Information om barn- och skolbarnsomsorg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "www.eda.se Information om barn- och skolbarnsomsorg"

Transkript

1 Information om barn- och skolbarnsomsorg reviderad

2 Innehåll Allmänt Barnomsorg, 1-5 åringar...6 Allmän förskola...7 Skolbarnsomsorg, 6-12 åringar Maxtaxa

3 Allmänt Vilka barn kan få barnomsorg eller skolbarnsomsorg? De barn som vistas stadigvarande i Eda kommun. Barnet ska ha fyllt 1 år. Placeringen upphör när barnet fyller 13 år. Vad händer när man får plats? Besked lämnas antingen genom telefon eller skriftligt placeringserbjudande. Sedan bestämmer man sig om man vill utnyttja erbjudandet och hör av sig till oss. Samtidigt fyller man i schema och inkomstuppgift och lämnar till barnomsorgen för att rätt avgift ska kunna debiteras. Kontakta dessutom placeringsstället och gör upp hur inskolningen ska gå till. Räkna med att det tar ca 14 dagar att skola in barnet inom förskoleverksamheten (barn 1-5 år). På vilka tider kan man få barn-/skolbarnsbarnomsorg? Tillsynsbehovet baseras på förälders/föräldrars arbets-/studietid plus uppskattad restid. För nattarbetande är sovtid det samma som tillsynstid. I Eda kommun kan barnomsorg erbjudas kl Dispens beviljas i undantagsfall efter skriftlig ansökan från föräldrar (se sid. 5). Man abonnerar på sin plats enligt inlämnat schema. Inte nyttjad tid kan ej sparas för senare bruk. Lämnade uppgifter kan komma att kontrolleras hos arbetsgivaren. Obestämt schema får användas endast av förälder som saknar schemalagd normalarbetstid. Intyg från arbetsgivaren kan krävas in. Hur gör man: o För att ställa sitt barn i kö? Kontakta barnomsorgen/skolbarnsomsorgen för att få blanketterna ansökan, placeringsschema och inkomstuppgift. Dessa fylls i, så fullständigt som möjligt och skickas tillbaka till barnomsorgen/skolbarnsomsorgen. o För att säga upp platsen? Uppsägning av plats ska ske endast när barnet ska sluta inom kommunens barnomsorgsverksamhet. Uppsägningstiden är 2 månader och sker skriftligt till barnomsorgen/skolbarnsomsorgen på särskild blankett. Avgift uttages under uppsägningstiden oavsett om barnet utnyttjar sin plats eller inte. Du kan även hämta blanketterna på vår hemsida 3

4 Hur länge får man vänta på plats? 3-4 månader räknas som normal handläggningstid vid placering till förskoleverksamhet (barn 1-5 år). Vem pratar jag med om min avgift? Rigmor Ensson sköter allt som har med barnomsorgsavgifter att göra. För skolbarnsomsorg gäller: Kontakta Mette Rasmussen (Charlottenberg och Bysjön) eller Ann-Sofie Strömberg (Åmotfors, Koppom, Skillingmark och Köla) för att få blanketterna ansökan, placeringsschema och inkomstuppgift. Dessa fylls i, så fullständigt som möjligt och skickas tillbaka till resp. rektorsexpedition. Blanketterna finns även att hämta på vår hemsida 4

5 Bra att veta - All barnomsorgspersonal har planering/fortbildning 4 dagar/år. Ni får besked minst 2 månader i förväg och har ni inte möjlighet att ordna barnomsorg själva ställer vi naturligtvis upp, men då blir det vikarier som tar hand om barnet. - Barnet är försäkrat när det har barnomsorg, försäkringen gäller på heltid och enbart vid olycksfall. - Information om mat, aktiviteter osv. får du på placeringsstället. - Sekretess/anmälningsplikt. All personal omfattas av sekretess vilket innebär att de har tystnadsplikt när det gäller de barn de tar hand om. Personalen har också anmälningsplikt dvs. om de misstänker att barn far illa måste de anmäla det till socialtjänsten. Vill du veta mer kontakta: Rigmor Ensson tfn fax Ann-Sofie Strömberg tfn fax Mette Rasmussen tfn fax Dispensansökan skickas fr.o.m till: Ansvarig rektor när det gäller fritidshem. Adress: under grundskola Ansvarig förskolechef när det gäller förskola eller pedagogisk omsorg. Adress: Eda kommun, Box 66, CHARLOTTENBERG 5

