Handikapprådet. Övriga deltagare Jenny Norén, WSP Samhällsbyggnad Rutger Brodd, sekreterare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handikapprådet. Övriga deltagare Jenny Norén, WSP Samhällsbyggnad Rutger Brodd, sekreterare"

Transkript

1 Mora Kommun Handikapprådet Sammanträdesprotokoll Sammanträdes datum 3/ sida 1-11 Plats och tid Beslutande KS - salen Anna Hed, KS/ordförande sjuk, inte närvarande Ingvar Niilimaa, Mora kommun t.f. Ordförande Anna-Karin Rydstedt, Mora kommun Nancy Presthans, Hörselskadades förening i Mora, Orsa, Älvdalen Mats Hjelm, DHR Marianne Andreasson, SRF Lars Fahlén, Stroke och Afasi förbunden Lars Oskar Hållbus, Afasiförbundet Axel Gustafsson, Elöverkänsliga Siv Lassis, RSMH Bror Finnström, Personskadeförbundet RTP Övriga deltagare Jenny Norén, WSP Samhällsbyggnad Rutger Brodd, sekreterare Utses att justera Mats Hjelm Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer Rutger Brodd Ordförande Ingvar Niilimaa anslag. Organ Justerande Mats Hjelm ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom Handikapprådet Sammanträdes Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslags nedtagande Arbetsmarknadsstrateg, Kommunkansliet

2 Handikapprådet Mötets öppnande. Rutger Brodd hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Meddelade att ordförande Anna Hed hade blivit akut sjuk. Anna Hed skulle kontakta Peter Helander om han kunde gå in som ordförande återkommer, mötet fortsätter med 2 och 3 samt information kring Resecentrum.

3 Handikapprådet Val av protokolljusterare. Till att justera protokollet föreslogs Mats Hjelm. Handikapprådet beslutar att välja Mats Hjelm till protokolljusterare.

4 Handikapprådet Föregående mötesprotokoll. Föregående mötesprotokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

5 Handikapprådet Information Resecentrum Jenny Norén, Projektledare för Mora Resecentrum informerade om de aktuella planerna för byggandet av Resecentrum. Frågor togs upp kring hur tillgängligheten kommer att beaktas i samband med byggnationen. Bland annat tog ledamöterna upp följande frågor: handikapparkeringar höjden på kantstenar kontrastmarkeringar nivåskillnader markbeläggningen, handikapptoaletter trafiksituationen i och kring resecentrum. Bilaga 1, kostnad för projektet.

6 Handikapprådet Tillförordnad mötesordförande Då Peter Helander inte hade möjlighet att komma till mötet, utsåg handikapprådet Ingvar Niilimaa till mötesordförande.

7 Handikapprådet Planering av arbetsgrupper. När det gäller det fortsatta arbetet med arbetsgrupperna informerade Rutger B om att kallelse till nya träffar kommer att skickas under januari Aktuella arbetsgrupper är Arbetsgrupp: Information till kommunala förvaltningar och bolag. Sammankallande: Anna Hed Lars Hållbus, Margaretha Frödin, Henning Norsström Arbetsgrupp: Spridande av information kring handikappfrågor Sammankallande: Rutger Brodd Lars Fahlén, Bror Finnström Arbetsgrupp: Anordnande av föreläsningar kring handikappfrågor. Sammankallande: Rutger Brodd Axel Gustafsson, Carina Renhall Arbetsgrupp: Kontakt med funktionshindrade ungdomar utifrån ett arbetsmarknadsperspektiv. Sammankallande: Rutger Brodd Solveig Liss, Christian Lindholm Arbetsgrupp för remiss svar gällande ritningsgranskning, nybyggnationer m.m. Sammankallande: Rutger Brodd Henning Norström, Bror Finström

8 Handikapprådet Återkopplinig av föreläsning Färdtjänst. Den 22 november bjöd Handikapprådet in till en öppen föreläsning om Färdtjänsten i Dalarna. Medverkande var representanter från Dalatrafik samt Samres, totalt kom 38 personer. Ordförande tycket att föreläsningen hade varit bra och informativ. Lars Fahlén tog upp frågan att ca 2 % av totalt förmedlade resor är försenade motsvarande 600 resor. Har man funderingar eller klagomål på utförande av färdtjänsten kan man ringa BC Dalarna telefon Ett problem är att man idag erbjuds fria bussresor till Vårdcentralen om man har en kallelse/remiss. Sitter man i permobil är inte buss ett alternativ, utan man får då ta färdtjänst med en kostnad för egenavgiften. Mats Hjelm tackad för att handikapprådet hade bjudit in till ett informationsmöte om färdtjänsten som man har efterfrågat i många år..

