Några indelta soldaters öden från Sörmland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Några indelta soldaters öden från Sörmland 1808-1814"

Transkript

1 Några indelta soldaters öden från Sörmland Den 14:e augusti 2014 är det 200 år sedan Sverige var i krig! År 1814, Sveriges sista krig? Ska det handla om idag. Detta genom att följa Södermanlands regemente och några av dom soldater som var med. Vi ska titta lite på några män som lämnat avtryck efter sig. Såväl under krigen som deras öden efter krigens slut. Mitt anförande idag består av två delar. Dels den lite mera officiella för att friska upp era minnen om dessa slutstrider. Dels lite egen forskning om män som var med under denna tid. Bakgrund Av Sveriges 31 krig under perioden (som ni vet utgår jag alltid från när Gustav 1:e Enade riket Sverige) bedömer man att Sverige gick segrande i 18 krig. (med krig avser jag när någon form av fred slutits) 10 krig förlorade vi. De grymmaste två är naturligtvis nederlaget i Stora Nordiska kriget, Men frågan är om inte förlusten i kriget med Ryssland var en mera traumatiskt för riket, förlusten av Finland! Jag tänker lämna tiden när Cronstedt hade lämnat Sveaborg åt Ryssen och fokusera på tiden därefter. Kriget, blev inte de sista för landet. Ytterligare tre krig stod för dörren för detta arma Svenska folk. Redan 1810 drogs Sverige in i Kriget mot England. Då helt påtvingade av Frankrike. För Sveriges krigsfolk en märklig strid, inte ett enda skott avlossades! Södermanlands regemente uppbådades inte i detta skenkrig mot England ( ) Efter det ödesdigra kriget mot Ryssland var regementet hårt brandskattat, 341 man satt fortfarande kvar i rysk fångenskap i början av År 1813, var det Karls Johan, sedermera Karl XIV Johan, som via allt politisk dribblande satt i förarsätet. Därför omnämns kriget som Karls Johans krig mot Napoleon! Sverige skulle åter sälla sig till Napoleons fiender (det visade ju vara rätt) Danmark, denne ständiga fiende, stod ju på Napoleons sida. Efter ett snabbt och på många punkter väl genomfört fälttåg stod Sverige återigen som segrare i ett krig. (om det nu finns segrare i krig). Danmark förödmjukas och tvingas lämna Norge till Sverige.

2 Upptakten till den sista striden Det Svenska krigsmålet var två, dels erövra Norge dels bidra till att få Napoleon på fall. Kriget var alltså ett krig emot Frankrike och för Sveriges del mot Danmark! Sommaren 1812 drog kronprins Karl Johan samman en här i Skåne. Målet var att invadera Själland. För att därpå tvinga Danmark att avstå Norge. Södermanlands regemente sattes på krigsfot och marscherade den 4 augusti till Stockholm. Då med ett förstärkningsmanskap som hade övats i 18 dagar! Total ett manskap om 1,815 som drillades på Ladugårdsgärdet. I oktober förflyttades man via flottan till Blekinge. Detta bara för att efter en månad föras tillbaka för att anfallet uppsköts. I slutstriden mot Napoleon skulle kronprins Karl Johan leda den nordtyska hären. Som innefattade en Svensk armé om man. Efter omfattade krigsförberedelser under vintern samlades Regemente för Södermanland i Södertälje 24 april I maj fördes man över till Rügen. Nu med förbättrad utrustning och disciplin. Manskapet skulle tillhållas tvätta sig, ombyta skjortor och strumpor, tvätta dessa och vädra linnebyxorna. I anledning av den fuktiga luftens skadliga inflytande på hälsan anmodades kvartersvärdarna förse manskapet före morgonexercisen med en jumfru brännvin per man. Allt enligt kronprinsens order. Han var nog en ganska klok man. Under krigsrörelserna i Tyskland kom man nästan bara att i bakgrunden av fronterna få bevittna striderna. Bland annat att hindra Napoleon från att inta Berlin. Dock ett undantag, Jägarna i regementet deltog i gatustriderna i Leipzig. Här stupar ett antal sörmlänningar! Felaktigt i vissa historieböcker nämns det att det endast var det svenska artilleriet som deltog i slaget. De svenska förlusterna var ändå i sammanhanget blygsamma, 215 man stupade att jämföra med de (!) Slaktoffer och skadeskjutna som, före 1900-talet, historiens största drabbning krävde. När de förbundnas arméer följer efter den slagne Nappe, tågar den Svenska hären norr ut och intar Lübeck utan strid den 5 december. Efter ett kortare vapenstillestånd av träder nu Danmark Norge. (Freden i Kiel 15 januari Mörners husarer Spelade här en avgörande roll! Regementet, som var delaktigt i framryckningen mot Danmark, vänder nu med huvudarmén söderut igen. Över Köln och Liège kom man fram till Bryssel 9 april. Napoleon var då avsatt.

3 Kampanjen mot Norge Norrbaggarna var inte helt glada över att plötsligt tillhöra Sverige i union. Som beslutet i freden i Kiel sa. För att inte gå miste om i Norge beslutade Karl Johan sig för ett fälttåg mot Norge. Efter en skickligt genomförd kampanj, där mycket lite manspillan på båda sidor var en order, Anslöt sig Norge till unionen Hur gick det till då? Jo en kort sammanfattning kan se ut så här: Den 25 april 1814 lämnade regementet Bryssel och anländer via Rostock till Göteborg den 8 juli. Kronprins Karl Johan avsikt var att säkerställa förvärvet av Norge genom att marschera in i Norge. En armé om totalt man dras ihop och flottan rustas. Den norska armén kunde ställa man på fötter men de var illa utrustade, dåligt utbildade och saknade erfaren militär ledning. Den svenska armén samlas vid den norska gränsen och delades upp i tre kårer. Den första under ledning av general major Carl Henrik Posse, den andra under generallöjtnant Johan August Sandels och den tredje under generallöjtnant Gustaf Boije af Gennäs. Vidare fanns en reservarmé under ledning av fältmarskalk Hans Henrik von Essen. Flottan stod under ledning av amiral Johan af Puke. Den 26 juli inleder Sverige kriget då den svenska flottan anfaller en avdelning av den norska skärgårdsflottan vid Hvalöarna söder om Fredriksstad. Skärgårdsflottan lyckas fly undan men svenskarna med Mörners husarer intar öarna nästa dag. Den 30 juli infaller en armékår i Norge under ledning av general Hans Henrik von Essen vid Prestbakke och tågar mot Frederikshald och Frederikstens fästning. Den 2 augusti går arméns 1:a division under gm Lagerbring, där Södermanlands regemente ingår i 2:a brigaden, in i Norge vid Svinesund mot Glommen. Den 3:e intas Kragerön. Ön är strategiskt viktig då den utgör nyckeln till hamnstaden Frederiksstad och därmed fästningen där. Den 4 augusti kapitulerar fästningen. På ett fåtal dagar har Norges försvar av dess södra landsdel rasat samman. Den svenska armén tränger längre in i landet. Den 5 augusti vinner dock norrmännen strider vid Midskog. Mellan den 6 och 8 augusti avancerar de svenska styrkorna upp mot Glommen. Karl Johan beslutar sig om att gå över Glommen för att sätta den norska armén under stor press. Gm Mörner får uppdrag att gå över Glommen vid Kjölbergsbro. Tidigt den 14 augusti börjar de svenska trupperna att reparera den förstörda bron. De beskjuts hela tiden av norska trupper. Mörner ger då order till överste Skjöldebrand att med Livgrenadjärsregementets jägare ta sig över Glommen med båtar och driva bort de norska trupperna. Detta går helt enligt planerna. I anfallet stupar 3 svenskar och 15 sårade, 30 norrmän tas till fånga. Skjöldebrand såras själv av en kula i benet vid anfallet.

