Referenser. Kapitel 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Referenser. Kapitel 1"

Transkript

1 Kapitel 1 Referenser 1. WHO. Health promotion glossary. WHO: Geneva; [Elektronisk] Tillgänglig: (läst ). 2. Medin J, Alexanderson K. Hälsa och hälsofrämjande en litteraturstudie. Lund: Studentlitteratur; Tones K, Green J. Health promotion. Planning and strategies. London: SAGE Publications; Kass LR. Regarding the end of medicine and the pursuit of health. I: Caplan AL, Engelhardt Jr HT, McCartney JJ, (red.). Concepts of health and disease. Interdisciplinary perspectives. Reading, Mass.: Addison-Wesley; Nordisk Familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi. Elfte bandet. Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag; Johannisson K. Att bygga ett folk. Det svenska folkhälsoprojektet. Socialmedicinsk tidskrift 1993; (2 3): WHO. Constitution. New York: WHO, Boorse C. Health as a theoretical concept. Philos Sci. 1977; 44: Bowling A. Measuring health. A review of quality of life instrument scales. 3rd ed. Berkshire: Open University Press; Seedhouse D. Well-being: health promotion s red herring. Health Promot Int. 1995; 10: Ejlertsson G, Andersson HI, Larsson E. Workplace factors predict good health but not good quality of life: a population-based Swedish questionnaire study. Eur J Public Health 2006; 16 (suppl): Nordenfelt L. Om hälsofrämjandets etik. Ett försök till systematik som bas för en etisk analys. I: Carlsson G, Arvidsson O, red. Kampen för folkhälsan. Prevention i historia och nutid. Stockholm: Natur och Kultur; WHO. Ottawa Charter for Health Promotion, 1986 [Elektronisk] Tillgänglig: (läst ). 14. Antonovsky A. Unraveling the mystery of health. San Francisco: Jossey-Bass; Eriksson M, Lindström B. Antonovsky s sense of coherence scale and the relation with health: a systematic review. J Epidemiol Community Health 2006; 60: Arneson H. Empowerment and health promotion in working life. Linköping: National Centre for Work and Rehabilitation, Department of Health and Society; 2006 (Thesis). 1

2 17. Janlert U. Folkhälsovetenskapligt lexikon. Stockholm: Natur och Kultur; Acheson D. Public health in England: the report of the committee of inquiry into the future development of the public health function (CM 289). London: HMSO; Folkhälsogruppen. Kunskapsunderlag för hälsopolitisk folkhälsovetenskaplig forskning och fortbildning. Stockholm: Allmänna förlaget; Beaglehole R, Bonita R, Horton R, Adams O, McKee M. Public health in the new era: improving health through collective action. Lancet 2004; 363: Bauer G, Davies JK, Pelikan J. The EUPHID health development model for the classification of public health indicators. Health Prom Int. 2006; 21: Lalonde M. A new perspective on the health of Canadians. Ottawa: National Ministry of Health and Welfare; Dahlgren G, Whitehead M. Policies and strategies to promote social equity in health. Stockholm: Institute of Future Studies; Kapitel 2 1. Tosh J. The pursuit of history. London: Longman; Appelquist M, Nilsson PM. Folkhälsan i östra Skåne en studie utifrån provinsialläkarrapporter. Svensk Medicinhistorisk Tidskrift 2005; 9: Sen A. Development as freedom. Oxford: Oxford University Press; Sachs J. The end of poverty: economic possibilities for our time. New York: Penguin Press; Sundin J. Folkhälsa och folkhälsopolitik. I: Sundin J, Hogstedt C, Lindberg J, Moberg H, (red.). Svenska folkets hälsa i historiskt perspektiv. Stockholm: Statens folkhälsoinstitut; Andersson I. Epidemiologi för hälsovetare en introduktion. Lund: Studentlitteratur; Lindstrand A, Bergström S, Rosling H, Rubenson B, Stenson B, Tylleskär T. Global health. An introductory textbook. Lund: Studentlitteratur; Hjort PF. Helse for alle. Foredrag og artikler Oslo: Avdeling for samfunnsmedisin; 1994 (Utredningsrapport nr. U1 1994). 9. Socialdepartementet. Husläkare en enklare och tryggare sjukvård. Betänkande av kontinuitetsutredningen. Stockholm: Liber Förlag; 1978 (SOU 1978: 74). 2

3 10. Johannisson K. Att bygga ett folk. Det svenska folkhälsoprojektet. Socialmedicinsk tidskrift 1993; (2 3): Scherstén B. Institutionen för samhällsmedicinska vetenskaper. Lund/Dalby, Lunds universitet AllmänMedicin 2002; 23: Isacsson S-O. Förebyggande medicin. Erfarenheter från de första försöksåren i Skaraborgs län. Läkartidningen 1977; 74: Socialdepartementet. Hälso- och sjukvård inför 90-talet. HS90. Huvudrapport. Stockholm: Socialdepartementet; 1984 (SOU 1984:39). 14. Ejlertsson G. Attityder till sjukvården. Stockholm: Socialstyrelsen; 1977 (Socialstyrelsen redovisar 1977:1). 15. Socialstyrelsen. Hälso- och sjukvård inför 80-talet. Förslag till ett principprogram. Remisshandling. Stockholm: Socialstyrelsen; Hjort PF. Inequities in medical care: consequences for health. Scand J Soc Med Suppl. 1984; 34: Socialstyrelsen. Folkhälsorapport Stockholm: Socialstyrelsen; 1987 (Socialstyrelsen redovisar 1987: 15). 18. Boman U, Engdahl B, Gustavsson N-K, Selin KH, Ramstedt M. Alkoholkonsumtionen i Sverige fram till år Stockholm: SoRAD; 2006 (Forskningsrapport nr. 39). 19. Statens folkhälsoinstitut. Folkhälsopolitisk rapport Stockholm: Statens folkhälsoinstitut; 2005 (Rapport 2005: 43). 20. Keskimäki I. The future of public health in the European Union. Editorial. Eur J Public Health 2007; 17: Vetenskapsrådets kommitté för genusforskning. Genusforskning i korta drag (2005) [Elektronisk] Tillgänglig: cd98cbc /genusforskning+i+korta+drag.pdf (läst ). 22. Hammarström A. Genusperspektiv på medicinen två decenniers utveckling av medvetenheten om kön och genus inom medicinsk forskning och praktik. Stockholm: Högskoleverket; Danielsson M. Jämställdhet och mäns medellivslängd. Kvinnovetenskaplig tidskrift 2002; (2 3): Sen G, George A, Östlin P. Engendering health equity: a review of research and policy. I: Sen G, George A, Östlin P, (red.). Engendering international health: the challenge of equity. Cambridge MA: MIT Press; Utrikesdepartementet. Handlingsplanen från FN:s fjärde kvinnokonferens i Peking Stockholm: Regeringskansliet; McKeown T. The modern rise of population. New York: Academic Press; Colgrove J. The McKeown thesis: a historical controversy and its enduring influence. Am J Public Health 2002; 92:

4 28. Lalonde M. A new perspective on the health of Canadians. Ottawa: National Ministry of Health and Welfare; Hancock T. Lalonde and beyond: Looking back at A new perspective on the health of Canadians. Health Promot. 1986; 1: Townsend P, Davidson N. Inequalities in health. The Black report. London: Penguin Books; Krantz G, Lundberg O. Health equity studies en introduktion. Socialmedicinsk tidskrift 2003; (3): Antonovsky A. Health, stress and coping. San Francisco: Jossey-Bass; Antonovsky A. Unraveling the mystery of health. San Francisco: Jossey-Bass; WHO. Declaration of Alma-Ata [Elektronisk] Tillgänglig: who.int/ data/assets/pdf_file/0009/113877/e93944.pdf (läst ). 35. WHO. Ottawa charter for health promotion, 1986 [Elektronisk] Tillgänglig: (läst ). 36. Paulus P. 20 years of health promotion research in and on settings in Europe the case of school health promotion. Ital J Publ Health 2008; 4: Pelikan JM. Health promoting hospitals assessing developments in the network. Ital J Publ Health 2008; 4: Bauer GF. Worksite health promotion research: challenges, current state and future directions. Ital J Publ Health 2008; 4: Green G, Tsouros A. Evaluating the impact of healthy cities in Europe. Ital J Publ Health 2008; 4: Regeringen. Mål för folkhälsan. Stockholm: Sveriges riksdag; 2002 (Proposition 2002/03:35). 41. Regeringen. En förnyad folkhälsopolitik. Proposition 2007/08:110. [Elektronisk] Tillgänglig: (läst ). 42. Regeringen. Agenda 21 [Elektronisk] Tillgänglig: sb/d/6936 (läst ). 43. Miljö- och naturresursdepartementet. Agenda 21 en sammanfattning. Stockholm: Regeringskansliet; 1994 (UNCED-biblioteket Volym III). 44. United Nations. End poverty Millenium development goals [Elektronisk] Tillgänglig: (läst ). 45. Brännström I. Community participation and social patterning in cardiovascular disease intervention. Umeå: Department of Epidemiology and Public Health; 1993 (Thesis). 4

