KOMMUNIKATION ÄR NYCKELN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMMUNIKATION ÄR NYCKELN"

Transkript

1

2 VARMT VÄLKOMMEN TILL ÅRETS KONFERENS! 9-10 OKTOBER 2014 Internrevisionsdagarna har varit ett framgångsrikt och uppskattat evenemang under många år och en naturlig plats för inspiration och utbyte av erfarenheter. För att hålla dig uppdaterad om den globala utvecklingen byter vi i år namn till GRC-dagarna, arrangerade av Internrevisorerna. På årets konferens, som hålls på Clarion Hotel Sign, får du nyheter om yrkets utveckling, kompetensutveckling, inspiration och nätverkande med kollegor. KRÖNIKA KOMMUNIKATION ÄR NYCKELN VI MÄRKER I KOMMUNIKATIONEN med våra medlemmar om Governance, Risk & Control (GRC), och även med våra samarbetsorganisationer COMPLIANCE FORUM, ISACA och SWERMA, att man söker dialog och samarbete om metoder och verktyg för att utveckla professionernas arbete för företagets bästa. En förbättrad kommunikation med våra företags organisation, ledning, styrelse är också central för att vi på ett effektivt sätt skall kunna hjälpa våra verksamheter att nå sina mål. Lagstiftare, styrelser och organisationsledningar ställer allt högre krav på en god intern styrning och kontroll samt att GRC-funktionerna skall ge dem en klar och tydlig riskbild. Kravet på samarbete mellan funktionerna ökar. Som branschorganisation vill vi stötta våra medlemmar genom att skapa plattformar för erfarenhetsutbyte. GRC-dagarna är vår första gemensamma satsning med våra samarbetsorganisationer COMPLIANCE FORUM, ISACA och SWERMA. Erfarenhetsutbyte oss emellan kommer att stå i fokus. GRC-dagarna har ett brett program fyllt av valmöjligheter, vilket denna broschyr ger en försmak av. Vi vill uppmana konferensdeltagarna att utveckla sina kunskaper genom att välja programpunkter som erbjuder nya perspektiv. Det är inte bara på scenen som experterna och lärarna finns. Den kompetens som finns samlad i organisationerna bakom konferensen är överväld- igande. Samtidigt är vi alla nybörjare inom något område. Som konferensdeltagare med vilja att ge och få kunskap är du med om att forma framtiden inom intern styrning och kontroll och för professionerna compliance, IT-revision, riskhantering och internrevision. VARMT VÄLKOMNA! Klas Schöldström SÅ FÅR DU UT DET BÄSTA AV KONFERENSEN FÖR ATT KUNNA ERBJUDA ett bredare utbud av talare och ämnen har årets konferens ett helt nytt upplägg. Vi har endast tre huvudtalare i plenum och resterande programpunkter under upp till fyra parallella aktiviteter. Det innebär att du själv kan välja bland så mycket som 40 olika programpunkter och sätta ihop ett personligt program som passar dina intressen. Vi föreslår därför ett besök på vår hemsida innan du bestämmer dig. Där du kan läsa mer om alla spännande föreläsare med tanke på att denna broschyr har till uppgift att ge dig ett litet smakprov på allt du har att förvänta dig. ANMÄL DIG I TID KONFERENSEN PRESENTERAS för första gången med samarbetsorganisationerna COMPLIANCE FORUM, ISACA och SWERMA. Medlemmar i dessa föreningar är varmt välkomna att delta till medlemspris. Anmälan innan 2 juni ger en s.k. early bird-rabatt på 20%. Men misströsta inte om du inte hinner, vi erbjuder även en rabatt på 10% fram till den 16 juni. Anmäler sig flera från ditt företag så får ni dessutom grupprabatt. Ni anmäler er alltså individuellt på theiia.se och anger ert företag. Konferensen ger upp till 16 CPE-poäng beroende på vilka sessioner du väljer att gå på. FÖLJ UTVECKLINGEN OCH BIDRA MED DINA TANKAR PÅ HEMSIDAN får du löpande information om hur programmet tar form allt eftersom nya talare bokas in och hur du anmäler dig. Och som sagt, passa på innan 16 juni för att erhålla early bird-rabatt. För att konferensen ska bli så bra som möjligt för så många som möjligt och för att se till att vi väljer rätt ämnen och talare arbetar vår styrgrupp av ideellt arbetande internrevisorer tillsammans med referensgrupper. Dessa består av medlemmar inom föreningen samt representanter från våra samarbetsorganisationer. PRISER MEDLEMSPRISER Anmälan Anmälan Anmälan Deltagare innan 2 juni innan 16 juni efter 16 juni Pers : : :- Pers : : :- Pers : : :- Pers : : :- Pers : : :- Pers : : :- Pers : : :- Alla priser anges exklusive moms. Medlemspriser gäller alla som är medlemmar i Internrevisorernas Förening eller någon av våra samarbetsorganisationer. Grupprabatt efter antal deltagare från samma företag eller myndighet. Anmälan görs individuellt på theiia.se FRÅGOR? OM DU HAR NÅGRA FRÅGOR gällande konferensen, är du välkommen att kontakta konferensansvarig Malin Svantesson på