4 Den 14 augusti 1814 undertecknas stilleståndet i Moss och därefter avslutas alla krigsaktiviteter. Den 4 november ingås en union mellan Sverige och Norge efter förhandlingar i Oslo och den svenske kungen, Karl XIII, väljs även till kung av Norge av stortinget. Sveriges förste riksståthållare i Norge blev fältmarskalk Hans Henric von Essen. Södermanlands regemente tillhörde de förband som beordrades kvar i Norge efter stilleståndet. De var förlagda i Fredriksstad och vid övergångarna av Glommen. Först när norska stortinget valt Karl XIII som kung kunde regementet påbörja marschen hemåt. I regementet fanns då man. Marschen gick över Ed, Åmål, Karlstad. Den 30 november upplöstes regementet i Vretsta och respektive kompani tågade till sina kompanibodar för inlämning av materielen. Så är, kort, den officiella historiebeskrivningen. När man tar en titt på kartan över hur man under åren förflyttar sig inser man att det under marscher måste ha gått undan! Min tanke är att vi följer några män som faktiskt var med på dessa händelser. Män som också lämnat spår efter sig genom dagböcker eller finns med i domböcker eller kyrkboken. Det är oftast en närmast, för oss i nutid, under ofattbara svåra förhållanden dessa män lyckas överleva. Såväl i fält som hemma på torp och i uppväxt. Några av dom var; Anders Sik (född Persson) från Stora Malm socken. Denne Sik var med i alla stridigheter från försvaret av Finland till sista striden i Norge. Utom striden i Ratan då han satt fängslad av Ryssen. Siks öde blir grymt, mera om det senare. Jonas Broms, från Björkvik socken. Broms var med från 1808 i Norge och i alla andra fälttåg fram till och med 1814 i Tyskland. Olof Blom, från Vansö socken (Åker) fånge i Sibirien. Jonas Brink, Stigtomta, är med på samtliga fälttåg ( ) Jan Wik, stora Malm socken, hängde sig. Och sist (det finns naturligtvis massor av andra öden) Johan Spann. Denne Johan Spann från Vingåker förde dagbok. Johan Spann, berättar i dagboken: 10 april 1808 skrevs han in vid regementet i Nyköping stad. Där han exerceras 1 14 dagar. Sedan marscherade han till Norska gränsen. Västra Ede. Där man låg fältvakt en längre tid. Kring oktober november marsch via Karlstad, Örebro, Köping, Västerås, Salber och Gävla. (Under denna tid, april 1808, landsätter Ryssarna en styrka på Gotland och proklamerar att Gotland är nu Ryskt för all evighet. Tre veckor senare lämnar man Gotland när en större svens stryka närmar sig.! - 6 maj kapitulerar Sveaborg!) Åter till Johan Spann, Här låg man still ett litet tag. Spann insjuknar här och förs via Norrtälje till Grisslehamn. Han tillbringar julen 1808 sjuk där.

5 Sedan börjar allvaret, på nyåret 1809 marscherar han över isen till Åland. Signildsskär. I byn Hulta ansluter han här till regementet. Gick han ensam dit? Här sjuknar Spann på nytt. (inte så konstigt kanske efter gångmarschen över isen) Det är nu 18 mars. Ryssen finns nu i norra Finland efter ha besatt östra och södra delen. Hemma i Sverige genomför Adlersparre med övriga stadkuppen. Gustav IV Adolf avsattes och hans halsstarrige farbror, hertig Karl, sattes på tronen. Spann förs med ett antal övriga sjuka iväg mot sjukhuset. Hans ork tar slut på vägen, han skriver, men orkade ej så fort så at Ryska Kashakarna annamade mig med många flera på ett sund. Natten till den 19: mars förs Spann tillsammans med flera sjuka till Kyrkan i Kumlinge. Man tycks ändå ha behandlas relativt väl., för den 21:a ligger de sjuka fångarna, däribland Spann, inne på sjukhus i Åbo. Efter två månader på sjukhuset, skriver han i dagboken Sedan blev det et litet fångbyte, var af jag hade den nåden at vara med och kom till regemäntet den 22 juni i Rosslagen. Kort därpå befinner sig Spann i Uppsala. Efter en kort exercis lastas man på båtar för färd till Västerbotten. (det är nu alltså så kritiskt för Sverige att Ryssen står på Svenskmark) Spann skriver; Vi gjorde tvänne Stora bataljer med Ryssen, den första vid et Bruk, som hette Säfa, den andra vid en by, som hetet Ratan. Sedan till en stad som het Umeå och Pitteå, der fek Rysen fältskålen. Sedan seglade vi til Ärnösand och sedan marsera vi hem.!! Åren Är Johan Spann hemma på torpet förutom under sommar tid då han gräver för Södertälje kanal! 1812, bär det iväg via Dalarö till Blekinge. (Uppmarschen mot Danmark) Men här ligger man bara en kort tid för att sedan återvända med samma skepp hem. År 1813 börjar starten på slutfasen i Sveriges krigande. Vi fortsätter att följa Johan Spann, Påskdagen1813 lämnar han torpet. Via Dalarö på skeppet Gustaf den Stora Landstiger man på Rugen. Där marscherar man till den lilla staden Bergen. Sedan i en stad han kallar furt-furt gör man vakt till självaste kungen. Vid Stralsund läggs man en tid för att återställa murarna och byggnader som fransosen förstört Spann är sedan med i de uppgifter som nord armen har dels i Berlin dels i Greifswald och i områden däromkring. Han skriver att den första bataljen som han deltar i är vid Spanndau. Sedan till Gutterbåk där det var en het slag! Därpå nämner han Polen, Saxen och till sist Leipzig! (Om detta gigantiska slag Skriver han kort) der var ett stort slag, som på stod uti 5 dygn, derifrån til en sten en och ½ mil från Staden Lutsen, der Gustaf den Stora blev siuten. Marschen går sedan vidare till Hannover som då stod under engelsmännen. I Lübeck träffar man danskarna som klockan 11 på aftonen ger upp staden när vi rusar in! Därpå går man mot danska Holsten till Kiel.

