Mathias Norqvist - Umeå universitet SPELAR DET NÅGON ROLL VILKA UPPGIFTER ELEVERNA TRÄNAR MED?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mathias Norqvist - Umeå universitet SPELAR DET NÅGON ROLL VILKA UPPGIFTER ELEVERNA TRÄNAR MED?"

Transkript

1 Mathias Norqvist - Umeå universitet SPELAR DET NÅGON ROLL VILKA UPPGIFTER ELEVERNA TRÄNAR MED? 1

2 En situation från ett klassrum E: Blir x 3 x 5 = 2x 15? L: Nej, x 3 x 5 blir x 8. E: Jaha, då förstår jag! Varför funderade inte eleven själv utifrån principerna? x 3 x 5 = x x x x x x x x = x 8 2

3 Exempel ur en lärobok - Gymnasiet 3

4 Exempel ur en lärobok - Åk 5 4

5 Uppgifter som tillåter eftertanke och principer - åk5 5

6 Uppgifter som tillåter eftertanke och principer - åk5 5

7 Uppgifter som tillåter eftertanke och principer - Gy1 I en rektangel är sidorna 6 cm och 8 cm långa. Den kortare sidan förlängs med 25% och den långa förkortas med 30%. a) Hur långa blir de nya sidorna? b) Hur stor area får den nya rektangeln? c) Hur många procents skillnad är det mellan den gamla och den nya rektangelns area? 6

8 Uppgifter som tillåter eftertanke och principer - Gy1 I en rektangel är sidorna 6 cm och 8 cm långa. Den kortare sidan förlängs med 25% och den långa förkortas med 30%. a) Hur långa blir de nya sidorna? b) Hur stor area får den nya rektangeln? c) Hur många procents skillnad är det mellan den gamla och den nya rektangelns area? 6

9 Uppgifter som tillåter eftertanke och principer - Gy1 I en rektangel är förlängs sidorna den a 6 och cm ena och b sidan långa. 8 cm med Den långa. 25% kortare Den och den kortare sidan andra sidan förlängs förkortas förlängs med med med 25% 30%. 25% och den och långa den förkortas långa Hur många förkortas med procents 30%. med 30%. skillnad är det mellan den Hur a) gamla Hur många och långa den procents blir nya de rektangelns nya skillnad sidorna? är area? det mellan den gamla b) Hur och stor den area nya får rektangelns den nya rektangeln? area? c) Hur många procents skillnad är det mellan den gamla och den nya rektangelns area? 6

10 Huvudprojektet Learning mathematics by creative and imitative reasoning (LICR) Matematikdidaktik Neurovetenskap Kognitiv psykologi 7

11 Huvudprojektet Learning mathematics by creative and imitative reasoning (LICR) Matematikdidaktik Neurovetenskap Ögonrörelser IKT 7

12 Start Tid Kognitivt test Inom 2 veckor från kog.test Träning CMR Träning AR 6-8 dagar efter träning Dator Test fmri 8

13 AR-uppgift 9

14 CMR-uppgift 1 10

15 CMR-uppgift 2 11

16 Sista CMR-uppgiften 12

17 Testet Tre uppgifter per träningsset (formel) 1. Fråga efter formeln - 30 sekunder 2. Fråga efter ett numeriskt svar - 30 s 3. Samma numeriska fråga - 5 minuter 13

18 Förväntade resultat AR-gruppen antogs prestera mycket bättre under träningen. CMR-gruppen antogs prestera aningen bättre på testet. Högt kognitivt index extra viktigt i CMRträning. (Enligt gängse uppfattning) 14

19 Resultat 15

20 Resultat 16

21 Resultat 17

22 fmri-kamera (functional magnetic resonance imaging) 18

23 Hjärnavbildning 19

24 Områden där AR-elever har högre aktivitet än CMR-elever. (p<0.005) 20

25 Några slutsatser CMR-gruppen presterade bättre än ARgruppen. CMR är mest fördelaktigt för elever med lägre kognitiva förutsättningar. Vid AR-träning är kognitiva förutsättningar det viktigaste för testresultatet. Vid CMRträning är en lyckad träning det viktigaste! AR gav ökad hjärnaktivering vid test. 21

26 Implikationer för undervisning Svagare elever kan arbeta med kreativa resonemang och drar mer nytta av detta än starka elever. Vid CMR-träning kan läraren påverka hur träningen lyckas genom att knuffa i rätt riktning = bättre testresultat. De kognitiva förutsättningarna som är viktiga vid AR-träning är svårare att påverka för läraren. Kreativa resonemang kräver inga stora, komplicerade och tidskrävande projekt. 22

27 Projektets framtid Arbete med ögonrörelsestudier. Arbete med IKT-studier. Observationsstudie i hur befintliga möjligheter till CMR nyttjas i klassrummet. Planering inför klassrumsexperiment. Planering inför nya fmri-studier. Planering inför en tänka högt -studie som fokuserar lärandeprocessen i de olika resonemangstyperna. 24

28 Mathias Norqvist Institutionen för matematik och matematisk statistik Umeå Forskningscentrum för Matematikdidaktik (UFM) Umeå Universitet Tack för er uppmärksamhet! 25