KOMMUNIKATION ÄR NYCKELN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMMUNIKATION ÄR NYCKELN"

Transkript

1

2 VARMT VÄLKOMMEN TILL ÅRETS KONFERENS! 9-10 OKTOBER 2014 Internrevisionsdagarna har varit ett framgångsrikt och uppskattat evenemang under många år och en naturlig plats för inspiration och utbyte av erfarenheter. För att hålla dig uppdaterad om den globala utvecklingen byter vi i år namn till GRC-dagarna, arrangerade av Internrevisorerna. På årets konferens, som hålls på Clarion Hotel Sign, får du nyheter om yrkets utveckling, kompetensutveckling, inspiration och nätverkande med kollegor. KRÖNIKA KOMMUNIKATION ÄR NYCKELN VI MÄRKER I KOMMUNIKATIONEN med våra medlemmar om Governance, Risk & Control (GRC), och även med våra samarbetsorganisationer COMPLIANCE FORUM, ISACA och SWERMA, att man söker dialog och samarbete om metoder och verktyg för att utveckla professionernas arbete för företagets bästa. En förbättrad kommunikation med våra företags organisation, ledning, styrelse är också central för att vi på ett effektivt sätt skall kunna hjälpa våra verksamheter att nå sina mål. Lagstiftare, styrelser och organisationsledningar ställer allt högre krav på en god intern styrning och kontroll samt att GRC-funktionerna skall ge dem en klar och tydlig riskbild. Kravet på samarbete mellan funktionerna ökar. Som branschorganisation vill vi stötta våra medlemmar genom att skapa plattformar för erfarenhetsutbyte. GRC-dagarna är vår första gemensamma satsning med våra samarbetsorganisationer COMPLIANCE FORUM, ISACA och SWERMA. Erfarenhetsutbyte oss emellan kommer att stå i fokus. GRC-dagarna har ett brett program fyllt av valmöjligheter, vilket denna broschyr ger en försmak av. Vi vill uppmana konferensdeltagarna att utveckla sina kunskaper genom att välja programpunkter som erbjuder nya perspektiv. Det är inte bara på scenen som experterna och lärarna finns. Den kompetens som finns samlad i organisationerna bakom konferensen är överväld- igande. Samtidigt är vi alla nybörjare inom något område. Som konferensdeltagare med vilja att ge och få kunskap är du med om att forma framtiden inom intern styrning och kontroll och för professionerna compliance, IT-revision, riskhantering och internrevision. VARMT VÄLKOMNA! Klas Schöldström SÅ FÅR DU UT DET BÄSTA AV KONFERENSEN FÖR ATT KUNNA ERBJUDA ett bredare utbud av talare och ämnen har årets konferens ett helt nytt upplägg. Vi har endast tre huvudtalare i plenum och resterande programpunkter under upp till fyra parallella aktiviteter. Det innebär att du själv kan välja bland så mycket som 40 olika programpunkter och sätta ihop ett personligt program som passar dina intressen. Vi föreslår därför ett besök på vår hemsida innan du bestämmer dig. Där du kan läsa mer om alla spännande föreläsare med tanke på att denna broschyr har till uppgift att ge dig ett litet smakprov på allt du har att förvänta dig. ANMÄL DIG I TID KONFERENSEN PRESENTERAS för första gången med samarbetsorganisationerna COMPLIANCE FORUM, ISACA och SWERMA. Medlemmar i dessa föreningar är varmt välkomna att delta till medlemspris. Anmälan innan 2 juni ger en s.k. early bird-rabatt på 20%. Men misströsta inte om du inte hinner, vi erbjuder även en rabatt på 10% fram till den 16 juni. Anmäler sig flera från ditt företag så får ni dessutom grupprabatt. Ni anmäler er alltså individuellt på theiia.se och anger ert företag. Konferensen ger upp till 16 CPE-poäng beroende på vilka sessioner du väljer att gå på. FÖLJ UTVECKLINGEN OCH BIDRA MED DINA TANKAR PÅ HEMSIDAN får du löpande information om hur programmet tar form allt eftersom nya talare bokas in och hur du anmäler dig. Och som sagt, passa på innan 16 juni för att erhålla early bird-rabatt. För att konferensen ska bli så bra som möjligt för så många som möjligt och för att se till att vi väljer rätt ämnen och talare arbetar vår styrgrupp av ideellt arbetande internrevisorer tillsammans med referensgrupper. Dessa består av medlemmar inom föreningen samt representanter från våra samarbetsorganisationer. PRISER MEDLEMSPRISER Anmälan Anmälan Anmälan Deltagare innan 2 juni innan 16 juni efter 16 juni Pers : : :- Pers : : :- Pers : : :- Pers : : :- Pers : : :- Pers : : :- Pers : : :- Alla priser anges exklusive moms. Medlemspriser gäller alla som är medlemmar i Internrevisorernas Förening eller någon av våra samarbetsorganisationer. Grupprabatt efter antal deltagare från samma företag eller myndighet. Anmälan görs individuellt på theiia.se FRÅGOR? OM DU HAR NÅGRA FRÅGOR gällande konferensen, är du välkommen att kontakta konferensansvarig Malin Svantesson på

