Projekt TK 88 Vindkraftsstandardisering presentation av IEC

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projekt TK 88 Vindkraftsstandardisering presentation av IEC 61400-25"

Transkript

1 Projekt TK 88 Vindkraftsstandardisering presentation av IEC Anders Johnsson, Vattenfall Research and Development AB

2 Agenda Kl Vikten av standardiseringsarbete Översikt över vad TC 88 och TK 88 gör Rapport från arbetet i arbetsgrupper där Sverige deltar Kl Introduktion till standarderna inom serien Hur standarden ger tillgång till data för effektivt drift och underhåll. Användningsområden och nytta för kunder och leverantörer IEC som del av IEC s verktygslåda för infornationsutbyte. Kl LUNCH Kl Fortsatt information om Beskrivning av hur Vattenfall utnyttjar denna standard för att bygga upp ett gemensamt data center. Exempel på implementationer och produkter. Vilket stöd kan användargruppen ge? Fortsatt standardisering och utveckling av verktyg för etablering av datakommunkation. Avslutande frågestund och diskussion 2

3 Introduktion till standarderna inom IEC serien Hur standarden ger tillgång till data för effektivt drift och underhåll. Användningsområden och nytta för kunder och leverantörer IEC som del av IEC s verktygslåda för informationsutbyte.

4 Bakgrund och översikt av trender Trender Kraftföretagen har ökat sin ägande från 30 % till 40 % av andelen installerad effekt (2006). Kraftföretag använder sin kunskap om drift och underhåll från andra områden. Leverantörerna känner sina produkters styrkor och svagheter. En kombination av leverantörens tekniska kunskap och kundernas kunskap om processer och metoder för drift och underhåll vore fördelaktig för alla parter. Grundförutsättning för effektivt drift och underhåll Åtkomst till processdata och historiska data från vindkraftverken. 4

5 Med publiceringen av standarderna i IEC serien finns det nu en komplett lösning på problemet att enkelt komma åt relevanta data för drift & underhåll. 5

6 Fakta om IEC WROT Rotor WTRM WGEN Transmission Generator WCNV Converter WNAC WYAW Nacelle Yaw system WTUR Tower WTOW WTRF WREP Trans former WT WSLG controller WALM WALG Omfattar all kommunikation mellan komponenter i en vindkraftstation såsom vindturbiner och aktörer såsom SCADA-system och driftcentraler. Stödjer valfritt driftsätt, dvs. både enskilda vindturbiner och samkörning av vindturbiner i en vindkraftstation. WT Circuit Breaker MMXU M XCBR MMXU M XCBR Utility Circuit Breaker Utility grid Meterological mast WMET WAPC WRPC LLNO WPP controller LPHD Tillämpningsområdet omfattar alla komponenter som krävs för att köra en vindkraftstation, inklusive meteorologisystem, internt elsystem och övervakningssystem. 6

7 Fakta om IEC , forts IEC definierar hur man modellerar informationen i en vindkraftstation, utbyter data, använder särskilda kommunikationsprotokoll, verifierar att en implementering är korrekt gjord. Den vindkraftspecifika information som beskrivs i IEC är baserad på de allmänna datatyper som specificeras i IEC 61850, en standard för kommunikation inom transformatorstationer Standarden ställer inga särskild krav på hur och var kommunikationsgränssnitt ska implementeras och tillåter därmed valfri topologi. 7

8 Standard serie IEC IEC är uppdelad i flera delar. Delarna 1, 2, 3 och 5 publicerades Med publiceringen av IEC i augusti 2008 är den första uppsättningen av fem standarder på plats. Arbete pågår med IEC vilket beskriver informationsutbyte för system för tillståndskontroll. 8

9 Standard serie IEC Titel: WIND TURBINES Communications for Monitoring and Control of Wind Power Plants IEC Overall description of principles and models IEC Information Models IEC Information Exchange Models IEC Mapping to communication profiles IEC Conformance testing IEC Logical node classes and data classes for condition monitoring Wednesday, 21 April

10 Standard serie IEC Delarna är till viss del oberoende av varandra då kommunikationslösningen är indelad i tre nivåer: Översta nivån är en beskrivning av vindkraftspecifik information, hur den ska struktureras och namnges. Nivå två beskriver principer för hur information ska överföras mellan till exempel en vindturbin och ett övervakningssystem. Den understa nivån specificerar fem alternativa kommunikationsprofiler, dvs den uppsättning kommunikationsprotokoll som ska användas. 10

11 IEC Översikt Information Model IEC Information Exchange Model IEC Mapping to protocol stacks IEC Mapping 1 Mapping 2 Mapping 3... Mapping N Application Presentation Session Transport Communication profile 1 Communication profile 2 TCP Communication profile 3 Communication profile N Network Data Link Physical Ethernet,... IP Physical other out of scope out of scope 11

12 IEC Introduktion - topologi S C S C S S S S S SCADA or other central system very comprehensive information model / exchange; Client/Server more comprehensive information model / exchange Simple information model / exchange Aggregator (Data concentrator) S C S C S C S S S S S S IEC non IEC

13 IEC Informationsmodeller Data för vindkraftkomponenter Real WPP --Wind turbine --Wind generator --Nacelle --Rotor --Converter --Yaw Informationsmodell 13

14 IEC Informationsmodeller Informationsmodell Generator: Measurands Generator speed speed Generator active active power power Generator reactive power power Temperature measurements Current measurements Voltage measurements Real Generator Generator: Status information Operation mode mode (Run, (Run, ) ) Generator cooling system 14

15 IEC Informationsmodell Table 2 Wind power plant specific logical nodes LN classes Description WTUR Wind turbine general information WMET Wind power plant meteorological information WAPC Wind power plant active power control information WRPC Wind power plant reactive power control information M/O M O O O Table 3 Wind turbine specific logical nodes LN classes Description WROT Wind turbine rotor information WTRM Wind turbine transmission information WGEN Wind turbine generator information WCNV Wind turbine converter information WTRF Wind turbine transformer information WNAC Wind turbine nacelle information WYAW Wind turbine yawing information WTOW Wind turbine tower information WALM Wind turbine alarm information WSLG Wind turbine state log information WALG Wind turbine analogue log information WREP Wind turbine report information M/O M O M O O M M O M O O O Nödvändiga logiska logiskanoder (komponenter) är är obligatoriska (Mandatory). 15

16 IEC Informationsmodeller WTUR class Attribute Name Attr. Type Explanation M/O LNName Shall be inherited from Logical-Node Class (see IEC ) Data General information LN shall inherit all Mandatory Data from Wind Power Plant Common Logical Node Class TotWh MV Total active energy generation M VAr MV Reactive power generation O State information TurSt STV Windturbine status M Analogue information W MV Active power generation M VAr MV Reactive power generation O Command information SetTurOp CMD Wind turbine operation command M VArOvW CMD Wind turbine reactive priority over active command O VArRefPri CMD Wind turbine reactive setpoint priority command O Setpoint information DmdW SPV Turbine active power generation setpoint O DmdVAr SPV Turbine reactive power generation setpoint O Name = W (active power) Meaning = Active power generation Type = MV (Measured Value) DmdPF SPV Turbine power factor setpoint O M 16

