Moster Huldas äppelskalare 198:- Mån-fre 8-21 Sön Lidköpingsvägen 9 Tel

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Moster Huldas äppelskalare 198:- Mån-fre 8-21 Sön 10-21 Lidköpingsvägen 9 Tel 0511-34 57 00"

Transkript

1 Lä dg obl Lä q-kod å d obl! D lokl dg d 1986 ågåg 28 v ugu Höglöd 129:-/ 4 100:Od. 35:-/ So gö väx! Välj 3 gö väx få göbod 100:- Välj få o göväxbod Mo Huld älkl Rvo fö luföäljg Od. 349:-/ KÖP ETT GLAS ME PAR ENKELSLIPAD D CRIZAFITGRÖ E NAN RA L TR FÄRG SIG SIT OC IONS * ION H SIT 1 AN TR.6 ÄL NDET G LER T O MÄLL NDET G 20ER T O M UDA BJ UDA BJ 14 ER -0 ER -0 88L IA ER OCH FÅ 50% RABATT AL OCH FÅ 50% E SS ND VA O M DA S CR BR A ERB JU ION E SIT SI Z A S S L TRAN ND G IV A LA å S! SI LA å S! RABATT O A ÅG ES R Togg 7 Gö Mådg Tdg-Fdg M AT KÖP ETT GLAS ME PAR ENKELSLIPA DE D CRIZA L TRANSIT IONS * FR Aäl dg ll l Icoc Icoc G G NEW RAFITGRÖN FÄR SIG GO ION CH SIT 1.6 AN M TR AT O ROG A P ÅG S FR RE G PRO 1 b v! NEW NEW AL L. IA ER Gl o ug, yböj ll off, jobbko, ll ä välko! OM DA S CR BR A ERB JU ION G Aäl d lg ll Alg (Kolg) hö 2014! Bloo fö ll llfäll! Väbyväg 13, Gö Tl CR IZ Må-F 9-18 Lödg 9-13 CR IZ Öd: ENKELSLIPADE GL AS ILOR SS ME *E D 198:- 298:-/ Elo Iol - Juy Elo, Czl d E-SPF dk of Elo Iol. To d h wl d To Sgu dk of To Ocl, Ic. Phoochoc foc flucd by u, UV-xou d l l.] Od. 44:-/ ENKELSLIPADE GL AS ILOR SS ME *E D Fyll å d fäch gö väx f o! T L T R A NSI Glögo &IZ AKokl Lg. ok F Göo CRIZAL TRANSITIONS 30 hcrizal dgok oo TRANSITIONS FÄRGSKIFTANDE GLAS I GRAFITGRÖNT FÄRGSKIFTANDE GLAS I GRAFITGRÖNT Skol ÄNTLIGEN! ÄNTLIGEN! Vck bjudd fö dl Klubb Gö: åg gg? däck ho o! g, fövg kf gå! Tol Gfgö ä d lgdk å olgl. Czl To Gfgö ä d lgdk fäg fäg å olgl. Czl To gl g dg båd fäg och övläg bkvälgh fägkfdfägkfd gl g dg båd fäg och övläg bkvälgh gl. 9 v 10 väd ä övygd o gl födl*: gl.kl 9 vohu. 10 väd ä övygd o gl födl*: Mök uohu. 25 gåg bä UV-kydd ol Kl ohu. Mök uohu. 25 gåg bä UV-kydd ol ä u glögo. ä u glögo. 15:- Jävägg, Gö Czl To få väld ö llvk v glögogl. Elo ä d d ok fög å Fob To 100-l öv väld ovv fög. D å h Elo lg bld d 28 ovv Czl To få fög väld - ö v glögogl. Elo ä d 2013 lågllvk Elo å l 23. d ok fög*å Fob To 100-l väld Aväd goföd v öv obod dj - ovv Czl To Sgu VIIå 120h väd Adl öjd väd b å fög. D Elo- Fkk lg bld d -28 ovv uvädg övläg ll lk d 5 å 10-gdg kl. fög låg Elo å l Måg dll få Svk Sl och ATG h du ho o! * Aväd goföd v obod dj - Czl To Sgu VII 120 väd - Fkk Adl öjd väd b å uvädg övläg ll lk d 5 å 10-gdg kl. ALLTID PÅ PRESSBYRÅN: Kff och klbull 20:Kov och dyck 28:Sdwch och dyck 50:Slld och dyck 63:1RdBull + 1Rlö 27:- SHOP LOGO CTVII_Icoc_G_Ad_176x250.dd 2 Må-f 8-21 Sö ck, ICA7-17 bd & ol. S 10.90:Må-o Ldkögväg 9 VÄLKOMMEN TILL DIN TURBUTIK?? gåg/bck F 7-17 Ebj.To gäll Tl L, J, A, M, Igd 3 VERKSTAD Hldg Tl ! Klchoë 2 fö 200:- Elo Iol - Juy Elo, Czl d E-SPF dk of Elo Iol. To d h wl d To Sgu dk of To Ocl, Ic. Phoochoc foc flucd by u, UV-xou d l l.] Gö väx: 3 fö 100:- Bollky SHOP LOGO CTVII_Icoc_G_Ad_176x250.dd :59:41 ÖPPETTIDER: Vdg Lödg Södg Kol glögo! VIKVALITETSFÖNSTER LAGAR KOM IN OCH SE VÅR UTSTÄLLNING STENSKOTT! Fö d g ä kh l AUKTORISERAT BILGLASMÄSTERI! G L A S kdj Eklld Pogv Ikl. båg och gl d hådy och flx, v yudökg llko, kod 280:- GLASÖGON LINSER ÖGONHÄLSA 200% SERVICE D ok D ykol go Ok GLASBRANSCHFÖRENINGEN 990:f. 2990:f. ANNAGATAN 4 GÖTENE ANNAGATAN GÖTENE ANNAGATAN GÖTENE fghby. GÖTENE Lävkjck f. 259:- (o,, blå, ll, l ) Vfö g Svg ö äkl? Gö :59:41 J 129:- (Två vä, kll och jj, l ) To och öjo 79:- (Fl fäg, kll och jj, l ) + o d d yh! Du h o äv å fcbook! Ö: Buk vd 9-18 Lö 9-13 Tl

2 2 Gö Tdg d 13 ugu 2014 Ifo få olk Vck bld D hä bld h A Jkobo g. Byggd låg vd Ldkögväg 8 och v Hä h d lko Svbok hu bdv åg olk vkh. Sv Ado h hf uffä hä, Oc-Kvck ko, Txco bo, TV- och dofi, vg, kvffä d. Idg lgg Hldbog å ä l, bä Gu-B Nä å Vuxkol. -Ko läå fl vkh ll h ågo bä ä välko hö v, häl ho. Ö hu Pok Lckol S ä olov föb, fö kod hö ö Pok Lckol Hällk dö fö ll o ä yfik å d gl kol. På lödgfddg d 16 ugu ä kol ö. D ä Kkull Hbygdfög o kö o d gl kol. Bök få dl v d kolfoogfi o hbygdfög h bldkv och öjlgh ll kff d hbk fi. Skol d 10 å d d oblgok folkkol. D v hovfök Lou Po få Hllk o vll fövklg dö o växludvg vlk ho ko kok d Egld. Lou vll äv bb kull få öjlgh ll udvg, d v ll o åg d ödvädg d udvg fö b då d bhövd vdgb. Hbygdfög häl ll ug o gl välko ll lödgfddg Ö Hu. Mö d Källby PRO Källby PRO h hf dlö Pogåd. I öföhdlg höll o öv vå v fög dl. Källby h äl äv å ävl dk Vvävlg. Odf. K Cldo od d fofd fi åg l kv dk bu ll Sockhol fö PRO-bå okob. Å PRO-Tvdg gå v l d 30 b. Boul h gåg f ouhåll och udckl och ågövg böj d 18 b. Nä uflyk bl o l d 27 ugu ll Vh Klokyk. Nä dlö håll d 6 okoob Pogåd. Fögfuko På fdg 15/8 hö fögfuko å R. Mö o å og u å lödg d 16 ugu! Välko d d fågo och fudg! Mö d olk å og Gö lödg 16 ug 10-13, 22 ug (då dvk äv goåd Alx Bgö) och 23 ug Rdo (S) y od. 20 ug 9.00 och Rdo Kkull. 102,6 Mhz. KS-gu 21 ug Födög öjlg f.o.. 27 ug. Mdlö 27 ug Socldok Jävägg GÖTENE Ex å-f 9-13, KD Gö vll: Mk bgu olk fökol och å fd Po och gök Få g odlg Sälj lödg d 16 ugu kl övg lödg ll och d 6 b Välko! Böd Lljbg lbuk / Byå d oog, ok och ovådd. JOUR DYGNET RUNT! D k v lä åv Gö! V ök vlg foäg å o. Ny boog ko böj v b. Välko då! Cuhu Gö Bok å ll Mdbogkoo Nu f vå vlf å hd! Vä Gö Vä Gö jobb fö äv födlg. V f å fcbook! Kok o gä! Evl Ö Ov Nodö L Gufo Bgvgbyå Ög 13 Tl Aukod v Svg Bgvgbyå Föbud Gffku Ludbu fö b och ugdo Ld: D M Id? Kok SV Gö Fö fo och äl: , o: Bygdvdg Foh kykby Tdg d 19 ugu kl ud ldg v Jof Eklud d fl. Däf v och bä Kh. Cl- Hch Flkbg o kyk. Mdg kffkog. Välko! Foh Fullö Hbygdfög Fluffäjd vdg böj ödg d 17 ugu. Såkg få og Gö kl ll Bgld åg, Böj. Ld: Håk Joo. Välko! Åvgcl - u ö ådg: - olg ä ko fo V kö å.o.. vck 39 Cuhu GÖTENE S-kld... Vck b S vck 33 Ny bo vj dg! Mljö- och gfågo ä vgöd fö vå fd lvvllko Fy ug fö vl: gö jobblj ljö och kl kolfåg jäälldh Kok Ad Joho go. Ök kdfög v vdg-och cyklu å Kkull och k bä ko d lokl ägäll uäk. Mådg Tdg Odg Todg Fdg Lödg Mljövög, Gö Tf: Nå E välj Gö Tdg