6 Barnomsorg, 1-5 åringar Vilka former av barnomsorg finns det? Vi erbjuder förskola och pedagogisk omsorg. I Charlottenberg finns fyra förskolor (Gullvivan, Grottan, Lyktan och Solrosen), i Bysjön en förskola (Droppen), i Åmotfors finns två förskolor (Blåsippan och Nyckelpigan), i Adolfsfors en förskola (Kohagen), i Koppom finns två förskolor (Brobacken och Nova) och i Skillingsfors finns en förskola (Duvan). Totalt finns det 7 pedagogisk omsorg fördelade i de olika kommundelarna. Vilka regler gäller om man är: 1. Arbetslös Man får använda 15 tim/vecka i barnomsorgen, tider görs upp i samråd med personalen där barnet är placerat. 2. Föräldraledig (hemma med yngre syskon) Man får använda 15 tim/vecka i barnomsorgen, tider görs upp i samråd med personalen där barnet är placerat. Hur gör man om man vill: 1. Byta barnomsorgsform/plats Kontakta barnomsorgen för att placera barnet i omplaceringskö. 2. Ändra placeringstiden Prata med placeringsstället 6

7 Allmän förskola Vad är tanken med den allmänna förskolan? Riksdagen vill med beslutet att alla barn som är 3 år eller äldre ska erbjudas pedagogisk stimulans och gemenskap med andra barn och därmed få ännu större möjligheter till lärande och en positiv utveckling. Verksamheten i den allmänna förskolan skall planeras, genomföras, utvärderas och utvecklas i förhållande till de mål som finns i Läroplan för förskolan. Den ska utgå från en syn på barnet som kompetent och med stora inneboende resurser. Det är viktigt att barnet får pröva och utforska tillvaron och få känna tillit till sin egen förmåga. Dessutom ska verksamheten präglas av kontinuitet och nära relationer mellan barn och vuxna. Beslutet om allmän förskola för tre-, fyra- och femåringar från innebär att: - ert barn erbjuds plats i förskola från höstterminen det år barnet fyller tre år - verksamheten är frivillig att delta i - verksamheten är avgiftsfri vilket innebär att de barn som har kommunal barnomsorg mer än 15 timmar/vecka får en avgiftsreducering med 3/8 under tiden 1 sept-31 maj - ert barn erbjuds 525 timmar/år fördelat på 15 timmar/vecka under skolans terminer - lämning/hämtning till förskolan görs av vårdnadshavare d v s skolskjuts utgår ej - verksamheten erbjuds i kommunens befintliga förskolors verksamhet - ert barn erbjuds allmän förskola under 3 läsår och skulle ni vilja avsluta placeringen tidigare ber vi er säga upp platsen. Om ert barn idag har plats i kommunal förskola erbjuds plats i allmän förskola i befintlig förskolegrupp. Om ert barn idag har plats i pedagogisk omsorg erbjuds ni att välja plats i allmän förskola alternativt avstå från allmän förskola och låta barnet vara kvar i pedagogisk omsorg. Plats i pedagogisk omsorg kombinerat med plats i allmän förskola kan endast upplåtas till barn vars föräldrar själva ansvarar för transporten mellan förskolan och pedagogisk omsorg. Kommunens dagbarnvårdare och förskolepersonal har inte möjlighet att hjälpa till med detta. Om ert barn idag är hemmavarande får ni ett erbjudande från kommunen om plats i allmän förskola. 7

8 Skolbarnsomsorg, 6-12 åringar Vilka former av skolbarnsomsorg finns? Vi erbjuder fritidshem från det att barnen börjar i förskoleklass. Placeringen upphör när barnet fyller 13 år. Lovtillsyn Skall sökas 2 månader i förväg. Dagavgift tas ut för sökta dagar även om de inte skulle utnyttjas. Ändra placeringstiden Lämna in nytt placeringsschema till expedition. 8

