entraction överför 36 mkr till aktieägarna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "entraction överför 36 mkr till aktieägarna"

Transkript

1 bokslutskommuniké, Entraction Holding AB 1 januari - 31 december entraction överför 36 mkr till aktieägarna JANUARI DECEMBER Nettoomsättningen uppgick till 435,4 mkr (346,1), en ökning med 25,8%. Resultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 64,2 mkr (47,7), en ökning med 34,6%. Rörelseresultatet uppgick till 52,0 mkr (34,6), en ökning med 50,3%. Resultat efter skatt hänförligt till moderföretagets aktieägare uppgick till 73,0 mkr (35,4). Resultat per aktie uppgick till 7,04 kr (3,41). Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 61,7 mkr (53,2)., OKTOBER DECEMBER Nettoomsättningen uppgick till 108,7 mkr (102,8), en ökning med 5,7%. Resultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 15,0 mkr (14,9). Rörelseresultatet uppgick till 12,0 mkr (11,7). Resultat efter skatt hänförligt till moderföretagets aktieägare uppgick till 12,4 mkr (8,4). Resultat per aktie uppgick till 1,20 kr (0,81). Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 16,1 mkr (13,3). Sex stycken nya partneravtal tecknades. Händelser efter periodens utgång Styrelsen föreslår ett inlösenförfarande för att tillföra aktieägarna ca 36 mkr, motsvarande 3,50 kr/aktie. Styrelsen föreslår en omstämpling av A-aktier till B-aktier. NettoOmsättning mkr rörelseresultat mkr ,8 121,1 106,8 98,8 108, ,7 16,3 11,0 12,6 12,

2 bokslutskommuniké 1 januari 31 december VD ORD Fokus på försäljningen Omsättningen uppgick till 108,7 mkr (102,8) i det fjärde kvartalet, vilket är en ökning med 6%. Rörelseresultatet uppgick till 12,0 mkr (11,7). Omsättningen för helåret uppgick till 435,4 mkr (346,1), en ökning med 26%. Rörelseresultatet för helåret ökade med 50% jämfört med och uppgick till 52,0 mkr (34,6) med en rörelsemarginal om 11,9% (10,0). Under har Entractions omsättning från pokerspel vuxit snabbare än konkurrenternas. I det fjärde kvartalet ökade royaltyintäkterna med 37%, jämfört med föregående år. Omsättningen från turnkey-poker ökade med 7% under samma period. Omsättningen från turnkey-poker påverkades negativt av att vi successivt stängde ner Cardroom2 under det fjärde kvartalet. Under kvartalet tecknade vi flera nya avtal och fem nya partners kommer att lanseras inom kort. Vi har intensifierat försäljningsarbetet och arbetar hårdare med att bredda intäktsbasen, både vad gäller mängden partners och nya marknader. Vi har dialog med många högintressanta potentiella partners, däribland både landbaserade casinon och mediebolag som vill komplettera sitt erbjudande med onlinespel. Nya aktörer in på spelmarknaden Vår tillväxt kommer främst från länderna kring medelhavet och vi ser med tillförsikt fram emot att lansera Entraction i Italien med lokal licens. Vi kommer enligt plan att lansera poker och casino under sommaren. Spelmarknaden börjar nu på allvar öppna för andra aktörer än de traditionella spelbolagen. Spel har blivit ett nöje för gemene man och då finns det möjlighet för bolag som har stora kundvolymer att kapitalisera på dessa genom att även erbjuda spel. Denna utveckling var tydlig på den stora spelmässan ICE i januari då nya typer av bolag visade ett stort intresse för Entraction, inte minst för vår konkurrenskraftiga turnkey-lösning. Ett tecken på att nöjesspelandet ökar är att antalet aktiva spelare växer snabbare än omsättningen. Detta är en tydlig trend hos flera spelbolag och innebär nya utmaningar för branschen. För Entractions del är det dock positivt eftersom nöjesspelare är mer lönsamma på lång sikt och de är också en bra målgrupp för korsförsäljning av vårt breda produktutbud av poker, casino, betting och bingo. Vi agerar på förändringen genom att införa nya incitament och bonusprogram som tilltalar en bred publik. Att branschen står inför ett skifte, både i form av nya spelarkategorier och nya typer av företag som erbjuder spel, gör att vi måste bli ännu bättre på att teckna avtal med rätt partners för att fortsätta vår framgångsrika utveckling. Vi är en flexibel och snabb organisation och jag är övertygad om att förändringar gynnar Entraction. Peter Åström, VD Entraction OM ENTRACTION Entraction är en internationell koncern inom den digitala spelindustrin. Entraction Holding arbetar med övergripande frågor rörande strategi, affärsutveckling samt finansierings- och kompetensförsörjning i koncernen. Bolaget utvärderar löpande affärsmöjlig heter som kan stärka och utveckla koncernens leverantörsverksamhet. Entraction Solutions AB erbjuder kompletta system för internetspel och driver ett av världens största pokernätverk. Bolaget erbjuder partners mjukvaror för poker, betting, casino och bingo samt kringtjänster som webbdesign, spellicenser, drift, betalningslösningar, promotionverktyg och dygnetruntsupport till slutkunder. Pokernätverket drivs av dotterbolag på Malta som är licensierade att marknadsföra och bedriva egen spelverksamhet samt även att leverera speltjänster till partners i pokernätverket. Entraction Holding AB är listat på First North Premier och har ca aktieägare. Bolagets Certified Advisor är Remium AB. Läs mer på 2 (12)