3 EN FÖRSMAK PÅ NÅGRA AV VÅRA INSPIRERANDE TALARE INLEDNINGSTALARE AVSLUTNINGSTALARE MODERATOR MED APTIT FÖR SPÄNNANDE MÖTEN Vi är stolta över att återigen få presentera den prisbelönta Elisif Elvinsdotter som moderator. Under tre års tid har hon med allmänbildning, driv och nyfikenhet tagit sig an uppdraget att moderera föreningens årliga konferens. Vid det här laget är hon välkänd och uppskattad av konferensens deltagare. Elvinsdotter prenumererar sedan länge på tidningen Internal Auditor för att hålla sig à jour med branschens utveckling. OMRÅDESTALARE HUVUDTALARE STYRFART I FÖRÄNDRING Per Naroskin är psykolog och psykoterapeut som dessutom fuskat som stå-upp komiker. Förutom sitt arbete med patienter är han författare och en av landets mest efterfrågade föreläsare. Mest känd är han kanske för sin medverkan i radioprogrammet Spanarna. Han debuterade som Sommarpratare Han talar bland mycket annat om hur man hanterar förändringar, om ledarskap, och medarbetarskap samt vikten att sträva efter styrfart på olika områden i livet. BIG DATA KONSTEN ATT LEDA UNGA RISKHANTERING I ETT MEGAPROJEKT - FÖRBIFART STOCKHOLM GRC IN THE FUTURE Bob Hirth will introduce our GRC conference by providing us with his view of the GRC function as a whole. How has the GRC function changed over the past few years and what awaits in the future? Where are the future opportunities and challenges for the internal auditors, risk managers and compliance officers? COSO s (The Committee of Sponsoring Organizations ) mission is to provide thought leadership through the development of comprehensive frameworks and guidance on enterprise risk management, internal control and fraud deterrence designed to improve organizational performance and governance and to reduce the extent of fraud in organizations. Bob Hirth serves as COSO Chair and was unanimously elected by the board of its sponsoring organizations. His experience includes all of COSO s mission disciplines; Enterprise Risk Management, Internal Control and Fraud Deterrence. He has worked on assignments and made presentations in over 15 countries, serving more than 50 organizations and working closely with board members, C-level executives, finance and accounting personnel and accounting firm partners and employees. THE MAN WHO BROKE BARINGS BANK Nick Leeson is the original Rogue Trader whose unchecked risk-taking caused the biggest financial scandal of the 20th century. At the age of 25 he landed the job of a lifetime, trading futures on the Singapore stock exchange. It was the early 1990s in an era of massive salaries, profits and bonuses and the boy from working class Watford in the UK, was the rising star of Barings bank - a 233-year-old instutitution which counted the Queen among its clients. In 1995 Leeson lost 862m betting on the markets which caused Barings downfall. Curiosity, intrigue and sympathy have been the various reactions to this man s incredible life story. Following Barings collapse, Nick Leeson was sentenced to six and half years in a gang-ridden Singaporean jail, in conditions that defy belief, while at the same time, his wife left him and he was diagnosed with colon cancer. Against all odds, Nick Leeson survived and now fully recovered from cancer, lives happily in Ireland with second wife Leona and three children. In 2006 Nick was appointed CEO of Galway United FC. Having stepped down as CEO in January 2011, Nick Leeson continues to be in-demand around the world for conference and after-dinner speaking. Carl Johan Westlund är manager på Enterprise Risk Services hos Deloitte och specialist på analysera data, bland annat som en del av att förstå och utvärdera risker och kontroller i de system som stödjer ett företags affärsprocesser. Big Data är ett begrepp som idag används flitigt och flera företag är redo att lägga stora resurser på att analysera omfattande mängder data. Westlund rätar ut frågetecken kring begreppet och delar sin insikt i vilka problem och möjligheter som kan uppstå med hantering av Big Data. RISK GOVERNANCE THE KEY TO SUCCESS Stephen Maycock is a highly experienced trainer, writer and consultant in the disciplines of internal audit and risk management. In this lively and interactive session Maycock will be sharing insights gained from his experience helping organisations develop effective governance and risk management processes. The key components of risk governance will be considered as well as the essential characteristics that will make it truly effective, including the relationship between risk governance and other key activities that help to ensure the success of an organisation. Sofia Rasmussen är seniorkonsult och framtidsstrateg på Kairos Future. Sofia är expert på ungas värderingar och livsstilar samt på arbetsmarknadsfrågor och olika generationers arbetslivsvärderingar. Hon är även projektledare för Manpower Work Life - Manpowers och Kairos Futures årliga undersökning om arbetsmarknads-relaterade frågor. Få konkret vägledning i vilken ledarskapsstil som fungerar bäst på unga medarbetare. UTVÄRDERING AV LEDNINGSPROCESSER Utvärdera ledningsprocessen och säkra att planering och uppföljningsprocesserna kopplas för effektiv styrning. Svenska Kraftnät har haft en kraftig tillväxt och utvärderat sin ledningsprocess för att identifiera flaskhalsar som hämmat styrningen och riskarbetet. Fredrik Mannheimer beskriver vikten av att ledningsprocessen anpassas till omvärldens eller organisationens förändringar för att undvika en administrativt tung process där uppföljning kommer till ett högt pris eller att planeringsprocessen är så allmän att uppföljning blir intetsägande. Lyssna till en praktisk genomgång av de verktyg som internrevisionen på Svenska Kraftnät använde i sitt förändringsarbete och de resultat arbetet ledde till. Förbifart Stockholm är en ny sträckning för E4 väster om Stockholm. Det är ett av Sveriges genom tiderna största infrastrukturprojekt. Med totalt 50 km tunnel, en beräknad kostnad på cirka 28 miljarder kronor och en byggtid på ca 10 år är det idag även ett av världen största tunnelprojekt i stadsmiljö. Hur planerar man inför att systematiskt hantera risker i ett så stort projekt? Niclas Christoffersson, risk manager på Trafikverket, redogör för hur de arbetar med riskhantering inom projektet. PROVEN TECHNIQUES FOR EVALUATING SOFT CONTROLS James Roth, PhD, CIA, CCSA, CRMA, has three decades of progressive internal audit and teaching experience. Roth is the 2008 recipient of the IIA s Bradford Cadmus memorial Award, which honors individuals making the greatest contribution to the advancement of the internal audit profession. He believes that soft controls are the most powerful controls in any organization. They are also the most challenging to evaluate.

