entraction överför 36 mkr till aktieägarna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "entraction överför 36 mkr till aktieägarna"

Transkript

1 bokslutskommuniké, Entraction Holding AB 1 januari - 31 december entraction överför 36 mkr till aktieägarna JANUARI DECEMBER Nettoomsättningen uppgick till 435,4 mkr (346,1), en ökning med 25,8%. Resultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 64,2 mkr (47,7), en ökning med 34,6%. Rörelseresultatet uppgick till 52,0 mkr (34,6), en ökning med 50,3%. Resultat efter skatt hänförligt till moderföretagets aktieägare uppgick till 73,0 mkr (35,4). Resultat per aktie uppgick till 7,04 kr (3,41). Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 61,7 mkr (53,2)., OKTOBER DECEMBER Nettoomsättningen uppgick till 108,7 mkr (102,8), en ökning med 5,7%. Resultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 15,0 mkr (14,9). Rörelseresultatet uppgick till 12,0 mkr (11,7). Resultat efter skatt hänförligt till moderföretagets aktieägare uppgick till 12,4 mkr (8,4). Resultat per aktie uppgick till 1,20 kr (0,81). Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 16,1 mkr (13,3). Sex stycken nya partneravtal tecknades. Händelser efter periodens utgång Styrelsen föreslår ett inlösenförfarande för att tillföra aktieägarna ca 36 mkr, motsvarande 3,50 kr/aktie. Styrelsen föreslår en omstämpling av A-aktier till B-aktier. NettoOmsättning mkr rörelseresultat mkr ,8 121,1 106,8 98,8 108, ,7 16,3 11,0 12,6 12,

2 bokslutskommuniké 1 januari 31 december VD ORD Fokus på försäljningen Omsättningen uppgick till 108,7 mkr (102,8) i det fjärde kvartalet, vilket är en ökning med 6%. Rörelseresultatet uppgick till 12,0 mkr (11,7). Omsättningen för helåret uppgick till 435,4 mkr (346,1), en ökning med 26%. Rörelseresultatet för helåret ökade med 50% jämfört med och uppgick till 52,0 mkr (34,6) med en rörelsemarginal om 11,9% (10,0). Under har Entractions omsättning från pokerspel vuxit snabbare än konkurrenternas. I det fjärde kvartalet ökade royaltyintäkterna med 37%, jämfört med föregående år. Omsättningen från turnkey-poker ökade med 7% under samma period. Omsättningen från turnkey-poker påverkades negativt av att vi successivt stängde ner Cardroom2 under det fjärde kvartalet. Under kvartalet tecknade vi flera nya avtal och fem nya partners kommer att lanseras inom kort. Vi har intensifierat försäljningsarbetet och arbetar hårdare med att bredda intäktsbasen, både vad gäller mängden partners och nya marknader. Vi har dialog med många högintressanta potentiella partners, däribland både landbaserade casinon och mediebolag som vill komplettera sitt erbjudande med onlinespel. Nya aktörer in på spelmarknaden Vår tillväxt kommer främst från länderna kring medelhavet och vi ser med tillförsikt fram emot att lansera Entraction i Italien med lokal licens. Vi kommer enligt plan att lansera poker och casino under sommaren. Spelmarknaden börjar nu på allvar öppna för andra aktörer än de traditionella spelbolagen. Spel har blivit ett nöje för gemene man och då finns det möjlighet för bolag som har stora kundvolymer att kapitalisera på dessa genom att även erbjuda spel. Denna utveckling var tydlig på den stora spelmässan ICE i januari då nya typer av bolag visade ett stort intresse för Entraction, inte minst för vår konkurrenskraftiga turnkey-lösning. Ett tecken på att nöjesspelandet ökar är att antalet aktiva spelare växer snabbare än omsättningen. Detta är en tydlig trend hos flera spelbolag och innebär nya utmaningar för branschen. För Entractions del är det dock positivt eftersom nöjesspelare är mer lönsamma på lång sikt och de är också en bra målgrupp för korsförsäljning av vårt breda produktutbud av poker, casino, betting och bingo. Vi agerar på förändringen genom att införa nya incitament och bonusprogram som tilltalar en bred publik. Att branschen står inför ett skifte, både i form av nya spelarkategorier och nya typer av företag som erbjuder spel, gör att vi måste bli ännu bättre på att teckna avtal med rätt partners för att fortsätta vår framgångsrika utveckling. Vi är en flexibel och snabb organisation och jag är övertygad om att förändringar gynnar Entraction. Peter Åström, VD Entraction OM ENTRACTION Entraction är en internationell koncern inom den digitala spelindustrin. Entraction Holding arbetar med övergripande frågor rörande strategi, affärsutveckling samt finansierings- och kompetensförsörjning i koncernen. Bolaget utvärderar löpande affärsmöjlig heter som kan stärka och utveckla koncernens leverantörsverksamhet. Entraction Solutions AB erbjuder kompletta system för internetspel och driver ett av världens största pokernätverk. Bolaget erbjuder partners mjukvaror för poker, betting, casino och bingo samt kringtjänster som webbdesign, spellicenser, drift, betalningslösningar, promotionverktyg och dygnetruntsupport till slutkunder. Pokernätverket drivs av dotterbolag på Malta som är licensierade att marknadsföra och bedriva egen spelverksamhet samt även att leverera speltjänster till partners i pokernätverket. Entraction Holding AB är listat på First North Premier och har ca aktieägare. Bolagets Certified Advisor är Remium AB. Läs mer på 2 (12)

