Dessa Villkor och Bestämmelser gäller från 16 oktober Inledning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dessa Villkor och Bestämmelser gäller från 16 oktober 2014. Inledning"

Transkript

1 Dessa Villkor och Bestämmelser gäller från 16 oktober Inledning Genom att besöka/få åtkomst, registrera eller använda några delar av Webbplatsen och/eller speltjänster eller funktioner som erbjuds via webbplatsen inklusive Spelarkonto, godkänner du att du är fullt medveten om följande (i) dessa Villkor och Bestämmelser (ii) Spelregler, (iii) Sekretesspolicy och (iv) Policy för Ansvarsfullt Spelande (som gemensamt kallas "Villkor"), som alla gäller för sådan verksamhet/användning, vilket beskrivs ytterligare i följande paragrafer i dessa Villkor och Bestämmelser. Genom att få åtkomst, registrera och/eller använda någon del av vår webbplats och/eller våra tjänster via webbplatsen anses du också ha förstått helheten av Villkoren som du har samtyckt till att följa fullt ut. Om du inte samtycker, eller vägrar att acceptera dessa Villkor kommer du inte att kunna använda eller på annat sätt dra nytta av de tjänster som beskrivs i dessa Villkor och Bestämmelser (och du bör upphöra med att besöka eller använda någon del av Webbplatsen, Speltjänster och/eller Spelarkonto). Ta dig tid att läsa dessa Villkor (och andra tillämpliga Villkor) noggrant innan du registrerar dig eller blir medlem i vår prenumerationstjänst och/eller använder någon av speltjänsterna eller Webbplatsen. Villkoren kan till och från och när som helst ändras utan att du meddelas och av någon anledning (inklusive och utan begränsning, för att följa gällande lagar och regler, och/eller av andra regulatoriska skäl). Sådana ändringar träder omedelbart i kraft när de uppdaterats på Webbplatsen, och i alla händelser, kommer din fortsatta användning av våra tjänster efter att sådana ändringar trätt i kraft anses utgöra din fortsatta acceptans och efterlevnad av dessa villkor i en sådan reviderad form. Du bör alltid skriva ut en kopia av dessa Villkor för din bokföring och om du har några tvivel eller frågor om Villkoren eller någon av våra tjänster, kontakta vår kundtjänst via Kontakta oss avsnittet på Webbplatsen (och i fråga om juridiska frågor skulle vi uppmuntra dig att söka oberoende juridisk rådgivning). Alla hänvisningar såsom "du", "din", "spelaren" eller "kunden" i dessa Villkor anses hänvisas till varje individ som använder Webbplatsen eller tjänsterna som erbjuds eller erhålls av oss själva eller tillsammans med någon av våra koncernföretag, underleverantörer och/eller agenter. Om Eurolotteries.com och Winners World Wide Eurolotteries.com är ett av Winners World Wide Limited varumärke, den juridiska enheten som driver Webbplatsen och gör relevanta funktioner tillgängliga, såsom användning av Spelarkonto för registrerade Spelare tillsammans med (och på uppdrag av) den licensierade spelenheten Colosseum Intertainment NV licensierade av Curacao Gaming Authority under licensnummer / JAZ (under licens vars motsvarande licensierade speltjänster tillhandahålls). Winners World Wide Limited är registrerat i Guernsey enligt Bolags registrerings nr med sin huvudsakliga verksamhetsadress på Quay House, South Esplanade, St Peter Port, Guernsey GYI 4EJ. ("vi" eller "oss" eller "vår"). Våra Tjänster Vi driver Eurolotteries.com varumärkta Webbplats som gör det möjligt för spelare att satsa på resultat i vissa officiella eller statsstyrda lotterier såsom "Euromillions", "SuperEnalotto", "Frankrikes Loto", "UK National Lottery", "MegaMillions, "Lotto 6aus49", Lotería Nacional och "Österreichischen Lotterien". Alla spel eller annan reglerad spelaktivitet genom/på 7Lottos.com varumärkta Webbplats omfattas dock av och godkänns i enlighet med den licens som innehas av Colosseum Intertainment NV ("Colosseum"). Som licensierad speltjänstenhet fungerar Colosseum som en självständig bookmaker. Vi är utsedda och godkända av Colesseum för att utföra vissa operativa, administrativa och tekniska tjänster (samt vidta de åtgärder eller handlingar som krävs för att genomdriva Colesseums rättigheter och/eller Spelares skyldigheter enligt detta avtal) som en oberoende tredje parts entreprenör i syfte att leverera speltjänster till Spelare som beskrivs häri. Vi kan underlätta speltjänster via Webbplatsen med utgångspunkt på resultat från ett enda lotteri, eller enligt en "sammanslagen" produkt som kombinerar olika dragningar och som delas mellan flera spelare. För att undvika tveksamheter, varken vi eller Colesseum säljer lotter direkt och vi är inte anslutna eller medlemmar i enheter som hanterar de tidigare nämnda statliga/officiella lotterierna. Eurolotteries.com varumärkta speltjänst baseras istället på inlämnandet av Spel på dessa lotteriers resultat. Oddsen och vinsterna som annonseras baseras på lotterierna nämnda ovan och anges tydligt under Resultat på Webbplatsen. Genom att delta i någon av speltjänsterna och/eller spel som erbjuds via Webbplatsen (och därmed acceptera villkoren) accepterar och ingår du ett juridiskt bindande avtal med Colesseum. I händelse av konflikt eller bristfällande överensstämmelse mellan Villkor och tillämpliga påståenden och förklaringar som förekommer på den tillämpliga spelskärmen eller annan information eller förklaring som inte är en del av Villkoren, skall original Villkoren ha företräde. Om något av Villkoren är översatta till ett annat språk, skall den engelska versionen ha företräde i händelse av konflikt mellan översättningen och den originella engelska versionen.

2 Var speciellt uppmärksam på avsnittet Sekretesspolicy i Villkoren som beskriver hur vi hanterar och skyddar din personliga information på uppdrag av Colesseum. 1. Definitioner Eurolotteries.com är namnet på Webbplatsens domän och representerar Eurolotteries varumärke. "Bankkonto" - Ett transaktionskapitalkonto i en finansiell institution som tillåter spelaren att göra uttag och insättningar. Detta bankkonto kommer att vara länkat till Spelarkontot "Spel" - Ett Spel görs på ett resultat i en viss verklig händelse, till exempel dragningsresultatet i ett specifikt lotteri som erbjuds via eurolotteries.com Webbplats. "Dragning" - Är resultatet av det ögonblicket då lottnummer är slumpmässigt utvalda från en pool med nummer. Dessa nummer anses dragna från poolen med numrerade bollar och utgör dragningens vinnande nummer. "syndikat" - En tjänst som erbjuds via eurolotteries.com där Spelaren kan satsa på olika lotterier samtidigt och sammanslaget med andra deltagande Spelare i syfte att uppnå ett bättre värde/prisförhållande. "Medlemsområde" - delen/avsnittet av Webbplatsen och funktioner tillgängliga för Spelare (dvs. personer som har registrerats sig och har tillgång till ett Spelarkonto på grund av dessa Villkor.). "Utbetalning" - Är det belopp som kommer, eller har utbetalats i fråga om ett lyckat Spel på resultatet i ett eller flera av de lotterier som nämns häri. "Spelare" - En person som har ett avtalsförhållande med Winners World Wide för Colesseums räkning och är registrerad för att använda speltjänster genom att inrätta ett Spelarkonto som nås via och drivs via "www.eurolotteries.com" Webbplats. "Mitt konto" - Ett konto som innehas av Spelare, för att kunna ta del visuellt av tilldelade lottnummer och se sina kunduppgifter via webbplatsen. "Vinstkategori" - I samband med varje lottdragning, fastställs Vinstkategorins" vinstnivå som bestäms av antalet korrekt matchade nummer (inklusive någon stjärna eller bonusnummer). "Sekretess/Integritetspolicy" - Policy fastställd av Colesseum i samarbete med oss i fråga om användning, lagring och utlämnande av personlig information som samlats in i fråga om en spelare eller blivande spelare av Colesseum och/eller någon auktoriserad processor inklusive oss. Denna policy är föremål för eventuella ändringar och uppdateringar. "Pris" eller "Vinster" - premien och/eller värdet som ska betalas till spelaren genom Winners World Wide för Colesseums räkning i fråga om ett framgångsrikt Spel på relevanta lotteri/er för varje lyckad insats, och villkoren ska kompatibelt användas. "Webbplats" -eurolotteries.com Internetportal, tillgänglig på: och något av dess underdomäner eller topp nivå domäner, iframes eller liknande innehåll som tillhandahålls av oss som tredje part eller andra anslutna webbplatser, mobila och/eller webbapplikationer. "Vinnande Satsning" - en vinnande Satsning som placerats via Eurolotteries av en spelare, med hjälp av hans/hennes spelarkonto. "Dina Nummer" - uppsättning av nummer som valts av dig från ett urval av nummer som tillhandahålls via oss påeurolotteries.com för varje enskilt lotteri som erbjuds. 2. Spelare 2.1. Alla Spelare och blivande Spelare måste registrera sig viaeurolotteries.com Webbplats för att kunna använda alla tjänster, inklusive att göra Spel. Vi förbehåller oss rätten (som företrädare för Colesseum i detta ändamål) att vägra, efter eget gottfinnande, att slutföra registreringen för eventuella blivande Spelare. Genom att registrera dig på webbplatsen och/eller genom att använda dess tjänster, garanterar du att: Du är över 18 år eller annan minimiålder som krävs enligt gällande lag; Du är juridiskt kapabel att ingå detta bindande avtal; Du är inte bosatt och/eller befinner dig i något land där onlinespel av detta slag är förbjudet enligt lag vid den tidpunkten när du gör ett Spel påeurolotteries.com. Sådana länder innefattar, men är inte begränsade

