Moster Huldas äppelskalare 198:- Mån-fre 8-21 Sön Lidköpingsvägen 9 Tel

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Moster Huldas äppelskalare 198:- Mån-fre 8-21 Sön 10-21 Lidköpingsvägen 9 Tel 0511-34 57 00"

Transkript

1 Lä dg obl Lä q-kod å d obl! D lokl dg d 1986 ågåg 28 v ugu Höglöd 129:-/ 4 100:Od. 35:-/ So gö väx! Välj 3 gö väx få göbod 100:- Välj få o göväxbod Mo Huld älkl Rvo fö luföäljg Od. 349:-/ KÖP ETT GLAS ME PAR ENKELSLIPAD D CRIZAFITGRÖ E NAN RA L TR FÄRG SIG SIT OC IONS * ION H SIT 1 AN TR.6 ÄL NDET G LER T O MÄLL NDET G 20ER T O M UDA BJ UDA BJ 14 ER -0 ER -0 88L IA ER OCH FÅ 50% RABATT AL OCH FÅ 50% E SS ND VA O M DA S CR BR A ERB JU ION E SIT SI Z A S S L TRAN ND G IV A LA å S! SI LA å S! RABATT O A ÅG ES R Togg 7 Gö Mådg Tdg-Fdg M AT KÖP ETT GLAS ME PAR ENKELSLIPA DE D CRIZA L TRANSIT IONS * FR Aäl dg ll l Icoc Icoc G G NEW RAFITGRÖN FÄR SIG GO ION CH SIT 1.6 AN M TR AT O ROG A P ÅG S FR RE G PRO 1 b v! NEW NEW AL L. IA ER Gl o ug, yböj ll off, jobbko, ll ä välko! OM DA S CR BR A ERB JU ION G Aäl d lg ll Alg (Kolg) hö 2014! Bloo fö ll llfäll! Väbyväg 13, Gö Tl CR IZ Må-F 9-18 Lödg 9-13 CR IZ Öd: ENKELSLIPADE GL AS ILOR SS ME *E D 198:- 298:-/ Elo Iol - Juy Elo, Czl d E-SPF dk of Elo Iol. To d h wl d To Sgu dk of To Ocl, Ic. Phoochoc foc flucd by u, UV-xou d l l.] Od. 44:-/ ENKELSLIPADE GL AS ILOR SS ME *E D Fyll å d fäch gö väx f o! T L T R A NSI Glögo &IZ AKokl Lg. ok F Göo CRIZAL TRANSITIONS 30 hcrizal dgok oo TRANSITIONS FÄRGSKIFTANDE GLAS I GRAFITGRÖNT FÄRGSKIFTANDE GLAS I GRAFITGRÖNT Skol ÄNTLIGEN! ÄNTLIGEN! Vck bjudd fö dl Klubb Gö: åg gg? däck ho o! g, fövg kf gå! Tol Gfgö ä d lgdk å olgl. Czl To Gfgö ä d lgdk fäg fäg å olgl. Czl To gl g dg båd fäg och övläg bkvälgh fägkfdfägkfd gl g dg båd fäg och övläg bkvälgh gl. 9 v 10 väd ä övygd o gl födl*: gl.kl 9 vohu. 10 väd ä övygd o gl födl*: Mök uohu. 25 gåg bä UV-kydd ol Kl ohu. Mök uohu. 25 gåg bä UV-kydd ol ä u glögo. ä u glögo. 15:- Jävägg, Gö Czl To få väld ö llvk v glögogl. Elo ä d d ok fög å Fob To 100-l öv väld ovv fög. D å h Elo lg bld d 28 ovv Czl To få fög väld - ö v glögogl. Elo ä d 2013 lågllvk Elo å l 23. d ok fög*å Fob To 100-l väld Aväd goföd v öv obod dj - ovv Czl To Sgu VIIå 120h väd Adl öjd väd b å fög. D Elo- Fkk lg bld d -28 ovv uvädg övläg ll lk d 5 å 10-gdg kl. fög låg Elo å l Måg dll få Svk Sl och ATG h du ho o! * Aväd goföd v obod dj - Czl To Sgu VII 120 väd - Fkk Adl öjd väd b å uvädg övläg ll lk d 5 å 10-gdg kl. ALLTID PÅ PRESSBYRÅN: Kff och klbull 20:Kov och dyck 28:Sdwch och dyck 50:Slld och dyck 63:1RdBull + 1Rlö 27:- SHOP LOGO CTVII_Icoc_G_Ad_176x250.dd 2 Må-f 8-21 Sö ck, ICA7-17 bd & ol. S 10.90:Må-o Ldkögväg 9 VÄLKOMMEN TILL DIN TURBUTIK?? gåg/bck F 7-17 Ebj.To gäll Tl L, J, A, M, Igd 3 VERKSTAD Hldg Tl ! Klchoë 2 fö 200:- Elo Iol - Juy Elo, Czl d E-SPF dk of Elo Iol. To d h wl d To Sgu dk of To Ocl, Ic. Phoochoc foc flucd by u, UV-xou d l l.] Gö väx: 3 fö 100:- Bollky SHOP LOGO CTVII_Icoc_G_Ad_176x250.dd :59:41 ÖPPETTIDER: Vdg Lödg Södg Kol glögo! VIKVALITETSFÖNSTER LAGAR KOM IN OCH SE VÅR UTSTÄLLNING STENSKOTT! Fö d g ä kh l AUKTORISERAT BILGLASMÄSTERI! G L A S kdj Eklld Pogv Ikl. båg och gl d hådy och flx, v yudökg llko, kod 280:- GLASÖGON LINSER ÖGONHÄLSA 200% SERVICE D ok D ykol go Ok GLASBRANSCHFÖRENINGEN 990:f. 2990:f. ANNAGATAN 4 GÖTENE ANNAGATAN GÖTENE ANNAGATAN GÖTENE fghby. GÖTENE Lävkjck f. 259:- (o,, blå, ll, l ) Vfö g Svg ö äkl? Gö :59:41 J 129:- (Två vä, kll och jj, l ) To och öjo 79:- (Fl fäg, kll och jj, l ) + o d d yh! Du h o äv å fcbook! Ö: Buk vd 9-18 Lö 9-13 Tl

2 2 Gö Tdg d 13 ugu 2014 Ifo få olk Vck bld D hä bld h A Jkobo g. Byggd låg vd Ldkögväg 8 och v Hä h d lko Svbok hu bdv åg olk vkh. Sv Ado h hf uffä hä, Oc-Kvck ko, Txco bo, TV- och dofi, vg, kvffä d. Idg lgg Hldbog å ä l, bä Gu-B Nä å Vuxkol. -Ko läå fl vkh ll h ågo bä ä välko hö v, häl ho. Ö hu Pok Lckol S ä olov föb, fö kod hö ö Pok Lckol Hällk dö fö ll o ä yfik å d gl kol. På lödgfddg d 16 ugu ä kol ö. D ä Kkull Hbygdfög o kö o d gl kol. Bök få dl v d kolfoogfi o hbygdfög h bldkv och öjlgh ll kff d hbk fi. Skol d 10 å d d oblgok folkkol. D v hovfök Lou Po få Hllk o vll fövklg dö o växludvg vlk ho ko kok d Egld. Lou vll äv bb kull få öjlgh ll udvg, d v ll o åg d ödvädg d udvg fö b då d bhövd vdgb. Hbygdfög häl ll ug o gl välko ll lödgfddg Ö Hu. Mö d Källby PRO Källby PRO h hf dlö Pogåd. I öföhdlg höll o öv vå v fög dl. Källby h äl äv å ävl dk Vvävlg. Odf. K Cldo od d fofd fi åg l kv dk bu ll Sockhol fö PRO-bå okob. Å PRO-Tvdg gå v l d 30 b. Boul h gåg f ouhåll och udckl och ågövg böj d 18 b. Nä uflyk bl o l d 27 ugu ll Vh Klokyk. Nä dlö håll d 6 okoob Pogåd. Fögfuko På fdg 15/8 hö fögfuko å R. Mö o å og u å lödg d 16 ugu! Välko d d fågo och fudg! Mö d olk å og Gö lödg 16 ug 10-13, 22 ug (då dvk äv goåd Alx Bgö) och 23 ug Rdo (S) y od. 20 ug 9.00 och Rdo Kkull. 102,6 Mhz. KS-gu 21 ug Födög öjlg f.o.. 27 ug. Mdlö 27 ug Socldok Jävägg GÖTENE Ex å-f 9-13, KD Gö vll: Mk bgu olk fökol och å fd Po och gök Få g odlg Sälj lödg d 16 ugu kl övg lödg ll och d 6 b Välko! Böd Lljbg lbuk / Byå d oog, ok och ovådd. JOUR DYGNET RUNT! D k v lä åv Gö! V ök vlg foäg å o. Ny boog ko böj v b. Välko då! Cuhu Gö Bok å ll Mdbogkoo Nu f vå vlf å hd! Vä Gö Vä Gö jobb fö äv födlg. V f å fcbook! Kok o gä! Evl Ö Ov Nodö L Gufo Bgvgbyå Ög 13 Tl Aukod v Svg Bgvgbyå Föbud Gffku Ludbu fö b och ugdo Ld: D M Id? Kok SV Gö Fö fo och äl: , o: Bygdvdg Foh kykby Tdg d 19 ugu kl ud ldg v Jof Eklud d fl. Däf v och bä Kh. Cl- Hch Flkbg o kyk. Mdg kffkog. Välko! Foh Fullö Hbygdfög Fluffäjd vdg böj ödg d 17 ugu. Såkg få og Gö kl ll Bgld åg, Böj. Ld: Håk Joo. Välko! Åvgcl - u ö ådg: - olg ä ko fo V kö å.o.. vck 39 Cuhu GÖTENE S-kld... Vck b S vck 33 Ny bo vj dg! Mljö- och gfågo ä vgöd fö vå fd lvvllko Fy ug fö vl: gö jobblj ljö och kl kolfåg jäälldh Kok Ad Joho go. Ök kdfög v vdg-och cyklu å Kkull och k bä ko d lokl ägäll uäk. Mådg Tdg Odg Todg Fdg Lödg Mljövög, Gö Tf: Nå E välj Gö Tdg

