Välkommen som användare av RADsofts PC-produkter. Sätt spelet i system Vinn mer! manual. Det kompletta PC-systemet för V4 V5 V64 V65 V75

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen som användare av RADsofts PC-produkter. Sätt spelet i system Vinn mer! manual. Det kompletta PC-systemet för V4 V5 V64 V65 V75"

Transkript

1 manual användar Det kompletta PC-systemet för V4 V5 V64 V65 V75 Licensrättigheter Den här programvaran är licensierad till den person som har installerat produkten genom och registrerat sig som användare av programmet. Licensen gäller för personlig användning och kan brukas av en och samma användare för installation på två PC-datorer (t.ex. din stationära och bärbara PC). Programvaran är skyddad både när det gäller upphovsrätt och kopiering. Kopiering av programvaran är endast tillåtet för säkerhetskopiering och backup. Det är inte tillåtet att använda programvaran kommersiellt såvida inte avtal finns skrivet med innehavaren av upphovsrätten. Kommersiell användning innefattar dock inte spel för eget bruk. RADsoft tar inget ekonomiskt ansvar för bruk av produkten som berör förlorad information, utebliven vinst eller annan ekonomisk förlust, som sker i samband med användning av programvaran. RADsoft AS har utvecklat denna produkt och har upphovsrätten i samtliga länder världen över.

2 Innehåll (Markerad rubrik, väsentliga funktioner) Funktioner i TotoPro... 6 Uppdatera... 6 Startlistor... 7 Beräkna pris... 9 Beräkna kuponger... 9 Inlämning av spel... 9 Särskilda noteringar för leverans av spel med spelformen V Egen granskning av kuponger Superprogram Garanti Öppna Spara Skriv ut Spelschema Fördelning Vinst/Reserver Reservhästar Speluppställning och reduktioner Enkel nivå Spelform Datum och bana Radpris Speluppställning Min./max. i speluppställningen Utgångsrader Min./max. i utgångsraden Reduktioner Medelnivå Kombination 1 till Grupper (A-, B- och C-hästar) Grupper Summa Grupper Avvikelse Grupper Avvikelse Grupper Stigande Grupper Sjunkande Grupper lika Grupper Inte lika Grupper lika Grupper i rad Grupper Inte i rad Grupper i rad Grupper Inte i rad Grupper Jämna/Udda Startnummer Startnummer Summa Startnummer Avvikelse Startnummer Avvikelse Startnummer - Stigande Sida 2

3 Startnummer Sjunkande Startnummer Min./max Lika startnummer Startnummer- 2+2 lika Startnummer Inte lika Startnummer lika Startnummer Inte lika Startnummer i rad Startnummer i rad Startnummer Inte i rad Startnummer i rad Startnummer Inte i rad Startnummer Jämna/Udda Rangordning Rangordning Summa Rangordning Avvikelse Rangordning Avvikelse Rangordning Stigande Rangordning Sjunkande Rangordning Min./max Lika rangordningar Rangordningar lika Rangordningar Inte lika Rangordningar lika Rangordningar Inte lika Rangordningar i rad Rangordningar i rad Rangordningar Inte i rad Rangordningar i rad Rangordningar Inte i rad Rangordningar Jämna/Udda Reduktioner Avancerad nivå Tillägg Utgångsrader Tillägg Utgångsrad: Reduktion startnummer Summa Tillägg Utgångsrad: Reduktion startnummer Avvikelse Tillägg Utgångsrad: Reduktion startnummer Avvikelse Tillägg Utgångsrad: Reduktion startnummer Min./max Tillägg Utgångsrad: Reduktion startnummer Lika startnummer Tillägg Utgångsrad: Reduktion startnummer lika Tillägg Utgångsrad: Reduktion startnummer Inte lika Tillägg Utgångsrad: Reduktion startnummer lika Tillägg Utgångsrad: Reduktion startnummer Inte lika Tillägg Utgångsrad: Reduktion Startnummer i rad Tillägg Utgångsrad: Reduktion startnummer i rad Tillägg Utgångsrad: Reduktion startnummer Inte i rad Tillägg Utgångsrad: Reduktion startnummer i rad Tillägg Utgångsrad: Reduktion startnummer Inte i rad Tillägg Utgångsrad: Reduktion startnummer Jämna/Udda Sida 3

4 Tillägg Utgångsrad: Reduktion rangordning Summa Tillägg Utgångsrad: Reduktion rangordning Avvikelse Tillägg Utgångsrad: Reduktion rangordning Avvikelse Tillägg Utgångsrad: Reduktion rangordning Min./max Tillägg Utgångsrad: Reduktion rangordning Lika rangordningar Tillägg Utgångsrad: Reduktion rangordning lika Tillägg Utgångsrad: Reduktion rangordning Inte lika Tillägg Utgångsrad: Reduktion rangordning lika Tillägg Utgångsrad: Reduktion rangordning Inte lika Tillägg Utgångsrad: Reduktion rangordning i rad Tillägg Utgångsrad: Reduktion rangordning i rad Tillägg Utgångsrad: Reduktion rangordning Inte i rad Tillägg Utgångsrad: Rangordning i rad Tillägg Utgångsrad: Reduktion rangordning Inte i rad Tillägg Utgångsrad: Reduktion rangordning Jämna/Udda Intervall Intervall Grupper Intervall Startnummer Intervall Rangordning X-Kategori Produkt grupp Produkt startnummer Produkt rangordning Lika startnummer/rangordning Lika startnummer/grupp Lika rangordning/grupp Kategorier Analys Analys Bana och datum Soretera efter Beräkna analys Rapport Beskrivning av TotoFil och inlämning av spel mot ATG.se Speciella villkor från ATG för filinlämning, efter klockan 13:30 på lördagar TotoFil fönstret För att leverera din spel till ATG, gör följande steg Summering Support Sida 4

5 Om reducerade travspel Travspel med reduktion bygger i huvudsak på att få en bättre variation av spelet, samt en bättre täckning av antal hästar i loppen till en kostnad som avsevärt understiger vanligt matematiskt spel. På det sättet får man en bättre spridning och därmed större chans till träff på de oväntade vinnarna. När man spelar V4, V5, V64, V65 och V75 är det viktigt att ha som princip att undvika att spela på de vanligaste kombinationerna, ett s.k. överspel. Om rätt vinstrad t.ex. utfaller bland de tio vanligaste kombinationerna så är det ett spel som de flesta övriga spelare med raka matematiska spel även har med på sina kuponger. Utdelningen blir då oftast väldigt måttlig. För övrigt så vinner alla de fem först rankade hästarna (förstaval) mycket sällan i en V5-omgång. Det får du betala för när du spelar enkupongspel. I systemspel kan du spela att t.ex. endast två till tre av de först rankade hästarna ska vinna. I TotoPro har du möjligheter att sortera spelet genom att programmet skapar de kombinationer som är mest intressanta i förhållande till den uppställning av kriterier som du själv väljer. Här har man väldigt bra hjälp av funktionerna Analys och Rapport samt den Statistik- och databas som finns i TotoPro (och som uppdateras med jämna mellanrum). Urvalet av kombinationer går till på så sätt att man normalt sammanställer favoriter och skrällar till att bli rätt kombination med en förhoppningsvis bra utdelning. Du kan i TotoPro spela både enkla ABC-system eller mycket avancerade spel med upp till 12 grupper, samt även bl.a. kategorispel. Du kan även reducera ingående på grupper, startnummer, rangordning och intervall. När du sätter upp dina system har du en hel del "verktyg" att använda dig av. Du har 48 stycken utgångsrader att nyttja och dessa rader kan i sin tur kan reduceras ytterligare. En variant att använda sig av utgångsraderna är att ta del av de s.k. experttips som finns i tidningar, fackpress m.m. och lägga in dem i en utgångsrad. I ett V5-system har dessa experttips oftast inte mer än 3 till 4 rätt. I majoritet spricker ofta de systemen eftersom de inte spelar med reduceringens alla möjligheter som finns i TotoPro. Om experttipsen skulle gå in får man helt enkelt försöka ha överseende med att det oftast brukar bli låg utdelning vid dessa tillfällen. TotoPro är det program på marknaden som verkligen ger dig verktyget att skapa reduceringar efter dina förutsättningar och kriterier som du själv tror på! TotoPro är ett användarvänligt och överskådligt program för systemspel för V4, V5, V64, V65 och V75 med tre olika användar-nivåer, beroende på hur pass avan-cerat du vill spela. I bilden bredvid ser du en systemuppställning i Enkel nivå, genom att klicka på knapparna för Medeloch/eller Avancerad nivå får man tillgång till en ytterligare en rad olika reduktioner. Sida 5

6 Funktioner i TotoPro Uppdatera Här kan du hämta startlistor, streckfördelning och statistik från ATG. Klickar du på den här knappen visas ett fönster där du kan uppdatera startlistorna på följande sätt: Uppdatera och gå tillbaka Här uppdaterar du enbart startlistorna och går tillbaka till huvudbilden. Uppdatera och visa banor/välj bana Här uppdaterar du alla tillgängliga startlistor och väljer där-efter en bana i listan som visas. Du kan även välja att bara välja bana i listan utan att uppdatera. Uppdatera och använd system-mall Här uppdaterar du alla tillgängliga startlistor.klickar du sedan på listpilen för Välj bana för system-mall, kan du i fönstret som då visas välja aktuell bana och den systemtyp du vill använda. Se bilden nedan. Ta bort gamla startlistor Du kan även ta bort inaktuella startlistor i det här fönstret. Automatisk systemmall Du kan använda dig av de olika system-mallar som finns inlagda, välj den mall du vill spela med listpilen bredvid fältet Välj system-typ. I fönstret kan du även välja om du vill använda spelets rangordning (streckfördelningen) eller om du vill använda TotoPros rangordning (läs mer om den rangordningen i förklaring-en till startlistan). Det finns också olika filter som du kan använda dig av för att skapa en speluppställning, både för själva systemramen och även en av utgångsraderna. Med TotoPro Special Utgångsrad väljer du om systemet ska lägga in en utgångsrad som grundar sig på den inbyggda rankingen i TotoPro. Du kan också välja om du ska använda dig av en eller flera spikar i din automatiska system-mall genom att klicka på listpilen bredvid fältet Antal spikar. Sida 6

