Nytt 101VG. Distriktskonferensen Kungsbacka. Årgång 47 Nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nytt 101VG. Distriktskonferensen Kungsbacka. Årgång 47 Nr 1 2011 2012"

Transkript

1 Lions 101VG Nytt Årgång 47 Nr Distriktskonferensen Kungsbacka

2 DG har ordet Lionsvänner! Vi var Lions från hela världen som möttes på Convention i Seattle under några intensiva dagar i juli. Det fick oss deltagare att förstå hur oerhört stort Lions är. Oavsett nationalitet, religion, kultur och annat som vi ofta ser som skiljande faktorer har vi Lions gemensamma värderingar och mål när behov av hjälp dyker upp. Detta skapar en fantastisk känsla av gemenskap och resurser när det gäller insamling och distribution av hjälp. Hur långt når vi? På den frågan kan vi med gott samvete svara Hur långt som helst. Lions är fantastiskt med vår förmåga att nå behövande. Vi når människor i Peru, i Pakistan, i Haiti, i Kina, i Nya Zeeland, i USA, i Japan, i utsatta områden med många flyktingar på Afrikas Horn. Lions hjälp når alltid behövande oavsett var de finns och vilken typ av katastrof som drabbat dem. Når vi ända fram? Ja, det gör vi! Vi når ända fram. Våra egna Lions ser till att all den hjälp vi skickar når de behövande. På finns aktuella bilder som visar Lions som distribuerar hjälp till behövande på Afrikas Horn. Hur når vi ut? Hur vi når ut med hjälpen vet vi, för Lions hjälp når alltid ut och det är det viktigaste! Hur vi når ut med Lions image är svårare att besvara. Vi tycker att vi når ut. Men är det så, ja, många lokala tidningar skriver gärna om det Lions uträttar på hemmaplan. Men är det tillräckligt för Lions i nu- och framtid? I Seattle mötte vi vår internationelle president, Wing-Kun Tam, som har valt I Believe som sitt motto. I det ingår Jag tror på att framhäva vår image. Idag tar det vi kallar sociala medier över allt mer och nyligen framgick att Facebook är marknadens mest effektiva annonspelare. Exempelvis är 50+ den snabbast växande åldersgruppen på Facebook. Under tiden april 2009-maj 2010 fördubblades antalet användare i den gruppen. Många unga prenumererar inte längre på eller köper någon tidning. Unga söker nyheter och information på nätet. Då frågar jag mig, varför finns Lions mest i lokalpressen och är nästan helt frånvarande på nätet? Har det att göra med kulturen/åldersstrukturen inom Lions? Har det att göra med att vi känner oss trygga med det gamla vanliga och i närmiljön? Visst har många klubbar i 101VG hemsidor. 2 Bra hemsidor. Men de klubbar som saknar hemsida? Senaste tiden har vårt distrikt fått en ny egen hemsida, med två möjligheter. En del av sidan riktar sig till oss i Lions och en del riktar sig till allmänheten. Här kan alla klubbar i 101VG annonsera gratis om kommande och berätta om genomförda aktiviteter. Klart är att det personliga mötet är det mest effektiva. Men vi måste skapa en väg fram till det personliga mötet och här tror jag att de nya sociala medierna är Lions möjlighet. Vi i Lions måste anpassa oss och lära oss använda nya kommunikationsmöjligheter. Många andra hjälporganisationer finns på Facebook. Även vårt Lions MD101 finns på Facebook. Nu är det dags att Lions klubbar, zoner och distrikt också syns där människor som Lions vill möta finns. Det här var DG har ordet Vilka ord vill du framföra? Att få igång en debatt i vårt distrikt om hur vi når ut är värdefullt. Skicka gärna ett mail till och tala om vad du tycker. Hälsningar Ove Söderquist Distriktsguvernör 101VG

