Unga som varken arbetar eller studerar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Unga som varken arbetar eller studerar"

Transkript

1 Unga som varken arbetar eller studerar hur många är de och vad gör de? Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2011:1 1

2 Temagruppen Unga i arbetslivet Temagruppen Unga i arbetslivet ska verka för att erfarenheter och kunskaper tas tillvara från projekt Ungdomsstyrelsen 2011 ISSN ISBN utredare Oscar Svensson Marcus Westfal Ungdomsstyrelsen, Box 17801, Stockholm ,

3 Förord I denna rapport presenterar Temagruppen Unga i arbetslivet en ny analysmodell för att beskriva unga mellan år som varken arbetar eller studerar. I rapporten ges en bild av hur många som varken Temagruppen Unga i arbetslivet har i uppdrag att arbeta strategiskt kring de ungdomsprojekt som har stöd från Europeiska socialfonden. De prioriteringar och satsningar som görs inom ramen för fonden sker ningar är därmed en grund i arbetet. Den statistiska analysmodell som skisseras kommer i en uppföljande rapport att brytas ner utifrån dessa gruppens sammansättning och vilka särskilda utmaningar och tenden- och Daniel Wohlgemuth på Ungdomsstyrelsen. 3

4 Innehåll 6 EN NY ANALYSMODELL Behov av en utvecklad analys Tidigare beräkningsmodeller Aktivitet under ett helt år istället för tvärsnittsmått Analysmodeller från andra länder - NEET 10 ANTAL UNGA SOM VARKEN STUDERAR ELLER ARBETAR 11 VAD GÖR DE SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR? 13 DEMOGRAFI FÖR UNGA ÅR UNDER 2007 OCH UNGA SOM VARKEN ARBETADE ELLER STUDERADE 2007 OCH 2008 En ökning från 2007 till 2008 En högre andel bland äldre unga 22 UNGA SOM VARKEN ARBETADE ELLER STUDERADE 2007 Invandrat under året Statliga arbetsmarknadsåtgärder och kommunalt stöd Omvårdnad av barn Sjukdom eller funktionsnedsättning Kombinationer Ingen känd aktivitet 26 UNGA SOM VARKEN ARBETADE ELLER STUDERADE 2007 HUR GICK DET FÖR DEM 2008? Invandrat under 2007 Statliga arbetsmarknadsåtgärder och kommunalt stöd Omvårdnad av barn Sjukdom eller funktionsnedsättning Kombinationer Ingen känd aktivitet 32 REFLEKTIONER OCH FORTSATT ARBETE 34 REFERENSER 36 BILAGA 1 TABELLER 56 BILAGA 2 SCB:S METODBESKRIVNING 4

5 5

6 En ny analysmodell Behov av en utvecklad analys ofta uppföljningsansvaret eller informationsan- - Vår kunskap om hur många som varken ar- - Tidigare beräkningsmodeller Unga utanför verkets Närmar sig och fjärmar sig utanförskap Aktivitet under ett helt år istället för tvärsnittsmått - - 6

7 - Unga utanför Närmar sig och fjärmar sig - ungas utanförskap och - - kunskap om unga som varken arbetar eller Analysmodeller från andra länder - NEET - - olika verksamheter att se vilka insatser perso

8 8 - - totala antalet unga i befolkningen har varit från - - -

9

10 Antal unga som varken arbetar eller studerar - statistiken) och dessutom - - överskatta gruppen som varken arbetar eller - - inte gruppen unga som varken arbetar eller stu

11 Vad gör de som varken arbetar eller studerar? rör sig mellan olika aktivteter och försörjnings- - Rörelserna fram och tillbaka mellan aktiviteter

12 8. 4. Sjukdom eller funktionsnedsättning (>7 mån) 12

13 under 2007 och under 2008 än

14 - Flickor Pojkar Flickor Pojkar 14

15 Unga som varken arbetade eller studerade 2007 och En ökning från 2007 till

16 En högre andel bland äldre unga

17 andelen Tabell 3. Unga som varken arbetar eller studerar 2007, antal samt andel av det totala antalet unga i Sverige (per årskull) 2007 Ålder Flickor Pojkar Totalt 16 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

18 eller funktionsnedsättning(>7 mån)

19 Sjukdom eller funktionsnedsättning(>7 mån) 4. Sjukdom eller funktionsnedsättning (>7 mån) Sjukdom eller funktionsnedsättning(>7 mån) 4. Sjukdom eller funktionsnedsättning (>7 mån)

20 4. Sjukdom eller funktionsnedsättning (>7 mån) 4. Sjukdom eller funktionsnedsättning (>7 mån) Sjukdom eller funktionsnedsättning(>7 mån) Sjukdom eller funktionsnedsättning(>7 mån)

21 Unga år 2007 Unga år 2007 Unga år 2008 Unga år 2008 det aktuella året eller funktionsnedsättning (>7 mån) 21

22 Unga som varken arbetade eller studerade Invandrat under året - Statliga arbetsmarknadsåtgärder och kommunalt stöd - - munala och statliga aktörer har försöksverksamheter för att skapa en gemensam organisa- Omvårdnad av barn

23 - - - Sjukdom eller funktionsnedsättning sjukdom eller funktionsnedsättning ar som återfanns inom kategorin sjukdom eller funktionsnedsättning

24 Kombinationer - - övriga kategorier kan ha haft någon form av - Ingen känd aktivitet

25

26 Unga som varken arbetade eller studerade hur gick det för dem 2008? tabeller som visar hur många unga som varken

27 4. Sjukdom eller funktionsnedsättning (>7 mån) Sjukdom eller funktionsnedsättning(>7 mån) 4. Sjukdom eller funktionsnedsättning (>7 mån) 27

28 Sjukdom eller funktionsnedsättning(>7 mån) Sjukdom eller funktionsnedsättning(>7 mån) Sjukdom eller funktionsnedsättning(>7 mån) 28

29 Sjukdom eller funktionsnedsättning(>7 mån) Sjukdom eller funktionsnedsättning(>7 mån) Sjukdom eller funktionsnedsättning(>7 mån) 29

30 Invandrat under ingen känd aktivitet Statliga arbetsmarknadsåtgärder och kommunalt stöd Omvårdnad av barn omvårdnad av barn Sjukdom eller funktionsnedsättning -

31 Kombinationer studier eller arbete ning för sjukdom eller funktionsnedsättning i sjukdom eller funktionsnedsättning Ingen känd aktivitet sig i ingen känd aktivite - procent som gick från ingen känd aktivitet sig i okänd aktivitet arbete eller studier. 31

32 mer Temagruppen Unga i arbetslivet att göra - - Vilka variationer går att se mellan kommuner

33 Unga som är utanför arbetsmarknaden skattningar av gruppen som varken arbetar eller

34 Referenser Towards a benchmark on the contribution och hållbar tillväxt för alla. Youth on the Move ve growth in the European Union. nal och lokal nivå. Uppdragsbeskriv ning: förstudie uppföljningsverktyg för unga utanför. Vad gör de i jobbgarantin för ungdo mar? Unga som är utanför arbetsmarknaden. En socioekonomisk diskussion. avseende Vart tar ungdomarna vägen? av statistiken. Närmar sig och fjärmar sig Uppföljning av indikatorerna för utrikes föddas sysselsättning. Information om icke skolpliktiga ungdomar det kom munala uppföljningsansvaret. av ofullständiga gymnasiestudier. Unga utanför. Uppföljning genom institutionsenkät. Vart tar ungdomarna vägen? Det kommunala uppföljnings ansvaret som kommunerna ser det. En analys av ungas etablering och egen försörjning. En analys av ungas utanförskap. lokala utvecklingsavtal. 34

35 35

36 Bilaga 1 Tabeller 36

37 37

38 Sjukdom eller funktionsnedsättning(>7 mån) Sjukdom eller funktionsnedsättning(>7 mån) Sjukdom eller funktionsnedsättning(>7 mån) 38

I SPÅREN AV DEN EKONOMISKA KRISEN

I SPÅREN AV DEN EKONOMISKA KRISEN SKRIFTER FRÅN TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET 2011:4 2011 ÅRS UPPFÖLJNING AV UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR I SPÅREN AV DEN EKONOMISKA KRISEN ALLMÄN INFORMATION Temagruppen@ungdomsstyrelsen.se MEDIA

Läs mer

ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I

ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2014:2 BAKOM SIFFRORNA - unga som varken arbetade eller studerade 2000 2010 Susan Niknami och Lena Schröder Temagruppen Unga

Läs mer

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga 1 (20) Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Ungas etablering... 4 3 Stöd till

Läs mer

KREATIVA PROJEKT ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I. Kartläggning av projekt i programområde 2. Kartläggning av ungdomssprojekt i programområde 2

KREATIVA PROJEKT ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I. Kartläggning av projekt i programområde 2. Kartläggning av ungdomssprojekt i programområde 2 TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET KREATIVA Kartläggning av projekt i programområde 2 PROJEKT Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2012:6 Kartläggning av ungdomssprojekt i programområde 2 1 Förord

Läs mer

DET LÖNAR SIG II ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I EN ANALYS AV ARBETSMARKNADSPROJEKTS SAMHÄLLSEKONOMISKA LÖNSAMHET

DET LÖNAR SIG II ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I EN ANALYS AV ARBETSMARKNADSPROJEKTS SAMHÄLLSEKONOMISKA LÖNSAMHET TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden DET LÖNAR SIG II EN ANALYS AV ARBETSMARKNADSPROJEKTS SAMHÄLLSEKONOMISKA LÖNSAMHET Skrift från Temagruppen Unga i arbetslivet 2012:7

Läs mer

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan?

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? Rapport 360 2011 Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? En rapport om det kommunala informationsansvaret (uppföljningsansvaret) Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm

Läs mer

U N G D O M S S T Y R E L S E N S

U N G D O M S S T Y R E L S E N S UNGDOMSSTYRELSENS UNGDOMSSTYRELSEN 2012-02-22 1 (83) Innehåll 1 Verksamhetsöversikt och ekonomisk översikt... 5 1.1 Sammanfattning av verksamheten... 5 1.2 Ekonomisk översikt... 6 2 Samlad resultatredovisning...

Läs mer

En analys av 28 arbetsmarknadsprojekts. samhällsekonomiska potential. 1 Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2011:2

En analys av 28 arbetsmarknadsprojekts. samhällsekonomiska potential. 1 Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2011:2 En analys av 28 arbetsmarknadsprojekts samhällsekonomiska potential 1 Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2011:2 Temagruppen Unga i arbetslivet Temagruppen Unga i arbetslivet ska verka för att

Läs mer

En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30. Jonas Huldt. Utvärdering av sociala investeringar

En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30. Jonas Huldt. Utvärdering av sociala investeringar Utvärdering av sociala investeringar En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30 Jonas Huldt Payoff Utvärdering och Analys AB Kunskapens väg 6, 831 40

Läs mer

UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER

UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER FÖR EN KUNSKAPSBASERAD KOMMUNAL UNGDOMSPOLITIK BUDGETÅRET 2011 UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER för en kunskapsbaserad kommunal ungdomspolitik BUDGETÅRET 2011

Läs mer

TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET. Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2014:4 ABC FÖR UNGA TILL ARBETE

TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET. Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2014:4 ABC FÖR UNGA TILL ARBETE ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2014:4 ABC FÖR UNGA TILL ARBETE Innehåll Effektiva metoder och arbetssätt...3 Nya möjligheter i programmet 2014-2020...8 Viktigt

Läs mer

uppdrag då man i egenskap av sektorsmyndighet även har svarat för analyser inom de tre samhällsområdena nyanlända, diskriminering

uppdrag då man i egenskap av sektorsmyndighet även har svarat för analyser inom de tre samhällsområdena nyanlända, diskriminering Sammanfattning Integrationspolitikens övergripande mål är ett samhälle där alla har lika möjligheter, rättigheter och skyldigheter. År 2006 infördes ett nytt system för uppföljning och analys av integrationspolitikens

Läs mer

Unga föräldrars möjligheter att slutföra sin utbildning

Unga föräldrars möjligheter att slutföra sin utbildning Unga s möjligheter att slutföra sin utbildning Förord Att få barn i unga år innebär ofta att skolgången avbryts, vilket kan medföra en högre risk för att hamna i ett långvarigt utanförskap. Vad kan då

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

Arbetsmarknad Fakta i korthet

Arbetsmarknad Fakta i korthet Jag har fullt stöd från min arbetsgivare. Arbetet är kreativt och utmanande. Min arbetssituation är helt skräddarsydd efter mina behov för att jag ska kunna prestera maximalt trots en lång rad handikapp.

Läs mer

Vägarna in. Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal

Vägarna in. Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal Vägarna in Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal Vägarna in Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal 1 Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor.

Läs mer

Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR

Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR

Läs mer

Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar

Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar Rapport 2012 Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar Anna-Belle Ericsson 2012-09-03 Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar 1(79) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg 2014 Vi vill vara med! Slutrapport, ESF-förstudie Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg Telefon: 010-487

Läs mer

FOKUS05. En analys av ungas etablering och egen försörjning

FOKUS05. En analys av ungas etablering och egen försörjning FOKUS05 En analys av ungas etablering och egen försörjning FOKUS05 En analys av ungas etablering och egen försörjning 1 UNGDOMSSTYRELSEN är en statlig myndighet som verkar för att unga ska få verklig

Läs mer

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2013. Sundbybergs stad. Granskning av stadens insatser för unga arbetslösa

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2013. Sundbybergs stad. Granskning av stadens insatser för unga arbetslösa Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2013 Sundbybergs stad Granskning av stadens insatser för unga arbetslösa Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...4 2.1. Bakgrund...4

Läs mer

Företagsamheten 2014 Gotlands län

Företagsamheten 2014 Gotlands län Företagsamheten 2014 s län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna Förord I Dalarna ska ungas drivkraft tas till vara. Unga ska ha makt att forma sitt liv och ges utrymme och möjlighet att ta en tydlig plats i tillväxtarbetet. Unga ska vilja delta i tillväxtarbetet. I

Läs mer

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta Jobbtorg Strängnäs Jobbtorg Strängnäs är en satsning på ett integrerat samarbete mellan arbetsmarknadsåtgärder, ekonomiskt bistånd och arbetsförmedlingen. Ett nära samarbete ska också finnas med gymnasieutbildning,

Läs mer

Version 2 2013-10- 23

Version 2 2013-10- 23 Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknadsenheten Underlag ur utkast till programförslag Socialfonden 2014 2020 Version 2 2013-10- 23 Underlag för synpunkter Detta underlag sänds till er med anledning

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

Närmar sig och fjärmar sig

Närmar sig och fjärmar sig Närmar sig och fjärmar sig Uppföljning av indikatorerna för utrikes föddas sysselsättning Lena Schröder, Integrationsverket Gün Sahin, Arbetsmarknadsstyrelsen Närmar sig och fjärmar sig Integrationsverkets

Läs mer

1 Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2010:3

1 Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2010:3 r ö f n a t u r ä n e m d o a s n k a r g a n m U s t e b ar kd En o oek is nom i soc 1 Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 21:3 n sio us isk Temagruppen Unga i arbetslivet Temagruppen Unga i

Läs mer

STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022

STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 En sammanfattande redogörelse för Plan för stöd och service enligt LSS 2013-2022 Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 U D D E V A L L A K O M M U N Socialnämnden

Läs mer

UNG IDAG. En beskrivning av ungdomars villkor

UNG IDAG. En beskrivning av ungdomars villkor UNG IDAG 2011 En beskrivning av ungdomars villkor 1 Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvilkor. Vi ger stöd till föreningsliv och kommuner samt till internationellt samarbete.

Läs mer