Några indelta soldaters öden från Sörmland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Några indelta soldaters öden från Sörmland 1808-1814"

Transkript

1 Några indelta soldaters öden från Sörmland Den 14:e augusti 2014 är det 200 år sedan Sverige var i krig! År 1814, Sveriges sista krig? Ska det handla om idag. Detta genom att följa Södermanlands regemente och några av dom soldater som var med. Vi ska titta lite på några män som lämnat avtryck efter sig. Såväl under krigen som deras öden efter krigens slut. Mitt anförande idag består av två delar. Dels den lite mera officiella för att friska upp era minnen om dessa slutstrider. Dels lite egen forskning om män som var med under denna tid. Bakgrund Av Sveriges 31 krig under perioden (som ni vet utgår jag alltid från när Gustav 1:e Enade riket Sverige) bedömer man att Sverige gick segrande i 18 krig. (med krig avser jag när någon form av fred slutits) 10 krig förlorade vi. De grymmaste två är naturligtvis nederlaget i Stora Nordiska kriget, Men frågan är om inte förlusten i kriget med Ryssland var en mera traumatiskt för riket, förlusten av Finland! Jag tänker lämna tiden när Cronstedt hade lämnat Sveaborg åt Ryssen och fokusera på tiden därefter. Kriget, blev inte de sista för landet. Ytterligare tre krig stod för dörren för detta arma Svenska folk. Redan 1810 drogs Sverige in i Kriget mot England. Då helt påtvingade av Frankrike. För Sveriges krigsfolk en märklig strid, inte ett enda skott avlossades! Södermanlands regemente uppbådades inte i detta skenkrig mot England ( ) Efter det ödesdigra kriget mot Ryssland var regementet hårt brandskattat, 341 man satt fortfarande kvar i rysk fångenskap i början av År 1813, var det Karls Johan, sedermera Karl XIV Johan, som via allt politisk dribblande satt i förarsätet. Därför omnämns kriget som Karls Johans krig mot Napoleon! Sverige skulle åter sälla sig till Napoleons fiender (det visade ju vara rätt) Danmark, denne ständiga fiende, stod ju på Napoleons sida. Efter ett snabbt och på många punkter väl genomfört fälttåg stod Sverige återigen som segrare i ett krig. (om det nu finns segrare i krig). Danmark förödmjukas och tvingas lämna Norge till Sverige.

2 Upptakten till den sista striden Det Svenska krigsmålet var två, dels erövra Norge dels bidra till att få Napoleon på fall. Kriget var alltså ett krig emot Frankrike och för Sveriges del mot Danmark! Sommaren 1812 drog kronprins Karl Johan samman en här i Skåne. Målet var att invadera Själland. För att därpå tvinga Danmark att avstå Norge. Södermanlands regemente sattes på krigsfot och marscherade den 4 augusti till Stockholm. Då med ett förstärkningsmanskap som hade övats i 18 dagar! Total ett manskap om 1,815 som drillades på Ladugårdsgärdet. I oktober förflyttades man via flottan till Blekinge. Detta bara för att efter en månad föras tillbaka för att anfallet uppsköts. I slutstriden mot Napoleon skulle kronprins Karl Johan leda den nordtyska hären. Som innefattade en Svensk armé om man. Efter omfattade krigsförberedelser under vintern samlades Regemente för Södermanland i Södertälje 24 april I maj fördes man över till Rügen. Nu med förbättrad utrustning och disciplin. Manskapet skulle tillhållas tvätta sig, ombyta skjortor och strumpor, tvätta dessa och vädra linnebyxorna. I anledning av den fuktiga luftens skadliga inflytande på hälsan anmodades kvartersvärdarna förse manskapet före morgonexercisen med en jumfru brännvin per man. Allt enligt kronprinsens order. Han var nog en ganska klok man. Under krigsrörelserna i Tyskland kom man nästan bara att i bakgrunden av fronterna få bevittna striderna. Bland annat att hindra Napoleon från att inta Berlin. Dock ett undantag, Jägarna i regementet deltog i gatustriderna i Leipzig. Här stupar ett antal sörmlänningar! Felaktigt i vissa historieböcker nämns det att det endast var det svenska artilleriet som deltog i slaget. De svenska förlusterna var ändå i sammanhanget blygsamma, 215 man stupade att jämföra med de (!) Slaktoffer och skadeskjutna som, före 1900-talet, historiens största drabbning krävde. När de förbundnas arméer följer efter den slagne Nappe, tågar den Svenska hären norr ut och intar Lübeck utan strid den 5 december. Efter ett kortare vapenstillestånd av träder nu Danmark Norge. (Freden i Kiel 15 januari Mörners husarer Spelade här en avgörande roll! Regementet, som var delaktigt i framryckningen mot Danmark, vänder nu med huvudarmén söderut igen. Över Köln och Liège kom man fram till Bryssel 9 april. Napoleon var då avsatt.

3 Kampanjen mot Norge Norrbaggarna var inte helt glada över att plötsligt tillhöra Sverige i union. Som beslutet i freden i Kiel sa. För att inte gå miste om i Norge beslutade Karl Johan sig för ett fälttåg mot Norge. Efter en skickligt genomförd kampanj, där mycket lite manspillan på båda sidor var en order, Anslöt sig Norge till unionen Hur gick det till då? Jo en kort sammanfattning kan se ut så här: Den 25 april 1814 lämnade regementet Bryssel och anländer via Rostock till Göteborg den 8 juli. Kronprins Karl Johan avsikt var att säkerställa förvärvet av Norge genom att marschera in i Norge. En armé om totalt man dras ihop och flottan rustas. Den norska armén kunde ställa man på fötter men de var illa utrustade, dåligt utbildade och saknade erfaren militär ledning. Den svenska armén samlas vid den norska gränsen och delades upp i tre kårer. Den första under ledning av general major Carl Henrik Posse, den andra under generallöjtnant Johan August Sandels och den tredje under generallöjtnant Gustaf Boije af Gennäs. Vidare fanns en reservarmé under ledning av fältmarskalk Hans Henrik von Essen. Flottan stod under ledning av amiral Johan af Puke. Den 26 juli inleder Sverige kriget då den svenska flottan anfaller en avdelning av den norska skärgårdsflottan vid Hvalöarna söder om Fredriksstad. Skärgårdsflottan lyckas fly undan men svenskarna med Mörners husarer intar öarna nästa dag. Den 30 juli infaller en armékår i Norge under ledning av general Hans Henrik von Essen vid Prestbakke och tågar mot Frederikshald och Frederikstens fästning. Den 2 augusti går arméns 1:a division under gm Lagerbring, där Södermanlands regemente ingår i 2:a brigaden, in i Norge vid Svinesund mot Glommen. Den 3:e intas Kragerön. Ön är strategiskt viktig då den utgör nyckeln till hamnstaden Frederiksstad och därmed fästningen där. Den 4 augusti kapitulerar fästningen. På ett fåtal dagar har Norges försvar av dess södra landsdel rasat samman. Den svenska armén tränger längre in i landet. Den 5 augusti vinner dock norrmännen strider vid Midskog. Mellan den 6 och 8 augusti avancerar de svenska styrkorna upp mot Glommen. Karl Johan beslutar sig om att gå över Glommen för att sätta den norska armén under stor press. Gm Mörner får uppdrag att gå över Glommen vid Kjölbergsbro. Tidigt den 14 augusti börjar de svenska trupperna att reparera den förstörda bron. De beskjuts hela tiden av norska trupper. Mörner ger då order till överste Skjöldebrand att med Livgrenadjärsregementets jägare ta sig över Glommen med båtar och driva bort de norska trupperna. Detta går helt enligt planerna. I anfallet stupar 3 svenskar och 15 sårade, 30 norrmän tas till fånga. Skjöldebrand såras själv av en kula i benet vid anfallet.

4 Den 14 augusti 1814 undertecknas stilleståndet i Moss och därefter avslutas alla krigsaktiviteter. Den 4 november ingås en union mellan Sverige och Norge efter förhandlingar i Oslo och den svenske kungen, Karl XIII, väljs även till kung av Norge av stortinget. Sveriges förste riksståthållare i Norge blev fältmarskalk Hans Henric von Essen. Södermanlands regemente tillhörde de förband som beordrades kvar i Norge efter stilleståndet. De var förlagda i Fredriksstad och vid övergångarna av Glommen. Först när norska stortinget valt Karl XIII som kung kunde regementet påbörja marschen hemåt. I regementet fanns då man. Marschen gick över Ed, Åmål, Karlstad. Den 30 november upplöstes regementet i Vretsta och respektive kompani tågade till sina kompanibodar för inlämning av materielen. Så är, kort, den officiella historiebeskrivningen. När man tar en titt på kartan över hur man under åren förflyttar sig inser man att det under marscher måste ha gått undan! Min tanke är att vi följer några män som faktiskt var med på dessa händelser. Män som också lämnat spår efter sig genom dagböcker eller finns med i domböcker eller kyrkboken. Det är oftast en närmast, för oss i nutid, under ofattbara svåra förhållanden dessa män lyckas överleva. Såväl i fält som hemma på torp och i uppväxt. Några av dom var; Anders Sik (född Persson) från Stora Malm socken. Denne Sik var med i alla stridigheter från försvaret av Finland till sista striden i Norge. Utom striden i Ratan då han satt fängslad av Ryssen. Siks öde blir grymt, mera om det senare. Jonas Broms, från Björkvik socken. Broms var med från 1808 i Norge och i alla andra fälttåg fram till och med 1814 i Tyskland. Olof Blom, från Vansö socken (Åker) fånge i Sibirien. Jonas Brink, Stigtomta, är med på samtliga fälttåg ( ) Jan Wik, stora Malm socken, hängde sig. Och sist (det finns naturligtvis massor av andra öden) Johan Spann. Denne Johan Spann från Vingåker förde dagbok. Johan Spann, berättar i dagboken: 10 april 1808 skrevs han in vid regementet i Nyköping stad. Där han exerceras 1 14 dagar. Sedan marscherade han till Norska gränsen. Västra Ede. Där man låg fältvakt en längre tid. Kring oktober november marsch via Karlstad, Örebro, Köping, Västerås, Salber och Gävla. (Under denna tid, april 1808, landsätter Ryssarna en styrka på Gotland och proklamerar att Gotland är nu Ryskt för all evighet. Tre veckor senare lämnar man Gotland när en större svens stryka närmar sig.! - 6 maj kapitulerar Sveaborg!) Åter till Johan Spann, Här låg man still ett litet tag. Spann insjuknar här och förs via Norrtälje till Grisslehamn. Han tillbringar julen 1808 sjuk där.

5 Sedan börjar allvaret, på nyåret 1809 marscherar han över isen till Åland. Signildsskär. I byn Hulta ansluter han här till regementet. Gick han ensam dit? Här sjuknar Spann på nytt. (inte så konstigt kanske efter gångmarschen över isen) Det är nu 18 mars. Ryssen finns nu i norra Finland efter ha besatt östra och södra delen. Hemma i Sverige genomför Adlersparre med övriga stadkuppen. Gustav IV Adolf avsattes och hans halsstarrige farbror, hertig Karl, sattes på tronen. Spann förs med ett antal övriga sjuka iväg mot sjukhuset. Hans ork tar slut på vägen, han skriver, men orkade ej så fort så at Ryska Kashakarna annamade mig med många flera på ett sund. Natten till den 19: mars förs Spann tillsammans med flera sjuka till Kyrkan i Kumlinge. Man tycks ändå ha behandlas relativt väl., för den 21:a ligger de sjuka fångarna, däribland Spann, inne på sjukhus i Åbo. Efter två månader på sjukhuset, skriver han i dagboken Sedan blev det et litet fångbyte, var af jag hade den nåden at vara med och kom till regemäntet den 22 juni i Rosslagen. Kort därpå befinner sig Spann i Uppsala. Efter en kort exercis lastas man på båtar för färd till Västerbotten. (det är nu alltså så kritiskt för Sverige att Ryssen står på Svenskmark) Spann skriver; Vi gjorde tvänne Stora bataljer med Ryssen, den första vid et Bruk, som hette Säfa, den andra vid en by, som hetet Ratan. Sedan till en stad som het Umeå och Pitteå, der fek Rysen fältskålen. Sedan seglade vi til Ärnösand och sedan marsera vi hem.!! Åren Är Johan Spann hemma på torpet förutom under sommar tid då han gräver för Södertälje kanal! 1812, bär det iväg via Dalarö till Blekinge. (Uppmarschen mot Danmark) Men här ligger man bara en kort tid för att sedan återvända med samma skepp hem. År 1813 börjar starten på slutfasen i Sveriges krigande. Vi fortsätter att följa Johan Spann, Påskdagen1813 lämnar han torpet. Via Dalarö på skeppet Gustaf den Stora Landstiger man på Rugen. Där marscherar man till den lilla staden Bergen. Sedan i en stad han kallar furt-furt gör man vakt till självaste kungen. Vid Stralsund läggs man en tid för att återställa murarna och byggnader som fransosen förstört Spann är sedan med i de uppgifter som nord armen har dels i Berlin dels i Greifswald och i områden däromkring. Han skriver att den första bataljen som han deltar i är vid Spanndau. Sedan till Gutterbåk där det var en het slag! Därpå nämner han Polen, Saxen och till sist Leipzig! (Om detta gigantiska slag Skriver han kort) der var ett stort slag, som på stod uti 5 dygn, derifrån til en sten en och ½ mil från Staden Lutsen, der Gustaf den Stora blev siuten. Marschen går sedan vidare till Hannover som då stod under engelsmännen. I Lübeck träffar man danskarna som klockan 11 på aftonen ger upp staden när vi rusar in! Därpå går man mot danska Holsten till Kiel.

6 Johan skriver; På andra sidan staden Låg Danskar uit en fästning, Fredriksudd, Fredriks udd var då mycket väl befäst. Detta beskriver Johan mycket noga! Svenskarna intar dock fästningen snabbt och man tillbringar julen här. På nyåret 1814, vänder hela styrkan söder ut igen! År 1814 marserade vi samma väg gynom Lybäck och ängelska hanober prysen över Renströmen til en stor Stad som hete Kölen. Uit den staden var 3 hundrade säx tio fäm kiyrkor!! Här sjuknar Johan och blir liggande uti ett munk-kloster.. 4 dagar för påsk kom jag der ut och blev inqvaterad i Staden hos en hökare. Johan beskriver sedan detaljerar hur man som katolik firade Jesu uppståndelse. Även en bra beskrivning om seder och bruk kyrkor som han får se då regementet vandrar vidare in i Belgien. I Li ege gör man halt. (Napoleon är nu tillräckligt slagen. ) Färden går nu sakat tillbaka. Johan gör iakttagelser på vägen, Han imponeras stort av kyrkklockan spel i Lübeck osv. allt beskriver han ganska noggrant. På vägen hemåt hamnar han i Rostock, insjuknar igen. Och vårdas på en herrgård. Det medför att inte kommer med övriga i regementet som skeppas ombord för färd norrut. 14 dagar senare följer han dock med Kalmar regemente Man seglar igenom Öresund till Göteborg. Här ansluter han till sitt regemente igen. Uppställning och marsch till Uddevalla. der vi Paroderade för Kal den 13, derifrån över Svinesund uti Norget til fredrikcstad, som kal den 13 tog in med Sjöflottan (det var ju just flottan som banade vägen mot Norges fall!) I Sandsundet byggde man kaserer (Försvarsverk) och låg still under hösten. Via Fredrikshalld gick man til en by över norska fjällerna, som het Jakops Ryd det var en svår mars Derifrån til västra Ed, åmån och vidare hem til V.Vingåker! 1815 gräver Johan på Södertälje kanal igen! Fram till sitt avsked, 1839, gör han utöver övningar på Malmahed arbeten på Göta och Hjämarekanal. Efter kriget. Några öden, Hur många som kom att få psykiska problem vet man ju inget om. Vad jag vet fanns inget stöd för detta på 1800-talet. Man fick klara sig bäst man kunde efter de traumatiska upplevelser man måste fått uthärda. Jag har hitta många exempel på knektar som, efter man kommit hem från fältslag tydligt visar på effekter. Superi är tydligt men även självmord och andra spår finns. Kyrkboken berättar om soldater från denna tid som blir utslängda från t.ex. julottan för störande av ordningen. Men andra tycks ha överlevt ganska bra, flera till och med högt upp i ålder. T.ex. Olof Blom från Vansö, han blir 87 år, och som minne har han en fin ölstånka som han kom över när han flydde från fångenskap i Sibirien! Jonas Brink, från Husby-Oppunda, Tjänstgjorde i alla krigen, blev 90 år. (kanske ännu äldre) Hugad med Ryska S.t Georgs Ordenskors, blesserad vid Sävar. Om honom berättas, genom en nedtecknad historia 1891, många episoder.

7 Bland annat om när han nära 90 år kom dragande med en kärra till Östra i Husby socken, han hade då gått en sträcka på 1 och en halv mil! Johan Lund från Ytterenhörna skrev brev som nu finns bevarade på Östra Södermanlands museum. Här kan man läsa: Hur han skriver hem till roten från Stralsund för att få lån till att köpa ny mundering. Han hade varit med på skeppet som skulle från Ystad till Stralsund. Men skeppet råka i storm och man drev sönderslagna mot en bergsklippa i land vid Danska kusten. Så illa började Johan Lund intåg i kriget. Men han går sedan vidare med på alla marscher runt om i Europa. Jan Wik från Stora Malm socken, är med i fältslagen. Får avsked Avsked på grund av att dör. Han hittas hängd i en björk vid Walla äng. Och grävs ner i skogen, 31 år gammal. Historien, anledningen, till detta tragiska slut är en gris! Efter att ha genomlidit och klar alla strapatser i krigen, väntar snart mera elände, det börjar 1817 då hans far (även han soldat) dör under konstiga omständigheter. Ingen klarhet finns i fallet annat än att rättsväsendet var inkopplat Året därpå, dör hans två förstfödda barn med en veckas mellanrum. Några år senare, när paret fått tillökning med en pojke och en flicka, drunknar pojken i en kvarndamm. Vi är nu framme vid hösten 1825, Vid den tiden hämtades kreaturen hem för slakt från skogen där man varit på sommar betet. Bland annat grisar. Denna gång saknades en galt. Grisen tillhörde förre detta ox drängen vid Ericsberg. Då grisen trots ivrigt letande av folket i trakten ej återfanns, ansågs det sannolikt att den blivit stulen. Beskyllningar, anklagelser och rykten tog fart i socken. Man gör nya undersökningar och sökande efter galten, men man kommer inte tillrätta med mysteriet. Missämja och förtal fortsätter i socknen. Så, den 13/ mars 1826 kan man läsa i dödsboken, Soldaten Jan Wik: Hängde sig i Valla äng vid en björkstubbe. Dömdes vid Oppunda Häradsrätt., att nedgrävas i skogen. Att alla de upplevelser som soldat Wik fick uppleva samt den försvunna grisen samt följderna därefter skulle vara orsaken till att Wik tog sitt liv går ju inte att bevisa, men helt säkert är att i socken kom ny ryktet igång att det varit Wik som stal grisen! Så var det inte! Han hustru, Anna Maria Larsdotter, som ju nu måste ha haft ett helvete med två barn och ensam, snart vräkt från soldat torpet är ju klart. 9 månader efter Wiks dör grips den skyldige att Wik rentvås helt. Då var det försent. Anna Maria lever till hon ska fylla 97 år! Hon flyttar ihop med en korpral och får flera barn. Efter en tid av fullständig misär. Sik Utav de människors öden jag tar upp idag är nog historien om Anders Sik den grymmaste. Anders Person som han hette innan han blev indeltsoldat, skrevs in vid roten Forssjökvarn i Stora Malm (utanför Katrineholm) socken år Faktiskt samma dag som han fyller 18 år. Samma år gifter han sig med den 11 år äldre pigan, Stina Persdotter. Paret blir barnlösa, men dom tar emot fattiga flera fosterbarn.

8 Deras första år på soldattorpet blir fredliga. Dock, 1807, uttogs Sik i livkompaniet, som han tillhörde, för att i Greifswald den 20 juni ingå i en Sörmländsk bataljon. Dock är man inte inbladade i några större stridigheter. Kungen den oförmögne Gutaf den 4:e. Lyckades dåligt med samverkan. I början av 1807 anfaller Fransmännen Stralsund men slås faktiskt tillbaka. Efter en del förluster och fångna återvänder bataljonen till Sörmland, däribland Sik. Över vintern är han hemma på torpet. Den 21 feb gick så ryska trupper över gränsen i mot Finland. Samtidigt som Danmark hotade både i syd och väst som bekant. Som jag tidigare berätta sätts sörmlänningarna in först i väst, gränsen mot Norge senare på Åland och vidare i norr vid Ratan. Sik är med fram till Åland striderna, här där trots inte några större slag utkämpas, förlorares 1750 man under reträtten. Här på Åland tas Sik till fånga! Dock, han frisläpps ganska snart för i slutet av 1810 är han hemma igen. Expeditionen i Västerbotten missar därmed Sik av förklarliga skäl. När han nu efter nästan 4 år kommer hem igen på torpet så har allt skötts av hustrun Stina. Det är nu dom åter sig fosterbarn. Det är en nu faderlös pojke till en grann soldat, Jonas Berggren, som avlidit i rysk fångenskap. Paret Sik får senare lovord för sin fostran av barnet. I augusti månad 1812 tågar Sik ut i fält igen. Nu under kronprinsen marskalk Bernadotte, och mot Napoleon! Sik tågar med över platserna i norra Europa. Efter slut klämmen i Norge, tågar nu Sik hem igen som, kan man förmoda sliten men med massor av erfarenheter. Och toppen av sitt militära kunnande. Men som jag varit inne på, nu syns spår av inte bara kroppsliga skador utan tydliga själsliga. (GM berättar en del) Fram till 1824 gör nu Sik sina vanliga möten. Jobbar på kanalbyggen och sköter torpet. Paret Sik beskrives enligt den allmänna meningen, mycket väl tillsammans. Torpet låg som brukligt lite avsides men relativt nära vägen. (Norrköping- Eskilstuna) Stugan var inte av den allra äldsta typen, därav fanns det bland annat en vind. Sik har varit en sparsam, och klok soldat. Han har till och med lyckats samla ihop en lite större summa pengar. Denna lilla förmögenhet använde han till med lån bispringa behövande Hur omfattande hans låneverksamhet var är ju svårt att säga. Men uppe på torpets vind förvarat i en kista fanns en hel del pantsatt, skedar, silver osv. men även pengar. Sik anlitades även när folk ville växla pengar, allt detta skedd i stugan. Sik försvann bara upp på vinden ett tag där han förvarade pengar i en kista.

9 den 18 oktober 1826 fick Sik besök: Det är besök av den i bygden ökända slarvern soldaten Eric Lind från Valla rote. Mycken fallenhet för lättja, och sysslolöst kringdrivande beskriv han som av menigheten. Superi och hustrumisshandel finns också på hans meritlista. Soldat Lind gör ett försök att lura till sig pengar av Sik, det lyckas han inte med. Sik känner naturligtvis väl till soldat Linds lynne. Men eftersom det är sent på kvällen får han sova över. Han upptäcker då att Sik har pengar hemma i stugan och var han förvara dessa. Detta kom att få en avgörande betydelse för händelsernas utveckling. Den 8 november, 20 dagar efter Linds besök, har paret Sik en mycket lång och arbetsam dag. Man kommer ovanligt sent i säng efter en massa göromål. Vad som händer under natten? Stora Malms dödsbok år 1826: (Avskrift) Soldaten Sik och hans hustru vid nr.13, 43 (år) (54 år). Om morgonen den 9:de Nov. Fanns deras stugubyggnad nedbränd och deras squeletter liggande på Stugugolvet. Medelst skedd undersökning af provincialläkaren Doctor Martin befanns märken efter yxhugg i axelbenet på Sik och uti halskotorna på hustrun, hvaraf anledning, att bofvar först mördat dem och derefter tändt eld på byggningen, för att dölja ogerningen. Notering i Husförhörs-boken ang. morden på Sik och hans hustru: År /11. Först mördade och uppbrända tillsammans med stugubyggnaden. I marginalen till ovan nämnda notis i dödboken år 1826 noterar prästen, ett år senare: Soldat Nr. 28 för Walla rote, Eric Lind och recruten, drängen i Walla, Carl Sundin, blefvo förbrutne att hafva begått dessa nidingegjerningar, och derföre dömda att mista högre händerena, halshuggas och steglas. De exequerades den 9 November De avrättades således på årsdagen av brottet, och troligen ganska nära den plats där brottet begicks (se karta) Platsen kallades Äspingemon och låg i närheten av de soldattorp som ligger ca. 500 m. öster om Brostugan, vid Hönstorpasjöns nordvästra ände, utefter vägen Forssjö Strångsjö. Om morden på Sik och hans hustru taldes det mycket om i ST.Malm. En Karl Fredriksson, född 1860, berättar: Det var mellan Forssjö och Strångsjö som de avrättade de som hade mördat Siken. Han bodde vid de knektboställena där. De hade sagt att Siken fått med sig pengar från kriget, och det var dessa pengar mördarna ville åt. Om händelser vid begravningen av makarna Sik berättas, i något olika lydelse, ungefär följande: Mördarna var med på begravningen, och när en av dem lutade sig över graven föll pengar ur hans ficka ned på kistorna. En soldat Flod lär då ha yttrat: Det syns mig som om pengarna vill tillbaka till dess rätta ägare. Vid det efterföljande gravölet, som hölls på gästgivargården Stensjö, uppstod bråk. Soldaten Flod, som bodde söder om Kårtorpssjön, kände sig hotad, och gav sig av från Stensjö, men förföljdes av mördarna. Flod klarade sig genom att han hade sin eka vid Bjälkbollandet, och

10 kunde stöta ut från land innan förföljarna hann upp honom. Hos Floden fick man sedan gå vakt. En Gustaf Thorell, född 182 berättar: I min barndom låg schavotten kvar på avrättningsplatsen och ett armben efter di där, som mörda Siken. Di vart stegla, inte begravna. Den sista som avrättades där, var Lundbyskogarn. Han hade bränt opp en by, Fogle by sa di. Han hitte di skelette efter för några år sedan sen. De var den avrättplatsen ve knektställenna. Så slutade livet för en av de soldater som var med i Sveriges sista krig,, Historik: 1810 Då Karl XIII är barnlös väljer en riksdag i Örebro den franske marskalken Jean Baptiste Bernadotte till tronföljare. Med sitt nya namn Karl Johan blir han snabbt den faktiske regenten över Sverige Skånska bönder gör ett misslyckat uppror mot soldatutskrivningar En ny tryckfrihetsförordning innebär ytterligare inskränkningar I freden i Kiel tvingas Danmark avträda Norge till Sverige. Efter ett kort krig mot Norge skapar Karl Johan den svensk-norska unionen genom konventionen i Moss. Karl XIII blir norsk kung som Karl II Karl XIII avlider och Karl XIV Johan blir kung över Sverige och Norge. Han kommer att i praktiken styra Sverige enväldigt Varangerfrågan. En gränstvist mellan Sverige-Norge och Ryssland om norska Finnmarken löses fredligt.

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan?

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan? Instuderingsfrågor till : Första världskriget 1. Vilka var orsakerna till kriget? Orsaker till kriget var bl.a. Nationalismen var stor i alla Europas länder Tyskland ville behålla de gränserna de hade

Läs mer

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid?

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Du kan också i inledningen skriva av andra versen på vår nationalsång Du gamla du fria.

Läs mer

A. Utdrag ur en dagbok skriven av en tysk legoknekt (yrkessoldat). Här beskrivs slaget vid staden Magdeburg i centrala Tyskland 1631.

A. Utdrag ur en dagbok skriven av en tysk legoknekt (yrkessoldat). Här beskrivs slaget vid staden Magdeburg i centrala Tyskland 1631. Källor och historisk metod A. Utdrag ur en dagbok skriven av en tysk legoknekt (yrkessoldat). Här beskrivs slaget vid staden Magdeburg i centrala Tyskland 1631. Den 20 maj ansatte vi Magdeburg på allvar,

Läs mer

Hur var det möjligt för Sverige att bli en stormakt?

Hur var det möjligt för Sverige att bli en stormakt? 1 STORMAKTSTIDEN Fram till 1500-talet var Sverige ett litet och fattigt land. Trots detta blev Sverige på 1600-talet en stormakt där Östersjön nästan var som ett svenskt innanhav. Varken förr eller senare

Läs mer

Undret vid Dunkerque (Dunkirk).

Undret vid Dunkerque (Dunkirk). Undret vid Dunkerque (Dunkirk). I maj 1940 när Tyskland anfaller Frankrike så finns en stor del av brittiska armén i Frankrike. Tyskland anfaller Frankrike via Belgien och genom Ardennerskogen som ligger

Läs mer

Andra världskriget Finland, Danmark, Norge och Danmark

Andra världskriget Finland, Danmark, Norge och Danmark Andra världskriget Som du nu vet, anföll Tyskland Polen den 1 september 1939. Med stridsvagnar tog man sig in landet, och andra världskriget hade börjat. Kriget varade i fem år och när det var över hade

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand Medan nutidens socialvårdare som bäst bryr sina hjärnor med problemet åldringsvården, kan man i Bro socken allfort lyssna till en gammal sägen,

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET SIDA 1/6 de mänskliga rättigheterna (sid. 1) de mänskliga rättigheterna består av 30 artiklar. Nedan presenteras en förenklad översättning (ur Pådraget, Amnesty International). Artikel 1. Alla människor

Läs mer

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar Mötet med det okända I en av de små byarna i Ghazni som ligger i östra Afghanistan bodde det fattiga familjer. Byn kallades för ''Nawdeh''. De flesta män i byn var jordbrukare, affärsmän, bönder och vissa

Läs mer

NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet.

NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet. 1(6) NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet. LÄGE Koordinater: (RT90) S/N 6462879 V/Ö 1498219 För Whbf 2014-10-17/ HH Utsnitt ur

Läs mer

ÄVENTYRSVANDRING 2014. Vandring 5/2014: 12 mars. Danmark i Skåne. 33 deltagare. 8 km.

ÄVENTYRSVANDRING 2014. Vandring 5/2014: 12 mars. Danmark i Skåne. 33 deltagare. 8 km. Danmark i Skåne heter en bok som jag köpte för längesen på loppis för 10 kr. Författare är Palle Lauring. Den är på danska och väldigt trevligt skriven. Författaren gör en resa i Skåne och berättar historier

Läs mer

Vinningsbo platsens historia

Vinningsbo platsens historia Vinningsbo platsens historia Vinningsbo hör till den gamla Skårdals by och är den enda av byns gårdar som hade ett särskilt namn Vinningsbogården. Rikspolitiska förvecklingar och krig har påverkat denna

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

Från Grossenbrode till Väsbyviken

Från Grossenbrode till Väsbyviken Från Grossenbrode till Väsbyviken Lördagen den 17 april kl. 06:00 klev vi av båten i Rostock Tyskland. Från början var tanken att vi skulle flyga ner från Nyköping till Lübeck under fredagseftermiddagen

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Svenskmonetärhistoria. Mises Circle Stockholm #2 18 februari 2012 Klaus Bernpaintner

Svenskmonetärhistoria. Mises Circle Stockholm #2 18 februari 2012 Klaus Bernpaintner Svenskmonetärhistoria Mises Circle Stockholm #2 18 februari 2012 Klaus Bernpaintner Gustav Eriksson (Vasa) Gustav I (1521-1560) Erik XIV (1560-1568) Johan III (1568-1592) Sigismund (1592-1599) Karl IX

Läs mer

LEVNADSBESKRIVNING NAMN : CARL JOHAN EKBERG FÖDD, PLATS : VECKHOLM (C), EKHOLMEN, BERGA DATUM : 1781-09-20 DÖD : HUSAREN OCH KORPRALEN JOHAN EKBERG

LEVNADSBESKRIVNING NAMN : CARL JOHAN EKBERG FÖDD, PLATS : VECKHOLM (C), EKHOLMEN, BERGA DATUM : 1781-09-20 DÖD : HUSAREN OCH KORPRALEN JOHAN EKBERG LEVNADSBESKRIVNING NAMN : CARL JOHAN EKBERG FÖDD, PLATS : VECKHOLM (C), EKHOLMEN, BERGA DATUM : 1781-09-20 DÖD : 1835-05-11, LOVÖ (AB) HVILAN HUSAREN OCH KORPRALEN JOHAN EKBERG Torsdagen den 20 september

Läs mer

Facit till frågor Kompass historia

Facit till frågor Kompass historia Facit till frågor Kompass historia Vikingatiden 1 Mellan år 800 och 1050 brukar man säga att vikingatiden varade. 2 Ingen vet säkert. Kanske betyder det någon som ligger på lur i en vik och väntar på att

Läs mer

Citat ur förorden till Viktor Rydbergs "Den siste atenaren".

Citat ur förorden till Viktor Rydbergs Den siste atenaren. "Jag förutspår, att du icke skall skörda guld på detta företag - lika lite som jag författarrykte. Mitt opus är icke av den art, att det kan vinna många läsare. Och bland dem, som det lyckas erhålla, skall

Läs mer

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började Blodfrost Värsta samtalet jag någonsin fått. Det hände den 19 december. Jag kunde inte göra någonting, allt stannade, allt hände så snabbt. Dom berättade att han var död, och allt började så här: Det var

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

I SKOLAN PÅ EGEN HAND. Skolmaterial från Marinmuseum

I SKOLAN PÅ EGEN HAND. Skolmaterial från Marinmuseum I SKOLAN PÅ EGEN HAND Skolmaterial från Marinmuseum Örlogsstaden Karlskrona och Marinmuseum Karlskrona var i flera hundra år en viktig plats för Sveriges flotta, den del av militären som har ansvar för

Läs mer

Strädelängan. 1700-talet

Strädelängan. 1700-talet Strädelängan. 1700-talet 1700-talet. Ur scouternas redogörelse till Scoutförbundet 1952: Kommunen har ställt en gammal 1700-talsstuga till disposition som scoutlokal och detta hus har både praktiskt och

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Summering Enväldet i Europa politisk historia. SPANIEN.

