Referenser. Kapitel 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Referenser. Kapitel 1"

Transkript

1 Kapitel 1 Referenser 1. WHO. Health promotion glossary. WHO: Geneva; [Elektronisk] Tillgänglig: (läst ). 2. Medin J, Alexanderson K. Hälsa och hälsofrämjande en litteraturstudie. Lund: Studentlitteratur; Tones K, Green J. Health promotion. Planning and strategies. London: SAGE Publications; Kass LR. Regarding the end of medicine and the pursuit of health. I: Caplan AL, Engelhardt Jr HT, McCartney JJ, (red.). Concepts of health and disease. Interdisciplinary perspectives. Reading, Mass.: Addison-Wesley; Nordisk Familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi. Elfte bandet. Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag; Johannisson K. Att bygga ett folk. Det svenska folkhälsoprojektet. Socialmedicinsk tidskrift 1993; (2 3): WHO. Constitution. New York: WHO, Boorse C. Health as a theoretical concept. Philos Sci. 1977; 44: Bowling A. Measuring health. A review of quality of life instrument scales. 3rd ed. Berkshire: Open University Press; Seedhouse D. Well-being: health promotion s red herring. Health Promot Int. 1995; 10: Ejlertsson G, Andersson HI, Larsson E. Workplace factors predict good health but not good quality of life: a population-based Swedish questionnaire study. Eur J Public Health 2006; 16 (suppl): Nordenfelt L. Om hälsofrämjandets etik. Ett försök till systematik som bas för en etisk analys. I: Carlsson G, Arvidsson O, red. Kampen för folkhälsan. Prevention i historia och nutid. Stockholm: Natur och Kultur; WHO. Ottawa Charter for Health Promotion, 1986 [Elektronisk] Tillgänglig: (läst ). 14. Antonovsky A. Unraveling the mystery of health. San Francisco: Jossey-Bass; Eriksson M, Lindström B. Antonovsky s sense of coherence scale and the relation with health: a systematic review. J Epidemiol Community Health 2006; 60: Arneson H. Empowerment and health promotion in working life. Linköping: National Centre for Work and Rehabilitation, Department of Health and Society; 2006 (Thesis). 1

2 17. Janlert U. Folkhälsovetenskapligt lexikon. Stockholm: Natur och Kultur; Acheson D. Public health in England: the report of the committee of inquiry into the future development of the public health function (CM 289). London: HMSO; Folkhälsogruppen. Kunskapsunderlag för hälsopolitisk folkhälsovetenskaplig forskning och fortbildning. Stockholm: Allmänna förlaget; Beaglehole R, Bonita R, Horton R, Adams O, McKee M. Public health in the new era: improving health through collective action. Lancet 2004; 363: Bauer G, Davies JK, Pelikan J. The EUPHID health development model for the classification of public health indicators. Health Prom Int. 2006; 21: Lalonde M. A new perspective on the health of Canadians. Ottawa: National Ministry of Health and Welfare; Dahlgren G, Whitehead M. Policies and strategies to promote social equity in health. Stockholm: Institute of Future Studies; Kapitel 2 1. Tosh J. The pursuit of history. London: Longman; Appelquist M, Nilsson PM. Folkhälsan i östra Skåne en studie utifrån provinsialläkarrapporter. Svensk Medicinhistorisk Tidskrift 2005; 9: Sen A. Development as freedom. Oxford: Oxford University Press; Sachs J. The end of poverty: economic possibilities for our time. New York: Penguin Press; Sundin J. Folkhälsa och folkhälsopolitik. I: Sundin J, Hogstedt C, Lindberg J, Moberg H, (red.). Svenska folkets hälsa i historiskt perspektiv. Stockholm: Statens folkhälsoinstitut; Andersson I. Epidemiologi för hälsovetare en introduktion. Lund: Studentlitteratur; Lindstrand A, Bergström S, Rosling H, Rubenson B, Stenson B, Tylleskär T. Global health. An introductory textbook. Lund: Studentlitteratur; Hjort PF. Helse for alle. Foredrag og artikler Oslo: Avdeling for samfunnsmedisin; 1994 (Utredningsrapport nr. U1 1994). 9. Socialdepartementet. Husläkare en enklare och tryggare sjukvård. Betänkande av kontinuitetsutredningen. Stockholm: Liber Förlag; 1978 (SOU 1978: 74). 2

3 10. Johannisson K. Att bygga ett folk. Det svenska folkhälsoprojektet. Socialmedicinsk tidskrift 1993; (2 3): Scherstén B. Institutionen för samhällsmedicinska vetenskaper. Lund/Dalby, Lunds universitet AllmänMedicin 2002; 23: Isacsson S-O. Förebyggande medicin. Erfarenheter från de första försöksåren i Skaraborgs län. Läkartidningen 1977; 74: Socialdepartementet. Hälso- och sjukvård inför 90-talet. HS90. Huvudrapport. Stockholm: Socialdepartementet; 1984 (SOU 1984:39). 14. Ejlertsson G. Attityder till sjukvården. Stockholm: Socialstyrelsen; 1977 (Socialstyrelsen redovisar 1977:1). 15. Socialstyrelsen. Hälso- och sjukvård inför 80-talet. Förslag till ett principprogram. Remisshandling. Stockholm: Socialstyrelsen; Hjort PF. Inequities in medical care: consequences for health. Scand J Soc Med Suppl. 1984; 34: Socialstyrelsen. Folkhälsorapport Stockholm: Socialstyrelsen; 1987 (Socialstyrelsen redovisar 1987: 15). 18. Boman U, Engdahl B, Gustavsson N-K, Selin KH, Ramstedt M. Alkoholkonsumtionen i Sverige fram till år Stockholm: SoRAD; 2006 (Forskningsrapport nr. 39). 19. Statens folkhälsoinstitut. Folkhälsopolitisk rapport Stockholm: Statens folkhälsoinstitut; 2005 (Rapport 2005: 43). 20. Keskimäki I. The future of public health in the European Union. Editorial. Eur J Public Health 2007; 17: Vetenskapsrådets kommitté för genusforskning. Genusforskning i korta drag (2005) [Elektronisk] Tillgänglig: cd98cbc /genusforskning+i+korta+drag.pdf (läst ). 22. Hammarström A. Genusperspektiv på medicinen två decenniers utveckling av medvetenheten om kön och genus inom medicinsk forskning och praktik. Stockholm: Högskoleverket; Danielsson M. Jämställdhet och mäns medellivslängd. Kvinnovetenskaplig tidskrift 2002; (2 3): Sen G, George A, Östlin P. Engendering health equity: a review of research and policy. I: Sen G, George A, Östlin P, (red.). Engendering international health: the challenge of equity. Cambridge MA: MIT Press; Utrikesdepartementet. Handlingsplanen från FN:s fjärde kvinnokonferens i Peking Stockholm: Regeringskansliet; McKeown T. The modern rise of population. New York: Academic Press; Colgrove J. The McKeown thesis: a historical controversy and its enduring influence. Am J Public Health 2002; 92:

4 28. Lalonde M. A new perspective on the health of Canadians. Ottawa: National Ministry of Health and Welfare; Hancock T. Lalonde and beyond: Looking back at A new perspective on the health of Canadians. Health Promot. 1986; 1: Townsend P, Davidson N. Inequalities in health. The Black report. London: Penguin Books; Krantz G, Lundberg O. Health equity studies en introduktion. Socialmedicinsk tidskrift 2003; (3): Antonovsky A. Health, stress and coping. San Francisco: Jossey-Bass; Antonovsky A. Unraveling the mystery of health. San Francisco: Jossey-Bass; WHO. Declaration of Alma-Ata [Elektronisk] Tillgänglig: who.int/ data/assets/pdf_file/0009/113877/e93944.pdf (läst ). 35. WHO. Ottawa charter for health promotion, 1986 [Elektronisk] Tillgänglig: (läst ). 36. Paulus P. 20 years of health promotion research in and on settings in Europe the case of school health promotion. Ital J Publ Health 2008; 4: Pelikan JM. Health promoting hospitals assessing developments in the network. Ital J Publ Health 2008; 4: Bauer GF. Worksite health promotion research: challenges, current state and future directions. Ital J Publ Health 2008; 4: Green G, Tsouros A. Evaluating the impact of healthy cities in Europe. Ital J Publ Health 2008; 4: Regeringen. Mål för folkhälsan. Stockholm: Sveriges riksdag; 2002 (Proposition 2002/03:35). 41. Regeringen. En förnyad folkhälsopolitik. Proposition 2007/08:110. [Elektronisk] Tillgänglig: (läst ). 42. Regeringen. Agenda 21 [Elektronisk] Tillgänglig: sb/d/6936 (läst ). 43. Miljö- och naturresursdepartementet. Agenda 21 en sammanfattning. Stockholm: Regeringskansliet; 1994 (UNCED-biblioteket Volym III). 44. United Nations. End poverty Millenium development goals [Elektronisk] Tillgänglig: (läst ). 45. Brännström I. Community participation and social patterning in cardiovascular disease intervention. Umeå: Department of Epidemiology and Public Health; 1993 (Thesis). 4

5 46. Eriksson C. Learning and knowledge-production for public health: a review of approaches to evidence-based public health. Scand J Public Health 2000; 28: Clarke A, Gatineau M, Thorogood M, Wyn-Roberts N. Health promotion research literature in Europe Eur J Publ Health Suppl. 2007; 17: Medin J, Alexandersson K. Begreppen hälsa och hälsofrämjande en litteraturstudie. Lund: Studentlitteratur; McQueen DV. Strengthening the evidence base for health promotion. Health Promot Int. 2001; 16(3): McQueen DV. Perspectives on health promotion: theory, evidence, practice and the emergence of complexity. Health Promot Int. 2000; 15 (2): Antonovsky A. The salutogenic model as a theory to guide health promotion. Health Promot Int. 1996; 11: Rychetnic L, Wise M. Advocating evidence-based health promotion: reflections and a way forward. Health Promot Int. 2004; 19: International Union for Health Promotion and Education. The evidence of health promotion effectiveness. Shaping public health in a new Europe. Brussels Luxembourg: ECSC-EC-EAEC; Kapitel 3 1. Nationalencyklopedin. Medicin. [Elektronisk]. Tillgänglig: (läst ). 2. Linnaeus C. Diaeta naturalis. Uppsala: Uppsala universitet; Sjögren I. Nils Rosén von Rosenstein mannen som förlängde människolivet. Stockholm: Natur och Kultur; Brown TM, Fee E. Rudolf Carl Virchow: medical scientist, social reformer, role model. Am J Publ Health 2006; 12: Tones K, Green J. Health promotion. Planning and strategies. London: Sage Publications; Dacher ES. A systems theory approach to an expanded medical model: a challenge for biomedicine. J Altern Complement Med. 1995; 1: Brandt AM, Gardner M. Antagonism and accommodation: interpreting the relationship between public health and medicine in the United States during the 20 th century. Am J Publ Health 2000; 90: Braun B. Biopolitics and the molecularization of life. Cultural Geograph. 2007; 14: Illich I. Den farliga sjukvården. Stockholm: Aldus;

6 10. Porter D. How did social medicine evolve, and where is it heading? PLoS Me d i c i n e 2006; 3: WHO. Global strategy on diet and physical activity. [Elektronisk]. Tillgänglig: (läst ). 12. Lalonde M. A new perspective on the health of Canadians. Ottawa: Government of Canada; Cochrane A. Effectiveness and efficiency: random reflections on health. London: Royal Society of Medicine Press; Brownson RC, Baker EA, Leet TL, Gillespie KN, (red.). Evidence-based public health. New York: Oxford University Press; Lindstand A, Bergström S, Rosling H, Rubenson B, Stenson B, Tylleskär T. Global health: an introductory textbook. Lund: Studentlitteratur; WHO. Immunization surveillance, assessment and monitoring. [Elektronisk]. Tillgänglig: (läst ). 17. Salmon DA, Teret SP, MacIntyre CR, Salisbury D, Burgess MA, Halsey NA. Compulsory vaccination and conscientious or philosophical exemptions: past, present, and future. Lancet 2006; 367: John TJ, Samuel R. Herd immunity and herd effect: new insights and definitions. Eur J Epidemiol. 2000; 16: Socialstyrelsen. Lägesrapport hälso- och sjukvård. Stockholm: Socialstyrelsen; Boston university. Framingham heart study. [Elektronisk]. Tillgänglig: (läst ). 21. Weinehall L, Hellsten G, Boman K, Hallmans G. Prevention of cardiovascular disease in Sweden: the Norsjo community intervention programme motives, methods and intervention components. Scand J Public Health 2001; 56 (suppl): Socialstyrelsen. Folkhälsorapport Stockholm: Socialstyrelsen; Johannisson K. Kön och ohälsa. Ett historiskt-kulturellt perspektiv. I: Östlin P, (red.). Kön och ohälsa en antologi om könsskillnader ur ett folkhälsoperspektiv. Lund: Studentlitteratur; Malmquist J. Föreställningar om sjukdom: somatisering, medikalisering, prioritering. Lund: Studentlitteratur; Conrad P. Medicalization and social control. Ann Rev Sociol. 1992; 18: Hammarström A. Genusperspektiv på medicinen. Stockholm: Högskoleverket;

7 27. Barker KK. A ship upon a stormy sea: the medicalization of pregnancy. Soc Sci Med. 1998; 47: Riksdagen. Hälso- och sjukvårdslagen. Stockholm: Svensk författningssamling; 1982 (SFS 1982:763). 29. Folkhälsoinstitutet. På väg mot en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Stockholm: Folkhälsoinstitutet; 2004 ( Rapport 2004:33). 30. Wramner B, Carlén B, Dahlgren G, Himmelmann L. Hälso- och sjukvårdens medverkan i folkhälsoarbetet underlag för en idédebatt. Stockholm: Karolinska institutet; 2000 (KI-rapport 2000:7). 31. Whitehead D. Health promoting hospitals: the role and function of nursing. J Clin Nurs. 2005; 14: Andersson M, Söderlund L. Från Ottawa till lasarettet i Motala. C-uppsats i folkhälsovetenskap. Linköping: Instit. för hälsa och samhälle. Linköpings universitet; Burke W, Khoury MJ, Stewart A, Zimmern RL for the Bellagio Group. The path from genome-based research to population health: Development of an international public health genomics network. Genetics in Medicine 2006; 8: European Commission. Life Sciences and Biotechnology, COM [Elektronisk] Tillgänglig: (läst: ). Kapitel 4 1. Riksdagen. Hälso- och sjukvårdslagen. Stockholm: Riksdagen; 1982 (SFS 1982:763). 2. WHO. Health for all. Geneva: WHO; Regeringen. Mål för folkhälsan. Stockholm: Sveriges riksdag; 2002 (Regeringens proposition 2002/03:35). 4. WHO. Health promotion glossary. Köpenhamn: WHO Europe; Baum F. The new public health. 2nd ed. Victoria: Oxford University Press; Bunton R, Macdonald G, (red.). Health promotion. Disciplines, diversity and developments. 2 nd ed. London: Routledge; Dahlberg K, Segersten K, Nyström M, Suserud B-O, Fagerberg I. Att förstå vårdvetenskap. Lund: Studentlitteratur; Vetenskapsrådet. Vårdvetenskap i tiden en kartläggning av vetenskapsrådets satsning under åren Stockholm: Vetenskapsrådet; 2006 (Vetenskapsrådets rapportserie 3: 2006). 7