5 46. Eriksson C. Learning and knowledge-production for public health: a review of approaches to evidence-based public health. Scand J Public Health 2000; 28: Clarke A, Gatineau M, Thorogood M, Wyn-Roberts N. Health promotion research literature in Europe Eur J Publ Health Suppl. 2007; 17: Medin J, Alexandersson K. Begreppen hälsa och hälsofrämjande en litteraturstudie. Lund: Studentlitteratur; McQueen DV. Strengthening the evidence base for health promotion. Health Promot Int. 2001; 16(3): McQueen DV. Perspectives on health promotion: theory, evidence, practice and the emergence of complexity. Health Promot Int. 2000; 15 (2): Antonovsky A. The salutogenic model as a theory to guide health promotion. Health Promot Int. 1996; 11: Rychetnic L, Wise M. Advocating evidence-based health promotion: reflections and a way forward. Health Promot Int. 2004; 19: International Union for Health Promotion and Education. The evidence of health promotion effectiveness. Shaping public health in a new Europe. Brussels Luxembourg: ECSC-EC-EAEC; Kapitel 3 1. Nationalencyklopedin. Medicin. [Elektronisk]. Tillgänglig: (läst ). 2. Linnaeus C. Diaeta naturalis. Uppsala: Uppsala universitet; Sjögren I. Nils Rosén von Rosenstein mannen som förlängde människolivet. Stockholm: Natur och Kultur; Brown TM, Fee E. Rudolf Carl Virchow: medical scientist, social reformer, role model. Am J Publ Health 2006; 12: Tones K, Green J. Health promotion. Planning and strategies. London: Sage Publications; Dacher ES. A systems theory approach to an expanded medical model: a challenge for biomedicine. J Altern Complement Med. 1995; 1: Brandt AM, Gardner M. Antagonism and accommodation: interpreting the relationship between public health and medicine in the United States during the 20 th century. Am J Publ Health 2000; 90: Braun B. Biopolitics and the molecularization of life. Cultural Geograph. 2007; 14: Illich I. Den farliga sjukvården. Stockholm: Aldus;

6 10. Porter D. How did social medicine evolve, and where is it heading? PLoS Me d i c i n e 2006; 3: WHO. Global strategy on diet and physical activity. [Elektronisk]. Tillgänglig: (läst ). 12. Lalonde M. A new perspective on the health of Canadians. Ottawa: Government of Canada; Cochrane A. Effectiveness and efficiency: random reflections on health. London: Royal Society of Medicine Press; Brownson RC, Baker EA, Leet TL, Gillespie KN, (red.). Evidence-based public health. New York: Oxford University Press; Lindstand A, Bergström S, Rosling H, Rubenson B, Stenson B, Tylleskär T. Global health: an introductory textbook. Lund: Studentlitteratur; WHO. Immunization surveillance, assessment and monitoring. [Elektronisk]. Tillgänglig: (läst ). 17. Salmon DA, Teret SP, MacIntyre CR, Salisbury D, Burgess MA, Halsey NA. Compulsory vaccination and conscientious or philosophical exemptions: past, present, and future. Lancet 2006; 367: John TJ, Samuel R. Herd immunity and herd effect: new insights and definitions. Eur J Epidemiol. 2000; 16: Socialstyrelsen. Lägesrapport hälso- och sjukvård. Stockholm: Socialstyrelsen; Boston university. Framingham heart study. [Elektronisk]. Tillgänglig: (läst ). 21. Weinehall L, Hellsten G, Boman K, Hallmans G. Prevention of cardiovascular disease in Sweden: the Norsjo community intervention programme motives, methods and intervention components. Scand J Public Health 2001; 56 (suppl): Socialstyrelsen. Folkhälsorapport Stockholm: Socialstyrelsen; Johannisson K. Kön och ohälsa. Ett historiskt-kulturellt perspektiv. I: Östlin P, (red.). Kön och ohälsa en antologi om könsskillnader ur ett folkhälsoperspektiv. Lund: Studentlitteratur; Malmquist J. Föreställningar om sjukdom: somatisering, medikalisering, prioritering. Lund: Studentlitteratur; Conrad P. Medicalization and social control. Ann Rev Sociol. 1992; 18: Hammarström A. Genusperspektiv på medicinen. Stockholm: Högskoleverket;

7 27. Barker KK. A ship upon a stormy sea: the medicalization of pregnancy. Soc Sci Med. 1998; 47: Riksdagen. Hälso- och sjukvårdslagen. Stockholm: Svensk författningssamling; 1982 (SFS 1982:763). 29. Folkhälsoinstitutet. På väg mot en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Stockholm: Folkhälsoinstitutet; 2004 ( Rapport 2004:33). 30. Wramner B, Carlén B, Dahlgren G, Himmelmann L. Hälso- och sjukvårdens medverkan i folkhälsoarbetet underlag för en idédebatt. Stockholm: Karolinska institutet; 2000 (KI-rapport 2000:7). 31. Whitehead D. Health promoting hospitals: the role and function of nursing. J Clin Nurs. 2005; 14: Andersson M, Söderlund L. Från Ottawa till lasarettet i Motala. C-uppsats i folkhälsovetenskap. Linköping: Instit. för hälsa och samhälle. Linköpings universitet; Burke W, Khoury MJ, Stewart A, Zimmern RL for the Bellagio Group. The path from genome-based research to population health: Development of an international public health genomics network. Genetics in Medicine 2006; 8: European Commission. Life Sciences and Biotechnology, COM [Elektronisk] Tillgänglig: (läst: ). Kapitel 4 1. Riksdagen. Hälso- och sjukvårdslagen. Stockholm: Riksdagen; 1982 (SFS 1982:763). 2. WHO. Health for all. Geneva: WHO; Regeringen. Mål för folkhälsan. Stockholm: Sveriges riksdag; 2002 (Regeringens proposition 2002/03:35). 4. WHO. Health promotion glossary. Köpenhamn: WHO Europe; Baum F. The new public health. 2nd ed. Victoria: Oxford University Press; Bunton R, Macdonald G, (red.). Health promotion. Disciplines, diversity and developments. 2 nd ed. London: Routledge; Dahlberg K, Segersten K, Nyström M, Suserud B-O, Fagerberg I. Att förstå vårdvetenskap. Lund: Studentlitteratur; Vetenskapsrådet. Vårdvetenskap i tiden en kartläggning av vetenskapsrådets satsning under åren Stockholm: Vetenskapsrådet; 2006 (Vetenskapsrådets rapportserie 3: 2006). 7

8 9. Meleis AI. Theoretical nursing. Development & process. 4th ed. Philadelphia: LWW; Wiklund L. Vårdvetenskap i klinisk praxis. Stockholm: Natur och Kultur; Socialstyrelsen. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Stockholm: Socialstyrelsen; Svensk sjuksköterskeförening. Svensk sjuksköterskeförening om omvårdnadsforskning. Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening; Edéll-Gustafsson U. Begreppet hälsa hos Florence Nightingale. I: Hamrin E, (red.). Florence Nightingale en granskning i nutida perspektiv. Stockholm: Vårdförbundet SHSTF; 1997 (FoU-rapport 50). 14. Moberg Å. Hon var ingen Florence Nightingale: människan bakom myten. Stockholm: Natur och Kultur; Kirkevold M. Omvårdnadsteorier analys och utvärdering. Lund: Studentlitteratur; Statens folkhälsoinstitut. På väg mot en hälsofrämjade hälso- och sjukvård. Stockholm: Statens folkhälsoinstitut; 2004 (Rapport 2004: 33). 17. Marriner Tomey A, Alligood MR. Nursing theorists and their work. 6 th ed. St Louis: Mosby; WHO. Ottawa charter on health promotion. Köpenhamn: WHO Europe; Willman A, Stoltz P, Bahtsevani C. Evidensbaserad omvårdnad. 2:a uppl. Lund: Studentlitteratur; Ernsäter TP, (red.). Strategi för att utveckla vården. Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening; Willman A. Hälsa är att leva en teoretisk och empirisk analys av begreppet hälsa med exempel från geriatrisk omvårdnad. Stockholm: Vårdförbundet SHSTF; 1996 (FoU-rapport). 22. Medin J, Alexandersson K. Begreppen hälsa och hälsofrämjande: en litteraturstudie. Lund: Studentlitteratur; Anderssson I. Epidemiologi för hälsovetare en introduktion. Lund: Studentlitteratur; Svensk sjuksköterskeförening. Sjuksköterskans hälsofrämjande arbete. Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening; 2008 (Konferens ). 25. Johansson H. Hälsofrämjande vad anser sjukvårdens personal? Presentation av pågående studier. Stockholm: Statens Folkhälsoinstitut; 2007 (Konferens ). 26. Casey D. Nurses perceptions, understanding and experiences of health promotion. J Clin Nurs. 2007; 16:

9 27. Whitehead D. Reviewing health promotion in nursing education. Nurse Education Today 2007; 27: Whitehead D. Health promotion in the practice setting: findings from a review of clinical issues. Worldwides on evidence-based nursing 2006; 4: Berg G, Sarvimäki A. A holistic existential approach to health promotion. Scand J Caring Sci. 2003; 17: Villaruel AM, Ishop TL, Simonson EM, Jenmott LS, Fawcett J. Borrowed theories, shared theories and the advancement of nursing knowledge. Nursing Science Quarterly 2001; 14: Falk Rafael AR. Watson s philosophy, science, and theory of human caring as a conceptual framework for guiding community health nursing practice. Adv Nurs Sci. 2000; 23: Olander E, Lindqvist L-M, Ljunggren I. Folkhälsovetenskap i sjuksköterskeutbildning. Socialmedicinsk Tidskrift 2000; 77: Regeringen. Högskoleförordningen. Stockholm: Regeringen; 2006 (SFS 2006: 1023). 34. Regeringen. En förnyad folkhälsopolitik. Proposition 2007/08:110. [Elektronisk] Tillgänglig: (läst ). 35. Fliesser YL, Schofield R, Yandreski C. Public health nursing: nursing practice in a diverse environment. RNAO Registered Nurses Association of Ontario. [Elektronisk] Tillgänglig: (läst: ). 36. Olander E. Hälsovägledning i barnhälsovården. Syntetisering av två uppdrag. Malmö: Malmö Högskola; 2003 (Thesis. Malmö Studies in Educational Sciences No 8: 2003). Kapitel 5 1. Layder D. Understanding social theory. London: Sage; Gerhardt U. Ideas about illness: an intellectual and political history of medical sociology. New York: New York University Press; Thörnqvist R. Ett modernt forskningsfält växer fram. Om svensk sociologi på talen. I: Hansen L, Johansson T, Kolling AK, Månson P, Svensson L, (red.). Sociologi i tiden: bakgrund, utveckling, framtid. Göteborg: Daidalos; Fritzell J, Lundberg O, (red.). Health inequalities and welfare resources: continuity and change in Sweden. Bristol: The Policy Press; Palmblad E, Eriksson BE. Kropp och politik: hälsoupplysning som samhällsspegel. Stockholm: Carlssons;

