Undrens tid är inte förbi - den har aldrig funnits!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Undrens tid är inte förbi - den har aldrig funnits!"

Transkript

1 Undrens tid är inte förbi - den har aldrig funnits! Även om våra medier envist gör sitt yttersta för att övertyga oss om deras existens är de famösa idrottsundren vid närmare studium inga som helst mysterier. Tvärtom handlar det - precis som för allt annat här i världen - om en balanserad blandning av tillfälligheternas spel och de logiska konsekvenserna av medfödd fysisk talang, tillgänglig infrastruktur och rådande sociala betingelser. Lennart Julin Som bekant blir en illusion detta först i det ögonblick den krossas. På samma sätt fungerar en myt utmärkt som den oinskränkta sanningen ända till dess någon dristar sig att ifrågasätta och därvid avslöjar att verkligheten faktiskt ser annorlunda ut. Något som emellertid är sällsynt om myten uppfyller våra förutfattade meningar om hur det borde vara. Därför lever och frodas Bannister-effekten i de idrottspsykologiska kretsarna, trots att det bara krävs ett ögonblicks bläddrande i statistiken för att upptäcka att den första drömmilen (= att springa engelska milen under fyra minuter) utförd i maj 1954 av britten Roger Bannister inte alls utlöste någon ketchupeffekt. Det var således ingen mental mur som Bannister rev ned åt tusenden och åter tusenden otåliga efterföljare, det var i stället bara ett i mängden av idrottshistoriens oräkneliga små utvecklingssteg. Det enda speciella med detta steg var att det råkade bli det som passerade en av vårt måttsystem genererad - men i realiteten inte existerande - magisk gräns. Men eftersom det borde finnas en Bannister-effekt har den blivit ett odiskutabelt faktum bara av att man sett/hört andra referera till den. På liknande sätt har tesen att nya material och ny utrustning alltid revolutionerar resultat/prestationsförutsättningarna tillåtits leva utan egentligt ifrågasättande. Inte minst eftersom tillverkare och f d aktiva har intresse av att betydelsen av allt nytt överdrivs. Hemligheten med stort H När det handlat om på ett eller annat sätt exceptionella idrottsframgångar - t ex att ett land plötsligt lyft sin konkurrenskraft radikalt - har benägenheten till mer djupgående analys av de faktiska förhållandena inte heller varit speciellt stor. I stället har man genom att snabbt klistra på etiketten idrottsunder nöjt sig med att försöka identifiera en specifik orsak - den så kallade Hemligheten - i singularis. I sådana lägen är det förrädiskt lätt att fastna för något omedelbart iögonenfallande och övertolka dess betydelse. Ett exempel var den kulstötningsteknik ( glidstilen ) som amerikanen Parry O Brien lanserade på 1950-talet och som han använde till otaliga världsrekordförbättringar (från till under en 6-årsperiod). Självklart såg alla analytiker den nya tekniken som hemligheten, men med facit i hand vet vi att den viktigaste faktorn bakom resultatrevolutionen var O Briens föregångarroll vad gäller modern styrketräning. 90-talets Norska idrottsunder avslöjar också hur snett en ytlig snabbanalys kan hamna. Då identifierades ju Toppidrettssentret i 71

2 Den 25-årige medicinstudenten Roger Bannister var den förste att springa 1 engelsk mile (1609 m) under 4 minuter. I Oxford sprang han 6 maj 1954 på min och drömmilen var ett faktum. Foto: Pressens Bild Oslo både av norrmännen själva och av den hemlighetsjagande omvärlden som förklaringen till de exceptionella framgångarna i många idrotter. Vid Toppidrettssentret hade elitaktiva från alla olika idrotter sammanstrålat och tack vare korsbefruktande av varandras träningskunskaper nått tidigare oanade prestationer. Denna förklaring var ytterst attraktiv - synlig och dessutom logisk - men tyvärr hade den en brist: Den stämde inte! Ty om systemet och inte de individuella idrottsmännen och -kvinnorna var hemligheten så skulle ju Toppidrettssentret ha fortsatt producera nya guldmedaljörer. Fast nu tiotalet år senare spanar världen förgäves efter nya Johan Olav Koss, Vebjörn Rodal osv. Faktum är att både skridskon och friidrotten i Norge i dagsläget t o m upplever sin klenaste period någonsin. Alkemistdrömmen Alkemistdrömmen - tron att det existerar en magisk metod att förvandla valfritt utgångsmaterial till guld - avfärdades definitivt som vidskepelse i kemin för hundratalet år sedan. Men inom idrotten frodas alltså vidskepelsen fortsatt såtillvida att såväl utövare, tränare som utomstående 72 analytiker tycks omfatta tesen att om bara den rätta viljan finns - och den rätta träningsmetoden tillämpas - så kan vem som helst bli bäst i världen. Man kan ana klara drag av både politisk korrekthet ( alla kan ) och amerikansk framgångsfilosofi ( du bestämmer själv om du vill lyckas ) i detta synsätt. Dessutom finns ju parter med egenintresse av att blåsa upp - inte sällan med en halvt outtalad messiansk touch Följ mig så lovar jag dig att komma till det förlovade landet - effekten av metoder och program man själva tillhandahåller. Den som ev känner sig lockad av sådana säljbudskap för t ex ett mentalt träningsprogram bör emellertid först begrunda följande ovedersägliga faktum: Även om alla tolv deltagarna i en tävling följt det påstått vinnande programmet så blir i slutänden oundvikligen elva av dem ändå förlorare! En annan vanlig brist i analyserna av så kallade idrottsunder är att man ensidigt spanar efter orsaker/ förklaringar hos de framgångsrika i stället för hos de saknade eller misslyckade konkurrenterna. Att en grupp är överrepresenterad i eliten kan ju

