Amnr PEKI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2012-10-02 Amnr PEKI 20121002"

Transkript

1 Telemeddelande Sid. 1(8) Amnr PEKI Peking Ekonomiska sektionen Jakob Kiefer, ministerråd Anton Lagerbäck, praktikant Amnr PEKI Handelspolitisk rapport om Sverige, EU och Kina Sammanfattning Första halvåret 2012 uppgick Sveriges export till Kina till 19,7 miljarder SEK, en uppgång med en procent jämfört med samma period föregående år. Importen från Kina uppgick 2011 till ett totalt värde av 44,4 miljarder SEK, en ökning med ca 1 miljard eller motsvarande två procent jämfört med Mot bakgrund av den globala nedgången och vikande efterfrågan riskerar resten av året att bli sämre än motsvarande period procent av de nordiska dotterbolagen i Kina tror på minskad efterfrågan. Samtidigt fortsätter de svenska företagen att satsa och investera i Kina, om än i långsammare takt. Tjänsteexporten blir allt viktigare, men begränsat marknadstillträde inom ett flertal sektorer begränsar affärsmöjligheterna. Ett ökat antal etableringar från flera större konsumentföretag noteras. Intresset från företag inom de kreativa näringarna synes också vara på uppåtgående. Turismen ökar. Konkurrensen hårdnar samtidigt från inhemska kinesiska företag som klättrar i förädlingskedjan och med stöd av den kinesiska staten, också globalt. Under året har fler företagskonsulära ärenden än tidigare konstaterats. Bilateralt röner Sverige uppskattning för sin konsekventa frihandelslinje. Den handlingsplan som svenska Tullverket undertecknade i samband med handelsministerns besök och placeringen av en tullattaché vid ambassaden tagits emot mycket väl av Kina liksom de svenska företagen som rapporterat att tullprocedurer är ett av de svåraste hindren för ökad handel. De officiella aktörerna i nära samverkan med industrin marknadsför svenska lösningar och bygger politiska nätverk inom ramen för prioriterade kluster vilka fått starkt stöd, bl a genom det intensiva bilaterala besöksutbytet.

2 2(8) På den globala handelsarenan förespråkar Kina ofta frihandel, men i praktiken fortsätter man att visa begränsad vilja till ökad liberalisering. Doha-rundan har inte en framskjuten plats i Kinas handelspolitik. I takt med att lokala kinesiska företag drabbas av vikande efterfrågan ökar trycket på regeringen av de krafter som vill skydda inhemsk industri. Flera handelstvister noteras bl a sällsynta jordartsmetaller, solceller, ETS (Emission trading system), underleverantörer till bilindustri vilka har höjt den handelspolitiska retoriken, dock inte till alarmerande nivåer. Såväl USA, Kina och EU värnar WTOregimen och dess tvistlösningssystem. Delar av EU inte minst Nordeuropa, lett av Tyskland håller uppe handelsstatistiken med Kina, men euro-krisen sätter spår och oroar Kina eftersom efterfrågan viker. USA passerade EU under ett par sommarmånader som Kinas största handelspartner. EU för en hårdare handelspolitisk linje visavi Kina, men samtidigt finns politiska plattformar att diskutera handelsfrågor (HED, högnivåmöten). Oddsen för att Kina ska ge ett bud som får anses anständigt i GPA-förhandlingarna i slutet av året är höga. Mycket återstår, men kinesiska regeringen agerar mer målmedvetet vad gäller IPR-frågor. ITA-förhandlingarna går i positiv riktning. Ett avslut i EU:s partnerskapsförhandlingar ligger långt fram i tiden. * * * Sveriges handel med Kina Kina är Sveriges största handelspartner i Asien. Den totala handeln med Kina uppgick 2011 till 84,3 miljarder SEK. Handelsvolymen med Kina har stigit kontinuerligt de senaste åren. Enligt Statistiska centralbyrån (SCB) sker cirka 3,6 procent av Sveriges utrikesvaruhandel med Kina 1. Exporten till Kina hade 2011 ett totalt värde av 39,9 miljarder SEK, en ökning med cirka 4,4 miljarder eller motsvarande 12 procent jämfört med Första halvåret 2012 uppgick exporten till 19,7 miljarder SEK, en uppgång med 1 procent jämfört med samma period föregående år. Transportmedel och telekommunikationsutrustning utgjorde de i särklass största exportvarorna för Personbilar och stationsvagnar samt mät- och kontrollinstrument utgör 1 Den verkliga siffran är dock högre då stora mängder varor exporteras och importeras via ett tredje land eller Hong Kong. Därtill bör läggas att många svenska företag redan etablerat produktion i Kina och säljer direkt till den kinesiska marknaden från Kina.

3 3(8) andra viktiga svenska exportvaror till Kina. Kinesiska varor utgjorde totalt 3,3 procent av Sveriges export för Importen från Kina hade 2011 ett totalt värde av 44,4 miljarder SEK, en ökning med ca 1 miljard eller motsvarande 2 procent jämfört med Importen för första halvåret 2012 uppgick till 21,1 miljarder, en uppgång med 3 procent jämfört med samma period föregående år. Möbler, madrasser, sängkläder och kuddar utgjorde den värdemässigt största importkategorin från Kina Elektriska maskiner och apparater samt barnvagnar, sportartiklar och leksaker utgör andra viktiga importvaror. Kinesiska varor utgjorde totalt 4,7 procent av Sveriges import för Sverige har, i linje med de flesta EU-länder, haft ett handelsunderskott mot Kina sedan Underskottet uppgick 2011 till 4,5 miljarder SEK och 1,4 miljarder för första halvåret Svensk företagsnärvaro ökad handel, men svår marknad Totalt finns cirka drygt 500 svenska företag i Kina varav ungefär hälften är medlemmar i Svenska handelskammaren. Utöver dem finns cirka 1500 Sverige-relaterade företag och företag som bedriver handel med Kina. Verkstadsföretag och konsultföretag utgör de två största kategorierna av svenska företag i Kina. Cirka 70 procent av de svenska företagen som är aktiva i Kina gick med vinst under Så många som 70 procent av de nordiska dotterbolagen planerar i spåren av den minskade tillväxttakten för minskad efterfrågan. Enligt ambassadens, handelskammarens och Exportrådets gemensamma affärsklimatundersökning anställer det genomsnittliga svenska företaget 459 kinesiska arbetstagare. Majoriteten av de svenska företagen är etablerade i de centralstyrda städerna Shanghai och Peking samt Guangdongprovinsen, men allt fler företag etablerar sig även i städer som Chongqing och Tianjin samt i städer som Dalian, Chengdu och Wuhan. Turismen från Kina ökar tillbringade kinesiska besökare gästnätter i Sverige, detta jämfört med under Genomsnittsbesökaren tillbringar 1-2 nätter i Sverige. De besökare vars destination endast utgörs av Sverige spenderar ofta stora summor på shopping.