3 Gö Tdg d 13 ugu Vck klubbbjudd! Bck ä lddd d Ebjudd ä lddd å bck och lgg kv ll bjudd ä uyj. Ebjudd gäll dg o ä gd dl Klubb Gö. Gäll odg-dg, gåg bck. I d buk k du äv l bou. Fö få bou å du hdl fö v u. V buk h xgä å l bouäl kö, äkg kv buk. Rvo fö luföäljg. Vlf lgg 20% b (Gäll j ) Nyh! MxFco Mc Tfo c 149:- E vlf v Gäll j öbl 25% b Lkä 50% b Od. 170:- Tcogäg 69:-/kg S 20:-/kg Alo Gäll kö/bck :- Sob Sobk All blvä 10:- 20% b 50% b 50% b Polld 400g McuShld kollko Tg 3 bl fö 2 Kxchokld Kö 1 juoko - Få gyå å kö! (Od :-) 10:Kö Mo Hgh-dock -få Mo Hghväk å kö! 55g Clo 6 fö 20:- Tol 6 ICA Bd & ol Du 10,90:- Väd 99:- 15:- Bl dl å www. godg.co Ny högckl och lgu! Ny högckl och lgu! H du ä hög o ä lkohol- ll dogbod? H du ä hög d djukdo o du ödj ll våd? I d uo k d åg gåg kä holö och k k ågo d. D ulv of ov få d d uo. Då v du hu bld kä g d fågo och fudg. Nu v däfö högckl och lgu fö dg o ödj ä hög d lkohol- ll dogbod. - E g lvuy S dg d 16 b 2014 V äff v dj vck vd f llfäll ud hö, klock Tydlk ä jälvklh fö ll dlg. Aäl gö ll: Ev Ludll, högod, lfo: ll C Lo, lkohol- och dogådgv, lfo: Fö foo bök ll g ågo v ovåd. All kuko Yo. Od 549:- Nu v däfö högckl och lgu fö dg o ödj ll våd ä hög d djukdo. - Hu k jg ok vdg och vlk hjäl f få? S dg d 9 b 2014 V äff gåg åd vd f llfäll ud hö, klock Tydlk ä jälvklh fö ll dlg. Aäl gö ll: Ev Ludll, högod, lfo: ll Ec Aflyk, djukkök, lfo: Fö foo bök ll g ågo v ovåd. S 39:- Od. 3 fö 18:- Åko bl Albo Elkdj Fäg och F Gö Ok ICA Kvu Jä/So I Lkkffä Mä Mök & Sö Sbo Köx Cfé Elv Coo Nä To Ludbu Ig 10 x 150:10 x 200:10 x 200:10 x 100:10 x 500:10 x 300:10 x 500:10 x 150:10 x 100:10 x 200:10 x 200:10 x 200:10 x x 150:10 x 200:10 x 200:- 150 k 100 k 100 k 100 k 500 k 5% 500 k 100 k 100 k 100 k 100 k 200 k 50 k 1/2 kg kff 100:100:- Skol Elv l fö kol odg d 20 ugu 2014 å kv kol lg dåd foo. Fö koldg v kolluch och kolkju gå lg kolkjul. Hällk kol, l , ll lv gå kl Källby Gåd, l , lg lv böj kl d lg kv klu. Elv gå d lg ch och ll lu kl Ljugbckkol, l , lv fökolkl-åk 2 gå kl och lv åk 3-6 gå kl Slg ffö huvudgåg. Ludby, l , ll lv gå kl Pägådkol, l Elv fökolkl-åk 2 l kl vd kol. Elv åk 3-6 l kl vd kol. Skolgådf böj f luch och lv lu kl Foägkol, l Elv åk 7 l ufö Vkgg 13 kl och lv åk 8 och 9 hklu kl Elv åk 8 och 9 k fö koldg v klädd fö dg uohu. Väbykol, l , ll lv böj kl Slg k fö ll åku ffö kol o Väbybd. Elv åk 8 och 9 k fö koldg v klädd fö dg uohu. Skolkju: Ulyg k håll å få koxdo, l ov, ll få kolkjuhdlägg, l Hjälg välko ll y läå! Tlfoväxl Mdbogkoo

4 4 Gö Tdg d 13 ugu 2014 Judk d H B Noäg Dg k v f Gö b vlö? Ao Wklud fylld 2 å d 11 ugu. G ök fo och ff Vå lll olål Axl Rydbg fylld 1 å d 5 ugu. Måg gk få, och oy Alc. So k ll vå fi Sh o fyll 13 å d 14 ugu Få oo, of, Ov,, Gull och Ad H h hu ll vå lll Guv o fyll 1 å dg. Måg u och k få och. K bövg vä bo? Sv Nä d gäll v k d o födl kvlåk o d ök, dock d v bgäg. Eg b bologk och dod.k. bövg k go gö vlö. D h ä ll hälf v vlo, d kll lglo. O d o vld h b bl vd vlo 1/3 v d ol v och d lglo, o d h ä ll ugö v 1/6 vd. I övg k o jälv föfog öv kvlåk go. Hlg vlyg Jg h obl å b d ovlg chf, o ho och b g du o g och övg db. H ål fö fckobud d böj bl ohållb uo och bljöobl. D äg d h å yck gå å. Få jg l l o jg h d xlv chf ll ä d föbjud? Sv O du jälv dl l ä d llå l l d x. obllfo u o v o d. Dl du jälv kl d o olglg vlyg. Sl dä du jälv dl k du d väd o bv, äv vd gä o d v g d chf äg g å ho och lkd. O d go d ugf o fko gå dfi d ou ll lkd o du l d, å bö du uly d o l l. O du h k käl fö gö lg o d, å bhöv o yck. Du o lä k l ll ju H Noäg och äll d fågo o ho d bv l. Skck fåg d o ll och äk bv Gödg. Ml Wllqv Fullö fylld 9 å d 5 ugu G fko ök fo och ff Kv Wllg 6 å d 13 jul Gk få g.oo, g.of, Å, Ov och Lu, M och Åk Ju H B Noäg v å lä fågo. Ju d: Jg ä väg g och lv, g ko ll fd uo go g. Joh 14:6 Sö 10:30 Gudjä Pdk v Bg Jjö Nvd T 19:00 Bö v b fö Svg och vå kou Ldkögväg 14 Tl Välko ll kffkl å födldg d 17 ugu. Ö hu Rokv ll P, j ck. E l ll Läk u gä, j ck gä. Lf Klo V b ök d v vux. Ad ök d fck v b. Bl Bäkä och b fö ljol b få bä ogodg. Bök o å och bl ådgv dg. Odg 13 ug G Hällä Gudjä Pgg Ludgåd Gudjä Bgåd Hglö Foug Souk Muk v Gd Rudqv och Ch Mä, Poh. Mdg kffkog Todg 14 ug Kj Gudjä M Fo Hlgåd Gudjä M Fo Cclgåd Gudjä M Fo Lödg 16 ug Mdll Souk Flj Hllg Muklk fyvk Bgåd O Ludgåd O 12.00Adk Adk luch Gö Gö fölgh. fölgh. O Adk oo luch O å Gö Sö Våfflkväll Gudjä d vd vd Sö Gudjä d Sö Gudjä d vd Vå fök fö vgh To H, H, gol kykold. To gol kykold. M Eoko. Såg Ad Wädhl. Såg Mkl Wdlud. Kykkff. Såg Mkl Wdlud. Kykkff. Kykkff T Bö Tdgcfé Bbll Bbll Tdgcfé TT O 14.00Våfflkväll T Tvläff Bblävy K O å GöBblävy Kl Folkuk d O T Tvläff K d Jo Mguo. gu Så kmguo. d lå d Jo Södg 17 ug Gö Gudjä Bgåd Huby Mä Poh Höä Mukgudjä Poh Skby Souk Folkuk v A Sll, Ch Mä och P Po Tjälå och Såkdg Mo Välö Gudjä Bgåd, åg Mlo To Svo Bogg 2, Gö - Tl Bogg 2, Gö - Tl ÖVRIG VERKSAMHET GÖTENE GÖTENE Roj Wbg fylld 4 å d 10 jul, åg gk få oo och of Ifö hlg, 9: ödg f fldgh V kä g od få Lukvgl kod ödg: Ig jä k jä vå h. Ag ko h h d och älk d d ll håll f vd d och by g o d d. N k jä båd Gud och o. D hdl o god fövl och v ho ju ll dä v lv och vk ä fövlk go. M v ä ll bod v g k dg häll å olk ä kyk fö ku h vkh och udhåll vå kyko. D vkg ä vfö v gö d. Vd ä d o dv o? Ä d Gud ll o? Mo å fö kdo och ggh och kdo g ä fl vd gö v d vå kdo? V k v k å åg olk ä och d vkg ä hu v fövl vå kdo. Lv äll o olk vluo och v å jälv gö vå vl och bld gö v d odv fö v åvk v kl och vd d yck. Gud få d hu, vå llflyk, du o kll u väld dä o k vä. E d d väld, å vll du v k lv. Gud, gö o djäv! A. /Ev Poh, kh GUDSTJÄNSTER KRISTET CENTER G Wl Ljugö å 1-ådg ök ff och fo Välko ll Kokyk Fdg ugdoog GÖTENE Södg GÖTENE Bö GUDSTJÄNST Elkyk Pd. Ek Bykh Såg El Mguo Slg fö b Kykkff Tdg Bö Pgkyk OBS! Fölghlg å Nyhgåd 22-24/8 lkyk Bogg 2, Gö - Tl Bogg 2, Gö -www.kokykgo. Tl Ugdoog Odg 13 ug Pogåd Källby Odgäff Kul d Fk 20:L Svdug, Pgg Mådg 18 ug Pogåd Källby Plgvdg, d l äck Tdg 19 ug Foh Mogobö d fuko Pgg Välko!

