Insamling av prover från och uppgifter om fällda gråsälar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Insamling av prover från och uppgifter om fällda gråsälar"

Transkript

1 NRM 2015 Handledning Insamling av prover från och uppgifter om fällda gråsälar Det är av stort värde för forskningen om hälsotillståndet hos Östersjöns gråsälar, att uppgifter lämnas och prover insamlas från de sälar som skjuts vid skyddsjakten. Proverna kommer att analyseras vid studier av sjukliga förändringar, eventuell förekomst av miljögifter och maginnehåll. Under en tvåårig försöksperiod från och med 2015 ändrats provtagningen enligt följande. Jägaren väljer själv om denne endera gör en OBLIGATORISK eller FRIVILLIG provtagning. Ersättningen är olika för de olika provtagningarna. Arbetsgivareavgifter är dragna för jägare med A-skatt. För uppgifterna och proverna i den obligatoriska provtagningen utgår en ersättning för jägare med A-skatt med 600 kronor (före skatt) och för jägare med F-skatt, 790 kronor exkl. moms. För uppgifterna och proverna i den frivilliga provtagningen utgår en ersättning för jägare med A- skatt med 2000 kronor (före skatt) och för jägare med F-skatt, 2630 kronor exkl. moms. Ersättningen är skattepliktig. Vi behöver därför uppgift om personnummer eller organisationsnummer. Inkomstuppgift kommer att lämnas till Skatteverket. Nedan följer en beskrivning av de uppgifter som skall lämnas och de organprover som skall tas. I den bifogade Handledning-Provtagning beskrivs hur du skall gå till väga. Den bifogade Handledning-Rapport fylls i och skickas till Naturhistoriska Riksmuseet tillsammans med proverna. Varje rapport packas enskilt ihop med prover från tillhörande säl. Dessa uppgifter lämnas i RAPPORTEN tillsammans med proverna Skytten (namn, adress, telefonnummer, e-post) Utbetalningsuppgifter Jakten (datum och skottplats, samt uppgifter om den skjutits intill fiskeredskap) Information om sälen Information om provtagningsform Vid obligatorisk provtagning tillvaratas: Underkäke Reproduktionsorgan (inkl. ev. foster) från honor, enbart testiklar från hanar Remsa av späck och hud (några cm bred och ca 30 cm lång, ca 200 gram) En bit lever ca 200 gram Vid frivillig provtagning tillvaratas: Underkäke Samtliga inre organ utskuret i ett stycke från tunga till anus (inkl. mag- och tarmkanal) Reproduktionsorgan (inkl. ev. foster) från honor, testiklar och penisben från hanar Remsa av späck och hud (några cm bred och ca 30 cm lång, ca 200 gram) En bit muskel ca 100 gram 1

2 NRM 2015 Handledning Hur skall proverna förpackas och skickas? Förfarandet skiljer sig mellan olika län hur prover av säl packas och skickas beroende på att vissa län har tillgång till infrysning och mellanlagring genom fiskar/jägarorganisationer. På dessa ställen svarar organisationerna för att proverna infryses och mellanlagras samt transporteras till Riksmuseet. Kostnaden för uppsamling, mellanlagring och frakt betalas mot räkning av museet. Vanligast är att proverna skickas med Posten (Postnord) vilka numera hämtar paket vid dörr. Proverna skickas i början av veckan om de går med post så att de inte blir liggande inomhus över ett veckoslut. Jägare kan även mot milersättning själva leverera proverna. Naturhistoriska riksmuseet betalar milersättning mot insändandet av kvitto (18.50 kr/mil, ange sträcka samt start & slutdestination). Kontakta gärna någon av nedan angivna personer innan paket skickas, oavsett transportsätt, så vi vet att vi har prover att ta emot. Naturhistoriska riksmuseet och Postnord har träffat en överenskommelse om rutiner för att sända in döda djur till Riksmuseet. Paketet får väga högst 35 kg. Materialet skickas fryst med Företagspaket. Returadressetiketten klistras på paketet. Upphämtning måste bokas senast kl dagen innan, antingen på telefon eller via Ange kundnummer: , kontaktperson: Charlotta Moraeus eller Annika Strömberg och ange även att försändelsen ska till adressen nedan. Eftersom Postnord hämtar vardagar på dagtid, är det bra att du beställer hämtning till den adress där du eller någon annan finns på plats för att lämna ut paketet. För att försäkra oss om en säker transport, så att det inte uppstår några läckage, har vi tillsammans med Postnord tagit fram ett särskilt förpackningsmaterial. Det består av kartonger i kraftig papp, kraftiga plastpåsar samt buntband. Detta material SKALL användas om paketet skickas med Postnord. Förpackningsmaterialet inklusive förbetald adressetikett beställs kostnadsfritt från Naturhistoriska Riksmuseet, se kontaktpersoner nedan. För samtliga prover gäller att: Alla prover från en säl läggs i en plastsäck som försluts med buntband. Denna läggs i sin tur i ytterligare två plastsäckar. Låt organen hänga ihop i ett stycke Den ifyllda RAPPORTEN skall läggas i en tät plastpåse innan den läggs i yttersta plastsäcken som sedan försluts med buntband Lägg tidningspapper i botten på kartongen under påsen med sälprover Kartongen går att vika i två lägen om provet inte fyller ut utrymmet i kartongen Prover från flera sälar kan läggas i samma kartong (max 35kg). Det är viktigt är att RAPPORTEN följer med varje enskilt prov och packas i plastsäcken med tillhörande prover Frys paketet innan det skickas Vart skall proverna skickas? Leveransadress: Naturhistoriska Riksmuseet, Enheten för miljöforskning och övervakning Frescativägen 48, STOCKHOLM Eventuella frågor besvaras av följande personer på Naturhistoriska Riksmuseet: Charlotta Moraeus Annika Strömberg Britt-Marie Bäcklin Anne-Charlotte Hansson (utbetalningar) 2