7 För att uppdatera dina val i fönstret Automatisk system-mall klickar du på Stäng och uppdatera. Du får då upp ett fönster med frågan om du vill nollställa det system du har aktivt i huvudbilden, se bilden. Följande val kan du göra i ovanstående fönster: Om du vill nollställa allt i det eventuella aktiva system du har i huvudbilden klickar du på Ja. Om du vill nollställa alla grupper och din systemram samt de utgångsrader som du har aktiva (förutom eventuella tillägg i utgångsraderna) väljer du Nej. Det här valet gör att du själv kan spara ditt eget mall-system med reduktioner och bara använda automatiken till att sätta upp själva speluppställningen och utgångsrader. Ångrar du dig och vill behålla det system du eventuellt redan har aktivt i huvudbilden, klickar du på Avbryt. Startlistor Överst i fönstret för startlistorna har du information om titeln på loppet och på samma rad ser du också månad, dag och klockslag när streckfördelningen i startlistorna senast blev uppdaterade (listorna uppdateras från RADsoft var 15:e minut mellan kl , övrig tid uppdateras de var 30:e minut). Omsättningen för den aktuella banan du har valt visas också på samma rad. Ibland kan titeln på loppet vara för lång och då visas inte allt text, om du ställer markören på den del av namnet som är synlig ser du hela titeln i den ljusgula rutan som då visas. Startlistorna visas alltid i fönstret under speluppställningen och utgångsraderna, förutsatt att de är hämtade för aktuell dag och bana. Under de övriga flikarna är det uppställningen som automatiskt är synlig längst ner. Du kan också välja att startlistan ska visas genom att klicka på fliken Startlista eller att speluppställningen ska visas under utgångsraderna genom att klicka på fliken Uppställning. Själva fönstret innehåller information om det lopp du står i med markören i speluppställningen. Sida 7

8 Startlistorna innehåller följande upplysningar, sett från vänster sida: Nr = Hästens startnummer. Hästnamn = Hästens namn. Kusk = Hästens körsven (eller jockey i galopp). SF = Vilken plats på streckfördelningen hos ATG hästen har när filen hämtades (kan vara 0 om filen inte är tillgänglig). Om hästen är struken står det S i kolumnen. Streck = Antal streck som är spelade på hästen hos ATG. % = Antal procent som hästen är streckad i loppet. TO = ATG:s turordning vid reservinträde. TR = TotoPro:s egen rangordning. Om startlistan hämtas från Internet så bygger TotoPro en egen ranking på den information som finns i filerna från ATG. Den här rangordningen är värd att titta på för att hitta s.k. bortglömda hästar. Dist. = Distans inklusive eventuellt tillägg. SM = Startmetod (A = Auto, V = Volt). Inkört = Det totala belopp som hästen har tjänat hittills i sin karriär (visas inte i galopp). Tid = Hästens bästa tid samt distans (visas inte i galopp). I år = Det första talet visar antal starter i år, andra talet visar antal förstaplatser i år, tredje talet visar antal andraplatser i år och det fjärde talet visar antal tredjeplatser i år (visas inte i galopp). I fjol = Det första talet visar antal starter i fjol, andra talet visar antal förstaplatser i fjol, tredje talet visar antal andraplatser i fjol och det fjärde talet visar antal tredjeplatser i fjol (visas inte i galopp). Sista 3 = Hästens senaste tre placeringar med den allra senaste uppnådda placeringen längst till vänster (visas inte i galopp). Odds s. 3 = Hästens eventuella vinnarodds i de senaste tre starterna med den allra senaste starten längst till vänster (visas inte i galopp). När man flyttar sig mellan avdelningarna i speluppställningen ändras också fönstret i startlistan till den aktuella avdelning du för tillfället är i. Om du vill, kan du ställa dig med markören i valfri avdelning i uppställningen och dubbelklicka den häst du vill ha med i startlistan. Hästen blir då inlagd i rätt avdelning/grupp. Du kommer när du lägger in hästarna i speluppställningen att se ett rött streck i startlistan. Alla hästar som är över det röda strecket är med i uppställningen, de under strecket är inte med i din speluppställning. Man kan också välja att uppdatera endast en specifik bana. Du väljer då bana med listpilen bredvid fältet för banor och uppdaterar startlistorna till den banan genom att klicka med höger musknapp, samtidigt som du står med markören på knappen Uppdatera. Sida 8

9 Beräkna pris Genom att klicka på den här knappen i det grå fältet räknas det ut vad systemet kostar att spela. Det kommer upp en bild som visar pris och som också ger möjlighet att eventuellt välja ett lägre inlämningspris. Väljer du ett lägre pris kommer garantin att bli reducerad i förhållande till prisreduktionen. Klickar du på OK kommer antal systemrader, antal kuponger, reduktionsprocent och vinstgaranti att visas längst ner i programfönstret samt inlämningspriset att visas i knappen Beräkna pris. Här gäller även en speciell funktion med automatisk anpassning av systmets kostnad om du skall leverera ett system som fil efter klockan 13:30 på lördagar. Läs vidare om detta nedan, under rubriken Beskrivning av TotoFil och inlämning av spel mot ATG.se Beräkna kuponger Du kan också välja att ta bort beräkningen av antalet kuponger som systemet genererar. Det gör du genom att klicka på det gula fältet i knappen Beräkna pris så att texten Beräkna kuponger visas istället. Klickar du på OK kommer antal systemrader, reduktionsprocent och vinstgaranti beräknas snabbare än om det också ska räknas ut hur många kuponger systemet består av. Den här funktionen kan vara bra att använda sig av vid mycket stora systemuppställningar. Observera att innan du ska lämna in systemet, måste du avmarkera den här funktionen genom att klicka på det gula fältet igen och beräkna priset. Inlämning av spel Här kan du välja att lämna in ditt spel via nätet till ATG.se. Du kan också skriva ut ditt system på kuponger och lämna in dessa hos ditt spelombud eller direkt på travbanan. För att spela över Internet måste du vara kund hos ATG och ha tillgång till ett personligt användarnamn och lösenord. OBS! För att denna knapp ska lysa upp och bli aktiv, måste ditt system först vara beräknat med antal kuponger enligt ovan bekrivning av Beräkna Pris När du använder ATG.se för att leverera ditt spel så gäller en ny teknik från Juli 2006 vilket vi kallar "TotoFil". Fördelen med TotoFil är att det går att leverera spelet mycket enklare och snabbare än tidigare teknik. Med detta gäller inte längre den gamla tekninken som vi kallade för TotoBet och som upphörde gälla i början av Med TotoFil lämnas spelet in som en fil och tar bara någon minut. När du väljer filinlämning öppnas ett nytt fönster som vi kallar TotoFil. Inom detta fönster beskrivs i 6 steg hur inlämningen av filen ska gå till samt att det under Hjälp knappen inom TotoFil fönstret presenteras den policy som gäller från ATG med vissa regler som gäller kostnaden att lämna in ett spel efter 13:30. Detta för att ATG s server inte ska bli överbelastad till spelstoppet. En mera utförlig beskrivning om TotoFil fönstret beksrivs i slutet av denna manual. Sida 9

10 Särskilda noteringar för leverans av spel med spelformen V64 När du inom programmet väljer spelformen V64, kommer det automatiskt fram en kryssruta till höger om V64 symbolen där du kan markera om du vill spela V6. Detta innebär i så fall att eventuell vinst vid 6 rätt multipliceras med faktor 2,5, men att du då istället avstår från vinst för 5 och 4 rätt. När du sedan rättar ditt system under knappen vinst/reserver ser du även att det inte går att fylla i belopp med utdelning för 5 och 4 rätt. När du sparar ett system med valt V6 spel finns även det alternativet med då du öppnar samma system Egen granskning av kuponger Om du vill granska enskilda kuponger innan du levererar ditt spel kan du göra detta genom att klicka på knappen skriv ut i TotoPro och sedan välja visa kuponger. Om du vill granska enskilda kuponger efter du levererarat ditt spel kan du göra detta så kan du klicka på enskilda kuponger under knappen mina spel på ATG.se när du är inloggad på ditt ATG konto. Inom TotoFil modulen registreras även en logg med historik över de filer du skapat för spel mot ATG. För ytterligare beskrivning med ingående funktioner och handhavande hänvisar vi till hjälpfunktionen inom TotoFil modulen. Garanti Den här funktionen är inte aktiv i TotoPro. Superprogram Med denna knapp länkas du vidare veckans startlistor som är ett utdrag från vårt Superprogram. Superprogrammet innehåller en rad faktorer med en unik samlad historisk information för varje häst vinstchanser på statistiska data. Öppna Här kan du öppna ett sparat system. TotoPro känner automatiskt av om det är ett V4-, V5-, V64-, V65- eller V75-system. V4-systemen slutar med ändelsen DV4, V5 med DV5, V65/V64 med DV6 och V75-systemen har filnamn som slutar med DV7. Spara Här kan du spara din systemuppställning. Programmet sparar filen till en underkatalog med namnet TotoPro, men du kan också spara systemet i vilken annan katalog som helst om du vill. Ge systemet ett valfritt namn och spara det. Skriv ut Här har du en del olika utskriftsfunktioner som du får tillgång till. OBS! För att denna knapp ska lysa upp och bli aktiv, måste ditt system först vara beräknat med antal kuponger enligt ovan bekrivning av Beräkna Pris Följande kan skrivas ut: Följande kan du skriva ut F Du kan t.ex. välja att skriva ut ett schema över din systemuppställning En fördelning av antal streck i ditt spel/system är bra att ta del av så att du inte reducerar bort hästar som du i själva verket vill ha med på kupongerna (se bilder på nästa sida). Sida 10

11 Startlistan i TotoPro kan du också skriva ut, en funktion som gör att du får en bra överblick över alla V4-, V5-, V64, V65 och V75-avdelningarna samtidigt. Du kan även skriva ut dina genererade kuponger på A4-ark samt skriva ut ditt system direkt på kuponger (samma funktion som under Inlämning av spel). Vill du spara dina kuponger till en textfil så kan du även göra det. Spelschema Spelschemat ger dig en översiktsbild över ditt system och är bra att ha till hands när du följer loppen på TV:n eller direkt på travbanan. Alla begränsingar som du har använt i systemet visas med fet stil. Fördelning Sida 11

