Kvalitet i åldrandet. Rapport från Idéarbetsgrupp Äldrefrågor. Kajsa Hansson, sammankallande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitet i åldrandet. Rapport från Idéarbetsgrupp Äldrefrågor. Kajsa Hansson, sammankallande"

Transkript

1 Kvalitet i åldrandet Rapport från Idéarbetsgrupp Äldrefrågor Kajsa Hansson, sammankallande Stockholm januari 2009

2 Innehållsförteckning Idéarbetsgruppens arbete 3 Omvärldsanalys 4 Prioritering de här frågorna bör Centerpartiet lyfta fram särskilt 5 Så når vi framgång väljarmålgrupper utifrån prioriterade frågor 6 Övrigt 6 Bilaga. Sammanställning från workshops med SPF-representanter 7 Sid 2 av 9

3 Idéarbetsgruppens arbete Vårt uppdrag var att fundera över frågor som skulle få svårflörtade pensionärer i Stockholms län att i valet 2010 rösta på Centerpartiet. Så här gjorde vi: 1) Vi inbjöd Karl-Erik Olsson, centerpartist och nyvald ordförande för Sveriges pensionärers Riksförbund att till vårt förfogande ställa sej och ett datum under hösten för ett möte med SPF-pensionärer i Stockholms län. Mötet bestämdes till torsdagen den 16 november. 2) Med benägen hjälp av Agneta Wedberg i länets SPF-distrikt, skickade vi en inbjudan - till en träff på Alma folkhögskola med SPF:s förbundsordföranden! Efter överläggningar per telefon och mejl träffades Karl-Erik, Bengt och jag samma eftermiddag på Riksorganisationer Gamla stan över en kopp kaffe. Ombudsmannen kopierade de frågor som Karl-Erik plockat ur sitt manus, varpå vi gemensamt tog tunnelbanan till Liljeholmen, lägligt alldeles intill T-banestationen! 3) Vi hälsade 25-talet deltagare välkomna, informerade om att centerpartiet var inbjudare (genom distriktets arbetsgrupp)om kvällens upplägg/arbetsordning: att med hjälp av förbundsordföranden försöka känna av frågor som ligger i många pensionärers `pipeline, två år före valet 2010! Dessutom erbjöd vi plats för intresserade att delta i arbetsgruppens fortsatta arbete! 4) Karl-Erik höll ett engagerat anförande om knappt 45 minuter. 5) Därefter hämtade deltagarna kaffe, delade ut frågeformulär och Centerpennor, bad deltagarna diskutera två och två Karl-Eriks anförande, fylla i sina synpunkter på frågorna på pappren medan Karl-Erik hjälpsamt roterade runt det runda, stora borde och Bengt och jag passade upp och servade! 6) Gruppernas intensiva diskussioner påbörjades och pågick ca 45 min. Lapparna fylldes lydigt i och lämnades på bordet. Resultatet finns sammanfattat som bilaga till denna rapport! 7) Så gjorde Karl-Erik en bra sammanfattning/avslutning och jag överlämnade ett tack i form av liten keramikskål i Roslagskeramik och passade på att inbjuda till ett besök i Norrtälje för mer information om Tiohundra, modellen som jag faktiskt hört nämnas under flera av gruppdiskussionerna. 8) Deltagarna avtackades för hjälpen att ta de frågor som ligger i deras egna `pipelines! Reflektioner Idag är ordet normalt svårt infekterat. I dagens samhälle finns stort fokus på ideal som ungdom och skönhet. Det ofrånkomliga åldrandet betraktas som något som går att slippa, något som med alla medel ska undvikas och bekämpas. Erfarenheter i livets ryggsäck räknas inte/tillvaratas dåligt. Länge var både liv och död något som de flesta emellanåt mötte emellanåt i sin vardag. Idag är döden förvisad från vardagen som om livet vore evigt. Livet börjar och slutar oftast på institution. Sid 3 av 9