3 Verksamhetsplan Ökat samarbete Samarbete mellan klubbar och mellan zoner sker på många platser men i många fall kan det utökas. Zongränsen är en administrativ gräns. Inte en gräns för samarbete. Kommunikation Vi skall bli mer synliga. Ett ökat utnyttjande av PR101VG, som vi tidigare kallat PR i Väst, är nödvändigt. I år skall PR nå ut i hela 101VG. PR101VG står till klubbarnas förfogande. Alla klubbar i 101VG har varit med och betalat befintligt reklammaterial och bör då utnyttja möjligheten att kostnadsfritt låna skyltar, vepor och visningstält. Klubbar betalar bara frakten. En förbättrad kontakt med massmedia är nödvändig och innebär att Lions kan få reklam utan att det kostar stora pengar. Även på internet måste kommunikationen förbättras. Alltför många klubbar saknar fortfarande hemsidor och då allt mer information sprids via internet måste kunskapen om internet öka bland våra medlemmar. Om vi skall nå målgrupper som i ökat utsträckning söker information genom Internet, måste vi synas där. Medlemssituationen Viktigt under det kommande året är att stänga bakdörren och försök förhindra att vi tappar medlemmar. Om vi inte räknar med de medlemmar som avlidit eller försvunnit via transfer är det ca 130 medlemmar som lämnat 101VG under Lyckligtvis har nästan 80 personer valt att gå med i Lions i 101VG. Vad är det som lockat dem men inte hjälpt oss hålla kvar gamla medlemmar? Alla medlemmar i 101VG uppmanas tänka över detta. Under året måste den nedåtgående trenden inom medlemsantalet vändas. I 101VG har vi inte möjlighet att låta så många medlemmar lämna Lions. Om vi inte får en ökad nettotillväxt av medlemmar, kommer vi att få svårt att orka med det arbete som medlemskapet innebär och att finna medlemmar som kan ta förtroendeuppdrag. Dessutom innebär det en ökad ekonomisk belastning på de medlemmar som är kvar i Lions. Genom att öka andelen kvinnor och yngre bland medlemmarna i 101VG skapar vi förutsättningar för nytänkande. GLT, Global Leadership Team, och GMT, Global Membership Team Från centralt håll har det beslutats att vi skall införa GLT och GMT med förordnande på tre år. Det är en förändring som ger oss verktyg att skapa en positiv medlemsutveckling. Innehavaren av posten som GLT distriktskoordinator måste ha förmåga att identifiera, utöka och presentera ledarutvecklingsprogram som tillgodoser behoven i distriktet. Det gäller klubbarnas tjänstemän, men på sikt alla oss medlemmar i Lions. När vi kan mer om Lions inser vi vilken fantastisk medmänsklig insats vi gör globalt och det stärker oss även i det lokala arbetet i den egna klubben. I GLTs uppdrag ingår även att identifiera medlemmar som kan vara intresserade av att ta framtida uppdrag på distrikts- och på multipeldistriktsnivå. Innehavaren av posten som GMT 3 distriktskoordinator skall kunna identifiera, utveckla och presentera program om medlemstillväxt, som tillgodoser behoven i distriktet. Detta är en av de viktigaste uppgifterna i vår organisation. Fungerar inte den, dör vår organisation sakta men säkert. Hjälpprojekt En vision är att börja planera ett hjälpprojekt i vårt distrikt. Det finns gott om pengar i klubbarnas aktivitetskassor och vore det inte bättre att ge pengar till ett eget projekt än att skänka till andra hjälporganisationer? Vi behöver stärka vårt varumärke och profilera oss bättre. Lyckas vi med det kommer Lions att växa. Vi skall vara solidariska med de aktiviteter som redan finns och täcka de kostnader som vi åtagit oss att betala. Ungdomar Vi måste lyfta fram Lions-Quest och få skolorna att i ökad utsträckning använda sig av Lions-Quest. Här har alla ansvariga i distriktets klubbar en stor uppgift att fylla när det gäller att sprida information om Lions-Quest. Kunskapen om Lions program med internationellt ungdomsutbyte behöver både stärkas och spridas. Droger Det är en stor uppgift för Lions att bekämpa bruket av droger och vårt agerande när det gäller att stöda antidrogkampanjer är mycket viktigt och skall öka under året. Ove Söderquist Distriktsguvernör 101VG

4 Inget vapen är så kraftfullt som en vass penna. Det har nu gått ganska precis ett år sedan första numret av Lions Nytt publicerades i digital form. Övergången från papper till digital form har fått blandat mottagande vad jag förstått. Tidningen är trots allt densamma - bortsett från att du inte längre får den hem i brevlådan. Behövs det en distriktstidning? Ja, jag tror det. Den behövs för dig och mig. Ingen verksamhet kan överleva utan att vara synlig på den marknad i vilken man arbetar. Ingen verksamhet kan i längden drivas utan positiva energiflöden. Det är där Lions Nytt gör sin entré. Lions Nytt kan påverka genom att medlemmarna känner igen sig i reportage och artiklar som blir nära och välkända. Jag är övertygad om att det finns ett klart samband mellan nära och välkänt och en positiv syn på Lions verksamhet. I det utbud av föreningsliv, i det överflöd av aktiviteter som i dag erbjuds en Lionsmedlem kan Lions Nytt bryta igenom mediabruset. Lions kan identifieras som det Lions vi vill Lions skall framstå. Lions Nytt tillför kunskaper genom reportage av distriktets och klubbarnas görande och låtande, kunskaper som alla av oss så väl behöver i vårt möte med våra kunder Lions Nytt kan: Tala om vad vi arbetar med Tala om hur vi arbetar Vara nära läsaren med bild och text Förmedla händelser, platser, personer som läsaren känner igen Ge feedback på gjorda insatser Nå många med relativt liten insats Med Lions Nytt kan vi vinna slaget om marknaden. Tro nu inte att jag skriver dessa rader för att jag inte tror på de nya moderna medierna - snarare tvärtom. DG skriver i sin spalt i detta nummer om sociala medier och möjligheterna att nyttja dessa. De nya medierna har kommit för att stanna, vi skall lära oss använda dessa och utnyttja dess kraft. Den nya tekniken och moderna medier skall hjälpa oss att bli en mogen organisation i informationshantering. I alla sammanhang talas det om vikten av att få ut information. Behovet av snabb och lättillgänglig information finns i högsta grad i Lions värld. Information som av mottagaren bearbetas och sätts in i sin referensram tillför läsaren ny kunskap. Jag vill med dessa rader peka på vilken resurs distriktets tidning Lions Nytt egentligen utgör. Det är Du som medlem och läsare som formar tidningen och dess innehåll. Det är Du som genom Dina bidrag skapar kunskapsöverföring mellan medlemmar och inom organisationen. Din medverkan gör att det blir en medlemstidning i sin rätta bemärkelse och inte en facktidning. Många medlemmar kanske tror att deras bidrag är för litet och anspråkslöst för att platsa som ett inslag i tidningen. Inget är mer felaktigt - det är först när ditt alster möter marknaden som det avgörs. Å, då tror jag att de allra flesta Lionsmedlemmar kommer att läsa just ditt bidrag med glädje. Men rubriken då? Den gäller i högsta grad även de nya, digitala och sociala medierna. Budskapet formas även där av de som tror att de kan och vill förändra, förnya och påverka till det bättre. Redaktionella hälsningar Arne Sandström PRC LC Göteborg 4