3 EN FÖRSMAK PÅ NÅGRA AV VÅRA INSPIRERANDE TALARE INLEDNINGSTALARE AVSLUTNINGSTALARE MODERATOR MED APTIT FÖR SPÄNNANDE MÖTEN Vi är stolta över att återigen få presentera den prisbelönta Elisif Elvinsdotter som moderator. Under tre års tid har hon med allmänbildning, driv och nyfikenhet tagit sig an uppdraget att moderera föreningens årliga konferens. Vid det här laget är hon välkänd och uppskattad av konferensens deltagare. Elvinsdotter prenumererar sedan länge på tidningen Internal Auditor för att hålla sig à jour med branschens utveckling. OMRÅDESTALARE HUVUDTALARE STYRFART I FÖRÄNDRING Per Naroskin är psykolog och psykoterapeut som dessutom fuskat som stå-upp komiker. Förutom sitt arbete med patienter är han författare och en av landets mest efterfrågade föreläsare. Mest känd är han kanske för sin medverkan i radioprogrammet Spanarna. Han debuterade som Sommarpratare Han talar bland mycket annat om hur man hanterar förändringar, om ledarskap, och medarbetarskap samt vikten att sträva efter styrfart på olika områden i livet. BIG DATA KONSTEN ATT LEDA UNGA RISKHANTERING I ETT MEGAPROJEKT - FÖRBIFART STOCKHOLM GRC IN THE FUTURE Bob Hirth will introduce our GRC conference by providing us with his view of the GRC function as a whole. How has the GRC function changed over the past few years and what awaits in the future? Where are the future opportunities and challenges for the internal auditors, risk managers and compliance officers? COSO s (The Committee of Sponsoring Organizations ) mission is to provide thought leadership through the development of comprehensive frameworks and guidance on enterprise risk management, internal control and fraud deterrence designed to improve organizational performance and governance and to reduce the extent of fraud in organizations. Bob Hirth serves as COSO Chair and was unanimously elected by the board of its sponsoring organizations. His experience includes all of COSO s mission disciplines; Enterprise Risk Management, Internal Control and Fraud Deterrence. He has worked on assignments and made presentations in over 15 countries, serving more than 50 organizations and working closely with board members, C-level executives, finance and accounting personnel and accounting firm partners and employees. THE MAN WHO BROKE BARINGS BANK Nick Leeson is the original Rogue Trader whose unchecked risk-taking caused the biggest financial scandal of the 20th century. At the age of 25 he landed the job of a lifetime, trading futures on the Singapore stock exchange. It was the early 1990s in an era of massive salaries, profits and bonuses and the boy from working class Watford in the UK, was the rising star of Barings bank - a 233-year-old instutitution which counted the Queen among its clients. In 1995 Leeson lost 862m betting on the markets which caused Barings downfall. Curiosity, intrigue and sympathy have been the various reactions to this man s incredible life story. Following Barings collapse, Nick Leeson was sentenced to six and half years in a gang-ridden Singaporean jail, in conditions that defy belief, while at the same time, his wife left him and he was diagnosed with colon cancer. Against all odds, Nick Leeson survived and now fully recovered from cancer, lives happily in Ireland with second wife Leona and three children. In 2006 Nick was appointed CEO of Galway United FC. Having stepped