4 Dagens mediabevakning fokuserar på eländesbeskrivningar och medverkar därmed till att på något sätt generalisera, normalisera undantagen. När åldrandet beskrivs i termer av elände som väntar, uppfattar många äldre människor att de förr eller senare kommer att möta samma sak. I dagens samhälle har vi så smått börjat övergå till att se individ istället för kollektiv, men det går långsamt. Ett paradigmskifte tar tid. För att det kostar? Idag handlar det mycket om rationalisering, effektivisering men mindre om var gränserna för ytterligare rationalisering, effektivisering finns i förhållande till begreppet kvalitet som individen kan förstå och acceptera. Idag och de närmaste åren ökar antalet medborgare som fyllt 65 kraftigt i hela Sverige, antalet ökar samtidigt som människor rent generellt lever allt friskare och allt längre. Omvärldsanalys 1 Hos SPRF (Svenska pensionärers riksförbund) möts man av ett stort antal länkar till t ex Senioruniversitet i Stockholm, som ger en positiv glimt av möjligheter för äldre med orden Föreningen för dig som är 55+ och tycker om att vidga dina vyer genom studier. Den signalerar definitivt inte att det är för sent att börja med något nytt eller att det nog är dags att slå sej till ro! (Senioruniverstetet är en ideell förening som samarbetar med Folkuniversitetet.) PÅ SPRF:s hemsida finns länkar till många arkiv och bibliotek, Landsarkiv, Eniro, Civilförsvarsförbundet,Trafiksäkerhet/NTF, Surfa lugnt (tips om säkerhet på Internet), SeniorNet (förening med data för äldre), länkar till FASS, Konsumentverket förutom de som kan förväntas! Inget för den som vill få lugn och ro! Livet är fullt av möjligheter! PRO:s hemsida börjar med en redovisning av det10-punkts-pro-gram som föreningarna arbetar för att förverkliga för `att förbättra pensionärernas situation.(åldersdiskriminering. Lika skatt för lika inkomst. Höjd pension och säkrad premiepension. Tryggt boende där man har råd att bo. En trygg åldreomsorg med kvalitet. Sjukvården måste bättre möta de äldres behov. Övermedicering felmedicinering och Apoteket. Tänderna är en del av kroppen. Inflytande för äldre. Varje rubrik finns tydliga beskrivningar av kraven, som är klart skrivna av en politisk motståndare. Möjligen läser jag med samma ögon som en viss potentat läste Bibeln, känns formuleringarna igen från en tid då makten och möjligheterna återfanns hos `någon annan som makten haver, dvs punkterna är formulerade i passivum. Det ska ske `genom uppvaktningar hos olika beslutsfattare. Visar tydligt 1 Delvis gjord genom möten, delvis genom att inhämta synpunkter också via hemsidor från SPRF, PRO, SPF, Pensionärs-förbundet PensionärsGemenskap, SenTel (en klubb inom TeleSeniorerna TF som främst uppmuntrar till kommunikation vis teknik, t ex göra egen hemsida, SeniorNet) Sid 4 av 9

5 I ärlighetens namn beskrivs på PRP:s hemsida även friskvård och förebyggande hälsovård som Qi Gong, boule och trivselkvällar med dans. SPF:s hemsida är positivt och innehållsrik och uppmuntrar att börja göra en spännande vandring på hemsidan: t ex veteranpoolen (dit hågade kan anmäla sig för att hjälpa till med t ex barnpassning, trädgårdsarbete, snickeriarbete, städning eller vad man nu kan och vill, läsa Veteranposten (som skickas till medlemmar) och fördjupa sej i diverse uppföljningar av aktuell frågor, hitta nya vänner genom Silvergenerationen, om att förebygga häls, läsa olika bloggar, leta efter billiga resor och mycket annat. Från egna kommunens KPR känner jag till att de lokal pensionärsorganisationerna `tävlar i att erbjuda sina medlemmar bussresor till konserter, teaterföreställningar eller till resmål både på längre och kortare avstånd eller utomlands. De erbjuder tomma platser till övriga pensionärsorganisationer. Den delen av verksamheten är omfattande! Prioritering de här frågorna bör Centerpartiet lyfta fram särskilt 1. Trygghetsboende 2. Lösningar för åldersdiskriminering Bakgrund: Den växande gruppen medborgare som fyllt 65 år ökar snabbt i samma takt som 40-talisterna blir 65 år och dessa har uppfostrats, levt under helt andra livsförhållanden i takt med att samhällets genomgått stora förändringar. Intressanta frågeställningar kring dessa båda prioriteringsområden 1) Vilka olika konsekvenser följer av förändrad syn på äldre medborgare om/när de behandlas som individer istället för som tidigare kollektiv? Förändrade attityder? Ekonomiskt? Annat som krävs? 2) Kommer andra och nya krav att ställas med 40-talisterna? Kommer de nya kraven att tillåtas? Hur kan sådana krav se ut? Kommer sådana att tillåtas? 3) Kommer samhällets krav på anhöriga/närstående att bli än större? 4) Kommer servicen till äldre medborgarna att delas i basservice, betalda med skattemedel och tilläggstjänster, som betalas av beställaren? 5) I en åldrande befolkning innebär tilltagande känsla av ensamhet och otrygget ett stort hot. Kvarboende hemma och hemtjänst har blivit närmast en princip (inhumant och nästan som ett slags fängelse) i spåren av platsbrist i särskilt boende). Sid 5 av 9