10 6. Giddens A. Modernitet och självidentitet: självet och samhället i den senmoderna epoken. Göteborg: Daidalos; Conrad P. Medicalization and social control. Annu Rev Sociol. 1992; 18: Lupton D. The imperative of health: public health and the regulated body. London: Sage; Korp P. Internet, hälsa och medikalisering. I: Holmqvist M, Maravelias C, (red.). Hälsans styrning av arbetet. Lund: Studentlitteratur; Blaxter M. Health and lifestyles. London: Routledge; Marmot M. The status syndrome: how social standing affects our health and longevity. New York: Owl Books; Scambler G, Higgs P. The dog that didn t bark : taking class seriously in the health inequalities debate. Soc Sci Med. 2001; 52: Beck U. Risksamhället. Göteborg: Daidalos; Graham H. Women s smoking and family health. Soc Sci Med. 1987; 25: Östlin P, Danielsson F, Diderichsen F, Härenstam A, Lindberg G. Gender inequalities in health: a Swedish perspective. Boston: Harvard University Press; Johansson A. Marginaliserade manskroppar: bilder av feta arbetarklassmän. Kvinnovetenskaplig tidskrift 2006; 1: Gough B. Real men don t diet : an analysis of contemporary newspaper representations of men, food and health. Soc Sci Med. 2006; 64: Blaxter M. Health. Cambridge: Polity Press; Antonovsky A. The salutogenic model as a theory to guide health promotion. Health Promot Int. 1996; 11 (1): Kawachi I, Kennedy BP, Glass R. Social capital and self-rated health: a contextual analysis. Am J Public Health 1999; 89 (8): Kapitel 6 1. Parrish II RG, Friedman DJ, Hunter EL. Defining health statistics and their scope. I: Friedman DJ, Hunter EL, Parrish II RG, (red.). Health statistics. Shaping policy and practice to improve the population s health. Oxford: Oxford University Press; Sundin J. Folkhälsa och folkhälsopolitik. I: Sundin J, Hogstedt C, Lindberg J, Moberg H, (red.). Svenska folkets hälsa i historiskt perspektiv. Stockholm: Statens folkhälsoinstitut;

11 3. Statistiska Centralbyrån. Sveriges officiella statistik. [Elektronisk] Tillgänglig: aspx (läst ). 4. Statistiska Centralbyrån. Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF). [Elektronisk] Tillgänglig: aspx (läst ). 5. Socialstyrelsen. Statistik. [Elektronisk] Tillgänglig: (läst ). 6. Andersson I. Epidemiologi för hälsovetare en introduktion. Lund: Studentlitteratur; WHO. Data and statistics. [Elektronisk] Tillgänglig: research/en (läst ). 8. World Bank. The World Bank. [Elektronisk] Tillgänglig: (läst ). 9. United Nations Statistics Division World population and housing census programme. [Elektronisk] Tillgänglig: (läst ). 10. United Nations Statistics Division. Millennium development goals indicators. [Elektronisk] Tillgänglig: default.aspx (läst ). 11. Unicef. Monitoring and statistics. [Elektronisk] Tillgänglig: unicef.org/statistics/index.html (läst ). 12. Gapminder world. [Elektronisk] Tillgänglig: (läst ). 13. Lindstrand A, Bergström S, Rosling H, Rubenson B, Stenson B, Tylleskär T. Global health. An introductory textbook. Lund: Studentlitteratur; Schwalbe N. Politicizing health statistics: the danger of the number game. Proceedings of the 14 th European Conference on Public Health; Montreux, Switzerland: s Ejlertsson G. Enkäten i praktiken. En handbook i enkätmetodik. 2:a uppl. Lund: Studentlitte ratur; WHO. Quality of cause-of-death information: a challenge in large part of the world. [Elektronisk] Tillgänglig: qual ity_ pdf (läst ). 17. Rosling H. Världshälsan behöver en ny karta. Norr och söder byts mot frisk och sjuk öster och väster mot rik och fattig. Läkartidningen 2004; 101: Statistiska Centralbyrån. Livslängden i Sverige Livslängdstabeller för riket och länen. Örebro: SCB; 2007 (Demografiska rapporter 2007:1). 11

12 19. Bowling A. Measuring health. A review of quality of life instrument scales. 3rd ed. Berkshire: Open University Press; Merrell M, Reed LJ. The epidemiology of health. I: Galdston I, (red.). Social medicine. Its derivations and objectives. New York: The Commonwealth Fund; Madans JH, Cohen SB. Health surveys: a resource to inform health policy and practice. I: Friedman DJ, Hunter EL, Parrish II RG, (red.). Health statistics. Shaping policy and practice to improve the population s health. Oxford: Oxford University Press; Keyes CL, Shmotkin D, Ryff CD. Optimizing well-being: the empirical encounter of two traditions. J Pers Soc Psychol. 2002; 82: Antonovsky A. Unraveling the mystery of health. San Francisco: Jossey-Bass; Putnam RD. Bowling alone. The collapse and revival of American community. New York: Simon and Schuster; Hawe P, Shiell A. Social capital and health promotion: a review. Soc Sci Med. 2000; 51: Lindström M. Social capital, the miniaturisation of community and self-reported global and psychological health. Soc Sci Med. 2004; 59: Edén L, Ejlertsson G, Petersson J. Quality of life among early retirees. Exp Aging Res. 1999; 25: Bringsén Å, Andersson I, Ejlertsson G. The development and quality analysis of a Salutogenetic Health Indicator Scale (SHIS). Scand J Public Health 2009; 37: Ejlertsson G, Edén L, Leden I. Predictors of positive health in disability pensioners: a population-based questionnaire study using Positive Odds Ratio. BMC Public Health 2002; 2: Ejlertsson G. Statistik för hälsovetenskaperna. Lund: Studentlitte ratur; Kapitel 7 1. Last JM. A dictionary of epidemiology. Oxford: Oxford University Press; Eyler JM. The conceptual origins of William Farr s epidemiology. I: Lilienfeld AM, (red.). Times, places and persons. Aspects of the history of epidemiology. Baltimore: John Hopkins University Press; Beaglehole R, Bonita R. Public health at the crossroads. Cambridge: Cambridge University press; Andersson HI. Epidemiologi för hälsovetare en introduktion. Lund: Studentlitteratur;

13 5. Hennekens CH. Epidemiology in medicine. Boston: Little Brown & Co; Vetter NJ. Epidemiology and public health medicine. Edinburgh: Churchill Livingstone; Unwin N, Carr S, Lee J. Public health and epidemiology: a study guide for nurses. Buckingham: Open University Press; WHO. Mortality data. [Elektronisk] Tillgänglig: mort/en (läst ). 9. Rothman K J. Epidemiology: an introduction. New York: Oxford University Press; WHO. Metrics: Disability-adjusted life year (DALY). [Elektronisk] Tillgänglig: daly/en/index.html (läst ). 11. Moradi T, Allebeck P, Jacobsson A, Mathers C. Sjukdomsbördan i Sverige mätt med DALY. Läkartidningen 2006; 103: WHO. Healthy life expectancy at birth (HALE). [Elektronisk] Tillgänglig: (läst ). 13. Antonovsky A. Hälsans mysterium. Stockholm: Natur och Kultur; Wamala SP, Lynch J, Kaplan GA. Women s exposure to early and later life socioeconomic disadvantage and coronary heart disease risk: the Stockholm Female Coronary Risk Study. Int J Epidemiol. 2001; 30: Ejlertsson G, Edén L, Leden I. Predictors of positive health in disability pensioners: a population-based questionnaire study using Positive Odds Ratio. BMC Public Health 2002; 2: Mezzetti M, Vecchia C, Decarli A, Boyle P, Talamini R, Franceschi S. Population attributable risk for breast cancer: diet, nutrition, and physical exercise. J Nat Cancer Inst. 1998; 90: Doll R, Hill AB. The mortality of doctors in relation to their smoking habits; a preliminary report. BMJ 1954; 26: Pearce N. The ecological fallacy strikes back. J Epidemiol Comm Health 2000; 54: WHO. Ottawa charter. Geneva: WHO; McQueen DV. Strengthening the evidence base for health promotion. Health Prom Int. 2001; 16: Bailey L, Vardulaki K, Langham J, Chandramohan D. Introduction to epidemiology. Maidenhead: Open University Press; Susser M. Does risk factor epidemiology put epidemiology at risk? Peering into the future. J Epidemiol Comm Health 1998; 52: Clarke EA, Anderson TW. Does screening by Pap smears help prevent cervical cancer? A case-control study. I: Buck C, (red.). The challenge of epidemi 13

