Fastighetsköp på nätet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fastighetsköp på nätet"

Transkript

1 Fastighetsköp på nätet Stommen av presentationen: Inskrivningsärenden vid Österbottens lantmäteribyrå, kort presentation Nättjänsten för fastighetsköp Allmän beskrivning Egenskaper Tidtabell 1 MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA

2 Inskrivningsärenden vid Österbottens LMB Övergång från tinsgrätterna Lagfarter Inteckningar Särskilda rättigheter Arrendeavtal Besittningsrättsavtal Sytning Övriga nyttjanderätter Anmärkningsärenden Utmätningar m.m. 2 MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA

3 Inskrivningsärenden,Österbottens LMB Antalet ärenden 2011 Avgjorda lagfarter 12361st Fastighetsaffärer på området kpl Arvskiften, skiftesavtal, avvittringar Inteckningar Inteckningsärenden (inkl. särskilda rättigheter) kpl Behandlingstid ca. 23 pv (samtliga ärenden) Bristfälliga ansökningar, områdesvisa resursfördelningen förlänger beh.tiden 3 MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA

4 Inskrivningsärenden Österbottens LMB Personal Inskrivningschef Inskrivningsjurist (tf) 23 inskrivningssekreterare (även deltida) Seinäjoki 9 Karleby 6 Vasa 5 Närpes 2 Alajärvi 1 Största delen kom över från tingsrätterna Stor förändring, annan kultur, nya verksamhetspunkter osv. 4 MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA

5 Inskrivningsärenden Österbottens LMB Utmaningar: Föråldrad ADB tillämpning Omfattande krav på kunnande Behandlingsregler, jordabalken Substansinnehåll i olika lagar Arvs- och familjerätt Samfundsrätt Globalisering Absoluta kravet på realtid i registret Samtliga ansökningar skall anhängiggöras samma dag de lämnas in 5 MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA

6 Förnyad inskrivningsprocess Ny tillämpning, arbetsnamn KIRRE Webläsar -baserad Övergång till elektroniskt arkiv Alla dokument skannas in och returneras omedelbart till sökanden -inga kopior behövs mera Dokumenten avläses på skärmen Innehållet av själva avgörandet ändras inte Möjliggör jämnare fördelning av arbetet inom byrån Möjliggör jämnare fördelning av arbetet på nationell nivå 2014 Ibruktagning MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA

7 Förnyad inskrivningsprocess Ändringar för kunden: Inga dubbla handlingar Uppgifter om ärendets behandling via diariet för tillfället syns endast att ärendet är anhängigt FDS fastighetsdatasystemt ändras Färdiga beslut kan ej mera avhämtas, allt postas Anhängiggörandet och inskannandet centraliseras, eventuella nya postadresser i bruk Användningsstopp ca en vecka, registret inte uppdaterat I fortsättningen (inte ännu version 1.0) kan myndigheter själva göra anteckningar (t.ex. utsökningsmyndigheten) 7 MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA

8 Nättjänsten för fastighetsköp Som en del av det nya inskrivingsprocessen Stefan Nåhls Österbottens lantmäteribyrå MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA

9 Videopresentation av tjänsten (på finska) 9

10 I nättjänsten kan Du: Uppgöra fastighetsköpebrev Uppgöra köpebrev gällande överlåtelse av arrenderätt Uppgöra inteckningsansökan Uppgöra ansökningar gällande överföring av pantbrev och meddelanden gällande innehavaranteckningar Underteckna/godkänna handlingar elektroniskt Få lagfarts- och inteckningsansökningen anhängig i realtid Befullmäktiga någon annan att företräda Dig 10

11 Fastighetens uppgifter I nättjänsten kan Du: Titta på fastighetsregistrets- samt lagfarts-och inteckningsregistrets uppgifter gällande de fastigheter som är föremål för affären 11

