Avesta kommun. Övergripande granskning - Representation. KPMG AB Antal sidor: 4

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avesta kommun. Övergripande granskning - Representation. KPMG AB 2012-11-05 Antal sidor: 4"

Transkript

1 Avesta kommun Övergripande granskning - Representation och Direktupphandling av konsulttjänster inom Gamla Byn AB KPMG AB Antal sidor: KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved.

2 Avesta kommun Kommunrevisionen Innehåll 1. Inledning 2 2. Uppdrag 2 3. Regelverk 2 4. Metod Representation Gamla Byn AB Konsultupphandlingar Gamla Byn AB 3 5. Iakttagelser Representation Gamla Byn AB Konsultupphandlingar Gamla Byn AB 3 6. Rekommendation KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved.

3 1. Inledning KPMG har i revisionsrapport övergripande granskat representation och direktupphandling vid Avesta kommun och dess bolag; Avesta VA&Avfalls AB samt Gamla Byn AB (GBAB). Vid den övergripande granskningen som avsåg åren 2011 och 2012 framkom brister vad avser representation och direktupphandling främst inom ett av bolagen, Gamla Byn AB. Ny ordförande har utsetts för bolaget och förändringar i styrelsen har redovisats. Rekrytering av ny VD pågår. Bolaget avser att följa de rekommendationer som lämnats i vår tidigare rapport 2. Uppdrag Mot bakgrund av iakttagelserna i revisionsrapporten ,har KPMG fått uppdrag att inom Gamla Byn AB fortsätta granskningen avseende representation och direktupphandling. Granskningen ska omfatta hela innevarande mandatperiod. Granskade upphandlingar omfattar endast tjänsteproducerade företag. Granskningen ska vara övergripande och ses som ett stöd till ett förbättringsarbete. Granskningen har inte som uppdrag att finna eventuella oegentligheter genom systematisk vilseledning i bokföringen eller på grund av bristande intern kontroll. 3. Regelverk En direktupphandling är enligt lagen om offentlig upphandling (LOU), ett förfarande utan krav på anbud i viss form (2 kap. 23 LOU). Även om det inte ställs krav på anbud i viss form så bör den upphandlande myndigheten, när så är lämpligt, vända sig till tre-fyra leverantörer i syfte att göra en så bra affär som möjligt och främja konkurrensen. I LOU går gränsen för direktupphandling vid ett kontraktsvärde om cirka 284 tkr. Ett anskaffningsbehov får inte delas upp i mindre delar i syfte att komma under gränsen för direktupphandling. Representation delas enligt skatteverkets regelverk in i extern och intern representation. Extern representation är aktiviteter som syftar till att förbättra affärsrelationer med kunder, leverantörer och andra intressenter som finns utanför en enhet/organisation/bolag. Intern representation är aktiviteter som personalfester och interna kurser men även informationsmöten med personalen och planeringskonferenser. I denna granskning sker ingen kontroll avseende skattemässiga konsekvenser. Kommunens antagna policies och riktlinjer som beaktats i granskningen är; Riktlinjer för upphandling och inköp inom Avesta kommun (KS / ), Policy för intern och extern representation (KF ) samt Riktlinjer för First Card (koncernledningsgruppen ).

