Projekt TK 88 Vindkraftsstandardisering presentation av IEC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projekt TK 88 Vindkraftsstandardisering presentation av IEC 61400-25"

Transkript

1 Projekt TK 88 Vindkraftsstandardisering presentation av IEC Anders Johnsson, Vattenfall Research and Development AB

2 Agenda Kl Vikten av standardiseringsarbete Översikt över vad TC 88 och TK 88 gör Rapport från arbetet i arbetsgrupper där Sverige deltar Kl Introduktion till standarderna inom serien Hur standarden ger tillgång till data för effektivt drift och underhåll. Användningsområden och nytta för kunder och leverantörer IEC som del av IEC s verktygslåda för infornationsutbyte. Kl LUNCH Kl Fortsatt information om Beskrivning av hur Vattenfall utnyttjar denna standard för att bygga upp ett gemensamt data center. Exempel på implementationer och produkter. Vilket stöd kan användargruppen ge? Fortsatt standardisering och utveckling av verktyg för etablering av datakommunkation. Avslutande frågestund och diskussion 2

3 Introduktion till standarderna inom IEC serien Hur standarden ger tillgång till data för effektivt drift och underhåll. Användningsområden och nytta för kunder och leverantörer IEC som del av IEC s verktygslåda för informationsutbyte.

4 Bakgrund och översikt av trender Trender Kraftföretagen har ökat sin ägande från 30 % till 40 % av andelen installerad effekt (2006). Kraftföretag använder sin kunskap om drift och underhåll från andra områden. Leverantörerna känner sina produkters styrkor och svagheter. En kombination av leverantörens tekniska kunskap och kundernas kunskap om processer och metoder för drift och underhåll vore fördelaktig för alla parter. Grundförutsättning för effektivt drift och underhåll Åtkomst till processdata och historiska data från vindkraftverken. 4

5 Med publiceringen av standarderna i IEC serien finns det nu en komplett lösning på problemet att enkelt komma åt relevanta data för drift & underhåll. 5

6 Fakta om IEC WROT Rotor WTRM WGEN Transmission Generator WCNV Converter WNAC WYAW Nacelle Yaw system WTUR Tower WTOW WTRF WREP Trans former WT WSLG controller WALM WALG Omfattar all kommunikation mellan komponenter i en vindkraftstation såsom vindturbiner och aktörer såsom SCADA-system och driftcentraler. Stödjer valfritt driftsätt, dvs. både enskilda vindturbiner och samkörning av vindturbiner i en vindkraftstation. WT Circuit Breaker MMXU M XCBR MMXU M XCBR Utility Circuit Breaker Utility grid Meterological mast WMET WAPC WRPC LLNO WPP controller LPHD Tillämpningsområdet omfattar alla komponenter som krävs för att köra en vindkraftstation, inklusive meteorologisystem, internt elsystem och övervakningssystem. 6

7 Fakta om IEC , forts IEC definierar hur man modellerar informationen i en vindkraftstation, utbyter data, använder särskilda kommunikationsprotokoll, verifierar att en implementering är korrekt gjord. Den vindkraftspecifika information som beskrivs i IEC är baserad på de allmänna datatyper som specificeras i IEC 61850, en standard för kommunikation inom transformatorstationer Standarden ställer inga särskild krav på hur och var kommunikationsgränssnitt ska implementeras och tillåter därmed valfri topologi. 7

8 Standard serie IEC IEC är uppdelad i flera delar. Delarna 1, 2, 3 och 5 publicerades Med publiceringen av IEC i augusti 2008 är den första uppsättningen av fem standarder på plats. Arbete pågår med IEC vilket beskriver informationsutbyte för system för tillståndskontroll. 8

9 Standard serie IEC Titel: WIND TURBINES Communications for Monitoring and Control of Wind Power Plants IEC Overall description of principles and models IEC Information Models IEC Information Exchange Models IEC Mapping to communication profiles IEC Conformance testing IEC Logical node classes and data classes for condition monitoring Wednesday, 21 April

10 Standard serie IEC Delarna är till viss del oberoende av varandra då kommunikationslösningen är indelad i tre nivåer: Översta nivån är en beskrivning av vindkraftspecifik information, hur den ska struktureras och namnges. Nivå två beskriver principer för hur information ska överföras mellan till exempel en vindturbin och ett övervakningssystem. Den understa nivån specificerar fem alternativa kommunikationsprofiler, dvs den uppsättning kommunikationsprotokoll som ska användas. 10

11 IEC Översikt Information Model IEC Information Exchange Model IEC Mapping to protocol stacks IEC Mapping 1 Mapping 2 Mapping 3... Mapping N Application Presentation Session Transport Communication profile 1 Communication profile 2 TCP Communication profile 3 Communication profile N Network Data Link Physical Ethernet,... IP Physical other out of scope out of scope 11

12 IEC Introduktion - topologi S C S C S S S S S SCADA or other central system very comprehensive information model / exchange; Client/Server more comprehensive information model / exchange Simple information model / exchange Aggregator (Data concentrator) S C S C S C S S S S S S IEC non IEC

13 IEC Informationsmodeller Data för vindkraftkomponenter Real WPP --Wind turbine --Wind generator --Nacelle --Rotor --Converter --Yaw Informationsmodell 13

14 IEC Informationsmodeller Informationsmodell Generator: Measurands Generator speed speed Generator active active power power Generator reactive power power Temperature measurements Current measurements Voltage measurements Real Generator Generator: Status information Operation mode mode (Run, (Run, ) ) Generator cooling system 14

15 IEC Informationsmodell Table 2 Wind power plant specific logical nodes LN classes Description WTUR Wind turbine general information WMET Wind power plant meteorological information WAPC Wind power plant active power control information WRPC Wind power plant reactive power control information M/O M O O O Table 3 Wind turbine specific logical nodes LN classes Description WROT Wind turbine rotor information WTRM Wind turbine transmission information WGEN Wind turbine generator information WCNV Wind turbine converter information WTRF Wind turbine transformer information WNAC Wind turbine nacelle information WYAW Wind turbine yawing information WTOW Wind turbine tower information WALM Wind turbine alarm information WSLG Wind turbine state log information WALG Wind turbine analogue log information WREP Wind turbine report information M/O M O M O O M M O M O O O Nödvändiga logiska logiskanoder (komponenter) är är obligatoriska (Mandatory). 15

16 IEC Informationsmodeller WTUR class Attribute Name Attr. Type Explanation M/O LNName Shall be inherited from Logical-Node Class (see IEC ) Data General information LN shall inherit all Mandatory Data from Wind Power Plant Common Logical Node Class TotWh MV Total active energy generation M VAr MV Reactive power generation O State information TurSt STV Windturbine status M Analogue information W MV Active power generation M VAr MV Reactive power generation O Command information SetTurOp CMD Wind turbine operation command M VArOvW CMD Wind turbine reactive priority over active command O VArRefPri CMD Wind turbine reactive setpoint priority command O Setpoint information DmdW SPV Turbine active power generation setpoint O DmdVAr SPV Turbine reactive power generation setpoint O Name = W (active power) Meaning = Active power generation Type = MV (Measured Value) DmdPF SPV Turbine power factor setpoint O M 16