3 till, Afghanistan, Danmark, Estland, Etiopien, Frankrike och franska territorierna, Hong Kong, Iran, Irak, Italien, Jordanien, Kuwait, Nordkorea, Pakistan, Filippinerna, Spanien, Syrien, USA och andra amerikanska territorier och Jemen. Det är din skyldighet att se till att du följer dina egna lokala, nationella eller statliga lagar till fullo. Vi och Colesseum inte ansvariga om du gör någon överträdelse av sådana lagar När det gäller Din användning av Webbplatsen och speltjänster, kan du endast ha ett spelarkonto registrerat påeurolotteries.com och du måste registrera dig på det här spelarkontot med ditt verkliga namn enligt dina identifikationshandlingar. Ditt spelarkonto på eurolotteries.com är enbart för dig och du ska inte låta andra personer använda ditt spelarkonto eller få tillgång till ditt spelarkonto, och inte heller bör du använda andra kontouppgifter än dina egna för att satsa pengar på eurolotteries.com. Du är inte en direktör, chef eller anställd (eller make/maka eller barn) till någon på företaget Winners World Wide, Colesseum eller deras koncernföretag vid tidpunkten då ett Spel utfördes. Du får inte ha klassificerats som en tvångsmässig problemspelare, och/eller ingå (frivilligt eller ofrivilligt) i något register eller databas som vi känner till över uteslutna spelare Om någon av de uppgifter som du lämnar in till oss är osanna, felaktiga, vilseledande eller på annat sätt ofullständiga, kommer du att anses ha brutit mot villkoren och vi förbehåller oss, för Colesseums räkning, alla rättigheter att omedelbart avsluta ditt Spelarkonto och/eller förhindra dig från att använda några relaterade programvaror eller tjänster, förutom alla andra åtgärder som vi kan välja att utföra Vi förbehåller oss rätten att fråga när du registrerar ett Spelarkonto och/eller vid senare tillfälle, efter bevis (eller förnyat material) av din ålder, bostadsort, betalningssätt, postadress samt annan relevant information från dig och om du misslyckas med att tillhandahålla tillfredsställande bevis i tid kan vi upphäva eller vägra att öppna ditt Spelarkonto tills de förut nämnda bevisen har säkert mottagits. Du samtycker härmed med oss att genomföra en sådan ålderskontroll, identitetskontroll eller andra kontroller på dig som vi kan behöva, även om den utförs av en tredje part I fråga om Dragningar, satsar Du på att matcha numren som dras i vissa lotterier och därför är Dragningsvinster och Vinster (om någon) beräknade från dessa resultat I fråga om Dragningar kan Vi köpa lotter eller köpa försäkring genom tredje parter i förhållande till sådana Dragningar för att täcka våra risker eller skulder. Du skall inte ha några rättigheter av något slag i några lotter som vi köper i förhållande till Dragningar eller annat. För att undvika tveksamheter, vi är bara skyldiga att betala Dragningsvinster och/eller Vinster på Enkel Rads Kuponger till dig (och för Colesseums räkning) i händelse av att vi fått motsvarande vinnande summa från relevant lotteri eller tredje part Spelaren har rätt att när som helst säga upp hans/hennes konto genom att kontakta kundtjänst via någon av de kontaktuppgifter som anges påeurolotteries.com (och med förbehåll för den formella underrättelse som beskrivs nedan). Varje Spelares avslutning måste begäras skriftligen till och klart identifiera dig, och ditt motsvarande Spelarkonto kommer efter det vi mottagit ditt meddelande inleda en månads uppsägningstid enligt allmänna villkor. 3. Registrering, Spelarkonto och Lösenord 3.1. När processen för registreringsansökan på eurolotteries.com är klar måste Spelaren ange ett användarnamn, giltig e-postadress, lösenord, adress och hans/hennes ålder (tillsammans med styrkande handlingar som vi rimligen kan begära för att kontrollera riktigheten och äktheten av all sådan information). När registreringen är klar kommereurolotteries.com, efter eget gottfinnande, bekräfta accepterande av din kontoregistrering och/eller köp genom att skicka en e-postbekräftelse till den e-postadress som du angav vid registreringen. Endast efter denna bekräftelse mottagits kommer ditt Spelarkonto anses vara godkänt och dessa Villkor gäller mellan de tillämpliga parterna för eventuella pågående kontakter med dig via Webbplatsen och/eller för att placera Spel och användning av tjänster Du måste förvara din Spelarkonto-information på en säker plats som förhindrar obehörig användning eller åtkomst. Denna information inkluderar ditt personliga lösenord, användarnamn och andra relevanta uppgifter. Alla ändringar som utförs på Spelarkontot ska vara ditt ansvar. Eventuella försök till hackning eller eventuella