6 Johan skriver; På andra sidan staden Låg Danskar uit en fästning, Fredriksudd, Fredriks udd var då mycket väl befäst. Detta beskriver Johan mycket noga! Svenskarna intar dock fästningen snabbt och man tillbringar julen här. På nyåret 1814, vänder hela styrkan söder ut igen! År 1814 marserade vi samma väg gynom Lybäck och ängelska hanober prysen över Renströmen til en stor Stad som hete Kölen. Uit den staden var 3 hundrade säx tio fäm kiyrkor!! Här sjuknar Johan och blir liggande uti ett munk-kloster.. 4 dagar för påsk kom jag der ut och blev inqvaterad i Staden hos en hökare. Johan beskriver sedan detaljerar hur man som katolik firade Jesu uppståndelse. Även en bra beskrivning om seder och bruk kyrkor som han får se då regementet vandrar vidare in i Belgien. I Li ege gör man halt. (Napoleon är nu tillräckligt slagen. ) Färden går nu sakat tillbaka. Johan gör iakttagelser på vägen, Han imponeras stort av kyrkklockan spel i Lübeck osv. allt beskriver han ganska noggrant. På vägen hemåt hamnar han i Rostock, insjuknar igen. Och vårdas på en herrgård. Det medför att inte kommer med övriga i regementet som skeppas ombord för färd norrut. 14 dagar senare följer han dock med Kalmar regemente Man seglar igenom Öresund till Göteborg. Här ansluter han till sitt regemente igen. Uppställning och marsch till Uddevalla. der vi Paroderade för Kal den 13, derifrån över Svinesund uti Norget til fredrikcstad, som kal den 13 tog in med Sjöflottan (det var ju just flottan som banade vägen mot Norges fall!) I Sandsundet byggde man kaserer (Försvarsverk) och låg still under hösten. Via Fredrikshalld gick man til en by över norska fjällerna, som het Jakops Ryd det var en svår mars Derifrån til västra Ed, åmån och vidare hem til V.Vingåker! 1815 gräver Johan på Södertälje kanal igen! Fram till sitt avsked, 1839, gör han utöver övningar på Malmahed arbeten på Göta och Hjämarekanal. Efter kriget. Några öden, Hur många som kom att få psykiska problem vet man ju inget om. Vad jag vet fanns inget stöd för detta på 1800-talet. Man fick klara sig bäst man kunde efter de traumatiska upplevelser man måste fått uthärda. Jag har hitta många exempel på knektar som, efter man kommit hem från fältslag tydligt visar på effekter. Superi är tydligt men även självmord och andra spår finns. Kyrkboken berättar om soldater från denna tid som blir utslängda från t.ex. julottan för störande av ordningen. Men andra tycks ha överlevt ganska bra, flera till och med högt upp i ålder. T.ex. Olof Blom från Vansö, han blir 87 år, och som minne har han en fin ölstånka som han kom över när han flydde från fångenskap i Sibirien! Jonas Brink, från Husby-Oppunda, Tjänstgjorde i alla krigen, blev 90 år. (kanske ännu äldre) Hugad med Ryska S.t Georgs Ordenskors, blesserad vid Sävar. Om honom berättas, genom en nedtecknad historia 1891, många episoder.

7 Bland annat om när han nära 90 år kom dragande med en kärra till Östra i Husby socken, han hade då gått en sträcka på 1 och en halv mil! Johan Lund från Ytterenhörna skrev brev som nu finns bevarade på Östra Södermanlands museum. Här kan man läsa: Hur han skriver hem till roten från Stralsund för att få lån till att köpa ny mundering. Han hade varit med på skeppet som skulle från Ystad till Stralsund. Men skeppet råka i storm och man drev sönderslagna mot en bergsklippa i land vid Danska kusten. Så illa började Johan Lund intåg i kriget. Men han går sedan vidare med på alla marscher runt om i Europa. Jan Wik från Stora Malm socken, är med i fältslagen. Får avsked Avsked på grund av att dör. Han hittas hängd i en björk vid Walla äng. Och grävs ner i skogen, 31 år gammal. Historien, anledningen, till detta tragiska slut är en gris! Efter att ha genomlidit och klar alla strapatser i krigen, väntar snart mera elände, det börjar 1817 då hans far (även han soldat) dör under konstiga omständigheter. Ingen klarhet finns i fallet annat än att rättsväsendet var inkopplat Året därpå, dör hans två förstfödda barn med en veckas mellanrum. Några år senare, när paret fått tillökning med en pojke och en flicka, drunknar pojken i en kvarndamm. Vi är nu framme vid hösten 1825, Vid den tiden hämtades kreaturen hem för slakt från skogen där man varit på sommar betet. Bland annat grisar. Denna gång saknades en galt. Grisen tillhörde förre detta ox drängen vid Ericsberg. Då grisen trots ivrigt letande av folket i trakten ej återfanns, ansågs det sannolikt att den blivit stulen. Beskyllningar, anklagelser och rykten tog fart i socken. Man gör nya undersökningar och sökande efter galten, men man kommer inte tillrätta med mysteriet. Missämja och förtal fortsätter i socknen. Så, den 13/ mars 1826 kan man läsa i dödsboken, Soldaten Jan Wik: Hängde sig i Valla äng vid en björkstubbe. Dömdes vid Oppunda Häradsrätt., att nedgrävas i skogen. Att alla de upplevelser som soldat Wik fick uppleva samt den försvunna grisen samt följderna därefter skulle vara orsaken till att Wik tog sitt liv går ju inte att bevisa, men helt säkert är att i socken kom ny ryktet igång att det varit Wik som stal grisen! Så var det inte! Han hustru, Anna Maria Larsdotter, som ju nu måste ha haft ett helvete med två barn och ensam, snart vräkt från soldat torpet är ju klart. 9 månader efter Wiks dör grips den skyldige att Wik rentvås helt. Då var det försent. Anna Maria lever till hon ska fylla 97 år! Hon flyttar ihop med en korpral och får flera barn. Efter en tid av fullständig misär. Sik Utav de människors öden jag tar upp idag är nog historien om Anders Sik den grymmaste. Anders Person som han hette innan han blev indeltsoldat, skrevs in vid roten Forssjökvarn i Stora Malm (utanför Katrineholm) socken år Faktiskt samma dag som han fyller 18 år. Samma år gifter han sig med den 11 år äldre pigan, Stina Persdotter. Paret blir barnlösa, men dom tar emot fattiga flera fosterbarn.

8 Deras första år på soldattorpet blir fredliga. Dock, 1807, uttogs Sik i livkompaniet, som han tillhörde, för att i Greifswald den 20 juni ingå i en Sörmländsk bataljon. Dock är man inte inbladade i några större stridigheter. Kungen den oförmögne Gutaf den 4:e. Lyckades dåligt med samverkan. I början av 1807 anfaller Fransmännen Stralsund men slås faktiskt tillbaka. Efter en del förluster och fångna återvänder bataljonen till Sörmland, däribland Sik. Över vintern är han hemma på torpet. Den 21 feb gick så ryska trupper över gränsen i mot Finland. Samtidigt som Danmark hotade både i syd och väst som bekant. Som jag tidigare berätta sätts sörmlänningarna in först i väst, gränsen mot Norge senare på Åland och vidare i norr vid Ratan. Sik är med fram till Åland striderna, här där trots inte några större slag utkämpas, förlorares 1750 man under reträtten. Här på Åland tas Sik till fånga! Dock, han frisläpps ganska snart för i slutet av 1810 är han hemma igen. Expeditionen i Västerbotten missar därmed Sik av förklarliga skäl. När han nu efter nästan 4 år kommer hem igen på torpet så har allt skötts av hustrun Stina. Det är nu dom åter sig fosterbarn. Det är en nu faderlös pojke till en grann soldat, Jonas Berggren, som avlidit i rysk fångenskap. Paret Sik får senare lovord för sin fostran av barnet. I augusti månad 1812 tågar Sik ut i fält igen. Nu under kronprinsen marskalk Bernadotte, och mot Napoleon! Sik tågar med över platserna i norra Europa. Efter slut klämmen i Norge, tågar nu Sik hem igen som, kan man förmoda sliten men med massor av erfarenheter. Och toppen av sitt militära kunnande. Men som jag varit inne på, nu syns spår av inte bara kroppsliga skador utan tydliga själsliga. (GM berättar en del) Fram till 1824 gör nu Sik sina vanliga möten. Jobbar på kanalbyggen och sköter torpet. Paret Sik beskrives enligt den allmänna meningen, mycket väl tillsammans. Torpet låg som brukligt lite avsides men relativt nära vägen. (Norrköping- Eskilstuna) Stugan var inte av den allra äldsta typen, därav fanns det bland annat en vind. Sik har varit en sparsam, och klok soldat. Han har till och med lyckats samla ihop en lite större summa pengar. Denna lilla förmögenhet använde han till med lån bispringa behövande Hur omfattande hans låneverksamhet var är ju svårt att säga. Men uppe på torpets vind förvarat i en kista fanns en hel del pantsatt, skedar, silver osv. men även pengar. Sik anlitades även när folk ville växla pengar, allt detta skedd i stugan. Sik försvann bara upp på vinden ett tag där han förvarade pengar i en kista.

9 den 18 oktober 1826 fick Sik besök: Det är besök av den i bygden ökända slarvern soldaten Eric Lind från Valla rote. Mycken fallenhet för lättja, och sysslolöst kringdrivande beskriv han som av menigheten. Superi och hustrumisshandel finns också på hans meritlista. Soldat Lind gör ett försök att lura till sig pengar av Sik, det lyckas han inte med. Sik känner naturligtvis väl till soldat Linds lynne. Men eftersom det är sent på kvällen får han sova över. Han upptäcker då att Sik har pengar hemma i stugan och var han förvara dessa. Detta kom att få en avgörande betydelse för händelsernas utveckling. Den 8 november, 20 dagar efter Linds besök, har paret Sik en mycket lång och arbetsam dag. Man kommer ovanligt sent i säng efter en massa göromål. Vad som händer under natten? Stora Malms dödsbok år 1826: (Avskrift) Soldaten Sik och hans hustru vid nr.13, 43 (år) (54 år). Om morgonen den 9:de Nov. Fanns deras stugubyggnad nedbränd och deras squeletter liggande på Stugugolvet. Medelst skedd undersökning af provincialläkaren Doctor Martin befanns märken efter yxhugg i axelbenet på Sik och uti halskotorna på hustrun, hvaraf anledning, att bofvar först mördat dem och derefter tändt eld på byggningen, för att dölja ogerningen. Notering i Husförhörs-boken ang. morden på Sik och hans hustru: År /11. Först mördade och uppbrända tillsammans med stugubyggnaden. I marginalen till ovan nämnda notis i dödboken år 1826 noterar prästen, ett år senare: Soldat Nr. 28 för Walla rote, Eric Lind och recruten, drängen i Walla, Carl Sundin, blefvo förbrutne att hafva begått dessa nidingegjerningar, och derföre dömda att mista högre händerena, halshuggas och steglas. De exequerades den 9 November De avrättades således på årsdagen av brottet, och troligen ganska nära den plats där brottet begicks (se karta) Platsen kallades Äspingemon och låg i närheten av de soldattorp som ligger ca. 500 m. öster om Brostugan, vid Hönstorpasjöns nordvästra ände, utefter vägen Forssjö Strångsjö. Om morden på Sik och hans hustru taldes det mycket om i ST.Malm. En Karl Fredriksson, född 1860, berättar: Det var mellan Forssjö och Strångsjö som de avrättade de som hade mördat Siken. Han bodde vid de knektboställena där. De hade sagt att Siken fått med sig pengar från kriget, och det var dessa pengar mördarna ville åt. Om händelser vid begravningen av makarna Sik berättas, i något olika lydelse, ungefär följande: Mördarna var med på begravningen, och när en av dem lutade sig över graven föll pengar ur hans ficka ned på kistorna. En soldat Flod lär då ha yttrat: Det syns mig som om pengarna vill tillbaka till dess rätta ägare. Vid det efterföljande gravölet, som hölls på gästgivargården Stensjö, uppstod bråk. Soldaten Flod, som bodde söder om Kårtorpssjön, kände sig hotad, och gav sig av från Stensjö, men förföljdes av mördarna. Flod klarade sig genom att han hade sin eka vid Bjälkbollandet, och

10 kunde stöta ut från land innan förföljarna hann upp honom. Hos Floden fick man sedan gå vakt. En Gustaf Thorell, född 182 berättar: I min barndom låg schavotten kvar på avrättningsplatsen och ett armben efter di där, som mörda Siken. Di vart stegla, inte begravna. Den sista som avrättades där, var Lundbyskogarn. Han hade bränt opp en by, Fogle by sa di. Han hitte di skelette efter för några år sedan sen. De var den avrättplatsen ve knektställenna. Så slutade livet för en av de soldater som var med i Sveriges sista krig,, Historik: 1810 Då Karl XIII är barnlös väljer en riksdag i Örebro den franske marskalken Jean Baptiste Bernadotte till tronföljare. Med sitt nya namn Karl Johan blir han snabbt den faktiske regenten över Sverige Skånska bönder gör ett misslyckat uppror mot soldatutskrivningar En ny tryckfrihetsförordning innebär ytterligare inskränkningar I freden i Kiel tvingas Danmark avträda Norge till Sverige. Efter ett kort krig mot Norge skapar Karl Johan den svensk-norska unionen genom konventionen i Moss. Karl XIII blir norsk kung som Karl II Karl XIII avlider och Karl XIV Johan blir kung över Sverige och Norge. Han kommer att i praktiken styra Sverige enväldigt Varangerfrågan. En gränstvist mellan Sverige-Norge och Ryssland om norska Finnmarken löses fredligt.

Svensk historia 1600-talet

Svensk historia 1600-talet Svensk historia 1600-talet Viktiga händelser att kunna berätta om kring 1600-talet. SID Kungar under 1600-talet 3 Älvsborgs andra lösen 4-5 Göteborgs grundande 6-8 Vasaskeppet 9 Trettioåriga kriget och

Läs mer

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan?

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan? Instuderingsfrågor till : Första världskriget 1. Vilka var orsakerna till kriget? Orsaker till kriget var bl.a. Nationalismen var stor i alla Europas länder Tyskland ville behålla de gränserna de hade

Läs mer

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid?

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Du kan också i inledningen skriva av andra versen på vår nationalsång Du gamla du fria.

Läs mer

Maria Matilda Henrikssons tragiska liv

Maria Matilda Henrikssons tragiska liv Maria Matilda Henrikssons tragiska liv En 7,5 poängs uppsats i kursen Släktforskning en introduktion vid Mittuniversitetet Torgny Henriksson Torgny Henriksson 2 Innehåll Uppsatsen, s. 3 Bilagor: Ansedel,

Läs mer

Konteramiral Johan Pitka. Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg

Konteramiral Johan Pitka. Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg Konteramiral Johan Pitka Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg Johan Pitka föddes 1872, när Estland var en del av tsarens Ryssland. Han utbildade sig till sjökapten och var till sjöss under åren 1889 till

Läs mer

A. Utdrag ur en dagbok skriven av en tysk legoknekt (yrkessoldat). Här beskrivs slaget vid staden Magdeburg i centrala Tyskland 1631.

A. Utdrag ur en dagbok skriven av en tysk legoknekt (yrkessoldat). Här beskrivs slaget vid staden Magdeburg i centrala Tyskland 1631. Källor och historisk metod A. Utdrag ur en dagbok skriven av en tysk legoknekt (yrkessoldat). Här beskrivs slaget vid staden Magdeburg i centrala Tyskland 1631. Den 20 maj ansatte vi Magdeburg på allvar,

Läs mer

Hur var det möjligt för Sverige att bli en stormakt?

Hur var det möjligt för Sverige att bli en stormakt? 1 STORMAKTSTIDEN Fram till 1500-talet var Sverige ett litet och fattigt land. Trots detta blev Sverige på 1600-talet en stormakt där Östersjön nästan var som ett svenskt innanhav. Varken förr eller senare

Läs mer

Undret vid Dunkerque (Dunkirk).

Undret vid Dunkerque (Dunkirk). Undret vid Dunkerque (Dunkirk). I maj 1940 när Tyskland anfaller Frankrike så finns en stor del av brittiska armén i Frankrike. Tyskland anfaller Frankrike via Belgien och genom Ardennerskogen som ligger

Läs mer

sep 15 19:44 sep 15 19:42 sep 15 20:13 sep 15 20:25

sep 15 19:44 sep 15 19:42 sep 15 20:13 sep 15 20:25 Kronologi: Det andra Världskriget 1939 40 Tyskland invaderar Polen den 1.9. Storbritannien och Frankrike förklarar Tyskland krig 3.9. Sovjetunionen rycker in i Polen några veckor senare, efter att Polen

Läs mer

Andra världskriget Finland, Danmark, Norge och Danmark

Andra världskriget Finland, Danmark, Norge och Danmark Andra världskriget Som du nu vet, anföll Tyskland Polen den 1 september 1939. Med stridsvagnar tog man sig in landet, och andra världskriget hade börjat. Kriget varade i fem år och när det var över hade

Läs mer

l Österrike blir en del av Tyskland. l Folkomröstning om de6a i Österrike. 99.75 % stödde Hitler. Varför?

l Österrike blir en del av Tyskland. l Folkomröstning om de6a i Österrike. 99.75 % stödde Hitler. Varför? Orsaker till 2VK Versaillesfreden Dolkstötslegenden Rä6 man på rä6 plats i rä6 :d Hitler kom i precis rä6 :d. Lovade råda bot på arbetslöshet och fabgdom. Lyckades. Blev snabbt populär. Rädslan för krig.

Läs mer

Stormaktstiden 1611-1718 (1721)

Stormaktstiden 1611-1718 (1721) Stormaktstiden 1611-1718 (1721) v Stormaktstiden kallas den period i Sveriges historia, framför allt på 1600-talet, när Sverige var ett betydande rike i Europa. v Det var militärt starkt och hade ett stort

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand Medan nutidens socialvårdare som bäst bryr sina hjärnor med problemet åldringsvården, kan man i Bro socken allfort lyssna till en gammal sägen,

Läs mer

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar Mötet med det okända I en av de små byarna i Ghazni som ligger i östra Afghanistan bodde det fattiga familjer. Byn kallades för ''Nawdeh''. De flesta män i byn var jordbrukare, affärsmän, bönder och vissa

Läs mer

REVOLUTIONÄREN SOM BLEV SVENSK KUNG

REVOLUTIONÄREN SOM BLEV SVENSK KUNG REVOLUTIONÄREN SOM BLEV SVENSK KUNG av Carl-Henrik Larsson Jean Baptiste Bernadotte kunde tack vare den franska revolutionen, som han var anhängare av, göra en fantastisk karriär från vanlig enkel soldat

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET SIDA 1/6 de mänskliga rättigheterna (sid. 1) de mänskliga rättigheterna består av 30 artiklar. Nedan presenteras en förenklad översättning (ur Pådraget, Amnesty International). Artikel 1. Alla människor

Läs mer

NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet.

NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet. 1(6) NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet. LÄGE Koordinater: (RT90) S/N 6462879 V/Ö 1498219 För Whbf 2014-10-17/ HH Utsnitt ur

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Anders Isaksson. Kärlek och krig. Revolutionen 1809

Anders Isaksson. Kärlek och krig. Revolutionen 1809 Anders Isaksson Kärlek och krig Revolutionen 1809 albert bonniers förlag Av Anders Isaksson har tidigare utgivits: Per Albin Vägen mot folkhemmet 1985 Per Albin Revolutionärerna 1990 När pengarna är slut

Läs mer

ÄVENTYRSVANDRING 2014. Vandring 5/2014: 12 mars. Danmark i Skåne. 33 deltagare. 8 km.

ÄVENTYRSVANDRING 2014. Vandring 5/2014: 12 mars. Danmark i Skåne. 33 deltagare. 8 km. Danmark i Skåne heter en bok som jag köpte för längesen på loppis för 10 kr. Författare är Palle Lauring. Den är på danska och väldigt trevligt skriven. Författaren gör en resa i Skåne och berättar historier

Läs mer

Birger Jarl. Bruno Eringstam, Prästängsskolan, Alvesta - www.lektion.se

Birger Jarl. Bruno Eringstam, Prästängsskolan, Alvesta - www.lektion.se Birger Jarl Programledaren: God dag kung Birger. Välkommen till programmet Vem sitter på tronen! När var du kung? Birger: Ja, jag var egentligen aldrig en riktig kung. Jag var en jarl, kungens närmaste

Läs mer

Patrioten, Ledaren, Mannen

Patrioten, Ledaren, Mannen Patrioten, Ledaren, Mannen Sofie Ahlgren, SAMgymnasiet HT-07 Vi ska gå mot frihetens sol eller mot döden; och om vi dör, så kommer vår sak ändå att leva vidare. Andra kommer att följa oss. (Sandino, Augusto

Läs mer

Vinningsbo platsens historia

Vinningsbo platsens historia Vinningsbo platsens historia Vinningsbo hör till den gamla Skårdals by och är den enda av byns gårdar som hade ett särskilt namn Vinningsbogården. Rikspolitiska förvecklingar och krig har påverkat denna

Läs mer

1968-2012. A: Övernattningsresor med husbilen. 2012 4/8 5/8 Kusinträff hos Staffan i Krokek.

