Torpet Skivermåla 1:6

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Torpet Skivermåla 1:6"

Transkript

1 Rapport 2012:215 Antikvarisk medverkan Torpet Skivermåla 1:6 Horns socken Kinda kommun Östergötlands län Marie Hagsten Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M AVDELNINGEN FÖR ARKEOLOGI OCH BYGGNADSVÅRD

2

3 Torpet Skivermåla 1:6 Innehåll BAKGRUND Basfakta om objektet Objekt Beskrivning och byggnadshistoria Tidigare kända renoveringsarbeten Kulturhistorisk bedömning Basfakta om projektet Fastighetsägare / Beställare Bidrag Tidsperiod Problembild / Skadebild Arbetsbeskrivning Målsättning med projektet RESULTAT Genomförda arbeten Uppföljning Byggnadshistoriska iakttagelser eller erfarenheter gjorda under arbetet Godkännande / Slutbesiktning Medverkande i projektet Entreprenörer Leverantörer / Material Antikvarisk medverkan ÖVRIGT Antikvariska kontroller / Besiktningar Fotodokumentation Litteratur TEKNISKA UPPGIFTER Omslagsbilder: Överst: Det äldre bostadshuset efter renovering. Underst: Mot alla odds kunde höns-/fårhuset räddas. Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M AVDELNINGEN FÖR ARKEOLOGI OCH BYGGNADSVÅRD Box Linköping

4 2

5 Lantmäteriverket MS2008/ Figur 2. Utdrag ur digitala Fastighetskartan, blad , med Skivermåla markerat. Skala 1:

6 BAKGRUND Basfakta om objektet Objekt Torpet, Skivermåla 1:6, Horn socken, Kinda kommun Beskrivning och byggnadshistoria Skivermåla by består av tre gårdar och ligger synligt med två gårdar utmed rv 34. Laga skifte förrättades 1891 och då fick Torpet flytta ut ca 500 m väster om byn. Gården Torpet ligger på en höjd omgiven av åker och ängsmarker. Platsen var även uppodlad redan före skiftet. Gården är omgiven av igenväxta äldre åkrar med odlingsrösen och stenmurar samt fruktträd och stora lövträd. Fägatan ut mot utmarken är synlig. Byggnaderna är timrade och flyttade till platsen från den gamla tomten i byn. Byggnaderna består av mangårdsbyggnad, parbod samt ett bostadshus som flyttades till platsen på 1930-talet. I fägården finns en ålderdomlig timrad vedbod med mångåstak. En loge med vagnsbod och lövlada som är daterad till Kostallet eller kofejset från 1834 innehåller också en foderlada. Fejset är tillbyggt med ytterligare en fähusdel. Vidare finns ett litet ålderdomligt svinhus. Över en stensatt källa finns en mindre byggnad i regelkonstruktion gjorde Arne Svanström på uppdrag av Nordiska Museet en uppmätning av bostadshuset och dokumenterade möbleringen. Även fähus, loge, vedbod och parbod finns uppritade. En situationsplan visar var byggnaderna ligger i förhållande till varandra och även gärdsgårdssträckning samt staket finns inritade. En smedja är omnämnd men finns ej längre kvar. Tidigare kända renoveringsarbeten - Kulturhistorisk bedömning På gården finns flera ålderdomliga timmerbyggnader som tillsammans med det välbevarade landskapet där röjningsrösen och småskaliga åkrar är bevarade utgör en mycket välbevarad enhet. Gården utgör ett pedagogiskt tidsdokument över de förändringar som laga skifte medförde i form av flyttade byggnader. Basfakta om projektet Fastighetsägare / Beställare Elisabet och Anders Karlsson, Bromhult, Kisa. Bidrag Länsstyrelsen har beviljat :- i bidrag. Lst dnr Tidsperiod Arbetena genomfördes juni november

