Webbilaga. Otillåten påverkan mot myndighetspersoner. Rapport 2016:13. En uppföljning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Webbilaga. Otillåten påverkan mot myndighetspersoner. Rapport 2016:13. En uppföljning"

Transkript

1 Webbilaga Rapport 2016:13 Denna webbilaga innehåller vissa tabeller från rapporten. I dessa tabeller redovisades av platsskäl enbart andelen svarande, men i bilagan framgår även antalet. De har samma tabellnummer som i rapporten så att läsare enkelt ska hitta rätt tabell. Otillåten påverkan mot myndighetspersoner En uppföljning

2 Tabell 23. De utsattas uppfattning av påverkarens motiv vid trakasserier. Andel i procent. Antal svarande (n) Åstadkomma aktivitet Åstadkomma passivitet Allmän påverkan Få info Hämnas Förödmjuka/ förolämpa Vinna status Annat Vet inte Skatteverket Migrationsverket Kustbevakningen Tullverket Arbetsförmedlingen Försäkringskassan IF-Metalls arbetslöshetskassa Polismyndigheten Ekobrottsmyndigheten Åklagarmyndigheten Sveriges Domstolar Nämndemän Justitiekanslern Kriminalvården Kronofogden STs a-kassa har uteslutits i tabellen eftersom antalet utsatta är för litet. Notera att antalet respondenter skiljer sig stort mellan organisationerna. Tabell 24. Den utsattes relation till påverkaren som trakasserar. Andel i procent. Antal svarande (n) Klienten Anhörig till klienten Släkt, familj eller vän till tjänstemannen Bekant Annan Vet inte Skatteverket Migrationsverket Kustbevakningen Tullverket Arbetsförmedlingen Försäkringskassan arbetslöshetskassa Polismyndigheten Ekobrottsmyndigheten Åklagarmyndigheten Sveriges Domstolar Nämndemän Justitiekanslern Kriminalvården Kronofogden STs a-kassa har uteslutits i tabellen eftersom antalet utsatta är för litet. Notera att antalet respondenter skiljer sig stort mellan organisationerna.

3 Tabell 25. Vad de utsatta tjänstemännen upplevde som främst kännetecknande för påverkaren vid trakasserier. Andel i procent. Antal svarande (n) Person med trolig psykisk störning Person i desperat situation Missbrukare Rättshaverist Enskild kriminell Aktivist Extremist Person inom förortsbaserade nätverk/ungdomsgäng Person inom organiserad brottslighet Person inom företag Ekonomisk brottsling Upprörd medborgare Annat Vet inte Skatteverket Migrationsverket Kustbevakningen Tullverket Arbetsförmedlingen Försäkringskassan arbetslöshetskassa Polismyndigheten Ekobrottsmyndigheten Åklagarmyndigheten Sveriges Domstolar Nämndemän Justitiekanslern Kriminalvården Kronofogden Vissa svarsalternativ har slagits ihop, det förklaras närmare i avsnitten om organiserad brottslighet, extremist och aktivist. STs a-kassa har uteslutits i tabellen, eftersom antalet utsatta är för litet.

4 Tabell 26. Vad de utsatta tjänstemännen upplevde som främst kännetecknande för påverkaren vid hot. Andel i procent. Antal svarande (n) Person med trolig psykisk störning Person i desperat situation Missbrukare Rättshaverist Enskild kriminell Aktivist Extremist Person inom förortsbaserade nätverk/ungdomsgäng Person inom organiserad brottslighet Person inom företag Ekonomisk brottsling Upprörd medborgare Annat Vet inte Skatteverket Migrationsverket Tullverket Arbetsförmedlingen Försäkringskassan * * arbetslöshetskassa Polismyndigheten Åklagarmyndigheten Sveriges Domstolar Kriminalvården Kronofogden Vissa svarsalternativ har slagits ihop, det förklaras närmare i avsnitten om organiserad brottslighet, extremist och aktivist. * Antalet utsatta är för litet för att redovisa. Några organisationer har uteslutits i tabellen eftersom antalet utsatta är för litet.

5 Tabell 27. Vad de utsatta tjänstemännen upplevde som främst kännetecknande för påverkaren vid våld. Andel i procent. Antal svarande (n) Person med trolig psykisk störning Person i desperat situation Missbrukare Rättshaverist Enskild kriminell Aktivist Extremist Person inom förortsbaserade nätverk/ungdomsgäng Person inom organiserad brottslighet Person inom företag Ekonomisk brottsling Upprörd medborgare Annat Vet inte Migrationsverket Tullverket Arbetsförmedlingen Polismyndigheten Kriminalvården Kronofogden Vissa svarsalternativ har slagits ihop, det förklaras närmare i avsnitten om organiserad brottslighet, extremist och aktivist. Några organisationer har uteslutits i tabellen, eftersom antalet utsatta är för litet. Tabell 28. Vad de utsatta tjänstemännen upplevde som främst kännetecknande för påverkaren vid skadegörelse. Andel i procent. Antal svarande (n) Person med trolig psykisk störning Person i desperat situation Missbrukare Rättshaverist Enskild kriminell Aktivist Extremist Person inom förortsbaserade nätverk/ungdomsgäng Person inom organiserad brottslighet Person inom företag Ekonomisk brottsling Upprörd medborgare Annat Vet inte Migrationsverket Tullverket Arbetsförmedlingen Polismyndigheten Kriminalvården Vissa svarsalternativ har slagits ihop, det förklaras närmare i avsnitten om organiserad brottslighet, extremist och aktivist. Några organisationer har uteslutits i tabellen, eftersom antalet utsatta är för litet.

6 Tabell 29. Vad tjänstemännen som fått otillbörliga erbjudanden upplevde som främst kännetecknande för påverkaren. Andel i procent. Antal svarande (n) Person med trolig psykisk störning Person i desperat situation Missbrukare Rättshaverist Enskild kriminell Aktivist Extremist Person inom förortsbaserade nätverk/ungdomsgäng Person inom organiserad brottslighet Leverantör Person inom företag Ekonomisk brottsling Annat Vet inte Skatteverket Migrationsverket Tullverket Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Polismyndigheten Sveriges Domstolar Kriminalvården Kronofogden Vissa svarsalternativ har slagits ihop, det förklaras närmare i avsnitten om organiserad brottslighet, extremist och aktivist. Några organisationer har uteslutits i tabellen, eftersom antalet utsatta är för litet.