down as CEO in January 2011, Nick Leeson continues to be in-demand around the world for conference and after-dinner speaking. Carl Johan Westlund är manager på Enterprise Risk Services hos Deloitte och specialist på analysera data, bland annat som en del av att förstå och utvärdera risker och kontroller i de system som stödjer ett företags affärsprocesser. Big Data är ett begrepp som idag används flitigt och flera företag är redo att lägga stora resurser på att analysera omfattande mängder data. Westlund rätar ut frågetecken kring begreppet och delar sin insikt i vilka problem och möjligheter som kan uppstå med hantering av Big Data. RISK GOVERNANCE THE KEY TO SUCCESS Stephen Maycock is a highly experienced trainer, writer and consultant in the disciplines of internal audit and risk management. In this lively and interactive session Maycock will be sharing insights gained from his experience helping organisations develop effective governance and risk management processes. The key components of risk governance will be considered as well as the essential characteristics that will make it truly effective, including the relationship between risk governance and other key activities that help to ensure the success of an organisation. Sofia Rasmussen är seniorkonsult och framtidsstrateg på Kairos Future. Sofia är expert på ungas värderingar och livsstilar samt på arbetsmarknadsfrågor och olika generationers arbetslivsvärderingar. Hon är även projektledare för Manpower Work Life - Manpowers och Kairos Futures årliga undersökning om arbetsmarknads-relaterade frågor. Få konkret vägledning i vilken ledarskapsstil som fungerar bäst på unga medarbetare. UTVÄRDERING AV LEDNINGSPROCESSER Utvärdera ledningsprocessen och säkra att planering och uppföljningsprocesserna kopplas för effektiv styrning. Svenska Kraftnät har haft en kraftig tillväxt och utvärderat sin ledningsprocess för att identifiera flaskhalsar som hämmat styrningen och riskarbetet. Fredrik Mannheimer beskriver vikten av att ledningsprocessen anpassas till omvärldens eller organisationens förändringar för att undvika en administrativt tung process där uppföljning kommer till ett högt pris eller att planeringsprocessen är så allmän att uppföljning blir intetsägande. Lyssna till en praktisk genomgång av de verktyg som internrevisionen på Svenska Kraftnät använde i sitt förändringsarbete och de resultat arbetet ledde till. Förbifart Stockholm är en ny sträckning för E4 väster om Stockholm. Det är ett av Sveriges genom tiderna största infrastrukturprojekt. Med totalt 50 km tunnel, en beräknad kostnad på cirka 28 miljarder kronor och en byggtid på ca 10 år är det idag även ett av världen största tunnelprojekt i stadsmiljö. Hur planerar man inför att systematiskt hantera risker i ett så stort projekt? Niclas Christoffersson, risk manager på Trafikverket, redogör för hur de arbetar med riskhantering inom projektet. PROVEN TECHNIQUES FOR EVALUATING SOFT CONTROLS James Roth, PhD, CIA, CCSA, CRMA, has three decades of progressive internal audit and teaching experience. Roth is the 2008 recipient of the IIA s Bradford Cadmus memorial Award, which honors individuals making the greatest contribution to the advancement of the internal audit profession. He believes that soft controls are the most powerful controls in any organization. They are also the most challenging to evaluate.

