Din manual HP PHOTOSMART 720

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Din manual HP PHOTOSMART 720 http://sv.yourpdfguides.com/dref/918481"

Transkript

1 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PHOTOSMART 720. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer, säkerhetsanvisningar, tillbehör etc). Detaljerade användarinstruktioner finns i bruksanvisningen Instruktionsbok Manual Bruksanvisning Användarguide Bruksanvisningar

2 Utdrag ur manual: S.A. Apple, Macintosh, och Mac är varumärken registrerade av Apple Computer, Inc. SD Logo är ett varumärke. Materialbortskaffande Denna HP-produkt innehåller följande material som kan kräva speciella hänsyn vid livslängdens slut: Kvicksilver i den fluorescerande lampan i bilddisplayen. Alkaliska mangandioxid-zink eller litium-järndisulfid AA batterier. Bly i lödningen och vissa komponentledningar. Bortskaffande av dessa material kan vara lagreglerat p.g.a. miljöhänsyn. För information om bortskaffande och återvinning, ta kontakt med de lokala myndigheterna eller Electronic Industries Alliance (EIA) (www.eiae.org). 3 Innehållsförteckning 1 - Komma igång Kameradelar Inställning. 15 Fästa handledsremmen Montera batterierna Montera minneskortet (extrautrustning).. 16 Slå på kameran Välja språk.. 17 Ställa in datum och tid Installera programvaran Windows Macintosh Ta bilder Ta stillbilder Använda fokuslås....

3 Använda snabbvisning Spela in videoklipp Spela in ljud Använda läget preview Använda självutlösare och serieexponering.. 23 Använda självutlösaren Använda serieexponering Zooma Optiskt zoom Digital zoom Använda blixten.. 25 Ändra bildkvalitet Använda playback och huvudmenyn Använda playback för att granska bilder Använda huvudmenyn.. 30 Rotera bilder Radera bilder Spela in ljudklipp Granska miniatyrer

4 .34 Förstora bilder Använda setupmenyn Exponeringsinställningar Tid & datum...38 Välkomstskärm USB-konfiguration Flytta bilder till minneskort...40 Språk Använda hp instant share. 42 Använda hp instant share för att skriva ut bilder Använda hp instant share e-postservice. 45 Lägga till, ändra och ta bort e-post 45 Välja vilka bilder som ska skickas via e-post Windows Macintosh Ladda ned, skriva ut och visa bilder Ladda ned till en dator...48 Skriva ut bilder Visa bilder på en TV Visa ett bildspel Felsökning och support...

5 54 Problem och lösningar...54 Felmeddelanden.. 60 Felmeddelanden på kameran Felmeddelanden på datorn. 64 Få hjälp...65 Hitta hjälp på nätet.. 65 HP:s produktsupport..65 HP photosmart webbplats HP:s webbplats för kontakt Kontakta hp:s kundsupport hp photosmart 720 bruksanvisning Hur hp kan hjälpa Innan du ringer Support i USA Gratis telefonsupport i ett år Efter första året. 66 Utökad garanti. 67 Få support över hela världen Hewlett-Packards garanti 71 Information om lagar och regleringar. 73 Bilaga A: Batterier och tillbehör Sköta batterier

6 .. 74 Förlänga batteriernas livslängd Laddningsbara batterier Spara batterier Köpa tillbehör Bilaga B: Kamerans dockningsstation 78 Ladda ned bilder till datorn med dockningsstationen. 80 Skriva ut bilder med dockningsstationen Visa bilder på en TV med dockningsstationen Bilaga C: Specifikationer hp photosmart 720 bruksanvisning 1 Komma igång Digitalkameran HP Photosmart 720 är en kamera med 3,3 megapixel, 3x optisk zoom och 4x digital zoom. Kameran är även utrustad med den nya HP Instant Share-tekniken. Med HP Instant Share kan du välja bilder att skriva ut eller skicka automatiskt via e-post nästa gång du kopplar in kameran till din pc. Du kan även koppla in kameran direkt till en HP Deskjet- eller Photosmart-skrivare som har en USBanslutning och skriva ut dina bilder. Du kan förenkla ytterligare genom att köpa till en HP Photosmart 8881 dockningsstation. Med dockningsstationen kan du enkelt ladda ned bilder till datorn, skicka bilder till en skrivare eller till TV:n, ladda batterierna i kameran och skapa en bra förvaringsplats för din kamera. Obs! Det finns en dockningsinsats i kameralådan. Denna dockningsinsats gör att kameran (och andra av samma modell) kan använda HP:s dockningsstation för kameran. Använd den inte utan kamerans dockningsstation och SLÄNG DEN INTE. Det finns en bruksanvisning för den i kamerans dockningsstation och även i Bilaga B i denna manual. 1 - Komma igång 8 Kameradelar Beskrivning 6 # Namn 1 Minneskortslucka Ger dig möjlighet att sätta i eller ta ur minneskortet. Ger även tillgång till anslutningarna till USB, TV och nätadapter. Ger dig möjlighet att sätta i ett minneskort Ger anslutning antingen till en dator eller en skrivare Ger ljud/video-utsignal till en TV Gör att du kan ansluta en HPnätadapter (extrautrustning) 2 Minneskortsplats 3 USB-anslutning 4 TV-anslutning 5 Anslutning till nätadapter 6 Display-knapp Slår på läget Preview och slår av bilddisplayen 9 hp photosmart 720 bruksanvisning # Namn 7 Pil-knappar Beskrivning Går till menyval och navigerar genom bilder Tryck en gång för att slå på läget Playback och en gång till för att slå på huvudmenyn.

7 Väljer även menyalternativ Slår på och av Share-menyn Innehåller menyinformation för att du ska kunna använda kameran. Du kan också förhandsgranska bilden innan du tar den och visa den efteråt Ger kameraljud och spelar upp inspelat ljud Gör att du kan rama in bildens motiv 8 OK-knapp 9 Share-knapp 10 Bilddisplay 11 Högtalare 12 Optisk sökare 1 - Komma igång 10 # Namn 13 Lampor för optisk sökare Beskrivning Fast grönt kameran spelar in ett videoklipp eller är klar att ta en stillbild Blinkande grönt- kameran kan inte fokusera eller lång exponering (håll stilla) Blinkande gultkameran laddar blixten eller sparar bilder till minnet Blinkande rött kameran antingen: startar, laddar batteriet, skickar/tar emot USB, räknar ned självutlösaren eller så har ett fel inträffat (slå på bilddisplayen för att läsa meddelandet) 14 Zooma ut/in-knapp Gör att du kan zooma in och ut 11 hp photosmart 720 bruksanvisning # Namn 1 Mikrofon 2 Blixt 3 Lampa för video/ självutlösare 4 Fäste för handledsrem/ halsrem 5 Stativfäste Beskrivning Spelar in ljudklipp Ger extra ljus för att förbättra fotograferingen Fast rött kameran spelar in ett videoklipp Blinkande rött självutlösaren är aktiv Fäste för handledsrem (det finns fästen på båda sidorna av kameran om du vill montera en halsrem) Gör att kameran kan monteras på ett stativ 6 Anslutning för Ger en anslutning till kamerans extrautrustningen dockningsstation dockningsstation 7 Batterilucka 1 - Komma igång Ger tillgång till batterierna # Namn 1 Avtryckare 2 Video-knapp Beskrivning Tar en bild Spelar in ett videoklipp; tryck en gång för att starta och en gång till för att stoppa Väljer blixtläge Ändrar bildkvaliten från Good (hög) till Better (högre) och Best (högst) Ställer in självutlösaren när du trycker en gång och serieexponeringen när du trycker två gånger Visar kamerainställningar och status (se följande illustration) Slår på och av kameran 3 4 Blixtknapp Kvalitetsknapp 5 Knapp för självutlösare/ serieexponering 6 Statusdisplay 7 Strömbrytare 13 hp photosmart 720 bruksanvisning # Ikon 1 2 eller 3 AUTO Visar Ta bort röda ögon är aktiv Blixt på är aktiv eller Blixt av är aktiv Den automatiska blixtinställningen är aktiv Val av bildkvalitet Antal resterande bilder Självutlösaren är aktiv Serieexponeringen är aktiv Video spelas in Batteriets skick SD-kortet sitter i kameran 1 - Komma igång 14 Inställning Fästa handledsremmen Fäst handleds- eller halsremmen enligt illustrationen. Obs! Det är enklast att fästa remmen genom att först föra in den från fästets undersida. Montera batterierna 1 Med kamerans framsida mot dig, för spärren på batteriluckan åt höger. 2 Dra batterilnusprogram: 1 Dubbelklicka på mappikonen Bonus. 2 Dubbelklicka på installeraren för bonusprogrammen. 3 Installera programvaran enligt anvisningarna på skärmen. 19 hp photosmart 720 bruksanvisning 2 Ta bilder Ta stillbilder Du kan ta en bild nästan när som helst när kameran är påslagen oavsett vad som visas på bilddisplayen. För att ta en bild: 1 Rikta kameran mot motivet med hjälp av sökaren. 2 Håll kameran stadigt och tryck på avtryckaren. Kameran fokuserar och justerar automatiskt exponeringen och tar sedan bilden. När du trycker på avtryckaren kan du se att lampan för den optiska sökaren är röd, gul eller grön och kanske blinkar. Se beskrivningen för Lampor för optisk sökare på sidan 11. Obs! För att få bästa möjliga skärpa i svag belysning, montera kameran på ett stativ och se till att bildområdet har tillräcklig kontrast. Använda fokuslås Fokuslåset gör det möjligt att ställa in skärpan på ett motiv som inte är i centrum av bilden. Det är också mycket praktiskt för att kontrollera att du har bildskärpa innan du tar bilden. För att använda Fokuslås: 1 Tryck ner avtryckaren halvvägs för att låsa exponering och skärpeinställning. När exponering och skärpa är låsta lyser den gröna sökarlampan fast. 2 - Ta bilder 20 2 När exponering och skärpa är låsta och du fortsätter att hålla avtryckaren halvvägs nere kan du röra på kameran eller motivet för att justera dess placering i bilden. 3 Tryck ner avtryckaren helt tills du hör ett klickande och ser bilden på bilddisplayen i snabbvisningen (Instant Review). Använda snabbvisning Efter att du tagit en bild visar bilddisplayen den medan den sparas i minnet. Du kan radera bilden innan den sparas genom att trycka på knappen. Spela in videoklipp För att spela in ett videoklipp med ljud i upp till 30 sekunder: 1 Fånga in motivet i sökaren. 2 Tryck och släpp knappen video för att börja spela in; REC visas på bilddisplayen. 3 För att avsluta inspelningen, tryck på igen. Kameran avbryter automatiskt inspelningen när inspelningen pågått i den maximala inspelningstiden, 30 sekunder, eller när minnet är fullt. När inspelningen avslutats visas inspelningens sista bild i bilddisplayen under snabbvisningen. Medan bilden visas sparas videoklippet i minnet om du inte väljer att radera det. Under videoinspelning lyser den gröna sökarlampan och den röda video/självutlösarlampan och du kan se hur mycket inspelningstid som finns kvar i bilddisplayen. Kameran avbryter automatiskt inspelningen när timern är nere på noll. Du kan försena inspelningsstarten av ett videoklipp med tio sekunder genom att ställa in självutlösaren. 21 hp photosmart 720 bruksanvisning Spela in ljud När du tagit en stillbild kan du lägga till en ljudinspelning till bilden (t.ex. för att beskriva var bilden tagits). För information om hur du gör det, se Spela in ljudklipp på sidan 32. Använda läget preview Man kan använda bilddisplayen som sökare och få en bättre bild av hur bilden kommer att bli.

