entraction överför 36 mkr till aktieägarna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "entraction överför 36 mkr till aktieägarna"

Transkript

1 bokslutskommuniké, Entraction Holding AB 1 januari - 31 december entraction överför 36 mkr till aktieägarna JANUARI DECEMBER Nettoomsättningen uppgick till 435,4 mkr (346,1), en ökning med 25,8%. Resultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 64,2 mkr (47,7), en ökning med 34,6%. Rörelseresultatet uppgick till 52,0 mkr (34,6), en ökning med 50,3%. Resultat efter skatt hänförligt till moderföretagets aktieägare uppgick till 73,0 mkr (35,4). Resultat per aktie uppgick till 7,04 kr (3,41). Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 61,7 mkr (53,2)., OKTOBER DECEMBER Nettoomsättningen uppgick till 108,7 mkr (102,8), en ökning med 5,7%. Resultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 15,0 mkr (14,9). Rörelseresultatet uppgick till 12,0 mkr (11,7). Resultat efter skatt hänförligt till moderföretagets aktieägare uppgick till 12,4 mkr (8,4). Resultat per aktie uppgick till 1,20 kr (0,81). Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 16,1 mkr (13,3). Sex stycken nya partneravtal tecknades. Händelser efter periodens utgång Styrelsen föreslår ett inlösenförfarande för att tillföra aktieägarna ca 36 mkr, motsvarande 3,50 kr/aktie. Styrelsen föreslår en omstämpling av A-aktier till B-aktier. NettoOmsättning mkr rörelseresultat mkr ,8 121,1 106,8 98,8 108, ,7 16,3 11,0 12,6 12,

2 bokslutskommuniké 1 januari 31 december VD ORD Fokus på försäljningen Omsättningen uppgick till 108,7 mkr (102,8) i det fjärde kvartalet, vilket är en ökning med 6%. Rörelseresultatet uppgick till 12,0 mkr (11,7). Omsättningen för helåret uppgick till 435,4 mkr (346,1), en ökning med 26%. Rörelseresultatet för helåret ökade med 50% jämfört med och uppgick till 52,0 mkr (34,6) med en rörelsemarginal om 11,9% (10,0). Under har Entractions omsättning från pokerspel vuxit snabbare än konkurrenternas. I det fjärde kvartalet ökade royaltyintäkterna med 37%, jämfört med föregående år. Omsättningen från turnkey-poker ökade med 7% under samma period. Omsättningen från turnkey-poker påverkades negativt av att vi successivt stängde ner Cardroom2 under det fjärde kvartalet. Under kvartalet tecknade vi flera nya avtal och fem nya partners kommer att lanseras inom kort. Vi har intensifierat försäljningsarbetet och arbetar hårdare med att bredda intäktsbasen, både vad gäller mängden partners och nya marknader. Vi har dialog med många högintressanta potentiella partners, däribland både landbaserade casinon och mediebolag som vill komplettera sitt erbjudande med onlinespel. Nya aktörer in på spelmarknaden Vår tillväxt kommer främst från länderna kring medelhavet och vi ser med tillförsikt fram emot att lansera Entraction i Italien med lokal licens. Vi kommer enligt plan att lansera poker och casino under sommaren. Spelmarknaden börjar nu på allvar öppna för andra aktörer än de traditionella spelbolagen. Spel har blivit ett nöje för gemene man och då finns det möjlighet för bolag som har stora kundvolymer att kapitalisera på dessa genom att även erbjuda spel. Denna utveckling var tydlig på den stora spelmässan ICE i januari då nya typer av bolag visade ett stort intresse för Entraction, inte minst för vår konkurrenskraftiga turnkey-lösning. Ett tecken på att nöjesspelandet ökar är att antalet aktiva spelare växer snabbare än omsättningen. Detta är en tydlig trend hos flera spelbolag och innebär nya utmaningar för branschen. För Entractions del är det dock positivt eftersom nöjesspelare är mer lönsamma på lång sikt och de är också en bra målgrupp för korsförsäljning av vårt breda produktutbud av poker, casino, betting och bingo. Vi agerar på förändringen genom att införa nya incitament och bonusprogram som tilltalar en bred publik. Att branschen står inför ett skifte, både i form av nya spelarkategorier och nya typer av företag som erbjuder spel, gör att vi måste bli ännu bättre på att teckna avtal med rätt partners för att fortsätta vår framgångsrika utveckling. Vi är en flexibel och snabb organisation och jag är övertygad om att förändringar gynnar Entraction. Peter Åström, VD Entraction OM ENTRACTION Entraction är en internationell koncern inom den digitala spelindustrin. Entraction Holding arbetar med övergripande frågor rörande strategi, affärsutveckling samt finansierings- och kompetensförsörjning i koncernen. Bolaget utvärderar löpande affärsmöjlig heter som kan stärka och utveckla koncernens leverantörsverksamhet. Entraction Solutions AB erbjuder kompletta system för internetspel och driver ett av världens största pokernätverk. Bolaget erbjuder partners mjukvaror för poker, betting, casino och bingo samt kringtjänster som webbdesign, spellicenser, drift, betalningslösningar, promotionverktyg och dygnetruntsupport till slutkunder. Pokernätverket drivs av dotterbolag på Malta som är licensierade att marknadsföra och bedriva egen spelverksamhet samt även att leverera speltjänster till partners i pokernätverket. Entraction Holding AB är listat på First North Premier och har ca aktieägare. Bolagets Certified Advisor är Remium AB. Läs mer på 2 (12)