3 bokslutskommuniké 1 januari 31 december väsentliga händelser under perioden Förvärv av utestående teckningsoptioner På en extra bolagsstämma i oktober beslutades att förvärva ute stående teckningsoptioner från Global Betting Exchangekoncernen för totalt 2,25 miljoner euro, motsvarande ca 23 mkr. Förvärvet av optionerna påverkade kassaflödet, men det har ingen resultateffekt. Global Betting Exchange hade rätt att teckna B-aktier i Entraction för 21 kr/st. Hade teckningsoptionerna utnyttjats hade det inneburit en utspädning om 19,4% av kapitalet och 15,5% av rösterna. Nya kunder Under fjärde kvartalet har avtal tecknats med sex nya partners som riktar sig mot Syd- och Centraleuropa. Väsentliga händelser efter perioden Styrelsen föreslår att hälften av årets vinst överförs till aktieägarna Årets resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare uppgår till 73,0 mkr, varav ca 19 mkr är hänförligt till försäljningen av verksamheten i Casablanca Gaming Group. Styrelsen bedömer att Bolaget har en god intjäningsförmåga och har därför beslutat föreslå styrelsen att hälften av årets vinst överförs till aktieägarna, motsvarande ca 3,50 kr per aktie. Styrelsens ambition är att även fortsättningsvis hålla utdelningen på denna nivå. Denna överföring kommer att ske genom ett inlösenförfarande vilket innebär att Bolaget gör en aktiesplit 2:1 varvid aktieägarna får en inlösenaktie som sedan automatiskt löses in mot en likvid uppgående till ca 3,50 kr/aktie. Eftersom bolaget satte ner aktiekapitalet för täckning av förlust 2007 kan normal aktieutdelning inte ske förrän 2011 (för räkenskapsåret 2010), dock kan vinstmedel överföras till aktieägarna genom inlösenförfarande enligt ovan. Styrelsen föreslår omstämpling av A-aktier Styrelsen föreslår årsstämman att Bolagets A-aktier ska kunna stämplas om till B-aktier enligt vissa givna villkor. A-aktierna är inte upptagna till handel och en omstämpling väntas kunna öka handeln i Entractions aktie. 3 (12)

