Föräldrakontakten. Lägersommar sid 11 Ungdomar betygssätter sc sid 9 Högstadieförslag sid 5

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föräldrakontakten. Lägersommar sid 11 Ungdomar betygssätter sc sid 9 Högstadieförslag sid 5"

Transkript

1 Föräldrakontakten Nummer 3 september 2006 En rikstidning för föräldrar till barn med synskador Lägersommar sid 11 Ungdomar betygssätter sc sid 9 Högstadieförslag sid 5

2 Skolnätverket fortsätter kräva samarbete SRF:s skolnätverk har tagit fram en policy kring skolfrågor och en kortversion av den policyn finns på SRF:s hemsida - skolpolicy.htm. Idag har kommunen huvudansvaret för att alla barn och unga ska få det särskilda stöd som behövs i förskola och skola. För att det stödet ska bli så bra som möjligt anser SRF att stat, landsting och kommun ska teckna avtal kring samverkan kring stödinsatser till barn och unga. Det ska inte vara upp till enskilda tjänstemän om en väl fungerande samverkan ska komma till stånd. Idag finns det t ex ett samverkansavtal mellan landsting och kommuner i Stockholms län, den sk BUS-policyn. BUS står för barn- och ungdomar i behov av särskilt stöd från landsting och kommun (läs mer på Om stödet ska fungera så smidigt som möjligt måste staten kopplas på i form av de specialpedagogiska insatser som Specialpedagogiska institutet tillhandahåller. Till skolnätverkets nästa möte i november har vi bjudit in det barn- och elevombud, Lars Arrhenius. Lars Arrhenius är placerad vi Skoverket och ska arbeta med stöd direkt till barn när det gäller den nya lagen som trädde i kraft 1 april, mot diskriminering och kränkande behandling i förskola och skola. Har ni några frågor eller synpunkter som ni vill att vi tar upp med barnoch elevombudet så kan ni maila till srfabi.org. Vi återkommer med en rapport från vårt möte. Samma dag kommer skolnätet att åter träffa företrädare för SIT; GD Jan Rocksén och verksamhetschefen för Resurscenter syn Christina Nordqvist för att diskutera det specialpedagogiska stödet till synskadade barn. Vi kommer naturligtvis att beröra de brister som SRF är medvetna om finns, liksom vårt krav på att det stödet från SIT ska vara lika oavsett var i landet barnen bor. Riksrevisionen har granskat statens insatser för elever med funktionshinder i grundskolan. De som ansvarar för insatserna är Statens Skolverk, SIT och Myndigheten för skolutveckling. Under granskningen har regeringen och skolmyndigheterna vidtagit flera åtgärder för att lösa problem som granskningen observerat och därför avslutas inte granskningen med någon rapport. Riksrevisionen har dock sänt en skrivelse till regeringen, skolministern, där man lyfter fram de punkter som bedöms vara av betydelse för det fortsatta arbetet. Elever med funktionshinder har svårare att nå målen än genomsnittseleven, det saknas beskrivningar och analyser av skolmiljöerna och vilken handikappande effekt de har för eleverna. Det saknas kunskap om vilka insatser huvudmännen och skolorna tillhandahåller till elever med funktionshinder. De inspektioner som Skolverket genomför belyser inte på ett tydligt sätt t ex tillgänglighetsaspekter för elever med funktionshinder. (SRF har vid samrådsmöte med Skolverket tagit upp inspektörernas bristande handikappkunskap). Det finns ingen samlad, dokumenterad kunskap inom SIT om utvärdering av sina egna insatser. Riksrevisorn lyfter också den bristande samverkan mellan myndigheterna som ansvarar för insatserna. SRF planerar en uppvaktning av skolministern längre fram i höst och kommer naturligtvis att understryka de brister som Riksrevisionen observerat och även att ta upp regeringens uppdrag till SIT. Carina Rick, SRF Cecilia Ekstrand, SRF Stockholms och Gotlands län Anslut dig till skolnätverket genom att gå in på www. srfriks.org/e-postlistor/index. htm#skola och klicka på Anmälan. 2

3 Det finns högstadier som fungerar Ovan: Damir, t.v, med blivande kompisar på gymnasiet Till tröst för yngre skolelever finns det också ungdomar med synskador som har klarat sig genom högstadiet utan några särskilda problem alls. En av dessa är Damir Porobic från Uddevalla. I förra numret intervjuade vi två tjejer i Karlstad som båda hade mycket dåliga erfarenheter av högstadiet, särskilt av de sociala relationerna med andra ungdomar. Såvitt jag >>>>> Innehåll i Föräldrakontakten nummer 3, 2006: Det finns högstadier som fungerar 3 Strategiskt ungdomsläger och lathund för högstadier 5 Hurkan vi begära att ungdomar ska ta hänsyn när inte vuxna kan 6 Bosöhelg öppnar för lokal aktivitet 7 Ungdomar betygssätter syncentralens tjänster 9 Lägersommar Mitt album 13 Du har rätt att tala med Sit men skolan bestämmer 13 3