8 Det är bra till närbilder och för tillfällen då det är viktigt att motivet är rätt placerat i bilden. För att ta en bild med hjälp av bilddisplayen: 1 Tryck på Display -knappen för att ställa kameran i preview-läge. 2 Rikta kameran mot motivet med hjälp av bilddisplayen och tryck sedan på avtryckaren. På displayen visas den aktuella bildens kvalitetsinställning (1, 2 eller 3 stjärnor) i det nedre vänstra hörnet och antalet återstående bilder visas till höger om bildkvalitetsikonerna. Om du väljer manuella exponeringsinställningar visas dessa i skärmens överkant. Från preview-läget kan du, utöver att ta bilder och spela in videoklipp, zooma, justera blixtläge eller öka bildkvaliteten. Obs! Att använda bilddisplayen konsumerar mycket batteriström. 2 - Ta bilder 22 Använda självutlösare och serieexponering Knappen för självutlösare/serieexponering aktiverar kamerans självutlösare och serieexponeringsfunktion. Använda självutlösaren 1 Montera kameran på ett stativ eller sätt den på en stabil yta. 2 Sätt på kameran och rikta kameran mot motivet med sökaren. 3 Tryck på knappen tills ikonen för självutlösaren visas på statusdisplayen. 4 Tryck ner avtryckaren helt och släpp den sedan. Lampan för video/självutlösare på kamerans framsida blinkar i tio sekunder innan bilden tas. Använda serieexponering Serieexponering används till att ta flera bilder i rad så snabbt som kameran kan. För att använda serieexponering: 1 Tryck på knappen tills ikonen för serieexponering visas på statusdisplayen. 2 Rikta kameran mot motivet och tryck ner avtryckaren helt och håll den nere. 3 Blixten kopplas ur och kameran tar bilder i så snabb sekvens som möjligt tills minnet är fullt eller tills avtryckaren släpps. 23 hp photosmart 720 bruksanvisning Zooma Optiskt zoom Tryck ner knappen Zooma ut/zooma in för att ändra objektivinställningen från vidvinkel- till telefotoläge (1 till 3x). Det går inte att justera den optiska zoomen medan du spelar in videoklipp. Digital zoom 1 Tryck ner Display-knappen för att slå på previewläget och rikta in kameran med hjälp av bilddisplayen. 2 Använd knappen Zooma in för att optiskt zooma in till maximal nivå och släpp sedan knappen. 3 Tryck på knappen igen och håll den nere tills du når önskad storlek i bilddisplayen. En gul ram Digital zoom omger det bildområde som skärmdump kommer att avbildas. 4 Kontrollera att ramen omger ditt motiv och ta sedan bilden. För att stänga av den digitala zoomen, tryck på knappen Zooma ut tills zoomen stannar, eller stäng av bilddisplayen. 2 - Ta bilder 24 Använda blixten När kameran slås på är blixten automatiskt inställd på Auto Flash (automatisk blixt). Om du ändrar blixtinställning kommer kameran att behålla inställningen tills du ändrar den igen eller stänger av kameran. För att ställa in blixten, tryck på Flash-knappen tills önskad inställning visas på statusdisplayen. Följande tabell visar de olika blixtinställningarna: Ikon AUTO Inställning Auto Flash (Auto-blixt) Red-eye Reduction (Ta bort röda ögon) Flash On (Blixt på) Flash Off (Blixt av) Beskrivning Kameran mäter ljuset och använder blixten vid behov. Kameran mäter ljuset och använder blixten med inställningen Ta bort röda ögon vid behov. Blixten aktiveras alltid. I motljus kan du använda blixten för att öka ljuset på ditt motiv. Det kallas också "fyllnadsblixt". Blixten är avstängd. Använd den här inställningen när du inte vill använda blixt (som t. ex. när motivet är på ett större avstånd) Det kan ge lång exponeringstid som gör att du måste använda stativ. AUTO 25 hp photosmart 720 bruksanvisning Ändra bildkvalitet Kameran har tre inställningar för bildkvalitet: Good, Better, och Best (Hög, högre och högst). Den aktiva inställningen visas på statusdisplayen. För att ställa in bildkvaliteten, tryck på Quality-knappen tills önskad inställning visas på statusdisplayen. Följande tabell visar det ungefärliga antal bilder du kan ta med de olika inställningarna med ett internminne med 16 MB minneskort (köps separat). Inställn Ikon ing Hög Beskrivning och kapacitet Detta är den minst utrymmeskrävande inställningen som är perfekt för bilder du vill e-posta eller lägga ut på nätet. (16 MB minne rymmer c:a 220 bilder) Inställningen ger högkvalitativa bilder och kräver mindre minnesutrymme än inställningen Högst. Rekommenderas för bilder som ska skrivas ut i format upp till 20x25 cm. Detta är standardinställningen. (16 MB minne rymmer c:a 18 bilder) Den här inställningen ger bäst bildkvalitet och kräver mest minnesutrymme. Rekommenderas om du tänker förstora eller skriva ut bilder i ett format större än 20x25 cm. (16 MB minne rymmer c:a 11 bilder) Högre Högst 2 - Ta bilder hp photosmart 720 bruksanvisning 3 Använda playback och huvudmenyn Använda playback för att granska bilder När du har tagit några bilder eller spelat in några videoklipp och sparat dem i kameran kan du granska dem i Playbackläget. 1 Tryck på OK-knappen för att ställa kameran i Playbackläge Den sist tagna eller granskade bilden visas på bilddisplayen. Om bilden är ett videoklipp spelas det upp automatiskt inom några sekunder. 2 Bläddra mellan bilderna med pil-knapparna. Tryck ner och håll eller nere för att bläddra automatiskt. Om ett videoklipp spelas upp kommer knappen att återställa klippet till dess första bildruta. Utöver de bilder som visas på bilddisplayen visas också information om bilden ovanför och under den. Följande tabell beskriver den information som kan visas för varje bild. 3-Använda playback och huvudmenyn # Ikon 1 2 2X 3 12 av 43 Beskrivning 4 5 Visar bildens kvalitetsinställning. Tom om det är ett videoklipp. Digitalzoomens inställning (Tom om digitalzoomen inte användes) Visar bildnummer av totalt antal tagna bilder. visas om bilden har ett medföljande ljudklipp Visas om bilden är ett videoklipp 4 12.