3 bokslutskommuniké 1 januari 31 december väsentliga händelser under perioden Förvärv av utestående teckningsoptioner På en extra bolagsstämma i oktober beslutades att förvärva ute stående teckningsoptioner från Global Betting Exchangekoncernen för totalt 2,25 miljoner euro, motsvarande ca 23 mkr. Förvärvet av optionerna påverkade kassaflödet, men det har ingen resultateffekt. Global Betting Exchange hade rätt att teckna B-aktier i Entraction för 21 kr/st. Hade teckningsoptionerna utnyttjats hade det inneburit en utspädning om 19,4% av kapitalet och 15,5% av rösterna. Nya kunder Under fjärde kvartalet har avtal tecknats med sex nya partners som riktar sig mot Syd- och Centraleuropa. Väsentliga händelser efter perioden Styrelsen föreslår att hälften av årets vinst överförs till aktieägarna Årets resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare uppgår till 73,0 mkr, varav ca 19 mkr är hänförligt till försäljningen av verksamheten i Casablanca Gaming Group. Styrelsen bedömer att Bolaget har en god intjäningsförmåga och har därför beslutat föreslå styrelsen att hälften av årets vinst överförs till aktieägarna, motsvarande ca 3,50 kr per aktie. Styrelsens ambition är att även fortsättningsvis hålla utdelningen på denna nivå. Denna överföring kommer att ske genom ett inlösenförfarande vilket innebär att Bolaget gör en aktiesplit 2:1 varvid aktieägarna får en inlösenaktie som sedan automatiskt löses in mot en likvid uppgående till ca 3,50 kr/aktie. Eftersom bolaget satte ner aktiekapitalet för täckning av förlust 2007 kan normal aktieutdelning inte ske förrän 2011 (för räkenskapsåret 2010), dock kan vinstmedel överföras till aktieägarna genom inlösenförfarande enligt ovan. Styrelsen föreslår omstämpling av A-aktier Styrelsen föreslår årsstämman att Bolagets A-aktier ska kunna stämplas om till B-aktier enligt vissa givna villkor. A-aktierna är inte upptagna till handel och en omstämpling väntas kunna öka handeln i Entractions aktie. 3 (12)

4 bokslutskommuniké 1 januari 31 december Ekonomisk utveckling Den stabila utvecklingen fortsätter och omsättningen från pokerspel har ökat kraftigt under året. Under kvartalet har Bolaget förvärvat utestående teckningsoptioner från Global Betting Exchange, vilket påverkat kassaflödet negativt med 23 mkr, men inte påverkat resultatet. Omsättning Nettoomsättningen för det fjärde kvartalet uppgick till 108,7 mkr (102,8), vilket motsvarar en ökning med 6% jämfört med samma period föregående år. Omsättningen påverkades negativt av att Cardroom2 successivt stängts ner under kvartalet. För helåret uppgick nettoomsättningen till 435,4 mkr (346,1), en ökning med 26%. Entraction har under året vuxit snabbare än spelmarknaden generellt och tillväxten kommer främst från pokerspel i länderna kring medelhavet. Resultat Rörelseresultatet, EBIT, för fjärde kvartalet uppgick till 12,0 mkr (11,7), en ökning med 3%. För helåret blev rörelseresultatet 52,0 mkr (34,6), en ökning med 50%. Resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 73,0 mkr (35,4) för helåret, varav ca 19 mkr utgör resultat från den av vecklade verksamheten i Casablanca Gaming Group. antal registrerade spelare Tusental antal aktiva spelare Tusental Utveckling antal spelare Antalet registrerade spelare uppgick till ( ) vid periodens slut, en ökning med 41% Antalet aktiva spelare uppgick under kvartalet till ( ) en ökning med 31% Spelöverskott, Turnkey Spelöverskottet uppgick till 130,2 mkr (124,7) i det fjärde kvartalet, en ökning med 4%. För helåret uppgick spelöverskottet till 526,1 mkr (403,7), en ökning med 30%. Tillväxten är främst hänförlig till befintliga kunder i Finland, Italien och Spanien. Merparten av återbetalningarna, t.ex. bonusar, står Entractions partners själva för, medan Entraction delar kostnader för vissa nätverksgemensamma bonusprogram och sponsring av pokerturneringar. Kommissioner till partners uppgick till 58,5 mkr (56,2), en ökning med 4% och för helåret till 230,5 mkr (188,0), en ökning med 23%. Poker Spelöverskottet från poker uppgick till 106,8 mkr (99,3) för det fjärde kvartalet, en ökning med 8%. För helåret uppgick spelöverskottet till 435,7 mkr (326,3), vilket är en ökning med 34%. Nettoomsättningen i poker för turnkey-partners, dvs. rake med avdrag för bonusar, uppgick för fjärde kvartalet till 73,9 mkr (68,9), en ökning med 7%. För helåret uppgick netto omsättningen i poker till 303,1 mkr (237,6), vilket är en ökning med 28%. Entractions växande pokernätverk har en fördelning av spelare som är attraktiv för många partners och framför allt spel på låga nivåer ökar. Tillväxten kommer främst från länder kring medelhavet där Entraction får en allt starkare ställning med ett stort utbud av pokertyper som är populära i regionen. Entraction har under det fjärde kvartalet initierat ett antal förändringar i pokersystemet som kommer att leda till ökade intäkter från spel på låga och mellanhöga insatsnivåer. Entractions nätverksgemensamma turneringar är fortsatt mycket populära. Under fjärde kvartalet minskade Entractions kostnader för turneringssponsring samtidigt som spelöverskottet NettoOmsättning poker mkr ,9 84,4 75,0 ökade. Kvalturneringar till deltävlingar i European Masters of Poker (EMOP) blir allt mer populära och den senaste deltävlingen på Gran Canaria var tidigt fullbokad. EMOP är ett värdefullt marknadsföringsverktyg för partners i Entractions pokernätverk. Betting Spelöverskottet från betting uppgick under kvartalet till 3,9 mkr (3,9). För helåret uppgick spelöverskottet till 12,5 mkr (11,7), en ökning med 7%. Nettoomsättningen, dvs. spelöverskott minus bonusar, uppgick till 3,8 mkr (3,6) under kvartalet, vilket var en ökning med 6% jämfört med föregående år. Nettoomsättningen för helåret uppgick till 9,8 mkr (10,0). Fotboll och ishockey var de största sporterna omsättningsmässigt, medan basket, tennis och vintersport stod för den största 69,9 73,9 4 (12)