4 4. Metod 4.1 Representation Gamla Byn AB Vi har utifrån bolagets ekonomisystem gjort en kontoanalys på konton för Representation/ Personalrepresentation/ Representation - avdragsgill/ Representation ej avdragsgill. Utifrån dessa uppgifter har vi granskat samtliga månadsfakturor för kreditkort First Card inklusive kvitton för granskade funktionärer. Under perioden hade endast VD kreditkort First Card. Varje kort har en inköpsgräns 50 tkr per månad och 10 tkr per tillfälle. Bolaget har attestförteckning som visar vem som godkänner vems utlägg på First Card och fakturor. Bolaget skiljer på styrelsens utlägg och bolagets utlägg. 4.2 Konsultupphandlingar Gamla Byn AB Vi har i samtal med företrädare för bolaget gjort en bedömning av rutinen för direktupphandling av tjänstekonsulter. Exempel på upphandlingar under de senaste åren har granskats. Bolaget har ramavtal med vissa byggkonsulter. 5. Iakttagelser 5.1 Representation Gamla Byn AB Kontoanalysen visar på representation (konto 71XX) under år 2010 på ca 48 tkr. År 2009 var motsvarande belopp ca 43 tkr. Huvuddelen av kostnaderna kan klassas besök på lokala restauranger främst luncher. För personalrepresentation (konto 587X) redovisas år 2010 ca 21 tkr varav 6 tkr avser utmärkelser. År 2009 personalrepresentationen ca 48 tkr varav 25 tkr avser utmärkelser och ca 10 tkr avser julklappar. Övriga kostnader avser kaffebröd och livsmedel, blommor, och personalaktiviteter såsom jubileumsfest och studiebesök. Ett antal besök på lokala restauranger främst luncher förekommer också. Alkohol finns med på minst en faktura under som avser extern representation. Granskning visar även på intern representation med alkohol under denna period år vid minst sex tillfällen. Det totala beloppet för dessa sju tillfällen är kr inkl moms. VD har under åren nyttjat First Card för ca 23 tkr. Ett antal poster har analyserats närmare. Ordföranden attesterar VDs utlägg och två ledamöter i AU attesterar ordförandens utlägg. 5.2 Konsultupphandlingar Gamla Byn AB Den övergripande granskning vi gjort av konsultupphandlingar visar att minst två upphandlingar har stora brister.

5 Bristerna omfattar såväl beslutsgång som dokumentation. Oklarheter redovisas även om vem som beställt tjänster. Avtal sluts utan upphandling i konkurrens och pågående arbeten utförs på löpande räkning. Omfattningen av arbetena överstiger i båda fallen gränsvärdet för direktupphandling och är brott mot LOU. Vid de två direktupphandlingar där fel iakttagits kommenteras nedan kortfattat. 1. White Landstinget har anlitat White arkitektbyrå som utfört projekteringsarbeten för såväl landstingets som kommunens del för samma område/objekt ( kv Örnen). Byggherre är GBAB. Arkitektbyrån har engagerats av GBAB genom direktupphandling. Totalt har White fakturerat ca 309 tkr år 2010 och ca tkr år Bolaget har direktupphandlat White även för andra år. Attest av fakturor har skett av VD. 2. Sweco Sweco som är en markprojekteringskonsult har anlitas av bolaget för diverse projekteringsarbeten. Sweco fakturerade ca 309 tkr år 2010 och ca 264 tkr år Bolaget har direktupphandlat Sweco även för andra år. Attest av fakturor har skett av flera olika funktionärer; VD och projektledare Varken kommunen eller bolagen har några anvisningar om direktupphandling. Anvisningar för representation är kortfattade och allmänt hållna. 6. Rekommendation Med utgångspunkt i vår översiktliga granskning som avsåg kommunen och dess två bolag samt denna översiktliga granskning som avser Gamla Byn AB kvarstår våra rekommendationer. Ansvarsfrågor bör bedömas i samband med slutrevisionen. Avesta Mats Lundberg Uppdragsansvarig

Intern kontroll av leverantörsfakturor och uppföljning av tidigare upphandlingsgranskning. Kalix kommun

Intern kontroll av leverantörsfakturor och uppföljning av tidigare upphandlingsgranskning. Kalix kommun Revisionsrapport Intern kontroll av leverantörsfakturor och uppföljning av tidigare upphandlingsgranskning Kalix kommun Hans Forsström Certifierad kommunal revisor Conny Erkheikki Auktoriserad revisor

Läs mer

Revisionsrapport: Verifikationsgranskning. Revisionen har genom KPMG genomfört verifikationsgranskning. För revisorerna i Jämtlands Gymnasieförbund

Revisionsrapport: Verifikationsgranskning. Revisionen har genom KPMG genomfört verifikationsgranskning. För revisorerna i Jämtlands Gymnasieförbund Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört verifikationsgranskning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade i sammanfattningen

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2012 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION RE53 HABILITERING OCH HJÄLPMEDEL

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2012 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION RE53 HABILITERING OCH HJÄLPMEDEL För kännedom Nämnden för Habilitering och hjälpmedel T.f. landstingsdirektör Helena Söderquist Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky Sektionschef Samlad Redovisning Maria Hultman Habiliterings- och hjälpmedelsförvaltningen

Läs mer

Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011

Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011 Revisionsrapport 10/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011 Upplands Väsby kommun Innehåll 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Syfte...2 1.3 Metod...2

Läs mer

Januari 2014 Johan Rasmusson, Harald Jagner, Pernilla Lihnell. Granskning av representation i utlandet.