17 Information exchange Models Get information (polling) Report realtime information Reporting (spontaneous, SoE) SoE = sequence of events Retrieve logged information on change, on update, cyclically, Information model (of an analogue value defined by common data class AMV) instmag mag average rms maxval minval raw analogue value Logging (request, SoE) on change, on update, cyclically, hourly max [25] daily max [32] hourly min [25] 17

18 IEC Mapping - overview Information Model IEC Information Exchange Model IEC Mapping to protocol stacks IEC Mapping 1 Mapping 2 Mapping 3... Mapping N Application Presentation Session Transport Communication profile 1 Communication profile 2 TCP Communication profile 3 Communication profile N Network Data Link Physical Ethernet,... IP Physical other out of scope out of scope 18

19 Standard serie IEC Styrkan i konceptet är att en kommunikationsprofil kan ersättas av en annan utan att namnstrukturer och definitioner påverkas. De fem alternativen har något olika egenskaper. Valet styrs av var kommunikationsgränssnittet ligger. Högre krav på prestanda för grässnitt för ett styrsystem för en vindturbin än för ett gränssnitt mellan en vindkraftstation och en driftcentral. 19

20 IEC Conformance Testing 20

21 Värdet av att använda IEC Standarden IEC förväntas bli användbar på flera sätt. Målsättningen är att tillhandhålla en enhetlig kommunikationsplattform för styrning och övervakning av vindkraftstationer Minimera kommunikationsbarriärer pga den stora mängden olika leverantörsspecifika protokoll, data namn, semantik, etc. Möjlighet att hantera olika vindkraftstationer oberoende av leverantörsspecifika övervakningssystem (SCADA-system). Komponenter från olika leverantörer kan enkelt kommunicera med andra delsystem. Effektiv hantering och presentation av information från vindkraftstationer. Minskad totalkostnad för att äga och driva vindkraftverk och följaktligen också kostnaden för energin. 21

22 Värdet av att använda IEC , forts Stöder drift & underhållsprocesser Analys av nyckeldata från olika turbiner utan bearbetning och översättning av data. Åtkomst till data utan konverterare eller extra kommunikationsutrustning. Styrning- och övervakningsutrustning kan köpas som separata delar (best-of-breed). Möjlighet att använda gemensamt övervakningssystem. Leverantörsspecifika protokoll kan ersättas.. Focus på applikationer av värde för kunden. 22

23 Introduktion till standarderna inom IEC serien IEC som del av IEC s verktygslåda för informationsutbyte.

24 Relaterande standarer inom IEC Informationsmodeller IEC Core + Transformatorstationer IEC Vattenkraft IEC Distribuerad generering IEC Vindkraft Modeller för informationsutbyte IEC Core IEC Utökning för wind Kommunikationsprofiler IEC MMS-profil + GOOSE IEC Samplade värden IEC profiler för olika användningsfall/gränssnitt 24

25 IEC Introduction platform IEC X0 Hydro, Solar, Fuel Cell,... IEC Wind Power IEC Substations (HV, MV), SCADA, Power Quality,

26 Frågor?

27 Fortsatt information om Beskrivning av hur Vattenfall utnyttjar denna standard för att bygga upp ett gemensamt data center. Exempel på implementationer och produkter. Vilket stöd kan användargruppen ge? Fortsatt standardisering och utveckling av verktyg för etablering av datakommunkation. Avslutande frågestund och diskussion

28 Relevant trends Heavy increase of wind power until to 100 times more turbines From Wind farms to Wind power plants (WPP) Production plant with separate electricity network Multi-contracts with Vattenfall as system integrator WPPs affect many actors and interact with several markets 28

29 Bottom-Up: Interaction from WPP perspective Actors and systems Maintenance server Communication server Application server Control server Metering server Control units Cond.mon. Metering units units Protection units Meteorological stations 29

30 Example Systems in Lillgrund offshore WPP 48 Wind turbines i-box/wtc CMS meters for energy production Wind Power SCADA WPS server TCM server Park pilot Substation monitoring and control Protection and control units ION 7650 meter Breaker control Substation SCADA SICAM PAS CC server SICAM Station unit Laptop as local SCS HMI Interface to system operator telecontrol Automatic meter management system Meteorological station Data logger Sensors Network and communication Network switches Fibre networks and patch panels Internet routers- VPN/Firewalls SNMP monitor Time server Radiolink equipment ISDN connection IP phone server and IP phones PSTN phone Supplier: Siemens Wind Power 30

31 Top-Down: Interaction from market actors perspective Energy market MW control Power market MVAr control System operation Availability control WPP operation WPP mainten. Performance control MWh control Certificate market MWh reporting 31

32 Example External systems for Lillgrund Vattenfall WPP operation and maintenance centre (Klagshamn, SE) Vattenfall WPP control centre (Esbjerg, DK) Vattenfall WPP production evaluation system (Fredericia, DK) Vattenfall production planning Lillgrund network operation and maintenance centre (Klagshamn, SE) Lillgrund network metering centre (Fredericia/Linköping, DK/SE) Svenska kraftnät (SE) E.ON substation protection and control system (Bunkeflo, SE) E.ON network operation centre (Malmö, SE) SWP engineering centre (Brande, DK) SWP maintenance centre (Brande, DK) 32

33 Connectivity between WPP servers and actors Actors Subsystems 33

34 Integration of SCADA systems IEC facilitates a unified operational platform. Present PI solution relies on vendor-specific front-end systems to interface to wind power plants. Standardized communication opens up for a direct connection to WPP. WPPs could be managed independently of vendor specific SCADA systems. The number of SCADA servers can be decreased. Operation from one SCADA system facilitates efficient, secure and reliable operation. 34

35 The Vattenfall wind power view Present solution designed to meet present needs within Vattenfall Wind power business Complete infrastructure for wind turbine supervision, control and data storage Interfaces to external systems Data collection is in place Development of applications and processes 35