3 Från 50-talet och framåt fanns svensktillverkade pingisbord överallt. Alla kom i kontakt med den idrotten. Sverige blev en världsnation från Kjell Hammaren Johanssons dagar och fram till J-O Waldners framgångssaga. Bild: Pressens Bild, Jack Mikrut. alternativt ses som att andra grupper är kraftigt underrepresenterade därför att de hindras på något sätt. Den som söker förklaringen till att Österrike är överlägset Jamaica i störtlopp behöver ju faktiskt inte åka till Kitzbühel eller Innsbruck för att kolla in träningsmetoderna därstädes. Alla dessa invändningar och ifrågasättanden betyder dock inte att det är meningslöst eller ointressant att ta itu med frågekomplexet Hur blir man framgångsrik i idrott? - tvärtom. Men det gäller då att gå in med öppna ögon och att inte se som sitt mål att identifiera Förklaringen med stort F, ty en sådan finns inte. I stället kan man urskilja fyra distinkta steg som definierar Vägen till framgång. * Steg 1: Att besitta den nödvändiga fysiska talangen De allra flesta idrotter ställer stringenta krav på utövarnas fysik: Längd, vikt, hävstångsförhållanden, muskelstyrka och -fibersammansättning, hjärt/lungfunktion, osv. En del av detta är i större eller mindre utsträckning träningsbart, men absolut inte allt. Längden och kroppsproportionerna tillhör det som vi inte kan ändra på genom träning - och samtidigt har de helt avgörande betydelse för prestationsförmågan i många idrotter. Exempelvis kan den som är 2.01 lång aldrig bli stjärna i boxning klass 48 kg eller i gymnastik medan förutsättningarna i det avseendet finns för bl a volleyboll, simning och brottning klass 130 kg. Låg tyngdpunkt (förhållandevis korta ben) är till fördel i utförsåkning och andra balanssporter medan det är till allvarlig nackdel i höjdhopp och utväxlingssporter. På samma sätt bestämmer även de osynliga under-skinnet-egenskaperna (syreupptagning, typ av muskelfibrer) man tilldelats i det genetiska lotteriet vilka sporter/grenar man har talangen för att kunna bli framgångsrik i. Alla kan inte bli bra på allting. Man kan tycka att detta är orättvist, men idrott är nu i de allra flesta fall en fysisk aktivitet och då är de fysiologiska premisserna direkt avgörande. Att Sverige exempelvis nått nästan alla sina stora brottningsframgångar i de tyngsta viktklasserna är i det här perspektivet en helt logisk konsekvens av att det svenska folket är förhållandevis storvuxet. Det har helt enkelt inte funnits ett tillräcklig urval av talanger formatmässigt för de lätta viktklasserna bland de ungdomar som sökt sig till våra brottningsklubbar. Men även om rätt fysisk talang är ett absolut nödvändigt villkor för idrottsliga framgångar är det inte ett tillräckligt villkor. Det finns ytterligare tre steg som måste tas av talangen för att guldmedaljerna och rekorden skall bli verklighet och inte bara möjlighet. * Steg 2: Att upptäcka och inse att man har talangen De flesta av oss är synnerligen väl medvetna om att ingen superstjärna på 100m eller i fotboll gick förlorad, när vi avstod från att göra en seriös elitidrottssatsning. Vi vet detta eftersom vi prövat på dessa idrotter organiserat och/eller oorganiserat redan från tidiga år. Vi har sprungit ikapp med lekkamrater och vi har sparkat boll i tid och otid. Skulle vi då ha besuttit en världstalang hade det omedelbart avslöjats 73

4 i att vi var snabbast i klassen eller gjorde alla målen i fotbollsmatcherna. Fast nu var det inte direkt så... Löpning och fotboll är dock egentligen de stora undantagen. De allra flesta av oss får aldrig ens chansen att pröva på merparten av de oräkneliga idrotter som finns och nyskapas. Vi kan inte svara på om vi hade talangen för att bli superstjärna i sabelfäktning, cricket eller dubbel-trapp, därför att dessa idrotter helt enkelt inte var tillgängliga för oss under barn- och ungdomsåren i vår närmiljö. Dessa brister är något som vi svenskar sällan reflekterar över eftersom utbudet ändå är så stort i ett rikt land som Sverige. Men så är inte situationen överallt, tvärtom är faktiskt de flesta människor i världen i praktiken utestängda från merparten av världens idrotter. De viktigaste begränsande faktorerna är: 74 - Klimat/topografi: För att upptäcka skidåkningen måste man ha tillgång till minusgrader och snö. Något som en ytterst liten del av världens befolkning har, men som t ex den norska huvudstadens innevånare har bara en spårvagnsresa bort i Holmenkollen. Vill man upptäcka utförsåkningen måste man dessutom ha tillgång till höga berg med snö. Omvänt krävs det värme och havsvågor om man skall kunna pröva - och bli frälst - på surfing. - Infrastruktur/resurser: De allra flesta idrotter ställer betydande krav på anläggningar, redskap och annan utrustning redan i pröva-på-stadiet. Något som i sin tur förutsätter goda ekonomiska resurser. Det är alltså ingen slump att resurssvaga Mozambiques aktuella bidrag till världsidrotten - Maria Mutola - började med fotboll och sedan blev världsstjärna i löpning i stället för i simning, tennis eller höjdhopp. - Tradition: Om en idrott har en stark tradition skapar det ett positivt pröva-på-klimat för nya generationer ungdomar. Det är status i det egna samhället att vara duktig i en sådan idrott och dessutom finns det tack vare traditionen en stabil bas av uppmuntrande/stödjande ledare och tränare plus att behoven av anläggningar och utrustning är väl tillgodosedda. Typiska traditioner med till synes evigt liv är finsk spjutkastning, ungersk simning och tjeckisk/slovakisk ishockey. Omvänt har det aldrig funnits danska spjutkastare, österrikiska simmare eller ungerska hockeyspelare. - Samhälle/kultur: Alla samhällssystem och kulturer är inte positiva till all idrott, i vissa fall kanske inte ens till någon idrott. Framförallt har denna typ av motstånd under historiens gång och ända in i våra dagar drabbat kvinnlig idrott. Allt detta kan sammanfattas i begreppet exponeringstal, dvs hur stor andel av varje generation ungdomar som blir exponerade för (får pröva på) sporten för att upptäcka eventuell fallenhet (talang). Ju högre exponeringstal desto fler upptäckta talanger - och vice-versa. Utifrån det perspektivet framstår många proklamerade idrottsunder som logiska konsekvenser av höga exponeringstal snarare än av sluga träningsmetoder. Pingisens konjunktursvängningar Betrakta exempelvis svensk bordtennis under det senaste knappa halvseklet. Från mitten av 50-talet och år framåt översvämmades Sverige av bordtennisbord tillverkade av en driftig småländsk entreprenör. Effekten blev att det fanns bordtennisbord i snart sagt varje garage och gillestuga plus att bordtennisbordet hade en självklar centralposition i alla fritidsutrymmen för ungdomar på skolor och fritidsgårdar. Detta i kombination med sportens enkelhet och billighet (två billiga racketar och en boll, ingen speciell klädsel) gjorde att exponeringen under denna period blev snudd på 100% - alla svenska ungdomar spelade pingis. Observera att bordtennisen fick denna exponering i princip till skänks eftersom den inte byggde på organiserad träning i föreningsregi utan på att sporten utgjorde en del av ungdomens vanliga vardag. Visade det sig att man hade talang och intresse sökte man sig sedan till en klubb. Men på 80-talet förändrades allting. Bordtennisborden förlorade sin självklara plats i ungdomarnas vardagsmiljö. Exponeringstalet sjönk brant - nu var det nästan bara de som sökte sig till en bordtennisklubb som på allvar fick bekanta sig med sporten - och då är det egentligen inget att alls förvånas över att också superspelarflödet som varit stabilt från Hasse Alsér till J-O Waldner sinade. Detta exempel illustrerar också att den ofta upprepade tesen om eliten och bredden som varandras förutsättning är ett för ytligt sett att se på problematiken. Vi hade bevisligen absolut elit i bordtennis under en lång följd av år, ändå försvann bredden. Omvänt kan man titta på Magdalena Forsberg, som utövade en sport (skidskytte) utan någon som helst bredd i Sverige, men som ändå blev suverän världsetta. Situationen är alltså mycket mer komplex än vad som ryms i enkla slagord. Enstaka elitaktiva är i huvudsak en produkt av tillfälligheternas spel, ett mer eller mindre kontinuerligt flöde av elitaktiva förutsätter däremot ett stabilt högt exponeringstal. Och exponeringstalets kärna är inte hur många som håller på utan hur många som prövat på! Häri ligger den befintliga elitens värde eftersom den skapar uppmärksamhet kring sin idrott/gren vilket i sin tur ökar sannolikheten för att nya ungdomar skall känna sig lockade att pröva på. Men då måste de också ha möjlighet att pröva på, annars dör lockelsen snabbt. * Steg 3: Att ges möjlighet att på bästa sätt utveckla talangen Kopplingen till steg 2 är mycket stark, men för att kunna utveckla en upptäckt talang krävs en fortsatt kontinuerlig tillgång på hemmaplan (dvs där man bor och går i skola) till nödvändiga anläggningar, redskap, tränarkompetens osv. En tillgång som ofta är kraftigt begränsad av praktiska skäl. Det finns bara plats för ett synnerligen litet fåtal att träna simhopp, tennis, konståkning eller fäktning de nödvändiga timmarna i veckan. Överhuvudtaget är infrastrukturen (anläggningarna) i de flesta idrotter av direkt avgörande betydelse för om en ung talang skall kunna utvecklas till absolut elit. Vill man bli stavhoppare måste man bo på en ort med tillgång till en hall där det permanent finns en omedelbart användbar stavanläggning. Inte minst i ett land som Sverige - där det är mörkt och kallt minst halva året - är hallarna oundgängliga. Endast idrotter som kan tillhandahålla ljus och värme kan numera räkna med att kunna behålla sina unga talanger. Lek gärna med tanken hur svensk elitishockey skulle se ut idag om all ungdomsverksamhet bedrevs utomhus på naturis... Förutom anläggningarna har naturligtvis innehållet och kvaliteten i omhändertagandet av talangerna stor betydelse för utfallet. Som svenskar har vi traditionellt sneglat längtansfullt utomlands och känt oss avundsjuka på resurserna och profes-