Januari 2014 Johan Rasmusson, Harald Jagner, Pernilla Lihnell. Granskning av representation i utlandet. Januari 2014 Johan Rasmusson, Harald Jagner, Pernilla Lihnell Granskning av representation i utlandet. Innehåll Sammanfattning 1 Inledning 2 Genomförd granskning 4 Sammanfattning Bakgrund Det genomförs

Läs mer

Revisionsrapport. Intern kontroll. Representation Inköp elektroniska artiklar. Lidköpings kommun. Hans Axelsson Cert. kommunal revisor Februari 2013

Revisionsrapport. Intern kontroll. Representation Inköp elektroniska artiklar. Lidköpings kommun. Hans Axelsson Cert. kommunal revisor Februari 2013 Revisionsrapport Intern kontroll Representation Inköp elektroniska artiklar Lidköpings kommun Hans Axelsson Cert. kommunal revisor Uppdraget Vi har av revisorerna i Lidköpings kommun fått i uppdrag att

Läs mer

Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor

Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport* Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor Februari 2007 Robert Heed Josefin Loqvist Göran Persson-Lingman *connectedthinking INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation

Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation Revisionsrapport Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation Kalmar kommun Maj 2009 Pär Sturesson Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Inledning...1 2 Tillvägagångssätt...1 3 Iakttagelser...2

Läs mer

Revisionsrapport* Eskilstuna kommun. Kartläggning och analys av kommunens köp av konsulttjänster. *connectedthinking. Mars 2008 Pär Lindberg

Revisionsrapport* Eskilstuna kommun. Kartläggning och analys av kommunens köp av konsulttjänster. *connectedthinking. Mars 2008 Pär Lindberg Revisionsrapport* Kartläggning och analys av kommunens köp av konsulttjänster Eskilstuna kommun Mars 2008 Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund och revisionsfråga...1

Läs mer

System och rutiner 2009

System och rutiner 2009 Revisionsrapport System och rutiner 2009 Smedjebackens kommun April 2010 Robert Heed Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Revisionsfråga...4 2.2 Metod och avgränsning...4 3 Leverantörsfakturahantering...6

Läs mer

Betalkort. Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013

Betalkort. Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013 Betalkort Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1 BAKGRUND 1 2 UPPDRAG 1 2.1 Syfte 1 2.2 Avgränsningar 1 2.3 Revisionskriterier 1 2.4 Metod 2 3 LANDSTINGETS RIKTLINJE

Läs mer

Granskning av intern kontroll av leverantörsfakturor

Granskning av intern kontroll av leverantörsfakturor www.pwc.se Revisionsrapport Cecilia Fehling Revisionskonsult Malin Kronmar Revisionskonsult Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor 28 Granskning av intern kontroll av leverantörsfakturor Kalmar kommun

Läs mer

Granskning av konsultanvändningen i Västra Götalandsregionen

Granskning av konsultanvändningen i Västra Götalandsregionen Granskning av konsultanvändningen i Västra Götalandsregionen Dnr: Rev 22-2012 Genomförd av: Revisionsenheten Kari Aartojärvi Behandlad av Revisorskollegiet den 21 mars 2012 1 Innehåll 1. Inledning... 3

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT. Representation. Revisorskollegiet 2014-10-13. Kaj Oldrup. Malmö stad Revisionskontoret 2014-10-01

GRANSKNINGSRAPPORT. Representation. Revisorskollegiet 2014-10-13. Kaj Oldrup. Malmö stad Revisionskontoret 2014-10-01 Malmö stad Revisionskontoret 2014-10-01 GRANSKNINGSRAPPORT Representation Revisorskollegiet 2014-10-13 Projektledare: Projektmedarbetare: Fredrik Jerntorp Lotta Onsö Kaj Oldrup Postadress: Stadshuset,

Läs mer

Granskning av fakturahantering

Granskning av fakturahantering www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Revisionskonsult Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Granskning av fakturahantering Lessebo kommun April 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Kungälvs kommun. Granskning av utbetalningsprinciper Personlig assistans. Granskningsrapport. KPMG AB 2014-08-27 Antal sidor: 5

Kungälvs kommun. Granskning av utbetalningsprinciper Personlig assistans. Granskningsrapport. KPMG AB 2014-08-27 Antal sidor: 5 Bilaga 1 Granskning av utbetalningsprinciper Personlig assistans Granskningsrapport KPMG AB Antal sidor: 5 2014 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Arvika kommun. Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13