4 kan förstå är deras erfarenheter inte unika. Högstadietiden är den tid då ungdomar plötsligt blir högrörliga, och det är den tid då identitetsmarkörer blir viktigare än allt annat. Men vi fick också in reaktioner från ungdomar som inte har märkt av några svårigheter med kamrater. Damir Porobic är helt blind; han slutade högstadiet i våras och har nu börjat på medieprogrammet på gymnasiet i Uddevalla. Hans relationer med klasskompisar har inte skilt sig stort från andra ungdomars. Det beror nog på att jag har lätt för att prata och att jag är intresserad av sånt som de flesta är intresserad av idrott och musik, säger han. Och när jag inte råkar vara intresserad av vad andra pratar om lyssnar jag ändå gärna. Damir är väldigt utåtriktad och social, säger hans assistent Anna Ponner som följer med till gymnasiet. Men det är också ett bra klimat på Ramnerödsskolan där han har gått. Man blir inte betraktad som konstig bara för att man inte ser. Det finns ett accepterande klimat Sit berättade att de ofta möts av misstro från eleverna på skolor de besöker men när de kom till Ramnerödsskolan blev de genast visade till rätta av eleverna. Det senare bekräftas av rektor Roger Hansson. Jag har bara varit här ett 4 år och känner bara begränsat till skolan och Damir. Men skolan kännetecknas av nyfikenhet och öppenhet. Kommer det nya människor behöver de inte gå många steg innan någon visar dem till rätta. De pratar också gärna med mig. De är nyfikna och söker mycket vuxenkontakt. Nyfikenheten innebär tydligen också att alla får vara som de är. Det är ju inte bara Damir som sticker ut. En annan elev går på kryckor. Ytterligare någon sticker ut på grund av sin stil. Det kanske hänger ihop med att upptagningsområdet är så blandat. En tredjedel är utomnordisk, en tredjedel har mycket trygga och välbärgade förhållanden. Jag kan tänka mig att om alla elever kommer från stabila hemförhållanden med ringa erfarenhet av att leva nära människor med handikapp blir den elev som sticker ut mer bevakad. Assistenten Anna Ponner har gjort ett fantastiskt jobb, det kan jag poängtera, säger Roger Hansson. Hon har inte sopat framför Damir och servat i onödan, hon har ställt krav. Damir har blivit starkare av det och fått stärkt integritet och självkänsla. Om man har det får man positiva skygglappar, man ser inte det negativa som sker omkring en och tar inte åt sig lika mycket. Man blir inte lika känslig för negativa signaler och tror inte nödvändigtvis att det är en själv det är fel på när någon inte svarar på det man säger. Damir hade inte den självkänslan när han kom hit. Nu kan han till och med driva med sig själv. Jag tror man kan tacka många vuxna här på skolan för det. Som sagt, jag har inte varit här så länge, men jag tror att en förklaring ligger i att vi inte har daltat. Vi har ställt höga och rimliga krav på Damir, som påminner om de krav vi ställt på de övriga eleverna. Ibland har vi varit tvungna att anpassa, men Damir har varit med på gymnastiken till exempel. Det är inte långsiktigt att ha anpassad studiegång även om det är enklare. Jag har sagt ifrån vad jag tycker, säger Damir. Jag har inte velat ha någon specialundervisning, jag har velat följa med klassen. Och jag har hellre ibland avstått från assistent och bett någon i klassen att hjälpa mig med datorn. Och jag har klivit undan när jag inte behövs, säger Anna. Jag kanske sa till i efterhand när Damir åkte pulka men det gick ju bra. Ungdomars högrörlighet är dock något som Damir ännu inte har kommit till rätta med. Det enda som är dåligt är att det är svårt att vara med kompisar på fritiden, säger Damir. Det är lätt att snacka på skoltid, på fritiden pratar jag mest telefon. JW

5 Strategiskt ungdomsläger och lathund för högstadier Kicki Pernheim har några förslag till hur SRF ska förbättra skolan. Vi hade turen att börja med sex skolår som fungerade så när Nicolina kom till högstadiet så kunde hon ta för sig, säger Kicki Pernheim, ordförande i FSBU, föräldraföreningen i Väst. Men om man börjar trycka till barnen redan på lågstadiet lär det inte lyckas i arbetslivet heller. Hur många av våra barn har det roligt i skolan? Om man kunde mäta hur mycket de skrattar i skolan så har vi nog ett bra mått på hur mycket de lär sig också. Kicki Pernheim är mycket kritisk till hur skolorna idag lämnas helt vind för våg att misslyckas så mycket de gitter. Skolverket har riktlinjer för rörelsehinder och för bokstavsbarn men kan inget om synskador. Vi har skrivit anmälningar och efter ett år fått svaret att eftersom skolan har skrivit ett åtgärdsprogram så måste väl allt vara bra, säger hon. Sit kan inget göra om inte skolan först erkänner att den misslyckas och begär hjälp och dessutom håller deras rådgivare på att gå i pension allihop. Kanske är det dags att vi tar initiativ själva? Ögonbarn i högstadieåldern sitter hela eftermiddagarna och pratar telefon med varandra, säger Kicki. Det är nästan det enda de gör. De har telefonkonferenser där var och en kan ta med sig en eller två kamrater in. Och de har idéer om hur de vill ha det. Den officiella diskussionen verkar ha kört fast i om man ska återuppliva Tomteboda eller inte, och utgår från hur det såg ut för tjugo år sen. Ungdomarna själva verkar vara inne på en helt annan lösning. De diskuterar en specialskola tre veckor varje termin där ungdomar från hela Norden träffas under ledning av Resurscenter Syn och deras nordiska kolleger. Där skulle de kunna träna in hjälpmedel och ge varandra tips om strategier, och dit skulle också lärarna kunna komma och lära sig hur man bedriver undervisning på synskadade elevers villkor. SRF borde kunna ta initiativ till att ungdomarna träffas på ett läger, eller en helg, och fortsätter den här diskussionen, säger Kicki. Ungdomarna vet själva precis vilka som har ett helvete och vilka det går bra för, och varför. Gärna kan någon de litar på vara närvarande, som Lena Rosengren på Rc Syn och Annika Sahl Kadar på SRF med några bra ledare som varit på lägren. Det kan bli tungt för ungdomarna att tala om detta förfärliga men det kan också kännas bra om de får ur sig allt som de inte har velat, orkat, vågat berätta för föräldrarna. Förädrar kan ju som bekant bli så himla ledsna eller arga och starta upp ett himla liv med skolan och det vill ingen tonåring stå i fokus för. Vi som har barn som har gått igenom högstadiet har också kunskaper om hur man lätt skulle kunna få många bitar att fungera, fortsätter Kicki. Kanske borde vi kunna träffas på ett SRF-möte och skriva ihop en sorts lathund för skolor? Pysparagrafer, till exempel, säger hon. Ta bort sådana delar i skolarbetet som är absolut omöjliga om man inte ser. En elev med grav synskada kan aldrig rita en blyertsteckning, så ta bort det ur betygskriterierna. Och en elev med grav synskada kommer alltid att skriva allt på en dator och kommer antagligen aldrig att lära sig att stava korrekt eftersom de inte ser ordbilden låt dem då ha på stavningsprogrammet. Lärare känner inte till sånt här. Det betyder inte att eleverna ska befrias från allt som är svårt. Bara att de bör få koncentrera sig på sånt som är möjligt. Sit har inte skickat ut en frågelista till föräldrar på sex år och nu lägger de ner föräld- 5