5 Gö Tdg d 13 ugu 2014 Å, Ulk Åk, Bjö V ä vd v h! Någ uk få vå vlog: E bä Gö. Fö ll. E ö å o ä ö å og v våd, kol och oog. V vll... d k f äldoog, boog och kol u ll åku 6 ll kou äo. llfö u ll lvhäl..kv b fö l älld o boog bl fl. bygg o Väbykol ll Allkvhu. Få d 18 ugu ågå v ll vå od öd: ådg, odg, odg, fdg lödg 10-13, dg äg VÄLKOMMEN! ud vfö kvo Gö kou h ä hälol ä ä och ågäd vd d bo å....å dbog d glbud äff dä olk, jää och vå k dku, fåg och fågä. äll kv uhdlg fö äoducd k kö ll vå koul llggkök. Fö foo bök V v fö kbl g! Rg å hä v - o o å - hl och ll lä dk å Ldkögväg 2 Gö lokl b! Rö Kok: C bjud ll vluk å Kåo K-Vdu d 17 ugu kl Välko äff C kou-, go- och kdgkdd Su Ado Gull Duv-Jo Ulk Clo Rudvdg å Kåo d Olof Jo o gud Tod Poydg Bod kd d föäljg v äodld oduk Kffvg Välko! 5

6 6 Gö Tdg d 13 ugu 2014 Sokök d Joh Måo D ä, o g bö, uå å lokl do ud o. Någ o lld lä åhudd o d obflg bä ä vå llycohjäl o få d v d kvl vl gg. Sd böj v jul h flj H d oug b v VM-dlävlg Fld, Väld, Blg och Kd, ll o of d o fgåg. So höjduk v då Ty H köd ll g dl Blgk M böj v jul. Ud hlg ävlg Nodk v d k Tu Tyzyov u glä d djl - Ty d d gåg fl f h blv (oäv) ulu. Sllk ä u vd ho olällg f h vkl ju v olv VM-dlävlg - Tu å jäl d 93 äkoäg och Ty å judl d 92. Så låg fk äog fö yd ll T Puguo-H d ll vå Kh o chf. *** D o kud go dg vck fö uhåll gjod öjlg og lg kd vå ällg v d lokl fobolllg våäog. E g dggg låg bko d hl och Hglö v lg o fck ld fö öd. D ä ck TIDEN d d d l få g Hglö-uo box ä dä dgb äll ll d. Fö b fy å d v d ä och jä l jälv bydd g o hu d gck fö lg bo v dvo x, u ä d hl d d och gäg u å Skogv väck ö ä ågo. Huohl, lk b v väl d, ä ällg ägd u v Hglö k å bl lcg. T ch och 14 u h lg gå få godkä ll kl öv fövä och ä u hck häl å ldd Tollhä FK. D og g fö k ho gåg, k lg u bbhåll fjdg flll äog u k/bö v h dvo fy-lg kou hö. ALLA u f h vgh, ågo kollgo holö k ko ä lg d TRE l (Rob Bjök, P Ld och Yo Tgy) bld f fä ålky ä lg dä vgh äck u. *** Bo dvo x h d lokl foboll böj yg gåg; O u Hglö klä ll dvo fy håll v ll u h dby f o. O d u kull bl å - lå d b v o Sk FC. Gö fö ävd blllcg fö vj ch o gå, ö o å uhö - d kvll ä u hofull äåd. K ch o Skövd (l ådg f läggg) by d? Sl och K-Vdu kä u f kk. Båd v vkg hö vkg äch ä o fjäd- kv fl bll b vå fölu få d kvll. Hl väg kkl ä d o gäll d ä dvo f-bll. Ludbu v vlg ä o Gold d 3-1, åk å kg jääll ch hd ch åvk. Tokollgo Töbod och Skulo dbbd fö ch f ouhåll. E ol co hd v o uvä Skulo v och yck fö lä k o kvll ö. Iäll chockd Töbod d 7-1-g och kd jäl g d ll Ludbu å djl. Tuff fö gulv o d ö olkh få f g äu gåg å ä hl väg f. Sl d ä fö ävd Göfoboll ä ublklg. På ch h äk ä ål få och å fdg o ldd Hollud. K-Vdu/Källby ä yck bä d -11 ålklld och blllcg å d hlv v dvo. Nä, vll udhålld foboll gå och Sl U-lg, 70 (!) ål å 11 ch g å öv x ål ch. Svålg. Göbo M Bog bl vg fö läggg Gö. Blbkg ö Idg lå Clc u o Gö Nu k vå Gö kou bkg bl å hl. Fög Clc lå vck u o ll bkghll å Hvkg. Clc h d vglg v blbkgkd 2010 å bl g d o u o ld. YFU ök vädflj fö ubyud D dll ubyogo YFU ök vädflj Gö. Sud få olk dl v väld k d läå å vk gyu och bhöv ågo bo. -D g å ohö yck llbk, äg Jof Nl få YFU. I å ko kodåg 83 ud ll Svg fö -Of ö v å o o dg hf ågo o, d ä å kl ohö välko och uk, äg kdchf K Sud. So f Åko bl gl lokl å Hvkg. So k bkg bl g och äk d o ck 20 ll 30 bl o dg. -V böj d älld d å å vk gykol. Ogo ök bod fö ud hl Svg, vädflj f å fl håll Skbog ä å läg Gö. -D vo däfö jäolg o ågo kull vlj äll u å d. All olk y v huhåll k g vädflj, d k v flj d fl b, äld ll åd. Ä d ä olgv ockå lä- kk uök bg fd, äg K. Avg fö läggg bl Göbo M Bog. -Jg h jobb d blovg o å och käd jg vll ch b ä h, äg h. Nu h f o g Göbo vc d dg k. lg, Jof Nl. Flj ugf bl å fö och huu ll ud. -M få å ohö yck llbk, k ä ud k bl gä ll bod, d k bl dl v flj. Elg Jof ä d ovlg flj håll kok d ud fl å föv. -Måg åk ockå och häl å uold. Måg flj h ockå bä d ä väldg uvck- -D ä ju väldg ov, d bl bhädg bkg bl, u kk bhöv ldg få jobb fl, k ju b åk h och äll bl, äg h. Sygög k ud odg d vgg ko gå v l böj v b. Tx och bld Joh Måo ld fö d b få oll kok dg åld. Ko b D fl v ud läd ll Svg d vck, d d gu ko b. -Av d f fl o äu h ågo vädflj bo ho, f ä d b hö v g ll o, häl Jof. Iäl k gö å ogo hd Joh Måo