7 Tabell 30. Andelen utsatta tjänstemän som uppger att de rapporterat händelsen, uppdelat på påverkansform. Andel i procent (antal svarande, n inom parantes). Våld Skadegörelse Otillbörliga erbjudanden Skatteverket 39 (345) 57 (121) * 29 (7) 8 (37) Migrationsverket 45 (1231) 60 (463) 67 (67) 77 (186) 25 (195) Kustbevakningen 25 (53) 30 (20) 29 (7) 100 (4) * Tullverket 30 (230) 42 (79) 48 (46) 85 (13) 13 (31) Arbetsförmedlingen 45 (2669) 59 (971) 70 (46) 62 (118) 13 (392) Försäkringskassan 45 (2319) 57 (803) 70 (10) 75 (24) 21 (101) arbetslöshetskassa 16 (57) 30 (27) * * * STs a-kassa 13 (8) * * * * Polismyndigheten 30 (2763) 39 (1585) 59 (1171) 71 (256) 10 (338) Ekobrottsmyndigheten 36 (61) 57 (14) * * * Åklagarmyndigheten 36 (384) 77 (91) * 79 (14) 8 (12) Sveriges Domstolar 34 (1156) 58 (245) 67 (15) 50 (24) 11 (38) Nämndemän 29 (68) 24 (21) * * * Justitiekanslern 33 (18) * * * * Kriminalvården 57 (1698) 71 (898) 80 (351) 73 (191) 30 (305) Kronofogden 49 (821) 61 (395) 71 (42) 65 (31) 11 (53) * Uppgiften har uteslutits eftersom antalet svarande var för litet alternativt att ingen tjänsteman uppgett att de varit utsatt för denna form. Tabell 31. Hur rapporterades trakasserier och hot? Andel i procent av de utsatta som rapporterat respektive påverkansform (antal svarande, n inom parantes). Det har gått att ange flera svarsalternativ, vilket gör att procentsatserna inte summerar till 100. till chef/ledning Rapporterat trakasserier till säkerhetsansvarig i incidentrapporteringssystem till annan/annat till chef/ledning till säkerhetsansvarig Rapporterat hot i incidentrapporteringssystem till annan/annat Skatteverket 69 (144) 32 (136) 78 (142) 4 (136) 72 (75) 32 (71) 81 (72) 3 (70) Migrationsverket 77 (576) 35 (567) 65 (577) 15 (573) 85 (293) 44 (289) 75 (291) 11 (286) Kustbevakningen 54 (13) 46 (13) 8 (13) 39 (13) 83 (6) 0 (6) 50 (6) 17 (6) Tullverket 70 (71) 36 (69) 51 (71) 9 (69) 63 (35) 21 (33) 80 (35) 3 (33) Arbetsförmedlingen 72 (1251) 27 (1222) 75 (1250) 10 (1231) 76 (597) 35 (579) 83 (595) 10 (586) Försäkringskassan 83 (1079) 22 (1044) 57 (1055) 6 (1050) 86 (478) 28 (461) 63 (471) 6 (462) arbetslöshetskassa 91 (11) 0 (9) 0 (9) 30 (10) 88 (8) 0 (8) 0 (8) 36 (11) Polismyndigheten 66 (845) 16 (824) 24 (831) 34 (865) 56 (641) 11 (630) 40 (646) 42 (663) Ekobrottsmyndigheten 64 (22) 77 (22) 36 (22) 16 (25) 63 (8) 38 (8) 25 (8) 25 (8) Åklagarmyndigheten 72 (148) 39 (142) 59 (143) 9 (142) 82 (71) 70 (71) 70 (71) 10 (71) Sveriges Domstolar 72 (403) 50 (396) 21 (396) 9 (400) 80 (149) 61 (145) 30 (145) 13 (144) Justitiekanslern 83 (6) 0 (6) 0 (6) 17 (6) * * * * Kriminalvården 71 (994) 38 (977) 60 (994) 16 (977) 76 (668) 46 (653) 75 (669) 13 (648) Kronofogden 64 (406) 34 (402) 90 (406) 7 (401) 69 (249) 39 (247) 87 (252) 7 (240) STs a-kassa har uteslutits i tabellen eftersom antalet utsatta är för litet.

8 Tabell 32. De utsattas behov av stöd vid trakasserier. Andel i procent och antal som besvarat frågan. Antal svarande (n) Inte alls I mycket liten utsträckning I ganska liten utsträckning I ganska stor utsträckning I mycket stor utsträckning Skatteverket Migrationsverket Kustbevakningen Tullverket Arbetsförmedlingen Försäkringskassan arbetslöshetskassa STs a-kassa Polismyndigheten Ekobrottsmyndigheten Åklagarmyndigheten Sveriges Domstolar Justitiekanslern Kriminalvården Kronofogden Tabell 33. Hur stort stöd den utsatte fått i förhållande till sitt behov. och hot. Andel i procent och antal som besvarat frågan. Antal svarande (n) Mindre stöd än önskat Lika mycket stöd som önskat Mer stöd än önskat Antal svarande (n) Mindre stöd än önskat Lika mycket stöd som önskat Mer stöd än önskat Skatteverket Migrationsverket Kustbevakningen Tullverket Arbetsförmedlingen Försäkringskassan arbetslöshetskassa Polismyndigheten Ekobrottsmyndigheten Åklagarmyndigheten Sveriges Domstolar Kriminalvården Kronofogden Fråga ställd till de utsatta, som angett någon grad av stödbehov (dvs. annat svar än inte alls ) på frågan om behov av stöd (se tabell 32). STs a-kassa och Justitiekanslern har uteslutits ur tabellen eftersom antalet är för litet.

9 Tabell 34. Andel som uppger att händelsen polisanmälts av dem eller någon annan. Andel av de som utsatts för respektive påverkansform. Andel i procent (antal svarande, n inom parantes). Våld Skadegörelse Otillbörliga erbjudanden Skatteverket 5 (346) 7 (124) * * 0 (37) Migrationsverket 12 (1253) 24 (484) 40 (72) 52 (195) 2 (194) Kustbevakningen 2 (53) 15 (20) 29 (7) * * Tullverket 9 (232) 12 (82) 24 (46) 39 (13) 0 (31) Arbetsförmedlingen 7 (2707) 13 (995) 34 (47) 41 (120) 0,5 (384) Försäkringskassan 3 (2327) 6 (826) 27 (11) 27 (26) 0 (104) arbetslöshetskassa 4 (56) 10 (29) * * * STs a-kassa 0 (8) * * * * Polismyndigheten 18 (2806) 36 (1649) 60 (1211) 68 (260) 2 (341) Ekobrottsmyndigheten 11 (64) 21 (14) * * * Åklagarmyndigheten 11 (394) 51 (92) * 71 (14) 0 (12) Sveriges Domstolar 6 (1151) 24 (255) 47 (15) 40 (25) 0 (37) Nämndemän 10 (69) 30 (23) * * * Justitiekanslern 6 (18) * * * * Kriminalvården 14 (1735) 28 (941) 38 (365) 26 (199) 3 (310) Kronofogden 9 (822) 15 (406) 34 (41) 47 (32) 0 (52) * Uppgiften har uteslutits eftersom antalet svarande var för litet alternativt att ingen tjänsteman uppgett att de varit utsatt för denna form. Tabell 35. Andelen drabbade som uppgett att de till följd av otillåten påverkan tvekat inför en åtgärd eller ett beslut i sitt arbete de senaste 18 månaderna. Andel i procent och antal som besvarat frågan. Antal svarande (n) Aldrig En gång Flera gånger Antal svarande (n) Aldrig En gång Flera gånger Skatteverket Migrationsverket Kustbevakningen Tullverket Arbetsförmedlingen Försäkringskassan arbetslöshetskassa Polismyndigheten Ekobrottsmyndigheten Åklagarmyndigheten Sveriges Domstolar Nämndemän Kriminalvården Kronofogden STs a-kassa och Justitiekanslern har uteslutits, eftersom antalet svarande var för litet. Samma tjänsteman kan förekomma både inom trakasserier och hot.