7 Problembild / Skadebild Det röda bostadshuset hade en skadad murstock och skorstenen hade vittrat tegel. Bakugnen var inrasad och de båda spisarna hade sprickor och skador. Bjälklaget och golvet var kraftigt rötskadat. Syllen vid entrén var rötskadad. En pågjuten cementsula täckte grunden och hade skadat syll och nederdelen av panelen. Taket på loge och ladugård var i dåligt skick, det fanns trasiga pannor, nocken och skurlister var rötskadade. Tillbyggnaden till gamla ladugården var så rötskadad att taket hade rasat in. Svinhus och källhus hade rötskador i taken vilka var i behov av omläggning. Det fanns också skador i timret på svinhuset Röda bostadhuset före renovering. 3. Grunden med pågjuten cementsula. 4. Rötskadad syll tröskel Skadad skorsten. 5.Fönsterbågar i behov av kittning och målning. 5

8 Arbetsbeskrivning - Målsättning med projektet Att det röda bostadshuset renoveras så att eldstäderna går att använda och att golvbjälklaget är helt så att det går att vistas i byggnaden. När det gäller ekonomibyggnaderna ska taken och stommarna på byggnaderna säkras Öppen spis i stora rummet. 4. Spis och inrasad bakugn i köket. 6. Loge med vagnsbod och lövlada före renovering Det tillbyggda höns-/fårhuset till gamla ladugården med inrasat tak. 3. Det tillbyggda höns-/fårhuset samt svinhuset före renovering. 5. Källhuset med tak i behov av renovering. 7. Rötskadad nock på logen.

9 RESULTAT Genomförda arbeten I röda bostadshuset har murstocken och spisarna lagats upp så att det går att elda i eldstäderna. Bakugnen har murats om och är också brukbar. Skorstenen ovan tak har plockats ner och murats upp igen och har fått tillbaka sitt äldre utseende med utkragat krön med en sten. Sönderfruset tegel och vittrade tegelstenar har ersatts med återanvänt stortegel. Nytt stortegel har också använts, vilket kommer från Bältabro tegelbruk. Allt löst bruk har knackats ner. Murstockarna har murats med kalkbruk tillredd av jurakalk och ca 10% lera. Väggen till murstocken i stora rummet på bottenvåningen var tidigare tapetserad men är nu synlig och upplagad med kalkbruk. När golvet revs ut upptäcktes att murstocken behövde kompletteras med sten i botten och kalkbruk. I köket har bakugnen murats upp igen, den är invändigt struken med rent lerbruk. Den sönderbrända järnspisen har ersatts med en återanvänd renoverad järnspis av märket Norrahammar. På övervåningen är ytterligare en spis renoverad och ett nytt spjäll av plåt har tillverkats. I murstocken som är synlig från hallen på övervåningen har en rensningslucka satts in. I stora rummet har golvet och bjälklaget östs ut. Fyllningen bestod till stor del av mull. Grunden grävdes ut tills man kom till ett äldre upplag av sten. Nya bärlinor lades på plats, ett nytt spontat trägolv i olika bredder har sågats fram i dimension som det äldre golvet. Virket kommer från egen skog. Syllen vid entrén är skarvad med nytt virke. Den tjocka cementsulan är borttagen och ersatt med en stenfyllning. Fönsterbågarna på bottenvåningen är kittade och målade med linoljefärg och linoljekitt. På loge och ladugård har trasiga tegelpannor bytts ut och delar av bärläkten har lagats upp. En stor insats har gjorts med röjning av sly runt alla hus. Ladugården är tillbyggd med ett uthus som var mycket skadat. Taket var inrasat sedan länge och åtskilliga timmerstockar var rötskadade. Byggnaden tycktes vara utom räddning. Stora insatser har gjorts för att bygga upp fähuset igen. Rötskadat timmer har ersatts med nytt timmer från egen skog. En ny takkonstruktion är gjord som ett pulpettak med nya takbjälkar med undertak av brädor, tjärpapp och strö respektive bärläkt. De tegelpannor som användes var återanvända enkupiga pannor från förråd på gården. Ett nytt mellanbjälklag stabiliserar väggarna. Det lilla svinhuset har lagats upp med nytt timmer och taket är nu belagt med korrugerad återanvänd galvad plåt. Uppföljning Byggnadshistoriska iakttagelser eller erfarenheter gjorda under arbetet På flertalet av de äldre byggnaderna är skurlisterna tillverkade av kluven gran. Flera av skurlisterna är rötskadade och i behov av att bytas. Under vintern kommer fastighetsägarna att ta ner undertryckt gran som sågas som klovor. Arbeten med att renovera byggnaderna kommer att fortsätta. Godkännande / slutbesiktning Arbetena godkändes vid antikvarisk slutbesiktning