9 Handikapprådet Inköp av mobil hörselslinga. Kanslienheten har inköpt en mobil hörslinga som man kan använda i konferensrum som i dag saknar hörslinga. Ordförande ställde frågan om organisationer utanför kommunen har möjligt att låna hörslingan. Rutger B kunde inte svara på frågan, utan bad att få återkomma.

10 Handikapprådet Planering av föreläsning under våren Axel Gustafsson informerade om författaren Mona Nilsson som har föreläst och skrivit böcker om hur mobiltelefoner och annan elektrisk utrustning påverkar oss. Då detta är ett aktuellt ämne, beslutade Handikapprådet att under våren 2013 inbjuda Mona Nilsson att hålla en öppen föreläsnig. Aktuella veckorna 11, 12 eller 13.

11 Handikapprådet Varvet/ aktuell information från respektive handikappförening. Axel Gustafsson, Elöverkänslighet Har haft många informationsmöten. Den informationsskrift som föreningen har tagit fram, främst riktad till skolsköterskor, har fått stort genomslag och har gått vidare till riskdagen socialutskott. Eventuellt kommer denna skrift att distribueras till samtliga skolsköterskor i hela landet. Medlemsbrev kommer att skickas ut till samtliga föreningsmedlemmar. Ingvar Niilimaa, Mora kommun Inget att rapportera Bror Finnström, Personskadeförbundet RTP Styrelsemöte och julbord under december. Mats Hjelm, DHR Genomför bingokvällar och trivselkvällar. Föreningen har 20 aktiva medlemmar. Lars - Oskar Hållbus, Stroke föreningen i norra Dalarna. Trivselkväll med berättelse om gamla militärminnen. Julbord under december. Lars Fahlén, AFASI Styrelsemöte under december. Siv Lassis, RSMH Har daglig verksamhet för medlemmarna. Har fått kommunalt bidrag för verksamheten som täcker hyreskostnaden. Nancy Presthans, Hörselskadades förening i Mora, Orsa, Älvdalen Har inte haft något styrelsemöte men äntligen har man fått en ny distriktordförande. Förhoppningsvis kommer en ny styrelse att kunna bildas. Marianne Andreasson. SRF Har glädjande fått några nya medlemmar. Har flera informella möten med medlemmarna. Kommer att ha fest efter helgerna - Kul efter jul. Anna- Karin Rydstedt, Mora kommun Informerade om att hemsjukvården från den 7/1 tas över av kommunen. Det genomförs en skatteväxling mellan landstinget och kommunerna men risken är stor att det blir en ökad kommunal kostnad. Fråga om överlämnade av patienter mellan kommunen och landstinget fungerar, vilket det görs redan idag.

12 Handikapprådet Aktualitetsinformation från Mora kommun Denna punkt utgick då kommunalrådet inte var närvarande.

13 Handikappkapprådet Övriga frågor. Mötestider våren 2013 Mötet beslöt att föreslå följande mötestider för våren 2013 Varje handikappråd är mellan kl Mötestider beslutas definitivt efter samråd med Ordförande Anna Hed Måndagar den 11/3 alternativ den 18/3 Måndagar den 20/5 alternativ den 27/5 Remissvar Centrumplaneringen Arbetsgruppen för ritningsgranskning har skrivit och skickat in ett remissvar angående Centrumutvecklingsplanen. Handikapprådet godkände remissvaret. Bilaga 2. Synmottagningen i Falun Mats Hjelm framförde att köerna till synmottagningen i Falun har kortats. Mediciner som inte har försäkring Det har uppmärksammats att alla mediciner inte har en försäkring mot eventuella biverkningar som kan drabba användaren. Detta är ett problem då Apoteken byter ut utskrivna mediciner till billiga sorter utan försäkringar och möjlighet för den enskilde att påverka.

14 Handikappkapprådet Mötets avslutande Ordförande tackade för mötet och önskade alla en riktig God Jul och Gott Nytt År.

