Göran Nyström. Grupper M, Fp, Mp samlas, rum 604 (rött plan) 17:00 S samlas, röda rummet (rött plan) 17:00 Sd samlas, rum 322 (blått plan) 17:00

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Göran Nyström. Grupper M, Fp, Mp samlas, rum 604 (rött plan) 17:00 S samlas, röda rummet (rött plan) 17:00 Sd samlas, rum 322 (blått plan) 17:00"

Transkript

1 Fritids- och kulturförvaltningen 1(1) Datum Handläggare Göran Nyström Er Referens Vår Referens Fritidsnämndens ledamöter och ersättare Kallelse Fritidsnämndens sammanträde Dag Onsdagen den 13 oktober 2010 Tid 18:00 Plats Stadshuset, rum 604 (rött plan) Grupper M, Fp, Mp samlas, rum 604 (rött plan) 17:00 S samlas, röda rummet (rött plan) 17:00 Sd samlas, rum 322 (blått plan) 17:00 Dagordning Upprop 1. Ekonomisk rapport bilaga delas ut vid sammanträdet 2. Internbudget 2011 bilaga skickas ut separat 3. Arkivplan bilaga 4. Rapporter Cityidrott - bilaga Studieresa till Kolding - bilaga Badklubben - bilaga Remiss vaccinationsutredningen bilaga Kultur- och fritidsguide Kontanthanteringen 5. Delegationsbeslut: (se pärmen) Bifogas: Protokoll från Förhinder att deltaga vid sammanträdet anmäls till Louise Jönsson tel eller senast tisdagen den 12 oktober kl. 12. INFORMATION OM LANDSKRONA BOIS OCH VISNING AV FOTBOLLSSTADION GÖRS DEN 16:e OKTOBER. Vi träffas på Idottsavdelningens lokaler framför Ishallen 14:30. Klubbdirektör Mats Aronsson från BoIS medverkar. Anmälan till Louise Jönsson senast den 13/10. Tord Ohlsson Ordförande Landskrona stad Stadshuset Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn Fax Bankgiro Postgiro Org.nr

2 Fritids- och kulturförvaltningen 1(1) Datum Handläggare Göran Nyström Er Referens Vår Referens Fritidsnämnden Arkiveringsplan. Varje förvaltning skall enligt lag ha en arkiveringsplan. Fritidsnämnden är ansvarig för sin verksamhet. Bilagd plan är upprättad med stöd av stadens arkivavdelning. Fritidsnämnden föreslås besluta att fastställa arkiveringsplanen. Göran Nyström Förvaltningschef Landskrona stad Stadshuset Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn Bankgiro Postgiro Org.nr

3

4

5

6 Fritids- och kulturförvaltningen 1(1) Datum Handläggare Göran Nyström Er Referens Vår Referens Fritidsnämnden Rapport från projekt CityIdrott. Fritidsnämnden har det ekonomiska ansvaret för projekt CityIdrott som bedrivs av Landskrona idrottsföreningars samorganisation (LISA). Efter överenskommelse med tf stadsdirektör Stefan Johansson lyfts nu även ansvaret för utvärderingsarbetet över till Fritids- och kulturförvaltningen efter att tidigare varit placerat på Centrum Österlyftet. Fritidsnämnden föreslås besluta att godkänna rapporten Göran Nyström Förvaltningschef Landskrona stad Stadshuset Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn Bankgiro Postgiro Org.nr

7

8

9

10

11 Fritids- och kulturförvaltningen 1(1) Datum Handläggare Göran Nyström Er Referens Vår Referens Fritidsnämnden Reserapport studieresa till Kolding. Fritids- och kulturförvaltningens ledningsgrupp genomförde ett studiebesök till Koldings kommun i Danmark under juni månad. Reserapport rörande de erfarenheter som vanns vid besöket biläggs här. Fritidsnämnden föreslås besluta att godkänna rapporten Göran Nyström Förvaltningschef Landskrona stad Stadshuset Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn Bankgiro Postgiro Org.nr