3 NRM 2015 Handledning-Provtagning HANDLEDNING FÖR KÖNSBESTÄMNING, MÅTTAGNING OCH TILLVARATAGANDE AV PROVER För dig som har tidigare erfarenhet av passning och urtagning av vilt är förfarandet enkelt. Väg sälen om du har möjlighet. Efter notering av kön, kroppslängd (Figur 1) och späcktjocklek (Figur 2), tillvaratages följande prov: Hjärta, lunga, lever, mjälte, njurar Prov från späck och hud samt muskel Underkäke Mag- och tarmkanal Honliga könsorgan med eventuellt foster (Figur 5) Hanliga könsorgan, penisben och testiklar (Figur 3). SKÄR GÄRNA UT OCH SKICKA IN SAMTLIGA ORGAN I ETT STYCKE (FRÅN TUNGAN MED BRÖST- OCH BUKORGAN TILL ANUS). KÖNSBESTÄMNING Figur 1 1. Lägg sälen på rygg. 2. Handjur: Könsöppningen är belägen i huden i bukregionen, bakom naveln. Penisbenet kan kännas genom att man trycker handen på buken bakom könsöppningen. 3. Hondjur: Hos sälhonor saknas den öppning i bukregionen som finns hos handjuren. Vaginalöppningen hos sälhonor är belägen intill anus. KROPPSLÄNGD 1. Kroppslängden mäts när sälen ligger på rygg på plant underlag (Figur 1). Mätningen görs med tumstock. 2. Lägg tumstocken under sälen. 3. Skallen skall tryckas mot underlaget så att nosen sträcks ned mot tumstocken. 4. Mät kroppslängden mellan nosspets och svansspets. SPÄCKTJOCKLEK Figur Späcktjockleken mäts innan sälen öppnas. 2. Lägg ett ca 10 cm långt längdsnitt i mittlinjen i huden vid bröstkorgens bakre del. 3. Skär genom späcket ner till bröstkorgen. 4. Mät späcktjockleken (utan hud) med en tumstock. Kläm ihop snittet runt tumstocksänden vid mätningen. SPÄCK OCH HUD SAMT MUSKEL 1. Lägg ett längdsnitt genom hud och späck från underkäke till svans. 2. Skär ut en några cm bred och ca 30 cm lång remsa av hud, päls och späck parallellt med längdsnittet. Remsan skall innehålla allt späck från huden ned till underliggande muskler. 3. En bit muskel av storleken 5x5x5 cm tas exempelvis från bogbladet eller filén.