9 Det datum bilden togs 5 eller Obs! För att utöka batteriets livslängd kan du, medan du granskar bilderna, koppla in en HP-nätadapter, som finns som extrautrustning. För mer information om kameratillbehör, se Bilaga A: Batterier och tillbehör på sidan 74. Om inga bilder finns sparade i kameran eller på minneskortet visas skärmbilden No images (inga bilder) på bildskärmen. 29 hp photosmart 720 bruksanvisning Använda huvudmenyn Använd huvudmenyn för att granska eller ändra bilder i kameran, eller för att ändra kamerainställningar. 1 För att se menyn i Playback-läge, tryck på knappen OK. Tryck två gånger på OK-knappen om bilddisplayen inte är påslagen. 2 Bläddra i huvudmenyn med pilknapparna och välj med knappen OK. Tillgängliga menyalternativ i huvudmenyn är: Ikon Beskrivning Rotate (rotera) - roterar bilden 90 grader medurs Delete (radera) raderar bilden, alla bilder, eller formaterar internminnet eller minneskortet. Du kan också ångra att du gjorde den senaste raderingen. Record Audio (spela in ljudklipp) spelar in ljudklipp till stillbilder View Thumbnails (granska miniatyrer) visar miniatyrer av bilderna i kameran (nio per sida) Magnify (förstora) förstorar bilden på bilddisplayen 3x eller 6x Setup (inställningar) justera kamerans inställningar Exit (sluta) lämna huvudmenyn 3-Använda playback och huvudmenyn 30 Rotera bilder Obs! Fungerar bara på stillbilder, inte på videoklipp. 1 I Playback-läge, bläddra till önskad bild med knapparna och tryck sedan OK för att se huvudmenyn. 2 I huvudmenyn, välj alternativet Rotate. Bilden roteras 90 grader medurs. Medan bilden roteras visas en indikatorstav under bilden. Om du trycker OK igen medan staven visas roteras bilden igen. Radera bilder 1 I Playback-läge, bläddra till önskad bild med knapparna och tryck sedan OK för att se huvudmenyn. 2 I huvudmenyn, välj alternativet Delete. 3 I menyn Delete (radera), markera ditt val och tryck sedan på OK. Menyalternativ Beskrivning This Image (denna Raderar den bild som visas. bild) All Images (alla bilder) eller All Images on Card (alla bilder på kortet) Raderar alla bilder från internminnet eller minneskortet (om det finns installerat) 31 hp photosmart 720 bruksanvisning Menyalternativ Format Memory (formatera minnet) eller Format Card (formatera kort) Undelete (ångra radera) Beskrivning Raderar alla bilder och filer från internminnet eller minneskortet (om det finns installerat) och formaterar antingen internminnet eller minneskortet. Visas om du har raderat en bild eller ett videoklipp. Ångra radera återställer det du senast raderade. Detta alternativ går att välja ända tills en annan bild tas, ett annat videoklipp spelas in, en annan bild raderas eller kameran stängs av eller kopplas till datorn. Gå ut ur menyn Delete (radera). Exit (avsluta) Spela in ljudklipp Obs! Fungerar bara på stillbilder, inte på videoklipp. 1 I Playback-läge, bläddra till önskad bild med knapparna och tryck sedan OK för att se huvudmenyn. 2 I huvudmenyn, välj alternativet Record Audio (spela in ljudklipp). Inspelningen börjar genast och återstående tid visas i den nedre vänstra delen av bilddisplayen. Återstående tid baseras på ledigt minne eller 4.00 minuter, beroende på vilket som är kortast. 3-Använda playback och huvudmenyn 32 3 Tryck OK för att avsluta inspelningen. Inom 4 sekunder efter att du avbrutit inspelningen kan du trycka på knappen för att radera det som spelats in och göra en ny inspelning av ljudklippet. När en bild har ett medföljande ljudklipp kan du gå tillbaka vid ett senare tillfälle och ändra klippet genom att välja bilden och sedan gå in på alternativet Record Audio igen. 33 hp photosmart 720 bruksanvisning Granska miniatyrer 1 I Playback-läge, tryck OK för att se huvudmenyn. 2 I huvudmenyn, välj alternativet View Thumbnails (granska miniatyrer). 3 Bläddra mellan miniatyrerna med knapparna. Den bild du står på markeras med en gul ram. För att gå vidare till nästa uppsättning bilder, använd knapparna. 4 För att se en förstoring av en bild, markera den och tryck OK. Förstora bilder Obs! Fungerar bara på stillbilder, inte på videoklipp. 1 I Playback-läge, bläddra till önskad bild med knapparna och tryck sedan OK för att se huvudmenyn. 2 I huvudmenyn, välj alternativet Magnify (förstora). Detta förstorar bilden tre gånger (bilden i kameran förändras inte permanent). 3 Gå till höger eller vänster i bilden med knapparna. För att gå upp och ner, tryck OK för att se Magnify-menyn och tryck sedan OK igen för att välja den första ikonen i menyn. Använd knapparna för att gå upp och ner i bilden. 4 För att förstora bilden sex gånger, välj alternativet Magnify More (förstora ytterligare). För att återgå till Playbackläge, välj Exit (sluta). 3-Använda playback och huvudmenyn 34 Använda setupmenyn I Setup-menyn, menyn för inställningar, kan du göra ett antal inställningar på kameran, inklusive: välja upp till tre olika exponeringsinställningar (exponeringskompensation, vitbalansering och ISO) att använda vid fotografering. ställa in tid och datum välja vilken bild som ska användas till välkomstskärmen när kameran slås på. ställa in USB-konfiguration (hur kameran visas när den ansluts till en dator) flytta bilder från internminnet till ett minneskort välja språk för kamerans användargränssnitt 1 I Playback-läge, tryck OK för att se huvudmenyn. Om bilddisplayen är avstängd, tryck OK två gånger för att komma till huvudmenyn. 2 I huvudmenyn, välj alternativet Setup. 35 hp photosmart 720 bruksanvisning Exponeringsinställningar Använd dessa inställningar för att ändra på kamerans automatiska inställningar. När du ändrar dessa inställningar manuellt visas gällande inställningar överst i bilddisplayen i Preview-läge (utom när du använder digital zoom). 1 I Setup-menyn, välj Exposure Settings. 2 I menyn Exposure Settings bläddra med knapparna för att komma till Exposure Compensation, White Balance, eller ISO, och tryck OK.

10 Exposure compensation (exponeringskompensation) Inställningen ( ) ändrar exponeringen för att kompensera ljusförhållanden. Inställningen går från -1,5 (underexponering) till +1,5 (överexponering). För att avgöra hur mycket inställningen ska ändras, ta en bild när du ändrat inställning och granska sedan bilden i Playback-läge. Om bilden är för mörk, öka kompenseringen. Om bilden är för ljus, minska kompenseringen. 3-Använda playback och huvudmenyn 36 Vitbalansering Ibland kan det vara nödvändigt att förinställa ljuskällans karaktär så att kameran kan återge färger bättre. Ställ in vitbalanseringen ( ) enligt följande. Ikon Beskrivning Auto Auto standardinställning Daylight (dagsljus) spela in utomhus i dagsljus. Cloudy (molnigt) spela in under molniga förhållanden eller vid solens upp- eller nedgång. Tungsten spela in i inomhusbelysning Fluorescent 1 - -spela in i kall lysrörsbelysning eller dagsljusbelysning. Fluorescent 2 spela in i varm lysrörsbelysning. ISO Denna inställning ( ) reglerar hur ljuskänslig kameran är. Höga ISOtal gör det möjligt att ha högre slutarhastighet. Ändra till högre hastighet när du tar bilder på mörka platser eller motiv i snabb rörelse. Obs! Höga ISO-tal kan minska bildkvaliteten, så använd ett så lågt ISO-tal som möjligt. 37 hp photosmart 720 bruksanvisning Tid & datum Denna inställning reglerar kamerans tids- och datuminställningar. Det görs vanligtvis när du först sätter igång kameran, men du kan komma att behöva ändra inställningarna när du reser i olika tidszoner eller när kameran är utan batterier i mer än tio minuter. 1 I Setup-menyn, välj Date & Time. 2 Följ beskrivningen i Ställa in datum och tid på sidan 17. Välkomstskärm Med den här inställningen väljer du vilken bild som ska visas på skärmen när kameran slås på. Du kan välja vilken som helst av de bilder som finns i kameran eller HP:s logga, som är standardinställningen. 1 I Playback-läge, bläddra till önskad bild med knapparna och tryck sedan OK för att se huvudmenyn. 2 I huvudmenyn, välj alternativet Setup. 3 I Setup-menyn, välj Welcome Screen. 4 Välj This Image (denna bild) för att använda den bild som visas, HP Logo för att återgå till standardinställningen eller Exit för att låta nuvarande välkomstbild vara kvar. 5 Tryck OK för att aktivera den inställning du valde i föregående steg. 3-Använda playback och huvudmenyn 38 USB-konfiguration Detta alternativ reglerar USBanslutningen då kameran kopplas till en dator. 1 I Setup-menyn, välj USB-konfiguration. 2 I menyn USB Configuration, använd pil-knapparna för att välja något av följande och tryck OK. Digital Camera - gör att datorn känner igen kameran som en digitalkamera (standard Picture Transfer Protocol (PTP)). Detta är kamerans standardinställning. Disk Drive gör att datorn känner igen kameran som en diskettenhet (standard Mass Storage Device Class (MSDC)). Använd den här inställningen för att tömma kameran eller dela ut bilder på en Macintosh eller ett Windowssystem som inte har HP Photo & Imagingprogramvara installerad. 39 hp photosmart 720 bruksanvisning Flytta bilder till minneskort Med detta alternativ flyttar du bilder från kamerans internminne till ett minneskort. Det visas bara om ett minneskort installerats och internminnet rymmer åtminstone en bild. 1 I Setup-menyn, välj alternativet Move Images to Card (flytta bilder till minneskort). 2 Om minneskortet rymmer alla bilder som finns i internminnet ombes du att flytta alla bilder. Om kortet saknar utrymme kan du bara flytta det antal bilder som får plats på kortet. Om du väljer Yes (Ja) för att föra över bilderna flyttas de till kortet och alla överförda bilder raderas från internminnet. Obs! När ett minneskort förts in kan bara de bilder som finns på kortet ses på bilddisplayen. För att se bilderna i internminnet, ta bort minneskortet. Språk Men detta alternativ ställer du i språket i menyerna och texterna på bilddisplayen. 1 I Setup-menyn, välj alternativet Language. 2 Följ beskrivningen i Välja språk på sidan Använda playback och huvudmenyn 40 3-Använda playback och huvudmenyn 41 4 Använda hp instant share Den här kameran har en spännande funktion som kallas HP Instant Share. Denna funktion låter dig välja vilka bilder i kameran som ska bearbetas senare när kameran är ansluten till datorn eller till vissa HP-skrivare. Du kan till exempel välja bilder som du vill skriva ut och sedan ansluta kameran till datorn eller skrivaren. Då kommer de valda bilderna att skrivas ut automatiskt. Du kan som ett annat exempel välja vilka bilder i kameran som ska bearbetas automatiskt av HP:s e-postservice. När kameran ansluter till datorn skickas de valda bilderna via e-post till familjen, vännerna eller valfri e-postadress som du anger. Detaljerad information om detta finns senare i detta kapitel. När du trycker på knappen Share på kameran, visas den senast tagna eller betraktade bilden på bilddisplayen, tillsammans med eventuell e-postadress eller utskriftsdestination som valts för bilden. Knapparna gör att du kan bläddra mellan bilderna för att se destinationerna för de övriga bilderna i kameran. 4-Använda hp instant share 42 När du har tryckt på knappen Share, kan du aktivera menyn Share genom att trycka på OK. Följande illustration och tabell ger information om menyn Share # 1 Ikon Beskrivning Skriver ut 1 kopia av aktuell bild. På papper skrivs bilden ut som cm. På 21,5 28-papper skrivs upp till två 10 15bilder ut per sida (Windows) eller tre 10x15bilder (Macintosh). På A4-papper skrivs upp till två bilder i A6storlek ut per sida. På A6-papper skrivs bilden ut i A6-storlek. 2 3 Skriver ut 2 kopior av aktuell bild. E-post...Ger dig möjlighet att lägga till epostadresser till menyn Share. Detta beskrivs senare i detta kapitel. En bock innebär att destinationen är vald för den bild som visas nu. (Du kan välja mer än en destination per bild.