12 ERFARENHETERNA FRÅN KOLDING KOLDINGHUS Spännande blandning av gammalt och nytt, men en svaghet att anläggningen uppfattades som lite stängd och otillgänglig. Gården kunde varit en bra mötesplats för invånare och besökare. Utställningarna inte så imponerande, men Beatles forever projektet sannolikt en kassavältare. Inspiration och bra exempel för oss: Samarbetet de hade etablerat med övriga aktörer inom turismnäringen. 1 gång i månaden träffas alla informatörer för att samordna. Det är de övriga kulturinstitutionerna, turistverksamheten, hotellen, visit Kolding, kommunens informatör m.fl. De informerar varandra om olika arrangemang och diskuterar samarbeten. Undviker krockar och undviker att informationen inte kommer till alla kännedom. Hur går vi konkret vidare med detta i Landskrona (samarbetet har ju initierats i Borstahusen)? Förankringsarbetet hos lokalbefolkningen Man arbetade med en typ av fokusgrupper. Bjöd in 10 personer och diskuterade med dem sin verksamhet. Nästa möte uppmanades de första 10 att ta med tre av sina vänner till en ny workshop. Frivilligarbete Man hade en grupp intresserade frivilligarbetare och dessa gavs bland annat möjlighet att själva bestämma arrangemang. Detta som ett sätt att signalera öppenheten. Detta hade bland annat resulterat i att man hade en aktivitet där grupper (barn och vuxna) fick övernatta på Koldinghus och leva historiskt högre ståndsliv för en kväll. Dräkterna hade producerats av en annan frivilliggrupp Den kungliga systugan. Hur kan vi bli bättre på att knyta intresserade frivilligarbetare till oss?? Levande historia. Lokala föreningar får pengar för att hålla i olika arrangemang, ex. fäktningsskola, teaterföreställningar mm. Mycket samarbete med andra aktörer. Ex. fäktningsskolan, under 3 dagar i veckan under sommaren har man uppträde i stadens centrum med soldater och musik. Sedan blir det fäktningsskola på slotten. Beatles for ever En temautställning byggd med tanke på att attrahera mer publik än den lokala och där man samarbetar mycket med andra institutioner och med hotell kring tamt och kring paketförsäljning. Samarbete med företag De erbjöd företag att använda deras lokaler för konferenser och möten. Detta skulle vi också kunna göra i mycket högre utsträckning och på så sätt marknadsföra anläggningen för besök på fritiden.

13 BIBLIOTEKET En ekonomiskt mycket ambitiös satsning som var snyggt utformad, men som ändå reste lite frågetecken kring mängden konferensrum, bokautomat och en del data/tv-skärmar som inte verkade ha någon publik. Ambitionen av att vara en mötesplats för befolkning, hög servicegrad (filialer som ibland var obemannade) och viljan till samarbete med andra verksamheter var positivt. Inspiration och bra exempel för oss: Tydlig vision för verksamheten Trevlig presentation av personalen på ett gruppfoto Välförsedda med studieplatser och datorer Orienteringstavla i entren Att de erbjuder företag/föreningar att ha sinna sammankomster hos dem. NIKOLAI En verksamhet dit man sammanfört kulturverksamhet av olika karaktär för en ovanlig samverkan. Snygga lokaler, men synd att läget var lite off i förhållande till de stora besöksströmmarna. Inspiration och bra exempel för oss: Innergården skapade en trevlig miljö för utomhusarrangemang på sommartid kanske något vid teatern om det blir byggt ett Digitalt Hus. Art-Cinema för visning av lite smalare filmer. Ansvar av ideell förening i offentligt ägd lokal. Samling av flera arkiv något som vi ju arbetar med! Barnhuset - Ateljé, fysisk aktivitet, musik, dans, utklädning, syverkstad, datorer med lätta program. Inget öppet hus för att göra vad som helst, utan det finns en tänkt aktivitet. Plantans pysselkvällar och museets Öppen verkstad ett embryo till detta. Styrkan i Barnhuset var den generösa öppettiden och att verksamheten hade en väldigt tydlig identitet. Etableringsstöd för konstnärer (design) i form av gratis lokaler en motsvarighet våra tankar på Residenscentrum för teater. SLOTTSÖBADET Kombinerat inom- och utomhusbad med ambitiös spaavdelning Drottning Doroteas bad. Doroteabadet byggde på förankring till den lokala historien. Hela badanläggningen drevs av en förening i en juridisk form som inte finns i Sverige. Stiftelseformen är väl närmaste exempel. Till badet fanns ett gym som drevs på entreprenad av en känd dansk gymkedja. Inspiration och lärdomar för oss: Fint och lite exklusivt spa som medvetet satsade på att attrahera besökare av båda könen och arr erbjuda ett stort utbud av behandlingar. SPa t samarbetade mycket med