12 Upprättande av köpebrev eller annan överlåtelse Systemet kontrollerar och kompletterar köpebrevet med uppgifter från lagfarts- och inteckningsregistret samt vissa andra myndighestregister Systemet styr och anvisar i upprättandet av köpebrevet I samband med överlåtelsen kan Du upprätta förbindelser som är anslutna till överlåtelsen Inget köpvittne behövs möjliggör laglig distansförsäljning Affären blir av, då säljaren och köparen godkänt köpebrevet med samma innehåll Lagfarten blir anhängig genast 12

13 Inteckning I nättjänsten kan Du fylla i inteckningsansökan och ansökan gällande överföring av elektroniskt pantbrev Byte av innehavare av fysiska pantbrev kan ansökas 13

14 Pantbrev De nuvarnade fysiska pantbrev kan ersättas med elektroniska pantbrev Det elektroniska pantbrevet utgörs av en inskrivning i registret Rättsverkningar som för tillfället är förknippade med överlåtandet av det fysiska pantbrev ersätts med en anteckning över pantinnehavaren i registret Ansökningarna kan uppgöras elektroniskt siirtoa 14

15 Huvudprinciperna av prissättningen Efterstävan till en tydlig och enkel prissättning Köpvittnets arvode ersätts med en serviceavgift som säljaren erlägger i samband med köpet Användarna styrs till att betala lagfartsavgiften på förhand Dyrare avgift om faktureras först i samband med avgörandet Inteckningsavgifterna alltid i förväg 15

16 Prissättning för avtalskunder Avtalskunderna kan betala i efterhand Eventuellt uppbärs inga skilda serviceavgifter Ibruktagningen skall göras lockande för kunden också via en skälig och enkel prissättning 16

17 Inloggning medborgarna och organisationerna Systemet upprätthåller inget användaravsnitt Medborgarna använder sig av Vetuma-indetifiering Bankkoder, mobilkod, elektronisk ID-kort Organisationerna använder sig av Skatteförvaltningens Katso-tjänst Organisationen upprätthåller sina koder via skatteförvaltningen För kommersiella användare passar dessa inte in 17

18 Avtalskundernas inloggning För storkunderna erbjuds ett alternativ där organisationen förmedlar uppgifterna till nättjänsten Organisationen använder sig av engångsinloggning Snabbar upp verksamheten och minskar på antalet onödiga inloggningar Ibruktagningen kräver integrering med nättjänstens gränssnittslösningar Identifiering Utkastet till dokumentet förs över i LMV:s system - köpebrev, fullmakt osv. 18

19 Varför bjuder LMV på öppna gränssnitt? LMV förverkligar det i lagen stipulerade systemet LMV förverkligar de öppna gränssnitten och låter marknaden avgöra på vilket sätt förverkligandet sker smidigast 19

20 Förverkligande av fastighetsköpet som distansförsäljning Största delen av överlåtelelserna kräver närvaro vid köpetillfället Nättjänsten möjliggör att parterna är geografiskt sätt på olika ställen Undertecknandet sker elektroniskt efter varandra Elektroniska köpebrevet är för påseende i realtid för alla parter Alla förbindelser kan ges elektroniskt Efter undertecknandet blir lagfartsansökan genast anhängig 20

21 Inteckningsansökan i elektronisk form Inteckningsansökan blir genast anhängig efter undertecknandet Möjliggör en snabbare överföring av säkerheter Behovet av fysiska pantbrev minskar då elektroniska pantbreven blir allt vanligare 21

22 22 Vad händer härnäst?

23 Öppna frågor Utredning om hur nättjänsten påverkar bankernas processer är i gång LMV samarbetar med FCF:s kredit-lagsektion Innehållet av den kommande förordningen börjar bli klar 23

24 24

25 Mälsättningar för användningen Det uppskattas att, då lagstiftningen trätt i kraft: Inom 5 år har 50% av de fysiska pantbreven blivit utbytta till elektroniska Inom 10 år är 80% av pantbreven i elektronisk form I beredningsskedet har man antagit att inom 5 år skulle 1/3 och inom 10 år hälften av affärerna göras elektroniskt Jämförelsevis i Danmark: Processen är automatiserad och elektronisk Alla fastighetsköp görs elektroniskt Av lagfarterna avgörs 50% automatiskt ca. 80% av samtliga ansökningar avgörs automatiskt Förändringen genomfördes på en gång för 4 år sedan 25

