Några indelta soldaters öden från Sörmland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Några indelta soldaters öden från Sörmland 1808-1814"

Transkript

1 Några indelta soldaters öden från Sörmland Den 14:e augusti 2014 är det 200 år sedan Sverige var i krig! År 1814, Sveriges sista krig? Ska det handla om idag. Detta genom att följa Södermanlands regemente och några av dom soldater som var med. Vi ska titta lite på några män som lämnat avtryck efter sig. Såväl under krigen som deras öden efter krigens slut. Mitt anförande idag består av två delar. Dels den lite mera officiella för att friska upp era minnen om dessa slutstrider. Dels lite egen forskning om män som var med under denna tid. Bakgrund Av Sveriges 31 krig under perioden (som ni vet utgår jag alltid från när Gustav 1:e Enade riket Sverige) bedömer man att Sverige gick segrande i 18 krig. (med krig avser jag när någon form av fred slutits) 10 krig förlorade vi. De grymmaste två är naturligtvis nederlaget i Stora Nordiska kriget, Men frågan är om inte förlusten i kriget med Ryssland var en mera traumatiskt för riket, förlusten av Finland! Jag tänker lämna tiden när Cronstedt hade lämnat Sveaborg åt Ryssen och fokusera på tiden därefter. Kriget, blev inte de sista för landet. Ytterligare tre krig stod för dörren för detta arma Svenska folk. Redan 1810 drogs Sverige in i Kriget mot England. Då helt påtvingade av Frankrike. För Sveriges krigsfolk en märklig strid, inte ett enda skott avlossades! Södermanlands regemente uppbådades inte i detta skenkrig mot England ( ) Efter det ödesdigra kriget mot Ryssland var regementet hårt brandskattat, 341 man satt fortfarande kvar i rysk fångenskap i början av År 1813, var det Karls Johan, sedermera Karl XIV Johan, som via allt politisk dribblande satt i förarsätet. Därför omnämns kriget som Karls Johans krig mot Napoleon! Sverige skulle åter sälla sig till Napoleons fiender (det visade ju vara rätt) Danmark, denne ständiga fiende, stod ju på Napoleons sida. Efter ett snabbt och på många punkter väl genomfört fälttåg stod Sverige återigen som segrare i ett krig. (om det nu finns segrare i krig). Danmark förödmjukas och tvingas lämna Norge till Sverige.

2 Upptakten till den sista striden Det Svenska krigsmålet var två, dels erövra Norge dels bidra till att få Napoleon på fall. Kriget var alltså ett krig emot Frankrike och för Sveriges del mot Danmark! Sommaren 1812 drog kronprins Karl Johan samman en här i Skåne. Målet var att invadera Själland. För att därpå tvinga Danmark att avstå Norge. Södermanlands regemente sattes på krigsfot och marscherade den 4 augusti till Stockholm. Då med ett förstärkningsmanskap som hade övats i 18 dagar! Total ett manskap om 1,815 som drillades på Ladugårdsgärdet. I oktober förflyttades man via flottan till Blekinge. Detta bara för att efter en månad föras tillbaka för att anfallet uppsköts. I slutstriden mot Napoleon skulle kronprins Karl Johan leda den nordtyska hären. Som innefattade en Svensk armé om man. Efter omfattade krigsförberedelser under vintern samlades Regemente för Södermanland i Södertälje 24 april I maj fördes man över till Rügen. Nu med förbättrad utrustning och disciplin. Manskapet skulle tillhållas tvätta sig, ombyta skjortor och strumpor, tvätta dessa och vädra linnebyxorna. I anledning av den fuktiga luftens skadliga inflytande på hälsan anmodades kvartersvärdarna förse manskapet före morgonexercisen med en jumfru brännvin per man. Allt enligt kronprinsens order. Han var nog en ganska klok man. Under krigsrörelserna i Tyskland kom man nästan bara att i bakgrunden av fronterna få bevittna striderna. Bland annat att hindra Napoleon från att inta Berlin. Dock ett undantag, Jägarna i regementet deltog i gatustriderna i Leipzig. Här stupar ett antal sörmlänningar! Felaktigt i vissa historieböcker nämns det att det endast var det svenska artilleriet som deltog i slaget. De svenska förlusterna var ändå i sammanhanget blygsamma, 215 man stupade att jämföra med de (!) Slaktoffer och skadeskjutna som, före 1900-talet, historiens största drabbning krävde. När de förbundnas arméer följer efter den slagne Nappe, tågar den Svenska hären norr ut och intar Lübeck utan strid den 5 december. Efter ett kortare vapenstillestånd av träder nu Danmark Norge. (Freden i Kiel 15 januari Mörners husarer Spelade här en avgörande roll! Regementet, som var delaktigt i framryckningen mot Danmark, vänder nu med huvudarmén söderut igen. Över Köln och Liège kom man fram till Bryssel 9 april. Napoleon var då avsatt.

3 Kampanjen mot Norge Norrbaggarna var inte helt glada över att plötsligt tillhöra Sverige i union. Som beslutet i freden i Kiel sa. För att inte gå miste om i Norge beslutade Karl Johan sig för ett fälttåg mot Norge. Efter en skickligt genomförd kampanj, där mycket lite manspillan på båda sidor var en order, Anslöt sig Norge till unionen Hur gick det till då? Jo en kort sammanfattning kan se ut så här: Den 25 april 1814 lämnade regementet Bryssel och anländer via Rostock till Göteborg den 8 juli. Kronprins Karl Johan avsikt var att säkerställa förvärvet av Norge genom att marschera in i Norge. En armé om totalt man dras ihop och flottan rustas. Den norska armén kunde ställa man på fötter men de var illa utrustade, dåligt utbildade och saknade erfaren militär ledning. Den svenska armén samlas vid den norska gränsen och delades upp i tre kårer. Den första under ledning av general major Carl Henrik Posse, den andra under generallöjtnant Johan August Sandels och den tredje under generallöjtnant Gustaf Boije af Gennäs. Vidare fanns en reservarmé under ledning av fältmarskalk Hans Henrik von Essen. Flottan stod under ledning av amiral Johan af Puke. Den 26 juli inleder Sverige kriget då den svenska flottan anfaller en avdelning av den norska skärgårdsflottan vid Hvalöarna söder om Fredriksstad. Skärgårdsflottan lyckas fly undan men svenskarna med Mörners husarer intar öarna nästa dag. Den 30 juli infaller en armékår i Norge under ledning av general Hans Henrik von Essen vid Prestbakke och tågar mot Frederikshald och Frederikstens fästning. Den 2 augusti går arméns 1:a division under gm Lagerbring, där Södermanlands regemente ingår i 2:a brigaden, in i Norge vid Svinesund mot Glommen. Den 3:e intas Kragerön. Ön är strategiskt viktig då den utgör nyckeln till hamnstaden Frederiksstad och därmed fästningen där. Den 4 augusti kapitulerar fästningen. På ett fåtal dagar har Norges försvar av dess södra landsdel rasat samman. Den svenska armén tränger längre in i landet. Den 5 augusti vinner dock norrmännen strider vid Midskog. Mellan den 6 och 8 augusti avancerar de svenska styrkorna upp mot Glommen. Karl Johan beslutar sig om att gå över Glommen för att sätta den norska armén under stor press. Gm Mörner får uppdrag att gå över Glommen vid Kjölbergsbro. Tidigt den 14 augusti börjar de svenska trupperna att reparera den förstörda bron. De beskjuts hela tiden av norska trupper. Mörner ger då order till överste Skjöldebrand att med Livgrenadjärsregementets jägare ta sig över Glommen med båtar och driva bort de norska trupperna. Detta går helt enligt planerna. I anfallet stupar 3 svenskar och 15 sårade, 30 norrmän tas till fånga. Skjöldebrand såras själv av en kula i benet vid anfallet.

4 Den 14 augusti 1814 undertecknas stilleståndet i Moss och därefter avslutas alla krigsaktiviteter. Den 4 november ingås en union mellan Sverige och Norge efter förhandlingar i Oslo och den svenske kungen, Karl XIII, väljs även till kung av Norge av stortinget. Sveriges förste riksståthållare i Norge blev fältmarskalk Hans Henric von Essen. Södermanlands regemente tillhörde de förband som beordrades kvar i Norge efter stilleståndet. De var förlagda i Fredriksstad och vid övergångarna av Glommen. Först när norska stortinget valt Karl XIII som kung kunde regementet påbörja marschen hemåt. I regementet fanns då man. Marschen gick över Ed, Åmål, Karlstad. Den 30 november upplöstes regementet i Vretsta och respektive kompani tågade till sina kompanibodar för inlämning av materielen. Så är, kort, den officiella historiebeskrivningen. När man tar en titt på kartan över hur man under åren förflyttar sig inser man att det under marscher måste ha gått undan! Min tanke är att vi följer några män som faktiskt var med på dessa händelser. Män som också lämnat spår efter sig genom dagböcker eller finns med i domböcker eller kyrkboken. Det är oftast en närmast, för oss i nutid, under ofattbara svåra förhållanden dessa män lyckas överleva. Såväl i fält som hemma på torp och i uppväxt. Några av dom var; Anders Sik (född Persson) från Stora Malm socken. Denne Sik var med i alla stridigheter från försvaret av Finland till sista striden i Norge. Utom striden i Ratan då han satt fängslad av Ryssen. Siks öde blir grymt, mera om det senare. Jonas Broms, från Björkvik socken. Broms var med från 1808 i Norge och i alla andra fälttåg fram till och med 1814 i Tyskland. Olof Blom, från Vansö socken (Åker) fånge i Sibirien. Jonas Brink, Stigtomta, är med på samtliga fälttåg ( ) Jan Wik, stora Malm socken, hängde sig. Och sist (det finns naturligtvis massor av andra öden) Johan Spann. Denne Johan Spann från Vingåker förde dagbok. Johan Spann, berättar i dagboken: 10 april 1808 skrevs han in vid regementet i Nyköping stad. Där han exerceras 1 14 dagar. Sedan marscherade han till Norska gränsen. Västra Ede. Där man låg fältvakt en längre tid. Kring oktober november marsch via Karlstad, Örebro, Köping, Västerås, Salber och Gävla. (Under denna tid, april 1808, landsätter Ryssarna en styrka på Gotland och proklamerar att Gotland är nu Ryskt för all evighet. Tre veckor senare lämnar man Gotland när en större svens stryka närmar sig.! - 6 maj kapitulerar Sveaborg!) Åter till Johan Spann, Här låg man still ett litet tag. Spann insjuknar här och förs via Norrtälje till Grisslehamn. Han tillbringar julen 1808 sjuk där.

5 Sedan börjar allvaret, på nyåret 1809 marscherar han över isen till Åland. Signildsskär. I byn Hulta ansluter han här till regementet. Gick han ensam dit? Här sjuknar Spann på nytt. (inte så konstigt kanske efter gångmarschen över isen) Det är nu 18 mars. Ryssen finns nu i norra Finland efter ha besatt östra och södra delen. Hemma i Sverige genomför Adlersparre med övriga stadkuppen. Gustav IV Adolf avsattes och hans halsstarrige farbror, hertig Karl, sattes på tronen. Spann förs med ett antal övriga sjuka iväg mot sjukhuset. Hans ork tar slut på vägen, han skriver, men orkade ej så fort så at Ryska Kashakarna annamade mig med många flera på ett sund. Natten till den 19: mars förs Spann tillsammans med flera sjuka till Kyrkan i Kumlinge. Man tycks ändå ha behandlas relativt väl., för den 21:a ligger de sjuka fångarna, däribland Spann, inne på sjukhus i Åbo. Efter två månader på sjukhuset, skriver han i dagboken Sedan blev det et litet fångbyte, var af jag hade den nåden at vara med och kom till regemäntet den 22 juni i Rosslagen. Kort därpå befinner sig Spann i Uppsala. Efter en kort exercis lastas man på båtar för färd till Västerbotten. (det är nu alltså så kritiskt för Sverige att Ryssen står på Svenskmark) Spann skriver; Vi gjorde tvänne Stora bataljer med Ryssen, den första vid et Bruk, som hette Säfa, den andra vid en by, som hetet Ratan. Sedan till en stad som het Umeå och Pitteå, der fek Rysen fältskålen. Sedan seglade vi til Ärnösand och sedan marsera vi hem.!! Åren Är Johan Spann hemma på torpet förutom under sommar tid då han gräver för Södertälje kanal! 1812, bär det iväg via Dalarö till Blekinge. (Uppmarschen mot Danmark) Men här ligger man bara en kort tid för att sedan återvända med samma skepp hem. År 1813 börjar starten på slutfasen i Sveriges krigande. Vi fortsätter att följa Johan Spann, Påskdagen1813 lämnar han torpet. Via Dalarö på skeppet Gustaf den Stora Landstiger man på Rugen. Där marscherar man till den lilla staden Bergen. Sedan i en stad han kallar furt-furt gör man vakt till självaste kungen. Vid Stralsund läggs man en tid för att återställa murarna och byggnader som fransosen förstört Spann är sedan med i de uppgifter som nord armen har dels i Berlin dels i Greifswald och i områden däromkring. Han skriver att den första bataljen som han deltar i är vid Spanndau. Sedan till Gutterbåk där det var en het slag! Därpå nämner han Polen, Saxen och till sist Leipzig! (Om detta gigantiska slag Skriver han kort) der var ett stort slag, som på stod uti 5 dygn, derifrån til en sten en och ½ mil från Staden Lutsen, der Gustaf den Stora blev siuten. Marschen går sedan vidare till Hannover som då stod under engelsmännen. I Lübeck träffar man danskarna som klockan 11 på aftonen ger upp staden när vi rusar in! Därpå går man mot danska Holsten till Kiel.

6 Johan skriver; På andra sidan staden Låg Danskar uit en fästning, Fredriksudd, Fredriks udd var då mycket väl befäst. Detta beskriver Johan mycket noga! Svenskarna intar dock fästningen snabbt och man tillbringar julen här. På nyåret 1814, vänder hela styrkan söder ut igen! År 1814 marserade vi samma väg gynom Lybäck och ängelska hanober prysen över Renströmen til en stor Stad som hete Kölen. Uit den staden var 3 hundrade säx tio fäm kiyrkor!! Här sjuknar Johan och blir liggande uti ett munk-kloster.. 4 dagar för påsk kom jag der ut och blev inqvaterad i Staden hos en hökare. Johan beskriver sedan detaljerar hur man som katolik firade Jesu uppståndelse. Även en bra beskrivning om seder och bruk kyrkor som han får se då regementet vandrar vidare in i Belgien. I Li ege gör man halt. (Napoleon är nu tillräckligt slagen. ) Färden går nu sakat tillbaka. Johan gör iakttagelser på vägen, Han imponeras stort av kyrkklockan spel i Lübeck osv. allt beskriver han ganska noggrant. På vägen hemåt hamnar han i Rostock, insjuknar igen. Och vårdas på en herrgård. Det medför att inte kommer med övriga i regementet som skeppas ombord för färd norrut. 14 dagar senare följer han dock med Kalmar regemente Man seglar igenom Öresund till Göteborg. Här ansluter han till sitt regemente igen. Uppställning och marsch till Uddevalla. der vi Paroderade för Kal den 13, derifrån över Svinesund uti Norget til fredrikcstad, som kal den 13 tog in med Sjöflottan (det var ju just flottan som banade vägen mot Norges fall!) I Sandsundet byggde man kaserer (Försvarsverk) och låg still under hösten. Via Fredrikshalld gick man til en by över norska fjällerna, som het Jakops Ryd det var en svår mars Derifrån til västra Ed, åmån och vidare hem til V.Vingåker! 1815 gräver Johan på Södertälje kanal igen! Fram till sitt avsked, 1839, gör han utöver övningar på Malmahed arbeten på Göta och Hjämarekanal. Efter kriget. Några öden, Hur många som kom att få psykiska problem vet man ju inget om. Vad jag vet fanns inget stöd för detta på 1800-talet. Man fick klara sig bäst man kunde efter de traumatiska upplevelser man måste fått uthärda. Jag har hitta många exempel på knektar som, efter man kommit hem från fältslag tydligt visar på effekter. Superi är tydligt men även självmord och andra spår finns. Kyrkboken berättar om soldater från denna tid som blir utslängda från t.ex. julottan för störande av ordningen. Men andra tycks ha överlevt ganska bra, flera till och med högt upp i ålder. T.ex. Olof Blom från Vansö, han blir 87 år, och som minne har han en fin ölstånka som han kom över när han flydde från fångenskap i Sibirien! Jonas Brink, från Husby-Oppunda, Tjänstgjorde i alla krigen, blev 90 år. (kanske ännu äldre) Hugad med Ryska S.t Georgs Ordenskors, blesserad vid Sävar. Om honom berättas, genom en nedtecknad historia 1891, många episoder.

7 Bland annat om när han nära 90 år kom dragande med en kärra till Östra i Husby socken, han hade då gått en sträcka på 1 och en halv mil! Johan Lund från Ytterenhörna skrev brev som nu finns bevarade på Östra Södermanlands museum. Här kan man läsa: Hur han skriver hem till roten från Stralsund för att få lån till att köpa ny mundering. Han hade varit med på skeppet som skulle från Ystad till Stralsund. Men skeppet råka i storm och man drev sönderslagna mot en bergsklippa i land vid Danska kusten. Så illa började Johan Lund intåg i kriget. Men han går sedan vidare med på alla marscher runt om i Europa. Jan Wik från Stora Malm socken, är med i fältslagen. Får avsked Avsked på grund av att dör. Han hittas hängd i en björk vid Walla äng. Och grävs ner i skogen, 31 år gammal. Historien, anledningen, till detta tragiska slut är en gris! Efter att ha genomlidit och klar alla strapatser i krigen, väntar snart mera elände, det börjar 1817 då hans far (även han soldat) dör under konstiga omständigheter. Ingen klarhet finns i fallet annat än att rättsväsendet var inkopplat Året därpå, dör hans två förstfödda barn med en veckas mellanrum. Några år senare, när paret fått tillökning med en pojke och en flicka, drunknar pojken i en kvarndamm. Vi är nu framme vid hösten 1825, Vid den tiden hämtades kreaturen hem för slakt från skogen där man varit på sommar betet. Bland annat grisar. Denna gång saknades en galt. Grisen tillhörde förre detta ox drängen vid Ericsberg. Då grisen trots ivrigt letande av folket i trakten ej återfanns, ansågs det sannolikt att den blivit stulen. Beskyllningar, anklagelser och rykten tog fart i socken. Man gör nya undersökningar och sökande efter galten, men man kommer inte tillrätta med mysteriet. Missämja och förtal fortsätter i socknen. Så, den 13/ mars 1826 kan man läsa i dödsboken, Soldaten Jan Wik: Hängde sig i Valla äng vid en björkstubbe. Dömdes vid Oppunda Häradsrätt., att nedgrävas i skogen. Att alla de upplevelser som soldat Wik fick uppleva samt den försvunna grisen samt följderna därefter skulle vara orsaken till att Wik tog sitt liv går ju inte att bevisa, men helt säkert är att i socken kom ny ryktet igång att det varit Wik som stal grisen! Så var det inte! Han hustru, Anna Maria Larsdotter, som ju nu måste ha haft ett helvete med två barn och ensam, snart vräkt från soldat torpet är ju klart. 9 månader efter Wiks dör grips den skyldige att Wik rentvås helt. Då var det försent. Anna Maria lever till hon ska fylla 97 år! Hon flyttar ihop med en korpral och får flera barn. Efter en tid av fullständig misär. Sik Utav de människors öden jag tar upp idag är nog historien om Anders Sik den grymmaste. Anders Person som han hette innan han blev indeltsoldat, skrevs in vid roten Forssjökvarn i Stora Malm (utanför Katrineholm) socken år Faktiskt samma dag som han fyller 18 år. Samma år gifter han sig med den 11 år äldre pigan, Stina Persdotter. Paret blir barnlösa, men dom tar emot fattiga flera fosterbarn.

8 Deras första år på soldattorpet blir fredliga. Dock, 1807, uttogs Sik i livkompaniet, som han tillhörde, för att i Greifswald den 20 juni ingå i en Sörmländsk bataljon. Dock är man inte inbladade i några större stridigheter. Kungen den oförmögne Gutaf den 4:e. Lyckades dåligt med samverkan. I början av 1807 anfaller Fransmännen Stralsund men slås faktiskt tillbaka. Efter en del förluster och fångna återvänder bataljonen till Sörmland, däribland Sik. Över vintern är han hemma på torpet. Den 21 feb gick så ryska trupper över gränsen i mot Finland. Samtidigt som Danmark hotade både i syd och väst som bekant. Som jag tidigare berätta sätts sörmlänningarna in först i väst, gränsen mot Norge senare på Åland och vidare i norr vid Ratan. Sik är med fram till Åland striderna, här där trots inte några större slag utkämpas, förlorares 1750 man under reträtten. Här på Åland tas Sik till fånga! Dock, han frisläpps ganska snart för i slutet av 1810 är han hemma igen. Expeditionen i Västerbotten missar därmed Sik av förklarliga skäl. När han nu efter nästan 4 år kommer hem igen på torpet så har allt skötts av hustrun Stina. Det är nu dom åter sig fosterbarn. Det är en nu faderlös pojke till en grann soldat, Jonas Berggren, som avlidit i rysk fångenskap. Paret Sik får senare lovord för sin fostran av barnet. I augusti månad 1812 tågar Sik ut i fält igen. Nu under kronprinsen marskalk Bernadotte, och mot Napoleon! Sik tågar med över platserna i norra Europa. Efter slut klämmen i Norge, tågar nu Sik hem igen som, kan man förmoda sliten men med massor av erfarenheter. Och toppen av sitt militära kunnande. Men som jag varit inne på, nu syns spår av inte bara kroppsliga skador utan tydliga själsliga. (GM berättar en del) Fram till 1824 gör nu Sik sina vanliga möten. Jobbar på kanalbyggen och sköter torpet. Paret Sik beskrives enligt den allmänna meningen, mycket väl tillsammans. Torpet låg som brukligt lite avsides men relativt nära vägen. (Norrköping- Eskilstuna) Stugan var inte av den allra äldsta typen, därav fanns det bland annat en vind. Sik har varit en sparsam, och klok soldat. Han har till och med lyckats samla ihop en lite större summa pengar. Denna lilla förmögenhet använde han till med lån bispringa behövande Hur omfattande hans låneverksamhet var är ju svårt att säga. Men uppe på torpets vind förvarat i en kista fanns en hel del pantsatt, skedar, silver osv. men även pengar. Sik anlitades även när folk ville växla pengar, allt detta skedd i stugan. Sik försvann bara upp på vinden ett tag där han förvarade pengar i en kista.

9 den 18 oktober 1826 fick Sik besök: Det är besök av den i bygden ökända slarvern soldaten Eric Lind från Valla rote. Mycken fallenhet för lättja, och sysslolöst kringdrivande beskriv han som av menigheten. Superi och hustrumisshandel finns också på hans meritlista. Soldat Lind gör ett försök att lura till sig pengar av Sik, det lyckas han inte med. Sik känner naturligtvis väl till soldat Linds lynne. Men eftersom det är sent på kvällen får han sova över. Han upptäcker då att Sik har pengar hemma i stugan och var han förvara dessa. Detta kom att få en avgörande betydelse för händelsernas utveckling. Den 8 november, 20 dagar efter Linds besök, har paret Sik en mycket lång och arbetsam dag. Man kommer ovanligt sent i säng efter en massa göromål. Vad som händer under natten? Stora Malms dödsbok år 1826: (Avskrift) Soldaten Sik och hans hustru vid nr.13, 43 (år) (54 år). Om morgonen den 9:de Nov. Fanns deras stugubyggnad nedbränd och deras squeletter liggande på Stugugolvet. Medelst skedd undersökning af provincialläkaren Doctor Martin befanns märken efter yxhugg i axelbenet på Sik och uti halskotorna på hustrun, hvaraf anledning, att bofvar först mördat dem och derefter tändt eld på byggningen, för att dölja ogerningen. Notering i Husförhörs-boken ang. morden på Sik och hans hustru: År /11. Först mördade och uppbrända tillsammans med stugubyggnaden. I marginalen till ovan nämnda notis i dödboken år 1826 noterar prästen, ett år senare: Soldat Nr. 28 för Walla rote, Eric Lind och recruten, drängen i Walla, Carl Sundin, blefvo förbrutne att hafva begått dessa nidingegjerningar, och derföre dömda att mista högre händerena, halshuggas och steglas. De exequerades den 9 November De avrättades således på årsdagen av brottet, och troligen ganska nära den plats där brottet begicks (se karta) Platsen kallades Äspingemon och låg i närheten av de soldattorp som ligger ca. 500 m. öster om Brostugan, vid Hönstorpasjöns nordvästra ände, utefter vägen Forssjö Strångsjö. Om morden på Sik och hans hustru taldes det mycket om i ST.Malm. En Karl Fredriksson, född 1860, berättar: Det var mellan Forssjö och Strångsjö som de avrättade de som hade mördat Siken. Han bodde vid de knektboställena där. De hade sagt att Siken fått med sig pengar från kriget, och det var dessa pengar mördarna ville åt. Om händelser vid begravningen av makarna Sik berättas, i något olika lydelse, ungefär följande: Mördarna var med på begravningen, och när en av dem lutade sig över graven föll pengar ur hans ficka ned på kistorna. En soldat Flod lär då ha yttrat: Det syns mig som om pengarna vill tillbaka till dess rätta ägare. Vid det efterföljande gravölet, som hölls på gästgivargården Stensjö, uppstod bråk. Soldaten Flod, som bodde söder om Kårtorpssjön, kände sig hotad, och gav sig av från Stensjö, men förföljdes av mördarna. Flod klarade sig genom att han hade sin eka vid Bjälkbollandet, och

10 kunde stöta ut från land innan förföljarna hann upp honom. Hos Floden fick man sedan gå vakt. En Gustaf Thorell, född 182 berättar: I min barndom låg schavotten kvar på avrättningsplatsen och ett armben efter di där, som mörda Siken. Di vart stegla, inte begravna. Den sista som avrättades där, var Lundbyskogarn. Han hade bränt opp en by, Fogle by sa di. Han hitte di skelette efter för några år sedan sen. De var den avrättplatsen ve knektställenna. Så slutade livet för en av de soldater som var med i Sveriges sista krig,, Historik: 1810 Då Karl XIII är barnlös väljer en riksdag i Örebro den franske marskalken Jean Baptiste Bernadotte till tronföljare. Med sitt nya namn Karl Johan blir han snabbt den faktiske regenten över Sverige Skånska bönder gör ett misslyckat uppror mot soldatutskrivningar En ny tryckfrihetsförordning innebär ytterligare inskränkningar I freden i Kiel tvingas Danmark avträda Norge till Sverige. Efter ett kort krig mot Norge skapar Karl Johan den svensk-norska unionen genom konventionen i Moss. Karl XIII blir norsk kung som Karl II Karl XIII avlider och Karl XIV Johan blir kung över Sverige och Norge. Han kommer att i praktiken styra Sverige enväldigt Varangerfrågan. En gränstvist mellan Sverige-Norge och Ryssland om norska Finnmarken löses fredligt.

Petter Johanes Jonasson - min ff fm f avskedade soldaten Johan Hägg.

Petter Johanes Jonasson - min ff fm f avskedade soldaten Johan Hägg. 2014-09-30 Petter Johanes Jonasson - min ff fm f avskedade soldaten Johan Hägg. av Åke Öster Johan Hägg kommer från gården Tomasbol i Tydje församling, som senare slogs samman med Tösse församling. Ingår

Läs mer

Kort historik. hela den militära organisationen, inklusive officerarna, och den civila statsförvaltningen.

Kort historik. hela den militära organisationen, inklusive officerarna, och den civila statsförvaltningen. 1 Kort historik Sedan 1815 har det oavbrutet rått fred i Sverige, en längre tid än i något annat land i Europa. Tidigare var förhållandet helt annorlunda. Mellan år 1600 och 1815 befann sig landet i krig

Läs mer

Från Sturarna t o m Gustav Wasa.

Från Sturarna t o m Gustav Wasa. Från Sturarna t o m Gustav Wasa. Kalmarunionen 1398 1522. Drottning Margareta hade lyckats via sin son att skapa en union mellan Sverige, Danmark och Norge. Denna union och den svenska kampen emot den

Läs mer

Den nya tiden GRUNDBOKEN sid. 4-7

Den nya tiden GRUNDBOKEN sid. 4-7 Den nya tiden GRUNDBOKEN sid. 4-7 1. Omkring år 1500 skedde stora förändringar i människornas liv. Därför har historikerna bestämt att det är omkring år 1500 som Den nya tiden börjar. Berätta kort vilka

Läs mer

Svensk historia 1600-talet

Svensk historia 1600-talet Svensk historia 1600-talet Viktiga händelser att kunna berätta om kring 1600-talet. SID Kungar under 1600-talet 3 Älvsborgs andra lösen 4-5 Göteborgs grundande 6-8 Vasaskeppet 9 Trettioåriga kriget och

Läs mer

Karlsborgs fästning 1800 talets JAS

Karlsborgs fästning 1800 talets JAS Karlsborgs fästning 1800 talets JAS Inehållsförtekning INEHÅLLSFÖRTEKNING 1 FÖRORD 2 VARFÖR 3 HUR 4 IDAG 7 KÄLLFÖRTECKNING 7 1 Förord Det svenska försvaret och den svenska industrin har mer eller mindre

Läs mer

År 1718 var drygt svenska soldater samlade för en attack mot Norge. Huvudarmén stod utanför Halden i södra Norge. Där föll Karl XII 30

År 1718 var drygt svenska soldater samlade för en attack mot Norge. Huvudarmén stod utanför Halden i södra Norge. Där föll Karl XII 30 År 1718 var drygt 60.000 svenska soldater samlade för en attack mot Norge. Huvudarmén stod utanför Halden i södra Norge. Där föll Karl XII 30 november. I Jämtland var general Armfeldt och 10.000 soldater

Läs mer

Soldattorp nr 59 under Slögestorp

Soldattorp nr 59 under Slögestorp torp nr 59 under Slögestorp torp nummer 59 - Mossestugan under Slögestorp: Kartposition N: 6410130 O: 1412550. torpet tillhörde kompani 1 - Livkompaniet vid Jönköpings Regemente. Gården Slögestorp var

Läs mer

DEN TYSK / RYSKA PAKTEN

DEN TYSK / RYSKA PAKTEN DEN TYSK / RYSKA PAKTEN o Flera var rädda för kommunismen som härskade i Sovjetunionen. o Kanske kunde den stora tyska armén vara ett bra försvar mot Sovjetunionen? o Ett avtal eller snarare en pakt mellan

Läs mer

Världskrigens tid

Världskrigens tid Världskrigens tid 1914-1945 Krig är blott en fortsättning på politiken med andra medel. Carl von Clausewitz Tysk general 1780-1831 1:a världskriget Krig mellan åren 1914 och 1918. Kriget stod mellan två

Läs mer

Stormaktstiden fakta

Stormaktstiden fakta Stormaktstiden fakta 1611-1718 Stormaktstiden varade i ca 100 år. Sverige var stort och hade en miljon invånare. Som levde i ett stånd samhälle. Under denna tid skaffade Sverige sig mycket makt och erövrade

Läs mer

Min mest spännande krigsupplevelse

Min mest spännande krigsupplevelse Min mest spännande krigsupplevelse LAURI TÖRNI: ASEVELI 1934-1954, Brother in Arms, (Vapenbroder) Jubileumspublikation, New York Fortsättnigskrig,1941-1944 Mars1943, Ontasjö (Ontajärvi), Öst-Karelen Korpral

Läs mer

Stormaktstiden- Frihetstiden

Stormaktstiden- Frihetstiden Stormaktstiden- Frihetstiden Lpp Stormaktstiden- Frihetstiden Stormaktstiden del 2 => Förklara hur Karl XI och Karl XII försökte göra Sverige till ett Östersjörike (reduktionen, ny krigsmakt, envälde)

Läs mer

Gustav II Adolf. Sveriges regent mellan

Gustav II Adolf. Sveriges regent mellan Gustav II Adolf Sveriges regent mellan 1611-1632 Gustav II Adolf -Ärvde kungakronan från sin far Karl IX som 16 åring. -Hans mamma var en tysk prinsessa - Kristina - Ung men väl förberedd på sin uppgift

Läs mer

MARTIN LUTHER OCH REFORMATIONEN

MARTIN LUTHER OCH REFORMATIONEN EXPERTKORT VASATIDEN 1. GUSTAV VASA FLYR Koll på vasatiden sid. 10-11 1. Vad är en krönika? 2. Vem bestämde vad som skulle stå i krönikan om hur Gustav Vasa flydde från soldaterna? 3. Vem berättade för

Läs mer

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan?

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan? Instuderingsfrågor till : Första världskriget 1. Vilka var orsakerna till kriget? Orsaker till kriget var bl.a. Nationalismen var stor i alla Europas länder Tyskland ville behålla de gränserna de hade

Läs mer

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid?

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Du kan också i inledningen skriva av andra versen på vår nationalsång Du gamla du fria.

Läs mer

Daniel Jönsson Broman och hustru Karin Olofsdotter. År 1679 uppges de vara utfattiga.

Daniel Jönsson Broman och hustru Karin Olofsdotter. År 1679 uppges de vara utfattiga. Ängstugan nr 512 Rotegårdar var Bro, Långudden, Oppeby och Jursta i Ludgo 1678-1705 Daniel Jönsson Broman och hustru Karin Olofsdotter. År 1679 uppges de vara utfattiga. 1700 Mantalslängden uppger soldat

Läs mer

SVENSK FÖRSVARSPOLITIK 1743 1757

SVENSK FÖRSVARSPOLITIK 1743 1757 SVENSK FÖRSVARSPOLITIK 1743 1757 I DESS UTRIKESPOLITISKA OCH INRIKESPOLITISKA SAMMANHANG AV LEIF DANNERT UPPSALA 1943 APPELBERGS BOKTRYCKERIAKTIEBOLAG Förord Källor och litteratur Förkortningar INNEHÅLLSFÖRTECKNING.

Läs mer

KRISTENDOMEN. Kristendomen spreds till Sverige från Europa Människorna byggde sina egna kyrkor De som gick till samma kyrka tillhörde samma socken

KRISTENDOMEN. Kristendomen spreds till Sverige från Europa Människorna byggde sina egna kyrkor De som gick till samma kyrka tillhörde samma socken Medeltiden KRISTENDOMEN KRISTENDOMEN Kyrkan var sträng, de som inte löd kyrkans regler kallades kättare Bönderna fick betala skatt till kyrkan, kallades tionde Påmedeltiden var Sverige katolskt, påven

Läs mer

Svensk historia 1600-talet

Svensk historia 1600-talet Svensk historia 1600-talet Viktiga händelser att kunna berätta om kring 1600-talet. SID Kungar under 1600-talet 3 Älvsborgs andra lösen 4-5 Göteborgs grundande 6-8 Vasaskeppet 9 Trettioåriga kriget och

Läs mer

200 år av fred i sverige. En resa i fredens fotspår. en turistresa från interaktiv historia

200 år av fred i sverige. En resa i fredens fotspår. en turistresa från interaktiv historia 200 år av fred i sverige En resa i fredens fotspår en turistresa från interaktiv historia så går resan 08.00 Samling Umeå. 08.15 Avfärd till Hörnefors. Under färden berättar vår guide om dagen och bakgrunden

Läs mer

1. Gustav Vasa som barn

1. Gustav Vasa som barn På Gustav Vasas tid Innehåll 1. Gustav Vasa som barn 2. Tiden för Gustav Vasa början av 1500-talet 3. Stockholms blodbad 1520 4. Gustav Vasa blir kung 5. Gustav Vasa som kung 6. Gustav Vasas familj 1.

Läs mer

Milobefälhavare Väst: Anfallet kommer från Danmark

Milobefälhavare Väst: Anfallet kommer från Danmark GT 1981-05-07 Milobefälhavare Väst: Anfallet kommer från Danmark Av CURT CARLSSON GÖTEBORG: Anfallet mot Västsverige kommer från Danmark. Inte från danskarna utan från Nato eller Warszawapakten som ockuperat

Läs mer

Lars Ericson Wolke 1658. tåget över bält. historiska media

Lars Ericson Wolke 1658. tåget över bält. historiska media Lars Ericson Wolke 1658 tåget över bält historiska media 3 1658. tåget över bält tidigare utgivning av lars ericson wolke på historiska media Svenska knektar (1995, 1998, 2002, 2004) Svenska frivilliga

Läs mer

OLOF & ERIC LARSSON. Några noteringar om två bröder från Mobäcken. och deras släktingar under fyra sekler

OLOF & ERIC LARSSON. Några noteringar om två bröder från Mobäcken. och deras släktingar under fyra sekler Några noteringar om två bröder från Mobäcken OLOF & ERIC LARSSON och deras släktingar under fyra sekler Underlag: Fakta från Bert Moberg i Sorunda (2002), Björn Granaths släktforskning www.genvagar.nu

Läs mer

HÄLSINGE REGEMENTE PÅ FÄLTTÅG

HÄLSINGE REGEMENTE PÅ FÄLTTÅG 1 HÄLSINGE REGEMENTE PÅ FÄLTTÅG Trettioåriga kriget Under 1630 blev Joakim Brahe chef över Hälsinge regemente. Halva regementet deltog i Gustav II Adolfs landstigning i Tyskland sommaren 1630 och medverkade

Läs mer

Nr 72 Gammelby rote av Bengt Antonsson 2013-01-22. Roten

Nr 72 Gammelby rote av Bengt Antonsson 2013-01-22. Roten Nr 72 Gammelby rote av Bengt Antonsson 2013-01-22 Roten Roten ingick i Västerås kompani och hette från början Gammalby. Roten var frälse och bestod av landbönder under Wirsbo och Seglingsbergs Bruk. 1864

Läs mer

Årsuppgift Närkes Skogskarlar 2015

Årsuppgift Närkes Skogskarlar 2015 Årsuppgift Närkes Skogskarlar 2015 Må nu icke Talmannen och hans Karlar ångra sitt beslut att Eder dubba till Skogskarlar. Bevisa för Karlarna att de fattat rätt beslut genom att under kommande årsrunda

Läs mer

Vid sekelskiftet 1900 hade Tyskland Europas största befolkning och var även ett ledande industriland med stora naturresurser. Dock hade Tyskland inte

Vid sekelskiftet 1900 hade Tyskland Europas största befolkning och var även ett ledande industriland med stora naturresurser. Dock hade Tyskland inte Vid sekelskiftet 1900 hade Tyskland Europas största befolkning och var även ett ledande industriland med stora naturresurser. Dock hade Tyskland inte speciellt många kolonier jämfört med andra länder i

Läs mer

A. Utdrag ur en dagbok skriven av en tysk legoknekt (yrkessoldat). Här beskrivs slaget vid staden Magdeburg i centrala Tyskland 1631.

A. Utdrag ur en dagbok skriven av en tysk legoknekt (yrkessoldat). Här beskrivs slaget vid staden Magdeburg i centrala Tyskland 1631. Källor och historisk metod A. Utdrag ur en dagbok skriven av en tysk legoknekt (yrkessoldat). Här beskrivs slaget vid staden Magdeburg i centrala Tyskland 1631. Den 20 maj ansatte vi Magdeburg på allvar,

Läs mer

Förord. Min fördjupning handlar om hur en liten by i norge fick uppleva detta och kände sig tvugna att fly av skräck.

Förord. Min fördjupning handlar om hur en liten by i norge fick uppleva detta och kände sig tvugna att fly av skräck. Förord 1 september 1939 invaderar Tyskland Polen och detta var början till andra världskriget. Det blev ett krig som varade i 6 hemska år. Över 20 miljoner icke- stridande miste sina liv. 6 miljoner människor

Läs mer

Frågor och instuderingsuppgifter till Vikingatiden

Frågor och instuderingsuppgifter till Vikingatiden Läs s 6 9 i din Historiebok! 1) Nämn tre olika varor som vikingarna sålde i andra länder. 2) Nämn fyra olika varor som vikingarna köpte i andra länder. 3) Vad hette den viktigaste handelsplatsen i Sverige

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

h ä x folk et magisk a kr after Jo Salmson Illustrationer av Natalia Batista

h ä x folk et magisk a kr after Jo Salmson Illustrationer av Natalia Batista h ä x folk et magisk a kr after Jo Salmson Illustrationer av Natalia Batista Kapitel 1 I full galopp Sol Hästarna galopperade så snabbt att Sol fick tårar i ögonen. Hon hann knappt ducka för ett par lågt

Läs mer

Soldater vid Mon soldattorp, ST 1056 i Näshulta socken

Soldater vid Mon soldattorp, ST 1056 i Näshulta socken Soldater vid Mon soldattorp, ST 1056 i Näshulta socken 1 (12) Innehåll Olof Fröjd (Olsson)...2 Erik Jöransson...3 Bengt Moberg...4 Gustaf Moberg...5 Lars Moberg...6 Per (Peter) Moberg...7 Erik Modig...8

Läs mer

Forntiden. STENÅLDERN år f.kr lärde sig svenskarna att odla. - Människorna kunde tillverka enkla verktyg av trä och flintasten.

Forntiden. STENÅLDERN år f.kr lärde sig svenskarna att odla. - Människorna kunde tillverka enkla verktyg av trä och flintasten. FORNTIDEN ISTIDEN - Inga människor kunde bo i Sverige - 5000 år f.kr hade isen smält, och då invandrade människor till Sverige - De första svenskarna var nomader Forntiden STENÅLDERN - 3000 år f.kr lärde

Läs mer

Spöket i Sala Silvergruva

Spöket i Sala Silvergruva Spöket i Sala Silvergruva Hej! Jag har hört att du jobbar som smådeckare och jag skulle behöva hjälp av dig. Det är bäst att du får höra vad jag behöver hjälp med. I Sala finns Sala Silvergruva, den har

Läs mer

Maria Matilda Henrikssons tragiska liv

Maria Matilda Henrikssons tragiska liv Maria Matilda Henrikssons tragiska liv En 7,5 poängs uppsats i kursen Släktforskning en introduktion vid Mittuniversitetet Torgny Henriksson Torgny Henriksson 2 Innehåll Uppsatsen, s. 3 Bilagor: Ansedel,

Läs mer

DEN OINTAGLIGA En gång var Bohus fästning ointaglig. I dag välkomnar den besökare från hela världen.

DEN OINTAGLIGA En gång var Bohus fästning ointaglig. I dag välkomnar den besökare från hela världen. DEN OINTAGLIGA En gång var Bohus fästning ointaglig. I dag välkomnar den besökare från hela världen. text Tomas Eriksson foto Urban Jörén Hela sommaren pågår aktiviteter som lockar allt från leksugna barn

Läs mer

Nationalismen Nationalism Italien

Nationalismen Nationalism Italien 1914-1918 Nationalismen Efter franska revolutionen växte en stark känsla fram för det egna landet nationalkänsla När Frankrike och Napoleon besegrade många länder i Europa ville medborgarna se sina länder

Läs mer

Nationalismen Nationalism Italien

Nationalismen Nationalism Italien 1914-1918 Nationalismen Efter franska revolutionen växte en stark känsla fram för det egna landet nationalkänsla När Frankrike och Napoleon besegrade många länder i Europa ville medborgarna se sina länder

Läs mer

FRANSKA REVOLUTIONEN. Varför blev det en revolution i Frankrike 1789? Vad hände under revolutionsåren? Vilka konsekvenser fick revolutionen?

FRANSKA REVOLUTIONEN. Varför blev det en revolution i Frankrike 1789? Vad hände under revolutionsåren? Vilka konsekvenser fick revolutionen? FRANSKA REVOLUTIONEN Varför blev det en revolution i Frankrike 1789? Vad hände under revolutionsåren? Vilka konsekvenser fick revolutionen? Situationen i Frankrike 1789 Frankrike hade krigat med Storbritannien

Läs mer

Kapitel - 12 Soldattorpet Bostället inom Hällekils rotel

Kapitel - 12 Soldattorpet Bostället inom Hällekils rotel Kapitel - 12 Soldattorpet Bostället inom Hällekils rotel Statens Indelningsverk beslutade år 1686 att varje hemman av viss omfattning skulle tillhandahålla bostad och ett jordbruk för en soldats försörjning.

Läs mer

Andra världskriget. 9gr HT-16

Andra världskriget. 9gr HT-16 Andra världskriget 9gr HT-16 Orsaker till 2VK Versaillesfreden Dolkstötslegenden Rätt man på rätt plats i rätt tid Hitler kom i precis rätt tid. Lovade råda bot på arbetslöshet och fattigdom. Lyckades.

Läs mer

Fadershuset. i tidens ström. Sune Askaner: En krönika om människor och händelser långt ner i Småland och i Sveriges sista krig.

Fadershuset. i tidens ström. Sune Askaner: En krönika om människor och händelser långt ner i Småland och i Sveriges sista krig. Sune Askaner: Fadershuset i tidens ström I tidens ström får alla plats. För en tid är vi där, på väg någonstans. Vart går färden och vad är målet? Ett liv kanske bara en tidsrymd mellan två årtal. Inte

Läs mer

Första världskriget

Första världskriget Första världskriget 1914-1918 1. 2. 3. Varför blev det krig? 4. 5. 2 s.194 Orsaker till första världskriget: Imperialismen Industrialiseringen skapade behov av råvaror och nya marknader. Kapplöpning om

Läs mer

I FÄDRENS SPÅR eller FRÅN TJÄRN TILL ASPLIDEN

I FÄDRENS SPÅR eller FRÅN TJÄRN TILL ASPLIDEN I FÄDRENS SPÅR eller FRÅN TJÄRN TILL ASPLIDEN Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Källmaterial... 3 ff ff ff ff f - Johan Johansson... 4 ff ff ff ff Olof Johansson... 5 ff ff ff

Läs mer

Sveriges roll BEREDSKAPSTIDEN

Sveriges roll BEREDSKAPSTIDEN Sveriges roll 1939-1945 BEREDSKAPSTIDEN Regeringen Sverige hade en samlingsregering för att hålla landet utanför kriget Per-Albin Hansson Kampanjen mot svenska kommunisterna bedrevs av kungen, försvaret,

Läs mer

Släkten Herrström. Släktbok 2015-08-24 Släkten Herrström Hemsida : www.bjornlind.se

Släkten Herrström. Släktbok 2015-08-24 Släkten Herrström Hemsida : www.bjornlind.se Släkten Herrström Pers familj... 2 Härslöv... 2 Kalender över bl a Härslöv från 1893... 4 Pers anor... 5 Byggmästarna... 7 Den äldste Herrström-anan... 8 Norra Skånska Kavalleriregementet... 9 Herrström-släkter...

Läs mer

Nordiska museets julgransplundring 2006

Nordiska museets julgransplundring 2006 Nordiska museets julgransplundring 2006 Sånglekar2 När vi sjunger och dansar kring granen håller vi liv i en väldigt gammal tradition som är känd i varje fall från början av 1600-talet. Den äldsta uppgiften

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 1 ODELBARA RÄTTIGHETER

ARBETSMATERIAL MR 1 ODELBARA RÄTTIGHETER SIDA 1/9 Abalonien Ni ingår i regeringen i landet Abalonien ett litet land med mycket begränsade resurser. Av olika politiska och ekonomiska anledningar kan inte folket få alla de rättigheter som finns

Läs mer

med mig lite grejer som jag kunde använda till att bygga en hydda med. Jag hittade löv några stockar och träd.

med mig lite grejer som jag kunde använda till att bygga en hydda med. Jag hittade löv några stockar och träd. Kapitel 1 Resan Jag har väntat länge på att göra denna resan. Jag heter Hanna och är 23 år. Jag ska åka båt till en Ön Madagaskar. Jag kommer ha med mig en hel besättning. Vi tog med oss väldigt mycket

Läs mer

66 SKRÅMSTA Håbo-Tibble - Upplands Regemente till fot - Sigtuna Kompani nr 8 - Nr 816

66 SKRÅMSTA Håbo-Tibble - Upplands Regemente till fot - Sigtuna Kompani nr 8 - Nr 816 66 SKRÅMSTA Håbo-Tibble - Upplands Regemente till fot - Sigtuna Kompani nr 8 - Nr 816 1700 talet låg torpet vid West-Tibble 1833 Löfhagen sista var i Kevan det finns kvar 2012 Gun Björkman Ur Håtuna Husförhörslängder

Läs mer

Konteramiral Johan Pitka. Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg

Konteramiral Johan Pitka. Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg Konteramiral Johan Pitka Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg Johan Pitka föddes 1872, när Estland var en del av tsarens Ryssland. Han utbildade sig till sjökapten och var till sjöss under åren 1889 till

Läs mer

Första världskriget 1914-1918

Första världskriget 1914-1918 Första världskriget 1914-1918 1. 2. 3. Varför blev det krig? 4. 5. 2 Orsaker till första världskriget: Imperialismen Industrialiseringen skapade behov av råvaror och nya marknader. Kapplöpning om kolonierna.

Läs mer

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand Medan nutidens socialvårdare som bäst bryr sina hjärnor med problemet åldringsvården, kan man i Bro socken allfort lyssna till en gammal sägen,

Läs mer

Franska revolutionen. Franska revolutionen. En sammanfattning. en sammanfattning

Franska revolutionen. Franska revolutionen. En sammanfattning. en sammanfattning Franska revolutionen Franska revolutionen En sammanfattning en sammanfattning Orsakerna till revolutionen 1. Frankrike var orättvist styrt Kungen, Ludvig XVI, hade all makt Den som var kung kunde kalla

Läs mer

Hur var det möjligt för Sverige att bli en stormakt?

Hur var det möjligt för Sverige att bli en stormakt? 1 STORMAKTSTIDEN Fram till 1500-talet var Sverige ett litet och fattigt land. Trots detta blev Sverige på 1600-talet en stormakt där Östersjön nästan var som ett svenskt innanhav. Varken förr eller senare

Läs mer

Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING

Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING Vad 4b ska kunna i religion och historia torsdagen den 12 mars Kort sammanfattning Det ser nog ändå mycket

Läs mer

...du är lite bättre än jag trodde i detta eminenta hjärnspel, så helt tom i bollen är du nog inte.

...du är lite bättre än jag trodde i detta eminenta hjärnspel, så helt tom i bollen är du nog inte. ...du är lite bättre än jag trodde i detta eminenta hjärnspel, så helt tom i bollen är du nog inte. Kapitel 2: Den i schack satte mannen flyttade sin ende kvarvarande löpare till F6 för att försvara sin

Läs mer

Renässansen Antiken återupptäcks

Renässansen Antiken återupptäcks Renässansen Antiken återupptäcks Norditalienska stadsstater Städer i norra Italien var självstyrande, t.ex. Venedig och Florens. Handel med Kina och Indien gjorde dem rika. Köpmän n och hantverkare blir

Läs mer

Per Johan Liljeberg 1844-12-21 1921-10-16

Per Johan Liljeberg 1844-12-21 1921-10-16 Per Johan Liljeberg 1844-12-21 1921-10-16 David Rickard Arne Sjöstedt 1916 2006 Eugenia Josefina Liljeberg 1876 1938 Ulrika Josefina Söderström 1850-1889 Per Johan Liljeberg 1844-1921 Margreta Carlsdotter

Läs mer

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett.

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett. Förvandlingen Det var sent på kvällen och jag var ensam hemma. Jag måste upp på vinden och leta efter något kul och läskigt att ha på mig på festen hos Henke. Det skulle bli maskerad. Jag vet att jag inte

Läs mer

Rödluvan Med bilder av Mati Lepp

Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Det var en gång en liten flicka som var så söt och rar att alla människor tyckte om henne. Den som älskade henne allra mest var hennes gamla mormor. Alltid när hon kom

Läs mer

Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008

Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008 Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008 Den äldsta benämningen på sånglekar är»jullekar«. Carl von Linné skrev för 275 år sedan ner texten och leksättet till sex lekar som han kallade»dahlflickors

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

Kistan IPS 1863 från Haketorp och Nykulla som följt bl a min mor och som nu står i Rättvik.

Kistan IPS 1863 från Haketorp och Nykulla som följt bl a min mor och som nu står i Rättvik. I mitt föräldrahem stod en kista målad av okänd målare (finns en likadan från Berg) som jag visste att mor hade haft med sig från sitt barndomshem i Nykulla. För några år sedan forskade jag på kistan och

Läs mer

Natur och kulturstig Livered

Natur och kulturstig Livered Natur och kulturstig Livered Genom den här kyrkporten anlände en gång folket från Livereds gamla by till sin kyrka. I dag finns inte mycket kvar av byn. Området där liveredsborna levde och arbetade är

Läs mer

Stormaktstiden utförlig. fakta

Stormaktstiden utförlig. fakta Stormaktstiden utförlig Stormaktstiden varade i ca 100 år. Från 1611-1718. Sverige var stort till ytan med hade endast 1 miljon invånare. Det var inte mycket, jämfört med Tyskland och Frankrike som hade

Läs mer

Soldater vid Åstorp soldattorp, ST 1052 i Näshulta socken

Soldater vid Åstorp soldattorp, ST 1052 i Näshulta socken Soldater vid Åstorp soldattorp, ST 1052 i Näshulta socken 1 (14) Innehåll Axel Otto Brostedt...4 Anders (Wiberg) /Jernberg (Ersson)...5 Samuel Jernberg (Samuelsson)...6 Gustaf Adolf Kruse...7 Karl Anders

Läs mer

Enkel dramatisering Erik den helige Festdag 18 maj

Enkel dramatisering Erik den helige Festdag 18 maj 1 Enkel dramatisering Erik den helige Festdag 18 maj Bakgrund Erik den helige, kung och martyr, är Sveriges nationalhelgon och skyddspatron som också givit namn till vår katolska Domkyrka i Stockholm.

Läs mer

Västmanlands län Månad

Västmanlands län Månad Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Månad 12 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 16 14 12 1 8 6 4 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214

Läs mer

sep 15 19:44 sep 15 19:42 sep 15 20:13 sep 15 20:25

sep 15 19:44 sep 15 19:42 sep 15 20:13 sep 15 20:25 Kronologi: Det andra Världskriget 1939 40 Tyskland invaderar Polen den 1.9. Storbritannien och Frankrike förklarar Tyskland krig 3.9. Sovjetunionen rycker in i Polen några veckor senare, efter att Polen

Läs mer

INDISKA BERÄTTELSER DEL 8 MANGOTRÄDET av Lena Gramstrup Olofgörs intervju och berättelse. Medverkande: Arvind Chander Pallavi Chander

INDISKA BERÄTTELSER DEL 8 MANGOTRÄDET av Lena Gramstrup Olofgörs intervju och berättelse. Medverkande: Arvind Chander Pallavi Chander INDISKA BERÄTTELSER DEL 8 MANGOTRÄDET av Lena Gramstrup Olofgörs intervju och berättelse Medverkande: Arvind Chander Pallavi Chander Uppläsning av Cecilia Frode Indiska Berättelser del 8 Hej Jag heter

Läs mer

Undret vid Dunkerque (Dunkirk).

Undret vid Dunkerque (Dunkirk). Undret vid Dunkerque (Dunkirk). I maj 1940 när Tyskland anfaller Frankrike så finns en stor del av brittiska armén i Frankrike. Tyskland anfaller Frankrike via Belgien och genom Ardennerskogen som ligger

Läs mer

Franska revolutionen. en sammanfattning

Franska revolutionen. en sammanfattning Franska revolutionen en sammanfattning Orsakerna till revolutionen 1. Frankrike var orättvist styrt. Kungen (Ludvig XVI) hade all makt. Han kunde kalla in ståndsriksdagen, men hade inte gjort det på 175

Läs mer

Ämnesprov, läsår 2012/2013. Historia. Årskurs. Texthäfte till delprov B

Ämnesprov, läsår 2012/2013. Historia. Årskurs. Texthäfte till delprov B Ämnesprov, läsår 2012/2013 Historia Texthäfte till delprov B Årskurs 6 Vikingatiden 1 Den här bilden visar vad som fanns i en grav från 900-talet. Graven hittades i staden Birka och innehöll skelettet

Läs mer

Anandra utan gennakertrassel på Ornö Runt i maj 2012

Anandra utan gennakertrassel på Ornö Runt i maj 2012 Vi har tyvärr inte av olika orsaker hunnit segla så mycket i sommar med vår nyinköpta Omega 42 Anandra som vi hade tänkt oss. Vad gäller kappsegling så blev det bara Ornö Runt i maj och sen sista onsdagsseglingen

Läs mer

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla Kapitel 1 Hej jag heter Albert och är 8 år. Jag går på Albertskolan i Göteborg. Min fröken heter Inga hon är sträng. Men jag gillar henne ändå. Mina nya klasskompisar sa att det finns en magisk dörr på

Läs mer

l Österrike blir en del av Tyskland. l Folkomröstning om de6a i Österrike. 99.75 % stödde Hitler. Varför?

l Österrike blir en del av Tyskland. l Folkomröstning om de6a i Österrike. 99.75 % stödde Hitler. Varför? Orsaker till 2VK Versaillesfreden Dolkstötslegenden Rä6 man på rä6 plats i rä6 :d Hitler kom i precis rä6 :d. Lovade råda bot på arbetslöshet och fabgdom. Lyckades. Blev snabbt populär. Rädslan för krig.

Läs mer

Fakta om kristendomen

Fakta om kristendomen Kristendomen Jesus Fakta om kristendomen Kristendomen är världens största religion med fler än 2 miljarder anhängare. Kristendomen utgår från Jesus från Nasarets liv och lära som återges i Nya testamentet.

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Rullor och annat spännande

Rullor och annat spännande Rullor och annat spännande Malmö Släktforskarförening Tema: Rullor och annat spännande Vad är skillnaden mellan en ryttare och en soldat? Jämförelse Kavalleri - Infanteri Kavalleri Hästar Ryttare Rusthåll

Läs mer

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land.

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land. Människor har flyttat i alla tider För två miljoner år sedan uppkom de första människorna i Afrika. Allt sedan dess har människor spritt sig över hela jorden. I alla tider har människor också flyttat från

Läs mer

Johan Frans Lundell 1840-10-05 1924-12-08

Johan Frans Lundell 1840-10-05 1924-12-08 Johan Frans Lundell 1840-10-05 1924-12-08 Svea Linnéa Kraft 1909 1953 Johanna Charlotta Lundell 1876 1931 Johanna Nylin 1839-1920 Johan Frans Lundell 1840-1924 Anna Stina Hollsten 1807 1843 Anders Jansson

Läs mer

Andra världskriget

Andra världskriget Andra världskriget 1939-1945 Vägen till kriget s.231-232 Upprustning, först i smyg sedan öppet. Allians Tyskland Italien Japan (axelmakterna). Rehnlandet (vid franska gränsen) besätts 1936. Österrike ansluts

Läs mer

Militärt försvar fredsbevarande?

Militärt försvar fredsbevarande? Militärt försvar fredsbevarande? Eders Majestäter, eders Kungliga högheter, herr talman, excellenser, akademiledamöter, mina damer och herrar Alla har vi hört uttrycket Si vis pacem para bellum, myntat

Läs mer

Före 1789: Adeln 300 personer = 1 röst Präster 300 personer = 1 röst Tredje ståndet 600 personer = 1 röst

Före 1789: Adeln 300 personer = 1 röst Präster 300 personer = 1 röst Tredje ståndet 600 personer = 1 röst Historia. Staten hade dålig ekonomi. (Bland annat p g a 7åriga kriget med Storbritannien) Dåliga skördar ledde till att brödpriserna steg. Ludvig XVI var inte intresserad av politik, ville hellre jaga

Läs mer

Ursprunglig användning: representation för kungen, garnison och myntslageri

Ursprunglig användning: representation för kungen, garnison och myntslageri Malmöhus slott Plats: Malmöhusvägen Byggnadsår: äldsta byggnaden från 1434 Byggherre: Eric av Pommern Ursprunglig användning: representation för kungen, garnison och myntslageri Myntergården Malmöhus slott

Läs mer

Stormaktstiden 1611-1718 (1721)

Stormaktstiden 1611-1718 (1721) Stormaktstiden 1611-1718 (1721) v Stormaktstiden kallas den period i Sveriges historia, framför allt på 1600-talet, när Sverige var ett betydande rike i Europa. v Det var militärt starkt och hade ett stort

Läs mer

Börje i Enet ("Börin") Stamtabell

Börje i Enet (Börin) Stamtabell Börje i Enet ("Börin") Stamtabell Tabell 1 Börje (Börin) Jönsson (1:682). Död 1693 i Enet, Svanaholm, Ås (F) [jane]. Levde i torpet Enet under Svanaholm, Ås Gift med Elin (1:683). Död 26 okt 1684 i Enet,

Läs mer

2005-12-03 Sida 1. Tabell 1

2005-12-03 Sida 1. Tabell 1 2005-12-03 Sida 1 Tabell 1 Lars Wibom (6102). Ryttare vid Majorens kompani, Livregementets dragoner. Född 1767 i Falu Kristine (W). Död mellan 1797 och 1805. Ryttare vid Majorens kompani tillhörande Livregementets

Läs mer

Först till häcken... en berättelse om vad som hände innan prinsen kysste prinsessan ROLLER HÄCK-IRÈN MAMMA OLE DOLE DOFF

Först till häcken... en berättelse om vad som hände innan prinsen kysste prinsessan ROLLER HÄCK-IRÈN MAMMA OLE DOLE DOFF Först till häcken... en berättelse om vad som hände innan prinsen kysste prinsessan ROLLER HÄCK-IRÈN D sovande flicka mamma lat son lat son lat son flitig gårdskarl gift med Ingvild flitig gårdsfru gift

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer

Andra världskriget Finland, Danmark, Norge och Danmark

Andra världskriget Finland, Danmark, Norge och Danmark Andra världskriget Som du nu vet, anföll Tyskland Polen den 1 september 1939. Med stridsvagnar tog man sig in landet, och andra världskriget hade börjat. Kriget varade i fem år och när det var över hade

Läs mer

Selma Fingal, torparhustru och tvätterska

Selma Fingal, torparhustru och tvätterska Selma Fingal, torparhustru och tvätterska I Glimtar från 2005 finns en artikel som bygger på en intervju med Selma Fingal som gjordes på Hagagården 1982 av Elsie Lindholm och Ulla Nygren Selma som barn,

Läs mer

Vem vävde och sydde vikingarnas kläder? Hur gjorde vikingarna garn? Hur var pojkar och män klädda på vikingatiden? Vad hade männen på

Vem vävde och sydde vikingarnas kläder? Hur gjorde vikingarna garn? Hur var pojkar och män klädda på vikingatiden? Vad hade männen på Vikingarnas kläder Vem vävde och sydde vikingarnas kläder? Hur gjorde vikingarna garn? Hur var pojkar och män klädda på vikingatiden? Vad hade männen på huvudet när de inte krigade? Vad hade männen på

Läs mer

På västfronten intet nytt

På västfronten intet nytt ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ERICH MARIA REMARQUE LÄSFÖRSTÅELSE KAPITEL 1 smed (sida 8, rad 3), en som jobbar med metall skyttegravar (sida 11, rad 4), diken där soldater kan skjuta på fienden men ändå vara

Läs mer