14 hotellen kring paket. Stort utbud av bad, relax och behandling med specialiserad personal. Rationellt och besöksvänligt att ha kombinationen inomhus- och utomhusbad. Är vädret dåligt är det inne som gäller och motsatt vid bra väder, men personalen och teknikstödet är detsamma. Vi bör sträva efter att göra Karlslundsbadet till en anläggning med öppethållande hela året och med komplement i en lite större utomhusbassäng. Citadellbadet blir huvudsakligen en anläggning för lokal, regionaloch nationell tävlingsaktivitet mästerskap, mindre tvälingar och träningsanläggning i idrottens regi. Bra att kombinera bad och gym. STRÄNDERNA Där hade vi inget att lära!!

15 Fritids- och kulturförvaltningen 1(1) Datum Handläggare Göran Nyström Er Referens Vår Referens Fritidsnämnden Höjd åldersgräns för Badklubben. Badklubben infördes under 2008 som ett sätt att skapa bättre trygghet och trivsel på Karlslundsbadet och Citadellbadet. Åldersgränsen sattes då till 14 år. Denna gräns föreslås nu höjas till 17 år. Fritidsnämnden föreslås besluta att godkänna rapporten Göran Nyström Förvaltningschef Landskrona stad Stadshuset Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn Bankgiro Postgiro Org.nr

16 Höjd åldersgräns för krav på medlemskap i badklubben. För några år sedan införde vi på Karlslundsbadet ett krav på medlemskap i Badklubben för besökare i åldern 10 till 14 år som kommer till badet utan sällskap av föräldrar eller andra vuxna. Som medlem i Badklubben får man en del förmåner under badsäsongen. För att få bli medlem i Badklubben måste man registrera sig med namn och foto. Badklubben har inneburit att vi fått en mycket lugnare och säkrare miljö för våra gäster på badet. Men vi har fortfarande problem med enstaka ungdomar som är äldre än 14 år och som inte respekterar andra badbesökares krav på en lugn och trygg miljö. Därför höjer vi nu åldersgränsen för krav på medlemskap i Badklubben för tillträde till badet, så att detta är obligatoriskt för alla besökare under 18 år som kommer utan sällskap av andra vuxna. Den vuxne i sällskapet skall vara över 25 år. Som besökare på badet skall du o följa anläggningens säkerhetsbestämmelser o inte medvetet störa andra besökare o inte genom hoppning i vattnet eller på annat sätt riskera andra badandes säkerhet o följa badpersonalens anvisningar o hjälpa till att göra badet till en trevlig och lugn miljö för alla besökare Det är naturligt när man är ung att man vill vara lite mer aktiv och lekfull än vuxna besökare. Därför har vi också infört en speciell badtid på måndagar mellan 15 och 17 då endast besökare i åldern har tillträde och då man kan få vara mer fysiskt aktiv i badet. Medlem i Badklubben blir du genom att legitimera dig och att skriva på en förbindelse att du accepterar våra besöks- och säkerhetsbestämmelser. Du får då ett speciellt ID-kort som du skall ha med dig när du besöker oss. En del av er ungdomar i åldern 14 till 18 år kan känna att det här inte är ett problem som berör er och att kravet på Badklubbsmedlemsskap av den anledningen känns kränkande. Jag hoppas dock att du skall ha förståelse för att regler måste vara generella och att vi inför det här kravet för att alla skall ha det trevligt och säkert vid sitt besök hos oss. Har du synpunkter på detta är du välkommen att ringa mig på telefon Göran Nyström Förvaltningschef Fritids- och kulturförvaltningen