8 9. Meleis AI. Theoretical nursing. Development & process. 4th ed. Philadelphia: LWW; Wiklund L. Vårdvetenskap i klinisk praxis. Stockholm: Natur och Kultur; Socialstyrelsen. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Stockholm: Socialstyrelsen; Svensk sjuksköterskeförening. Svensk sjuksköterskeförening om omvårdnadsforskning. Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening; Edéll-Gustafsson U. Begreppet hälsa hos Florence Nightingale. I: Hamrin E, (red.). Florence Nightingale en granskning i nutida perspektiv. Stockholm: Vårdförbundet SHSTF; 1997 (FoU-rapport 50). 14. Moberg Å. Hon var ingen Florence Nightingale: människan bakom myten. Stockholm: Natur och Kultur; Kirkevold M. Omvårdnadsteorier analys och utvärdering. Lund: Studentlitteratur; Statens folkhälsoinstitut. På väg mot en hälsofrämjade hälso- och sjukvård. Stockholm: Statens folkhälsoinstitut; 2004 (Rapport 2004: 33). 17. Marriner Tomey A, Alligood MR. Nursing theorists and their work. 6 th ed. St Louis: Mosby; WHO. Ottawa charter on health promotion. Köpenhamn: WHO Europe; Willman A, Stoltz P, Bahtsevani C. Evidensbaserad omvårdnad. 2:a uppl. Lund: Studentlitteratur; Ernsäter TP, (red.). Strategi för att utveckla vården. Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening; Willman A. Hälsa är att leva en teoretisk och empirisk analys av begreppet hälsa med exempel från geriatrisk omvårdnad. Stockholm: Vårdförbundet SHSTF; 1996 (FoU-rapport). 22. Medin J, Alexandersson K. Begreppen hälsa och hälsofrämjande: en litteraturstudie. Lund: Studentlitteratur; Anderssson I. Epidemiologi för hälsovetare en introduktion. Lund: Studentlitteratur; Svensk sjuksköterskeförening. Sjuksköterskans hälsofrämjande arbete. Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening; 2008 (Konferens ). 25. Johansson H. Hälsofrämjande vad anser sjukvårdens personal? Presentation av pågående studier. Stockholm: Statens Folkhälsoinstitut; 2007 (Konferens ). 26. Casey D. Nurses perceptions, understanding and experiences of health promotion. J Clin Nurs. 2007; 16:

9 27. Whitehead D. Reviewing health promotion in nursing education. Nurse Education Today 2007; 27: Whitehead D. Health promotion in the practice setting: findings from a review of clinical issues. Worldwides on evidence-based nursing 2006; 4: Berg G, Sarvimäki A. A holistic existential approach to health promotion. Scand J Caring Sci. 2003; 17: Villaruel AM, Ishop TL, Simonson EM, Jenmott LS, Fawcett J. Borrowed theories, shared theories and the advancement of nursing knowledge. Nursing Science Quarterly 2001; 14: Falk Rafael AR. Watson s philosophy, science, and theory of human caring as a conceptual framework for guiding community health nursing practice. Adv Nurs Sci. 2000; 23: Olander E, Lindqvist L-M, Ljunggren I. Folkhälsovetenskap i sjuksköterskeutbildning. Socialmedicinsk Tidskrift 2000; 77: Regeringen. Högskoleförordningen. Stockholm: Regeringen; 2006 (SFS 2006: 1023). 34. Regeringen. En förnyad folkhälsopolitik. Proposition 2007/08:110. [Elektronisk] Tillgänglig: (läst ). 35. Fliesser YL, Schofield R, Yandreski C. Public health nursing: nursing practice in a diverse environment. RNAO Registered Nurses Association of Ontario. [Elektronisk] Tillgänglig: (läst: ). 36. Olander E. Hälsovägledning i barnhälsovården. Syntetisering av två uppdrag. Malmö: Malmö Högskola; 2003 (Thesis. Malmö Studies in Educational Sciences No 8: 2003). Kapitel 5 1. Layder D. Understanding social theory. London: Sage; Gerhardt U. Ideas about illness: an intellectual and political history of medical sociology. New York: New York University Press; Thörnqvist R. Ett modernt forskningsfält växer fram. Om svensk sociologi på talen. I: Hansen L, Johansson T, Kolling AK, Månson P, Svensson L, (red.). Sociologi i tiden: bakgrund, utveckling, framtid. Göteborg: Daidalos; Fritzell J, Lundberg O, (red.). Health inequalities and welfare resources: continuity and change in Sweden. Bristol: The Policy Press; Palmblad E, Eriksson BE. Kropp och politik: hälsoupplysning som samhällsspegel. Stockholm: Carlssons;

10 6. Giddens A. Modernitet och självidentitet: självet och samhället i den senmoderna epoken. Göteborg: Daidalos; Conrad P. Medicalization and social control. Annu Rev Sociol. 1992; 18: Lupton D. The imperative of health: public health and the regulated body. London: Sage; Korp P. Internet, hälsa och medikalisering. I: Holmqvist M, Maravelias C, (red.). Hälsans styrning av arbetet. Lund: Studentlitteratur; Blaxter M. Health and lifestyles. London: Routledge; Marmot M. The status syndrome: how social standing affects our health and longevity. New York: Owl Books; Scambler G, Higgs P. The dog that didn t bark : taking class seriously in the health inequalities debate. Soc Sci Med. 2001; 52: Beck U. Risksamhället. Göteborg: Daidalos; Graham H. Women s smoking and family health. Soc Sci Med. 1987; 25: Östlin P, Danielsson F, Diderichsen F, Härenstam A, Lindberg G. Gender inequalities in health: a Swedish perspective. Boston: Harvard University Press; Johansson A. Marginaliserade manskroppar: bilder av feta arbetarklassmän. Kvinnovetenskaplig tidskrift 2006; 1: Gough B. Real men don t diet : an analysis of contemporary newspaper representations of men, food and health. Soc Sci Med. 2006; 64: Blaxter M. Health. Cambridge: Polity Press; Antonovsky A. The salutogenic model as a theory to guide health promotion. Health Promot Int. 1996; 11 (1): Kawachi I, Kennedy BP, Glass R. Social capital and self-rated health: a contextual analysis. Am J Public Health 1999; 89 (8): Kapitel 6 1. Parrish II RG, Friedman DJ, Hunter EL. Defining health statistics and their scope. I: Friedman DJ, Hunter EL, Parrish II RG, (red.). Health statistics. Shaping policy and practice to improve the population s health. Oxford: Oxford University Press; Sundin J. Folkhälsa och folkhälsopolitik. I: Sundin J, Hogstedt C, Lindberg J, Moberg H, (red.). Svenska folkets hälsa i historiskt perspektiv. Stockholm: Statens folkhälsoinstitut;

11 3. Statistiska Centralbyrån. Sveriges officiella statistik. [Elektronisk] Tillgänglig: aspx (läst ). 4. Statistiska Centralbyrån. Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF). [Elektronisk] Tillgänglig: aspx (läst ). 5. Socialstyrelsen. Statistik. [Elektronisk] Tillgänglig: (läst ). 6. Andersson I. Epidemiologi för hälsovetare en introduktion. Lund: Studentlitteratur; WHO. Data and statistics. [Elektronisk] Tillgänglig: research/en (läst ). 8. World Bank. The World Bank. [Elektronisk] Tillgänglig: (läst ). 9. United Nations Statistics Division World population and housing census programme. [Elektronisk] Tillgänglig: (läst ). 10. United Nations Statistics Division. Millennium development goals indicators. [Elektronisk] Tillgänglig: default.aspx (läst ). 11. Unicef. Monitoring and statistics. [Elektronisk] Tillgänglig: unicef.org/statistics/index.html (läst ). 12. Gapminder world. [Elektronisk] Tillgänglig: (läst ). 13. Lindstrand A, Bergström S, Rosling H, Rubenson B, Stenson B, Tylleskär T. Global health. An introductory textbook. Lund: Studentlitteratur; Schwalbe N. Politicizing health statistics: the danger of the number game. Proceedings of the 14 th European Conference on Public Health; Montreux, Switzerland: s Ejlertsson G. Enkäten i praktiken. En handbook i enkätmetodik. 2:a uppl. Lund: Studentlitte ratur; WHO. Quality of cause-of-death information: a challenge in large part of the world. [Elektronisk] Tillgänglig: qual ity_ pdf (läst ). 17. Rosling H. Världshälsan behöver en ny karta. Norr och söder byts mot frisk och sjuk öster och väster mot rik och fattig. Läkartidningen 2004; 101: Statistiska Centralbyrån. Livslängden i Sverige Livslängdstabeller för riket och länen. Örebro: SCB; 2007 (Demografiska rapporter 2007:1). 11