12 Fördelning ger dig antal steck/procent per startnummer i loppet. Startnummer som visas med - är inte använda i speluppställningen. Om du t.ex. har reducerat bort en häst visas den med 0. Den här funktionen innehåller två sidor, varav den andra sidan är baserad efter rangordning. Vinst/Reserver Du har bara tillgång till vinstkontrollen när systemet är prisberäknat. I det här fönstret fyller du i rätt vinstrad i kolumnen under V4-, V5-, V64-, V65- eller V75-rad, beroende på vilket system du vill rätta. Genom att klicka på knappen Beräkna får du snabbt en översikt över hur många rader du har med 0 rätt, 1 rätt, 2 rätt o.s.v. I fältet Utdelning kan du fylla i utdelningen för V4, V5, V64, V65 och V75. Om det inte är någon utdelning för 5 rätt utan bara utdelning på V4 eller V3, kan du markera det. Om du har vinst visas kupongnummer i textfältet i fönstret.. Särskild notering Om du spelat V6 under V64 kan du inte fylla i belopp med utdelning för 5 och 4 rätt, därför att utdelning enbart sker för 6 rätt till 2,5 gånger pengarna. Vinstkontrollen kan sparas med systemet. Vill du nollställa alla fälten i det här fönstret klickar du på knappen Nollställ, du får då upp en fråga om du vill nollställa alla fält i fönstret. Om du vinstkontrollerar ett system som är/varit levererat en lördag efter kl 13:30, gäller följande speciella villkor. Här då om du tagit hjälp av TotoPro s automatiska funktion att lägga till hästar för att anpassa genomsnittpriset av systemet. Då behöver du i så fall markera en speciell kontrollruta för att rättningen av systemet skall bli korrekt. Reservhästar I det här fönstret kan du även välja om du vill ha med reservhästar i ditt spel, du klickar då på knappen Reserver. Om du inte väljer några reserver alls så är det ATG:s turordning som gäller för reservinträdet. Du kan ändra detta genom att välja ett av de olika alternativ som finns i fönstret för turordningen. Du väljer också om du vill ha med en eller två reservhästar genom att klicka på listpilen för detta. Man kan också välja reserhästar genom att i knappraden gå in under Inlämning av spel och välja Via TotoBet. Funktionen där är densamma som under Vinst/reserver, det spelar alltså ingen roll under vilken funktionsknapp du väljer din turordning för reserver. Sida 12

13 Klicka här för att nollställa systemet, alla markeringar du har gjort i det system du har öppet för tillfället tas bort. För att öppna snabbguiden eller användarmanulen till TotoPro. Du måste ha programmet Acrobat Reader installerad på din PC för att kunna använda manualen. För att avsluta programmet. Speluppställning och reduktioner Enkel nivå Spelform Välj mellan V4-, V5-, V64-, V65- och V75-uppställning Genom att klicka på de här knapparna ändrar du mellan uppställning för V4-, V5-, V64-, V65- och V75-spel. När du öppnar ett tidigare sparat system eller väljer en annan spel-form under Uppdatera än den du har i programbilden för tillfället, skiftas de olika spelformerna auto-matiskt. Datum och bana Du måste registrera bana och datum i alla system, vare sig du ska lämna in ditt V4-, V5-, V64-, V65- och V75-system till ATG över Internet eller om du ska skriva ut systemet på kuponger. Klickar du på Uppdatera -knappen och väljer bana, datum och spel kommer dessa fält att fyllas i automatiskt, men du kan naturligtvis välja en annan bana genom att klicka på listpilen bredvid fältet för banor. Om du klickar på listpilen bredvid datumfältet får du upp en liten kalender, du kan där välja ett annat datum än det som väljs automatiskt. Kontrollera alltid en extra gång att du har lagt in rätt bana och datum innan du skriver ut systemet på kuponger eller lämnar in det till över Internet. Om du använder ett tidigare sparat system på nytt, får du heller inte glömma bort att ändra till rätt bana och datum. Antal grupper Här väljer du hur många grupper (poäng-grupper) du vill spela. Du kan välja allt från 1 till 12 grupper i TotoPro genom att klicka på listpilen. Är du en oerfaren systemspelare bör du kanske i början välja att bara spela 2 till 4 grupper. Sida 13

14 Radpris Här väljer du vilket radpris du vill spela. Vid ett nytt system står det alltid automatiskt 1 krona raden för V4, V5, V64 och V65 samt 50 öre per rad för V75. Vill du spela samma system flera gånger vid ett tillfälle kan du göra det genom att välja ett annat radpris i listan bedvid fältet för radpriset. Speluppställning Här rankar du och fyller i de hästar du vill ha med i avd. 1 t.o.m. avd. 5 (6 eller 7). Du kan själv välja hur många grupper du vill använda dig av, från 1 till 12, genom att välja antal i grupper i listan bredvid fältet för detta. Du kan använda dig av både en eller flera hästar i en grupp, se bilden. Att spela på grupper är detsamma som att spela A-, B- och C-hästar, skillnaden är att här kan du dela in hästarna i upp till 12 grupper. Varje grupp har ett eget poängvärde motsvarande gruppnummer. T.ex., grupp nr 1 har 1 poäng, grupp nr 2 har 2 poäng o.s.v. Det gör att du kan poängsätta hästarna som du vill. Varje häst får också ett inviduellt poäng beroende på hästens ranking i speluppställningen. Ett femteval får alltså 5 i rangordningspoäng, ett sjätteval får 6 poäng o.s.v. Om ett lopp verkar mycket öppet på förhand, kan du t.ex. använda flera hästar som 1 poäng genom hjälp av grupper. Du kan också välja att hoppa över en grupp, d.v.s. inte lägga in några hästar där alls. Vill du använda dig av grupp-poäng som reduktion, kan du reducera systempriset genom att klicka på fliken Grupper under nivåerna Medel- och Avancerad nivå och därefter göra de reduktioner du vill. Läs mer om detta senare i manualen. Min./max. i speluppställningen Du kan här spela det minimum och maximum antal rätt som du tror att gruppen kommer att innehålla i förhållande till vinstraden. Om du väljer min. 1 och max. 3 i grupp 1 betyder det att systemet kräver 1 till 3 rätt av hästarna i den gruppen. Sida 14

15 Spelar du efter lite högre utdelningar kan det vara en fördel att använda 0 som minimum- och 2 som maximumvärde i grupperna. Om du spelar efter lägre utdelningar, som ger rimligare och säkrare system, kan det vara fördel att kräva min. 3 till max. 4 rätt i de lägsta poäng-grupperna. Utgångsrader För att komma åt utgångsraderna klickar du på fliken Utgångsrader. I TotoPro har du tillgång till 48 stycken utgångsrader, varav sex rader syns åt gången. För att bläddra mellan utgångsraderna använder du pilarna till höger. I en utgångsrad kan du sätta upp olika objekt som t.ex. kuskar, favorithästar o.s.v. eller så kan du sätta upp en rad som du själv tror på. Som regel är det sällan man prickar in 4, 5, 6 eller 7 rätt i V4, V5, V64, V65 eller V75 på en enkelkupong till priset av t.ex. 48 kr. I en utgångsrad kan du sätta som krav att du exempelvis måste ha min. 3 och max. 4 rätt i just den raden. Systemet tar då bort alla kuponger som inte motsvarar kravet du har spelat på i den utgångsraden. Det är inte nödvändigt att fylla i hästar i alla avdelningarna i en utgångsrad och det finns heller ingen begränsning hur många hästar som du kan ha i varje avdelning. Genom att klicka på knappen som är märkt med ett T får du frågan om du vill nollställa utgångsraden. Svarar du Ja kommer utgångsraden att tömmas. Vi rekommenderar att du använder utgångsrader ofta, det är en bra reducering och som regel klarar man att ta ut t.ex. en vinnare bland fyra till fem hästar i två lopp. OBS! Var uppmärksam att du bara tar med hästar i utgångsraderna som du har med i själva speluppställningen. Min./max. i utgångsraden Här kan du spela det minimum och maximum antal rätt som du tror att utgångsraden kommer att innehålla i förhållande till vinstraden. Sida 15

16 Reduktioner Medelnivå Kombination 1 till 5 I kontrollboxen K1 till K5 bredvid speluppställningen kan du spela ett eller flera lopp mot varandra på gruppnivå. Efter att ha markerat de lopp du vill spela kombination på kräver du minimum och maximum grupp-poäng i K1 till K5. I ett 4-gruppsystem, där du har hästar i alla grupperna, kan du vid kombinationsspel i tre av loppen ha min. 3 och max. 12 grupp-poäng. Om du spelar min. till 4 och max. till 8 kan du ändå klara en till två överraskningar i loppen. Om du är osäker på en spik kan du gardera den tänkbara spiken. Du lägger då t.ex. spiken i en egen grupp och spelar sedan hästen i kombination mot ett till två andra lopp. Om du kräver ett lågt maximumvärde på den kombinationen kommer du fortfarande att ha chansen att få alla rätt, även om den eventuella spiken skulle förlora. Sida 16

17 Grupper (A-, B- och C-hästar) För att komma åt de här reduktionerna klickar du på fliken Grupper. Grupper Summa Här kan du spela att summan av grupper i din speluppställning i förhållande till vinstraden ska ligga mellan de minimum- och maximumvärden du sätter som begränsning. Om rätt V5-rad har vinnarna i grupperna , kommer vi när vi summerar att få summan 15 i grupp-poäng. Om du hade spelat min. 13 och max. 16 grupp-poäng skulle du ha uppfyllt kraven i reduktionen enligt den vinstraden. Gör ett system med grupper och kontrollera systemet mot statistiken i TotoPro, på det sättet kan du hitta din egen mall till ett bra gruppsystem. Se mer om detta under Analys senare i manualen. Grupper Avvikelse 1 Den här reduktionen innebär avvikelsen (skillnaden) mellan den högsta och lägsta gruppen i din speluppställning i förhållande till vinstraden (poäng). Om vinnarna i rätt V5-rad finns i grupperna , ser du att gruppnummer 1 är lägst och gruppnummer 6 är högst. Det innebär en avvikelse på 6 1 = 5. Om du hade spelat min. 4 och max. 6 skulle du ha uppfyllt kraven i Avvikelse 1 enligt den vinstraden. Avvikelse 1 är mest effektiv när du är på jakt efter lite högre utdelningar och du samtidigt använder många grupper i din speluppställning. Grupper Avvikelse 2 Den här reduktionen innebär avvikelsen (skillnaden) mellan den näst högsta och näst lägsta gruppen i din speluppställning i förhållande till vinstraden. Om det högsta eller det lägsta gruppnumret går igen två eller flera gånger tas detta med i både Avvikelse 1 och Avvikelse 2. Sida 17