10 Tabell 36. Andelen drabbade som uppgett att de till följd av otillåten påverkan undvikit ett arbetsområde eller arbetsuppgift de senaste 18 månaderna. Andel i procent och antal som besvarat frågan. Antal svarande (n) Aldrig En gång Flera gånger Antal svarande (n) Aldrig En gång Flera gånger Skatteverket Migrationsverket Kustbevakningen Tullverket Arbetsförmedlingen Försäkringskassan arbetslöshetskassa Polismyndigheten Ekobrottsmyndigheten Åklagarmyndigheten Sveriges Domstolar Nämndemän Kriminalvården Kronofogden STs a-kassa och Justitiekanslern har uteslutits, eftersom antalet svarande var för litet. Samma tjänsteman kan förekomma både inom trakasserier och hot. Tabell 37. Andelen utsatta som uppgett att de blivit påverkade i sitt agerande eller beslutsfattande på ett sådant sätt att tjänsteutövningen skulle kunna ifrågasättas under de senaste 18 månaderna. Andel i procent och antal som besvarat frågan. Antal svarande (n) Aldrig En gång Flera gånger Antal svarande (n) Aldrig En gång Flera gånger Skatteverket Migrationsverket Kustbevakningen Tullverket Arbetsförmedlingen Försäkringskassan arbetslöshetskassa Polismyndigheten Ekobrottsmyndigheten Åklagarmyndigheten Sveriges Domstolar , ,4 1 Nämndemän Kriminalvården Kronofogden STs a-kassa och Justitiekanslern har uteslutits, eftersom antalet svarande var för litet. Samma tjänsteman kan förekomma både inom trakasserier och hot.

11 Tabell 39. Andelen utsatta som till följd av otillåten påverkan övervägt att byta arbete eller sluta med sitt uppdrag de senaste 18 månaderna. Andel i procent och antal som besvarat frågan. Antal svarande (n) Aldrig En gång Flera gånger Antal svarande (n) Aldrig En gång Flera gånger Skatteverket Migrationsverket Kustbevakningen Tullverket Arbetsförmedlingen Försäkringskassan arbetslöshetskassa Polismyndigheten Ekobrottsmyndigheten Åklagarmyndigheten Sveriges Domstolar Nämndemän Kriminalvården Kronofogden STs a-kassa och Justitiekanslern har uteslutits, eftersom antalet svarande var för litet. Samma tjänsteman kan förekomma både inom trakasserier och hot. Tabell 40. Andelen utsatta som till följd av otillåten påverkan varit sjukskrivna eller arbetsbefriade med lön från sitt arbete de senaste 18 månaderna. Andel i procent och antal som besvarat frågan. Antal svarande (n) Aldrig En gång Flera gånger Antal svarande (n) Aldrig En gång Flera gånger Skatteverket , Migrationsverket ,4 Kustbevakningen Tullverket , Arbetsförmedlingen Försäkringskassan , arbetslöshetskassa Polismyndigheten Ekobrottsmyndigheten Åklagarmyndigheten Sveriges Domstolar ,2 0, ,4 0,4 Nämndemän Kriminalvården Kronofogden STs a-kassa och Justitiekanslern har uteslutits, eftersom antalet svarande var för litet. Samma tjänsteman kan förekomma både inom trakasserier och hot.

12 Tabell 41. Andelen utsatta som till följd av otillåten påverkan ändrat sitt beteende i privatlivet de senaste 18 månaderna. Andel i procent och antal som besvarat frågan. Antal svarande (n) Aldrig En gång Flera gånger Antal svarande (n) Aldrig En gång Flera gånger Skatteverket Migrationsverket Kustbevakningen Tullverket Arbetsförmedlingen Försäkringskassan arbetslöshetskassa Polismyndigheten Ekobrottsmyndigheten Åklagarmyndigheten Sveriges Domstolar Nämndemän Kriminalvården Kronofogden STs a-kassa och Justitiekanslern har uteslutits, eftersom antalet svarande var för litet. Samma tjänsteman kan förekomma både inom trakasserier och hot. Tabell 43. Känner du dig trygg eller otrygg i tjänsten när det gäller din egen säkerhet? Andel i procent och antal som besvarat frågan. Antal svarande (n) Mycket trygg Ganska trygg Varken trygg/otrygg Ganska otrygg Mycket otrygg Skatteverket Migrationsverket Kustbevakningen Tullverket Arbetsförmedlingen Försäkringskassan arbetslöshetskassa Polismyndigheten Ekobrottsmyndigheten Åklagarmyndigheten Sveriges domstolar Kriminalvården Kronofogden

13 Tabell 1 (tabellbilaga). Andelen som uppger att de fått information i säkerhetsfrågor. Andel i procent. Antal som besvarat frågan. Arbetsförmedlingen Ekobrottsmyndigheten Försäkringskassan arbetslöshetskassa Justitiekanslern Kriminalvården Kronofogden Kustbevakningen Migrationsverket Polismyndigheten Skatteverket STs a-kassa Sveriges domstolar Tullverket Åklagarmyndigheten Nämndemän Antal svarande (n) Ja, skriftlig information Ja, muntligt från enhetschef Ja, muntligt från säkerhetansvarig lokalt Ja, muntligt från säkerhetsansvarig centralt * Ja, webbutbildning * Ja, på annat sätt Nej Vet inte * Svarsalternativet fanns inte.

Motverka otillåten påverkan

Motverka otillåten påverkan Motverka otillåten påverkan Otillåten påverkan Hot, trakasserier, våld och skadegörelse Men också korruption Som syftar till att påverka tjänsteutövningen För att skydda den kriminella verksamheten (Op

Läs mer

Hot och våld. Om utsatthet i yrkesgrupper som är viktiga i det demokratiska samhället. Brottsförebyggande rådet

Hot och våld. Om utsatthet i yrkesgrupper som är viktiga i det demokratiska samhället. Brottsförebyggande rådet Hot och våld Om utsatthet i yrkesgrupper som är viktiga i det demokratiska samhället Uppdrag: Göra en kunskapsöversikt över hot, våld och trakasserier mot personer med uppdrag eller anställningar av särskild

Läs mer

Korruption i Myndighetssverige Otillåten påverkan mot insider

Korruption i Myndighetssverige Otillåten påverkan mot insider Korruption i Myndighetssverige Otillåten påverkan mot insider Brå i samverkan med Försvarsmakten, Säkerhetspolisen, Rikspolisstyrelsen, Tullverket, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket,

Läs mer

Grov organiserad brottslighet. Jimmy Liljebäck, Polismyndigheten i Jönköpings län

Grov organiserad brottslighet. Jimmy Liljebäck, Polismyndigheten i Jönköpings län Grov organiserad brottslighet Jimmy Liljebäck, Polismyndigheten i Jönköpings län 1 2 Organiserad brottslighet enligt EU:s kriterier Samarbete mellan fler än två personer. Egna tilldelade uppgifter åt var

