Frågor och synpunkter från mötet i KilArena den 6 april 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Frågor och synpunkter från mötet i KilArena den 6 april 2009"

Transkript

1 1(5) Kommunledningsförvaltningen MINNESANTECKNINGAR Roger Kvarnlöv, Frågor och synpunkter från mötet i KilArena den 6 april 2009 Frågorna och svaren spelades in och har sammanställts i efterhand. 1. Vad är det som gör att man bara har ett förslag? Jan-Olov Ragnarsson: Det var jag som bestämde att det bara skulle vara ett förslag som redovisades. Att lösa ett problem innebär naturligtvis att det finns fler möjligheter än bara ett sätt. För att detta skulle bli hanterbart i den fortsatta processen las bara ett förslag fram. Detta var ett underlag till kommunstyrelsen, p g a den nya skatteprognosen på minus 12 miljoner. Det finns säkerligen flera sätt att lösa detta. 2. Vart har ni tänkt flytta Dallidenbarnen? Dan Granström: Enligt det förslag som ligger nu ska de flytta till Sannerudsskolans lokaler F-6. Både i befintliga lokaler och i Gamla Real. Det är inte i Annexet. 3. Vad menas med det unika i vårt förslag är att vi höjer den pedagogiska nivån? Dan Granström: Framförallt när det gäller förskolebiten. Det gäller att både gasa och bromsa. Det är ett enormt tryck på förskoleplatser från föräldrar och det kommer ett nytt regeringsbeslut som ställer högre krav på den pedagogiska kompetensen. Vi höjer kraven på personalkompetensen inom barnomsorgen. 4. Varför inte bygga dagis i de lediga lokalerna som finns på Sannerudsskolan? Dan Granström: Utifrån den bedömning som ledningsgruppen gjort så har vi har tittat på alla lokaler i Kil, främst lokaler som vi äger själva, och gjort bedömningen att de överlägset bästa lokalerna för förskola är Dalliden och bäst ur skolsynpunkt är Gamla Reals lokaler med flera. Det kan ju hända att vi kommer till andra slutsatser nu när vi förhoppningsvis får uppdraget från nämnden kommande veckor. 5. Vad ingår i de 3,5 miljoner kronor som kostnadsökningen är för de nya förskoleavdelningarna? Dan Granström: Det är i första hand ett kostnadsförslag. En förskoleavdelning kostar 1,2-1,3 miljoner att driva under ett år. E-post Organisationsnummer KILS KOMMUN Postadress Besöksadress Telefon Fax Bankgiro PlusGiro Box 88 Kommunhuset vx Kil Ö Torggatan 2D