6 6) Har dagens äldreomsorg `fastnat i former som inte passar dagens och morgondagens äldre? 7) Kan trygghetsboende minska trycket på behovet av dyrare platser i äldreomsorgen? Så når vi framgång väljargrupper utifrån prioriterade frågor Vi får inte bortse från att dagens och morgondagens +65 år har levt under andra förutsättningar än tidigare generationer! Och med tidigare resonemang individ istället för kollektiv föreligger risker för stora skillnader för äldre medborgare över 65 år i landets olika delar i landet. Detta ställer även krav på att definitionen av ord är tydlig. Har t ex `livsstil samma innebörd för alla? Det ter sig onekligen betydligt enklare att beskriva ordet `pensionär utifrån kollektivtänkandet Liknande problem kan uppstå vid annat grupptänkande som `ungdomar om man förändrar från kollektiv- till individperspektiv Då uppstår nästa fråga: Kan man då leva på ungefär samma sätt i hela Sverige - med nuvarande kollektiv synsätt istället för individ. Övrigt deltagare i gruppen Kajsa Hansson, sammankallande Bengt Nylander, Huddinge Johan Hedström, Huddinge Bengt Ericsson, Norrtälje Bernt Flodmark, Lidingö Sid 6 av 9

7 Bilaga. Sammanställning från grupparbete med SPF-representanter 16 okt 2008 Utmaningar på äldreområdet Del 1: Prioritering mellan olika fokus- eller problemområden Del 2: Specifika frågeställningar på samma områden Del 1 Prioritering Markera med X för de två (2) viktigaste problemområdena för äldre som du/ni ser det idag. 5st Pensionerna Boende Vård och omsorg 12 st Åldersdiskriminering 7 st 2 st Vad äldre kan göra för samhället Hur kan äldre engagera sig i politiska församlingar? Annan fråga: Skattefrågan Pensionärsavdrag Samordning av landsting & kommun Friskvård Del 2 Frågor Pensionsfrågan vad är viktigast? (markera med X ) Skattesänkning för de sämst ställda 4 st Kommentar: Eller höjning av bostadstillägget. Kommentar: Så fe inte behöver jaga bidrag i så stor utsträckning Generell skattesänkning för alla pensionärer 7 st Kommentar: = en skatt för alla arbete och pension Höjning av garantipensionen 5 st Ändringar i pensionsreglerna Sid 7 av 9

8 Boendefrågan Vilka är de största bristerna? Att de gamla serviceboendeformerna försvunnit för dem som inte är så sjuka. Hoppas på `trygghetsboende i framtiden. `Platsbrist` Hur är möjligheterna att byta boenden om man skulle önska det? Valfriheten försvinner. Man tar bort boendeformer och inväntar att 40-talisterna ska bli 80 år(?) Makabert! Vilka boendeformer behöver tillföras? Trygghetsboende 6 st Mer kompetent boende `Övergångsboende både inne i stan och förorterna för personer som fortfarande är vitala och vill ha genensam vård? Privat drivan boenden, finansierad av kommunen Hur motverkar vi ålderssegregation? Lagstiftning Samverkan. Öppenhet. Behandla varje människa som en individ med egna behov även pensionärer Rättvis skattesänkning Behandla varje människa som en individ hela livet Vård och omsorg Hur fungerar det i ansvarsövergången mellan landsting och kommun? Fungerar bra. Vårdansvarig nödvändig vid utskrivningar från sjukhus. Bra mestadels med fordras till 100%. Norrtälje-modellen. Läkartillgängligheten Rehabilitering. Anhörigstöd. Hälsa för äldre. För det mesta mycket dåligt framförallt när det gäller de riktigt gamla och sjuka. Inte så bra. Kan ej. Ej tillfredställande. Illa i varje fall enligt tidningarna Varierar. Vilka förändringar behövs inom landstinget? Större öppenhet och samverkan med kommunerna. Vet ej. Ta bort landstinget Tiohundra, Norrtäljemodellen (läkarbesök i hemmen, rehabilitering, anhöriga) Effektivisering, samordning Vilka förändringar behövs inom kommunerna? Hälsa för äldre. Större lyhördhet Effektivisering, samordning Vet ej. Ändrad kompetens för olika områden gällande de äldre Sid 8 av 9