5 bokslutskommuniké 1 januari 31 december procentuella ökningen under kvartalet. Bettingmarginalen i kvartalet uppgick till 10,4% (12,3). Den relativt höga marginalen har kunnat uppnås genom gynnsamma resultat i matcher samt kompetent riskhantering. Under har riskhanteringen NettoOmsättning betting mkr ,6 3,4 0,9 1,8 3,8 i systemen förbättrats ytterligare, vilket är en förutsättning för att bibehålla en hög bettingmarginal. I juni arrangeras fotbolls-vm i Sydafrika vilket är årets överlägset största sportevent och i vår lanseras Entractions Live Betting, vilket sannolikt får positiv effekt på spelöverskottet. NettoOmsättning casino mkr ,2 20,3 19,0 14,9 18,0 Casino Spelöverskottet från casino uppgick till 19,0 mkr (19,7) för det fjärde kvartalet, en minskning med 4%, och 75,6 mkr (63,9) för helåret, en ökning med 18%. Nettoomsättningen under fjärde kvartalet uppgick till 18,0 mkr (19,2), en minskning med 7%. För helåret uppgick casinoomsättningen till 72,2 mkr (61,7), vilket är en ökning med 17%. Under fjärde kvartalet genomförde partners bonuskampanjer som gjorde att omsättningen jämfört med tredje kvartalet ökade betydligt. Kostnaden för dessa kampanjer påverkar nettoomsättningen, men belastar inte Entractions resultat då de är hänförliga till partners. Entraction har en stor outnyttjad potential i casino och det är dessutom en attraktiv produkt för de nya typer av partners som väljer Entractions turnkey-lösning. Live Casino kommer att börja integreras med Entractions spelplattform under det första kvartalet. Bingo Nettoomsättningen för bingo uppgick till 0,1 mkr (0,7) under fjärde kvartalet och för helåret till 1,4 mkr (0,7). Totalt har nu sex partners lanserat Entractions bingo. För att göra produkten mer attraktiv erbjuder Entraction olika variationer av de traditionella bingospelen och har även infört temakvällar, turneringar, leaderboards samt nya sidospel. Bingo är en viktig del i Entractions strategi att erbjuda en komplett portfölj av produkter och tjänster, men förväntas inte bidra väsentligt till koncernens omsättning på kort sikt. Royalty Royalty från partners som licensierar Entractions pokersystem uppgick under fjärde kvartalet till 9,9 mkr (7,3) en ökning med 36%. För helåret uppgick royaltyintäkterna till 37,2 mkr (21,1) vilket är en ökning med 76%. Ökningen hänför sig främst till partners som anslutit till Entractions NettoOmsättning royalty mkr nätverk under året och till befintliga partners som fokus erar på länderna runt medelhavet. Övriga intäkter Övriga intäkter består bl.a. av set-up fees för nya kunder, uttagsavgifter och valutaväxlingsavgifter i cashiern, samt intäkter i samband med European Masters of Poker. Dessa intäkter uppgick under fjärde kvartalet till 3,0 mkr (3,0) och för helåret uppgick de till 11,6 mkr (14,9) ,3 9,1 8,9 9,3 9,9 Nettoomsättning per kvartal helår Poker Betting Casino Bingo Royalty Övriga intäkter Nettoomsättning koncernen (12)