10 Det rötskadade golvet och bjälklaget öses ut. 3. Nya golvbrädor har lagts in i stora rummet. 5. Renoverad öppen spis i rummet på bottenvåningen Nya bärlinor läggs in. 4. Spis i köket med bakugn efter renovering. 6. Upplagning av murstockens vägg i rummet. 8

11 En återanvänd järnspis av märke Norrahammar ersätter den utbrända 2. Nytillverkad tröskel vid entrén. 4. Fönster målat med linoljefärg och kittat med linoljekitt. 3. Efter renovering av spis på kammaren på övervåningen. 5. Upplagad murstock på hallen i övervåningen som nu fått en sotningslucka. 9

12 Den ommurade skorsten med nytt krön. 3. Cementsulan har ersatts med en stenfyllning. 5. Källhuset efter takomläggning och byte av vindskivor och skurlister Svinhuset efter renovering. 4. Uppröjning av inrasat tak, hönshus/fårhus. 6. Nytt bjälklag och nytt tak på hönshus/fårhus. 7. Höns-/fårhus med timmerlagningar och nytt tak.

13 Loge med nytillverkad nock. Loge, detalj nockbrädor. Medverkande i projektet Entreprenörer Murare Jan Örntorp, Tidersrum, Kisa; Emilssons Bygg; Johan Gräsbeck, timring; Björkfors Plåt; Njölhult såg. Leverantörer / Material Hydrauliskt kalkbruk, Jurakalk. Antikvarisk medverkan Antikvarisk medverkan genom byggnadsantikvarie Marie Hagsten, Östergötlands museum. ÖVRIGT Antikvariska kontroller / Besiktningar , , Fotodokumentation Digitala foton förvaras i Östergötlands länsmuseums arkiv. Litteratur Östergötlands museums arkiv. 11

14 TEKNISKA UPPGIFTER Lokal Socken Kommun Län och landskap Torpet, Skivermåla1:6 Horn Kinda Östergötland Ekonomiska kartans blad Typ av undersökning (7F 4i Rothult) Antikvarisk medverkan ÖLM dnr 290/11 D:o projektnummer Uppdragsgivare Elisabet och Anders Karlsson, Bromhult, Kisa Bidrag Lst dnr Byggnadsantikvarie Foto Marie Hagsten Östergötlands museum, där ej annat anges Fältarbetstid juni november 2012 Grafisk form Lasse Norr Ev dokumentationsmaterialet förvaras på Östergötlands museum. Ur allmänt kartmaterial Rapportnr Lantmäteriverket MS2008/ :215 Östergötlands museum 12

15

16 Rapport 2012:215

REJMYRE KYRKA RENOVERING OCH OMBYGGNAD

REJMYRE KYRKA RENOVERING OCH OMBYGGNAD RAPPORT 2014:204 ANTIKVARISK DOKUMENTATIONSRAPPORT REJMYRE KYRKA RENOVERING OCH OMBYGGNAD REJMYRE KYRKA SKEDEVI SOCKEN FINSPÅNGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ANITA LÖFGREN EK Rejmyre kyrka - renovering och

Läs mer

ALLA HELGONS KAPELL FASADRENOVERING

ALLA HELGONS KAPELL FASADRENOVERING RAPPORT 2015:201 ANTIKVARISK MEDVERKAN ALLA HELGONS KAPELL FASADRENOVERING ALLA HELGONS KAPELL LINKÖPINGS STAD OCH KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ANITA LÖFGREN EK Alla Helgons kapell Fasadrenovering Innehåll

Läs mer

Vård- och underhållsplan. Lägenheten i Smedstorps dubbelgård Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M. Rapport 2012:211

Vård- och underhållsplan. Lägenheten i Smedstorps dubbelgård Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M. Rapport 2012:211 Rapport 2012:211 Vård- och underhållsplan Lägenheten i Smedstorps dubbelgård Smedstorp 1:5 Norra Vi socken Ydre kommun Östergötlands län Marie Hagsten Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M AVDELNINGEN

Läs mer

OPPIGÅRDS PÅ DEGERKÖLSVALLEN

OPPIGÅRDS PÅ DEGERKÖLSVALLEN Rapport Länsmuseet Gävleborg 2014:04 OPPIGÅRDS PÅ DEGERKÖLSVALLEN Antikvarisk medverkan vid renovering av bod med källarsvale Svedja 5:6 Färila socken Ljusdals kommun Hälsingland 2010 2011 Daniel Olsson

Läs mer

Renoveringsarbeten på Västerplana mejeri, Västerplana 3:8, Västerplana socken, Götene kommun, Västergötland. Antikvarisk slutbesiktningsrapport..