6 Hur kan vi begära att ungdomar ska ta hänsyn när inte vuxna kan? Vuxna ignorerar ibland elever med synskador och signalerar därmed till elever att det går an att göra så, säger Mari Dahlkqvist, mamma till Sofie Anderberg, 14. Dagbok Idrott, ut och gå för idrottsläraren kan inte komma på någon aktivitet åt Sofie när övriga klassen spelar fotboll. Slöjd, behöver hjälp med att klippa remsor till mattan som hon virkar men läraren har inte tid och ingen assistent (han har andra uppgifter), kan inte göra något på hela lektionen. Onsdag. Panik. Ett arbete om öar ska lämnas in på fredagen men Sofie har inte fått någon fakta att skriva efter för det finns inte på punkt. Assistenten hade lovat att hjälpa till med att ta fram fakta men han har annat arbete att sköta och har inte hunnit. Mamma på telefonen och ringde till soläraren som hade stor förståelse för problemet och ger Sofie dispens till måndagen och ska själv ta fram fakta (sofie får jobba med det i helgen). Torsdag. Det ska läsas dikter på svenskan. Alla får ett häfte med dikter som de tar med sig ut i det vackra vädret medan sofie får sittta och scanna in sitt häfte själv för det är inte omgjort till punkt. Eftersom punktskrivaren är trasig får hon sitta inne och läsa det på datorn medan de andra är ute. Fredag. Åt inte lunch i skolan eftersom hon inte har någon att gå till matsalen med och klasskompisarna springer ifrån Sofie. Hon han dock jobba mycket med öarna på so-lektionen så det blir kanske lite ledighet i helgen ändå. Nån vikareassistent, dotter till en av lärarna. Sofie har aldrig träffat henne innan och hon vet inte hur datorn fungerar. Arbetena som ska göras är inte punktade och vad ska då Sofie göra? Tänk om de andra i klassen inte fick böcker eller penna och papper vad hade då hänt? Idrott, ut och gå igen. Mamma ringer idrottsläraren och undrar hur ska Sofie kunna få mvg genom att ut och gå. Han lovar att bättra sig Tisdag. En rätt så bra dag med många praktiska lektioner. Det verkar att funka lite bättre med estetiska ämnen. Samling utanför aulan för information från tullen. Står ensam och väntar på assistent eller klassföreståndare, oklart vem, som ska komma. Alla blir insläppta, till slut bara Sofie kvar. Kan förstå nervositeten. Som tur är kommer matteläraren och förbarmar sig över Sofie. Fick gå ifrån för att skriva ett idrottsprov som skulle ha gjort på studietiden på förmiddagen men som Sofie missade pga att ingen information getts om att provet skulle göras då. Sofie åker hem på studietiden eftersom andra i klassen går ned till byn och Sofie inte har någon kompis att vara med. Idrottsprovet som gjordes har bygger på ett häfte som ska läsas in men som Sofie inte har fått eftersom det inte har blivit omgjort till punkt så resultatet blir nog inte godkänt. Mari Dahlqvist Mamma till Sofie Anderberg, >> ramötena. Observera att jag inte kritiserar personalen på Sit syn i Stockholm), dem tycker vi om, och Christina Nordqvist gör ett jättearbete 6 och är värd all respekt. Men det fungerar inte idag och vi har inte tid att vänta på att de ska organisera sig färdigt. Om du som läser det här tycker att det är bra idéer, eller har andra, mejla gärna dina synpunkter till Skolnätverkets

7 Bosöhelg öppnar för lokal aktivitet Det nya upplägget på Sc Syns idrottshelg växer till sig. I år bidrog SHIF med instruktörer och en uppröjd kanal till lokala idrottsföreningar. Lika kul som förut, säger Rakel Eriksson. Jag saknar Tomteboda lite men det är kul ändå. Det är roligast att träffa kompisar men jag tävlar gärna, särskilt showdown. Ovan: Emma Lindh svingar curlingpjäsen Nedan: Caroline Olsson och Erica Fridman brottas Det är viktigt att ungdomarna kan hitta något att fördjupa sig i, säger Mårten Petersson på Rc Syn. De flesta kommer hit för att träffas och umgås. Men det blir en bonuseffekt att de kan hitta något som de kan göra resten av året också. Vi samarrangerar med SHIF som har varit med och planerat innehållet. De har varit väldigt intresserade av att komma med för att de har så få synskadade idrottare och inte känner några ungdomar. Nu kan de få kontakter och bjuda in dem till sina aktiviteter på hemmaplan. Vi får se vad det leder till. Det är en jättemöjlighet för synskadeidrotten, säger Joakim Stavegren i SHIF, som tillägger att man ska börja diskutera nu i september vad man ska erbjuda ungdomarna. Idrottskommittéerna är 7

8 positiva, säger han. Totalt ett trettital funktionärer där både SIT och SHIF har bidragit med instruktörer från hela landet. Några av landslagsspelarna i goalball var här som instruktörer, säger Mårten. Bosön har fördelen att det är en komplett anläggning med idrottsplaner, inomhushallar, boende på kort avstånd, och en bra restaurang. En annan finess är att andra idrottsmän rör sig i lokalerna och som man kan träffa om man har tur. Tävlingsmomentet har tonats ner, säger Mårten. Det är mer av att prova på och testa. Men man kan tävla också om man vill, indelat i klasser. Och så har vi som vanligt kvällsarrangemang med en fest på lördag, det måste man ha. Ovan: Louise Wästhage instrueras. T.h: Från vänster Conny, Anna Höök, Petra Höök; samt några ryggar vi inte kan identifiera Första idrotshelgen jag varit på, säger Simon Stockhaus, som också brukar delta i friidrott i Gävleborg där han bor. Allt är bra. Kul att tävla mot andra synskadade i andra sporter. JW 8