4 säkerhetsöverträdelser som uppstår från din dator när det gäller din Spelarkonto-information, kreditkort och andra betalningsmetoder skall omedelbart anmälas tilleurolotteries.com support på eller annan relevant rapportering om säkerhetsincidenter till e-post/telefonkontakter som tillhandahålls på Webbplatsen] Det är Spelarens skyldighet att rapportera alla misstänkta eller faktiska bedrägeri eller olaglig användning av deras spelarkonto påeurolotteries.com och att vidta sådana åtgärder som kan krävas (i fullt samarbete med oss) för att förhindra sådant bedrägeri/olaglighet, såsom genom att ändra lösenord på spelarkontot. Spelaren ska vara ansvarig för alla aktiviteter och transaktioner, inklusive Spel som utförs genom deras spelarkonto Spelaren ska se till att uppgifterna i fråga angående deras betalningsmetod som tillhandahållits av dem vid tidpunkten för respektive registrering och betalning är komplett, precis och inte är stulen eller försvunnen. Spelaren ska omedelbart informera oss om deras bankkort eller liknande betalningsmetod, som de har angett, förlorats, blockerats eller stulits; detsamma gäller, om relevant lösenord eller konfidentiell information har lämnats till tredje parter. Spelaren ska informera oss om eventuella ändringar när det gäller information som tillhandahålls, inklusive, men inte begränsat till, Bankkort och Bankkonton, genom att uppdatera deras Spelarkonto. Varken vi eller Colesseum skall ansvara för fel i utbetalningar på grund av icke-tillhandahållande data från spelaren, eller tillhandahållande av saknade, felaktiga, ofullständiga eller utgångna uppgifter. Varken vi eller Colesseum är skyldiga att verifiera alla uppgifter eller för att ta kontakt med en Spelare för att komplettera eller ändra felaktig, ofullständig eller ogiltig data Spelaren kan se en lista över alla sina aktiva och utgångna Spel i deras Spelarkonto och denna information kan nås när som helst. Spelare uppmuntras starkt att använda sig av sitt Spelarkonto för att hålla reda på sina spelvanor samt justera inställningar för att förbättra kvaliteten av sin erfarenhet. Spelaren kan när som helst hantera dessa uppgifter genom det relevanta Spelarkontot Spelaren kan själv välja att när som helst avsluta eller avbryta sitt Spelarkonto genom att kontakta support och/eller skicka in en supportbegäran via Webbplatsen. Se vår Ansvarsfullt Spelande Policy för ytterligare information om våra policys och rutiner för avstängningar av konto och uteslutningar. 4. Lotteridragningar och Spel 4.1. Påeurolotteries.com erbjuds spelaren chansen att spela på vissa lotterier som till och från erbjuds på Webbplatsen alla dagar i veckan, och Du kan välja mellan olika tjänster som erbjuds av oss för dessa lotterier: För tjänsten Gruppspel kommer Spelaren att slås samman med andra Spelare som spelar tillsammans och dela på kupongkostnaden i ett format som definierats av eurolotteries.com. Det nuvarande formatet, vilketeurolotteries.com när som helst kan ändra och modifiera, efter eget gottfinnande, tillåter spelare att satsa på olika lotterier samtidigt, sammanslagna med andra deltagande Spelare för att uppnå ett bättre spelvärde/prisförhållande. Till och från, och efter eget gotfinnande, kan det vara nödvändigt att dra tillbaka definierade valda nummer för Dragningar och i så fall kommer vi att meddela dig skriftligen om andra definierade nummer som kan ersätta de ursprungliga Numren De officiella statliga lotterierna som vi har idag på Webbplatsen är "Euromillions", "SuperEnalotto", "Frankrikes Loto", "UK National Lottery", "MegaMillions", "Lotto 6aus49", Lotería Nacional och "Österreichischen Lotterien" Alla lotterier som presenteras påeurolotteries.com följer sina specifikt bestämda spelregler, och var och en av dem har sina egna odds och prisuppdelning, som när som helst kan läsas i våra spelregler (som utgör en viktig del av Villkoren). För att undvika alla tveksamheter, eurolotteries.com är inte ett lotteri eller drar sina egna nummer eller på annat sätt driver någon form av lotteridragning Genom att välja en av de nämnda tjänsterna, instruerar du oss att agera på dina egna vägnar genom att lämna in dessa Spel till Colesseum Din prenumeration och registrering syftar till att använda en speltjänst och du satsar på resultatet av vissa lotterier eller resultat som bestäms av externa slumpgeneratorer När ett Spel lämnas in i enlighet med Villkoren, kan det inte ändras eller upphävas. Ditt deltagande i någon av de tjänster som beskrivs i dessa Villkor och Bestämmelser eller någon del av Webbplatsen som Villkoren gäller för och din rätt i relevanta Dragningar beror på Betalningen som du utfört för tidigare nämnda tjänster. Ditt Spel kommer endast godkännas genom insamling av oss eller annan auktoriserad tredje parts betalningsleverantör av de ekonomiska medel från din bank eller annan operatör med en relevant giltig betalningsmetod som accepteras som en betalningsmetod för de tjänster som erbjuds via Webbplatsen. 5. Vinster och Utbetalningar 5.1. Värdet bestämt på eurolotteries.com Webbplats för varje Dragning ska betalas av dig inom en viss tid och/eller prenumerationsmodellen som du valt. Denna betalning skall skickas till oss i endast tillgängliga medel och vi kan när

5 som helst och, efter eget gottfinnande, ändra tiden eller summan för dessa betalningar genom att skicka dig ett skriftligt meddelande om detta Härmed bekräftar och godkänner du att det definierade värdet för alla betalningar är en avgift som gjorts av oss i samband med tillhandahållande av en speltjänst och inte för inköp av lotter Varken vi eller Colesseum är skyldiga att återbetala avgifter och/eller andra värden i fråga om tjänster och/eller administrationskostnader Härmed accepterar du att inga återkrav eller andra annulleringar av avgifter kommer att göras angående ditt Spelarkonto utan vårt medgivande. I händelse av att något av de föregående inträffar, samtycker du till fullo att återbetala och kompensera oss för eventuella förluster, inklusive men inte begränsat till några kostnader som har förorsakats av oss i processen att få tillbaka dessa belopp Alla kampanjer, bonusar eller specialerbjudanden är föremål för kampanj specifika villkor och eventuell gratis bonus på ditt konto måste användas i enlighet med sådana villkor. Vi förbehåller oss rätten att när som helst dra tillbaka någon kampanj, bonus eller specialerbjudande När det gäller utbetalning av vinster som gäller tjänsten gäller även följande villkor utöver de generella betalningsvillkoren i avsnitt 5.11: 5.7. Summa som vinns av Ditt syndikat (om någon) (härefter kallad "Gruppvinster") omfattas helt av dessa Villkor och Bestämmelser och eventuella bonusvillkor som anges på eurolotteries.com Webbplats. Enligt Villkoren har du rätt till en fast procentsats av dessa "Gruppvinster" i samband med de nummer som tilldelats din grupp och i enlighet med de specifika spelregler som ingår i dessa villkor. Vi skall endast vara skyldiga att betala Gruppvinster till dig om du har betalat alla avgifter som skall betalas till oss på Dragningsdagen som rör aktuella Gruppvinster I händelse av att den som driver lotteriets Dragningar emellanåt kräver återbetalning av eventuella pengar som betalats av dem som vi har betalat till dig, förbinder du dig härmed att betala oss ett belopp som motsvarar det beloppet inom 15 dagar efter en skriftlig begäran skickats av oss. Du samtycker helt med att gottgöra oss och Colesseum mot alla anspråk, skulder, skador, kostnader och utgifter (inklusive advokatkostnader) som uppstår vid en överträdelse av bestämmelserna av dig enligt denna klausul Om ett lotteri åtar sig flera Dragningar samma dag då, om inget annat anges av oss, kommer din insats att gälla för huvud Dragningen som äger rum den dagen. I de fall det inte finns någon Dragning den dagen, kommer ditt spel gälla för första, nästa tillämpliga Dragning för samma lotteri För att göra det möjligt för oss att helt följa lagar och förordningar mot penningtvätt som är relevanta för speltjänster och hantering av Webbplatsen kan vi kräva information från dig innan Gruppvinster betalas ut till dig. Vi förbehåller oss rätten att vägra utbetalningar av Gruppvinster om vi inte är nöjda med den mottagna informationen som krävs för förhindrande av penningtvätt och/eller terroristfinansieringssyfte För att undvika tveksamheter, vi ska bara vara skyldiga att betala Gruppvinster om vi har fått motsvarande Dragnings medel från lotteriet som hanterar den relevanta Dragningen och/eller försäkringsbolaget (ifall tillämpligt). Med förbehåll för dessa villkor, ska vi kreditera ditt Spelarkonto med Gruppvinster (utan ränta) inom 1 månad efter att vi mottagit vinsten från operatören av den relevanta Dragningen. Vi kommer inte att hållas ansvariga för förseningar eller uteblivna betalningar av Gruppvinster till dig där sådan försening eller misslyckande är ett resultat av försenad eller utebliven betalning av dessa belopp av lotterioperatören eller av någon annan anledning som är utanför vår kontroll, inklusive eventuella reglerande eller juridiska åtgärder som förbjuder eller begränsar sådana utbetalningar Detta avsnitt beskriver de allmänna betalningsvillkoren och skall läsas tillsammans med avsnitten 5.8 för respektive kategori av Vinster: Vi förbehåller oss rätten att använda tredje parts elektroniska betalningsprocessorer och/eller finansiella institutioner för att behandla betalningar från och till dig i samband med din användning av tjänsterna och för transaktioner. I den mån det inte strider mot villkoren i dessa Villkor och Bestämmelser, samtycker du till att vara bunden till villkoren för sådana tredje parts elektroniska betalningsprocessorer och/eller finansiella institutioner Alla Vinster som utbetalas ska endast krediteras till ditt Spelarkonto i den bestämda valutan för Spelarkontot. Trots det föregående, Euro skall användas som den viktigaste referensvalutan för beräkning av vinster (och vi ska tillämpa våra godkända valutakurser som gäller vid tidpunkten för utbetalning av Vinster till dig då någon konvertering krävs till en annan, icke-europeisk lokal valuta) under dessa villkor Vinster under 6 EUR eller motsvarande kommer krediteras till ditt Spelarkonto så snart som det totala vinstbeloppet blir 5 euro eller mer. Vinster över 6 EUR kommer att krediteras till ditt Spelarkonto inom 30 dagar efter den dagen då den vinnande kupongen bekräftades och med förbehåll till de medel som har tagits emot från gällande lotterioperatör eller tredje part. Alla betalningar måste vara föremål för våra verifieringsprocedurer.