4 4(8) Den svenska tjänsteexporten till Kina ökar. Storleken är emellertid svår att mäta. Det som tidigare ofta var varuexport är idag en del av tjänsteexporten osv. Utbildning är en tjänsteexport som svenska universitet försöker satsa på, inte minst efter att avgifter för utomeuropeiska studenter infördes Vi noterar ett påtagligt ökat intresse och etableringar från flera större konsumentföretag, men också här är det svårt att veta exakt hur detta påverkar handelsstatistiken. Intresset inom de s k kreativa näringarna synes också vara på uppåtgående, även om dessa företag i volym ännu är relativt små. Konkurrensen från inhemska kinesiska företag som klättrat i förädlingskedjan inte sällan med konkurrensfördelar som ges av den kinesiska staten ökar. Samtidigt har svenska företag gjort sig kända som ledande i såväl CSR som managementfrågor och svenska företag bidrar till teknologitransfering/fou. Sverige har också en konkurrensfördel vi anses ledande inom innovation. Handelsfrågor bilateralt och EU Bilateralt I Kina har Sverige ett stort förtroendekapital inom handelsfrågor. Sverige var i maj 1979 det första västland att ingå ett modernt handelsavtal med Kina (ett första handelsavtal skrevs under redan 1957). Den svenska hållningen inom EU i frågor rörande exempelvis tillämpningen av handelspolitiska skyddsinstrument värdesätts i Kina. Den öppna svenska attityden gentemot kinesiska investeringar i Sverige är en annan hållning som ger den svenska handelspolitiken trovärdighet. Affären mellan Volvo-Geely ska i detta sammanhang inte underskattas. Klimatrapporten är viktig i vår bilaterala relation för att nå trovärdighet visavi såväl Kina som andra aktörer, och framförallt ger den en bild av vilka utmaningar som företagen upplever på den kinesiska marknaden. Blandkommissionsmötet är en central övergripande mekanism för handelsdialog. Tre arbetsgrupper är knutna till BK-mötet: investeringar, CSR, och sedan Wen Jiabaos besök till Sverige, en arbetsgrupp om hållbar utveckling. Genom de fyra främjandeklustren har det skapats ytterligare gränssnitt till flera fackministerier och prioriterade provinser. Klustren skapar möjlighet att påverka standards, regelverk och framtida inriktning och ger exponering för deltagande företag. En viktig del i detta arbete är att öppna idag stängda eller

5 5(8) hårt reglerade sektorer, exempelvis inom life-science, bevakning och finansiella tjänster. Jordbrukssektorn är en annat område där vi söker ökat tillträde, men det går långsamt. Det för året kanske mest konkreta och institutionella fördjupningen av våra handelsrelationer är det samarbetsavtal som skrevs mellan det svenska- och kinesiska tullverket vid handelsministerns besök i september 2012 och därtill placering av en tullattaché vid ambassaden. Inte bara företag har förenklade handelsprocedurer högt på företagens agenda. Det är också något Kina intresserat av, men vill inte se att detta nödvändigtvis länkas till Doha-rundan. EU-delegationen är ambassadens viktigaste multilaterala arena. Utöver de sedvanliga mötena för handelsråden i Peking är ett viktigt instrument att föra fram svensk politik i fält de s k Market Access Teams (MAT) där representanter från de diplomatiska beskickningarna och representanter från industri (genom EU:s handelskammare) deltar för att gemensamt kunna diskutera och agera mot olika handelspolitiska skyddsinstrument. Sammantaget finns det tolv MAT aktiva i Kina. Sverige har fokuserat på IPR, medicinsk-teknisk utrustning och råvaror. Det senaste året har ambassaden noterat en kraftig ökning av antalet företagskonsulära ärenden. Flera har kunnat lösas ut, men långt ifrån alla. Förutsägbarheten i företagstvister är låg, då lagar och regler i den kinesiska rättstaten inte sällan är politiskt styrd, särskilt i provinserna. Ett annat viktigt område som har betydelse för större och långs affärer med Kina är företagens möjligheter att få låna upp pengar med längre bindningstid än de kommersiella bankerna. SEK:s för sedan många år förhandlingar som ska kunna möjliggöra upplåning i renminbi från Hong-Kong, och från Fastlandskina. EU Avseende Doha-rundan konstateras att Kina inte är särskilt intresserat av att göra några stora eftergifter. Sedan en tid har dock Kina utöver tvister legat lågt i flera handelsfrågor, vilket sannolikt beror på det förestående ledarskapsskiftet. Kommissionen, anförd av de Gucht, för en relativt hård politik mot Kina. De många möten och de s k högnivådialogerna har dock skapat ett utrymme att öka uppriktigheten i samtalen.

6 6(8) Kinas handelsrelationer 2011 och 2012 med omvärlden har dominerats av flera mer eller mindre stora handelskonflikter bl a sällsynta jordartsmetaller, solceller, ETS (Emission Trading System), underleverantörer till bilindustri, valutamanipulering, kommissionens egen initierade undersökning av kinesiska telekombolag osv vilket lett till ett höjt tonläge i den handelspolitiska retoriken. Dock utan att nå några alarmerande höjder. EU till skillnad från USA, har utåt också vinnlagt sig om ett mindre konfrontatoriskt angreppssätt. Förhandlingar mellan EU och Kina bedrivs med varierad framgång. Att konstruktiva möten och utspel inte omsätts till konkreta resultat där har till del att göra med att det kinesiska handelsministeriet, Mofcom, som traditionellt är mer liberalt än andra, har att balansera många nationella krav, inte minst den Nationella reformkommissionen, NDRC, andra fackdepartement, SOE och aktörer inte sällan i provinserna som anser sig förlora på ökad konkurrens. Detta faktum har inte minskat i takt med att den ekonomiska krisen fördjupats. Tills vidare får vi konstatera att ett avslut om ett strategiskt samarbete mellan EU och Kina eller ett s k Partnership and Cooperation Agreement (PCA) ligger långt fram i tiden. Flera frågor inom både det politiska och ekonomiska området skapar motsättningar; handelsbalansen, Market Economy Status (MES), marknadstillträdesfrågor, vapenembargot, mänskliga rättigheter och skyddandet av europeiska företags immateriella rättigheter i Kina. MES har varit ofta uppe inom ramen för de möten som äger rum på högnivå, men få framsteg har kunnat noteras. Det momentum som möjligen fanns lokalt om att använda eller ge upp MES som hävstång för andra frågor diskuteras inte längre. Dock tas MES upp av kineserna, men med mindre frenesi än tidigare. Ett avtal som skulle öka handelsutbytet är Government Procurement Agreement (GPA), som Kina ännu inte anslutit sig till, (trots att det låg implicit som en del av WTO-anslutningen). Marknaden för offentlig upphandling är fortfarande stängd inom majoriteten av sektorerna för utländska företag, även om vissa lättnader har noterats. Kina hävdar att de krav och standarder som sätts är för höga för ett utvecklingsland ett argument som ofta genomsyrar Kinas argumentation i globala förhandlingar. Kina har sammanlagt lagt tre olika bud, vilka samtliga får anses undermåliga. Det senaste lämnades i slutet av 2011 och ett nytt reviderat bud presenteras i slutet av Budet från 2011 har förvisso förbättrats till att inkludera fler regioner och tjänstesektorer, men fortfarande utelämnas SOE:s och trösklarna på regional nivå är mer än dubbelt så höga som hos andra GPA-medlemmar.