3 bokslutskommuniké 1 januari 31 december väsentliga händelser under perioden Förvärv av utestående teckningsoptioner På en extra bolagsstämma i oktober beslutades att förvärva ute stående teckningsoptioner från Global Betting Exchangekoncernen för totalt 2,25 miljoner euro, motsvarande ca 23 mkr. Förvärvet av optionerna påverkade kassaflödet, men det har ingen resultateffekt. Global Betting Exchange hade rätt att teckna B-aktier i Entraction för 21 kr/st. Hade teckningsoptionerna utnyttjats hade det inneburit en utspädning om 19,4% av kapitalet och 15,5% av rösterna. Nya kunder Under fjärde kvartalet har avtal tecknats med sex nya partners som riktar sig mot Syd- och Centraleuropa. Väsentliga händelser efter perioden Styrelsen föreslår att hälften av årets vinst överförs till aktieägarna Årets resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare uppgår till 73,0 mkr, varav ca 19 mkr är hänförligt till försäljningen av verksamheten i Casablanca Gaming Group. Styrelsen bedömer att Bolaget har en god intjäningsförmåga och har därför beslutat föreslå styrelsen att hälften av årets vinst överförs till aktieägarna, motsvarande ca 3,50 kr per aktie. Styrelsens ambition är att även fortsättningsvis hålla utdelningen på denna nivå. Denna överföring kommer att ske genom ett inlösenförfarande vilket innebär att Bolaget gör en aktiesplit 2:1 varvid aktieägarna får en inlösenaktie som sedan automatiskt löses in mot en likvid uppgående till ca 3,50 kr/aktie. Eftersom bolaget satte ner aktiekapitalet för täckning av förlust 2007 kan normal aktieutdelning inte ske förrän 2011 (för räkenskapsåret 2010), dock kan vinstmedel överföras till aktieägarna genom inlösenförfarande enligt ovan. Styrelsen föreslår omstämpling av A-aktier Styrelsen föreslår årsstämman att Bolagets A-aktier ska kunna stämplas om till B-aktier enligt vissa givna villkor. A-aktierna är inte upptagna till handel och en omstämpling väntas kunna öka handeln i Entractions aktie. 3 (12)

4 bokslutskommuniké 1 januari 31 december Ekonomisk utveckling Den stabila utvecklingen fortsätter och omsättningen från pokerspel har ökat kraftigt under året. Under kvartalet har Bolaget förvärvat utestående teckningsoptioner från Global Betting Exchange, vilket påverkat kassaflödet negativt med 23 mkr, men inte påverkat resultatet. Omsättning Nettoomsättningen för det fjärde kvartalet uppgick till 108,7 mkr (102,8), vilket motsvarar en ökning med 6% jämfört med samma period föregående år. Omsättningen påverkades negativt av att Cardroom2 successivt stängts ner under kvartalet. För helåret uppgick nettoomsättningen till 435,4 mkr (346,1), en ökning med 26%. Entraction har under året vuxit snabbare än spelmarknaden generellt och tillväxten kommer främst från pokerspel i länderna kring medelhavet. Resultat Rörelseresultatet, EBIT, för fjärde kvartalet uppgick till 12,0 mkr (11,7), en ökning med 3%. För helåret blev rörelseresultatet 52,0 mkr (34,6), en ökning med 50%. Resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 73,0 mkr (35,4) för helåret, varav ca 19 mkr utgör resultat från den av vecklade verksamheten i Casablanca Gaming Group. antal registrerade spelare Tusental antal aktiva spelare Tusental Utveckling antal spelare Antalet registrerade spelare uppgick till ( ) vid periodens slut, en ökning med 41% Antalet aktiva spelare uppgick under kvartalet till ( ) en ökning med 31% Spelöverskott, Turnkey Spelöverskottet uppgick till 130,2 mkr (124,7) i det fjärde kvartalet, en ökning med 4%. För helåret uppgick spelöverskottet till 526,1 mkr (403,7), en ökning med 30%. Tillväxten är främst hänförlig till befintliga kunder i Finland, Italien och Spanien. Merparten av återbetalningarna, t.ex. bonusar, står Entractions partners själva för, medan Entraction delar kostnader för vissa nätverksgemensamma bonusprogram och sponsring av pokerturneringar. Kommissioner till partners uppgick till 58,5 mkr (56,2), en ökning med 4% och för helåret till 230,5 mkr (188,0), en ökning med 23%. Poker Spelöverskottet från poker uppgick till 106,8 mkr (99,3) för det fjärde kvartalet, en ökning med 8%. För helåret uppgick spelöverskottet till 435,7 mkr (326,3), vilket är en ökning med 34%. Nettoomsättningen i poker för turnkey-partners, dvs. rake med avdrag för bonusar, uppgick för fjärde kvartalet till 73,9 mkr (68,9), en ökning med 7%. För helåret uppgick netto omsättningen i poker till 303,1 mkr (237,6), vilket är en ökning med 28%. Entractions växande pokernätverk har en fördelning av spelare som är attraktiv för många partners och framför allt spel på låga nivåer ökar. Tillväxten kommer främst från länder kring medelhavet där Entraction får en allt starkare ställning med ett stort utbud av pokertyper som är populära i regionen. Entraction har under det fjärde kvartalet initierat ett antal förändringar i pokersystemet som kommer att leda till ökade intäkter från spel på låga och mellanhöga insatsnivåer. Entractions nätverksgemensamma turneringar är fortsatt mycket populära. Under fjärde kvartalet minskade Entractions kostnader för turneringssponsring samtidigt som spelöverskottet NettoOmsättning poker mkr ,9 84,4 75,0 ökade. Kvalturneringar till deltävlingar i European Masters of Poker (EMOP) blir allt mer populära och den senaste deltävlingen på Gran Canaria var tidigt fullbokad. EMOP är ett värdefullt marknadsföringsverktyg för partners i Entractions pokernätverk. Betting Spelöverskottet från betting uppgick under kvartalet till 3,9 mkr (3,9). För helåret uppgick spelöverskottet till 12,5 mkr (11,7), en ökning med 7%. Nettoomsättningen, dvs. spelöverskott minus bonusar, uppgick till 3,8 mkr (3,6) under kvartalet, vilket var en ökning med 6% jämfört med föregående år. Nettoomsättningen för helåret uppgick till 9,8 mkr (10,0). Fotboll och ishockey var de största sporterna omsättningsmässigt, medan basket, tennis och vintersport stod för den största 69,9 73,9 4 (12)