17 Fritids- och kulturförvaltningen 1(1) Datum Handläggare Carolina Lindholm Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsen Ny ordning för nationella vaccinationsprogram (SOU 2010:39) Ärendebeskrivning Regeringen beslutade under 2008 att tillkalla en särskild utredare för att göra en översyn av regleringen av de nationella vaccinationsprogrammen, hanteringen av vacciner inom ramen för läkemedelsförmånssystemet och förhållandet mellan dessa system. Landskrona stad har beretts möjligheten att yttra sig över utredningens förslag. Ärendet har remitterats till Fritidsnämnden som har stadens övergripande ansvar för folkhälsoarbetet. Förslag till yttrande på remissen Landskrona stad har beretts tillfälle att lämna synpunkter på betänkandet Ny ordning för nationella vaccinationsprogram (SOU 2010:39) utifrån ett folkhälsoperspektiv. Med anledning av detta vill Landskrona stad framföra följande. Med utgångspunkt i det folkhälsopolitiska målområdet Skydd mot smittspridning ser Landskrona stad positivt på det förslag till lag om nationella vaccinationsprogram som lämnas i betänkandet. Landskrona stad stödjer också förslaget om att vaccin i det nationella vaccinationsprogrammet inte ska ingå i läkemedelsförmånen samt att ett hälsodataregister för vaccinationer ska införas. Nationella vaccinationsprogram är precis som påpekas i betänkandet speciella, bl.a. då de omfattar stora delar av befolkningen och erbjuds friska individer utan diagnos eller indikation på sjukdom. Detta då det övergripande syftet är en god folkhälsa i ett brett samhällsperspektiv. Landskrona stad instämmer också i frågan om huvudmannaskap samt att vaccin som används i nationella program bör upphandlas centralt. Ärendets beredning Remissen har diskuterats av folkhälsosamordnare Carolina Lindholm och förvaltningschef Göran Nyström. Göran Nyström Förvaltningschef Carolina Lindholm Folkhälsosamordnare Landskrona stad Stadshuset Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn Fax Bankgiro Postgiro Org.nr

18

19

20

21

22

23

24

Dag Onsdagen den 18:e september Tid 18:00 Plats Scoutstugan i Saxtorp Grupperna förväntas själva ordna transport för nämndens ledamöter

Dag Onsdagen den 18:e september Tid 18:00 Plats Scoutstugan i Saxtorp Grupperna förväntas själva ordna transport för nämndens ledamöter Fritids- och kulturförvaltningen 1(1) Datum 2013-09-11 Handläggare Göran Nyström Er Referens Vår Referens Fritidsnämndens ledamöter och ersättare Kallelse Dag Onsdagen den 18:e september Tid 18:00 Plats

Läs mer

Fritids- och kulturförvaltningen

Fritids- och kulturförvaltningen Fritids- och kulturförvaltningen 1(1) Datum 2013-05-02 Referens Göran Nyström Er Referens Vår referens Kulturnämndens ledamöter och ersättare Kulturnämnden kallas till sammanträde Dag Onsdagen den 15:e

Läs mer

Kulturnämnden kallas till sammanträde

Kulturnämnden kallas till sammanträde Fritids- och turistnämnden 1(1) Datum Handläggare 2007 11 07 Göran N/LP Kulturnämndens ledamöter och ersättare Kallelse Kulturnämnden kallas till sammanträde Dag Tisdagen den 13 november 2007 Tid 17.00

Läs mer

Förslag till framtagande av Aktivitetshus

Förslag till framtagande av Aktivitetshus UTREDNING 2013-04-04 Dnr: 2013-128 Förslag till framtagande av Aktivitetshus Sammanfattning Ungdomar har under ett antal år påtalat behovet av mötesplatser för unga i kommunen, ett aktivitetshus ska hjälpa

Läs mer

Lidköping, Sockerbruket 071109

Lidköping, Sockerbruket 071109 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lidköping,

Läs mer

Ansökan från föreningen Möjligheternas plats gällande verksamhetslokal

Ansökan från föreningen Möjligheternas plats gällande verksamhetslokal Utbildnings- och arbetsmarknadskontoret Tjänsteutlåtande 2015-01-29 Helene Bengtson Sidan 1 av 3 Dnr 2015/0021 UAN-1 Diariekod: 100 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ansökan från föreningen Möjligheternas

Läs mer

Måndag den 15 juni 2015, kl.19:00. Alby sporthall, Albyvägen 22, 145 59 Norsborg. 1 Svar på medborgarförslag Utegym vid Albyhallen

Måndag den 15 juni 2015, kl.19:00. Alby sporthall, Albyvägen 22, 145 59 Norsborg. 1 Svar på medborgarförslag Utegym vid Albyhallen KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kultur- och fritidsnämnden 2015-06-05 Tid Plats Måndag den 15 juni 2015, kl.19:00 Alby sporthall, Albyvägen 22, 145 59 Norsborg Ärenden Justering Förvaltningschefen informerar

Läs mer

Kulturnämnden kallas till sammanträde

Kulturnämnden kallas till sammanträde Fritids- och kulturförvaltningen 1(2) Datum 2009-01-27 Referens E. Arvidsson Er Referens Vår referens Kallelse Kulturnämnden kallas till sammanträde Dag Tisdagen den 3 februari 2009 Tid 18.00 Plats Museet,

Läs mer

Ärende Dnr Föredragande

Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (1) 2013-01-16 UDDEVALLA KOMMUN KULTUR OCH FRITIDSNÄMND SAMMANTRÄDE Kultur och fritidsnämnden PLATS OCH TID Folkets Hus, konferensrum 1, plan 2. 2013-01-24 kl. 9:00 ORDFÖRANDE

Läs mer

Fritids- och kulturförvaltningen

Fritids- och kulturförvaltningen Fritids- och kulturförvaltningen 1(1) Datum 2014-06-03 Referens Göran Nyström Er Referens Vår referens Kulturnämndens ledamöter och ersättare Kulturnämnden kallas till sammanträde Dag Onsdagen den 11:e

Läs mer

Remissvar. Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog.

Remissvar. Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog. Remissvar Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog.se augusti december 2007 Om remissvaret Detta är ett, av Ungkulturdialog,

Läs mer

Fritids- och kulturförvaltningen

Fritids- och kulturförvaltningen Fritids- och kulturförvaltningen 1(1) Datum 2011-09-12 Referens Göran Nyström Er Referens Vår referens Kulturnämndens ledamöter och ersättare Kulturnämnden kallas till sammanträde Dag Onsdagen den 21:e

Läs mer

Verksamhetsplan IM Malmö 2014

Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Namn på verksamheten: Läxläsning Lindängen Antal volontärer: Ett 10 tal på ett år. Antal deltagare: Ett 30 tal på ett år. Volontärsamordning: Den hjälp och det stöd som skulle

Läs mer

Kommunalhuset lokal 2:3, Munkhättevägen 45 i Tumba

Kommunalhuset lokal 2:3, Munkhättevägen 45 i Tumba KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kultur- och fritidsnämnden 2013-02-04 Tid Måndag 11 februari 2013, kl 19:00 Plats Kommunalhuset lokal 2:3, Munkhättevägen 45 i Tumba Ärenden Justering Förvaltningschefen

Läs mer

Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15

Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15 Kultur- och fritidsnämnd 2013-02-20 1 (24) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare ersättare Övriga deltagare Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15 Ordförande: Leif Lindholm (S)

Läs mer

VÄLKOMMEN. Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen.

VÄLKOMMEN. Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen. VÄLKOMMEN Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen. Så här fungerar det för ett barn att bo på Oasen Socialtjänsten har bestämt att du ska bo på Oasen under en viss tid.

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (7)

Tjänsteskrivelse 1 (7) Tjänsteskrivelse 1 (7) 2010-08-10 FRN 2009/82 Fritidsnämnden Redovisning av fritidsvanor bland personer med viss funktionsnedsättning, genomförd i samarbete med FUB, föreningen för utvecklingsstörda barn

Läs mer

2015-05-07 Diarienummer: OBS! Diarienummer måste anges!!

2015-05-07 Diarienummer: OBS! Diarienummer måste anges!! Tjänsteskrivelse 1 Handläggare Therese Bäckström Zidohli 2015-05-07 Diarienummer: OBS! Diarienummer måste anges!! Kommunstyrelsen Kulturhus Skellefteå Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade 2012-04-24

Läs mer

Utvärdering: Nationell nätverksträff om förebyggande hembesök 9-10 sep 2013

Utvärdering: Nationell nätverksträff om förebyggande hembesök 9-10 sep 2013 Utvärdering: Nationell nätverksträff om förebyggande hembesök 9-10 sep 2013 Motivera gärna ditt svar: Bra föreläsare, upplägg. Med tanke på att de visste hur många som skulle äta på kvällen så var det

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 20120711 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal

Läs mer

Socialdemokratisk politik för föreningslokaler och föreningslivets utveckling. Socialdemokraterna i Stockholm

Socialdemokratisk politik för föreningslokaler och föreningslivets utveckling. Socialdemokraterna i Stockholm Socialdemokratisk politik för föreningslokaler och föreningslivets utveckling Socialdemokraterna i Stockholm Program antaget av Stockholms arbetarekommuns representantskap 2010-06-15. Inledning Uppdrag

Läs mer

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun 2010-02-11 Ulrika Josephson Westberg Kansli och personalkontor Tyresö kommun / 2009-12-10 2 (38) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1

Läs mer

Kulturcentrumsamverkan. medborgardialog

Kulturcentrumsamverkan. medborgardialog Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(27) Marcus Strand 11-06-23 Kulturcentrum samverkan och medborgardialog Projekt: Kulturcentrumsamverkan Beställare: Bosse Eriksson Skriven av: Marcus Strand Datum:

Läs mer

Kallelse till Kultur- och fritidsnämnden

Kallelse till Kultur- och fritidsnämnden KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Kultur- och fritidsnämnden Tid Tisdag den 2 september 2014, klockan 18:00 Plats Folkes konferens, lilla salen, Folkets hus, Sjödalstorget 1,

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

Kulturnämndens handlingar 2014-11-26

Kulturnämndens handlingar 2014-11-26 Kulturnämndens handlingar 2014-11-26 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2014-11-14 1(2) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 04 E-post: kulturnamnden@halmstad.se Plats: Klarasalen, Halmstads

Läs mer

När: Vad: Arrangör: Sammanställning av dokumentation: Mejllista deltagare Upplägg

När: Vad: Arrangör: Sammanställning av dokumentation: Mejllista deltagare Upplägg DOKUMENTATION När: 1000902 kl 13.30-16.00, på Göteborgs Stadsmuseum Vad: Openspace kring Barn och ungas delaktighet och möjlighet till eget skapande Arrangör: Kultursekretariatet Sammanställning av dokumentation:sofia

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

Prästkragens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Prästkragens plan mot diskriminering och kränkande behandling Prästkragens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2015-2016 1/13 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Utvärdering av första året med Karriärutveckling för alla

Utvärdering av första året med Karriärutveckling för alla Utvärdering av första året med Karriärutveckling för alla Kvalitativ utvärdering av satsningen på karriärutveckling i Nacka kommun 08/09 Klara Palmberg Mementor Ledarskap AB 2009-07-06 Innehåll 1. Bakgrund...

Läs mer