7 7(8) Det är mot den bakgrunden som EU-kommissionen i mars 2012 antog ett förslag där man söker medlemsstaternas tillåtelse att stänga ute länder som Kina, som inte tillåter utländska företag att delta i offentliga upphandlingar, från att delta i detsamma inom EU. Frågan om reciprocitet är för ett frihandelsvänligt land som Sverige inte okomplicerat. Samtidigt är reciprocitet ett begrepp som Kina begriper, eller annorlunda uttryckt, fri handel måste gynna Kina. Immaterialrättssituationen fortsätter vara problematisk för internationella företag verksamma i Kina. Kina är den största källan i världen för piratkopierade produkter som stoppas vid gränsen till EU. Affärsklimatrapporter från både EU och Sverige anger immaterialrättsskydd som ett signifikant handelshinder. Utvecklingen går åt rätt håll även om alltför många fall av varumärkesintrång och joint venture-samarbeten där europeiska företag tvingats lämna ifrån sig högteknologisk information till kinesisk partner rapporteras. Officiella Kina har jobbat med att stärka lagstiftningen, men implementeringen är fortsatt bristfällig. EU stödjer det fortsatta arbetet med att utveckla immaterialrättsskyddet och enligt statistik från EUCCC (European Chamber of Commerce in China) tas allt fler immaterialrättsfall upp i domstol och med positiv utgång för europeiska företag. Det som främst driver Kina att bidra till en fungerande regim beror på att också kinesiska företag klättrar i värdekedjan och drabbas av intrång av inhemska aktörer. Tillsammans med Tillväxtanalys har ambassaden föreslagit att också EU bör söka finna positiva kopplingar mellan Kinas efterfrågan på innovation, dvs att teknologitransferering gynnas av fri handel (USA har sedan 2011 en s k innovationsdialog med Kina). Det avtal som f n förefaller ha bäst förutsättningar att nå framgång är de förnyade förhandlingarna om ett Information Technology Agreement (ITA). Kina är medlem i avtalet sedan Avtalet är en viktig komponent i de internationella handelsförbindelserna mellan EU och Kina där handel avseende högteknologiska varor utgör en stor andel och där importen från Kina till EU vida överstiger EU:s export. ITA täckar ca 20% av världshandeln. Kina är en viktig aktör på den globala ITA-marknaden, både som tillverkare och sammansättningshub. För svenska ICT-företag bedöms avtalet som viktigt. I maj 2012 begärde EU förhandlingar om översyn och modernisering av ITA. Kina gav positiva signaler till en översyn, framförallt för produktutvidgning. Reformer inom icke-tariffära handelshinder är Kina mer försiktiga med att stödja. (Förslaget drogs sedermera tillbaka av EU och enbart ett förslag angående produktutvidgning diskuterades och antogs. Dock

8 8(8) fortsätter diskussionerna). Våra sagesmän på EU-delegationen beskriver kontakterna med Mofcom som positiva och konstruktiva. Betydande kraft har ägnats åt att följa Kinas alltmer utökade restriktioner på sällsynta jordartsmetaller som Kina har stora fyndigheter av. Minskade exportkvoter tvingar svenska företag till att etablera sig i Kina för att få en tillräcklig tillgång. Detta i sin tur leder till att EU inte använder sin andel av exportkvoterna och ger argument för en ytterligare minskning. Här har kvoter kunnat säkras för svenska företagsintressen. Den kinesiska statens intrikata kopplingar till globala koncerner som inte längre tillverkar billigt, utan dessutom med allt bättre kvalitet, gör frågan om deras finansiering genom exportkrediter särskilt angelägen. De förhandlingar som förs bör ges fortsatt hög prioritet. KIEFER

1(5) 2010-05-06. Peking. Markus Lundgren. Det ekonomiska utbytet mellan Kina och Sverige går in i en ny dynamisk fas

1(5) 2010-05-06. Peking. Markus Lundgren. Det ekonomiska utbytet mellan Kina och Sverige går in i en ny dynamisk fas 1(5) 2010-05-06 Peking Markus Lundgren Det ekonomiska utbytet mellan Kina och Sverige går in i en ny dynamisk fas Kina är Sveriges största handelspartner i Asien. 2009 uppgick handeln till 75,2 miljarder

Läs mer

Det ekonomiska utbytet mellan Kina och Sverige går in i en ny dynamisk fas

Det ekonomiska utbytet mellan Kina och Sverige går in i en ny dynamisk fas 1(5) 2010-04-21 Peking Markus Lundgren Det ekonomiska utbytet mellan Kina och Sverige går in i en ny dynamisk fas Kina är Sveriges största handelspartner i Asien. 2009 uppgick handeln till 75,2 miljarder

Läs mer

Sveriges handel med Kina - fortsatta framgångar

Sveriges handel med Kina - fortsatta framgångar Promemoria Erik Widman +86 1 6532 979, 8282 erik.widman@foreign.ministry.se Delges: Enl. bif. lista Sveriges handel med Kina - fortsatta framgångar Kina har trätt fram som Sveriges viktigaste handelspartner

Läs mer

Europeiska handelskammarens årliga positionspapper få framsteg rörande marknadstillträdesfrågor i Kina

Europeiska handelskammarens årliga positionspapper få framsteg rörande marknadstillträdesfrågor i Kina Peking Andre ambassadsekreterare Per Linnér Europeiska handelskammarens årliga positionspapper få framsteg rörande marknadstillträdesfrågor i Kina Budskapet känns igen ifrån tidigare års positionspapper:

Läs mer

Aktuell kinesisk handelspolitik en uppdatering

Aktuell kinesisk handelspolitik en uppdatering Peking Andre ambassadsekreterare Per Linnér Aktuell kinesisk handelspolitik en uppdatering Kinas handelsöverskott är fortsatt stort vilket bekymrar USA och EU som menar att Kina skapar sig orättvisa exportfördelar

Läs mer

Frihandelsavtal skapar affärsmöjligheter

Frihandelsavtal skapar affärsmöjligheter Frihandelsavtal skapar affärsmöjligheter Anamaria Deliu 24 januari 2014, Stockholm Det ska handla om Varför förhandlar EU frihandelsavtal (FTA)? Vad innehåller ett frihandelsavtal? Förhandlingsprocessen

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 33 24 november 2005

FöreningsSparbanken Analys Nr 33 24 november 2005 FöreningsSparbanken Analys Nr 33 24 november 2005 God potential för en ökad tjänsteexport De svenska företagen får bättre betalt för sina exporttjänster än för exporten av varor. Under perioden 1995-2004

Läs mer

Handelsstudie Island

Handelsstudie Island Handelsstudie Island Juni 2013 Andreas Thörnroos 2013-06-05 Sammanfattning Handelns utveckling totalt Sverige är ett av världens mest globaliserade länder och handeln har en avgörande betydelse för svensk

Läs mer

Sverige i den globala ekonomin nu och i framtiden

Sverige i den globala ekonomin nu och i framtiden Sverige i den globala ekonomin nu och i framtiden Göran Wikner, Hanna Norström Widell, Jonas Frycklund Maj 2007 Trender för svenskt företagande Bilaga 1 till Globala affärer regler som hjälper och stjälper

Läs mer

Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen. 18 maj 2010

Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen. 18 maj 2010 Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen 18 maj 2010 Förändring över motsvarande period föregående år (%) 30 Förändring i svensk varuexport (jan 2008

Läs mer

Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen. 2 september 2010

Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen. 2 september 2010 Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen 2 september 2010 Den globala ekonomiska krisens inverkan på Sveriges utrikeshandel Här kan du löpande följa

Läs mer

Frihandel ger tillväxt och välstånd

Frihandel ger tillväxt och välstånd Frihandel ger tillväxt och välstånd September 2007 Basfakta om Sveriges utrikeshandel 1 FRIHANDEL GER TILLVÄXT OCH VÄLSTÅND Ekonomisk tillväxt innebär att den samlade produktionen av varor och tjänster

Läs mer

Utrikeshandel med teknikvaror 2012

Utrikeshandel med teknikvaror 2012 Utrikeshandel med teknikvaror 2012 Kraftigt fall i handeln med teknikvaror 2012 Exporten av teknikvaror föll med drygt 9 procent i värde Teknikvaror till ett värde av ca 520 miljarder SEK exporterades

Läs mer

Sveriges handel på den inre marknaden

Sveriges handel på den inre marknaden Enheten för internationell 2011-10-05 Dnr: 2011/00259 handelsutveckling Olle Grünewald Petter Stålenheim Sveriges handel på den inre marknaden Sveriges varuexport till EU:s inre marknad och östersjöländerna

Läs mer

Frihandel ger tillväxt och välstånd

Frihandel ger tillväxt och välstånd Frihandel ger tillväxt och välstånd April 2008 Basfakta om Sveriges utrikeshandel 1 FRIHANDEL GER TILLVÄXT OCH VÄLSTÅND Ekonomisk tillväxt innebär att den samlade produktionen av varor och tjänster ökar,

Läs mer

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Handelshinder När varor säljs till ett land från ett annat utan att staten tar ut tull eller försvårar handeln så råder frihandel Motsatsen kallas protektionism Protektionism Med

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

FÖRSLAG TILL RESOLUTION EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Plenarhandling 26.6.2012 B7-0297/2012 FÖRSLAG TILL RESOLUTION i enlighet med artiklarna 90.2 och 110.2 i arbetsordningen om handelsförhandlingarna mellan EU och Japan (2012/2651(RSP))

Läs mer

EU:s handelspolitik och Afrika en win-win-situation? Ann-Sofi Rönnbäck Statsvetenskapliga institutionen Umeå universitet

EU:s handelspolitik och Afrika en win-win-situation? Ann-Sofi Rönnbäck Statsvetenskapliga institutionen Umeå universitet EU:s handelspolitik och Afrika en win-win-situation? Ann-Sofi Rönnbäck Statsvetenskapliga institutionen Umeå universitet INTERNATIONELL POLITISK EKONOMI tvärvetenskaplig forskningsinriktning som analyserar

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2976 av Ulf Berg m.fl. (M) Bra mat och stärkt konkurrenskraft

Motion till riksdagen: 2014/15:2976 av Ulf Berg m.fl. (M) Bra mat och stärkt konkurrenskraft Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/15:2976 av Ulf Berg m.fl. (M) Bra mat och stärkt konkurrenskraft Sammanfattning Hela Sveriges utvecklingskraft, tillväxtpotential och sysselsättningsmöjligheter

Läs mer

Tullfri handel med Sydkorea

Tullfri handel med Sydkorea Tullfri handel med Sydkorea 8 september 2011, Per Anders Lorentzon Spaghetti bowl Copyright Sydsvenska Industri- och Handelskammaren 2011 1 Vad är ett frihandelsavtal? Bilateralt avtal för att gynna handeln

Läs mer

maj 2011 Se till exempel Kommerskollegium, vad hindrar Sveriges utrikeshandel s 1 4

maj 2011 Se till exempel Kommerskollegium, vad hindrar Sveriges utrikeshandel s 1 4 Rapport från Företagarna maj 2011 Inledning... 2 Så genomfördes undersökningen... 2 Småföretagens handel... 3 Sverige är den viktigaste marknaden... 3 Hur börjar företagen utrikeshandla?... 4 Med vilka

Läs mer

Öppna gränser och frihandel. - Risker och möjligheter för svensk industri i dagens EU Cecilia Wikström Europaparlamentariker

Öppna gränser och frihandel. - Risker och möjligheter för svensk industri i dagens EU Cecilia Wikström Europaparlamentariker Öppna gränser och frihandel - Risker och möjligheter för svensk industri i dagens EU Cecilia Wikström Europaparlamentariker Hotet mot Schengensamarbetet Konsekvenser för transportsektorn Det europeiska

Läs mer

Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen. 27 oktober 2009

Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen. 27 oktober 2009 Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen 27 oktober Förändring över motsvarande period föregående år (%) 30 Förändring i svensk varuexport (jan 2008

Läs mer

Kommerskollegiums vision. Kommerskollegium. Sveriges myndighet för utrikeshandel och handelspolitik. Kommerskollegiums uppdrag.

Kommerskollegiums vision. Kommerskollegium. Sveriges myndighet för utrikeshandel och handelspolitik. Kommerskollegiums uppdrag. Kommerskollegium Kommerskollegiums vision Sveriges myndighet för utrikeshandel och handelspolitik Fri och öppen handel med klara spelregler Lena Johansson Generaldirektör Kommerskollegiums uppdrag Disposition

Läs mer

TTIP och EU:s övriga frihandelsavtal

TTIP och EU:s övriga frihandelsavtal TTIP och EU:s övriga frihandelsavtal Annika Widell, Enheten för Handel och tekniska regler Tulldagarna 21 oktober 2014 EU:s frihandelsavtal EU:s förhandlingar om frihandelsavtal Förhandlingar och avtal

Läs mer

LYCK. Tips och idéer till roliga och lärorika lektioner i samband med aktuellt tema i Lyckoslanten. Nr 3 2010 Handel

LYCK. Tips och idéer till roliga och lärorika lektioner i samband med aktuellt tema i Lyckoslanten. Nr 3 2010 Handel L e k t i o n st i p s f r å n S w e d b a n k o c h S pa r b a n k e r n a LYCK SLANTEN Tips och idéer till roliga och lärorika lektioner i samband med aktuellt tema i Lyckoslanten. Nr 3 2010 Handel Till

Läs mer

Vässa EU:s klimatpoli tik. En rapport om Centerpartiets förslag för EU:s system för handel med utsläppsrätter

Vässa EU:s klimatpoli tik. En rapport om Centerpartiets förslag för EU:s system för handel med utsläppsrätter Vässa EU:s klimatpoli tik En rapport om Centerpartiets förslag för EU:s system för handel med utsläppsrätter Sammanfattning EU:s system för handel med utsläppsrätter (EU-ETS) är tillsammans med unionens

Läs mer

Tjänsteföretagen och den inre marknaden

Tjänsteföretagen och den inre marknaden November 2005 Tjänsteföretagen och den inre marknaden Denna rapport bygger på en SCB-undersökning av företagens kunskaper om och attityder till den inre marknaden som gjorts på uppdrag av Kommerskollegium

Läs mer

Protokoll SWEPRO:s möte den 8 december 2011 (74:e mötet)

Protokoll SWEPRO:s möte den 8 december 2011 (74:e mötet) Enheten för internationell handelsutveckling 2011-12-14 Dnr 5.4-2011/00266-15 Malin Gunnarsson Ljungkvist För kännedom SWEPRO:s ledamöter Protokoll SWEPRO:s möte den 8 december 2011 (74:e mötet) Plats:

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.1.2015 COM(2015) 21 final 2015/0013 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av Förenta nationernas konvention om öppenhet

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2603 av Ulf Berg m.fl. (M) Bra mat och stärkt konkurrenskraft

Motion till riksdagen 2015/16:2603 av Ulf Berg m.fl. (M) Bra mat och stärkt konkurrenskraft Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2603 av Ulf Berg m.fl. (M) Bra mat och stärkt konkurrenskraft Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa

Läs mer

Frågor och svar om Transatlantiskt partnerskap för handel och investeringar mellan EU och USA (TTIP)

Frågor och svar om Transatlantiskt partnerskap för handel och investeringar mellan EU och USA (TTIP) Frågor och svar om Transatlantiskt partnerskap för handel och investeringar mellan EU och USA (TTIP) Innehåll 1. Vad är Transatlantiskt partnerskap för handel och investeringar?...2 2. Vems idé var det

Läs mer

ENKÄT OM INTERNATIONALISERING OCH HANDELSHINDER

ENKÄT OM INTERNATIONALISERING OCH HANDELSHINDER ENKÄT OM INTERNATIONALISERING OCH HANDELSHINDER Svarsanvisningar: Vi ber er först fylla i allmän information om ert företag. Därefter har enkäten delats i två delar. I den första delen ber vi er besvara

Läs mer

Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt

Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt Pressrelease NYA RESULTAT FRÅN GRANT THORNTON-RAPPORTEN: Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt Europa sämst på att göra affärer med Kina. Positiv påverkan för svenska företag Nära ett av fem

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:3296 av Håkan Svenneling m.fl. (V) med anledning av skrivelse 2015/16:48 Regeringens exportstrategi

Motion till riksdagen 2015/16:3296 av Håkan Svenneling m.fl. (V) med anledning av skrivelse 2015/16:48 Regeringens exportstrategi Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:3296 av Håkan Svenneling m.fl. (V) med anledning av skrivelse 2015/16:48 Regeringens exportstrategi 1 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom

Läs mer

Det här gör Kommerskollegium för ditt företag

Det här gör Kommerskollegium för ditt företag Det här gör Kommerskollegium för ditt företag Kommerskollegium Sveriges handelsmyndighet Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor om utrikeshandel och handelspolitik. Vi förser

Läs mer

Telemeddelande (A) Sid. 1(5) Mnr PEKI/20061124-1 2006-11-24. Peking. Sara Dahlsten. UD-ASO Dnr 166

Telemeddelande (A) Sid. 1(5) Mnr PEKI/20061124-1 2006-11-24. Peking. Sara Dahlsten. UD-ASO Dnr 166 Telemeddelande (A) Sid. 1(5) Mnr PEKI/20061124-1 2006-11-24 Peking Sara Dahlsten UD-ASO Dnr 166 Kinas valutapolitik några argument för och emot kraven på flexibel växelkurs eller omfattande revalvering

Läs mer

Kontakt Bo Jerlström Ambassadör Telefon: 0709-62 00 15. Uttalande Utrikesdepartementet 27 juli 2007 Sten Tolgfors, Handelsminister

Kontakt Bo Jerlström Ambassadör Telefon: 0709-62 00 15. Uttalande Utrikesdepartementet 27 juli 2007 Sten Tolgfors, Handelsminister 2007 Uttalande Utrikesdepartementet 27 juli 2007 Sten Tolgfors om att svenskt företag tog hem uppdrag att renovera FN Idag meddelades att Skanska har fått uppdraget att renovera FN:s högkvarter i New York.

Läs mer

Transatlantisk frihandel? Hinder mot handeln mellan EU och USA och möjliga lösningar. Niels Krabbe, Kommerskollegium

Transatlantisk frihandel? Hinder mot handeln mellan EU och USA och möjliga lösningar. Niels Krabbe, Kommerskollegium Transatlantisk frihandel? Hinder mot handeln mellan EU och USA och möjliga lösningar Niels Krabbe, Kommerskollegium 120330 Kommerskollegium och EU:s yttre handelspolitik Sammanställer svenska intressen,

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM100. Utkast förhandlingsmandat för handelsoch investeringsavtal mellan EU och USA. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM100. Utkast förhandlingsmandat för handelsoch investeringsavtal mellan EU och USA. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria Utkast förhandlingsmandat för handelsoch investeringsavtal mellan EU och USA Utrikesdepartementet 2013-05-17 Dokumentbeteckning KOM (2013) 316 Final Rekommendation till

Läs mer

Handel med teknikvaror 2016

Handel med teknikvaror 2016 217-2-8 Handel med teknikvaror 216 Ökad teknikhandel men försämrad handelsbalans Teknikvaror till ett värde av 4 miljarder SEK exporterades från Sverige under 216, vilket är en ökning med 2 procent i värde

Läs mer

Sveriges handel med Norge

Sveriges handel med Norge Kortversion Sveriges handel med Norge grannhandel med förhinder? Sveriges handel med Norge kortversion Sverige och Norge har ett intensivt utbyte av både varor och tjänster, och även av arbetskraft som

Läs mer

Europeiska handelskammaren oroas över försämrat affärsklimat. Allt svårare för utländska företag att göra affärer i landet.

Europeiska handelskammaren oroas över försämrat affärsklimat. Allt svårare för utländska företag att göra affärer i landet. Telemeddelande (A) Sid. 1(6) 2010-09-24 Peking Europeiska handelskammaren oroas över försämrat affärsklimat Allt svårare för utländska företag att göra affärer i landet. Krångliga regler och begränsat

Läs mer

Allting prioriteras i Kinas femårsplan 1 bil.

Allting prioriteras i Kinas femårsplan 1 bil. Peking Andre ambassadsekreterare Per Linnér Allting prioriteras i Kinas femårsplan 1 bil. Som ambassaden tidigare rapporterat i en övergripande rapport klubbades en ny femårsplan igenom av Nationella folkkongressen

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-11

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-11 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för internationell handel PE494.801v01-00 4.9.2012 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-11 Vital Moreira (PE492.946v02-00) Åtgärder för att skydda EU-marknaden för import av produkter

Läs mer

Offentligt samråd om den framtida handelsrelationen mellan EU och Nya Zeeland respektive EU och Australien

Offentligt samråd om den framtida handelsrelationen mellan EU och Nya Zeeland respektive EU och Australien SKRIVELSE Enheten för handel och tekniska regler 2017-06-26 Dnr 2017/01068-3 Anna Sabelström Enligt sändlista Offentligt samråd om den framtida handelsrelationen mellan EU och Nya Zeeland respektive EU

Läs mer

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN UNIONENS HÖGA REPRESENTANT FÖR UTRIKES FRÅGOR OCH SÄKERHETSPOLITIK Bryssel den 25.9.2017 JOIN(2017) 36 final 2017/0236 (NLE) Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande

Läs mer

GATT 1947 General Agreement on Tariffs and Trade. WTO 1994 World Trade Organization. GATS 1994 General Agreement on Trade in Services

GATT 1947 General Agreement on Tariffs and Trade. WTO 1994 World Trade Organization. GATS 1994 General Agreement on Trade in Services GATT 1947 General Agreement on Tariffs and Trade WTO 1994 World Trade Organization GATS 1994 General Agreement on Trade in Services GATS ingår i ett större mönster Makt och kontroll flyttar utanför landets

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-74

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-74 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för internationell handel 4.10.2012 2012/2114(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-74 Förslag till betänkande Jan Zahradil (PE492.903v01-00) Finansiering av små och medelstora EU-företags

Läs mer

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015 Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom 1 Business Swedens Marknadsöversikt ges ut tre gånger per år: i april, september och december. Marknadsöversikt

Läs mer

BUSINESS SWEDEN JOHANNEBERG SCIENCE PARK. 11 november 2015

BUSINESS SWEDEN JOHANNEBERG SCIENCE PARK. 11 november 2015 BUSINESS SWEDEN JOHANNEBERG SCIENCE PARK 11 november 2015 MARKNADSÖVERSIKT AUGUSTI 2015 (3 GGR / ÅR - PRENUMERATION) Svensk Export 2014: 1.745 MRD kr maskinindustri, elektro/tele, fordon, papper, kemi

Läs mer

Fickfakta om svensk internationell handel och dess betydelse

Fickfakta om svensk internationell handel och dess betydelse Frihandel ger tillväxt Fickfakta om svensk internationell handel och dess betydelse sverige och frihandeln En allt öppnare världshandel, tillsammans med ett stabilt regelverk och fungerande samhällsinstitutioner,

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

Telemeddelande Sid. 1(5) 2012-11-07 BERN. Per Sjönell. Svenska företag i och handel med Schweiz

Telemeddelande Sid. 1(5) 2012-11-07 BERN. Per Sjönell. Svenska företag i och handel med Schweiz Telemeddelande Sid. 1(5) 2012-11-07 BERN Per Sjönell Svenska företag i och handel med Schweiz Sverige och Schweiz har ett i huvudsak väl fungerande ekonomiskt utbyte där multinationella företag och basindustri

Läs mer

Brexit Ny analys av potentiella ekonomiska konsekvenser för Sveriges län

Brexit Ny analys av potentiella ekonomiska konsekvenser för Sveriges län Stockholm, den 7 mars 2016 Brexit Ny analys av potentiella ekonomiska konsekvenser för Sveriges län Guldbröllop eller skilsmässa på gamla dar? Kommer Storbritannien att bygga vidare på sitt 43-åriga äktenskap

Läs mer

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av. Februari 2012

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av. Februari 2012 Oslo - Stockholm En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av Februari 212 Oslo + Stockholm = Sant Utgångsläget: Alla vet att utbytet är stort och relationen kvalitativt

Läs mer

Utrikeshandel med tjänster 2013

Utrikeshandel med tjänster 2013 Handel 2014 Utrikeshandel med tjänster Tjänsterna och den globala produktionen gav Finland intäkter på över 4 miljarder euro år Offentliggörandet har korrigerats 22.5.2015. Korrigeringarna har markerats

Läs mer

Utrikeshandel med teknikvaror

Utrikeshandel med teknikvaror Utrikeshandel med teknikvaror Ekonomisk analys 2012-03-29 Utrikeshandel med teknikvaror Svensk export och import av teknikvaror Teknikvaror till ett värde av 573 miljarder SEK exporterades från Sverige

Läs mer

Östasien. Ökad handel med Östasien problem och möjligheter. Tulldagen i Malmö 2/10 2012 Magnus Sjölin, CONOSCO www.conosco.se

Östasien. Ökad handel med Östasien problem och möjligheter. Tulldagen i Malmö 2/10 2012 Magnus Sjölin, CONOSCO www.conosco.se Ökad handel med Östasien problem och möjligheter. Tulldagen i Malmö 2/10 2012 Magnus Sjölin, CONOSCO www.conosco.se CONOSCO Magnus Sjölin 2012-10-02 Östasien. Varför politiska konflikter just nu? Kina,

Läs mer

Kina från ett handels- och affärsperspektiv

Kina från ett handels- och affärsperspektiv Kina från ett handels- och affärsperspektiv S v e r i g e s G e n e r a l k o n s u l a t, K a n t o n ULF SÖRMARK Sveriges närvaro i Kina Ambassaden Peking Generalkonsulatet Shanghai Generalkonsulatet

Läs mer

En strategi för vårt långsiktiga arbete

En strategi för vårt långsiktiga arbete 161102/Aslög Odmark En strategi för vårt långsiktiga arbete Strategin talar om hur vi ska arbeta med våra kunder och deras behov, hur vi använder våra tre verktyg: kunskap, nätverk och finansiering och

Läs mer

Östasien. Ökad handel med Östasien problem och möjligheter. Tulldagen i Malmö 2/10 2012 Magnus Sjölin, CONOSCO www.conosco.se

Östasien. Ökad handel med Östasien problem och möjligheter. Tulldagen i Malmö 2/10 2012 Magnus Sjölin, CONOSCO www.conosco.se Ökad handel med Östasien problem och möjligheter. Tulldagen i Malmö 2/10 2012 Magnus Sjölin, CONOSCO www.conosco.se CONOSCO Magnus Sjölin 2012-10-02 Östasien. Jag fokuserar på Kina, Japan, Sydkorea och

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.10.2017 COM(2017) 596 final 2017/0260 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande på Europeiska unionens vägnar av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM61. Meddelande om EU:s handlingsplan. mot olaglig handel med vilda djur och växter. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM61. Meddelande om EU:s handlingsplan. mot olaglig handel med vilda djur och växter. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria Meddelande om EU:s handlingsplan mot olaglig handel med vilda djur och växter Miljö- och energidepartementet 2016-04-01 Dokumentbeteckning KOM (2016) 87 Meddelande från

Läs mer

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2010-11-18

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2010-11-18 Oslo - Stockholm En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2010-11-18 Vad vill vi uppnå? Att beskriva de socio-ekonomiska sambanden mellan Osloregionen och Stockholm-Mälardalsregionen

Läs mer

Språkkunskaper ger export. Rapport från Företagarna september 2010

Språkkunskaper ger export. Rapport från Företagarna september 2010 Språkkunskaper ger export Rapport från Företagarna september 2010 Innehåll Sammanfattning... 3 Så gjordes undersökningen... 3 Företagare om internationella affärer... 4 Nästan hälften gör internationella

Läs mer

VECKOBREVET FRÅN GENÈVE

VECKOBREVET FRÅN GENÈVE VECKOBREVET FRÅN GENÈVE Besök Världshandelsbloggen http://blogg.ud.se/varldshandelsbloggen/ AKTUELLT OM HANDELSPOLITIKEN vecka 44-45 Sveriges representation vid de internationella organisationerna i Genève

Läs mer

Europeiska handelsavtal ingen väg ur den globala krisen

Europeiska handelsavtal ingen väg ur den globala krisen I en period av stora förändringar och osäkerhet är det den absolut sämsta tiden för afrikanska regeringar att skriva på bindande avtal som minskar rätten att själva bestämma över sin ekonomiska utveckling

Läs mer

SVERIGES AMBASSAD Peking 1(5) 2010-05-06 POL/EKO. Sveriges bilaterala relationer med Kina

SVERIGES AMBASSAD Peking 1(5) 2010-05-06 POL/EKO. Sveriges bilaterala relationer med Kina SVERIGES AMBASSAD 1(5) 2010-05-06 POL/EKO Sveriges bilaterala relationer med Kina Historisk översikt. Sveriges förbindelser med Kina inleddes under Ostindiska kompaniets dagar på 1700-talet. År 1820 fick

Läs mer

Vad vill Moderaterna med EU

Vad vill Moderaterna med EU Vad vill Moderaterna med EU Förstärka Miljö och Fredsfrågan Underlätta för handel Bekämpa internationell brottslighet Varför skall jag som Eksjöbo intressera mig för EU och rösta i EU valet Våra exporterande

Läs mer

Konkurrensen i den svenska livsmedelsbranschen. Sammanfattning

Konkurrensen i den svenska livsmedelsbranschen. Sammanfattning Konkurrensen i den svenska livsmedelsbranschen Sammanfattning KF granskar den svenska marknaden för kött En välfungerande marknad är en förutsättning för att konsumenten ska kunna påverka utbudets kvalitet

Läs mer

Kommenterad dagordning för rådet för utrikes frågor (handel) den 29 november 2012

Kommenterad dagordning för rådet för utrikes frågor (handel) den 29 november 2012 REGERINGSKANSLIET Utrikesdepartementet Kommenterad dagordning Ministerrådet Enheten för Europeiska Unionen Kommenterad dagordning för rådet för utrikes frågor (handel) den 29 november 2012 Handelsministrarnas

Läs mer

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2011-07-05

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2011-07-05 Oslo - Stockholm En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2011-07-05 Oslo + Stockholm = Sant Utgångsläget: Alla vet att utbytet är stort och relationen kvalitativt särskild

Läs mer

BULGARIEN OCH RUMÄNIEN BLIR EU MEDLEMMAR

BULGARIEN OCH RUMÄNIEN BLIR EU MEDLEMMAR BULGARIEN OCH RUMÄNIEN BLIR EU MEDLEMMAR 1.1.2007 8b/2006 BULGARIEN OCH RUMÄNIEN BLIR EU MEDLEMMAR Bulgarien och Rumänien ansluter sig till Europeiska unionen den 1 januari 2007. Enligt Europeiska kommissionens

Läs mer

Västsvenska företag och Tull 2015

Västsvenska företag och Tull 2015 VÄSTSVENSKA HANDELSKAMMAREN Västsvenska företag och Tull 2015 En temperaturmätning bland regionens bolag om tullfrågor Inledning 1 maj 2016 träder en ny lag kring hantering av tull i kraft inom EU och

Läs mer

INTERNATIONELLA HALLAND EXPORT & IMPORT 2016

INTERNATIONELLA HALLAND EXPORT & IMPORT 2016 INTERNATIONELLA HALLAND EXPORT & IMPORT 2016 Oleg Zastenker Regional Exportrådgivare I Halland Maj 2017 PHOTO CREDIT: SARA INGMAN/IMAGEBANK.SWEDEN.SE 2 När Sverige först började handla över gränserna var

Läs mer

+ = VÄLKOMMEN TILL BUSINESS SWEDEN. The Swedish Trade and Invest Council

+ = VÄLKOMMEN TILL BUSINESS SWEDEN. The Swedish Trade and Invest Council BUSINESS SWEDEN VÄLKOMMEN TILL BUSINESS SWEDEN The Swedish Trade and Invest Council Business Sweden bildades den 1 januari 2013, sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden Vi verkar för att stärka

Läs mer

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020.

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. 1 Inledning Regionförbundets uppdrag är att på olika sätt medverka till att regionen utvecklas så att fler människor

Läs mer

Storbritanniens betydelse för Sveriges utrikeshandel inför britternas folkomröstning om EU-medlemskap

Storbritanniens betydelse för Sveriges utrikeshandel inför britternas folkomröstning om EU-medlemskap Storbritanniens betydelse för Sveriges utrikeshandel inför britternas folkomröstning om EU-medlemskap Kommerskollegium, juni 2016. ISBN: 978-91-88201-15-7 Introduktion Under 2016 väntar flera händelser

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2453 av Lars Hjälmered m.fl. (M) Kreativa näringar

Motion till riksdagen 2015/16:2453 av Lars Hjälmered m.fl. (M) Kreativa näringar Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2453 av Lars Hjälmered m.fl. (M) Kreativa näringar Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram bättre

Läs mer

BENCH. - Beneficial Business Relations between. the Central Baltic region and China

BENCH. - Beneficial Business Relations between. the Central Baltic region and China BENCH - Beneficial Business Relations between the Central Baltic region and China BENCH Project partner: Länsstyrelsen Östergötland, Annika Holmström (sv, kort) Projektets syfte Att bättre ta vara på etablerade

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 7 28 mars 2006

FöreningsSparbanken Analys Nr 7 28 mars 2006 FöreningsSparbanken Analys Nr 7 28 mars 2006 Konkurrensen om arbetskraften i Baltikum hårdnar Arbetskraftskostnaderna i Estland och Lettland ökar snabbast av de nya EU-länderna. Sedan 2001 har den genomsnittliga

Läs mer

Interreg en väg ut i världen Vad vill Företagen?

Interreg en väg ut i världen Vad vill Företagen? Interreg en väg ut i världen Vad vill Företagen? Daniel Wiberg Chefsekonom Företagarna Företagarna Företagarna är Sveriges största organisation för företagare. Opinionsbildar för att förbättra företagarklimatet

Läs mer

Det ryska importstoppets påverkan på mjölksektorn i Sverige

Det ryska importstoppets påverkan på mjölksektorn i Sverige På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2014-10-03 Det ryska importstoppets påverkan på mjölksektorn i Sverige Den svenska marknaden för mjölk och mjölkprodukter påverkas främst indirekt av det

Läs mer

För delegationerna bifogas rådets slutsatser om Arktis, antagna av rådet den 20 juni 2016.

För delegationerna bifogas rådets slutsatser om Arktis, antagna av rådet den 20 juni 2016. Europeiska unionens råd Bryssel den 20 juni 2016 (OR. en) 10400/16 COEST 166 LÄGESRAPPORT från: Rådets generalsekretariat av den: 20 juni 2016 till: Delegationerna Föreg. dok. nr: 10172/1/16 REV 1 Ärende:

Läs mer

Nya regler för införlivandet av utländsk arbetskraft i Kinas socialförsäkringssystem

Nya regler för införlivandet av utländsk arbetskraft i Kinas socialförsäkringssystem Sid. 1 (5) Peking Oscar Berger, arbetsmarknadsråd Per Linnér, andre ambassadsekreterare Nya regler för införlivandet av utländsk arbetskraft i Kinas socialförsäkringssystem Företag med utländska arbetstagare

Läs mer

Miljöteknikexport till Kina 2010-05-26

Miljöteknikexport till Kina 2010-05-26 Miljöteknikexport till Kina 2010-05-26 Mats Denninger Tina Karlberg Sino-Swedish Environmental Technology Cooperation SINO-SWEDISH AGREEMENTS Environment and energy technology Memorandum of understanding

Läs mer

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 hela DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 Mer än en miljon lastbilar passerar varje år Skåne på väg till och från andra destinationer - det blir tretton fordon i bredd genom hela Sverige. enom Skåne

Läs mer

En strategi för vårt långsiktiga arbete

En strategi för vårt långsiktiga arbete Datum 2016-11-09 Godkänd av Gunilla Nordlöf Upprättad av Aslög Odmark En strategi för vårt långsiktiga arbete Strategin talar om hur vi ska arbeta med våra kunder och deras behov, hur vi använder våra

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2016-03 BREXIT BROMSAR DIREKTINVESTERINGAR

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2016-03 BREXIT BROMSAR DIREKTINVESTERINGAR STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2016-03 BREXIT BROMSAR DIREKTINVESTERINGAR Stockholm maj 2016 Sammanfattning Ekonomiska bedömningar av ett brittiskt utträde ur EU, så kallad brexit, har hittills fokuserat

Läs mer

Sveriges export av varor och direktinvesteringar i utlandet

Sveriges export av varor och direktinvesteringar i utlandet Sveriges export av varor och direktinvesteringar i utlandet Sammanfattande skrift av utredningen The relationship between international trade and foreign direct investments. Kommerskollegium Kommerskollegium

Läs mer

Ett naturligt steg för Sverige. Dags för euron

Ett naturligt steg för Sverige. Dags för euron Ett naturligt steg för Sverige 2002 Dags för euron Produktion: Herlin Widerberg Tryck: Tryckmedia Stockholm Tolv länder i Europa har infört den gemensamma valutan euro. 300 miljoner människor har därmed

Läs mer

Kommenterad dagordning för rådet för utrikes frågor (handel) den 31 maj 2012

Kommenterad dagordning för rådet för utrikes frågor (handel) den 31 maj 2012 REGERINGSKANSLIET Utrikesdepartementet Kommenterad dagordning Ministerrådet Enheten för Europeiska Unionen Kommenterad dagordning för rådet för utrikes frågor (handel) den 31 maj 2012 Handelsministrarnas

Läs mer

Företagen i västra Sverige och den inre marknaden Ett utdrag ur Kommerskollegiums utredning Visst är EU vår hemmamarknad nästan all vår export går

Företagen i västra Sverige och den inre marknaden Ett utdrag ur Kommerskollegiums utredning Visst är EU vår hemmamarknad nästan all vår export går Företagen i västra och den inre marknaden Ett utdrag ur Kommerskollegiums utredning Visst är EU vår hemmamarknad nästan all vår export går dit. Svenska företags uppfattning om EU:s inre marknad Företagen

Läs mer

RYSSLAND OCH CENTRALASIEN

RYSSLAND OCH CENTRALASIEN RYSSLAND OCH CENTRALASIEN Sedan 2014 har krisen i Ukraina och Rysslands olagliga annektering av Krim lett till nya ramar för de bilaterala relationerna mellan EU och Ryssland. Under senare år har den oroande

Läs mer

EU:s handelspolitik i nytt sammanhang institutionella och rättsliga förändringar genom Lissabonfördraget. Jörgen Hettne, Sieps

EU:s handelspolitik i nytt sammanhang institutionella och rättsliga förändringar genom Lissabonfördraget. Jörgen Hettne, Sieps EU:s handelspolitik i nytt sammanhang institutionella och rättsliga förändringar genom Lissabonfördraget Jörgen Hettne, Sieps Unionens yttre åtgärder EU-fördraget: Allmänna bestämmelser om unionens yttre

Läs mer

Aktuella utmaningar i EU-samarbetet och kommissionens prioriteringar. Johan Wullt Chef för media och kommunikation EU-kommissionen i Sverige

Aktuella utmaningar i EU-samarbetet och kommissionens prioriteringar. Johan Wullt Chef för media och kommunikation EU-kommissionen i Sverige Aktuella utmaningar i EU-samarbetet och kommissionens prioriteringar Johan Wullt Chef för media och kommunikation EU-kommissionen i Sverige EU:s främsta utmaningar 1. Ekonomiska situationen 2. Konflikter

Läs mer