36 DATA = Today with PI Power Plant X Power Plant X Power Plant X ProcessNet VindNet Wind Turbine Data Center Vattenfall Wind Power Data Center Firewall VPPT Vattenfall Opal Power Plant Control ProductionDATA planning and supervision Client Supervision VatNet VindNet CMS System OsiSoft PI Enterprice Server Analysis, maintenance DATA DATA and operations feedback OPC/ODBC MicroSoft Reporting Service QSL Alarm Server Vattenfall Exchange Mail Server Terminal Server Access Service Personal DEIF WPMS Vestas Online Business DATA Vestas Online Business Siemens WPS Vestas Online Professional SCADA monitoring, DATA control and DATAevaluation Nordex DATA Internet / VPN Internet / VPN Internet / VPN Internet / VPN Internet / VPN Internet / VPN Internet / VPN Internet / VPN Internet / VPN Park X Local park Ethernet Abild Arrild Hellevad Kamp Hanstholm Klarup S Dræby DATA Park X Local park Ethernet Emmerlev Brøns Branderup Glatved Rejsby Hede Park X Local park Ethernet Hollandsbjerg Vedersø Kær Næsbjerg/Biltoft Svendstrup Alsted Gl. Vrå Enge Nørre Økse Sø Rakkeby Veldbæk Vadum Sdr.Vium Ryå DATA Park X Park X Park X Park X Park X Park X park Ethernet Local park Ethernet Local park Ethernet Local park Ethernet Local park Ethernet Local park Ethernet Birkmose Local Horns Rev Ravning Kentish Flats Lillgrund Borre monitoring DATA Tjæreborg Enge311 and control DATA Fjaldene Stoustrup Klim 1 Nordjyllandsværket Klim 2 Svinsager Sandholm Dageløkke Sdr. Bork Ærø Tjæreborg Enge 313 Nørrekær Enge 1 Velling Mærsk 2 Nørrekær Enge 2 Videbæk Zagorza Koldby Vestas Online Business Siemens WPS Vestas Siemens Deif Gram & Juhl 33 wind turbines 15 MW 54 wind turbines 30,2 MW 87 wind turbines 91,7 MW 107 wind turbines 74,6 MW 85 wind turbines 27,2 MW 161 wind turbines 162 MW 2 wind turbines 1,6 MW 30 wind turbines 90 MW 48 wind turbines 110,4 MW Support 36

37 First integration for Vattenfall data center SISCO communication adapter available for existing PI system IEC information model to be implemented in OSIsoft Application Framework (AF) First IEC server implementation for wind turbine Prepared for plug-in of the next wind power plant Wind power applications Wind power applications OSIsoft PI System AF IEC Data IEC Comm profile AX-S4 MMS Windpower Client WPP Server 37

38 Implementation example from Alpha Ventus Slide presented at the first USE meeting 38

39 Användargrupp ger stöd till kunder och leverantörer Publicering är ett viktigt steg men det egentliga målet är att standarden kommer till användning i vindkraftbranschen och skapar nytta för vindkraftleverantörerna och deras kunder. Flera av medlemmarna i standardiseringsprojektet har tagit initiativ till användargrupp för IEC Syftet är att sprida information om standarden och stödja användare vid implementering och testning. USE hade ett första möte i Köpenhamn 17 september. Nästa möte i Frankrike mars Användargruppen sprider information om IEC men medlemmar får även tillgång till diskussionsforum och dokumentation om eventuella tekniska korrigeringar. 39

40 Användargrupp ger stöd till kunder och leverantörer Ett tekniskt team med deltagare från flera av de stora leverantörerna, t ex Vestas Wind Systems och Siemens Wind Power samt representanter för Nordex styrsystemleverantör natcon7 och Gamesas styrsystemleverantör Ingeteam ska ge stöd vid användning av standarden. Användargruppens hemsida finns på 40

41 Mission To support use of the IEC standard series Vision Add value for the users of IEC Share information of relevance for use of IEC Share documents of relevance for use of IEC Discussion forum for resolution of technical issues / data base Feedback to IEC maintenance team Coordinate activities with related user groups and organizations Validate member devices spending the least effort, money and time This means efficient and with expected interoperability. 41

42 IEC TC88 PT25 - Brett deltagande en framgångsfaktor Redan vid första IEC mötet diskuterades vikten av att engagera så stor andel av marknadsaktörerna som möjligt. TC88 PT25 skickade ut en inbjudan till alla nationella kommittéer att nominera ytterligare projektmedlemmar. Samtidigt kontaktades de större vindkraftleverantörer som ännu inte var med i gruppen. Gruppen ordnade också inledande halv- eller heldagsseminarier i samband med sina projektmöten för att dels informera om standardens innehåll, dels fånga upp ytterligare behov och krav från användare. 42

43 Brett deltagande en framgångsfaktor, forts Arbetet gav resultat och de flesta vindkraftleverantörer engagerade sig, direkt eller indirekt, i arbetet. Projektgruppen växte därför från en handfull deltagare till knappt 30 experter. Så många leverantörer, med olika affärsintressen, skulle kunna leda till viss positionering av de egna produkterna. Genom att projektledningen har legat hos en representant för kundsidan samt att kunderna i övrigt varit bra representerade har det dock varit ett bra samarbetsklimat i gruppen. 43

44 Historik Steg 1 Undersök om IEC kan ligga till grund för kommunikation inom vindkraft. Steg 2 Fokus på vindkraftspecifika informationsmodeller och datautbytesmodeller Steg 3 Fokus på kommunikationsprofiler Steg 4 - Implementation Steg 5 Underhåll och koordinering med and standarder som baseras på IEC Wednesday, 21 April

45 Vad händer härnäst? Arbetet med del 6 fortsätter och standarden för tillståndskontroll förväntas släppas våren Start av arbetet med att uppdatera de första fem delarna. Något som ännu saknas är en standardiserad lösning för konfiguration av kommunikationsutrustning i vindkraftverk. Vindkraftstandarden är del av en större lösning. IEC har utökats från att vara enbart en standard för automatisering av transformatorstationer till att omfatta även vattenkraftstationer och distribuerad generering och genom IEC även vindkraftstationer. Lösningar och produkter från IEC kan användas även för vindkrafttillämpningar. Etablering av permanent arbetsgrupp? 45

46 Excluded from the scope of edition 1 Project management and engineering Configuration Definitions and semantics of some crucial data, such as Availability Solutions still under development, e.g OPC UA. Network design (example: TR ) Security 46

47 Proposals on maintenance work IEC Minor changes. IEC Harmonization with Information models in Edition 2 of IEC Harmonization with Information models in IEC , and IEC Minor changes. Support for extended service model 47

48 Proposals on maintenance work, cont IEC Annex A Webservices - Tissues Annex B OPC/XML-DA Possible use of OPC UA?? Annex C IEC Use of wind power specific services Annex D IEC Harmonization and reference to IEC Annex E DNP3 Next version IEC Harmonization with test cases in IEC

49 Potential new work items Technical guidelines for the use of IEC Configuration language for wind power plants. Web-based access to information models. System and project management. 49

50 IEC WIND TURBINES Communications for Monitoring and Control of Wind Power Plants IEC ger åtkomst till data för effektiv drift och underhåll av vindkraftstationer. Efter sju års standardiseringsarbete är standarden WIND TURBINES Communications for Monitoring and Control of Wind Power Plants klar. Men arbetet med att skapa nytta är inte slutfört.