Renoveringsarbeten på Västerplana mejeri, Västerplana 3:8, Västerplana socken, Götene kommun, Västergötland. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.. Foto: Thomas Carlquist 1 Västerplana mejeri Renoveringsarbeten på Västerplana mejeri,, Västerplana socken, Götene kommun,. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.. Renoveringsarbeten har en följd av år utförts

Läs mer

HUSEN SOM BLEV ÖVER - varsam renovering ger nytt liv

HUSEN SOM BLEV ÖVER - varsam renovering ger nytt liv Agrarhistoria i Västra Götaland HUSEN SOM BLEV ÖVER - varsam renovering ger nytt liv Gårdssmedjan på gården Kullen i Gudhem, Falköpings kommun. Läs på sidan 12 om om hur renoveringen gick till. Projektansvarig:

Läs mer

Fillinge tingshus Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M. Vård- och underhållsplan. Rapport 2013:204

Fillinge tingshus Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M. Vård- och underhållsplan. Rapport 2013:204 Rapport 2013:204 Vård- och underhållsplan Fillinge tingshus Fillinge tingshus Bankekinds socken Linköpings kommun Östergötlands län Anna Wåtz Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M AVDELNINGEN FÖR ARKEOLOGI

Läs mer

Onkel Adamsgården Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M. Vård- och underhållsplan. Rapport 2013:201

Onkel Adamsgården Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M. Vård- och underhållsplan. Rapport 2013:201 Rapport 2013:201 Vård- och underhållsplan Onkel Adamsgården Linköping Adam 16 Hunnebergsgatan 30A Linköpings stad och kommun Östergötlands län Anna Wåtz Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M AVDELNINGEN

Läs mer

Rapport 2013:20. Vårdplan för byggnader på hembygdsgården. Härledgården. Torstuna Hembygdsförening, Torstuna socken, Enköpings kommun

Rapport 2013:20. Vårdplan för byggnader på hembygdsgården. Härledgården. Torstuna Hembygdsförening, Torstuna socken, Enköpings kommun Rapport 2013:20 Vårdplan för byggnader på hembygdsgården Härledgården Torstuna Hembygdsförening, Torstuna socken, Enköpings kommun 1 Omslagsfotografi : hembygdsgården Härledgården i Torstuna socken, övre

Läs mer

På grund av brandfaran sattes särskilda fotogen bodar för förvaring av fotogenen upp på behörigt avstånd från övrig bebyggelse.

På grund av brandfaran sattes särskilda fotogen bodar för förvaring av fotogenen upp på behörigt avstånd från övrig bebyggelse. Viskär Fastighet Den 2001-11-07 är fråga väckt om byggnadsminnesförklaring enligt 3 kap 1 lagen om kulturminnen (1988;950) för Viskärs fyr (Arkö Nedre) och fyrvaktarboställe med lotsutkik, Arkö 1:5, Jonsbergs

Läs mer

Bredbandsnät i Stjärnorp

Bredbandsnät i Stjärnorp Rapport 2013:87 Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 Bredbandsnät i Stjärnorp RAÄ 7, 14, 58, 148, 153 m fl Stjärnorps socken Linköpings kommun Östergötlands län Fredrik Samuelsson Ö S T E R G Ö T L A N

Läs mer

Kubbhus i Torslunda. Cecilia Pantzar Rapport 2009:04

Kubbhus i Torslunda. Cecilia Pantzar Rapport 2009:04 Kubbhus i Torslunda Antikvarisk medverkan vid renovering av kubbhus inom fastighet Torslunda 2:5, Täby socken, Täby kommun, Uppland Cecilia Pantzar Rapport 2009:04 2 Kubbhus i Torslunda Antikvarisk medverkan