Läs mer

Rapport 2015:12. Hot och våld. Om utsatthet i yrkesgrupper som är viktiga i det demokratiska samhället

Rapport 2015:12. Hot och våld. Om utsatthet i yrkesgrupper som är viktiga i det demokratiska samhället Rapport 2015:12 Hot och våld Om utsatthet i yrkesgrupper som är viktiga i det demokratiska samhället Hot och våld Om utsatthet i yrkesgrupper som är viktiga i det demokratiska samhället Rapport 2015:12

Läs mer

Hot och våld. Om utsatthet i yrkesgrupper som är viktiga i det demokratiska samhället. Brottsförebyggande rådet

Hot och våld. Om utsatthet i yrkesgrupper som är viktiga i det demokratiska samhället. Brottsförebyggande rådet Hot och våld Om utsatthet i yrkesgrupper som är viktiga i det demokratiska samhället Uppdrag: Göra en kunskapsöversikt över hot, våld och trakasserier mot personer med uppdrag eller anställningar av särskild

Läs mer

Tryggt eller otryggt i rättsväsendet

Tryggt eller otryggt i rättsväsendet Statistik Tryggt eller otryggt i rättsväsendet Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Inledning Vår undersökning visar att majoriteten av Juseks medlemmar

Läs mer

Kopia. Uppdrag till Polismyndigheten och andra berörda myndigheter att utveckla den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet

Kopia. Uppdrag till Polismyndigheten och andra berörda myndigheter att utveckla den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet Kopia Regeringsbeslut II:2 2015-12-01 Ju2015/09350/PO Justitiedepartementet Polismyndigheten Box 12256 102 26 Stockholm Uppdrag till Polismyndigheten och andra berörda myndigheter att utveckla den myndighetsgemensamma

Läs mer

Myndigheternas anseende och hur mediebilden påverkar allmänheten

Myndigheternas anseende och hur mediebilden påverkar allmänheten Myndigheternas anseende och hur mediebilden påverkar allmänheten TNS Sifos Anseendeindex 2016 Toivo Sjören, opinionschef www.tns-sifo.se @TNSSifoAB #anseende Anseendeindex för myndigheter 2016 i korthet

Läs mer

Problemet. Tillväxt av kriminella gäng, spektakulära händelser och uppgörelser. Behov av samverkan mot organiserad brottslighet

Problemet. Tillväxt av kriminella gäng, spektakulära händelser och uppgörelser. Behov av samverkan mot organiserad brottslighet Problemet Tillväxt av kriminella gäng, spektakulära händelser och uppgörelser Behov av samverkan mot organiserad brottslighet Behov av mer kunskap hur farliga är hoten? Hur skall vi bedöma riskerna? Hur

Läs mer

Hot, våld och trakasserier inom rättsväsendet

Hot, våld och trakasserier inom rättsväsendet Statistik Hot, våld och trakasserier inom rättsväsendet Hot och våld måste bekämpas, nolltolerans gäller Få drabbas av våld eller skadegörelse Bristande trygghet bland anställda inom rättskedjan är i förlängningen

Läs mer

Säkerheten inom rättsväsendet

Säkerheten inom rättsväsendet Statistik Säkerheten inom rättsväsendet Akademikerförbundet för jurister, civilekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Om rapporten Säkerheten inom rättsväsendet diskuteras alltmer och

Läs mer

Utmaningen. Tillväxt av kriminella gäng och spektakulära händelser. Behov av fördjupad samverkan mot organiserad brottslighet

Utmaningen. Tillväxt av kriminella gäng och spektakulära händelser. Behov av fördjupad samverkan mot organiserad brottslighet Göteborg 2006 Utmaningen Tillväxt av kriminella gäng och spektakulära händelser Behov av fördjupad samverkan mot organiserad brottslighet Mer kunskap hur farliga är hoten för individ/samhälle? Hur knyta

Läs mer

Handlingsplan 1 (7) Handlingsplan i samverkan mot den organiserade brottsligheten. 1 Allmänt

Handlingsplan 1 (7) Handlingsplan i samverkan mot den organiserade brottsligheten. 1 Allmänt Handlingsplan 1 (7) 2013-02-04 Handlingsplan i samverkan mot den organiserade brottsligheten 1 Allmänt En stor del av den organiserade brottsligheten styrs i dag av strategiska personer och dess innersta

Läs mer

Innehåll i kvällens information

Innehåll i kvällens information Innehåll i kvällens information Olycks- och brottsförebyggande arbete Handlingsplan för arbete mot grov och organiserad brottslighet Förebyggande arbete - hot och våld mot förtroendevalda Trygg politiker

Läs mer

Sammanställning av centrala resultat från Nationella trygghetsundersökningen Om otrygghet, oro för brott och förtroende för rättsväsendet

Sammanställning av centrala resultat från Nationella trygghetsundersökningen Om otrygghet, oro för brott och förtroende för rättsväsendet Sammanställning av centrala resultat från Nationella trygghetsundersökningen 2017 Om otrygghet, oro för brott och förtroende för rättsväsendet Sammanställning av centrala resultat från Nationella trygghetsundersökningen

Läs mer

ett projekt om barns och ungas rättigheter En första utvärdering - vad säger eleverna och lärarna?

ett projekt om barns och ungas rättigheter En första utvärdering - vad säger eleverna och lärarna? ationer med ch våld. Det handlar om kärlek ett projekt om barns och ungas rättigheter En första utvärdering - vad säger eleverna och lärarna? FÖRORD Det handlar om kärlek ett projekt om barns och ungas

Läs mer

Arbetsmiljö- och hälsoarbetet integreras i den dagliga verksamheten = ett kvalitetsarbete som bidrar till verksamhetens utveckling

Arbetsmiljö- och hälsoarbetet integreras i den dagliga verksamheten = ett kvalitetsarbete som bidrar till verksamhetens utveckling Arbetsmiljö- och hälsoarbetet integreras i den dagliga verksamheten = ett kvalitetsarbete som bidrar till verksamhetens utveckling Reagera Rehabilitering Förebyggande/risker Arbetsmiljö Främjande/förbättra

Läs mer

Rapport 2017:2. Nationella trygghetsundersökningen Regionala resultat

Rapport 2017:2. Nationella trygghetsundersökningen Regionala resultat Rapport 2017:2 Nationella trygghetsundersökningen 2006 2016 Regionala resultat Nationella trygghetsundersökningen 2006 2016 Regionala resultat Rapport 2017:2 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder

Läs mer

Remiss av betänkande Kvalificerad välfärdsbrottslighet förebygga, förhindra, upptäcka och beivra (SOU 2017:37)

Remiss av betänkande Kvalificerad välfärdsbrottslighet förebygga, förhindra, upptäcka och beivra (SOU 2017:37) Remiss 2017-04-25 Ju2017/04129/KRIM Justitiedepartementet Remiss av betänkande Kvalificerad välfärdsbrottslighet förebygga, förhindra, upptäcka och beivra (SOU 2017:37) Remissinstanser 1 Riksdagens ombudsmän