17 Information exchange Models Get information (polling) Report realtime information Reporting (spontaneous, SoE) SoE = sequence of events Retrieve logged information on change, on update, cyclically, Information model (of an analogue value defined by common data class AMV) instmag mag average rms maxval minval raw analogue value Logging (request, SoE) on change, on update, cyclically, hourly max [25] daily max [32] hourly min [25] 17

18 IEC Mapping - overview Information Model IEC Information Exchange Model IEC Mapping to protocol stacks IEC Mapping 1 Mapping 2 Mapping 3... Mapping N Application Presentation Session Transport Communication profile 1 Communication profile 2 TCP Communication profile 3 Communication profile N Network Data Link Physical Ethernet,... IP Physical other out of scope out of scope 18

19 Standard serie IEC Styrkan i konceptet är att en kommunikationsprofil kan ersättas av en annan utan att namnstrukturer och definitioner påverkas. De fem alternativen har något olika egenskaper. Valet styrs av var kommunikationsgränssnittet ligger. Högre krav på prestanda för grässnitt för ett styrsystem för en vindturbin än för ett gränssnitt mellan en vindkraftstation och en driftcentral. 19

20 IEC Conformance Testing 20

21 Värdet av att använda IEC Standarden IEC förväntas bli användbar på flera sätt. Målsättningen är att tillhandhålla en enhetlig kommunikationsplattform för styrning och övervakning av vindkraftstationer Minimera kommunikationsbarriärer pga den stora mängden olika leverantörsspecifika protokoll, data namn, semantik, etc. Möjlighet att hantera olika vindkraftstationer oberoende av leverantörsspecifika övervakningssystem (SCADA-system). Komponenter från olika leverantörer kan enkelt kommunicera med andra delsystem. Effektiv hantering och presentation av information från vindkraftstationer. Minskad totalkostnad för att äga och driva vindkraftverk och följaktligen också kostnaden för energin. 21

22 Värdet av att använda IEC , forts Stöder drift & underhållsprocesser Analys av nyckeldata från olika turbiner utan bearbetning och översättning av data. Åtkomst till data utan konverterare eller extra kommunikationsutrustning. Styrning- och övervakningsutrustning kan köpas som separata delar (best-of-breed). Möjlighet att använda gemensamt övervakningssystem. Leverantörsspecifika protokoll kan ersättas.. Focus på applikationer av värde för kunden. 22

23 Introduktion till standarderna inom IEC serien IEC som del av IEC s verktygslåda för informationsutbyte.

24 Relaterande standarer inom IEC Informationsmodeller IEC Core + Transformatorstationer IEC Vattenkraft IEC Distribuerad generering IEC Vindkraft Modeller för informationsutbyte IEC Core IEC Utökning för wind Kommunikationsprofiler IEC MMS-profil + GOOSE IEC Samplade värden IEC profiler för olika användningsfall/gränssnitt 24

25 IEC Introduction platform IEC X0 Hydro, Solar, Fuel Cell,... IEC Wind Power IEC Substations (HV, MV), SCADA, Power Quality,

26 Frågor?

27 Fortsatt information om Beskrivning av hur Vattenfall utnyttjar denna standard för att bygga upp ett gemensamt data center. Exempel på implementationer och produkter. Vilket stöd kan användargruppen ge? Fortsatt standardisering och utveckling av verktyg för etablering av datakommunkation. Avslutande frågestund och diskussion

28 Relevant trends Heavy increase of wind power until to 100 times more turbines From Wind farms to Wind power plants (WPP) Production plant with separate electricity network Multi-contracts with Vattenfall as system integrator WPPs affect many actors and interact with several markets 28

29 Bottom-Up: Interaction from WPP perspective Actors and systems Maintenance server Communication server Application server Control server Metering server Control units Cond.mon. Metering units units Protection units Meteorological stations 29

30 Example Systems in Lillgrund offshore WPP 48 Wind turbines i-box/wtc CMS meters for energy production Wind Power SCADA WPS server TCM server Park pilot Substation monitoring and control Protection and control units ION 7650 meter Breaker control Substation SCADA SICAM PAS CC server SICAM Station unit Laptop as local SCS HMI Interface to system operator telecontrol Automatic meter management system Meteorological station Data logger Sensors Network and communication Network switches Fibre networks and patch panels Internet routers- VPN/Firewalls SNMP monitor Time server Radiolink equipment ISDN connection IP phone server and IP phones PSTN phone Supplier: Siemens Wind Power 30

31 Top-Down: Interaction from market actors perspective Energy market MW control Power market MVAr control System operation Availability control WPP operation WPP mainten. Performance control MWh control Certificate market MWh reporting 31

32 Example External systems for Lillgrund Vattenfall WPP operation and maintenance centre (Klagshamn, SE) Vattenfall WPP control centre (Esbjerg, DK) Vattenfall WPP production evaluation system (Fredericia, DK) Vattenfall production planning Lillgrund network operation and maintenance centre (Klagshamn, SE) Lillgrund network metering centre (Fredericia/Linköping, DK/SE) Svenska kraftnät (SE) E.ON substation protection and control system (Bunkeflo, SE) E.ON network operation centre (Malmö, SE) SWP engineering centre (Brande, DK) SWP maintenance centre (Brande, DK) 32

33 Connectivity between WPP servers and actors Actors Subsystems 33

34 Integration of SCADA systems IEC facilitates a unified operational platform. Present PI solution relies on vendor-specific front-end systems to interface to wind power plants. Standardized communication opens up for a direct connection to WPP. WPPs could be managed independently of vendor specific SCADA systems. The number of SCADA servers can be decreased. Operation from one SCADA system facilitates efficient, secure and reliable operation. 34

35 The Vattenfall wind power view Present solution designed to meet present needs within Vattenfall Wind power business Complete infrastructure for wind turbine supervision, control and data storage Interfaces to external systems Data collection is in place Development of applications and processes 35