5 bokslutskommuniké 1 januari 31 december procentuella ökningen under kvartalet. Bettingmarginalen i kvartalet uppgick till 10,4% (12,3). Den relativt höga marginalen har kunnat uppnås genom gynnsamma resultat i matcher samt kompetent riskhantering. Under har riskhanteringen NettoOmsättning betting mkr ,6 3,4 0,9 1,8 3,8 i systemen förbättrats ytterligare, vilket är en förutsättning för att bibehålla en hög bettingmarginal. I juni arrangeras fotbolls-vm i Sydafrika vilket är årets överlägset största sportevent och i vår lanseras Entractions Live Betting, vilket sannolikt får positiv effekt på spelöverskottet. NettoOmsättning casino mkr ,2 20,3 19,0 14,9 18,0 Casino Spelöverskottet från casino uppgick till 19,0 mkr (19,7) för det fjärde kvartalet, en minskning med 4%, och 75,6 mkr (63,9) för helåret, en ökning med 18%. Nettoomsättningen under fjärde kvartalet uppgick till 18,0 mkr (19,2), en minskning med 7%. För helåret uppgick casinoomsättningen till 72,2 mkr (61,7), vilket är en ökning med 17%. Under fjärde kvartalet genomförde partners bonuskampanjer som gjorde att omsättningen jämfört med tredje kvartalet ökade betydligt. Kostnaden för dessa kampanjer påverkar nettoomsättningen, men belastar inte Entractions resultat då de är hänförliga till partners. Entraction har en stor outnyttjad potential i casino och det är dessutom en attraktiv produkt för de nya typer av partners som väljer Entractions turnkey-lösning. Live Casino kommer att börja integreras med Entractions spelplattform under det första kvartalet. Bingo Nettoomsättningen för bingo uppgick till 0,1 mkr (0,7) under fjärde kvartalet och för helåret till 1,4 mkr (0,7). Totalt har nu sex partners lanserat Entractions bingo. För att göra produkten mer attraktiv erbjuder Entraction olika variationer av de traditionella bingospelen och har även infört temakvällar, turneringar, leaderboards samt nya sidospel. Bingo är en viktig del i Entractions strategi att erbjuda en komplett portfölj av produkter och tjänster, men förväntas inte bidra väsentligt till koncernens omsättning på kort sikt. Royalty Royalty från partners som licensierar Entractions pokersystem uppgick under fjärde kvartalet till 9,9 mkr (7,3) en ökning med 36%. För helåret uppgick royaltyintäkterna till 37,2 mkr (21,1) vilket är en ökning med 76%. Ökningen hänför sig främst till partners som anslutit till Entractions NettoOmsättning royalty mkr nätverk under året och till befintliga partners som fokus erar på länderna runt medelhavet. Övriga intäkter Övriga intäkter består bl.a. av set-up fees för nya kunder, uttagsavgifter och valutaväxlingsavgifter i cashiern, samt intäkter i samband med European Masters of Poker. Dessa intäkter uppgick under fjärde kvartalet till 3,0 mkr (3,0) och för helåret uppgick de till 11,6 mkr (14,9) ,3 9,1 8,9 9,3 9,9 Nettoomsättning per kvartal helår Poker Betting Casino Bingo Royalty Övriga intäkter Nettoomsättning koncernen (12)