4 MUTSKANDALEN I GÖTEBORG KONKURRENSVERKETS NYA ROLL ÅTGÄRDER MOT PENNINGTVÄTT - FÖRÄNDRINGSARBETE OCH NYA UTMANINGAR DET OPTIMALA MÖTET NYHETER I FINANSIELLA REGELVERK HÅLLBARHET I STATLIGA BOLAG 2010 blev startskottet för en omfattande granskning av mutanklagelser mot staden. Göteborgs stad satte även igång egna granskningar av misstänkta oegentligheter och ett program för att reducera riskerna för oegentligheter. Torbjörn Wikland fick sedan uppdraget att granska detta program som avslutades med rapporten Från utskälld till föredömlig?. Var det bra åtgärder man föreslog och genomförde? Räckte dessa åtgärder? Är den s.k. Göteborgsandan en bakomliggande orsak? Mutanklagelserna fortsatte dessutom under Ylva Mannervik är nytillträdd chef för det samlade upphandlingsstödet på Konkurrensverket. Hon kommer från tjänsten som upphandlingschef på Regeringskansliet, men har även arbetat med styrning, uppföljning och revisionsfrågor på Finansdepartementet, Ekonomistyrningsverket och Riksrevisionsverket. Mannervik kommer att informera om Konkurrensverkets nya roll som upphandlingsstöd, och vilka tjänster som erbjuds. Hon bemöter frågeställningen hur Konkurrensverket ska säkerställa oberoende mellan rollerna som både stödmyndighet och granskare. Åhörarna får även goda råd för proaktivt arbete med att reducera de största riskerna i upphandlingsprocessen. Åtgärder mot penningtvätt är ett allt mer komplext område. Expert inom området är juristen Thomas Grahn. Grahn har tidigare varit verksam bl.a. vid Finansinspektionen och representerat myndigheten i det internationella arbetet inom FATF och EU. Han kommer att tala om pågående förändringsarbete och påverkan på aktörerna under penningtvättsregelverket. Grahn presenterar exempel på framgångsfaktorer för verksamhetsutövare att agera förenligt med penningtvättsregelverket. Med exempel från verkligheten får åhörarna ökad kunskap om åtgärdsarbete mot penningtvätt. En stor del av arbetet inom GRC-området sker under möten. Det är under möten som mål sätts, information framkommer och resultat levereras. Hur skapar man det optimala mötet? Lennart Paulsson är civilekonom i grunden och har en gedigen bakgrund som mötesledare och organisatör inom svensk och internationell företagsamhet. Innan han blev moderator och mötesledare på heltid hade han ledande befattningar inom NEC och SAS. Paulsson kommer att ge konkreta råd om hur man skapar ett effektivt möte som ger resultat. Med många anekdoter och från mer eller mindre lyckade möten illustrerar han olika mötessituationer och guidar deltagarna rätt. Den finansiella sektorn möter ständigt nya utmaningar i de förändringar som sker inom de många regelverken. Under denna programpunkt får deltagarna en bild av vad som har hänt och händer med regelverken inom bank och fondförvaltning. Vilka nyheter finns och vilka förändringar har vi att vänta? Hur ska GRC-professionals förhålla sig till de olika regelverken, kan man tala om en Single Rulebook? Åsa Arffman, bankjurist på Svenska Bankföreningen, kommer att ge oss en uppdatering inom bland annat CRD IV och Krishanteringsdirektivet. Sedan kommer Helene Wall, chefsjurist på Fondbolagens förening, att berätta om nyheter i fondregelverket. Emma Ihre är ansvarig för hållbart företagande vid Finansdepartementet. Under denna programpunkt kan du lyssna till hur ägare kan skapa värde genom att integrera hållbart företagande i sin bolagsstyrning. Det ställs allt högre krav på bolagen att arbeta strategiskt med frågor som miljö, mänskliga rättigheter och affärsetik samt att fastställa mål på styrelsenivå. BESLUTSFATTANDE OCH RISKKOMMUNIKATION MED HÄNSYN TILL MÄNSKLIGT BETEENDE Objektivitet i all ära, men är vi människor verkligen objektiva när vi fattar beslut och bedömer risker? Även i situationer där vi aktivt strävar efter att med förnuft som ledstjärna analysera ett beslutsunderlag eller sätta oss in i en risk finns mer eller mindre omedvetna krafter som påverkar våra bedömningar, exempelvis passion, prestige, referensramar och stress. Henrik Szentes driver eget konsultföretag kring riskhantering och beslutsfattande, och är samtidigt doktorand inom området