4 MUTSKANDALEN I GÖTEBORG KONKURRENSVERKETS NYA ROLL ÅTGÄRDER MOT PENNINGTVÄTT - FÖRÄNDRINGSARBETE OCH NYA UTMANINGAR DET OPTIMALA MÖTET NYHETER I FINANSIELLA REGELVERK HÅLLBARHET I STATLIGA BOLAG 2010 blev startskottet för en omfattande granskning av mutanklagelser mot staden. Göteborgs stad satte även igång egna granskningar av misstänkta oegentligheter och ett program för att reducera riskerna för oegentligheter. Torbjörn Wikland fick sedan uppdraget att granska detta program som avslutades med rapporten Från utskälld till föredömlig?. Var det bra åtgärder man föreslog och genomförde? Räckte dessa åtgärder? Är den s.k. Göteborgsandan en bakomliggande orsak? Mutanklagelserna fortsatte dessutom under Ylva Mannervik är nytillträdd chef för det samlade upphandlingsstödet på Konkurrensverket. Hon kommer från tjänsten som upphandlingschef på Regeringskansliet, men har även arbetat med styrning, uppföljning och revisionsfrågor på Finansdepartementet, Ekonomistyrningsverket och Riksrevisionsverket. Mannervik kommer att informera om Konkurrensverkets nya roll som upphandlingsstöd, och vilka tjänster som erbjuds. Hon bemöter frågeställningen hur Konkurrensverket ska säkerställa oberoende mellan rollerna som både stödmyndighet och granskare. Åhörarna får även goda råd för proaktivt arbete med att reducera de största riskerna i upphandlingsprocessen. Åtgärder mot penningtvätt är ett allt mer komplext område. Expert inom området är juristen Thomas Grahn. Grahn har tidigare varit verksam bl.a. vid Finansinspektionen och representerat myndigheten i det internationella arbetet inom FATF och EU. Han kommer att tala om pågående förändringsarbete och påverkan på aktörerna under penningtvättsregelverket. Grahn presenterar exempel på framgångsfaktorer för verksamhetsutövare att agera förenligt med penningtvättsregelverket. Med exempel från verkligheten får åhörarna ökad kunskap om åtgärdsarbete mot penningtvätt. En stor del av arbetet inom GRC-området sker under möten. Det är under möten som mål sätts, information framkommer och resultat levereras. Hur skapar man det optimala mötet? Lennart Paulsson är civilekonom i grunden och har en gedigen bakgrund som mötesledare och organisatör inom svensk och internationell företagsamhet. Innan han blev moderator och mötesledare på heltid hade han ledande befattningar inom NEC och SAS. Paulsson kommer att ge konkreta råd om hur man skapar ett effektivt möte som ger resultat. Med många anekdoter och från mer eller mindre lyckade möten illustrerar han olika mötessituationer och guidar deltagarna rätt. Den finansiella sektorn möter ständigt nya utmaningar i de förändringar som sker inom de många regelverken. Under denna programpunkt får deltagarna en bild av vad som har hänt och händer med regelverken inom bank och fondförvaltning. Vilka nyheter finns och vilka förändringar har vi att vänta? Hur ska GRC-professionals förhålla sig till de olika regelverken, kan man tala om en Single Rulebook? Åsa Arffman, bankjurist på Svenska Bankföreningen, kommer att ge oss en uppdatering inom bland annat CRD IV och Krishanteringsdirektivet. Sedan kommer Helene Wall, chefsjurist på Fondbolagens förening, att berätta om nyheter i fondregelverket. Emma Ihre är ansvarig för hållbart företagande vid Finansdepartementet. Under denna programpunkt kan du lyssna till hur ägare kan skapa värde genom att integrera hållbart företagande i sin bolagsstyrning. Det ställs allt högre krav på bolagen att arbeta strategiskt med frågor som miljö, mänskliga rättigheter och affärsetik samt att fastställa mål på styrelsenivå. BESLUTSFATTANDE OCH RISKKOMMUNIKATION MED HÄNSYN TILL MÄNSKLIGT BETEENDE Objektivitet i all ära, men är vi människor verkligen objektiva när vi fattar beslut och bedömer risker? Även i situationer där vi aktivt strävar efter att med förnuft som ledstjärna analysera ett beslutsunderlag eller sätta oss in i en risk finns mer eller mindre omedvetna krafter som påverkar våra bedömningar, exempelvis passion, prestige, referensramar och stress. Henrik Szentes driver eget konsultföretag kring riskhantering och beslutsfattande, och är samtidigt doktorand inom området