18 Om vinnarna i rätt V5-rad finns i grupperna , ser du att Avvikelse 1 är 5 1 = 4 och Avvikelse 2 är 4 2 = 2. Om du hade spelat min. 1 och max. 2 i Avvikelse 2 skulle du ha uppfyllt kraven enligt den vinstraden. OBS! Om vinnarna i rätt V5-rad finns i grupperna , hade du kunnat spela min. 2 i både Avvikelse 1 och Avvikelse 2. I ett 4-gruppsystem kan det vara mycket effektivt att spela Avvikelse 2 så lågt som min. 0 och max. 1. Grupper Stigande Den här reduktionen innebär antal grupper med (rak) stigande radföljd i förhållande till vinstraden. Observera att den här begränsningen gäller fortlöpande per avdelning. Om vinnarna i rätt V5-rad finns i grupperna , ser du att grupp 1 och grupp 4 är de enda stigande grupperna i följd. Det innebär att det är två stigande grupper. Observera att om vinnarna kommer från grupperna , är det fortfarande två grupper i direkt stigande följd och ingen i sjunkande radföjd. Grupper Sjunkande Den här reduktionen innebär antal grupper med (rak) sjunkande radföljd i förhållande till vinstraden. Observera att den här begränsningen gäller fortlöpande per avdelning. Om vinnarna i rätt V5-rad kommer från grupperna , ser du att grupperna 3 och 1 är i sjunkande radföljd samt att grupperna 4 och 2 också är i sjunkande radföljd. Det innebär att det är två sjunkande grupper. Observera att om gruppraden skulle vara , är det fortfarande två grupper i sjunkande radföljd och ingen i stigande radföljd. När du har en speluppställning med fyra eller fler grupper är det nästan alltid två grupper i stigande eller sjunkande radföljd, oavsett antal hästar per grupp. Grupper Min./max. Här kan du fylla i ett eller flera gruppnummer och kräva att dessa ska förekomma minimum och maximum antal gånger i förhållande till vinstraden. Du har fem fält att reducera i och systemet kräver att de grupper du har fyllt i ligger innanför minimum och maximum i förhållande till rätt V4-, V5-, V64-, V65-, eller V75-rad. Om du tror att det vinner hästar i lägre grupper kan du t.ex. spela grupperna 1 och 2 i det första fältet och kräva min. 3 och max. 5 rätt. I nästa fält kan du t.ex. spela grupperna 3, 4 och 5 och kräva att du ska ha min. 1 och max. 2 rätt. Om vinnarna i rätt V5-rad kommer från grupperna , ser du att dina krav håller i och med att tre vinnare kommer från grupperna 1 och 2. Är du på jakt efter lite högre utdelningar kan det löna sig att kräva två eller fler vinnare från de högre grupperna. Sida 18

19 Lika grupper Här kan du spela det antal minimum och maximum lika grupper som du tror att vinstraden kommer att innehålla. Med lika grupper menas antal vinsthästar från samma grupp. Om vinnarna i rätt V5-rad finns i grupperna , ser du att grupp 2 innehåller två vinnare. Hade du spelat min. 2 och max. 3 skulle du ha uppfyllt kraven enligt den vinstraden. Färre lika grupper ger som regel högre utdelningar men också något dyrare systempris. Grupper lika När du använder den här reduktionen krävs det att vinstraden innehåller minst två eller fler vinnare från samma grupp, i kombination med minst två vinnare från en annan grupp. Om det skulle vinna fyra hästar från samma grupp gäller också lika grupper, vill du förhindra detta kan du spela max. 3 i reduktionen Lika grupper. Grupper Inte lika När du använder den här reduktionen krävs det att vinstraden inte får innehålla två eller fler vinnare från samma grupp, i kombination med två vinnare från en annan grupp. Om det skulle vinna fyra hästar från samma grupp gäller också Inte lika grupper. Grupper lika När du använder den här reduktionen krävs det att vinstraden innehåller minst tre eller fler vinnare från en grupp, i kombination med minst två vinnare från en annan grupp. Om det skulle vinna fem hästar från samma grupp gäller också lika grupper, vill du förhindra detta kan du spela max. 3 i reduktionen Lika grupper lika grupper ger som regel en mycket bra prisreduktion. Om man har tålamod och använder den här reduceringen över en längre period kan det ge bra utdelningar till slut. Grupper Inte lika När du använder den här reduktionen krävs det att vinstraden inte innehåller tre vinnare eller fler från en grupp, i kombination med två vinnare från en annan grupp. Om det skulle vinna fem hästar från samma grupp gäller också Inte lika grupper. Grupper i rad Här kan du spela det mininmum och maximum antal grupper i rad som du tror att vinstraden kommer att innehålla, oavsett avdelning. Om vinnarna i rätt V5-rad kommer från grupperna , innebär det tre grupper i rad (grupperna nr 1, 2 och 3). Har man flera hästar i varje grupp och spelar tre till fyra grupper i rad är man som regel med vid höga utdelningar. Reduktionen är mycket effektiv i både V64, V65 och V75. Sida 19

20 Grupper i rad När du använder den här reduktionen krävs det att hästarna i vinstraden befinner sig i minst två grupper i rad, i kombination med minst två andra grupper i rad. Om vinnarna i rätt V5-rad kommer från grupperna , innebär det att du hade klarat reduktionskraven i grupper i rad (grupperna 1 och 2 samt grupperna 3 och 4). Grupper Inte i rad När du använder den här reduktionen krävs det att hästarna i vinstraden inte befinner sig i två grupper i rad, i kombination med två andra grupper i rad. Om vinnarna i rätt V5-rad kommer från grupperna , uppfylls kraven till Inte grupper i rad. Grupper i rad När du använder den här reduktionen krävs det att hästarna i vinstraden befinner sig i minst tre grupper i rad, i kombination med minst två andra grupper i rad. Om vinnarna i rätt V5-rad kommer från grupperna , uppfylls kraven till grupper i rad (grupperna 1, 2, 3 samt 3 och 4). Grupper Inte i rad När du använder den här reduktionen krävs det att hästarna i vinstraden inte befinner sig i tre grupper i rad, i kombination med två andra grupper i rad. Om vinnarna i rätt V5-rad kommer från grupperna , uppfylls kraven till Inte i rad. Grupper Jämna/Udda Här spelar du på hur många jämna eller udda grupper som du tror att vinstraden innehåller i förhållande till din speluppställning. Om du har ett 4-gruppsystem och spelar min. 2 i Jämna grupper och min. 2 i Udda grupper, innebär det att det måste vinna minst två hästar från grupperna 1 eller 3 och minst två hästar från grupperna 2 eller 4. På grund av att de bästa hästarna oftast befinner sig i grupp 1 (som är en udda grupp) förekommer det oftare udda grupper än jämna grupper. Sida 20

21 Startnummer För att komma åt de här reduktionerna klickar du på fliken Startnummer. Startnummer Summa Här kan du spela att summan av startnummer i vinstraden ska vara mellan de minimum- och maximumvärden du sätter som begränsning. Om rätt V5-rad innehåller startnumren , är den totala summan av nummer 29. Om du hade spelat min. 25 och max. 35 skulle du ha uppfyllt kraven i reduktionen. I genomsnitt ligger summan av startspåren i vinstraden mellan 20 och 39 i V5-spelet. Observera att en del banor som regel har en lägre summa än andra p.g.a. av banprofil, upploppets längd o.s.v. Startnummer Avvikelse 1 Den här reduktionen innebär avvikelsen mellan det högsta och lägsta startnumret i din speluppställning i förhållande till vinstraden. Om du spelar min. 8 och max. 12 i den här reduktionen och rätt V5-rad är , ser du att startnummer 1 är lägst och startnummer 13 är högst. Det innebär en avvikelse på 13 1 = 12, du hade då uppfyllt reduktionskraven i Avvikelse 1. Startnummer Avvikelse 2 Den här reduktionen innebär avvikelsen mellan det näst högsta och det näst lägsta startnumret i vinstraden. Om det högsta eller lägsta startnumret går igen två eller flera gånger ska detta tas med både i Avvikelse 1 och i Avvikelse 2. Om rätt V5-rad innehåller startnumren , ser du att startnummer 2 är det näst lägsta och startnummer 10 det näst högsta. Det innebär en avvikelse på 10 2 = 8, om du spelade min. 4 och max. 8 hade du uppfyllt reduktionskraven. Vinstraden ger i Avvikelse 2 däremot 10 4 = 6. Sida 21

22 Avvikelse 1 och Avvikelse 2 kan vara ett effektivt sätt att reducera systemet. En del banor har oftare högre avvikelser än andra, något du bör vara observant på när du reducerar med hjälp av avvikelse på startnummer. Med hjälp av funktionen Fördelning i TotoPro kan du snabbt se var tyngden av spelet ligger i ditt system och värdera avvikelsen därefter. Startnummer - Stigande Den här reduktionen innebär antal hästar i vinstraden med startnummer i (rak) stigande radföljd. Var uppmärksam på att den här begränsningen gäller fortlöpande per avdelning. Om rätt V5-rad innehåller startnumren , ser du att nummer 1 och nummer 13 är de enda stigande numren i radföljd, vilket innebär två stigande startnummer. Observera att i raden , är det också bara två stigande nummer i radföljd. Startnummer Sjunkande Den här reduktionen innebär antal hästar i vinstraden med startnummer i (rak) sjunkande radföljd. Var uppmärksam på att den här begränsningen gäller fortlöpande per avdelning. Om rätt V5-rad innehåller startnumren , ser du att startnummer 13, startnummer 10 och startnummer 2 är sjunkande nummer i radföljd, vilket innebär tre sjunkande startnummer. Observera att om rätt vinstrad är , är det fortfarande tre hästar i sjunkande radföljd. Två till tre stigande och sjunkande startnummer förekommer ofta enligt V5-statistiken. Startnummer Min./max. Här kan du fylla i ett eller flera startnummer och kräva att du ska ha minimum och maximum antal av de nummer i du har fyllt i. Du har fem fält att reducera i och systemet kräver att de startnummer du har fyllt i ligger innanför minimum och maximum i förhållande till rätt V4-, V5-, V64-, V65-, eller V75-rad. Om du tror att det vinner många låga startnummer kan du t.ex. spela 1, 2, 3, 4, 5 och kräva min. 3 och max. 5 rätt. I nästa fält kan du t.ex. spela 10, 11, 12, 13, 14, 15 och kräva att du ska ha min. 1 och max. 2 rätt. Om rätt V5-rad innehåller startnumren , ser du att dina krav håller i och med att tre av vinnarna har startnummer lägre än 6 och att du har minst en häst och inte fler än två hästar med startnummer 10 eller högre. Den här reduktionen bör du använda, speciellt i V75. Startnummer 1, 5 och 6 är nummer som har relativ hög träffgrad enligt statistiken. Hur du använder funktionen Analys för statistik kan du läsa om senare i manualen. Lika startnummer Här kan du spela det antal minimum och maximum lika startnummer som du tror att vinstraden kommer att innehålla. Om du sätter min. 1 och max. 1 i den här reduktionen betyder det att du inte får ha några lika startnummer i förhållande till rätt vinstrad. Om du sätter värdet till min. 3 och max. 4 betyder det att du måste ha minst tre men inte fler än fyra lika startnummer. En vinstrad som består av startnumren , har två lika startnummer. Sida 22