6 bokslutskommuniké 1 januari 31 december INVESTERINGAR Investeringarna under året uppgick till 22,2 mkr (6,4). Av dessa avsåg 13,0 mkr (3,7) immateriella tillgångar i form av balanserade utvecklingskostnader. Ökningen av balanserade utvecklingskostnader är en följd av Bolagets satsning på vidareutveckling av spelplattformarna. 5,3 mkr (2,7) avsåg materiella tillgångar främst hänförliga till investeringar i hårdvara. KASSAFLÖDE OCH LIKVIDA MEDEL Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 30,1 mkr (37,2) för det fjärde kvartalet. För helåret uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till 72,6 mkr (80,1). Periodens totala kassaflöde uppgick till 15,1 mkr (74,6). Under perioden har 11,9 mkr överförts till aktieägarna via ett automatiskt inlösenförfarande av aktier samt har 24,5 mkr betalats ut för tvångsinlösen av utestående aktier från minoritetsägarna i Entraction Solutions AB. Vidare utbetalades under fjärde kvartalet 23,4 mkr för inlösen av de teckningsoptioner som ställts ut till Global Betting Exchange. Dessa transaktioner har sammantaget påverkat kassaflödet negativt med ca 60 mkr under året. Vid rapportperiodens slut uppgick kassa och bank till 196,6 mkr (185,0) varav 20,7 mkr (21,9) var spärrade som säkerhet för medel som deponerats via kreditkort och till e-wallets. Spelarskulden uppgick vid periodens slut till 136,5 mkr (116,1). Bolagets egna likvida medel uppgick till 60,1 mkr (68,9). SKATT Skattekostnaden för koncernens kvarvarande verksamhet för helåret uppgick till 1,5 mkr (0,9). Moderbolaget Entraction Holding AB har ett ackumulerat skatte mässigt underskott om ca 151 mkr. Detta har inte tagits upp till något värde i balansräkningen. EGET KAPITAL Eget kapital i koncernen uppgick till 82,8 mkr (64,8) motsvarande 7,99 kr/aktie (6,25). PERSONAL Antalet anställda i koncernen var vid periodens utgång 117 (101). Genomsnittligt antal anställda för perioden var 110 (94), exklusive anställda i den avvecklade verksamheten i Casablanca Gaming Group. ENTRACTIONS AKTIE Entraction är noterat på OMX First North Premier. Bolagets Certified Advisor är Remium AB. Entraction Holding AB hade ägare per 30 december. Likviditeten i aktien är god och handel har skett samtliga dagar. Aktiekursen den 30 december noterades till 62,00 kr, motsvarande ett marknadsvärde på bolaget om 642 mkr. MODERBOLAGET Moderbolaget Entraction Holding AB förvaltar aktierna i de underliggande bolagen, bl.a. Entraction Solutions AB och bedriver i övrigt ingen verksamhet. Fr.o.m fjärde kvartalet ägs samtliga dotterbolag i koncernen till 100%. Resultatet för det fjärde kvartalet efter skatt uppgick till 309,7 mkr (54,9). Motsvarande siffra för helåret blev 309,1 mkr (52,7). Resultatet är hänförligt till återföring av nedskrivning av aktierna i Entraction Solutions AB till balansdagens börsvärde. TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE Entraction Holding AB har vidareuthyrt lokaler i Solna till Connected Table där styrelseledamoten Per Hildebrand är ägare. Kontraktet löpte ut den 31 december. Hyresuttaget har skett till marknadsmässiga villkor. Redovisningsprinciper och tilläggsupplysningar Samtliga siffror avser koncernen om inte annat anges. Jämförelser i delårsrapporten har, om inte annat angetts, skett med motsvarande period verksamhetsåret, omräknade exklusive segmentet Casablanca Gaming Group som avyttrades under andra kvartalet och som redovisas under Avvecklad verksamhet. För poker nettoredovisas intäkterna som rake med avdrag för bonusar m.m. För casino, betting och bingo nettoredovisas intäkterna som skillnaden mellan gjorda insatser och utbetalda vinster samt med avdrag för utbetalda bonusar. I direkta produktionskostnader ingår den commission (revenue share) som betalas till turnkey-partners. Royalty är den månatliga intäkt från de integrerade poker partnerna i Entractions nätverk. Royaltyn är baserad på den rake som de integrerade partnernas spelare genererar. Delårsrapporten har upprättats i enlighet med IAS 34 Interim Financial Reporting och RR 31 Delårsrapportering för koncerner samt RR 32 Redovisning för juridiska personer för moderbolaget. De förändringar och tolkningar av redovisningsrekommendationer som införts från och med den 1 januari IAS 1 (Ändring) Utformning av finansiella rapporter har inte haft någon effekt på verksamhetens finansiella ställning och resultat. Ändringarna innebär bl.a. att effekter som tidigare redovisats direkt i eget kapital numera redovisas i en utökad resultatrapport, en rapport över totalresultatet. Därmed har utformningen av de finansiella rapporterna påverkats. I övrigt har samma redovisningsprinciper använts som tillämpades i årsredovisningen för. Risk- och osäkerhetsfaktorer Koncernens väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer är främst av legal och politisk karaktär. Entraction-gruppen är beroende av rättsläget för spelindustrin framför allt inom EU där majoriteten av bolagets spelare är aktiva. Koncernen erbjuder f.n. inga tjänster till kunder bosatta i USA. Regeringens spelutredning presenterade i december en rapport som kan leda till ändring av svensk lagstiftning fr.o.m. januari En lagändring kan medföra en försämrad legal situation för spelbolag, men Entraction bedömer inte denna risk som överhängande. Koncernens resultat är exponerat för valutakursförändringar främst emot Euron. Samtliga intäkter och direkta kostnader är i Euro. Då bolagets funktionella valuta är SEK påverkas resultat och eget kapital av valutakursförändringar när de utländska dotterbolagens resultat respektive tillgångar och skulder räknas om till svenska kronor. Ingen terminssäkring för dessa fluktuationer har gjorts. 6 (12)