5 sionaliteten i framförallt den gamla östeuropeiska statsidrotten (del av den offentliga sektorn) och den anglosaxiska skolidrotten (integrerad del av utbildningsväsendet). Själva har vi fått nöja oss med folkrörelsemodellen där vi haft att klara oss själva, dvs förlita oss till entusiasm och idealitet som huvudredskap för att locka, motivera och utveckla talangerna. Men sedan östblocket rasat samman politiskt och i takt med att skolidrotten i England och USA tappat resurser har den svenska konkurrenskraften förstärkts. Det finns faktiskt en fördel att inte underskatta i att vara oberoende av yttre krafter man inte kontrollerar. Vinnande koncept saknas En annan lärdom man kan dra av den internationella utvecklingen under de senaste decennierna är att inget tyder på att det existerar någon garanterad framgångsmetod i idrott. Många har gjort anspråk på att ha utvecklat ofelbara vetenskapliga träningsmetoder, men konfrontationen med verkligheten har behagat avslöja dessa anspråk som grundlösa. Typiskt är att sedan muren fallit sjönk prestationsnivån markant även för de östtyska aktiva som kunde fortsätta idrotta på heltid i det förenade Tyskland. Slutsatsen av detta blir att det inte var smartare träning så mycket som systematiskt missbruk av förbjudna preparat som gav DDRidrottarna deras vinnande övertag under 60-, 70- och 80-talen. Inte heller andra länder som getts - om inte obegränsade så ändå exceptionellt generösa - ekonomiska resurser från staten eller näringslivet har kunnat peka på motsvarande lyft i framgångar i internationell konkurrens. Länder som Frankrike, Italien, Storbritannien och Spanien har byggt upp system där otaliga aktiva i princip haft månadslön för att träna under ledning av supertränare som vet allt - utan ökat utbyte av medaljer på OS och VM. Visst är det en ganska hugnesam tanke att man tydligen inte kan köpa medaljer? Ser man verkligheten i ett längre historiskt perspektiv handlar förstås det verkligt stora svinnet av talanger som aldrig blev stjärnor om alla tjejer, som inte bara saknade uppmuntran utan som rentut motarbetades i sina idrottsliga ambitioner. Det var inte förrän på 1960-talet som man egentligen kan tala om att det fanns en seriös kvinnlig elitidrott - internationellt så väl som nationellt. Dessförinnan handlade det bara om enstaka viljestarka individer. * Steg 4: Att finna det mödan värt att försöka utveckla sin talang Även om allt som behövs - talang, infrastruktur och all slags support - är tillstädes är inte framgången given. En elitsatsning i idrott handlar om att göra ett val där andra saker får stå tillbaka för de krav på tid och ansträngning idrotten ställer. Ofta använda ordet uppoffring är inte rätt men det handlar tveklöst om en inte alldeles banal prioritering. Medvetet eller undermedvetet måste talangen bedöma om det råder en rimlig balans mellan satsningens omfattning och den möjliga/troliga utdelningen. Är det värt besväret? är alltså nyckelfrågan och svaret är beroende av oräkneliga parametrar. För den som kommer från en fattig bakgrund kan idrotten många gånger ses som den stora - kanske enda - chansen att få ett bättre liv. Gunder Hägg, portalfiguren i den svenska 40-talsguldåldern i friidrott, har aldrig hymlat med att hans satsning på löpningen primärt motiverades av drömmen om att den vägen kunna byta skogshuggarfamiljutgångsläget mot ett säkert framtidsjobb i brandkåren i en större stad. Alltså precis samma typ av mekanism som nu ett drygt halvsekel senare får otaliga unga män och kvinnor i länder som Kenya, Etiopien och Marocko att använda sin löpartalang som social hävstång. I länder med stor arbetslöshet och explosiv befolkningsökning kan just löpningen framstå som den överlägset bästa chansen att skaffa sig ett bättre liv. En enda framgångsrik säsong kan ju indirekt säkra resten av livet ekonomiskt. Omvänt är det precis samma mekanism men motsatt slutsats som gjort att Västeuropa inte längre förmår producera nya Sebastian Coe, Anders Gärderud, Lasse Virén, osv. Likvärdiga löparbegåvningar måste ha funnits också de senaste åren, men de har inte varit beredda att satsa lika hårt och målmedvetet på att utveckla sin idrottstalang. Vilket är logiskt med tanke på att oddsen för att lyckas fullt ut är låga och med tanke på att det egna samhället efterfrågar akademiker snarare än avdankade idrottare, som kanske inte ens haft en framgångsrik idrottskarriär. Äran - inte pengarna I några sporter, t ex ishockey, fotboll, golf, tennis och skidor, kan bedömningen fortfarande också för en västerlänning sluta med att det kan vara värt en helhjärtad satsning. Ty lyckas man kan det ekonomiska utfallet bli så bra att några års elitkarriär kan trygga ekonomin för resten av livet. Det vore dock en total missuppfattning att tro att bara det möjliga/troliga ekonomiska utfallet avgör om det skall bli en elitsatsning eller inte. Även om dagens sportjournalistik ibland tycks mer intresserad av prispengarnas storlek än själva idrottsprestationen är fortfarande vad som skulle kunna kallas äregirighet den viktigaste drivkraften för de elitaktiva själva. Att vara bäst på någonting är i sig en nästan oemotståndlig morot. Om det inte vore så skulle ju merparten av världens idrottsutbud ha slagits ut för länge sedan p g a brist på utövare. Merparten även av världens elitidrott utspelar sig nämligen också idag långt borta från pengar och medial uppmärksamhet. Detta därför att idrott är kul och därför att den stora tillfredsställelsen ligger i att klara av utmaningen - oberoende av om prestationen uppmärksammas av bara de närmast sörjande eller av hela världen. Sammanfattning Framgång i idrott kräver alltså en medfödd fysisk begåvning för den aktuella idrotten plus att man hamnat i en miljö som tillhandahåller nödvändig infrastruktur och socialt sammanhang. Dvs, idrottsframgång är inte bara en slump - men faktiskt mycket mer av tillfälligheternas spel än vad vi indoktrinerats att tro. 75