Läs mer

Värdegrundsforum 14 september 2015 - seminarium

Värdegrundsforum 14 september 2015 - seminarium Värdegrundsforum 14 september 2015 - seminarium Otillåten påverkan av insider korruption i Myndighetssverige Medverkande: Lars Korsell, enhetschef vid Brottsförebyggande rådet Finansdepartementet Otillåten

Läs mer

Otillåten påverkan mot åklagare och domare. Rapport 2009:13

Otillåten påverkan mot åklagare och domare. Rapport 2009:13 Otillåten påverkan mot åklagare och domare Rapport 2009:13 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (Brå) verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar

Läs mer

ATT FÖREBYGGA OCH HANTERA påverkansförsök EN HANDBOK

ATT FÖREBYGGA OCH HANTERA påverkansförsök EN HANDBOK ATT FÖREBYGGA OCH HANTERA påverkansförsök EN HANDBOK Brå kunskapscentrum för rättsväsendet Myndigheten Brå verkar för att brottsligheten minskar och trygg heten ökar i samhället. Det gör vi genom att ta

Läs mer

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2014-03-31 Dnr: 2013/103-UAN-010 Daniel Berr - bh114 E-post: daniel.berr@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Beslut -

Läs mer

Intervjuerna genomfördes mellan november 2016 och februari 2017.

Intervjuerna genomfördes mellan november 2016 och februari 2017. Metodbilaga Vårt material har vi i huvudsak samlat in genom intervjuer, viss skriftlig dokumentation från myndigheter samt genom en enkät riktad till myndigheter. De olika underlagen beskrivs i de följande

Läs mer

Fem Fokus för ökad trygghet i Malmö HANDLINGSPLAN 2011

Fem Fokus för ökad trygghet i Malmö HANDLINGSPLAN 2011 Fem Fokus för ökad trygghet i Malmö HANDLINGSPLAN 2011 1 Bakgrund Fem Fokus Våren 2010 antogs en ny samverkansöverenskommelse mellan Malmö stad och Polisområde Malmö Fem Fokus för ökad trygghet i Malmö.

Läs mer

Myndigheternas anseende och hur mediebilden påverkar allmänheten

Myndigheternas anseende och hur mediebilden påverkar allmänheten Myndigheternas anseende och hur mediebilden påverkar allmänheten TNS Sifos Anseendeindex 2016 Toivo Sjören, opinionschef Sonja von Lochow, kommunikationsspecialist @TNSSifoAB #anseende Fyra punkter att

Läs mer

Visioner och strategier för ekobrottsbekämpning

Visioner och strategier för ekobrottsbekämpning Visioner och strategier för ekobrottsbekämpning Generaldirektörens förord Ekobrottsmyndighetens vision är att skapa trygghet och rättvisa genom att förebygga och bekämpa ekonomisk brottslighet. Visionen

Läs mer

Vid akuta incidenter sekundär intervention

Vid akuta incidenter sekundär intervention Vid akuta incidenter sekundär intervention I detta avsnitt finns information om vad som är viktigt när en akut incident har inträffat. Avsnittet behandlar främst trakasserier, hot och våld eftersom det

Läs mer

Arbetsmiljön 2010. - inom Fackförbundet STs organisationsområde

Arbetsmiljön 2010. - inom Fackförbundet STs organisationsområde Arbetsmiljön 2010 - inom Fackförbundet STs organisationsområde Fackförbundet ST juni 2010. Referens: Torbjörn Carlsson, Utredare: 070/658 49 29 torbjorn.carlsson@st.org Roger Syrén, Utredare: 070/600 600

Läs mer

Handläggarnas upplevelser och användning av metoder och aktiviteter - länsuppdelat Försäkringskassans metodundersökning 2005

Handläggarnas upplevelser och användning av metoder och aktiviteter - länsuppdelat Försäkringskassans metodundersökning 2005 Handläggarnas upplevelser och användning av metoder och aktiviteter - länsuppdelat Försäkringskassans metodundersökning 2005 INLEDNING... 1 METOD... 1 ATT ARBETA MED METODSAMLINGEN... 1 ÖVERGRIPANDE FRÅGOR...

Läs mer

Strategisk plan för samverkan mellan Kommun och Polis mot organiserad brottslighet i Östergötlands län

Strategisk plan för samverkan mellan Kommun och Polis mot organiserad brottslighet i Östergötlands län 1 (8) STRATEGISK PLAN FÖR SAMVERKAN Datum Diarienr (åberopas vid korresp) 2011-09-19 AA-483-5312/11 Strategisk plan för samverkan mellan Kommun och Polis mot organiserad brottslighet i Östergötlands län

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i sekretessförordningen (1980:657); SFS 2007:1213 Utkom från trycket den 10 december 2007 utfärdad den 29 november 2007. Regeringen föreskriver att 1 a,

Läs mer

DOM 2{)13-11~1 &. Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box210 641 22 Katrineholm

DOM 2{)13-11~1 &. Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box210 641 22 Katrineholm KAMMARRÄTTEN I Avdelning 3 2{)13-11~1 &. Meddelad i Göteborg Sida l (5) Mål nr 9178-12 l A F llnspcktion

Läs mer

Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Vår uppgift är att skapa bättre förutsättningar för företagande i Sverige.

Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Vår uppgift är att skapa bättre förutsättningar för företagande i Sverige. Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Vår uppgift är att skapa bättre förutsättningar för företagande i Sverige. Vi företräder närmare 70 000 företagare, vilket ger oss en stor möjlighet

Läs mer

Hot, våld och trakasserier mot medier

Hot, våld och trakasserier mot medier Hot, våld och trakasserier mot medier Majoritet ej utsatta för hot, trakasserier och våld Har du utsatts för något av följande, i eller som en följd av ditt arbete, under de senaste 12 månaderna? Frågan

Läs mer

Otillåten påverkan. riktad mot myndighetspersoner. Från trakasserier, hot och våld till amorös infiltration RAPPORT 2005:18

Otillåten påverkan. riktad mot myndighetspersoner. Från trakasserier, hot och våld till amorös infiltration RAPPORT 2005:18 Otillåten påverkan riktad mot myndighetspersoner Från trakasserier, hot och våld till amorös infiltration RAPPORT 2005:18 EN BRÅRAPPORT I SAMARBETE MED: DOMSTOLSVERKET, ÅKLAGARMYNDIGHETEN, RIKSPOLISSTYRELSEN,

Läs mer

Delegering av processbehörighet i arbetstvister

Delegering av processbehörighet i arbetstvister Delegering av processbehörighet i arbetstvister 341 376 Utgiven av Arbetsgivarverket 2014 Produktion: Arbetsgivarverket Innehåll Förord Delegering av Arbetsgivarverkets processbehörighet Bilaga till Arbetsgivarverkets

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt; SFS 2010:1473 Utkom från trycket den 7 december 2010 utfärdad den 18 november 2010. Regeringen föreskriver

Läs mer

Hot och våld mot kriminalvårdens personal RAPPORT 2006:5

Hot och våld mot kriminalvårdens personal RAPPORT 2006:5 Hot och våld mot kriminalvårdens personal RAPPORT 2006:5 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (Brå) verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar

Läs mer

Brottsförebyggande rådet

Brottsförebyggande rådet Brottsstatistik och hur den kan användas Nationella trygghetsundersökningen Alla brott Kriminalstatistiken Statistikkällor Rättsstatistik Anmälda brott Uppklarade brott (Handlagda brott) Misstänkta personer

Läs mer

Att göra en polisanmälan vad händer sen?