7 bokslutskommuniké 1 januari 31 december KONCERNENS resultaträkning i sammandrag Kvarvarande verksamhet Nettoomsättning Direkta kostnader spelverksamhet Bruttovinst Personalkostnader Övriga externa kostnader Avskrivningar Rörelseresultat Finansiella poster Resultat före skatt Inkomstskatt Resultat kvarvarande verksamhet Avvecklad verksamhet Årets resultat från avvecklad verksamhet Periodens resultat Periodens resultat hänförligt till: Moderföretagets aktieägare Minoritetsintresse Resultat per aktie, räknat på resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare under perioden Resultat per aktie före utspädning (kr) 1,20 0,81 7,04 3,41 Resultat per aktie efter utspädning (kr) 1,11 0,64 5,85 2,71 Antal aktier Genomsnittligt antal aktier, före utspädning (tusental) Genomsnittligt antal aktier, efter utspädning (tusental) Det finns inga utestående teckningsoptioner per Rapport över totalresultat Periodens resultat Övrigt totalresultat Valutakursdifferenser i eget kapital Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt Summa totalresultat för perioden Summa totalresultat hänförligt till: Moderföretagets aktieägare Minoritetsintresse (12)

8 bokslutskommuniké 1 januari 31 december KONCERNENS balansräkning i sammandrag Tillgångar 31 dec 31 dec Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Övriga anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Långfristiga skulder/avsättningar Spelarskuld Övriga kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital och skulder Antal aktier (tusental) Eget kapital/aktie (kr) 7,99 6,25 1 Varav Goodwill (6 879) 2 Varav minoritetsintresse 0 (15 599) 3 Varav räntebärande skulder 0 (0) förändring av eget kapital Ingående balans Ökning av avsättning för tvångsinlösen av aktier i dotterbolag till följd av skiljedom Utdelning genom inlösenförfarande Utlösen av minoritetsintresse Förvärv av utestående teckningsoptioner Summa totalresultat för perioden Utgående balans Vinstmedel överfördes till aktieägarna genom en aktiesplit 2:1 varvid aktieägarna fick en inlösenaktie för varje aktie. Inlösenaktien löstes sedan in mot ett belopp om 1,15 kr/aktie. 8 (12)

9 bokslutskommuniké 1 januari 31 december KONCERNENS kassaflödesanalys i sammandrag Kassaflöde från verksamheten före förändring av rörelsekapital Förändring rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av spärrade medel Förändring av spärrade medel Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Periodens kassaflöde Kursdifferens i likvida medel Likvida medel vid periodens slut Spärrade medel Kassa och bank Segmentsredovisning Under andra kvartalet såldes rörelsen i Casablanca Gaming Group. Koncernen har nu endast ett segment och därför upprättas ingen segmentsredovisning. Det under året upparbetade resultatet i segmentet Casablanca Gaming Group redovisas som avvecklad verksamhet i koncernens resultaträkning. 9 (12)

10 bokslutskommuniké 1 januari 31 december Spelöverskott och Nettoomsättning Spelöverskott Poker Betting Casino Bingo Summa spelöverskott Återbetalningar i form av bonusar m.m Royalty Övriga intäkter Nettoomsättning koncernen direkta kostnader spelverksamhet Kommissioner till partners Licensavgifter till spelleverantörer Spellicenser och spelskatter Övriga spelkostnader Summa direkta kostnader spelverksamhet finansiell sammanfattning koncernen Nettoomsättning Omsättningstillväxt jfrt med föreg kvartal % 1 25,8 10,0-7,4-11,8 17,8 47,5 19,3 Rörelseresultat Periodens resultat Spelöverskott Avkastning på eget kapital % 107,6 14,2 13,7 46,9 21,8 75,1 15,0 Soliditet % 29,5 29,5 32,9 29,3 26,9 24,3 24,3 Eget kapital/aktie (kr) 7,99 7,99 8,90 8,19 7,80 6,25 6,25 Resultat per aktie (kr) 7,04 1,20 1,18 3,75 1,59 3,41 0,81 Bruttomarginal % 1 41,6 42,0 40,8 41,0 42,3 41,8 41,6 Rörelsemarginal % 1 11,9 11,1 12,8 10,3 13,5 10,0 11,4 Vinstmarginal % 18,2 11,4 12,3 36,4 13,1 10,6 7,1 Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassa och bank Medelantal anställda Omsättning per anställd Rörelseresultat per anställd Börskurs vid periodens slut (kr) 2 62,00 62,00 58,75 42,70 0,92 0,64 0,64 Börsvärde vid periodens slut Under andra kvartalet avyttrades rörelsen i Casablanca Gaming Group, därför är historiska jämförelsetal rensade för segmentet Casablanca Gaming Group. 2 I maj genomfördes en sammanläggning av aktier 1:50 10 (12)

11 bokslutskommuniké 1 januari 31 december MODERBOLAGETS Resultaträkning i sammandrag Nettoomsättning Personalkostnader Övriga externa kostnader Avskrivningar Rörelseresultat Finansiella poster Resultat före skatt Inkomstskatt Periodens resultat I huvudsak återföring av nedskrivningar av aktier i Entraction Solutions AB till balansdagens börsvärde. MODERBOLAGETS balansräkning i sammandrag Tillgångar 31 DEC 31 dec Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Långfristiga skulder/avsättningar Kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital och skulder Stockholm den 18 februari 2010 Börje Fors Styrelseordförande Gunnar Ahlström Magnus Beer Per Hildebrand Anders Skarin Peter Åström Verkställande direktör Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Årsstämma 2010 Årsstämma i Entraction Holding AB (publ) hålls den 6 maj I enlighet med beslut på Entraction Holding ABs årsstämma består valberedningen av styrelsens ordförande, tillika sammankallande, samt en representant för envar av bolagets fyra till röstetalet största aktieägare per den 30 september. Inför årsstämman 2010 består Entraction Holdings valberedning av Per Hildebrand, Åvalla Förvaltning, företrätt av Östen Carlsson, Anders Walldov och Handelsbanken Svenska Småbolagsfond, företrätt av Frank Larsson. Aktieägare som önskar lämna förslag till Entraction Holding ABs valberedning inför årsstämman 2010 kan vända sig till styrelsens sekreterare Pia Rosin på e-post 11 (12)