4 bokslutskommuniké 1 januari 31 december Ekonomisk utveckling Den stabila utvecklingen fortsätter och omsättningen från pokerspel har ökat kraftigt under året. Under kvartalet har Bolaget förvärvat utestående teckningsoptioner från Global Betting Exchange, vilket påverkat kassaflödet negativt med 23 mkr, men inte påverkat resultatet. Omsättning Nettoomsättningen för det fjärde kvartalet uppgick till 108,7 mkr (102,8), vilket motsvarar en ökning med 6% jämfört med samma period föregående år. Omsättningen påverkades negativt av att Cardroom2 successivt stängts ner under kvartalet. För helåret uppgick nettoomsättningen till 435,4 mkr (346,1), en ökning med 26%. Entraction har under året vuxit snabbare än spelmarknaden generellt och tillväxten kommer främst från pokerspel i länderna kring medelhavet. Resultat Rörelseresultatet, EBIT, för fjärde kvartalet uppgick till 12,0 mkr (11,7), en ökning med 3%. För helåret blev rörelseresultatet 52,0 mkr (34,6), en ökning med 50%. Resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 73,0 mkr (35,4) för helåret, varav ca 19 mkr utgör resultat från den av vecklade verksamheten i Casablanca Gaming Group. antal registrerade spelare Tusental antal aktiva spelare Tusental Utveckling antal spelare Antalet registrerade spelare uppgick till ( ) vid periodens slut, en ökning med 41% Antalet aktiva spelare uppgick under kvartalet till ( ) en ökning med 31% Spelöverskott, Turnkey Spelöverskottet uppgick till 130,2 mkr (124,7) i det fjärde kvartalet, en ökning med 4%. För helåret uppgick spelöverskottet till 526,1 mkr (403,7), en ökning med 30%. Tillväxten är främst hänförlig till befintliga kunder i Finland, Italien och Spanien. Merparten av återbetalningarna, t.ex. bonusar, står Entractions partners själva för, medan Entraction delar kostnader för vissa nätverksgemensamma bonusprogram och sponsring av pokerturneringar. Kommissioner till partners uppgick till 58,5 mkr (56,2), en ökning med 4% och för helåret till 230,5 mkr (188,0), en ökning med 23%. Poker Spelöverskottet från poker uppgick till 106,8 mkr (99,3) för det fjärde kvartalet, en ökning med 8%. För helåret uppgick spelöverskottet till 435,7 mkr (326,3), vilket är en ökning med 34%. Nettoomsättningen i poker för turnkey-partners, dvs. rake med avdrag för bonusar, uppgick för fjärde kvartalet till 73,9 mkr (68,9), en ökning med 7%. För helåret uppgick netto omsättningen i poker till 303,1 mkr (237,6), vilket är en ökning med 28%. Entractions växande pokernätverk har en fördelning av spelare som är attraktiv för många partners och framför allt spel på låga nivåer ökar. Tillväxten kommer främst från länder kring medelhavet där Entraction får en allt starkare ställning med ett stort utbud av pokertyper som är populära i regionen. Entraction har under det fjärde kvartalet initierat ett antal förändringar i pokersystemet som kommer att leda till ökade intäkter från spel på låga och mellanhöga insatsnivåer. Entractions nätverksgemensamma turneringar är fortsatt mycket populära. Under fjärde kvartalet minskade Entractions kostnader för turneringssponsring samtidigt som spelöverskottet NettoOmsättning poker mkr ,9 84,4 75,0 ökade. Kvalturneringar till deltävlingar i European Masters of Poker (EMOP) blir allt mer populära och den senaste deltävlingen på Gran Canaria var tidigt fullbokad. EMOP är ett värdefullt marknadsföringsverktyg för partners i Entractions pokernätverk. Betting Spelöverskottet från betting uppgick under kvartalet till 3,9 mkr (3,9). För helåret uppgick spelöverskottet till 12,5 mkr (11,7), en ökning med 7%. Nettoomsättningen, dvs. spelöverskott minus bonusar, uppgick till 3,8 mkr (3,6) under kvartalet, vilket var en ökning med 6% jämfört med föregående år. Nettoomsättningen för helåret uppgick till 9,8 mkr (10,0). Fotboll och ishockey var de största sporterna omsättningsmässigt, medan basket, tennis och vintersport stod för den största 69,9 73,9 4 (12)

5 bokslutskommuniké 1 januari 31 december procentuella ökningen under kvartalet. Bettingmarginalen i kvartalet uppgick till 10,4% (12,3). Den relativt höga marginalen har kunnat uppnås genom gynnsamma resultat i matcher samt kompetent riskhantering. Under har riskhanteringen NettoOmsättning betting mkr ,6 3,4 0,9 1,8 3,8 i systemen förbättrats ytterligare, vilket är en förutsättning för att bibehålla en hög bettingmarginal. I juni arrangeras fotbolls-vm i Sydafrika vilket är årets överlägset största sportevent och i vår lanseras Entractions Live Betting, vilket sannolikt får positiv effekt på spelöverskottet. NettoOmsättning casino mkr ,2 20,3 19,0 14,9 18,0 Casino Spelöverskottet från casino uppgick till 19,0 mkr (19,7) för det fjärde kvartalet, en minskning med 4%, och 75,6 mkr (63,9) för helåret, en ökning med 18%. Nettoomsättningen under fjärde kvartalet uppgick till 18,0 mkr (19,2), en minskning med 7%. För helåret uppgick casinoomsättningen till 72,2 mkr (61,7), vilket är en ökning med 17%. Under fjärde kvartalet genomförde partners bonuskampanjer som gjorde att omsättningen jämfört med tredje kvartalet ökade betydligt. Kostnaden för dessa kampanjer påverkar nettoomsättningen, men belastar inte Entractions resultat då de är hänförliga till partners. Entraction har en stor outnyttjad potential i casino och det är dessutom en attraktiv produkt för de nya typer av partners som väljer Entractions turnkey-lösning. Live Casino kommer att börja integreras med Entractions spelplattform under det första kvartalet. Bingo Nettoomsättningen för bingo uppgick till 0,1 mkr (0,7) under fjärde kvartalet och för helåret till 1,4 mkr (0,7). Totalt har nu sex partners lanserat Entractions bingo. För att göra produkten mer attraktiv erbjuder Entraction olika variationer av de traditionella bingospelen och har även infört temakvällar, turneringar, leaderboards samt nya sidospel. Bingo är en viktig del i Entractions strategi att erbjuda en komplett portfölj av produkter och tjänster, men förväntas inte bidra väsentligt till koncernens omsättning på kort sikt. Royalty Royalty från partners som licensierar Entractions pokersystem uppgick under fjärde kvartalet till 9,9 mkr (7,3) en ökning med 36%. För helåret uppgick royaltyintäkterna till 37,2 mkr (21,1) vilket är en ökning med 76%. Ökningen hänför sig främst till partners som anslutit till Entractions NettoOmsättning royalty mkr nätverk under året och till befintliga partners som fokus erar på länderna runt medelhavet. Övriga intäkter Övriga intäkter består bl.a. av set-up fees för nya kunder, uttagsavgifter och valutaväxlingsavgifter i cashiern, samt intäkter i samband med European Masters of Poker. Dessa intäkter uppgick under fjärde kvartalet till 3,0 mkr (3,0) och för helåret uppgick de till 11,6 mkr (14,9) ,3 9,1 8,9 9,3 9,9 Nettoomsättning per kvartal helår Poker Betting Casino Bingo Royalty Övriga intäkter Nettoomsättning koncernen (12)