9 Förtydligande av regler vid fritidshemsplacering. Orsak Arbetslöshet Föräldraledighet: (har syskon yngre än 1 år) Sjukskriven förälder: Barn i behov av särskilt stöd ( 9) Följande gäller Ingen plats. Om arbetslöshet uppstår när barnet är placerat får man behålla platsen kalendermånaden ut. Skriftlig uppsägning gäller. Man får inte behålla platsen. Skriftlig uppsägning. Uppsägningstid 2 månader. Personal och förälder gör tillsammans upp hur och om barnet ska vara på fritidshemmet. Eventuell utökning av tid ska styrkas med läkarintyg. Dessa behov är tillgodosedda genom den tid barnet har i förskoleklass/skola. Det innebär att barnet inte beviljas fritidshemsplats. Om och när förutsättningarna förändras går det relativt snabbt att få plats på fritidshemmet igen. Det finns möjlighet att söka dispens från dessa regler om man anser att det finns ett sådant behov. Ingen särskild blankett finns för detta. Ansökan görs genom att skriva ett brev som förklarar varför dispensen söks (se sid 5). 9

10 Maxtaxa Eda kommuns taxa är en enhetstaxa innebärande att föräldrarna betalar en avgift baserad på inkomst. Den samlade bruttoinkomsten för varje hushåll ligger till grund för avgiftssättningen. Så snart inkomstförändringar sker ska detta anmälas till barnomsorgen. Lämnade uppgifter kan komma att kontrolleras hos arbetsgivaren. Avgiften påverkas inte av hur många timmar barnomsorgen ska utnyttjas, utan är densamma oavsett om det handlar om 15 eller 45 timmar per vecka. Inkomsttaket i maxtaxan är :-/månad. Inkomstuppgift ska lämnas även om inkomsten överstiger maxtaket :-/månad. Hushåll med lägre inkomst får lägre taxa. Om inte begärd inkomstuppgift lämnas debiteras högsta avgift. Som hushåll räknas: - ensamstående - makar - sammanboende som har eller haft gemensamma barn eller är folkbokförda på samma adress - personer som lever tillsammans i ett homosexuellt förhållande och är folkbokförda på samma adress Högsta avgift i förskoleverksamhet (barn 1-5 år) Barn 1: 3 % av inkomsten dock högst 1260: -/månad Barn 2: 2 % av inkomsten dock högst 840: -/månad Barn 3: 1 % av inkomsten dock högst 420: -/månad Barn 4: Ingen avgift Högsta avgift i skolbarnsomsorgen (barn 6-12 år) Byte till denna taxa sker 1 september det år barnet börjar förskoleklass. Barn 1: 2 % av inkomsten dock högst 840: -/månad Barn 2: 1 % av inkomsten dock högst 420: -/månad Barn 3: 1 % av inkomsten dock högst 420: -/månad Barn 4: Ingen avgift Det yngsta barnet räknas som det första barnet 10

11 Barnomsorgsavgift Plats i barnomsorgen är ett abonnemang som löper under hela året, alltså även under lov, semester och annan ledighet. Plats kan inte sägas upp under sommarmånaderna om behov av barnomsorg åter finns efter sommarperioden. Uttages från den första inskolningsdagen, 12 månader per år och betalas för innevarande månad. För barn i behov av särskilt stöd, som anvisas plats enligt Skollagen kap 2A 9, tas avgift ut endast i den mån verksamheten överstiger 15 timmar per vecka. Samtliga 3-5 åringar räknas som allmän förskolebarn och erbjuds plats 15 tim/vecka avgiftsfritt. De som har kommunal barnomsorg mer än dessa 15 timmar får avgiftsreducering under perioden 1 sep-31 maj med 3/8. Skollovstillsyn erbjuds till en kostnad av 40: -/dag. Avgift uttages under uppsägningstiden oavsett om barnet utnyttjar sin plats eller inte. Du förlorar din plats i barnomsorgen/skolbarnsomsorgen om du inte betalar avgiften. Föräldrar som efter en separation har gemensam vårdnad om barnet kan få separata fakturor baserade på respektives hushållsinkomst, genom att skicka in ett eget brev om detta till barnomsorgen. I övrigt följer Eda kommun Svenska Kommunförbundets skrift Lagens ramar kring barnomsorgsavgifter. Från 1 januari 2011 måste föräldrar själva köpa och ta med blöjor till sina barn. Som inkomster räknas (de inkomster som man måste ta med på deklarationen) Lön och andra ersättningar i anslutning till anställning. Familjehemsföräldrars arvodesersättning. Pension (ej barnpension) Livränta (vissa undantag finns) Föräldrapenning Vårdbidrag för barn (arvodesdel) Sjukbidrag Sjukpenning Arbetslöshetsersättning Kontant arbetsmarknadsstöd Utbildningsbidrag avseende arbetsmarknadsutbildning Familjebidrag i form av familjepenning Dagpenning vid repetitionsutbildning för värnpliktiga m.m. Överskottet i inkomstslaget näringsverksamhet Övrigt För föräldrar med varierande inkomst bestäms avgiften utifrån en beräknad genomsnittlig årsinkomst. 11