5 Kvänums Lions på besök hos Hospice Gabriel Lidköping. På fotot från vänster Rolf Hällsås, Agneta Olsson och Anders Holmqvist. En ny Lions Campusklubb? Den 16 september 2011 deltog distrikt 101VG i studentmässan för nya studenter vid Högskolan i Borås. Syftet var att informera om Lions och samla intresserade studenter för att bilda en Lions Campusklubb i Borås. Sveriges första Campusklubb finns i Malmö och fyra medlemmar därifrån deltog i vår monter: Asif Kahn, Emeka Moneme, Martyam Ashtan och Zeynab Adabimohazab. Tack vare deras medverkan fick distriktets monter många besök och många studenter ville veta mer om Lions, se bilden.. Fler än 25 studenter tecknade sig för att delta i det uppföljningsmöte som äger rum den 27 september på studentkåren i Borås. 5 Kvänums Lions Club överlämnade vid besök på Hospice Gabriel i Lidköping en gåva på kr. Gåvan är till minne av Göran Andersson som varit aktiv medlem i klubben i 36 år. Hospice Gabriel i Lidköping är ett gästhem med nio vårdplatser för obotligt sjuka patienter i livets slutskede. Det drivs av Stiftelsen Gabriel utan vinstintresse och finansieras genom bidrag från kommuner och landsting samt gåvor från organisationer och enskilda. Vårdpersonalen består av sjuksköterskor och undersköterskor och det finns tillgång till läkare dygnet runt. I vårdteamet ingår även präst, kurator, arbetsterapeut och sjukgymnast etc. På dagtid finns även volontärer som bakar, stryker eller är lunchvärdar. Agneta Olsson, verksamhetschef på Hospice Gabriel, tog tacksamt emot gåvan och informerade om Hospice Gabriels verksamhet.

6 Lionsklubb jubilerar och delar ut stipendium. Mötesdagar AU Trollhättan Trollhättan Trollhättan Trollhättan Mötesdagar Distriktsråd Trollhättan Hotell Hehren (söndag) Vänersborg Distriktsmöte 2012 Distriktsmötet 2012 blir den 14 april i Kungsbacka Notera i din kalender Ava Bahari tar emot Lions Club Gathenhielms kulturstipendium på kronor av presidenten Claes I Helgesson och stipendekommitténs ordförande Tore Zachrisson. Nyligen firade Lions Club Göteborg Gathenhielm 55-årsjubileum, Göteborgs näst äldsta Lionsklubb. Vid jubileet delade klubben, liksom vid tidigare jubileer, ut ett ungdomskulturstipendium. Pristagare denna gång var Ava Bahari, som trots att hon ännu inte fyllt 15 år spelat fiol i 12 år. Sedan hösten 2005 studerar hon för professor Terje Moe Hansen vid Oslos musikhögskola - vid sidan om sin ordinarie skolgång. Redan vid 8 års ålder uppträdde hon för första gången som solist i Göteborgs konserthus. Nyligen deltog hon också i en tävling för unga musiker i Köpehamn och vann klassen för åriga musiker. Ava har framträtt i många länder, bl a i Österrike, London, Oslo och Köpenhamn. Lions önskar Ava lycka till i hennes fortsatta musikstudier. Vid jubileet mottog Rolf Öberg Lionsutmärkelsen Melvin Jones Fellowship och presidenten, Claes I Helgesson, Progressive Melvin Jones Fellowship för hans mer än 40-åriga gärning som Lion. Klubbens nestorer, Gösta Eggersten och Eskil Ruckman, mottog hedersmärket för 50-årigt medlemskap i klubben. Nr Presstopp Utgivning V V208 Distriktsmötestryck V221 Redaktionsruta: Ansvarig utgivare: DG: Ove Söderquist Redaktion: Jörgen Dahlquist, LC Herrljunga Storgatan 16, Herrljunga PRC: Arne Sandström, LC Tuve -Säve Tel: , Tomas Mannerås LC Göteborg/Gothia Tel , Ernst Riemer, LC Kinna-Skene Tel , E post. 6

7 Hemsidan 101 VG Vår eminente webmaster Göran Kjellebäck har lagt upp distriktets nya hemsida. Troligen känner du redan till detta och du har kanske redan besökt den. Den nya hemsidan har en öppen del för allmänheten och en del som kräver inloggning för oss Lionsmedlemmar. På den nya hemsidan får du möjlighet att välja det du vill gå in på och få mer information om. Där finns även distriktets tidning, LionsNytt, upplagd. Den finns i blädder- och läsform men även för utskrift. På bilden ovan ser du de länkar som för närvarande finns upplagda. Alla klubbar i distriktet kan maila information och bilder till Göran Kjellebäck som lägger upp dem på hemsidan. Eftersom sidan är publik, har alla klubbar här tillgång till kostnadsfri annonsering. Förhoppningen är att allmänheten som bor i vårt distrikt skall besöka hemsidan regelbundet för att få information om Lions. En länk leder till Medlemssida. För att läsa på den sidan måste du logga in. Användarnamnet och lösenordet är de sedvanliga. Besök den så får du se det som erbjuds oss medlemmar. När du är inne på lägg upp den som en favorit, så är det lättare att hitta tillbaka till den, nästa gång du är ute på nätet. 7

8 Budget Administrativa kassa verksamhetsåret 1/ / (Reviderad) Den budget som presenterades på distriktsmötet har DG Ove, VDG Per och undertecknad fått göra en revision av. Detta i första hand för att under föregående verksamhetsåret tappade vi många medlemmar, vilket påverkar medlemsavgifter som kommer in till distriktet Totalt antal medlemmar ,00 Varav familjemedlem 80 55,00 Intäkter Medlemsavgifter :- LCI/DG 32000:- Dollarkurs 6,80 LCI/VDG 3000:- LCI/IPDG 1000:- Övriga Intäkter 1500:- S:A Intäkter :- Kostnader DG :- VDG -8000:- 2:a VDG -1500:- IPDG -1200:- Övriga Kostnader DG -2000:- Övriga kostnader VDG -5000:- VDG utbildning -5000:- GMT & Leo :- Medlemsordförande GLT :- Utbildningsansvarig HRO -1000:- Hedersrådets ordförande PRC -5000:- PR-ansvarig IRC -1500:- Internationella Relationer YEC -3500:- Ungdomsansvarig/Läger LQ/NO -2000:- LionsQuest/Narkotikaansvarig Valnämnden -3000:- Val Distrikt & MD101 Högskoleklubbar :- Bidrag till bildande av klubb Resekostnader :- Rådsmedlemmar Rådsmöten mat/lokal :- Arrbidrag -7000:- Distriktsmöte Arrbidrag -6000:- Distriktskonferens RM bidrag 2:dre VDG -5000:- Conventionbidrag /DGelect/Partner :- Bidrag från LCI med 500USD. S:A Kostnader :- Bruttovinst 57400:- Uppvaktning klubbar -1000:- Serviceavtal SPCS -1700:- Datakostnader -500:- Telefon/Porto -5000:- Distriktstidningen :- Informationsmaterial :- Kontorsmaterial -3000:- Kongresslotteriet -1000:- Standar -500:- Övriga kostnader -1000:- S:A Övriga kostnader :- Bankkostnader -1000:- Finansiella intäkter & Kostnader 1000:- Avskrivningar -3700:- S:A Kostnader -3700:- Beräknad Resultat 10000:- Förslag att avsätta vinsten till de 5 klubbar som tar in flest nya medlemmar/medlemsökning under verksamhetsåret baserat på %. Beloppet maximeras till 20000,00 Utdelning sker på efterföljande distriktkonferens. Bidrag till Conventionresa skall ske mot kvitton 8

9 Inbetalt till Distrikskassan verksamhetsåret 1 Juli Juni 2011 Inkommande medel har delats upp på olika aktiviteter, dels på MD101 och dels på vårt distrikt MD-101 Rekommenderade Lions Katastrofberedskap :- Handikappfonden 63620:- NSR 2010/ :- Pengapåsen :- Orkester Norden 14230:- Leo verksamhet 15040: :- MD-101 Övriga Projekt Casa Minunata 5000:- Restaurangskolan. Oradea 5000:- Campaign SightFirst :- Katastrofer: Pakistan :- Japan 79000:- Haiti 26:- Nya Zeeland 10500: : :- 101-VG Rekommenderade LCIF 64445:- Vision for all 37880:- Internationellt Ungdomsläger :- PR i Väst 18500:- Efter förmåga Viken Rosendala 26750:- Flämslätt 32200: :- Övriga Projekt Barndiabetesfonden 9875:- Barncancerfonden 1500:- Lions Cancerfond Väst 40000: : :- Summa Totalt Kronor: :- 9

10 Information från Distriktskassören. 1/ / Björn Wahlenius tel Mobil e-post. Inbetalningar till olika Bankgiro. Faktureras till Lionsklubbar. Nationella medlemsavgifter, distriktets medlemsavgifter, Handboken 2011/2012 samt Stim/Sami 2012 Bankgiro Internationella medlemsavgiften betalas direkt mot faktura till LCI Bankgiro Inbetalas av Lionsklubben: Aktivitetsmedel till distriktet. Bankgiro MJL. Blanketter för beställning finns på Betalas direkt till LCI. Inköp av supplies. Beställes på MD kontoret och betalas mot faktura. telefon: 08/ ank 1 eller via mail: Sveriges Lions Hjälpfond. PG kontot är endast avsett för privatpersoner som önskar stödja Sveriges Lions. Rekommenderade insamlingsmål för verksamhetsåret 1 juli juni 2012 För detta verksamhetsår har följande rekommenderade insamlingsmål beslutats vid RM i Kalmar och vid vårt distriktsmöte i Skövde Projekt Belopp per Beslut Lions Katastrofberedskap 150:- medlem RM 2011 Pengapåsen 100:- medlem RM 2011 NSR :- medlem RM 2011 Leo verksamhet 20:- medlem RM 2011 Orkester Norden 10:- medlem RM 2011 Handikappfonden 20:- medlem RM 2011 Summa 330:- medlem RM 2011 LCIF 40:- medlem DM 2011 Internationellt Ungdomsläger 101VG 50:- medlem DM 2011 Vision for all 20:- medlem DM 2011 Summa 110:- medlem DM2011 Totalt kronor/medlem 440:- Efter förmåga: Lions Cancerfond Väst Flämslätt. Vinterläger för funktionshindrade Viken-Rosendala 10

11 Kommer Lions att vara moget för förändring, förnyelse? Ett av modeorden för dagen är FÖRÄNDRING, FÖRNYELSE, även inom Lions organisation. Vad denna förändring egentligen skulle innebära praktiskt för Lions del är det få som har kunnat beskriva annat än med breda penseldrag. Jag är väl medveten om att en förändring alltid börjar hos en själv. En förändring byggs alltid upp inifrån i en organisation. Att beordra en förändring eller förnyelse är föga framgångsrikt. Ingen organisation kan förvandlas utan en äkta vilja och förmåga att förändra sig. Jag tror att människor kan och vill förändra men oftast är det organisatoriska och administrativa hinder som sätter hinder i vägen. Jag vet också att vi inom Lions kan om vi vill. För att svaret på frågan utan tvekan skall bli JA krävs: Större förändringsbenägenhet i ledarskap Ökad dialog mellan ledning och medlemmar Flexiblare anpassning av organisationen Mindre klickbildning inom/på alla nivåer Applådera nytänkarna istället för att frysa ut dom Dra nytta av varumärket - och lev efter etiken Utnyttja organisationen bättre genom rätt man på rätt plats Skaffa en vision och lev efter den 11 Visionen Visionerna står ovanför tillfällets modevågor. Svaret på hur man utvecklar en Lions organisation, hur man uppnår motivation, förenings och arbetsglädje, ligger inte i tekniker och administrativa verktyg. Det handlar i stället om förnyelse och transformation genom att var och en: ändrar sitt synsätt fattar nya beslut tar större ansvar blir modigare antingen det gäller en enskild medlem, styrelse, kommitté eller hela verksamheten. Visioner är en djup och lång process som börjar med att man bestämmer sig att tillåta visioner och idéer och ta dessa på allvar. Ett annat problem med diskussionen till förändring/förnyelse är att den saknar ett övergripande perspektiv. En vision av Lions utveckling om vägval och inriktning. Den kan därför bli i princip hur omfattande som helst. Man tvingas i en sådan diskussion väga alla uppkomna frågor mot varandra. Något som obevekligt leder till att de strategiskt minst intressanta frågorna ofta blir de som diskuterats mest. När så småningom diskussionen dör ut, har de deltagande en känsla av att de verkliga viktiga frågorna aldrig kom upp till debatt. Man känner besvikelse, tomhet och frustration. Den efterföljande debatten man och man emellan rörde i stället vem som sa vad, hur det sades och varför vederbörande sa just just då eller varför han/hon inte aktivt deltagit i debatten. Det är viktigt att man närmar sig frågorna för en förändringsprocess med en stor portion av uppriktighet. Den helhet som skall beaktas består just av hotet att medlemmarna tappar sugen, lämnar klubben, inte tycker det är roligt, lågt deltagande på klubbmöte, minskad motivation för insatser, känsla av att inte betyda någonting, överkörda av NN. vi har gått i stå Det finns oro inför lokala förändringar, tillväxt, föryngring, skall vi växa geografiskt? Hur ser vår stadsdel ut om X antal år? Är nuvarande klubbnamn bra eller skall vi byta till något annat som passar bättre? För att nu nämna ett antal delfrågor, som tillsammans eller var för sig kan utgöra skälen till en förändring. Denna beskrivning är ingen nidbild. Den är resultatet av en kylig, mycket saklig analys. Lions kan inte bedriva en verksamhet utan att utgå från det faktum som sker runtomkring. Vi måste därför ta till oss förändring/förnyelse. En förfärligt tarvlig beskrivning tycker de flesta - men är den det? Lionshälsning Arne Sandström PRC LC Göteborg

12 Kulturkalaset 2011 Kalas är fest på kalas har man roligt Å, det hade vi. För första gången deltog Lions på Kulturkalaset i Göteborg Kulturkalaset är en fortsättning på det som tidigare hette Göteborgskalaset. Kulturkalaset i sin nya form är ett 3 kilometer långt festområde i Göteborg från Götaplatsen ned till Packhuskajen. Kulturkalaset pågick under 6 dagar. (16-21augusti). Kulturkalaset inrymde 30 st olika festområden alla med sitt speciella tema. Det man söker av kulturinslag finner man på kulturkalaset. Kulturkalaset är en fest för alla, för alla smakriktningar, för alla åldrar. Nästan 1 miljon besök gjordes på Kulturkalaset föregående år. Lions deltagande var en distriktsaktivitet. Vi hade tilldelats en plats på Packhuskajen. På Packhuskajen spelade dansbanden, där fanns öltälten, där kunde man köpa mat både från lokala och exotiska krögare. Med den miljön som inramning präglades vårt deltagande. Vi var c:a 100 Lions som medverkade fördelade på olika kvällar. Varje kväll var uppdelad i två pass och Utöver Lions Räddningstält och olika informationsbärare om vad Lions är och vad Lions gör hade vi 4 stationer där besökare kunde tävla och vinna olika priser. En vinst var ex. En kul tur detta skall läsas med Göteborgsanda och därmed bli roligt. Verkligheten var en åktur för två personer i det nya Pariserhjulet utanför Operan. Ett annat vinst var inträde och visning för två personer av Ostindienfararen. Två deltagare per kväll kunde även vinna första årets medlemsavgift i valfri Lionsklubb inom 101 VG. Vi skramlade inte bössa. Vi var där för att synas inte för att tigga. Däremot kunde besökare skänka pengar till insamling för behövande på Afrikas Horn. Alla vinstberättigande aktiviteter kostade 1 kr/st. eller mer. De som tävlade i Lionskunskap fick lämna in svaret tillsammans med sitt namn. Detta medförde att vi fick in 12 namn på 50 st presumtiva medlemmar som nu klubbarna får bearbeta vidare. Aktiviteterna tillsammans med insamling Afrikas Horn inbringade 4000 kr. Vi samlade även in 2 fulla klappboxar med begagnade glasögon. Lions årliga stipendieutdelning, skedde på Kungstorgets stora scen. Stipendiesumman var i år 13 miljoner som delades ut till förtjänta forskare inom bl.a. Astma- Allergi, Cancerforskning m.fl.. Tyvärr regnade det ihärdigt under hela ceremonin, vilket bidrog att externa besökare och även Lionsvännerna var få. Lokalradion gjorde ett 20 minuter långt inslag på bästa sändningstid under veckan om Lions och Kulturkalaset. Länken har varit utlagd SR och på Lions MD:s hemsida. Så många glada och positiva Lions som deltog på Packhuskajen har jag inte sett någon gång tidigare i något PR - sammanhang. Utöver den PR-mässiga insatsen gladdes de medverkande att få träffas i en otvungen och ny miljö för tankeutbyte. Till sist ett stort tack till alla som så framgångsrikt deltog i utvecklingsarbetet och vid genomförandet. Jag tror att vår insats satte sina spår på Kulturkalaset. Text & bild Arne Sandström PRC Projektledare

13 Lions Cancerfond Väst delar ut Stipendier. Claes Helgesson LCV, Forskaren Miaos Jonasson Vid Distriktskonferensen i Kungsbacka (17/8 2011) delade LCV:s President Lars Ersmarker ut det första stipendiet i fondens historia. Under det första verksamhetsåret ( 14mån.) inflöt 1,3 miljoner från Lionsklubbar tillsammans med bidrag från allmänheten. Av dessa är 845 tkr. fördelade på 8 godkända ansökningar. Stipendiaten och forskaren Miao Jonasson var personligen närvarande i Kungsbacka och mottog en check på Hennes forskning har varit inriktad på studier om påverkan för risken av cancer vid diabetes och diabetesmedicinering. Hon berättade att i Sverige finns utmärkt statistiskt material som underlättar forskningen. Resultatet av henne forskning visade på en relation mellan diabetes och bröstcancer hos kvinnor. Motsvarande studier på män med prostatacancer visade inget sådant samband. Vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset har 5 forskare erhållit forskningsbidrag. Stipendiaten var mycket glad för prissumman och att pengarna gjorde det möjligt för henna att arbeta vidare med cancerforskningen. Text och foto Arne Sandström LC Gbg 13

14 LOJALITET vad är det eller rättare sagt vad borde det vara? Saker och ting förändras, vilket är en helt naturlig utveckling ibland till det bättre och ibland till det sämre. Klubbar hävdar ofta vi är suveräna, d v s man beslutar själva över sin verksamhet och över fördelningen av sina insamlade medel. Visst är det så men hur blir det då med lojaliteten. Vi är medlemmar i en av världens största serviceorganisationer, vilket borde förpliktiga till just lojalitet. Vi talar om att vi måste samarbeta. Självklart skall vi och måste vi samarbeta/samverka och det är en av lionrörelsens grundidéer! Varför har vi annars en zonorganisation, en distriktsorganisation, en MDorganisation och en av världens största internationella organisationer. Allt för att vi skall kunna samarbeta på alla nivåer! Grunden för samarbete utgår ifrån att man respekterar varandra dels som individer men också utifrån den funktion man har tilldelats i organisationen. Den lägsta nivån för Human Relations måste var att: läsa brev och mail och besvara dessa, ringa tillbaka om man inte har varit på plats, återkomma med besked på en ställd fråga eller uppgift. Vi måste bli bättre på detta om vi skall kunna samarbeta lokalt, nationellt och internationellt. Inom bl.a. dessa områden ryms både samarbete, tillsammans och att visa vår lojalitet: I gemensamma världsomspännande insatser genom LCIF. Vid katastrofer, typ Tsunamin, Kina, Haiti och Japan, Afrikas Horn, m fl. Tillsammans över hela världen. Världsomspännande insamlingar, typ Campaigne Sight First även detta under LCIF s paraply. Ett fantastiskt synvårdsprogram. Tillsammans över hela världen. Vårt deltagande i Världens Barn. Riksaktivitet Tillsammans - Nationellt. Aktiviteter för Röda Fjädern som kommer igen med jämna mellanrum, där insatserna kräver att alla våra klubbar behöver delta. Riksaktivitet Tillsammans - Nationellt. Vår nationella Katastrofberedskap när det händer, om det händer. Senaste exemplet är primär hjälp till Afrikas Horn med 1 miljon -. Riksaktivitet - Tillsammans - Nationellt. Insatser där Distrikt är lagom storlek i en specifik aktivitet. Distriktsaktivitet - Tillsammans i Distriktet. Ibland kan en Zon vara rätt storlek för en insats. Zonaktivitet - Tillsammans i Zonen. Det är dock klubben som hela tiden är grunden/fundamentet. Men trots allt positivt på det lokala planet måste vi följa Lions SYFTEN och UPPGIFT lojalt! LCIF s devis är passande: Lokal service Global påverkan. Låt oss göra Lionsarbetet TILLSAMMANS och med LOJALITET med den organisation som vi tillhör och som vi lovat följa beträffande Etik, Syften och Uppgift. Texten delvis hämtat från ett inlägg av Jan-Åke Åkerlund. Han har tillfrågats och godkänt. Bearbetats av. Arne Sandström LC Göteborg PRC 14

15 Distriktskonferensen 2011 Upptakten för Lions verksamhetsår skedde vid Distriktskonferensen i Kungsbacka lördagen 27 augusti. Förändring, Förnyelse. Genomgående tema för konferensen var Förändring,Förnyelse. Ett 80-tal medlemmar hade hörsammat inbjudan och infunnit sig, trots ett miserabelt väder med regn, åska och blåst. DG öppnade konferensen med ett välkomnande och hoppades att det kommande verksamhetsåret skulle bli framgångsrikt. DG berättade om sitt besök på Convention i Seattle. Du återfinner stora delar av DG:s inledningen på sida 2 under rubriken DG har ordet. Till konferensen hade man inbjudit Per Bergerling LC Svansjö, professionell krishanterare som gav goda råd i arbetet med förändring. Sammanfattningen av hans budskap: Tänk i nya banor. Vill du påverka andra med ditt budskap är devisen: Mottagarna skall kunna förstå, kunna medverka och kunna påverka resultatet. Om inte, uppstår misstänksamhet, deltagande utan medverkan, ineffektivitet, oro, rädsla, och ryktesspridning. Björn Wahlenius redovisade den reviderade budgeten för kommande år. Revidering har framtvingats som följd av minskat antal medlemmar. Budgeten kan du se i sin helhet på sidorna Den finns även tillgänglig på hemsidan. Göran Kjellebäck berättade och visade upp den nya hemsidan. Distriktet har nu fått en öppen hemsida. Detta underlättar för läsarna att enkelt komma åt det man söker. Gå in på : På sidan 7 finns mer information. Har din klubb en egen hemsida, meddela detta till Göran Kjellebäck så lägger han in en länk till den. LCIF vårt flaggskepp belystes av Larsolof Wallinder. Distriktet har en nyproducerad Rollup som du kan låna till t.ex. Marknader eller andra aktiviteter för att presentera LCIF. Kontakta PRC Arne Sandström. Telefon, mail finner du i handboken. Världens Barn En fyllig presentation av kommande insamling för Världens Barn gjordes. På skilda orter har eller kommer lokal information att genomföras. Kampanjen kommer att pågå 1/9 30/11. Vecka 40: lördag bössinsamlingsverksamhet, söndag Radio/TV-reportage. Vecka 41: fredag stor TV-gala, lördag största bössdagen, söndag stor TV-redovisning. PR PRC Arne Sandström redovisade sina tankegångar för att kunna förnya PR-verksamheten. Genom att föra ut mer av PR arbetet till de lokala klubbar kommer vi närmare kunden och det personliga mötet. Distriktet skall även fortsättningsvis bistå klubbarna med material och konsulthjälp. PR är inte enbart ett arbete för PR-ansvarig i klubb/ distrikt - det är ett ansvar som alla har. PRC avser att kunna göra besök på kommande Zon-möten och där finna bästa form för en decentraliserad PR-verksamhet. DG redovisade kommande verksamhetsplan. Planen kan du läsa på sidan 3 i detta nummer Konferensen avslutades genom att Ola Nordström tackade DG för en väl genomförd konferens. Text& Foto Arne Sandström LC Göteborg 15

16 A short Course in Human Relations The SIX Most Important words: I ADMIT I MADE A MISTAKE The FIVE most important words: YOU DID A GOOD JOB The FOUR most important words: WHAT IS YOUR OPINION? The THREE most important words: IF YOU PLEASE The TWO most important words: THANK YOU The ONE most important word: WE The LEAST important word: I Följande goda och välmenande ord kom i min hand vid ett besök hos en Lionsmedlem. Jag tror art vi alla har något att lära. Arne Sandström PRC LC Göteborg 16

Nytt 101 VG. LionsNytt blir Nättidning. Årgång 46 Nr 1 2010 2011

Nytt 101 VG. LionsNytt blir Nättidning. Årgång 46 Nr 1 2010 2011 Lions 101 VG Nytt Årgång 46 Nr 1 2010 2011 LionsNytt blir Nättidning I huve t på OlaN Hej Lionvänner Nu är vi inne i den första höstmånaden vilket borde innebära att sommaren är slut för denna gång. Låt

Läs mer

101 VG Nytt. Årgång 45 Nr 1 2008 2009

101 VG Nytt. Årgång 45 Nr 1 2008 2009 Lions 101 VG Nytt Årgång 45 Nr 1 2008 2009 I huve t på LarsO Lionvänner! Mirakel genom service är IP Al Brandels tema för detta Lionår! Varje dag åstadkommer medlemmarna i Lions runt om i världen större

Läs mer

101 VG Nytt. V ä st 2 i. b a r i 2 8 fe. Årgång 45 Nr 3 2008 2009

101 VG Nytt. V ä st 2 i. b a r i 2 8 fe. Årgång 45 Nr 3 2008 2009 Lions 101 VG Nytt Årgång 45 Nr 3 2008 2009 f ru ua ri PR- 9 23 eb 00 V ä st 2 i b a r i 2 8 fe r I huve t på LarsO Lionvänner! Kunskap är livets moder Allmänhetens kunskap om vad Lions är och vad Lions

Läs mer

LC Tidaholm 50-årsfirade

LC Tidaholm 50-årsfirade Årgång 44 Nr 3 2007-2008 LIONS UPPGIFT: Att skapa och upprätthålla en anda av samförstånd mellan jordens folk gällande humanitära behov, genom frivilliginsatser med lokalt engagemang och internationell

Läs mer

HörOrkesterNord e n. LIONS UPPGIFT: Att skapa och upprätthålla

HörOrkesterNord e n. LIONS UPPGIFT: Att skapa och upprätthålla Årgång 43 Nr 3 2006-2007 LIONS UPPGIFT: Att skapa och upprätthålla en anda av samförstånd mellan jordens folk gällande humanitära behov, genom frivilliginsatser med lokalt engagemang och internationell

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Klubbtjänstemäns. teamhandbok LA-15.SW

Klubbtjänstemäns. teamhandbok LA-15.SW Klubbtjänstemäns teamhandbok LA-15.SW Lions Clubs International Syften Att organisera, chartra och ha tillsyn över serviceklubbar under namnet Lions Clubs. Att samordna lionklubbarnas aktiviteter och standardisera

Läs mer

insamling nu Biståndsjätte siktar på Sverige Den svenska marknaden är strategiskt viktig

insamling nu Biståndsjätte siktar på Sverige Den svenska marknaden är strategiskt viktig FRII är en politiskt och religiöst obunden sammanslutning av 77 frivilligorganisationer inom humanitet, kultur och miljövård. Tillsammans har vi cirka fyra miljoner sympatisörer. FRII verkar för etisk

Läs mer

HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 3 2010

HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 3 2010 HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 3 2010 Skolan kan få stöd för att bättre kunna hjälpa barn med förvärvad hjärnskada 1 2 Ur innehållet 6 Förbundsstämma 2010: Ny ordförande

Läs mer

NR 1, 2008-2009, SEPTEMBER 2008. Ungdomsläger - konkretiserar ett av Lions syften. 2008-2009 International President Al Brandel and Dr.

NR 1, 2008-2009, SEPTEMBER 2008. Ungdomsläger - konkretiserar ett av Lions syften. 2008-2009 International President Al Brandel and Dr. NR 1, 2008-2009, SEPTEMBER 2008 2008-2009 International President Al Brandel and Dr. Maureen Murphy Ungdomsläger - konkretiserar ett av Lions syften LEDARE Albert F.Brandel President The International

Läs mer

Unga Folkbildare Om Framtiden

Unga Folkbildare Om Framtiden Unga Folkbildare Om Framtiden En intervjuskrift om folkbildningens idé och framtid Unga Folkbildare Om Framtiden En intervjuskrift om folkbildningens idé och framtid Innehåll Förord 4 Redaktören har ordet

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Innehåll. Operation Smile Sveriges organisation Styrelsens arbete 14 Personal 14

Innehåll. Operation Smile Sveriges organisation Styrelsens arbete 14 Personal 14 ÅRSRAPPORT 2011 Innehåll Verksamhetsberättelse Operation Smile 3 Etableringen i Sverige 3 Programarbete 6-7 Uppdraget i Addis Abeba 8 Uppdraget i Jimma 9 Uppdraget i Lima 10 En medicinsk volontär berättar