Läs mer

Kila kyrka - takomläggning

Kila kyrka - takomläggning Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:16 Kila kyrka - takomläggning Antikvarisk rapport Kila prästgård 1:26 Kila Socken Västmanland Boel Melin Kila kyrka takomläggning Antikvarisk rapport Kila prästgård

Läs mer

Manbyggnaden på gården Fråstorp 1:7

Manbyggnaden på gården Fråstorp 1:7 Manbyggnaden på gården Fråstorp 1:7 Antikvarisk medverkan i samband med fasadrestaurering Haurida socken i Aneby kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2013:25 Margareta Olsson

Läs mer

Ramsbergs kyrka. Utvändiga renoveringsarbeten 2012. Ramsberg, Ramsbergs socken, Lindesbergs kommun, Västmanland. Charlott Torgén Rapport 2012:19

Ramsbergs kyrka. Utvändiga renoveringsarbeten 2012. Ramsberg, Ramsbergs socken, Lindesbergs kommun, Västmanland. Charlott Torgén Rapport 2012:19 Ramsbergs kyrka Ramsberg, Ramsbergs socken, Lindesbergs kommun, Västmanland Utvändiga renoveringsarbeten 2012 Charlott Torgén Rapport 2012:19 Engelbrektsgatan 3 Box 314, 701 46 ÖREBRO Tel. 019-602 87 00

Läs mer

FJÄRRVÄRME I UVEDALSGATAN

FJÄRRVÄRME I UVEDALSGATAN RAPPORT 2015:2 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING FJÄRRVÄRME I UVEDALSGATAN RAÄ 156 M FL UVEDALSGATAN M FL LANDERYDS SOCKEN LINKÖPINGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ERIKA RÄF Fjärrvärme i Uvedalsgatan Innehåll Sammanfattning.........................................................

Läs mer

Rapport Länsmuseet Gävleborg 2008:03 GÅRDAR I TORSÅKER. En selektiv byggnadsinventering. Hofors kommun Gästrikland 2007.

Rapport Länsmuseet Gävleborg 2008:03 GÅRDAR I TORSÅKER. En selektiv byggnadsinventering. Hofors kommun Gästrikland 2007. Rapport Länsmuseet Gävleborg 2008:03 GÅRDAR I TORSÅKER En selektiv byggnadsinventering Hofors kommun Gästrikland 2007 Ulrika Olsson Länsmuseet Gävleborgs rapportserie Rapportserien innefattar rapporter

Läs mer

ÄLVIKS GÅRD Lidingö stad Översiktlig beskrivning av LANTBRUKETS EKONOMIBYGGNADER Av arkitekt Reima Birko 2005 1

ÄLVIKS GÅRD Lidingö stad Översiktlig beskrivning av LANTBRUKETS EKONOMIBYGGNADER Av arkitekt Reima Birko 2005 1 ÄLVIKS GÅRD Lidingö stad Översiktlig beskrivning av LANTBRUKETS EKONOMIBYGGNADER Av arkitekt Reima Birko 2005 1 Inledning Denna översiktliga beskrivning av lantbrukets ekonomibyggnader på Älviks gård,

Läs mer

Tingshuset med tomt UNDERHÅLLS- OCH ÅTGÄRDSPROGRAM STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM 2012 DNR 2012:031

Tingshuset med tomt UNDERHÅLLS- OCH ÅTGÄRDSPROGRAM STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM 2012 DNR 2012:031 UNDERHÅLLS- OCH ÅTGÄRDSPROGRAM STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM 2012 DNR 2012:031 Tingshuset med tomt Haninge hembygdsgille Haninge hembygdsgille Västerhaninge socken Haninge kommun Södermanland 2012 Hedvig Bellberg

Läs mer

Byggnadshistorisk dokumentation Gamla Viker 4:2

Byggnadshistorisk dokumentation Gamla Viker 4:2 Mangårdsbyggnad och magasin Vikers socken, Nora kommun, Västmanland Byggnadshistorisk dokumentation Gamla Viker 4:2 Charlotta Hagberg Örebro läns museum Rapport 2007:14 Innehållsförteckning INLEDNING...