organisation och ledning av stora projekt. ATT SKRIVA KLARSPRÅK Örjan Pettersson är språkvårdare på Trafikverket och expert på skriftlig kommunikation. Språklagen kräver ett vårdat, enkelt och begripligt språk i offentlig verksamhet. Det är utgångspunkten för arbete med klarspråk. Viktiga inslag i detta är språklig stil, struktur, layout, meningsbyggnad och ordval. Pettersson presenterar en redovisning av de genomgående dragen i ett urval av revisionsrapporter. Är rapporterna vårdade, enkla och begripliga? FINDING THE RED FLAGS OF FRAUD WHY we should do it? HOW do we do it? An interactive (and sometimes provocative) session for all GRC-professionals on why they should be using their own standards to engage in finding the red flags of fraud when no suspicion exists from before. Should we be doing this or should we stay away? If we want to become fraud detection wizards what are the first things we need to do? Nigel Krishna Iyer (Chartered Accountant, Investigator and Dramatist) has spent over 25 years discovering fraud and corruption, much of it in Scandinavia. These days he feels that fraud almost seems to find him. INTERNREVISORERNA & VÅRA SAMARBETSORGANISATIONER INTERNREVISORERNA The institute of internal auditors (IIA)s syfte är att främja och utveckla internrevisionsyrket i Sverige. Det sker främst genom att medverka i utvecklingen av och ge medlemmarna stöd i tillämpningen av god sed för internrevision och internrevisorer för en mer ändamålsenlig internrevision. Den årliga konferensen är ett otroligt viktigt forum där våra medlemmar kan mötas. GRC-dagarna erbjuder kompetensutveckling och utbildning, med inriktning på framtid och inspiration. Det är mycket tack vare våra samarbetspartners, COMPLI- ANCE FORUM, ISACA och SWERMA som detta kunnat bli verklighet, och samarbetet skapar ett komplett utbud inom GRC-området för att passa er alla. Läs mer om våra partners nedan eller besök dem på nätet. COMPLIANCE FORUM En ideell, opolitisk och nationell yrkesorganisation för Compliance Officers som ger medlemmarna möjlighet att knyta kontakt med andra inom yrkeskåren, definiera och utveckla rollen som Compliance Officer i Sverige, samt bredda och utveckla kompetens inom området. Kontrollfunktionerna (ekonomi, riskkontroll och Compliance) har till uppgift att inom sina respektive ansvarsområden identifiera och värdera riskerna, ta fram och underhålla interna regelverk, utbilda personalen, stödja affärssidan med råd, följa upp regelefterlevnaden, utreda incidenter och informera ledningen och styrelsen om riskläget. Compliancefunktionens ansvarsområde omfattar tillsyns- och tillståndsfrågor samt kraven som är förknippade med uppförande mot kunder på marknaden och med förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism. ISACA ISACA Sweden Chapter är en heltäckande intresseorganisation för styrning, säkerhet, kvalitet, revision och kontroll inom IS/IT-området. ISACA bildades 1969 av en grupp människor som såg behovet av en central källa för information och vägledning inom det växande området av revisionskontroller för datasystem. De ger praktisk vägledning, riktlinjer och andra effektiva verktyg för alla företag som använder informationssystem. Föreningen verkar för medlemmarnas kompetensutveckling och för ett aktivt erfarenhetsutbyte mellan kollegor över hela världen. ISACA Sweden Chapter är den svenska grenen och är idag drygt 600 medlemmar. Globalt ca i 80 länder. SWERMA Swedish Risk Management Association bildades som professionell intresseförening och arbetar med riskhantering både inom privat och offentlig verksamhet. Riskhantering har en stor strategisk betydelse för att säkerställa att affärs- och verksamhetsmål, prestation, resultat, handlingsfrihet och långsiktig överlevnad uppnås. Föreningen har internationell anknytning och ska ge stöd åt samhälle, företag, organisationer, verksamheter och individer som vill driva och utveckla riskhantering. Föreningen erbjuder sina medlemmar fortgående utblick, information, utbildning och stöd samt ett svenskt och internationellt nätverk för kontakter med kollegor och utbyte av kunskap och erfarenheter. HEMSIDOR:

5 VÅRA SAMARBETSPARTNERS

VARMT VÄLKOMMEN TILL ÅRETS KONFERENS!

VARMT VÄLKOMMEN TILL ÅRETS KONFERENS! 8-9 OKTOBER 2015 VARMT VÄLKOMMEN TILL ÅRETS KONFERENS! 8-9 OKTOBER 2015 Förra årets konferens blev en succé med rekordnöjda deltagare tack vare utbytet mellan professionerna inom GRC. Vi erbjuder därför

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Antalet kurser och seminarier har nästan fördubblats och får fortsatt höga utvärderingar. Årets konferens hade lika många deltagare och ekonomiskt resultat och utvärdering var

Läs mer

Internrevisorernas utbildningsprogram 2009. Kurser Seminarier CIA-certifiering Externa utbildningar

Internrevisorernas utbildningsprogram 2009. Kurser Seminarier CIA-certifiering Externa utbildningar Internrevisorernas utbildningsprogram 2009 Kurser Seminarier CIA-certifiering Externa utbildningar VÄLKOMMEN! Som internrevisor har du behov av ett brett spektrum av kunskaper och erfarenheter för att

Läs mer

Examensarbete i ämnet företagsekonomi

Examensarbete i ämnet företagsekonomi Institutionen för ekonomi Titel: Interna kontroller. Vad har internrevisor för roll och arbetsuppgifter på företagen? Författare: Susanna Darmanian Thörner Magda Yohannes Kurspoäng: Kursnivå: 15 poäng

Läs mer

The Institute of Internal Auditors - Sweden Internrevisorernas Service (ISAB) AB Verksamhetsberättelse 2006 Strandvägen 7 A, 114 56 Stockholm E-mail: info@internrevisorerna.se www.internrevisorerna.se

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 med långsiktiga mål och strategier

Verksamhetsplan 2013 med långsiktiga mål och strategier Verksamhetsplan 2013 med långsiktiga mål och strategier Vi är till för dig som är internrevisor. Som medlem hos oss får du tillgång till: Erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande Kurser, seminarier och konferenser

Läs mer

hr&leadership:briefing

hr&leadership:briefing Insightguide Series hr&leadership:briefing AKTUELLA UTMANINGAR OCH LÖSNINGAR INOM hr OCH LEDARSKAP NR#5 2013 Aktuella Trender & Analys s. 2 International Briefing Svenska framgångsexempel s. 4 s. 12 Sociala

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS CORPORATE GOVERNANCE STÅ UPP FÖR ERA VÄRDERINGAR

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS CORPORATE GOVERNANCE STÅ UPP FÖR ERA VÄRDERINGAR ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2012 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus CORPORATE Nr. 3 GOVERNANCE 5TIPS STÅ UPP FÖR ERA VÄRDERINGAR God governance

Läs mer

PMI Sweden Congress 2011. welcome. PMI Sweden Congress 2011. Gothenburg, 1-2 March. Project management Institu te Sweden Chapter

PMI Sweden Congress 2011. welcome. PMI Sweden Congress 2011. Gothenburg, 1-2 March. Project management Institu te Sweden Chapter PMI Sweden Congress 2011 welcome PMI Sweden Congress 2011 Gothenburg, 1-2 March Project management Institu te Sweden Chapter Välkommen Välkommen till PMI Sweden Chapters första årliga kongress med temat

Läs mer

ISO 26000, en standard för socialt ansvarstagande

ISO 26000, en standard för socialt ansvarstagande !! ISO 26000, en standard för socialt ansvarstagande Ett arbete om standarden ISO 26000 och det sociala ansvarstagandet hos dess användarföretag Emelie Arkad Student Examensarbete i Miljö- och hälsoskydd

Läs mer

En skön och trevlig sommar önskas alla Internrevisorer

En skön och trevlig sommar önskas alla Internrevisorer Internrevision Nummer 3 2006 En skön och trevlig sommar önskas alla Internrevisorer Foto: Grundsund, Yvonne Alnebjer intern revision Tidskrift om internrevision. Utgiven av Internrevisorerna Nummer 3,

Läs mer

REVISION INTERN #5/07 HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA

REVISION INTERN #5/07 HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA INTERN REVISION #5/07 Intervju med Agneta Brevenhag, SEB: Internrevisorn en maktfaktor [12] HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA INTERN REVISION Tidskrift om internrevision utgiven

Läs mer

PMI Sweden Congress 2011. welcome. PMI Sweden Congress 2011. Gothenburg, 1-2 March. Project management Institu te Sweden Chapter

PMI Sweden Congress 2011. welcome. PMI Sweden Congress 2011. Gothenburg, 1-2 March. Project management Institu te Sweden Chapter PMI Sweden Congress 2011 welcome PMI Sweden Congress 2011 Gothenburg, 1-2 March Project management Institu te Sweden Chapter Välkommen Välkommen till PMI Sweden Chapters första årliga kongress med temat

Läs mer

Vägledning. för internrevisorer beträffande tillämpningen av Svensk kod för bolagsstyrning

Vägledning. för internrevisorer beträffande tillämpningen av Svensk kod för bolagsstyrning Vägledning för internrevisorer beträffande tillämpningen av Svensk kod för bolagsstyrning Internrevisionen är tillsammans med styrelsen, ledningen och externrevisionen de viktiga hörnstenarna för bolagsstyrning.

Läs mer

Kompetens för en konstruktiv dialog. En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården

Kompetens för en konstruktiv dialog. En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården Kompetens för en konstruktiv dialog En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården rapport 6339 maj 2010 Kompetens för en konstruktiv dialog En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet

Läs mer

KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 1 KPMG SVERIGE. Vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar

KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 1 KPMG SVERIGE. Vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 1 KPMG SVERIGE Vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar Hållbarhetsredovisning 2011/2012 2 KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 Om redovisningen 2013 fyller KPMG 90

Läs mer

REVISION #1/08 ÅRSMÖTET 2008

REVISION #1/08 ÅRSMÖTET 2008 INTERN REVISION #1/08 INFÖR ÅRSMÖTET 2008 INTERN REVISION Tidskrift om internrevision utgiven av Internrevisorerna. Material för publicering skickas direkt till tidningens e-mailadress yvonne@internrevisorerna.se.

Läs mer

Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale

Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale Systematisk uppföljning vid utredning, behandling, råd och stöd inom psykosocialt arbete Innehåll Förord 3

Läs mer

INTERN REVISION #2/08 ÅRSMÖTET 2008 CIA COSO GTAG

INTERN REVISION #2/08 ÅRSMÖTET 2008 CIA COSO GTAG INTERN REVISION #2/08 ÅRSMÖTET 2008 KRISHANTERING UTBILDNING CIA COSO GTAG KOMPETENS INNEHÅLL NR 2 2008 03 Redaktören om en tidning som förnyas 04 Ordföranden om en allt bättre förening 05 Årsmötet 2008:

Läs mer

VÄRDESKAPANDE DIGITALISERING

VÄRDESKAPANDE DIGITALISERING VÄRDESKAPANDE DIGITALISERING DEBATT Innovation i offentliga verksamheter - har du verktygen? Påverka förändringsprocessen så gör du DESI - Så behåller vi den digitala tätpositionen i EU Hur informationssäkra

Läs mer

Till dig som arbetar i försäkringsbranschen Nr 1 2014

Till dig som arbetar i försäkringsbranschen Nr 1 2014 Till dig som arbetar i försäkringsbranschen Nr 1 2014 Ur detta nummer: Utökade rapporteringskrav för alla försäkringsföretag FLAOR Effektiv revision av finansiella instrument genom iradar De globala bankerna

Läs mer

Att uppnå kundfokus i bankverksamhet

Att uppnå kundfokus i bankverksamhet Att uppnå kundfokus i bankverksamhet Hur kan finansiella produkter bli attraktivare för konsumenter? Examensarbete Technology Management Lunds Universitet, Lund Carl Lindberg & Johan Wachtmeister 2(89)

Läs mer

Nummer 2 2006. Vilka risker tar internrevisorn?