4 NRM 2015 Handledning-Provtagning KÖNSORGAN HANDJUR Figur 3 Figur Skär loss penisbenet. 2. Skär loss testiklar med bitestiklar. Observera att testiklarna inte är synliga utifrån. De ligger i späcket intill och i framkanten av bäckenbenet (Figur 3). Skär bort hinnan runt dem så blir de lättare att hitta! MAG- TARMKANAL, HJÄRTA, LUNGA, LEVER, NJURAR OCH MJÄLTE Figur 4 1. Utvidga längdsnittet åt sidorna så att halsmuskulatur, bröstkorg och bukorgan blir synliga. 2. För att underlätta urtagningen av hjärta och lunga kan revbenen avsågas varefter bröstbens-plattan borttages och bröstorganen friläggs (Figur 4). 3. Gör ett snitt intill tungan på båda underkäkarnas insidor. Tag loss tungan samt mat- och luftstrupens övre del. Håll i tungan och struparna och skär ner till bröstöppningen. Fortsätt sedan att skära ut bröstorganen. Skär nära bröstkotpelaren så att stora kroppspulsådern kommer med. Skär därefter loss mellangärdet och följ med kniven kotpelaren bakåt i buk- och bäckenregionen så att stora kroppspulsådern även där frigörs. På så vis kommer alla buk- och bäckenorgan (särskilt honliga könsorgan) med vid urtagningen. KÖNSORGAN HONDJUR För att få med merparten av de honliga könsorganen greppas urinblåsa, livmoder och tarmens bakre del (Figur 5) och drages något framåt, varefter man skär av vid bäckenets främre kant. Livmoder, äggstockar och eventuellt foster tas tillvara. UNDERKÄKE Figur 5 Skär loss och dela underkäken. Om hörntänderna i underkäken skadats vid jakten, sänd då gärna hela huvudet så att åldersbestämning av annan tand är möjlig. SKYDDA HÄNDERNA, ANVÄND PLASTHANDSKAR! Underkäkar och penisben kan tyvärr inte returneras. Dessa sparas i Naturhistoriska riksmuseets bensamling där de utgör ett värdefullt forskningsmaterial. Samtliga pågående studier på säl där material från säljakten används, bygger på att uppgiftslämnandet och provtagningen av sälen är så fullständig som möjligt. Tack för din insats till forskningen. 2

5 NRM 2015 Handledning-Rapport RAPPORT SKYTTEN Vem sköt sälen? Om du själv fakturerar för sälen skickas fakturan till: Naturhistoriska riksmuseet Referens 2206 FE Frösön Du behöver då inte fylla i personnummer eller banknummer här JAKTEN När och var sköts sälen? Namn Adress.. Postnummer, postadress Telefon.... E-post... Ja, jag vill ha de sammanställda resultaten från jaktåret på e-post Fakturerar ja nej Fakturerar någon annan? Vem.. Person- eller organisationsnummer Bank (inkl.clearingnr) /Pg-nummer.... Datum (år, månad, dag)...klockan.... Område (län).... Position (longitud/latitud) Sköts sälen intill ett fiskeredskap ja nej Om ja, vilken redskapstyp? Naturvårdsverket (kontaktas vardagar 08: ) på för rapportering av skjuten säl och för information om antal skjutna sälar/län. OBS ange skyttens namn, ej rapportörens då fälld säl anmäls. SÄLEN Kön Hane Hona Kroppsvikt.....kilo (opassad) Kroppslängd Späcktjocklek centimeter centimeter PROVER Du väljer om du gör en obligatorisk eller en frivillig provtagning (ersättningsnivån är olika) Obligatorisk provtagning. Följande prover ska skickas in: Reproduktionsorgan, livmoder inklusive eventuellt foster, eller testiklar från handjur Remsa med späck och hud ca 200 gram En bit lever ca 200 gram Underkäke Frivillig provtagning. I frivillig provtagning är det viktigt att alla följande prover tas och skickas in Samtliga inre organ utskuret i ett stycke från tunga till anus (inkl. mag-och tarmkanal) Reproduktionsorgan inkl. ev. foster från honor samt penisben och testiklar från hanar Remsa med späck och hud ca 200 gram Muskel ca 100 gram Underkäke RAPPORT & PROVER Denna rapport skall läggas i en plastpåse och packas tillsammans med proverna från den säl som rapporten avser. Frågor om provtagningen kan besvaras på vardagar:

6 Fakturering Pappersfakturor skickas till adress enligt nedan. Skicka enbart originalfaktura. Naturhistoriska riksmuseet Referens 2206 FE FRÖSÖN Fakturan ska också innehålla följande information/fält: Fakturanummer Organisationsnummer/VAT-nummer/F-skattsedel Momsbelopp Fakturadatum Förfallodatum/betalningsvillkor (vi tillämpar 30 dagar netto) Bankgiro/Plusgiro Antal sälar samt art Notera att det gäller skjuten säl samt datum då sälen/sälarna fälldes Om du gjort en obligatorisk eller frivillig provtagning (olika ersättningsnivåer) Skicka inte med annan information eller reklam med fakturan, då allt sådant kastas hos vår skanningleverantör. Frågor angående elektronisk faktura (SVE-faktura) skickas till Obs! Vi tar inte emot fakturor via e-post. Med vänlig hälsning Anne-Charlotte Hansson Naturhistoriska riksmuseet