6 bokslutskommuniké 1 januari 31 december INVESTERINGAR Investeringarna under året uppgick till 22,2 mkr (6,4). Av dessa avsåg 13,0 mkr (3,7) immateriella tillgångar i form av balanserade utvecklingskostnader. Ökningen av balanserade utvecklingskostnader är en följd av Bolagets satsning på vidareutveckling av spelplattformarna. 5,3 mkr (2,7) avsåg materiella tillgångar främst hänförliga till investeringar i hårdvara. KASSAFLÖDE OCH LIKVIDA MEDEL Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 30,1 mkr (37,2) för det fjärde kvartalet. För helåret uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till 72,6 mkr (80,1). Periodens totala kassaflöde uppgick till 15,1 mkr (74,6). Under perioden har 11,9 mkr överförts till aktieägarna via ett automatiskt inlösenförfarande av aktier samt har 24,5 mkr betalats ut för tvångsinlösen av utestående aktier från minoritetsägarna i Entraction Solutions AB. Vidare utbetalades under fjärde kvartalet 23,4 mkr för inlösen av de teckningsoptioner som ställts ut till Global Betting Exchange. Dessa transaktioner har sammantaget påverkat kassaflödet negativt med ca 60 mkr under året. Vid rapportperiodens slut uppgick kassa och bank till 196,6 mkr (185,0) varav 20,7 mkr (21,9) var spärrade som säkerhet för medel som deponerats via kreditkort och till e-wallets. Spelarskulden uppgick vid periodens slut till 136,5 mkr (116,1). Bolagets egna likvida medel uppgick till 60,1 mkr (68,9). SKATT Skattekostnaden för koncernens kvarvarande verksamhet för helåret uppgick till 1,5 mkr (0,9). Moderbolaget Entraction Holding AB har ett ackumulerat skatte mässigt underskott om ca 151 mkr. Detta har inte tagits upp till något värde i balansräkningen. EGET KAPITAL Eget kapital i koncernen uppgick till 82,8 mkr (64,8) motsvarande 7,99 kr/aktie (6,25). PERSONAL Antalet anställda i koncernen var vid periodens utgång 117 (101). Genomsnittligt antal anställda för perioden var 110 (94), exklusive anställda i den avvecklade verksamheten i Casablanca Gaming Group. ENTRACTIONS AKTIE Entraction är noterat på OMX First North Premier. Bolagets Certified Advisor är Remium AB. Entraction Holding AB hade ägare per 30 december. Likviditeten i aktien är god och handel har skett samtliga dagar. Aktiekursen den 30 december noterades till 62,00 kr, motsvarande ett marknadsvärde på bolaget om 642 mkr. MODERBOLAGET Moderbolaget Entraction Holding AB förvaltar aktierna i de underliggande bolagen, bl.a. Entraction Solutions AB och bedriver i övrigt ingen verksamhet. Fr.o.m fjärde kvartalet ägs samtliga dotterbolag i koncernen till 100%. Resultatet för det fjärde kvartalet efter skatt uppgick till 309,7 mkr (54,9). Motsvarande siffra för helåret blev 309,1 mkr (52,7). Resultatet är hänförligt till återföring av nedskrivning av aktierna i Entraction Solutions AB till balansdagens börsvärde. TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE Entraction Holding AB har vidareuthyrt lokaler i Solna till Connected Table där styrelseledamoten Per Hildebrand är ägare. Kontraktet löpte ut den 31 december. Hyresuttaget har skett till marknadsmässiga villkor. Redovisningsprinciper och tilläggsupplysningar Samtliga siffror avser koncernen om inte annat anges. Jämförelser i delårsrapporten har, om inte annat angetts, skett med motsvarande period verksamhetsåret, omräknade exklusive segmentet Casablanca Gaming Group som avyttrades under andra kvartalet och som redovisas under Avvecklad verksamhet. För poker nettoredovisas intäkterna som rake med avdrag för bonusar m.m. För casino, betting och bingo nettoredovisas intäkterna som skillnaden mellan gjorda insatser och utbetalda vinster samt med avdrag för utbetalda bonusar. I direkta produktionskostnader ingår den commission (revenue share) som betalas till turnkey-partners. Royalty är den månatliga intäkt från de integrerade poker partnerna i Entractions nätverk. Royaltyn är baserad på den rake som de integrerade partnernas spelare genererar. Delårsrapporten har upprättats i enlighet med IAS 34 Interim Financial Reporting och RR 31 Delårsrapportering för koncerner samt RR 32 Redovisning för juridiska personer för moderbolaget. De förändringar och tolkningar av redovisningsrekommendationer som införts från och med den 1 januari IAS 1 (Ändring) Utformning av finansiella rapporter har inte haft någon effekt på verksamhetens finansiella ställning och resultat. Ändringarna innebär bl.a. att effekter som tidigare redovisats direkt i eget kapital numera redovisas i en utökad resultatrapport, en rapport över totalresultatet. Därmed har utformningen av de finansiella rapporterna påverkats. I övrigt har samma redovisningsprinciper använts som tillämpades i årsredovisningen för. Risk- och osäkerhetsfaktorer Koncernens väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer är främst av legal och politisk karaktär. Entraction-gruppen är beroende av rättsläget för spelindustrin framför allt inom EU där majoriteten av bolagets spelare är aktiva. Koncernen erbjuder f.n. inga tjänster till kunder bosatta i USA. Regeringens spelutredning presenterade i december en rapport som kan leda till ändring av svensk lagstiftning fr.o.m. januari En lagändring kan medföra en försämrad legal situation för spelbolag, men Entraction bedömer inte denna risk som överhängande. Koncernens resultat är exponerat för valutakursförändringar främst emot Euron. Samtliga intäkter och direkta kostnader är i Euro. Då bolagets funktionella valuta är SEK påverkas resultat och eget kapital av valutakursförändringar när de utländska dotterbolagens resultat respektive tillgångar och skulder räknas om till svenska kronor. Ingen terminssäkring för dessa fluktuationer har gjorts. 6 (12)