Studier av ungdomsidrott

Studier av ungdomsidrott Stuider av ungdomsidrott version 5 Sidan 1 (5) Studier av ungdomsidrott En sammanfattning av fyra studier av ungdomsidrott Bakgrund När idrottande barn närmar sig tonåren börjar det dyka upp en hel del

Läs mer

Utan sina elever, sina lärare, och det värdefulla samspelet dem emellan, är en skola bara en byggnad med golv, väggar och tak.

Utan sina elever, sina lärare, och det värdefulla samspelet dem emellan, är en skola bara en byggnad med golv, väggar och tak. På följande sidor presenteras AMBs värdegrunder och lite tankar kring dessa. Dessa värdegrunder genomsyrar hela skolan och kommuniceras på en mängd olika sätt varje vecka under samtliga tre skolår. 1.

Läs mer

En träningsperiod på 5 veckor inleddes med ett test på två ben respektive ett ben samt hoppförmåga. Upplägget för denna träning var som följer.

En träningsperiod på 5 veckor inleddes med ett test på två ben respektive ett ben samt hoppförmåga. Upplägget för denna träning var som följer. Hur blir styrkeutvecklingen om man tränar på ett ben i taget? Hur blir överföringen till två ben? Hur påverkas hoppförmågan på två respektive ett ben i taget? En träningsperiod på 5 veckor inleddes med

Läs mer

Sponsringskoncept E. O N I B U W O R L D C U P B I A T H L O N Ö S T E R S U N D 2 0 1 2

Sponsringskoncept E. O N I B U W O R L D C U P B I A T H L O N Ö S T E R S U N D 2 0 1 2 Sponsringskoncept E. O N I B U W O R L D C U P B I A T H L O N Ö S T E R S U N D 2 0 1 2 Vision 2014 Världsledande i skidskytte! - vara bland de tre bästa landslagen och de tre bästa världscuparrangörerna

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 6 Hålet En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 Jag var ute

Läs mer

Bilaga Frågebatteri. 1. Är du kassör i din förening? 2. Är du. 3. Vilket år är du född?

Bilaga Frågebatteri. 1. Är du kassör i din förening? 2. Är du. 3. Vilket år är du född? Bilaga Frågebatteri 1. Är du kassör i din förening? Ja 2. Är du Man Kvinna 3. Vilket år är du född? 4. Vad av nedanstående stämmer bäst för dig? Jag arbetar/har arbetat professionellt som redovisningsekonom

Läs mer

SOMMAR OS 2016. Rio de Janeiro 5-21 augusti AUTHORIZED TICKET RESELLER IN FINLAND

SOMMAR OS 2016. Rio de Janeiro 5-21 augusti AUTHORIZED TICKET RESELLER IN FINLAND SOMMAR OS 2016 Rio de Janeiro 5-21 augusti Rio de Janeiro är så vackert att man knappt blir förvånad att hitta en gigantisk kristusstaty högt upp på Corcovado Berget. Med utsträckta armar välsignar Cristo

Läs mer

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Svar från intervjuperson 1. Vad har du för arbetstitel? - Konstruktör - Nyproduktion - Via studier och praktik 4. Din ålder? - 20-30 år 5.

Läs mer

ATT VÄLJA SIN CHEF OCH ATT LEDA UNGA

ATT VÄLJA SIN CHEF OCH ATT LEDA UNGA ATT VÄLJA SIN CHEF OCH ATT LEDA UNGA OM MIG Kajsa Asplund Psykolog Doktorerar på Handelshögskolan i Stockholm inom området Talent Management Skriver om organisationspsykologisk forskning på blogg.assessio.se

Läs mer

Om kompetens och lärande

Om kompetens och lärande Om kompetens och lärande Vi bär på mycket mer kunskap än vi tror och kan så mycket mer än vi anar! När som helst i livet har du nytta och glädje av att bli medveten om delarna i din kompetens. Du funderar

Läs mer

FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR?

FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR? FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR? Alkohol förknippas ofta med fest och avkoppling, men även med skam och misslyckande när vi inte kan hantera vårt drickande. Det är lätt att tro att alkoholproblem bara drabbar

Läs mer

Inte många sekunder utanför dörren idag. Så naturen får komma ifrån Eric! http://www.elgebrant.se/fotodagbok.html

Inte många sekunder utanför dörren idag. Så naturen får komma ifrån Eric! http://www.elgebrant.se/fotodagbok.html www.fysioteamet.se Idag har det varit en hel del FysioTeamet på schemat. Först klinikmöte med oss Alla fem sjukgymnaster. Sedan var Anna, Majsan och jag i Båstad på Båstad Bjäre Läkarpraktik och presenterade

Läs mer

De fem vanligaste säljutmaningarna

De fem vanligaste säljutmaningarna De fem vanligaste säljutmaningarna 1 Säljutmaningar De fem vanligaste säljutmaningarna och Smärta, Power, Vision, Värde och Kontroll. När sättet att sälja är ur fas med kundernas sätt att köpa eller när

Läs mer

3V BLADET IDROTT FÖR ALLA

3V BLADET IDROTT FÖR ALLA 3V BLADET IDROTT FÖR ALLA Hösten 2009 - Våren 2010 Göteborg VÄLKOMMEN TILL 3V HIF DU HÅLLER I DIN HAND VÅRT PROGRAM OM IDROTTSAKTIVITETER FÖR HÖSTTERMINEN 2009 TILL VÅRTERMINENS SLUT 2010 Som medlem i

Läs mer

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008 Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning Public Relations Enkät Juli 2008 Bakgrund Capture och Impera kommunikation har genomfört och sammanställt följande enkät riktat till svenska toppidrottare

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

Så stärker du barnets självkänsla

Så stärker du barnets självkänsla Så stärker du barnets självkänsla Ett barn med god självkänsla har större chans att lyckas i livet. Vi berättar hur du stärker ditt barns självkänsla. Missa inte den här artikeln! Självkänsla är det värde

Läs mer

Skilsmässor nu och då!