9 Ungdomar betygssätter syncentralens tjänster I BUMSIK-projektet har syncentralen i Kalmar försökt ta reda på hur nöjda barn/ungdomar med synskada och deras anhöriga är med syncentralens insatser. Gun Olsson berättar: Vi har tittat på hur samverkan mellan berörda verksamheter fungerar. Det handlar om syncentral, Specialpedagogiska institutet, Barn- och ungdomshabilitering och skola. Studien tar även upp frågan om huruvida SIH:s (Statens institut för handikappfrågor i skolan) omorganisation till Specialpedagogiska institutet har haft några konsekvenser för elever med synskada och de verksamheter som samverkar kring dem. Samtliga barn/ungdomar med synskada utan begåvningshandikapp i åldersgruppen 0-20 år som var kända på syncentralerna i Kalmar och Västervik i september 2005 inbjöds att delta i projektet. Även deras anhöriga och förskolor/skolor tillfrågades om att besvara enkäter. Majoriteten av de tillfrågade var positiva till att delta. 15 av 18 tillfrågade barn/ ungdomar och 13 anhöriga tackade ja. Barnen/ungdomarna var i åldersgruppen 5-20 år och hade olika grader av synskada men ingen var blind. Vi frågade andra syncentraler hur de löst frågorna kring samverkan och fick svar från 19 av 29 möjliga syncentraler. Enkätsvaren visade att hälften av syncentralerna ansåg att de fått en hel del merarbete men inga extra resurser i form av utökad personal eller kompetensutveckling efter övergången. En minoritet hade utarbetat planer för samarbete mellan olika aktörer. Visionerna var bl.a. att samarbetet mellan syncentral, Specialpedagogiska institutet och skola skulle förbättras och att rutinerna kring informationsutbyte och anmälan av nya ärenden skulle förenklas. Det var de anhöriga som bestämde om vi fick kontakta berörda förskolor/skolor och där fick vi svar från 6 av 10 möjliga. Där hade vi hoppats på ett större engagemang. Svaren var inte särskilt uttömmande. Vilka förbättringar för gruppen barn/ungdomar med synskada kan BUMSIK-resultaten leda till? Brukargruppen och deras anhöriga tycker att de får tillräckligt mycket hjälp från syncentral och Specialpedagogiska institutet men vad är då tillräckligt? Vem lägger ribban för vad som är tillräckligt bra syn- (re)habilitering för gruppen? Syncentralerna i vårt län är landets lägst bemannade och vi behöver utöka personalstyrkan med en barnresurs som arbetar i syncentralsteamet och har nära kontakt med alla barn och elever och kan fånga upp behovet av insatser. Barnresursen ska vara en naturlig samarbetspartner spindeln i nätet i kontakterna mellan familj, syncentral, skola, barn- och ungdomshabilitering och Specialpedagogiska institutet. Angående omorganisationen från SIH till Specialpedagogiska institutet uttrycker både barn/ungdomar och deras anhöriga att de saknar den personliga kontakten med sin synkonsulent. Det blir syncentralens uppgift att fylla det tomrum som uppstått. Om vi inte lyckas med det kommer kvaliteten på stödet till gruppen att försämras. Det finns en grupp barn som har svårt att tolka vad de ser trots att de inte har något egentligt ögonfel. Vi säger att de har en hjärnsynskada. Den gruppen har vi inte kunnat öppna dörrarna för pga av att vi inte har tillräckliga resurser. Anhöriga efterfrågar mera information om diagnos och prognos. Det är ögonläkaren som ger den informationen men eftersom syncentralens personal träffar barnen och familjerna fortlöpande och ofta har mera tid avsatt per 9

10 besök måste vi bli bättre på att fånga upp behov, förklara och föra vidare till ögonläkare om inte våra kunskaper räcker till. Vi behöver bli tydligare i vår information ute på skolorna om skillnaderna i ansvarsområde för syncentralen och Specialpedagogiska institutet. Enkätsvaren från skolorna visar att kunskaperna om vart man vänder sig med t.ex. hjälpmedelsfrågor eller frågor av pedagogisk art kunde vara bättre. Gemensamma skolbesök av syncentralspersonal och rådgivare från Specialpedagogiska institutet är ett sätt att tydliggöra för lärarna samtidigt som det är ett effektivt sätt att arbeta då man reder ut mycket på en gång. Engagerade föräldrar och lärare kring barn och elever är viktiga signalister för att vi i verksamheten ska veta när det är dags för insatser. Vid behov låter bra men då måste vi ha tydlig struktur för att fånga upp behovet. Vi måste bli duktigare på att upprätta rehabiliteringsplaner. Vi kan inte ha samma rutiner för alla men det måste finnas en modell som styr upp och tydliggör de olika aktörernas ansvarsområde. Vi har under projektet gång utarbetat en modell som vi hoppas ska underlätta detta. Det har blivit ett krångligare förfaringssätt från behov av insatser till verkställande. Skolan och särskilt rektorerna har ett stort ansvar att efterfråga pedagogiska insatser från Specialpedagogiska institutet. Syncentralen har inte längre möjlighet att överlämna ärenden direkt till rådgivarna. I stället ska syncentralen kontakta kommunens kontaktombud som i sin tur ska kontakta berörd rektor som sedan ska kontakta Specialpedagogiska institutet det är inte konstigt om det blir missar i den kedjan ibland! Det sker inte mycket samverkan kring barn/elever med synskada i nuläget enligt de svar vi fått in från skolorna. Förvånande är att man inte heller efterlyser mera av den varan. Den enda kommentaren om något man saknar är mera hjälpmedel och där kan vi bara konstatera att hjälpmedel inte löser alla problem! Framförallt krävs det att lärarna anpassar pedagogiken till hjälpmedlen och för att kunna göra detta måste de bli mer kunniga på hur elevens hjälpmedel fungerar. Från syncentralen måste vi mera aktivt involvera berörda lärare i vårt arbete. Vår förhoppning är att BUMSIK-rapporten ska väcka intresse i synvärlden och vi kommer att presentera resultatet i olika sammanhang. En tryckt version är planerad men ännu inte klar. Rapporten kommer att finnas tillgänglig på Hjälpmedelinstitutets hemsida: I projektgruppen har ingått personal från syncentralerna i länet, Specialpedagogiska institutet, barn- och ungdomshabiliteringen samt Högskolan i Kalmar. BUMSIK är ett SYNTESprojekt som drivs med medel från Allmänna arvsfonden. Gun Olsson Projektansvarig Checklista att använda på syncentralen Familjekommittén i SRF Stockholms och Gotlands län har ställt samman en checklista som kan användas när man kommunicerar med syncentraler, för att kontrollera att inget kommer bort. Där finns exempelvis frågor om familjens situation, om stöd och utbildning och lagar. Där finns frågor om lärarkurser på förskolan, försäkringskassans tio extra föräldradagar, kommunal avlösarservice och bostadsanpassning. Listan finns på org, skriv checklista i sökrutan. Sidan heter Förslag till checklista. Beställ häftet med tips för föräldrar från SRF Kontorsservice, tel , epost Sprid det gärna på BVC, syncentraler och ögonkliniker om det inte finns där. 10