organisation och ledning av stora projekt. ATT SKRIVA KLARSPRÅK Örjan Pettersson är språkvårdare på Trafikverket och expert på skriftlig kommunikation. Språklagen kräver ett vårdat, enkelt och begripligt språk i offentlig verksamhet. Det är utgångspunkten för arbete med klarspråk. Viktiga inslag i detta är språklig stil, struktur, layout, meningsbyggnad och ordval. Pettersson presenterar en redovisning av de genomgående dragen i ett urval av revisionsrapporter. Är rapporterna vårdade, enkla och begripliga? FINDING THE RED FLAGS OF FRAUD WHY we should do it? HOW do we do it? An interactive (and sometimes provocative) session for all GRC-professionals on why they should be using their own standards to engage in finding the red flags of fraud when no suspicion exists from before. Should we be doing this or should we stay away? If we want to become fraud detection wizards what are the first things we need to do? Nigel Krishna Iyer (Chartered Accountant, Investigator and Dramatist) has spent over 25 years discovering fraud and corruption, much of it in Scandinavia. These days he feels that fraud almost seems to find him. INTERNREVISORERNA & VÅRA SAMARBETSORGANISATIONER INTERNREVISORERNA The institute of internal auditors (IIA)s syfte är att främja och utveckla internrevisionsyrket i Sverige. Det sker främst genom att medverka i utvecklingen av och ge medlemmarna stöd i tillämpningen av god sed för internrevision och internrevisorer för en mer ändamålsenlig internrevision. Den årliga konferensen är ett otroligt viktigt forum där våra medlemmar kan mötas. GRC-dagarna erbjuder kompetensutveckling och utbildning, med inriktning på framtid och inspiration. Det är mycket tack vare våra samarbetspartners, COMPLI- ANCE FORUM, ISACA och SWERMA som detta kunnat bli verklighet, och samarbetet skapar ett komplett utbud inom GRC-området för att passa er alla. Läs mer om våra partners nedan eller besök dem på nätet. COMPLIANCE FORUM En ideell, opolitisk och nationell yrkesorganisation för Compliance Officers som ger medlemmarna möjlighet att knyta kontakt med andra inom yrkeskåren, definiera och utveckla rollen som Compliance Officer i Sverige, samt bredda och utveckla kompetens inom området. Kontrollfunktionerna (ekonomi, riskkontroll och Compliance) har till uppgift att inom sina respektive ansvarsområden identifiera och värdera riskerna, ta fram och underhålla interna regelverk, utbilda personalen, stödja affärssidan med råd, följa upp regelefterlevnaden, utreda incidenter och informera ledningen och styrelsen om riskläget. Compliancefunktionens ansvarsområde omfattar tillsyns- och tillståndsfrågor samt kraven som är förknippade med uppförande mot kunder på marknaden och med förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism. ISACA ISACA Sweden Chapter är en heltäckande intresseorganisation för styrning, säkerhet, kvalitet, revision och kontroll inom IS/IT-området. ISACA bildades 1969 av en grupp människor som såg behovet av en central källa för information och vägledning inom det växande området av revisionskontroller för datasystem. De ger praktisk vägledning, riktlinjer och andra effektiva verktyg för alla företag som använder informationssystem. Föreningen verkar för medlemmarnas kompetensutveckling och för ett aktivt erfarenhetsutbyte mellan kollegor över hela världen. ISACA Sweden Chapter är den svenska grenen och är idag drygt 600 medlemmar. Globalt ca i 80 länder. SWERMA Swedish Risk Management Association bildades som professionell intresseförening och arbetar med riskhantering både inom privat och offentlig verksamhet. Riskhantering har en stor strategisk betydelse för att säkerställa att affärs- och verksamhetsmål, prestation, resultat, handlingsfrihet och långsiktig överlevnad uppnås. Föreningen har internationell anknytning och ska ge stöd åt samhälle, företag, organisationer, verksamheter och individer som vill driva och utveckla riskhantering. Föreningen erbjuder sina medlemmar fortgående utblick, information, utbildning och stöd samt ett svenskt och internationellt nätverk för kontakter med kollegor och utbyte av kunskap och erfarenheter. HEMSIDOR:

5 VÅRA SAMARBETSPARTNERS

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Novare Leadership Academy

Novare Leadership Academy Novare Leadership Academy katalog 2015-2016 Sveriges främsta utvecklingsprogram och nätverk Young Professionals Young Executives Senior Executives Novare Leadership Academy En plattform för utveckling

Läs mer

Alchemy magin i att leda tillsammans

Alchemy magin i att leda tillsammans Alchemy magin i att leda tillsammans I höst har vi den stora glädjen att stå värdar för en internationellt erkänd utbildning i delat ledarskap och upplevelsebaserat lärande. Är den här utbildningen för

Läs mer

Rapport. Extern kvalitetssäkring av Internrevisionen vid Riksbanken. Till Direktionen för Riksbanken

Rapport. Extern kvalitetssäkring av Internrevisionen vid Riksbanken. Till Direktionen för Riksbanken Till Direktionen för Riksbanken Rapport Extern kvalitetssäkring av Internrevisionen vid Riksbanken PwC 1 Bakgrund och syfte Internrevisionen vid Riksbanken ska granska och bedöma intern styrning och kontroll

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

INTERN STYRNING OCH KONTROLL. CHRISTINA STRANDMAN ULLRICH Medgrundare och ordförande i Compliance Forum

INTERN STYRNING OCH KONTROLL. CHRISTINA STRANDMAN ULLRICH Medgrundare och ordförande i Compliance Forum INTERN STYRNING OCH KONTROLL CHRISTINA STRANDMAN ULLRICH Medgrundare och ordförande i Compliance Forum COSO s ramverk Skapades under 1990-talet Syftar till att öka effektiviteten, minska oönskade händelser,

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

Utbildning i modern riskhantering Enterprise Risk Management ERM

Utbildning i modern riskhantering Enterprise Risk Management ERM Utbildning i modern riskhantering Enterprise Risk Management ERM 18 19 mars 2014 16 17 oktober 2014 Målgrupp För dig som, både inom näringsliv och offentlig förvaltning ansvarar för verksamhetsstyrning,

Läs mer

Automation Region. Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder. Stefan Paulsson Thomas Öberg

Automation Region. Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder. Stefan Paulsson Thomas Öberg Automation Region Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder Stefan Paulsson Thomas Öberg Frontit Frontit är ett svenskt konsultföretag i gränslandet mellan Management & IT, som stärker sina kunders

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

Torsdag 8 oktober 2015

Torsdag 8 oktober 2015 Torsdag 8 oktober 2015 08.00 09.00 Registrering och frukostmingel 09.00 09.10 Introduktion 09.10 10.00 Styrelsens ansvar för risker i företaget Catharina Lagerstam, styrelseproffs 10.10 11.00 Parallella

Läs mer

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline is a unique impact socket coating with no heavy metals

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 med långsiktiga mål och strategier

Verksamhetsplan 2013 med långsiktiga mål och strategier Verksamhetsplan 2013 med långsiktiga mål och strategier Vi är till för dig som är internrevisor. Som medlem hos oss får du tillgång till: Erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande Kurser, seminarier och konferenser

Läs mer

ELDREOMSORG I NORDEN: LIKE UTFORDRINGER ULIKE LØSNINGER? Oslo, 4. juni 2015. Kent Löfgren. Ämnesråd Svenska Socialdepartmentet

ELDREOMSORG I NORDEN: LIKE UTFORDRINGER ULIKE LØSNINGER? Oslo, 4. juni 2015. Kent Löfgren. Ämnesråd Svenska Socialdepartmentet ELDREOMSORG I NORDEN: LIKE UTFORDRINGER ULIKE LØSNINGER? Oslo, 4. juni 2015 Kent Löfgren Ämnesråd Svenska Socialdepartmentet Självbestämmande och delaktighet Oslo 4 juni 2015 En fråga Är respekten för

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Information Technology and Security Governance

Information Technology and Security Governance Technology Security and Risk Services Information Technology and Security Governance Internetdagarna 2006-10-25 Andreas Halvarsson Lapp på anslagstavlan hos IT-leverantör Förr Prästen Kyrkan Exekutionen

Läs mer

Trender inom internrevision. Hans Löfgren Transcendent Group AB

Trender inom internrevision. Hans Löfgren Transcendent Group AB Trender inom internrevision Hans Löfgren Transcendent Group AB Vem och vad styr utvecklingen inom internrevisionsyrket? Regulatormyndigheter genom lagar och andra regelverk Professionen genom the Institute

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Mobil livsstil CIO Business Value. Hanna Riberdahl Marknadschef Storföretag Telenor

Mobil livsstil CIO Business Value. Hanna Riberdahl Marknadschef Storföretag Telenor Mobil livsstil CIO Business Value Hanna Riberdahl Marknadschef Storföretag Telenor Mobilitet & vardagslivet 2011 82% förväntar sig att kunna göra ärenden/komma åt den information de behöver via internet.

Läs mer

Quality & innovation

Quality & innovation Quality & innovation establ. 1956 Utbildningar SCM : -inköp - logistik - affärsförhandling Internationell certifiering (IFPSM & ELA) Kompetensinventering Lots & Navigatör Seminarier Medlemsorganisationen

Läs mer

VARMT VÄLKOMMEN TILL ÅRETS KONFERENS!

VARMT VÄLKOMMEN TILL ÅRETS KONFERENS! 8-9 OKTOBER 2015 VARMT VÄLKOMMEN TILL ÅRETS KONFERENS! 8-9 OKTOBER 2015 Förra årets konferens blev en succé med rekordnöjda deltagare tack vare utbytet mellan professionerna inom GRC. Vi erbjuder därför

Läs mer

Flytta din affär till molnet

Flytta din affär till molnet Flytta din affär till molnet Låt oss prata moln 2 Låt oss prata moln 3 Marknadsförare var först i molnet. Vi skulle inte bli förvånade om du redan använder molnet för: CRM Marketing automation Social media-platformar

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Riktlinjer för internrevisionen vid Sida

Riktlinjer för internrevisionen vid Sida Riktlinjer för internrevisionen vid Sida Sekretariatet för utvärdering och intern revision Riktlinjer för internrevisionen vid Sida Beslutade av Sidas styrelse 2007-06-01. Sekretariatet för utvärdering

