RASISMFRÅGELEK FOTO: EEVA ANUNDI/ PROJEKTET MOT RASISM!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RASISMFRÅGELEK FOTO: EEVA ANUNDI/ PROJEKTET MOT RASISM!"

Transkript

1 RASISMFRÅGELEK FOTO: EEVA ANUNDI/ PROJEKTET MOT RASISM!

2 1. FRÅGA Vad innebär rasism? A C D Nedvärdering av människovärdet Storhetsvansinne Eremitnatur Stor egenkärlek

3 1. SVAR A Nedvärdering av människovärdet Rasism som begrepp betyder att man tillmäter en grupp av människor ett lägre värde än andra grupper av människor till exempel utgående från etnisk härkomst, hudfärg, nationalitet, kultur, modersmål eller religion. Rasism är alltså att nedvärdera en grupp av människor eller någon av dess medlemmar. Till rasism hör ofta att man anser att den egna gruppen är bättre än andra grupper. Rasism orsakar ojämlikhet och skadar inte bara dem som utsätts för rasism utan också hela samhället. De grundläggande rättigheterna i Finlands grundlag samt lagen om likabehandling förbjuder direkt och indirekt rasism och annan diskriminering.

4 2. FRÅGA Rasist är A C D En politisk stämpel En kriminell person Anhängare av en viss ideologi Finns inte endast en definition

5 2. SVAR D Finns inte endast en definition Det finns många definitioner på rasist och rasism, och rasism som fenomen förändras oavbrutet. Definitionerna varierar om man ser på fenomenet på individ-, grupp- eller samhällsnivå. Straffrättsligt är en gärning rasistisk om den som utför gärningen har ett rasistiskt motiv. Personer som kritiserar kulturell mångfald eller invandring anser att de stämplas som rasister i offentligheten. En person som öppet bekänner sig som rasist kan vara anhängare av rasläran som ideologi. Detta är dock sällsynt, få vill bli stämplade som rasister. En rasistisk människa är ofta inte medveten om att det hon gör är rasistiskt. Det skulle vara viktigare att avgöra varför en gärning eller ett handlingssätt är diskriminerande än att tvista om någon är rasist eller ej. För en vithyad finländare som hör till majoriteten kan det emellanåt vara svårt att förstå att små gester, miner, vitsar och utfrysning ur gemenskapen kan vara rasism. Man borde fråga dem som blivit utsatta för rasism vad de upplever som rasistiskt.

6 3. FRÅGA Du går på gatan. Du ser en förbipasserande spotta en mörkhyad människa i ansiktet. Vad gör du? A C D Går förbi Ger personen en pappersnäsduk och beklagar det skedda Skriker till den som spottade Polisanmäler

7 3. SVAR C D Ger personen en pappersnäsduk och beklagar det skedda Skriker till den som spottade Polisanmäler En stor del av rasistiska förolämpningar inträffar på allmänna platser. Etniska minoriteter och personer som till utseendet skiljer sig från den vithyade majoriteten är mer utsatta för den direkta rasism som sker på allmänna platser. Det är viktigt att ingripa i den direkta och synliga rasismen ur offrets synvinkel kan det, förutom det som skett, vara lika traumatiskt att ingen ingriper och att alla därför liksom tyst godkänner det inträffade. Det är värt att fundera över hur man ingriper mot rasism och träna det, för att man själv lättare kan ingripa i en verklig situation. Att ingripa kräver inte hjältemod; det kan ta sig uttryck i att man visar sitt stöd för offret till exempel genom att man pratar med personen eller ställer sig bredvid personen. Det är dock viktigt att se till sin egen säkerhet ifall situationen är hotfull.

8 4. FRÅGA Vilket av dessa alternativ är strukturell rasism? A C D Att prata illa om någon Diskriminerande lagstiftning Nazism Islamofobi

9 4. SVAR Diskriminerande lagstiftning I samhällsfunktioner, i praxis och strukturer kan det finnas sådant som försätter en hel folkgrupp i ojämlik ställning, fastän ett uttryckligt rasistiskt motiv inte skulle finnas i bakgrunden. Rasism av det slaget är svår att upptäcka. Strukturell rasism har exempelvis att göra med vem som har makt och yttranderätt i samhället. Vems röst och vems erfarenhet hörs i medierna? I maktförhållanden och i den strukturella rasismen ingår också att vissa har rätt att definiera sig själva och sin bakgrund på det sätt de önskar, medan andras identitet förmodas vara på ett visst sätt.

10 5. FRÅGA Vad måste en person med utländskt utseende alltid ha med sig i Finland? A C D Pass Uppehållstillstånd ID-kort Inget av dessa

11 5. SVAR D Inget av dessa I Finland har vi ingen lag eller förordning som säger att de som bor eller vistas i landet skulle behöva bära med sig ID-kort. Enligt grundlagen är människor lika inför lagen och ingen får utan godtagbar grund försättas i en annan ställning till exempel utifrån etnisk härkomst. Etnisk profilering är förbjuden i all myndighetsutövning.

12 6. FRÅGA Påstående: Invandrarkvinnor passar bra som närvårdare eftersom de har en stark drift att vårda Ja / Nej

13 6. SVAR Nej Personer som flyttat till Finland eller överhuvud taget kvinnor har inte någon speciell egenskap som gör dem till vårdare. Uppfattningen att invandrade kvinnor har en medfödd drift att vårda lever emellertid seglivat. Till exempel kvinnor som gått den förberedande utbildningen för dem som flyttat till Finland styrs ofta till närvårdarutbildningen. Det anses att kvinnor från Afrika representerar en social kultur där det är naturligt att kvinnor tar hand om barn och sjuka. Sådana uppfattningar och en stark styrning av yrkesvalet bygger på för domar och stödjer inte individens jämlika rätt att välja en viss yrkeskarriär. Varje människa bör ses som en individ med egna styrkor, svagheter och framtidsplaner.

14 7. FRÅGA Du köar till en nattklubb och är klädd i traditionell romsk dräkt. Dörrvakten kräver att få se ditt ID-kort. När han sett ditt ID släpper han inte in dig. Vad gör du? A C D Du stannar kvar och diskuterar saken med dörrvakten Du polisanmäler saken Du kräver att få tala med dörrvaktens chef Du går din väg

15 7. SVAR A C Du stannar kvar och diskuterar saken med dörrvakten Du polisanmäler saken Du kräver att få tala med dörrvaktens chef Enligt lagen om likabehandling får ingen diskrimineras på grund av ålder, etniskt eller nationellt ursprung, nationalitet, språk, religion, övertygelse, åsikt, hälsotillstånd, funktionshinder, sexuell läggning eller någon annan orsak som gäller hans eller hennes person. Lagen gäller såväl myndigheters, näringsidkares som arbetsgivares verksamhet. En nationaldräkt eller traditionell dräkt är inte skäl för att låta bli att ge service åt en person som bär en sådan. När man reagerar i rasistiska situationer är det bra att komma ihåg att diskriminering inom näringsverksamhet, offentlig service och i arbetslivet ses som ett lagbrott. Sådan diskriminering är det skäl att polisanmäla på en polisstation eller åtminstone ingripa mot på något annat sätt. En polisanmälan är lättare att göra om man antecknat hur händelsen gick till, tid och plats, vem förövaren var och om det fanns ögonvittnen till det skedda.

16 8. FRÅGA Till vem ska man anmäla en rasistisk handling? A C D Närmaste vuxen En lärare Polisen Inte till någon, saken skall hemlighållas

17 8. SVAR A C Närmaste vuxen En lärare Polisen Ett rasistiskt brott är en straffbar handling och ska polisanmälas. I själva verket kommer endast en liten del av rasismen till polisens kännedom. Undersökningar visar att endast extrema former av rasistiska handlingar som t.ex. våld polisanmäls. Man bör alltid berätta för någon om rasism, också om den uttryckts mer diskret. Man ska alltid ingripa i alla former av rasism. Det är i sista hand de vuxna som bär ansvar för att ingripa. De som utsatts för rasism ska inte behöva hantera det hela ensamma, och de ska inte behöva känna att de själva bär hela ansvaret för att ingripa.

18 9. FRÅGA Vilket var det vanligaste motivet för ett hatbrott år 2012? A C D Rasism Religion Sexuell läggning Funktionshinder

19 9. SVAR A Rasism Ett hatbrott är ett brott som begåtts mot en person eller grupp, där motivet är fördomar eller hat mot offrets förmodade eller verkliga etniska eller nationella härkomst, religiösa övertygelse eller livsåskådning, sexuella läggning eller sexuella identitet, sexuella uttryck eller funktionshinder. År 2012 hade 87,6 % av hatbrotten rasistiska drag. Det näst vanligaste motivet var religion eller livsåskådning (6,1 %). År 2012 inträffade 957 huvudbrott med rasistiska drag.

20 10. FRÅGA Påstående: Rasismen ökar när man pratar om den Ja / Nej

21 10. SVAR Nej Rasism är svårt att motarbeta om man inte kan identifiera och namnge den. Enligt forskare som undersöker rasism bör man i den allmänna debatten fokusera på huruvida en aktivitet eller diskussion är respektlös och kränker människovärdet, och vilken effekt den har på individerna. Att prata om rasism ger tillfälle att hantera upplevelserna av rasism. Att ta upp rasism signalerar att man ingriper mot rasism och att det inte faller enbart på den som utsatts för rasism att bekämpa och klara av den. Man ska inte tiga ihjäl rasism när den förekommer, för den försvinner inte av sig själv.

22 motrasism.fi/attitydtalko Källor/mer information motrasism.fi Kanninen, Satu & Markkula, Heli (2011). R-sana: Kirja rasismista ja siihen puuttumisesta (Rädda arnen rf) Puuronen, V. (2011). Rasistinen Suomi. Helsingfors: Gaudeamus yhdenvertaisuus.fi keks.fi poliisi.fi rodakorset.fi

mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp www.granser.nu

mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp www.granser.nu mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp Att diskutera i din organisation Till dig som är ledare eller aktiv i styrelsen Det händer att barn och unga utsätts för sexuella kränkningar

Läs mer

Det är svårt att prata om något som någon aldrig tar upp. Sex mot ersättning bland unga hbtq-personer

Det är svårt att prata om något som någon aldrig tar upp. Sex mot ersättning bland unga hbtq-personer Det är svårt att prata om något som någon aldrig tar upp Sex mot ersättning bland unga hbtq-personer Den här broschyren riktar sig till dig som möter personer i åldern 15-25 år i ditt arbete. Du arbetar

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar 2:a upplagan Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling...

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling... 5 Trakasserier...

Läs mer

Krokben och utsträckta händer

Krokben och utsträckta händer Krokben och utsträckta händer Intersektionella perspektiv på makt en hjälp för dig att vässa ditt jämställdhetsarbete En skrift av Sandra Dahlén på uppdrag av Allt Om Jämställdhet. Ansvarig utgivare: Allt

Läs mer

De senaste rapporterna från ÅSUB

De senaste rapporterna från ÅSUB Rapport 2007:7 De senaste rapporterna från ÅSUB 2006:1 Företagsrådgivningen vid Ålands Handelskammare och Ålands Företagareförening En utvärdering 2006:2 Det framtida utbildningsbehovet på Åland 2006:3

Läs mer

Krokben och utsträckta händer

Krokben och utsträckta händer Krokben och utsträckta händer Intersektionella perspektiv på makt en hjälp för dig att vässa ditt jämställdhetsarbete 2:a upplagan En skrift av Sandra Dahlén på uppdrag av Allt Om Jämställdhet. 1 Krokben

Läs mer

ÖPPNA VERKSAMHETEN! Ett metodmaterial om normer och inkludering i öppen ungdomsverksamhet

ÖPPNA VERKSAMHETEN! Ett metodmaterial om normer och inkludering i öppen ungdomsverksamhet respekt integritet delaktighet vara trygg känna självkänsla må bra lika värde och villkor ÖPPNA VERKSAMHETEN! Ett metodmaterial om normer och inkludering i öppen ungdomsverksamhet synas finnas var våga

Läs mer

SEXUALITET, RELATIONER OCH SAMHÄLLE

SEXUALITET, RELATIONER OCH SAMHÄLLE SEXUALITET, RELATIONER OCH SAMHÄLLE Bra sexualundervisning ger deltagarna möjlighet att bearbeta egna, omgivningens och samhällets värderingar och föreställningar om sexualitet. Syftet är att förebygga

Läs mer

Utbildning för ledare

Utbildning för ledare Utbildning för ledare Välkommen till kursen Trygga Möten! Trygga Möten är en obligatorisk kurs för alla som är ledare för barn, och över 15 år inom scouterna. Även den som är invald i en styrelse, oavsett

Läs mer

Ad Acta Fritid AB LIKABEHANDLINGSPLAN. Handlingsplan med syfte att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling och trakasserier.

Ad Acta Fritid AB LIKABEHANDLINGSPLAN. Handlingsplan med syfte att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling och trakasserier. 1 Ad Acta Fritid AB LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan med syfte att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling och trakasserier. Denna handlingsplan ska verka som styrdokument för träffpunkterna

Läs mer

Skolan. Spelhobbyn. Högskolan. Företagande. Fotbollen Löntagare

Skolan. Spelhobbyn. Högskolan. Företagande. Fotbollen Löntagare VARFÖR RASISM ÄR DÅLIGT FÖR... Skolan Queers Högskolan Spelhobbyn Företagande arbetsmarknaden Fotbollen Löntagare kunskapssamhället Unga flyktingar Förord Rasism är dåligt för alla I en tid då rasistiska

Läs mer

VÅLDTÄKT OCH SEXUELLA ÖVERGREPP

VÅLDTÄKT OCH SEXUELLA ÖVERGREPP VÅLDTÄKT OCH SEXUELLA ÖVERGREPP LAGEN SÄGER: Enligt lagen är våldtäkt när någon tvingar en person till samlag eller annat sexuellt umgänge genom att hota eller använda våld. Man kan också göra sig skyldig

Läs mer

RASISMEN I SKOLAN. - Elevers syn på rasism och likabehandlingsarbete i skolan

RASISMEN I SKOLAN. - Elevers syn på rasism och likabehandlingsarbete i skolan RASISMEN I SKOLAN - Elevers syn på rasism och likabehandlingsarbete i skolan En enkätundersökning genomförd av Ungdom Mot Rasism 2010 1. Sammanfattning Det är fyra år sedan regeringen antog lagförslaget

Läs mer

Friendsrapporten 2014

Friendsrapporten 2014 Friendsrapporten 2014 INNEHÅLL Innehåll OM RAPPORTEN 3 12 & FRIENDS TRYGGHET I SKOLAN 4 RESULTATEN I KORTHET 14 SKOLANS OTRYGGA PLATSER 5 INLEDNING 16 LÄRARNAS KUNSKAP OM MOBBNING 6 KRÄNKNINGAR I SKOLAN

Läs mer

Övningen syftar till att skaffa kunskap om eventuella följder av en regim som kränker invånarnas mänskliga rättigheter i landet.

Övningen syftar till att skaffa kunskap om eventuella följder av en regim som kränker invånarnas mänskliga rättigheter i landet. Spelet utspelar sig i en mycket trängd och farlig situation. Användaren står öga mot öga med rådande regim och ska ta ställning till ett antal påståenden. Vår förhoppning är att eleverna ska inse betydelsen

Läs mer

Får man skriva vad man vill på internet?

Får man skriva vad man vill på internet? Får man skriva vad man vill på internet? en lärarhandledning till skriften Hat på nätet Får man skriva vad man vill på internet? en lärarhandledning till skriften Hat på nätet Förord Får man säga vad

Läs mer

abc om hbt till sfi 1

abc om hbt till sfi 1 abc om hbt till sfi 1 Inledning Vad är heteronormen? A Idag talar man ofta om heteronormen. Det är ett sätt att flytta fokus från det som avviker homosexualitet till exempel till att istället titta på

Läs mer

4. Individens rättigheter och skyldigheter

4. Individens rättigheter och skyldigheter Foto: Colourbox 4. Individens rättigheter och skyldigheter Innehåll Jämlikhet och jämställdhet Familj och individ Skydd mot diskriminering Barns rättigheter Våld i nära relationer Göteborgs Stad och Länsstyrelsen

Läs mer

Inledning. Version på lätt svenska

Inledning. Version på lätt svenska Inledning Version på lätt svenska HBTQ Hbtq är ett paraplybegrepp, eller ett samlingsnamn, för homosexuella (h), bisexuella (b), transpersoner (t) och andra personer vars identitet är queer (q). Inom vården

Läs mer

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola Årlig plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vrena förskola 2014-2015 1 1.Inledning All personal ska vara insatt i den årliga planen och kunna arbeta utifrån den i det dagliga

Läs mer

FLYKTINGGRUPPERNAS OCH ASYLKOMMITTÉERNAS RIKSRÅD

FLYKTINGGRUPPERNAS OCH ASYLKOMMITTÉERNAS RIKSRÅD Goda råd till dig som söker asyl FLYKTINGGRUPPERNAS OCH ASYLKOMMITTÉERNAS RIKSRÅD UTGIVEN MED STÖD AV EUROPEISKA FLYKTINGFONDEN i Sverige Detta är FARR Goda råd ges ut av FARR, Flyktinggruppernas och asylkommittéernas

Läs mer

Upplevelser av diskriminering rapport

Upplevelser av diskriminering rapport Upplevelser av diskriminering rapport Tryckeriuppgifter Diskrimineringsombudsmannen, DO DO maj 2010 Artikel R1 2010 Tryck Danagårds Grafiska, Ödeshög, 2010 Upplevelser av diskriminering en sammanfattande

Läs mer

Allas delaktighet inom idrotten

Allas delaktighet inom idrotten Undersökning 2010 Allas delaktighet inom idrotten oavsett sexuell läggning Foton från: FreeDigitalPhotos.net Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Bakgrund... 6 2.1 Syfte... 6 2.2 Avgränsning...

Läs mer

Individer och gemensk aper

Individer och gemensk aper Individer och gemenskaper 9 Individer och gemensk aper I samhällskunskap betyder individ samma sak som människa. Vi människor lever tillsammans i olika typer av gemenskaper, till exempel familjen, föreningar,

Läs mer

Isberget är en modell som är användbar för att diskutera vad vi menar med mångfald.

Isberget är en modell som är användbar för att diskutera vad vi menar med mångfald. Mångfaldsövningar Isberget När vi möter en människa skapar vi oss först en uppfattning av henne utifrån det som är synligt och hörbart. Ofta drar vi då slutsatser om hur denna människa är, och vi tror

Läs mer

Likabehandlingsplan 2013-2014

Likabehandlingsplan 2013-2014 Likabehandlingsplan 2013-2014 mot diskriminering trakasserier och annan kränkande behandling Ängskolan 7-9 skola Justerad 2014 01 08 Innehåll 1. Beskrivning av Ängskolan 2. Trygghetsgruppen 3. Ansvarsfördelning

Läs mer

Likabehandlingsplan 1.5 för Vi Ungas förbundsnivå. Mars 2013 - augusti 2013

Likabehandlingsplan 1.5 för Vi Ungas förbundsnivå. Mars 2013 - augusti 2013 Likabehandlingsplan 1.5 för Vi Ungas förbundsnivå Mars 2013 - augusti 2013 INNEHÅLL sid LIKABEHANDLINGSPLANENS UPPLÄGG 2 ORDLISTA 3 SYFTE: VARFÖR JOBBAR VI UNGA MED LIKABEHANDLING? 4 UTGÅNGSPUNKTER FÖR

Läs mer

Etnisk mångfald i handikapprörelsen

Etnisk mångfald i handikapprörelsen Etnisk mångfald i handikapprörelsen Denna skrift är tänkt som ett diskussionsmaterial och är producerad inom projektet Rättsstöd till invandrare med funktionshinder, som drivs av Handikappförbundens samarbetsorgan

Läs mer

4. BARN SOM LEVER MED VÅLD

4. BARN SOM LEVER MED VÅLD 4. BARN SOM LEVER MED VÅLD 4.1 Från barnets perspektiv Ett av tio barn har upplevt våld i sina familjer (SOU 2001:18). Den 1 juli 2007 förstärktes socialtjänstlagen: 5 kap 11 SoL Till socialnämndens uppgifter

Läs mer