11 Mc-turer på Alnölägret Under en augustivecka samlades 34 synskadade barn från Göteborg i söder till Umeå i norr på sommarläger på Alnön utanför Sundsvall. Förutom mycket bad, sång och musik, var en av höjdpunterna MC klubbens besök. Det var 10:e året i rad som knuttarna kom till oss och alla barn fick tillfälla att åka med. Denna gång var det ett 20 tal MC cyklar som anslutit. Under ett par timmar surrade motorernas mörka muller över nejden. Några barn nöjde sig med en åktur medan andra åkte en tur på alla. En motorcykel var dessutom utrustad med sidovagn så även de barn som kände det osäkert att åka bakom föraren kunde tryggt åka med. Ett stor tack till de olika MC klubbarna i Sundsvall som fixar denna mycket uppskattade och efterlängtade aktivitet Annika Sahl-Kadar ombudsman Foto motorcykelbilder: Bo Enheim Föräldrakontakten behöver dig delta i vår skrivkurs Föräldrakontakten behöver dig, som är förälder eller annan anhörig till synskadat barn, och dina erfarenheter och upplevelser i artiklar skrivna av dig. För att komma igång med skrivandet får du nu chansen att delta i en skrivkurs som startar till hösten. Du behöver absolut inte ha skrivit artiklar tidigare, eller vara en fena på rättstavning (det finns rättstavningsprogram), huvudsaken är att du vill skriva och uttrycka dig genom ord. Det som krävs är att du har en dator med Internetanslutning. I kursen, som förs via e-post, får du hjälp i att utveckla ditt skrivande, och att komma igång att skriva för Föräldrakontakten. Målet är att du ska kunna skriva artiklar om dina och ditt/dina barns erfarenheter och upplevelser från till exempel dagis, skola, fritid, utflykter, konferenser. Kursen planeras starta i november. För att kunna planera kursen vill jag veta hur många som är intresserade. Jag som leder kursen är journalist och redigerare på Perspektiv, SRF:s förbundstidning. För anmälan, och för mer information, skriv ett e-brev till Ragnvi Svärd 11

12 Judo i Portugal Från början var det tänkt att IBSA, det internationella blindsportförbundet, skulle arrangera en ungdomstävling i friidrott, fotboll, goalboll, judo och simning, men det blev tyvärr inställt. I stället arrangerade de ett träningsläger i judo för ungdomar mellan år, vilket jag tycker var en bättre lösning. Från Sverige var det Nicolina (ensam tjej) + jag som tränare, från England var det två killar + två tränare, från Tyskland var det två killar + en tränare och från Frankrike var det fyra killar, med tre tränare. Judomässigt, dvs. att träna med andra synskadade ungdomar från andra länder, och även träna med det portugisiska juniorlandslaget, var detta helt toppen! Men även möjligheten att tala med andra jämnåriga synkskadade från andra länder, var ett riktigt lyft (trots att det var si och så med engelska-kunskaperna från fransmännen...). Det var t.ex. bara Sverige som inte hade specialskolor för synskadade elever, på både gott och ont. Och i vissa länder fick de synskadade själva betala sina hjälpmedel. Portugisiska TV-sporten kom också och gjorde ett reportage och passade då på att intervjua Nicolina om bl.a. hur länge hon hade tränat judo och om hon var bra... De två sista dagarna var det judo tränar- och domarseminarium. Det var då ett femtontal judotränare som var med för att lära sig vad judo för synskadade är och vad man ska tänka på när man lär ut till synskadade elever. Domarna fick lära sig hur man agerar vid judotävlingar för synskadade och vad man bör tänka på. Slutsatsen som de kom fram till var att judo för synskadade är minst lika tuff som judo för fullt seende samt att bara för att man ser lite dåligt så fattar man inte trögt! Martin Pernheim Låna och ladda ner läromedel Låna och ladda ned SIT:s läromedel via TPB-katalogen Specialpedagogiska institutets (SIT) talböcker med läromedel kan alla bibliotek låna direkt via TPB-katalogen katalog.tpb.se. Bibliotek med tillstånd kan även ladda ned dem. Läromedlen kan enkelt sökas fram i katalogen: klicka på menyvalet SIT:s ämnesord under Sök. Välj därefter det aktuella ämnesområdet för att få en träfflista på de läromedel som finns inom ämnet. Den som vill köpa SIT:s läromedel vänder sig direkt till SIT. Schacknyfiken? Synskadades schackklubb i Stockholm bjuder in ungdomar över 6 år till en introduktionskurs måndagar Schack är ett spel där man tränar rumsuppfattning och koordination och där synskadade kan tävla mot seende. Svar till Richard Spele,

13 Mitt album Jag är barndomsblind. Jag har aldrig kunnat se bilder. Mina föräldrar samlade ett fotoalbum om mig. Det är jätteroligt att visa för mina barn och andra släktingar. Men jag har förstås inte så stor glädje av det själv. När jag var fem år fick jag en bandspelare. Jag är så gammal så det var i bandspelarens barndom under andra halvan av 1950-talet. Jag fick den för att kunna lyssna på talböcker, som var nya då. Men jag tyckte också om att spela in på band. En hel del är förstås överspelat, men en del har jag kvar. Och det är jätteroligt att lyssna på nu. Jag har Det är svårt att dra gränser. Exakt vad kan man be Specialpedagogiska institutet om hjälp med? Generaldirektör Jan Rocksén har många gånger förklarat att föräldrar visst kan be institutet hjälpa till med deras barns skolsituation. Ändå har en del hört av sig till SRF om avvisande lokalkontor. Vi kan inte tvinga oss på en skola, säger Gertrud Ek, regionchef på södra regionen på Specialpedagogiska institutet. Men jag har aldrig varit med om att en skola har vägrat inspelat när jag sitter och leker för mig själv som femåring. När min morfar, som är död sedan 40 år läser sagor för mig. Lite med mammas och pappas röster och mormor. Jag har också inspelat från när jag var åtta år och lekte med en kompis. På det bandet har jag också inspelat från när jag var tolv år och berättar om mig själv och pratar med min då tvååriga lillasyster. Det har blivit mitt album, som jag tar fram och lyssnar på nån gång ibland. Det är mina minnen av mormor och morfar och av mina föräldrar en gång när de är borta. Det är också kul att höra lite hur jag levde ta emot stöd tvärtom upplever jag en vilja att tillgodose barnens behov. Trettio procent av alla våra uppdrag rör barn med synskada. Som statlig myndighet har vi självklart en skyldighet att ta emot alla samtal, och vi tar emot dem. Om det skulle vara en fråga om att anmäla en skola så hänvisar vi till Skolverket som är tillsynsmyndighet för landets skolor. Vi samarbetar med kommuner och landsting och det är i syfte att inga barn ska falla mellan stolarna. Föräldrar har en självklar rätt att kontakta oss. De är och tänkte som barn. Som vuxen har jag gjort några inspelningar med mina egna barn. Jag har Joakim på band när han skrattar redan när han bara är några månader. Jenny sjunger julsånger som sexåring. Det är fantastiska komplement till fotoalbum. Jag vill bara att ni tänker på att spara lite ljudbilder till era barn, som de kan ha glädje av när de blir vuxna och känner sig nostalgiska. både ljudbilder av dem själva i olika åldrar, men också av släkt och vänner, precis som man tänker när man fotograferar och gör album. Eva Björk Du har rätt att tala med Sit men skolan bestämmer välkomna, och vi ger gärna råd och stöd till dem också i de frågor de ställer. Naturligtvis talar Gertrud Ek sant. Ändå har uppenbarligen åtskilliga föräldrar erfarenhet av motsatsen. Varför? Kan det vara så att det föräldrar har uppfattat som motsträvighet helt enkelt har varit Sit:s insikt i att det i sista hand är skolorna som bestämmer? Kan det vara faktumet att du visserligen alltid har hjälp att begära hjälp av Sit, men att du inte har någon självklar rätt att få något fixat om skolan/kommunen inte vill? JW 13