Summering Enväldet i Europa politisk historia. SPANIEN. Summering Enväldet i Europa politisk historia. SPANIEN. 1. Karl V 1516-1556 a. Augsburg 1555 b. Krig emot främst Frankrike om Italien. c. Abdikerar och delar upp sitt väldiga rike: i. Österrike till brodern

Läs mer

"50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa

50+ i Europa Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Agency Logo Household-ID 1 2 0 4 2 0 0 Person-ID Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens förnamn: "50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Skriftligt frågeformulär för

Läs mer

Bilaga 1 Myndigheter och militärhistoriska föreningar med vilka SFHM har samarbetsavtal, eller på annat sätt samarbetar med. Avd Samarbetspartner Ort Län Samverkansområde FVM F17 Kamratförening Kallinge

Läs mer

Fyra systrar och en halvsyster

Fyra systrar och en halvsyster 1 Fyra systrar och en halvsyster Under åren 1842-1856 föder Anna Greta Persdotter vid Wågagård i Rogslösa 5 döttrar. De fyra första har samma far Johannes Nilsson som dör endast 45 år gammal 1854. Anna

Läs mer

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit.

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Riksdag och regering Rättsväsendet. 8 SIDORS SVERIGE - BIT FÖR BIT Sverige är ett stort land. Och det

Läs mer

Sveriges villaägare om grannrelationer. Rapport september 2010

Sveriges villaägare om grannrelationer. Rapport september 2010 Sveriges villaägare om grannrelationer Rapport september 2010 Välkommen till villapanelen Villapanelen är den första oberoende och opolitiska panelen som speglar villaägarnas åsikter inom olika områden.

Läs mer

En resa på livets kanal

En resa på livets kanal En resa på livets kanal (Friluftsgudstjänst i hamnen) Av: Johannes Djerf Det här är ju en dag som för många handlar om vatten och båtar, vilket jag tycker är väldigt härligt. Men jag ska ändå börja med

Läs mer

SCENARIO OCH FÖRUTSÄTTNINGAR. Reviderad version 2009-04-12

SCENARIO OCH FÖRUTSÄTTNINGAR. Reviderad version 2009-04-12 SCENARIO OCH FÖRUTSÄTTNINGAR Reviderad version 2009-04-12 1 Scenario Scenariot utspelar sig på en plats utefter svensk-norska gränsen under krigsåren 1808-1809. Den norska sidan försvarar ett vägstråk

Läs mer

Villapanelrapport Februari 2010

Villapanelrapport Februari 2010 Villapanelrapport Februari 2010 Välkommen till villapanelen Villapanelen är den första oberoende och opolitiska panelen som speglar villaägarnas åsikter inom olika områden. Det är en återkommande rapport

Läs mer

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Jönköpings stads historia 1284-1700 Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Bild 1 Jönköping från södra änden av Munksjön omkring 1690. Kopparstick av Erik Dahlbergh. Bild 2 Medeltida vägnät. Bild

Läs mer

NVF IKT-system. Höstmötet i Åbo 22-24.10.2014

NVF IKT-system. Höstmötet i Åbo 22-24.10.2014 NVF IKT-system Höstmötet i Åbo 22-24.10.2014 Lite historik och annan info om Åbo Åbo är en universitetsstad med både ett finsk- och ett svenskspråkigt universitet. Åbo Akademi med 7000 studenter och forskare

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837. Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf

INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837. Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837 Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf IngridMaria Isaksdotter Föräldrar till Lars Peter Isaksson: Isac Jonasson och Brita Maria Knutsdotter i Ryd Mormor

Läs mer

Flykten från Sverige. Avdelningsmöte. Samling -Vem är här och vad ska vi göra idag? Innehåll. Material

Flykten från Sverige. Avdelningsmöte. Samling -Vem är här och vad ska vi göra idag? Innehåll. Material Avdelningsmöte Flykten från Sverige Under detta möte får scouterna fundera på hur det kan kännas att vara på flykt och ha olika förutsättningar i livet. Mötet avslutas med en saga som berättar om ett Sverige

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA Daniel Lehto 2011 daniellehto@yahoo.se Till Julia PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO Pappa jobbar på ett boende för gamla människor. Det är ett roligt

Läs mer

Tegelstenen. Bohuslän. En tegelsten väger ett kilo plus en halv tegelsten. Hur mycket väger då tre tegelstenar?

Tegelstenen. Bohuslän. En tegelsten väger ett kilo plus en halv tegelsten. Hur mycket väger då tre tegelstenar? Tegelstenen En tegelsten väger ett kilo plus en halv tegelsten. Hur mycket väger då tre tegelstenar? 1: 3 kg X: 4,5 kg 2: 6 kg Bohuslän Bohuslän blev svenskt vid en fred. Vilken? 1: GFreden i Roskilde

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Team Namn Verksamhet/Inriktning Landsting/Region Genombrottsprogram I 1 Södermalms psykiatriska enhet, Allmän Stockholms

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Författare: Josefine Ottesen Boken handlar om: Boken är en grekisk saga, som handlar om den grekiske pojken Teseus. Han börjar bli tillräckligt gammal, för att lämna sin mamma och morfar. Han vill

Läs mer

Kapitel 3 ÖN. Ön jag bor på är ganska bergig. På vissa ställen är det slätter.

Kapitel 3 ÖN. Ön jag bor på är ganska bergig. På vissa ställen är det slätter. ÖN Kapitel 1 Jag heter sir Lincon och jag är en uppfinnare och en kapten. Jag är 42år gammal och jag föddes 1895 i Sverige. Jag har uppfunnit flygplanet, luftskeppet och robotfågeln. Mitt fartyg heter

Läs mer

ASTRID LINDGRENS NÄS STUDIEMATERIAL FÖR MELLANSTADIET. Skapat av Åsa Loven, BARNinitiativet

ASTRID LINDGRENS NÄS STUDIEMATERIAL FÖR MELLANSTADIET. Skapat av Åsa Loven, BARNinitiativet ASTRID LINDGRENS NÄS STUDIEMATERIAL FÖR MELLANSTADIET Skapat av Åsa Loven, BARNinitiativet Lektionsprogram Märk världen, Astrid Lindgrens krigsdagböcker än en personlig skildring av hur dramatiska världshändelser

Läs mer

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Folderserie TA BARN PÅ ALLVAR Vad du kan behöva veta När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Svenska Föreningen för Psykisk Hälsa in mamma eller pappa är psykisksjh07.indd 1 2007-09-10 16:44:51 MAMMA

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

MiniMaxNr - x 2015. Text ruta om något som finns i tidningen. Second Life Blodgrevinnan

MiniMaxNr - x 2015. Text ruta om något som finns i tidningen. Second Life Blodgrevinnan MiniMaxNr - x 2015 Text ruta om något som finns i tidningen. Storlek 18 Second Life Blodgrevinnan Second Life Second Life (SL) är en virtuell värld där man med hjälp av en avatar kan röra sig i olika miljöer

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

Vasatiden. Du kommer att få läsa om den här nya tiden, lite om vad som hände i Europa men mest om vad som hände i Sverige.

Vasatiden. Du kommer att få läsa om den här nya tiden, lite om vad som hände i Europa men mest om vad som hände i Sverige. Vasatiden Med Gustav Vasa brukar man säga att den nya tiden kom till Sverige. Medeltiden tog slut och en ny tid kom till Sverige. Vi kallar den Vasatiden. Det var den tiden då Gustav Vasa och hans söner

Läs mer

Stroke många drabbas men allt fler överlever

Stroke många drabbas men allt fler överlever Stroke många drabbas men allt fler överlever Birgitta Stegmayr Docent i medicin Stroke är en vanlig sjukdom. Här i Sverige drabbas troligen 30 000 35 000 personer per år av ett slaganfall, som också är

Läs mer

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla Kapitel 1 Hej jag heter Albert och är 8 år. Jag går på Albertskolan i Göteborg. Min fröken heter Inga hon är sträng. Men jag gillar henne ändå. Mina nya klasskompisar sa att det finns en magisk dörr på

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

Antik betyder gammal. Antiken kallas den äldsta perioden i Europas historia det gamla Grekland och Romarriket. Antiken inleddes ungefär 800 f.kr.