Kommunala handikapprådet 2012-06-12 10

Kommunala handikapprådet 2012-06-12 10 Kommunala handikapprådet 2012-06-12 10 Plats och tid Tullbackagården, 2012-06-12 kl. 17:30-19:10 Beslutande Helena Vilhelmsson (C), ordförande Britt Spiik, DHR Stig Broms, DHR Birgitta Wahlund, SRF Gunbritt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-06 Kommunala rådet för funktionshindersfrågor

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-06 Kommunala rådet för funktionshindersfrågor 1/3 Sessionssalen, Stadshuset, 2015-05-06 kl 18:00-19:45 14-28 Beslutande Lotta Carlsson (DHR), Annelie Källkvist (SRF), Jonny Lejonberg (HRF), Maritha Dahlqvist (RSMH Hoppet), Göte Johansson (Strokeföreningen),

Läs mer

Kommunkontoret Hultsfred 2011-05-18, kl 13.00-16.45

Kommunkontoret Hultsfred 2011-05-18, kl 13.00-16.45 Sammanträdesprotokoll 1(17) Plats och tid Kommunkontoret Hultsfred, kl 13.00-16.45 Beslutande Gunilla Aronsson, ordförande Jonny Bengtsson, KS Anne-Marie Granath, EF Ulla-Britt Hofvergård, HL Lennart Davidsson,

Läs mer

Per Pettersson (C) för Gunilla Franklin (M), landstinget Lennart Paalo (V) för Sören Bertilsson (S), landstinget

Per Pettersson (C) för Gunilla Franklin (M), landstinget Lennart Paalo (V) för Sören Bertilsson (S), landstinget SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragrafer Sida 2012-10-24 29-40 1 (9) Plats och tid Landstingshuset, Falun, kl 13.30 16.00 Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga

Läs mer

Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5. Information från socialnämnden 6. Ändring av sammanträdestider 8

Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5. Information från socialnämnden 6. Ändring av sammanträdestider 8 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Presentationsrunda 3 Föregående protokoll 4 Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5 Information från socialnämnden 6 Tillgänglighet 7 Ändring av

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum

Protokoll Sammanträdesdatum Handikapprådet. 26 februari 2013 Plats och tid Guldsmeden plan 4, tisdag den 26 februari, kl: 13.15 16.30 Birgitta Medin ordf Karin Eriksson FUB Ulf Nilsson SRF Åsa Nordkvist AAF Birgit L Sundström AFASI

Läs mer

Finspångs Samordningsförbund SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av 6 Styrelsemöte ANSLAG/BEVIS

Finspångs Samordningsförbund SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av 6 Styrelsemöte ANSLAG/BEVIS Finspångs Samordningsförbund SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av 6 Plats och tid:, Bleken, Finspångs kommunhus kl. 09.00 Beslutande: Ulrika Jeansson (s) Finspångs kommun Johanna Hedberg Försäkringskassan

Läs mer

Kommunala Handikapprådet

Kommunala Handikapprådet 2013-09-19 1(12) Plats och tid Beslutande Norrtäljesalen, Kommunhuset Torsdag 19 september 2013 kl. 13.00 15.15 enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Tomas Sjöberg, avgående sekreterare

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 2012-09-10

Protokoll Styrelsemöte 2012-09-10 14. Övriga frågor. Körkortsföreläsning för personer med diagnos. Föreläsningen är i cafélokalen Storgatan 58, Sundsvall. Tommy Nilsson, Beslutsfattare i dessa frågor i Sundsvall inbjuds att närvara. 15.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Landstingets Pensionärsråd Sammanträdesdatum Paragrafer Sida 2012-11-06 30-37 1 (9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Landstingets Pensionärsråd Sammanträdesdatum Paragrafer Sida 2012-11-06 30-37 1 (9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragrafer Sida 2012-11-06 30-37 1 (9) Plats och tid Landstingshuset, Futurum, kl 13.30 16.00 Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2. Kommunala ungdomsrådet 2012-04-16 1(8) Stinsen klockan 17.00 19.00

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2. Kommunala ungdomsrådet 2012-04-16 1(8) Stinsen klockan 17.00 19.00 Nr 2 Kommunala ungdomsrådet 2012-04-16 1(8) Plats och tid Beslutande Stinsen klockan 17.00 19.00 Albin Jansson Emma Doverhäll Annie Hedlund Övriga deltagande Glenn Nordling, folkhälsosamordnare Erdin Pirqe,

Läs mer

Lil Ritter (HSO) Ingvar Johansson (SN) Annette Söderstedt (BN) Håkan Joelsson (Kult fn) Bengt Lundgren (TN) Britt Norström (BUN) Lena Ask (RBU)

Lil Ritter (HSO) Ingvar Johansson (SN) Annette Söderstedt (BN) Håkan Joelsson (Kult fn) Bengt Lundgren (TN) Britt Norström (BUN) Lena Ask (RBU) Kommunala handikapprådet 2007-02-07 1 Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 18.00-19.45 Beslutande Lil Ritter (HSO) Ingvar Johansson (SN) Annette Söderstedt (BN) Håkan Joelsson (Kult fn) Bengt Lundgren

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Linköpings Klätterklubb

Protokoll från styrelsemöte i Linköpings Klätterklubb Protokoll från styrelsemöte i Linköpings Klätterklubb Datum: 2013-12-10 Tid: 19:00-21:50 Plats: Hangaren Närvarande: Mattias Strand Ordförande Jimmy Klinteskog Andreas Hansson Henrik Malmsten Anna Stockborn

Läs mer

Solveig Eriksson, Hallsbergs kommun. Ulf Westerlund Anna Lindqvist, sekreterare. Sekreterare Paragrafer 47-55 Anna Lindqvist

Solveig Eriksson, Hallsbergs kommun. Ulf Westerlund Anna Lindqvist, sekreterare. Sekreterare Paragrafer 47-55 Anna Lindqvist SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) 2011-10-06 Plats och tid Hallsberg Valvet, kl 9:00-12:00 Ledamöter Ordförande Annica Eriksson, Kumla kommun Sari Harju, Arbetsförmedlingen Annelie Moilanen, Försäkringskassan

Läs mer

Marianne Cordes. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 100-118 Kenneth Henningsson

Marianne Cordes. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 100-118 Kenneth Henningsson Kommunala Handikapprådet (KHR) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(6) Plats och tidg Älgen i Uroxen kl. 13.00-15.00 ande Ledamöter Bosse Pettersson, Ordförande Louise Hamilton, Socialnämnden Marianne Cordes, Kulturnämnden

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (12) Kommunala handikapprådet 2008-09-24

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (12) Kommunala handikapprådet 2008-09-24 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum. 13.00 16.00 Ledamöter Gunilla Åström Eva Enqvist Ulrika Lindström Torvald Stefansson Ola Burström Kenneth Andersson Åke

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunala handikapprådet 2014-09-03 1 (13) Plats och tid Ovalen, Stadshuset klockan 08:30 12 Beslutande Tommy Caesar, ordf Eva-Lisa Öqvist, allergiföreningen Ulla Persson, SN Rolf Palage, hjärt lung förening,

Läs mer

Suzanne Åkerlund (FP), ordförande Rose-Marie Henriksson (S) Gunilla Andersson (M) Anders Rosén (S) Svein Henriksen (MP)

Suzanne Åkerlund (FP), ordförande Rose-Marie Henriksson (S) Gunilla Andersson (M) Anders Rosén (S) Svein Henriksen (MP) Kommunala handikapprådet 2013-12-05 Plats och tid: Kungsgatan 12, Socialnämndens sammanträdesrum, kl 17:00-20:00 Beslutande: Suzanne Åkerlund (FP), ordförande Rose-Marie Henriksson (S) Gunilla Andersson

Läs mer

PROTOKOLL. Omsorgs- och socialförvaltningen. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 10-21 Maria Hjärtmyr. Ordförande...

PROTOKOLL. Omsorgs- och socialförvaltningen. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 10-21 Maria Hjärtmyr. Ordförande... Plats och tid Beslutande: Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Förvaltningshuset, Ljusdal, Tallåsenrummet, Måndagen den 12 april 2010 klockan 13:15-15:30 Helena Brink, (C), Sture

Läs mer

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2012-05-02 1 (22) Sessionssalen Stadshuset, 18.00-19.30

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2012-05-02 1 (22) Sessionssalen Stadshuset, 18.00-19.30 Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2012-05-02 1 (22) Plats och tid Sessionssalen Stadshuset, 18.00-19.30 Paragrafer 18-33 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Tjänstemän

Läs mer

Protokoll till ordinarie styrelsemöte #180 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 9 juni 2012)

Protokoll till ordinarie styrelsemöte #180 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 9 juni 2012) Närvarande Pontus Axelsson (PA), ordförande Helena Brogren (HB) Peter Hermanson (PH) Madelene Lidmalm (ML) Johan Ringstedt (JR) Eleonor Säfsten (ES) Johan Wahlberg, (JW) Karin Persson (KP), generalsekreterare,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens samverkanråd 2014-04-09. Tid Kl. 13:30 15.55. Beslutande. Carin Högstedt (V)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens samverkanråd 2014-04-09. Tid Kl. 13:30 15.55. Beslutande. Carin Högstedt (V) Plats G-salen Tid Kl. 13:30 15.55 Beslutande Ledamöter Eva Johansson (C) Carin Högstedt (V) Ledamöter HSV Kennerth Björn, föreningen för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning, Växjö (FUB) Kerstin

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet 2011-05-19 6

Kommunala pensionärsrådet 2011-05-19 6 Kommunala pensionärsrådet 2011-05-19 6 Plats och tid Hjernet, 2011-05-19 kl 09.00-11.30 Beslutande Mona Forsberg tj ersättare för Helena Vilhelmsson (C), ordförande Bertil Nilsson, PRO Enar Moberg, PRO

Läs mer

Sammanträdesdatum. Bengtsfors 09:00-12:00. Ulrica Sandzén ansvarig tjänsteman Gunilla Nyrén Blom adm ass. Ulrica Sandzén. Ewa Arvidsson.

Sammanträdesdatum. Bengtsfors 09:00-12:00. Ulrica Sandzén ansvarig tjänsteman Gunilla Nyrén Blom adm ass. Ulrica Sandzén. Ewa Arvidsson. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Bengtsfors 09:00-12:00 Beslutade Ordf. Ewa Arvidsson Västra Götalandsregionen Vice ordf Björn Smith Försäkringskassan Ulrika Jörkander Arbetsförmedlingen Anne Sörqvist

Läs mer

Mötesteknik KAMP Företagsutveckling

Mötesteknik KAMP Företagsutveckling Mötesteknik KAMP Företagsutveckling Mötesteknik Allmänt... Fel! Bokmärket är inte definierat. Var förberedd... 4 Kallelse... 5 Agenda... 6 Tid... 9 Grundregler... 10 Protokoll, anteckningar mm... 11 Mall

Läs mer

Torsdag 7 mars 2013 k l. 13.00-16.00 Stora salen, Torsby bibliotek

Torsdag 7 mars 2013 k l. 13.00-16.00 Stora salen, Torsby bibliotek KOMMUNALA TILLGÄNGLIGHETSRADET Tid och plats Beslutande Torsdag 7 mars 2013 k l. 13.00-16.00 Stora salen, Torsby bibliotek Carina Nordqvist (s), KS, ordförande KTR Ebbe Carlsson, hörselneds Toleif Högberg,

Läs mer

Sammanträdesdatum. Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Onsdag, 19 februari, 2014 kl. 13.00-15.40 enligt bifogad närvarolista

Sammanträdesdatum. Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Onsdag, 19 februari, 2014 kl. 13.00-15.40 enligt bifogad närvarolista NORRTÄLJE SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdalum Sammanträdesdatum 1(13) Sammanträde Kommunala Handikapprådet Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret

Läs mer

Kallade ledamöter: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegard, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala Nylander.

Kallade ledamöter: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegard, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala Nylander. Dagordning 140325: Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Kallade ledamöter: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegard, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala

Läs mer

1 (6) Kommunala Handikapprådet 2009-04-20. Kungajaktmuseet, Älgens Berg, Hunneberg Måndag den 20 april 2009, kl. 13.00 16.30

1 (6) Kommunala Handikapprådet 2009-04-20. Kungajaktmuseet, Älgens Berg, Hunneberg Måndag den 20 april 2009, kl. 13.00 16.30 1 (6) Plats och tid Kungajaktmuseet, Älgens Berg, Hunneberg Måndag den 20 april 2009, kl. 13.00 16.30 Närvarande Övriga Ann-Britth Fröjd, SN, ordförande Ingvar Håkansson, SBN Ragnar Sandberg, BN Johan

Läs mer

Evy Ottemark, RSMH Marianne Mellberg, Synskadades riksförbund Anita Ljunglöf, Arbetslivsnämden

Evy Ottemark, RSMH Marianne Mellberg, Synskadades riksförbund Anita Ljunglöf, Arbetslivsnämden 1(16) Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum, klockan 13.15 15.45 Beslutande Ledamöter Andreas Sjölander, Socialnämnden, ordförande Birgitta Bolander-Lundström, Socialnämnden Hans Erik Wiberg, Reumatikerföreningen

Läs mer