14 Musik på Almåsa I de sista riktigt soliga och varma sommardagarna, augusti, samlades 8 familjer på Almåsa kursgård. Det var andra sommaren som CWUXregionen ordnade ett familjeläger och denna gång var det föräldragruppen från Dalarna som var arrangör. Vi var 16 vuxna, både seende och synskadade, och 17 barn likaså seende och synskadade. Saxat ur programmet: Bad i bassängen under ledning av Simon Ålstad, Sång- och musikverkstad med Monica Söderberg, Fem-kamp föräldrarna mot barnen som vann och en tipspromenad med vinster till alla barn. För övrigt innehöll programmet mycket fri tid, som gjorde det möjligt för familjerna att umgås och att prova på Almåsas utbud av fritidsaktiviteter. Det är bra att ha en blandad grupp med både synskadade och seende vuxna med tanke på erfarenhetsutbytet. Det är också givande för barn och vuxna att möta familjer som har synskadade barn med ytterligare funktionshinder. Vid tangentbordet Birgitta Panting, ordförande SRF Dalarna Örebroare besökte knallar Synskadade barn och synskadade föräldrar och mor- och farsföräldrar styrde sin kosa mot Borås den 12 augusti 2006 för en tvådagarsresa. Det var 11 barn och ungdomar samt 13 vuxna som deltog. När vi kom fram åkte vi direkt till Borås djurpark. Där var mycket intressant att se. Det fanns också lekparker och ett lilleputtåg. Regnskurarna avlöste varandra men det gjorde inte så mycket. Framåt kvällen åkte vi till hotellet där vi skulle bo och installerade oss. Vi var alla trötta efter alla nya intryck som vi fått under dagen. Morgonen därpå åt vi en god frukost och sedan for vi till Knalleland där vi kunde ägna oss åt shopping eller svettas i lekborgen. Trötta och nöjda vände vi sedan hemåt med bussen. Vi ägnade bl. a. en stund åt ett gratislotteri på bussen för barnen. Det är arbetsgruppen synskadade barn och föräldrar som tagit initiativet till resan samt gjort en del förberedelser, vilket vi som deltog är tacksamma för. Vi vill särskilt tacka Arbetsnämnden för synskadade för det fina bidraget som gjorde det möjligt att genomföra resan. Kristina Johansson V. ordförande i distriktsstyrelsen Tova i Roma I juni var det dags för årets Almåsaläger. Det var 25 barn i åldrarna 7 till 16 år och 11 ledare. Under fem intensiva lägerdagar besöktes klättervägg, bowlinghall, Gröna Lund och Berga Lantbruksgård. Några barn spelade in en skiva hos Ljudolf. På Almåsa var det bad i simhallen, sång och musik, fotboll, femkamp, disco och spökrunda. I augusti var 18 barn i åldrarna 9 till 16 på ett sjudagars läger på Gotland. Vi bodde som vanligt i Roma och under veckan besökte vi medeltidsmarknaden. I Vikingabyn i Tofta strand fick deltagarna låna tidsenliga kläder och vi malde mjöl, bakade bröd, provade att tova, arbeta med lera och göra tryck på skinnbitar. Då deltog också två av våra gotlandsmedlemmar. Efter allt hårt arbete var det dags för örtte och hembakt bröd. Vidare besökte vi Kneippbyn med vattenland, Mixranch med femkamp och några barn var på turridning. Dessutom var det bad, bowling och minigolf. Lägret avslutades med disco och musiklekar. Cecilia 14

15 Familjehelg med Sit och simning Ett 60-tal personer checkade in på Furuboda på fredagskvällen, ca 15 familjer. Efter en god kvällsmat samlades alla för presentation och genomgång av praktiska frågor. Många av barnen var under tiden ute och hoppade i de inhyrda hoppborgarna. På lördagsförmiddagen hade Gertrud Ek från SIT (Statens pedagogiska institut) inbjudits för att informera om deras verksamhet. Efter lunch hade man tillgång till simhallen vilka många av deltagarna använde sig av, (hoppborgarna var rätt så tomma då). Efter kvällsmaten samlades alla deltagarna i aulan för att lyssna på Tuta och Kör från Helgen augusti 2006 hade SRF Östergötland barnläger kombinerat med en familjeaktivitet på Sätravallen söder om Linköping. Deltog gjorde 8 barn i åldrarna år. På förmiddagen spelade vi goalboll och badade. Efter lunch hade vi levande tipspromenad, mera bad och träning för dem som ville uppträda på kvällens disco. En fikapaus togs under eftermiddagen. Kvällen började med hamburgare och pommes frites. Efter maten hade vi disco med uppträdanden. Chips och läsk fanns naturligtvis och senare på kvällen fick deltagarna gå en läskig spökspårning. Lördagen avslutades med att Osby. Blev mycket uppskattat av alla. Det var mycket sång där man fick vara med och hoppa, klappa i händerna osv. Sedan blev det ostbricka, godis, frukt m.m. Mycket av detta var skänkt av olika affärsidkare i NV-Skåne och då tack vare Tommy Gustafsson och hans fru Jenny. Denna kväll var det också den stora finalen i melodifestivalen vilket innebar att vi var många som bänkade oss framför TV:n. Det var trångt och varmt men alla trivdes. Sedan vet jag inte om alla tyckte att Finland hade den bästa låten, men speciell var den. På söndagen var vi alla lite trötta men efter frukost så gick några familjer till badet men Miniläger i Östergötland vi alla lade madrasserna på golvet i allrummet, kröp ner i våra sovsäckar och berättade spökhistorier tills vi somnade. På söndagen togs en välbehövlig sovmorgon och vi åt frukost cirka halv tio. Vid lunch kom några små synskadade 4-5 åringar tillsammans med sina familjer. Allt som allt med deltagarnas familjer var vi cirka 30 personer som åt lunch tillsammans och umgicks i solskenet hela eftermiddagen. Sammantaget var det en lyckad aktivitet med mycket nöjda barn och föräldrar. Vid pennan Peter Forss SRF Östergötland en del barn föredrog hoppborgarna. Utvärdering gjordes strax innan lunch och alla var mycket nöjda med helgen. Ifrågasattes lite om man kanske skulle haft en tipspromenad eller liknande. Fick lite tips med i bagaget när det gäller nästa års familjehelg. Efter en god lunch åkte var och en hem till sitt. Vill också framföra en stor eloge till Furuboda och personalen. Allt var helt enastående, god mat, fint bemötande, kunde inte varit bättre. Eva-Lena Lindell, Barn- Föräldrarutskottet Föräldrakontakten Rikstidningen för föräldrar till barn med synskador produceras SRF Synskadades Riksförbund, och kommer ut med fyra nummer per år. Den ges även ut på kassett. Redaktör: Jan Wiklund Tel Fax Epost Ansvarig utgivare: Eva Björk Tel Epost Nästa nummer kommer ut i november Manusstopp