9 Åldersdiskrimineringen Lider ni av den? 3 st - Nej. Flera har gjort det i min bekantskapskrets har gjort det. Har gjort det själv. Inte personligen men många drabbas. Könsdiskriminering påverkar kanske åldersdiskrimineringen. Har ej känt av någon åldersdiskriminering ännu. Jag har klarat mej bra (jobbade 3 år på övertid) så när som häromdagen då jag tankade på Shell och blev erbjuden ett bra kreditkort. Detta föll på ålder (71 år). Man måste vara yngre än 71 för att få kort Nu kommer en lag mot åldersdiskriminering i arbetslivet På vilka ytterligare områden behövs lagstiftning? (EU förbereder direktiv) Inom socialtjänsten. Vet ej. Alla områden i samhället (politik, ekonomi mm, mm) Utanför arbetslivet samt inom alla de områden som i den nya lagen är undantagna. BRA viktigast av allt! Bra med vidgade direktiv! T ex banktjänster. Banksektorn Kan ej lagen. Finns möjlighet till fri pensionsålder, t ex år? Vad kan pensionärerna göra för samhället? En bra utgångspunkt i en konstruktiv dialog med samhället om de äldres situation i framtiden? Erbjuda sina förmågor i forum avs arbetskraft inom olika områden Göra ännu med för dem som är dåliga och ensamma. Förbättrad väntjänst Unga-äldre hjälper äldre-äldre. Veteranpoolen t ex Väntjänst är bra och kunde byggas it Hålla sig frisk, barnomsorg, väntjänster, anhörigvård, `volontär---, `äldrepool`,`erfarenhetsbesök Man måste säkert själv `ta för sej Dagmorfar / farmor Åka till olika skolor och föreläsa om SPF och hur vi vill bli behandlade, jourtelefon Ideellt arbete, t ex genom SPF Hur kan äldre engagera sig/få mer att säga till om i politiska församlingar? Jobba med ungdomsförbunden Svårt att pensionärer engagerar sej i styrelsearbete t o m i SPF. Alla vill ha roliga program men ingen vill jobba tyvärr. Man måste säkert själv `ta för sej Politiskt inflytande kräver politiskt engagemang Kräver politiskt intresse och engagemang Vara mer aktiv i det politiska arbetet Som alla andra Man måste säkert själv `ta för sej Annan fråga Nutritionsfrågan Frisk = bo hemma. Varken frisk eller sjuk, detta mellanläge, vad gör vi här? Ökad uppmärksamhet på strokedrabbades kommunikationssvårigheter Sid 9 av 9

Aspekter på det framtida arbetet inom äldreomsorgen

Aspekter på det framtida arbetet inom äldreomsorgen Delrapport: Aspekter på det framtida arbetet inom äldreomsorgen Författare: Niklas Johansson Isabella Scandurra Lena Eriksson Bengt Sandblad Innehåll 1 FÖRORD... 4 2 INLEDNING... 5 2.1 VIHO-PROJEKTETS

Läs mer

LOKALT HANDLINGPROGRAM PRO BOTKYRKA

LOKALT HANDLINGPROGRAM PRO BOTKYRKA LOKALT HANDLINGPROGRAM PRO BOTKYRKA Pensionärernas Riksorganisation Samorganisationen i Botkyrka 1 Förord Vid sin kongress i juni 2012 beslutade Pensionärernas Riksorganisation (PRO) att anta ett handlingsprogram

Läs mer

Med ålderns rätt. Förslag till en modern politik för äldre

Med ålderns rätt. Förslag till en modern politik för äldre Förslag till en modern politik för äldre Sammanfattning 3 På det nationella planet 3 På det lokala planet 3 Inledning 4 Utgångspunkter för gruppens arbete 6 1. Äldres ekonomi 7 1.1 Pensionssystemet 7 1.2

Läs mer

EXAMENSARBETE. Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden?