Guide till Elektronisk Följesedel

Guide till Elektronisk Följesedel Guide till Elektronisk Följesedel Sid 1 Beskrivning av Elektronisk Följesedel Elektronisk följesedel är till för dig som skickar brev eller andra försändelser och betalar via faktura. Genom detta verktyg

Läs mer

Så här går det till. Allt du som kontaktperson behöver veta om Newbody-försäljningen

Så här går det till. Allt du som kontaktperson behöver veta om Newbody-försäljningen Så här går det till 2012 Allt du som kontaktperson behöver veta om Newbody-försäljningen Ett steg på vägen mot ert mål Vill ni komma iväg på träningsläger, åka på en drömresa med klassen eller köpa in

Läs mer

Handledning för Fristående Svefaktura

Handledning för Fristående Svefaktura Handledning för Fristående Svefaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-07-12 Exder Fristående Svefaktura Sida 2 av 20 Innehållsförteckning

Läs mer

Frakt och webbutiksinställningar

Frakt och webbutiksinställningar Frakt och webbutiksinställningar Detta dokument vänder sig till webbutiker som har en integrerad fraktmodul gentemot Fraktjakt. För att fraktmodulen ska fungera måste man ha registrerat ett webbutik på

Läs mer

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter Information ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning Ett enkelt sätt att TJÄNA PENGAR för SKOLKLASSER och FÖRENINGAR Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter VÄLKOMMEN till SOCKGROSSISTEN!

Läs mer

Fraktjakt manual för Webbutik vid integration mot Fraktjakt

Fraktjakt manual för Webbutik vid integration mot Fraktjakt Fraktjakt manual för Webbutik vid integration mot Fraktjakt Version 2.0 2014-05-28 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Välkommen...3 Registrera din webbutik...4 Standardpaket...6 Upphämtningsuppgifter...6

Läs mer

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8 1 TES Mobil Användarmanual 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 3 1.1 Vad kan man göra med TES Mobil?... 3 1.2 Vad är en RFID-tag?... 3 1.3 Olika hantering på olika mobiltelefoner... 3 1.4 Rekommendationer

Läs mer

Allt om tidningsförsäljning

Allt om tidningsförsäljning Allt om tidningsförsäljning Hur du enkelt säljer lönsamma tidningarinnehåller rutiner och checklista! Tidningar är lönsamt Stor varugrupp med stort bidrag Tidningsförsäljningen i handeln omsätter årligen

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-10 Exder

Läs mer

Medgivande via hemsida ANVÄNDARMANUAL November 2010

Medgivande via hemsida ANVÄNDARMANUAL November 2010 Medgivande via hemsida ANVÄNDARMANUAL November 2010 Innehållsförteckning 1 Kontaktvägar och adresser...3 2 Introduktion...4 2.1 Vad är Medgivande via hemsida...4 2.2 Om manualen och ytterligare hjälptexter...4

Läs mer

TILL DIG SOM HAR EN FÖRTROENDEPOST information från styrelsen för Vallentuna Brukshundklubb. Gäller from 2014-10-01 t.o.m.

TILL DIG SOM HAR EN FÖRTROENDEPOST information från styrelsen för Vallentuna Brukshundklubb. Gäller from 2014-10-01 t.o.m. TILL DIG SOM HAR EN FÖRTROENDEPOST HOS VALLENTUNA BRUKSHUNDKLUB (VaBK) 1(7) TILL DIG SOM HAR EN FÖRTROENDEPOST information från styrelsen för Vallentuna Brukshundklubb Gäller from 2014-10-01 t.o.m. 2015-12-31

Läs mer

Handledning för Örebro Kommun

Handledning för Örebro Kommun Handledning för Örebro Kommun Fristående faktura SFTI Fulltextfaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast uppdaterat: 10-12-07 Exder Örebro Kommun, Fristående

Läs mer

Informationsbroschyr. Sälj! Beställ! Tjäna pengar!

Informationsbroschyr. Sälj! Beställ! Tjäna pengar! Informationsbroschyr Vinn en dag med Idol-Erik Sälj! Beställ! Tjäna pengar! Välkommen till Socks & Companys förenings- och skolförsäljning! Vi har jobbat med produktion runt hela världen för ledande varuhus

Läs mer

För dig som skall skicka fakturor i ICAs fakturaportal

För dig som skall skicka fakturor i ICAs fakturaportal För dig som skall skicka fakturor i ICAs fakturaportal Inloggning i ICAs fakturaportal Starta din webbläsare (Internet Explorer). Gå till www.fakturaportalen.se. Du är nu inne i Fakturaportalen. Gå till