11 ) hp photosmart 720 bruksanvisning 4 43 Använda hp instant share för att skriva ut bilder 1 Slå på kameran och tryck sedan på knappen Share. 2 Använd knapparna för att bläddra till den bild du vill skriva ut. Du kan inte välja att skriva ut videoklipp. 3 Tryck på OK för att aktivera menyn Share och använd sedan knapparna för att bläddra till det utskriftsalternativ du vill ha. 4 Tryck på OK. En visas bredvid valet. 5 Bläddra till andra bilder genom att använda knapparna och upprepa steg 3 och 4 för att välja utskriftsalternativ för varje bild. 6 När du har valt ut alla bilder du vill skriva ut, tryck på knappen Share. 7 Nästa gång du ansluter kameran till datorn eller till en kompatibel skrivare, kommer de bilder du valt att skrivas ut automatiskt. Se Kapitel 5: Ladda ned, skriva ut och visa bilder på sidan 48 för information om hur du ansluter kameran till en dator eller en skrivare. Obs! Menyn Share skapar en DPOF-fil (Digital Print Order Format) för utskriftsalternativ. 4-Använda hp instant share 44 Använda hp instant share e- postservice Användningen av HP Instant Share för att skicka bilder med e-post innefattar tre steg: 1 Lägga till e-postadresser i menyn Share i kameran (genom att använda datorn och kameran tillsammans). 2 Välja ut bilder som ska skickas via e-post (genom att använda menyn Share i kameran). 3 Ansluta kameran till datorn för att skicka de valda bilderna. Lägga till, ändra och ta bort e-post Obs! Du behöver en internet-anslutning för att kunna göra detta. 1 Slå på kameran och tryck sedan på knappen Share, välj därefter alternativet ... och tryck på OK. Ett meddelande på kamerans display ber dig att ansluta kameran till datorn. 2 Anslut kameran till datorn (med en USB-kabel eller med HP:s dockningsstation för kameran, som finns som extrautrustning). 3 I datorn klicka på Retrieve from Camera. 4 I skärmbilden Modify Share Menu kontrollera att Photo syns ovanför knappen Add... och klicka sedan på knappen Add... 5 Om du använder en Macintosh, gå till steg 7. visas skärmbilden Photo Setup. du har fyllt i formuläret, klicka på Next. I den bekräftelseruta som visas, klicka på Finish. behöver inte logga in på HP Passport program igen. kan inte välja att skicka videoklipp. Tryck på OK för att välja e-postdestination. En bock visas bredvid valet. gör det enkelt för människor som använder olika e-postprogram att se dina bilder utan de svårigheter som finns med att hantera olika e-postbilagor. Macintosh Bilder skickas direkt via e-post till mottagare med det vanliga e-postprogrammet i datorn. 47 hp photosmart 720 bruksanvisning 5 Ladda ned, skriva ut och visa bilder När du väl har tagit bilderna kan du ladda ned dem från kameran till datorn, skriva ut dem direkt på en skrivare eller visa dem på en TV. Ladda ned till en dator Obs! Du kan även använda HP:s dockningsstation för kameran (extrautrustning) för att göra detta. Se Bilaga B: Kamerans dockningsstation på sidan 78. Obs! Om du använder en Macintosh, slå över kameran på Disk Drive i menyn USB Configuration som finns i menyn Setup. 1 Med kameran följde en speciell USBkabel för anslutning av kameran till en dator. Anslut den stora änden på den USB-kabeln till datorn. 2 Öppna minneskortsluckan på sidan av kameran och anslut den lilla änden av USB-kabeln till USB-anslutningen på kameran. 3 Sätt på kameran. Programmet HP Image Unload startar på datorn och bilderna i kameran laddas automatiskt ned till datorn. Om det fanns några bilder i kameran som valts ut för utskrift eller för att skickas via e-post i menyn Share, startas dessa åtgärder när bilderna har laddats ned till datorn. 5-Ladda ned, skriva ut och visa bilder 48 4 När Finished visas på nedladdningskärmen på datorn har bilderna sparats och delats ut. Nu kan du koppla från kameran från datorn. Obs! För att ladda ned bilderna i kameran till en dator som inte har programmet HP Photo & Imaging installerat, slå över kameran till Disk Drive i menyn USB Configuration som finns i menyn Setup. Detta gör att kameran visas som ytterligare en diskettenhet på datorn. Skriva ut bilder Obs! Du kan även använda HP:s dockningsstation för kameran (extrautrustning) för att göra detta. Se Bilaga B: Kamerans dockningsstation på sidan 78. Du kan använda programmet HP Photo & Imaging som levererades med kameran för att skriva ut bilder som laddats ned till datorn. Du kan även ansluta kameran direkt till valfri HP DeskJet- eller Photosmart-skrivare som har en USB-anslutning och sedan skriva ut de bilder som valts i menyn Share i kameran eller alla bilder i kameran. 1 Med kameran följde en speciell USBkabel för direkt anslutning av kameran till en skrivare. 2 Anslut den fyrkantiga änden på den USB-kabeln till skrivaren. 3 Öppna minneskortsluckan på sidan av kameran och anslut den lilla änden av USB-kabeln till USB-anslutningen på kameran. 4 Gör inställningarna i menyn Print Setup i kameran för att slutföra utskriften. 49 hp photosmart 720 bruksanvisning Visa bilder på en TV Det är enkelt att visa bilder i kameran som ett bildspel på nästan alla TV-apparater. Obs! Du kan även använda HP:s dockningsstation för kameran (extrautrustning) för att göra detta. Se Bilaga B: Kamerans dockningsstation på sidan För att ansluta kameran direkt till en TV måste du först köpa en A/V-kabel (Ljud/Video). För mer information, se Köpa tillbehör på sidan Anslut A/V-kabeln till TV-anslutningen på kameran och sedan till A/Vingångarna på TV:n. 3 Läs i dokumentationen för TV:n för att avgöra hur du ska ställa in TV:n för att den ska kunna ta emot insignalen från kameran i stället för från antennen eller kabel- TV:n. Visa ett bildspel När kameran väl är ansluten till TV:n med A/V-kabeln eller kamerans dockningsstation (extrautrustning), kan du börja. 1 Sätt på kameran. Om du använder en A/V-kabel visas menyn Slideshow i kameran. Om du använder kamerans dockningsstation ska knappen på dockningsstationen tändas. Tryck på knappen. Menyn Slideshow visas i kameran. Valen i menyn Slideshow är beskrivna i följande tabell 5-Ladda ned, skriva ut och visa bilder 50 Val NTSC Television PAL Television 5 Sec/Image 10 Sec/Image Beskrivning TV som används huvudsakligen i Nordamerika och Japan TV som används huvudsakligen i Europa och Asien Visar varje bild i 5 sekunder Visar varje bild i 10 sekunder Manual Advance Väntar på att du ska mata fram varje bild med knapparna på kameran Begin Startar bildspelet 2 För att ändra ett val, markera det och tryck på OK.

12 Varje gång du trycker på OK, markeras nästa val. Alla val utom Begin lagras i kameran och blir standardval tills de byts. 3 För att starta bildspelet, välj Begin. Kamerans bilddisplay slås av och bildspelet startar på TV:n. Bildspelet börjar med den senast tagna eller betraktade bilden och visar alla bilderna i följd. När det kommer till slutet börjar det om från början. Ljud- och videoklipp spelas alltid upp i sin helhet, oavsett vilken hastighet du angav i menyn Slideshow. 4 För att avsluta bildspelet, koppla loss A/V-kabeln eller tryck på knappen på dockningsstationen. När som helst under bildspelet kan du trycka på knapparna för att hoppa framåt eller bakåt. Om du håller dessa knappar nedtryckta upprepas kommandona automatiskt ungefär som i läget Playback. 51 hp photosmart 720 bruksanvisning Obs! Huvudmenyn och menyn Share är tillgängliga under bildspelet. Du kan rotera, ta bort, titta på miniatyrer, förstora, dela ut etc. under bildspelet. 5-Ladda ned, skriva ut och visa bilder hp photosmart 720 bruksanvisning 6 Felsökning och support Problem och lösningar Problem Det går inte att starta kameran. Möjlig orsak Lösning Använd endast AA-batterier av Batterierna fungerar inte fotokvalitet, litium, alkaliska eller ordentligt eller NiMH-batterier saknas. Kontrollera att batterierna är ordentligt isatta. Batterierna är svaga eller helt urladdade. Försök att installera nya eller uppladdade batterier. HP:s nätadapter är ansluten till kameran men den är inte ansluten till ett nätuttag. Om du vill använda batterier, kopplar du ur nätadaptern från kameran. Om du vill använda nätadaptern från HP, ansluter du nätadaptern till ett fungerande nättuttag. Kontrollera att nätadaptern inte är skadad och att den är ansluten till ett nätuttag. Nätadaptern från HP fungerar inte korrekt. 6-Felsökning och support 54 Problem Kameran svarar inte när jag trycker på en knapp. Möjlig orsak Kameran är avstängd. Lösning Sätt på kameran. När kameran är ansluten till en Kameran är ansluten till en dator fungerar bara strömbrytaren. Övriga dator. kameraknappar svarar inte. Batterierna är Byt ut eller ladda batterierna. urladdade. Kameran har Ta ur batterierna och sätt sedan slutat fungera. tillbaka batterierna igen. Byt batterierna om det behövs. Kameran tar inte någon bild när jag trycker på avtryckaren. Du tryckte inte Tryck ner avtryckaren helt. tillräckligt hårt på avtryckaren. 55 hp photosmart 720 bruksanvisning Problem Det finns en lång fördröjning efter att jag trycker ner avtryckaren tills bilden tas. Möjlig orsak Kameran behöver tid på sig för att hitta fokus och ställa in exponeringen. Lösning Tryck ned avtryckaren halvvägs och låt kameran hitta fokus. När du sedan trycker ner avtryckaren helt är fördröjningen mycket kortare. Se Använda fokuslås på sidan 20 för mer information. Blixten laddas Vänta tills den gula lampan i om. sökaren blinkar innan du tar en ny bild. Kameran är i timerläge. Växla till stillbildsläge Vänta i några sekunder tills Kameran bilden har bearbetats och tryck håller fortfarande på sedan ner avtryckaren. att spara föregående bild. Fel datum och/eller fel tid visas. Batterierna är Ställ in datum och tid via döda eller har kamerans menyer. Se avsnittet tagits ur från Tid & datum på sidan 38. kameran i över 10 minuter. 6-Felsökning och support 56 Problem Jag måste byta kamerans batterier ofta. Möjlig orsak Om du använder displayen och blixten väldigt mycket konsumerar batterierna mycket ström. Lösning Använd en nätadapter från HP när du använder kamerans display en längre tid och när du överför många bilder till datorn. Använd bara blixten när det krävs. Undvik vanliga alkaliska batterier. Köp batterier av hög kvalitet, t.ex. ultra- eller premium-batterier, fotolitium eller alkaliska. Byt till laddningsbara Ni-MHbatterier. Du måste ladda upp alla Ni-MH-batterierna efter att de har laddats ur fyra gånger för att batterierna ska nå optimal kapacitet och prestanda. Försök att inte komma närmare motivet än kamerans närgräns (se Bilaga C: Specifikationer på sidan 82). Ni-MHbatterierna du använder har laddats felaktigt. Bilden är suddig. Motivet är för nära kameran. Håll kameran stadigt när du Du rörde trycker på avtryckaren eller kameran medan du tog använd ett stativ. bilden. Det finns inte tillräckligt med ljus och blixten var avstängd. I mörka ljusförhållanden kräver kameran längre exponeringstid. Sätt på blixten, förbättra ljusförhållandena eller använd ett stativ. 57 hp photosmart 720 bruksanvisning Problem Bilden är för mörk. Möjlig orsak Lösning Det finns inte Vänta tills ljusförhållanden tillräckligt med förbättras naturligt, lägg till indirekt ljus eller justera ljus. exponeringskompensationen. Blixten var på men motivet var för långt bort. Se till att motivet är inom kamerans blixtavstånd när du tar bilden. (se Bilaga C: Specifikationer på sidan 82) eller stäng av blixten (kräver längre exponeringstid). Använd Flash On för att ge motivet mer ljus om det finns en stark ljuskälla bakom motivet, t.ex. solljus eller ett fönster. Håll undan fingrarna från blixten när du tar en bild. Det fanns en ljuskälla bakom motivet. Fingret kom i vägen för blixten. Bilden är för ljus. Blixten gav för Ändra blixtinställningen till Flash mycket ljus. Off. En naturlig eller konstgjord källa gav för mycket ljus. Försök att ta bilden från en annan vinkel. Undvik att rikta kameran direkt mot en stark ljuskälla eller reflektiva ytor på en solig dag. Om det finns ljus bakom motivet ska du använda inställningen Flash On. Justera exponeringskompensationen. Gå längre ifrån motivet eller ställ in blixten på to Flash Off och ta bilden igen. Du var för nära motivet för att använda blixten. 6-Felsökning och support 58 Problem När jag ansluter kameran till datorn visas ett meddelande om att kameran inte kan hittas.