Nummer 2 2006. Vilka risker tar internrevisorn? Internrevision Nummer 2 2006 Vilka risker tar internrevisorn? intern revision Tidskrift om internrevision. Utgiven av Internrevisorerna Nummer 2, april 2006 Material för publicering skickas direkt till

Läs mer

Sociala Medier som marknadsföring

Sociala Medier som marknadsföring Sociala Medier som marknadsföring Från ett organisationsperspektiv Social Media as a marketing tool From an organizational perspective JOHAN LUNDIN jl841215@gmail.com FREDRIK LUNDQVIST fredrik.lundqvist@gmail.com

Läs mer

INTERN REVISION #4/07. Sida-revisorer [sid 14] Svenskar i IIA [sid 18] Inför internrevisionsdagarna [sid 19] AMSTERDAM KONFERENS MED FLYT

INTERN REVISION #4/07. Sida-revisorer [sid 14] Svenskar i IIA [sid 18] Inför internrevisionsdagarna [sid 19] AMSTERDAM KONFERENS MED FLYT INTERN REVISION #4/07 Sida-revisorer [sid 14] Svenskar i IIA [sid 18] Inför internrevisionsdagarna [sid 19] AMSTERDAM 2007 KONFERENS MED FLYT INTERN REVISION Tidskrift om internrevision utgiven av Internrevisorerna.

Läs mer

Varför väljer organisationer att anlita både en projektledare och en förändringsledare?

Varför väljer organisationer att anlita både en projektledare och en förändringsledare? Eva Mirsch Ewa Wymark Varför väljer organisationer att anlita både en projektledare och en förändringsledare? Why Do Organisations Use Both a Project Manager and a Change Manager? Projektledning D-uppsats

Läs mer

Utbildningskatalog HT 2015 och VT 2016

Utbildningskatalog HT 2015 och VT 2016 Utbildningskatalog HT 2015 och VT 2016 SYNTELL ACADEMY Välkommen till Syntell Academy! Syntell bedriver kvalificerad utbildning inom alla sina kärnområden och levererar både teknisk och verksamhetsutvecklande

Läs mer

REVISION 1-2/07 Internrevisorn som avstängdes [5] Ensamma revisorer [12] Möt Yvonne Palm [14]

REVISION 1-2/07 Internrevisorn som avstängdes [5] Ensamma revisorer [12] Möt Yvonne Palm [14] intern REVISION 1-2/07 Internrevisorn som avstängdes [5] Ensamma revisorer [12] Möt Yvonne Palm [14] Internrevisorn en trygghet i företaget TIDSKRIFT OM INTERNREVISION Utgiven av Internrevisorerna MATERIAL

Läs mer

UPPHANDLING I FÖRÄNDRING

UPPHANDLING I FÖRÄNDRING UPPHANDLING I FÖRÄNDRING ALLT OM DE NYA EU-DIREKTIVEN EXTREMUPPHANDLING DE INTERNATIONELLA PERSPEKTIVEN CATEGORY MANAGEMENT DET NYA UPPHANDLINGSSTÖDET HÅLLBAR UPPHANDLING FRÅN ÄRTSOPPA TILL PIRATJAKT Program

Läs mer

theiia.se Bästa konferensen! Ny bok. Akademiskt samarbete. Kurser. Lärare sökes. Nya ansikten.

theiia.se Bästa konferensen! Ny bok. Akademiskt samarbete. Kurser. Lärare sökes. Nya ansikten. theiia.se Nyhetsbrev från Internrevisorerna 2011:4 SIGNERAT:»Ekonomi är konsten att få ut det mesta möjliga av livet.» TÄNK VAD TIDEN GÅR FORT men så är det alltid när man har roligt! Eller kuligt ska

Läs mer