51 Frågor?

52 Tack! Kontaktinformation Anders Johnsson Vattenfall Research and Development AB

Kommunikation och Automation

Kommunikation och Automation Kommunikation och Automation STRI Kraftsystemsdagen Ludvika 2010-09-22 nicholas@stri.se SU- Power Utility Automation (Skydd och Automation) Tjänster: Tjänster inom IAT/FAT/ SAT Tjänster inom IEC61850 och

Läs mer

Resultatkonferens 2015. Välkommen!

Resultatkonferens 2015. Välkommen! Resultatkonferens 2015 Välkommen! Lite kort information Säkerhet Quality Hotel Reception Lunch Stadshotellet Tallkotten Middag kl 18 Stadshotellet Tallkotten Utvärdering till Katarina 2000 Vintage Resultatkonferens

Läs mer

Erfarenheter och lärdomar från drift och underhållsarbete

Erfarenheter och lärdomar från drift och underhållsarbete Erfarenheter och lärdomar från drift och underhållsarbete Gert-Olof (Måns) Holst, CEO eno energy Sweden 1010 Page 2 Agenda 1. eno energy 2. Erfarenheter och lärdomar från drift och underhållsarbete 1.

Läs mer

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold Nya möjligheter med Technology Björn Svensson, Björn Torold Vem är vi? 2 Copyright 2011 Lawson. All rights reserved. Nya möjligheter med Technology System Foundation Grid Förändrar basen i Installation

Läs mer

QC i en organisation SAST 2008-09-16

QC i en organisation SAST 2008-09-16 QC i en organisation SAST 2008-09-16 1 Agenda Hur är vi organiserade inom test på SEB? Hur är QC uppsatt på SEB? Hur arbetar vi med QC i en stor organisation? Uppfyllde QC våra förväntningar och hur har

Läs mer

Riskhantering. med exempel från Siemens

Riskhantering. med exempel från Siemens Riskhantering med exempel från Siemens Gunnel Sundberg Riskhantering Riskidentifiering Riskvärdering Riskåtgärdsplanering Riskbemötande 1 Siemens Industrial Turbomachinery AB R&D, sales, design, manufacturing,

Läs mer

Modulariserad IT på Scania

Modulariserad IT på Scania VÄLKOMMEN TILL Modulariserad IT på Scania Staffan Vildelin, Scania Nils Zetterlund, Enfo Zystems Agenda Modulariserad IT på Scania Modularisering på Scania Förankring av modulariserad IT SOA:s resa på

Läs mer

Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB

Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB Varför ISO/IEC 27005 Information Security Management?? Riskanalys och riskhantering är centrala aktiviteter

Läs mer

OFTP2: Secure transfer over the Internet

OFTP2: Secure transfer over the Internet Presentation We are ready for OFTP2! OFTP2: Secure transfer over the Internet Productive, standardized and secure flow of information in the Product Lifecycle Management (PLM) by Nils Johansson, LTH &

Läs mer

Hur undviker du obehagliga överraskningar i den dagliga driften?

Hur undviker du obehagliga överraskningar i den dagliga driften? Hur undviker du obehagliga överraskningar i den dagliga driften? Estrella out-sourcing MAF 2012 Agenda Lite om... Anders Ivarsson, Estrella, Chipsmarknaden Bakgrund och problemområde Lösning Resultat Lite

Läs mer

Steget efter CAD Data Management. Per Ekholm

Steget efter CAD Data Management. Per Ekholm Steget efter CAD Data Management Per Ekholm Agenda Vilka processer/discipliner stöds i PDMLink Dokument management Configuration Management Change Management Project Management Hur utvärderar jag behovet?

Läs mer

SIMATIC HMI. SIMATIC WinCC Version 6.2. New Perspectives on Process Visualization. SIMATIC HMI The Human Machine Interface. WinCC 6.

SIMATIC HMI. SIMATIC WinCC Version 6.2. New Perspectives on Process Visualization. SIMATIC HMI The Human Machine Interface. WinCC 6. SIMATIC WinCC Version 6.2 New Perspectives on Process Visualization SIMATIC WinCC : komplett SCADA baserad på open standards Nya perspektiv på processvisualisering med Basfunktioner: UI expansions Nya

Läs mer

BIM konceptuell överblick och utblick

BIM konceptuell överblick och utblick BIM konceptuell överblick och utblick Dr Väino Tarandi, Eurostep Ordförande buildingsmart Sweden Agenda BIM vad är det, och vad är det inte?» Hur samverkar man? openbim» Definition» Hur samverkar man?

Läs mer

Monitor Pro V7 SCADA. Kom-igång med kommunikation Unitelway TCP/IP 2002-04-19

Monitor Pro V7 SCADA. Kom-igång med kommunikation Unitelway TCP/IP 2002-04-19 Monitor Pro V7 SCADA Kom-igång med kommunikation Unitelway TCP/IP 2002-04-19 Sätt in bild på produkten eller en skärmdump från programvaran eller liknande. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 MONITOR PRO ADD-ON...3

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

HP BSM - Erfarenheter från FMS projektet ComHem Jan Östgren MangE Nordic AB (Med hjälp från Thomas Englund ComHem)

HP BSM - Erfarenheter från FMS projektet ComHem Jan Östgren MangE Nordic AB (Med hjälp från Thomas Englund ComHem) Novug 2013-02-13 HP BSM - Erfarenheter från FMS projektet ComHem Jan Östgren MangE Nordic AB (Med hjälp från Thomas Englund ComHem) 2013-02-13 1 Jan Östgren - Bio September 2012 Manag E (Nordic) Solution

Läs mer

SharePoint 2010 licensiering Wictor Wilén

SharePoint 2010 licensiering Wictor Wilén SharePoint 2010 licensiering Wictor Wilén Sweden SharePoint User Group 26:e maj 2010 Vem är jag? Inte för rutinuppdrag. Wictor Wilén SharePoint Arkitekt Connecta AB SharePoint MVP Microsoft Certified Trainer,

Läs mer

Vattenkraften har en centrala roll i kraftsystemet

Vattenkraften har en centrala roll i kraftsystemet Elforsk 14 juni 2013 Vattenkraften har en centrala roll i kraftsystemet Vattenkraft används för att reglera ut förbrukningsvariationer. 1-7 januari 2011. Reglering med vattenkraft är billig vilket ger

Läs mer

Windows 8 och det nya arbetslivet. Magnus Holmér IT strategisk rådgivare

Windows 8 och det nya arbetslivet. Magnus Holmér IT strategisk rådgivare Windows 8 och det nya arbetslivet Magnus Holmér IT strategisk rådgivare Verkligheten? people Hemma På arbetet Windows 8 Demo Nya mobila lösningar Samma upplevelse på alla datorer* Folder Re-Direct

Läs mer

PDM Implementation & Change Management 2013-11-12/FRN

PDM Implementation & Change Management 2013-11-12/FRN PDM Implementation & Change Management 2013-11-12/FRN Affärsområdet Industriteknik Vad är Windchill PDMLink? Product data and information overview - today Mailed Excel files Shared file folders PDMLink

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

Lotus mobila lösningar

Lotus mobila lösningar Lotus mobila lösningar Säker uppkoppling till jobbet från din mobil Se vilka kollegor som finns tillgängliga för kommunikation Läs/skriv Mail, acceptera mötes inbjudningar mm.mm från mobilen Och sen då?