13 Möjlig orsak Kameran är avstängd. Lösning Sätt på kameran. Kabeln är inte Kontrollera att kabeln är ordentligt ansluten i båda ordentligt enheterna. ansluten. Anslut kameran direkt till en Kameran är USB-port på datorn. ansluten till datorn via en USB-hubb som inte är kompatibel med kameran. 59 hp photosmart 720 bruksanvisning Problem När jag ansluter kameran till en Macintoshdator visas ingen diskikon på skrivbordet. Möjlig orsak Lösning Ändra USB-konfigurationen till Kamerans Diskenhet. USBkonfiguration är inte inställd på Diskenhet. Felmeddelanden Det kan visas ett felmeddelande på kamerans display eller på datorskärmen. 6-Felsökning och support 60 Felmeddelanden på kameran Meddelande BATTERIES DEPLETED Camera is shutting down (SVAGT BATTERI Kameran stängs av) Batteries are too low for Preview (batteriet är för svagt för att kunna visa bilderna) Batteries are too low to record a video clip (batteriet är för svagt för att kunna spela in ett videoklipp) Möjlig orsak Lösning Batteristyrkan är Byt ut eller ladda låg och kameran batterierna eller koppla in nätadaptern. kommer att stängas av inom kort. Batteriet är för svagt för att kunna visa bilderna. Ta bilderna med displayen avstängd. Byt ut eller ladda batterierna eller koppla in nätadaptern. Byt ut eller ladda batterierna eller koppla in nätadaptern under inspelningen av videoklippet. Batteriet är för svagt för att kunna spela in ett videoklipp. Unsupported card Kortet i (kort stöds inte) kortplatsen är inte ett minneskort eller stöds inte. The card requires Kortet måste formatting (kortet formateras. är inte formaterat) Kontrollera att kortet är av rätt typ för kameran (se Bilaga C: Specifikationer på sidan 82). Tryck på OK för att ta fram Format Card på menyn Delete. Alla data på kortet tas bort. 61 hp photosmart 720 bruksanvisning Meddelande Möjlig orsak Lösning Ställ spärren (på sidan av minneskortet) i olåst position eller sätt i ett annat kort. Ladda ned bilderna från minneskortet till datorn och ta sedan bort alla bilderna på minneskortet. Mata in rätt datum. The card is loced Minneskortet är (kortet är låst) skrivskyddat. The card is too full to move any images (det går inte att flytta bilder på kortet) Invalid date (ogiltigt datum) Unsupported image file (filen stöds inte) Det finns inte tillräckligt med utrymme för att flytta bilder på kortet. Datum är inte rätt inställt. Du försöker att Använd ett program på datorn för att redigera spela in ljud, förstora, rotera filen. eller skriva ut en bild som inte är skapad i denna kameran. Ladda ned filerna från kameran eller ta bort andra filer som du inte vill ha kvar. Memory is too full Det finns inte (minnet är fullt) tillräckligt med utrymme för att ELLER rotera en bild The card is too eller spela in full (kortet är fullt) ljud. Unknown USB device (okänd USB-enhet) Koppla loss USB-enheten Den anslutna USB-enheten är och anslut skrivaren. inte en skrivare. Koppla loss USBkabeln och anslut en skrivare som stöds, exempelvis en HP Photosmart eller HP DeskJet. 62 Det finns inget Unsupported printer (skrivaren stöd för skrivaren. stöds inte) 6-Felsökning och support Meddelande Möjlig orsak Lösning Kontrollera skrivaren. Det är ett Unable to communicate with problem med skrivaren. printer (det går inte att kommunicera med skrivaren) Koppla ut skrivarens Disengage photo Den valda pappersstorleke fotofack eller ändra tray (koppla ur pappersstorlek. n kan inte fotofacket) användas med skivarens fotofack. Printer top cover is open (skrivarens lucka är öppen) Incorrect or missing print cartridge (felaktig eller saknad bläckpatron) Printer has a paper jam (skrivaren har ett pappersstopp) Skrivaren är öppen. Stäng luckan på skrivaren. Det är fel typ av Sätt i en ny bläckpatron, bläckpatron eller stäng av skrivaren och slå på den igen. så saknas bläckpatronen i skrivaren. Stäng av skrivaren. Det är Åtgärda pappersstoppet papperstopp i skrivaren eller så och slå på skrivaren igen. har bläckpatronen fastnat. 63 hp photosmart 720 bruksanvisning Meddelande Printer is out of paper (skrivaren har slut på papper) Möjlig orsak Det är slut på papper i skrivaren. Lösning Om OK visas i bilddisplayen, fyll på med papper och tryck sedan på OK på kameran. I annat fall, fyll på med papper och tryck sedan på OK eller Continue på skrivaren. Tryck på OK på kameran. Försök att skriva ut igen. Printing canceled Utskriften har avbrutits. (utskriften avbruten) En felkod visas Kameran har ett Kontakta HP kundsupport problem som HP (se Få hjälp på sidan 65). måste åtgärda. Felmeddelanden på datorn Meddelande Anslutningen mellan bildenheten och datorn misslyckades Möjlig orsak Kameran kanske är ansluten till en dator via en USB-hubb. Lösning Försök att ansluta kameran direkt till datorn eller skrivaren eller koppla ur andra enheter som är anslutna till hubben. Anslut kameran direkt till en USB-aktiverad HP DeskJet eller Photosmart skrivare och skriv ut en bild. Detta kontrollerar att bilden, minnet, USBanslutningen och USBkabeln fungerar eller att felkällan identifieras. Kameran svarar Programmet inte. meddelar att kameran inte kan hittas 6-Felsökning och support 64 Få hjälp Hitta hjälp på nätet HP:s produktsupport Gå till com/cposupport/loc/regional.html, välj språk, och skriv sedan in kameramodellen i sökrutan för att få information om hur du gör kameran klar och kommer igång med att använda den, och om nerladdning av drivrutiner, problemlösning, beställningar och garantin. HP photosmart webbplats Gå till för att få tips på hur du använder kameran mer kreativt och effektivt och om uppdateringar av kameradrivrutiner och programvara. HP:s webbplats för kontakt Gå in på prodserv om du har problem och behöver hjälp. Kontakta hp:s kundsupport Utöver att kontakta HP på nätet kan du också ta kontakt via telefon eller e-post för att få support och service av kameran.

14 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Priser, tillgänglighet och supportens öppettider kan ändras utan förvarning. Hur hp kan hjälpa HP:s supportlinje kan hjälpa dig att lösa problem med att komma igång, installation, konfiguration och hantering. Om du vill ha hjälp med hårdvara eller programvara som inte kommer från HP, ta kontakt med tillverkaren. 65 hp photosmart 720 bruksanvisning Innan du ringer Gå igenom felsökningstipsen. Ha följande information tillhanda när du ringer: serienummer (finns på kamerans undersida) produktnamn inköpsdatum Service är gratis under garantitiden. Efter att garantitiden löpt ut debiteras en serviceavgift. Support i USA Gratis telefonsupport i ett år Under ett år efter du köpt kameran får du gratis telefonsupport. Om du ringer fjärrsamtal tillkommer kostnaden för fjärrsamtal. Ring (1) (208) Supporten är öppen måndag till fredag från till MST och till på lördagar. Om du tror att din HP-produkt kan behöva service, ring HP:s kundsupport som hjälper dig att avgöra om den behöver service. Eller gå in på repairhelp.html för att hitta närmaste serviceställe. Efter första året Ring (1) (208) För varje samtal debiteras ditt kreditkort USD. Avgiften slås på först när du kommit i kontakt med en supporttekniker. 6-Felsökning och support 66 Utökad garanti Du kan välja någon av följande utökade garantier (finns endast i USA) Byte nästa dag Olycksfallsförsäkring med byte nästa dag. Utöka fabriksgarantin till tre år med HP Supportpack. Service fås från det datum produkten köpts in och ett Supportpack skall köpas inom 180 dagar efter det att produkten köpts in. HP avgör hur erbjudandet om hårdvaruservice ser ut och baserar erbjudandet på resultaten av självtestprogram som körs av kunden på produkten i och med det första samtalet med HP Customer Care Center. Om det under ditt samtal med den tekniska supporten bestäms att din vara ska bytas ut, skickar HP gratis ett ersättningsexemplar nästa vardag. Det finns också olycksfallsförsäkring som tillval. Denna utökning av garantin ger dig skydd vid olycksfall som vattenskador eller om du tappar produkten eller den faller. Båda dessa utökade garantier ger maximal drifttid och produktivitet samt bekvämligheten med leverans och hämtning vid dörren, paketering och frakt förskottsbetalas av HP. För mer information ring eller gå in på och välj "warranty upgrades" under "product support." Få support över hela världen Telefonsupport är gratis i ett år i Asien och Stillahavsregionen och i 30 dagar i mellanöstern och Afrika. Informationen i detta dokument och villkoren för HP:s telefonsupport kan ändras utan förvarning. Var god kontrollera informationen och de villkor som gäller på 67 hp photosmart 720 bruksanvisning Du kan också fråga din återförsäljare eller ringa till HP på numret i listan För engelskspråkig support i Europa, ring +44 (0) Algeriet +213 (0) Argentina Australien +63 (3) (eller lokalt (03) ) Österrike +43 (0) Bahrain Belgien Nederländska: +32 (0) Franska: +32 (0) Brasilien (11) (Grande São Paulo) (utanför Grande São Paulo) Canada (under garantitiden) (efter garantitiden) Chile (Post-sales Home Computing) Kina +86 (10) Colombia Tjeckien +42 (0) Danmark Egypten Finland +358 (0) Frankrike +33 (0) (Euro 0,34/minut) Tyskland +49 (0) (Euro 0,12/minut) Grekland Guatemala Felsökning och support 68 Hong Kong SAR Ungern +36 (0) Indien eller Indonesien +62 (21) Irland +353 (0) Israel +972 (0) Italien Japan (inom Japan) (utanför Japan) Sydkorea +82 (2) (Seoul) (utanför Seoul) Malaysia Mexiko (Mexico City) (utanför Mexico City) Mellanöstern/Afrika +44 (0) Marocko Nederländerna +31 (0) Nya Zeeland +64 (9) Norge Peru Filippinerna +63 (2) Polen Portugal Puerto Rico hp photosmart 720 bruksanvisning Rumänien (eller lokalt ) Ryssland (Moskva) (St. Petersburg) Saudiarabien Singapore Slovakien Sydafrika (RSA) (utanför RSA) Spanien Sverige +46 (0) Schweiz +41 (0) Taiwan Thailand +66 (2) Tunisien Turkiet Ukraina +7 (380-44) Förenade Arabemiraten Storbritannien (UK) +44 (0) Venezuela Vietnam +84 (0) Felsökning och support 70 Hewlett-Packards garanti HP photosmart 720 kameran har ett års begränsad garanti. HP garanterar dig som slutanvändare att HP:s hårdvara, tillbehör, programvara och förbrukningsmaterial inte har några materialdefekter eller felaktigheter i utförande efter inköpsdagen och under den period som specificeras ovan. Om HP uppmärksammas på defekter eller felaktigheter under garantins giltighetstid kommer HP, efter eget beslut, att antingen reparera eller ersätta produkter som visar sig vara felaktiga. Ersättningsprodukter kan vara antingen nya eller ha samma prestanda som nya produkter. HP garanterar att HP:s programvara inte kommer att misslyckas med att utföra programmeringsinstruktioner efter inköpsdagen och under den period som specificeras ovan, vare sig det gäller materialdefekter eller utförande om programvaran installerats och används korrekt. Om HP uppmärksammas på defekter eller felaktigheter under gällande garantitid kommer HP att ersätta den programvara som inte utför programmeringsinstruktioner p.g.a. dessa defekter. HP garanterar inte att HP-produkter kommer att fungera utan avbrott eller felfritt.

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

full HD vapen kamera Bruksanvisning

full HD vapen kamera Bruksanvisning full HD vapen kamera Bruksanvisning Varning! 1. Använd inte kameran i extremt varm, kallt eller dammiga förhållanden. 2. Kameran är byggd för att tåla rekyl. Men undvik hårda smällar eller att tappa den

Läs mer

HP Photosmart M407 digitalkamera med HP Instant Share. Användarhandbok

HP Photosmart M407 digitalkamera med HP Instant Share. Användarhandbok HP Photosmart M407 digitalkamera med HP Instant Share Användarhandbok Juridiska meddelanden Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan komma att bli inaktuell utan

Läs mer

Utsrkift av stillbilder på en PictBridge-skrivare

Utsrkift av stillbilder på en PictBridge-skrivare Utsrkift av stillbilder på en PictBridge-skrivare Det går lätt att skriva ut bilder du tagit med kameran på en skrivare som följer PictBridgestandarden utan att det behövs någon dator. På en PictBridge-kompatibel

Läs mer

Besök Kodak på World Wide Web på adressen www.kodak.com

Besök Kodak på World Wide Web på adressen www.kodak.com Besök Kodak på World Wide Web på adressen www.kodak.com Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650 Eastman Kodak Company, 2002 KODAK och EASYSHARE är varumärken som tillhör Eastman

Läs mer

Besök Kodak på World Wide Web på adressen www.kodak.com

Besök Kodak på World Wide Web på adressen www.kodak.com Besök Kodak på World Wide Web på adressen www.kodak.com Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650 USA Eastman Kodak Company, 2002 Kodak och Easyshare är varumärken som tillhör Eastman

Läs mer

Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel

Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel Specifikation: Stöder dessa format: JPEG (Baseline, upp till

Läs mer

Jabra Speak 410. Bruksanvisning. www.jabra.com

Jabra Speak 410. Bruksanvisning. www.jabra.com Jabra Speak 410 Bruksanvisning Innehåll Tack!...3 Produktöversikt...3 ÖVERSIKT...4 Installation och inställningar...4 Daglig användning...5 Kontakta support...6 2 Tack! Tack för att du valde att köpa Jabra

Läs mer

LÄR KÄNNA DIN TELEFON

LÄR KÄNNA DIN TELEFON SNABBGUIDE LÄR KÄNNA DIN TELEFON Ström PÅ: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder. Ström Av: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder, och välj stäng av. ÖVERBLICK 1, Volymknappar 2, Strömknappen

Läs mer

Digitalkamera HP Photosmart M417/M517 Digital Camera med HP Instant Share. Användarhandbok

Digitalkamera HP Photosmart M417/M517 Digital Camera med HP Instant Share. Användarhandbok Digitalkamera HP Photosmart M417/M517 Digital Camera med HP Instant Share Användarhandbok Juridisk information Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan komma att

Läs mer

Jabra SPEAK 410. Bruksanvisning. www.jabra.com

Jabra SPEAK 410. Bruksanvisning. www.jabra.com Jabra SPEAK 410 Bruksanvisning www.jabra.com Innehåll VÄLKOMMEN!...3 Produktöversikt...3 Installation...4 anslutning...4 INSTÄLLNINGAR...4 samtalsfunktioner...4 Kontakta support...6 2 VÄLKOMMEN! Grattis

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Digitalkamera Bruksanvisning för programmet

Digitalkamera Bruksanvisning för programmet EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Bruksanvisning för programmet Svenska Alla rättigheter förbehålles. Ingen del av denna skrift får återges, lagras i något system, eller överföras i någon form eller

Läs mer

Fjärrkontroll för direktvisning

Fjärrkontroll för direktvisning Fjärrkontroll för direktvisning RM-LVR1 Denna handbok är ett supplement till denna enhets Bruksanvisning. Den presenterar några tillagda eller ändrade funktioner och beskriver hur de används. Se även denna

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas enheten Easi-Scop eller öppnas enheten upphör denna garanti. Allt arbete utöver garantireparationer

Läs mer

VENTUS GPS G730 DATA LOGGER. Bruksanvisning

VENTUS GPS G730 DATA LOGGER. Bruksanvisning VENTUS GPS G730 DATA LOGGER Bruksanvisning Observera Läs detta före användning: Global position system (GPS) tillhandahålls av American Ministry of National Defense, amerikanska försvarsministeriet, som

Läs mer

VARNING: Kasta inte den här produkten i hushållsavfallet. Överlämna den till en uppsamlingsplats för återvinning av elektroniska apparater.

VARNING: Kasta inte den här produkten i hushållsavfallet. Överlämna den till en uppsamlingsplats för återvinning av elektroniska apparater. Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas Tuff-Cam 2 eller öppnas enheten upphör denna garanti. Data som lagras på enheten och

Läs mer

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter Innehåll Vad finns i paketet. 2 Lär känna ditt modem.. 3 Förbered modemet för användning 5 Starta modemet första gången. 6 Koppla upp en dator via USB.. 8 Koppla upp en eller flera enheter via WiFi.. 9

Läs mer

En svensk uppfinning

En svensk uppfinning Användarhandbok En svensk uppfinning I början av 000-talet uppfann tekniker på Ericsson möjligheten att låta en vanlig TV kommunicera med hjälp av mobiltelefoninätet. Tanken var att datorn upplevs som

Läs mer

Bruksanvisning. i-loview 7 Full HD. Bruksanvisning I-LOVIEW-FHD 20150325 1

Bruksanvisning. i-loview 7 Full HD. Bruksanvisning I-LOVIEW-FHD 20150325 1 Bruksanvisning i-loview 7 Full HD Bruksanvisning I-LOVIEW-FHD 20150325 1 Innehållsförteckning Säkerhetsinformation Uppackning Innan du börjar Konfiguration Funktioner och kommandon Tekniska specifikationer

Läs mer

Kodak EasyShare C330 digital zoomkamera Bruksanvisning

Kodak EasyShare C330 digital zoomkamera Bruksanvisning Kodak EasyShare C330 digital zoomkamera Bruksanvisning www.kodak.com Du hittar interaktiva självstudiekurser på www.kodak.com/go/howto Om du behöver hjälp med kameran besöker du www.kodak.com/go/c330support

Läs mer

SnapScan 5000. -Patent pending- Användarmanual

SnapScan 5000. -Patent pending- Användarmanual SnapScan 5000 -Patent pending- Användarmanual Version 1.15 November 2010 -2- Försäkran om Överensstämmande Vi försäkrar JOBO International GmbH, Eintrachtstr. 14, D-51645 Gummersbach att SnapScan 5000

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010 Art Nr. 1-3058 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

hp photo scanner 1200

hp photo scanner 1200 hp photo scanner 1200 HP Photo Scanner 1200 Användarhandbok Information om varumärken och copyright Copyright 2003 Hewlett-Packard Company Med ensamrätt. Inga delar av detta dokument får fotokopieras,

Läs mer

Kodak EasyShare C533/C503 digital zoomkamera Bruksanvisning

Kodak EasyShare C533/C503 digital zoomkamera Bruksanvisning Kodak EasyShare C533/C503 digital zoomkamera Bruksanvisning www.kodak.com Du hittar interaktiva självstudiekurser på www.kodak.com/go/howto Om du behöver hjälp med kameran besöker du www.kodak.com/go/c533support

Läs mer

Marantz PMD620 snabbmanual

Marantz PMD620 snabbmanual 2008-10-22 Marantz PMD620 snabbmanual Översikt Marantz PMD620 är en inspelningsmaskin som spelar in ljud på ett SD minneskort (medföljer ej vid lån i SC). Den kan spela in mp3-filer eller wav-filer (full

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

INNEHÅLL. Användarhandbok >> 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll

INNEHÅLL. Användarhandbok >> 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll INNEHÅLL 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll 3 BEKANTA DIG MED KAMERAN 3 Framsidan 4 Baksidan 6 Statuslampa 7 Ikoner på LCD-monitorn 9 KOMMA IGÅNG 9 Insättning och borttagning av batteriet (tillvalstillbehör)

Läs mer

KODAK DC200 Plus Camera. och. KODAK DC210 Plus Zoom Camera. Användarhandbok

KODAK DC200 Plus Camera. och. KODAK DC210 Plus Zoom Camera. Användarhandbok KODAK DC200 Plus Camera och KODAK DC210 Plus Zoom Camera Användarhandbok för kamerorna, installationsprogram, programvaran Mounter för KODAK DC200/DC210 och KODAK Acquire/TWAIN. Besök Kodak på webben.

Läs mer

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater är en komplett digital underhållningslösning som du kan använda för att titta på TV, spela in från

Läs mer

DMR-180/184/188 SNABBMANUAL

DMR-180/184/188 SNABBMANUAL DMR-180/184/188 SNABBMANUAL Det första man bör göra är att byta språk. All navigation kan skötas med Fjärrkontroll eller Mus Börja med att trycka på Menu på fjärrkontrollen alternativt högerklicka med

Läs mer

Din manual KODAK C330 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3004534

Din manual KODAK C330 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3004534 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KODAK C330. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

KODAK EASYSHARE DX4900 digital zoomkamera. Bruksanvisning Besök Kodak på Internet på www.kodak.com

KODAK EASYSHARE DX4900 digital zoomkamera. Bruksanvisning Besök Kodak på Internet på www.kodak.com KODAK EASYSHARE DX4900 digital zoomkamera Bruksanvisning Besök Kodak på Internet på www.kodak.com Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650 USA Eastman Kodak Company, 2002 Kodak,

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av Sweex Wireless Internet Phone. Med denna internettelefon kan du snabbt och lätt kommunicera via röstsamtal

Läs mer

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 HPC002 User Manual Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 Huvudfunktioner 1. Kontroll av lagrade data och radering 2. Låsning av tryckknapparna 3. Klocka 4. Inställningar 5. Inställningstips

Läs mer

Kodak EasyShare V570 digitalkamera med dubbla linser Bruksanvisning

Kodak EasyShare V570 digitalkamera med dubbla linser Bruksanvisning Kodak EasyShare V570 digitalkamera med dubbla linser Bruksanvisning www.kodak.com Du hittar interaktiva självstudiekurser på www.kodak.com/go/howto Om du behöver hjälp med kameran besöker du www.kodak.com/go/v570support

Läs mer

Installationshandbok. Ver. 4.4. Ver. 4.4 Installationshandbok

Installationshandbok. Ver. 4.4. Ver. 4.4 Installationshandbok Se Se Installationshandbok Ver. 4.4 Ver. 4.4 Installationshandbok Innehållsförteckning Introduktion: Om handboken...1 Översikt...2 Windows...3 Installera Nikon Capture 4 under Windows...4 Snabbinstallation...7

Läs mer

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA HDW-2. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA HDW-2 instruktionsbok (information,

Läs mer

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 Swema 05 Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 SWEMA AB Pepparv. 27 SE-123 56 FARSTA Tel: +46 8 94 00 90 Fax: +46 8 93 44 93 E-mail: swema@swema.se Hemsida: www.swema.se Innehållsförteckning: 1. Introduktion...

Läs mer

Svensk version. Introduktion. Paketinnehåll. Anslutningar. SC016 Sweex 7.1 external USB sound card

Svensk version. Introduktion. Paketinnehåll. Anslutningar. SC016 Sweex 7.1 external USB sound card SC016 Sweex 7.1 external USB sound card Introduktion Utsätt inte Sweex 7.1 externa USB ljudkort för extrema temperaturer. Placera inte produkten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd

Läs mer

Smart Phone Quick Start Guide. www.htc.com

Smart Phone Quick Start Guide. www.htc.com Smart Phone Quick Start Guide www.htc.com 2 1. Innehåll i kartongen AC Adapter Batteri Kom-i-gång CD USB Kabel Headset Telefon Användarmanual och Snabbstartguide 2. Din telefon 3 1 2 3 4 5 6 7 1. Indikator

Läs mer

Introduktion. WR67 Överblick

Introduktion. WR67 Överblick Introduktion Den här snabbmanualen är avsedd att hjälpa dig att komma igång snabbt med WR67. I snabbmanualen går vi igenom flera av de viktigaste funktionerna. Vi rekommenderar att du tar dig tid för att

Läs mer

Vy framifrån. Inspelningsljus Mikrofon (mono) Mottagare för infraröd Extern (stereo-) mikrofonuttag, 3,5 mm Ljud-/videoutgång. Landskaps-/ makrofokus

Vy framifrån. Inspelningsljus Mikrofon (mono) Mottagare för infraröd Extern (stereo-) mikrofonuttag, 3,5 mm Ljud-/videoutgång. Landskaps-/ makrofokus Vy framifrån Landskaps-/ makrofokus Objektiv Inspelningsljus Mikrofon (mono) Mottagare för infraröd Extern (stereo-) mikrofonuttag, 3,5 mm Ljud-/videoutgång SVENSKA HDMI -utgång 5 V likströmsingång Batterifack

Läs mer

MP3-spelare M-Any DAH1000 Nr 100053

MP3-spelare M-Any DAH1000 Nr 100053 MP3-spelare M-Any DAH1000 Nr 100053 M-Any DAH1000 Gratulerar till ditt köp av M-Any DAH1000! I din ägo har du en MP3-spelare med flera avancerade funktioner och användningsområden. Utöver att spela dina

Läs mer

Huruvida du väljer att registrera din produkt eller inte påverkar inte din rätt till produktgarantin.

Huruvida du väljer att registrera din produkt eller inte påverkar inte din rätt till produktgarantin. SanDisk Fotoalbum Användarmanual SVENSK Du kan registrera din produkt på http://www.sandisk.com/registration och då få e- postmeddelande om nya versioner av programvaran, vilket underlättar och förbättrar

Läs mer

INNEHÅLL DEL 3 ITUNES DEL 1 IPHOTO DEL 4 GARAGEBAND DEL 2 IWEB. 1. INTRODUKTION... 5 A. Detta är ilife...5 B. Installera ilife...6

INNEHÅLL DEL 3 ITUNES DEL 1 IPHOTO DEL 4 GARAGEBAND DEL 2 IWEB. 1. INTRODUKTION... 5 A. Detta är ilife...5 B. Installera ilife...6 1. INTRODUKTION... 5 A. Detta är ilife...5 B. Installera ilife...6 DEL 3 ITUNES INNEHÅLL DEL 1 IPHOTO 2. IMPORTERA BILDER... 8 A. Importera från kamera...8 B. Importera från andra medier...12 3. ORGANISERA

Läs mer

Svensk version. Introduktion. Lådans innehåll. Specifikationer. PU052 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card

Svensk version. Introduktion. Lådans innehåll. Specifikationer. PU052 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card PU052 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card Introduktion Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card. Med detta kort kan du enkelt lägga till

Läs mer

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du börjar använda produkten för att maximera dess prestanda och förlänga produktens livslängd. Översikt av produkten

Läs mer

Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com

Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com Welch Allyn Sverige AB Verkstadsgatan 12 263 39 Höganäs Sverige Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com 0297 Page 1 of 9 Bruksanvisning Informationen

Läs mer

Återkommande frågor för Transformer TF201

Återkommande frågor för Transformer TF201 Återkommande frågor för Transformer TF201 SW7211 Hantera filer... 2 Hur kommer jag åt mina data som sparats på mikrosd, SD-kort och USB-enheter?... 2 Hur flyttar jag valda filer till en annan mapp?...

Läs mer

Snabb bruksanvisning för MO-Call BlackBerry

Snabb bruksanvisning för MO-Call BlackBerry Vad behöver jag för att starta MO-Call? Innan man kan ringa ett samtal, behöver man det nedanstående: Ett registrerat MO-Call konto. MO-Call kredit på ditt konto. MO-Call programvaran på din mobiltelefon.

Läs mer

Om du är en van användare kan du hoppa över de mest grundläggande instruktionerna.

Om du är en van användare kan du hoppa över de mest grundläggande instruktionerna. Dito manual Nedanstående manual är riktad till dig som inte tidigare har använt en läsplatta. Den hjälper dig med att komma igång med att läsa e-böcker på läsplattan och med att använda Akademibokhandelns

Läs mer

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96 Digitalt Monitor-Endoskop Bruksanvisning Ver 1.01 1 Digitalt Monitor-Endoskop... 1 Bruksanvisning... 1 ALLMÄN INFORMATION... 3 VIKTIG INFORMATION Innan du använder produkten bör du läsa följande instruktion.

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

MANUAL CHRONO COMAI Comai AB erbjuder kvalificerade anpassningsbara och Comai AB

MANUAL CHRONO COMAI Comai AB erbjuder kvalificerade anpassningsbara och Comai AB MANUAL CHRONO COMAI 1 Innehållsförteckning 1 Tekniskbeskrivning...3 1.1 Funktionsbeskrivning...3 2 Installation...3 2.1 Installera Chrono Comai via länk...3 2.2 Installera Chrono Comai via minneskort...3

Läs mer

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com.

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com. Polaroid ZIP Bläckfria Fototryck Bruksanvisning {Allmän Produktbild} Hej! Välkommen till Polaroid -familjen. Den här bruksanvisningen erbjuder dig en kort genomgång av din nya Mini-skrivare. För mer information

Läs mer

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 I samarbete med: Med hjälp av de här lättlästa instruktionerna lär du dig att använda en Samsung Galaxy Tab 3 med operativsystemet Android 4.1.2. Ett operativsystem

Läs mer

Digitalkamera. Fördelar. Nackdelar. Digital fotografering. Kamerateknik Inställningar. Långsam. Vattenkänslig Behöver batteri Lagring av bilder

Digitalkamera. Fördelar. Nackdelar. Digital fotografering. Kamerateknik Inställningar. Långsam. Vattenkänslig Behöver batteri Lagring av bilder Digital fotografering Kamerateknik Inställningar Digitalkamera Samma optik som en analog kamera Byt ut filmen mot en sensor, CCD Bästa digitala sensorn ca 150 Mpixel Vanliga systemkameror mellan 8-12 Mpixel

Läs mer

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager ANVÄNDAR MANUAL SESAM 800 RX MC Manager Åkerströms Björbo AB Box 7, SE-780 45 Gagnef, Sweden street Björbovägen 143 SE-785 45 Björbo, Sweden Phone +46 241 250 00 Fax +46 241 232 99 E-mail sales@akerstroms.com

Läs mer

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning.

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning. ACTION VIDEOKAMERA BRUKSANVISNING Tack för att du valde GoXtreme Race videokamera. Den här bruksanvisningen är skriven till den senaste informationen som vi hade när denna bruksanvisningen gjordes. Skärmen

Läs mer

Din manual NOKIA STREAMER http://sv.yourpdfguides.com/dref/828662

Din manual NOKIA STREAMER http://sv.yourpdfguides.com/dref/828662 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA STREAMER. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Snabbguide. till Mini-router

Snabbguide. till Mini-router Snabbguide till Mini-router Välkommen till din nya surftjänst! Med den här trådlösa Mini-routern surfar du på ett smartare sätt. Dels kan flera personer surfa på ett och samma abonnemang, dels kan du

Läs mer

Uppdatering av programvaror

Uppdatering av programvaror Uppdatering av programvaror Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

Din manual TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE http://sv.yourpdfguides.com/dref/2996223

Din manual TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE http://sv.yourpdfguides.com/dref/2996223 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

JoicePhone Installationsmanual

JoicePhone Installationsmanual JoicePhone Installationsmanual - 1 - Innehållsförteckning Krav på hårdvara...2 Installation av program...2 Hur man använder JoicePhone...9 Användargränssnitt...10 Att ringa samal...12 Lägga till kontakter...12

Läs mer

Digitala bilder & Fotografering med Digitalkamera

Digitala bilder & Fotografering med Digitalkamera Digitala bilder & Fotografering med Digitalkamera Den digitala bilden. Det finns två huvudtyper av digitala bilder på datorn. Den ena bildtypen är uppbyggd av pixlar. Vill man göra det lätt för sig, översätter

Läs mer

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Iris Hjälpmedel AB Ver: 1.09 Innehållsförteckning Manual Milestone 112 och 112 Color Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan

Läs mer

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-3300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON LBP-3300 instruktionsbok

Läs mer

Användarmanual. Version 1.0

Användarmanual. Version 1.0 1 Användarmanual Version 1.0 Notera: Den här manualen är skriven för PLANO 10 Pro och Media. En del funktioner är inte tillgängliga på båda modellerna. 2 Innehåll Viktig säkerhetsinformation... 3 Rengöring

Läs mer

Vanliga problem med GoPro- kameror

Vanliga problem med GoPro- kameror Vanliga problem med GoPro- kameror TIPS! Har Ni denna lista i digitalt format kan Ni söka efter problemen med hjälp av sökfunktionen i programmet eller genom att hålla nere CTRL och trycka på F (CTRL+F)

Läs mer

Support. Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter.

Support. Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. Komma igång Support Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. När enheten har installerats letar du upp serienumret på etiketten på produkten och använder det till att registrera produkten på https://my.netgear.com.

Läs mer

Din manual XEROX WORKCENTRE PRO 255 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4264618

Din manual XEROX WORKCENTRE PRO 255 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4264618 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för XEROX WORKCENTRE PRO 255. Du hittar svar på alla dina frågor i XEROX WORKCENTRE PRO

Läs mer

Egenskaper. Vad finns i kartongen. Beskrivning

Egenskaper. Vad finns i kartongen. Beskrivning Egenskaper Wi-Fi b/g/n 8-tums touchscreen Stödjer appar från 3:e part Webbkamera G-sensor Mediaspelare Vad finns i kartongen 1 surfplatta 1 USB-kabel 1 nätadapter Lathund Beskrivning a. Till/från Håll

Läs mer

Bruksanvisning Bläckfisken USB

Bruksanvisning Bläckfisken USB Bruksanvisning Bläckfisken USB Kontaktanslutning till datorer och pekplattor Tel/Fax.: 013-712 70 Östra Harg Torpängen 585 91 Linköping E-post: info@hargdata.se Hemsida: www.hargdata.se Innehållsförteckning:

Läs mer

Hur man införskaffar e-böcker till Reader

Hur man införskaffar e-böcker till Reader Hur man införskaffar e-böcker till Reader 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Hämta e-böcker Hämta e-böcker e-bokhandel Reader Library-programvara Läsare Med programvaran Sony Reader Library (Reader

Läs mer

Manual. Telenor Mobilt Bredband Huawei E367

Manual. Telenor Mobilt Bredband Huawei E367 Manual Telenor Mobilt Bredband Huawei E367 Välkommen! Vårt Mobila Bredband erbjuder det enklaste sättet att ansluta till Internet någonsin. Sätt in ditt SIM-kort i modemet och anslut USB-modemet till datorn.

Läs mer

700-serien. nüvi. Snabbstartshandbok. personlig reseassistent

700-serien. nüvi. Snabbstartshandbok. personlig reseassistent nüvi Snabbstartshandbok 700-serien personlig reseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. Augusti 2007 190-00859-59 Rev. B Tryckt i Taiwan VARNING! Läs guiden Viktig säkerhets- och produktinformation

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

Funktioner. - Ledig minneskapacitet Tryck på PLAY under inspelning, så visas hur mycket ytterligare inspelningstid som ryms på minneskortet.

Funktioner. - Ledig minneskapacitet Tryck på PLAY under inspelning, så visas hur mycket ytterligare inspelningstid som ryms på minneskortet. Funktioner - Automatisk inspelning av telefonsamtal Med inspelningsfunktionen ställd på Auto, kommer samtalen att spelas in automatiskt när luren lyfts och avslutas när telefonluren läggs på. - Anslutning

Läs mer

SW3674. Snabbguide. Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0

SW3674. Snabbguide. Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0 SW3674 Snabbguide Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0 Starta din Eee PC Dessa är endast snabbinstruktioner för användning av din Eee PC. Läs hela manualen för detaljerad information. 1 1. Installera batteripaketet

Läs mer

The Bridge III. DOCKNINGSSTATION FÖR ipod OCH iphone

The Bridge III. DOCKNINGSSTATION FÖR ipod OCH iphone The Bridge III DOCKNINGSSTATION FÖR ipod OCH iphone Bruksanvisning 1 INLEDNING Grattis! Tack vare The Bridge III, öppnas en helt ny värld av underhållning, genom en kombination av en ipod eller iphones

Läs mer

Installationsguide Huawei E367

Installationsguide Huawei E367 TA 00 000 Installationsguide Huawei E367 Med vårt mobila bredband ansluter du dig mycket enkelt till internet. Sätt in ditt SIM-kort i modemet Huawei E367 och anslut det till datorns USB-port. Installationsprogrammet

Läs mer

Kodak EasyShare V610 digitalkamera med dubbla linser Bruksanvisning

Kodak EasyShare V610 digitalkamera med dubbla linser Bruksanvisning Kodak EasyShare V610 digitalkamera med dubbla linser Bruksanvisning www.kodak.com Du hittar interaktiva självstudiekurser på engelska på www.kodak.com/go/howto Om du behöver hjälp med kameran går du till

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare Video MP4-spelaren är en full multimediespelare. Detta innebär att den visar bilder och e-böcker med text, registrerar och spelar upp live-ljud och att den spelar upp musik- och videofiler. De här filerna

Läs mer

Snabbguide PLEXTALK PTP1

Snabbguide PLEXTALK PTP1 Snabbguide PLEXTALK PTP1 Tack för ditt inköp av Plextalk PTP1. Denna snabbguide beskriver grundläggande funktioner och handhavande. Var god se i användarmanualen för mer detaljerad information. (1) (8)

Läs mer

Boot Camp Installationshandbok

Boot Camp Installationshandbok Boot Camp Installationshandbok Innehåll 3 Introduktion 4 Installationsöversikt 4 Steg 1: Leta efter uppdateringar 4 Steg 2: Förbered din Mac för Windows 4 Steg 3: Installera Windows på din Mac 4 Steg 4:

Läs mer

NETIKKA TV BRUKSANVISNING

NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 1 Version 2.1 NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 2(10) Välkommen som Netikka TV-användare! Välkommen att använda Anvias Netikka TV-tjänst. Vi gratulerar dig till ett bra val! Tjänsten ger

Läs mer

Användarmanual. Version 1.0

Användarmanual. Version 1.0 Användarmanual Version 1.0 Innehåll Viktig säkerhetsinformation... 3 Rengöring av LCD-skärmen... 3 1. Introduktion... 4 1.1. Specifikationer... 4 1.2. Paketets innehåll... 4 1.3. Börja... 4 2. Lär känna

Läs mer

Snabbguide. för TellStick Net. Telldus Technologies AB www.telldus.com

Snabbguide. för TellStick Net. Telldus Technologies AB www.telldus.com för TellStick Net Telldus Technologies AB Kära kund Denna snabbguiden hjälper dig genom installationen samt visar hur du använder grundfunktionerna i TellStick Net. Vi rekommenderar att du regelbundet

Läs mer

Börja här. Viktig installationsinformation. Ta bort all tejp och lyft grafikfönstret. Leta rätt på komponenter

Börja här. Viktig installationsinformation. Ta bort all tejp och lyft grafikfönstret. Leta rätt på komponenter Börja här 1 Viktig installationsinformation Användare av trådlöst eller icke-trådlöst nätverk: följ anvisningarna i den här installationsguiden om du vill lägga till HP All-in-One i ditt nätverk. Användare

Läs mer

Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare.

Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare. Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare. Innehåll Innehåll i leveransen och kamerafunktioner...

Läs mer

PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card. Före installation, kontrollera om följande delar finns. Följande delar måste finnas i lådan:

PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card. Före installation, kontrollera om följande delar finns. Följande delar måste finnas i lådan: PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex 2 Port Serial PCI Card. Med detta kort kan du enkelt lägga till två seriella portar till din dator.

Läs mer

PDA CAM ANVÄNDARHANDLEDNING

PDA CAM ANVÄNDARHANDLEDNING PDA CAM ANVÄNDARHANDLEDNING Sw 1 Svenska Användarhandbok Innehåll Förberedelser... 2 Paketinnehåll... 2 Systemkrav... 2 Lär känna din PDA Cam... 3 Komponenterna i PDA Cam... 3 Installation... 4 Installation

Läs mer

uppdaterings - guide för

uppdaterings - guide för uppdaterings - guide för Media Nav navigationssystemet i din Renault Uppdatera GRATIS! * www.renault.naviextras.com *Inom 90 dagar efter leverans av din bil. Välkommen in i media navs värld! Du har precis

Läs mer