3 Gö Tdg d 13 ugu Vck klubbbjudd! Bck ä lddd d Ebjudd ä lddd å bck och lgg kv ll bjudd ä uyj. Ebjudd gäll dg o ä gd dl Klubb Gö. Gäll odg-dg, gåg bck. I d buk k du äv l bou. Fö få bou å du hdl fö v u. V buk h xgä å l bouäl kö, äkg kv buk. Rvo fö luföäljg. Vlf lgg 20% b (Gäll j ) Nyh! MxFco Mc Tfo c 149:- E vlf v Gäll j öbl 25% b Lkä 50% b Od. 170:- Tcogäg 69:-/kg S 20:-/kg Alo Gäll kö/bck :- Sob Sobk All blvä 10:- 20% b 50% b 50% b Polld 400g McuShld kollko Tg 3 bl fö 2 Kxchokld Kö 1 juoko - Få gyå å kö! (Od :-) 10:Kö Mo Hgh-dock -få Mo Hghväk å kö! 55g Clo 6 fö 20:- Tol 6 ICA Bd & ol Du 10,90:- Väd 99:- 15:- Bl dl å www. godg.co Ny högckl och lgu! Ny högckl och lgu! H du ä hög o ä lkohol- ll dogbod? H du ä hög d djukdo o du ödj ll våd? I d uo k d åg gåg kä holö och k k ågo d. D ulv of ov få d d uo. Då v du hu bld kä g d fågo och fudg. Nu v däfö högckl och lgu fö dg o ödj ä hög d lkohol- ll dogbod. - E g lvuy S dg d 16 b 2014 V äff v dj vck vd f llfäll ud hö, klock Tydlk ä jälvklh fö ll dlg. Aäl gö ll: Ev Ludll, högod, lfo: ll C Lo, lkohol- och dogådgv, lfo: Fö foo bök ll g ågo v ovåd. All kuko Yo. Od 549:- Nu v däfö högckl och lgu fö dg o ödj ll våd ä hög d djukdo. - Hu k jg ok vdg och vlk hjäl f få? S dg d 9 b 2014 V äff gåg åd vd f llfäll ud hö, klock Tydlk ä jälvklh fö ll dlg. Aäl gö ll: Ev Ludll, högod, lfo: ll Ec Aflyk, djukkök, lfo: Fö foo bök ll g ågo v ovåd. S 39:- Od. 3 fö 18:- Åko bl Albo Elkdj Fäg och F Gö Ok ICA Kvu Jä/So I Lkkffä Mä Mök & Sö Sbo Köx Cfé Elv Coo Nä To Ludbu Ig 10 x 150:10 x 200:10 x 200:10 x 100:10 x 500:10 x 300:10 x 500:10 x 150:10 x 100:10 x 200:10 x 200:10 x 200:10 x x 150:10 x 200:10 x 200:- 150 k 100 k 100 k 100 k 500 k 5% 500 k 100 k 100 k 100 k 100 k 200 k 50 k 1/2 kg kff 100:100:- Skol Elv l fö kol odg d 20 ugu 2014 å kv kol lg dåd foo. Fö koldg v kolluch och kolkju gå lg kolkjul. Hällk kol, l , ll lv gå kl Källby Gåd, l , lg lv böj kl d lg kv klu. Elv gå d lg ch och ll lu kl Ljugbckkol, l , lv fökolkl-åk 2 gå kl och lv åk 3-6 gå kl Slg ffö huvudgåg. Ludby, l , ll lv gå kl Pägådkol, l Elv fökolkl-åk 2 l kl vd kol. Elv åk 3-6 l kl vd kol. Skolgådf böj f luch och lv lu kl Foägkol, l Elv åk 7 l ufö Vkgg 13 kl och lv åk 8 och 9 hklu kl Elv åk 8 och 9 k fö koldg v klädd fö dg uohu. Väbykol, l , ll lv böj kl Slg k fö ll åku ffö kol o Väbybd. Elv åk 8 och 9 k fö koldg v klädd fö dg uohu. Skolkju: Ulyg k håll å få koxdo, l ov, ll få kolkjuhdlägg, l Hjälg välko ll y läå! Tlfoväxl Mdbogkoo

4 4 Gö Tdg d 13 ugu 2014 Judk d H B Noäg Dg k v f Gö b vlö? Ao Wklud fylld 2 å d 11 ugu. G ök fo och ff Vå lll olål Axl Rydbg fylld 1 å d 5 ugu. Måg gk få, och oy Alc. So k ll vå fi Sh o fyll 13 å d 14 ugu Få oo, of, Ov,, Gull och Ad H h hu ll vå lll Guv o fyll 1 å dg. Måg u och k få och. K bövg vä bo? Sv Nä d gäll v k d o födl kvlåk o d ök, dock d v bgäg. Eg b bologk och dod.k. bövg k go gö vlö. D h ä ll hälf v vlo, d kll lglo. O d o vld h b bl vd vlo 1/3 v d ol v och d lglo, o d h ä ll ugö v 1/6 vd. I övg k o jälv föfog öv kvlåk go. Hlg vlyg Jg h obl å b d ovlg chf, o ho och b g du o g och övg db. H ål fö fckobud d böj bl ohållb uo och bljöobl. D äg d h å yck gå å. Få jg l l o jg h d xlv chf ll ä d föbjud? Sv O du jälv dl l ä d llå l l d x. obllfo u o v o d. Dl du jälv kl d o olglg vlyg. Sl dä du jälv dl k du d väd o bv, äv vd gä o d v g d chf äg g å ho och lkd. O d go d ugf o fko gå dfi d ou ll lkd o du l d, å bö du uly d o l l. O du h k käl fö gö lg o d, å bhöv o yck. Du o lä k l ll ju H Noäg och äll d fågo o ho d bv l. Skck fåg d o ll och äk bv Gödg. Ml Wllqv Fullö fylld 9 å d 5 ugu G fko ök fo och ff Kv Wllg 6 å d 13 jul Gk få g.oo, g.of, Å, Ov och Lu, M och Åk Ju H B Noäg v å lä fågo. Ju d: Jg ä väg g och lv, g ko ll fd uo go g. Joh 14:6 Sö 10:30 Gudjä Pdk v Bg Jjö Nvd T 19:00 Bö v b fö Svg och vå kou Ldkögväg 14 Tl Välko ll kffkl å födldg d 17 ugu. Ö hu Rokv ll P, j ck. E l ll Läk u gä, j ck gä. Lf Klo V b ök d v vux. Ad ök d fck v b. Bl Bäkä och b fö ljol b få bä ogodg. Bök o å och bl ådgv dg. Odg 13 ug G Hällä Gudjä Pgg Ludgåd Gudjä Bgåd Hglö Foug Souk Muk v Gd Rudqv och Ch Mä, Poh. Mdg kffkog Todg 14 ug Kj Gudjä M Fo Hlgåd Gudjä M Fo Cclgåd Gudjä M Fo Lödg 16 ug Mdll Souk Flj Hllg Muklk fyvk Bgåd O Ludgåd O 12.00Adk Adk luch Gö Gö fölgh. fölgh. O Adk oo luch O å Gö Sö Våfflkväll Gudjä d vd vd Sö Gudjä d Sö Gudjä d vd Vå fök fö vgh To H, H, gol kykold. To gol kykold. M Eoko. Såg Ad Wädhl. Såg Mkl Wdlud. Kykkff. Såg Mkl Wdlud. Kykkff. Kykkff T Bö Tdgcfé Bbll Bbll Tdgcfé TT O 14.00Våfflkväll T Tvläff Bblävy K O å GöBblävy Kl Folkuk d O T Tvläff K d Jo Mguo. gu Så kmguo. d lå d Jo Södg 17 ug Gö Gudjä Bgåd Huby Mä Poh Höä Mukgudjä Poh Skby Souk Folkuk v A Sll, Ch Mä och P Po Tjälå och Såkdg Mo Välö Gudjä Bgåd, åg Mlo To Svo Bogg 2, Gö - Tl Bogg 2, Gö - Tl ÖVRIG VERKSAMHET GÖTENE GÖTENE Roj Wbg fylld 4 å d 10 jul, åg gk få oo och of Ifö hlg, 9: ödg f fldgh V kä g od få Lukvgl kod ödg: Ig jä k jä vå h. Ag ko h h d och älk d d ll håll f vd d och by g o d d. N k jä båd Gud och o. D hdl o god fövl och v ho ju ll dä v lv och vk ä fövlk go. M v ä ll bod v g k dg häll å olk ä kyk fö ku h vkh och udhåll vå kyko. D vkg ä vfö v gö d. Vd ä d o dv o? Ä d Gud ll o? Mo å fö kdo och ggh och kdo g ä fl vd gö v d vå kdo? V k v k å åg olk ä och d vkg ä hu v fövl vå kdo. Lv äll o olk vluo och v å jälv gö vå vl och bld gö v d odv fö v åvk v kl och vd d yck. Gud få d hu, vå llflyk, du o kll u väld dä o k vä. E d d väld, å vll du v k lv. Gud, gö o djäv! A. /Ev Poh, kh GUDSTJÄNSTER KRISTET CENTER G Wl Ljugö å 1-ådg ök ff och fo Välko ll Kokyk Fdg ugdoog GÖTENE Södg GÖTENE Bö GUDSTJÄNST Elkyk Pd. Ek Bykh Såg El Mguo Slg fö b Kykkff Tdg Bö Pgkyk OBS! Fölghlg å Nyhgåd 22-24/8 lkyk Bogg 2, Gö - Tl Bogg 2, Gö -www.kokykgo. Tl Ugdoog Odg 13 ug Pogåd Källby Odgäff Kul d Fk 20:L Svdug, Pgg Mådg 18 ug Pogåd Källby Plgvdg, d l äck Tdg 19 ug Foh Mogobö d fuko Pgg Välko!

5 Gö Tdg d 13 ugu 2014 Å, Ulk Åk, Bjö V ä vd v h! Någ uk få vå vlog: E bä Gö. Fö ll. E ö å o ä ö å og v våd, kol och oog. V vll... d k f äldoog, boog och kol u ll åku 6 ll kou äo. llfö u ll lvhäl..kv b fö l älld o boog bl fl. bygg o Väbykol ll Allkvhu. Få d 18 ugu ågå v ll vå od öd: ådg, odg, odg, fdg lödg 10-13, dg äg VÄLKOMMEN! ud vfö kvo Gö kou h ä hälol ä ä och ågäd vd d bo å....å dbog d glbud äff dä olk, jää och vå k dku, fåg och fågä. äll kv uhdlg fö äoducd k kö ll vå koul llggkök. Fö foo bök V v fö kbl g! Rg å hä v - o o å - hl och ll lä dk å Ldkögväg 2 Gö lokl b! Rö Kok: C bjud ll vluk å Kåo K-Vdu d 17 ugu kl Välko äff C kou-, go- och kdgkdd Su Ado Gull Duv-Jo Ulk Clo Rudvdg å Kåo d Olof Jo o gud Tod Poydg Bod kd d föäljg v äodld oduk Kffvg Välko! 5

6 6 Gö Tdg d 13 ugu 2014 Sokök d Joh Måo D ä, o g bö, uå å lokl do ud o. Någ o lld lä åhudd o d obflg bä ä vå llycohjäl o få d v d kvl vl gg. Sd böj v jul h flj H d oug b v VM-dlävlg Fld, Väld, Blg och Kd, ll o of d o fgåg. So höjduk v då Ty H köd ll g dl Blgk M böj v jul. Ud hlg ävlg Nodk v d k Tu Tyzyov u glä d djl - Ty d d gåg fl f h blv (oäv) ulu. Sllk ä u vd ho olällg f h vkl ju v olv VM-dlävlg - Tu å jäl d 93 äkoäg och Ty å judl d 92. Så låg fk äog fö yd ll T Puguo-H d ll vå Kh o chf. *** D o kud go dg vck fö uhåll gjod öjlg og lg kd vå ällg v d lokl fobolllg våäog. E g dggg låg bko d hl och Hglö v lg o fck ld fö öd. D ä ck TIDEN d d d l få g Hglö-uo box ä dä dgb äll ll d. Fö b fy å d v d ä och jä l jälv bydd g o hu d gck fö lg bo v dvo x, u ä d hl d d och gäg u å Skogv väck ö ä ågo. Huohl, lk b v väl d, ä ällg ägd u v Hglö k å bl lcg. T ch och 14 u h lg gå få godkä ll kl öv fövä och ä u hck häl å ldd Tollhä FK. D og g fö k ho gåg, k lg u bbhåll fjdg flll äog u k/bö v h dvo fy-lg kou hö. ALLA u f h vgh, ågo kollgo holö k ko ä lg d TRE l (Rob Bjök, P Ld och Yo Tgy) bld f fä ålky ä lg dä vgh äck u. *** Bo dvo x h d lokl foboll böj yg gåg; O u Hglö klä ll dvo fy håll v ll u h dby f o. O d u kull bl å - lå d b v o Sk FC. Gö fö ävd blllcg fö vj ch o gå, ö o å uhö - d kvll ä u hofull äåd. K ch o Skövd (l ådg f läggg) by d? Sl och K-Vdu kä u f kk. Båd v vkg hö vkg äch ä o fjäd- kv fl bll b vå fölu få d kvll. Hl väg kkl ä d o gäll d ä dvo f-bll. Ludbu v vlg ä o Gold d 3-1, åk å kg jääll ch hd ch åvk. Tokollgo Töbod och Skulo dbbd fö ch f ouhåll. E ol co hd v o uvä Skulo v och yck fö lä k o kvll ö. Iäll chockd Töbod d 7-1-g och kd jäl g d ll Ludbu å djl. Tuff fö gulv o d ö olkh få f g äu gåg å ä hl väg f. Sl d ä fö ävd Göfoboll ä ublklg. På ch h äk ä ål få och å fdg o ldd Hollud. K-Vdu/Källby ä yck bä d -11 ålklld och blllcg å d hlv v dvo. Nä, vll udhålld foboll gå och Sl U-lg, 70 (!) ål å 11 ch g å öv x ål ch. Svålg. Göbo M Bog bl vg fö läggg Gö. Blbkg ö Idg lå Clc u o Gö Nu k vå Gö kou bkg bl å hl. Fög Clc lå vck u o ll bkghll å Hvkg. Clc h d vglg v blbkgkd 2010 å bl g d o u o ld. YFU ök vädflj fö ubyud D dll ubyogo YFU ök vädflj Gö. Sud få olk dl v väld k d läå å vk gyu och bhöv ågo bo. -D g å ohö yck llbk, äg Jof Nl få YFU. I å ko kodåg 83 ud ll Svg fö -Of ö v å o o dg hf ågo o, d ä å kl ohö välko och uk, äg kdchf K Sud. So f Åko bl gl lokl å Hvkg. So k bkg bl g och äk d o ck 20 ll 30 bl o dg. -V böj d älld d å å vk gykol. Ogo ök bod fö ud hl Svg, vädflj f å fl håll Skbog ä å läg Gö. -D vo däfö jäolg o ågo kull vlj äll u å d. All olk y v huhåll k g vädflj, d k v flj d fl b, äld ll åd. Ä d ä olgv ockå lä- kk uök bg fd, äg K. Avg fö läggg bl Göbo M Bog. -Jg h jobb d blovg o å och käd jg vll ch b ä h, äg h. Nu h f o g Göbo vc d dg k. lg, Jof Nl. Flj ugf bl å fö och huu ll ud. -M få å ohö yck llbk, k ä ud k bl gä ll bod, d k bl dl v flj. Elg Jof ä d ovlg flj håll kok d ud fl å föv. -Måg åk ockå och häl å uold. Måg flj h ockå bä d ä väldg uvck- -D ä ju väldg ov, d bl bhädg bkg bl, u kk bhöv ldg få jobb fl, k ju b åk h och äll bl, äg h. Sygög k ud odg d vgg ko gå v l böj v b. Tx och bld Joh Måo ld fö d b få oll kok dg åld. Ko b D fl v ud läd ll Svg d vck, d d gu ko b. -Av d f fl o äu h ågo vädflj bo ho, f ä d b hö v g ll o, häl Jof. Iäl k gö å ogo hd Joh Måo