36 DATA = Today with PI Power Plant X Power Plant X Power Plant X ProcessNet VindNet Wind Turbine Data Center Vattenfall Wind Power Data Center Firewall VPPT Vattenfall Opal Power Plant Control ProductionDATA planning and supervision Client Supervision VatNet VindNet CMS System OsiSoft PI Enterprice Server Analysis, maintenance DATA DATA and operations feedback OPC/ODBC MicroSoft Reporting Service QSL Alarm Server Vattenfall Exchange Mail Server Terminal Server Access Service Personal DEIF WPMS Vestas Online Business DATA Vestas Online Business Siemens WPS Vestas Online Professional SCADA monitoring, DATA control and DATAevaluation Nordex DATA Internet / VPN Internet / VPN Internet / VPN Internet / VPN Internet / VPN Internet / VPN Internet / VPN Internet / VPN Internet / VPN Park X Local park Ethernet Abild Arrild Hellevad Kamp Hanstholm Klarup S Dræby DATA Park X Local park Ethernet Emmerlev Brøns Branderup Glatved Rejsby Hede Park X Local park Ethernet Hollandsbjerg Vedersø Kær Næsbjerg/Biltoft Svendstrup Alsted Gl. Vrå Enge Nørre Økse Sø Rakkeby Veldbæk Vadum Sdr.Vium Ryå DATA Park X Park X Park X Park X Park X Park X park Ethernet Local park Ethernet Local park Ethernet Local park Ethernet Local park Ethernet Local park Ethernet Birkmose Local Horns Rev Ravning Kentish Flats Lillgrund Borre monitoring DATA Tjæreborg Enge311 and control DATA Fjaldene Stoustrup Klim 1 Nordjyllandsværket Klim 2 Svinsager Sandholm Dageløkke Sdr. Bork Ærø Tjæreborg Enge 313 Nørrekær Enge 1 Velling Mærsk 2 Nørrekær Enge 2 Videbæk Zagorza Koldby Vestas Online Business Siemens WPS Vestas Siemens Deif Gram & Juhl 33 wind turbines 15 MW 54 wind turbines 30,2 MW 87 wind turbines 91,7 MW 107 wind turbines 74,6 MW 85 wind turbines 27,2 MW 161 wind turbines 162 MW 2 wind turbines 1,6 MW 30 wind turbines 90 MW 48 wind turbines 110,4 MW Support 36

37 First integration for Vattenfall data center SISCO communication adapter available for existing PI system IEC information model to be implemented in OSIsoft Application Framework (AF) First IEC server implementation for wind turbine Prepared for plug-in of the next wind power plant Wind power applications Wind power applications OSIsoft PI System AF IEC Data IEC Comm profile AX-S4 MMS Windpower Client WPP Server 37

38 Implementation example from Alpha Ventus Slide presented at the first USE meeting 38

39 Användargrupp ger stöd till kunder och leverantörer Publicering är ett viktigt steg men det egentliga målet är att standarden kommer till användning i vindkraftbranschen och skapar nytta för vindkraftleverantörerna och deras kunder. Flera av medlemmarna i standardiseringsprojektet har tagit initiativ till användargrupp för IEC Syftet är att sprida information om standarden och stödja användare vid implementering och testning. USE hade ett första möte i Köpenhamn 17 september. Nästa möte i Frankrike mars Användargruppen sprider information om IEC men medlemmar får även tillgång till diskussionsforum och dokumentation om eventuella tekniska korrigeringar. 39

40 Användargrupp ger stöd till kunder och leverantörer Ett tekniskt team med deltagare från flera av de stora leverantörerna, t ex Vestas Wind Systems och Siemens Wind Power samt representanter för Nordex styrsystemleverantör natcon7 och Gamesas styrsystemleverantör Ingeteam ska ge stöd vid användning av standarden. Användargruppens hemsida finns på 40

41 Mission To support use of the IEC standard series Vision Add value for the users of IEC Share information of relevance for use of IEC Share documents of relevance for use of IEC Discussion forum for resolution of technical issues / data base Feedback to IEC maintenance team Coordinate activities with related user groups and organizations Validate member devices spending the least effort, money and time This means efficient and with expected interoperability. 41

42 IEC TC88 PT25 - Brett deltagande en framgångsfaktor Redan vid första IEC mötet diskuterades vikten av att engagera så stor andel av marknadsaktörerna som möjligt. TC88 PT25 skickade ut en inbjudan till alla nationella kommittéer att nominera ytterligare projektmedlemmar. Samtidigt kontaktades de större vindkraftleverantörer som ännu inte var med i gruppen. Gruppen ordnade också inledande halv- eller heldagsseminarier i samband med sina projektmöten för att dels informera om standardens innehåll, dels fånga upp ytterligare behov och krav från användare. 42

43 Brett deltagande en framgångsfaktor, forts Arbetet gav resultat och de flesta vindkraftleverantörer engagerade sig, direkt eller indirekt, i arbetet. Projektgruppen växte därför från en handfull deltagare till knappt 30 experter. Så många leverantörer, med olika affärsintressen, skulle kunna leda till viss positionering av de egna produkterna. Genom att projektledningen har legat hos en representant för kundsidan samt att kunderna i övrigt varit bra representerade har det dock varit ett bra samarbetsklimat i gruppen. 43

44 Historik Steg 1 Undersök om IEC kan ligga till grund för kommunikation inom vindkraft. Steg 2 Fokus på vindkraftspecifika informationsmodeller och datautbytesmodeller Steg 3 Fokus på kommunikationsprofiler Steg 4 - Implementation Steg 5 Underhåll och koordinering med and standarder som baseras på IEC Wednesday, 21 April

45 Vad händer härnäst? Arbetet med del 6 fortsätter och standarden för tillståndskontroll förväntas släppas våren Start av arbetet med att uppdatera de första fem delarna. Något som ännu saknas är en standardiserad lösning för konfiguration av kommunikationsutrustning i vindkraftverk. Vindkraftstandarden är del av en större lösning. IEC har utökats från att vara enbart en standard för automatisering av transformatorstationer till att omfatta även vattenkraftstationer och distribuerad generering och genom IEC även vindkraftstationer. Lösningar och produkter från IEC kan användas även för vindkrafttillämpningar. Etablering av permanent arbetsgrupp? 45

46 Excluded from the scope of edition 1 Project management and engineering Configuration Definitions and semantics of some crucial data, such as Availability Solutions still under development, e.g OPC UA. Network design (example: TR ) Security 46

47 Proposals on maintenance work IEC Minor changes. IEC Harmonization with Information models in Edition 2 of IEC Harmonization with Information models in IEC , and IEC Minor changes. Support for extended service model 47

48 Proposals on maintenance work, cont IEC Annex A Webservices - Tissues Annex B OPC/XML-DA Possible use of OPC UA?? Annex C IEC Use of wind power specific services Annex D IEC Harmonization and reference to IEC Annex E DNP3 Next version IEC Harmonization with test cases in IEC

49 Potential new work items Technical guidelines for the use of IEC Configuration language for wind power plants. Web-based access to information models. System and project management. 49

50 IEC WIND TURBINES Communications for Monitoring and Control of Wind Power Plants IEC ger åtkomst till data för effektiv drift och underhåll av vindkraftstationer. Efter sju års standardiseringsarbete är standarden WIND TURBINES Communications for Monitoring and Control of Wind Power Plants klar. Men arbetet med att skapa nytta är inte slutfört.