7 bokslutskommuniké 1 januari 31 december KONCERNENS resultaträkning i sammandrag Kvarvarande verksamhet Nettoomsättning Direkta kostnader spelverksamhet Bruttovinst Personalkostnader Övriga externa kostnader Avskrivningar Rörelseresultat Finansiella poster Resultat före skatt Inkomstskatt Resultat kvarvarande verksamhet Avvecklad verksamhet Årets resultat från avvecklad verksamhet Periodens resultat Periodens resultat hänförligt till: Moderföretagets aktieägare Minoritetsintresse Resultat per aktie, räknat på resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare under perioden Resultat per aktie före utspädning (kr) 1,20 0,81 7,04 3,41 Resultat per aktie efter utspädning (kr) 1,11 0,64 5,85 2,71 Antal aktier Genomsnittligt antal aktier, före utspädning (tusental) Genomsnittligt antal aktier, efter utspädning (tusental) Det finns inga utestående teckningsoptioner per Rapport över totalresultat Periodens resultat Övrigt totalresultat Valutakursdifferenser i eget kapital Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt Summa totalresultat för perioden Summa totalresultat hänförligt till: Moderföretagets aktieägare Minoritetsintresse (12)

8 bokslutskommuniké 1 januari 31 december KONCERNENS balansräkning i sammandrag Tillgångar 31 dec 31 dec Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Övriga anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Långfristiga skulder/avsättningar Spelarskuld Övriga kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital och skulder Antal aktier (tusental) Eget kapital/aktie (kr) 7,99 6,25 1 Varav Goodwill (6 879) 2 Varav minoritetsintresse 0 (15 599) 3 Varav räntebärande skulder 0 (0) förändring av eget kapital Ingående balans Ökning av avsättning för tvångsinlösen av aktier i dotterbolag till följd av skiljedom Utdelning genom inlösenförfarande Utlösen av minoritetsintresse Förvärv av utestående teckningsoptioner Summa totalresultat för perioden Utgående balans Vinstmedel överfördes till aktieägarna genom en aktiesplit 2:1 varvid aktieägarna fick en inlösenaktie för varje aktie. Inlösenaktien löstes sedan in mot ett belopp om 1,15 kr/aktie. 8 (12)

9 bokslutskommuniké 1 januari 31 december KONCERNENS kassaflödesanalys i sammandrag Kassaflöde från verksamheten före förändring av rörelsekapital Förändring rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av spärrade medel Förändring av spärrade medel Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Periodens kassaflöde Kursdifferens i likvida medel Likvida medel vid periodens slut Spärrade medel Kassa och bank Segmentsredovisning Under andra kvartalet såldes rörelsen i Casablanca Gaming Group. Koncernen har nu endast ett segment och därför upprättas ingen segmentsredovisning. Det under året upparbetade resultatet i segmentet Casablanca Gaming Group redovisas som avvecklad verksamhet i koncernens resultaträkning. 9 (12)

10 bokslutskommuniké 1 januari 31 december Spelöverskott och Nettoomsättning Spelöverskott Poker Betting Casino Bingo Summa spelöverskott Återbetalningar i form av bonusar m.m Royalty Övriga intäkter Nettoomsättning koncernen direkta kostnader spelverksamhet Kommissioner till partners Licensavgifter till spelleverantörer Spellicenser och spelskatter Övriga spelkostnader Summa direkta kostnader spelverksamhet finansiell sammanfattning koncernen Nettoomsättning Omsättningstillväxt jfrt med föreg kvartal % 1 25,8 10,0-7,4-11,8 17,8 47,5 19,3 Rörelseresultat Periodens resultat Spelöverskott Avkastning på eget kapital % 107,6 14,2 13,7 46,9 21,8 75,1 15,0 Soliditet % 29,5 29,5 32,9 29,3 26,9 24,3 24,3 Eget kapital/aktie (kr) 7,99 7,99 8,90 8,19 7,80 6,25 6,25 Resultat per aktie (kr) 7,04 1,20 1,18 3,75 1,59 3,41 0,81 Bruttomarginal % 1 41,6 42,0 40,8 41,0 42,3 41,8 41,6 Rörelsemarginal % 1 11,9 11,1 12,8 10,3 13,5 10,0 11,4 Vinstmarginal % 18,2 11,4 12,3 36,4 13,1 10,6 7,1 Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassa och bank Medelantal anställda Omsättning per anställd Rörelseresultat per anställd Börskurs vid periodens slut (kr) 2 62,00 62,00 58,75 42,70 0,92 0,64 0,64 Börsvärde vid periodens slut Under andra kvartalet avyttrades rörelsen i Casablanca Gaming Group, därför är historiska jämförelsetal rensade för segmentet Casablanca Gaming Group. 2 I maj genomfördes en sammanläggning av aktier 1:50 10 (12)