7 Gö Tdg d 13 ugu 2014 SM kög å Skogbog Bg Häklubb od SM kög å Skogbog Gö dg d 13 ugu och äd f ll ödg d 17 ugu. Kög ä o do dcl o gå u å kll kö, vå ll fy hä. Själv vg. I ävlgkög dl kg dl f hu åg hä o gå - b, ll fy -, dl f olk dä hä och oy ävl kld kl. E köävlg bå v olk dlo: dy, o och co, ll ll fö kuk kcklgh och hä ågdgh och yk. S SM gck Skbog v Sd d h d v åg o ävlg Skbog dock SM. M u ä d llå dg. D hä gåg ä d Bg Häklubb köläggg å gåd Skogbog, x ufö Gö o å o väd och - Fög ll d jä dd Syljé/kä öd. V ufö ll lg, gdäg. Gdyg, ullgd vdg. Gdog - RUT- Pkg 10, Gö Ö odg övg d l övkol Kågl AC:? Flökg få 375:- ALLT INOM VÄRME & VATTEN SERVICE & INSTALLATION AV VÄRMEPUMPAR KYLBEHÖRIGHET KATEGORI 1 70 kg fövä ko ll SM kög Gö. gö v d gfylld ävlg. D fövä ko ck 70 kg och v d kug ä To Eko o ko d 4-. To o ä oll käd kuk och äv of dd gäkuk å o gg o ll xl Sockhol Ho Show. Sdg o SM g fil y cu fö å o h Kuz chllg Cu. Cu gå dlvå och vå kl. D cu gå å fy ävlgl Svg och fil Bg HK dg o SM. Mkl Klé HUSABY VVS & RÖRSVETS V hy u läkäo! Källby Hö fö vdklubb Ludbu Vdklubb Ludbu d hö vdg d v l kulull. I bhglg oväd d 10 ugu lö 34 dl u vd A Ldkög fö åk ll Säd. Vd koghydd og To och M o E vck och äg byggd o d 75 å ä Skbog äld gågvd byggdgåd. Ef To bä l ho o byggdgåd vdd ällk 2,5 klo o jodbuku. Väl f kd d b d d dhvd fik, d gudd vg v jodbukk, dk och huhålld få 1700 l f ll ud böjd. På gåd fi äv fgug få Sl ock o dg ll bkug.e yck ukd och gvd dg yck vd ä d gck llbk ll bl. 7 g d b! ö u N o VÄLKOMMEN TILL DÄCKHALL! VÄLKOMMEN TILL DÄCKHALL! VÄLKOMMEN TILL DÄCKHALL! f och oo kl d d fö lläh V ufö & o. v j V ufö blvc & blvc o. ö V ufö blvc & o. u b d b g u 8 d Föäljg v däck, fälg & llbhö. 1 Föäljg v däck, fälg llbhö. Föäljg v & däck, fälg & llbhö. g d d: Måd d 19 ugu ä följ d Öd: b Öd: g Öd: Td Må-To Må- F - F Öd: Må F o 0 Må F Akv y Albogg 4, Gö Albogg 4, Gö vg oäbd. Tlfo: d b Tlfo: d b Mobl: Albogg 4, Gö v ö j 2 Mobl: d hlg bö b Tlfo: v GPS böj 5 WGS84: N ', E ' Mobl: b GPS , Dcl: 6-7 WGS84: N ', E ' y G d o u ö 11 ug g bok å g d h 34 och vck Gy. g å d g byb d ll ä v jl o hd k k du å å vå d Gu u ö, ä d ybd. k u yog f b V ök och få d! o k l ä v V Fd Gö blvc Dcl: , GPS WGS84: N ', E ' d , Dcl: Solz Eco W - Fho Md Go Sv! Eg dg och vgkläd Buk öd Odg - Todg Lödg - Södg Kok: å-f E-o: Hd: Bökd: Fullö 1-3 Bovk, Gö Mdck fovåd Mdck fovåd Fo-bhdlg Fo- och udbg Vxg Jg fi u å Togg 7! Säg f.o. 23 ju. Tllbk d 15 jul! P Odh Mdck fou Tl. co Togg 7 Gö

8 8 Gö Tdg d 13 ugu 2014 Fög ll d jä FAMILJEBOWLING Södg 120:-/ & b All kollv 20:-/ Skollov 15:-/ 120:-/ & b Mådg & Todg Sö Soäg v26-29 Ö g v GÖTENE STÄDSERVICE D lokl El- och VS-llö d lokl ädvc - 25 å bch Huhållä jä Flyädg Soädg Kooädg Fbkädg Tädg Kokädg God f G F-kbv Kok: , FLYTTSTÄDNING FÖNSTERPUTS HUSHÅLLSNÄRA TJÄNSTER M.M. ufö ll lg Ih F-kbv V bjud följd jä. Sädg, flyäd, föu, ädgådb, häck och gäklg. Huhålljä o hdlg, by v gd, vä.. Tlly ä ä bo, o, v bloo.. Rg fö dbokg och foo. 175:-/ Md RUT-vdg bl bl d b hälf! Rg T Lozo Tl HYRBILEN! HYR DIN BIL HOS OSS! Bhöv du hjäl d Svc Oljby Föäkgo Ockg hydulkolv NÄR DU BEHÖVER SERVICE To Mk Byggl Lväxl K Lfdu Åvg & Byggvc Sko Avfll Covc Rvg Edk Tlfo: o: Nybyggo Ro-b VÄRME/VATTEN ELLER SERVICE? Fög ll v o! V h bl fö ll llfäll! Mådg-odg Fdg Luchäg JÄRNVÄGSGATAN 27 GÖTENETEL. TEL HANTVERKSGATAN 3 GÖTENE Kl u och o. Olo äd Gö V k ll få o d ll å vcudg. Rg o å P Bog Sbckväg 4, Hällk Svcld Igo Gh Allblvkd d Volvo o clé Vkd Svc Däck Blllbhö däcklå d ä! bä d bl ffä dy, Mchl, Goo h c d oo G BF Välko ll v buk! Föäljg, og och ovg v BRASKAMINER, SKORSTENAR, PELLETSVÄRME, PANNOR OCH SOLFÅNGARE. Må-o 7-17, luchäg 12-13, fdg 7-13 Fbkg Gö Tl Ö: Må-F Rg Tobjö fö dbokg GÖTENE BIL & WULK AB Skväg V fä bo d ubb! Kluck d vlo? D fx v! Högyckolg vlo, kök, däg, äckdk, väguo. TV k fö öko k och fgh. Slugg v vbu, u- och gödlbu. Ldgök Koo: Jou: Jög Åbg Håk Po Klk, o och g Golv, bäkkvo, bodkvo, o, l, fd, u, dgdlj f kud g. Mu Kkull MURERI KAKEL BYGG Skohuv Bhög lg BBV MAGNUS ERIKSSON Hällk Tl Fx Ml: bhög våu Vd Dokyk, Sk Tl Ö: Må & To: F: Lö: EKSTRÖMS BILSERVICE V v ll bl kl GM Hldg 3, Gö Tl VVS-f fö h! bygg kk åd Skogväg 22, Gö Tl o:

9 Gö Tdg d 13 ugu Fög ll d jä Tädgådläggg Södgö J Hll Plläggg Plg Gäo Udhåll Sköl.. Höäväg 11, Hällk Mdck fovåd Välko bok d! Ull Hul Väg 16 Välko! Ull Bjök vkd Vägö Klk Klkko fö väg, gådl c. Klk/lo fö u, gåg och dkoo Ju u! Nä du ko BOLIST-buk ä d of äg jälv o å bko dk. D g cll ägl å vå buk, ägl o lgg låg få oolg okd. Ko ll d BOLIST-buk och ulv klld! T Äkkföod Göä gåd, Hällk Jävägg 23B www. bolgo. Ju H B Noäg Hällk Mål AB By Clo V h lokl o koo, llvkg och lg. V hygä å E bhov ufyll. Kok o fö foo. Mdlväg 10, Ludbu Eg llvkg v fö och dö Föäljg v byggvo Häljo Pll Fbkföäljg v ll. 1950:-/ll Gö Ldkög Gåvobv Sbovl Byggvo jävo ävo fäg BOLIST-kdj bå v öv 200 obod bygg- och/ ll jähdl öv hl ld. V ä d lokl bygg- och jähdl och d jälvkl vl ä d gäll jä-, bygg- och ävo. Bouckg Däck och blo Bälg 60:-/o xkl o Joy Ahlé Mdll, Kkull Tl: Bodlg F äv oäck. V h äv ukög. Häljoväg 3, Ludbu (gl Väåvll) Må-f Lö Vck fö gö hlv hu SEB+Säll+GöFäg_GÖTENE TIDNING Sd 1 18 Gö Tdg 18 NOVEMBER THOMAS BROO MÅLERI SEB Gö å ådgvg äv: Klockgåd Tygg häll u ko Byggvo Kd I SEB vbul d d d llbk l V ufö ll fökod olud u. Nu ä lålg-b fö du, d b uguo o f dä y- och obyggd v fgh.u äv äguo. D Väbyväg 19 (Bä duoåd) o följd v föd v d kof bkkoo. Av ol 165 SEB-koo Svg h u 63 fö klö bkkoo. I Gö ko d äd kf d 1 dcb , Ovdlg få ko- ll kohg gå ll bb u o ld. Idg k ugfä oc v ll blg hdl d ko. Kohg ko ck 11 ljd å. E dy ä fö ll bldd. All kull v å väd lkok blfo vlk ockå ä ygg ä ko, äg koochf Jög Auguo å SEB Gö , Holdväg 9, Gö Ny uo lld Sd v b åd h u öjlgh äv ä g uo, och d o Gl o y häl v välko! Tdläk P Adl Tlfo ROT * Loljfäg * Föovg * Väväg v k TRÄVAROR - BYGGMATERIAL SNICKERIER - SÅG AVD RAG Kvlé och olg kok. Rold o Mz Sjöö. Kd, Gö Tl , / / Hodvc Göl Jog, L-Gu Nyg, Jög Auguo och Gu Klo välko kud fö olg l och ådgvg. NYHET! Blvä! dyg u. Svc lobby ä ö ll 5 å ogo ll 11 å kväll vj dg. -D ä o födl fö vå kud d d uo. M k ä g g å g koo, ll övfö g ll olk koo, g ll d. M kk bb vll fö öv g ll ågo. Mk fåg v g kll övfö och kud k å kä koou och k äv kv ddld ll og. Ekl och dg Auguo. -Mk ä bä å h ko ä äko och äko ä bä å g kvlfcd ådgvg, däfö kä d föädg ulg. jk gjo u o Svg kod och däd äkhhöjd yf, h bkå hlv hll å. By WC-ol Svc - Ro - Rvdl - Däck ll kj! Koochf Jög Auguo föv klh vädd v äguo BILSKADEREPARATIONER BILSERVICE ALLA MÄRKEN. I d å kud bhöv ko h Bkol få d huvudk v bkod ll ådgvg Mådg-odg och ägk. -Dg bkkud äl- Tllgäglgh bl då Fdg Råk k l ll hög kv å ådgv- hög fo kud få dg o d llgåg ll ko äv Fö å bgck ä g Luchäg gd gö ufö koo ö100 bkå Svg. yck hög Go d kolö vdglg bkffä v d. Nu få bkol bkkoo vll - ll lfo. Vd k k fö kud och blg buk vä- d ll kud och k d v glbudd llfl kud vå ol fö k d Od. I 4.446:h å. Då fl o- kojä ffö ko- h lug och o, fö 2.195:- BUTIK SERVICE INSTALLATION Hä h du d ljö och ll du bhöv fö od d döbdu; få bdk ll duchkb, v bld och olk bdullbhö. Tll d hjäl h du vå kug ol. Självkl k v ll ll v älj! wc-ol Ifö g 6860 få Ifö WC-ol d hl ckå Välko. och Fh WC. Ibygg S-lå, Välko Gö ll buk! höjd 42 c. F båd d och u kuvhål fö lg. 4/2 l olg. Gudväg Jävägg 32, Gö Gö Tl Må F: 0 00 Lö: 0 00 Fög väl föbdd ådgvgl. SEB h lld lg fk o ådgvg och d bdög ä ä u gå få fullvckoo ll full u å dbokd ådgvg, h ö öjlgh bjud v ådgvg. Väbyväg 19 Gö Mog Ado Ö: Må-To F JÄRNVÄGSGATAN 27 GÖTENE TEL Välko ll Gö buk! Självkl k v ll ll v älj! Gvhug 6 Ldkög All o bch Tx o bld JARB

10 10 Gö Tdg d 13 ugu 2014 Odg 13 ugu Källby Täffuk Bgo 10 k/bck. GÖTENE Täffuk Odgy. Todg 14 ugu Källby Täffuk do, l f f. GÖTENE Täffuk Sällkl och koodlög vd kffbod. Fdg 15 ugu Källby Täffuk Fdgy d Bgo 10 k/ bck GÖTENE Täffuk Hgu. Södg 17 ugu GÖTENE Täffuk Hlgcfé. FRILUFTSFRÄMJ. KINNEKULLE 9.00 Slg og Gö ll Hold kyk Såkg ll Bgld åg, Böj. Mådg 18 ugu GÖTENE Täffuk Dgu. Tdg 19 ugu Källby Täffuk Pod. Do ud dg. gö äc, öl Socfé å S, do-. GÖTENE Täffuk Skvkd, Vuxkol Bgo. Häd vck Odg 20 ugu Källby Täffuk Käf- och kldjuf. Fågo. T fk och kldju. GÖTENE Täffuk Odgy. Tog SAMÅKNING Såkg få Kklvko ök vdg ll Gö ll Ldkög vd å ogo få Kklv-ko. Sv ll å vdbfod dg v ll oö. ERBJUDES Tädgådb. Poä ök xjobb. Gä- och häckklg bg. All v SÄLJES Lägh Gö. 3 ok, 76 kv, 2: vå, Fbulg. E lug o bvälg oåd. P :- l högbj. Mådvgf 4480: , Iäd Pkv å lv Nä föäld g g och äg do å böj ck fö vkug (g bd o äd g Nobg) väck åg k ll lv. Rädl öv föäld hu och b uloäll, k b ll gud ä o. Jg äk å ll do bygg u och kö, ll och fföll käl v do k fölo h. Käl ä obkvb. M d o hl, d l kv, å jg ockå hu b v h d. D v b jg och Rog o bjöd hjäl. Måg v bdd hjäl. M ckh öv v lv ld dä v h god hållg och b hälluku ä o. Ikväll jg å yh hu folk fly kg och b få ch ck lk, bä å ygg, do k l å ågo och do få kl g å g hd. Do fly b ll ågo läkg ll välvllg fälg gkou u do fly ll hl fäd ld. Kk u fu, ågo b ll fo, u dju och u kdko, föäkg ll vädk. Hu ågo k fä k ddld d okv å To Ludbu ä fö g obglg och oäklg. M k yck olk o goolk. M ä äko ä öd, då hjäl. Fö gud k v jg ä ck öv d öd o flj och bdovä få d vå uo do bfu g. Ädå ä föäld uo å ågo ä jäföb d kg off och föäld ulvl ä äh v vd d äko o ko ll Svg och Gö kou h ulv. Jg ho v lä h och födo och hjäl vd ä v h d vå. N Sd Rdo Kkull ONSDAG Väg go Bbl Väg go Bbl ( f. kl. 07:00) Solg Väg go Bbl ( f. kl. 07:00) Solg TORSDAG Väg go Bbl Väg go Bbl ( f. kl. 07:00) Solg Väg go Bbl ( f. kl. 07:00) Solg FREDAG Väg go Bbl Väg go Bbl ( f. kl. 07:00) Solg Väg go Bbl ( f. kl. 07:00) Solg LÖRDAG Väg go Bbl Väg go Bbl ( f. kl. 07:00) Solg Väg go Bbl ( f. kl. 07:00) Solg kokyk (fd Elkyk, gö gkyk) Fdg ugdoog Södg Bö GUDSTJÄNST Elkyk Pd. Ek Bykh Såg El Mguo Slg fö b Kykkff. Tdg Bö Pgkyk OBS! Fölghlg å Nyhgåd 22-24/8. qukyk Gö O Adk Ludgåd, Våfflkväll. Sö Gudjä d vd, M Eoko, A Wädhl, kykkff. T Bö. O Våfflkväll Folkuk, Så k d lå. Gö Po Odg 13 ug G Hällä Gudjä Pgg Ludgåd Gudjä Bgåd Hglö Foug So- uk Muk v Gd Rudqv och Ch Mä, Poh. Mdg kffkog. Todg 14 ug Kj Gudjä M Fo Hlgåd Gudjä M Fo Cclgåd Gudjä M Fo. Lödg 16 VÄLKOMMEN TILL VÅRDCENTRALEN MITT I GÖTENE! LISTA DIG NU! VI ERBJUDER: Läkogg d f läk Dkkökogg BVC Dbkök Mdck fovåd A/KOL-kök Pykkök/KBT-u KINNEKULLEHÄLSAN VÅRDCENTRAL, DOKTORSVÄGEN 3, GÖTENE. TELEFON ÄR DU INTRESSERAD? Skck d äl å äd v öv lgblk! Du k ockå c QR-kod o dg ll vå hd och kl vfoulä, vf v kck dg lgblk. (fö ku lä QR-kod ldd h ogv å x o.) NAMN:... PERSONNUMMER... ADRESS:... NUVARANDE VÅRDCENTRAL... VI ERBJUDER: Läkogg d f läk Dkkökogg BVC Dbkök Mdck fovåd A/KOL-kök Pykkök/KBT-u Fk j. Mog bl oo. Kkullhäl Våd AB SVARSPOST Ldkög Pdkou ug Mdll Souk Flj Hllg Muklk fyvk Bgåd. Södg 17 ug Gö Gudjä Bgåd Huby Mä Poh Höä Mukgudjä Poh Skby Souk Folkuk v A Sll, Ch Mä och P Po Tjälå och Såk- dg Mo Välö Gudjä Bgåd, åg Mlo To Svo. Odg 13 ug Pogåd Källby Odgäff Kul d Fk 20:- L Svdug, Pgg. Mådg 18 ug Pogåd Källby Plgvdg, d l äck. Tdg 19 ug Foh Mogobö d fuko Pgg. Pgkyk foh Odg Adk Hällä Bö. Rgbck Bfölg Odg Bbl och böud. Södg Tädgådö ho Moc och S Dlo, Lövbck. L Gufo fl. Mdg kffkog. Tdg Afkgu böj. TORGET-ANNONS I GÖTENE TIDNING Ao kll v o llhd SENAST FREDAGAR KL Ml ll ll lä ho o å Tog 2, Gö ll kv ll Gö Tdg, Box 158, Gö. Kod 60:- Mx 25 od kl. fökog. Jg vll h följd fö ä u v Gö Tdg ud ubk: ( ) Sälj ( ) Kö ( ) Uhy ( ) Ök Hy ( ) Fölo ( ) Uh ( ) Övg : Iä v: I o ä ENDAST ERT TEL.NR: DIG SKA VI FIRA Jg ök få bfogd ko fö Gö Tdg odg d... Kod 60:- Fx (ck 25 od) lg följd: Iä v: Ad o l: Fk och d vkuv bfog (o du vll h foo llbk). Ilägdg fdg kl vck föd. Ml ll ll lä ho o å Tog 2 Gö ll äd ll: Gö Tdg, Box 158, Gö. Jg ök få fö ud ubk: VECKANS ROS Iä v: Tll