51 Frågor?

52 Tack! Kontaktinformation Anders Johnsson Vattenfall Research and Development AB

Kommunikation och Automation

Kommunikation och Automation Kommunikation och Automation STRI Kraftsystemsdagen Ludvika 2010-09-22 nicholas@stri.se SU- Power Utility Automation (Skydd och Automation) Tjänster: Tjänster inom IAT/FAT/ SAT Tjänster inom IEC61850 och

Läs mer

Nätverk IEC61850. Projektrapportering. Elforsk rapport 13:32

Nätverk IEC61850. Projektrapportering. Elforsk rapport 13:32 Nätverk IEC61850 Projektrapportering Elforsk rapport 13:32 Owe Kingstedt december 2012 Nätverk IEC61850 Projektrapportering Elforsk rapport 13:32 Owe Kingstedt december 2012 Förord Syftet med Smart Grids

Läs mer

ERS (Electrical Road System) Slide-in project within FFI program

ERS (Electrical Road System) Slide-in project within FFI program ERS (Electrical Road System) Slide-in project within FFI program FFI Fordonsstrategisk forskning och innovation What is slide-in? Slide-in, is a name that forsknings-, is used to innovations- explain,

Läs mer

Datasäkerhet och integritet

Datasäkerhet och integritet Chapter 4 module A Networking Concepts OSI-modellen TCP/IP This module is a refresher on networking concepts, which are important in information security A Simple Home Network 2 Unshielded Twisted Pair

Läs mer

Per-Anders Nilsson SaabTech Systems Oktober 2001

Per-Anders Nilsson SaabTech Systems Oktober 2001 Per-Anders Nilsson SaabTech Systems Oktober 2001 SWEDISH 4TH GENERATION AIR FORCE Joint Command CCIS JAS 39 Gripen Fighter Link S 100B ERIEYE Air Command CCIS STRIC TARAS radio system Civilian Air Traffic

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

Resultatkonferens 2015. Välkommen!

Resultatkonferens 2015. Välkommen! Resultatkonferens 2015 Välkommen! Lite kort information Säkerhet Quality Hotel Reception Lunch Stadshotellet Tallkotten Middag kl 18 Stadshotellet Tallkotten Utvärdering till Katarina 2000 Vintage Resultatkonferens

Läs mer

Varför Vind? GENERAL PRESENTATION

Varför Vind? GENERAL PRESENTATION Varför Vind? 1 Norrköping november 2014 1 Vindkraft, ganska enkelt En maskin som omvandlar vindens rörelsenergi till el Generatoreffekt, ca 3-5 MW Producerar < 10 GWh el/år Tornhöjd ca 120-140 meter Rotordiameter

Läs mer

Smartgrids Standardisering. Lars Nordström

Smartgrids Standardisering. Lars Nordström Smartgrids Standardisering Lars Nordström larsn@ics.kth.se 1 Agenda Smartgrids kort intro Standarder lösning & problem Några pågående aktiviteter. Några viktiga standarder Slutord 2 Smartgrids = mer ICT

Läs mer

HAN interface Thomas Pehrsson, Ordf SEK 13 samt Metering Specialist, E.ON Elnät

HAN interface Thomas Pehrsson, Ordf SEK 13 samt Metering Specialist, E.ON Elnät HAN interface 2017-03-17 Thomas Pehrsson, Ordf SEK 13 samt Metering Specialist, E.ON Elnät Standardiseringen arbetar både för ökad interoperabilitet och för att stödja teknikutvecklingen avseende kommunikation

Läs mer

Erfarenheter och lärdomar från drift och underhållsarbete

Erfarenheter och lärdomar från drift och underhållsarbete Erfarenheter och lärdomar från drift och underhållsarbete Gert-Olof (Måns) Holst, CEO eno energy Sweden 1010 Page 2 Agenda 1. eno energy 2. Erfarenheter och lärdomar från drift och underhållsarbete 1.

Läs mer

Uppdatering om IEC61850. - med redovisning av nordiska och internationella erfarenheter

Uppdatering om IEC61850. - med redovisning av nordiska och internationella erfarenheter Uppdatering om IEC61850 - med redovisning av nordiska och internationella erfarenheter Vad är IEC61850? IEC61850 är en generell standard för automation inom kraftsystem Mer än bara ett protokoll! Vad är

Läs mer

Seminarium om säkerhet i IT-system för kraftsystem

Seminarium om säkerhet i IT-system för kraftsystem Seminarium om säkerhet i IT-system för kraftsystem Arrangörer: KTH Industriella informations- och styrsystem & Ventyx/ABB Mathias Ekstedt Syfte Utbyta erfarenheter - Vad gör olika aktörer idag? - Vilka

Läs mer

QC i en organisation SAST 2008-09-16

QC i en organisation SAST 2008-09-16 QC i en organisation SAST 2008-09-16 1 Agenda Hur är vi organiserade inom test på SEB? Hur är QC uppsatt på SEB? Hur arbetar vi med QC i en stor organisation? Uppfyllde QC våra förväntningar och hur har

Läs mer

Alias 1.0 Rollbaserad inloggning

Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Magnus Bergqvist Tekniskt Säljstöd Magnus.Bergqvist@msb.se 072-502 09 56 Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Funktionen Förutsättningar Funktionen

Läs mer

SEK TK 88 ÅRSRAPPORT 2002 Svenskt deltagande i standardiseringsarbete inom vindkraftsområdet

SEK TK 88 ÅRSRAPPORT 2002 Svenskt deltagande i standardiseringsarbete inom vindkraftsområdet FOI, Flygteknik - FFA, Vindenergi Dokumentnamn/Document SEK TK 88 ÅRSRAPPORT 2002 Svenskt deltagande i standardiseringsarbete inom vindkraftsområdet Datum/Date Utgåva/Issue Sida/Page Reg nr/reg no. 3:e

Läs mer

Plats för projektsymbol. Nätverket för svensk Internet- Infrastruktur

Plats för projektsymbol. Nätverket för svensk Internet- Infrastruktur Nätverket för svensk Internet- Infrastruktur NSII Nätverket för Svensk Internet-Infrastruktur Medlemmar: FMV, Frobbit, Netnod, STUPI, SUNET och TU-Stiftelsen Vi har några av världens ledande experter inom

Läs mer

Arrowhead - Process- och energisystem- automation

Arrowhead - Process- och energisystem- automation Arrowhead - Process- och energisystem- automation Mats Johansson Project Manager ProcessIT.EU/LTU ARTEMIS Industry Association The association for R&D actors in embedded systems Bakgrund Ökad automa2on

Läs mer

802.11b Wireless router w. 4 port switch. StarTech ID: BR411BWDC

802.11b Wireless router w. 4 port switch. StarTech ID: BR411BWDC 802.11b Wireless router w. 4 port switch StarTech ID: BR411BWDC Share your Internet connection without being constrained by cables with StarTech.com s 802.11b wireless router. The BR411BWDC lets you share

Läs mer

Tillgång till alla globala delar i systemet styrs av denna profil, som i sin tur kopplas till respektive användare.

Tillgång till alla globala delar i systemet styrs av denna profil, som i sin tur kopplas till respektive användare. HANTERA BEHÖRIGHETER Användare i Primavera P6 kräver två olika profiler för att kontrollera vad de kan göra i systemet; en Global Security Profile och en projektsäkerhetsprofil. GLOBAL SECURITY PROFILE

Läs mer

SIMATIC HMI. SIMATIC WinCC Version 6.2. New Perspectives on Process Visualization. SIMATIC HMI The Human Machine Interface. WinCC 6.

SIMATIC HMI. SIMATIC WinCC Version 6.2. New Perspectives on Process Visualization. SIMATIC HMI The Human Machine Interface. WinCC 6. SIMATIC WinCC Version 6.2 New Perspectives on Process Visualization SIMATIC WinCC : komplett SCADA baserad på open standards Nya perspektiv på processvisualisering med Basfunktioner: UI expansions Nya

Läs mer

electiaprotect GSM SEQURITY SYSTEM Vesta EZ Home Application SMART SECURITY SYSTEMS! SVENSKA ios... 2-4 Android... 5-7

electiaprotect GSM SEQURITY SYSTEM Vesta EZ Home Application SMART SECURITY SYSTEMS! SVENSKA ios... 2-4 Android... 5-7 GSM SEQURITY SYSTEM Vesta EZ Home Application SVENSKA ios... 2-4 Android... 5-7 ENGLISH ios... 8-10 Android... 11-13 electiaprotect SMART SECURITY SYSTEMS! 1.1. Vesta EZ Home för ios Vesta EZ Home för

Läs mer

Introduktion... 2. Lync-/SfB-Infrastruktur... 2. Cellips infrastruktur... 2. Brandväggskrav... 2. Lync/SfB Server PSTN Gateway...

Introduktion... 2. Lync-/SfB-Infrastruktur... 2. Cellips infrastruktur... 2. Brandväggskrav... 2. Lync/SfB Server PSTN Gateway... INNEHÅLL Introduktion... 2 Lync-/SfB-Infrastruktur... 2 Cellips infrastruktur... 2 Brandväggskrav... 2 Lync/SfB Server PSTN Gateway... 4 SIP-trunk-konfiguration... 4 Enterprise Voice... 7 1. Dial Plan...

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på 1 på Marianne Andrén General Manager marianne.andren@sandviken.se Sandbacka Park Högbovägen 45 SE 811 32 Sandviken Telephone: +46 26 24 21 33 Mobile: +46 70 230 67 41 www.isea.se 2 From the Off e project

Läs mer

Modulariserad IT på Scania

Modulariserad IT på Scania VÄLKOMMEN TILL Modulariserad IT på Scania Staffan Vildelin, Scania Nils Zetterlund, Enfo Zystems Agenda Modulariserad IT på Scania Modularisering på Scania Förankring av modulariserad IT SOA:s resa på

Läs mer

Riskhantering. med exempel från Siemens

Riskhantering. med exempel från Siemens Riskhantering med exempel från Siemens Gunnel Sundberg Riskhantering Riskidentifiering Riskvärdering Riskåtgärdsplanering Riskbemötande 1 Siemens Industrial Turbomachinery AB R&D, sales, design, manufacturing,

Läs mer

Datorbaserad mätteknik

Datorbaserad mätteknik Datorbaserad mätteknik Distribuerade mät- och kontrollsystem I 1:32 Mätbuss för instrumentering - GPIB (IEE-488) Skapades av Hewlett-Packard vid sent 60-tal HP-IB (Hewlett-Packard Interface Bus) Kom att

Läs mer

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold Nya möjligheter med Technology Björn Svensson, Björn Torold Vem är vi? 2 Copyright 2011 Lawson. All rights reserved. Nya möjligheter med Technology System Foundation Grid Förändrar basen i Installation

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

DE TRE UTMANINGARNA..

DE TRE UTMANINGARNA.. DE TRE UTMANINGARNA.. SYSTEM MATERIAL PROCESSER PROTOTYP UTVECKLING SERIE UTVECKLINGSFASER NY LEVERANTÖR System Process AS9100 NadCap Geometri Legering In718/ Ti Rf/ Al Standard ISO9000 TID RESAN MOT MÅLET

Läs mer

HP BSM - Erfarenheter från FMS projektet ComHem Jan Östgren MangE Nordic AB (Med hjälp från Thomas Englund ComHem)

HP BSM - Erfarenheter från FMS projektet ComHem Jan Östgren MangE Nordic AB (Med hjälp från Thomas Englund ComHem) Novug 2013-02-13 HP BSM - Erfarenheter från FMS projektet ComHem Jan Östgren MangE Nordic AB (Med hjälp från Thomas Englund ComHem) 2013-02-13 1 Jan Östgren - Bio September 2012 Manag E (Nordic) Solution

Läs mer

OFTP2: Secure transfer over the Internet

OFTP2: Secure transfer over the Internet Presentation We are ready for OFTP2! OFTP2: Secure transfer over the Internet Productive, standardized and secure flow of information in the Product Lifecycle Management (PLM) by Nils Johansson, LTH &

Läs mer

Fujitsu Day in Action. Human Centric Innovation. En resa mot tillväxt Santa Maria. Stefan Johansson. 0 Copyright 2016 FUJITSU

Fujitsu Day in Action. Human Centric Innovation. En resa mot tillväxt Santa Maria. Stefan Johansson. 0 Copyright 2016 FUJITSU Fujitsu Day 2016 En resa mot tillväxt Santa Maria Stefan Johansson Human Centric Innovation in Action 0 Copyright 2016 FUJITSU Framtidens affärslösningar är redan här 1 Copyright 2016 FUJITSU ONE Santa

Läs mer

Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB

Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB Varför ISO/IEC 27005 Information Security Management?? Riskanalys och riskhantering är centrala aktiviteter

Läs mer

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit.

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit. TNT ExpressShipper installation. Om ni redan har en ExpressShipper installation på företaget behöver ni först ta reda på vilken version som är installerad och sökvägen till databasen. Versionen ser ni

Läs mer

2.1 Installation of driver using Internet Installation of driver from disk... 3

2.1 Installation of driver using Internet Installation of driver from disk... 3 &RQWHQW,QQHKnOO 0DQXDOÃ(QJOLVKÃ'HPRGULYHU )RUHZRUG Ã,QWURGXFWLRQ Ã,QVWDOOÃDQGÃXSGDWHÃGULYHU 2.1 Installation of driver using Internet... 3 2.2 Installation of driver from disk... 3 Ã&RQQHFWLQJÃWKHÃWHUPLQDOÃWRÃWKHÃ3/&ÃV\VWHP

Läs mer

Steget efter CAD Data Management. Per Ekholm

Steget efter CAD Data Management. Per Ekholm Steget efter CAD Data Management Per Ekholm Agenda Vilka processer/discipliner stöds i PDMLink Dokument management Configuration Management Change Management Project Management Hur utvärderar jag behovet?

Läs mer

SharePoint 2010 licensiering Wictor Wilén

SharePoint 2010 licensiering Wictor Wilén SharePoint 2010 licensiering Wictor Wilén Sweden SharePoint User Group 26:e maj 2010 Vem är jag? Inte för rutinuppdrag. Wictor Wilén SharePoint Arkitekt Connecta AB SharePoint MVP Microsoft Certified Trainer,

Läs mer

Nortel har ordet Nortel Användarförening 26-27 maj

Nortel har ordet Nortel Användarförening 26-27 maj Nortel har ordet Nortel Användarförening 26-27 maj Petter Urum Säljdirektör 1 Vi fortsätter att lita på Nortel Vancouver London Official Converged Network Equipment Supplier for the Vancouver 2010 Olympic

Läs mer

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH 2016 Anne Håkansson All rights reserved. Svårt Harmonisera -> Introduktion, delar: Fråga/

Läs mer

Monitor Pro V7 SCADA. Kom-igång med kommunikation Unitelway TCP/IP 2002-04-19

Monitor Pro V7 SCADA. Kom-igång med kommunikation Unitelway TCP/IP 2002-04-19 Monitor Pro V7 SCADA Kom-igång med kommunikation Unitelway TCP/IP 2002-04-19 Sätt in bild på produkten eller en skärmdump från programvaran eller liknande. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 MONITOR PRO ADD-ON...3

Läs mer

Klicka här för att ändra format på bakgrundsrubriken

Klicka här för att ändra format på bakgrundsrubriken On international oceanographic data exchange and management - Hans Dahlin, Director EuroGOOS present structures and development 1 Data Klicka här 1. för Real att ändra time format data på 2. Delayed mode

Läs mer

BIM konceptuell överblick och utblick

BIM konceptuell överblick och utblick BIM konceptuell överblick och utblick Dr Väino Tarandi, Eurostep Ordförande buildingsmart Sweden Agenda BIM vad är det, och vad är det inte?» Hur samverkar man? openbim» Definition» Hur samverkar man?

Läs mer

Windows 8 och det nya arbetslivet. Magnus Holmér IT strategisk rådgivare

Windows 8 och det nya arbetslivet. Magnus Holmér IT strategisk rådgivare Windows 8 och det nya arbetslivet Magnus Holmér IT strategisk rådgivare Verkligheten? people Hemma På arbetet Windows 8 Demo Nya mobila lösningar Samma upplevelse på alla datorer* Folder Re-Direct

Läs mer

Strategy for development of car clubs in Gothenburg. Anette Thorén 2011-03-16

Strategy for development of car clubs in Gothenburg. Anette Thorén 2011-03-16 Strategy for development of car clubs in Gothenburg Anette Thorén 2011-03-16 Facts 2010 Objectives 2003: 10 000 members in five years 75 % are members through their employer 413 cars - 165 in private car

Läs mer

Bättre logistik och vindkraft i kallt klimat

Bättre logistik och vindkraft i kallt klimat Tests Bättre logistik och vindkraft i kallt klimat Power Väst, Centralhuset Göteborg 9 oktober 2013 Magnus Ingerby Project Management magnus.ingerby@enercon.de +46 702 91 10 17 Innehåll 1. ENERCON 2. Kallt

Läs mer

The present situation on the application of ICT in precision agriculture in Sweden

The present situation on the application of ICT in precision agriculture in Sweden The present situation on the application of ICT in precision agriculture in Sweden Anna Rydberg & Johanna Olsson JTI Swedish Institute for Agricultural and Environmental Engineering Objective To investigate

Läs mer

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1 Mönster Ulf Cederling Växjö University UlfCederling@msivxuse http://wwwmsivxuse/~ulfce Slide 1 Beskrivningsmall Beskrivningsmallen är inspirerad av den som användes på AG Communication Systems (AGCS) Linda

Läs mer

IPv6 i Mobilnät. Mattias Karlsson. mattias.karlsson@telenor.com

IPv6 i Mobilnät. Mattias Karlsson. mattias.karlsson@telenor.com IPv6 i Mobilnät Mattias Karlsson mattias.karlsson@telenor.com Agenda Varför behöver vi IPv6? Kort historia om Standardisering kring IP i mobilnät. Snabb genomgång om mobilnät Speciella utmaningar med IPv6

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

F1 SBS 2008. 2013-01-16 EC Utbildning AB 2013-01-16

F1 SBS 2008. 2013-01-16 EC Utbildning AB 2013-01-16 F1 SBS 2008 EC Utbildning AB 1 F1 SBS 2008 Dagens föreläsning Den mjuka sidan: Vad är Microsoft Small Business Server 2008? Varför SBS 2008? Den hårda sidan, teknik: Installation, systemkrav Konfiguration

Läs mer

Assessing GIS effects on professionals collaboration processes in an emergency response task

Assessing GIS effects on professionals collaboration processes in an emergency response task Assessing GIS effects on professionals collaboration processes in an emergency response task Nils Dahlbäck, Linköping, Sweden Rego Granlund, Sweden Helena Granlund, Sweden Swedish Defence Research Agency,

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

PDM Implementation & Change Management 2013-11-12/FRN

PDM Implementation & Change Management 2013-11-12/FRN PDM Implementation & Change Management 2013-11-12/FRN Affärsområdet Industriteknik Vad är Windchill PDMLink? Product data and information overview - today Mailed Excel files Shared file folders PDMLink

Läs mer

Smart Gridett FUD projekt i Ludvika. Henrik Stomberg

Smart Gridett FUD projekt i Ludvika. Henrik Stomberg Smart Gridett FUD projekt i Ludvika Henrik Stomberg 1 Agenda 1. STRI 2. Bakgrund 3. SmartGrids - EU 4. Smart Grid - ett FUD projekt 5. Vinnova projekt 6. Frågor 2 3 STRI verksamhetsområden l Isolation

Läs mer

Lotus mobila lösningar

Lotus mobila lösningar Lotus mobila lösningar Säker uppkoppling till jobbet från din mobil Se vilka kollegor som finns tillgängliga för kommunikation Läs/skriv Mail, acceptera mötes inbjudningar mm.mm från mobilen Och sen då?

Läs mer

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers Mötesplats Open Access 2014 2014-04-01 Jonas Gilbert Chalmers bibliotek jonas.gilbert@chalmers.se http://orcid.org/0000-0001-6599-1376 Open Researcher &

Läs mer

Bygg bro mellan ITIL v2 och v3 - Bridgekurser - DF Seminarium 2008-09-05

Bygg bro mellan ITIL v2 och v3 - Bridgekurser - DF Seminarium 2008-09-05 Bygg bro mellan ITIL v2 och v3 - Bridgekurser - DF Seminarium 2008-09-05 Innehåll Kursöversikt ITIL v3 Utbildningsschemat Målgrupper & förkunskapskrav Kursuppbyggnad & innehåll V2 V3, Service Lifecycle,

Läs mer

BAE Systems. FXM Seminar 2012-02-07 Future Markets European Land Defence Industries approach. BAE Systems

BAE Systems. FXM Seminar 2012-02-07 Future Markets European Land Defence Industries approach. BAE Systems BAE Systems FXM Seminar 2012-02-07 Future Markets European Land Defence Industries approach BAE Systems ASD Organisation (April 2011) OFFICERS PRESIDENT: D Ureña Raso PAST PRESIDENT: PF Guarguaglini PRESIDENT

Läs mer

Elisabet Stöök Konsult SAS Institute AB Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Elisabet Stöök Konsult SAS Institute AB Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. Administrera din SAS miljö med SAS Metadata Server och SAS Management Console. Elisabet Stöök Konsult SAS Institute AB Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. SAS Intelligence Value Chain

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

Helsinki, 30 November 2011. Väino Tarandi, KTH & buildingsmart SWEDEN

Helsinki, 30 November 2011. Väino Tarandi, KTH & buildingsmart SWEDEN Väino Tarandi, KTH & buildingsmart Swedish initiatives NVDB Swedish Transport Administration VisuCity Research project Detailing level - lanes Abstraction levels Phenomena linked to net links Trafikverket

Läs mer

Web Services. Cognitude 1

Web Services. Cognitude 1 Web Services 1 Web Services Hur ska tillämpningar integreras? Hur ska tillämpningar integreras (via nätet ) för att erbjuda tjänster åtkomliga på nätet? SVAR: Web Services (Enligt Microsoft, Sun, IBM etc.)

Läs mer

Unified Communication. Martin Lidholm martin@lidholm-co.se

Unified Communication. Martin Lidholm martin@lidholm-co.se Welcome Unified Communication Martin Lidholm martin@lidholm-co.se Vad ska vi göra idag? En överblick över Unified Communications-platformen Hur kommer jag igång? Förkunskaper Grundläggande kunskaper i

Läs mer

Från N 1-kriteriet till en planering och drift av kraftnätet, grundad på sannolikheter

Från N 1-kriteriet till en planering och drift av kraftnätet, grundad på sannolikheter Från N 1-kriteriet till en planering och drift av kraftnätet, grundad på sannolikheter Gothia Power jubileumsseminarium den 19 november Liisa Haarla Aalto Universitet / Fingrid Oyj Innehållet N 1 kriteriet

Läs mer

Introduktion till Entity Framework och LINQ. Källa och läs mer https://msdn.microsoft.com/en-us/data/aa937709.aspx

Introduktion till Entity Framework och LINQ. Källa och läs mer https://msdn.microsoft.com/en-us/data/aa937709.aspx Introduktion till Entity Framework och LINQ Copyright Mahmud Al Hakim mahmud@webacademy.se www.webacademy.se Vad är Entity Framework? The Microsoft ADO.NET Entity Framework is an Object/Relational Mapping

Läs mer

SKF i framtidens vindkraft. Tobias Finndin Energy Segment Business Manager SKF Regional Sales and Services - Sverige

SKF i framtidens vindkraft. Tobias Finndin Energy Segment Business Manager SKF Regional Sales and Services - Sverige SKF i framtidens vindkraft Tobias Finndin Energy Segment Business Manager SKF Regional Sales and Services - Sverige SKF a truly global company Established 1907 Sales 2012 SEK 64,575 million Employees 46,775

Läs mer

Vattenkraften har en centrala roll i kraftsystemet

Vattenkraften har en centrala roll i kraftsystemet Elforsk 14 juni 2013 Vattenkraften har en centrala roll i kraftsystemet Vattenkraft används för att reglera ut förbrukningsvariationer. 1-7 januari 2011. Reglering med vattenkraft är billig vilket ger

Läs mer

2) att vi som deltar ska öka vårt EU pro-aktiva arbete i Bryssel för respektive påverkansplattform.

2) att vi som deltar ska öka vårt EU pro-aktiva arbete i Bryssel för respektive påverkansplattform. Syfte med dagen är att: 1) De som sitter i styrelserna för resp Strategisk Innovations Program (SIP) plattform ska ges en förståelse för att genom att ha strategier för sitt deltagande i ramprogrammet

Läs mer

Design. Vad lärde jag mig förra lekfonen? Hur bidrog jag Fll lärandet? Kravhantering sammanfa0ning 13/04/14

Design. Vad lärde jag mig förra lekfonen? Hur bidrog jag Fll lärandet? Kravhantering sammanfa0ning 13/04/14 Design Vad är design? Vad är arkitektur? Architectural Pa:erns Designprinciper Design Pa:erns UML Domain Driven Design Domänmodell Vad lärde jag mig förra lekfonen? Hur bidrog jag Fll lärandet? Kravhantering

Läs mer

Inför projektuppgiften. Markus Buschle, markusb@ics.kth.se

Inför projektuppgiften. Markus Buschle, markusb@ics.kth.se Inför projektuppgiften Markus Buschle, markusb@ics.kth.se Agenda Möjligheter,ll samarbete Enterprise Architecture för beslutsfa8ande Modell Analys Resultat Projektuppgi? Möjligheter -ll samarbete Examensarbeten

Läs mer

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Ulla-Britt Fagerström - Senior lösningsspecialist, IBM Business Analytics 22 maj 2013 Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Då kan drömmar gå i uppfyllelse

Läs mer

Grundläggande datavetenskap, 4p

Grundläggande datavetenskap, 4p Grundläggande datavetenskap, 4p Kapitel 4 Nätverk och Internet Utgående från boken Computer Science av: J. Glenn Brookshear 2004-11-23 IT och medier 1 Innehåll Nätverk Benämningar Topologier Sammankoppling

Läs mer

Automation Power Scandinavian AB. Interoperability List

Automation Power Scandinavian AB. Interoperability List Aumation Power Scandinavian AB Transmissions prokoll för Siemens Simatic S7 Interoperability List Dokumentversion 3.0.3 Innehållsförteckning Versionshisrik... 3 Version 1.00 (2005-10-11)... 3 Version 1.10

Läs mer

Hur undviker du obehagliga överraskningar i den dagliga driften?

Hur undviker du obehagliga överraskningar i den dagliga driften? Hur undviker du obehagliga överraskningar i den dagliga driften? Estrella out-sourcing MAF 2012 Agenda Lite om... Anders Ivarsson, Estrella, Chipsmarknaden Bakgrund och problemområde Lösning Resultat Lite

Läs mer

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING Skapa initiativ för din projektgrupp för att lyckas Webinar 2012-03-08 VAD ÄR PROJECTPLACE? SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE I SIFFROR Grundades 1998

Läs mer

Christer Scheja TAC AB

Christer Scheja TAC AB Byggnadsautomation för ingenjörer Byggnadsautomation för ingenjörer VVS-tekniska föreningen, Nordbygg 2004 Christer Scheja TAC AB resentation, No 1 Internet/Intranet Ihopkopplade datornät ingen ägare Internet

Läs mer

Wi-Fi travel router for ipad and mobile devices

Wi-Fi travel router for ipad and mobile devices Wi-Fi travel router for ipad and mobile devices Product ID: R150WN1X1T This Wireless N travel router lets you create a portable wireless hot-spot from a wired network connection or an existing wireless

Läs mer

TDDD80. Mobila och sociala applikationer Introduktion HTTP,SaaS. Anders Fröberg Institutionen för Datavetenskap (IDA)

TDDD80. Mobila och sociala applikationer Introduktion HTTP,SaaS. Anders Fröberg Institutionen för Datavetenskap (IDA) TDDD80 Mobila och sociala applikationer Introduktion HTTP,SaaS Anders Fröberg Institutionen för Datavetenskap (IDA) Internet Internet är världens största datornätverk och ett system för enkel och effektiv

Läs mer

SOA One Year Later and With a Business Perspective. BEA Education VNUG 2006

SOA One Year Later and With a Business Perspective. BEA Education VNUG 2006 SOA One Year Later and With a Business Perspective BEA Education VNUG 2006 Varför SOA är viktigt? As margins erode companies need to optimize for process and operational efficiency or find new markets

Läs mer

Industriell Marknadsföring & Supply Chain Management Del 2 Supply chain management Håkan Aronsson

Industriell Marknadsföring & Supply Chain Management Del 2 Supply chain management Håkan Aronsson Industriell Marknadsföring & Supply Chain Management Del 2 Supply chain management Håkan Aronsson Supply chain management, utvecklingsteg Stevens, 1989 2 Utvecklingsfrågor inom Ett vidare perspektiv Förmågan

Läs mer

Göteborg Energi AB ZigBee City

Göteborg Energi AB ZigBee City Göteborg Energi AB ZigBee City Niklas Westerlund, +46 707-626 596 Head of AMI Operation 2010-05-26 Agenda Presentation av Göteborg Energi Projektet Mätning 2009 Bakgrund Utförande Erfarenheter Nya tjänster

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Testdriven utveckling. Magnus Jonsson Siemens Medical Solutions

Testdriven utveckling. Magnus Jonsson Siemens Medical Solutions Testdriven utveckling Magnus Jonsson Siemens Medical Solutions 2 Soarian Stort projekt, ca 400 personer i projektet Distribuerad utveckling i USA, Indien och Sverige Web baserat lösning med admin client

Läs mer

Internet of Things (IoT) Sara Noman, SIS

Internet of Things (IoT) Sara Noman, SIS Internet of Things (IoT) Sara Noman, SIS SARA NORMAN IoT Joint Technical Committee 1, arbetsgrupp Internet of Things Två års förberedande arbete IoT rapport presenterad i nov 2014 Uppdrag IoT referensarkitektur

Läs mer

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Innehåll 1. Metoder att installera...1 2. Förutsättningar...2 DotNet Framework 3.5...2 MSI Installer 4.5...2 3. Hämta SQL Server 2008 R2

Läs mer

Nilson Group AB. Från informationsförädling till affärsnytta och aktivt styrmedel. CIO Torsten Balslev torsten.balslev@nilsongroup.

Nilson Group AB. Från informationsförädling till affärsnytta och aktivt styrmedel. CIO Torsten Balslev torsten.balslev@nilsongroup. Nilson Group AB Från informationsförädling till affärsnytta och aktivt styrmedel CIO Torsten Balslev torsten.balslev@nilsongroup.com 2012-04-18 v. 1.2 sidan 1 Totalt Nilson Group 313 butiker, ca 1300 heltidsanställda

Läs mer

Implementationsstrategier för PLCS

Implementationsstrategier för PLCS Implementationsstrategier för PLCS Dr Mattias Johansson Director Software Products Eurostep AB Typically complex systems environment Point to Point Integration Operational Objectives CM CM CM CM 5. Requirements

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Sectra Critical Security Services. Fel bild

Sectra Critical Security Services. Fel bild Sectra Critical Security Services Fel bild Sectra is world leading in data security Sectra is also one of Europes most reknown IT-security companies with solutions such as: EU TOP SECRET High speed encryption

Läs mer

Modbus över Ethernet. WAGO Contact SA TSS STR 2011 1

Modbus över Ethernet. WAGO Contact SA TSS STR 2011 1 Modbus över Ethernet WAGO Contact SA TSS STR 2011 1 Modbus över Ethernet En enorm mängd produkter stöder modbus. Modbus kallas ibland för automationens minsta gemensamma nämnare. Kanske är det för att

Läs mer

ALM Live. April 2008 Effektivare projektarbete med Visual Studio 2008

ALM Live. April 2008 Effektivare projektarbete med Visual Studio 2008 ALM Live April 2008 Effektivare projektarbete med Visual Studio 2008 Jaha, och vem är du då? Magnus Juvas Lösningsarkitekt Transcendent Group Och vad gör ni då? Inom området ALM gör Transcendent Group

Läs mer

Arbetsplatsträff 5 april, 2017 Workplace meeting April 5, 2017

Arbetsplatsträff 5 april, 2017 Workplace meeting April 5, 2017 Arbetsplatsträff 5 april, 2017 Workplace meeting April 5, 2017 Ärenden: - Inför beslutsmötet - Forskningsinformation - Arbetsmiljö och Infrastruktur - Personaldagar - Övriga frågor Agenda: - Prior to the

Läs mer

WELCOME TO. Value of IAM in Business Integrations

WELCOME TO. Value of IAM in Business Integrations WELCOME TO Value of IAM in Business Integrations WELCOME TO Value of IAM Agenda Zipper Zecurity, vilka är vi? IAM, varför och vad gör det för nytta? IBM Security Identity Manager IBM Security Role & Policy

Läs mer

Switch- och WAN- teknik. F2: Kapitel 3 och 4

Switch- och WAN- teknik. F2: Kapitel 3 och 4 Switch- och WAN- teknik F2: Kapitel 3 och 4 Kapitel 3 VLAN Vad är e= VLAN? VLAN står för Virtual LAN och är en teknik för a= dela en switch i flera olika delar, där varje del Illhör olika IP- nät. Exempel:

Läs mer

Inför projektuppgiften. Markus Buschle, markusb@ics.kth.se

Inför projektuppgiften. Markus Buschle, markusb@ics.kth.se Inför projektuppgiften Markus Buschle, markusb@ics.kth.se Agenda Möjligheter,ll samarbete Enterprise Architecture för beslutsfa8ande Modell Analys Resultat Projektuppgi? Exempel Möjligheter,ll samarbete

Läs mer

Dalkia Facture biobränslepanna

Dalkia Facture biobränslepanna Dalkia Factures nya biobränslepanna Jonas Wallén Metso Power Panndagarna 2012, Örnsköldsvik Dalkia Facture biobränslepanna 1 Innehåll Dalkia Facture biomass pannanläggning Metso scope - Bränslehantering

Läs mer

DFC 2008-09-05 bild 1

DFC 2008-09-05 bild 1 DFC 2008-09-05 bild 1 Specialister ITIL & IT Service Management Ackrediterade utbildningar Coachning / Mentorskap Konsultstöd av ackrediterade lärare DFC 2008-09-05 bild 2 Service Management Kurs Dagar

Läs mer

JobOffice SQL databas på server

JobOffice SQL databas på server JobOffice SQL databas på server Nedan följer en instruktion hur du konfigurerar JobOffice kassas SQL databas på en server. Om du känner dig osäker på det här, kontakta någon lokal data- och nätverkstekniker.

Läs mer

Styrteknik 7.5 hp distans: E-1000 och E-Designer

Styrteknik 7.5 hp distans: E-1000 och E-Designer PLC8A:1 E1000 operatörsterminaler En operatörsterminal ger ett gränssnitt mellan männinska-maskin, (MMI människa-maskininteraktion, HMI Human Machine Interface) Alla terminalerna i E1000-serien är utvecklade

Läs mer