26 Sammandrag Nättjänsten innebär kostnadsinbesparingar Den traditionella, av köpvittnet bestyrkta köpebrevet såsom den skriftliga inteckningsansökningen bibehålls fortfarande som ett alternativ Viktigt att få storanvändarna med Ibruktagning ! 26

27 Tilläggsuppgifter (tillsvidare på finska) 27

28 28 Frågor?

29 29 Kiitos mielenkiinnosta!

Inskrivningshandbok 4.2.2014

Inskrivningshandbok 4.2.2014 Inskrivningshandbok Inskrivningshandbok I (XV) 1. ALLMÄNT OM INSKRIVNINGSFÖRFARANDET... 1 1.1. Vad avses med inskrivningsärende?... 1 1.2. Inskrivningsförfarandets rättskällor... 1 1.3. Behörig inskrivningsmyndighet...

Läs mer

INGIVARHANDLEDNING Ansökan i inskrivningsärende

INGIVARHANDLEDNING Ansökan i inskrivningsärende INGIVARHANDLEDNING Ansökan i inskrivningsärende En riktig registrering en säker investering Ansökan i inskrivningsärende Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-598 191 90

Läs mer

Fullmaktshantering hos myndigheter och andra aktörer

Fullmaktshantering hos myndigheter och andra aktörer PM59100 PM59008 2.1 Bilaga 3 Fullmaktshantering hos myndigheter och andra aktörer Sammanställning av nuläge, framtida behov och nyttor av elektronisk fullmaktshantering Innehåll INTRODUKTION... 3 ARBETSFÖRMEDLINGEN...

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR KÖPVITTNEN

ANVISNINGAR FÖR KÖPVITTNEN LANTMÄTERIVERKET ANVISNING MML 1527/04 00 00/2014 10.4.2014 Uppdaterad 23.6.2014 ANVISNINGAR FÖR KÖPVITTNEN BÄSTA KÖPVITTNE Offentliga köpvittnets meddelande om fastighetsöverlåtelse är den viktigaste

Läs mer

SBAB Bank Innehåll Eric Perman SBAB:s kontor: Karlstad Stockholm Göteborg Malmö

SBAB Bank Innehåll Eric Perman SBAB:s kontor: Karlstad Stockholm Göteborg Malmö Seniorkapital Innehåll SBAB Bank sid 3 Låneprodukter sid 4 Kreditregler sid 5 Låneprocessen sid 8 Handlingar sid 10 Ränterådgivning sid 11 FAQ sid 12 Kontakt sid 20 Ett samarbete - flera vinnare SBAB Bank

Läs mer

TUOMAS-SYSTEMETS INSKRIVNINGSANVISNINGAR. Anvisningar till tingsrätterna

TUOMAS-SYSTEMETS INSKRIVNINGSANVISNINGAR. Anvisningar till tingsrätterna 1 TUOMAS-SYSTEMETS INSKRIVNINGSANVISNINGAR Anvisningar till tingsrätterna Version 1 JUSTITIEMINSTERIET Justitieförvaltningsavdelningen 2007 2 Innehållsförteckning INLEDNING...4 1 INSKRIVNINGSTVÅNG...5

Läs mer

Samhällsansvarsrapport

Samhällsansvarsrapport Samhällsansvarsrapport 2014 Innehållsförteckning Inledning 3 Ansvarsredogörelser 4 Generaldirektörens översikt 2014 6 Lantmäteriverket som vägvisare 2015 Kunder 7 120 000 lagfartsavgöranden 8 Målet nåddes

Läs mer

INSTRUKTIONER OM GOD FÖRMEDLINGSSED

INSTRUKTIONER OM GOD FÖRMEDLINGSSED INSTRUKTIONER OM GOD FÖRMEDLINGSSED 1 INSTRUKTIONER OM GOD FÖRMEDLINGSSED Instruktionerna om god förmedlingssed publiceras i samband med presskonferensen som hålls 16.9, då instruktionerna träder i kraft.