11 Gö Tdg d 13 ugu Pod: Box 158, Gö Bökd: Tog 2 Gö o: Avg ugv: L Svo. Tdg uko vj odg 7000 x. Tdg ug v Gö Tdg AB Iäd Ö bv ll d olk Gö O Gö kou fö ugdofo go foboll I ll kou u Gö v kou fö df och udhåll v foboll huvudläggg. D bä kod å ljo vj å. I Gö få fög o koul bdg v fö df. Ud d 15 å jg v odföd Gö IF h bdg lg u höjg u koo/å. Jäfö d Sk, dä Sk och Adl dol kö koul och Axvll IF få ck koo fö d kö dol. Gö IF: kod fö df v Väby h ugå ll ck koo/å ud d, vvd kll o häuöv dll bd dl h gjo bydd. Gö v 2005 fö Skbog d lägg kogäl d fullå fö oll äg ud vhlvå. Sd h ll kou u o följ f och u f vl ll Svg kou/ldg och Svk fobollföbud o d k f kogäl kou. Kou u o h bdg d 2 ljo ll kogä, Gö blv vg 0 koo. V fck bog v kou å bklå o 1,5 ljo koo och ä v hd o koo go vå få ufö oklädgbyggd lö kou lulg lå å ck koo få Io fåod å by u och y blyg ä d 60-åg bdyblyg, g ll bäk kod v 2,5 ljo koo. Nylg h fok flg ffo å vd kl ko häll. Fö Gö kou bäk åg vj å ku ko h ufök ll lgd kod vd 65 å åld v 267 ljo koo. (S kl Skl 5/9 2013). V ho v å Väby go vå ugdofo k föhd vå ugdo å bl väg och dogbod. D o vå fög ll o dll v ko ku foä o Gö kou dkl föäd ällg ll bhov v öd. So d ä u å fög go dl b ufö od vkh d o uo och d vd ä v u vd väg äd. Ifö kod kouvl ök v äll vå fågo ll Gö olk: 1. Ä d b fö 2015 v fll födubbl d koul dfbdg ll kou fobollläggg? 2. Ä d b dvk ll kou hlv kod ä kogäl å föy? V f o d v fö d 1 b 2014 ll Gö IF, Väby, Gö. V åko ll dg d v. Gö IF go Bg Roé, odföd Ebok o hällg Ebok o Flyhov hällg l fö 125-åjublé. Hällg vd Flyhov okd o uådl ä d uäck fo d v d fö fyd v d hä y Vägöld. D 30 jul v d xk 125 å d d hä häll uäck v åg åojk. D uäk Vvlvd Fölg d bok d d ll fö kldg v Flyhov-g. STÖD GÖTENE TIDNING Bl 190:- hlå å Bkgo Ao Gö Tdg f ublcd å. Dbuo: Po. Tyck: Mkbld Tyck. Mdl Svk hdl, Fög och Gldg kff Nä Öägbo Öäg bygdgåd ödg d 3 ugu bjöd ll gldg kff d ju o kko blv d kg f då okg 130 o ko fö k å hbkd kko och bull. Uöv god kko blv gä bjud å välklgddgluk v Lbh Klö få Vg o d bvu kd u och jög käd vo dä äv llåg gck vlk blv yck uk och fbgd åg välföjä låd. Öägbo o fofd ä ö odg - ödg vll ck ll o ko d och dägo gjod d vg g k. Gö Rug Ldkögväg 12 Gö Vlf Pzz Kbb Slld j cl kl lldbuffé, böd, ö, dyck och kff V välko ll o! Dg vj dg! Vlf Pzz. j cl Vlf Kbb. j cl Vlf Slld Ikl:lld böd ö dck och kff.75:- Fö vhäg 60:- Md dck 70:- Rvo fö ädg. Välko! ONSDAG Lx, kok o och å TORSDAG Köfäo FREDAG Fläkké MÅNDAG Köfäl TISDAG Ibd d uvd o ONSDAG Ugbkd fk d äkå Två gld Öägojk So Bog, 9, och Edv Joho, 11, åg ll kko å bod fylld å f ykd ågåg. M Gö Tl Kö gä d kffböd h l ll jobb! V h åo och ögååo fö bällg dg. V h äv bkd o, lld g ögå och hbk. Välko ll ug Gö kou! Luchbuff Ikl. ö och böd, o, vå g v, lldbuffé. Kff 110:-. Luchbuffé v Hlgbuffé Odg: Jägbff d chjoå och åk o Pochd kkul d ägg och ljå Todg: Glld fl äkf lé d olld Fkgäg d o och ujo Fdg: Pok oå, ogäg, lgd guk o glé Ugbkd ä d kll och lldlök.... Lodg-Sodg - Hlgbuff Vå Kllo Slok d gäddå, glé, lgd guk och ogäg Svcgd lx d vvå, kok fäko och Odg 149:: Pj- och äkfo Todg: Gll å Kull! Ö: å-f o lö-ö Vj dg: Tx x 99:- Soy: 99:- Odg Chl co c d Todg Fläkkk Fdg Kycklggy d /o Lödg och ödg P d bcoå Fö ä vck y hd Ikl. ålddyck, lldbuffé, böd och kff 85:- S äv vå hd V h lld á l cä, hbug, gllä, lld och dgfäk bkvk! Al C Ö fö ll! Vd Al é ONSDAG Sjflé d cuå & glll Gkk ouk å öfä d zzk TORSDAG Idk kycklggy d k, koko & udl Po- & ujolöko, kk d yl & gädd FREDAG Ugk fläkyflé d jägå & klyf o Käg fkgy d l, chl & å Ikl lldbuffé, hbk böd, dyck och kff 70:- d Fzko 65:- Svk kycklg MSC-äk fk lokloducd gök! Ö: vd Fuko vd Nä vck y Tlfo V luch fö vhäg kl Vä, lld, böd och ö 59:- O 13/08 Köfäl gäddå, lgo och k o och kok oö To 14/08 Fläkulld fylld loo, buå och ugod o, gök F 15/08 Slok d å, ogäg, glé, lgd guk och od gök Må 18/08 Gllkv. zzk, klyfo och glld k T 19/08 Sk fläk d gguk, lgoyl och boccol O 20/08 Kok ok d vvå, kok fäko, oö och lldlök Ö: Mådg-lödg Ludägg 9 Gö Tlfo

12 V h ll fö d höojk! Välko! Välko ll vå välod bygghdl å Jävägg 23B All ä kluv o! FÄRG TAPET KAKEL KLINKER VVS VERKTYG GOLV MARKSTEN TEGEL DRIVE-IN LAGER BOLIST-kdj bå v öv 200 obod bygg- och/ll jähdl öv hl ld. V ä d lokl bygg- och jähdl och d jälvkl vl ä d gäll jä-, bygg- och ävo. 2190:- 489:- METABO K- och ggåg KGS216 M Flu ödfäg 10 L. 139:Föfäg 0,75 L. Od. 179:- 1395:Oljfäg 10 L. Od. 1569:- 1690:399:Fdfäg 3 L. Od. 495:- Gäll o 30 ugu METABO Abbod KSU :Rödfäg 10 L. Od. 315:- Ö: Må-O To F Lö Jävägg 23B www. bolgo. Gö

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

MIDNIGHT IN PARIS aris. Ombord på en Det är höstnatt i P

MIDNIGHT IN PARIS aris. Ombord på en Det är höstnatt i P T H G I N MID IS R A P IN M CLAR EN P1 på o b O. P ök ö S D o gupp o u T c v xklu, G floof f u c v pågå ollu k o l. Ell b u bll poqu" fö up k på? öv " ckckg LU N D. TE X T: ER IC FL ER A. AR EN M ED cl

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY SKOL RESA På God 2015 RESORT VISBY BOKNING 0498-25 10 10 WWWKNEIPPBYNSE ö f ä E & So gå föjd: Bå /, uch/mddg å öf Buf Vby Hm-Kby-Vby Hm Log um/ugo md ho F é h Kby Somm& Vd Mgof å Kby y Äymgofb d fä A Gu

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil d b ä os få båk b Ö : Ö 1-17 Ö 1-17 5 6 O VÄ P Ö ORR F R Ö Ö Fä Å o Å Ö u F /F X u o F C o ä u F F C Å 2 % ouä öw cz Y Puo å 38 o u b s VÄj P j F Rju R V FRÄ 2, 5% FjP år: kbox hu sbå Pyso V 2 x V-skäm

Läs mer

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement söjd!) l, hl sjlfö (Pss! Ig få o ik! b sd. D o k s g i id p ö f S di upp i sll k s u i o s u h Poduk då oc sl. l k l o d g kici. l g li o g h b di u d dis D g. o s k i f p p if u d d i i i h f s ö f d

Läs mer

Nya Goodwill Företagsekonomi

Nya Goodwill Företagsekonomi Ikv fkbk vcs Ufsbk k c 53-0480-8 50 :- Evfc vcs sk b uä kusk ä bså v fy bk: Eösk fö Ek sff Mksfö s Bkfö bksu I ufsbk fs uöv fy bk äv k Pjk 53-048-5 :-fösksk vk k s Fkbks bk s50 uåsuk fö y bå Bk bså v k

Läs mer

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån Juiumshg! g m u K å p å 3 fi ig! v S i å 5 o y o T h oc. 5 1. 1 1 26-27 APRIL -15. Poyidig K. 11 Asiksmåig k. 12-14. Toyo Biusäig Hoppog Husvgspciis vis husvg Fifi pis Thozuis Moospo WRC Coo k, dyc s s

Läs mer

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet PRODUKTKATALOG Sis föi och klss ck fö sö www.s.s Ihåll Sos Aci Tl Kulöl si 4-5 All i! Vil All Sköljl I h boschy hi u fl föbukiso so u lbu h. Pouk Sskillk och håll hö ké. D fls iljök S och fis l so kos

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler B L L f ö j öj Ä I! D V y 2014 Fö,! D ö! E V, f E Kf D E f j P ö Ry öj, ö B! Fö ö D 200 j ö, 31 A Dö f F L j y ö-f, Ky, L ff f f MUF A jö f V ö, M f, f f ö f f! P,, f ö j f, ö j j L-I Lj Fö LAR-INGVARLJUNGMAN@VELLINGEE

Läs mer

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995.

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995. % 1 g M N 12 2 Kffu och y mmug m H-f u b b Svv, ygå v BEGÄ NS NL 12:S Mx 1 u :o 1 S 23 3:BEGÄ NS NL :o 62 Dm. y, x ymg och h vg ogmm m b og. byg. DM31 ybo fo: 481-8 Hog 1 382 4 Nybo Vg 1 18 Lög 1 14 m

Läs mer

God Jul! världens Bästa julklapp! sisjöns Floating. Vinn tid på Sisjön. Sisjön. Sisjön. handla ShopExpress! tid Sisjön Sisjön. Vinn tid på handla med

God Jul! världens Bästa julklapp! sisjöns Floating. Vinn tid på Sisjön. Sisjön. Sisjön. handla ShopExpress! tid Sisjön Sisjön. Vinn tid på handla med ò 11-10 - www.v. Gd Ju U hå: Mx fö hg ä ö vv f v cd hd Jug dvg yck å dg å www.b. k vvk ubud k fök v fö uföäjg v. yckf väd ä juk äk åd d ä dg jö Fg Fy b ä JUPPP: G b FG www.jfg. d å jö hd d hx ä kv hv å

Läs mer

Byggstart för skepparen i sommar. omväxlande dagar för Bovärden. klipp för haiti gav 52 000 kronor. nya ettan passar staffan perfekt

Byggstart för skepparen i sommar. omväxlande dagar för Bovärden. klipp för haiti gav 52 000 kronor. nya ettan passar staffan perfekt Bygg fö kpp omm omväxld dg fö Boväd klpp fö h gv 52 000 koo BO2 BOPLATS STRÖMSTAD #1/10 y p ff pfk AKTUELLT FRÅN STRÖMSTADSBYGGEN 2010 BOPLATS STRÖMSTAD ug v AB Sömdbygg och ukomm vå gåg p å. Avg ugv:

Läs mer

skogen & kraften LÄR DIG MER OM GALLRING UTFLYKTSGUIDE SKOGEN BIDRAG 2015 Älvdalen, Särna & Idre våren 15 SÅ KOMMER DU IGÅNG! 8 TEMASIDOR BYTER AGARE

skogen & kraften LÄR DIG MER OM GALLRING UTFLYKTSGUIDE SKOGEN BIDRAG 2015 Älvdalen, Särna & Idre våren 15 SÅ KOMMER DU IGÅNG! 8 TEMASIDOR BYTER AGARE kg & kf IFOMIO FÅ ÄLVDLS OCH SÄ-ID BSPIGSSKOG vå 15 8 MSIDO SKOG.. BY G Jk? SÅ KOMM DU IGÅG! Skgägkl LÄ DIG M OM GLLIG BIDG 2015 Älvl, Sä & I UFLYKSGUID ävl Bpgkg! FOOÄVLIG! på 25! SKJK! bk! LD SKOG &

Läs mer

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER ö f Nu b y f Avö v! S i vä i Rk S U 65.000 DER L O F R O i SPONS i ö i. S Fjä m i k iv. kmm ch i, k i i TV-x u! ivi vä k Säi h c ku ih i B möj Tävi v S UASH CENTER O F F I C I E LLT RAC K E T, B O LL O

Läs mer

Victoria med CHICs reporter Helena.

Victoria med CHICs reporter Helena. glop, b f h c o t F! l I uptjä v d dt ä Vcto Slvt d. CHIC ll ä m hö om y och o och ptd l C t o M täffd h och m x ll t l ä, om ädp h Bto. M ld, Bull, Aftobldt B ctfight md, All Ov P v Hl Soog foto Clo Nolé

Läs mer

Genarp. Information från Medborgarkontoret Vecka 37 2015. Genarpsdagarna 2015. vackert väder och publiksuccé

Genarp. Information från Medborgarkontoret Vecka 37 2015. Genarpsdagarna 2015. vackert väder och publiksuccé Gp DENNA SIDA ÄR EN ANNONS If få Mg Vc 37 2015 Gpg 2015 c ä ch puluccé Gpg fö lf å följ 28-29 ugu. Vä fö gåg ull på lg huö ch Gp fc ju ä l ö flgh. Ké fö Gpg 2015 h f Näl, Näpuc, Elg, l åpgl pgg fll l.

Läs mer

Ikväll smäller det! Vem får lyfta pokalen för första gången? Ansvarig utgivare: Mattias Stjernqvist 08-560 222 62 mattias@ kaggeholm.

Ikväll smäller det! Vem får lyfta pokalen för första gången? Ansvarig utgivare: Mattias Stjernqvist 08-560 222 62 mattias@ kaggeholm. Ccg på Kgg CAROLA TRÄFFAR ARTISTERNA Vly ö VIVA ANTON & SOFIA THE SEAN MAGPIE Jul Blg ÅRETS LÅTAR Ikväll äll d! V få lyf pkl fö fö gåg? 3 2013 Vly pduc v jullv på Kggl flkögkl. V bvk kl ålg ldfvl. Vly

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30 10-15 Lög 18 mj S j MAT& FEST MATMARKNAD MODEVISNING 10.00-15.00 MATMARKNAD Dhw m Kp 11.00 ANMÄL DIG Sm på vå M hå på T g ch j på äch. 12.30 VINNAREN UTSES V ä ch f p Amä g ch ö v på mjf.. K 12.00 m jy

Läs mer

nr 1 2009 årgång 39 utgiven av svenska epilepsiförbundet

nr 1 2009 årgång 39 utgiven av svenska epilepsiförbundet 1 2009 åå 39 u k föbu Rå fö u S öjh ä fö h A-Ch fck y Göbfö 50 å P M k Af xx RÅ fö u- Göbfö 50 å! Rå fö u Hä å uä F: Su Lu, ckx.c, Jyk Sk, www.fku. O: Sckx.c 6 11 P M TV-ff U hå 3 L 4 Ibju uä 6 P M - ä

Läs mer

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE HIINGEN OMMARKAMPANJ PÅ GARAREGAPORAR Vj 4 35 j j 9:- RING FÖR KONAFRI HEMBEÖK! O I 23, H 3-5 69 www! * I! A I E K 2, 3-5 57 @ *G NUMMER 6 juni 22 I LOKALA LIVILMAGAIN Nj N Ä U V! -,,, ö! B ö ö j -! V,

Läs mer

bo plats Planer och idéer för Rådhusberget Strömstad www.stromstadsbyggen.se nr 1 2013

bo plats Planer och idéer för Rådhusberget Strömstad www.stromstadsbyggen.se nr 1 2013 1 2013 b p Sömd P ch dé fö Rådhubg www.mdbygg. ådhubg Rådhubg k få f hu Rådhubg ä myck måd md fk äg m. Fö få buk md Sömd bdb udök u möjgh föä måd ch mdg bhå v. Bdd uppåfm g möjgh pduc f ägh Gö W Sömd väx

Läs mer

Bomässa 10-12. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4. Förgyll hösten med färg - sid 10

Bomässa 10-12. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4. Förgyll hösten med färg - sid 10 B MÄSSN DÄR DU BYGGER OCH BOR INKÖPING 0- SEPTEMBER 00 Sö B Tv My... S ö - 4 Fj 0 Föy ö f - 0 I fö - F ju v... COETT CENTER 0- VI HÄSR HE FMIJEN VÄKOMMEN TI NY BOMÄSSN Gö D B B 0- SEPTEMBER 00 INKÖPING

Läs mer

av d et förra, d. ( V id int räda n de i äkten.=: kap skuee lär a r-en r a' urligtvis ge det.

av d et förra, d. ( V id int räda n de i äkten.=: kap skuee lär a r-en r a' urligtvis ge det. 26 k hå Lk fö å D gg k u, gg, äv å äv h äfö v u g 1 väg - åu by, b bö b g, g'gö - å 'ök gc g,1, v k g å, gö kg v å ä v f ö g öjg v ff, h ä g fy öve p c; Å vj 1 ä -g upp k v äv ä ju å V k u ä på, huu g

Läs mer

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran.

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran. A bju f 2-31. 2010-1 ycf. c ufj f M. 2 4 D. 4 S. 6 L. 7 Gf 3995:- T F T D H ' ' 6, 15 2 å u H 7 w W c y! S C650D-10K pf f bu c, j. Iå b.. bb c b f få c. Uu AMD V120 pc, 2 GB, 250 GB å, 15,6'' HD TFT H

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! I ä ö ö ff. y ö pp fö ff by. D f p p f ä ä y b. H by b ä f f. G ö p b p ö fö. O ä by ff b p, ö f b y ä. I by f fö bpp ( * x). O ä ä p by äp ä by f f by ff,. L, C 154. I: L Pb Ey

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål?

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål? är våle Pver Rel rr. Erc Srby Spr Al1 Al 2 Ter Bss 1 Bss 2 Spr f f D G =80 Al f f D 1 Al f f D 2 Ter f f D l M Bss 1 jz d sj jz u b - u u - j u b - u u j s j jz u b - u u s j jz f f f N s v-drr ge- l-ve

Läs mer

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering Föläig Stäghtig j.lg.stig E täg btå tt tl tc Stäg i ht om objt l Stig E täg it modifi ft tt d h pt! Stig - l : ch[] - cot : it + lgth(): it + chat(it): ch + idxof(ch): it E täg h: Ett äd och lägd Ett tl

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

MUSEIMANNAMÖTET I GÖTEBORG: GRUPPBILD AF DELTAG ARNE. FÖR IDUN AF HOFFOTOGRAF A. JONASON.

MUSEIMANNAMÖTET I GÖTEBORG: GRUPPBILD AF DELTAG ARNE. FÖR IDUN AF HOFFOTOGRAF A. JONASON. N:R 8 (999) TORAGEN EN FEBRUARI 906 9 E ÅRG MUEIMANNAMÖTET I GÖTEBORG: GRUPPBIL AF ELTAG ARNE FÖR IUN AF HOFFOTOGRAF A JONAON EN FRÄMRE ITTANE RAEN FRÅN VÄNTER: FRÖKNARNA VIEN LEVIN, LOUIE HAGBERG OCH

Läs mer

om Stockholm Befolkning Basområdeslistan 2012

om Stockholm Befolkning Basområdeslistan 2012 2012 IÅ I 1 1 2 2012 3 I 3 O 3 4 O 4 O 5 OC ÖCI 1 O, 20111231 2 3 20111231, 20111231,, 1 ÖO w 2012 2011,,,,, 1 O (O) U O : 2011 2011 ( ) ( ) ://www 2 OÅI 2012 I O : 1990 U (U) x / 1987 1999 I: (YO) (

Läs mer

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176 FÖROR So en sträng å gtrren och so tonern dn vs..., så börjr texten Ulrk Neuns underbr Kärleksvls. Vd kn vr ljuvlgre än gtrrens sröd och nnerlg ton so tllsns ed sången kn sk sådn stänng och rontsk tosfär.

Läs mer

Livslängd vägen till lönsammare produktion

Livslängd vägen till lönsammare produktion ! L ä f ä b ö F ö. ä s s y p b sx föbä sä A. h p s s bhös. A föä föä h hö. å b f fö å ps yc DL K Lsä ä ös p Ks sä ä s fö ös jöp. Fö s h ö s sä bhö få h å sp sh få fs, f, f, p hässy p ch p. Lsä h föä s

Läs mer

Sommarträning. Preliminärt schema från den 1 juni till den 23 augusti 2015

Sommarträning. Preliminärt schema från den 1 juni till den 23 augusti 2015 Sommarträning Preliminärt schema från den 1 juni till den 23 augusti 2015 Välkommen till en underbar träningssommar! Här är sommarens schema, ett ständigt aktuellt schema hittar du på friskissvettis.se/karlstad

Läs mer

STATISTIK OM STOCKHOLM. BEFOLKNING Basområdeslistan 2013

STATISTIK OM STOCKHOLM. BEFOLKNING Basområdeslistan 2013 II O OCO OI 2013 IÅ I 1 1 2 2013 3 I 3 O 3 4 O 4 OC ÖCI 1 20121231, 2 20121231,, 3 O, 20121231 1 ÖO w 2013 2012,,,,, 1 O (O) U O : 2012 2012 ( ) ( ) ://www 2 OÅI 2013 I I 2012 O : 1990 U (U) x / 1987

Läs mer

Lärorika projekt om integration i arbetslivet

Lärorika projekt om integration i arbetslivet Läoka pojk om gao ablv : u j b E pojk. ao g m a F o M. 7 0-20 7 9 9 1 l l o m aa v Å m ö b o k p k. ha v c k o g och? a a ä p I! k ä k o b Efah 81-817 27 5 0 å p a Rg A 0581-817 27 27 0581-817 0581-817

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna Säskild ubildning fö vuxna I KATRINEHOLM OCH VINGÅKER Kunskape och fädighee fö ETT GOTT LIV www.viadidak.se Telefon: 0150-48 80 90, 0151-193 00 E-pos: info@viadidak.se Viadidak ä en gemensam fövalning

Läs mer

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02 Akk Skp ASS, FU 2013-05-02 1(3) Akk Skp ASS, Ldnö Snn v kubbhu Tonpnd FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02 Rmbkvnn Akk Skp ASS, FU 2013-05-02 2(3) Pobm Mkn kpundn bv å å å å dn övvmm v vn f ån p å. Då b fukhn

Läs mer

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån.

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån. ffi8cf Pressmeddelonde Aktiebologet SKF:s styrelse sommonträdde föjonde uppgifter lömnodes om resultotet noderno 1977. p& onsdogerl, vorvid för de försto åtto må- SKF-koncernen Under perioden jonuori ti

Läs mer

Madame Camille Flammarion.

Madame Camille Flammarion. Sockholm, Fg 6 ugu. 897. N; 3 (502) Pumop p å : Iu m Iu M o., fjooguppl. Iu Mo., m å u p p l. Bgob Rkö o c h B y å : k.»»» 5 5 3 3 Kl ö kykog. 6,. Öpp kl. 0 5. A l l m. lf. 6 4 7. Rklf. FRITHI0F ugfv:

Läs mer

Kunskap för integration

Kunskap för integration Kunskap för integration Om makt i skola och utbildning i mångfaldens Sverige Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:33 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

2007 HANDBOK FÖR UPPHOVSRÄTT OCH SÄKERHET FÖR SKOLOR, HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET

2007 HANDBOK FÖR UPPHOVSRÄTT OCH SÄKERHET FÖR SKOLOR, HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET 00 HANDBOK FÖR UPPHOVSRÄTT OCH SÄKERHET FÖR SKOLOR, HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET DOWNLOAD % COPLETE SIDA 0 Ai iiui i ill ui ll uhäy il l i y u ill f uhäih I hb föl i iiui ö fö y i b juii i ch ähi uhäi fö

Läs mer

Årsredovisning 2004 1

Årsredovisning 2004 1 Åv 2004 1 2 Åv Suv ku 2004. Suv ku, Kvc, p 2005. Sk : Tbjö L, Sbyk Ihåföck Kuy fö 5 O 6 Å å 7 Fövb Ovy 8 F y 10 Pövk 15 Dfv 17 Ivv 18 Vkhövk Ku B- ch ub 20 Fh 23 Kuy 25 Kuu- ch f 27 L 29 Mjö 30 N fö bk,

Läs mer

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen Åmöte Smtillighete Bkbdet 24 ktbe 2012 Plt :Håktpkl mtl 1 Vl v dtide ch eketee ii tämm Till dde vlde Mget Eic ch till eketee vlde Mgu Tte 2 Vl v juteigmä Till juteigmä vlde Åke Glud ch Cut Gutv 3 Mötet

Läs mer

TENTAMEN TE 12. HÖGSKOLAN I BORÅS Textilhögskolan Olle Holmudd. VÄVERITEKNIK, 4,5 högskolepoäng, Ladokkod TVT10A. Datum: 2012.11.09. Tid: 09.00 13.