12 19. Bowling A. Measuring health. A review of quality of life instrument scales. 3rd ed. Berkshire: Open University Press; Merrell M, Reed LJ. The epidemiology of health. I: Galdston I, (red.). Social medicine. Its derivations and objectives. New York: The Commonwealth Fund; Madans JH, Cohen SB. Health surveys: a resource to inform health policy and practice. I: Friedman DJ, Hunter EL, Parrish II RG, (red.). Health statistics. Shaping policy and practice to improve the population s health. Oxford: Oxford University Press; Keyes CL, Shmotkin D, Ryff CD. Optimizing well-being: the empirical encounter of two traditions. J Pers Soc Psychol. 2002; 82: Antonovsky A. Unraveling the mystery of health. San Francisco: Jossey-Bass; Putnam RD. Bowling alone. The collapse and revival of American community. New York: Simon and Schuster; Hawe P, Shiell A. Social capital and health promotion: a review. Soc Sci Med. 2000; 51: Lindström M. Social capital, the miniaturisation of community and self-reported global and psychological health. Soc Sci Med. 2004; 59: Edén L, Ejlertsson G, Petersson J. Quality of life among early retirees. Exp Aging Res. 1999; 25: Bringsén Å, Andersson I, Ejlertsson G. The development and quality analysis of a Salutogenetic Health Indicator Scale (SHIS). Scand J Public Health 2009; 37: Ejlertsson G, Edén L, Leden I. Predictors of positive health in disability pensioners: a population-based questionnaire study using Positive Odds Ratio. BMC Public Health 2002; 2: Ejlertsson G. Statistik för hälsovetenskaperna. Lund: Studentlitte ratur; Kapitel 7 1. Last JM. A dictionary of epidemiology. Oxford: Oxford University Press; Eyler JM. The conceptual origins of William Farr s epidemiology. I: Lilienfeld AM, (red.). Times, places and persons. Aspects of the history of epidemiology. Baltimore: John Hopkins University Press; Beaglehole R, Bonita R. Public health at the crossroads. Cambridge: Cambridge University press; Andersson HI. Epidemiologi för hälsovetare en introduktion. Lund: Studentlitteratur;

13 5. Hennekens CH. Epidemiology in medicine. Boston: Little Brown & Co; Vetter NJ. Epidemiology and public health medicine. Edinburgh: Churchill Livingstone; Unwin N, Carr S, Lee J. Public health and epidemiology: a study guide for nurses. Buckingham: Open University Press; WHO. Mortality data. [Elektronisk] Tillgänglig: mort/en (läst ). 9. Rothman K J. Epidemiology: an introduction. New York: Oxford University Press; WHO. Metrics: Disability-adjusted life year (DALY). [Elektronisk] Tillgänglig: daly/en/index.html (läst ). 11. Moradi T, Allebeck P, Jacobsson A, Mathers C. Sjukdomsbördan i Sverige mätt med DALY. Läkartidningen 2006; 103: WHO. Healthy life expectancy at birth (HALE). [Elektronisk] Tillgänglig: (läst ). 13. Antonovsky A. Hälsans mysterium. Stockholm: Natur och Kultur; Wamala SP, Lynch J, Kaplan GA. Women s exposure to early and later life socioeconomic disadvantage and coronary heart disease risk: the Stockholm Female Coronary Risk Study. Int J Epidemiol. 2001; 30: Ejlertsson G, Edén L, Leden I. Predictors of positive health in disability pensioners: a population-based questionnaire study using Positive Odds Ratio. BMC Public Health 2002; 2: Mezzetti M, Vecchia C, Decarli A, Boyle P, Talamini R, Franceschi S. Population attributable risk for breast cancer: diet, nutrition, and physical exercise. J Nat Cancer Inst. 1998; 90: Doll R, Hill AB. The mortality of doctors in relation to their smoking habits; a preliminary report. BMJ 1954; 26: Pearce N. The ecological fallacy strikes back. J Epidemiol Comm Health 2000; 54: WHO. Ottawa charter. Geneva: WHO; McQueen DV. Strengthening the evidence base for health promotion. Health Prom Int. 2001; 16: Bailey L, Vardulaki K, Langham J, Chandramohan D. Introduction to epidemiology. Maidenhead: Open University Press; Susser M. Does risk factor epidemiology put epidemiology at risk? Peering into the future. J Epidemiol Comm Health 1998; 52: Clarke EA, Anderson TW. Does screening by Pap smears help prevent cervical cancer? A case-control study. I: Buck C, (red.). The challenge of epidemi 13

14 ology: issues and selected readings. Washington: Pan American Health Organization (PAHO); Schoen EJ, Baker JC, Colby CJ, To TT. Cost-benefit analysis of universal tandem mass spectrometry for newborn screening. Pediatrics 2002; 110: Hammarström A, Janlert U. Health selection in a 14-year follow-up study a question of gendered discrimination? Soc Sci Med. 2005; 61: Health Education Council. The epidemiology of health. New York: Health Education Council; Mackenbach JP. Public health epidemiology. J Epidemiol Comm Health 1995; 49: Janlert U. Folkhälsovetenskapligt lexikon. Stockholm: Norstedts; Kelly MP, Charlton B. The modern and postmodern in health promotion. I: Bunton R, Nettleton S, Burrows, (red.). The sociology of health promotion. London: Routledge; Charlton B. The scope and nature of epidemiology. J Clin Epidemiol. 1996; 49: Weed DL. Methods in epidemiology and public health: does practice match theory? J Epidemol Comm Health 2001; 55: McLaren L, Hawe P. Ecological perspectives in health research. J Epidemiol Comm Health 2005; 59: Kapitel 8 1. Navarro V, Muntaner C. Toward an integrated political, economic and cultural understanding of health inequalities. In: Navarro V, Muntaner C, (red.). Political and economic determinants of populations health and wellbeing: controversies and developments. New York: Baywood, Amityville; Montin S. Moderna kommuner. 2:a uppl. Malmö: Liber; Nationalencykolpedin. [Elektronisk] Tillgänglig article.jsp?i_art_id=285063&i_word=politik (läst ). 4. United Nations. World Health Organization. Proceedings and final acts of the International Health Conference. New York 19 June to 22 July Official Records of the World Health Organization, No. 2. [Elektronisk] Tillgänglig (läst ). 5. Kickbusch I. The contribution of the World Health Organization to a New public health and health promotion. Am J Public Health 2003; 93:

15 6. Blomquist P, Rothstein B. Välfärdsstatens nya ansikten. Demokrati och marknadsreformer inom offentliga sektorn. Stockholm: Agora; Vallgårda S. Public health policies: A Scandinavian model? Scand J Public Health 2007; 35: Regeringen. Mål för folkhälsan. Stockholm: Sveriges riksdag; 2002 (Proposition 2002/03:35). 9. Oliver TR. The politics of public health policy. Annu Rev Public Health 2006; 27: Hallqvist J, Janlert U. Vad är folkhälsa? I: Folkhälsogruppen. Folkhälsans villkor. Stockholm: Allmänna förlaget; 1991 (Folkhälsogruppen rapport nr 9). 11. Janlert U. Folkhälsovetenskapligt lexikon. Stockholm: Natur och Kultur; WHO. Health promotion glossary. WHO: Geneva, [Elektronisk] Tillgänglig (läst ). 13. Ottawa charter for health promotion. Health Promotion 1986; 1: iii v. 14. WHO: Adelaide Recommendations on Healthy Public Policy. [Elektronisk] Tillgänglig (läst ). 15. WHO. Sundsvall statement on supportive environments for health (WHO/ HPR/HEP/95.3). [Elektronisk] Tillgänglig docs/sundsvall_statement.pdf (läst ). 16. Lalonde M. A new perspective on the health of Canadians. A working document. Ottawa: Government of Canada, Tejada DA. Alma Ata revisited. Perspectives in Health 2003; 8: WHO. The Alma Ata declaration. Geneva: World Health Organisation; WHO. Health for all targets. Copenhagen: World Health Organisation; World Health Assembly. Health for all policy for the twenty-first century. Geneva: World Health Organisation; 1998 (Resolution WHA51.7). 21. WHO. Health for all in the 21 st century. Geneva: World Health Organisation; WHO Euro. Health21: the health for all policy framework for WHO European region. Copenhagen: WHO; 1999 (European Health For All Series; No. 6). 23. Amsterdamfördraget. Fördraget om upprättandet av Europeiska Gemenskapen (Amsterdam art. 152). Official Journal: nr C 340, 10 november United Nations. General Assembly. Fifty-fifth session. United Nations Millennium Declaration. 18 September 2000 (A/Res/55/2). 15

16 25. Riksdagen. Hälso- och sjukvårdslagen. Stockholm: Riksdagen; 1982 (SFS 1982: 763). 26. Regeringen. Utvecklingslinjer för hälso- och sjukvården, m.m. Stockholm: Sveriges riksdag, 1985 (Proposition 1984/85; 181). 27. Regeringen. Om vissa folkhälsofrågor. Stockholm: Sveriges riksdag; 1991 (Proposition 1990/91: 175). 28. Folkhälsogruppen. Hela folkets hälsa: en nationell strategi. Stockholm: Allmänna förlaget; 1991 (Folkhälsogruppen rapport nr 8). 29. Socialdepartementet. Direktiv till Nationella folkhälsomål. Dir 1995: 158. Stockholm: Socialdepartementet; Socialdepartementet. Tilläggsdirektiv till Nationella folkhälsokommittén (S 1995: 14). Dir 1997: 89. Stockholm: Socialdepartementet; Socialdepartementet. Slutbetänkande av Nationella folkhälsokommittén. Hälsa på lika villkor nationella mål för folkhälsan. Stockholm: Socialdepartementet; 2000 (SOU 2000: 91). 32. Regeringen. En förnyad folkhälsopolitik. Stockholm: Sveriges riksdag; 2008 (Proposition 2007/08: 110). 33. Folkhälsoinstitutet. Modell och metoder för hälsokonsekvensbedömningar. Återrapportering av regeringsuppdrag om Folkhälsoinstitutets arbete med hälso konsekvensbedömningar (HKB). Stockholm: Folkhälsoinstitutet; 2001 (F-serie 2001:9). 34. Regeringen. Budgetpropositionen för Utgiftsområde 9. Stockholm: Sveriges riksdag; 2007 (Proposition 2007/08: 1). 35. Harrison D. Health promotion and politics. I: Bunton R, Macdonald G, (red.). Health promotion. Diciplines, diversity and developments. 2nd ed. London: Routledge; Kamper-Jörgensen F. Nationale folkesundsprogrammer i de nordiske lande. Ugeskrift Laeger 2004; 166: Regeringen. Sund hele livet de nationale mål og strategier for folkesundheden Köpenhamn: Indenrigs- og Sundhetsministeriet, Det Kongelige Helsedepartementet. Resept for et sunnere Norge. St.meld. nr.16 ( ), Det Konglige Helse- och Omsorgsdepartementet. Nasjonal strategi for å utjevne sociale helseforskjeller. St meld. nr. 20 ( ), Statsrådets principbeslut om folkhälsoprogrammet Hälsa Helsingfors: Social och hälsoministeriet, 2001 (Publikation 2001: 5). 41. WHO. Europe review of national Finnish health promotion policies and recommendation for the future. Copenhagen: WHO regional Office for Europe;

17 42. Vallgårda S. Governing people s lives. Strategies for improving the health of the nations in England, Denmark, Norway and Sweden. Eur J Public Health 2001; 11: Premfors R. Policyanalys. Lund: Studentlitteratur; Hogwood BW, Gunn L. Policy analysis for the real world. Oxford: Oxford University Press; Hill M. The public policy process. 4th ed. Harlow: Pearson Education; Hall P, Löfgren K. Politisk styrning i praktiken. Stockholm: Liber, Buse K, Mays N, Walt G. Making health policy. Berkshire: Open university press/mcgraw-hill Education; Walt G. Health policy. An introduction to process and power. London: Zed; Whitehead M, Dahlgren G. Leveling up (part 1): a discussion paper on concepts and principles for tackling social inequities in health. Copenhagen: WHO Europe; 2006 (Studies on social and economic determinants of populations health No. 2). 50. Dodgson R, Lee K, Drager N. Global health governance. A conceptual review. Geneva: World Health Organisation and London School of Hygiene and Tropical Medicine; Landstingsförbundet, Svenska kommunförbundet. Främja hälsa och förebygg sjukdomar. Slutrapport från folkhälsoprogrammet. Stockholm: Landstingsförbundet & Svenska kommunförbundet; Statens folkhälsoinstitut. Kommunernas organisation för folkhälsofrågor. Stockholm: Statens folkhälsoinstitut; 2004 (R 2004: 21). 53. SIDA. Sidas policy för det civila samhället. Stockholm: SIDA, Nationella folkhälsokommittén. Hälsa på lika villkor nationella mål för folkhälsan. Slutbetänkande av Nationella folkhälsokommittén. Bilagedel B. Stockholm: Socialdepartementet; 2000 (SOU 2000:91). 55. Macinco J, Starfield B. The utility to social capital in research on health determinants. The Milbank Quarterly 2001; 79: Walt G, Gilson L. Reforming the health sector in the developing countries: the central role of policy analysis. Health Policy Plan. 1994; 9: Leichter H. A comparative approach to policy analysis. Health care policy in four nations. Cambridge: University Press, Blank RH, Burau V. Comperative health policy. New York: Palgrave Macmillan; Dietrich J W. The politics of PEPFAR: The president s emergency plan for AIDS relief. Ethics & International Affairs 2007; 21:

18 60. Statens Folkhälsoinstitut. Folkhälsopolitisk rapport. Stockholm: Statens folkhälsoinstitut; Socialdepartementet. Folkhälsopolitik för jämlikhet i hälsa och hållbar tillväxt. Stockholm: Socialdepartementet; 2006 (Regeringsskrivelse 2005/06: 205). 62. Riksdagen. Regeringsformen. Stockholm: Riksdagen; 1974 (SFS 1974: 152). 63. WHO, HEN (Health evidence networks). Which are the most effective and cost-effective interventions for tobacco control? Copenhagen: WHO Europe; Socialdepartementet. Uppdrag om kunskapsbaserad metodutveckling för tobakspreventivt arbete. Regeringsbeslut 37. Stockholm: Socialdepartementet, Regeringen. Förslag till statsbudget för Utgiftsområde 17. Stockholm: Sveriges riksdag; 2003 (Proposition 2003/04: 1). 66. Kickbusch I. Health governace: The healthy society. I: McQueen DV, Kickbusch I, Potvin L, Pelikan JM, Balbo L, Abel T, (red.). Health & modernity. The role of theory in health promotion. New York: Springer, Pierre J. Decentralisering, governance och institutionell förändring. I: Rothstein B, (red.). Politik som organisation: förvaltningspolitikens grundproblem. 3:e uppl. Stockholm: SNS Förlag; Hjern B. Samverkan inneord eller en utmaning för den svenska modellen. I: Axelsson R och Bihari Axelsson S, (red.). Folkhälsa i samverkan mellan professioner, organisationer och samhällssektorer. Lund: Studentlitteratur; Kapitel 9 1. Andersson SI. Hälsa och psykologi. Lund: Studentlitteratur; WHO. Primary health care. Report of the International conference on primary health care, Alma Ata, USSR. Geneva: WHO; WHO. Health for all in the 21st century. Geneva: WHO; Engel G. The need for a new medical model: a challenge for biomedicine. Science 1977; 196: Armstrong D. Theoretical tensions in biopsychosocial medicine. Soc Sci Med. 1987; 25: Borrell-Carrió F, Suchman AL, Epstein RM. The biopsychosocial model 25 years later: principles, practice, and scientific inquiry. Ann Fam Med. 2004; 2: WHO. Constitution of the World Health Organization. Geneva: WHO;

19 8. Folkhälsogruppen. Folkhälsans villkor. Stockholm: Allmänna Förlaget; 1991 (Folkhälsogruppen nr 9). 9. Socialdepartementet. Hur skall Sverige må bättre? första steget mot nationella folkhälsomål. Delbetänkande av Nationella folkhälsokommittén. Stockholm: Fritzes; 1998 (SOU 1998:43). 10. Marks DF. Freedom, responsibility and power: contrasting approaches to health psychology. J Health Psychol. 2002; 7: Matarazzo JD. Behavioral health and behavioral medicine: frontiers for a new health psychology. Am Psychol. 1989; 35: Andersson SI. Kliniska psykologer behövs i primärvården. Möjliggör ökad helhetssyn snarare än fragmentering. Läkartidningen 1989; 86: Prochaska JM. The Transtheoretical Model applied to the community and the workplace. J Health Psychol. 2007; 12: Millon T. On the nature of clinical health psychology. I: Millon T, Green C, Meagher R, (red.). Handbook of clinical health psychology. New York: Plenum; Murray M, Nelson G, Poland B, Maticka-Tyndale E, Ferris L. Assumptions and values of community health psychology. J Health Psychol. 2004; 9: Marks DF. Health psychology in context. J Health Psychol. 1996; 1: Crossley ML. Rethinking health psychology. Buckingham: Open University Press; Kaplan RM, Ganiats TG, Frosch DL. Diagnostic and treatment decisions in US healthcare. J Health Psychol. 2004; 9: Hepworth J. Public health psychology: a conceptual and practical framework. J Health Psychol. 2004; 9: Hepworth J. The emergence of critical health psychology: can it contribute to promoting public health? J Health Psychol. 2006; 11: MacLean LM, Diem E, Bouchard C, Robertson-Palmer K, Edwards N, O Hagan M. Complexity and team dynamics in multiple intervention programmes. Challenges and insights for public health psychology. J Health Psychol. 2007; 12: Winett RA, King AC, Altman DG. Health psychology and public health. An integrative approach. New York: Pergamon Press; Hovelius B och Johansson EE, (red.). Kropp och genus i medicinen. Lund: Studentlitteratur; Andersson SI. Appraisal, coping, motivational factors and gender in vocational rehabilitation. Scand J Soc Med. 1996; 24:

20 25. Andersson SI, Hovelius B. Illness-related complaints in women with chronic widespread pain: importance of a contextual approach. Stress and Health 2005; 21: Kapitel Dewey J. Demokrati och utbildning. Göteborg: Daidalos; Skolverket. Det livslånga och livsvida lärandet. Stockholm: Skolverket; Socialdepartementet. Hälsa på lika villkor. Nationella mål for hälsa. Stockholm: Socialdepartementet; 2000 (SOU 2000: 91). 4. Marton F. Mot en medvetandets pedagogik. I: Uljens M, (red.). Didaktik. Lund: Studentlitteratur; s Säljö R. Lärande i praktiken. Ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: Norstedts Akademiska Förlag; Schön D. The reflective practitioner. How professionals think in action. New York: Basic Books; Muschinsky LJ. Pedagogik som ämne vad ska man med det till? Praktiserad vetenskap och vetenskapliggjord praktik. I: Bjerg J, (red.). Pedagogik en grundbok. Stockholm: Liber; s Olsson U. Drömmen om den hälsosamma medborgaren. Stockholm: Carlssons; Sundin J. Folkhälsa och folkhälsopolitik. I: Sundin J, Hogstedt C, Lindberg J, Moberg H, (red.). Svenska folkets hälsa i historiskt perspektiv. Stockholm: Statens folkhälsoinstitut; s Forsell CG. Underrättelser om de i America nyligen stiftade måttlighetsföreningar, jemte förslag till dylika i Sverige. Stockholm; Gérando JM. Fattigvårdsassistenten eller rätta sättet att lemna understood åt den fattige. Jönköping; Palmblad E. Medicinen som samhällslära. Göteborg: Daidalos; Socialdepartementet. Slutbetänkande avgivet av Befolkningskommissionen. Stockholm: Socialdepartementet; 1938 (SOU 1938: 57). 14. Socialdepartementet. Mål och medel för hälso- och sjukvården. Stockholm: Socialdepartementet; 1979 (SOU 1979: 78). 15. Socialdepartementet. Minskat tobaksbruk. Slutbetänkande från Tobakskommittén. Stockholm: Socialdepartementet; 1981 (SOU 1981: 18). 16. Larsson S. Didaktik för vuxna tankelinjer i internationell litteratur. Stockholm: Vetenskapsrådet; Elkjaer B. Organisational learning with a pragmatic slant. Int J Lifelong Edu. 2003; 22 (5):

21 18. Glanz K, Rimer BK, Frances ML, (red.). Health behavior and health education. Theory, research and practice. San Francisco: Jossey-Bass; Tones K, Green J. Health promotion. Planning and strategies. London: Sages Publications; Naidoo J, Wills J. Health promotion. Foundations for practice. London: Baillière Tindall; Wertsch JV, Rio P, Alvarez A, (red.). Sociocultural studies of the mind. New York, Cambridge University Press; Falk EM. Hermeneutik och didaktik. I: Selander S, Ödman PJ, (red.). Text och existens. Hermeneutik möter samhällsvetenskap. Göteborg: Daidalos; s Svederberg E. Lyhördhet för tidigare erfarenheter. I: Svederberg E, Svensson L, Kindeberg T, (red.). Pedagogik i hälsofrämjande verksamhet. Lund: Studentlitteratur; 2001; s Englund T. Undervisning som meningserbjudande. I: Uljens M, (red.). Didaktik. Lund: Studentlitteratur; s De los Reyes P, Mulinari D. Intersektionalitet: kritiska reflektioner över (o)jämlikhetens landskap. Malmö: Liber; Kapitel Calnan KC. The arts and humanities in health and medicine. Public Health 2005; 119: Weed DL. Epidemiology, the humanities and public health. Am J Public Health 1995; 85: Allen S. Audit of art and health projects in Cumbria. Eden District, Cumbria: Cumbria Arts and Health Group; Statens Folkhälsoinstitut. Kultur för hälsa. En exempelsamling från forskning och praktik. Stockholm: Statens Folkhälsoinstitut; Angus J. A review of evidence in community based arts in health. London: Health Development Agency; Goguen J, Myin A. Art and the brain. 11 investigations into the science of art. Journal of Consciousness Research: Controversies in science and the humanities 2000; 7: Coats E. Creative arts and humanities in healthcare swallows to other continents. A strategic paper prepared by a collaborative inquiry group. London: Nuffield Trust for Research and Policy Studies in Health Services;

22 8. Dooris M, Poland B, Kolbe L, de Leuuw E, McCall D, Wharf-Higgins J. Healthy settings: building evidence for the effectiveness of whole system health promotion challenges and future directions. I: McQueen D, Jones C, (red.). Global perspectives on health promotion effectiveness. New York: Springer Science; White M, Robson M. From ice to fire: arts in health for social exclusion. Durham: Centre for Arts and Humanities in Health and Medicine; Prosser J. Image-based research: a sourcebook for qualitative researchers. London: The Falmer Press; Sawney FS, Sykes S. It opened my eyes: using theatre in education to deliver sex and relationship education. A good practice guide. London: Health Development Agency; Foster-Fishman P, Nowell B, Deacon Z, Nievar MA, McCann P. Using methods that matter: the impact of reflection, dialogue, and voice. Am J Community Psychol. 2005; 36: Labonte R, Feather J, Hills M. A story/dialogue method for health promotion knowledge development and evaluation. Health Educ Res. 1999; 14: Becket-Milburn K, McKie L. A critical appraisal of the draw and write technique. Health Educ Res. 1999; 14: Shotter J. Inside dialogical realities: from an abstract-systematic to a participatory-wholistic understanding of communication. Southern J Communication 2000; 65: Wood B. Images of health, an exploration for health promotion. Liverpool: John Moores University; 2007 (Thesis). 17. Stuttaford M, Bryanston C, Lewando Hunt G, Connor M, Thorogood M, Tollman S. Use of applied theatre in health research dissemination and data validation: a pilot study from South Africa. Health 2006; 10: McQueen D. Strengthening the evidence base for health promotion. Health Promot Int. 2001; 16: Dungay J. Overview: arts, culture and local economy. Local Economy 2004; 19: Konlaan B, Bygren L, Johansson S. Visiting the cinema, concerts, museums or art exhibitions as determinant of survival. A Swedish fourteen-year cohort follow-up. Scand J Public Health 2000; 28: King s Fund. Enhancing the healing environment. London: King s Fund; Lelchuk Staricoff R. Arts in health: a review of the medical literature. London: Arts Council; Lawson J, Floyd J. The future of epidemiology: a humanist response. Am J Public Health 1996; 86:

23 24. Eakin M. Arts and health. J Public Health Med. 2003; 25: Angus J. An enquiry concerning possible methods for evaluating arts for health projects. Durham: Centre for Arts and Humanities in Health and Medicine; Everitt A, Hamilton R. Arts, health and the community: a study of five arts in community health projects. Durham: Centre for Arts and Humanities in Health and Medicine; Health Development Agency: Arts for health. A review of good practice in community-based arts projects and initiatives which impact on health and well being. London: Health Development Agency; Matarasso F. Use or ornament? The social impact of participation in the arts. Stroud: Comedia; Augustinsson S, Bringsén Å. Skiss Skåne konstnärer på arbetsplatser. Kristianstad: Högskolan Kristianstad, Tema Människa hälsa samhälle; 2007 (Rapport). 30. South J. Community arts for health: an evaluation of a district programme. Health Educ. 2006; 106: Smith T. Common knowledge an evaluation of sorts. Durham: Centre for Arts and Humanities in Health and Medicine; Macnaughton J, White M, Stacey R. Researching the benefits of arts in health. Health Educ. 2005; 105: Douglas N, Warwick I, Whitty G, Aggleton P. Vital youth: evaluating a theatre in education project. Health Educ. 2000; 100: Sullivan J. El teatro lucha de salud del barrio: Theatre and environmental health in Texas. I: Burnham L, (red.). Community arts network/art in the public interest. [Elektronisk] Tillgänglig: (läst ). 35. Leung MW, Yen IH, Minkler M. Community based participatory research: a promising approach for increasing epidemiology s relevance in the 21 st century. Int J Epidemiol. 2004; 33: Marcuse H. The aesthetic dimenson. Boston: Beacon Press; Kapitel Obituary: Peter Drucker. Trusting the teacher in the gray-flannel suit. The Economist 19 nov Beckérus Å, Edström A, (red.). Doktrinskiftet. De svenska företagens ledarskap i ett nytt perspektiv. Stockholm: Svenska Dagbladets förlag; Docent Tomas Engström, Chalmers, pers. kommunikation, april

Kompletta publikationsförteckningar för möjliga handledare 10 år bakåt

Kompletta publikationsförteckningar för möjliga handledare 10 år bakåt Bilaga 11 Kompletta publikationsförteckningar för möjliga handledare 10 år bakåt Barbro Arvidsson, gästprofessor Publicerade och accepterade refereegranskade artiklar Arvidsson, S., Bergman, S., Arvidsson,

Läs mer

Analyzing the variation in the level of sickness absence

Analyzing the variation in the level of sickness absence English summary Analyzing the variation in the level of sickness absence Essential explanations to the ups and downs of sick leave Preface The government has commissioned the Social Insurance Agency to

Läs mer

Curriculum Vitae Staffan Marklund

Curriculum Vitae Staffan Marklund Uppdaterad 2014-06-02 Sid 1 / 14 Institutionen för klinisk neurovetenskap Sektionen för försäkringsmedicin Curriculum Vitae Staffan Marklund Utbildning 1975 Fil Dr i sociologi, Umeå universitet, Living

Läs mer

A literary overview of Swedish civil society research

A literary overview of Swedish civil society research 40 ERSTA SKÖNDAL HÖGSKOLA FORSKNINGS- AVDELNINGENS ARBETSRAPPORTSERIE NR 40 RESEARCH DEPARTMENT S WORKING PAPERS NO 40 ERSTA SKÖNDAL UNIVERSITY COLLEGE A literary overview of Swedish civil society research

Läs mer

theoretical perspective

theoretical perspective Summary like everyone else gender, functionality and sporting bodies The main aim of this thesis is to explore young women s lived experience of the body, which, on one hand, is viewed as deviant the disabled

Läs mer

Reserapport gällande Healthy Cities internationella konferens i Aten, 22-25 oktober 2014

Reserapport gällande Healthy Cities internationella konferens i Aten, 22-25 oktober 2014 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-11-24 KS-2014/1034.197 1 (3) HANDLÄGGARE Lindblom, Linda Linda.Lindblom@huddinge.se Kommunstyrelsen Reserapport gällande Healthy Cities

Läs mer

BIBLIOGRAFI. Litteratur

BIBLIOGRAFI. Litteratur BIBLIOGRAFI Litteratur Alaby, 1999. Vår framtid: äldres vård och omsorg inför 2000-talet : slutrapport Stockholm. Svenska kommunförb. Serie: Äldreberedningen, ISSN 99-2869342-0 Apt, 1992. Family Support

Läs mer

Hälsofrämjande på systemnivå. Health Promotion at the System Level How does the Nordic welfare model cope with today s challenges?

Hälsofrämjande på systemnivå. Health Promotion at the System Level How does the Nordic welfare model cope with today s challenges? Hälsofrämjande på systemnivå Hur klarar den nordiska välfärdsmodellen nutidens utmaningar? Health Promotion at the System Level How does the Nordic welfare model cope with today s challenges? Program och

Läs mer

The School of Business, Economics and Law is ISO 14001- certified

The School of Business, Economics and Law is ISO 14001- certified School of Business, Economics and law Photo cover: Professor Maureen KcKelvey in the lobby at the School of Business, Economics and Law. Photo:: Ola Kjelbye. The School of Business, Economics and Law is

Läs mer

The Past, the Present and the Future of Police Research

The Past, the Present and the Future of Police Research Denna dokumentation (proceedings) från den femte nordiska polisforskningskonferensen inleds med fyra bidrag om polisforskningens utveckling från några av de ledande forskarna inom området: David Bayley

Läs mer

Samlad förteckning över forskningspublikationer år 2000 vid Högskolan Dalarna

Samlad förteckning över forskningspublikationer år 2000 vid Högskolan Dalarna Samlad förteckning över forskningspublikationer år 2000 vid Högskolan Dalarna Forskningsprofil/Tema Bärkraftigt samhälle Doktorsavhandlingar Henning, A. Ambiguous Artefacts: Solar Collectors in Swedish

Läs mer

Brukarens roll i välfärdsforskning och utvecklingsarbete

Brukarens roll i välfärdsforskning och utvecklingsarbete Vetenskap för profession 18:2011 Brukarens roll i välfärdsforskning och utvecklingsarbete Redaktör: Lars Rönnmark VETENSKAP FÖR PROFESSION INNEHÅLL Rapport nr 18, 2011 Brukarens roll i välfärdsforskning

Läs mer

Välfärd, jämlikhet och folkhälsa

Välfärd, jämlikhet och folkhälsa Vad menas med jämlikhet i och bestämningsfaktorer för hälsa? Är folkhälsoarbetet framgångsrikt? Minskar ojämlikheten i hälsa genom att påverka bestämningsfaktorer inom olika politikområden? Hur ska det

Läs mer

LIST OF QUALIFICATIONS LIST OF PUBLICATIONS. AGNETA STÅHL Born 1948

LIST OF QUALIFICATIONS LIST OF PUBLICATIONS. AGNETA STÅHL Born 1948 LIST OF QUALIFICATIONS LIST OF PUBLICATIONS AGNETA STÅHL Born 1948 Professional Address and Phone Department of Technology and Society Lund Institute of Technology Lund University Box 118, S-221 00 LUND,

Läs mer

Kultur för hälsa En exempelsamling från forskning och praktik

Kultur för hälsa En exempelsamling från forskning och praktik Kultur för hälsa En exempelsamling från forskning och praktik statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Kultur för hälsa En exempelsamling från forskning och praktik statens folkhälsoinstitut www.fhi.se statens

Läs mer

forskning pågår Mobil informations- och kommunikationsteknik (IKT) En väg till ökad rörelsefrihet för äldre? Sammanfattning

forskning pågår Mobil informations- och kommunikationsteknik (IKT) En väg till ökad rörelsefrihet för äldre? Sammanfattning forskning pågår Vetenskaplig red. Birgit Rösblad Mobil informations- och kommunikationsteknik (IKT) En väg till ökad rörelsefrihet för äldre? ANITA MELANDER WIKMAN Sammanfattning Ett gott åldrande är ett

Läs mer

Föräldrastöd i mångkulturella möten: förhandlingar mellan stat, professionella och föräldrar.

Föräldrastöd i mångkulturella möten: förhandlingar mellan stat, professionella och föräldrar. Föräldrastöd i mångkulturella möten: förhandlingar mellan stat, professionella och föräldrar. Sammanfattning. Det övergripande syftet i föreliggande projektansökan är att granska hur föräldrastödjande

Läs mer

Erfarenhet, berättelse och identitet: Livsberättelsestudier. Héctor Pérez Prieto (red) Karlstad University Studies. Estetisk-filosofiska fakulteten

Erfarenhet, berättelse och identitet: Livsberättelsestudier. Héctor Pérez Prieto (red) Karlstad University Studies. Estetisk-filosofiska fakulteten Estetisk-filosofiska fakulteten Héctor Pérez Prieto (red) Erfarenhet, berättelse och identitet: Livsberättelsestudier Karlstad University Studies 2006:70 Héctor Pérez Prieto (red) Erfarenhet, berättelse

Läs mer

Aging Research Center

Aging Research Center Aging Research Center Karolinska Institutet Stockholms Universitet ANNUAL REPORT 2002 This Annual Report presents the scientific output from the Aging Research Center and the Stockholm Gerontology Research

Läs mer

CURRICULUM VITAE 2010 09 19

CURRICULUM VITAE 2010 09 19 CURRICULUM VITAE 2010 09 19 For a summary of my most important merits please see page 13-14. Peter M. Nilsson, MD, PhD Born 7th October, 1953. Married, four children. Office addresses: 1. Department of

Läs mer

GRÖNBOK Främja goda kostvanor och motion: En europeisk dimension i arbetet för att förebygga övervikt, fetma och kroniska sjukdomar

GRÖNBOK Främja goda kostvanor och motion: En europeisk dimension i arbetet för att förebygga övervikt, fetma och kroniska sjukdomar EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den KOM(2005) GRÖNBOK Främja goda kostvanor och motion: En europeisk dimension i arbetet för att förebygga övervikt, fetma och kroniska sjukdomar SV SV GRÖNBOK

Läs mer

Publikationer 2012. Accepted/Submitted international Conference-proposals:

Publikationer 2012. Accepted/Submitted international Conference-proposals: (Uppdaterad 2012-09-06 av Göran Fransson) Publikationer och konferensbidrag av medarbetare inom ämnesavdelningen för didaktik, Högskolan i Gävle, för åren 2006 (sept) 2012 Publikationer 2012 Internationella

Läs mer

Kunskapsöversikter 2013:1 10 Anhöriga till personer med funktionshinder. Litteratur

Kunskapsöversikter 2013:1 10 Anhöriga till personer med funktionshinder. Litteratur Kunskapsöversikter 2013:1 10 Anhöriga till personer med funktionshinder Litteratur Abidin, Richard (1990) Parenting Stress Index (PSI) Manual. Odessa, FL: Psychological Assessment Resources, Inc. Abrahamsson,

Läs mer

Diversity and integration strategic work

Diversity and integration strategic work Communication for Development Malmö University January 30 th 2014 Diversity and integration strategic work can a participatory approach to policy lead to social change? Author: Jessica Vidberg Supervisor:

Läs mer

NYHETSBREV. från SFO-V, PUF-V, NFVO och NFV. Strategiska forskningsområdet vårdforskning (SFO-V)

NYHETSBREV. från SFO-V, PUF-V, NFVO och NFV. Strategiska forskningsområdet vårdforskning (SFO-V) NYHETSBREV Nyhetsbrev nr 2 mars 2012 från SFO-V, PUF-V, NFVO och NFV Delar av innehållet Strategiska forskningsområdet vårdforskning (SFO-V) Program för utbildning på forskarnivå i vårdvetenskap (PUF-V)

Läs mer

Alfabetisk förteckning

Alfabetisk förteckning 1 Alfabetisk förteckning A Aaslestad Petter Pasienten som tekst Univesitetsförlaget Tryckår: 2007 Abdulbaghi, Ahmed Childhood Trauma and Posttraumatic Stress Förlag Acta Universitatis Upsaliensis Tryckår

Läs mer

EKHAGASTIFTELSENS KONFERENSSERIE

EKHAGASTIFTELSENS KONFERENSSERIE EKHAGASTIFTELSENS KONFERENSSERIE Medicin 2010 THE EKHAGA FOUNDATION CONFERENCE SERIES: MEDICINE 2010 PROCEEDINGS APRIL 22-23, 2010: VILLA KÄLLHAGEN, STOCKHOLM, SWEDEN Nu dricker jag visdom ur granarnas

Läs mer

JANICKE ANDERSSON BIBLIOGRAFI FORSKNING OM INTEGRATION ÖVERGRIPANDE OM INTEGRATIONSARBETE FAMILJERELATIONER ARBETSMARKNAD KULTUR OCH KULTURMÖTEN HÄLSA

JANICKE ANDERSSON BIBLIOGRAFI FORSKNING OM INTEGRATION ÖVERGRIPANDE OM INTEGRATIONSARBETE FAMILJERELATIONER ARBETSMARKNAD KULTUR OCH KULTURMÖTEN HÄLSA BIBLIOGRAFI FORSNING OM INTEGRATION JANICE ANDERSSON ÖVERGRIPANDE OM INTEGRATIONSARBETE FAMILJERELATIONER ARBETSMARNAD ULTUR OCH ULTURMÖTEN HÄLSA VINNOR BILDEN AV DEN ANDRE IDENTITET BARN OCH UNGDOMAR

Läs mer

Fortbildning för läkare

Fortbildning för läkare Fortbildning för läkare En sammanställning av kunskapsläget om läkares fortbildning Continuing Professional Development (CPD) 1 Medverkande i Läkaresällskapets och Läkarförbundets gemensamma arbetsgrupp

Läs mer

Definitioner, modeller, perspektiv, prediktorer, riskfaktorer

Definitioner, modeller, perspektiv, prediktorer, riskfaktorer FORSKNING PÅGÅR Redaktör: Birgit Rösblad birgit.rosblad@lsr.se SAMMANFATTNING Arbetsförmåga har blivit högaktuellt i samhället, såväl politiskt som för den enskilde. Begreppet är komplext och kan sammanfattas

Läs mer