2 2 6. Det måste bli kostnader också när ni ska flytta och bygga om? Det syns inte i förslaget? Dan Granström: Det är riktigt att alla detaljer inte syns i förslaget. Jag förväntar mig nu att vi får ett uppdrag från barn- och utbildningsnämndens politiker och jag kan inte tänka mig annat än att de vill ha ett uppdrag där de vill ha fördjupning fler detaljer och att de också vill ha alternativa förslag. Jag misstänker att det kommer vara sådana typer av uppdrag vi kommer att få från nämnden. Allt sådant är inte gjort. 7. Dan Granström gjorde ett uttalande i NWT fre 27 mars att vårt förslag går ut på att Dallidenskolan omvandlas till en renodlad förskola med 100 nya platser då bevaras den goda kvalitet och trygghet som Dallidenskolan är känd för? Dan Granström: Sista delen som är ett citat från mig, om det kan jag säga att Det har jag aldrig sagt! 8. Vad är det som säger att byta ut dagmammor mot dagis höjer nivån? Dan Granström: Dels är det att när föräldrar i Kil söker plats så vill de ha en viss typ av barnomsorg. Som det har sett ut så är det en förkrossande majoritet, 95 %, som vill ha förskola, resten vill ha familjedaghem. Det finns naturligtvis otroligt duktiga familjedaghem i den här kommunen, dem ska vi naturligtvis vara rädda om, men det är en enorm skillnad när det gäller den pedagogiska utbildningen mellan de som jobbar i familjedaghem och de som jobbar inom förskolan det är inget konstigt med det, det har vi vetat i alla år, det är inget nytt. 9. På sidan 15 i förslaget kan man läsa om att tillfredsställa kundernas behov. Hur vet ni vilket behov kunderna har och har det gjorts någon barnkonsekvensanalys? Dan Granström: I dagsläget har vi naturligtvis inte gjort någon barnkonsekvensanalys. Det kommer att göras i samband med att nämnden hanterar frågorna. I samtliga ärenden med större dignitet görs det alltid en barnkonsekvensanalys. När det gäller kundernas behov så har jag förberett mig lite så ni ska få lite aktuella siffror inom barnomsorgen. Aktuella siffror, den 27 mars såg det ut så här: Kö till förskola, 66 barn, barn i familjedaghem som vill byta till förskola, 79 barn. Summa: 145 barn I kö till familjedaghem i centrala Kil är det just nu 4 barn. Inför hösten:76 st 6-åringar ska börja förskoleklass i centrala Kil till hösten. Under sommaren tillkommer det oftast nyinflyttade barn. 10. För skolan och fritidshemmen kan det bli en försämring, vad innebär det? Dan Granström: Det är ett krav på nämnden. Vi måste ta fram konsekvensanalyser, oavsett vilket förslag vi väljer. Vilka negativa konsekvenser får det, blir fritidshemsgrupperna för stora och så vidare? Det tar jag för givet att nämnden kommer vilja ha in och det är som jag sagt tidigare att det kommer finnas möjligheter att ta del av det under resans gång. 11. Anpassa lokalerna till nya förutsättningar. Hur ser möjligheterna att låna pengar om man ska investera 21 miljoner i så många nya förskoleplatser? Maj-Britt Tibo: Ja, det är svårt för politiken att svara på. Det vet vi inte. Men vad det gäller förskolan Skogsgläntan så kan det tyckas märkligt att vi bygger ut den, men vi kan inte vara kvar där, vi får inte var kvar i de gamla lokalerna. Då har politiken tagit det beslutet att utöka samtidigt som man drar in.

3 3 12. Vilket underlag ligger till grund för tjänstemannaförslaget? Jan-Olov Ragnarsson: Uppdraget från kommunstyrelsen var att ta fram nya ramar med anledning av den minskade skatteintäkten. Mitt uppdrag till förvaltningscheferna var att de skulle ta fram ett förslag för att hantera en ny ekonomisk nivå. Barn- och utbildningsförvaltningens underlag, som ligger till grund för detta, är skolchefen och rektorernas samlade kunskap. Detta är ett uppdrag för att kommunstyrelsen imorgon ska ta ett beslut. Det är inte liktydigt med att de gillar detta förslag, men förslagen ska vara genomförbara. Kommunstyrelsens tar ställning till de ekonomiska ramarna och dessa kan de ju förändra. Det finns också andra områden än skolan som omfattas av förslaget. 13. Det står att man ska spara 1,2 mkr genom att lägga ut daglig verksamhet LSS på entreprenad? Är det rimligt att det kan bli en besparing? Åse-Britt Falch: Exakt hur många kronor och ören det blir vet vi inte, men just nu är vi i den situation att vi vänder på varenda krona. Vi har en LSS verksamhet på dagcenter som sett likadan ut de senaste 40 åren. Dagens funktionshindrade har andra behov. Vi försöker hitta variation. Vi har en grupp som kommer vara kvar på den traditionella dagcenterverksamheten den andra gruppen ska få alternativa sysselsättningar för att få individualisering. Vi arbetar intensivt med att hitta variationer som skadar medborgaren så lite som möjligt. Det känns en förtvivlan när välfärdsstaten, för första gången, måste minska istället för att öka. Vi måste känna solidaritet med varandra. Om vi pratar om den demografiska modellen så måste en omfördelning ske. Lisbeth Wiklund: vi har inga detaljer ännu. Men att lägga ut det på entreprenad minskar kostnaden för dyra lokaler och personalkostnader, då en minskning av personal kan ske. 14. När man gör utredningsuppdrag måste man ha kriterier. Vem har gett kriterierna i hur man ska utforma innehållet? Mikael Johansson: Vår totalram minskar. Vi politiker går inte in och påtar i detaljerna. Vi ger uppdraget var kan vi hämta hem kostnaderna. Vi tar beslut om planeringsramar. Vi har fått ett underlag som är genomförbart. Det är det viktigaste. Vi kan hämta hem kostnaderna, ha en budget i balans och en bra verksamhet. Nu ska det till nämnderna för beredning för att se om det går som det är tänkt eller om det dyker upp andra förslag. Vad gäller medborgardialog håller jag fullständigt med. Vi måste få jobba fram ett förslag och sedan mötas och diskutera detta. 15. Jättebra att ni satsar på barnomsorgen men ni tänker inte på att alla barnen kommer till skolan sedan. Stora skolor känns inte bra. Tråkigt att ni vill lägga ned Dallidenskolan. Vad händer när de barn som får fritids och förskoleplatser ska börja skolan. Vart tar de vägen? Maj-Britt Tibo: Det är det som är bra i förslaget vi lägger inte ner någon skola utan vi flyttar en skola. Kommer vi i den lyckliga benägenheten att vi får fler barn så kan vi flytta tillbaka, men nu står vi med tomma lokaler. Och jag vill säga att vi inte lägger ner Skogsgläntan utan vi bygger ut den. 16. Varför flyttar ni inte förskolan till befintliga lokaler i Sannerudsskolan? Maj-Britt Tibo: Vi har ju inte beslutat än, det finns ju olika sätt att titta på det hela och det tänker vi göra.