TENTAMEN TE 12. HÖGSKOLAN I BORÅS Textilhögskolan Olle Holmudd. VÄVERITEKNIK, 4,5 högskolepoäng, Ladokkod TVT10A. Datum: 2012.11.09. Tid: 09.00 13. HÖGSKOLAN I BORÅS Texthögoa Oe Homudd TENTAMEN TE 12 VÄVERITEKNIK, 4,5 högoepoäg, Ladood TVT10A Datum: 2012.11.09. Td: 09.00 13.00 Hjäpmede: Räare, färgpeor, upp, ja, petå, tejp Aayad och formead Ata dor:

Läs mer

Pennie Smith. Björn Ranelid. Mikael Wiehe. Jan Lundgren. Noam Chomsky. Susanna Alakoski Bono. Illustration: Johan Björkhagen. Chefredaktör: Lars Yngve

Pennie Smith. Björn Ranelid. Mikael Wiehe. Jan Lundgren. Noam Chomsky. Susanna Alakoski Bono. Illustration: Johan Björkhagen. Chefredaktör: Lars Yngve 47 J Ny Uppg I d mm J Ldg: I dd I Swy M Wh på b Who mö Mch S Ao: U mpo Fä Boo: Tdg åd Id K Ld. Mäo om gå övdf: Mog Oofo Thom Moh: Så vå hjä mm v om fö? Nom Chomy: D vg ho ombod på Fdom Fo Kä, pmm och pcd

Läs mer

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok.

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. KAMASAN VÄGGDISPLAY - FLUGKROK Väggdisplay med 30 pegar för Kamasan flugkrok. Bild och textinformation om krokarna samt slutkortsmärkning

Läs mer

!!!!!!! #$%&'())*+*)!$,!-.'&$)$%*$!/%0*! 1'+,$*-.!2.-$%.!!!!!!!!!!!!!!!! 3,4!5+67*!8'7-9*! :;?""@?A@?B!

!!!!!!! #$%&'())*+*)!$,!-.'&$)$%*$!/%0*! 1'+,$*-.!2.-$%.!!!!!!!!!!!!!!!! 3,4!5+67*!8'7-9*! :;<!8%$6&+-.*=!2.-$%.! >?@?A@?B! #$%&'())*+*)$,-.'&$)$%*$/%0* 1'+,$*-.2.-$%. 3,45+67*8'7-9* :;?""@?A@?B " C**.D0''=/E%&.FG*+*) CH2IJHCH: " "#$%&''()('*(+,-..%&'' " JI2"KIH#LMNHJI;5O#HCH: # /"0,1"#,%*0"#.%"$$23#4*(,1"2$,25#,6*$70*%+*,25#,0*%$"'"#(",*2$*#,"/+%-$"$,.#3'#"48

Läs mer

BOPLATS STRÖMSTAD #2/09

BOPLATS STRÖMSTAD #2/09 hd hm på ydo ö boy och v ä mpo p g BO2 BOPLATS STRÖMSTAD #2/09 öpp hu y bobu AKTUELLT FRÅN STRÖMSTADSBYGGEN 2009 BOPLATS STRÖMSTAD ug v AB Sömdbygg och uomm vå gåg p å. Avg ugv: Sv-E Adofo Rdö, x: H Uu

Läs mer

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN Sveige I kothet De oa majoitete av sveskaa betala sia äkiga i tid och iämme i att äkiga ska betalas i tid. Både ude 01 och 01 to sveskaa att abetslöshet och att spedea fö

Läs mer

Superhall hägrar vid västra Valhallavägen

Superhall hägrar vid västra Valhallavägen EN DEL A DIRETPRESS NUER 26. 28 JUNI 4 JULI 2014. ÅRGÅNG 46. Suphll hä d ä lhllä 700 y äd, udjd ädllé. Och u d ä u l phll d ä lhllä. f få y d hll lä Schl d d 1942, ä Awé, dd FU Cl. SIDAN 4 SOARTÄLING cyl!

Läs mer

Vi önskar er ett trevligt Speedwaymöte i Norrköping denna helg

Vi önskar er ett trevligt Speedwaymöte i Norrköping denna helg g E o E E o g Vi öskr r tt trvligt Spwymöt i Norrköpig hlg Su Björk, Support Your Tm o g E o E E o g Vi kämpr ihop! o Välk till prsttio s pssr i på ll Spwyförigr i hl Svrig m mottot VI KÄMPAR IHOP m st

Läs mer

O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare. 40-50 nationer. Världens kanske 10:e största

O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare. 40-50 nationer. Världens kanske 10:e största O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare 40-50 nationer Världens kanske 10:e största Antal deltagare sedan 2000: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Läs mer

Möt Privata Affärers och Placeringsguidens aktiva läsekrets

Möt Privata Affärers och Placeringsguidens aktiva läsekrets 2014 Möt Pvt Affäs och Pcngsgudns ktv äskts Und 2013 stod nnonsön på Sto Pcngskvän nskt mot nskt md 1 500 v vå mst pcngsntssd äs. Sto Pcngskvän Bok n hkvä md Pvt Affäs och Pcngsgudns ktv äskts Pvt Affä

Läs mer

JOHAN NORDLING. Wettergren & Kerber. Direktör Dan. Broström 3$: N:R 14 (1265). 24:DE ÅRG. VANLIGA UPPLAGAN LÖSNUMMERPRIS: 12 ÖRE.

JOHAN NORDLING. Wettergren & Kerber. Direktör Dan. Broström 3$: N:R 14 (1265). 24:DE ÅRG. VANLIGA UPPLAGAN LÖSNUMMERPRIS: 12 ÖRE. N:R 4 (65). 4:D ÅRG. VNIG UPPGN ÖSNUMMRPRIS: ÖR. SÖNDGN 9 PRI 9. HUFVUDRDKTÖR OCH NSV. UTGFVR: JOHN NORDING. BITR. RDKTÖR: RNST HÖGMN. RD.-SKRTRR: IN WÄGNR. 3$: Wttg & Kb Dktö D. Btöm Pt väldtäd. F R S

Läs mer

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . FRÖSET - SMÅLAND Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S G Å R D 2 9 H A ALLMÄNT L a n t lig t b o e n de me d b ra lä g e e n da

Läs mer

www.kitas.se Kitas Frisörgymnasium Nytänkande och kvalitet

www.kitas.se Kitas Frisörgymnasium Nytänkande och kvalitet www.kits.se Kits Frisörgymsium Nytäkde och kvlitet Stimulerde miljö på Mgsisgt Kits Frisör är e lite friskol med 90 elever som erbjuder e kretiv och ispirerde miljö. Utbildige är yrkesförberedde, håller

Läs mer

Årsredovisning 2003 1

Årsredovisning 2003 1 Åov 2003 1 2 Åov Suv kou 2003. Suv kou, Koovc, p 2004. Ofoo: Suv hopp vå 2004 Fyfoo: P Wk Ihåföck Föo 5 Oo 6 Fövb Uvck 2003 7 F y 9 Poövk 14 Vkhövk Kou B- och ub 16 Fh 19 Kouy 21 Kuu- och f 24 L 26 Mjö

Läs mer

Information till dig som är äldre

Information till dig som är äldre e inf ko pe ve inf ve Re gra sju dig Information till dig som är äldre e ha är ha bo iso 03 enungsunds kommun växel 0303-73 00 00 w.stenungsund.se mmunala pensionärsrådet mmunala pensionärsrådet är ett

Läs mer

AllboNytt. Besök från Belgien Kjell-Åke informerar. ipadprojektet med Niclas Vestlund. ERFARENHETSUTBYTET blev en succé

AllboNytt. Besök från Belgien Kjell-Åke informerar. ipadprojektet med Niclas Vestlund. ERFARENHETSUTBYTET blev en succé AllboNy Nysbld o Allbo Lcs s iss dls 2014 fbui ERFARENHETSUTBYTET blv succé ipdojk d Nicls Vslud Bsök få Bli Kjll-Åk ifo Ss y å sllsoii Dsi/lyou, uivi, bild, o: EfsubyT blv Edi Bujo dibujo@lvss INNEHÅLL

Läs mer

Bokningsvillkor för Kårhuset Origo

Bokningsvillkor för Kårhuset Origo Bonngo Kåhue Ogo Sd 1(3) Bonngo Kåhue Ogo Va å boa Ogo? Kåhue Ogo å boa a uden, eag am anäda d Umeå une. De ä ne möjg a boa Kåhue Ogo på dag-, edag- och dagäa, e de daga om Kåhue Ogo ha amhe. Aoho Kåhue

Läs mer

Förslag till strategier för. Den flerkärniga miljonstaden. Skåne. Strukturbild för Skåne

Förslag till strategier för. Den flerkärniga miljonstaden. Skåne. Strukturbild för Skåne Föl ill i fö D fli ilj S Suubil fö S Föl ill i fö D fli ilj S. Suubil fö S Pjvi: T A, Avli fö il uvli, Ri S. Tx: T A, M Åb, I Sll, J Hll, Vi Sövi, Ti Uz-F, Avli fö il uvli, Ri S Lyu: Di Rlby AB Illui:

Läs mer

välkommen till L I L L A P I R A T F Ö R L A G E T S Vinter & vår 2014

välkommen till L I L L A P I R A T F Ö R L A G E T S Vinter & vår 2014 vo LILLA PIRATFÖRLAGETS V & vå 2014 A f so sö Hov s j L Assos K E 15 å J å s å och o v så M E bv fus! H o f och vs h hu j su D v så h s bo s och v så K su ss I vå v so öv u vå fös böc: Too u v E V och

Läs mer

Bomässa 5-7. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4 Provsläck bränder! - sid 4

Bomässa 5-7. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4 Provsläck bränder! - sid 4 Bmä MÄSSA DÄR DU BYGGER OCH BOR HALMSTAD -7 OVEMBER 00 Sö Bä Tvg Myg... Ag Sc på bö - d 4 Pväc bäd! - d 4 Fmjp d 0 Ipd föäg - d 0 Ogb bjudd vj mm! - d 8 HALMSTAD AREA -7 OVEMBER VI HÄLSAR HELA FAMILJE

Läs mer

NYTTIGT, ÄKTA OCH HIMMELSKT GOTT

NYTTIGT, ÄKTA OCH HIMMELSKT GOTT NYTTIGT, ÄKTA OCH HIMMELSKT GOTT Älsk du som vi tt ät och bjud på hemlgt men få inte lltid tiden tt äck till? Gö livet enkle genom tt blnd ihop vå åvumix. Ing konseveingsmedel elle tillstse. Tillsätt endst

Läs mer

Vad är bra och dåligt med lån?

Vad är bra och dåligt med lån? En tidni ng om p engar + Hu spar r kan j a a pe nga g + Va r? d jag hände inte r beta om lar? + Va d är akti er? Vad är bra och dåligt med lån? Hur beta lar man sma rtas 3 t oc h ka n ja g sk affa ban

Läs mer

Avdelningsnytt. När det otänkbara hände. Ny ledarduo i styrelsen. Nya löner utan konflikt. Semester med rabatt

Avdelningsnytt. När det otänkbara hände. Ny ledarduo i styrelsen. Nya löner utan konflikt. Semester med rabatt vdelningsnytt linköping U 2/2013 är det otänkbara hände fick Caroline Karlsson hjälp av Handels försäkring idan 4 y ledarduo i styrelsen ngela Leander, frisör, och Kristoffer Widing, lagerarbetare, valdes

Läs mer

@Anticimex' Byg g n ad sb e skriv n i n g Bosfads bygg n ad. Stomme, material: Byggnadsår/ ombyggnadsår: 1963/ Hustyp/antal våningar:

@Anticimex' Byg g n ad sb e skriv n i n g Bosfads bygg n ad. Stomme, material: Byggnadsår/ ombyggnadsår: 1963/ Hustyp/antal våningar: BESI KT I GS PROTOKOLL - Antiimx Fösäkingsbsiktning v småhus Byg g n d sb skiv n i n g Bsfds bygg n d J I m '- ' uq I Byggndså/ mbyggndså: 193/ Hustyp/nt våning: 2-pns phus Tktyp, tkbäggning : Ppp, ågutnd

Läs mer

Gott Nytt OL-år 2015!

Gott Nytt OL-år 2015! Nr. 3 2014 Gott Nytt OL-år 2015! Klubbinformation Postadress:OKÄlme,Maskrosvägen8lgh1204,34334Älmhult Besöksadress:Älmestugan,Fågelvägen(längstupp) Tfn/faxklubbstugan0476 10903 Hemsidawww.okalme.seE postinfo@okalme.se

Läs mer

Totalt kurs i lv 1: aktiviteter du har under 0 0 0 0 4,5 0. 10 Timmar: 1h = 1 Halvtimme = 0,5 Kvart: 0,25

Totalt kurs i lv 1: aktiviteter du har under 0 0 0 0 4,5 0. 10 Timmar: 1h = 1 Halvtimme = 0,5 Kvart: 0,25 Tidrapportering Läsvecka 1 Skriv in antal timmar du gjort Måndag Tisdag ett moment Onsdag här Torsdag Fredag Lördag Söndag Timmar Vad/Hur Timmar Vad/Hur Timmar Vad/Hur Timmar Vad/Hur Timmar Vad/Hur Timmar

Läs mer

Allt du behöver veta för att planera din annonsering 2015!

Allt du behöver veta för att planera din annonsering 2015! All du bhöv v fö pl di oig 0! Nå di kud vid mogokff äm k du i komm! öldl-po ä pumd lokl mogoidig. Vj odg kiv vi om d om ä gläg fö dig. E lokl mogoidig g dig bd iblick i iuio. Vi bly d om ä vikig fö dig,

Läs mer

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring I social d e m o k r a t i s k a partie ts Råds la g o m jobb i börja n av 2008 för d e jag tillsa m m a n s me d tre ka m r a t e r fra m idé n o

Läs mer

Meddelande. Föreläsning 2.5. Repetition Lv 1-4. Kemiska reaktioner. Kemi och biokemi för K, Kf och Bt 2012

Meddelande. Föreläsning 2.5. Repetition Lv 1-4. Kemiska reaktioner. Kemi och biokemi för K, Kf och Bt 2012 Energi Kemi ch bikemi för K, Kf ch Bt 2012 Föreläsning 2.5 Kemiska reaktiner Meddelande 1. Justerat labschema Lv5-7. Berör K6, Bt6, Bt2, Kf3 2. Mittmötet. Rättning av inlämningsuppgifter. Knstruktiv kritik

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om införsel och utförsel samt

Läs mer

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29 Medlemsmöte 16/8-08 Bilagor 1 D a g o r d n i n g 2 N ä r v arolista 1 M ö t e t s ö p p n a n d e J o j j e f ö r k l arar mötet öppnat. 2 Fo r m a l i a M ö t e t b eslutar a t t : J o j j e v al s t

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz Ta tre mideråriga arr. Edeius yr. Herzberg Sra 1 Sra2 At 1 At2 Ter Bass1 Bass2 Sra1 a 4 ej ej t G =120 t t t t t t t a Sra2 4 4 ej ej a At1 4 s dj s s s s dj s s s a At2 4 4 s dj s s s s dj s s s 4 b Ter

Läs mer

> w S A NfYN o" s-t ak' va N \VW,V'\

> w S A NfYN o s-t ak' va N \VW,V'\ Kommunledningskonitoret K-msllenhelen 2013-01- 0 7 JV1EDBORGÄRFÖRSLÄG FALKENBERG -loi Dnr Dpi 3 ) Kommunledningskontoret 311 80 FALKENBERG Från Namn: Adress: ( X g 0 < t A. t - c o v \ c x e 'Pon-iros

Läs mer

FÖRELÄSNING 13: Analoga o Digitala filter. Kausalitet. Stabilitet. Ex) på användning av analoga filter = tidskontinuerliga filter

FÖRELÄSNING 13: Analoga o Digitala filter. Kausalitet. Stabilitet. Ex) på användning av analoga filter = tidskontinuerliga filter FÖRELÄSNING 3: Aaloga o Digitala filtr. Kausalitt. Stabilitt. Aaloga filtr Idala filtr Buttrworthfiltr (kursivt här, kommr it på tta, m gaska bra för förståls) Kausalitt t och Stabilitt t Digitala filtr

Läs mer

Fem år i sammandrag. Kommunen. Koncernen

Fem år i sammandrag. Kommunen. Koncernen Ådovg 2006 Fm å mmdg 2006 2005 2004 2003 2002 Fomägd 31/12 94 516 94 044 93 707 93 307 93 252 To, % 32,89 32,89 32,89 32,29 32,29 - vv ommu, % 22,29 22,29 22,29 22,29 22,29 Kommu Vmh ä, m 921,4 874,8 831,3

Läs mer

Varför har vården aldrig tänkt på planering? 2014-09-18 Myrna Palmgren PhD Operations Research

Varför har vården aldrig tänkt på planering? 2014-09-18 Myrna Palmgren PhD Operations Research Varför har vården aldrig tänkt på planering? 2014-09-18 Myrna Palgren PhD Operations Research 1 Bild av beanningsbehov Personalschea Aktivitetsschea Scheajustering Uppföljning 2014-09-18 Myrna Palgren

Läs mer

Bollen rullar för epilepsi

Bollen rullar för epilepsi 3 2009 åå 39 uv v v ppföbud B u fö pp Väd Budp E B-Mchm: K ud må föbä! Dy Kh ämp md d f 9 Smhäd RÅd fö ud18 12 Dy Sv Epp 6 Kh ämp UEFA pj Om: cxp.cm. F d upp: cxp.cm, www.fu., J Zqv, Dbd 14 H du å bä?

Läs mer

En handbok om biodieselanvändning på sjön Sanna-Sofia Skog

En handbok om biodieselanvändning på sjön Sanna-Sofia Skog PROJEKTET BIOBRÄNLE FÖR FIKERINÄRINGEN Engffv f En hndbo om bodlnvändnng på jön nn-of og P oj B ob ä n l f öfi nä ng n/ E n g ff v fi F o / d ö nn ofi og U g v Y hög ol nnov, F b g n1, V, F nl nd nn ofi og&y

Läs mer

Åtvidabergs Golfklubb

Åtvidabergs Golfklubb Åtvidabergs Golfklubb Protokoll möte nr 2 Art: Styrelsemöte Åtvidabergs Golfklubb Datum: Söndagen den 16 mars 2014 Plats: Golfklubben, Åtvidaberg Närvarande: Peter Björling, PB Ordförande Per Lindqvist,

Läs mer

zrfl-!l avnin"?*y aon 1-Jd/.tsa tnåhtuikh(fl9f: t-u"nne ä *-* {"Kan frcr t*sf,a Kursutvärdering 6b @ s@ n Nej @i23+s$)a ! Fanns ej n Fanns ej

zrfl-!l avnin?*y aon 1-Jd/.tsa tnåhtuikh(fl9f: t-unne ä *-* {Kan frcr t*sf,a Kursutvärdering 6b @ s@ n Nej @i23+s$)a ! Fanns ej n Fanns ej Kursutvärdering Namn l_o_releg Kurs zrfl-!l Var dina förkunskaper tillräckliga för kursen? Kommer du att ha användning for dina nya kunskaper? -;;jf;;,"5arre': Ku 2 3 Flu Ela n ror tågt &.1" s@ KOK n ruey

Läs mer

Några begrepp 2011-04-28. Hur kan kvalificerad rådgivning tillämpas i tandvården. Beteendeförändring. Patientcentrerat Beteende

Några begrepp 2011-04-28. Hur kan kvalificerad rådgivning tillämpas i tandvården. Beteendeförändring. Patientcentrerat Beteende 0048 Hu ka kvalificead ådgivig tillämpa i tadvåde PhD, leg. tadhygieit, Högkola Dalaa och Folktadvåde Uppala bjo@du.e Någa begepp Patietceteat Beteede Beteedeföädig Mikig av det om ä oökat Tilläga ig ett

Läs mer

TRANSIT NYHETSBREV SEPTEMBER 2OII

TRANSIT NYHETSBREV SEPTEMBER 2OII TRANSIT NYHETSBREV SEPTEMBER 2OII BREDBANDlrvlrererotr Ni har väl gjort ert val av digitalbox? Nu närmar vi oss tiden för ett förändrat TV-utbud I höst lägger vi om distributionen av Era kanaler i Basutbudet

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

Sveriges äldsta slipsfabrik. ...ligger i Sofielund. Vänta inte på nästa rikdsdagsval. Så här gör du din röst hörd idag.

Sveriges äldsta slipsfabrik. ...ligger i Sofielund. Vänta inte på nästa rikdsdagsval. Så här gör du din röst hörd idag. 70-åi kp fö hj- ch lujuk villk 4 Fö i vl ik få bil 5 Vå: i lklii f fö i i Sö I! wbbfu Sc- på v på få 2 fö Epö öv Sy Möllvå 3 lii Mlö i föli ff i Sfi 6 7 lkl Möllkö på v i Afik 16 17 i IT Fi-IT v ch l Liux

Läs mer

För länge sen hos Beethoven

För länge sen hos Beethoven Ludwig van Beethoven ör länge sen hos Beethoven Arrangemang Christian Ljunggren SATB calluna musik hb ör länge sen hos Beethoven Sopran Alt Tenor/Bas 4 8 12 ör länge sen hos Beethoven 4 2 4 2 4 2 j ör

Läs mer

FÖRORD - TRANSIT 95 DENNA KATALOGDEL INNEHÅLLER INFORMATION OM "TRANSIT 95" TILLVERKAD FRÅN 0894. VERSION

FÖRORD - TRANSIT 95 DENNA KATALOGDEL INNEHÅLLER INFORMATION OM TRANSIT 95 TILLVERKAD FRÅN 0894. VERSION FÖROR - TRANSIT 95 NNA KATAOG INNHÅR INFORMATION OM "TRANSIT 95" TIVRKA FRÅN 0894. VRSION SPCIFIKA MOVRSIONR ANGS M MOKO: 80S 100S 115S 120S 150S 100 130 150 190 KORT HJUAS - 2835MM - CX ÅNG HJUAS - 3570MM

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

Kasta loss med oss! »I vårt område från Öregrund till Oxelösund finns cirka 2,5 miljoner invånare. Och miljontals turister.«

Kasta loss med oss! »I vårt område från Öregrund till Oxelösund finns cirka 2,5 miljoner invånare. Och miljontals turister.« »I vårt områd frå Örgrud till Oxlöud fi cirka 2,5 miljor ivåar. Och miljotal turitr.«ett omtyckt magai foto: jofi kbrg Kata lo md o! Vill du ockå vara md i»kärgård fiat magai«? I tidkrift om lä frå pärm

Läs mer

Nolleguiden. , nolleguiden, Ekosystemteknik ~ 2015 ~

Nolleguiden. , nolleguiden, Ekosystemteknik ~ 2015 ~ ollgid, ollgid, koymkik ~ 2015 ~ i igl dy d ig of mifo, ild of li dippd io dp of - Plo, 360 f.k. p y z y g, c o yp ip p x ip l i g l di i. l ḷ i o c m o l i, i å l l f ö äck i g m b i o i ṣ d m o c q l

Läs mer

SIDAN 2 En av de två tjejgrupperna på Fritidsgården i Näsby. En gång i veckan träffar frtidsledare Leonora Krasniqi sina båda tjejgrupper.

SIDAN 2 En av de två tjejgrupperna på Fritidsgården i Näsby. En gång i veckan träffar frtidsledare Leonora Krasniqi sina båda tjejgrupper. P Ol Klo, vdlichf på Lmcl.. SIDAN 16 Vik fi io å om biofäomåd... SID 15 NR 1, FEBRUARI 2015 L L, kochf på omofövli i Kiid kommu. Omo om m Sypuk få mä, kud och pol. Livmdlvk äikommdio. Kommu livmdlpolicy.

Läs mer

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre.

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre. 0* * Tab. JY: 9. Antalet intagna ch afgångna samt inskrifna ch när- varande elever vid Helsingfrs stads under läseåren 88 890. Läseåret 88 884 Läseåret 884- Läseåret 88-886 Läseåret 886-- 88 Läseåret 88--888

Läs mer

b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen,

b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, och inan borde is y n n e rh e t a n vänd a s o ld a

Läs mer