11 bokslutskommuniké 1 januari 31 december MODERBOLAGETS Resultaträkning i sammandrag Nettoomsättning Personalkostnader Övriga externa kostnader Avskrivningar Rörelseresultat Finansiella poster Resultat före skatt Inkomstskatt Periodens resultat I huvudsak återföring av nedskrivningar av aktier i Entraction Solutions AB till balansdagens börsvärde. MODERBOLAGETS balansräkning i sammandrag Tillgångar 31 DEC 31 dec Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Långfristiga skulder/avsättningar Kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital och skulder Stockholm den 18 februari 2010 Börje Fors Styrelseordförande Gunnar Ahlström Magnus Beer Per Hildebrand Anders Skarin Peter Åström Verkställande direktör Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Årsstämma 2010 Årsstämma i Entraction Holding AB (publ) hålls den 6 maj I enlighet med beslut på Entraction Holding ABs årsstämma består valberedningen av styrelsens ordförande, tillika sammankallande, samt en representant för envar av bolagets fyra till röstetalet största aktieägare per den 30 september. Inför årsstämman 2010 består Entraction Holdings valberedning av Per Hildebrand, Åvalla Förvaltning, företrätt av Östen Carlsson, Anders Walldov och Handelsbanken Svenska Småbolagsfond, företrätt av Frank Larsson. Aktieägare som önskar lämna förslag till Entraction Holding ABs valberedning inför årsstämman 2010 kan vända sig till styrelsens sekreterare Pia Rosin på e-post 11 (12)

12 bokslutskommuniké 1 januari 31 december Definitioner Aktiv spelare Varje unik spelare som under perioden (de senaste 90 dagarna) har satsat pengar i poker, betting, casino, bingo eller deltagit i en tävling där insats i form av bonuspoäng krävs. Avkastning på eget kapital Nettoresultat efter skatt dividerat med genomsnittligt eget kapital. Bettingmarginal Spelöverskott i förhållande till totala insatser i betting. Bruttomarginal Resultat efter direkta kostnader för spelverksamhet i relation till nettoomsättningen Direkta kostnader spelverksamhet Kostnader för spelverksamheten direkt hänförbara till motsvarande intäkter. Eget kapital per aktie Eget kapital i relation till antalet aktier i slutet av perioden. Genomsnittligt antal aktier Genomsnittet av antalet aktier under perioden, justerat för ev. split, fondemission eller utspädning. integrerad lösning En partner med integrerad lösning köper access till pokernätverket och medföljande administrationsverktyg samt licensierar pokermjukvaran. Likvida medel Kassa och bank exklusive spärrade medel. Nettoomsättning Nettointäkter från samtliga spelverksamheter hos turnkey-partners till Entraction, royaltytintäkter från externa partners som har en integrerad lösning samt övriga intäkter med avdrag för direkta rabatter till spelare i form av bonusar, cashbacks, VIP-poäng och turneringssponsring. nettovinstmarginal Periodens resultat efter skatt i förhållande till nettoomsättningen. Rake Andel av potten som speloperatören tar som avgift för spelet i poker. Registrerad spelare Spelare som har registrerat ett användarnamn i nätverket. Resultat per aktie Resultat efter skatt hänförligt till moderföretagets aktieägare i relation till genomsnittligt antal aktier. Royalty Den licensavgift partners med en integrerad lösning betalar. Rörelsemarginal Rörelseresultat i förhållande till nettoomsättningen. Rörelseresultat per anställd Rörelseresultat i relation till medelantalet anställda. Soliditet Eget kapital inkl. minoritet i förhållande till summa tillgångar. SPELÖVERSKOTT Nettot av satsat belopp och vinstutbetalningar i betting, bingo och casino samt rake från turnkey-poker. turnkey-lösning Ger partners tillgång till Bolagets spelportfölj samt en komplett uppsättning kringtjänster som betalningslösningar, promotionsverktyg, kundsupport, drift, webbdesign samt spellicenser. Partners ansvarar endast för marknadsföring och kundanskaffning. vinstmarginal Periodens resultat i förhållande till nettoomsättningen. kontakta oss Peter Åström, VD Tel: , E-post: Britt-Marie Boije, finanschef Tel: E-post: Pia Rosin, informationschef Tel: E-post: kalendarium 6 maj 2010 Delårsrapport januari-mars 2010 Årsstämma augusti 2010 Delårsrapport januari-juni november 2010 Delårsrapport januari-september februari 2011 Bokslutskommuniké (12)

fortsatt starkt resultat

fortsatt starkt resultat delårsrapport, Entraction Holding AB 1 januari - 3 JUNI fortsatt starkt resultat, JANUARI JUNI, kvarvarande verksamhet Nettoomsättningen uppgick till 227,8 mkr (157,2), en ökning med 44,9%. Resultatet