Läs mer

HR I INDUSTRIN. Affärsdriven HR som möter framtidens krav

HR I INDUSTRIN. Affärsdriven HR som möter framtidens krav inbjudan till konferens i Stockholm den 6-7 maj 2015 MÖT EXPERTEN Universitetslektor management & organisation PRAKTIKFALL FRÅN Boliden Henrik Östberg Senior VP Corporate Responsibility Getinge Andreas

Läs mer

Riskhantering & Informationssäkerhet. Agneta Syrén Säkerhetschef/Informationssäkerhetschef Länsförsäkringar AB 2012-02-16

Riskhantering & Informationssäkerhet. Agneta Syrén Säkerhetschef/Informationssäkerhetschef Länsförsäkringar AB 2012-02-16 Riskhantering & Informationssäkerhet Agneta Syrén Säkerhetschef/Informationssäkerhetschef Länsförsäkringar AB 2012-02-16 Agneta Syrén CISM,CISM, CAMS Tfn. +46 739641558, E-post: agneta.syren@lansforsakringar.se

Läs mer

Incitament för effektivitet och kvalitet

Incitament för effektivitet och kvalitet Incitament för effektivitet och kvalitet Trafikanalys 20 april 2012 Björn Hasselgren Arkitektur och samhällsbyggnad Vägar och järnvägar - historien Transportinfrastrukturens utveckling Offentlig sektor

Läs mer

Kompetensutvecklingskommittén

Kompetensutvecklingskommittén Uppdragsbrev Styrelsen utser ordförande och fastställer bemanning av samtliga Kommittéer och grupper, i enlighet med nedan. Orangefägat är GS/D kommentarer till det uppdragsbrev vi tog förra året. Layouten

Läs mer

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Och nu då? När sociala medier, som vi känner dem, blivit en självklarhet. Whats next? Fyra konkreta råd

Läs mer

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör)

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör) STORSEMINARIET 1 uppgift SS1.1 A 320 g block oscillates with an amplitude of 15 cm at the end of a spring, k =6Nm -1.Attimet = 0, the displacement x = 7.5 cm and the velocity is positive, v > 0. Write

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

TNS Sifo Navigare Digital Channels

TNS Sifo Navigare Digital Channels Digital Channels 1 Bakgrund & Syfte med undersökningen De senaste åren har hälso- och läkemedelssektorns intresse för att investera i sociala och digitala medier ökat rejält. Från hälso- och läkemedelssektorns

Läs mer

Nyheter inom internrevision.

Nyheter inom internrevision. Nyheter inom internrevision. Hans Löfgren & Ann-Katrin Harringer www.theiia.se Internrevisionsdagarna 2013 Presentation av Nyheter inom internrevision Ann-Katrin Harringer Hans Löfgren Disposition Uppdaterade

Läs mer

Den Danske Bank in Sweden

Den Danske Bank in Sweden Capital Market Day, Copenhagen, 29 June 2000 Den Danske Bank in Sweden Ulf Lundahl Senior Executive Vice President of Östgöta Enskilda Bank Östgöta Enskilda Bank Founded 1837 in Linköping Regional bank

Läs mer

P2P Summit 2013. After Summit Report

P2P Summit 2013. After Summit Report P2P Summit 2013 After Summit Report The only cross functional, cross industry networking event looking at procurement and finance as an end-to-end process Did you miss out on P2P Summit 2013? Purchase

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

J o n a s H ö i j e r 2 014

J o n a s H ö i j e r 2 014 J o n a s H ö i j e r 2 014 Bokslutsbarometern Kort om Cavendi Varför snabba bokslut? Studiens resultat Hur gör man? Exempel på KPI:er 2 Cavendi Management Consulting Co-founded by former Stockholm School

Läs mer

UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7

UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7 UTSTÄLL ARE UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7 MANAGEMENT OCH IT-KONSULTBRANSCHEN Acando är ett management- och it-konsultbolag som tillsammans med sina uppdragsgivare förbättrar och effektiviserar

Läs mer

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners KONCEPTUALISERING Concept begins to 80 % in content, 20 % in process and 20 % in presentation. The conceptualization work always starts in process because if you cannot communicate what you want to say

Läs mer

Cross Media Storytelling

Cross Media Storytelling Cross Media Storytelling Storytelling En del av Cross Medialogiken Andra: Play, performance, spectacle, branding, etc. Reflekterar ekonomin i branschen Horisontella effekter av koncernägande Synergi: branding

Läs mer

Införandet av Enterprise Risk Management (ERM) i Vattenfall

Införandet av Enterprise Risk Management (ERM) i Vattenfall Införandet av Enterprise Risk Management (ERM) i Vattenfall SAS Forum 5 oktober 2010 Dan Mansfeld Risk manager Vattenfall AB En dag på arbetet. Riskhanteringsprocessen i verkligheten Risk identification

Läs mer

Background: Films we have done

Background: Films we have done I See Background: Films we have done Theme of the I SEE project Seeing the big picture We are inspired by A mirror of the essential unity of man worldwide. Our initial idea: Take a camera with 5-8

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

Egen växtkraft Barn och ungas delaktighet. Handikappförbunden & Barnombudsmannen 2008 2011

Egen växtkraft Barn och ungas delaktighet. Handikappförbunden & Barnombudsmannen 2008 2011 Egen växtkraft Barn och ungas delaktighet Handikappförbunden & Barnombudsmannen 2008 2011 Tove Rinnan Oktober 2010 Barn har rätt att komma till tals Barn har rätt enligt art 12 i barnkonventionen att komma

Läs mer

Nomineringar - UF Linköping styrelse 13/14

Nomineringar - UF Linköping styrelse 13/14 Nomineringar - UF Linköping styrelse 13/14 Utrikespolitiska Studentföreningen vid Linköpings Universitet Valberedningens nomineringar till styrelsen 2013/2014 The election committee s nominations for the

Läs mer

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar.

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar. Tackar för den här veckan Som de flesta av er såg på vernissagen så har innemiljön på förskolan helt ändrats. Vi har gjort hörnorna tydligare än tidigare och mer nivåanpassade för att barnen ska kunna

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske Välkommen med din ansökan om KRAV-godkännande av fiskbestånd. Ansökan skickas per mail till fiske@krav.se eller per post till KRAV Box 1037 751

Läs mer

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 GÖRA SKILLNAD om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 KORT OM MITT YRKESLIV ABB (trainee Melbourne, chef NC-programmering, produktionsteknisk

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-05-20 BESLUT Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company FI Dnr 14-1343 Porkkalankatu 1 FI-000 18 Helsinki Finland Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

FÖRENINGAR MER VINST I KASSAN, MER VINST PÅ PLAN

FÖRENINGAR MER VINST I KASSAN, MER VINST PÅ PLAN FÖRENINGAR MER VINST I KASSAN, MER VINST PÅ PLAN VÄLKOMMEN TILL DET VINNANDE LAGET Vi har varit aktiva inom fotbolls- och sportresor i många år. Det har resulterat i att vi är en av Skandinaviens billigaste

Läs mer

Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den. Annsofie Petersson IDC

Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den. Annsofie Petersson IDC Copyright IDC. Reproduction is forbidden unless authorized. All rights reserved. Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den Annsofie Petersson IDC 2 3 4 5 6

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

Mål inom forskarutbildning hur gör vi?

Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Ingeborg van der Ploeg, Central studierektor / koordinator för utbildning på forskarnivå Karolinska Institutet, Stockholm Ingeborg.Van.Der.Ploeg@ki.se November 25,

Läs mer

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik Create yourself a world diversity full of innovation creativity fantastic possibilities social technology mobility Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik 1 Employer

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

Internrevisionsavdelningens årsrapport 2013

Internrevisionsavdelningens årsrapport 2013 Protokollsbilaga E Direktionens protokoll 140318, 8b RAPPORT DATUM: 2014-03-03 AVDELNING: Internrevisionsavdelningen HANDLÄGGARE: Patrick Bailey SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11)

Läs mer

ÖPPNA PROGRAM 2014/2015

ÖPPNA PROGRAM 2014/2015 ÖPPNA PROGRAM 2014/2015 LEDARSKAP & MEDARBETARSKAP MOTIVATION & KOMMUNIKATION Datum: 26-28 nov 2014 (sve) i Göteborg & 9-11 mars 2015 i Stockholm (sve) & 22-24 april 2015 i Göteborg (sve) Träning i att

Läs mer

Internrevisorernas utbildningsprogram 2009. Kurser Seminarier CIA-certifiering Externa utbildningar

Internrevisorernas utbildningsprogram 2009. Kurser Seminarier CIA-certifiering Externa utbildningar Internrevisorernas utbildningsprogram 2009 Kurser Seminarier CIA-certifiering Externa utbildningar VÄLKOMMEN! Som internrevisor har du behov av ett brett spektrum av kunskaper och erfarenheter för att

Läs mer

SHARED SERVICE CENTER

SHARED SERVICE CENTER inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 maj 2012 TALARE FRÅN KF Shared Services Christer Jönsson ABB Ingrid Wåhlberg Volvo Business Service Elisabeth Rocke Lönsam koncentration av tjänster för optimerad

Läs mer

OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS

OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS Kjell Hansson Mild 1,2, Eduardo Figueroa Karlström 1, Lennart Hamberg 3 and Christer Törnevik 3 1. National Institute of Working

Läs mer

Nya och gamla svenskar: med jämlik vård och omsorg som mål

Nya och gamla svenskar: med jämlik vård och omsorg som mål Nya och gamla svenskar: med jämlik vård och omsorg som mål Rebecca Popenoe, Fil.dr. Socialantropolog & Adjunkt, Karolinska Institutet Nätverket hälsa och demokrati, 8 februari 2013 Socialantropologi =

Läs mer

Flytta din affär till molnet

Flytta din affär till molnet Flytta din affär till molnet Låt oss prata moln 2 Låt oss prata moln 3 Marknadsförare var först i molnet. Vi skulle inte bli förvånade om du redan använder molnet för: CRM Marketing automation Social media-platformar

Läs mer

Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education

Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education Validation of NFIL becomes central for matching individuals to the

Läs mer

Vägledning. för internrevisorer beträffande tillämpningen av Svensk kod för bolagsstyrning

Vägledning. för internrevisorer beträffande tillämpningen av Svensk kod för bolagsstyrning Vägledning för internrevisorer beträffande tillämpningen av Svensk kod för bolagsstyrning Internrevisionen är tillsammans med styrelsen, ledningen och externrevisionen de viktiga hörnstenarna för bolagsstyrning.