Arvika kommun. Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13 ABCD Arvika kommun Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13 201211 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the ABCD Arvika

Läs mer

Granskning av intern och extern representation

Granskning av intern och extern representation www.pwc.se Revisionsrapport Anders Hägg Tilda Lindell Granskning av intern och extern representation Solna stad Granskning av intern och extern representation Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och

Läs mer

Representation. Granskning av. Revisionskontoret. Granskningsrapport nr 26/2013 januari 2014. Revisionskontoret

Representation. Granskning av. Revisionskontoret. Granskningsrapport nr 26/2013 januari 2014. Revisionskontoret Revisionskontoret Granskning av Representation Granskningsrapport nr 26/2013 januari 2014 Revisionskontoret Eva Tency Nilsson Fredrik Ljunggren Jan-Åke Leijon 2(11) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...3

Läs mer

Landstinget Dalarna. KPMG 22 oktober 2008 Antal sidor 9

Landstinget Dalarna. KPMG 22 oktober 2008 Antal sidor 9 KPMG 22 oktober 2008 Antal sidor 9 2008 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4.

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna 12 december 2012. Alingsås Kommun. Löpande granskning 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna 12 december 2012. Alingsås Kommun. Löpande granskning 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna 12 december 2012 Alingsås Kommun Löpande granskning 2012 Innehåll 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Granskningsansats... 2 2. Iakttagelser

Läs mer

Granskning av anställdas bisysslor

Granskning av anställdas bisysslor www.pwc.se Revisionsrapport Bert Hedberg Cert. kommunal revisor Granskning av anställdas bisysslor Katrineholms kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning och bakgrund... 3 2.1. Revisionsmetod...

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering AB Kristianstadsbyggen 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

2011/241-5. Granskning av Institutet för säkerhets- och utvecklingspolitik

2011/241-5. Granskning av Institutet för säkerhets- och utvecklingspolitik 2011/241-5 Granskning av Institutet för säkerhets- och utvecklingspolitik MISSIV DATUM DIARIENR 2011-12-16 2011/241-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-09-08 UF2011/51607 /UD/SP Regeringen Utrikesdepartementet

Läs mer

Inköp och upphandling

Inköp och upphandling www.pwc.se Revisionsrapport Lotta Ricklander Richard Vahul Inköp och upphandling Nynäshamns kommun Nynäshamns kommun Inköp och upphandling Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Redovisning av resor vid studiebesök, kurser och konferenser m m

Redovisning av resor vid studiebesök, kurser och konferenser m m 1 (2) Landstingets revisorer 2006-12-19 Dnr REV/30/06 Revisionschef Lennart Ledin Tfn: 063-14 75 27 Landstingsstyrelsen Redovisning av resor vid studiebesök, kurser och konferenser m m Revisionskontoret

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholms kommun. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholms kommun. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Revisionsrapport Granskning av inköpsrutinen och köptrohet mot leverantörer Borgholms kommun Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 7 februari 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

PROJEKTRAPPORT NR 04/2013. Risken för oegentligheter inom Stockholms läns sjukvårdsområde

PROJEKTRAPPORT NR 04/2013. Risken för oegentligheter inom Stockholms läns sjukvårdsområde PROJEKTRAPPORT NR 04/2013 N Risken för oegentligheter inom Stockholms läns sjukvårdsområde Vad gör Landstingsrevisorerna? Landstingsrevisorerna granskar den verksamhet som bedrivs av landstingets nämnder

Läs mer

Mariestads kommun. Övergripande granskning Socialnämnden Rapport. KPMG AB 2013-03-15 Antal sidor: 3

Mariestads kommun. Övergripande granskning Socialnämnden Rapport. KPMG AB 2013-03-15 Antal sidor: 3 ABCD Mariestads kommun Övergripande granskning Socialnämnden Rapport KPMG AB 2013-03-15 Antal sidor: 3 2013 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Granskning av räkenskapsmaterial representation och gåvor

Granskning av räkenskapsmaterial representation och gåvor Revisionsrapport Granskning av räkenskapsmaterial representation och gåvor Norrbottens läns landsting November 2007 Carina Olausson Certifierad kommunal revisor Åsa Öberg revisionskonsult Innehållsförteckning

Läs mer