23 Tre lika startnummer är en begränsning som faktiskt inträffar en del gånger och som reducerar priset på V5-, V64-, V65- och V75-systemen ganska rejält. Genom att studera Analysen ser du snabbt hur stor sannolikheten är för t.ex. två lika nummer. Startnummer- 2+2 lika Genom att markera i boxen för den här reduktionen kräver du att vinstraden måste innehålla minst två lika startnummer, i kombination med ytterligare två lika startnummer. Vill du att numren ska vara olika, t.ex. inte fyra nummer 1, kan du spela max. 2 eller 3 i reduktionen Lika startnummer. Reduktionen lika startnummer går faktisk in ganska ofta i V75 och ger som regel en mycket bra prisreduktion. Startnummer Inte lika Genom att markera i boxen för den här reduktionen kräver du att vinstraden inte får innehålla två lika startnummer, i kombination med ytterligare två lika startnummer. Inte lika startnummer är en systembegränsning som du bör värdera att använda ofta i dina spel, i och med att det inträffar relativt sällan i V4 och V5. I V75 bör man däremot att vara försiktig att använda den här reduktionen då den inträffar emellanåt. Startnummer lika Genom att markera i boxen för den här reduktionen kräver du att vinstraden måste innehålla minst tre lika startnummer, i kombination med ytterligare två lika startnummer. Vill du att numren ska vara olika, t.ex. inte fem nummer 1, kan du spela min. 2 och max. 3 i reduktionen Lika startnummer. Startnummer Inte lika Genom att markera i boxen för den här reduktionen kräver du att vinstraden inte får innehålla tre lika startnummer i kombination med ytterligare två lika startnummer. Reduktionen Inte lika startnummer är en systembegränsning som du bör värdera att använda ofta i dina V5-spel, i och med att den inträffar relativt sällan i V5. Den inträffar oftare i V64, V65 och V75 men kan reducera priset en hel del, beroende vad du har för startnummer med i din speluppställning. Startnummer i rad Här kan du spela det antal minimum och maximum startnummer i rad som du tror att vinstraden kommer att innehålla, oavsett avdelning/lopp. Om du spelar min. 1 och max. 1 i den här reduktionen betyder det att rätt vinstrad inte får ha två startnummer efter varandra. Sätter du reduktionen till min. 2 och max. 3 innebär det att du måste ha minst två och högst tre startnummer efter varandra. Om rätt V5-rad innehåller startnumren , ser du att numren 1, 2 och 3 är i rad, vilket innebär tre startnummer i rad. Två till tre startnummer i rad förekommer ofta i V5 och V64, V65 spelen och nästan alltid i V75. Sida 23

24 Startnummer i rad Genom att markera i boxen för den här reduktionen kräver du att vinstraden måste innehålla minst två lika startnummer i rad, i kombination med ytterligare minst två lika startnummer i rad. Vill du att de ska vara olika, t.ex. inte 2, 3, 2 och 3 kan du spela min. 2 och max. 2 i reduktionen Startnummer i rad. Reduktionen startnummer i rad ger en mycket effektiv systembegränsning och inträffar faktiskt så ofta som i ca. 20 % av V5-omgångarna enligt statistiken. Startnummer Inte i rad Genom att markera i boxen för den här reduktionen kräver du att vinstraden inte får innehålla två lika startnummer i rad, i kombination med ytterligare två lika startnummer i rad. Startnummer i rad Genom att markera i boxen för den här reduktionen kräver du att vinstraden måste innehålla minst tre lika startnummer i rad, i kombination med ytterligare minst två lika startnummer i rad. Startnummer Inte i rad Genom att markera i boxen för den här reduktionen kräver du att vinstraden inte får innehålla tre lika startnummer i rad, i kombination med ytterligare två lika startnummer i rad. Reduktionen Inte startnummer i rad är en systembegränsning som du bör värdera att använda ofta i dina V5-spel, i och med att den inträffar relativt sällan i V5. Startnummer Jämna/Udda Här spelar du det antal minimum jämna och udda startnummer som du tror att vinstraden kommer att innehålla. Om rätt V5-rad innehåller startnumren , ser du att det är tre udda och två jämna nummer. Om du hade spelat min. 2 i Jämna startnummer och min. 2 i Udda startnummer hade du klarat kraven enligt den vinstraden. Du tar en mycket liten risk genom att spela den här reduktionen till min. 1 i både Jämna startnummer och Udda startnummer. Statistisk sett så kan det vara idé att chansa många gånger med både två jämna och udda nummer i förhållande till vad prisreduktionen ger. Sida 24

25 Rangordning För att komma åt de här reduktionerna klickar du på fliken Rangordning. Rangordning Summa Här kan du spela att summan av rangordningen ska ligga inom ett visst intervall i förhållande till vinstraden. Summan av rangordningen beräknas utifrån din speluppställning. Om rangordningen i rätt V5-rad är , blir summan 13. Spelade du min. 10 och max. 14 i den här reduktionen så hade du uppfyllt reduktionskraven. Om du inte spelar efter de riktigt stora utdelningarna kan det vara idé att spela på t.ex. min. 11 och max. 16 i den här reduktionen som standard. Detta inträffar i ca. 40 % av V5-omgångarna enligt statistiken och har en snittutdelning på ca kronor. Rangordning Avvikelse 1 Här kan du spela på avvikelsen mellan det högsta och det lägsta rangordningsvalet i din speluppställning i förhållande till vinstraden. Om rangordningen i rätt V5-rad är , ser du att val 1 är lägst och val 6 är högst, vilket innebär en avvikelse på 6 1 = 5. Om du hade spelat min. 3 och max. 7 i Avvikelse 1 skulle du ha uppfyllt reduktionskraven. Ju högre minimum som sätts i Avvikelse 1 desto högre blir oftast utdelningen om reduktionen går in. Rangordning Avvikelse 2 Här kan du spela på avvikelsen mellan det näst högsta och det näst lägsta rangordningsvalet i din speluppställning i förhållande till vinstraden. Om den högsta eller lägsta rangordningspoängen går igen två eller flera gånger ska detta tas med i både Avvikelse 1 och Avvikelse 2. Sida 25

26 Om rangordningen i rätt V5-rad är , ser du att rangordningsval 1 är näst lägst och rangordningsval 3 är näst högst, vilket innebär en avvikelse på 3 1 = 2. Om du hade spelat min. 2 och max. 4 i avvikelse hade du uppfyllt kraven i Avvikelse 2. Du bör värdera att ofta spela min. 1och max. 3. i Avvikelse 2, detta inträffar faktisk i ca. 70% av V5- omgångarna och har en snittutdelning på ca kronor enligt statistiken. Rangordning Stigande Den här reduktionen innebär antal hästar i vinstraden med rangordning i (rak) stigande radföljd i förhållande till din speluppställning. Observera att den här reduktionen innebär fortlöpande per avdelning/lopp. Om rangordningen i rätt V5-rad är , ser du att rangordning 1 och rangordning 6 är de enda stigande rangordningarna i radföljd och därmed har raden två stigande rangordningar. Observera att i raden , är det fortfarande bara två rangordningar som är i stigande radföljd. Rangordning Sjunkande Den här reduktionen innebär antal hästar i vinstraden med rangordning i (rak) sjunkande radföljd i förhållande till din speluppställning Observera att den här reduktionen gäller fortlöpande per avdelning/lopp. Om rangordningen i rätt V5-rad är , ser du att rangordning 6, rangordning 4 och rangordning 1 alla är i radföljd och sjunkande och därmed är det tre sjunkande rangordningar. Observera att i raden , är det ingen rangordning som är sjunkande. Två till tre stigande och sjunkande rangordningar är i majoritet enligt V5-statistiken och kan ofta ge bra reduktion på systempriset. Rangordning Min./max. Här kan du fylla i en eller flera rangordningar och ställa krav att du ska ha minimum och maximum antal rätt. Du har fem fält att reducera i och systemet kräver att de rangordningar du har fyllt i ligger innanför minimum och maximum i förhållande till rätt V4-, V5-, V64-, V65-, eller V75-rad. Om du tror att det vinner många lågt rankade hästar kan du t.ex. spela 1, 2, 3, 4, 5 och kräva min. 3 och max. 5 rätt. I nästa fält kan du exempelvis spela 6, 7, 8 och kräva att min.1 och max. 2 hästar ska vinna. Om rätt V5-rad innehåller rangordningsvalen , ser du att dina krav håller i och med att fyra av vinnarna har lägre rangordning än 6 och att endast en vinnare har rangordning 6 eller högre. Lika rangordningar Här spelar du på hur många lika rangordningar du tror kommer att inträffa i vinstraden i förhållande till din speluppställning. Om rangordningsvalen i rätt V5-rad är , har två förstaval vunnit. Om du hade spelat min. 2 och max. 3 i den här reduktionen skulle dina krav ha uppfyllts. Sida 26

27 Två lika rangordningar inträffar i ca. 90 % av V5-omgångarna enligt statistiken. Du bör kanske värdera att använda den här begränsningen som en standardreduktion i dina V5-system. Rangordningar lika Genom att markera i boxen för den här reduktionen kräver du att vinstraden måste innehålla minst två lika rangordningar, i kombination med ytterligare minst två lika rangordningar. Vill du att dessa ska vara olika, t.ex. inte fyra förstaval, kan du spela min. 2 och max. 2 i reduktionen Lika rangordningar. Reduktionen lika rangordningar ger en mycket bra reduktion på systempriset och inträffar faktiskt oftare än man tror. Enligt statistiken inträffar reduktionen i ca. 30 % av V5-omgångarna med en snittutdelning på ca kronor. Rangordningar Inte lika Genom att markera i boxen för den här reduktionen kräver du att vinstraden inte får innehålla två lika rangordningar, i kombination med ytterligare två lika rangordningar. Vill du att dessa ska vara olika, t.ex. inte fyra förstaval, kan du spela min. 2 och max. 2 i reduktionen Lika rangordningar. Rangordningar lika Genom att markera i boxen för den här reduktionen kräver du att vinstraden måste innehålla minst tre lika rangordningar, i kombination med ytterligare minst två lika rangordningar. Den här reduktionen är effektiv och inträffar ganska ofta i V75. Rangordningar Inte lika Genom att markera i boxen för den här reduktionen kräver du att vinstraden inte får innehålla tre lika rangordningar, i kombination med ytterligare två lika rangordningar. Den här reduktionen bör du värdera om du kanske ska använda som standard i dina V5-system, i och med att den inträffar mycket sällan i V5. Rangordningar i rad Här kan du spela på det antal rangordningar i rad som du tror att vinstraden kommer att innehålla i förhållande till din speluppställning, oavsett avdelningsnummer. Om du spelar min. 1 och max. 1 i den här reduktionen innebär det att du inte får ha två rangordningar efter varandra. Begränsar du reduktionen till min. 2 och max. 3 innebär det att du måste ha minst två och högst tre rangordningsval i rad. Om rangordningsvalen i rätt V5-rad är , ser du att du att det är tre rangordningar i rad (rangordningarna 1, 2 och 3). Två till tre rangordningar i rad är en effektiv begränsning och du tar ingen större risk om du spelar den reduceringen i dina V5-spel, detta infaller väldigt ofta enligt statistiken. Rangordningar i rad Genom att markera i boxen för den här reduktionen kräver du att vinstraden måste innehålla minst två rangordningar i rad, i kombination med ytterligare minst två rangordningar i rad. Den här reduktionen inträffar i ca. 29 % av V5-omgångarna enligt statistiken och ger en bra prisreduktion. Sida 27