12 bokslutskommuniké 1 januari 31 december Definitioner Aktiv spelare Varje unik spelare som under perioden (de senaste 90 dagarna) har satsat pengar i poker, betting, casino, bingo eller deltagit i en tävling där insats i form av bonuspoäng krävs. Avkastning på eget kapital Nettoresultat efter skatt dividerat med genomsnittligt eget kapital. Bettingmarginal Spelöverskott i förhållande till totala insatser i betting. Bruttomarginal Resultat efter direkta kostnader för spelverksamhet i relation till nettoomsättningen Direkta kostnader spelverksamhet Kostnader för spelverksamheten direkt hänförbara till motsvarande intäkter. Eget kapital per aktie Eget kapital i relation till antalet aktier i slutet av perioden. Genomsnittligt antal aktier Genomsnittet av antalet aktier under perioden, justerat för ev. split, fondemission eller utspädning. integrerad lösning En partner med integrerad lösning köper access till pokernätverket och medföljande administrationsverktyg samt licensierar pokermjukvaran. Likvida medel Kassa och bank exklusive spärrade medel. Nettoomsättning Nettointäkter från samtliga spelverksamheter hos turnkey-partners till Entraction, royaltytintäkter från externa partners som har en integrerad lösning samt övriga intäkter med avdrag för direkta rabatter till spelare i form av bonusar, cashbacks, VIP-poäng och turneringssponsring. nettovinstmarginal Periodens resultat efter skatt i förhållande till nettoomsättningen. Rake Andel av potten som speloperatören tar som avgift för spelet i poker. Registrerad spelare Spelare som har registrerat ett användarnamn i nätverket. Resultat per aktie Resultat efter skatt hänförligt till moderföretagets aktieägare i relation till genomsnittligt antal aktier. Royalty Den licensavgift partners med en integrerad lösning betalar. Rörelsemarginal Rörelseresultat i förhållande till nettoomsättningen. Rörelseresultat per anställd Rörelseresultat i relation till medelantalet anställda. Soliditet Eget kapital inkl. minoritet i förhållande till summa tillgångar. SPELÖVERSKOTT Nettot av satsat belopp och vinstutbetalningar i betting, bingo och casino samt rake från turnkey-poker. turnkey-lösning Ger partners tillgång till Bolagets spelportfölj samt en komplett uppsättning kringtjänster som betalningslösningar, promotionsverktyg, kundsupport, drift, webbdesign samt spellicenser. Partners ansvarar endast för marknadsföring och kundanskaffning. vinstmarginal Periodens resultat i förhållande till nettoomsättningen. kontakta oss Peter Åström, VD Tel: , E-post: Britt-Marie Boije, finanschef Tel: E-post: Pia Rosin, informationschef Tel: E-post: kalendarium 6 maj 2010 Delårsrapport januari-mars 2010 Årsstämma augusti 2010 Delårsrapport januari-juni november 2010 Delårsrapport januari-september februari 2011 Bokslutskommuniké (12)

fortsatt starkt resultat

fortsatt starkt resultat delårsrapport, Entraction Holding AB 1 januari - 3 JUNI fortsatt starkt resultat, JANUARI JUNI, kvarvarande verksamhet Nettoomsättningen uppgick till 227,8 mkr (157,2), en ökning med 44,9%. Resultatet

Läs mer

Delårsrapport, Entraction Holding AB

Delårsrapport, Entraction Holding AB Delårsrapport, Entraction Holding AB 1 januari 30 september JANUARI september Nettoomsättningen uppgick till 254,2 mkr (326,7), en minskning med 22,2%. Rensat för valutaeffekt samt stängningen av Cardroom2

Läs mer

Fortsatt kraftig tillväxt och stark kassa

Fortsatt kraftig tillväxt och stark kassa delårsrapport, Entraction Holding AB 1 januari - 31 mars Fortsatt kraftig tillväxt och stark kassa JANUARI MARS Nettoomsättningen uppgick till 121,1 (79,5), en ökning med 52,2%. Resultatet före av- och

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2014 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Spelintäkterna

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011 Stockholm den 16 november Delårsrapport för perioden 1 juli - 30 september Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i svenska kronor, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Omsättningstillväxt och stärkt varumärke Omsättningen uppgick till 341,2 MSEK (219,5), en ökning med 55%. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (11,7), motsvarande

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q2 2015

DELÅRSRAPPORT Q2 2015 DELÅRSRAPPORT Q2 2015 April - Juni 2015 i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 2 656 keur (2 265) Periodens resultat uppgick till -107 keur (209) Bruttomarginal för produkten Trading 0,24% jämfört

Läs mer

JLT Delårsrapport januari - juni 2014

JLT Delårsrapport januari - juni 2014 JLT Delårsrapport januari - juni Omsättning 34,6 MSEK (26,6) Bruttomarginal 34,9 procent (31,1) Rörelseresultat 2,7 MSEK (-1,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (-1,4) Orderingång 38,9 MSEK (30,4) Kommentarer

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Wise Group AB är en koncern med fyra dotterbolag, alla med tjänster inom personalområdet/hr. Vi erbjuder en heltäckande portfölj av tjänster för