Skilsmässor nu och då! Sida 1 (6) Skilsmässor nu och då! Att skilja sig är att gå på okänd mark. I alla fall om man inte gjort det förr. För omgivningen ser det ut som det hänt över en natt för de inblandade har processen ofta

Läs mer

Lutande torn och kluriga konster!

Lutande torn och kluriga konster! Lutande torn och kluriga konster! Aktiviteter för barn under Vetenskapsfestivalens skolprogram 2001 Innehåll 1 Bygga lutande torn som inte faller 2 2 Om konsten att vinna betingat godis i spel 5 3 Den

Läs mer

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR!

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR! Joel Ström, Caroline Lindgren, Emilia Fagerberg, Dennis Berg, Julia Ärleskog, Daniel Holst, Josephine Jansson, Sebastian Moholm, Linus Blomqvist, Jonas Karlsson. Brinellgymnasiet nässjö klass Te08 RÄDDA

Läs mer

Back To Basic - föredrag om rekrytering

Back To Basic - föredrag om rekrytering Back To Basic - föredrag om rekrytering Vi kan alla önska, vi kan alla ha en vilja. Sitter man ner och inte gör annat än att önska och hoppas på att ens vilja ska uppfyllas så kan man vara säker på att

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

KLUBBPAKETET Utbildning

KLUBBPAKETET Utbildning KLUBBPAKETET Utbildning 0 Svenska Skidförbundets Alpina Utbildningar Svenska Skidförbundets alpina utbildningar vänder sig till tränare samt andra ledare och funktionärer i klubben. Svensk Alpin Tränarutbildning

Läs mer

Sommarplåga. Ekonomi Snabbkurs i Private banking. Jonas Colting triathlonkung. Vi kör Porsche på Carrera Cup-vis. magazine JUN 2011.

Sommarplåga. Ekonomi Snabbkurs i Private banking. Jonas Colting triathlonkung. Vi kör Porsche på Carrera Cup-vis. magazine JUN 2011. inredning MODE RESOR MOTOR MAT&VIN EKONOMI S.M.A.R.T. magazine JUN 2011 Ekonomi Snabbkurs i Private banking Motor Vi kör Porsche på Carrera Cup-vis Vinresa Chateau Musar i Libanon Sommarplåga Jonas Colting

Läs mer

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap.

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap. LEDARSKAPETS SANNINGAR (Liber, 2011) James Kouzes är Barry Posner är båda professorer i ledarskap och i boken sammanfattar de det viktigaste de lärt sig efter att ha studerat framgångsrikt ledarskap i

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Den långsiktiga uppbyggnaden. Barn ungdomsträning 10-14 år

Den långsiktiga uppbyggnaden. Barn ungdomsträning 10-14 år Den långsiktiga uppbyggnaden. Barn ungdomsträning 10-14 år Dagligen läser man om att unga idrottare drabbas av skador. De flesta av skadorna är överbelastningsskador. Men även felbelastningsskador och

Läs mer

Lärande mål struktur för Sverige. Komplexa kompetenser för nivå 1-4 i alla utbildningsdomäner

Lärande mål struktur för Sverige. Komplexa kompetenser för nivå 1-4 i alla utbildningsdomäner Lärande mål struktur för Sverige Komplexa kompetenser för nivå 1-4 i alla utbildningsdomäner Arbetsfält Den utbildade tränaren kan arbeta i ett av de nedanstående fälten Prestation Utveckling Elit Generella

Läs mer

Pojke + vän = pojkvän

Pojke + vän = pojkvän Pojke + vän = pojkvän Min supercoola kusin Ella är två år äldre än jag. Det är svårt att tro att det bara är ett par år mellan oss. Hon är så himla mycket smartare och vuxnare än jag. Man skulle kunna

Läs mer

Uppvärmande grundfrågor Ålder och hur långt har du till vår anläggning (från hem/jobb)? Hur länge har du tränat hos/med oss?

Uppvärmande grundfrågor Ålder och hur långt har du till vår anläggning (från hem/jobb)? Hur länge har du tränat hos/med oss? Uppvärmande grundfrågor Ålder och hur långt har du till vår anläggning (från hem/jobb)? Hur länge har du tränat hos/med oss? Kvinna 25 År Kvinna 35År Man 54 år Kvinna 63 år Kvinna 34 år Mina reflektioner

Läs mer

Tränarskap och ledarskap

Tränarskap och ledarskap Tränarskap och ledarskap Idrotten är en viktig del i fostran Bättre hälsa genom basketträning med tanke på samhällsutvecklingen Du har en spännande och betydelsefull roll Spelare är inte schackpjäser Varför

Läs mer

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem En rapport från SlutaSnusa.net Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Nikotinnoja... 4 Misstag #2: Skenmotiv... 7 Misstag

Läs mer

Målet. När jag började på Tuna var jag en liten blyg tjej. Jag var ganska missnöjd med klasserna för jag

Målet. När jag började på Tuna var jag en liten blyg tjej. Jag var ganska missnöjd med klasserna för jag Målet Amanda Olsson 9b 1-13 Det känns som jag har sprungit ett maraton, ibland har det gått så lätt och ibland så tungt. Jag har varit så inne i allt så jag inte sett hur långt jag kommit, inte förrän

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdoms och juniorverksamhet 1. Vision PITEÅ GOLFKLUBB SKA ERBJUDA DEN BÄSTA BARN OCH UNGDOMSVERKSAMHETEN I KOMMUNEN, ALLA KATEGORIER

Läs mer

FORTSÄTT UTVECKLA! VARFÖR? KONSEKVENSER?

FORTSÄTT UTVECKLA! VARFÖR? KONSEKVENSER? Arbetsunderlag för att bearbeta vad SGF ska fortsätta utveckla inom målområdet Spelarutveckling junior, bredd och elit. Bord 1 FORTSÄTT UTVECKLA! VARFÖR? KONSEKVENSER? Lämna elitsatsningen orörd, fortsätt

Läs mer

Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013

Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013 Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013 Projektbeskrivningen är tänkt som ett komplement till återrapporten i IdrottOnline för att ge en inblick i projektet utöver de siffror som redovisas i återrapporten.

Läs mer

Öppet mål. Så kan din förening dra nytta av att vi har ett Dam-EM på hemmaplan. Tips och inspiration från svensk fotboll

Öppet mål. Så kan din förening dra nytta av att vi har ett Dam-EM på hemmaplan. Tips och inspiration från svensk fotboll Öppet mål Så kan din förening dra nytta av att vi har ett Dam-EM på hemmaplan Tips och inspiration från svensk fotboll Öppet mål 2 EM ger din förening nya målchanser Svensk fotboll står i centrum i sommar.

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

Pensionärer Utomlands

Pensionärer Utomlands Pensionärer Utomlands Pensionärerna som väljer att flytta utomlands blir allt fler. 2014 fanns det drygt 120 000 personer bosatta utomlands som tog emot svensk pension. Hela 603 000 personer runt om i

Läs mer

Copyright 2013 Digital Solutions AB - Mikael Eriksson SYSTEMET förklarat:

Copyright 2013 Digital Solutions AB - Mikael Eriksson SYSTEMET förklarat: Copyright 2013 Digital Solutions AB - Mikael Eriksson Inga delar av detta material får kopieras i någon form utan speciellt tillstånd från ansvarig utgivare. Detta material är skyddat av upphovsrättslagen.