14 ology: issues and selected readings. Washington: Pan American Health Organization (PAHO); Schoen EJ, Baker JC, Colby CJ, To TT. Cost-benefit analysis of universal tandem mass spectrometry for newborn screening. Pediatrics 2002; 110: Hammarström A, Janlert U. Health selection in a 14-year follow-up study a question of gendered discrimination? Soc Sci Med. 2005; 61: Health Education Council. The epidemiology of health. New York: Health Education Council; Mackenbach JP. Public health epidemiology. J Epidemiol Comm Health 1995; 49: Janlert U. Folkhälsovetenskapligt lexikon. Stockholm: Norstedts; Kelly MP, Charlton B. The modern and postmodern in health promotion. I: Bunton R, Nettleton S, Burrows, (red.). The sociology of health promotion. London: Routledge; Charlton B. The scope and nature of epidemiology. J Clin Epidemiol. 1996; 49: Weed DL. Methods in epidemiology and public health: does practice match theory? J Epidemol Comm Health 2001; 55: McLaren L, Hawe P. Ecological perspectives in health research. J Epidemiol Comm Health 2005; 59: Kapitel 8 1. Navarro V, Muntaner C. Toward an integrated political, economic and cultural understanding of health inequalities. In: Navarro V, Muntaner C, (red.). Political and economic determinants of populations health and wellbeing: controversies and developments. New York: Baywood, Amityville; Montin S. Moderna kommuner. 2:a uppl. Malmö: Liber; Nationalencykolpedin. [Elektronisk] Tillgänglig article.jsp?i_art_id=285063&i_word=politik (läst ). 4. United Nations. World Health Organization. Proceedings and final acts of the International Health Conference. New York 19 June to 22 July Official Records of the World Health Organization, No. 2. [Elektronisk] Tillgänglig (läst ). 5. Kickbusch I. The contribution of the World Health Organization to a New public health and health promotion. Am J Public Health 2003; 93:

15 6. Blomquist P, Rothstein B. Välfärdsstatens nya ansikten. Demokrati och marknadsreformer inom offentliga sektorn. Stockholm: Agora; Vallgårda S. Public health policies: A Scandinavian model? Scand J Public Health 2007; 35: Regeringen. Mål för folkhälsan. Stockholm: Sveriges riksdag; 2002 (Proposition 2002/03:35). 9. Oliver TR. The politics of public health policy. Annu Rev Public Health 2006; 27: Hallqvist J, Janlert U. Vad är folkhälsa? I: Folkhälsogruppen. Folkhälsans villkor. Stockholm: Allmänna förlaget; 1991 (Folkhälsogruppen rapport nr 9). 11. Janlert U. Folkhälsovetenskapligt lexikon. Stockholm: Natur och Kultur; WHO. Health promotion glossary. WHO: Geneva, [Elektronisk] Tillgänglig (läst ). 13. Ottawa charter for health promotion. Health Promotion 1986; 1: iii v. 14. WHO: Adelaide Recommendations on Healthy Public Policy. [Elektronisk] Tillgänglig (läst ). 15. WHO. Sundsvall statement on supportive environments for health (WHO/ HPR/HEP/95.3). [Elektronisk] Tillgänglig docs/sundsvall_statement.pdf (läst ). 16. Lalonde M. A new perspective on the health of Canadians. A working document. Ottawa: Government of Canada, Tejada DA. Alma Ata revisited. Perspectives in Health 2003; 8: WHO. The Alma Ata declaration. Geneva: World Health Organisation; WHO. Health for all targets. Copenhagen: World Health Organisation; World Health Assembly. Health for all policy for the twenty-first century. Geneva: World Health Organisation; 1998 (Resolution WHA51.7). 21. WHO. Health for all in the 21 st century. Geneva: World Health Organisation; WHO Euro. Health21: the health for all policy framework for WHO European region. Copenhagen: WHO; 1999 (European Health For All Series; No. 6). 23. Amsterdamfördraget. Fördraget om upprättandet av Europeiska Gemenskapen (Amsterdam art. 152). Official Journal: nr C 340, 10 november United Nations. General Assembly. Fifty-fifth session. United Nations Millennium Declaration. 18 September 2000 (A/Res/55/2). 15

16 25. Riksdagen. Hälso- och sjukvårdslagen. Stockholm: Riksdagen; 1982 (SFS 1982: 763). 26. Regeringen. Utvecklingslinjer för hälso- och sjukvården, m.m. Stockholm: Sveriges riksdag, 1985 (Proposition 1984/85; 181). 27. Regeringen. Om vissa folkhälsofrågor. Stockholm: Sveriges riksdag; 1991 (Proposition 1990/91: 175). 28. Folkhälsogruppen. Hela folkets hälsa: en nationell strategi. Stockholm: Allmänna förlaget; 1991 (Folkhälsogruppen rapport nr 8). 29. Socialdepartementet. Direktiv till Nationella folkhälsomål. Dir 1995: 158. Stockholm: Socialdepartementet; Socialdepartementet. Tilläggsdirektiv till Nationella folkhälsokommittén (S 1995: 14). Dir 1997: 89. Stockholm: Socialdepartementet; Socialdepartementet. Slutbetänkande av Nationella folkhälsokommittén. Hälsa på lika villkor nationella mål för folkhälsan. Stockholm: Socialdepartementet; 2000 (SOU 2000: 91). 32. Regeringen. En förnyad folkhälsopolitik. Stockholm: Sveriges riksdag; 2008 (Proposition 2007/08: 110). 33. Folkhälsoinstitutet. Modell och metoder för hälsokonsekvensbedömningar. Återrapportering av regeringsuppdrag om Folkhälsoinstitutets arbete med hälso konsekvensbedömningar (HKB). Stockholm: Folkhälsoinstitutet; 2001 (F-serie 2001:9). 34. Regeringen. Budgetpropositionen för Utgiftsområde 9. Stockholm: Sveriges riksdag; 2007 (Proposition 2007/08: 1). 35. Harrison D. Health promotion and politics. I: Bunton R, Macdonald G, (red.). Health promotion. Diciplines, diversity and developments. 2nd ed. London: Routledge; Kamper-Jörgensen F. Nationale folkesundsprogrammer i de nordiske lande. Ugeskrift Laeger 2004; 166: Regeringen. Sund hele livet de nationale mål og strategier for folkesundheden Köpenhamn: Indenrigs- og Sundhetsministeriet, Det Kongelige Helsedepartementet. Resept for et sunnere Norge. St.meld. nr.16 ( ), Det Konglige Helse- och Omsorgsdepartementet. Nasjonal strategi for å utjevne sociale helseforskjeller. St meld. nr. 20 ( ), Statsrådets principbeslut om folkhälsoprogrammet Hälsa Helsingfors: Social och hälsoministeriet, 2001 (Publikation 2001: 5). 41. WHO. Europe review of national Finnish health promotion policies and recommendation for the future. Copenhagen: WHO regional Office for Europe;

17 42. Vallgårda S. Governing people s lives. Strategies for improving the health of the nations in England, Denmark, Norway and Sweden. Eur J Public Health 2001; 11: Premfors R. Policyanalys. Lund: Studentlitteratur; Hogwood BW, Gunn L. Policy analysis for the real world. Oxford: Oxford University Press; Hill M. The public policy process. 4th ed. Harlow: Pearson Education; Hall P, Löfgren K. Politisk styrning i praktiken. Stockholm: Liber, Buse K, Mays N, Walt G. Making health policy. Berkshire: Open university press/mcgraw-hill Education; Walt G. Health policy. An introduction to process and power. London: Zed; Whitehead M, Dahlgren G. Leveling up (part 1): a discussion paper on concepts and principles for tackling social inequities in health. Copenhagen: WHO Europe; 2006 (Studies on social and economic determinants of populations health No. 2). 50. Dodgson R, Lee K, Drager N. Global health governance. A conceptual review. Geneva: World Health Organisation and London School of Hygiene and Tropical Medicine; Landstingsförbundet, Svenska kommunförbundet. Främja hälsa och förebygg sjukdomar. Slutrapport från folkhälsoprogrammet. Stockholm: Landstingsförbundet & Svenska kommunförbundet; Statens folkhälsoinstitut. Kommunernas organisation för folkhälsofrågor. Stockholm: Statens folkhälsoinstitut; 2004 (R 2004: 21). 53. SIDA. Sidas policy för det civila samhället. Stockholm: SIDA, Nationella folkhälsokommittén. Hälsa på lika villkor nationella mål för folkhälsan. Slutbetänkande av Nationella folkhälsokommittén. Bilagedel B. Stockholm: Socialdepartementet; 2000 (SOU 2000:91). 55. Macinco J, Starfield B. The utility to social capital in research on health determinants. The Milbank Quarterly 2001; 79: Walt G, Gilson L. Reforming the health sector in the developing countries: the central role of policy analysis. Health Policy Plan. 1994; 9: Leichter H. A comparative approach to policy analysis. Health care policy in four nations. Cambridge: University Press, Blank RH, Burau V. Comperative health policy. New York: Palgrave Macmillan; Dietrich J W. The politics of PEPFAR: The president s emergency plan for AIDS relief. Ethics & International Affairs 2007; 21:

18 60. Statens Folkhälsoinstitut. Folkhälsopolitisk rapport. Stockholm: Statens folkhälsoinstitut; Socialdepartementet. Folkhälsopolitik för jämlikhet i hälsa och hållbar tillväxt. Stockholm: Socialdepartementet; 2006 (Regeringsskrivelse 2005/06: 205). 62. Riksdagen. Regeringsformen. Stockholm: Riksdagen; 1974 (SFS 1974: 152). 63. WHO, HEN (Health evidence networks). Which are the most effective and cost-effective interventions for tobacco control? Copenhagen: WHO Europe; Socialdepartementet. Uppdrag om kunskapsbaserad metodutveckling för tobakspreventivt arbete. Regeringsbeslut 37. Stockholm: Socialdepartementet, Regeringen. Förslag till statsbudget för Utgiftsområde 17. Stockholm: Sveriges riksdag; 2003 (Proposition 2003/04: 1). 66. Kickbusch I. Health governace: The healthy society. I: McQueen DV, Kickbusch I, Potvin L, Pelikan JM, Balbo L, Abel T, (red.). Health & modernity. The role of theory in health promotion. New York: Springer, Pierre J. Decentralisering, governance och institutionell förändring. I: Rothstein B, (red.). Politik som organisation: förvaltningspolitikens grundproblem. 3:e uppl. Stockholm: SNS Förlag; Hjern B. Samverkan inneord eller en utmaning för den svenska modellen. I: Axelsson R och Bihari Axelsson S, (red.). Folkhälsa i samverkan mellan professioner, organisationer och samhällssektorer. Lund: Studentlitteratur; Kapitel 9 1. Andersson SI. Hälsa och psykologi. Lund: Studentlitteratur; WHO. Primary health care. Report of the International conference on primary health care, Alma Ata, USSR. Geneva: WHO; WHO. Health for all in the 21st century. Geneva: WHO; Engel G. The need for a new medical model: a challenge for biomedicine. Science 1977; 196: Armstrong D. Theoretical tensions in biopsychosocial medicine. Soc Sci Med. 1987; 25: Borrell-Carrió F, Suchman AL, Epstein RM. The biopsychosocial model 25 years later: principles, practice, and scientific inquiry. Ann Fam Med. 2004; 2: WHO. Constitution of the World Health Organization. Geneva: WHO;

19 8. Folkhälsogruppen. Folkhälsans villkor. Stockholm: Allmänna Förlaget; 1991 (Folkhälsogruppen nr 9). 9. Socialdepartementet. Hur skall Sverige må bättre? första steget mot nationella folkhälsomål. Delbetänkande av Nationella folkhälsokommittén. Stockholm: Fritzes; 1998 (SOU 1998:43). 10. Marks DF. Freedom, responsibility and power: contrasting approaches to health psychology. J Health Psychol. 2002; 7: Matarazzo JD. Behavioral health and behavioral medicine: frontiers for a new health psychology. Am Psychol. 1989; 35: Andersson SI. Kliniska psykologer behövs i primärvården. Möjliggör ökad helhetssyn snarare än fragmentering. Läkartidningen 1989; 86: Prochaska JM. The Transtheoretical Model applied to the community and the workplace. J Health Psychol. 2007; 12: Millon T. On the nature of clinical health psychology. I: Millon T, Green C, Meagher R, (red.). Handbook of clinical health psychology. New York: Plenum; Murray M, Nelson G, Poland B, Maticka-Tyndale E, Ferris L. Assumptions and values of community health psychology. J Health Psychol. 2004; 9: Marks DF. Health psychology in context. J Health Psychol. 1996; 1: Crossley ML. Rethinking health psychology. Buckingham: Open University Press; Kaplan RM, Ganiats TG, Frosch DL. Diagnostic and treatment decisions in US healthcare. J Health Psychol. 2004; 9: Hepworth J. Public health psychology: a conceptual and practical framework. J Health Psychol. 2004; 9: Hepworth J. The emergence of critical health psychology: can it contribute to promoting public health? J Health Psychol. 2006; 11: MacLean LM, Diem E, Bouchard C, Robertson-Palmer K, Edwards N, O Hagan M. Complexity and team dynamics in multiple intervention programmes. Challenges and insights for public health psychology. J Health Psychol. 2007; 12: Winett RA, King AC, Altman DG. Health psychology and public health. An integrative approach. New York: Pergamon Press; Hovelius B och Johansson EE, (red.). Kropp och genus i medicinen. Lund: Studentlitteratur; Andersson SI. Appraisal, coping, motivational factors and gender in vocational rehabilitation. Scand J Soc Med. 1996; 24:

20 25. Andersson SI, Hovelius B. Illness-related complaints in women with chronic widespread pain: importance of a contextual approach. Stress and Health 2005; 21: Kapitel Dewey J. Demokrati och utbildning. Göteborg: Daidalos; Skolverket. Det livslånga och livsvida lärandet. Stockholm: Skolverket; Socialdepartementet. Hälsa på lika villkor. Nationella mål for hälsa. Stockholm: Socialdepartementet; 2000 (SOU 2000: 91). 4. Marton F. Mot en medvetandets pedagogik. I: Uljens M, (red.). Didaktik. Lund: Studentlitteratur; s Säljö R. Lärande i praktiken. Ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: Norstedts Akademiska Förlag; Schön D. The reflective practitioner. How professionals think in action. New York: Basic Books; Muschinsky LJ. Pedagogik som ämne vad ska man med det till? Praktiserad vetenskap och vetenskapliggjord praktik. I: Bjerg J, (red.). Pedagogik en grundbok. Stockholm: Liber; s Olsson U. Drömmen om den hälsosamma medborgaren. Stockholm: Carlssons; Sundin J. Folkhälsa och folkhälsopolitik. I: Sundin J, Hogstedt C, Lindberg J, Moberg H, (red.). Svenska folkets hälsa i historiskt perspektiv. Stockholm: Statens folkhälsoinstitut; s Forsell CG. Underrättelser om de i America nyligen stiftade måttlighetsföreningar, jemte förslag till dylika i Sverige. Stockholm; Gérando JM. Fattigvårdsassistenten eller rätta sättet att lemna understood åt den fattige. Jönköping; Palmblad E. Medicinen som samhällslära. Göteborg: Daidalos; Socialdepartementet. Slutbetänkande avgivet av Befolkningskommissionen. Stockholm: Socialdepartementet; 1938 (SOU 1938: 57). 14. Socialdepartementet. Mål och medel för hälso- och sjukvården. Stockholm: Socialdepartementet; 1979 (SOU 1979: 78). 15. Socialdepartementet. Minskat tobaksbruk. Slutbetänkande från Tobakskommittén. Stockholm: Socialdepartementet; 1981 (SOU 1981: 18). 16. Larsson S. Didaktik för vuxna tankelinjer i internationell litteratur. Stockholm: Vetenskapsrådet; Elkjaer B. Organisational learning with a pragmatic slant. Int J Lifelong Edu. 2003; 22 (5):

21 18. Glanz K, Rimer BK, Frances ML, (red.). Health behavior and health education. Theory, research and practice. San Francisco: Jossey-Bass; Tones K, Green J. Health promotion. Planning and strategies. London: Sages Publications; Naidoo J, Wills J. Health promotion. Foundations for practice. London: Baillière Tindall; Wertsch JV, Rio P, Alvarez A, (red.). Sociocultural studies of the mind. New York, Cambridge University Press; Falk EM. Hermeneutik och didaktik. I: Selander S, Ödman PJ, (red.). Text och existens. Hermeneutik möter samhällsvetenskap. Göteborg: Daidalos; s Svederberg E. Lyhördhet för tidigare erfarenheter. I: Svederberg E, Svensson L, Kindeberg T, (red.). Pedagogik i hälsofrämjande verksamhet. Lund: Studentlitteratur; 2001; s Englund T. Undervisning som meningserbjudande. I: Uljens M, (red.). Didaktik. Lund: Studentlitteratur; s De los Reyes P, Mulinari D. Intersektionalitet: kritiska reflektioner över (o)jämlikhetens landskap. Malmö: Liber; Kapitel Calnan KC. The arts and humanities in health and medicine. Public Health 2005; 119: Weed DL. Epidemiology, the humanities and public health. Am J Public Health 1995; 85: Allen S. Audit of art and health projects in Cumbria. Eden District, Cumbria: Cumbria Arts and Health Group; Statens Folkhälsoinstitut. Kultur för hälsa. En exempelsamling från forskning och praktik. Stockholm: Statens Folkhälsoinstitut; Angus J. A review of evidence in community based arts in health. London: Health Development Agency; Goguen J, Myin A. Art and the brain. 11 investigations into the science of art. Journal of Consciousness Research: Controversies in science and the humanities 2000; 7: Coats E. Creative arts and humanities in healthcare swallows to other continents. A strategic paper prepared by a collaborative inquiry group. London: Nuffield Trust for Research and Policy Studies in Health Services;

22 8. Dooris M, Poland B, Kolbe L, de Leuuw E, McCall D, Wharf-Higgins J. Healthy settings: building evidence for the effectiveness of whole system health promotion challenges and future directions. I: McQueen D, Jones C, (red.). Global perspectives on health promotion effectiveness. New York: Springer Science; White M, Robson M. From ice to fire: arts in health for social exclusion. Durham: Centre for Arts and Humanities in Health and Medicine; Prosser J. Image-based research: a sourcebook for qualitative researchers. London: The Falmer Press; Sawney FS, Sykes S. It opened my eyes: using theatre in education to deliver sex and relationship education. A good practice guide. London: Health Development Agency; Foster-Fishman P, Nowell B, Deacon Z, Nievar MA, McCann P. Using methods that matter: the impact of reflection, dialogue, and voice. Am J Community Psychol. 2005; 36: Labonte R, Feather J, Hills M. A story/dialogue method for health promotion knowledge development and evaluation. Health Educ Res. 1999; 14: Becket-Milburn K, McKie L. A critical appraisal of the draw and write technique. Health Educ Res. 1999; 14: Shotter J. Inside dialogical realities: from an abstract-systematic to a participatory-wholistic understanding of communication. Southern J Communication 2000; 65: Wood B. Images of health, an exploration for health promotion. Liverpool: John Moores University; 2007 (Thesis). 17. Stuttaford M, Bryanston C, Lewando Hunt G, Connor M, Thorogood M, Tollman S. Use of applied theatre in health research dissemination and data validation: a pilot study from South Africa. Health 2006; 10: McQueen D. Strengthening the evidence base for health promotion. Health Promot Int. 2001; 16: Dungay J. Overview: arts, culture and local economy. Local Economy 2004; 19: Konlaan B, Bygren L, Johansson S. Visiting the cinema, concerts, museums or art exhibitions as determinant of survival. A Swedish fourteen-year cohort follow-up. Scand J Public Health 2000; 28: King s Fund. Enhancing the healing environment. London: King s Fund; Lelchuk Staricoff R. Arts in health: a review of the medical literature. London: Arts Council; Lawson J, Floyd J. The future of epidemiology: a humanist response. Am J Public Health 1996; 86:

23 24. Eakin M. Arts and health. J Public Health Med. 2003; 25: Angus J. An enquiry concerning possible methods for evaluating arts for health projects. Durham: Centre for Arts and Humanities in Health and Medicine; Everitt A, Hamilton R. Arts, health and the community: a study of five arts in community health projects. Durham: Centre for Arts and Humanities in Health and Medicine; Health Development Agency: Arts for health. A review of good practice in community-based arts projects and initiatives which impact on health and well being. London: Health Development Agency; Matarasso F. Use or ornament? The social impact of participation in the arts. Stroud: Comedia; Augustinsson S, Bringsén Å. Skiss Skåne konstnärer på arbetsplatser. Kristianstad: Högskolan Kristianstad, Tema Människa hälsa samhälle; 2007 (Rapport). 30. South J. Community arts for health: an evaluation of a district programme. Health Educ. 2006; 106: Smith T. Common knowledge an evaluation of sorts. Durham: Centre for Arts and Humanities in Health and Medicine; Macnaughton J, White M, Stacey R. Researching the benefits of arts in health. Health Educ. 2005; 105: Douglas N, Warwick I, Whitty G, Aggleton P. Vital youth: evaluating a theatre in education project. Health Educ. 2000; 100: Sullivan J. El teatro lucha de salud del barrio: Theatre and environmental health in Texas. I: Burnham L, (red.). Community arts network/art in the public interest. [Elektronisk] Tillgänglig: (läst ). 35. Leung MW, Yen IH, Minkler M. Community based participatory research: a promising approach for increasing epidemiology s relevance in the 21 st century. Int J Epidemiol. 2004; 33: Marcuse H. The aesthetic dimenson. Boston: Beacon Press; Kapitel Obituary: Peter Drucker. Trusting the teacher in the gray-flannel suit. The Economist 19 nov Beckérus Å, Edström A, (red.). Doktrinskiftet. De svenska företagens ledarskap i ett nytt perspektiv. Stockholm: Svenska Dagbladets förlag; Docent Tomas Engström, Chalmers, pers. kommunikation, april

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara:

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: säker kunskapsbaserad och ändamålsenlig patientfokuserad effektiv jämlik i rimlig tid Turning ideas into action initial idea might

Läs mer

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW Helena Christell, Stephen Birch, Keith Horner, Madeleine Rohlin, Christina Lindh Faculty of Odontology, Malmö University School of Dentistry, Manchester

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Trondheimserklaeringen

Trondheimserklaeringen Trondheimserklaeringen Tankar och hållpunkter för ett statement Bosse Pettersson & Tone P. Torgersen, 11:e Nordiska folkhälsokonferensen, 27 juni 2014 i Trondheim, Norge Starten gick 1986 med WHO:s första

Läs mer

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Ergonomisektionen/LSR Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Frukostseminarie I samverkan med Mousetrapper 2 oktober, 2012 08.30-09.30 Susanne Glimne Leg. Optiker/Universitetsadjunkt Optikerprogrammet

Läs mer

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Gäller från 2012 Teorier och metoder för forskning om sociala representationer,

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation

Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation -med standardiserade bedömningsinstrument som exempel Karin Alexanderson Fil.dr i socialt arbete alarnas forskningsråd Evidensbaserat

Läs mer

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap Henry Ohlsson Curriculum Vitæ Senast ändrad: 25 februari 2015 Personligt fullständigt namn födelsedatum och födelseort civilstånd Henry Gustav Ohlsson 22 maj 1956, Bollnäs, Sverige sammanboende med Ylva

Läs mer

Forskningsfrågan besvarad men sen då? Hur nyttiggörs resultaten?

Forskningsfrågan besvarad men sen då? Hur nyttiggörs resultaten? Forskningsfrågan besvarad men sen då? Hur nyttiggörs resultaten? Bättre kvalitetsregisterforskning 2014-05-21: Workshop III & IV Johan Thor, specialist i socialmedicin, MPH, Med.dr. Vinnvård Fellow of

Läs mer

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector SVUF-konferens, Stockholm 2013-11-14/15 Marek Perlinski Stefan Morén Björn Blom PhD in social work Professor in social work Professor

Läs mer

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling 24 oktober 2006 Drude Dahlerup, Statsvetenskapliga Institutionen, Stockholms Universitet Disposition: 1. A broad concept of sustainable development

Läs mer

Forskningsläget nationell och internationell utblick

Forskningsläget nationell och internationell utblick Forskningsläget nationell och internationell utblick Monica Eriksson, PD, Docent Centrum för Salutogenes Institutionen för Omvårdnad, hälsa och kultur Högskolan Väst monica.eriksson@hv.se Handbook on

Läs mer

Susanna Bihari Axelsson Susanna Bihari Axelsson Center for Organization, Management & Administration

Susanna Bihari Axelsson Susanna Bihari Axelsson Center for Organization, Management & Administration Susanna Bihari Axelsson Susanna Bihari Axelsson Center for Organization, Management & Administration Previous employments 2014 Lorem ipsum dolor sit amet 2013 Lorem ipsum dolor sit amet 2012 Lorem ipsum

Läs mer

På vetenskaplig grund att vara forskande praktiker på bibliotek. Lotta Haglund

På vetenskaplig grund att vara forskande praktiker på bibliotek. Lotta Haglund På vetenskaplig grund att vara forskande praktiker på bibliotek Lotta Haglund >25 artiklar/rapporter >25 konferenspresentationer Haglund, Lotta & Ekenberg, Anna & Jäppinen, Karin & Karlsson, Heléne The

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Breeam communities, examples from Sweden. Sustainable Urban Development. Presentation in cooperation with SGBC

Breeam communities, examples from Sweden. Sustainable Urban Development. Presentation in cooperation with SGBC Breeam communities, examples from Sweden Sustainable Urban Development Presentation in cooperation with SGBC Charlotta Faith-Ell Ann-Kristin Karlsson 2014-09-12 SGBC Stockholm 2014 Example of certification

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Senior Lecturer and Associate Professor, Nordic School of Public Health, Göteborg.

Senior Lecturer and Associate Professor, Nordic School of Public Health, Göteborg. Susanna Bihari Axelsson Susanna Bihari Axelsson Associate Professor, Associate Professor Department of Sociology and Social Work Department of Sociology and Social Work The Faculty of Social Sciences Center

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

Gränslösa ehälsotjänster. Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS

Gränslösa ehälsotjänster. Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS Gränslösa ehälsotjänster Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS 2011-11-01 Page 2 Agenda 1. Framtidens ehälsa i Europa 1. SepSOS Målbild, status och piloter NCP nationell kontaktpunkt Expedition av e-recept

Läs mer

Psykologen som ledare

Psykologen som ledare Mindmatter AB Surbrunnsgatan 6 411 19 Göteborg Tel. 01-711 52 10 www.mindmatter.se Psykologen som ledare Kursbeskrivning INNEHÅLL Kursbeskrivning Teori Praktisk tillämpning av teori Lärare Examination

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for

The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for an Empathic Architecture Jonas E Andersson, arch SAR/ MSA, Ph D The School of Architecture and the Built Environment The Royal Institute of Technology

Läs mer

Implementering av forskningsresultat vad är det och vad vet vi om det?

Implementering av forskningsresultat vad är det och vad vet vi om det? Implementering av forskningsresultat vad är det och vad vet vi om det? Haugesund 26 september 2012 Lars Wallin Professor Högskolan Dalarna, Docent KI lars.wallin@du.se Varför? Centrala koncept Implementeringsmetoder

Läs mer

Utbildning Organisationspsykologisk konsultationsmetodik

Utbildning Organisationspsykologisk konsultationsmetodik 1 Utbildning Organisationspsykologisk konsultationsmetodik Centrum för Organisationspsykologi erbjuder en gedigen veckolång utbildning med en dags uppföljning i organisationspsykologisk processkonsultation.

Läs mer

Policies and strategies to promote social equity in health

Policies and strategies to promote social equity in health Dahlgren, Göran & Margaret Whitehead Policies and strategies to promote social equity in health Background document to WHO Strategy paper for Europe This working paper was originally published in print

Läs mer

JÄMSTÄLLT FÖRÄLDRASKAP FÖR BARNETS BÄSTA. Alexandra Thorén Todoulos & Ida Ivarsson

JÄMSTÄLLT FÖRÄLDRASKAP FÖR BARNETS BÄSTA. Alexandra Thorén Todoulos & Ida Ivarsson JÄMSTÄLLT FÖRÄLDRASKAP FÖR BARNETS BÄSTA Alexandra Thorén Todoulos & Ida Ivarsson VARFÖR? Barnet har rätt till och mår bäst av en trygg och nära relation till båda sina föräldrar (SOU, 2005:73) Tidigt

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Research evaluation in Sweden FOKUS

Research evaluation in Sweden FOKUS Research evaluation in Sweden FOKUS Swedish Research Council Hearings May 2014 Content Background Working process Proposed draft model Future work Timetable Questions and discussion UoH research income

Läs mer

Bilaga 2. Att handla. att fånga det specifika i situationen, genom ingivelser. Att inte se. Hög

Bilaga 2. Att handla. att fånga det specifika i situationen, genom ingivelser. Att inte se. Hög Bilaga 2 Författare: Häggblom, A. & Dreyer Fredriksen, S-T. Der bliver ofte stille - sygeplejerskers möde med kvinder, som har vaeret udsat for vold Tidsskrift: Klinisk Sygeplejer Årtal: 2011 Författare:

Läs mer

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami 2012-11-19 1 Översikt Vad är ett gäng - Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project

Läs mer

Den hälsoskapande arbetsplatsen med fokus på salutogenes

Den hälsoskapande arbetsplatsen med fokus på salutogenes Den hälsoskapande arbetsplatsen med fokus på salutogenes Föredrag vid SALUS 2013 Göran Ejlertsson Professor, Högskolan Kristianstad Salutogenes Vad är salutogenes? Vad är salutogenes inom arbetet? Hur

Läs mer

Bygga om-dialogen. Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad. Bygga

Bygga om-dialogen. Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad. Bygga Bygga om-dialogen Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad Bygga Områdesbeskrivning Rapport sid 54 Gul = Resursrika och svenskdominerade Grön = blandade/integrerade utifrån de två segregationsvariablerna

Läs mer

Resultatsammanfattning

Resultatsammanfattning Resultatsammanfattning Healthy Regions When Well being Creates Economic Growth 2007 2010 Östergötland Örebro, Sverige November 2010 Birgitta Larsson Forsknings och utvecklingsenheten för Närsjukvården

Läs mer

Katastrofberedskap med barnet i fokus

Katastrofberedskap med barnet i fokus 2:a Barnsäkerhetsforum / 10:e Nordiska Skadekonferensen Svenska Mässan 15 oktober 2013 Mikael Engvall Instruktör Barnintensivvård (BIVA) Barn är inte små vuxna i samband med stora olyckor (heller...) Anatomi

Läs mer

32 HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING

32 HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING 32 HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING Internationella Handelshögskolan Vid internationella HandelsHögskolan (Jibs) bedriver vi forskning och utbildning på kandidat-, magister-, master- och doktorandnivå inom våra huvudsakliga

Läs mer

PACT Webinar. Göteborg 120903

PACT Webinar. Göteborg 120903 PACT Webinar Göteborg 120903 Agenda Bakgrund Ramverket I praktiken Exempel Gothenburg 2012 Bakgrund Gothenburg 2012 Vad är? PACT är ett empiriskt ramverk utvecklat för att utvärdera och utveckla kapaciteten

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO Johan Nihlman Programledare Orren Shalit Programledare AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK OFF Gunnar Storfeldt Cobi Wennergren Johan

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

Rätt förvärv i rätt tid på rätt sätt

Rätt förvärv i rätt tid på rätt sätt Rätt förvärv i rätt tid på rätt sätt ett integrerat och användarstyrt förvärv på SUB Sabina Anderberg - Avdelningschef Frida Jacobson Samordnare licensavtal Umeå 2013-10-08 Innehåll Varför en ny mediaavdelning?

Läs mer

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09 SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09 WE MAKE IT EASIER FOR SWEDISH COMPANIES TO GROW INTERNATIONALLY SWEDISH TRADE COUNCIL >> 2012-05-09 WE ARE AT HOME ON YOUR FOREIGN MARKETS 500 employees 66 offices in

Läs mer

CHILD INJURIES AT HOME

CHILD INJURIES AT HOME CHILD INJURIES AT HOME -Prevention, Precautions and Intervention with focus on scalds Anna Carlsson Basprogrammet, BHV Föräldrar till 7-87 8 månader m gamla barn får f information (skriftlig och muntlig)

Läs mer

Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi?

Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi? Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi? Thomas Olsson NOKUT 2015 Grieghallen, Bergen, Norge 20 maj 2015 LUNDS UNIVERSITET Lunds Tekniska Högskola 2015 Lunds universitet Grundat 1666 8 fakulteter

Läs mer

Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB

Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB Varför ISO/IEC 27005 Information Security Management?? Riskanalys och riskhantering är centrala aktiviteter

Läs mer

Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R

Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Rapport nummer 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Sammanfattning: Rapporten redovisar en kartläggning av avnämarna av gymnasieskolan

Läs mer

Svensk sjuksköterskeförening om

Svensk sjuksköterskeförening om FEBRUARI 2011 Svensk sjuksköterskeförening om Evidensbaserad vård och omvårdnad Kunskapsutvecklingen inom hälso- och sjukvården är stark, vilket ställer stora krav på all vårdpersonal att hålla sig uppdaterad

Läs mer

SCHEMA HT 12 Folkhälsoarbetets teori och praktik (15hp/ECTS 15) Stora konferensrummet

SCHEMA HT 12 Folkhälsoarbetets teori och praktik (15hp/ECTS 15) Stora konferensrummet Kursansvarig: Administratör: Mikaela Persson SCHEMA HT 12 Folkhälsoarbetets teori och praktik (15hp/ECTS 15) Stora konferensrummet Kursvecka 1 V (40) Teori Måndag 1/10 Tisdag 2/10 Onsdag 3/10 Torsdag 4/10

Läs mer

Avhandlingar Quality of care from a nursing perspective. Ehnfors, M. Akademisk avhandling. Uppsala universitet, 1993.

Avhandlingar Quality of care from a nursing perspective. Ehnfors, M. Akademisk avhandling. Uppsala universitet, 1993. 1 LITTERATURLISTA Denna lista innehåller tips om böcker och artiklar (vetenskapliga och icke vetenskapliga) relevanta för journalföring av omvårdnad. För att kunna journalföra omvårdnad behöver vi veta

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020)

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) Presentation vid Erasmus Mundus seminarium, Uppsala 24 februari 2012 Anna Gudmundsson, Nuvarande program Ett nytt

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

Implementering - teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård

Implementering - teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård Implementering - teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård Siw Carlfjord Leg sjukgymnast, Med dr IMH, Linköpings universitet There are not two sciences There is only one science and the application

Läs mer

Jämlik hälsa och vård

Jämlik hälsa och vård Foto: Clifford Shirley Välkommen till den 14:e nationella konferensen för nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Jämlik hälsa och vård det goda mötet som nyckel till framgång Västerås 19-20 mars

Läs mer

Fredrik Sjödin Institutionen för psykologi Epost: fredrik.sjodin@umu.se

Fredrik Sjödin Institutionen för psykologi Epost: fredrik.sjodin@umu.se Fredrik Sjödin Epost: fredrik.sjodin@umu.se SAMHÄLLSBULLER - AGENDA 1. Kort info om exponering och störning 2. Hälsoeffekter 3. Kostnader 4. Åtgärder kostnad/vinst SAMHÄLLSBULLER BAKGRUND Buller omger

Läs mer

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing - Retail Management Center at the Stockholm School of Economics o Specialized in Research & Tests in real store environment o Sweden,

Läs mer

Litteraturlista termin 2

Litteraturlista termin 2 Litteraturlista termin 2 Tema Förhållningssätt och Folkhälsa: Detels, R., Beaglehole, R. och McEwan, J: Oxford Textbook of Public Health Förlag: Oxford University Press, USA Bandtyp: Häftad, Språk: Engelska

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Publikationer Vetenskapliga artiklar

Publikationer Vetenskapliga artiklar Publikationer Vetenskapliga artiklar Larsson, G., Sjöberg, M., Vrbanjac, A., & Björkman, T. (). Indirect leadership in a military context: A qualitative study on how to do it. The Leadership & Organizational

Läs mer

OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS

OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS Kjell Hansson Mild 1,2, Eduardo Figueroa Karlström 1, Lennart Hamberg 3 and Christer Törnevik 3 1. National Institute of Working

Läs mer

John Holmberg. Hållbar utveckling. Välbefinnande i framtiden. Välbefinnande idag. Ekonomisk. Ekogisk. Social

John Holmberg. Hållbar utveckling. Välbefinnande i framtiden. Välbefinnande idag. Ekonomisk. Ekogisk. Social NAS John Holmberg Klimatomställningen och det goda livet Konferensen: Arena hållbar stad, Göteborg, 6 nov John Holmberg Professor i fysisk resursteori och vicerektor vid Chalmers Ekogisk Social Ekonomisk

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

Join the international movement of American football. You are invited to Stockholm, Sweden July 4th 18th 2015

Join the international movement of American football. You are invited to Stockholm, Sweden July 4th 18th 2015 Join the international movement of American football You are invited to Stockholm, Sweden July 4th 18th 2015 Varför ett internationellt mästerskap? SM-Final III 1988 Superbowl Att lyfta en sport 2013 2014

Läs mer

Regional utveckling verklighet och framtidsfrågor

Regional utveckling verklighet och framtidsfrågor Regional utveckling verklighet och framtidsfrågor Regioner och innovationsfrämjande 2011-05-27 Maria Lindqvist, Nordregio Innovation "An 'innovation' is the implementation of a new or significantly improved

Läs mer

Artiklar i avhandlingen

Artiklar i avhandlingen Artiklar i avhandlingen I. Elwér, S., Aléx, L., Hammarström, A. Health against the odds: Experiences in elder care from a gender perspective. Qualitative Health Research 2010; 20:1202. II. III. IV. Elwér,

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

Utbildning av toxikologer förr och nu behov för framtiden

Utbildning av toxikologer förr och nu behov för framtiden Utbildning av toxikologer förr och nu behov för framtiden Annika Hanberg Institutet för miljömedicin Karolinska Institutet annika.hanberg@ki.se Utbildning av toxikologer i Sverige Masterprogram (internationella,

Läs mer

PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN 2014

PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN 2014 PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA Sid 1 SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN UPPSALA 30-1 SEP / OKT ARRANGÖRER SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN En konferensserie för skolans och förskolans ledare. Forskning och vetenskaplighet

Läs mer

Vinnande Ledarskap. @segermattias

Vinnande Ledarskap. @segermattias Vinnande Ledarskap @segermattias Vad är att vinna? Vad är att vara en vinnare? Vad är att vara vinnande? Vad ser du i bilden? Hur stor del av världens arbetskraft är engagerade i sitt arbete? 13 % Hur