EXAMENSARBETE. Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden? EXAMENSARBETE 2005:09 HV Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden? Helén Jakobsson, Annalena Niemi Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga utbildningar

Läs mer

Arbetsgrupp för äldrepolitik. Slutrapport

Arbetsgrupp för äldrepolitik. Slutrapport Arbetsgrupp för äldrepolitik Slutrapport 20100526 Förord... 4 2 Äldrepolitikens inriktning... 6 3 Alliansens äldrepolitik 2006-2010... 8 4 Arbetsgruppens förslag... 12 4.1 Ta till vara äldres kompetens

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

NÄRHET, RELATION och KÄRLEK. Pedagogiska tips för dig som vill arbeta med kurser och cirklar med detta tema

NÄRHET, RELATION och KÄRLEK. Pedagogiska tips för dig som vill arbeta med kurser och cirklar med detta tema NÄRHET, RELATION och KÄRLEK Pedagogiska tips för dig som vill arbeta med kurser och cirklar med detta tema M ånga cirkelledare och andra intresserade av temat; Närhet, Relation och Kärlek har hört av sig

Läs mer

Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén

Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén Kunddrivna tjänster för äldre Slutrapport Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén Mars 2011 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling.

Läs mer

Inspirationsmaterial 2010:4

Inspirationsmaterial 2010:4 Inspirationsmaterial 2010:4 Inspirationsmaterial till Kunskapsöversikt nr 2010:4 e-tjänster och ny teknik för anhöriga Kajsa Amilon Lennart Magnusson Elizabeth Hanson INSPIRATIONSMATERIAL E-TJÄNSTER OCH

Läs mer

INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22

INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22 INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22 ÄRENDE 8 Slutrapport 2009 Socialt frivilligarbete riktat till äldre Socialförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5 Vård och Omsorg, Järfälla hemstöd

Läs mer

Mitt framtida boende

Mitt framtida boende FoU-Södertörns Skriftserie nr 103/11 Mitt framtida boende - tankar och funderingar från ungdomar med funktionsnedsättning. Charlotte Fagerstedt Förord Den här rapporten tar sin utgångspunkt i ungdomars

Läs mer

Handbok för rekrytering

Handbok för rekrytering Handbok för rekrytering Innehållsförteckning Inledning 3 Målgrupper och rekryteringsunderlag 4 Varför rekrytera? 5 Varför medlem i en seniororganisation? 6 Riksomfattande senior-/pensionärsorganisationer

Läs mer

Investera i erfarenhet

Investera i erfarenhet 2008-02-28 Investera i erfarenhet socialdemokratisk äldrepolitik 2(29) Socialdemokraterna RÅDSLAG VÄLFÄRD Förord Klyftorna mellan människor ökar. Jobben blir otryggare, stressen ökar och det blir dyrare

Läs mer

Om organisering. och andra viktiga saker för ett. sunt arbetsliv. Lisbeth Rydén. EllErr Konsult

Om organisering. och andra viktiga saker för ett. sunt arbetsliv. Lisbeth Rydén. EllErr Konsult Om organisering och andra viktiga saker för ett sunt arbetsliv Lisbeth Rydén EllErr Konsult EllErr? Om organiserande och andra viktiga saker för ett sunt arbetsliv Författare: Lisbeth Rydén EllErr Konsult

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Rådslag Framtidens Senior i Sigtuna kommun

Rådslag Framtidens Senior i Sigtuna kommun Rådslag Framtidens Senior i Sigtuna kommun Resultat och statistik Gemensam administration Enheten för utredning/upphandling Utredare Lucia Larsson 2008-09-02 Innehållsförteckning 1. RÅDSLAG I SIGTUNA

Läs mer

Själv klart! Det handlar om rättigheter. www.rb.se

Själv klart! Det handlar om rättigheter. www.rb.se Själv klart! Det handlar om rättigheter. www.rb.se Självklart! Det handlar om rättigheter Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00.