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om domännamn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lagen om domännamn ändras. Enligt förslaget

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Ledarnas arbetslöshetskassa

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Ledarnas arbetslöshetskassa Datum Diarienr 2013-04-17 1821-2012 Ledarnas arbetslöshetskassa Box 12110 102 23 STOCKHOLM Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Ledarnas arbetslöshetskassa Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

ANVISNING OM GOD FÖRMEDLINGSSED 5.6.2012

ANVISNING OM GOD FÖRMEDLINGSSED 5.6.2012 ANVISNING OM GOD FÖRMEDLINGSSED 5.6.2012 2 INNEHÅLL GOD FÖRMEDLINGSSED... 5 1. ATT BEDRIVA FÖRMEDLINGSVERKSAMHET... 5 1.1 ALLMÄNT OM ATT BEDRIVA FÖRMEDLINGSVERKSAMHET... 5 1.2 TILLSYN ÖVER FÖRMEDLINGSVERKSAMHETEN...6

Läs mer

Villkor för elektronisk hantering webbanken och telefontjänsten

Villkor för elektronisk hantering webbanken och telefontjänsten Villkor för elektronisk hantering webbanken och telefontjänsten 1. Tillämpningsområde Dessa villkor tillämpas vid användning av webbanken och telefontjänsten (nedan online-tjänsten), då kunden eller användaren

Läs mer

Köpguide - Villa/fritidshus/fastighet

Köpguide - Villa/fritidshus/fastighet Köpguide - Villa/fritidshus/fastighet Innehåll Hur fungerar sidan BotillBo.se... 2 Hur fungerar lånelöfte... 3 Pantbrev... 3 Värdering av nuvarande boende... 3 Planritning... 3 Visning... 4 Kontroll av

Läs mer

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben!

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! Användarvillkor 1. GODKÄNNANDE AV VILLKOR Välkommen! TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! TaxiPro24.se erbjuder dig som åkare en

Läs mer

Återförsäkring år 2000 effekten och utvecklingen av IT

Återförsäkring år 2000 effekten och utvecklingen av IT NFT 4/1999 Återförsäkring år 2000 effekten och utvecklingen av IT av Isabella Fogelström Det i uppsatsen redovisade materialet baseras på ett stort antal intervjuer och diskussioner med kunder (Risk Managers),

Läs mer

Andelslagets stiftande medlemmar har vid stiftande möte 2.5.2007 godkänt följande stadgar.

Andelslagets stiftande medlemmar har vid stiftande möte 2.5.2007 godkänt följande stadgar. Stadgar för Andelslaget KNT-Net Andelslagets stiftande medlemmar har vid stiftande möte 2.5.2007 godkänt följande stadgar. 1 FIRMA OCH HEMORT Andelslagets firma är på svenska Andelslaget KNT-Net och Osuuskunta

Läs mer

Tillsyn enligt PuL (1998:204) Akademikernas

Tillsyn enligt PuL (1998:204) Akademikernas Datum Diarienr 2013-04-17 1823-2012 AEA Box 3536 103 69 STOCKHOLM Tillsyn enligt PuL (1998:204) Akademikernas arbetslöshetskassa Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar att Akademikernas

Läs mer

1. Tillämpningsområde

1. Tillämpningsområde Villkor för elektronisk hantering - webbanken och telefontjänsten 1. Tillämpningsområde Dessa villkor tillämpas vid användning av webbanken och telefontjänsten (nedan online-tjänsten), då kunden eller

Läs mer

Elmarknadens förfaringssätt i praktiken III

Elmarknadens förfaringssätt i praktiken III Elmarknadens förfaringssätt i praktiken III 3.3.2014 Detta dokument är en översättning från motsvarande finskspråkiga dokument. Vid tolkningskonflikter följs den finskspråkiga versionen. Finlands Energiindustri