16 Posttidning B Synskadades Riksförbund Enskede Resurscenter syn informerar Resurscenter syn i Stockholm och Örebro erbjuder utbildning för föräldrar som har ett barn med synskada. Utbildningen sker i kursform på resurscentren. Specialutformade utbildningar på hemorten kan också arrangeras. Se vidare på vår hemsida (Fortbildning > Föräldrautbildning). Aktuellt under hösten 2006 Barn med synskada och funktionsnedsättning, ålder 4-6 år september i Örebro Ur innehållet: Kropps- och rumsuppfattning, Orientering och förflyttning, Alternativ kommunikation, Samhällets stödinsatser. Barn med synskada, ålder 0-5 år 7-9 november samt november i Stockholm Ur innehållet: Synskadans inverkan på barnets utveckling, Att upptäcka världen med andra sinnen, Lek och samspel, Orientering och förflyttning, Samhällets stödinsatser. Barn och ungdomar med visuell perceptionsstörning december i Stockholm Anmälan senast 31 oktober Ur innehållet: Att leva med visuell perceptionsstörning, Bakre synbaneskador, orsaker och konsekvenser, Strategier och pedagogiska möjligheter. Alla kurser är kostnadsfria och ersättning utgår för resekostnader. Föräldrarna betalar en mindre avgift för mat och logi. Information Annica Winberg och Inga-Stina Fellers Resurscenter syn Stockholm, Gerd Tobiason-Jackson och Ingrid Gustafsson Resurscenter syn Örebro, Skicka tips, notiser och annonser senast 31 oktober 2006 Föräldrakontakten, tel epost

Nummer 4 nov 2007 En rikstidning för föräldrar till barn med synskador

Nummer 4 nov 2007 En rikstidning för föräldrar till barn med synskador Föräldrakontakten Nummer 4 nov 2007 En rikstidning för föräldrar till barn med synskador Seema har välkomnats i skolan, se sid 3 CVI vanligaste synskadan sid 6 Spretig familjeverksamhet sid 5 Stamceller

Läs mer

Nummer 1 mars 2010 En rikstidning för föräldrar till barn med synskador

Nummer 1 mars 2010 En rikstidning för föräldrar till barn med synskador Föräldrakontakten Nummer 1 mars 2010 En rikstidning för föräldrar till barn med synskador Aniridinätverk hjälper Jans föräldrar, sid 3 Sveriges yngsta ledarhundsförare sid 6 Missnöje med SPSM-nedskärning

Läs mer

Nummer 4 december 2004 En rikstidning för föräldrar till barn med synskador

Nummer 4 december 2004 En rikstidning för föräldrar till barn med synskador Föräldrakontakten Nummer 4 december 2004 En rikstidning för föräldrar till barn med synskador Synskada inget problem på förskolan sid 3 Habilitering prioriterad, men ekonomin är kärv sid 5 CVI-barn har

Läs mer

Föräldrakontakten. .. och Ronja på gymnasiet sid 6 Barnverksamhet i Jönköping sid 8 Skolskjutstrasslet sid 9

Föräldrakontakten. .. och Ronja på gymnasiet sid 6 Barnverksamhet i Jönköping sid 8 Skolskjutstrasslet sid 9 Föräldrakontakten Nummer 4 nov 2010 En rikstidning för föräldrar till barn med synskador Carl börjar i första klass, sid 3.. och Ronja på gymnasiet sid 6 Barnverksamhet i Jönköping sid 8 Skolskjutstrasslet

Läs mer

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson En berättelse om en skola som stod frågande inför en enskild elev och hur de idag arbetar i skolan så att både den enskilde eleven och hans kamraters behov av en bra undervisning tillgodoses. Vi är inte

Läs mer

nya Planmässig psykolog på LVI, sid 7 Klokt men abstrakt på Sit, sid 10 Tidskrift för fakta, debatt och utveckling kring synskaderehabilitering

nya Planmässig psykolog på LVI, sid 7 Klokt men abstrakt på Sit, sid 10 Tidskrift för fakta, debatt och utveckling kring synskaderehabilitering nya Nr 3 2007 Tidskrift för fakta, debatt och utveckling kring synskaderehabilitering Avancerade lärtekniker i Niigata, s 15 Planmässig psykolog på LVI, sid 7 Klokt men abstrakt på Sit, sid 10 nya Ges

Läs mer

nya Folkhögskolekurser svårfyllda, sid 6 SPSM:s inriktning, sid 3 Tidskrift för fakta, debatt och utveckling kring synskaderehabilitering Nr 3 2008

nya Folkhögskolekurser svårfyllda, sid 6 SPSM:s inriktning, sid 3 Tidskrift för fakta, debatt och utveckling kring synskaderehabilitering Nr 3 2008 nya Nr 3 2008 Tidskrift för fakta, debatt och utveckling kring synskaderehabilitering Ledarhund på Vision 2008 i Montreal, sid 14 Folkhögskolekurser svårfyllda, sid 6 SPSM:s inriktning, sid 3 nya Ges ut

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

EN BOK AV BERÄTTELSER

EN BOK AV BERÄTTELSER EN BOK AV BERÄTTELSER FÖRORD Vi hade hört dem länge; Alla berättelser om hur det var när man tog mod till sig och verkligen tillbringade en dag i sin 8-åriga dotters klassrum och kom hem och var helt chockad.