12 Egna anteckningar 12

Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem

Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem Foto Nina Hallin Fastställd av kommunfullmäktige 2001-09-24 Uppdaterad oktober 2013 Sid 2 - Regler och avgifter Förskola, Allmän förskola och Fritidshem

Läs mer

Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.

Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. 2015-06-01 Sid 1/7 Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. Reviderad 2015-06-01 1. Ansökan om plats Ansökan om plats kan göras av den som är bosatt i Sverige. Barnomsorg bedrivs fr.o.m.

Läs mer

Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. (gäller fr.o.m. 2011-07-01)

Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. (gäller fr.o.m. 2011-07-01) Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. (gäller fr.o.m. 2011-07-01) 1. Ansökan om plats Ansökan om plats kan göras av den som är bosatt i Sverige. Barnomsorg bedrivs fr.o.m. barnet är 1

Läs mer

Förskoleverksamhet och Skolbarnsomsorg

Förskoleverksamhet och Skolbarnsomsorg Förskoleverksamhet och Skolbarnsomsorg Information, tillämpningsanvisning och taxa Antaget av kommunfullmäktige 2010-06-30 INNEHÅLL SID Verksamhetsformer 2 Förskoleverksamhet Allmän förskola Skolbarnsomsorg

Läs mer

Avgifter och regler. inom förskola och skolbarnsomsorg. Barn, utbildning och fritid 2010-07-01

Avgifter och regler. inom förskola och skolbarnsomsorg. Barn, utbildning och fritid 2010-07-01 Avgifter och regler inom förskola och skolbarnsomsorg Barn, utbildning och fritid 2010-07-01 Härjedalens kommun har så kallad maxtaxa för barn i förskola och skolbarnsomsorg. Det innebär att Du betalar

Läs mer

Information om verksamhet och taxa i Strömstads kommun

Information om verksamhet och taxa i Strömstads kommun Information om verksamhet och taxa i Strömstads kommun Förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet www.stromstad.se Informationen uppdateras regelbundet på Strömstads kommuns hemsida www.stromstad.se

Läs mer

Tillämpning av regler och avgifter Förskola, pedagogisk omsorg och Fritidshem

Tillämpning av regler och avgifter Förskola, pedagogisk omsorg och Fritidshem Tillämpning av regler och avgifter Förskola, pedagogisk omsorg och Fritidshem 1 Denna broschyr ger viktig information om regler och avgifter för kommunens pedagogiska omsorg, förskoleoch fritidshemsverksamhet.

Läs mer

Regler för barns placering i förskola

Regler för barns placering i förskola Regler för barns placering i förskola 2014-02-07 I den här broschyren får du veta det du behöver veta när du ska ansöka om plats för ditt barn i Piteå kommuns förskolor och pedagogisk omsorg. Broschyren

Läs mer

Reviderad 2014-12-16. Villkor och regler för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Reviderad 2014-12-16. Villkor och regler för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem Reviderad 2014-12-16 Villkor och regler för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem 2 Ansökan förskoleverksamhet och annan pedagogisk verksamhet Förälder och barn som är folkbokförda, på väg

Läs mer

Reviderad 2015-06-29. Villkor och regler för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Reviderad 2015-06-29. Villkor och regler för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem Reviderad 2015-06-29 Villkor och regler för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem 2 Ansökan förskoleverksamhet och annan pedagogisk verksamhet Förälder och barn som är folkbokförda, på väg

Läs mer

Namn. Personnummer. Överenskommelsen gäller endast under förutsättning att underskrift skett av berörda parter.