Läs mer

NET ENTERTAINMENT DELÅRSRAPPORT JANUARY-SEPTEMBER 2011

NET ENTERTAINMENT DELÅRSRAPPORT JANUARY-SEPTEMBER 2011 NET ENTERTAINMENT DELÅRSRAPPORT JANUARY-SEPTEMBER 2011 PUSHING THE LIMITS IN GAMING ENTERTAINMENT Sida 1 STARKT KVARTAL DRIVET AV ORGANISK TILLVÄXT TREDJE KVARTALET 2011 Intäkterna för tredje kvartalet

Läs mer

Fortsatt kraftig tillväxt

Fortsatt kraftig tillväxt Delårsrapport januari-juni 2014 Vänligen notera! Sidorna 1 7 innehåller proformainformation. Proformainformationen används för att ge en bättre förståelse av den nuvarande koncernens resultat och visar

Läs mer

Kalendarium. Delårsrapport 1 januari 31 mars publiceras den 22 maj 2007. Årsstämma för verksamhetsåret 2005 2006 hålls den 29 maj 2007

Kalendarium. Delårsrapport 1 januari 31 mars publiceras den 22 maj 2007. Årsstämma för verksamhetsåret 2005 2006 hålls den 29 maj 2007 ÅRSREDOVISNING 2006 Kalendarium 22 MAJ 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars publiceras den 22 maj 2007 29 MAJ 2007 Årsstämma för verksamhetsåret 2005 2006 hålls den 29 maj 2007 28 AUGUSTI 2007 Delårsrapport

Läs mer

Q4 Cherry AB (publ) 1 1

Q4 Cherry AB (publ) 1 1 Cherry AB (publ) 1 1 Q4 Q3 2011 Q4 2011 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014 Q4 2014 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014 Q4 2014 MSEK/kvartal

Läs mer

Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Händelser under första kvartalet 2015. Första kvartalet i sammandrag

Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Händelser under första kvartalet 2015. Första kvartalet i sammandrag Delårsrapport Januari mars 2015 Evolution Gaming Group AB (publ) Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Intäkterna ökade med 43% till 15,4 MEUR (10,8) Periodens resultat uppgick till 1,4 MEUR (2,1) Vinst per

Läs mer

Fin tillväxt och god vinst

Fin tillväxt och god vinst Sida 1 av 10 Fin tillväxt och god vinst Omsättningen under 2011 uppgick till 1 614 miljoner kronor och rörelsemarginalen till 4,3 procent. Omsättningen har aldrig varit högre i Uniflex historia. "Det är

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2015. Andra kvartalets intäkter ökade med 14 procent. Andra kvartalet. Delårsperioden.

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2015. Andra kvartalets intäkter ökade med 14 procent. Andra kvartalet. Delårsperioden. Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2015 SAMTLIGA BELOPP I DENNA RAPPORT ÄR ANGIVNA I SVENSKA KRONOR OM INTE ANNAT ANGES. SIFFROR INOM PARENTES AVSER MOTSVARANDE PERIOD FÖRRA ÅRET OM INTE ANNAT

Läs mer

Bokslutskommuniké för perioden 1 januari 31 december 2013

Bokslutskommuniké för perioden 1 januari 31 december 2013 Bokslutskommuniké för perioden 1 januari 31 december 2013 SAMTLIGA BELOPP I DENNA RAPPORT ÄR ANGIVNA I SVENSKA KRONOR. SIFFROR INOM PARENTES AVSER MOTSVARANDE PERIOD FÖRRA ÅRET OM INTE ANNAT ANGES. UPPGIFTERNA

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013 Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013 SAMTLIGA BELOPP I DENNA RAPPORT ÄR ANGIVNA I SVENSKA KRONOR. SIFFROR INOM PARENTES AVSER MOTSVARANDE PERIOD FÖRRA ÅRET OM INTE ANNAT ANGES. UPPGIFTERNA

Läs mer

B2C Odds 1) Bruttoomsättning Odds 1 331,1 1 230,6 5 024,0 Bruttomarginal, Odds 6,4% 6,7% 5,7% Bruttoresultat Odds 85,6 82,8 288,0

B2C Odds 1) Bruttoomsättning Odds 1 331,1 1 230,6 5 024,0 Bruttomarginal, Odds 6,4% 6,7% 5,7% Bruttoresultat Odds 85,6 82,8 288,0 Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2014 SAMTLIGA BELOPP I DENNA RAPPORT ÄR ANGIVNA I SVENSKA KRONOR. SIFFROR INOM PARENTES AVSER MOTSVARANDE PERIOD FÖRRA ÅRET OM INTE ANNAT ANGES. UPPGIFTERNA

Läs mer

Rekordresultat i första kvartalet

Rekordresultat i första kvartalet Delårsrapport januari-mars 2014 Vänligen notera! Sidorna 1 6 innehåller proformainformation. Proformainformationen används för att ge en bättre förståelse av den nuvarande koncernens resultat och visar

Läs mer

3L System AB (publ.) DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2010

3L System AB (publ.) DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2010 3L System AB (publ.) DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2010 Första kvartalet 2010: Fortsatt tillväxt med fokus på leverans Första kvartalet 2010 Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till 6,1 Mkr

Läs mer

Omsättningen under det fjärde kvartalet 2012 minskade med 10 procent till 375 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till minus 0,4 procent.