Antik betyder gammal. Antiken kallas den äldsta perioden i Europas historia det gamla Grekland och Romarriket. Antiken inleddes ungefär 800 f.kr. Grekland Antik betyder gammal. Antiken kallas den äldsta perioden i Europas historia det gamla Grekland och Romarriket. Antiken inleddes ungefär 800 f.kr. och slutade kring 500 e.kr. Grekerna och romarna

Läs mer

KVInnornAS SITUATIon I AFGHAnISTAn

KVInnornAS SITUATIon I AFGHAnISTAn KVInnornAS SITUATIon I AFGHAnISTAn Bilder Framsida Titel: Angiza, 18 år Fotograf/Källa:Jenny Matthews/ActionAid Creative Commons erkännande http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/actionaid/image/view/angiza-18-aar-95025

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR?

VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR? Karl-Magnus Spiik Ky Självtroendet / sidan 1 VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR? Självförtroendet är människans inre bild av sig själv. Man är sådan som man tror sig vara. Självförtroendet är alltså ingen fysisk storhet

Läs mer

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum August Strindberg hans liv funderingsfrågor och skrivuppgift Ämne: Svenska, SVA, SFI, historia År: 6-9, gymn, vux Lektionstyp: reflektion

Läs mer

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Legenden om Lucia berättar om hur en hedning hade blivit förälskad i henne, men att

Läs mer

NAFVESTA SLÄKTEN GUSTAFSSON- BJÖRK GENOM TRE SEKLER. Sörmlandssången

NAFVESTA SLÄKTEN GUSTAFSSON- BJÖRK GENOM TRE SEKLER. Sörmlandssången NAFVESTA SLÄKTEN GUSTAFSSON- BJÖRK GENOM TRE SEKLER Sörmlandssången Känner du landet det härliga rika badat av Mälar- och Östersjövåg, hemmet för skördar och minnen tillika Minns du den stranden där Mälarens

Läs mer

Släkten Törnqvist. Sammanställt av Sylvia Törnqvist Loogna i maj 2013.

Släkten Törnqvist. Sammanställt av Sylvia Törnqvist Loogna i maj 2013. 1 Släkten Törnqvist Sammanställt av Sylvia Törnqvist Loogna i maj 2013. I den ljusa sommarkvällen 1815 kom allvarsamma män till det lilla soldattorpet Lustigholm med budet att soldaten Lars Eriksson Törn

Läs mer

Norgeresa med Fortum Power Riders. 2014-05-17 tom 2014-05-22

Norgeresa med Fortum Power Riders. 2014-05-17 tom 2014-05-22 Deltagare: Håkan Andersson, Börje Salonen och Frank Skaufel. En kväll i februari träffades Börje och jag hemma hos honom för att titta på en trolig rutt i Norge till sommaren. Börje hade redan bokat in

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Andra världskriget. 65 år sedan den Stora Segern

Andra världskriget. 65 år sedan den Stora Segern Segern genom nära och käras öden Andra världskriget 65 år sedan den Stora Segern Det har gått många år sedan den hemska tiden då det mullrade explosioner, bombades städer, och så många människor offrade

Läs mer

Vad är det jag ser? Man står på tårna, håller tal. Höjer glaset och säger skål. Där i muren är det ett hål. Vad är det jag ser, vad är det som sker

Vad är det jag ser? Man står på tårna, håller tal. Höjer glaset och säger skål. Där i muren är det ett hål. Vad är det jag ser, vad är det som sker Vad är det jag ser? Man har idéer och ideal Man står på tårna, håller tal öjer glaset och säger skål är i muren är det ett hål är är en älv bredvid en skog Och på en väg en fårahjord n litet torp, ett

Läs mer

Ingenstans att ta vägen

Ingenstans att ta vägen Ingenstans att ta vägen Vi har läst en artikel som handlar om en kille utan hem, pengar och arbete. Han kan inte svenska och bor på ett akutboende. Velibor, som han heter, tycker att man borde få mer hjälp

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

SANKT STAFFANS VISA UT KOMMER STAFFAN

SANKT STAFFANS VISA UT KOMMER STAFFAN SANKT STAFFANS VISA UT KOMMER STAFFAN TEXT och MUSIK: Sankt Staffans visa - Ut kommer Staffan är en legendvisa som är sammanställd av två liknande varianter. Den egenartade melodin är upptecknad i Vittskövle

Läs mer

FAKTABLAD K13. Vasa hamns historia och utveckling

FAKTABLAD K13. Vasa hamns historia och utveckling Tema 5. Kultur FAKTABLAD. Vasa hamns historia och utveckling Ända sedan förkristen tid har folk varit bosatta vid kusten i det område där Vasa stad och Korsholms kommun nu finns, och idkat handel och sjöfart.

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013 2013-02-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013 Fler lediga platser Under januari anmäldes 1 900 lediga platser till Arbetsförmedlingen i länet och

Läs mer

Konferens om skogsfinnarna Hällefors 8-9 maj 1992

Konferens om skogsfinnarna Hällefors 8-9 maj 1992 Konferens om skogsfinnarna Hällefors 8-9 maj 1992 Av Tor Eriksson, Örebro Rapporten är upprättad med hjälp av bevarade anteckningar, informationsblad och program samt mitt minne drygt 20 år senare. Fredagen

Läs mer

Facit Språkvägen. för sfi kurs D

Facit Språkvägen. för sfi kurs D Facit Språkvägen för sfi kurs D Kapitel 1 Insändare 1 Den har skrivits av en person som bor i Tallbogård. 2 Han vill framföra att han tycker att det är fel av kommunen att bygga en väg rakt igenom parken

Läs mer

Sven Jaensson 1800-05-12 1873-12-29

Sven Jaensson 1800-05-12 1873-12-29 Sven Jaensson 1800-05-12 1873-12-29 Maja Persdotter 1776-1857 Johan Persson 1776-1843 Stina Jacobsdotter 1802-1873 Sven Jaensson 1800-1873 Maria Jonasdotter 1814-1855 Carl Johan 1833-1833 Johanna 1835-

Läs mer

Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.1 Indelta båtsmän, ryttare och soldater 1680-1901

Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.1 Indelta båtsmän, ryttare och soldater 1680-1901 Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.1 Indelta båtsmän, ryttare och soldater 1680-1901 Från 1680-talet fram till och med 1901 bestod manskapet i den svenska krigsmakten dels av värvat folk, dels av indelt