Att göra en polisanmälan vad händer sen? Att göra en polisanmälan vad händer sen? Sammanfattning av seminarium om rättsprocessen Plats: Scandic Crown i Göteborg, 7 november 2014 Arrangör: Social Resursförvaltning, Göteborgs Stad, i samarbete

Läs mer

Nationell hotbild. Den grova organiserade brottslighetens otillåtna påverkan på viktiga samhällsfunktioner. november 2012

Nationell hotbild. Den grova organiserade brottslighetens otillåtna påverkan på viktiga samhällsfunktioner. november 2012 Nationell hotbild Den grova organiserade brottslighetens otillåtna påverkan på viktiga samhällsfunktioner november 2012 Nationell hotbild Gob Den grova organiserade brottslighetens otillåtna påverkan på

Läs mer

Lokala åtgärder mot organiserad brottslighet

Lokala åtgärder mot organiserad brottslighet Lokala åtgärder mot organiserad brottslighet Föreläsningens innehåll Vad är organiserad brottslighet? Lokalt arbete mot organiserad brottslighet- vad kan man göra? Lokala exempel Hur ska man göra? Att

Läs mer

Ärende 11 Strategisk samverkansöverenskommelse för ökad trygghet samt bekämpning och förebyggande av brott 2016 2019

Ärende 11 Strategisk samverkansöverenskommelse för ökad trygghet samt bekämpning och förebyggande av brott 2016 2019 Ärende 11 Strategisk samverkansöverenskommelse för ökad trygghet samt bekämpning och förebyggande av brott 2016 2019 Tjänsteskrivelse 1 (3) 2015-12-22 KS 2015.0434 Handläggare Cecilia Ljung Kommunstyrelsen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i sekretessförordningen (1980:657); SFS 2004:1011 Utkom från trycket den 30 november 2004 utfärdad den 18 november 2004. Regeringen föreskriver att 1 a,

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Åklagarmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Åklagarmyndigheten Regeringsbeslut II:12 Justitiedepartementet 2016-12-14 Ju2016/00882/Å Ju2016/08896/LP (delvis) Åklagarmyndigheten Box 5553 11485 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Åklagarmyndigheten

Läs mer

Riktlinjer vid hot och våld mot förtroendevalda i Danderyds kommun

Riktlinjer vid hot och våld mot förtroendevalda i Danderyds kommun 1(5) vid hot och våld mot förtroendevalda i Danderyds kommun Beslutsinstans: Kommunstyrelsen Beslutsdatum: 2014-xx-xx Giltighetstid: Tillsvidare na kompletteras av Rutiner vid hot och våld mot förtroendevalda

Läs mer

Enkät om kränkningar och hot mot journalister

Enkät om kränkningar och hot mot journalister Enkät om kränkningar och hot mot journalister Enkät om kränkningar och hot mot journalister 2013 Journalistförbundet genomför regelbundna enkätundersökningar bland sina medlemmar för att kartlägga förekomsten

Läs mer

Rapport 2014:4. Korruption i Myndighetssverige. Otillåten påverkan mot insider

Rapport 2014:4. Korruption i Myndighetssverige. Otillåten påverkan mot insider Rapport 2014:4 Korruption i Myndighetssverige Otillåten påverkan mot insider Korruption i Myndighetssverige Otillåten påverkan mot insider Rapport 2014:4 En Brå-rapport i samarbete med följande myndigheter:

Läs mer

Från ord till handling

Från ord till handling Från ord till handling ett nationellt brottsförebyggande program Angered 15 augusti, 2014 2014-03-23 MEDVERKANDE Magnus Lindgren, generalsekreterare Stiftelsen Tryggare Sverige Bengt-Olof Berggren, chef

Läs mer

Lag (1998:620) om belastningsregister

Lag (1998:620) om belastningsregister Smugglingslagen m.m./rättsväsendets informationssystem m.m. 1 Belastningsregister 1 [3301] Polismyndigheten ska med hjälp av automatiserad behandling föra ett belastningsregister. Myndigheten är personuppgiftsansvarig

Läs mer

Svenska myndigheters anseende 2015

Svenska myndigheters anseende 2015 Svenska myndigheters anseende 2015 Om undersökningen Undersökningen genomfördes mellan den 13 maj 27 maj 2015. Totalt genomfördes 6000 intervjuer via webbpanel. Vad vi tänkte prata om 1 Myndigheternas

Läs mer

Remittering av betänkandet SOU 2017:58 Amerikansk inresekontroll vid utresa från Sverige så kan avtalen genomföras

Remittering av betänkandet SOU 2017:58 Amerikansk inresekontroll vid utresa från Sverige så kan avtalen genomföras Remiss 2017-06-28 Ju2017/05764/BIRS Justitiedepartementet Enheten för brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete Erika Goldkuhl 08-405 32 84 Remittering av betänkandet SOU 2017:58 Amerikansk

Läs mer

Bilaga 2. Geografisk indelning av centrala aktörer inom krisberedskapen. En del av redovisningen av regeringsuppdrag Ju2015/1400/SSK.

Bilaga 2. Geografisk indelning av centrala aktörer inom krisberedskapen. En del av redovisningen av regeringsuppdrag Ju2015/1400/SSK. samhällsskydd och beredskap 1 (24) Bilaga 2 Geografisk indelning av centrala aktörer inom krisberedskapen En del av redovisningen av regeringsuppdrag Ju2015/1400/SSK. samhällsskydd och beredskap 2 (24)

Läs mer

Målgruppsutvärdering

Målgruppsutvärdering Målgruppsutvärdering Colour of Love 2011 Inledning Under sommaren 2011 genomfördes en andra målgruppsutvärdering av Colour of Love. Syftet med utvärderingen var att ta reda på hur personer i Colour of

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister; SFS 2014:1158 Utkom från trycket den 7 oktober 2014 utfärdad den 11 september 2014. Regeringen föreskriver

Läs mer

INFORMATION OM SEKRETESS M M

INFORMATION OM SEKRETESS M M Polismyndigheten i Västerbottens län INFORMATION Datum 2009-07-16 INFORMATION OM SEKRETESS M M Den 30 juni 2009 ersattes sekretesslagen (1980:100) av en ny offentlighets- och sekretesslag (2009:400). Med

Läs mer

Skydd av demokratin. Otillåten påverkan - mutor, stalking, hot och våld

Skydd av demokratin. Otillåten påverkan - mutor, stalking, hot och våld Skydd av demokratin Otillåten påverkan - mutor, stalking, hot och våld Information till RF 2014-10-14 Valter Lindström Valter.lindstrom@vgregion.se 0708523336 Disposition Lite från SKL, tryggare Sverige

Läs mer

Lag och Rätt åk 7, samhällskunskap

Lag och Rätt åk 7, samhällskunskap Lag och Rätt åk 7, samhällskunskap Vi ska under några veckor arbeta med rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld

Läs mer

Kvalificerad välfärdsbrottslighet - förebygga, förhindra, upptäcka och beivra (SOU 2017:37)

Kvalificerad välfärdsbrottslighet - förebygga, förhindra, upptäcka och beivra (SOU 2017:37) Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Social omsorg Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2017-05-31 Handläggare Hillevi Andersson Telefon: 08-508 22 329 Till Hägerstens-Liljeholmens stadsdelsnämnd 2017-06-15

Läs mer

STs Temperaturmätare 2015

STs Temperaturmätare 2015 STs Temperaturmätare 2015 Hur står det till med arbetsmiljön i staten? STs Temperaturmätare Hur står det till med arbetsmiljön i staten? Arbetsmiljön 2015 Fackförbundet ST 2015 03 04 STs Temperaturmätare

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Ekobrottsmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Ekobrottsmyndigheten Regeringsbeslut II:4 Justitiedepartementet 2016-12-20 Ju2016/02312/Å Ju2016/07568/Å Ju2016/08896/LP (delvis) Ekobrottsmyndigheten Box 22098 10422 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Ekobrottsmyndigheten

Läs mer

Kränkningar och påtryckningar mot journalister blir allt vanligare

Kränkningar och påtryckningar mot journalister blir allt vanligare Enkät om kränkningar och påtryckningar mot journalister 2014 Sammanfattning Journalistförbundet genomför regelbundna enkätundersökningar bland sina medlemmar för att kartlägga förekomsten av kränkningar,

Läs mer

Uppdrag till Brottsförebyggande rådet att utveckla det nationella stödet och samordningen för brottsförebyggande arbete

Uppdrag till Brottsförebyggande rådet att utveckla det nationella stödet och samordningen för brottsförebyggande arbete Regeringsbeslut I:5 2017-02-16 Ju2017/01526/KRIM Justitiedepartementet Brottsförebyggande rådet Box 1386 111 93 Stockholm Uppdrag till Brottsförebyggande rådet att utveckla det nationella stödet och samordningen

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum:

Kartläggning socialsekreterare Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: Kartläggning socialsekreterare 2016 Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 2016-03- 31 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet SSR:s

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om ledning av förundersökning i brottmål som även kan ledas av Tullverket; ÅFS 2013:3 Konsoliderad version Konsoliderad

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i polisdatalagen (2010:361); SFS 2014:597 Utkom från trycket den 27 juni 2014 utfärdad den 12 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om polisdatalagen

Läs mer

Rapport 2014:3. Nationella trygghetsundersökningen Regionala resultat

Rapport 2014:3. Nationella trygghetsundersökningen Regionala resultat Rapport 2014:3 Nationella trygghetsundersökningen 2006 2013 Regionala resultat Nationella trygghetsundersökningen 2006 2013 Regionala resultat Rapport 2014:3 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder

Läs mer

Tekniska kontoret erbjuder god service i form av god tillgänglighet, gott bemötande samt leveranssäkerhet. Vi utvecklar och sköter om staden

Tekniska kontoret erbjuder god service i form av god tillgänglighet, gott bemötande samt leveranssäkerhet. Vi utvecklar och sköter om staden RAPPORT 1(6) 2015-10-05 TN 2015/0494 Handläggare Birgit Wadstein Kundundersökning med fokus på bemötande, tillgänglighet och leverans Kundundersökning med koppling till tekniska kontorets verksamhetsidé

Läs mer

Vi är bibliotekarier - inte psykologer eller socialarbetare EN RAPPORT OM ARBETSMILJÖN PÅ VÅRA BIBLIOTEK

Vi är bibliotekarier - inte psykologer eller socialarbetare EN RAPPORT OM ARBETSMILJÖN PÅ VÅRA BIBLIOTEK Delrapport 1: skadegörelse, oro och oordning Vi är bibliotekarier - inte psykologer eller socialarbetare EN RAPPORT OM ARBETSMILJÖN PÅ VÅRA BIBLIOTEK Vad är vårt uppdrag? Jag upplever att det blir allt

Läs mer

Vår tids arbetarparti Avsnitt Trygghet från våld och brott. Preliminär version efter stämmans beslut

Vår tids arbetarparti Avsnitt Trygghet från våld och brott. Preliminär version efter stämmans beslut Vår tids arbetarparti Avsnitt Trygghet från våld och brott Preliminär version efter stämmans beslut oktober 2007 Trygghet från våld och brott Nolltolerans mot brott Brott innebär en kränkning av människors

Läs mer

Handlingsplan. för förtroendevaldas säkerhet. Antagna av Kommunfullmäktige i Forshaga kommun

Handlingsplan. för förtroendevaldas säkerhet. Antagna av Kommunfullmäktige i Forshaga kommun Handlingsplan för förtroendevaldas säkerhet Antagna av Kommunfullmäktige i Forshaga kommun 2014-08-26 83 Inledning En demokratisk grundbult är att förtroendevalda tryggt och säkert ska kunna utöva sina

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om var ärenden om brott av vissa befattningshavare ska handläggas; ÅFS 2014:16 Publiceringsdatum: 23 december 2014

Läs mer

En myndighetsöverskridande handlingsplan för brottsutbytesarbete i samverkan. Januari 2015

En myndighetsöverskridande handlingsplan för brottsutbytesarbete i samverkan. Januari 2015 En myndighetsöverskridande handlingsplan för brottsutbytesarbete i samverkan Januari 2015 Datum Sida 2015-01-21 1 (5) Ert datum Dnr En myndighetsöverskridande handlingsplan för brottsutbytesarbete i samverkan

Läs mer

Policy mot sexuella trakasserier och sexuell diskriminering. För Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund

Policy mot sexuella trakasserier och sexuell diskriminering. För Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund Policy mot sexuella trakasserier och sexuell diskriminering För Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund november 2002 1 Policy mot sexuella trakasserier Syftet med denna policy och vägledning är att motverka

Läs mer

Kriminella grupperingar - motverka rekrytering och underlätta avhopp

Kriminella grupperingar - motverka rekrytering och underlätta avhopp Kriminella grupperingar - motverka rekrytering och underlätta avhopp Betänkande av Utredningen mot kriminella grupperingar Stockholm 2010 STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR SÖU~2O1O:15 Innehåll Sammanfattning

Läs mer

Målgruppsutvärdering Colour of love

Målgruppsutvärdering Colour of love Målgruppsutvärdering Colour of love 2010 Inledning Under sommaren 2010 gjordes en målgruppsutvärdering av Colour of love. Syftet med utvärderingen var att ta reda på hur personer i Colour of loves målgrupp

Läs mer

Regeringens proposition 2015/16:177

Regeringens proposition 2015/16:177 Regeringens proposition 2015/16:177 Fortsatt giltighet av en tidsbegränsad bestämmelse i inhämtningslagen Prop. 2015/16:177 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 maj

Läs mer

Anställda inom Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan om hot och våld i arbetet