Läs mer

Nr 3 2010 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. TEMA: Ledarskap Fullmäktigemötet Ordförandekonferensen

Nr 3 2010 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. TEMA: Ledarskap Fullmäktigemötet Ordförandekonferensen Distriktsläkaren Nr 3 2010 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF TEMA: Ledarskap Fullmäktigemötet Ordförandekonferensen Ledare Läkaren är ledaren Svenska Distriktsläkarföreningen (DLF) Styrelse: Ove Andersson

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer

insamling nu Förändring och förståelse i centrum på InsamlingsForum 2010 SIDORNA 6-9

insamling nu Förändring och förståelse i centrum på InsamlingsForum 2010 SIDORNA 6-9 FRII är en politiskt och religiöst obunden sammanslutning av 110 frivilligorganisationer inom humanitet, kultur och miljövård. Tillsammans har vi cirka fyra miljoner sympatisörer. FRII verkar för etisk

Läs mer

Brev. Senaste nytt SFI chockhöjer avgifterna för landets 90-konton. Biståndsknappen. nr 3/04. Premiär för insamlingsgala i TV 3

Brev. Senaste nytt SFI chockhöjer avgifterna för landets 90-konton. Biståndsknappen. nr 3/04. Premiär för insamlingsgala i TV 3 Brev nr 3/04 FRII är en politiskt och religiöst obunden sammanslutning av 77 frivilligorganisationer inom humanitet, kultur och miljövård. Tillsammans har vi ca fyra miljoner sympatisörer. FRII verkar

Läs mer

insamling nu Större effekt på agendan Stark insats gör EFS till Årets Insamlare SID 10 InsamlingsForum 2011 Snabb start för att kunna sprida leenden

insamling nu Större effekt på agendan Stark insats gör EFS till Årets Insamlare SID 10 InsamlingsForum 2011 Snabb start för att kunna sprida leenden FRII är en politiskt och religiöst obunden sammanslutning av 125 frivilligorganisationer inom humanitet, kultur och miljövård. Tillsammans har vi drygt fyra miljoner sympatisörer. FRII verkar för etisk

Läs mer

Kabinettets rapport... sid 11 Lekmannaledarens rapport... sid 16 Kyrkostyrelsens verksamhetsberättelse... sid 17

Kabinettets rapport... sid 11 Lekmannaledarens rapport... sid 16 Kyrkostyrelsens verksamhetsberättelse... sid 17 1 Innehåll Axplock ur konferensprogram... sid 2 Dagordning Plenum... sid 3 Förhandlingsordning... sid 5 Dagordning 1. Konferensutskott för församling och ekumenik... sid 7 Dagordning 2. Konferensutskott

Läs mer

HKH Kronprinsessan Victoria tog emot Lions gåva till Barndiabetesfonden på fondens 20 års jubileum

HKH Kronprinsessan Victoria tog emot Lions gåva till Barndiabetesfonden på fondens 20 års jubileum LION Lions Clubs International, Sverige Nr 3. dec. 2009 www.lions.se HKH Kronprinsessan Victoria tog emot Lions gåva till Barndiabetesfonden på fondens 20 års jubileum LEDARE Thomas Edison, som uppfann

Läs mer

insamling nu Face-to-face i praktiken Många givare berättar om sina liv och upplevelser

insamling nu Face-to-face i praktiken Många givare berättar om sina liv och upplevelser FRII är en politiskt och religiöst obunden sammanslutning av 77 frivilligorganisationer inom humanitet, kultur och miljövård. Tillsammans har vi cirka fyra miljoner sympatisörer. FRII verkar för etisk

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 4 Kunder som förverkligar visioner?

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 4 Kunder som förverkligar visioner? JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 4 Kunder som förverkligar visioner? Av: Jesper Lindén I den här delen kommer du att få lära känna den viktigaste personen i hela din

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar,

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar, Nyhetsbrev maj 2015 Bästa Brismedlemmar, Först och främst tack för att just du är medlem. Via ditt medlemskap har vi möjlighet att hänga med i barnens behov och utveckla verksamheten. Fler får en större

Läs mer

Lions Clubs International, Sverige Nr 3. dec. 2010 www.lions.se. Lions hjälper handikappade i Tanzania.

Lions Clubs International, Sverige Nr 3. dec. 2010 www.lions.se. Lions hjälper handikappade i Tanzania. LION Lions Clubs International, Sverige Nr 3. dec. 2010 www.lions.se Lions hjälper handikappade i Tanzania. Vi sprider ljus LEDARE Bästa Lionsvänner Lions internationelle president Sid. L Scruggs med hustru

Läs mer

Innehåll. Erikshjälpen är vi tillsammans. Erikshjälpen idag. Ordförande har ordet...3

Innehåll. Erikshjälpen är vi tillsammans. Erikshjälpen idag. Ordförande har ordet...3 Årsberättelse 2011 Innehåll Ordförande har ordet...3 Årsredovisning 2011... 30 ordförande har ordet: Generalsekreteraren...5 Internationella insatser... 6 Utbildning...8 Försörjning...12 Erikshjälpens

Läs mer

et september 2010 Rödakorsbl Välkomna! Innehåll Öppet hus med dialogtorg Frågor ska stäuas och kontakter skapas

et september 2010 Rödakorsbl Välkomna! Innehåll Öppet hus med dialogtorg Frågor ska stäuas och kontakter skapas Rödakorsbl Material från Röda Korsets föreningsnät Rednet Öppet hus med dialogtorg Frågor ska stäuas och kontakter skapas Fyra eftermiddagarlkvällar i november bjuder regionchefen Gisela Flood in alla

Läs mer

Auktion gav över en miljon

Auktion gav över en miljon NR 4 2013 ÅRG. 20 Medlemstidning från Barndiabetesfonden och Barndiabetesfondens Riksförening St cket Barndiabetesfonden Beskyddare: HKH Kronprinsessan Victoria Auktion gav över en miljon se sid 12 13

Läs mer