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-20 Tid 2014-05-20, Kl 19:00 Plats Vård- och omsorgsboendet Tornet, Tomtbergavägen 361, Norsborg Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till

Läs mer

Äldreomsorgens personal - med fokus på 60+

Äldreomsorgens personal - med fokus på 60+ Äldreomsorgens personal - med fokus på 60+ Rapport från Arbets- och miljömedicin 2002:8 Inga-Lill Petterson Lena Backman Rapport från Arbets- och miljömedicin 2002:8 Äldreomsorgens personal med fokus på

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

bra Framtidsprogram frisk resor barn hälsa får vänner umgås god liv familj oberoende för det goda åldrandet i Karlskrona kunna friska mer barnbarn

bra Framtidsprogram frisk resor barn hälsa får vänner umgås god liv familj oberoende för det goda åldrandet i Karlskrona kunna friska mer barnbarn umgås vänner fritid barn pension ekonomiskt hälsan får resor frisk bra mer kunna bo god familjen liv Framtidsprogram för det goda åldrandet i Karlskrona oberoende friska barnbarnen hälsa resa göra arbete

Läs mer

Psykisk funktionsnedsättning och elektronisk kommunikation

Psykisk funktionsnedsättning och elektronisk kommunikation Psykisk funktionsnedsättning och elektronisk kommunikation Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2014-03-16 Funka Nu AB Döbelnsgatan 21, 111 40 Stockholm 08-555

Läs mer

Ålderism bland SPF:s medlemmar

Ålderism bland SPF:s medlemmar Ålderism bland SPF:s medlemmar Detta hade aldrig hänt mig om jag varit yngre Rapport från medlemsenkät 2012 J. Lars G. Nilsson Ansvarig för ålderismprogrammet inom SPF lars.nilsson@spf.se 2 Sammanfattning

Läs mer

SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT. Hur upplever seniorerna sitt boende i dag och i framtiden, vad säger politikerna och vad tycker SPF?

SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT. Hur upplever seniorerna sitt boende i dag och i framtiden, vad säger politikerna och vad tycker SPF? SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT Hur upplever seniorerna sitt boende i dag och i framtiden, vad säger politikerna och vad tycker SPF? SID 2 SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT SID 3 INNEHÅLL

Läs mer

SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT. Hur upplever seniorerna sitt boende i dag och i framtiden, vad säger politikerna och vad tycker SPF?

SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT. Hur upplever seniorerna sitt boende i dag och i framtiden, vad säger politikerna och vad tycker SPF? SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT Hur upplever seniorerna sitt boende i dag och i framtiden, vad säger politikerna och vad tycker SPF? SID 2 SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT SID 3 INNEHÅLL

Läs mer

- 1 - Redaktör: Karin Bajlo, karin.bajlo@spf.se En god avslutning och en fin start Ett händelserikt år är snart till ända och vi på förbundskansliet

- 1 - Redaktör: Karin Bajlo, karin.bajlo@spf.se En god avslutning och en fin start Ett händelserikt år är snart till ända och vi på förbundskansliet - 1 - Redaktör: Karin Bajlo, karin.bajlo@spf.se En god avslutning och en fin start Ett händelserikt år är snart till ända och vi på förbundskansliet tackar alla medlemmar och förtroendevalda för ett mycket

Läs mer

DEMENS Ett tillstånd som oroar många men det finns hjälp att få Sid 4-5 ÄLDREOMSORG. Framtidens SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT

DEMENS Ett tillstånd som oroar många men det finns hjälp att få Sid 4-5 ÄLDREOMSORG. Framtidens SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Framtidens ÄLDREOMSORG SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Vad innebär det i praktiken? ETT GEMENSAMT FLÖDE GYNNAR ALLA Om samverkan mellan kommun och landsting LÄRANDE ORGANISATION Därför gynnas vård och omsorg

Läs mer

Verksamhetsberättelse SPF, Sveriges Pensionärsförbund 2013

Verksamhetsberättelse SPF, Sveriges Pensionärsförbund 2013 Verksamhetsberättelse SPF, Sveriges Pensionärsförbund 2013 Bild omslaget: Qi Gong i SPF Oden Märsta. Foto: Jurek Holtzer Verksamhetsberättelse SPF, Sveriges Pensionärsförbund 2013 Innehåll Ordföranden

Läs mer

Framtidens äldreomsorg behov och finansiering. Rapport från GysingeAkademin 2011

Framtidens äldreomsorg behov och finansiering. Rapport från GysingeAkademin 2011 Framtidens äldreomsorg behov och finansiering Rapport från GysingeAkademin 2011 1 2012 PRO och Eva Åhlström Produktion: Bilda Förlag & Idé Text: Eva Åhlström Omslagsfoto: Maja Fröman Tryck: TMG Sthlm,

Läs mer