Namn. Personnummer. Överenskommelsen gäller endast under förutsättning att underskrift skett av berörda parter. Överenskommelse om fritidshemsplats vid tillfälligt arbete för arbetssökande Blanketten kan behållas på fritids under månaden och föräldern kan fylla på flera tider under månaden. Rektor skriver därefter

Läs mer

Barnomsorg i Tomelilla kommun

Barnomsorg i Tomelilla kommun Barnomsorg i Tomelilla kommun AVGIFTER OCH REGLER för förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg och skolbarnsomsorg Taxor fastställda av Kommunfullmäktige 2009 Reviderad 2013-02-27 1 Innehåll för förskoleverksamhet,

Läs mer

Välkommen till barnomsorgen I KROKOMS KOMMUN

Välkommen till barnomsorgen I KROKOMS KOMMUN Välkommen till barnomsorgen I KROKOMS KOMMUN Vart vänder jag mig i frågor om: Allmän förskola Områdesexpeditionen Ansökan om placering Frågor om barnomsorgsräkningar/autogiro Områdesexpeditionen eller

Läs mer

Riktlinjer och taxa för barnomsorgen

Riktlinjer och taxa för barnomsorgen Riktlinjer och taxa för barnomsorgen Verksamheten bedrivs i kommunal eller extern regi, och riktar sig till alla barn i åldern 1-12 år som är bosatta i kommunen. Även barn bosatta utanför kommunen kan

Läs mer

Förskola och fritidshem i Munkfors kommun

Förskola och fritidshem i Munkfors kommun Förskola och fritidshem i Munkfors kommun Antagna av Kultur och utbildningsnämnden 2012-12 - 03 gäller från och med 2013-01 - 01 Uppdaterad 2013-11-01 Bild: Diana Lundsten Innehållsförteckning Sida: Kultur

Läs mer

Regler och avgifter för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg gäller från 2015-09-01

Regler och avgifter för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg gäller från 2015-09-01 Regler och avgifter Datum 2015-08-20 Referens Sida 1(8) Skolförvaltningen Antagna av kommunfullmäktige 2013-05-30 Reviderade av kommunfullmäktige 2015-06-16 Regler och avgifter för förskoleverksamhet och

Läs mer

Överenskommelse om skollovsplats Lämnas till rektor

Överenskommelse om skollovsplats Lämnas till rektor Överenskommelse om skollovsplats Lämnas till rektor Moder/Maka/Sambo Namn Personnummer Fader/Make/Sambo Namn Personnummer Gatuadress Postadress Telefon bostad Moder/Maka/Sambo Arbetsgivare/Läroanstalt/

Läs mer

Förskoleverksamhet (barnomsorg) bedrivs för barn från 1-5 år.

Förskoleverksamhet (barnomsorg) bedrivs för barn från 1-5 år. JOKKMOKKS KOMMUN Barn och utbildningsnämnden Taxa och tillämpningsregler för Jokkmokks kommuns förskole- och fritidshemsverksamhet. Gäller från och med 2010-07-01 Förskoleverksamhet (barnomsorg) bedrivs

Läs mer

Töreboda. Bra att veta. om regler och avgifter för förskola och fritidshem

Töreboda. Bra att veta. om regler och avgifter för förskola och fritidshem Töreboda Bra att veta om regler och avgifter för förskola och fritidshem Innehållsförteckning Inledning 3 Verksamhetsformer 3 Vem har rätt till placering 4 Barn med behov av särskilt stöd 5 Regler för

Läs mer

Regler för kommunal förskola, fritidshem, förskoleklass och annan pedagogisk verksamhet