Läs mer

VÄGEN FRAMÅT. ATG MANIFEST

VÄGEN FRAMÅT. ATG MANIFEST VÄGEN FRAMÅT. ATG MANIFEST ATG ska trygga en långsiktig utveckling för trav- och galoppsporten genom att erbjuda spel på ett ansvarsfullt sätt. Så lyder uppdraget från trav- och galoppsporten, som äger

Läs mer

TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER

TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER En rapport om hur kvinnor kan uppmuntras och introduceras till tyngdlyftningssporten Till Svenska Tyngdlyftningsförbundet och Västerbottens Idrottsförbund Av Lucy Rist och Frida

Läs mer

Simning och livräddning

Simning och livräddning Simning och livräddning Simkunnig är den som faller i vattnet, får huvudet under ytan och efter att ha tagit sig upp till ytan, på djupt vatten simmar 200 m i en följd, varav 50m ryggsim." Bakgrunden till

Läs mer

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Spelarutbildningsplan 3-manna 6-7 år Skapat: 2013-09-04 Version:2014-09-30 Spelarutbildningsplan IF Mölndals Fotboll I IF Mölndal Fotboll vill vi skapa vinnare. I IF

Läs mer

barnhemmet i muang mai tisdag 24 maj - måndag 30 maj

barnhemmet i muang mai tisdag 24 maj - måndag 30 maj barnhemmet i muang mai tisdag 24 maj - måndag 30 maj Veckan har varit lugn men den har bestått av många Hej då och många Hej. Veckan har i stort sett varit lugn. Vi har kommit in i våra nya rutiner, som

Läs mer

Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015

Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015 Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015 Konsten att ta en chans och få saker att hända! Vad krävs för att vi ska nå våra mål och förverkliga våra drömmar? Hur blir man bra på något? Standardtipset

Läs mer

Min karriär - strategi eller slump?

Min karriär - strategi eller slump? Min karriär - strategi eller slump? Bengt Kallenberg Bengt Kallenberg Vi kommer att prata om... Olika perspektiv på karriär Det personliga varumärket Strategi eller slump - vad passar dig? Behöver jag

Läs mer

Mia Börjesson. Mia Börjesson +46703058952 miaborje@gmail.com. Börjesson Utbildning och Underhållning AB

Mia Börjesson. Mia Börjesson +46703058952 miaborje@gmail.com. Börjesson Utbildning och Underhållning AB Mia Börjesson Auk socionom Fil mag. i socialt arbete Grundläggande Psykoterapeututbildning Diplomerad lösningsfokus korttids terapeut Handledare/veiledare Certifierad Coach ICF Mia Börjesson +46703058952

Läs mer

Hjärnan som hjälpte guldlaget att våga vinna

Hjärnan som hjälpte guldlaget att våga vinna Hjärnan som hjälpte guldlaget att våga vinna Artikel i Svenska Dagbladet, Av Henrik Ennart, Tor 2 Juli, 2015, 07.24 En unik satsning på mental träning bäddade för de heroiska insatser som gav EMguld. U21-laget

Läs mer

Demokrati & delaktighet

Demokrati & delaktighet Demokrati & delaktighet Inledning OBS! Hela föreläsningen ska hålla på i 45 minuter. Samla gruppen och sitt gärna i en ring så att alla hör och ser dig som föreläsare. Första gången du träffar gruppen:

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

I enkäten ställer vi frågor om din hälsa, skolämnet idrott & hälsa samt frågor om dina fritidsvanor. Försök att besvara frågorna så noggrant du kan.

I enkäten ställer vi frågor om din hälsa, skolämnet idrott & hälsa samt frågor om dina fritidsvanor. Försök att besvara frågorna så noggrant du kan. Elevens kodnummer:, I enkäten ställer vi frågor om din hälsa, skolämnet idrott & hälsa samt frågor om dina fritidsvanor. Försök att besvara frågorna så noggrant du kan. Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt

Läs mer

Utbildningskommittén vill veta vad er klubb tycker!

Utbildningskommittén vill veta vad er klubb tycker! Utbildningskommittén vill veta vad er klubb tycker! Till Höstkursen 2011 har Svenska Frisksportförbundets utbildningskommitté tagit fram ett flertal olika kurser som vi finner intressanta att ha med under

Läs mer

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Spelarutbildningsplan 5-manna 8-9 år Skapat: 2013-09-04 Version:2014-09-30 Spelarutbildningsplan IF Mölndals Fotboll I IF Mölndal Fotboll vill vi skapa vinnare. I IF

Läs mer

Mitt USA I augusti 2013 flyttade jag till North Carolina, USA. Mitt enda mål var att bli en bättre simmerska, men det jag inte visste då var att mycket mer än min simning skulle utvecklas. Jag är född

Läs mer

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag www.kpmg.se Du vet bäst För oss på KPMG finns ingenting mer inspirerande än unga människor med spännande idéer. Vi vet hur det känns att vara där du är

Läs mer

Vansinnigt Viktiga Vägval. En plan för arbete med Föreningens framtid.

Vansinnigt Viktiga Vägval. En plan för arbete med Föreningens framtid. Vansinnigt Viktiga Vägval. 1 2 3 4 En plan för arbete med Föreningens framtid. Tillsammans mot framtidens idrott Med ett gott stöd av SISU Idrottsutbildarna Örebro kan din förening ta ett helhetsgrepp

Läs mer

Idrott och integration EN STATISTISK UNDERSÖKNING 2002

Idrott och integration EN STATISTISK UNDERSÖKNING 2002 Idrott och integration EN STATISTISK UNDERSÖKNING 2002 Förord Sverige är idag ett mångkulturellt land. Cirka tio procent av Sveriges befolkning, eller 950 000, är födda utomlands. Ytterligare åtta procent,

Läs mer

Må Bra-dagen 2010. Återigen en helt strålande insats av alla medverkande elever idag! Tack! Må Bra-gänget 2010

Må Bra-dagen 2010. Återigen en helt strålande insats av alla medverkande elever idag! Tack! Må Bra-gänget 2010 (27 september) Må Bra-dagen 2010 Mellanvångsskolan i Staffanstorp hade sin årliga (sen MÅNGA år tillbaka!) Må Bra-dag den 27 september. Dagen inleddes 08.30 med att alla sprang och "samlade varv". Klockan

Läs mer

FÖRSLAG TILL SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS RIKTLINJER GÄLLANDE UTLANDS- ÖVERGÅNGAR FÖR SPELARE UNDER 18 ÅR

FÖRSLAG TILL SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS RIKTLINJER GÄLLANDE UTLANDS- ÖVERGÅNGAR FÖR SPELARE UNDER 18 ÅR FÖRSLAG TILL SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS RIKTLINJER GÄLLANDE UTLANDS- ÖVERGÅNGAR FÖR SPELARE UNDER 18 ÅR Inledning... 1 Vem har tagit fram detta?... 1 Internationellt regelverk och ersättning... 2 Föreningens

Läs mer

Kombinationer och banor i agilityträningen

Kombinationer och banor i agilityträningen Kombinationer och banor i agilityträningen av Emelie Johnson Vegh och Eva Bertilsson, publicerad i Canis 2012 En av de saker som gör agility så fantastiskt roligt är den ständiga variationen. Ingen tävlingsbana

Läs mer

2013-04-06 1 (5) Föreläsning av i samband med årsmötet Minnesanteckningar Ing-Marie Nilsson

2013-04-06 1 (5) Föreläsning av i samband med årsmötet Minnesanteckningar Ing-Marie Nilsson 2013-04-06 1 (5) I samband med årsmötet den 6 april 2013 var dr Jan Björnebrink, Umeå, inbjuden att föreläsa om Idrottens medicinhistoria. Speciellt inbjuden gäst var även vår skiddrottning Märta Norberg.

Läs mer

Elements, säkerhetskopiering och dina bilder

Elements, säkerhetskopiering och dina bilder Elements, säkerhetskopiering och dina bilder Mattias Karlsson Sjöberg, december 2011. Moderskeppet.se Lär dig tänka rätt och använda rätt verktyg för att säkerhetskopiering, datorbyte och hårdiskbyte.

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

Idrott och integration - en statistisk undersökning 2010

Idrott och integration - en statistisk undersökning 2010 Idrott och integration - en statistisk undersökning STOCKHOLM JUNI ANDRÈN & HOLM FOTO: FREDRIK RODHE Förord Allas rätt att vara med är en av de viktigaste byggstenarna i svensk idrotts värdegrund, antagen

Läs mer

Schackledarens blad Lektion 1

Schackledarens blad Lektion 1 Schackledarens blad Lektion 1 Inledning Det är viktigt med en tydlig rutin för när schacklektionen börjar och slutar. Genom att samlas kring runda bordet när lektionen ska börja respektive avslutas uppnås

Läs mer

GRÖNT LJUS JUNIORVERKSAMHET SOM GER RESULTAT. Golfdistriktsförbunden. Golfklubb, styrelse, junior- och elitkommitté, ledare och tränare

GRÖNT LJUS JUNIORVERKSAMHET SOM GER RESULTAT. Golfdistriktsförbunden. Golfklubb, styrelse, junior- och elitkommitté, ledare och tränare Golfklubb, styrelse, junior- och elitkommitté, ledare och tränare GRÖNT LJUS juniorverksamhet som ger resultat. JUNIORVERKSAMHET SOM GER RESULTAT Golfdistriktsförbunden 2 svenska golfförbundet Fakta Grönt

Läs mer

Planets och målets storlek

Planets och målets storlek För vem? Flickor och pojkar under 10 år Vad? Handboll med lite annorlunda regler: mindre plan och minder mål än normalt, en mjuk gummiboll. Bara 5 (4+1) spelare på plan. Man kan spela med blandade lag,

Läs mer

Träningslära 1. Uppvärmning Uthållighetsträning/kondition Skador

Träningslära 1. Uppvärmning Uthållighetsträning/kondition Skador Träningslära 1 Uppvärmning Uthållighetsträning/kondition Skador Uppvärmning Förbereder oss fysiskt och mentalt Fysiskt O Huvudsyfte med uppvärmning är att förebygga skador, lederna smörjs och blodcirkulationen

Läs mer

Hundlära En grund att se från, av Mikael Wilmarsgård

Hundlära En grund att se från, av Mikael Wilmarsgård 1 Hundlära En grund att se från, av Förstärkning genom belöning, korrigering och förväntan är vägarna vi använder i traditionellträning. Men vad förstärker vi egentligen? Beroende på vart, när och hur

Läs mer

Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna

Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna Sammanfattning resultat testgruppen Medverkande 63 personer Fråga 1: Känner du till att politikerna satt och ringde? Ja:

Läs mer

Forma kroppen. och maximera din prestation. Av: Nicklas Neuman Jacob Gudiol. Om kost och träning på vetenskaplig grund

Forma kroppen. och maximera din prestation. Av: Nicklas Neuman Jacob Gudiol. Om kost och träning på vetenskaplig grund Forma kroppen och maximera din prestation Om kost och träning på vetenskaplig grund Av: Nicklas Neuman Jacob Gudiol Viktförändring påverkar fett- och muskelmassa Eftersom muskelbalansen är beroende av

Läs mer

Träningsguide för barn och ungdom inom IK Huge Fotboll

Träningsguide för barn och ungdom inom IK Huge Fotboll Träningsguide för barn och ungdom inom IK Huge Fotboll Detta dokument är en bilaga till Riktlinjer för träning och beskriver hur ett träningsprogram kan läggas upp, vad man ska tänka på under övningarna

Läs mer

Bilda byggemenskap Hur kommer man igång? FÖRENINGEN FÖR byggemenskaper

Bilda byggemenskap Hur kommer man igång? FÖRENINGEN FÖR byggemenskaper Bilda byggemenskap Hur kommer man igång? FÖRENINGEN FÖR byggemenskaper VAD ÄR EN BYGGEMENSKAP? En Byggemenskap är en grupp människor som i egen regi och utifrån sina egna ambitioner tillsammans planerar,

Läs mer

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ Kapitlet OM DÖDEN i BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN av Bô Yin Râ Mer information om boken finns på: http://www.boyinra-stiftelsen.se Om döden Vi står här framför den dunkla port som människorna måste passera

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com Berättare blir man genom att göra två saker så ofta som möjligt: 1. Lyssna. 2. Berätta. I den ordningen. Och omvänt. Om och om igen. Retorik - våra reflektioner kring Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens

Läs mer

Om vi vill fortsätta att spela en roll i framtiden måste vi göra två saker: Bli ännu bättre på det vi är bra på nämligen lärandet.

Om vi vill fortsätta att spela en roll i framtiden måste vi göra två saker: Bli ännu bättre på det vi är bra på nämligen lärandet. Vi i skolan har inte längre monopol på kunskap. Idag går det att lära sig saker mycket bra även utanför skolans värld. Inte minst genom den nya tekniken. Om vi vill fortsätta att spela en roll i framtiden

Läs mer

Statliga kreditgarantier för att underlätta förvärv av bostadsrätter och egnahem, s.k. förvärvsgarantier (Fi2007/4536/BO)

Statliga kreditgarantier för att underlätta förvärv av bostadsrätter och egnahem, s.k. förvärvsgarantier (Fi2007/4536/BO) REMISSVAR 2007-07-26 Dnr 2007/1124 Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Statliga kreditgarantier för att underlätta förvärv av bostadsrätter och egnahem, s.k. förvärvsgarantier (Fi2007/4536/BO) Riksgälden

Läs mer

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Säljare av olika skäl Hur ser du på din egen säljarroll? Jag möter människor som arbetar med försäljning av olika skäl och som ser helt olika på sina uppdrag

Läs mer

Hos oss kommer du att trivas i den internationella miljön och bland trevliga människor.

Hos oss kommer du att trivas i den internationella miljön och bland trevliga människor. Haparanda är Sveriges östligaste tätort. Namnet, en försvenskning av finskans Haaparanta, betyder ordagrant aspstrand. Staden ligger alldeles invid riksgränsen mot Finland och gränsar direkt till den finländska

Läs mer

i praktiken» 6 6 personal&ledarskap # personal&ledarskap 1 2012 1

i praktiken» 6 6 personal&ledarskap # personal&ledarskap 1 2012 1 6 personal&ledarskap #1 2012 Från chefskontroll till självkontroll Folksam lyckades på fyra månader med att få de sämst presterande i kundtjänsten att lyfta sig till toppsäljarnas nivå. För att nå dit

Läs mer

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna.

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. I denna essä kommer likheter och skillnader mellan den franska respektive den amerikanska revolutionen

Läs mer

Alkohol och idrott. Örjan Ekblolm, PhD Forskare vid GIH och Karolinska Insitutet

Alkohol och idrott. Örjan Ekblolm, PhD Forskare vid GIH och Karolinska Insitutet Alkohol och idrott Örjan Ekblolm, PhD Forskare vid GIH och Karolinska Insitutet Hur tränar och dricker svenskarna? Under maj 2012 genomfördes på uppdrag av IQ en undersökning bland 20-40 åringar, 541 respondenter

Läs mer

Racerunning. ger fler chansen att springa

Racerunning. ger fler chansen att springa Full fart framåt. Racerunning är sporten som ger rörelsehindrade möjlighet att ta sig fram på helt egen hand. Vi har träffat Nils Björk en av landets yngsta utövare. Racerunning ger fler chansen att springa

Läs mer

2. Man vill ju inte att föreningen ska dö en studie om idrottens föreningsledare våren 2003

2. Man vill ju inte att föreningen ska dö en studie om idrottens föreningsledare våren 2003 FoU-rapporter 23 1. Idrott, kön och genus en kunskapsöversikt 2. Man vill ju inte att föreningen ska dö en studie om idrottens föreningsledare våren 23 3. Etnisk mångfald och integration visar idrotten

Läs mer

Reseströmmar en översikt 2000 2012

Reseströmmar en översikt 2000 2012 Reseströmmar en översikt 2000 2012 Innehållsförteckning 15 Sammanfattning 16 Inledning 18 Utländska gästnätter på hotell i Sverige 12 Samband mellan utrikeshandel och gästnätter 16 Samband mellan växelkursens

Läs mer

Meningen med livet av Serge Kahili King

Meningen med livet av Serge Kahili King Meningen med livet av Serge Kahili King (översättning av Alexandra Telluselle) I en av mina artiklar berättar jag om historien där en man ägnar hela sitt liv åt att hitta någon som kan ge honom svaret

Läs mer

E&M Motivation and Solutions AB, emma@emsolutions.se, tel: 0733794133, www.emsolutions.se

E&M Motivation and Solutions AB, emma@emsolutions.se, tel: 0733794133, www.emsolutions.se and n o i t otiva, M E&M ions AB lutions o t, Solu a@ems 794133 emm el: 0733 ions.se t t.se,.emsolu www Kommunk ationens möjlighete r och hinde r E& M Motivatio n and Solut ions AB Detta är berättelsen

Läs mer

Fem misstag som äter upp din tid och hur du enkelt gör någonting åt dem

Fem misstag som äter upp din tid och hur du enkelt gör någonting åt dem Fredrik Hillvesson Fem misstag som äter upp din tid och hur du enkelt gör någonting åt dem PersonligEffektivitet.com Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Prokrastinering... 4 Misstag #2: Fragmentering...

Läs mer

Varför? Motiverande samtal 100% REN HÅRD TRÄNING KALMAR

Varför? Motiverande samtal 100% REN HÅRD TRÄNING KALMAR Varför? Motiverande samtal EWA SJÖROS-SVENSSON PROFESSIONELL COACH OCH STRESS & FRISKVÅRDSTERAPEUT MEREWA KONSULT AB WWW.MEREWA.SE INFO@MEREWA.SE 070-661 96 76 AGENDA Vilka är våra kunder? Varför dopar

Läs mer

Häremellan ligger ett universum av handlingsalternativ Mahatma Gandhi

Häremellan ligger ett universum av handlingsalternativ Mahatma Gandhi Jana Söderberg Föreläsning 13/5-13 Drömmar som drivkraft (Anteckningar av Johanna Pansera och Ingela Frän) Brist på drömmar leder till stor kollektiv påverkan. Vi måste medvetandegöra våra egna val och

Läs mer

En sportslig chans. Ett studiematerial inför Special Olympics Stockholm 2012 den 5 juni

En sportslig chans. Ett studiematerial inför Special Olympics Stockholm 2012 den 5 juni En sportslig chans Ett studiematerial inför Special Olympics Stockholm 2012 den 5 juni Förbered dina elever för Special Olympics Stockholm Den 5 juni genomförs Special Olympics Stockholm 2012 på Stockholm

Läs mer

Säljande kommunikation

Säljande kommunikation Säljande kommunikation 1. Konsten att vara tydlig 2. Konsten att lyssna 3. Konsten att hantera invändningar 4. Kontaktmatematik Copyright EQP Business School AB 1 Copyright EQP Business School AB. Denna

Läs mer

Vision Hilti Stockholm 2020 Idrott, skola, hem i ett levande Hägersten- Liljeholmen- Årsta.

Vision Hilti Stockholm 2020 Idrott, skola, hem i ett levande Hägersten- Liljeholmen- Årsta. Vision Hilti Stockholm 2020 Idrott, skola, hem i ett levande Hägersten- Liljeholmen- Årsta. Martin Lindqvist Ordförande Hilti Brazilian Jiu- Jitsu Klubb Mob. 0704216128 E- post: martin@glykol.com Peder

Läs mer

Praktisk föreningsekonomi

Praktisk föreningsekonomi Lärgruppsplan Praktisk föreningsekonomi Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Praktisk föreningsekonomi.

Läs mer

Vann du? -Att skapa motiverande idrottsmiljöer för hälsa och prestation. Henrik Gustafsson, PhD. henrik.gustafsson@kau.se Karlstad University, Sweden

Vann du? -Att skapa motiverande idrottsmiljöer för hälsa och prestation. Henrik Gustafsson, PhD. henrik.gustafsson@kau.se Karlstad University, Sweden Vann du? -Att skapa motiverande idrottsmiljöer för hälsa och prestation. Henrik Gustafsson, PhD. henrik.gustafsson@kau.se Karlstad University, Sweden Forskargruppen Henrik Gustafsson, Karlstad University,

Läs mer

Röda tråden. - så fungerar vår förening

Röda tråden. - så fungerar vår förening Röda tråden - så fungerar vår förening K FUM Örebro Basket 1 Inledning Röda tråden är en vägledning för alla i vår förening och handlar om hur vi vill att vår barn- och ungdomsverksamhet ska bedrivas.

Läs mer