7 Gö Tdg d 13 ugu 2014 SM kög å Skogbog Bg Häklubb od SM kög å Skogbog Gö dg d 13 ugu och äd f ll ödg d 17 ugu. Kög ä o do dcl o gå u å kll kö, vå ll fy hä. Själv vg. I ävlgkög dl kg dl f hu åg hä o gå - b, ll fy -, dl f olk dä hä och oy ävl kld kl. E köävlg bå v olk dlo: dy, o och co, ll ll fö kuk kcklgh och hä ågdgh och yk. S SM gck Skbog v Sd d h d v åg o ävlg Skbog dock SM. M u ä d llå dg. D hä gåg ä d Bg Häklubb köläggg å gåd Skogbog, x ufö Gö o å o väd och - Fög ll d jä dd Syljé/kä öd. V ufö ll lg, gdäg. Gdyg, ullgd vdg. Gdog - RUT- Pkg 10, Gö Ö odg övg d l övkol Kågl AC:? Flökg få 375:- ALLT INOM VÄRME & VATTEN SERVICE & INSTALLATION AV VÄRMEPUMPAR KYLBEHÖRIGHET KATEGORI 1 70 kg fövä ko ll SM kög Gö. gö v d gfylld ävlg. D fövä ko ck 70 kg och v d kug ä To Eko o ko d 4-. To o ä oll käd kuk och äv of dd gäkuk å o gg o ll xl Sockhol Ho Show. Sdg o SM g fil y cu fö å o h Kuz chllg Cu. Cu gå dlvå och vå kl. D cu gå å fy ävlgl Svg och fil Bg HK dg o SM. Mkl Klé HUSABY VVS & RÖRSVETS V hy u läkäo! Källby Hö fö vdklubb Ludbu Vdklubb Ludbu d hö vdg d v l kulull. I bhglg oväd d 10 ugu lö 34 dl u vd A Ldkög fö åk ll Säd. Vd koghydd og To och M o E vck och äg byggd o d 75 å ä Skbog äld gågvd byggdgåd. Ef To bä l ho o byggdgåd vdd ällk 2,5 klo o jodbuku. Väl f kd d b d d dhvd fik, d gudd vg v jodbukk, dk och huhålld få 1700 l f ll ud böjd. På gåd fi äv fgug få Sl ock o dg ll bkug.e yck ukd och gvd dg yck vd ä d gck llbk ll bl. 7 g d b! ö u N o VÄLKOMMEN TILL DÄCKHALL! VÄLKOMMEN TILL DÄCKHALL! VÄLKOMMEN TILL DÄCKHALL! f och oo kl d d fö lläh V ufö & o. v j V ufö blvc & blvc o. ö V ufö blvc & o. u b d b g u 8 d Föäljg v däck, fälg & llbhö. 1 Föäljg v däck, fälg llbhö. Föäljg v & däck, fälg & llbhö. g d d: Måd d 19 ugu ä följ d Öd: b Öd: g Öd: Td Må-To Må- F - F Öd: Må F o 0 Må F Akv y Albogg 4, Gö Albogg 4, Gö vg oäbd. Tlfo: d b Tlfo: d b Mobl: Albogg 4, Gö v ö j 2 Mobl: d hlg bö b Tlfo: v GPS böj 5 WGS84: N ', E ' Mobl: b GPS , Dcl: 6-7 WGS84: N ', E ' y G d o u ö 11 ug g bok å g d h 34 och vck Gy. g å d g byb d ll ä v jl o hd k k du å å vå d Gu u ö, ä d ybd. k u yog f b V ök och få d! o k l ä v V Fd Gö blvc Dcl: , GPS WGS84: N ', E ' d , Dcl: Solz Eco W - Fho Md Go Sv! Eg dg och vgkläd Buk öd Odg - Todg Lödg - Södg Kok: å-f E-o: Hd: Bökd: Fullö 1-3 Bovk, Gö Mdck fovåd Mdck fovåd Fo-bhdlg Fo- och udbg Vxg Jg fi u å Togg 7! Säg f.o. 23 ju. Tllbk d 15 jul! P Odh Mdck fou Tl. co Togg 7 Gö

8 8 Gö Tdg d 13 ugu 2014 Fög ll d jä FAMILJEBOWLING Södg 120:-/ & b All kollv 20:-/ Skollov 15:-/ 120:-/ & b Mådg & Todg Sö Soäg v26-29 Ö g v GÖTENE STÄDSERVICE D lokl El- och VS-llö d lokl ädvc - 25 å bch Huhållä jä Flyädg Soädg Kooädg Fbkädg Tädg Kokädg God f G F-kbv Kok: , FLYTTSTÄDNING FÖNSTERPUTS HUSHÅLLSNÄRA TJÄNSTER M.M. ufö ll lg Ih F-kbv V bjud följd jä. Sädg, flyäd, föu, ädgådb, häck och gäklg. Huhålljä o hdlg, by v gd, vä.. Tlly ä ä bo, o, v bloo.. Rg fö dbokg och foo. 175:-/ Md RUT-vdg bl bl d b hälf! Rg T Lozo Tl HYRBILEN! HYR DIN BIL HOS OSS! Bhöv du hjäl d Svc Oljby Föäkgo Ockg hydulkolv NÄR DU BEHÖVER SERVICE To Mk Byggl Lväxl K Lfdu Åvg & Byggvc Sko Avfll Covc Rvg Edk Tlfo: o: Nybyggo Ro-b VÄRME/VATTEN ELLER SERVICE? Fög ll v o! V h bl fö ll llfäll! Mådg-odg Fdg Luchäg JÄRNVÄGSGATAN 27 GÖTENETEL. TEL HANTVERKSGATAN 3 GÖTENE Kl u och o. Olo äd Gö V k ll få o d ll å vcudg. Rg o å P Bog Sbckväg 4, Hällk Svcld Igo Gh Allblvkd d Volvo o clé Vkd Svc Däck Blllbhö däcklå d ä! bä d bl ffä dy, Mchl, Goo h c d oo G BF Välko ll v buk! Föäljg, og och ovg v BRASKAMINER, SKORSTENAR, PELLETSVÄRME, PANNOR OCH SOLFÅNGARE. Må-o 7-17, luchäg 12-13, fdg 7-13 Fbkg Gö Tl Ö: Må-F Rg Tobjö fö dbokg GÖTENE BIL & WULK AB Skväg V fä bo d ubb! Kluck d vlo? D fx v! Högyckolg vlo, kök, däg, äckdk, väguo. TV k fö öko k och fgh. Slugg v vbu, u- och gödlbu. Ldgök Koo: Jou: Jög Åbg Håk Po Klk, o och g Golv, bäkkvo, bodkvo, o, l, fd, u, dgdlj f kud g. Mu Kkull MURERI KAKEL BYGG Skohuv Bhög lg BBV MAGNUS ERIKSSON Hällk Tl Fx Ml: bhög våu Vd Dokyk, Sk Tl Ö: Må & To: F: Lö: EKSTRÖMS BILSERVICE V v ll bl kl GM Hldg 3, Gö Tl VVS-f fö h! bygg kk åd Skogväg 22, Gö Tl o:

9 Gö Tdg d 13 ugu Fög ll d jä Tädgådläggg Södgö J Hll Plläggg Plg Gäo Udhåll Sköl.. Höäväg 11, Hällk Mdck fovåd Välko bok d! Ull Hul Väg 16 Välko! Ull Bjök vkd Vägö Klk Klkko fö väg, gådl c. Klk/lo fö u, gåg och dkoo Ju u! Nä du ko BOLIST-buk ä d of äg jälv o å bko dk. D g cll ägl å vå buk, ägl o lgg låg få oolg okd. Ko ll d BOLIST-buk och ulv klld! T Äkkföod Göä gåd, Hällk Jävägg 23B www. bolgo. Ju H B Noäg Hällk Mål AB By Clo V h lokl o koo, llvkg och lg. V hygä å E bhov ufyll. Kok o fö foo. Mdlväg 10, Ludbu Eg llvkg v fö och dö Föäljg v byggvo Häljo Pll Fbkföäljg v ll. 1950:-/ll Gö Ldkög Gåvobv Sbovl Byggvo jävo ävo fäg BOLIST-kdj bå v öv 200 obod bygg- och/ ll jähdl öv hl ld. V ä d lokl bygg- och jähdl och d jälvkl vl ä d gäll jä-, bygg- och ävo. Bouckg Däck och blo Bälg 60:-/o xkl o Joy Ahlé Mdll, Kkull Tl: Bodlg F äv oäck. V h äv ukög. Häljoväg 3, Ludbu (gl Väåvll) Må-f Lö Vck fö gö hlv hu SEB+Säll+GöFäg_GÖTENE TIDNING Sd 1 18 Gö Tdg 18 NOVEMBER THOMAS BROO MÅLERI SEB Gö å ådgvg äv: Klockgåd Tygg häll u ko Byggvo Kd I SEB vbul d d d llbk l V ufö ll fökod olud u. Nu ä lålg-b fö du, d b uguo o f dä y- och obyggd v fgh.u äv äguo. D Väbyväg 19 (Bä duoåd) o följd v föd v d kof bkkoo. Av ol 165 SEB-koo Svg h u 63 fö klö bkkoo. I Gö ko d äd kf d 1 dcb , Ovdlg få ko- ll kohg gå ll bb u o ld. Idg k ugfä oc v ll blg hdl d ko. Kohg ko ck 11 ljd å. E dy ä fö ll bldd. All kull v å väd lkok blfo vlk ockå ä ygg ä ko, äg koochf Jög Auguo å SEB Gö , Holdväg 9, Gö Ny uo lld Sd v b åd h u öjlgh äv ä g uo, och d o Gl o y häl v välko! Tdläk P Adl Tlfo ROT * Loljfäg * Föovg * Väväg v k TRÄVAROR - BYGGMATERIAL SNICKERIER - SÅG AVD RAG Kvlé och olg kok. Rold o Mz Sjöö. Kd, Gö Tl , / / Hodvc Göl Jog, L-Gu Nyg, Jög Auguo och Gu Klo välko kud fö olg l och ådgvg. NYHET! Blvä! dyg u. Svc lobby ä ö ll 5 å ogo ll 11 å kväll vj dg. -D ä o födl fö vå kud d d uo. M k ä g g å g koo, ll övfö g ll olk koo, g ll d. M kk bb vll fö öv g ll ågo. Mk fåg v g kll övfö och kud k å kä koou och k äv kv ddld ll og. Ekl och dg Auguo. -Mk ä bä å h ko ä äko och äko ä bä å g kvlfcd ådgvg, däfö kä d föädg ulg. jk gjo u o Svg kod och däd äkhhöjd yf, h bkå hlv hll å. By WC-ol Svc - Ro - Rvdl - Däck ll kj! Koochf Jög Auguo föv klh vädd v äguo BILSKADEREPARATIONER BILSERVICE ALLA MÄRKEN. I d å kud bhöv ko h Bkol få d huvudk v bkod ll ådgvg Mådg-odg och ägk. -Dg bkkud äl- Tllgäglgh bl då Fdg Råk k l ll hög kv å ådgv- hög fo kud få dg o d llgåg ll ko äv Fö å bgck ä g Luchäg gd gö ufö koo ö100 bkå Svg. yck hög Go d kolö vdglg bkffä v d. Nu få bkol bkkoo vll - ll lfo. Vd k k fö kud och blg buk vä- d ll kud och k d v glbudd llfl kud vå ol fö k d Od. I 4.446:h å. Då fl o- kojä ffö ko- h lug och o, fö 2.195:- BUTIK SERVICE INSTALLATION Hä h du d ljö och ll du bhöv fö od d döbdu; få bdk ll duchkb, v bld och olk bdullbhö. Tll d hjäl h du vå kug ol. Självkl k v ll ll v älj! wc-ol Ifö g 6860 få Ifö WC-ol d hl ckå Välko. och Fh WC. Ibygg S-lå, Välko Gö ll buk! höjd 42 c. F båd d och u kuvhål fö lg. 4/2 l olg. Gudväg Jävägg 32, Gö Gö Tl Må F: 0 00 Lö: 0 00 Fög väl föbdd ådgvgl. SEB h lld lg fk o ådgvg och d bdög ä ä u gå få fullvckoo ll full u å dbokd ådgvg, h ö öjlgh bjud v ådgvg. Väbyväg 19 Gö Mog Ado Ö: Må-To F JÄRNVÄGSGATAN 27 GÖTENE TEL Välko ll Gö buk! Självkl k v ll ll v älj! Gvhug 6 Ldkög All o bch Tx o bld JARB

10 10 Gö Tdg d 13 ugu 2014 Odg 13 ugu Källby Täffuk Bgo 10 k/bck. GÖTENE Täffuk Odgy. Todg 14 ugu Källby Täffuk do, l f f. GÖTENE Täffuk Sällkl och koodlög vd kffbod. Fdg 15 ugu Källby Täffuk Fdgy d Bgo 10 k/ bck GÖTENE Täffuk Hgu. Södg 17 ugu GÖTENE Täffuk Hlgcfé. FRILUFTSFRÄMJ. KINNEKULLE 9.00 Slg og Gö ll Hold kyk Såkg ll Bgld åg, Böj. Mådg 18 ugu GÖTENE Täffuk Dgu. Tdg 19 ugu Källby Täffuk Pod. Do ud dg. gö äc, öl Socfé å S, do-. GÖTENE Täffuk Skvkd, Vuxkol Bgo. Häd vck Odg 20 ugu Källby Täffuk Käf- och kldjuf. Fågo. T fk och kldju. GÖTENE Täffuk Odgy. Tog SAMÅKNING Såkg få Kklvko ök vdg ll Gö ll Ldkög vd å ogo få Kklv-ko. Sv ll å vdbfod dg v ll oö. ERBJUDES Tädgådb. Poä ök xjobb. Gä- och häckklg bg. All v SÄLJES Lägh Gö. 3 ok, 76 kv, 2: vå, Fbulg. E lug o bvälg oåd. P :- l högbj. Mådvgf 4480: , Iäd Pkv å lv Nä föäld g g och äg do å böj ck fö vkug (g bd o äd g Nobg) väck åg k ll lv. Rädl öv föäld hu och b uloäll, k b ll gud ä o. Jg äk å ll do bygg u och kö, ll och fföll käl v do k fölo h. Käl ä obkvb. M d o hl, d l kv, å jg ockå hu b v h d. D v b jg och Rog o bjöd hjäl. Måg v bdd hjäl. M ckh öv v lv ld dä v h god hållg och b hälluku ä o. Ikväll jg å yh hu folk fly kg och b få ch ck lk, bä å ygg, do k l å ågo och do få kl g å g hd. Do fly b ll ågo läkg ll välvllg fälg gkou u do fly ll hl fäd ld. Kk u fu, ågo b ll fo, u dju och u kdko, föäkg ll vädk. Hu ågo k fä k ddld d okv å To Ludbu ä fö g obglg och oäklg. M k yck olk o goolk. M ä äko ä öd, då hjäl. Fö gud k v jg ä ck öv d öd o flj och bdovä få d vå uo do bfu g. Ädå ä föäld uo å ågo ä jäföb d kg off och föäld ulvl ä äh v vd d äko o ko ll Svg och Gö kou h ulv. Jg ho v lä h och födo och hjäl vd ä v h d vå. N Sd Rdo Kkull ONSDAG Väg go Bbl Väg go Bbl ( f. kl. 07:00) Solg Väg go Bbl ( f. kl. 07:00) Solg TORSDAG Väg go Bbl Väg go Bbl ( f. kl. 07:00) Solg Väg go Bbl ( f. kl. 07:00) Solg FREDAG Väg go Bbl Väg go Bbl ( f. kl. 07:00) Solg Väg go Bbl ( f. kl. 07:00) Solg LÖRDAG Väg go Bbl Väg go Bbl ( f. kl. 07:00) Solg Väg go Bbl ( f. kl. 07:00) Solg kokyk (fd Elkyk, gö gkyk) Fdg ugdoog Södg Bö GUDSTJÄNST Elkyk Pd. Ek Bykh Såg El Mguo Slg fö b Kykkff. Tdg Bö Pgkyk OBS! Fölghlg å Nyhgåd 22-24/8. qukyk Gö O Adk Ludgåd, Våfflkväll. Sö Gudjä d vd, M Eoko, A Wädhl, kykkff. T Bö. O Våfflkväll Folkuk, Så k d lå. Gö Po Odg 13 ug G Hällä Gudjä Pgg Ludgåd Gudjä Bgåd Hglö Foug So- uk Muk v Gd Rudqv och Ch Mä, Poh. Mdg kffkog. Todg 14 ug Kj Gudjä M Fo Hlgåd Gudjä M Fo Cclgåd Gudjä M Fo. Lödg 16 VÄLKOMMEN TILL VÅRDCENTRALEN MITT I GÖTENE! LISTA DIG NU! VI ERBJUDER: Läkogg d f läk Dkkökogg BVC Dbkök Mdck fovåd A/KOL-kök Pykkök/KBT-u KINNEKULLEHÄLSAN VÅRDCENTRAL, DOKTORSVÄGEN 3, GÖTENE. TELEFON ÄR DU INTRESSERAD? Skck d äl å äd v öv lgblk! Du k ockå c QR-kod o dg ll vå hd och kl vfoulä, vf v kck dg lgblk. (fö ku lä QR-kod ldd h ogv å x o.) NAMN:... PERSONNUMMER... ADRESS:... NUVARANDE VÅRDCENTRAL... VI ERBJUDER: Läkogg d f läk Dkkökogg BVC Dbkök Mdck fovåd A/KOL-kök Pykkök/KBT-u Fk j. Mog bl oo. Kkullhäl Våd AB SVARSPOST Ldkög Pdkou ug Mdll Souk Flj Hllg Muklk fyvk Bgåd. Södg 17 ug Gö Gudjä Bgåd Huby Mä Poh Höä Mukgudjä Poh Skby Souk Folkuk v A Sll, Ch Mä och P Po Tjälå och Såk- dg Mo Välö Gudjä Bgåd, åg Mlo To Svo. Odg 13 ug Pogåd Källby Odgäff Kul d Fk 20:- L Svdug, Pgg. Mådg 18 ug Pogåd Källby Plgvdg, d l äck. Tdg 19 ug Foh Mogobö d fuko Pgg. Pgkyk foh Odg Adk Hällä Bö. Rgbck Bfölg Odg Bbl och böud. Södg Tädgådö ho Moc och S Dlo, Lövbck. L Gufo fl. Mdg kffkog. Tdg Afkgu böj. TORGET-ANNONS I GÖTENE TIDNING Ao kll v o llhd SENAST FREDAGAR KL Ml ll ll lä ho o å Tog 2, Gö ll kv ll Gö Tdg, Box 158, Gö. Kod 60:- Mx 25 od kl. fökog. Jg vll h följd fö ä u v Gö Tdg ud ubk: ( ) Sälj ( ) Kö ( ) Uhy ( ) Ök Hy ( ) Fölo ( ) Uh ( ) Övg : Iä v: I o ä ENDAST ERT TEL.NR: DIG SKA VI FIRA Jg ök få bfogd ko fö Gö Tdg odg d... Kod 60:- Fx (ck 25 od) lg följd: Iä v: Ad o l: Fk och d vkuv bfog (o du vll h foo llbk). Ilägdg fdg kl vck föd. Ml ll ll lä ho o å Tog 2 Gö ll äd ll: Gö Tdg, Box 158, Gö. Jg ök få fö ud ubk: VECKANS ROS Iä v: Tll