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2014

DELÅRSRAPPORT Q3 2014 DELÅRSRAPPORT Q3 2014 Viktig information om tillämpning av gällande redovisningsprinciper - Information om förvärvet av Tain AB per 2013.11.25; Enligt IFRS ses transaktionen som ett omvänt förvärv då säljaren

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 46 procent till 20,8 (14,2) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 59 procent till 6,8

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Online Brands Nordic AB (publ) 73 % ökning i e-handeln driver försäljningstillväxt Sammanfattning första kvartalet 2015 Omsättningstillväxten är 14 %, försäljningen

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008

Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008 1 av 7 VD Jan Bengtsson kommenterar Uniflex delårsrapport 1 januari 30 juni 2008: Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008 Uniflex redovisar ett

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 27 % tillväxt inom guld & silver Sammanfattning andra kvartalet 2011 Bolaget fokuserar på försäljning av smycken i Hedbergs Guld och Silver AB efter avyttringen av fotoverksamheten

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 126 mkr (153). Rörelseresultatet ökade till 4,7 mkr (1,3). Rörelsemarginalen ökade till 3,7 procent (0,9). Resultatet efter finansiella

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2010109

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2010109 109 Samarbetsavtal tecknat med IBM, hög aktivitet bland våra kunder Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till MSEK 13,1 (29,0). Rörelseresultatet uppgick till MSEK -1,8 (9,4). Resultat efter skatt var

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

Rekordomsättning med god vinst!

Rekordomsättning med god vinst! 1 av 8 Rekordomsättning med god vinst! Omsättningen för det andra kvartalet uppgick till 281 miljoner kronor, en ökning med 72 procent jämfört med samma period föregående år. Det är den högsta omsättningen

Läs mer

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2010

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2010 Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september Wise Group AB är en koncern med fyra dotterbolag, alla med tjänster inom personalområdet/hr. Vi erbjuder en heltäckande portfölj av tjänster för

Läs mer

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2011

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2011 FLER FÖRSVARSMARKNADER ÖPPNADE UNDER KVARTALET Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till MSEK 14,4 (13,1). Rörelseresultatet uppgick till MSEK -1,8 (-1,8). Resultat efter skatt var MSEK -1,4 (-1,3)

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31

Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Online Brands fokuserar på smycken Sammanfattning första kvartalet 2011 Fotoverksamheten, d.v.s. inkråmet i Önskefoto AB såldes för 12 MSEK plus möjlighet till tilläggsköpeskilling

Läs mer

PRECIO SYSTEMUTVECKLING AB (publ)

PRECIO SYSTEMUTVECKLING AB (publ) PRECIO SYSTEMUTVECKLING AB (publ) DELÅRSRAPPORT juli - september 2009 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 Mkr (12,8). Rörelseresultat blev 0,4 Mkr (0,5). Resultat efter finansiella poster 0,4 Mkr (0,6)

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 April-juni 2015 Nettoomsättningen ökade med 24 procent och uppgick till 195 mkr (157). Rörelseresultatet ökade med 47 procent till 8,1 mkr (5,5). Rörelsemarginalen

Läs mer

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Highlights första tre kvartalen Ökad omsättning jämfört med föregående år Förbättrat rörelseresultat före och efter avskrivningar Ny grafisk profil och ny hemsida Rapportperioden

Läs mer

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning 1 av 7 Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning Omsättningen för det andra kvartalet uppgick till 163 miljoner kronor, en minskning med 35 procent jämfört med samma period föregående

Läs mer

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ)

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2010 Nettoomsättningen uppgår till 30 269 (20 487) kkr motsvarande en tillväxt om 48% Tillväxten exklusive avyttrade och förvärvade enheter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20090101 20091231 Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 114,2 (961,1) MSEK, en ökning med 16%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 171,7 (135,5) MSEK,

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

Fin tillväxt och god vinst

Fin tillväxt och god vinst Sida 1 av 10 Fin tillväxt och god vinst Omsättningen under 2011 uppgick till 1 614 miljoner kronor och rörelsemarginalen till 4,3 procent. Omsättningen har aldrig varit högre i Uniflex historia. "Det är

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

Jämförelsesiffor och omsättning per kvartal från 2013 avser proforma Matse Holding AB. 2014 Q1 2014 Q3 2014 Q2

Jämförelsesiffor och omsättning per kvartal från 2013 avser proforma Matse Holding AB. 2014 Q1 2014 Q3 2014 Q2 Matse Holding AB (publ) Delårsrapport januari september Tillväxten för Mat.se ökar markant Tredje kvartalet i sammandrag Omsättningen uppgick till 28 692 ksek (13 128), en tillväxt på 118,6 procent Rörelseresultat

Läs mer

ÖKAD OMSÄTTNING OCH GODA MARGINALER

ÖKAD OMSÄTTNING OCH GODA MARGINALER Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2011 ÖKAD OMSÄTTNING OCH GODA MARGINALER Wise Group AB är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom rekrytering,

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

Wilh. Sonesson AB (publ)

Wilh. Sonesson AB (publ) * Nettoomsättningen 300,7 (326,1) MSEK * EBITDA 16,2 (30,0) MSEK - reavinst ingick 2005 med 18,5 MSEK * Rörelseresultatet 11,4 (24,1) MSEK * Resultatet efter skatt 8,9 (20,1) MSEK * Vinsten per aktie 0,26

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2011

Delårsrapport januari-mars 2011 Fortnox DelårsrapportQ1AB Januari - mars (publ) Q1 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport januari-mars Första kvartalet (jämfört med första kvartalet 2010) >> Omsättningen ökade till 10 241