1968-2012. A: Övernattningsresor med husbilen. 2012 4/8 5/8 Kusinträff hos Staffan i Krokek. 1968-2012 A: Övernattningsresor med husbilen År Datum Resmål, resväg 2012 4/8 5/8 Kusinträff hos Staffan i Krokek. 2012 17/7 20/7 På besök hos släkten i Norge, sovit över hos Lise och Ivar Anderson i Frodal.

Läs mer

Från Grossenbrode till Väsbyviken

Från Grossenbrode till Väsbyviken Från Grossenbrode till Väsbyviken Lördagen den 17 april kl. 06:00 klev vi av båten i Rostock Tyskland. Från början var tanken att vi skulle flyga ner från Nyköping till Lübeck under fredagseftermiddagen

Läs mer

...du är lite bättre än jag trodde i detta eminenta hjärnspel, så helt tom i bollen är du nog inte.

...du är lite bättre än jag trodde i detta eminenta hjärnspel, så helt tom i bollen är du nog inte. ...du är lite bättre än jag trodde i detta eminenta hjärnspel, så helt tom i bollen är du nog inte. Kapitel 2: Den i schack satte mannen flyttade sin ende kvarvarande löpare till F6 för att försvara sin

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

Öfolket. En historia om bosättarna på Storön. Berättad av Lars Lundin

Öfolket. En historia om bosättarna på Storön. Berättad av Lars Lundin Öfolket. En historia om bosättarna på Storön. Berättad av Lars Lundin Redan före kommunsammanslagningen 1971 tillhörde Storön Åmål. Den första noteringen om detta, som man kan hitta i Tösse husförhörslängder,

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2015

Västmanlands länmånad 12 2015 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 2 År 21 År 211 År 212 År

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Hasse Andersson - Avtryck i naturen

Hasse Andersson - Avtryck i naturen Hasse Andersson - Avtryck i naturen En i gänget Efter nio timmar i bil anländer jag till Kongsvold fjällstation i Norge. Klockan är halv fyra och solen står fortfarande högt på himlen. Det är september

Läs mer

Svenskmonetärhistoria. Mises Circle Stockholm #2 18 februari 2012 Klaus Bernpaintner

Svenskmonetärhistoria. Mises Circle Stockholm #2 18 februari 2012 Klaus Bernpaintner Svenskmonetärhistoria Mises Circle Stockholm #2 18 februari 2012 Klaus Bernpaintner Gustav Eriksson (Vasa) Gustav I (1521-1560) Erik XIV (1560-1568) Johan III (1568-1592) Sigismund (1592-1599) Karl IX

Läs mer

"50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa

50+ i Europa Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Agency Logo Household-ID 1 2 0 4 2 0 0 Person-ID Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens förnamn: "50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Skriftligt frågeformulär för

Läs mer

född 7/4 1737 i Västra Werlinge Gift 1770-03-04 i Bodarp med Pernilla Mårtensdotter Bor som änka på Reng 3 hos sonen

född 7/4 1737 i Västra Werlinge Gift 1770-03-04 i Bodarp med Pernilla Mårtensdotter Bor som änka på Reng 3 hos sonen Hans Andersson Pernilla Mårtensdotter Född 1736 född 7/4 1737 i Västra Werlinge Gift 1770-03-04 i Bodarp med Pernilla Mårtensdotter Bor som änka på Reng 3 hos sonen Begr 25/11 1791 i Reng (55 år) Död 10/2

Läs mer

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 3. (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 3. (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel 1 Samuelsboken 3 (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel 1 Pojken Samuel gjorde tjänst inför HERREN hos Eli. HERRENS ord var sällsynt på den tiden och profetsyner var inte vanliga. 2 Då hände en gång

Läs mer

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började Blodfrost Värsta samtalet jag någonsin fått. Det hände den 19 december. Jag kunde inte göra någonting, allt stannade, allt hände så snabbt. Dom berättade att han var död, och allt började så här: Det var

Läs mer

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land.

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land. Människor har flyttat i alla tider För två miljoner år sedan uppkom de första människorna i Afrika. Allt sedan dess har människor spritt sig över hela jorden. I alla tider har människor också flyttat från

Läs mer

LEVNADSBESKRIVNING NAMN : CARL JOHAN EKBERG FÖDD, PLATS : VECKHOLM (C), EKHOLMEN, BERGA DATUM : 1781-09-20 DÖD : HUSAREN OCH KORPRALEN JOHAN EKBERG

LEVNADSBESKRIVNING NAMN : CARL JOHAN EKBERG FÖDD, PLATS : VECKHOLM (C), EKHOLMEN, BERGA DATUM : 1781-09-20 DÖD : HUSAREN OCH KORPRALEN JOHAN EKBERG LEVNADSBESKRIVNING NAMN : CARL JOHAN EKBERG FÖDD, PLATS : VECKHOLM (C), EKHOLMEN, BERGA DATUM : 1781-09-20 DÖD : 1835-05-11, LOVÖ (AB) HVILAN HUSAREN OCH KORPRALEN JOHAN EKBERG Torsdagen den 20 september

Läs mer

Citat ur förorden till Viktor Rydbergs "Den siste atenaren".

Citat ur förorden till Viktor Rydbergs Den siste atenaren. "Jag förutspår, att du icke skall skörda guld på detta företag - lika lite som jag författarrykte. Mitt opus är icke av den art, att det kan vinna många läsare. Och bland dem, som det lyckas erhålla, skall

Läs mer

Facit till frågor Kompass historia

Facit till frågor Kompass historia Facit till frågor Kompass historia Vikingatiden 1 Mellan år 800 och 1050 brukar man säga att vikingatiden varade. 2 Ingen vet säkert. Kanske betyder det någon som ligger på lur i en vik och väntar på att

Läs mer

Hej alla Jupiterbarn, här kommer svar på alla era frågor.

Hej alla Jupiterbarn, här kommer svar på alla era frågor. Brev från Sofia (Noaks mamma) Hej alla Jupiterbarn, här kommer svar på alla era frågor. Hur vet man att det funnits någon som heter Estrid och Jarlabanke? Hur vet man att hon var betydelsefull? Det vet

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN Skillingarydslägren

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN Skillingarydslägren FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN Skillingarydslägren Ett vykort från Per Bunnstads vykortssamling vilket visar tälten på övningsplatsen, sannolikt år 1896. Från militärt tältläger till statligt byggnadsminne

Läs mer

FACIT MINIKURS. Europa tar form 7:1. Världskartan ritas 7:1. Tre stormakter 7:1. Franska revolutionen 7:2. Den industriella revolutionen 7:3

FACIT MINIKURS. Europa tar form 7:1. Världskartan ritas 7:1. Tre stormakter 7:1. Franska revolutionen 7:2. Den industriella revolutionen 7:3 Flik 7 Innehåll Europa tar form 7:1 Världskartan ritas 7:1 Tre stormakter 7:1 Den amerikanska revolutionen 7:2 Franska revolutionen 7:2 Den industriella revolutionen 7:3 Drömmen om ett Europa i fred 7:3

Läs mer

Utforskarna. ålder 4-5 år

Utforskarna. ålder 4-5 år Utforskarna ålder 4-5 år I våra mål satte vi upp att vi ville ha mer drama, konstruktion och berättelse. Detta gjorde att vi delade upp utforskarna i tre grupper med dessa områden som fokus. Barnen fick

Läs mer

Strädelängan. 1700-talet

Strädelängan. 1700-talet Strädelängan. 1700-talet 1700-talet. Ur scouternas redogörelse till Scoutförbundet 1952: Kommunen har ställt en gammal 1700-talsstuga till disposition som scoutlokal och detta hus har både praktiskt och

Läs mer

I SKOLAN PÅ EGEN HAND. Skolmaterial från Marinmuseum

I SKOLAN PÅ EGEN HAND. Skolmaterial från Marinmuseum I SKOLAN PÅ EGEN HAND Skolmaterial från Marinmuseum Örlogsstaden Karlskrona och Marinmuseum Karlskrona var i flera hundra år en viktig plats för Sveriges flotta, den del av militären som har ansvar för

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

En resa på livets kanal

En resa på livets kanal En resa på livets kanal (Friluftsgudstjänst i hamnen) Av: Johannes Djerf Det här är ju en dag som för många handlar om vatten och båtar, vilket jag tycker är väldigt härligt. Men jag ska ändå börja med

Läs mer

Försökte att få den lille mannen att känslomässigt gå upp i partiet och nationens kollektiv - Propaganda

Försökte att få den lille mannen att känslomässigt gå upp i partiet och nationens kollektiv - Propaganda Lite om andra världskriget Fascismen Förhärligar staten Fursten, ledaren, eliten, handlingskraften Känslans kraft gentemot förnuftet Ojämlikhet Kollektivet gentemot individen Arbetarklass mot aristokrati

Läs mer

Bilaga 1 Myndigheter och militärhistoriska föreningar med vilka SFHM har samarbetsavtal, eller på annat sätt samarbetar med. Avd Samarbetspartner Ort Län Samverkansområde FVM F17 Kamratförening Kallinge

Läs mer

Fyra systrar och en halvsyster

Fyra systrar och en halvsyster 1 Fyra systrar och en halvsyster Under åren 1842-1856 föder Anna Greta Persdotter vid Wågagård i Rogslösa 5 döttrar. De fyra första har samma far Johannes Nilsson som dör endast 45 år gammal 1854. Anna

Läs mer

Extramaterial till Blod och lera Det var ett världskrig

Extramaterial till Blod och lera Det var ett världskrig Extramaterial till Blod och lera Det var ett världskrig Du kommer väl ihåg omslaget till Blod och lera? På bilden ser du soldater från första Australienska divisionen som går på en spång nära Hooge, vid

Läs mer

TALET PÅ SKANSEN DEN 3 MAJ 2009. Mina damer och herrar! Ärade märkespublik!

TALET PÅ SKANSEN DEN 3 MAJ 2009. Mina damer och herrar! Ärade märkespublik! TALET PÅ SKANSEN DEN 3 MAJ 2009 Mina damer och herrar! Ärade märkespublik! Ni hade nog inte gärna varit här i Stockholm i dag för exakt 200 år sedan. Då var nämligen det gamla svenska riket i allvarlig

Läs mer

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit.

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Riksdag och regering Rättsväsendet. 8 SIDORS SVERIGE - BIT FÖR BIT Sverige är ett stort land. Och det

Läs mer

Spelaren kommer med hjälp av flera faktioner att ta sig närmare sitt mål.

Spelaren kommer med hjälp av flera faktioner att ta sig närmare sitt mål. Introduktion Annie s Revenge är ett singleplayer spel som utspelar sig i en alternativ värld som liknar den industriella revolutionen. Spelaren tar rollen som en ung kvinna vid namn Annie, som är fast

Läs mer

Lärarmaterial NY HÄR. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11. Reflektion. Grupparbete/Helklass. Författare: Christina Walhdén

Lärarmaterial NY HÄR. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11. Reflektion. Grupparbete/Helklass. Författare: Christina Walhdén sidan 1 Författare: Christina Walhdén Vad handlar boken om? Hamed kom till Sverige för ett år sedan. Han kom helt ensam från Afghanistan. I Afghanistan är det krig och hans mamma valde att skicka Hamed

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Författare: Josefine Ottesen Boken handlar om: Boken är en grekisk saga, som handlar om den grekiske pojken Teseus. Han börjar bli tillräckligt gammal, för att lämna sin mamma och morfar. Han vill

Läs mer

Sveriges villaägare om grannrelationer. Rapport september 2010

Sveriges villaägare om grannrelationer. Rapport september 2010 Sveriges villaägare om grannrelationer Rapport september 2010 Välkommen till villapanelen Villapanelen är den första oberoende och opolitiska panelen som speglar villaägarnas åsikter inom olika områden.

Läs mer

Vad en tavla kan berätta

Vad en tavla kan berätta Vad en tavla kan berätta För att förstå den roll Magnus Stenbock senare fick i historien, måste vi gå lite tillbaka i historien. Magnus Stenbocks pappa var generalguvernör för Skåne, Blekinge och Halland.

Läs mer

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Kapitel 2 - Brevet 6-7 Kapitel 3 - Nycklarna 8-9 Kapitel 4 - En annan värld 10-11 Albin Kapitel 5 - En annorlunda vän 12-13 Kapitel 6 - Mitt uppdrag 14-15 Kapitel 7 -

Läs mer

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Jönköpings stads historia 1284-1700 Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Bild 1 Jönköping från södra änden av Munksjön omkring 1690. Kopparstick av Erik Dahlbergh. Bild 2 Medeltida vägnät. Bild

Läs mer

Flykten från Sverige. Avdelningsmöte. Samling -Vem är här och vad ska vi göra idag? Innehåll. Material

Flykten från Sverige. Avdelningsmöte. Samling -Vem är här och vad ska vi göra idag? Innehåll. Material Avdelningsmöte Flykten från Sverige Under detta möte får scouterna fundera på hur det kan kännas att vara på flykt och ha olika förutsättningar i livet. Mötet avslutas med en saga som berättar om ett Sverige

Läs mer

Villapanelrapport Februari 2010

Villapanelrapport Februari 2010 Villapanelrapport Februari 2010 Välkommen till villapanelen Villapanelen är den första oberoende och opolitiska panelen som speglar villaägarnas åsikter inom olika områden. Det är en återkommande rapport

Läs mer

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA Daniel Lehto 2011 daniellehto@yahoo.se Till Julia PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO Pappa jobbar på ett boende för gamla människor. Det är ett roligt

Läs mer

Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07

Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07 Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07 27 Juni Första stopp i Årjäng, fint väder. 13:20 Nu är vi i Kongsberg, mat dags det är 23 grader varmt

Läs mer

SCENARIO OCH FÖRUTSÄTTNINGAR. Reviderad version 2009-04-12

SCENARIO OCH FÖRUTSÄTTNINGAR. Reviderad version 2009-04-12 SCENARIO OCH FÖRUTSÄTTNINGAR Reviderad version 2009-04-12 1 Scenario Scenariot utspelar sig på en plats utefter svensk-norska gränsen under krigsåren 1808-1809. Den norska sidan försvarar ett vägstråk

Läs mer

Summering Enväldet i Europa politisk historia. SPANIEN.

Summering Enväldet i Europa politisk historia. SPANIEN. Summering Enväldet i Europa politisk historia. SPANIEN. 1. Karl V 1516-1556 a. Augsburg 1555 b. Krig emot främst Frankrike om Italien. c. Abdikerar och delar upp sitt väldiga rike: i. Österrike till brodern

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

Max, var är du? LÄSFÖRSTÅELSE MARIA FRENSBORG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Max, var är du? LÄSFÖRSTÅELSE MARIA FRENSBORG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN MARIA FRENSBORG LÄSFÖRSTÅELSE kapitel 1 scouterna(sid 3, rad 8), grupp för ungdomar som tycker om naturen försvunnen (sid 3, rad10), borta parkeringen (sid 4, rad 1), där man

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

Södermanland på Jungfruresa till Mälaren 1958

Södermanland på Jungfruresa till Mälaren 1958 Rolf Lundblads helg & vardag i Kungliga Flottan som eldare 1957-59 Södermanland på Jungfruresa till Mälaren 1958 Det började en kall höstdag, 5 november 1957. Många av oss hade kommit direkt från sjön,

Läs mer

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar 1(6) Pressmeddelade den 23 februari 2011 Var fjärde domstol använder inte rättstolkar Var fjärde domstol i Sverige, 25 procent, ställer inte krav på att rättstolkar anlitas när de köper tolktjänster. Det

Läs mer

NVF IKT-system. Höstmötet i Åbo 22-24.10.2014

NVF IKT-system. Höstmötet i Åbo 22-24.10.2014 NVF IKT-system Höstmötet i Åbo 22-24.10.2014 Lite historik och annan info om Åbo Åbo är en universitetsstad med både ett finsk- och ett svenskspråkigt universitet. Åbo Akademi med 7000 studenter och forskare

Läs mer

Sommaren 2015 i besöksnäringen

Sommaren 2015 i besöksnäringen Sommaren 2015 i besöksnäringen SOMMAREN 2015 I BESÖKSNÄRINGEN I denna rapport sammanfattar Visita sommaren 2015. Med sommaren menas här juni och juli. När utvecklingen kommenteras jämförs med motsvarande

Läs mer

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Mor gifter sig - högläsning med uppgifter, läs- och funderingsfrågor Det här är en serie lektioner som utgår från den lättlästa versionen

Läs mer

Ställ er i en stor ring och håll varandra i händerna under hela dansleken.

Ställ er i en stor ring och håll varandra i händerna under hela dansleken. Flickorna de små 1. Flickorna de små uti ringen de gå, de tänka just som så, en vän jag kunde få, 2. och om du vill bli allra kärastes min så bjuder jag dig att i dansen 3. träda in. 4. För bomfaderalla,

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

KEA FIRAR LIVET D et var en spänd stämning i skolan den där dagen när resgruppen skulle utses. De hade jobbat så länge med projektet, och nu skulle till slut resan bli av. Fyra elever i fyran och två lärare,

Läs mer

När grundades Stockholm?

När grundades Stockholm? Introduktion Detta är en kort övning som syftar till att introducera källkritikens principer. Grundmaterialet för övningen är hämtat från s. 58 59 historieläroboken Tider (1995) av Harald Gustafsson och

Läs mer

INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837. Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf

INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837. Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837 Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf IngridMaria Isaksdotter Föräldrar till Lars Peter Isaksson: Isac Jonasson och Brita Maria Knutsdotter i Ryd Mormor

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

Rödluvan. Med bilder av Mati Lepp

Rödluvan. Med bilder av Mati Lepp Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Det var en gång en liten flicka som var så söt och rar att alla människor tyckte om henne. Den som älskade henne allra mest var hennes gamla mormor. Alltid när hon kom

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

Karl XIV Johans fälttåg med de allierade mot Napoleon. i Leipzig, Dannewitz och Pommern 1813-1814

Karl XIV Johans fälttåg med de allierade mot Napoleon. i Leipzig, Dannewitz och Pommern 1813-1814 1(14) Karl XIV Johans fälttåg med de allierade mot Napoleon i Leipzig, Dannewitz och Pommern 1813-1814 Nordarmén under Karl Johans befäl bestod av omkring 150 000 man, svenskar, ryssar och preussare. 2(14)

Läs mer

Norgeresa med Fortum Power Riders. 2014-05-17 tom 2014-05-22

Norgeresa med Fortum Power Riders. 2014-05-17 tom 2014-05-22 Deltagare: Håkan Andersson, Börje Salonen och Frank Skaufel. En kväll i februari träffades Börje och jag hemma hos honom för att titta på en trolig rutt i Norge till sommaren. Börje hade redan bokat in

Läs mer

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Team Namn Verksamhet/Inriktning Landsting/Region Genombrottsprogram I 1 Södermalms psykiatriska enhet, Allmän Stockholms

Läs mer

A Fight For an End of a War

A Fight For an End of a War A Fight For an End of a War Av Pontus General Pontus Kenobi Larsson En tungt beväpnad CIS kryssare på babordssida! Ljöd ett av larmen ombord på den lika tungt beväpnade Republikanska Attack kryssaren..

Läs mer

Tegelstenen. Bohuslän. En tegelsten väger ett kilo plus en halv tegelsten. Hur mycket väger då tre tegelstenar?

Tegelstenen. Bohuslän. En tegelsten väger ett kilo plus en halv tegelsten. Hur mycket väger då tre tegelstenar? Tegelstenen En tegelsten väger ett kilo plus en halv tegelsten. Hur mycket väger då tre tegelstenar? 1: 3 kg X: 4,5 kg 2: 6 kg Bohuslän Bohuslän blev svenskt vid en fred. Vilken? 1: GFreden i Roskilde

Läs mer

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla Kapitel 1 Hej jag heter Albert och är 8 år. Jag går på Albertskolan i Göteborg. Min fröken heter Inga hon är sträng. Men jag gillar henne ändå. Mina nya klasskompisar sa att det finns en magisk dörr på

Läs mer

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum August Strindberg hans liv funderingsfrågor och skrivuppgift Ämne: Svenska, SVA, SFI, historia År: 6-9, gymn, vux Lektionstyp: reflektion

Läs mer

Livet i skyttegra va rna oc h livet därefter

Livet i skyttegra va rna oc h livet därefter Livet i skyttegra va rna oc h livet därefter Utvecklingen till skyttegravskriget Under hösten 1914 trodde många att första världskriget skulle vara ett snabbt krig med traditionella slag vid några slagfält,

Läs mer

Innehåll. Karta. DEL 1: Barndomen. DEL 2: Krigsåren

Innehåll. Karta. DEL 1: Barndomen. DEL 2: Krigsåren Innehåll Karta 11 DEL 1: Barndomen DEL 2: Krigsåren 52 DEL 3: Efter befrielsen 152 Förord Hösten 2004 började jag på Max initiativ intervjua honom om hans upplevelser som barn och tonåring under Förintelsen.

Läs mer

Människor står utklädda i 1810 års mode

Människor står utklädda i 1810 års mode Stäng annonsen Den kungliga landstigningen Människor står utklädda i 1810 års mode Helsingborg 14:27 Trots försenat flyg lyckades Victoria, Daniel och Silvia hinna med färjan till Helsingör. Efter en lunch

Läs mer