Läs mer

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit.

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit. TNT ExpressShipper installation. Om ni redan har en ExpressShipper installation på företaget behöver ni först ta reda på vilken version som är installerad och sökvägen till databasen. Versionen ser ni

Läs mer

Bygg bro mellan ITIL v2 och v3 - Bridgekurser - DF Seminarium 2008-09-05

Bygg bro mellan ITIL v2 och v3 - Bridgekurser - DF Seminarium 2008-09-05 Bygg bro mellan ITIL v2 och v3 - Bridgekurser - DF Seminarium 2008-09-05 Innehåll Kursöversikt ITIL v3 Utbildningsschemat Målgrupper & förkunskapskrav Kursuppbyggnad & innehåll V2 V3, Service Lifecycle,

Läs mer

Smart Gridett FUD projekt i Ludvika. Henrik Stomberg

Smart Gridett FUD projekt i Ludvika. Henrik Stomberg Smart Gridett FUD projekt i Ludvika Henrik Stomberg 1 Agenda 1. STRI 2. Bakgrund 3. SmartGrids - EU 4. Smart Grid - ett FUD projekt 5. Vinnova projekt 6. Frågor 2 3 STRI verksamhetsområden l Isolation

Läs mer

Nortel har ordet Nortel Användarförening 26-27 maj

Nortel har ordet Nortel Användarförening 26-27 maj Nortel har ordet Nortel Användarförening 26-27 maj Petter Urum Säljdirektör 1 Vi fortsätter att lita på Nortel Vancouver London Official Converged Network Equipment Supplier for the Vancouver 2010 Olympic

Läs mer

Göteborg Energi AB ZigBee City

Göteborg Energi AB ZigBee City Göteborg Energi AB ZigBee City Niklas Westerlund, +46 707-626 596 Head of AMI Operation 2010-05-26 Agenda Presentation av Göteborg Energi Projektet Mätning 2009 Bakgrund Utförande Erfarenheter Nya tjänster

Läs mer

Inför projektuppgiften. Markus Buschle, markusb@ics.kth.se

Inför projektuppgiften. Markus Buschle, markusb@ics.kth.se Inför projektuppgiften Markus Buschle, markusb@ics.kth.se Agenda Möjligheter,ll samarbete Enterprise Architecture för beslutsfa8ande Modell Analys Resultat Projektuppgi? Möjligheter -ll samarbete Examensarbeten

Läs mer

Design. Vad lärde jag mig förra lekfonen? Hur bidrog jag Fll lärandet? Kravhantering sammanfa0ning 13/04/14

Design. Vad lärde jag mig förra lekfonen? Hur bidrog jag Fll lärandet? Kravhantering sammanfa0ning 13/04/14 Design Vad är design? Vad är arkitektur? Architectural Pa:erns Designprinciper Design Pa:erns UML Domain Driven Design Domänmodell Vad lärde jag mig förra lekfonen? Hur bidrog jag Fll lärandet? Kravhantering

Läs mer

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Ulla-Britt Fagerström - Senior lösningsspecialist, IBM Business Analytics 22 maj 2013 Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Då kan drömmar gå i uppfyllelse

Läs mer

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers Mötesplats Open Access 2014 2014-04-01 Jonas Gilbert Chalmers bibliotek jonas.gilbert@chalmers.se http://orcid.org/0000-0001-6599-1376 Open Researcher &

Läs mer

IPv6 i Mobilnät. Mattias Karlsson. mattias.karlsson@telenor.com

IPv6 i Mobilnät. Mattias Karlsson. mattias.karlsson@telenor.com IPv6 i Mobilnät Mattias Karlsson mattias.karlsson@telenor.com Agenda Varför behöver vi IPv6? Kort historia om Standardisering kring IP i mobilnät. Snabb genomgång om mobilnät Speciella utmaningar med IPv6

Läs mer

Making electricity clean

Making electricity clean Making electricity clean - Vattenfallkoncernen - Forskning och utveckling - Smart Grids Stockholm 2010-01-21 1 Program, möte Gröna liberaler 1. Introduktion och mötesdeltagare 2. Vattenfall nyckelfakta

Läs mer

Carlson Investment Management

Carlson Investment Management Carlson Investment Management - DnB NOR Renewable Energy - Investerar i miljövänlig energi Augusti 2009 Fortsatt mycket god avkastning, såväl i absoluta som relativa tal Om DnB NOR Renewable Energy En

Läs mer

Inför projektuppgiften. Markus Buschle, markusb@ics.kth.se

Inför projektuppgiften. Markus Buschle, markusb@ics.kth.se Inför projektuppgiften Markus Buschle, markusb@ics.kth.se Agenda Möjligheter,ll samarbete Enterprise Architecture för beslutsfa8ande Modell Analys Resultat Projektuppgi? Exempel Möjligheter,ll samarbete

Läs mer

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING Skapa initiativ för din projektgrupp för att lyckas Webinar 2012-03-08 VAD ÄR PROJECTPLACE? SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE I SIFFROR Grundades 1998

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Revidering av ISO 9001. 2013-11-05 Peter Allvén SIS TK-304/PostNord

Revidering av ISO 9001. 2013-11-05 Peter Allvén SIS TK-304/PostNord Revidering av ISO 9001 Förändringar i ny version av ISO 9001 Det är inte bara ISO 9001 (kraven) som är under översyn utan även ISO 9000 som omfattar Concepts and Terminology. Viktigt att notera är att

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

ALM Live. April 2008 Effektivare projektarbete med Visual Studio 2008

ALM Live. April 2008 Effektivare projektarbete med Visual Studio 2008 ALM Live April 2008 Effektivare projektarbete med Visual Studio 2008 Jaha, och vem är du då? Magnus Juvas Lösningsarkitekt Transcendent Group Och vad gör ni då? Inom området ALM gör Transcendent Group

Läs mer

Implementationsstrategier för PLCS

Implementationsstrategier för PLCS Implementationsstrategier för PLCS Dr Mattias Johansson Director Software Products Eurostep AB Typically complex systems environment Point to Point Integration Operational Objectives CM CM CM CM 5. Requirements

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Fujitsu Day 2015. Göteborg 8 oktober

Fujitsu Day 2015. Göteborg 8 oktober Fujitsu Day 2015 Göteborg 8 oktober ARBETA MER I ETT NÄTVERK GENOM ETT SOCIALT INTRANÄT Anders Bohlinder, Sales, Business Application Services Peyman Javadi, ECM/ SharePoint specialist Arbeta i ett nätverk

Läs mer

Grundläggande datavetenskap, 4p

Grundläggande datavetenskap, 4p Grundläggande datavetenskap, 4p Kapitel 4 Nätverk och Internet Utgående från boken Computer Science av: J. Glenn Brookshear 2004-11-23 IT och medier 1 Innehåll Nätverk Benämningar Topologier Sammankoppling

Läs mer

WELCOME TO. Value of IAM in Business Integrations

WELCOME TO. Value of IAM in Business Integrations WELCOME TO Value of IAM in Business Integrations WELCOME TO Value of IAM Agenda Zipper Zecurity, vilka är vi? IAM, varför och vad gör det för nytta? IBM Security Identity Manager IBM Security Role & Policy

Läs mer

PEAK PERFORMANCE 11 JUNI 2015

PEAK PERFORMANCE 11 JUNI 2015 PEAK PERFORMANCE 11 JUNI 2015 Drabbas du av interna bråk vid prestandaproblem? Tröttnar användarna innan problem åtgärdas? Saknas det tillräckligt detaljerade beslutsunderlag vid incidenter och problem?

Läs mer

Testdriven utveckling. Magnus Jonsson Siemens Medical Solutions

Testdriven utveckling. Magnus Jonsson Siemens Medical Solutions Testdriven utveckling Magnus Jonsson Siemens Medical Solutions 2 Soarian Stort projekt, ca 400 personer i projektet Distribuerad utveckling i USA, Indien och Sverige Web baserat lösning med admin client

Läs mer

Elisabet Stöök Konsult SAS Institute AB Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Elisabet Stöök Konsult SAS Institute AB Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. Administrera din SAS miljö med SAS Metadata Server och SAS Management Console. Elisabet Stöök Konsult SAS Institute AB Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. SAS Intelligence Value Chain

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

Web Services. Cognitude 1

Web Services. Cognitude 1 Web Services 1 Web Services Hur ska tillämpningar integreras? Hur ska tillämpningar integreras (via nätet ) för att erbjuda tjänster åtkomliga på nätet? SVAR: Web Services (Enligt Microsoft, Sun, IBM etc.)

Läs mer

Internet of Things (IoT) Sara Noman, SIS

Internet of Things (IoT) Sara Noman, SIS Internet of Things (IoT) Sara Noman, SIS SARA NORMAN IoT Joint Technical Committee 1, arbetsgrupp Internet of Things Två års förberedande arbete IoT rapport presenterad i nov 2014 Uppdrag IoT referensarkitektur

Läs mer

Dalkia Facture biobränslepanna

Dalkia Facture biobränslepanna Dalkia Factures nya biobränslepanna Jonas Wallén Metso Power Panndagarna 2012, Örnsköldsvik Dalkia Facture biobränslepanna 1 Innehåll Dalkia Facture biomass pannanläggning Metso scope - Bränslehantering

Läs mer

Regionala Närningslivet & Siemens

Regionala Närningslivet & Siemens Regionala Närningslivet & Siemens Per Geijer Siemens AB 2013-03-12 For internal use only / Copyright Siemens AG 2007. All rights reserved. Agenda Introduktion Siemens Siemens och vindkraften Omfattning

Läs mer

DFC 2008-09-05 bild 1

DFC 2008-09-05 bild 1 DFC 2008-09-05 bild 1 Specialister ITIL & IT Service Management Ackrediterade utbildningar Coachning / Mentorskap Konsultstöd av ackrediterade lärare DFC 2008-09-05 bild 2 Service Management Kurs Dagar

Läs mer

Switch- och WAN- teknik. F2: Kapitel 3 och 4

Switch- och WAN- teknik. F2: Kapitel 3 och 4 Switch- och WAN- teknik F2: Kapitel 3 och 4 Kapitel 3 VLAN Vad är e= VLAN? VLAN står för Virtual LAN och är en teknik för a= dela en switch i flera olika delar, där varje del Illhör olika IP- nät. Exempel:

Läs mer

Environmental benefits CO 2

Environmental benefits CO 2 Environmental benefits CO 2 14 12 g/kwh 10 8 6 4 2 Aux 2,7% Aux 0,1% OPS EU Energy mix OPS Wind power -50% 0 NOx SO2 PM*10 CO2/100-100% Source: Entec, Shore-side electricity report (2005), Wind power statistics

Läs mer

Christer Scheja TAC AB

Christer Scheja TAC AB Byggnadsautomation för ingenjörer Byggnadsautomation för ingenjörer VVS-tekniska föreningen, Nordbygg 2004 Christer Scheja TAC AB resentation, No 1 Internet/Intranet Ihopkopplade datornät ingen ägare Internet

Läs mer

Modbus över Ethernet. WAGO Contact SA TSS STR 2011 1

Modbus över Ethernet. WAGO Contact SA TSS STR 2011 1 Modbus över Ethernet WAGO Contact SA TSS STR 2011 1 Modbus över Ethernet En enorm mängd produkter stöder modbus. Modbus kallas ibland för automationens minsta gemensamma nämnare. Kanske är det för att

Läs mer

Innehåll. 2015-10-12 Andreas Rosengren

Innehåll. 2015-10-12 Andreas Rosengren Innehåll Vad är Industri 4.0? Varför just nu? Utmaningar för industrin Vad innebär industri 4.0 för svensk industri? Industriell forskning relaterad till Industri 4.0 FFI LISA Vem är jag? Andreas Rosengren

Läs mer

Kurser som beställs genom eller med referens till EÅ Data AB ges 30% rabatt på samtliga priser.

Kurser som beställs genom eller med referens till EÅ Data AB ges 30% rabatt på samtliga priser. Kurser som beställs genom eller med referens till EÅ Data AB ges 30% rabatt på samtliga er. För beställning eller frågor kontakta EÅ Data AB på 08 55 67 17 44, välj 1 eller New Horizons direkt på 020 63

Läs mer

Informationssystem och databasteknik, 2I-1100

Informationssystem och databasteknik, 2I-1100 Informationssystem och databasteknik, 2I-1100 Introduktion till informationssystem - användning, teknik och utveckling Vad är ett informationssystem? Informationssystem: datoriserat system som stödjer

Läs mer

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik Create yourself a world diversity full of innovation creativity fantastic possibilities social technology mobility Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik 1 Employer

Läs mer

PRODUCT MANAGEMENT. Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

PRODUCT MANAGEMENT. Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden på From Requirements in Excel - to development of profitable products Strategic Technology PRODUCT PRODUCT Market PLANNING MARKETING på Operational Product planning = Define and Develop Product marketing