6 Vinster som ska betalas till dig kommer att krediteras till ditt Spelarkonto som beskrivs i dessa Villkor och Bestämmelser Eventuella medel på ditt Spelarkonto innehas av oss eller en auktoriserad tredje parts agent för dig i ett kundkonto i Curacao, Guernsey eller andra EU-länder (och i enlighet med tillämplig lag och eventuella giltiga spellicenser som innehas av Colesseum). Varken vi eller Colesseum är dock en bank eller en finansinstitution och ingen ränta skall betalas på belopp i ditt spelarkonto Uttag av dina Vinster kan vara föremål för en minimum-uttagsgräns hos eurolotteries.com vid den aktuella tidpunkten. Bekräfta i ditt Spelarkonto vilka som är de lägsta och högsta gränserna (om några) som gäller för dig Vi kan inte återbetala överföringar till felaktiga kontouppgifter på ditt Spelarkonto som tillhandahållits av Dig Du ska omedelbart meddela oss i händelse av felaktiga Vinster som betalats till dig och omedelbart återbetala sådana Vinster till oss Vi kan upphäva och förbehåller oss rätten att inte betala ut några Vinster för några Spel: (i) som satsades efter den Deadline som fastställts för en viss Dragning; (ii) som av misstag accepterats på eurolotteries.com Webbplatsen efter den Deadline för den relevanta Dragningen eller om en Dragning redan har skett innan Spelet gjordes; (iii) om vi får kännedom om ett fel i förhållande till Spel eller Dragning och vi inte kan kontakta dig i god tid för att säkerställa att felet är åtgärdat eller bekräfta det innan den bestämda Deadline för Dragningen; (iv) om du återbetalats några avgifter angående ditt Spelarkonto utan vårt samtycke; (v) om du lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter som en del av eller i samband med ditt spelarkonto; (vi) placeras av en spelare som har varit inblandad i någon samverkan eller bedrägerirelaterad verksamhet i förhållande till ett utfört spel, användningen av deras Spelarkonto eller tjänster som erbjuds eller hanteras via eurolotteries.com; Vid misstänkt eller bedräglig betalning, inklusive användning av stulna kreditkort, eller någon annan bedräglig aktivitet (inklusive återbetalning eller annan omvänd betalning), förbehåller vi oss rätten att blockera en Spelares konto, omvända eventuell utbetalning och återställa eventuella Vinster. Vi förbehåller oss rätten att informera relevanta myndigheter eller enheter (inklusive kreditupplysningsföretag) något betalningsbedrägeri eller annan olaglig verksamhet, och kan använda inkassotjänster för att återställa betalningar. Men till maximal utsträckning av vad tillämplig lag medger, under inga omständigheter ska vi eller Colesseum vara ansvariga för obehörig användning av kontokort, oavsett om kreditkortet rapporterades som stulet Vi kan, när som helst, debitera positiva saldon på ditt Spelarkonto mot någon förekommande skuld till oss. Till exempel, i händelse av att efter en förlikning av ett Spel på ditt Spelarkonto, i samband med din användning av speltjänster uppstår en situation där pengar ska betalas tillbaka till oss, vi har rätt att dra av alla tillämpliga belopp från ditt Spelarkonto för att täcka underskottet. I händelse av att inga medel finns tillgängliga på ditt Spelarkonto för att kompensera eventuella skulder till oss, åtar du dig att betala eventuella underskott i tillgängliga medel till oss och/eller för att finansiera ditt Spelarkonto med motsvarande belopp (så att vi kan utöva föregående rättighet) Härmed bekräftar och accepterar du att jackpotten och andra belopp som relaterar till säljkampanjer får visas på webbplatsen i en specifik valuta men som faktiskt betalats ut till dig i en annan valuta. Alla valutaomräkningar som utförs av oss i syfte att tillåta dig att sätta in och ta ut pengar från ditt Spelarkonto skall utföras av oss med en växelkurs som är jämförbar med dagens kommersiella växelkurs som erbjuds av banker och kreditkortsföretag På begäran av oss accepterar du att auktorisera direktdebitering till vår fördel som berättigar oss eller våra utnämnda att debitera eventuella belopp från något Bankkonto som tillhandahålls av Spelaren för att täcka avgifter som skall betalas eller något negativt saldo i ditt Spelarkonto eller andra skulder till oss som kan uppstå i samband med din användning av tjänsterna. Vid en direktdebitering kan vi avslå godkännande av ytterligare betalningar. Vi förbehåller oss rätten att överlåta fordringar mot en Spelare, inklusive även eventuella men lämpliga arvoden till en inkassobyrå. 6. Avslutning och Avstängning 6.1. Vi förbehåller oss rätten att avsluta ditt Spelarkonto och/eller stänga av eller avsluta tjänster till dig via Webbplatsen om du, av någon som helst anledning, inte följer någon av bestämmelserna i Villkoren och om vi har anledning att tro att: Spelaren i fråga har medvetet gett oss eller Colesseum oriktiga eller vilseledande uppgifter i avseende av Spelarkontot, betalningsmetoder, personlig information och den totala användningen av tjänsten;

7 Spelaren har medvetet öppnat fler än ett Spelarkonto och/eller är inblandad i något bedrägeri eller missbruk av kampanjrelaterade aktiviteter; Bankuppgifter och/eller kreditkortsinformation har använts utan ägarens tillstånd och/eller rapporterats stulet eller använts i bedrägeri; Spelaren har tillåtit en tredje part att utföra Spel genom hans/hennes Spelarkonto; 6.2. Underlåtenhet att uppfylla Villkoren kan leda till att vi tar alla eller vissa av följande åtgärder: Omedelbar, tillfällig eller permanent återkallelse av din rätt att använda eller få tillgång till Webbplatsen eller någon del av den eller dess tjänster; Rättsliga åtgärder mot dig för återbetalning av alla kostnader på en ersättningsbasis (inklusive, men inte begränsat till, rimliga administrativa och rättsliga kostnader) som drabbar oss och/eller Colesseum till följd av att du bryter mot Villkoren; Utlämnande av sådan information till brottsbekämpande- eller föreskrivande myndigheter som vi rimligen tycker är nödvändigt eller som krävs enligt tillämplig lagstiftning Avslutning och/eller avstängning av ditt Spelarkonto på grund av väsentlig överträdelse av de gällande Villkor kan berättiga oss att neka Vinster som erhållits från ett sådant brott Du samtycker till att ersätta och inte hålla oss och Colesseum och deras respektive tjänstemän, chefer, anställda, agenter, licensgivare, leverantörer och tredje part innehåll och tjänsteleverantörer till Webbplatsen skyldiga från och mot alla förluster, utgifter, skador och kostnader till följd av dina brott mot Villkoren Om inga transaktioner eller aktiviteter bedrivs från ditt konto under en period som överstiger tolv (12) månader kommer vi att överväga att inaktivera ditt Spelarkonto och förbehåller oss rätten att avbryta och avsluta Spelarkontot efter en period av rimliga försök att kontakta spelare via e-post och/eller telefon. Vi kommer att hålla kontot suspenderat under en period av tre (3) månader och spelaren kan återaktivera det när som helst under denna period Med förbehåll för tillämplig lag, kommer vi att försöka överföra eller anskaffa en överföring av (i god konsultation/samordning med Colesseum såsom tillämpligt) eventuellt kvarstående Spelarkonto saldo ("Konto Saldo") vid avstängning, minus eventuell bonus och administrativa avgifter, till Bankkonto eller andra finansiella instrument som tillhandahålls av Spelaren under insättningar eller i fråga om eventuella utbetalningar, men när vi försökt att kontakta Spelaren och överföra det återstående saldot under fyra (4) veckor utan svar från Spelaren kommer dessa medel löpa ut och vi kommer att ha rätt att förverka och använda (för Colesseums räkning eller utifrån vår eget oberoende avtal med Colesseum) det återstående saldot, efter eget gottfinnande, som en "avslutande inaktivitetsavgift", vilket kan inkludera en donation till välgörenhet eller bidrag till en social verksamhet Om vi upphör att erbjuda de tjänster som nämns i dessa Villkor och Bestämmelser eller att vi slutar förlita oss efter Colesseums spellicens för hantering eller tillhandahållande av tjänster via Webbplatsen, kan vi omedelbart, efter eget gottfinnande, avsluta, ändra eller upphäva Spelarkontot (i gott samråd med Colesseum) och/eller din tillgång till dessa tjänster och utan förvarning. 7. Webbplats 7.1. Angående Webbplatsen på förbehåller vi oss rätten att göra ändringar och/eller korrigeringar till den, eliminera eller avbryta någon del av Webbplatsen och respektive tjänster och/eller produkter som tillhandahålls genom den Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser och tillgångar som drivs av en tredje part eller samarbetspartner. Dessa länkar är endast din information och vi har ingen kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller tillgångar, och tar inget ansvar för dem eller för någon förlust eller skada som kan uppstå från att du använder dem. Användning av sådana tredje parts webbplatser är föremål för de villkor som gäller för dem och som visas på sådana webbplatser. Vi frånsäger oss allt ansvar och alla garantier tagna av tredje parter länkade till vår Webbplats angående deras produkter och tjänster Du får inte missbruka vår Webbplats genom att medvetet introducera virus, trojaner, maskar, logiska bomber eller annat material som är farligt eller tekniskt skadligt. Du får inte försöka få obehörig åtkomst till vår Webbplats, servern där vår Webbplats lagras eller någon annan server, dator eller databas ansluten till vår Webbplats. Du får inte angripa vår webbplats via en tillgänglighetsattack eller en distribuerad överbelastningsattack Vi ansvarar inte för någon förlust eller skada orsakad av en distribuerad överbelastningsattack, virus eller annat tekniskt skadligt material som kan infektera eller påverka din datorutrustning, datorprogram, uppgifter eller annat material på grund av din användning av vår Webbplats eller nedladdning av material som läggs ut eller görs tillgänglig på den, eller på någon Webbplats länkad till den.