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2013 30 juni 2013

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2013 30 juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2013 30 juni 2013 April Juni 2013 Nettoomsättningen uppgick till 84,1 (86,7*) MSEK Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 3,3 (3,8*) MSEK Resultat efter

Läs mer

Omsättning/EBITA ksek

Omsättning/EBITA ksek Matse Holding AB (publ) Delårsrapport januari mars 2015 Omsättningen uppgick till 51 917 ksek (24 883), en tillväxt på 109 procent Rörelseresultat EBITA uppgick till 10 690 ksek ( 6 535) Kassaflöde från

Läs mer

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (Mkr): 98,1 (212: 93,2 Mkr) Bruttomargimal: 34,9% (212: 35,7%) EBITDA (Mkr): 5,7 (212: 5,7 Mkr) EBT:

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Bokslutskommuniké. för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Bokslutskommuniké. för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2005 Sofiero, Sveriges mest sålda starköl på Systembolaget för tredje året i

Läs mer

Aqeri Holding AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

Aqeri Holding AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Aqeri Holding AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 VINST FÖR HELÅRET FÖRHANDLINGAR OM NÄSTA FÖLJDAFFÄR I USA NYSATSNING I INDIEN ASELSAN Oktober - december: Nettoomsättningen uppgick till 9,7 (8,2) MSEK Rörelseresultatet

Läs mer

Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar

Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS 2011 SEPTEMBER 2009 Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar Tack vare sammangåendet med StjärnaFyrkant och ökad försäljning med

Läs mer

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr)

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr

Läs mer

Omsättningen under det fjärde kvartalet 2012 minskade med 10 procent till 375 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till minus 0,4 procent.

Omsättningen under det fjärde kvartalet 2012 minskade med 10 procent till 375 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till minus 0,4 procent. Sida 1 av 10 Vikande efterfrågan i Sverige och satsningar i Norge Omsättningen under det fjärde kvartalet 2012 minskade med 10 procent till 375 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till minus

Läs mer

Bokslutskommuniké. G & L Beijer AB

Bokslutskommuniké. G & L Beijer AB Bokslutskommuniké 2007 G & L Beijer AB Koncernen visar rekordresultat för 2007 Nettoomsättningen steg med 21 procent till 3136,0 (2592,2) Rörelseresultatet ökade med 74 procent till 298,4 (171,8) Vinsten

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport april-juni 2012

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport april-juni 2012 Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport april-juni 2012 BESPARINGSPROGRAMMEN SLUTFÖRDA PLANENLIGT LYCKAD NYEMISSION GENOMFÖRD April - juni: Nettoomsättningen uppgick till 6,6 (17,5) MSEK Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2007

Delårsrapport januari juni 2007 Delårsrapport januari juni 2007 Ändrad detaljplan i Söderhamn möjliggör avstyckning av 20 fritidstomter från Stenö Camping. Möruddens Camping på Hammarö, utanför Karlstad förvärvades. Östermalms IP har

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 Nytecknad premievolym fortsätter att öka Andra kvartalet Intäkterna ökade med 14 procent till 21,8 (19,1) MSEK. Rörelseresultatet minskade med 17 procent

Läs mer

FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL

FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL Kontroll är Caperios ledord 2015. Nytt rapportsystem och uppdaterat CRM är bara några exempel på åtgärder Caperio vidtagit för att skapa samsyn och korrelation i verksamheten.

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

Bokslutskommuniké. Community Entertainment

Bokslutskommuniké. Community Entertainment Bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommuniké 2011 12-02-24 unity Entertainment FJÄRDE KVARTALET 2011 NETTOOMSÄTTNINGEN för kvartalet uppgick till 1 081 (415) tkr. KVARTALETS rörelseresultat före avskrivningar

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 2013-05-16 Delårsrapport januari mars 2013 Nettoomsättningen ökade med 86 % under första kvartalet mot föregående år Bra resultatförbättring under kallt första kvartal Förvärv av samtliga bostadsrätter

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2007 Generic Sweden AB (publ)

Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2007 Generic Sweden AB (publ) Om Generic Sweden: IT- och telekomgruppen Generic Sweden levererar system för verksamhetskritisk kommunikation till kunder med behov av extrem tillförlitlighet. Konsultverksamheten erbjuder högkvalitativa

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. för perioden 1 september 2006-28 februari 2007

DELÅRSRAPPORT. för perioden 1 september 2006-28 februari 2007 DELÅRSRAPPORT för perioden 2006-28 februari 2007 Perioden i sammandrag Nettoomsättning - (-) TSEK Resultat efter skatt 660 (-) TSEK Resultat per aktie 0,03 (0,00) SEK per aktie Verksamheten i Taurus Energy

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Andra kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 672 tkr Rörelseresultatet uppgick till -1 111 tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

Roxi Stenhus Gruppen AB

Roxi Stenhus Gruppen AB Roxi Stenhus Gruppen AB Kvartalsrapport 1 jan - 31 mars 2008 Omsättningen 13 804 Tkr Resultat efter finansiella poster -157 Tkr Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnummer 556681-9149 Godsvägen

Läs mer

NetOnNet öppnar nya Lagershopar i Malmö och Stockholm

NetOnNet öppnar nya Lagershopar i Malmö och Stockholm NetOnNet AB (publ) Org.nr 556520-4137 Delårsrapport maj-oktober 2006 Jämförelser i rapporten har, om inte annat angetts, skett med motsvarande period år 2005. NetOnNets räkenskapsår är 1 maj 30 april.

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer