MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING"

Transkript

1 MOS SE MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING För FIGHTER 360P / 113X / 123X / 1250 / 1320 / 1330 APH

2

3 Innehållsförteckning Monterings- och skötselanvisning Allmänt Ifylles när kommunikationsenheten är installerad 2 Produktbeskrivning 3 Snabbstartsguide Felsökning 7 Installation Montering 8 Nätverksanslutning 12 Indikering Indikering på RCU 13 Kom igång Allmänt 14 RCU konfigurationsmjukvara 14 Söka efter anslutna enheter 14 Ändra IP-inställningar 14 Logga in 15 Webbgränssnitt Krav på webbläsare 16 Menyöversikt 16 Modbus 16 Modul 16 Nätverk 16 Ändra användare 16 Komponentplacering Komponentlista 17 Övrigt Tekniska data 18 Bipackningssats 18 1

4 Monterings- och skötselanvisning Allmänt Allmänt För att få bästa möjliga utbyte av kommunikationsenheten RCU, bör Du läsa igenom den här Monterings- och Skötselanvisningen. Ifylles när kommunikationsenheten är installerad Installationsdatum Installatörer MAC ID Datum Sign Denna produkt är ej avsedd att användas av personer med nedsatt fysisk/mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, om de inte övervakas eller instrueras av en person med ansvar för deras säkerhet. Barn skall övervakas för att säkerställa att de aldrig leker med produkten. Med reservation för konstruktionsändringar. 2

5 Monterings- och skötselanvisning Allmänt Produktbeskrivning RCU består av en kommunikationsmodul för Modbus RTU och TCP/IP samt en separat strömförsörjningsenhet att montera i ett vägguttag. RCU gör att viss styrning och övervakning kan göras med en dator eller av ett överordnat system (SCADA-system). Observera att all konfiguration av enheten kräver att en dator med stöd för JAVA-applets är tillkopplad. 3

6 COMM RS-232 Ethernet COMM A GND Status Activity Link Ethernet A 12VDC GND Status Activity Link 12VDC Link A GND 12VDC Monterings- och skötselanvisning Snabbstartsguide Snabbstartsguide För att komma igång med installationen av RCU:n behöver du följande: RCU och medföljande programvara på CD Stjärnskruvmejsel för att öppna RCU:n För anslutning till ett lokalt nätverk: Dator, ansluten till samma lokala nätverk som RCU:n ska anslutas till Nätverkskabel (ej korsad) Nätverksinställningar för ditt lokala nätverk. Fås från din nätverksadministratör För anslutning direkt till dator: Dator, med nätverkskort Korsad nätverkskabel 1. Öppna kapslingen genom att lossa skruvarna som är placerade i fronten. 3. Konfigurering av RCU:n görs via nätverksanslutningen. Anslut RCU:n till ett lokalt nätverk eller direkt till en dator. OBS! Skall RCU n anslutas direkt till en dator måste en korsad nätverkskabel användas! RS-232 COMM Ethernet Status Serial Link Activity APH RS-232 Serial Link APH APH 2. Anslut RCU-enheten till din värmepump med den 8-poliga kontakten. Se avsnitt Installation för detaljer om anslutning av din värmepump till RCU:n. Serial Link APH 4

7 Monterings- och skötselanvisning Snabbstartsguide Anslut strömadaptern till ett vägguttag och kontrollera att lysdioderna tänds. Status skall lysa grönt, Serial Link skall blinka och Link skall lysa orange (100Mbps) eller grön (10Mbps) om nätverkssladd är ansluten. Starta datorn och stoppa i den medföljande CD-skivan och följ instruktionerna. Starta konfigurationsprogrammet Netbiter Config. Programmet letar automatiskt upp RCU:er anslutna till nätverket. Om programmet inte hittar RCU:n, se avsnitt Felsökning. Har du redan Netbiter igång och startar det en gång till hittas ingen RCU. Kontrollera datorns IP-adress genom att göra följande: Tryck på Start Kör - skriv cmd + enter. Nu öppnas ett dos-fönster B A GND 12VDC COMM Status Serial Link Activity Link RS-232 Ethernet I detta fönster skriver du "ipconfig" + enter. 5

8 Monterings- och skötselanvisning Snabbstartsguide Nu får du fram datorns IP-adress samt Subnet Mask (nätmask). Exempelvis: IPv4-adress: Nätmask : Om datorn saknar IP-adress måste den tilldelas en. Starta det medlevererade konfigurationsprogrammet Netbiter Config enligt punkt I ditt Netbiterfönster ska du nu dubbelklicka på raden med din RCU. Ett nytt fönster öppnas. RCU:n är ansluten till ett lokalt nätverk: Mata in de nätverksinställningar som gäller för Ditt nätverk. För att erhålla nödvändig information om dina nätverksinställningar, vänligen kontakta Din nätverksinstallatör. RCU:n är ansluten direkt till dator: Fyll i de tre första värdena från din dators IP-adress, exempelvis Det fjärde värdet väljs till ett annat än datorns IP-adress. Exempel: Om datorn har IP-adress så sätts RCU:ns till X, där X kan väljas mellan 2 och 254 (inte 1, för det är upptaget av datorn i detta exempel). Avsluta inställningen med att ange giltigt lösenord och tryck Set. Lösenordet är inställt på admin från fabrik. Skriv upp lösenordet och spara detta på ett säkert ställe. Glöms lösenordet bort måste RCU:n returneras för omprogrammering Vänta ca 30 sekunder och gör en ny scan i Netbiter. Nu skall RCU ha fått en ny IP-adress. 10. Aktivera Värmepumpen för RCU (glöm ej aktivera servicemeny): - Fighter 360P Aktivera i meny Fighter 113X Aktivera i meny Fighter 123X/1250 Aktivera i meny Fighter 1320/1330* Aktivera i meny Starta webbläsaren och skriv in RCU:ns IP-adress i adressfältet och tryck enter. En inloggningsruta skall nu komma fram. Både användare och lösenord är admin (om detta ej har ändrats). Om du får fram sidan kan inte visas gå till felsökning. 12. Titta på översiktsbilden att det är rätt värmepump (om du måste välja modell, se felsökning). 13. Gör inställningar på följande sidor: Modul: Ange information om RCU:ns placering. ModbusTCP: Endast för användare av ModbusTCP. Nätverk: Behöver i normala fall ej ändras (se avsnitt Ändra IP-inställningar vid problem). Lösenord: Ändra information för användare. 6

9 Monterings- och skötselanvisning Snabbstartsguide Felsökning Netbiter Config hittar ej RCU n: Kontrollera att endast en Netbiter Config körs på datorn. Kontrollera nätverksanslutningen; att RCU:n är ansluten till nätverket/datorn, att rätt typ av nätverkskabel används till RCU:n, att lysdioden Link lyser grönt eller orange på RCU:n. Endast vid direkt koppling till dator: Kontrollera så att RCU:ns IP-adress ej är samma som datorns IP-adress. Åtgärd: Byt IP-adress i RCU:n. Endast vid direkt koppling till dator: Ändra datorns IPadress till med Subnet mask under TCP/IP inställningar i datorn. Starta om RCU:n. Klicka på Advanced Options i Netbiter Config, Kryssa i Enable internal DHCP. Tryck scan i Netbiter Config. Om RCU:n hittas betyder det att DHCP är valt i RCU:n. Om DHCP ej ska användas, stäng då av DHCP med Netbiter Config. Fortsätt med nätverksinställningar av RCU:n. Det kommer inte fram någon sida när du anger RCU:ns IP-adress i webbläsaren: Starta Netbiter Config och kontrollera RCU:ns IP-adress. Om du måste välja vilken värmepump du har: Det betyder att RCU:n inte har kontakt med värmepumpen. Kontrollera att du aktiverat RCU i värmepumpen. Kontrollera att lysdioden Serial Link på RCU:n blinkar om något värde ändras på värmepumpen. Är den släckt hela tiden finns ingen kommunikation mellan RCU:n och värmepumpen. Kontrollera kabel och eventuell skarv. Starta om värmepumpen. OBS! Skall RCU n anslutas direkt till en dator måste en korsad nätverkskabel användas! 7

10 Monterings- och skötselanvisning Installation Installation Montering Öppna plastkåpan genom att dela de två kåphalvorna. RCU placeras utanför värmepumpen och monteras lämpligen på en vägg. Anslut kommunikationskabeln enligt respektive produkts beskrivning. Fortsätt sedan med instruktionerna under Slutmontering. Konverter Inkoppling Överordnat styrsystem ansluts till RCU25 enligt bild nedan. Anslutningarna är olika beroende på om det är en 2-trådseller 4-trådsinkoppling. PWR TRX- RX- RX+ TRX+ PWR TRX- RX- RX+ TRX+ TXD- RXD- RXD+ TRXD- TRXD+ TXD+ 8

11 Monterings- och skötselanvisning Installation DIP-switch inställning DIP-switch inställning för kommunikation till överordnat styrsystem. DIP SW OFF ON 1 RS422 eller 4-tråd RS485 2-tråd RS485 2 Icke EKO mode När 2-tråd RS485 används EKO mode 3 Välj ej stopp resistor När RS422 eller 4-tråd RS485 används Välj stopp resistor 4 Välj ej stopp resistor När 2-tråd RS485 används Välj stopp resistor Aktivera Värmepumpen för RCU (glöm ej aktivera servicemeny): - Fighter 360P Aktivera i meny Fighter 113X Aktivera i meny Fighter 123X/1250 Aktivera i meny Fighter 1320/1330* Aktivera i meny

12 Monterings- och skötselanvisning Installation Fighter 360P Tag bort den mittersta främre frontplåten. Anslut den medföljande svarta kommunikationskabeln till värmepumpens modularkontakt (106) på CPU-kort (34). Dra ner kommunikationskabeln (105) till utrymmet nederst i värmepumpen. Använd den medföljande skarvkontakten för att koppla in kommunikationskabeln från RCU:n. För att kommunikationen skall fungera måste CPU-kortet i FIGHTER 360P ha versionsnummer 2.00 eller högre. Fighter 1150 Tag bort frontluckan på värmepumpen (se värmepumpens skötselanvisning). Anslut den medföljande svarta kommunikationskabeln till den lediga modularkontakten på kretskort (162). Använd den medföljande skarvkontakten för att koppla in kommunikationskabeln från RCU:n. För att kommunikationen skall fungera måste CPU-kortet i FIGHTER 1150 ha versionsnummer 1.03 eller högre. LEK Fighter 1130/1135 Anslut den svarta kommunikationskabeln till värmepumpens modularkontakt (106) som är placerad på CPU-kort (34). För att få anslutningen på utsidan, används den medföljande skarvkontakten och skarvkabel som först monteras i CPUkortets (34) modularkontakt. För att kommunikationen skall fungera måste CPU-kortet i FIGHTER 1130/1135 ha versionsnummer 1.03 eller högre. LEK 10

13 Monterings- och skötselanvisning Installation Fighter 1230/1235 Anslut den svarta kommunikationskabeln till värmepumpens modularkontakt (106) som är placerad på CPU-kort (34). För att få anslutningen på utsidan, används den medföljande skarvkontakten och skarvkabel som först monteras i CPUkortets (34) modularkontakt. För att kommunikationen skall fungera måste CPU-kortet i FIGHTER 1230/1235 ha versionsnummer 1.03 eller högre. Fighter 1320/1330 Om flera Fighter F1320/1330 är sammankopplade måste RCU:n anslutas till Mastern. Ta bort den korta modularkabeln mellan CPU-kortet (34) och kommunikationskortet (3). Om en eller flera slavar är inkopplade, måste den kvarvarande modularkabel till kommunikationskortet (3) sitta i uttaget mitt emot plinten som slavens kommunikation är ansluten till. Anslut den medföljande svarta kommunikationskabeln till värmepumpens modularkontakt som är placerad på CPU-kortet (34). För att få anslutningen på utsidan, används den medföljande skarvkontakten och skarvkabel som först monteras i CPUkortets (34) modularkontakt. För att kommunikationen skall fungera måste CPU-kortet i FIGHTER 1320/1330 ha versionsnummer 1.10 eller högre. Fighter 1250 Tag bort frontluckan på värmepumpen (se värmepumpens skötselanvisning). Anslut den medföljande svarta kommunikationskabeln till den lediga modularkontakten på kretskort (162). Använd den medföljande skarvkontakten för att koppla in kommunikationskabeln från RCU:n. För att kommunikationen skall fungera måste CPU-kortet i FIGHTER 1250 ha versionsnummer 1.03 eller högre. LEK Slutmontering Värmepumpen måste konfigureras för kommunikation till. Detta görs under servicemenyerna. Se respektive produkts Monterings- och skötselanvisning eller Snabbstartsguiden. Tips Försök finna ett uttag för nätadaptern som är kopplat till annan säkring än värmepumpens. Då kan RCU detektera om värmepumpen stängs av. 11

14 Link GND Monterings- och skötselanvisning Installation Nätverksanslutning RCU har en anslutning (5) för 10/100-Mbps Ethernet. Anslut enheten till ett nätverk alternativt direkt till en dator med Ethernet kablage. För anslutning till router eller hub/ switch skall rak kabel användas, och för anslutning direkt till dator skall korsad kabel användas. Ett nätverk med RCU kopplad till en router alternativt hub/ switch rekommenderas. Vid anslutning direkt till en dator med Internetuppkoppling krävs två nätverkskort i datorn samt att denna hela tiden är igång för att ge RCU åtkomst till Internet. Internetuppkoppling är ej nödvändig för att kunna installera och konfigurera enheten, men krävs för åtkomst till enheten genom Internet. Internetuppkoppling (t ex modem) Internetuppkoppling (t ex modem) Är spänningsmatningen OK? Dator Dator RCU RCU Värmepump Värmepump Digitala ingångar RCU har två digitala ingångar (7) (optiskt isolerade) för anslutning av en extern signal. Ingångarna skall vara VDC för aktivt hög signal och 0 2 VDC för inaktiv signal. 12VDC GND Status Link Activity Serial Link Terminalnummer Funktion Spänningsmatning Signaljord Line A Line B VDC GND RS-485 RS-485 Ethernet COMM RS-232 COMM 12VDC RS-232 Status Serial Link Activity Ethernet Supply Voltage 9-32 VAC/DC, 1W ART# : Mac ID: 00:30:11:FB:01:35 45:2003 NETBITER MODBUS TCP/RTU GATEWAY MADE IN SWEDEN 12

15 Monterings- och skötselanvisning Indikering Indikering Indikering på RCU B A GND COMM 12VDC Släckt Fast grön Fast röd RCU:n saknar spänning RCU:n i drift Vid uppstart Status Serial Link Släckt Blinkande grön Blinkande röd Fast röd Vänteläge TX seriekanal, mottagning av paket TX seriekanal, sändning av paket Vid uppstart RS-232 Activity Link Ethernet Släckt Vänteläge Blinkande grön Trafik Ethernet Blinkande röd Kollision Ethernet Släckt Ingen kontakt med nätverk Fast grön 100 Mbit/s länk Fast orange 100 Mbit/s länk 13

16 Monterings- och skötselanvisning Kom igång Kom igång Allmänt RCU har en förinställd IP-adress : OBS! Bilder och inställningar på följande sidor kan skilja sig något beroende på webbläsare, inställningar och version av RCU samt värmepumpens konfiguration. RCU konfigurationsmjukvara RCU konfigurationsmjukvara är ett PC-baserat program som kan användas till att ställa in diverse nätverksparametrar i RCU. Programmet kan söka efter RCU enheter på Ethernetnätverket, och sedan kan IP-adress, nätmask, gateway, DNS med mera ställas in. Även DHCP kan aktiveras i enheten. Installera genom att köra installationsprogrammet Setup - NetBiter Config.exe som finns på medlevererad CD-skiva. Systemkrav 5 MB ledigt hårddiskutrymme Windows 95/98/ME/NT/2000/XP/Vista/7 Nätverkskort (Ethernet) Om annat operativsystem än Windows används kan inte konfigurationsmjukvaran användas. Anslut då till RCU s förinställda IP-adress i webbläsaren och ändra istället nätverksinställningarna via webbgränssnittet. Se avsnitt Kom igång Logga in. Söka efter anslutna enheter När programmet startas, kommer det automatiskt att söka på nätverket efter anslutna RCU. Alla enheter som hittas kommer upp i en lista. En ny sökning görs genom att trycka på Scan -knappen. Under Advanced options finns möjlighet att starta en DHCPserver (endast aktiv när Netbiter Config körs). Använd detta alternativ för att hitta en RCU som oavsiktligt ställts in att använda DHCP i ett nät där DHCP-server saknas. IP: IP-address till RCU SN: Nätmask GW: Gateway DHCP: Dynamiskt tilldelad IP-adress (On/Off) Version: Mjukvaruversion Type: Produkttyp MAC: Ethernet MAC-adress Ändra IP-inställningar Dubbelklicka på önskad enhet i listan för att ändra IP-inställningar. Då kommer ett nytt fönster att öppnas upp där nya inställningar kan skrivas in. För att erhålla nödvändig information om Dina nätverksinställningar, vänligen kontakta Din nätverksadministratör. IP-Address: Subnet mask: Default gateway: Primary DNS: Secondary DNS: Hostname: IP-adress till RCU Nätmask Gateway Primär DNS (valfritt, behövs om t.ex. SMTP-server anges med namn och inte med IP-nummer) Sekundär DNS (valfritt) Värdnamn för RCU (valfritt). Värdnamnet måste anges för att förändringar i Netbiter Config ska bli godkända. Förinställt användarnamn och lösenord är admin. Vid tryck på knappen Set kommer RCU att starta om, och sedan är de nya inställningarna aktiverade. De nya inställningarna kan testas genom att öppna en webbläsare och skriva in den inställda IP-adressen. OBS! Sätt endast DHCP till On om en DHCP-server finns tillgänglig i nätverket. 14

17 Monterings- och skötselanvisning Kom igång OBS! Lösenordet är skiftlägeskänsligt, d.v.s. exakt rätt lösenord måste anges avseende gemener/versaler. OBS! Lösenordet för webbsidorna är skilt från lösenordet för Netbiter Config OBS! Endast A-Z, a-z och 0-9 är tillåtna i användar- ID och lösenord, vilket betyder att å, ä, ö och symboltecken ej kan användas. OBS! Om lösenordet glöms bort finns inget sätt att återfå detta. RCU:n måste returneras till NIBE där total återställning kommer att ske. Alla gjorda inställningar inklusive användarinställningar försvinner. Logga in Starta webbläsaren (exempelvis Internet Explorer) och skriv in den valda IP-adressen till RCU. Grund IP-adress är alltid Om IP-adressen exempelvis ändrats till så skall skrivas in i webbläsarens adressfält följt av tryck på Enterknappen. Följande skärmbild eller liknande skall då dyka upp: För att komma åt produktens interna webbsidor första gången skall admin skrivas in i båda inmatningsrutorna. Beroende på installerad Java-version kan eventuellt ännu en inloggningsruta visas. Lösenordet skall senare ändras, och nya användare kan läggas till (se avsnitt Webbgränssnitt Inställningar > Användare ). Om det är problem med att logga in, kontrollera så att Caps Lock inte är aktiverat på tangentbordet. Kom ihåg att värmepumpen måste konfigureras för kommunikation till RCU. Detta görs under servicemenyerna. Se respektive produkts Monterings- och skötselanvisning. 15

18 Monterings- och skötselanvisning Webbgränssnitt Webbgränssnitt Krav på webbläsare Webbsidorna är optimerade för Internet Explorer 6.0 och Mozilla Firefox. Andra webbläsare kan också fungera, men sidorna kan få ett annorlunda utseende. Webbläsaren måste ha stöd för Java. Om Java-stöd saknas kan komponenten laddas ner på Det finns även en version på den medföljande CD:n Menyöversikt Bilderna som visas kan skilja sig något beroende på aktuell installerad konfiguration. Här sker omställningen av RCU till ett annat språk (kräver admin- eller skrivbehörighet). Nätverk Under Meny Nätverk kan olika nätverksinställningar administreras. Ändra användare Under Meny Ändra användare kan användarnamn och lösenord ändras. Modbus Under Meny Modbus kan olika inställningar för hur modbus skall fungera göras. Modul Under Meny Modul kan information om var modulen är installerad skrivas in. RCU kan startas om på distans genom att klicka på knappen Omstart. Hämta systemfiler: Laddar ner filer som kan användas av Nibe vid felsökning på RCU:n, bör endast användas av servicepersonal. 16

19 Link GND Monterings- och skötselanvisning Komponentplacering Komponentplacering Komponentlista 1. Kommunikationsmodul 2. Kommunikationsport till FIGHTER (på baksidan) 3. Nätverksanslutning 4. Inkoppling av extern funktion (på baksidan) 5. Etikett med MAC ID COMM 12VDC RS-232 Status Serial Link Activity Ethernet APH A 17

20 LEK LEK Monterings- och skötselanvisning Övrigt Övrigt Tekniska data Ethernet anslutning Märkdata Drifttemperaturområde CE certifikation 10Base-T eller 100Base-TX (IEEE 802.3). RJ 45 kontakt. 230V50Hz3VA 0-60 C Enligt EN :1993 och EN :1999 Bipackningssats CD-skiva med RCU konfigurationsmjukvara Kablage till värmepump, 0,5 m Nätverkskabel (korsad) för anslutning till dator. Skarvkontakt LEK 18

21 19

22 20

23

24 AT KNV Energietechnik GmbH, Gahberggasse 11, 4861 Schörfling Tel: +43 (0) Fax: +43 (0) CH NIBE Wärmetechnik AG, Winterthurerstrasse 710, CH-8247 Flurlingen Tel: (52) Fax: (52) CZ Druzstevni zavody Drazice s.r.o, Drazice 69, CZ Benatky nad Jizerou Tel: Fax: DE NIBE Systemtechnik GmbH, Am Reiherpfahl 3, Celle Tel: 05141/ Fax: 05141/ DK Vølund Varmeteknik A/S, Member of the Nibe Group, Brogårdsvej 7, 6920 Videbæk Tel: Fax: FI NIBE Energy Systems OY, Juurakkotie 3, Vantaa Puh: Fax: FR AIT France, Parc d'activités économique "Les Couturiers",16 rue des couturières, Bischwiller Tel : Fax : GB NIBE Energy Systems Ltd, 3C Broom Business Park, Bridge Way, Chesterfield S41 9QG Tel: Fax: NL NIBE Energietechniek B.V., Postbus 2, NL-4797 ZG WILLEMSTAD (NB) Tel: Fax: NO ABK AS, Brobekkveien 80, 0582 Oslo, Postadresse: Postboks 64 Vollebekk, 0516 Oslo Tel. sentralbord: PL NIBE-BIAWAR Sp. z o. o. Aleja Jana Pawła II 57, BIAŁYSTOK Tel: Fax: RU "EVAN" 17, per. Boynovskiy, Nizhny Novgorod Tel./fax NIBE AB Sweden, Box 14, Hannabadsvägen 5, SE Markaryd Tel: +46-(0) Fax: +46-(0)