Läs mer

130426 Möte svenska efakturaforumet EMSF arb.grupp 4 rekommendation kring standarder för efaktura

130426 Möte svenska efakturaforumet EMSF arb.grupp 4 rekommendation kring standarder för efaktura 130426 Möte svenska efakturaforumet EMSF arb.grupp 4 rekommendation kring standarder för efaktura Agenda för dagen 1. Välkomna, intro & sallad Ulrica 2. Kort beskrivning av det fortsatta arbetet Karina

Läs mer

Lars Söderlund Lüning Consulting AB Uppsala Informationssäkerhet IT-säkerhet 7 Konsulter www.luning-consulting.se www.logeye.se

Lars Söderlund Lüning Consulting AB Uppsala Informationssäkerhet IT-säkerhet 7 Konsulter www.luning-consulting.se www.logeye.se 17799 27000 Översikt och aktuell status ISO/IEC 27000-serien Lars Söderlund, Lüning Consulting Lars Söderlund Lüning Consulting AB Uppsala Informationssäkerhet IT-säkerhet 7 Konsulter www.luning-consulting.se

Läs mer

Ett samhälle i förändring

Ett samhälle i förändring IT Forum 2014-03-21 Ett samhälle i förändring Nya värden för en bättre sjukvård Mobilitet inom vård & omsorg Legala spörsmål Ägande Integritet/PUL SLAs Ansvarsbegränsing Gällande lag Utlämnande av data

Läs mer

ISO 20 000 med kundfokus

ISO 20 000 med kundfokus ISO 20 000 med kundfokus Karlstad Peter Olsson Service Design Manager 2011-11-15 IT-enheten Koncerngemensam centraliserad IT, 62 anställda Intäktsfinansierad enhet 115 miljoner SEK i omsättning Våra kunder:

Läs mer

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs PowerCell Sweden AB Ren och effektiv energi överallt där den behövs Requirements of power electronics for fuel cells in electric vehicles Andreas Bodén (Rickard Nilsson) Förstudie: Kravställning på kraftelektronik

Läs mer

Att fatta rätt beslut vid komplexa tekniska upphandlingar

Att fatta rätt beslut vid komplexa tekniska upphandlingar Att fatta rätt beslut vid komplexa tekniska upphandlingar Upphandlingsdagarna 2015 Stockholm 29 januari 2015 1 Inledning Den här presentation kommer att undersöka de vanligaste fallgroparna vid komplex

Läs mer

Konsumentorienterade IoT produkter & tjänster Jan Markendahl Docent Kommunikationssystem Kungliga Tekniska Högskolan

Konsumentorienterade IoT produkter & tjänster Jan Markendahl Docent Kommunikationssystem Kungliga Tekniska Högskolan Konsumentorienterade IoT produkter & tjänster Jan Markendahl Docent Kommunikationssystem Kungliga Tekniska Högskolan Konsumentorienterade IoT produkter & tjänster Jan Markendahl Docent Kommunikationssystem

Läs mer

Fallstudie Den svenska Försvarsmakten Meddelandeinfrastruktur redo för det nya nätverksbaserade försvaret

Fallstudie Den svenska Försvarsmakten Meddelandeinfrastruktur redo för det nya nätverksbaserade försvaret Fallstudie Den svenska Försvarsmakten Meddelandeinfrastruktur redo för det nya nätverksbaserade försvaret Copyright 2002 - Xware AB. All rights reserved. xtrade is a registered trademark of Xware AB. Version

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

Data Domain. Världens snabbaste Backup.

Data Domain. Världens snabbaste Backup. Data Domain. Världens snabbaste Backup. 5 Backup and Recovery Architectures: In Transition from Tape to Disk Backup/Recovery Architecture Application Backup Clients Backup/Media Manager Onsite Backup Storage

Läs mer

VINDKRAFT. Alternativ Användning

VINDKRAFT. Alternativ Användning Datum (2012-03-14) VINDKRAFT Alternativ Användning Elev: Andreas Krants Handledare: Anna Josefsson Sammanfattning Alternativa användningssätt för vindkraft är vad denna rapport handlar om, och med alternativ

Läs mer

Nyheter i ITIL Kopplingen till ISO/IEC 20000. itsmf Sweden

Nyheter i ITIL Kopplingen till ISO/IEC 20000. itsmf Sweden Nyheter i ITIL Kopplingen till ISO/IEC 20000 itsmf Sweden Ulf Myrberg ulf.myrberg@bita.eu, 08-410 320 03 Vad är itsmf? Den enda internationellt kända och oberoende organisation dedikerad till området IT

Läs mer

EMIR-European Market Infrastructure Regulation

EMIR-European Market Infrastructure Regulation EMIR-European Market Infrastructure Regulation Omfattande regelverk kring derivat Hur påverkas Ni? 1. Rapporteringsskyldighet 2. Portföljavstämning 3. Tvistelösning 4. Timely confirmations Rapporteringsskyldighet

Läs mer

Hur kan krav på spel- och lotterisäkerhet driva fram ISO 27001-certifieringar?

Hur kan krav på spel- och lotterisäkerhet driva fram ISO 27001-certifieringar? Hur kan krav på spel- och lotterisäkerhet driva fram ISO 27001-certifieringar? Fredrik Rehnström, CISSP, CISM VD och säkerhetsrådgivare Rote Consulting AB Varför är säkerhet på agendan? Hotbild Myndighets-

Läs mer

Testning som beslutsstöd

Testning som beslutsstöd Testning som beslutsstöd Vilken typ av information kan testning ge? Vilken typ av testning kan ge rätt information i rätt tid? Hur kan testning hjälpa din organisation med beslutsstöd? Hur kan produktiviteten

Läs mer

Hur bygger vi den framtidssäkra transformatorstation med maximal tillgänglighet och minimalt underhåll till rimligt pris med IEC 61850?

Hur bygger vi den framtidssäkra transformatorstation med maximal tillgänglighet och minimalt underhåll till rimligt pris med IEC 61850? Hur bygger vi den framtidssäkra transformatorstation med maximal tillgänglighet och minimalt underhåll till rimligt pris med IEC 61850? Så här har vi haft det! Olika hårdvara! Olika mjukvara! Olika protokoll!

Läs mer

Välkommen! SA S PSA S Im I puls s Mobilite t t e 8 1

Välkommen! SA S PSA S Im I puls s Mobilite t t e 8 1 Välkommen! SAPSA Impuls Mobilitet 81 Impuls sponsorer 2012 Guldsponsorer SAPSA Impuls Mobilitet 81 Mobilitet 81: Mobil reseräkningsapp med möjlighet att fotografera kvittona Christer Ingemarsson Lena Kågedal

Läs mer

Avstämningsautomatik SN-NM-A1

Avstämningsautomatik SN-NM-A1 Avstämningsautomatik SN-NM-A1 Introduktion Resonansjordning med Petersen-spolar (Nollpunktsreaktorer) har använts I Skandinavien och andra Europeiska länder I drygt åttio år. Nollpunktsreaktorns utmärkta

Läs mer

Plattform as a Service, leverantör tillhandahåller plattformen, jag tillhandahåller applikation och ansvarar för denna.

Plattform as a Service, leverantör tillhandahåller plattformen, jag tillhandahåller applikation och ansvarar för denna. Modul 1: Molntjänst Publikt moln Privat moln Hybrid moln IaaS PaaS SaaS DaaS DaaS SLA Infrastructure as a Service, leverantör tillhandahåller infrastrukturen, jag tillhandahåller virtuella maskiner eller

Läs mer

F6 Exchange 2007. 2013-01-16 EC Utbildning AB 2013-01-16

F6 Exchange 2007. 2013-01-16 EC Utbildning AB 2013-01-16 F6 Exchange 2007 2013-01-16 EC Utbildning AB 2013-01-16 1 Kapitel 6, Sid 303-310 Antivirus and Security EC Utbildning AB 2013-01-16 2 Dagens meny Idag: Allmän uppsäkring av system Defense in-depth Verktyg

Läs mer

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget PREDICTIONS 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p BNP IT-budget 3% Utveckling 2013 2% 1% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ 0% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ UTMANINGEN STÖRRE VOLYM FÖR MINDRE

Läs mer

FTI presenterar Den moderna teknikinformationen. Inbjudan till konferens 18-19 mars 2015 på Radisson Blu Royal Park Hotell i Stockholm

FTI presenterar Den moderna teknikinformationen. Inbjudan till konferens 18-19 mars 2015 på Radisson Blu Royal Park Hotell i Stockholm FTI presenterar Den moderna teknikinformationen Inbjudan till konferens 18-19 mars 2015 på Radisson Blu Royal Park Hotell i Stockholm Späckat program med spännande föreläsningar Write less, say more the

Läs mer

CIVIL SÄKERHET GENOM UTBILDNING OCH ÖVNING

CIVIL SÄKERHET GENOM UTBILDNING OCH ÖVNING CIVIL SÄKERHET GENOM UTBILDNING OCH ÖVNING UPPLEVELSEBASERAD INLÄRNING Henrik Engqvist September 2014 LÄRANDE ORGANISATION SPELA IN och/eller OBSERVERA ANALYSERA Scenario ÅTERKOPPLA LÄRA OCH BEFÄSTA AGERA

Läs mer

RUTINBESKRIVNING FÖR INSTALLATION AV KAMERA

RUTINBESKRIVNING FÖR INSTALLATION AV KAMERA SS-ISO 9002/4.5 Kam Mera4342-1.doc Sida 1 av 16 RUTINBESKRIVNING FÖR INSTALLATION AV KAMERA SS-ISO 9002/4.5 Kam Mera4342-1.doc Sida 2 av 16 INNEHÅLL SIDA Tilldelning av IP-adress... 3 Uppsättning av Kamera...

Läs mer

Stadsutvecklingsprocessen Christian Lindfors, Tyréns

Stadsutvecklingsprocessen Christian Lindfors, Tyréns Stadsutvecklingsprocessen Christian Lindfors, Tyréns Hur beskriver man stadsutveckling? Inom Sustainable Business Hub har Sustainable Urban development (SUD)-gruppen haft som mission att tydliggöra sydsvensk

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

IFS ANVÄNDARKONFERENS 2011-09-28

IFS ANVÄNDARKONFERENS 2011-09-28 www.ifsworld.com IFS ANVÄNDARKONFERENS 2011-09-28 Kompetensförsörjning med hjälp av IFS HR CHRISTER THÖRN, PARTNERTECH AB KRISTINA INGVARSDOTTER, IFS SCANDINAVIA KOMPETENSFÖRSÖRJNING MED HJÄLP AV IFS HR

Läs mer

Transformator konferens Stavanger 2009-2-2/4 Sammanställning av kunskapsläget I Vattenfall och utvecklingen I Sverige

Transformator konferens Stavanger 2009-2-2/4 Sammanställning av kunskapsläget I Vattenfall och utvecklingen I Sverige Transformator konferens Stavanger 2009-2-2/4 Sammanställning av kunskapsläget I Vattenfall och utvecklingen I Sverige 1 2006-11-14 kl.00:20 The Transformer fire at Ringhals During the night until Tuesday

Läs mer

Shift2Rail och Forum för innovation inom transportsektorn Sam Berggren 2015-05-19

Shift2Rail och Forum för innovation inom transportsektorn Sam Berggren 2015-05-19 TMALL 0141 Presentation v 1.0 Shift2Rail och Forum för innovation inom transportsektorn Sam Berggren 2015-05-19 Vad är Shift2Rail? Ett stort FoI program för järnvägssektorn i Europa En stor sammanhållen

Läs mer

EVRY One Outsourcing Linköping AB. Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8.

EVRY One Outsourcing Linköping AB. Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8. EVRY One Outsourcing Linköping AB Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8. Vår erfarenhet IFS Applications 8 Ca 10 st genomförda eller pågående uppgraderingar till IFS 8. Första

Läs mer

Prof. PhD P-O Larsson-Kråik Technical systems Operations and Maintenance. Framtidens järnvägsunderhåll. The Swedish Transport Administration

Prof. PhD P-O Larsson-Kråik Technical systems Operations and Maintenance. Framtidens järnvägsunderhåll. The Swedish Transport Administration Prof. PhD P-O Larsson-Kråik Technical systems Operations and Maintenance Framtidens järnvägsunderhåll The Swedish Transport Administration 2 2015-02-17 Gårdagens och morgondagens ingenjörer Star Trek första

Läs mer

Supplier of complete biofuel installations

Supplier of complete biofuel installations Supplier of complete biofuel installations PETRO ETT Company is a part of PETRO group Petrokraft AB in Gothenburg Supplier of oil burners within output range of 2-45MW PPES(Petro Powder Energy System),

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

Kursprogram hösten 2011

Kursprogram hösten 2011 Enea Experts Logo - with wet floor effect Enea Experts Logo - without wet floor effect Android Störst på Linux OSE/realtidskurser Flest testkurser ISTQBcertifiering Java, C# C, C++, Safer C, TDD projektledning

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

Flexible Assembly of Environmental Cars

Flexible Assembly of Environmental Cars Mr.Dick O.Larsson Volvo Cars Core ME T&F (Framtida process strategier) Sammanfattning / dagsläget: Flexible Assembly of Environmental Cars Trots sina tidigare framgångar, går svensk fordonsindustri stora

Läs mer

Konsten att få eduroam säkert. Anders Nilsson Hans Berggren

Konsten att få eduroam säkert. Anders Nilsson Hans Berggren Konsten att få eduroam säkert Anders Nilsson Hans Berggren The story so far.. Alla vill köra eduroam och trycket från användarna att få access är hård på alla IT avdelningar Brist på instruktioner leder

Läs mer