Läs mer

ANSÖKNINGSGUIDE LIVSMEDELSBISTÅND OPERATIVA PROGRAMMET FÖR BISTÅND TILL DEM SOM HAR DET SÄMST STÄLLT 2014-2020

ANSÖKNINGSGUIDE LIVSMEDELSBISTÅND OPERATIVA PROGRAMMET FÖR BISTÅND TILL DEM SOM HAR DET SÄMST STÄLLT 2014-2020 ANSÖKNINGSGUIDE LIVSMEDELSBISTÅND OPERATIVA PROGRAMMET FÖR BISTÅND TILL DEM SOM HAR DET SÄMST STÄLLT 2014-2020 Innehåll 1 Inledning... 4 2 Partnerorganisationer... 5 2.1 Ansökan om att blir partnerorganisation...

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om återlämnande av kulturföremål som olagligt förts bort från territoriet för en medlemsstat i Europeiska unionen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

Allmänna villkor företagens webbtjänst Business Online

Allmänna villkor företagens webbtjänst Business Online Allmänna villkor företagens webbtjänst Business Online Gäller från 14.03.2014 Presentation Business Online är en Internet-baserad webbtjänst som Banken erbjuder och via vilken Kunden och Användaren av

Läs mer

ELFÖRSÄLJNINGSVILLKOR

ELFÖRSÄLJNINGSVILLKOR Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf ELFÖRSÄLJNINGSVILLKOR EFV 2010 Innehåll: A. Allmänt, ingående av elförsäljningsavtal, förutsättningar för och påbörjande av elförsäljningen, förhållande till nättjänsten,

Läs mer

Krav på hantering av inkomna och upprättade handlingar vid hantering och arkivering

Krav på hantering av inkomna och upprättade handlingar vid hantering och arkivering 2007-05-31 Krav på hantering av inkomna och upprättade handlingar vid hantering och arkivering i samband med övergång till elektronisk arkivering av handlingar i Västerås stads ärende- och dokumenthanteringssystem

Läs mer

INFORMERAR SAMÄGANDERÄTTSLAGEN RÅDGIVNINGSAVDELNINGEN INFORMERAR OM

INFORMERAR SAMÄGANDERÄTTSLAGEN RÅDGIVNINGSAVDELNINGEN INFORMERAR OM INFORMERAR RÅDGIVNINGSAVDELNINGEN INFORMERAR OM SAMÄGANDERÄTTSLAGEN Villaägarnas Riksförbund 2009 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära

Läs mer

Elisas allmänna avtalsvillkor för privatkunder 1.2.2008

Elisas allmänna avtalsvillkor för privatkunder 1.2.2008 Elisas allmänna avtalsvillkor för privatkunder 1.2.2008 1. Allmänt 1.1 Dessa avtalsvillkor tillämpas på leveranser av Elisas tjänster åt konsumentkunden. Tjänsterna kan omfatta anslutningar och andra kommunikationstjänster

Läs mer

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Att skicka fakturor Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Välkommen! Att skicka kundfakturor via banken innebär ett effektivt sätt

Läs mer

Kennelklubbens Omakoira-medlemstjänst Instruktion för medlemstjänst

Kennelklubbens Omakoira-medlemstjänst Instruktion för medlemstjänst Kennelklubbens Omakoira-medlemstjänst Instruktion för medlemstjänst OBS! Olika webbläsare (Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome osv.) hanterar sättet att röra sig i programmet på olika sätt. På grund

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVGÅENDE OCH ANKOMMANDE VALUTABETALNINGAR

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVGÅENDE OCH ANKOMMANDE VALUTABETALNINGAR Sid 1 (5) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVGÅENDE OCH ANKOMMANDE VALUTABETALNINGAR Dessa allmänna villkor utgår från de mallvillkor som utarbetats av Finansbranschens Centralförbund (FC). 1. Villkorens tillämpningsområde

Läs mer