Regler för kommunal förskola, fritidshem, förskoleklass och annan pedagogisk verksamhet Barn-och utbildningsförvaltningen Regler för kommunal förskola, fritidshem, förskoleklass och annan pedagogisk verksamhet Vart vänder jag mig i frågor om: Allmän förskola Ansökan om placering Frågor om

Läs mer

VALDEMARSVIKS KOMMUN. 2012-01-01 Reviderad 2012-08-27 Korrigerad 2015-03-03

VALDEMARSVIKS KOMMUN. 2012-01-01 Reviderad 2012-08-27 Korrigerad 2015-03-03 VALDEMARSVIKS KOMMUN 2012-01-01 Reviderad 2012-08-27 Korrigerad 2015-03-03 2 ANSÖKAN Ansökan om plats till barnomsorg skall ske skriftligt via blankett och lämnas till områdesexpeditionen, alternativt

Läs mer

Välkommen till förskoleverksamheten i Lindesbergs kommun

Välkommen till förskoleverksamheten i Lindesbergs kommun Välkommen till förskoleverksamheten i Lindesbergs kommun I den här skriften får du information om - vilka regler som gäller för förskoleverksamheten i kommunen - vilka regler och tillämpningsföreskrifter

Läs mer

Taxa och regler för barnomsorg

Taxa och regler för barnomsorg Taxa och regler för barnomsorg i Eslövs kommun Antagen av kommunfullmäktige i Eslövs kommun 2015-06-15 Innehåll 1. Barnomsorg i Eslövs kommun 3 2. Ansöka om barnomsorgsplats 4 3. Allmän förskola 5 4. Omsorg

Läs mer

Riktlinjer för barnomsorg i Hylte kommun

Riktlinjer för barnomsorg i Hylte kommun Riktlinjer för barnomsorg i Hylte kommun Antagna av barn- och ungdomsnämnden 2014-12-10 Innehåll 1. Barnomsorgsformer...4 Förskola och pedagogisk omsorg...4 Fritidshem...4 Öppen förskola...5 Allmän förskola...5

Läs mer

Regler och taxa. Förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. Barn- och utbildningsförvaltningen informerar

Regler och taxa. Förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. Barn- och utbildningsförvaltningen informerar Regler och taxa Förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Barn- och utbildningsförvaltningen informerar Regler för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet* i Simrishamns kommun

Läs mer

FÖRSKOLA och FRITIDSHEM

FÖRSKOLA och FRITIDSHEM Här får du information om vad som gäller för verksamheterna FÖRSKOLA och FRITIDSHEM i Reviderad av KF 130923 61 Dnr: 2012.0773.101 Reviderad 150701 (ändring av Maxtaxan) Innehållsförteckning Förskolor...

Läs mer

Välkommen till. Barn- och skolbarnomsorg i Norsjö kommun

Välkommen till. Barn- och skolbarnomsorg i Norsjö kommun Välkommen till Barn- och skolbarnomsorg i Norsjö kommun Antagen av kommunfullmäktige Riktlinjer och taxor Denna broschyr ger viktig information om regler och avgifter för kommunens barn- och skolbarn-omsorg

Läs mer

Välkommen till barnomsorgen i Karlshamns kommun

Välkommen till barnomsorgen i Karlshamns kommun Fotograf: Johan Lenell Välkommen till barnomsorgen i Karlshamns kommun Riktlinjer, regler och taxor gällande förskolor, pedagogisk verksamhet och fritidshem (reviderad 2015 09 11) Karlshamns kommun Utbildningsförvaltningen

Läs mer

Regler och riktlinjer (Gäller från och med 2014-01-01) Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun

Regler och riktlinjer (Gäller från och med 2014-01-01) Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun Regler och riktlinjer (Gäller från och med 2014-01-01) Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun Köpings kommun Rapporten skriven av: Yvonne Karlsson Utvecklingsledare/Chef Förskolan, Barn

Läs mer

Gullspång. Bra att veta om regler och avgifter för förskolan i Gullspångs kommun

Gullspång. Bra att veta om regler och avgifter för förskolan i Gullspångs kommun Gullspång Bra att veta om regler och avgifter för förskolan i Gullspångs kommun VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN Snart är det dags för ditt barn att börja på förskola. Vi vill hälsa er välkomna och hoppas att

Läs mer