Läs mer

El till 3G-mast vid Fågelberg

El till 3G-mast vid Fågelberg Rapport 2013:51 Arkeologisk utredning etapp 2 El till 3G-mast vid Fågelberg Invid RAÄ 68 Fågelberg 1:4 Vikingstad socken Linköping kommun Östergötlands län Marie Ohlsén Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S

Läs mer

RIJFSKA GÅRDEN Kusmark 16:15

RIJFSKA GÅRDEN Kusmark 16:15 Ske mus dnr 138/2009 Lst dnr 434-11627.2009 DOKUMENTATION ÖVER BYGGNADSMINNET RIJFSKA GÅRDEN Kusmark 16:15 Skellefteå socken och kommun, Västerbottens län Skellefteå museum 2009 Elisabeth Ek Innehållsförteckning

Läs mer

Vindkraft och ledningar vid Mjärdevi och Salvetorp

Vindkraft och ledningar vid Mjärdevi och Salvetorp Rapport 2011:20 Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 Vindkraft och ledningar vid Mjärdevi och Salvetorp Mjärdevi 16:1 och Salvetorpet 2:3 Hogstad socken Mjölby kommun Östergötlands län Olle Hörfors Ö S

Läs mer

Kårnäs 1:1 - jordkällare

Kårnäs 1:1 - jordkällare Kårnäs 1:1 - jordkällare Antikvarisk kontroll vid restaurering av jordkällare, Kårnäs 1:1, Kårnäs by, Ljusterö socken, Österåker kommun, Uppland Lotta von Liewen Wistrand Rapport 2008:42 2 Kårnäs 1:1-

Läs mer

2005:63. Kocken 29. Förundersökning 2005. Mattias Burman och Emelie Petersson. Regionmuseet Kristianstad. Landsantikvarien i Skåne

2005:63. Kocken 29. Förundersökning 2005. Mattias Burman och Emelie Petersson. Regionmuseet Kristianstad. Landsantikvarien i Skåne 2005:63 Kocken 29 Förundersökning 2005 Mattias Burman och Emelie Petersson Regionmuseet Kristianstad Landsantikvarien i Skåne Rapport 2005:63 Kocken 29 Förundersökning, 2005 Simrishamns socken Simrishamns

Läs mer

Trädgårdstorp, Botkyrka hembygdsgille

Trädgårdstorp, Botkyrka hembygdsgille UNDERHÅLLS- OCH ÅTGÄRDSPROGRAM STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM 2012 DNR 2012:031 Trädgårdstorp, Botkyrka hembygdsgille Trädgårdstorp, Botkyrka hembygdsgille Botkyrka socken Botkyrka kommun Södermanland 2012 Hedvig

Läs mer

Bagerska kontoret. Byggnadsantikvarisk dokumentation. Fastigheten Sankt Gertrud 18, Malmö stad, Skåne län. Dokumentation inför och under ombyggnaden

Bagerska kontoret. Byggnadsantikvarisk dokumentation. Fastigheten Sankt Gertrud 18, Malmö stad, Skåne län. Dokumentation inför och under ombyggnaden Byggnadsantikvarisk dokumentation Bagerska kontoret Dokumentation inför och under ombyggnaden Fastigheten Sankt Gertrud 18, Malmö stad, Skåne län Malmö Kulturmiljö Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2006:013

Läs mer

Öna - ett blivande kulturreservat

Öna - ett blivande kulturreservat KULTURHISTORISK UTREDNING Öna - ett blivande kulturreservat Kulturmiljöenheten 2001-08-22 Dnr 223-6104-01 Annika Toll Kulturhistorisk utredning Öna - ett blivande kulturreservat Innehåll: Bakgrund sid

Läs mer

Antikvarisk slutrapport Arbetena på Djurgårdsvarvet 2006-2012

Antikvarisk slutrapport Arbetena på Djurgårdsvarvet 2006-2012 Djurgårdsvarvet 2012 09 17 Antikvarisk slutrapport Arbetena på Djurgårdsvarvet 2006-2012 På uppdrag av Kungliga Djurgårdens förvaltning Olof Stroh ECS-Teknik AB Dalsberga Gård 775 96 Krylbo Telefon: 0226-680

Läs mer

Apotekargatan Återuppgrävda gamla elschakt

Apotekargatan Återuppgrävda gamla elschakt Rapport 2010:104 Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning Apotekargatan Återuppgrävda gamla elschakt RAÄ 153 Apotekargatan Linköpings stad och kommun Östergötlands län Olle Hörfors Ö S T

Läs mer