28 Rangordningar Inte i rad Genom att markera i boxen för den här reduktionen kräver du att vinstraden inte får innehålla två rang-ordningar i rad, i kombination med ytterligare två rangordnigar i rad. Rangordningar i rad Genom att markera i boxen för den här reduktionen kräver du att vinstraden måste innehålla minst tre rangordningar i rad, i kombination med ytterligare minst två rangordningar i rad. Rangordningar Inte i rad Genom att markera i boxen för den här reduktionen kräver du att vinstraden inte får innehålla tre rangordningar i rad, i kombination med ytterligare två rangordningar i rad. Rangordningar Jämna/Udda Här anger du det antal minimum jämna och udda rangordningar som du tror att vinstraden kommer att innehålla i förhållande till din speluppställning. Om rangordningen i rätt V5-rad är , ser du att den innehåller två jämna och tre udda rangordningsval. Om du t.ex. hade spelat min. 2 i Jämna rangordningar och min 2. i Udda rangordningar hade du uppfyllt kraven enligt den vinstraden. Det är övervägande udda rangordningsval enligt V5-,V64-, V65- och V75-statistisken, mest p.g.a. att första-valet i ett eller två lopp ofta vinner. Minst två udda rangordningar bör du kanske överväga att använda som standard i dina system. Reduktioner Avancerad nivå Tillägg Utgångsrader För att komma åt de här reduktionerna måsta du öppna fliken Utgångsrader. Sida 28

Välkommen som användare av RADsoft s PC-produkter. Sätt spelet i system Vinn mer! manual. Det kompletta programmet för Trio- V4 V5 V64 V65 V75 och V86

Välkommen som användare av RADsoft s PC-produkter. Sätt spelet i system Vinn mer! manual. Det kompletta programmet för Trio- V4 V5 V64 V65 V75 och V86 Välkommen som användare av RADsoft s PC-produkter. manual Användare Det kompletta programmet för Trio- V4 V5 V64 V65 V75 och V86 Licensrättigheter/Avtal Den här programvaran är licensierad till den person

Läs mer

Standard print manual template

Standard print manual template Standard print manual template Dundret 823 m.ö.h Travstat Iphone Travstat Iphone av Hennix Data Med denna app har du alltid den senaste informationen i handen. Oddsen du ser är aldrig för gamla. Med en

Läs mer

Standard print manual template

Standard print manual template Standard print manual template Dundret 823 m.ö.h Travstat Android Mobile App Travstat Android Mobile App av Hennix Data Med denna app har du alltid den senaste informationen i handen. Oddsen du ser är

Läs mer

Utgångar. Att jobba med Utgångar och Intervaller

Utgångar. Att jobba med Utgångar och Intervaller Utgångar Att jobba med Utgångar och Intervaller Summorna kan skifta en del beroende på det aktuella oddset och på vilka hästar du väljer som Utgångar. Se detta som ett lärodokument och kom ihåg det är

Läs mer

Spela. Galopp! DEL 5 SYSTEMSPEL PÅ V5, KOMB, TRIPPEL, DAGENS DUBBEL

Spela. Galopp! DEL 5 SYSTEMSPEL PÅ V5, KOMB, TRIPPEL, DAGENS DUBBEL Spela på Galopp! SYSTEMSPEL PÅ V5, KOMB, TRIPPEL, DAGENS DUBBEL GaloppMagasinets spelexpert Geir Stabell har nu kommit till systemspel. Hur du ökar dina vinstchanser och minskar dina insatser. Inte minst

Läs mer

Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun

Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun Inloggning Hemsida: mail.hogsby.se Om länken inte fungerar eller om du befinner utanför kommunens nätverk, logga in via Mobility

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Så här rapporterar du dina aktiviteter med lösenordsinloggning

Så här rapporterar du dina aktiviteter med lösenordsinloggning 1 MANUAL - AKTIVITETSRAPPORT Så här rapporterar du dina aktiviteter med lösenordsinloggning Observera! Från och med 19 mars så delar vi inte längre ut utökad behörighet. Nu krävs det att du istället skaffar

Läs mer

3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare

3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare 3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare 2 Så här skapar du en ny sida. Mycket av informationen nedan kan tillämpas på skapandet av andra typer av innehåll, till exempel nyheter, blogginlägg,

Läs mer

Marathon Tid. Betyder att dagen är färdigrapporterad. Dagar utan rapporteringskrav, exempelvis helgdagar, är redan från början grönmarkerade.

Marathon Tid. Betyder att dagen är färdigrapporterad. Dagar utan rapporteringskrav, exempelvis helgdagar, är redan från början grönmarkerade. Marathon Tid... 3 Tidrapportering... 3 Massinmatning... 8 Avprickning... 9 Projektbudget... 10 Medarbetarbudget... 11 Byt medarbetare... 11 Summa projekt... 12 Daglista... 13 Veckoöversikt... 14 Funktioner...

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

Lathund - system för tillbud och arbetsskador

Lathund - system för tillbud och arbetsskador Lathund - system för tillbud och arbetsskador 2 (11) 3 (11) Innehållsförteckning Logga in i systemet... 4 Handlägga ett ärende... 5 Spara ett ärende... 6 Avsluta ett ärende... 6 Skapa en rapport... 7 Skapa

Läs mer

Kom igång med ibinder Avtalsregistret

Kom igång med ibinder Avtalsregistret Kom igång med ibinder Avtalsregistret Kom igång med avtal Grunderna i ibinder.com Denna manual beskriver hur avtal hanteras i ibinder.com och är ett komplement till den separata manualen Kom igång med

Läs mer

Handläggarmanual. Första sidan som öppnas då du öppnar ditt ärendehanteringssystem.

Handläggarmanual. Första sidan som öppnas då du öppnar ditt ärendehanteringssystem. Handläggarmanual Första sidan som öppnas då du öppnar ditt ärendehanteringssystem. De tre rutorna är genvägar till vilken slags ärendelista som du vill öppna. 1. Försenade ärenden: De ärenden som har ett

Läs mer

Liten lathund för RFS lokala redaktörer av föreningssidor

Liten lathund för RFS lokala redaktörer av föreningssidor Liten lathund för RFS lokala redaktörer av föreningssidor Logga in i Episerver 6: Logga in genom att skriva http://rfs.se/gui i webbläsaren. Skriv ditt användarnamn och lösenord i inloggningsrutan. Klicka

Läs mer

Umgås på nätet KAPITEL 6. Chatta via webbläsaren

Umgås på nätet KAPITEL 6. Chatta via webbläsaren KAPITEL 6 Umgås på nätet Internet håller alltmer på att utvecklas till en parallellvärld med vår vanliga tillvaro. Man spelar spel över nätet, bygger upp virtuella världar med virtuella prylar och virtuella

Läs mer

Snabbguide: Hur man öppnar en egen nätbutik

Snabbguide: Hur man öppnar en egen nätbutik Snabbguide: Hur man öppnar en egen nätbutik Vill du öppna din egen nätbutik? Nu är det enklare än någonsin. Följ stegen i den här snabbguiden så är du redo att öppna dörrarna. Vad du borde förbereda innan

Läs mer

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3.

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3. Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3. Typo3 är ett så kallat CMS, Content Management System där du enkelt och smidigt kan lägga ut kursinformation och bilder. Detta verktyg är webbaserat vilket

Läs mer

Säljarens sida Användarhandledning

Säljarens sida Användarhandledning December 2009 Capitex AB Kalmar (huvudkontor): Box 751 Svensknabbevägen 30 391 27 Kalmar Tel vxl 0480-44 74 00 Fax 0480-44 74 01 Stockholm: Gustavslundsvägen 30 167 51 Bromma Tel 08-720 36 50 Fax 08-720

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 1 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750

Läs mer

Manual för Platsnytt rekrytering. Urvalsfrågor

Manual för Platsnytt rekrytering. Urvalsfrågor Manual för Platsnytt rekrytering Urvalsfrågor Version 006-06-0 INNEHÅLL INNEHÅLL Logga in och navigera Hjälp 4 URVALSFRÅGOR Beskrivning urvalsfrågor 5 Urvalsfrågor 6 Avancerade urvalsfrågor 7-8 Poängvärde

Läs mer

Minihandbok version 1.0 Analysverktyget i UEDB för att se elevplaceringar i gymnasieskolan

Minihandbok version 1.0 Analysverktyget i UEDB för att se elevplaceringar i gymnasieskolan 20131004 Minihandbok version 1.0 Analysverktyget i UEDB för att se elevplaceringar i gymnasieskolan 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Behörighet... 3 Överblick över analysen... 4 Inbyggd hjälp... 4

Läs mer

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB Användarmanual LOCKBEE - Business En produktion av Avtre AB Användarmanual för Lockbee - Business Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbees funktioner och nyttjande. Vi rekommenderar

Läs mer

Din guide till. Digitala assistenten

Din guide till. Digitala assistenten Din guide till Digitala assistenten Dec 2012 Innehåll SÅ HÄR SÄTTER DU DIGITALA ASSISTENTEN I ARBETE... 3 Steg 1 Skapa en ny kalenderhändelse... 3 Steg 2 Välj vad du vill att Digitala assistenten ska göra...

Läs mer

Manual. Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se

Manual. Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se Manual Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se Innehållsförteckning Start... 3 Lägg till ny sida...3 Redigera sida som redan finns...3 Titta på resultatet...

Läs mer

WebitRental Uthyrningssystem. WebIT Design i Kalmar HB www.webit.se

WebitRental Uthyrningssystem. WebIT Design i Kalmar HB www.webit.se WebitRental Uthyrningssystem WebIT Design i Kalmar HB www.webit.se Instruktioner INSTALLATION... 3 FRÅN CD... 3 FRÅN NÄTET... 3 KOMMA IGÅNG... 4 FÖRETAGSUPPGIFTER... 4 HYRTIDER... 4 SJÄLVRISKREDUCERING...

Läs mer

Lathund Attestant. Agresso Self Service

Lathund Attestant. Agresso Self Service Lathund Attestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Attestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar 9 Attestera

Läs mer

GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson

GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson Kursdokumentation GroupWise för användare Sidan 1 av 25 Skicka e-post med GroupWise 3 Adressboken 4 Bilaga 5 Skapa vidarebefodran i GroupWise 6 Ta bort

Läs mer

Administration av asrp.se

Administration av asrp.se Administration av asrp.se Inloggning sker från: http://www.asrp.se/cms/admin_login.php Avdelningar/rubriker: - Sidor - Användare - Galleri - Övrigt - Annonser - Hästar - Faktablad - Logga ut SIDOR Under

Läs mer

Katalogen i 3Växel webb.