Läs mer

Babysång Öppna förskolan Sävsjö

Babysång Öppna förskolan Sävsjö Babysång Öppna förskolan Sävsjö 1. Hej, hej på dej Hej, hej på dej, hej, hej på dej, jag kan klappa händerna hela da n. Hej, hej på dej, hej, hej på dej, jag kan klappa händerna hela da n 2. Jag kan klappa

Läs mer

Utfall och medellön för resp domstol och kategori

Utfall och medellön för resp domstol och kategori Utfall och medellön för resp domstol och kategori Myndighet Tjänstebenämning Medellön Lägsta lön Högsta lön Utfall Högsta domstolen Domstolssekreterare 26827 24450 34300 Expeditionsvakt 24412 24266 24696

Läs mer

Innehåll: Leva tillsammans, Diskutera och arbeta vidare, Quiz vad har jag lärt mig? Leva tillsammans

Innehåll: Leva tillsammans, Diskutera och arbeta vidare, Quiz vad har jag lärt mig? Leva tillsammans Orust förhistoria Innehåll: Leva tillsammans, Diskutera och arbeta vidare, Quiz vad har jag lärt mig? Leva tillsammans Människan har historisk sett alltid levt tillsamman i mindre eller i större grupper

Läs mer

Historien om torpet Havtornsudd Copyright 2010 Mauritz Henriksson

Historien om torpet Havtornsudd Copyright 2010 Mauritz Henriksson Historien om torpet Havtornsudd Copyright 2010 Mauritz Henriksson Havstornsudd 1964 Foto Alf Nordström Namnet på torpet som ligger otillgängligt till, om man vill ta sig dit landvägen, har stavats på olika

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport II 2015 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2015 1531602 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2015, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

4. Individens rättigheter och skyldigheter

4. Individens rättigheter och skyldigheter Foto: Colourbox 4. Individens rättigheter och skyldigheter Innehåll Familj och individ Jämlikhet och jämställdhet Skydd mot diskriminering Att praktisera sin religion i Sverige Barns rättigheter Våld i

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Nov 2008. Alla ombord

Nov 2008. Alla ombord Nov 2008 Alla ombord 10 ord från Vasamuseet I denna mapp finns konstiga ord. De handlar om skeppet Vasa. Förbered dig på att komma till museet genom att lära dig några av orden. Varje ord förklarar vi

Läs mer

barnhemmet i muang mai söndag 6 juli - måndag 29 september, 2014

barnhemmet i muang mai söndag 6 juli - måndag 29 september, 2014 barnhemmet i muang mai söndag 6 juli - måndag 29 september, 2014 Nu har det gått alldeles för lång tid sen vårt senaste brev och vi kan bara skylla på att en månad försvann i Sverige och att vi efter en

Läs mer

Han var med vid många berömda slag t.ex., Breitenfeld, Lech, Alte Veste, Lützen, Oldendorf, Nördlingen, Witt Stock.

Han var med vid många berömda slag t.ex., Breitenfeld, Lech, Alte Veste, Lützen, Oldendorf, Nördlingen, Witt Stock. Hönsäter Förste kände ägaren av Hönsäter var hertig Erik, son till Kung Magnus Ladulås, han köpte gården år 1305. Vid Eriks död ärvde sonen Magnus gården, han blev sedermera konung Magnus Eriksson. Hönsäter

Läs mer

Specialtidning för BestKust Feskarna, Grovfjord 04. BestKust Feskarna 04. Sponsored by

Specialtidning för BestKust Feskarna, Grovfjord 04. BestKust Feskarna 04. Sponsored by Specialtidning för BestKust Feskarna, Grovfjord 04 BestKust Feskarna 04 Bra fiske efter havskatt och torsk Sponsored by Innehåll BestKust Feskarna 04, 2:a resan till Grovfjord Nord-Norge Uppresan till

Läs mer

Några få procent som, precis som adeln, var befriade från att betala skatt. Alla biskopar var adliga.

Några få procent som, precis som adeln, var befriade från att betala skatt. Alla biskopar var adliga. 1 REVOLUTIONER Den franska revolutionen 1789-1799 Mot slutet av 1700-talet var Frankrike Europas mäktigaste stat. Så länge någon kunde minnas hade landet styrts av enväldiga kungar som fått stöd av adeln

Läs mer

Tyra Ljunggrens personarkiv.

Tyra Ljunggrens personarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Tyra Ljunggrens personarkiv. 2014-10-07 Historik Verksamhetstid 1884-1972, handlingar omfattar åren 1865-1974. Tyra Ljunggren, född Ericsson, maka till Elof Ljunggren

Läs mer

ÖVNING 2 - SID. 1 SKRATTAR BÄST SOM SKRATTAR SIST

ÖVNING 2 - SID. 1 SKRATTAR BÄST SOM SKRATTAR SIST SIDA 1/5 ÖVNING 2 - SID. 1 SKRATTAR BÄST SOM SKRATTAR SIST Kryssa för de grupper ni känner till skämt om! Fotbollsspelare Elevrådsrepresentanter Ståuppkomiker Politiker Lesbiska Bögar Kristna Muslimer

Läs mer

2007-05-17 Sida 1. Generation I

2007-05-17 Sida 1. Generation I 2007-05-17 Sida 1 1 Maria Nilsdotter (500:3). Född 1881-02-14 i Harabygget, Hörja (L). Död av Cancer 1946-07-09 i Barkhult, Hörja (L). (Far 2, Mor 3) Gift vid borglig vigsel 1900-12-23 i Osby med Sven

Läs mer

Perspektiv Helsingborg

Perspektiv Helsingborg Sta s k om Helsingborg och dess omvärld Nr 2: 214 Perspektiv Helsingborg Fly ningar 213 Totalt fly ade 1 % av Helsingborgs befolkning, över 14 personer, ut från eller in ll staden. Det högsta totala fly

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

Att driva en Önskabutik!

Att driva en Önskabutik! Att driva en Önskabutik! Önskakedjan FAKTA OCH SIFFROR Önskakedjan består av 35 butiker med ett 100-tal anställda och omsatte 2014 ca 167 mkr, exklusive moms. Butikerna finns idag i huvudsak i mindre städer

Läs mer

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter. En presentation av barnets rättigheter

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter. En presentation av barnets rättigheter Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter En presentation av barnets rättigheter Alla har rättigheter. Du som är under 18 har dessutom andra, särskilda rättigheter. En lista på dessa

Läs mer

Livets slut. Begravning

Livets slut. Begravning Livets slut De flesta av oss går inte ständigt omkring och tänker på döden. Vi är fullt upptagna av att leva våra liv. Men ibland händer det något som får oss att börja fundera över att livet ska ta slut

Läs mer

- Läs kapitlet om kristendomen i läroboken. - På provet kommer du också få motivera och förklara dina tankar kring frågorna nedan.

- Läs kapitlet om kristendomen i läroboken. - På provet kommer du också få motivera och förklara dina tankar kring frågorna nedan. Instuderingsfrågor kristendom NV10A - Läs kapitlet om kristendomen i läroboken. - På provet kommer du också få motivera och förklara dina tankar kring frågorna nedan. 1. Berätta vad som hände under Jesu

Läs mer

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson Insekternas värld Jorden i fara, del 1 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-31-6 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer