr 4 2010 2011

Nytt 101VG. Välkommen till Kulturkalaset 2011. Årgång 46 Nr 4 2010 2011 Lions 101VG Nytt Årgång 46 Nr 4 2010 2011 Välkommen till Kulturkalaset 2011 I huve t på OlaN Lionvänner! En sak har man lärt sig genom åren och det är att tiden går snabbt. Dessutom är det ju så att om

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN DISTRIKTSRÅDET LIONS CLUBS, DISTRIKT 101 SM

PROTOKOLL FRÅN DISTRIKTSRÅDET LIONS CLUBS, DISTRIKT 101 SM Sida 1 av 6 PROTOKOLL FRÅN DISTRIKTSRÅDET LIONS CLUBS, DISTRIKT 101 SM Plats: Scandic Hotel i Växjö Tid: 2013-01-26, kl 09.00 ~ 16.15 Närv: Monica Jönsson, Lennart Svensson, Sören Fohlström, Johnny Berggren,

Läs mer

Årsredovisning. Årets verksamhet i sammandrag

Årsredovisning. Årets verksamhet i sammandrag Årsredovisning 2010 01 22 2011 06 30 Årets verksamhet i sammandrag Summa inbetalningar och räntor kr 1 304 954:51 Avsatt till forskningen kr 1 100 000:- Uppstartskostnader kr 23 914:- = 1,83 % Information

Läs mer

Vart tar våra medlemsavgifter vägen? 1

Vart tar våra medlemsavgifter vägen? 1 Vart tar våra medlemsavgifter vägen? 1 Bakgrund Många lionmedlemmar undrar vart medlemsavgifter tar vägen. Information finns på nätet, i Handboken, i The Lion samt i de distriktstidningar som finns i landet.

Läs mer

Raja Eloranta, LC Heby Morgongåva, önskade alla välkomna till Vittinge församlingshem

Raja Eloranta, LC Heby Morgongåva, önskade alla välkomna till Vittinge församlingshem Raja Eloranta, LC Heby Morgongåva, önskade alla välkomna till Vittinge församlingshem 1. Mötets öppnade Mötet öppnades av DG Stig Lundqvist som hälsade alla välkomna till Vittinge. 2. Parentation Tyst

Läs mer

Protokoll DR-möte101 B den 3 september 2016 i Arvika. DG Margaretha von Wachenfeldt, Lc Eda öppnande mötet och hälsade alla välkomna.

Protokoll DR-möte101 B den 3 september 2016 i Arvika. DG Margaretha von Wachenfeldt, Lc Eda öppnande mötet och hälsade alla välkomna. Protokoll DR-möte101 B den 3 september 2016 i Arvika. Dagordning 1 Mötets öppnande DG Margaretha von Wachenfeldt, Lc Eda öppnande mötet och hälsade alla välkomna. 2 Val av sekreterare Till sekreterare

Läs mer

Lions Distrikt 101B Protokoll från Distriktsmöte den 14 april 2012 Quality Hotel, Västerås

Lions Distrikt 101B Protokoll från Distriktsmöte den 14 april 2012 Quality Hotel, Västerås Lions Distrikt 101B Protokoll från Distriktsmöte den 14 april 2012 Quality Hotel, Västerås Mötet öppnas av DG Roland Thorstensson Mötet ajourneras därefter för lunch 1 Mötet återupptas av DG Roland Thorstensson

Läs mer

Projektplan för utvärderingsmöten

Projektplan för utvärderingsmöten Projektplan för utvärderingsmöten Mål: Att informera Lions ledare om vad ett utvärderingsmöte innebär Att informera Lions ledare om hur man genomför ett utvärderingsmöte Uppläggning: Det här dokumentet

Läs mer

Distriktsguvenör 101 SV. Verksamhetsberättelse för 101 SV 110701 120630. Sida 1. DR-electmöte i Ljungby den 11 juni 2011.

Distriktsguvenör 101 SV. Verksamhetsberättelse för 101 SV 110701 120630. Sida 1. DR-electmöte i Ljungby den 11 juni 2011. Sida 1 Distriktsguvenör 101 SV Verksamhetsberättelse för 101 SV 110701 120630 DR-electmöte i Ljungby den 11 juni 2011. Uppstartsmöte för det nya distriktsrådet genomfördes i Ljungby. Kalendarium för verksamhetsåret

Läs mer

Protokoll Zonmöte zon

Protokoll Zonmöte zon Protokoll Zonmöte zon3 2013-09-02 ZO Johnny Berggren öppnade mötet och hälsade alla närvarande välkomna. Närvarande LC Borgholm 1 LC Färjestaden 4 LC Mörbylånga 1 LC Nybro 3 LC Kalmar 1 LC Kalmar U 2 LC

Läs mer

Rotary Internationals Strategiska Fokusområden och Mål

Rotary Internationals Strategiska Fokusområden och Mål Rotary Internationals Strategiska Fokusområden och Mål Stödja och stärka klubbarna Främja innovation och flexibilitet i klubbarna Uppmuntra klubbarna att delta i aktiviteter inom olika tjänstegrenar Främja

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN DistriktsMÖTE

PROTOKOLL FRÅN DistriktsMÖTE Sida 1 av 6 PROTOKOLL FRÅN DistriktsMÖTE LIONS CLUBS, DISTRIKT 101 SM Distriktsmöte i Vetlanda 2011-09-24 1 Mötets öppnande Distriktsguvernören, Torgny Rönnestad, hälsade ett 70-tal medlemmar från 31 klubbar

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013 2014

VERKSAMHETSPLAN 2013 2014 THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS DISTRICT 101-U SVERIGE Preliminär VERKSAMHETSPLAN 2013 2014 Fastställs av Distriktsmötet 28 september i Norrtälje TTT (Träffas, Trivas, Tjäna,) FÖR SAMHÄLLSANSVAR

Läs mer

DISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET

DISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET DISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET De medlemmar som uppfyller kraven för GMT distriktskoordinator kan utnämnas till denna post. Be kandidaterna ta del av ansvarsområdena och kvalifikationerna, fylla

Läs mer

Rotary President Elect Training Seminar, PETS

Rotary President Elect Training Seminar, PETS Guvernörens månadsbrev nr 8 2016-2017 Distrikt 236 0 Orust, månadsskiftet februari-mars 2016 2017 Till alla medlemmar i distrikt 2360 Här kommer lite om februari samt information om vad som är på gång

Läs mer

Distriktsmötestryck. Distriktsmötet i Jönköping den 18 april.

Distriktsmötestryck. Distriktsmötet i Jönköping den 18 april. Distriktsmötestryck Distriktsmötet i Jönköping den 18 april. Bilaga 1: Förslag agenda Bilaga 2: Avgifter 2009-2010 att besluta om Bilaga 3: Presentationer kandidater (3 sidor) Bilaga 4: Budget 2009-2010

Läs mer

Inbjudan till Distriktsmöte och Barentskonferens 8 10/5 2015 I Skellefteå

Inbjudan till Distriktsmöte och Barentskonferens 8 10/5 2015 I Skellefteå Inbjudan till Distriktsmöte och Barentskonferens 8 10/5 2015 I Skellefteå Celeber föredragshållare: ID Svein Berntsen, Norge (Nordens representant i Lions internationella styrelse) Barentskonferensen och

Läs mer

DISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET

DISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET DISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET De medlemmar som uppfyller kraven (sidan 2) för GLT-distriktskoordinator kan utnämnas till denna post. Kandidaterna ska ta del av ansvarsområdena och kvalifikationerna,

Läs mer

Protokoll distriktsmöte 2014-09-13 i Emmaboda Lionsdistrikt 101-sm

Protokoll distriktsmöte 2014-09-13 i Emmaboda Lionsdistrikt 101-sm Sida 1 av 5 Protokoll distriktsmöte 2014-09-13 i Emmaboda Lionsdistrikt 101-sm LP Jan-Erik Björnsson, Emmaboda hälsade oss alla varmt välkomna till dagens förhandlingar. Han delade därefter ut en MJF till

Läs mer

Din insats och ditt engagemang har betydelse för många LC Sala. Verksamhetsplan för Lions Club Sala. Bildad 20 september 1951

Din insats och ditt engagemang har betydelse för många LC Sala. Verksamhetsplan för Lions Club Sala. Bildad 20 september 1951 Verksamhetsplan 2016-2017 för Lions Club Sala Bildad 20 september 1951 2016/2017 Lions Club International President, IP BOB CORLEW, USA president@lionsclubs.mmsend.com Multipeldistrikt 101 Sverige Guvernörsrådets

Läs mer

PR-plan för Lions Clubs International, Sverige, MD 101, för verksamhetsåret 2015-2016

PR-plan för Lions Clubs International, Sverige, MD 101, för verksamhetsåret 2015-2016 PR-plan för Lions Clubs International, Sverige, MD 101, för verksamhetsåret 2015-2016 Uppdrag Maud Nordell - kommunikationschef MD 101 (journalist och kommunikatör), Mikael Östman tidigare distriktsguvernör

Läs mer

Protokoll distriktsmöte 2016-04-16 i Hultsfred Lionsdistrikt 101-SM

Protokoll distriktsmöte 2016-04-16 i Hultsfred Lionsdistrikt 101-SM Sida 1 av 5 Protokoll distriktsmöte 2016-04-16 i Hultsfred Lionsdistrikt 101-SM Innan mötet fick vi ta del av underbar pianomusik av världspianisten Yelena Allidawi tillsammans med Marcel Allidawi. Vi

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Protokoll distriktsmöte i Tranås Lionsdistrikt 101 SM

Protokoll distriktsmöte i Tranås Lionsdistrikt 101 SM Sida 1 av 5 Protokoll distriktsmöte 2016-09-10 i Tranås Lionsdistrikt 101 SM LP Håkan Björk, LC Tranås, hälsade oss alla varmt välkomna till Tranås och dagens förhandlingar. Innan mötet sångunderhållning

Läs mer

THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS MD 101-U SVERIGE VERKSAMHETSPLAN 2015 2016. FRAMTID, FÖRÄNDRING, FÖRNYELSE och FÖRYNGRING LIVSKVALITET

THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS MD 101-U SVERIGE VERKSAMHETSPLAN 2015 2016. FRAMTID, FÖRÄNDRING, FÖRNYELSE och FÖRYNGRING LIVSKVALITET THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS MD 101-U SVERIGE VERKSAMHETSPLAN 2015 2016 FRAMTID, FÖRÄNDRING, FÖRNYELSE och FÖRYNGRING LIVSKVALITET We serve 1 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 3 2. INTERNATIONELL

Läs mer

Teatersmedjan + Kammarkören = Lilla Sångakademin!

Teatersmedjan + Kammarkören = Lilla Sångakademin! Nr 7163 november april 2007 2009 Teatersmedjan + Kammarkören = Lilla Sångakademin! En nystartad barngrupp med teaterövningar mixade med sång! Björn Stoltz, Agneta Ljungström och Sylvi Viberg är ledare.

Läs mer

LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 101

LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 101 FUU-komitténs enkät LIONS FRAMTID Lionsklubb Distrikt Till Lions klubbarna 101 Sverige I de länder där Lions funnits länge, USA och Västeuropa, har man mycket svårt att hålla medlemstalen och Sverige har

Läs mer

Ersättningspolicy för distriktsguvernörer

Ersättningspolicy för distriktsguvernörer Ersättningspolicy för distriktsguvernörer Distriktsguvernörer kan begära ersättning för följande aktiviteter. Alla resor måste göras på billigast möjliga sätt. 1. EVENEMANG SOM ERSÄTTS a. KLUBBESÖK För

Läs mer

Fört vid zonmöte med zon 6 Distrikt 101-SM den 12-09-17. Plats: Klostergården, Hultsfred Närvaro: enligt bilaga 1

Fört vid zonmöte med zon 6 Distrikt 101-SM den 12-09-17. Plats: Klostergården, Hultsfred Närvaro: enligt bilaga 1 PROTOKOLL Fört vid zonmöte med zon 6 Distrikt 101-SM den 12-09-17. Plats: Klostergården, Hultsfred Närvaro: enligt bilaga 1 1 Mötets öppnande ZO Olle Ahlstöm öppnade mötet och hälsade alla välkomna till

Läs mer

DISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET

DISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET DISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET De medlemmar som uppfyller kraven för distriktets jubileumskoordinator kan utnämnas till denna post. Be kandidaterna att ta del av ansvarsområdena och kvalifikationerna,

Läs mer

Lions service för barn Symposieprogram Ansökan för verksamhetsåret 2014 2015

Lions service för barn Symposieprogram Ansökan för verksamhetsåret 2014 2015 Lions service för barn Symposieprogram Ansökan för verksamhetsåret 2014 2015 Översikt över symposieprogram Lions symposieprogram om service för barn kan bevilja kostnadsersättning för: ett (1) symposium

Läs mer

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen Insamlingsguide Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen TÄNK OM DIABETES KUNDE BOTAS Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi en framtid

Läs mer

MULTIPELDISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET

MULTIPELDISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET MULTIPELDISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET De medlemmar som uppfyller kraven för GMT multipeldistriktskoordinator kan utnämnas till denna post. Be kandidaterna ta del av ansvarsområdena och kvalifikationerna,

Läs mer

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com Berättare blir man genom att göra två saker så ofta som möjligt: 1. Lyssna. 2. Berätta. I den ordningen. Och omvänt. Om och om igen. Retorik - våra reflektioner kring Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens

Läs mer

Nyhetsbrev, maj 2016, nr 11 Innehåll

Nyhetsbrev, maj 2016, nr 11 Innehåll . Nyhetsbrev, maj 2016, nr 11 Innehåll Inledning Rotarymånaden maj Lagrådet 2016 Distriktets medlemsutveckling Tips på Global Grant Club Visioning Convention i Seoul, Sydkorea Guvernörsskifte i Gränna

Läs mer

101 VG Nytt. Årgång 45 Nr 1 2008 2009

101 VG Nytt. Årgång 45 Nr 1 2008 2009 Lions 101 VG Nytt Årgång 45 Nr 1 2008 2009 I huve t på LarsO Lionvänner! Mirakel genom service är IP Al Brandels tema för detta Lionår! Varje dag åstadkommer medlemmarna i Lions runt om i världen större

Läs mer

DET INTERNATIONELLA HUVUDKONTORET

DET INTERNATIONELLA HUVUDKONTORET Kapitel 2 DET INTERNATIONELLA HUVUDKONTORET Det internationella huvudkontoret är en viktig resurs för alla lionmedlemmar. All personal vid det internationella huvudkontoret är redo att ge distriktsguvernörerna

Läs mer

Protokoll distriktsmöte 101A lördagen den 23 april 2016 Scandic Hotel Scandic Väst, Linköping

Protokoll distriktsmöte 101A lördagen den 23 april 2016 Scandic Hotel Scandic Väst, Linköping Plats Protokoll distriktsmöte 101A lördagen den 23 april 2016 Scandic Hotel Scandic Väst, Linköping 1 Välkommen Distriktsguvernör Björn Andersson hälsade alla välkomna till årets distriktsmöte och PDG

Läs mer

Välkommen till årets PETS i Nacka!

Välkommen till årets PETS i Nacka! ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2370 Lars Olof Nilsson Guvernör 2016-2017 KALLELSE med SLUTLIGT PROGRAM President Elect Training Seminar (PETS), Distriktssamråd och Distriktsfondens budgetmöte Välkommen

Läs mer

NSR Målsättning 1 29.1.2011

NSR Målsättning 1 29.1.2011 NSR Målsättning 1 29.1.2011 1 INLEDNING 3 1.2 Målsättning 3 1.3 Strategin 3 1.4 Verksamhetssätten 3 1.5 Påverkningsmedel 4 1.6 Gemensam uppträdande 4 2 NSR-STRUKTUR 4 2.1 Kommittéer 5 3 NSR-RÅDSMÖTET 5

Läs mer

MULTIPELDISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET

MULTIPELDISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET MULTIPELDISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET De medlemmar som uppfyller kraven (sidan 3) för GLT-multipeldistriktskoordinator kan utnämnas till denna post. Kandidaterna ska ta del av ansvarsområdena och

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN DistriktsRÅDET

PROTOKOLL FRÅN DistriktsRÅDET Sida 1 av 6 PROTOKOLL FRÅN DistriktsRÅDET LIONS CLUBS, DISTRIKT 101 SM Plats: Lenhovdas tingshus Tid: 2012-01-28 Närvarande: Jan Karlsson, Monica Jönsson, Lennart Svensson, Jan-Erik Thoft, Madeleine Eriksson,

Läs mer

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen INSAMLINGSGUIDE Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen 13 Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi - en framtid där diabetes kan botas och

Läs mer

PLANRITNING FÖR EN STARKARE KLUBB

PLANRITNING FÖR EN STARKARE KLUBB PLANRITNING FÖR EN STARKARE KLUBB PLANRITNING FÖR EN STARKARE KLUBB Det är ingen hemlighet. De mest effektiva lionklubbarna identifierar regelbundet sätt för att utöka effekten av deras humanitära service,

Läs mer

Rutin vid drivande av projekt i Multipeldistrikt 101. Innehållsförteckning

Rutin vid drivande av projekt i Multipeldistrikt 101. Innehållsförteckning LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD101 2008-2009 2009-02-12 Sidan 1 av 5 Rutin vid drivande av projekt i Multipeldistrikt 101. Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 1 2. Förslag till projekt... 2 3. Beredning

Läs mer

MULTIPELDISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET

MULTIPELDISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET MULTIPELDISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET De medlemmar som uppfyller kraven för multipeldistriktets jubileumskoordinator kan utnämnas till denna post. Be kandidaterna ta del av ansvarsområdena och kvalifikationerna,

Läs mer

Lions Clubs International Anslag till omstrukturering och utveckling av distrikt Kriterier och ansökan

Lions Clubs International Anslag till omstrukturering och utveckling av distrikt Kriterier och ansökan Lions Clubs International Anslag till omstrukturering och utveckling av distrikt Kriterier och ansökan Nya distrikt som är resultatet av ett eller flera övergångsdistrikt kan söka anslag till utveckling,

Läs mer

PROPOSITION 2013:1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012. Se bifogad handling.

PROPOSITION 2013:1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012. Se bifogad handling. PROPOSITION 2013:1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Se bifogad handling. Distriktsstyrelsen föreslår Distriktsårsmötet att: fastställa verksamhetsberättelsen 2012 PROPOSITION 2013:2 Preliminär verksamhetsplan

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016 2017

VERKSAMHETSPLAN 2016 2017 THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS DISTRIKT MD 101-U VERKSAMHETSPLAN 2016 2017 FÖR SAMHÄLSSANSVAR OCH LIVSKVALITET Vi gör det tillsammans We serve FÖRSLAG MED FÖRBEHÅLL FÖR BESLUT UNDER RM 2016

Läs mer

3 Lathund Rixhajk LATHUND RIXHAJK

3 Lathund Rixhajk LATHUND RIXHAJK LATHUND RIXHAJK SPÄNNANDE PROJEKT Rixhajken är ett av de få seniorscoutarrangemangen som återkommer varje år, därför är det extra kul om seniorscouterna kommer ihåg just Er hajk. Det ska vara roligt att

Läs mer

Lars Olof Nilsson DG Nacka RK

Lars Olof Nilsson DG Nacka RK Distrikt 2370 Lars Olof Nilsson DG 2016-2017 Nacka RK 23 februari 1905 i Chicago...möttes 4 herrar Lokala projekt De första lokala projekten genomfördes av Rotaryklubben i Chicago1907. Man köpte en ny

Läs mer

KOMMUNIKATIONS- PLATTFORM ANTAGEN AV FÖRBUNDSSTYRELSEN

KOMMUNIKATIONS- PLATTFORM ANTAGEN AV FÖRBUNDSSTYRELSEN KOMMUNIKATIONS- PLATTFORM ANTAGEN AV FÖRBUNDSSTYRELSEN 2016-02-28 KOMMUNIKATIONSPLATTFORM Svenska Aikidoförbundet 2 OM KOMMUNIKATIONS- PLATTFORMEN INNEHÅLL: SYFTE: Syftet med den här kommunikationsplattformen

Läs mer

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN INLEDNING Svenska Kyrkans Ungas förbundsstyrelse har fått i uppdrag från Stora årsmötet att formulera en marknadsföringsplan för organisationen som tillgodoser

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN DISTRIKTSRÅDET LIONS CLUBS, DISTRIKT 101 SM

PROTOKOLL FRÅN DISTRIKTSRÅDET LIONS CLUBS, DISTRIKT 101 SM Sida 1 av 5 PROTOKOLL FRÅN DISTRIKTSRÅDET LIONS CLUBS, DISTRIKT 101 SM Plats: Ynde vandrarhem, Sölvesborg Tid.: 2012-09-01, kl 09.15 ~ 15.00 Närvarande: Monica Jönsson, Jan-Erik Thoft, Jan Karlsson, Lennart

Läs mer

Nytt 101 VG. LionsNytt blir Nättidning. Årgång 46 Nr 1 2010 2011

Nytt 101 VG. LionsNytt blir Nättidning. Årgång 46 Nr 1 2010 2011 Lions 101 VG Nytt Årgång 46 Nr 1 2010 2011 LionsNytt blir Nättidning I huve t på OlaN Hej Lionvänner Nu är vi inne i den första höstmånaden vilket borde innebära att sommaren är slut för denna gång. Låt

Läs mer

101 VG. Nytt. Årgång 45 Nr 3 2009 2010

101 VG. Nytt. Årgång 45 Nr 3 2009 2010 Lions 101 VG Nytt Årgång 45 Nr 3 2009 2010 I huve t på JanG Vår Världspresidents måtto kraft att växa har verkligen slagit igenom. Fram till slutet av december fortsätter medlemsantalet att växa i världen.

Läs mer

Protokoll från distriktsrådsmöte Lions Clubs, distrikt 101-SM

Protokoll från distriktsrådsmöte Lions Clubs, distrikt 101-SM Sida 1 av 5 Protokoll från distriktsrådsmöte Lions Clubs, distrikt 101-SM Vad: Distriktsrådsmöte När: 2015-06-13 Var: Scandic Hotel, Växjö Närv: Anders Eriksson, Monica Jönsson, Dan Jönsson, Hans Folkesson,

Läs mer

DISTRIKTSGUVERNÖRENS MEDDELANDE 2/2015-2016. Bästa klubbpresidenter och andra funktionärer, lions, partners och PDG:n.

DISTRIKTSGUVERNÖRENS MEDDELANDE 2/2015-2016. Bästa klubbpresidenter och andra funktionärer, lions, partners och PDG:n. Lions Clubs International Piiri 107-F, Finland Distrikt 107-F, Finland Piirikuvernööri, DG 2015-2016 Timo Sysilampi ja puoliso Pirkko Distriktsguvernör, DG 2015-2016 Timo Sysilampi och maka Pirkko Lions

Läs mer

THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS. Lions Clubs International. Protokoll fört vid Distriktsrådsmöte i Distrikt 101-U den 18 augusti 2012

THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS. Lions Clubs International. Protokoll fört vid Distriktsrådsmöte i Distrikt 101-U den 18 augusti 2012 Protokoll fört vid Distriktsrådsmöte i Distrikt 101-U den 18 augusti 2012 Närvarande: se Bilaga 1 1 Mötets öppnande Mötet öppnades av Christer Pehrson som hälsade alla välkomna. 2 Val av ordförande att

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening i Falun under 2015.

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening i Falun under 2015. Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening i Falun under 2015. Styrelsen har bestått av följande ledamöter: Kristina Stålhandske-Robertsson, insamlingsansvarig Margret Skog, vice ordföranden

Läs mer

SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT Prag, Tjeckien 13-16 april 2015

SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT Prag, Tjeckien 13-16 april 2015 SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT Prag, Tjeckien 13-16 april 2015 1. Singapore, Singapore, valdes till platsen för den internationella kongressen 2020. REVISIONSKOMMITTÉN 1. Godkände

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2015

Verksamhetsplan 2013-2015 Styrelsens och arbetsgruppernas uppdrag Styrelsen och arbetsgrupperna är sammansatta av föräldrar som har barn med olika funktionshinder. Vi bor på olika platser i upptagningsområdet, vilket gör att vi

Läs mer

Proposition nr 1 Medlemsavgift för 2012. Proposition nr 2 Budget för 2011

Proposition nr 1 Medlemsavgift för 2012. Proposition nr 2 Budget för 2011 Proposition nr 1 Medlemsavgift för 2012 Föreningen har inte höjt medlemsavgiften på flera år. Kostnaderna fortsätter dock att stiga och styrelsen gör bedömningen att en liten höjning av medlemsavgiften

Läs mer

Onlineutbildning för andra vice distriktsguvernör

Onlineutbildning för andra vice distriktsguvernör Onlineutbildning för andra vice distriktsguvernör Arbetsbok sdf Välkommen till onlineutbildningen för andra vice distriktsguvernör! Gratulerar till att du har valts till andra vice distriktsguvernör. Den

Läs mer

Protokoll 101B DR nr 4 Quality Hotel Västerås fredagen den 13 april 2012 16.00

Protokoll 101B DR nr 4 Quality Hotel Västerås fredagen den 13 april 2012 16.00 Protokoll 101B DR nr 4 Quality Hotel Västerås fredagen den 13 april 2012 16.00 1 Mötets öppnande Mötet öppnas av DG Roland Thorstensson. 2 Närvaro Närvarolista bifogas. 3 Val av protokolljusterare Zonordförande

Läs mer

Medlemsblad apr-juli 2007. april - maj - juni - juli. IDAHO 17 maj. Temakvällar. Vårmässan. Biokvällar. Sundsvall Pride

Medlemsblad apr-juli 2007. april - maj - juni - juli. IDAHO 17 maj. Temakvällar. Vårmässan. Biokvällar. Sundsvall Pride april - maj - juni - juli Medlemsblad apr-juli 2007 IDAHO 17 maj Temakvällar Vårmässan Biokvällar Sundsvall Pride Din förening Föreningslokal Besöksadress PinX Nybrogatan 29 Sundsvall Postadress Box 601

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013 2014

VERKSAMHETSPLAN 2013 2014 THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS DISTRICT 101-U SVERIGE Preliminär VERKSAMHETSPLAN 2013 2014 Fastställs av Distriktsmötet 28 september i Norrtälje TTT (Träffas, Trivas, Tjäna,) FÖR SAMHÄLLSANSVAR

Läs mer

SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT HAMBURG, TYSKLAND 30 JUNI - 3 JULI 2013

SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT HAMBURG, TYSKLAND 30 JUNI - 3 JULI 2013 REVISIONSKOMMITTÉN SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT HAMBURG, TYSKLAND 30 JUNI - 3 JULI 2013 1. Gick igenom resultaten från granskningen av handläggningen av distriktsguvernörernas

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Sida 1 (5) Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Åkers Hembygdsförenings styrelse lämnar för verksamhetsåret 2006 följande verksamhetsberättelse. Årsmötet genomfördes den 29 mars 2006

Läs mer

Styrelsemöte 2015-09-14

Styrelsemöte 2015-09-14 Styrelsemöte 2015-09-14 Svalövs Brukshundklubb Närvarande: Ordf. Mats Jarl, v, ordf Björn Stenmark, sekr Christina Andersson, ledamöterna Lennart Fernebro, Linda Lundahl, Sofie Axelberg, Linn Joelsson

Läs mer

Spädbarnsfondens effektrapport 2014

Spädbarnsfondens effektrapport 2014 Spädbarnsfondens effektrapport 2014 Organisationens namn: Spädbarnsfonden Organisationsnummer: 802012-1193 Juridisk form: Ideell förening Vad vill Spädbarnsfonden som organisation uppnå? Varje år i Sverige

Läs mer

101 VG Nytt. V ä st 2 i. b a r i 2 8 fe. Årgång 45 Nr 3 2008 2009

101 VG Nytt. V ä st 2 i. b a r i 2 8 fe. Årgång 45 Nr 3 2008 2009 Lions 101 VG Nytt Årgång 45 Nr 3 2008 2009 f ru ua ri PR- 9 23 eb 00 V ä st 2 i b a r i 2 8 fe r I huve t på LarsO Lionvänner! Kunskap är livets moder Allmänhetens kunskap om vad Lions är och vad Lions

Läs mer

SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT SYDNEY, AUSTRALIEN 23-27 JUNI 2010

SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT SYDNEY, AUSTRALIEN 23-27 JUNI 2010 SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT SYDNEY, AUSTRALIEN 23-27 JUNI 2010 REVISIONSKOMMITTÉN 1. Granskade donationsprocessen i Mumbai, Indien. 2. Granskade revisionsplanering med Grant

Läs mer

PROTOKOLL. Zonmöte Siriuslokalen, Strandgatan 4, Halmstad

PROTOKOLL. Zonmöte Siriuslokalen, Strandgatan 4, Halmstad Zonmöte 2 2011-11-15 Siriuslokalen, Strandgatan 4, Halmstad Närvarande: Enligt bifogad närvarolista 1 Mötets öppnande Zo Kjell A Svensson öppnade verksamhetsårets första zonmöte och hälsade de närvarande

Läs mer

Barsebäck Golf & Country Club

Barsebäck Golf & Country Club Barsebäck Golf & Country Club Policy för verksamheten Antagen av Styrelsen 2013-12-22 Innehåll Inledning...3 Värdegrund...3 Visioner och mål...3 Medlemskap...3 Träning och tävling...4 Riktlinjer för ledare

Läs mer