Katalogen i 3Växel webb. Katalogen. Katalogen i 3Växel webb visar alla nummer i företagets växel (användare, telefonister, företagsnummer samt externa och privata kontakter). Kata logen visas till höger i fönstret när du har loggat

Läs mer

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13)

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2014-11-03

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2014-11-03 Handledning Biträdessidan Innehåll 1 Inledning... 3 2 Logga in/ut på biträdessidan... 4 2.1 Logga in på biträdessidan... 4 2.2 Logga ut från biträdessidan... 5 3 Biträdets administration av assistenter...

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 1 (12) Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 Denna manual innehåller instruktioner för gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet.

Läs mer

First Class ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATIONEN

First Class ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATIONEN ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATIONEN Det händer, speciellt i datorer med spärrkort att man, trots installationen, manuellt måste ställa in adress till FirstClass servern. Detta gör man endast om ett felmeddelande

Läs mer

SCB Räkenskapssammandrag

SCB Räkenskapssammandrag SCB Räkenskapssammandrag SCB Räkenskapssammandrag 1 1. KOMMA IGÅNG MED PROGRAMMET... 2 1.1 ÖVERSIKT FÖRBEREDELSER... 2 1.2 STARTA PROGRAMMET... 3 1.3 ÖVERSIKT SCB MENY... 5 1.4 INSTÄLLNINGAR... 6 1.5 KOLUMNER...

Läs mer

Vadhållningsbestämmelser

Vadhållningsbestämmelser KAPITEL 1 Vadhållningsbestämmelser Gäller för spelformerna Vinnare, Plats, Tvilling, Komb, Trio,Dagens Dubbel, V3, V4, V5, V65, V64, V75 och V86. UTGÅVA AV ATG NOVEMBER 2011 8 KAPITEL 1 Vadhållningsbestämmelser

Läs mer

VADHÅLLNINGS- BESTÄMMELSER

VADHÅLLNINGS- BESTÄMMELSER VADHÅLLNINGS- BESTÄMMELSER GÄLLER för SPELFORMERNA januari 2014 Vinnare Plats Tvilling Komb Trio Dagens Dubbel V4 V5 V65 V64 V75 V86 V3 Vadhållningsbestämmelser för spelformerna Vinnare, Plats, Tvilling,

Läs mer

Snabbguide: Hur man öppnar en egen nätbutik

Snabbguide: Hur man öppnar en egen nätbutik Snabbguide: Hur man öppnar en egen nätbutik Vill du öppna din egen nätbutik? Nu är det enklare än någonsin. Följ stegen i den här snabbguiden så är du redo att öppna dörrarna. Vad du borde förbereda innan

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 2 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Innehåll Redigera befintlig sida... 3 Skriva text eller klistra in kopierad text... 5 Rubriker i brödtext...

Läs mer

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03 SLUNIK manual SLUNIK version 2 2010-08-03 Innehåll SLUNIK...1 Kursledare... 1 Lärare... 1 LOGGA IN... 1 Hjälp, inloggning... 2 Välj kurs att administrera... 2 Om du inte ser din kurs i listan... 3 Filtrera

Läs mer

Om Publisher Publisher är ett program som passar bra att använda när du vill sammanställa bild och text för att skapa tillexempel broshyrer,

Om Publisher Publisher är ett program som passar bra att använda när du vill sammanställa bild och text för att skapa tillexempel broshyrer, Om Publisher Publisher är ett program som passar bra att använda när du vill sammanställa bild och text för att skapa tillexempel broshyrer, affischer, nyhetsbrev eller flersidiga publikationer som en

Läs mer

Handhavande manual problemhantering

Handhavande manual problemhantering av Handhavande manual problemhantering 1(9) av Flytta dina dokument från H: till OneDrive I och med att Norrtälje kommun går över till Office 365 för skolverksamheten så kommer den egna lagringsplatsen

Läs mer

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt APA för nybörjare Den här texten är tänkt som en snabb introduktion hur du kan använda publiceringssystemet APA (Advanced Publication Application) för att redigera webbplatser. Texten kräver inga förkunskaper

Läs mer

Bokföring Nytt konto Ctrl-N Ta bort konto Ctrl-R Obs!

Bokföring Nytt konto Ctrl-N Ta bort konto Ctrl-R Obs! Nytt konto Gör så här: Välj Ny eller tryck på Ctrl-N. Skriv in kontonummer, benämning och övrig information. Glöm inte att ange momsrapportkod om kontot ska redovisas i momsrapporten. Uppgifter om SRU-koder

Läs mer

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun Manual för webbpublicering Enköpings kommun Innehåll ATT LOGGA IN I SWWWING 3 Inloggningsrutan 3 GRÄNSSNITTET 4 Filhanteraren 4 Content Management 4 Verktyget Notify - Dags att uppdatera 4 SKAPA OCH REDIGERA

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision SiteVision AB Version 3 Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision...1 1.1 Starta SiteVision... 1 1.2 Redigeringsläget i SiteVision... 2 1.2.1 Verktygslisten...2

Läs mer

www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual

www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 4 2 STARTSIDA... 5 2.1 MENYN UPPE TILL HÖGER... 5 2.1.1 Mitt campus... 5 2.1.2 Om BSVC... 5 2.1.3 Kurskatalog... 5 2.1.4 Länkar...

Läs mer

Handbok Inköp och Faktura IoF

Handbok Inköp och Faktura IoF Handbok Inköp och Faktura IoF Attestering och kontering av fakturor 2014-05-22 Innehållsförteckning 1. Inloggning... 3 1.1 Länk i mailet... 3 1.2 Kommunprogram... 3 2. Brevlådan... 4 2.1 Förnya bilden...

Läs mer

Kom igång med TIS-Office

Kom igång med TIS-Office Kom igång med TIS-Office Denna guide hjälper dig att komma igång med TIS-Office, mer information om hur man använder programmet finns i manualer på TIS-Office CD-skivan och i den inbyggda hjälpfunktionen

Läs mer

Innehållsdeklaration I. Knappmenyn... 3 II. Välkomstfönstret... 7 III. Träfflista... 10 IV. Projektinformation... 12 V. Företagsinformation... 14 VI.

Innehållsdeklaration I. Knappmenyn... 3 II. Välkomstfönstret... 7 III. Träfflista... 10 IV. Projektinformation... 12 V. Företagsinformation... 14 VI. 1 Innehållsdeklaration I. Knappmenyn... 3 II. Välkomstfönstret... 7 III. Träfflista... 10 IV. Projektinformation... 12 V. Företagsinformation... 14 VI. Kontaktinformation... 16 VII. Sök... 18 VIII. Avancerade

Läs mer

Manual för Episerver 5 för redaktörer i förskola och skola www.mark.se Innehåll

Manual för Episerver 5 för redaktörer i förskola och skola www.mark.se Innehåll Manual för Episerver 5 för redaktörer i förskola och skola Marks kommuns hemsida www.mark.se ses bäst i text storlek mellan. Du kan ändra i Explorer Visa, textstorlek. Webbplatsen är byggd för upplösningen

Läs mer

Gör en egen webbplats

Gör en egen webbplats I det här avsnittet får du lära dig att bygga en egen minsida lägga till text och bilder skapa en egen design lägga till en bakgrund på webbplatsen I nästa nummer får du hjälp att bygga en större webbplats

Läs mer

Instruktioner för att installera och använda SpeedFeed. 1. Installation direkt på din dator.

Instruktioner för att installera och använda SpeedFeed. 1. Installation direkt på din dator. Instruktioner för att installera och använda SpeedFeed Installera skrivaren Installationen fungerar för Windows, använder du MAC, kontakta vår support för separat instruktion, ring på 031-780 06 00 alternativt

Läs mer

Användarmanual TextAppen Online

Användarmanual TextAppen Online Användarmanual TextAppen Online Innehåll Innehåll... 2 Registera dig... 3 Logga in på Textappen online... 5 Samtal... 6 Ringa samtal... 6 Avsluta samtal... 7 Spara samtal... 7 Besvara samtal... 8 Ringa

Läs mer

Lathund Behörighetshantering

Lathund Behörighetshantering Lathund Behörighetshantering För att kunna ställa in behörigheter krävs det att SiteVision är kopplat till en katalogtjänst. Behörigheter Hantering av behörigheter och rättigheter kan göras för hela webbplatsen,

Läs mer

Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION!

Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION! Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION! När du startar på en ny kurs, börja med att orientera dig i kursupplägget så att du får en uppfattning om vad kursen innehåller. Du har full översikt över kursens

Läs mer

Manual Söka ledig tjänst Landstinget i Östergötland. Senast reviderad 2012-03-02

Manual Söka ledig tjänst Landstinget i Östergötland. Senast reviderad 2012-03-02 Manual Söka ledig tjänst Landstinget i Östergötland Senast reviderad 2012-03-02 Sök en specifik tjänst... 3 Första gången du registrerar en ansökan... 4 Vill ansöka och har redan ett användarkonto... 5

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

Manual Inköp och Faktura

Manual Inköp och Faktura Manual Inköp och Faktura Kontakta någon av oss om du har frågor Lars Ekbäck ankn. 4053 Lena Mikaelsson ankn. 4051 Gun Eriksson ankn 4050 Marianne Näslund ankn. 4057 Kerstin Olofsson ankn 4056 Helena Olsson

Läs mer

Nya utskriftsinställningar

Nya utskriftsinställningar 1 Nya utskriftsinställningar Mallar inställningar för utskriftsformat Innehållet och utseendet i varje utskriftsform styrs av en mall. Mallarna för de ingående delarna är samlade i en Inställningsmall.

Läs mer

Release Notes. Vad är nytt i Easy Planning 6.70. Release 2010-08-23 Easy Planning 6.70 1

Release Notes. Vad är nytt i Easy Planning 6.70. Release 2010-08-23 Easy Planning 6.70 1 Vad är nytt i Easy Planning 6.70 Denna uppdatering innehåller ett stort antal förbättringar och nya funktioner. Vi rekommenderar alla våra kunder att göra en uppdatering för att få ett ännu mera lättarbetat

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

12 Webb och kurshemsidor

12 Webb och kurshemsidor 12 Webb och kurshemsidor Många lärare använder sig av kurswebbsidor eller egna personliga webbsidor som ett ställe att samla information och dokumentation kring sitt arbete. Om du ska skapa en webbsida,

Läs mer

manual interbook SKOLOR

manual interbook SKOLOR manual interbook SKOLOR Innehållsförteckning 1. Inledning 1.1 Huvudanvändare och underanvändare 2. Hitta Interbook 2.1 Hjälp-funktion 3. Logga in 3.1 Glömt lösenord 3.2 Byta lösenord 4. Boka lokal 5.1

Läs mer

Webbmanual hittaut.nu

Webbmanual hittaut.nu Webbmanual hittaut.nu - Webbmanual för hittaut.nu Manualen är sammanställd av hittaut.nu-kansliet. Saknas något eller är det något som inte stämmer? Kontakta då hittaut.nu-kansliet på info@hittaut.nu!