Omsättningen under det fjärde kvartalet 2012 minskade med 10 procent till 375 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till minus 0,4 procent. Sida 1 av 10 Vikande efterfrågan i Sverige och satsningar i Norge Omsättningen under det fjärde kvartalet 2012 minskade med 10 procent till 375 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till minus

Läs mer

360 Holding AB bokslutskommuniké för perioden 1 januari till 31 december 2010

360 Holding AB bokslutskommuniké för perioden 1 januari till 31 december 2010 360 Holding AB bokslutskommuniké för perioden 1 januari till 31 december 2010 Stockholm den 28 februari 2011 Totala intäkter för fjärde kvartalet uppgick till 3,8 Mkr (4,2 Mkr) Resultat för fjärde kvartalet

Läs mer

Delårsrapport 360 Holding AB 1 januari till 30 juni 2010

Delårsrapport 360 Holding AB 1 januari till 30 juni 2010 Delårsrapport 360 Holding AB 1 januari till 30 juni 2010 fredagen den 27 augusti 2010 Resultatet för perioden uppgick till -3,3 Mkr (2,8 Mkr). Resultatet för andra kvartalet före avskrivningar uppgick

Läs mer

Fjärde kvartalet 2012

Fjärde kvartalet 2012 Fjärde kvartalet 2012 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 28 februari 2013 Kvartalsrapport fjärde kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX

Läs mer

360 Holding AB bokslutskommuniké för perioden 1 januari till 31 december 2009 Stockholm den 26 februari 2010

360 Holding AB bokslutskommuniké för perioden 1 januari till 31 december 2009 Stockholm den 26 februari 2010 360 Holding AB bokslutskommuniké för perioden 1 januari till 31 december 2009 Stockholm den 26 februari 2010 Totala intäkter för fjärde kvartalet uppgick till ca 4,2 Mkr (1,9 Mkr) Resultat för fjärde kvartalet

Läs mer

2013 Tredje kvartalet TrustBuddy International AB (publ.)

2013 Tredje kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) 2013 Tredje kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 28 november 2013 Kvartalsrapport tredje kvartalet 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011 Positiv trend i kundflöde och ett fortsatt förbättrat kunderbjudande Första kvartalet Intäkterna ökade med 4 procent till 20,9 (20,2) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Delårsrapport januari september VD-KOMMENTAR Tredje kvartalet Substansvärdet minskade med 4,6 procent under kvartalet och uppgick till 28,7 SEK per aktie. Bure genomförde försäljningen av innehaven i Carnegie

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 1 januari 30 juni 2008. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 28 augusti 2008

Delårsrapport kvartal 2 1 januari 30 juni 2008. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 28 augusti 2008 Delårsrapport kvartal 2 1 januari 30 juni 2008 Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 28 augusti 2008 Cherry s affärsidé är att via dotterbolag och samarbetspartners skapa spelglädje genom fysiskt spel,

Läs mer

Kvartalsrapport Q4, 2004 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2004

Kvartalsrapport Q4, 2004 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2004 Kvartalsrapport Q4, 2004 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2004 Cherryföretagen AB (publ) Solna den 22 februari 2005 (Samtliga belopp i denna rapport är angivna i svenska kronor) Kvartalet, Q4 Fortsatt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 1 DELÅRSRAPPORT NEW WAVE GROUP AB PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2015 Omsättningen uppgick till 1 096 mkr, vilket var 21 % högre än föregående år (909 mkr). Rörelseresultat uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 21 februari 2008

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 21 februari 2008 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007 Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 21 februari 2008 Samtliga belopp i denna rapport är angivna i svenska kronor. Siffror inom parentes avser motsvarande

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. NORDIC LEISURE AB (publ)

ÅRSREDOVISNING 2012. NORDIC LEISURE AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2012 NORDIC LEISURE AB (publ) Innehållsförteckning FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 1 FLERÅRSÖVERSIKT... 3 RESULTATRÄKNINGAR... 4 BALANSRÄKNINGAR... 5 KASSAFLÖDESANALYS... 7 REDOVISNINGSPRINCIPER...

Läs mer

2E Group fortsätter den positiva trenden och gör ett starkt första kvartal

2E Group fortsätter den positiva trenden och gör ett starkt första kvartal 2E Group fortsätter den positiva trenden och gör ett starkt första kvartal Första kvartalet: 1 jan 31 mars 2015 Nettoomsättning: 271,0 msek (206,3 msek) Rörelseresultat (EBIT): 15,7 msek (2,7 msek) Rörelsemarginal:

Läs mer

2014 Första kvartalet TrustBuddy International AB (publ.)

2014 Första kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) 2014 Första kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 22 maj 2014 Kvartalsrapport första kvartalet 2014 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First

Läs mer

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET JANUARI JUNI 2008 Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter 1 april 30 juni 2008 Varumärkesförsäljningen* ökade med 15 procent till 477 MSEK (414).

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommuniké VD-KOMMENTAR Fjärde kvartalet Substansvärdet minskade med 5,6 procent under kvartalet och uppgick till 27,1 SEK per aktie. Vitrolife knoppade av bolaget Xvivo Perfusion AB - nytt innehav

Läs mer