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Strategi för en hållbar utveckling

Strategi för en hållbar utveckling Strategi för en hållbar utveckling En drivkraft för innovation, nya affärer och lönsamhet Workshop MiljöAktuellt 2010-09-30 Jonas Oldmark, Det Naturliga Steget jonas.oldmark@thenaturalstep.org Det Naturliga

Läs mer

Guldnyckeln Dagen Inspirerande möten.

Guldnyckeln Dagen Inspirerande möten. Guldnyckeln Dagen Inspirerande möten. Termitstackar, jazz och marknadsföringsrevolution! Inspireras av världsledande profiler i marknadsföring. Med start 08.30 drar vi igång en intensiv och spännande dag

Läs mer

Hemsida Tipsa en vän Prenumerera Avprenumerera

Hemsida Tipsa en vän Prenumerera Avprenumerera Hagainitiativets nyhetsbrev augusti 2011 Om ditt nyhetsbrev ser konstigt ut i din e-postklient, klicka här. Hemsida Tipsa en vän Prenumerera Avprenumerera Andreas Carlgren gästspelar i höstens första nyhetsbrev

Läs mer

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen)

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsen föreslår att stämman beslutar om efterutdelning till aktieägarna av bolagets

Läs mer

17 000 kronor för icke-medlem. Kontakt: Vill du få mer information om konferensen? Spårval: Varje år har vi ett antal spårval som

17 000 kronor för icke-medlem. Kontakt: Vill du få mer information om konferensen? Spårval: Varje år har vi ett antal spårval som theiia.se Nyhetsbrev från Internrevisorerna 2011:3 Internrevisionsdagarna 2011: Glöm inte bort att anmäla dig nu! Pris exkl moms: 13 500 kronor för medlem, 17 000 kronor för icke-medlem. Kontakt: Vill

Läs mer

Särskilt begåvade elever

Särskilt begåvade elever STÖDMATERIAL Särskilt begåvade elever 1.4 Att ge förutsättningar för skolornas arbete Sara Penje och Inger WIStedt 1.4 Att ge förutsättningar för skolornas arbete FörFattare Sara Penje är skolutvecklare

Läs mer

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09 SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09 WE MAKE IT EASIER FOR SWEDISH COMPANIES TO GROW INTERNATIONALLY SWEDISH TRADE COUNCIL >> 2012-05-09 WE ARE AT HOME ON YOUR FOREIGN MARKETS 500 employees 66 offices in

Läs mer

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion Systemutveckling Historiskt grundad introduktion Kvalitet som tema Dataområdet kännetecknas av ständig förändring - utveckling - expansion Varje "nyhet" en förbättring Anta att förbättringarna är, eller

Läs mer

Fildelning i Företag The past, present and future Richard Lindstedt Sr Product Manager

Fildelning i Företag The past, present and future Richard Lindstedt Sr Product Manager Fildelning i Företag The past, present and future Richard Lindstedt Sr Product Manager rlindstedt@novell.com Alternativ för Fildelning Enkel fildelning à la 1990. Mycket rörmokeri och döda filer Samerbetsverktyg

Läs mer

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector SVUF-konferens, Stockholm 2013-11-14/15 Marek Perlinski Stefan Morén Björn Blom PhD in social work Professor in social work Professor

Läs mer

Regler Övriga regler:

Regler Övriga regler: Introduktion Flamestorm Duals II är Legend Spelbutiks andra dubbelturnering i Warhammer Fantasy Battles och spelas i lag med två spelare på varje lag. Syftet med denna typ av arrangemang är att stärka

Läs mer

FTI presenterar Den moderna teknikinformationen. Inbjudan till konferens 18-19 mars 2015 på Radisson Blu Royal Park Hotell i Stockholm

FTI presenterar Den moderna teknikinformationen. Inbjudan till konferens 18-19 mars 2015 på Radisson Blu Royal Park Hotell i Stockholm FTI presenterar Den moderna teknikinformationen Inbjudan till konferens 18-19 mars 2015 på Radisson Blu Royal Park Hotell i Stockholm Späckat program med spännande föreläsningar Write less, say more the

Läs mer

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami 2012-11-19 1 Översikt Vad är ett gäng - Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project

Läs mer

SIS tre produktområden

SIS tre produktområden SIS tre produktområden Standardisering SIS, Swedish Standards Institue En kund till SIS kan: påverka standarders inriktning och innehåll få tillgång till och kunskap om standarder och deras tillämpning

Läs mer

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing - Retail Management Center at the Stockholm School of Economics o Specialized in Research & Tests in real store environment o Sweden,

Läs mer

Vägval i ett allt mer komplext affärsklimat

Vägval i ett allt mer komplext affärsklimat Vägval i ett allt mer komplext affärsklimat 1 Vägval i ett allt mer komplext affärsklimat Utdrag från den internationella undersökningen Confronting Complexity. Analys av svenska marknaden. kpmg.se Komplexitet

Läs mer

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING Skapa initiativ för din projektgrupp för att lyckas Webinar 2012-03-08 VAD ÄR PROJECTPLACE? SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE I SIFFROR Grundades 1998

Läs mer

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate KILROY education hjälper dig att ansöka till UWE. Vi ger dig information om kurser, antagningskrav, terminsavgifter, CSN, boendemöjligheter

Läs mer