6 bokslutskommuniké 1 januari 31 december INVESTERINGAR Investeringarna under året uppgick till 22,2 mkr (6,4). Av dessa avsåg 13,0 mkr (3,7) immateriella tillgångar i form av balanserade utvecklingskostnader. Ökningen av balanserade utvecklingskostnader är en följd av Bolagets satsning på vidareutveckling av spelplattformarna. 5,3 mkr (2,7) avsåg materiella tillgångar främst hänförliga till investeringar i hårdvara. KASSAFLÖDE OCH LIKVIDA MEDEL Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 30,1 mkr (37,2) för det fjärde kvartalet. För helåret uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till 72,6 mkr (80,1). Periodens totala kassaflöde uppgick till 15,1 mkr (74,6). Under perioden har 11,9 mkr överförts till aktieägarna via ett automatiskt inlösenförfarande av aktier samt har 24,5 mkr betalats ut för tvångsinlösen av utestående aktier från minoritetsägarna i Entraction Solutions AB. Vidare utbetalades under fjärde kvartalet 23,4 mkr för inlösen av de teckningsoptioner som ställts ut till Global Betting Exchange. Dessa transaktioner har sammantaget påverkat kassaflödet negativt med ca 60 mkr under året. Vid rapportperiodens slut uppgick kassa och bank till 196,6 mkr (185,0) varav 20,7 mkr (21,9) var spärrade som säkerhet för medel som deponerats via kreditkort och till e-wallets. Spelarskulden uppgick vid periodens slut till 136,5 mkr (116,1). Bolagets egna likvida medel uppgick till 60,1 mkr (68,9). SKATT Skattekostnaden för koncernens kvarvarande verksamhet för helåret uppgick till 1,5 mkr (0,9). Moderbolaget Entraction Holding AB har ett ackumulerat skatte mässigt underskott om ca 151 mkr. Detta har inte tagits upp till något värde i balansräkningen. EGET KAPITAL Eget kapital i koncernen uppgick till 82,8 mkr (64,8) motsvarande 7,99 kr/aktie (6,25). PERSONAL Antalet anställda i koncernen var vid periodens utgång 117 (101). Genomsnittligt antal anställda för perioden var 110 (94), exklusive anställda i den avvecklade verksamheten i Casablanca Gaming Group. ENTRACTIONS AKTIE Entraction är noterat på OMX First North Premier. Bolagets Certified Advisor är Remium AB. Entraction Holding AB hade ägare per 30 december. Likviditeten i aktien är god och handel har skett samtliga dagar. Aktiekursen den 30 december noterades till 62,00 kr, motsvarande ett marknadsvärde på bolaget om 642 mkr. MODERBOLAGET Moderbolaget Entraction Holding AB förvaltar aktierna i de underliggande bolagen, bl.a. Entraction Solutions AB och bedriver i övrigt ingen verksamhet. Fr.o.m fjärde kvartalet ägs samtliga dotterbolag i koncernen till 100%. Resultatet för det fjärde kvartalet efter skatt uppgick till 309,7 mkr (54,9). Motsvarande siffra för helåret blev 309,1 mkr (52,7). Resultatet är hänförligt till återföring av nedskrivning av aktierna i Entraction Solutions AB till balansdagens börsvärde. TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE Entraction Holding AB har vidareuthyrt lokaler i Solna till Connected Table där styrelseledamoten Per Hildebrand är ägare. Kontraktet löpte ut den 31 december. Hyresuttaget har skett till marknadsmässiga villkor. Redovisningsprinciper och tilläggsupplysningar Samtliga siffror avser koncernen om inte annat anges. Jämförelser i delårsrapporten har, om inte annat angetts, skett med motsvarande period verksamhetsåret, omräknade exklusive segmentet Casablanca Gaming Group som avyttrades under andra kvartalet och som redovisas under Avvecklad verksamhet. För poker nettoredovisas intäkterna som rake med avdrag för bonusar m.m. För casino, betting och bingo nettoredovisas intäkterna som skillnaden mellan gjorda insatser och utbetalda vinster samt med avdrag för utbetalda bonusar. I direkta produktionskostnader ingår den commission (revenue share) som betalas till turnkey-partners. Royalty är den månatliga intäkt från de integrerade poker partnerna i Entractions nätverk. Royaltyn är baserad på den rake som de integrerade partnernas spelare genererar. Delårsrapporten har upprättats i enlighet med IAS 34 Interim Financial Reporting och RR 31 Delårsrapportering för koncerner samt RR 32 Redovisning för juridiska personer för moderbolaget. De förändringar och tolkningar av redovisningsrekommendationer som införts från och med den 1 januari IAS 1 (Ändring) Utformning av finansiella rapporter har inte haft någon effekt på verksamhetens finansiella ställning och resultat. Ändringarna innebär bl.a. att effekter som tidigare redovisats direkt i eget kapital numera redovisas i en utökad resultatrapport, en rapport över totalresultatet. Därmed har utformningen av de finansiella rapporterna påverkats. I övrigt har samma redovisningsprinciper använts som tillämpades i årsredovisningen för. Risk- och osäkerhetsfaktorer Koncernens väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer är främst av legal och politisk karaktär. Entraction-gruppen är beroende av rättsläget för spelindustrin framför allt inom EU där majoriteten av bolagets spelare är aktiva. Koncernen erbjuder f.n. inga tjänster till kunder bosatta i USA. Regeringens spelutredning presenterade i december en rapport som kan leda till ändring av svensk lagstiftning fr.o.m. januari En lagändring kan medföra en försämrad legal situation för spelbolag, men Entraction bedömer inte denna risk som överhängande. Koncernens resultat är exponerat för valutakursförändringar främst emot Euron. Samtliga intäkter och direkta kostnader är i Euro. Då bolagets funktionella valuta är SEK påverkas resultat och eget kapital av valutakursförändringar när de utländska dotterbolagens resultat respektive tillgångar och skulder räknas om till svenska kronor. Ingen terminssäkring för dessa fluktuationer har gjorts. 6 (12)

7 bokslutskommuniké 1 januari 31 december KONCERNENS resultaträkning i sammandrag Kvarvarande verksamhet Nettoomsättning Direkta kostnader spelverksamhet Bruttovinst Personalkostnader Övriga externa kostnader Avskrivningar Rörelseresultat Finansiella poster Resultat före skatt Inkomstskatt Resultat kvarvarande verksamhet Avvecklad verksamhet Årets resultat från avvecklad verksamhet Periodens resultat Periodens resultat hänförligt till: Moderföretagets aktieägare Minoritetsintresse Resultat per aktie, räknat på resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare under perioden Resultat per aktie före utspädning (kr) 1,20 0,81 7,04 3,41 Resultat per aktie efter utspädning (kr) 1,11 0,64 5,85 2,71 Antal aktier Genomsnittligt antal aktier, före utspädning (tusental) Genomsnittligt antal aktier, efter utspädning (tusental) Det finns inga utestående teckningsoptioner per Rapport över totalresultat Periodens resultat Övrigt totalresultat Valutakursdifferenser i eget kapital Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt Summa totalresultat för perioden Summa totalresultat hänförligt till: Moderföretagets aktieägare Minoritetsintresse (12)

8 bokslutskommuniké 1 januari 31 december KONCERNENS balansräkning i sammandrag Tillgångar 31 dec 31 dec Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Övriga anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Långfristiga skulder/avsättningar Spelarskuld Övriga kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital och skulder Antal aktier (tusental) Eget kapital/aktie (kr) 7,99 6,25 1 Varav Goodwill (6 879) 2 Varav minoritetsintresse 0 (15 599) 3 Varav räntebärande skulder 0 (0) förändring av eget kapital Ingående balans Ökning av avsättning för tvångsinlösen av aktier i dotterbolag till följd av skiljedom Utdelning genom inlösenförfarande Utlösen av minoritetsintresse Förvärv av utestående teckningsoptioner Summa totalresultat för perioden Utgående balans Vinstmedel överfördes till aktieägarna genom en aktiesplit 2:1 varvid aktieägarna fick en inlösenaktie för varje aktie. Inlösenaktien löstes sedan in mot ett belopp om 1,15 kr/aktie. 8 (12)

9 bokslutskommuniké 1 januari 31 december KONCERNENS kassaflödesanalys i sammandrag Kassaflöde från verksamheten före förändring av rörelsekapital Förändring rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av spärrade medel Förändring av spärrade medel Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Periodens kassaflöde Kursdifferens i likvida medel Likvida medel vid periodens slut Spärrade medel Kassa och bank Segmentsredovisning Under andra kvartalet såldes rörelsen i Casablanca Gaming Group. Koncernen har nu endast ett segment och därför upprättas ingen segmentsredovisning. Det under året upparbetade resultatet i segmentet Casablanca Gaming Group redovisas som avvecklad verksamhet i koncernens resultaträkning. 9 (12)

10 bokslutskommuniké 1 januari 31 december Spelöverskott och Nettoomsättning Spelöverskott Poker Betting Casino Bingo Summa spelöverskott Återbetalningar i form av bonusar m.m Royalty Övriga intäkter Nettoomsättning koncernen direkta kostnader spelverksamhet Kommissioner till partners Licensavgifter till spelleverantörer Spellicenser och spelskatter Övriga spelkostnader Summa direkta kostnader spelverksamhet finansiell sammanfattning koncernen Nettoomsättning Omsättningstillväxt jfrt med föreg kvartal % 1 25,8 10,0-7,4-11,8 17,8 47,5 19,3 Rörelseresultat Periodens resultat Spelöverskott Avkastning på eget kapital % 107,6 14,2 13,7 46,9 21,8 75,1 15,0 Soliditet % 29,5 29,5 32,9 29,3 26,9 24,3 24,3 Eget kapital/aktie (kr) 7,99 7,99 8,90 8,19 7,80 6,25 6,25 Resultat per aktie (kr) 7,04 1,20 1,18 3,75 1,59 3,41 0,81 Bruttomarginal % 1 41,6 42,0 40,8 41,0 42,3 41,8 41,6 Rörelsemarginal % 1 11,9 11,1 12,8 10,3 13,5 10,0 11,4 Vinstmarginal % 18,2 11,4 12,3 36,4 13,1 10,6 7,1 Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassa och bank Medelantal anställda Omsättning per anställd Rörelseresultat per anställd Börskurs vid periodens slut (kr) 2 62,00 62,00 58,75 42,70 0,92 0,64 0,64 Börsvärde vid periodens slut Under andra kvartalet avyttrades rörelsen i Casablanca Gaming Group, därför är historiska jämförelsetal rensade för segmentet Casablanca Gaming Group. 2 I maj genomfördes en sammanläggning av aktier 1:50 10 (12)

11 bokslutskommuniké 1 januari 31 december MODERBOLAGETS Resultaträkning i sammandrag Nettoomsättning Personalkostnader Övriga externa kostnader Avskrivningar Rörelseresultat Finansiella poster Resultat före skatt Inkomstskatt Periodens resultat I huvudsak återföring av nedskrivningar av aktier i Entraction Solutions AB till balansdagens börsvärde. MODERBOLAGETS balansräkning i sammandrag Tillgångar 31 DEC 31 dec Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Långfristiga skulder/avsättningar Kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital och skulder Stockholm den 18 februari 2010 Börje Fors Styrelseordförande Gunnar Ahlström Magnus Beer Per Hildebrand Anders Skarin Peter Åström Verkställande direktör Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Årsstämma 2010 Årsstämma i Entraction Holding AB (publ) hålls den 6 maj I enlighet med beslut på Entraction Holding ABs årsstämma består valberedningen av styrelsens ordförande, tillika sammankallande, samt en representant för envar av bolagets fyra till röstetalet största aktieägare per den 30 september. Inför årsstämman 2010 består Entraction Holdings valberedning av Per Hildebrand, Åvalla Förvaltning, företrätt av Östen Carlsson, Anders Walldov och Handelsbanken Svenska Småbolagsfond, företrätt av Frank Larsson. Aktieägare som önskar lämna förslag till Entraction Holding ABs valberedning inför årsstämman 2010 kan vända sig till styrelsens sekreterare Pia Rosin på e-post 11 (12)

12 bokslutskommuniké 1 januari 31 december Definitioner Aktiv spelare Varje unik spelare som under perioden (de senaste 90 dagarna) har satsat pengar i poker, betting, casino, bingo eller deltagit i en tävling där insats i form av bonuspoäng krävs. Avkastning på eget kapital Nettoresultat efter skatt dividerat med genomsnittligt eget kapital. Bettingmarginal Spelöverskott i förhållande till totala insatser i betting. Bruttomarginal Resultat efter direkta kostnader för spelverksamhet i relation till nettoomsättningen Direkta kostnader spelverksamhet Kostnader för spelverksamheten direkt hänförbara till motsvarande intäkter. Eget kapital per aktie Eget kapital i relation till antalet aktier i slutet av perioden. Genomsnittligt antal aktier Genomsnittet av antalet aktier under perioden, justerat för ev. split, fondemission eller utspädning. integrerad lösning En partner med integrerad lösning köper access till pokernätverket och medföljande administrationsverktyg samt licensierar pokermjukvaran. Likvida medel Kassa och bank exklusive spärrade medel. Nettoomsättning Nettointäkter från samtliga spelverksamheter hos turnkey-partners till Entraction, royaltytintäkter från externa partners som har en integrerad lösning samt övriga intäkter med avdrag för direkta rabatter till spelare i form av bonusar, cashbacks, VIP-poäng och turneringssponsring. nettovinstmarginal Periodens resultat efter skatt i förhållande till nettoomsättningen. Rake Andel av potten som speloperatören tar som avgift för spelet i poker. Registrerad spelare Spelare som har registrerat ett användarnamn i nätverket. Resultat per aktie Resultat efter skatt hänförligt till moderföretagets aktieägare i relation till genomsnittligt antal aktier. Royalty Den licensavgift partners med en integrerad lösning betalar. Rörelsemarginal Rörelseresultat i förhållande till nettoomsättningen. Rörelseresultat per anställd Rörelseresultat i relation till medelantalet anställda. Soliditet Eget kapital inkl. minoritet i förhållande till summa tillgångar. SPELÖVERSKOTT Nettot av satsat belopp och vinstutbetalningar i betting, bingo och casino samt rake från turnkey-poker. turnkey-lösning Ger partners tillgång till Bolagets spelportfölj samt en komplett uppsättning kringtjänster som betalningslösningar, promotionsverktyg, kundsupport, drift, webbdesign samt spellicenser. Partners ansvarar endast för marknadsföring och kundanskaffning. vinstmarginal Periodens resultat i förhållande till nettoomsättningen. kontakta oss Peter Åström, VD Tel: , E-post: Britt-Marie Boije, finanschef Tel: E-post: Pia Rosin, informationschef Tel: E-post: kalendarium 6 maj 2010 Delårsrapport januari-mars 2010 Årsstämma augusti 2010 Delårsrapport januari-juni november 2010 Delårsrapport januari-september februari 2011 Bokslutskommuniké (12)

fortsatt starkt resultat

fortsatt starkt resultat delårsrapport, Entraction Holding AB 1 januari - 3 JUNI fortsatt starkt resultat, JANUARI JUNI, kvarvarande verksamhet Nettoomsättningen uppgick till 227,8 mkr (157,2), en ökning med 44,9%. Resultatet

Läs mer

Delårsrapport, Entraction Holding AB

Delårsrapport, Entraction Holding AB Delårsrapport, Entraction Holding AB 1 januari 30 september JANUARI september Nettoomsättningen uppgick till 254,2 mkr (326,7), en minskning med 22,2%. Rensat för valutaeffekt samt stängningen av Cardroom2

Läs mer

Fortsatt kraftig tillväxt och stark kassa

Fortsatt kraftig tillväxt och stark kassa delårsrapport, Entraction Holding AB 1 januari - 31 mars Fortsatt kraftig tillväxt och stark kassa JANUARI MARS Nettoomsättningen uppgick till 121,1 (79,5), en ökning med 52,2%. Resultatet före av- och

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

stark avslutning på året

stark avslutning på året bokslutskommuniké, entraction holding ab 1 januari 31 december stark avslutning på året, OKTOBER DECEMBER Nettoomsättningen uppgick till 86,6 mkr (108,7), en minskning med 20,3%. Rensat för valutaeffekt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Casinotillväxt,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké för koncernen

Bokslutskommuniké för koncernen Bokslutskommuniké för koncernen januari december 2014 Dubblerat resultat och höjd utdelning oktober-december januari-december Nettoomsättning 103,6 Mkr (100,0) Nettoomsättning 381,8 Mkr (369,9) Resultat

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017 Kvartalsrapport Q1 2016/2017 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt.

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt. Orderingång 26,0 MSEK (41,9) Omsättning 27,7 MSEK (24,5) Bruttomarginal 44,7 procent (45,7) Rörelseresultat 2,6 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 1,9 MSEK (1,6) Kommentarer från VD En viktig del i JLT:s

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet Förberedelse för långsiktig hållbarhet Om Bolaget: Maxkompetens är ett av Sveriges ledande företag inom bemanning och rekrytering inriktat mot teknik, IT och industri samt elevhälsa. Bolaget startade sin

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2012

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2012 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2012 Perioden i sammandrag Fjärde kvartalet Totala intäkter uppgick till 55,2 (26,2) MSEK. Försäljningstillväxten under perioden var 111%. Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Effnetplattformen AB (publ)

Effnetplattformen AB (publ) Effnetplattformen AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Effnetplattformen AB (publ) Delårsrapport januari september sida 1 av (8) Effnetplattformen AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Jämförelsesiffror

Läs mer

Finansiell information

Finansiell information Göteborg 2016-04-15 Delårsrapport perioden januari-mars 2016 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 10,6 (13,7) Mkr en minskning med 3,1 Mkr eller 22 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,1 Mkr

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2014 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Spelintäkterna

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Mycket starkt kvartal

Mycket starkt kvartal Mycket starkt kvartal Perioden nov-jan Omsättningen ökade till 49,3 MSEK (31,8), vilket motsvarar en ökning om 55 % Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2,3 MSEK (0,7) vilket ger en marginal

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-DECEMBER 2006 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-DECEMBER 2006 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 DECEMBER (Q1 och Q2) 2006 Nettoomsättningen uppgick till 59,3* (44,5) MSEK, en ökning med 33,3

Läs mer

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Resultat Q2 uppgick till -35 tkr (-50 tkr). Resultat H1 uppgick till -282 tkr (-306 tkr). Nettoomsättning Q2 uppgick till 1 997 tkr (1 761

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. 2007-02-21 All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 Rörelsens intäkter uppgick till 245,3 (264,9) Mkr, en minskning

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2016

Delårsrapport Januari mars 2016 Delårsrapport Januari mars 2016 Period 1 januari - 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgår till 72 353 (68 650) kkr motsvarande en tillväxt om 5,4 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 339

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Delårsrapport Q2 januari juni 2014

Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 96,3 Mkr (92,9) Nettoomsättning 195,9 Mkr (194,9) Resultat före skatt 12,1 Mkr (-1,1*) Resultat före skatt 25,4 Mkr

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt.

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt. God tillväxt och ökad rörelsemarginal Perioden juli - september Omsättningen uppgick till 74,4 MSEK (69,7), vilket motsvarar en tillväxt på 6,5 % (29,0) Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (7,2) vilket

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011 Stockholm den 16 november Delårsrapport för perioden 1 juli - 30 september Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i svenska kronor, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2014/2015 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 826 (11 958) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 355 (1 566) -Rörelseresultat efter

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Koncernens omsättning för perioden uppgick till 5,2

Läs mer

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget startade sin verksamhet 2003

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Q4 Q4 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 271 949 227 983 70 693 59 691 Bruttoresultat, ksek 173 728 148 789 44 928 37 041 Bruttomarginal,

Läs mer

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast.

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast. Fortsatt ökad omsättning och rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 76,8 MSEK (62,2), vilket motsvarar en tillväxt om 23,4 % Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (4,5) vilket

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2014 - Oktober December 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,3 (1,7) MSEK. Resultat

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat Perioden juli september Omsättningen uppgick till 90,1 MSEK (79,7), vilket motsvarar en tillväxt på 12,7 % (7,7) Rörelseresultatet uppgick till 9,9 MSEK

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2015 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 261,8 238,2 842,8 726,0 969,0 Rörelseresultat 18,8 16,3 77,9 47,7 48,3 Rörelsemarginal,

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2017

Delårsrapport Januari mars 2017 Delårsrapport Januari mars 2017 Period 1 januari - 31 mars 2017 Nettoomsättningen uppgår till 84 399 (72 353) kkr motsvarande en tillväxt om 16,6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 394

Läs mer

Q 4 Bokslutskommuniké

Q 4 Bokslutskommuniké Q 4 Bokslutskommuniké januari december 2015 Belopp i Mkr kvartal 4 jan-dec FJÄRDE KVARTALET 2015 JANUARI-DECEMBER 2015 2015 2014 2015 2014 Nettoomsättning 269,7 243,0 1 112,6 969,0 Rörelseresultat 7,8

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20100101 20101231 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 1 351,6 (1 132,5) MSEK, en ökning med 19%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 251,4 (171,7)

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Effnetplattformen AB (publ)

Effnetplattformen AB (publ) Effnetplattformen AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Effnetplattformen AB (publ) Delårsrapport januari september sida 1 av (8) Effnetplattformen AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Koncernen

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2001 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen Omsättning/Marknad Omsättningen uppgick till 246,9 Mkr (236,4),

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport Januari - september 2016

Delårsrapport Januari - september 2016 Delårsrapport Januari - september 2016 Period 1 juli 30 september 2016 Nettoomsättningen uppgår till 90 929 (83 192) kkr motsvarande en tillväxt om 9,3 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. jan-mars

DELÅRSRAPPORT. jan-mars DELÅRSRAPPORT jan-mars 2 0 1 7 2 3 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2017 FÖRSTA KVARTALET 2017 Nettoomsättningen uppgick till 404 (393) tkr Rörelseresultatet uppgick till -5 136 (-6 928) tkr Kassaflödet från

Läs mer

All Cards Service Center ACSC AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2003

All Cards Service Center ACSC AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2003 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. -08-21 All Cards Service Center ACSC AB (publ) Delårsrapport januari-juni Nettoomsättningen uppgick till 92,0 (139,4) Mkr. Rörelseresultat

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2015/2016 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2015/2016 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2015/2016 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2015/2016 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 547 (12 826) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 2 370 (1 355) -Rörelseresultat efter

Läs mer

NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2016/2017

NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2016/2017 NOVUS HALVÅRSRAPPORT Novus Group nternational AB (publ) Kvartalet oktober december Nettoomsättningen uppgick till ksek 13 881 (12 547) Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 903 (2 370) Rörelseresultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - juni. Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första halvåret 2015.

DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - juni. Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första halvåret 2015. STOCKHOLM 2015-08-25 DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - juni Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första halvåret 2015. Januari-juni Rörelseresultatet (EBITDA) under perioden uppgick till 1 529

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt.

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt. Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Koncernrapport 11 november 2011 Nya finansiella mål och etablering i Tyskland JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade

Läs mer