8 7.5. Samtidigt som vi strävar efter att intyga att informationen på Webbplatsen är korrekt, kan vi inte fullständigt garantera dess riktighet. Webbplatsen kan innehålla felaktigheter eller information som är inaktuell Allt innehåll på eurolotteries.com Webbplats inklusive bilder, konstverk, text, data, filer, ljud och videoklipp, illustrationer, designer, koder, programvara och annan dokumentation helt eller delvis, är antingen vår eller används i enlighet med gällande lag eller med tredje parts medgivande. Alla produkter och företagsnamn och logotyper som nämns på denna webbplats är varumärken, servicemärken eller handelsnamn som tillhör respektive ägare, inklusive oss eller Winners Group Denna webbplats och den information och innehåll som finns på den tillhandahålls "i befintligt skick" utan någon representation eller godkännande och, i den utsträckning som lagen tillåter, utan garanti, representation, villkor eller garantier av något slag vare sig uttryckliga eller underförstådda (inklusive, men inte begränsat till någon garanti att Webbplatsen kommer att vara tillgänglig, utan avbrott eller fel) Varken vi eller Colesseum garanterar att eurolotteries.com Webbplats eller dess egenskaper och funktioner är eller kommer att vara kompatibla eller tillgängliga på specifika media enheter eller system som du använder. Ingen garanti ges att programvaran eller tjänsterna uppfyller dina krav, avbryts, är lägliga, säkra eller felfria, att fel kommer att korrigeras eller att programvaran eller servern som gör den tillgänglig är fri från virus eller buggar eller ger funktionalitet, exakthet, tillförlitlighet av material eller som till resultat eller riktighet av information som erhållits av dig genom dess tjänster I händelse av system- eller kommunikationsfel, buggar eller virus som gäller konto förlikning eller andra delar av de tjänster eller resulterar i förlust av data för dig eller någon annan skada på din datorutrustning eller programvara, är vi och Colesseum inte på något sätt ansvariga gentemot dig och vi förbehåller oss rätten att annullera alla spel i fråga och vidta andra åtgärder för att korrigera sådana fel och vi är inte skyldiga att erbjuda något backup-nätverk och/eller system eller liknande tjänster Vi skall inte hållas ansvariga för handlingar eller försummelser gjorda av din internetleverantör eller annan tredje part som du har kontrakterat för att få tillgång till servern som är värd för Webbplatsen. 8. Sekretess/Integritetspolicy 8.1. Vi och Colesseum tar spelarens integritet på största allvar och när det gäller insamling, användning, utlämnande, hantering och/eller lagring av personuppgifter. Colesseum förbinder sig att följa alla regler och kriterier som datakontrollör för dina personuppgifter (och vi som dataprocessor) som bättre beskrivs i Integritetspolicyn 8.2. Du samtycker till att försäkra oss och Colesseum och hålla oss och Colesseum oskadliga med avseende om personliga (eller andra) uppgifter blir offentliga i enlighet med Sekretesspolicyn Du förstår och accepterar att vi, efter vårt gottfinnande, särskilt om du vinner en stor prissumma via Webbplatsen och våra tjänster, använder ditt namn, din stads namn och/eller en bild av dig för att skapa reklam och publicera våra tjänster. 9. Klagomål och Andra Fel 9.1. Även om vi strävar efter att tillfredsställa alla spelare (inklusive för Colesseums räkning) när det gäller de tjänster och produkter som erbjuds via Webbplatsen har vi skapat en process där ett klagomål kan lämnas in av Spelaren genom kundtjänst på och som följs upp inom en period på sju (7) arbetsdagar (period då det första svaret bör utfärdas av oss) Klagomålet kommer inledningsvis hanteras av en agent på kundsupport och vid behov kommer det att föras vidare till nästa steg, till en Avdelningschef för specifika situationer Även om vi rimligen strävar efter att hålla en hög nivå på detaljrikedomen av den information som ges via vår Webbplats och/eller kommunikation när det gäller spel, lotterier, odds, jackpotter, priser eller Spelarkonton, produkter och tjänster, kan fel uppstå och vi förbehåller oss fulla rättigheter att korrigera eventuella felaktigheter utan att utfärda någon ytterligare garanti i detta avseende. Vi och/eller Colesseum tar inget ansvar för fel som upptäcks först när Vinster har betalats ut, där sådant fel grundar sig på oriktiga uppgifter som publicerats av det officiella lotteriet eller relaterar till webbplatser som är relevanta för dessa Vinster Om det nämnda felet påverkar Spelaren i fråga i avseende till ett Spel eller en Dragning, särskilt i de fall då en Deadline existerar och har påverkat ditt spel innan dragningen, kommer vi att använda alla kommersiellt rimliga ansträngningar för att meddela att ett sådant fel har skett och för att erbjuda dig en lösning genom att antingen hålla ditt Spel enligt de korrigerade villkoren eller eliminera Spelet och återbetala de satsade medlen till ditt Spelarkonto Om spelaren mottar några medel i sitt spelarkonto som kan ha uppkommit genom ett fel eller en felaktig kredit, bör Spelaren omedelbart kontakta och informera oss om denna händelse och vi förbehåller oss fulla rättigheter att ta tillbaka dessa medel från dig i fullo (sådana medel är inte berättigade till utbetalning).

9 10. Allmänna Skyldigheter Varken vi eller Colesseum är förpliktiga till spelare eller tredje parter, vare sig i kontrakt, otillåten handling (inklusive vårdslöshet, brott mot lagstadgad skyldighet eller andra brott) eller på annat sätt och härmed uttryckligen utesluter vi oss själva och på uppdrag av Colesseum allt ansvar, i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, för något av följande: Eventuell förlust av din verksamhet, inklusive, men inte begränsat till, förlust av inkomst eller intäkter, förlust av affärer, förlust av vinst eller avtal, förlust av förväntade besparingar, förlust av data eller slöseri med hanteringseller kontorstid Innehållet, informationen och materialet som visas eller görs tillgängligt på vår Webbplats (inklusive, men utan begränsning till alla användaruppgifter som publicerats, laddats upp eller på annat sätt gjorts tillgängliga av dig eller någon annan användare av Webbplatsen); Någon webbplats som är länkad till vår Webbplats; och Eventuell förlust av din verksamhet, inklusive, men inte begränsat till, förlust av inkomst eller intäkter, förlust av affärer, förlust av vinst eller avtal, förlust av förväntade besparingar, förlust av data eller slöseri med hanteringseller kontorstid Avsnittet påverkar inte vårt eller Colesseums ansvar vid dödsfall eller personskador till följd av deras/vår försumlighet, eller vår/colesseums ansvar vid bedrägeri eller bedrägligt vilseledande eller annat ansvar som inte kan uteslutas eller begränsas enligt tillämplig lag Vi kan inte garantera att informationen som skickas till spelare i fråga om en kommande Dragning (antingen via e-post, nyhetsbrev eller SMS) kommer att nå Spelaren i tid beroende på Spelarens privata programvaruleverantörer och system som används All information som vi erbjuder inför en Dragning, antingen genom SMS, nyhetsbrev eller e-post, håller inte oss eller Colesseum ansvariga i fråga för Dragningen om det är någon försening av denna information när den når spelaren genom sina specifika nätverk och/eller enheter Vi och Colesseum kommer inte acceptera något ansvar för förlust eller skada orsakad av insolvens och/eller konkurs av tredje part, däribland banker, försäkringsbolag och andra organisationer som vi/colesseum hanterar Vår och Colesseum hela och samlade solidariska skyldighet till dig, oavsett om under kontrakt, åtalbar handling, försumlighet eller på annat sätt i samband med din prenumeration och de tjänster som tillhandahålls är strikt begränsade till följande: (i) avgifterna som du betalat till oss (för Colesseums räkning) under de senaste 12 månaderna innan händelsen då sådan förpliktelse uppstod; eller (ii) summan av 5,000,00 EUR Eventuella klagomål ska skickas (för Colesseums räkning) till vår Kundtjänst på: 11. Force Majeure Vi och Colesseum är inte skyldiga eller ansvariga för underlåtenhet att fullgöra, eller försening i fullgörandet av någon av våra skyldigheter enligt dessa Villkor och Bestämmelser som orsakats av händelser som står utanför vår kontroll ("Force Majeure-händelse") Force Majeure-händelser inkluderar alla händelser som inte beror på den berörda parten, som inte rimligen kan förutses eller, om förutsebar, inte kan undvikas, inklusive krig, terroristattack eller hot om terroristattack, fientligheter, invasion, upplopp, civila oroligheter, strejker, regeringskontroll, lockout, brand, översvämning, storm eller annan naturkatastrof eller annan arbetsstörning, otillgänglighet eller försening i telekommunikationer eller tredjepartstjänster med undantag av: (i) fel av en leverantör eller underleverantör för att tillhandahålla varor eller tjänster (utom i den utsträckning då leverantören eller underleverantören själv lider av en händelse av force majeure som liknar de händelser som nämns i denna definition); och (ii) fel som uppstår till följd av att en tredje parts tjänsteleverantör misslyckat att uppfylla sina skyldigheter i avseende till återställning eller kontinuitet (iii) fel i drift av järnvägar, sjöfart, flyg, motortransport eller andra kollektiva eller privata transporter; (iv) uppskjutning eller annullering av någon Dragning; (v) förseningar, förluster, fel och brister i eller av postservice eller annan leveransservice eller av banksystemet;

10 11.3. Vår och Colesseums roll enligt dessa Villkor och Bestämmelser ska anses vara uppskjutna under den period som Force Majeure-händelsen fortgår, och vi och Colesseum kommer att ha en tidsförlängning för att prestera under hela denna period. Vi kommer att göra rimliga ansträngningar för att få ett stopp på Force Majeure-händelsen eller för att hitta en lösning där några av våra skyldigheter enligt dessa Villkor och Bestämmelser kan utföras trots Force Majeurehändelsen. 12. Kommunikation och Meddelanden Vid användning av Eurolotteries Webbplatsen godkänner du att det viktigaste verktyget för kommunikation med oss (och med Colesseum) kommer att vara elektroniskt. Vi kontaktar dig för Colesseums räkning, via e-post, SMS eller erbjuder dig information genom att publicera meddelanden på eurolotteries.com. För avtalsändamål, samtycker du till detta elektroniska kommunikationsmedel och du bekräftar att alla avtal, meddelanden, information och annan kommunikation som vi tillhandahåller dig elektroniskt uppfyller alla rättsliga krav Dessa villkor har utarbetats på engelska. Vid eventuell avvikelse mellan betydelserna av någon av de översatta versionerna av dessa Villkor och Bestämmelser och den engelska versionen, skall innebörden av den engelska versionen prioriteras Som en del av din användning av tjänsterna, kan vi erbjuda dig en chattfunktion via vilken du kommer att kunna kommunicera med andra användare av tjänsten. Vi förbehåller oss rätten att granska chatten och att föra ett register över alla uttalanden på en sådan funktion Härmed samtycker du uttryckligen till att Colesseum och oss använder de tillhandahållna kontaktuppgifterna som du tillhandahöll vid registreringen för att ibland kontakta dig direkt i förhållande till din användning av tjänsterna eller andra produkter eller tjänster som till och från erbjuds av Colesseum eller Eurolotteries, dess partners eller dotterbolag Alla meddelanden från dig till Colesseum måste skickas till Winners World Wide (för Colesseums räkning) via e- post: Vi kan meddela dig (för Colesseums räkning) via e-post eller postadress som du tillhandahöll oss när du registrerade dig på eurolotteries.com eller prenumererade på tjänsterna. Ett meddelande kommer att anses mottaget och ordentligt bekräftat omedelbart när det publicerats på Webbplatsen, 24 timmar efter ett e-postmeddelande eller SMS skickats, eller 3 dagar efter dagen då ett brev skickades I händelse av att du säger upp din prenumeration i enlighet med villkoren i klausul 8, kommer uppsägningstiden anses börja den dag som vi på uppdrag av Colesseum få ditt meddelande angående avslutning av tjänsten. För att bevisa att meddelandet skickats, är det tillräckligt att bevisa, i fråga om ett brev, att brevet var korrekt adresserat och frankerat och placerats i en brevlåda och, när det gäller e-post, att sådan e-post skickades till mottagarens angivna e- postadress Allmänna Villkor, Avstående och Ogiltighet Om någon del av dessa Villkor och Bestämmelser anses olagliga, ogiltiga eller av någon anledning inte kan verkställas, då ska den bestämmelsen anses vara avskiljd från resten av dessa Villkor och Bestämmelser och ska inte påverka giltigheten och verkställningen av någon av de återstående bestämmelser i dessa Villkor och Bestämmelser. I sådana fall skall den delen som ansågs ogiltig eller ogenomförbar tolkas på ett sätt som överensstämmer med tillämplig lag för att spegla, så nära som möjligt, den ursprungliga avsikten med parterna Inget avstående av Colesseum eller oss som företräder Colesseum av några Villkor i dessa Villkor och Bestämmelser skall tolkas som ett avstående av något av föregående eller efterföljande brott mot något villkor i dessa Villkor och Bestämmelser Om inget annat uttryckligen anges, skall inget i dessa Villkor och Bestämmelser skapa eller tilldela några rättigheter eller andra förmåner till tredje parter utan vi skall identifieras som en tredje parts förmånstagare enligt dessa Villkor och Bestämmelser och förbehåller oss rättigheten att hävda oss själva och som agent för Colesseums räkning för alla rättigheter och förpliktelser till oss eller Colesseum från spelare under dessa Villkor och Bestämmelser. Spelare samtycker med att vi agerar som en uttryckligen auktoriserad underleverantör/tjänsteleverantör för Colesseum genom att vidta åtgärder och hantera Webbplatsen och underlätta tillhandahållande av tjänster enligt dessa Villkor och Bestämmelser (men att Colesseum förblir den enda licensierade leverantören av reglerade speltjänster enligt dessa Villkor och Bestämmelser). Enligt villkoren i mandatet från Colesseum till oss, har vi rättigheten att vidta alla sådana steg och åtgärder, inklusive operativa och juridiska, i Colesseums namn där det krävs att stödja tillhandahållande av tjänsterna till Spelare och genomdriva alla rättigheter för oss eller Colesseum (och alla spelares skyldigheter) som uppstår härunder eller enligt lag eller på annat sätt Ingenting i dessa Villkor och Bestämmelser skall tolkas som skapandet av en agentur, partnerskap, förtroende arrangemang, förtroendeförhållande eller någon annan form av gemensamt företag mellan dig och oss eller mellan oss och Colesseum (förutom för vår begränsade utnämning som Colesseums agent med det enda syftet att verkställa spelares skyldigheter här nedan).

11 13.5. Detta Avtal innehåller hela avtalet mellan Winners World Wide för Colesseums räkning och dig på grund av din användning av Webbplatsen och dess tjänster och ersätter alla tidigare avtal mellan Winners World Wide för Colesseums räkning och dig i förhållande till detsamma. Du bekräftar att, genom att acceptera dessa Villkor och Bestämmelser, har du inte åberopat någon representation förutom i den mån som samma uttryckligen gjorts i en representation av Colesseum eller oss för Colesseums räkning i dessa Villkor och Bestämmelser Du får inte överföra, överlåta, licensiera eller förbinda på något sätt någon av dina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa Villkor och Bestämmelser Ingenting i dessa Villkor och Bestämmelser ska tolkas så att det ger dig något som helst säkerhetsintresse över Colesseums eller våra tillgångar, inklusive för att undvika några tveksamheter om eventuella belopp som finns till godo på ditt Spelkonto. 14. Lag och Jurisdiktion Dessa Villkor och Bestämmelser och relationen mellan parterna (och eventuella rättigheter tilldelade oss som en tredje part förmånstagare och/eller utsedd tjänsteleverantör för Colesseum) skall regleras och tolkas i enlighet med, lagarna i Curacao och du oåterkalleligen överlämnar dig, till den exklusiva jurisdiktionen av domstolar i Curacao att avgöra eventuella tvister (inklusive påståenden om kvittning och motkrav) som kan uppstå i samband med skapandet, giltigheten, verkan, tolkningen eller verkställandet, eller de rättsförhållanden som fastställts av dessa Villkor och Bestämmelser eller på annat sätt uppstår i samband med Villkoren De tjänster som tillhandahålls av oss och/eller för Colesseums räkning är uteslutande avsedda för spelare som inte är förbjudna enligt lagstiftningen i varje tillämplig jurisdiktion att spela på Internet. Varje spelare är medveten om och accepterar att vi och Colesseum inte kan och ger inte någon juridisk rådgivning eller försäkringar eller gör någon representation av något slag i fråga om lagligheten i att använda deras tjänster i den jurisdiktion där Spelaren bor eller befinner sig Om någon bestämmelse i dessa villkor är ogiltig eller icke verkställbar, men skulle vara giltig eller verkställbar om någon del av bestämmelsen togs bort, kommer bestämmelsen i fråga tillämpas med den minimala ändringen som behövs för att göra den giltig och verkställbar.

Avtal för Abooking.com

Avtal för Abooking.com Avtal för Abooking.com Uppdaterad 22 november 2012 Träder i kraft 17 december 2012 Tack för att du väljer Abooking.com! Det här är ett avtal mellan dig och Abooking.com som beskriver din rätt att använda

Läs mer

EXPEDIA ANSLUTNINGSAVTAL FÖR RESEBYRÅER

EXPEDIA ANSLUTNINGSAVTAL FÖR RESEBYRÅER EXPEDIA ANSLUTNINGSAVTAL FÖR RESEBYRÅER Välkommen till Expedia, Inc. Anslutningsavtal för resebyråer (Eng. Travel Agencies Affiliate Program) ( Programmet ). Programmet möjliggör för resebyråer i Sverige

Läs mer

HOSTELWORLD STANDARDMÄSSIGA TJÄNSTE- OCH LICENSAVTAL

HOSTELWORLD STANDARDMÄSSIGA TJÄNSTE- OCH LICENSAVTAL HOSTELWORLD STANDARDMÄSSIGA TJÄNSTE- OCH LICENSAVTAL Detta avtal har upprättats mellan Hostelworld.com Limited ("HW") och ägaren av egendomen som nämns i "nyckeldetaljer här nedan. HW är ett företag som

Läs mer

Trend Micro Licensavtal för Slutanvändare

Trend Micro Licensavtal för Slutanvändare Trend Micro Licensavtal för Slutanvändare Mjukvara: Trend Micro Konsumentprodukter Version: Svensk Syfte: Testlicens och betald abonnemang licens Datum: Maj 2015 VIKTIGT: FÖLJANDE AVTAL ( AVTALET ) INNEHÅLLER

Läs mer

för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com

för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com Allmänna villkor för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com Denna sida (och de sidor som refereras till här) innehåller de allmänna affärsvillkor ( Allmänna villkor ) enligt vilka vi

Läs mer

Auktoriserad och under tillsyn av Financial Conduct Authority. Registreringsnummer

Auktoriserad och under tillsyn av Financial Conduct Authority. Registreringsnummer 5847794-v2 CMC MARKETS UK PLC CFD Affärsvillkor Personer ej hemmahörande i USA Januari 2015 Registrerade i England. Org. nr. 02448409 Auktoriserad och under tillsyn av Financial Conduct Authority. Registreringsnummer

Läs mer

ABONNEMANGSAVTAL FÖR SSL-CERTIFIKAT

ABONNEMANGSAVTAL FÖR SSL-CERTIFIKAT ABONNEMANGSAVTAL FÖR SSL-CERTIFIKAT DETTA ABONNEMANGSAVTAL FÖR SSL-CERTIFIKAT ("AVTALET") UPPRÄTTAS MELLAN SYMANTEC INKLUSIVE DESS DOTTERBOLAG ("FÖRETAGET") OCH DEN JURIDISKA PERSON DU REPRESENTERAR NÄR

Läs mer

CMC MARKETS UK PLC. CMC CFD Affärsvillkor. Personer ej hemmahörande i USA. September 2013. Registrerade i England. Org. nr.

CMC MARKETS UK PLC. CMC CFD Affärsvillkor. Personer ej hemmahörande i USA. September 2013. Registrerade i England. Org. nr. CMC MARKETS UK PLC CMC CFD Affärsvillkor Personer ej hemmahörande i USA September 2013 Registrerade i England. Org. nr. 02448409 Auktoriserade och under tillsyn av Financial Conduct Authority. Registreringsnummer

Läs mer

SCANDINAVIAN AIRLINES EUROBONUS MASTERCARD FÖRBETALT TRAVEL CASH-KORT ALLMÄNNA REGLER OCH VILLKOR

SCANDINAVIAN AIRLINES EUROBONUS MASTERCARD FÖRBETALT TRAVEL CASH-KORT ALLMÄNNA REGLER OCH VILLKOR SCANDINAVIAN AIRLINES EUROBONUS MASTERCARD FÖRBETALT TRAVEL CASH-KORT ALLMÄNNA REGLER OCH VILLKOR Ditt EuroBonus-medlemskort med Travel Cash-funktion är ett flerfunktionskort från Scandinavian Airlines

Läs mer

BLACKBERRY PROGRAMVARULICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE VÄNLIGEN LÄS DETTA DOKUMENT NOGA INNAN DU INSTALLERAR ELLER ANVÄNDER PROGRAMVARAN.

BLACKBERRY PROGRAMVARULICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE VÄNLIGEN LÄS DETTA DOKUMENT NOGA INNAN DU INSTALLERAR ELLER ANVÄNDER PROGRAMVARAN. BLACKBERRY PROGRAMVARULICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE VÄNLIGEN LÄS DETTA DOKUMENT NOGA INNAN DU INSTALLERAR ELLER ANVÄNDER PROGRAMVARAN. Detta Avtal upplåter en licens till Dig, kunden, att använda Programvaran

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR LERNIA JOBS. Senast reviderad 1 aug 2015. Lernia Jobs, drivs av Lernia AB ("Bolaget" eller "Lernia").

ANVÄNDARVILLKOR FÖR LERNIA JOBS. Senast reviderad 1 aug 2015. Lernia Jobs, drivs av Lernia AB (Bolaget eller Lernia). ANVÄNDARVILLKOR FÖR LERNIA JOBS Senast reviderad 1 aug 2015. Lernia Jobs, drivs av Lernia AB ("Bolaget" eller "Lernia"). Genom att använda tjänsten Lernia Jobs på www.lerniajobs.se, på en mobil enhet eller

Läs mer

Allmänna Villkor. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Nederländerna, och eventuella koncernbolag (tillsammans, "TomTom")

Allmänna Villkor. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Nederländerna, och eventuella koncernbolag (tillsammans, TomTom) Sverige Allmänna Villkor TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Nederländerna, och eventuella koncernbolag (tillsammans, "TomTom") Innehåll 1 Omfattning... 3 2 Din beställning

Läs mer

ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien KUNDAVTAL

ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien KUNDAVTAL ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien 1. Introduktion KUNDAVTAL Marginalhandel Vi ber Dig läsa detta kundavtal. Det reglerar Ditt förhållande till

Läs mer

Sverige: VILLKOR ( Villkor )

Sverige: VILLKOR ( Villkor ) Sverige: VILLKOR ( Villkor ) Uppdaterad: 1 April 2006 1. OMFATTNING & TILLÄMPNING 1.1 Dessa villkor är tillämpliga på samtliga köp av produkter (inklusive utan begränsning, hårdvara och/eller programvara)

Läs mer

KUNDAVTAL FÖR HANDEL MED SÄKERHETSKRAV

KUNDAVTAL FÖR HANDEL MED SÄKERHETSKRAV KUNDAVTAL FÖR HANDEL MED SÄKERHETSKRAV INNEHÅLL 1. Inledning 02 2. Våra tjänster och affärer mellan Er och oss 02 3. Intressekonflikter 02 4. Offererande av priser 03 5. Att påbörja en Transaktion 04 6.

Läs mer

ABB:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR OCH/ELLER TJÄNSTER

ABB:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR OCH/ELLER TJÄNSTER DATUM: 1 januari 2015 ABB:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR OCH/ELLER TJÄNSTER ABB:S AV/VAROR OCH/ELLER TJÄNSTER (2015-1 STANDARD) FÖR: ABB:s dotterbolags köp av lösa saker (varor) och/eller tjänster.

Läs mer

Allmänna villkor: Visma eekonomi

Allmänna villkor: Visma eekonomi Allmänna villkor: Visma eekonomi Land: Sverige Version: 2015:10 Senast ändrad: 2015-04-15 1. Inledning Dessa Allmänna villkor (AV) reglerar din användning av Visma eekonomi med tillhörande Moduler och

Läs mer

Användaravtal för PayPal-tjänster

Användaravtal för PayPal-tjänster PayPal Page 1 of 26 >> Visa alla juridiska avtal Användaravtal för PayPal-tjänster Senaste uppdatering: 1 juli 2015 Skriv ut Hämta pdf Det här avtalet innehåller sexton avsnitt (inklusive en tabell). Du

Läs mer

Villkor VIKTIG JURIDISK INFORMATION. Introduktion

Villkor VIKTIG JURIDISK INFORMATION. Introduktion Villkor VIKTIG JURIDISK INFORMATION Introduktion Den här juridiska informationen gäller hela innehållet i den här bokningsmotorn. Var vänlig och ta dig tid att läsa igenom de här villkoren för användning

Läs mer

König sekretesspolicy

König sekretesspolicy På Nedis vi tror att, som vår besökare online har du rätt att få veta vår praxis gällande den information vi samlar in när du besöker våra webbplatser, och vilken typ av information som samlas in. Denna

Läs mer

Leverans av MeetingZone-tjänster

Leverans av MeetingZone-tjänster Leverans av MeetingZone-tjänster BESTÄM MELSER OCH VILKOR ANVÄNDN I NG AV TJÄNST VIKTIGT - LÄS NOGA: DIN ANVÄNDNING AV MEETINGZONES WEBBSIDA OCH TJÄNST OCH AV TJÄNSTERNA MEETINGZONE GLANCE OCH PRESENTER

Läs mer

YOUNG LIVING (EUROPE) LIMITED. Principer och rutiner för oberoende distributörer Svenska

YOUNG LIVING (EUROPE) LIMITED. Principer och rutiner för oberoende distributörer Svenska YOUNG LIVING (EUROPE) LIMITED Principer och rutiner för oberoende distributörer Svenska Published 1st May 2014 Innehållsförteckning: Avsnitt 1: Introduktion 1.1 Välkommen 1.2 Syfte 1.3 Principer i distributörsavtalet

Läs mer

Symantec Managed PKI for SSL-certifikat

Symantec Managed PKI for SSL-certifikat Översikt över Tjänsten Tjänsten Symantec Managed PKI for SSL-certifikat ("Tjänsten") är en värdbaserad och webbaserad lösning som gör att Kunden kan centralisera utfärdande, förnyande, upphävande och hantering

Läs mer

2.1. Välj det erbjudande som Du vill köpa och bekräfta sedan genom att klicka på knappen "Köp" på startsidan.

2.1. Välj det erbjudande som Du vill köpa och bekräfta sedan genom att klicka på knappen Köp på startsidan. Användarvillkor 1. Välkommen till vår webbsida www.groupon.se 1.1. Groupon drivs av Groupon AB, Box 6358, 10235 Stockholm. Här kan Du som kund (nedan benämnd "Du") köpa vouchers på varor och tjänster från

Läs mer

1. ALLMÄNNA PRINCIPER

1. ALLMÄNNA PRINCIPER UNIVAR (LEVERANSER NORDEN) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING I dessa allmänna villkor avses med Säljaren UNIVAR BV och med Köparen avses den enskilda firma eller det bolag till vilket en offert är adresserad

Läs mer

Avtal om Google Apps for Education

Avtal om Google Apps for Education Avtal om Google Apps for Education Detta avtal om Google Apps for Education (avtalet) har ingåtts av och mellan Google Inc., (Google) och kunden som identifieras i beställningsdokumentet (kunden). Detta

Läs mer

Allmänna villkor. När det gäller portabilitet ska MÁSMÓVIL underrätta användaren via e-post eller SMS om vilken dag tjänsten skall aktiveras.

Allmänna villkor. När det gäller portabilitet ska MÁSMÓVIL underrätta användaren via e-post eller SMS om vilken dag tjänsten skall aktiveras. Allmänna villkor Objekt Más Móvil Telecom 3,0, S.A. (nedan kallat MÁSMÓVIL ) med säte i C/ Anabel Segura, 11 Edif. A, 2ª planta Oficina A, 28108 Alcobendas (Madrid), y CIF A84633643 är en mobiltelefonoperatör

Läs mer

ANVÄNDARAVTAL FÖR MAMUTS PRODUKTER OCH TJÄNSTER

ANVÄNDARAVTAL FÖR MAMUTS PRODUKTER OCH TJÄNSTER MAMUT ANVÄNDARAVTAL Sverige ANVÄNDARAVTAL FÖR MAMUTS PRODUKTER OCH TJÄNSTER Genom att installera Mamut produkter och/eller genom att använda Mamut tjänster bekräftar du att du läst, förstått och accepterat

Läs mer

Riktlinjer och förfaranden

Riktlinjer och förfaranden Riktlinjer och förfaranden ETIKREGLER FÖR ÅTERFÖRSÄLJARE Som en oberoende återförsäljare för Vi (VIP, Vi Independent Promoter) samtycker jag till att upprätthålla Vi:s integritet. Jag ska vara ärlig och

Läs mer

NORTONS LICENSAVTAL Norton Security / Norton Security with Backup

NORTONS LICENSAVTAL Norton Security / Norton Security with Backup NORTONS LICENSAVTAL Norton Security / Norton Security with Backup VIKTIGT! LÄS VILLKOREN I DETTA LICENSAVTAL ( LICENSAVTALET ) NOGGRANT INNAN NI ANVÄNDER PROGRAMVARAN OCH TJÄNSTERNA (SOM DE BESKRIVS NEDAN).

Läs mer