4 4 17. Kort om tid innan beslut ska tas! Maj-Britt Tibo: Förhoppningsvis fattas beslut i juni. Detta är en stor fråga så självklart måste vi titta på detta. 18. Till alla nämnder: Hur kommer medborgardialogen ut? Är ni beredda på att denna dialog kan medföra förändringar? Anders Eriksson (M): Detta är ett förvaltningsförslag och vi i nämnderna går in och jobbar med detta. Dialogen har vi som exempel på här idag. Vi har haft dialog i våra partier. Ni har också möjlighet att kontakta oss via våra partier. Låt oss inte förhasta oss, utan konsekvensanalyser, utredningar, belysningar låt dem komma på plats. Vi har alla möjligheter i världen att lösa detta. Vi har över 500 miljoner för god verksamhet, det är 3 % vi pratar om. Vi ska lösa detta. Från barn- och utbildningsnämndens sida gäller så gäller en dialog med både samråden, öppna möten, men framför allt gäller det att ha en dialog med era politiker. Det är trots allt vi som är era representanter. Vi är fritidspolitiker och ni har valt oss, så prata med oss. Vi är inte farliga på något sätt - driv på den här frågan och engagera er. Man kan ju tycka att det är tråkigt att det är i besparingstider vi hamnar här men det är det här engagemanget vi vill ha, vi är ju inte experter, så det är den här dialogen vi vill ha. Stina Bergström: Jag vill fylla på för Miljöpartiets räkning. Jag sitter i kommunstyrelsen, inte i barn- och utbildningsnämnden men vi har också ledamot i barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden. Våra kontaktuppgifter finns på hemsidan. Vi är tacksamma för synpunkter. Vi har precis börjat diskutera frågan i partierna och har inte ens hunnit ha ett medlemsmöte om frågan i vårt parti om detta förslag och eventuella alternativa förslag. Men som sagt var - jag hoppas ni hör av er. Olof Olsson: Välkommen att prata med oss. Vi har också tagit del av skrivelsen och har synpunkter på den. Vi kommer göra som de andra sagt här se på lösningar och förslag. Det gäller bredare än Dallidenskolan. Dallidenskolan är ju en omorganisation och ger inte så mycket pengar, det ger ingen besparing. Det finns andra besparingar man kan titta på. Det finns andra verksamheter som vi kan belysa. Vi kan titta på kommunala bolag. Ni är välkomna att ta kontakt med oss George Forsberg: Denna fråga är, som ni förstår, ganska ny för oss som politiker också. Jag känner som de andra att ett bra sätt kan vara att ha kontakt med de partier som ni känner att ni kan prata med. Denna fråga är så stor så det vore bra att samla människor och intressen kring denna fråga. Detta förslag på en besparing på 15 miljoner är två saker egentligen En del är finanskrisen som gäller hela landet. Vi blir en äldre befolkning i Kil och måste anpassa vår verksamhet till att skolan är mindre än för 10 år sedan. När jag satt i barn- och utbildningsnämnden för tio, femton år sen var Kil den yngsta kommunen i Värmland, idag är vi en medelgammal kommun. Mellan 2002 och 2009 har skolan tappat runt 5oo elever. 2 år framåt ytterligare elever. Hur vi anpassar oss till detta och bygger en kommun som kan ta emot en annan befolkning än den vi hade för år sedan. Detta är något som också sker i de andra värmlandskommunerna. Karlstad gymnasieplatserna minskar. Det är en anpassning, kom ihåg det. Det som är bra med förslaget är att Dallidenskolan inte läggs ner, som skola ja, men den är kvar och används. Titta i Värmland, i Sunne läggs tre skolor ner. Kommentar: Önskar att ni är mer konkreta. Bjud in till diskussion inom alla områden.

5 5 19. Finns beslut att bygga ut Skogsgläntan? Dan Granström: Ja, anbudstiden går ut i maj. Synpunkter (tas med i den fortsatta processen) 20. Det känns konstigt att Dallidenskolan inte är en besparing som vi hört ikväll. 21. Visst är det en unik situation men samtidigt förundras man över osthyveleffekten. Jag saknar helhetsperspektiv. 22. Jag har jobbat i 30 år på Dallidenskolan. Det är mycket som sitter i väggarna. Vad innebär det här för skolan? Naturligtvis är det en försämring! 23. I inbjudan stod att vi skulle diskutera tjänstemannaförslaget. De flesta är här för att diskutera Dallidenskolan. Har ni förstått innebörden av att så många engagerat sig. Kommer ni att ta till er det här. Blir det alternativa lösningar? Tyvärr tog inspelningstiden på diktafonen slut precis här så svaren för nedanstående frågor är besvarade som kort sammanfattning ur minnet. 24. Vilket parti ska jag rösta på för att Dallidenskolan ska bli kvar? Minnesanteckning: Inget av de deltagande partierna kunde lämna några garantier 25. Är VA, renhållning och fjärrvärme skattefinansierat? Minnesanteckning av Roger: Va-taxan är till 91 % finansierad genom avgifter. Renhållning och fjärrvärmen är helt avgiftsfinansierad. 26. Hur vet man att det blir 8,1 miljoner om de inte är underbyggda? Har ni gissat eller vad? Jag tycker det i så fall är oschysst mot politikerna. Jan-Olov Ragnarsson: Jag har gett uppdraget till förvaltningscheferna att ta fram genomförbara förslag. Jag litar på att de är underbyggda. De som deltog från Kils kommun på mötet den 6 april var Politiker Mikael Johansson (S) ordförande i kommunstyrelsen Stina Bergström (MP) 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen Georg Forsberg (C) 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen Maj-Britt Tibo (S) ordförande i barn- och utbildningsnämnden och ledamot i kommunstyrelsen Anders Johansson (S) ordförande i tekniska nämnden och ledamot i kommunstyrelsen Olof Olsson (KD) ledamot i kommunstyrelsen Anders Eriksson (M) vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden och ersättare i kommunstyrelsen Åse-Britt Falch (S) ordförande i socialnämnden Lena Hassellund (S) ordförande i tekniska nämnden Leif Askeröd (C), ledamot kommunstyrelsen Tjänstemän Jan-Olov Ragnarsson, kommunchef, Dan Granström, förvaltningschef barn- och utbildning, Lisbeth Wiklund, förvaltningschef socialförvaltningen, Bengt Bernstein, förvaltningschef tekniska förvaltningen, Göran Lindell, ekonomichef /Mötesledare Roger Kvarnlöv, informationschef Kils kommun.

Svar på frågor i samband med mötet 14 februari i Västerfärnebo, angående åk 7-9-organisationen i Sala kommun.

Svar på frågor i samband med mötet 14 februari i Västerfärnebo, angående åk 7-9-organisationen i Sala kommun. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (6) SKRIVELSE SKOLFÖRVALTNINGEN SKRIVELSE Svar på frågor i samband med mötet 14 februari i Västerfärnebo, angående åk 7-9-organisationen i Sala kommun. Närmare 60 frågor inkom

Läs mer

ÄNGELHOLMS KOMMUNS NYA ORGANISATION. Ökat samarbete s.3 Förändrat politiska engagemang s.4 Agilt arbetssätt s.5 Våra tre huvuduppdrag s.

ÄNGELHOLMS KOMMUNS NYA ORGANISATION. Ökat samarbete s.3 Förändrat politiska engagemang s.4 Agilt arbetssätt s.5 Våra tre huvuduppdrag s. ÄNGELHOLMS KOMMUNS NYA ORGANISATION Ökat samarbete s.3 Förändrat politiska engagemang s.4 Agilt arbetssätt s.5 Våra tre huvuduppdrag s.6 Välkommen till en ny kommun Under ett och ett halvt år har vi arbetat

Läs mer

MODELLOMRÅDET. ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa. Nyhetsbrev nr 1

MODELLOMRÅDET. ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa. Nyhetsbrev nr 1 Nyhetsbrev nr 1 Mars 2012 Hej alla verksamma kring barn och unga i Enköpings och Håbo Kommun! INNEHÅLL LEDARE...1 intervju: tre projektledare CHARLOTTA BJÄLKEBRING...2 KRISTINA BUCHT...3 MARIE HOLMBERG...4

Läs mer

Organisationsförändring Holmsunds för- och grundskola- Vi blir fler

Organisationsförändring Holmsunds för- och grundskola- Vi blir fler Organisationsförändring Holmsunds för- och grundskola- Vi blir fler Här nedan redovisas frågor inkomna på mötet och via mejl samt svar. De synpunkter som inkommit redovisas inte här men tas med i arbetet.

Läs mer

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Du kan välja att följa det ordagrant, eller använda det som stöd och/eller som inspiration. Manuset är uppdelat per bild i presentationen.

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson En berättelse om en skola som stod frågande inför en enskild elev och hur de idag arbetar i skolan så att både den enskilde eleven och hans kamraters behov av en bra undervisning tillgodoses. Vi är inte

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

Minnesanteckningar från SIF ordförandekonferens 2015 Innehåll

Minnesanteckningar från SIF ordförandekonferens 2015 Innehåll Minnesanteckningar från SIF ordförandekonferens 2015 Innehåll VM i Herning - Timo Rajasaari... 2 SIF SvRF - RF... 3 Riksidrottsförbundet - Tanja Zabel och Göran Montan... 6 Hur går vi vidare?... 6 Gruppredovisningar...

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

GEMLA DIREKT. Innehåll: 1. Europas grönaste stad

GEMLA DIREKT. Innehåll: 1. Europas grönaste stad GEMLA DIREKT Sammanfattning av anteckningar förda vid kommunstyrelsens direktmöte i Gemla skola, måndagen den 26 januari 2015. Cirka 130 personer hade slutit upp till mötet. Innehåll: 1. Europas grönaste

Läs mer

Folkhögskolan, det flexibla lärandet och framtiden

Folkhögskolan, det flexibla lärandet och framtiden En oviss framtid där allt kan hända. Ny konkurrenssituation, nya målgrupper och fler, inte färre, ben att stå på. Det är förutsättningarna för att anpassa folkhögskolan till ett rörligare samhälle enligt

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

MODERATERNA politikersnack.

MODERATERNA politikersnack. Av Marianne Rönnberg Galmor MODERATERNA politikersnack. VAL 2014 Moderaterna i Bjuvs kommun innehar fram till detta val oppositionsrådsposten. Men mycket har hänt sedan förra valet och vilka chanser M

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

dialog Rekordintresse för medlemssamråden!

dialog Rekordintresse för medlemssamråden! dialog En tidning från Kommuninvest Nr 1 2010 www.kommuninvest.se Rekordintresse för medlemssamråden! Årets medlemssamråd lockade fler än 400 besökare. Göran Mattsson, sekreterare i föreningen är mest

Läs mer

Du har Sveriges viktigaste jobb. 6,5 miljoner till barn med läs- och skrivsvårigheter. Att tala om det svåra hur möter vi oro?

Du har Sveriges viktigaste jobb. 6,5 miljoner till barn med läs- och skrivsvårigheter. Att tala om det svåra hur möter vi oro? strömmen INFORMATIONStill anställda i Kalmar kommun Nr 3 * december 2011 Du har Sveriges viktigaste jobb 6,5 miljoner till barn med läs- och skrivsvårigheter Att tala om det svåra hur möter vi oro? 1 strömmen

Läs mer

Göran/Lars-Ingvar: Välkomna till vårt chat! Vi är beredda att besvara dina frågor och synpunkter - hör av dig!

Göran/Lars-Ingvar: Välkomna till vårt chat! Vi är beredda att besvara dina frågor och synpunkter - hör av dig! Moderaterna i Vellinge kommun Box 5, 236 21 Höllviken webmaster@vellinge.moderat.se Göran/Lars-Ingvar: Välkomna till vårt chat! Vi är beredda att besvara dina frågor och synpunkter - hör av dig! Lotta78:

Läs mer

Trygghetsvandring ur barns perspektiv

Trygghetsvandring ur barns perspektiv Trygghetsvandring ur barns perspektiv Erfarenheter från fyra pilotprojekt Steg för steg-manual Teimouri Åhlström Svennberg Björling Havström Text: Mania Teimouri, Lisa Åhlström, Mie Svennberg, Stefan Björling

Läs mer

Egentligen är det ganska enkelt. Vi vinner inte valet 2010 på samma politik som vi förlorade valet 2006 på.

Egentligen är det ganska enkelt. Vi vinner inte valet 2010 på samma politik som vi förlorade valet 2006 på. Partivänner, då är vi igång. Arbetet med våra rådslag har ju varit igång i en tid nu och det pågår, som ni alla vet, ett mycket intensivt och spännande arbete runt om i landet. Det pågår debatt och det

Läs mer

Dokumentation Trygghetsdagen i Vårby gård 2 nov 2011

Dokumentation Trygghetsdagen i Vårby gård 2 nov 2011 Dokumentation Trygghetsdagen i Vårby gård 2 nov 2011 Nedan följer en sammanställning av dokumentation från Trygghetsdagen i Vårby gård den 2 november. Eftersom tre parallella seminarier/gruppdiskussioner

Läs mer

Skapa Lyckade Möten! Ü 7 nycklar för ett bra klimat Ü Effektiva telefonmöten

Skapa Lyckade Möten! Ü 7 nycklar för ett bra klimat Ü Effektiva telefonmöten Skapa Lyckade Möten! Ü 7 nycklar för ett bra klimat Ü Effektiva telefonmöten Varför ger så många möten så lite? Här får du: insikt i de två principer som förklarar varför så många möten ger så lite sju

Läs mer

Diskussion vid LKC fullmäktigemöte med politiker den 29 augusti 2006 angående koloniområdenas

Diskussion vid LKC fullmäktigemöte med politiker den 29 augusti 2006 angående koloniområdenas Bilaga 3 Hur ställer sig partierna när det gäller koloniverksamheten i Lund? Prytz (S) anser att koloniområdena är lungor i staden och att de ger en variation i stadsbilden som det är viktig att behålla.

Läs mer

Men... tekniklärare Rune Johansson ser inga fördelar alls.

Men... tekniklärare Rune Johansson ser inga fördelar alls. Det var i kompletteringspropositionen, som lades på riksdagens bord i april, som skolminister Göran Persson presenterade planerna på att låta kommunerna ta hela ansvaret för skolan. Är det bra för lärarna

Läs mer

Halvdagskonferens på Timbro Att skapa en skolmarknad

Halvdagskonferens på Timbro Att skapa en skolmarknad Halvdagskonferens på Timbro Att skapa en skolmarknad Inledning: Karin Svanborg-Sjövall, projektledare för välfärdsfrågor på Timbro, inleder med att hälsa välkommen till en halvdag som kommer ägnas åt att

Läs mer