Läs mer

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service Lathund Slutattestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Slutattestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar

Läs mer

Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb

Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb Redigeraläge Startsidan Beskrivning av flikarna Öppna hemsidan: http://www2.idrottonline.se/default.aspx?id=196012 Öppna ditt arbetsrum. Klicka

Läs mer

Instruktioner för bineros webmail.

Instruktioner för bineros webmail. Instruktioner för bineros webmail. För er som skaffat mejladress på civil2.se kommer här instruktioner på vanliga funktioner i bineros webbmejl. 1. Logga in 2. Webbmejlens innehåll 3. Börja mejla 4. Inställningar

Läs mer

OEvent Manual. Version 1.2. ÅID-orientering

OEvent Manual. Version 1.2. ÅID-orientering OEvent Manual Version 1.2 ÅID-orientering Innehåll 1. Import fil från ÅIDs kansli Emit.txt och Tider.txt 2. Logga in och starta OEvent och importera filen Emit.txt Välj databas och importera från Emit.txt

Läs mer

InExchange Network. Innehåll. Välkommen till InExchange Network!

InExchange Network. Innehåll. Välkommen till InExchange Network! Integrerade tjänster Skicka Välkommen till InExchange Network! Innehåll Logga in... 2 Skickade fakturor... 3 Sök efter och ta fram skickade fakturor... 3 Hur sammanställer jag en rapport på skickade fakturor?...

Läs mer

Användarmanual. Resultatrapportering Kurs1

Användarmanual. Resultatrapportering Kurs1 Användarmanual Resultatrapportering Kurs1 Skapa ett konto... 2 Lärarenkät... 3 Rapportera elevresultat... 4 Ladda ned dina resultat... 6 Ändra, ta bort eller komplettera ett resultat... 7 Glömt lösenordet...

Läs mer

Version 2.3 2014-07-02

Version 2.3 2014-07-02 Version 2.3 2014-07-02 1 Starta NatureIT Starta en webbläsare i din PC, Mac, läsplatta eller smartphone och skriv in www.natureit.se eller www.natureit.no. Då skall du få upp en bild som ser ut så här:

Läs mer

Installationsanvisningar VISI Klient

Installationsanvisningar VISI Klient Installationsanvisningar VISI Klient 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual Innehåll 1. INLEDNING 4 2. ROLLER 4 2.1. CHEF 4 2.2. MEDARBETARE 4 2.3. ADMINISTRATÖR 4 2.4. KURSLEDARE 5 2.5. UTBILDARE 5 3. BEGREPP 5 3.1. ENHET 5 3.2.

Läs mer

Lathund Hemsida för Astma- och Allergiförbundets föreningar

Lathund Hemsida för Astma- och Allergiförbundets föreningar 1/17 Lathund Hemsida för Astma- och Allergiförbundets föreningar Webbplatsen är byggd i WordPress 3.8.1. Den är byggd för att på ett enkelt sätt ska kunna skapa nya föreningshemsidor och innehåller: Inloggning

Läs mer

Användarmanual. Meetings 1.6

Användarmanual. Meetings 1.6 Användarmanual Meetings 1.6 Revisionsnummer: 2 Dokumentnamn: Meetings by Formpipe 1.6 - Användarmanual ipad Datum: 2014-03-30 Formpipe Software AB. All rights reserved. 2 (24) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

Hur använder du som elev Fronter?

Hur använder du som elev Fronter? Hur använder du som elev Fronter? Fronter är en lärplattform. Det är ett digitalt verktyg som du som elev ska använda dig av för att hitta uppgifter, länkar och dokument från alla dina lärare, lämna in

Läs mer

BluStar Agent IP telefon

BluStar Agent IP telefon BluStar Agent IP telefon Alla samtal till Supportcenter, på 8888, kommer in via ett telefonisystem som heter Solidus. Programmet vi arbetar i på våra datorer heter BluStar Agent. Du pratar direkt i din

Läs mer

Berth Arbman. Välkommen till bokningssystemet myweblog!

Berth Arbman. Välkommen till bokningssystemet myweblog! Västerviks Flygklubb Utfärdare Berth Arbman Dokumentnamn Sida Lathund, myweblog 1 (8) Datum Utgåva 1 Välkommen till bokningssystemet myweblog! 1 Vad är myweblog? 2 Logga in myweblog består av två delar:

Läs mer

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15 Sidan 1 (18) 1. Ledare... 3 1.2 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 3 2. Hantera deltagare... 5 2.1 Deltagare... 6 2.1.1 Lägga in deltagare i ny grupp... 6 2.1.2 Lägga till deltagare i befintlig grupp... 6 2.2

Läs mer

Installera genom att klicka på setup.exe som kommer att finnas i mappen aetiming efter du packat upp programmet.

Installera genom att klicka på setup.exe som kommer att finnas i mappen aetiming efter du packat upp programmet. Senast ändrad 2014-11-12 Manual för aetiming Installation aetiming Programmet kräver operativsystem minst Windows XP och dator (PC). Programmet kräver också att ditt operativsystem är uppdaterat med de

Läs mer

The Grid 2. Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med The Grid 2. Habilitering & Hjälpmedel

The Grid 2. Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med The Grid 2. Habilitering & Hjälpmedel The Grid 2 Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med The Grid 2 Habilitering & Hjälpmedel Starta programmet För att starta Mind Express manuellt, klickar du på Startknappen du hittar längst ner

Läs mer

Vadhållningsbestämmelser för spelformerna Vinnare, Plats, Tvilling, Komb, Trio, Dagens Dubbel, V3, V4, V5, V65, V64 och V75

Vadhållningsbestämmelser för spelformerna Vinnare, Plats, Tvilling, Komb, Trio, Dagens Dubbel, V3, V4, V5, V65, V64 och V75 Vadhållningsbestämmelser för spelformerna Vinnare, Plats, Tvilling, Komb, Trio, Dagens Dubbel, V3, V4, V5, V65, V64 och V75 Vadhållningsbestämmelser har utfärdats med stöd av regeringens tillstånd för

Läs mer

Snabbstartsguide. 2012 Crimson Färglabb AB

Snabbstartsguide. 2012 Crimson Färglabb AB Snabbstartsguide 1 Denna guide hjälper dig att snabbt komma igång med de allra mest grundläggande funktionerna i vår tjänst frontbook. Innehåll Webbhjälp... 3 Komma igång... 3 Öppna projekt... 4 Skapa

Läs mer

Användarmanual medium

Användarmanual medium M Användarmanual medium Logistic Office Innehåll Inloggning...5 Personlig profil...6 Företagsprofil...7 Produktprofil...7 Korrektur...8 Produktkategorier...9 Mallprodukt...9 Originalprodukt...9 Lagerprodukt...0

Läs mer

Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad

Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad Hur fungerar det? Larmsystemet består av en server och databas i Stockholm samt applikationen C3 BMS i telefonen. Trafiken mellan server o ch telefon sker över internet

Läs mer

Webbverktyg/ eportfolio

Webbverktyg/ eportfolio Webbverktyg/ eportfolio vägledning i programmet och praktisk användarguide Bengt Engström, Projektsamordnare Peter Åhnberg, Projektadministratör Ansvarig företagskontakter Ansvarig webbverktyg/eportfolio

Läs mer

Del 1 Allmänt... 1. Del 2 Komma igång...3. Del 3 Systemspel med Jokersystemet... 17

Del 1 Allmänt... 1. Del 2 Komma igång...3. Del 3 Systemspel med Jokersystemet... 17 Användarhandbok Del 1 Allmänt... 1 Inledning... 1 Rättigheter... 1 Support... 1 Jokersystemet... 2 Om handboken... 2 Systemkrav... 2 Del 2 Komma igång...3 Köp Jokersystemet... 3 Installera Jokersystemet...

Läs mer

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång med Visi Felsökning 1.1. Systemkrav

Läs mer

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1.

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1. 2015 05 17 Arbetslöshetskassornas samorganisation SO Version 1.0 ARBETSGIVARINTYG för Sveriges alla arbetsgivare Användarbeskrivning arbetsgivarintyg.nu Med tjänsten arbetsgivarintyg.nu kan du som arbetsgivare

Läs mer

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet.

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet. Välj bort om du vill Om du är nöjd med att ha din e-post på nätet, kan du lugnt hoppa över detta avsnitt. Har du tid och tycker att det är roligt, kan du testa att använda e-postprogrammet Windows Live

Läs mer

BluStar Agent mobiltelefon (MEX)

BluStar Agent mobiltelefon (MEX) BluStar Agent mobiltelefon (MEX) Alla samtal till Supportcenter, på 8888, kommer in via ett telefonisystem som heter Solidus. Programmet vi arbetar i på våra datorer heter BluStar Agent. Samtalen kommer

Läs mer

Hur formuläret är ifyllt

Hur formuläret är ifyllt Uppdatera i TD Hur formuläret är ifyllt Börja med att titta på hur din TDinformation ser ut för besökare. Det gör du antingen via länken som finns på er egen hemsida, eller på den interna lista som finns

Läs mer

Användarhandbok. Pappersfri post. Välkommen till din Brevo!

Användarhandbok. Pappersfri post. Välkommen till din Brevo! Pappersfri post Användarhandbok Välkommen till din Brevo! I Brevo kan du ta emot och hantera post som du brukar få hem i din vanliga brevlåda. Du kan sortera och spara alla dina dokument och du kommer

Läs mer

Steg 9 Grunder i registerhantering Access 2007 Windows 7/8

Steg 9 Grunder i registerhantering Access 2007 Windows 7/8 Steg 9 Grunder i registerhantering Access 2007 Windows 7/8 Okt -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 9 W78 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 3. Registerhantering är en mycket stor del av allt

Läs mer

Manual, Etikett- & Faktabladsgenerator

Manual, Etikett- & Faktabladsgenerator Manual, Etikett- & Faktabladsgenerator http://www.easylabelcreator.se/customer/lantmannen/ Innehållsförteckning Om tjänsten... 2 Snabbguide... 3 Inloggning... 5 Skapa konto... 5 Glömt användarnamn... 6

Läs mer

Använda Stava Rex i Word 2010

Använda Stava Rex i Word 2010 Använda Stava Rex i Word 2010 1. Skriva i Word Öppna Word och skriv av följande mening med fel och allt: 2. Stäng av Words rättstavningsfunktion Om stavningskontrollen i Word är aktiverad kommer de ord

Läs mer