11 Gö Tdg d 13 ugu Pod: Box 158, Gö Bökd: Tog 2 Gö o: Avg ugv: L Svo. Tdg uko vj odg 7000 x. Tdg ug v Gö Tdg AB Iäd Ö bv ll d olk Gö O Gö kou fö ugdofo go foboll I ll kou u Gö v kou fö df och udhåll v foboll huvudläggg. D bä kod å ljo vj å. I Gö få fög o koul bdg v fö df. Ud d 15 å jg v odföd Gö IF h bdg lg u höjg u koo/å. Jäfö d Sk, dä Sk och Adl dol kö koul och Axvll IF få ck koo fö d kö dol. Gö IF: kod fö df v Väby h ugå ll ck koo/å ud d, vvd kll o häuöv dll bd dl h gjo bydd. Gö v 2005 fö Skbog d lägg kogäl d fullå fö oll äg ud vhlvå. Sd h ll kou u o följ f och u f vl ll Svg kou/ldg och Svk fobollföbud o d k f kogäl kou. Kou u o h bdg d 2 ljo ll kogä, Gö blv vg 0 koo. V fck bog v kou å bklå o 1,5 ljo koo och ä v hd o koo go vå få ufö oklädgbyggd lö kou lulg lå å ck koo få Io fåod å by u och y blyg ä d 60-åg bdyblyg, g ll bäk kod v 2,5 ljo koo. Nylg h fok flg ffo å vd kl ko häll. Fö Gö kou bäk åg vj å ku ko h ufök ll lgd kod vd 65 å åld v 267 ljo koo. (S kl Skl 5/9 2013). V ho v å Väby go vå ugdofo k föhd vå ugdo å bl väg och dogbod. D o vå fög ll o dll v ko ku foä o Gö kou dkl föäd ällg ll bhov v öd. So d ä u å fög go dl b ufö od vkh d o uo och d vd ä v u vd väg äd. Ifö kod kouvl ök v äll vå fågo ll Gö olk: 1. Ä d b fö 2015 v fll födubbl d koul dfbdg ll kou fobollläggg? 2. Ä d b dvk ll kou hlv kod ä kogäl å föy? V f o d v fö d 1 b 2014 ll Gö IF, Väby, Gö. V åko ll dg d v. Gö IF go Bg Roé, odföd Ebok o hällg Ebok o Flyhov hällg l fö 125-åjublé. Hällg vd Flyhov okd o uådl ä d uäck fo d v d fö fyd v d hä y Vägöld. D 30 jul v d xk 125 å d d hä häll uäck v åg åojk. D uäk Vvlvd Fölg d bok d d ll fö kldg v Flyhov-g. STÖD GÖTENE TIDNING Bl 190:- hlå å Bkgo Ao Gö Tdg f ublcd å. Dbuo: Po. Tyck: Mkbld Tyck. Mdl Svk hdl, Fög och Gldg kff Nä Öägbo Öäg bygdgåd ödg d 3 ugu bjöd ll gldg kff d ju o kko blv d kg f då okg 130 o ko fö k å hbkd kko och bull. Uöv god kko blv gä bjud å välklgddgluk v Lbh Klö få Vg o d bvu kd u och jög käd vo dä äv llåg gck vlk blv yck uk och fbgd åg välföjä låd. Öägbo o fofd ä ö odg - ödg vll ck ll o ko d och dägo gjod d vg g k. Gö Rug Ldkögväg 12 Gö Vlf Pzz Kbb Slld j cl kl lldbuffé, böd, ö, dyck och kff V välko ll o! Dg vj dg! Vlf Pzz. j cl Vlf Kbb. j cl Vlf Slld Ikl:lld böd ö dck och kff.75:- Fö vhäg 60:- Md dck 70:- Rvo fö ädg. Välko! ONSDAG Lx, kok o och å TORSDAG Köfäo FREDAG Fläkké MÅNDAG Köfäl TISDAG Ibd d uvd o ONSDAG Ugbkd fk d äkå Två gld Öägojk So Bog, 9, och Edv Joho, 11, åg ll kko å bod fylld å f ykd ågåg. M Gö Tl Kö gä d kffböd h l ll jobb! V h åo och ögååo fö bällg dg. V h äv bkd o, lld g ögå och hbk. Välko ll ug Gö kou! Luchbuff Ikl. ö och böd, o, vå g v, lldbuffé. Kff 110:-. Luchbuffé v Hlgbuffé Odg: Jägbff d chjoå och åk o Pochd kkul d ägg och ljå Todg: Glld fl äkf lé d olld Fkgäg d o och ujo Fdg: Pok oå, ogäg, lgd guk o glé Ugbkd ä d kll och lldlök.... Lodg-Sodg - Hlgbuff Vå Kllo Slok d gäddå, glé, lgd guk och ogäg Svcgd lx d vvå, kok fäko och Odg 149:: Pj- och äkfo Todg: Gll å Kull! Ö: å-f o lö-ö Vj dg: Tx x 99:- Soy: 99:- Odg Chl co c d Todg Fläkkk Fdg Kycklggy d /o Lödg och ödg P d bcoå Fö ä vck y hd Ikl. ålddyck, lldbuffé, böd och kff 85:- S äv vå hd V h lld á l cä, hbug, gllä, lld och dgfäk bkvk! Al C Ö fö ll! Vd Al é ONSDAG Sjflé d cuå & glll Gkk ouk å öfä d zzk TORSDAG Idk kycklggy d k, koko & udl Po- & ujolöko, kk d yl & gädd FREDAG Ugk fläkyflé d jägå & klyf o Käg fkgy d l, chl & å Ikl lldbuffé, hbk böd, dyck och kff 70:- d Fzko 65:- Svk kycklg MSC-äk fk lokloducd gök! Ö: vd Fuko vd Nä vck y Tlfo V luch fö vhäg kl Vä, lld, böd och ö 59:- O 13/08 Köfäl gäddå, lgo och k o och kok oö To 14/08 Fläkulld fylld loo, buå och ugod o, gök F 15/08 Slok d å, ogäg, glé, lgd guk och od gök Må 18/08 Gllkv. zzk, klyfo och glld k T 19/08 Sk fläk d gguk, lgoyl och boccol O 20/08 Kok ok d vvå, kok fäko, oö och lldlök Ö: Mådg-lödg Ludägg 9 Gö Tlfo

12 V h ll fö d höojk! Välko! Välko ll vå välod bygghdl å Jävägg 23B All ä kluv o! FÄRG TAPET KAKEL KLINKER VVS VERKTYG GOLV MARKSTEN TEGEL DRIVE-IN LAGER BOLIST-kdj bå v öv 200 obod bygg- och/ll jähdl öv hl ld. V ä d lokl bygg- och jähdl och d jälvkl vl ä d gäll jä-, bygg- och ävo. 2190:- 489:- METABO K- och ggåg KGS216 M Flu ödfäg 10 L. 139:Föfäg 0,75 L. Od. 179:- 1395:Oljfäg 10 L. Od. 1569:- 1690:399:Fdfäg 3 L. Od. 495:- Gäll o 30 ugu METABO Abbod KSU :Rödfäg 10 L. Od. 315:- Ö: Må-O To F Lö Jävägg 23B www. bolgo. Gö

skogen & kraften LÄR DIG MER OM GALLRING UTFLYKTSGUIDE SKOGEN BIDRAG 2015 Älvdalen, Särna & Idre våren 15 SÅ KOMMER DU IGÅNG! 8 TEMASIDOR BYTER AGARE

skogen & kraften LÄR DIG MER OM GALLRING UTFLYKTSGUIDE SKOGEN BIDRAG 2015 Älvdalen, Särna & Idre våren 15 SÅ KOMMER DU IGÅNG! 8 TEMASIDOR BYTER AGARE kg & kf IFOMIO FÅ ÄLVDLS OCH SÄ-ID BSPIGSSKOG vå 15 8 MSIDO SKOG.. BY G Jk? SÅ KOMM DU IGÅG! Skgägkl LÄ DIG M OM GLLIG BIDG 2015 Älvl, Sä & I UFLYKSGUID ävl Bpgkg! FOOÄVLIG! på 25! SKJK! bk! LD SKOG &

Läs mer

Ikväll smäller det! Vem får lyfta pokalen för första gången? Ansvarig utgivare: Mattias Stjernqvist 08-560 222 62 mattias@ kaggeholm.

Ikväll smäller det! Vem får lyfta pokalen för första gången? Ansvarig utgivare: Mattias Stjernqvist 08-560 222 62 mattias@ kaggeholm. Ccg på Kgg CAROLA TRÄFFAR ARTISTERNA Vly ö VIVA ANTON & SOFIA THE SEAN MAGPIE Jul Blg ÅRETS LÅTAR Ikväll äll d! V få lyf pkl fö fö gåg? 3 2013 Vly pduc v jullv på Kggl flkögkl. V bvk kl ålg ldfvl. Vly

Läs mer

MUSEIMANNAMÖTET I GÖTEBORG: GRUPPBILD AF DELTAG ARNE. FÖR IDUN AF HOFFOTOGRAF A. JONASON.

MUSEIMANNAMÖTET I GÖTEBORG: GRUPPBILD AF DELTAG ARNE. FÖR IDUN AF HOFFOTOGRAF A. JONASON. N:R 8 (999) TORAGEN EN FEBRUARI 906 9 E ÅRG MUEIMANNAMÖTET I GÖTEBORG: GRUPPBIL AF ELTAG ARNE FÖR IUN AF HOFFOTOGRAF A JONAON EN FRÄMRE ITTANE RAEN FRÅN VÄNTER: FRÖKNARNA VIEN LEVIN, LOUIE HAGBERG OCH

Läs mer

God Jul! världens Bästa julklapp! sisjöns Floating. Vinn tid på Sisjön. Sisjön. Sisjön. handla ShopExpress! tid Sisjön Sisjön. Vinn tid på handla med

God Jul! världens Bästa julklapp! sisjöns Floating. Vinn tid på Sisjön. Sisjön. Sisjön. handla ShopExpress! tid Sisjön Sisjön. Vinn tid på handla med ò 11-10 - www.v. Gd Ju U hå: Mx fö hg ä ö vv f v cd hd Jug dvg yck å dg å www.b. k vvk ubud k fök v fö uföäjg v. yckf väd ä juk äk åd d ä dg jö Fg Fy b ä JUPPP: G b FG www.jfg. d å jö hd d hx ä kv hv å

Läs mer

BOPLATS STRÖMSTAD #2/09

BOPLATS STRÖMSTAD #2/09 hd hm på ydo ö boy och v ä mpo p g BO2 BOPLATS STRÖMSTAD #2/09 öpp hu y bobu AKTUELLT FRÅN STRÖMSTADSBYGGEN 2009 BOPLATS STRÖMSTAD ug v AB Sömdbygg och uomm vå gåg p å. Avg ugv: Sv-E Adofo Rdö, x: H Uu

Läs mer

Integritetsutredningen lyssna på kritiken! sid 2. Nyhetskanalen för säkrare affärer www.securityuser.com l nr 1 2010. Färdigskuret format 250x350 mm

Integritetsutredningen lyssna på kritiken! sid 2. Nyhetskanalen för säkrare affärer www.securityuser.com l nr 1 2010. Färdigskuret format 250x350 mm Dålig kuskp o lg häli sid 13 Igisudig lyss på kiik! sid 2 Fösäkigsbolg ås si sv sid 6 Nyhskl säk ffä www.scuiyus.co l 1 2010 Officill di E poduk få Illig vio vd ä? All l o illig övvkigsko, vd ä? Hu fug

Läs mer

SIDAN 2 En av de två tjejgrupperna på Fritidsgården i Näsby. En gång i veckan träffar frtidsledare Leonora Krasniqi sina båda tjejgrupper.

SIDAN 2 En av de två tjejgrupperna på Fritidsgården i Näsby. En gång i veckan träffar frtidsledare Leonora Krasniqi sina båda tjejgrupper. P Ol Klo, vdlichf på Lmcl.. SIDAN 16 Vik fi io å om biofäomåd... SID 15 NR 1, FEBRUARI 2015 L L, kochf på omofövli i Kiid kommu. Omo om m Sypuk få mä, kud och pol. Livmdlvk äikommdio. Kommu livmdlpolicy.

Läs mer

Fem år i sammandrag. Kommunen. Koncernen

Fem år i sammandrag. Kommunen. Koncernen Ådovg 2006 Fm å mmdg 2006 2005 2004 2003 2002 Fomägd 31/12 94 516 94 044 93 707 93 307 93 252 To, % 32,89 32,89 32,89 32,29 32,29 - vv ommu, % 22,29 22,29 22,29 22,29 22,29 Kommu Vmh ä, m 921,4 874,8 831,3

Läs mer

Genarp. Information från Medborgarkontoret Vecka 37 2015. Genarpsdagarna 2015. vackert väder och publiksuccé

Genarp. Information från Medborgarkontoret Vecka 37 2015. Genarpsdagarna 2015. vackert väder och publiksuccé Gp DENNA SIDA ÄR EN ANNONS If få Mg Vc 37 2015 Gpg 2015 c ä ch puluccé Gpg fö lf å följ 28-29 ugu. Vä fö gåg ull på lg huö ch Gp fc ju ä l ö flgh. Ké fö Gpg 2015 h f Näl, Näpuc, Elg, l åpgl pgg fll l.

Läs mer

JOHAN NORDLING. Wettergren & Kerber. Direktör Dan. Broström 3$: N:R 14 (1265). 24:DE ÅRG. VANLIGA UPPLAGAN LÖSNUMMERPRIS: 12 ÖRE.

JOHAN NORDLING. Wettergren & Kerber. Direktör Dan. Broström 3$: N:R 14 (1265). 24:DE ÅRG. VANLIGA UPPLAGAN LÖSNUMMERPRIS: 12 ÖRE. N:R 4 (65). 4:D ÅRG. VNIG UPPGN ÖSNUMMRPRIS: ÖR. SÖNDGN 9 PRI 9. HUFVUDRDKTÖR OCH NSV. UTGFVR: JOHN NORDING. BITR. RDKTÖR: RNST HÖGMN. RD.-SKRTRR: IN WÄGNR. 3$: Wttg & Kb Dktö D. Btöm Pt väldtäd. F R S

Läs mer

Nolleguiden. , nolleguiden, Ekosystemteknik ~ 2015 ~

Nolleguiden. , nolleguiden, Ekosystemteknik ~ 2015 ~ ollgid, ollgid, koymkik ~ 2015 ~ i igl dy d ig of mifo, ild of li dippd io dp of - Plo, 360 f.k. p y z y g, c o yp ip p x ip l i g l di i. l ḷ i o c m o l i, i å l l f ö äck i g m b i o i ṣ d m o c q l

Läs mer

av d et förra, d. ( V id int räda n de i äkten.=: kap skuee lär a r-en r a' urligtvis ge det.

av d et förra, d. ( V id int räda n de i äkten.=: kap skuee lär a r-en r a' urligtvis ge det. 26 k hå Lk fö å D gg k u, gg, äv å äv h äfö v u g 1 väg - åu by, b bö b g, g'gö - å 'ök gc g,1, v k g å, gö kg v å ä v f ö g öjg v ff, h ä g fy öve p c; Å vj 1 ä -g upp k v äv ä ju å V k u ä på, huu g

Läs mer

Facit Praktisk Ordkunskap 3

Facit Praktisk Ordkunskap 3 Fci Pkisk Odkuskp 3 Föf Aik Byd och Ki Sjöbck Nm bä om dig s. 4 V du Nods Vdig = Sockholm Th Big Appl = Nw Yok Ägl = IFK Göbog s.5 3. gällpll, gällmås slvmj suskpll åkmås gipll, gioll dullpll vikigp dummjös

Läs mer

Årsredovisning 2003 1

Årsredovisning 2003 1 Åov 2003 1 2 Åov Suv kou 2003. Suv kou, Koovc, p 2004. Ofoo: Suv hopp vå 2004 Fyfoo: P Wk Ihåföck Föo 5 Oo 6 Fövb Uvck 2003 7 F y 9 Poövk 14 Vkhövk Kou B- och ub 16 Fh 19 Kouy 21 Kuu- och f 24 L 26 Mjö

Läs mer

Victoria med CHICs reporter Helena.

Victoria med CHICs reporter Helena. glop, b f h c o t F! l I uptjä v d dt ä Vcto Slvt d. CHIC ll ä m hö om y och o och ptd l C t o M täffd h och m x ll t l ä, om ädp h Bto. M ld, Bull, Aftobldt B ctfight md, All Ov P v Hl Soog foto Clo Nolé

Läs mer

AllboNytt. Besök från Belgien Kjell-Åke informerar. ipadprojektet med Niclas Vestlund. ERFARENHETSUTBYTET blev en succé

AllboNytt. Besök från Belgien Kjell-Åke informerar. ipadprojektet med Niclas Vestlund. ERFARENHETSUTBYTET blev en succé AllboNy Nysbld o Allbo Lcs s iss dls 2014 fbui ERFARENHETSUTBYTET blv succé ipdojk d Nicls Vslud Bsök få Bli Kjll-Åk ifo Ss y å sllsoii Dsi/lyou, uivi, bild, o: EfsubyT blv Edi Bujo dibujo@lvss INNEHÅLL

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

nr 1 2009 årgång 39 utgiven av svenska epilepsiförbundet

nr 1 2009 årgång 39 utgiven av svenska epilepsiförbundet 1 2009 åå 39 u k föbu Rå fö u S öjh ä fö h A-Ch fck y Göbfö 50 å P M k Af xx RÅ fö u- Göbfö 50 å! Rå fö u Hä å uä F: Su Lu, ckx.c, Jyk Sk, www.fku. O: Sckx.c 6 11 P M TV-ff U hå 3 L 4 Ibju uä 6 P M - ä

Läs mer

Årsredovisning 2005. O r g a n i s a t i on. O r g a n i. s a t i o n

Årsredovisning 2005. O r g a n i s a t i on. O r g a n i. s a t i o n Ådv 2005 O O Fm å mmd 2005 2004 2003 2002 2001 Fkmäd 31/12 94 044 93 707 93 307 93 252 93 125 T k 32,89 32,89 32,29 32,29 32,29 - vv kmmu k 22,29 22,29 22,29 22,29 22,29 Kmmu Vkmh äk 874,8 831,3 774,6

Läs mer

Superhall hägrar vid västra Valhallavägen

Superhall hägrar vid västra Valhallavägen EN DEL A DIRETPRESS NUER 26. 28 JUNI 4 JULI 2014. ÅRGÅNG 46. Suphll hä d ä lhllä 700 y äd, udjd ädllé. Och u d ä u l phll d ä lhllä. f få y d hll lä Schl d d 1942, ä Awé, dd FU Cl. SIDAN 4 SOARTÄLING cyl!

Läs mer

STIHL TIMBERSPORTS FRITIDSMÄSSAN I FUNÄSFJÄLLEN. Uppvisningstävlingar med yxa, såg och motorsåg. En grym skytteshow som ni inte vill missa!

STIHL TIMBERSPORTS FRITIDSMÄSSAN I FUNÄSFJÄLLEN. Uppvisningstävlingar med yxa, såg och motorsåg. En grym skytteshow som ni inte vill missa! Åre em: Skoe By & Bo FRITIDSMÄSSAN I FUNÄSFJÄLLEN STIHL TIMBERSPORTS Uppvävlr med yx, å och moorå Skyeuppv E rym kyehow om e vll m! Hel de d är e o för Brukvllr Gme Fr 2013. Cykelrl-how VM-lvermedljöre,

Läs mer

HUFVUDREDAKTOR OCH ANSV. UTGIFVARE: JOHAN NORDLING.

HUFVUDREDAKTOR OCH ANSV. UTGIFVARE: JOHAN NORDLING. N:R 2ö (435) A. 27:DE ÅRG. VANLIGA UPPLAGAN. LOSNUMMERPRIS: 2 ORE. SONDAGEN DEN 2 JULI 94. HUFVUDREDAKTOR OCH ANSV. UTGIFVARE: JOHAN NORDLING. BITR. REDAKTOR: ERNST HÖGMAN. RED.SEKRETERARE: ELIN WAGNER.

Läs mer

Lärorika projekt om integration i arbetslivet

Lärorika projekt om integration i arbetslivet Läoka pojk om gao ablv : u j b E pojk. ao g m a F o M. 7 0-20 7 9 9 1 l l o m aa v Å m ö b o k p k. ha v c k o g och? a a ä p I! k ä k o b Efah 81-817 27 5 0 å p a Rg A 0581-817 27 27 0581-817 0581-817

Läs mer

VÄRLDENS STÖRSTA TIDNING MED GLADA NYHETER. På filmcasting Den nya svenska långfi lmen Jag saknar dig Sid. 27

VÄRLDENS STÖRSTA TIDNING MED GLADA NYHETER. På filmcasting Den nya svenska långfi lmen Jag saknar dig Sid. 27 VI ÖKAR, NU 60 000 x NR 11 2009 VÄRLDENS STÖRSTA TIDNING MED GLADA NYHETER PEACE En mod ö fö fd d. 8-9 Snn Nln E ä vln undb Sd. 5 Do & Kod Om fd fd och dömm. Sd. 12-13 På flmcn Dn ny vn lånf lmn J n d

Läs mer

Bollen rullar för epilepsi

Bollen rullar för epilepsi 3 2009 åå 39 uv v v ppföbud B u fö pp Väd Budp E B-Mchm: K ud må föbä! Dy Kh ämp md d f 9 Smhäd RÅd fö ud18 12 Dy Sv Epp 6 Kh ämp UEFA pj Om: cxp.cm. F d upp: cxp.cm, www.fu., J Zqv, Dbd 14 H du å bä?

Läs mer

åten t i l l b a Litauen Karlshamn - Klaipeda MINIsemester SHOPPING & Kultur BO BRA & Upplev SPA GOLF & Strand

åten t i l l b a Litauen Karlshamn - Klaipeda MINIsemester SHOPPING & Kultur BO BRA & Upplev SPA GOLF & Strand T ån l l b Lun Klhmn - Klpd MINIm SHOING & Kulu BO BRA & Uppl GOLF SA & Snd Lun h någo fö ll. Lun h någo fö ll. MINIm V hjälp bok d m l l gän, SA,, l b y h, holl. un om c g n n d gu Lun. n Välkomm! konk

Läs mer

EXTRA EXTRA TIDNINGEN MED GLADA NYHETER DRÖMPROJEKTSPECIAL. Sveriges folkhälsominister Maria Larsson om TilliT:

EXTRA EXTRA TIDNINGEN MED GLADA NYHETER DRÖMPROJEKTSPECIAL. Sveriges folkhälsominister Maria Larsson om TilliT: n å jpn f jub md v på ä bu v of --- b djup å f on nbb pgång ho ndhä p og å xdm om vn hjäd d vägbn gång hä fm- o f pänng vng bun d ynj n gb hö mnöjd ymdmå hnd ogn vjod y gfyg bb v ä fy på n pv p n fod få

Läs mer

HELA DETTA MAGASIN ÄR EN ANNONS FÖR VOI-PROJEKTET I ULRICEHAMN DIREKT FRÅN HJÄRTAT OM MEDMÄNSKLIGHET OCH GLÄDJE I KENYA

HELA DETTA MAGASIN ÄR EN ANNONS FÖR VOI-PROJEKTET I ULRICEHAMN DIREKT FRÅN HJÄRTAT OM MEDMÄNSKLIGHET OCH GLÄDJE I KENYA HA DTTA MAGASI Ä AS FÖ VI-PJKTT I UICHAM MAGASI DIKT FÅ HJÄTAT M MDMÄSKIGHT CH GÄDJ I KYA Btic h vit md i Voi-pojktt i 10 å. u sikt ho på tt bli läk Btic Wlghw v b 7 å ä hs mmm dog. u ä ho 18 å och h vit

Läs mer

Innehåll i månadens Alla Tider s. sid 8-9 Låt hjärtat va me... Öppet Hus vid Norrsundets skola

Innehåll i månadens Alla Tider s. sid 8-9 Låt hjärtat va me... Öppet Hus vid Norrsundets skola All Tid s Små & Go i Hmåebyd Numm 2 Åå 11 Tel ill ed. 0297-200 37, 073-181 40 90 Febui 2014 Byds små föe så fö viki besillfäll Sis G & Tybod Si vid symski v kpo i hes föede. Vi i kvioävli i Bby Cum 25

Läs mer

Storstädning i plantskolan. bland buskar & träd. Skynda hit och fynda! Mån-fre 8-21 Sön 10-21 Lidköpingsvägen 9 Tel 0511-34 57 00

Storstädning i plantskolan. bland buskar & träd. Skynda hit och fynda! Mån-fre 8-21 Sön 10-21 Lidköpingsvägen 9 Tel 0511-34 57 00 Din lokala tidning sedan 1986 årgång 28 v 26 25 juni 2014 0511-34 00 50 www.gotenetidning.com Öppet hela sommaren! Cykel-SM vänd på tidningen Egen tillverkning till Rätt pris! KVALITETSFÖNSTER Snabb KOM

Läs mer