Läs mer

Ansökan Till Business Brilliance Master Mind

Ansökan Till Business Brilliance Master Mind Ansökan Till Business Brilliance Master Mind Du kan lämna in ansökan på 2 olika sätt: 1.Spara dokumentet på din dator, fyll i ansökan, spara och bifoga i ett mail till admin@boundlessbrilliance.com. 2.Skriv

Läs mer

Handbok DHL SERVICE POINT. Handbok DHL SERVICE POINT HANDBOK

Handbok DHL SERVICE POINT. Handbok DHL SERVICE POINT HANDBOK HANDBOK Version 4.0 5.0 OMBUDSSUPPORT OMBUDSUPPORT 0771-188 0771 345-188 345 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 10. UTRUSTNING 2. SUPPORT & MATERIAL BESTÄLLNING 11. BUTIKSSORTIMENT 3. VANLIGA FRÅGOR

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-11-12 Exder Fristående

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Expert Systems 2012 Expert Systems kundtjänst: Senast Uppdaterad: 12-02-17 Exder svefaktura eprinter Sida 2 av 9 Innehållsförteckning

Läs mer

Manual till Skanskas Webbfakturaportal

Manual till Skanskas Webbfakturaportal Manual till Skanskas Webbfakturaportal (Husera TSP/TSP Online) Webbfaktura Version 3.0 Manual Version 1.5 Friskrivning Informationen i denna manual är till för att vägleda användarna av webbsystemet och

Läs mer

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015 MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR Utgåva 205 Manual 20 INNEHÅLL Allmänt Logga in Nyhet: Logga in från hemsidan Glömt lösenord Lokalavdelningens sida. Ändra uppgifter på lokalavdelning och

Läs mer

Rutin för Fakturering. Inloggning till ekonomisystemet. 2010-03-18 Sidan 1 (13) Fakturering steg för steg. Registrering av faktura

Rutin för Fakturering. Inloggning till ekonomisystemet. 2010-03-18 Sidan 1 (13) Fakturering steg för steg. Registrering av faktura 2010-03-18 Sidan 1 (13) Fakturering steg för steg Registrering av faktura Registrering av fakturaunderlag (utan väntande faktura) Påföra avgifter - Dröjsmålsränta Borttag av underlag för räntefakturor.

Läs mer

INNEHÅLL. INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhet 2 MENYERNA Huvudmeny 3 Register 3 Fakturering 4 Rapporter 4

INNEHÅLL. INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhet 2 MENYERNA Huvudmeny 3 Register 3 Fakturering 4 Rapporter 4 FAKTURERING-MINI 1 INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhet 2 MENYERNA Huvudmeny 3 Register 3 Fakturering 4 Rapporter 4 SNABBSTART Artikelgrupper 5 Inmatningsrutor 5 Registrera artikelgrupper

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad:

Läs mer

HANDLEDNING FÖR KONTROLLANTER

HANDLEDNING FÖR KONTROLLANTER HANDLEDNING FÖR KONTROLLANTER Handledning för kontrollanter 1 Omslagsfoto: UNICEF//Tanzania/2014 Denna broschyr är framtagen med stöd av Trosa Tryckeri 2 Operation Dagsverke TACK FÖR DITT ANSVAR I OPERATION

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Apoteket Farmaci

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Apoteket Farmaci Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Apoteket Farmaci Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-01-20 Exder

Läs mer

Arbetsgång för Husarbete

Arbetsgång för Husarbete Arbetsgång för Husarbete Riksdagen har beslutat om nya regler för dig som utför rot- och rutarbete. Det innebär att du måste lämna fler uppgifter än tidigare till Skatteverket för att få utbetalning för

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-02-04 Exder

Läs mer

Agressomanual. Kundfakturering

Agressomanual. Kundfakturering Agressomanual Kundfakturering Författare: Jakob Brusquini År: 2015 Innehåll 1 Inledning 4 2 Kundregister 5 2.1 Kontrollsökning 5 2.2 Uppläggning av kund 6 3 Registrering av försäljningsorder 7 3.1 Order

Läs mer

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 1 Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 2 Startsidan På startsidan kan du se: Studentuppdragsansökningar för LinkedStudent, ENS personal tar hand om detta. Påminnelser om uppföljningsmejl för LinkedStudent,

Läs mer

GUTZ ABC. Ta gärna hjälp av vår ABC-guide

GUTZ ABC. Ta gärna hjälp av vår ABC-guide GUTZ ABC Ta gärna hjälp av vår ABC-guide VÄLKOMMEN / VARFÖR GUTZ? VÄLKOMMEN! Det brukar börja med att föreningen, idrottslaget eller klassen ger uttryck för att vilja göra någonting tillsammans, något

Läs mer