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

RBU Stockholm. Nr 4 2011. Sidan 10 15. Om vänskap och kompisar. Tema ADHD Sidan 4 8. Nu fungerar vardagen bättre för Kristoffer

RBU Stockholm. Nr 4 2011. Sidan 10 15. Om vänskap och kompisar. Tema ADHD Sidan 4 8. Nu fungerar vardagen bättre för Kristoffer RBU Stockholm Nr 4 2011 FOTO: ANETTE FRANSSON Ju mer vi är tillsammans Sidan 10 15 Om vänskap och kompisar Tema ADHD Sidan 4 8 Nu fungerar vardagen bättre för Kristoffer Lite smått och gott inför julen.

Läs mer

nya Barn på Forum Vision sid 12 Från Svensk syn, sid 10 Tidskrift för fakta, debatt och utveckling kring synskaderehabilitering Nr 3 2013

nya Barn på Forum Vision sid 12 Från Svensk syn, sid 10 Tidskrift för fakta, debatt och utveckling kring synskaderehabilitering Nr 3 2013 nya Nr 3 2013 Tidskrift för fakta, debatt och utveckling kring synskaderehabilitering Barn på Forum Vision sid 12 Från Svensk syn, sid 10 FFS nya styrelse, sid 12. nya Ges ut i samarbete mellan Synskadades

Läs mer

Guldsitsen. om tillitsfulla relationer. Socialtjänstförvaltningen och Spånga-Tensta Stadsdelsförvaltning

Guldsitsen. om tillitsfulla relationer. Socialtjänstförvaltningen och Spånga-Tensta Stadsdelsförvaltning Guldsitsen om tillitsfulla relationer Socialtjänstförvaltningen och Spånga-Tensta Stadsdelsförvaltning 1 Innehåll: Guldsitsen en väg till tillitsfulla relationer med barnens föräldrar 4 Ett effektivt sätt

Läs mer

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar STöDMATERIAL Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar 1 beställningsadress:

Läs mer

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter 1 2013 Wilder J. och Axelsson AK., Högskolan i Jönköping samt Föreningen JAG Föreningen JAG Tel: 08-789 30 00 E-post: foreningen@jag.se

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

nya Optiker med Norrlandstema, sid 5 Visuella barriärer, sid 19 Tidskrift för fakta, debatt och utveckling kring synskaderehabilitering Nr 4 2006

nya Optiker med Norrlandstema, sid 5 Visuella barriärer, sid 19 Tidskrift för fakta, debatt och utveckling kring synskaderehabilitering Nr 4 2006 nya Nr 4 2006 Tidskrift för fakta, debatt och utveckling kring synskaderehabilitering Barn och punktskrift, s 15 Optiker med Norrlandstema, sid 5 Visuella barriärer, sid 19 nya Ges ut i samarbete mellan

Läs mer

- Möt Ulrika som trotsade alla hinder... - Arbetsförmedlingen tycker till! - Missa inte mammahelgen i Varberg

- Möt Ulrika som trotsade alla hinder... - Arbetsförmedlingen tycker till! - Missa inte mammahelgen i Varberg Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 37 September 2014 Nr 4 Ulrika Myhr med sin hund Rocky - Möt Ulrika som trotsade alla hinder... - Arbetsförmedlingen tycker till! - Missa inte mammahelgen i Varberg Innehåll

Läs mer

Familjehemmet. Mamma/barn i familjehem Vill du ha hjälp? Nej tack, gärna. och fler intressanta artiklar

Familjehemmet. Mamma/barn i familjehem Vill du ha hjälp? Nej tack, gärna. och fler intressanta artiklar Familjehemmet En tidning för och om familjevård Årgång 32 Nr 1 april 2014 Mamma/barn i familjehem Vill du ha hjälp? Nej tack, gärna och fler intressanta artiklar I detta nummer Nr 1 2014 Mamma/barn i familjehem...

Läs mer

Samling kring dövblindfrågorna

Samling kring dövblindfrågorna Innehåll sid 2 Rivstart för Dövblindteamet 3-5 Vad är dövblindhet 6-7 Kvällarna är värst 8-10 Allaktivitetshuset - ny träff för dövblinda 10-11 Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor 12-13 Hur ser

Läs mer

NYHETSBREV OKTOBER 2007

NYHETSBREV OKTOBER 2007 Innehåll Ungdomar träffas för att diskutera identitet och drömmar Aktuellt i höst Intervjuer med äldre personer med synoch hörselnedsättning Hur anpassa den fysiska miljön för personer med dövblindhet

Läs mer

Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken

Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken 1 På marginalen Författare: Mary Douglas Form och textbearbetning: Lowe Production Tryck: Wallén & Co Grafiska AB, februari 2013 Fotografer: Olivia Arthur/Magnum

Läs mer

Brukarrevisionsrapport

Brukarrevisionsrapport Brukarrevisionsrapport Exempel på Brukarrevisionsrapport avseende boendestödsverksamhet i en kommun i Uppsala län utförd av tre brukarrevisorer med stöd av Regionförbundet Uppsala län. Våren 2013 Förord

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Hur kan barn påverka stödet vi ger dem?

Hur kan barn påverka stödet vi ger dem? Hur kan barn påverka stödet vi ger dem? Idéer från ett seminarum för föräldrar till barn och unga med funktionsnedsättning och för personal inom stödverksamheter En del av projektet Egen växtkraft Barns

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

attention ung Vad är en hemmasittare? TEMA medlemstidning för Riksförbundet Attention nr 3 2013

attention ung Vad är en hemmasittare? TEMA medlemstidning för Riksförbundet Attention nr 3 2013 attention medlemstidning för Riksförbundet Attention nr 3 2013 TEMA attention ung 23-åriga Victor: "När jag fotar kan jag vara mig själv" 25-åriga Jennifer: "Att vara hockeytränare är det roligaste jag

Läs mer