Läs mer

The Empires Strike Back

The Empires Strike Back The Empires Strike Back Handelshögskolan Alumni, 14 mars 2012 Per-Olof Larsson, VD, School of Executive Education Från väst till öst Kinas ekonomi i ett historiskt perspektiv Andel av världens BNP 35 30

Läs mer

Elektroniska referenser. enligt APA-systemet. Monica Landén Medicinska fakultetens bibliotek Lund. Mars 2011

Elektroniska referenser. enligt APA-systemet. Monica Landén Medicinska fakultetens bibliotek Lund. Mars 2011 1 Elektroniska referenser enligt APA-systemet Monica Landén Medicinska fakultetens bibliotek Lund Mars 2011 Medicinska fakultetens bibliotek Lunds universitet, Box 157, 221 00 LUND Elektroniska dokument

Läs mer

SWETHRO. Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten & Cecilia Akselsson* IVL Svenska Miljöinstitutet *Lunds Universitet

SWETHRO. Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten & Cecilia Akselsson* IVL Svenska Miljöinstitutet *Lunds Universitet SWETHRO The Swedish Throughfall Monitoring Network (SWETHRO) - 25 years of monitoring air pollutant concentrations, deposition and soil water chemistry Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten

Läs mer

n Varför? n Centrala koncept n Implementeringsmetoder n Använda teori n Betydelsen av kontext n Summering

n Varför? n Centrala koncept n Implementeringsmetoder n Använda teori n Betydelsen av kontext n Summering Implementering av forskningsresultat vad vet vi om det? Jönköping 15 november 2012 Lars Wallin Professor Högskolan Dalarna, Docent KI lars.wallin@du.se Varför? Centrala koncept Implementeringsmetoder Använda

Läs mer

Barnets rätt till hälsa och välfärd

Barnets rätt till hälsa och välfärd Barnets rätt till hälsa och välfärd på vilket sätt är det viktigt och lönsamt? Ingemar Kjellmer Centrum för barns rätt till hälsa Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus Kunskapscentrum för Barnkonventionen

Läs mer

Den Danske Bank in Sweden

Den Danske Bank in Sweden Capital Market Day, Copenhagen, 29 June 2000 Den Danske Bank in Sweden Ulf Lundahl Senior Executive Vice President of Östgöta Enskilda Bank Östgöta Enskilda Bank Founded 1837 in Linköping Regional bank

Läs mer

Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R

Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Rapport nummer 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Sammanfattning: Rapporten redovisar en kartläggning av avnämarna av gymnasieskolan

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

13-14/6 2011 Birmingham botanical gardens

13-14/6 2011 Birmingham botanical gardens 13-14/6 2011 Birmingham botanical gardens Bakgrund Uppdrag Klinisk bibliotekarie på Hudiksvalls sjukhus sept. 2010 - maj 2011: 22 sjuksköterskor på en kirurgisk vårdavd. deltog en strävan att knyta biblioteket

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

Hur uppfattar akutmottagningspersonal avbrott och störningar i sitt arbete?

Hur uppfattar akutmottagningspersonal avbrott och störningar i sitt arbete? Hur uppfattar akutmottagningspersonal avbrott och störningar i sitt arbete? Lena Berg 1, 2 Leg.ssk, doktorand Annsofie Källberg 1, 3 Leg. ssk, doktorand 1 Institutionen för Medicin Solna, Karolinska Institutet

Läs mer

Inbjudan till. Nationella hälsoekonomiska konferensen 2013. 14-15 mars 2013, Brigaden, Linköping SHEA. Swedish Health Economics Association

Inbjudan till. Nationella hälsoekonomiska konferensen 2013. 14-15 mars 2013, Brigaden, Linköping SHEA. Swedish Health Economics Association Inbjudan till Nationella hälsoekonomiska konferensen 2013 14-15 mars 2013, Brigaden, Linköping SHEA Swedish Health Economics Association Nationella hälsoekonomiska konferensen 2013 Svensk Förening för

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN 2014

PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN 2014 PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA Sid 1 SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN UPPSALA 30-1 SEP / OKT ARRANGÖRER SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN En konferensserie för skolans och förskolans ledare. Forskning och vetenskaplighet

Läs mer

Intellektuell )llgångsinventering En bra start på EU- projekt. Anna Aspgren & Lena Holmberg Innova)onskontor Väst

Intellektuell )llgångsinventering En bra start på EU- projekt. Anna Aspgren & Lena Holmberg Innova)onskontor Väst Intellektuell )llgångsinventering En bra start på EU- projekt Anna Aspgren & Lena Holmberg Innova)onskontor Väst Persontyper vi möc inom akademin Jag har en affärsidé som kan bli det nya Google! Men jag

Läs mer

Ett urval av exempel på referenser från International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE)

Ett urval av exempel på referenser från International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) Ett urval av exempel på referenser från International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) Karolinska Institutet Universitetsbibliotekets tolkning 2011 Bild: från Flickr, enligt Creative Commons-licens.

Läs mer

Kommunikation som verktyg

Kommunikation som verktyg Kommunikation som verktyg Barbara Evaeus WWF Manager Climate Communications Malmö, 14-06-10 Världsnaturfonden WWF En av världens ledande, ideella och partipolitiskt obundna miljö- och naturvårdsorganisationer

Läs mer

TNS Sifo Navigare Digital Channels

TNS Sifo Navigare Digital Channels Digital Channels 1 Bakgrund & Syfte med undersökningen De senaste åren har hälso- och läkemedelssektorns intresse för att investera i sociala och digitala medier ökat rejält. Från hälso- och läkemedelssektorns

Läs mer

Professionernas andra jobb - att arbeta med ständiga förbättringar. Stockholm 18 juni 2013

Professionernas andra jobb - att arbeta med ständiga förbättringar. Stockholm 18 juni 2013 Professionernas andra jobb - att arbeta med ständiga förbättringar Stockholm 18 juni 2013 Michael Bergström Sektionen för hälso- och sjukvård Avd för vård och omsorg Som det är Det finns en tråd du följer

Läs mer

Hepatit C hos personer som injicerar droger (PWID)

Hepatit C hos personer som injicerar droger (PWID) Hepatit C hos personer som injicerar droger (PWID) Martin Kåberg Specialistläkare Infektion Överläkare Psykiatri/beroende Medicinskt ansvarig för sprututbytet Karolinska Universitetssjukhuset/Capio Maria

Läs mer

Hälsan tiger still och medborgaren samtycker

Hälsan tiger still och medborgaren samtycker Hälsan tiger still och medborgaren samtycker En betraktelse över medborgarsamverkan i två regionala projekt inom e hälsa och e government Annelie Ekelin och Sara Eriksén Det europeiska perspektivet Genom

Läs mer

Den politiska läroboken

Den politiska läroboken Den politiska läroboken Bilden av USA och Sovjetunionen i norska, s finländska läroböcker under Kalla kri Summary: Political textbooks: The depiction of the USA and the Soviet Ur Norwegian, Swedish, and

Läs mer

Bibliotekens bibliometriarbete FREDRIK ÅSTRÖM LUNDS UNIVERSITETSBIBLIOTEK

Bibliotekens bibliometriarbete FREDRIK ÅSTRÖM LUNDS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Bibliotekens bibliometriarbete FREDRIK ÅSTRÖM LUNDS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Bibliometri the application of mathematical and statistical methods to books and other media of communication. - (Pritchard, 1969)

Läs mer

Sommarturismen 2014. The Summer Tourism in Sweden 2014

Sommarturismen 2014. The Summer Tourism in Sweden 2014 Sommarturismen 2014 The Summer Tourism in Sweden 2014 Inkvarteringsstatistik/Accommodation statistics Källa/Source: Tillväxtverket & SCB/Statistics Sweden Preliminära data för 2014/Provisional data for

Läs mer

Regionuppdrag för implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Regionuppdrag för implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Regionuppdrag för implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Regional Levnadsvanedag för fysioterapeuter och dietister, Skövde 14 11 06 WHO konferens i Ottawa

Läs mer

Personcentrerad vård Vad är det? Går det att mäta? Karin Sjögren Sjuksköterska, doktorand

Personcentrerad vård Vad är det? Går det att mäta? Karin Sjögren Sjuksköterska, doktorand Personcentrerad vård Vad är det? Går det att mäta? Karin Sjögren Sjuksköterska, doktorand Socialstyrelsens riktlinjer all vård, omvårdnad, och omsorg för personer med demenssjukdom bör bygga på ett personcentrerat

Läs mer

Lars Söderlund Lüning Consulting AB Uppsala Informationssäkerhet IT-säkerhet 7 Konsulter www.luning-consulting.se www.logeye.se

Lars Söderlund Lüning Consulting AB Uppsala Informationssäkerhet IT-säkerhet 7 Konsulter www.luning-consulting.se www.logeye.se 17799 27000 Översikt och aktuell status ISO/IEC 27000-serien Lars Söderlund, Lüning Consulting Lars Söderlund Lüning Consulting AB Uppsala Informationssäkerhet IT-säkerhet 7 Konsulter www.luning-consulting.se

Läs mer

Välkommen till Sjukhusbiblioteken i Värmland om du vill låna dessa böcker/artiklar eller få ytterligare lästips!

Välkommen till Sjukhusbiblioteken i Värmland om du vill låna dessa böcker/artiklar eller få ytterligare lästips! Denna litteraturlista finns även tillgänglig i pdf-format på Sjukhusbiblioteken i Värmlands webbplats: www.liv.se/sjukhusbibliotek under rubriken Lästips i vänstermenyn. Välkommen till Sjukhusbiblioteken

Läs mer