Anställda inom Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan om hot och våld i arbetet Anställda inom och om hot och våld i arbetet T-113216 Akademikerförbundet SSR: Stina Andersson Synovate Temo: Arne Modig, John Almering Datum: 2006-12-13 Sammanfattning Anställda om hot och våld i arbetet

Läs mer

Metodsammanställning. Allmänheten

Metodsammanställning. Allmänheten Metodsammanställning För allmänheten har intervjuerna genomförts på kvällstid per telefon, under perioden 14 23 maj 2002. Sammanlagt har 1000 intervjuer genomförts bland allmänheten 18 år och äldre, bosatta

Läs mer

Idrottsrelaterat våld Förekomst av våld, hot och trakasserier

Idrottsrelaterat våld Förekomst av våld, hot och trakasserier Idrottsrelaterat våld Förekomst av våld, hot och trakasserier PM 2012-11-16 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 2. TILLVÄGAGÅNGSSÄTT..... 4 2.1 Uppdraget........ 4 2.2 Arbetets bedrivande......... 4 2.3

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Åklagardatalag; utfärdad den 25 juni 2015. SFS 2015:433 Utkom från trycket den 7 juli 2015 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Lagens syfte och tillämpningsområde

Läs mer

Kommittédirektiv. Tillämpningen av reglerna om förverkande av utbyte av brottslig verksamhet. Dir. 2013:14

Kommittédirektiv. Tillämpningen av reglerna om förverkande av utbyte av brottslig verksamhet. Dir. 2013:14 Kommittédirektiv Tillämpningen av reglerna om förverkande av utbyte av brottslig verksamhet Dir. 2013:14 Beslut vid regeringssammanträde den 7 februari 2013 Sammanfattning Sedan den 1 juli 2008 finns det

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400); SFS 2014:633 Utkom från trycket den 27 juni 2014 utfärdad den 12 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Idrottsrelaterat våld

Idrottsrelaterat våld 2 Idrottsrelaterat våld 3 Uppdrag Kartlägga förekomsten av våld, hot och trakasserier inom idrotten Enkätundersökning med cirka 1 000 personer och djupintervjuer med cirka 20 personer Förslag till åtgärder

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Södermanlands län och Eskilstuna kommun

Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Södermanlands län och Eskilstuna kommun Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Södermanlands län och Eskilstuna kommun Bakgrund I februari 2007 beslutade Rikspolisstyrelsen om nationella direktiv angående samverkan mellan Polismyndigheter

Läs mer

Avtal om vissa ändringar i Huvudavtalet 2000-06-13

Avtal om vissa ändringar i Huvudavtalet 2000-06-13 Avtal 2010-04-28 Parter Arbetsgivarsidan: Arbetstagarsidan: Arbetsgivarverket OFR:s förbundsområden inom det statliga förhandlingsområdet sammantagna Saco-S Facket för Service och Kommunikation (SEKO)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Ekobrottsmyndigheten; SFS 2015:744 Utkom från trycket den 4 december 2015 utfärdad den 26 november 2015. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter

Läs mer

Lag och Rätt 7D och C

Lag och Rätt 7D och C Lag och Rätt 7D och C HT 2016 Information om lärare Lärare E-post Kontrosadress och kontorstider Anders Lennmor Anders.lennmor@stockholm.se Lila arbetslaget, 08:00-16:00 Allmän information Beskrivning

Läs mer

[ 111~. i. P.~Z.O.lf>/2.)93.

[ 111~. i. P.~Z.O.lf>/2.)93. ~ ~~~~-"'~~~~- REGERINGSKANSLIET Remiss 2015-06-02 Ju2015/3364/L6 Justitiedepartementet Grundlagsenheten Nils Sjöblom Telefon 08-405 51 07 E-post nils. sjoblom@regenngsl

Läs mer

Del 1. Ett värdigt liv inom äldreomsorgen. Vad är det?

Del 1. Ett värdigt liv inom äldreomsorgen. Vad är det? SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen Del 1 Ett värdigt liv inom äldreomsorgen Vad är det? Augusti 2007 2 Inledning Samma dag som förslaget från Göran Hägglund och Maria Larsson om att

Läs mer

Samverkansöverenskommelse. mellan Polismyndigheten i Västra Götaland, polisområde Älvsborg och Borås Stad

Samverkansöverenskommelse. mellan Polismyndigheten i Västra Götaland, polisområde Älvsborg och Borås Stad Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Västra Götaland, polisområde Älvsborg och Borås Stad Samverkansöverenskommelse Borås Stad och Polismyndigheten i Västra Götaland, polisområde Älvsborg,

Läs mer

Presentation av arbete mot korruption och organiserad brottslighet i Nacka kommun

Presentation av arbete mot korruption och organiserad brottslighet i Nacka kommun Presentation av arbete mot korruption och organiserad brottslighet i Nacka kommun Jan Landström Jan.landstrom@nacka.se Tel: 08-718 87 45 Nacka kommun Detta ska jag hinna med att prata med er om Ordinarie

Läs mer

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering RA-MS 2014:57 Riksarkivets föreskrifter om upphävande av myndighetsspecifika föreskrifter om arkivlokaler beslutade den

Läs mer

L-- Den praktik som erbjuds ska ske inom ramen för Arbetsförmedlingens. ordinarie arbete med att anvisa till arbetspraktik. Arbetsförmedlingen

L-- Den praktik som erbjuds ska ske inom ramen för Arbetsförmedlingens. ordinarie arbete med att anvisa till arbetspraktik. Arbetsförmedlingen praktik. 1 bilaga 2018 m.m. Dnr 2016 -p2-12 STATSKONRET Arbetsmarknadsdepartementet Myndigheter enligt bilaga vid regeringssammanträde Regeringsbeslut 1 funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga

Läs mer

Hot och våld mot förtroendevalda

Hot och våld mot förtroendevalda OMRÅDE DEMOKRATI Hot och våld mot förtroendevalda Hot och våld mot förtroendevalda 1 Hot och våld mot förtroendevalda 2 Förord Hot och våld mot förtroendevalda är ett allvarligt hot mot vårt demokratiska

Läs mer

Våld i nära relationer en folkhälsofråga

Våld i nära relationer en folkhälsofråga Våld i nära relationer en folkhälsofråga Kerstin Bynander och Lina Blombergsson Kommittédirektiv Uppdrag samla och stödja berörda myndigheter och organisationer för att öka effektiviteten, kvaliteten och

Läs mer

MedUrs Utvärdering & Följeforskning

MedUrs Utvärdering & Följeforskning MedUrs Utvärdering & Följeforskning Preliminära uppgifter Fort Chungong & Ove Svensson Högskolan i Halmstad Wigforssgruppen för välfärdsforskning Förväntningar verkar stämma överens med upplevt resultat

Läs mer

Hot mot förtroendevalda

Hot mot förtroendevalda Hot mot förtroendevalda Hot mot förtroendevalda Säkerhetspolisen, mars 2008 Innehåll: Säkerhetspolisen Foto: Säkerhetspolisen Beställning: Rapporten finns i pdf-format på Säkerhetspolisens webbplats www.sakerhetspolisen.se

Läs mer